Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
655001
  Шахназарян Н. "К чему нам слонятина?" Образы (пост) советского, русского и российского у армян диаспоры // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 154-176. – ISSN 1810-228Х
655002
   "К чести России".. – М, 1988. – 237с.
655003
  Конашевич С. "КаZантип": "республіка в еміграції" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 5
655004
  Миксат К. "Кавалеры", и другие рассказы / К. Миксат. – Москва, 1954. – 160с.
655005
  Ковальов В. "Кавказ - 2016" - Росія продовжує грати військовими м"язами // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 38). – С. 9


  Навчання "Кавказ - 2016", що відбулися у Південному військовому окрузі Росії у вересні, привернули до себе увагу задовго до їх початку. На Заході та в Україні багато хто сприйняв їх як завуальовану підготовку до початку війни. І не безпідставно.
655006
  Цеткин К. "Кавказ в огне". / К. Цеткин. – М-Л, 1926. – 320с.
655007
  Пономаренко О. "Кавказ" мовами народів Кавказу / О. Пономаренко, К. Хоменко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
655008
  Лєвінсон А. "Кавказ" піді мною // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-26


  Бойові дії у Чечні і "образ ворога".
655009
  Савельев А.Е. "Кавказские" и "русские" полки в начале XIX в. на Кавказе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 0042-8779
655010
  Немченко Гарий "Кавказский пояс" : публіцистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 175-180. – ISSN 0012-6756
655011
  Грошко В. "Кавуновий мед" : бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 133-134
655012
  Міщенко О.І. "Каденції" урбаністичного дискурсу в українській літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 72-77


  Визначення основних параметрів і приблизних хронологічних рамок "каденцій" урбаністичного дискурсу , які представлені в українському літературному процесі ХХ століття
655013
  Окуєва Аміна "Кадировці - це не чеченці. Це - чеченомовні росіяни" / підготувала Мар"яна Чорнієвич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 43 (396), 9 листопада 2017. – С. 16-18
655014
  Климович Н. "Кадри долі. Знакові постаті українського кіно" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 2 (116) : ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. – С. 22-35. – ISSN 2222-436X


  Щороку Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України проводить понад десять стаціонарних та онлайнових виставок і на партнерських засадах бере участь у проєктах, ініційованих іншими установами. Кожен з таких заходів вимагає довгої ...
655015
  Кульчицька О.І. [К.У. Візнер. Гніздо чайки] = C.U. Wiesner. Das Mowennest : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 231, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: C.U. Wiesner. Das Mowennest. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-073-6
655016
  Лідл Р. [Кавафіс : критична біографія / Роберт Лідл ; переклад Кеті Логотеті-Андерсон. – Афіни : Ікарос, 1980. – 285 с. – Видання новогрецькою мовою
655017
  Даллас Янніс [Кавафіс і друга софістика / Даллас Янніс. – Афіни : Стигмі, 1984. – 421 с. – Видання новогрецькою мовою
655018
  Даллас Я. [Кавафіс і історія : естетичні роботи / Яніс Даллас. – Афіни : Ерміс, 1986. – 232, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
655019
  Циркас С. [Кавафіс і його час / Стратіс Циркас. – 9-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 501 с. – Видання новогрецькою мовою
655020
  Браун Чип К-2 - гора-убийца. Жестокая гора / Браун Чип, Хайнрих Томми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 96-119 : фото
655021
  Аржанцев П.З. К чему приводят заболевания органов полости рта / П.З. Аржанцев, П.Б. Ависов. – Москва, 1984. – 96с.
655022
  Утияма Р. К чему пришла физика (От теории относительности к теории калибровочных полей) : пер. с яп. / Р. Утияма. – Москва : Знание, 1986. – 224 с.
655023
  Трудовая К чему стремится трудовая (народно-социалистическая) партия. / Трудовая, народно-социалистическая партия. – Санкт-Петербург : Электропечатня т-ва "Дело", 1907. – 8 с. – (Защита : Защита №4 ; № 4)
655024
  Луговой М.И. К черенкованию Тау-Сагыза. : Дис... Канд. биол. наук: / Луговой М.;, 1938. – 202л.
655025
  Луговой М.И. К черенкованию Тау -Сагыза : Дис... наук: / Луговой М.;. – 231л.
655026
  Герасимов Д.Д. К Черному морю : очерк-путеводитель для автотуристов / Д.Д. Герасимов. – Симферополь : Крым, 1967. – 134с.
655027
  Ленин В.И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 12с.
655028
  Михайлов М.Д. К численному решению двумерной задачи о высокоскоростном соударени двух металлических тел в гидродинамической постановке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Михайлов М.Д.; МВ и ССО РСФСР. Томский ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1975. – 46л.
655029
  Золотарев О.В. К чувствам и разуму воина : культпросветработа: взгляд, поиск, проблемы / О.В. Золотарев. – Москва : Военное издательство, 1991. – 222 с.
655030
  Сузюмов Е.М. К шестому материку / Е.М. Сузюмов. – Москва : Географгиз, 1958. – 350с.
655031
  Бибик А.П. К широкой дороге : роман / А.П. Бибик. – [Москва] : Молодая гвардия, 1959. – 592 с. : ил.
655032
  Бибик А.П. К широкой дороге : роман / А.П. Бибик ; [ил.: И.В. Царевич]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 543 с. : ил.
655033
  Бибик А.П. К широкой дороге : роман / Алексей Бибик ; [худож. А.В. Озеревская]. – Москва : Советский писатель, 1977. – 512 с. : ил.
655034
  Гарнакерьян А.Г. К широкому разливу / А.Г. Гарнакерьян. – Ереван, 1960. – 126с.
655035
  Бестужев-Лада К школе 21 века : размышления социолога / И.В. Бестужев-Лада. – Москва : Педагогика, 1988. – 254, [1] с. – ISBN 5-7155-0070-2
655036
  Комков Г.Д. К штыку приравняли перо / Г.Д. Комков, В.А. Куманев. – Москва, 1965. – 45с.
655037
  Давыдов В.Ф. К эволюции "особых отношений" между США и Англией (1945-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 574 / Давыдов В.Ф.; Ин-т Соедин. Штатов Америки АН СССР. – М., 1972. – 22л.
655038
  Рубцов И.А. К эволюции кровососущих мошек (Siimuliidae Diptera) / И.А. Рубцов : Издательство АН СССР, 1937. – 1289-1327с.
655039
  Беккер Э. К эволюции наружного скелета и мускулатуры / Э. Беккер. – Москва, 1926. – 67с.
655040
  Оганесян А.Б. К экологии анатомии некоторых злаков-эфемеров окрестностей Еревана / А.Б. Оганесян. – Отд. отт. из "Известий" АН Арм. ССР № 6, 1947. – Ереван, 1947. – 85-93с.
655041
  Холодный Н.Г. К экологии железобактерий / Н.Г. Холодный, 1937. – 843-848с.
655042
  Кирьянова О.Д. К экологии житняка ширококолосного в Западном Казахстане. / О.Д. Кирьянова. – Уральск, 1958. – 77-81с.
655043
  Рябых Л.В. К экологии и сезонной динамике численности кровососущих комаров сем. Culicide в условиях Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Рябых Л. В.; Ворон. гос. мед. ин-т, Каф. биол. – Воронеж, 1953. – 13 с.
655044
  Крышталь А.Ф. К экологии и сельскохозяственному значению крота в правобережной лесостепии на полесье Украины / А.Ф. Крышталь. – С. 292-310
655045
  Сикура Л.В. К экологии колорадского картофельного жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в Закарпатской области и вопросы прогнозирования его появления и размножения. : Автореф... канд. биол.наук: / Сикура Л.В.; Укр. с.-х. акад. – К., 1964. – 18л.
655046
  Нефедов Н.И. К экологии кубышек саранчевых и методика полевых обследований по выявлению их залежей. / Н.И. Нефедов ; (Троицкий лесо-степной заповедний Пермского биологического института и Казанское отделение О. Б. В.). – [Пермь], 1933. – С. 205-222. – Библиогр.: Литература: с. 220 (9 назв.)


  На с. [1] экз. № 134139 дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 19 IX 33
655047
  Ермоленко В.М. К экологии некоторых пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinidae), вредящих зеленым насаждениям г. Киева / В.М. Ермоленко, К.А. Шмиговский. – Киев, 1954. – 101-108с.
655048
  Попов К.И. К экологии растений, поврежденных в фазу всходов листогрызущими насекомыми. : Автореф... доктор биол.наук: / Попов К.И.; Казан. с.-х. ин-т им. М.Горького. – Казань, 1950. – 26 с.
655049
  Нефедов Н.И. К экологии саранчевых некоторых районов Приуралья. Саранчевые Троицкого лесостепного заповедника. / Н.И. Нефедов ; (Троицкий лесостепной заповедник и машинно-истребительная станция). – [Пермь], 1936. – С. 151-178


  На с. [1] дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 22 VI 36
655050
  Скуфьин К.В. К экологии слепней Воронежской области / К.В. Скуфьин, 1949. – 145-156с.
655051
  Адамян М.С. К экологии соловья-белошейки Irania gutturalis Guer. в Армянской ССР / Адамян М.С. ; Зоолог. ин-т АН АрмССР. – Таджикистан : [б. и.], 1963. – С. 69-73
655052
  Артоболевский Г.В. К экологии стрекоз Теберды = Quelques onservations oecologiquec sur les Odonated de Teberda (Caucase bu Nord.) / Артоболевский Г.В. – Владикавказ : [б. и.], 1930. – С. 33-43. – (Работы Северо-Кавказской Гидробиологической станции при Горском сел.-хоз. ин-те / под ред. Д.А. Тарноградского ; т. 3, вып. 1/3)
655053
  Плотницкий М.И. К экономике высшей эффективности. / М.И. Плотницкий. – Минск, 1987. – 58с.
655054
   К экономическим методам управления.. – М, 1989. – 94с.
655055
  Тис Д.Дж. К экономической теории многопродуктовой фирмы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 3-38. – (Менеджмент ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
655056
  Баран П. К экономической теории общественного развития / П. Баран. – М, 1960. – 429с.
655057
  Холодный Н.Г. К экспериментальной морфологии и тератологии листа / Н.Г. Холодный, 1944. – 99-107с.
655058
  Лепер Г.Х. К экспериментальной патологии кишечного отделения : Диссертация на степень доктора медицины Г.Х. Лепер / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. П.М. Альбицкий, проф. И.П. Павлов и прив.-доц. Б.И. Словцов. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отделения пограничной страэи, 1904. – 87 с., 20 л. табл., граф. : ил. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1903-1904 учебном году ; № 48)
655059
  Романцова Н.А. К экспериментальному обоснованию действия токсических доз экстракта из корня белладонны : Автореф... канд. биол.наук: / Романцова Н. А.; АН БССР, Ин-т биол. – Минск, 1958. – 16л.
655060
  Атиф Алиан К экстракции тория, церия и урана фосфорорганическими соединениями. : Автореф... наук: / Атиф Алиан; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
655061
  Грузинцев А.П. К электрической теории поляризации света / [соч.] А.П. Грузинцева. – [Харьков] : [В унив. тип.], 1884. – 32 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Математического общества при Харьковском университете. 1884г.


  На экз. мокрая печать Автора. Автограф от руки вырезан
655062
  Яковенко В.М. К электродинамике полупроводниковой плазмы. Основные уравнения / В.М. Яковенко. – Харьков : Издание ИРЭ АН УССР, 1980
655063
  Гольдгаммер Д.А. К электромагнитной теории света / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1892. – 13 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Известия Физико-математического общества при Императорском Казанском университете. 1892. 2 сер., т. 2, № 2, с. 51-63
655064
  Ломсадзе Ю.М. К электромагнитному взаимодействию двух электронов в высших приближениях теорий возмущений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломсадзе Ю.М.; АН СССР. – Москва, 1954. – 7л.
655065
  Трададюк А.А. К электрофизиологическому анализу висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: / Трададюк А.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
655066
  Бобрецкий Н.В. К эмбpиологии членистоногих / [соч.] Н. Бобрецкого. – Киев : В Университетской тип., 1873. – [2], 135 с., 6 л. табл. ил. + с 6-ю табл. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
655067
  Прозорова Е.И. К эмбриогенезу нервного аппарата сердца. : Автореф... канд. биол.наук: / Прозорова Е.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского., 1954. – 14л.
655068
  Исаев В.М. К эмбриологии Glomeris : Предварительное сообщение : (Из Зоотомического кабинета И. Петр. университета) / В.М. Исаев // Многоножки. Компакт - 252333. – С. 133-146 : ил.
655069
  Модилевский Я.С. К эмбриологии и цитологии. / Я.С. Модилевский. – Киев, 1918. – 55с.
655070
  Баранов П.А. К эмбриологии туркестанских амариллиовых : Ungernia Severzovii B. Fedtsch Ixiolirion tataricum (Pall). Poem et Schult / П. Баранов, В. Поддувная. – Ташкент : [б. и.], 1925. – 13 с., [11] табл.
655071
  Караваев В.А. К эмбриональному развитию Pyrrhocoris apterus : Из зоологической лаборатории Университета Св.Владимира / В.А. Караваев. – Киев : Типо-лит. Выс. утв.Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск. отд., 1892. – 8 с., ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора
655072
  Караваев В.А. К эмбриональному развитию Pyrrhocoris apterus L. : Из зоологической лаборатории Университета Св.Владимира / В.А. Караваев. – Киев : Тип.Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К в Москве, 1893. – 344)с. + Табл.2
655073
  Успенский Е.Е. К энергетике жизненных процессов / Е.Е. Успенский. – С. 127-170. – Отд. оттиск
655074
  Зайцев Ф.А. К энтомофауне Абхазии / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 2 с.
655075
  Зайцев Ф.А. К энтомофауне окрестностей Новой Александрии, Люблинской губ. / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 4 с.
655076
  Петрищева П.А. К эпидемиологии малярии Бауманабадского района Таджикской ССР / П.А. Петрищева, С.Г. Гребельский // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 53-74
655077
  Касавин И.Т. К эпистемологии коммуникации: сила и слабость аналитического оптимизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
655078
  Анкин Д.В. К эпистемологической интерпретации семантики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 29-35. – ISSN 1560-7488
655079
  Максимичев А. К эталону! МФТИ задает планку физического образования. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 5


  Традиционная олимпиада по физике в МФТИ - это вызов и для преподавателей, необходимость составлять новые интересные задачи, изыскивать источники и тем самым постоянно совершенствовать свое методическое мастерство.
655080
  ШалаеваТ.В К этимологии обозначений странного поведения (русск. диал. выкомаривать, изневаться) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 160-166. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
655081
  Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа / К.Ш. Шаниязов. – Ташкент, 1974. – 342с.
655082
   К этому не привыкнешь.... – М, 1954. – 48с.
655083
   К эффективности через технологии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 3 [прилож.] : фото
655084
  Бозбей Иван К эффективности через технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 2 (прилож.) : Фото
655085
  Гаврылышин Б. К эффективным обществам. Пути в будущее : доклад Римскому клубу / Богдан Гаврылышин ; [сост. и пер. на рус.: В. Рубцов]. – Киев : Гнозис, 2009. – 302 с. : ил., портр., табл. – Пер. по изд.: До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин. Київ, 2009 и Road mars to the future. Towards more effective societies: a report to the Club Rome / Hawrylyshyn B. New York: Pergamon Press, 1980. – ISBN 978-966-8840-67-8
655086
  Звиняцковский Владимир К юбилею - новая книга // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-64
655087
  Кулаковский Юлиан К юбилею А.А.Фета. – Киев, 1889. – 10 с.
655088
  Анистратенко В.В. К юбилею академика Владислава Ивановича Монченко / В.В. Анистратенко, Ю.Н. Токарев // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 107-108. – ISSN 1684-1557


  До 80-річчя від дня народження зоолога, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України Владислава Івановича Монченко.
655089
   К юбилею Александра Ивановича Лагунова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 194-195. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
655090
  Русаков О.М. К юбилею Аллы Михайловны Глевасской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 215-217. – ISSN 0203-3100
655091
   К юбилею Андрея Николаевича Сахарова / В.В. Алексеев, С.Л. Тихвинский, М.Г. Вандалковская, Л.А. Сидорова // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151. – ISSN 0869-5687
655092
   К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]


  Содержание конволюта: 1. К юбилею В.А.Жуковского; 2. Кирьяново, дача княгини Дашковой / С.Н. Шубинский; [С. Ш.]; 3. Отношения Гоголя к матери / [А. Черницкая] ; 4. Русская история в народных поговорках и сказаниях / [И. Белов]; 5. Народный ум в ...
655093
   К юбилею В.И. Моросановой // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 187-189. – ISSN 0042-8841
655094
   К юбилею В.Н. Зайцева // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 0130-9765
655095
  Горкин А.П. К юбилею В.П.Максаковского : география. Мир сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 17. – ISSN 0016-7207
655096
   К юбилею Владилена Николаевича Виноградова // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1366


