Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
655001
  Кучерук М.С. "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 60-64. – ISSN 2076-1554
655002
  Адамишин А. "Лихолетие" 91-го. Взгляд из Италии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-47. – ISSN 0130-9625


  Роздуми автора про розпад СРСР
655003
  Поліщук Олена "Лицар честі й совісті" / підгот. О. Поліщук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 103-105. – ISSN 0236-1477
655004
  Хамедова О. "Лицарі "абсурду" в інтерпретації Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 169-175. – ISSN 1728-9572
655005
  Козир Л. "Лицарі духа". Фольклористична діяльність БорисаГрінченка в оцінці Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 0236-1477
655006
  Масненко В. "Лицарь меча й плуга": типовий/ нетиповий "кресовий" шляхтич - Адам Аполлінарійович Рокицький // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 163-177. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
655007
  Сірук М. "Лицемірство на марші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1квітня (№ 56/57). – С. 7


  "Як олігарх Пінчук запросив екс-прем"єра Камерона розказати про неприйняття корупції в Україні". В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна лекція екс-прем"єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона під назвою "Місце України у мінливому світі".
655008
  Крптева Г.Г. "Лицо" как лейтмотивный образ лирики Николая Заболоцкого: сематика и значение // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 151-157. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
655009
  Аксенов Г.П. "Личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность / Г.П. Аксенов. – Москва, 1990. – 62с.
655010
  Казандзакіс Н. [Лихі і кумедні пригоди Алексіса Зорбаса / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
655011
  Емлин Э.Ф. Литология / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1986. – 87с.
655012
  Дзоценидзе Г.С. Литология батских отложений Окрибы / Г.С. Дзоценидзе. – Тбилиси, 1956. – 188с.
655013
   Литология в исследованиях геологического института АН СССР.. – М., 1980. – 264с.
655014
  Магомедов А.М. Литология верхнемеловых отложений Дагестана / А.М. Магомедов. – Махачкала, 1984. – 212с.
655015
  Исматуллаев Х.К. Литология и геохимия мезозойскийх нефтегазоносных отложений Каганского района. / Х.К. Исматуллаев. – Ташкент, 1963. – 162с.
655016
  Вассоевич Н.Б. Литология и нефтегазоносность / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1990. – 263с.
655017
  Валиев А.А. Литология и палеомагнетизы кайнозойских моласс Северной Ферганы. / А.А. Валиев. – Ташкент, 1962. – 124с.
655018
  Куршс В.М. Литология и полезные ископаемые террнигенного девона Главного поля / В.М. Куршс. – Рига, 1975. – 222с.
655019
  Асаналиев Усенгазы Литология и рудносность девонских и нижнекаменоугольных отложений срединного Тянь-Шаня / Асаналиев Усенгазы. – Фрунзе, 1974. – 236с.
655020
   Литология и стратиграфия осадочного чехла Воронежской антеклазы.. – Воронеж
2. – 1975. – 123с.
655021
   Литология и стратиграфия осадочного чехла Воронежской антеклизы.. – Воронеж
3. – 1976. – 96с.
655022
   Литология и стратиграфия палеозойских и мезозойских отложений Русской и Скифской платформ. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
655023
   Литология и стратиграфия четвертичных отложений Эстонии. – Таллин, 1965. – 147с.
655024
   Литология и условия образования докембрийских и палеозойских отложений Урала.. – Свердловск, 1981. – 85с.
655025
   Литология и условия образования палеозойских осадочных толщ Урала.. – Свердловск, 1980. – 109с.
655026
   Литология и условия образования четвертичных отложений севера Евразии.. – Новосибирск, 1974. – 215с.
655027
   Литология и условия формирования резервуаров нефти и газа Сибирской платформы. – М., 1988. – 252с.
655028
  Пылма Л. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии. / Л. Пылма. – Таллин, 1988. – 101с.
655029
  Бурцева Т.И. Литология и фации юрских и нижнемеловых отложений / Т.И. Бурцева. – М., 1969. – 134с.
655030
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии / В.И. Попов. – Ташкент
Часть 3. – 1956. – 312с.
655031
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. / В.И. Попов. – Ташкент, 1954. – 524с.
655032
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. / В.И. Попов. – Ташкент, 1956. – 240с.
655033
  Гриднев Н.И. Литология кайнозойских моласс Сурхан-Дарьинской депрессии / Н.И. Гриднев. – Ташкент : АН УССР, 1955. – 236с.
655034
  Лискун Литология кайнозоя Монголии / Лискун, Г, Бадамгарав Д. и. – М., 1977. – 160с.
655035
   Литология мезозойских отложений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев : АН МССР, 1969. – 260с.
655036
   Литология мезозойского -кайнозойского осадочного чехла Мирового океана.. – М., 1987. – 244с.
655037
   Литология мезозоя и кайнозоя Западно-Сибирской низменности.. – М., 1957. – 188с.
655038
  Гуржий Д.В. Литология моласс Предкарпатья / Д.В. Гуржий. – Киев : Наукова думка, 1969. – 202с.
655039
   Литология на новом этапе развития геологических знаний.. – М., 1981. – 312с.
655040
   Литология нижнекаменнноугольных коллекторов.. – К., 1976. – 51с.
655041
  Булгакова М.Д. Литология ордовикских отложений Северо-Востока СССР / М.Д. Булгакова. – М., 1986. – 175с.
655042
  Рабиханукаева Е.С. Литология отложений ордовика и силура западной части Сибирской платформы / Е.С. Рабиханукаева. – Новосибирск, 1971. – 220с.
655043
   Литология подсолевого палеозоя Прикаспийского синеклизы.. – Саратов, 1976. – 217с.
655044
   Литология пород-коллекторов мела Сургут-Усть-Балыкского нефтеносного региона Западной Сибири.. – М., 1971. – 168с.
655045
  Левин В.И. Литология протерозойских отложений давангро-хугдинского грабена (Алданский щит) и их золотоносность. / В.И. Левин. – Якутск, 1972. – 159с.
655046
   Литология третичных отложений впадин юго-западной части Байкальской рифтовой зоны.. – М., 1972. – 120с.
655047
  Акрамходжаев А.М. Литология условия образования и нефтегазоносности доюрских отложений Устюрта / А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1979. – 159с.
655048
   Литология фосфоритоносных отложений.. – М., 1976. – 186с.
655049
   Литология, геохимия и перспективы на полезные ископаемые глубинных зон Белоруссии.. – МИнск, 1975. – 216с.
655050
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 384с.
655051
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Минск, 1968. – 323с.
655052
  Авазходжаев Х.Х. Литология, геохимия и полезные ископаемые мезозойских отложений Каракалпакии / Х.Х. Авазходжаев, А. Палыбеков ; АН УзССР, Комплексный ин-т естеств. наук Каракалп. филиала. – Ташкент : Фан, 1976. – 162 с. : схем. – Библиогр.: с. 157-161
655053
   Литология, геохимия и стратиграфия континентальных кайнозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1988. – 255с.
655054
   Литология, геохимия и фации верхнего протерозоя и палеозоя БССР.. – Минск, 1979. – 142с.
655055
   Литология, геохимия, палеогеография верхнепротерозойских и палеозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1977. – 163с.
655056
  Морозов С.Г. Литология, коллекторы и перспективы нефтегазоносности додевонских отложений Западной Башкирии : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Морозов С.Г.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Уфим. нефт. науч.-исслед. ин-т "УфНИИ". – Уфа, 1961. – 21л.
655057
   Литология, минералогия и геохимия месторождений самородной серы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 148 с.
655058
  Юртаев Ю.С. Литология, палеогеография и некоторые вопросы геохимии в связи с нефтегазоносностью верхнемеловых отложений Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Юртаев Ю.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 30л.
655059
  Бабаев А.Г. Литология, палеогеография и нефтегазоносность меловых отложений Западного Узбекистана. / А.Г. Бабаев. – Ташкент : АН Узб.ССР, 1959. – 341с.
655060
   Литология, стратиграфия, геохимия и нефтегазоносность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины.. – Ташкент, 1975. – 153с.
655061
   Литология, терригенных толщ фанерозоя Воронежской антеклизы.. – Воронеж, 1979. – 109с.
655062
   Литология, угленосность и рудогенез осадочных толщ Европейского Северо-Востока СССР.. – Сыктывкар, 1987. – 187с.
655063
   Литология, фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 342с.
655064
  Лашкова Л.Н. Литология, фации и коллекторские свойства кембрийских отложений Южной Прибалтики / Л.Н. Лашкова. – М, 1979. – 96с.
655065
  Сюндюков А.З. Литология, фации и нефтегазоносность карбонатных отложений Западной Башкирии : (верхний девон, карбон, нижняя пермь) / А.З. Сюндюков. – Москва : Наука, 1975. – 174с.
655066
  Эгамбердыев М. Литология, фации и палеогеография верхнемеловых осадочных формаций гор Ауминзатау (Кызылкумы). / М. Эгамбердыев. – Ташкент, 1963. – 172с.
655067
  Хубка Александр Николаевич Литология, фации и стратиграфия континентальных отложений верхнего миоцена МССР и смежных районов УССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хубка Александр Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 24л.
655068
  Фадеев М.И. Литология, эпигенез и нефтеносность каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья : Автореф. дис ... д-ра геол.-минералог. наук / Фадеев М.И. ; Саратов. гос. ун-т , Куйбышев. гос. НИИ нефт. пром-ти. – Куйбышев, 1966. – 63 с. – Бібліогр. : с. 62-63
655069
  Кузнецов В.Г. Литолого-геологические особенности рифов и их значение в формировании промышленных скоплений нефти и газа. Уч. пособие / В.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 76с.
655070
  Карпенко И. Литолого-геофизические свойства сланцевых пород с повышенным содержание керогена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-47. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд-м геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною) К особенностям неконвенционных сланцевых скоплений углеводородов, в первую очередь, относится: а) нефтегазогенерирующие породы выступают в роли ...
655071
  Кузнецов В.А. Литолого-геохимическая характеристика аллювия бассейна р.Припяти. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов В.А.; АН БССР. – Минск, 1965. – 29л.
655072
  Кадунас В.Б. Литолого-геохимическая характеристика верхнепермских карбонатных отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кадунас В.Б.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 17л.
655073
  Петухова Н.Н. Литолого-геохимическая характеристика дерново-подзолистых почв Белорусского Полесья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Петухова Н.Н.; АН БССР. Отделение химич. наук. – Минск, 1968. – 20л.
655074
  Соколов Петр Николаевич Литолого-геохимическая характеристика и закономерности формирования галогенно-карбонатных отложений кембрия западной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.127 / Соколов Петр Николаевич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
655075
  Тамошюнас Л. Литолого-геохимическая характеристика и особенности верхнепермских галогенных отложений Южной Прибалтики : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Тамошюнас Л.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 15л.
655076
  Полякова И.Д. Литолого-геохимическая характеристика меловых и палеогеновых отложений Западно-Сибирской плиты в связи с реконструкцией палеоландшафтов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Полякова И.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 30л.
655077
  Астапова Светлана Дмитриевна Литолого-геохимическая характеристика моренных отложений Белоруссии. (Бассейн Немана). : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Астапова Светлана Дмитриевна; АН БССР. Отд-ние хим. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган.химии. – Минск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-33
655078
  Евтушенко В.М. Литолого-геохимические и битуминологические особенности и условия формирования отложений куонамскойго типа кембрия восточной части Сибирской платформы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Евтушенко В.М. ; АН СССР. – Иркутск, 1970. – 21 с.
655079
   Литолого-геохимические и металлогенические исследования глубинных зон Белорусии.. – Минск, 1973. – 172с.
655080
   Литолого-геохимические и палеогеографические предпосылки рудоностности осадочных формаций Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 138с.
655081
   Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири.. – Новосибирск, 1975. – 223с.
655082
   Литолого-геохимические методы корреляции разрезов осадоочных толщ Сибири.. – Новосибирск, 1972. – 165с.
655083
  Демедюк Ю.Н. Литолого-геохимические особенности и условия накопления донных осадков Босфоро-Анатолийской части Черного моря : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.10 / Демедюк Ю. Н.; ОГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
655084
  Килина Л.И. Литолого-геохимические особенности и условия формирования кембрийских отложений Туруханского района (в связи с перспективами их нефтегазоносности) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 040008 / Килина Л.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 20л.
655085
  Мельник А Литолого-геохимические особенности неогенового осадочного комплекса юга Украины / А Мельник. – К., 1976. – 50с.
655086
  Усманов Х. Литолого-геохимические особенности юрских и меловых отложений Каракалпакской части Устюрта в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Усманов Х.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных формаций. – Ташкент, 1969. – 19л.
655087
  Салямова С.К. Литолого-геохимические предпосылки нефтегазоносности нижне- и среднеюрских отложений юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Салямова С.К.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных толщ и коллекторов. – Ташкент, 1970. – 18л.
655088
   Литолого-геохимические условия формирования донных отложений.. – Киев, 1979. – 207с.
655089
  Кургинян Э.Н. Литолого-геохимические условия формирования октемберянской свиты в араратской дипресии : Автореф... канд. геолог.- минерал.наук: 04.127 / Кургинян Э. Н. ё; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21с.
655090
  Бгатов Василий Иванович Литолого-геохимические хакономерности осадкообразования в ордовике и силуре Сибирской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Бгатов Василий Иванович; АН ССР. Сиб. отд-ние. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
655091
  Камалов Я.К. Литолого-гиохимические и фациально-палеогеографические особенности верхне-меловых отложений таджикской депрессии. / Я.К. Камалов. – Ташкент, 1975. – 234с.
655092
  Орехов С.Я. Литолого-минаралогический анализ четвертичных отложений Нижнего Поволжья. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Орехов С.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1953. – 24 с.
655093
  Ализаде Х.А. Литолого-минералогическая характеристика бентонитовых глин северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ализаде Х. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. им. Губкина. – Баку, 1963. – 22л.
655094
  Каждан В.Е. Литолого-минералогическая характеристика и фосфатоносность меловых отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Каждан В.Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27л.
655095
  Клубова Т.Т. Литолого-минералогическая характеристика меловых глин Западно-Сибирской низменности / Т.Т. Клубова. – М., 1961. – 74с.
655096
  Эфендиев И.Э. Литолого-минералогические исследования сарматских глин Дагестана в связи с их использованием в народном хозяйстве. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Эфендиев И.Э.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Махачкала, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
655097
  Дружинин Л.Н. Литолого-минералогические особенности и условия формирования отложений балтской свиты Украины в связи с их алмазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дружинин Л.Н.; Центр. науч.-исслед. горноразвед. ин-т цвет., редких и благородных металлов. – Москва, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
655098
  Иноземцев Ю.И. Литолого-минералогические особенности прибрежно-морских осадков Азовского моря / Ю.И. Иноземцев. – К, 1974. – 58с.
655099
  Рудченко Э.Г. Литолого-минералогический состав и генезис лессовых пород северо-восточной части Кузнецкой равнины (Кемеровский район). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рудченко Э.Г.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1963. – 25л.
655100
  Милорадович Б.В. Литолого-палеонтологическая характеристика каменноугольных и нижнепермских отложений Приуралья / Б.В. Милорадович, Н.С. Ильина. – Москва, Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 106с.
655101
   Литолого-палинологические критерии миграции нефти.. – М., 1982. – 179с.
655102
   Литолого-петрофизические критерии нефтегазоносности.. – М., 1990. – 269с.
655103
  Кривошеева З.А. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнепермских красноцветных отложений Среднего Прикамья и Чебоксарского Поволжья как основа для их инженерно-геологической оценки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кривошеева З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 25л.
655104
   Литолого-стратиграфическая характеристика донных отложений крымкого шельфа и глубоководной части Черного моря / Е.Ф. Щнюков, А.В. Иванников, Ю.И. Иноземцев, Г.Н. Орловский, Н.А. Маслаков, Е.Н. Рыбак, Я.К. Луцив, А.А. Парышев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 9-23 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
655105
  Яворский В.И. Литолого-стратиграфический отчет Кузнецкого бассейна. / В.И. Яворский. – М., 1959. – 153с.
655106
  Люфанов Л.Е. Литолого-стратиграфическое изучение палеозойских и мезозойских отложений западной окарины Вилюйской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Люфанов Л.Е.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. геологии. – Л., 1962. – 22л.
655107
   Литолого-тектонические и термодинамические закономерности размещения залежей нефти и газа. – Москва : Наука, 1971. – 484с.
655108
  Пименов И.А. Литолого-фациальная характеристика алевролитов Восточного Донбасса и их значение при прогнозировании в угольной и шахтной геологии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Пименов И.А.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 17л.
655109
  Сорокина Е.Г. Литолого-фациальная характеристика и коллекторы меловых отложений Среднего Приобья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности этой территории. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сорокина Е.Г.; Мин. геол. и охраны недр СССР. Сиб. НИИ геологии, геофизики и минер. сырья. – Новосибирск, 1961. – 19л.
655110
  Сараев С.В. Литолого-фациальная характеристика усольской свиты (нижний кембрий) и ее возрастных аналогов Предъенисейского осадочного бассейна Западной Сибири // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1173-1188 : рис. – Библиогр.: с. 1187-1188. – ISSN 0016-7886
655111
  Симоненко И.А. Литолого-фациальная характеристика юрских отложений Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко И.А.; Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 21л.
655112
  Дружинин И.П. Литолого-фациальное исследование карбоновых отложений Джезказганской впадины и вопросы генезиса пластовых сульфидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин И.П.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1967. – 30л.
655113
  Хикматуллаев Б.С. Литолого-фациальные и геохимические особенности нежнемеловых отложений Южного Узбекистана в связи с перспективами их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127.121 / Хикматуллаев Б.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Лаборатория петрографии осадочных пород. – Ташкент, 1970. – 22л.
655114
   Литолого-фациальные и геохимические проблемы соленакопления. – М., 1985. – 262с.
655115
   Литолого-фациальные и палеогеографические критерии нефтегазоносности. – Москва : Наука, 1980. – 126с.
655116
   Литолого-фациальные комплексы меловых нефтегазоносных отложений Западно-Сибирской низменности.. – М., 1973. – 76с.
655117
  Шихова Л.Ф. Литолого-фациальные модели залежей нефти месторождения Пираллахи по данным геофизических исследований скважин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 126-136 : рис. – Библиогр.: с. 134-136. – ISSN 0203-3100
655118
  Цихоцкая Н.Н. Литолого-фациальные особенности обстановки раннего мела на западе северо-западного шельфа Черного моря / Н.Н. Цихоцкая, А.В. Рябуха // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-34 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
655119
   Литолого-фациальные особенности осадконакопления в эвапотировых бассейнах.. – Новосибирск, 1983. – 157с.
655120
  Саркисян С.Г. Литолого-фациальные особенности сеноманских газоносных отложений севера Западно-Сибирской низменности / С.Г. Саркисян, Г.Н. Комардинкина. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
655121
  Закржевская И.Г. Литолого-фациальные особенности, палеогеография и газоносность среднекаменноугольных отложений северного борта Днепровско-Донецкой впадины в междуречье Севеный Донец-Оскол. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Закржевская И.Г.; Ивано-Франковский ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1973. – 26л.
655122
  Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа / Под ред. Бакирова А.А,. – Москва : Недра, 1985. – 159с.
655123
  Шарудо И.И. Литолого-фациальный состав и условия накопления верхнемезозойских континентальных отложений Амуро-Зейской площади / И.И. Шарудо, В.И. Москвин. – Новосибирск, 1968. – 86с.
655124
   Литолого-фациальных анализ осадочных рудоносных формаций.. – Л., 1971. – 91с.
655125
  Курганский В.Н. Литолого-физические особенности и типы карбонатных коллекторов Припятской впадины : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач / В.Н. Курганский, В.М. Лахнюк, С.С. Златопольский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 108-113 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
655126
   Литолоигя и геохимия соленосных толщ.. – Киев, 1980. – 155с.
655127
   Литолоигя и осадочная геология докембрия.. – М., 1973. – 400с.
655128
  Зхус И.Д. Литонгенетические преобразования глин в зонах аномально высоких давлений / И.Д. Зхус, В.В. Бахтин. – М., 1979. – 139с.
655129
   Литоохимические методы поисков золоторудных месторождений: Сб. статей научн. трудов.. – М., 1985. – 100с.
655130
  Гурьянова Е.Ф. Литораль Тонкинского залива / Е.Ф. Гурьянова, Чжан Хыу Фыонг. – Ленинград, 1962. – 10 с.
655131
   Литоральная зона Онежского озера.. – Л., 1975. – 244с.
655132
  Степанова Н.И. Литостратиграфия и зональное расчленение ордовикских отложений юго-востока Сибирской платформы по острокодам // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 921-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 936-939. – ISSN 0016-7886
655133
  ЛюбцовВ.В Литостратиграфия и микрофоссилин позднего докембрия Кольского полуострова. / ЛюбцовВ.В. – Апатиты, 1989. – 129с.
655134
   Литостратиграфия нефтегазоносных отложений Туркменистана.. – Ашхабад, 1985. – 230с.
655135
  Лашков Е.М. Литостратиграфия, литология и фации ордовских отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лашков Е. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
655136
  Туезов И.К. Литосфера Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода / И.К. Туезов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 232с.
655137
  Трипольский А.А. Литосфера докембрийских щитов северного полушария Земли по сейсмическим данным = Structure of the precambrian shields of the northern hemisphere of the earth lithosphere by seismic data / А.А. Трипольский, Н.В. Шаров; Карельский научниый центр; Российская акад. наук. – Петрозаводск, 2004. – 159 с. – ISBN 5-9274-0134-1
655138
   Литосфера Памира и Тянь-Шаня. – Ташкент, 1982. – 246с.
655139
  Зуннунов Ф.Х. Литосфера Средней Азии по сейсмическим данным / Ф.Х. Зуннунов. – Ташкент, 1985. – 108с.
655140
   Литосфера Тянь-Шаня. – М., 1986. – 156с.
655141
  Соллогуб В.Б. Литосфера Украины / В.Б. Соллогуб. – Киев : Наукова думка, 1986. – 184с.
655142
   Литосфера Центральной и Восточной Европы : Геодинамика. – Киев : Наукова думка, 1988. – 139с.
655143
   Литосфера Центральной и Восточной Европы.. – К., 1994. – 332с.
655144
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Геотраверсы 3,7,9. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
655145
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Обобщение результатов исследований. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
655146
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5. – Киев : Наукова думка, 1988. – 166с.
655147
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5.. – К., 1987. – 166с.
655148
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 4,6,8. – Киев : Наукова думка, 1988. – 171с.
655149
   Литосфера: вопросы геологии и охраны среды.. – М., 1985. – 39с.
655150
  Гришанков Г.Е. Литосфера: структура, функционирование, эволюция : учебное пособие для географических факультетов ун-тов и пединститутов / Г.Е. Гришанков. – Симферополь : Оригинал-М, 2008. – 448 с. : ил. – ISBN 978-966-8933-30-1
655151
  Уханов А.В. Литосферная мантия Якутской кимберлитовой провинции / А.В. Уханов. – Москва : Наука, 1988. – 285с.
655152
  Абрамова Д.Ю. Литосферные магнитные аномалии на территории Сибири (по измерениям спутника СНАМР) / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1081-1092 : рис. – Библиогр.: с. 1091-1092. – ISSN 0016-7886
655153
  Андреюк Е.И. Литотрофные бактерии и микробиологическая коррозия / Е.И. Андреюк, И.А. Козлова. – Київ : Наукова думка, 1977. – 164 с. : ил. – Бібліогр.: с.157-163
655154
  Заварзин Г.А. Литотрофные микроорганизмы / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1972. – 323 с.
655155
  Паничев А.М. Литофагия в мире животных и человека / А.М. Паничев; Дальневосточное отделение АН СССР; Тихоокеанский ин-т географии; Отв. ред.: А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1990. – 222с.
655156
  Гумматов М.М. Литофации коллекторов, гидрогеологические условия и основные закономерности распределения пластовых флюидов в нижнем отделе продуктивной толщи юго-восточной части Апшеронского архипелага. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гумматов М.М.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
655157
  Мустафаев И.С. Литофации отложений бассейна века продуктивной толщи и его палеогеография. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Мустафаев И.С.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 30л. – Бібліогр.:с.30
655158
  Краузе С.Н. Литофации юрских и нижнемеловых отложений Саратовского правобережья Волги. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Краузе С.Н.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 11 с.
655159
   Литофизика и нефтегазоносность триасовых отложений запада Туранской плиты. – Москва : Наука, 1984. – 133с.
655160
  Шванов В.Н. Литоформационные корреляции терригенных и метаморфических толщ: Юж. Тянь-Шань. / В.Н. Шванов. – Л., 1983. – 215с.
655161
   Литохимические методы поисков глубокозалегающих рудных месторождений. – М., 1985. – 255с.
655162
   Литохимические методы поисков месторождений вольфрама.. – М., 1975. – 105с.
655163
   Литохимические методы поисков редкометальных пегмитов.. – М., 1976. – 79с.
655164
  Бадр Эль Дин Халил Ахмед Литохимические методы поисков рудных меаторождений в условиях Судана : Автореф. дис. ... канд. геолого-минер. наук : 04.132. / Бадр Эль Дин Халил Ахмед ; МГУ. – Москва, 1971. – 28 с.
655165
  Квятковский Е.М. Литохимические методы поисков эндогенных рудных месторождений / Е.М. Квятковский. – Л, 1977. – 189с.
655166
   Литохимические методы при поисках и разведке эндогенных месторождений олова: Метод.рекомен.. – М., 1974. – 97с.
655167
   Литохимические методы при поисках эндогенных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1980. – 106с.
655168
  Захаров Е.П. Литохимические поиски месторождений кобальтовых арсенидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.13 / Захаров Е.П.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
655169
  Миляев С.А. Литохимические поиски полиметаллических месторождений. / С.А. Миляев. – М, 1988. – 181с.
655170
   Литохимические поиски ртутных месторождений по потокам рассеяния в условиях Украинской ССР.. – Симферополь, 1987. – 170с.
655171
   Литохимические поиски рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 359с.
655172
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1947. – 110с.
655173
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 112с.
655174
   Литургарион си ест Служебник, от Литургий ст.Василиа, Иоанна Златоуста[го], и преждесвященных, и Служений Иереиских и Диаконских повседневных нощных же и дневных в себе содержимых, реченный = Служебник Петра Могили / Бл[агосло]вением и исправлением преподобнейшаго г[оспо]д[и]на и отца кир Петра Могилы вел[икого] архимандрита сея ст. Лавры Печерскиа К[иевскиа]. В сей же второе изданный лета быт[ия] мира 7137, смотрениа же Х[ристо]ва 1629. – [2-е вид.]. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври], 1629. – [26]. 300, [2] с. – Рік видання вказано кириличними цифрами. В якості паралельної назви занзначена загальноприйнята назва видання


