Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
652001
  Артюх В. "Книга буття українського народу" М. Костомарова: сакральні виміри національної самосвідомості // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 132-135
652002
  Крупницкий Дмитрий "Книга в местах лишения свободы" : о читателях и издателях лагерной зоны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
652003
   "Книга в России XVI -- начала XIX в.". – Л., 1987. – 192с.
652004
   "Книга в России до середины XIX в.". – Л., 1978. – 320с.
652005
   "Книга в России до середины XIX в.". – Л., 1985. – 151с.
652006
  Волынский А.Л. "Книга великого гнева" : Критические статьи; Заметки; Полемика / А.Л. Волынский. – Санкт-Петербург : Изд. С-Петебургского Т-ва "Труд", 1904. – VIII, LXXVIII, [2], 524 с., [11] л. ил.
652007
  Касян Л. "Книга життя" Ірини Жиленко: "Homo feriens" в автобіографічно-мемуарному дискурсі


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічну книжку відомої української поетеси-шістдесятниці Ірини Жиленко "Homo feriens", зокрема, окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору, проаналізовано специфіку ...
652008
  Вілкул Т. "Книга Іаковъ Жидовинъ" у давньоруських ранніх джерелах і Тихонравовському хронографі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С.104-119. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються нові матеріали до історії текстів одного з перекладних візантійських джерел - "Doctrina Jacobi nuper baptisati", у давньослов"янській версії з ХІ ст. відомого як "Книга Іаков Жидовин" - та кількох давньоруських пам"яток; наголос зроблений ...
652009
  Шелковая Н.В. "Книга Йова" як зображення процесу духовного нарождення людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
652010
  Брафман Я.А. "Книга Кагала" : Материалы для изучения еврейского быта : в 2 ч. / собр. и пер. Яков Брафман. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Добродеева
Ч. 1 : / изд. под ред А. Брафмана. – 1888. – XVI, 482 с.


  На кн. печать: Из кн. Емануила Борисовича Левина
652011
  Дмитрів І. "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті розглядаються дотичності світоглядів і художньо-образної особливості творівБогдана-Ігоря Антонича і Григорія Сковороди. На основі збірки "Книга Лева" простежується ідейно-тематична спорідненість двох талановитих письменників
652012
   "Книга на службе мира, гуманизма и прогресса", международный симпозиум. Москва, 1972. – Москва, 1975. – 240с.
652013
  Кононенко О. "Книга не буває передчасною" : розмова з письменником, поетом і жірналістом О. Кононенком / Розпитував В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 8-9, 16


  Поет, прозаїк, журналіст Олексій Кононенко про творчість і книжку
652014
  Куліш П. "Книга о ділах народу українського..." : вибрані твори / Пантелеймон Куліш ; [упоряд., літ. ред. В.Т. Лазарєва] ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ МОНМС, 2012. – 224 с. : іл. – Додаток: с. 222. – Бібліогр. в підрядк. прим.
652015
  Христоманос К. [Книга імператриці Єлизавети : сторінки щоденника / К. Христоманос; Константінос Хрістоманос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 234, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 2])
652016
  Митяев А.В. Книга будущих адмиралов / А.В. Митяев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 350с.
652017
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – Москва, 1970. – 303с.
652018
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1974. – 367с.
652019
  Забужко О. Книга буття. Глава четверта : повісті / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2008. – 164с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-273-2
652020
  Кожевников А.В. Книга былей и небылиц про медведей и медведиц / А.В. Кожевников. – Москва, 1983. – 110с.
652021
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. А.В. Прохорова и Н.Н. Каразина. – 3-е изд., печ. со 2-го без перемен. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1885. – XXV, 288, XLII с., портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
652022
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. А.В. Прохорова и Н.Н. Каразина. – 4-е изд., печ. со 2-го без перемен. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1893. – XXVI, 384, XLI с., [1] л. портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
652023
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. Н.Н. Каразина, А.В. Прохорова и В.В. Спасского. – 8-е изд. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1913. – XXVI, 384, XLV с., [1] л. портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
652024
  Сладков А.С. Книга Бытие - Евангелие древности / А.С. Сладков, 1994. – 208с.
652025
  Сладков А.С. Книга Бытие - Евангелие древности. / А.С. Сладков. – Москва, 1994. – 208с.
652026
   Книга Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе : (Приложение к кн. "Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе") / Издал А. Михайлов. – 1900-1908. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. окр.
Вып. 3, гл. XXVI-XXXVI. – 1903. – [1], 191-310 с.
652027
   Книга в 1924 г. в СССР.. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 241 с. : табл.
652028
   Книга в 1925 году.. – М.-Л., 1927. – 696с.
652029
   Книга в Белоруссии. – Минск
2. – 1983. – 161с.
652030
   Книга в Белоруссии. – Минск, 1988. – 187с.
652031
   Книга в борьбе за мир и социальный прогресс. – М., 1972. – 160с.
652032
  Осипов В.О. Книга в вашем доме / В.О. Осипов. – М, 1967. – 144с.
652033
  Березняк М.И. Книга в духовной жизни личности. : Автореф... Канд.социолог.наук: 09.00.11 / Березняк М.И.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики Рос.Федерации РГУ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 19л.
652034
   Книга в жизни молодежи современного советского села.. – М., 1974. – 97с.
652035
  Лиховид Ф.Я. Книга в жизни советского общества : Лекция по курсу "Введение в специальность" для студентов библ. фак. / Ф.Я. Лиховид. – М., 1977. – 39с.
652036
  Павлова О.Г. Книга в житті педагога-музейника А.Ф. Луньова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 51-55. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
652037
  Терещенко К. Книга в життті і творчості Павла Тичини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Поет-модерніст ХХ сторіччя, талановитий, тонкий, оригінальний прозаїк і публіцист, критик і літературо-знавець, перекладач з вірменської, грузинської, башкир-ської, татарської, болгарської та інших мов, популяризатор кращих досягнень світової культури, ...
652038
  Люблинский В.С. Книга в истории человеческого общества. Сборник избр. книговедч. работ. / В.С. Люблинский. – М., 1972. – 327с.
652039
  Кіслова Вікторія Книга в кожному серці... (Інтерв"ю з начальником відділу реалізації видавництва "Основа" Т.В.Рудик) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 39-40 : фото
652040
  Рыбалка И.С. Книга в контексте средневековой культуры (на материале романа У. Эко "Имя розы") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 208-215


  В статье рассматривается символика книги в романе У. Эко «Имя розы» в контексте средневековой культуры с учетом постулатов постмодернистских концепций многоуровневого смысла художественного текста. Автор статьи поэтапно рассматривает смысловые нагрузки ...
652041
   Книга в культурной жизни Москвы. – М., 1987. – 190с.
652042
  Колчинский М.Л. Книга в научно-информационной деятельности. (Вопросы создания, редактирования и распространения науч. документов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Колчинский М.Л. ; Моск. гос. ун-т , Фак. журналистики , Кафедра книговедения и ред.-издат. дела. – Москва, 1966. – 28 с.
652043
   Книга в нашей жизни. – М., 1983. – 32с.
652044
  Маркова В.А. Книга в різноманітті підходів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 165-170. – ISBN 966-7352-66-8


  Подано стислий огляд певних підходів до аналізу феномену книги. Обґрунтовується необхідність застосування культурологічного підходу до зазначеного феномену.
652045
   Книга в России 1861-1881 гг.. – М.
2. – 1990. – 212с.
652046
   Книга в России XVI -- начала XIX в.. – Л., 1990. – 192 с.
652047
   Книга в России XVII - начала XIX в. : проблемы создания и распространения : сб. науч. тр. – Ленинград : [Б. и.], 1989. – 176 с.
652048
   Книга в России XVIII -- середины XIX в.. – Л., 1989. – 217с.
652049
  Розов Н.Н. Книга в России в 15 веке / Н.Н. Розов. – Ленинград, 1981. – 153 с.
652050
  Луппов С.П. Книга в России в 17 веке / С.П. Луппов. – Ленинград : Наука, 1970. – 224с.
652051
  Сапунов Б.В. Книга в России в XI-XIII вв. / Б.В. Сапунов. – Л., 1978. – 231с.
652052
  Луппов С.П. Книга в России в первой четверти XVIII века. / С.П. Луппов. – Л., 1973. – 374с.
652053
  Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. / С.П. Луппов. – Л., 1976. – 380с.
652054
  Хотеев П.И. Книга в России в середине XVIII века / П.И. Хотеев. – Л, 1989. – 140с.
652055
   Книга в России в эпоху Просвещения.. – Л., 1988. – 196с.
652056
   Книга в России до середины XIX века. – Ленинград : Наука, 1978. – 319, [1] с.
652057
  Бабурина Н.И. и др. Книга в русской и советской живописи / [сост. и авт. вступ. ст. Н.И. Бабурина и др.]. – Москва : Книга, 1989. – 45, [6] с., [49] л. : ил. : ил. – ISBN 5-212-00172-2
652058
   Книга в Сибири. – Новосибирск, 1989. – 174с.
652059
   Книга в системе международных культурных связей. – М., 1990. – 151с.
652060
  Кисилев М.И. Книга в системе средств массовой информации Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кисилев М.И.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра зарубежной печати и литературы. – М., 1980. – 22л.
652061
  Назаров А.И. Книга в советском обществе / А.И. Назаров. – Москва, 1964. – 261с.
652062
   Книга в социалистическом обществе.. – Таллин
1. – 1985. – 144с.
652063
  Маркова В.А. Книга в социально-коммуникативном пространстве: прошлое, настоящее, будущее : пер. с укр. / В.А. Маркова ; [науч. ред. и предисл. д-ра ист. наук, проф. Д.А. Эльяшевича]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2019. – 343, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-6043942-0-5
652064
   Книга в СССР.. – Москва, 1975. – 192с.
652065
   Книга в твоей жизни. – Москва : Просвещение, 1990. – 107 с.
652066
  Чирва А.Н. Книга в твоих рука / А.Н. Чирва. – М., 1985. – 144с.
652067
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-2558-Х
Вип. 4 : Г. – 2002. – 422 с.
652068
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-2978-Х
Вип. 5 : Д. – 2003. – 532 с.
652069
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-3345-0
Вип. 7 : З, И, І, Ї. – 2005. – 404 с.
652070
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. О.С. Оніщенко (голова) [та ін.]). – ISBN 966-02-3813-4(Вип.8); 966-02-3814-2 (Ч.1)
Вип. 8, ч. 1 : К - Кн. – 2006. – 405 с.
652071
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін, Л.А. Дубровіна, В.Ю. Омельчук). – ISBN 966-02-3813-4(Вип.8); 966-02-4042-2 (Ч.2)
Вип. 8, ч. 2 : Ко - Кя. – 2006. – 489с.
652072
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-4177-1
Вип.9 : Л. – 2006. – 340 с.
652073
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ : НБУВ. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 966-02-3241-1(серія); 978-966-02-4322-4(Вип.10)
Вип. 10 : М. – 2007. – 486 с.
652074
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд. : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (гол.), Л.В. Бєляєва, Л.А. Дубровіна та ін.). – ISBN 978-966-02-6085-6
Вип. 14 : Р. – 2011. – 407, [1] с.
652075
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-6459-2
Вип. 15, ч. 1 : С - См. – 2012. – 587, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652076
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-6459-2
Вип. 15, ч. 2 : Сн - Сю. – 2012. – 587, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652077
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук ]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6659-9
Вип. 16 : Т. – 2013. – 475, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652078
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7079-4
Вип. 17 : У / ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – 2014. – 699, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652079
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7288-0
Вип. 18 : Ф, Х, Ц. – 2014. – 439, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652080
   Книга в Україні друга половина XIX - початок XX ст.(1861-1917) : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 966-7111-00-8
Вип.1 : А. – 1996. – 222с.
652081
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-1343-3
Вип. 2 : Б. – 1999. – 365 с.
652082
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-2275-0
Вип. 3 : В. – 2001. – 336с.
652083
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5691-0
Вип. 13, ч. 1 : П - По. – 2010. – 511 с.
652084
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5692-7
Вип. 13, ч. 2 : По - Пя. – 2010. – 517 с.
652085
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-7926-1
Вип. 19 : Ч-Я / [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред.: В.Ю. Омельчук]. – 2016. – 663, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652086
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-8250-6
Вип. 20 : Додаток А-Я / [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред.: В.Ю. Омельчук]. – 2017. – 499, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
652087
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 966-02-3242-X
Вип. 6 : Е, Є, Ж. – 2004. – 268с.
652088
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук ]. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Оніщенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-4454-2(Вип.11)
Вип. 11 : Н. – 2008. – 340 с.
652089
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-523-4(Вип.12); 978-966-02-5241-7(Ч. 2)
Вип. 12, ч. 2 : От - Ош. – 2009. – 616 с.
652090
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5239-4(Вип.12); 978-966-02-5240-0(Ч. 1)
Вип. 12, ч. 1 : О - От. – 2009. – 672 с.
652091
  Новиков О. Книга в цифре: сегодня и завтра // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 40-43. – ISSN 1726-6726