  О жизни и научной деятельности историка-балканиста Владилена Николаевича Виноградова.
655097
   К юбилею Владимира Георгиевича Космачёва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 163-164 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
655098
  Коломоец Т.А. К юбилею деятеля науки Российской Федерации, профессора, доктора юридических наук Демьяна Николаевича Бахраха // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 14-22
655099
  Щербина В.В. К юбилею Жана Терентьевича Тощенко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 474-477. – ISSN 1606-951Х
655100
   К юбилею Инны Константиновны Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 177-180 : фото. – ISSN 0203-3100
655101
   К юбилею Л. А. Кудрявцевой // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 126-127. – ISSN 0131-615X
655102
  Фризман Л.Г. К юбилею Л.Н. Толстого // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 80, 3 с. обкл.
655103
   К юбилею Маргариты Александровны Карпенко // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-400-7


  У травні 2011 року святкує свій 85-річний ювілей професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маргарита Олександрівна Карпенко, постійний член редколегії журналу "Русистика", завідувач кафедрою російської мови (1977-1991 рр.), ...
655104
  Либкнехт В. К юбилею мартовской революции / Перевод с немецкого Б.Александровой. – Петроград : Издание Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов, 1918. – 140с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по ген. каталогу и интернету
655105
   К юбилею Михаила Сергеевича Кузнецова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 255-256 : фото. – ISSN 0032-180Х
655106
   К юбилею Н.И. Чуприковой // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 12. – ISSN 0042-8841
655107
   К юбилею президента Международного географического союза профессора В.А.Колосова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
655108
  Попов Л.В. К юбилею Славяно-греко-латинской академии / Л.В. Попов, Н.Х. Розов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-86. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Описана история создания Славяно-греко-латинской академии. Содержится информация об основателях академии и первых читаемых в ней курсах. Особый интерес представляет описание академических идей и методик подготовки студентов.
655109
  Дьяченко Е.Д. К юбилею Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук – членов МААН / Е.Д. Дьяченко, Н.Е. Каленов // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 17-23. – ISSN 2224-1825
655110
  Агирречу А.А. К юбилею экономико-географической школы МГУ им. М.В. Ломоносова : география. Из истории науки // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 24-28. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
655111
  Мураками Х. К югу от границы, на запад от солнца : Роман / Харуки Мураками; Пер с яп. Ивана и Сергея Логачевых. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 208с. – ISBN 5-699-03050-6
655112
  Ставиский Б.Я. К югу от Железных ворот. / Б.Я. Ставиский. – М., 1977. – 159с.
655113
  Дунаев М.М. К югу от Москвы / М.М. Дунаев. – Москва, 1978. – 184 с.
655114
  Дунаев М.М. К югу от Москвы / М.М. Дунаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 175 с.
655115
  Крушинский А.С. К югу от реки Рио-Браво / А.С. Крушинский. – Москва, 1966. – 128с.
655116
   К югу от Рио-Гранде.. – М, 1973. – 175с.
655117
  Русакова О.К. К югу от экватора: Южнотихоокеан. субрегион в 80-е гг. / О.К. Русакова, А.В. Торкунов. – М., 1989. – 158с.
655118
  Пестушко Валерий К югу хищники мельчают : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53
655119
  Быстров Б. К южно-русским песням : (материалы по этнографии южноруссов) / Б. Быстров. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1962. – 23 с. : ноты. – 11 песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. отт.: Киевская старина. 1895, кн. 2.
655120
  Марков Г.М. К юности / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 208 с. – (Писатель - молодежь - жизнь)
655121
  Куварзин И.Н. К явлению хрупкого разрушения некоторых пластмасс в среде жидкого кислорода. : Автореф... Канд.техн.наук: / Куварзин И.Н.;, 1951. – 13 с.
655122
  Махотин А.А. К явлениям редукции в морфологии Imagines пяденицы-обдирало (Erannis defoliria C). : (Представлено акад. И.И. мальгаузеном 7. V. 1940) / А. Махотин. – Москва : Изд. АН СССР, 1940. – С. 761-763


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
655123
  Резепов Е. К Языкову... // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 58-63
655124
  Миняйло В.А. К ясным зорям: Дилогия. / В.А. Миняйло. – М., 1978. – 472с.
655125
   К"єркегор (Кіркегор) (Kierkegaard) Сьорен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 769-770. – ISBN 966-316-069-1
655126
  Дахній А. К"єркегору - 200 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 23


  Серен К’єркегор — данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму. Інтерв"ю з істориком філософії Андрієм Дахнієм.
655127
  Гончаренко М.В. К.-О. Апель: экстраполяция знания в аспекту экзистенциальности дискурса // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 32-40. – ISSN 1560-7488


  У статті проаналізовано підхід К.-О. Апеля до питання про взаємовідносини мови logic of science і буденної мови з погляду метафізики Платона. Розглянуто питання про те, чи має теорія верифікації ставлення до метафізики Платона як до концепції, що ...
655128
  Зудин А.Ю. К. "сообществу элит" ? Трансформация политического режима в России . Статья 2. "Третий переход" и перспективы разрыва с моноцентризмом // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 63-80. – ISSN 0869-0499
655129
  Петелин Б.В. К. Аденауэр, Я. Кайзер и судьба ХДС в Восточной Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 112-119. – ISSN 0042-8779
655130
  Петров В.Н. К. Брюллов / В.Н. Петров. – М., 1949. – 40с.
655131
  Мотрошилова Н.В. К. вопросу о вкладе отечественных авторов в развитие социологии познания и науки // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 106-114. – ISSN 0235-1188
655132
  Оруджев З.М. К. вопросу о возникновении человеческого разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.68-79. – ISSN 0042-8744
655133
  Додонов Р. К. вопросу о значении советских философских дискуссий 20-х - 40-х годов XX века / Р. Додонов, Л. Мозговой // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С.21-31. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
655134
  Очеретяний А. К. вопросу о политике как профессии // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 8 (293). – С. 13-16
655135
  Воейков М.И. К. вопросу о социальной концепции А.И. Герцена // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 87-100. – ISSN 0235-1188
655136
  Борисов И.В. К. вопросу о способе определения гражданского общества // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.220-228. – ISSN 1606-951Х
655137
  Севостьянов Д.А. К. вопросу о философии движения: иерархия и инверсия // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 23-30. – ISSN 1560-7488
655138
  Рікер П. К. Гірц про ідеологію та утопію // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 464-477
655139
  Гораций Флакк Квинт К. Гораций Флакк:/Избранные произведения/ : В переводе и с объяснениями А.Фета / Гораций Флакк Квинт. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Маркс. – 487с.
655140
  Стегній В.О. К. Джанда про універсальну теорію політичних партій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 147-149
655141
  Мазур Т.П. К. К. Случевский (Осноывные этапы торч. биолграфии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Мазур Т. П.; Моск.гос. пед. инзт. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
655142
  Адамян Г.П. К. Каутский в борьбе с материалистическим пониманием истории / Г. П. Адамян. – Москва ; Ленинград : Соцєкгиз ; Тип. "Кр. пролетарий", типо-лит. им. Воровского, 1934. – 108, [2] с. : ил.
655143
  Лобанова Марія К. Каутський і В. Ленін про соціалістичний інтернаціоналізм та етноутворювальні чинники // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 80-87
655144
  Бердяев Н.А. К. Леонтьев - философ реакционной романтики // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 208-234. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
655145
  Фудель И. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 393-408. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
655146
  Куклярский Ф.Ф. К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 271-293. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
655147
  Каетор В. К. Леонтьев: христианство без надежды, или трагическое чувство бытия // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 341-397. – ISSN 0042-8795
655148
  Гинцберг Л.И. К. Либкнехт - глашатай пролетарского интернационализма / Л.И. Гинцберг. – М., 1971. – 48с.
655149
  Лоррен К. К. Лоррен / К. Лоррен. – Москва, 1979. – 4с.
655150
  Белецкий А.И. К. Маpкс, Ф. Энгельс и истоpия литеpатуpы / А.И. Белецкий. – Москва : Миp, 1934. – 116с.
655151
   К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения. – Москва, 1969. – 256 с.
655152
   К. Маркс и актуальные проблемы аграрной теории. – Воронеж, 1989. – 335с.
655153
  Оруджев З.М. К. Маркс и диалектическая логика / З.М. Оруджев. – Баку, 1964. – 196с.
655154
  Григорьева Е.А. К. Маркс и его "ученики" на родине ленинизма // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-78. – ISSN 0042-8779
655155
   К. Маркс и Латинская Америка. – Москва, 1970. – 63 с.
655156
  Кузин А.А. К. Маркс и проблемы техники / А.А. Кузин. – Москва, 1968. – 112с.
655157
  Ровда К.И. К. Маркс и Ф. Енгельс про російську літературу. / К.И. Ровда. – Київ, 1957. – 19-33с.
655158
  Котов В.П. К. Маркс и Ф. Енгельс про Росію и російський народ. / В.П. Котов. – Київ, 1952. – 36с.
655159
  Гуревич С.М. К. Маркс и Ф. Энгельс-основоположник теории коммунистической журналистики / С.М. Гуревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 320 с.
655160
  Бережной А.Ф. К. Маркс и Ф. Энгельс - журналисты : учеб. пособие по спец. "Журналистика" / А.Ф. Бережной. – Москва : Высшая школа, 1983. – 120 с.
655161
  Дивинская А.А. К. Маркс и Ф. Энгельс - основоположники учения о материальной основе и социальной структуре коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Дивинская А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 19 с.
655162
  Жуков Н.Н. К. Маркс и Ф. Энгельс : 14 рисунков / Н.Н. Жукова. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – [10] с.
655163
   К. Маркс и Ф. Энгельс. – Москва, 1967. – 137с.
655164
  Осипова А.В. К. Маркс и Ф. Энгельс / А.В. Осипова. – М, 1970. – 80с.
655165
  Фридлендер Г.М. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – Москва, 1962. – 607 с.
655166
  Фридлендер Г.М. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 608 с.
655167
  Дымшиц А.Л. К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – М, 1973. – 334с.
655168
  Дымшиц А.Л. К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – 2-е. – Москва, 1977. – 367с.
655169
  Шугайлин А.В. К. Маркс и Ф. Энгельс о диалектике в математике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
655170
  Гарибашвили А.В. К. Маркс и Ф. Энгельс о диктатуре пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарибашвили А.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
655171
  Бахтадзе А.М. К. Маркс и Ф. Энгельс о пролетарском интернационализме : Автореф... канд. ист.наук: / Бахтадзе А.М.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
655172
  Селезнев К.Л. К. Маркс и Ф. Энгельс о революционной партии пролетариата / К.Л. Селезнев. – Москва, 1955. – 44с.
655173
  Губанов Н.И. К. Маркс и Ф. Энгельс о религии / Н.И. Губанов. – М, 1959. – 32с.
655174
  Котов В.Н. К. Маркс и Ф. Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – М, 1953. – 64с.
655175
  Котов В.Н. К. Маркс и Ф. Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – Кишинев, 1954. – 72с.
655176
  Аргун Х.Ш. К. Маркс и Ф. Энгельс о союзе рабочего класса и крестьянства / Х.Ш. Аргун. – Сухуми, 1972. – 75с.
655177
  Паршукова З.Г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сборник общественно-политических текстов для иностранных учащихся естественных факультетов МГУ / З.Г. Паршукова, В.А. Самодова. – М., 1973. – 67с.
655178
  Притыцкая К. Маркс и Ф.Энгельс о всемирно-исторической роли пролетариата и его партии / Притыцкая, Т..И. – Минск, 1970. – 132 с.
655179
  Павлюченко А.М. К. Маркс и Ф.Энгельс о соотношении объективного и субъктивного факторов в строительстве коммунистического общества / А.М. Павлюченко. – Минск, 1970. – 100 с.
655180
  Номеровський П.Я. К. Маркс і деякі питання впливу техніки на духовний розвиток суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
655181
  Пясковський Б.В. К. Маркс і математика / Б.В. Пясковський, Б.І. Конвай // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
655182
  Жданов С.М. К. Маркс і російський природодослідник М.О. Морозов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
655183
  Похвалинський Б.В. К. Маркс і Ф. Енгельс - основоположники стратегії і тактики пролетарських пратій / Б.В. Похвалинський. – К., 1970. – 48с.
655184
  Ленін В.І. К. Маркс і Ф. Енгельс / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 43с.
655185
  Мельник Л.Г. К. Маркс і Ф. Енгельс про розвиток промислового капіталізму в пореформеній Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 9-14. – (Серія історії ; № 17)
655186
  Губенко Р.Г. К. Маркс і Ф. Енгельс про співвідношення права, законності і соціальних революцій у роботах 1848-1849 років // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 87-89. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются вопросы о соотношении права, законности и социальных революций в работах К. Маркса и Ф. Энгельса в период буржуазных революций 1848-1849 гг., раскрывается многогранная постановка этих вопросов. Основоположники марксизма ...
655187
  Кедров Б.М. К. Маркс о науке и техническом прогрессе / Б.М. Кедров. – М, 1985. – 64с.
655188
  Мареев С. К. Маркс о природе экономических кризисов // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 155-168. – ISSN 0869-44435


  В связи с разразившимся кризисом сновп появился интерес к "Капиталу" К. Маркса.
655189
  Демченко Н.Н. К. Маркс об общественном разделении труда как фактруное формирование личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Демченко Н.Н. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
655190
  Шугайлін О.В. К. Маркс про математичну похідну як вираження розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
655191
  Малюк А. К. Маркс про роль капіталізму в формуванні всесвітньо-історичних відносин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 73-91. – ISSN 1563-3713
655192
  Котов В.Н. К. Маркс, Ф. Енгельс і Росія / В.Н. Котов. – К, 1971. – 239с.
655193
  Губерський Л.В. К. Маркс, Ф. Енгельс про поняття "ідеологія" // Проблеми філософії. Респ. міжвід. наук. збірник, 1976. – Вип. 29
655194
  Воробйов В.Ф. К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін і питання естетики та критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1974. – 271 с.
655195
  Бобылева С.Й. К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин о некоторых проблемах социальной политики правящих классов Германии конца XIX - начала XX в. // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 895-905. – ISBN 978-966-383-915-8
655196
  Петр Я. К. Маркс, Ф. Энгельс и славянские языки / Я. Петр. – М, 1984. – 160с.
655197
   К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин о социальных противоречиях и развитие социализма. – Фрунзе, 1989. – 124с.
655198
   К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, КПСС о научно-техническом прогрессе. – Москва : Политиздат, 1989. – 367 с.
655199
  Иосько М.И. К. Маркс., Ф. Энгельс и революционная Белоруссия / М.И. Иосько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1985. – 286с.
655200
  Рабинович И.С. К. Менье / И.С. Рабинович. – Л., 1936. – 103с.
655201
  Ніковський А. К. Михальчук як філолог // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 3 (101), кн. 3 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 5-25. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-83-1
655202
  Збаржевецький О. К. Мітюков - провідний спеціаліст Київського університету в галузі науки римського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-16. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти науково-викладацької діяльності професора Київського університету Святого Володимира К. Мітюкова (1846-1884). The main aspects of research and educational activity of Kiev National Taras Shevchenko University professor K. ...
655203
  Савин А. К. Нобоу. Война на Тихом океане (в двух томах) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 93-100
655204
  Победоносцев К.П. К. П. Победоносцев и его корреспонденты / К.П. Победоносцев. – М.-Л.
1. – 1923. – 439с.
655205
  Щелокова С.Ф. К. Паустовский - романтик и реалист / С.Ф. Щелокова. – Киев : Вища школа, 1982. – 183 с.
655206
  Трефилова Г.П. К. Паустовский, мастер прозы / Г.П. Трефилова. – М. : Художественная литература, 1983. – 128 с.
655207
  Колоха В. К. Поппер: альтернатива обществу будущего. (Дополнение к концепции открытого общества) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.48-59. – ISSN 0042-8744
655208
  Еремеев С.Г. К. проблеме актуализации политическофй власти как ценности в эпоху глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-54. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
655209
  Денильханова Р.Х. К. проблеме формирования русской философской традиции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 19-27. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
655210
  Розин В.М. К. различению любви и сексуальности (от романтической любви к "креативной") // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 82-96. – ISSN 0235-1188
655211
  Загряжская К. Роджерс в зеркалах других психотерапевтических подходов: в поисках общей теории психотерапии / Загряжская, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 122-132. – ISSN 0042-8841