  На перших сторінках - маргіналії: "Року 1656 сию книгу меновата служебник заодпущене хрехов надал раб б[о]ж[и]й Гаврило Микитенко и жоною своею Уляною Трохименковою до ц[е]ркви с[вя]тои велико-мученици Парасковии заотпущение хрехов своих. А хто бы ...
655175
  Михалко И.Ю. Литургика как наука, и ее положение среди богословских наук в ХІХ веке // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 91-97
655176
  Сергазина К.Т. Литургическая практика христоверов // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.25-38
655177
  Германова Э.В. Литургия и постмодерн // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.163-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
655178
  Чайковский П.И. Литургия Святого Иоанна Златоуста. Ор. 41 : для четырехголосного смешанного хора / соч. П. Чайковского
655179
  Лодкин Ю.Е. Литые кружева / Ю.Е. Лодкин. – Тула, 1988. – 49с.
655180
  Горшков И.Е. Литьё слитков цветных металлов и сплавов / И.Е. Горшков. – М., 1952. – 416с.
655181
  Арборе-Ралли Лиу-Чанг-Янг. Как борется китайская работница за свою свободу. / Арборе-Ралли. – М.-Л., 1926. – 47с.
655182
  Гусаров А.Л. Лиувиллевы теоремы для эллиптических и параболических уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусаров А.Л.; МГУ. – М, 1980. – 15л.
655183
   Лифарь Сергей: Страдные годы с Дягилевым.. – К., 1994. – 375с.
655184
  Шир Луна Лифт в космос // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 58-59 : фото
655185
  Волчкова Н. Лифт в элиту. Молодым ученым показали короткую дорогу в академики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Одним из важнейших событий завершившегося не так давно Германо-российского года образования, науки и инноваций 2011-2012 стали совместные форумы молодых ученых Российской академии наук (СМУ РАН) и их немецких коллег, в ходе которых была сформирована ...
655186
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – С. 149-290
655187
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – С. 145-287
655188
  Косач Ю.М. Лиха доля в Маракайбо / Ю.М. Косач. – Київ, 1976. – 86с.
655189
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Лиха іскра : Драматична поема в 5 діях і 2 одмінах / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 57 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 7)
655190
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1979. – 256с.
655191
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1987. – 255с.
655192
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1954. – 372с.
655193
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1956. – 347с.
655194
  Кондря К. Лихая година : историческая драма / К. Кондря. – Москва : Искусство, 1959. – 104 с.
655195
  Ауэзов М.О. Лихая година. / М.О. Ауэзов. – Москва, 1979. – 415с.
655196
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1971. – 464с.
655197
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 528с.
655198
  Лагоза В.М. Лихе зілля. / В.М. Лагоза. – Х, 1963. – 111с.
655199
  Новрузов В.С. Лихенофлора высокогорий Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) / В.С. Новрузов. – Баку, 1983. – 131с.
655200
  Копачевская Е.Г. Лихенофлора Крыма и ее анализ / Е.Г. Копачевская. – Киев, 1986. – 294с.
655201
  Седельникова Н.В. Лихенофлора нагорья Сангилен. / Н.В. Седельникова. – Новосибирск, 1985. – 180с.
655202
  Бархалов Ш.О. Лихенофлора Талыша : Автореф... канд. биол.наук: / Бархалов Ш.О.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Баку, 1965. – 43л.
655203
  Джураева З. Лихенофлора Центрального Копетдага. / З. Джураева. – Ашхабад, 1978. – 164с.
655204
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання / П. Мирний. – Полтава : ДЛВ, 1899. – 38с.
655205
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання / Панас Мирний. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 22)
655206
  Міщенко Д.О. Лихі літа ойкумени : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 464с.
655207
  Мирний П. Лихі люди : Повість. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1900. – 89 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки. Сер. 1. ; Ч. 16)
655208
  Мирний П. Лихі люди : Товариші / П. Мирний. – Харків; Одесса : ДВУ, 1931. – 126с.
655209
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1953. – 64с.
655210
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1963. – 99с.
655211
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1965. – 148с.
655212
  Мірбо Октав Лихі пастухи : Комедія на 5 дій / Октав Мірбо ; Пеpеклав із фpанцузького Володимиp Доpошенко. – Львів : [Hакладом вид-ва "Шляхи" ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та під упpавою Ю. Сидоpака], 1916. – 106 с. – Hа с. 3: П. Саpі Беpнаp на знак вдячности й подиву з найбільшою шанобою пpисвячує Автоp. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 23)
655213
  Ікаса Хорхе Лихі пригоди Ромеро-і-Флореса / Ікаса Хорхе; Хазін В. – Київ, 1967. – 228с.
655214
  Гашек Ярослав Лихі часи виборця : оповідання / пер. О. Гордія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
655215
  Мирний П. Лихо давнє і сьогочасне / П. Мирний. – Харків : Український робітник, 1930. – 121с. – (Б-ка Красного Письменства)
655216
  Мирний Лихо давнє й сьогочасне : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
655217
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 146с. – (Літературна б-ка)
655218
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Книгоспілка, 1927. – 159с. – (Літературна б-ка)
655219
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 68с. – (Б-ка "Хата-читальня")
655220
  Шейнер Д. Лихо доктора Лорейса. Довговухий фламандець : Романы / Д. Шейнер. – Київ : Молодь, 1973. – 176с.
655221
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1947. – 174с.
655222
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1951. – 144с.
655223
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців") : зб. матеріялів. – Париж : Перша українська друкарня у Франції, 1967. – 335, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
655224
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців).. – Львів, 1991. – 340с.
655225
  Барвінок Г. Лихо не без добра : Оповідання / Ганна Барвинок. – Петербург : Друкарня П. А. Куліша, 1860. – 10 с. – Укр.мова старої орфорграфії
655226
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
655227
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
655228
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
655229
  Безансон А. Лихо століття = Le malheur du siecle : про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон ; з франц. переклав Т. Марусик. – Київ : Пульсари, 2007. – 136с. – (Історія і сучасність). – ISBN 978-966-8767-88-3
655230
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1973. – 252с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №7)
655231
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 310с.
655232
  Собко В.Н. Лихобор / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Профиздат, 1975. – 388с. – (Б-ка рабочего романа)
655233
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 267с.
655234
  Алексеев О.А. Лихоборье / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 118с.
655235
  Шахмагонов Ф.Ф. Лихова пустынь / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1966. – 404с.
655236
  Савцов В.Я. Лиховісний альянс: союз сіонізму та расизму. / В.Я. Савцов. – К., 1987. – 46с.
655237
  Левин Д. Лихово. / Д. Левин. – Л., 1934. – 255с.
655238
  Мирный П. Лиходеи : Рассказі / П. Мирный; Пер. с укр. А. Деева. – Москва : Художественная литература, 1967. – 238 с.
655239
  Львов Ф.А. Лиходеи бюрократического самовластья, как непосредственные виновники Первой Русско-японской войны : Посвящается г. г. нар. представителям / Ф.А. Львов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия", 1906. – [2], 79 с.
655240
  Саклаков П.Г. Лиходеи. / П.Г. Саклаков. – Челябинск, 1967. – 39с.
655241
  Рыбаков М.А. Лихолетье / М.А. Рыбаков. – М, 1960. – 216с.
655242
  Кириллов О.Е. Лихолетье : Роман / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1974. – 459с.
655243
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1977. – 501с.
655244
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1978. – 501с.
655245
  Железняк В.С. Лихолетье / В.С. Железняк. – Архангельск, 1979. – 240с.
655246
  Скрынников Р.Г. Лихолетье / Р.Г. Скрынников. – М., 1988. – 540с.
655247
  Черемных И.З. Лихолетье / И.З. Черемных. – М., 1989. – 550с.
655248
  Малышев Г.Т. Лихолетье : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1992. – 410с.
655249
  Тумасов Б.Е. Лихолетье. Землей да волей жалованы будете : романы / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск : Краснодарское книж. изд-во, 1988. – 620 с.
655250
   Лихоліт Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 300-301 : фото
655251
  Гладков Ф. Лихоліття / Ф. Гладков. – К, 1957. – 344с.
655252
  Михальченко Л.Ф. Лихоліття села Новоселиця / Леонід Михальченко; Передмова П. Притуляка. – Київ : КМ Академія, 2003. – 36с. – ISBN 966-518-235-8
655253
  Губицький Л.В. Лихоліття французько-російської війни 1812 р. та кріпаки Київської губернії (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України у м. Києві) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 59-71. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Проаналізовано мету, межі участі та результати співробітництва кріпаків Київської губернії із імперською владою під час війни 1812 р.
655254
  Ковальчук В.В. Лихоліття. На прикладі історії Харківського фізико-технічного інституту // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 249-272. – ISBN 978-966-194-005-4
655255
   Лихолоб Василь Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 290. – ISBN 978-617-573-038-6
655256
  Доброхотов Павел Лихомцы всея руси // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 134-139 : фото
655257
  Отеро С.М. Лихорадка / С.М. Отеро. – М, 1964. – 183с.
655258
  Александров Н.Н. Лихорадка / Н.Н. Александров. – Москва, 1995. – 480с.
655259
  Тарасевич И.В. Лихорадка цуцугамуси. (Этиология и изучение природного очага в Южном Приморье) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Тарасевич И.В. ; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
655260
  Преда Марин Лихорадка. / Преда Марин. – Бухарест, 1964. – 48с.
655261
  Печников Б.А. Лихтенштейн - княжество на Рейне / Б.А. Печников. – М., 1986. – 62с.
655262
  Сирина А. Лихтенштейн : от Тризена до Шелленберга - один шаг // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-49. – ISSN 1610-840X


