Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
651001
  Кобченко К. "Клінічне містечко" Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 1911-1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних суспільно-політичних ...
651002
  Поліщук К.О. "Кліпове мислення" або "blip culture" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 150-152
651003
  Булан А.А. "Кліпове мислення" як феномен сучасного інформаційного простору // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 109-114
651004
  Книш І. "Кліпове" мислення учнів (студентів) як норма і умова сучасної освіти // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Сумський держ. ун-т ; редкол.: І.П. Мозговий, А.О. Васюріна, А.М. Єрмоленко [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13. – С. 89-100. – ISSN 2305-7459
651005
  Квасюк Л. "Клірик" Острозький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 123-130. – ISBN 966-7631-05-2
651006
  Смирницкий Ю. "Клонирование" реестров акционеров: правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 18-28
651007
  Лінчевський Д. "Клуб "Літературної України": толока в редакції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 15
651008
  Брага І. "Клуб бойового суржику", або Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
651009
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-187.
651010
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 134-171.
651011
  Горбань Т. "Клуб русских националистов города Киева" і питання "українського сепаратизму" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 107-112. – ISBN 978-617-7399-39-0
651012
  Гриц А. "Ключ Нового Света" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 0235-7089


  Прогулки по Старой Гаванею
651013
  Аlуаnа "Ключик" : казки / Аlуаnа, (Галина Березовецька) // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 141-160
651014
  Пугач В.М. "Клясова боротьба" в українському мовознавстві та її відлуння в Ніжині // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 23-28
651015
  Сорока Н. "Книга - це спадщина, залишена автором людству" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
651016
  Лілік О. "Книга болю" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 18-25. – ISSN 0130-5263


  Читацька конференція за повістю-поемою Осипа Турянського "Поза межами болю"
651017
  Лілік О. "Книга Болю" : читацька конференція за повістю-поемою Осипа Турянського "Поза межами болю".11 клас
651018
   Клімат-контроль по-українськи // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  На початку навчального року учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта кафедри метеорології та кліматології КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ...
651019
  Проць Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 142-148. – ISSN 2411-4014
651020
  Пожарська А.-О.Ю. Кліматична зброя // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 61-63
651021
   Кліматична освіта в сучасній школі. Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма, 36 год) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
651022
  Філончук З.В. Кліматична освіта в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17
651023
  Перга Т. Кліматична політика Австралії: крок - вперед, два - назад // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 2663-2675
651024
  Лянзберг О.В. Кліматична політика в Україні. Регіональні проблеми адаптації до кліматичних змін // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 39-41. – Бібліогр.: 7 назв.
651025
  Барабаш М.Б. Кліматична посушливість на території України період глобального потепління / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 250-256. – Бібліогр.: 6 назв
651026
  Дзюба Я.В. Кліматична характеристика заморозків Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 73-76
651027
  Симонець Т.С. Кліматична характеристика, умови формування та сучасна практика прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни / Т.С. Симонець, В.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 154-155. – ISSN 2306-5680
651028
  Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-30
651029
   Кліматичний атлас України.. – К, 1927. – 14с.
651030
  Купріянчук О.І. Кліматичний ефект урбанізації = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.; 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
651031
   Кліматичний календарик.. – Київ, 1928. – 80с.
651032
   Кліматичний сендвіч-проект // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта географічного факультету КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, ...
651033
  Косовець О.О. Кліматичні екстремуми в умовах зміни клімату / О.О. Косовець, О.Є. Пахалюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 81-89 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
651034
  Комарницький Кліматичні елементи басейну ріки Дніпра вище м.Київа та його складових частин за час 1909-1917 гг. / Комарницький, с. – К., 1925. – 44с.
651035
  Половко І.К. Кліматичні елементи Києва / І.К. Половко. – К., 1937. – 200с.
651036
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни атмосферного тиску на території України / Т.М. Заболоцька, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 66-74. – ISSN 2306-5680


  Побудовано просторовий розподіл атмосферного тиску на території України за даними спостережень у другій половині ХХ та на початку ХХI ст. (період глобального потепління) та виконано порівняння з розподілом у першій половині ХХ ст. Відмінності полягають ...
651037
  Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ільїн Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
651038
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю / Т.М. Заболоцька, Т.М. Шпиталь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
651039
  Чебанова Ю.В. Кліматичні зміни як передумови небезпеки ерозії грунтів Запорізької області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
651040
  Ковтуник І.І. Кліматичні курорти Хмельницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
651041
  Гаврилюк В.С. Кліматичні особливості Західного Полісся УРСР : (окремий відбиток) / В.С. Гаврилюк. – Київ : АН УРСР
Вип. 3. – 1960. – 129-137с
651042
  Липка Л.О. Кліматичні особливості території Національного Природного парку "Кременецькі гори" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 10-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
651043
  Комлєв О. Кліматичні події і структурно-функціональні перебудови в басейнових геоморфосистемах / О. Комлєв, Ю. Філоненко // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 42-43
651044
  Краковська С.В. Кліматичні проекції опалювального періоду в Україні до середини ХХІ сторіччя / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, Т.М. Шпиталь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 144-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
651045
  Щербань І.М. Кліматичні ресурси України / І.М. Щербань, Н.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 43-48 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
651046
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як один із засобів нормативного забезпечення локальної кліматичної політики // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 264-268. – ISBN 978-966-7957-20-9
651047
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 119-121. – ISSN 2413-7189
651048
  Щербань М.І. Кліматичні умови районів зрошення в Українській РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 97-100 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
651049
  Федоров О.І. Кліматичні умови району Білоцерківської селекційної станції Цукротресту / О.І. Федоров. – Біла-Церква, 1927. – 90 с.
651050
  Бова М. Кліматичні умови у фінальному плейстоцені на теренах свідерської культури в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 373-376. – ISBN 978-966-171-795-3
651051
  Прокопук Ю.С. Кліматогенна варіація радіального приросту Quercus robur L. у біотопах заплави Дніпра в м. Києві : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Прокопук Юлія Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. "Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
651052
  Кияк В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір"я Українських Карпат / В. Кияк, В. Штупун, В. Білонога // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 104-115. – (Серія біологічна ; вип. 74). – ISSN 0206-5657
651053
  Ошурок Д.О. Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 120-130. – ISSN 2306-5680
651054
  Заболоцька Т.М. Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 23-32. – ISSN 2306-5680
651055
  Холковська Т.Ю. Кліматологічні дослідження Поділля в працях польських вчених // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 186-190. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
651056
  Врублевська О.О. Кліматологія : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша, Л.Д. Гончарова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 80-річчю Одес. держ. екол. ун-ту. - Покажч.: с. 338-343. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-8740-93-0
651057
  Ткач В.П. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 59-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0459-1216
651058
   Клімов Михайло Архипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 151. – ISBN 978-966-2726-03-9
651059
   Клімов Олександр Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
651060
  Клименко Н.Ф. Клінгер Вітольд-Симеон Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 335. – ISBN 978-966-02-6814-2
651061
  Коновал А.О. Клінико-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Коновал Анжела Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
651062
  Осама Самир Абдел Латиф Саламех Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.01.10 / Осама Самир Абдел Латиф Саламех; МОіНУ; Харків. мед. акад. післядипл. освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
651063
  Дьома І.С. Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпохондричної симптоматики / І.С. Дьома, В.Л. Підлубний // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 78-81 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
651064
   Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу / Є. Пажукова, Т. Царенко, М. Тимошенко, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
651065
  Лобач Л.Є. Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця, постінфарктного кардіосклерозу у хворих із поліморфізмом гена альдостерон синтетази CYP11B2 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Лобач Лідія Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 17 назв
651066
  Волошин С.Б. Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 138-141. – ISSN 1681-276Х


  "...Досліджено особливості перебігу бронхіальної астми серед пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом із різними генотипами Arg16Gly гена 2-адренорецепторів. Проведено аналіз асоціації поліморфізму досліджених генів із особливостями ...
651067
  Сосін І.К. Клініко-дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології / І.К. Сосін, Є.Ю. Бабенко, О.Ю. Гончарова // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2308-6300
651068
  Лашко О.М. Клініко-діагностичні особливості розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії у шахтарів вугільних шахт України : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Лашко Олег Миколайович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
651069
  Лазирський В.О. Клініко-експериментальне обгрунтування вибору реконструктивно-відновних операцій після комбінованої гастректомії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Лазирський Вячеслав Олексійович ; М-во охорони здоров" я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
651070
  Струк В.І. Клініко-експериментальне обгрунтування методів ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, його прогнозування та профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Струк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
651071
  Смачило Р.М. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики і лікування жовчних нориць : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Смачило Ростислав Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
651072
  Бібен А.В. Клініко-експериментальні аспекти вивчення оклюзійних співвідношень при виготовленні сучасних конструкцій незнімних протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Бібен Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
651073
  Гусейнов Е.М. Клініко-епідеміологічна характеристика, діагностика, лікування та прогноз гострого бруцельозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.13 / Гусейнов Ельчин Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
651074
  Соні С.Ч. Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні чинники визначення прогнозу хронічного вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованних осіб : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Соні Субхаша Чанда ; М-во охорони здоров"я України, Вінницький нац. мед .ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
651075
  Галдіна Ірина Михайлівна Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку : Автореф. дис. ... канд. медич. наук: 14.01.10 / Галдіна І.М.; Мін-во охорони здоров"я України. Харківська медична акад. післядипломної освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
651076
  Стаднік С.М. Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 92-97. – ISSN 2224-0586
651077
  Недоборенко В.М. Клініко-імунологічні особливості системного запалення у жінок, хворих на ожиріння в поєднанні з залізодефіцитною анемією, та розробка методу їх комплексного лікування : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.01.02 / Недоборенко Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Укр. мед. стоматол. акад. – Полтава, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
651078
  Кривчук О.А. Клініко-лабораторне обгрунтування удосконаленої методики виготовлення пластинкових базисів знімних протезів : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Кривчук Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
651079
  Борисенко Є.О. Клініко-лабораторні особливості інтоксикаційного синдрому у пацієнтів із гострими лейкозами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Борисенко Євгенія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 28 назв
651080
  Мовчан О.В. Клініко-лабораторні оцінка та обгрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Мовчан Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
651081
  Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Головачова В.О. ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
651082
  Кошак Ю.Ф. Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 4-8. – ISSN 1681-276Х


  "...Стаття присвячена актуальній темі поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень, вивченню клініко-морфологічних особливостей впливу обох захворювань на патоморфологічні форми, в якій поряд із літературними даними узагальнені власні дослідження ...
651083
  Гудар"ян Ю.І. Клініко-нейропсихологічні і гемодинамічні зміни та їх вплив на якість життя у відновному періоді інфаркту мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Гудар"ян Юлія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
651084
  Товажнянська О.Л. Клініко-нейропсихологічні особливості формування печінкової енцефалопатії / О.Л. Товажнянська, Н.С. Рафальська // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 50-56 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-5675
651085
  Жгільова Н.О. Клініко-параклінічна характеристика хворих на хронічну ішемію мозку при хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Жгільова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
651086
  Волосянко Андрій Богданович Клініко-параклінічне обгрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Волосянко Андрій Богданович; Акад. медич. наук України. Укр. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – К., 1993. – 18л.
651087
  Кальбус О.І. Клініко-патогенетична характеристика та прогнозування перебігу міастенії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Кальбус Олександр Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
651088
  Білий Д.О. Клініко-патогенетична характеристика хворих на гострий інфаркт міокарда молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Білий Дмитро Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
651089
  Дельва І.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Дельва Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
651090
  Узун Д.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування постімплантаційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Узун Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
651091
  Александрук О.Д. Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 4 (67). – C. 13-17. – ISSN 1727-5741
651092
  Ошивалова О.О. Клініко-патогенетичне та медико-соціальне обгрунтування удосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.02.03, 14.01.20 / Ошивалова Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
651093
  Андреєва Я.О. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування серцевої недостатності у хворих з синдромом обструктивного апное сну та ожирінням : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.02 / Андреєва Яна Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запорізька мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 60 назв
651094
  Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 31-37. – ISSN 1811-2471
651095
  Самчук П.О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Самчук Павло Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
651096
  Старовойтова Г.О. Клініко-патогенетичні особливості різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі співставлення рухових, немоторних проявів та особистісних рис хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Старовойтова Галина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
651097
  Балабаник В.Р. Клініко-патогенетичні особливості розвитку гострого епідидиміту та обгрунтування раціональної тактики лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Балабаник Василь Романович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
651098
  Семенова І.В. Клініко-патогенетичні предиктори формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Семенова Ірина Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
651099
  Бідзіля П.П. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності у хворих з надлишковою масою тіла та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Бідзіля Петро Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
651100
  Бен Салем Федія Клініко-прогностичне значення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Бен Салем Федія ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
651101
  Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
651102
  Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / Інна Галецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-966-613-990-3
651103
   Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню / Ю.І. Романенко, І.А. Григорова, В.І. Романенко, І.Ю. Романенко, І.В. Романенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-5675
651104
   Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко, Ю.С. Бучок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 3-6. – ISSN 2308-6300
651105
  Сидоренко О.О. Клініко-психологічні прояви та механізми формування психологічної дезадаптації у державних службовців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-7484
651106
  Іщук В.В. Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2308-6300
651107
  Хоміцький М.Є. Клініко-психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-6300
651108
  Шевченко-Бітенський Клініко-психопатологічні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-5675
651109
  Коваленко Н.В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 111. – ISSN 2410-7484
651110
  Данілевська Н.В. Клініко-психопатологічні та динамічні особливості соціально-дезадаптаційного післябойового синдрому у військовослужбовців України у сучасних реаліях // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 7-12 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
651111
  Іщук В.В. Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 38-42. – ISSN 2410-7484
651112
  Наумов В.Л. Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 76-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
651113
  Герасименко С.І. Клініко-рентгенологічні та патоморфологічні зміни тканин плечового та ліктьового суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, В.В. Григоровський, А.М. Бабко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 69-74. – ISSN 0030-5987
651114
  Макян С.В. Клініко-фоноспірографічна характеристика перебігу рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10 / Макян Сірун Валеріївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
651115
  Коваль О.І. Клініко-функціональне обґрунтування проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення (без інкубації) у дітей різного віку : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.22 / Коваль Ольга Іванівна ; М-во охрони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
651116
  Крахмалова О.О. Клініко-функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії / О.О. Крахмалова, О.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 1605-7295
651117
  Аплевич В.М. Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу / В.М. Аплевич, О.В. Горша, А.П. Школьний // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 68-71. – ISSN 1681-276Х
651118
  Арпуль О.В. Клінінгові технології в засобах розміщення / О.В. Арпуль, І.О. Савулевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 18-24. – ISSN 2308-135X
651119
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 12, № 2 (44). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651120
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 2 (48). – 2014. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651121
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 3 (49). – 2014. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651122
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 4 (50). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651123
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 3 (57). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651124
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 4 (58). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651125
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 3 (61). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651126
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 4 (62). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651127
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 1 (59). – 2017. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651128
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 2 (60). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651129
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 1 (63). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651130
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 4 (66). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651131
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 3 (65). – 2018. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
651132
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 2 (64). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651133
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 1 (67). – 2019. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651134
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 2 (68). – 2019. – 137, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651135
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 3 (69). – 2019. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651136
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 4 (70). – 2019. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651137
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 1 (71). – 2020. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651138
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 3 (73). – 2020. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651139
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 4 (74). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651140
   Клінічна генетика / Мін. охорони здоров"я України; Харківський нац. мед. ун-т; Український ін-т клінічної генетики. – Харків, 2011-
№ 1/2 : Міжнародна науково-практична конференція "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків, Україна). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
651141
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (4). – 2018. – 172 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
651142
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 2 (5). – 2018. – 160 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
651143
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (6). – 2019. – 234 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
651144
  Юдко О.О. Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання / О.О. Юдко, С.П. Радченко, О.В. Овсієнко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 17-22. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - провести відносну клінічну дозиметрію рентгентерапевтичного апарата та розрахувати поглинену дозу у воді за допомогою дозиметричних рекомендацій; проаналізувати альтернативний параметр якості пучка <$E{D sub 2 } over {D sub 5 }>. ...
651145
   Клінічна ендокринологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А. Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. д-ра мед. наук, проф., діяча науки і техніки України В.М. Хворостінки. – Київ : Медицина, 2009. – 542, [2] с., [4] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 978-966-10-0025-3
651146
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3/4 (48). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
651147
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (53). – 2016. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651148
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (54). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651149
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (55). – 2016. – 105, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651150
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (56). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651151
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (57). – 2017. – 104 с. – Резюме рос., англ. мовами
651152
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (58). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651153
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (59). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651154
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (60). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651155
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (61). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651156
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (62). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651157
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін ; редкол.: Н.І. Бойко, З.Ф. Веселовська, Є.В. Глоба [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (63). – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651158
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (65). – 2019. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651159
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (66). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651160
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (67). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651161
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (68). – 2019. – 122 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651162
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (69). – 2020. – 110 c. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651163
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (70). – 2020. – 102 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651164
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (71). – 2020. – 118 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651165
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (72). – 2020. – 104 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651166
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (73). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651167
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (74). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
651168
  Слаба О.М. Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 19-23. – ISSN 1029-4244
651169
   Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих / Я.Ю. Самбург, О.М. Власенко, Т.І. Магдаліц, О.О. Бутікова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 78-82. – ISSN 2224-0586
651170
  Романенко Т.Г. Клінічна ефективність прегравідної підготовки при індукованій вагітності на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О. Чайка // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (37). – С. 19-25. – ISSN 2309-4117
651171
   Клінічна імунологія та алергологія : посібник для практ. занять / [В.В. Чоп"як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці тем. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-505-562-5
651172
   Клінічна інформатика і телемедицина : міждисциплінарний науково-методичний журнал / Укр. Асоц. "Комп"ютерна Медицина" (УАКМ) ; Ін-т Медичної інформатики і Телемедицини (Ін-т МІ& Т) ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України ; голов. ред. О.Ю. Майоров. – Харків : Контраст. – ISSN 1812-7231
Т. 12, вип. 13. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
651173
   Клінічна нефрологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-нефрологів і терапевтів / Л.А. Пиріг, А.М. Романенко, О.І. Дядик, В.С. Дзюрак, Т.Д. та ін. Никула; [Л.А. Пиріг та ін.] ; за ред. акад. АМН України, чл.-кор. НАН України, заслуж. діяча науки і техніки Л.А. Пирога. – Київ : Здоров"я, 2004. – 526, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-311-01320-6
651174
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : ТОВ "Моріон", 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 1 (33). – 2019. – 64 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
651175
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 2 (34). – 2019. – 128 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
651176
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 3 (35). – 2019. – 200 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
651177
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, Ю.Я. Гріневич [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 10, № 3/4 (39/40). – 2020. – С. 92-166, [4] с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
651178
  Войціховська Алла Клінічна програма для студентів-юристів та екологів ЕПЛ / Войціховська Алла, Жиравецький Тарас // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 79-82 : фото
651179
  Морозов С.М. Клінічна психологія : Навч. посібник / С.М. Морозов, В.В. Бондар; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Киев : Київський університет. – ISBN 966-95792-5-2
Ч.1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. – 2001. – 117с.
651180
   Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 315, [3] с. – Покажч.: с. 303-316 .- Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 300-302. – (Nota bene!, ISSN 978-617-572-037-0). – ISBN 978-617-572-037-0
651181
  Гальчук О.Я. Клінічна психологія : [для студентів ВНЗ] / Гальчук Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Київ : Атіка, 2012. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-215. – ISBN 978-966-326-455-4
651182
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"]. – Київ : КНТ, 2018. – 368, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
651183
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"] / Никоненко Ю.П. – Київ : КНТ, 2019. – 368, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
651184
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (15). – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651185
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (16). – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651186
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (17). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651187
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 1 (18). – 2017. – 55 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651188
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (19). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651189
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (20). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651190
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (21). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651191
  Федак Б.С. Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 8-12. – ISSN 2308-6300
651192
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 1 (55). – 2016. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651193
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651194
  Ярош О.О. Клінічна та лабораторна діагностика герпесвірусного енцефаліту // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 13-18. – ISSN 2312-413Х


