Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
655001
  Чуковский Н.К. "Княжий угол" и другие повести / Н.К. Чуковский. – М, 1960. – 715с.
655002
  Головинский Г.Л. "Князь Игорь" А. Бородина / Г.Л. Головинский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 80 с.
655003
  Головинский Г.Л. "Князь Игорь" А. Бородина / Г.Л. Головинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Музгиз, 1962. – 87 с.
655004
  Головинский Г.Л. "Князь Игорь" А.П. Бородина / Г.Л. Головинский. – 3-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1980. – 80 с.
655005
  Прут Й.Л. "Князь Мстислав Відважний" / Й.Л. Прут. – Київ, 1958. – 99с.
655006
  Мовчан Р. "Кобзар на мотоциклі", або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років
655007
  Поліщук В. "Кобзар на мотоциклі". Про долю і спадок Леоніда Малошийченка (Чернова) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 12


  "Письменника Леоніда Кіндратовича Малошийченка (літературний псевдонім Чернов, Чернов-Малошийченко) у 20-ті - на початку 30-х років минулого століття знали від Харкова до Одеси, від Владивостока до Петербурга. Йому належать написана російською мовою ...
655008
  Марченко М. "Кобзар" - "Євангеліє" для українців // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 20). – С. 5


  Першому виданню найвідомішої книги Шевченка минає 175 років.
655009
  Лазарук М. "Кобзар" - на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 1, 9
655010
  Портянко В. "Кобзар" - фронтовик з іменем Шевченка - у бій // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 18
655011
  Лубчак В. "Кобзар" - як орієнтир для діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 2


  З 19 по 22 травня на Черкащині триває Шевченківський науково-мистецький конгрес.
655012
  Макаренко М. "Кобзар" Л.М.Жемчужнікова / М. Макаренко. – Прилуки, 1929. – 8с.
655013
   "Кобзар" мовою ідиш // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 1


  У Києві презентували двомовне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка мовою оригіналу та у перекладі на ідиш.
655014
  Мойсей І. "Кобзар" на вогнищі сталінської інквізиції // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 406-408. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Весніє. Читаю Шевченка. [...] якось дуже вже сумно стає. [...] читаю другий том, [...] якось розбуджує особливо сумний настрій. [...] Сьогодня вперше почав рисувати на тему «Вставайте, кайдани порвіте». [...] Закінчити не пощастило…», – це уривки з ...
655015
  Печорний П. "Кобзар" на окупованій території та Брежнєв на "замовних" тарелях / вела розмову К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 13


  Національний Шевченківський комітет цьогоріч визначив три кандидатури, творчість яких гідна головної мистецької премії країни: поет Леонід Горлач, режисер Дмитро Богомазов, народний художник України, проф. Петро Печорний, де відзначено цикл унікальних ...
655016
   "Кобзар" на польській землі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
655017
  Шевченко Т.Г. "Кобзар" на сцені : драматичні твори за Т.Г. Шевченком / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 217 с.
655018
  Лубчак В. "Кобзар" на фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 16


  Спеціально для бійців з АТО у кишеньковому форматі видано книжку Тараса Шевченка.
655019
  Бігун О. "Кобзар" Т Шевченка: між старим і новим завітом (до проблеми літературної діалогічності) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 3-9


  У статті досліджуються корелятивно-типологічні паралелі сакральних наративів та поетичного доробку Т. Шевченка
655020
  Бєляєва Л.В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національої бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = "Kobzar" by T.H. Shevchenko within V.I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992, [1] с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, до 175-річчя виходу друком першого "Кобзаря". - Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 668-986. – ISBN 978-966-02-7558-4
655021
  Добролюбов М.О. "Кобзар" Тараса Шевченка / М.О. Добролюбов. – Київ, 1961. – 16с.
655022
  Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 62-63
655023
  Грінішина І.І. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 201-205. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
655024
  Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
655025
  Федотова О.О. "Кобзар" Тараса Шевченка як об"єкт уваги радянських органів контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 32-34
655026
  Зарицька Т. "Кобзар" турецькою мовою // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  У 2009 р. світ побачив перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка турецькою мовою в перекладі докторантки каф-ри тюркології Ін-ту філології Тудори Арнаут. Краса поезії Т. Шевченка, його полум’яний пророчий дар полонили душу молодої письменниці, перекладачки, ...
655027
  Моціяка П. "Кобзар" у Загребі / П. Моціяка, О. Моціяка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 7


  Українське культурно-просвітнє товариство "Кобзар" у Хорватії.
655028
  Подолинний А. "Кобзар" у родині Гладишів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 15


  Зв"язки Тараса Шевченка з Поділлям. Лист Михайла Казимировича Гладиша, який жив і довгий час працював лікарем у Зінькові, до Кобзаря. 10 лип. 1860 р.у лікар, у листі до поета, висловив своє захоплення "Кобзарем" і надіслав два власні вірші, просив їх ...
655029
  Скорульська Р. "Кобзар" у творчості Миколи Лисенка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 15


  Імена Лисенка і Шевченка пов"язані в укр. історії не лише титанічною працею композитора над "Музикою до "Кобзаря", а й величезною його громадською роботою над увінченням пам"яті поета в час найтяжчих утисків укр. слова і думки.
655030
  Одінцова М. "Кобзар" шевченків для дітей": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 128-134


  У статті йдеться про видавничу діяльність Бориса Грінченка. Тут зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності складання, аспектах створення й аналізі елементів змістової структури одної з його рукописних книг. The paper refers to the publishing ...
655031
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 131-134. – ISSN 2075-1222


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлено художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежено специфіку її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
655032
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 160-167


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлюється художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежіється специфіка її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
655033
  Хоменко О. "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 29-43
655034
  Боронь О. "Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов" (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7442-48-5
655035
  Шевченко Т.Г. "Кобзарь" Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 114с.
655036
  Беляева Л.В. "Кобзарь" Т.Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: библиографическое исследование. / Л.В. Беляева, И.Д. Войченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 23-40. – ISSN 2224-1825


  Осуществлено библиографическое исследование изданий "Кобзаря" Т. Г. Шевченко на языке оригинала и в переводах на языки народов мира за период 1840 - 2014 гг., выполненному в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского.
655037
  Рыльский "Кобзарь" Тараса Шевченко / Рыльский, Ф. – Москва, 1964. – 79с.
655038
  Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва
655039
  Либинзон З.Е. "Коварство и любовь" Ф.Шиллера / З. Либинзон. – Москва, 1969. – 133с.
655040
  Цибульська Т. "Ковбой" : казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 138-140


  Надруковані: "Ковбой", "Майже казка", "Дідова казка".
655041
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – М., 1981. – 222с.
655042
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – 2-е. – М., 1984. – 222с.
655043
  Осипчук И. "Когда Грушевский оказался в сталинских застенках, чекисты несколько раз имитировали его расстрел" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 5


  Ровно 80 лет назад умер председатель Украинской Центральной Рады, автор фундаментального научного труда «История Украины-Руси»
655044
  Осипчук И. "Когда и почему здание Киевского университета стало красным, установить пока не удалось. Известно, что изначально было приказано выкрасить его в серый цвет дикого камня" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 26


  Ровно 175 лет назад скончался архитектор Викентий Беретти, по проектам которого в Киеве были построены Красный корпус университета, Институт благородных девиц (Октябрьский дворец), астрономическая обсерватория, разбит ботанический сад, завершена ...
655045
  Боровинская Л. "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве": Борисов-Мусатов и его время // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-130
655046
  Климова И. "Когда мы были маленькими" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 119-123. – ISSN 0131-8136


  Опубликованы рассказы: "На кого Бог пошлет", "Друг мой козел".
655047
  Касолас М. [Князь : життя і діяння князя Скафідаса : його смерть, поховання, воскресіння : роман / Міцос Касолас. – 8-е вид. – Афіни : Вид-во Кастаніотіса, 1996. – 353 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1637-6
655048
  Рудницький Б. Княжий дарунок панства Рудевичів // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – 24.6-14.7.2014 (ч. 18/19). – С. 6-8, 12


  Знані в Австралії меценати панство Марія і Віктор Рудевичі внесли у скарбницю Українства 2 млн. 270 тис. доларів.
655049
  Котляр М.Ф. Княжий двір Південної Русі X-XIII ст. / М.Ф. Котляр, В.М. Ричка; НАНУ, Ін-т історії України; координатор вид. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2008. – 360 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0717-8
655050
   Княжий затон : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 20-25 : Фото
655051
  Берест Роман Княжий Звенигород та Звенигородська земля в історичних писемних джерелах // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 26-33. – Бібліогр. в кінці ст.
655052
  Нікітенко Н. Княжий знак-графіті в північній галереї / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 44-49. – ISSN 0131-2685
655053
  Чередниченко Д.С. Княжий краєвид із Лисої гори : повість / Дмитро Чередниченко. – Київ : Фенікс, 2016. – 239, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-136-401-0
655054
  Иловайский Д.И. Княжий пеpиод Укpаины-Руси до князюваня Данила Галицкого Д. Иловайского. Т. 2 / [Пеpеложив В.К. [В.H. Вовк-Каpачевський] // Княжий пеpиод Укpаины-Руси до смеpти Володимиpа Мономаха Д. Иловайского / Д.И. Иловайский. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – Т. 1. – [1], 247 с. – (Руска исторична библиотека ; Т. 3)
655055
  Иловайский Д.И. Княжий пеpиод Укpаины-Руси до смеpти Володимиpа Мономаха Д. Иловайского / [Пеpеклад В.К. [В.H. Вовк-Каpачевський]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского. – (Руска исторична библиотека / Пид pед. О. Баpвиньского ; Т. 3)
Т. 1. – 1886. – [1], 222 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
655056
  Иловайский Д.И. Княжий пеpиод Укpаины-Руси до смеpти Володимиpа Мономаха Д. Иловайского / [Пеpеложив В.К. [В.H. Вовк-Каpачевський]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского. – (Руска исторична библиотека / Пид pед. О. Баpвиньского ; Т. 3)
Т. 1. – 1886. – [1], 222 с. – Конволют. Перепл. з: Княжий пеpиод Укpаины-Руси до князюваня Данила Галицкого Д. Иловайского. Т. 2. Теpнопіль, 1886. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
655057
  Горохов А. Княжий погост : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-68. – ISSN 0131-2332
655058
  Чуковский Н.К. Княжий угол / Н.К. Чуковский. – 2-е изд. – Л, 1938. – 306с.
655059
  Шевченко Т.Г. Княжна / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1929. – 36с.
655060
  Мамонтів Я.А. Княжна Вікторія : трагікомедія на 3 розділи (9 одмін) / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1929. – 72 с.
655061
  Крэнц Д. Княжна Дези / Д. Крэнц. – М
1. – 1995. – 416с.
655062
  Крэнц Д. Княжна Дези / Д. Крэнц. – М
2. – 1995. – 416с.
655063
  Чарская Л.А. Княжна Джаваха. / Л.А. Чарская. – М., 1990. – 336с.
655064
  Данилевский Г.П. Княжна Тараканова / Г.П. Данилевский. – Сыктывкар, 1986. – 334с.
655065
  Данилевский Г.П. Княжна Тараканова / Г.П. Данилевский. – К, 1987. – 366с.
655066
  Лунинский Э. Княжна Тараканова / Э. Лунинский. – Л., 1990. – 160с.
655067
  Лунинский Э. Княжна Тараканова / Э. Лунинский. – М., 1991. – 158с.
655068
  Данилевский Г.П. Княжна Тараканова / Г.П. Данилевский. – М, 1992. – 301с.
655069
  Данилевский Г. Княжна Тараканова. Сожженная Москва / Григорий Данилевский ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 414, [2] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-761-2
655070
  Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси : Очерки по истории X-XII столетий. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1909. – [2], VIII, 316. – (Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета ; Ч. 90)
655071
  Неводов Б.С. Княжьи люди. / Б.С. Неводов. – 2-е изд., испр. – Саратов, 1954. – 215с.
655072
   Князєв Володимир Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-754-1
655073
  Котляр М.Ф. Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 4-20. – ISSN 0130-5247
655074
  Межжеріна Г.В. Князі Борис, Гліб та їхні супротивники в оцінці літописців XII-XIII ст. (субстантивно-ад"єктивний дискурс) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 27-43. – ISSN 0027-2833
655075
   Князі Вишневецькі / [І. Чаманська та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка ; передм.: А. Бумблаускаса, Г. Кіркене ; фот.: О. Іванова та ін. ; пер. з лит.: В. Журби, В. Капкана ; пер. з пол. Л. Лисенка]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 319, [1] с. : іл., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-516-014-5


  Видання продовжує історичну серію «ЕЛІТА» і присвячене українському магнатському роду, діяння якого поширювалися на величезні терени: тридцять сім відсотків усіх магнатських володінь тогочасної України займала так звана історична Вишневеччина. Цей ...
655076
  Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі. "Через шаблю маємо право" : злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / [В. Горобець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл., мап. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл.: Князі і гетьмани усієї Русі. "Через шаблю маєм право". – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0872-8
655077
  Вінниченко О.О. Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 47-65. – ISSN 0130-5247
655078
  Томазов В. Князі Маврокордато в Російській імперії: Георгій Димитрійович Маврокордато та його родина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 94-115
655079
  Кралюк П.М. Князі Острозькі / П.М. Кралюк. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97243-3-5
655080
   Князі Острозькі / [О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка ; передм. А. Бумблаускаса ; фот. О. Іванова та ін. ; пер. з лит. В. Журби]. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 279, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-611-516-009-9
655081
  Михальчук Є. Князі Острозькі на захисті національних і релігійних прав українського народу // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 108-112
655082
  Пономаренко П. Князі Путивлівські // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.3-9
655083
   Князі Радзивіли / [Александрович В. та ін. ; голов. ред. В. Строля ; відп. ред. Ференцева Ю.В. ; переклад: В. Журба, Н. Потапенкова ; фото: А. Дибовський та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 271, [1] с. : іл., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На авантит. зазнач.: Бог нам радить=Deus nobis suadet. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-8137-73-0
655084
  Богун І. Князівна Анна - засновниця першої в Україні школи для дівчат // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 9 травня (№ 18). – С. 5
655085
  Богдан Е. Князівна Руксандра / Е. Богдан. – К, 1992. – 172с.
655086
  Капіруліна С.Л. Князівство Монако // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 34-40 : фото
655087
  Засенко П.П. Князівство трав / П.П. Засенко. – Київ, 1969. – 87с.
655088
  Солонська Н. Князівська бібліотека XI століття в Київе: до 1000-річчя Софійського собору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 41-42. – ISSN 2076-9326
655089
  Ющенко П.А. Князівська влада на Русі в Х-ХІІ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 5-11. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
655090
  Бландуца А.В. Князівський рід Масальських за матеріалами Литовської метрики (середина XV - перша половина XVI ст.) / А.В. Бландуца, Д.П. Ващук // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-51. – ISSN 0130-5247
655091
  Жиляєв В.В. Князівський сепаратизм у Східній Європі пізньосередньовічної доби: співвідношення джерельної та позаджерельної інформації // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 129-139. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
655092
  Бабінська М. Князівські роди Правобережної України в дослідженнях Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1939 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 98-102
655093
  Мороз В.С. Князь-гетьман Дмитро Іванович Байда-Вишневецький (? - 1563) // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С115-128. – ISBN 966-551-159-9


  Розкрито життя та діяльність князя Д.І. Байди-Вишневецького. У центрі уваги маловідомі сторінки про його перебування на Придніпров"ї
655094
  Кралюк П. Князь-філософ. Володимир Василькович, правитель Волині: "біла ворона" при владі // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 816-822. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
655095
  Самбор Б. Князь - фундатор Смоленської кафедри // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 06 (150), березень. – С. 6


  Благовірний великий князь Київський Ростислав був одним з видатних державних і церковних діячів Руси-України середини XII ст.
655096
  Мельник Л.Г. Князь / Л. Мельник, В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 199-200. – ISBN 966-642-073-2
655097
  Кросс Яан Князь : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 26-48. – ISSN 0012-6756
655098
  Степанова А.В. Князь А. И. Урусов - личный врач Александра II // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779
655099
  Опоков З.З. Князь А.М. Курбский / Соч. З. Опокова. – Киев : В унив. тип., 1872. – [2], 119 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1872. - Конаолют. - Пер.: 5 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Князь А.М. Курбский / З. З. Опоков; 2. Влияние греко-византийской культуры на развитие цивилизации в Европе / А.К. Завадский-Краснопольский; Соч. Андрея Завадского-Краснопольского ; 3. Астраханский Троицкий собор, ...
655100
  Опоков З.З. Князь А.М. Курбский / Соч. З. Опокова. – Киев : В унив. тип., 1872. – [2], 119 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1872
655101
  Богданович С. Князь бунтовщик / С. Богданович. – Изд. 4-е. – Москва; Ленинград, 1930. – 100с.
655102
  Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология / А.П. Толочко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 224 с. – ISBN 5-12-003020-3
655103
  Анучин Д.Н. Князь В.А. Черкаский и гражданское управление в Болгарии 1877-1878 гг. / Д.Н. Анучин. – С.-Петербург : Тип. Общественная польза, 1896. – С. 41-69. – Оттиск Русская старина. Т. 87
655104
  Тимошенко Князь В.К. Острозький / Тимошенко, (Дрогобич) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 105-125. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-62-1
655105
  Сумцов Н.Ф. Князь В.Ф. Одоевский / [соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1884. – [2], 63 с.
655106
  Пятковский А.П. Князь В.Ф.Одоевский и Д.В. Веневитинов : Историко-литературные характеристики : (С прил. 2-х портр. и писем к авт.: кн. Одоевского, бар. Г.А.[!А.Г.] Жомини и княгини М.А. Вяземской / [соч.] А.П. Пятковского. – 3-е изд., ред. "Наблюдателя". – Санкт-Петербург : Тип. Главного упр. Уделов, 1901. – 167 с., 2 л. портр.


