Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
649001
  Сулима М. "Кам"яна душа" Івана Франка і "Камінний господар" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 376-383. – ISBN 978-966-600-358-7
649002
  Кузьманенко А.В. "Кам"яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 66-73


  Статтю присвячено проблемі жанрової атрибуції творів А.Пушкіна «Кам’яний гість» і Лесі Українки «Кам’яний господар». Розкрито проблему взаємозв’язку жанру і змісту твору, а також специфіку наукового і власне-авторського визначення жанру твору. Статья ...
649003
   "Каменное гнездо". Пьеса.. – М., 1959. – 18с.
649004
  Карп П.М. "Каменный цветок" С.С. Прокофьева / П.М. Карп, С.Я. Левин. – Л., 1963. – 55с.
649005
  Кравченко Л. "Каменярі" Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 294-302
649006
  Кудрявцев М.Г. "Камінний гість" О.С.Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки у контексті світової теми. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-7.
649007
   "Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : Збірник наукових праць. – Рівне : Перспектива, 1998. – 104с. – ISBN 966-7281-03-1
649008
  Чапленко В. "Камінний Господар" у Нью-Йорку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 19-20
649009
  Подлісецька О.О. "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядаються особливості поетики та функціонування екзистенційних кардіоцентричних мотивів у новелі В. Стефаника "Камінний хрест" та есеї А. Камю "Міф про Сізіфа". Аналізуються передумови світосприйняття персонажів Стефаника та Камю.
649010
  Слабошпицький М. "Каміння довго береже тепло..." Володимир Забаштанський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 12-13
649011
  Владимиров В.М. "Камо грядеши" сучасної журналістики // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу стану світової, передовсім американської, але також і європейської журналістики у наш час, після економічної кризи 2008-2009 рр. та внаслідок діжіталізації мас-медіа. Розглядається проблема пошуку подальших шляхів ...
649012
  Салига Т. "Камо грядеши, Україно?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 8


  "Схід" і "Захід" у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка.
649013
  Лиховид І. "Камуфляжна" пауза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 9


  Працівники Національної парламентської бібліотеки у вільні хвилинки плетуть маскувальні сітки для бійців. Першу партію вже відправили морпіхам.
649014
  Попадюк В. "Канада - це Україна з капітальним ремонтом" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 1, 11


  Відомий український скрипаль Василь Попадюк розповідає про свій творчий шлях, життя у Канаді та успіх серед китайських слухачів.
649015
  Ващук Р. "Канада не збирається визнавати анексію Криму" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 7


  Посол Канади в Україні Роман Ващук - про те, які позитиви у діяльності українського уряду потрібно підтримувати і захищати.
649016
  Антощук Л. "Канада. Світ. Молодь" за мир, справедливість та рівні шанси // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 95-101
649017
  Коварж З. Калориметр с жидким азотом для абсолютного измерения потока энергии у-излучения от ускорителей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Коварж З.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 14л.
649018
  Крицкая Д.А. Калориметрические исследования низкотемпературных радиациооно-химических процессов в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Крицкая Д.А.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 23л.
649019
  Машкинов Л.Б. Калориметрические методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Машкинов Л.Б.; АН СССР. Отд-ние Ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
649020
  Хечинашвили Николай Николаевич Калориметрический подход в исследовании термодинамических функций глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хечинашвили Николай Николаевич; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
649021
  Шиков Анатолий Афанасьевич Калориметрическое исследование влияния деформации фононного спектра на сверхпроводящие свойства ванадия с тяжелыми и легкими примесными атомами замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шиков Анатолий Афанасьевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1977. – 18л.
649022
  Привалко В.П. Калориметрическое исследование влияния молекулярного строения и границы раздела с твердой фазой на термодинамические и кинетические свойства полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Привалко В.П.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 20л.
649023
  Гайфуллин Анвар шакирович Калориметрическое исследование некоторых амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гайфуллин Анвар шакирович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра аналит. химии. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
649024
  Клешнина И.В. Калориметрическое исследование теплоемкостей спиртов, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Клешнина И.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1970. – 18л.
649025
   Калориметрическое определение энтальпии образования природного сапонита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, В.В. Судьин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 617-623 : рис., табл. – Библиогр.: с. 623. – ISSN 0016-7525
649026
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в сплавах потрійної системи Ge-Ni-Al / В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич, В.М. Дубина, Л.О. Романова, Т.М. Гурник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії при 1800 К вперше досліджено парціальні для алюмінію та інтегральні ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ni-Al для сплавів 3-х променевих перерізів із сталим співвідношенням атомних часток ...
649027
   Калориметрия в адсорбции и катализе. – Новосибирск, 1984. – 154с.
649028
  Коляда В.М. Калориметрия излучений ядерного реактора / В.М. Коляда, В.С. Карасев. – Москва, 1974. – 184с.
649029
  Шиманская Н.С. Калориметрия ионизирующих излучений / Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1973. – 328 с.
649030
  Резницкий Л.А. Калориметрия твердого тела / Л.А. Резницкий. – Москва : МГУ, 1981. – 184 с.
649031
  Хеммингер В. Калориметрия. Теория и практика : пер. с англ. / В. Хеммингер, Г. Хене. – Москва : Химия, 1989. – 175с. – ISBN 5-7245-0359-Х
649032
  Сабинин В.Е. Калоримтрическое исследование бинарных жидких систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сабинин В. Е. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 12 с.
649033
  Генгринович Б.И. Калорические и термические свойства каучука в упрорядоченном и неупорядоченном состоянии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Генгринович Б.И.; Ордена Трудового Красного Знамени науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
649034
  Іващенко Микола Калорійний тур // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 76-77 : фото
649035
  Уженцев Владислав Борисович Калос Лімен у 4 ст. до н.е.- 2ст.н.е. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.04 / Уженцев В.Б.; НАНУ ін-тут археолог. – Київ, 2002. – 20 с.
649036
  Лордкипанидзе К.А. Калотубанская невеста : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. э.Фейгина. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
649037
  Гудинас П. Калпокас / П. Гудинас. – М, 1957. – 40с.
649038
  Струцюк Йосип Калсон : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79-84. – ISSN 0130-321Х
649039
  Кравчук М.А. Калуга-Марс / М.А. Кравчук. – Калуга, 1962. – 96с.
649040
  Мигунов А.И. Калуга / А.И. Мигунов. – Калуга, 1957. – 79с.
649041
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1961. – 152 с.
649042
   Калуга. – Тула, 1968. – 128с.
649043
   Калуга. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула, 1971. – 168с.
649044
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1971. – 224 с.
649045
  Фехнер М.В. Калуга. Боровск / М.В. Фехнер. – Москва, 1972. – 267 с.
649046
  Шамурин Ю.И., Шамурин З. Калуга. Тверь. Тула. Торжок / Ю. и З. Шамурины. – Москва : Издание Т-ва "Образование",, 1913. – 71, [4] с., [29] л. ил. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 7)


  2-й автор: Шамурина, Зинаида Ивановна
649047
  Поленков К.А. Калужане - Герои Советского Союза / К.А. Поленков, Н.А. Хромиенков. – Калуга, 1963. – 402с.
649048
  Щербаков Д.А. Калужанин-двинец Е.Н. Сапунов / Д.А. Щербаков. – Калуга, 1957. – 36 с.
649049
   Калужанин. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений, 1959. – 161с.
649050
  Вишенський В.А. Калужин Лев Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 71-72. – ISBN 978-966-02-6472-4
649051
   Калужнін Лев Аркадійович (1914-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183. – ISBN 978-966-439-754-1
649052
   Калужнін Лев Аркадійович (1914-1990) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 203. – ISBN 978-966-933-054-3
649053
  Москвитина Н.А. Калужская область и Бавария: сравнительный анализ институциональных факторов регионального развития / Н.А. Москвитина, А.Н. Носова, Е.В. Романова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 81-88 : табл. – Библиогр.: с. 87-88. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
649054
  Мартынов А.Н. Калужские большаки / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1978. – 76с.
649055
  Писарев А. Калужские вечера, или отрывки сочинений и переводов. – Москва
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
649056
  Савченко Н.Ф. Калужские говоры XVII века по данным местной письменности (фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савченко Н.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 11 с.
649057
  Левиков А.И. Калужский вариант / А.И. Левиков. – 2-е изд. – М., 1982. – 271с.
649058
  Нелихов Антон Калужский великан : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 34 : Фото
649059
  Барламова Е. Калужский областной художественный музей / сост. Е. Барламова. – Москва : [Б. и.], 1976. – 17 с.
649060
  Бедлинский К.Б. Калужский театр / Бедлинский К.Б. ; предисл. Ю. Дмитриева. – Тула : Приокское книжное издательство, 1977. – 206 с.
649061
  Ермаченко А.В. Калужский фольклор / А.В. Ермаченко. – Тула, 1979. – 267с.
649062
  Войціховська Алла Калуські відходи гексахлорбензолу: міфи та реалії / Войціховська Алла, Куць Наталія // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 53-54 : фото
649063
   Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 4-6 : фото
649064
  Чеботаренко Г.Ф. Калфа - городище VIII-X вв. на Днестре. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1973. – 116с.
649065
  Вагабов М.В. Калым-вредный пережиток / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1975. – 48с.
649066
  Панч П. Калюжа / П. Панч. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
649067
  Бачинин В.А. Кальвин Жан и его социальная антропология // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-116. – ISSN 0042-8779
649068
  Папенко Н.С. Кальвінізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181. – ISBN 966-642-073-2
649069
   Кальдерные микроорганизмы. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назв. – ISBN 5-02-003991-8
649070
  Клименко Н.Ф. Калька (- копія) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 81. – ISBN 978-966-02-6472-4
649071
  Пономаренко Л.А. Калькирование как вид влияния одного языка на другой (на матер. англ. калек и русского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пономаренко Л.А.; АН СССР. Отд. лит., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 17 с.
649072
  Ахмедов О.С. Калькирование как особый прием в переводе налоговых и таможенных терминов // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
649073
  Наркевич Игорь Флорианович Калькированные слова русского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Наркевич Игорь Флорианович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
649074
  Романченко А.А. Калькиролвание как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 161-169. – ISSN 1608-0599
649075
  Чемес В.Ф. Калькування слів в українській мові, що функціонує в іншомовному середовищі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 113-118
649076
  Смущинська І.В. Калькування у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 285-291


  Статтю присвячено проблемі кальок і калькування у сучасній французькій мові. Особлива увага приділяється різним підходам до їх аналізу та інтерпретації. В статье анализируются проблемы кальки и калькирования в современном французском языке. Особое ...
649077
  Ковальова В. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) / В. Ковальова, Л. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 180-186


  Статтю присвячено проблемі калькування як мовному явищу, а також особливостям калькування як засобу творення нових військових терміноодиниць, з"ясовано структурні та семантичні види калькування, визначено типи кальок у німецькій військовій ...
649078
  Сівков І.В. Калькування як спосіб формування суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови / І.В. Сівков, А.В. Костюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 262-265


  Стаття присвячена дослідженню процесів калькування як одного з продуктивних способів формування суспільно-політичної та юридичної лексики сучасної арабської літературної мови. Статья посвящена исследованию процессов калькирования как одного из ...
649079
  Станков П.А. Калькулирование затрат труда в сельскохозяйственном производстве в условиях научно-технического прогресса / П.А. Станков. – Л., 1975. – 120с.
649080
  Мацкевичюс И.С. Калькулирование себестоимости продукции / И.С. Мацкевичюс. – Вильнюс, 1974. – 212с.
649081
   Калькулирование себестоимости продукции / Мацкевичюс Й. – Вильнюс, 1991. – 71с.
649082
  Махов С.А. Калькулирование себестоимости продукции в промышленности. / С.А. Махов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 99с.
649083
  Розенфельд И.Х. Калькулирование себестоимости продукции комплексных процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Розенфельд И. Х.; АН ЭССР, От-ние общесв. наук. – Таллин, 1965. – 19л.
649084
  Бунимович В.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / В.А. Бунимович. – М., 1967. – 216с.
649085
  Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции : [учеб. пособие для экон. вузов и фак. по специальности "Бухгалтерский учет в пром-сти"] / И.А. Басманов. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 295 с.
649086
  Сисюк С.В. Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики / С.В. Сисюк, І.Д. Бенько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 130-136. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов"язаних з нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка ...
649087
  Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення / Д.В. Чеберкус, Л.Г. Ловінська, Л.П. Коритник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 44 назв.
649088
  Гайштут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 248 с.
649089
  Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-14
649090
  Фишер Р. Калькуляция и организация предприятия / Р. Фишер. – Л, 1926. – 136с.
649091
  Баканов М.И. Калькуляция издержек обращения в торговле : [учеб. пособие для спец. 1737 "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Баканов М.И., Капелюш С.М. – Москва : Экономика, 1987. – 206 с.
649092
   Калькуляция сахпеска и сельско-хозяйственной продукции по комбинатам Киевского отделения Сахаротреста за 1926 год. Экономический обзор отчетных материалов. За 1926, 1926 и 1924 гг.. – К., 1927. – 445с.
649093
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1975. – 295с.
649094
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1980. – 287с.
649095
  Галль Г.В. Калькуляция себестоимости в современой индустрии. / Г.В. Галль. – Л.-М., 1931. – 192с.
649096
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – М, 1931. – 119с.
649097
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – Москва : Гострансиздат
Ч. 2. – 1932. – 167 с.
649098
   Калькуляция себестоимости продукции в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 279с.
649099
  Лисович Г.М. и др. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Г.М. и др. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1985. – 90с.
649100
  Биденко Д.С. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Д.С. Биденко. – К.-Одесса, 1985. – 105с.
649101
  Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве : учеб. пособ. для студ. экон. вузов / И.Н. Белый. – Минск : Высшая школа, 1990. – 176 с.
649102
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1976. – 165 с.
649103
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" / В.К. Радостовец. – изд.2-е перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159 с.
649104
  Столдер Я.А. Калькуляция себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях / Я.А. Столдер. – Рига, 1986. – 58с.
649105
  Костюк П.А. Калькуляция себестоимости продукции сельского хозяйства. (Уч. пособие) / П.А. Костюк. – Минск, 1976. – 176с.
649106
  Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / В.Г. Линник. – Киев, 1986. – 176 с.
649107
   Калькуляция, номенклатура расходов и снижение цен в промкооперации. – 3-е изд. – М., 1929. – 71с.
649108
  Фейхтвангер Л. Калькутта, 4-е мая / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1936. – 525 с.
649109
  Козлов-Качан Кальмар / Козлов-Качан. – Ужгород, 1975. – 135с.
649110
  Гаврилов О.В. Кальмарський з"їзд 1397 року і його акти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 386-405. – ISBN 966-7196-06-2
649111
  Зуев Г.В. Кальмары (биология и промысел) / Г.В. Зуев, К.Н. Несис. – Москва : Пищевая промышленность, 1971. – 360с.
649112
  Казьмирчук Г. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  На матеріалах візитації Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви й потреб ...
649113
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 33-40. – ISBN 978-966-171-569-0