  В статье обобщаются результаты организованного автором проекта, посвященного изучению восприятия теории и практики человекоцентрированного (клиентоцентрированного) подхода К. Роджерса современными психотерапевтами, представителями других ...
655212
  Рябинин Б.С. К. Рождественская - писатель и редактор / Б.С. Рябинин. – Пермь : Книжное издательство, 1988. – 166 с. – (Замечательные люди Прикамья)
655213
  Николаевнко Г.А. К. С. Станиславский - выдающийся деятель культуры : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Николаевнко Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 37 с.
655214
  Соловьева И.Н. К. С. Станиславский / И.Н. Соловьева, В.В. Шитова. – Москва, 1985. – 168с.
655215
  Туркот Т. К. Ушинський як фундатор філософії освіти / Т. Туркот, О. Коновал // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 242-248. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
655216
  Луценко И.А. К. Хетагуров и Украина. /О некоторых вопросах украинско-осетинских литературных связей/. / И.А. Луценко. – Сталинир, 1959. – 102 с.
655217
  Топінка Є. К. Чапек про Т.Г. Масарика // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7593-44-6
655218
  Антонюк М.А. К. Чуковский - критик эпохи домодерна // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 124-132. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
655219
  Чорнописька В. К. Шептицький і Студійські монастирі як осередки громадсько-культурного життя Східної Галичини (1912-1939 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 37-43
655220
  Рева Л. К. Широцький як представник української культури. Його "Церковні стародруки" в часописі "Книгар" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 294-303. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
655221
  Петрусенко А.М. К. Шорлеммер - поширювач діалектико-матеріалістичного методу К. Маркса на органічну хімію / А.М. Петрусенко, О.О. Лисиціна // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
655222
  Куликов С.Б. К..вопросу о понимании времени в современной философии естествознания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.89-99. – ISSN 1560-7488
655223
  Дейч Д. К.525 // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.154-158. – ISSN 1728-8568
655224
  Гордевский Д.З. К.А. Андреев - выдающийся русский геометр (1848-1921) / Д.З. Гордевский. – Х., 1955. – 47 с.
655225
  Давыдов И. К.А. Бархатова / И. Давыдов. – Свердловск : Средне-Уральское книжн. издательство, 1985. – 207 с.
655226
  Вороницын И. К.А. Гельвеций / И. Вороницын. – Москва, 1926. – 97с.
655227
  Кожевников Г.А. К.А. Греве (некролог) // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 191-192
655228
  Єпик Л.І. К.А. Мацієвич - науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч (1873-1942) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 305-314. – ISBN 978-966-2187-00-7
655229
  Маслов М.С. К.А. Раухфус / М.С. Маслов. – Ленинград, 1960. – 120 с.
655230
  Ландау-Тылкина К.А. Тимирязев / Ландау-Тылкина. – Москва : Просвещение, 1985. – 128с.
655231
  Серейський А.С. К.А. Тимирязев (1843-1920) / А.С. Серейський. – М, 1939. – 24с.
655232
  Васадзе Е.И. К.А. Тимирязев как воинстующий дарвинист : Дис... канд. биол.наук: / Васадзе Е. И.; Грузинский зоотехническо-ветеринирный ин-т. – Тбилиси, 1957. – 179л. – Бібліогр.:л.170-178
655233
   К.А. Тренев. – Ростов -на-Дону, 1953. – 42с.
655234
  Файнберг Р.И. К.А. Тренев / Р.И. Файнберг. – М.-Л., 1962. – 403с.
655235
  Кузнецов Н.И. К.А. Федин-художник / Н.И. Кузнецов. – Томск, 1980. – 276с.
655236
  Пеккер М.З. К.А., Тимирязев -- великий революционер науки. / М.З. Пеккер. – Минск, 1950. – 36с.
655237
  Вороницын И.П. К.А.Гельвеций / И.П. Вороницын. – Москва : ОГИЗ, 1934. – 151с.
655238
  Персон Давид Михайлович К.А.Караев : Ното-библиогр. справ. / Персон Давид Михайлович. – Москва : Советский композитор, 1976. – 192с.
655239
  Холодный Н.Г. К.А.Тимирязев -- борец за передовую науку / Н.Г. Холодный, 1940. – 10с.
655240
  Корчагин А.И. К.А.Тимирязев / А.И. Корчагин. – Москва, 1943. – 140с.
655241
  Левина С.С. К.А.Тимирязев / С.С. Левина. – М, 1950. – 27с.
655242
  Цетлин Л.С. К.А.Тимирязев / Л.С. Цетлин. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 208с.
655243
  Максимов Н.А. К.А.Тимирязев и современная биологическая наука. Лекция / Н.А. Максимов. – М., 1951. – 24с.
655244
  Холодный Н.Г. К.А.Тимирязев и современные представления о фитогормонах / Н.Г. Холодный. – Москва-Ленинград, 1946. – 35с.
655245
  Сенченкова Е.М. К.А.Тимирязев и учение о фотосинтезе. / Е.М. Сенченкова. – Москва, 1961. – 182с.
655246
  Васадзе Е.И. К.А.Тимирязев как воинствующий дарвинист : Автореф... канд.биол.наук: / Васадзе Е.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1958. – 19л.
655247
  Красовская И.В. К.А.Тимирязев, его жизнь и творчество / И.В. Красовская. – Саратов, 1948. – 21с.
655248
  Югов А.К. К.А.Тимирязев. Жизнь и деятельность / А.К. Югов. – Москва-Л., 1936. – 112с.
655249
  Поруцький Ю. К.А.Тімірязєв / Ю. Поруцький. – К., 1951. – 68с.
655250
  Сурков Е.Д. К.А.Тренев. / Е.Д. Сурков. – М, 1953. – 431с.
655251
  Сурков Е.Д. К.А.Тренев. / Е.Д. Сурков. – 2-е изд. – М, 1955. – 452с.
655252
  Бугаенко П.А. К.А.Федин.Основные даты жизни и творчества 1892-1977 / П.А. Бугаенко, Г.В. Рассохин. – Саратов, 1981. – 29 с.
655253
  Космодемьянский А.А. К.А.Циолковский / А.А. Космодемьянский. – Москва : Просвещение, 1980. – 144с.
655254
   К.Б. Яцимирський (100 років від дня народження)
655255
  Мушкало Ю.І. К.Б. Яцимирський (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 142-143. – ISSN 0374-3896
655256
  Язькова В.Е. К.Б.Кавур и "римский вопрос". 1860-1861 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 172-181. – ISSN 0130-3864
655257
   К.Б.Карандеев. – Новосибирск, 1967. – 27с.
655258
  Соколова Т.М. К.Б.Растрелли: Бюст Петра Первого / Т.М. Соколова. – Ленинград, 1949. – 8 с.
655259
  Татарчук Л. К.В. Дубняк (1890-1948) - бібліограф, упорядник вітчизняної сільськогосподарської інформації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 53-59. – ISSN 2518-7341


  У статті проаналізовано наукову спадщину професора Костянтина Володимировича Дубняка (1890–1948) й надано історіографічну оцінку його внеску у становлення вітчизняної сільськогосподарської бібліографії, зокрема у вирішення проблем щодо упорядкування ...
655260
  Холодовская М.З. К.В. Кузнецов / М.З. Холодовская. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств, 1950. – 58, [51] с.
655261
  Медовкіна Л. К.В. Харлампович та його публікації: бібліографічна замітка з приводу однієї помилки // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 63-67. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X


  Стаття присвячена визначенню авторства брошури "Краткий отчет о состоянии Гродненской мужской гимназии за 1891 - 92 учебный год, составленный преподавателем Г. Харламповичем..."(1893) та виявленню ймовырних зв"язкыв спорыдненосты мыж ним ы выдомим ...
655262
  Вербицкий В.Г. К.вопросу "о понятийном статусе не-мгновенного инсайта" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 28-32. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
655263
  Ольховиков Г.К. К.вопросу о возможности редукции состояний дел к действиям : анализ логик LO и LI // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.53-67. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
655264
  Саякин В.Ю. К.вопросу о диагностике особенностей когнитивного стиля студентов вуза // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С.99-103. – ISSN 1684-2618
655265
  Мисниченко А.В. К.вопросу о манипулятивном управлении личностью // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 71-77. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
655266
  Чуркина Н.А. К.вопросу о ментальной проблематике философии образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 65-71. – ISSN 1811-0916
655267
  Мысливченко А.Г. К.вопросу о мировоззрении А.П. Чехова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
655268
  Васильева Н.А. К.вопросу о предмете философии мировой политики / Н.А. Васильева, М.Л. Лагутина // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 62-69. – ISSN 0321-2017
655269
  Дождикова Р.Н. К.вопросу об аксиологических основаниях обыденного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 0042-8744
655270
  Забавина В. К.Г. Абрамов / В. Забавина. – Саранск, 1966. – 88 с.
655271
  Вернигора Л. К.Г. Воблий - видатний український учений-економіст (до 130-ї річниці від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Присвячено творчості видатного українського вченого-економіста Костянтина Григоровича Воблого. Висвітлено його життєвий шлях та наукову позицію. Значну увагу приділено з"ясуванню основної проблематики досліджень ученого та його впливу на українську ...
655272
  Масляк П.О. К.Г. Воблий і час : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-11. – (Географія ; Вип. 43)


  Зроблено глибокий аналіз впливу конкретного історичного періоду на творчість К. Воблого.
655273
  Грошева Е.А. К.Г. Держинская / Е.А. Грошева. – Москва, 1952. – 118 с.
655274
  Бездрабко В.В. К.Г. Мітяєв і становлення документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-19.
655275
  Кременцов Л.П. К.Г. Паустовский: жизнь и творчество. Кн. для учителя / Л.П. Кременцов. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
655276
  Кременцов Л.П. К.Г. Паустовский: талант. мировоззрение, мастерство / Л.П. Кременцов. – Ростов -на-Дону, 1975. – 121с.
655277
  Святовець В.Ф. К.Г. Паустовський про художню деталь в літературі та публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-60. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Доводиться провідна роль художньої деталі у літературних і публіцистичних творах на прикладі творчості К. Паустовського.
655278
  Горюхіна Н. К.Г. Стеценко / Н. Горюхіна, Л. Єфремова. – Київ : Мистецтво, 1950. – 24 с.
655279
  Горюхіна Н. К.Г. Стеценко / Н. Горюхіна, Л. Єфремова. – Київ : Мистецтво, 1955. – 31 с.
655280
  Мірошникова О. К.Г. Стеценко як хоровий диригент // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 215-221
655281
  Таранцова Т.О. К.Г. Шиндлер - голова київського агрономічного товариства // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 237-239
655282
  Пістун М.Д. К.Г.Воблий - видатний український економіко-географ, один із перших академіків Української академії наук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 3-9 : фото. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
655283
  Ведмеденко В.М. К.Г.Стеценко і відродження національної духовної музики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 110-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
655284
  Смирнова Н.А. К.граням цивилизационной идентичности России / Н.А. Смирнова, Н.А. Шогенцукова // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 0235-1188
655285
  Пефтиев В.И. К.Д. Ушинский - российский энциклопедист XIX в. : [очерки для преподавателей и студентов] / В.И. Пефтиев ; Мин-во образования и науки Российской Федерации ; Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПУ, 2006. – 190 с. – ISBN 5-87555-364-2
655286
   К.Д. Ушинский. – Москва, 1985. – 485 с.
655287
  Зажурило В.К. К.Д. Ушинский и портретах, иллюстрациях, документах / В.К. Зажурило. – Л.-М., 1950. – 132с.
655288
   К.Д. Ушинский и современность. – Л, 1975. – 158с.
655289
  Лимонцева Г.В. К.Д. Ушинский: роль привычек и навыков в формировании характера // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 55-61. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
655290
  Чавдаров С.Х. К.Д. Ушинський / С. Чавдаров, проф., М. Даденков, проф. ; Український науково-дослідний ін-т педагогіки. – Киев : Радянська школа, 1945. – 29 с.
655291
  Грищенко М.М. К.Д. Ушинський (До 150-річчя з дня народження) / М.М. Грищенко, д-р пед. наук. – Київ : Т-во "Знання", 1974. – 62 с. – З автографом. – (Педагогічна Сер.6 ; Серія VI ; № 1)
655292
  Стрельнікова К.Д. К.Д. Ушинський про мистецтво виховання дітей батьками // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 48-49
655293
  Корнейко Ю. К.Д. Ушинський про співвідношення виховання і навчання в різних європейських школах // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 77-81. – ISSN 2309-9127
655294
  Виргинский В.С. К.Д. Фролов - выдающийся русский техник XVIII века / В.С. Виргинский. – Москва, 1950. – 32с.
655295
  Врона І. К.Д.Трохименко: Нарис про життя та творчість. / І. Врона. – Київ, 1957. – 31с.
655296
  Гончаров Н.К. К.Д.Ушинский - великий педагог-гуманист / Н.К. Гончаров. – М, 1974. – 56с.
655297
  Рыбакова М.Л. К.Д.Ушинский и педагогическая мысль на Украине. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рыбакова М.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 20л.
655298
  Хайкин А.Л. К.Д.Ушинский о развитии логического мышления у учащихся начальных классов / А.Л. Хайкин. – Моршанск, 1955. – 36с.
655299
  Федчишин С.В. К.Д.Ушинский о формах мышления. : Автореф... канд. филос.наук: / Федчишин С.В.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Львов, 1956. – 15л.
655300
  Медынский Е.Н. К.Д.Ушинский. / Е.Н. Медынский. – Сталинград, 1947. – 28с.
655301
  Иванов А.Н. К.Д.Ушинский.Гимназист.Студент.Профессор / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1973. – 238с.
655302
  Егоров С.Ф. К.Д.Ушинский/С.Ф.Егоров / С.Ф. Егоров. – Москва, 1977. – 143с.
655303
  Ешевский С.В. К.И. Аполлинарий Сидоний, эпизод из литературной и политической истории Галлии V века / сочинение Ешевского. – Москва : В тип. В. Готье, 1855. – XVI, 346, III с. – Экз. в разных тип. перелетах
655304
  Перцик Е.Н. К.И. Арсеньев и его работы по районированию России / Е.Н. Перцик. – Москва : Географгиз, 1960. – 120с.
655305
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н.М. Березюк ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Тимченко, 2010. – 322 с. – ISBN 978-966-8661-48-8
655306
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский и Л.Б. Хавкина - основоположники Харьковской библиотечной школы: фрагменты истории // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 93-103. – ISSN 0130-9765
655307
  Дроздов О.А. К.К. Гаттенбергер о создании денег коммерческими банками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 88-97. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
655308
   К.К. Марченко та українська археологія // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 145. – ISSN 0235-3490
655309
  Андреев Н.Н. К.К. Чеботарев / Андреев Н.Н. – Казань : [б. и.], 1927. – 28 с. : ил.
655310
  Чеботарев К.К. К.К. Чеботарев / К.К. Чеботарев. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – 12 с.
655311
  Макаров Г.Г. К.К.Байкалов - герой гражданской войны / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1962. – 103с.
655312
  Вернандер Н.Б. К.К.Гедройц / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1965. – 50с.
655313
  Кулжинский С.П. К.К.Гедройц и опытное дело / С.П. Кулжинский. – 66с.
655314
  Карасьов М.М. К.К.Станіславський і сценічна мова / М.М. Карасьов. – Київ, 1963. – 161с.
655315
   К.Клаузевиц о войне. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 44 с.
655316
  Ткаченко Б.И. К.М. Быков, 1886-1959 / Б.И. Ткаченко, К.А. Ланге. – Москва, 1987. – 117с.
655317
   К.М. Гуревич : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 188-189. – ISSN 0042-8841
655318
  Купцов И.И. К.М. Максимов / И.И. Купцов. – Л, 1984. – 136с.
655319
  Морозова А.В. К.М. Малицкая (1890-1969) - отечественный историк испанского искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 107-114. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Ксения Михайловная Малицкая - искусствовед, специализировавшийся на искусстве Испании. Сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, внесла большую роль в создание библиотеки музея. Обнаружила в 1950-х гг. картину в Одесском музее, живопись которой под поздними ...
655320
  Берман Д.А. К.М. Симонов : библиогр. указ. / Дагмара Андреевна Берман, Бэлла Михайловна Толочинская ; Гос. публ. биб-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1985. – 456 с. : 1 л. портр.
655321
  Косаківська І.В. К.М. Ситник - директор Інституту ботаніки НАН України // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – С. 298-305. – ISSN 0372-4123
655322
  Лозовик Г. К.М. Станюкович / Г. Лозовик. – Симферополь, 1953. – 200 с.
655323
   К.М. Феофилактов как профессор // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
655324
  Тутковский П. К.М. Феофилактов как профессор // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 340-344. – ISBN 5-7707-1061-6
655325
   К.М. Феофилактов, как профессор // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський. – 8 с.
655326
  Розов Л.Д. К.М. Феофілактов - засновник Київської школи геологів // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3
655327
  Петрушков В.С. К.М.Станюкевич - журналист. / В.С. Петрушков. – Сталинабад, 1960. – 194с.
655328
  Шкаруба Л.М. К.М.Станюкович-романист. (Романы 1970-х годов "Без исхода", "Два брата") : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Шкаруба Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 23л.
655329
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович и театр. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1968. – 240с.
655330
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1966. – 135с.
655331
  Тутковский П.А. К.М.Феофилатов, как профессор / П.А. Тутковский. – 99-106с.
655332
  Чемисин Б.Е. К.М.Фофаанов. (Основные этапы идейно-творческой эволюции). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чемисин Б.Е.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
655333
   К.Маркс и вопросы коммунистического строительства. – Воронеж, 1968. – 147с.
655334
  Гальчинский А.С. К.Маркс и развитие экономической мысли Запада / А.С. Гальчинский. – Москва, 1990. – 197с.
655335
   К.Маркс и социалистическая экономика. – Москва, 1968. – 382с.
655336
  Котов В.Н. К.Маркс і Ф.Енгельс про Росію та іх зв"язки з російськими революціонерами / В.Н. Котов, В.П. Козинець. – Київ, 1962. – 102с.
655337
  Левин Л.А. К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин. Указ библиогр. работ 1961-1972. / Л.А. Левин. – М., 1973. – 288с.
655338
  Малинин В.А. К.Маркс, Ф.Энгельс и левое гегельянство / В.А. Малинин, В.И. Шинкарук. – К., 1986. – 319с.
655339
  Грин Ц.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия / Ц.И. Грин. – Москва, 1978. – 95 с.
655340
  Быков Г. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционные чартисты // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 5-14с.
655341
  Дробинский А.И. К.Маркс, Ф.Энегельс, В.И.Ленин и энциклопедическая литература / А.И. Дробинский. – Москва, 1958. – 77 с.
655342
  Иосько М.И. К.Маркс., Ф.Энгельс и революционная Белоруссия. / М.И. Иосько. – Минск, 1977. – 238с.
655343
  Томашевский Б.В. К.Н. Батюшков / Б.В. Томашевский. – Л., 1948. – 5-9с.
655344
  Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX в. / Р.А. Киреева. – Москва, 1990. – 264с.
655345
  Бляхер Л.Я. К.Н. Давыдов / Л.Я. Бляхер. – М, 1963. – 244с.
655346
  Кирпичева И.К. К.Н. Дерунов / И.К. Кирпичева. – Москва, 1963. – 123 с.
655347
  Селиванов А.В. К.Н. Леонтьев в работах В.В. Розанова. Проблема осмысления творческого наследия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 0235-1188
655348
  Морозова И.И. К.Н. Леонтьев и Ф. Ницше: PRO ET CONTRA // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 329-336. – ISBN 978-617-619-161-2
655349
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института. – (Серия "Русский путь" / редкол.: Д.К. Бурлака (пред.) [и др.]). – ISBN 5-88812-008-1
Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – 1995. – 474, [1] с. : портр. – Сер. основана в 1993 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
655350
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслит.и исслед.после 1917 г.:Антология. – Санкт-Петербург : РХГИ. – (Русский путь). – ISBN 5-88812-008-2
Кн.2. – 1995. – 704 с.
655351
  Куделли П. К.Н. Самойлова-Громова / П. Куделли. – Л, 1925. – 80с.
655352
  Черемин Г.С. К.Н.Батюшков. / Г.С. Черемин. – Москва, 1949. – 3-18с.
655353
   К.Н.С. і наймитсько-незаможницькі групи в колгоспах.. – Х., 1931. – 15с.
655354
  Куделли П. К.Н.Самойлова-Громова "Наташа" 1876-1921 гг. : (Биография) / П. Куделли. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой", 1925. – 79 с., 1 л. портр. : портр., ил. – (Памяти павших борцов за Пролетарскую революцию / Ленингр. отд. Комис. по изучению Октябрьск. революции РКП(б.). Ленингр. истпарт. ; № 1)
655355
  Чернозуб С.П. К.новому концепту национальной науки // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 132-142. – ISSN 0869-0499
655356
  Пашков А.С. К.О. Неволін - засновник філософії права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
655357
  Лашкул З.В. К.О. Трутовський / З.В. Лашкул. – К, 1974. – 231с.
655358
  Іванова-Артюхова К.О. Трутовський і Т.Г. Шевченко : А. Іванова-Артюхова / Іванова-Артюхова, 1929. – 9 с. – Окремий відбиток з брошюри: Щевченко, річник другий, 1929, Полтава
655359
  Окороков В.Б. К.определению границ бытия познания (о границе метафизической трансляции смыслов) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 77-82. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
655360
   К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. – Изд. 2-е, доп. – М., 1961. – 318с.
655361
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в начале царствования Александра III: к истории борьбы в "верхах" после 1 марта 1881 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-47. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
655362
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в оценках французских публицистов и ученых конца ХIX - начала ХХ века // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 138-144. – ISSN 0869-5687


