Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
651001
  Лях Т. "...Любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 143-147


  У статті здійснено комплексний аналіз проблеми любові в новелістиці Марка Черемшини. Вирішення цієї проблеми тісно пов"язане з питаннями про природу, сутність та сенс життя людини. Відповідно до черемшинівської концепції любов здатна втілити загальний ...
651002
  Работяжев Н. "Лучшие мира сего": кто и почему правит страной? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 116-127. – ISSN 0131-2227
651003
  Копейка В. "Лучшие студенты теперь имеют возможность получить сразу два диплома - Киевского университета и зарубежного вуза" / Розмову вела Ирина Голотюк // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 13 апреля (№ 67). – С. 6


  В предверии новой вступительной кампании об особенностях и новшествах учебного процесса в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка "Фактам" рассказал директор Института международных отношений профессор Валерий Копейка.
651004
  Приходько Л. "Люба моя, згадуйте наше минуле спільне, не забувайте, як ми всі бували разом..." (Із листування Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 207-231.
651005
  Зіневич Н. "Любартівські читання" - 2010 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 178-179. – ISSN 0869-3595


  25-26 березня 2010 року у м. Луцьку відбулася наукова конференція "Любартовські читання", присвячена 25-річчю Луцького державного історико-культурного заповідника.
651006
  Ивинский Д.П. "Любви, надежды, тихой славы..." к вопросу об авторстве, адресате и датировке стихотворения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 20-30. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711


  Стаття присвячена аналізу літературних і біографічних фактів, пов"язаних з проблемою авторства та датування вірша "Любви, надежды, тихой славы ...", яке зазвичай друкується під заголовком " К Чаадаеву"
651007
  Розсоха Л. "Любезнейшие панове сватове" (родина Гоголів і козацько-старшинський рід Клименків) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 166-170. – ISSN 0869-3595
651008
  Липский В.С. "Люби меня при всякой доле": Докум. повесть: (О белорус. и укр. молодежи, угнанной в Германию в 1941-1945 гг.) / В.С. Липский, Б.И. Чалый. – Минск, 1989. – 219с.
651009
  Вакулик І. "Люби природу не як символ …" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-29


  У статті розглядаються питання інтерпретації міфологічних мотивів і образів у творчості М. Рильського, представлено механізм взаємодії мікроконтексту поезії неокласиків як одиниці пам’яті. In the article problems of language competence is seen as a ...
651010
  Малімон Н. "Любив Україну щиро, кров"ю серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 2


  З нагоди 135-річчя від Дня народження В"ячеслава Липинського в Затурцівському меморіальному музеї відбудеться міжнародна конференція.
651011
  Тендит К.Н. "Любимый И.В. Сталин!" (социально-психологические аспекты "культа личности") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 2073-9702


  Исследуется особое феноменально-психологическое состояние социальной действительности, которое возникает в результате ментальной объективации коммуникационного взаимодействия между И. В. Сталиным как политическим вождем и советским народом как ...
651012
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 34-54. – ISSN 1812-867Х
651013
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 38-61. – ISSN 1812-867Х
651014
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 68-95. – ISSN 1812-867Х
651015
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х
651016
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 6 (78). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
651017
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и иператрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 4-18. – ISSN 1812-867Х
651018
  Книжник О. "Любити людину більше, ніж самого себе..." : Методичні аспекти виховання толерантності учнів на уроках літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 17-20
651019
  Дайнеко В.В. "Любіть не себе в професії, а професію в собі" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяли Ольга Марущак, Катерина Коваленко, Анастасія Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова із завідувачем кафедри іноземних мов ІВМ, професором В.В. Дайнеко.
651020
  Ненарокомова И.С. "Люблю большие планы...": Худ. А.Дейнека / И.С. Ненарокомова. – М., 1987. – 207с.
651021
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 20-30


  Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвітлюються особливості їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби ...
651022
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла VS "Ars amatoria" Овідія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 242-256


  Стаття присвячена співставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Розкривається природа кохання в Катулла та Овідія, висвітлюються особливості поетики, жанрова природа їх поезії, аналізується тематика й засоби художнього ...
651023
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Про листи читачів до Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 204-210. – ISBN 978-966-136-357-0
651024
  Дениско Т. "Люблю писати про конкретних людей у конкретному часі" (Інтерв"ю з Юрієм Шаповалом) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 127-131. – ISBN 966-7653-03-5
651025
  Павличко Дмитро "Люблю понад усе вогонь..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
651026
  Пучков А.А. "Люблю преподавание и живу собственно этим": навколокар"єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901 - 1902 роках // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 290-304. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується листування Ю. Кулаковського з професорами В.С. Іконниковим та Т.Д. Флоринським, а також згадуються прізвища інших викладачів Університету св. Володимира.
651027
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!": герменевтика образу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 123-131. – ISSN 0868-4790


  Філософія саду і степу в поезії Миколи Вінграновського.
651028
   "Люблю тебя, жизнь...". – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 159с.
651029
  Зажурило В.К. "Люблю тебя, Петра творенье..." / В.К. Зажурило. – Л., 1989. – 263с.
651030
  Терентьєва В. "Люблячому правду, благочестя й вірність" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 35-36


  П.М.Коренєв - ініціатор створення Путивлівського музею і його перший директор
651031
   "Любов до грецьких муз..." : Збірка українських перекладів давньогрецьких творів. – Харків : Майдан, 2006. – 304с. – Присвячується 150-річному ювілею від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-372-076-X
651032
  Ільїна Г.В. "Любов до мудрості": гнозис самобутності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена темі місця і ролі особистості у розвитку філософії. The article is devoted to the problem of person and its significent place in the history of philosophical thought.
651033
  Севінді Невваль "Любов у пошуках душі" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 50-52


  Турецька письменниця, автор багатьох книжок про "жіноче питання".
651034
  Братко В.О. "Любов, незвідана свобода збудили в серці гімн простий". До вивчення повісті О. Пушкіна "Заметіль". 6 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
651035
  Сагач Г. "Любові пломінь в часі не маліє..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
651036
  Кияновська Л. "Любовний напій" Доніцетті - випробування класикою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2224-0926
651037
  Некряч Т.Є. "Любовний роман з англійською мовою": стилістична неповторність "Лоліти" В. Набокова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 80-85. – ISBN 966-581-498-2
651038
  Рейнгольд Н. "Любовник леди Чаттерли": опыт межкультурного изучения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 338-358. – ISSN 0042-8795
651039
  Велюго О.А. "Любовь - это...": особенности современного любовного дискурса персонажей Дж. Барнса // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 409-418. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651040
  Тувим Ю. "Любовь в дожде нараспашку" : стихи и афоризмы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 215-228. – ISSN 1130-6545
651041
  Моренець П. (Любий коню, копитами,) : [Літературна сторінка] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 9 травня (№ 14). – С. 3
651042
   [Любов Олександрівна Ушакова] / Колектив Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Любов Олександрівна Ушакова - начальник навчального відділу Інституту журналістики - вже багато років працює в університеті. Колектив Інституту журналістики поздоровляє з ювілеєм.
651043
  Загуляєва Н.А. Лучицький І.В.: від студента до заслуженого професора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено видатному вченому, викладачу Київського університету Лучицькому Івану Васильовичу. Мета роботи прослідити нелегкий шлях, який пройшов вчений від студента до заслуженого професора університету. Наукова та викладацька діяльність Лужицького ...
651044
  Григорьев А.Н. Лучник против атлета / А.Н. Григорьев. – М., 1971. – 140с.
651045
  Яковлев А.М. Лучшае геологическая партия северо-западного территориального геологического управления / А.М. Яковлев. – Л., 1967. – 40с.
651046
  Бокова Т. Лучшая азбука для дома и детского сада / Татьяна Бокова ; художники : Ирина и Александр Чукавины. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 64с. – ISBN 5-17-040892-7
651047
   Лучшая альтернатива перелетам // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 4 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
651048
  Грушман М. Лучшая на Украине школа ФЗО № 14 / М. Грушман. – М., 1948. – 48с.
651049
  Масленников И.Б. Лучшая половина жизни. / И.Б. Масленников. – М., 1975. – 128с.
651050
   Лучшая свинарка Ростовской области А.С. Литвинова : Краткий рекомендат. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Рост. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 2)
651051
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Э. Лу; Пер. с норвеж. И.Стребловой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – (Bibliotheca. Stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
651052
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Пер. с норвежского И.Стребловой; Эрленд Лу. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 320с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
651053
  Берце В. Лучшая часть жизни : повести / В. Берце; пер. с латыш. С.Марковой. – Рига : Лиесма, 1986. – 395 с.
651054
  Салуцкий А.С. Лучшая часть нашей жизни / А.С. Салуцкий. – М, 1975. – 1436с.
651055
  Локтев А. Лучше больше да лучше. Как получить доступ к ведущим мировым научным изданиям // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 21


  Развитие современной российской науки невозможно без тесной интеграции с мировой наукой. Ключевым условием эффективного взаимодействия является обмен достигнутыми результатами посредством публикаций, подавляющее большинство которых собрано в научных ...
651056
  Чейз Дж.Х. Лучше бы я остался бедным : роман / Дж.Х. Чейз. – Харьков : Из-во Основа при Харьковском гос. ун-т, 1991. – 286 с.
651057
  Херман Б. Лучше Гарварда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 43-46. – ISSN 0130-1640


  Как превратить идею российского Гарварда в реальность?
651058
  Федорченко Дмитрий Лучше гор могут быть только горы... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
651059
  Попов Д.И. Лучше использовать резервы производства. / Д.И. Попов, В.В. Щепанский. – М, 1979. – 64с.
651060
  Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 26с.
651061
  Колесникова Н.А. Лучше начать сегодня. / Н.А. Колесникова, Ф П. Михалев, . – М., 1963. – 94с.
651062
  Абромайт Ларс Лучше ног могут быть только ... : медицина. Человек из будущего / Абромайт Ларс, Корнилак Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 60-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
651063
  Усенко Наталия Лучше, дальше и быстрее : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 10-13 : Графіки. – ISSN 1998-8044
651064
   Лучшее в Италии : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 108-109 : Фото
651065
  Годенко М.М. Лучшее имя / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 80с.
651066
  Глаттауэр Д. Лучшее средство от северного ветра = Gut gegen nordwind : [роман] / Даниэль Глаттауэр ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 330, [2] с. – Пер. с изд.: Gut gegen nordwind / Daniel Glattauer. Wien: Deuticke im Paul Zsolnay verlag, 2006. – ISBN 978-5-699-44726-8
651067
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1981. – 310с.
651068
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – М., 1982. – 310с.
651069
  Кондырев Л.Н. Лучшему другу / Л.Н. Кондырев. – М, 1950. – 80с.
651070
   Лучшие HR-решения : [сб. статей]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 268, [1] с. – (Экспертиза журнала "Кадровое дело"). – ISBN 5-9626-0126-2
651071
   Лучшие авиакомпании планеты : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 24-25 : Фото
651072
  Савельев Владимир Лучшие авиакомпании удостоены "Крыльев России" : тур-инфо // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-9
651073
   Лучшие автотранспортники и автопрокатчики : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 18-20 : Фото
651074
  Зеленский Святослав Лучшие альфа-самцы: ответственность, жертвы и женщины. Быть мужиком: 14 альфа-самцов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 60-66 : фото
651075
  Белянинов А. Лучшие годы / А. Белянинов. – Свердловск, 1952. – 104с.
651076
  Фоняков И.О. Лучшие годы / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1982. – 176с.
651077
  Каштанов А.Л. Лучшие годы / А.Л. Каштанов. – Минск, 1988. – 367с.
651078
  Лисянский М.С. Лучшие годы мои / М.С. Лисянский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239с.
651079
   Лучшие горнолыжные курорты Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 62--75 : фото
651080
   Лучшие городские пляжи мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 58-63 : фото
651081
   Лучшие из лучших.. – М., 1962. – 166с.
651082
   Лучшие издания. – Москва, 1977. – 128 с.
651083
   Лучшие издания 1966-1967.. – М., 1970. – 168с.
651084
   Лучшие издания 1971 года.. – М., 1973. – 113с.
651085
   Лучшие издания 1972. – Москва, 1974. – 103с.
651086
   Лучшие издания 1973. – Москва, 1975. – 112 с.
651087
   Лучшие издания 1974. – Москва, 1975. – 84 с.
651088
   Лучшие издания СССР.. – М., 1971. – 63с.
651089
   Лучшие издания СССР.. – М., 1972. – 72с.
651090
   Лучшие издания.. – М., 1978. – 135с.
651091
   Лучшие изобретения века, которые заботятся о нас // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 80-81 : фото
651092
  Алямовская Г.В. Лучшие книги 1958 года / сост. и авт. текста Г.В. Алямовская, Р.А. Лебедева. – Москва : Искусство, 1961. – [ 58 c.]
651093
   Лучшие книги 1958 года.. – М., 1961. – 116с.
651094
   Лучшие книги 1959 года.. – М., 1962. – 116с.
651095
   Лучшие книги 1961 года.. – М., 1963. – 128с.
651096
   Лучшие книги 1962 года.. – М., 1964. – 104с.
651097
  Виролайнен Л.А. Лучшие книги зарубежных писателей / Л.А. Виролайнен. – Москва, 1971. – 167с.
651098
   Лучшие книги зарубежных писателей.. – Л., 1964. – 103с.
651099
   Лучшие книги.1965. – Москва, 1968. – 149 с.
651100
   Лучшие книни 1960 года.. – М., 1962. – 117с.
651101
   Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1962. – 160 с.
651102
   Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1973. – 192 с.
651103
   Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 184 с.
651104
   Лучшие конструкции 26-й выставки творечества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 237 с.
651105
   Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1977. – 288 с.
651106
   Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей.. – Москва : ДОСААФ, 1984. – 62 с.
651107
   Лучшие методики воспитания : [руководство для родителей, бабушек и дедушек] / [сост. Лисицына И.С. ; гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 317, [3] с. – На обл. также указ. : Б. Спок, М. Монтессори, Г. Доман, Б. и Л. Никитины, М. Ибука, С. Лупан, Х. Джайнотт ; Вальдорфская педагогика. – Библиогр. с. 314. – ISBN 978-966-14-1074-8
651108
  Резник С. Лучшие не умирают. / С. Резник, С. Марасанов. – М., 1950. – 112с.
651109
   Лучшие новые районированные сорта плодовых и ягодных культур.. – М., 1967. – 24с.
651110
   Лучшие отели 2008 года с точки зрения туристической компании : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 20-24 : Фото
651111
   Лучшие отели Черного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 72-79 : фото
651112
   Лучшие отели ЮВА. Отели, которые мы выбираем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 81-92 : фото
651113
   Лучшие пляжи Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 57-83 : фото. – ISSN 1029-5828
651114
  Топорков С.С. Лучшие почтовые программы / Топорков С.С. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 592с. – ISBN 5-94074-058-8
651115
   Лучшие произведения советских зодчих 1979-1980 гг.. – Москва, 1983. – 256 с.
651116
   Лучшие произведения советских зодчих 1981-1982 гг.. – Москва, 1985. – 287 с.
651117
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
1. – 1991. – 207 с.
651118
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
2. – 1991. – 213 с.
651119
   Лучшие произведения советских зодчих, 1973-1974 гг.. – Москва, 1977. – 128 с.
651120
   Лучшие произведения советских зодчих, 1975-1976 гг.. – Москва, 1980. – 222 с.
651121
   Лучшие произведения советских зодчих, 1977-1978 гг.. – Москва, 1983. – 277 с.
651122
   Лучшие произведения советских зодчих.1970-1972 гг.. – Москва, 1975. – 120 с.
651123
  Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого / Ж. Леврон. – Москва, 1986. – 170 с.
651124
   Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации : Описание и руководство к использованию. – Петрозаводск : Петроком, 1992. – 318с. – ISBN 5-87338-003
651125
   Лучшие районированные сорта крупяных культур в РСФСР.. – М., 1962. – 58с.
651126
  Зощенко М. Лучшие рассказы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / М. Зощенко, А. Аверченко ; читают А. Котов, А. Меньшиков ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 4 ч. 22 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  М. М. Зощенко (1894 - 1958 ) : Рассказ о старом дураке Нервные люди Женитьба - не напасть, как после не пропасть Бочка Мелкий случай из личной жизни Сильное ...
651127
   Лучшие русские сказки. – Тула ; Москва : Родничок ; АСТ ; Астрель, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-89624-258-1
651128
   Лучшие сериалы 2000-х = Выбор американских критиков // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 137-145. – ISSN 0130-6405
651129
  Красножен М.Г. Лучшие сорта зерновых и масличных культур для Крыма / М.Г. Красножен. – Симферополь, 1954. – 132с.
651130
   Лучшие сорта зерновых культур.. – М., 1979. – 215с.
651131
  Минашкин В.И. Лучшие сорта огурцов для теплиц и парников / В.И. Минашкин. – М, 1961. – 8с.
651132
   Лучшие сорта огурцов и помидоров для закрытого грунта центральной зоны Союза ССР.. – М., 1964. – 16с.
651133
   Лучшие сорта плодово-ягодных культур и винограда.. – М., 1965. – 368с.
651134
  Усенко В.В. Лучшие сорта полевых култур для Кубани / В.В. Усенко. – Краснодар, 1954. – 176с.
651135
  Малышев П. Лучшие сорта полевых культур Донбасса. / П. Малышев, И. Иванова. – Сталино, 1953. – 75с.
651136
   Лучшие стахановцы предприятий Укрполиграфтреста и их методы работы.. – К., 1940. – 152с.
651137
   Лучшие стихи года: По мнению лит.критиков.. – М., 1991. – 238с.
651138
   Лучшие традиции - детям.. – Саратов, 1978. – 88с.
651139
   Лучшие туристические агенства : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 10. – ISSN 1998-8044
651140
   Лучшие туристические агенства с точки зрения туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 12-13 : Фото
651141
   Лучшие уголки Турции // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 72-73 : Фото
651142
   Лучшие умы человечества как средство платежа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 4 (943). – С. 64. – ISSN 0320-331Х


