Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
654001
  Сулейманова Ф.К. "Люсьен Левен" Стендаля / Ф.К. Сулейманова. – Ташкент, 1962. – 141с.
654002
   "Люфтганза" наращивает объемы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
654003
   "Люфтганза": украинские перспективы : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 26-29 : Фото
654004
  Зубко Роман "Львиная" доля : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 92-97 : Фото
654005
  Зоткин А.А. "Львы" и "лисы" украинской политики. О властвующей элите / А.А. Зоткин ; НАНУ, Ин-т социологии. – Киев : Наукова думка, 2010. – 344 с. – (Проект " Наукова книга - 2010 " (молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-0914-3
654006
  Кривов"язюк І.В. "Льодовиковий період" економічного зростання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 29-34. – ISSN 1993-6788
654007
  Джулай А. "М"яка революція Тетчер", або Як одній небідній жінці вдалося змусити стати заможними мільйони співгромадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 травня (№ 79). – С. 9
654008
  Ключковська І. "М"яка сила" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До дня писемності мови. Українська мова у світі.
654009
  Гавриленко І.І. "М"яка сила" в зовнішній політиці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 522-530
654010
  Капітоненко М.Г. "М"яка сила" у сучасній світовій політиці: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 20-29


  The article critically assesses the concept of soft power; defines its key features and ways of implying. It also stresses how important it is to understand the power of ideas and norms in current world politics. Analyzed through the lenses of social ...
654011
  Годлевський М. "М"яка сила" як засіб зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються зміни у зовнішій політиці США за адміністрації Барака Обами. Головний акцент спрямовується на використання "м"якої сили" як одного з ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу країни. В статье рассматриваются ...
654012
  Загребельний О.В. "М"яка сила" як інструмент реалізації політики держави // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 167-169
654013
  Дубов Д. "М"яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-159
654014
  Бєлоусова Н.Б. "М"яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 148-151


  У статті досліджується значення "м"якої" сили у загальному владному балансі кожної держави, розглядається історичний досвід застосування "м"якої" сили в СРСР та ресурси "м"якого" впливу європейських країн. In the article a concept "soft power" and ...
654015
  Піскорська Г.А. "М"яке домінування" та розумна сила" у геополітичному вимірі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80-82
654016
  Іншин М.І. "М"яке" право і міжнародні організації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 173-179


  Статтю присвячено нормам "м"якого" права в рамках міжнародних організацій. Автор досліджує виникнення "м"якого" права та його застосування в сучасних міжнародних відносинах.
654017
  Піскорська Г.А. "М"який вплив" політичного іміджу України у міжнародних відносинах (на прикладі Польші) / Г.А. Піскорська, О.В. Шевченко // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 95-107. – ISBN 978-83-7784-784-8
654018
  Гладкова Т.Л. "М"які" правові інструменти в системі законодавства Євросоюзу та їх особливе значення у законотворчому процесі в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 2220-1394
654019
  Наєнко М. "М"ятежний геній" літератури і жертва комуністичного божевілля // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 153-162. – ISSN 0131-2561


  21 листопада 2009 р. виповнилося 70 років літературному критикові, проф. КНУТШ Михайлові Наєнку.
654020
  Кавун Л. "М"ятежні" романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ : монографія / Лідія Кавун : [наук. ред. М.К.Наєнко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 966-8756-51-7
654021
  Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На підставі комплексу джерел - епістолярію, спогадів та преси проаналізовано особливості літературних конфліктів 1908 та 1911 рр. щодо ЛНВ та полеміки його редактора М. Грушевського з опонентами в українській пресі. On the base of the sources complex ...
654022
   "М.Горький і Україна".. – К, 1968. – 32с.
654023
  Білошапка В.А. «М"які» важелі організаційного дизайну управлінської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 101-106. – ISSN 1993-6788
654024
  Григор"єва О.О. Люмінесцентна діагностика функціонального стану рослин // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2013. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 2077-4893


  Проаналізовано основні методи досліджень функціонального стану рослин за люмінісцентними показниками, суть яких полягає у реєстрації змін оптичних властивостей хлорофілу
654025
  Московець С.М. Люмінесцентна мікроскопія у фітовірусології / С.М. Московець, І.П. Жук. – К, 1974. – 72с.
654026
   Люмінесцентне визначення води в ацетонітрилі З 6-хлоро-2-(4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-оном / І.О. Журба, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 210
654027
   Люмінесцентне визначення оксалату за допомогою індикаторної системи цирконій-морин / В.С. Сушко, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 245
654028
  Шишловський О.А. Люмінесцентний анализ / О.А. Шишловський. – Київ, 1939. – с.
654029
   Люмінесцентний контроль впливу мікрохвильового випромінювання на зелені водорості / О.О. Григор"єва, О.В. Вакуленко, О.І. Даценко, М.А. Березовська // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 1. – С. 102-111. – ISSN 0375-8990
654030
   Люмінесцентні властивості 2-(9Н-флуорен-9-ІЛ)-бурштинової кислоти / К.С. Краснопольська, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець, Т.В. Матвіюк, З.В. Войтенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217
654031
  Кудрявцев В.Ю. Люмінесцентні властивості боратних стекол, активованих іонами міді Cu+ / В.Ю. Кудрявцев, О.В. Скіпа, С.М. Яблочков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджено при кімнатній температурі спектри люмінесценції та її збудження натрійхлоридних боратних стекол, активованих іонами Cu+ з метою вивчення процесів комплексоутворення. Збільшення концентрації хлору зумовлює трансформацію спектра люмінесценції ...
654032
  Діаб Муфід Люмінесцентно-кінетичні властивості монокристалів вольфрамату кадмію з домішками рідкісноземельних елементів : 01.04.05: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Діаб Муфід; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 157л. – Бібліогр.: С. 147-157
654033
  Діаб М. Люмінесцентно-кінетичні властивості монокристалів вольфрамату кадмію з домішками рідкісноземельних елементів. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.05 / Діаб М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
654034
  Неділько Сергій Герасимович Люмінесценція власних та домішкових дефектів в діелектиричних гетеродесмічних оксидних кристалах : Дис... доктора фізико-математ.наук: 01.04.05 / Неділько Сергій Герасимович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 312л. – Бібліогр.:л.292-312
654035
  Неділько Сергій Герасимович Люмінесценція власних та домішкових дефектів з діелектричних гетеродесмічних оксидних кристалах : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Неділько Сергій Герасимович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36л.
654036
   Люмінесценція інфікованих вірусом тютюнової мозаїки протопластів тютюну в синьо-зеленій області спектра / С С. Кир"яченко, КомпанецьТ.А, В.П. Поліщук, А.Л. Бойко, Т.М. Шадчина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено вплив ВТМ на структуру синьо-зеленої люмінесценції протопластів тютюну. Її компоненти є по-різному чутливими до дії вірусу та тривалості культивування. Встановлено, що стресовий стан, викликаний ВТН, можна ідентифікувати за зниженням ...
654037
   Люмінесценція іонів свинцю в боратному склі, опроміненному [гамма]-променями та ультрафіолетовим лазерним випромінюванням / Б.А. Охріменко, С.Є. Зеленський, С.М. Яблочков, Н.М. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив [гамма]-опромінення та опромінення потужним ультрафіолетовим лазерним випромінюванням на фотолюмінесценцію домішок іонів свинцю в боратному склі. Виявлено, що обидва застосовані типи іонізуючого опромінення призводять до виникнення ...
654038
  Кононенко Ю.Т. Люмінесценція молекулярного кисню в порошках та розчинах полівінілкарбазолу (ПВК) / Ю.Т. Кононенко, В.М. Ящук, Т.Ю. Огульчанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 347-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Люмінесценція кисню в [пі]-електронмістких полімерах досліджена методами часової спектроскопії. Підтверджено, що саме вільні молекули О[нижній індекс 2] (не зв"язані з хромофорами карбазолу) є пастками для Т-екситонів в таких полімерах. Максимум полоси ...
654039
  Вакуленко О.В. Люмінесценція напівпровідників : навчальний посібник / О.В. Вакуленко, О.І. Даценко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл. – Додатки: с. 211-222. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-439-462-5
654040
  Бартицька Наталія Євгенівна Люмінесценція оксидних стекол, Активованих ртутеподібними та рідкісноземельними іонами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.наук : 01.04.05 / Бартицька Наталія Євгенівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
654041
  Бартницька Н.Є. Люмінесценція оксидних стекол, активованих ртутеподібними та рідкісноземельніми іонами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Бартницька Н.Є.; МО України, КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 222л. – Бібліогр.:л.198-212
654042
   Люмінесценція похідних ароматичних анілідів флуореніл-бурштинової кислоти / М.Б. Курась, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець, Т.В. Матвіюк, ВойтенкоЗ.В // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 221
654043
  Дегода В.Я. Люмінесценція фібрилярних біополімерів (волосся людини) / В.Я. Дегода, Я.П. Когут, О.С. Свечнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано, що спектри фотолюмінесценції (ФЛ) фібрилярних біополімерів (ФБП) (волосся людини) мають форму широкої смуги з максимумом у області [лямбда приблизно дорівнює] 440 нм. Аналізуючи залежності інтенсивності ФЛ ФБП від інтенсивності збуджуючого ...
654044
  Шишловський О.А. Люміномікроскопічні методи дослідження / О.А. Шишловський. – Київ, 1940. – [5] с. – Окр. відбиток : Фізичні записки, т. 8, вип. 2, 1940
654045
  Довгич В. Люмпенізація=лепенізація? // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 15. – С.34-35.


  Президентські вибори у Франції
654046
  Колесса О. Люнарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром / Написав Олександер Колесса. – У Львові : [Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; [ З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1930. – 17 с. – Прим. № 37835 дефектний, без обкл. та тит. стор.


  Український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч та член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка Олександр Колесса проводить вивчення української колядки через призму європейських дослідників міфології. Розглядається астральна ...
654047
  Франковский Е.С. Люпин на зеленое удобрение / Е.С. Франковский. – М, 1948. – 72с.
654048
  Доброхлеб И.Ф. Люпин на семена, корм и зеленое удобрение / И.Ф. Доброхлеб. – Москва, 1958. – 56 с.
654049
  Прянишников Д.Н. Люпин, фосфорит и зола в безнавозном хозяйстве севера / Д.Н. Прянишников. – М., 1919. – 18с.
654050
  Либкинд Б.М. Люпин. / Б.М. Либкинд. – Л., 1931. – 164с.
654051
  Алексеев Е.К. Люпины, сераделла и минеральные удобрения в посевах Новозыбковой опытной станции : Краткий отчет об опытах и наблюдениях станции за 1917-1919 гг. / Е.К. Алексеев. – Новозыбков : Гомпечать, 1922. – 146с.
654052
  Асанов Н.А. Люсенька и ее соседи / Н.А. Асанов. – Москва, 1957. – 47с.
654053
  Шоу И. Люси Краун / И. Шоу. – Барнаул, 1990. – 240с.
654054
  Шоу И. Люси Краун / И. Шоу. – Москва, 1991. – 284с.
654055
  Джохансон Д. Люси: истоки рода человеческого / Д. Джохансон, М. Иди. – М., 1984. – 295с.
654056
  Петропавловская Л.И. Люсик Лисинова / Л.И. Петропавловская. – М., 1968. – 143с.
654057
  Снігірьов І.Т. Люстерко / І.Т. Снігірьов. – Київ, 1935. – 100 с.
654058
  Кочевський В.В. Люстерко : вірші / В.В. Кочевський. – Київ : Веселка, 1993. – 32 с.
654059
  Дяченко О.В. Люстра з сарматських поховань у Північному Причорномор"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 124-125. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено класифікації люстер із сарматських поховань ІІ ст. до н. е. - ІІІ ст. н. е. у Північному Причорномор"ї. Розглянуто проблеми хронології побутування цих виробів та приведено аналогії з особливостями поховань з люстрами в Азіатській ...
654060
  Яцек Олещик Люстрация / Яцек Олещик, Павел Осик, Миколай Петшак // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 39-47. – ISSN 1812-7126
654061
  Козуб Т. Люстрация дошла до школ и университетов / Т. Козуб, О. Адаменко // Вести. – Киев, 2014. – 12 ноября (№ 206). – С. 4