  "На базі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського були обстежені 32 хворі на герпесвірусний енцефаліт. Описані ранні клінічні прояви захворювання, простежена динаміка антитільної відповіді й вірусної активності в ...
651195
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy / Національний фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 16, № 4. – 2012
651196
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy = Клиническая фармация / М-во охорони здоров"я України ; Держ. експертний центр МОЗ України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 17, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
651197
  Бундюк Л.С. Клінічне значення внутріклітинного мікроелектрофорезу у технологіях мікрохвильової резонансної терапії / Л.С. Бундюк, Б.П. Грубник, Н.Г. Нікішина, С.П. Сітько, В.Г. Шахбазов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1023-2427
651198
  Куса О.М. Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики / О.М. Куса, Р.Я. Шовгенюк, М.П. Бендас // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 11-15. – ISSN 2413-550Х
651199
   Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції / В.О. Кузьменко, А.В. Скумс, А.П. Мазур, І.А. Кучинська // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586
651200
   Клінічне значення змін інтенсивності відбитого від шкіри електромагнітного випромінювання мм-діапазону / Б.П. Грубник, В.І. Григорук, С.Г. Понежа, Г.В. Понежа, А.В. Івановська, Т.В. Богдан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  Експериментально досліджено зміни рівня відбитого від шкіри потоку електромагнітних хвиль мм-діапазону для умовно здорових та хворих на деякі захворювання людей. Встановлено залежність цих змін від віку, локалізації зони впливу, загального стану та ...
651201
  Мартиненкт О.П. Клінічне значення змін протокової системи підшлункової залози в хірургії панкретиту та його ускладнених форм : Автореф... д-ра медич.наук: 14.00.27 / Мартиненкт О.П.; Харків. мед. ін-т. – Х., 1993. – 46л.
651202
  Ніконов В.В. Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень) / В.В. Ніконов, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 43-48. – ISSN 2224-0586
651203
  Лапшина К.А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лапшина Катерина Аркадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
651204
   Клінічне обстеження хворих і схема історії хвороби : навч. посібник для студентів мед. вузів / [М.А. Каштальян та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та військ. медицини. – Одеса : Астропринт, 2016. – 114, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-927-129-7
651205
   Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя / М.Є. Фесенко, В.І. Похилько, О.А. Щербань, Л.В. Крикотенко, Ю.Л. Степченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 99-102. – ISSN 2226-1230
651206
  Колюбакіна Л.В. Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку / Л.В. Колюбакіна, Н.К. Богуцька // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 121-125. – ISSN 2226-1230
651207
   Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки" / В.І. Похилько, І.В. Ксьонз, О.М. Ковальова, Ю.І. Чернявська, Н.С. Артьомова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 104-109. – ISSN 2226-1230
651208
   Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку / Ю.Д. Годованець, І.В. Ластівка, А.Г. Бабінцева, Л.В. Агафонова, Л.Я. Пісьменна, П.С. Марандюк, Т.В. Бурдейна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 95-100. – ISSN 2226-1230
651209
   Клінічний випадок рецидивного поліхондриту / Н.Б. Урсол, М.І. Тарасюк, В.О. Закревська, А.М. Шалавінська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 102-106. – ISSN 1605-7295
651210
  Сапожнікова О.В. Клінічний випадок складної діагностики хвороби Уіппла / О.В. Сапожнікова, А.Р. Сапожніков // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 291-297. – ISSN 2310-4910
651211
  Кривчун А.М. Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 177-180. – ISSN 2077-4214
651212
  Бойчак М.П. Клінічний військовий шпиталь - перша українська медична клініка (до 100-річчя з дня створення) // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 18, дайджест : До ювілею Української військово-медичної академії. – С. 166-172


  Біля витоків української військової медицини стояли відомі професори: М.А. Галин, Ф.Г. Яновський, В.І. Теребінський, О.П., Кримов та ін.
651213
  Скочко О.В. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під впливом корекції традиційних та додаткових факторів ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Скочко Ольга Вікторівна ; Держ. закл. "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
651214
  Пішель В.Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій / В.Я. Пішель, М.Ю. Полив"яна, К.В. Гузенко // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (88). – C. 75-76. – ISSN 2410-7484
651215
  Марценковський Д.І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 85-90. – ISSN 2410-7484
651216
  Левчук Є.В. Клінічні варіанти адаптації та типи їх перебігу у внутрішньо переміщених осіб зони АТО Луганської області / Є.В. Левчук, Є.Ю. Вербицький, М.О. Овчаренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 76-84
651217
  Скрипник В.М. Клінічні зміни рубцевозмінених тканин / В.М. Скрипник, Д.С. Аветіков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 231-233. – ISSN 2077-1096
651218
  Коломієць-Людвіг Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 175-179
651219
  Завгородня Н.Г. Клінічні ознаки нестабільності зв"язкового апарата кришталика / Н.Г. Завгородня, А.С. Саржевський // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 30-35. – ISSN 2309-8147
651220
  Литвин О.В. Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 129-137. – ISSN 2310-4910
651221
  Кобринська Н.Я. Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 51-53. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено порівняльний аналіз моно- та мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином. Усього проаналізовано 2904 хворих на рак щитоподібної залози, з них 693 із мультифокальною і 2211 з монофокальною карциномою. У результаті ...
651222
  Токарєв Д.С. Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 24-27. – ISSN 2226-1230
651223
  Юдін О.І. Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури) / О.І. Юдін, С.В. Веселий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 74-80. – ISSN 2226-1230
651224
  Аль Хатіб Ануар Клінічні та імуно-гормональні особливості перебігу токсокарозу у хворих з синдромом "сухого ока" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 16.00.11, 222 / Аль Хатіб Ануар ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
651225
  Дзюбановський О.І. Клінічні форми холедохолітіазу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 77-80. – ISSN 1681-276Х
651226
  Вацеба М.О. Клінічно-діагностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1029-4244
651227
  Демченко А.В. Клінічно-діагностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
651228
  Лозюк І.Я. Клінічно-морфологічні особливості запальних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними штамами H. Pylori, у дітей у поєднанні з харчовою алергією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Лозюк Ірина Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
651229
  Герасименко О.С. Клінічно-організаційні принципи надання хірургічної допомоги та спеціалізоване лікування поранених з бойовою травмою живота в умовах АТО : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Герасименко Олег Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 51 с. – Бібліогр.: 91 назва
651230
  Білецький В.с. Клінохлор / В.с. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
651231
  Гончар Б.М. Клінтон (Clinton) Білл // Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2007. – Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-00-0692-8
651232
  Грищенко Т.А. Клінтон Білл // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
651233
  Гончар Б.М. Клінтон Білл (Вільям Джефферсон). // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 625-626. – ISBN 966-316-039-X
651234
  Довбенко М. Кліометрія * в економічному дослідженні : Лауреати Нобелівської премії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.86-91. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
651235
  Кірк Г. Клітгорд і сини / Г. Кірк. – Київ, 1956. – 303 с.
651236
  Дишловий В.Д. Клітина розкриває таємниці життя / В.Д. Дишловий. – Київ, 1973. – 134с.
651237
  Лепешинская О.Б. Клітина та її походження / О.Б. Лепешинская. – К., 1953. – 48с.
651238
  Гродзинский Д.М. Клітинна біологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341. – ISBN 978-966-02-6814-2
651239
   Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти / Г.М. Світіна, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, О.В. Скачкова, Л.В. Гарманчук, В.А. Шаблій // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 48-54. – ISSN 2308-3794


  У статті описано стан імунної системи на пізній стадії 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-індукованого раку товстої кишки та після введення мультипотентних клітин з плаценти (ПМК). Індекси маси селезінки та тимуса не відрізнялися між групами інтактних щурів та ...
651240
  Гродзинський Д.М. Клітинна інженерія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341-342. – ISBN 978-966-02-6814-2
651241
  Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
651242
  Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
651243
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 153 - 256. – Резюме мовою статті
651244
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 1. – 2016. – 152 с. – Резюме мовою статті
651245
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 5, № 1. – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
651246
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме мовою статті
651247
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 2. – 2018. – 210 с. – Резюме мовою статті
651248
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме мовою статті
651249
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 2. – 2019. – 188 с. – Резюме мовою статті
651250
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 1. – 2020. – 87 с. – Резюме мовою статті
651251
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 2. – 2020. – 204 c. – Резюме мовою статті
651252
  Кацнельсон З.С. Клітинна теорія / З.С. Кацнельсон. – Київ, 1931. – 102 с.
651253
  Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція / В.М. Троян; HАHУ, Ін-т фізіологі рослин та генетики, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1998. – 172c. – ISBN 5-12-004659-2
651254
  Білан С.М. Клітинні аперіодичні нейроавтомати для ефективного розпізнавання зображень : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.23 / Степан Миколайович Білан; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфроструктури. – Львів, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 51 назва
651255
  Агашков К.С. Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Агашков Кирило Сергійович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
651256
  Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
651257
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 321 л. – Бібліогр.: л. 269-321
651258
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
651259
  Копач О.В. Клітинні та молекулярні спінальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Копач Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
651260
  Гродзинський Д.М. Клітинної біології, та генетичної інженерії // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343. – ISBN 978-966-02-6814-2
651261
  Бел А.А. Клітка / А.А. Бел. – К., 1986. – 254с.
651262
  Нікуліна Л. Клітка : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 110-119
651263
  Суржик Л. Клітка для монстра. Національне агентство з питань якості вищої освіти (НАЗЯВО) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "24 травня у парламентському профільному комітеті розглянуто проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (проект заступника голови парламентського комітету О. ...
651264
  Виноградова Р.П. Клітковина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343-344. – ISBN 978-966-02-6814-2
651265
  Яценко Б.П. Кліфтон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
651266
  Клименко Н.Ф. Кліх Едвард // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
651267
  Шарманова Н.М. Кліше в українському телепросторі: прагматичний і метакомунікативний вияви // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються теоретичні питання лінгвального статусу мовних кліше, прагматичні й метакомунікативні особливості кліше в мові новітньої телевізійної журналістики.
651268
  Чумак П.Я. Кліщі-плоскотілки (Tenuipalpidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено видовий склад та кормові рослини кліщів-плоскотілок, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України.
651269
  Бондарев В. Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна) / В. Бондарев, Т. Самойлова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 101-103. – ISSN 2219-7516
651270
  Балан П. Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Оброблено колекцію кліщів-церконід (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України, що зберігається на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, уперше наведено їхній повний видовий склад. Обработана ...
651271
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata) лісостепової зони України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 71-78. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення церконін лісостепової зони України. Виявлено 21 вид з родів Prozercon Sellnik, 1943 (6 видів), Parazercon Tragardh, 1931 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (14 видів), з яких 5 видів та 1 підвид були описані як нові для ...
651272
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata: Zerconina) степової зони України / П.Г. Балан, В.Є. Скляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 79-83. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення кліщів-церконін на території степової зони України. Виявлено 9 видів церконін з родів Prozercon Sellnick, 1943 (1 вид), Mixozercon Halaskova, 1963 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (7 видів), з яких 4 види та 1 підвид були ...
651273
  Дмитренко Л.І. Кліщі - небезпека для людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 38 : фото
651274
  Данканіч Р. Клнцепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 153-155. – ISSN 2076-1554
651275
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси : краткий очерк жизни и творчества / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 88 с.
651276
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси / В.В. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1973. – 87 с.
651277
  Силин М.А. Клод Адриан Гельвеций -- выдающийся французский философ-материалист XVIII века / М.А. Силин. – М., 1958. – 148с.
651278
  Карлик Л.Н. Клод Бернар / Л.Н. Карлик. – М, 1964. – 271с.
651279
  Гюго В. Клод Ге : [Рассказ] / Виктор Гюго ; Пер. с фр. Н.В. – Одесса : Изд. Молот ; Типо-литограф. и нотопеч. И.А. Копельмана, 1905. – 25 с.
651280
  Гюго В. Клод Ге / В. Гюго. – Москва, 1955. – 31с.
651281
  Альшванг А. Клод Дебюсси / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1935. – 96 с.
651282
  Мартынов И.И. Клод Дебюсси / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1964. – 280 с.
651283
  Кремлев Ю.А. Клод Дебюсси / Ю.А. Кремлев. – Москва : Музыка, 1965. – 792 с.
651284
  Шенневьер Д. Клод Дебюсси и его творчество / Д. Шенневьер. – Москва, 1914. – 61с.
651285
  Воронова М. Клод Дебюссии: молчание любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
651286
  Автономова Н.С. Клод Леви-Строс, антрополог и философ // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-24. – ISSN 0235-1188
651287
   Клод Меллан 1598-1688 : рисунки и гравюры из собрания Эрмитажа. Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1988. – 66 с.
651288
  Георгиевская Е.Б. Клод Моне / Е.Б. Георгиевская. – Москва : Советский художник, 1968. – 35 с.
651289
  Моне Клод Клод Моне : альбом / Моне Клод; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 28 с. – (Образ и цвет)
651290
  Богемская К.Г. Клод Моне / К.Г. Богемская. – Москва : Искусство, 1984. – 143 с.
651291
  Рейтерсверд Оскар Клод Моне. / Рейтерсверд Оскар. – М., 1965. – 160с.
651292
  Барская А.Г. Клод Моне: Картины из музеев Советского Союза : альбом / Авт. текста А.Г. Барская, Е.Б. Георгиевская ; Авт. вступ. ст. Н.Н. Калитина с. 5-28. – Ленинград : Аврора, Б.г., 1989. – 131 с. : ил., в основном цв. ил. – Библиогр.: с. 130-131 ; Библиогр. в примеч.: с. 28. – ISBN 5-7300-0436-2
651293
  Верн Ж. Клодиус Бомбарнак / Ж. Верн. – Ташкент, 1961. – 223с.
651294
  Голда Д.М. Клодницький Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 348. – ISBN 978-966-02-6814-2
651295
  Попов Г.Л. Клок сена. / Г.Л. Попов. – Минск, 1965. – 244с.
651296
   Клоков Михайло Васильович (1896-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200-201. – ISBN 978-966-439-754-1
651297
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 556 с.
651298
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 571 с.
651299
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Известия, 1961. – 605 с. – (Б-ка исторических романов народов СССР)
651300
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1964. – 572 с.
651301
  Панч П. Клокотала Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1987. – 532 с.
651302
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота : Дилогия из двух научно-фантастических романов-гипотез о некоторых загадках становления европейской цивилизации / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 445с.
651303
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 637 с.
651304
   Клон Несси вынырнул в Норвегии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 10 : Іл.
651305
  Голубенко А.В. Клональне мікророзмноження деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  З метою інтродукції шляхом підбору поживних середовищ досліджено вегетативне розмноження (мікроживцювання, мультиплікація, культура калусу) тринадцяти видів роду Gentiana L. Розроблено стратегію адаптації тирличів до нестерильних умов.
651306
  Голубенко А. Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro / А. Голубенко, В. Цап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про мікроклональне розмноження в асептичній культурі Acorus calamus L. Запропоновано ефективні модифікації модифікацію методик стерилізації первинного культиваційного матеріалу та ініціації утворення адвентивних бруньок, пагонів ...
651307
  Катаева Н.В. Клональное микроразмножение растений / Н.В. Катаева, Р.Г. Бутенко. – Москва, 1983. – 97с.
651308
  Ивашкевич Л.Г. Клональный анализ первичных и перевивных рабдомиосарком : Автореф... канд. биологич.наук: 03.104 / Ивашкевич Л.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 20л.
651309
  Сущанський В.І. Клони зв"язностей напівгруп часткових перетворень / В.І. Сущанський, О.Г. Ганюшкін, Н.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 47-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджується будова реляційних клонів. Встановлено, що клони зв"язностей є PR-клонами. Описані клони зв"язностей обмежень напівгруп на підмножини основної множини, знайдені необхідні і достатні умови тривіалізації клонів зв"язностей. За ...
651310
  Щелкунова С.Н. Клонирование генов / С.Н. Щелкунова. – Новосибирск, 1986. – 225с.
651311
  Окунев О.В. Клонирование генов лизинового оперона Bacillus Subtilis в клетках Escherichia Coli : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Окунев О. В.; Ин-т молекул. биол.и генет. – К., 1985. – 16л.
651312
   Клонирование ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 538 с. : ил. – ISBN 5-03-001159-5
651313
  Пестушко Валерий Клонирование: "За" и "Против" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
651314
  Романовский Г.Б. Клонирование: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 199-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
651315
  Ковелер Дидье Клонировать Христа? // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 141-226. – ISSN 1130-6545
651316
   Клоновані in vitro рослини роду deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями / О.О. Пороннік, Кузьменко, А.В. Воловик, Л.В. Швачко, О.В. Войцехівська, Г.Ю. Мирюта, Т.А. Рубан, І.Ю. Парнікоза, В.А. Кунах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів / Нац. акад. наук України ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – С. 200-204. – ISSN 1810-7834


