Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
649001
  Лозинський К. "Історична записка" 1925 р. як спроба УАПЦ дійти порозуміння із повнотою вселенського православ"я // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
649002
  Стельмах С. "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "історичної культури" як наукового поняття. У контексті сучасних теоретичних підходів встановлюється кореляція між "культурою історичної пам"яті", засобом політичної інструменталізації знання про минуле в ...
649003
  Коник А. "Історична пам"ять" та "Політика пам"яті" в епоху медіакультури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 153-163. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
649004
  Гардзаніті Марчелло "Історична спадщина належить тому, хто зумів її осмислити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 217). – С. 10


  Засновник Асоціації україністів Італії, президент Асоціації славістів Італії, професор Університету Флоренції Марчелло Гардзаніті - про українців, слов"ян, Київську Русь та Європу.
649005
  Маначинський О. "Історична справедливість" в контексті нових реалій. Крим: чого чекати від повернення депортованого населення / О. Маначинський, Б. Парахонський // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0868-8273
649006
  Житарюк М. "Історична тяглість" щодо України (від Й. Сталіна до В. Путіна) у сценаріях реанімування Російської імперії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 101-111. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
649007
  Голубко В. "Історичне краєзнавство" у Львівському національному університеті імені Івана Франка: концепція навчального курсу / В. Голубко, А. Середяк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 25-31. – ISBN 966-8653-41-6
649008
  Малацай І. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Друга половина ХІХ ст. стала часом пришвидшеного розвитку історичних наук. Саме у цей час з"явилася ціла плеяда видатних дослідників минувшини. Одним з них був відомий славіст, етнограф, міфолог, фольклорист та бібліограф - Олександр Олександрович ...
649009
  Романчук С.П. Історико-ландшафтні дослідження в Україні (проблеми та перспективи) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто етапи становлення та основні проблеми історичного ландшафтнознавства.
649010
  Романчук С.П. Історико-ландшафтнознавча реконструкція території сучасного Майдану Незалежності та його довкілля на давньокиївський період // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 98-120. – Бібліогр.: 22 назви
649011
  Тараненко О. Історико-лінгвістична славістика: вибрані праці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 0027-2833
649012
  Шегельський В. Історико-лінгвістичний аспект дослідження ойконіма Гуменці // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 86-87
649013
  Ніка О.І. Історико-лінгвістичний дискурс модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 336-339
649014
  Дем"янюк М.П. Історико-лінгістична проблематика в науковому доробку Миколи Грунського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 104-114. – ISSN 1682-3540


  Микола Кузьмич Грунський (1872-1951) - український мовознавець-славіст, текстолог, доктор філологічних наук (1912), професор Київського університету, Заслужений діяч науки УРСР. У 1919-1920 роках був ректором Київського університету.
649015
  Томенко Олеся Миколаївна Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років 20 ст. : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Томенко Олеся Миколаївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
649016
  Томенко О.М. Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Томенко О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
649017
  Гнатюк М. Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 85-93. – ISBN 978-966-171-312-2
649018
  Задорожна Л. Історико-літературний аспект матеріалів про Кирило-Мефодіївське братство. Справа Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 132-136


  Проаналізовано слідчі справи діячів Кирило-Мефодіївського товариства, епістолярна та мемуарна спадщина учасників українського національного руху та їхніх симпатиків. У результаті стверджується, що кирило-мефодіївці мали плідні інтелектуальні контакти з ...
649019
  Мучка М. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 177-186. – ISSN 2304-9383
649020
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2000
649021
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 6. – 2001
649022
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 7. – 2002
649023
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 8. – 2002
649024
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 9. – 2003
649025
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 10. – 2004
649026
   Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса : Астропринт
№ 15. – 2008. – 325, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
649027
  Хворостяний І.Г. Історико-літературний контекст концепту свободи в прозі Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 555-560


  Статтю присвячено дослідженню історико-літературного контексту концепту свободи в прозі Панаса Мирного. Простежено витоки цього поняття, його іманентну роль для розвитку літератури, зокрема, творчості Панаса Мирного. Доведено, що в концепт свободи в ...
649028
  Вільна Я.В. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ"яненка : навч. посібник / Ярослава Вільна. – Київ : Логос, 2010. – 202, [1] с. – Покажч. імен.: с. 170-175. – Бібліогр.: с. 176-201. – ISBN 978-966-171-306-1
649029
  Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ"яненка : Монографія / Я.Вільна; КНУТШ. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 300с. – ISBN 966-542-270-7
649030
  Стебун І. Історико-літературні нариси / І. Стебун. – Київ-Львів, 1947. – 256с.
649031
  Оглоблин-Глобенко Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко ; упоряд. І. Кошелівець ; вступ. ст. В. Кубійовича й І. Кошелівця // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 1-160. – (Праці філологічної секції)
649032
   Історико-математичний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1961
649033
   Історико-математичний збірник. – Київ
Вип. 4. – 1963
649034
  Музичко О. Історико-меморіальна експедиція 1909 р. по козацьких місцинах нижньої течії Дніпра членів Одеського відділення Російського військово-історичного товариства // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 53-62. – ISSN 2519-2523
649035
   Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця / матеріал підготував Львівський історичний музей // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 травня (№ 19). – С. 9
649036
  Босацький А.М. Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша : путівник по музею у селищі Печеніжині, Івано-Франківської області / А.М. Босацький. – Ужгород : Карпати, 1975. – 62 с.
649037
  Фуртес О. Історико-мемуарний літопис УГА "Український Скиталець" 1920-1923 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 130-137. – ISBN 978-966-02-5080-2
649038
  Тодорова Є.М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 152-162. – ISBN 966-7352-66-8


  З"ясовуються суть поняття "ретроспективна національна бібліографія", її об"єкт, принципи добору та характеристики документів у репертуарних покажчиках, а також генезис формування системи посібників РНБ в Україні.
649039
  Христова Т.Є. Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. ; КНУТШ ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 420 с. : іл. , табл. – Бібліогр.: с. 395-415. – ISBN 978-966-197-032-7
649040
  Мороз С.А. Історико-методологічні підвалини розвитку стратиграфії / С.А. Мороз, І.П. Соколов, Совяк-Круковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 47-61. – (Геологія ; Вип. 14)


  Аналіз історико-методологічних підвалин стратиграфічної геології дозволяє окреслити перспективи її подальшого розвитку. Передусім постає необхідність коректного узагальнення величезного емпіричного матеріалу, який треба впорядкувати і систематизувати з ...
649041
  Ціватий В.Г. Історико-методологічні традиції інституціональних витоків італійської та іспанської державності, політики і дипломатії (до 150-річчя від дня народження проф. В.К. Піскорського) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 98-103. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
649042
  Бушак С. Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 159-169. – ISBN 978-966-2374-12-4
649043
  Ізотов А.О. Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контектсті розвитку Києва 10 - початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Ізотов А.О.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
649044
  Шамраєва О.О. Історико-містобудівний розвиток та архітектура м. Тульчина Вінницької області у повоєнний період (1945-1981 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 121-124
649045
  Крижанівський О.А. Історико-містобудівний та еколого-геологічний аналіз території басейну річки Либідь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 287-292. – ISSN 2077-3455
649046
   Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс, 2011. – 312 с.; [118] с. іл. : іл., карти, портр. – Присвячується пам"яті видатного укр. пам"яткоохоронця, почесного громадянина міста Києва, акад. П.Т. Тронька. - Додатки: с. 278-310. – Бібліогр.: с. 244-277. – ISBN 978-966-651-959-0
649047
   Історико-містобудівні дослідження м. Василькова / В.В. Вечерський, Л.В. Тормілович, І.В. Єрзіна, О.А. Кожушко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 77-109. – ISBN 978-966-651-795-4
649048
  Вечерський В.В. Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В.В., Скібіцька Т.В., Сердюк О.М. ; за ред. канд. архітектури, лауреата Держ. премій України в галузі архітектури В. Вечерського ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : Фенікс, 2008. – 105, [1] с., [18] арк. фотоіл., схем : іл., табл. – Присвяч. 600-річчю першої згадки про місто Чернівці. – Бібліогр.: с. 96-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-647-6
649049
  Кабачек В.В. Історико-науковий аналіз відоб раження процесів українського національного відродження у матеріалах місцевих представницьких органів УСРР у 1920-х рр. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 115-127. – ISSN 1560-4926
649050
  Пономаренко Л.П. Історико-науковий аналіз досліджень в галузі магнітооптики в Україні.. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.05 / Пономаренко Л.П.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 22л.
649051
  Колтачихіна О.Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації (світовий контекст) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 137-153. – ISSN 0374-3896
649052
  Мироненко С.Г. Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Дис....канд. біол. наук: Спец. 03.00.23 -іст. біології / Світлана Георгіївна Мироненко; Укр. акад. аграрних наук. – Полтава, 2006. – 216л. – Додатки л. 206-218. – Бібліогр.: л. 153-205
649053
  Мироненко Світлана Георгіївна Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 23 / Мироненко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
649054
  Литвиненко А.С. Історико-науковий аналіз формування та розвитку київської школи математичної та теоретичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.05.05 / Литвиненко А.С.; НАН Укр.Ін-т.теорет.фіз. – К, 1997. – 22л.
649055
  Левченко В. Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця XX - початку XXI століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні / В. Левченко, Г. Левченко, Е. Петровський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
649056
  Домбровська Л. Історико-освітній аспект українського часопису "Правда" (Львів, 1867-1898 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 34-39
649057
  Стешенко О.Л. Історико-партійні знання -- в маси / О.Л. Стешенко. – Київ, 1965. – 32с.
649058
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 526 л. + Додатки: л. 389 - 526. – Бібліогр.: л. 361 389
649059
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
649060
  Ільченко О. Історико-педагогічна оцінка досвіду жіночої благодійності в освіті Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 74-79. – ISSN 2075-1478


  У статті здійснено історико-педагогічну оцінку жіночого благодійного досвіду в освіті України ХVІІ – останньої чверті ХVІІІ ст.
649061
  Годунко Л. Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
649062
  Панасенко Е. Історико-педагогічне дослідження: сутність, принципи та класифікація джерельної бази / Е. Панасенко, В. Кучков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 113-125. – ISSN 2077-1827
649063
  Мукан Н.В. Історико-педагогічне підґрунтя професійної підготовки лікарів в університетах США / Н.В. Мукан, О.З. Блавт // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – C. 140-143. – ISSN 1681-2751
649064
  Голик Б. Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 228-234. – ISSN 2075-1478


  З ініціативи київської інтелегенції - Г. Павлуцького, Д. Антоновича, М. Біляшівського та інших, за особистої підтримки Голови Центральної Ради М. Грушевського у грудні 1917 року було відкрито Українську академію мистецтва.
649065
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2006
649066
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2006
649067
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2007
649068
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип .2. – 2007
649069
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2008
649070
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 2. – 2008
649071
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2009
649072
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2009
649073
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2010
649074
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
649075
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
649076
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
649077
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
649078
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649079
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649080
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649081
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 2. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649082
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2004-. – ISSN 2307-4833
Вип. 1. – 2019. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
649083
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2004-. – ISSN 2307-4833
Вип. 2. – 2019. – 52, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
649084
  Євсович Р.В. Історико-педагогічний аналіз генези гуманізації і гуманітаризації вищої освіти України // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 125-130. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
649085
  Борзик О.Б. Історико-педагогічний аналіз дефініції "толерантність" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 13-18. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
649086
  Бабаян Ю. Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 10-18. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
649087
  Тітова О. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільского господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
649088
  Телелим В.М. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 161-169


  У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного ...
649089
  Когут С. Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
649090
  Мисів В.М. Історико-педагогічний аналіз становлення педагогічних технологій у системі фізичного виховання учнів військових ліцеїв / В.М. Мисів, ЮрчишинЮ.В, Д.М. Солопчуки // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 100-107. – Бібліогр.: 15 назв.
649091
  Бабченко Н. Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти республіки Польщі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 67-83. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
649092
  Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 30–34. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
649093
  Лебедь Г. Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 85-91. – ISSN 2309-9127
649094
  Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-49.
649095
  Чумак М.Є. Історико-педагогічний характер розвитку освіти у розрізі міждисциплінарності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 241-244. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
649096
  Розлуцька Г.М. Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 43-46. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
649097
  Марків В. Історико-педагогічні джерела підготовки вчителів початкових класів у системі середньої педагогічної освіти в Східній Україні на початку ХХ століття / В. Марків, І. Онищенко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 104-110. – ISSN 2706-6258
649098
  Нечепорук Я.С. Історико-педагогічні особливості викладання іноземної мови в Радянському Союзі (50–80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 146-150. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
649099
   Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 2. – 2008. – 239 с.
649100
  Пагута М. Історико-педагогічні та аксіологічні аспекти розвитку професійної освіти в УСРР в 20-х роках XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 112-118. – ISSN 2308-4634
649101
  Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 80-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
649102
  Анджапарідзе А. Історико-політичне підгрунтя українсько-грузинського партнерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 91. – С. 117-127
649103
  Логвінов Історико-політичне підгрунтя формування жанрової системи магрибської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 206-210
649104
  Пікалова О.В. Історико-політичний аналіз розвитку неурядових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті піднімаються питання формування та розвитку різноманітних неурядових суспільних об"єднань в різні історичні проміжки часу. Також подається історико-політичний аналіз розвитку таких організацій на Заході й, як приклад, наводиться найрозвиненіша ...
649105
  Скус О. Історико-політичні аспекти освітнього процесу на Уманщині (1930-ті рр.) / О. Скус, О. Джуганова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 196-204. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  Мета дослідження – схарактеризувати особливості розвитку освітнього процесу на Уманщині за умов суспільно-політичних змін в Україні впродовж 1930-х рр. Методологія дослідження грунтується на використані загальнонаукового і проблемно-хронологічного ...
649106
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей. – Чернівці : Рута, 2005. – ISBN 966-568-745-Х
649107
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 29/30. – 2015. – 377 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
649108
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 31/32. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
649109
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 33/34. – 2016. – 396 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
649110
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 35/36. – 2017. – 398, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
649111
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 37/38. – 2018. – 327 с. – Резюме укр., англ. мовами
649112
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 41. – 2020. – 283, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
649113
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 42. – 2020. – 259, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
649114
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 43. – 2021. – 311, [1] c. – https://doi.org/10.31861/mhpi2021.43 - Резюме укр., англ. мовами
649115
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 45. – 2022. – 271, [1] c. – https://doi.org/10.31861/mhpi2022.45 - Резюме укр., англ. мовами
649116
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649117
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2. – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649118
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (3). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
649119
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (4). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
649120
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (5). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
649121
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (6). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
649122
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (9). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
649123
  Макаренко Н. Історико-політичні чинники формування національної ідентичності: південно-український формат // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 81-87
649124
  Ступак Ф.Я. Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 124-128
649125
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 216, [3] арк. – Додатки: арк.213-216, [3]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 188-212 та в додатках: арк. 213-215
649126
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
649127
  Сидор В. Історико-праві аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43
649128
  Кравчук М. Історико-правова генеза Державного Трибуналу: досвід Польщі // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 18-22
649129
  Сказко Ю.А. Історико-правова генеза кримінальної відповідальності за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 294-306. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
649130
  Лобода Ю.П. Історико-правова концепція М.Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 42-47


