Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
651001
  Момрик А.П. "Кутадгу бібіг" у працях українських та російських сходознавців // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-171. – ISSN 1608-0599
651002
  Калантаєвська Г.П. "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною..." (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 24-35. – ISSN 2077-804X
651003
  Чернявська Л.В. "Кухня егоїста" Світлани Пиркало як приклад "розважальної" публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 53-56


  В статті розглядається поняття світоглядної концептуальної публіцистики. Аналізується проблематика творів авторки та особливості індивідуального стилю С. Пиркало. This article reviewed the notion of ideological (conceptual) publicism. The problems of ...
651004
  Переходько Я. "Кучмізм" як різновид політичного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-783-0
651005
  Бестюк І. "Кущ" Вінсента Ван Гога: функції екфразису в романі "Майстер корабля" Юрія Яновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 46-52


  Розкрито екфразис картини "Кущ" Ван Гога, інтерсеміотичний переклад якої покликаний концептуалізувати жанрово-тематичні домінанти "Майстра корабля", - мариністичний, кінематографічний, неоромантичний, експресіоністичний та роман-містифікація, - що ...
651006
  Євген Синиця "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
651007
  Синиця Є. "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
651008
  Гирин Ю.Н. "Куэнтеро" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х


  Памяти Габриэля Гарсиа Маркеса.
651009
  Клейнбах Р. "Кыз ала качуу" и киргизский адат: умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане / Р. Клейнбах, Л. Салимжанова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 89-104. – ISSN 0869-5415
651010
  Зеленин Д. "Кымма" под зонтиком // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.14-15. – ISSN 0234-1670


  Штурм израильским спецназом резиденции Ясира Арафата
651011
  Язев В.В. "Л.Н. Толстой, Ц. Ломброзо и полиция" : [очерк] / В.В. Язев. – [Одесса] : Книгоиздат "Новая эра", 1906. – 24 с.


  В конце книги печать книгоиздательства
651012
  Косичев Л. "Ла Монеда" меняет облик // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 81-89. – ISSN 044-748Х


  Подорож до Чілі
651013
   [Л. Губерський] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 4] : фото. – ISBN 978-966-439-447-2
651014
  [Модзалевский Б.Л.] [Л.Ф. Людоговский и письма к нему], 1905. – [10 c.]. – отд.отт.
651015
  Бостан Георгий Александрович КУ-технология разработки многоязыковых диалоговых транслирующих систем : Автореф... кан. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бостан Георгий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 20л.
651016
  Рожанський Д.А. Курс фізики / Д.А. Рожанський; За ред. А.Ф. Йоффе. – Харків; Київ
Ч. 2 : Коливання та хвилі. Звук. Світло. – 1932. – 248с.
651017
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Харків, 1933. – 301 с.
651018
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Х, 1933. – 123с.
651019
  Фалєєв Г.І. Курс фізики / Г.І. Фалєєв. – Харків, 1935. – 301 с.
651020
  Помазанов Н.Ю. Курс фізики : Для хімічн. фак. і втузів / Н.Ю. Помазанов. – Харків; Київ : ОНТИ НКТП
Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 1935. – 245с.
651021
  Помазанов Н.Ю. Курс фізики : Для хімічн. фак. і втузів / Н.Ю. Помазанов. – Харків; Київ : ОНТИ НКТП
Ч. 2 : Електрика і хвилі. – 1935. – 398с.
651022
  Путілов К.А. Курс фізики : Підручник для вищих пед. навч. закл. / К.А. Путілов; пер. з 2 рос. вид. – Пер. з 2 рос. вид. – Харків : Радянська школа, 1936. – 710 с.
651023
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 12-е вид. – Київ
ч. 2. – 1951. – 183 с.
651024
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 13-е вид. – Київ
ч. 3. – 1953. – 328 с.
651025
  Соколов І.І. Курс фізики / І.І. Соколов. – 14-е вид. – Київ
ч. 2. – 1954. – 183 с.
651026
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – Київ
2. – 1955. – 256 с.
651027
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 4-е вид. – Київ
2. – 1958. – 256 с.
651028
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 6-е вид. – Київ
2. – 1960. – 256 с.
651029
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 8-е вид. – Київ
2. – 1962. – 256 с.
651030
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 10-е вид. – Київ
2. – 1964. – 279 с.
651031
  Пьоришкін О.В. Курс фізики / О.В. Пьоришкін. – 13-е вид. – Київ
3. – 1966. – 448 с.
651032
  Бушок Г.Ф. Курс фізики / Г.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. – Київ, 1969. – 427 с.
651033
   Курс фізики : Підручник для студентів / Б.М. Яворський, А.А. Детлаф, Л.Б. Милковська, Г.П. Сергєєв. – Київ : Вища школа
Т. 1. – 1970. – 356 с.
651034
  Жданов Л.С. Курс фізики / Л.С. Жданов , В.А. Маранджян. – Львів
1. – 1972. – 452 с.
651035
  Яворський Б.М. Курс фізики / Б.М. Яворський. – Київ
2. – 1972. – 344с.
651036
  Яворський Б.М. Курс фізики : Підручник для студентів / Б.М. Яворський, А.А. Детлаф. – Київ : Вища школа
Т. 3 : Хвилоьві процеси. Оптика. Атомна і ядерна фізика. – 1973. – 499 с.
651037
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. пос. / Г.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1983. – 280 с.
651038
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закладів : у 2 кн. / Г.Ф. Бушок, В.В. Леваневський, Г.Ф. Півень. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0027-5 ; 966-06-0028-3
Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 1997. – 447 с.
651039
  Кушнір Р.М. Курс фізики : Навчальний посібник для студ.природничих фак-тів ун-тів / Р.М. Кушнір; Мін-во освіти і науки України. Львів.Нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Ч.2 : Молекулярна фізика. – 2000. – 148с.
651040
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : Навчальний посібник для студ.фізико-математ.спец.вищих педагог.навч.закладів: У 2 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0029-1
Кн. 2 : Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2001. – 424 с.


  У посібнику розглянуто широке коло фізичних понять і законів з оптики, фізики атома, фізики атомного ядра, молекулярної фізики і термодинаміки. Одиниці вимірювання фізичних величин подано за новими стандартами. Навчальний посібник для студентів ...
651041
   Курс фізики. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 376с. – ISBN 966-96071-1-6
651042
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закл.: у 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-123-2
Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2002. – 375 с.
651043
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закл. : у 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-134-8
Кн. 2 : Електрика і магнетизм. – 2003. – 279 с.
651044
  Бушок Г.Ф. Курс фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищих пед. навч. закл.: в 3 кн. / Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-124-0 ; 966-642-135-6 (кн. 3)
Кн. 3 : Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – 2003. – 311 с.
651045
  Галущак М.О. Курс фізики : підручник для студ. вищ. навч. закл. : [у 3 кн.] / М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-154-4
[Кн. 1] : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2012. – 615, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 611-612
651046
   Курс фізики : у 3 ч. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред. проф. Р.Д. Венгреновича. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISBN 978-966-423-341-2
Ч. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / Р.Д. Венгренович, М.О. Стасик. – 2015. – 471, [1] с. : іл., портр.
651047
  Галущак М.О. Курс фізики : підруч. для студентів вищих техн. навч. закл. : [у 3 кн.] / М.О. Галущак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-289-3
[Кн. 1] : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2017. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 426
651048
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів : пер. з рос. / І.І. Соколов. – Харків ; Київ : ДНТВУ
Ч. 1. – 1934. – 214 с.
651049
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів / І.І. Соколов. – Харків ; Київ
ч. 2. – 1934. – 230 с.
651050
  Соколов І.І. Курс фізики для педагогічних технікумів / І.І. Соколов. – Харків
ч. 1. – 1937. – 230 с.
651051
  Соколов І.І. Курс фізики. / І.І. Соколов. – Київ
ч. 2. – 1954. – 183 с.
651052
  Галущак М.О. Курс фізики. Електромагнетизм : підруч. для студентів ВНЗ : [у 3 кн.] / М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за ред. проф. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-268-8
[Кн. 2]. – 2016. – 405, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 402-404. – Бібліогр.: с. 405
651053
  Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин : Підручник / Ю.А. Злобін. – Суми : Університетська книга, 2004. – 464с. – ISBN 966-680-131-0


  Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може використовуватися студентами педагогічних вузів
651054
  Кудряшов В.П. Курс фінансів : навчальний посібник / В.П. Кудряшов. – Київ : Знання, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-346-470-1
651055
  Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч. посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Київ : Знання, 2007. – 566 с. – Тернопільському національному економічному університету - 40 років. – ISBN 966-346-259-0
651056
  Бунимович Д.З. Курс фотографий / Д.З. Бунимович. – Москва, 1968. – 335с.
651057
  Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 336с.
651058
  Кленц Б. Курс французского языка / Б. Кленц. – Москва
Ч. 3. – 1897. – 211 с.
651059
  Кленц Б. Курс французского языка / Б. Кленц. – Москва
Ч. 2. – 1899. – 317 с.
651060
  Таккелля П.С. Курс французского языка = Cours de langue francaise / Paul Tacchella : составил по плану, одобренному Министерсвом народного просвещения 20 июля 1890 г. П. Таккелля, [в 3 ч.]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича
[Ч. 3] : 3-й год. – 1907. – [2], 147 с. – Тит. л. пар. на фр. и рус. яз.
651061
  Кленц Б. Курс французского языка / Б. Кленц. – Москва
Ч. 2. – 1911. – 360 с.
651062
  Милицина Л.П. Курс французского языка / Л.П. Милицина. – Москва, 1947. – 568 с.
651063
   Курс французского языка. – Москва, 1972. – 320 с.
651064
  Виноградова М.А. Курс французского языка / М.А. Виноградова. – Москва, 1972. – 584с.
651065
  Труа И.П. Курс французского языка на 15 пластинках. / И.П. Труа, Л. Милицина. – М., 1937. – 248с.
651066
  Банах С.С. Курс функціонального аналізу (лінійні операції) / С.С. Банах. – К, 1948. – 216с.
651067
  Кадець В.М. Курс функціонального аналізу та теорії міри : підручник / В.М. Кадець ; пер. з рос. Я.С. Магола, І.Е. Чижиков ; за наук. ред. О.Б. Скасківа. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 589, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. - Імен. покажч. : с. 576-578. - Предм. покажч. : с. 579-589. – Бібліогр. : с. 571-575. – (Число ) ( Серія "Університетська бібліотека" ; т. 1). – ISBN 978-966-2645-03-3
651068
   Курс химии : учебник. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1967. – 404с.
651069
   Курс химии : учебник. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1967. – 227с.
651070
   Курс химии. – М, 1968. – 248с.
651071
   Курс химии. – М, 1969. – 207с.
651072
   Курс химии : учеб. для нехим. вузов. – 2-е исправл. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Общетеоретическая. – 1971. – 398 с.
651073
   Курс химии. – М, 1975. – 239с.
651074
  Кунина Л.А. Курс химии / Л.А. Кунина. – Иваново
2. – 1976. – 147с.
651075
  Харин А.Н. Курс химии / А.Н. Харин. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1983. – 511с.
651076
  Вальков Ф.А. Курс химии / Ф.А. Вальков. – Москва, 1984. – 184с.
651077
  Лучинский Г.П. Курс химии : Учебник для студ. инженерно-технических (нехимических) специальностей вузов / Г.П. Лучинский. – Москва : Высшая школа, 1985. – 416с.
651078
  Зиновьев А.А. Курс химии жиров / А.А. Зиновьев. – Москва-Ленинград, 1932. – 308с.
651079
  Беленький Е.Ф. Курс химии и технологии пигментов / Е.Ф. Беленький. – Л.-М., 1940. – 378с.
651080
  Алесковский В.Б. Курс химии надмолекулярных соединений : учеб. пособие / В.Б. Алесковский. – Ленинград, 1990. – 284 с.
651081
  Клячко Ю.А. Курс химического качественного анализа / Ю.А. Клячко, С.А. Шапиро. – Москва, 1960. – 702с.
651082
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – М, 1962. – 414с.
651083
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – М, 1969. – 434с.
651084
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики : учебник / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400с.
651085
  Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. – Москва, 1984. – 463 с.
651086
  Исаев С.И. Курс химической термодинамики / С.И. Исаев. – М, 1975. – 256с.
651087
  Исаев С.И. Курс химической термодинамики / С.И. Исаев. – М, 1986. – 271с.
651088
  Партингтон Д.Р. Курс химической термодинамики. / Д.Р. Партингтон, А.В. Раковский. – М.-Л., 1932. – 383с.
651089
  Бунге Н.А. Курс химической технологии : с 93 политипажами работы ксилографа Я. Езерского, в Киевс. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
Ч. 2 : Химические производства в тесном смысле слова. – 1895. – 778 с.
651090
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 3-е изд. – М.Л,
1. – 1930. – 366с.
651091
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 4-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1931. – 326с.
651092
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 2-е изд. – М.Л,
2. – 1932. – 288с.
651093
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – М.Л,
3. – 1932. – 156с.
651094
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – М.Л,
3. – 1933. – 288с.
651095
  Лукьянов М П. Курс химической технологии минеральных веществ / М П. Лукьянов, . – 5-е изд. – М.Л,
1. – 1934. – 463с.
651096
  Эйкен А. Курс химической физики : перевод / А. Эйкен. – Москва : Главная редакция химической литературы
Вып. 1. – 1935. – 430с.
651097
  Эйкен А. Курс химической физики. / А. Эйкен. – М.-Л.
Вып. 2. – 1933. – 210с.
651098
  Эйкен А. Курс химической физики. : перевод; учеб. пособие / А. Эйкен. – Москва; Ленинград : Государственное химико-техническое издательство
Вып. 3. – 1933. – 399с.
651099
  Терниченко А. Курс хліборобсвта / А. Терниченко. – Х, 1927. – 364с.
651100
  Терниченко А. Курс хліборобства / А. Терниченко. – К, 1922. – 132с.
651101
  Нюберг Н.Д. Курс цветоведения : (Для учащихся втузов художников и деятелей художественной промышленности) / Н.Д. Нюберг. – Москва ; Ленинград : Госиздат легпрома, 1932. – 191 с.
651102
  Суворов Н.С. Курс церковного права : в 2 т. / Н. Суворов. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк
Т. 1 : Введение: Ч. 1. Исторический очерк развития церковного устройства ; 2. Исторический очерк развития источников церковного устройства. – 1889. – X, 370, II с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея, кн. 49-50. - Конволют. - Пер.: Курс церковного права, т. 2


  Из кн. В. Данилевича
651103
  Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 2 : в 2 т. / Н. Суворов // Курс церковного права : в 2 т. / Н.С. Суворов. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк, 1889. – Т. 1 : Введение: Ч. 1. Исторический очерк развития церковного устройства ; 2. Исторический очерк развития источников церковного устройства. – XII, 516, III с.