  Князівство Ліхтенштейн (нім. Furstentum Liechtenstein) — країна на заході центральної Європи, межує з Австрією на сході і Швейцарією на заході. Конституційна монархія
655263
  Аграновский В.А. Лица / В.А. Аграновский. – Москва, 1982. – 463с.
655264
  Ахматова А.А. Лица / А.А. Ахматова. – Ставрополь, 1989. – 191с.
655265
  Вистунов Е.И. Лица без масок / Е.И. Вистунов, М.И. Тютрюмов. – Ленинград, 1980. – 167с.
655266
  Сургутская Е.ф. Лица в окне / Е.ф. Сургутская. – К., 1972. – 220с.
655267
  Пальман В.И. Лица в сельском пейзаже / В.И. Пальман. – М, 1990. – 542с.
655268
  Буало П. Лица в тени / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1988. – 431с.
655269
  Агеев Л.М. Лица встречных : стихи / Л.М. Агеев. – Москва ; Ленинград : Совецкий писатель, 1964. – 88 с.
655270
  Горышин Г.А. Лица встречных : повесть и рассказы / Г.А. Горышин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 280с.
655271
  Куклик Кристоф Лица глобализации : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-144 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
655272
   Лица друзей. – Москва, 1987. – 71с.
655273
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
655274
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 2. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
655275
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 3-4. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
655276
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 5-6. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
655277
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1-6. – 2004. – до 2003 года - "Ліцей"
655278
  Широков А В. Лица друзей. / А В. Широков, . – Чебоксары, 1982. – 112с.
655279
  Никулина Г.Ю. Лица знакомые и незнакомые. / Г.Ю. Никулина. – М, 1980. – 143с.
655280
  Ваншенкин К.Я. Лица и голоса / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Современник, 1978. – 239 с.
655281
  Чуковский К. Лица и маски / К. Чуковский. – СПб. – 355с.
655282
   Лица и маски : Зарубежный политический детектив. – Москва : Политиздат, 1989. – 620с.
655283
  Карчевский Ю.В. Лица и маски. / Ю.В. Карчевский, Н.И. Лешкин. – 2-е изд. – Уфа, 1982. – 175с.
655284
  Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева / М.В. Бражников. – Л., 1984. – 302с.
655285
  Лозенко Варвара Лица Исландии. Исладия в лицах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
655286
  Шадур П.Я. Лица людей / П.Я. Шадур. – Донецк, 1978. – 95с.
655287
  Кольский А. Лица наций / А. Кольский. – М, 1934. – 48с.
655288
  Дружинин В.Н. Лица столиц. / В.Н. Дружинин. – Л, 1975. – 192с.
655289
  Веймарн А. Лица ушедшей эпохи // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 122-125.
655290
  Паничкин В.Б. Лица, имеющие право наследовать, в американском праве в сравнении с российским // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 38-41. – ISSN 1812-3910
655291
  Джалилов Д.Р. Лица, учавствующие в гражданских делах искового производства (Общее понятие лиц, участвующих в деле. Процессуальные формы участия в гражд. деле) : Автореф... канд. юр.наук: / Джалилов Д. Р.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1963. – 22л.
655292
  Джалилов Д.Р. Лица, участвуюцие в гаражданских делах искового производства. / Д.Р. Джалилов. – Душанбе, 1965. – 68с.
655293
  Мережников Н.Я. Лица. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1969. – 100с.
655294
  Кононенко П. Лицар // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 104-105
655295
  Коренчук В. Лицар "тихого полювання" : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 27-103. – ISSN 0208-0710
655296
  Михайлин І. Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 4-18. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглянута наукова діяльність Степана Костя як історика західно- української преси; проаналізовані всі його книжки (хрестоматії, монографії, підручники). Увага зосереджена на методологічних засадах і головних результатах дослідження.
655297
  Клименко Ж. Лицар вибору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 23-25
655298
   Лицар героїчної праці. До 145-річчя від дня народження А.Ю. Кримського (1871-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 25-38. – ISSN 0130-2043


  Агатангел Юхимович Кримський - видатний учений, письменник, дослідник Сходу та збирач фольклору, поліглот-перекладач, зробивший величезний внесок у розбудову української науки. Згадуються науковці Київського університету: С. Єфремов, Н. ...
655299
  Бичко І.В. Лицар духовності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С.8-16. – ISSN 0130-7037
655300
   Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – 143, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
655301
  Щербак В. Лицар з когорти хоробрих // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 12


  Виповнюється 100 років від дня народження Степана Стебельського - легендарного сотенного УПА "Хріна".
655302
   Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 279, [1] с., [11] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
655303
  Василега-Дерибас Лицар науки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С.19
655304
  Хідекелі А. Лицар наукових істин // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 3 листопада (№142/143). – С.2


  До 100-річчя академика М. Лаврентьєва (професора КНУ імені Тараса Шевченка).
655305
  Немченко Г. Лицар національного чину [Пам"яті Анатолія Погрібного] // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 307-308. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
655306
   Лицар неабсурдних ідей. Борис Антоненко-Давидович : Збірка споминів, листів і малодоступних творів. – Б.м., 1994. – 224с. – (Бібліотека журналу "Час")
655307
  Будько Євген Лицар ножа і виделки : Міністерство закордоних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-147 : Іл.
655308
  Ковтюх С.Л. Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В.В. Лучика) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 103-106. – ISSN 1996-9872
655309
  Степаненко О. Лицар ордену свободи // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 34-35


  Станіслав Єжи Лец - польський поет, філософ, письменник-сатирик і афорист XX століття.
655310
  Тарасевич Н. Лицар педагогічної майстерності (про видатного ректора і навчителя вчителів Івана Андрійовича Зязюна) / Н. Тарасевич, Л. Король // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 85-91. – ISSN 2075-1222
655311
  Гершкович М. Лицар південного степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 11


  80 років від дня народження Володимира Куликівського - непересічного поета із когорти шістдесятників.
655312
  Яременко В. Лицар пісні живої // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 8-9


  До роковин відходу Леопольда Ященка.
655313
  Степаненко М. Лицар рідного слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 11). – С. 14


  Видатного майстра малої прози, одного з найталановитіших шістдесятників Григора Тютюнника Олесь Гончар називав "живописцем правди". Таким "живописцем правди" є і Олекса Неживий - науковець і краєзнавець, письменник і журналіст.
655314
  Карп"юк А. Лицар свободи із бункера УПА // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 4-5


  З нагоди 75-ліття Української Повстанської Армії. Ніл Хасевич — український художник, графік, активний громадський і політичний діяч, член ОУН і УГВР.
655315
   Лицар Слова / редакція "Слова Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 3


  Доктору філологічних наук, професору Київського національного та Карлового (Прага) університетів, академіку Академії наук ВШ України Олександру Даниловичу Пономаріву виповнилося 80 років.
655316
  Молчанова Тетяна Лицар співу = До 70-річчя народного артиста України Володимира Ігнатенка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 102-104. – ISSN 0868-4790