  Метою даної статті є висвітлення особливостей правової традиції українського народу з точки зору М.Чубатого.
649131
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 259-266
649132
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 516-534
649133
  Бойко І.Й. Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 8-22. – ISSN 2224-9281
649134
  Чорнобай А. Історико-правова оцінка існування Донецько-Криворізької республіки у працях українських вчених // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 108-110
649135
  Каращук К.Л. Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 104-113
649136
  Карпічков В.О. Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 160-163. – ISSN 2524-017X
649137
  Свінціцький Е.М. Історико-правова ретроспектива передумов виникнення та розвитку фінансового контролю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 62-66
649138
   Історико-правова спадщина України. – Х., 1996. – 129с.
649139
  Прокопов Д.Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв"язання проблеми генезису держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
649140
  Корнієнко І.В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В.Васьковського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 365-375
649141
  Сербин Р.А. Історико-правова характеристика благодійництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Право" ; вип. 1)
649142
  Лебідь В.І. Історико-правова характеристика двору як організаційно-правової форми особистого господарювання громадян на землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-133
649143
  Лівчук С.Ю. Історико-правова характеристика інституту смертної кари // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 102-105. – ISSN 2313-0431
649144
  Тимкович І.І. Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 23-26. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
649145
  Кацин М.Ю. Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (XIX ст.- поч. XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 50-65. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
649146
  Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.286)
649147
  Іванов О.Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
649148
  Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 34-38. – ISSN 2409-4544
649149
  Бойко І. Історико-правова школа Львівського університету імені Івана Франка - одна з найдавніших наукових шкіл в Україні (235-річчя від часу заснування) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 23-34. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
649150
  Гулєвата Н.Г. Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 85-90


  У статті автор розкриває витоки та здійснює аналіз першоджерел історико-правового вчення юриста, доктора права, ординарного професора, ректора Імператорського університету Св. Володимира (1837-1843) - Неволіна К.О..
649151
  Лавріненко О.В. Історико-правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О.В. Лавріненко, ОстафійчукМ.М // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 257-268.
649152
  Кириченко В.Є. Історико-правове дослідження міліції України передвоєнного десятиліття (1931-1941 роки) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 145-148. – ISSN 2523-4552


  Рец. на кн.: Бандурка О.М., Греченко В.А. Міліція в Україні в період поси- лення тоталітарного режиму (1931-1941 рр.): історико-правове дослідження: [монографія]. Харків : Золота миля; Панов, 2020. 444 с.
649153
  Косташ Н. Історико-правове значення Конституції УНР 1918 як важливої сторінки українського державотворення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 200-202
649154
  Василенко А.М. Історико-правове розуміння діаспор і національних меншин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 18-23. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Визначення історико-правового розуміння діаспор і національних меншин у контексті існуючих правовідносин щодо них. Стаття має більше теоретико-правовий характер і присвячена історико-правовому аналізу діаспор і національних меншин в цілому й ...
649155
  Житков О. Історико-правовий аналіз аграрного законодавства Центральної Ради // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 61-67. – ISBN 978-617-7399-06-2
649156
  Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 79-93. – ISSN 2304-4556
649157
  Доля Р.В. Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 97-101. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
649158
  Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз зародження та формування повітряного права в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 148-154
649159
  Шимончук І.В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 36-44.
649160
  Литвиненко Є.Ю. Історико-правовий аналіз кодифікації адміністративно-правових норм у провідних країнах Європейського Союзу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 32-46. – ISSN 2227-796X


  The article reveals approaches to codification of administrative legislation, formed in the leading countries of the European Union within the period of XVIII-XXI centuries, that have special interest for introduction of the applied methods and ...
649161
  Шевердін М.М. Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х рр. ХХ ст. в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 13-26. – ISSN 1993-0909
649162
  Стоян В. Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 78-82


  У статті аналізується накладення штрафу у разі відмови у задоволенні вимог позивача у справах про оскарження нотаріальних актів, а також у разі нез"явлення нотаріуса-свідка, альтернатива адрес надсилання повістки нотаріусу, подання проти нотаріальних ...
649163
  Степанченко О.С. Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 120-123. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
649164
  Блажівська О.Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 56-63. – ISSN 2312-1831
649165
  Розсоха К.О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 233-236. – ISBN 978-966-937-189-8
649166
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України
649167
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-9


  У статті грунтовно досліджуються теоретичні та практичні проблеми складу спадщини в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України. Автор згадує учених-цивілістів Київського університету: М.Ф. Владимирського-Буданова, М.С. ...
649168
  Присяжна А.В. Історико-правовий аналіз правового статусу Генерального прокурора України // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7572-52-6
649169
  Сокол О.О. Історико-правовий аналіз протидії ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 88-94. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
649170
  Блажівська О. Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
649171
  Головій Л.В. Історико-правовий аналіз розвитку державного регулювання освітньої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 230-237. – (Право). – ISSN 2222-5226
649172
  Палехов Д.О. Історико-правовий аналіз розвитку екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 430-437. – ISSN 1563-3349
649173
  Гаврилов Ю.Г. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального законодавства України про відповідальність за бандитизм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
649174
  Князевич Н.В. Історико-правовий аналіз розвитку правового статусу медичного працівника // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (28). – С. 9-17. – ISSN 2072-084X


  Здійснено історико-правовий аналіз розвитку правового статусу медичного працівника від початку закладення перших норм поведінки та професійних обов"язків медичних працівників на території України. Висвітлено нормативно-правові акти, якими здійснювалось ...
649175
  Макаруха З. Історико-правовий аналіз розвитку спільної політики ЄС у сфері зовнішніх кордонів // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 55-58
649176
  Сікорський О.П. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення інституту виконавчого провадження в Україні / О.П. Сікорський, М.О. Терещенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-182. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
649177
  Макаровець А.М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 198-207. – ISSN 1999-5717
649178
  Дараганова Н. Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 316-323. – ISSN 0132-1331
649179
  Прокопчук К. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці XX ст. - першого десятиліття XXI ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 167-171. – ISSN 2409-4544
649180
  Процан Ю.Г. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 243-251. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
649181
  Ватраль А.В. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку пізнавальної діяльності в контррозвідці // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 31-39. – ISSN 2310-9769
649182
  Яцишин М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 3-8
649183
  Кулакевич О.В. Історико-правовий аспект взаємодії християнської церкви та держави і його значення для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
649184
  Санніков Д.В. Історико-правовий аспект використання земельних ділянок для садівництва в 1917-1927 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 227-232. – ISSN 0201-7245
649185
  Шульга М.В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 2413-7189
649186
  Коробенко Н.П. Історико-правовий аспект виникнення та становлення пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
649187
  Адамовський В.І. Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина XX століття): історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 19-26. – (Історичні науки ; Вип. 5)
649188
  Культенко О.В. Історико-правовий аспект емансипації фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, А.О. Солоненко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 240-248. – ISSN 1563-3349
649189
  Сакаджи К.Б. Історико-правовий аспект застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 241-248. – ISSN 0201-7245
649190
  Галунько В.В. Історико-правовий аспект захисту власності від протиправних посягань у Київській Русі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 269-273.
649191
  Марків С. Історико-правовий аспект кібертероризму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 103-106. – ISSN 2524-0129
649192
  Черниченко Людмила Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХІV - XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 125-128
649193
  Зайцева О.В. Історико-правовий аспект розвитку концепції юридичної особи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 48-50.
649194
  Налуцишин В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 182-192. – ISSN 2078-9165
649195
  Павленко Б.О. Історико-правовий аспект розвитку медицини та людства // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 23-34. – ISSN 2519-2353
649196
  Непомнящих В.Ю. Історико-правовий аспект становлення захисту та збереження археологічної спадщини України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (51). – С. 32-41. – ISSN 2072-8670
649197
  Горбаченко О.В. Історико-правовий аспект становлення зовнішньої функції України: від додержавних утворень до козацтва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 28-36. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
649198
  Попченкова І.М. Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов"язків по догляду за дитиною // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 86-95. – ISSN 2222-5374
649199
  Масловський С.В. Історико-правовий аспект становлення та розвитку господарських судів першої інстанції // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 96-102. – ISSN 2413-1342
649200
  Никонець А.А. Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 9-13. – ISSN 2519-2353
649201
  Ющенко Т.В. Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 157-167. – ISSN 1993-0941
649202
  Сливка М.М. Історико-правовий аспект формування і розвитку охорони навколишнього природного середовища в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 158-164. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено формуванню та становленню знань у сфері охорони навколишнього природного середовища в різні періоди розвитку України, оскільки оновлення нормативно-правової бази з охорони довкілля є неможливим без урахування минулого досвіду. Статья ...
649203
  Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 111-115


  Стаття присвячена порівняльному аналізу історико-правового розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині.
649204
  Гриценко В.Г. Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Серія "Право" ; вип. 2)
649205
  Шаповал М.М. Історико-правовий дискурс розвитку підготовчого провадження в цивільному процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 67-76. – ISSN 2413-1342
649206
  Бондарук Т.І. Історико-правовий дискурс у контексті класичного та посткласичного праворозуміння // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 106-111. – ISSN 0869-2491
649207
  Дімітров М.М. Історико-правовий досвід становлення практики використання комерційних позначень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 24-28. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
649208
  Луцький А.І. Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 10-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
649209
  Каторкін Р.А. Історико-правовий нарис кримінальної відповідальоності за ухилення від призову на військову службу на землях сучасної України в період XVI-XIX століть // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 199-206. – ISSN 2304-4556
649210
  Вознюк А.А. Історико-правовий нарис спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій у вітчизняному кримінальному законодавстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 27-32.
649211
  Пронь Д. Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 362-368. – ISSN 1026-9932
649212
  Грицаєнко Л. Історико-правовий процес утвердження інституту прокуратури в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 121-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
649213
   Історико-правовий часопис : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649214
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649215
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649216
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649217
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (5). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649218
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (6). – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649219
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (7). – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649220
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (8). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649221
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649222
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (10). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649223
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (11). – 2018. – 166, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649224
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (12). – 2018. – 172, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649225
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 1 (13). – 2019. – 153, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649226
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 2 (14). – 2019. – 150, [6] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649227
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 1 (15). – 2020. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649228
  Мендєлєєва Ю.В. Історико-правові аспекти взаємодії органів державної влади та благодійних організацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
649229
  Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в умовах в Україні. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правовій діяльності. The article deals with historical legal aspects used of land ...
649230
  Шевченко Д.В. Історико-правові аспекти вирішення трудових спорів (конфліктів) у Радянському Союзі в період 20-30-х років XX ст (РКК, мирові камери, єднальні (третейські) суди) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 312-317. – ISSN 1563-3349
649231
  Мойш В.Ю. Історико-правові аспекти входження Підкарпатської Русі (Закарпаття) до складу першої Чехословацької Республіки // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 41-48. – ISBN 978-617-8046-04-0
649232
  Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності терирторіальної громади // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – 8-12


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
649233
  Красніцький А.В. Історико-правові аспекти дослідження українського державотворення 1917-1921 рр.: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 22-28. – (Право та державне управління ; № 2 (6))


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивчені національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні, виокремлено проблеми дослідження та окреслено його перспективи.
649234
  Бровар О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 119-121
649235
  Білас І. Історико-правові аспекти європейської інтеграції України в умовах глобалізації світу та реалії сьогодення // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 554-563. – ISBN 966-7251-18-7
649236
  Коваль А. Історико-правові аспекти захисту інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-40.
649237
  Сидор В. Історико-правові аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-42
649238
  Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 209-214. – ISSN 1562-0905
649239
  Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 33-38. – ISSN 2409-4544
649240
  Паславська Н.Т. Історико-правові аспекти контролю за публічною адміністрацією в Німеччині з 1806 року // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 38-48. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
649241
  Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х


  Аналіз структури та змісту монографії "Дослідження про смертну кару" і на цій основі визначенно історико-правові аспекти смертної кари.
649242
  Осадчук С. Історико-правові аспекти ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. Осадчук, М. Осадчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 11-15
649243
  Бунчук О.Б. Історико-правові аспекти наукової розвідки І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-14. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У праці І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" порушується проблема дії магдебурзького права в українських містах під владою Польщі. Письменник процитував привілей великого коронного гетьмана А.Сенявського, а також висловив власні міркування щодо ...
649244
  Астаф"єва К.Ю. Історико-правові аспекти обвинувачення та покарання за терористичну діяльність на території України // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 6-8
649245
  Цубенко В. Історико-правові аспекти організації Південних поселень на території України (1857-1867) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 4 (256). – С. 217-233. – ISSN 2409-9260
649246
  Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. - середина XVI ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 36-41. – ISSN 2409-4544
649247
  Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 215-219
649248
  Сергійчук В. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від голодомору-геноциду 1932-1933 рр. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 22-44. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
649249
  Сергійчук В. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від Голодомору-геноциду 1932–1933 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 11-25. – ISSN 2664-4282
649250
  Мацюк М.С. Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939 р.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7363-7-0
649251
  Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 17-24
649252
  Пластун М.С. Історико-правові аспекти протидії корупції у новітній час // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 129-134. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
649253
  Шебаніц Д.М. Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 78-84. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
649254
  Кулик С.В. Історико-правові аспекти реформування судової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
649255
  Чорний В.Б. Історико-правові аспекти розвитку митної справи на Поділлі з найдавніших джерел // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 30-34.
649256
  Горецький О.В. Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
649257
  Магновський І. Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-111. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В історико-правовому ракурсі розглянуто процес розвитку територіальної автономії у державі.
649258
  Давидова Ю.Є. Історико-правові аспекти розвитку транспортного права України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 167-170
649259
  Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 136-137
649260
  Сіньова Л. Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів - примусово зобов"язаних до праці у промисловості та сільському господарстві на користь Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
649261
  Андрухів О.І. Історико-правові аспекти становлення інституту патронування та опіки в радянському законодавстві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 8-15. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
649262
  Осауленко А.О. Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 96-102
649263
  Ратушна С.І. Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 210-218. – ISSN 2078-9165
649264
  Дудар М.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 262-268. – ISSN 2219-5521
649265
  Шамрай В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку доктрини конституціоналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 81-88. – ISSN 2306-9082
649266
  Фещенко І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 95-98
649267
  Польщиков І.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування як інституту міжнародного співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 239-243. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
649268
  Городовенко А.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 123-130. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
649269
  Годованик С.В. Історико-правові аспекти створення Ради Безпеки ООН // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 1563-3349
649270
  Терела Г.В. Історико-правові аспекти трансформації правового статусу інспекції праці в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 366-371. – ISSN 2524-017X
649271
  Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2409-4544
649272
  Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 220-231
649273
  Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історико-правові аспекти формування законодавства України щодо регулювання відносин у сфері охорони земель від забруднення та псування. The historic-legal aspects of the legislation formation for relation regulation in the field of ...
649274
  Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 115-122
649275
  Федотова Г.В. Історико-правові витоки нормативного регулювання відповідальності за проступки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 221-228. – ISSN 2072-8670
649276
  Ільєнок В Т. Історико-правові витоки поняття корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 51-56. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
649277
  Тавлуй О. Історико-правові витоки розголошення таємниці усиновлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 238-242. – ISSN 2663-5313
649278
  Портнов А. Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62.
649279
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
649280
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
649281
  Панич Н. Історико-правові джерела щодо інституту прокуратури в галичині у складі австрії і австро-угорщини (1849–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 52–59. – (Серія юридична ; Вип. 48)
649282
  Бондарук Т.І. Історико-правові дослідження в контексті нової гуманітаристики: деякі тенденції і акценти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 173-180. – ISSN 0869-2491
649283
  Капелюшна М.В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-66. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано дослідження істориків права української діаспори, присвячені проблемі вивчення законодавчих засад національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр. Стверджується, що правознавцями діаспори проблема ...
649284
  Степанов Є. Історико-правові етапи становлення і розвитку екологічної функції держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 112-118
649285
  Барабаш О. Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 103-108. – ISSN 2075-1478