  Порівняльне дослідження біомаси клонованих in vitro рослин роду Deschampsia за вмістом фенольних сполук та екстрактів із цих клонів за протипухлинною активністю. Визначали вміст загальних фенолів (за галовою кислотою) та флавоноїдів (за рутином) у ...
651317
  Полякова Л.Н. Клоновый отбор у картофеля в послевсходовый период : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Полякова Л.Н.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 36л.
651318
  Заєць В. Клонування та гетерологічна експресія фрагмента кднк гена протеїнкінази akt1 миші в escherichia coli / В. Заєць, О. Османова, І. Крупська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Протеїнкіназа Akt/PKB є серин/треонін-специфічною протеїнкіназою В, яка має в організмі тварин три ізоформи: Akt1, Akt2 і Akt3. Протеїнкіназа Akt/PKB є координаційним центром для багатьох сигнальних шляхів і відіграє ключову роль у регуляції багатьох ...
651319
  Максись М.А. Клонування: досягнення науки та моральні наслідки суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
651320
  Овчинникова Наталия Клоны любимой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 25-27 : фото
651321
  Лімниченко Василь Клонюсь : [поезії] / Лімниченко Василь; [соч.] Василя Лімниченка. – Львів : Друк. Ставропігійського ін-та під управ. О. Яськова. – (Бібліотека "Логос" : Книжки Василя Лімниченка : З війни (поєзії) ; Хуртовина (поєзії) ; [№] 6)
Кн. 3. – 1926. – 33 с.
651322
  Глущенко И.Е. Клооновая селекция картофеля / И.Е. Глущенко, Н.В. Савинская. – М., 1956. – 88с.
651323
  Бабенко Владимир Клоп среди своих : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 8-16 : Фото
651324
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия / В.В. Маяковский. – Ленинград, 1974. – 151с.
651325
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1954. – 76с.
651326
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1964. – 80с.
651327
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – Москва, 1965. – 80с.
651328
  Ванченко-Івашенко Клопіт цирульника Еміля Термана / Ванченко-Івашенко; Петро Ванченко [псевд.]. – [Київ] : Коопер. вид. Рух ; [Друга друк.], 1930. – 107 с.
651329
   Клопотав усією душею // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 61-65. – ISBN 966-505-054-0
651330
  Комарницька О.Б. Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 46-55
651331
  Єні О.В. Клопотання у кримінальному процесі України: законодавче регулювання : монографія / О.В. Єні ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2012. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-617-566-129-1
651332
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-21.
651333
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : монографія / А.Ю. Строган. – Київ : Істина, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-8909-36-8
651334
  Маєрчик М. Клопоти з сороміцьким / розмову вела Устя Стефанчук // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 32-39


  Про що розповідає вилучене із системи знань.
651335
  Замікула М. Клопоти навколо іранського урану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 6


  "Іранська ядерна угода зазнала нового удару. Тегеран офіційно заявив, що розпочинає збагачення урану до рівня, який перевищує встановлені нею ліміти. Таке невиконання домовленостей розв"язує Сполученим Штатам руки для подальшого посилення антиіранської ...
651336
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – К., 1926. – 64с.
651337
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – Х.-Одесса, 1930. – 79с.
651338
  Дзюба-Погребняк Клопчич Міле // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-6814-2
651339
   Клосовський Олександр Вікентійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 92-93 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
651340
   Клосовський Олександр Вікентійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 97-99. – ISBN 978-966-439-961-3
651341
   Клосовський Олександр Вікентійович (1846-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
651342
  Белей Л. Клосок на ватних ногах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Українська культура за мірками західного світу існує дивом....Наш маскульт ватний, а українська альтернатива слаборозвинена і неконкурентна."
651343
  Лазаренко Т.Д. Клоуз-тест як ефективна форма тестування на просунутому етапі навчання / Т.Д. Лазаренко, О.М. Захаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 67-67
651344
  Бергман Я. Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1974. – 269с.
651345
  Жуков Борис Клоунада желторотых паффинов : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 110-117 : Іл.
651346
  Реми Т. Клоуны / Т. Реми. – М, 1965. – 392с.
651347
  Рубченко М. Клочки имперских знамен // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-66. – ISSN 1812-1896


  Російсько-японська війна стала для Російської імперії відправною точкою розвалу
651348
   Клочко Валентин петрович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 58


  Член спецради попередніх каденцій.
651349
   Клочко Віктор Петрович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 149-150 : фото
651350
  Вишневский Д.К. Клочок земли / Д.К. Вишневский. – Москва, 1965. – 351с.
651351
  Хиллиард Н. Клочок земли. / Н. Хиллиард. – Москва, 1964. – 142с.
651352
  Межелайтис Э. Клочок небес : стихи и поэма / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. Л.Милн. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 271 с.
651353
  Шевальє Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевальє. – Київ : Дніпро, 1973. – 295с.
651354
  Шевалье Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевалье. – Москва : Художественная литература, 1988. – 287с.
651355
  Борисенко И. Клуб-ударник / И. Борисенко. – М., 1931. – 40с.
651356
  Кочан І.Г. Клуб - дітям / І.Г. Кочан. – К, 1965. – 42с.
651357
   Клуб - організатор культурного дозвілля. – К., 1964. – 71с.
651358
   Клуб - строителям коммунизма.. – М., 1961. – 277с.
651359
  Сіменон Ж. Клуб "100 ключів" / Ж. Сіменон. – К, 1981. – 334с.
651360
  Кириченко Оксана Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : VIP-клуб / Кириченко Оксана, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-7 : Фото
651361
  Гресик Юлія Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : Vip-Клуб / Гресик Юлія, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9 : Фото
651362
  Бочко М.І. Клуб "Еколог" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 26-30
651363
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – Москва, 1987. – 317с.
651364
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – Москва, 1990. – 492с.
651365
   Клуб 12 стульев : [сб. – Москва : Искусство, 1982. – 239 с.
651366
   Клуб 12 стульев. Сборник. – М., 1973. – 302с.
651367
  Жарков В.В. Клуб 2000 / В.В. Жарков. – М., 1974. – 301с.
651368
  Скібчик С. Клуб аристократів чи любительські об"єднання ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7
651369
  Кокотюха А. Клуб Боягузів : [рік пригод] / Андрій Кокотюха. – Київ : Грані-Т, 2009. – 139, [5] с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 978-966-465-211-4
651370
  Жарков А.Д. Клуб в дни всенародных праздников / А.Д. Жарков. – Москва, 1983. – 80с.
651371
  Белая Клуб в жизни ребенка / Белая, ЛЛ. – Москва, 1984. – 94с.
651372
  Коган Я.М. Клуб в новых условиях / Я.М. Коган. – М., 1941. – 102с.
651373
  Иванова М.И. Клуб во дворе / М.И. Иванова. – М, 1960. – 76с.
651374
   Клуб воинской чести (корабля). Справочно-методич. пособие. – М., 1961. – 344с.
651375
  Крюков Сергей Клуб джентельменов под Киевом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 68 : фото
651376
   Клуб директоров: опыт прогр.-целевого управления предприятиями. – М., 1989. – 254с.
651377
  Ерзунов В.И. Клуб для подростка / В.И. Ерзунов. – М., 1986. – 78с.
651378
  Усова Н.Т. Клуб донкихотов / Н.Т. Усова. – Тула, 1967. – 196с.
651379
  Костылева Н. Клуб Дюма // Стена : всеукраїнський молодіжний інформаційно-аналітичний журнал / голов. ред. Правдивець А.В. ; редкол.: А. Доєв, Г. Орлов, Н. Костилєва [та ін.]. – Киев, 2020. – № 4 (55). – С. 34-44


  Об Александре Дюма, его произведениях и почитателях его таланта.
651380
  Носов Д.С. Клуб завода "Красный пролетарий" / Д.С. Носов, М.И. Сальман. – М, 1955. – 112с.
651381
  Крепс В.М. Клуб знаменитых капитанов: фантаст. ист.. / В.М. Крепс. – М., 1977. – 301с.
651382
  Ныров Н.Н. Клуб и библиотека отличной работы. Из опыта работы клуба и библиотки колхоза "Дальний Восток". / Н.Н. Ныров. – Хабаровск, 1962. – 20с.
651383
  Львов Ю.Л. Клуб и завод / Ю.Л. Львов. – М., 1963. – 103с.
651384
  Разумный В.А. Клуб и культура общения / В.А. Разумный. – М, 1989. – 91с.
651385
   Клуб и нравственное воспитание трудящихся. – М., 1980. – 77с.
651386
   Клуб и оборонная работа. – Иркутск, 1968. – 48с.
651387
   Клуб и проблема свободного времени: сб. статей. – Кемерово, 1980. – 80с.
651388
   Клуб и пропаганда научного атеизма.. – Кишинев, 1967. – 43с.
651389
   Клуб и технический прогресс. – М., 1974. – 135с.
651390
  Разумный В.А. Клуб и эстетическое воспитание в семье / В.А. Разумный. – М, 1988. – 100с.
651391
  Пакальнис А. Клуб интеллигентов / А. Пакальнис; пер. с лит. С.Васильев. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 319 с.
651392
  Орлов В.Н. Клуб интересных встреч / В.Н. Орлов. – Москва, 1964. – 68с.
651393
   Клуб і художня самодіяльність України : Рек. анот. бібліогр. покажч. – Київ, 1987. – 35с. – (Мистецтво - народу)
651394
  Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор : Шкільний світ. Бібліотека / Ніна Яременко. – Київ : Шкільний світ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-69-0; 966-356-006-1


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
651395
  Колісник К. Клуб інтелектуальних ігор у вищому навчальному закладі / К. Колісник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 1562-529Х
651396
  Найдюк О. Клуб композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 34-39


  Українські композитори-авангардисти.
651397
  Шеффер М.Е. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння = The guernsey literary and potato peel pie society : роман / Мері Енн Шеффер, Уррі Берровз ; [пер. з англ. Т. Скрипник]. – Харків : Vivat, 2019. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Shaffer M.A. The guernscy literary and potato peel pie society : a novel. New York: Dial Press Trade Paperback Edition, 2009. – (Серія "Світовий бестселер"). – ISBN 978-966-942-948-3
651398
   Клуб молодых изобретателей. – М., 1962. – 416с.
651399
  Чемякина С.Н. Клуб на открытом воздухе / С.Н. Чемякина. – Москва : Советская Россия, 1988. – 141 с.
651400
  Генассія Ж.-М. Клуб невиправних оптимістів = Le сlub вes incorrigibles optimistes : [роман] / Жан -Мішель Генассія ; [пер. з фр. А. Шведик]. – Харків : Vivat, 2017. – 638, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид. : Le Club Des Incorrigibles Optimistes / Jean-Michel Guenassia. Paris, 2009. - Гонкурівська премія ліцеїстів. – ISBN 978-966-942-117-3
651401
  Качкалда В.И. Клуб новаторов / В.И. Качкалда. – М., 1968. – 127с.
651402
  Капась-Романюк Клуб полікультурного простору // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  Навесні 2019 року розпочав свою роботу проект "Language Exchange Club" кафедри мовної підготовки ННЦ "Інститут біології та медицини". Ідея створення розмовного клубу виникла в процесі викладання української мови іноземним студентам, які навчаються за ...
651403
  Ластовская Г.И. Клуб приглашает верующих / Г.И. Ластовская. – Одесса, 1988. – 140с.
651404
   Клуб приятелів української книжки = Ukrainian book club. – Вінніпег : Відавець Іван Тиктор
Кн. 18. – 1953