  Обсуждение перспектив развития рынка электронных книг в России.
652092
  Никишов С. Книга В. И. Ленина "Материализм и эмприокритицизм" -- образец партийной, непримиримой критики враждебных марксизму философских течений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Никишов С. ; МГУ. – Москва, 1951. – 16 с.
652093
  Готт В.С. Книга В.И. Ленина "Матереализм и эмпириокритицизм" и современная физика / В.С. Готт. – М, 1979. – 64с.
652094
  Гильман М.И. Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм"-классический труд марксистской философии / М.И. Гильман. – Алма-Ата, 1960. – 32с.
652095
   Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" - гениальное произведение творческого марксизма. – Минск, 1981. – 124с.
652096
   Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и некоторые проблемы современного философского знания. – М., 1989. – 119с.
652097
   Книга В.И. Ленина "Что делать?" (1902-1 : Краткий список лит-ры. – Москва : Гос. публ. истор. б-ка, 1952. – 5 с.
652098
  Клочко В.Ф. Книга В.И. Ленина "Шаг вперед, два шага назад". / В.Ф. Клочко. – 2-е изд. – М., 1971. – 55с.
652099
  Карпиленко С.Т. Книга В.И.Ленина "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" / С.Т. Карпиленко. – Л., 1970. – 58с.
652100
   Книга В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" - важнейший этап в развитии марксистской философии. – Москва, 1959. – 450 с.
652101
   Книга В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и современное мышление. – Горький, 1989. – 146с.
652102
   Книга В.И.Ленина "Материализм, как высшая стадия капитализма" и современность. – Горький, 1966. – 104 с.
652103
   Книга В.И.Ленина "Материализм, как высшая стадия капитализма" и современность. – Саратов : Коммунист, 1970. – 106 с.
652104
   Книга В.И.Ленина "Что делать?" и местные партийные организации России. – Пермь, 1972. – 529с.
652105
   Книга В.І. Леніна "Дитяча хвороба "лівізни" в комунізмі" / М.М. Матвійчук, Ф Остапенко, П, , . – Київ, 1957. – 43с.
652106
  Шлепаков М.С. Книга В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" - могутня зброя в боротьбі проти сучасної буржуазної філософії і ревізіонізму / М.С. Шлепаков. – Київ, 1959. – 50с.
652107
  Скоробогатов В.П. Книга В.І.Леніна "Дві тактики соціалдемократії в демократичній революції / В.П. Скоробогатов. – Київ, 1954. – 32с.
652108
   Книга ведет в жизнь. – М., 1964. – 264с.
652109
  Сандерсон А. Книга Великих джунглей. / А. Сандерсон. – М, 1998. – 395с.
652110
  Благой Д.Д. Книга великой ненависти и великой любви / Д.Д. Благой. – Москва-Л., 1950. – 38с.
652111
  Рыленков Н.И. Книга верности / Н.И. Рыленков. – Москва, 1961. – 125с.
652112
  Решетников Л.В. Книга верности: Стихи. / Л.В. Решетников. – М., 1978. – 446с.
652113
  Чорногуз О.Ф. Книга веселих порад : гумор і сатира / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 184 с.
652114
  Доля-Попов Книга веселої мудрості / Доля-Попов. – Київ, 1968. – 832с.
652115
   Книга видавництва України за 1960 рік.. – Х., 1961. – 616с.
652116
  Голованівський С.О. Книга визнань : нові поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 94 с.
652117
   Книга виноградаря. – М., 1959. – 632с.
652118
  Гальченко С. Книга во славу двох українських геніїв // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 14


  Книга українського історика Володимир Мельниченка "Михайло Грушевський: "Шевченко - святий національний прапор" : 100 історій і розповідей про двох українських геніїв / В. Ю. Мельниченко. – Київ: Либідь, 2017. – 440 c.
652119
   Книга вожатого. – М., 1947. – 472с.
652120
   Книга вожатого. – К., 1949. – 408с.
652121
   Книга вожатого. – 6-е изд. перераб. доп. – М., 1972. – 351с.
652122
  Коэльо П. Книга воина света / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2003. – 159, [1] с. : ил. – ISBN 966-7319-96-2; 966-8035-32-1
652123
  Коэльо П. Книга воина света / Пауло Коэльо; Пер. с порт. А. Богдановский. – Київ : София, 2004. – 160с. – ISBN 966-7319-96-2; 966-8035-32-1
652124
  Слонимский М.Л. Книга воспоминаний / М.Л. Слонимский. – Москва-Л., 1966. – 247с.
652125
  Марков П.А. Книга воспоминаний / П.А. Марков. – М : Искусство, 1983. – 607 с.
652126
   Книга времени. – Казань, 1967. – 111с.
652127
  Бондарь А.А. Книга времени / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 223, [1] с. – (Универсальная мировоззренческая доктрина). – ISBN 978-966-139-072-9
652128
  Бейлина Н.В. Книга встреч / Н.В. Бейлина. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1968. – 295 с.
652129
  Завальнюк Л.А. Книга встреч : стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110с.
652130
  Баженов А. Книга Второзакония : (Исагог. исслед.) / [А. Баженов]. – Киев : тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1916. – [2], 146 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л.
652131
  Борхес Х.Л. Книга вымышленных существ / Хорхе Луис Борхес. – СПб. : Азбука, 1999. – 192с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00007-8
652132
  Коломнин В. Книга вычисления процентов и учета и их... / В. Коломнин. – 3-е изд. – М. – 398, 272, 75с.
652133
  Шкляревский А.С. Книга г. Вересаева перед судом психологии : [Рец. на ст. проф. И.А. Сикорского. "О книге В. Вересаева. "Записки врача"] / [соч.] А.С. Шкляревского, бывш. проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская газета, № 329, 1902
652134
   Книга генетического фонда фауны Казахской ССР.. – Алма-Ата
1. – 1989. – 215с.
652135
  Ищенко Т.Н. Книга Геннадия Лобастова «Диалектика разумной формы и феноменология безумия» как источник педагогической рефлексии и поиска разумных форм деятельности в образовательном процессе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 131-145. – ISSN 1811-0916


  В статье представлены идеи философа Г. В. Лобастова, позволяющие рассмотреть проблемы формирования мыслящей способности человека, по сути – проблемы образования. Особую значимость имеют классические философские идеи, отражающие движение разумной формы, ...
652136
  Веремійчик О. Книга Георгія Шибанова "Нестор Городовенко" - про першого художнього керівника і головного диригента капели "Думка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
652137
   Книга героев. – Казань
1. – 1946. – 175с.
652138
   Книга года - 2019 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 153-163. – ISSN 0131-8136


  В 21-й раз подведены итоги Всеукраинского рейтинга "Книжка року". Рейтинг книг.
652139
   Книга года"2017 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 220-232. – ISSN 0131-8136
652140
   Книга года"2020 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 150-168. – ISSN 0131-8136
652141
   Книга графика : каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – [12, 16, 12, 12, 12 ] с.
652142
  Попович О.С. Книга Д. Гребера про примарну роботу, яка викликає дискусії й будить думку // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 156-160. – ISSN 1560-4926
652143
   Книга дворцовых интриг : Евнухи у кормила власти в Китае. – Москва : Наталис, 2002. – 431 с. – (Восточная коллекция). – ISBN 5-8062-0056-6
652144
  Рашидов Ш.Р. Книга двух сердец : киносценарий / Ш.Р. Рашидов, В.С. Виткович. – Ташкент : Обьед. изд-во "Кзыл Узбекистана" и "Правда Востока", 1959. – 59 с.
652145
   Книга деяний Ардашира сына Папака. – М., 1987. – 162с.
652146
  Микульский Дмитрий Книга диковинных странствий : великие путешественники / Микульский Дмитрий, Новотный Николай // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 42-56
652147
  Сычев Н. Книга династий : Древний мир, Европа, Азия, Америка, Африка, Океания / Николай Сычев. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2005. – 959, [1] с. – Библиогр.: c. 936-952. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-032495-2
652148
  Жалило Б. Книга директора по сбыту : практические рекомендации и аудиотренинг / Борис Жалило. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2008. – 320 с. + CD-ROM. – (Совет директоров). – ISBN 978-5-91180-732-0
652149
  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / М.Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 560с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-34-Х
652150
  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / Микола Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 560с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-35-8
652151
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1940. – 411 с.
652152
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1972. – 336с.
652153
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 336 с.
652154
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1978. – 327с.
652155
  Макаренко А.С. Книга для батьків. / А.С. Макаренко. – К, 1980. – 328с.
652156
  Захарчук Татьяна Викторовна Книга для библиотекаря : баланс спроса и предложения / Захарчук Татьяна Викторовна, Кузнецова Ольга Леонидовна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 41-43. – ISSN 1727-4893


  В 2007 году в России вышло 108 тысяч наименований книг. Это абсолютный рекорд. Для сравнения, в СССР выходило не более 70-80 тысяч наименований, включая литературу на национальных языках, хотя сегодня тиражи значительно уменьшились.
652157
  Недайнова Т.Б. Книга для внеклассного и семейного чтения : (5 класс) : навчальний посібник / Т.Б. Недайнова, М.В. Заремба ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-617-215-3
652158
  Аллилуева С.И. Книга для внучек: Путешествие на Родину : путешествие на родину / С.И. Аллилуева. – Репринт. изд. – Москва : Новости, 1992. – 163 с.
652159
  Шкляєва О.С. Книга для вчителя до підручника французької мови. 6 клас середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 189с.
652160
  Шкляєва О.С. Книга для вчителя до підручника французької мови. 6 клас середньої школи / О.С. Шкляєва. – 2-е вид. – К., 1976. – 192с.
652161
  Недогибченко І.Ю. Книга для дітей в Україні: до проблем якості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 90-96


  У статті розглядається інфраструктура дитячого українського книговидавництва. Автор класифікує видавництва дитячої книги за рівнем дотримання стандарту ДСТУ 29.6-2002 та аналізує його вплив на загальну якість дитячої книги. This article is about ...
652162
  Лин-Лин Книга для домашнего чтения на китайском языке / Лин-Лин, П.М. Устин. – М., 1986. – 108с.
652163
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – М, 1966. – 228с.
652164
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – М, 1973. – с.
652165
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке = The everyday english almanac for boys and girls / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – Moscow, 1978. – 223 с.
652166
  Потоцкая В.В. Книга для классического чтения для 9-10 кл. с. ш. / В.В. Потоцкая. – М., 1940. – 160с.
652167
  Васина-Гроссман Книга для любителей музыки / Васина-Гроссман. – Москва : Музгиз, 1962. – 168 с.
652168
  Романенко В.Н. и др. Книга для начинающего исследователя-химика / В.Н. и др. Романенко. – Л., 1987. – 279с.
652169
  Водовозов В. Книга для первоначального чтения : для старшего возраста и для взрослых : до 65 рисунков и табл. чертежей / В. Водовозов ; рис. исполены Пановым и Васнецовым и гравированы Рашевским, чертежи - Матте. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1883. – [VIII], 604 с., [2] л. ил. : ил.