  "...Розглянуто становлення вищої екологічної освіти в Україні базуючись на історичному дослідженні розвитку законодавчої бази з питань охорони навколишнього природного середовища, ії форм і проявів впродовж тривалого періоду."
649286
  Єрмакова Г.С. Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 170-177. – ISSN 2519-2299
649287
  Турчак О.В. Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919-1926 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
649288
  Баланюк Н.Ю. Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 90-94. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
649289
   Історико-правові засади реалізації програми ленд-лізу у 1941-1945 роках та сучасні перспективи ленд-лізу для України / Т.Ю. Федчук, В.В. Бідний, Б.М. Тична, В.О. Могилевська // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (84). – С. 132-141. – ISSN 2078-7480
649290
  Супруненко Д.О. Історико-правові засади реалізації функцій прокуратури як суб"єкта запобігання злочинам: досвід зарубіжних країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 246-256. – ISSN 2304-4556
649291
  Церковник С.І. Історико-правові засади становлення та діяльності Львівського Ставропігійського інституту (друга половина XIX - початок XX століття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 96-110. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
649292
  Білошицька Н. Історико-правові засади становлення та розвитку фабричнозаводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 12-17


  У статті комплексно досліджено історико-правові засади утворення та діяльності фабрично-заводської інспекції в межах Київського фабричного округу. На основі аналізу та узагальнення законодавчих актів показано організацію процесу роботи фабричних ...
649293
  Герасименко Я.О. Історико-правові засади створення Червоної книги України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 152-159. – ISSN 2224-9281
649294
  Мушенок В.В. Історико-правові засади формування екологічного оподаткування в Україні / В.В. Мушенок, Ю Юзьків // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (16))


  Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого розвитку для отримання відповідного еколого-економічного ефекту. Дослідженню екологічної складової податкового ...
649295
  Сезонов В. Історико-правові засади формування системи правового регулювання документообігу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 178-183. – ISSN 2219-5521
649296
  Кім Г.А. Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об"єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 181-189. – ISSN 2224-9281
649297
  Філонов О.В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (XIX - поч. XXст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
649298
  Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 170-174
649299
  Деревинський О.М. Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
649300
  Парпан У. Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
649301
  Гавриленко В.В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
649302
  Бориняк О.К. Історико-правові передумови активізації польсько-білоруського міждержавного співробітництва в першій половині 90-х рр. XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 222-230. – ISSN 2078-6743
649303
  Стефанчишен Р.В. Історико-правові передумови боротьби з піратством // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – C. 14-22. – ISSN 2413-1342
649304
  Куреза Тетяна Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 52-55.
649305
  Арушанян К.К. Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту виконання судових рішень у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
649306
  Паславська Н.Т. Історико-правові передумови виникнення фінансової конституції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 119-132. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
649307
  Джумагельдієва Г.Д. Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 147-153. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
649308
  Берназюк О.О. Історико-правові передумови запровадження цифрових технологій у право // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 53-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
649309
  Лизогуб А. Історико-правові передумови інтеграції Польщі з Євросоюзом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29
649310
  Головко С.Г. Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 29-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки наукових кадрів в незалежній Україні та особливості розбудови її нормативно-правового забезпечення. Висвітлено історико-правові особливості ініціювання, розроблення та реалізації правових ...
649311
  Семків В. Історико-правові передумови реалізації релігійних свобод у сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 34-41. – (Серія юридична ; Вип. 41)
649312
  Русу С.Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12-17. – (Право. Економіка. Управління)
649313
  Матевосян К. Історико-правові передумови формування адміністративного судочинства та шляхи його розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-966-8909-91-7
649314
  Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 48-54
649315
  Кот С. Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 307-310. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
649316
  Греченко В.А. Історико-правові погляди І.Є. Енгельмана // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 10-16. – ISSN 1727-1584
649317
  Заросило В.О. Історико-правові причини війни в колишній Югославії і в Україні та їх порівняння // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 7-16. – ISSN 2072-8670
649318
  Тетерук А. Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 51-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
649319
  Мацелюх І.А. Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 81-84. – ISSN 2413-6433
649320
  Пилипчук В.Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / В.Г. Пилипчук, В.С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 29-44. – ISSN 1993-0909
649321
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 31-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
649322
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 78-87. – ISSN 2524-0331
649323
  Ієрусалімова І.О. Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 92-102


  Проаналізовано історико-правові аспекти регламентування процесів заселення південних та південо-східних областей України. Визначені основні етапи та особливості міграційної політики уряду Російської імперії.
649324
  Налуцишин В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 237-248. – (Право. Економіка. Управління)
649325
  Ковальчук О.М. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д. Іванішева // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 63-75. – ISBN 978-966-667-385-8
649326
  Філінюк І.Г. Історико-правові трансформації судової системи на українських землях другої половини XIX - початку XX століття та проблема спеціалізації юрисдикційних органів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 22-30. – ISSN 2413-1342
649327
  Довганич В.А. Історико-правові умови становлення правової ідеології українців ХІХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 31-39. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
649328
  Панчишин Р.І. Історико-правові умови формування територіальної громади на українських землях у період національного самовизначення (XVI-XVII століття) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 31-40
649329
  Дем"янчук Т.Д. Історико-правові умови функціонування та еволюція кримінально-виправних установ в УРСР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 19-28. – (Серія "Право" ; вип. 14 (26)). – ISSN 2078-6670
649330
  Гуменюк Т.І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
649331
  Стецюк С. Історико-правові фактори в питаннях геополітики України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 290-294. – ISBN 978-617-7814-10-7
649332
  Лихолат С.М. Історико-практичний аналіз розвитку конкурентних відносин в інфраструктурних галузях ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 72-78. – (Економічна ; Вип. 1)
649333
  Пустовгар О. Історико-просвітницькі виставки та нові видання презентували у Полтаві з нагоди сторіччя IV Універсалу Центральної Ради // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6
649334
  Богданов В.С. Історико-процесуальні аспекти становлення авторитету як чинника соціальної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 102-109. – ISBN 966-628-108-8
649335
  Дроздова М.А. Історико-психологічний "портрет" політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8063-99-46
649336
  Малахов М.А. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 92-95. – Бібліогр.: С. 95. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті підходи зарубіжних та вітчизняних науковців щодо проблеми виникнення поняття "адаптації. In the article the approaches of foreign and national scholars to the problem of appearance of the "adaptation" notion are considered.
649337
  Стасюк В. Історико-психологічний аналіз феномену стресу / В. Стасюк, В. Українець // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 1 (71). – С. 126-133. – ISSN 2617-6858
649338
  Шасварі З. Історико-психологічні основи агресиності. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шасварі З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 24 с.
649339
  Бойко Л.С. Історико-революційна проза П. Капельгородського / Л.С. Бойко ; АН УРСР, Ін-т літератури. – Київ : Наукова думка, 1983. – 232 с.
649340
  Кононко Г.Н. Історико-революційні пам"ятні місця та пам"ятники Києва. / Г.Н. Кононко. – К., 1959. – 96с.
649341
  Кралюк П.М. Історико-релігієзнавчі дослідження у працях студентства та професури та Київської духовної академії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 78-84. – ISBN 978-966-373-827-7
649342
  Янковська Ж.О. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 254-260. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
649343
  Мельник Л.М. Історико-релігійна складова в державницьких поглядах В. Антоновича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
649344
   Історико-релігійна тематика як складова антиукраїнської політики: загрози Московського патріархату для національної безпеки України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 53-59. – ISBN 978-966-554-315-2
649345
  Шевченко В. Історико-релігійні праці доби поширення унійної моделі співіснування православ"я та католицизму // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 74-91. – ISBN 978-966-02-6706-0
649346
  Загородня Л. Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 19-30. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
649347
  Сваричевська А.П. Історико-ретроспективний аналіз проблеми виникнення і розвитку екології як самостійної галузі наукових і освітніх знань // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 252-255. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
649348
  Зубова Н.С. Історико-семасіологічна характеристика концепту "Silence" (на матеріалі новофранцузької мови та сучасної французької) / Н.С. Зубова, С.М. Соломіна // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-966-8847-78-3
649349
  Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
649350
  Копилов С.А. Історико-славістичні дослідження вчених Київського університету в перше десятиріччя XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 117-126. – Бібліогр : 43 назв. – (Історія ; Вип. 22)
649351
  Демчук Д.Ю. Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 48-50. – ISSN 2313-0431
649352
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Проаналізовано правову теорію вченого Київського університету св. Володимира О.Ф. Кістяківського й особливості його підходів до з"ясування актуальних правових проблем. Legal theory O.F. Kistyakivsky, a famous scientist who worked at Kyiv university of ...
649353
  Пружина О. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 6-8
649354
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-94. – ISBN 978-966-667-385-8
649355
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях О.Ф. Кістяківського // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 94-114. – ISBN 978-966-667-385-8
649356
  Бездрабко В.В. Історико-соціологічний аналіз діяльності Українського комітету краєзнавства та часопису „Краєзнавство" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 19-36
649357
  Рубанка Ю. Історико-соціологічний погляд на право в працях М.Ф. Владимирського-Буданова / Ю. Рубанка, С.В. Бобровник // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – С. 233-237. – ISBN 978-966-301-168-4
649358
  Лукашук Валентин Історико-статистичні описи церков та моностирів за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей" // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-46. – ISSN 1999-4966
649359
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.179-193
649360
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
649361
  Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 74-84. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
649362
  Піцур Я.С. Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку / Я.С. Піцур, О.В. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 82-92. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспільствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних положень, які тією чи іншою мірою мають значне ...
649363
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15. – ISBN 978-966-2133-74-5
649364
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7480-98-2
649365
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7993-01-7
649366
  Приполова Л.І. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
649367
  Бондаренко А.Р. Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 267-271. – ISSN 2306-9082
649368
  Стечкевич О.О. Історико-теоретичний аспект функціонування інтегративних курсів у професійній освіті // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 51-66. – ISBN 978-617-8219-05-5
649369
  Івановська О. Історико-теоретичні аспекти визначення фольклорного феномену // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 11-40. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Становлення та історичний розвиток концепцій предметного поля фольклору, категоріальне моделювання системи фольклору, суб’єктність як конститутивна категорія та функціональна характеристика фольклору.
649370
  Панова І.О. Історико-теоретичні аспекти дослідження формування зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран / І.О. Панова, О.К. Жеваго // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 32-38. – ISSN 2222-0712
649371
  Пильгун Н.В. Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві / Н.В. Пильгун, Ж.В. Яківчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 41-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
649372
  Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
649373
  Осауленко А.О. Історико-теоретичні аспекти розвитку юридичної відповідальності та покарання // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 2078-3736
649374
  Кавун М В. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 160-164. – ISSN 2312-4679
649375
  Бровко М.М. Історико-теоретичні аспекти становлення культурологічного знання в контексті розвитку сучасної гуманітарної науки // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – C. 9-14. – ISSN 2312-4679
649376
  Мацюк А.А. Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
649377
  Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток оправ та палітурного мистецтва в Україні, охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності в термінології.
649378
  Химович О.С. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 91-99. – ISSN 2077-1800
649379
  Хороб С. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 309-331. – ISBN 966-594-298-0
649380
  Альзубейді Альгейс Історико-теоретичні основи музично-композиторської творчості: історіографія і реальність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
649381
  Уварова А.М. Історико-теоретичні основи формування риторичної майстерності майбутнього вчителя // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 83-87. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
649382
  Фурдуй Ю.В. Історико-теоретичні передумови дослідження жанру багателі в музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 434-440. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна статті полягає у пошуку і розкритті ознак жанру інструментальної багателі. Висновки. Багатель на етапі становлення в основному була написана для фортепіано та струнної групи. З часом її інструментальний склад розширився – у ХХ столітті ...
649383
  Хоменко О. Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 130-138


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Грушевського, П. Кононенко, Є. Кирилюка, М. Максимовича, С. Маслова, В.Перетца, А. Погрібного.
649384
  Татаренко М.Г. Історико-теоретичні підходи до естетичного розвитку студентської молоді / М.Г. Татаренко, О.М. Косінова, Я.М. Ланчак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 2226-0285
649385
  Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 55-59


  Розглядаються історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю, розкривається сутність бюрократизації влади.
649386
  Казимирова І. Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 72-85. – ISSN 2413-3094
649387
  Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 139-147
649388
  Ставнюк О. Історико-топографічні нариси М.І. Петрова як путівник по Давньому Києву // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Після тривалого періоду позиціонування М.І. Петрова (1840-1921) як, головним чином, літературознавця, що було типовим для довідкових видань радянської доби, сьогодні він усе частіше характеризується і як українознавець, археолог, історик мистецтва і ...
649389
  Капраль. М. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 268-281. – (Нова серія ; вип. 19/20)
649390
  Буряк Л. Історико-фемінологічні студії в системі Української академії наук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 24-46


  У статті розглянуто дослідження у сфері жіночої історії (історичної фемінології), що здійснювались у системі Української академії наук у 20-30-ті роки XX ст. Проаналізовано проблематику, зміст, контекст, авторство матеріалів, визначено їхню специфіку, ...
649391
  Синиця І. Історико-філологічне значення лексеми "козак" у розумінні М.І. Костомарова (на матеріалі історичного дослідження "Богдан Хмельницький") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 227-230. – ISBN 966-650-037-X
649392
  Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 97-106. – ISSN 0130-5247
649393
  Музичко О.Є. Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 253-266. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  У статті йдеться про історію функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі у Новоросійському університеті наприкінці XIX - першій третині XX ст.
649394
  Лучканин С.М. Історико-філологічні концепції в українських і румунських землях доби просвітництва: порівняльно-типологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 178-183
649395
  Карпенко К.І. Історико-філософске підгрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
649396
  Менжулін В.І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 18-25. – ISSN 1996-5931
649397
  Решетник М.Д. Історико-філософська концепція В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649398
  Руденко Сергій Валерійович Історико-філософська концепція В.П. Петрова ( методологічний аспект аналізу ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Руденко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:10 назв
649399
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова (методологічний аспект аналзу) : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Сергій Валерійович Руденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.164-181
649400
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба аналізу співвідношення методологічних засад історико-філософського та філософсько-історичного пізнання в філософській концепції В.П. Петрова, що дозволяє виявити умови можливості застосування ідей вченого при розробці ...
649401
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
649402
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188л. – Бібліогр.: л. 168-188
649403
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософська концепція О.О. Козлова та її значення для розвитку університетської філософської традиції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 500-539. – ISBN 978-966-439-469-4
649404
  Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649405
  Варениця О.П. Історико-філософська проблематика у концепції Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
649406
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Дис.... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.169-181
649407
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
649408
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2004. – 165л. – Бібліогр.: л.147-165
649409
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
649410
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 182-191
649411
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
649412
  Кириченко М.С. Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи в філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему "людської природи" у філософії Д. Юма та сучасні критичні історико-філософські зауваження щодо позиції філософа відносно даного питання.
649413
  Шевців М.Б. Історико-філософська рефлексія війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-104. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
649414
  Жданенко С.Б. Історико-філософська рефлексія передумов ідеї прав людини / С.Б. Жданенко, Е.А. Кальницький, Ю.В. Мелякова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 115-128. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
649415
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Дис.... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Таранов Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183л. – Бібліогр.: л.170-183
649416
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Таранов С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
649417
  Руденко С.В. Історико-філософська теорія Г.В.Ф. Гегеля та її переосмислення у вітчизняних історико-філософських дослідженнях ХІХ - ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
649418
  Літестанський В. Історико-філософське осмислення феномену традиції // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 211-213. – ISSN 2076-1554
649419
  Ткачук М.Л. Історико-філософське сходознавство в Києві ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
649420
  Демська О.І. Історико-філософський аналіз категорії "серце" у філософії Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 70-72
649421
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз поняття наукового принципу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається історико-філософський аналіз поняття наукового принципу в античній філософії, філософії Нового часу, німецькій класичній філософії та філософії марксизму-ленінізму.
649422
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проведено історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість". Проаналізовано значення і вплив цих понять на інноваційні процеси сучасного суспільства. Проведен историко-философский анализ понятий "свобода", "ценность", ...
649423
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз проблеми природи правди // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-88. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
649424
  Руденко О.В. Історико-філософський аналіз становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
649425
  Звонська Л.Л. Історико-філософський аспект становлення поняття "концепт" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 203-209