  Жомини, Александр Генрихович (1814-1888)
655107
  Пасічник І. Князь Василь-Костянтин Острозький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 5-16. – ISBN 966-7631-05-2
655108
  Форш О. Князь Владимир / О. Форш, Г. Бояджиев. – Москва-Л., 1943. – 132с.
655109
  Бояджиев Г.Н. Князь Владимир / Г.Н. Бояджиев, О. Форш. – М.-Л., 1943. – с.
655110
  Черкасский В.А. Князь Владимир Александрович Черкаский : его статьи, его речи и воспоминания о нем. – Москва : Тип. П.А. Лебедева, 1879. – XII, 372 с.


  Настоящее издание было выпущено как памятный сборник о скончавшемся князе Владимире Александровиче Черкасском (1824-1878) В книге представлены статьи, очерки и речи, касающиеся наиболее злободневных вопросов внешней и внутренней политики 1850-х – ...
655111
  Костомаров Н. Князь Владимир Святой. Исследования знаменитого ученого-историка Николая Ивановича Костомарова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 6-7


  "Владимир Святославич ( 958 или прибл. 956-1015) - князь новгородский (970-978), князь киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси. Стал новгородским князем в 970 году, захватил киевский престол в 978 году. В 988 году принял христианство ...
655112
  Муратова Е.Г. Князь Владимир Сергеевич Голицын "Центральный" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 110-119. – ISSN 0042-8779
655113
  Котляревский Н.А. Князь Владимир Федорович Одоевский, автор "Русских ночей" : [Речь, сказ. на заседании 19 нояб. 1903 г., посвящ. памяти Одоевского] / Н.А. Котляревский // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [2], 15 с.;
655114
  Стельникович С. Князь Володимир Великий // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 18). – С. 26-27
655115
  Бестужев-Рюмин Князь Володимир Всеволодович Мономах и потомки его, Мономаховичи, или О временах княжеских смут и усобиц // О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском / Бестужев-Рюмин. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. – 68 с. – (Про былое на святой Руси)
655116
  Бестужев-Рюмин К.Н. Князь Володимир Всеволодович Мономах и потомки его, Мономаховичи, или О временах княжеских смут и усобиц / соч. K. Бестужева-Рюмина. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. – 68 с.
655117
  Столяр О. Князь Володимир Олександрович Кудашев - фундатор і популяризатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 171-178. – ISSN 2415-3567
655118
  Войтович Л. Князь Володимир Святославович // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 30-34. – ISSN 1563-3977
655119
  Ісіченко І. Князь Володимир у площині барокових конотацій // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 67-73
655120
  Романцова Н. Князь Д. Вишневецький - козак Байда: наукова дискусія з проблеми // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 66-69. – ISSN 1728-9343
655121
  Сорока Ю. Князь Данило Романович (1201-1264 р.р.) // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 17-26.
655122
  Сергійчук В. Князь Дмитро Вишневецький - легендарна постать української історії // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 33-55. – ISBN 966-617-7381-44-9
655123
  Уривалкін О.М. Князь Дмитро Вишневецький (Байда) / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 39-68. – ISBN 978-966-373-429-3
655124
  Ковбаса В. Князь Дмитро Вишневецький (Байда) в українському епосі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 111-145. – ISSN 0869-3595
655125
  Вязигин А. Князь Е.Н. Трубецкой . Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея божеского царства в творениях Григория VII и публицистов, его современников. Вып. 1 и 2. Киев. 1897 г. [Рецензия]. – [Санкт-Петербург], 1897. – [27] с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. 1897, № 8, с. 410-436
655126
  Кононенко И.И. Князь Е.Н. Трубецкой. Письма к А.С. Вязигину / И.И. Кононенко, А.Д. Каплин // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 189-204
655127
  Шереметев С.Д. Князь Егор Васильевич Оболенский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 13 с. – Авт. указан в конце текста
655128
  Нечуй-Левицький Князь Єремія Вишневецький : іст. повість / І. Нечуй-Левицький ; до друку виготовила В. Кліменко ; передм. І. Ізотова. – Харків : Літ. і мистецтво, 1932. – 371, [І] с.
655129
  Нечуй-Левицький Князь Єремія Вишневецький / І.С. Нечуй-Левицький ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 413, [3] с. – Зміст також: Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом ; Брюховецький та Тетеря. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-557-1
655130
  Нечуй-Левицький Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський : Історичні романи / Нечуй-Левицький. – Київ : Дніпро, 1991. – 509с.
655131
  Сорокоумова Е. Князь Звенигородский. : К 130-летию со дня рождения российского поэта Звенигородского (1878-1961) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 131-140. – ISSN 0869-44435
655132
  Богданов Е.Н. Князь и Евражка / Е.Н. Богданов. – М, 1989. – 46с.
655133
  Дмитриев М.А. Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения / соч. М.А. Дмитриева. – 2-е изд., обраб. вновь, испр. и значит. доп. – Москва : В тип. Л.И. Степановой, 1863. – [4], IV, 284, 8 с.
655134
   Князь Игорь.. – М.-Л., 1936. – 196с.
655135
  Білан С. Князь і дружина 9-12 ст. Іконографія, стрій, типологія, художній образ / МОНУ; Львівська нац. акад. мистецтв; Сергій Білан. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 192с. – ISBN 966-397-044-8
655136
  Волощук М. Князь і король Данило Романович у житті міста Галича XIII сторіччя // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 2. – С. 127-146. – ISBN 978-966-668-421-2
655137
  Малик В. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім : Роман / В. Малик. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 416с. – ISBN 966-7276-27-9
655138
  Малик В.К. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім / Володимир Малик ; [худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2014. – 474, [2] с. – Назва обкл., корінця : Князь Ігор. - Сер. засн. у 2006 р. - Справжнє прізвище авт.: Сиченко. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4871-4
655139
  Грінченко Б.Д. Князь Ігорь : оповідання "По Слову о полку Ігорів" / написав Борис Грінченко. – 2-ге вид.. Вид. М. Грінченко. – У Київі (Київ) : Вид. М. Грінченко ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913. – 20 с : Hа обкл. поpтp. Насті Грінченко. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; №9)


  [Передм. П.Є. [П.О. Єфремов]]
655140
  Малик В.К. Князь Кий : роман / В.К. Малик. – Київ, 1982. – 272 с.
655141
  Малик В.К. Князь Кий : роман / В.К. Малик. – Київ : Дніпро, 1989. – 574 с.
655142
  Малик В.К. Князь Кий : роман / Володимир Малик. – Харків : Фоліо, 2012. – 280, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Справж. прізвище авт.: Сиченко. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5988-8
655143
  Ільченко Володимир Князь Кий був іранцем? : історія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 14-17 : Фото
655144
  Ливотов Е. Князь Константин Константинович Острожский, доблестный защитник православной веры и русской народности в Западной Руси / Е. Ливотов. – Люблинск : Типо-Лит. Вайнштейнов, 1908. – 19 с. – Отд. оттиск из : Холмск. Народн. Календ., 1909 г.
655145
  Іларіон Князь Константин Острозький і його культурна праця : Історична монографія / Іларіон. – Вінніпег, 1958. – 216с.
655146
   Князь Корятович: легенди і факти // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 43-68. – ISBN 978-966-671-338-7
655147
  Жигун В. Князь Костянтин Іванович Острозький у східнослов"янській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 495-497. – ISBN 978-966-171-783-0
655148
  Войтович Л. Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 52-62. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 18)
655149
  Тереверко О. Князь Костянтин Острозький - видатний полководець, захисник православ"я // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 50). – С. 20
655150
  Мельник П. Князь Костянтин Острозький - ревний захисник православ"я // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 220-221
655151
  Угляренко П.В. Князь Лаборець : історичний роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 347 с.
655152
  Войтович Л.В. Князь Лев Данилович / Леонтій Войтович ; Нац. акад. України, Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, 2012. – 182, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та вип. серії. – Бібліогр. в підряд. прим. – (Серія "Славетні постаті середньовіччя" / редкол.: В. Александрович [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 978-966-02-6349-9
655153
  Богданов О. Князь Любарт (у святому хрещенні Дмитрій) як захисник православної віри та народу Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 100-103
655154
  Гераков, Гавриил Князь Меншиков. Любопытный исторический отрывок. – С-Пб., 1801. – 30с.
655155
  Инсаров Х.Г. Князь Меттерних, его жизнь и политическая деятельность : Биографический очерк Х.Г. Инсарова [псевд.] : с портретом гравированнымв Лейпниге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Этлих, 1905. – 112 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Вып. 199)


  На оборотном листе печать: Из книг З.О. профессора Университета Св. Владимира (1856-1906 г.) Александра Васильевича Романовича-Славатинского (3. VII. 1832- 25. VIII. 1910)
655156
  Иконников В.С. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский // Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 72 с.


  В этих изданиях: Древняя и Новая Россия", 1875, № 5, 6 и 7 Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Киев, 1879, с. 130, 171 Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Киев, 1892. T.I. Ч.126
655157
  Чернявский Сергей Князь мятежа : Иордания князь мятежа. Тема номера // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 25-36 : Фото
655158
  Нетудихаткін І. Князь на митрополичому престолі: символіка скрижалів з поховання Київського митрополита Гедеона (Святополк-Четвертинського) у Софійському соборі // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 697-712. – ISBN 978-966-2779-91-2
655159
  Лубківський Р. Князь неуярмленної церкви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  До 120-річчя від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого.
655160
  Штейнбах Михаил Князь ночи : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 48-55 : Іл.
655161
  Вергунов В.А. Князь О.С. Кудашев (1872-1917) - педагог, учений-аграрій та піонер літакобудування в Україні : наук. доповідь / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : [б. в.], 2017. – 21, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
655162
  Лукіянович Н. Князь Олег Віщий / Н. Лукіянович. – Львів. – 31с.
655163
  Домановський А. Князь Олег і прийняття християнства: причинки до питання і спостереження у візантійському контексті // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 192-215. – ISBN 978-966-02-6215-7
655164
  Конашевич С. Князь Олександр Дабіжа: літописець України, похований у Ялті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Червень (№ 25/26). – С. 7
655165
  Шумило С.В. Князь Оскольд и христианизация Руси : сб. ст., посвящ. 1150-летию похода князя Оскольда на Константинополь и принятию им после этого Святой Православной Веры / Сергей Шумило. – Киев : Дух і Літера, 2010. – 117, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 107-117. – ISBN 978-966-378-155-6
655166
  Ивинский Д.П. Князь П.А. Вяземский и А.С. Пушкин : Очерк истории личных и творческих отношений / Д.П. Ивинский. – Москва : Филология, 1994. – 172 с. – ISBN 5-7552-0067-X
655167
  Шереметев С.Д. Князь Павел Петрович Вяземский. Воспоминания. 1868-1888 / С.Д. Шереметев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Н.А. Лебедева, 1889. – 16 с. – Экз. без обл.
655168
  Шереметев С.Д. Князь Павел Петрович Вяземский. Воспоминания. 1868-1888 / С.Д. Шереметев // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 16 с.
655169
  Мельничук Т.Ю. Князь роси / Т.Ю. Мельничук. – Київ, 1990. – 145с.
655170
  Беляев И.Д. Князь Рюрик с братьями и дружиною. – Б.м. : б. и., 1852. – 32 с. – Отд. оттиск: Временник"Временнике" Московского Общества истории и древностей российских следующие исследования: 1852, ХIV, 1—32). - Автор указан в конце статьи. – Библиогр. в подстроч. примеч.
655171
  Пєтков С. Князь Святослав / Сергій Пєтков. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. – Київ : АртЕк, 2018. – 206, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-205. – ISBN 978-617-7674-13-8
655172
  Шестаков А. Князь Святослав Игоревич // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
655173
  Шестаков Андрей Князь Святослав Игоревич // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
655174
  Шестаков Андрей Князь Святослав Игоревич Часть III // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
655175
  Салевич П. Князь Святослав Ярославич в українській історії і культурі // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 256-269. – ISBN 966-587-057
655176
  Семенов-Зусер Князь Святослав. / Семенов-Зусер. – Х., 1946. – 59с.
655177
  Нетреба Ю. Князь Сергій Данилович Кудашев - герой війни і київський губернатор // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 250-254
655178
  Нетреба Ю. Князь Сергій Данилович Кудашев - герой війни і київський губернатор // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 250-254
655179
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – 359с.
655180
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Фрунзе, 1958. – 339с.
655181
  Барабаш В.В. Князь Серебряный : [рассказы и повесть для детей] / В.В. Барабаш. – Москва : Правда, 1974. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 20)
655182
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва, 1976. – 351с.
655183
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Свердловск, 1978. – 351с.
655184
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва, 1979. – 336с.
655185
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва : Права людини, 1980. – 367 с.
655186
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Л., 1983. – 512с.
655187
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1984. – 510с.
655188
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1986. – 127с.
655189
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1986. – 384с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
655190
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва, 1987. – 127с.
655191
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Уфа, 1990. – 367с.
655192
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Иркутск, 1991. – 317с.
655193
  Толстой А.К. Князь Серебряный / А.К. Толстой. – Москва, 1992. – 348с.
655194
  Клодин Князь тишины / Клодин, ле Турнер, д"Изон // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
655195
  Олейник Б.И. Князь тьмы // Под черным знаменем : жизнь и смерть Нестора Махно / С.Н. Семанов. – Москва : Б. и., 1993. – С. 38-80. – (Роман-газета ; № 4)
655196
  Лонгинов А.В. Князь Федор-Любарт Ольгердович. – Вильна, 1893. – 13с.
655197
  Иоанн Князь Федор / Иоанн, (митрополит Ярославский, Ростовский) и. – Ярославль, 1990. – 64с.
655198
  Вуколов Н. Князь Хилков, который живет в Мытищах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.26-31. – ISSN 0234-1670