  Содержит: Рассказы о животных и растениях жаркого пояса, рассказы из физики, из астрономической и физической географии, описание всех стран земного шара (исключая Европы) и племен, их населяющих; рассказы из путешествий, более подробное географическое ...
652170
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя : (к комплексу учебных пособий по русскому языку для студентов-иностранцев технических вузов) / Т.А. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1977. – 215с.
652171
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 190с.
652172
   Книга для преподавателя к Учебнику русского языка. – Москва, 1987. – 243с.
652173
   Книга для преподавателя к учебному комплексу по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологических вузов СССР. : (естественнонаучный профиль). Практическая грамматика. – Москва : Русский язык, 1989. – 332с.
652174
  Брускин В.Я. Книга для радиомастера / В.Я. Брускин, Н.Я. Штехман. – Москва, 1967. – 247 с.
652175
  Межжерина В. Книга для разумения : Вселенная. Экология. Культура. Ноосфера / В. Межжерина; Виталий Межжерин. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-506-7
652176
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – Ростов-на-Дону, 1981. – 302с.
652177
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – Л, 1981. – 319с.
652178
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М, 1985. – 448с.
652179
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – К, 1987. – 382с.
652180
  Макаренко А.С. Книга для родителей : К 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1988. – 304с. : ил. – (Б-ка для родителей)
652181
   Книга для родителей. – Минск, 1992. – 364с.
652182
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – М, 1949. – 340с.
652183
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Свердловск, 1950. – 360с.
652184
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Минск, 1951. – 300с.
652185
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1954. – 352с.
652186
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1968. – 359с.
652187
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Минск, 1976. – 352с.
652188
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Кишинев, 1977. – 352с.
652189
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1983. – 160с.
652190
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Новосибирск, 1983. – 319с.
652191
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1986. – 446с.
652192
   Книга для самостоятельного чтения на иностранных языках. – М., 1949. – 8с.
652193
  Маркуша А.М. Книга для сыновей и для пап / А.М. Маркуша. – Москва : Педагогика, 1990. – 173с.
652194
  Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравится жить, или Психология личностного роста / Николай Козлов. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 5-7805-0634-5
652195
  Медведева И.Я. Книга для трудных родителей / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – М, 1994. – 269с.
652196
  Шкляева А.С. Книга для учителя / А.С. Шкляева. – М., 1965. – 64с.
652197
  Старков А.И. Книга для учителя / А.И. Старков. – 4-е изд. – М., 1969. – 208с.
652198
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 232 с.
652199
  Угримова Т.А. Книга для учителя / Т.А. Угримова. – М, 1970. – 112с.
652200
  Фоломкина С.К. Книга для учителя / С.К. Фоломкина. – 3-е изд. – М, 1972. – 232с.
652201
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 4-е изд. – М, 1974. – 232с.
652202
  Кулигина А.С. Книга для учителя / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1977. – 182с.
652203
  Уайзер Г.М. Книга для учителя : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1979. – 256с.
652204
  Старков А.П. Книга для учителя : 4 кл. / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 272с.
652205
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя / В.Н. Богородицкая. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
652206
  Бим И.Л. Книга для учителя / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1990. – 158с.
652207
   Книга для учителя вспомогательной школы. – М., 1955. – 440с.
652208
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 174с.
652209
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – М., 1978. – 174с.
652210
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 3-е изд., перераб. – М., 1985. – 176с.
652211
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 176 с.
652212
  Лейс Р.Я. Книга для учителя к учебнику "Немецкий язык" 5 кл. / Р.Я. Лейс, Т.Э. Вальтер. – 2-е изд. – М., 1988. – 120с.
652213
  Лейс Р.Я. Книга для учителя к учебнику "Немецкий язык. 5-й класс" для школ с преподаванием немецкого (родного) языка / Р.Я. Лейс, Т.Э. Вальтер. – М., 1983. – 128с.
652214
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – Москва, 1986. – 77с.
652215
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 77с.
652216
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 144с.
652217
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 77с.
652218
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для 1У класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – 2-е дораб. изд. – М, 1986. – 173с.
652219
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 7-е изд. – Москва, 1978. – 207с.
652220
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 192с.
652221
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1989. – 237с.
652222
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1982. – 159с.
652223
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
652224
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1985. – 159с.
652225
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1990. – 191с.
652226
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 128с.
652227
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 155с.
652228
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 128с.
652229
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 128с.
652230
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1989. – 158с.
652231
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва : Просвещение, 1970. – 158 с.
652232
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – М., 1970. – 128с.
652233
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с.
652234
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 128с.
652235
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва, 1971. – 144с.
652236
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 5-е изд. – Москва, 1981. – 144с.
652237
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1984. – 96с.
652238
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 89с.
652239
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 8 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 3-е. – М., 1975. – 142с.
652240
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-10 классов средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1977. – 270с.
652241
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 с.
652242
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
652243
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва, 1973. – 159с.
652244
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 159с.
652245
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – Москва, 1985. – 79с.
652246
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 77с.
652247
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – Москва, 1973. – 128с.
652248
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для IV класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – М, 1983. – 160с.
652249
  Хрусталева Л.В. Книга для учителя к учебнику английского языка для VI класса школ с углубленным изучением английского языка / Л.В. Хрусталева. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
652250
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – М., 1971. – 142с.
652251
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 142с.
652252
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса школ с углубленным изучением английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1989. – 140с.
652253
  Шавернева Л.И. Книга для учителя к Учебнику английского языка для ІУ класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке. / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – М., 1986. – 173с.
652254
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1986. – 78с.
652255
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 2-е изд. – М, 1990. – 71с.
652256
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 11го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – 2-е изд. – М, 1990. – 77с.
652257
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1980. – 193с.
652258
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 2-е изд. – М, 1984. – 193с.
652259
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 5-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1989. – 221с.
652260
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 6-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1982. – 143с.
652261
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1983. – 127с.
652262
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 4-е изд. – М, 1989. – 146 с.
652263
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 8-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – 3-е изд. – М, 1989. – 128с.
652264
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 9-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – М, 1990. – 93с.
652265
  Стродт Л.М. Книга для учителя к учебнику немецкого язык для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1983. – 128с.
652266
  Гез Н.И. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – М., 1973. – 176с.
652267
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1975. – 176с.
652268
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 78с.
652269
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – 5-е изд. – М., 1982. – 175с.
652270
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 3-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – Москва : Просвещение, 1977. – 192 с.
652271
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса среденй школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 288с.
652272
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1986. – 288с.
652273
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 352с.
652274
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1980. – 352с.
652275
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – М., 1978. – 103с.
652276
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 103с.
652277
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 176с.
652278
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – Москва, 1982. – 160с.
652279
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1984. – 160с.
652280
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 3-е изд., дораб. – М., 1985. – 88с.
652281
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1979. – 96с.
652282
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 2-е изд., дораб. – М., 1983. – 96с.
652283
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
652284
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса / И.Л. Бим. – 5-е изд. – Москва, 1981. – 160с.
652285
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса средней школы. / И.Л. Бим. – М., 1983. – 144с.
652286
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1984. – 96с.
652287
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 94с.
652288
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1990. – 141с.
652289
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – М., 1978. – 270с.
652290
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – 2-е изд., испр. – М., 1982. – 255с.
652291
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) и заочной школы / Ж.Л. Витлин. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 155с.
652292
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) школы / Ж.Л. Витлин. – Москва, 1979. – 176 с.
652293
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 94с.
652294
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1972. – 191с.
652295
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 191с.
652296
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1977. – 191с.
652297
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1985. – 80с.
652298
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 79с.
652299
  Каменецкая Н.П. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для II класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.П. Каменецкая, Г.В. Яцковская. – М., 1990. – 159с.
652300
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для VII класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.Б. Соколова. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 144с.
652301
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для VII класса. / И.Л. Бим. – М., 1970. – 192с.
652302
  Стродт Книга для учителя к учебнику немецкого языка: Для 4 кл. школ с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Стродт, Л..М. – 2-е изд. – М., 1977. – 120с.
652303
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкогоо языка для 5 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – Москва, 1981. – 176с.
652304
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1986. – 78с.
652305
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику нечецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1983. – 176с.
652306
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1986. – 80 с.
652307
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 79с.
652308
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 11 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1989. – 79с.
652309
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Москва, 1980. – 320с.
652310
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 255с.
652311
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 5-е изд. – Москва, 1989. – 255с.
652312
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1984. – 192с.
652313
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – М., 1972. – 264с.
652314
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 303 с.
652315
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1977. – 288 с.
652316
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – Москва, 1981. – 192с.
652317
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1983. – 192с.
652318
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1984
652319
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
652320
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1974. – 192 с.
652321
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1977. – 192 с.
652322
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
652323
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 7-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1983. – 128с.
652324
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1984. – 88с.
652325
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 88 с.
652326
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1989. – 124с.
652327
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1978. – 223с.
652328
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1982. – 223с.
652329
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1985. – 80с.
652330
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1986. – 78с.
652331
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 86с.
652332
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1972. – 182с.
652333
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1974. – 182с.
652334
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с преподаванием ряда предметов на французском языке. / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – М., 1983. – 200с.
652335
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с углубленным изучением французского языка / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 200с.
652336
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1973. – 112с.
652337
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1974. – 112с.
652338
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французскогоо языка для 5 класса / А.С. Шкляева, угримова. – Москва, 1968. – 264с.
652339
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французскогоо языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 192 с.
652340
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 2-е изд. – М, 1982. – 287с.
652341
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 3-е изд. – М, 1985. – 256с.
652342
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 4-е изд. – М, 1989. – 240с.
652343
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1977. – 103 с.
652344
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 104 с.
652345
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд.3-е. – Москва : Просвещение, 1985. – 104 с.
652346
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – 102, [2] с.
652347
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 5 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 222с.
652348
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 6 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 109с.
652349
  Яцковская Г.В. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для V класса школ с углубленным изучением немецкого языка / Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая. – М., 1990. – 125с.
652350
  Кулигина А.С. Книга для учителя к учебному пособию по французскому языку для 8 - 9 классов средней школы / А.С. Кулигина, Л.С. Войнова. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 93с.
652351
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 10-11 классов средней школы / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1991. – 61с.
652352
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 7-8 классов средней школы. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1987. – 120с.
652353
  Диксон Р.Р. Книга для учителя к экспериментальному учебнику английского языка для VI класса / Р.Р. Диксон, А.П. Старков. – М., 1966. – 144с.
652354
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
652355
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
652356
  Стродт Л.М. Книга для учителя. / Л.М. Стродт. – М., 1971. – 190с.
652357
  Бим И.Л. Книга для учителя. / И.Л. Бим. – 2-е изд. – М., 1985. – 144с.
652358
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1982. – 161с.
652359
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 190с.
652360
  Борисов Ю.Б. Книга для учителя. К "Учебнику англ. яз. для 2 класа школ с преподпавани ем ряда предметов на иностр. яз." / Ю.Б. Борисов. – М., 1966. – 67с.
652361
  Климентенко А.Д. Книга для учителя. К учебнику англ. яз. для VII кл. сред. школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 128с.
652362
  Соколова Н.Б. Книга для учителя. к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1984. – 144с.
652363
  Климентенко А.Д. Книга для учителя: К учебнику англ. яз. для 7-го кл. сред. школы / А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М., 1977. – 128с.
652364
  Климентенко А.Д. Книга для учителя: К учебнику англ. яз. для 8-го кл. сред. школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М., 1978. – 144с.
652365
  Ваганов В.П. Книга для читання англійською мовою / В.П. Ваганов. – Київ, 1963. – 110с.
652366
   Книга для читання англійською мовою. – К., 1965. – 59 с.
652367
  Фомін Л.І. Книга для читання англійською мовою / Л.І. Фомін. – К., 1966. – 77с.
652368
  Запорожченко Н.Є. Книга для читання англійською мовою Для учнів 7-9-х класів : для учніяв 7-9 кл. / Н.Є. Запорожченко, О.В. Гречина. – Київ, 1965. – 58с. – (Шкільна бібліотека (англійською мовою))
652369
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику / Н.М. Носова. – Київ, 1965. – 108с.
652370
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику : для учнів старш. кл. та студ. вузів / Н.М. Носова. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 124с.
652371
  Лебедев А.І. Книга для читання з географії / А.І. Лебедев. – Київ, 1939. – 244с.
652372
   Книга для читання з географії. – Київ, 1941. – 316с.
652373
  Сонгайло К.А. та ін. Книга для читання з географії / К.А. та ін. Сонгайло. – К., 1941. – с.
652374
  Алексєєв С.П. Книга для читання з історії нашої Батьківщини / С.П. Алексєєв. – Київ, 1989. – 221с.
652375
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
1. – 1941. – 228с.
652376
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
1. – 1952. – 276с.
652377
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
2. – 1952. – 400с.
652378
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
3. – 1955. – 388с.
652379
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К., 1971. – 184с.
652380
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К., 1991. – 317с.
652381
   Книга для читання з історії СРСР. – К., 1974. – с.
652382
  Антонов В.Ф. Книга для читання з історії СРСР від найдавніших часів до кінця XVIII століття : посібник для учнів 8 кл. серед. шк. : пер. з рос. / В.Ф. Антонов. – Київ : Радянська школа, 1991. – 283 с. : іл.
652383
  Єрмакова З.О. Книга для читання з історії стародавнього світу / З.О. Єрмакова. – Київ, 1973. – 216с.
652384
  Немировський О.Й. Книга для читання з історії стародавнього світу / О.Й. Немировський. – К., 1990. – 301с.
652385
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1960. – 376 с.
652386
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1961. – 418 с.
652387
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ
Ч. 3. – 1968. – 423 с.
652388
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1971. – 248 с.
652389
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1974. – 159с.
652390
   Книга для читання з історії Української РСР : 7-8 кл. – Київ : Радянська школа, 1988. – 204с.
652391
   Книга для читання з історії Української РСР.. – Київ, 1970. – 278с.
652392
  Мартиненко А.К. Книга для читання з новітньої історії / А.К. Мартиненко. – Київ, 1972. – 264с.
652393
  Лобановський Б.Б. Книга для читання з українського мистецтва. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1978. – 119с.
652394
   Книга для читання з фізики. – Київ
1. – 1955. – 215 с.
652395
   Книга для читання з фізики. – Київ
3. – 1959. – 268 с.
652396
   Книга для читання з хімії. – К., 1959. – 339с.
652397
   Книга для читання німецькою мовою. – К., 1965. – 146с.
652398
  Шефер Д.А. Книга для читання німецькою мовою в 9-10 класах. / Д.А. Шефер. – К., 1966. – 146с.
652399
  Супрун Л.М. Книга для читання французькою мовою / Л.М. Супрун, Л.С. Вінічук. – Київ : Вища школа, 1993. – 228 с.
652400
  Палей И. Книга для чтения / И. Палей, Г. Энтина. – М, 1935. – 126с.
652401
   Книга для чтения. – Тирасполь
1. – 1938. – 113с.
652402
  Толстой Л.Н. Книга для чтения / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1953. – 336с.
652403
   Книга для чтения. – М., 1962. – 95с.
652404
   Книга для чтения. – 2-е изд. испр. – М., 1963. – 95с.
652405
   Книга для чтения. – Л., 1966. – 50с.
652406
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1973. – 142с.
652407
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения : (для студентов-иностранцев технического профиля) / Т.А. Вишнякова, Л.С. Бадриева, Ю.А. Сдобнова. – Москва : Русский язык, 1977. – 224с.
652408
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1978. – 142с.
652409
  Левинсон Л.С. Книга для чтения / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1979. – 96с.
652410
  Мальчевская Т.Н. Книга для чтения : нига для чтения по биологии : образцы науч. публ. на англ. яз. / Т.Н. Мальчевская. – Ленинград : Наука, 1980. – 243 с.
652411
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1980. – 144с.
652412
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 208с.
652413
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Математика" на немецком языке для студентов 1-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 120с.
652414
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Механика" на немецком языке для студентов 2-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 104с.
652415
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1964. – 486с.
652416
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1966. – 486с.
652417
   Книга для чтения для стедунтов-иностранцев технических вузов. – М., 1959. – 250с.
652418
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – М., 1976. – 200с.
652419
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 200 с.
652420
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М., 1979. – 200с.
652421
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1981. – 183 с.
652422
  Баг Э.Я. Книга для чтения для технических вузов = English reader for higher technical schools / Этель Яковлевна Баг, Нина Алексеевна Нечаева. – Москва : Высшая школа, 1964. – 105 с. – Библиогр.: с. 103-105
652423
  Есипович К.Б. Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 3-е изд. – М, 1981. – 160с.
652424
  Ангелевич Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 120 с. – (Читаем по-французски)
652425
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 3-е, дораб. – Москва : Просвещение, 1985. – 120 с.
652426
   Книга для чтения и переводов в уездных училищах. – Вильна, 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
652427
  Александрова А.С. Книга для чтения и развития речи : худож. тексты : для иностр. учащихся сред. спец. учеб. заведений / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – Москва : Русский язык, 1986. – 161 с.
652428
  Александрова А.С. Книга для чтения и развития речи для иностранных учащихся средних специальных учебных заведений : публицист. тексты / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 173 с.
652429
  Дубова Д.А. Книга для чтения испанского языка для 7 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова, М.З. Игкис. – 2-е изд. – М, 1985. – 128с.
652430
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения к "Учебнику немецкого языка для сельскохозяйственных вузов" / Е.Е. Михелевич. – М., 1979. – 112с.
652431
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – М., 1975. – 140с.
652432
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 142с.
652433
   Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года". – М.
1. – 1993. – 64с.
652434
   Книга для чтения к учебнику "Счастливый английский. Книга 1". – М., 1992. – 31с.
652435
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения к учебнику "Французский язык за 2 года" : для учащихся IX-X кл., ранее не изучавших иностр. яз. в восьмилет. шк. / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Москва : Просвещение, 1975. – 120 с. – (Читаем по-французски)
652436
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 142с.
652437
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Москва, 1979. – 144с.
652438
   Книга для чтения к учебнику английского языка : Для юридических институтов и факультетов. – Москва : Высшая школа, 1981. – 80 с.
652439
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М, 1980. – 126с.
652440
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – Изд. 6-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
652441
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 110с.
652442
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – 2-е изд. дораб. – М., 1986. – 144с.
652443
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса средней школы / сост. Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
652444
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – М., 1985. – 111с.
652445
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6-го класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1984. – 127с.
652446
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6 класса средней школы / cост. Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
652447
  Вейзе А.А. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 6 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Изд. 2-е. – Москва, 1978. – 79 с.
652448
  Вейзе А.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Москва, 1978. – 128с.
652449
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва, 1979. – 128 с.
652450
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 128с.
652451
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 110с.
652452
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8-го класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 4-е изд. – М., 1983. – 143с.
652453
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – М., 1976. – 144с.
652454
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1978. – 144с.
652455
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса школ с углубленным изучением английского языка. – М., 1989. – 140с.
652456
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик. – М, 1977. – 128с.
652457
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М., 1981. – 127с.
652458
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1978. – 127с.
652459
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1982. – 127с.
652460
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса школ с углубленным изучением английского языка. – М., 1991. – 189с.
652461
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 64 с.
652462
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 96 с.
652463
   Книга для чтения к учебнику английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 130 с.
652464
  Новицкая Т.М. Книга для чтения к учебнику английского языка для технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 95с.
652465
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 10 класса школ с углубленным изучением испанского языка. – Москва, 1988. – 128с.
652466
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 4 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 125с. – ISBN 5-09-000669-5
652467
  Пивник М.И. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке. / М.И. Пивник. – М., 1979. – 95с.
652468
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса школ с углубленным изучением испанского языка. / Пивник М.И. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 110с.
652469
  Баршак М.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 7 класса школ с углубленным изучением испанского языка / М.А. Баршак. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 110, [2] с. : ил. – ISBN 5-09-001042-0
652470
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 8 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – М., 1989. – 109с.
652471
  Дубова Д.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 9 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова. – М, 1986. – 120с.
652472
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 9 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 126с.
652473
  Баршак М.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для VI класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке / М.А. Баршак. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 111 с.
652474
  Орлова Е.Г. Книга для чтения к учебнику испанскогоо языка для 4 класса / Е.Г. Орлова, О.Н. Матвеева. – 2-е изд. – М., 1984. – 95с.
652475
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1982. – 104с.
652476
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 144 с.
652477
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва, 1984. – 126 с.
652478
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1985. – 96с.
652479
   Книга для чтения к Учебнику немецкого языка. – Москва : Высшая школа, 1977. – 112 с.
652480
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1978. – 175с.
652481
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 3-е изд. – М., 1979. – 176с.
652482
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 4-е изд. – М., 1980. – 175с.
652483
  Шелингер Н.А. и др. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.А. и др. Шелингер. – 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1983. – 95 с.
652484
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1974. – 175 с.
652485
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 2 класса школ с преподаванием немецкого (родного) языка.. – 2-е изд. – М., 1987. – 64с.
652486
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1974. – 112с.
652487
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 104с.
652488
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1982. – 112с.
652489
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием немецкого (родного) языка. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 95с.
652490
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 80с.
652491
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 2-е изд. – М., 1982. – 87с.
652492
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
652493
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 7 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 127с.
652494
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 7 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. – 4-е изд. – М., 1989. – 103с.
652495
  Бим И.Л. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
652496
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) школы.. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1988. – 110с.
652497
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1972. – 128 с.
652498
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1980. – 128с.
652499
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1978. – 128 с.
652500
  Соколова Н.Б. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – Москва, 1984. – 128с.
652501
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для заочных технических вузов. – 3-е изд. испр. – Москва, 1988. – 95с.
652502
  Жукова Н.Б. Книга для чтения к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / Н.Б. Жукова. – Москва, 1981. – 111с.
652503
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1980. – 95с.
652504
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса средней школы / Т.А. Угримова. – 4-е изд. – М, 1978. – 112с.
652505
  Андреев Р.А. Книга для чтения к Учебнику французского языка для технических вузов (горно-геологического профиля) / Андреев Р.А. ; [сост. Р.А. Андреев]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 174
652506
   Книга для чтения к учебному пособию "Английский язык за два года". – 5-е изд. – М., 1989. – 141с.
652507
  Есипович К.Б. Книга для чтения к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 4-е изд. – М, 1985. – 160с.
652508
   Книга для чтения к учебному пособию "Немецкий язык за два года" / Есипович К.Б. – 5-е изд. – М., 1990. – 158с.
652509
   Книга для чтения к учебному пособию "Французский язык за два года".. – 4-е изд. – М., 1989. – 118с.
652510
