Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
654001
  Зорина Светлана "Книжная индустрия" - новое издание для профессионалов : [интервью с главным редактором издания "Книжная индустрия" С. Зориной] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 1726-667Х
654002
  Джиго А.А. "Книжная летопись": история, современное состояние, перспективы развития / А.А. Джиго, В.П. Смирнова; В.П. Смирнова // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-22. – ISSN 0869-6020
654003
  Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200
654004
  Чернухін Є. Книжкові зібрання ніжинських греків // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 58-72
654005
  Самойленко С. Книжкові зібрання у Ніжині в ХVІІ - XVIII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.65-69. – ISSN 0869-3595
654006
  Кагамлик С. Книжкові зібрання українських архієреїв ранньомодерного часу в європейському культурному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено склад приватних книжкових українських архієреїв ранньомодерного часу. Встановлено що на формуванні бібліотек значною мірою позначилися європейські культурні впливи, проаналізовано їх характер і специфіку. В статье исследован состав ...
654007
  Нестеренко П. Книжкові знаки Василя Кричевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
654008
   Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна ; передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [2] с. : іл. – 200 років Науковій бібліотеці. - Сер. засн. у 2015 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" : випуск: Музей книги / голов. ред.: І.М. Коваль ; [№ 2]). – ISBN 978-966-297-269-0
654009
  Великодна Г.В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143-151. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто досвід підготовки альбому-каталогу книжкових знаків європейських бібліофілів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічається ...
654010
  Дениско Л.М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско, Ю.К. Рудакова ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 349, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 319-345. – Бібліогр.: с. 281-298 та в тексті. – ISBN 978-966-02-7750-2


  У пр. №1714508 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченка от автора. Подпись. 1.11.2017.
654011
  Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
654012
  Полевщикова Е.В. Книжкові знаки у зібранні Ромуальда Губе у фондах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 159-176. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
654013
  Огар Е.І. Книжкові інтернет-медіа в контексті культурної журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
654014
  Ковальчук Г.І. Книжкові пам"ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г.І. Ковальчук; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т української книги. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – ISBN 966-02-3344-2
654015
   Книжкові пам"ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, Г.В. Великодна, О.В. Полевщикова ; авт. передм.: І.М. Коваль ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 176, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 151-170Сер. засн. у 2008 р. – Бібліогр.: 171-176. – (Серія "Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова"). – ISBN 978-617-689-295-3
654016
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Тетяна Бєлякова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються фонди книжкових пам"яток медичних бібліотек Харкова. Висвітлюється їхній склад, стан збереженості, значення і доступність для широких кіл фахівців. Створення спеціалізованих зібрань, єдиного фонду книжкових пам"яток медичних ...
654017
  Бєлякова Т. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних ВНЗ України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
654018
  Бєлякова Т.В. Книжкові пам"ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються фонди книжкових пам"яток бібліотек медичних НДІ, які є базою для вивчення історії світової й української медицини, підготовки фундаментальних видань з медичної проблематики. Висвітлюються аспекти формування книжкових колекцій, фондів ...
654019
  Шебеліст С. Книжкові пристрасті професора Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 23


  Юрій Волошин - доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка.
654020
  Усманова О.В. Книжкові проекти газети "День" - лабораторія української історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
654021
  Копистинська І.М. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміни в тематичному аспекті національного книговидання на прикладі книжкового ринку "Петрівка" та квадрату "Світ книги". З"ясовано, що протягом років незалежності України на вітчизняному книжковому ринку з"явилися книги різноманітних ...
654022
  Чадюк М. Книжкові скарби нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 9


  "Чим дивує читача Наукова бібліотека України імені В.І. Вернадського."
654023
  Любовець Н. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство / Н. Любовець, В. Попик; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1029-7200
654024
   Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського Академії наук УРСР : короткий огляд. – Київ : [б. в.], 1989. – 83, [5] с.
654025
  Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331
654026
  Іваницька С.Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917-1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-02-7706-9
654027
  Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 25-34. – ISSN 1728-6875
654028
  Дебру Т. Книжконюх (2003) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 104-137. – ISSN 0320-8370
654029
   Книжку молоді!. – Київ : Укркнигоцентр, 1931. – 110 с.
654030
  Лук"яшкоК Книжку японця назвали "найбільш британським романом двадцятого століття" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 81). – С. 14


  Кадзуо Ішігуро отримав Нобелівську премію з літератури.