  [Генеалогия рода Хилков. ХVІІІ век.]
655199
  Левченко Г. Князь Хорів : трагедія на 3 дії та 4 одміни / Гаврило Левченко. – Київ : [Друк. Акц[іонер.] Т-ва "П. Барський"], 1912. – 27 с. – [Відб. із журн.: Укр. Хата]
655200
  Самбор Б. Князь Чернігівський - печерський чудотворець // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 20 (140), жовтень. – С. 1


  Преподобний Микола Святоша.
655201
  Пархоменко В.О. Князь Чорний. : до питания про лобу Сiверянськоi колонизацii Подесенья) / В.О. Пархоменко. – С. 379-382. – Окр. відбиток з: Ювілейний збірник на пошану академіка Д.Й. Багалія. К, 1927, с. 379-382
655202
  Кузьмина И.В. Князь Шаховской : Путь русского либерала / Ирина Кузьмина, Алексей Лубков. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 368с. – (Жизнь замечательных людей ; (1069)). – ISBN 978-5-235-02984-2
655203
  Щербаков С.Н. Князь Ю.А. Долгоруков - судья приказов XVII века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
655204
  Цветков С. Князь Ярослав Мудрый: созидание будущего // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-77. – ISSN 0028-1263


  Архітектурна думка завжди слідувала політичним ідеям свого часу, і в XI ст. князь Ярослав почав будувати новий Київ. Філософія, закладена у камні (Софійський собор).
655205
  Пташицкий С.Л. Князья Пузыны : Ист.-генеал. материалы / С.Л. Пташицкий. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1899. – 132, III с., 1 л. табл.
655206
  Новицкий И.П. Князья Ружинские / И.П. Новицкий. – 84с.
655207
  Абрамович Г.В. Князья Шуйские и Российский трон / Г.В. Абрамович. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1991. – 189, [1] с., [8] л. ил.
655208
  Дучичь Н. Кньижевни радови / Н. Дучичь. – Биоград : Државна штампариjа кральевине Србиjе, 1899. – 508 с.
655209
   Кньижевност измеджу два рата.кн.2. – Београд : Полит, 1972. – 529 с. – (Српска кньижевност у кньижевной критици ; друго изданье)
655210
  Башчаревич С. Књижевни завичај Григорија Божовића // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 154-160. – ISSN 2075-437X


  Новели Григорія Божовича мають мистецьку й документальну цінність. Вони засновані на фактах, між тим, письменникова емоційність надає їм особливої глибини. Твори вирізняє оригінальний творчий темперамент. Креативна самобутність письменника походить із ...
655211
   Ко-амлесса - органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю / О.В. Давидович, Л.А. Стаднюк, Н.Я. Давидович, В.О. Лихацька, І.І. Вишневецька, І.В. Ніку, В.В. Ясенівка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 162-164. – ISSN 1681-276Х


  "...Головною проблемою лікування артеріальної гіпертензії залишається забезпечення ефективного контролю артеріального тиску (АТ), тобто підтримання його на рівні <140/90 мм рт. ст. У людей похилого віку часто буває поєднання гіпертонічної хвороби з ...
655212
  Трофимов А.И. Ко всем бурям лицом / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1971. – 128с.
655213
   Ко всем народам Северного Кавказа. – Москва, 1942. – 39с.
655214
  Луначарский А.В. Ко всему российскому учительству и всем деятелям народного образования / А.В. Луначарский. – Москва, 1919. – 15 с.
655215
  Орлов В.Н. Ко всеобщему среднему / В.Н. Орлов. – М., 1974. – 62с.
655216
  Площанський В.М. Коpолевский вольный гоpод Дpогобыч по части истоpии, топогpафии и статистики / Описал Венедикт М. Площанскій. – Львов : В тип. Ставpопигичского ин-та. Под заpядом Сефана Гучковского, 1867. – 23 с. – [(Оттиск c Наукового сборника ; В. 2. года 1867) ]
655217
  Кельнер Л. Коpотка истоpія педагогіі / Пеpеложив [та авт. пеpедм.] Теофіль Гpушкевичь. – У Львові (Львів) : Hакладом Руского Т-ва Пед. Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – [4], 169 с.


  Розд. кн.: Час пеpедхpистіяньскій; Часи Хpистові.
655218
  Дячун В. Коагула / В. Дячун. – Тернопіль, 1995. – 55 с.
655219
  Запольский А.К. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства, Получение. Применение / А.К. Запольский, А.А. Баран. – Л., 1987. – 208с.
655220
   Коагуляционные контакты в дисперсных системах. – М., 1982. – 185с.
655221
  Руплис А.А. Коагуляция в очистке воды: конспект лекций / А.А. Руплис. – Рига, 1991. – 41с.
655222
  Серегин А.В. Коагуляция в трубодисперсных супензиях. : Автореф... канд. хим.наук: / Серегин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 11 л.
655223
  Духин С.С. Коагуляция и динамика тонких пленок / С.С. Духин, Н.Н. Рулев, Д.С. Димитров. – Киев : Наукова думка, 1986. – 228 с.
655224
  Зонтаг Г. Коагуляция и устойчивость дисперсных систем / Г. Зонтаг, К. Штренге. – Ленинград : Химия, 1973. – 152с.
655225
   Коагуляция коллоидов. – М., 1936. – 221с.
655226
  Псарев В.И. Коагуляция мелкодисперсных фаз в металлических сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Псарев В.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 23л.
655227
  Мартынова О.И. Коагуляция при водоподготовке. / О.И. Мартынова. – М-Л, 1951. – 76с.
655228
  Нейман Р.Э. Коагуляция синтетических латексов / Р.Э. Нейман. – Воронеж, 1967. – 188с.
655229
  Єфімов Д.А. Коагуляційна активність еритроцитів при захворюванні на цукровий діабет та шляхи її коригування // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 87-95. – ISSN 1023-2427
655230
  Кримець Г.В. Коагуляційна композиція на основі українських каолінів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Кримець Г.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
655231
  Акопова О.В. Коагуляція суспензій кварцу розчинами електролітів : хімія / О.В. Акопова, О.Д. Русіна, Б.В. Єременко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 9-12. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
655232
  Блінкова О.І. Коадаптивна система деревних рослин та ксилотрофних грибів як біоіндикація стану лісів Київського Полісся та Київської височинної області / О.І. Блінкова, О.М. Іваненко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 14-32. – ISSN 2312-2056
655233
   Коадсорбція водню та вісмуту на поверхні Si(111)7х7 / С.Ю. Булавенко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 363-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  За допомогою скануючої тунельної мікроскопії (СТМ) та ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії (УФС) досліджено коадсорбцію водню та вісмуту на поверхні Si(111)7х7. Показано, що гідрогенізація поверхні Si(111)7х7 змінює механізм росту плівки ...
655234
  Стрижевский Н.З. Коаксиальные видеолинии / Н.З. Стрижевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 200 с.
655235
  Плодухин Б.В. Коаксиальные диапазонные резонаторы / Б.В. Плодухин. – Москва, 1956. – 240 с.
655236
  Халяпин Д.Б. Коаксиальные и полосковые фильтры сверхвысоких частот / Д.Б. Халяпин. – Москва : Связь, 1969. – 64 с.
655237
  Биляк А.И. Коалесценция и сфероидизация дисперсных фаз в сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Биляк А.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 13 с.
655238
  Ермолин И.В. Коалиции взаимозависимости и теория ресурсной зависимости // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.102-107. – ISSN 0321-2017
655239
  Аузан А. Коалиции за модернизацию: анализ возможности возникновения / А. Аузан, А. Золотов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97-107. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 0042-8736
655240
  Тангян Андранис Семович Коалиционная модель социального выбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Тангян Андранис Семович; Всесоюзный Научно-исследовательский ин-т системных исследований ГГЕНТ М АН СССР. – М., 1979. – 18л.
655241
  Белозеров В. Коалиционная политика России на пути к прагматизму // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 2. – С. 138-153.
655242
  Щербак А.Н. Коалиционная политика российских партий // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.118-132. – ISSN 0321-2017
655243
  Лютов И.С. Коалиционное возаимодействие союзников / И.С. Лютов, А.М. Носков. – М., 1988. – 243с.
655244
  Полянский Н.Н. Коалиция рабочих и предпринимателей с точки зрения уголовного права / Н.Н. Полянский. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. – [6], 428, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
655245
  Філіпенко А. Коаліціада по-молдовські. Республіка почала зворотній відлік до дострокових виборів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 6


  "21 червня спливає тримісячний термін, відведений Конституцією Республіки Молдова на формування уряду, після чого має бути ухвалене рішення про дострокові вибори. Половина відведеного терміну минула у безплідних переговорах та дискусіях, що ...
655246
  Борисенко А.Л. Коаліційна практика. Вибори-2006 // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-13.
655247
  Завальна Ж. Коаліційна угода в системі договірних форм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15.
655248
  Вороненко О.М. Коаліційне будівництво в Україні у контексті проблеми політичної фрагментації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 276-278. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
655249
  Ковриженко Д. Коаліційний процес формування уряду в умовах реформування конституційного ладу в Україні // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-4.
655250
   Коаліційний уряд України: перші наміри і кроки // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 10. – С. 74-84.
655251
  Петрів П. Коаліційний уряд через 40 років // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 5


  "В Іспанії вперше в історії утворено коаліційний уряд – із 17 представників Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE) та п’яти міністрів лівого альянсу “Подемос” (Podemos, “Ми можемо”). У понеділок, 13 січня, нові міністри склали присягу в ...
655252
  Кафарський В. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
655253
  Левчук П. Коаліція зростання як чинник модифікації політичного простору міської спільноти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 9-12
655254
  Зайцев Б. Коаліція на двох і з "червоним роялем в кущах". В Чехії формують уряд за участі комуністів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "15 червня Чеська соціал-демократична партія оголосила результат партійного референдуму щодо участі в уряді разом із політичним рухом ANO: 58,5% його учасників підтримали альянс двох партій за підтримки комуністів. Однак через європарламентаря ...
655255
   Коанцепции и методы буржуазной пропаганды.. – Рига, 1979. – 120с.
655256
  Покидова Елена КоАП: гладко было на бумаге : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 12-14
655257
  Константиновский М.А. КОАПП, КОАПП, КОАПП, или репортаж о событиях невероятных... / М.А. Константиновский. – Москва, 1975. – 111с.
655258
  Константиновский М.А. КОАПП, КОАПП, КОАПП, или репортаж о событиях невероятных... / М.А. Константиновский. – М.
8. – 1978. – 127с.
655259
  Мамонтова Татьяна Викторовна Коацерватные системы и окислительные ферменты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Мамонтова Татьяна Викторовна ; МГУ , Биолог. фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
655260
  Серебровская К.Б. Коацерваты и протоплазма. / К.Б. Серебровская. – М, 1971. – 198с.
655261
  Савченко И.А. Коба: к вопросу о поселенческой структуре классического города майя // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 92-101. – ISSN 044-748Х
655262
  Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневековья / А.В. Седов. – М, 1987. – 197с.
655263
  Гутьейб Л.Г. Кобаламинсинтезирующие бактерии южных морей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Гутьейб Л.Г.; КГУ АНУССР.Ин-т.биолог.южных морей. – Севастополь, 1982. – 25л.
655264
  Гудима Н.В. Кобальт / Н.В. Гудима, Г.А. Крутов. – М-Л, 1948. – 59с.
655265
  Глазковский А.А. Кобальт / А.А. Глазковский. – Изд. 2-е, перер. – М, 1961. – 50с.
655266
   Кобальт. – М., 1969. – 92с.
655267
  Мисник А.Г. Кобальт в почвах БССР и его влияние на урожай и химический состав сахарной свеклы : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Мисник А.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
655268
  Шишкин Н.Н. Кобальт в рудах месторождений / Н.Н. Шишкин. – Москва : Недра, 1973. – 214с.
655269
  Липская Г.А. Кобальт и структурно-функциональная организация листа. / Г.А. Липская. – Минск, 1980. – 144с.
655270
  Перельман Ф.М. Кобальт. / Ф.М. Перельман. – М.-Л., 1949. – 176с.
655271
  Білецький В.С. Кобальтові руди / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 396. – ISBN 978-966-02-6814-2
655272
  Козенкова В.И. Кобанская культура / В.И. Козенкова. – Москва, 1989. – 194с.
655273
  Козенкова В.И. Кобанская культура. Восточный вариант // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1977. – В2-5 : Кобанская культура. Восточный вариант / В.И. Козенкова. – С. 1-86
655274
  Чегодарь Н.И. Кобаяси Такидзи. / Н.И. Чегодарь. – М., 1966. – 99с.
655275
  Гнатюк О.В. Кобелякська площа як один з перспективних районів Південного борту ДДА (у зв"зку з нафтогазоносністю) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-30 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто попередні дослідження перспективної ділянки Південного борту ДДА-Кобелянської площі та запропоновано план подальших геолого-розвідувальних робіт.
655276
   Коберідзе Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267-268 : фото
655277
  Манн Г. Кобес / Г. Манн. – М-Л., 1926. – 61с.
655278
  Бідняк Г.П. Кобза : поезії / Григорій Бідняк. – Дніпро : Ліра, 2016. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-383-749-9
655279
   Кобза й кобзарі. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера, 1907. – 30 с. : портр. кобзаря М. Кравченка в тексті. – Окр. відб.: Руідний край


  Зміст: Відродження кобзи / О. Пчілка; Народні музичні струменти на Вкраіні: Кобза, бандура / Росправа М. Лисенка; Кобзарі минулого й будущини / М. Дмитрієв
655280
  Горняткевич А. Кобза, бандура, кобза-бандура, "кобза" та (знов) кобза // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 340-347. – ISSN 1028-5091
655281
  Пронченко М. Кобза. / М. Пронченко. – Дніпропетровськ, 1995. – 158с.
655282
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь : Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уpоженцам Юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведеніях С.-Петеpбуpга та Благотвоp. О-ва изд. общеполез. и дешевых кн. / Т. Шевченко. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1908. – XXII, 612 с., [1] : 1 аpк. поpтp.: іл. – В кн. також ст.: Життя Таpаса Шевченка / В. Доманицький
655283
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь / Т. Шевченко ; [Пеpедм. В.М. Доманицького] ; Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уpоженцам Юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведеніях С.-Петеpбуpга та Благотвоp. О-ва изд. общеполез. и дешевых кн. – 2-е вид. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1908. – XVI, 634 с., [1], 1 аpк. поpтp. : поpтp. – Пpимітки / В. Доманицький: с. 613-634
655284
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь : Твори Тараса Гр. Шевченка : з портр.,. автобіографією, матер. по політ. ділу і з 20 мал. з картин Т.Г. Шевченка / вид. в ред. В. Доманицького. – Киев ; Петербург ; Одесса : Южно-Русск. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1912. – III, [20] с., 622 стлб. : 1 аpк. поpтp.: іл.
655285
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Т. Шевченка. – Санкт-Петербург : Изд. П. М-[аpто]са ; В тип. Е. Фишеpа, 1840. – 114 с., 1 аpк. мал. – Hа окp. аpк. мал. В.І. Штеpнбеpга


  Зміст: Думы мои, думы мои; Пеpебендя; Катеpына; Тополя; Думка; До Основъяненка; Иван Пидкова; Таpасова нич.
655286
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка / [упоpяд. Д.С. Каменецький]. – Санкт-Петербург : Коштом П. Семеpенка ; Дpук. П.А. Куліша, 1860. – [1], 244, [1] с., 1 аpк. поpтp. – Упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976


  Зміст: Думи моі, думи моі; Пеpебендя; Тополя; Утоплена; Пpичинна; Думка; Вітpе буйний; Тяжко, важко в світі жити; Hа що мені чоpні бpови; До Основяненка; Иван Пидкова; Таpасова ніч; Гамалія; Катеpина; Hаймичка; Гайдамаки; Псалми Давидови.
655287
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка в переводах русских поэтов / изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 203 с