  На матеріалах візитацій Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви і потреб ...
649114
  Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
649115
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький козацький полк (1648-1712 р.р.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева. – 5-те випр. й допов. вид. – Київ : УкрСІЧ, 2021. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7107-73-5
649116
  Мацько В.В. Кальницький мартиролог // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 151-157. – ISBN 978-966-581-772-1


  Розміщено матеріали, які на прикладі невеликого містечка Кальник, що на Вінничині, наводять конкретні факти й докази голодомору і політичних репресій в Україні періоду сталінізму.
649117
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький полк: історіографія та джерела // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 54-58. – ISBN 978-966-96992-6-8


  В статті вивчено документальне й літературне надбання про Кальницький полк в роки національних зрушень 40-х років XVII ст. - початку XVIII ст. Доведено, що ця проблема досліджується фрагментарно й однобічно. Показано, що дослідники не використовували ...
649118
  Казьмирчук Г. Кальничани - учасники Руху Опору на Вінничині // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 290-296. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  Досліджено Рух Опору Дашівського району тимчасово окупованого німецькими військами в роки Великої Вітчизняної війни. Показано виняткову роль Івана Калашника в цій боротьбі.
649119
  Шпаков В. Кальсоны полковника : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 94-105
649120
  Литвин А.Л. Кальциевые амфиболы : (Структура, распределение катионов, параметры элементарной ячейки) / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1973. – 152с.
649121
  Солдатов Н.М. Кальциевые каналы биомембран. Проблемы и перспективы : Мембраны в химической технологии / Н.М. Солдатов, С.М. Дудкин. – Москва : Знание
12. – 1988. – 30с.
649122
  Краснов Е.В. Кальций-магниевый метод в морской биологии / Е.В. Краснов, Л.А. Позднякова. – Москва : Наука, 1982. – 107 с. : ил., табл. – Библиогр.: 199 назв..
649123
  Войцицкий В.М. Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Войцицкий Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1990. – 37 с. – Библиогр.: 25 назв.
649124
  Кретов А.Е. Кальций-цианамид и продукты его переработки / А.Е. Кретов. – М.-Л., 1934. – 231с.
649125
  Доронин Н.А. Кальций / Н.А. Доронин. – М., 1962. – 192с.
649126
   Кальций в растительных клетках / В.В. Швартау, П.А. Вирыч, Т.И. Маковейчук, А.Ю. Артеменко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 19-32. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Представлены данные о роли кальция в растительных организмах. Описано участие элемента в процессах размножения, роста и развития, поглощения и транспорта веществ, реакции на неблагоприятные факторы окружающей среды, в защитных реакциях на повреждения ...
649127
  Нгуэн Тинь Кальций в тканях и полостных жидкостях некоторых пресноводных моллюсков семейства Unionidae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Нгуэн Тинь; МГУ. Биологич. фак-т. – Москва, 1973. – 29л.
649128
  Романенко В.Д. и др. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов / В.Д. и др. Романенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 152с.
649129
  Бауман В.К. Кальций и фосфор. Обмен и регуляция у птиц : обмен и регуляция у птиц / Бауман В.К. ; АН Латв. ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1968. – 271 с.
649130
  Книжников В.А. Кальций и фтор / В.А. Книжников. – Москва, 1975. – 200с.
649131
  Родякин В.В. Кальций, его соединения и сплавы / В.В. Родякин. – Москва : Металлургия, 1967. – 186 с.
649132
  Скопенко Елена Викторовна Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скопенко Елена Викторовна ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 125 л. – Бібліогр.: л. 104-125
649133
  Скопенко Е.В. Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острогог лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скопенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
649134
  Соколова И.А. Кальций, стронций-90 и стронций в морских организмах / И.А. Соколова. – Киев : Наукова думка, 1971. – 240с.
649135
  Вахобов Анвар Вахобович Кальций, стронций, барий. Соединения и сплавы на их основе : Библиогр. указ .отеч. и иностранной литературы за 1953-1967 гг / Вахобов Анвар Вахобович; АН ТаджССР ; Центр. науч. б-ка ; Ин-т химии ; Отв. ред. : В.Н.Вигдорович. – Душанбе : Дониш, 1976. – 203 с.
649136
  Скибчик В.А. Кальцинуючий стеноз аортального клапана: сучасні підходи до діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 74-80. – ISSN 2224-1485
649137
  Грищинский П.И. Кальцит из Варницы в окр. г. Хотина (Бессарабия) / П.И. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – 6, [1] с., 1 л. ил. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV. - Экз. деф., вырв. часть тит. л., [автограф]


  Экз. № 68201 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора 12/V/1910 подпись
649138
  Грищинский П.И. Кальцит из окрестностей М. Шумска Кременецкого уезда, Волынской губ[ернии] / П.И. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 12 с., 1 л. ил. – Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXV, с. 27-38


  Экз. № 68202 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
649139
  Занкович Г. Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати) / Г. Занкович, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 126-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2078-6220
649140
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
649141
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 126л. – Бібліогр.: л.99-126
649142
  Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТРо) та фулеренів С60 на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) у нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лімфобластного лейкозу) Т-клітинах. The comparative ...
649143
  Черненко Д.В. Кальцій-оксалатний нефролітіаз. Особливості клінічного перебігу, лікування та метафілактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Черненко Дмитро Васильович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 34 назви
649144
  Зиман З.З. Кальцій-фосфатні біоматеріали : навч. посібник / З.З. Зиман ; [наук. ред. А.Ф. Сіренко] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-286 та в кінці розд. – ISBN 978-966-285-523-4
649145
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Зовнішньоклітинний кальцій бере участь у формуванні величини мембранного потенціалу спокою спектральних клітин різних травних залоз завдяки регуляції провідності натрієвих та калієвих каналів витоку. Крім того, у плазматичній мембрані клітин слинної ...
649146
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
649147
  Бороздин М. Кальян: дивный аромат Востока // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
649148
  Габчак Н.Ф. Кам "яницький кар"єр як техногенна форма рельєфу в Закарпатській області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 275-281
649149
  Корнійчук О.Є. Кам""яний острів : П"єса на 4 дії, 9 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ; Харків : Лім, 1931. – 62с.
649150
  Крушинська Олена Кам"яна Буша : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 124-128
649151
  Плачинда С.П. Кам"яна веселка : нариси / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 271 с.
649152
  Якобенко Інна Кам"яна гостинність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74. – ISSN 0130-5212
649153
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-175-9
Вип. 6 : Неоліт Степового Побужжя. /Товкайло М./. – 2005
649154
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-190-2
Вип. 8 : Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України. /Залізняк Л./. – 2005
649155
   Кам"яна доба України : Наукове видання / Ін-т археології. НАН України. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 978-966-650-242-4
Вип. 12 : Мезоліт заходу Східної Європи (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Л. – 2009. – 90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується
649156
  Радомський І. Кам"яна індустрія культури Кріш та її місце серед культур неоліту-енеоліту // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 436-440. – ISBN 978-966-171-795-3
649157
  Гребенюк Л.І. Кам"яна Могила - визначна пам"ятка світової культури в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 180-186
649158
  Михайлов Б.Д. Кам"яна Могила - світова пам"ятка стародавньої культури в Україні / Борис Михайлов; видавець С. Данилов; худож. оформлення Л. Кузнєцової. – Київ : Такі справи, 2003. – 159с. : іл. – ISBN 966-7208-12-5
649159
  Єрмоленко В. Кам"яна Могила на Мелітопільщині й "Прогулянка алеями мільйоноліть" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 31-32


  Книжка Докії Гуменної "Прогулянка алеями мільйоноліть".
649160
  Михайлов Б.Д. Кам"яна могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1976. – 22с.
649161
  Рудинський М.Я. Кам"яна Могила. / М.Я. Рудинський. – К., 1961. – 141с.
649162
  Пєшанов В.Ф. Кам"яна Могила. / В.Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ, 1967. – 24с.
649163
   Кам"яна Могила. Путівник.. – К., 1967. – 48с.
649164
  Михайлов Борис Кам"яна могила. Скрижалі часу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-141 : Фото
649165
  Козюба В. Кам"яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х - початку ХІІ століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 169-179. – ISSN 2312-9697
649166
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Нікітенко І.С.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 205л. + Додатки: л.189-205. – Бібліогр.: л.171-188
649167
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. дис. ... канд. геол. наук : спец.: 04.00.19 - економічна геол. / Нікітенко І.С.; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
649168
  Будницька Є.М. Кам"яна троянда : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1972. – 46 с.
649169
  Василенко М.К. Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – 344 с. – В кн. також: Тексти з назвами і без назв / В.Г. Діброва ; Вперше / О.С. Кучерук. – (Перша книжка прозаїка)
649170
  Наумов М.М. Кам"яне вугілля / М.М. Наумов, 1932. – 199с.
649171
  Родіонов С.П. Кам"яне вугілля / С.П. Родіонов. – Київ, 1948. – 23с.
649172
  Шамека І.Т. Кам"яне вугілля. / І.Т. Шамека. – К., 1954. – 52с.
649173
  Прибєга Л.В. Кам"яне зодчество України : охорона та реставрація / Л.В. Прибєга ; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Будівельник, 1993. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 5-7705-0357-2
649174
  Чабанівський М.І. Кам"яне небо : оповідання та повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 324 с.
649175
  Федорів Р.М. Кам"яне поле : трилогія / Роман Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 223 с.
649176
  Федорів Р.М. Кам"яне поле / Р.М. Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
649177
  Рубашов М.Б. Кам"яне свічадо. / М.Б. Рубашов. – К, 1961. – 27с.
649178
  Тесленко О.К. Кам"яне яйце : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 304 с.
649179
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів, 1965. – 58с.
649180
   Кам"янець-Подільський : іст.-архіт.нарис. – Київ, 1968. – 120 с.
649181
   Кам"янець-Подільський : Путівник. – Львів : Каменяр, 1970. – 60с.
649182
  Пламеницька О.А. Кам"янець-Подільський / Ольга Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 256с. : іл. – (Малі історичні міста України). – ISBN 966-531-170-0
649183
  Винокур І.С. Кам"янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І.С. Винокур, Г.М. Хотюн. – Львів, 1981. – 95с.
649184
  Сугак А.С. Кам"янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в системі туризму в 1980-1990 рр. XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 27-28
649185
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / О.М. Завльнюк, А.О. Копилов // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 9/10. – С.16-29.
649186
  Баженов Л.В. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921) – центр вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 359-368. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
649187
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 392-402. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
649188
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – 5-е вид., доопрацьоване і доп. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-363-081-6
649189
  Завальнюк О Кам"янець-Подільський інститут народної освіти (1921-1930 рр.): передумови становлення, нормативна база діяльності, структурні зміни / О Завальнюк, Д.Р. Яблонська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 9-21. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
649190
   Кам"янець-Подільський історико-архітектурний заповідник : Історико-архітектурний нарис. – Київ, 1984. – 56 с.
649191
   Кам"янець-Подільський історичний музей-заповідник: Путівник.. – Львів, 1982. – 91с.
649192
   Кам"янець-Подільський національний університет : [ювілейне вид.] / [авт.-упоряд.: Я. Білейчук ; редкол.: О.М. Завальнюк, В.А. Смолій, І.М. Вишневський та ін. ; фот.: В. Заїка та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2008. – 197, [3] с. : іл., портр., фот. – На обкл. назва: Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISBN 978-966-96993-0-5
649193
  Овчаренко Л. Кам"янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905-1933) = The Kamyanets-Podilsky centre of pottery еducation in Ukraine (1905-1933) : [комплекс. дослідж.] / Людмила Овчаренко ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України ; М-во культури Укаїни, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному [та ін.]. – Опішне : Українське Народознавство, 2015. – 1278, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 1260-1279. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 1184-1243. – (Академічна керамологічна серія "Гончарні школи України" = Academical Ceramology series "Pottery Schools in Ukraine" ; вип. 2, кн. 1). – ISBN 978-966-7322-29-8


  У пр. № 1717251 напис: Вельмишановному Миколі Володимировичу зі щирим пошануванням і вдячністю за самовіддане служіння Україні та її народу. Автор. Підпис. 14.10.2016. У пр. №1717251 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
649194
  Трачук Т.А. Кам"янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 324-329. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
649195
  Жмудовська О. Кам"янець-Подільський повертає столітню присягу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 7


  "Сто років тому Кам"янцю-Подільському випало стати останньою столицею УНР. Події того часу найяскравіше відображають події української революції 1917 - 1920 років. Саме тут 14 жовтня 1919 року Присягу на вірність УНР складав Симон Петлюра, Директорія, ...
649196
  Блажкова І.О. Кам"янець-Подільський приватний ліцей "Антей" / І.О. Блажкова, І.М. Конет // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 100-101. – ISSN 1029-4171
649197
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський університет у 1918-1920 рр.: регіональний чи всеукраїнський? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 22-25
649198
  Марушкевич А.А. Кам"янець-Подільський університет: актуальний досвід управлінського успіху (поч. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ефективного управління університетом у процесі науково-педагогічної діяльності Івана Огієнка.
649199
  Жарій Олег Кам"янець-Подільський. Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
649200
  Ільченко Руслана Кам"янець-Подільський. Дуже веселе місто / Ільченко Руслана, Чечулін Роман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 6-9 : фото
649201
  Рейн Анна Кам"янець-Подільський. Світ на межі історій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-126 : Фото
649202
   Кам"янець-Подільський., пам"ятки старовини в малюнках художників.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок на укр., рос., англ., франц. нім. та ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1968. – 13 л. : 13 листівок + 1 обкл.
649203
   Кам"янець-Подільський: Фотоальбом.. – К., 1979. – 52с.
649204
  Олесіюк Т. Кам"янець - Золотий Вінець. (Спомини з 1918 - 1919 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 91-109. – ISSN 0131-2685
649205
  Шелест Тетяна Кам"янець - Різдвяний // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 150-151 : фото
649206
  Гудзевата Марина Кам"янець. Скарби подільського острова : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 128-131 : Фото
649207
  Третяк Л.В. Кам"янецький період життєтворчості Остапа Вишні у системі уроків літератури рідного краю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 51-52
649208
  Комарова О. Кам"янецький період життя родини Тулубів (1865-1872) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 36-46. – ISBN 978-966-493-297-1
649209
   Кам"янецький Український Державний Університет. Спогади студента // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1959. – Рік 22, число 9 (69), липень. – С. 4-6
649210
   Кам"янеччина в цифрах. 1927.. – Кам"янець-Под., 1927. – 132с.
649211
  Земляк В.С. Кам"яний брід / В.С. Земляк. – Київ, 1957. – 115с.
649212
  Шовкопляс І.Г. Кам"яний вік на території Української РСР / І.Г. Шовкопляс. – Киев, 1962. – 118с.
649213
  Мейгеш Ю.В. Кам"яний ідол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 367 с.
649214
  Радомський І.С. Кам"яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 19-24. – ISSN 1996-9872
649215
  Минко В.П. Кам"яний міст. / В.П. Минко. – Х.-Одеса, 1932. – 36с.
649216
  Крушинська Олена Кам"яний Онуфрій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
649217
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – Київ, 1968. – 110 с.
649218
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1973. – 71 с.
649219
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Будівельник, 1973. – 71с.
649220
  Малина В. Кам"яний хрест як дерево смерті і життя // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 105-122. – ISSN 0869-3595
649221
  Швець М.Я. Кам"янистими стежками "на круті гори" (Становлення правової інформатики в Україні) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 89-97
649222
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони
649223
  Сидоренко Віктор Кам"яні дерева Аризони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
649224
  Решетник М.М. Кам"яні експонати Володимира Різниченка у Національному науково-природничому музеї НАН України (до 150-річчя від дня народження) / М.М. Решетник, Д.Л. Старокадомський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 116-123. – ISSN 2519-2396
649225
  Бедзик Д.І. Кам"яні пороги : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Молодь, 1978. – 157 с.
649226
  Сидоренко В. Кам"яні фантазії Кхаджурахо // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.32-40.