654031
  Фрис В.Я. Книжна культура в Україні XI–XVI ст.: термінологія і проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 327-339. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
654032
  Щокань Г.П. Книжна лексика староукраїнської літературної мови другої половини XVII - першої чверті XVIII ст.: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 71-78


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття книжної лексики та запропоновано певні додаткові критерії для виділення книжної та вузько книжної лексики староукраїнської літературної мови другої половини ХVІІ - п. чв. ХVІІІ ст. In article ...
654033
  Биківський Л. Книжна справа в Чехословаччині. / Л. Биківський. – К., 1926. – 31с.
654034
  Рихтер В. Книжная витрина / В. Рихтер, Х. Байер. – Москва, 1966. – 112 с.
654035
  Кибрик Е.А. Книжная графика / Е.А. Кибрик. – Ленинград, 1966. – 12 с.
654036
  Озеревская А. Книжная графика : каталог выставки / А. Озеревская, А. Яковлев. – Москва : Советский художник, 1978. – [34] с.
654037
  Лемкуль Ф.В. Книжная графика : каталог выставки произведений / Ф.В. Лемкуль. – Москва : Союз художников РСФСР, 1985. – 50, [6] с.
654038
  Ганнушкин Е. Книжная графика Е. Ганнушкина / Е. Ганнушкин; ред.: Н. Недбаева. – Москва : Советский художник, 1975. – [48] с.
654039
   Книжная графика и плакат Советской Украины. – К., 1960. – 50с.
654040
  Джеладзе В.П. Книжная графика Кабардино-Балкарии / В.П. Джеладзе, В.А. Шлыков. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 144 с.
654041
  Гольцов Д. Книжная графика Советской Молдавии / Д. Гольцов; ред.: А. Сырова. – Кишинев : Полиграфпром, 1969. – 39 с.
654042
  Москаленко Валерий Васильевич Книжная индустрия США на слежбе идеологических интересов американской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Москаленко Валерий Васильевич; МГУ. – М., 1977. – 20л.
654043
  Добрынина Н.Е. Книжная культура - понятие многогранное / Наталья Евгеньевна Добрынина // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 34-46
654044
  Харитоненко Е.И. Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в контексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 277-287


  Одна из фабульных линий романа-антиутопии Т. Толстой «Кысь» демонстрирует противостояние двух социумов – «прежнего» и «нового», обусловленное разным отношением к системе ценностей книжной культуры. Этот конфликт восходит к романам «Игра в бисер» Г. ...
654045
  Ермолаева М.А. Книжная культура России и Беларуси: комплексные исследования в контексте культурного взаимодействия // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-39
654046
   Книжная культура Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма. – Новосибирск, 1987. – 170с.
654047
   Книжная культура: теоретический аспект // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2007. – Вип. 3 (35) : Книжная культура: современное состояние и тенденции развития. – С. 10-25.
654048
   Книжная кунсткамера Евгения Жаркова : рукописи, книги, экслибрисы, открытки : выставка в Феодосийском музее древностей, 26 дек. 2010 г. - 24 янв. 2011 г. : к 25-летию собирателя / Феодосийский музей древностей ; [сост., текст: Е. Жарков]. – Киев : Болеро, 2011. – 125, [3] с. : ил. – Имен. указ.: с. 101-108. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-02-9
654049
  Смирнов-Сокольский Книжная лавка А.Ф. Смирдина / Смирнов-Сокольский. – М., 1957. – 80с.
654050
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1979. – 510 с.
654051
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади / Н. Кальма. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
654052
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1968. – 672 с.
654053
  Кальма Н. Книжная лавка близ площади Этуаль / Н. Кальма. – Свердловск : Средне-Уральское кн. издательство, 1977. – 303 с.
654054
   Книжная лавка писателей. 1932-1957. – М., 1957. – 92с.
654055
  Куликова Нонна Александровна Книжная лексика современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куликова Нонна Александровна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 15л.