  Украинцы жалуются на преподавателей вузов, учителей и милиционеров, которых обвиняют в симпатиях к сепаратистам и Антимайдану. Завкафедрой социальных структур и отношений КНУ имени Тараса Шевченка Ольга Куценко прокомментировала ситуацию вокруг ...
654062
  Нисневич Ю.А. Люстрация как инструмент противодействия коррупции / Ю.А. Нисневич, П. Рожич // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 109-130. – ISSN 0321-2017
654063
  Овчаренко О.М. Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 145-158. – ISSN 2079-6242
654064
  Павленко С.О. Люстрація в сучасній Україні: проблеми та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 101-102
654065
  Денисюк С.Г. Люстрація в Україні: політико-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 41-46. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
654066
  Майборода Р. Люстрація королівщин Руського, Белзького і Волинського воєводств 1616 року та її архівна доля // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 352-365. – ISBN 5-7702-0821-X
654067
  Бутовченко К. Люстрація по-американськи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Про юридичний аспект банкінгу в контексті FATCA ".
654068
  Ревко І. Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-28-6
654069
  Шевчук С. Люстрація та ретроактивна справедливість: європейські стандарти захисту прав людини при переході до демократичного правління // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-81
654070
  Порайко А.М. Люстрація як демократична система захисту державного управління від бюрократизму та корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 148-153. – ISSN 2220-1394
654071
  Антонович М. Люстрація як один із шляхів боротьби з корупцією // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 138-141.
654072
  Стогова О.В. Люстрація як передумова ефективної боротьби з корупцією // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 167-177. – ISSN 2411-7587
654073
  Миколенко О. Люстрація як правовий засіб очищення влади: правова природа та проблеми реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
654074
  Малкіна Г.М. Люстрація як форма політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 46-49
654075
  Молдован В.В. Люстрація. Три місяці без суддів-хабарників / В.В. Молдован, А.В. Молдован // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 371-374
654076
  Косенкова А. Люстрація: політичне рішення чи суспільні реалії? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7069-28-6
654077
  Карпенко З.С. Люстрація: рефлексивний механізм громадянського суспільства // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 106-111. – ISBN 966-8063-10-4
654078
  Голованівський С.О. Люстро : вибрані поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 431 с.
654079
  Гужва В.Ф. Люстро : вірші / Валерій Гужва ; [вид. рада: В. Баранов]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 117, [3] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-966-317-5
654080
  Рудик Г.Б. Люстрована кераміка Ірану XII-XIV ст. з колекції музею Ханенків: до уточнення атрибуціцй // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 125-138. – ISSN 1608-0599
654081
  Минаева Софья Люся : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 95-117. – ISSN 0321-1878
654082
  Стендаль Ф. Люсьен Левен / Ф. Стендаль. – М., 1985. – 671с.
654083
  Стендаль Люсьен Левен / Стендаль; Пер. с фр. Б.Лифшица. – Київ : Ковчег, 1994. – 600с. – ISBN 5-7707-3130-3
654084
  Стендаль Люсьен Левен. / Стендаль. – М., 1959. – 630с.
654085
  Мокроусов А. Люсьен Фрейд // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 4. – С.22-23
654086
   Люсьена Овчинникова. – М., 1966. – 14с.
654087
  Алиев М. Лютвиханум Сарымсакова / М. Алиев. – Ташкент, 1971. – 98с.
654088
  Курило Ольга Вадимовна Лютеране в России : 16-20 вв. / Курило Ольга Вадимовна. – Sterling Height; Москва : Фонд"Лютеранское наследие"; World Wide print.;Фонд"Лютеранск.культурн. наследие", 2002. – 400p. – ISBN 1-58712-083-6
654089
  Пивовар С.Ф. Лютеранство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 228. – ISBN 966-642-073-2
654090
  Котляров П.М. Лютеранство і православ"я: екуменічна діяльність Філіпа Меланхтона та спроба релігійного порозуміння // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 161-164
654091
  Дудаш А.Й. Лютерська ортодоксія : есе / А.Й. Дудаш ; пер. із сербськохорват. на укр. Т.М. Березняк ; консультант перекладу Н.В. Гаврішко]. – Тернопіль : ІрМа, 2009. – 96 с. – (Серіяит "Трактування Протестантизму"). – ISBN 978-966-97149-0-9
654092
  Дудаш А.Й. Лютерська ортодоксія : есе / А.Й. Дудаш. – Тернопіль : Дудаш. – (Серія "Трактування Протестантизму"). – ISBN 978-966-97149-0-9
Ч. 2 : Доктрини / [інтерлінарний пер. на укр. мову із серб.-хорват., нім., угор., словен. й новозавіт. грец. належить авт. Есе ; порядкув., стилізація й остаточ. версія перекладу: Гоменюк О.О.]. – 2011. – 123, [1] с. : іл., ноти. – Початок створення серії 4 трав. 2003 р. в Тернополі. - Термін. словник: с. 87-104. - Імен. покажч.: с. 105-112. – Бібліогр.: с. 113-119
654093
  Жгенти Е.М. Лютецииды среднего миоцена, их эволюция и стратиграфическое значение / Е.М. Жгенти. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 128с.
654094
   Лютий Ігор Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 966-8352-11-4
654095
  Ігнатьєв О.А. Лютий шаленів хуртовинами / О.А. Ігнатьєв, Л.О. Уланов. – Київ, 1962. – 103с.
654096
  Борисов Віктор Лютий шантаж // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 2-3
654097
  Борисов Віктор Лютий шантаж // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 2-3
654098
  Парфенова М. Лютик-хризантема // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.82-121. – ISSN 1728-8568
654099
  Парамонов Борис Лютик : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 5. – С. 60-69. – ISSN 0321-1878
654100
  Золотов Д.И. Лютики-цветочки / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1971. – 247с.
654101
  Бутягина В. Лютики / В. Бутягина. – Пб., 1921. – 44с.
654102
  Фокін Е. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917р. / Е. Фокін. – К., 1937. – 156 с.
654103
  Рум"янцев В. Лютнева революцій 1917 року і створення Українського парламенту-Центральної Ради (до 90-річчя створення Центральної Ради) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
654104
  Ковальчук М. Лютнева революція 1917 р. в Україні // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 5. – С. 59-82. – ISSN 0042-9422
654105
  Ковальчук М.А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-102. – ISSN 0130-5247
654106
  Ковальчук М.А. Лютнева революція 1917 р. у Києві // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.207-217
654107
  Харитонов В.Л. Лютнева революція 1917 року на Україні. / В.Л. Харитонов. – Х., 1966. – 259с.
654108
  Харитонова В.Л. Лютнева революція в Росії - феномен світової історії ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0130-5247
654109
  Захарчук А. Лютнева революція в Росії: спроба теоретико-правового аналізу феномену // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 16-19
654110
  Демянко О.М. Лютнева революція та становлення української національної державності (лютий 1917 -- січень 1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Демянко О. М.; КУ ім. Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 18 с.
654111
  Дем"янко Оксана Миколаївна Лютнева революція та становлення української національної державності (лютий 1917 - січень 1918 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02. / Дем"янко Оксана Миколаївна; МО України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
654112
  Удовенко Л.А. Лютневий грім / Л.А. Удовенко. – Дніпропетровськ, 1977. – 182с.
654113
  КП(б)У Лютневий Пленум ЦК КП(б)У 5-7 лютого 1933 року : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 40 с. – Мініатюрне видання
654114
   Лютня II.Потаенная литература 19 ст., 1874
654115
  Манвелов В. Лютуют на земле морозы. Жара, однако, пострашнее будет. // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.32-35. – ISSN 0234-1670
654116
  Лондон Д. Лютый зверь : Повести и рассказы / Д. Лондон. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 414с.
654117
  Васильев А.Н. Люфа / А.Н. Васильев. – Москва, 1957. – 64с.
654118
  Кобякова Ю.А. Люффа / Ю.А. Кобякова. – Л, 1930. – 80с.
654119
  Власенко Анастасія Люцерн. Води & Гори // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 144-148 : фото
654120
  Горобець Ірина Люцерн. Місто світла / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 62-69 : фото
654121
  Москаленко Леся Люцерн. Польоти над Фірвальдштедським озером : три напрямки. Швейцарія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 74-75 : Фото
654122
  Мансуров А.В. Люцерна / А.В. Мансуров. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Киев, 1914. – 20с.
654123
  Мороз П. Люцерна / П. Мороз. – К., 1919. – 19с.
654124
  Батыренко В.Г. Люцерна (Medicato sativa L.) и серповидная (M. falcata L.) / В.Г. Батыренко. – Петроград, 1916. – 270с.
654125
  Тарковский М.И. Люцерна в нечерноземной полосе / М.И. Тарковский, А.М. Константинова. – М., 1951. – 80с.
654126
  Сметанникова А.И. Люцерна на Северо-Западе СССР. / А.И. Сметанникова. – Л., 1967. – 223с.
654127
  Бордаков Л.П. Люцерна синяя посевная / Л.П. Бордаков. – Москва; Ленинград, 1936. – 52с.
654128
  Роктанэн Л.П. Люцерновый цветочный комарик (Contarinia medicaginis Kieff) в условиях Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Роктанэн Л. П.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1954. – 16л.
654129
  Утешев А.П. Люциан Пригожин. / А.П. Утешев. – М., 1959. – 8с.
654130
  Датт С. Люцифер. / С. Датт. – М., 1968. – 109с.
654131
  Дмитриев М. Люциферов праздник, 1828
654132
  Симоненок В.Н. Люция / В.Н. Симоненок. – М., 1984. – 95с.
654133
  Данилова Є.І. Лющина та її розвиток / Є.І. Данилова, С.П. Сегеда. – К, 1985. – 153с.
654134
  Чуковський М. Ля-перуазові мандри / М. Чуковський. – Х, 1930. – 200с.
654135
  Шрейдер Э. Ля Тортуга. От Аляски до Огненной Земли / Э. Шрейдер, Ф. Шрейдер. – М., 1965. – 247с.
654136
  Ємченко А.І. Лябораторна фізіологічна хемія / А.І. Ємченко. – Х.-К.
2. – 1930. – 264с.
654137
  Ємченко А.І. Лябораторна фізіологічна хемія / А.І. Ємченко. – Харків; Київ
3. – 1931. – 253с.
654138
  Бядуля З. Лявониха і Симониха / З. Бядуля. – Харків, 1929. – 29 с.
654139
  Гаршин В.М. Лягушка-путешественница / В.М. Гаршин. – Баку, 1941. – 36с.
654140
  Гаршин В.М. Лягушка-путешественница / В.М. Гаршин. – Москва : Советская Россия, 1979. – 16 с.
654141
  Гаршин В.М. Лягушка-путешественница / В.М. Гаршин. – Москва : Малыш, 1980. – 15 с.
654142
  Макушок М.Е. Лягушка / М.Е. Макушок. – М.-Л., 1926. – 198с.
654143
  Терентьев П.В. Лягушка / П.В. Терентьев. – М., 1950. – 346с.
654144
  Евгеньева Л. Лягушка / Л. Евгеньева. – М., 1990. – 237с.
654145
  Мирецкий О.Я. Лягушка и другие земноводные на занятиях по биологии. / О.Я. Мирецкий. – Москва-Смоленск, 1934. – 151с.
654146
  Чернев И. Лягушка не знает океана / И. Чернев. – М., 1938. – 48с.
654147
  Колин В. Лягушка. / В. Колин. – Бухарест, 1967. – 48с.
654148
  Уайт Мэл Лягушки на снегу. Неутомимые любовники / Уайт Мэл, Руозо Сирил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 150-157 : фото
654149
  Пестушко В. Лягушки предвещают Земле беду : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 69 : Іл.
654150
  Воронов Н.П. Лягушонок на асфальте / Н.П. Воронов. – Москва, 1976. – 576с.
654151
  Миколайчук В.І. Лядвенець - високобілкова кормова рослина Закарпаття / В.І. Миколайчук. – Ужгород, 1997. – 128с.
654152
  Ніколайчук В.І. Лядвенець (Lotus L.) : біологія, генетика, екологія / В.І. Ніколайчук. – Ужгород, 2002. – 208с. – ISBN 966-7400-42-1
654153
  Африкян С.В. Лядвенцы Армянской ССР и их биолого-эологическая и кормовая характеристика : Автореф... канд. биол.наук: / Африкян С.В.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1957. – 28л.
654154
  Кононенко Т.П. Ляйбніц Готфрід Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 354-357. – ISBN 966-316-069-1
654155
  Шарко О.В. Ляйбніц, парадокс "купа" та явище неясності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 158-161
654156
  Печеранський І.П. Ляйбніціанські мотиви в православній духовно-академічній філософії XIX століття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 298-308. – ISSN 2077-8309
654157
  Шніцлер А. Ляйтнант Густль : новеля / Артур Шніцлєр ; Пеpеклав А. Стриговський; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укр. Hакладня ; [Друк. К.Г. Редера], 1923. – 64 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович, 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. Львів, 1995. – (Загальна бібліотека ; № 158)
654158
  Городиский Н.А. Лякуртинская трагедия / Н.А. Городиский. – Владивосток, 1963. – 148с.
654159
  Коцюбинський М.М. Лялечка / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1949. – 44с.
654160
  Коцюбинський М.М. Лялечка / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1957. – 44с.
654161
  Чеспедес А. Лялечка : Роман / А. Чеспедес. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 238с.
654162
  Литвинцев Данил Ляля-терапевт. "Агрессивных собак нет. Есть невоспитанные" : тема номера: Человек и собака // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 83 : фото. – ISSN 1029-5828
654163
  Редінг Б. Ляля / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 34, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 3)
654164
  Сторожук В. Ляля Убийвовк. / В. Сторожук. – К.-Х., 1944. – 32с.
654165
  Прус Б. Лялька / Б. Прус. – К., 1970. – 843с.
654166
  Ситник О.Г. Лялька та її трансформації в культурно-історичному процесі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 124-130. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
654167
  Ситник О.Г. Лялька як символічний двійник людини : соціокультурні виміри : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ситник О. Г.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв.
654168
  Юркова О. Ляльки з добрих рук (Рижова І.А.- викладач КНУ імені Тараса Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 118). – С. 13


  Рижова Ірина Анатоліївна - викладач французької мови Національного університету імені Тараса Шевченка. Має захоплення - виготовлення ляльок-мотанок та ляльок-зерновушок. Її вироби є у приватних колекціях у Франції, Канаді, Аргентині, Швейцарії, Росії.
654169
  Ібсен Г. Ляльковий дім : п"єси : [переклади з норвез.] / Генрік Ібсен ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 344, [6] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Підпори суспільства ; Привиди ; Дика качка .- Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Норвезька література). – ISBN 978-966-03-5284-1
654170
  Шестакова Д. Ляльковий дім Гедди Габлер // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2002. – № 6. – С.11-13. – ISSN 0207-7159


  В статті розглядаються питання творчості нор- везького драматурга Г.Ібсена і місце п"еси "Гедда Габлер" в його творчості. Постановка цієї п"єси в Київському Молодому театрі. Подано в статті сценографію п"еси
654171
  Барбарич В. Ляльковий театр / В. Барбарич. – Харків ; Одеса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1936. – 112 с.
654172
  Колотій Н. Ляльководи свідомості. Реалії інформаційної війни в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 1, 12


  Напевно, мало кому сьогодні не доводилося зіштовхуватися з поняттям інформаційно-психологічної війни. Вже й термін існує — "психологічний інформаційний вірус". Вплив цих вірусів у соцмережах, за математичною моделлю міжнародної групи вчених з ...
654173
  Квитко Л.М. Лям и Петрик : повесть / Л.М. Квитко. – Москва, 1958. – 286 с.
654174
  Квитко Л.М. Лям і Петрик : повість / Л.М. Квитко. – Харків, 1931. – 197 с.
654175
  Квитко Л.М. Лям і Петрик : повість / Л.М. Квитко. – Київ, 1936. – 307 с.
654176
  Квитко Л.М. Лям та Петрик : повесть / Л.М. Квитко. – 288 с.
654177
   Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай. Пьеса в 13-ти карт. (в стихах).. – М., 1958. – 94с.
654178
  Семенов А.В. Ляо Чжункай: Полит. деятельность кит. революционера / А.В. Семенов. – М., 1985. – 143с.
654179
  Закревский А.Д. Ляпас - логический язык представления алгоритмов синтеза / А.Д. Закревский. – К, 1964. – 47с.
654180
   Ляпас по пиці. – Київ, 1995. – 62 с.
654181
  Костюченко В. Ляпас радянській системі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 10-11


  50 років з часу Дзюбинського питання "Інтернаціоналізм чи русифікація?"
654182
   Ляпунов Юрій Ігнатович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 142-144. – ISBN 978-617-573-038-6
654183
  Левінець Р.П. Ляскоронський Василь Григорович / Р.П. Левінець, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 240. – ISBN 96966-8060-04-0
654184
  Федорова Л. Ляскоронський Василь Григорович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 332-339. – ISBN 966-02-3529-1
654185
  Короткий В. Ляскоронський Василь Григорович (1860-1928) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 424. – ISBN 5-7707-1062-4
654186
   Лятиф Керимов. – Москва, 1955. – 33с.
654187
  Гедройц С. Лях / Сергей Гедройц. – Ленинград, 1931. – 296с.
654188
   Ляхницкая Маргарита Михайловна Выставка произведений. Москва 1979. – М., 1979. – 30с.
654189
   Ляшенко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
654190
   Ляшенко Ігор Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 159
654191
  Махінчук М. Ляшенко Микола Антонович : [спогади] / Микола Махінчук // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2726-03-9
654192
   Ляшенко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 308 : фото
654193
   Ляшко Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 184. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
654194
   Ляшко Іван Іванович (сумуємо) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Некролог. 29 березня 2008 року зупинилося серце Івана Івановича Ляшка - видатного вченого й педагога, організатора науки й освіти, громадського діяча, заслуженого професора Київського університету, академіка НАНУ, лауреата Державних премій України, ...
654195
   Ляшко Сергій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 185. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
654196
   Лященко Петро Сергійович : (До ювілею) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)
654197
  Бадьони А. Льбовь от пробуждения до гармонии / А. Бадьони. – М., 1992. – 325с.
654198
  Хови К. Львенок / К. Хови. – М., 1967. – 344с.
654199
  Беннет А. Львиная доля / А. Беннет. – М., 1965. – 359с.
654200
  Загребельный П. Львиное сердце / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 357с.
654201
  Гарвуд Дж. Львица : роман / Джулия Гарвуд ; [пер. с англ. Т.В. Потаповой]. – Москва : АСТ, 1999. – 444, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: The lion"s lady / Julie Garwood, 1988. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03559-0
654202
  Тимчишин Ярослав Львів-Брест-Львів : Туристський маршрут / Тимчишин Ярослав. – Львів : Каменяр, 1976. – 63с.
654203
   Львів-старовинне українське місто. – Львів, 1945. – 11с.
654204
  Гордон Олександр Львів - місто-текст : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 14-19. – ISSN 0868-4790
654205
  Сушинський О.І. Львів - місто культурної спадщини: концептуально-правовий аспект закону / Верховна Рада України; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола; О.І. Сушинський. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 148с. – ISBN 966-397-060-X
654206
  Кузик С.П. Львів - Моршин - Бубнище: Путівник по туристському маршруту. / С.П. Кузик, Б.Ф. Заболоцький. – Львів, 1982. – 31с.
654207
  Козакевич О. Львів - осередок трикотажного виробництва (кінець XIX- перша третина XX ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1054-1069. – ISSN 1028-5091
654208
  Кривенко М. Львів - свій і чужий у творах польських письменників та мемуаристів (бібліографічний пошук) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 294-301
654209
  Матюхіна О.А. Львів - центр ренесансної культури України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 120-124. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
654210
  Лавриш Ю. Львів — Острог: синтез інтелектуальних середовищ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 2