  Продолжение обзора денежных знаков, на которых изображены выдающиеся деятели науки и культуры. Начало: ТМ, №3 за 2012 г.). В данной статье рассказывается о денежных знаках периода Средневековья. Возглавляет спиок арабский ученый ибн Сина.
651143
   Лучшие фестивали Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 16-19 : фото
651144
   Лучшие.... – М., 1967. – 256с.
651145
  Долаберидзе М.М. Лучший в мире / М.М. Долаберидзе. – Тбилиси, 1962. – 15 с.
651146
  Смердов Игорь Лучший в мире Хакка-университет : Особенности национального образования // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 12. – ISSN 1727-4893
651147
   Лучший в мире.. – Тбилиси, 1961. – 16с.
651148
  Луковский И.В. Лучший домик в поселке / И.В. Луковский. – М., 1963. – 18с.
651149
  Куаммен Дэвид Лучший друг шимпанзе. Семейный альбом Гомбе / Куаммен Дэвид, Ша Ануп, Роджерс Фиона // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 78-91 : фото
651150
  Ежелев А.С. Лучший из грехов / А.С. Ежелев. – Москва, 1988. – 188с.
651151
  Майерова М. Лучший из миров / М. Майерова. – Москва, 1957. – 31 с.
651152
  Лапуста М.Г. Лучший контролер / М.Г. Лапуста. – М, 1989. – 154с.
651153
  Лапуста М.Г. Лучший контролер: Рассказы о хоз. расчете. / М.Г. Лапуста, В.В. Радаев. – Москва, 1989. – 175 с.
651154
  Осин Д.Д. Лучший месяц / Д.Д. Осин. – М, 1952. – 56с.
651155
   Лучший на Кавминводах : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 30-31
651156
  Лубнин Л.М. Лучший номер / Л.М. Лубнин. – Киров, 1952. – 36с.
651157
   Лучший овощевод Карелии И.А.Татти.. – Петрозаводск, 1960. – 8с.
651158
   Лучший опыт - в практику партийной работы.. – М., 1980. – 55с.
651159
  Иванский А.И. Лучший парашютист мира / А.И. Иванский. – М, 1955. – 56с.
651160
  Ширвиндт Б.Е. Лучший путь воспитать коммунаров. / Б.Е. Ширвиндт. – М., 1980. – 95с.
651161
   Лучший способ прилететь в Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 10 : фото
651162
  Крюков Н.А. Лучший способ убоя птицы для международного рынка / Н.А. Крюков. – С.-Петербург, 1914. – 20 с.
651163
   Лучший учитель - творчество.. – М., 1966. – 227с.
651164
  Черняк С.Я. Лучь во тьме : повесть / С.Я. Черняк. – Москва, 1965. – 160 с.
651165
   Лушкін Олександр Єгорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 305-306 : фото
651166
  Леви Л. Лъжата / Л. Леви. – София, 1975. – 199с.
651167
  Немухин И.А. Лыжи - спорт сильных и смелых / И.А. Немухин. – М., 1953. – 40с.
651168
  Киселев Лыжи / Киселев. – М., 1943. – с.
651169
  Козловський Роман Лыжи 2012/13: на старт! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 50-54 : фото. – ISSN 1998-8044
651170
  Аксельрод С.Л. Лыжи в комплексе ГТО / С.Л. Аксельрод, Л.С. Хоменков. – М,-Л., 1950. – 48с.
651171
  Осокина Т.И. Лыжи и коньки - детям / Т.И. Осокина. – М., 1966. – 108с.
651172
  Франко Ж. Лыжи Франции / Ж. Франко, М. Мора. – М., 1966. – 237с.
651173
  Елин Н.Л. Лыжи, бабушка и я / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1981. – 20с.
651174
  Скалкин П. Лыжи. / П. Скалкин. – М., 1929. – 24с.
651175
  Харламов Н. Лыжная подготовка / Н. Харламов. – Москва, 1945. – 56с.
651176
  Самсонов М.Я. Лыжная подготовка / М.Я. Самсонов, В.М. Шапошник. – Москва, 1962. – 62с.
651177
   Лыжная подготовка.. – М.Л., 1942. – 40с.
651178
  Потахина И.В. Лыжная прогулка: стихи / И.В. Потахина. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
651179
  Локтионов С.А. Лыжний спорт в программе физического воспитания учащихся средних специальных учебных заведений / С.А. Локтионов. – Алма-Ата, 1989. – 78с.
651180
   Лыжников манит Европа. И не только она : перспективы сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 50-53 : Фото. – ISSN 1998-8044
651181
  Аникин Н.П. Лыжные гонки / Н.П. Аникин. – Москва, 1971. – 72с.
651182
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – М., 1968. – 32с.
651183
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 40с.
651184
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1946. – 62с.
651185
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования / С.Л. Аксельрод. – М.-Л., 1949. – 112с.
651186
  Чичкина Светлана Лыжный салон - 2006: горнолыжный рынок "белеет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 46-47 : Фото
651187
  Чичкина Светлана Лыжный салон 2005: не только выставка, но и экстремальное шоу : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 50 : Фото
651188
   Лыжный сезон в Корее открыт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 10 : Фото
651189
  Донской А.Я. Лыжный спорт / А.Я. Донской. – Москва, 1949. – 80с.
651190
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва, 1952. – 62с.
651191
  Людсков П.Н. Лыжный спорт / П.Н. Людсков. – М., 1953. – 52с.
651192
  Ростовцев Д.Е. Лыжный спорт / Д.Е. Ростовцев. – Москва, 1954. – 96с.
651193
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва, 1956. – 237с.
651194
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский, С.К. Фомин. – Москва, 1957. – 196с.
651195
  Березин Г.В. Лыжный спорт / Г.В. Березин, И.М. Бутин. – Москва, 1973. – 271с.
651196
  Масленников И.Б. Лыжный спорт / И.Б. Масленников, В.Е. Капланский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 111 с.
651197
  Аксельрод С.Л. Лыжный спорт в комплексе ГТО / С.Л. Аксельрод. – Москва, 1955. – 54с.
651198
  Литвинов С. Лыжный спорт в низовом коллективе физической культуры. / С. Литвинов. – Красноярск, 1952. – 72с.
651199
  Немухин А.Н. Лыжный спорт в СССР / А.Н. Немухин. – М., 1953. – 96с.
651200
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 38с.
651201
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1956. – 142с.
651202
  Решетень И.Н. Лыжный спорт в школе. / И.Н. Решетень, А.В. Романова. – Л., 1961. – 136с.
651203
  Прокопенко А.Г. Лыжный спорт в школе. / А.Г. Прокопенко. – Минск, 1989. – 80с.
651204
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 56с.
651205
   Лыжный спорт.. – М., 1951. – 312с.
651206
   Лыжный спорт.. – М., 1952. – 56с.
651207
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1952. – 128с.
651208
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – 3-е изд. – М, 1953. – 94с.
651209
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 532с.
651210
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 52с.
651211
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 100с.
651212
   Лыжный спорт.. – М., 1954. – 44с.
651213
   Лыжный спорт.. – М., 1957. – 44с.
651214
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 200с.
651215
   Лыжный спорт.. – М., 1967. – 128с.
651216
   Лыжный спорт.. – М., 1971. – 135с.
651217
   Лыжный спорт.. – М.
1. – 1972. – 55с.
651218
   Лыжню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 96-101
651219
  Бузулук О.Д. Лыжня / О.Д. Бузулук. – Донецк, 1965. – 51с.
651220
  Давыдов В.А. Лыжня ведет на полюс : записки полярного врача / В.А. Давыдов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 63 с.
651221
  Такало Х. Лыжня ведет на пьедестал / Х. Такало. – М., 1980. – 111с.
651222
  Малеинов А.А. Лыжня зовет / А.А. Малеинов. – М., 1974. – 102с.
651223
  Валиахметов А. Лыжня не тает. / А. Валиахметов. – Москва, 1968. – 96с.
651224
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
651225
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
651226
  Макарова Н.В. Лыжня среди сосен / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1967. – 61с.
651227
  Езерская Г.П. Лыжня через белое поле / Г.П. Езерская. – Тула, 1971. – 216с.
651228
  Смирнов В.В. Лыко - в строку! / В.В. Смирнов. – Ярославль, 1973. – 47с.
651229
  Воробьев Н.Я. Лыко в строку / Н.Я. Воробьев, В. Журавский. – Москва, 1952. – 63с.
651230
  Зверев А.В. Лыковцы и лыковские гости / А.В. Зверев. – Иркутск, 1980. – 352с.
651231
  Якушкин Т.Ф. Лысая гора. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1976. – 376с.
651232
  Ионеско Э. Лысая певица / Э. Ионеско. – М, 1990. – 220с.
651233
  Белянкин Д.С. Лысая сопка / Д.С. Белянкин. – Л., 1932. – 805-816с.
651234
  Файф Д. Лысенко прав / Д. Файф. – М, 1952. – 71с.
651235
  Иванов В.В. Лысина и солнце / В.В. Иванов. – Воронеж, 1963. – 58с.
651236
  Квітка-Основ"яненко Лысты до любезных землякив Грыцька Основьяненка [Листи до любезних земляків Грицька-Основ"яненка] // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 24 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
651237
  Кошелев Александр Иванович Лысуха в Западной Сибири: (Экология, поведение и хоз. значение) / Кошелев Александр Иванович. – Новосибирск, 1984. – 175с.
651238
  Ажимуратов Х. Лысуха в низовьях Амударьи / Х. Ажимуратов. – Ташкент, 1990. – 88с.
651239
   Лысый пригорок. – М., 1965. – 31с.
651240
  Мирний П. Лыхый попутав [Лихий попутав] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 49 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
651241
  Добрынин Сергей Лэптопом по галактике // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 84-89 : фото
651242
  Лян С. Лю Ху-лань. / С. Лян. – М., 1958. – 110с.
651243
  Гаврош Олександр Люб"язнійший приятель = Смертельна трагікомедія у милому товаристві : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 79-109. – ISSN 0130-321Х
651244
  Федькович Ю. Люба - згуба. Три як рідні брати / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-469-250-9
651245
  Калчев К. Люба / К. Калчев. – К., 1983. – 189с.
651246
  Титов Алексей Иванович Люба Косторова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : ГИЗ Карел.АССР, 1959. – 55с.
651247
   Люба мати. – К., 1969. – 96с.
651248
   Люба мати. – К., 1975. – 99с.
651249
  Мелешин С. Любава / С. Мелешин. – М, 1957. – 206с.
651250
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1963. – 78с.
651251
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1966. – 78с.
651252
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1975. – 78с.
651253
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1981. – 529с.
651254
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1988. – 446с.
651255
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1989. – 554с.
651256
  Измайлов А.Ф. Любань / А.Ф. Измайлов. – Ленинград, 1979. – 120с.
651257
  Хижняк В.М. Любар / В.М. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 226 с.
651258
  Ярмошик І. Любарсько-Чуднівсько-Слободищенська битва 1660 року між польським та російським військом у дзеркалі польської історичної баталістики // Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – С. 3-13. – ISBN 978-966-2534-01-6
651259
  Козловский М.И. Любаша / М.И. Козловский. – Воронеж, 1964. – 196с.
651260
  Матушкин В.С. Любаша. / В.С. Матушкин. – М., 1969. – 135с.
651261
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1971. – 319с.
651262
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – М., 1986. – 143с.
651263
  Кузьмин Л.И. Любашин денек / Л.И. Кузьмин. – М, 1979. – 50с.
651264
  Абу-Бакар Ахмедхан Любви бирюзовый цвет / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1982. – 61 с.
651265
  Пирогова Т.А. Любви и боли непокой : стихи / Тимара Пирогова // Окно в личную жизнь : Рассказы / В.П. Пальцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – С. 49-105. – ISBN 5-7415-0226-1
651266
  Граши А.Б. Любви моей планета : книга стихов и поэм / А.Б. Граши. – Москва : Воениздат, 1971. – 366 с.
651267
  Шатько Е.И. Любви не попрошу / Е.И. Шатько. – М., 1985. – 447с.
651268
  Гатов А.Б. Любви приметы / А.Б. Гатов. – Москва, 1968. – 134с.
651269
  Чупис И.Е. Любви себя открой: избранные переводы. / И.Е. Чупис. – Х., 1995. – 96с.
651270
  Цветаева М.И. Любви старинные туманы: стихотворения / М.И. Цветаева. – М, 1996. – 153с.
651271
  Радионов В. Любви таинственной обет : Стихи / В. Радионов. – Киев : ГСРЛМHМУ, 1998. – 71 с : портр. – ISBN 966-5220-46-2
651272
  Маківчук Ф.Ю. Любе й нелюбе : дружні усмішки, фейлетони, памфлети / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 295 с.
651273
   Любек - Kiev : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1998-8044
651274
   Любек становится ближе! : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1998-8044
651275
  Парнікоза І.Ю. Любек, Гамбург і Бремен для українця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
651276
  Бортник С. Любен Караведов / С. Бортник. – М., 1950. – 9с.
651277
  Димитров М. Любен Каравелов / М. Димитров. – София, 1959. – 407с.
651278
  Воробьев Л. Любен Каравелов / Л. Воробьев. – Москва, 1963. – 280 с.
651279
  Воробьев Л.В. Любен Каравелов / Л.В. Воробьев. – Москва, 1980. – 590с.
651280
   Любен Каравелов : сборник по случай 150 години от рождението му. – София, 1990. – 352 с.
651281
  Державин Н.С. Любен Каравелов (1837-1879) / Н.С. Державин. – М., 1950. – 3-11с.
651282
  Христу В. Любен Каравелов за федерацията / В. Христу. – София : Народна култура, 1948. – 78 с.
651283
  Чернокожев Николай Любен Каравелов и българското възрожденско време / Чернокожев Николай. – София : ИК "Фенея", 1995. – 144с.
651284
  Охрименко О.Г. Любен Каравелов и Т.Г.Шевченко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Охрименко О.Г.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
651285
  Унджиева Ц. Любен Каравелов. / Ц. Унджиева. – София, 1968. – 160с.
651286
  Воробьев Лев Валентинович Любен Каравелов. Мировоззрение и творчество : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Воробьев Лев Валентинович ; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – Москва, 1962. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
651287
  Арнаудов М. Любен Каравелов: Живот, дело, єпоха. 1834-1879. / М. Арнаудов. – София, 1964. – 864с.
651288
  Босак М. Любесенький диктатор : Сучасна утопія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-96. – ISSN 0208-0710
651289
  Босак М. Любесенький диктатор // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-101. – ISSN 0208-0710
651290
  Арістов В.Ю. Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова) . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 147-164. – ISSN 0130-5247
651291
  Кондратьєв І.В. Любецька сотня Чернігівського полку: до питання формування // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 234-244. – ISSN 2409-2037
651292
  Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 29-36