  У статті досліджується формування поняття "концепт" в автентичній латиномовній традиції, розвиток понять на позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів в античній філософії й філології та у філософсько-теологічному лексиконі середньовічної ...
649426
  Трубенко А.І. Історико-філософський вступ до курсу "Філософія" : Матеріали до лекцій / А.І. Трубенко; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 60с.
649427
  Руденко С.В. Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 18-30


  У статті здійснюється історико-філософський аналіз змісту категорій "реко- нструкція" та "рефлексія", обґрунтовується експліцитність поняття "реконст- руююча рефлексія" в структурі сучасного історико-філософського знання. In this article the ...
649428
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський зміст феномена ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  У статті досліджуються трансформації в інтерпретації феномена ідеології з середини ХІХ і до початку ХХІ століття, визначаються основні теоретичні і методологічні підходи до його тлумачення, окреслюються тенденції наукового осмислення ідеологічного ...
649429
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
649430
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
649431
  Дмитриченко В.В. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується проблема визначення специфіки українського менталітету. Розглядаються різні підходи до цієї проблеми в історії української філософії.
649432
  Віннічук А. Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-35. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито художні особливості історичних романів Віталія Кулаковського "Максим Кривоніс", "Северин Наливайко", "Іван Сірко". Увагу закцентовано на співвідношенні історичної та художньої правди. Простежено інтертекстуальність досліджуваних творів
649433
  Терлецький В.М. Історико-філософський контекст етики І. Канта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 186-188
649434
  Павленко І.А. Історико-філософський контекст лібералізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується процес історико-філософського осмислення ідей вдосконалення суспільного життя на принципах лібералізму, дається характеристика двох основних концепцій лібералізму. In this article were realized history-philosophical analyses of ...
649435
  Артем"єва О.О. Історико-філософський контекст становлення гендерних досліджень // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 56-58
649436
  Скринник М. Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 169-190. – ISSN 2227-1503
649437
  Мандрик-Мельничук Історико-філософський підхід до аналізу проблем здоров"я у концепції Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
649438
  Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649439
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський текст і проблема прагнення бути "більш-ніж-текстом" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649440
  Демченко М.В. Історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
649441
  Балагура Олена Історико-філософський феномен духовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.118-123
649442
  Ілініцька Н. Історико-філософський  аспект  диференціації  в  освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634
649443
  Мікулак Н.М. Історико-філософські аспекти жіночої освіти і ментальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
649444
  Степанов В.В. Історико-філософські аспекти становлення середньовічного містицизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
649445
  Гончаренко К.В. Історико-філософські аспекти теорії "зіткнення цивілізацій" С.Ф. Гантінгтона // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 114-116
649446
  Держко І.З. Історико-філософські аспекти формування правової свідомості / І.З. Держко, О.П. Швед // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 189-196. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
649447
  Яручик А.І. Історико-філософські витоки поглядів М. Монтеня про людину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 187-194. – ISSN 1729-360Х
649448
  Кралюк П.М. Історико-філософські дослідження в другій половині XX ст.: дискусія-діалог // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 11-16. – ISBN 978-966-373-777-5
649449
  Йосипенко С. Історико-філософські дослідження в незалежній Україні (експертне опитування) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 3. – С. 6-31. – ISSN 2075-6461


  Опитування журналу Sententiae.
649450
  Самчук Р.В. Історико-філософські дослідження Інституту філософії АН УРСР // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 44-46
649451
  Луппол І.К. Історико-філософські етюди. / І.К. Луппол. – К., 1936. – 204 с.
649452
  Ярош О.М. Історико-філософські засади гносеологічної системи Миколи Кузанського // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 70-74. – ISSN 2076-7382
649453
  Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
649454
  Сіромська Г.М. Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 361-363. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Постать Дмитра Чижевського (1894-1977) належить до когорти непересічних представників української філософії, а його ідеї залишаються актуальними, потребуючи поглибленого вивчення. Обґрунтовуючи поняття "національної філософії", мислитель одним із ...
649455
  Гапченко О.В. Історико-філософські ідеї Бертрана Рассела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-149. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
649456
  Омельченко В.Ю. Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються історико-філософські джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна, зокрема погляди на філософію права Канта та Гегеля. В статье исследуются историко-философские истоки формирования философско-правового учения К. ...
649457
  Гумєнніков І.М. Історико-філософські концепції часу як інструмент прогностичної методології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISBN 966-628-134-1
649458
  Посєва В.С. Історико-філософські медитації щодо визначення чинників становлення давньоіндійської філософської культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 222-224
649459
  Вауліна О.В. Історико-філософські основи українознавства / О.В. Вауліна, С.В. Майстренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
649460
  Бездверний Ю.Ю. Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля / Ю.Ю. Бездверний, М.В. Колінько // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 1728-3671
649461
  Андреус А.П. Історико-філософські погляди Артура Шопенгауера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649462
  Голик М.М. Історико-філософські погляди на етичні константи військовослужбовців / М.М. Голик, І.М. Томюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 191-194. – ISSN 2076-1554
649463
  Шейко В.М. Історико-філософські погляди на цивілізацію до початку 20 ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.12-18. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
649464
  Березкіна В. Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  Подається огляд історико-філософських праць вчених української діаспори Д. Чижевського, В. Липинського та ін.
649465
  Кушаков Ю.В. Історико-філософські проекти ХХ сторіччя: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649466
  Свириденко О.П. Історико-філософські реалії духовного буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
649467
  Максюта М.Є. Історико-філософські рецепції ідей громадянського гуманізму як основи національного єднання українців у 20-ті рр. XX ст. / М.Є. Максюта, О.М. Соколова // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 135-136
649468
  Распопов Є.І. Історико-філософські смисли розвитку ідеї безсмертя в ранньому християнстві / Є.І. Распопов, Ліщук-Торчинська, Ю.П. Ємельянова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 61-65. – ISSN 2521-6570


  Християнство як світова релігія відіграло суттєву роль у трансформації колективної і національної свідомості європейських народів. Фундаментальні засади формування імортологічних настанов тісно пов"язані з християнством, зокрема з ідеєю безсмертя душі. ...
649469
  Кралюк П. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 589-594. – ISBN 978-966-2254-74-7
649470
  Кралюк П.М. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-966-373-777-5
649471
   Історико-філософські студії у Київському університеті // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини XX ст. : монографія : до 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.Є. Конверський, В.П. Андрущенко, В.А. та ін. Бугров. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 142-163. – ISBN 978-611-01-1949-8
649472
  Клименко К. Історико-філософські та правові основи методології правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
649473
  Дегтярьова Н.І. Історико-філософські трансформації концепту ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 108-113. – ISSN 2077-1800
649474
  Волковський В. Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 85-87


  18 листопада 2014 року в Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України до Всесвітнього дня філософії відбулися чергові історико-філософські читання, які цьогоріч були присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра ...
649475
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 77-85. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
649476
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX ст. // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 80-89. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
649477
  Шовковий В.М. Історико-фіолсофські засади герменевтики // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 34-54. – ISBN 978-966-439-842-5
649478
  Шумада Н.С. Історико-функціональна обумовленість художніх структур пісенного фольклору слов"янських народів / Н.С. Шумада. – Київ : Наукова думка, 1983. – [18] с. – Отд. оттиск из: IX Міжнародний з"їзд славістів : історія, культура, фольклор та етнографія слов"янських народів / АН УРСР ; Укр. комітет славістів ; Ін-т історії ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; Ін-т археології (с. 152-269)
649479
  Чекан Ю.І. Історико-функціональне дослідження музичних творів. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.02 / Чекан Ю.І.; Київ. Держ. консерваторія ім. П.Чайковського. – К., 1992. – 25л.
649480
  Іщенко А.В. Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 244-250.
649481
  Луньов П.Ф. Історико-художній музей в школі / П.Ф. Луньов. – К., 1964. – 72с.
649482
  Педич В. Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 265-274. – ISBN 966-7379-70-1
649483
  Педич В. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип"якевича "Львівська Русь в першій половині XVI віку" / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 316-326
649484
  Фігурний Ю. Історико-цивілізаційні уроки 1917 року для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано історико-цивілізаційні уроки 1917 р. для України. Аналіз Української революції та визвольних змагань 1917- 1921 рр. дає можливість осягнути важливі події минулого Батьківщини й переосмислити їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і ...
649485
  Бурятова В. Історико–правове значення Акту злуки УНР і ЗУНР для сучасної України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 154-156
649486
  Гаврилюк А. Історико–правовий аналіз доцільності створення інституту присяжних в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 156-157
649487
  Пономарова І. Історико–правовий аналіз судової системи УНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 232-234
649488
  Душкевич В. Історико–правові аспекти ліквідації Кримської Народної республіки (кінець 1917–перша половина 1918 р.) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 175-177
649489
  Фараджова Л.А. Історико–філософський аналіз трансформації ліберальних філософсько–економічних шкіл та напрямів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 247-252. – ISSN 2076-1554
649490
  Щербак М.Г. Історику і архівісту Юрію Кулінічу - 70 // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 261-267. – ISSN 0320-9466
649491
  Савчук О. Історичий досвід православ"я в Польщі: українське питання // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 200-213. – ISSN 2310-0923
649492
  Кругляков В. Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук: спроба аналітичного огляду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 175-177
649493
   Історична антропологія та біоархеологія України / НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-37-0
Вип. 1 : / [редкол.: О.П. Моця, Р.В. Терпиловський, Т.О. Рудич та ін.]. – 2014. – 156, [2] с. : іл., табл., портр. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
649494
   Історична антропологія та біоархеологія України / Ін-т археології НАН України. – Київ : Інститут археології НАН України. – ISBN 978-617-7810-15-4
Вип. 2 : Від трипілля до козаччини / [редкол.: М.К. Ліллі та ін.]. – 2020. – 160, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр, нім., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
649495
  Айтов С. Історична антропологія як сучасна філософія історії: концептуалізація та перспективи // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 1. – С. 3-10. – ISSN 2617-1929
649496
  Шийка С. Історична антропоніміка як наукова система у контексті українських та румунських досліджень // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 44-48. – ISSN 2311-9896
649497
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
649498
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – C. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
649499
  Карбашевська О. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 253-260. – ISSN 2078-340X
649500
  Казьмирчук Г. Історична бібліографія : Курс лекцій і методичних матеріалів для студентів історичних факультетів / Г. Казьмирчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 78с. – 01Казь Шифр дубл.
649501
  Голиш Г.М. Історична бібліографія : навч.-метод. посібник / Голиш Г.М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 55, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3
649502
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: c. 145-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-580-5
649503
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : [курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту] / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2531-17-6
649504
  Поліщук В.В. Історична біогеографія Дунаю або Нагальні проблеми сьогодення у світлі особливостей великої європейської ріки / В.В. Поліщук, В.В. Шепа. – Київ : Краса і мода, Бруклін-Київ, 1998. – 512с. – ISBN 996-95377-0-3
649505
  Котлярова Т.В. Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі. XVI Біографічні читання (8 жовтня 2020 р.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 358-370. – ISSN 2520-2855
649506
  Самойленко Н.І. Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 26-28. – ISBN 966-2980-20-2
649507
  Калакура Я. Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 114-116.
649508
  Косик В. Історична вигадка в сучасній проекції : [продовження] // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 41-43
649509
  Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 10-11
649510
  Чеканов В.Ю. Історична візантиністика в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX ст. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 50-52. – ISBN 978-966-2530-21-6
649511
  Пелешко А. Історична візія поняття грецької культури Північного Причорномор"я у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 37-44


  У статті розкриті основні риси грецької культури, носіями якої є декілька етнічних груп, що мешкають у Північному Причорномор"ї та Надазов"ї. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в ...
649512
   Історична віха української державності // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 22-28
649513
  Мельничук Л.М. Історична генеза демографічної політики в Україні: особливості радянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 239-245. – (0). – ISSN 2078-9165
649514
  Хараджа Н. Історична генеза джерел сімейного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 122-126
649515
  Зімін В.С. Історична генеза дипломатичної освіти в Україні (начальний етап) // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 187-194
649516
  Соловйов В.М. Історична генеза корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
649517
  Сокальська О.В. Історична генеза литовсько-українського права // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.126-132. – ISSN 1563-3349
649518
  Павлюк І. Історична генеза моральних цінностей: від таліону до категоричного імперативу І.Канта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
649519
  Погорєлова З.О. Історична генеза нормотворчої діяльності держави (Середні віки) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
649520
  Скороход І. Історична генеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 101-103
649521
  Кострюков С. Історична генеза поняття "цінність" у філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С24-31.
649522
  Кичкирук Т.В. Історична генеза поняття «економічна освіта» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 63-69. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
649523
  Чувашова Д.Д. Історична генеза сатанізму. Психологічні та соціальні аспекти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 119-120
649524
  Ткаченко В.С. Історична генеза становлення територіальної самоорганізації населення на теренах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 126-131. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
649525
  Богачев Р.М. Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 33-43. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
649526
  Вербицький В.В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 5-8


  У статті основним чином розглядається надзвичайно важливий фактор міжнародної діяльності Української Греко-Католицької Церкви, яка активно підтримує разом зі своїми парафіянами найбільш позитивні тенденції в політиці країни. В статье рассматривается ...
649527
  Зубко А.М. Історична географія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167-168. – ISBN 966-642-073-2
649528
  Корнус О.Г. Історична географія : навч. посібник / Корнус О.Г. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Покаж. терм.: с. 155. – Бібліогр.: с. 151-154 та в кінці частин. – ISBN 978-966-698-163-2
649529
  Трубчанінов С.В. Історична географія в творчості Мирона Кордуби // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 86-101. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
649530
  Трубчанінов С. Історична географія в університетах Наддніпрянської України (XIX - початок XX ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-91