  Чергове засідання Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І.Франка — із обговоренням праці Костомарова "Дві руські народності" — відбулося в Острозькій академії.
654211
   Львів. – Львів, 1945. – 83с.
654212
  Гаврилюк О. Львів / О. Гаврилюк. – Львів, 1953. – 36с.
654213
   Львів. – Львів, 1955. – 295с.
654214
  Куц А.С. Львів : економіко-географічний нарис / А.С. Куц. – Київ : Радянська школа, 1956. – 84 с.
654215
  Нельговський Ю.П. Львів / Ю.П. Нельговський, А.М. Шуляр. – Київ, 1969. – 128 с.
654216
  Коваль Ю.А. Львів / Ю.А. Коваль. – Львів, 1975. – 32с.
654217
   Львів = Лбвов = Lviv : туристичний інформатор. – Львів : Каменяр, 1979. – 120 ,[30]с.
654218
  Трегубова Т.О. Львів : Архітектурно-історичний нарис / Т.О. Трегубова, Р.М. Мих. – Київ : Будівельник, 1989. – 270 с.
654219
   Львів = Lwow = Lviv : обласні міста України. – Київ : Унітекс, 2005. – 120, [4] с. : фотогр. – Текст парал. укр., пол. та англ. мовами
654220
   Львів = Lviv : [книга-альбом]. – Київ : Елена, 2006. – 70, [3] с. : іл. – Текст парал. укр. та англ. – (Серія "Найкращі міста України та Європи" ; кн. 2). – ISBN 966-7936-51-1
654221
  Кріль М. Львів в українсько-білоруських культурних зв"язках початку XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 28-34. – ISBN 978-966-02-5080-2
654222
  Абліцов В. Львів вітає лауреата Нобелівської премії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 180). – С. 3


  Столиця української Галичини вітає єдиного народженого в Україні здравствуючого нобеліанта хіміка Роалда Гоффманна.
654223
  Голубко В. Львів і львівяни в 1939 році: перші воєнні будні // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 225-243. – ISSN 2223-1196
654224
  Попович О. Львів і Перемишль у польсько-українських відносинах та російська пропаганда // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 25 червня (№ 26). – С. 2. – ISSN 0027-8254
654225
  Цендра Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-29.
654226
  Жук І. Львів Левинського: місто і будівничий : [альбом] / Ігор Жук ; [пер. на англ. : М. Голдгабер, М. Гудь ; фото. : І. Жука, З. Тютюнник]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-465-322-7
654227
  Якубовська У. Львів на межі XIX і XX століть / Уршуля Якубовська ; [пер. з пол. О. Цівкач]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 219, [1] с. – На обкл. прізвище авт.: Якубовска. - Імен. покажч.: с. 211-219. - Пер. вид. : Lwow na przelomie XIX i XX wieku / Urszula Jakubowska. Warszawa, 1991. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-966-286-024-5
654228
  Ровенчак І.І. Львів на найдавніших географічних картах // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 45-49 : мал. – Бібліогр.: 15 назв
654229
  Шемчук В. Львів Панаса Мирного. Народження письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 11


  13 травня - 165 років від дня народження класика української літератури Панаса Мирного.
654230
  Артимишин П. Львів серед інших радянських міст: компаративні студії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 256-261. – ISBN 978-966-171-795-3
654231
  Марчук О. Львів туристичний має бути європейським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 15/16 (300/301). – С. 51-53
654232
   Львів у старих листівках = Львов в старых открытках = Lwow na starych pocztowkach = Lviv on old postcards : [мистецьке видання]. – Львів : Апріорі, 2011. – 56 с. : фотогр. – Фотографії з приватної колекції О. Коробова.-Текст парал. укр., пол., рос. та англ. мовами. – ISBN 978-617-629-016-2
654233
   Львів у фотоілюстраціях. – К., 1956. – 88с.
654234
  Кость С. Львів як об"єкт краєзнавчих досліджень Карела Запа // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 216-221. – ISSN 0203-9494
654235
  Мезенцев К. Львів як соціальний феномен. Місто нового століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
654236
  Гордон О. Львів, кохання і трішки неба... // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 7-14. – ISSN 0131-2561
654237
  Марчук Л. Львів, який зникає // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 44-47
654238
  Швед М.І. Львів. / М.І. Швед. – Львів, 1978. – 127с.
654239
   Львів. 1968. – Львів, 1968. – 29с.
654240
   Львів. Історичні нариси = Lviv. Historical essays / В. Александрович, А. Гречило, Я. Грицак, Т. Гошко, І. [та ін.] Жук; [В. Александрович та ін. ; упоряд.: Я. Ісаєвич та ін. ] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Київ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 1996. – 647, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 639-646 та в кінці ст. – ISBN 5-7702-1157-1
654241
   Львів. Кавові криївки : Україна чудес / Космолінська Наталія, Грабар Віталій, Москаль Михайло, Левін Ілля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 138-142 : Фото
654242
   Львів. Луцьк. Ровно. Тернопіль. Львів. – Львів, 1968. – с.
654243
  Стаховський Дмитро Львів. Моє місто, або Повернення в Леополіс : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 32-35
654244
  Пилип"юк В. Львів. Пори року = Lviv. Seasons = Lwiw. Sezony / Василь Пилип"юк ; [пер. англ. О. Швед ; пер. пол. Л. Біленька-Свистович]. – Київ : Світло й тінь, 2015. – 271, [1] с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., англ., пол. – ISBN 978-966-7594-76-3
654245
  Космолінська Наталія Львів. Свято в родині Лева : Від свята до свята / Космолінська Наталія, Новіцький Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-86 : Фото
654246
   Львів. Схема міста. – Львів, 1972. – с.
654247
  Малєй Антоніна Львів. Форум видавців, або Впіймати класика : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 36-37
654248
  Пашук А. Львів.Путівник. / А. Пашук, І. Деркач. – Львів, 1957. – 123с.
654249
  Бріман Ш. Львів: єврейський вузол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 8
654250
  Лубківський Р.М. Львів: Місто очима письменника / Р.М. Лубківський. – Львів : Каменяр, 1985. – 88 с.
654251
  Голик Р. Львів: міфи часу і простору // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 340-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
654252
  Голик Р. Львів: міфи часу і простору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 34-53. – ISSN 0131-2685
654253
  Голубець О. Львів: Регіональні проблеми мистецького середовища // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 86-91. – ISBN 966-7021-96-3
654254
  Дмитрієнко Інна Львівська "чеширська" риба // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 79. – ISSN 0130-5212
654255
  Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [3] с. – ISBN 978-966-03-5887-4
654256
  Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. – ISBN 978-966-03-6040-2
654257
  Яців Роман Миронович Львівська графіка 1945-1990 рр. Традиції і новаторство : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства наук : 17.00.04 / Яців Роман Миронович ; АН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – Київ, 1994. – 19 с.
654258
   Львівська державна картинна галерея. – К., 1955. – 112с.
654259
   Львівська державна картинна галерея. – К., 1963. – 8с.
654260
  Стасенко В. Львівська друкарня Степана Дропана середина ХVст. - вигадка чи реальність? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.34-36. – ISSN 0868-9644
654261
  Садова У.Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У.Я. Садова, Л.К. Семів, Н.І. Андрусишин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 109-120. – ISSN 1562-0905
654262
  Одудько Т.Р. Львівська зоря : Поезії / Одудько Т.Р. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
654263
  Мельник Н. Львівська ідентичність крізь призму польсько-українських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 105-115
654264
   Львівська картинна галарея : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 101с. – Расст.для науч.фонда:СФ/??Проверить
654265
   Львівська картинна галарея : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 101с.
654266
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1969. – 43с.
654267
   Львівська картинна галерея. – К., 1971. – 52с.
654268
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1977. – 101с.
654269
   Львівська картинна галерея. – Вид. 3-є, доп. уточнене. – ЛЬвів, 1978. – 664с.
654270
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1982. – 132с.
654271
   Львівська картинна галерея. – К., 1985. – 76с.
654272
   Львівська картинна галерея. – Київ, 1987. – 159с.
654273
  Дубова Т. Львівська книжка на сторінках журналу "Київська старина" (1882-1906): бібліографування і рецензування // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 68-74. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
654274
  Інгульський П.М. Львівська легенда : оповідання та нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1962. – 415 с.
654275
  Дмитровський З. Львівська наука - не лише для студентів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 4. – С. 14-15


  Факультет журналістики Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка відзначає своє 55-річчя.
654276
   Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР. – К., 1979. – 78с.
654277
   Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР. – К., 1989. – 201с.
654278
  Кущ О.П. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника АН УРСР (1940-1980 рр.) : Покажчик видань б-ки та літ. про її діяльність / О.П. Кущ, Л.П. Квятковська. – Львів, 1982. – 104с.
654279
  Добрянський С. Львівська наукова школа теорії прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 524-530. – ISSN 1026-9932
654280
   Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажч. видань б-ки та літ. про її діяльність (2006-2009) / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [уклад.: Л.О. Ільницька та ін. ; авт. вступ. ст. М.М. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, 2010. – 276, [2] с. – Імен. покажч.: с. 237-276. – ISBN 978-966-02-5754-2
654281
  Ковалевська Т.М. Львівська область : (Географічний нарис) / Т.М. Ковалевська. – Киев : Радянська школа, 1961. – 124с.
654282
   Львівська осінь. – К., 1965. – 42с.
654283
  Лешнівська І. Львівська ОУНБ - репрезентант галицької культури // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 24-27
654284
  Загородній А. Львівська політехніка : історія та сьогодення // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 1819-7329
654285
   Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української технічної еліти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 10-14. – ISSN 1682-2366
654286
   Львівська політехніка у пресі (1844-1900) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: П.В. Вербицька, Б.П. Кузьмінська, Ю.М. Курдина та ін. ; наук. ред. І.Я. Петрій]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 121-126. – Бібліогр. в прим. на полях. – ISBN 978-617-607-917-0
654287
  Любченко В.Ф. Львівська скульптура XVI-XVII століть. / В.Ф. Любченко. – К., 1981. – 216с.
654288
  Мельник В. Львівська храмова ікона церкви в селі Дмитре // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 24-29. – ISSN 0131-2685
654289
  Жук Л. Львівська школа журналістики (журналіст як мовленнєва особистість) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 161-170. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
654290
  Рудик М. Львівська школа журналістики: історичні передумови, методологічні засади і практичне значення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 243-246
654291
  Микієвич М.М. Львівська школа міжнародного права - гордість та авторитет української юридичної науки та освіти // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 6-7. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
654292
  Кравченко М. Львівська ювелірна школа - магнетизм творчості // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 0130-1799
654293
  Савчин І.П. Львівське братство. / І.П. Савчин. – К., 1990. – 252с.
654294
  Матковська О. Львівське братство. Культура і традиції. Кінець 16 - перша половина 17 ст. : Культура і традиції : кінець XVI – перша половина XVII ст. / О.В. Матковська ; [вступ. сл. І. Паславського]. – Львів : Каменяр, 1996. – 69, [2] с. : [16] арк. іл. – ISBN 5-7745-0701-7
654295
  Дмитрів І. Львівське літературно-християнське угруповання "Логос": роль і місце у літературному процесі 20 - 30 років ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 134-141. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
654296
  Левицька Мар"яна Корнеліївна Львівське портретне малярство кінця 18 - першої половини 19 ст.: художньо-стильові особливості : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.05 / Левицька М.К.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
654297
   Львівський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1962. – 56с.
654298
   Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Івана Франка. – Львів, 1965. – 55с.
654299
  Вуйцик В.С. Львівський державний історико-архітектурний заповідник / В.С. Вуйцик. – Львів, 1979. – 58с.
654300
   Львівський державний історичний музей : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1958. – 44 с. – Укладач вказ. на звор. тит. арк.
654301
   Львівський державний історичний музей : Відділ історії первісного суспільства : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1959. – 88 с. : іл.
654302
  Нановський Я.І. Львівський державний музей українського мистецтва / Нановський Я.І. – Київ, 1962
654303
  Кордіані Б.Ф. Львівський державний ордена Трудового Червоного Прапора український драматичний теарт імені М.Заньковецької. / Б.Ф. Кордіані, Мельничук-Лучко. – К., 1965. – 99с.
654304
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 62-66. – ISSN 2076-1554
654305
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр.
654306
   Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1947. – 36с.
654307
   Львівський державний університет ім. Івана Франка : Довідник для вступників. – Львів, 1952. – 27с.
654308
  Кливак Інна Львівський дух допоміг мені зробити кар"єру в столиці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-20 : Фото
654309
  Івонін І.П. Львівський економічний адміністративний район / І.П. Івонін. – К., 1958. – 36с.
654310
  Куц А.С. Львівський економічний адміністративний район / А.С. Куц, М. Шраг. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1958. – 120 с.
654311
  Петровський С.О. Львівський експеримент / С.О. Петровський. – К., 1971. – 47с.
654312
   Львівський історичний музей. – Львів, 1976. – 248с.
654313
  Козловська Є.І. Львівський історичний музей / Є.І. Козловська, І.О. Свєшнікова. – Львів, 1979. – 70с.
654314
   Львівський книжковий знак Екслібрис. – Львів, 1969. – 80с.
654315
  Дутка Р. Львівський кооператив "Українське Народне Мистецтво": передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 400-414. – ISSN 1028-5091
654316
   Львівський лев у нас в гостях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Звуть його "Вазонковий", бо розмальований яскравими мальвами (художниця Ліна Калинич). Львівяни вирішили вперше провести презентацію свого міста в університеті. Проректор ун-ту В. Бугров привітав львівських гостей.
654317
  Гунашевський М. Львівський літопис // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 265-287. – ISBN 978-617-7023-51-6
654318
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець : Джерелознавче дослідження / О.А. Бевзо. – Київ, 1970. – 200с.
654319
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець / О.А. Бевзо. – 2-е вид. – Київ, 1971. – 199с.
654320
   Львівський музей історії релігії та атеїзму. – Львів, 1975. – 192с.
654321
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1971. – 15с.
654322
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1975. – 18с.
654323
   Львівський музей українського мистецтва. – Львів, 1978. – 68с.
654324
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1979. – 18с.
654325
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1987. – 112 с.
654326
   Львівський національний університет імені Івана Франка - 350 : 1661-2011 / [упоряд.: Р. Шуст та ін. ; пер. англ. мовою: Р. Зорівчак, М. Білинський]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – [50] с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.- Текст парал. укр., англ.
654327
   Львівський національний університет імені Івана Франка : Довідник. – Львів, 2004. – 369 с. – ISBN 966-613-344-Х
654328
   Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 109с. – ISBN 966-613-417-9
654329
  Вакарчук І. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років служіння освіті і науці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
654330
   Львівський обл. архів. Путівник. – ЛЬвів, 1965. – 375с.
654331
   Львівський обласний Український музично-драматичний театр. – Львів, 1965. – 32с.
654332
   Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1967. – 52с.
654333
  Здоровега В.Й. Львівський ордена Леніна державний університет ім.Івана Франка : Фотонарис / В.Й. Здоровега, Т.Є. Старченко; Львівський ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
654334
   Львівський ордена Леніна політехнічний інститут. – Львів, 1974. – 67с.
654335
  Токар В.М. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут / В.М. Токар, В.І. Харченко. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
654336
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії в 40-50-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 35-38. – ISBN 978-966-493-676-4
654337
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії: основні напрями наукової діяльності у 1939–1959 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 33-38. – ISSN 2076-1554
654338
  Лозинський І.М. Львівський період життя і творчості Тадеуша Боя-Желенського (1939-1941) : Біб. покажч. / І.М. Лозинський. – Львів, 1984. – 68с.
654339
  Клименко Н. Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 144-154
654340
  Стемпень С.С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 р. - грудень 1905 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 27-34. – ISSN 0130-5247
654341
  Митнік І. Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 49-53. – ISSN 0203-9494