  Про М.П. Василенка. - С. 34-36.
651293
  Котляр М.Ф. Любеч в історії давньоруської державності // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2608-12-0
651294
   Любеч та його округа в 1726 р. / підготовка до друку опису і передмова І. Ситого // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 39-53


  Про М.П. Василенка. - С. 41.
651295
  Гончаров Володимир Любеч: історія як атракція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
651296
   Любечская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. – Киев, 1870. – 12 с. – Отд.отт. из : "Киевск.Епархиальные Ведомости", 1970
651297
  Данькевич К.Ф. Люби Батьківщину. / К.Ф. Данькевич. – К., 1977. – 7с.
651298
  Сэлкудяну П. Люби завтрашний день. / П. Сэлкудяну. – Бухарест, 1960. – 58с.
651299
   Люби и знай свою республику. – Саранск, 1966. – 44с.
651300
  Сухоруков Б.В. Люби книгу / Б.В. Сухоруков, Л.П. Линенко. – Х., 1960. – 59с.
651301
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1963. – 290 с.
651302
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман, повість / Надія Хоменко. – Київ : Дніпро, 1977. – 295 с.
651303
  Язвиков Л.П. Люби родную природу / Л.П. Язвиков. – Иваново, 1952. – 176с.
651304
   Люби свою землю. – Харьков : Прапор, 1986. – 192 с. : ил.
651305
  Соколов В.В. Люби! Вірші та поеми. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1969. – 248с.
651306
   Люби, цени и знай великий русский язык. – Фрунзе, 1963. – 43с.
651307
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1928. – 316с.
651308
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К.Харків, 1936. – 368с.
651309
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1937. – 423с.
651310
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 311с.
651311
  Мопассан Гі де Любий друг : Оповідання / Мопассан Гі де. – Львів : Вища школа, 1982. – 400с.
651312
  Мопасан Г. де Любий друг / Г. де Мопасан. – Київ : Основи, 1999. – 407с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-176-0
651313
  Мопассан Гі де Любий друг : Роман, новели / Гі де Мопассан; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2229-1
651314
  Мопассан Гі де Любий друг : роман / Гі де Мопассан ; пер. з фр. Валер"яна Підмогильного. – Київ : Знання, 2016. – 383, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0334-7
651315
  Лану А. Любий друг Мопассан : Роман / А. Лану. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 500с.
651316
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / А. Лану. – Київ : Вища школа, 1982. – 487 с.
651317
  Баженов Г.В. Любил. Люблю. Буду любить / Г.В. Баженов. – М., 1989. – 317с.
651318
  Полонський Р.Ф. Любили хлопці дівчат. -- (Я залишаюсь) / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1962. – 321с.
651319
  Петухов Ю.К. Любимая / Ю.К. Петухов. – Киров, 1958. – 96с.
651320
  Умарбеков У. Любимая : повесть / У. Умарбеков. – Ташкент : Изд. "Ташкент", 1964. – 165 с.
651321
  Фэйзер Джейн Любимая : Роман / Фэйзер Джейн; Пер.с англ. М.Н.Иванова. – Москва : АСТ, 1996. – 448с. – (Шарм). – ISBN 5-88196-927-8
651322
  Канаки В.Г. Любимая Арктика / В.Г. Канаки. – Л, 1974. – 127с.
651323
  Кротов Я. Любимая балерина вождя Ольга Лепешинская // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 43-55


  Советская российская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР (1951), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950). Член ВКП(б) с 1943 г.
651324
  Бондаренко К. Любимая женщина Осмомысла // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 46 (164). – С. 54-56, 58
651325
   Любимая игра-шахматы. – Москва, 1968. – 224 с.
651326
  Мартынов М. Любимая игра / М. Мартынов. – М, 1955. – 47с.
651327
  Кауров А.В. Любимая игра ребят. / А.В. Кауров. – Л., 1956. – 79с.
651328
  Шевцов В. Любимая книга : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 111-119. – ISSN 0027-8238
651329
  Штернгейм К. Любимая лошадь кайзера / К. Штернгейм. – Москва, 1923. – 86 с.
651330
  Гончаров Ю.Д. Любимая наша земля / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1952. – 196с.
651331
  Приеде Г.Р. Любимая Нормунда : пьеса-дневник в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Искусство, 1959. – 86 с.
651332
  Шеремет В. Любимая река : Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 75-79. – ISSN 0235-7089


  Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона.
651333
  Вигдорова Ф.А. Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1964. – 319с.
651334
  аль-Хамиси Абд Любимая! / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1984. – 32с.
651335
  Катков Н.И. Любимая. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 60с.
651336
  Обухова Л.А. Любимец века : Гагарин: повесть, воспоминание / Л.А. Обухова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 188с.
651337
  Обухова Л.А. Любимец века / Л.А. Обухова. – Л., 1977. – 176с.
651338
  Зоркий Андрей Любимец Паниковского : Дорожный блокнот. Кушать подано // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 122-125 : Фото. – ISSN 1813-4777
651339
  Федоров А.Г. Любимец полка / А.Г. Федоров. – М., 1981. – 80с.
651340
  Пасховер А. Любимец публики // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 56-59. – ISSN 2305-3364


  40-й президент США Рональд Рейган.
651341
  Поляков С. Любимец публики: пьеса / С. Поляков. – М,, 1981. – 108с.
651342
  Старченко В. Любимівка : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 56-104.
651343
  Чирков А.Г. Любимій образ / А.Г. Чирков. – Л-=М, 1948. – 116с.
651344
   Любимо тебе, земле. – Ужгород, 1984. – 191с.
651345
  Сергеев В.А. Любимое дело / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1976. – 208с.
651346
  Чирков Ю.Г. Любимое дитя электрохимии / Ю.Г. Чирков. – Москва : Знание, 1985. – 176с.
651347
  Овсепян Мадлен Любимое место - комната сказок : формирование информационно-грамотной и духовно богатой личности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 27-28. – ISSN 1727-4893


  Во все времена книга была и остаётся источником духовного богатства. Многие поколения воспитывались книгой, передавали любовь к ней своим потомкам. Детская библиотека играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, развитии духовного мира ...
651348
  Фатнев Ю. Любимое. / Ю. Фатнев. – Алма-Ата, 1962. – 51с.
651349
  Рудницкий К.Л. Любимцы публики: о рус. и сов. актерах. / К.Л. Рудницкий. – Киев, 1990. – 367с.
651350
  Джавахадзе В.Р. Любимые ветры / В.Р. Джавахадзе. – Москва, 1970. – 95 с.
651351
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
651352
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
651353
  Пляцковский М.С. Любимые женщины: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1987. – 30с.
651354
  Бестужева-Лада Любимые жертвы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 8. – С. 130-141