   Книга для чтения к учебному пособию по английскому языку для 9-11 классов вечеренй (сменной) средней общеобразовательной школы. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1988. – 127с.
652511
   Книга для чтения к учебному пособию по французскому языку для 9 - 10 классов вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. – Москва : Просвещение, 1987. – 80 с.
652512
  Бибин О.А. Книга для чтения на I курсе. / О.А. Бибин, В.Т. Дмитриева. – 2-е изд., доробот. – М., 1985. – 160с.
652513
  Паевич М.С. Книга для чтения на англ. яз. для учащихся 3-4 классов школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / М.С. Паевич. – М., 1971. – 176с.
652514
  Грузинская И.А. Книга для чтения на английском языке / И.А. Грузинская. – Москва
Вып. 2. – 1940. – 96 с.
652515
  Багрецов В.Н. Книга для чтения на английском языке : для 7 класса сред. школы / В.Н. Багрецов. – Москва : Просвещение, 1965. – 95 с. : ил.
652516
  Гаврилюк И.С. Книга для чтения на английском языке / И.С. Гаврилюк. – М., 1966. – 102с.
652517
  Журавлева-Невская Книга для чтения на английском языке / Журавлева-Невская. – Москва, 1971. – 93с.
652518
   Книга для чтения на английском языке. – М.
Вып. 15. – 1974. – 396с.
652519
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 17 : Аэропорт. – 1977. – 277 с.
652520
   Книга для чтения на английском языке : Миссия в Бретани. – Москва
Вып. 18. – 1978. – 192с.
652521
   Книга для чтения на английском языке. – М.
19. – 1979. – 343с.
652522
   Книга для чтения на английском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 20 : Хейли А., Касл Дж. Опасный полет. – 1980. – 208 с.
652523
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 21. – 1981. – 254 с.
652524
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 22. – 1982. – 157с.
652525
   Книга для чтения на английском языке в 7 классе сред. школы. – Л., 1960. – 61с.
652526
   Книга для чтения на английском языке по библиотековедению.. – М., 1977. – 137с.
652527
  Масталыгина Н.А. Книга для чтения на английском языке. / Н.А. Масталыгина. – М., 1960. – 87с.
652528
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
11. – 1970. – 232с.
652529
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
12. – 1970. – 263с.
652530
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
10. – 1971. – 248с.
652531
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
Вып. 13. – 1972. – 247с.
652532
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
14. – 1973. – 229с.
652533
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
Вип. 16. – 1975. – 247с.
652534
  Хомутова Е.В. Книга для чтения на английском языке. / Е.В. Хомутова, В.Л. Метлицкая. – М., 1980. – 143с.
652535
  Кричевская К.С. Книга для чтения на испанском языке / К.С. Кричевская, Э.Л. Альварес. – Москва, 1974. – 119 с.
652536
  Брейгина М.Е. Книга для чтения на испанском языке / М.Е. Брейгина. – М., 1976. – 80с.
652537
  Ленская Л.А. Книга для чтения на испанском языке / Л.А. Ленская. – Москва, 1977. – 143с.
652538
  Плодунов И.С. Книга для чтения на испанском языке в 9 классе средней школы / И.С. Плодунов, Флорес-Фернандес. – Москва, 1974. – 118с.
652539
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
1. – 1961. – 136с.
652540
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
4. – 1964. – 166с.
652541
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
5. – 1965. – 176с.
652542
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
6. – 1965. – 176с.
652543
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
8. – 1967. – 199с.
652544
   Книга для чтения на испанском языке.. – М., 1974. – 260с.
652545
   Книга для чтения на испанском языке.. – Москва, 1979. – 247с.
652546
  Козычева И.Э. и Месина Л.А. Книга для чтения на нем. языке / И.Э. и Месина Л.А. Козычева. – М., 1967. – 88с.
652547
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Книга для чтения на нем. языке / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – М., 1967. – 88с.
652548
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
1. – 1961. – 136с.
652549
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
4. – 1964. – 166с.
652550
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
5. – 1965. – 176с.
652551
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
6. – 1965. – 176с.
652552
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
8. – 1967. – 199с.
652553
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
9. – 1967. – 150с.
652554
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
10. – 1967. – 189с.
652555
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
11. – 1969. – 206с.
652556
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
12. – 1969. – 288с.
652557
   Книга для чтения на немецком языке. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1970. – 320с.
652558
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
13. – 1970. – 263с.
652559
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
15. – 1971. – 288с.
652560
  Авгамбаева Р.Б. Книга для чтения на немецком языке : (саги, легенды, предания) / Р.Б. Авгамбаева, Г.А. Абдукаримова ; под общ. ред. В.А. Германа ; М-во высш. и сред. спец. образ. КазССР, Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : [Б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 46 с.
652561
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
16. – 1972. – 247с.
652562
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке : Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – М., 1974. – 119с.
652563
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
16. – 1974. – 223с.
652564
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
18. – 1975. – 237с.
652565
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
20. – 1978. – 253с.
652566
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
21. – 1980. – 198с.
652567
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
22. – 1980. – 200с.
652568
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
23. – 1982. – 239с.
652569
   Книга для чтения на немецком языке = Ultrasymet Bleibt Geheim. – Москва : Военное издательство
Вып. 24. – 1982. – 134 с.
652570
  Краузе Г. Книга для чтения на немецком языке в 6 классе средней школы / Г. Краузе. – Изд. 6-е. – М., 1974. – 64с.
652571
   Книга для чтения на немецком языке в 7 классе сред. школы. – 4-е изд. доп. – М., 1966. – 120с.
652572
  Савельева В.В. Книга для чтения на немецком языке в 7 классе средней школы. / В.В. Савельева. – М., 1979. – 95с.
652573
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1967. – 176 с.
652574
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 3-е изд., доп. – М., 1973. – 176с.
652575
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в VII классе / Д.А. Шефер. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 127с.
652576
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке для 8-го класса средней школы / Д.А. Шефер. – М., 1975. – 94с.
652577
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения на немецком языке для сельскохозяйственных вузов / Е.Е. Михелевич. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 96с.
652578
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 2-е изд. – М., 1975. – 112с.
652579
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 3-е изд. – М., 1978. – 112с.
652580
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 112 с.
652581
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 6-е изд. – Москва, 1981. – 112с.
652582
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику VII класса / Е.В. Журавлева. – М., 1973. – 112с.
652583
  Есипович К.Б. Книга для чтения на немецком языке к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – М, 1974. – 160с.
652584
  Есипович К.Б. Книга для чтения на немецком языке к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 2-е изд. – М, 1978. – 159с.
652585
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1972. – 126с.
652586
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева. – М, 1976. – 126с.
652587
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1979. – 126с.
652588
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1980. – 128с.
652589
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке. Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 111с.
652590
  Пановко Б.Г. Книга для чтения на немецком языке. Для студентов с.-х. вузов / Б.Г. Пановко. – М., 1962. – 96с.
652591
  Братусь И.В. Книга для чтения на первом курсе (на немецком языке). / И.В. Братусь. – Ленинград, 1962. – 144с.
652592
   Книга для чтения на т ретьем курсе.. – Л., 1971. – 200с.
652593
   Книга для чтения на третьем курсе.. – Ленинград, 1979. – 200 с.
652594
  Заботкина О.С. Книга для чтения на французком языке / О.С. Заботкина, Н.А. Шигаревская. – Москва, 1986. – 287с.
652595
  Бабаян М.А. Книга для чтения на французском языке / М.А. Бабаян, В.Н. Антропова, М.Я. Георгиу. – Москва : Внешторгиздат, 1953. – 288 с.
652596
   Книга для чтения на французском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1964. – 136с.
652597
  Шигаревская Н.А. Книга для чтения на французском языке / Н.А. Шигаревская, О.С. Заботкина. – М.-Л., 1965. – 359с.
652598
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – М, 1967. – 180с.
652599
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – М, 1970. – 194с.
652600
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 3-е изд. – М, 1973. – 194с.
652601
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1973. – 112 с.
652602
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1975. – 97 с.
652603
  Ларионов Ю.А. Книга для чтения на французском языке / Ю.А. Ларионов. – Москва, 1975. – 213 с.
652604
   Книга для чтения на французском языке. – М., 1976. – 88с.
652605
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – Москва, 1978. – 188с.
652606
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
652607
   Книга для чтения на французском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1978. – 240с.
652608
   Книга для чтения на французском языке. – Москва
Вып. 10. – 1978. – 276 с.
652609
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1980. – 97 с.
652610
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке : для технических вузов / Э.А. Проничева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1984. – 128 с.
652611
  Мокреева Н.Г. Книга для чтения на французском языке / Н.Г. Мокреева. – Киев : Вища школа, 1988. – 175 с.
652612
  Виничук Л.С. Книга для чтения на французском языке / Л.С. Виничук, Л.М. Супрун. – Киев : Вища школа, 1989. – 244с.
652613
  Критская О.В. Книга для чтения на французском языке в 9 классе / О.В. Критская. – Москва, 1967. – 104 с.
652614
   Книга для чтения на французском языке для 5 класса школ с углубленным изучением французского языка.. – 4-е изд. – М., 1990. – 109с.
652615
  Жукова Н.Б. Книга для чтения на французском языке для 6 класса средней школы / Н.Б. Жукова. – Москва, 1984. – 127с.
652616
   Книга для чтения на французском языке для 8 класса школ преподаванием ряда предметов на французском языке. – Москва : Просвещение, 1986. – 126 с.
652617
   Книга для чтения на французском языке для медицинских вузов. – М., 1976. – 88с.
652618
  Леонова Е.П. Книга для чтения на французском языке для неязыковых вузов / Е.П. Леонова, Т.В. Мельникова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 96с.
652619
   Книга для чтения на французском языке для студентов педагогических институтов : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 110 с.
652620
   Книга для чтения на французском языке для технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 143 с.
652621
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке для технических вузов. / Э.А. Проничева. – М., 1978. – 144с.
652622
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 4 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 2-е изд. – М., 1980. – 111с.
652623
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 4 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 3-е изд. – М., 1984. – 111с.
652624
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 112 с.
652625
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 6 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – М., 1985. – с.
652626
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1973. – 192с.
652627
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1979. – 192с.
652628
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1980. – 192с.
652629
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – М., 1974. – 112с.
652630
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 2-е изд. – М., 1980. – 95с.
652631
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1982. – 95с.
652632
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику 8 класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1978. – 111с.
652633
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику VIII класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1973. – 111с.
652634
   Книга для чтения на французском языке.. – Москва
3. – 1968. – 202с.
652635
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
4. – 1969. – 208с.
652636
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
6. – 1971. – 224с.
652637
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
8. – 1975. – 214с.
652638
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
11. – 1980. – 191с.
652639
  Гавриловский Ю.П. Книга для чтения на японском языке / Ю.П. Гавриловский. – Владивосток, 1984. – 112с.
652640
  Буданов С.И. Книга для чтения нанемецком языке. / С.И. Буданов. – Киев, 1990. – 163с.
652641
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – М., 1972. – 287с.
652642
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – 4-е изд., перераб. – М., 1989. – 238с.
652643
  Салтыкова И.В. Книга для чтения по английскому языку / И.В. Салтыкова. – М, 1972. – 104с.
652644
  Бурова З.И. Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных специальностей вузов / З.И. Бурова, М.А. Гаджинская. – М., 1982. – 80с.
652645
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения по английскому языку для заочных технических вузов : учебное пособие для студ. заоч. отделений втузов / [Сост.: Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова]. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1980. – 103 с.
652646
  Синявская Е.В. Книга для чтения по английскому языку для инженерно-строительных и автодорожных вузов / Е.В. Синявская, Э.С. Улановская. – М, 1981. – 96с.
652647
  Ческис А.А. и др. Книга для чтения по английскому языку для неязыковых вузов / А.А. и др. Ческис. – М., 1972. – 46с.
652648
   Книга для чтения по английскому языку для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1984. – 79с.
652649
  Голикова Ж.А. Книга для чтения по английскому языку для студентов технических вузов / Ж.А. Голикова, Л.В. Гусарова. – Минск, 1990. – 130с.
652650
  Новицкая Т.М. Книга для чтения по английскому языку для технических вузов : радиотехнического и энергетического профиля / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 72 с.
652651
  Гочолейшвили Д. Книга для чтения по арабскому языку / Гочолейшвили Д. – Тбилиси, 1988. – 400 с.
652652
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии : пособие для учащихся / М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1980. – 159 с.
652653
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика : учеб. пособие для учащихся 8-10 кл. / М.М. Дагаев, В.М. Чаругин. – Москва : Просвещение, 1988. – 206 с.
652654
  Демьянова Л.Г. Книга для чтения по биологии / Л.Г. Демьянова. – М., 1983. – 91с.
652655
  Карцева З.И. Книга для чтения по болгарскому языку / З.И. Карцева. – М., 1978. – 228с.
652656
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – М, 1978. – 224с.
652657
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – М, 1985. – 224с.
652658
  Сонгайло К.А. и др. Книга для чтения по географии / К.А. и др. Сонгайло. – М., 1940. – с.
652659
   Книга для чтения по географии. – Москва, 1940. – 308с.
652660
  Маркова А.Н. Книга для чтения по географии / А.Н. Маркова. – М, 1966. – 87с.
652661
  Китайцева М.А. Книга для чтения по географии / М.А. Китайцева. – М., 1966. – 87с.
652662
  Кузнецова В.И. Книга для чтения по географии Англии / В.И. Кузнецова. – Москва-Ленинград, 1964. – 171с.
652663
  Вереина И.А. Книга для чтения по географии ГДР на немецком языке / И.А. Вереина. – Москва : Просвещение, 1980. – 112с.
652664
  Коваленко Н.В. Книга для чтения по географии Франции / Н.В. Коваленко. – М, 1971. – 79с.
652665
  Кириллова Л.В. Книга для чтения по географии Франции на французском языке для учащихся старших классов средней школы / Л.В. Кириллова. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с.
652666
  Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму / Э.А. Киселева. – Москва, 1970. – 207с.
652667
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 92 иллюстрациями в тексте и 21 иллюстрациями на отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 1 : Первобітная культура. Восток. Греция. – 1913. – [2], II, 478 с., 18 л. ил. ил. : ил.
652668
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 77 иллюстрациями в тексте и 8 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1913. – IV, 333 с., 8 л. ил. : ил.
652669
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 80 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 8-я тыс. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва "Рябушинских"]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1915. – IV, 341 с., 5 л. ил. : ил.
652670
   Книга для чтения по древней истории : сб-к статей : для III-IV классов средних учебных заведений. – Москва : Задруга
Ч. 3 : Рим-Империя. – 1915. – 421 с. : 106 ил. в тексте и 15 ил. на отд. листах
652671
  Молис С.А. Книга для чтения по зоологии / Молис С.А. – Москва, 1981. – 223с.
652672
   Книга для чтения по зоологии / Молис С.А. – 2-е изд. перераб. – М., 1986. – 223с.
652673
  Лисина Г.П. Книга для чтения по истории / Г.П. Лисина. – М.
2. – 1969. – 84с.
652674
   Книга для чтения по истории древнего мира. – Москва, 1981. – 304с.
652675
  Немировский И А. Книга для чтения по истории древнего мира / И А. Немировский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 238с.
652676
  Немировский И А. Книга для чтения по истории Древнего мира / И А. Немировский. – М., 1986. – 277с.
652677
   Книга для чтения по истории Калининской области.. – Калинин, 1963. – 100с.
652678
  Корольков И.В. Книга для чтения по истории на немецком языке / И.В. Корольков, А.Ю. Энкина. – Смоленск, 1971. – 168с.
652679
   Книга для чтения по истории народов СССР.. – Х.
1. – 1930. – 311с.
652680
   Книга для чтения по истории народов СССР.. – Х.
3. – 1931. – 404с.
652681
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории нашей Родины / С.П. Алексеев. – Москва, 1987. – 237 с.
652682
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 1. – 1910. – IV, 592 с. – Экз. № 41339 дефектный, отсутв. с.593-629
652683
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 2. – 1911. – IV, 748, VII с.
652684
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 3. – 1912. – II, 796 с.
652685
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 4. – 1913. – 744 с.
652686
   Книга для чтения по истории нового времени / [Под ред. М.В. Бердоносова, А.М. Васютинского, А.К. Дживелегова] ; Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 1910-1917. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 4 : 2. Славянство в начале XIX в. и Россия в царствование императора Николая I. – 1914. – [4], 384 с.
652687
   Книга для чтения по истории нового времени : В 5 т. / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний] ; Под ред. М. В. Бердоносова, А.М. Васютинского, В.Н. Перцева и др. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ"
Т. 5. – 1917. – 791 с.
652688
   Книга для чтения по истории нового и новейшего времени. – Х.
3. – 1930. – 768с.
652689
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории Родины ( с 1670 по 1945 ) : Пособие для учащихся 5-го класса / С.П. Алексеев. – Москва : Просвещение, 1991. – 204 с.
652690
  Машковцев Н.Г. Книга для чтения по истории русского искусства / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л.
3. – 1949. – 239с.
652691
  Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства / Н. Машковцев. – Москва : Искусство
Вып. 2 : Искусство XVIII века. – 1950. – 200 с.
652692
   Книга для чтения по истории средних веков / составленная кружком преподавателей ; под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 2-е. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 2. – 1899. – 970 с. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652693
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 3. – 1899. – 587 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652694
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 4-ый и послед. – 1899. – 496 с., [3] л. ил. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652695
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 2-е. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко
Вып. 4 и последний. – 1903. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652696
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – [Москва] : [Товарищество типографий А.И. Мамонтова[
[Вып. 1]. – 1913. – 446 с. – [Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого] : информ. взята из АГК
652697
   Книга для чтения по истории средних веков. – 3-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 288 с.
652698
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР
Ч. 2 : XI-XV века. – 1951. – 409, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
652699
  Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории средних веков / Н.И. Запорожец. – Москва, 1986. – 288с.
652700
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1910. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652701
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – 3-е изд. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1910. – [3], 584 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652702
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 3-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 4 и последний. – 1910. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
652703
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 971 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652704
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 6-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1913. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652705
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография "Общественная Польза"
Вып. 4 и последний. – 1914. – 495 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
652706
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. П.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1915. – 971 с., [8] л. цв. ил. : ил. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
652707
   Книга для чтения по истории средних веков.. – 2-е изд. – Москва
1. – 1948. – 208 с.
652708
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
3. – 1953. – 416с.
652709
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
1. – 1969. – 344с.
652710
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
2. – 1970. – 304с.
652711
   Книга для чтения по истории средних веков.. – 2-е изд. доп. – М., 1991. – 239с.
652712
  Тихомиров Михаил Николаевич Книга для чтения по истории СССР / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 200с.
652713
   Книга для чтения по истории СССР. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1985. – 192с.
652714
  Носкова А.Н. Книга для чтения по истории СССР / А.Н. Носкова. – М, 1987. – 100с.
652715
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века : 7-й кл. / В.Ф. Антонов. – Москва : Просвещение, 1976. – 224 с., 2 л. ил. : ил., карт. – (Пособие для учащихся)
652716
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века : пособие для учащихся 7-го кл. сред. шк. / В.Ф. Антонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238, [2] с., [4] л. ил. : ил.
652717
  Антонов В.С. Книга для чтения по истории СССР, ХІХ век : пособие для учащихся сред. шк. / В.С. Антонов, М.Б. Огнянов, Н.И. Пирумова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 237, [2] с. : ил.
652718
   Книга для чтения по истории СССР.. – М., 1979. – 207с.
652719
   Книга для чтения по истории Украинской ССР.. – К., 1989. – 222с.
652720
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
1. – 1924. – 448с.
652721
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
2. – 1925. – 688с.
652722
  Аверьянов А.П. Книга для чтения по истории Франции = Recits sur l"histoire de la France : на фр. яз. : для учащихся 10-х кл. сред. шк. / сост. А.П. Аверьянов. – Москва : Просвещение, 1976. – 142 с. : ил. – (Читаем по-французски)
652723
  Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1955. – 558с.
652724
   Книга для чтения по истории, 1917-- конец 1930-х гг.. – 2-е изд. исправл. доп. – М., 1990. – 238с.
652725
  Алисова Т.Б. Книга для чтения по итальянскому языку / Т.Б. Алисова. – Москва : МГУ, 1969. – 196 с.
652726
  Алексеев С.С. Книга для чтения по курсу "Основы советского государства и права" / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 192с.
652727
  Кондратьев С.П. Книга для чтения по латин. яз. / С.П. Кондратьев. – М, 1950. – 128с.
652728
  Кондратьев С.П. Книга для чтения по латин. яз. / С.П. Кондратьев. – 3-е ипзд. – Москва, 1954. – 80с.
652729
  Кабо П.Д. Книга для чтения по математике и физике. / П.Д. Кабо, Т.Н. Родзевич. – Москва, 1968. – 111с.
652730
   Книга для чтения по математике, механике и астрономии.. – М., 1961. – 174с.
652731
  Савенко Е.Н. Книга для чтения по немецкому языку для технических вузов. / Е.Н. Савенко. – М., 1977. – 112с.
652732
   Книга для чтения по немецкому языку.. – Минск, 1968. – 120с.
652733
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1974. – 367с.
652734
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1975. – 303с.
652735
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1983. – 320с.
652736
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1984. – 304с.
652737
   Книга для чтения по новейшей истории, 1640-1870 гг.. – М., 1987. – 206с.
652738
   Книга для чтения по новейшей истории, 1917-1945 гг.. – 2-е изд. дораб. – М., 1984. – 303с.
652739
   Книга для чтения по новейшей истории, 1917-1945 гг.. – 3-е изд. дораб. – М., 1989. – 254с.
652740
   Книга для чтения по новейшей истории, 1945-1978 гг.. – М., 1979. – 304с.
652741
   Книга для чтения по новейшей истории, 1945-1983 гг.. – 2-е изд. дораб. – М., 1985. – 287с.
652742
  Голдберг Н.М. Книга для чтения по новой истории / Н.М. Голдберг. – Москва, 1964. – 232-219с.
652743
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 572с.
652744
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 663 с.
652745
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск, 1979. – 663с.
652746
  Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии / П.Ф. Буцкус. – М., 1985. – 256с.
652747
   Книга для чтения по охране природы : Для учащихся 9-10 классов средней школы. – Москва : Просвещение, 1986. – 160с.
652748
  Штейнсапир Ю.Е. Книга для чтения по педагогике / Ю.Е. Штейнсапир. – Л, 1970. – 192с.
652749
   Книга для чтения по педагогике на английском языке. – М., 1975. – 104с.
652750
   Книга для чтения по педагогике на английском языке. – 2-е изд. – М., 1982. – 103с.
652751
  Беднягина Э.К. Книга для чтения по педагогике на немецком языке / Э.К. Беднягина. – М, 1969. – 71с.
652752
  Холонина З.М. Книга для чтения по польскому языку для гуманитарных факультетов / З.М. Холонина. – Москва, 1977. – 191 с.
652753
  Родионова М.А. Книга для чтения по португальскому языку / М.А. Родионова. – Москва, 1982. – 159с.
652754
   Книга для чтения по русской и советской литературе для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва
2. – 1986. – 159с.
652755
  Бутская И.А. Книга для чтения по русскому языку / И.А. Бутская. – Київ, 1963
652756
   Книга для чтения по русскому языку : для студентов-иностранцев. – Москва : Московский университет, 1963. – 240с.
652757
  Барыкина А.Н. Книга для чтения по русскому языку / А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1964. – 244 с.
652758
   Книга для чтения по русскому языку. – Тбилиси, 1970. – 132с.
652759
   Книга для чтения по русскому языку. – М., 1970. – 142с.
652760
  Котовская А.А. Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев / А.А. Котовская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 340с.
652761
   Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев : учеб. пособ. для студ.-иностр. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1971. – 288 с.
652762
   Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев.. – 2-е изд. – М., 1970. – 352с.
652763
   Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев. – Москва : Высшая школа, 1961. – 358с.
652764
  Клименко А.С. Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев 2 года обучения / А.С. Клименко, З.Ф. Соколова. – Москва, 1963. – 108с.
652765
   Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1962. – 188с.
652766
  Язева К.П. Книга для чтения по русскому языку. Для студ.-иностр. 1 года обуч. / К.П. Язева, А.Е. Островская. – Л., 1955. – 168с.
652767
   Книга для чтения по физике. – М., 1961. – 170с.
652768
   Книга для чтения по физике : учеб. пособие для уч. 6-7 кл. сред. шк. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 206 с.
652769
   Книга для чтения по физике на английском языке. – Москва, 1980. – 142 с.
652770
  Рудченко Е.А. Книга для чтения по физики на английском языке / Е.А. Рудченко, Л.И. Смелова. – М., 1984. – 91с.
652771
  Гендлер С.Г. Книга для чтения по физической географии / С.Г. Гендлер. – Ленинград, 1961. – 103с.
652772
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1951. – 520 с.
652773
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1955. – 479 с.
652774
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов, . – М.
2. – 1961. – 631с.
652775
   Книга для чтения по химии на английском языке. – Москва, 1969. – 224 с.
652776
  Погодина Н.Е. Книга для чтения по шведскому языку / Н.Е. Погодина, Хадеева-Быкова. – М., 1963. – 208с.
652777
  Комровская Т.Н. Книга для чтения по электричеству на французском языке / Т.Н. Комровская. – Москва, 1962. – 51с.
652778
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
Ч. 1. – 1959. – 116 с.
652779
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
1. – 1959. – 116с.
652780
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
2. – 1959. – 104с.
652781
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
3. – 1961. – 112с.
652782
  Нагибин Ю. Книга для чтения с коментарием на английском языке. / Ю. Нагибин. – М., 1987. – 318с.
652783
  Маяковский В. Книга для чтения с комментарием на английском языке. / В. Маяковский. – М., 1989. – 360с.
652784
  Ацаркина Т.А. Книга для чтения студентов-историков на чешском языке / Т.А. Ацаркина. – Москва : МГУ, 1986. – 92 с.
652785
   Книга для чтения. Персидский язык. – Симферополь, 2001. – 518с. – ISBN 966-7404-26-9
652786
  Германова М.Г. Книга для чтецов / М.Г. Германова. – М., 1960. – 175с.
652787
  Германова М.Г. Книга для чтецов / Германова М.Г. – Москва : Профиздат, 1964. – 205 с. – Библиогр.: с. 201-203
652788
  Андрианова Л.Н. Книга для чтиния к Учебнику английского языка для заочников / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 67 с.
652789
  Горемыкин В.А. Книга для экономиста совхоза и колхоза / В.А. Горемыкин. – М, 1971. – 226с.
652790
  Немешев М. Книга для... : современный городской роман / Марат Немешев. – Москва : Европа, 2007. – 240с. – (Русская премия). – ISBN 978-5-9739-0134-9
652791
  Бушак С. Книга Дмитра Яворницького "Запорожье в остатках старины и преданиях народа" як видатна пам"ятка української історії та культури // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 70-75
652792
  Мазок Н.Н. Книга должна жить долго / Н.Н. Мазок. – М, 1985. – 223с.
652793
  Барановский А.М. Книга домашнего умельца / А.М. Барановский, Н.А. Дробница. – Киев : Техніка, 1987. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 363-364
652794
  Новак И. Книга дракон. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.7-62. – ISSN 1728-8568
652795
  Новак И. Книга дракона. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.54-112. – ISSN 1728-8568
652796
  Розов Н.Н. Книга Древней Руси / Н.Н. Розов. – М, 1977. – 167с.
652797
  Хузангай П.П. Книга дружбы. / П.П. Хузангай. – Чебоксары, 1966. – 200с.
652798
  Межиров А.П. Книга друзей. / А.П. Межиров. – Тбилиси, 1956. – 238с.
652799
  Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 16-22. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються проблеми, які нині постають перед видавництвами і бібліотеками у зв"язку з появою на українському книжковому ринку електронних видань. Йдеться про нові вимоги до діяльності бібліотек, до роботи бібліотекаря в умовах електронного ...
652800
  Кардек А. Книга духов : основы спиритического учения / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 512с.
652801
  Могила Петро Книга Душі, йменована Злото // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 59. – С. 23-86.
652802
  Карпенко М. Книга Еклезіяста / М. Карпенко. – Київ : Кий, 1997. – 31с. – ISBN 966-7161-02-1
652803
  Ганжуров Ю. Книга енциклопедичних знань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Рец. на кн.: Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції: монографія / відп. ред. Я. Яцків; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - Київ, 2018. - 150 с.
652804
  Романов М. Книга жалоб и предложений / М. Романов. – Л., 1964. – 30с.
652805
   Книга жалоб отменена: куда теперь жаловаться? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 12
652806
  Синклер Э. Книга жизни / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1925. – 312 с.
652807
  Кербабаев Б. Книга жизни / Б. Кербабаев. – Москва : Художественная литература, 1973. – 190 с.
652808
  Урин В.А. Книга жизни / В.А. Урин. – М., 1974. – 126с.
652809
  Явич А. Книга жизни : Рассказы о былом / А. Явич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288с.
652810
   Книга жизни. – Минск, 1993. – 155с.
652811
  Туптало Д. Книга житій святых на двенадесять місяцы : [в 4 кн.] / Туптало Дмитрій (Ростовський). – Київ : Друкарня лаври
[Кн. 4 : Червень, липень, серпень]. – 1764. – 597, [6] арк. – Примірник дефектний: титульний арк з вихідними даними та перші сторінки відсутні, обкладинка відходить від блоку, вирвані аркуші зібрані окремо у файі, видання суттєво забруднене
652812
  Мовчан П. Книга життя Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 105. – ISBN 978-617-7201-57-0
652813
  Здоровило Н. Книга життя й людського горя. Письменниця Людмила Житня пропонує поглянути на Чорнобильську трагедію очима жінок // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 червня (№ 62). – С. 9