  У статті йдеться про історико-географічні дослідження та практику викладання історичної географії в університетах Наддніпрянської України в XIX - на початку XX ст. Розглядається внесок в історичну географію вчених Університету Св. Володимира: М.О. ...
649531
  Пилипчук Я.В. Історична географія Дашт-і Кипчак (соціально-економічний аспект) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 248-263. – ISBN 978-966-02-6446-5
649532
  Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
649533
  Приймак Віктор Історична географія Путивльського повіту Литовської доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-16. – ISBN 966-7865-75-4
649534
  Вербиленко Г. Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-82
649535
  Нікічук В. Історична географія та картографія Південної України у матеріалах війської періодики ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – С. 55-66. – ISSN 2519-2523
649536
  Трубчанінов С.В. Історична географія у творчості В. Гериновича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 46-46
649537
  Щодра О. Історична географія України від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посібник / Ольга Щодра, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 296, [1] с. : іл., табл., карти. – Геогр. покажч.: с. 288-296. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-617-10-0319-4
649538
  Вівсяна І. Історична географія чорноліської культури // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 19-28. – ISSN 1998-4634
649539
  Трубчанінов С. Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX - початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 99-105. – ISSN 1998-4634
649540
  Щодра О. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 282-296. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107


  Згадується Київський національний університет ім. Т. Шевченка, викладачі: П. Шищенко, В. Пащенко, С. Романчук.
649541
  Щодра О. Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 159-174
649542
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – Київ-Харків
Ч. 1. – 1938. – 346 с.
649543
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – Київ-Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Мезозой. Кайнозой. Загальні питання історичної геології. – 1938. – 396с.
649544
   Історична геологія. – Х., 1963. – 40 с.
649545
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.1. – 1963. – 8 с.
649546
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.2. – 1963. – 40 с.
649547
  Клюшников М.М. Історична геологія / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 295с.
649548
  Киселевич Л.С. Історична геологія : навчальний посібник / Л.С. Киселевич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-439-036-8
649549
  Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
649550
  Левицький М. Історична геополітика на російських міфах // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 151-161. – ISSN 08-68-4790-1
649551
   Історична гєологія. – вип.1. – Х., 1964. – 8с.
649552
  Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови : [ підручник ] / Богдан Чернюх ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-613-536-3


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
649553
   Історична граматика української мови. – 38с.
649554
  Медведев Ф.П. Історична граматика української мови / Ф.П. Медведев. – Харків, 1955. – 215с.
649555
   Історична граматика української мови. – Київ
1. – 1956. – 123с.
649556
   Історична граматика української мови. – Київ
3. – 1956. – 120с.
649557
   Історична граматика української мови : підручник / О.П. Безпалько, М.К. Бойчук, М.А. Жовтобрюх, С.П. Самійленко, І.Й. Тараненко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 475 с.
649558
   Історична граматика української мови. – Київ
2. – 1957. – 224с.
649559
   Історична граматика української мови / О.П. Безпалько, М.К. Бойчук, М.А. Жовтобрюх, С.П. Самійленко, І.Й. Тараненко. – 2-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1962. – 510 с.
649560
   Історична граматика української мови : навч. посібник / М.А. Жовтобрюх, О.Т. Волох, С.П. Самійленко, І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1980. – 320 с.
649561
  Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : Збірник вправ / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода. – Киев : Вища школа, 1988. – 229с.
649562
   Історична граматика української мови : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 31с. – Бібліогр.:с.29-30
649563
   Історична граматика української мови : навч. посібник / О.І. Бондар [та ін. ; відп. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-167. – ISBN 978-617-689-055-3
649564
  Саєнко Н.А. Історична демографія і самоврядування Батурина у XVII - XVIII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 257-264. – ISSN 2409-2037
649565
  Ворончук Ірина Історична демографія України XVI- XVIIст.: Стан та проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 220-224
649566
  Ворончук І.О. Історична демографія України XVI - XVII ст.: стан, проблеми, методи // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 126-135
649567
  Пивоваренко Л.А. Історична дендрологія Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2005. – Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 131-139
649568
  Химинець В.В. Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 268-276. – ISBN 966-7196-06-2
649569
  Кіндюк Б. Історична динаміка джерел українського лісового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 285-291. – ISSN 0132-1331
649570
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08. / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
649571
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 391 л. – Бібліогр.: л. 364-391
649572
  Чуприна Ю.В. Історична динаміка музею як соціокультурного інституту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 139-141
649573
  Шевченко Ірина Семенівна Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.) : 10.02.04. Автореф. дис. ... докт. філолог. наук / Шевченко Ірина Семенівна; КДЛУ. – Київ, 1999. – 36 с.
649574
  Шевченко І.С. Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення 16-20 ст.) : Автореф... докт. філол.наук: 10.02.04 / Шевченко І. С.; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1999. – 36л.
649575
  Сафонова Т. Історична динаміка розвитку мистецтва фотографії Репродукція, фотоколаж // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 72-76
649576
  Галгаш А.Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 53-58
649577
  Трибуханчик А.М. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 48-50. – (Філологічні науки)
649578
  Дьяченко А.С. Історична динаміка форм естетизації жаху // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 81-83
649579
  Кіндюк Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 158-166. – ISSN 1026-9932


  У статті під час розгляду історичної динаміки правової системи Гетьманщини виокремлено три періоди зміни форм правління: 1) установчий (1572–1648 рр.); 2) республіканський (1648–1722 рр., 1727–1734 pp. та 1750–1764 pp.); 3) монархічний (1722–1727 рр., ...
649580
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.08. / Коннов О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 18 назв
649581
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Коннов О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 182 л. – Бібліогр. : л. 159-182
649582
  Крисаченко В. Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні / В. Крисаченко, О. Дякова // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 92-103
649583
  Ніка О. Історична дискурсологія в сучасній проекції // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 812. – С. 9-13. – (Романо-слов"янський дискурс). – ISSN 2664-3839
649584
  Пушонкова О.А. Історична дійсність та подія життя: проблема співвідношення на рубежі XX - XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 82-90. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
649585
  Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 96-97
649586
  Георгієвська В. Історична доба у трагедії Крістоера Марло "Мальтійський Єврей" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 89-93. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  У добу Відродження повністю зруйновано ідеологію попередньої доби, Середньовіччя, тому необхідним було створення нових традицій і філософій. Специфіка англ. гуманізму зумовлена часовими межами його існування - Відродження проникає до Англії в кін. 15 ...
649587
   Історична довідка із сайту Національного антарктичного наукового центру uac.gov.ua // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  Д 200-ї річниці з часу відкриття Антарктиди.
649588
  Вольвач П. Історична довідка про діяльність славетної родини Симиренків в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 11
649589
  Кравець С.В. Історична доля еволюційної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціологія та антропологія постійно перебували у любовно-ненависних стосунках з еволюційною теорією, періоди злету і захоплення даною теорією змінювалися падінням і ненавистю. Еволюціонізм протягом часу свого існування зазнавав жорсткої критики, хоча ...
649590
  Нікітенко М.М. Історична доля житія прп. Антонія Печерського крізь призму подій 1015 - 1019 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 18-30
649591
  Масненко В.В. Історична доля м. Черкаси у контексті руйнування Правобережної Гетьманщини у 60-70-х рр. XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 44-48. – ISBN 5-7702-0775-2
649592
  Наконечний В. Історична доля та культурне відродження лемків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 85-90


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. XX ст. На території Польщі здійснена політика етнічної чистки по відношенню до українців.
649593
  Скринченко В. Історична доля української книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 22


  Роздуми щодо розвитку української книжкової графіки у монографії Петра Нестеренка "Художній образ української книги XX - XXI століть".
649594
  Сабат Г. Історична драма-казка Івана Франка "Сон князя Святослава":основні проблеми й колізії крізь призму художнього методу // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 104-109
649595
  Варфоломеєва Н. Історична драма "Рогнеда" у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 244-249. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті представлені результати дослідження історичної драми "Рогнеда" у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського. Головною тезою роботи є твердження, що написання твору стало знаковою віхою у творчості поета і драматурга, особливо у світлі ...
649596
  Скринченко В. Історична драма Володимира Антоновича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 13
649597
  Коломієць В.В. Історична драма на сцені "театру корифеїв" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається розвиток історичного жанру в українській класичній драматургії, зокрема у творчості таких видатних письменників, як М. Старицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко та ін., а також історія сценічного втілення їхніх п"єс у "театрі корифеїв" і ...
649598
  Процюк Л. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту і засобів характеротворення) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 82-93. – (Філологічні науки)
649599
  Товт О.О. Історична драматургія М.Костомарова: проблематика та поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Товт Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
649600
   Історична дружба російського і українського народів : бібліографічний покажчик (до 300-річчя возз"єднання російського і українського народів). – Київ, 1954. – 56 с.
649601
  КДУ ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека Історична дружба російського і українського народіі. / ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека КДУ. – К., 1954. – с.
649602
  Стельмах С.П. Історична думка в Україні ХІХ - початку XX століття / Сергій Стельмах. – Київ : [Академія], 1997. – 175, [1] с.
649603
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 424л. – Бібліогр.: л. 378 - 424
649604
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.06- історіографія, джерелознавство, та спеціальні історичні дисципліни / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 30 назв
649605
  Данилюк Д.Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження : (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / Д.Д. Данилюк ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Каф-ра історії України. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 397 с. – ISBN 978-966-332-054-7
649606
  Пшеничний Т. Історична думка про акцію "Вісла", як одну з форм ліквідації Української греко-католицькоїцеркви на українськопольському порубіжжі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 77


  У статті подається аналіз вітчизняної та радянської історичної літератури щодо визначення стану наукової розробки питання, пов"язаного із завершенням депортації українського населення з Польщі в УРСР у 1947 р. та прив"язаність до нього ліквідації УГКЦ, ...
649607
  Грицик Л. Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 148-154
649608
  Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ-Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 440с. – ISBN 966-7331-82-2
649609
  Ющик І О. Історична еволюція виправданого ризику в кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.105-109. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
649610
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: історія та методологія (стаття третя) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
649611
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-58
649612
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
649613
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (Стаття четверта) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-74
649614
  Пархомчук Олена Історична еволюція конверсії як чинника міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 164-176
649615
  Вашкевич В.М. Історична еволюція наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
649616
  Степаненко С. Історична еволюція поняття " власність" (від Арістотеля до неоінституціоналістів) : з історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 76-92. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 0131-775Х
649617
  Казанська І.В. Історична еволюція соціальної влади та її фіксації в соціальних вченнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і розвинуто уявлення про соціальну владу в соціальних вченнях. Розглянуто проблему функціонування соціальної влади на різних етапах історії та її трансформації в інші форми влади: державну, політичну, економічну. Запропоновано визначення ...
649618
  Рудницький О.П. Історична еволюція чисельності населення України у світлі теорії демографічного переходу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 3-16. – ISSN 2072-9480
649619
  Шейкін І. Історична експедиція Олександра Кошиця: 1000 українських пісень Кубані // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 жовтня (№ 41)
649620
  Шейкін І. Історична експедиція Олександра Кошиця: тисяча українських пісень Кубані // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021
649621
  Шкляр Леонід Історична епоха - пером письменника : (Йоханнес Єнсен) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 0869-3595
649622
  Хоменко М.М. Історична етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168. – ISBN 966-642-073-2
649623
  Дюжев С.А. Історична забудова міста чи історичний міський ландшафт (місто-ландшафт і технологічні аспекти його містобудівного планування) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
649624
  Плясун Я.Г. Історична закономірність некапіталістичного розвитку молодих національних держав // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
649625
  Рогович П. Історична записка про ботанічний сад Університету Св. Володимира // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 217-241.
649626
  Калакура Я. Історична і національна пам"ять: історіографічний вимір // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 466-479. – ISBN 978-966-02-6839-5
649627
   Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / [Балабанов К.В. та ін. ; редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 629, [3] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 626-630. – Бібліогр. у підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-611-701-7
649628
  Ковальська-Павелко Історична і соціальна пам"ять: спільне та особливе // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 280-289. – ISSN 2409-3661


  Встановлено, що на початкових етапах становлення меморіальних концептів історичну і соціальну пам’ять здебільшого ототожнювали, вважаючи їх зрізами колективної пам’яті, проте поступово почало викристалізовуватися розуміння можливості і потреби в ...
649629
  Герчанівська П.Е. Історична ідентичність в системі координат світового розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
649630
  Сніжко В.В. Історична ідея геополітичної свідомості українства / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 402-409
649631
  Корольов Б.І. Історична інформатика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168-170. – ISBN 966-642-073-2
649632
  Головченко В.І. Історична й колективна пам"ять як складові національної свідомості // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 62-68
649633
  Ісаєва Д.В. Історична картографія у школі: стан і перспективи : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-44 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
649634
  Рибак А.А. Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 270-278


  Проведено ретроспективний аналіз теоретичних та практичних досягнень в історичній картографії, розкрито результати наукових досліджень основних вітчизняних та зарубіжних авторів, подано огляд знакових публікацій. Проведен ретроспективный анализ ...
649635
  Мартинов А.Ю. Історична компаративістика світових економічних криз ( XX - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 131-146. – ISSN 0130-5247
649636
  Мороз В.Я. Історична комунікація первісної доби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
649637
  Олійник О. Історична контекстуалізація гостинності в Україні та світі: нотатки до постановки проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 132-136. – ISSN 1998-4634
649638
  Сиротенко В.П. Історична концепція М. Грушевського та її відображення в художніх творах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 160-165. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
649639
  Задорожна Л.М. Історична концепція Т. Шевченка в поемі "Гайдамаки" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються чинники, що - апріорно - обумовили зображення Т. Шевченком гайдамацького руху не як тривалої партизанської війни, а як заключної панорами боротьби, котрій нема історичних аналогів.
649640
  Лапушкіна Н. Історична концепція та жанрові особливості роману Сави Божка "В степах" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 62-65. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
649641
  Павленко С.Ф. Історична критика джерел / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 170-171. – ISBN 966-642-073-2
649642
  Нагорна Л.П. Історична культура : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
649643
  Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 29-48
649644
  Гнатюк Л.П. Історична лінгвоукраїністика XXI ст.: завдання і перспективи // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 431-435. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
649645
   Історична література у фондах Наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1834-1949 : бібліографічний покажчик та навчально-методичні матеріали / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський факультет ; [ уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Історична)
649646
  Дерлиця А. Історична логіка становлення суспільних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 69-82. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
649647
  Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об"єкта: міська і сільська історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 9-26
649648
  Сидоренко О.Ф. Історична метрологія Лівобережної України 18 ст. / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1975. – 160с.
649649
  Шендеровський В. Історична минувшина - підгрунтя освіти нації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 32-38


  Відродження історичних, патріотичних та культурних традицій українського народу є головним завданням гуманітарної стратегії незалежної Української держави. З початком діяльності Києво-Могилянської академії (1632 рік) рівень натурфілософської науки вже ...
649650
  Рудь М. Історична минувшина полабсько-прибалтійських слов"ян у науковому доробку вчених Київського університету Св. Володимира другої половини XIX - початку XX ст. // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 36