  Ставлення Івана Грозного до жінок.
651355
  Донцова Д. Любимые забавы папы Карло : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х
651356
  Морозова Н.П. Любимые книги / Н.П. Морозова. – М., 1989. – 221с.
651357
   Любимые краски Петра Кончаловского // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 23-29
651358
  Луконин М.К. Любимые люди / М.К. Луконин. – М., 1971. – 71с.
651359
  Храмов Е.Л. Любимые люди. / Е.Л. Храмов. – М., 1968. – 96с.
651360
  Зарин А.Е. Любимые местопребывания русских государей / А.Е. Зарин. – Москва : Русское слово, 2007. – 240 с. : илл. – (Путешествие в историю...). – ISBN 978-5-94853-830-3
651361
  Куклачев Ю.Д. Любимые мои кошки / Ю.Д. Куклачев. – Киев : Час, 1992. – 122 с.
651362
  Караковский В.А. Любимые мои ученики / В.А. Караковский. – М., 1987. – 80с.
651363
   Любимые песни. – Саратов, 1950. – 248с.
651364
   Любимые песни. – Чита, 1951. – 176 с.
651365
   Любимые песни. – Пермь, 1959. – 381с.
651366
   Любимые песни. – Ленинград, 1977. – 39 с.
651367
  Завадская Н.П. Любимые песни военных лет. / Н.П. Завадская. – М., 1987. – 119с.
651368
  Прытков В.А. Любимые русские художники / В.А. Прытков. – М., 1963. – 301с.
651369
  Джанысбаева Г. Любимые спектакли. / Г. Джанысбаева, И. Рыбакова. – Алма-Ата, 1956. – 100с.
651370
  Анфиногенов А.З. Любимые сыновья / А.З. Анфиногенов. – Москва, 1978. – 85с.
651371
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1943. – 224с.
651372
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – М., 1959. – 659с.
651373
  Кравченко Ф.Т. Любимый город / Ф.Т. Кравченко. – М., 1949. – 219с.
651374
   Любимый город. – Москва, 1968. – 532 с.
651375
  Гордеев Н.В. Любимый город / Н.В. Гордеев. – Л, 1991. – 160с.
651376
  Пришвин М.М. Любимый край / М.М. Пришвин. – Ярославль, 1949. – 272с.
651377
  Астафьев Е. Любимый край / Е. Астафьев. – Красноярск, 1950. – 65с.
651378
  Калинина Н.А. Любимый месяц март / Н.А. Калинина. – М : Советский писатель, 1988. – 368 с.
651379
  Ермаков В. Любимый пасынок удачи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 10. – С. 2-26. – ISSN 0132-2036
651380
  Воробьев В.Ф. Любимый писатель Ленина / В.Ф. Воробьев. – Львов : Львовский университет, 1960. – 30с.
651381
   Любимый писатель советской молодёжи Н.А. Островский. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16с.
651382
  Истомин И.Г. Любимый Север : стихи / И.Г. Истомин; пер. с ненец. В.Измайловского. – Тюмень, 1957. – 20 с.
651383
   Любимый Серго. – Орджоникидзе, 1937. – 96с.
651384
   Любимый товарищ. – Москва, 1959. – 483 с.
651385
  Ершов Александр Любимый хозяин. Собачий взгляд // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 164-169 : фото
651386
  Чернов Ю.М. Любимый цвет - красный : Повесть о Викторе Ногине / Ю.М. Чернов. – Москва : Политиздат, 1970. – 366с. – (Пламенные революционеры)
651387
  Скребов Н.М. Любимый цвет / Н.М. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1961. – 64с.
651388
  Сидоров В.С. Любимый цвет / В.С. Сидоров. – М, 1982. – 95с.
651389
  Халил Зейнал Любимый цвет. / Халил Зейнал. – М., 1971. – 120с.
651390
   Любимый цирк. – Москва, 1974. – 351с.
651391
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ, 1956. – 94 с.
651392
   Любисток : Література, мистецтво, літературознавство. – Торонто, 1977. – ISSN 0382-4667
651393
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Дніпро, 1983. – 158 с.
651394
  Павленко М.Г. Любисток. Лірика. / М.Г. Павленко. – К., 1967. – 71с.
651395
  Топоров В.В. Любит - не любит / В.В. Топоров. – Л, 1969. – 43с.
651396
  Гумеров М. Любит - не любит... / М. Гумеров. – Алма-Ата, 1971. – 119с.
651397
  Пестушко Валерий Любит - не любит... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
651398
  Чивилихин В.А. Любит ли она тебя? / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 317с.
651399
  Попов В.С. Любит, не любит... / В.С. Попов. – М, 1991. – 62с.
651400
  Зорина Светлана Любит? Не любит? : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0131-8136
651401
  Линчевский Э.Э. Любит?.. Не любит?.. / Э.Э. Линчевский. – Л., 1982. – 62с.
651402
  Васильченко Г. Любите звезды / Г. Васильченко. – Алма-Ата, 1975. – 39с.
651403
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 123с.
651404
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе
5. – 1968. – 20с.
651405
  Соколов Н.Л. Любите и охраняйте птиц / Н.Л. Соколов. – М., 1968. – 80с.
651406
  Воронин Н.Н. Любите и сохраняйте памятники древнерусского искусства / Н.Н. Воронин. – Москва, 1960. – 46с.
651407
  Карменян Г.С. Любите книгу -- источник знаний / Г.С. Карменян. – Пенза, 1960. – 64 с.
651408
  Рясенцев Б.К. Любите ли вы / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1969. – 304с.
651409
  Санитас Ж. Любите ли вы Вагнера? / Ж. Санитас. – Ленинград, 1967. – 125с.
651410
  Левшина И.С. Любите ли вы кино? / И.С. Левшина. – М, 1978. – 254с.
651411
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
651412
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
651413
   Любите ли вы путешествовать? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 56 : фото
651414
  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М, 1987. – 206с.
651415
  Щеглов М.А. Любите людей / М.А. Щеглов. – Москва, 1987. – 512с.
651416
  Попова Т.В. Любите музыку / Т.В. Попова. – М., 1959. – 24с.
651417
  Адалис А.Е. Любите поэзию / А.Е. Адалис. – Москва, 1961. – 112с.
651418
  Жаравин Максим Любите птиц добровольно // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
651419
  Туликов С.С. Любите Россию / С.С. Туликов. – Москва, 1973. – 128с.
651420
  Моисеева Надежда Любители острых ощущений : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 142-150 : Фото
651421
  Сергачев Владимир Любители похолоднее // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 6 : фото
651422
  Домрин Н.А. Любителю видеотехники / Н.А. Домрин. – Москва, 1992. – 64 с.
651423
  Новоженов Ю.М. Любителям кулинарного искусства / Ю.М. Новоженов. – Москва, 1989. – 350с.
651424
  Добрынина Е.А. Любителям музыки посвящается / Е.А. Добрынина. – М, 1980. – 272с.
651425
  Михайлов А.М. Любителям рисования. / А.М. Михайлов. – М., 1963. – 86с.
651426
  Воронцов Д.Д. Любителям российской словесности / Д.Д. Воронцов, А.П. Маслов. – Ленинград, 1991. – 183с.
651427
  Ширали В. Любитель / В. Ширали. – Л., 1989. – 143с.
651428
  Саговский М.Н. Любитель бабочек : Справочная книга о бабочках Европейской России, с кратким руковолством к их ловле, воспитанию и составлению коллекций: С 164 рис. и 4 табл. / М.Н. Саговский. – Петроград : Тип. Меркушева, 1914. – 204с. – Отд. оттиск из журнала "Любитель природы" за 1912-1914 гг.
651429
  Гуськов С.И. Любитель или профессионал? / С.И. Гуськов. – М., 1987. – 96с.
651430
  Нараян Р.К. Любитель поговорить / Р.К. Нараян. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
651431
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 143с.
651432
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 190с.
651433
   Любитель природы. – Ярославль, 1974. – 183 с.
651434
   Любитель природы. – Ярославль, 1977. – 191с.
651435
   Любитель природы. – Ярославль, 1979. – 255с.
651436
  Филипс Д. Любитель шампанского. Дом на горе. Убереги ее от злого глаза : романы / Джадсон Филипс ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Минск : Ураджай, 1992. – 349, [3] с. : ил. – На обложке заглавие первого произведения. – (Авантюра. Приключения. Криминал). – ISBN 5-7860-0727-8
651437
  Сикорук Л.Л. Любительская астрофотография / Л.Л. Сикорук, М.Р. Шпольский. – Москва : Наука, 1986. – 207 с.
651438
  Дубчак И. Любительская веб-трансляция соревнований - новый жанр спортивногодискурса // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 63-66. – (Бібліотека Інституту філології)
651439
  Матвеенко А.С. Любительская звукозапись / А.С. Матвеенко. – Москва, 1959. – 183 с.
651440
  Иванов В.М. Любительская звукозапись / В.М. Иванов. – Вып.4. – Москва, 1959. – 32 с.
651441
  Козюренко Ю.И. Любительская звукозапись / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1985. – 136 с.
651442
  Медведев В.Ю. Любительская киноаппаратура / В.Ю. Медведев. – М, 1974. – 24с.
651443
   Любительская киносъёмочная камера "Кама". – Москва : Станкоммпорт, 1960. – 6 с.
651444
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ / Б.Г. Степанов, Я.С. Лаповок, Г.Б. Ляпин. – Москва : Радио и связь, 1991. – 120с.
651445
  Плонский А.Ф. Любительская радиосвязь на метровых волнах / А.Ф. Плонский. – М.-Л., 1953. – 88с.
651446
  Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция / С.Г. Жутяев. – Москва, 1981. – 64 с.
651447
  Дитлов А.С. Любительская фотография / А.С. Дитлов. – Минск, 1979. – 223с.
651448
  Кошелев Анатолий Сергеевич Любительская фотокиноаппаратура / Кошелев Анатолий Сергеевич. – М., 1976. – 192с.
651449
  Беньковский З. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. Теория и практика / З. Беньковский, Э. Липинский. – Москва, 1983. – 480 с.
651450
  Всехсвятский С.К. Любительские и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – с.
651451
  Дроздов В.В. Любительские КВ трансиверы / В.В. Дроздов. – Москва, 1988. – 176 с.
651452
  Вингрис Л.Т. Любительские конструкции многоголосных электромузыкальных инструментов / Л.Т. Вингрис, Ю.А. Скрин. – Москва, 1961. – 72 с.
651453
  Самодуров Д.В. Любительские магнитофоны / Д.В. Самодуров. – Москва : Энергия, 1970. – 65с.
651454
  Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС / Ч. Шумейкер. – Москва : Мир, 1989. – 182с.
651455
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры / М.А. Овечкин. – М, 1985. – 65с.
651456
   Любительские телевизоры. – Москва, 1958. – 96 с.
651457
  Демьянов В В. Любительские телевизоры на транзисторах / В В. Демьянов, . – М., 1974. – 89с.
651458
   Любительские телескопы. – Москва : Наука, 1975. – 119 с.
651459
  Гумеля Е.Б. Любительские транзисторные приемники / Е.Б. Гумеля. – Москва, 1980. – 80 с.
651460
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиокомплексы / В.И. Горбатый. – Москва, 1984. – 72 с.
651461
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах / В.И. Горбатый. – Москва, 1978. – 79 с.
651462
  Хлупнов А.И. Любительские усилители низкой частоты / А.И. Хлупнов. – М, 1976. – 81с.
651463
  Черкунов В.К. Любительский высококачественный проигрыватель. / В.К. Черкунов. – М., 1974. – 65с.
651464
  Глузман И.А. Любительский генератор стандартных сигналов / И.А. Глузман. – Москва : Энергия, 1969. – 46 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 690)
651465
  Кудряшов Н.Н. Любительский кинофильм / Н.Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – М., 1974. – 336с.
651466
  Булышкин Д.Я. Любительский кинофильм: от замысла до экрана. / Д.Я. Булышкин. – М., 1990. – 270,1с.
651467
   Любительский клуб коллекционеров. – Москва, 1989. – 25 с.
651468
  Егоров В.А. Любительский кратковременный передатчик / В.А. Егоров. – М, 1949. – 112с.
651469
  Акментыньш А.Я. Любительский куметр / А.Я. Акментыньш. – Москва, 1970. – 40 с.
651470
  Ницканский С.Г. Любительский лов рыбы в водоемах. / С.Г. Ницканский. – Кишинев, 1963. – 95с.
651471
  Безруков А.В. Любительский связной приемник / А.В. Безруков. – Москва, 1983. – 40 с.
651472
  Сутягин В.Я. Любительский телевизор / В.Я. Сутягин. – М.-Л., 1951. – 72с.
651473
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 48с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.298)
651474
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – 2-е. – Москва-Ленинград, 1962. – 56 с.
651475
  Маркин М.И. Любительское виноградарство / М.И. Маркин. – М., 1990. – 172с.
651476
  Кривчанский И.Е. Любительское пчеловодство. / И.Е. Кривчанский, В.Н. Идричану. – Кишинев, 1987. – 296с.
651477
  Куркин Б.М. Любительское рыболовство. / Б.М. Куркин, А.Я. Щербуха. – К., 1977. – 239с.
651478
   Любительское садоводство. – Симферополь : Таврія, 1984. – 174 с.
651479
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1964. – 111 с.
651480
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 2. – 1966. – 99 с.
651481
  Панфілов М.Д. Любительський звукозапис і кіно / М.Д. Панфілов. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 180с.
651482
  Карлаш В.Л. Любительські стереоконструкції / В.Л. Карлаш. – Київ : Техніка, 1976. – 152 с.
651483
  Портнова Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини XIX століття / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 238, [1] с. – Покажч. імен: с. 228-232. – Бібліогр.: с. 195-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-659-1
651484
   Любити істину // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 176-179. – ISBN 966-505-054-0
651485
  Іванченко Р.П. Любити не просто / Р.П. Іванченко. – Київ, 1976. – 199с.
651486
  Дроздовський Д. Любити, вчитися...і жити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10червня (№ 97/98 ). – С. 31


  "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасії Левкової - роман-історія, почасти автобіографічна, почасти "могилянська".
651487
  Мордовський М.М. Любитівський човен - унікальна пам"ятка судноплавства / М.М. Мордовський, Г.І. Шаповалов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0235-3490
651488
  Волчик А. Любить Lalique // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 126-128.
651489
  Павлова Елена Любить дракона : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 68-73 : Фото
651490
  Варламова И.Г. Любить и верить / И.Г. Варламова. – Москва, 1959. – 363с.
651491
  Бутромеев В.П. Любить и верить / В.П. Бутромеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 270с.
651492
  Варламова И.Г. Любить и верить. - Ищу тебя / И.Г. Варламова. – Москва, 1966. – 632с.
651493
  Старшинов Н.К. Любить и жить / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 109с.
651494
  Березко Г.С. Любить и не любить / Г.С. Березко. – М, 1964. – 291с.
651495
  Каратаев М. Любить и утверждать прекрасное / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 69с.
651496
  Іванченко Р.П. Любить не просто / Р.П. Іванченко. – М, 1981. – 327с.
651497
  Иванченко Р.П. Любить не просто : Повести. Рассказы / Р.П. Иванченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328с.
651498
  Родина Е.Л. Любить по-русски: национальные традиции концепта "любовь" в лирике С.А. Есенина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 294-310. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651499
  Зубехин П.Т. Любить Родину - служить народу / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1964. – 88с.
651500
  Скворцов Д. Любить Родину, а не ее болезни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  Публикации Александра Каревина всегда вызывают живое обсуждение как на сайте "2000", так и "заочное" - в редакционной почте. А последняя дискуссия Александра Семеновича с сочинителями университетского учебника "История украинского права" породила бурю ...
651501
  Герасимов С.А. Любить человека / С.А. Герасимов. – М., 1973. – 151с.
651502
  Кузнецов А.П. Любить человека / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1977. – 191с.
651503
  Герасимов С.А. Любить человека: Культура и нравств.-эстет. воспитание молодежи / С.А. Герасимов. – М., 1985. – 382с.
651504
  Кароль И.Л. Любить читателя! / И.Л. Кароль, А.А. Киселёв // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  Качество и количество научных публикаций российских ученых в рецензируемых журналах, учитываемых при составлении международного индекса цитирования.
651505
  Шелыганова В.Г. Любить? Любить! Любить!!! : поэзия и проза. – Одесса : Астропринт, 2014. – 533, [3] с. : ил. – Произведения укр., рос. - На обл. авт. не указ. – ISBN 978-966-190-842-9
651506
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66-67
651507
   Любич Іван Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
651508
   Любич Іван Йосипович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 74. – ISBN 966-95774-3-5
651509
   Любичу Івану Йосиповичу - 75 ! / Клектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Любич Іван Йосипович - український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
651510
  Рубан В. Любиш - не любиш : проза: роман / закінчення. Початок у № 240/241, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 76-191
651511
  Алексеев В. Любишь кататься / В. Алексеев. – Ленинград, 1971. – 32с.
651512
  Таль В. Любі бродяги / В. Таль. – Одеса, 1927. – 352с.
651513
  Кудрявцева В.М. Любі мої / В.М. Кудрявцева. – К, 1977. – 45с.
651514
  Огієнко І. Любімо свою українську православну церкву // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 485-504. – ISBN 966-95452-8-4
651515
   Любінецький Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
651516
  Каспрук В. Любіть Аризону! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.22-24