  Чорнобиль не має минулого часу. Хоча від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства - аварії на Чорнобильській атомній електростанції - й минуло 35 років. Ця екологічна катастрофа планетарного масштабу змінила життя десятків тисяч людей в ...
652814
  Кравець О.М. Книга з Історії фабрик та заводів Радянської України (1921-1980) / О.М. Кравець. – К., 1982. – 200с.
652815
  Павлович С.А. та ін. Книга з природознавства / С.А. та ін. Павлович. – Київ, 1971. – 311с.
652816
  Друговац М. Книга за Jаневски. / М. Друговац. – Скопjе, 1971. – 346с.
652817
  Страшимиров А. Книга за българите / А. Страшимиров. – София : Сибия, 1995. – 167 с.
652818
  Мутафчиев П. Книга за Българите / П. Мутафчиев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 204 с.
652819
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
652820
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
652821
  Стоянов Л. Книга за дружбата / Л. Стоянов, Р. Ралин. – София : Наука и изкусство, 1952. – 603 с.
652822
   Книга за илинден - зборник на трудови - : зборник на научни трудови по повод 65-годишнината од илинденското востание. – Скопjе : Нова Македониjа, 1969. – 332 с.
652823
  Цанев Г. Книга за критиката. / Г. Цанев. – София, 1980. – 407с.
652824
  Андрейчева В. Книга за Николай Райнов / Андрейчева В. – София : Наука и искуство, 1989. – 246 с., 8 л. ил.
652825
  Димитров Л. Книга за нова България : Документален фоторазказ за социалистическа България / Лалю Димитров б фоторед. Н. Щерев, худ. Иван Радев. – София : Изд-во "Наука и изкуство". – 147 с. : фотоил.
652826
  Козубенко М.Г. Книга за сімома печатями / М.Г. Козубенко. – К, 1961. – 64с.
652827
   Книга законов султана Селима 1. – Москва, 1969. – 159с.
652828
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [примеч. и послесл. А. Белова и Л. Вильскера ; ред. и предисл. чл.-кор. АН СССР Н.В. Пигулевской]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 270 с.
652829
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [послесл. и примеч. А. Белова, Л. Вильскера ; [ред. и предисл. Н. Пигулевской]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат ; Ленингр. отд-ние, 1961. – 293 с. : ил.
652830
   Книга записная.. – Томск, 1973. – 115с.
652831
  Кулиев К. Книга земли : стихи, поэмы / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1972. – 295 с.
652832
  Кулиев К. Книга земли : стихи и поэмы / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 391 с.
652833
   Книга и библиотека: среда обитания : Интервью с Генеральным директором ГПНТБ России Я.Л. Шрайбергом // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726