  [Кхаджурахо - храмовий комплекс у центральній Індії.]
649227
  Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
649228
  Сапожников І.В. Кам"яні хрести степової України (ХVІІІ-перша половина ХІХст.) / І.В. Сапожников; Ін-тут археологі HАHУ. Буго- Дністровська Експедиція.Укра нське козацтво.Овідіопольське районне тов-. – Одеса : Чорномор"я, 1997. – 192 с. – ISBN 9665551470
649229
  Традюк К. Кам"янка-Коломна / К.Традюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 85 с.
649230
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка в Андрушівському і Попільнянському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
649231
  Гребінь В.В. Кам"янка (- річка в Олександрійському районі Кіровоградської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143-144. – ISBN 978-966-02-6472-4
649232
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Коростенському, Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
649233
  Погорільчук Н.М. Кам"янка (- річка у Черняхівському , Житомирському і Червоноармійському районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 143. – ISBN 978-966-02-6472-4
649234
  Новик К.Й. Кам"яновугільна флора львівської мульди / К.Й. Новик, Т.А. Іщенко; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 34с.
649235
  Чорнобривець С.А. Кам"янська легенда / С.А. Чорнобривець. – К., 1986. – 172с.
649236
  Мушта О. Кам"янська Покровська парафія Православної церкви України на Черкащині: сторінки історії нового часу // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 124-136. – ISSN 2523-4234
649237
  Шкаліберда М. Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського / М. Шкаліберда. – Київ : Мистецтво, 1971. – [23] с.
649238
   Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 76 с.
649239
  Чупак Т.П. Кам"янський період життя і творчості Сергія Носаня // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 123-128
649240
  Вєтров О. Кам"янщина у судомах Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 104-110
649241
  Уэллс Г.Д. Кам`яна доба / Г.Д. Уэллс. – Київ, 1929. – 84 с.
649242
  Даниленко В.М. Кам`яна Могила / В.М. Даниленко. – К, 1986. – 150с.
649243
  Довгий О.П. Кам’яна роса : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Молодь, 1969. – 143 с.
649244
  Гулиа Г.Д. Кама / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1953. – 200 с.
649245
  Басков С. Кама : поэма / С.Д. Басков ; ил. А. Вязников. – Курган : Красный Курган, 1957. – 22 с. : ил.
649246
  Ільїн В.В. Кама // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53-54. – ISBN 966-316-069-1
649247
  Тумбасов А.Н. Кама выходит из берегов : Воткинская ГЭС глазами художника / А.Н. Тумбасов. – Пермь : Пермское книжное, 1963. – 66 с., [5] с.
649248
  Зеленин Д. Кама и Вятка : путеводитель и этнографическое описание Прикамского края / Д. Зеленин. – Юрьев : Печатано в типографии Эд. Бергмана, 1904. – IV, 180 с.
649249
  Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал : (очерки и впечатления) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1904. – 184, 448 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
649250
  Ватсьяяна Кама сутра / Ватсьяяна. – Москва, 1989. – 83с.
649251
   Кама Сутра, или Искусство любви и секса от древности до наших дней. – Рига, 1990. – 172с.
649252
   Кама, Волга, Дон. – Пермь, 1967. – 244с.
649253
   КамАЗ. (Сборник). – Москва, 1974. – 167с.
649254
  Ганина М.А. Камазонки на работе и дома / М.А. Ганина. – М., 1976. – 48с.
649255
   Камак-системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине. – Новосибирск : Наука, 1979. – 269 с. : ил., табл. – Библиогр.: 73 назв.
649256
  Мирзоев А.М. Камал ад-Дин Бинаи / А.М. Мирзоев. – М., 1976. – 479с.
649257
   Камалладин Бехзад. – Ташкент, 1984. – 128с.
649258
  Шевченко Ф.П. Каманин Иван Михайлович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 172
649259
  Дука М.В. Каманін Іван Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 209. – ISBN 96966-8060-04-0
649260
   Каманін Іван Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 190. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
649261
  Федорова Л. Каманін Іван Михайлович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 240-243, 248-249. – ISBN 966-02-3529-1
649262
  Гончаров В.М. Камарада Викторио: (О Викторио Кодовилье) / В.М. Гончаров. – М., 1980. – 303с.
649263
  Гербачевская А.А. Камарики сем.Sciaridae -- вредители овощных культур и шампиньонов в закрытом грунте Ленинградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гербачевская А.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 21л.
649264
  Фалей В. Камаринская / В. Фалей. – М, 1976. – 324с.
649265
  Ватсьяяна М. Камасутра / Ватсьяяна Малланага ; пер. с санскрита, вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина ; [Рос. акад. наук, Отд-ние истории]. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 189, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 182-184. – (Памятники письменности Востока / редкол.: О.Ф. Акимушкин (зам. пред.) [и др.] ; 111). – ISBN 5-02-017718-0
649266
  Донцова Дарья Аркадьевна Камасутра для Микки-Мауса : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04483-3
649267
  Гулиа Д.И. Камачич / Д.И. Гулиа. – Москва, 1961. – 208 с.
649268
  Гуліа Д.Й. Камачич / Д.Й. Гуліа. – К., 1979. – 198с.
649269
  Золотницкий Н.Ф. Камбалы в аквариуме / [П.Ф. Золотницкий]. – [Москва], 1906. – 15 с. : ил. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л. - Отд.ю оттис: Естествознание и география. 1906, № 8
649270
  Палиев Д. Камбани , клепала и овчарски звънци в България = Bells, Clappers and Cow-bells in Bulgaria / Д. Палиев. – София : Музика, 1985. – 104 с.
649271
  Поповкина Р.А. Камбоджа / Р.А. Поповкина, А.П. Шилтова. – Москва, 1958. – 32с.
649272
  Верин В.П. Камбоджа / В.П. Верин, Н.А. Верина. – Москва : Мысль, 1960. – 72с. – (У карты мира)
649273
  Петков Б. Камбоджа / Б. Петков. – София : Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1962. – 76с. : Ил. – (Пред новата карта на света ; 5)
649274
  Мосяков Д.В. Камбоджа / Д.В. Мосяков. – М, 1991. – 237с.
649275
  Бейдик О.О. Камбоджа (- Королівство Камбоджа - держава у Південно-Східній Азії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 101. – ISBN 978-966-02-6472-4
649276
  Малишева Ірина Камбоджа. Країна усміхнених облич : Камбоджа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 76-79 : Фото
649277
  Ву Тхе Хиеп Камбоджийская проблема в международных отношениях в Юго-Восточной Азии (1975-1991 гг.) : Дис... канд. политических наук: 23.00.04. / Ву Тхе Хиеп; КНУТШ. – Киев, 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 186-208
649278
  Ву Тхе Хієп Камбоджійска проблема в міжнародних відносинах в Південно-Східній Азії (1975-1991 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
649279
  Шогенцуков А.А. Камбот и Ляца : роман в стихах / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 111 с.
649280
  Гбанфу Камелефата / Гбанфу. – М., 1990. – 92с.
649281
  Хилькевич В.П. Камелия / В.П. Хилькевич. – Минск, 1986. – 212с.
649282
  Кибальчич П.Н. Камелия эвгенольная / П.Н. Кибальчич. – М., 1954. – 68с.
649283
  Муратбеков С. Камен-тугай : повесть и рассказы / Саын Муратбеков ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 256 с.
649284
  Зеров М.К. Камена / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-083-1
649285
   Каменец-Подольск. Фотографии. – 37с.
649286
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резин Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
649287
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резина Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
649288
  Птахив Семен Каменец-Подольский: амбиции и реалии : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Фото
649289
   Каменецкая импактная структура - новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите / Е.П. Гуров, Н.А. Николаенко, Е.А. Шевчук, В.А. Присяжнюк, А.Ю. Ямниченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 53-66 : рис. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0367-4290
649290
  Борисов Е.А. Каменистое поле / Е.А. Борисов. – Л., 1977. – 80с.
649291
  Рауд М.А. Каменистые борозды : рассказы и повесть / М.А. Рауд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с.
649292
  Шулькина Т.В. Каменистые сады / Т.В. Шулькина. – Л., 1975. – 128с.
649293
  Селедец В.П. Каменистые степи и тимьянники Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селедец В.П.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
649294
  Билявичюс Э. Каменистые тропы / Э. Билявичюс. – Вильнюс, 1985. – 240 с.
649295
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель, 1960. – 288 с.
649296
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис; [Автор. перев. с латыш. И. Соколовой и А. Бочарова]. – Рига : Лиесма, 1965. – 288 с.
649297
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – М., 1973. – 255с.
649298
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – К., 1985. – 216с.
649299
  Кононенко Світлана Камені Корнуолла : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 160-161 : Фото
649300
  Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
649301
  Добрев Петър Каменната на прабъгарите / Добрев Петър. – София : Проксима, 1981. – 160 с.
649302
  Мигдалова Л.П. Каменная береза / Л.П. Мигдалова. – М, 1976. – 127с.
649303
  Останина Т. Каменная вода // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 7-71. – ISSN 1728-8568
649304
  Козловская Полина Каменная галерея : камни Белого моря. Природа / Козловская Полина, Михайлов Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 108-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
649305
  Бородкин С Ю. Каменная грива / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1972. – 78с.
649306
  Загорный А.Г. Каменная грудь / А.Г. Загорный. – Ростов, 1957. – 252с.
649307
  Хоткевич Г.М. Каменная душа : Роман / Г.М. Хоткевич. – Москва : Федерация, 1930. – 391с.
649308
  Собир Бозор Каменная кладка : стихи / Бозор Собир ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
649309
  Дельвин Николай Каменная кладовая Рифея : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 196-204 : Іл., карта
649310
  Беспощадный П.Г. Каменная книга / П.Г. Беспощадный. – Донецк, 1970. – 143с.
649311
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи / Павел Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1985. – 111 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
649312
  Фентон К.Л. Каменная книга. Летопись доисторической жизни = The fossil book. Arecord of prehistoric life / Науч. цент Монаш; Перераб. и доп.:Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А.; Пер. и перераб. А.Ю.Розанов и др.; Кэрролл Лейн и др. – Москва : Наука, 1997. – 623с. – ISBN 5-7846-0009-5
649313
  Аткай Каменная колыбель : стихи и поэма / Аткай ; автриз. пер. с кумык. Станислава Сущевского. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с., [1] портр.
649314
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1972. – 124 с.
649315
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1978. – 72 с.
649316
  Арутюнян В.М. Каменная летопись армянского народа / Арутюнян В.М. – Ереван : Советакад грох, 1985. – 200 с. : ил.
649317
  Баландин Р.К. Каменная летопись Земли : (Нар. ун-т. Естественнонакуч. ф-т) / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1983. – 167с.
649318
  Иконников А.В. Каменная летопись Москвы / А.В. Иконников. – Москва, 1978. – 352 с.
649319
  Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси / М.А. Ильин. – Москва, 1966. – 272 с.
649320
   Каменная летопись старой Москвы. – Москва, 1985. – 286 с.
649321
  Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса / Э.И. Соломоник. – Симферополь, 1990. – 112с.
649322
  Георг Уве Каменная летопись эволюции : Палеонтология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-134 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
649323
  Беспощадный П.Г. Каменная лира / П.Г. Беспощадный. – Киев, 1968. – 167с.
649324
  Михайлов Б.Д. Каменная могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1979. – 63с.
649325
  Ашимханов Д. Каменная пядь : повести, рассказы : пер. с каз. / Дидахмет Ашимханов. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 238 с.
649326
  Малахов А. Каменная радуга : Новеллы и повести / А. Малахов. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд., 1977. – 288 с.
649327
  Юргенсон Г.А. Каменная радуга / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1980. – 112с.
649328
  Зверев В.Л. Каменная радуга / В.Л. Зверев. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
649329
  Зверев В.Л. Каменная радуга: (О минер. ресурсах Земли) / В.Л. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 156с.
649330
  Мезенцев В.А. Каменная сказка / В.А. Мезенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 203с.
649331
  Журавский В. Каменная степь / В. Журавский, Б. Мартынов. – Орел, 1950. – 164 с.
649332
   Каменная степь : (Опыт ландшафтно-типологической характеристики). – Воронеж, 1971. – 176с.
649333
  Ла Гума Алекс Каменная страна / Ла Гума Алекс. – Москва, 1970. – 165 с.
649334
  Швиденко А.З. Каменноберезовые леса о. Сахалина, их строение, товарность и продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: 561 / Швиденко А. З.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 22л.
649335
  Кузнецов П.П. Каменное дыхание Земли = Взгляд на проблемы мобилизма / П.П. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 74с.
649336
  Филатов Николай Филиппович Каменное зодчество в социально-экономической жизни Нижнего Новгорода 20-30-х годов XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Филатов Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1979. – 18л.
649337
  Бусева-Давыдова Каменное зодчество Древней Руси / Бусева-Давыдова. – Москва, 1989. – 142 с.
649338
  Спегальский Ю.п. Каменное зодчество Пскова / Ю.п. Спегальский. – Ленинград, 1976. – 119 с.
649339
  Каптиков Ю А. Каменное зодчество русского Севера / Ю А. Каптиков. – Свердловск, 1990. – 181 с.
649340
  Трусов Ю. Каменное море / Ю. Трусов. – Одесса : Маяк, 1968. – 240 с.
649341
  Сокуров С.А. Каменное море. / С.А. Сокуров. – Львов, 1975. – 64с.
649342
  Макаров Олег Каменное небо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 78-82 : фото
649343
  Федорив Р.Н. Каменное поле : роман / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 280 с.
649344
  Селищева Евгения Каменное сердце Матеры : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 76-84 : Фото
649345
  фон Вальденфельс Эрнст Каменное сердце Монголии / фон Вальденфельс Эрнст, Целльнер Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
649346
  Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири / С.В. Копылова. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
649347
  Булах А.Г. Каменное убранство центра Ленинграда / А.Г. Булах, Н.Б. Абакумова. – Ленинград, 1987. – 197 с.
649348
  Баратов Р.Б. Каменное чудо Таджикистана / Р.Б. Баратов, В.П. Новиков. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 120 с.
649349
  Шевчук В.А. Каменное эхо : роман, повести / Валерий Шевчук ; пер. с укр.Нины Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
649350
  Ратнер А.Д. Каменноугольная и антрацитовая промышленность Донецкого бассейна : (Обзор современного состояния) / А.Д. Ратнер, В.П. Ренке; Под ред. и с предисловием С.А. Гецова. – Донецк : Издание Донугля, 1928. – 34с.
649351
  Давыдов Г.М. Каменноугольная промышленность Донбасса к началу восстановительного периода : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Г.М.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 20 с.
649352
   Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1925-26 году (ежегодная статистика).. – Харьков : Издание "Донугля", 1927. – 93 с.
649353
  Бажанов В.М. Каменноугольная промышленность за 1920 г. : первая производ. программа Гл. угольного комитета и ее выполнение / В.М. Бажанов ; Высш. совет народного хоз-ва, Ред.-изд. отд. – Москва, 1920. – 70 с.
649354
  Тихонов Борис Васильевич Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине 19 в. / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1988. – 275с.
649355
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. И.А.Цедербаума, 1903. – 38 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 31-го окт, № 184 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649356
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатное дело" К.Н. Гагарина, 1904. – 50 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 10-го марта, № 199 ; Официальные сведения о каменноугольной промышленности России в 1902 году; Вып. 4)
649357
   Каменноугольная промышленность России в 1902 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатное дело" К.Н. Гагарина, 1904. – 22 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 18-го февр, № 198 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1902 году; Вып. 3)
649358
   Каменноугольная промышленность России в 1906 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1907. – 50 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 20-го июля, № 297 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649359
   Каменноугольная промышленность России в 1906 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1908. – 154 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 31-го марта, № 314 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649360
   Каменноугольная промышленность России в 1907 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1908. – 52 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 30-го июня, № 321 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649361
   Каменноугольная промышленность России в 1907 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. газеты "Утро" А.А. Жмудского, 1908. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 29-го декабря, № 335 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России; Вып. 4)
649362
   Каменноугольная промышленность России в 1908 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. газеты "Утро" А.А. Жмудского, 1909. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 5-го июня, № 344 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1908 году; Вып. 3)
649363
   Каменноугольная промышленность России в 1909 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1910. – 43 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 23-го нояб, № 386 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649364
   Каменноугольная промышленность России в 1909 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – 32 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 21-го февр, № 395 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России в 1910 году; Вып. 4)
649365
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – ХХХVIII, 30 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 30-го декабря, № 432 ; Общие сведения о каменноугольной промышленности России в 1910 году; Вып. 4)
649366
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – 52 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 10-го нояб, № 420 ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649367
   Каменноугольная промышленность России в 1910 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. "Печатник", 1911. – 24 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; 8-го августа, № 409 ; Каменноугольная промышленность Уральской, Западной, Замосковной и Кавказской горных областей в 1910 году; Вып. 3)
649368
   Каменноугольная промышленность России в 1911 году / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1913. – 202 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Каменноугольная промышленность Южной России (ежемесячная статистика); Вып. 1)
649369
  Фомин П.И. Каменноугольная промышленность СССР / П.И. Фомин. – Х., 1929. – 241с.
649370
  Ренке В. Каменноугольная промышленность СССР: Статистические сведения и краткое описание месторождений / В. Ренке. – Х.-К., 1932. – 149с.
649371
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М., 1924. – 87с.
649372
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 86, [2] с., 4 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
649373
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М.Л., 1925. – 1-88с.
649374
  Орлов Н.Н. Каменноугольная смола и ее пререрботка / Н.Н. Орлов. – Х., 1930. – 177с.
649375
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Донецкого бассейна / Е.О. Новик. – Киев, 1946. – 79с.
649376
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : АН СССР, 1952. – 468с. – (Новая серия = Палеонтология СССР ; Т. 1)
649377
  Залесский М.Д. Каменноугольная флора Северного Кавказа / М.Д. Залесский. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 22с.
649378
  Радченко М.И. Каменноугольная флора Юго-Восточного Казахстана / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1967. – 75с.
649379
  Прокофьев В.А. Каменноугольные атриды Подмосковной котловины. : Автореф... канд. биол.наук: / Прокофьев В.А.; Палеонтолог. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
649380
  Андреев Б.И. Каменноугольные бассейны в СССР : Пособие для учителя / Б.И. Андреев, Д.В. Кравченко. – Москва : Просвещение, 1958. – 145с. + : 1 карта
649381
  Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана. / Н.В. Литвинович. – М., 1962. – 1-390с.
649382
  Быкова М.С. Каменноугольные кораллы Зайсано-Иртышской геосинклинальной области : (Аркалыкская, кокпектинская и буконьская свиты) / М.С. Быкова; Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1974. – 102с.
649383
  Нехорошев В.П. Каменноугольные мшанки Северо-Восточного Прибалхашья / В.П. Нехорошев; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 69с.
649384
  Горак С.В. Каменноугольные остракоды Большого Донбасса : (палеоэкология, палеозоогеография, биостратиграфия) / С.В. Горак; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
649385
   Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.. – М., 1975. – 263с.
649386
  Великовская Е.М. Каменноугольные отложения Русской платформы : Под ред. Муратова М.В. и Милановского Е.Е. / Е.М. Великовская. – Москва : МГУ, 1977. – 179с.
649387
   Каменноугольные отложения центральных областей Русской платформы.. – Л., 1958. – 211с.
649388
  Мирошниченко Б.Е. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Карагандинского бассейна / Б.Е. Мирошниченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН КазССР, 1953. – 79с.
649389
  Вебер В.Н. Каменноугольные трилобиты // Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1937. – Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – С.5-159
649390
  Цэдэв Д. Каменные волны / Д. Цэдэв. – М., 1985. – 32с.
649391
  Горбунов А.П. Каменные глетчеры гор Средней Азии / А.П. Горбунов, С.Н. Титков; Отв. ред. Н.Н.Романовский. – Якутск, 1989. – 164 с.
649392
  Малахов А.А. Каменные грезы. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1980. – 127с.
649393
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли / Д.Х. Чейз. – Л., 1991. – 92с.
649394
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли : Роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Риф, 1991. – 104с.
649395
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли. / Д.Х. Чейз. – Ростов -на-Дону, 1990. – 428с.
649396
  Ши Нил Каменные джунгли. Жизнь на острие. В каменных джунглях Мадагаскара / Ши Нил, Альварес Стивен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 142-159 : фото
649397
  Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья / Я.А. Шер. – Москва ; Ленинград, 1966. – 140 с.
649398
  Арутюнян В. Каменные колокола : роман, повести : пер. с арм. / Владимир Арутюнян ; худож. С. Кузяков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 493, [2] с.
649399
  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли / А.Н. Кирпичников. – Л., 1984. – 274с.
649400
  Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVIII-XIX вв.) / И.В. Сапожников. – Ильичевск : Элтон-2, Гратек, 1999. – 100с. – ISBN 966-7588-06-8
649401
  Горбунов А.П. Каменные ледники / А.П. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 107с. – ("Человек и окружающая среда")
649402
  Панова Л.С. Каменные Могилы / Л.С. Панова. – Донецк, 1974. – 15с.
649403
  Левин Р.А. Каменные незабудки : стихи / Р.А. Левин. – К., 1979. – 94 с.
649404
  Ефименко П. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ. / П. Ефименко. – С.-Петербург : Тип. А.Г. Розена, 1912. – С. 67-102. – Отд. оттиск из IV т. Ежегодника Р. Антропологического Общества при СПБ Университете
649405
  Дмитрук Игорь Каменные пришельцы встретились в Уручье / Дмитрук Игорь, Суханов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6-21 : Іл.
649406
  Значков Борис Каменные сады океана : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 8-15
649407
  Брюсов А.Я. Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П. Зимина // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П.Зимина. – С.1-99, табл.
649408
  Рапов М.А. Каменные сказы / М.А. Рапов. – 2-е изд. – Ярославль, 1972. – 245 с.
649409
  Рапов М.А. Каменные сказы. Сокровища древней русской архитектуры Ярославской области / М.А. Рапов. – Ярославль, 1965. – 236 с.
649410
  Кросс Я. Каменные скрипки : стихотворения / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
649411
  Кросс Я. Каменные скрипки / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
649412
  Алешковский М.Е. Каменные стражи. Путеводитель по древним крепостям / Алешковский М.Е. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173-174
649413
  Бродский Б.И. Каменные страницы истории / Б.И. Бродский. – Москва, 1960. – 237 с.
649414
   Каменные строительные материалы Прионежья. – Л.
Ч.1. – 1927. – 84с.
649415
  Акира С. Каменные топоры со шлифованным лезвием в позднем палеолите Японии // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1563-0102
649416
   Каменные угли Кузбасса. Сборник статей по качеству и свойству углей.. – Новосибирск-М.-Л.-Грозный, 1935. – 439с.
649417
   Каменные угли Львовско-Волынского бассейна.. – Львов, 1978. – 174с.
649418
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1974. – 174с.
649419
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки. / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
649420
   Каменные цветы : сказы, сказки, легенды / [Сост. В.С. Погачев ; хуож. В.А. Бокань]. – Донецк : Донбасс, 1983. – 156 с. : ил. – Миниатюрное издание
649421
  Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли / В.Ф. Волошин. – Минск, 1985. – 159с.
649422
  Кротов А.А. Каменные часы / А.А. Кротов. – М, 1984. – 288с.
649423
   Каменные шары, сокровища и мухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
649424
  Борисова М.И. Каменный берег. Новые стихи / М.И. Борисова. – Л, 1969. – 95с.
649425
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 244с.
649426
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – МоскваЛ., 1950. – 224с.
649427
  Бельгер Г. Каменный брод : повести и рассказы / Герольд Бельгер. – Москва : Советский писатель, 1987. – 345, [2] с.
649428
  Темник Ю.А. Каменный брод. Очерки истории XVIII-XIX веков : к 250-летию основания / Юрий Темник, Юрий Егерев. – Луганск : Янтарь. – ISBN 966-678-099-2
Т. 1 : с 140 рис., 18 портр. и 10 картами. – 2003. – 167, [1] с. : ил., карты, портр. – Библиогр.: с. 157-164
649429
  Анциферов Н. Каменный век : из художественной литературы по истории первобытной культуры / Анциферовы Н. и Т. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1924. – 196 с. : рис.
649430
  Бегишева Алия Каменный век : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
649431
  Гайдук И.М. Каменный век бассейна верхней и средней Оби. (Плеолит, неолит) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Гайдук И.М.; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 19л.
649432
  Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кириллов И.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 18л.
649433
  Анучин Д.Н. Каменный век и доисторическое население Египта, по новейшим исследованиям / Анучин Д.Н. – Москва : Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1898. – 43 с. – Оттиск из Археолог. Известий и Земет 1898 г. № 3 и 4
649434
  Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья / А.А. Формозов. – М., 1965. – 160с.
649435
   Каменный век Монголии. Палеолит и неолит Монгольского Алтая: К конгр. INQUA (Китай, 1991).. – Новосибирск, 1990. – 644с.
649436
   Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. связей.. – Киев, 1990. – 122с.
649437
  Алексеев А.Н. Каменный век Олекмы / А.Н. Алексеев. – Иркутск : Иркутский университет, 1987. – 124, [3] с., [34] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 119-125
649438
  Симсон П.Ф. Каменный век под Ржевом : опыт разработки доисторической археологии России по местным находкам и изысканиям / Симсон П.Ф. – Тверь : Типо-Литография Н.М. Родионова, 1903. – 142, [19] с.
649439
  Хамракулыев С. Каменный век Прибалханья (Восточное Прикаспие). : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Хамракулыев С.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
649440
  Деревянко Анатолий Пантелеймонович Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии : Курс лекций / А.П. Деревянко; под. ред. д.и.н. Р.С. Васильевского. – Новосибирск : Новосибирский го.ун-т, 1975. – 251 с.
649441
  Аргунов В.Г. Каменный век северо-западной Якутии / В.Г. Аргунов. – Новосибирск, 1990. – 209с.
649442
  Аргунов Валерий Георгиевич Каменный век Северо-Западной Якутии : Автореф... канд. исторнаук: 07.00.06 / Аргунов Валерий Георгиевич; Камеровский гос. ун-т. – Якутск, 1989. – 27л.
649443
   Каменный век Средней Азии и Казахстана. Тезисы докл. совщ.. – Ташкент, 1972. – 102с.
649444
  Воробьев М.В. Каменный век стран Японского моря : Автореф... канд. ист.наук: / Воробьев М.В.; Ин-т истории материальной культуры Академии наук СССР. Ленингр. отд. – Ленинград, 1953. – 18л.
649445
  Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. / В.А. Ранов. – Душанбе, 1965. – 122с.
649446
   Каменный век: памятники, методика, проблемы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
649447
  Погосян А. Каменный венец : стихи и поэма / А. Погосян; пер. с арм. И.Кашежовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
649448
  Кнорре Ф.Ф. Каменный венок / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1973. – 439с.
649449
  Дубровин В.А. Каменный глухарь / В.А. Дубровин. – Красноярск, 1962. – 39с.
649450
  Галимов Р. Каменный город / Р. Галимов. – М., 1970. – 416с.
649451
  Потехина И.А. Каменный город / И.А. Потехина. – Москва, 1982. – 77с.
649452
  Новицкий А.П. Каменный город в Серпухове / А.П. Новицкий. – Москва. – 10 с.
649453
  Пушкин А.С. Каменный гость / А.С. Пушкин. – Москва-Петроград, 1923. – 87с.
649454
  Хромовских В.С. Каменный дракон / В.С. Хромовских. – Москва : Мысль, 1984. – 156с.
649455
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1962. – 167 с.
649456
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1969. – 327 с.
649457
  Мейгеш Ю.В. Каменный идол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 384 с.
649458
  Велиев С. Каменный ключ : роман, повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 446 с.
649459
   Каменный лев. Тибетские народные сказки.. – М., 1976. – 192с.
649460
  Грек Александр Каменный лес / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 74-81 : фото
649461
  Котляров Б.И. Каменный лист. / Б.И. Котляров. – Х, 1968. – 71с.
649462
  Зорин А.И. Каменный листопад / А.И. Зорин. – М., 1980. – 79с.
649463
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 3-е изд. – Ленинград, 1969. – 48с.
649464
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 49с.
649465
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – Москва, 1980. – 43с.
649466
  Султангареев Р.Г. Каменный олень : повести и рассказы / Рашит Султангареев ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1982. – 240 с.
649467
  Араз М. Каменный орел : стихи / Мамед Араз ; пер. с азерб. Валентина Проталина. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
649468
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1975. – 174 с.
649469
  Замятнин Л.М. Каменный остров / Л.М. Замятнин. – Л, 1987. – 182с.
649470
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1991. – 268 с.
649471
  Асанов Н.А. Каменный пояс / Асанов Н.А. – Молотов, 1945. – 154 с.
649472
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1948. – 570с.
649473
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва-Л.
Кн.1. – 1950. – 399с.
649474
  Федоров Е. Каменный пояс : исторический роман / Е. Федоров. – Ленинград
Кн.1. – 1951. – 408 с.
649475
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.3. – 1951. – 792с.
649476
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва-Л.
Кн.2. – 1952. – 596с.
649477
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Иркутск
Кн.3. – 1952. – 676с.
649478
   Каменный пояс. – Челябинск, 1976. – 367с.
649479
   Каменный пояс. – Челябинск, 1978. – 286с.
649480
   Каменный пояс. – Челябинск, 1986. – 269с.
649481
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
Кн. 1, 2. – 1987. – 765 с.
649482
  Федоров Е. Каменный пояс / Е. Федоров. – М.
Кн. 3. – 1987. – 748с.
649483
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Фрунзе
1. – 1988. – 861с.
649484
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
1. – 1988. – 363с.
649485
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
2. – 1988. – 524с.
649486
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1989. – 733с.
649487
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва
2. – 1989. – 747с.
649488
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
Кн. 3, ч. 1-2. – 1989. – 383с.
649489
  Федоров Е.А. Каменный пояс : в трех книгах / Евгений Федоров. – Минск : Ураджай
Кн. 3 ; ч. 3-4 : Хозяин каменных гор. – 1989. – 398 с.
649490
   Каменный пояс. Лит.- худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1979. – 272с.
649491
   Каменный пояс. Лит.- худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1980. – 271с.
649492
   Каменный пояс. Лит.- худож.и обществ.-полит.сб. – Челябинск, 1982. – 264с.
649493
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1981. – 272с.
649494
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1974. – 291с.
649495
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1975. – 376с.
649496
   Каменный пояс. Лит.-худож. и обществ.-полит.сб.. – Челябинск, 1977. – 327с.
649497
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1988. – 256с.
649498
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1989. – 2556.
649499
   Каменный приказ и его дела. – 82с.
649500
  Рза О. Каменный светильник : стихи / О. Рза; пер. с азерб. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 109 с.
649501
  Дильмурадов Асад Каменный сокол / Дильмурадов Асад. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 435 с.
649502
  Степанов П.И. Каменный уголь / П.И. Степанов. – Москва-Птгр., 1918. – 51с.
649503
   Каменный уголь. – Л.-М., 1926. – 88с.
649504
  Жемчужников Ю.А. Каменный уголь / Ю.А. Жемчужников, Г.С. Гор. – Москва-Л, 1949. – 68с.
649505
  Готуа Л. Каменный фазан : рассказы / Л. Готуа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 435 с.
649506
  Колобков Иван Каменный Феникс /Джокьякарта : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 8-19 : Фото
649507
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1950. – 320с.
649508
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Иркутск, 1951. – 291с.
649509
  Сартаков С.В. Каменный фундамент : повесть / С.В. Сартаков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 339 с.
649510
  Сартаков С. Каменный фундамент / С. Сартаков. – М., 1969. – 496с.
649511
  Украинка Леся Каменный хозяин. / Украинка Леся. – М.-Л., 1941. – 111 с.
649512
  Платов Л.Д. Каменный холм / Л.Д. Платов. – М., 1952. – 192с.
649513
  Бажов П.П. Каменный цветок / П.П. Бажов. – Ленинград, 1972. – 47с.
649514
  Гоберман Д.Н. Каменный цветок Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1970. – 33 с.
649515
  Хмельницкий С. Каменный щит / С. Хмельницкий. – Л, 1939. – 154с.
649516
  Хмельницкий С.И. Каменный щит / С.И. Хмельницкий. – Л, 1960. – 189с.
649517
  Сергеев А.Н. Каменный щит: повести, рассказы / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1978. – 224с.
649518
  Авотынь Дайна Каменный якорь : роман / Авотынь Дайна, Шлиссер Льфред; пер. с латышского. – Москва : Советский писатель, 1979. – 376 с.
649519
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1949. – 321с.
649520
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1956. – 321с.
649521
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
649522
  Григорьев Г.К. Каменных дел мастера / Г.К. Григорьев. – Москва, 1950. – 40с.
649523
  Арясов И.Е. Каменотес : [докум. повесть о Ф. Куркове] / И.Е. Арясов. – Москва : Советская Россия, 1978. – 85 с. – (Человек среди людей)
649524
  Іванчишен В.Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX - початку XXI ст.: побутовий та сакральний виміри / Віталій Іванчишен ; [наук. ред. Г.А. Скрипник] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2017. – 213, [2] с., [16] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 168-187 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1601-9
649525
   Каменск-Уральский - город на Исети. – Свердловск, 1967. – 130с.
649526
  Шумов В.В. Каменск на Донце Северском / В.В. Шумов. – Ростов -на-Дону, 1967. – 84с.
649527
  Захаров Н.С. Каменская управа Южного общества декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров Н.С.; М-во высш. образования СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 23л.
649528
  Манзура И.В. Каменские курганы / И.В. Манзура. – Кишинев, 1992. – 134с.
649529
  Богатырев В.Г. Каменские портреты / В.Г. Богатырев. – М, 1975. – 127с.
649530
   Каменский литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина и П.И.Чайковского. – Днепропетровск, 1987. – 61с.
649531
   Каменский Ян Амос и современность. – Харьков, 1992. – 82с.
649532
  Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – № 36 : Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. – С. 1-240, рис.
649533
  Безсалько П.К. Каменщик : драм. этюд в 3 действиях / П.К. Безсалько. – Петербург : Издательство Пролеткульта, 1918. – 24 с. – (Библиотека пролеткульта)
649534
  Франко И.Я. Каменщик и другие рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 299с.
649535
  Таурин Ф.Н. Каменщик революции : повесть о Михаиле Ольминском / Ф.Н. Таурин. – Москва : Политиздат, 1981. – 287 с. – (Пламенные революционеры)
649536
  Каринти Ф. Каменщики / Ф. Каринти. – М, 1953. – 184с.
649537
  Холодний М. Каменюк і Петрарка : Долі "внутрішньої еміграції" / М. Холодний. – Київ : Вир, 1997. – 165с. – ISBN 5-333-01446-9
649538
   Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів
№ 9. – 2013
649539
  Білодід І.К. Каменяр українського слова : До 110-річчя з дня народження і 50-и річчя з дня смерті І.Я. Франка / І.К. Білодід. – Київ : Наукова думка, 1966. – 67с.
649540
  Бондарєва Х. Каменяр, якого не знайдеш у навчальній програмі / Х. Бондарєва, Н. Швадчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 серпня (№ 133)