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
651517
  Сосюра В. Любіть Україну : Переклади мовами народів світу / Володимир Сосюра; Упор.: Б. Хоменко, К. Хоменко; Передмова І. Дзюби. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 189с. – До 100-річчя від дня народження поета. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-056-Х
651518
  Литвин М. Любіть Україну // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 288-300. – ISSN 0869-3595


  Художник Андрій Наконечний
651519
  Сосюра В.М. Любіть Україну : поезії / Володимир Сосюра ; [упоряд., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 199, [1] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-703-0
651520
   Любіть Україну ! : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
651521
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 67-68
651522
   Любіцева Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 134-135 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
651523
   Любіцева Ольга Олександрівна (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 75. – ISBN 966-95774-3-5
651524
   Любіць і ведаць сваю рэспубліку. – Мінськ, 1969. – 73с.
651525
  Авдеенко С.И. Любкин клад. Избранное 1992-2012 гг. : повести, рассказы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 348, [3] с. – ISBN 978-966-197-357-1
651526
  Снежкина Ж. Люблино : городской романс // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 90-105. – ISSN 0130-7673
651527
  Тираспольская И.З. Люблинская уния 1569 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тираспольская И.З. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
651528
  Савинська І.В. Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 224-229. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена історії формування Люблінської школи філософії. При розгляді основних етапів розвитку школи, розкриваються основні ідеї та принципи реалістичної позиції сучасного томізму.
651529
  Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : антитринитарии и анабаптисты. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1902. – 22 с.
651530
  Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 65-83. – ISSN 0130-5247
651531
   Люблінській Павло Ісаєвич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 141. – ISBN 978-617-573-038-6
651532
  Чалова Ганна Люблінщина. Історія на вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 64-68 : фото
651533
  Сосюра В. Люблю / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1939. – 199с.
651534
  Подолян М.П. Люблю : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 120 с.
651535
  Лазарев В.Я. Люблю / В.Я. Лазарев. – Тула, 1962. – 64с.
651536
  Романенко Л.Н. Люблю / Л.Н. Романенко. – Рига, 1975. – 119с.
651537
  Усач Г.Д. Люблю : повість / Г.Д. Усач. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 190 с.
651538
  Мусаев К. Люблю : стихи / К. Мусаев. – Москва : Современник, 1978. – 78 с.
651539
  Шкавро Л.Г. Люблю / Л.Г. Шкавро. – М, 1980. – 91с.
651540
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (17). – 2011
651541
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (18). – 2011
651542
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 3 (19). – 2011
651543
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 16. – 2011
651544
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (20). – 2012
651545
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (21). – 2012
651546
   Люблю березу русскую...: Стихи о природе рус. поэтов ХХ в.. – Омск, 1986. – 285с.
651547
  Алієв Талят Люблю борщ, печеню і вареники з ягодами! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 3 (104). – С. 16-19
651548
  Буркова И.Е. Люблю возвращаться / И.Е. Буркова. – Москва, 1979. – 160с.
651549
   Люблю все живое. Берегите природу родного края.. – Архангельск, 1971. – 120с.
651550
  Иванушкин А.И. Люблю до сих пор горячо / А.И. Иванушкин. – Москва, 1981. – 46с.
651551
  Вільний В.М. Люблю життя : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1949. – 106 с.
651552
  Рывлин А.И. Люблю и верю / А.И. Рывлин. – Киев, 1958. – 170с.
651553
  Мельников Ю.И. Люблю и верю / Ю.И. Мельников. – Москва, 1976. – 174с.
651554
  Степанов В.Т. Люблю и верю / В.Т. Степанов. – Москва, 1981. – 168с.
651555
  Мишин А.В. Люблю и верю / А.В. Мишин. – Москва, 1985. – 160с.
651556
  Гарнакерьян А.Г. Люблю и ненавижу / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1965. – 207с.
651557
  Баженов Г.В. Люблю и ненавижу / Г.В. Баженов. – Москва, 1989. – 524с.
651558
  Любовников О.М. Люблю и помню: Стихи / О.М. Любовников. – Москва, 1976. – 96с.
651559
  Вайнерман Х.А. Люблю і вірю / Х.А. Вайнерман. – Одеса, 1962. – 127с.
651560
  Бобир Д.М. Люблю і вірю / Д.М. Бобир. – Київ, 1984. – 278с.
651561
   Люблю Кавказ: Поэтич. сб.. – Москва, 1988. – 495с.
651562
   Люблю костер: Туристические песни для детей школьного возраста: Мелодии и тексты. – Москва, 1989. – 64с.
651563
   Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы, сказки рус. писателей : (для сред. шк. возраста). – М., 1985. – 494с.
651564
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей. – Москва, 1982. – 495с.
651565
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей.. – М., 1980. – 494с.
651566
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – 3-е изд. – Москва, 1983. – 494с.
651567
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – Москва, 1986. – 494с.
651568
  Доризо Н.К. Люблю писать в дороге... / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1965. – 159с.
651569
  Хазин М.Г. Люблю рассвет: Стихи / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1990. – 63с.
651570
  Лісняк В.А. Люблю село / В.А. Лісняк. – Київ, 1955. – 121с.
651571
  Дрозд В.Г. Люблю сині зорі : новели та оповідання / В.Г. Дрозд. – Київ, 1962. – 214 с.
651572
  Александрова Э.Б. Люблю театр! / Э.Б. Александрова. – Москва, 1971. – 158с.
651573
  Сидорович Л. Люблю тебе, весняний світе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 30-32. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
651574
  Гарцман М.Д. Люблю тебе, життя! : вибрані поезії / М.Д. Гарцман. – Київ : Дніпро, 1990. – 165 с.
651575
   Люблю тебе, мій Крим : Вірші укр. рад. поетів про Крим. – Сімферополь, 1988. – 158с.
651576
  Самсонов С.А. Люблю тебя / С.А. Самсонов. – М., 1972. – 87с.
651577
  Самсонов С.А. Люблю тебя / С.А. Самсонов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
651578
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло / В.И. Лихоносов. – Москва, 1971. – 64с.
651579
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло; Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Москва, 1985. – 92с.
651580
  Бауков И.П. Люблю тебя, Анна : стихи / И.П. Бауков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
651581
  Сотников И.В. Люблю тебя, жизнь / И.В. Сотников. – Уфа, 1963. – 216с.
651582
  Торосян Ш. Люблю тебя, жизнь! : стихи / Ш. Торосян. – Москва : Советский писатель, 1962. – 77 с.
651583
  Иванов А. Люблю тебя, Карелия / А. Иванов. – Петрозаводск, 1960. – 123с.
651584
   Люблю тебя, моя Отчизна : Рек. библиогр. указ. для молодежи. – Москва : Книга, 1984. – 112с.
651585
   Люблю тебя, моя Отчизна. (Библиогр. указатель).. – М., 1968. – 128с.
651586
   Люблю тебя, моя Россия. (Сборник произведений писателей народов СССР).. – М., 1958. – 311с.
651587
  Ваганова М.П. Люблю тебя, Родина светлая ! : книга для учителя / М.П. Ваганова. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 78 с.
651588
  Иванова М.А. Люблю тебя, Родина! / М.А. Иванова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 128 с.
651589
  Неботов И.В. Люблю тебя, степь / И.В. Неботов. – Махачкала, 1962. – 39с.
651590
  Ніколайчук Ірина Люблю Україну, бо вона моя : (з творів-роздумів українських школярів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-176
651591
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва : Музіка, 1989. – 544с. – ISBN 5-7140-0174-5
651592
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва, 1990. – 542с.
651593
  Байрамукова Х. Люблю я жизнь : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1957. – 32 с.
651594
  Сосюра В.М. Люблю я море... : поезії / Володимир Сосюра ; [упор. Г.Д. Зленко ; худож. Н.А. Попова]. – Одеса : Маяк, 1989. – 173 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7760-0024-6
651595
  Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
651596
  Лермонтов М.Ю. Люблю я цепи синих гор... : поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов ; [авт. вступ. ст. В.А. Михельсон]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1983. – 174 с. – Миниатюрное издание. – (Классики отечественной литературы о Кавказе)
651597
  Бершадский Р.Ю. Люблю! Ненавижу! : рассказы / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 84 с.
651598
  Сухорученко Г. Люблю, когда нелегко / Г. Сухорученко. – Ростов, 1962. – 48с.
651599
  Чумак Р. Люблю, як співають : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1958. – 84 с.
651600
  Михановский В.Н. Люблю. / В.Н. Михановский. – Х., 1958. – 87с.
651601
  Маяковский В.В. Люблю. Избр. лирика / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 207с.
651602
  Каландиа Г. Люблю... / Г. Каландиа. – Москва, 1981. – 160с.
651603
  Миланич Л.И. Люблю: Стихи. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1978. – 142с.
651604
   Любляна - город драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 22-25 : фото
651605
  Заєць О. Люблять студенти ректора // Столиця. – Київ, 2000. – 21 вересня. – С. 5 : фото


  Замітка про В.В. Скопенка, до вручення йому премії Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття імені В. Вернадського.
651606
  Фельдман Й.А. Любмиые блюда / Й.А. Фельдман. – К., 1987. – 256с.
651607
  Киричук Т.В. Любов - це життя і сила : сценарій вечора для старшокласників, присвячений дню святого Валентина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 11-13
651608
  Собко В. Любов : Роман / В. Собко. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 139с.
651609
  Кравченко Є.С. Любов : п"єса / Є.С. Кравченко. – Київ, 1939. – 24 с.
651610
  Малишко А.С. Любов : поеми / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1946. – 96 с.
651611
  Ледянко М.А. Любов / М.А. Ледянко. – Х., 1955. – 212с.
651612
  Василев О. Любов / О. Василев. – Київ, 1955. – 100с.
651613
  Завгородній С.О. Любов : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1956. – 164 с.
651614
  Збанацький Ю.О. Любов : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 320с.
651615
  Гуляшки А. Любов : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
651616
  Полевой Б.Н. Любов / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 28с.
651617
  Нефелін В.Д. Любов / В.Д. Нефелін. – К., 1965. – 146с.
651618
  Карасимеонов А. Любов : Роман / А. Карасимеонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143с.
651619
  Холод Наталія Любов Артеменко: "Учитель - це не професія, це спосіб життя" : Наші кращі вчителі / Холод Наталія, Шилова Антоніна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7 : Фото
651620
  Корнієнко М.Є. Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – С. 30-35. – ISBN 978-966-95223-4-4


  Л. Б. Хавкіна - видатний бібліотекознавець, історик, педагог, теоретик і практик бібліотечної справи, один з фундаторів бібліотечної школи в Харкові, більше того, організатор бібліотечної справи в Росії, автор цінних праць з бібліотекознавства і не ...
651621
   Любов вишиває надією : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-131 : Фото
651622
  Фелькнер Б. Любов Герди Гельштедт / Б. Фелькнер, 1961. – 325с.
651623
   Любов Голота і Надія Степула - лауреати премії імені Свідзінського / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 15
651624
   Любов директора турфірми : Компанія ITServise // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
651625
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 128 с.
651626
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 24 с.
651627
  Малиновська М.Ю. Любов до життя / М.Ю. Малиновська. – К., 1968. – 176с.
651628
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – К, 1972. – 68с.
651629
  Лондон Д. Любов до життя : оповідання. Повість ; пер.з англ / Д. Лондон. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
651630
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – Київ, 1977. – 66 с.
651631
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – М, 1984. – 271с.
651632
  Присухін С.І. Любов до істини в неотомістських інтерпретаціях Івана Павла II // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 208-211
651633
  Калантаєвська Г.П. Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 85-93. – ISSN 2077-804X
651634
  Хом"як І. Любов до мови й уживаного слова (про наукову діяльність О.М. Біляєва - провідного вченого України в галузі лінгводидактики) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 17-21
651635
  Мащенко С. Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 176с. – ISBN 966-502-361-6
651636
  Ніколаенко Д.Ф. Любов до професіі -- шлях до майстерності. / Д.Ф. Ніколаенко. – К, 1960. – 48с.
651637
  Василь Є. Любов до свого народу [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 38-41. – ISSN 0131-2685


  У Чернігівській області на честь великого українського вченого Петра Транька відкрився музей його пам"яті.
651638
  Шандрук С.К. Любов до України як сутнісна риса особистості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 150-151. – ISSN 1810-2131
651639
  Шеренговий О.Г. Любов єдина / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1988. – 278 с.
651640
  Фалікман І.Ш. Любов живе у Шварцвальді / І.Ш. Фалікман. – К, 1966. – 299с.
651641
  Селіванов В. Любов завжди : Роман. Повісті / Володимир Селіванов. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 452с. – ISBN 966-8382-10-2
651642
  Черченко Н.К. Любов зобов"язує / Н.К. Черченко. – К., 1990. – 224с.
651643
  Міщенко Григорій Любов і біль Лесі Коваленко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41. – ISSN 0868-9644


  Поетеса Леся Коваленко
651644
  Мороз Л. Любов і біль: таємниці літературного формотворення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 34-41. – ISSN 0236-1477