654056
  Машкова Наталья Книжная лепота : Магия книги // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 60 : Іл. – ISSN 1818-2968
654057
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1995
654058
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1995
654059
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1995
654060
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1995
654061
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 1996
654062
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 1996
654063
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1996
654064
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 1996
654065
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1997
654066
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1997
654067
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1997
654068
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1997
654069
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1998
654070
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1998
654071
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1998
654072
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1998
654073
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 1999
654074
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 1999
654075
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 1999
654076
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 1999
654077
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2000
654078
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2000
654079
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2000
654080
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2000
654081
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2001
654082
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2001
654083
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2002
654084
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2002
654085
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2002
654086
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-52. – 2002
654087
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2003
654088
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2003
654089
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 27-39. – 2003
654090
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 40-52. – 2003
654091
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 1-13. – 2004
654092
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва. – ISSN 0869-5970
№ 14-26. – 2004
654093
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 27-39. – 2004
654094
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40/52. – 2004
654095
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 1-13. – 2005
654096
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 14/26. – 2005
654097
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 27/39. – 2005
654098
   Книжная летопись /вспомогательные указатели/. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл". – ISSN 0869-5962
№ 40-52, за 2004. – 2005
654099
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1995
654100
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1995
654101
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1995
654102
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1995
654103
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1995
654104
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1995
654105
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1995
654106
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1995
654107
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1995
654108
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1995
654109
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1995
654110
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1995
654111
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1995
654112
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1995
654113
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1995
654114
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1995
654115
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1995
654116
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1995
654117
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1995
654118
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1995
654119
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1995
654120
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1995
654121
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1995
654122
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1995
654123
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1995
654124
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1995
654125
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1995
654126
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1995
654127
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1995
654128
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1995
654129
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1995
654130
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1995
654131
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1995
654132
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1995
654133
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1995
654134
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1995
654135
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1995
654136
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1995
654137
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1995
654138
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1995
654139
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1995
654140
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1995
654141
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1995
654142
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1995
654143
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1995
654144
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1995
654145
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1995
654146
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1995
654147
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1995
654148
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1995
654149
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1995
654150
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1995
654151
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1996
654152
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1996
654153
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1996
654154
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1996
654155
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1996
654156
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1996
654157
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1996
654158
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1996
654159
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1996
654160
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1996
654161
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1996
654162
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1996
654163
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1996
654164
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1996
654165
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1996
654166
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1996
654167
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1996
654168
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1996
654169
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1996
654170
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1996
654171
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1996
654172
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1996
654173
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1996
654174
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1996
654175
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1996
654176
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1996
654177
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1997
654178
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1997
654179
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1997
654180
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1997
654181
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1997
654182
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1997
654183
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1997
654184
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1997
654185
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1997
654186
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1997
654187
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1997
654188
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1997
654189
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1997
654190
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1997
654191
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1997
654192
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1997
654193
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1997
654194
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1997
654195
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1997
654196
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1997
654197
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1997
654198
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1997
654199
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1997
654200
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1997
654201
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1997
654202
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1997
654203
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1997
654204
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1997
654205
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1997
654206
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1997
654207
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1997
654208
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1997
654209
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1997
654210
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1997
654211
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1997
654212
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1997
654213
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1997
654214
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1997
654215
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1997
654216
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1997
654217
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1997
654218
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1997
654219
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1997
654220
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1997
654221
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1997
654222
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1997
654223
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1998
654224
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1998
654225
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1998
654226
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1998
654227
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1998
654228
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1998
654229
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1998
654230
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1998
654231
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1998
654232
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1998
654233
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1998
654234
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1998
654235
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1998
654236
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1998
654237
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1998
654238
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1998
654239
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1998
654240
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1998
654241
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1998
654242
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1998
654243
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1998
654244
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1998
654245
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1998
654246
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1998
654247
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1998
654248
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1998
654249
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1998
654250
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1998
654251
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1998
654252
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1998
654253
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1998
654254
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1998
654255
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1998
654256
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1998
654257
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1998
654258
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1998
654259
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1998
654260
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1998
654261
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1998
654262
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1998
654263
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1998
654264
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1998
654265
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1998
654266
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1998
654267
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1998
654268
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1998
654269
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1998
654270
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1998
654271
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1998
654272
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1998
654273
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1998
654274
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1998
654275
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 1999
654276
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 1999
654277
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 1999
654278
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 1999
654279
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 1999
654280
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 1999
654281
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 1999
654282
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 1999
654283
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 1999
654284
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 1999
654285
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 1999
654286
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 1999
654287
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 1999
654288
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 1999
654289
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 1999
654290
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 1999
654291
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 1999
654292
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 1999
654293
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 1999
654294
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 1999
654295
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 1999
654296
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 1999
654297
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 1999
654298
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 1999
654299
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 1999
654300
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 1999
654301
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 1999
654302
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 1999
654303
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 1999
654304
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 1999
654305