  Перший "Франко Фест" зібрав 45 тисяч відвідувачів і встановив кілька рекордів України. А музей та садибу Івана Франка за три дні відвідало стільки людей, скільки сюди навідалося за останні два роки.
649541
  Франко І.Я. Каменярі : український текст і польський переклад, дещо про штуку перекладаня / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1912. – 23 с.
649542
  Франко І.Я. Каменярі : вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1965. – 335с.
649543
  Франко І.Я. Каменярі : Вибр. твори: Для сер. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1971. – 303с.
649544
  Франко І.Я. Каменярі / І.Я. Франко. – Київ, 1975. – 117с.
649545
  Франко І.Я. Каменярі : Поезії. Оповідання: Для середн. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1975. – 94с.
649546
  Франко І.Я. Каменярі : поезії, оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 117 с.
649547
  Гроссман М.С. Камень-обманка / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1978. – 464с.
649548
  Губин Л. Камень-уголье / Л. Губин. – К, 1981. – 320с.
649549
  Губин Л. Камень-уголье : Исторический роман / Л. Губин. – Киев : Дніпро, 1991. – 343с.
649550
  Кравченко А.И. Камень-эхо / А.И. Кравченко. – М., 1984. – 88с.
649551
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – М,Итгр, 1923. – 98с.
649552
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Наука, 1990. – 398 с.
649553
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ставрополь, 1991. – 207с.
649554
  Губайловский Камень : роман / Губайловский, в. // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 9-61. – ISSN 0130-7673
649555
  Охтов А.Н. Камень Асият : повесть / А.Н. Охтов. – Ставрополь, 1962. – 64 с.
649556
  Полухин Ю.А. Камень бел-горюч. / Ю.А. Полухин. – М., 1972. – 71с.
649557
  Портнягин Э.А. Камень беспечальный / Э.А. Портнягин. – Львов, 1969. – 56с.
649558
  Захрат Камень бессмертный : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 0012-6756
649559
  Александри В. Камень в доме : одноактная комедия с песнями / В. Александри. – Москва : Искусство, 1957. – 66 с.
649560
  Силади Иштван Камень в сухом колодце : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-162. – ISSN 1130-6545
649561
  Приставкин А.И. Камень горючий. / А.И. Приставкин. – М., 1975. – 87с.
649562
  Роббинс Г. Камень для Дэнни Фишера : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: М.Л. Курдюмов]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 413, [2] с. – ISBN 5-900303-76-4
649563
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1955. – 307с.
649564
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1969. – 224с.
649565
  Каткова Н.М. Камень земли Офир / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1965. – 171с.
649566
  Шульц К. Камень и боль / К. Шульц. – Москва, 1967. – 638с.
649567
  Шульц К. Камень и боль : Роман / К. Шульц. – Москва : Художественная литература, 1987. – 703с.
649568
  Лайпанов Б. Камень и дерево / Б. Лайпанов. – М., 1988. – 158с.
649569
  Лебединский В.И. Камень и человек. / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – М., 1974. – 215с.
649570
  Дойль А.К. Камень Мазарини / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Ярославль, 1989. – 272 с.
649571
  Воронин С.А. Камень Марии / С.А. Воронин. – Ленинград. – 240с.
649572
  Черепанов Д.Ф. Камень на дороге. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1964. – 135с.
649573
  Дар Д.Я. Камень на камень / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1959. – 154с.
649574
  Семпер Й. Камень на камень : роман / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 335 с.
649575
  Мысливский В. Камень на камень / В. Мысливский. – М., 1987. – 430с.
649576
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1954. – 319с.
649577
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – М., 1957. – 282с.
649578
  Лэнкрэнжан И. Камень на меже / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1972. – 40с.
649579
  Беретарь Х.Я. Камень не плачет : стихи и поэма ["Лаго и Наки"] / Х.Я. Беретарь ; авториз. пер. с адыг. Е. Храмова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 80 с.
649580
  Белоусов А.И. Камень нерушимый : повесть : для детей / А.И. Белоусов ; ил. Ю.К. Лихачев. – Пермь : Книжное изд-во, 1962. – 75 с. : ил. – (Библиотека путешествий и приключений ; Вып. 6)
649581
  Шнюков Е.Ф. Камень ночи / Е.Ф. Шнюков, В.А. Кутний, Е.Н. Рыбак ; [отв. ред. Е.А. Кулиш]. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ОМГОР НАНУ, 2009. – 62, [2] с. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-02-5471-8
649582
  Динезон Я. Камень преткновения / Я. Динезон. – М., 1938. – 275с.
649583
  Клещенко А.Д. Камень преткновения / А.Д. Клещенко. – М-Л, 1966. – 392с.
649584
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1968. – 416с.
649585
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1987. – 445с.
649586
  Чубак С. Камень терпения / С. Чубак. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
649587
  Кузнецов В.Н. Камень у крыльца: рассказы / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1980. – 192с.
649588
  Шолохов-Синявский Камень у моря / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1934. – 112с.
649589
  Шахтаманов О.-Г. Камень у родника / О.-Г. Шахтаманов. – Москва, 1973. – 71 с.
649590
  Панджикидзе Г.И. Камень чистой воды : романы / Гурам Панджикидзе: пер. с груз. – Москва : Известия, 1973. – 383 с.
649591
  Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия / Л.И. Данилова. – М, 1991. – 236с.
649592
  Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл / Т.Б. Здорик. – М., 1984. – 191с.
649593
  Быков М. Камень, сын камня // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – С. 46-51
649594
  Вахрушев В.А. Камень. Человек. Время / В.А. Вахрушев; Отв. ред. Н.В. Соболев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 172с.
649595
  Вильсон Дж. Камера Вильсона : Пер.с англ. / Дж. Вильсон. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 152 с.
649596
  Дас Гупта Камера Вильсона и ее применение в физике / Дас Гупта, С. Гош. – Москва, 1947. – 151 с.
649597
   Камера для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону 220Rn / Ю.І. Усіков, Р.З. Векслярський, О.О. Гомон, Р.В. Голопапа, К.Г. Кошарський, Л.І. Асламова, Н.І. Вальковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Виготовлено камеру для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону [верхній індекс 220]Rn. Наведено спектри [альфа]-частинок цього ізотопу та його дочірніх продуктів розпаду (ДПР). Досліджено просторовий та поверхневий розподіл торону та ДПР.
649598
  Абеле М.К. Камера с компенсацией скорости для наблюдений искусственных спутников земли : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абеле М.К. ; Гос. Асторон. ин-т. – Рига, 1964. – 10 с.
649599
  Коломоєць Т. Камеральні відносини XV-ХІХ століть у генезисі адміністративного права / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 272-288. – ISSN 1026-9932
649600
  Фіночко Ф.Д. Камеральні науки: до історії становлення адміністративного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
649601
  Маршів Н.А. Камеральні перевірки в системі податкового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 94-99. – (Правознавство ; Вип.306)
649602
  Базаров К.Ю. Камеральное дешифрирование космогеоизображений трансграничных территорий на основе анализа спектральных яркостей // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 48-52 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
649603
  Хамайко Н. Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми інтерпретації // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 137-147. – ISSN 2312-9697
649604
  Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины 20 века / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1986. – 197с.
649605
  Шир Джей Камерная музыка в Израиле // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 71-77
649606
  Петрушанская Р.И. Камерная музыка. / Р.И. Петрушанская. – М., 1981. – 48с.
649607
  Сіраш А. Камерне хорове мистецтво України: етап становлення // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 237-247. – ISSN 2310-0583
649608
  Соколова Світлана Камерний оркестр - який найкращий? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47. – ISSN 0868-9644
649609
  Кулян В.Р. Камерний підхід до задач математичного моделювання гідроекологічних процесів / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто практичну задачу оптимального регулювання водними ресурсами гідроекологічної системи при обмеженнях на концентрацію забруднюючих речовин.
649610
  Дика Н. Камерний простір Лесі Деркач (до 90-річчя від дня народження) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 29-43. – ISSN 2310-0583
649611
  Липська А.І. Камерні моделі в радіобіології // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
649612
  Пилип"юк В. Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 72-86. – ISSN 2310-0583
649613
  Карапінка М. Камерно-ансамблева альтова соната у творчості англійських композиторів початку XX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
649614
  Польська І. Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи музикознавчих розвідок // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – C. 29-47. – ISSN 2310-0583
649615
  Лю Веньшу Камерно-вокальна творчість композитора Володимира Рунчака: актуальність дослідження // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 205-206. – ISBN 978-966-8308-26-0
649616
  Майчик Н.Т. Камерно-вокальна творчість львівських композиторів другої половини XX століття: генезис, тенденції розвитку : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майчик Наталія Тарасівна ; Одеська нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
649617
  Соловцова Л.А. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина / Л.А. Соловцова. – М., 1952. – 76с.
649618
  Яковчук Н. Камерно-інструментальна мініатюра в зрілий період творчості Олександра Яковчука // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 212-215. – ISSN 2413-4767
649619
  Олійник В.Ф. Камерно-інструментальна творчість Володимира Івасюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 177-178
649620
  Утіна А.М. Камерно-інструментальна творчість донецьких композиторів: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Утіна Анна Миколаївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
649621
  Щербакова О. Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 539-545. – ISSN 2310-0583
649622
  Беренбейн І. Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 255-263