  У статті розкрито основні напрями діяльності видатного пол. мовознавця, полоніста та славіста ВітольдаТашицького, праці якого сприяли розвиткові ономастики, досліджень над історією пол. мови та історичної діалектології. Описана його наукова ...
654342
   Львівський політехнічний ін-т. Студентська науково-технічна конференція : Програма 31-ї студентської науково-технічної конференції, 19-24 березня 1973 р. – Львів, 1973. – 206с.
654343
  Купчик Л. Львівський псевдособор 1946 року // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 8-9


  2013 року святкуємо 1025-літній ювілей Хрещення України. Існування Христової Церкви в Україні позначено різними прикрощами і стражданнями, розвиток Української Церкви окропленний кров"ю її святих мучеників.
654344
  Шиян Р. Львівський ринок 70-х роікв XVII ст.(за відомостями книг Львівської штукової каси) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.114-123. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
654345
  Кравчик А. Львівський світ книги у "Сотні польських письменників" Шимона Старовольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12–27. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
654346
  Левицький Олександр Львівський синод 1891 року - один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 14-33
654347
  Корбяк Д.В. Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 160-181
654348
  Гнатюк М. Львівський текст Святослава Гординського // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 53-55.
654349
  Іванова С. Львівський Тиждень музики Мирослава Скорика // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 146-148. – ISSN 2224-0926
654350
  Щурат В.Г. Львівський тиждневик з 1749 р / В.Г. Щурат. – 7с. – Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - 1907. - Кн. 3. - 177с.
654351
  Барна М. Львівський торговельно-економічний університет - визнаний науковий центр з економіки та торгівлі / М. Барна, Б. Семак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
654352
   Львівський університет. – Львів, 1986. – 144с.
654353
  Ільницький Д. Львівський університет на культурній картографії життєвого світу Богдана Ігоря Антонича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 104-131. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
654354
  Сухий О. Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 52-77. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
654355
  Романюк Я. Львівський університет обігнав київські вузи // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 5 серпня (№ 60). – С. 3


  В рейтингу вузів за кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка на другому місці.
654356
  Кулик І. Львівський університет у житті та діяльності Михайла Марченка (1902-1983 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 228-242


  У статті висвітлено життєвий шлях українського історика, професора Київського університету імені Т. Шевченка Михайла Марченка. Акцентовано увагу на львівському періоді життя вченого.
654357
  Ісаюк О. Львівський університет у період першої світової війни (1914-1918) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 92-98. – ISSN 1728-9343
654358
  Добосевич М.С. Львівський фізико-математичний ліцей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 86-88. – ISSN 1029-4171
654359
  Кальченко А.П. Львівський філіал Центрального музею В.І.Леніна / А.П. Кальченко. – 5-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1988. – 92с.
654360
   Львівський філіал Центрального музею Володимира Ілліча Леніна. – Львів, 1976. – 98с.
654361
  Ісаєвич Я.Д. Львівські видання 16-18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1970. – 49с.
654362
  Бєляєв В.П. Львівські зустрічі / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 160 с.
654363
  Запаско Я.П. Львівські стародруки / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 175с.
654364
  Козицький А. Львівські сходознавці першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 389-410. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
654365
  Циховська Е. Львівські тексти Леопольда Стаффа // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – C. 109-132. – ISBN 978-617-579-046-5
654366
  Бербека О.Г. та ін. Львівські установи Західного наукового центру АН УРСР : Бібліогр. покажчик / О.Г. та ін. Бербека; АН УРСР; Львівська наук. б-ка. – Львів, 1977. – 96с.
654367
   Львівські хімічні читання. – Львів, 1995. – 153с.
654368
   Львівські хімічні читання : 26 травня 1995 року. Тези доповідей. – Львів, 1995. – 164с.
654369
  Рабінович П.М. Львівській лабораторії прав людини – 20 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 114-120. – ISSN 1993-0909


  Висвітлюються причини створення у 1996 р. у структурі Академії правових наук України Львівської лабораторії прав людини, а також основні результати її дослідницької діяльності, участь у сприянні удосконаленню Конституції та іншого законодавства ...
654370
   Львівській політехніці - 200 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793
654371
  Вєрніков М.М. Львівсько-Варшавська філософська школа : хрестоматія : у 2-х ч. / М.М. Вєрніков ; [заг. і наук. ред. Вєрніков М.М. ; відп. ред. Чайковський О.В. ; пер. з пол., нім. і лат. мов : Веретюк О.М. та ін.] ; Всеукр. асоц. філос. спілок ; Львів. філос. спілка "Cogito" ; Ін-т філос., логіки і соціології та ін. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-456-8
Ч. 2. – 2010. – 333, [3] с. – На авантитулі зазнач.: Присвяч. 115 роковинам від заснування Львівсько-Варшавської філос. школи. – Бібліогр.: с. 326-329
654372
   Львівсько-Варшавська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 804-807. – ISBN 966-316-069-1
654373
  Заставний Ф.Д. Львівсько-Волинський вугільний басейн. (Економгеографічний нарис). / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1956. – 104с.
654374
   Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн. – К., 1962. – 145с.
654375
   Львівсько-Ряшівські наукові зошити = Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., польською, англ. мовами
654376
  Безродний Є.Ф. Львівсько-Сандомирська наступальна операція 1944 року // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 63-77. – ISBN 978-966-524-029
654377
  Бережинський В.Г. Львівсько-Сандомирська операція (18 липня - 2 серпня 1944 року) / В.Г. Бережинський; НИЦ гуманітарних проблем збройних сил України. Укр. ін-тут воєнної історії. – Киев, 2003. – 20с.
654378
  Куцик П. Львівському торговельно-економічному університету - 200 років / П. Куцик, С. Гелей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 7-23. – ISSN 1682-2366
654379
   Львівщина. – Львів, 1966. – с.
654380
   Львівщина. – Київ, 1974. – 199с.
654381
   Львівщина : Книга. Фотоальбом. – Київ, 1984. – 134 с.
654382
   Львівщина : Історико-культурні та краєзнавчі нариси. – Львів : Центр Європи, 1998. – 392с. – ISBN 966-7022-23-4
654383
   Львівщина в семирічці. – Львів, 1959
654384
   Львівщина запрошує на дні освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 7


  Під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національна спілка журналістів України, Представництво DVV International в Україні, Національна академія ...
654385
   Львівщина Радянська. – Львів, 1966. – 136с.
654386
   Львівщина туристська. – Львів, 1986. – 120с.
654387
   Львівщина у Великій Вітчизняній війні. – Львів, 1968. – 408с.
654388
  Куршин Олена Львівщина. До Івана Яковича // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 120-125 : фото
654389
  Дубовик Ольга Львівщина. Осердя Галичини / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 134-139 : фото
654390
   Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів 2004 : Анатолітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Львівщині, підгот. у рамках проекту "Активізація структур громадського сус-пва для вибору на користь демократії: Україна 2004". – Львів, 2004. – 100 с.
654391
  Крушинська Олена Львівщина: дот у скелях : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
654392
  Крушинська Олена Львівщина: французька булочка з віденською родзинкою : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 120 : Фото
654393
   Львов-Ульяновск. – Львов, 1974. – 279с.
654394
   Львов. – Львов, 1946. – 86с.
654395
   Львов. – Львов, 1949. – 200с.
654396
  Земцов С.М. Львов / С.М. Земцов. – Москва, 1956. – 118 с.
654397
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – Ленинград ; Москва, 1965. – 238 с.
654398
  Зорько В. Львов / В. Зорько. – Киев, 1968. – 93с.
654399
   Львов. – Львов, 1969. – 29с.
654400
   Львов : Путеводитель. – 2-е изд., доп. – Львов : Каменяр, 1974. – 79с. : Ил.
654401
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Искусство, 1975. – 207с. – (Архитектурно-художественныепамятники СССР)


  Книга посвящена архитектурно-художественным памятникам Львова - одного из старейших и красивейших городов нашей страны, крупного культурного центра Украинской Советской Социалистической Республики. Сложная, своеобразная судьба города оставила следы на ...
654402
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1982. – 239 с.
654403
   Львов Віктор Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 306-307 : фото
654404
   Львов Е. Каталог выставки. – М., 1989. – 28с.
654405
  Мыць Лилия Львов приблизился к Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 72-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
654406
  Пашук А.И. Львов. / А.И. Пашук, И.С. Деркач. – 2-е изд. – Львов, 1962. – 152с.
654407
   Львов. Lvov. Lwow : Фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1979
654408
   Львов. Первый опыт приватизации на Украине. – 8с.
654409
  Кирьянова Наталья Львов: окно в Галицию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-82 : фото
654410
  Стефанишин Р.М. Львов: три дня знакомства с городом / Р.М. Стефанишин. – Львов, 1984. – 119с.
654411
  Курков А.Ю. Львовская гастроль Джими Хендрикса : роман / Андрей Курков. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [3] с. – ISBN 978-966-03-5886-7
654412
   Львовская гос. картинная галерея. – К., 1963. – 8с.
654413
   Львовская гос. картинная галерея. – 2-е изд., доп., уточн. – Львов, 1979. – 62с.
654414
  Овсийчук В.А. Львовская живопись XVI-XVIII вв. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Овсийчук В.А.; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. художеств СССР. – Л., 1966. – 29л.
654415
   Львовская картинная галерея. – Изд. 2-е доп. – Львов, 1975. – 70с.
654416
  Бевзо А.А. Львовская летопись и Острожский летописец : Автореф. дис... канд. истор. наук: / Бевзо А.А.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1961. – 23с.
654417
  Ковалевская Т.Н. Львовская область УССР (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалевская Т.Н.; Москов. гос. эконом. ин-тут. – М., 1953. – 15л.
654418
  Славинская Н.Н. Львовская организация Коммунистической партии Украины в борьбы за формирование и политическое воспитание кадров рабочего класса в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Славинская Н.Н. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 18 с.
654419
  Вайль Петр Львовские львы : После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 172-186 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
654420
  Лабынцев Ю.А. Львовский "Венец" Полтавской победы / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамет культуры города Москвы ; Упр. культуры Центр. адм. округа города Москвы ; Гос. учреждение культуры города Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2009. – 40 с. : ил.
654421
  Мищишин А. Львовский преподаватель добился повышения зарплат бюджетникам // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 15 червня (№ 128). – С. 5. – ISSN 1997-1249


  Преподаватель программирования ЛНУ им. И. Франка, 34-летний Святослав Литынский.
654422
  Братунь Р.А. Львовский рассвет. : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
654423
  Верников М.Н. Львовско-варшавская философская школа и развитие в ней материалистических тенденций. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Верников М.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20л.
654424
   Львовско-Волынский каменноугольный бассейн. – К., 1984. – 272с.
654425
   Львову-725 років : Бібліогр. покажч. – Львів, 1984. – 471с.
654426
   Львовщина. – Київ, 1974. – 199с.
654427
  Кашафутдинов И.В. Львы в соломе / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1984. – 169с.
654428
  Морозов С.Т. Львы и люди: роман / С.Т. Морозов. – М., 1979. – 288с.
654429
  Нестеров В.В. Львы стерегут город / В.В. Нестеров. – Л., 1971. – 470с.
654430
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – К, 1991. – 383с.
654431
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – М., 1992. – 462с.
654432
  Тургенев И.С. Льгов / И.С. Тургенев. – Изд. 9-е. – Птрг., 1917. – 20с.
654433
  Масленников С.А. Льговская республика. / С.А. Масленников. – Воронеж, 1972. – 92с.
654434
  Михеев В.С. Льготное пенсионное обеспечение в СССР / В.С. Михеев. – М., 1984. – 173с.
654435
   Льготы ветеранам войны, воинам-интернационалистам и другим категориям граждан СССР. – М., 1991. – 463с.
654436
  Паршин М.Я. Льготы военнослужащим и их семьям / М.Я. Паршин. – М., 1976. – 320с.
654437
  Чангули Г.И. Льготы для заацитников Родины / Г.И. Чангули. – Киев, 1983. – 91с.
654438
  Розин Б.Я. Льготы для работников крайнего Севера (проблемы дифференциации регулирования труда по теорриториальному признаку) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Б.Я. ; Ин-т гос. и права АН СССР. – Москва, 1972. – 20 с.
654439
  Иванов А.И. Льготы для работников Севера: (Практ. пособие). / А.И. Иванов. – М., 1991. – 142с.
654440
  Верминская В.С. Льготы для семей, имеющих детей / В.С. Верминская. – Київ, 1985. – 59с.
654441
  Шестакова О. Льготы для студентов: у нас и у них // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 сентября (№ 196). – С. 15. – ISSN 1997-1249