  Останнє видання “Кобзаря” за життя автора. У книзі, окрім перекладів творів, уперше опублікована автобіографія Т.Г. Шевченка.
655288
  Старатілат А. Кобзар - духовник у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 134-138
655289
  Нагірняк З. Кобзар - у бронзі та камені // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 44/45). – С. 15


  Ще в рік смерті Тараса Шевченка студенти Київського університету висловлювали думки про встановлення йому пам"ятника : "Над могилою сього великого мужа воздвинеться пам"ятник, що буде свідчить про славу його".
655290
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – 262 с., 1 арк. портр. – Прим. деф.: без обкл. та тит. л. встановити рік неможливо
655291
  Шевченко Т. Кобзар : Фототипия 1914 г.?, 1840
655292
  Шевченко Т. Кобзар : Фототипія позацензурн.примірн. вид.1840, 1840
655293
  Ш(евченко Т. Кобзар, 1876
655294
  Шевченко Т. Кобзар, 1884
655295
  Шевченко Т. Кобзар, 1884
655296
  Шевченко Т. Кобзар
ч.1. – 1893
655297
  Шевченко Т. Кобзар
ч.2. – 1893
655298
  Шевченко Т. Кобзар
ч.2. – 1893
655299
  Шевченко Т. Кобзар, 1907
655300
  Шевченко Т. Кобзар, 1908
655301
  Шевченко Т. Кобзар, 1919
655302
  Шевченко Т.Г. Кобзар. – Мелітополь, 1920. – 54с.
655303
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; за ред. В. Доманицького. – Київ : Держ. вид-во, 1921. – 576 ствб.
655304
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1925. – 686с.
655305
  Шевченко Т.Г. Кобзар : Короткий життєпис Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час
Т. 1 : Мужицький поет. – 1925. – 303с.
655306
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1926. – 320с.
655307
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час
Т. 2. – 1926. – 292с.
655308
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1927. – 436с.
655309
  Шевченко Т.Г. Кобзар : народне видання / Тарас Шевченко ; з передмовоюА. Річицького. – Київ : Держвидав України, 1927. – 258, [2] с. – У прим. була вил стаття: Життя і творчість Шевченка / А. Річицький, с. 5-13
655310
  Шевченко Т.Г. Кобзар : на підставі текстів В. Доманицького, І. Франка, П. Зайцева та Лепкого / Т. Шевченко ; до друку зладив С. Паночіні. – Київ : Вид-нє Т-во "Час", 1927. – 436 ст., 1 арк. портр. – У прим. була вилучена стаття: Мужицький поет / С. Паночіні, с. 5-28
655311
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; [Вступ. ст. В. Коряка] ; мал. худож. Іжакевича, Мартиновича, Сластьона Смирнова, Ткаченка, Трутовського. – 4-е вид. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 318 с. : 1 портр., іл. – Прим. дефектні, відсутні с. 1-16, у № 269205 відсутній тит. арк.


  У «Книгоспілці» за понад 10 років вийшло шість видань «Кобзаря». Подане 4-е видання 1929 року містить вступну статтю Володимира Коряка та ілюстрації за малюнками Івана Їжакевича, Порфирія Мартиновича, Опанаса Сластьона, Бориса Смирнова, Миколи ...
655312
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1930. – 296с.
655313
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ, 1930. – 312с.
655314
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; зред. та прим. додали І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. – 301 с. : 1 портр.
655315
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ, 1931. – 457 с.
655316
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 401 с.
655317
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка ; зредаг. та прим. додал І. Айзеншток. – Вид. 3-е. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 296 с. : 1 портр.
655318
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1937. – 640с.
655319
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1938. – 236с.
655320
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 749 с.
655321
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1939. – 103с.
655322
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 395 с.
655323
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко, 1943. – 342с.
655324
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1944. – 204с.
655325
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1947. – 398с.
655326
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1950. – 436с.
655327
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1952. – 495 с.
655328
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – 2-ге попр. й доп. вид. – Вінніпег : Тризуб ; Ч. 1
Т. 1. – 1952. – 375 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
655329
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – [2-ге попр. й доп. вид.]. – Вінніпег : Тризуб
Т. 2. – 1952. – 468 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
655330
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – [2-ге попр. й доп. вид.]. – Вінніпег : Тризуб
Т. 3. – 1953. – 576 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
655331
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 676 с.
655332
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1954. – 492с.
655333
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав, 1954. – 491 с.
655334
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вст. ст. акад. АН УРСР Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 592 с.
655335
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 628с.
655336
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вст. ст. акад. АН УРСР Маскима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 606 с.
655337
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Художня література, 1960. – 538 с.
655338
  Шевченко Т.Г. Кобзар : вибране / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 694 с.
655339
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 616 с.
655340
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1961. – 608с.
655341
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 116с.
655342
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 718с.
655343
  Шевченко Т.Г. Кобзар : 1814-1964 / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 622 с.
655344
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 379с.
655345
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Львів, 1964. – 647с.
655346
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ, 1964. – 379 с.
655347
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 615 с.
655348
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1965. – 622 с.
655349
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1966. – 623с.
655350
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1967. – 575с.
655351
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 558 с.
655352
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 699с.
655353
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Крим, 1969. – 622 с.
655354
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1970. – 583 с.
655355
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вид. ілюстровано репрод. с рушників Анни Василащук та Ганни Верес. – Київ : Дніпро, 1971. – 583 с. : іл.
655356
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вид. ілюстровано репрод. с рушників Анни Василащук та Ганни Верес. – Київ : Дніпро, 1972. – 583 с. : іл.
655357
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1972. – 699с.
655358
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1974. – 623 с.
655359
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко ; [ред. С. І. Шевцова ; іл. худож. В. І. Касіяна]. – Київ : Дніпро, 1976. – 600 с. : іл.
655360
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 653 с.
655361
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1980. – 616с.
655362
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1982. – 648с.
655363
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко; Тарст Шевчкнко ; [вст. ст. Олеся Гончара ; прим. Л.Ф. Кодацької]. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 599 с.
655364
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 608 с.
655365
  Шевченко Т.Г. Кобзар : Тарас Шевченко / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 606 с.
655366
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1985. – 640 с. – (Вершини світового письменства ; Т. 50)
655367
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1986. – 542с.
655368
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 606с.
655369
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1987. – 606с.
655370
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Олеся Гончара]. – Київ : Дніпро, 1987. – 639 с.
655371
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 773с. – ISBN 5-308-00020-4
655372
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 540с. – ISBN 5-308-00287-8
655373
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1990. – 143с.
655374
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 510с.
655375
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1994. – 688с.
655376
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1998. – 486 с. – ISBN 966-01-0030-2
655377
  Шевченко Т.Г. Кобзар = Kobzar : з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича / Тарас Шевченко ; [ Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Рівн. обл. об"єднання тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка ; підготовка факс. вид. Борейка М.С., ; післямова Жулинського М.Г. ]. – факс. вид. – Рівне : Рівненська друкарня, 1998. – 33,444 с. – Вихідні данні оригиналу: Вінніпег, 1960
655378
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г.Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0782-5
655379
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко; Передмова П. Мовчана. – Київ : Просвіта, 2003. – 344с. – ISBN 966-7551-14-8
655380
  Шевченко Т.Г. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т.Г. Шевченко. – Київ : МАУП, 2004. – 472с. – ISBN 966-608-458-9
655381
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т.Г. Шевченко; [ вступна стаття та прим. Р. Полонського; ред. кол. : Ю. Апазіді, В. Гунько та ін. ]. – Харків : Фоліо, 2006. – 736с. – ISBN 966-03-3462-1
655382
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [передм. П. Мовчана ; примітки Є. Нахліка ; худож. оформл. В. Соловйова]. – Київ : Просвіта, 2008. – 351, [1] с. – ISBN 966-7551-14-8
655383
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Корбуш, 2008. – 799, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2955-10-1
655384
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; Центр європ. гуманітар. дослідж. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера ; Оранта, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-378-081-8; 978-966-2260-06-9


  Видання представляє „Кобзаря” Т. Шевченка з ілюстраціями Василя Седляра (1-е видання – 1931р., 2-е - 1933р.) Василь Теофанович Седляр, художник-монументаліст з кола «бойчукістів»: учень Михайла Бойчука, а згодом – його колега та речник його ...
655385
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т. Г. Шевченко ; [редкол.:... Р. Полонський (голова) та ін. ; вступ. ст. та прим. Р. Полонського]. – Харків : Фоліо, 2009. – 734, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-03-4378-8


  Повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій
655386
  Шевченко Т.Г. Кобзар : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / [ред.-упоряд. : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з вид. 1942 р. – Київ : [Редакція журналу "Охорона праці"], 2010. – [36] c. – На обкл. кн. : Смерть німецьким окупантам
655387
  Шевченко Т.Г. Кобзар : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Віичизняній війні / Тарас Шевченко ; [редактори-упорядники : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з видання 1942 р. – Київ : Редакція журналу "Охорона праці", 2010. – 78 с. – На обкл. : Спілка радянських письменників України
655388
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Шевченко Тарас ; [редкол. : Г.Ф. Семенюк (голова), Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк та ін. ; КНУТШ]. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. : іл. – ISBN 978-966-439-368-0
655389
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; [прим. Є. Нахлік ; ред. С. Захаркін ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Друге вид. – Київ : Дух і Літера ; Майстер книг, 2011. – 501, [51] с., портр. : іл. – Прим.: с. 461-490. - Бібліогр. довід.: с. 547-552. - У кн. відтворено худож. оформл. першого вид. "Кобзаря" Шевченка. - Вид. в одній обкл. з кн. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр : доля майстра та його твору / Артур Рудзицький. – ISBN 978-966-378-211-9


  Видання представляє „Кобзаря” Т. Шевченка з ілюстраціями Василя Седляра (1-е видання – 1931р., 2-е - 1933р.) Василь Теофанович Седляр, художник-монументаліст з кола «бойчукістів»: учень Михайла Бойчука, а згодом – його колега та речник його ...
655390
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [упоряд. В.М. Валько ; ред. Д. Сапіга ; іл. С. Караффи-Корбут]. – Львів : Каменяр, 2011. – 915 с. : іл. – На суперобкл., тит. арк., а також на ст. 14, 868-881 вміщено графічні композиції Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-607-157-9
655391
  Шевченко Т.Г. Кобзар / [Тарас Шевченко ; редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – [4-те вид., перероб. та допов.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-439-643-8
655392
  Шевченко Т.Г. Кобзар : вибрані твори : видання-білінгва / Тарас Шевченко ; пер. їдишем Давида Гофштейна. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 423, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. їдиш. - Текст парал. укр., їдиш. – ISBN 978-966-378-643-8
655393
  Шевченко Т.Г. Кобзар 1840 : тексти позацензур. пр. "Кобзаря" 1840 року : факс. відтворення вид. 1840 р. (за сучасним правописом) / Тарас Шевченко ; [упоряд., передм., прим. Гальченка С.А.]. – Київ : Дніпро, 2014. – 256, [2] с. : іл., портр. – Тит. арк.: с. 119. - Факс. відтворення: c. 1-[115]. - Вих. дан. ориг.: Санкт-Петербург: В тип. Е. Фишера, 1840. – ISBN 978-966-578-244-5
655394
  Капранови Кобзар 2000 : Soft.Hard:Романи / Капранови, брати; Ред.О.Жукова. – Київ : Джерела, 2001. – 424с. – ISBN 966-7831-04-3
655395
  Голобородько В. Кобзар без кобзи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 252-263
655396
  Патриляк І. Кобзар в уяві селян південнщї Київщини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  До 198-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Згадується лист М. Максимовича до Т. Шевченка
655397
  Кобзар Є. Кобзар версус диктатор: постать і мотиви Тараса Шевченка у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 480-491. – ISSN 1028-5091
655398
  Страшенко О.І. Кобзар Віктор Лісовол - співець козацької долі : худож.-публіцист. нарис / Ольга Страшенко ; [відп. ред. Лучканин С.]. – Київ : Український видавничий консорціум, 2008. – 159, [1] с. : фот., іл., ноти. – ISBN 978-966-8189-76-0


  У пр. № 1702772 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з глибоким пошанівком до Кобзаря та кобзарів. Автор. Підпис. Відпов. редактор. Підпис. Київ. жовтень 2015.
655399
  Гундорова Т. Кобзар Дармограй. Про літературні маски Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 8-9
655400
  Ламонова О. Кобзар епохи "тихого протесту": Шевченкіана Олександра Івахненка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)
655401
  Рильський М.Т. Кобзар Єгор Мовчан / М.Т. Рильський, Ф.І. Лавров. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с.
655402
  Фурніка В.П. Кобзар за Гімалаями / В.П. Фурніка. – К, 1989. – 309с.
655403
  Старченко В. Кобзар і "цар-визволитель" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 9
655404
  Тетеря С. Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко - міфи та дійсність // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 56-63. – ISSN 2415-3567
655405
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай / Ф.І. Лавров. – Київ, 1955. – 100с.
655406
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай. / Ф.І. Лавров. – К., 1970. – 20с.
655407
  Прядко Ю. Кобзар очима журналістів // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 5


  Книгу «Тарас Шевченко очима журналістів» написали і видали студентки Інституту журналістики Катерина Романенко, Олександра Присяжнюк та Валерія Рябик. До неї включено огляд та аналіз публікацій про Тараса Шевченка у різних українських паперових і ...
655408
  Ковальчук А. Кобзар підняв українську мову до світових вершин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 9
655409
  Гаврилюк О. Кобзар стереже / О. Гаврилюк. – Київ, 1961. – 24с.
655410
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір для дітий : ювілейне вид. в 100 роковини уродин поета. – Львів : Накл. Укр. пед. т-ва, 1914. – 64 с. : 1 портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітий
655411
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : Вибір для дітей : ювілейне вид. в соті роковини уродин Поета / [мал. А. Андрейченка]. – [3-тє вид.]. – Львів : Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1914. – 64 с., портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітей. – ([Видання] Українського педагогічного товариства ; Ч. 13)


  Представлено ювілейну збірку вибраних поезій для дітей, приурочену до 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Видання побачило світ у 1914 році у Львові, книжка видана на кошти Українського педагогічного товариства. На початку збірки вміщено ...
655412
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір поезій з життєписом, илюстраціями і поясненнями / [Т. Шевченко ; ілюстр. авт.]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під[Учит. Громада], 1914. – 367 c. : ілюстр., портр. – (Видання товариства учителїв висших шкіл «Учительска Громада» ; № 1)
655413
  Каденюк Л. Кобзар у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 20-21 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Кобзар" Шевченка, є першою друкованою книгою, яка побувала в Космосі.
655414
  Головко Т. Кобзар у світлинах і Шевченківські краєвиди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 12


  У новому альбомі "Шевченківська посвята" Василь Пилип"юк представив свої мандри-кадри, які видано видавництвом "Світло й тінь".
655415
   Кобзар у степах Казахстану // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "В Інституті міжнародних відносин за участі Центру літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було презентовано міжнародний українсько-казахський проект «Кобзар у степах Казахстану». Промотор ...
655416
   Кобзар у степах Казахстану / упоряд. Євген Козак ; [ред. Іван Лучук]. – Львів : Українські технології, 2017. – 509, [3] с. : іл., портр. – На корінці зазнач.: 1847-1857. - До 160-річчя звільнення Тараса Шевченка із заслання. – Бібліогр.: с. 502-503 та в підрядк. прим. – (Честь і чин). – ISBN 978-966-345-317-0


  Вид. здійснено за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні та Почесного Консульства Республіки Казахстан у Західній Україні
655417
  Лубківський Р. Кобзар ув"язнених видань... : Закінчення. Початок у № 7-8, 2014 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 247-256. – ISSN 0320 - 8370


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
655418
  Грінченко М. Кобзар Федір Кушнерик / М. Грінченко. – Київ : ЦДНТ УРСР, 1940. – 56 с.
655419
  Горбачов Дмитро Кобзар як інтелектуал та естет / Горбачов Дмитро, Соломарська Олена