  Последний год был очень непростым для ГПНТБ России, учитывая её переезд и необходимость привлечения читателей в другое здание, организацию новых образовательных мероприятий, реализацию ряда масштабных проектов по программам Минобрнауки и Минкультуры ...
652834
   Книга и библиотеки в России в XIV - первой половине XIX века. – Л., 1982. – 163с.
652835
   Книга и военно-патриотическое воспитание молодежи. – М., 1970. – 12с.
652836
  Блюм А.В. Книга и время / А.В. Блюм. – Челябинск, 1962. – 111с.
652837
   Книга и время.. – М., 1980. – 160с.
652838
   Книга и графика.. – М., 1972. – 315с.
652839
   Книга и ее работники.. – М.-Л., 1926. – 154с.
652840
   Книга и ее распространение в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1985. – 171с.
652841
  Романовский И.С. Книга и жизнь / И.С. Романовский. – М., 1950. – 388с.
652842
  Сидоров А.А. Книга и жизнь / А.А. Сидоров. – Москва, 1972. – 231с.
652843
   Книга и книготорговля в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1984. – 144с.
652844
  Баренбаум И.Е. Книга и книжное дело в капиталистических странах / И.Е. Баренбаум, И.А. Шомракова. – Ленинград : [Б. и.], 1990. – 120 с. – (Книга и книжное дело за рубежом ; Вип. 1)
652845
  Егорнова Л.А. Книга и книжное дело в СССР. 1932-1945 гг. : Указатель литературы / Л.А. Егорнова, Г.И. Бахтурина. – Москва
Вып. 1, Ч. 3 : Советская книга: Указатель литературы о книге и книжном деле. – 1982. – 279с.
652846
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1985. – 478с.
652847
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1986. – 562с.
652848
   Книга и культура. – М., 1979. – 287с.
652849
  Чирва А.Н. Книга и культура личности / А.Н. Чирва. – М., 1983. – 64с.
652850
  Боров Т. Книга и литература / Т. Боров. – София, 1981. – 453с.
652851
  Кажанов А.П. Книга и писатель в Византии / А.П. Кажанов. – М, 1973. – 152с.
652852
   Книга и политическое самообразование. – М., 1968. – 190с.
652853
  Молодчиков А.В. Книга и пресса / А.В. Молодчиков. – К., 1967. – 32с.
652854
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – Москва-Л., 1954. – 168с.
652855
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – Москва, 1961. – 190с.
652856
   Книга и социальный прогресс.. – М., 1986. – 227с.
652857
   Книга и человек в современном мире. – М., 1989. – 40с.
652858
  Афанасьев М.Д. Книга и чтение в жизни небольших городов / М.Д. Афанасьев ; О.С. Чубарьян. – Москва, 1973. – 328 с.
652859
   Книга и чтение в жизни небольших городов.. – М.
3. – 1972. – 26с.
652860
   Книга и чтение в жизни советского села : проблемы и тенденции : [сб. статей]. – Москва : Книга, 1978. – 181 с.
652861
   Книга и чтение в зеркале социологии. – М., 1990. – 208с.
652862
   Книга и чтение на селе. – Рига, 1974. – 61с.
652863
   Книга и шахматы - вместо свистка и дубинки : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
652864
  Осетрова Н.В. Книга и электронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин. – Москва : Издательский сервис, Логос, 2003. – 144с. – ISBN 5-94010-190-9
652865
  Филиппович Г Книга идет по свету / Г Филиппович. – М, 1958. – 95с.
652866
  Петников Г.Н. Книга избранных стихотворений / Г.Н. Петников. – М, 1930. – 104с.
652867
  Брюс Книга именуемая Брюсовский календарь / Брюс. – Книга без тит. л. – Москва
652868
  Рижский М.И. Книга Иова / М.И. Рижский. – Новосибирск, 1991. – 245с.
652869
  Подгорный К.Ю. Книга Иова и опыт экзистенциального дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
652870
  Борхардт Рудольф Книга Иорам / Рудольф Борхардт ; Пер. с нем. Александра Элиасберга ; Предисл. В. Розанова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Пантеон, 1910. – 60 с. : рис.
652871
  Рашковский Б.Е. Книга Иосиппон как источник по истории славян и некоторых других народов Восточной Европы в исследованиях 1940-1990-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0132-1366
652872
  Аракел Д. Книга историй / Даврижеци Аракел ; пер. с арм., предисл. и коммент. Л.А. Ханларян. – Москва : Наука, 1973. – 623 с. – Библиогр.: с. 5-10, 573-581. – (Памятники письмености Востока / [АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т древ. рукописей им. Маштоца ; Матенадаран при Совете Министров АрмССР] ; 37)
652873
   Книга і бібліотека на службі науки.. – К., 1978. – 140с.
652874
  Герасимова С. Книга і бібліотека у сучасному інформаційному просторі: інтерв"ю з Миколою Івановичем Сенченком // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено роздуми та міркування М. І. Сенченка, професора, доктора технічних наук, директора Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" про роль бібліотек, книги, читання у сучасному житті. У своєму інтерв’ю ...
652875
  Бондар Ю. Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326
652876
   Книга і друкарство на Україні. – Київ : Наукова думка, 1964. – 314, [2] с.
652877
   Книга і знання.. – Львів, 1974. – 175с.
652878
  Горський В. Книга і книжники в Київській Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 315-334. – (Несторівські студії)
652879
  Пастушенко В О. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 563, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 370-438 та в додатках в кінці кн. – ISBN 978-966-02-7916-2
652880
  Шпаков А.П. Книга і час / А.П. Шпаков. – К., 1977. – 128с.
652881
  Шупта Д. Книга історичної правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР"
652882
  Стрілець Н. Книга історії бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X
652883
   Книга й читання. Інструменти підвищення особистої конкурентоспроможності та розвитку культурного потенціалу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 108-117