  Статья о том, какие льготы и скидки имеют студенты зарубежных стран.
654442
  Филиппова М.В. Льготы для участников Великой Отечественной войны / М.В. Филиппова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 111 с.
654443
  Елисеенкова М.Н. Льготы женщинам-матерям. / М.Н. Елисеенкова. – М., 1982. – 64с.
654444
   Льготы и государственное обеспечение военнослужащих и их семей. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М., 1951. – 168с.
654445
   Льготы и компенсации. – М., 1990. – 14с.
654446
   Льготы и преимущества инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1980. – 32с.
654447
  Попов-Черкасов Льготы и преимущества рабочим и служащим / Попов-Черкасов. – М., 1981. – 223с.
654448
  Козлов А.Е. Льготы и социальные услуги инвалидам / А.Е. Козлов. – М., 1977. – 96с.
654449
  Глазунов А.Д. Льготы инвалидам войны / А.Д. Глазунов. – М, 1970. – 152с.
654450
   Льготы красногвардейцам, красным партизанам и их семьям. – М., 1933. – с.
654451
  Яковлева Г.В. Льготы матерям / Г.В. Яковлева. – Минск, 1991. – 62с.
654452
  Белякова А.М. Льготы молодоженам / А.М. Белякова, З.Г. Крылова. – М., 1986. – 62с.
654453
  Шевцов Ф.И. Льготы по промысловому налогу. / Ф.И. Шевцов, П.Н. Рубановский. – Х, 1928. – 112с.
654454
  Коротков В.С. Льготы подросткам, работающим на предприятиях и в учреждениях. / В.С. Коротков. – М., 1962. – 68с.
654455
  Гуреев П.А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П.А. Гуреев. – М., 1968. – 135с.
654456
  Ликарчук И. Льготы при поступлении в вуз следует отменить / беседовала Н. Мичковская // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 2 мая (№ 107). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  На самые актуальные вопросы будущих абитуриентов и их родителей на прямой линии в "Комсомолке" ответил руководитель Украинского центра оценивания качества образования.
654457
  Сорокин В.В. Льготы работающим в сельской местности / В.В. Сорокин, А.А. Югов. – М., 1974. – 79с.
654458
  Симоненко Г.С. Льготы работающим пенсионерам / Г.С. Симоненко. – Москва, 1981. – 80 с.
654459
  Гинцбург Л.Я. Льготы работающихм на Крайнем Севере / Л.Я. Гинцбург, Н.М. Смирнова. – М., 1975. – 215с.
654460
  Панкин М.Е. Льготы рабочим и служащим. / М.Е. Панкин. – Москва, 1976. – 159с.
654461
  Ярхо А.В. Льготы совмещающим работу с обучением / А.В. Ярхо. – М., 1984. – 64с.
654462
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – М., 1985. – 96с.
654463
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд. – М., 1986. – 95с.
654464
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 1987. – 95с.
654465
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – Изд. 3-е с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
654466
  Глазунов А.Д. Льготы участникам войны / А.Д. Глазунов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 192 с.
654467
   Льготы участникам и инвалидам войны. – М., 1983. – 46с.
654468
  Цепин И А. Льготы учителям / И А. Цепин. – Москва, 1963. – 66с.
654469
  Цепин А.И. Льготы учителям. / А.И. Цепин. – М, 1961. – 41с.
654470
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Ю.Ю. Смуул. – Київ, 1961. – 276 с.
654471
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Ю.Ю. Смуул. – Київ : Дніпро, 1970. – 292 с.
654472
  Єнсен Й.В. Льдовик / Й.В. Єнсен. – Харків, 1928. – 228 с.
654473
  Втюрина Е.А. Льдообразование в горных породах / Е.А. Втюрина, Б.И. Втюрин. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
654474
  Захаров В.Ф. Льды Арктики и современные природные процессы / В.Ф. Захаров. – Л., 1981. – 136с.
654475
   Льды в истории Земли. – Москва : Знание, 1983. – 47с. – (Науки о земле ; 5)
654476
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – М., 1964. – 478с.
654477
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 542 с.
654478
  Лактионов А.Ф. Льды Гренландского моря / А.Ф. Лактионов. – М., 1928. – 32с.
654479
  Каневский З.М. Льды и судьбы. : (Очерки об исследователях и исследованиях советской Арктики) / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1973. – 175с.
654480
  Каневский З.М. Льды и судьбы. / З.М. Каневский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Знание, 1980. – 208с.
654481
  Клинкенборг Верлин Льды Патагонии : скованная льдами / Клинкенборг Верлин, Штенцель Мария // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 122-137 : Фото
654482
  Горбунов А.П. Льды под землей / А.П. Горбунов. – Алма-Ата, 1982. – 140с.
654483
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1968. – 551с.
654484
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Москва, 1971. – 576с.
654485
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – М., 1976. – 511с.
654486
  Рубан И.П. Льды. Люди. Встречи / И.П. Рубан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 192 с.
654487
  Мюллер Б. Лькальная типичность плотности решений для одного класса уравнений в СР2 и в С3 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Мюллер Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
654488
  Андреев Ф.М. Льноводство в колхозе им. Жданова Шабалинского района / Ф.М. Андреев. – Киров, 1953. – 36с.
654489
   Льноводство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 309с.
654490
  Елагин П.Н. Льноводство. / П.Н. Елагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Птгр., 1918. – 36с.
654491
  Шлыков М.И. Льноуборочный комбайн ЛК-7 / М.И. Шлыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1954. – 160с.
654492
  Васильева Л.Н. Льняная луна / Л.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 119с.
654493
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
654494
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
654495
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 79 с., 2 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
654496
   Льовіт (Lowith) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 807. – ISBN 966-316-069-1
654497
  Крим А. Льовушка : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-114. – ISSN 0208-0710
654498
  Смуул Ю.Ю. Льодова книга / Ю.Ю. Смуул. – Київ : Дніпро, 1972. – 288 с.
654499
  Козаченко А. Льодове побоіще / А. Козаченко. – Київ, 1938. – 56с.
654500
  Автомонов П.Ф. Льодовий десант : Повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Молодь, 1981. – 136с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
654501
  Пустовойт С.П. Льодовий режим на річках України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-27 : Табл., карта. – (Географії ; Вип. 11)
654502
   Льодовий режим рівнинних річок і водосховищ України система короткотермінового прогнозування його характеристик / М.М. Сусідко, А.В. Щербак, М.В. Зеленська, В.І. Данильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 62-72. – Бібліогр.: 9 назв
654503
  Вільчинський О. Льодовик : проза: повість-антиутопія // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 10-158
654504
  Вільчинський О. Льодовик : антиутопія / Олександр Вільчинський. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 285, [3] с. – ISBN 978-966-97340-8-2
654505
  Костенко Олег Льодовики Землі тануть : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
654506
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
654507
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
654508
  Дмитріїв М.І. Льодовикова епоха / М.І. Дмитріїв. – Харків-Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1930. – 79с.
654509
  Онищенко О. Льодовиковий період у вишах? Науковці-пенсіонери пишуть заяви на звільнення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 1,12


  Думки представників вишів щодо пенсійної реформи.
654510
  Балла Л.К. Льодохід / Л.К. Балла. – К, 1960. – 68с.
654511
  Будько Євген Льодяникове місто / Будько Євген, Мала Юлия // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 14 : фото
654512
  Мокрієв Ю.О. Льока / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
654513
  Тимченко Є. Льокатив в українській мові : (з украънськоъ складны) / Є. Тимченко ; УАН. – У Київі (Київ) : Червоний шлях, 1925. – 71 с. – Окр. відбиток з: Збірник історично-філологічного відділу УАН, № 18, [1924? 1925?]
654514
  Іщук С.І. Льонопромисловий комплекс Південно-Західного економічного району і шляхи його удосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко, С.О. Волос // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 91-98 : Табл., рис. – Бібліогр. 2 назви
654515
   ЛЬонтьев, Валентин Николаевич. – Ярославль, 1972. – 38с.
654516
  Мартич Ю.М. Льотний день / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 210 с.
654517
  Ляховецький М.Б. Льотчики / М.Б. Ляховецький. – Київ, 1977. – 232с.
654518
  Ієвлев М.М. Льохи стародавнього Києва кінця X - першої половини XIII ст. / М.М. Ієвлев, А.О. Козловський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 0235-3490
654519
  Ізюмський Б.В. Льошка / Б.В. Ізюмський. – К., 1962. – 206с.
654520
  Старова Л. Льубовта на генералот = L"amour du general : роман / Луан Старова ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 491 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – ISBN 978-608-203-006-7
654521
  Пауновичь А.С. Льудски, одвише льудски / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 110, [2] с. : ил.
654522
  Демурова Н.М. Льюис Кэрролл / Н.М. Демурова. – М., 1979. – 200с.
654523
  Падни Дж. Льюис Кэрролл и его мир / Дж. Падни. – М., 1982. – 143с.
654524
  Дубинянская Я. Льюис Кэрролл: жизнь как нонсенс // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268
654525
   Льюис Синклер: Библиографический указатель : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 149с.
654526
   Льюис Синклер:Библиографический указатель. – М., 1959. – 88с.
654527
   Льялово. – М., 1980. – 84с.
654528
  Захарьев Б.Н. М-- мезомолекулярные ионы водорода и М-- мезомолекулярные процессы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захарьев Б.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1960. – 6л.
654529
  Рязанова Ася М - самая узнаваемая // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 30 : фото
654530
  Тинченко Я. М"язи північного сусіда // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 11 (383), 20-26.03.2015 р. – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  До яких викликів готується білоруська армія.
654531
  Лашко Ю.А. М"яка дипольна мода ядра [верхній індекс 6]Не // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 380-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано базис мінімального наближення для триплетних станів неперервного спектру 1[верхній індекс -] ядра [верхній індекс 6]Не. Обчислено матричні елементи оператора кінетичної та потенціальної енергії на станах, дозволених принципом Паулі, для ...
654532
  Бетлій О. М"яка сила України в Молдові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  13 листопада Молдова обрала президента. За попередніми підрахунками голосів, 834 080 (52,11%) виборців проголосували за соціаліста Ігоря Додона, а 766 594 (47,89%) — за антикорупціонерку Майю Санду.
654533
  Боднарчук І. М"який розв"язок хвильового рівняння із загальною випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-33. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Доведено існування та єдиність розв"язку задачі Коші для хвильового рівняння, керованого загальною випадковою мірою. Встановлено ліпшицевість розв"язку за часовою змінною та гельдеровість за просторовою. Показано неперервну залежність розв"язку від ...
654534
  Коваль О. М"янма прощається з хунтою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  З 8 листопада 2015 р. розпочинається відлік нової історії М"янми. Уперше за багато десятиліть тут відбулися парламентські вибори, які з повним правом можна назвати вільними. І громадяни, скориставшись можливістю, проголосували за опозицію, сподіваючись ...
654535
  Райхель Ю. М"янма ступила на шлях демократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 листопада (№ 209). – С. 3
654536
  Ташаєва Міла М"янма. Діти Будди // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95 : фото
654537
  Будько Єген М"янма. Золото бідних : профі-тур / Будько Єген, Ігнатьєв Павло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 82-90
654538
  Ільченко Володимир М"янма. Країна, де усміхаються навіть монахи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 98-112
654539
  Ільченко Володимир М"янма. Храми і духи Паганської держави // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-71 : фото
654540
  Олійник Я.Б. М"ясна промисловість / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
654541
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість Південно-Західного району і перспективи її розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 110-117 : Табл.
654542
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість південно-західного району СРСР : Дис... канд. географ. наук: / Пушкар М.С.; КДУ. – Київ, 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.165-173
654543
  Савримович Г.П. М"ясна торгівля України. / Г.П. Савримович. – Х., 1928. – 71с.
654544
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
654545
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
654546
  Білик М.О. М"ясопереробні аграрно-промислові комплекси Прикарпаття / М.О. Білик, М.М. Паробецький // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 115-123 : Табл. – Бібліогр: 3 назви
654547
  Олійник Я.Б. М"ясопромисловий комплекс / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
654548
  Сливинський О. М"яч у пітьмі : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 166-172.
654549
  Гетманська А.С. М&А та ІРО як альтернативні інструменти залучення капіталу для українських компаній // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 94-95
654550
  Андреев-Кривич С М,Ю.Лермонтов и КАбардино-Балкария / С Андреев-Кривич, . – Нальчик, 1979. – 202с.
654551
  Попков В.В. М. Бердяєв про особливості російського нігілізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 187-195. – ISSN 2072-1692
654552
  Попков В.В. М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 139-144. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
654553
  Попков В.В. М. Бердяєв про російську інтерпретацію філософії комуністичної революції // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 193-199
654554
  Александровський С.О. М. Бердяєв та російське православ"я: боротьба за духовну свободу людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історичні передумови згасання духовної свободи у релігійному житті суспільства часів Російської імперії та виникнення у ньому явищ обрядовості й ритуалізму. М. Бердяєв та інші представники російського релігійно-філософського ...
654555
  Попков В. М. Бердяєв. Духовні основи православно-слов"янської цивілізації // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.27-33. – ISBN 966-7653-02-8
654556
   М. Бунге: сучасний дискурс = M.Bunge: moderner Diskurs. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). – ISBN 966-346-021-0
654557
  Мовчан М.М. М. В. Гоголь і Т. Г. Шевченко в дискурсі філософії самотності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.140-146. – ISSN 1728-3671
654558
  Литинецкий И.Б. М. В. Ломоносов - основоположник отечественного приборостроения. / И.Б. Литинецкий. – М.-Л., 1952. – 160с.
654559
  Літицький І.Б. М. В. Ломоносов і вітчизняне приладобудування. / І.Б. Літицький. – К., 1952. – 84с.
654560
  Всехсвятский С.К. М. Вальдмейер. Солнечная корона. I. Наблюдение короны в 1939-1949 гг. : Рецензия. / С.К. Всехсвятский, 1951. – 3 с.
654561
  Германенко О. М. Вебер та В. Зомбарт: осягнення капіталізму через поняття "духу" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 298-299
654562
  Мандрика В.М. М. Воробйов "Мить із картин // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 20-23.
654563
   М. Г. Троянский: "Образ России в Латинской Америке кардинально изменился" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 044-748Х
654564
  Габович М.М. М. Габович / М.М. Габович. – Москва, 1977. – 238с.
654565
  Шморгун О. М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-116. – ISSN 2227-1503
654566
  Данканіч Р.І. М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 22-26. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
654567
  Голотін С.І. М. Гайдеггер: поміж філософією та релігією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 74-76
654568
  Кравченко О. М. Галич у літературній організації "Ланка" МАРС // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 250-259. – ISBN 966-7773-70-1
654569
  Майбурова К.В. М. Глинка / К.В. Майбурова. – Київ : Музична Україна, 1991. – 158 с.
654570
   М. Гоголю присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  За підтримки української православної церкви в КНУТШ відбулася міжнародна конференція "Гоголь як пророк слова".
654571
  Шевченко Г.І. М. Гоголь у компаративних розвідках О.І.Білецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 281-284