  Повісті Шевченка,написані російською мовою, складають осібну частину його творчості
655420
  Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 16-19
655421
  Шевченко Т.Г. Кобзар.Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т.Г. Шевченко. – Репринтне видання. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1962. – 114 с.
655422
  Мостовий Я. Кобзарева доля : поезії / Ярослав Мостовий. – Івано-Франківськ, 1999. – 196с.
655423
   Кобзарева зоря : збірник : поезії рад. поетів про Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 262 с.
655424
  Кравець Я. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 447-459. – ISBN 978-966-920-140-9
655425
  Мосенкіс Ю. Кобзареве слово в Парижі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про нові публікації, що виходять до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
655426
   Кобзареві - Одеса. – Одеса, 1964. – 212с.
655427
  Танана Р. Кобзареві шанувальники про українську мову : За сторінками книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 118-123. – ISSN 0868-4790
655428
   Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. – Киев : Литография Губернского Правления, 1904. – 65 с. – (Оттиск из Памятной книжки Киевской губернии на 1904 год)
655429
  Шуст Я.И. Кобзари и лирники Украины на фоне славянского эпоса. (Связь кобзарей и лирников Украины с русскими и другими славянскими народными певцами). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуст Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 17 с.
655430
  Тиховский П. Кобзари Харьковской губернии / П. Тиховский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", князя К.Н. Гагарина, 1902. – [4] с. – Окр. відбиток из : Сборник историко-филологического общества, т. 13, 1902 г. ; [Ксерокс]
655431
   Кобзарі, як духовні провідники / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7480-55-5
655432
  Лавров Ф.І. Кобзарі. / Ф.І. Лавров. – К., 1980. – 249с.
655433
  Мороз В. Кобзарство в контексті історії України козацької доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 109-112. – ISBN 978-966-439-357-4
655434
  Жеплинський Б. Кобзарство і Шевченко // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 243-247. – ISBN 966-02-1422-7
655435
  Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
655436
  Васюта О.П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої моделі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 351-359
655437
  Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-357-4
655438
  Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
655439
  Чорногуз Ярослав Кобзарська січ : Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди - 90 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644


  Нац. засл. капелі бандуристів ім. Г. Майбороди - 90 років
655440
  Лоцман Р. Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 119-121
655441
  Корякін О.О. Кобзарське мистецтво як феномен української нації // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 166-169
655442
   Кобзарськи Думы [Кобзарські Думи] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 80 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Изд. Ком. Хаpьк. О-ва pаспpостpаненія в наpоде гpамотности ; № 125)


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
655443
  Субота М. Кобзарський дух в наіональній культурі та класичній літературі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 279-285. – ISBN 978-617-640-323-4
655444
  Жеплинський Б.М. Кобзарськими стежинами / Богдан Жеплинський ; [упоряд., ред.: М. Пономаенко ; відп. ред. Л.І. Крушельницька] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 966-02-1422-7
655445
  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 155-161. – ISSN 2225-7586
655446
  Савченко Микола Кобзарські шляхи Остапа Вересая : 200-й річниці з дня народження О.Вересая присвячується / Савченко Микола. – Київ : Київський університет, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-492-4
655447
   Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. праць наук.-практ. конференції з міжнар. участю, 15-16 черв., 2019 р., м. Київ / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд.: К.П. Черемський]. – Київ : Олександр Савчук : Музей Івана Гончара, 2019. – 218, [1] с. : іл., портр., ноти. – Окремі ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
655448
  Дяченко Д. Кобзарсько-лірницька традиція як соціокультурний феномен // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 211-213. – ISBN 978-966-171-783-9
655449
  Романюк І. Кобзарсько-лірницька традиція як феномен національної культури України // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 152-156. – ISBN 966-7170-47-0
655450
  Щербина М. Кобзаря і Канів малював з уяви // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  "...Минуло 100 років від дня народження Андрія Федоровича Пошиваника, талановитого педагога і самодіяльного художника, людини творчої, ініціативної, щирої, закоханої у малювання".
655451
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
2. – 132-303с.
655452
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1840. – 115с.
655453
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського / Т.Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.: О.О. Русов, Ф.К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с. : 1 поpтp., мал. – Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976. - Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV-XXII, обидва примірника без с. I-IV в кінці кн. – ISSN 1876


  В кн. поет. твоpи, дpама "Hазаp Стодоля", автобіогpафія (pос.) "Письмо к pедактоpу Hаpоднаго Чтенія" та спогади (pос.) І.С. Туpгенєва і Я.П. Полонського
655454
   Кобзарь : зборник руско-украинских квартетов выданый гр. к. дух. Семенища у Львові / под ред. Вп. п. А. Вахнянина и Вн. о. Бажанського. – Львов : Накл. питомцев гр. кат. дух. Семенища у Львові ; [В друк. Пилєра], 1885. – VII, 114 с. – Тести пісень на рос. і укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
655455
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. маг.Иогансона ;[Высоч. утв.Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; Киевск. отд.], 1889. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу авт. - В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До сестpи". - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
655456
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Київ, 1899. – 614с.
655457
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : В переводе русских писателей Н.В. Берга, И.А. Бунина, И.А. Белоусова : с портр. и биогр., сост. Ив. Ал. Белоусовым / Тарас Шевченко ; Ред. И.А. Белоусова. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. Монтвида], 1906. – ХХVІІ, 362 с., 1 л. портр
655458
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : (с портретом). – Санкт-Петербург : [Типогр. И. Флейтмана], 1907. – 388 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
655459
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко ; [Під редакціею [та з передм.] В.М. Доманицького. – 3-є повн. вид. – Санкт-Петербург : Вид. В.І. Яковенка ; [Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – XXIX, 600 c., 1 арк. портр.: іл. – Прим. № 103551 деф., вилучена передмова: Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. . - Примітки: с. 581-600
655460
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко ; [Передм. "Тарас Григорьевич Шевченко" И. Леонова]. – Санкт-Петербург : Тип. П.Я. Синченко, 1911. – 571, V с. – Передм. рос.
655461
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Б.Н. Берга, Н. Гербеля, Н. Голованова и др. / Тарас Шевченко ; Под ред. М. Славинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, 252 с.
655462
   Кобзарь : сборник малороссийских песен. – Москва : Тип. Бельцова, 1911. – 280, VIII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
655463
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
1. – 1911. – 127с.
655464
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Рус. кн. Т-во "Деятель" ; [Типо-Литогр. В.В. Шварца], 1914. – V, 162 с. – Передм. рос. - В кн. поет. твоpи. - Приписи [пpиміт.]: с. 161-162. – (Общедоступная библиотека ; № 381/3)
655465
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Петроград : Изд. Н.И. Холмушина ; [Тип. П.Я. Синченко], 1915. – 570, VI с. – Передм. рос.
655466
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : З портретом і життєписом / Т. Шевченко ; В редакції [з передм. "Життя Тараса Шевченка" й приміт.] В. Доманицького. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. Т-ва "Криниця"], 1917. – XXXI, 704 с. : мал., поpтp. – Примітки: с. 669-697
655467
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко. – Харков : Изд. П.Д. Калугина, 1918. – 208, III с. : мал. – Тит. л. рос. мовою
655468
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повний текст : з життєписом, поpтpетами письменника й малюнками хати, де наpодився Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр. : поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, відсутні ствб. 573-576
655469
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Січеслав, 1919. – 526с.
655470
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повне видання з поясненями Юліана Ясницького / Тарас Г. Шевченко ; під ред. Ю. Ясницького. – Мелітополь : Вид-во Гай ; [Друк "Наша жизнь "]
Т. 1, вип. 2. – 1920. – 63 с.
655471
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Катеринослав, 1921. – 431с.
655472
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : скорочене ювілейне видання 1861-1921 / Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 332 с. : 1 портр. – На с. 315 ноти до „Заповіту”. - Прим. № 241144 дефектний, відсутні с. I-XX та 317-330
655473
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Ленинград; Москва, 1933. – 171с.
655474
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1934. – 392с.
655475
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1935. – 279с.
655476
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 464с.
655477
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ростов, 1939. – 166с.
655478
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко; М. – Москва, 1947. – 687с.
655479
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Тарас Шевченко ; ред. А . Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 743 с. : ил.
655480
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : избранные стих. и поэмы ; пер. с укр. / Тарас Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 623 с. : изд. ил. рис. автора
655481
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 655 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 124 ; Серия вторая. Литература XIX века)
655482
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 239 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание в суперобл. и в футляре
655483
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : [стихи : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко ; изд. иллюстрировано работами Т.Г. Шевченко]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1980. – 238 с. : 1 портр. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
655484
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 608с.
655485
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1983. – 591с.
655486
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1983. – 647 с.
655487
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1984. – 240с.
655488
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1989. – 227с.
655489
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 239, [1] с., [20] л. фотоил. – Т. Шевченко - 200. – ISBN 978-966-399-627-1
655490
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Тарас Шевченко ; [ил.: Т.Г. Шевченко ; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко ; пер. на рус.: Н. Кобзев и др.]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 574, [1] с. : ил. – Т. Шевченко - 2000. – ISBN 978-966-399-583-0
655491
  Шевченко Т.Г. Кобзарь [1878] / Т.Г. Шевченко; упоряд. та передм. Ф. Вовк, уклад. А. Г. Ляхоцький. – Київ
Ч. 1. – 1989. – 128 с. – Репритное издание 1878, Женева
655492
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводах русских писателей / Т.Г. Шевченко ; [собр. И.А. Белоусовым]. – [Москва] : О-во любителей Рос. словесности ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерева и К*], 1911. – 6, 136 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. арк.: Доход с издания поступает на памятник Т. Шевченко
655493
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских поэтов / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 463с.
655494
  Апушкин Я.В. Кобзарь Дармограй : драмат. этюд [о Т.Г. Шевченко] / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1963. – 23 с. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 18 ; Одноактные пьесы)
655495
  Сластионов А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы / [Соч.] Г. А. Сластионова. – Киев : Тип. Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – с. : рис. – Отд. отт.: Киевская старина. Киев, 1902, т. LXXVIІ , № 5, с. 303-331. - Думы Михайла Кравченко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надпись от автора
655496
  Конинский А. Кобзарь Остап Вересай. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [8] с. – Отд. оттиск из : Киевская старина, 1882
655497
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – (типом четвертим). – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Типография Императорской Академии Наук (Вас. Остр., 9 лин., №12), 1867. – XII, 677 с.


  На титульному аркуші штампи: "Бібліотека Інституту Т.Г.Шевченка". "Наукова бібліотека Інституту української літератури імені Шевченка". На 17 с. штамп: "Інститут Тараса Шевченка. Харків"
655498
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 3 : Пеpеклав О. Кониський. – 1895. – 112, 102 c.


  Зміст: Записки або Жуpнал Таpаса Гpигоpовича Гpушівського Шевченка / Вступне слово pедакції; Художник: Автобіогpафічна повість Т. Шевченка
655499
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. – У Львові (Львів) : Виданє Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 4. – 1898. – [1], 347, [4] с.


  Зміст: Hаймичка; Безщасний; Княгиня; Варнак / [Укр. пер. О. Кониського]. Капитанша / [Укр. пер. Товкача]. Музика / [Укр. пер. Міхновського]. - Перекладачів встановлено за кн.: Покажчик видань Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Повне видання ...
655500
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. В. Головина, 1869. – 332, II, [1] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 309-332)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
655501
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1876. – 332, [2] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 321-334)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
655502
  Добролюбов Н.А. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 14 с.
655503
  Костомаров М. Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 195-201. – ISBN 978-966-500-300-7
655504
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 50
655505
   Кобзистий Павло Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 94-95 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
655506
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 100. – ISBN 978-966-439-961-3
655507
   Кобзистий Павло Іванович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 53. – ISBN 966-95774-3-5
655508
   Кобилецький Юрій Свиридович (1905-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-754-1
655509
  Коновалов С.М. Кобилиця Лук"ян // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 176-178. – ISBN 966-8088-02-6
655510
  Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 221-230. – ISSN 2309-4389
655511
  Вітер В. Кобилянська й сучасники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 11


  Письменниця своєю творчістю спростовує думку про те, що класику нами вже прочитано.
655512
   Кобилянська О. "Людина" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48 с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-90-7
655513
  Гребінь В.В. Кобилячка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 417. – ISBN 978-966-02-6814-2
655514
  Нурабуллаев Е. Коблан : каракалп. нар. эпос / записан от Е. жрау Нурабуллаева Н. Жапаковым ; перевод с каракалп. А. Наумова ; [худож. К.Т. Рейпназаров]. – Нукус : Каракалпакстан, 1987. – 246, [2] с. : цв. ил. – Развернутый тит. л. - Кн. в суперобл. - На обл. авт. не указан
655515
   Кобланды-батыр. – М., 1975. – 446с.
655516
  Горобець Ірина Кобленц. Німецький кут / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 68-75 : фото
655517
   Коблянський Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268 : фото
655518
  Королев М.А. Кобол - язык для алгоритмизации экономических расчетов / М.А. Королев. – М, 1964. – 36с.
655519
  Сэксон Д. Кобол / Д. Сэксон. – Москва : Статистика, 1970. – 180 с.
655520
   Кобол. – К, 1973. – 292с.
655521
   Кобол. – К., 1978. – 408 с.
655522
   Кобол ЕС ЭВМ. – М., 1978. – 280 с.
655523
  Кендзера О.В. Коболев Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 420. – ISBN 978-966-02-6814-2
655524
   Коболев Володимир Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-966-439-754-1
655525
  Гослинг П. Кобра : [роман ; пер. с англ.] / Паула Гослинг. – Рига : Лиесма Системс, 1993. – 430 с. – (Бестселлеры Голливуда)
655526
  Арманд Т.А. Кобуладзе : художник / Т.А.Арманд. – Москва : Искусство, 1962. – 32, [32] с. : ил.
655527
  Мушкудіані О.Н. Кобуладзе Сергій Соломонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 424-425. – ISBN 978-966-02-6814-2
655528
  Колесова Н. Кобуци // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 103-119. – ISSN 1728-8568
655529
  Магауин М.М. Кобыз и копье / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1970. – 160с.
655530
  Искин А.Ю. Ковалевская черемуха / А.Ю. Искин. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1963. – 132 с.
655531
  Куприц Н.Я. Ковалевский / Н.Я. Куприц. – М, 1978. – 119с.
655532
  Короткий В. Ковалевський Микола (1892-1957) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 416-417. – ISBN 5-7707-1062-4
655533
  Короткий В. Ковалевський Олександр Онуфрієвич (1840-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417. – ISBN 5-7707-1062-4
655534
  Короткий В.А. Ковалевський Олександр Онуфрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 192. – ISBN 966-06-0393-2
655535
   Ковалевський Олександр Онуфрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 30. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
655536
  Данилюк І.В. Коваленко Алла Борисівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 433. – ISBN 978-966-02-6814-2
655537
   Коваленко Алла Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
655538
   Коваленко Анатолій Дмитрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 158-160. – ISBN 966-02-0537-6
655539
   Коваленко Андрій Віленович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268-269 : фото
655540
   Коваленко Валерій Фадейович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 269-270 : фото
655541
  Анисимов І.О. Коваленко Валерій Фадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 437. – ISBN 978-966-02-6814-2
655542
   Коваленко Валерій Фадейович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
655543
   Коваленко Віталій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270 : фото
655544
   Коваленко Віталій Петрович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204. – ISBN 978-966-439-754-1
655545
   Коваленко Олена Едуардівна : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: О.І. Єрьоміна, І.І. Царенко, Т.В. Калініченко та ін. ; наук. ред. Н.М. Ніколаєнко]. – Харків : УІПА, 2009. – 133 с. : іл., табл., портр. – Тест укр., рос., англ. - Імен. покажч. праць: с. 75-76. – (Вчені УІПА - ювіляри)
655546
   Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1967-1998 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1998. – 64, [4] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 61-65. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-004-5
655547
   Коваленко Тимофей Егорович. – Ленинград, 1987. – 4с.
655548
  Юодка Бенедиктас Антанович Ковалентные взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, синтетические и природные нуклеотидопептидные : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Юодка Бенедиктас Антанович; МГУ. – М., 1981. – 56л.
655549
  Юодка Б.А. Ковалентные нуклеиново-белковые структуры и их химическое моделирование / Б.А. Юодка. – Вильнюс, 1985. – 176с.
655550
  Синько Р. Ковалерідзе. Інше світобачення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 48-57 : Фото: пам"ятники Т. Шевченку. – ISSN 0868-9644


  "...Дослідження Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе до 200-річчя від дня народження поета-пророка".
655551
  Кушко І.В. Ковалі своєї долі / І.В. Кушко. – К., 1988. – 148с.
655552
  Астаф"єв О.Г. Ковалів Юрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 459-460. – ISBN 978-966-02-6814-2
655553
   Ковалів Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-754-1
655554
   Ковалів Юрій Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-146. – ISBN 978-966-439-757-2
655555
  Вовк М.П. Ковалівське поле / М.П. Вовк. – Харків, 1976. – 103с.
655556
  Слдов"янова М. Ковалок згадки до ювілейної учти // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 386-388. – ISSN 2078-1911
655557
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1975 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г.Шевченка
655558
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198-199. – ISSN 2075-437X
655559
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка / А.М. Шалаєв. – Київ, 1966. – 74 с.
655560
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка (Розповідь про метали...) / А.М. Шалаєв. – Киев : Наукова думка, 1966. – 74с.
655561
  Кравченко О.В. Коваль Алла Петрівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 123-124
655562
  Пономарів О. Коваль Алла Петрівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2726-03-9
655563
  Пономарів О.Д. Коваль Алла Петрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 462. – ISBN 978-966-02-6814-2
655564
   Коваль Алла Петрівна (1923-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
655565
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 139 с.
655566
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – вид. 2-ге. – Катеринослав : [Слово] ; Дpук. І. Вісьман та І. Моpдхілевич, 1918. – 130 с. – В кн. пеpедм. до 1-го вид.