  Победоносцев (Констянтин Петрович) - відомий юрист і державний діяч
655363
  Онопрієнко В.І. К.П. Флоренський - останній учень В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 134-148. – ISSN 0374-3896
655364
   К.П.Персидский. – Алма Ата, 1984. – 51с.
655365
  Нестеровский П. К.П.Хохлов -- Народный артист СРСР. / П. Нестеровский. – К., 1945. – 40с.
655366
  Нестеровский П. К.П.Хохлов. Народный артист СССР. / П. Нестеровский. – К., 1951. – 39с.
655367
  Бородин И.П. К.Паустовский, повесть о жизни (Черты лирического стиля) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Бородин И.П.; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1970. – 23л.
655368
  Гапченко О.В. К.Поппер про можливості метафізики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 58-60
655369
  Донникова И.А. К.проблеме формирования человекомерной социальной онтологии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 311-322. – ISSN 2076-7382
655370
  Бродский В.Я. К.Пуркине / В.Я. Бродский. – М, 1979. – 112с.
655371
  Розин В.М. К.различению понятий "знак", "знание", "схема", "модель", "идеальный объект" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 184-197. – ISSN 1606-951Х
655372
   К.С. Мельников. – Москва, 1985. – 311 с.
655373
  Костин В.И. К.С. Петров-Водкин / В.И. Костин. – Москва, 1966. – 167с.
655374
  Тамручи В.А. К.С. Петров-Водкин 1878-1939 / В.А. Тамручи. – Л., 1977. – 38с.
655375
  Бережкр-Камінська К.С. Серажим: "І як мене тільки чоловік терпить? Я ж - мотор на 10 осіб" / бесіду вела Ю. Бережко-Камінська // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 216-227
655376
  Климова Л.П. К.С. Станиславский в русской и советской критике / Л.П. Климова. – Ленинград : Искусство, 1986. – 1479с.
655377
  Горчаков Н.М. К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром / Н.М. Горчаков. – Москва, 1958. – 283с.
655378
  Гвоздев А.Н. К.С. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекция для учителей / А.Н. Гвоздев. – Москва, 1957. – 23с.
655379
   К.С. Станиславский. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета, 1976. – 12 л. : 12 открыток+ 1 обл.
655380
  Костюк Ю.Г. К.С. Станіславський і український театр / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1963. – 64с.
655381
  Малязев В.Е. К.С.Бадигин / В.Е. Малязев. – Саратов, 1992. – 141с.
655382
  Булацкий Г.В. К.С.Еремеев - революционер, публицист / Г.В. Булацкий. – Минск, 1976. – 214с.
655383
  Галушкина А.С. К.С.Петров-Водкин. / А.С. Галушкина. – М., 1936. – 82с.
655384
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Дис... канд. филол.наук: / Чабан Б.Я.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1976. – 184л. – Бібліогр.:л.I-XV
655385
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Чабан Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
655386
   К.С.Сараджев. – М., 1962. – 192с.
655387
  Таланов А.В. К.С.Станиславский / А.В. Таланов. – М., 1965. – 173с.
655388
  Полякова Е.И. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко / Е.И. Полякова. – Москва, 1961. – 40 с.
655389
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М.-Л., 1949. – 192с.
655390
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М, 1950. – 192с.
655391
   К.С.Станиславский.. – М., 1955. – 700с.
655392
  Мухарямов Н.М. К.семантике этнополитического // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 11-28. – ISSN 1998-1776
655393
  Бащенко Р.Д. К.Ф. Богаевский / Р.Д. Бащенко. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 294 с. : ил., цв. ил.
655394
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1950. – 363-477с.
655395
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии организмов (в связи с общей эволюцией научного мировоззрения) / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1961. – 548 с.
655396
  Ласка І.В. К.Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.241-249. – Бібліогр.: Літ.: с. 249; 9 назв
655397
  Банина Н.Н. К.Ф. Кесслер и его роль в развитии биологии в России / Н.Н. Банина. – Москва-Л., 1962. – 142с.
655398
  Микулинский С.Р. К.Ф. Рулье и его учение о развитии органического мира / С.Р. Микулинский. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 356с.
655399
  Куклин А.Я. К.Ф.Рылеев / А.Я. Куклин. – Л, 1965. – 38с.
655400
  О"Мара К.Ф.Рылеев / О"Мара. – М, 1989. – 334с.
655401
  Клевенский М.М. К.Ф.Рылеев. / М.М. Клевенский. – М-Л, 1925. – 79с.
655402
  Нейман Б.В. К.Ф.Рылеев. Жизнь и творчество / Б.В. Нейман. – М., 1946. – 86с.
655403
  Ростовцева И.Т. К.Ф.Юон / И.Т. Ростовцева. – Л, 1964. – 42с.
655404
  Перелыгина М. К.Федин и М.Горький. Лит.-творческие связи писателей. Концепция человека в романах К.Федина и горьк. традиции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перелыгина М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 18л.
655405
  Момджян К.Х. К.характеристике объекта рефлективной социальной философии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 79-92. – ISSN 1606-951Х
655406
  Карлова Т.С. К.Чуковский - журналист и литературный критик / Т.С. Карлова. – Казань, 1988. – 144с.
655407
  Космодемьянский А.А. К.Э.Циолковский - его жизнь и работы по ракетной технике / А.А. Космодемьянский. – М., 1960. – 188с.
655408
   К.Э.Циолковский и научно-технический прогресс.. – М, 1982. – 231с.
655409
   К.Э.Циолковский и проблемы развития науки и техники.. – М, 1986. – 188с.
655410
   К.Э.Циолковский о межпланетных сообщениях.. – Калуга, 1959. – 20с.
655411
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1964. – 56с.
655412
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1968. – 147с.
655413
   К.Э.Циолковский: исследование научного наследия и материалы к биографии.. – М, 1989. – 202с.
655414
  Циолковский К.Э. К.Э.Циолковский: неизвестные разумные силы. / К.Э. Циолковский. – М, 1991. – 44с.
655415
  Гутор В.П. К.Ю. Давыдов - как основатель школы / В.П. Гутор. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 44 с.
655416
  Гинзбург С.Л. К.Ю. Давыдов / С.Л. Гинзбург. – Л., 1936. – 211с.
655417
  Гинзбург Л.С. К.Ю. Давыдов / Л.С. Гинзбург. – Москва-Л., 1950. – 71с.
655418
  Кравцова В.В. К+ -- зависимая фосфатаза ткани мозга: солюбилизация, свойства и связь с На+, К+-АФТ-азным комплексом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кравцова В.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1979. – 27л.
655419
  Дезио А. К2-вторая вершина мира / А. Дезио. – Москва, 1959. – 190с.
655420
  Бабишкін О.К. Кiнематогpаф сучасного Заходу : Нотатки про буржуазне кіномистецтво / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143с.


  Автоp, доктоp фiлологiчних наук , залучаючи шиpокий i цiкавий фактичний матеpiал, pозглядає кiнематогpаф капiталiстичного свiту. Розpаховано на шиpоке коло читачiв.
655421
  Герасименко В.І. Кiнетичне рiвняння Больцмана з кореляцiями для плинiв твердих куль / В.І. Герасименко, А.Г. Корнієнко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
655422
  Бабишкін О.К. Кiноспадщина Юpiя Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139[2]с.


  Автоp гpунтово аналiзує особливостi киносценаpiїв Ю. Яновського, пiдкpеслюючи їхнє значення i вплив на весь pозвиток кiномистецтва. Книга pозpахована на шиpоке коло читачiв.
655423
  Сорокин Д. Кoгaн A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: "невидимая рука", конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС, 2006. - 144 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
655424
  Бондарчук В.Г. Кpаєвиди Радянської Укpаїни / В.Г. Бондарчук; Бібліотека журналу "Україна". – Київ : Радянська Укpаїна, 1946. – 91с.
655425
  Белан Ю.Я. Кpестьянское движение в Киевской губеpнии в 1863-1870 гг. / Ю.Я. Белан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1949. – 123-138 с.
655426
  Михеєнко М.М. Кpимiнально-пpоцесуальне пpаво : Тези лекцій,задачи,ділові ігри: Навч.посіб.для студ.юрид.вузів та фак./ / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, В.П. Шибіко. – Київ : Вентурі, 1997. – 352с. – ISBN 966-570-010-3
655427
  Салтевский М.В. Кpиминалистика. В совpеменноом изложении юpистов : Учебное и пpактическое пособие / М.В. Салтевский. – Харьков : Рубикон, 1997. – 432с. – ISBN 966-7152-10-3
655428
  Бондарчук И.А. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций диалектики : (методологические аспекты) / И.А. Бондарчук. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 94с.


  Исследуются особенности матеpиалистической диалектики как научного метода кpитики совpеменных буpжуазных концепций диалектики.
655429
  Бодров В.Г. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций экономического pазвития СССР / В.Г. Бодров. – Киев : Знание УССР, 1987. – 47с. – (Знание УССР ; Серия:3 ; №7 : Экономика: наука, управление, практика)


  Рассматpиваются ключевые вопpосы ускоpения социально- экономического pазвития СССР в свете совpеменной идеологической боpьбе. Дается кpитический анализ pеакционных концепций "кpизиса экономики советского типа", "заимствования западной технологии пpи ...
655430
  Баришполець О.И. Кpитичне слово газети / О.И. Баришполець. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1976. – 95с. – (бібліотечка журналіста)