  Из кн. В. Данилевича
651104
  Павлов А.С. Курс церковного права / [соч.] А.С. Павлова, заслуж. проф. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра собств. тип., 1902. – [2], II, 540, VI с. – Отд. оттиск из: Богословский вестник за 1899-1902 гг.
651105
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 1 : Основы цифровой электроники на ИС. – 1987. – 331 с.
651106
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 2 : Проектирование устройств на цифровых ИС. – 1987. – 367 с.
651107
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 3 : Сложные ИС для устройств передачи данных. – 1987. – 412 с.
651108
  Янсен Й. Курс цифровой электроники : в 4-х т. / Й. Янсен. – Москва : Мир
Т. 4 : Микрокомпьютеры. – 1987. – 406 с.
651109
  Михин Н.А. Курс частной микробиологии для ветеринарных врачей и студентов / Н.А. Михин. – М.-Л., 1926. – 240с.
651110
  Круглов Д.А. Курс черчения / Д.А. Круглов. – К, 1937. – 320с.
651111
  Круглов Д.А. Курс черчения / Д.А. Круглов. – К, 1950. – 200с.
651112
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – М, 1950. – 309с.
651113
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1951. – 309с.
651114
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – М, 1957. – 386с.
651115
  Каландадзе Г.В. Курс черчения / Г.В. Каландадзе. – М., 1960. – 411с.
651116
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 176с.
651117
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 311с.
651118
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1960. – 267с.
651119
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1962. – 386 с.
651120
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1963. – 386 с.
651121
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1963. – 492с.
651122
  Розов С.В. Курс черчения / С.В. Розов. – Москва, 1965. – 386 с.
651123
  Дружинин Н.С. Курс черчения / Н.С. Дружинин. – М, 1974. – 294с.
651124
  Воеводский С.А. Курс черчения. / С.А. Воеводский. – Киев, 1965. – 320с.
651125
  Воеводский С.А. Курс черчения. / С.А. Воеводский. – Киев
Ч.2. – 1965. – 320с.
651126
  Харди Г.Х. Курс чистой математики / Г.Х. Харди; Пер. с англ. В.И. Левина. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1949. – 512 с.
651127
  Харди Г.Г. Курс чистой математики = A course of pure mathematics / Г.Г. Харди ; пер. с англ. В.И. Левина. – 2-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2006. – 512 с. – ISBN 5-484-00336-9
651128
  Франкер Курс чистой математики Франкера, содержащий арифметику, начальную алгебру, основания геометрии, прямолинейную тригонометрию и аналитическую геометрию. – М., 1819. – 551с.
651129
  Таранов Г. Курс чтения партитур / Г. Таранов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 360 с.
651130
  Рамм М Л. Курс шашечных начал. / М Л. Рамм, . – М, 1953. – 348с.
651131
  Маламед В.Р. Курс шашечных окончаний / В.Р. Маламед, Ю.П. Барский. – Москва, 1989. – 463 с.
651132
   Курс экономики : Учебник. – 2-е изд., доп. – Москва : Инфра-М, 1999. – 716с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-964-3
651133
  Веселовский Б.Б. Курс экономики и планирования коммунального хозяйства / Б. Б. Веселовский. – [2-е перераб. и доп. изд.]. – Москва ; Ленинград : Изд-во Наркомхоза РСФСР,, 1945. – 507 с. : диагр.
651134
   Курс экономических измерений. – М.-Л, 1960. – 480с.
651135
   Курс экономических измерений. – М.-Л, 1960. – 431с.
651136
   Курс экономического анализа. – Москва : Финансы и статистика, 1978. – 390с.
651137
   Курс экономического анализа. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 412 с.
651138
  Ден В.Э. Курс экономической географии / В.Э. Ден. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 682 с.
651139
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 88с.
651140
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 32с.
651141
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов. – Одесса, 1921. – 87с.
651142
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1923. – 192с.
651143
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1923. – 260с.
651144
  Сухов А.А. Курс экономической географии. / А.А. Сухов, 1924. – 271с.
651145
  Семевский Б.Н. Курс экономической и политической географии зарубежных стран. / Б.Н. Семевский. – Л., 1957. – 59с.
651146
   Курс экономической статистики. – М, 1952. – 568с.
651147
   Курс экономической статистики. – М, 1954. – 564с.
651148
   Курс экономической статистики. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. – 508 с.
651149
   Курс экономической статистики. – Москва, 1967. – 584 с.
651150
   Курс экономической статистики. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 568 с.
651151
   Курс экономической теории : Учебник для студ. высш. учеб. завед. – Киров : АСА, 1996. – 624с. – ISBN 5-7075-0008-2
651152
   Курс экономической теории : Общие основы. Микроэкономика. Макроэкономика. Переходная экономика: Учебн. пособие. – Москва : ДИС, 1997. – 736с. – ISBN 5-86509-053-4
651153
   Курс экономической теории : Учеб.для студ.высш.учеб.заведен. – Киров : АСА, 1997. – 624с. – ISBN 5-7075-0008-2
651154
   Курс экономической теории : Учебник. – 4-е изд., дополненное и переработанное. – Киров : АСА, 1999. – 752с. – ISBN 5-88186-254-6
651155
   Курс экономической теории : Учебник для студ.вузов обуч.по эконом.спец.и направлениям. – 4-е изд., дополненное и переработанное. – Киров : АСА, 2001. – 752с. – ISBN 5-88186-343-7
651156
   Курс экономической теории : Учебник для студ. экон. спец. высших учеб. заведений. – Минск : Интерпрессервис.Мисанта, 2003. – 496с. – ISBN 985-6656-83-4
651157
   Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 832с. – (Учебники МГУ им.М.В.Ломоносова). – ISBN 5-86509-053-4
651158
  Богородицкий В.А. Курс экспериментальной фонетики применительно к литературному русскому произношению : с атласом рисунков к тексту / Научный отдел Народных Комиссаров просвещения ТССР ; В.А. Богородицкий. – Казань : Гос. изд-во авт.Тат. С.С. респ, 1922. – 50 с.
651159
   Курс электрических измерений / Быков М.А., Грацианский И.Н., Кифер И.И., Кутяшова Е.М., Левин М.И., Прытков В.Т., Стрекалов И.А., Талицкий А.В., Харченко Р.Р., Шумиловский Н.Н.; Прытков В.Т., Талицкий А.В. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство
Ч. 1. – 1960. – 480 с.
651160
  Корольков А.Л. Курс электрического освещения / А.Л. Корольков. – изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 192 с.
651161
   Курс электричества / Сост. по запискам лекций и по Жуберу применительно к прогр. Физ.-мат. фак. и Политехн. ин-та. – Киев : Изд. студентов ; Электро-паровая типо-лит. А.О. Штерензона, 1907. – 190 с. : 1 табл., ил. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.
651162
  Жерар Э. Курс электричества (читанный в Электротехническом институте Монтефыоре при университете в Лютихе) : пер. с 3-го фр. изд. (испр. и доп.) / [соч.] Эрика Жерара, дир. Электротехн. ин-та ; пер. М.А. Шателена ; под ред. А.И. Садовского. – Санкт-Петербург : Изд. В.Ф. Щепанского
Т. 2 : (Часть практическая, продолжение); Канализация и распределение электрической энергии; Применения электричества: произведение и передача работ, электрическая тяга, телеграфия, телефония, освещение и электрометаллургия. – 1894. – [4], 677 с.


  Пер.: Шателен, Михаил Андреевич (1866-1957) Ред. пер.: Садовский, Александр Иванович
651163
  Ми Г. Курс электричества и магнетизма : Экспериментальная физика мирового эфира для физиков, химиков и электротехников : в 2 ч. / Густав Ми, проф. и дир. Физ. ин-та Грейфсвальд. ун-та; Разреш. авт. пер. с нем. Ф.Ф. Соколова ; под ред. засл. проф. О.Д. Хвольсона. – Одесса : Mathesis
Ч. 1 : Электростатика. – 1914. – XII, 376 с.
651164
  Ми Г. Курс электричества и магнетизма : Экспериментальная физика мирового эфира для физиков, химиков и электротехников : в 2 ч. / Густав Ми, проф. и дир. Физ. ин-та Грейфсвальд. ун-та; Разреш. авт. пер. с нем. Ф.Ф. Соколова ; под ред. засл. проф. О.Д. Хвольсона. – Одесса : Mathesis
Ч. 2 : Электродинамика. – 1914. – XII, 474, [10] с.
651165
  Фельдбаум А.А. Курс электроавтоматики / А.А. Фельдбаум. – Москва, 1948. – 263 с.
651166
  Измайлов С.В. Курс электродинамики / С.В. Измайлов. – Москва : ГУПИ, 1962. – 440 с.
651167
  Каназеев К.Г. Курс электрорадиоизмерений. / К.Г. Каназеев. – Ленинград, 1968. – 432 с.
651168
  Нестеров Л.Я. Курс электроразведки / Л.Я. Нестеров. – Л.-М., 1938. – 504с.
651169
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва : Гостехиздат. – (Библиотека техника)
Ч. 1 : Магнетизм и электричество с кратким отделом физики. – 1930. – 275 с.
651170
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 3-е, стер. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство. – (Библиотека техника)
Ч. 3 : Переменный ток, генераторы и двигатели переменного тока. – 1931. – 312 с.
651171
  Фролов Р.Н. Курс электротехники / Р.Н. Фролов. – изд. 3-е, перераб. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат
Ч. 4 : Измерительные приборы постоянного и переменного токов. – 1932. – 172 с.
651172
  Мансуров Н.Н. Курс электротехники / Н.Н. Мансуров
Ч. 1. – 1934. – 124 с.
651173
  Китаев Е.В. Курс электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – Москва, 1940. – 520 с.
651174
  Максимов Д.Г. Курс электротехники / Д.Г. Максимов. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1958. – 787 с.
651175
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники : для педагогических институтов / Н.Н. Малов. – 4-е изд., перероб. и доп. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 476 с.
651176
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники / Н.Н. Малов. – 5-е изд., перероб. и доп. – Москва, 1959. – 424 с.
651177
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов. – М., 1961. – 504с.
651178
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1969. – 480 с.
651179
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники : учеб. пособие / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – 3-е изд., перараб. – Москва : Наука, 1976. – 479 с.
651180
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С-Пб., 1908. – 156с.
651181
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 343 с.
651182
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
2. – 1949. – 348 с.
651183
  Киселев А.П. Курс элементарной геометрии для педагогических училищ / А.П. Киселев. – М., 1937. – 255с.
651184
  Андреев П.П. Курс элементарной геометрии для техникумов / П.П. Андреев. – 4-е изд.стереотип. – Москва, 1957. – 240с.
651185
  Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных / Н.А. Иофф. – Москва, 1962. – 266с.
651186
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
1. – 1927. – 432с.
651187
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
2. – 1929. – 400с.
651188
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л.
3. – 1931. – 496с.
651189
  Шутова Наталья Курс юного бизнесмена от "Элитур Клуб" : Дорога в жизнь. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 109
651190
  Филиппов Е.М. Курс ядерной геофизики / Е.М. Филиппов; МВ и ССО РСФСР ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск
Ч. 1 : Введение в ядерную геофизику, радиометрические и радиоизотопные бета- и гамма-методы. – 1972. – 289 с.
651191
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 14с.
651192
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 192с.
651193
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 136с.
651194
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 62с.
651195
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 61с.
651196
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 64с.
651197
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 73с.
651198
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 112с.
651199
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 56с.
651200
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 58с.
651201
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 24с.
651202
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 52с.
651203
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 72с.
651204
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 40с.
651205
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 36с.
651206
  Харламова Г. Курс"Soft Skills" у рамках проекту Темпус // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  На економічному факультеті відбувся семінар з проблем соціальних здібностей. Захід - обов"язкова щорічна зустріч у межах ТЕМПУС проекту "IMPRESS" - Підвищення ефективності студентських служб. Координатор проекту від КНУ імені Тараса Шевченка - ...
651207
  Варгола Н. Курс, який може змінити життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Ми часто зустрічаємо людей, які забобонно стукають по дереву чи схрещують пальці, щоб відвернути погану подію. Але чому люди роблять саме це? Чи є зв"язок між IQ людини та її вірою в надприродні явища? Які психологічні прийоми використовують ...
651208
  Карапиш Б.Т. Курсанти : повість / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ, 1960. – 296 с.
651209
  Довгаленко Р. Курсанти були перекладачами // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Курсанти Військового інституту КНУ ім.Т.Г. Шевченка як перекладачі взяли участь в тактично-інструкторських навчаннях разом з представниками Королівських Збройних Сил Великобританії. Навчання проходили в Кіровограді на базі 3-го окремого полку ...
651210
   Курсанти з Франції стажувалися у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6