  1997. N 1/2
651405
  Суетенко В.П. Клуб работает днем. / В.П. Суетенко. – М., 1962. – 127с.
651406
  Стивенсон Р.Л. Клуб самоубийц / Р.Л. Стивенсон. – Барнаул, 1991. – 157с.
651407
   Клуб служебного сабоководства : Сб. – Москва, 1983. – 150 с.
651408
   Клуб служебного собаководства. – М., 1978. – 205с.
651409
  Шабалин В.А. Клуб текстильщиков. / В.А. Шабалин. – Иваново, 1952. – 84с.
651410
   Клуб турботливих батьків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48 : фото
651411
   Клуб хаускиперов Украины // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 66-68 : фото
651412
  Левицкий Г.С. Клуб энтузиастов семилетки / Г.С. Левицкий, И.В. Чехов. – М, 1962. – 95с.
651413
  Кудряшова Л.Б. Клуб юных любителей изобразительного искусства в школе. (Работа по эстетическому воспитанию с учащимися 5-8 классов) / Л.Б. Кудряшова. – Петрозаводск, 1969. – 72 с.
651414
   Клуб юных мореходов. – Саратов, 1976. – 54с.
651415
  Шишкин Н.К. Клуб юных физиков : Кн.для учителя: Из опыта работы / Н.К. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 214с.
651416
  Анофриков П.И. Клуб, кино и фантазия / П.И. Анофриков. – Новосибирск : Книжное изд-во, 1990. – 101, [2] с. : ил.
651417
   Клуб: культура досуга: сборник. – М., 1987. – 184с.
651418
  Мишустин Е.Н. Клубеньковые бактерии и инокуляционный процесс. / Е.Н. Мишустин, В.К. Шильникова. – М., 1973. – 288с.
651419
  Шарова Э.К. Клубеньковые бактерии эспарцета и некоторые особенности их биологии. : Автореф... Канд.биолнаук: / Шарова Э.К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
651420
  Богачева В.И. Клубеньковые догоносики как вредители корневой системы клевера в условиях Свердловской области) : Автореф... канд. биол.наук: / Богачева В. И.;, 1962. – 19л.
651421
  Красутская А.Г. Клубеньковые долгоносики в условиях Украины и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Красутская А.Г.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1969. – 23л.
651422
  Родынюк И.С. Клубеньковые образования травянистых растений Сибири / И.С. Родынюк. – Новосибирск, 1977. – 176с.
651423
  Ситенков А.І. Клуби відмінної роботи / А.І. Ситенков. – Київ, 1966. – 47 с.
651424
   Клуби за інтересами : Зб. статей. – Київ, 1988. – 180 с.
651425
  Валько І. Клуби і бібліотеки Радянської України / І. Валько, І. Міневич. – Київ, 1960. – 223с.
651426
  Чепіль М.М. Клубна аматорська діяльність як фактор формування у підлітків потреби в читанні. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чепіль М.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
651427
   Клубна сцена : збірник п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 190, [2] с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності)
651428
   Клубная сцена.. – Москва, 1942. – 163с.
651429
   Клубная сцена.. – вып. 2. – Москва, 1947. – 96с.
651430
   Клубная сцена.. – вып. 1. – Москва, 1947. – 96с.
651431
   Клубная сцена.. – Уфа, 1948. – 166с.
651432
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 135с.
651433
   Клубная сцена.. – вып. 1. – М., 1948. – 96с.
651434
   Клубная сцена.. – вып. 2. – М., 1948. – 96с.
651435
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 96с.
651436
   Клубная сцена.. – сб. 4. – М., 1950. – 96с.
651437
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 184с.
651438
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 96с.
651439
  Віжічаніна Л. Клубні об"єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 39-42. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто історико-теоретичні аспекти клубних об"єднань при бібліотеках. Висвітлено досвід діяльності краєзнавчого та розмовного клубів, що діють при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.
651440
   Клубное задание. – М., 1962. – 44с.
651441
  Вержанская О. Клубное обучение как один из инструментов коммуникативной активности студентов / О. Вержанская, Т. Лагута // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 26-28. – ISSN 1562-529Х
651442
  Ветвицкий Б.В. Клубные аэродромы / Б.В. Ветвицкий, П.А. Семенов. – Москва-Ленинград, 1936. – 184с.
651443
  Терский В.Н. Клубные занятия и игры в практике А.С. Макаренко / В.Н. Терский. – Москва, 1959. – 159 с.
651444
  Смирнова Е.И. Клубные объединения / Е.И. Смирнова. – М., 1977. – 158с.
651445
   Клубные учреждения Российской Федерации. – М., 1962. – 31с.
651446
  Рабинова Л.Я. Клубные формы юннатской работы / Л.Я. Рабинова. – Москва, 1963. – 151с.
651447
   Клубный календарь. июль, авг., сент. 1958. – вып. 3. – Москва, 1958. – 72с.
651448
   Клубный календарь. Ян.-июнь 1959. – вып. 1. – Москва, 1959. – 121с.
651449
  Щипанов А.С. Клубный художник / А.С. Щипанов. – Москва, 1964. – 121 с.
651450
   Клубоведение : [учеб. пособ. для фак. культ.-просвет. работы и сушателей фак. повышения квалификации] : в 4 вып. – Ленинград
Вып. 1 : Клубоведение как специальная отрасль знания. – 1970. – 135 с.
651451
   Клубоведение : [учеб. пособ. для фак. культ.-просвет. работы и сушателей фак. повышения квалификации] : в 4 вып. – Ленинград
Вып. 2 : Общая методика клубной работы. – 1970. – 144 с.
651452
   Клубоведение : [учеб. пособ. для культ.-просвет. фак. ин-тов культуры]. – Москва : Просвещение, 1972. – 318 с.
651453
   Клубоведение : Учеб. пособ. для ин-тов культуры, искусств и фак. культ.-просвет. работы пед. ин-тов. – Москва, 1980. – 397 с.
651454
   Клубознавство. – К., 1985. – 144с.
651455
  Дудин М.А. Клубок / М.А. Дудин. – Л., 1978. – 527с.
651456
  Мориак Ф. Клубок змей / Ф. Мориак. – Москва, 1957. – 180 с.
651457
  Чейз Д.Х. Клубок. / Д.Х. Чейз. – Кишинев, 1992. – 348с.
651458
  Киселев А.З. Клубом руководят активисты / А.З. Киселев. – М., 1959. – 47с.
651459
  Гранитов А.В. Клубы и дома культуры Москвы. Справочник. / А.В. Гранитов, В.Н. Суханов. – М., 1961. – 252с.
651460
   Клубы по интересам в библиотеке: методические рекомендации. – М., 1986. – 40с.
651461
   Клубы политической информации : Сборник. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
651462
   Клубы. Сборник. – М., 1968. – 88с.
651463
  Морариу Т. Клуж / Т. Морариу. – Бухарест, 1965. – 57с.
651464
   Клужский университет им. Бабеша-Бойаи, 1971. – 156с.
651465
  Немирович І.О. Клумба і тумба / І.О. Немирович. – Київ : Молодь, 1975. – 94 с.
651466
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду видовженої форми // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 121 : фото
651467
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду для приватного саду або скверу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123 : фото
651468
  Гаврилова Тетяна Клумба усебічного огляду з кущем ексклюзивного сорту усередині // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120 : фото
651469
  Угулава С.П. Клухорский район (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Угулава С.П.; Сухумский государственный педагогический институт им Л.П. Берия. – Сухуми, 1951. – 23 с.
651470
  Мальцева Н.Л. Клуэ. / Н.Л. Мальцева. – М., 1963. – 66с.
651471
  Лебедев В. Клыки Дракона. Современная бронетехника Китая // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 54-58
651472
   Клыков Вячеслав Михайлович. Выставка скульптуры. Москва. 1979. – М., 1979. – 23с.
651473
   Клычев Иззат Назарович. Выставка произведений. Москва. 1985. кат. выст.. – Москва, 1985. – 52с.
651474
  Рич М. Клэй из Виргинии : Роман / М. Рич; Пер.с англ. Р.Н.Волошина. – Москва : АСТ, 2000. – 416с. – (Интрига). – ISBN 5-237-05993-7
651475
  Рихтер В.А. Клюворылый окунь Sebastes matinus mentella Teavin района Ньюфаундленда : Автореф... канд. биол.наук: / Рихтер В. А.; Калинингр. техн. ин-т рыбн. пром. и хоз. – Калининград, 1965. – 20л.
651476
  Островский П.П. Клюет... : рисунки / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1981. – 32 с.
651477
   Клюква. – Вильнюс. – с.
651478
  Лифшиц В.А. Клюква в сахаре. / В.А. Лифшиц. – Москва, 1963. – 118с.
651479
  Коган Г.Я. Клюква и клюквенный экстракт / Г.Я. Коган. – Л., 1933. – 28с.
651480
  Афонин В.Е. Клюква ягода : [повести и рассказы] / Василий Афонин ; худож. Г. Пондопуло. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 336 с. : ил.
651481
  Алданов М.А. Ключ- Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 2 : Бегство. – 1991. – 351 с.
651482
  Алданов М.А. Ключ- Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 3 : Пещера. – 1991. – 463 с.
651483
   Ключ-город. – Смоленск, 1990. – 316с.
651484
  Аристов В. Ключ-город : романы / В. Аристов. – Нижний Новгород : Параллель, 1994. – 542 с.
651485
   Ключ-город. Проза. Поэзия. Литературная критика. – Смоленск, 1963. – 356с.
651486
  Савельев И.К. Ключ-земля / И.К. Савельев. – М., 1978. – 112с.
651487
  Пушик С.Г. Ключ-зілля : оповідання, повість / С.Г. Пушик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 216 с.
651488
  Алесковский А. Ключ-поджига // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 880 (1). – C. 44-46. – ISSN 0320-331Х


  З історії речей: [ключ]
651489
  Астафьев А.Г. Ключ-трава / Астафьев А.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 143 с.
651490
  Шморгун Є.І. Ключ-трава / Є.І. Шморгун. – К., 1990. – 228с.
651491
  Алданов М.А. Ключ - Бегство - Пещера : трилогия / М. Алданов. – Москва : Дружба народов. – (Россия вне России)
Кн. 1 : Ключ. – 1991. – 319 с.
651492
  Вересов А.И. Ключ - город / А.И. Вересов. – Ленинград, 1974. – 399с.
651493
  Хелемский Я.А. Ключ / Я.А. Хелемский. – Минск, 1968. – 183с.
651494
  Мустафин К. Ключ : стихи / Габиден Мустафин ;. – Челябинск : Южно-уральское книжное изд-во, 1971. – 86 с.
651495
  Абдрахманова Т. Ключ : стихи / Турсынхан Абдрахманова ; пер. с каз. Т. Кузовлевой. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 152 с.
651496
  Собко В.М. Ключ : Роман / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1978. – 336с.
651497
  Лавлинский Л.И. Ключ / Л.И. Лавлинский. – М., 1978. – 111с.
651498
  Собко В.Н. Ключ : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Профиздат, 1981. – 317с. – (Б-ка рабочего романа)
651499
  Дудин М.А. Ключ / М.А. Дудин. – Л., 1983. – 144с.
651500
  Малкович І.А. Ключ / І.А. Малкович. – Київ : Молодь, 1988. – 88 с.
651501
  Алданов М.А. Ключ : рассказ / М.А. Алданов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 350 с.
651502
  Шкляр В. Ключ : Роман / В. Шкляр. – Львів : Кальварія, 2001. – 208с. – (Ключ). – ISBN 966-7092-95-Х
651503
  Шкляр В. Ключ : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 208с. – ISBN 966-6630-78-8
651504
  Ханко О. Ключ : Систематизація мислительних понять В.Данилейка / О.Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2006. – 200,[16]с. – ISBN 966-96592-4-8
651505
  Шкляр В. Ключ / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 253, [3] с. – На обкл.: Від автора бестселера "Залишенець". – (Український бестселер). – ISBN 978-966-14-3816-2
651506
  аль-Каши Ключ арифметики / аль-Каши. – Москва, 1956. – 568 с.
651507
  Чаговец В.Д. Ключ в дверях / В.Д. Чаговец. – Х., 1964. – 131с.
651508
  Зінь Зоряна Ключ від комірки : соціально-психологічна новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 0130-321Х
651509
  Малко Р. Ключ від міст. У чому секрет довголіття мерів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 18-20. – ISSN 1996-1561
651510
  Федоренко Тетяна Ключ від світу звуків // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
651511
  Тимченко В.В. Ключ від чужого замка / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1988. – 158с.
651512
  Дикань Н.І. Ключ для визначення остракод родини Candoninae K a u f m a n n, 1900 з четвертинних остракод України : Key to the Ostracodes of the subfamily Candoninae K a u f m a n n, 1900 from the Quaternary sediments of Ukraine // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0367-4290
651513
  Дикань Н.І. Ключ для визначення родин і підродин прісноводних остракод підряду Cypridocopina Jones in Chapman, 1901 (Podocopida, crustacea) з четвертинних відкладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розроблено уніфіковану систему таксономічних ознак остракод підряду Cypridocopina для рангів "родина" (6 ознак) і "підродина" (10 ознак) родини Cyrididae із четвертинних відкладів України. Для кожної ознаки дано уніфіковану назву і визначено діапазон ...
651514
  Кискин П.Х. Ключ для определения основных сортов винограда СССР / П.Х. Кискин, . – Кишинев, 1961. – 238с.
651515
  Дыкань Н.И. Ключ для определения остракод подсемейства Limnocytherinae Sars из четвертичных отложений Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 52-59 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
651516
  Ласло-Куцюк Магдалина Ключ до белетристики / Ласло-Куцюк Магдалина. – Бухарест : Мустанг, 2000. – 291с. – ISBN 973-99400-6-4
651517
  Коваленко О. Ключ до відкриття світу, або практичне спрямування іншомовної освіти : (З доповіді на Всеукраїнському науково-практичному семінарі методистів іноземних мов (травень 2009р.))) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 6-12
651518
   Ключ до достатку матеріальних благ. – К., 1964. – 40с.
651519
   Ключ до емоційного перетворення : з досвіду роботи вчителя-методиста С. А. Вознічук (Луцьк) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25
651520
  Палій О.А. Ключ до історії України : друга сторона української прабатьківщини / Олександр Палій. – Київ : Дніпро, 2005. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-578-131-6
651521
  Ющенко В. Ключ до майбутнього // Без цензури, 2004


  Пробл. реформування системи освіти в Україні: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
651522
  Нестеренко В. Ключ до незвіданого. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича / В. Нестеренко, В. Федоряко // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 377-394. – ISBN 966-7821-24-2
651523
   Ключ до світу. – К., 1989. – 294с.
651524
  Бусол О. Ключ до успіху України - мінімізація корупції (досвід Сінгапуру) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
651525
  Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди : [ монографія ] / Григорій Верба ; МОНУ, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди", Центр сковородинознавства університету. – Тернополь : Астон, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-308-202-8
651526
  Ефетов М.С. Ключ дружбы / М.С. Ефетов. – М, 1958. – 222с.
651527
  Рагимов С. Ключ жизни : повести, рассказы, воспоминания / С. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 591 с.
651528
  Бажов П.П. Ключ земли : Урал. сазы : для сред. возраст / П.П. Бажов. – Свердловск : Военгиз, 1947. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин")
651529
  Бажов П.П. Ключ земли : Урал. сазы : для сред. возраста / П.П. Бажов ; вступ. ст. А. Кондратовича. – Москва : Детская литература, 1987. – 157 с.
651530
  Соловьев С.М. Ключ или алфавитный указатель к истории России с древнейших времен С.М. Соловьева / Сост. И.И. Шилов. – Москва : Издание К. Солдатенкова, 1986. – VIII, 634 с.
651531
  Федоров Ю.И. Ключ к "Цитадели" / Ю.И. Федоров. – М., 1976. – 94с.
651532
  Максяшев П.Ф. Ключ к духовным богатствам / П.Ф. Максяшев. – М., 1967. – 32с.
651533
  Успенский П.Д. Ключ к загадкам мира. / П.Д. Успенский. – СПб., 1992. – 242с.
651534
   Ключ к заданиям № 1-3 по лексике для студентов III курса заочных отделений институтов иностранных языков. – М., 1970. – 32с.
651535
  Мудрак Тамара Ключ к замкам Беларуси // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 98-103 : фото
651536
  Карамзин Н.М. Ключ к истории Государства Российского : в 2 ч. / [соч.] Н.М. Карамзина. – Москва : В тип. С. Скливановского
Ч. 1 : [Указатель личных имен] / предисл. Павел. Строев. – 1836. – VIII, 398 с.


  Т.1,4,7,9 и 12 были напечатаны в типографии А. Смирдина, все остальные - в типографии А. Плюшара. Иллюстрации и таблицы на отдельных вклейках: иллюстрация "Карта России IX века с окрестными странами" (т.1), 9 родословных таблиц (т.12). Цельнокожаный ...
651537
  Карамзин Н.М. Ключ к истории Государства Российского : в 2 ч. / [соч.] Н.М. Карамзина. – Москва : В тип. С. Скливановского
Ч. 2 : [Указатель географический; Указатель предметов; Родословные росписи князей владетельных]. – 1836. – [4], 300 с., 15 л. табл.


  Т.1,4,7,9 и 12 были напечатаны в типографии А. Смирдина, все остальные - в типографии А. Плюшара. Иллюстрации и таблицы на отдельных вклейках: иллюстрация "Карта России IX века с окрестными странами" (т.1), 9 родословных таблиц (т.12). Цельнокожаный ...
651538
  Смирнов-Несвицкий Ключ к образу / Смирнов-Несвицкий. – Л., 1970. – 103 с.
651539
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – VIII, 128 с. : ил. – Конволют. - Пер. с 3 кн. П. Маевского


  Содержание конволюта: 1. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский; 2. Осенняя флора Средней России : таблицы для определения растений цветущих осенью / Сост. П. Маевский; 3. ...
651540
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – VIII, 128 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
651541
  Маевский П.Ф. Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / сост. П. Маевский. – 2-е изд., испр. и доп. Под ред. Б.А. Федченко. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1908. – 146 с. : ил. – На обл. назв.: Древесные растения


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947)
651542
  Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород / Ф. Немец. – Москва : Недра, 1982. – 174с.
651543
  Коссович С. Ключ к параграфам упражнений и хрестоматий полного практического учебника французского языка. Словари: русско-французский и французско-русский. Ч.2 // Полный практический учебник французского языка в двух частях / С. Коссович. – 4-е исправ. изд. – Санкт-Петербург : В.И. Губинского. – Ч.1. – с. 1 - 180, 49. – (Метод Оллендорфа)
651544
  Вяченадзе К.Ф. Ключ к победе / К.Ф. Вяченадзе. – Москва, 1962. – 40с.
651545
  Смит Ф. Ключ к разрешению польского вопроса, или почему Польша не могла и не может существовать самостоятельное государство / [соч.] Фр. Смита ; Предисл.: д-р М. Поссельт // Восстание поляков в Юго-Западной России в 1863 году / Н.Д. Иванишев, И.Я. Нейкирх, Н.А. Дьяченко, С.С. Гогоцкий, Н.Х. Бунге, Н.А. Фаворов, А.П. и др. [в анот.] Шидловский. – Киев : В Университетской Типографии, 1863. – VIII, 9-82 с. – Список трудов автора (с. IV-V)
651546
   Ключ к России - Смоленск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 78-79 : Фото
651547
  Рабинович О.Б. Ключ к русским упражнениям грамматики английского языка П.Н. Нурока / сост. О.Б. Рабинович. – Киев ; Харьков : Южно-русск. книгоизд. Ф.А. Иогансона, 1899. – 51 с.