  Hа конкpетних пpикладах з пpактики мiсцевої пpеси pозповiдає автоp, як здобувати новi високi pубежi,пiдвищувати ефективнiсть суспiльного виpобництва i якiсть пpодукцiї за допомогою кpитичного слова газети.
655431
  Шеремет В.П. Кpовосиснi комаpi Укpаїни : Hавч. посiбник для студ. бiолог. ф-ту / В.П. Шеремет; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
655432
  Итин В.А. Каан-Кэрэдэ / В.А. Итин. – Новосибирск, 1961. – 157 с.
655433
  Шваб Г.М. Каатализ с точки зрения химической кинетики / Г.М. Шваб. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 220 с.
655434
  Лайтман М. Кабала / М. Лайтман. – Израиль
1. – 1984. – 105с.
655435
  Булгаков М.А. Кабала святош / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 701с.
655436
  Шаров Володимир Кабалістика цифр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
655437
  Панеях В.М. Кабальное холопство в русском государстве 16 века : Автореф... канд. ист.наук: / Панеях В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 20л.
655438
  Панеях В.М. Кабальное холопство на Руси в 16 веке / В.М. Панеях. – Л., 1967. – 160с.
655439
  Козло П.Г. Кабан Беловежской пущи : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Козло П.Г.; АН УССР. – Минск, 1968. – 23л.
655440
  Кононенко Т.П. Кабаніс П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
655441
  Краснюк В. Кабанчик для базарного "общака" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.151-153
655442
  Гержик Ігор Кабаняча історія : історія фотозйомки. Несподівана фотозустріч // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29 : Фото
655443
  Щербаков А.Н. Кабарга, ее экология и хозяйственное использование : аввтореф. дис. ... канд. биол. наук: / Щербаков А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
655444
  Приходько Владимир. Малеев Валерий Кабарга, или олень в миниатюре. Кабарга: запах ангела, клыки демона // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 80-88 : фото
655445
  Анисимов С.С. Кабардино-Балкария / Сергей Анисимов. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 193 с., [3] л. карт.
655446
   Кабардино-Балкария. – Нальчик, 1960. – 188с.
655447
   Кабардино-Балкария. – Москва, 1987. – 199с.
655448
  Боров А.Х. Кабардино-Балкария в XX в.: история и этнополитика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0042-8779
655449
   Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. – Нальчик, 1975. – 796с.
655450
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкария в годы восстановления народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хакуашев Е.Т.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1963. – 20л.
655451
   Кабардино-Балкария.. – Москва, 1973. – 5с.
655452
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг. / Е.Т. Хакуашев. – Нальчик, 1978. – 318с.
655453
   Кабардино-балкарская кухня.. – Ростов-на-Дону, 1991. – 8с.
655454
   Кабардино-Балкарский Государственный Университет. – Нальчик, 1967. – 79с.
655455
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 10 лет. – Нальчик, 1967. – 120с.
655456
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 50 лет. – Нальчик, 1982. – 196 с.
655457
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – Москва
1. – 1957. – 479с.
655458
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – Москва
Т. 2. – 1957. – 424с.
655459
  Андреев-Кривич Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова / Андреев-Кривич С.А. ; Кабардинский научно-ислед. ин-т при Совете Министров КАССР. – Нальчик : Кабардингосиздат, 1949. – 136 с. – Библиогр.: с. 115-135
655460
  Кабардинская Кабардинская АССР / Кабардинская, АССР. – Нальчик, 1946. – 395с.
655461
  Кашежева Л.Н. Кабардинская советская проза. / Л.Н. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 148с.
655462
  Липкин С.И. Кабардинская эпическая поэзия. / С.И. Липкин. – Нальчик, 1956. – 303с.
655463
  Коков Д.Н. Кабардинские географические названия. / Д.Н. Коков. – Нальчик, 1966. – 183с.
655464
  Бычков Д.И. Кабардинские советские писатели / Д.И. Бычков, В.Ф. Пипинис. – Нальчик, 1957. – 80с.
655465
  Губашиева Елена Мубаридовна Кабардинские советские прозаики 20-30-х годов. (Возникновение новых художественных традиций) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Губашиева Елена Мубаридовна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 16л.
655466
  Смирнов Н.А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях XVI-XVII вв. / Н.А. Смирнов. – Нальчик, 1948. – 120с.
655467
   Кабардинский фольклор.. – М.-Л., 1936. – 562с.
655468
   Кабардинско-русский словарь.. – М., 1957. – 576с.
655469
  Пшиготыжев А.З. Кабардинское стихосложение. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Пшиготыжев А.З.; АН Гр.ССР.Ин-т истории груз.лит-ры. – Тбилиси, 1980. – 20л.
655470
  Ржевська М.Ю. Кабаре в Україні як феномен доби модернізму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 206-210. – ISBN 978-966-452-103-8
655471
  Качкан В.А. Кабарівська Северина Іванівна (- псевд.-Нерішена Люна - письменниця, публіцистка, громадсько-культурна діячка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 636. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655472
  Качкан В.А. Кабарівський Богдан Адам Іванович (- публіцист, поет, літературознавець, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 636. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655473
  Мрелашвили Л. Кабахи : роман / Л. Мрелашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1966. – 567 с.
655474
  Мрелашвили Л. Кабахи : роиан / Ладо Мрелашвили ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1978. – 752 с.
655475
  Мрелашвили Л Кабахи : роман / Ладо Мрелашвили ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Художественная литература, 1987. – 877 с.
655476
  Франс А. Кабачок "Тощаго кота" / Анатоль Франс ; Пер. с фран. Л. К-ка. – Киев : Книгоизд. "Мысль" ; [Тип. М.З. Глезера], 1918. – 141 с. – (Библиотека художественной литературы ; № 15)
655477
  Козловский Борислав Кабачок в роли зомби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
655478
   Кабачок Мартышка. – с.
655479
   Каббала - это очень просто : [книга для всех]. – Кировоград : КОД. – ISBN 978-966-8264-70-2
Т. 2. – 2007. – 208 с.
655480
  Лайтман М. Каббала для начинающих : [учеб. пособ. в 2 т.] / Михаэль Лайтман ; Международная академия каббалы. – Москва : АСТ; Астрель. – ISBN 978-5-17-046703-7
Т. 1. – 2008. – 440с.
655481
  Подводный Авессалом Каббалистическая астрология : Знаки зодиака. Планеты. Дома. Аспекты / Авессалом Подводный. – Москва : АСТ-Пресс, 2000. – 784 с. – ISBN 5-7805-0591-8
655482
  Лакерник Р.М. Кабели и привода / Р.М. Лакерник. – М.-Л.
2. – 1962. – с.
655483
  Горбенко Л.А. Кабели и провода для геофизических работ / Л.А. Горбенко. – М, 1977. – 192с.
655484
  Гроднев И.И. Кабели связи / И.И. Гроднев. – Москва-Ленинград, 1965. – 279 с.
655485
   Кабели управления. – Москва, 1977. – 79 с.
655486
   Кабели, провода и шнуры электрические : Издание официальное. – Москва : Госстандарт, 1961. – 584с.
655487
   Кабели, провода и шнуры электрические. – Москва, 1963. – 519 с.
655488
   Кабели, провода и шнуры электрические.. – М., 1964. – 592с.
655489
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 1. – 1965. – 660 с.
655490
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 584 с.
655491
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1968. – 556 с.
655492
  Радченко В.М. Кабельне рівняння із загальною стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 123-130. – ISSN 0868-6904


  The stochastic cable equation is considered. Stochastic influence is given by the integral with respect to general stochastic measure. It is proved that paths of the mild solution of the equation are Holder continuous.
655493
  Бакаленко Л. Кабельне телебачення // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.57-62


  Кабельне телебачення регіонів України
655494
  Євенко О. Кабельне телебачення // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 169-175. – ISBN 966-95840-5-1
655495
  Федорчук Л.П. Кабельне телебачення в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 46-49


  У статті розглядаються тенденції становлення та перспективи розвитку кабельного телебачення в Україні, аналізуються деякі правові аспекти кабельного мовлення у світовій практиці. The tendencies and perspectives of development of a cable operators ...
655496
  Гриценко М.С. Кабельне телебачення: реалії та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.89-91
655497
  Каневский А.Л. Кабельное телевидение / А.Л. Каневский. – Москва, 1991. – 64 с.
655498
  Уиди Б. Кабельные линии високого напряжения / Б. Уиди. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 232 с.
655499
   Кабильские сказки.. – М.-Птгр., 1923. – 116с.
655500
  Шаховская А.Д. Кабинет-музей В.И. Вернадского / А.Д. Шаховская. – М, 1959. – 51с.
655501
   Кабинет атеиста.. – Омск, 1959. – 20с.
655502
  Хайцева Л.Б. Кабинет библиотековедения РГБ в сети Facebook (опыт работы) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 58-60
655503
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
655504
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
655505
  Пугал Н.А. Кабинет биологии / Н.А. Пугал, А.М. Розенштейн. – Москва : Просвещение, 1983. – 159с.
655506
  Козырь И.В. Кабинет биологии средней школы / И.В. Козырь. – М, 1956. – 271с.
655507
  Барышева Ю.Г. Кабинет географии : пособ. для учителя / Ю.Г. Барышева. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
655508
  Кунецкая Л.И., Маштакова К.А. Субботина З.А. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле / Л. Кунецкая, К. Маштакова, З. Субботина. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 200 с. ил. – Миниатюрное издание
655509
  Кунецкая Л. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле. / Л. Кунецкая. – М., 1968. – 136с.
655510
  Великанова А.Я. Кабинет и комната В.И. Ленина в Смольном / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1981. – 114с.
655511
   Кабинет иностранного языка в средней школе. – Москва : Просвещение, 1986. – 174 с.
655512
  Герасимов Т.А. Кабинет истории в школе / Т.А. Герасимов. – М., 1954. – 88с.
655513
  Аппарович Н.И. Кабинет истории и обществоведения в средней школе : пособие для учителей / Аппарович Н.И., Полотрак Д.И. – Москва : Просвещение, 1982. – 224 с. – (Б-ка учителя истории, обществоведения, основ совецкого госуддарства и права)
655514
  Завадье А.С. Кабинет истории и обществоведения в школе. / А.С. Завадье. – Москва, 1975. – 207с.
655515
  Прессман Л.П. Кабинет литературы / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1983. – 144 с.
655516
  Прессман Л.П. Кабинет литературы в школе / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1975. – 159 с.
655517
  Громов И.А. Кабинет научно-судебной экспертизы по закону 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) : Текст закона, с законодат. мотивами, инструкцией, таксой стоимости исслед. по гражданским делам, формами актов, а также с извлечениями из нового законопроекта об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в г. Москве, Киеве и Одессе и указ. лит. / Сост. И.А. Громов, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 79 с.
655518
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Ананов Д.Г. – Ленинград-Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1932. – 343 с., черт.
655519
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии. Стереоскопические модели / Ананов Д.Г. – Ленинград : Кубуч
Вып. 1 : Альбом чертежей. – 1933. – 114 с.
655520
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии. Стереоскопические модели / Ананов Д.Г. – Ленинград : [б. и.]
Вып. 1. – 1933. – 63 с.
655521
  Мельков Ю.Д. Кабинет организационно-партийной работы / Мельков Ю.Д. – Москва, 1970. – 56 с.
655522
  Бессмеррный Я. Кабинет передового опыта / сост. Я. Бессмеррный. – Барнаул : [б. и.], 1962. – 92 с.
655523
  Зельманова Л.М. Кабинет русского языка в средней школе. / Л.М. Зельманова. – М., 1981. – 133с.
655524
  Хлебникова А.В. Кабинет русского языка и литературы в школе / А.В. Хлебникова. – М., 1950. – 92с.
655525
  Дрига И.И. Кабинет технических средств обучения в школе / И.И. Дрига. – К., 1970. – 120с.
655526
   Кабинет физики средней школы. – М., 1982. – 160с.
655527
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 176 с.
655528
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
655529
  Оконешников В.Н. Кабинет черчения / В.Н. Оконешников. – М, 1984. – 62с.
655530
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – М., 1960. – 100с.
655531
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – 2-е изд. – М., 1964. – 100с.
655532
  Владимиров Я.В. Кабинет черчения средней школы. / Я.В. Владимиров. – Москва, 1956. – 64с.
655533
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – М., 1981. – 191с.
655534
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – изд. 2-е перераб. и доп. – Москва, 1986. – 206 с.
655535
   Кабинетная система занятий и технические средства обучения и воспитания. / Дрига И.И. – Л., 1978. – 72с.
655536
   Кабинетная система обучения в школах Кузбасса.. – Кемерово, 1967. – 40с.
655537
  Жидков Г.П. Кабинетское землевладение. / Г.П. Жидков. – Новосибирск, 1973. – 264с.
655538
  Громов И.А. Кабинеты научно-судебной экспертизы в городах Москве, Киеве и Одессе по закону 4 июля 1913 года Собр. узак. 1913 г., № 158, ст. 1441) : Текст закона с законодательными мотивами и с текстом закона 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) об учреждении Каб. науч.-судеб. экспертизы в С.-Петербурге / Сост. И.А. Громовв, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 64 с.
655539
   Кабинеты начальных классов и иностранных языков в школах Кузбасса.. – Кемерово
2. – 1968. – 52с.
655540
   Кабинеты политического просвещения. – Москва, 1956. – 63с.
655541
  Гафурова Н.Б. Кабир и его население / Н.Б. Гафурова. – Москва, 1976. – 104с.
655542
  Гафурова Н.Б. Кабир и его наследие : Автореф... канд. филол.наук: / Гафурова Н.Б.; АН СССР. Ин-т востоковедения. Ленингр. отд-ние. – М., 1971. – 32л.
655543
  Литвин Т Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 18
655544
  Литвин Т. Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-28 : фото
655545
  Рубан А. Кабінет бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: підсумки 20-річної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 175-187. – ISSN 2224-9516
655546
  Прокопчук В.С. Кабінет виучування Шевченківщини у контексті розвитку краєзнавчого руху в Україні 1920-х рр // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 31-36. – (Серія "Історичні науки")
655547
  Лис Юрій Кабінет географії: яким йому бути // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-5 : Мал.
655548
  Ходак І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: проблемне поле діяльності // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
655549
  Трайтак Д.І. Кабінет з біології / Д.І. Трайтак. – Київ : Радянська школа, 1980. – 123с.
655550
  Афанасьєва З.Б. Кабінет залізничного транспорту Київського комерційного інституту: навчальна діяльність та бібліотека // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 242-251. – ISSN 2222-4203
655551
  Герасимов Т.А. Кабінет історії в школі / Т.А. Герасимов. – К., 1956. – 96с.
655552
   Кабінет історії України : із досвіду роботи вузу. – Київ, 1992. – 39 с.
655553
  Дідківський Володимир Кабінет літературного краєзнавства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-26. – ISSN 0130-5263
655554
   Кабінет Міністрів у студенських аудиторіях // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 листопада - 4 грудня (№ 49). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Віце-прем"єр-міністра України Костянтина Грищенка зі студентами.
655555
  Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучаcному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-32.
655556
   Кабінет Міністрів України затвердив державну програму протидії торгівлі людьми // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6
655557
  Корнієнко П.С. Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України як суб"єкти конституційної правозахисної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 192-200. – ISSN 2524-0323
655558
   Кабінет Міністрів України нагороджує Почесною грамотою трудовий колектив Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 8-10 : фото


  "...За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для засобів масової інформації, розвиток вітчизняної науки".
655559
   Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до статті 20 Земельного кодексу України // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
655560
  Співак П. Кабінет Міністрів України розглянув питання державної допомоги сім"ям з дітьми // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.21-22
655561
  Куліш А.М. Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи / А.М. Куліш, А.Д. Мотрюк // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 98-105. – ISSN 2519-2353
655562
  Совгиря О.В. Кабінет Міністрів України як суб"єкт здійснення зовнішньої політики держави: теоретичні та практичні проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 52-59. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти участі вищого органу виконавчої влади України в зовнішніх зносинах. Зокрема розкриваються проблеми законодавчого регулювання зазначеного питання та формулюються пропозиції щодо їх подолання. ...
655563
  Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
655564
  Сушинський О.І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 76с. – ISBN 966-8687-00-0
655565
   Кабінет Міністрів ухвалив проєкт закону "Про інноваційні парки" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (210). – С. 4. – ISSN 1682-2366
655566
  Коротких О.С. Кабінет преси / О.С. Коротких. – Х., 1958. – 23с.
655567
  Дригайло Ф.К. Кабінет преси / Ф.К. Дригайло. – К., 1960. – 28с.
655568
  Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 289-301. – ISBN 966-02-4003-1
655569
  Дмитровський Є.М. Кабінет української мови і літератури в школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1962. – 79с.
655570
  Грабецький О.А. Кабінет хімії / О.А. Грабецький, Т.С. Назарова. – К, 1982. – 160с.
655571
   Кабінет хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(40)). – ISBN 966-333-318-9
655572
   Кабінетна система в школі.. – К., 1976. – 151с.
655573
  Десятнюк О. Кабінетний аудит як новий напрям податкового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 91-99. – ISSN 1993-0259
655574
   Кабмін затвердив склад Нацради з питань розвитку науки і технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Уряд затвердив склад Наукового й Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що матиме ключовий вплив на формування політики у сфері науки в Україні. До нього увійшли 48 осіб. У склад увішли декан ...
655575
  Лиховид І. Кабмін звільнив Ігоря Лікарчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 2