  Згадуються: О.О. Котляревський, В.Г. Ляскоронський, Т.Д. Флоринський, ФюЯ. Фортинський та ін.
649651
  Подибайло М.Т. Історична минувшина як фактор формування і трансформації політичної свідомості українського суспільства // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 365-373
649652
  Терлецька О.В. Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 51-57. – ISSN 0868-6939


  Характеризуються окремі історичні зрізи розвитку функціонального зонування міста Дрогобич. Показано, що за тривалий історичний період набір функціональних зон змінювався досить повільно (практично за сторіччя додалась лише одна зона). При цьому риси ...
649653
  Калакура Я.С. Історична місія [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 51
649654
  Андрущенко В. Історична місія освіти у подоланні соціальної турбулентності та реалізації консенсусних практик // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 8-18. – ISBN 978-966-931-159-7
649655
  Гош О. Історична місія політичної економії в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
649656
  Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови / С.П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. – 416с.
649657
  Наєнко Г.М. Історична морфологія української мови : динаміка граматичної форми : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Наєнко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-258-4
649658
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна імен / М.А. Пушкар. – Львів, 1970. – 119с.
649659
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна дієслів / М.А. Пушкар. – Львів, 1972. – 82с.
649660
  Бевзенко С.П. Історична морфоолгія української мови.(Нариси із словозміни та словотвору) : Дис... доктор філол.наук: / Бевзенко С. П.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатоблдвидав, 1960. – 416л.
649661
  Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-587-164-4
649662
  Стельмах С.П. Історична наука (- динамічна система знань про людський досвід) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 555-557. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
649663
   Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2002. – 430 с. – ISBN 966-642-073-2


  Уперше в Україні систематизовано і витлумачено близько 600 термінів і понять з різних галузей історичної науки. Хронологічно охоплено період із зародження людства до сьогодення. Універсального характеру виданню надає участь у його підготовці ...
649664
  Смолій В.А. Історична наука в Академії: інституційний розвиток і дослідницькі практики (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 червня 2018 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 39-47. – ISSN 1027-3239


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: М. Грушевський, В. Антонович, О. Оглоблін та інш.
649665
  Зашкільняк Л. Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 93-113. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті на підставі висвітлення політичних умов розвитку Галичини в складі Австро- Угорщини наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. показано еволюцію українсько-польських відносин, котрі характеризувались ескалацією боротьби двох національних рухів - ...
649666
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Дис...канд.істор.наук:07.00.06 / Ляпіна Олена Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
649667
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 - 1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ляпіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
649668
  Казьмирчук Г.Д. Історична наука в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – С. 67-92. – ISBN 978-966-171-364-1
649669
  Стельмах С.П. Історична наука в Україні епохи класичного історизму XIX - початок XX століття : монографія / Сергій Стельмах ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378 с. – ISBN 966-594-596-3
649670
  Яремчук Віталій Петрович Історична наука в УРСР у "добу Шелеста" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 149-162. – ISSN 0130-5247


  У статті здійснено спробу встановити, яким чином політико-ідеологічний клімат середини 1960-х - початку 1970-х рр. впливав на студіювання минулого України. Зроблено висновок, що тогочасне керівництво республіки на чолі з П. Шелестом вибудовувало власні ...
649671
  Коваль М.К. Історична наука і формування світогляду людини / М.К. Коваль. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – 40 с.
649672
  Сарбей В.Г. Історична наука й Українська історіографічна спадщина у системі українознавства // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 19-27
649673
  Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII-перша половина ХХ ст.) / Д. Данилюк; МОУ. УДУ. Науково-дослідний ін-т Карпатознавства. – Ужгород, 1999. – 352с. – ISBN 966-7400-05-4
649674
  Куксенко С. Історична наука про угодовство та нонконформізм Руської православної церкви в УРСР у період утисків 1950-1960 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 52-64. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254


  Мета дослідження: проаналізувати публікації щодо взаємин між Руською православною церквою (РПЦ) і органами влади в УРСР у 1950-1960 рр. Дослідити питання угодовства та пристосування Церкви, проявів нонконформізму та опозиційності, захисту інтересів ...
649675
  Масненко В.В. Історична наука та історики у національно ідентифікаційних реаліях Закарпаття 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 18-24. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
649676
  Логвінов В. Історична наука та музейне життя. Роздуми про майбутнє минулого // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 2-3
649677
  Кондратюк К. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 190-198. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
649678
  Шуст Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Р. Шуст, Р. Тарнавський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 11-41. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
649679
  Фролов С.В. Історична наука у Харкові 50-60-х рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 120-126. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
649680
  Головко В. Історична наука УРСР в оцінках діаспорної історіографії (кінець 1920-х - перша половина 1980-х рр.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 43-52. – ISBN 966-95788-6-8
649681
  Шановський В.К. Історична необхідність і людська діяльність / В.К. Шановський. – Київ : Знання України, 1973. – 48 с
649682
  Багмет М.С. Історична необхідність і суть перехідного періоду від капіталізму до соціалізму : загальні закономірності соціалістичного будівництва / М.С. Багмет ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київський ордена Леніна політехн. ін-т ім. 50-річчя Великої Жовтневої соц. революції, Кафедра наук. комунізму. – Київ : [б. в.], 1968. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39 і в підрядк. приміт.
649683
  Дніпровська Є.В. Історична необхідність постісторичності мистецтва в контексті американської естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
649684
   Історична ностальгія. Чи реваншизм? / Н. Пушкарук, Л. Зашкільняк, В. В"ятрович, А. Шептицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 3


  Українські та польські експерти - про ініціативу Польщі назвати кораблі на честь українських міст.
649685
  Васильковська М.А. Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 5-9. – ISSN 1996-5931
649686
  Нетреба А.І. Історична обумовленість судової реформи 1864 р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 201-205. – ISSN 2218-4805
649687
  Карпенко О.П. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-4236-4
649688
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 30-37. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
649689
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини (відантропонімні утворення) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 225-230. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
649690
  Жовтянський В.А. Історична Олика та її пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 253-273. – ISSN 2078-0133
649691
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
649692
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
649693
   Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.] ; [упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 253, [1] с. : табл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-54-7


  Бібліотеці від І.І. Лимана та В.Н. Константінової
649694
  Дроздов В. Історична освіта в Білгород-Дністровському учительському інституті в контексті радянської політики пам’яті другої половини 1940-х рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 175-185. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
649695
  Тарасенко О. Історична освіта в Київському університеті // Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – С. 17-63. – ISBN 5-87534-250-1
649696
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
649697
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943 -1964 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. + Додаток: л. 164-167. – Бібліогр.: л. 168-210
649698
   Історична освіта і сучасність = Edukacji historyczna a wspolczesnosc : як викладати історію школярам і студентам. – Київ : К.І.С., 2007. – 428 с. – Збірник на пошану проф. А. Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльності та сімдесятиріччя з дня народження. – ISBN 978-966-7048-95-2
649699
  Ігнатенко Н Історична освіта у дискурсі еволюції державної політики України кінця XX- початку XXI ст. / Н Ігнатенко, М. Москалюк // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 135-149. – ISSN 1998-4634
649700
  Лозовий В. Історична освіта як чинник культури примирення: досвід Балканських країн - республік колишньої Югославії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 63-70
649701
  Безродна В. Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 66-68. – ISSN 0131-6788
649702
   Історична освіта: європейський та український досвід : викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / [пер. з нім. : О. Красівська, Н. Саповська ; наук. ред. О. Іванов ; літ. ред. Н. Гончаренко]. – Київ : К.І.С., 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-14-6
649703
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білякович Людмила Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
649704
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л. 152-174
649705
  Горбулін В.П. Історична особистість: до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 5-15. – ISSN 0374-3896
649706
  Потильчак О. Історична оцінка радянсько-німецьких договорів 1939 року в наукових працях А. Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 28-37
649707
  Гирич І. Історична пам"ять - найсуттєвіший чинник формування національної свідомості. Історичні міфи та "війна пам"ятників" // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 94-102. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
649708
  Мороко В.В. Історична пам"ять - соціокультурний наратив чи соціополітичний дискурс? // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 171-181
649709
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-2-Х
№ 1/2. – 1999
649710
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-01-2
№ 1/2. – 2000
649711
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-03-6
№ 1/2. – 2001
649712
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-05-8
№ 1/2. – 2002
649713
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-10-3
№ 1/2. – 2003
649714
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
649715
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
649716
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-22-5
№ 1/2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
649717
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-. – ISBN 966-7653-01-1
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
649718
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
649719
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
649720
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
649721
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
649722
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
649723
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
649724
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
649725
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1 (25). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
649726
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2 (26). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
649727
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 27. – 2012. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
649728
   Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 28. – 2012. – 200, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649729
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 29. – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649730
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 30/31. – 2014. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649731
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 32. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649732
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 33. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649733
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 34/35. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649734
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 36. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
649735
  Калакура Я.С. Історична пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 52-53
649736
  Полтавець С. Історична пам"ять Homo Sovieticus в умовах "гібридної війни" / С. Полтавець, Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 242-253. – ISSN 2224-9516
649737
  Драпогуз В.П. Історична пам"ять в гуманітарній картині світу // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 151-154. – ISBN 978-966-02-9610-7
649738
   Історична пам"ять в особистостях // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 35-118. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Науковці та викладачі Кафедри філософії гуманітарних наук філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
649739
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-78-1
Т. 1 : Боротьба з інакодумством на Дніпропетровщині / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко та ін.]. – 2013. – 258, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
649740
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-89-7
Т. 2 : Інтелегенція Придніпров"я в жорнах тоталітарної системи / / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко та ін.]. – 2014. – 223, [1] c. – Бібліогр.: с. 220 та у кінці ст. і підрядк. прим.
649741
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-94-1
Т. 3 : Голгофа Дніпровського металургійного заводу / [уклад.: О.Ю. Слонєвський, Р.К. Терещенко]. – 2015. – 215, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
649742
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-08-9
Т. 4 : Боротьба радянської влади проти технічної інтелегенції на Придніпров"ї / [уклад.: Є.І. Бородін та ін.]. – 2016. – 206, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
649743
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-13-3
Т. 5 : Криворіжжя у тенетах політичних репресій / [уклад.: Є. І. Бородін та ін.]. – 2017. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
649744
  Бондаревська І. Історична пам"ять і забування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 18-21. – ISSN 0235-7941
649745
  Григоришин М.В. Історична пам"ять і конструювання суспільної дійсності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 45-47
649746
   Історична пам"ять і нові "види зброї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)


  Автори "Дня" полемізували про те, чи потрібно переосмислювати концепцію української історії, якою повинна бути політика пам"яті та чи готові науковці "йти в народ".
649747
  Пилипчук Я. Історична пам"ять і писемність у кипчаків // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
649748
  Стародубцева В.М. Історична пам"ять і розвиток національної традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 31-32. – ISBN 966-7517-08-X
649749
  Вербицька П. Історична пам"ять і форми її репрезентації в музейному середовищі України та Литви / П. Вербицька, Р. Кузьмин // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 41-62. – ISBN 978-609-07-0287-1
649750
  Литвин В. Історична пам"ять й устремління. // Голос України, 2004. – 21 серпня


  [Вітання голови Верховної Ради України з нагоди Дня незалежності України]
649751
  Мацькевич М. Історична пам"ять народу та сучасне українське державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-8.
649752
  Зарецький О.В. Історична пам"ять про Аллу Горську в 1970-1980 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 102-109
649753
  Шаповал Ю. Історична пам"ять про Голодомор: втрата та віднайдення // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 142-166. – ISBN 978-966-02-6839-5
649754
  Довганик Н.М. Історична пам"ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-217Х
649755
  Полянська Н. Історична пам"ять про Другу світову війну в українському та польському соуіумах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 413-421. – ISBN 978-966-02-5080-2
649756
  Смеречанська О. Історична пам"ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 191-201. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
649757
  Ніколаєць Ю.О. Історична пам"ять про Другу світову війну у контексті загроз державотворенню // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 447-471. – ISBN 978-966-02-8821-8
649758
  Лозовий В.С. Історична пам"ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 271-278
649759
  Мирний М. Історична пам"ять про сучасну війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 14-15


  Експерти дискутували, якою вона має бути і як її формувати.
649760
  Харчук Р. Історична пам"ять Т.Г. Шевченка : спроба реконструкції : монографія / Роксана Харчук. – Київ : Академія, 2019. – 214, [2] с. – Сер. засн. в 2006 р. - Імен. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр. в кінці статей та в підрядк. прим. – (Monograf). – ISBN 978-966-580-561-8
649761
  Касьянов Г.В. Історична пам"ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 118-137. – ISSN 0130-5247
649762
  Лісничук О.В. Історична пам"ять та національні інтереси: особливості дискурсійних інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 58-68
649763
  Стасевська О.А. Історична пам"ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 165-181. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
649764
  Селищева І.А. Історична пам"ять у контексті історичної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 222-230. – ISSN 2304-4470
649765
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять у пропедевтичному дискурсі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 243-255. – ISSN 2409-3661
649766
  Надольний І. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 306-308 : фото
649767
  Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
649768
  Дудар В.В. Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Дудар В.В.; КУ. – К, 1994. – 16л.
649769
  Дудар Володимир Володимирович Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Дис... канд. філос.наук: / Дудар Володимир Володимирович; Мін. осв. України. КУ ім. Т.Г.Шевченко. Каф. філос. гум. наук. – К., 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
649770
  Трегуб О. Історична пам"ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 25-29
649771
  Лозовий В.С. Історична пам"ять як інструмент політичної бротьби Центральної Ради (1917 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 233-242
649772
  Стеценко С.В. Історична пам"ять як інструмент стратегії актуалізації національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 244-248. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 91). – ISSN 1563-3349
649773
  Миклащук І.М. Історична пам"ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 67-73. – ISBN 978-966-136-196-5
649774
  Кривицька О.В. Історична пам"ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 69-82
649775
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять як ментальний простір // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 331-334. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Сьогодні українське суспільство переживає складний і болючий процес пошуку національної ідентичності, формування національної свідомості. І в цих процесах ключову роль відіграє історична пам’ять - адже завдяки усвідомленню й переживанню спільного ...
649776
  Ковтун Н. Історична пам"ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку XXI ст. // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 53-58
649777
   Історична пам"ять як поле змагань за ідентичність : матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ за заг. ред. Ю.О. Зерній ]. – Київ : НІСД, 2008. – 68с. – ISBN 966-95383-6-X
649778
  Трохименко О. Історична пам"ять як складова німецької етнонаціональної свідомості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 162-168. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриваються окремі аспекти етнонаціональної ідентичності та історичної пам"яті німців на матеріалах власного опитування громадян Німеччини. На материалах опросов граждан Германии в статье освещаются некоторые аспекты этнонациональной ...
649779
  Кравченко П. Історична пам"ять як соціальний феномен // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 199-204. – ISBN 966-638-023-4
649780
  Зерній Ю.О. Історична пам"ять як фактор національної безпеки України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 37-56
649781
  Бабка В.Л. Історична пам"ять як фактор політичного впливу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 6-8
649782
  Чупрій Л.В. Історична пам"ять як чинник державотворення та політична технологія в контексті забезпечення територіальної цілісності України // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7300-93-8
649783
  Вольфовська Т.О. Історична пам"ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 70-74
649784
  Кисельов М.М. Історична пам"ять як чинник самоідентифікації сучасної людини // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 155-161. – ISBN 978-966-02-9610-7
649785
  Колесник І.І. Історична пам"ять: аналітична модель // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 19-29
649786
  Бевз Т. Історична пам"ять: виклики минулого і майбутнього // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 143-156. – ISSN 2227-1503
649787
  Нагорна Л.П. Історична пам"ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 324, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6497-7
649788
  Бабка В.Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 227-238. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
649789
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
649790
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 207 с. – Резюме укр., англ. мовами
649791
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
649792
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
649793
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
649794
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 139 с. – Резюме укр., англ. мовами
649795
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
649796
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-. – ISSN 2521-1587
Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
649797
  Стадніченко Р. Історична парадигма міжнародних відносин України з країнами Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.25-32
649798
  Лещинська С. Історична парадигма українських народних пісень до танцю // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 97-104