  У даному дослідженні спроба подати короткий огляд наукових праць О.І. Білецького, присвячених спадщині М.В. Гоголя, яка була "найпереконливішим доказом братерського зв"язку двох культур - російської та української"
654572
  Різанова Л.О. М. Гоголь у Римі: два погляди на одне життя ("Сеньйор Ніколо" Ю. Косача та "Дальні мандри" О. Полторацького) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 360-366. – ISBN 978-966-188-008-4
654573
  Котовська О.Г. М. Горький -- публіцист / О.Г. Котовська. – Київ, 1960. – 40 с.
654574
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
654575
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – М, 1951. – 56 с.
654576
  Воробйов В.Ф. М. Горький - борець за мир і демократію / В.Ф. Воробйов. – Львів, 1952. – 80 с.
654577
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1962. – 635с.
654578
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1977. – 689с.
654579
  Бялик Б.А. М. Горький - литературный критик / Б.А. Бялик. – М, 1960. – 375с.
654580
  Пригодий М.И. М. Горький - публицист советского периода в борьбе за построение коммунизма в СССР : Дис... канд.филолог.наук: / Пригодий М.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 345л.
654581
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1935. – 223 с.
654582
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1940. – 363 с.
654583
  Данилов С.С. М. Горький 1868-1936 / С.С. Данилов. – М.-Л : Искусство, 1950. – 232 с.
654584
  Удонова З.В. М. Горький в борьбе с литературным распадом в годы реакции и революционного подъема : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Удонова З.В. ; Московский гос. педагогический институт им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
654585
   М. Горький в воспоминаниях современников.. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 744 с.
654586
  Чони П. М. Горький в Италии : (по документам Центрального архива Италии) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 205-210. – ISSN 0130-3864
654587
  Фаббри Лео М. Горький в итальянской литературной и театральной критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фаббри Лео ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 13 с.
654588
  Успенская В.Е. М. Горький в печати родного края / В.Е. Успенская. – Горький, 1973. – 121с.
654589
   М. Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 410с.
654590
  Калашников В.А. М. Горький и герои его ранних рассказов / В.А. Калашников. – Минск, 1975. – 152 с.
654591
  Примочкина Н.Н. М. Горький и Д. Бурлюк: история литературных отношений // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-61. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
654592
  Габдиров И. М. Горький и казахская советская литература / И. Габдиров. – Алма-Ата, 1966. – 250 с.
654593
  Самаганов Дж. М. Горький и киргизская литература / Дж. Самаганов. – Фрунзе, 1958. – 176 с.
654594
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX века / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 532 с.
654595
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX веков / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1954. – 495 с.
654596
  Жегалов Н.Н. М. Горький и мировая культура / Н.Н. Жегалов. – Москва : Знание, 1968. – 46 с.
654597
  Пиксанов Н.К. М. Горький и музыка / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1950. – 64 с.
654598
  Пиксанов Н.К. М. Горький и наука / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1948. – 31 с.
654599
  Пиксанов Н.К. М. Горький и национальные литературы / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 323 с.
654600
   М. Горький и поэты "Знания". – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 422 с.
654601
  Заика С.В. М. Горький и русская классическая литература конца 19-начала 20 века / С.В. Заика. – М. : Наука, 1982. – 144 с.
654602
  Кожевникова С.Е. М. Горький и сибирские писатели / С.Е. Кожевникова, А. Коптелов. – Новосибирск, 1950. – 152 с.
654603
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – М. : Советский писатель, 1962. – 404 с.
654604
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1975. – 368 с.
654605
  Абдумавлянов А.А. М. Горький и узбекская советская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдумавлянов А.А. ; М-во просвещения РСФСР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
654606
  Пиксанов Н.К. М. Горький и фольклор / Н.К. Пиксанов. – 2-е изд. – Л, 1938. – 192 с.
654607
  Рехо К. М. Горький и японская литература / К. Рехо. – Москва : Наука, 1965. – 164 с.
654608
  Писарева О.А. М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 208-212. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
654609
   М. Горький. Комплект открыток.. – Москва : Советский художник, 1967. – с.
654610
  Костина Е.М. М. Греку / Е.М. Костина. – Москва : Главполиграфпром, 1969. – 12 с.
654611
  Салтовська Н. М. Грицай як дослідник українських народних паремій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 508-512
654612
  Селевич Ю.Л. М. Грушевский. Мифы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 7. – С. 11-13.
654613
  Корольов Г. М. Грушевський в політичних дискусіях щодо перебудови Російської імперії на початку XX ст. // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 359-369. – ISBN 978-966-611-826-7
654614
  Щербак М. М. Грушевський і жандарми: вчений і система / М. Щербак, Н. Щербак // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 74-80. – ISBN 966-7060-35-7
654615
  Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 133-160
654616
  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-123
654617
  Лук"яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історіографічну реконструкцію й аналіз процесу вивчення та висвітлення загальних і конкретних проблем періодизації, місця української історичної науки, починаючи з дореволюційного часу і до 2005 р. Центральне місце відведено М. Грушевському ...
654618
  Гирич І.Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5 (530 ), вересень - жовтень. – С. 101-138. – ISSN 0130-5247
654619
  Киштымов А. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок наукового товариства імені Шевченка" / А. Киштымов, В. Лебедева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Посвящено взаимоотношениям М. Грушевского и М. Довнар-Запольского - фигур, чья роль в становлении национальной историографии Украины и Беларуси оказалась равнозначной. Основой анализа послужила личная переписка и публикации на страницах редактируемых ...
654620
  Савченко О.І. М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 418-427. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглядається діяльність М. Драгоманова, спрямована на видання першого українського зарубіжного часопису "Громада". Автор аналізує матеріали, що були опубліковані на сторінках журналу та визначає його роль в українському ...
654621
  Обушний М. М. Драгоманов - основоположник української партології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 137-139
654622
  Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 94-107. – ISBN 978-966-660-735-8
654623
  Никифорова В.Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин -- литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова В. Ф.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 17л.
654624
  Золотницкий Д.И. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.И. Золотницкий. – Л, 1951. – 136с.
654625
  Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.П. Николаев. – М., 1985. – 222с.
654626
  Дечева А. М. Заньковецкая в Екатеринодаре ( По материалам театральных рубрик дореволюционной региональной прессы) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 127-132. – ISSN 1728-9572
654627
  Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 195-236. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
654628
  Молдавский Д.М. М. Зощенко / Д.М. Молдавский. – Л., 1977. – 279с.
654629
  Самарин Ф.И. М. И. Калинин в Казахстане / Ф.И. Самарин. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
654630
  Рудяк Б.М. М. И. Калинин о работе советского аппарата / Б.М. Рудяк. – М., 1958. – 40с.
654631
  Широкоград Л.Д. М. І.Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 327-331. – ISSN 0320-4421
654632
  Кисла О. М. Костомаров в інтерпретації І.Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 139-142. – ISBN 966-594-298-0
654633
  Попов П.М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф (1817-1885) / П.М. Попов; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 113 с.
654634
  Коцюбинська Н. М. Коцюбинський і "Братство Тарасівців" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 66-68


  "Братство Тарасівців" - перша політична організація в Україні, яка кінцевою метою своєї діяльності ставила повне національне визволення України з-під гніту самодержавства. Саме образ Тараса Шевченка став будителем свідомості молодих українців, які ...
654635
  Колінько О. М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 158-162
654636
  Просалова В. М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 21-29. – ISSN 1728-9572
654637
  Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість / М.С. Грицюта. – Київ, 1958. – 56с.
654638
  Потапова Г.М. М. Крушевський та актуальні питання сучасної морфонолгогії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 508-513. – ISBN 966-581-481-8
654639
  Чаговець М. Лисенко / Чаговець, А.. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.
654640
  Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
654641
  Квітка К.В. М. Лисенко як збірач народних пісень : (з pефеpату, читаного на публичнім сполученім зібpанні Етногpаф[ічної] Комісії і Муз[ично]-Етн[огpафічного] Кабінету, що відбулося 12 листопаду 1922 p. на ознаку 10[-их] pоковин смеpти Лисенка) / К. Квітка. – Київ : [Вид-во УАH] ; Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 18 с. – (Українська Академія наук ; Повідомлення Музично-Етногpафічного кабінету ; Ч. 1)


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
654642
  Осадчук С. М. Лозинський як один із засновників науки міжнародного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 151-159. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 12)
654643
  Калиниченко Л.М. М. Ломоносов и Украина / Л.М. Калиниченко, А.И. Постил // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 3 (45). – С. 64-67
654644
  Лаптин Н. М. М. Ковалевский и его взгляы на средневековую общину : Дис... наук: / Лаптин Н.;. – Киев, 1947. – 270л. – Бібліогр.:л.260-270
654645
  Куликова А.С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей истории Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 224-234. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
654646
   М. М. Пистрак (1888-1940) : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГНПБ, 1987. – 48с.
654647
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.1 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 278л.
654648
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.2 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 279-605л.
654649
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.3 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 606-1002л.
654650
  Кузьменко Н. М. Максимович - перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 17-23. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток освітніх ідей і досвід педагогічної діяльності. Охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічного світогляду М. Максимовича. Досліджено питання управлінської діяльності ...
654651
  Воропаєва Т.С. М. Максимович - фундатор українознавства у Київському університеті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 195-197
654652
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа"


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу «Русская беседа»: основні обов.язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція. The article analizes M. Maximovich’s ...
654653
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 135-141


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу "Русская беседа": основні обов"язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція.
654654
  Ситнік В.П. М. Міхновський про морально-духовні засади українського національно-визвольного руху в "одвертому листі до міністра Сипягіна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відозву М. Міхновського "Одвертий лист до міністра Сипягіна", в якій він розглянув морально-духовні чинники українського національно-визвольного руху. The article deals with analysis of Mikhnovskyj"s proclamation "Open letter to ...
654655
  Наконечний А. М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 58-65. – ISSN 2307-0463
654656
  Ляшко С. М. Могилянський - останній лицар Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1923-1933) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
654657
  Єрмоленко О. М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна співпраця / О. Єрмоленко, Г. Степанець // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 32-33. – ISSN 0131-2685
654658
  Івницька С. М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самовизначення (коментар до незавершеної дискусії) / С. Івницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 46-49. – ISSN 0131-2685
654659
  Зноско-Боровський М. Мусоргский / Зноско-Боровський. – 2-е изд. – Киев : Музична Україна, 1985. – 35 с.
654660
  Тайжанов А.Т. М. О. Ауэзов-мыслитель / А.Т. Тайжанов. – Алма-Ата, 1991. – 166с.
654661
  Ткаченко М. М. Остер в XVII-XVIII вв. / М. Ткаченко. – Київ, 1925. – 57с.
654662
  Узин С.В. М. П. Лазарев / С.В. Узин, Б. Юсов; Под ред. Соловьева А.И. – Москва : Географгиз, 1952. – 46с.
654663
  Терешенко В.К. М. П. Погодин в общественно-идейной борьбе 30-50-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терешенко В. К.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР периода капитал. – М., 1975. – 30л.
654664
  Остропольська М.В. М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 16-21. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто й проаналізовано особливості інтелектуальної співпраці між М. Павликом та М. Драгомановим у контексті культурних, суспільно-політичних, економічних процесів, що відбувалися наприкінці XIX ст. в Україні.
654665
  Губенко Р.Г. М. Робесп"єр про співвідношення права, законності і революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-83. – (Серія права ; № 16)


  В статье раскрыта революционно-демократическая трактовка соотношения права, законности и революции вождем французских якобинцев М. Робеспьером. Автор показывает, что законным для М. Робеспьера был всякий правовой акт, игнорирующий волю народа или ...
654666
  Кожевников Ю М. Садовяну / Ю Кожевников. – М., 1960. – 238с.
654667
  Щеголь Л.Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 586-590


  У статті коротко та базово проаналізовано твори М. Селімовича та Ф. Кафки. Виокремлено спільні та відмінні риси романів обох письменників. Віднайдено багато спільних рис і виведено причини такої схожості
654668
  Тетеріна О.Б. М. Старицький: переклади та оригінальна творчість, новаторство й традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 500-508. – (Б-ка Ін-ту філології)
654669
  Сологуб Н. М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слова" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – C. 30-34. – ISSN 0201-419
654670
  Іванова О.В. М. Сумцов про фольклорні мотиви у Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається залучення фольклорно-етнографічних джерел у творчості видатного українського прозаїка ХІХ ст. Григорія Квітки-Основ"яненка та наукове осмислення цього явища в студіях відомого тогочасного фольклориста Миколи Сумцова.
654671
  Абрамов Я.В. М. Фарадей : Его жизнь и научная деятельность: Биографический очерк / Я.В. Абрамов. – СПб. : Тип. газ. Новости, 1892. – 78с. : портрет. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
654672
  Любимов Б.И. М. Фокин / Б.И. Любимов. – М., 1948. – 111с.
654673
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий "Ревізор": назва як код інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 40-45. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить міркування про кодову функцію назви оповідання М. Хвильового "Ревізор". Назва-цитата свідчить про свідому участь автора у творчому експерименті перекодування та інтерпретації відповідного тексту Гоголя тогочасними митцями, є своєрідною ...
654674
  Вільчинська С.В. М. Хвильовий: "Азіатський ренесанс" як антропологічна категорія // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – C. 254-. – ISSN 2077-8309


  В статті розглядаються соціальні аспекти філософсько-антропологічних поглядів М. Хвильового. Проаналізовані твори, присвячені проблемі становлення "homo novus"
654675
  Демидова А. М. Цветаева - А. Ахматовой, А. Ахматова - М. Цветаевой // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 176-185
654676
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева: основополагающие принципы бытия : монография / Е.Л. Лаврова; Горловский госуд. педагогический ин-т иностран. языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-8469-45-9
654677
  Калініна А. М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття в Україні // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 75-81
654678
   М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик : [до 150-річчя з дня народження М. Шашкевича]. – Львів : [Львів. б-ка АН УРСР], 1962. – 133, [3] с. : 4 л. іл.
654679
  Левашов В.Г. М. Шмаков / В.Г. Левашов. – М., 1987. – 63с.
654680
   М. Шолохов і українська література : До 70-річчя з дня народження ; Список літератури за 1955-1975 рр. – Львів : АН УРСР ; Львіська наук.б-ка, 1975. – 11 с.
654681
  Кожевников Ю.А. М. Эминеску и проблема романтизма в румынской литературе 19 в. / Ю.А. Кожевников. – Москва, 1968. – 352с.
654682
  Удодов Б.Т. М. Ю. Лермонтов / Б.Т. Удодов. – Воронеж, 1973. – 702с.
654683
  Коляда Ігор М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр.: спроба історичної реконструкції / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 29-33
654684
  Шевченко Л. М.I. Пирогов і Київський університет // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1062-4
654685
  Тамарченко Г.Е. М.А. Антонович - литературный критик и полемист / Г.Е. Тамарченко. – М.-Л., 1961. – с.
654686
  Чубинский В.В. М.А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности / Ленинградский ордена Ленина гос.ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград : Ленингр.ун-т, 1916. – 194 с.
654687
  Герасимов Н М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
654688
  Федорова Г. М.А. Балакирев / Г. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 80 с.
654689
  Мишуровская М.В. М.А. Булгаков в зарубежной периодике 1920-х гг. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 19-24. – ISSN 0869-6020
654690
  Коган Д.З. М.А. Врубель / Д.З. Коган. – М., 1980. – 350с.
654691
   М.А. Данилов (1899-1973) : Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 66 с.
654692
  Фризман Л.Г. М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно; Акад. пед. наук Украины ; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2003. – 491 с. – ISBN 966-303-006-2
654693
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - стихотворец / С.Н.Лахно; АПН Украины. – Харьков : Оберіг, 2007. – 76с. – ISBN 966-7839-02-8
654694
  Грушевский А.С. М.А. Максимович (1804-1873) : из украинской историографии XIX в. / А.С. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из: "Известия Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук, т. 11 (1906), кн. 1, с. 375-416
654695
  Лахно С.Н. М.А. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / С.Н. Лахно; АПН Украины. – Харьков : Парус, 2007. – 68с. – ISBN 966-7839-02-8
654696
  Карпенко М.А. М.А. Максимович о "российской грамматике" М.В. Ломоносова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 2-5
654697
  Дядечко Л.П. М.А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 19-27. – ISBN 966-581-590-3
654698
   М.А. Менделевич. – М., 1955. – 68с.
654699
  Варзар Л.В. М.А. Минкус / Л.В. Варзар, Ю.С. Яралов. – Москва, 1982. – 136 с.
654700
  Крымова Н.И. М.А. Нексе / Н.И. Крымова, А.С. Погодин. – М, 1960. – 32с.
654701
  Кауфман Л.С. М.А. Римський-Корсаков / Л.С. Кауфман. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
654702
  Ахундов Н. М.А. Сабир. Библиография / Н. Ахундов. – Баку, 1958. – 111с.
654703
  Сердюченко Г.П. М.А. Шолохов / Г.П. Сердюченко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 18с.
654704
   М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 25с.
654705
  Арденс Н.Н. М.А. Шолохов и его романы / Н.Н. Арденс, 1939. – 3-30с.
654706
  Храмова С.И. М.А. Шолохов и М.Ф. Рыльский : некоторые аспекты творческих взаимоотношений // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 6-18. – ISBN 966-581-617-9
654707
  Майборода Н. М.А. Шолохов и украинские писатели // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 19-24. – ISBN 966-581-617-9
654708
  Абрамов Ф.А. М.А. Шолохов. Семинарий / Ф.А. Абрамов, В.В. Гура. – Ленинград, 1958. – 319с.
654709
  Лозицький В.Г. М.А. Яковкін - талановитий вчений, вчитель і наставник (до 100-річчя з дня народження) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 20-21