  "...Стажування курсантів загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Французької Республіки мало на меті підвищення рівня володіння українською та російською мовами, а також ознайомлення з системою інтегрованої підготовки військових, що ...
651211
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Курсанти першого курсу ВІКНУ нашого університету В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями на ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, здобувши перші місця.
651212
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Про закриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Розпочав урочистості виступ президент України П. Порошенко. Курсанти першого курсу ВІ КНУ імені Тараса Шевченка В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями, ...
651213
  Ясинский Э.М. Курсантский полк / Э.М. Ясинский. – Краснодар, 1985. – 188с.
651214
  Росин В.Е. и Суслов В.А. Курсанты / В.Е. и Суслов В.А. Росин. – К., 1973. – 211с.
651215
  Пронякин Ю.Ф. Курсанты. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1954. – 248с.
651216
  Жорж Гюлльєн Курси обміну валют та міжнародний кредитний канал: деякі факти щодо банківського кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 384-394 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
651217
  Берберова Н.Н. Курсив мой / Н.Н. Берберова. – М : Согласие, 1996. – 732 с.
651218
  Киселева Л.И. Курсивное письмо во Франции в XIII-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Киселева Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
651219
  Драч О. Курсистка - жінка модерного часу: до питання формування світогляду Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 66-79. – ISBN 978-966-493-297-1
651220
   Курсі Московского учебного округа для подготовления учителей и учительниц средних учебных заведений. – М. – 59с.
651221
  Габель В.Ф. Курск / В.Ф. Габель, И.Н. Гулин. – М., 1951. – 88с.
651222
   Курск. – Курск, 1957. – 251с.
651223
  Самсонов В.И. Курск : Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е доп. изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
651224
   Курск. – Воронеж, 1968. – 280с.
651225
  Коженкова З.П. Курск лекций по синоптическим методам прогнозов погоды (дополнительные вопросы синоптики) / З.П. Коженкова. – Алма-Ата, 1976. – 126с.
651226
  Иванов С.Н. Курск турецкой грамматики. / С.Н. Иванов. – Л, 1975. – 100с.
651227
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – Курск, 1962. – 156с.
651228
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам. / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
651229
  Селиванов Ф.Т. Курская битва / Ф.Т. Селиванов. – М, 1956. – 184с.
651230
  Маркин И.И. Курская битва / И.И. Маркин. – М., 1958. – 294с.
651231
   Курская битва. – Воронеж, 1982. – 343с.
651232
   Курская битва. – Москва, 1983. – 32 с.
651233
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 128с.
651234
  Арсенин Н.Д. Курская битва и ее освещение в исторической литературе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Арсенин Н.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 30 с.
651235
  Христофоров В.С. Курская битва: новые документы о советской разведке и партизанском движении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
651236
   Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Воронеж, 1967. – 360с.
651237
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник
1. – 1956. – 239с.
651238
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – К, 1966. – 395с.
651239
  Кондратенко В.А. Курская дуга : Роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1971. – 373 с.
651240
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – М., 1973. – 399с.
651241
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1975. – 399с.
651242
  Жариков Л.М. Курская загадка / Л.М. Жариков. – М., 1963. – 95с.
651243
  Архангельский А.Д. Курская магнитная аномалия / А.Д. Архангельский. – Москва;Петроград, 1923. – 84с.
651244
  Костицын В.А. Курская магнитная аномалия / В.А. Костицын. – М.-Птгр., 1923. – 60с.
651245
  Агошков М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Агошков, Н.Б. Еникеев. – Москва : АН СССР, 1959. – 85 с.
651246
  Калганов М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1960. – 72с.
651247
   Курская магнитная аномалия. – Белгород
1. – 1961. – 418с.
651248
   Курская магнитная аномалия. – Т, 1962. – 631с.
651249
  Шевяков Л.Д. Курская магнитная аномалия / Л.Д. Шевяков, Г.И. Маньковский. – М., 1962. – 100с.
651250
  Золотова А.В. Курская магнитная аномалия : Указатель литературы 1976-1983 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1984. – 58с.
651251
  Антропов П.Я. Курская магнитная аномалия (богатые железные руды Курской магнитной аномалии и перспективы их пром. освоения) / П.Я. Антропов. – Москва : Знание, 1958. – 24с.
651252
  Лазарев П.П. Курская магнитная аномалия. / П.П. Лазарев. – М., 1924. – 56с.
651253
  Кирьянчук В.Е. Курская магнитная аномалия: итоги и перспективы освоения / В.Е. Кирьянчук, А.В. Туркин, А.Т. Хрущев. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Науки о земле ; № 2 : Новое в жизни, науке, технике)
651254
   Курская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 78с.
651255
   Курская областная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. – Ленинград, 1987. – 197с.
651256
  Полякова Е.М. Курская областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие колхозов (1943-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полякова Е.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 34л.
651257
   Курская область. – Курск, 1955. – 150с.
651258
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
1. – 1960. – 488с.
651259
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
2. – 1962. – 642с.
651260
  Прокопович Наталья Курская область: вперед в будущее! : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-77
651261
  Прокопович Наталья Курская область: новые молодежные турпродукты : посвящается Великой Победе // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-73 : Фото
651262
  Баскевич И.З. Курские вечера / И.З. Баскевич. – Воронеж, 1979. – 208с.
651263
  Бульбанюк П.И. Курские народные песни / П.И. Бульбанюк, П.Ф. Лебедев. – Курск, 1962. – 235с.
651264
   Курские писатели. – Курск, 1957. – 72с.
651265
  Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А.В. Руднева. – Москва, 1975. – 309с.
651266
   Курские частушки. – Курск, 1960. – 266с.
651267
  Коган Е. Курский край в художественной и мемуарной литературе / Е. Коган. – Курск, 1962. – 55с.
651268
  Маркин И.И. Курский перевал / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383 с.
651269
  Говоров А.А. Курский соловей / А.А. Говоров. – М, 1983. – 189с.
651270
  Височанський В.Ю. Курсова динаміка акцій / В.Ю. Височанський; МОіНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : Іва, 2003. – 256с. – ISBN 966-7400-28-1
651271
  Кораблін С. Курсова лихоманка: пауза між рецидивами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Валюта, як відомо, — відображення економіки. Тому про хвороби гривні говорити, здавалося б, немає сенсу: про них і так усе давно зрозуміло. Остання курсова лихоманка, що струсонула ринок напередодні виділення МВФ третього, "вимученого", траншу, — ще ...
651272
  Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 2


  Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації освітян.
651273
  Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
651274
  Бореславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 16-19.
651275
  Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О.І. Береславська, Д.М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 209-214. – ISSN 1993-6788
651276
  Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
651277
  Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
651278
  Калинин А.В. Курсовая работа по современному русскому языку. Метод. указ. для студ.-заоч. и веч. отд. фак. журналист. / А.В. Калинин. – Москва, 1968. – 18с.
651279
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
651280
  Самойлов Юрій Курсові ігрища ІАТА. Недосконале ціно- та курсоутворення вбивають агентський бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
651281
  Тутихін Б.О. Курсові роботи з економічної географії СРСР і УРСР / Б.О. Тутихін. – К., 1960. – 27с.
651282
  Музика О.Л. Курсові роботи з психології : навч. посібник для студ.ВНЗ / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-043-5
651283
  Лазичев А. Курсовое дистанционное обучение // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Технология курсового дистанционного обучения.
651284
   Курсовое задание по курсу Анализ хозяйственной деятельности для студентов IV курса по специальности "финансы и кредит". – М, 1962. – 87с.
651285
   Курсовое и диплодмное проектирование по автоматизации производственных процессов. – М, 1986. – 352с.
651286
   Курсовое и диплодмное проектирование по организации сельскохозяйственного производства. – М, 1990. – 207с.
651287
  Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование / Ф.А. Бобриков; Нагайцева Н.Д. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368с.
651288
  Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование / И.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1980. – 350с.
651289
  Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений / И.Н. Донских. – Л., 1989. – 144с.
651290
  Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / Т.П. Евсюков. – М, 1985. – 143с.
651291
  Колесник А.Л. Курсовое и дипломное проектирование. / А.Л. Колесник, В.Г. Шамский. – М., 1977. – 304с.
651292
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 4-е, переработ. – М, 1964. – 595с.
651293
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1965. – 595с.
651294
   Курсовое проектирование по градостроительству : Учебное пособие для вузов. – Богацкий Г.Ф. – Киев : Будівельник, 1968. – 283 с.
651295
  Кононова С.П. Курсовое проектирование по курсу "Прикладная механика" / С.П. Кононова, В.Н. Наумов. – Л., 1979. – 119с.
651296
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 28с.
651297
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М, 1960. – 248с.
651298
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.-К, 1960. – 263с.
651299
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.-Л, 1964. – 324с.
651300
  Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах / Е.С. Безвесельный. – Х., 1960. – 523 с.
651301
   Курсовой проект по применению электроэнергии в сельском хозяйстве. – Москва, 1961. – 30 с.
651302
   Курсовой проект по теории систем. – Рига, 1983. – 82с.
651303
  Малыш В.П. Курсовой проект по экономике прмышленности : Учебное пособие. / В.П. Малыш. – Л., 1987. – 74с.
651304
   Курсовые и дипломные работы как средство развития навыков специального мышления. – Донецк, 1973. – 35с.
651305
   Курсовые работы по библиотековедениюк библиографии. – М, 1968. – 24с.
651306
  Уранов А.А. Курсовые работы по ботанике и методические указания к ним / А.А. Уранов. – М., 1951. – 116с.
651307
  Золотнякова А.С. Курсовые работы по детской психологии / А.С. Золотнякова. – М, 1975. – 40с.
651308
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1958. – 88с.
651309
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1961. – 95с.
651310
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1964. – 160с.
651311
  Удальцова Е.И. Курсовые работы по дошкольной педагогике / Е.И. Удальцова. – Москва, 1960. – 28с.
651312
   Курсовые работы по истории средних веков. – Ленинград, 1978. – 39 с.
651313
  Глаголев В.П. Курсовые работы по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1962. – 155с.
651314
  Рау Е.Ф. Курсовые работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – М, 1965. – 28с.
651315
  Иванов А.С. Курсовые работы по методике преподавания физики : : Пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Иванов. – Москва : Просвещение, 1978. – 118 с.
651316
  Шашкова Е.Г. Курсовые работы по методике русского языка. / Е.Г. Шашкова. – М., 1978. – 16с.
651317
   Курсовые работы по морфологии современного русского языка. – Саратов, 1982. – 53с.
651318
  Кузьмичев П.М. Курсовые работы по новой и новейшей истории / П.М. Кузьмичев, Г.Р. Левин. – Москва, 1957. – 80 с.
651319
  Сомин Н.И. Курсовые работы по новой и новейшей истории для студентов заочников пед. ин-тов / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 92с.
651320
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва, 1962. – 56 с.
651321
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
651322
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и математики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
651323
  Ленсу Е.Я. Курсовые работы по русской литературе / Е.Я. Ленсу, И.И. Розанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 88 с.
651324
   Курсовые работы по русской литературе XIX века. – Душанбе, 1975. – 90с.
651325
  Белова Н.М. Курсовые работы по русской литературе XIX века / Н.М. Белова, В.В. Проворов. – Саратов, 1976. – 31с.
651326
  Жаков А.Г. Курсовые работы по русской советской литературе / А.Г. Жаков. – Минск, 1964. – 68 с.
651327
  Жакова З.И. Курсовые работы по русскому языку / З.И. Жакова. – Минск : Высшая школа, 1963. – 70 с.
651328
   Курсовые работы по русскому языку. – Минск, 1986. – 142с.
651329
  Воробьев Н.П. Курсовые работы по спортивным играм. / Н.П. Воробьев. – Москва, 1969. – 80с.
651330
  Зубкова З.Н. Курсовые работы по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 20с.
651331
  Смирнов А.С. Курсовые работы по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / А.С. Смирнов. – М., 1977. – 240с.
651332
  Тутыхин Б.А. Курсовые работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1959. – 28с.
651333
  Мамаев И.И. Курсовые работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1959. – 32с.
651334
  Брадис В.М. Курсовые работы по элементарной математике и методике ее преподавания. / В.М. Брадис. – 3-е изд., испр. – М., 1958. – 128с.
651335
  Клименко Т.Г. Курсом агрессии и террора / Т.Г. Клименко. – Харьков, 1985. – 127с.
651336
  Обора В.А. Курсом агропромислового розвитку. / В.А. Обора. – Х., 1977. – 32с.
651337
  Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС: страны Балтии на контрагалсах морской политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
651338
  Давыдов В.П. Курсом единства и сплоченности / В.П. Давыдов. – М., 1983. – 64с.
651339
   Курсом интенсификации. – М, 1977. – 301с.
651340
  Артименя В.А. Курсом интенсификации / В.А. Артименя. – Минск, 1987. – 54с.
651341
  Митряйкин В.Г. Курсом интенсификации / В.Г. Митряйкин. – Рига, 1988. – 164с.
651342
  Александров Г.А. Курсом интенсификации / Г.А. Александров. – Москва, 1988. – 158с.
651343
   Курсом интенсификации сельского хозяйства. – Л, 1977. – 192с.
651344
  Конотоп В.И. Курсом июльского Пленума. / В.И. Конотоп. – М., 1979. – 56с.
651345
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1976. – 510с.
651346
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1987. – 461с.
651347
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М., 1989. – 494с.
651348
   Курсом коммунистического созидания. – К, 1983. – 279с.
651349
  Тихонов Николай Александрович Курсом коммунистического созидания и мира / Тихонов Николай Александрович. – Москва : Политиздат, 1985. – 703с.
651350
  Крымова С. Курсом кройки и шитья. Стране предстоит выбрать модель развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 3-4


  В новом законе о науке надо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки, бюджетную защищенность проводимых исследований, прописать вопросы организации научно-технической деятельности, финансирования всех видов научных разработок, ...
651351
   Курсом мартовского Пленума. – М, 1975. – 527с.
651352
   Курсом межхозяйственного кооперирования. – М, 1976. – 472с.
651353
   Курсом мира и единства. – М, 1982. – 175с.
651354
  Молчанов Ю.Л. Курсом мира и международного сотрудничества, свободы и независимости народов / Ю.Л. Молчанов. – М., 1976. – 64с.
651355
  Соколов В.Н. Курсом на социалистическую индустриализаци / В.Н. Соколов. – Киев, 1985. – 160 с.
651356
  Соболев А.П. Курсом нард-вест / Соболев А. – Калининград, 1981. – 357с.
651357
  Трублаїні М. Курсом норд-ост : З блокнота учасника арктичної експедиції / М. Трублаїні. – Харків : Рух, 1933. – 121с.
651358
  Лигачев Е.К. Курсом октября в духе революционного творчества / Е.К. Лигачев. – Москва, 1986. – 32 с.
651359
  Костенко В.С. Курсом партії: Партійне керівництво комсомольською організацією України (1966-1975 рр.) / В.С. Костенко. – К., 1981. – 128с.
651360
   Курсом перебудови і прискорення : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ : Політвидав Укр., 1988. – 96с.
651361
   Курсом перемен. – М, 1990. – 237с.
651362
   Курсом перестройки под знаменем..., 1988. – с.
651363
  Брицький П.П. Курсом плідного співробітництва / П.П. Брицький. – Київ, 1983. – 48с.
651364
   Курсом прискорення. – К, 1987. – 115с.
651365
  Петровский Ю.В. Курсом разрядки и мира / Ю.В. Петровский. – Л., 1980. – 70с.
651366
  Макаренко П.В. Курсом Раппало: СССР и Германия в 1922-1927 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Раппальский мирный договор между Германией и СССР рассматривался советскими и немецкими марксистскими историками как своего рода эталон и образец плодотворного сотрудничества стран с различными политическими и социально-экономическими системами.
651367
  Плышевский Б.П. Курсом ускорения - к экономике высшей организации и эффективности. / Б.П. Плышевский. – М, 1987. – 64с.
651368
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1986. – 213, [2] с.
651369
  Лебедев А.М. Курсом ускорения / А.М. Лебедев, В.И. Константинов. – Ставрополь, 1988. – 96с.
651370
  Владимиров С.А. Курсом хельсинкских договоренностей. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 224с.
651371
   Курсом, намеченным партией. – М, 1986. – 301с.
651372
  Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-2624
651373
  Рождественский Б.В. Курсрвые работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1957. – 32 с.
651374
  Щербаковъ С. Курсъ космографіи / С. Щербаковъ. – 5- е изд. – Нижній- Новгородъ, 1907. – 195с.
651375
  Борисякъ А. Курсъ палеонтологии / А. Борисякъ. – Москва : Изд-во М. и С. Сабашниковых
Ч. 1 : Безпочвоночные. – 1905. – 368с
651376
  Карасаев А.И. Курсы высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасаев. – М
1. – 1982. – 272с.
651377
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 256с.
651378
  Мартопляс Л.в. Курсы кройки и шитья на дому / Л.в. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1988. – 335с.
651379
  Посадский А.Н. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1. – 1910. – CXCVI, VI, 537 с. – Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы
651380
  Посадский А.Н. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 2 : Сороковые и шестидесятые годы : очерки по истории русской литературы XIX столетия / И.И. Замотин ...[в анот.]. – 1911. – IV, 722, IV с. – Обл.: Курсы по гуманитарным наукам. - Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы


  Содержание конволюта: 1. Замотин И.И. Сороковые и шестидесятые годы : Лекции проф. И.И. Замотина; 2. Сиротинин А.Н. Из чтений по народной словесности : лекции; 3. Комарницкий В.Г. Краткое критико-библиографическое обозрение некоторых трудов по ...
651381
   Курсы по подготовке руководителей для ведения экскурсий с детьми в природу, устроенные в Киеве с 28 апреля по 15 мая 1915 г. Киевским орнитологическим обществом имени К.Ф. Кесслера : Сб. ст. В.М. Артоболевского, Д.Е. Белинга, прив.-доц. В.И. Казановского, В.Н. Лучника, Н.А. Троицкого и Э.В. Шарлемана : [Прил.: Э. Шарлеман. Из жизни природы] / Под общ. ред. [и с предисл.] В.М. Артоболевского. – Киев : Киев. орнитол. о-во им. К.Ф. Кесслера, 1915. – 7, XL, 57, 84 с. : 6 л. ил., ил.
651382
   Курт Пинтус // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 7. – ISSN 0130-6545


  Курт Пинтус - немецкий писатель и журналист
651383
  Туполев Б.М. Курт Рицлер о "срединной Европе" в начале первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 0132-1366


  Дослідження генезису Першої світової війни, німецької "світової політики"
651384
   Курт Швиттерс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С.11-28.
651385
  Бласко Ибаньес Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – 544 с. – В изд. также: Меч Ганнибала / Карл Оппель. – ISBN 5-85686-008-X
651386
  Драгунская К. Куртка Воннегута : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 118-122. – ISSN 0130-7673
651387
  Мухин В.Е. Куртка шахтера / В.Е. Мухин. – Донецк, 1969. – 84с.
651388
  Яременко Н.В. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у добу Відродження / Н.В. Яременко, Н.Є. Коломієць // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 308-313. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
651389
  Боговін О.В. Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
651390
  Гунциг Т. Куру : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-109. – ISSN 1130-6545
651391
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеплиоценовых млекопитающих Афгано-Таджикской депрессии / Ш. Шарапов; Отв. ред. Абдусалямов И.А. – Душанбе : Дониш, 1986. – 268с.
651392
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеприоценовых млекопитающих таджикской депрессии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарапов Ш.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
651393
  Рыжакова С.И. Курукшетра и окрестности // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 55-65. – ISSN 1681-7559


  Курукшетра - город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. Означает "земля Кауравов". По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла Битва на Курукшетре, описание которой содержится в "Махабхарате"
651394
   Курумы гольцового пояса гор. – Новосибирск : Наука, 1989. – 147с.
651395
   Курумы Северного Забайкалья. – Новосибирск, 1992. – 179с.
651396
  Верба І.В. Курц Борис Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
651397
  Короткий В.А. Курціус Георг / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 196. – ISBN 966-06-0393-2
651398
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – Москва, 1967. – 200 с.
651399
  Асташенков П.Т. Курчатов / П.Т. Асташенков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 200 с. – (Жизнь замечательных людей)
651400
  Дорошин Г.П. Куршская коса / Г.П. Дорошин. – Калининград, 1975. – 55 с.
651401
  Рохлин Александр Куршская коса : Птичьи права. Россия / Рохлин Александр, Константинов Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 134-152 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
651402
  Литвинцев Данил Куршская коса. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 92-97 : фото. – ISSN 1029-5828
651403
   Куршю Марес. – Вильнюс, 1959. – 548с.
651404
  Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними : Руководство для небольших хозяев / П.Н. Елагин. – 9-е изд. – Петроград, 1917. – 47с.
651405
  Пришвин М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – Москва, 1986. – 333с.
651406
  Шейнкман С.С. Куряжская быль / С.С. Шейнкман. – Калинин, 1963. – 55с.
651407
   Куряне - выдающиеся деятели наукии техники. – Курск, 1950. – 160с.
651408
  Нечай П. Курячий брід / П. Нечай : Плужанин, 1929. – 32с.
651409
  Вовк Василий Курьезы истории / Вовк Василий, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 38-40 : Іл.
651410
  Соколова Н.В. Курьерский, тринадцать ноль три : Повесть / Н.В. Соколова. – Москва : Профиздат, 1968. – 254с.
651411
  Богомолов Ю.А. Курьеры муз: диалектика продуктивного и репродуктивонго в творчестве на радио и телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1986. – 192с.
651412
  Токарчук Борис Кусень сала : (казка з усталеними словосполученнями)
651413
  Метт Г. Куски оторванные / Г. Метт. – Х. – 431с.
651414
  Васюков О.М. Кусково-лінійна обчислювальна геометрія : Навчальний посібник / О.М. Васюков; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62с.
651415
   Кусково-полiномiальнi наближення розв"язкiв жорстких задач на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика / Біленко, , В.І. А.І. Дерієнко, Н.Г. Кирилаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 68-78. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Актуальнiсть теми роботи обумовлена зростаючими вимогами до точностi обчислювальних методiв та алгоритмiв. Такi вимоги виникають, зокрема при дослiдженнi широкого кола задач сучасної обчислювальної та прикладної математики. Цим вимогам в значнiй мiрi ...
651416
  Акимов А Кусково / А Акимов. – Москва, 1946. – 95 с.
651417
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
651418
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
651419
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
651420
   Кусково. – М, 1956. – 48с.
651421
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – М, 1958. – 88с.
651422
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва, 1965. – 48 с.
651423
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман, Л.В. Тыдман. – М, 1966. – 55с.
651424
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1976. – 207с.
651425
   Кусково. – 2-е изд. – М, 1981. – 206с.
651426
  Баранова О. Кусково / О. Баранова. – М., 1982. – 52с.
651427
  Ростовцева Г.А. Кусково. Регулярный парк музея-усадьбы XVIII в / Г.А. Ростовцева. – М, 1958. – 33с.
651428
  Санти Анастасия Кусок виртуального пирога // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 48-50 : фото
651429
  Багмут И.А. Кусок пирога / И.А. Багмут. – Москва, 1963. – 328с.
651430
  Илемницкий П. Кусок сахару / П. Илемницкий. – Москва, 1950. – 304с.
651431
  Бугрова И.П. Кусок хлеба. / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1976. – 64с.
651432
  Сергеев М.Д. Кусочек волшебного зеркала / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1968. – 59с.
651433
  Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
651434
  Лушпай Н.Е. Кусочно-полиномиальное приближение и наилучшие квадратурные формулы для классов дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Лушпай Н.Е.; ДГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Днепропетровск, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
651435
  Палькин Н.Е. Куст калины / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1970. – 165с.
651436
  Пликарпов С.И. Куст неопалимый / С.И. Пликарпов. – М, 1976. – 120с.
651437
  Халупский И.Я. Куст огня. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 111с.
651438
  Павловский А.И. Куст рябины : о поэзии М.Цветаевой / А.И. Павловский. – Л, 1989. – 350с.
651439
  Куприн А.И. Куст сирени / А.И. Куприн, 1947. – 64с.
651440
  Халид Риза Куст сирени : стихи / Халид Риза; пер. с крым.-татар. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1981. – 88 с.
651441
   Куст шиповника. – М., 1964. – 187с.
651442
   Куст шиповника. – М., 1995. – 77с.
651443
   Кустанайцы на фронте и в тылу (К 30-летию Победы). 1941-1945. – Кустанай, 1975. – 158с.
651444
  Арсланбеков Б.М. Кустарная промышленность Дагестана в конце 19- начале 20 веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арсланбеков Б.М. ; Дагестан ГУ. – Махачкала, 1977. – 21 с.
651445
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Харьков, 1922. – 22с.
651446
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Х., 1923. – 22с.
651447
  Румянцева А.А. Кустарники-галофиты, их биология и возможность использования в агролесомелиорации засоленных песков. : Автореф... канд. биол.наук: / Румянцева А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 12л.
651448
  Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду непу // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.117-125. – ISSN 0869-3595
651449
  Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – Бібліогр.: с. 55, Літ.: 15 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційність розвитку кустарно-ремісничої промисловості Полтавської губернії та її роль в українському етнозбереженні.
651450
  Алсупе А.П. Кустарное производство текстильных изделий в Видземе в XIX и начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Алсупе А. П.; АН Латв ССР, Ин-т ист. – Рига, 1963. – 24л.
651451
  Бойко-Гагарин Кустарные подделки монет Августа III Саксонца (1733 - 1763) и Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795) в находках Украины // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 81-84. – ISSN 0065-0986
651452
   Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1986. – 161с.
651453
   Кустарные промыслы Харьковской губернии. Изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб. – Х., 1920. – 28с.
651454
  Богданов Н.Н. Кустарные способы коксования торфа / Н.Н. Богданов. – М, 1942. – 32с.
651455
  Какабадзе В.М. Кустарный промысел в Грузии / В.М. Какабадзе, 1926. – 208 с.
651456
   Кустовые вычислительные центры. – Москва, 1978. – 232 с.
651457
   Кустовые советы по народному образованию - действенная форма общественного руководства школами. – М., 1964. – 96с.
651458
   Кустодиев Борис Михайлович. – Ленинград, 1971. – 128с.
651459
   Кустодиев Борис Михайлович. – Москва, 1982. – 11с.
651460
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
651461
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
651462
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1961. – 89с.
651463
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 28с.
651464
   Кустодиев Борис Михайлович. Картины народного быта. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 30 с.
651465
   Кустодиев Борис Михайлович. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). – Л., 1967. – 433с.
651466
   Кустодиев в театре: Театр. эскизы и портр. в собрании Гос. центр. театр. музея им. А.А. Бахрушина. – Москва, 1979. – 106с.
651467
  Скалjа Ф. Кустосот на водите : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
651468
  Протодьяконов В.А. Кустук / В.А. Протодьяконов. – Москва, 1981. – 303 с.
651469
  Хараидзе Г.В. Кусты оживают в мае. / Г.В. Хараидзе. – М., 1964. – 62с.
651470
  Рибак Н.С. Кут падіння : Новели / Н.С. Рибак. – Київ : Лім, 1934. – 99с.
651471
  Тесленко О.К. Кут паралельності : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 231 с.
651472
   Кутаиси. – Рига. – 6с.
651473
  Ланчава О.И. Кутаиси в дофеодальную эпоху : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Ланчава О.И.; АН Груз. ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
651474
  Гендзехадзе И.В. Кутаисская грузинская гимназия и Иосиф Иванович Оцхели. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гендзехадзе И.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
651475
   Кутаїсі: VAY nf Atlasget замість Wizz Air // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
651476
   Кутателадзе, Гурам. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. – Москва, 1983. – 34с.
651477
  Микаилов Э.Ш. Кутишинская группа говоров аварского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 668 / Микаилов Э.Ш.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 22л.
651478
  Гюльмагомедов А.Г. Куткашенские говоры лезгинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гюльмагомедов А.Г. ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 22 с.
651479
   Кутлін Герман Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
651480
  Шостко Л.В. Кутлук Башаров / Л.В. Шостко. – М., 1981. – 112с.
651481
  Ревер В. Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 144-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
651482
  Первак Ю.О. Кутові залежності спектрального пропускання багатошарових структур з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров, К.В. Зарембовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть хвильових інтерференційних структур з трьома пів хвильовими прошарками при нормальному і похилому падінні світла. Структури складаються з шарів оксиду кремнію (SiO[нижній індекс 2]) та оксиду титану (TiO[нижній ...
651483
  Павленко Ю.М. Кутові кореляції продуктів реакцій 7Li(a,a6Li)n та 7Li(a,ta)a / Ю.М. Павленко, Н.Л. Дорошко, О.С. Бондаренко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 41.
651484
  Чорний В.І. Кутові та енергетичні розподіли іонів, емітованих галієвим та галій індієвим рідкометалевими джерелами іонів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Чорний В.І.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 17л.
651485
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1938. – 74с.
651486
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі : Дис... канд.пед.наук: / Мазепа І.І.;, 1949. – 151л. – Бібліогр.:л.146-150
651487
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1949. – с.
651488
  Мазепа І.І. Куток живої природи в школі / І.І. Мазепа, А.А. Піонтковський. – К, 1949. – 220с.
651489
   Кутомірний пеленгатор літакових радіопередавачів / В. Бахвалов, Б. Карпенко, С. Пашков, Є. Ясенецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується технічне рішення з побудови наземного однопозиційного кутомірного радіопеленгатора літакових радіопередавачів мікрохвильового діапазону. Пристрій призначено для визначення трьох координат, горизонтальної швидкості і курсу літака. Роботу ...
651490
  Клеменчук О. Куточок поліського краю // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 137-140


  Про М.П. Василенка. - С. 140.
651491
  Коробков Н.М. Кутузов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – 45с.
651492
  Архангельская А.И. Кутузов / А.И. Архангельская. – Москва, 1946. – 53с.
651493
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1960. – 676с.
651494
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – изд. 3-е, доп. – М., 1970. – 223с.
651495
  Брагин М.Г. Кутузов / Михаил Брагин. – 4-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 223 с. : ил., карт. – (Жизнь замечательных людей = Серия биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 6 (481))
651496
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1986. – 654с.
651497
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – М, 1987. – 304с.
651498
  Раковский Л.И. Кутузов : Роман / Л.И. Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1987. – 684с. – (Б-ка "Отчизны верные сыны ")
651499
  Михайлов О.Н. Кутузов : Исторический роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Воениздат, 1988. – 543с.
651500
  Михайлов О.Н. Кутузов / О.Н. Михайлов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 544с.
651501
  Булатов М. Кутузов в 1812 году по воспоминаниям современников / М. Булатов. – М., 1942. – 104с.
651502
  Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге / В.Д. Мелентьев. – Л, 1986. – 205с.
651503
  Ивченко Л. Кутузов и начало заграничных походов // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 9-13. – ISSN 0235-7089
651504
  Кочетова А. Кутузов как "образ героя" в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
651505
  Борисов С. Кутузов. / С. Борисов. – К., 1939. – 52с.
651506
  Раковский Л. Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман / Леонтий Раковский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 528с. – (Закон власти). – ISBN 978-5-91181-750-3


  Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который изгнал из России непобедимого Бонапарта
651507
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 44с.
651508
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 3-е переработ. изд. – Москва, 1964. – 47с.
651509
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 4-е доп. изд. – Москва, 1965. – 56с.
651510
  Володин Л.М. Кутузовская изба / Л.М. Володин. – 5-е доп. изд. – Москва, 1967. – 64с.
651511
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 6-е доп. изд. – Москва, 1972. – 72с.
651512
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 7-е изд., доп. – Москва, 1977. – 70 с.
651513
  Анисимова Г.А. Кутузовская изба / Г.А. Анисимова. – Москва, 1982. – 96с.
651514
  Пташка К. Кутя - древній символ українського Різдва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 14
651515
  Воропай А. Кутя без меду : гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1967. – 71 с.
651516
  Ковінька О.І. Кутя з медом / О.І. Ковінька. – К., 1960. – 152с.
651517
  Ноллас Д. Кутья на земле. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-221. – ISSN 1130-6545
651518
   Кухалашвілі Костянтин Партенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 166. – ISBN 978-966-2726-03-9
651519
   Кухаренко Лідія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 127. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
651520
  Симонова О.И. Кухаренок / О.И. Симонова. – Минск, 1961. – 85с.
651521
  Гроссман В.С. Кухарка / В.С. Гроссман. – М., 1938. – 160с.
651522
  Глазовий П. Кухлик : поезія: вірші
651523
  Фурса С.Я. Кухнюк Дмитро Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 46. – ISBN 978966-97130-0-1
651524
  В"ятрович В. Кухня антисемітизму від КГБ // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 6
651525
  Головков А.Э. Кухня без секретов / А.Э. Головков. – Одесса, 1991. – 319с.
651526
   Кухня высокого полета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 48-50 : фото
651527
  Моримура С. Кухня дьявола: Правда об "отряде 731" яп. армии. / С. Моримура. – М., 1983. – 272с.
651528
  Пиркало С. Кухня егоїста : есе / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-359-214-5
651529
  Александрович Ю. Кухня и медицина / Ю. Александрович, И. Гумовска. – Москва, 1991. – 224с.
651530
  Силвер Марк Кухня из картона : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото
651531
   Кухня кришны: Рецепты вегетарианских блюд на основе ведической культуры., 1990. – 64с.
651532
  Егошкин В.Е. Кухня народов Арабского Магриба / В.Е. Егошкин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 383с. – ISBN 5-10-000182-8
651533
   Кухня народов Кабардино-Балкарии.. – Нальчик, 1988. – 86с.
651534
  Реутович Т.В. Кухня народов СССР / [сост. Т.В. Реутович ; худож. Э.Э. Жакевич]. – Минск : Полымя, 1983. – 144 с. : ил. – Миниатюрное издание
651535
  Фельдман И.А. Кухня народов СССР / И.А. Фельдман. – Киев : Час, 1990. – 319с.
651536
  Питенев И.В. Кухня охотника и рыбака / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1991. – 159с.
651537
   Кухня петровской перестройки.. – Ростов -на-Дону, 1990. – 14с.
651538
  Макарський О. Кухня страху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-38
651539
  Циганенко В.О. Куховарська книга / В.О. Циганенко. – К, 1994. – 214с.
651540
  Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. – Львів : Гердан Графіка, 2000. – 304 с. : іл. – ISBN 5-87322-113-2
651541
  Черненок М.Я. Кухтеринские бриллианты / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1976. – 176с.
651542
  Заворотный В. Кухтик или история одной аномалии : Роман-сказка для детей старшего и пожилого возраста / Валерий Заворотный. – Санкт-Петербург : Блиц, 1999. – 414 с. – (серия "Русский ПЕН-клуб"). – ISBN 5-86789-087-2
651543
   Куц Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289 : фото
651544
  Чукреев В.И. Куц, "Малыш " и другие повести / В.И. Чукреев. – М, 1974. – 335с.
651545
  Ніточко І.І. Куцики : віршовані думки / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-74-8
651546
   Кучер Олександр Омелянович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1993. – 14с.
651547
  Фурса С.Я. Кучер Тетяна Миколаївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 50. – ISBN 978966-97130-0-1
651548
   Кучеренко Євген Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 48. – ISBN 966-8352-11-4
651549
   Кучеренко Євген Трохимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289-290 : фото
651550
   Кучеренко Ілля Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 49. – ISBN 966-8352-11-4
651551
  Клименко Н.М. Кучеренко Ілля Корнійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 147-150
651552
   Кучеренко Іриеа Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 600-602. – ISSN 1563-3349


  Некролог.
651553
   Кучеренко Микола Євдокимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 171. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
651554
   Кучеров Іван Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 149
651555
   Кучеров Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 50. – ISBN 966-8352-11-4
651556
   Кучеров Пантелеймон Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 171-172. – ISBN 966-02-0537-6
651557
  Когут З. Кучерявий дим = Swirling smoke : поезії / Зоя Когут ; літ. ред. Б. Нижанківський. – Нью-Йорк : Слово, 1974. – 116, [4] с. : портр.
651558
  Крумов Б. Кучето и влюбените хлапаци / Б. Крумов. – София, 1981. – 217с.
651559
  Сафина Нарина Кучипуди // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 75-82


  Індійський танок
651560
  Сіто Ф. Кучма / Ф. Сіто, 1933. – 28с.
651561
  Грабовський С. Кучма і "кучмізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 5


  До 20-річчя інавгурації другого президента України.
651562
  Губерський Л.В. Кучма Леонід Данілович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 709. – ISBN 966-316-039-X
651563
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-122. – ISSN 0130-5212
651564
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 112-117. – ISSN 0130-5212
651565
  Голибард Є. Кучмізм і кучмономіка : Документальна оповідь про афери корумпованої влади / Євген Голибард. – Київ : Пульсари. – ISBN 966-8767-15-2
Ч. 1. – 2005. – 511с.
651566
   Кучурганский лман - охладитель Молдавской ГРЭС. – Кишинев, 1973. – 207с.
651567
  Кольибабичь Ж. Кучьа и ми / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
651568
  Малакшинов П.И. Кушак Шохрона : повесть / П.И. Малакшинов; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1965. – 96 с.
651569
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 19-21
651570
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 51. – ISBN 966-8352-11-4
651571
  Зеймаль Е.В. Кушанская хронология. / Е.В. Зеймаль. – М, 1968. – 183с.
651572
  Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. – М., 1968. – 20с.
651573
   Кушва. – Свердловск, 1969. – 200с.
651574
  Стерликов А.Е. Куширь болотная. / А.Е. Стерликов. – Л, 1990. – 93с.
651575
  Абдулазаде Х.Ф. Кушйар Джили : [ученый средневекового Востока, X-XI вв.] / Х.Ф. Абдулазаде; Х.Ф. Абдуллазаде ; АН ТаджССР, Ин-т астрофизики. – Душанбе : Дониш, 1990. – 369 с. – Библиогр.: с. 262-268
651576
   Кушнарьов Михайло Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 202-205. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
651577
   Кушніренко Іван Якович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45-46
651578
  Хакимов А.Х. Куштиряк : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
651579
  Кордун В.М. Кущ вогню: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1990. – 108с.
651580
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі : Роман: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1975. – 502с.
651581
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1983. – 417с. – (Світ в образах)
651582
  Куракін Олександр Куяльник. Із Одеси - в грязі : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 24-27
651583
  Исмаилов Али Рамазанович Куьлтурная революция в Дагестане: исторический опыт и современные проблемы. / Исмаилов Али Рамазанович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 84с.
651584
   Кхмерские мифы и легенды. – М., 1981. – 222с.
651585
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – М, 1975. – 952с.
651586
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – 2-е изд., с испр. – М, 1984. – 983с.
651587
  Миго А. Кхмеры : История Камбоджи с древнейших времен / А. Миго. – Москва : Наука, 1973. – 350с.
651588
  Зарудний Є. КША, Чечня й ОРДЛО: варіанти реконструкції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Кажуть, що в ХV столітті московський князь Іван III, підводячись з колін, потоптався по ханській грамоті й басмі. Це вставання й топтання не скасувало сплати данини. Демонстрація імперської величі має свою ціну, і Московія платила ханові аж до ХVIII ...
651589
  Біленко Василь Кшемьонки. Шахтарі з кам"яного віку : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 40-41 : Фото
651590
  Мілітонян Е. Кшиштоф Пендерецький // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 37-42. – ISSN 0320 - 8370
651591
  Емельяненко П.Г. Къ вопросу о распредъленіи флоры и фауны у Крымскихъ береговъ въ Чёрномъ моръ / П.Г. Емельяненко, 1911. – 30с.
651592
  Самуилова И. Къде отиваш, пътнико? : роман / Ивинела Самуилова. – Пловдив : Хермес, 2014. – 270, [2] с. – ISBN 978-954-26-1349-7
651593
  Гунев Г. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време / Г. Гунев. – София : Информационно обслужване, 1992. – 151 с.
651594
  Атанасов Г. Към въпроса за влиянието на първата руска революция върху развитието на работническото движение у нас (1905-1907 г.) / Г. Атанасов. – София : Д. Благоев, 1959. – 285, [3] с.
651595
  Саркисян С.Д. Към въпроса за същността на сетионого и логичного в процеса на познанието / С.Д. Саркисян. – София, 1961. – 59-75с.
651596
  Косев Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 / Д. Косев. – София : Издание на българската академия науките, 1958. – 114, [2] с.
651597
  Лилов А. Към природата на художественото творчество / А. Лилов. – София, 1979. – 549с.
651598
  Франко И.Я. Към светлината : Разказ / И.Я. Франко. – Москва; Харьков; Минск. – 41с.
651599
  Петев Т. Към социологията на масовите комуникации / Т. Петев. – София, 1979. – 149с.
651600
  Динековъ П. Къмъ въпроса за отношението на Българите къмъ делото на Феликсъ Каницъ / П. Динековъ. – София : Държавна печатница, 1942. – 137с.
651601
  Мутафчиева В. Кърджалийско време / В. Мутафчиева. – София : Наука и изкуство, 1977. – 391 с.
651602
  Акъмоллаев Э. Кърымтатар тилининъ амелияты : Синтаксис: Филология факультети кърымтатар тили ве эдебияты болюгининъ студентлери ичюн дерслик / Э. Акъмоллаев. – Ташкент : Укитувчи, 1989. – 159с. – ISBN 5-645-00686-0
651603
  Тодорова Г. Къща-музей Стоян и Владимир Заимови : Пътеводител / Г. Тодорова. – София : Наука и изкуство, 1968. – 52 с.
651604
  Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
651605
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата
6. – 1957. – 96с.
651606
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата, 1963. – 338 с.
651607
   Кыз-Жибек. – М., 1975. – 136с.
651608
   Кызыл -- столица Советской Тувы (1914-1964 гг.). – Кызыл, 1964. – 128с.
651609
   Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата = The Korkyt ata Kyzylorda state university. – 40с.
651610
  Нечуй-Левицький І.С. Кыивськи прохачи [Київські прохачі] : Оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – Киев : Изд. Е.П. Череповського, 1906. – 113 с. : с портр. – На обкл. після назви: (!)Повисть. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
651611
   Кымгансан.. – Пхеньян. – 50с.
651612
   Кымгансан.. – Пхеньян, 1959. – 96с.
651613
  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана / С.М. Ахинжанов. – Алма-Ата, 1989. – 291с.
651614
  Пилипчук Я.В. Кыпчаки в Китае // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 195-202. – ISSN 2409-904X
651615
  Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья: ОПыт синхронической и диахронической характеристики / Т.М. Гарипов. – М., 1979. – 303с.
651616
  Ишенов С. Кыргыз балдар адабияты (1926-1966 жж.) / С. Ишенов. – Фрунзе, 1969. – 484с.
651617
  Абрамзон С.М. Кыргыз Элинин Маданиятынын очерки / С.М. Абрамзон. – Фрунзе, 1946. – 122 с.
651618
  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары / С. Закиров. – Фрунзе, 1962. – 127 с.
651619
  Тузов Александр Кыргызстан - сердцем и разумом / Тузов Александр, Шаповалов Вячеслав // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-178. – ISSN 0012-6756
651620
  Акаев А. Кыргызстан : сбылись ли ожидания? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 27-41. – ISSN 0869-44435
651621
   Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41. – ISSN 2074-6040
651622
   Кыргызстан: президентские выборы 29 октября 2000 года // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.43-44
651623
  Акаев А. Кыргызстан: тревожные предчувствия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
651624
  Койчуев Т. Кыргызстан: трудный путь к оздоровлению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 7/8. – С. 5-18. – ISSN 0207-3676
651625
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее : учебное пособие / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 77с.
651626
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1982. – 239с.
651627
   Кырк Кыз, 1949. – 320с.
651628
  Толстая Т.Н. Кысь : роман / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-43750-4