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 1999
654306
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 1999
654307
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 1999
654308
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 1999
654309
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 1999
654310
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 1999
654311
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 1999
654312
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 1999
654313
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 1999
654314
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 1999
654315
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 1999
654316
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 1999
654317
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 1999
654318
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 1999
654319
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 1999
654320
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 1999
654321
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 1999
654322
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 1999
654323
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 1999
654324
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 1999
654325
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 1999
654326
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 1999
654327
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2000
654328
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2000
654329
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2000
654330
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2000
654331
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2000
654332
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2000
654333
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2000
654334
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2000
654335
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2000
654336
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2000
654337
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2000
654338
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2000
654339
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2000
654340
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2000
654341
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2000
654342
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2000
654343
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2000
654344
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2000
654345
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2000
654346
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2000
654347
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2000
654348
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2000
654349
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2000
654350
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2000
654351
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2000
654352
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2000
654353
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2000
654354
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2000
654355
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2000
654356
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2000
654357
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2000
654358
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2000
654359
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2000
654360
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2000
654361
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2000
654362
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2000
654363
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2000
654364
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2000
654365
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2000
654366
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2000
654367
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2000
654368
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2000
654369
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2000
654370
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2000
654371
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2000
654372
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2000
654373
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2000
654374
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2000
654375
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2000
654376
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2000
654377
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиографический указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2000
654378
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2001
654379
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2001
654380
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2001
654381
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2001
654382
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2001
654383
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2001
654384
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2001
654385
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2001
654386
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2001
654387
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2001
654388
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2001
654389
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2001
654390
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2001
654391
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2001
654392
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2001
654393
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2001
654394
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2001
654395
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2001
654396
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2001
654397
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2001
654398
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2001
654399
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2001
654400
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23 В двух частях. Ч 1. Ч. 2. – 2001
654401
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24 В двух частях Ч.1. Ч. 2. – 2001
654402
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25 В двух частях.Ч.1. Ч. 2. – 2001
654403
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2001
654404
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2001
654405
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2001
654406
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2001
654407
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2001
654408
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2001
654409
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2001
654410
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2001
654411
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2001
654412
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2001
654413
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2001
654414
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2001
654415
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2001
654416
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2001
654417
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2001
654418
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2001
654419
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2001
654420
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2001
654421
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2001
654422
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2001
654423
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2001
654424
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2001
654425
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2001
654426
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2001
654427
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2001
654428
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2001
654429
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2001
654430
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2002
654431
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2, ч.1. – 2002
654432
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3, ч.1. – 2002
654433
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4, ч.1. – 2002
654434
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5, ч. 1. Ч. 2. – 2002
654435
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2002
654436
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2002
654437
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8, ч. 1. – 2002
654438
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2002
654439
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2002
654440
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2002
654441
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2002
654442
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2002
654443
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2002
654444
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2002
654445
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2002
654446
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2002
654447
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2002
654448
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2002
654449
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2002
654450
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2002
654451
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2002
654452
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2002
654453
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2002
654454
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2002
654455
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2002
654456
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2002
654457
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2002
654458
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2002
654459
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2002
654460
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2002
654461
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2002
654462
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2002
654463
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2002
654464
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2002
654465
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2002
654466
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2002
654467
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2002
654468
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2002
654469
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2002
654470
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2002
654471
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2002
654472
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2002
654473
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2003
654474
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2003
654475
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2003
654476
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2003
654477
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2003
654478
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2003
654479
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2003
654480
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2003
654481
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2003
654482
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2003
654483
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2003
654484
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2003
654485
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2003
654486
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2003
654487
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2003
654488
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2003
654489
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2003
654490
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2003
654491
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2003
654492
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2003
654493
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2003
654494
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2003
654495
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2003
654496
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2003
654497
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2003
654498
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2003
654499
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2003
654500
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2003
654501
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2003
654502
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2003
654503
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2003
654504
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2003
654505
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2003
654506
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2003
654507
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2003
654508
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2003
654509
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2003
654510
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2003
654511
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2003
654512
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2003
654513
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2003
654514
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2003
654515
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2003
654516
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2003
654517
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2003
654518
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2003
654519
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2003
654520
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2003
654521
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2003
654522
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2003
654523
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2003
654524
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2004
654525
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2004
654526
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2004
654527
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2004
654528
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2004
654529
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2004
654530
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2004
654531
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2004
654532
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2004
654533
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2004
654534
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2004
654535
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2004
654536
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2004
654537
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2004
654538
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2004
654539
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2004
654540
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2004
654541
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2004
654542
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2004
654543
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2004
654544
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2004
654545
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2004
654546
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2004
654547
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2004
654548
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2004
654549
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2004
654550
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2004
654551
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2004
654552
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2004
654553
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2004
654554
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2004
654555