  Микола Авенірович Яковкін (1915-1993) - один з засновників спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
654710
   М.А.Блохин : к 80-летию со дня рождения. – Ростов -на-Дону, 1988. – 53с.
654711
   М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. – М., 1988. – 492с.
654712
  Эрес М.А.Врубель / Эрес. – М, 1919. – 62с.
654713
  Баландіна Н. М.А.Жовтобрюх як дослідник мови української преси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 75-83. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналузовано внесок М.А. Жовтобрюха в дослідження української преси ХІХ - початку ХХ ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
654714
  Маслов В.І. М.А.Макаревич. / В.І. Маслов. – Прилуки, 1929. – 15с.
654715
   М.А.Мир-Касимов. – Баку, 1964. – 52с.
654716
   М.А.Мусаев : Библиография. – Баку : Элм, 1987. – 112с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
654717
   М.А.Нексе. Био-библиографический указатель. – М, 1953. – 35с.
654718
  Буханов М.С. М.А.Рыкачев - выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания / М.С. Буханов, М.П. Юркевич. – Л, 1954. – 52с.
654719
   М.А.Топчибашев. Биография. – Баку, 1965. – 68с.
654720
  Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин / А.Ф. Замалеев. – М., 1976. – 152с.
654721
  Рыбинцев И.В. М.А.Шолохов - публицист / И.В. Рыбинцев. – Дрогобыч, 1958. – 116с.
654722
  Гура В.В. М.А.Шолохов. Семинарий / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1962. – 383с.
654723
   М.Абрамов., А. Андреев. Карикатура. Плакат. Рисунок. Акварель. Живопись. – Москва, 1988
654724
  Кочетков А.Н. М.Б. Баркалей де Толли. / А.Н. Кочетков. – М., 1970. – 80 с.
654725
   М.Б. Греков в воспоминаниях современников. – Л., 1966. – 135с.
654726
  Грекова Т.Т. М.Б. Греков. Воспоминания / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1955. – 87с.
654727
  Тотфалушин В.П. М.Б.Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года / В.П. Тотфалушин. – Саратов, 1991. – 131 с.
654728
  Гринчик Н.М. М.Богданович и белорусский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: / Гринчик Н.М.; Акад. наук БССР Ин-т лит-ры им. Янки Кубалы. – Минск, 1958. – 19л.
654729
  Гаврилов В.Д. М.В, Ломоносов / В.Д. Гаврилов. – К., 1961. – 99с.
654730
  Гнеденко Б.В. М.В,Остроградский / Б.В. Гнеденко. – М, 1984. – 64с.
654731
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам
[Ч. 5] : [Беседы с Антонелли и последнии пятницы Петрашевского]. – С. 37-68. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
654732
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам
[Ч. 6]. – С. 51-86, 1 л. портр. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
654733
  Богданов Н. М.В. Волоцкой и его "Хроника рода Достоевского" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 410-433. – ISSN 0042-8795
654734
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору
654735
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 45-51. – ISSN 2075-1486
654736
  Булаховська Ю.Л. М.В. Гоголь і польська література // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 90-98
654737
  Крутікова Н.Є. М.В. Гоголь і українська література ХІХ століття / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 52 с.
654738
   М.В. Гоголь педагог і особистість (до 200-річчя від дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "М.В. Гоголь як пророк Слова " / Місіонерський відділ при Священному Синоді, Української Правосл. Церкви ; Науково-методичний центр православного просвітництва в ім"я святителя Димитрія Ростовського ; Педагог. музей АПН України ; [ гол. ред. А. Затовський ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 56 с.
654739
  Шумейко М. М.В. Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 170-172
654740
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский как историк средневековой Руси // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 102-119
654741
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский о торговле и ремесле // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 120-137
654742
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8558-75-7
654743
  Лебедєва В. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 172-176
654744
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Довнар-Запольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 50-70. – ISBN 978-617-7107-36-0
654745
  Год Б.В. М.В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / Б.В. Год, П.Г. Радько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.81-91. – ISBN 966-7653-2-Х
654746
  Чуткий А. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-92.
654747
  Михайлюк Ю.М. М.В. Довнар-Запольський: дискурс щодо національної ідентифікації історика // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 48-55. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
654748
  Антонюк С.Н. М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 199-205


  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки. У 1901-1903 рр. ...
654749
  Залесская Л.И. М.В. Исаковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 23с.
654750
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – К., 1959. – 268с.
654751
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – 4-е вид. перероб. і доп. – К., 1966. – 362с.
654752
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. "Тарас Бульба" : путівник / Л. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1986. – 70, 1 с. : 1 л. портр., нот. – Мініатюрне видання
654753
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук. – Київ, 1952. – 248с.
654754
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук. – 2-е, випр. і доп. вид. – Київ, 1963. – 354с.
654755
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник научного стеклоделения / М.А. Безбородов. – М, 1956. – 114с.
654756
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник химиисиликатов / М.А. Безбородов. – Минск, 1952. – 24с.
654757
  Линков Я.И. М.В. Ломоносов-великий деятель русского просвещения / Я.И. Линков. – Москва, 1940. – 47с.
654758
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов-наш первый университет / М.Т. Белявский. – М., 1961. – 135с.
654759
  Капустинский Ф А. М.В. Ломоносов-основатель физической химии / Ф А. Капустинский, . – Москва, 1949. – 19с.
654760
  Алентьєв О.О. М.В. Ломоносов-основоположник вітчизняної науки / О.О. Алентьєв. – Київ, 1952. – 24с.
654761
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов-родоначальник русского просветительства / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1961. – 104с.
654762
  Будрейко Н.А. М.В. Ломоносов -- великий ученый-материалист, основоположник русской науки. / Н.А. Будрейко. – Москва, 1955. – 48с.
654763
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов - активный сторонник петровской реформы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 60-73. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
654764
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 103 с.
654765
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 94 с.
654766
  Ишлинский А.Ю. М.В. Ломоносов - великий русский ученый / А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Павлова. – Москва, 1986. – 126с.
654767
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Москва : Московский университет, 1953. – 155с.
654768
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1961. – 204с.
654769
  Колісник П.І. М.В. Ломоносов - основоположник метеорології та кліматології (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-52. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
654770
  Глазунов И.Д. М.В. Ломоносов - основоположник русской материалистической философии / И.Д. Глазунов. – Москва, 1961. – 47с.
654771
  Вахнина Л.С. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка : урок литературы в 9 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 53-58
654772
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов / М.Т. Белявский. – М., 1954. – 56с.
654773
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов / С.И. Вавилов. – Москва, 1961. – 148 с.
654774
  Иванкина Л.П. М.В. Ломоносов / Л.П. Иванкина, М.Н. Шерстникова. – Архангельск, 1961. – 24с.
654775
  Астафуров В.И. М.В. Ломоносов / В.И. Астафуров. – Москва, 1985. – 145с.
654776
   М.В. Ломоносов : Рек. указ. лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с. – (В помощь лектору)
654777
   М.В. Ломоносов : К 285-летию со дня рождения. – Москва, 1997. – 216с. – (Основатели Московского университета ; Вып.14). – ISBN 5-88091-17-2
654778
  Гамалея В.Н. М.В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 136-147. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается влияние так называемого "киевского периода" на последующую деятельность ученого.
654779
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов в русской историографии / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1983. – 260с.
654780
  Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 142-151. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
654781
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов / М.А. Безбородов; АН СССР. – Москва : Издателство АН СССР, 1948. – 282 с.
654782
  Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика / А.В. Западов. – М, 1961. – 100с.
654783
  Наумова Г.Р. М.В. Ломоносов и историография России / Г.Р. Наумова, А.В. Никонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 39-51. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
654784
   М.В. Ломоносов и науки о Земле. – М., 1986. – 48с.
654785
  Костылев П.Н. М.В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
654786
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета / М.Т. Белявский. – М., 1955. – 312с.
654787
  Радовский М.И. М.В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1961. – 335 с.
654788
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов и русская наука / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 46с.
654789
  Павловская А.В. М.В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Идеи М.В. Ломоносова определили характер и суть университетского образования в России, стали основой для создания традиций Московского университета, многие из которых сохранились и до наших дней
654790
  Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. / Е.С. Кулябко. – М.-Л., 1962. – 216с.
654791
  Чернейко М.В. М.В. Ломоносов и язык науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
654792
  Кононков А.Ф. М.В. Ломоносов как физик : к 250-летию со дня рождения (1711-1961) / А.Ф. Кононков, Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 157 с.
654793
  Кувакин В.А. М.В. Ломоносов как философ жизни // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
654794
  Топычканов А.В. М.В. Ломоносов о "полититке" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
654795
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов о народонаселении России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
654796
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России / В.П. Лысцов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 263 с.
654797
   М.В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения / [ред. группа : Е.В. Ильченко, Ю.М. Канцур, С.И. Болтачева и др.]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 314 с. : ил., фото. – Библиогр. с. 216-218. – (Архив Московского университета / под общей ред. : В.А. Садовничего, В.И. Ильченко ; Основатели Московского университета). – ISBN 978-5-211-06251-1
654798
  Иваненко А.Ф. М.В. Маторин / А.Ф. Иваненко. – М., 1976. – 47с.
654799
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Нечкіна і В.Г. Сарбей: перегук доль // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7107-06-3
654800
  Фигнер В.Н. М.В. Новорусский. 1861-1925 / В.Н. Фигнер. – М., 1925. – 16с.
654801
  Селиханович В.Г. М.В. Певцов / В.Г. Селиханович. – М, 1956. – 51с.
654802
  Демор В.П. М.В. Петрашевский / В.П. Демор. – Пб., 1920. – 32с.
654803
  Стешенко В.С. М.В. Птуха - видатний український вчений-демограф // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 182-187. – ISSN 2072-9480
654804
  Гончарова Р.М. М.В. Серебряков про роль особистості в історії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 70-74. – (Історичні науки ; Вип. 31)
654805
  Гареев М.А. М.В. Фрунзе - военный теоретик / М.А. Гареев. – М, 1985. – 446с.
654806
  Борисов С.П. М.В. Фрунзе / С.П. Борисов. – М., 1938. – 139с.
654807
  Борисов С. М.В. Фрунзе / С. Борисов. – К., 1939. – 136с.
654808
  Лебедев В.А. М.В. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – М., 1957. – 320с.
654809
  Казеко И.И. М.В. Фрунзе / И.И. Казеко. – Минск, 1983. – 175с.
654810
  Волковинський В.М. М.В. Фрунзе на Україні / В.М. Волковинський. – Київ, 1985. – 189с.
654811
  Семевский В.И. М.В.Буташевич-Петрашевский / В.И. Семевский. – 51-86с.
654812
  Семевский В.И. М.В.Буташевич-Петрашевский в Сибири / В.И. Семевский
Ч.1. – 66-87с.
654813
  Чугунов Г.И. М.В.Добужинский 1875-1957 / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1988. – 110с.
654814
  Поликанов А.А. М.В.Исаковский. (К вопросу о творческой эволюции) : Автореф... кандид. филолог.наук: / Поликанов А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1952. – 18л.
654815
  Молчанов А.Л. М.В.Исаковский. (Основные вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанов А.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1956. – 17л.
654816
   М.В.Лисенко у спогадах сучасників. – К., 1968. – 821с.
654817
   М.В.Ломносов, 1711-1961. – Архангельск, 1961. – 178с.
654818
  Глазунов И.Д. М.В.Ломоносов -- родоначальник русского материализма 18 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазунов И.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 16л.
654819
  Карпеев Э.П. М.В.Ломоносов - великий русский ученый-энциклопедист / Э.П. Карпеев. – Л., 1986. – 30с.
654820
  Топчиев А.В. М.В.Ломоносов - великий русский ученый / А.В. Топчиев. – М, 1952. – 24с.
654821
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов - гениальный русский ученый и мыслитель-материалист / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 67с.
654822
  Фруменков Г.Г. М.В.Ломоносов - историк нашей Родины. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1970. – 56с.
654823
  Беляев В.И. М.В.Ломоносов - основоположник отечественной педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается характеристика основных педагогических идей М.В.Ломоносова. Проведен анализ его основных педагогических принципов. Рассматриваются взгляды педагога на воспитание и образование, на организацию и содержание гимназического и ...
654824
  Принкман К.Я. М.В.Ломоносов - основоположник химической науки. : Автореф... канд. хим.наук: / Принкман К.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1953. – 31л.
654825
  Елисеев А.А. М.В.Ломоносов - первый русский физик / А.А. Елисеев, И.Б. Литинецкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 291 с.
654826
   М.В.Ломоносов. – Архангельск, 1961. – 50с.
654827
   М.В.Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. – М-Л, 1962. – 232с.
654828
   М.В.Ломоносов и геолого-географические науки. – М., 1961. – 60с.
654829
  Кароль Б.П. М.В.Ломоносов и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 52с.
654830
  Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета : Автореф... кандид. ист.наук: / Белявский М.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – М., 1952. – 15л.
654831
  Бозиев Р.С. М.В.Ломоносов и отечественная система образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х


  Гениальность человека определяется масштабом и характером решаемых их задач. Сделаное М.В.Ломоносовым в науке, культуре и образовании на благо Отечества свидетельствует о нем как о гении и дает нам пример истинного патриотизма.
654832
  Асев-Аджиева М.В.Ломоносов и развитие аналитической химии в России в XVIII веке. : Автореф... наук: / Асев-Аджиева А.И.; М-во высш. обр. СССР. Казан. хим.техн. инст. им.С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 18л.
654833
   М.В.Ломоносов и русская культура. – Тарту, 1986. – 110с.
654834
  Ефимов А.И. М.В.Ломоносов и русский язык / А.И. Ефимов. – М, 1961. – 72с.
654835
  Мороз С.А. М.В.Ломоносов та його роль у розвитку геологічної науки / С.А. Мороз. – Київ, 1967. – 35с.
654836
  Вакуленко Н.І. М.В.Ломоносов як біолог / Н.І. Вакуленко. – Київ, 1954. – 96 с.
654837
  Віленкін В.Л. М.В.Ломоносов як географ. / В.Л. Віленкін. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.
654838
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды / Г.С. Васецкий. – Москва, 1940. – 80с.
654839
  Кропотов А.И. М.В.Остроградский и его педагогическое наследие / А.И. Кропотов, И.А. Марон. – М, 1961. – 204с.
654840
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский Очерки жизни,науч творчества и пед. деятельности / Б.В. Гнеденко. – М, 1952. – 332с.
654841
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский.1801-1862.Жизнь и работа.юНауч . и пед. наследие / Б.В. Гнеденко, И.Б. Погребысский. – М, 1963. – 271с.
654842
  Зайцев Б.П. М.В.Остроградський.Біографічний нарис до 200-річчя від дня народження. / Б.П. Зайцев, С.І. Посохов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.56-62
654843
  Шарапов-Антонов М.В.Фрунзе -- организатор и руководитель разгрома бухарского эмирата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов-Антонов Ю.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1950. – 16л.
654844
  Пунин Л.Н. М.В.Фрунзе - выдающийся полководец гражданской войны / Л.Н. Пунин. – Л, 1959. – 45с.
654845
   М.В.Фрунзе : военная и политическая деятельность.. – Москва, 1984. – 272с.
654846
  Зеленский М.И. М.В.Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 году. / М.И. Зеленский. – Иваново, 1947. – 88с.
654847
   М.В.Фрунзе в Самаре. : Краткий рекомендательный список литературы. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 7 с.
654848
   М.В.Фрунзе на Восточном фронте: сб. докум.. – Куйбышев, 1985. – 272с.
654849
  Ульянов И.Ф. М.В.Фрунзе на Туркестанском фронте. / И.Ф. Ульянов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
654850
   М.В.Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников.. – М., 1965. – 328с.
654851
   М.В.Фрунзе: фотоальбом. – Москва, 1990. – 187с.
654852
  Суходуб Т.Д. М.Волошин о поэзии и поэтах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 310-330. – ISSN 2077-8309
654853
  Шевченко З. М.Врубель - основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу "Художня література в контексті світової культури") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 30-36