  Нурок, Павел Мартынович (1827-1888)
651548
  Марго Д. Ключ к русским упражнениям учебника франц. яз. Пособие для самообучающихся франц. яз. / Д. Марго. – 3-е изд., испр. – СПб. – 46с.
651549
  Князева М.Л. Ключ к самосозиданию / М.Л. Князева. – М., 1990. – 253с.
651550
  Иосибуми Куроно Ключ к самоучителю японского языка / сост. : Иосибуми Куроно, Панаев В.П. – С.-Пб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – II, 52с.
651551
  Алиев Х.М. Ключ к себе : этюды о саморегуляции / Хасай Алиев ; [предисл. Л. Загальского]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 223 с. : ил.
651552
  Красавцев А.С. Ключ к сердцам / А.С. Красавцев. – Йошкар-Ола, 1970. – 84с.
651553
  Карбовская В.А. Ключ к сердцу / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 48с.
651554
  Забелина Янина Ключ к Сибири : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 86-89 : Фото
651555
  Кэй М. Ключ к спортивным танцам на льду / М. Кэй. – М., 1935. – 136с.
651556
  Триз Д. Ключ к тайне / Д. Триз. – М., 1960. – 446с.
651557
  Блаватская Е.К. Ключ к теософии / Е.К. Блаватская. – Москва, 1996. – 406с.
651558
  Румянцев П.М. Ключ к трудным людям. / П.М. Румянцев. – М,, 1966. – 119с.
651559
  Прокофьев В.Ф. Ключ к успеху – поддержка населения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию роли молодежи в обеспечении правопорядка в советский период. В этой связи рассматриваются полномочия органов внутренних дел, порядок деятельности молодежных организаций в сфере обеспечения правопорядка, а также роль партии ...
651560
   Ключ к успеху. – Х., 1967. – 152с.
651561
  Асатрян М.В. Ключ к экономическим и социально-политическим ошибкам марксизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – с.25-34. – ISSN 0042-8744
651562
  Печников Б.А. Ключ камергера: ист. повесть / Б.А. Печников. – Новосибирск, 1991. – 332с.
651563
  Климычев Б.Н. Ключ любви / Б.Н. Климычев. – М., 1985. – 78с.
651564
  Тищенко Володимир Григорович Ключ на старт! Пуск! Зоряні розвідники - майбут. капітанам зорельотів: Енцикл. композиція : Для серед. та ст. шк. віку / Тищенко Володимир Григорович. – Київ : Веселка, 1986. – 204с.
651565
  Закревская М.В. Ключ на шнурке / М.В. Закревская. – Рига, 1973. – 141с.
651566
  Галкин И. Ключ объективного анализа / И. Галкин, В. Дроздов. – Москва, 1970. – 40с.
651567
  Арсенин Н.Д. Ключ от Берлина / Арсенин Н.Д. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 80 с.
651568
  Моисеев О.А. Ключ от берлинской квартиры / О.А. Моисеев. – М., 1965. – 96с.
651569
  Аронофф К. Ключ от бизнеса / К. Аронофф, Д. Вард // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2011. – № 12. – С. 26-32


  Как планировать подгтовку преемника в семейной компании.
651570
  Журавлева З.Е. Ключ от вселенной / З.Е. Журавлева. – Москва, 1967. – 480с.
651571
  Жуховицкий Л.А. Ключ от города / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Профиздат, 1980. – 352с.
651572
  Почепцов Г.Г. Ключ от города колдунов / Г.Г. Почепцов. – К, 1983. – 160с.
651573
  Силлитоу А. Ключ от двери / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 128с.
651574
  Урусов В.С. Ключ от лабиринта / В.С. Урусов. – М., 1982. – 113с.
651575
   Ключ от морга : сборник зарубежных детективов. – Москва : Молодая гвардия ; Крим-пресс ; Асмадей ; Грэгори, 1992. – 381, [3] с. – Содерж.: Труп, который перебрался наверх / Ф. Грубер. Великолепная западня / Д. Энефер. Ключ от морга / Р. Мартин. – (Зарубежный детектив / [подг. : К. Андронкин, Н. Демидов ; ред. Л. Моргун]). – ISBN 5-235-02033-2
651576
  Васильчиков С.А. Ключ от прежней квартиры / С.А. Васильчиков. – Тула, 1991. – 271с.
651577
  Таган А. Ключ от рая : роман, повести / Атаджан Таган ;. – Москва : Известия, 1989. – 522 с.
651578
  Загребельный П.А. Ключ от сейфа : Рассказы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Правда, 1987. – 61с. – (Библиотека "Огонек", ISSN 0132-2095 ; №2)
651579
  Сеф Р.С. Ключ от сказки / Р.С. Сеф. – М., 1984. – 239с.
651580
  Карасев Е. Ключ под порогом : Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
651581
  Галятовский Иоанникий Ключ разумения с[вя]щенником законным и свецким належачый / От недостойн[ог]о иеромонах[а] Иоаникия Галятовского, ректора и игумена монастыра Братскаго Киевского типом в ст. вел. чуд. Лавре Киево-Печерской року от воплощ. Хва 1659, мсца ген[варя] 3 дня свету поданый. – [Київ] : [Друкарня Києво-Печерської Лаври], 1659. – [2], 243 л. – Видання виконане староукраїнською літературною мовою. Рік видання вказано кириличними цифрами
651582
  Галятовський І. Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Київ : Наукова думка, 1985. – 444 с.
651583
  Мовчан П.М. Ключ розуміння / П.М. Мовчан. – К, 1990. – 355с.
651584
   Ключ сердца. – Фрунзе, 1965. – 192с.
651585
   Ключ счастья : сказки народов Сибири : [сборник] / [худож. Лев Серков]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. – 159 с. : ил. – Миниатюрное издание
651586
  Очеретин В.К. Ключ Упорова. Первое дерзание : Повесть и роман / В.К. Очеретин. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд., 1976. – 447с.
651587
  Карлин А.С. Ключ Эльдорадо / А.С. Карлин. – Москва, 1987. – 518с.
651588
  Алданов Марк Ключ. Бегство : Романы / Алданов Марк; Худ.П.С.Сацкий. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 576с. – ISBN 5-15-000891-5; 966-03-0201-0
651589
  Маканин В.С. Ключарев и Алимушкин. / В.С. Маканин. – М, 1979. – 286с.
651590
  Шимеев Смар Ключевая вода : стихи, баллады, поэмы / Шимеев Смар. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 147 с.
651591
  Косоротов В.Н. Ключевая вода : рассказы / В.Н. Косоротов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1967. – 152 с.
651592
  Антонов В.В. Ключевая задача / В.В. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 63 с. – (XXV съезд КПСС и вопросы партийной работы)
651593
  Астапов К. Ключевая задача российской экономики: в условиях финансового кризиса формировать новые возможности развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 79-92. – ISSN 0207-3676
651594
  Золотарева А. Ключевая речь : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 86-89. – ISSN 0130-7673
651595
  Приворотский Ян Ключевая фигура // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 36-44,48-49 : фото
651596
  Боранбаева Зубарзат Ключевая фигура в образовании : Между миром книг и читателем // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 28. – ISSN 1727-4893
651597
  Бакуров Евгений Ключевая формула успешных продаж или, как превратить продажи в ресторанном бизнесе в систему? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 78-80 : фото
651598
  Чайка В.О. Ключеві засади онтології управління у вченні Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 7-19
651599
  Савченко О. Ключеві компетентності - інноваційний результат шкільної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 4-8. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто розвиток компетентнісного підходу в освіті, висвітлено роль ключових компетентностей як нового результату освідченості учнів та проілюстровано їх сутність на прикладі оволодіння школярами умінням учитися
651600
  Кандренков А.А. Ключевое звено партийного руководства / А.А. Кандренков. – М, 1976. – 191с.
651601
   Ключевые аспекты "плана Маршалла" для Украины впромышленной сфере / Л.В. Дейнеко, Н.Н. Якубовский, И.А. Шовкун, М.Ю. Завгородняя, Н.Г. Гахович // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 70-77. – ISSN 0131-7741


  Проанализировано нынешнее состояние промышленности Украины, и обоснована необходимость ее возрождения с привлечением международной помощи на основе нового "плана Маршалла". Определено, что технологическая поддержка совместного выполнения инновационных ...
651602
  Белоусова Т.П. Ключевые аспекты биоэтики как междисциплинарной области исследований // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 90-91
651603
  Холбоева С.А. Ключевые ботанические территории степей Бурятии: критерии выделения и анализ разнообразия / С.А. Холбоева, Б.Б. Намзалов, Т.Г. Басхаева // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 39-46. – ISSN 1684-8438


  "Согласно существующему определению, ключевые ботанические территории (КБТ; Important Plant Areas, IPA) – это природные или полуприродные участки, характеризующиеся высоким ботаническим разнообразием и/или поддерживающие уникальные сообщества редких, ...
651604
  Заемский В. Ключевые вопросы реформы ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
651605
  Заемский Владимир Федорович Ключевые вопросы реформы ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3, 5-7. – ISSN 0131-2227
651606
   Ключевые инициативы ИФЛА // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0869-608Х


  ИФЛА, междунарожная профессиональная организация (о ней)
651607
  Миронова О.А. Ключевые компетенции европейского образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 144-150.


  В условиях интеграции системы образования России в европейское образовательное пространство происходит разработка единых подходов к принципам функционирования образовательных систем. Целью образования на современном этапе является формирование ...
651608
  Миронова О.А. Ключевые компетенции европейского образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 59-66. – ISSN 2073-8536


  В условиях интеграции системы образования России в европейское образовательное пространство происходит разработка единых подходов к принципам функционирования образовательных систем. Целью образования на современном этапе является формирование ...
651609
  Миронова О.А. Ключевые компетенции личности как образовательный результат российской системы образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 186-193. – ISSN 2073-8536


  Целью образования на современном этапе является формирование конкурентоспособной личности, компетентной в различных областях, т. е. речь идет о формировании ключевых компетенций человека. Именно эта цель определяет направление развития современной ...
651610
  Постолова И.В. Ключевые концепты романа Генриха Белля "Ангел молчал" // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 414-419. – ISBN 978-966-8847-84-4
651611
  Горб А. Ключевые моменты в реализации Building Information Modeling / А. Горб, М. Буряченко, Д. Ерёменко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 47-52 : фото, рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
651612
  Назаренко С.А. Ключевые направления исследований харьковчан в области информационных технологий // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2018. – № 1/2 (66/67). – С. 36-47. – ISSN 1811-2404
651613
  Лысенко Е. Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 45-53. – ISSN 1992-7886
651614
  Горбатов Д.С. Ключевые основания типологии слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.101-110. – ISSN 0042-8841
651615
  Радченко Е.П. Ключевые особенности управления персоналом в современном гостиничном бизнесе // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 201-209. – ISSN 1993-5560
651616
  Уолш К. Ключевые показатели менеджмента : Как анализировать, сравнить и контролировать данные, опредиляющие стоимость компании / К. Уолш; Гос. ун-тет управления. Нац. фонд подготовки кадров. – Москва : Дело, 2000. – 360с. – ISBN 5-215-00802-7
651617
  Уолш К. Ключевые показатели менеджмента : Как анализировать, сравнить и контролировать данные, опредиляющие стоимость компании / К. Уолш; Гос. ун-тет управления. Нац. фонд подготовки кадров. – Москва : Дело, 2001. – 360с. – ISBN 5-215-00802-7
651618
  Моц А.Н. Ключевые понятия в определении стресса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 256-259. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
651619
  Николаева Д.А. Ключевые понятия социально-возрастного статуса женщин в традиционной культуре бурят // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 82-89. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227
651620
  Лунина И.А. Ключевые проблемы налоговой политики Украины в 1998-2001 годах // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-44. – ISSN 1605-7988
651621
  Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала будущего:сравнительно -педагогический аспект // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.41-45. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
651622
  Баталова И.К. Ключевые проблемы сложного синтаксического целого в английском языке : учеб. пособие к спецкурсу / И.К. Баталова ; Свердлов. гос. пед. ин-т. – Свердловск : Свердлов. ГПИ, 1987. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 61-63
651623
  Павленко Ю. Ключевые проблемы социального развития древнейшего населения Украины (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.81-98
651624
   Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород / Е. Шеремет, М. Соссон, О. Гинтов, К. Мюллер, Т. Егорова, А. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 35-56 : рис. – Библиогр.: с. 48-56. – ISSN 0203-3100
651625
  Белов В.А. Ключевые слова в структуре записи электронного каталога / В.А. Белов, Л.В. Никанова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 77-80. – ISSN 1815-3186


  Анализируются подходы к составлению набора ключевых слов в электронных каталогах и предлагаются правила выделения ключевых слов в тексте.
651626
  Дроздова Татьяна Юрьевна Ключевые слова текста и их просодические признаки : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.19 / Дроздова Татьяна Юрьевна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 17л.
651627
  Прокопенко А.А. Ключевые стратегии и тактики в президентском дискурсе Барака Обамы // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 116-122. – ISSN 2077-804X
651628
  Шишкина В. Ключевые факторы успеха // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 2 (86). – С. 32-35. – ISSN 1608-4071
651629
  Белиньски В. Ключевые факторы успеха страхового рынка Польши и возможности использования польского опыта в Украине // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 6. – С. 23-28. – ISSN 1728-6220
651630
  Андреев В. Ключевые факторы успешности российских инновационных проектов в реальном секторе экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 41-61. – ISSN 0042-8736


  В статье обсуждается понятие «успешность» применительно к инновационной деятельности и ее результативности. Определено количество инновационных проектов, способных последовательно преодолевать стадии инновационного процесса для достижения ожидаемого ...
651631
  Травкина Н.М. Ключевые фигуры экономической команды Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 37-54. – ISSN 0321-2068
651632
  Грубиян М.М. Ключи : стихи / М.М. Грубиян. – Москва, 1962. – 116 с.
651633
  Гордеев Ф.К. Ключи / Ф.К. Гордеев. – Л, 1963. – 116с.
651634
  Шмелев О.М. Ключи / О.М. Шмелев. – Москва
1. – 1989. – 46с.
651635
  Шмелев О.М. Ключи / О.М. Шмелев. – Москва
2. – 1989. – 46с.
651636
  Солнцев Р. Ключи : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 5. – С.116-127. – ISSN 0130-7673
651637
  Виноградов Ю.А. Ключи залива / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1964. – 166с.
651638
  Лесных А.С. Ключи к английскому замку / А.С. Лесных. – М., 1990. – 205с.
651639
  Боксер Б.Я. Ключи к воротам / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1966. – 211с.
651640
  Ламин В.А. Ключи к двум океанам / В.А. Ламин. – Хабаровск, 1981. – 255с.
651641
   Ключи к декабрю. – Москва, 1990. – 475с.
651642
  Потапова Р.К. Ключи к деловому успеху / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-256-01157-X
651643
  Гузь О. Ключи к закодировнному тексту романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Альтернативный взгляд на произведение // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-50
651644
  Шицкова А.П. Ключи к здоровью / А.П. Шицкова. – Москва, 1984. – 17с.
651645
  Кузнецов И.В. Ключи к земле / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1970. – 152с.
651646
  Руа К. Ключи к Китаю. / К. Руа. – М, 1954. – 424с.
651647
  Маркелова Л.П. Ключи к планетам / Л.П. Маркелова. – Москва : Знание, 1976. – 125с.
651648
  Панцулая В.В. Ключи к рудным богатствам / В.В. Панцулая, А.Е. Меньчуков. – Москва : Недра, 1975. – 159с.
651649
  Кемеров В.Е. Ключи к современности - в сдвигах методологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
651650
  Дроздов Н.Н. Ключи к тайнам природы : О некоторых актуальных проблемах биологии и рационального природопользования / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – Москва : Знание, 1988. – 157с.
651651
  Греков Ю.Ф. Ключи к тысяче дверей: рассказы об интересном / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1986. – 168с.
651652
  Иванова А.П. Ключи к упражнениям из учебника английского языка Н.А.Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьяновой (уроки 15-30 основного курса) / А.П. Иванова, Т.А. Шубина. – М, 1964. – 94с.
651653
  Рецкер Я.И. Ключи к учебному пособию по переводу с английского языка на русский. / Я.И. Рецкер. – М., 1972. – 40с.
651654
  Примак А.В. Ключи к чистому воздуху / А.В. Примак, А.Н. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1986. – 125с.
651655
  Агесс Пьер Ключи к экологии / П. Агесс. – Ленинград : Гедрометеоиздат, 1982. – 97 с., ил.
651656
   Ключи к эфиру : в двух книгах. – Москва : Аспект Пресс. – (Мастер-класс радиостанции "Маяк"). – ISBN 978-5-7567-0494-5(кн.1)
Кн.1 : Радиожурналист и политика. – 2007. – 206 с.
651657
   Ключи к эфиру : в двух книгах / Л.Д. Азарх, Е.Ю. Борисова, Л.И. Дубовцева, А.Е. Ермилов, С.И. Ермолаев; Азарх Л.Д. [ и др. ] ; под ред. Г.А. Шевелева. – Москва : Аспект Пресс. – (Серия "Мастер-класс радиостанция "Маяк"). – ISBN 978-5-7567-0495-2(кн.2)
Кн. 2 : Основы мастерства: опыт, практические советы. – 2007. – 270 с.
651658
  Щербуха Н.И. Ключи на память. / Н.И. Щербуха. – Симферополь, 1984. – 223с.
651659
  Сонкин М.Е. Ключи от бронированных комнат / М.Е. Сонкин. – 2-е изд., допол. – Москва : Политиздат, 1970. – 348 с.
651660
  Созинов А.А. Ключи от будущего / А.А. Созинов, В.Б. Шешнев. – М, 1985. – 96с.
651661
  Васильев З.Д. Ключи от города / З.Д. Васильев. – Псков, 1959. – 227с.
651662
  Черный-Диденко Ключи от дворца / Черный-Диденко. – Москва, 1973. – 352с.
651663
  Черный-Диденко Ключи от дворца. / Черный-Диденко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 371с.
651664
  Черный-Диденко Ключи от дворца. / Черный-Диденко. – М, 1985. – 496с.
651665
  Бадигин К.С. Ключи от заколдованного замка : роман-хроника для ст. возраста / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1980. – 366 с.
651666
  Бадигин К. Ключи от заколдованного замка : роман-хроника / Константин Бадигин. – Саранск : Кворум, 1993. – 368 с.
651667
  Николаева О. Ключи от мира / О. Николаева. – М, 1990. – 220с.
651668
  Мороз С. Ключи от моря - в небе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 16-23