  "...На матеріалі рукописів 6-го струнного квартету та струнного тріо, вперше проаналізовано особливості стильової еволюції харківського композитора В.Костенка – одного з талановитих представників української музичної культури першої половини ХХ ...
649623
  Кравченко А.І. Камерно-іструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Анастасія Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
649624
  Головинский Г.Л. Камерное инструментальное творчество А.П.Бородина. (К проблеме стиля композитора) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Головинский Г.Л.; Ин-т истории искусств. – М., 1968. – 22л.
649625
  Кузьминых И.Н. Камерное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – Москва-Л, 1932. – 96 с.
649626
  Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1961. – 258 с.
649627
  Краснощекова Г.П. Камерные модели метаболизма кальция и строения в организме человека и крысы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Краснощекова Г.П.; МЗ СССР. Ин-т биофизики. – М., 1973. – 23л.
649628
  Таланцев А.С. Камерные пегматиты Урала. / А.С. Таланцев. – М., 1988. – 143с.
649629
   Камерные системы разработки с отбойкой руды скважинами на зарубежных рудниках. – М., 1957. – 80с.
649630
  Апушкин Я.В. Камерный театр : [1914-1927] / Яков Апушкин. – Москва ; Ленинград : Кинопечать, 1927. – 64 с.
649631
   Камерный театр. – М., 1934. – 104с.
649632
   Камерный театр и его художники. – М., 1934. – 212с.
649633
  Крайтон Р. Камероны / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 526с.
649634
  Крайтон Р. Камероны : Роман / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 479с. – (Зарубежный роман о рабочем классе)
649635
  Крайтон Р. Камероны : роман / Роберт Крайтон ; пер. с англ. // Большой человек, ловкий человек : роман / Б. Эппел. – Москва : Радуга, 1984. – С. 125-569. – (Библиотека литературы США)
649636
  Бендер Л.М. Камертон : стихи / Л.М. Бендер. – Иркутск : Вост.-Сибир. кн- изд-во, 1965. – 25 с.
649637
   Камертон. – Москва, 1975. – 55с.
649638
  Соловьев Н.М. Камертон / Н.М. Соловьев. – М., 1988. – 220с.
649639
  Павко А. Камертон інтелектуального життя. Вітчизняна гуманітаристика в освітньо-науковому та культурному просторі // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 3