  У статті розглядається актуальні проблеми сучасного побутування фольклорного жанру пісні до танцю, його місце в культурній місії популяризації української народної традиції у світі. The article deals with topical issues of contemporary existence folk ...
649799
  Старушкевич А.В. Історична періодизація (історико-хронологічний аспект) "методів розслідування" кримінальних правопорушень // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 309-323. – ISSN 0130-2655
649800
  Гребенюк М. Історична періодизація антитерористичної операції на сході України (14 квітня 2014 – 30 квітня 2018 рр.) / М. Гребенюк, В. Грицюк, П. Щипанський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 176. – ISSN 0130-5247
649801
  Пилипенко Р.Є. Історична періодизація вивчення творчості Тараса Шевченка в німецькомовних країнах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 324-333


  Статтю присвячено аналізові німецькомовних дискурсів про великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Продемонстровано низку мовно-культурних тлумачень його постаті на трьох етапах розвитку німецькомовної шевченкіани. Статья посвящена ...
649802
  Бойніцька О.С. Історична перспектива у романі Берил Бейнбрідж "Мастер Джорджі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 60-64


  Розглядається проблема історичної перспективи у британському історіографічному романі. Зокрема, аналізується співвіднощення минулого та теперішнього планів, синтез реалістичних та постмодерністських елементів, особливості наративних стратегій, а також ...
649803
  Косовець О.О. Історична повінь 1931 р. на Дніпрі біля Києва / О.О. Косовець, М.І. Довгич, В.В. Соколов // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2011. – Вип. 7 (21). – С. 72-77. – ISBN 978-966-501-079-1
649804
  Міхнік А. Історична політика : російський варіант / Адам Міхнік ; [ наук. ред. М.В. Кірсенко ] ; переклад з польської Е.М. Андреєвої. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 24 с. – ISBN 966-518-377-Х
649805
  Лозовий В.С. Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 30-35
649806
  Бондар В.В. Історична політика в Україні: постановка і загальний огляд проблеми // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-8809-92-7
649807
  Примаченко Я. Історична політика РФ та її влив на території південно-східної України та АР Крим в контексті "русского мира" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 101-132. – ISSN 2519-2760
649808
  Ніколаєць Ю.А. Історична політика у контексті реформування українського суспільства (2014-2019 рр.) // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 364-411. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Політика пам"яті має слугувати уникненням віктимізації української історії. Важливим видається акцент на досягненнях українського громадянського суспільства в роки протистояння із РФ. У цьому контексті важливим залишається акцент на політиці пам"яті ...
649809
  Поліщук І. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 333-338
649810
  Усань В.С. Історична постать Івана Матвійовича Муравйова-Апостола // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 38-39
649811
  Асталош Г.Л. Історична постать Ігнація Яна Падеревського крізь призму синтезу мистецької та політичної діяльності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 108-112. – ISSN 2226-3209
649812
  Марченко Н. Історична постать Семена Палія у народній поезії та у творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 58-65


  Статті присвячена видатній постаті в історії України XVII - посатку XVIII ст. Семену Палію, котрий став прототипом народного героя в українському фольклорі та героєм низки поезій Тараса Шевченка. Символічність образу Семена Палія надає як історичним ...
649813
  Лизанчук В. Історична правда - головна гуманітарна зброя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 15
649814
   Історична правда в шатах художнього слова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Учитель спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Тетяна Пахомова стала переможцем і отримала першу премію у номінації "Романи" міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова".
649815
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
649816
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
649817
  Кіт Л. Історична правда у цифрах // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "Відомий дослідник Голодомору, професор історичного факультету КНУ Володимир Сергійчук два тижні виступав із лекціями у США та Канаді, де презентував україномовне і англомовне видання книги «Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид українства» та ...
649818
  Мельник В.М. Історична правдивість фольклору / В.М. Мельник. – Львів, 1968. – 310с.
649819
  Злотник О. Історична прем"єра і конкурс он-лайн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 22


  О.Злотник, ректор Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра розказав "Дню", які акції відбудуться до 150-річчя з днем заснування вишу.
649820
  Матієк О.М. Історична природа та специфіка українського менталітету // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 229-234. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
649821
  Желіховська Н. Історична проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 70-75


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення історичної проблематики на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" в період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения исторической проблематики на страницах ...
649822
  Сейтяг"яєв Нариман Сеїтаметович Історична проза в кримськотатарській літературі 15-18 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Сейтяг"яєв Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
649823
  Бойко Н. Історична проза І. Нечуя-Левицького у контексті літератури другої половини XIX ст.: проблемно-тематичні та жанрові пошуки // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 176-183. – ISBN 978-966-793-136-3
649824
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Богдан Юрійович Денисюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
649825
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Денисюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 200л. – Бібліогр.: л. 191 - 200
649826
  КонончукМ Історична проза М.Грушевського та І.Крип"якевича (жанрово-стильова диференціація) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 67-74. – Бібліогр.: С. 73
649827
  Лущій С. Історична проза Юрія Косача 1940-1980-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 80-88. – ISSN 0236-1477
649828
  Гуляк А.Б. Історична проза Юрія Мушкетика: проблеми сучасної рецепції / А.Б. Гуляк, Ф.Ф. Кейда // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 42-62. – ISBN 978-966-171-249-1
649829
  Поліщук Я. Історична проза як націєтворчий проект // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 66-70
649830
  Набитович І. Історична проза як предтеча проекту "історія повсякденності" та "історія ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 192-199. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
649831
  Яремчук О.В. Історична психологія в Одеському національному університеті: можливості міждисциплінарних досліджень // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 284-292. – ISBN 978-617-689-150-5
649832
  Карпенко З.С. Історична психологія у фокусі синергетики // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 16-21. – ISBN 978-617-689-193-2
649833
  Романчук Олег Костянтинович Історична публіцистика як складова система державотворення та самоорганізації громадського суспільства в Україні : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук Олег Костянтинович; Мін-во освіти України. Ін-тут журналістики.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 242л. – Бібліогр.:л.176-192; Додат.:л.192-242
649834
  Романчук О. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 42-48. – ISBN 966-294-186-0
649835
  Романчук О.К. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук О.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
649836
  Болварі Т.Й. Історична реальність діалектики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Болварі Т.Й. ; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
649837
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Я.В. Верменич ; відп. ред. В.А. Смолій ; [М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 411, [1] с. – На парал. тит. арк. зазнач. назви розд. – ISBN 978-966-02-7169-2
649838
  Житков О. Історична регіоналістика 1950 - 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 131-140. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
649839
  Верменич Я. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-38
649840
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-21. – ISSN 0130-5247
649841
  Ільницький В. Історична реінкарнація Вишеграда // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 24


  Про місто, що є прадавнім символом єдання центральноєвропейських народів.
649842
  Турченко Г.Ф. Історична реіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 50-57
649843
  Ямаш Ю. Історична реконструкція першої творчої подорожі Івана Труша до Криму // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 46-49. – ISSN 2520-6419


  "Кримські сюжети художника, епістолярій, довідковий історичний та краєзнавчий матеріал дозволяють здійснити реконструкцію першої подорожі на півострів 1901 р. Об.єктом дослідження є епістолярна спадщина художника, картини на кримську тематику, його ...
649844
  Архієпископ Ігор Ісіченко Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом О.Леви Кревзи, ЧСВВ та О.Захарії Копистенського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 61-67. – ISSN 0236-1477
649845
   Історична ретроспектива в українській літературі : Збірка наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 166с.
649846
  Ткаченко І. Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 260-271
649847
  Романенко Є.О. Історична ретроспектива виникнення та розвитку інституту права власності / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
649848
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
649849
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
649850
  Смирнов І. Історична ретроспектива гендерного аспекту як витоки військового туризму (на прикладі чеських амазонок) / І. Смирнов, Д. Гринюк // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 276-281. – ISBN 978-617-674-060-5
649851
  Кравченко П.А. Історична ретроспектива глобалізаційних та антиглобалізаційних процесів у європейському філософському дискурсі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 30-46. – ISSN 2075-1451
649852
  Дубич К.В. Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади Радянського Союзу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 20-24. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
649853
  Філенко І. Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 181-187


  У статті аналізується трансформація ролі засобів масової інформації в світовій політиці в умовах глобалізації.
649854
  Левінська О.О. Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 240-245. – ISBN 978-966-581-958-5
649855
  Кобаль В.І. Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглядаються питання історії мобільності студентів та науково-педагогічних працівників на основі даних по університету м. Будапешт та визначено фактори, що сприяли або перешкоджали розвитку академічної мобільності, зокрема, наявність в ...
649856
  Неділько В.В. Історична ретроспектива поглядів на проблему сором"язливості у вітчизняних та зарубіжних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено науково-теоретичний аналіз проблеми сором"язливості у вітчизняній і зарубіжній літературі. Показано значення нагромадженого емпіричного досвіду для виявлення проблеми сором"язливості, її вивчення та подолання.
649857
  Коапків Ю.М. Історична ретроспектива процесів консолідації банківського та страхового бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 201-210
649858
  Денисенко О.А. Історична ретроспектива становлення пам"яткоохоронного законодавства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
649859
  Ізмайлікова О. Історична ретроспектива становлення та розвитку Вінницького обласного художнього музею // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 15-16
649860
  Клюйко Т. Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 186-189. – ISSN 2076-1333


  Стаття присвячена аналізу історико-географічних особливостей формування міських поселень навколо міста Києва. Виділено причини самобутності та специфіку окремих поселень, їх функції та зони впливу. Дана характеристика взаємозв"язків міст-супутників і ...
649861
  Карпенко К.К. Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 141-150. – ISSN 2524-0323
649862
  Шемшученко С.О. Історична ретроспектива, спроби та зрушення у сфері створення міжнародної системи захисту іноземних інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 492-498. – ISSN 1563-3349
649863
  Можаровська Н.О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-7.
649864
  Шевчук С.В. Історична ретроспекція виникнення правової охорони комерційної таємниці в Україні / С.В. Шевчук, Т.В. Васильченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 119-124
649865
  Балук І. Історична ретроспекція узагальнення криміналістичних теоретико-практичних знань Гансом Гросом // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 150-153. – ISBN 978-966-423-670-3
649866
   Історична розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 68-71 : фото
649867
  Петров В.М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 102-107
649868
  Кметюк Т.В. Історична роль Наддніпрянського хору Дмитра Котка в розбудові української музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 48-54


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - український хоровий диригент. У 1925—1931рр. створив Український наддніпрянський хор (перший професійний укр. хор в Польщі), з яким гастролював у країнах Європи.
649869
  Мошкола М.І. Історична роль національної еліти у збереженні та розбудові системи освіти в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 130-133
649870
  Подміногін Історична роль перекладу у становленні національних мов / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 118-128. – ISBN 978-966-8558-97-4
649871
  Ричко В. Історична роль Почаївської лаври та її вплив на релігійні процеси в сучасному українському соціумі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 88-93. – ISSN 2519-1942
649872
  Коврігіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Коврігіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 194-213
649873
  Ковригіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ковригіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв.
649874
  Мандебура Т.О. Історична свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 171-172. – ISBN 966-642-073-2
649875
  Зварич О. Історична свідомість на рубіконі : проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 121-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
649876
  Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді : ціннісно-світоглядні орієнтири : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.М. Вашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Світогляд, 2010. – 274, [1] с. – Покажч. імен: с. 269-274 .- Вид. містить тексти першоджерел. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-15-0
649877
  Нагорна Л. Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 61-74
649878
  Вашкеви В.М. Історична свідомість у структурі духовного світу сучасної студентської молоді // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. Бех В.П. ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 38. – С. 38-45
649879
  Хардель Р. Історична свідомість як об"єкт інформаційного впливу в нових медіа під час протистояння Російської Федерації з Україною / Р. Хардель, В. Виздрик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 100-107. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
649880
   Історична секція Української Вільної Академії Наук у США // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 375-376. – ISSN 0041-6061
649881
  Ящук Т.І. Історична ситуація / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173. – ISBN 966-642-073-2
649882
  Скринченко В. Історична скарбниця Михайла Степаненка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
649883
  Скринченко В. Історична скарбниця професора Степаненка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 9-15 червня (№ 20/21). – С. 14


  Остання праця Михайла Борисовича Степаненка "Статті. Дослідження. Спогади", яку слід вважати заповітом видатного українського митця.
649884
  Домановська М.Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - поч. XX ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов"ян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 188-197. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
649885
   Історична соціальна наука в світ-системній перспективі : Матеріали Міжнародного наукового колоквіуму 2-3 червня 2005 року. – Харків : Константа, 2005. – 64с. – ISBN 966-342-059-6
649886
  Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) : Монографія / А.Ю. Мартинов; МВС України; Нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Рада, 2004. – 288 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 3). – ISBN 966-7909-06-9
649887
  Пержун В.В. Історична соціологія як галузь соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 50-52. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
649888
  Дем"янюк О.Й. Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обгрунтуванні державної моделі Гетьманату // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 141-151. – ISSN 2313-5603
649889
  Щигельська Г. Історична спадщина Галицької Трембовлі в канадських преріях (до 120-річчя заснування Канадійської Трембовлі) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 41-46. – ISSN 2311-9896
649890
  Скринченко В. Історична спадщина Михайла Степаненка // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 16-19. – ISSN 2308-8095


  "Україно, це ти, Твоя доля і сила, і слава, І минуле твоє і майбутнє, І вічність твоя... (М.Б. Степаненко). Ось так поетично звертається до читача Михайло Борисович Степаненко зі сторінок своєї останньої праці "Статті. Дослідження. Спогади", яку слід ...
649891
  Шумило М.Н. Історична спадщина пенсійного забезпечення України та Білорусі // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 48-51. – ISBN 978-985-6421-72-6
649892
  Шайкан В. Історична спадщина Петра Варгатюка - невідомого науковця - історика, педагога, краєзнавця ( до 90 - річчя з дня народження ) / В. Шайкан, А. Дробот // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-37
649893
   Історична спадщина у світлі сучасних досліджень : Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський / Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод; [Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод]; НАНУ; Ін-т історії України; [За ред.: В.А. Смолія, Ю.А. Пінчука]. – Київ, 1995. – 190с. – Відомості щодо назви взяти з обкладинки. – ISBN 5-7702-0895-3
649894
  Донченко Євгенія Історична спадщина українсько-французьких відносин // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 265-270
649895
  Лукашук В. Історична спадщина часопису "Волынские епархиальные ведомости" (1867-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137-139
649896
  Мельничук А.Л. Історична суспільна географія як навчальна та наукова дисципліна // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 59-64
649897
  Олійник А.Д. Історична та дидактична адекватність перекладу деяких соціально-побутових концептів у біблійних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 30-34
649898
  Гомотюк О.Є. Історична та історіософська складова українознавства / О.Є. Гомотюк, Я.С. Калакура // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / Т.А. Бевз, Гай-Нижник, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. та ін. Калакура. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 11-18. – ISBN 978-966-7166-32-8
649899
  Баштова Л.С. Історична та наукова спадщина авіаконструктора Г.Є. Лозино-Лозинського в оцінках рідних та колег / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 158-180
649900
  Сивокінь Г. Історична та національна детермінованість теоретико-літературного знання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 15-19. – ISSN 0236-1477