  "Кысь" - первый роман Татьяны Толстой, получивший в номинации "Проза 2001" книжного "Оскара". Татьяна Толстая также автор книг: "Ночь", "День", "Двое".
651629
  Журавлев Андрей Кыталык.Окрыленая тундра / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 92-107 : фото
651630
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 104 с.
651631
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с.
651632
  Алешковский Юз Кыш и я в Крыму : повесть / Ю. Алешковский. – Москва : Астрель; АСТ, 2007. – 283с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-048608-3
651633
  Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И. Молодин; Медведев В.Е. – Новосибирск, 1979. – 181с.
651634
   Кыштым. – Челябинск, 1957. – 140с.
651635
  Щербаков В.И. Кыштымская тетрадь / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1961. – 50с.
651636
  Аношкин М.П. Кыштымские были / М.П. Аношкин. – Москва, 1979. – 208с.
651637
  Федоров Е.А. Кыштымский зверь / Е.А. Федоров, 1946. – 254с.
651638
  Аношкин М.П. Кыштымцы / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1979. – 349с.
651639
  Сыромятникова А.С. Кыыс-Хотун : роман / Анастасия Сыромятникова; пер. с якут. И.Ласкова. – Москва : Современник, 1981. – 287 с.
651640
  Петров В.Ф. Кэ д"Орсэ / В.Ф. Петров, Ю. Владимиров. – М., 1966. – 208с.
651641
  Стеценко В. и Хосабеков Х. Кэвзилинеоризация нелинейных уравнений с частными производными / В. и Хосабеков Х. Стеценко. – Новосибирск, 1974. – 12с.
651642
  Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Наука, 1988. – 143с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 66)
651643
  Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ : К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 310 с.
651644
  Захаров А.М. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал / А.М. Захаров, О.И. Фомин. – М., 1982. – 272с.
651645
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 429с.
651646
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 427с.
651647
   Кэндзо Тангэ : архитектура и градостроительство. 1949-1969. – Москва, 1978. – 251 с.
651648
  Хынку И.Г. Кэпрэрия - памятник культуры X - XII вв / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1973. – 64с.
651649
  Нетесова Э.А. Кэрны: Повесть и сказки. / Э.А. Нетесова. – М., 1989. – 156с.
651650
  Кинг С. Кэрри : Роман, повести / Стивен Кинг. – Харьков : Эспада, 1993. – 544 с.
651651
  Кинг С. Кэрри / С. Кинг. – Баку, 1996. – 416с.
651652
  Боден Нина Кэрри в дни войны / Боден Нина. – М., 1990. – 259с.
651653
  Греч А. Кэте Колльвиц / А. Греч. – Казань, 1928. – 31с.
651654
  Сидоров А.А. проф. Кэте Колльвиц / А.А. проф. Сидоров. – М-Л, 1931. – 108с.
651655
  Съедин В. Кэте Кольвиц / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 44с.
651656
   Кэте Кольвиц. – М., 1963. – 56с.
651657
  Пророкова С.А. Кэте Кольвиц / С.А. Пророкова. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191с. : 21 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 8 (436))
651658
  Нагель Отто Кэте Кольвиц. / Нагель Отто. – М., 1971. – 215с.
651659
   Кэте Кольвиц. 1867-1927. – М., 1928. – 11с.
651660
   Кэте Кольвиц: Дневники. Письма. Воспоминания современников. – М., 1980. – 328с.
651661
  Ступников И.В. Кэтрин Корнелл / И.В. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1973. – 168 с.
651662
  Орлова Н. Кэтрин Хепберн: щит амазонки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268


  "Легендой она стала еще при жизни. Американский институт кино признал ее величайшей актрисой в истории Голливуда – имя Кэтрин Хепберн возглавляет женскую часть списка величайших звезд кино за 100 лет. Четыре «Оскара», врученные за лучшую женскую роль, ...
651663
  Роуз Ф. Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.222-249. – ISSN 1130-6545
651664
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1974. – 112 с.
651665
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Л.А. Попов; пер. с якут. Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
651666
  Короткий В.А. Кюне Вільгельм Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 160. – ISBN 966-06-0393-2
651667
  Георгиев Ю.В. Кюсю / Ю.В. Георгиев. – Москва : Наука, 1971. – 111, [1] с.
651668
   Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 4. – С. 209-210. – ISSN 0131-2332
651669
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1925. – 296с.
651670
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 411с.
651671
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 5-е изд. – Л., 1932. – 306с.
651672
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 6-е изд. – М., 1935. – 329с.
651673
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Х.-Одесса, 1936. – 319с.
651674
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1937. – 354с.
651675
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е вид. – Одесса, 1937. – 355с.
651676
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Горький, 1959. – 310с.
651677
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 560с.
651678
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Роман / Ю.Н. Тынянов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 304с.
651679
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Исторический роман / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Детская литература, 1978. – 350с.
651680
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 495с.
651681
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 558с.
651682
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Одесса : Маяк, 1984. – 513с.
651683
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 475 с. – (Классики и современники ; Советская литература)
651684
  Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (его подготовка и заключение) : Автореф... кандид. историч.наук: / Дружинина Е.И.;. – Москва, 1950. – 23 с.
651685
  Дружинина И Е. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. / И Е. Дружинина. – М, 1955. – 368с.
651686
  Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке / Е.П. Силин. – Иркутск, 1947. – 204с.
651687
  Тугутов Р.Ф. Кяхтинский краеведческий музей им. В.А.Обручева. / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1970. – 14с.
651688
  Быховский Б.Э. Кьеркегор / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1972. – 238 с. – (Мыслители прошлого)
651689
  Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Сёрена Кьеркегора / Шункар Супиханов; НАН Украины. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384с. – ISBN 966-02-3778-2
651690
  Гольдони К. Кьоджинские перепалки / К. Гольдони. – М.-Л., 1939. – 124с.
651691
  Рейснер М.А. Л. Андреев и его социальная идеология : Опыт социологической критики / М.А. Рейснер, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Посев ; [Перовая скоропеч. М.М. Гудзаца], 1909. – 152 с.
651692
  Гусов К.В. Л. Бальтазар: квебекский национализм как форма сепаратизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-123. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
651693
  Святловский В.В. Л. Брентано, его жизнь, воззрения и школа : С портр. Л. Брентано / В. Святловский 2-й. – Москва : Печ. А.Н. Снегиревой, 1896. – XII, 212 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Перечень более значительных книг, брошюр и статей Брентано" (с. 207-212)
651694
  Комаровская А.С. Л. Витгенштейн: маэстро философии или ее убийца? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
651695
  Шушкевич Є.М. Л. Вітгенштайн: кілька слів про релігію // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 232-234
651696
  Корзо М.А. Л. Довга. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1366
651697
  Загирня М., Гринченко Б. Л. И. Глебов : Биографический очерк. / М. Загирня, Б. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губерн. Земства, 1900. – 48 с.
651698
  Якушевский А. Л. Купер. Много дорог на Москву. Три исторических нашествия / А. Якушевский, В. Ершов // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 61-68
651699
  Назаров В. Л. Кэвик. Индия в поисках безопасности. Политика обороны 1947-1965 гг. // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 140-151
651700
  Станиславлева В.Н. Л. Леонов - публицист / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1974. – 200 с.
651701
  Кривдіна І.Б. Л. Лук"яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи / І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 238-248. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
651702
  Янковський Ю.З. Л. М. Толстой / Ю.З. Янковський. – Киев, 1978. – 48с.
651703
  Кисельов Г. Л. Н. Ревуцький / Г. Кисельов. – Київ : Мистецтво, 1949. – 55 с.
651704
  Аксельрод-Ортодокс Л. Н. Толстой : сборник статей / Аксельрод-Ортодокс; Аксельрод-Ортодонт Л.И. – Москва : ГИЗ, 1922. – 159 с.
651705
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1969. – 131с.
651706
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1978. – 144с.
651707
  Милонов Н.А. Л. Н. Толстой и Тула / Н.А. Милонов. – Тула, 1976. – 25с.
651708
  Лебедева В.К. Л. Н. Толстоуй и книгоиздательсво "Посредник" : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева В.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 16л.
651709
  Сарнов Б.М. Л. Пантелеев / Б.М. Сарнов. – М. : Детская литература, 1959. – 128 с.
651710
  Путилова Е.О. Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества / Е.О. Путилова. – Л. : Советский писатель, 1969. – 216 с.
651711
  Энгельгардт М.А. Л. Пастер, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Пастера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1897. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 3. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 138)
651712
  Клин В.Л. Л. Ревуцький - композитор-піаніст / В.Л. Клин. – Київ : Наукова думка, 1972. – 239 с.
651713
  Бялик М.Г. Л. Ревуцький. Риси творчості / М.Г. Бялик. – Київ : Музична Україна, 1973. – 200 с.
651714
  Томюк І. Л. Розенберг як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини / І. Томюк, Ю. Опельбаум // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 69-71. – ISSN 2076-1554
651715
  Чжан Синюй Л. Толстой в Китае: исследование принятия и влияния произведений Л. Толстого на китайский художественный круг(2000-2009) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 112-113. – ISSN 1684-2618
651716
  Немировская Л.З. Л. Толстой и проблемы гуманизма / Л.З. Немировская. – М., 1988. – 60с.
651717
  Линдер И.М. Л. Толстой и шахматы / И.М. Линдер. – М., 1960. – 94с.
651718
   Л. Толстой. Искусство. Время = L. Tolstoy. Art. Time. – Москва : Советская Россия, 1981. – 20 с., 226 ил.
651719
  Шевченко С.Л. Л. Шестов versus С. Кіркегор: до проблеми інтерпретації канонічного християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 46-55
651720
  Бонецкая Наталья Константиновна Л. Шестов и Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-133. – Бібліогр.: с. 113-127, 129-130, 132-133. – ISSN 0042-8744
651721
  Конотоп Л.Г. Л. Шестов: безгрунтовність життя та обгрунтованість "Я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті досліджується процес зміни екзистенції та суб"єктивності людини у філософській концепції Л. Шестова. Головною проблемою є впливи відчаю, трагедії та мовчання на трансформацію самореалізації та самообгрунтування.
651722
  Кирияченко А. Л. Штраус о естественном праве: признание или отказ // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 49-50
651723
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
651724
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
651725
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
651726
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
651727
  Лукінова Т.Б. Л.А. Булаховський і лінгвістична дискусія 1950 року // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-43. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь о трагических событиях, связаных с лингвистической дискуссией 1950 года. Многие украинские лингвисты, в том числе Л.А. Булаховский, были вынуждны отказаться от своих лингвистических взглядов под влиянием псевдонаучного марксистского ...
651728
  Николаев Н.Ю. Л.А. Камаровский и Гаагская мирная конференция 1899 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
651729
  Григорьян Н.А. Л.А. Орбели и развитие советской физиологии / Н.А. Григорьян. – М, 1985. – 104с.
651730
  Бровко А.С. Л.А.Булаховский о заимствованиях в русском языку и пуризме В.И.Даля // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
651731
  Белова Р.В. Л.А.Зенкевич / Р.В. Белова. – М, 1961. – 71с.
651732
  Пяст В. Л.А.Мей и его поэзия. / В. Пяст. – С-Пб., 1922. – 72 с.
651733
  Шилинис Ю.А. Л.А.Орбели / Ю.А. Шилинис. – Москва, 1967. – 80с.
651734
   Л.А.Орбели в воспоминаниях современников.. – Л, 1983. – 158с.
651735
  Макареня А.А. Л.А.Чугаев / А.А. Макареня. – Л, 1968. – 48с.
651736
  Григорьев Ю.В. Л.Б. Хавкина / Ю.В. Григорьев. – М, 1973. – 126с.
651737
  Коляка А.В. Л.Б. Хавкіна та перші спроби створення музею Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 44-45
651738
  Карпова Р.Ф. Л.Б.Красин -- советский дипломат. / Р.Ф. Карпова. – М., 1962. – 206с.
651739
  Циганкова Е.Г. Л.В. Матвєєва - історик науки // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 13-24. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Леся Василівна Матвєєва — український історик, дослідниця історії науки і техніки, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені А. Кримського НАН України. У 2004 році за роботу "Юлиан Кулаковский" її ...
651740
  Савчук В.С. Л.В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 124-131. – ISSN 2409-3661


  Лев Владимирович Писаржевский – российский химик. Родился в Кишинёве. Окончил Новороссийский университет в Одессе (1896). Работал там же; в 1901-1902 гг. стажировался в Лейпциге у В. Оствальда. В 1904-1908 гг. профессор Юрьевского университета, в ...
651741
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов, 1934. – 39с.
651742
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов. – М.-Л., 1951. – 104с.
651743
  Третьякова Л.С. Л.В. Собинов / Л.С. Третьякова. – М., 1972. – 32с.
651744
  Владыкина-Бачинская Л.В. Собинов / Владыкина-Бачинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1972. – 231с.
651745
  Банк Н. Л.В. Успенский / Н. Банк. – Л, 1969. – 96с.
651746
  Павловский Б.В. Л.В.Туржанский / Б.В. Павловский. – М, 1953. – 31с.
651747
   Л.В.Шубников и физика низких температур.. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – ISBN 5-07-000605-3
651748
   Л.В.Шубников. Избранные труды. Воспоминания.. – Киев : Наукова думка, 1990. – 351с. – ISBN 5-12-000842-9
651749
  Зиндер Л.Р. Л.В.Щерба - лингвист-теоретик и педагог / Л.Р. Зиндер, Ю.С. Маслов. – Л, 1982. – 104с.
651750
  Колесов В.В. Л.В.Щерба: Кн.для учащихся. / В.В. Колесов. – М., 1987. – 157с.
651751
  Ярошевский Г М. Л.Выготский в поисках новой психологии / Г М. Ярошевский. – Санкт-Петербург, 1993. – 300с. – ISBN 5-86050-053-Х
651752
  Габсалямова Ф.Г. Л.Г.Барг : К 70-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ф.Г. Габсалямова. – Уфа, 1981. – 33с.
651753
  Косвен М.О. Л.Г.Морган / М.О. Косвен. – Л., 1935. – 100с.
651754
  Косвен М.О. Л.Г.Морган, жизнь и учение / М.О. Косвен. – Л., 1933. – 71с.
651755
  Ільченко А.П. Л.Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 281-291. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
651756
  Ливанова А.М. Л.Д. Ландау / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1978. – 192 с.
651757
  Храмов Ю.О. Л.Д. Ландау і початок систематичних досліджень з теоретичної фізики в Україні ( до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896
651758
  Красных Ю.Г. Л.Д. Троцкий и военное строительство. 1920-1924 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 100-106. – ISSN 0042-8779
651759
  Соков И.А. Л.Д. Уилгресс и канадско-советские отношения в 40-х годах XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 169-175. – ISSN 0130-3864
651760
  Курносов А.М. Л.Д. Шевяков / А.М. Курносов, В.Я. Кернерман. – М., 1988. – 62с.
651761
  Гранвилл Д.К. Л.Д.Троцкий и четвертый интернационал / Д.К. Гранвилл. – М, 1993. – 48с.
651762
  Кирилюк Ф.М. Л.Д.Троцький і соціалізм / Ф.М. Кирилюк. – Київ, 1991. – 45 с.
651763
  Баштовая Л.С. Л.Е. Дундученко - представитель математической школы КПИ // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 17-18
651764
  Гуткина Нина Иосифовна Л.И. Божович: вехи биографии и основные понятия концепции формирования личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Кратко обрисованы вехи научной биографии Л.И. Божович, а также основные понятия созданной ею концепции формирования личности в детском возрасте.
651765
   Л.И. Брежнев. – М., 1991. – 383с.
651766
   Л.И. Грекову - 85 лет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 127-127. – ISSN 0042-8744
651767
   Л.И. Медведь. – М, 1991. – 149с.
651768
  Купянский И.Я. Л.И.Глибов - баснописец : Автореф... канд. филол.наук: / Купянский И.Я.; Акад. наук Украинской ССР. Ин-т украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 13 с.
651769
   Л.К.Лазарев. – М, 1990. – 31с.
651770
  Прохоров В.В. Л.Л.Цинцар - начальник головміліції Кримської АРСР у 1921-1924 рр. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.46-50. – Бібліогр.: 11 назв.
651771
  Порман Р.Н. Л.Леонов. Проблемы метода и мастерства / Р.Н. Порман. – Пермь, 1976. – 111 с.
651772
  Яковлев Сергей Яковлевич Л.М. Леонов - публицист (1916-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Яковлев Сергей Яковлевич ; МГУ. – Москва, 1978. – 18 с.
651773
  Попов Павел Сергеевич Л.М. Лопатин (21/8 марта 1920 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 144-150. – Бібліогр.: с. 145, 149-150. – ISSN 0042-8744
651774
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і Україна : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження Л.М. Толстого / Є.М. Лазеба. – Львів, 1978. – 174с.
651775
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і українська література / Є.М. Лазеба. – Львів, 1968. – 48с.
651776
  Процай Л.П. Л.М.Толстой і В.А.Євтушевський: два погляди на методи навчання у народній школі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 216-221. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається полеміка Л.М.Толстого і В.А.Євтушевського на сторінках педагогічної періодики з нагоди впровадження зарубіжної методики навчання у народних школах XIX ст.
651777
  Сахалтуєв А.А. Л.М.Толстой і українська література / А.А. Сахалтуєв. – Київ, 1963. – 143с.
651778
  Мелихов В.А. Л.Н. Загурский, профессор Императорского Харьковского университета : (некролог) : с портретос Л.Н. Загурского / В.А. Меликов. – Харьков : Тип. "Мирный труд", 1912. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Мирный труд, . 1912, № 3/4, 288-308. - Экз. дефектный, без обл. и с. 15-21. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
651779
  Вишневский Ю.Р. Л.Н. Коган о социологических проблемах культуры и личности / Ю.Р. Вишневский, С.Ю. Вишневский, В.Т. Шапко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 62-71. – ISSN 0132-1625
651780
  Киселев Г. Л.Н. Ревуцкий / Г. Киселев. – Киев : Мистецтво, 1951. – 52 с.
651781
  Бялик М.Г. Л.Н. Ревуцкий : очерк жизни и творчества / М.Г. Бялик. – Москва : Советский композитор, 1963. – 140 с.
651782
  Гуздий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гуздий. – М, 1949. – 32с.
651783
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гудзий. – 2-е испр. и доп. – М, 1953. – 48с.
651784
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой - великий русский писатель / Н.П. Лощинин. – Тула, 1953. – 64с.
651785
  Ермолаев С.И. Л.Н. Толстой - обличитель войны / С.И. Ермолаев. – Саратов, 1960. – 28с.
651786
   Л.Н. Толстой : биография, характеристики, воспоминания. : (жизнь, личность, творчество) : Сборник статей: П.И. Бирюкова, В.В. Каллаша, В.Ф. Лазурского, П.А. Сергеева и Н.И. Тимковского. – Москва : [Тип. Рус. Т-ва], 1910. – 167 с., 8 л. портр., ил. – ("Русская быль" ; сер. 2)