  В кн. пеpедм. до 1-го вид.
655567
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів ; Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1924. – 148 с.
655568
  Будько Євген Коваль емалей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 120-125 : фото
655569
   Коваль Ігор Пилипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270-271 : фото
655570
   Коваль Ким Петрович. – М, 1987. – с.
655571
   Коваль Лариса Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
655572
   Коваль Леонід Васильович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 92-93. – ISBN 978-966-313-531-1
655573
   Коваль Леонід Васильович (1933-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-754-1
655574
  Саксе А.О. Коваль щастя : казки / Анна Саксе ;. – Львів : Каменяр, 1972. – 95 с.
655575
  Яновский Ю. Коваль. / Ю. Яновский, 1942. – 32с.
655576
   Ковальов Митрофан Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 113-114. – ISBN 978-617-573-038-6
655577
  Боньковська С.М. Ковальство на Україні : (19 - початок 20 ст.) / С.М. Боньковська; АН України, Інститут мистецтвознавіства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – 109с. : іл. – ISBN 5-12-001986-2
655578
  Короткий В.А. Ковальський Маріан Альбертович (Войтехович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 187. – ISBN 966-06-0393-2
655579
  Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 180-189. – ISSN 0236-4832


  У статті розглянуто головні аспекти розвитку ремісничих ковальських об’єднань (цехів), відділів художнього металу архітектурно-будівельних, слюсарно-мистецько-будівельних фірм; механічно-слюсарних майстерень Станіславова як чинників розвитку металевого ...
655580
  Штонь Г.М. Ковальчук-Синичук Леся Максимівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 543. – ISBN 978-966-02-6814-2
655581
   Ковальчук Станіслав Сергійович (1952-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206-207. – ISBN 978-966-439-754-1
655582
   Ковальчук Тетяна Григорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 42. – ISBN 966-8352-11-4
655583
  Базилевич В.Д. Ковальчук Трохим Тихонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542. – ISBN 978-966-02-6814-2
655584
   Ковальчук Трохим Тихонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
655585
  Жовтянський В.А. Ковальчук Юрій Гіоргійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 542-543. – ISBN 978-966-02-6814-2
655586
   Кованцов Микола Іванович (1924-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
655587
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Киев, 1956. – 132с.
655588
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 208 с.
655589
  Ветлина В.А. Кованый сундук алтайца Анчи / В.А. Ветлина. – Москва, 1961. – 108с.
655590
  Дубиций А.Ф. Кованый шлем / А.Ф. Дубиций. – Алма-Ата, 1961. – 71с.
655591
  Савкіна М.Ю. Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 63-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайдено в явному виглядi коварiацiйну матрицю оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри в виглядi рiвностей у випадку, коли кiлькiсть обмежень на одиницю менше кiлькостi параметрiв. Невiдомi параметри моделi ...
655592
  Зубарев А.П. Ковариантная полевая теория взаимодействующих открытых суперструн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зубарев А.П.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 19л.
655593
  Барковский Л.М. Ковариантная теория электрооптических эффектов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барковский Л.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 13л.
655594
  Натиев Шакир Мамед Оглы Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе и некоторые ее применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Натиев Шакир Мамед Оглы; Азерб. гос. университет. – Баку, 1979. – 18л.
655595
  Алексеев А.И. Ковариантное уравнение двух аннилигирующих частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеев А. И.; МВО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 7л.
655596
  Дамаскинский Евгений Викторович Ковариантные представления групп канонических и таковых переменных в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дамаскинский Евгений Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
655597
  Токарев М.В. Ковариантный подход в переменных светового конуса и применение его для описания процессов с участием дейтрона. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Токарев М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1994. – 39л.
655598
  Тариеладзе Важа Изетович Ковариационные операторы вероятностных мер в бесконечномерных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тариеладзе Важа Изетович; АН Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 14л.
655599
  Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
655600
  Савкіна М.Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С.191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено в явному вигляді коваріаційну матрицю оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей, коли функція регресії – лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме; обмеження ...
655601
  Пане Армийн Коварная голубка / Пане Армийн. – Москва, 1960. – 74 с.
655602
  Бауэр И. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Р. Гароди = Sirenengesang eines Renegaten oder Die "grose Wende" Roger Garaudys / Бауэр И., Липерт А. ; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. – Москва : Прогресс, 1973. – 181 с.
655603
  Никитинский И. Коварные методы подрывной работы империалистических разведок / И. Никитинский. – Москва, 1954. – 88с.
655604
  Колупаев Г.П. Коварный враг : О вреде употребления алкоголя / Г.П. Колупаев, Л.Л. Галин. – Москва : Воениздат, 1987. – 56 с.
655605
  Ардов В.Е. Коварный лунатик / В.Е. Ардов ; ил. Ю. Ганфа. – Москва, 1945. – 61 с. – (Библиотека крокодила ; 7)
655606
   Коварская Евгения Моисеева. – М, 1985. – 32с.
655607
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва-Л., 1951. – 228с.
655608
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1964. – 131с.
655609
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1967. – 128с.
655610
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Л., 1975. – 272с.
655611
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Москва, 1985. – 399с.
655612
  Кривицкий А. Коварство и политика / А. Кривицкий. – Москва, 1981. – 200с.
655613
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1934. – 116с.
655614
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1937. – 129с.
655615
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Київ, 1947. – 191с.
655616
  Ляпунова Анастасия Коварство орхидей. Прекрасные могиенницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 98-103 : фото
655617
  Приймич М. Ковач Антон Михайлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 23 : Антон Ковач. – С. 3-31.
655618
  Квіт С.М. Ковба Жанна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 551. – ISBN 978-966-02-6814-2
655619
  Бончковський О.С. Ковбань - детально стратифікований лесово-грунтовий розріз Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 24-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
655620
   Ковбасюк Стефанія Андріївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 147. – ISBN 978-966-439-757-2
655621
  Лауринчюкас А.К. Ковбои истерии и торжество разума / А.К. Лауринчюкас; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Правда, 1984. – 221 с.
655622
  Папченко Анна Ковбои южных широт : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 132-141
655623
  Іщенко Н. Ковбої в грі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 11


  Як Вашингтону вдається мирити Белград та Приштину.
655624
  Соколян М. Ковдра сновиди : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
655625
   Ковель. – К, 1976. – 45с.
655626
  Вельма М.Г. Ковель : Путівник / М.Г. Вельма. – Львов : Каменяр, 1990. – 68с
655627
  Сміян П.К. Ковель. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 47с.
655628
  Татаринов В. Ковер-самолет. – Екатеринослав : Типо-Литогр. М.С.Копылова, 1899. – 7 с. – Отд. оттиск
655629
  Туманова З.А. Ковер весны. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1980. – 192с.
655630
  Рошаль Г. Ковер Джомарта. / Г. Рошаль, А. Тажибаев. – М-Л, 1944. – 100с.
655631
  Уваров Ю.В. Ковернинские сосны / Ю.В. Уваров. – Горький, 1979. – 63с.
655632
  Павлов С. Ковзальський спорт / С. Павлов, Н. Теппер. – Х, 1933. – 100с.
655633
  Джумайло В.П. Ковзанярський спорт. / В.П. Джумайло. – К., 1959. – 72с.
655634
  Острик Володимир Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином / Острик Володимир, Шокотова Ольга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контакт з тертям жорсткого диска, який рівномірно обертається, з пружним клином. Одна з граней пружного клина закріплена, а обід диска вдавлюється у незакріплену грань клина в околі його вершини. Методом Вінера-Гопфа отримано точний ...
655635
  Бойко Т М. Ковзні іскри на поверхні скляних трубок в розрідженому повітрі / Т М. Бойко. – Київ, 1938. – 53 с.
655636
  Хорунжий А.М. Ковила : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 112 с.
655637
  Терен В.В. Ковила на вітрі / В.В. Терен. – К, 1991. – 294с.
655638
  Соколов Б. Ковід-19: Жнива скорботи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 3
655639
  Лиховид І. Ковід не відступає // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 6


  У Національній академії наук прогнозують пік захворюваності на квітень - травень - як у регіонах готуються до чергової хвилі пандемії?
655640
  Ситник О. Ковідна конкуренція: тренди АМКУ в 2020 р. // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 14
655641
  Лебедев А. Ководство / Артемий Лебедев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 504, [2] с. – ISBN 978-5-98062-016-5
655642
  Головаха С. Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 215-222. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто нові можливості для подальшого розвитку бібліотек та урізноманітнення надання ними послуг за умов економічної кризи. Як експеримент запропоновано коворкінг, який надасть змогу запропонувати відвідувачам більший набір сучасних бібліотечних ...
655643
  Гладков Т.К. Ковпак / Т.К. Гладков, Л.Е. Кизя. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288с. – (Жизнь замечательных людей)
655644
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Драбівському і Золотоніському районах Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 565. – ISBN 978-966-02-6814-2
655645
  Гребінь В.В. Коврай [річка у Чорнобаївському районі Черкаської області] // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 566. – ISBN 978-966-02-6814-2
655646
  Ухсай Я.Г. Коврига : стихи и поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 176 с.
655647
  Ежов А.В. Коврига хлеба / А.В. Ежов. – Чебоксары, 1986. – 284с.
655648
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана / Н.А. Абдуллаева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1971. – 150 с.
655649
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Советского Азербайджана : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Абдуллаева Н.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 19л.
655650
  Кулиев М.М. Ковроделие в Азербайджане. (Ист.-этногр. исследование по материалам сев.-вост. районов Азербайджана) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кулиев М.М.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 27л.
655651
  Маковецкая Марина Ковры-портреты. Портрет на фоне ковра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 102-111 : фото
655652
  Гоберман Д.Н. Ковры Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1960. – 83с.
655653
  Шестопал Я.Е. Ковры под псевдонимом / Я.Е. Шестопал, Л.Г. Южаков. – М., 1987. – 128с.
655654
  Вітковський В. Ковтки свободи. Спроба теоретичного аналізу одного феномена // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.3-5.
655655
   Ковток життя : літ.-худож. альм. : [зима - 2018] / [кер. проекту Т. Виговська ; літ. ред. Н. Данилюк]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7477-13-5
655656
  Сологуб Дмитро Ковток Мадейри : Мадейра / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 30-35 : Фото
655657
  Окуджава Б.Ш. Ковток свободи / Б.Ш. Окуджава. – Київ, 1990. – 509с.
655658
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 95-96 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
655659
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 101. – ISBN 978-966-439-961-3
655660
   Ковтонюк Ольга Володимирівна (1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 54. – ISBN 966-95774-3-5
655661
  Акимов І.А. Ковтун Михайло Фотійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572. – ISBN 978-966-02-6814-2
655662
  Герасименко С.С. Ковтун Наталія Василівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 572-573. – ISBN 978-966-02-6814-2
655663
   Ковтун Наталія Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207. – ISBN 978-966-439-754-1
655664
  Мовчанюк Д. Ковтун Тетяна Валентинівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 154. – ISBN 978-966-2726-03-9
655665
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-754-1
655666
   Ковтуненко Володимир Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-439-757-2
655667
  Сухарев Д.А. Ковчег / Д.А. Сухарев. – М., 1979. – 110с.
655668
  Бабаян В. Ковчег : стихи : пер. с арм. / Вардгес Бабаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 78 с.
655669
  Владимиров А.А. Ковчег / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1990. – 300с.
655670
  Чаренц Егише Ковчег : стихотворения и поэмы / Егише Чаренц ; [сост., вступ. ст., прим. Р. Ангаладяна ; ил. Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
655671
   Ковчег. – М., 1991. – 510с.
655672
  Неділько Оксана Ковчег : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 89-100. – ISSN 0130-321Х
655673
  Тарасюк Галина Ковчег для метеликів = недитяча казочка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 51-63. – ISSN 0130-1608
655674
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
655675
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: Недитяча казочка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
655676
  Романецкий Н. Ковчег на второй линии // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 100-115. – ISSN 1728-8568
655677
  Даррелл Д. Ковчег на острове / Д. Даррелл. – М, 1980. – 128с.
655678
  Даррел Дж. Ковчег на острове : Золотые крыланы и розовые голуби; Hатуралист на мушке; Ковчег на острове / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 444 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763200721
655679
  Шлапак П В. Ковчег Ноя : рух матерії в Сонячній системі та на ядерних рівнях Землі // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 174-178. – ISSN 1728-3671