  Міністерство освіти та науки переконує, що ЗНО-2016 попри все відбудеться: на це у бюджеті закладають 240 мільйонів гривень.
655576
   Кабмін надав статус національного надбання вісьмом унікальним науковим об"єктам // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  До Державного реєстру наукових об"єктів, що становлять національне надбання, було внесено п"ять унікальних наукових об"єктів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки: горизонтальний сонячний телескоп Астрономічної обсерваторії ...
655577
   Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
655578
   Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
655579
   Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Кабінет Міністрів України припинив діяльність Фонду соціального страхування, приєднавши його до Пенсійного фонду.
655580
  Діденко А. Кабмін хоче скоротити час розгляду справ у суді: що змінить новий законопроект? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
655581
  Григорович А.А. Кабо-Верде / А.А. Григорович, В.В. Грибанов. – Москва : Мысль, 1988. – 108с. : ил. – (У карты мира)
655582
  Драч В. Кабо-Верде выбирает демократическую альтернативу. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-37. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
655583
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – Москва : Недра, 1967. – 152с.
655584
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
655585
  Орлов Денис Кабриолет с настоящей крышей : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
655586
   Кабуки.. – М., 1965. – 174с.
655587
  Николаев Л.Н. Кабульские рассветы / Л.Н. Николаев. – М., 1985. – 173с.
655588
   Кабус-намэ.. – М., 1953. – 276с.
655589
   Кабус-намэ.. – 2-е изд. – М., 1958. – 295с.
655590
  Богданович Лілія Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 2-3 : фото
655591
  Богданович Лілія Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 2-3 : фото
655592
  Ковтун Г. Кава для комах - отрута... Для нас - приємний напій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 23-25. – ISSN 2518-7104
655593
  Покальчук Ю.В. Кава з Матагальпи. / Ю.В. Покальчук. – К, 1987. – 221с.
655594
   Кава з перцем : Альманах київських сатириків і гумористів. – Київ : Фенікс; Вітчизна, 2006. – 396с. – ISBN 966-651-364-1
655595
  Задверняк Н. Кава з ромом, червоні маки і футбольний чемпіонат, або Як у різних країнах світу вшановують військових // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 49). – С. 21
655596
  Чухліб Т. Кава по-турецьки, по-віденськи чи по-українськи? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 323-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Юрій-Франц Кульчицький — український купець, солдат, товмач, який своїм героїчним вчинком посприяв зняттю облоги Відня османськими військами ("Віденська відсіч" 1683 року). Існує легенда, що йому як учаснику битви надали привілей відкрити кав"ярню у ...
655597
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари : Очерк / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 270с.
655598
   Кавабата Ясунари.. – М., 1973. – 144с.
655599
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари; Краски времени : Очерки / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 464с.
655600
  Яценко Б.П. Кавабата Ясунарі (- японський прозаїк) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 643-644. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655601
  Каширин Ф.Т. Кавакский угольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1990. – 172с.
655602
  Шмарыго А.С. Кавалер вечной славы / А.С. Шмарыго. – Ташкент, 1965. – 51с.
655603
  Ворон Б. Кавалер Золотого хреста "За заслуги" православний панотець, педагог і археолог о. Юрій Шумовський та його душпастирська, педагогічна та наукова праця на Волині (1932 - 1944 рр.) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 302-306
655604
  Бабаевський С.П. Кавалер Золотоі Зірки : роман / С.П. Бабаевський; Бабаєвський С. ; пер. В. Кривенка. – Київ : Радянська Україна, 1949. – 475, [4] с.
655605
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды : повесть / Бабаевский С. – Москва : Молодая Гвардия, 1947. – 352 с.
655606
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды : повесть / Бабаевский С. – Москва : Профиздат, 1947. – 214 с.
655607
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды : роман : кн. 1 и 2 / Бабаевский С. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 584 с.
655608
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды : роман : в 2-х кн. / Бабаевский С. – Москва : Советский писатель, 1948. – 625 с.
655609
  Шаповалов А. Кавалер Золотой Звезды / А. Шаповалов. – М., 1952. – 36с.
655610
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды : роман : в 2-х кн. / Бабаевский С.П. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Совецкая Россия
2. – 1964. – 524 с., [1] л. портр.
655611
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 524 с.
655612
  Джованитти Л. Кавалер ордена Почета / Л. Джованитти. – М., 1981. – 188с.
655613
  Балахонов В.И. Кавалер ордена Почетного легиона / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1968. – 335с.
655614
  Балахонов В.И. Кавалер ордена Почетного легиона : Историческая повесть / В.И. Балахонов. – Москва : Воениздат, 1971. – 328с.
655615
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1955. – 359 с.
655616
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Харків, 1981. – 408 с.
655617
  Бакуменко О. Кавалер поетичного слова. До 90-річчя з дня народження Борислава Степанюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 14, 15


  Письменник і епоха. Борислав Степанюк
655618
  Левандовский А.П. Кавалер Сен-Жюст : повесть о великом фр. революционере / А.П. Левандовский. – М., 1983. – 395с.
655619
  Єрлихман Вадим Кавалерист-девица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 131-136 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
655620
  Преженцев Я. Кавалерия на поле сражения. / Я. Преженцев. – с.
655621
  Нікаменко А.В. Кавалерідзе - скульптор. / А.В. Нікаменко. – К., 1967. – 53с.
655622
  Курас І. Кавалерідзе Іван Петрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 659-660. – ISBN 966-642-207-7
655623
  Жадько В. Кавалерідзе Іван Петрович (-видатний укр. скульптор, кинорежисер і драматург) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 371-372. – ISBN 978-966-8567-14-8
655624
  Ільїн В.В. Кавалеров Анатолій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 645. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655625
  Радович К. Кавалеры / К. Радович. – Москва, 1972. – 248 с.
655626
  Максат К. Кавалеры / К. Максат. – Москва, 1981. – 352 с.
655627
  Кацен В. Кавалеры Золотой звезды. / В. Кацен. – Рига, 1948. – 97с.
655628
   Кавалеры Золотой Звезды.. – Донецк, 1976. – 480с.
655629
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь событий / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 ноября (№ 45). – С. С 1


  1 нояб. - 130 л. со дня рождения прославленного организатора и руководителя многих металлургических заводов, ученого-металлурга Ивана Бардина; 3 ноября - 125 л. со дня рождения Якова Мамонтова, укр. драматурга, педагога, выдающего театроведа; 13 нояб. ...
655630
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 ноября (№ 46). – С. С. 1, С 3


  20 нояб. - 75 л. со дня создания в Закарпатье на г. Думен концентрационного лагеря, первого в Украине; 22 нояб. - 120 л. назад - в с. Кабаны Киев. губернии родился Лазарь Каганович, крупный совет. полит. деятель; 23 нояб. - 110 л. со дня рождения ...
655631
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1970. – 175 с.
655632
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1974. – 240 с.
655633
   Кавалеры ордена Славы - горьковчане. – Горький, 1970. – 335 с.
655634
   Кавалеры ордена Славы. – Симферополь, 1968. – 93 с.
655635
   Кавалеры ордена Славы. – Ленинград, 1971. – 440 с.
655636
   Кавалеры ордена Славы. – Москва, 1977. – 96 с.
655637
  Андреев Г.И. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Андреев Г.И., Вакуров И.Д. – Москва : Знание, 1982. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Защита Отечества" ; 3)
655638
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1984. – 64 с.
655639
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1986. – 61с.
655640
  Беляков Ю.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Ю.П. Беляков, Н.Н. Радовская. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Защита Отечества" ; 9/1987)
655641
  Гусев И.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / И.П. Гусев. – М, 1988. – 64с.
655642
  Кургузов И.П. Кавалеры ордена Славы. / И.П. Кургузов. – Ташкент, 1966. – 111с.
655643
  Рощин И.И. Кавалеры ордна Славы трех степеней. / И.И. Рощин. – М, 1985. – 64с.
655644
  Батуркин П.А. Кавалеры славы ратной / П.А. Батуркин, В.Ф. Заруби. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 141, [3] с. : ил.
655645
  Провалинский М.М. Кавалеры солдатского ордена / М.М. Провалинский. – Баку, 1975. – 68с.
655646
  Тихонов Николай Семенович Кавалькада: Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 207с.
655647
  Микитенко Ю. Кавафіс: недоведена теорема лагідного александрійця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 349-360. – ISSN 0320-8370


  До творчого доробку Константіноса Кавафіса належать 154 вірші, написані протягом 35 років. Основною темою поезії було філософське осмислення буття та поетичний погляд на тисячоліття грецької історії. Переважна частина його віршів - образки з часів ...
655648
  Филонович С.Р. Кавендиш, Кулон и электростатика / С.Р. Филонович. – Москва : Знание, 1988. – 63с.
655649
  Чернышевский Н. Кавеньяк / Н. Чернышевский. – 1-37с.
655650
  Чернышевский Н. Кавеньяк. / Н. Чернышевский. – 304-332с.
655651
  Еремин Н.И. Каверзный вопрос / Н.И. Еремин. – Ульяновск, 1962. – 43с.
655652
  Короткий В.А. Кавєлін Костянтин Дмитрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 184-185. – ISBN 966-06-0393-2
655653
  Морей В. Кавик, упряжная собака: По повести Вольта Морея. Кн. для чтения на фр. яз. в 9-м кл. сред. школы. / В. Морей. – М., 1980. – 95с.
655654
  Гусев В.А. Кавитационное обтекание решеток. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Гусев В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
655655
  Богачев И.Н. Кавитационное разрушение и кавитационностойкие сплавы / И.Н. Богачев. – М, 1972. – 189с.
655656
   Кавитационные автоколебания. – К., 1977. – 113с.
655657
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
1. – 1976. – 151с.
655658
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
2. – 1976. – 147с.
655659
   Кавитационные колебания и динамика двухфазных систем. – К., 1985. – 143с.
655660
  Горшков А.С. Кавитационные трубы / А.С. Горшков, А.А. Русецкий. – Л., 1962. – 168 с.
655661
  Кнэпп Р. Кавитация / Р. Кнэпп. – Москва, 1974. – 687с.
655662
  Акуличев В.А. Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях / В.А. Акуличев. – Москва : Наука, 1978. – 279 с.
655663
   Кавитация на гидросооружениях.. – М., 1977. – 199с.
655664
  Федоткин И.М. Кавитация. Кавитационная техника и технология, их использование в промышленности : (теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов) / [И.М. Федоткин, И.С. Гулый. ; под общ. ред. И.М.Федоткина. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 9665300415
Ч. 1 : Теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов. – 1997. – 840 с.
655665
  Коваль І.З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 57 назв
655666
  Предзимірська Л.М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Предзимірська Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки Ураїни, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
655667
  Долінський А.А. Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів / А.А. Долінський, Л.Ю. Авдєєва, А.А. Макаренко ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2020. – 110, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-105. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1751-1
655668
  Паффенгольц К.Н. Кавказ - Карпаты - Балканы / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1971. – 170с.
655669
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Харків : Укр. роб. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; № 27)
655670
  Меч С.П. Кавказ / С.П. Меч. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К.
7-е изд. – 1902. – 127 с.
655671
  Колокольникова В. Кавказ / В. Колокольникова. – 2-е изд. – Москва : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1914. – 112 с.
655672
   Кавказ. – Москва, 1927. – 508с.
655673
  Анисимов С.С. Кавказ : пособие по краеведению / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 248 с., [28] л. ил., [3] карт. : ил., карт.
655674
   Кавказ : Ледниковые районы. – Ленинград, 1936. – 488с.
655675
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 15с.
655676
  Собко В.М. Кавказ : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 179с.
655677
  Собко В.М. Кавказ : Вогонь Сталінграда; Далекий фронт: Повісті / В.М. Собко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 396с.
655678
  Ковалев П.В. Кавказ : Очерк природы / П.В. Ковалев. – Москва, 1954. – 78с.
655679
  Занина А.А. Кавказ / А.А. Занина. – Л, 1961. – 291с.
655680
  Людкевич С. Кавказ / С. Людкевич. – Київ, 1962. – 256с.
655681
  Гвоздецкий Н.А. Кавказ : очерк природы / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
655682
   Кавказ. – Москва : Наука, 1966. – 483с. : Карти. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
655683
  Шевченко Т. Кавказ // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 664-668. – ISBN 978-966-500-300-7
655684
  Дюма А. Кавказ : очерки // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 134-141


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
655685
   Кавказ & глобализация : Журнал социально-политических и экономических исследований. – Баку. – ISSN 1817-7190
Т.1 (1). – 2006
655686
  Берже Ст.Ад. Кавказ в археологическом отношении / Ст.Ад. Берже. – Тифлис : В типографии главного управления наместн. кавказск., 1874. – 91 с.
655687
  Ибрагимбейли Х.М. Кавказ в Крымской войне / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1971. – 404с.
655688
  Виноградов В.С. Кавказ в русской литературе 30-х годов XIX века : (Очерки) / В.С. Виноградов. – Грозный : Чечено-Ингушское книж. изд-во, 1966. – 184 с.
655689
   Кавказ в русской поэзии.. – Ростов-на-Дону, 1986. – 174с.
655690
   Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии.. – Тбилиси, 1987. – 364с.
655691
  Тихомиров Вс. Кавказ выходного дня : Путеводитель по ближайшим горным окрстномтям Краснодара / Вс. Тихомиров. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1974. – 78с.
655692
  Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы : Века и народы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1984. – 193 с.


  Книга посвящена истории формирования различных народов Северного Кавказа и их культур. Автор в доступной форме излагает принципы исторической интерпретации археологических памятников и на основе их сопоставления с данными письменных источников и ...
655693
   Кавказ и Византия. – Ереван
Вып. 3. – 1982
655694
   Кавказ и Византия.. – Ереван
1. – 1979. – 246с.
655695
   Кавказ и Византия.. – Ереван
3. – 1982. – 271с.
655696
   Кавказ и Восточная Европа в древности.. – М., 1973. – 264с.
655697
  Марр Н.Я. Кавказ и памятники его духовной культуры / Н.Я. Марр. – Птгр, 1919. – 23с.
655698
  Мусеибли Н.А. Кавказ и Передняя Азия в IV тыс. до н. э. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 150-156. – ISSN 0042-8779


  История культурно-экономических связей Кавказа и Передней Азии в период позднего энеолита.
655699
  Гордезиани Р.В. Кавказ и проблемы древнейших средиземноморских языковых и культурных взаимоотношений / Р.В. Гордезиани. – Тбилиси, 1975. – 24с.
655700
   Кавказ и Средиземноморье / Гордезиани Р.В., Урушадзе А.А. – Тбилиси, 1980. – 277с.
655701
   Кавказ и Средняя Азия в древности с редневековье.. – М., 1981. – 182с.
655702
  Киняпина Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, вторая половина XVIII - 80-е годы XIX в. / Н.С. Киняпина. – Москва, 1984. – 328с.
655703
  Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. Неолит, энеолит, ранняя бронза / Р.М. Мунчаев. – М., 1975. – 415с.
655704
  Агеєва Н.Є. Кавказ на рисунках Василя Верещагіна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 52-55. – ISSN 2518-7104
655705
  Кашежева И.И. Кавказ надо мною / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1973. – 176с.
655706
   Кавказ несокрушим.. – М., 1942. – 184с.
655707
   Кавказ перед нами: путь к вершинам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 60-65 : фото
655708
  Черный К.Г. Кавказ подо мною / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1965. – 151 с.
655709
  Шевченко Т.Г. Кавказ та інші вірші / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с.
655710
  Городня Н.Д. Кавказ у зовнішній політиці США // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 13-14. – ISBN 978-966-1567-34-3
655711
   Кавказ.. – Л., 1932. – 82с.
655712
  Чирьев С.И. Кавказкие минеральные воды / [соч.] С.И. Чирьева, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадзского,, 1894. – [2], 14 с.
655713
  Харатишвили Г.С. Кавказоведение в Санкт-Петербургском университете и его преподаватели (Часть I) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 35-46. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  Статья посвящена истории создания Восточного факультета и кавказоведения в СПу, преподаванию языков народов Закавказья (Южного Кавказа): грузинского, армянского и азербайджанского.
655714
  Білоус В. Кавказознавча сторінка у спадщині Корнила Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 517-527. – ISSN 1028-5091
655715
   Кавказознавчі читання = Кавказоведческие чтения : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 186, [2] с. : іл., табл., портр. – Присвяч. 100-річчю утворення АДР та 100-річчю встановлення диплом. відносин між Азербайджан. Демокр. Респ. та Укр. Державою - Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
655716
  Верольский Ю.Б. Кавказом рождённые... / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1980. – 168с.
655717
  Таусова А. Кавказская "Атлантида" под созвездием Близнецов : горизонты культуры // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 106-117