  Роздум про роль емоційного світу митця у формуванні індивідуального художнього стилю, про необхідність глибше досліджувати цей таємничий процес. Запропоновано "нетрадиційне" прочитання деяких образів-символів у творах Олександра Довженка та Григора ...
651645
  Мізюн Г.М. Любов і дружба. Комедія на 3 дії. / Г.М. Мізюн. – К., 1937. – 75с.
651646
  Якименко Г.Х. Любов і життя / Г.Х. Якименко. – К, 1963. – 179с.
651647
  Ружмон Дені де Любов і західна культура / Ружмон Дені де; Пер. з франц. Я.Тарасюк. – Львів : Літопис, 2001. – 304с. – ISBN 966-7007-16-2
651648
  Муратов І.Л. Любов і зненависть моя : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 172 с.
651649
  Лупій О.В. Любов і лад : вірші / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
651650
  Романівська М.М. Любов і мир : роман / М.М. Романівська. – Харків : Прапор, 1966. – 253 с.
651651
  Гринько Д. Любов і мужність / Д. Гринько. – Київ, 1954. – 251,5с.
651652
  Бойко Г. Любов і надія = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 28-30. – ISSN 0868-4790
651653
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1953. – 64 с.
651654
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Львів, 1953. – 52 с.
651655
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1975. – 423 с.
651656
  Гріва Ж. Любов і ненависть : Роман / Ж. Гріва. – Київ : Дніпро, 1975. – 487с.
651657
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : вірші та поеми / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1983. – 262 с.
651658
  Рутковська Л.М. Любов і ненависть / Л.М. Рутковська. – [Київ], 2003. – 162с.
651659
  Фінчук Г.В. Любов і ненависть Гюстава Флобера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 21-24
651660
  Цвіліховський В. Любов і німці. Амурні справи і проституція в окупованому Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 15


  "Війна — це не лише смерть, каліцтва та поламані долі. У горнилі лихоліття знаходиться місце й коханню. І не тільки високому почуттю, оспіваному у творах мистецтва, а й тимчасовим, швидкоплинним тілесним утіхам, добутим силою, купленим за гроші або ...
651661
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1977. – 248с.
651662
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1984. – 620с.
651663
  Унамуно Мігель де Любов і педагогіка : роман / Мігель де Унамуно ; у перекладі О. Маєвської. – Київ : Асторолябія, 2016. – 254, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: Amor y pedagogia / Unamuno Miguel de. Madrid, 1995. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-664-080-6


  Роман належить до числа найкращих європейських психологічних романів і водночас є одним із першотворів цього жанру. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогіки Авіто Карраскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів ...
651664
  Скарбовійчук Д.А. Любов і проблема людського існування в екзистенціальному аспекті // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 128-130
651665
  Кавун Л. Любов і сексуальність у художній прозі "романтиків вітаїзму" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 104-112. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті досліджується проблема любові й сексуальності у творах укр. письменників 20-х рр. 20 ст., які були творцями літ. "романтики вітаїзму". Творчість М. Хвильового й І. Дніпровського висвітлюється в контексті філософії віталізму Бергсона та ...
651666
  Йовенко С.А. Любов і Смерть : вибрана лірика 1963-2010 / Світлана Йовенко. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 697, [23] с. : портр., фот. – ISBN 978-966-2151-65-7
651667
  Крупка М.А. Любов і смерть у хаосі буття ("Хаос" Грицька Григоренка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 49-58. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
651668
  Іванина В. Любов і смерть узурпатора : Три доби з життя "героя" нашого часу: Роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2006. – 224с. – ISBN 966-578-166-9
651669
  Тихий Наум Любов і труд : вірші й поема / Тихий Наум. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 144 с.
651670
  Косенко П. Любов і туга, туга і любов: Сонети. / П. Косенко. – К., 1992. – 92с.
651671
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 356 с.
651672
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ, 1981. – 504 с.
651673
  Семеног О. Любов Мацько: "Мова - це не лише інформаційний код..., це передусім душа людська". // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-24.
651674
  Іршад Улла Хан Любов може зцілити все: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
651675
  Кацнельсон А.І. Любов моя -- поезія / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1976. – 120с.
651676
   Любов моя. Чтець-декламатор.. – К., 1960. – 780с.
651677
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 78 с.
651678
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
651679
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
651680
  Галан Я.О. Любов на світанні : Сучасна бувальщина на 3 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 96с.
651681
  Галан Я.О. Любов на світанні : П"єса, публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1986. – 342с.
651682
  Осадчий В. Любов над усе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
651683
  Гарматюк А.П. Любов найбільша - мій народ : [ лірична поезія ] / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2932-77-5
651684
  Останіна Г.Г. Любов по-татарськи (за малою прозою М. Коцюбинського) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 265-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651685
  Кушнір Т. Любов приречена на вічність = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 21-23. – ISSN 0868-4790
651686
  Ярмиш Ю. Любов роботів:[Гумореска] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.156-157
651687
  Грабовський В. Любов сама врівноважує долю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
651688
  Грабовський В.Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії / Віктор Грабовський. – Київ : Просвіта, 2011. – 77, [1] с., VIII c. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2133-30-1
651689
   Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-документ. нарисів / авт.-упоряд. Вітольд Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. – 495, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. зазнач. персоналії письменників - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серця скоряються коханню...). – ISBN 978-966-7575-88-5


  Ця книга - про любов. Вона об"єднує 40 окремих розповідей з життя класиків світової літератури. До збірника увійшли: Л.Українка, І. Франко, М. Вовчок, М. Костомаров, В. Стефаник, П. Куліш, М. Коцюбинський, П. Мирний, В. Винниченко, О. Вишня, П. Тичина, ...
651690
  Мармуров В.В. Любов та дружба в інформаційному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У представленій статті розглядається трансформація людських взаємовідносин в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються поняття любові та дружби як компоненти взаємовідносин з позицій класиків вітчизняної філософії. Аналізується процес зміни ...
651691
  Шутяк Л. Любов та інші месопотамські дивовижі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 23