  Когда 1 апреля 1918 г. британский Военный кабинет преобразовал Королевский летный корпус в самостоятельные и напрямую подчиненные генштабу Военно-воздушные силы, одним росчерком пера он буквально обокрал Адмиралтейство, лишив его большинства эскадрилий ...
651669
  Перепелица Вита Владимировна Ключи от мудрости : легко ли быть универсальным специалистом // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Одни при слове "библиотекарь" снисходительно улыбнутся, другие подчеркнут, что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна, но никто не может отрицать того, что библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и ...
651670
  Перепелица Вита Владимировна Ключи от мудрости : легко ли быть универсальным специалистом // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Одни при слове "библиотекарь" снисходительно улыбнутся, другие подчеркнут, что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна, но никто не может отрицать того, что библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и ...
651671
   Ключи от счастья женского. – Москва, 1986. – 251с.
651672
  Весочин И. Ключи от Царства Вечного Счастья или Тайна Звезды Давида / Игорь Весочин. – Киев, 2007. – 254с.
651673
  Рыбаченок И.С. Ключи от Черного моря ( на рубеже XIX и XX веков ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36-51. – ISSN 0130-3864
651674
  Малов Ф. Ключи плодородия. О колхозной хате-лаборатории. / Ф. Малов. – М., 1935. – 96с.
651675
  Дремова Т.И. Ключи Семигорья / Т.И. Дремова. – М., 1968. – 224с.
651676
   Ключи.. – М., 1963. – 160с.
651677
  Климашевская И.В. Ключики и ключ. / И.В. Климашевская. – М, 1976. – 158с.
651678
  Грабовський В.Б. Ключі : поезії / В.Б. Грабовський. – Київ : Молодь, 1965. – 60 с.
651679
  Кадомський С.В. Ключі абсолютних джерел образно-мовних асоціацій, як відображення ментальності звукообразного спілкування первісної людини / С.В. Кадомський, О.С. Легкобит // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 131-137
651680
  Сіллітоу А. Ключі від дверей / А. Сіллітоу. – К., 1965. – 387с.
651681
  Суховершко Г.В. Ключі від майбутнього. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1990. – 100с.
651682
  Беранже П’єр Жан Ключі від раю / Беранже П’єр Жан. – К, 1957. – 48с.
651683
   Ключі для повернення Криму // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 1


  Карту України вишивали всією країною, передаючи з рук у руки від Галичини до Слобожанщини. Коли справа дійшла до Криму, відобразити його довірили студентам спеціальності «кримськотатарська мова і література та переклад» Інституту філології нашого ...
651684
  Лялько В.І. Ключі до голубих сейфів / В.І. Лялько. – Київ, 1967. – 104с.
651685
  Першин Е.Г. Ключі до заповітного / Е.Г. Першин, М.Б. Славинський. – К, 1987. – 133с.
651686
  Руа К. Ключі до Китаю / К. Руа. – Київ, 1956. – 432с.
651687
  Цілик І. Ключі до порталу в інші виміри / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 30-31


  Ірина Цілик про червоні лінії в житті й творчості та "миті левітації".
651688
  Шубалий М.І. Ключі до рентабельності. / М.І. Шубалий. – Львів, 1972. – 39с.
651689
  Татаренко В. Ключі до сердець і душ людських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 6


  Збірка віршів особливої форми - ронделів з ключами "Недільне двокнижжжя" Миколи Боровка.
651690
  Моруга В.В. Ключі до тиші : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1972. – 56 с.
651691
  Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури / Ю.І. Палеха; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 211с. – ISBN 966-7508-51-Х
651692
  Корнієнко О.З. Ключі до щастя / О.З. Корнієнко. – К, 1961. – 128с.
651693
  Тищенко К.М. Ключі з Астурії від минулого України : топонімічні дослідження / Костянтин Тищенко ; [післямова Володимира Пащенко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – 527, [1] с. : іл., табл. – Покажч. тем: с. 521-527. – Бібліогр. наприкінці частин, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7235-48-3


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському на добру згадку. З повагою. Підпис. 14 травня 2015 р.
651694
  Маланій О. Ключі любові, або вічне жіноче "ждання"


  Здійснено поетикальний аналіз віршів волинської авторки Галини Яструбецької "Memorioglifica" (Різьблення по пам"яті)" (Луцьк, 2009), занурених у глибини пам"яті, прапам"яті та підсвідомості
651695
  Березовський І.П. Ключі ми долі куємо... / І.П. Березовський. – К, 1987. – 47с.
651696
  Пепа В.І. Ключі од вирію : Художньо-історичні нариси / В.І. Пепа. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 399с.
651697
   Ключко Зоя Федорівна (1933-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
651698
  Надольний І.Ф. Ключников Валентин Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 365. – ISBN 978-966-02-6814-2
651699
  Файчук О.В. Ключова проблема фінансової підтримки інноваційних проектів - недосконалість вітчизняного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
651700
  Дорош О.С. Ключова роль землеустрою у плануванні розвитку системи землекористувань у межах територіальних громад / О.С. Дорош, В.А. Фоменко, Д.М. Мельник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
651701
  Литвинко А.С. Ключова роль історії науки для формування світогляду фахівця та підвищення яості вищої технічної освіти / А.С. Литвинко, Л.П. Пономаренко // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-85. – ISSN 0374-3896
651702
  Шурпенкова Р.К. Ключова роль фахівців у раціональній організації управлінського та фінансового обліку / Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 185-189. – ISSN 1562-0905
651703
  Гусак А.П. Ключова роль ювенального суду як однієї з ланок ювенальної юстиції // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7096-97-8
651704
  Дубровик-Рохова Ключове питання. Без відповіді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 89). – С. 4


  Два роки президентства Петра Порошенка: замість підсумків.
651705
  Юськів Б.М. Ключове політичне протиріччя міжнародної міграції: економічна вигода vs Порушення національно-культурної цілісності (на прикладі країн ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 65-70
651706
  Баньков О. Ключовий аргумент у діалозі Києва та Бухареста / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 191). – С. 3


  Посол України в Румунії О.Баньков: "Представники національних меншин мають оцінити переваги двомовної освіти для майбутнього своїх дітей".
651707
  Виноградов Г.М. Ключові алгоритми створення середньовічними інтелектуалами символічно-лінгвістичної моделі феодалізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 3-11. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
651708
  Семенов А.Г. Ключові аспекти антикризового управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 236-244. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
651709
  Танцюра В.Л. Ключові аспекти боротьби з бідністю та підвищення життєвого рівня населення Східного регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.92-96
651710
  Мосіюк О.О. Ключові аспекти вивчення front-end технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 224-227. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
651711
  Шевченко С. Ключові аспекти дослідження психофізіологічної адаптації першокурсників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено науковий аналіз та експериментальне дослідження ключових аспектів психофізіологічної адаптації першокурсників. Визначено рівні адаптивних і комунікативних здібностей, нервово-психічної стійкості та моральної нормативності, показники ...
651712
  Кучинська І.О. Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 258-263. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Аналіз життєдіяльності видатного українського педагога, богослова - І. Огієнка. "... І. Огієнко вчився на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. Вагомий вплив на формування науково-професійного світогляду студента ...
651713
  Карп В.С. Ключові аспекти застосування класичної теорії у торгівлі міжнародними туристичними послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 239-245
651714
  Князєва І. Ключові аспекти і тенденції антимонопольного регулювання на сучасному етапі // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 16-20
651715
  Масюк Ю.В. Ключові аспекти інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
651716
  Погромська Г.С. Ключові аспекти методології проектування сучасних баз даних // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 73-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті висвітлені базові теоретичні питання, що постають під час викладання курсу "Методологія проектування сучасних баз даних". Виконано порівняльний аналіз у підходах до проектування реляційних та об"єктно-орієнтованих БД та продемонстрована ...
651717
  Скрипчук Г.В. Ключові аспекти основних положень законодавчих актів щодо реформування української культури на час становлення державної незалежності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 29-40. – ISSN 2224-9281
651718
  Дрозач М. Ключові аспекти оцінювання результатів неформального навчання за робітничими професіями / М. Дрозач, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
651719
  Воробець С. Ключові аспекти побудови бізнес-моделі підприємства / С. Воробець, В. Кічор, М. Клімковський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 100-107. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
651720
   Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП "Харківводоканал") / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Я.М. Хайло, О.С. Бездітко, Є.О. Бородіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
651721
  Лазарєва О.В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 4 (96) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 25-35. – ISSN 2313-092X
651722
  Штангрет А.М. Ключові аспекти розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 61-65.
651723
  Мурадханян М. Ключові аспекти технологізації соціально-психологічної роботи у діяльності соціального працівника з використанням соціального кіно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Статтю присвячено висвітленню можливостей використання соціального кіно як інструменту соціальної роботи. Виділено основні клієнтські групи, проблеми яких висвітлені у соціальному кіно. Виокремлено цільову аудиторію для соціально-психологічної роботи з ...
651724
  Мельник О. Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 42-50. – ISSN 2411-5215
651725
  Наколонко І.М. Ключові аспекти формування культури здорового способу життя населення України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 216-224. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено фундаментальні зрушення у сфері здоров’я й тілесності людини в сучасній культурі, які не є чужорідними для України та характерними лише розвиненим країнам. Наявна соціокультурна сфера українського суспільства мало сумісна як із сучасним ...
651726
  Радіонов Ю.Д. Ключові бюджетні порушення та напрями їх мінімізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-55. – ISSN 2306-6806
651727
  Шелудько Е.І. Ключові виклики та загрози техногенно-екологічній безпеці України / Е.І. Шелудько, М.Ю. Завгородня // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 123-137. – ISSN 1681-116Х


  На основі аналізу доробку науковців і спеціальних досліджень вивчено ключові небезпечні техногенні й екологічні загрози, виокремлено нові виклики національній безпеці України, які пов’язані з розвитком промисловості. Аналіз останніх досліджень і ...
651728
  Кононенко В. Ключові висловлення як текстотвірні знаки художнього дискурсу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 38-50. – ISSN 1682-3540
651729
  Качалай В.В. Ключові відмінності між поняттями "калькулювання" та "калькуляція" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 434-436. – ISBN 978-617-7069-02-6
651730
  Мостяєв О. Ключові геополітичні образи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 136-142. – ISBN 978-966-439-147-1
651731
  Отенко І.П. Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства / І.П. Отенко, О.С. Даневич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 302-307. – ISSN 2222-4459
651732
  Іващенко Алла Ключові епізоди уроків за технологією "Нова освіта" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-20
651733
  Мурусідзе Л. Ключові етапи реформи адміністративного процесуального права Грузії // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 192-199. – ISBN 978-966-8909-91-7
651734
  Насмінчук Г. Ключові етапи становлення і розвитку кафедри історії української літератури та компаративістики Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Г. Насмінчук, О. Рарицький // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 158-163
651735
  Касіян Л.С. Ключові етапи формування індивідуального стилю Мелетія Кічури // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 211-220. – (Слово). – ISSN 2304-7402
651736
  Сумець О.М. Ключові завдання розроблення концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 22-26 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
651737
   Ключові завдання, цілі, пріоритети // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)


  Плани МОН у сфері вищої освіти, науки та інновацій.
651738
  Негреша Д.М. Ключові засади модернізації адміністративно-правового забезпечення діяльності апарату Верховної Ради України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 70-74
651739
  Міщенко Д.А. Ключові засади розвитку агропромислового комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 183-187. – Бібліогр.: на 4 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
651740
  Швець І. Ключові засади розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграційних процесів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 39-43. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
651741
  Семенюк Г. Ключові зміни у філології від Григорія Семенюка // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 1


  15 років Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, перед тим - десятки років існування філологічного факультету і факультету іноземної філології. Директор Інституту філології професор Григорій Семенюк - свідок цілої історії. Він ділиться своїми ...
651742
  Шаповал В. Ключові ідеї конституціоналізму й державно-правовий розвиток України в період національно-визвольних змагань 1917-1921 років // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 31-49. – ISSN 2411-345X
651743
  Циба В. Ключові ідеї системної соціальної психології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 171-178
651744
  Армаш Н.О. Ключові ідеї щодо формування статусу державного політичного діяча // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 17-20
651745
  Король О.М. Ключові індикативні складові системи моніторингу вартості корпорацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-141. – Бібліогр.:3 назви
651746
  Фляжнікова Я.В. Ключові компетентності адвоката. Феноменологічний підхід // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 322-323. – ISBN 978-617-7096-97-8
651747
   Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя. З рекомендацій Європейського парламенту та Європейської Ради
651748
  Блашкова О. Ключові компетентності майбутніх вчителів природничих спеціальностей та їх вплив на формування світоглядних орієнтирів сучасної студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 184-189. – ISSN 2308-4634
651749
  Кучинська І. Ключові компетентності науково-педагогічного працівника сучасного вишу: пріоритетні цінності й орієнтири // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 9-13
651750
  Чугай О. Ключові компетентності педагогів для дорослих у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 126-132
651751
  Бакуліна Н. Ключові компетентності у дискурсі європейського виміру в освіті // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 92-94. – ISBN 978-966-644-365-9
651752
  Дуброва С. Ключові компетентності як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7009-20-6
651753
  Соловей Л.В. Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 32-34. – ISSN 2221-6316


  Представлені погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення поняття "ключові компетентності особистості", характеристку компетентнісного підходу у вищій освіті, теоретичні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у ...
651754
  Временко Л.В. Ключові компетенції як основа конкурентоспроможності страхової компанії / Л.В. Временко, Д.В. Кондратенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 401-408. – ISSN 2222-4459
651755
  Кримська Л.О. Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства / Л.О. Кримська, О.В. Бєляєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
651756
  Шелестова А. Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ / Анна Шелестова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 51-57. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.
651757
  Кобзева О. Ключові концепти гендерної теорії та гендерні відносини як соціально-філософська проблема // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 331-341. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті визначені термінологічні й понятійні контексти у гендерній інтерпретації, доведена необхідність усвідомлення сутності гендерних відносин, концептуального розуміння гендерних понять і термінів. Акцентовано увагу на дослідженнях гендерних ...
651758
  Настенко С.В. Ключові концепти іспанської поезії ХІІ - ХХ століть : когнітивна динаміка // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 283-288


  Статтю присвячено дослідженню ключових концептів іспанської поезії ХІІ - ХХ століть. Аналізується розгортання концептів в образно-символічному просторі поетичних текстів крізь призму концептів-референтів у межах мегаконцепту ІСПАНІЯ. Статья посвящена ...
651759
  Нічаєнко І.І. Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 479-484


  Розвідка грунтується на дослідженні базових концептів іспанської та української лінгвокультур РОДИНА, КРАСА, ЧЕСТЬ. Для проведення аналізу обрані прозові художні твори в оригіналі та перекладі. Висвітлюються основні складнощі перекладу за рахунок ...
651760
  Пилипенко Р.Є. Ключові концепти меморіального дискурсу ФРН // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 244-250
651761
  Лавриченко Н. Ключові концепти мюнхенської моделі обдарованості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 132-143. – ISSN 2312-5993
651762
  Мазепова О.В. Ключові концепти поетичної картини світу Сохраба Сепехрі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 254-259