  Відомий соліст Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької, проф. вокалу Львівської нац. музичної академії ім.. М.Лисенка Володимир Ігнатенко
655317
   Лицар срібного століття. До 130-річчя від дня народження М.С. Гумільова // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 43-56. – ISSN 0130-2043
655318
  Ляхоцький В.Л. Лицар сумління, гідності і честі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 276-284
655319
  Стех Я. Лицар українського патріотичного духу - Микола Плав"юк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 1, 7, 10
655320
  Нестерчук М. Лицар українського просвітництва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 13-15
655321
   Лицар Української Церкви. – Івано-Франківськ : Грань ; Нова Зоря, 2007. – 224 с.
655322
  Крекотень В.І. Лицар філологічної науки // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал : орган Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки птсьменників України. – Київ, 1980. – № 11 (239), листопад. – С. 73-79
655323
   Лицар честі і краси. Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах / [упор., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2011. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-188. – ISBN 978-966-7087-93-7
655324
  Шудря М.А. Лицарі булави : розповіді про укр. гетьманів / Микола Шудря. – Київ : Велес, 2015. – 236, [4] с. : іл. – ISBN 966-8263-34-0
655325
  Івасюк М.Г. Лицарі великої любові / Івасюк М.Г. – Ужгород : Карпати, 1987. – 245 с.
655326
   Лицарі волі. – Київ : Знання
Кн. 1. – 1992. – 240 с.
655327
   Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / [О. Бачинська та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с., [8] арк., іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
655328
  Сокирко О. Лицарі другого сорту : Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. / Олексій Сокирко. – Київ : Темпора, 2006. – 280с. – ISBN 966-8201-16-7
655329
  Галан Я.О. Лицарі насильства і зради : Публіцистика, памфлети, статті, нариси / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 291с.
655330
   Лицарі нескореного духу : [спецвип. часопису] / [підгот.: Я. Зайко, Є. Пашковський, В. Мельничук, Г. Цимабалюк]. – Житомир : Рута, 2011. – 322, [2] с. : табл. – На обкл. назва: Лицарі незламного духу - 2011. – (Проект Україна сучасна / авт. проекту Я. Зайко). – ISBN 978-617-581-071-2
655331
  Лупій О. Лицарі помсти : Історичний роман / Олесь Лупій. – Київ : Задруга, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7944-01-8
655332
  Лупій О. Лицарі помсти. Закоханий четар : Історичний роман. Драма / Олесь Лупій. – Київ : Український письменник, 2001. – 183 с. – ISBN 966-579-085-4
655333
  Середюк О.М. Лицарі сонця : історичний нарис / Олександр Середюк. – 2-е вид., доп. і переробл. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с. : іл. – ISBN 978-966-361-329-1
655334
  Березанська О. Лицарі у наших стінах // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Вісім років поспіль ранньої осені КНУ імені Тараса Шевченка звично поринає в атмосферу романтики та величі, коли настає час вечірки в середньовічному стилі. Нещодавно у внутрішньому дворику Червоного корпусу відбувся вже VIII фестиваль, який цього ...
655335
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2005. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2004. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / Тимофєєва С. В., 2005. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова, 2012
655336
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 2 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2006. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Річ про Адамівську Січ (газ.,1998-2003). Козацьке тілодуховиховання / Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровьский, 2006
655337
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 5 : Задністрова Січ. – 2007. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / Тимофєєва С.В., 2006. Річ про Буджацьку Січ (газ., 2004-2006)/ В.Я. Тимофєєв. Виховання козака-лицаря / В.Я. Тимофєєв, 2007
655338
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2008. – [700] с., розд. паг. : фотоіл. – Зміст: Адамівський курінь / В.Я. Тимофєєв. Козацтво. Білгород-Дністровський, 1995,1998,2000. Вип. 1,2,3. Козацький вісник (газ.), Білгород-Дністровський, 1998. Козацька педагогіка - сучасна освіта / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2005
655339
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 6 : Задністрова Січ. – 2008. – [600] с., розд. паг. : іл., фотоіл. – Зміст: Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2007. Річ про Січ (газ., 2007) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
655340
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 7 : Задністрова Січ. – 2009. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Задністровці : (нарис) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2008. Козацтво Задністров"я (газ., 2008)/ В.Я. Тимофєєв, 2009. Козацько-лицарське виховання / В.Я. Тимофєєв, 2007. Козак Задністров"я-Січ (газ., 2009) / Тимофєєв В.Я., 2009
655341
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 4 : Задністрова Січ. – 2010. – [600] с., розд. паг. : табл. – Зміст: Задністрова Січ / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008-2010. Козацький громадський рух / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
655342
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 8 : Задністрова Січ. – 2010. – [800] с., розд. паг. : іл. – Зміст: Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2010. Козак Задністров"я (газ., 2010) / В.Я. Тимофєєв, 2010. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я., 2009. Спомни Самовидців, 2009
655343
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 9 : Буджацьке козацтво. – 2012. – [466] с., розд. паг. – Зміст: Сучасне козацтво Буджаку : довідник / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський : Отаман, 2012. Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв В.Я. Ч.1. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2012. Річ про Буджацьку Січ (газ. 2010-2012) / В.Я. Тимофєєв і т.д.
655344
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 2014. – [634] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в підрядк. прим.


  Зміст: Буджак 2014 / С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв ; Буджацьке козацтво: 2012-2013 : Cпомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв В.Я., ч. 2 ; Основні документи Буджацького козацтва ; Річ про Буджацьку Січ: 2012-2013 / уклад. В.Я. Тимофєєв ; Дитячий та юнацький ...
655345
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [442] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 170-185, 164-166 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку : (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Сучасне козацтво Буджаку : огляд / уклад.: Ушанова С.В., Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2015 ; Буджацьке козацтво. Ч. 4. Спомин Самовидця / В.Я. ...
655346
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11, ч1 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [508] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 230-232 та в підрядк. прим.


  Зміст: Козацькі терміни. 2015 ; Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв. Ч.3. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2004 ; Річ про Буджацьку Січ (газ. - 2014) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014 ; Козацький вишкіл / В.Я. Тимофєєв. ...
655347
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 2016. – [334] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Буджацьке козацтво: 2015-2016. Ч. 5. Спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2016 ; Довідник козака / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. ...
655348
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво. – 2017. – [502] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст зазнач. в анотації. – Бібліогр.: с. 24-24, 1-8


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ (газ. 2013, 2016) ; Буджацьке козацтво 2017. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва / В.Я. Тимофєєв. Ч. 6. Білгород-Дністровський : Гетьман, ...
655349
  Галан Я.О. Лицарі чорної руки : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1974. – 84с.
655350
  Гавришко М. Лицарка Бронзового Хреста за заслуги УПА: до 100-річчя з дня народження Юлії Ганущак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 314-321. – ISBN 978-617-7235-56-8
655351
  Небеленчук І. Лицарство - чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи?... : (Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської" 11 клас) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-35
655352
  Набок М. Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 30-35


  У статті досліджується лицарський кодекс героїв українських народних дум. Непохитна вірність своїм принципам та ідеалам, героїзм, подвижництво, побратимство творять основу дій козаків-воїнів, формують цілісність уявлень і утверджують його як ...
655353
  Нечаюк Л.Г. Лицарство та його відображення в українській літературі : (за романом В. Малика "Таємний посол") / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 324-328
655354
  Пивовар С.Ф. Лицарство, рицарство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 225. – ISBN 966-642-073-2
655355
  Дяченко С.І. Лицарський етос і романтичний образ лицаря (на матеріалі роману Спиридона Черкасенка "Пригоди молодого лицаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Найважливіший закон мистецтва - образність. Спиридон Черкасенко в романі "З козацьких часів. Пригоди молодого лицаря" вивів романтичний образ лицаря українського козацтва.
655356
  Рогожа М. Лицарський етос як породження середньовічної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
655357
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна : до дня народження письменника і сценариста // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 17
655358
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 16
655359
  Ананченко Т. Лицарський чин поета. До 100-річчя Олега Ольжича // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644
655360
  Каляндрук Т. Лицарський чин українського парламентаря // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 16-17


  Про політичного діяча, Теофіла Окуневського.
655361
  Чупринка Грицько Лицарь-сам : поема в 2-х частинах / Грицько Чупринка. – Київ : [Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський"], 1913. – 31 с.
655362
  Моjсиева-Гушева Лице и опачина : (Есеи со амбигвитетен поглед) / Jасмина Моjсиева-Гушева. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 209 с.
655363
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Дніпро, 1984. – 143с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №4)
655364
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1984. – 208 с.
655365
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 144 с.
655366
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 143 с.
655367
  Федорович Б.О. Лице пустині / Б.О. Федорович. – Київ : Радянська школа, 1953. – 235с.
655368
  Хаханьян Г. Лице японського імперіалізму (до японської інтервенції в Китаї) / Г. Хаханьян. – Х, 1932. – 200с.
655369
   Лицевая рукопись Успенского собора. – Ленинград, 1969. – 21 с.
655370
  Ноткин И.И. Лицевой бетон в современной архитектуре / И.И. Ноткин. – Москва, 1973. – 22 с.
655371
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 2. – 2009. – [572 л. = 1144 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 2


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655372
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 3. – 2009. – [450 л. =900 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 3


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655373
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 4. – 2009. – [538 л. =1076 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 4


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655374
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 5. – 2009. – [513 л. =1026 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 5


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655375
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 6. – 2009. – [403 л. =806 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 6


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655376
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 7. – 2009. – [410 л. =820 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 7


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655377
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 8. – 2009. – [415 л. = 830 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 8


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655378
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 9. – 2009. – [508 л. =1016 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 9


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655379
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 10. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 10


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655380
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 11. – 2009. – [506 л. =1012 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 11


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655381
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 12. – 2009. – [486 л. =972 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 12


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655382
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 13. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 13


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655383
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 14. – 2009. – [511 л. =1022 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 14


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655384
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 15. – 2009. – [522 л. =1044 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 15


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655385
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 16. – 2009. – [504 л. =1008 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 16


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655386
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 17. – 2009. – [500 л. =1000 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 17


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655387
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 18. – 2009. – [475 л. = 950 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 18


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655388
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 19. – 2009. – [490 л. =980 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 19


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655389
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 20. – 2009. – [550 л. =1100 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 20


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
655390
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 1. – 2013. – 568 с. : ил. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
655391
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 2. – 2013. – 476 с. : ил. + 1 карта. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
655392
  Андерсон Джессика Лицедеи / Андерсон Джессика. – Москва, 1990. – 221с.
655393
  Иванов Сергей Лицедеи во славу божию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 94-101 : фото
655394
  Моем Сомерсет Лицедії : Роман / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
655395
  Москвкин В.Ф. Лицеисты / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1966. – 183с.
655396
   Лицей : Краткий путеводитель. – М.-Л. : Издательство АН СССР, 1949. – 16 с.
655397
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило. – Л., 1956. – 96с.
655398
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило, М.П. Руденска. – Л., 1963. – 114с.
655399
  Дугин Л.И. Лицей / Л.И. Дугин. – М, 1977. – 254с.
655400
   Лицей князя Безбородко. – Санкт-Петербург, 1859. – 208с.
655401
   Лицей на Чистых прудах. – М.
вып.2. – 1989. – 494с.
655402
  Роздобудько И. Лицей послушных жен : романы / Ирэн Роздобудько ; [пер. с укр. О. Синюгиной ; предисл.: Т. Вергелес]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-14-5656-2
655403
  Лурье Л.И. Лицей сквозь годы. Мнения и сомнения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 75-84. – ISSN 0321-0383