  Новий роман Сергія Жадана: проза і поезія, пам"ять, місто, біблійні алюзії.
651692
  Яструбецька Г.І. Любов у вимірі експресіонізму (на матеріалі поезії В. Стуса) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 12-20. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651693
  Буряк Н.Б. Любов у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 93-95
651694
  Тітомир Є. Любов у середні віки: містика західного християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
651695
  Криштальська О. Любов у слово перелита // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
651696
  Жулай В. Любов у суспільних відносинах // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.154-165. – ISBN 966-7653-05-3
651697
  Гаврисюк О.Я. Любов як принцип політики у творчій спадщині Рейнгольда Нібура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 150-155. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
651698
  Білобривка Р.І. Любов як психотерапевтичний чинник / Р.І. Білобривка, О.Й. Білобривка // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 102-105. – ISSN 2413-8843
651699
  Золотнюк О.П. Любов як суб"єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та спроби вимірювання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 16-23. – ISSN 2077-1800
651700
  Онікієнко І.М. Любов як універсальне поєднання божественого та греховного начал у новелі В. Шевчука "Панна сотниківна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – ЧС. 63-66. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
651701
  Корнєєва Х. Любов як форма існування Бога в поезії Зінаїди Гіппіус // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 126-132. – ISSN 2307-2261
651702
  Сінько Г.Ю. Любов Яновська : Життя і літературна діяльність / Г.Ю. Сінько. – Київ, 1962. – 96 с.
651703
  Шумило Н. Любов Яновська : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 52-58. – ISSN 0130-5263
651704
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – К., 1939. – 142с.
651705
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1941. – 127с.
651706
   Любов"ю Вітчизни зігріті : [фотоальбом]. – Київ : Радянська школа, 1977. – [175] с.
651707
  Косяченко В.Т. Любов"ю окрилений сміх / В.Т. Косяченко. – К., 1985. – 288с.
651708
  Новак М. Любов, влада і революція : на крилах поезії Лесі Українки / Микола Новак. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 132с. – ISBN 966-8306-79-1
651709
   Любов, семья и дети. Сб.. – М., 1963. – 224с.
651710
  Вихра В. Любов. / В. Вихра. – София, 1961. – 48с.
651711
  Криворучко Олексій Любов. Страждання, Боротьба...і Слово : сценарій літературного вечора, присвяченого Лесі Українці та Генріху Гейне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 76-79. – Бібліогр. в кінці ст.
651712
  Морачевський Ю. Любов`ю кривди не вчиню / Ю. Морачевський. – Львів : Оріяна Нова, 1995. – 172с. – ISBN 5-8326-0027-4
651713
  Пименова Марина Любование стихами Басё : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-23 : Іл. – ISSN 1818-2968
651714
  Яшанова Екатерина Любование тщетой : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 18-19 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
651715
  Малаш О. Любові багато не буває : роман / Олександра Малаш. – Київ : Фенікс, 2016. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-381-5
651716
  Лисенко І.М. Любові висока струна : вибране / Іван Лисенко ; [ред. та авт. вступ. статі Д. Головко]. – Київ : Рада, 2010. – 664 с. : фото. – ISBN 978-966-7087-88-3
651717
  Калюжний М. Любові гімн співаю я / М. Калюжний. – Суми : Ярославна, 1998. – 48с. – ISBN 966-95261-0-8
651718
  Олійник О. Любові пам"ять незабутня // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 29-36
651719
   Любові щедрій цвіт. Поезії (поетів міст-побратимів Ярославля і Черкас). – Дніпропетровськ, 1977. – 159с.
651720
  Мольєр Ж. Любовна досада / Ж. Мольєр. – Харьков
19. – 1924. – 40с.
651721
  Мегела І.П. Любовна драма Аполлона і Дафни: етико-поетологічні аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 10-20
651722
  Пащенко О.Г. Любовна лірика "Празької школи" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 100-104. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651723
  Шекера Я. Любовна лірика китайського поета доби Тан Лі Шан-іня (813-858): неоднозначність та алюзійність / Я. Шекера, О. Бедненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-77. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу специфіки творчості поета династії Тан Лі Шан-іня (813-858). Характерні риси алюзійності й алегоричності танської поезії простежені на прикладі поетичного доробку митця. Висвітлено конотації низки образів його поезії, ...
651724
  Ільєва Галина Олександрівна Любовна лірика Наталі Лівицької-Холодної та Олени Теліги (риси художньої і психологічної індивідуальності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ільєва Галина Олександрівна; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
651725
  Ковалів Ю. Любовна п"єроада Михайля Семенка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 52-56. – ISSN 0130-5263
651726
  Возняк М.С. Любовна пісня про рижка й сироїжку в рукописі кінця XVII в. / Подав Михайло Возняк. – [Б. м.] : [б. в.], 1929. – [6] с. – Текст пісні записано латинкою.. - Окр. відб.: Первісне громадянство. 1929, кн. 5, с. 61-66
651727
  Паттерсон Г. Любовна поезія, копія // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 87-94. – ISBN 966-7996-28-Х
651728
  Мурашевич К.Г. Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-Бая // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 92-106. – ISSN 1682-671Х
651729
  Бєлоброва Т.А. Любовна тема в ліриці М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 186-192. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Багато філософів і митців, поетів і музикантів прагнули осягнути в своїх творах таємницю кохання. Кохання загострює п"ять відчуттів людини - зір, смак, слух, запах, дотик. Саме це почуття продовжує вабити з давніх-давен своєю загадковістю й містикою. ...
651730
  Єщенко М.Ю. Любовна тематика крізь призму абсурду в сучасній новелістиці // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 50-59. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651731
  Монинг К.М. Любовная горячка = Bloodfever / Карен Мари Монинг ; [ пер. с англ. Т. Ивановой ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 336 с. – (Душа). – ISBN 978-966-14-0139-5
651732
  Веселовский А.А. Любовная лирика 18 века / А.А. Веселовский. – Санкт-Петербург, 1909. – 196с.
651733
  Арабули Г.Х. Любовная лирика горцев Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Арабули Г.Х. ;. – Тбилиси, 1971. – 25 л.
651734
  Сипко Л.М. Любовная лирика интернета (Галина Таланова: "Опять с тобой не совпадаю...") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 143-151. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651735
   Любовная лирика классических поэтов Востока: С араб., с перс., с тур.. – М., 1988. – 511с.
651736
  Бурести Елена Любовная лодка / Бурести Елена, Константини Луиджи // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 46-55 : фото
651737
  Росс Дж.Э. Любовная паутина : Роман / Дж.Э. Росс; Пер. с англ. Д.Прошуниной. – Москва : Радуга, 1996. – 224с. – (Искушение). – ISBN 0-373-25433-4; 5-05-004421-9
651738
  Махов А.Е. Любовная риторика романтиков / А.Е. Махов. – М., 1991. – 62с.
651739
  Апанович М. Любовний дискурс у творчості Г. Чубач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано любовний дискурс у творчості Г. Чубач, досліджено прототексти та систему образів лірики. The love discourse in G. Chubach"s works is analyzed as well as prototexts and the lyric"s images system.
651740
  Сироватська М.І. Любовний мотив у художньому світі п"єс Єлисея Карпенка "Білі ночі", "Едельвейс" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 217-225. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651741
  Антоненко Т.О. Любовний трикутник як основа сюжетобудування у романі В. Чемериса "Ольвія" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-319. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Художня література завжди виступала своєрідним віддзеркаленням свого часу, епохи, проблем... Мотив невзаємності кохання й пов"язані з цим страждання та переживання героїв у літературі часто представлені через "любовні трикутники". Історичний роман ...
651742
  Дюрас Маргарет Любовник = L"amant : Пер.с фр.А.В.Немировой / Дюрас Маргарет. – Харьков : Фолио, 1999. – 160с. – ISBN 966-03-0568-0
651743
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Хабаровск, 1991. – 378 с.
651744
  Лоуренс Дэвид Герберт Любовник леди Чаттерлей : Роман / Лоуренс Дэвид Герберт. – Рига : Авизе, 1991. – 303с. – ISBN 5-89965-045-1
651745
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Рига, 1994. – 352с.
651746
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : роман, рассказы / Дэвид Герберт Лоуренс ; [пер. с англ. В. Чухно, Ю. Жуковой, М. Корнеевой и др.]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 592 с. : илл. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004086-5
651747
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс; Пер. с англ. – Киев, 1991. – 272с. – ISBN 5-330-02139-1
651748
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1991. – 266с.
651749
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1991. – 302с.
651750
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1992. – 679с.
651751
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – М., 1992. – 251с.
651752
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Киев : Глобус, 1992. – 331с. – ISBN 5-86248-031-5
651753
  Акунин Б. Любовник смерти : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 349 с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0213-6
651754
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Барнаул : Внешторгиздат, 1989. – 63 с.
651755
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / Мария Евгеньева. – Москва : Воля, 1990. – 62, [2] с.
651756
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Баку, 1991. – 75с.
651757
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Л., 1991. – 77с.
651758
  Боумен С. Любовники и лжецы / С. Боумен. – М.
Том 1. – 1996. – 352с.
651759
  Боумен С. Любовники и лжецы. / С. Боумен. – М.
Том 2. – 1996. – 370с.
651760
  Малышева Анна Любовники по наследству : Роман / Малышева Анна. – Санкт-Петербург : Проф-Пресс, 1997. – 448с. – ISBN 5-88475-068-4
651761
  Андреев Й. Любовните истории в българското средневековие / Й. Андреев. – 1-е изд. – София, 1994. – 95с.
651762
  Браун К. Любовница / К. Браун. – Минск, 1996. – 448с.
651763
  Моравиа А. Любовница толпы : Роман,рассказы/Пер.с итальянского / А. Моравиа. – Киев : Украина, 1994. – 448с. – (Б-ка любовного романа). – ISBN 5-319-01323-Х
651764
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : Роман / Дж. Фаулз; Пер. с англ. М.И.Беккер, И.Б.Комаровой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 480с. : Новый стиль. – ISBN 5-306-00295-1
651765
  Квик А. Любовница. / А. Квик. – М., 1996. – 432с.
651766
  Овідій Публій Назон Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Овідій Публій Назон; Пер. з латини А.Содомора. Передм. та комент. А.Содомори. – Київ : Основи, 1999. – 299с. – ISBN 966-500-061-6
651767
  Горошко І. Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 54-63. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
651768
  Таран Л. Любовні мандрівки : новели : подорожні нотатки / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2007. – 238, [2] с. – ISBN 978-966-359-199-5
651769
  Ясунарі Кавабата Любовні новели // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 9-29. – ISSN 0320-8370
651770
  Пилипенко В С. Любовні пригоди / В С. Пилипенко. – Х., 1927. – 31с.
651771
  Браун С. Любовное пари : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-00948-4
651772
  Бэиешу И Любовное письмо / И Бэиешу. – Бухарест, 1964. – 42с.
651773
   Любовное письмо = The love letter: (Сборник. Пособие для неяз. вузов).. – М., 1979. – 112с.
651774
  Бернар Тристан Любовное письмо и др. / Тристан Бернар ; Перев. с франц. А. С-ко. – Санкт-Петербург : Издание: Корнфельда, 1912. – 62 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 75)
651775
  Цветков Ю.Л. Любовное чувство мимолетного героя в цикле драм "Анатоль" Артура Шницлера // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 274-284. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
651776
   Любовные письма : Турец. сатира и юмор. – М., 1966. – 224с.
651777
  Понсон Любовные похождения трефового валета / Понсон, дю Террайль. – Москва, 1991. – 304 с.
651778
  Дервиш С. Любовные романы / С. Дервиш. – М., 1969. – 144с.
651779
  Ли Эйна Любовные хроники: Люк Маккензи : Роман / Ли Эйна; Пер.с англ.М.В.Келер. – Москва : АСТ-ЛТД, 1998. – 480c. – (Очарование). – ISBN 5-15-000977-6
651780
  Овидий Публий Назон Любовные элегии / Овидий Публий Назон. – Москва : Художественная литература, 1963. – 202с.
651781
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1983. – 511с.
651782
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1992. – 103с.
651783
  Кроуфорд К. Любовный квадрат = Now and forever : Роман / К. Кроуфорд; Пер. с англ. А.К.Элизастега. – Смоленск : Русич, 1995. – 368с. : Алая Роза. – ISBN 5-88590-355-7
651784
  Монт Б. Любовный мираж : Роман / Пер. с англ. Л.М.Данько; Бетти Монт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0786-5
651785
  Нотомб Амели Любовный саботаж : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-64. – ISSN 1130-6545
651786
  Плотников А.А. Любовный треугольник: Арлекин - Коломбина - Пьеро в творчестве А.Н. Вертинского // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 279-287. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651787
  Рядченко И.И. Любовь - величина земная / И.И. Рядченко. – М., 1966. – 103с.
651788
  Толстой А.Н. Любовь - книга золотая / А.Н. Толстой. – К., 1983. – 214с.
651789
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Борис Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 167 с.
651790
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 215 с.
651791
  Янгфельдт Бергт Любовь - это сердце всего / Янгфельдт Бергт. – М., 1991. – 285с.
651792
  Кекилов А. Любовь : поэма / А. Кекилов; пер. с туркм. Г.Оболдуева. – Ленинград, 1948. – 86 с.
651793
  Ба Цзинь Любовь / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 431 с.
651794
  Рождественский И.Д. Любовь / И.Д. Рождественский. – М., 1957. – 108с.
651795
  Сеидзаде М.Г. Любовь / М.Г. Сеидзаде. – Баку, 1958. – 135с.
651796
  Шевченко М.П. Любовь / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1961. – 48с.
651797
  Чиковани Г.С. Любовь : повести, рассказы, очерки / Г.С. Чиковани. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 439 с.
651798
  Кекилов А. Любовь : роман в стихах / А. Кекилов; пер. с туркм. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 218 с.
651799
  Карасимеонов Александр Любовь / Карасимеонов Александр; Пер. с болг. Н. Глен. – Москва : Прогресс, 1976. – 251с.
651800
  Василев К. Любовь / К. Василев. – Изд. 2-е. – Москва, 1982. – 382с.
651801
  Астафьева Н.Г. Любовь / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1982. – 63с.
651802
  Булгаков Н.А. Любовь / Н.А. Булгаков. – М., 1985. – 175с.
651803
  Петров Г.Ф. Любовь / Г.Ф. Петров. – Л., 1986. – 479с.
651804
  Моррисон Т. Любовь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С.3-25. – ISSN 1130-6545
651805
  Пистленко В.И. Любовь Ани Березко / В.И. Пистленко. – М, 1956. – 83с.
651806
  Борин Ю.Б. Любовь без взаимности / Ю.Б. Борин. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 150 с.
651807
  Кострев Н.С. Любовь без обмана / Н.С. Кострев. – Ростов -на-Дону, 1981. – 63с.
651808
  Седов И.П. Любовь без оглядки / И.П. Седов. – Саратов, 1967. – 126с.
651809
  Солодарь Ц.С. Любовь без прощения / Ц.С. Солодарь. – М., 1977. – 392с.
651810
  Смирнов И.А. Любовь бывает разная / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1969. – 191с.
651811
   Любовь в Болонье. Рассказы.. – М., 1962. – 388с.
651812
  Рыхальская Е.Г. Любовь в жизни Женщины : путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям / Елена Рыхальская. – Харьков : Фолио, 2011. – 188, [4] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 187-189. – ISBN 978-966-03-5708-2
651813
  Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания / В.А. Пыпина. – Птгр., 1923. – 125с.
651814
  Арипов А. Любовь в жизнь : стихи и драм. поэма / А. Арипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 223 с.
651815
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века: сб.. – М., 1990. – 573 с.
651816
  Бельше Вильгельм Любовь в природе / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 307с.
651817
  Щеголев П.Е. Любовь в равелине. / П.Е. Щеголев. – Птгр., 1922. – 30с.
651818
  Шугаев В.М. Любовь в середине лета: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1981. – 416с.
651819
  Петросян Р. Любовь в слезах / Р. Петросян. – Москва, 1988. – 156 с.
651820
  Ольшанский А.А. Любовь в Чугуеве / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 64с.
651821
  Алтаев Ал. Любовь великая / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Петербург, 1920. – 174с.
651822
  Соболевский А.А. Любовь великая / А.А. Соболевский. – Саранск, 1973. – 303с.
651823
  Стоун И. Любовь вечна, или Мэри Тодд и Авраам Линкольн / И. Стоун. – Москва, 1994. – 480с.
651824
  Куликов В.И. Любовь взаимная: Стихи. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1978. – 96с.
651825
  Гиляжев Х. Любовь возвышает : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1964. – 134 с.
651826
  Арленд Л. Любовь всегда риск : Роман / Леона Арленд. – Москва : Панорама, 2003. – 192с. – ISBN 5-7024-1522-1
651827
  Мопассан Г. де Любовь втроем / Г. де Мопассан. – Москва : Олма-Пресс, 1993. – 384с. – (Купидон). – ISBN 5-87322-005-0
651828
  Кавжарадзе И.Е. Любовь дедушки Бакара. / И.Е. Кавжарадзе. – Тбилиси, 1973. – 148с.
651829
  Скиталец-Петров Степан Любовь декоратора : рассказ / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-90
651830
  Смолл Б. Любовь дикая и прекрасная : роман / Бертрис Смолл ; [ пер. с англ. А.В. Кузнецова ]. – Москва : АСТ, 2006. – 573с. – ISBN 5-17-030358-0
651831
  Мунзо К. Любовь до гроба : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 154-161. – ISSN 1130-6545
651832
  Смирнов Д.А. Любовь дорогу найдет / Д.А. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
651833
  Шеренговий А.И. Любовь единственная. / А.И. Шеренговий. – М., 1989. – 446с.
651834
  Грамзин А С. Любовь живых / А С. Грамзин, . – М, 1990. – 348с.
651835
  Конгрив У. Любовь за любовь : комедия в 5-ти действ. / Уильям Конгрив ; [Пер. с англ. Р. Померанцевой]. – Москва : Искусство, 1965. – 146 с.
651836
  Эфендиев И.М. оглы Любовь за семью горами : кавк. повесть / И.М. оглы Эфендиев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
651837
  Балаш Б. Любовь земная и небесная : [Текст] комедия в 4 действиях, 8 карт. с прологом / Б. Балаш ; пер. с англ. Н. Ман. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 160 с. : ил.
651838
  Горецкий П.Г. Любовь зовет / П.Г. Горецкий. – Ставрополь, 1958. – 60 с.
651839
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1962. – 183с.
651840
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1965. – 232с.
651841
  Лазарева Н.М. Любовь и "страдающие" женщины в произведениях Франсуа-Рене де Шатобриана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 262-265. – ISBN 966-594-420-7
651842
  Каджая В. Любовь и бомба // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 40. – ISSN 0131-0097


  Не стало замечательного ученого, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга. У него было два главных увлечения в жизни : физика и жена
651843
  Фролов В.В. Любовь и вера. / В.В. Фролов. – Краснодар, 1978. – 111с.
651844
  Лубченков Ю. Любовь и власть / Ю. Лубченков, В. Романов. – Вильнюс, 1991. – 253с.
651845
  Сангаджиева Б. Любовь и война : стихотворения и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1986. – 92 с.
651846
  Новохатский Д.В. Любовь и война в романе А.П. Пепперштейна и С. Ануфриева "Мифогенная любовь каст" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 116-126. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
651847
  Грабовская В. Любовь и восторг // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 1684-4912
651848
  Журавлев В.А. Любовь и время / В.А. Журавлев. – М., 1960. – 208с.
651849
  Фоменко С. Любовь и вырождение = "Дурная биология" Фрэнка Хененлоттера в контексте фрик-культуры // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – C. 98-107. – ISSN 0130-6405