  10 березня у межах Всеукраїнського Форуму "Україна 30" відбулася сесія “Книга і читання: інструменти підвищення особистої конкурентоспроможності та розвитку культурного потенціалу”. Всеукраїнський форум «Україна 30» створений офісом Президента задля ...
652884
  Печеранський І.П. Книга Йова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
652885
   Книга Йова. Книга Еклезіяста. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8387-08-2
652886
   Книга Йова. Книга Еклезіяста : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 128с. – ISBN 966-8387-08-2
652887
  Брафман Я. Книга Кагала : Всемирный еврейский вопрос / МАУП; Яков Брафман. – Киев : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-394-9
652888
  Грінченко Б.Д. Книга казок віршом / написав Борис Грінченко ; з малюнками Ю. Михайлова. – 3-тє вид. – У Київі (Київ) : [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 64 с. : мал. – Прим. №107428 дефетний: відсутня обкл., вісутні с. 64-169


  Зміст: Два моpози; Снігуpка; Сопілка; Дівчина Леся; Чия pобота важча; Сіpко; Могутний комаpь;
652889
  Индонго Е.В. Книга как воплощение мировой культуры в произведениях фантастики и магического реализма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.127-128. – ISSN 1684-2626
652890
  Ланкин В.Г. Книга как информационно-технологическая основа культуры / В.Г. Ланкин, О.А. Григорьева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С. 78-84. – ISSN 0132-1625


  Особенности функционирования современных информационных технологий. Новая жизнь книги в пространстве постмодерна - феномен буккросинга. Сохранение книги как автономной и влиятельной модели коммуникации.
652891
  Леонов В.П. Книга как космический субъект // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 301-323. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
652892
  Можейко М.А. Книга как культурный символ // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 49-52. – ISBN 985-6798-15-9
652893
  Бауэр Ф. Книга как создание печатника. Формат бумаги, набора и печати, а также шрифт, набор и печать в их взаимоотношениях / Ф. Бауэр ; пер. с нем. И. Вейнбендера. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – 92 с.
652894
   Книга как художественный предмет : набор. Фактура. Ритм. – Москва : Книга
Ч. 1. – 1988. – 382 с.
652895
   Книга как художественный предмет : формат. Цвет. Конструкция. Композиция. – Москва : Книга
Ч. 2. – 1990. – 399 с.
652896
   Книга клубного работника.. – М., 1968. – 423с.
652897
   Книга клубного работника.. – М., 1973. – 471с.
652898
   Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века.. – М.-Л., 1948. – 172с.
652899
   Книга книг - Біблія