  200-летие Царскосельского лицея и 20-летие российских лицеев «новой волны» являются основанием для анализа целей и ценностей лицейского образования. В статье указаны сущностные характеристики лицея, его свойства как феномена культуры. Рассмотрены ...
655404
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 4. – 1998
655405
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 5. – 1998
655406
   Лицейное и гимназическое образование. – Москва
№ 6. – 1998
655407
   Лицейский садик и памятник Пушкину. – Л., 1951. – с.
655408
  Перцев Г. Лицейский садик и памятник Пушкину : Путеводитель / Г. Перцев; Под ред. М.М. Калаушина. – Ленинград : Пушкинское общество, 1951. – 20 с.
655409
  Колодій І. Лицем до життя : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 18-23. – ISSN 0868-4790
655410
  Вишня Остап Лицем до села : Усмішки / Вишня Остап. – 2-е вид. – Одеса : ДВУ, 1927. – 173с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
655411
   Лицем до сонця. – Ужгород, 1960. – 344с.
655412
  Солодарь Ц.С. Лицемеры / Ц.С. Солодарь. – М., 1980. – 111с.
655413
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: поиск баланса интересов издателей и библиотек-пользователей // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 41 - 47. – ISSN 0130-9765
655414
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: продолжение темы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38 - 43. – ISSN 0130-9765
655415
   Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. – Киев, 1987. – 190с.
655416
  Городисский М.Л. Лицензионный договор / М.Л. Городисский, П.Д. Иванов. – М., 1961. – 52с.
655417
  Штумпф Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф. – Москва, 1988. – 478с.
655418
  Амангельды А.А. Лицензионный договор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 74-81. – (Право. Економіка. Управління)
655419
  Безклубный И.А. Лицензионный договор в патентном праве Украины : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Безклубный И. А.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
655420
  Игнатьев В. Лицензирование как процесс конституционно-административного регулирования отдельных видов деятельности / В. Игнатьев, Г. Костаке // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1810-3081
655421
  Дик Н.Ф. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения : книга современного руководителя: порядок и регламенты, положения и рекомендации, нормативно-правовое регулирование, региональный опыт / Н.Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 288с. – (Административное управление образованием). – ISBN 5-222-07961-9
655422
  Городисский М.Л. Лицензированный договор во внешней торговле СССР : Автореф... наук: / Городисский М. Л.; АН СССР, Ин-т гос. и парав. – М., 1970. – 21л.
655423
  Шарбоннэ О. Лицензия Greative Commons: стратегические последствия для национальных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-91. – ISSN 0130-9765
655424
  Квливидзе М. Лицо : стихи / М. Квливидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 136 с.
655425
  Бахревский В.А. Лицо / В.А. Бахревский. – Симферополь, 1986. – 302с.
655426
  Голубовский Б.Г. Лицо автора в спектакле. / Б.Г. Голубовский. – М., 1972. – 144с.
655427
  Идеи Д. Лицо ангела. В ожидании Виллы / Д. Идеи. – Смоленск, 1995. – с.
655428
  Константинов Ю.И. Лицо Аэны : фантастические повесть и рассказы / Ю.И. Константинов. – Киев : Молодь, 1985. – 152с.
655429
   Лицо без маси. – М., 1992. – 174с.
655430
   Лицо Бога в дикой природе : Стихи и проза. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 44с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.23)
655431
  Горбук В.С. Лицо в полоску / В.С. Горбук. – Минск, 1967. – 151с.
655432
  Биленкин Д.А. Лицо в толпе / Д.А. Биленкин. – Москва, 1985. – 288с.
655433
  Иванов Сергей Лицо Вечности / Иванов Сергей, Бах Нильс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 90-91 : фото
655434
  Уварова И.П. Лицо вещей / И.П. Уварова. – М, 1963. – 40с.
655435
  Уоллес Э. Лицо во мраке / Э. Уоллес. – М, 1992. – 238с.
655436
  Белов В.М. Лицо войны : записки офицера / Вадим Белов. – Петроград : Книгоиздат. б. М.В. Попова, 1915. – 182, [1] с.
655437
  Крайний Л. Лицо врага / Л. Крайний. – Х., 1928. – 176с.
655438
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1962. – 223с.
655439
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1965. – 223с.
655440
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1971. – 238с.
655441
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – 4-е изд. – Москва, 1982. – 238с.
655442
  Гердов К.Н. Лицо встречи / К.Н. Гердов. – Сухуми, 1978. – 98с.
655443
  Максимов А.А. Лицо газеты / А.А. Максимов. – Ленинград, 1970. – 72 с.
655444
  Цыпленков К.М. Лицо газеты. / К.М. Цыпленков. – М., 1963. – 100с.
655445
  Злотников Н.М. Лицо друга / Н.М. Злотников. – М., 1988. – 206с.
655446
  Суковатая В.А. Лицо другого : телесные образы другого в культурной антропологии / Виктория Суковатая ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-623-593-3
655447
  Львов М.Д. Лицо души / М.Д. Львов. – М., 1977. – 32с.
655448
   Лицо души. – Челябинск, 1980. – 174с.
655449
  Кторова А. Лицо Жар птицы / А. Кторова. – М, 1990. – 298с.
655450
   Лицо за маской : Печему мы такие разные: Маски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 102-103 : Іл. – ISSN 1029-5828
655451
  Головенко Р.В. Лицо земли / Р.В. Головенко. – К., 1963. – 79с.
655452
  Тхагазитов З.М. Лицо земли : стихи / З.М. Тхагазитов. – Москва : Современник, 1974. – 128 с.
655453
  Антеос П. Лицо Земли / П. Антеос. – Москва, 1967. – 32с.
655454
  Кофман Р.И. Лицо Земли / Р.И. Кофман. – К, 1996. – 72с.
655455
  Бабаевский С.П. Лицо земли. Из китайских дневников / С.П. Бабаевский. – М, 1957. – 48с.
655456
  Латышев И.А. Лицо и изнанка "экономического чуда" Японии / И.А. Латышев. – Москва, 1970. – 64с.
655457
  Васильев О.С. Лицо и изнанка буржуазной демократии. / О.С. Васильев. – Москва, 1958. – 64с.
655458
  Хэ Цю Лицо и маска / Хэ Цю. – М, 1958. – 18с.
655459
  Крутоголов М.А. Лицо и маска буржужазных выборов / М.А. Крутоголов. – М., 1970. – 64с.
655460
  Руденко И.П. Лицо и маска: Заметки публициста. / И.П. Руденко. – М., 1990. – 377с.
655461
  Катеринич В.М. Лицо империалистической казармы. / В.М. Катеринич. – М, 1965. – 78с.
655462
  Соснов А. Лицо кольца. Научно-образовательные проекты свяжут знаменитые пригороды Петербурга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  Директор Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук использовал очередной приезд в Санкт-Петербург - на заседание экспертного совета СПбГУ и совещание с заведующими кафедрами физического ...
655463
  Дени В.Н. Лицо международного меньшевизма / [политические карикатуры] Дени ; общ. ред. А. А. Антонова ; [вступ. ст. "Мастер революционной карикатуры" / А. Назаров]. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932. – [130] с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
655464
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – М., 1983. – 192с.
655465
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
655466
  Онетти Х.К. Лицо несчастья / Х.К. Онетти. – М, 1983. – 111с.
655467
  Родионов Ф. Лицо областей Казахстана / Ф. Родионов. – Алма-Ата; Москва, 1932. – 80с.
655468
  Кунин В.В. Лицо одушевленное / В.В. Кунин. – М, 1969. – 288с.
655469
  Мазаев В.М. Лицо осушит ветер / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1978. – 142с.
655470
  Цыганов О.В. Лицо районной газеты. / О.В. Цыганов. – М., 1969. – 87с.
655471
  Рыжков В.Н. Лицо районной газеты. / В.Н. Рыжков, О.Н. Михальчук. – М, 1986. – 133с.
655472
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 176 с.
655473
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 176 с.
655474
   Лицо советского киноактера. – М., 1935. – 248с.
655475
  Дракохруст А.А. Лицо твое / А.А. Дракохруст. – Минск, 1982. – 159с.
655476
  Креков В.А. Лицо твое: стихотворения / В.А. Креков. – Кемерово, 1980. – 54с.
655477
  Холодов Е.Г. Лицо театра: статьи и рецензии разных лет / Е.Г. Холодов. – М., 1979. – 327с.
655478
  Джилас М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М, 1992. – 539с.
655479
  Грешнов М.Н. Лицо фараона / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1971. – 168с.
655480
   Лицо Франции.. – М., 1972. – 66с.
655481
  Хаританович Эд. Лицо человека / Эд. Хаританович. – Москва, 1942. – 32с.
655482
  Куприянов В.В. Лицо человека / В.В. Куприянов. – М, 1988. – 268с.
655483
  Винокуров Е.М. Лицо человеческое / Е.М. Винокуров. – Москва, 1960. – 231с.
655484
  Стрельцова А.Л. Лицо, открытое солнцу / А.Л. Стрельцова. – Ташкент, 1970. – 197с.
655485
  Павлинов В.К. Лицо. Книга стихов / В.К. Павлинов. – М., 1968. – 94с.
655486
   Лицом к аренде. – М., 1990. – 365с.
655487
  Печищев П.В. Лицом к ветру. / П.В. Печищев. – Уфа, 1959. – 92с.
655488
  Шур Я.И. Лицом к врагу / Я.И. Шур. – М., 1945. – 44с.
655489
  Рождественский В.А. Лицом к заре / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 127с.
655490
  Кашежева И.И. Лицом к истоку. / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1986. – 215с.
655491
  Казинцев А.И. Лицом к истории / А.И. Казинцев. – М., 1989. – 188с.
655492
  Шкапа И. Лицом к лицу / И. Шкапа. – М, 1934. – 272с.
655493
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
1. – 1948. – 324 с.
655494
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1949. – 287 с.
655495
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1950. – 348 с.
655496
  Леонов В.Н. Лицом к лицу / В.Н. Леонов. – М, 1957. – 152с.
655497
  Лупан А.П. Лицом к лицу : стихи / А.П. Лупан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1957. – 183 с.
655498
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1958. – 641с.
655499
  Айтматов Ч. Лицом к лицу / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1958. – 142 с.
655500
  Ржезач В. Лицом к лицу / В. Ржезач. – М., 1959. – 196с.
655501
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Москва, 1963. – 848 с.
655502
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 768 с.
655503
   Лицом к лицу. – Горький, 1966. – 239с.
655504
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1967. – 612с.
655505
  Морару Н. Лицом к лицу / Н. Морару. – Бухарест, 1976. – 47с.
655506
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Ю.С. Семенов. – М., 1983. – 464с.
655507
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Семенов Ю.С. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1988. – 351 с.
655508
  Китайнер М.Г. Лицом к лицу : [сборник] / Михаил Китайнер ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
655509
   Лицом к лицу с Америкой. – М., 1959. – 680с.
655510
  Сафонов В.Д. Лицом к лицу с идеологическим противником / В.Д. Сафонов. – М., 1981. – 64с.
655511
  Есипов Владимир Лицом к лицу с леопардом. На расстоянии вытянутой лапы / Есипов Владимир, Малеев Валерий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
655512
   Лицом к лицу с небом. – Москва, 1978. – 48 с.
655513
  Войнов А.А. Лицом к лицу с опасностью / А.А. Войнов. – Москва, 1974. – 132с.
655514
  Чунихин В.А. Лицом к лицу с СД: Докум. очерки о партизан. движении в Николаев. обл. во время ВОВ. / В.А. Чунихин. – Одесса, 1987. – 206с.
655515
  Ломунов К.Н. Лицом к лицу с Толстым / К.Н. Ломунов. – Тула, 1966. – 41с.
655516
  Бебутов Г.В. Лицом к лицу с читателем. О. Маяковском / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1965. – 98 с.
655517
   Лицом к лицу. Новые технологии сближают студентов и наставников: интервью / беседу вела Е. Цыпленкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Проректор Открытого университета Великобритании, бывший президент Европейской сети дистанционного и электронного обу­чения, а ныне ее почетный член Алан Тейт посетил на днях Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Он ...
655518
  Баринов Б.И. Лицом к небу / Б.И. Баринов. – М., 1980. – 112с.
655519
  Четверов В. Лицом к облаку. Корпоративные библиотечные технологии автоматизации / Владимир Четверов // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-17
655520
  Воробьев Е.З. Лицом к огню / Е.З. Воробьев. – Москва, 1947. – 48с.
655521
  Исбах А.А. Лицом к огню / А.А. Исбах. – Москва, 1958. – 316с.
655522
  Карпеко В.К. Лицом к огню / В.К. Карпеко. – К., 1959. – 283с.
655523
  Коряков О.Ф. Лицом к огню / О.Ф. Коряков. – М., 1962. – 112с.
655524
  Харчиков А.Т. Лицом к огню / А.Т. Харчиков. – Тула, 1965. – 229с.
655525
  Олейников Т.Л. Лицом к огню / Т.Л. Олейников. – М., 1965. – 206с.
655526
  Баюканский А.Б. Лицом к огню / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1972. – 232с.
655527
  Машковцев В.И. Лицом к огню / В.И. Машковцев. – М., 1973. – 103с.
655528
  Глотов В.И. Лицом к огню / В.И. Глотов. – Львов, 1975. – 103с.
655529
  Крючков А.С. Лицом к огню / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1975. – 52с.
655530
  Пагирев Г.В. Лицом к огню / Г.В. Пагирев. – М, 1982. – 111с.
655531
  Дружинин Н.К. Лицом к огню / Н.К. Дружинин. – М, 1987. – 205с.
655532
  Багандов Г.Б. Лицом к огню / Г.Б. Багандов. – Москва, 1989. – 60 с.
655533
  Скороходов М.Е. Лицом к океану / М.Е. Скороходов. – М., 1958. – 104с.
655534
  Котыш Н.Т. Лицом к океану / Н.Т. Котыш. – М, 1981. – 208с.
655535
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / И.Г. Новиков. – Москва, 1970. – 280 с.
655536
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / И.Г. Новиков. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 256 с.
655537
  Москалев Ф.С. Лицом к опасности / Ф.С. Москалев. – Киев, 1976. – 166с.
655538
   Лицом к победе. – М., 1985. – 110с.
655539
  Барзыкин Юрий Лицом к потребителю : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 16-17 : Фото
655540
   Лицом к правде. – М., 1987. – 261с.
655541
  Кормышев В.В. Лицом к природе / В.В. Кормышев, А.Д. Коган. – Донецк, 1990. – 142 с. : ил. – ISBN 5-7740-0369-8
655542
  Шальнев Б.М. Лицом к рассвету / Б.М. Шальнев. – М., 1974. – 70с.
655543
  Шкода В.Г. Лицом к рассвету / В.Г. Шкода. – К., 1986. – 188с.
655544
  Шальнев Б.М. Лицом к рассвету. / Б.М. Шальнев. – М., 1974. – 70с.
655545
   Лицом к Росссии. – М., 1974. – 80с.
655546
  Егоров В. Лицом к свету / В. Егоров. – Саранск, 1965. – 40с.
655547
  Бурова Н.П. Лицом к свету / Н.П. Бурова. – М., 1971. – 111с.
655548
  Чернухин И.А. Лицом к свету. / И.А. Чернухин. – Белград, 1960. – 80с.
655549
  Сатармина Светлана Лицом к Селигеру : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-75 : Фото
655550
  Кикин Д.Б. Лицом к солнцу / Д.Б. Кикин. – М, 1962. – 103с.
655551
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – М., 1962. – 135с.
655552
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – М., 1963. – 135с.
655553
  Шкавро Л.Г. Лицом к солнцу / Л.Г. Шкавро. – Москва, 1967. – 91 с.
655554
  Мартынов Н.И. Лицом к солнцу / Н.И. Мартынов. – М, 1977. – 61с.
655555
  Поляков Н.В. Лицом к солнцу. / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1969. – 32с.
655556
   Лицом к человеку. – Челябинск, 1961. – 108с.
655557
  Резник С.Е. Лицом к человеку / С.Е. Резник. – М., 1981. – 127с.
655558
  Шкловский Е.А. Лицом к человеку / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 63с.
655559
  Хохлов Н С. Лицом на лето. / Н С. Хохлов. – М., 1976. – 93с.
655560
  Лепнева С.Г. Личинка Oligoplectrodes potanini Mart (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1933. – 115-118с.
655561
  Милейковский С.А. Личинки (преимущественно Polychaeta и Gastropoda) и экология нереста морских донных беспозвоночных с пелагическим развитием на примере Баренцева, Белого, Норвежского морей и Гольфстрима : Автореф... кандидата биол.наук: / Милейковский С.А.; АН СССР. Ин-т океанологии. – М., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
655562
  Дастюг Г. Личинки амфибий как биологические реагенты / Г. Дастюг и Ж. Сукиер ; пер. с фр. Г.Я. Змеева ; под ред. и с предисл. акад. Е.Н. Павловского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1949. – 160 с. – Библиогр.: с. 147-157
655563
  Мамаев Б.М. Личинки галлиц, Diptera, Cecidomyiidae. Сравнительная морфология, биология, определительные таблицы / Б.М. Мамаев, Н.П. Кривошеина. – М., 1965. – 279с.
655564
   Личинки десятиногих раков в планктоне западнокачатского шельфа : Автореф... канд. биол.наук: / Макаров Р. Р,; Макаров Р. Р,; Ин-т океанолог. АН СССР. – М., 1968. – 35л.
655565
  Оглоблин Д.А. Личинки жуков-листоедов (coleoptera,chrysomelidae) европейской части СССР / Д.А. Оглоблин, Л.Н. Медведев. – Ленинград : Наука, 1971. – 123с.
655566
  Долин В.Г. Личинки жуков-щелкунов / В.Г. Долин. – К., 1964. – 208с.
655567
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 152с.
655568
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств PODONOMINAE и TANYPODINAE фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 153 с.
655569
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1983. – 296с.
655570
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthocladinae фауны СССР. / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1970. – 344с.
655571
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л., 1964. – 1-563с.
655572
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л.
2. – 1966. – 1-563с.
655573
  Савойская Г.И. Личинки кокцинеллид фауны СССР / Г.И. Савойская. – Л., 1983. – 243с.
655574
  Мончадский А.С. Личинки комаров / А.С. Мончадский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 383с.
655575
  Макаров Р.Р. Личинки креветок, раков-отшельников и крабов Западнокамчатского шельфа и их распределение / Р.Р. Макаров. – М., 1966. – 164с.
655576
  Мончадский А.С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных стран / подсем. Culicinae. / А.С. Мончадский. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.-Л., 1951. – 291с.
655577
   Личинки морских двухстворчатых молюсков и иглокожих. – М., 1983. – 215с.
655578
  Милейковский С.А. Личинки морских донных беспозвоночных и их роль в биологии моря. / С.А. Милейковский. – М., 1985. – 119с.
655579
  Грунин К.Я. Личинки оводов домашних животных СССР / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1953. – 124с.
655580
  Кудряшева И.В. Личинки певчих цикад фауны СССР. / И.В. Кудряшева. – М., 1979. – 159с.
655581
  Кузьмович Л.Г. Личинки печеночного сосальщика в условиях высокогорных пастбищ-полонин Украинских Карпат. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмович Л.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 23л.
655582
  Медведев С.И. Личинки пластинчатоусых жуков фауны СССР / С.И. Медведев. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – 344с.
655583
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников бассейна реки Чульчи / С.Г. Лепнева. – Томск
3. – 1950. – 119-126с.
655584
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников в озёрах Катунских Альп / С.Г. Лепнева. – 263-268с.
655585
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников водоёмов Мещерской низменности / С.Г. Лепнева. – Москва : ГЛАВНАУКА, 1929. – 12 с.
655586
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников из пещер Закавказья / С.Г. Лепнева, 1940. – 79-85с.
655587
  Попова А.Н. Личинки стрекоз фауны СССР. / А.Н. Попова. – М.-Л., 1953. – 236с.
655588
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид (Tendipedidae) озера Севан / И.В. Шаронов. – Ереван, 1950. – 12с.
655589
  Круглова В.М. Личинки тендипедид бассейна реки Чульчи / В.М. Круглова. – Томск, 1950. – 136с.
655590
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид озера Севан. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронов И.В.; Акад.наук Армян.ССР.Отдел.биол.наук. – Ереван, 1950. – 12л.
655591
  Долгих А.В. Личинки трематод - паразиты моллюсков крымского побережья Черного моря : Автореф... кандидата биол.наук: / Долгих А.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Севастополь-Львов, 1965. – 20л.
655592
  Черногоренко М.И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ / М.И. Черногоренко. – Киев, 1983. – 210с.
655593
  Фролова Е.Н. Личинки трематод в моллюсках озер Южной Карелии. / Е.Н. Фролова. – Л., 1975. – 183с.
655594
  Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України / В.І. Здун; О.П.Маркевич. – Київ, 1961. – 144с.
655595
  Шахматова Р.А. Личинки трематод пресноводных моллюсков Среднего Поволжья и экспериментальное изучение их биологии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шахматова Р.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 15л.
655596
  Гладунко И.И. Личинки трематод рода Sanguinicola Plehn, 1905 фауны западных областей Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Гладунко И.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
655597
  Насимов Х. Личинки троматод пресноводных моллюсков Самаркандской и Бухарской областей УзССР : Автореф... канд. биол.наук: / Насимов Х.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 28л.
655598
  Ротовская В.С. Личинки хирономид в рыбоводных прудах Правобережья лесостепи УССР и пути повышения их биомассы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Ротовская В.С.; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22л.
655599
  Линдберг Г.У. Личинкоядные рыбы Средней Азии / Г.У. Линдберг. – Москва; Ленинград, 1947. – 56с.
655600
   Личная безопасность. – Смоленск : Русич, 1997. – 448с. – (Азбука-классика). – ISBN 588590779Х
655601
  Осипов В.О. Личная библиотека / В.О. Осипов. – М, 1954. – 56с.
655602
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – М.
Кн. 1. – 1981. – 412с.
655603
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – М.
Кн. 2. – 1981. – 228с.
655604
  Динершетйн Е.А. Личная библиотека В.В.Маяковского / Е.А. Динершетйн. – М., 1983. – 33с.
655605
  Хисамутдинов А.А. Личная библиотека В.К. Арсеньева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х
655606
  Шефнер В.С. Личная вечность : Стихи разных лет / В.С. Шефнер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 287с.
655607
  Сергиевич Д.Г. Личная война / Д.Г. Сергиевич. – Киев, 1983. – 270с.
655608
  Беляев И.И. Личная гигиена / И.И. Беляев. – М., 1966. – 48с.
655609
  Зарубин Г.П. Личная гигиена / Г.П. Зарубин. – М, 1973. – 95с.
655610
  Суханова С.Н. Личная жизнь / С.Н. Суханова. – К., 1966. – 102с.
655611
  Сафонов Э.И. Личная жизнь / Э.И. Сафонов. – М., 1973. – 222с.
655612
  Зощенко М.М. Личная жизнь / М.М. Зощенко. – М, 1977. – 48с.
655613
  Волчкова Л.Н. Личная жизнь : [Текст] / Л.Н. Волчкова. – Москва : Современник, 1987. – 283,2с. – В изд. также : Странники : Рассказы / А. Сельянова. – (Книжка в книжке)
655614
  Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона / Л.О. Красавчикова. – М., 1983. – 160с.
655615
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – М., 1980. – 303с.
655616
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – Ставрополь, 1984. – 302с.
655617
  Михеева С.И. Личная жизнь Степана Силина / С.И. Михеева. – М., 1959. – 463с.
655618
  Канович Григорий Личная жизнь. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1967. – 309 с.
655619
  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов / С.И. Голод. – Л., 1990. – 30с.
655620
  Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. / И.Л. Петрухин. – М., 1989. – 189с.
655621
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Синенко А.И. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
655622
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме / А.И. Синенко. – К., 1974. – 160с.
655623
  Пташко Б.Д. Личная материальная ответственность в процессе социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: / Пташко Б.Д.; КГУ. – Киев, 1973. – 200л. – Бібліогр.:л.173-190
655624
  Сочень Т.С. Личная педагогическая система преподаателя / Т.С. Сочень. – М, 1978. – 39с.
655625
  Черепанова Н.М. Личная репка. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1962. – 51с.
655626
  Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве / А.А. Ерошенко. – М., 1973. – 207с.
655627
  Караулов В.П. Личная собственность в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Караулов В.П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1964. – 24л.
655628
  Садыхова Л.М. Личная собственность в период строительства коммунизма. (На материалах АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Садыхова Л.М.; Азербайдж. ин-т нар. хоз-ва им. Буниат-заде. – Баку, 1969. – 24л.
655629
  Семенюта О.Г. Личная собственность в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенюта О.Г.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
655630
  Владимирский Е.А. Личная собственность в системе производственных отношений социалистического общества / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1974. – 115 с.
655631
  Радаев В.В. Личная собственность в социалистическом обществе / В.В. Радаев. – М, 1963. – 55с.
655632
  Тишкевич Иван Станиславович Личная собственность граждан под охраной закона: Уголовно-правовые аспекты / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 144с.
655633
  Гриценко Ирина Александровна Личная собственность и ее роль в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриценко Ирина Александровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 23л.
655634
  Корниенко В.П. Личная собственность как социалистическое производственное отношение / В.П. Корниенко. – К, 1974. – 213с.
655635
  Владимирский Е.А. Личная собственность как экономическое отношение / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1977. – 151с.
655636
  Балясников А.М. Личная собственность при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Балясников А.М. ; Киевский торгово-экономический ин-т. – Киев, 1970. – 22 с.
655637
  Логвиненко В.К. Личная собственность при переходе к коммунизму. / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Киев, 1971. – 132с.
655638
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Корниенко Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. Кафедра п. – Киев, 1969. – 23 с.
655639
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 590 / Корниенко Н.И.; КГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук .Кафера полит.экономии. – Киев, 1969. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
655640
  Саркисян М.Т. Личная собственность при социализме и основные тенденции ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Саркисян М. Т.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 23л.
655641
  Джулакидзе Ш.Г. Личная собственность семьи колхозника. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Джулакидзе Ш.Г.; Ан Гр.ССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
655642
  Андреев Михаил Александрович Личная собственность, как экономическая форма личных потребностей в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Андреев Михаил Александрович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
655643
   Личните документи като исторически извор. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 384 с.
655644
   Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. – София : "Наука и изкуство", 1987. – 162 с. : ил.
655645
  Гафуров А. Лично-собственные имена в таджикском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гафуров А.; Отд. востоковедения и письм. наследия АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 14л.
655646
  Максимов М.Д. Лично известен. Кинопоэма. / М.Д. Максимов. – М., 1958. – 153с.
655647
  Максимов М.Д. Лично известен. Повесть о товарище Камо. / М.Д. Максимов. – М., 1961. – 159с.
655648
  Суслов В.Н. Лично известны / В.Н. Суслов. – Л, 1986. – 94с.
655649
  Степичев М.И. Лично ответствен / М.И. Степичев. – М., 1986. – 79с.
655650
  Пеунов В.К. Лично ответственен / В.К. Пеунов. – М., 1980. – 239с.
655651
  Харламов С.И. Лично ответственен / С.И. Харламов. – М, 1983. – 72с.
655652
  Анашенков Б.А. Лично причастен / Б.А. Анашенков. – Москва, 1977. – 80с.
655653
   Лично причастны : (Сборник статей). – Харьков : Прапор, 1977. – 158 с.
655654
  Подзорова Н.А. Лично причастны / Н.А. Подзорова. – М : Знание, 1980. – 64 с.
655655
  Медников А.М. Лично причастны / А.М. Медников. – М, 1990. – 318с.
655656
  Цыбин В.Д. Личное время / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 237с.
655657
  Алешин В.С. Личное дело / В.С. Алешин. – Симферополь, 1960. – 173с.
655658
  Блинов Б. Личное дело / Б. Блинов. – М, 1985. – 279с.
655659
   Личное дело №. – М., 1991. – 271с.
655660
  Донских О.А. Личное дело духовной культуры : (размышления о библиотеке) / Олег Альбертович Донских // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека рассматривается как собрание текстов на различных носителях, как место и способ коммуникации с прошлым. В свою очередь, характер коммуникации определяет бытие библиотеки как способа организации духовного опыта человечества. В статье ...
655661
  Донцова Д.А. Личное дело Женщины-кошки : роман. Нежный супруг олигарха : главы из нового романа. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22452-4
655662
  Кравченко В.В. Личное дело следователя Дудникова / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1990. – 206с.
655663
  Щипахина Л.В. Личное дело. / Л.В. Щипахина. – М.Л., 1966. – 63с.
655664
  Маркин Е.Ф. Личное дело. Лирика / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1961. – 120с.
655665
  Феофанов Ю.В. Личное достояние и личное достоинство / Ю.В. Феофанов. – М, 1966. – 199с.
655666
  Левитин Л.И. Личное и общественное / Л.И. Левитин. – Фрунзе, 1982. – 79 с.
655667
  Шолак З. Личное имя и его субститут в творчестве Иво Андрича // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1366
655668
  Васильев А.Н. Личное местоимение / А.Н. Васильев. – Москва, 1955. – 152с.
655669
  Ирошников А.М. Личное мнение / А.М. Ирошников. – М, 1960. – 18с.
655670
   Личное мнение. – М., 1987. – 429с.
655671
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
вып.2. – 1990. – 576с.
655672
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
Вып. 3. – 1990. – 544с.
655673
  Губанов О.С. Личное оружие / О.С. Губанов. – Владивосток, 1985. – 287с.
655674
  Гаврилов П. Личное отношение / П. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1963. – 56 с.
655675
  Киприянов Ю.Н. Личное подворье. / Ю.Н. Киприянов. – Пермь, 1990. – 246с.
655676
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство / Г.И. Шмелев. – М., 1985. – 64с.
655677
  Лысова Л.В. Личное подсобное хозяйство в период развитого социализма (политэкономич. аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лысова Л.В.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 17л.
655678
  Бондарь Тамара Прокофьевна Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондарь Тамара Прокофьевна; МВ и ССО УССР. Ин-т повышения квалификации при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Полтава, 1987. – 19л.
655679
  Бондарь Т.П. Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бондарь Т.П.; МВ и ССО УССР. ИПК обществ. наук при КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра полит.экономии. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.160-177
655680
  Майовец Е.И. Личное подсобное хозяйство в системе производственных отношений агропромышленного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Майовец Е. И.; Львов. ГУ. – Львов, 1986. – 24 с.
655681
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: проблемы и перспективы / З.И. Калугина, Т.П. Антонова. – Новосибирск, 1984. – 190с.
655682
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: Социал. регуляторы и результаты развития / З.И. Калугина. – Новосибирск, 1991. – 238с.
655683
   Личное подсобное хозяйство в условиях пгропромышленной интеграции. – Москва, 1988. – 160 с.
655684
  Пясецкая-Устич Личное подсобное хозяйство и его роль в становлении крестьянского хозяйства на этапе перехода к рыночным отношениям : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Пясецкая-Устич С.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
655685
  Григоровский В.Е. Личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих в СССР. / В.Е. Григоровский, М.А. Алексеев. – Л., 1968. – 100с.
655686
  Белянов В.А. Личное подсобное хозяйство при социализме / В.А. Белянов. – Москва, 1970. – 184с.
655687
  Вилимавичюс Личное подсобное хозяйство при социализме: его место, роль и тенденции развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Вилимавичюс А.-И. С; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 34л.
655688
  Антонова Т.П. Личное подсобное хозяйство сельского населения : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Антонова Т.П.;. – Новосибирск, 1978. – 24л.
655689
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство: возможности и перспективы / Г.И. Шмелев. – М., 1983. – 95с.
655690
  Попова О.Л. Личное подсобное хозяйство: кооперация и интеграция / О.Л. Попова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 79 с.
655691
  Устюкова В.В. Личное подсобное хозяйство: правовой режим имущества. / В.В. Устюкова. – М., 1990. – 123с.
655692
  Ташинева А.С. Личное потрбеление и закономерности его развития в перирод развитого социализма (на матер. колх. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ташинева А. С. ; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1973. – 23 с.
655693
   Личное потребление в механизме воспроизводства населения. – Рига, 1983. – 172с.
655694
  Иванов Ю.М. Личное потребление в прошлом и в настоящем / Ю. Иванов. – Москва : Карпов Е.В., 2015. – 51, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0176-2