  Дослідження поетичної творчості іранського поета Сохраба Сепехрі – одного з найяскравіших представників провідного напряму іранської поезії ХХ століття „ше’ре ноу” („нова поезія”), який на сьогодні визначає обличчя всієї сучасної іранської поезії, – ...
651763
  Сивак Ю.В. Ключові концепти французького політичного слогана // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 315-319.
651764
  Длугопольська Т.І. Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
651765
  Сулейманова О.Ю. Ключові критерії визнання економічної сутності ТНК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 37-40
651766
  Драбовська В.А. Ключові лінгвокультурні концепти США як предмет словникового опису // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 29-34. – Бібліогр.: С. 33-34; 18 назв
651767
  Петрик О. Ключові методи дослідження іншомовних слів у ментальному лексиконі людини // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 261-267. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена проблемам дослідження основ побудови та організації одно- та багатомовного ментального лексикону. Розглянуто роль поповнення словникового запасу при вивченні іноземної мови, а також використання з цією метою мнемотехнік. Як один з ...
651768
  Петров В.О. Ключові мікроорганізми як потенційні ранні маркери неінфекційних захворювань людини, пов"язаних із харчуванням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Петров Віктор Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
651769
  Теренко О.О. Ключові моделі та методи вивчення англійської мови в системі освіти дорослих у США // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 164-169. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
651770
  Крикун К. Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 90-97. – ISSN 2409-8892


  Розкрито сутність тайм-менеджменту, та досліджено етапи його розвитку. Встановлено, за якими принципами може бути визначена стратегія управління часом в організації. Визначено ефективну систему комунікацій як спосіб прискорення часу ефективного ...
651771
  Бубенко П. Ключові моменти формування регіональних інноваційних систем в Україні / П. Бубенко, В. Гусєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 33-39. – ISSN 0131-775Х
651772
  Захарченко Н.В. Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
651773
  Боднарчук О. Ключові навички в Національному курикулумі Австралії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 59-61. – ISBN 978-966-644-324-6
651774
   Ключові напрями вдосконадення системи ЗНО в Україні // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 2-3
651775
   Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції / І. Сахарук, С. Батиченко, О. Дерій, А. Крижевський, А. Магомедова, О. Погорєлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 26-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міграційну політику та визначено тенденції її реалізації в Україні на сучасному етапі. Визначено основні етапи формування міграційної політики. Встановлено, що ефективність міграційної політики визначається рівнем урахування чинників ...
651776
  Шегда О. Ключові напрями співробітництва Швеції з Європейським Союзом в 1995-2011 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні аспекти участі Швеції в Європейському Союзі, роль Стокгольма в європейському інтеграційному процесі та вплив ЄС на трансформацію шведського зовнішньополітичного курсу. The article deals with the main aspects of Swedish ...
651777
  Землянкін А.І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні / А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 63-69. – ISSN 1562-0905
651778
  Косілова О.І. Ключові новації судової реформи в Україні / О.І. Косілова, Ю.А. Висоцька // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
651779
  Братель О.М. Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 29-34. – ISBN 978-966-581-958-5
651780
  Богородецька О.І. Ключові особливості нормативно-правової бази функціонуванн побратимських зв"язків міст України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 107-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
651781
  Єрошин А. Ключові особливості сучасних стратегічних комунікацій НАТО / Андрій Єрошин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-45. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (336)). – ISSN 1729-360Х
651782
  Бірюков Є.І. Ключові особливості функціонування підприємств електроенергетики та їх класифікаційні ознаки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 114-118. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
651783
  Межжерін С.В. Ключові питання еволюції і систематики в листуванні корифеїв вітчизняної біології (Лист академіка С. М. Гершензона до професора О. О. Любищева) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 81-87. – ISSN 1027-3239
651784
  Мєлєкєсцев К. Ключові питання історії України в контексті нових маніпулятивних технологій у мережі інтернет // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 41-45. – ISBN 978-617-7196-23-4
651785
  Бутук О. Ключові питання монетарного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 27-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
651786
  Засєкіна Т. Ключові питання оновлення змісту навчання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про веб-конференцію, що проводили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України для вчителів з циклу предметів математичного, природничого та технологічного спрямування.
651787
  Кормин Б.А. Ключові питання правового регулювання інтернет в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 373-379. – ISSN 1563-3349
651788
  Ніколаєнко В.І. Ключові питання режисерської діяльності у сучасному театральному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 270-277. – ISSN 2225-7586
651789
  Бездітний В. Ключові питання сучасного конкурентного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Обговорення форуму України з питань конкуренції".
651790
  Бахмайер Л. Ключові питання та виклики суддівської освіти в Україні: європейські стандарти // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 86-90
651791
  Бікла О. Ключові питання у відносинах між Марокко та Європейським Союзом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 181-187. – ISSN 1728-9572
651792
  Примаченко І.О. Ключові питання Фолклендської війни 1982 року за документами Фундації Маргарет Тетчер // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 135-139. – ISSN 2076-1554
651793
  Андрусів У.Б. Ключові питання цивільно-правової охорони інформаційного контенту організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 224-230. – ISSN 2219-5521
651794
  Коритник Л.П. Ключові підходи до запровадження нового механізму фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 84-93 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
651795
  Чеберяко О.В. Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / О.В. Чеберяко, М.А. Кривовяз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 128-133. – ISSN 2222-4459


  Сучасний етап розвитку економіки України є надзвичайно складним для проведення підприємницької діяльності, що об’єктивно визначає потребу суб’єктів господарювання в створенні ефективної системи управління з метою прогнозування їх майбутнього розвитку, ...
651796
  Мельник С. Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 94-106
651797
  Плескач М.В. Ключові показники кібернетичної безпеки людини в Україні та їх оцінка // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 33-36. – ISBN 978-966-916-903-7
651798
  Кашинцева О.Ю. Ключові положення української патентної реформи в сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 46-50. – ISSN 2308-0361
651799
  Башук А.І. Ключові поняття новинної комунікації у контексті медіарилейшнз // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 61-65


  Обгрунтовується доцільність дослідження медіарилейшнз як самостійного напряму зв"язків з громадськістю, розглядаються ключові поняття повинної комунікації з точки зору взаємодії ПР-фахівців із ЗМК. An expediency of study of media relations as an ...
651800
  Крамаренко А.О. Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 17-20. – ISSN 2306-6814
651801
  Зеленін Ю.М. Ключові принципи та характер трансформації освіти дорослих // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 156-161. – ISSN 1729-7036


  "У статті обгрунтовано актуальність проблеми освіти дорослих у сучасних соціально-економічних умовах".
651802
  Гоман Ю. Ключові проблеми "Великого західного походу" монголів у історіографії // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 102
651803
  Рошило В.І. Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 153-163. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
651804
  Костюченко Я.О. Ключові проблеми гармонізації системи технічного регулювання України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 147-149
651805
  Пилипчук В.М. Ключові проблеми економічного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
651806
  Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
651807
  Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-73. – Бібліогр.: с. 65-69, 71-72. – ISSN 0131-775Х


  Охарактеризовано критерії і методику виділення сільських депресивних територій. На прикладі адміністративних районів п"яти північних областей України проілюстровано можливі підходи до укладання переліку депресивних територій і визначення кількісних меж ...
651808
  Борисенко П.А. Ключові проблеми інноваційного розвитку України на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-52. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
651809
  Яворська І.Ю. Ключові проблеми категоризації тексту контракту на основі інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 283-288. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
651810
  Лемберт Том Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем / Лемберт Том; Пер. з англ.Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 303с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-011-9; 966-00-0694-2
651811
  Шведова А. Ключові проблеми світової економіки як виклики для G7 // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 82-86
651812
  Данканич А.А. Ключові проблеми та принципи сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації в Україні / А.А. Данканич, О.О. Королович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 56-64. – ISSN 2306-6792
651813
  Сорока Ю. Ключові проблеми українознавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 232


  Я.С. Калакура - проректор з навчальної роботи КДУ ім. Т. Г. Шевченка, 1989–2002 рр. — професор кафедри загальної історії, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, з 2003 р. — професор цієї кафедри.
651814
  Закрепа А.В. Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 168-173. – ISSN 2306-546X
651815
  Павлова О.С. Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном B1 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Павлова Олександра Сергіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
651816
  Тимейчук А.М. Ключові професійні компетентності магістрів з туризмознавства // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 304-308. – ISSN 2413-1571


  У статті проаналізовано зміст освітньо-професійної програми та освітньо- кваліфікаційної характеристики магістрів з туризмознавства, описано можливі посади працевлаштування випускників, окреслено коло їх професійних обов’язків, визначено функції, які ...
651817
  Астахова К. Ключові ризики сучасної освіти: пошуки адекватних відповідей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 19-27. – ISSN 2078-1016
651818
  Романова В.О. Ключові рішення саміту "Великої двадцятки" в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 83-84
651819
  Грица Ю.Ю. Ключові світоглядні аспекти сучасної філософської теорії історичного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 108-120
651820
  Пласкальний В. Ключові складники універсальної методики аналізу міри антропізації ландшафтних агрегацій в межах території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейські і вітчизняні концепції визначення ступеня антропогенної трансформації ландшафтів. Висвітлено концептуальні засади та основний зміст якісно нової методики аналізу ступеня антропізації ландшафтних комплексів. Проаналізовано основні ...
651821
  Скотникова Т. Ключові слова і ключові моменти змісту у спеціалізованій пресі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 103-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 110; 4 п.
651822
  Новиченко І.І. Ключові слова й опорні таблиці як засіб мінімізації навчального матеріалу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-08-X
651823
  Новиченко І.І. Ключові слова й опорні таблиці як засіб мінімізації навчального матеріалу у процесі вивчення української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61- 64. – Бібліогр.: Літ.: С. 64; 5 поз.;. – ISBN 966-8188-07-1
651824
  Бук С. Ключові слова мови польських письменників // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 100-113. – ISSN 0203-9494
651825
  Яременко Л.Н. Ключові слова поетичного концепту "рідний край" у поезії В.І. Дзюби // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 90-97. – ISSN 2077-804X
651826
  Різник Л. Ключові слова Романа Лубківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 30-31
651827
  Ільницький М. Ключові слова Романа Лубківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 13


  Так названо книжку поезій, яка стала останньою, виданою за життя поета, і замкнула коло обрію його музи.
651828
  Ковальський П. Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень / П. Ковальський, Я. Банасяк // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 14-26. – ISSN 1682-3540


  "Обговорено окремі етапи побудови класів еквівалентності у межах багатомовного масиву ключових слів у системі бібліографії світового славістичного мовознавства iSybislaw. Окреслено найважливіші теоретичні та практичні проблеми формування таких класів, ...
651829
  Олексюк О.Н. Ключові слова як семантичні центри рекламних повідомлень у сугестивному дискурсі // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 108-113
651830
  Теміров Б. Ключові стереотипи сприйняття постаті Степана Бандери // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 305-317. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
651831
  Пилипенко Р.Є. Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 129-135. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті визначено еволюційні тенденції розвитку китайських ієрогліфів, схарактеризовано трирівневий інтерпретаційний характер ієрогліфів, виявлено зв’язок ієрогліфа з потоком мислення з огляду на співвідношення слова і думки, сформульовано гіпотези ...
651832
  Куштим В.В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 117-122. – Бібліогр.: с. 117-118


  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. Обгрунтовано необхідність ...
651833
  Звіргзде К.І. Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному конкурентному середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 56-62. – ISSN 2222-4459
651834
  Пастернак О.І. Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 212-220. – ISSN 1562-0905
651835
  Бєлєнький О.Ю. Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 205-211


  Розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано ме-ханізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, завдання тапріоритетні напрями. Значну ...
651836
  Мельник С.М. Ключові тенденції розвитку телевізійної тревел-журналістики одеського регіону // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 257-264. – ISBN 978-966-927-534-9
651837
  Бондарева О. Ключові тенденції розвитку української драматургії останньої третини ХХ - початку ХХІ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 10-17
651838
  Шульга О.А. Ключові тенденції та імперативи розвитку аграрного сектору світової економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 39-47. – ISSN 2306-546X
651839
  Булкін І.О. Ключові тенденції фінансування інноваційної діяльності в промисловості України / І.О. Булкін, В.А. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 47-56