  У статті згадується підручник декана філософського факультету академіка НАН України КНУ імені Тараса Шевченка А. Конверського "Критичне мислення" та слова професора М.Наєнка "світ без книжок - це світ духовної темряви й без виході для України".
649640
   Камертон української музики // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 59-68. – ISSN 0130-2043


  До 130-річчя від дня народження Л.М. Ревуцького (1889-1977).
649641
  Дячук О. Камертон української науки // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 1, 2


  Інститут фізики НАН України відзначив своє 90-річчя. На урочистому засіданні були присутні науковці КНУ імені Тараса Шевченка. Згадуються науковці КУ: Н.Д. Моргуліс, А.Г. Наумовець, Е.Й. Рашбу, О.Г. Сарбея.
649642
  Усаковская С.Р. Камерун / С.Р. Усаковская. – М., 1962. – 37с.
649643
  Мельников И.А. Камерун / И.А. Мельников, В.А. Корочанцев. – Москва, 1972. – 136 с.
649644
  Задорожный Олег Камерун: а по фене ботаешь? = Африка : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 92-97 : Іл.
649645
  Мюллер Ф. Камерунские сны / Ф. Мюллер. – Москва, 1928. – 36с.
649646
   Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности, 1970. – 23с.
649647
  Зуев В.С. Камеры сгорания воздушно-реактивных двигателей / В.С. Зуев, Л.С. Скубачевский. – М., 1958. – 214с.
649648
  Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания газотрубинных двигателей / Ю.М. Пчелкин. – М, 1973. – 392с.
649649
  Красильников Г.Д. Камешек : рассказ / Геннадий Красильников; пер. с удмурд. автор. – Ижевск : Удмуртия, 1964. – 32 с.
649650
  Черлиг-оол К. Камешки в воде : стихотворения и поэмы / Куулар, Черлиг-оол ; пер. с тувин. Н.Карпова. – Москва : Современник, 1986. – 77 с.
649651
  Пивоваров С.М. Камешки в огороде: сатир. и юморист. стихи / С.М. Пивоваров. – Симферополь, 1980. – 80с.
649652
  Салынский А.Д. Камешки на ладони / А.Д. Салынский. – Москва, 1966. – 91с.
649653
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1977. – 171с.
649654
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1988. – 445с.
649655
  Гамазин А. Камешки, де не те, которыми засыпают пропасть // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 177-193. – ISSN 0321-1878
649656
  Фокина О.А. Камешник : Стихи / О.А. Фокина. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
649657
  Жук Н. Камея / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-493-077-9
649658
  Неверов О.Я. Камея Гонзага: : Из истории глиптики / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1977. – 32с.
649659
  Ренда А.Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Ренда Андрій Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 227-230. – Бібліогр.: арк. 11-13, 204-226 та в прим.: арк. 229-230
649660
  Ренда А.Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Ренда Андрій Дмитрович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
649661
  Холмс Ханна Ками из ниоткуда. Гости издалека / текст: Холмс Ханна; фото: Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 116-127 : фото
649662
  Кассис В.Б. Камикадзе берет штурвал / В.Б. Кассис. – М., 1980. – 96с.
649663
  Тешабаев Д. Камил Ярматов / Д. Тешабаев. – М, 1964. – 120с.
649664
  Примовски А. Камиларството в Беломорска Тракия. / А. Примовски. – София, 1958. – 165 с.
649665
  Чистяков В.В. Камилл Демулен и борьба течений в якобинском блоке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистяков В.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. новой истории., 1951. – 16 с.
649666
  Вайнштейн Л.М. Камилло Эверарди / Л.М. Вайнштейн. – Киев, 1924. – 47 с.
649667
  Дмитревский В.И. Камило / В.И. Дмитревский, А.К. Борисова. – Л., 1979. – 95 с.
649668
  Алпатов М.В. Камиль Коро / М.В. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 73-74
649669
  Крутогорова О. Камиль Сен-Санс // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 36-51


  Шарль-Камиль Сен-Санс (1835-1921) - французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.
649670
  Алексеева В.И. Камиль Фламмарион: человек и звездное небо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 92-106
649671
  Усачева Л.П. Камиль Шаяхметов / Л.П. Усачева. – М., 1986. – 35с.
649672
  Мухарямов М.К. Камиль Якубов / М.К. Мухарямов. – К., 1964. – 44с.
649673
   Камишний Юрій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 3 : Камишний Юрій. – С.3-22
649674
  Орлова Т.В. Камікадзе / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181-182. – ISBN 966-642-073-2
649675
  Семчинський С.В. Камілар Еусебіу (- румунський письменник і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 118-119. – ISBN 978-966-02-6472-4
649676
  Вергунов В.А. Камілл Гаврилович Шиндлер (1869-1940) : до 150-річчя від дня народження / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, З.А. Шквира ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 179, [1] с. : портр., іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 155-166, 168-179 та в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 111). – ISBN 978-617-7804-37-5
649677
  Сергійко М. Каміло Хосе Села: думати, знати і бути вільним // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 184-187. – ISSN 0130-321Х
649678
  Абрамова І.В. Камін кінця ХІХ – початку ХХ ст. в експозиції музею "Будинок митрополита" Національного заповідника "Софія Київська" // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 5-10. – ISBN 978-966-136-493-5
649679
   Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження / М.Ю. Варбан, Л.К. Гончар, Н.А. Дмитрук, М.І. Дебелюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 12-18
649680
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – Чернівці : Друк. Т-ва "Руска Рада" під зарядом І. Захарка, 1911. – 376 с. – Словничок мало зрозумілих слів: с. 371-376.
649681
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – [Катеpинослав] : Деpж. Вид-во Укpаїни ; [Дpук. Катеpинослав. пpоф.-техн. шк. полігp. виp-ва], 1922. – 303, VIII с. – Слівничок мало зpозумілих слів: с. I-V
649682
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : ДЛВ, 1958. – 364с.
649683
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1970. – 372с.
649684
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1981. – 295с.
649685
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для ст. шк. віку / Гнат Хоткевич ; [передм. та навч.-метод. матеріали Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 286, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 978-966-339-858-7
649686
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : для ст. шк. віку / Гнат Хоткевич ; [передм. та навч.-метод. матеріали Л. Слободянюк]. – Київ : Школа, 2009. – 286, [2] с. – Сер. засн. у 2002 р. – (Шкільна хрестоматія : ШХ). – ISBN 978-966-339-859-4
649687
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич ; [післямова Н.М. Шумило ; комент.: Н.М. Шумило, Г.І. Павленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 634, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. - Зміст: Авірон: повість ; Камінна душа: повість ; Тарас Шевченко: повість. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / громад. рада сер.: В.С. Бакіров [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5890-4
649688
  Хоткевич Г. Камінна душа / Гнат Хоткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 297, [1] с. – ISBN 978-611-01-1431-8
649689
  Безпощадний П. Камінна книга / П. Безпощадний, 1932. – 116 с.
649690
  Шевчук В.О. Камінна луна : повісті / Валерій Шевчук. – Київ : Молодь, 1987. – 212 с.
649691
  Пушкін О.С. Камінний гість / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 52с.
649692
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1954. – 139с.
649693
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1965. – 110с.
649694
  Українка Л. Камінний господар : драми / Леся Українка. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 176 с. – ISBN 966-7833-88-7
649695
  Ле І. Камінний мірошник : повість / І. Ле. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – 74 с.
649696
  Підгора В. Камінний спалах. Петро Печорний : кераміка і графіка / Володимир Підгора, Остап Ханко ; [слово видавця, упорядкув., прим., книгографія, покажч. О. Ханко ; передм.: М. Яковлєв та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : О. Ханко, 2007. – 303, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 294-303. - На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 226-241 та в підрядк. прим. – ISBN 966-2922-09-1


  Підпис, 2013 р.
649697
  Стефаник В.С. Камінний хрест : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1955. – 28с.
649698
  Стефаник В. Камінний хрест : Новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3355-2
649699
  Стефаник В. Камінний хрест : для старшого шкільного віку / Василь Стефаник. – Київ : Школа, 2007. – 272с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-664-5
649700
  Стефаник В.С. Камінний хрест : новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4344-3
649701
  Мак О. Каміння під косою : Повість // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-120.
649702
  Мак О. Каміння під косою : Повість // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-118.
649703
  Мак О. Каміння під косою : для серед. шк. віку / Ольга Мак. – Вид. 4-те. – Київ : УВС ім. Ю.Липи, 2017. – 194, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-1513-42-5
649704
  Мак О. Каміння під косою. / О. Мак. – К, 1994. – 125с.
649705
   Камінський Андрій Борисович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183. – ISBN 978-966-439-754-1
649706
   Камінський Андрій Борисович (1970) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204. – ISBN 978-966-933-054-3
649707
  Денисюк В.Т. Камінь-Каширський : 800 років від першої писемної згадки про місто: історія і сучасність / Володимир Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 176с. : іл. – ISBN 966-517-010-4
649708
  Гаврилів О. Камінь в полум"ї / Орест Гаврилів. – Львів : Вид. Тараса Сороки, 2011. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-85-2
649709
  Шульц К. Камінь і біль = Kamen a bolest : роман / Карел Шульц ; із чеської переклав Д. Андрухів. – Київ : Юніверс, 2006. – 688 с., 32 [ л. іл. ]. – (Життєписи : Мікеланджело). – ISBN 966-8118-23-5
649710
  Хоменко О. Камінь і хора: пунктири плавби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 14-15


  На спомин по Олександрові Медку.
649711
  Мислівський В. Камінь на камені : проза: фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 178-207
649712
  Петренко Є. Камінь спотикання прем"єра Іспанії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 13). – С. 5