  В пр. №1700167 напис: Дар автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 20 / VI 2015. Підпис
655695
  Бондаренко Е.Л. Личное потребление в условиях экономической интеграции стран - членов СЭВ / Е.Л. Бондаренко. – М, 1984. – 112с.
655696
  Федоров В.П. Личное потребление в ФРГ: социальная дифференциация, динамика, структура / В.П. Федоров. – М., 1974. – 183с.
655697
  Рамзес В.Б. Личное потребление в Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1985. – 289с.
655698
  Столяров И.И. Личное потребление и социалистическое воспроизводство / И.И. Столяров. – М., 1983. – 272с.
655699
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма : Дис... канд. эконом.наук: / Полищук Г.Г.;. – К, 1967. – 243л.
655700
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма. (На материалах потребления продуктов питания в Молдав. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Полищук Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
655701
  Середа В.И. Личное потребление как фактор экономического развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Середа В.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
655702
  Середа Валентина Ивановна Личное потребление как фактор экономического развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Середа Валентина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
655703
  Степанова О.М. Личное потребление как фактор экономического роста в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Степанова О.М. ; Киев. торгово-экон. ин-т. – Киев, 1982. – 23 с.
655704
  Чмшкян М.П. Личное потребление населения и некоторые вопросы его дифференциации при социализме (по матер. Арм.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чмшкян М.П.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 18л.
655705
  Шутов И.Н. Личное потребление при социализме. / И.Н. Шутов. – М, 1972. – 294с.
655706
  Школьникова З.П. Личное потребление трудящихся и закономерности его развития на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Школьникова З.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
655707
  Пятакова Ф.С. Личное потребление: региональный анализ и планирование / Ф.С. Пятакова. – Киев, 1984. – 215 с.
655708
  Серышев В. Личное пространство : проза: криминальная драма // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 125-156. – ISSN 0130-6405
655709
  Донцов И.А. Личное самосовершенствование и мораль / И.А. Донцов. – М., 1975. – 64с.
655710
  Богомолова Н.К. Личное согласование в табасаранском языке: концептуализатор и его адресат в структуре ситуации // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 101-124. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена исследованию морфологии, семантики и прагматики глагольных согласовательных показателей в табасаранском языке (нахско-дагестанская семья, Хивский и Табасаранский районы Республики Дагестан) на материале говора сел. Межгюль (Хивский ...
655711
  Рейтман Л.И. Личное страхование в СССР. / Л.И. Рейтман. – М., 1969. – 136с.
655712
  Рейтман Л.И. Личное страхование при социализме. / Л.И. Рейтман. – М., 1982. – 142с.
655713
  Парыгина Н.Д. Личное счастье / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1976. – 286с.
655714
  Геращенко А.И. Личное счастье / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 285с.
655715
  Котов В.П. Личное счастье. / В.П. Котов. – М, 1972. – 126с.
655716
  Сахар Личное тело : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Сахар, аль-Хайдери // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 136-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
655717
  Леонтьев Д.А. Личносное измерение человеческого развития // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0042-8841
655718
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 3. – 2006
655719
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 4. – 2007
655720
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (13). – 2008
655721
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (14). – 2008
655722
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (15). – 2008
655723
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (17). – 2009
655724
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (18). – 2009
655725
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (19). – 2009
655726
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (20). – 2009
655727
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (21). – 2009
655728
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (22). – 2009
655729
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (23). – 2010
655730
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (24). – 2010
655731
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (25). – 2010
655732
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (26). – 2010
655733
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (27). – 2010
655734
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (28). – 2010
655735
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (29). – 2011
655736
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (30). – 2011
655737
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (31). – 2011
655738
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (32). – 2011
655739
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (33). – 2011
655740
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (34). – 2011
655741
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (35). – 2011
655742
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (36). – 2011
655743
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (37). – 2011
655744
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (38). – 2011
655745
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (39). – 2011
655746
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (40). – 2011
655747
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (41). – 2012
655748
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (42). – 2012
655749
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (43). – 2012
655750
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (44). – 2012
655751
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (45). – 2012
655752
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (46). – 2012
655753
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (47). – 2012
655754
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (49). – 2012
655755
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (50). – 2012
655756
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (51). – 2012
655757
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (52). – 2012
655758
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (53). – 2013
655759
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (54). – 2013
655760
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (55). – 2013
655761
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (56). – 2013
655762
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (57). – 2013
655763
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (58). – 2013
655764
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (59). – 2013
655765
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (60). – 2013
655766
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (61). – 2013
655767
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (62). – 2013
655768
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (63). – 2013
655769
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (64). – 2013
655770
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (65). – 2014
655771
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (66). – 2014
655772
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (67). – 2014
655773
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (68). – 2014
655774
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (69). – 2014
655775
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (70). – 2014
655776
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (71). – 2014
655777
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (72). – 2014
655778
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (73). – 2014
655779
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (74). – 2014
655780
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (75). – 2014
655781
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (76). – 2014
655782
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (77). – 2015
655783
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (78). – 2015
655784
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (79). – 2015
655785
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (80). – 2015
655786
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (81). – 2015
655787
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (82). – 2015
655788
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (83). – 2015
655789
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (84). – 2015
655790
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (85). – 2015. – 128 с.
655791
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (86). – 2015. – 128 с.
655792
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11(87). – 2015
655793
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (88). – 2015. – 128 с.
655794
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (89). – 2016. – 128 с.
655795
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (90). – 2016. – 128 с.
655796
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (91). – 2016. – 128 с.
655797
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (92). – 2016. – 128 с.
655798
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (93). – 2016. – 128 с.
655799
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (94). – 2016. – 128 с.
655800
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (95). – 2016. – 128 с.
655801
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (96). – 2016. – 128 с.
655802
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (97). – 2016. – 128 с.
655803
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (98). – 2016. – 128 с.
655804
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (99). – 2016. – 128 с.
655805
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (100). – 2016. – 128 с.
655806
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (101). – 2017. – 128 с.
655807
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (102). – 2017. – 128 с.
655808
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (103). – 2017. – 128 с.
655809
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (104). – 2017. – 128 с.
655810
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (105). – 2017. – 128 с.
655811
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : ТОВ"ПРАЙМ-ПРИНТ", 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (106). – 2017. – 128 с.
655812
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (107). – 2017. – 128 с.
655813
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (108). – 2017. – 128 с.
655814
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (109). – 2017. – 128 с.
655815
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (110). – 2017. – 128 с.
655816
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (111). – 2017. – 128 с.
655817
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (112). – 2017. – 128 с.
655818
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (113 ). – 2018. – 128 с.
655819
  Фрейлих С.И. Личности героя в советском фильме / С.И. Фрейлих. – М, 1976. – 48с.
655820
  Костомаров Н.И. Личности смутного времени. Михаил Скопин-Шуйский, Пожарский, Минин, Сусанин. / Н.И. Костомаров. – 497-527с.
655821
  Дерманова И.Б. Личностная зрелость: к определению психологического содержания / И.Б. Дерманова, В.Р. Манукян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 68-73. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
655822
  Писчиков В.С. Личностная индивидуальность в современном мире: утрата идентичности / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 369-383. – ISSN 2076-7382
655823
  Абульханова К.А. Личностная организация времени жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 93-103. – ISSN 2073-8528
655824
  Ромат Е. Личностная реклама в системе персрнального маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 30-35
655825
  Львова Н Е. Личностная тревожность и выбор стратегий совладания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.45-56. – ISSN 0042-8841
655826
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 1. Власть // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.40-44. – ISSN 2073-9702