  У статті окреслено коло проблем, що постали перед українським літературознгавством, визначено теоретико-літературні домінанти на сучасному етапі
649901
  Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 28-31
649902
  Дяченко О.С. Історична тема в українській радянській драматургії : Дис... канд. філол.наук: / Дяченко О.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 319л. – Бібліогр.:л.309-318
649903
  Шарова Т.М. Історична тема у творчості М. Костомарова // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 200-206. – ISBN 978-617-7346-65-3
649904
  Бурлака Г. Історична тематика в літературній творчості Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
649905
  Яковенко Я. Історична тематика у творчості Францішека Равіти-Гавронського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 112-124. – ISSN 2224-9516
649906
  Музичко О. Історична тематика у Феодосійському вірменському журналі "Радуга" (1860 - 1862 рр.) // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 104-110. – ISBN 978-966-2696-51-6
649907
  Новік-Кретова Історична типологія та загальні тенденції розвитку жанру фортепіанного дуету: західноєвропейський контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 265-271
649908
  Коваленко Ю.О. Історична топографія Глухівської фортеці згідно плану 1747-1752 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 156-163. – ISSN 2218-4805
649909
  Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX-XVIII ст. (історико-природознавчий аспект) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 61-74. – ISSN 0235-3490
649910
  Петров М.Б. Історична топографія Кам"янця-Подільського очима художників 70-х рр. XVII - першої половини XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 58-64
649911
  Попельницька О. Історична топографія київського Подолу 17 - початку 19 століття / Ін-т історії України НАНУ; Відповід. ред. М.Ф.Дмитрієнко; Олена Попельницька. – Київ : Стилос, 2003. – 304с. – ISBN 966-8518-03-9
649912
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с.
649913
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ, 1972. – 219с.
649914
  Пляшко Л. Історична топографія та пам"ятки Ніжина початку XIX століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 69-80. – ISSN 0131-2685


  Гоголь Микола Васильович (1809-1852).
649915
  Огієнко В.І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 145-156
649916
  Найдьонова Л.А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам"ятати трагічне? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (155). – С. 48-54
649917
  Павлів І. Історична трагедія Івана Карпенка-Карого "Сава Чалий" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С.21-31. – ISSN 0130-5263
649918
  Данильченко В.С. Історична трансформація змісту поняття "суверенітет" // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 499-504. – ISBN 978-966-438-135-9
649919
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Бібліогр.: л. 184-201
649920
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
649921
  Клевець Л.Т. Історична трилогія Володимира Рутківського "Джури" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 27 (463), вересень. – С. 26-31
649922
  Гриневич Т. Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 122-132. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
649923
  Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
649924
  Буряк Л.І. Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 241-260. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
649925
  Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15. – Бібліогр.: 15 назв
649926
  Пушкар М.А. Історична фонетика чеської мови / М.А. Пушкар. – Львів, 1965. – 106с.
649927
  Шевельов Юрій Історична фонологія української мови / Шевельов Юрій; Канад. ін-т укр. студій та ін. ; [пер. з англ.: С.Вакуленко, А.Даниленко]. – Харків : Акта, 2002. – 1054 с. – (Класика української науки). – ISBN 966-7021-62-9; 966-7021-34-3
649928
  Карабан А.В. Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 128-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 9 п.


  Досліджується исторична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметників. Исследуется историчекая фукциональная реинтерпретация слов с грамматическим значением при ...
649929
  Левченко Історична хронологія організації державної системи стоматологічної служби в Україні / Левченко, А.-О.Ю, П.В. Мазур // Oral and General Health : спеціалізований рецензований науково-практ. журн. / Заславський О.Ю. ; голов. ред. Мазур І.П. ; редкол.: Дєньга О.В., Маланчук В.О., Рибачук А.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 2, № 4. – С. 54-61. – ISSN 2709-7552
649930
   Історична Шевченкіана : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко та ін. ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Г. Боряк]. – Київ : [б. в.], 2016. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 509-572. – ISBN 978-966-02-7919-3
649931
  Хоменко М.М. Історична школа / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173-174. – ISBN 966-642-073-2
649932
  Хаврук В. Історична школа права в контексті аксіологічного підходу до право розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 48-49
649933
  Ковальчук О.М. Історична школа права та ії ідеї // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 30-31. – ISBN 978-966-361-602-5
649934
  Школьний І. Історична школа права та принцип лібералізму в сучасності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 71-72
649935
  Гранат Н. Історична школа права: загальна характеристика / Н. Гранат, К.Г. Волинка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2609-60-8
649936
  Стрілець Б.В. Історична школа права: сильні та слабкі сторони // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 101-103
649937
  Гряник В. Історична югославістика в Харківському державному університеті імені О. М. Горького // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 126-137
649938
  Крючков О. Історична, освітянська, культурна святиня // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 83). – С. 6


  "... Національний університет "Острозька академія" - наступник першого вишу у Східній Європі - єдиний в Україні, занесений до Книги рекордів Гіннеса та п"ятиразовий номінант Книги рекордів України". Нещодавно академію відвідала група студентів КНУ ...
649939
  Ціватий В. Історична, політико-гуманістична і дипломатична спадщина Джованні Боккаччо (1313-1375): інституціональний дискурс // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 83-104
649940
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; Ін-т українознавства КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 196л. – Бібліогр.:л.163-179
649941
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
649942
  Гужва О.О. Історичне варіювання дискурсивних стратегій увічливості чоловіків в англомовних жіночих романах XVIII - XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гужва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
649943
  Шевченко І.С. Історичне варіювання концептів: параметри і тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 378-386


  Стаття звертається до теоретичних засад історичної лінгвоконцептології, пропонує параметри аналізу історичних трансформацій концептів різних типів: когнітивніх і лінгвокультурних, зокрема концептів етики, ознакових концептів комунікативної поведінки. ...
649944
  Турченко В.О. Історичне варіювання концепту скромність, вербалізованого лексичними засобами англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 25-32. – ISSN 2075-4205
649945
  Коденко І.І. Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецвознавства 17.00.03 / Коденко Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
649946
  Космина Віталій Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 118-122
649947
  Космина В. Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 121-130
649948
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
649949
   Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / [Я.С. Калакура та ін. ; голов. ред. С.В. Головко]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 497-506 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0750-7


  У пр. № 1713880 напис: Шановному Олегу Олеговичу і всьому колективу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з вдячністю за допомогу у створенні цього підручника. За дорученням авторів. Підпис. 1.09.2017 р.
649950
  Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Войцехівська І. Н.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 440 л. – Бібліогр.:л.383-440
649951
  Войцехівська Ірина Нінелівна Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Автореф. дис. ... док. істор. наук : 07.00.06 / Войцехівська Ірина Нінелівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 34 с.
649952
  Козицький М.Ю. Історичне значення II з"їзду РСДРП / М.Ю. Козицький, В.П. Рябцев // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе ленинского теоретического наследия, партийных документов и фактического материала освещается историческое значение II съезда РСДРП, на котором завершился процесс объединения революционных марксистских организаций и была образована ...
649953
  Шевченко Ф.П. Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – Київ, 1953. – 79 с.
649954
   Історичне значення возз"єднання України з Росією. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 298 с.
649955
  Джеджула А.О. Історичне значення дружби великого російського і українського народів / А.О. Джеджула. – Київ, 1952. – 40с.
649956
  Позняк Е.В. Історичне значення Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" для розвитку еколого-правової культури в Україні // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 133-139. – ISBN 978-617-7649-48-8
649957
  Бойко І. Історичне значення західно-української народної республіки у багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 33-39
649958
  Виготський Л.С. Історичне значення психологічної кризи. Методологічне дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 1 (87). – С. 102-190. – ISSN 1810-2131


  У фундаментальному дослідженні одного з найвідоміших радянських психологів першої третини ХХ століття Лева Виготського (1896-1934) на широкому науковому підґрунті й суто на всебічному психологічному матеріалі висвітлені корінні проблеми ...
649959
  Бабак І. Історичне значення тризуба як символу України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 127-129.
649960
  Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917 - 1920 рр. та причини її поразки // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-33. – ISSN 0869-3595
649961
  Стецюк П. Історичне значення, стан та основні напрямки удосконалення Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 497-501
649962
  Міхелі С.В. Історичне і методологічне значення ландшафтного районування Волинскої губернії П.А. Тутковського // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 108-117. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
649963
  Козловець М. Історичне коріння - "поле битви" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  На жаль, український історичний простір, вітчизняна історія залишаються для нас значною мірою "полем битви" за свою автентичність, самобутність, національну ідентичність. Інтелектуальний історичний бестселер "Сила м"якого знака, або Повернення ...
649964
  Данилішина К.О. Історичне коріння американізації світового інформаційного простору // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 177-185.
649965
  Коляда І.А. Історичне краєзнавство : як написати науково-дослідницьку роботу: запитання та відповіді : [навч.-метод. посібник] / [І.А. Коляда, Я.М. Камбалова, О.Ю. Кириєнко ; заг. ред. Реєнт О.П. ; редкол.: С.О. Лихота та ін.] ; НАН України, Міжвідомча координац. рада з питань краєзнавства при Президії НАН України, Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 170-171. – (Національна спілка краєзнавців України). – ISBN 978-617-7736-83-6
649966
  Коляда І. Історичне краєзнавство в контексті концепції Нової української школи: методологічна та дидактична площини // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 48-54
649967
   Історичне краєзнавство в Україській РСР. – Київ : Наукова думка, 1989. – 240 с.
649968
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 1. – 1997. – 431с.
649969
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 2. – 1997. – 365с.
649970
  Світленко С. Історичне краєзнавство на історичному факультеті Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара: досвід і сучасний стан викладання // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 31-39. – ISBN 978-617-7399-17-8
649971
  Тронько П.Т. Історичне краєзнавство на Україні у 20-30-х роках // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 4-5. – ISBN 5-7707-1396-8
649972
   Історичне краєзнавство Одещини : збірник матеріалів. – Одеса
Вип. 6. – 1995
649973
   Історичне краєзнавство Одещини : збірник матеріалів. – Одеса
Вип. 7. – 1996
649974
  Щербина Н. Історичне краєзнавство Одещини: основні етапи та проблеми розвитку // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 478-480. – ISBN 966-8653-41-6
649975
  Рябчикова Н.І. Історичне краєзнавство Півдня України (1991 р. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рябчикова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
649976
  Кашаба О.Ю. Історичне краєзнавство як засіб активізації творчого потенціалу студентів-істориків / О.Ю. Кашаба, І.В. Щербина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 5-12. – ISSN 2074-8922
649977
   Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2011. – 305, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрядних частин
649978
  Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство : Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ладшафтних реконструкцій давнього природокор / С.П. Романчук; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 146с. – ISBN 966-534-065-1
649979
  Завалій Л. Історичне минуле в книжці О. Олеся "Княжа Україна" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
649980
  Завалій Л. Історичне минуле у книжці Олександра Олеся "Княжа Україна" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 117-126
649981
  Мушкудіані О.О. Історичне минуле у творчості грузинських та українських романтиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Уперше в історії дослідження грузинсько-українських літературних взаємин розглянуто художню концепцію відображення минулого у творчості грузинських і українських романтиків.
649982
  Витрикуш Г. Історичне минуле України у творчості Л. Костенко та В. Симоненка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-34
649983
  Марченко М.І. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г.Шевченка. / М.І. Марченко. – Київ, 1957. – 194 с.
649984
  Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності / Станіслав Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2002. – 63с. – ISBN 966-02-2525-3
649985
  Гаврилюк С.В. Історичне пам`яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (19 - початок 20 ст.) : Монографія / С.В. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 532 с. – парал. тип. лист. англ. і польск. мовами. – ISBN 966-600-051-2
649986
  Ясь О. Історичне письмо пізнього П. Куліша як предтеча консервативного проекту української історіографії початку XX ст. : (до 200-річчя від дня народження) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 61-87. – ISSN 0130-5247
649987
  Отрешко О. Історичне підгрунтя і зарубіжний досвід в утвердженні змісту принципів українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 85-94
649988
  Бузян Г. Історичне підгрунтя пізньосередньовічного герба Переяслава / Г. Бузян, М. Роздобудько, Д. Тетеря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 164-167. – ISBN 966-95758-1-8
649989
  Ціватий В. Історичне підгрунтя формування моделі регіональної дипломатії Румунії та механізми взаємодії з неурядовими організаціями (2006-2016 рр.): досвід для України / В. Ціватий, П. Макаренко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 48-51. – (Історичні науки)
649990
  Швець В. Історичне підгрунтя формування фінансового контролю в Україні / В. Швець, Ю. Радилицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб"єктів незалежного фінансового контролю на території Галичини. Досліджено організаційну побудову, підстави та форми здійснення ревізій, їх роль у житті кооперативних спілок. Встановлено зміст та ...
649991
  Столярчук О. Історичне пізнання в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
649992
   Історичне рішення: Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 37). – С. 1


  Сенат США одноголосно проголосував за двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.
649993
  Мотрук С.М. Історичне слов"янознавство та дослідження історії Чехії в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 126-127. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються основні напрямки та зміст дослідницької діяльності істориків-богемістів Київського університету в другій половині XIX-XX ст. у контексті становлення та розвитку історичного слов"янознавства.
649994
  Криворучко В.С. Історичне становлення господарського договору // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
649995
  Іоасаф Історичне та релігійне значення Манявського Хресто-Воздвиженського монастиря : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі богослов"я : 09.00.14 / Ігумен Іоасаф (Стасюк Василь Васильович) ; Ужгород. українська богословська акад. – Ужгород, 2022. – 28 с. – Бібліогр.: 8 назв
649996
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця XX - початку XXI ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 79. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано досягнення українського термінознавства на початку ХХ ст. в історичному напрямі; наукові дослідження покласифіковано за проблематикою: вивчення галузевої лексики конкретного історичного періоду; визначення основних етапів ...
649997
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ -початку ХХI ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 67-79. – Bibliogr.: Літ: С.77-79; 3о назв. – ISSN 1682-3540
649998
  Черненко О. Історичне тло створення поеми "Кавказ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
649999
  Бабунич Ю. Історичне тло, філософсько-естетична платформа та світоглядні засади українського модернізму // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 38-52. – ISSN 0236-4832
650000
  Капелюшний В.П. Історичне товариство Нестера-літописця / В.П. Капелюшний, Л.Б. Круглова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 562-563. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,