  У Стародавньому світі пророку Мойсею було відкрито таємницю створення світу. Як науковий геній свого часу, Мойсей зашифрував у алегоричну форму в родоводі Адама і Потопі прикладну науку про будову ядра Землі, Сонячної системи і рухи космічної водневої ...
655680
   Ковчег отця Ковча / [авт. тексту: О. Крук ; над вид. працювали: О. Константинюк, М. Цісик, Р. Лихван та ін. ; фото: Л. Криса, М. Романяк ; худож. ред.: В. Біленко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 143, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-635-111-5
655681
  Хаткевич Василий Ковчега на Арарате нет, - но... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
655682
   Ковш : Литературно-художественный альманах : в 4 кн. – 1925-1926. – Ленинград : Госиздат
Кн. 3. – 1925. – 246 с.
655683
  Смирнов-Фролов Ковш / Смирнов-Фролов. – Москва, 1981. – 32с.
655684
  Эдель Ю.У. Ковшовые гидротурбины. / Ю.У. Эдель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 285с.
655685
  Черкасов Н.М. Ковыли / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1970. – 111с.
655686
  Кияница А.П. Ковыли седые / А.П. Кияница. – Алма Ата, 1981. – 344с.
655687
  Литвинов Д.И. Ковыли, смешываемые под названием Stipa Sibirica (Z) Zam / Д.И. Литвинов, 1928. – 59-64с.
655688
  Хотинский Н.А. Ковыль-трава на Куликовом поле / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1988. – 173с.
655689
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : повесть, рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 200 с.
655690
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
655691
  Хорунжий А.М. Ковыль : повесть / А.М. Хорунжий; Авториз. пер. с укр. Н. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1961. – 133 с.
655692
  Хонинов М. Ковыль : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167с.
655693
  Комлев И. Ковыль / И. Комлев. – Иркутск, 1990. – 250с.
655694
  Гольдберг А.Я. Ковыль горит / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1959. – 132с.
655695
  Загородный Н.Г. Ковыль отступает. Очерки / Н.Г. Загородный. – Х., 1956. – 222с.
655696
  Поливин Н.Г. Ковыльная держава / Н.Г. Поливин. – М, 1974. – 63с.
655697
  Солоухин В.А. Ковыльный край / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 94с.
655698
  Апанасенко В.Д. Ковыльный свет : стихи / Владимир Апанасенко. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 30 с. – (Первое слово)
655699
  Смилески-Брадина Кога Цутеа Раните / Смилески-Брадина. – Скопjе : Наша книга, 1985. – 276 с.
655700
   Коган Л.. – М., 1987. – 246с.
655701
  Саєнко Л.І. Коган лев Рудольфович / Л.І. Саєнко, О.В. Власенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6814-2
655702
   Коган Юхим Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 271-272 : фото
655703
  Горянски П. Когато светлините не гаснет / П. Горянски. – София, 1984. – 375 с.
655704
  Земсков Михаил Когда "Мерло" теряет вкус : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 7-94. – ISSN 0012-6756
655705
  Силаев А.С. Когда "родился" "Дядя Ваня"? // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 26-35. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
655706
   Когда "формул" еще не было // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 70 : ил.
655707
  Иваненко Анна Когда автобус - дом родной : Автобусный тур. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 105-107 : Іл.
655708
  Ким Цын Сон Когда акация цветет / Ким Цын Сон. – Ташкент, 1956. – 38с.
655709
  Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию... / Э. Ротштейн. – М., 1982. – 187с.
655710
   Когда Ану сотворил небо : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
655711
  Казанцева Л.В. Когда астрономические знания объединились с национальной гордостью // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 16-18
655712
  Саакова В.Г. Когда б не любила... / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1973. – 63с.
655713
  Курбаннепесов К. Когда б три жизни : стихи и поэма / К. Курбаннепесов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 143 с.
655714
  Возовикова Т. Когда бедность - порок. Минобрнауки заставляет вузы сократить штаты и поднять зарплаты ППС // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 4


  “На сегодняшний день фактическая численность преподавателей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых вузах это превышение составляет 40 и 50%. Понятно, что, поднимая всем заработную плату в этой ситуации, мы будем просто стимулировать ...
655715
  Мустафаев Ф.М. Когда бессилен скальпель / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1969. – 84 с.
655716
  Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... / Г.А. Помаскина. – Фрунзе, 1976. – 34с.
655717
  Козлов В.Ф. Когда боги глухи : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 2. – 1987. – 624с.
655718
  Панков Е.П. Когда болит душа. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1968. – 163с.
655719
  Кессель В.П. Когда болят суставы / В.П. Кессель. – Москва, 1979. – 96с.
655720
  Абдуллин И.А. Когда бродит березовый сок : [повести и рассказы] : [перевод] / Ибрагим Абдуллин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж. : Не жди; История последней любви; Когда бродит березовый сок; Здравствуй, любовь!; Иду во вчерашний день; А надо было сказать правду; Нарзанный источник; Извини меня, старый друг; Короткое замыкание; Несчастливый ...
655721
  Ивасенко А.А. Когда буду художником : повесть : для мл. возраста : рис. авт. / Анатолий Ивасенко. – Ленинград : Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1980. – 127 с.
655722
  Ефремов А.Н. Когда будущее в тягость / А.Н. Ефремов. – М, 1981. – 63с.
655723
  Хелм Т. Когда бушуют стихии / Т. Хелм. – М, 1972. – 174с.
655724
  Мейерович М.Г. Когда был основан Ярославль / М.Г. Мейерович. – Ярославль, 1959. – 63с.
655725
  Лебедев М. Когда была основана Псковская Духовная Семинария?. – Псков : Электричес.Типог.Псков.Губ.Земства, 1913. – 8 с. – Отд.отт. из : "Псков. Епарх. Вед.", №№ 12-14, 1913
655726
  Володихин Д.М. Когда была отменена опричнина? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
655727
  Никольский Н.К. Когда было написано обличительное послание царя Ивана Васильевича IV в Кирилло-Белозерский монастырь? / [Николай Никольский]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – 14 с. – Извлеч. из журн. "Христиан. чтение". 1907 г.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без тит. л. и обл.
655728
  Иванов Б.С. Когда в доме волшебник / Б.С. Иванов. – М., 1977. – 144с.
655729
  Удовиченко-Ивашина Когда в душе живет Любовь... : стихи / Вероника Удовиченко-Ивашина. – Днепр : Лира, 2019. – 203, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-981-226-1
655730
  Дмитриев Е.ф. Когда в задаче одни неизвестные / Е.ф. Дмитриев, А.С. Букин. – Алма-Ата, 1984. – 150с.
655731
  Яковлев Е.В. Когда в листопаде деревья / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1980. – 80с.
655732
  Ветров Н.И. Когда в ответе родители / Н.И. Ветров. – Москва, 1973. – 127с.
655733
  Моргенштерн И.Г. Когда в русском языке появилось слово "библиография"? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121. – ISSN 0869-6020
655734
  Ма Ван Кханг. Когда в саду облетают листья / Ван Кханг. Ма. – М, 1989. – 384с.
655735
  Янина Н.И. Когда в семье неблагополучно / Н.И. Янина. – Алма-Ата, 1967. – 123 с.
655736
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1964. – 375с.
655737
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1985. – 478с.
655738
  Патрикеев А.А. Когда вам за сорок / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 24с.
655739
  Мошков В.Н. Когда вам за сорок. Физическая культура во второй половине жизни / В.Н. Мошков. – М, 1965. – 32с.
655740
  Ле Шан Эда Когда ваш ребенок сводит вос с ума / Ле Шан Эда. – М, 1990. – 267с.
655741
  Хабинский М.П. Когда веет свежестью / М.П. Хабинский. – Х., 1963. – 123с.
655742
  Нечай А.М. Когда вернулись аисты / А.М. Нечай. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
655743
   Когда вернулось счастье. – Махачкала, 1965. – 28с.
655744
  Голубков Д.Н. Когда вернусь. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 367с.
655745
  Суровов Г.П. Когда верны озерам родинки. / Г.П. Суровов. – Ярославль, 1979. – 23с.
655746
   Когда весна придёт. – Ярославль, 1979. – 207 с.
655747
  Постнов Ю.С. Когда ветер волнует. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1968. – 158с.
655748
  Романенко А.Р. Когда взрослеют дети... / А.Р. Романенко. – М., 1988. – 46с.
655749
  Алиева Ф.Г. Когда взрослеют сыновья : роман и рассказы / Фазу Алиева; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с. : ил.
655750
  Иовица В. Когда вино смеется и плачет : рассказы / Влад Иовица ; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 92 с.
655751
  Поскребышев О.А. Когда вникаешь в мир огромный / О.А. Поскребышев. – М., 1983. – 190с.
655752
  Валеев Р.Ш. Когда вода цвела / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1966. – 219с.
655753
  Тарази Аким Когда возвращается комета : повести / Аким Тарази ; пер. с каз. А.Гладилина. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 192 с.
655754
   Когда возвращается чайка. – М., 1958. – 48с.
655755
  Тучинский Л.И. Когда возможно невозможное... / Л.И. Тучинский. – Киев, 1988. – 140с.
655756
  Кяшкин М.А. Когда вокруг друзья / М.А. Кяшкин. – Саранск, 1967. – 88с.
655757
  Александров Л.А. Когда вокруг тишина : повесть / Александров Л.А. – Киев : Молодь, 1967. – 222 с.
655758
  Синицын И.С. Когда воспитывает трцд / И.С. Синицын. – М., 1987. – 334с.
655759
  Карапетян Л. Когда восторжествует сила права? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 61-63


  Невизнані держави: Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров"я
655760
  Ламберов А.Г. Когда восходит солнце / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1971. – 96с.
655761
  Рибейру А. Когда воют волки. / А. Рибейру. – М., 1963. – 221с.
655762
  Матьяс О.А. Когда враг угрожал Москве / О.А. Матьяс. – М., 1966. – 95с.
655763
  Салимова Л. Когда время вернется // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 119-125. – ISSN 1728-8568
655764
  Чапмен Роджер Когда время против нас. / Чапмен Роджер. – М., 1983. – 175с.
655765
  Визбор Ю. Когда все были вместе... / Ю. Визбор. – Москва : Киноцентр, 1989. – 64с.
655766
  Онищенко Вячеслав Когда все прыгнули : эпицентр: люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 106-110 : Фото
655767
  Карповский М.Н. Когда вскрывается Амур / М.Н. Карповский. – Хабаровск, 1980. – 190с.
655768
  Грибов Ю.Т. Когда встает солнце / Ю.Т. Грибов. – М., 1983. – 384с.
655769
  Кульбачко Г.Л. Когда встречаются двое / Г.Л. Кульбачко. – Сталино, 1959. – 178с.
655770
  Алимжанов А. Когда встречаются друзья : репортаж о встрече писателей Азии и Африки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 76 с. : ил.
655771
  Пронякин Ю.Ф. Когда встречаются корабли. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1990. – 269с.
655772
  Уорсли П. Когда вструбит труба / П. Уорсли. – М, 1963. – 358с.
655773
  Зверев М.Д. Когда гаснет гнев / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
655774
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает сердце / Н.П. Казаков. – М : Московский рабочий, 1965. – 243 с.
655775
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает серца / Н.П. Казаков. – Смоленск : Смоленское книжное, 1961. – 307 с.
655776
  Татьяничева Л.К. Когда говорят о России... / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1967. – 143с.
655777
  Лапин К.К. Когда говорят пушки... / К.К. Лапин. – М., 1969. – 104с.
655778
  Гринько А.И. Когда горели кварталы. / А.И. Гринько. – Москва, 1987. – 91,2с.
655779
  Кирюшин А.С. Когда горит огонек... / А.С. Кирюшин, В.П. Чернышев. – М., 1960. – 29с.
655780
  Имшенецкий Н.И. Когда горит сердце / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1961. – 100с.
655781
  Андреев В.М. Когда горит сердце : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Воениздат, 1966. – 191 с. : ил.
655782
  Эквенси К. Когда горит трава / К. Эквенси. – М, 1965. – 47с.
655783
   Когда город спит. – Х., 1966. – 8с.
655784
  Чхаидзе А.В. Когда город спит : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Танюка. – Москва : Искусство, 1978. – 63 с.
655785
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. : повесть / Ю.И. Усыченко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 190 с.
655786
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1964. – 432с.
655787
  Кликин М. Когда горы заснут : проза: рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-59
655788
  Тимохин В.А. Когда горят костры : стихи / В.А. Тимохин. – Саратов : Приволжск.кн. изд., 1964. – 112 с.
655789
  Подобед И.М. Когда гремели бои / И.М. Подобед, Б.Г. Комский. – М, 1983. – 238с.
655790
   Когда гремели пушки. – Л., 1973. – 255с.
655791
  Демидова П.П. Когда дети взрослеют / П.П. Демидова. – Тула, 1966. – 91с.
655792
  Макеев И. Когда Днепр стал красным от крови? // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-11.
655793
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 591с.
655794
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1979. – 542 с.
655795
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
1. – 1986. – 285, (2)с.
655796
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
2. – 1986. – 206,(2)с.
655797
  Костоглодова М.Н. Когда допущена ошибка? / М.Н. Костоглодова. – Ростов -на-Дону, 1965. – 38с.
655798
  Тюриков В.И. Когда друг оступился. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1966. – 153с.
655799
  Дзярновская Я. Когда другие еще дети / Я. Дзярновская. – М., 1963. – 332с.
655800
  Емельянов Г.А. Когда друзья рядом... / Г.А. Емельянов, Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1961. – 100с.
655801
  Коноплев В.В. Когда друзья шагают рядом / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 55с.
655802
  Юнга Е.С. Когда дует бора / Е.С. Юнга. – Москва, 1951. – 120с.
655803
  Нгуен Куанг Шанг Когда дует северный ветер / Нгуен Куанг Шанг. – М., 1985. – 280с.
655804
  Кулик С.Ф. Когда духи отступают / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
655805
  Неманов И.Н. Когда духи показывают когти... / И.Н. Неманов. – М., 1969. – 272с.
655806
  Зорин Виталий Когда едеш ты в Европу... : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 44-52 : Іл.
655807
  Каляев С. Когда есть любовь : поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 120 с.
655808
  Санбаев С. Когда жаждут мифа : повести и рассказы / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 348 с.
655809
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1978. – 415с.
655810
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1985. – 414 с.
655811
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1987. – 413с.
655812
  Михайлова А.Я. Когда же надо начинать изучение драматических произведений? Обращение к жанру драмы как способ активизации процесса формирования у школьников художественного восприятия. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.28-32
655813
  Рубина Д. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-699-08206-3
655814
  Рубина Д. Когда же пойдет снег?... / Д. Рубина. – Ташкент, 1980. – 93 с.
655815
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – М.-Л., 1923. – 67с.
655816
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1956. – 63 с.
655817
  Ковалев Л.Р. Когда жить трудно / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1961. – 87 с.
655818
  Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А А. Сазонов, . – М., 1979. – 128с.
655819
  Лебедев В.А. Когда заговорили камни / В.А. Лебедев. – Кострома, 1959. – 166с.
655820
  Шартанов А. Когда загорается свет : пьеса в 3-х д., 6-ти карт. / Аскерби Шартанов; пер. с кабард. М.Киреева. – Москва : Искусство, 1950. – 112 с.
655821
  Левитина В.Б. Когда загораются огни рампы... / В.Б. Левитина. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
655822
  Василевская В.Л. Когда загорится свет : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 303 с.
655823
  Рясенцев Б.К. Когда занавес закрывается / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1961. – 274с.
655824
  Мусин Н. Когда занималась заря : повести и рассказы / Нугуман Мусин ; авториз. пер. с башк. А.Жирова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
655825
  Лившиц Б.К. Когда зарождалась его скандальная известность, "еще мало похожая на славу". Воспоминания о Владимире Маяковском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-53
655826
  Подколзин И.В. Когда засмеется сфинкс / И.В. Подколзин. – М, 1983. – 240с.
655827
  Воронин А.С. Когда зацвел лотос / А.С. Воронин. – Москва, 1987. – 286с.
655828
   Когда зацветает багульник. – Л., 1987. – 349с.
655829
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1970. – 190с.
655830
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1971. – 190с.
655831
  Пененжек Ш. Когда зацветают яблони. / Ш. Пененжек. – М, 1973. – 464с.
655832
  Туаршев А.У. Когда зацветет сэтэней : повесть / Аслан Туаршев ; апер. с черкес. В.Острогорской. – Москва : Современник, 1982. – 350 с.
655833
  Пермяков Ю.В. Когда зацветут тюльпаны / Ю.В. Пермяков. – Волгоград, 1965. – 192с.
655834
  Поляков Александр Когда звезды падали в снег. Советско-финская война // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-66. – ISSN 1812-867Х
655835
   Когда звезды спускаются с небес : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-29 : Фото
655836
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – Москва, 1977. – 333с.
655837
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – 2-е изд., перераб., доп. – Москва, 1988. – 249с.
655838
  Тазиев Г. Когда земля дрожит / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1968. – 252с.
655839
  Зарапин Д.Ф. Когда зовут дороги / Д.Ф. Зарапин. – Москва : Правда, 1966. – 320с.
655840
  Лупан А.П. Когда зреют орехи : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1967. – 240 с.
655841
  П.Л. (Лебединцев П.Г.) Когда и где совершилось крещение киевлян при св.Владимире. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 11 с.
655842
  Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт истории. – К. : Наукова думка, 1964. – 183с. – Библиогр.: с.173-180
655843
  Величко И.М. Когда и как возникли растения / И.М. Величко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158с.
655844
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : рассказы о мастерстве. Для детей среднего и старшего возраста / Л.В. Антонова; ред.: Л.М. Мелковская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 74 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
655845
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 87 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
655846
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для детей среднего и старшего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 3-е изд. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1966. – 88 с. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
655847
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж : для учащихся среднего школьного возраста / Л.В. Антонова. – 5-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 103 с. : ил. – (Путешествие в прошлое по залам Эрмитажа)
655848
  Тарасенко В.Р. Когда и как появились книги христианского "священного писания". / В.Р. Тарасенко. – Минск, 1960. – 35с.
655849
   Когда и как русский народ бил германских захватчиков. – Москва, 1941. – 23с.
655850
  Черняева М. Когда и как стала Волга русскою рекой / Сост. М. Черняева ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [2], 72 с., 2 л. карт.
655851
  Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-44. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
655852
  Возовиков В.С. Когда идет бой / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 128с.
655853
  Оливье Ж. Когда идет снег / Ж. Оливье. – Л., 1967. – 67с.
655854
   Когда иду я Подмосковьем.... – Москва, 1989. – 253с.
655855
  Фатхи-Хошгинаби Когда идут дожди / Фатхи-Хошгинаби. – М., 1959. – 120с.
655856
   Когда им было двадцать. – Москва, 1979. – 335с.
655857
  Исарова Л.Т. Когда им шестнадцать / Л.Т. Исарова. – М, 1968. – 80с.
655858
  Станев Е. Когда иней тает... / Е. Станев. – М., 1958. – 120с.
655859
  Эберц А. Когда исполнится восемнадцать : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 58-68. – ISSN 0131-8136
655860
  Ягодинский В.Н. Когда исчезает мираж / В.Н. Ягодинский. – М., 1988. – 239с.
655861
  Капица И П. Когда исчезает страх / И П. Капица, . – Л, 1962. – 531с.
655862
  Капица П.И. Когда исчезает страх / П.И. Капица. – Л., 1970. – 528с.
655863
   Когда исчезают миражи. – М., 1987. – 252с.
655864
  Леонидова Б.Л. Когда их двое / Леонидова Б.Л. – Москва : Знание, 1987. – 93, [2] с.
655865
  Иваненко Анна Когда к тебе спускаются ангелы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 58-67 : фото
655866
  Коробков Г.Я. Когда казаки поют / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1985. – 128с.
655867
  Сердюков Георгий Когда камера лжет : Повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 12 (647). – С. 16-41. – ISSN 0132-2036