  "Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив проведення дострокових виборів у квітні. У нього не було іншого виходу - його уряд розвалився на питанні про можливу незалежність Каталонії. І тепер навколо неї буде крутитись уся кампанія. Педро Санчес ...
649713
  Муравлянский С. Камінь України як шляхлвий будівельний матеріал / С. Муравлянский. – Х., 1931. – 61с.
649714
  Мілевський Ф.Ц. Камінь цвіте іскрами / Ф.Ц. Мілевський. – Київ, 1966. – 63 с.
649715
  Панджикідзе Г.І. Камінь чистої води: Роман. : роман / Г.І. Панджикідзе. – Київ, 1988. – 237 с.
649716
  Іванчишен В. Камінь як сакральна структура в народних уявленнях мешканців Східного Поділля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 12-13
649717
  Варгин Н.Ф. Камкор И. Грязнов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1971. – 120с.
649718
  Скороходов М.Е. Камнеломка / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1966. – 99с.
649719
  Лайцен Л. Камнем в окно : избр. произв. / Линард Лайцен; пер. с лат. – Москва : Госхудиздат, 1961. – 487 с.
649720
  Кэндзабуро Оэ Камнем, камнем сквозь пустоту... : Отрывок из романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.30-74. – ISSN 1130-6545
649721
  Школяр С.А. Камнеметная артиллерия и начальный этап развития порохового оружия в Китае : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Школяр С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 22л.
649722
  Павловский Б.В. Камнерезное искусство Урала / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1953. – 153с.
649723
  Федоров А.М. Камни / А.М. Федоров, 1907
649724
  Фибих Д. Камни / Д. Фибих. – Москва, 1929. – 44с.
649725
  Мартинкус В. Камни : роман и повести / Витаутас Мартинкус ; авториз. пер. с лит. Б.Залесской и Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
649726
  Лаксальт Тксомин Камни басков : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
649727
  Безбородов М.А. Камни в стекле : их происхождение, распознавание и предупреждение / М.А. Безбородов. – Ленинград ; Москва : Гизлегпром, 1936. – 152 с. – Библиогр.: с. 146-150
649728
  Бахшуни А. Камни говорят молча : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
649729
  Гилберт Э. Камни его родины / Э. Гилберт. – Москва ; Ленинград, 1965. – 602с.
649730
  Киреенко И.В. Камни и зерна. / И.В. Киреенко. – Куйбышев, 1968. – 143с.
649731
  Николаев С.М. Камни и легенды / С.М. Николаев. – Новосибирск, 1992. – 189с.
649732
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле / М.А. Безбородов. – 2-е изд. – М., 1950. – 328 с.
649733
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле : их происхождение, свойства, распознавание ипредупреждение / М.А. Безбородов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Промстройиздат, 1953. – 328 с. – Библиогр.: с. 319-325
649734
  Раннет Э. Камни и хлеб : роман / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 560 с.
649735
  Чау Ши Чин Камни или сны Красного дворца / Чау Ши Чин. – Пекин, 1955
649736
  Ялугин Э.В. Камни Млечного Пути / Э.В. Ялугин. – Минск, 1969. – 102с.
649737
  Гурунц Л.К. Камни моего очага / Л.К. Гурунц. – М., 1959. – 186с.
649738
  Сараджева Н.И. Камни на дороге / Н.И. Сараджева. – Ташкент, 1963. – 140с.
649739
  Панферов А.И. Камни на тропах. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1959. – 200с.
649740
  Насиб Давуд Камни очага : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1981. – 64с.
649741
  Туницкий А.Н. Камни падают в море / А.Н. Туницкий. – Москва, 1958. – 191 с.
649742
  Черняев А.Ф. Камни падают в небо / А.Ф. Черняев. – М, 1992. – 132с.
649743
  Блисковский В.З. Камни плодородия : ( Промышленностьо - селу) / В.З. Блисковский, Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1986. – 208с.
649744
  Конецкий В.В. Камни под водой : рассказы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 244 с.
649745
  Этозов О.М. Камни помнят / О.М. Этозов. – М, 1976. – 38с.
649746
  Мартынов В.Б. Камни преткновения / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1977. – 111с.
649747
  Гамаюнов И.Н. Камни преткновения / И.Н. Гамаюнов. – М., 1988. – 126с.
649748
  Куклин В.М. Камни преткновения : эссе / В.М. Куклин. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 183, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-285-432-9
649749
  Куклин В.М. Камни преткновения реформ // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 50-59. – ISSN 1811-2404
649750
  Дав В.Н. Камни радости / В.Н. Дав. – Мурманск, 1988. – 271с.
649751
  Дрбоглав Д.А. Камни рассказывают... / Д.А. Дрбоглав. – М., 1988. – 79с.
649752
  Егоров В.Ф. Камни растут и светят / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1985. – 376 с.
649753
  Ширяев В.А. Камни с дороги надо убирать / В.А. Ширяев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 334с.
649754
  Кречетов В.Н. Камни со дна реки / В.Н. Кречетов. – Л., 1990. – 61с.
649755
  Сансоне В. Камни, которые надо спасти / В. Сансоне. – Москва : Мысль, 1986. – 236 с.
649756
  Бордон В.Е. Камни: мистика и реальность / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 95с.
649757
  Шілім Г. Камо / Г. Шілім : Вид. нар. СРСР, 1931. – 90 с.
649758
  Левада О.С. Камо : драма / О.С. Левада. – Київ, 1947. – 99 с.
649759
  Шаумян Л.С. Камо : Жизнь и деятельность проф. революционера С.А.Тер-Петросяна. / Л. Шаумян. – [Москва] : [Госполитиздат], 1959. – 304 с., 1 л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 300-303
649760
  Шилин Г.И. Камо / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1966. – 111с.
649761
  Мкртич К.Г. Камо / К.Г. Мкртич. – Ереван, 1970. – 255с.
649762
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
649763
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 215с. – (Жизнь замечательных людей)
649764
  Сенкевич Г. Камо грядеши / Г. Сенкевич. – Москва, 1989. – 445с.
649765
  Сенкевич Г. Камо грядеши : роман / Генрик Сенкевич ; [пер. с пол. Е. Лысенко и Е. Рифтиной ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 701, [3] с. : ил. – ISBN 5-289-00839-X
649766
  Желтухін Є. Камо грядеши, адвокатуро? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 4-5
649767
  Григорчук М. Камо грядеши, Україно? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 1, 6


  Про романи Юрія Щербака "Час смертохристів" та "Час великої гри"
649768
  Мартинюк І. Камо грядеши, українська академічна науко? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С. 208-216. – ISSN 1563-3713


  Щодо реалій української науки. "...Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства?".
649769
  Шумило М.Є. Камо грядеши, український суде? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 18-27. – ISSN 2308-9636
649770
  Зелінська О. Камо грядеши? Безпекові передбачення ювілейного року // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-37
649771
  Поляков М. Камо грядеши? Деякі полемічні думки з приводу стану справ і перспектив розвитку вищої освіти в Україні, навіяні ювілеєм рідного університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 28 серпня - 4 вересня (№ 38). – С. 6


  Ректор ДНУ ім. О.Гончара Микола Поляков про проблемні питання освіти та можливі шляхи їх вирішення.
649772
  Кононенко Петро Камо грядеши?.. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 199-201
649773
   Камо Грядеші, сучасне літературознавство? : [відгук другий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Про філологічний семінар "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства", організатором якого виступає КНУ імені Т. Шевченка спільно з Ін-том літератури ім. Т. Шевченка НАН України та ін.
649774
   Камо грядєші, сучасне літературознавство? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 180-181. – ISBN 978-966-2133-74-5
649775
  Имнаишвили Р.С. Камо. (Жизнь и рев. деятельность С.А.Тер-Петросяна) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Имнаишвили Р.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 33л.
649776
  Арутюнян А.Б. Камо. Жизнь и революционная деятельность / Арутюнян А.Б. – 2-е переработ. и доп. изд. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1958. – 256 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр. с. 252-253
649777
   Камоль Худжанди. – Сталинабад, 1949. – 22с.
649778
  Жуковский В.С. Камоэнс : драматическая поэма / соч. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : [Тип. Глазунова], 1902. – 53 с. – (Доступная библиотека ; № 32)
649779
  Рутенбург В.И. Кампанелла / В.И. Рутенбург. – Л, 1956. – 43с.
649780
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1959. – 444с.
649781
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1960. – 444с.
649782
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – изд. 3-е, перераб. и испр. – М, 1966. – 287с.
649783
  Алєксандрова О.В. Кампанелла Томмазо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 254-256. – ISBN 966-316-069-1
649784
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1949. – 520с.
649785
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1956. – 510с.
649786
  Врадий Валерий Александрович Кампании солидарности с Н.Сакко и Б.Ванцетти, узниками Скоттсборо и участие в них трудящихся СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Врадий Валерий Александрович; Ужгородс. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16л.
649787
  Козлова Ольга Кампанилы прекрасной Равенны : Большое путешествие / Козлова Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 34-56 : Фото, карта
649788
  Захарова А. Кампания-2013: "почти идеальная" // Сегодня. – Киев, 2013. – 30 июля (№ 163). – С. 4


  Из тексту: Вступительная кампания-2013 подходит к концу. В лидеры попали КНУ имени Тараса Шевченко (49 767 заявлений), Львовский национальный университет им. И. Франко (44 536) и НТУУ "КПИ" (44 073).
649789
  Делюсин Л. Кампания "критики Линь Бяо и Конфуция" в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 6 (257). – C. 3-140
649790
  Кодинцев А.Я. Кампания по борьбе с "дезертирством" с предприятий военной промышленности СССР в 1941-1948 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-107. – ISSN 0869-5687
649791
  Коваль А.А. Кампания по борьбе с коррупцией (2012 - 2014 гг.) и проблемы строительства в Китае правового государства // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 34-50. – ISSN 2409-904X
649792
  Томилин В.Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 1954-1959 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-93. – ISSN 0042-8779
649793
  Брошеван В.М. Кампания победы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 1 (121). – С. 4-46. – ISSN 1606-0219


  К истории вопроса о разгроме в Крыму в ноябре 1920 года Русской армии под командованием генерала барона П. Н. Врангеля.
649794
  Делюсин Л. Кампания против "банды четырех" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 4 (275). – С. 3-130
649795
   Кампанія - у звичні терміни // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році зареєстровано в Міністерстві юстиції (реєстраційний номер № 1225/35508 від 09.12.2020 р.).
649796
  Гуменна Д.К. Кампанія : повість / Докія Гуменна. – Харків ; Київ : Літераура і мистецтво, 1931. – 112 с.
649797
  Менджул М.В. Кампанія адвокасі як інструмент демократичних перетворень : навч. посібник / М.В. Менджул, В.В. Навроцький. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82–83 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-015-1
649798
  Фесенко А.М. Кампанія з націоналізації культових споруд на Донеччині у 20-х рр. XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена дослідженню проблеми державно-церковних відносин у 20-х роках XX ст. Автор аналізує та узагальнює особливості проведення кампанії з націоналізації культових споруд на території Донеччини у 1920-х рр. Дослідник зазначає, що вплив ...
649799
  Савченко А. Кампанія наступу на особисті присадибні господарства українського селянства у роки "відлиги" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 123-131. – ISSN 1998-4634
649800
  Черевко І. Кампанія норянг як завершальний етап імджинської війни 1592–1598 років // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 134-138
649801
  Нестуля О О. Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам"яток України (початок 1920-х рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.52-56. – (Гуманітарні науки ; № 1)
649802
  Кальниченко О.А. Кампанія проти "Націоналістичного шкідництва" в перекладі в Україні в 1933-35 роках / О.А. Кальниченко, Н.М. Кальниченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 36-45. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
649803
  Шніцер І.О. Кампанія проти словацьких "буржуазних націоналістів" в Чехословаччині (1948 - 1951 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 224-231. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
649804
   Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім"ї : Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" ВРУ 21 листопада 2006 року. – Київ, 2006. – 93с.
649805
  Кіндратюк Б. Кампанологічне джерелознавство як основа вивчення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 460-466
649806
  Атабекян А.А. Кампанские и маастрихтские аммониты Средней Азии / А.А. Атабекян, Ф.Х. Хакимов ; отв. ред. М.Р. Джалилов ; АН Таджикской ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1976. – 146 с. : ил. – Список лит.: с. 106-117
649807
  Чайка Н.А. Кампилобактериоз : СССР - США - Бельгия / Н.А. Чайка, Л.Б. Хазенсон, Ж.П. Бутцлер. – Москва : Медицина, 1988. – 352 с. – ISBN 5-225-00238-2
649808
  Бурлай Є.В. Кампо Володимир Михайлович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 130. – ISBN 978-966-02-6472-4
649809
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649810
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649811
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (2). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649812
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (2), квітень. – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649813
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649814
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649815
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649816
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов. их родителей, студентов. педагогов и работодателей / ООО "Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649817
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649818
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649819
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649820
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649821
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649822
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
649823
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649824
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649825
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649826
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649827
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649828
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649829
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649830
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649831
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (14). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
649832
  Литвинов И.П. Кампучия - страна кхмеров / И.П. Литвинов. – Москва : Мысль, 1976. – 140с.
649833
  Косиков И.Г. Кампучия / И.Г. Косиков. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
649834
   Кампучия : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 184с.
649835
  Мосяков Д.В. Кампучия / Д.В. Мосяков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 166 с.
649836
  Озеров М.В. Кампучия, год первый / М.В. Озеров. – М., 1979. – 71с.
649837
   Кампучия: жизнь после смерти. – М., 1985. – 224с.
649838
  Дементьев Ю.П. Кампучия: крах маоистского эксперимента / Ю.П. Дементьев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 57 с.
649839
   Кампучия: от трагедии к возрождению. – М., 1979. – 255с.
649840
  Скворцов В.Н. Кампучия: спасение свободы / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1980. – 192 с. : ил.
649841
  Шубин В.В. Кампучия: суд народа. / В.В. Шубин. – М., 1980. – 176с.
649842
  Зырянов И.В. Камская вольница : исторический фольклор Прикамья / собр. и сост. И. Зырянов ; нарисовала М. Тарасова. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 227 с. – Миниатюрное издание
649843
  Полонская Е.В. Камская тетрадь. / Е.В. Полонская. – Молотов, 1945. – 48с.
649844
   Камские зори. – Пермь, 1970. – 103с.
649845
  Куляшов П.Ф. Камские зори : роман. Повесть / П.Ф. Куляшов. – М., 1983. – 349 с.
649846
  Михайлов Б.Н. Камские зори. Лирика / Б.Н. Михайлов. – Свердловск, 1952. – 64с.
649847
  Радкевич В.И. Камский мост / В.И. Радкевич. – Пермь, 1972. – 139с.
649848
  Карміггелт С. Камуфляж // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 82-84. – ISSN 0320 - 8370
649849
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
649850
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
649851
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
649852
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
649853
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
649854
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
649855
  Альтшулер Н. Камушек в огород / Н. Альтшулер. – Рига, 1963. – 111с.
649856
  Жамидин Г. Камушек в чарыке : сатир. и юморист. стихи / Г. Жамидин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
649857
  Ушаков С.Н. Камфара. / С.Н. Ушаков, Л.М. Песин. – Л., 1931. – 188с.
649858
  Агалаков В.С. Камчатка - край циклонов / В.С. Агалаков. – Москва : Знание, 1973. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Науки о Земле)
649859
  Крамаренко Ж. Камчатка : мое путешествие и моя охота на медведей и горных баранов в 1918 г. Дневник 15-летнего школьника / Ж. Крамаренко. – Берлин : Исполнено Издательством Ольга Дьякова и Ко, 1919. – 141 с.
649860
  Любимова Е.Л. Камчатка : Физико-географический очерк / Е.Л. Любимова. – Москва : Географгиз, 1961. – 190с.
649861
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 103с.
649862
  Давыдов В.Т. Камчатка / В.Т. Давыдов. – М., 1963. – 48с.
649863
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1977. – 168с.
649864
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский
2. – 1978. – 207с.
649865
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1979. – 176с.
649866
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 199с.
649867
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 199с.
649868
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 192с.
649869
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 184с.
649870
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 199с.
649871
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1985. – 167с.
649872
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1987. – 188с.
649873
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-84 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
649874
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 96-113 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
649875
   Камчатка в газетной строке. – Владивосток, 1971. – 238с.
649876
   Камчатка в произведениях местных прозаиков и поэтов. – Петропавловск-Качатский, 1963. – 119с.
649877
  Савельев Владимир Камчатка в снежном плену : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 68-69 : Фото
649878
   Камчатка, Курильские и Командорские острова = История развития ркльефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 439 с.
649879
  Инфантьев П. Камчатка. Ее богатства и население / П. Инфантьев. – С.-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1912. – 96 с. – с 30 рис.
649880
  Хрієнко Микола Камчатка. Земля нескорених : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.112-116 : Фото
649881
  Большаков М. Камчатская область / М. Большаков, В. Рубинский. – Москва-Ленинград : "Стандартизация и рационализация", 1934. – 152 с. : карта. – (Серия економических и географических очерков районов Севера СССР)
649882
   Камчатская область. – Петропавловск-Камчатский, 1966. – 169с.
649883
  Кусков В.В. Камчатские были / В.В. Кусков. – Петропавлоск, 1970. – 112с.
649884
  Бытовой С.М. Камчатские встречи / С.М. Бытовой. – Л, 1948. – 240с.
649885
  Устинова Т.И. Камчатские гейзеры / Т.И. Устинова. – Москва : Географгиз, 1955. – 120с.
649886
  Нечаев Андрей Камчатские гейзеры: гибель и возрождение : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 188-196 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
649887
   Камчатские голоса. – Петропавловск-Камчатский, 1957. – 64с.
649888
  Калинченко А.И. Камчатские друзья / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1948. – 236 с.
649889
  Виноградов Л.Г. Камчатский краб / Л.Г. Виноградов. – Владивосток, 1941. – 95с.
649890
  Вершинин А.А. Камчатский соболь. : Автореф... канд. биол.наук: / Вершинин А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 21л.
649891
  Богданова Светлана Камчатський край. Камчатка: от вулканов до дайвинга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 80 : Фото
649892
  Кришен Р. Камшир и заговор против мира / Р. Кришен. – М, 1952. – 144с.
649893
  Сидоров В.С. Камышеваха / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1985. – 400с.
649894
  Ставский Э.С. Камыши / Э.С. Ставский. – Ленинград, 1980. – 560с.
649895
  Ставский Э.С. Камыши. / Э.С. Ставский. – Л., 1975. – 494с.
649896
  Быкова Е.Л. Камышиный пух / Е.Л. Быкова. – М, 1985. – 319с.
649897
  Кошкин П.П. Камышлов / П.П. Кошкин, Е.Л. Шувалов. – Свердловск, 1961. – 136 с.
649898
  Виньи Альфред де Камышовая трость / Виньи Альфред де. – Москва-Ленинград, 1967. – 70с.
649899
  Шадрин А.И. Камышовый плен / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1966. – 120с.
649900
  Зятьков И.И. Камэ - хранитель / И.И. Зятьков. – Благовещенск, 1957. – 55с.
649901
   Камю (Camus) Альбер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 765-768. – ISBN 966-316-069-1
649902
  Кисіль В.Я. Камю і жінки сновидська вистава в Лурмарені : [новела] / В.Я. Кисіль ; [худож. С. Клотц]. – Одеса : ВМВ, 2020. – 71, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-413-669-0
649903
  Гребінь В.В. Канава Осмольска (- річка в Овруцькому районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 154. – ISBN 978-966-02-6472-4
649904
  Макар В. Канада - від формування до сьогодення // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 14-23. – ISSN 2519-4518
649905
  Лещенко Л.О. Канада - наш сусід і партнер / Л.О. Лещенко. – Киев, 1990. – 47с.
649906
   Канада - США: экономические и политические отношения. – М, 1983. – 304с.
649907
   Канада : Географические районы. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 580с.
649908
  Антонова И.Ф. Канада / И.Ф. Антонова. – Москва : Географгиз, 1957. – 82 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (У карты мира)
649909
  Гохман В. Канада / В. Гохман, Л. Карпов. – Москва, 1958. – 27с. + карта
649910
  Сущенко В.В. Канада / В.В. Сущенко. – Москва, 1958. – 40с.
649911
  Мандрика М.І. Канада : поєма / М.І. Мандрика. – Вінніпег, Ман., Канада, 1961. – 40 с.
649912
   Канада. – Москва, 1966. – 28с.
649913
  Устинова Л.А. Канада / Л.А. Устинова. – Киев, 1968. – 28с.
649914
  Антипова А.В. Канада / А.В. Антипова, И.Ф. Антонова. – Москва : Мысль, 1972. – 100 с. : ил., карт. – (У карты мира)
649915
  Антонова И.Ф. Канада : экон.-географ. характеристика : учеб. пособие / И.Ф. Антонова ; Ми-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1972. – 125, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 126
649916
  Антонова И.Ф. Канада : экон. районы / И.Ф. Антонова ; М-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1974. – 100, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 101-102
649917
   Канада : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 108-109
649918
   Канада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 81 : Фото
649919
  Демчук А.Л. Канада : новые механизмы борьбы с коррупцией / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 39-52. – ISSN 0321-2068
649920
   Канада 1918-1945 : Исторический очерк. – Москва : Наука, 1976. – 504 с.
649921
  Цьох Й.Т. Канада близька / Й.Т. Цьох. – Львів, 1988. – 87с.
649922
  Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – М, 1986. – 334с.
649923
  Тимашова Татьяна Николаевна Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 104-112. – Бібліогр.: с. 104-111. – ISSN 0131-2227
649924
  Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С.104-112. – ISSN 0131-2227
649925
  Мартиненко В.Н. Канада в лабетах американських монополій / В.Н. Мартиненко. – К., 1964. – 56с.
649926
  Алехин Б.И. Канада в мировой торговле / Б.И. Алехин, Е.Г. Комкова ; отв. ред. В.В. Сущенко ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1986. – 252, [2] с.
649927
  Бородаевский А.Д. Канада в системе международных экономических отношений / А.Д. Бородаевский. – М, 1985. – 286с.
649928
  Мартыненко Б.А. Канада во второй мировой войне / Б.А. Мартыненко. – Киев, 1986. – 134с.
649929
   Канада вшановує Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 16-19
649930
  Погребенник П. Канада допоможе українському судочинству // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-111.
649931
  Ципперт Ганс Канада за две недели = Через Канаду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 113-126 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
649932
  Нохрин И.М. Канада и англо-американская война 1812-1815 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 90-103. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена изучению влияния англо-американской войны 1812 г. на социальнополитические процессы в Канаде. На основе архивных материалов в работе предпринята попытка по-новому взглянуть на ряд устоявшихся историографических концепций. The article ...
649933
  Милейковский А.Г. Канада и англо-американские противоречия / А.Г. Милейковский. – Москва, 1958. – 503 с.
649934
  Исраелян Е.В. Канада и борьба с терроризмом: некоторые аспекты // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068