  У статті висвітлюється проблема контекстного вивчення художньої культури, включаючи і літературу як вид мистецтва, на матеріалі творчості М.Врубеля - основоположника символізму.
654854
  Костина Д.Д. М.Г. Абуталыбов / Д.Д. Костина, Ю.В. Сафарова. – Баку, 1968. – 76с.
654855
   М.Г. Бурачек. – К., 1937. – 82с.
654856
  Халак Н.В. М.Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України / Н.В.Пащенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 43-46 : фото
654857
   М.Г. Галущенку - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 225
654858
   М.Г. Находкін - до 80-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6 : фото. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817
654859
  Кудрявцев В.Г. М.Г. Платунов-художник и педагог / В.Г. Кудрявцев. – Йошкар-Ола, 1986. – 140с.
654860
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений і мислитель / І.П. Білокінь. – Київ, 1963. – С. 65-70
654861
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений філософ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
654862
   М.Г. Чернишевський і українська література. – Київ, 1978. – 219с.
654863
  Амоша О.І. М.Г. Чумаченко: гідний шлях у житті та науці / О.І. Амоша, А.А. Чухно // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 3-13. – ISSN 1729-7206
654864
  Томпакова О.М. М.Глух. / О.М. Томпакова. – Л., 1959. – 14с.
654865
  Гвенетадзе Г. М.Горький - друг грузнской литературы / Г. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1972. – 100 с.
654866
  Пельт В.Д. М.Горький - журналист / В.Д. Пельт. – Москва, 1968. – 426с.
654867
  Прожогин В.Е. М.Горький - как он писал, что думал и говорил о публицистике / В.Е. Прожогин. – М., 1964. – 103 с.
654868
  Баранова Н.Д. М.Горький - мастер критической прозы / Н.Д. Баранова. – Горький, 1978. – 142с.
654869
  Пельт В.Д. М.Горький - организатор и редактор журнала "Наши достижения" : Автореф... канд.филол.наук: / Пельт В.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 20л.
654870
  Луканов Г. М.Горький - основоположник литературы социалистического реализма / Г. Луканов. – Ленинград, 1954. – 32 с.
654871
  Юнович М.М. М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – 2-е доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 175 с.
654872
  Нусинов И.М. М.Горький / И.М. Нусинов. – Москва : Советская литература, 1933. – 360 с.
654873
  Ревякина И.А. М.Горький / И.А. Ревякина. – Москва : Русский язык, 1985. – 216 с.
654874
  Строев В.А. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). К 50-летию со дня рождения 14 марта 1869 - 14 марта 1919. / В.А. Строев. – Грибежин, 1919. – 32с.
654875
  Плетнев П. М.Горький в Арзамасе / П. Плетнев. – Горький, 1933. – 96 с.
654876
  Наумов Е.И. М.Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей / Е.И. Наумов. – М : Художественная литература, 1958. – 407 с.
654877
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1954. – 136 с.
654878
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 162 с.
654879
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Муратова К.Д.; Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). Акад. наук СССР. – Л., 1957. – 35л.
654880
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы / К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград, 1958. – 485 с.
654881
  Гирько А.М. М.Горький в борьбе против декадентской реакции до 1917 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирько А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Ставрополь, 1952. – 16л.
654882
  Елизаров С. М.Горький в борьбе с литературной реакцией в эпоху подготовки первой русской революции. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизаров С.; Акад.обществ.науки при ЦК ВКП/б. – М, 1950. – 26л.
654883
   М.Горький в воспоминаниях нижегородцев.. – Горький, 1968. – 312с.
654884
   М.Горький в печати родного края, 1969-1977 : Указ. лит. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд., 1982. – 145с.
654885
  Блохина В.Н. М.Горький в родном городе / В.Н. Блохина. – Горький, 1976. – 191с.
654886
  Янкина Л.И. М.Горький в Самаре. / Л.И. Янкина. – Куйбышев, 1973. – 112 с.
654887
  Бундзен Г.В. М.Горький в современной общественной жизни / Г.В. Бундзен, Т.В. Савинкова. – Л., 1989. – 29с.
654888
  Смирнов В.В. М.Горький в Старой Руссе. / В.В. Смирнов. – Новгород, 1956. – 43 с.
654889
  Нович И.С. М.Горький в эпоху первой русской революции / И.С. Нович. – М : Художественная литература, 1955. – 359 с.
654890
   М.Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 407 с.
654891
  Кунина А.А. М.Горький глазами современников / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – М, 1968. – 48с.
654892
  Щербакова И.И. М.Горький и А.Толстой в Берлине. / И.И. Щербакова. – Свердловск, 1961. – 12с.
654893
  Горький М. М.Горький и А.Чехов : Переписка,статьи и высказывания / М. Горький. – М.-Л. : Академвидав, 1937. – 288 с.
654894
   М.Горький и Владимирский край.. – Владимир, 1949. – 28с.
654895
   М.Горький и вопросы поэтики.. – Горький, 1982. – 87 с.
654896
   М.Горький и вопросы художественного мастерства.. – Горький, 1986. – 127 с.
654897
  Мариенгоф Э.М. М.Горький и детская литература : Дис... наук: / Мариенгоф Э.М.; Укр.науч.-иссл. ин-т педагогики, 1939. – 1965л.
654898
  Мартынец Т.Д. М.Горький и детская литература / Т.Д. Мартынец. – Черновцы, 1968. – 31 с.
654899
  Гвенетадзе Г.Д. М.Горький и духовное единение народов / Г.Д. Гвенетадзе. – М. : Советский писатель, 1977. – 302 с.
654900
   М.Горький и его современники.. – Л : Наука, 1968. – 302 с.
654901
  Смирнов С.В. М.Горький и журналистика конца XIX начала XX вв. / С.В. Смирнов. – Л., 1959. – 184 с.
654902
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1973. – 567 с.
654903
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1984. – 559 с.
654904
  Желтова Н.И. М.Горький и изобразительное искусство / Н.И. Желтова. – М-Л : Наука, 1965. – 122 с.
654905
  Хамов К.Н. М.Горький и историческая наука. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамов К.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1960. – 12л.
654906
  Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели / Г.С. Зайцева. – М. : Высшая школа, 1989. – 101 с.
654907
  Османова З.Г. М.Горький и литература Ирана / З.Г. Османова. – Москва, 1961. – 128 с.
654908
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 286 с.
654909
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 510 с.
654910
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1982. – 590 с.
654911
   М.Горький и марийская литература.. – Йошкар-Ола, 1968. – 68 с.
654912
  Юрьева Л.М. М.Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. / Л.М. Юрьева. – М., 1961. – 210 с.
654913
  Оцхели В.И. М.Горький и польская драматургия начала ХХ века / В.И. Оцхели. – М., 1989. – 139 с.
654914
   М.Горький и поэты "Знания".. – Л, 1958. – 422с.
654915
   М.Горький и проблемы русской литературы.. – Днепропетровск, 1969. – 160 с.
654916
   М.Горький и проза 20 века.. – Горький, 1981. – 103 с.
654917
  Пельт В.Д. М.Горький и рабсельскоры. / В.Д. Пельт. – М, 1968. – 72с.
654918
   М.Горький и родной край.. – Горький, 1954. – 23с.
654919
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи / М.А. Карпенко. – К., 1972. – 216с.
654920
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Карпенко М.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 48 с.
654921
  Карпенко Маргарита Александровна М.Горький и русский литературный язык советской эпохи. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Карпенко Маргарита Александровна; МВМВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра русского языка. – К., 1973. – 391л.
654922
  Панков В.К. М.Горький и советская действительность. / В.К. Панков. – М. : Московский рабочий, 1968. – 350 с.
654923
  Баранова Н.Д. М.Горький и советские писатели / Н.Д. Баранова. – М, 1975. – 215с.
654924
  Шмаков А.А. М.Горький и Урал / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1968. – 108 с.
654925
  Кузьмичев И.К. М.Горький и художественный прогресс / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1975. – 192 с.
654926
  Ким Ле чун М.Горький и японская литература. : Автореф... канд. филол.наук: / Ким Ле чун; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
654927
   М.Горький материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.4. – 1951. – 400 с.
654928
  Муратова К.Д. М.Горький на Капри / К.Д. Муратова. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
654929
  Балухатый С.Д. М.Горький о Нижегородской выставке 1896 г. / С.Д. Балухатый
13. – 1948. – [16] с.
654930
  Горький М. М.Горький о родном городе / М. Горький. – Горький, 1978. – 111с.
654931
  Огнев А.В. М.Горький о русском национальном характере / А.В. Огнев. – Тверь, 1992. – 170 с.
654932
  Морозова Л.М. М.Горький о творческих взаимосвязях писателей народов СССР. (М.Горький и якут литература) : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Л.М.; Якут. гос. ун-т. – Якутск, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
654933
  Тамарченко Д.О. М.Горький про цільність характеру : [18 червня 1936 р - До десятиріччя з дня смерті - 18 червня 1946р] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 18 червня (№ 19). – С. 3
654934
  Григорьев Р. М.Горький. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 147 с.
654935
  Балухатый С.Д. М.Горький. / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – Л., 1938. – 272с.
654936
  Муратова К.Д. М.Горький. / К.Д. Муратова. – М. : Просвещение, 1981. – 206 с.
654937
  Гитович Н.И. М.Горький. Краткий библиографический справочник. / Н.И. Гитович. – М., 1941. – 92с.
654938
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1934. – 552 с.
654939
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1936. – 284 с.
654940
  Балухатый С.Д. М.Горький. Материалы и исследования / С.Д. Балухатый. – Москва; Ленинград, 1941. – 464 с.
654941
  Мясников А.Л. М.Горький. Очерк творчества. / А.Л. Мясников. – М. : Художественная литература, 1953. – 648 с.
654942
  Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-67. – ISSN 0130-5247
654943
  Гриценко І.С. М.Д. Іванішев - засновник історико-правової школи Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Присвячено проблемі формування історико-правової школи Університету Св. Володимира, досліджується діяльність М.Д. Іванішева та його основні наукові здобутки, методологічна спадщина, що визначило особливості наукової школи. This article deals with the ...
654944
  Довженко В.Д. М.Д. Леонтович / В.Д. Довженко. – Київ, 1947. – 103с.
654945
   М.Д. Леонтович : збірка статей та матеріалів. – Київ : Академія наук УРСР, 1947. – 103 с.
654946
  Гордійчук М.М. М.Д. Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 36 с.
654947
  Гордійчук М. М.Д. Леонтович. Нарис про життя і творчість / М. Гордійчук. – Київ, 1956. – 104 с.
654948
   М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.1. – 2002. – 32с. – 012(Ярмаченко) Шифр дубл.
654949
  Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. Малюнки з життя / В.П. Дяченко. – Харків, 1941. – 139 с.
654950
   М.Драгоманов і Галичина : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1992. – 62с.
654951
   М.Е. Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 160 с. : 1 порт., ил. – ISBN 5-2888-00619-9
654952
  Гершензон М.О. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.О. Гершензон, Л. Коган. – М.-Л., 1939. – 64с.
654953
  Мещеряков Н.Л. М.Е. Салтыков-Щедрин / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1939. – 128с.
654954
  Горячкина М.С. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.С. Горячкина. – М, 1952. – 200с.
654955
  Гиоргидзе К.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в грузинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гиоргидзе К.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18 с.
654956
  Прокопенко З.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин и И.А.Гончаров в литературном процессе 19 века / З.Т. Прокопенко. – Воронеж, 1989. – 222с.
654957
  Базилевская А.К. М.Е. Салтыков-Щедрин и литература его времени / А.К. Базилевская. – М., 1966. – 26с.
654958
   М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. – М., 1976. – 104с.
654959
  Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы / И.Т. Трофимов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 206с.
654960
   М.Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. – Тверь, 1991. – 126с.
654961
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
654962
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк : С mezzo-titro портр. М.Е. Салтыкова и предисл. и примеч. А. Югорского / С.Н. Кривенко. – 3-е изд. – Петроград : [Тип. М. Стасюлевича], 1914. – X, 105 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
654963
  Стрельский В.І. М.Е.Бауман та його революційна діяльність на Україні. / В.І. Стрельский. – К., 1948. – 27с.
654964
  Дурылин С.Н. М.Е.Ермолова (1853-1928) / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1943. – 32с.
654965
   М.Е.Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1978. – 143 с. : ил., 1 порт. – Библиогр.: 116 назв.
654966
  Кирпотин В.Я. М.Е.Салтыков-Щедрин - великий русский сатирик. Стенограмма публичной лекции, прочит. 12 сентября 1945 года в Лекционном зале в Москве / В.Я. Кирпотин. – М., 1945. – 22с.
654967
  Сницерева Н.А. М.Е.Салтыков-Щедрин - редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сницерева Н.А. ; М-во культуры СССР Белорус. гос. ун-т , Каф. теории и практики сов. печати. – Минск, 1953. – 19 с.
654968
  Иванов-Разумник М.Е.Салтыков-Щедрин / Иванов-Разумник. – Москва, 1930. – 383с.
654969
  Эльсберг Я.Е. М.Е.Салтыков-Щедрин / Я.Е. Эльсберг. – М, 1953. – 100с.
654970
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Ленинград, 1969. – 168с.
654971
  Бушмин А.С. М.Е.Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1970. – 240с.
654972
  Малкин В.А. М.Е.Салтыков-Щедрин / В.А. Малкин. – Москва, 1976. – 64с.
654973
  Самосюк Г.Ф. М.Е.Салтыков-Щедрин в "Современнике" (к истории внутриредакционных отношений 1862-1864 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.640 / Самосюк Г.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
654974
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М., 1957. – 879с.
654975
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1975. – 406с.
654976
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1975. – 432с.
654977
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – Киров, 1975. – 111с.
654978
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 1988. – 127с.
654979
  Клейменова С.А. М.Е.Салтыков-Щедрин в Московской области : Указ. лит. / С.А. Клейменова. – Москва, 1976. – 54с.
654980
  Вольпе Л. М.Е.Салтыков-Щедрин в Пензе. / Л. Вольпе. – Пенза, 1951. – 55с.
654981
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – Л., 1939. – 432с.
654982
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – М., 1959. – 639с.
654983
  Журавлев Н.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Н.В. Журавлев. – Калинин, 1961. – 214с.
654984
  Князев И.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Туле. / И.В. Князев. – Тула, 1960. – 60с.
654985
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Ярославском крае / А.В. Прямков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Ярославль, 1954. – 100с.
654986
   М.Е.Салтыков-Щедрин и Тверской край.. – Тверь, 1991. – 76с.
654987
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин и Ярославский край / А.В. Прямков. – Ярославль, 1949. – 52 с.
654988
   М.Е.Салтыков-Щедрин как сатирик,художник и публицист. : Из критической литературы о Салтыкове / Составил Н.Покровский. – Москва, 1906. – 302 с.
654989
  Козюра Н.Н. М.Е.Салтыков-Щедрин критик буржуазной Западной Европы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Козюра Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
654990
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Л, 1969. – 166с.
654991
  Рейфман П.С. М.Е.Салтыков-Щедрин. / П.С. Рейфман. – 3-е изд. – Тарту, 1978. – 150с.
654992
  Кирпотин В. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. / В. Кирпотин. – М., 1939. – 288с.
654993
   М.Е.Салтыков-Щедрин.К пятидесятилетию со дня смерти. – Ленинград, 1939. – 142 с.
654994
   М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.. – Москва, 1989. – 46с.
654995
  Мендельсон Н.М. М.Е.Салтыков -Щедрин / Н.М. Мендельсон. – М.-Л., 1925. – 88с.
654996
  Пынина А.Н. М.Е.Салтыков : Идеализм Салтыкова.-Журнальная деятельность 1863-1864.-Библиографическая заметка. – Санкт-Петербург, 1899. – 239 с.
654997
   М.Е.Салтыков(Щедрин)в портретах и иллюстрациях.. – Ленинград, 1935. – 26 с.
654998
  Тихомирова Т.С. М.Е.Салтыков_Щедрин в Рязани в 1858-1860 гг. / Т.С. Тихомирова. – Рязань, 1956. – 16с.
654999
  Лаврентьєв М.А. М.Є. Жуковський - батько російської авіації / М.А. Лаврентьєв, І.Б. Погребинський // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 29 березня (№ 8). – С. 2
655000
  Бобир О.В. М.Заньковецька у колі діячів російської культури / О.В. Бобир. – К, 1984. – 32с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,