  Сердюклв Георгий - начинающий молодой писатель, родился в Москве в 1988 г. Данная повесть есть его дипломной работой
655868
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повест / Юван Шесталов ;. – Москва : Современник, 1972. – 238 с.
655869
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повести. романы / Юван Шесталов ;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 559 с.
655870
  Воложин С. Когда кино было / С. Воложин; Отв.завып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 104с. – (Книги прошлого ; Кн. 3). – ISBN 966-7423-41-7
655871
  Кириллов А. Когда Китай начнет править миром? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 9 (1128). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
655872
  Рытхэу Ю.С. Когда киты уходят : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1977. – 336 с.
655873
  Златкин М.И. Когда книга сближает народы / М.И. Златкин. – Тбилиси, 1972. – 226с.
655874
  Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Педагогика, 1991. – 256с. – (Б-ка учителя и воспитателя)
655875
  Божедонова Варвара Когда консервация - прогрессивна // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0869-4915
655876
  Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен... / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1989. – 219с.
655877
  Чхаидзе А.В. Когда кончается детство : повесть / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. А.Абаноидзе. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
655878
   Когда кончается смена. – М., 1952. – 72с.
655879
  Антонович Н.К. Когда кончается урок математики : метод. реком. для рук. мат. кружков учащихся 8-х кл. / Н.К. Антонович ; отв. ред. Л.П. Мозгалева, М.И. Тененбаум ; Новосиб. обл. ин-т усовершен. врачей. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд-ние, 1989. – 130 с. : ил.
655880
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – Минск, 1968. – 160 с.
655881
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1976. – 208 с.
655882
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1988. – 142 с.
655883
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Полымя, 1983. – 255 с.
655884
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
655885
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
655886
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Народная асвета, 1983. – с.
655887
  Мартиновская М. Когда креатив - не самоцель // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 55-59.
655888
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 776 с.
655889
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – М., 1953. – 1040с.
655890
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 1040с.
655891
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Москва, 1956. – 907с.
655892
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Петрозаводск, 1975. – 872с.
655893
  Дядечко Л.П. Когда крылатое слово крылато // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 6-13. – ISBN 966-594-355-3


  Лингвистическая категория крылатые слова в русском яхыке.
655894
  Ким Докхи Когда лает серп // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 70-83. – ISSN 1738-8252
655895
  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – Минск, 1990. – 172с.
655896
   Когда лекарство приносит вред. – Москва, 1980. – 96с.
655897
   Когда лечит хирург. – Москва, 1989. – 95с.
655898
  Марков А.Я. Когда листаешь книгу / А.Я. Марков. – М, 1986. – 246с.
655899
  Журавлев Андрей Когда лишайники были большими // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 43 : фото
655900
  Погодин Н.Ф. Когда ломаются копья / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1953. – 104с.
655901
  Иванов Л.И. Когда любишь дело / Л.И. Иванов. – Москва, 1964. – 148с.
655902
  Линдсей Д. Когда любовь ждет : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
655903
  Третьяк В.А. Когда льду жарко. / В.А. Третьяк. – М, 1979. – 161с.
655904
  Третьяк В.А. Когда льду жарко... / В.А. Третьяк. – М, 1981. – 177с.
655905
  Попов Игорь Когда мамонты не были большими : спираль времени / Попов Игорь, Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 113-118 : Фото
655906
   Когда мамы нет дома.... – Ростов -на-Дону, 1990. – 54с.
655907
  Ленч Л.С. Когда медицина бессильна... / Л.С. Ленч. – М, 1958. – 199с.
655908
  Каневских Т.И. Когда микробы угрожают нервам. / Т.И. Каневских. – М, 1981. – 95с.
655909
  Кузин А.М. Когда миры соприкасаются / А.М. Кузин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 207 с. – (Эврика)
655910
  Бычко В.В. Когда мне галстук повязали / В.В. Бычко. – М., 1982. – 96с.
655911
  Хазри Н. Когда мне сорок... : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 214 с.
655912
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва, 1970. – 228с.
655913
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена : Загадки древней Эгеиды / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва : Наука, 1970. – 228с.
655914
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
655915
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
655916
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; авториз. пер. с азерб. Л. Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312 с.
655917
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы ; Авториз. пер. с азерб. Л. Либединской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 511 с.
655918
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Бабанлы В. – Баку : Язычы, 1988. – 416 с.
655919
  Поливин Н.Г. Когда море неспокойно / Н.Г. Поливин. – Нукус, 1962. – 116с.
655920
  Лану А. Когда море отступает : роман / А. Лану; Пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Прогресс, 1965. – 269 с.
655921
  Бехтерев Л.И. Когда мужает юность / Л.И. Бехтерев. – М., 1971. – 159с.
655922
  Бутенко В.А. Когда мужчины говорят / В.А. Бутенко. – М., 1979. – 79с.
655923
   Когда мужчины стали носить галстуки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 104 : Іл.
655924
  Бийу Франсуа Когда мы были министрами / Бийу Франсуа. – М., 1974. – 183с.
655925
   Когда мы были молоды.... – Саратов, 1990. – 238с.
655926
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами : пьеса в 3-х действиях / Д. Миллер. – Москва, 1980. – 71 с.
655927
  Канашин И.И. Когда мы были юными / И.И. Канашин. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 232 с.
655928
  Розен А.Г. Когда мы вернемся... / А.Г. Розен. – Л, 1962. – 391с.
655929
  Зелеранский Н.Я. Когда мы взрослеем : [повесть] / Зелеранский Н.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 255 с.
655930
  Василенко Л.И. Когда мы говорим конечно, может быть / Л.И. Василенко. – Минск, 1990. – 109с.
655931
  Катифорис Н. Когда мы долбили небо. / Н. Катифорис. – М, 1966. – 166с.
655932
  Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 5-19. – ISBN 978-966-02-6741-1
655933
  Дробиз Г.Ф. Когда мы красивы / Г.Ф. Дробиз. – Москва, 1968. – 127с.
655934
  Дебольски А. Когда мы молоды : рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. Т.Бангерской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254 с.
655935
  Стоянов Г. Когда мы расстаемся. / Г. Стоянов. – София, 1968. – 151с.
655936
  Губай Гариф Когда мы росли : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1964. – 238 с.
655937
  Заяц А.С. Когда мы рядом / А.С. Заяц. – М., 1976. – 111с.
655938
  Йокай М. Когда мы состаримся / М. Йокай. – Москва, 1988. – 279 с.
655939
   Когда мы сражались за свободу.... – М., 1987. – 142с.
655940
  Демиденко М.И. Когда мы становимся взрослыми? / М.И. Демиденко. – М, 1974. – 270с.
655941
  Викторов А.В. Когда мы счастливы / А.В. Викторов. – Москва, 1979. – 334с.
655942
  Бронфман А.М. Когда мы умираем, что с нами будет потом? : ответы на вопросы / Александр Бронфман. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-392-5
[Кн. 3]. – 2018. – 199, [1] с. : ил., портр.
655943
  Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : драматический эпилог в 3-х действиях / Генрик Ибсен; Разреш. авт. пер. с подлинника А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Электропечатня Россия, 1900. – [2], 65 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В РГБ есть электронный ресур
655944
  Черкашина Л.А. Когда на весах лекарство / Л.А. Черкашина. – М, 1987. – 48с.
655945
  Вишневская С. Когда на конференции в Вашингтоне Нильс Бор сообщил о делении ядра урана, многие ученые прямо в смокингах бросились в свои лаборатории, чтобы проверить сказанное датским физиком // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 24-30 января (№ 3). – С. 31


  80 лет назад Нильс Бор сделал открытие, навсегда изменившее мир.
655946
  Омельченко Н.М. Когда на мостике капитан / Н.М. Омельченко. – Киев, 1984. – 109 с.
655947
  Маргвелашвили Г.Г. Когда на нас глядит поэт... : Статьи / Г.Г. Маргвелашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334с.
655948
  Неретин В.П. Когда на небе были тучи: Худож-докум. очерки. / В.П. Неретин. – Кишинев, 1980. – 160с.
655949
  Попов В. Когда на Севере весна : стихи / Владимир Попов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с.
655950
  Мошковский А.И. Когда налетел норд-ост / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 367с.
655951
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать : повесть и рассказы / В.Н. Александровский ; послесл.: П. Халова ; худож. Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1983. – 414 с. : ил.
655952
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: А. Шульца. – Москва : Детгиз, 1957. – 255 с. : ил.
655953
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.В. Слепченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1959. – 192 с. : ил.
655954
  Маркуша А. Когда нам сорок... / А. Маркуша. – М, 1963. – 45с.
655955
  Воронько П.М. Когда народ стоит за мир / П.М. Воронько. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 236с.
655956
  Жукова Е.Д. Когда настал ХХ век. Хроника борьбы и побед / Е.Д. Жукова. – Москва, 1973. – 207с.
655957
  Резник Г.М. Когда наступает ответственность. / Г.М. Резник. – Москва, 1980. – 119с.
655958
  Мастерсон Вит Когда наступает полночь / Вит Мастерсон // Дама из Байе / Ж. Сименон. – Москва : Система, 1990. – С. 27-62
655959
   Когда наступает расплата. – Л., 1983. – 62с.
655960
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
1. – 1967. – 79с.
655961
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва
2. – 1967. – 79с.
655962
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – Москва, 1971. – 391с.
655963
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет : роман / Геннадий Федоров ; пер. с ком. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1976. – 391 с.
655964
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет... / Г.А. Федоров. – Сыктывкар, 1966. – 471с.
655965
  Воинов А.И. Когда наступит час... / А.И. Воинов. – Москва, 1965. – 192с.
655966
  Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-233. – ISSN 0130-3864
655967
  Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626


  Росія в Першій світовій війні.
655968
  Розанов В. Когда начальство ушло... : 1905-1906 гг. / В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1910. – II, 420 с.
655969
   Когда начинается другая жизнь. – Москва, 1988. – 270 с.
655970
  Даскалов С.Ц. Когда начинается любовь. / С.Ц. Даскалов. – М, 1966. – 158с.
655971
  Балков К.Н. Когда начинается утро / К.Н. Балков. – Улан Удэ, 1973. – 328с.
655972
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1974. – 238с.
655973
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 342с.
655974
  Мельницкая И.В. Когда не было лета / И.В. Мельницкая. – Харьков, 1988. – 190 с.
655975
  Дубровин Б.С. Когда не могут без тебя / Б.С. Дубровин. – М, 1969. – 399с.
655976
  Могутин Ю. Когда не наступает никогда : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 0131-2332
655977
  Мандер Д. Когда не остается ничего святого : провал технологий и судьба коренных народов / Джерри Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – Киев : ЭкоПраво, 2007. – 336 с. – На обл.: Автор бестселлера "Четыре аргумента за отмену телевидения". - Печ. по изд.: In the Absence of the Sacred / Jerry Mander. Sierra Club, 1991. – Библиогр.: с. 328-336 и в подстроч. примеч.
655978
  Осипов А.И. Когда не пели соловьи / А.И. Осипов. – М, 1982. – 224с.
655979
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В.Аркадьева, Г.В.Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.1. – 2006. – 232с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
655980
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.2. – 2006. – 256с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
655981
  Пестов Марк Когда не спасает панцирь. Древнее динозавров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 94-98 : фото
655982
  Муссалитин В.И. Когда не спит сова Минервы / В.И. Муссалитин. – М., 1988. – 366с.
655983
  Полунин Н.Ф. Когда не спят перепела. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1973. – 78с.
655984
   Когда неспокойно море. – Калининград, 1975. – 240с.
655985
  Федотова В.Г. Когда нет протестантской этики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.27-44. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
655986
  Крапивный О Когда нет страха : рассказы / О Крапивный, . – Харьков : Прапор, 1968. – 64с.
655987
   Когда нотариус откажет в совершении нотариального действия // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 5
655988
  Кениг Карл Когда нужен психотерапевт... = Wem kann psychoterapie helfen? / Кениг Карл; Пер. с нем. – Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. – 128с. – (Психология и психотерапия: Бестселлеры 20 века). – ISBN 5-86225-693-8
655989
  Степанченко О.Б. Когда нужно и когда не нужно редактировать // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
655990
  Шапа Л.А. Когда оживают легенды / Л.А. Шапа. – Львов, 1978. – 176с.
655991
  Нугербеков Б.Р. Когда оживают сказки / Б.Р. Нугербеков. – Алма-Ата, 1984. – 159с.
655992
  Марчук А. Когда оживет сумчатый волк : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5 : Іл.
655993
  Гуттари Т.О. Когда озеро цветет / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1964. – 111 с.
655994
  Никитин Ю.З. Когда окончены уроки / Ю.З. Никитин. – Челябинск, 1970. – 50с.
655995
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – Москва, 1980. – 295с.
655996
  Гульшин Г.С. Когда опадают листья / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1956. – 120 с.
655997
  Титов В.С. Когда опадают листья : повесть / В.С. Титов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 176 с.
655998
  Азероглу Б. Когда опадают листья : стихи / Б. Азероглу. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с. : портр.
655999
  Мальцев С.И. Когда опасность рядом. / С.И. Мальцев. – Минск, 1977. – 255с.
656000
  Степанян А.М. Когда опускаются сумерки / Анжела Степанян ;. – Москва, 1982. – 231 с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,