  Международные и внутриполитические аспекты деятельности Канады в антитеррористической борьбе. Участие Канады в коалиции против "Исламского государства". Теракты в Канаде и их последствия.
649935
  Бородаевский А.Д. Канада и межимпериалистическая борьба за источники сырья / А.Д. Бородаевский. – М, 1968. – 240с.
649936
  Исраелян Е.В. Канада и нераспространение ядерного оружия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 49-65
649937
  Володин Д.А. Канада и новая стратегическая концепция НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 48-64. – ISSN 0321-2068


  Изменение роли НАТО в военной политике Канады. Переход Канады от регионального к глобальному пониманию сферы ответственности НАТО. Европейская составляющая в военной и оборонной политике Канады.
649938
  Володин Д.А. Канада и проблемы контроля над обычными вооружениями // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 11 (563). – С. 37-53. – ISSN 0321-2068
649939
  Володин Д.А. Канада и проблемы миростроительства в Афганистане // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-50. – ISSN 0321-2068
649940
  Квасов А.Г. Канада и программа СОИ / А.Г. Квасов, Е.В. Исраелян // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-23
649941
  Васюков Н.В. Канада и развивающиеся страны: поставки вооружения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 2 (46) : К перестановке в высших эшалонах администрации. Об организационных мерах Вашингтона в связи с переговорами в Женеве. Американское ядерное присутствие в бассейне Средиземного моря. Экономические последствия современной валютной политики Вашингтона... – С. 101-109
649942
  Володин Д.А. Канада и режим ядерного нераспространения после "холодной войны" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 2 (554). – С. 57-73. – ISSN 0321-2068
649943
  Володин Д.А. Канада и Североамериканский оборонный периметр после терактов 2001 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 53-67. – ISSN 0321-2068
649944
  Вахрушев В.В. Канада и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока / В.В. Вахрушев. – Москва, 1977. – 135с.
649945
  Шлихтер А.А. Канада и США: тенденции и противоречия партнерства / А.А. Шлихтер. – Москва, 1988. – 173с.
649946
  Власенко-Бойцун Канада і світ очима українця // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 37-39
649947
  Коврик-Токар Канада і США у контексті сучасного виміру взаємин: економіко-політичний аспект // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 45-51
649948
  Бородаевский А.Д. Канада как ведущий капиталистический поставщик промышленного сырья : Автореф... кандидата экон.наук: / Бородаевский А.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 26л.
649949
  Баранов Игорь Васильевич Канада как ведущий экспортер целлюлозно-бумажных товаров на мировом капиталистическом рынке. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Баранов Игорь Васильевич; Науч.-исслед. конъюктур. ин-т. – М., 1973. – 25л.
649950
   Канада має власного прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24


  Новий і власний прапор Канади був одною з виборчих обіцянок лідера Ліберальної партії Канади п. Лестера Пірсона. "Досі офіційним прапором Канади був так званий "Ред Енсайн", себто прапор торговельної фльоти Бр. Імперії".
649951
  Баграмов Л.А. Канада на пороге 80-х годов : экономика и политика / ред. Л.А. Баграмов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 395 с.
649952
  Середюк О. Канада очима сучасного українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 6-7
649953
  Осташ Н. Канада та Україна: погляд на Європу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 84-85
649954
   Канада хоче подвоїти кількість іноземних студентів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 3


  Уряд Канади оголосив про план "подвоєння" кількості іноземних студентів, що навчаються в країні, аспірантів і науковців, що підвищують в університетах свою кваліфікацію.
649955
   Канада, 1918-1945. – М : Наука, 1976. – 504с.
649956
  Ващук Р. Канада, G7, порядок денний... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 10-11


  Розмова з послом Канади в Україні Романом Ващуком.
649957
  Фидлер А. Канада, пахнущая смолой / А. Фидлер. – Москва, 1961. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
649958
  Володин Д.А. Канада, Россия и программа "Глобальное партнерство" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 35-54. – ISSN 0321-2068
649959
   Канада.. – М, 1950. – 164с.
649960
  Кулышев Ю.А. Канада. / Ю.А. Кулышев. – Москва : Мысль, 1989. – 139с. – (У карты мира)
649961
  Копатько Стен Канада. Земля динозаврів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 52-58 : фото
649962
  Зеленский Святослав Канада. Мир на ладони: 7 головокружительных смотровых площадок. Красота требует того, чтобы ее на только увидеть, но и пережить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 48-53 : фото
649963
   Канада. Озеро Оканаган і загадковий Огопого : книжкові новинки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 66-69 : Фото
649964
   Канада. Оленье озеро или Как поймать монстра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 58-63 : фото
649965
  Антипова А.В. Канада. Природа и естественные ресурсы : Природы и естественные ресурсы / А.В. Антипова ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1965. – 320 с. : ил., карта. – Библиогр.: с. 307-317
649966
   Канада. Природа и цивилизация : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
649967
  Сидоренко Віктор Канада. Сади різдвяних вогнів : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-23 : Фото
649968
  Кольхефер Филипп Канада. Сколько стоит барель? : ядовитые сокровища Альберты. Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 48-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
649969
  Зеленский Святослав Канада. Торжество вкуса: 8 рождественских блюд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 72-77 : фото
649970
  Горобець Олександр Канада. Хати серед прерії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 140-143 : фото
649971
   Канада: "Сенсація найвищого ступеню!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 184-189. – ISBN 978-617-7674-01-5
649972
  Качанов В.А. Канада: Актуальные проблемы / В.А. Качанов. – М., 1973. – 64с.
649973
  Алехин Б.И. Канада: монополии и научная политика государства / Б.И. Алехин ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1982. – 171, [3] с.
649974
  Соколов В.И. Канада: на путях построения инновационного общества // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 23-36. – ISSN 0321-2068
649975
  Попов В.В. Канада: особенности промышленного развития. / В.В. Попов. – М, 1983. – 200с.
649976
  Христюк С.Б. Канада: перехід від політики імперської єдності до самостійності в питаннях зовнішньополітичного курсу: 1931-1947 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 140-147. – ISBN 966-614-021-7
649977
  Немова Л. Канада: политика государства в сфере образования // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 82-103. – ISSN 0321-2068
649978
  Демчук А.Л. Канада: политические итоги всеобщих выборов 2011 г. / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
649979
  Александров Ю.А. Канада: проблемы 70-х годов / Ю.А. Александров, И.А. Хрипунов. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
649980
  Володин Д.А. Канада: проблемы суверенитета в Артике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 44-59. – ISSN 0321-2068
649981
  Цысина Г.А. Канада: профсоюзы и классовая борьба пролетариата / Г.А. Цысина. – М., 1977. – 205с.
649982
  Комкова Е.Г. Канада: рост интереса к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 73-78. – ISSN 0321-2068
649983
  Біссет Джеймс Канаді слід прагнути "старого" НАТО // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 39-42
649984
  Лисенко Н. Канадійська частина архіву О.Ольжича повернулася в Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 11
649985
  Рудницький Я.Б. Канадійські місцеві назви українського походження = Canadian place names of Ukrainian origin / Я.Б.Рудницький; Укр. вільна академія наук. – 2-е вид. – Вінніпег : Накладом Українського народного дому, 1951. – 88с. – (Назвознавство / Укр. вільна академія наук ; Ч. 2)
649986
  Колыбанов В.А. Канадо-американские экономические отношения : тенденции и противоречия развития 50-60-х годов / В.А. Колыбанов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 126 с.
649987
  Алехин Б.И. Канадо-китайские торговые и научно-технические связи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 108-120
649988
  Комкова Е.Г. Канадо-мексиканские отношения и НАФТА // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2004. – № 9. – С. 26-42. – Библиогр.: на 50 пунктів. – ISSN 0321-2068
649989
  Макар Ю. Канадознавство в Чернівецькому університеті // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 19-28. – ISSN 2519-4518
649990
  Ванникова Н.И. Канадская литература на французском языке / Н.И. Ванникова. – Москва, 1969. – 96с.
649991
  Овчаренко Н.Ф. Канадская литература ХХ века / Н.Ф. Овчаренко. – Киев, 1991. – 162 с.
649992
  Немова Л.А. Канадская модель социальной политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0321-2068
649993
  Миненкова Н.В. Канадская модель электронной торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 57-68. – ISSN 0321-2068
649994
   Канадская новелла.. – М, 1986. – 189с.
649995
  Ажаева В В. Канадская социал-демократия : о новой демокр. партии Канады / В.С. Ажаева ; отв. ред. Б.С. Орлов ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1988. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
649996
  Крылов К. Канадские потоки, украинский недобор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  В то время как в украинских вузах в прошлом году наблюдался недобор на госзаказ по ряду технических специальностей, канадские университеты переполнены. Количество абитуриентов в Стране кленового листа в 2011 г. выросло на 10%. В результате многие ...
649997
  Шабадаш М.З. Канадские семенные стандарты / М.З. Шабадаш. – Москва ; Ленинград, 1936. – 71 с.
649998
  Соков Илья Канадский друг СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 89-92. – ISSN 0235-7089
649999
  Хорошилов Е.Е. Канадский капитал на развивающихся рынках и в странах с переходной экономикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-77. – ISSN 0321-2068
650000
  Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения / В.Е. Шило. – М., 1985. – 193с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,