  Фрэнк Хененлоттер - американский кинорежиссёр и сценарист, создатель трилогии "Существо в корзине". Его фильмы сняты на стыке таких жанров, как комедия, ужасы и сплэттер.
651850
  Афремович М.С. Любовь и гвозди / М.С. Афремович. – Рига, 1973. – 144с.
651851
  Кулибай С. Любовь и гнев : стихи и бассни / С. Кулибай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 84 с.
651852
  Иванов А.А. Любовь и горчица : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1968. – 139с.
651853
   Любовь и демоны. Суккубы и инкубы // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2010. – Т. 88, № 12. – С. 125-129
651854
  Даманхури Хамид Любовь и долг / Даманхури Хамид. – М, 1966. – 111с.
651855
  Абрамов М.А. Любовь и долг / М.А. Абрамов. – Тула, 1980. – 109с.
651856
  Малаховский К.В. Любовь и долг: / К.В. Малаховский. – М, 1985. – 112с.
651857
  Решетников Л.В. Любовь и долг: Стихи о Сов. Армии и Великой Отеч. войне. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1988. – 349с.
651858
  Бараташвили В.В. Любовь и доллары / В.В. Бараташвили. – Москва, 1963. – 127с.
651859
  Миршакар М. Любовь и дом : поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с.
651860
  Волощук М.Б. Любовь и ее изображение в поздней художественной прозе Л. Толстого (на материале эпитетных структур) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-260. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651861
  Заславский С.А. Любовь и жизнь / С.А. Заславский. – Сухуми, 1980. – 31с.
651862
  Алдан-Семенов Любовь и звезды / Алдан-Семенов. – Москва, 1978. – 147с.
651863
  Голявкин В.В. Любовь и зеркало / В.В. Голявкин. – Л., 1991. – 270с.
651864
   Любовь и искусство во вселенной Рокуэлла Кента // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 17-40.
651865
  Киселев В.Л. Любовь и картошка : Романы / В.Л. Киселев. – Киев : Дніпро, 1982. – 501с.
651866
  Шадур П.Я. Любовь и кибернетика / П.Я. Шадур. – Донецк, 1966. – 67с.
651867
  Георгиевская С.М. Любовь и кибернетика : Повести / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302с.
651868
  Белявский А.В. Любовь и кодекс / А.В. Белявский, Э.А. Финн. – М., 1973. – 157с.
651869
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
1. – 1994. – 479с.
651870
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
2. – 1994. – 162с.
651871
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
3. – 1994. – 320с.
651872
  Гамалова А. Любовь и кровь : А.Н. Апухтин // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 56-61
651873
  Яннакопулу Ф. Любовь и мечты / Ф. Яннакопулу. – Тбилиси, 1960. – 128с.
651874
  Новикова М.И. Любовь и монастырь / М.И. Новикова. – К., 1993. – 206с.
651875
  Пеунов В.К. Любовь и море / В.К. Пеунов. – Хабаровск, 1961. – 88с.
651876
  Ломиа К. Любовь и море : стихи / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 270 с.
651877
  Заборский В.М. Любовь и море / В.М. Заборский. – Ленинград, 1990. – 95с.
651878
  Харебаты Л.П. Любовь и море. / Л.П. Харебаты. – Цхинвали, 1977. – 359с.
651879
   Любовь и мужество.. – Белгород, 1962. – 104с.
651880
  Москвичев О. Любовь и музыка Джованни Перголези // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 2-4.
651881
  Буль П. Любовь и невесомость / П. Буль. – К., 1991. – 137,2с.
651882
  Довидайтис И. Любовь и ненависть : рассказы / И. Довидайтис. – Москва : Советский писатель, 1956. – 252 с.
651883
  Марьинский В.Д. Любовь и ненависть / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1958. – 182с.
651884
  Пеунов В.К. Любовь и ненависть / В.К. Пеунов. – Сталино, 1961. – 368с.
651885
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 527 с.
651886
  Шевцов И. Любовь и ненависть / И. Шевцов. – М, 1970. – 488 с.
651887
  Гилязов А.М. Любовь и ненависть : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1979. – 448 с.
651888
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
651889
  Кхандекар В.С. Любовь и ненависть / В.С. Кхандекар. – Л., 1982. – 392с.
651890
  Лисовский В.Т. Любовь и нравственность / В.Т. Лисовский. – Л., 1985. – 224с.
651891
  Нечай М. Любовь и память / М. Нечай. – М., 1987. – 496с.
651892
  Шутов В.В. Любовь и память. / В.В. Шутов. – Донецк, 1979. – 111с.
651893
  Регистан Г. Любовь и песня / Г. Регистан. – М., 1959. – 115с.
651894
  Иванов Л.И. Любовь и подвиг / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1978. – 192с.
651895
  Юрасова М.К. Любовь и подвиг беззаветный... / М.К. Юрасова. – Новосибирск, 1969. – 208с.
651896
  Швец И.А. Любовь и подвиг. / И.А. Швец. – Тула, 1965. – 95с.
651897
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1964. – 111с.
651898
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1965. – 111с.
651899
  Скворцова В.Н. Любовь и преданность. / В.Н. Скворцова. – Л, 1989. – 64с.
651900
  Довыденко Л.В. Любовь и Преображение как концептуальные основы христианской традиции в философии культуры Н.С. Арсеньева : теория культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются категории любви и преображения в антропологической методологии религиозной философии Н.С. Арсеньева, связанной с проблемами традиции христианской культуры. Выявляется, что общечеловеческое, в самых великих ценностях культуры, и ...
651901
  Константинов В.К. Любовь и протокол / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Л, 1965. – 76с.
651902
  Наумов Е.И. Любовь и робот / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1971. – 172с.
651903
  Петефи Ш. Любовь и свобода / Ш. Петефи. – М, 1969. – 288с.
651904
  Никольская А.В. Любовь и свобода в системе отношений человека и домашних животных // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-104. – ISSN 0235-1188
651905
  Штарке К. Любовь и сексуальность до 30 лет / К. Штарке, В. Фридрих. – Москва : Высшая школа, 1991. – 382с.
651906
  Верб М.С. Любовь и семья в ХХ веке / М.С. Верб. – Свердловск, 1988. – 77с.
651907
  Чекалин В.И. Любовь и семья. / В.И. Чекалин. – М., 1964. – 256с.
651908
  Подов В.И. Любовь и слезы / В.И. Подов. – К, 1995. – 65с.
651909
  Байрон Джордж Гордон Любовь и смерть : Стихотворения. Поэмы и трагедии / Байрон Джордж Гордон; Пер.с англ.Худож.оформл.серии В.В.Покатова. – Москва : Летопись, 1998. – 461с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88-730-035-3
651910
  Хаит В. Любовь и смерть в конце века : проза: эмигрантские истории // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0131-8136
651911
  Водолагин А.В. Любовь и смерть в понимании В.В. Розанова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 109-113. – ISSN 0042-8744
651912
  Уварова С. Любовь и смерть в психоанализе / Светлана Уварова ; [ред. Суполкина Н.Г.]. – Киев : ПВНЗ "МІГП", 2015. – 212 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-1-4
651913
   Любовь и сталь.. – Сталинград, 1959. – 48с.
651914
  Иванченко Г.В. Любовь и страсть - неактуальные мифологии? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 17-25. – ISSN 0236-2007
651915
  Криштоп И.С. Любовь и супружеские отношения в цикле сонетов Э. Миллей // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 104-113. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
651916
  Южаков С.Н. Любовь и счастье в произвдениях [А.С.] Пушкина : критический этюд С. Южакова. – Одесса : Изд. Г. Бейленсона и И. Юровского ; Тип. Исаковича, 1895. – 60, [4] с. – (Русская библиотека ; № 6)


  Из предисл.: Настоящая книжка представляет извлеч. из работы автора "Любовь и счастье в произведениях русской поэзии", появившейся в "Северном вестнике" прежней ред. (1887 г., №№ 2 и 4) На кн. № 464864 печать-фамилия: Григорий Васильевич Козленко
651917
  Левичев А.П. Любовь и трактор / А.П. Левичев. – Кишинев, 1969. – 104с.
651918
  Гольдберг А.Я. Любовь и тревога / А.Я. Гольдберг. – М., 1984. – 111с.
651919
  Штурман М.М. Любовь и труд / М.М. Штурман. – М, 1957. – 118с.
651920
  Золя Э. Любовь и труд. и др. рассказы / Э. Золя. – М.-Л., 1925. – 28с.
651921
  Акаев Любовь и финиш : стихи и поэмы / Акаев, , К; пер. с киргиз. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1960. – 180 с.
651922
  Мелешин С. Любовь и хлеб / С. Мелешин. – Москва, 1958. – 371 с.
651923
  Иноземцева Т.Н. Любовь и хлеб / Т.Н. Иноземцева. – Ярославль, 1977. – 23с.
651924
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж / Чарлз Вильямсон ; [пер. с англ., обраб. и коммент. Е. К. Кленча]. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 384 с. – В изд. также: Два дня и три ночи / А. Маклин. – ISBN 5-7260-0601-1
651925
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж. / Ч. Вильямсон. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 380,2с.
651926
  Разумневич В.Л. Любовь и экзамены / В.Л. Разумневич. – М, 1965. – 112с.
651927
  Дзюбинская О.С. Любовь Ивановна Добржанская / О.С. Дзюбинская. – М., 1965. – 97с.
651928
  Миньков К.И. Любовь или ковартсов? / К.И. Миньков. – Тула, 1964. – 132с.
651929
  Давыдова Н.М. Любовь инженера Изотова / Н.М. Давыдова. – М., 1962. – 390с.
651930
  Салливан Дж. Любовь исключается : роман / Джейн Салливан ; пер. с англ. Л. Воеводиной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Серия "Искушение"). – ISBN 5-05-006310-8
651931
  Гельдерлин Ф. Любовь к бессмертию : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 131-140. – ISSN 0130-7673
651932
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва, 1986. – 267с.
651933
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525с.
651934
  Гофман В.В. Любовь к далекой : рассказы и миниатюры : 1909-1911 / Виктор Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. "Нов[ый] журн. для всех", 1912. – 179, [3] с., 1 л. фронт. (портр.)
651935
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М-Птгр, 1924. – 104с.
651936
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сталинград, 1947. – 80с.
651937
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 122 с.
651938
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников, 1949. – 64с.
651939
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников. – Ставрополь, 1953. – 31с.
651940
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Горький, 1955. – 188с.
651941
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1965. – 445с.
651942
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1969. – 448с.
651943
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1976. – 446с.
651944
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Мурманск, 1979. – 240с.
651945
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сыктывкар, 1980. – 432с.
651946
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Тула, 1981. – 206с.
651947
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1982. – 446с.
651948
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – К, 1984. – 352с.
651949
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1984. – 125с.
651950
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Красноярск, 1985. – 168с.
651951
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1986. – 123с.
651952
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Новосибирск, 1987. – 608с.
651953
  Ефремов А.Е. Любовь к жизни : молодежь мира в движении за мир и ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1988. – 63с.
651954
  Димент А.Л. Любовь к жизни и другие рассказы: Книга для чтения в IX классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
651955
   Любовь к жизни, и другие рассказы: Кн. для чтения в IX кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз.. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 126с.
651956
  Ундуск Яан Любовь к книге : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-104. – ISSN 0012-6756
651957
  Горышин Г.А. Любовь к литературе / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 156с.
651958
  Подольный Р.Г. Любовь к мудрости / Р.Г. Подольный. – М, 1982. – 256с.
651959
  Криг Сузанне Любовь к одиночеству. Ода одиночеству / Криг Сузанне, Мюллер, Карин-Аполлония // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 134-145 : фото. – ISSN 1029-5828
651960
  Антонович В.Б. Любовь к отечеству (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 209. – ISBN 966-7272-00-1
651961
   Любовь к природе: Материалы международной школы-семинара "Трибуна-6".. – К., 1997. – 304с.
651962
  Устинов А.А. Любовь к профессии - путь к мастерству / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1962. – 43 с.
651963
  Супруненко Ю.П. Любовь к путешествиям // Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 26-29. – ISSN 0868-488Х


  Как стал писателем А.И. Солженицын. Факты биографии
651964
  Дзыба Э.А. Любовь к самолету / Э.А. Дзыба. – Сухуми, 1979. – 51с.
651965
  Плитченко А.И. Любовь к снегу / А.И. Плитченко. – М., 1980. – 102с.
651966
  Жирун И. Любовь к трем апельсинам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 38. – С. 82


  Подорож по Колумбії
651967
  Светлов М.А. Любовь к трем апельсинам. / М.А. Светлов. – М., 1964. – 63с.
651968
   Любовь к трем апельсинам. Опера С. Прокофьева. – Л., 1934. – 36с.
651969
  Сенаторский И.П. Любовь к человеку и к Отечеству, как основная черта личности и творчества Н.В. Гоголя : Литературный очерк : Юбилейная речь, произнесенная в Прилукской гимназии 11 апреля 1909 г. / М.Н. Сперанский. – Прилуки : Типо-литография А.Я. Мирова, 1909. – 32 с. – Экз. № 25751 дефектный, обрезан с 2 сторон и отсутств номерация страниц.
651970
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству / В.П. Аксенов. – Москва, 1971. – 384с.
651971
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству : повесть о Леониде Красине / Василий Аксенов. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 384 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
651972
  Винер Ю. Любовь к языкам = Из цикла "Былое и думы" : проза: повести // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 9-36. – ISSN 0130-7673
651973
  Коршунова С.И. Любовь как аксиологическая составная смысла жизни героя романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 193-201. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
651974
  Крылова С.А. Любовь как высшее проявление красоты отношений / С.А. Крылова, Н.В. Хамитов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 217-227. – ISSN 2077-8309
651975
  Соколов В.Н. Любовь как любовь / В.Н. Соколов. – М., 1985. – 31с.
651976
  Шутова Т.Д. Любовь как объект социально-этического исследования : Автореф. дис.. канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Т.Д.; МОУ, КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 20с.
651977
  Шутова Татьяна Дмитриевна Любовь как объект социально-этического исследования : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Татьяна Дмитриевна; МВОУ, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.134-146
651978
  Скляр А.В. Любовь как преображение личности в религиозно-философских воззрениях Владимира Соловьева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
651979
  Братусь Б.С. Любовь как психологическая презентация человеческой сущности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.30-42. – ISSN 0042-8744
651980
  Гордиенко Е. Любовь как смысл жизни // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-64


  О знаменитой французской куртизанке, писательнице и хозяйке литературного салона Нинон де Ланкло, прославившейся своей красотой, необычайным остроумием, а также тем, что сохраняла свою необыкновенную привлекательность практически до самой смерти на ...
651981
  Ли С.М. Любовь как социальный феномен в учении В.С. Соловьева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
651982
  Иваненко Анна Любовь как сувенир : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 105-107 : Іл.
651983
  Вельчева К.А. Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 104-113. – ISSN 978-966-551-401-5
651984
  Соловьева С.В. Любовь как феномен власти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-50. – ISSN 0042-8744
651985
  Мелик-Гайказян Любовь как этический принцип педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
651986
  Артищев В.В. Любовь Митьки Колотухина / В.В. Артищев. – Свердловск, 1964. – 174с.
651987
  Абсалямова А. Любовь моей подруги : повесть / А. Абсалямова; Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар. А. Вальцевой. – Казань : Таткнигоиздат, 1960. – 211 с. : ил.
651988
  Рахимкулов М.Г. Любовь моя -Башкирия / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1982. – 390с.
651989
  Федоров В.С. Любовь моя / В.С. Федоров. – М., 1953. – 92с.
651990
  Горбачев Н.А. Любовь моя армия / Н.А. Горбачев. – М., 1978. – 224с.
651991
  Николаева Т.К. Любовь моя земная / Т.К. Николаева. – Киров, 1971. – 39с.
651992
  Азаров В.Б. Любовь моя и боль моя / В.Б. Азаров. – Ленинград, 1982. – 128с.
651993
  Тауэнтцин Тэа Любовь моя последняя : повесть / окончание. Нач. в № 7, 2009 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-108
651994
  Шевченко О.Ф. Любовь моя ходит по теплой земле / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1978. – 104с.
651995
  Грибачев Н. Любовь моя шальная / Н. Грибачев. – М., 1966. – 336с.
651996
  Денисова Т. Любовь моя, Африка! // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.44-49. – ISSN 0321-5075


  [Путешествия Мэри Кингсли.]
651997
  Шкурлатов С.И. Любовь моя, Каменка / С.И. Шкурлатов, МеретинА.М. – Рязань, 1963. – 96с.
651998
  Ярош А В. Любовь моя, любовь / А В. Ярош, . – Ставрополь, 1980. – 174с.
651999
  Скобелкин П.И. Любовь моя, поле.. / П.И. Скобелкин. – М., 1973. – 191с.
652000
  Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия / И.Р. Бехер. – Москва, 1965. – 559с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,