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2004
654556
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2004
654557
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2004
654558
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2004
654559
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2004
654560
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2004
654561
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2004
654562
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2004
654563
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2004
654564
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2004
654565
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2004
654566
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2004
654567
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2004
654568
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2004
654569
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2004
654570
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2004
654571
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2004
654572
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2004
654573
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2004
654574
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2004
654575
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2004
654576
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2005
654577
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2005
654578
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2005
654579
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2005
654580
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2005
654581
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2005
654582
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2005
654583
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2005
654584
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2005
654585
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2005
654586
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2005
654587
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2005
654588
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2005
654589
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2005
654590
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2005
654591
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2005
654592
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2005
654593
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2005
654594
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2005
654595
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2005
654596
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2005
654597
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2005
654598
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2005
654599
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2005
654600
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2005
654601
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2005
654602
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2005
654603
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2005
654604
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2005
654605
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2005
654606
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2005
654607
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2005
654608
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2005
654609
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2005
654610
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2005
654611
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2005
654612
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2005
654613
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2005
654614
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2005
654615
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2005
654616
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2005
654617
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2005
654618
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2005
654619
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2005
654620
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2005
654621
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2005
654622
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2005
654623
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2005
654624
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2005
654625
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2005
654626
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2005
654627
   Книжная летопись /Основной выпуск/. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2005
654628
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2006
654629
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2006
654630
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2006
654631
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2006
654632
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2006
654633
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2006
654634
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2006
654635
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2006
654636
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2006
654637
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2006
654638
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2006
654639
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2006
654640
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интэрнэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2006
654641
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2006
654642
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2006
654643
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2006
654644
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2006
654645
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2006
654646
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2006
654647
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Итернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2006
654648
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2006
654649
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2006
654650
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2006
654651
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2006
654652
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2006
654653
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2006
654654
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2006
654655
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2006
654656
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2006
654657
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2006
654658
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2006
654659
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2006
654660
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2006
654661
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2006
654662
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2006
654663
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2006
654664
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2006
654665
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2006
654666
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2006
654667
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2006
654668
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2006
654669
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2006
654670
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2006
654671
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2006
654672
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2006
654673
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2006
654674
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2006
654675
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2006
654676
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2006
654677
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2006
654678
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2006
654679
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2006
654680
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654681
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654682
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654683
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654684
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654685
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654686
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654687
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654688
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654689
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654690
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654691
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654692
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654693
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654694
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654695
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654696
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654697
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654698
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654699
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654700
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654701
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654702
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654703
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654704
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654705
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654706
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654707
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654708
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654709
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654710
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654711
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654712
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654713
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654714
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654715
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654716
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654717
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654718
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654719
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654720
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654721
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654722
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654723
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654724
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654725
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : Гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654726
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654727
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654728
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654729
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654730
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654731
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели)
654732
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654733
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654734
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654735
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654736
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654737
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654738
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654739
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654740
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654741
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654742
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654743
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654744
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654745
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654746
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654747
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654748
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654749
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654750
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654751
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654752
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654753
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654754
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654755
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654756
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654757
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654758
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654759
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654760
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654761
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654762
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654763
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654764
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654765
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654766
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654767
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654768
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654769
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654770
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654771
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654772
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654773
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654774
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654775
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654776
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654777
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654778
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654779
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654780
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654781
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654782
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654783
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654784
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654785
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654786
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654787
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654788
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654789
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654790
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654791
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654792
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654793
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654794
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654795
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654796
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654797
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654798
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654799
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654800
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654801
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654802
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654803
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654804
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654805
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654806
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654807
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654808
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654809
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654810
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654811
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654812
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654813
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654814
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654815
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654816