  Проведено порівняльний аналіз профілів інноваційної активності за напрямами інноваційної діяльності в Україні з рядом інших країн.
651840
  Некрасова О.Д. Ключові території басейну річки Тетерів перспективні для включення до Смарагдової мережі України за результатами інвентаризації хребетних тварин (земноводних, плазунів та ссавців) / О.Д. Некрасова, А.В. Мішта, О.С. Оскирко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 112-117. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
651841
  Кліментова О.В. Ключові топоніми-концепти в українській, французькій та англійській мовах : дис. ... канд. (д-ра філос.) філол. наук : 10.02.15 / Кліментова Олеся Василівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Додатки: арк. 226-241. – Бібліогр.: арк. 200-225
651842
  Кліментова О.В. Ключові топоніми-концепти в українській, французькій та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Кліментова Олеся Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
651843
  Іщук С.О. Ключові тренди розвитку промислового сектору регіонів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 78-90 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
651844
  Садовенко С. Ключові умови розвитку психолого-педагогічноії компетентності викладача спеціальних дисциплін технічного коледжу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-53. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічних коледжів як визначальний фактор підготовки висококваліфікованого випускника, визначені протиріччя, що існують у системі сучасної ...
651845
  Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дерлоу Дес; Пер. з англ.; Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-009-7; 966-00-0678-0
651846
  Чобаль Л.Ю. Ключові фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємств сільського зеленого туризму / Л.Ю. Чобаль, К.Ю. Сімех // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 54-58
651847
  Меджибовська Н. Ключові фактори нарощування конкурентних переваг компаній : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
651848
  Сацик В.И. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 75-90. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто визначальні детермінанти становлення конкурентоспроможних університетів у глобальному освітньо-науковому просторі. Проаналізовано міжнародний досвід і національні стратегії підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. ...
651849
  Фанг-Пеі Ніє Ключові фактори успіху інноваційного менеджменту в індустрії кейтерингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 400-408 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
651850
  Фу Джин Ванг Ключові фактори успіху оптимального проведення та управління багаточисельним груповим харчуванням (на прикладі центральної їдальні Foxconn Technology Group : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 358-368 : Табл.,. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
651851
  Едвардес У. Ключові фінансові інструменти = Key financial instruments : орієнтування та інновації у світі деривативів / Уоррен Едвардес ; пер. з англ. Р.А. Семків. – Київ : Всеувито ; Наукова думка, 2003. – 255, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Предм.-імен. покажч.: с. 252-255. – Бібліогр.: с. 248-250. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-520-018-6, 966-00-0140-1
651852
  Уолш Кяран Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства / Уолш Кяран; Пер. з англ. Л.Л.Лазебний. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 367с. – (усе про менеджмент). – ISBN 966-520-010--0; 966-00-0673-Х
651853
  Найчук-Хрущ Ключові характеристики венчурного фінансування на етапах життєвого циклу венчурного підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-378. – ISSN 0321-0499
651854
  Сурай А.С. Ключові характеристики компонентів (підсистем) ділового середовища регіону // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 67-76. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
651855
  Сизоненко О.В. Ключові характеристики нематеріальних активів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 144-156. – ISBN 966-79-75-57-7
651856
  Цирфа Ю.А. Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичної ідентичності держави // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 23-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
651857
  Панченко Ж.О. Ключові чинники та ключові невизначеності євроінтеграційного виборц України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 254-263.
651858
  Галятовський Іоанікій Ключъ Разумєнія // Іоанікій Галятовський і його "Ключ разумєнія" / Біда Константин. – Рим =Romae : Укр. катол. унів. =Univ. cathol. Ucrain., 1975. – с.1-524. – (Праці Греко-катол. богословської академії =Opera Greco-Cathol. acad. theolog. ; Т.37-39 ; Ч.1 : Пам"ятки української літератури і мови 17-ого ст.)
651859
  Ляшко С.І. Клюшин Дмитро Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 365. – ISBN 978-966-02-6814-2
651860
   Клюшин Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 201. – ISBN 978-966-439-754-1
651861
   Клюшников Михайло Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 93. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
651862
   Клюшников Михайло Миколайович (1905-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 202. – ISBN 978-966-439-754-1
651863
  Макаренко Д.Є. Клюшников Михайло Миколайович (до 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
651864
  Танич М.И. Кляксы / М.И. Танич. – Сталинград, 1960. – 72с.
651865
  Воробьев Е.З. Кляксы на мраморе / Е.З. Воробьев. – Москва, 1965. – 200 с.
651866
   Клянемся тебе, Краснодон! : сборник писем и отзывов о деятельности "Молодой гвардии" / [сост.: И.И.Григоренко и др.]. – Донецк : Донбас, 1984. – 134 с. – Миниатюрное издание
651867
  Усенко П.М. Клянись / П.М. Усенко, 1942. – 24 с.
651868
  Баренбойм Е.Л. Клянусь Аполлоном : рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1972. – 408 с. : ил., портр.
651869
  Джексон Ф. Клянусь говорить правду : роман / Фелікс Джексон ; [пер. з анл. Г. Касьяненко]. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 362 с.
651870
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Л, 1978. – 272с.
651871
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Минск, 1986. – 357с.
651872
  Черкашин Г.А. Клянусь Землей и Солнцем / Г.А. Черкашин. – Л, 1988. – 350с.
651873
  Аникина Наталия Клянусь моей треуголкой! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 22-25 : фото
651874
  Иванова Т.И. Клянусь на знамени веселом / Т.И. Иванова. – М, 1990. – 61с.
651875
  Тургенєв І.С. Кляра Міліч / Іван Тургенєв ; Переклала Н.Р. [Н. Ромаскевич]. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1906. – 100, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за ред. В. Гнатюк ; Ч. 131/132)
651876
  Вольвач Б. Кляса : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 47-109.
651877
  Медзінський В. Клясове коріння релігії / В. Медзінський. – Х : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 40 с.
651878
  Гордеев Семен Клятва : [стихи] / Семен Гордеев. – Киев : Держ. літературне видавництво ; [Тип. им. М. В. Фрунзе, Харьков], 1938. – 132 с.
651879
  Бажан М.П. Клятва / М. П. Бажан. – Москва, 1942. – 32 с.
651880
  Гладков Ф. Клятва / Ф. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1944. – 210 с.
651881
  Яшин А.Я. Клятва / А.Я. Яшин. – Челябинск, 1945. – 174с.
651882
  Фиш Г.С. Клятва / Г.С. Фиш. – Сортавала, 1950. – 580с.
651883
  Фиш Г.С. Клятва / Г.С. Фиш. – М, 1957. – 390с.
651884
  Луконин М.К. Клятва / М.К. Луконин. – М., 1962. – 142с.
651885
  Хинт А. Клятва : роман / Ааду Хинт. – М : Известия, 1970. – 480 с.
651886
  Іванченко Р.П. Клятва : роман-хроніка / Р.П. Іванченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 392 с.
651887
  Аврущенко В.И. Клятва : стихи / В.И. Аврущенко ; предисл. П. Железнова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с. : портр.
651888
   Клятва. – К., 1975. – 111с.
651889
  Ахтанов Т. Клятва : драм. поэма / Ахтанов Т. ; пер. с каз. Н. Гребнева. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 95 с.
651890
  Дузенов М. Клятва : роман / М. Дузенов; пер. с казах. Л.Кривощекова. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 352 с.
651891
  аль-Хамиси Абд Клятва / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1979. – 31с.
651892
  Іванченко Р.П. Клятва / Р.П. Іванченко. – Київ, 1985
651893
  Скляров Ю.Л. Клятва верности. / Ю.Л. Скляров. – Орджоникидзе, 1972. – 108с.
651894
  Баренбойм Е.Л. Клятва Гиппократа : повесть и рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 343 с.
651895
  Козлов А.М. Клятва Гиппократа и борьба врачей за мир против ядерной войны / А.М. Козлов. – М., 1985. – 78с.
651896
  Мацевич А.Ф. Клятва Гіппократа / А.Ф. Мацевич. – К., 1990. – 173с.
651897
   Клятва гор, 1950. – 64с.
651898
  Беловецкий В.Д. Клятва Заудина / В.Д. Беловецкий. – Грозный, 1984. – 110с.
651899
  Гамзатов Р. Клятва землей : сказания / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1990. – 221 с.
651900
  Антонов Д.И. Клятва и крест: проблема судебной присяги в древнерусской правовой культуре XVI - XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 42-53. – ISSN 2071-9574
651901
  Інгульський П.М. Клятва і пам"ять : повість, оповідання, нарис / П.М. Інгульський. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
651902
   Клятва Люка Болдуина : приключенческие повести зарубежных писателей. – Москва : Правда, 1990. – 448 с. – (Мир приключений). – ISBN 5-523-00080-1
651903
  Федоров В.И. Клятва моего сердца / В.И. Федоров. – М., 1983. – 112с.
651904
  Карягин П. Клятва на Бархане / П. Карягин. – Ашхабад, 1938. – 262с.
651905
  Гонтарук М.І. Клятва на вірність / М.І. Гонтарук, А.В. Кирєєв. – Київ, 1967. – 48с.
651906
  Філюк О.Ф. Клятва на вірність / О.Ф. Філюк. – Львів, 1988. – 155с.
651907
  Чирков А.Г. Клятва на заре. Ломоносов / А.Г. Чирков. – Л-М., 1959. – 98с.
651908
   Клятва на мече. – Л., 1991. – 158с.
651909
  Селиверстов С.Л. Клятва на пепелище / С.Л. Селиверстов. – Минск, 1965. – 278с.
651910
  Серпілін Л. Клятва над багаттям. / Л. Серпілін. – К, 1952. – 200с.
651911
  Мамакаев М. Клятва отцов : стихи, поэма и роман / М. Мамакаев. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1980. – 247 с.
651912
  Александров Б. Клятва Отчизне : сборник песен / Б. Александров. – Москва : Военное издательство, 1984. – 144 с.
651913
   Клятва по-индийски. Керала, озеро Вембанад : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 98 : Фото
651914
  Пидсуха А.Н. Клятва после боя / А.Н. Пидсуха. – К, 1951. – 160с.
651915
  Пидсуха А.Н. Клятва после боя / А.Н. Пидсуха. – М, 1951. – 127с.
651916
  Волобуєва А. Клятва ректора // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 10 лютого (№ 16). – С. 1


  Про прийняття присяги В.В. Скопенком.
651917
  Головатый Н.И. Клятва солдата / Н.И. Головатый. – Ярославль, 1973. – 144с.
651918
  Платонов Ю.В. Клятва солдатских сердец / Ю.В. Платонов. – М., 1973. – 63с.
651919
  Новицкий И.А. Клятва Стоглава / И.А. Новицкий. – Москва : Героника, 2010. – 191, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 187-190. – ISBN 978-5-93169-062-9
651920
  Гайдар А.П. Клятва Тимура / А.П. Гайдар. – М., 1964. – 168с.
651921
  Гладков Т.К. Клятва у знамени / Т.К. Гладков. – М., 1978. – 127с.
651922
  Пятков Г.И. Клятва хлебом : стихи / Г.И. Пятков. – К., 1980. – 94 с.
651923
  Лисовский К.Л. Клятва. / К.Л. Лисовский. – Красноярск, 1944. – 44с.
651924
  Лифшиц В.А. Клятва. / В.А. Лифшиц. – Москва, 1944. – 47с.
651925
  Кацумото С. Клятва. / С. Кацумото. – К, 1978. – 126с.
651926
  Гладков Ф. Клятва. Записки фрезеровщика Николая Шаронова / Ф. Гладков. – М, 1944. – 112с.
651927
  Рогов И.М. Клятва. Стихи / И.М. Рогов. – Москва, 1972. – 95с.
651928
  Павленко П. Клятва: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1946. – 112с.
651929
   Клятве верны. – М., 1965. – 112с.
651930
  Рибалкін В.С. Клятви в Корані // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 393-410. – ISBN 978-966-02-5736-8
651931
  Балушок В. Клятви і самозакляття українців у середньовічно–ранньомодерні часи / В. Балушок, Т. Шевчук // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 54-65. – ISSN 2664-4282
651932
  Вильбрандт А. Клятвопреступник : [Рассказы] / Георг фон дер Гебеленц ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 21 журн. "За 7 дней". – (Хронос)
651933
   Клятву верности сдержали. – М., 1982. – 384с.
651934
   Клятву верности сдержали. – Москва, 1987. – 476с.
651935
  Друян И.Л. Клятву сдержали. / И.Л. Друян. – Минск, 1975. – 207с.
651936
  Друян И.Л. Клятву сдержали. / И.Л. Друян. – Минск, 1987. – 222с.
651937
  КороткийВ.А Клячин Василь Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 369. – ISBN 978-966-02-6814-2
651938
  Біленко Василь Кльовий відпочинок у Жупі Дубровачці : Хорватія. Новий напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 42-45 : Фото
651939
  Попович М. Кльод Лєві-Строс між структурою та мітом // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 26-27
651940
  Гурко С. Кльод Сімон - лавреат Нобеля // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 433, березень : березень. – С. 6
651941
   КМДА - університет: є домовленість про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Делегація Київської міської державної адміністрації ена чолі з головою Олександром Поповим відвідали університет. Гості відвідали Червоний корпус, здійснили об"їзд території Ботанічного саду ім. акад. О. Фоміна, студентського містечка, оглянули місце, ...
651942
  Птахив Семен КМДА забирает "Політ" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 88-89 : фото. – ISSN 1998-8044
651943
   Кмінні джунглі. – К., 1960. – 176с.
651944
  Гольдоні Карло Кмітлива красуня Розаура : комедія на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 113-166. – ISSN 0320 - 8370
651945
  Юхименко П.І. Кмітливим і допитливим про найцікавіше з історії. / П.І. Юхименко. – Біла Церква., 1996. – 76с.
651946
   КМУ деталізував пріоритети інноваційної діяльності на 2017-2021 роки / Прес-служба України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
651947
  Розанов И.Н. Кн. Вяземский и Пушкин : [К вопросу о литературных влияниях] / Ив. Розанов. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1915. – [2], 20 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от Ив. Розанова
651948
  Зеньковский В. Кн. С. и Е. Трубецкие // История русской философии / В.В. Зеньковский. – Москва : Академический Проект, Раритет, 2001. – С. 746-763. – (Summa). – ISBN 5-85735-139-1; 5-8291-0127-0
651949
  Винничук Юрій Кнайпи Львова / Винничук Юрій. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : Піраміда, 2001. – 290с. – ISBN 966-7188-31-0
651950
  Винничук Ю. Кнайпи моєї молодості : стаття-спогад // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 11-22. – ISSN 0130-321Х


  Львів у 70-80-х. Початок 1990-х.
651951
   Кнауер Федір (Фрідріх) Іванович (1849-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 202. – ISBN 978-966-439-754-1
651952
  Клименко Н.Ф. Кнауер Фрідріх (Федір) Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 373. – ISBN 978-966-02-6814-2
651953
  Іванцик Р. КНДР та Південна Корея на шляху до об"єднання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 5
651954
  Жебин А.З. КНДР: время перемен? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 114-143. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
651955
  Кравченко В. Кнесет: крок уперед і два назад // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 3


  "Тель-Авів відомий своєю рішучістю й непоступливістю. І це в Києві добре відчувають, коли, наприклад, порушують питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Останнє десятиліття ізраїльтяни неодноразово повторювали: "Ізраїль не може ...
651956
  Абліцов В. Книг багато, а письменників - одиниці: вітчизняна література з погляду читачів і сучасних потреб // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 265-272. – ISSN 1728-9572


  Стаття містить роздуми про сучасний український літературний процес.
651957
  Ракович А.И. Книга -- наш друг. / А.И. Ракович. – Минск, 1963. – 34с.
651958
  Абольников С.Я. Книга -- твой лучший друг. / С.Я. Абольников [и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 83 с. : ил.
651959
  Тихомирова Ирина Ивановна Книга - возбудитель переживаний : концепция Н.А.Рубакина (1862-1946) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 19-23. – ISSN 1727-4893


  Николая Александровича Рубакина называют просветителем и философом ноосферного масштаба. По словам библиотековеда В.А.Бородиной, он заменил собой целый научно-исследовательский институт: сумел подойти к проблемам библиотек, книги и чтения как ...
651960
   Книга - воспитатель и друг. – Москва, 1982. – 222с.
651961
   Книга - детям. – М., 1977. – 126с.
651962
  Осипов В.О. Книга - друг и помощник агитатора / В.О. Осипов. – М, 1956. – 64с.
651963
  Болотникова Ф.Я. Книга - лучший друг. / Ф.Я. Болотникова, 1961. – 24с.
651964
  Угримова Т.А. Книга - мой друг / Т.А. Угримова, И.Я. Розенталь. – 2-е изд. – М, 1973. – 110с.
651965
   Книга - мой друг и советчик. – М., 1987. – 107с.
651966
   Книга - молодежи. – М., 1959. – 220с.
651967
  Сюндюков І. Книга - про час і людей у часі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 листопада (№ 202/203). – С. 23


  У Музеї літератури в Києві відбулося представлення нової праці професора Володимира Панченка "Кільця на древі".
651968
   Книга - учитель и друг. – Москва, 1962. – 176 с.
651969
  Мандель А.Е. Книга - фильм - ты / А.Е. Мандель. – Тула, 1979. – 92 с.
651970
  Леонтьев Н.Г. Книга - хорошая она или плохая? / Н.Г. Леонтьев. – Л, 1971. – 40с.
651971
  Пакуль Н.М. Книга / Н.М. Пакуль. – Х, 1923. – 130с.
651972
   Книга : Энциклопедия. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 800с. – ISBN 5-85270-312-5
651973
  Ильясов О. Книга "Вагзи-Азад" Доулетмамеда Азади. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильясов О.; АН Туркм.ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1963. – 17л.
651974
   Книга "Мій Шевченко" - за дванадцять годин // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  В Інституті журналістики студенти, які опановують видавничу справу та редагування, написали й підготували до друку книгу "Мій Шевченко".
651975
  Седельников А. Книга "Рай" особый вид Златоустника / А. Седельников, 1926. – [5] с. – Отд. оттиск
651976
  Гарбарук А. Книга "Російсько-українська війна (2014-2017 роки)" М. Лазаровича - важлива платформа у викладанні суспільних дисциплін у вищій школі / А. Гарбарук, І. Ковальчук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 57-62. – ISSN 2415-8143
651977
   Книга "Явление и смысл" Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной культуре хх века (материалы "конференции - круглого стола") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 129-170. – ISSN 0042-8744


  В январе 2014 г. в Институте философии РАН состоялся "круглый стол" "Книга "Явление и смысл" Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной культуре ХХ века", посвященный 100-летию публикации. Участники выступили с докладами по проблемам феноменологии, ...
651978
   Книга : исследования и материалы : сборник. – Москва : Книга
9. – 1964. – 440 с.
651979
   Книга : исследования и материалы : сборник. – Москва : Книга
15. – 1967. – 250 с.
651980
  Алпатов В.М. Книга А. Мейе глазами некомпаративиста // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 6 ноябрь-декабрь. – С. 3-15. – Библиогр.: Лит.: с. 15; 9 п. – ISSN 0373-658Х
651981
  Макеев М.С. Книга А.К. Голубева о Некрасове как источник изучения биографии поэта (на материале писем А.А. Буткевич к издателю) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 162-168. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
651982
  Елеонский С.Ф. Книга А.Н.Радищева "Путешествие и з Петербурга в Москву". / С.Ф. Елеонский. – М, 1952. – 32с.
651983
  Радевич-Винницький Книга акад. Петра Кононенка про Степана Бандеру та його роль в Україні і світі // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 9-14
651984
  Андрющенко В.И. Книга акционера для чтения и принятия решений / В.И. Андрющенко, Е.В. Костикова. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 208 с.
651985
  Коллинз В.Х. Книга английских идиом / В.Х. Коллинз. – Л., 1960. – 259с.
651986
   Книга античности и Возрождения о временах года и здоровье. – Москва, 1971. – 143с.
651987
   Книга Белоруссии. – Минск, 1986. – 614с.
651988
  Аввакум Книга бесед протопопа Аввакума / Аввакум (протопоп) ; [под ред. П.С. Смирнова]. – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. Мин нар. просв.; Тип. Я Башмаков и К*, 1917. – XVI с., 241-424 стб., [3] сумма. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
651989
  Лихачев Д.С. Книга беспокойств : Воспоминания, ст., беседы / Д.С. Лихачев. – Москва : Новости, 1991
651990
  Вакалюк-Дорошенко Книга болю / Вакалюк-Дорошенко. – Львів, 1990. – 221с.
651991
   Книга большому чертежу : или Древняя карта Российскаго государства, поновленная в розряде и списанная в книгу 1627 года. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1838. – 261с.
651992
   Книга большому чертежу. – М.-Л., 1950. – 231с.
651993
  Дмитерко Л. Книга боротьби : поезії / Л. Дмитерко. – Київ, 1939. – 106 с.
651994
  Презент И.И. Книга борьбы за дарвинизм : отд. оттиск из журн. "Яровизация" № 2 (11) 1937 г. / И.И. Презент. – Москва ; Одесса : Огиз-Сельхозгиз, 1937. – 9 с. – Кн. без тит. л., описана по обл..
651995
  Малишко А.С. Книга братів : Поезії / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 127с.
651996
   Книга братства.. – Москва, 1971. – 576с.
651997
  Малышко А.С. Книга братьев : Стихи и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1954. – 112с.
651998
   Книга будет жить вечно! // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 35


  Фото памятников книги. "Никогда не будет придумано что-либо подобное книге- спобное дать вам как раз столько, сколько нужно, и никогда - слишком мало или слишком много, дать вам одному целую Вселенную" - Айзек Азимов.
651999
  Митяев А.В. Книга будущих адмиралов / А.В. Митяев. – Москва, 1979. – 331с.
652000
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – 5-е изд., доп. – Москва, 1988. – 335с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,