  В данной статье в простой и доступной форме излагается оригинальная философская концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Данная, первая, статья посвящена власти
655827
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 2. Управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702


  Излагается оригинальная философ. концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Вторая, статья посвящена управлению
655828
  Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск, 1990. – 559с.
655829
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
655830
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии (Окончание. Начало см.в № 7) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 31-33. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
655831
  Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : Социально-философское исследование / С.И. Подмазин; Мин-во образования и науки Украины. ЗГУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 250с. – ISBN 966-7362-86-8
655832
  Сысоева Е.Ю. Личностно-ориентированные технологии обучения в системе повышения квалификации преподавателей вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются психологические проблемы профессионального развития и обучения преподавателей вуза. Актуализируется необходимость использования личностно-ориентированных технологий в системе повышения квалификации преподавателей вуза. Автор ...
655833
  Халилова Ш.Т. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку - как важнейший фактор формирования нравственной культуры в системе высшего образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 276-278


  У статты розкриті зміст , форми і методи особово-орієнтованого підходу у вченні іноземній мові, як найважливішого чинника формування етичної культури в системі вищої освіти, дані рекомендації по поліпшенню вмісту учбово-виховного процесу
655834
  Калабухова И.В. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранным языкам // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 52-54. – ISSN 1684-2618
655835
  Сидорова Л.В. Личностно-ориентированный подход к самостоятельной работе студентов младших курсов по иностранному языку // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена организации самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Основан личностно-ориентированный подход к организации самостоятельной работы студентов. Предложены цель, принципы, средства ...
655836
  Семакин И.Г. Личностно-ориентированые методики в преподавании информатики в полной средней школе на углубленном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 8 (237). – С. 14-24. – ISSN 0234-0453
655837
  Синягин Ю.В. Личностно-профессиональные факторы успешности карьеры современных государственных служащих // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 226-239
655838
  Каирова Б. Личностно-ценностное измерение культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С.9-12. – ISSN 2073-9702
655839
  Чуприс О.И. Личностно-ценностный аспект осмысления государственного управления // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 158-165. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання формування і визначення ціннісного підходу до системи державного управління. Як основний ціннісний орієнтир для її осмислення автором виділяється особистісний вимір, що виявляється в декількох взаємопов"язаних ...
655840
  Устинова Е.В. Личностно ориентированная парадигма обучения в частной школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема адаптации детей в школьном коллективе с учетом специфических закономерностей личностно ориентированного образования.
655841
  Аргунова М.В. Личностно ориентированные подходы на примере технологии " Чтение и письмо для развития критического мышления " : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-44 : Табл. – ISSN 0016-7207
655842
  Ефимов В.Ф. Личностно ориентированный подход к изучению географии : методика и опыт / В.Ф. Ефимов, М.А. Ульянова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-39. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
655843
  Полани М. Личностное знание / М. Полани. – Москва : Прогресс, 1985. – 344с.
655844
  Героименко В.А. Личностное знание и научное творчество. / В.А. Героименко. – Минск, 1989. – 208с.
655845
  Шутенко А.И. Личностное измерение как императив информатизации образования в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 35-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены дидактические аспекты обеспечения личностной направленности информатизации высшего образования. Показано, что главным ресурсом выступает развитие полноценных коммуникаций, выстраиваемых сообразно личностному измерению образования Examined ...
655846
  Онофрийчук К.А. Личностное начало в развитии философского знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онофрийчук К.А.; КГУ. – К., 1991. – 17л.
655847
  Онофрийчук Елена Анатольевна Личностное начало в развитии философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Онофрийчук Елена Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
655848
  Сергеев А.Н. Личностное развитие обучающихся в сетевых образовательных сообществах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
655849
  Аргунова М.В. Личностноориентированные подходы на примере технологии "Чтение и письмо для развития критического мышления" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
655850
  Героименко В.А. Личностные аспекты применения методологических принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
655851
   Личностные аспекты языкового общения. – Калинин, 1989. – 160с.
655852
  Кириченко О.Н. Личностные детерминанты синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 49-56
655853
  Семакин И.Г. Личностные и метапредметные результаты обучения информатике на профильном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 2 (231). – с. 34-39. – ISSN 0234-0453
655854
  Шаповал Ю.Г. Личностные методы повышения эффективности средств массовой информации / Ю.Г. Шаповал. – К., 1989. – 64с.
655855
  Приходько И.Г. Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – 414-423


  В статье рассматриваются личностные наименования элиты в украинских СМИ. Анализируется воздействующий потенциал прозвищ и их роль в формировании негативного образа представителей высшего эшелона власти. Выявляются тенденции и динамика использования ...
655856
  Демьяненко В.Г. Личностные ориентиры саморазвития и самореализации в процесе образования // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-147
655857
  Бакланова О.Э. Личностные особенности и характер поведения супругов в семейных конфликтах / О.Э. Бакланова, Н.А. Муханова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 48-58. – ISSN 0205-9592
655858
  Скитович А.А. Личностные особенности молодого руководителя, добивающегося успеха в инновационной деятельности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 93-99. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
655859
  Колесник Николай Ильич Личностные факторы становления эстетического отношения : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.04 / Колесник Николай Ильич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1986. – 34л.
655860
  Малых С.Б. Личностные черты и интеллект: взаимосвязи и их природа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.149-160. – ISSN 0042-8841
655861
  Посохова С.Т. Личностный адаптационный синдром в экстремальных условиях профессиональной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C.7-13. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
655862
  Красновский В.Н. Личностный аспект профессиональной деятельности и его вариации // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 66-69
655863
  Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции : [монография] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Лотос, 2009. – 336 с : табл. + Прилож.: с. 314-334. – Библиогр.: с. 299-313. – ISBN 978-5-98704-452-0
655864
  Езова С.А. Личностный и ситуационный подходы к изучению библиотечных явлений // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0130-9765


  Изучение личностных и ситуационных факторов, детерминирующих поведение библиотекарей и читателей.
655865
  Савельева М.Ю. Личностный критерий абсолюта: мифологические аспекты мышленгия Владимира Соловьева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 219-228
655866
  Савельева М.Ю. Личностный критерий Абсолюта: мифологические аспекты мышления Владимира Соловьёва (окончание) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.209-219
655867
   Личностный потенциал работника в условиях интенсификации производства. – Свердловск, 1986. – 151с.
655868
   Личностный потенциал работника:. – М., 1987. – 225с.
655869
  Гуревич П. Личностный рост как проблема молодежи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 30-31, 33-36. – ISSN 0321-0383
655870
   Личность. – М., 1971. – 303с.
655871
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – К., 1987. – 156с.
655872
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – 2-е изд., доп. – К,, 1989. – 173с.
655873
  Рыжова В.Ф. Личность актера / В.Ф. Рыжова. – М., 1978. – 48с.
655874
   Личность в буржуазном обществе:. – Киев, 1988. – 325с.
655875
  Киселев И.Я. Личность в буржуазном трудовом праве / И.Я. Киселев. – М, 1982. – 192с.
655876
  Писчиков В.С. Личность в виртуальной реальности: тенденции изменений в духовном мире / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 205-215. – ISSN 2076-7382
655877
  Лапшин М.А. Личность в литературе / М.А. Лапшин. – М : Московский рабочий, 1973. – 167 с.
655878
  Голдин В.И. Личность в науке: профессор В.С. Волков / В.И. Голдин, Ф.Х. Соколова // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 135-138. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуются жизнь, деятельность и научное наследие видного российского историка, одного из лидеров ленинградской/санктпетербургской научной школы интеллигентоведения профессора В.С. Волкова. Ровно полвека связывают его с Ленинградским ...
655879
   Личность в общественных отношениях. – Казань, 1983. – 78с.
655880
  АнисимоваС.Г Личность в постиндустриальном обществе: транзиция через аномию // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 37-43. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
655881
  Николаева Л.В. Личность в процессе исторического развития / Л.В. Николаева. – Москва, 1963. – 44с.
655882
  Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности : Учебн. пособ. для студ. вузов / В.А. Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с. – ISBN 5-85880-188-9
655883
   Личность в психологическом эксперименте / Петровский А. В. – М., 1973. – 162с.
655884
  Власова Т.Э. Личность в системе бытовых отношений при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Власова Т.Э.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 19л.
655885
  Винокурова С.П. Личность в системе нравственных отношений / С.П. Винокурова. – Минск, 1988. – 107с.
655886
  Иванов С.А. Личность в советском трудовом праве. / С.А. Иванов, Р.З. Лившиц. – М, 1982. – 232с.
655887
  Грищенко Ж.М. Личность в соревновании / Ж.М. Грищенко. – Минск, 1986. – 109с.
655888
  Уманский Я.Н. Личность в социалистическом обществе / Я.Н. Уманский. – Москва, 1947. – 32с.
655889
   Личность в социальном обществе. – М., 1988. – 349с.
655890
  Блудов Ю.М. Личность в спорте : Очерки исследований психологии спортсмена / Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – Москва : Советская Россия, 1987. – 154с.
655891
  Яблокова Е.А. Личность в условиях малой социальной группы. (Философ.-социол. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Яблокова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра философии гуманитарных фак. – Москва, 1969. – 14 с.
655892
  Спасибенко С.Г. Личность в условиях развитого социализма и методологические проблемы эффективности ее формирования : Автореф. дис. ... доктор филос. наук : 09.00.02 / Спасибенко С.Г. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 30 с.
655893
   Личность в ХХ столетии. – М., 1979. – 263с.
655894
  Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – М., 1989. – 303с.
655895
  Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя / А.Г. Ковалев. – Москва : Политиздат, 1983. – 256с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
655896
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1974. – 1974с.
655897
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1979. – 680с.
655898
   Личность Заслуженного профессора Н.С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников / В.Н. Лесовой, А.Н. Клюев, В.А. Ольховский, Н.В. Губин // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 421-427. – ISSN 1993-0917