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654817
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654818
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654819
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654820
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654821
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654822
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654823
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654824
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654825
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654826
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654827
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654828
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654829
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654830
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654831
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654832
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654833
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654834
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654835
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654836
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654837
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654838
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654839
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654840
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654841
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654842
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654843
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654844
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654845
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654846
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654847
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654848
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654849
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654850
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654851
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654852
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654853
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654854
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654855
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654856
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654857
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654858
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654859
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654860
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654861
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654862
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654863
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654864
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654865
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654866
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654867
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654868
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654869
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654870
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654871
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654872
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654873
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654874
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654875
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654876
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654877
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654878
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654879
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654880
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654881
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654882
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654883
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654884
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654885
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654886
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654887
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654888
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 1. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654889
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 2. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654890
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 3. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654891
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 4. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654892
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 5. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654893
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 6. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654894
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 7. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654895
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 8. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654896
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 9. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654897
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 10. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654898
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 11. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654899
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 12. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654900
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654901
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 14. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654902
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 15. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654903
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 16. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654904
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 17. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654905
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 18. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654906
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 19. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654907
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 20. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654908
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 21. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654909
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 22. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654910
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 23. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654911
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 24. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654912
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 25. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654913
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 26. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654914
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 27. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654915
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 28. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654916
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 29. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654917
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 30. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654918
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 31. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654919
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 32. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654920
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 33. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654921
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 34. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654922
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 35. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654923
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 36. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654924
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 37. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654925
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 38. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654926
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654927
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 40. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654928
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 41. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654929
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 42. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654930
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 43. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654931
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 44. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654932
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 45. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654933
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 46. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654934
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 47. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654935
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 48. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654936
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 49. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654937
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : гос. библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 50. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654938
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиогр. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 51. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654939
   Книжная летопись /Основной выпуск/ : государственный библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
№ 52. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654940
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1994 г. – 1995
654941
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1995. – 1996
654942
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1996 год. – 1997
654943
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1997. – 1998
654944
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1998 г. – 1999
654945
   Книжная летопись /указатель серий/. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 1999 г. – 2000
654946
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2006
654947
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2006
654948
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2006
654949
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл", 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52. – 2006
654950
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654951
   Книжная летопись Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2006. – 2007
654952
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654953
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654954
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654955
   Книжная летопись Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2008. – 2009. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
654956
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654957
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2007. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654958
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2007. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654959
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654960
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654961
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654962
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
654963
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
654964
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39 за 2010 год. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск +2указателя)
654965
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2009. – 2010. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
654966
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 1/13. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654967
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 14/26. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654968
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 27/39. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654969
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2010. – 2011. – цена комплекта (основной выпуск + указатели
654970
   Книжная летопись. Вспомогательные указатели / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
№ 40/52 за 2011. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654971
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва
за 2000 г. – 2001, ISSN №0869-5989
654972
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.1. – 2003
654973
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.2. – 2003
654974
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2002 г. в трёх частях, ч.3. – 2003
654975
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.3. – 2004
654976
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.2. – 2004
654977
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2003 г. в трёх частях, ч.1. – 2004
654978
   Книжная летопись. Указатель серий. – Москва. – ISSN 0869-5989
за 2004г.в 3-х ч,ч.1. – 2005
654979
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва. – ISSN 0869-5989
2004 г., ч. 2. – 2005
654980
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч. 1. – 2006
654981
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интэрнэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч. 2. – 2006
654982
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2005 г., ч..3. – 2006
654983
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 1. – 2007
654984
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 2. – 2007
654985
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2006 г., ч. 3. – 2007
654986
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 1. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654987
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 2. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654988
   Книжная летопись. Указатель серий : В 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2007 г., ч. 3. – 2008. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654989
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 1. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654990
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 2. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654991
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2008 г., ч. 3. – 2009. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654992
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 1. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654993
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 3. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654994
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2009 г., ч. 2. – 2010. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654995
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 1. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654996
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 2. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654997
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2010 г., ч. 3. – 2011. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654998
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 1. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
654999
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 2. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
655000
   Книжная летопись. Указатель серий : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
2011 г., ч. 3. – 2012. – указана цена комплекта (основной выпуск + указатели
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,