  В конце книги печать книгоиздательства
651787
  Королицкий М.С. Л.Н. Толстой / М.С. Королицкий. – Л, 1928. – 61с.
651788
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1949. – 116с.
651789
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – М., 1958. – 136с.
651790
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – Москва, 1963. – 287с.
651791
  Бурсов Б.И. Л.Н. Толстой / Б.И. Бурсов. – Л., 1963. – 434с.
651792
  Заварзина Л.Э. Л.Н. Толстой в оценке П.Ф. Каптерева : (К 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
651793
  Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье / И.П. Афанасьев. – Куйбышев, 1984. – 61с.
651794
   Л.Н. Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
651795
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев / Н.П. Лощинин. – Тула, 1982. – 97с.
651796
  Бабаев Э.Г. Л.Н. Толстой и книга / Э.Г. Бабаев ; [худож. А.Б. Коноплев]. – Москва : Книга, 1979. – 262 с. : ил., портр. ; 8х6 см. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание
651797
  Коган-Бернштейн Л.Н. Толстой и Ла Боэси / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 94-110с.
651798
  Шелаева А.А. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков - читатели П.Ж. Прудона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 73-78. – Библиогр.: 22 назв. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
651799
   Л.Н. Толстой и проблемы современной филологии. – Казань, 1991. – 143с.
651800
  Краснов Г.В. Л.Н. Толстой и русская литература 50-х -- 70-х гг. XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Краснов Г.В. ; ЛГУ. – Горький, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
651801
   Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. – Ленинград : Наука, 1979. – 296с.
651802
  Ореханов Г. Л.Н. Толстой и Русская Православная Церковь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 133-140. – ISSN 0869-6322


  К истории конфликта. Вторая половина XIX - начало XX в.
651803
  Недоступ Н.М. Л.Н. Толстой и Украина // Лев Толстой: проблемы творчества / [редкол.: М.А. Карпенко (отв. ред.), А.В. Кулинич (отв. ред.), И.Я. Заславский, В.А. Капустин, В.В. Коптилов]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1978. – С. 291-309. – Бібліогр.: с. 298-309


  "Библиография составлена сотрудниками Научной библиотеки Киевского государственного университета Н.М. Недоступ, С.Н. Каплан, Н.В. Ковалишиной, Л.А. Колодько, Г.Н. Мингазутдиновой, З.Р. Чернобровкиной".
651804
  Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский / Г.Б. Курляндская. – Тула, 1986. – 254с.
651805
  Климова С.М. Л.Н. Толстой как литератор и мыслитель // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 175-177. – ISSN 0236-2007
651806
  Кросби Э. Л.Н. Толстой как школьный учитель : Пер. с англ. : С дополнениями из писем Л.Н. Толстого о воспитании / Эрнест Кросби. – 2-е изд. – [Москва] : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 80 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования" / под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 3)
651807
  Вейкшан В.А. Л.Н. Толстой о воспитании и обучении / В.А. Вейкшан. – Москва, 1953. – 144с.
651808
  Соловьев Е.А. Л.Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность / Биографический очерк Евгения Соловьева : С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать
651809
  Оболенский Л.Е. Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи : Критический этюд Л.Е. Оболенского : Добавлены статьи: "Л. Толстой о женском вопросе и науке", "Л. Толстой и О. Кант о науке", "Психология и мораль в новой драме Толстого "Власть тьмы". – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг, 1887. – [2], 320 с.
651810
  Бычков С.П. Л.Н. Толстой. Очерк творчества / С.П. Бычков. – М, 1954. – 480с.
651811
  Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-эстетические искания / Г.Я. Галаган. – Л., 1981. – 174с.
651812
  Айзеншток И.Я. Л.Н. Трефолов / И.Я. Айзеншток. – Ленинград, 1949. – 5-41с.
651813
   Л.Н.Сейфуллина в жизни и творчестве.. – Новосибирск, 1957. – 168с.
651814
  Одиноков В.Г. Л.Н.Толстой -- художник / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1966. – 187с.
651815
   Л.Н.Толстой. – М., 1930. – 306с.
651816
  Шепелева З.С. Л.Н.Толстой / З.С. Шепелева. – М, 1960. – 279с.
651817
   Л.Н.Толстой. – Арзамас, 1961. – 160с.
651818
   Л.Н.Толстой. – Горький, 1966. – 358с.
651819
  Кулешов Ф.И. Л.Н.Толстой / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1978. – 288с.
651820
   Л.Н.Толстой (1828-1910). – М., 1941. – 56с.
651821
  Козырев А.В. Л.Н.Толстой (1828-1910) / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 32с.
651822
  Базян С.С. Л.Н.Толстой в армянских переводах / С.С. Базян. – Ереван, 1974. – 142с.
651823
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1955. – 514с.
651824
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1955. – 504с.
651825
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1960. – 615с.
651826
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1960. – 559с.
651827
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – Москва
Т. 1. – 1978
651828
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
Т. 2. – 1978
651829
  Замотин И.И. Л.Н.Толстой в его письмах. – Варшава, 1912. – 31 с.
651830
   Л.Н.Толстой в изображении русских художников. – Москва, 1953. – 16с.
651831
  Надинский П.Н. Л.Н.Толстой в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1948. – 80с.
651832
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой в Крыму. / А.И. Опульский. – Симферополь, 1960. – 96с.
651833
  Родионов Н. Л.Н.Толстой в Москве / Н. Родионов. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 231 с.
651834
  Виноградов Б.С. Л.Н.Толстой в общественно-политической и литературной борьбе 50-х и начала 60-х годов. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
651835
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1956. – 319с.
651836
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1961. – 388с.
651837
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Москва, 1957. – 535с.
651838
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни.Девник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – С., 1960. – 512с.
651839
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – М., 1989. – 446с.
651840
  Гессенд Л.А. Л.Н.Толстой в работе на романом "Декабристы" в 1877-1879 годах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гессенд Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 20л.
651841
   Л.Н.Толстой в рисунках И.Репина.. – М., 1950. – 16с.
651842
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1949. – 511с.
651843
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 680с.
651844
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 3-е изд. – М., 1960. – 630с.
651845
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1978. – 254с.
651846
   Л.Н.Толстой в Тульском крае.. – Тула, 1978. – 231с.
651847
  Наумова Н.Н. Л.Н.Толстой в школе / Н.Н. Наумова. – Л, 1959. – 320с.
651848
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1965. – 399с.
651849
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1977. – 152с.
651850
   Л.Н.Толстой и "Ясная Поляна" в изобразительном искусстве.. – М., 1949. – 20с.
651851
  Красносельская Ю.И. Л.Н.Толстой и В.В.Нечаев: к уточнению обстоятельств получения Толстым отставки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 154-162. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой комментарий фрагмента письма Д.Я. Колбасина Л.Н. Толстому от 21 января 1858 г., проливающего свет на обстоятельства отставки Толстого с военной службы. Это письмо позволяет установить личность Нечаева, дважды упоминающегося в ...
651852
  Муратов М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке / М.В. Муратов. – М., 1934. – 503с.
651853
   Л.Н.Толстой и всемирная литература.. – М., 1980. – 256с.
651854
  Далгат У.Б. Л.Н.Толстой и Дагестан / У.Б. Далгат. – Махачкала, 1960. – 191с.
651855
  Строганов М.В. Л.Н.Толстой и декабристская литература / М.В. Строганов. – Калинин, 1981. – 84с.
651856
   Л.Н.Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
651857
   Л.Н.Толстой и изобразительное искусство.. – М., 1981. – 222с.
651858
  Розанов В.В. Л.Н.Толстой и русская церковь. – Санкт-Петербург, 1912. – 22 с.
651859
  Порочкина И.М. Л.Н.Толстой и славянские народы / И.М. Порочкина. – Л., 1983. – 168с.
651860
   Л.Н.Толстой и современность.. – М., 1981. – 280с.
651861
  Ярославский Е. Л.Н.Толстой и толстовцы / Е. Ярославский. – М, 1938. – 39с.
651862
  Гомон М.Л. Л.Н.Толстой и харьковчане / М.Л. Гомон. – Х., 1993. – 187с.
651863
   Л.Н.Толстой и художники.. – М., 1978. – 374с.
651864
   Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989. – 172с.
651865
  Луцкий М.Д. Л.Н.Толстой как критик буржуазной политической экономии. / М.Д. Луцкий, Д.Д. Столяров. – Ташкент, 1960. – 132с.
651866
  Маклаков В.А. Л.Н.Толстой как общественный деятель. – Москва, 1912. – 42 с.
651867
   Л.Н.Толстой как педагог.. – Тула, 1967. – 104с.
651868
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой на Кавказе. / А.И. Опульский. – Орджоникидзе, 1960. – 180с.
651869
  Лукацкий М.А. Л.Н.Толстой о деятельности учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0869-561Х
651870
  Сиземский И.Н. Л.Н.Толстой об исторической необходимости как "равнодействующей множества воль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8744
651871
  Успенский И.Н. Л.Н.Толстой, как критик буржуазного строя. / И.Н. Успенский. – М, 1951. – 28с.
651872
  Спиридонов В.С. Л.Н.Толстой. / В.С. Спиридонов. – М.-Л.
1. – 1933. – 255с.
651873
  Киреев Д. Л.Н.Толстой. Жизнь и лет.деят. / Д. Киреев. – М.Л., 1928. – 63с.
651874
   Л.Н.Толстой. К 125-летию со дня рождения. – Москва, 1953. – 96 с.
651875
   Л.Н.Толстой. К 150-летию со дня рождения. – Минск, 1978. – 44с.
651876
   Л.Н.Толстой. К 50-летию со дня смерти. – Ташкент, 1960. – 55с.
651877
   Л.Н.Толстой. Плоды просвещения. – К., 1936. – 4с.
651878
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1951. – 712с.
651879
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1955. – 472с.
651880
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – Горький, 1960. – 253с.
651881
   Л.Н.Толстой. Сб. ст. о творчестве. – М., 1955. – 188с.
651882
   Л.Н.Трефолев (1839-1905). – Ярославль, 1955. – 15с.
651883
   Л.Н.Троповський. – М., 1948. – 71с.
651884
  Бухбиндер Н.А. Л.О.Леванда по неизданным архивным материалам / Н.А. Бухбиндер. – СПб, 1918. – 31с.
651885
  Родин А.М. Л.П. Берия в атомном проекте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 60-66. – ISSN 0321-0626
651886
   Л.П. Бучацькому - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4


  За видатні досягнення в галузі біотехнології і ветеринарної вірусології та в зв"язку з 70-річчям з дня народження Президія Національної академії аграрних наук України нагородила Почесною відзнакою НААН провідного наукового співробітника лабораторії ...
651887
  Казьмирчук Г.Д. Л.П. Добровольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 102-112. – ISBN 978-617-7107-36-0
651888
  Ляпіна О. Л.П. Добровольський: штрихи до біографії // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-4425-2
651889
  Стокалич І. Л.П. Карсавін як соціальний філософ // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 128-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
651890
  Вольвач Петро Васильович Л.П. Симиренко - фундатор українського промислового садівництва : (Садівничий України) / Вольвач Петро Васильович. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 312с. – Присвячується 150-літтю від дня народження відомого українського вченого-садівника та помолога Л.П. Симиренка. – ISBN 966-572-279-4
651891
  Вандровская Е.Б. Л.П.Леонтьев / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1961. – 61с.
651892
  Куликова А. Л.П.Никулина-Косицкая / А. Куликова. – Л. : Искусство, 1970. – 255 с.
651893
  Завадовский М.М. Л.Пастер. / М.М. Завадовский. – М., 1934. – 172с.
651894
  Крупеников И.А. Л.С. Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 126с.
651895
  Леонтьев А.А. Л.С. Выготский / А.А. Леонтьев. – М, 1990. – 156с.
651896
  Смирнова Н.А. Л.С. Каминский и становление санитарно-эпидемиологической и военно-медицинской статистики / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 129-135. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
651897
  Матвеев Г.Ф. Л.С. Лыкошина. Дональд Туск. Политический портрет // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 98-99. – ISSN 0132-1366
651898
   Л.С. Пушкин в кругу современников. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2005. – 319, [1] с. : ил., портр. – Загл. обл.: Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников.-Имен. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в коммент.: с. 282-314. – (Фамильные бумаги Пушкиных - Ганнибалов ) ( Мир Пушкина ; т. 4). – ISBN 5-89803-140-5(т.4)
651899
  Кравченко К.С. Л.С. Хижинский / К.С. Кравченко. – Москва : Искусство, 1964. – 64 с.
651900
  Васильев К.Г. Л.С. Ценковский / К.Г. Васильев, Т.А. Занчевская. – Москва : Медицина, 1973. – 32 с. : 1 фото
651901
  Грішнова О. Л.С. Шевченко "Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 51.