  Видатні вчені та письменники світу про Біблію
652900
  Пистунова А.М. Книга книг / А.М. Пистунова. – Москва, 1983. – 255 с.
652901
  Хечумян В. Книга книг : публіцист. проза / Виген Хечумян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.
652902
  Товкайло Р. Книга книг, або таємниця Шевченкового "Кобзаря" : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка / Римма Товкайло. – Переяслав-Хмельницький : Карпук С.В., 2008. – 126 с.
652903
  Погрібний А. Книга книг. Історія перекладу й видання Святого письма українською мовою // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня - 7 червня (№ 25). – С. 4-5
652904
   Книга корисних порад. – К., 1970. – 316с.
652905
  Рощин А.И. Книга криминалиста : Практическое пособие / А.И. Рощин, П.Д. Биленчук, Г.Е. Омельченко. – Киев : Украина, 1995. – 414с. – ISBN 5-319-00858-9
652906
  Гейне Г. Книга Ле-Гран [Das Buch le Grand] : (1826) / Генр. Гейне ; український переклад О. Черняхівського. – [Київ] : Вид. П[ер.] С[піл]ки ; [Друк. І. Врублевського і Т. Озерова], 1908. – 58 с. – (Всесвітня бібіотека ; Число 2)
652907
   Книга легкоатлета.. – М., 1971. – 382с.
652908
   Книга лжи: Германская белая книга о возникновении германо-русско-французской войны : По представл. Рейхстагу материалам : По представленным Рейхстагу материалам / Пер. Р. Маркович. – Петроград : Тип. т-ва "Екатерингоф. печ. дело", 1915. – 63 с.
652909
  Твардовский А.Т. Книга лирики / А.Т. Твардовский. – Л., 1949. – 364с.
652910
  Нехода И.И. Книга лирики : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1955. – 152с.
652911
  Твардовский А.Т. Книга лирики : избранные стихотворения 1933-1961 / А.Т. Твардовский. – Москва, 1962. – 415с.
652912
  Каладзе К.Р. Книга лирики / К.Р. Каладзе. – Тбилиси, 1963. – 272с.
652913
  ТвардовскийА.Т Книга лирики / ТвардовскийА.Т. – Москва : Советский писатель, 1967. – 416с.
652914
  Кулиев К. Книга лирики : пер. с балкар. Н.Гребнева / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. Н.Гребнева. – Москва : Современник, 1973. – 282 с.
652915
  Доризо Н.К. Книга лирики / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 220с.
652916
  Твардовский А.Т. Книга лирики / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 447с.
652917
  Дудин М.А. Книга лирики / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 678с.
652918
  Катулл. Книга лирики. / Катулл. – Л, 1929. – 163с.
652919
  Кирсанов С.И. Книга лирики. 1925-1965. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1966. – 391с.
652920
  Хамбургер К. Книга Листа о цыганской музыке : к 200-летию Ференца Листа // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 129-142. – ISSN 0321-1878


  Ференц (Франц) Лист (1811-1886) - австро-венгерский композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма
652921
  Шульц Б. Книга листів = Ksiega listow / Бруно Шульц ; уклав і підгот. до друку Єжи Фіцовський. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 359, [1] с., [4] арк. фот. : іл. – Парал. тит. арк. пол. - Імен. покажчик: с. 327-350. – ISBN 978-966-378-264-5
652922
  Кравченко В. Книга Литовської метрики № 561: історія створення, зберігання й публікації списків // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 17-50. – (Нова серія ; вип. 10/11)
652923
  Масенко Терень Книга лірики. / Масенко Терень. – К., 1935. – 174с.
652924
  Горский Г.Н. Книга любви / Г.Н. Горский. – Рига, 1962. – 152с.
652925
  Федоров В.Д. Книга любви / В.Д. Федоров. – 2-е доп. изд. – М., 1968. – 240с.
652926
  Федоров В.Д. Книга любви / В.Д. Федоров. – 3-е изд., доп. – Москва, 1973. – 255с.
652927
  аль-Хамиси Абд Книга любви / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1980. – 175с.
652928
  Юзеев И. Книга любви : поэмы / Ильдар Юзеев ; пер. с татар. В.бояринова. – Москва : Современник, 1984. – 128 с.
652929
  Гамзатов Р.Г. Книга любви : стихотворения / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 304 с.
652930
  Истомин К.К. Книга любви знак в честен брак. / К.К. Истомин. – М., 1989. – 109,4с.
652931
  Федоров В.Д. Книга любви и веры / В.Д. Федоров. – М., 1974. – 431с.
652932
  Митяєв А.В. Книга майбутніх адміралів : нариси : для серед. шкіл. віку / А. Митяєв ; пер. з рос. М. Видиш ; худож. В. Примаков та інші. – Київ : Веселка, 1983. – 336 с. : цв. ил. – (Бібліотечна серія)
652933
  Митяєв А.В. Книга майбутніх командирів / А.В. Митяєв. – К., 1978. – 328с.
652934
  Соболь А. Книга маленький рассказов / А. Соболь. – М, 1925. – 127с.
652935
  Кортасар Х. Книга Мануэля : Роман / Хулио Кортасар. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 427с. – (Millennium). – ISBN 5-8301-0014-2; 5-830-0040-1
652936
  Поло Марко Книга Марко Поло / Поло Марко. – Москва : Географгиз, 1955. – 376с.
652937
  Гурмон Реми Книга масок : [Литературные характеристики] / Реми Гурмон ; Рис. Ф. Валлотона ; Пер. с фр. Е.М. Блиновой и М.А Кузмина. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Грядущий день", 1912. – XIV, 267 с. : портр. 25. – КН. в разных тип. перелетах. – Библиогр.: с. 259-267
652938
  Талалаєвський М.А. Книга матері : роман / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 232 с.
652939
  Чегодаев Михаил Книга мертвых = "Книга мертвых" : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 171-184 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
652940
  Ковалко М.П. Книга мого буття : Поезії / Михайло Ковалко, Передм. Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2003. – 287с. – (Поетичні сторінки). – ISBN 966-7575-51-9
652941
   Книга моего деда Коркута. – М-Л, 1962. – 298с.
652942
  Сарывелли О. Книга моей жизни : стихи / Осман Сарывелли ;. – Москва : Советский писатель, 1957. – 96 с.
652943
  Ибрагимов М.А. оглы Книга моей жизни : очерки / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. А.Мустафазаде. – Москва : Советский писатель, 1979. – 310 с.
652944
  Ибрагимов М.А. оглы Книга моей жизни : очерки / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. А.Мустафазаде. – Москва : Советский писатель, 1982. – 302 с.
652945
  Алиева Ф.Г. Книга моей любви : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Правда, 1975. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 17)
652946
  Каладзе К.Р. Книга моих дней и ночей / К.Р. Каладзе. – Тбилиси, 1978. – 498с.
652947
  Субботин В.Е. Книга моих стихов. / В.Е. Субботин. – М., 1964. – 135с.
652948
   Книга молодой семьи. – Л., 1990. – 250с.
652949
  Осипов В.О. Книга молодости по М. Шолохову / В.О. Осипов. – М, 1987. – 61с.
652950
  Швоб М. Книга Монеллы / М. Швоб ; пер. с фр. Л. Троповского. – Санкт-Петербург : Изд. Ad Astra, 1910. – 168, 16 с.
652951
  Джами Абдуррахман Книга мудрости Искандера / Абдуррахман Джами ; пер. В. Державина ; [вступ. ст. Л. Климовича]. – Сталинабад : Таджикгосиздат ; Полиграфкомбинат, 1949. – 124 с. – (Классики таджикской литературы)
652952
  Хмельницкий В. Книга на все времена // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав.ред. Анна Шерман. – Киев, 2012. – № 7/8 (65), июль - август : Шедевры книжного искусства. – С. 16-29. – ISSN 2222-436X


  Традиции иллюстрирования Библии.
652953
  Разумневич В.Л. Книга на всю жизнь / В.Л. Разумневич. – М, 1975. – 176с.
652954
  Славейков П. Книга на песните / П. Славейков. – София, 1961. – 531с.
652955
   Книга на песните. – София, 1961. – 529с.
652956
  Павлески С. Книга над кориците : моjа антологиjа - македонската уметност и критика 1954-2004 / Станко Павлески. – Скопjе : Маринг, 2004. – 1003 с. : сл. – (Кино Напредок 3 - Трилогиjа Провинциjа 2 : три противправила за однос / С. Павлески, Т. Аджиевски)
652957
  Усама И.М. Книга назидания / И.М. Усама. – Москва, 1958. – 327с.
652958
   Книга народного заседателя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 256с.
652959
  Максимович М.А. Книга Наума о великом божием мире, изданная Михайлом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии, 1833. – 96 с., 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
652960
  Максимович М.А. Книга Наума о великом божием мире, изданная Михайлом Максимовичем. – 9-е изд. – Киев : В типографии Федорова, 1865. – [2], IV, 69 с.
652961
  Гинзбург З.Б. Книга начинающего радиолюбителя / З.Б. Гинзбург, Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленин, 1949. – 112 с.
652962
  Большов В.М. Книга начинающего радиолюбителя / В.М. Большов, В.И. Гукин. – Москва, 1964. – 238 с.
652963
  Никитин В.А. Книга начинающего радиолюбителя / В.А. Никитин. – М, 1991. – 461с.
652964
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – М., 1957. – 357с.
652965
  Левенфиш Г.Я. Книга начинающего шахматиста / Г.Я. Левенфиш. – 2-е испр. изд. – М., 1959. – 360с.
652966
  Іларіон Книга нашого буття на чужині : Бережімо все своє ріднє! Ідеологічно-історичні нариси / Іларіон. – Віиніпег : Українське наукове богословське товариство, 1956. – 167с. – Передрук з "Віри й культури" 1955 р. з додатками
652967
  Писаренко Ю. Книга нашої пам"яті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 79-82. – ISSN 0869-3595
652968
   Книга нежности. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 222с.
652969
  Пармузин Б.С. Книга неожиданных дорог / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1962. – 104с.
652970
  Білан А. Книга нової епохи // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 13. – ISSN 0868-9644
652971
  Вобан Себастьян ле Претр де Книга о атаке и обороне крепостей, изданная чрез господина де Вобана, маршала Франции и генерала директора над фортификациями Королевства Франции / переведена чрез Ивана Ремезова, порутчика Шляхетного кадетского корпуса. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1744. – [10], 6, 185, [29] с.
652972
  Крывелев И.А. Книга о библии : (научно-популярные очерки) / И.А. Крывелев. – Москва, 1958. – 360с.
652973
  Симмен Н. Книга о бронзе и черноземе. Лицо моей страны. Городское. Донбасс. Лирическое Запорожье. Эскадрилья в полете. Марийке. Просинь. Осенняя бронза / Н. Симмен. – Х., 1929. – 119с.
652974
  Кондратов А.М. Книга о букве / А.М. Кондратов. – М, 1975. – 224с.
652975
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – М, 1964. – 400с.
652976
  Канбу И. Книга о верных и неверных женах, или Бехар-е данеш. / И. Канбу. – 2-е изд. – М, 1966. – 400с.
652977
  Николсон Адам Книга о вечном. Победа короля Якова / Николсон Адам, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 128-147 : фото
652978
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 8-е изд. – М., 1988. – 367с.
652979
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 9-е изд., стер. – М., 1989. – 382с.
652980
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд,. перера. и доп. – М., 1990. – 1990с.
652981
   Книга о вкусной и здоровой пище. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 366с.
652982
  Лойша В.А. Книга о вчерашнем снеге и завтрашнем хлебе / В.А. Лойша. – Новосибирск, 1983. – 151с.
652983
  Чернов С.В. Книга о гениальности / С.В. Чернов. – Воронеж ; Москва : Институт духовной культуры и свободного творчества. – ISBN 978-5-9902381-1-4
Т. 1 : Человеческий гений: природа, сущность, становление. – 2010. – 562 с. – Библиогр.: с. 545-561
652984
   Книга о героях. – Москва : Военное издательство
3. – 1968. – 301с.
652985
   Книга о героях. – Ереван, 1985. – 288с.
652986
   Книга о Героях. – М., 1963. – 474с.
652987
   Книга о делах комсомольских. 1921-1941 гг.. – Москва, 1966. – 317с.
652988
   Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк : Донбас, 1972. – 304с.
652989
  Исбах А.А. Книга о друге / А.А. Исбах. – М, 1963. – 127с.
652990
  Леонардо Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописцы и скульптора флорентийского / Леонардо, да Винчи. – М, 1934. – 384с.
652991
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С. 65-105. – ISSN 0130-7673
652992
  Василевская А. Книга о жизни // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 12. – С. 26-98. – ISSN 0130-7673
652993
  Куценко Г.И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. – Москва, 1987. – 256с.
652994
   Книга о здоровье. – Москва : Медицина, 1988. – 509с.
652995
  Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей / М.Я. Студеникин. – 4-е изд., стер. – М, 1986. – 237с.
652996
  Тартаков Г.И. Книга о И.В.Тартакове / Г.И. Тартаков. – Л., 1987. – 86с.
652997
  Залетаева И.А. Книга о кактусах / И.А. Залетаева. – М., 1972. – 192 с.
652998
  Державин К. Книга о камерном театре. 1914-1934 / К. Державин. – 240 с.
652999
  Лебединский В.И. Книга о камне / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – Москва : Недра, 1988. – 192с.
653000
  Львов С.Л. Книга о книге / С.Л. Львов. – М., 1980. – 207с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,