  "23 декабря 2016 г. исполняется 85 лет со дня смерти ярчайшего представителя харьковской медицинской школы, выдающегося судебного медика и криминалиста, заведующего кафедрой судебной медицины Харьковского медицинского института (ныне - Харьковский ...
655899
  Немчин Т.А. Личность и алкоголизм / Т.А. Немчин, С.В. Цыцарев. – Л., 1989. – 191с.
655900
  Короленко Ц.П. Личность и алкоголь / Ц.П. Короленко, В.Ю. Завьялов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 168с.
655901
  Стегний В.Н. Личность и будущее / В.Н. Стегний. – Красноярск, 1990. – 164с.
655902
  Евлампиев И И. Личность и Бытие: метафизика человека в прозе А. Платонова и ее истоки / И И. Евлампиев, П.М. Колычев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 112-122. – ISSN 0042-8744
655903
  Каменева М.С. Личность и взгляды имама Хомейни // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0869-1908
655904
  Серов Н.К. Личность и время / Н.К. Серов. – Л, 1989. – 255с.
655905
  Рябов Д.Д. Личность и государство : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рябов Д.Д. ; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
655906
  Комарова В.П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира / В.П. Комарова. – Ленинград, 1977. – 224с.
655907
  Нерсесянц В.С. Личность и государство в политико-правовой мысли: (из истории идей). / В.С. Нерсесянц. – М., 1980. – 64с.
655908
  Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. – Москва : НОРМА, 2007. – 384с. – ISBN 978-5-468-00119-6
655909
  Резник А. Личность и гражданское общество: опыт теоретического осмысления // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.68-80
655910
  Холличер В. Личность и гуманизм / В. Холличер. – М., 1981. – 174с.
655911
   Личность и деятельность. – М., 1977. – 123с.
655912
  Могилевский К.И. Личность и деятельность П.А. Столыпина как историографическая проблема / К.И. Могилевский, А К. Соловьев, В.В. Шелохаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 157-167. – ISSN 0042-8779


  Об исследовании жизни и деятельности премьер-министра Российской империи П. А. Столыпина.
655913
  Бережной Н.М. Личность и ее идеалы в социалистическом обществе / Н.М. Бережной. – М, 1972. – 42с.
655914
  Борисов Г.М. Личность и ее образ жизни / Г.М. Борисов. – Л., 1989. – 30с.
655915
  Кобзарь Б.С. Личность и ее становление / Б.С. Кобзарь, М.Г. Тайчинов. – Киев, 1990. – 164с.
655916
  Рыбалка В.В. Личность и ее творческий потенциал в теории потенциальности психики И.П. Манохи // Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 697-702. – ISBN 978-966-485-194-4
655917
  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте : психологическое исследование / Л.И. Божович. – Москва : Просвещение, 1968. – 464 с.
655918
  Беляев Н.А. Личность и законы / Н.А. Беляев, Д.А. Керимов. – Л., 1967. – 48с.
655919
   Личность и коллектив. – Иркутск, 1973. – 199с.
655920
  Подоляк Я.В. Личность и коллектив / Я.В. Подоляк. – Москва, 1989. – 348 с.
655921
   Личность и коллектив в системе отношений управления в социалистическом обществе. – Владимир, 1986. – 107с.
655922
  Крогуис Н.В. Личность и конфликт / Н.В. Крогуис. – Саратов, 1976. – 144с.
655923
  Кей Э. Личность и красота / Э. Кей. – С-Пб. – 236с.
655924
  Черниченко С.В. Личность и международное право / С.В. Черниченко. – М., 1974. – 166с.
655925
   Личность и мировоззрение. – Ташкент, 1985. – 117с.
655926
  Смазнова Ольга Федоровна Личность и миф : (о субъекте мифической речи) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 56-65. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
655927
  Глозман Ж.М. Личность и нарушения общения / Ж.М. Глозман. – М, 1987. – 148с.
655928
   Личность и научно-технический прогресс. – Новосибирск, 1990. – 296с.
655929
  Мясищев В.Н. Личность и неврозы. / В.Н. Мясищев. – Л., 1960. – 427с.
655930
  Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М., 1983. – 271с.
655931
  Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – Изд 2-е, перераб. – М., 1995. – 324с.
655932
  Лившиц Ю.М. Личность и общественный порядок / Ю.М. Лившиц. – Таллин, 1975. – 151с.
655933
   Личность и общество : Сб.статей. – Свердловск : УПИ, 1967. – 168, [3] c.
655934
   Личность и общество. – Калининград
вып.1. – 1972. – 104с.
655935
  Ярошевский Т.М. Личность и общество / Т.М. Ярошевский. – М., 1973. – 544с.
655936
  Тадеуш М Ярошевский Личность и общество / М Ярошевский Тадеуш. – Москва : Прогресс, 1973. – 543с.
655937
  Каратеев В.П. Личность и общество / В.П. Каратеев. – Саратов, 1974. – 68с.
655938
  Николаева Л.В. Личность и общество / Л.В. Николаева. – М., 1976. – 36с.
655939
   Личность и общество. – М., 1982. – 18с.
655940
  Мерлин В.С. Личность и общество / В.С. Мерлин. – Пермь, 1990. – 90с.
655941
  Позинкевич Р.А. Личность и общество : Учебное пособие для студентов высших учебних заведений / Р.А. Позинкевич; МОУ Луцкий госуд.педагог.ин-тут им.Л.Украинки. – Луцьк, 1992. – 149с. – ISBN 5-7707-2575-3
655942
  Корнеев М.Я. Личность и общество в условиях науно-технической революции. / М.Я. Корнеев. – Л., 1978. – 120с.
655943
   Личность и общество в условиях развитого социализма. – Калининград, 1977. – 76с.
655944
   Личность и общество в условиях совершенствования социализма. – Смоленск, 1985. – 159с.
655945
  Павлов В.Л. Личность и общество в философской концепции Вл.Соловьева // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 164-170
655946
  Миллер Р. Личность и общество. / Р. Миллер. – М, 1965. – 295с.
655947
  Тугаринов В.П. Личность и общество. / В.П. Тугаринов. – М., 1965. – 191с.
655948
  Заветный С.А. Личность и общество: проблемы и перспективы управления : монография / С.А. Заветный. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 256с. – Бібліогр.: с. 241-253. – ISBN 978-966-8210-65-5
655949
  Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников / Л.И. Мнацаканян. – М, 1991. – 189с.
655950
  Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1971. – 100с.
655951
  Китов А.И. Личность и перестройка / А.И. Китов. – М., 1990. – 189с.
655952
  Пупков С.В. Личность и позиция преподавателя вуза в условиях гуманизации образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 12-19.
655953
  Шестопал Е.Б. Личность и политика / Е.Б. Шестопал. – М., 1988. – 203с.
655954
  Кочарян А.С. Личность и половая роль : симптокомплекс мускулинности ферминности в норме и патологии / А.С. Кочарян. – Харьков, 1996. – 127с.
655955
  Кочарян Александр Суренович Личность и половая роль : симптомо-комплекс маскулинности (фемининности) в норме и патологии : Дис... докт. психолог.наук: 19.00.04 / Кочарян Александр Суренович; ХГУ. – Харьков, 1996. – 416л. – Бібліогр.:л.361-400
655956
  Орзих М.Ф. Личность и право / М.Ф. Орзих. – М., 1975. – 111с.
655957
  Луковская Д.И. Личность и право в истории правовой мысли // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
655958
   Личность и проблемы коммунистического воспитания. – Воронеж, 1973. – 129с.
655959
   Личность и прогнозирование. – Л., 1985. – 134с.
655960
  Басов М.Я. Личность и профессия / М.Я. Басов. – М.-Л., 1926. – 68с.
655961
  Писманик М.Г. Личность и религия / М.Г. Писманик. – М, 1976. – 152с.
655962
  Романович В.В. Личность и религия / В.В. Романович. – Алма-Ата, 1982. – 72с.
655963
  Лисина Е.А. Личность и ритуал : аспекты взаимодействия // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.36-39. – ISSN 1680-2721
655964
  Горностай П.П. Личность и роль. : ролевой подход в социальной психологии личности / П.П. Горностай;АПН Украины, Ин-т социальной и полит. психологии. – Киев : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-501-060-9
655965
  Езова С. Личность и современность // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-25. – ISSN 0869-4915
655966
  Меграбян А.А. Личность и сознание / А.А. Меграбян. – М, 1978. – 176с.
655967
   Личность и сознание. – Л., 1989. – 152с.
655968
  Марголис Д. Личность и сознание: Перспективы нередуктив. материализма. / Д. Марголис. – М., 1986. – 418с.
655969
  Спасибенко С.Г. Личность и социализм / С.Г. Спасибенко. – М, 1972. – 182с.
655970
   Личность и социальная среда:. – М., 1987. – 162с.
655971
  Азарова Е.Г. Личность и социальное обеспечение в СССР / Е.Г. Азарова, А.Е. Козлов. – Москва, 1983. – 190с.
655972
  Фернхем А. Личность и социальное поведение = Personality and social behaviour / А. Фернхем, П. Хейвен ; [пер. с англ. Н. Мальгина]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 360 с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00037-1
655973
  Бобровский В.С. Личность и социальное прогнозирование / В.С. Бобровский. – Минск, 1977. – 182с.
655974
  Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине / О.Ю. Артемова. – Москва, 1987. – 197с.
655975
  Аркин Е.А. Личность и среда в свете современной биологии / Е.А. Аркин. – Москва, 1924. – 96с.
655976
  Аркин Е.А. Личность и среда в свете современной биологии / Е.А. Аркин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 200 с.
655977
  Андреев Э.М. Личность и творческий труд. (К вопросу о целостности личности и ее формировании) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Андреев Э.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1968. – 17 с.
655978
  Королев П. Личность и творчество / П. Королев. – К. – 17с.
655979
  Рождествин А.С. Личность и творчество Гоголя : с портретом Гоголя и библиографическим указателем важнейших сочинений о его жизни и творчестве / [соч.] А. Рождествина. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1909. – [2], 66 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Начальное обучение, 1909, № 3
655980
  Королев П. Личность и творчество Н.В. Гоголя. – [Киев] : [Тип. 1-ой Киевской арт. печ. дела], 1909. – 17 с. – Без. тит. л. и обл. - Авт. указ в конце статьи. - Отд. оттиск;
655981
   Личность и труд. – М., 1965. – 365с.
655982
  Ахмедли Д.Т. Личность и труд / Д.Т. Ахмедли. – Баку, 1981. – 167с.
655983
  Миронов В.В. Личность и философия // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-16. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена спадщині В.І. Вернадського.
655984
  Осипов И.Д. Личность и цивилизация в философии В.П. Тугаринова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-89. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
655985
  Черкасов П. Личность и эпоха : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 92-96. – ISSN 0131-2227
655986
  Тимофеев В.П. Личность и языковая среда : Учеб. пособие / В.П. Тимофеев. – Шардинск, 1971. – 122с.
655987
   Личность императора // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 2. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
655988
  Черных С.И. Личность как "субъект права" и "субъект образования" в дискурсе социальной философии / С.И. Черных, О.Б. Кравченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 258-263. – ISSN 1811-0916
655989
  Тульчинский Г.Л. Личность как автопроект и бренд : некоторые следствия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.30-50. – ISSN 0235-1188
655990
  Храмова В.Л. Личность как духовный феномен / В.Л. Храмова ; Ин-т гуманитарных исследований. – Киев : Феникс, 2009. – 648 с. – ISBN 978-966-651-700-8
655991
  Балл Г.А. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 167-178
655992
  Гавриленко И.Н. Личность как объект исследования. (Некоторые методологические вопросы анализа) : Дис... на соиск. учен. степени канд. филос.наук: / Гавриленко И.Н.; КГУ. – Киев, 1970. – 205л. – Бібліогр.:л.1-20
655993
  Ширяева Светлана Васильевна Личность как объект социально-политических отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ширяева Светлана Васильевна ; МГУ. – Москва, 1979. – 24 с.
655994
  Катенина Н.В. Личность как основа политико-правовой философии Б.Н. Чичерина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-81. – ISSN 0235-1188
655995
  Трухин И.А. Личность как система идей / И.А. Трухин. – Киев : Поэзия, 2009. – 508 с. – ISBN 966-364-403-6
655996
  Даутов Т.М. Личность как социологическая проблема. / Т.М. Даутов. – Алма-Ата, 1970. – 256с.
655997
   Личность как субъект и объет общественных отношений в условиях развитого социализма. – Рязань, 1983. – 126с.
655998
  Зотов Н.Д. Личность как субъект нравственной активности: природа и становление / Н.Д. Зотов. – Томск, 1984. – 247с.
655999
  Семенов Е.Н. Личность как субьект научного управления при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Семенов Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
656000
  Слободянюк С.С. Личность как ценность. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 128с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,