  Нові видання
651902
  Графский В.Г. Л.С. Явич и проблемы философии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 40-43. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
651903
  Гревцов Ю.И. Л.С. Явич о социологии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 9-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
651904
  Варламова Н.В. Л.С. Явич о сущности права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 65-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
651905
  Голынец С.В. Л.С.Бакст, 1866-1924. / С.В. Голынец. – Л., 1981. – 80с.
651906
  Исаченков В.А. Л.С.Берг : Книга для учащихся ст. классов / В.А. Исаченков, Д. Квасов. – Москва : Просвещение, 1988. – 77с. – (Люди науки)
651907
   Л.С.Вивьен : актер, режисер, педагог. – Л, 1988. – 372с.
651908
  Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. – СПб., 1993. – 299с.
651909
  Метелкин А.И. Л.С.Ценковский. Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822-1887 / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – М., 1950. – 263с.
651910
  Молостова Н.Г. Л.Толстой / Н.Г. Молостова, П.А. Сергеенко. – СПб. – 67с.
651911
  Хлебникова М.Н. Л.Толстой "Плоды просвещения" : Автореф. дис. ... кандид. филологич. наук / Хлебникова М.Н. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
651912
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский. Религия. / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – С-Пб.
2. Ч.1,2. – 1909. – с.
651913
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский : Религия / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Общественная Польза
Т.II Ч. 2. – 1909. – 221с.
651914
   Л.Толстой и наше время.. – М., 1978. – 367с.
651915
  Васнецов Ю.А. Л.Толстой. Три медведя / Ю.А. Васнецов. – Ленинград, 1977. – 11с.
651916
   Л.Туржанский. – Москва, 1970. – 10с.
651917
   Л.Турищев, Б.Борзов, А.Карпов, В.Третьяк: Сборник. – М., 1978. – 143с.
651918
  Кочубей Ю.М. Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-28. – ISSN 1608-0599


  Під час Першої свтової війни Биковський служив як технічний спеціаліст на Півночі Росії, а в1916-1918 рр. - на російсько-турецькому фронті на Закавказзі. У турецькому , окупованому російською армією, місті Трапезунд, де серед солдатів було багато ...
651919
  Самодурова В.В. Л.Ф. Брун и его роль в организации Музея редкой книги библиотеки Одесского (Новороссийского) университета: по материалам Государственного архива Одесской области // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 305-327. – ISBN 978-617-689-046-1
651920
   Л.Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 155-157. – ISSN 2226-4078
651921
  Власенко Л. Л.Ф. Дунаєвська і Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського: творча співпраця в контексті проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених Павлу Чубинському // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 40-43.
651922
  Денисов А.П. Л.Ф. Магницкий / А.П. Денисов. – Москва, 1967. – 143с.
651923
  Вышинский П. Л.Фейербах и диалектический материализм / П. Вышинский. – Москва, 1932. – 72с.
651924
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма : Дис... канд. философ.наук: / Коваль Л.П.; Львовский гос ун-т кафедра философии. – Львов, 1964. – 310л. – Бібліогр.:л.285-310
651925
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль Л.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 16л.
651926
  Зарандия М.И. Л.Фейербах о природе потребности : Автореф... канд. пед.наук: / Зарандия М.И.; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 23л.
651927
  Клименко Н.І. Л.Ю. Ароцкер - видатний вчений-криміналіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Показано роль Л.Ю. Ароцкера - провідного вченого і талановитої людини в розвитку науки кримінального процесу та криміналістики. The role of L.Yu. Arotsker as a leading scholar and a talented researcher in the field of criminal procedure and ...
651928
  Конча С. ЛENZANINOI Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему племені "лензанинів", згаданих Костянтином Багрянородним серед данників Русі. Усупереч уявленню про належність цього племені до кола "прапольських" і локалізацію його на польсько-українському порубіжжі, обґрунтовується думка про ...
651929
  Лизунова Т.Г. Лiзингoвi oперацiї як альтернатива кредитування бiзнесу / Т.Г. Лизунова, Л.Г. Смоляр // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 146-153. – ISSN 2310-5534
651930
  Назієв Е.Х. Лiнiйна алгебpа та аналiтична геометpiя : Навч. посіб. для студ. вищ. тех. навч. закл. / Е.Х. Назієв, В.М. Владіміров, О.А. Миронець. – Київ : Либідь, 1997. – 152с. – ISBN 5325002724
651931
  Александрова О. Лiнгвiстичнi особливостi англомовної та україномовної комунiкацiї молодi / О. Александрова, Т. Корольова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 197-204. – ISSN 2411-6548
651932
  Білецький О.І. Лiтеpатуpнi течiї в Євpопi в пеpшiй чвеpтi 20-го століття / О.І. Білецький. – 268-308 с. – Окр. відб.
651933
  Кононенко Т.П. Ла Меттрі Жульєн Оффре де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349-350. – ISBN 966-316-069-1
651934
  Константинова И.Г. Ла Скала / И.Г. Константинова. – Л. : Музыка, 1977. – 180 с.
651935
  Гаврилюк Ю. Лабава - село з українською академією мистецтв // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Дерев"яну архітектуру Лемківщини занесено у список об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
651936
  Овчинников Б.М. Лабазник вязолистый -- новое техническое растение для дубильно-экстактовой промышленности / Б.М. Овчинников. – М.-Л., 1951. – 24с.
651937
  Гладун Я.Д. Лабазник шестилепестный : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Гладун Я.Д.; Львовский мед.ин-т. – Львов, 1967. – 18 с.
651938
  Чиркова О. Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
651939
  Мишустин Е.Н. Лабильная часть поченной микроструктуры. / Е.Н. Мишустин, 1945. – 122-130с.
651940
  Ухтомский А.А. Лабильность и акт торможения / А.А. Ухтомский. – Ленинград-Москва, 1935. – С. 277-282
651941
  Ухтомский А.А. Лабильность как физиологический фактор / А.А. Ухтомский. – Москва-Ленинград : Госиздат биолог. и мед. лит-ры, 1935. – С. 239-244
651942
  Шляхова Е.А. Лабильные фосфаты мышц в условиях комбинированного наркоза с применением мышечных релаксантов : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шляхова Е.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
651943
  Грешнов М.Н. Лабинские встречи / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1979. – 206с.
651944
  Грешнов М.Н. Лабинские новеллы / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1969. – 160с.
651945
  Стариченко В.А. Лабиринм самосознания / В.А. Стариченко. – Минск, 1989. – 126с.
651946
  Леви П. Лабиринт : памфлет в 3 дейст. с прологом и эпилогом / Паоло Леви ; [авт. пер. с итал. А.Н. Горского]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 84 с.
651947
  Ногами Я. Лабиринт / Я. Ногами. – М, 1963. – 544с.
651948
  Бреза Тадеуш Лабиринт / Бреза Тадеуш. – М., 1963. – 320с.
651949
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 1. – 1963. – 638с.
651950
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 2. – 1963. – 543 с.
651951
  Софронов А.В. Лабиринт / А.В. Софронов. – М., 1971. – 447с.
651952
  Лакербай Ю.А. Лабиринт / Ю.А. Лакербай. – Минск, 1972. – 87с.
651953
  Ласкин Б.С. Лабиринт : юмористические рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320 с.
651954
  Пэкурариу Ф. Лабиринт / Ф. Пэкурариу. – Бухарест, 1976. – 47с.
651955
  Бушков А.А. Лабиринт / А.А. Бушков. – Красноярск, 1989. – 304с.
651956
  Шелленберг В. Лабиринт / В. Шелленберг. – М., 1991. – 399с.
651957
  Ларионова О.Н. Лабиринт для троглодитов : трилогия / Ольга Ларионова. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 285 с. – ISBN 5-08-000016-3
651958
  Абромайт Ларс Лабиринт загадок : экспедиция / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
651959
  Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей : не человек для идентичности, а идентичность для человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.5-10. – ISSN 0235-1188
651960
  Фонарь В. Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ свозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 165-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
651961
  Иванов С.М. Лабиринт Мнемозины. / С.М. Иванов. – М, 1972. – 287с.
651962
  Богданов В.А. Лабиринт сцеплений / В.А. Богданов. – Москва : Детская литература, 1986. – 140с .
651963
  Проталин В.В. Лабиринт, или Сказание о Тезее / В.В. Проталин. – М., 1992. – 463с.
651964
  Лиханов А.А. Лабиринт. / А.А. Лиханов. – М., 1970. – 256с.
651965
  Бранч Т. Лабиринт. / Т. Бранч, Ю. Проппер. – М., 1986. – 376с.
651966
  Ковалев Э.В. Лабиринтами провокации / Э.В. Ковалев, И.В. Седых. – М, 1988. – 302с.
651967
  Розенталь Э.М. Лабиринтами сознания / Э.М. Розенталь. – Москва, 1982. – 303 с.
651968
  Дмитриев А.С. Лабиринтные и экстралабиринтные механизмы некоторых вегетативных и соматических реакций награитационные воздействия. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.102 / Дмитриев А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
651969
  Зиедонис И. Лабиринты : стихи / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 112 с.
651970
  Гулиев В.Е. Лабиринты буржуазной демократии / В.Е. Гулиев, Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 166с.
651971
  Куликов А.Г. Лабиринты власти. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 112с.
651972
  Исаева Ю. Лабиринты военного бизнеса / Ю. Исаева. – Москва, 1969. – 176с.
651973
  Леванова Е.С. Лабиринты для усопших: погребальные конструкции в доиспанских культурах Колумбии / Е.С. Леванова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 75-85. – ISSN 0044-748Х
651974
  Титов Юрий Владимирович Лабиринты и сейды / Титов Юрий Владимирович. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 30с. : ил.
651975
   Лабиринты ночи. – М., 1983. – 192с.
651976
  Егидес А.П. Лабиринты общения / А.П. Егидес. – Москва : Филинъ, 1999. – 392с. – ISBN 5-89568-116-6
651977
   Лабиринты одиночества. – М., 1989. – 623с.
651978
  Слемнев М.А. Лабиринты познания / М.А. Слемнев. – Минск, 1988. – 171с.
651979
  Иванов Сергей Лабиринты премудрости : раскоп / Иванов Сергей, Гусманов Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 124-125 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
651980
   Лабиринты русского Севера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 49-53 : фото, карта
651981
  Чхеидзе О.Р. Лабиринты ущелья : роман, рассказы / О.Р. Чхеидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
651982
  Бреза Тадеуш Лабіринт / Бреза Тадеуш. – К., 1963. – 227с.
651983
  Ліханов А.А. Лабіринт : Хлоп"ячий роман / А.А. Ліханов. – Київ : Молодь, 1973. – 220с.
651984
  Бережний В. Лабіринт : науково-фантастичні повісті-оповідання / В. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 236с.
651985
  Дюренмат Ф. Лабіринт = Labyrinth : Тексти 1-3: Зимова війна в Тибеті. Місячне затемнення. Бунтар / Фрідріх Дюренмат; З нім. пер. Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 280с. – ISBN 966-8118-18-9
651986
  Кузнецов Ю. Лабіринт : Бойовик
651987
  Пєкара Я. Лабіринт : Фантастична повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 61-105. – ISSN 0320 - 8370
651988
  Герберт З. Лабіринт біля моря = Labirynt nad morzem / Збігнєв Герберт ; [пер. з пол. А. Павлишина]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. за вид. : Labirynt nad morzem / H. Zbigniew. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2000. - Дарунок Вахтанга Кіпіані. – ISBN 978-966-378-084-9
651989
  Бердник О.П. Лабіринт Мінотавра : повісті / О.П. Бердник. – Київ, 1990. – 402 с.
651990
  Зеленський В.А. Лабіринт. / В.А. Зеленський. – Львов, 1986. – 246с.
651991
   Лабіринтами слів : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
651992
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1983. – 272 с.
651993
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1987. – 326 с.
651994
  Ткаченко О.П. Лабіринти барокової поезії: жанр і символ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається жанровий різновид курйозної поезії - вірш-лабіринт, з"ясовується його символічне значення та відмінності в його античному та християнському тлумаченнях.
651995
  Павличко Д С. Лабіринти мислення / Д С. Павличко. – К., 1993. – 103с.
651996
  Корнійчук Олександр Лабіринти офіційних веб-сайтів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 27


  Важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення їхньої роботи на власних веб-сайтах. ...
651997
  Голобородько Я. Лабіринти пам"яті Патріка Модіано : про Нобелівського лауреата 2014 року // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 4. – С. 58-64
651998
  Корніяка М О. Лабіринти розуміння / М О. Корніяка. – К, 1990. – 47с.
651999
  Бондар А.Д. Лабоpатоpнi i пpактичнi pоботи у вищiй школi / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ : Вища школа, 1977. – 77с. – (Бібліотека викладача)


  У книзi, написанiй на основi вивчення та аналiзу лiтеpатуpних джеpел, досвiду pоботи викладачiв вищоє школи i педагогiчних дослiджень, поpушенi важливi питання оpганiзацiє i методики пpоведення лабоpатоpних i пpактичних pобiт у вищiй школi. В нiй ...
652000
  Мончак Л. Лабова : Лемківське село нашої пам"яті / Лев Мончак, Іванна Полиняк, Надія Юськів; Фундація дослідження Лемківщини. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 92с., 12с. іл. – (Б-ка Лемківщини ; Число 41)
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,