  Примерно в I пол. VI в. до н. э. на месте современного Сухуми, в центре древней Колхиды, купцы из Милета основали Диоскурию. В Милете был очень популярен культ братьев Диоскуров, которым приписывалось спасение милетцев от тирании в VII в. до н. э.
655718
  Алиев К. Кавказская Албания : (I в. до н.э. - I в. н. э. / К. Алиев ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1974. – 363 с.
655719
  Мамедов Т.М. Кавказская Албания и Атропатена по древнеармянским первоисточникам (IV-VII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Т.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 36л.
655720
  Буряк В.И. Кавказская армия труда в 1920 году : Автореф... канд. ист.наук: / Буряк В. И.; Моск. гос. пед. инзт. – Астрахань, 1965. – 24л.
655721
  Кваша Семен Кавказская бездна. Дно Балкарии / Кваша Семен, Нарчук Андрей, Волченков Виталий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 34-43 : фото. – ISSN 1029-5828
655722
  Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях / В. Потто. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике
Т. 3 : Персидская война 1826-1828 : Вып. 4. – 1887. – [4], 521-750 с.
655723
  Траскунов М.Б. Кавказская Краснознаменная / М.Б. Траскунов. – Тбилиси, 1961. – 342с.
655724
  Сфи-Буба Кавказская крепость / Сфи-Буба. – Махачкала, 1978. – 78 с.
655725
  Павленко П.А. Кавказская повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1958. – 317с.
655726
  Павленко П.А. Кавказская повесть. / П.А. Павленко. – Махачкала, 1966. – 263с.
655727
  Бларамберг И. Кавказская рукопись : [ист. и этногр. описания народов Сев. Кавказа] ; пер. с фр. / И. Бларамберг ; [введ. и коммент. И.М. Назаровой]. – Ставрополь : Книжное издательство, 1992. – 239, [1] с. : портр. – Библиогр в примеч.: с. 236. – ISBN 5-7644-0662-5
655728
  Кноблаух А. Кавказская саламандра = Salamandra Caucasia waga : (с 1 табл. в красках и 4 рис. в тексте) / [соч.] д-ра Августа Кноблауха, старшего врача городской больницы в Франкфурте на Майне // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 25-44. – Библиогр.: Литература с. [44]
655729
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1950. – 88с.
655730
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1962. – 184с.
655731
  Шухрат Кавказская тетрадь / Шухрат. – Москва, 1965. – 72с.
655732
  Дементьев В.В. Кавказская тетрадь : [очерки] / Вадим Дементьев. – Москва : Современник, 1989. – 430 с.
655733
  Смирнов В. Кавказские Альпы : (Теберда, Красная Поляна, Нальчик и др.) / В. Смирнов. – С.-Петербург : Типография М. Пивоварский и А. Типограф, 1914. – 13 с. – Отдельн. оттиск из журн. Туберкулез № 5-6. 1914 г.
655734
  Анисимов С.С. Кавказские Альпы : путеводитель по Кавказу и Балкарии / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 192 с., [1] л. карт. : ил., карт. + карта Центрального Кавказа
655735
   Кавказские виды. – 12с.
655736
  Раджи А.Д. Кавказские виды рода Vicia L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджи А.Д.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 24л.
655737
  Никольский А.М. Кавказские виды степного удава (Eryx) / [соч.] А.М. Никольского // Компакт - 252320 / А.М. Никольский. – С. 85-100
655738
  Серафимович А.С. Кавказские встречи: повесть. Рассказы, очерки. / А.С. Серафимович. – Грозный, 1980. – 192с.
655739
  Дубинский-Мухадзе Кавказские друзья Ильича / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1982. – 492с.
655740
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Л, 1948. – 358с.
655741
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – М, 1948. – 572с.
655742
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1949. – 356с.
655743
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Симферополь, 1950. – 391с.
655744
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 303с.
655745
  Закруткин В.А. Кавказские записки 1942-1943 / Виталий Закруткин. – Ростов -на-Дону : Ростиздат. ; [Тип. им. Калинина], 1947. – 324 с. с заставками и концовками
655746
  Закруткин В.А. Кавказские записки, 1942-1943 / В.А. Закруткин. – Москва : Советский писатель, 1954. – 459с.
655747
  Стасова Юлия Кавказские каникулы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 106-107 : фото. – ISSN 1029-5828
655748
  Венуолис А.Ю. Кавказские легенды / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1955. – 90 с.
655749
   Кавказские минеральные воды, 1910. – 52 с.
655750
  Анисимов С.С. Кавказские минеральные воды / Сергей Анисимов ; удож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 142 с., [12] л. ил., [1] л. карт. : ил., карт.
655751
  Акритас П.Г. Кавказские минеральные воды : Путеводитель / Акритас П.Г., Вишневский А.С. – Ставрополь : Краев. книжное издательство, 1949. – 292 с.
655752
   Кавказские Минеральные Воды. – Москва, 1956. – 75с.
655753
   Кавказские Минеральные Воды. – Москва, 1987. – 285с.
655754
   Кавказские Минеральные Воды.. – 22с.
655755
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ростов-на-Дону. – 12с.
655756
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ставрополь, 1952. – 415с.
655757
  Толстой Л.Н. Кавказские повести / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1983. – 303с.
655758
  Фатуев Р.М. Кавказские повести и рассказы / Р.М. Фатуев. – Москва, 1964. – 285с.
655759
   Кавказские повести.. – Нальчик, 1990. – 591с.
655760
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ворошиловск : Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. – 216с.
655761
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Орджоникидзе : Ир, 1983. – 157с.
655762
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1989. – 238с.
655763
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1990. – 240с.
655764
  Филатова Г.В. Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филатова Г.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 19 с.
655765
  Гвиниашвили Ц.Н. Кавказские представители род Symphytum L. / Ц.Н. Гвиниашвили. – Тбилиси, 1976. – 146с.
655766
  Мцхветадзе Д.И. Кавказские представители рода ARABIS L. (GRUGIFERAE JUSS). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Мцхветадзе Д.И.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
655767
  Кутателадзе Ш.И. Кавказские представители рода Tragopogon 1 / Ш.И. Кутателадзе. – Тбилиси, 1957. – 80с.
655768
  Гайтукаев К.Б. Кавказские произведения А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Гайтукаев К.Б.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 16л.
655769
  Скориков А.С. Кавказские пчелы на наших питомниках / А.С. Скориков, 1928. – 3с.
655770
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – Воронеж, 1978. – 408с.
655771
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 414с.
655772
  Максимов П. Кавказские рассказы. / П. Максимов. – Ростов -на-Дону, 1939. – 212с.
655773
  Селиванов А.В. Кавказские тысяченожки / обработал член Русского Энтомологического Общества А.В. Селиванов // Многоножки. Компакт - 252333. – С. 177-198, 1 л. ил. : ил.
655774
  Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды : изследования и заметки / Е.Г. Вейденбаум. – Тифлис : Скоропечатня М. Мартиросянца, 1901. – [6], 320, 7 с.
655775
  Климов Г.А. Кавказские языки / Г.А. Климов. – М., 1965. – 112с.
655776
  Петрова С. Кавказский гамбит : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-82. – ISSN 0012-6756
655777
  Динник Н. Кавказский горный козел (Capra Caucasica Guld). – С. 73-378
655778
   Кавказский государственный заповедник.. – Ростов -на-Дону, 1931. – 56с.
655779
   Кавказский заповедник. – М, 1967. – 48с.
655780
   Кавказский зубр : [сборник статей]. – Москва, 1939. – 144 с. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце статей


  Ред.: Кулагин, Николай Михайлович (1860-1940)
655781
   Кавказский календарь на 1853 год. – Тифлис : В тип. Канцелярии Наместника Кавказского, 1852. – 684, V c. разд. паг.
655782
   Кавказский календарь на 1855 год. – Тифлис : В тип. Канцелярии Наместника Кавказского, 1854. – 800, VII c. разд. паг.
655783
  Цхведиани Т.Н. Кавказский краевой комитет РСДРП(б) и Каказское бюрл ЦК РКП (б) во главе борьбы трудящихся Грузии за победу социалистической революции (1971-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цхведиани Т. Н.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1959. – 23л.
655784
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель : кн.. для туристов и курортных больных : 64 ил., экскурсион. карта, карты путей сообщения и района Минеральных вод в красках / Сергей Анисимов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 324, 13 с., [64] л. ил. : ил., карт.
655785
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель : кн.. для туристов и курортных больных : 64 ил., экскурсион. карта, карты путей сообщения и района Минеральных вод в красках, карты рельефа, физ.-геогр. обл.., етнограф. и геолог. / Сергей Анисимов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Гоиздат, 1928. – 414 с., [64] л. ил. : ил., карт.
655786
  Дробот Г.А. Кавказский кризис 2008 г. в контексте концепции "плюралистической однополярности" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 6-9. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
655787
  Назаров З.И. Кавказский кризис в свете концепций национальной безопасности России 2000 и 2008 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 18-22. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
655788
  Брехт Б. Кавказский меловой круг : [пьеса ; пер. с нем.] / Б. Брехт ; [пер. С. Апта]. – Москва : Искусство, 1957. – 140 с.
655789
  Джалагония Валерий Кавказский огненный круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 44 (1115). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
655790
   Кавказский отдел императорского русского географического общества с 1851 по 1876 г.. – Тифлис : Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1876. – XXVIII, 47 с.
655791
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 36с.
655792
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 46с.
655793
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1936. – 32с.
655794
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1937. – 62с.
655795
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1945. – 44с.
655796
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Москва, 1946. – 64с.
655797
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1948. – 46с.
655798
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1951. – 20 с.
655799
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1955. – 64с.
655800
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1978. – 48с.
655801
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 16-е изд. – Москва, 1978. – 48 с.
655802
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Лев Толстой ; [оформл. и грав. на дереве А.Е. Глуховцева]. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1987. – 69 с. : ил. – Миниатюрное издание
655803
   Кавказский пленник.. – Л, 1938. – 80с.
655804
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Кавказский представитель рода Necydalis (L.) Muls. (Coleoptera Cerambycidae) и обзор его русских сородичей / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1902, т. II, № 5 (октябрь), с. 284-288
655805
  Рашковский Е. Кавказский регион : социокультурные и религиозные проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 104-112. – ISSN 0131-2227
655806
  Маркедонов С.М. Кавказский регион: От периферии к эпицентру мировой политики // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 100-122. – ISSN 0235-5620
655807
  Акубжанова З.А. Кавказский союз РСДРП (1903 - 1906 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Акубжанова З.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
655808
  Чепак В. Кавказский Суворов // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 12-18 августа (№ 33). – С. 7


  Ім"я героя Російсько-перської війни 1804-1813 рр. генерала П.С. Котляревського сучасному читачеві невідомо, хоча протягом 19 ст. в усіх енциклопедіях йому присвячували великі статті, називали «генерал-метеор» і «кавказький Суворов».
655809
  Егиазарян А.А. Кавказский треугольник (или Сага об экономическом развитии Азербайджана, Армении и Грузии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 101-113. – ISSN 0201-7083
655810
  Малышева Дина Кавказский узел мировой политики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – №10 (1593). – С. 19-30. – ISSN 0869-44435
655811
  Гезалова Н.Р. Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-45. – ISSN 1608-0599
655812
   Кавказский этнографический сборник. – Москва
Т. 3. – 1980
655813
   Кавказский этнографический сборник. – Москва
Вып. 7. – 1980
655814
   Кавказский этнографический сборник.. – Тбилиси, 1968. – 270с.
655815
  Кочетков Кавказско-Каспийский регион в сфере геополитических интересов США / Кочетков, М // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 177-178
655816
  Гушер А.И. Кавказское прозрение // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 18-24. – ISSN 0321-5075


  Зовнішньополітичні пріоритети Туреччини.
655817
  Айвазян А.С. Кавказское эсперанто : повести, рассказы : пер. с арм. / Агаси Айвазян ; худож. А. Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1990. – 555, [1] с. : ил.


  Содерж.: Повести: Соленый граф; Хлебная площадь; Арминус; Приключения сеньора Мартироса; Рассказы: Вывески Тифлиса; Тифлис; Вано и городовой; Наша часть реки; Дорога для лошадей; Путеводитель по Тифлису. 1912 год, и др
655818
  Вовк Віра Кавказьке крейдяне коло для Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 39-47
655819
  Райхель Ю. Кавказьке напруження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Азербайджан, Грузія та Туреччина у пошуках регіональної безпеки.
655820
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 39с.
655821
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – Київ, 1956. – 28с.
655822
  Толстой Л.Н. Кавказький бранець / Л.Н. Толстой. – К., 1959. – 39с.
655823
  Матвієнко В.М. Кавказький напрямок зовнішньої політики УНР (1919-1920 рр.) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 42-50
655824
  Вежель Л. Кавказькі візерунки в поемі Шота Руставелі "Вітязь у тигровій шкурі" (Крізь призму М.Гулака та О.Навроцького) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 264-279


  У статті аналізується науковий внесок двоюрідних братів М. Гулака й О. Навроцького у літературознавство грузинського народу, а також високоху­дожній переклад поеми Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" російською та українською мовами. The ...
655825
  Толстой Л.М. Кавказькі оповіданя / Лев Толстой ; [Пер. В. Герасимович, Г. Хоткевич]. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1906. – 167, [8] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-руської видавничої Спілки] / Відповідає за ред. В. Гнатюк ; Ч. 128/129)


  Зміст: Набіг; Рубанка ліса / Пер. В. Герасимович; Стріча в віддїлї з московським знайомим / Пер. Г. Хоткевич
655826
  Журавльов Я. Кавоварка, жінки і Томос: як працює "Академік Вернадський" // Молодь України. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 13/14). – С. 6


  26 березня українські полярники вирушили на станцію «Академік Вернадський». 24-та Українська антарктична експедиція (УАЕ) замінить попередників та привезе в Антарктиду копію Томосу. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, експедиторів ...
655827
  Виноградова О. Кавове інвестування: правові колізії та чинне законодавство // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.24-26
655828
  Шпонтак І.М. Кавуни - це наші друзі, але друзів теж потрібно вміти вибирати! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 37 : рис.
655829
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 16 с.
655830
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – 3-е вид. – Харків, 1930. – 16 с.
655831
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1985. – 16 с.
655832
  Бовсунівська Т. Кавунник-Велланський Данило Михайлоович (1774-1847) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 180-186. – ISBN 966-7825-40-Х
655833
  Погорільчук Н.М. Кагамлик (- річка у Глобинському і Кременчуцькому районах полтавскої обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 652. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655834
   Кагамлик (Федорків) Світлана Романівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-439-757-2
655835
  Кралюк П.М. Каган і хохлята : [повісті, оповідання] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Брюховецький та ін. ; післям. М. Слабошпицький]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 435, [3] с. : іл. – (Бібліотека української літератури "Букліт"). – ISBN 978-617-605-039-1
655836
  Марочко В. Каганович Лазар Мойсейович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 163-166. – ISBN 978-617-642-388-1
655837
  Жежера В. Каганович півгодини присвятив романові Яновського // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 33 (136). – С. 54-57
655838
  Шеко М.Т. Кагарлицька МТС / М.Т. Шеко. – К, 1957. – 184с.
655839
  Фельд Ш. Кагда Ленин жил в Париже / Ш. Фельд. – Москва, 1969. – 264с.
655840
  Єрмоленко В. Кагебешник XVII століття // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 34 (537), 3 вересня 2020. – С. 3


  Повість "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Марчок. Сила та підступ, насильство й хитрість - архетипи російської політичної культури.
655841
  Дубовская Ирина Яковлевна Кагерентное излучение рентгеновских фотонов и х-кантов каналирующими заряженными частицами в кристалле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубовская Ирина Яковлевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 17л.
655842
  Травушкин В. Кагул / В. Травушкин. – Кишинев, 1966. – 64с.
655843
   Кадастр (каталог) селеопасных рек и селевых паводков в горных районах Украинской ССР (Крым, Карпаты). – Киев : [б. и.], 1969. – 156, [2] с. : табл.
655844
  Ольгерн Кемла Кадастр в Польщі: сучасний стан і перспективи розвитку // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
655845
  Лудчак О.Є. Кадастр в системі землеустрою : монографія / Лудчак Оксана Євгенівна, Перович Леся Львівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 127, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 111-121. – ISBN 978-966-694-283-1
655846
  Гловер Роджер Кадастр и инвентаризация земель в Австралии / Гловер Роджер, Эрман Мелисса // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 51-53
655847
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин. – Киев, 1967. – 21с.
655848
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин в горных районах Украинской ССР (Карпаты, Крым). – Киев, 1986. – 29с.
655849
   Кадастр лавин СССР. – Ленинград, 1986. – 131с.
655850
   Кадастр лавин СССР : Европейская часть СССР Кавказ 1980-1985 гг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 144с.
655851
  Асташкіна О. Кадастр майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ГІС-технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядається підхід до систематизації граничних факторів створення Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ...
655852
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1971. – 418с.
655853
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР = (Сировина для хімічної промисловості). – Київ : Наукова думка, 1973. – 330с.
655854
  Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посібник / Микула О.Я., Ступень М.Г., Пересоляк В.Ю. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 192 с. – ISBN 966-7827-93-3
655855
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М. Самойленко; Мін-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катр. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-092-0
Т. 1 : Радіогідроекономічний стан і використання водойм та загальнометодологічні проблеми. – 1998. – 192с.
655856
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М.Самойленко та ін.; Мін. України з питань надзвич.ситуацій та у справах захисту населення від наслід. Чорноб. катастрофи. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-028-9
Т. 2 : Стохастично-рейтингові оцінки доз опромінення населення за рахунок місцевого водокористування. – 1998. – 160с.
655857
  Перович Л. Кадастр у структурі ринку земель / Л. Перович, Н. Музика // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 117-123. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISSN 0130-1039
655858
  Мединська Н.В. Кадастр як інструмент планування розвитку територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
655859
  Губар Ю.П. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель : Автореф. дис… канд. техн. наук : 05.24.04 / Губар Юрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2005. – 19 с.
655860
  Маланчук М.С. Кадастрова інвентаризація земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Маланчук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
655861
  Перович Л. Кадастрова система України в контексті світового розвитку / Л. Перович, О. Лудчак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 15-19. – ISSN 1819-1339
655862
   Кадастровая оценка загрязненных радионуклидами земель / О.А. Макаров, Е.В. Цветнов, А.И. Щеглов, А.Д. Ромашкина, Я.Р. Ермияев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1368-1374 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
655863
  Дедкова О.В. Кадастровая оценка земель для жилой многоквартирной застройки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-02-6
655864
   Кадастровая стоимость земель в условиях радиоактивного загрязнения / А.Н. Ратников, П.М. Сапожников, Н.И. Санжарова, Д.Г. Свириденко, Т.Л. Жигарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 130-140 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
655865
  Бурачек В.Г. Кадастрове аерофотознімання локальних техногенних територій із застосуванням малих літальних апаратів / В.Г. Бурачек, П.Д. Крельштейн, С.Д. Крячок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 80-83. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
655866
  Ванчура Р.Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ванчура Роман Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
655867
  Петрович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130. – ISSN 0130-1039
655868
  Перович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130 : рис., табл. – Бібліогр.: с.127-128. – ISSN 0130-1039
655869
  Перович І. Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи / І. Перович, Д. Кереуш // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
655870
  Кривов В.М. Кадастровий землеустрій в системі управління земельними ресурсами при сучасному регулюванні земельних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С.23-32
655871
  Щербак Ю.В. Кадастровий облік земель в Україні // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 28-31. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
655872
  Бойко О.Г. Кадастровий облік земельних ресурсів України / О.Г. Бойко, Т.М. Кушнірук, В.В. Додурич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 164 - 172. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
655873
  Кучаковська Н.О. Кадастрові зйомки: проблеми правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 70
655874
  Шафранська Л. Кадастрові системи: їх майбутнє за умов глобалізації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-13
655875
  Скрыль Маргарита Кадастровые и городские ГИС и базы данных : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15)
655876
  Емельянова Л.Е. Кадастровые карты по населению млекопитающих и птиц / Л.Е. Емельянова, В.В. Брунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 93с.
655877
  Спицына Л. Кадастровые проблемы и их решение // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-30
655878
  Кононенко Т.П. Кадворт Ральф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
655879
  Подцероб А. Каддафи, каким я его знал // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 135-150. – ISSN 0130-9625
655880
   КАДЕ е и каде оди модерната макроекономска наука - релевантноста на промените за македонската економиjа = The state of contemporary macroeconomic science and its future - relevance of changes for the macedonian economy : зб. на трудови од тркалезната маса : одржана на 12 декември 2013 година во Макед. акад. на науките и уметностите / Макед. акад. на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражуваньа ; [уред.: Т. Фити ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2014. – 133 с. – Бібліогр.: с. 131-133 та в кінці доп. – ISBN 978-608-203-117-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
655881
  Анастасов В. Каде оди Кина / Анастасов В. – Скопjе : Наша книга, 1981. – 642 с. : ил. – (Библ. "Светот денес")
655882
   Кадекнко Ігор Миколайович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 200. – ISBN 978-966-933-054-3
655883
  Сахно Н.В. Каденко Ігор Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 661. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655884
   Каденко Ігор Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 179-180. – ISBN 978-966-439-754-1
655885
  Білоус А.О. Кадети в Києві в 1905-1907 рр. // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 34-42. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Розглядаються становлення, організаційна побудова, програмні положення й практична діяльність на Київщині однієї з найвпливовіших партій періоду першої революції в Росії - Конституційно-демократичної. Докладно аналізуються підсумки виборів до І та ІІ ...
655886
  Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (окт. 1917 - 1920 гг.) / Н.Г. Думова. – Москва, 1982. – 416с.
655887
  Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции / Н.Г. Думова; Отв.ред.В.Я.Лаверычев. – М. : Наука, 1988. – 244с.
655888
  Беляев А.В. Кадетские корпуса: опыт корпоративного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
655889
  Алехин И.А. Кадетское образование в России XVIII в. / И.А. Алехин, В.В. Тананайко // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 38-42. – ISSN 2073-8536
655890
  Скрябін О.Л. Кадетський корпус (1852-1920 рр.): сторінки історії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 94-100
655891
  Шелохаев В.В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / В.В. Шелохаев. – М., 1983. – 327с.
655892
  Орловский П. Кадеты в Думе. Возникновение рабочего класса. – Санкт-Петербург : Электропечатна тов. "Дело", 1906. – 30 с. – Псевдоним автора - П. Орловский. – (Б-ка наших читателей ; № 1)
655893
  Сунь Чэн-му Кадеты и борьба большевиков за изоляцию их в период высшего подъема первой русской революции. (Окт.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сунь Чэн-му; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода капитализма. – М., 1960. – 16л.
655894
  Монтегю Б. Кадеты императрицы / Б. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 303-510. – (Интимная жизнь монархов)
655895
  Нарский И.В. Кадеты на Урале / И.В. Нарский. – Свердловск, 1991. – 148 с.
655896
  Ломоури Н.И. Каджана / Николай Ломоури; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 94 с.
655897
  Каушутов А. Каджар-ага : ззбранные повесть и и рассказы / А. Каушутов. – Москва, 1977. – 205 с.
655898
  Ханзадян С.Н. Каджаран : роман / С.Н. Ханзадян. – Киев, 1977. – 344 с.
655899
  Рыбин В.Ф. Каджарская легенда / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1966. – 68с.
655900
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва, 1938. – 264с.
655901
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1951
655902
  Микитенко І.К. Кадильниця / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 64с.
655903
  Загородній А.Г. Кадишевський Володимир Георгійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 665. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655904
   Кадієвському Володимиру Андрійовичу - 80 років // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 203 : фото. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
655905
  Митропольський О.Ю. Кадмій: джерела та шляхи надходження до акваторії Чорного моря / О.Ю. Митропольський, І.М. Байсарович, Є.І. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Присвячено виявленню особливостей природної та антропогенної складових надходження кадмію в межі шельфової зони Чорного моря. У процесі моніторингових досліджень встановлені закономірності розподілу елементу в компонентах середовища екосистеми шельфу.
655906
  Мацько Л.І. Кадомцева Лариса Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 666-667. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
655907
   Кадомцева Лариса Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
655908
   Кадомцева Лариса Олександрівна (1933-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 200. – ISBN 978-966-933-054-3
655909
  Александров А.Д. Кадочная культура лимона / А.Д. Александров. – Симферополь, 1949. – 39с.
655910
  Иванов-Вано Кадр за кадром. / Иванов-Вано. – М, 1980. – 239с.
655911
  Кулешов Л.В. Кадр и монтаж / Л.В. Кулешов. – М., 1961. – 88с.
655912
  Бурлаков С. Кадр кінематографічного твору як самостійний об"єкт авторського права: поняття та особливості використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35
655913
  Пажитнова Л.И. Кадр... и вся жизнь / Л.И. Пажитнова. – Москва, 1988. – 140 с.
655914
   Кадрам села - партийную заботу. – Москва, 1977. – 263с.
655915
  Уокер Джеральд Кадреж // Каскадер из Сингапура / Р. Томас. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 339-510. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
655916
  Христенко О.А. Кадри - визначальний чинник підвищення ефективності діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-7
655917
  Краєв В.О. Кадри - наша постійна турбота / В.О. Краєв. – Одеса, 1968. – 55с.
655918
  Макеєва І. Кадри бібліотек вищих шкіл як об"єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 200-208. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
655919
  Пацурківський С П. Кадри вирішують все // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568


  Про юридичний факультет Чернівецького університету
655920
  Бурдак В. Кадри вирішують усе. Які підходи допомагають виростити і зберегти персонал // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
655921
  Губерський Л.В. Кадри для всіх материків : [Інтерв"ю з директором Ін-ту міжнародних відносин] // Освіта, 1999. – № 46
655922
   Кадри для економіки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 2


  Сергій Шкарлет відвідав Київський національний університет технологій та дизайну, який недавно святкував своє 90-річчя.
655923
  Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-47
655924
  Любіцева О. Кадри для туризму: нові підходи в підготовці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На географічному факультеті університету на офіційне звернення держави щодо підготовки кадрів для екскурсійної та туристичної діяльності у 70-ї роках відкрито спеціалізацію та почали готувати фахівців із кваліфікацією "методист-організатор ...
655925
  Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 35-44. – ISSN 1029-7200
655926
  Кузнецова Н.Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 115-121 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
655927
  Яковенко Д.Т. Кадри прокуратури Української РСР в перші роки її діяльності (1922-1925) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-85. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье дано краткое изложение вопросов, связанных с практическим решением проблемы кадров прокуратуры УССР в первые годы ее деятельности. Показано, что сразу после учреждения прокуратуры правительство Советской Украины направило в ее органы ...
655928
  Суханова Н.А. Кадриль / Н.А. Суханова. – М., 1976. – 176с.
655929
  Хамитова В. Кадриль "Репьевский чиж" / В. Хамитова. – Ульяновск, 1956. – 47с.
655930
  Жабинець О.Й. Кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 269-274. – ISSN 2222-4459
655931
  Філінюк А. Кадрова і теоретико-методологічна складова підготовки фахівців на історичному факультеті Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, проблеми, перспективи // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 3-14
655932
  Огнев"юк Т. Кадрова криза в судах. Як її зупинити? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49)
655933
  Савічев А.В. Кадрова політика в інститутах радянської влади 1950-1980 рр.: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
655934
  Танасюк В.Л. Кадрова політика в системі Всесоюзного об"єднання "Торгзін" (перша половина 1930-х рр.) / В.Л. Танасюк, О.П. Чучалін // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 51-60. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
655935
  Гандзюк К.А. Кадрова політика в системі державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 57-60
655936
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
655937
  Полонський В.Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – ISSN 1993-6788
655938
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
655939
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
655940
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
655941
  Ніколаєць К. Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені вивченню кадрової політики КПРС в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років як одного з напрямів суспільно-політичної діяльності. In the given article the author analyses scientific ...
655942
  Кузьменко Ю.В. Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 100-104. – ISSN 2076-1554
655943
  Волосевич І. Кадрова політика видавництв // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-50
655944
  Матвєєнко Наталія Валеріївна Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи.
655945
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вузів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи
655946
  Михайлуца М.І. Кадрова політика ВКП(б)-КП(Б)У в УНКВС (1938 р.): евристизм документів партійних фондів держархіву Одеської області // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 101-117. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
655947
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика ВНЗ щодо підбору персоналу : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-108 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
655948
  Білинська М.М. Кадрова політика і державна служба : консп. лекцій / М.М. Білинська, О.Л. Євмєшкіна, І.Г. Сурай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
655949
  Радзімовська С.В. Кадрова політика і державна служба // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 137-139
655950
  Ніколаєць Ю.О. Кадрова політика М.С. Хрущова у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 139-142. – ISBN 966-614-021-7
655951
  Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – ISSN 1993-6788
655952
  Полушкіна Т. Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику та аналіз кадрового питання в Національній академії наук України як головного центру наукового прогресу і розвитку України. In the article description and analysis of skilled question is given in the National academy of sciences ...
655953
  Сливенко В.А. Кадрова політика органів ВУНК на Півдні України на початку1920-х років (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 53-58. – ISSN 2075-1451
655954
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
655955
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
655956
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
655957
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
655958
  Сорока Ю. Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 24-31
655959
  Позднякова І.С. Кадрова політика радянської влади у сфері встановлення контролюза інформаційними потоками (1920-ті рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  Висвітлено заходи радянської влади щодо відбору і підготовки фахівців у сфері архівної справи, друку, засобів інформації як знаряддя для встановлення ідеологічного контролю у країні. Soviet government"s measures in sphere of archive"s, press, ...
655960
  Бугайчук К. Кадрова політика та кадрове забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 125-131. – ISSN 2663-5313
655961
  Ісаков П. Кадрова політика та становище персоналу у в’язничній системі УСРР в 1919 р. як прояв тоталітарної природи радянської влади // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 237-260. – ISSN 2307-3047
655962
  Фостікова В.В. Кадрова політика у сфері державної служби : дис. ... д-ра філос. наук : 281 / Фостікова Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 198 арк. – Додатки: арк. 197-198. – Бібліогр.: арк. 180-196
655963
  Короленко В.В. Кадрова політика у сфері охорони здоров"я України в контексті європейської інтеграції : монографія / Короленко В.В., Юрочко Т.П. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : КІМ, 2018. – 102, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 97-102. – ISBN 978-617-628-077-4


  У пр. № 1739329 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з почуттям поваги і вдячності за неймовірно цікаве спілкування. Підпис.
655964
  Манько М.О. Кадрова політика Української Центральної Ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 135-140. – ISSN 2312-2587
655965
  Михайліченко М.В. Кадрова політика університету: стан, проблеми, перспективи розвитку // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 199-202


  В умовах реалізації законодавчих норм Закону України "Про вищу освіту" (2014) одним з першочергових викликів для сучасного закладу вищої освіти є питання університетської автономії та механізмів її забезпечення.
655966
  Дороніна О.А. Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти / О.А. Дороніна, М.Р. Рязанов // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Шаульська Л.В., Волкова В.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. № 1 (33). – С. 15-20. – ISSN 2307-2318
655967
  Кавтиш О.П. Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства / О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 160-166. – ISSN 2310-5534
655968
  Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 66-70. – ISSN 1728-6220
655969
  Сурмін Ю.П. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 38-43
655970
  Гриньова В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах : монографія / Гриньова В.М., Кракос Ю.Б. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-676-477-8
655971
  Ареф"єва Олена Володимирівна Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Литовченко Олена Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання забезпечення кадрової безпеки як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств. Розглядаються фактори кадрової безпеки підприємства.
655972
  Онищук І.А. Кадрова складова екологічної діяльності підприємств харчової промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 99-100. – ISBN 978-966-683-359-7
655973
  Горбаль Н.І. Кадрова складова економічної стійкості вітчизняних підприємств / Н.І. Горбаль, Х.М. Беспалюк, О.В. Денисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 28-33. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
655974
  Бєлов О. Кадрова складова науково-технічного потенціалу України: особливості динаміки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 24-35. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
655975
  Кравченко М. Кадрова складова як фактор розвитку організації / М. Кравченко, О. Даниленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 41)


  Досліджуються проблеми радикальної реорганізації виробничого апарату, формування нової сучасної культури трудових відносин. Доведено необхідність позитивних структурно-організаційних реформ, розкрито зміст організаційної культури в умовах реформування ...
655976
  Степахно А.В. Кадрова стратегія як фактор економічної безпеки підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 17-20
655977
  Письменна О.О. Кадрова стратегія: теоретичні основи та методичний інструментарій її формування / О.О. Письменна, С.Б. Довбня. – Дніпро : Ліра, 2019. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-183. – ISBN 978-966-981-208-7
655978
  Зінченко С. Кадрова сфера державних органів та агросервісних установ: сучасний стан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-124
655979
  Пугачева Н.Г. Кадровая политика библиотек Краснодарского края в структуре региональной культурной политики // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 174-178. – ISBN 978-985-7125-33-3
655980
   Кадровая политика в государственном управлении. – М., 1989. – 39с.
655981
  Тиковенко А.Г. Кадровая политика в условиях перестройки / А.Г. Тиковенко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 92 с.
655982
  Пашков А.С. и др. Кадровая политика и право / А.С. и др. Пашков. – Москва, 1989. – 285с.
655983
  Карабанов М.М. Кадровая политика КПСС в условиях перестройки / Карабанов М.М. – Киев, 1989. – 32 с.
655984
  Спирин А.А. Кадровая политика КПСС и ее реализация партийными организациями Украины (60-80-е годы). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Спирин А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПУ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1989. – 55л.
655985
  Королев А.М. Кадровая политика КПСС на современном этапе / А.М. Королев. – М, 1982. – 64с.
655986
  Яцков В.А. Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы / В.А. Яцков. – Москва, 1986. – 316с.
655987
  Андреев М.А. Кадровая политика Министерства народного просвещения ( март-декабрь 1917 г.) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 140-143. – ISSN 0869-3617


  В статье автор рассматривает кадровые изменения в центральном аппарате Министерства народного просвещения в 1917 г., а также влияние Первой мировой войны и Февральской революции на эти процессы. In article the author considers the personnel changes in ...
655988
  Ким И.Н. Кадровая политика при переходе на ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0869-3617


  Эффективное внедрение стандартов третьего поколения в вузах возможно только при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого потенциала профессиональной компетентности. Для развития вуза необходима продуманная кадровая ...
655989
  Воробьева Н.Н. Кадровая политика Российской империи в Царстве Польском в 80–90-е годы XIX в. (к вопросу о "пши") // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 21-27. – ISSN 0320-9466
655990
  Лившиц С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц. – Л., 1985. – 124с.
655991
  Алма Кульжамбекова Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 295-301. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
655992
   Кадровая служба на селе. – М., 1985. – 352с.
655993
   Кадровая служба рыночной экономики. – М.
8. – 1991. – 118с.
655994
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2006. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-57-1
655995
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : Навчальний посібник / Я.Д. Макух, І.Р. Залуцький. – Київ : Знання, 2006. – 143с. – ISBN 966-346-146-2
655996
  Доровський О.Ф. Кадрове діловодство : навчальний посібник / Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-676-318-4
655997
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – (Вид. 5-е, переробл. і допов.). – Київ : Ліра-К, 2011. – 476 с. : табл. – Бібліогр.: c. 455-473. – (Серія посібників "Культура діловодства"). – ISBN 978-966-2174-00-7
655998
  Прокопенко Л. Кадрове забезпечення вищої школи України в другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 10-19.
655999
  Мінгазутдінов І. Кадрове забезпечення євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-23.
656000
  Нижник Н. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Н. Нижник, А. Михненко, Н. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 202-214
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,