Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
648001
  Олійник О. "Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства, нові норми та проблеми впровадження їх в життя Нормативне закріплення визначення предмету злочину в сфері земельних відносин" . // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 105-110
648002
  Андрушко П. "Кримінальне право: актуальні питання на часі" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 10-33. – ISSN 2227-7056


  Інтерв"ю професора Петра Андрушка головному редакторові "Студентського юридичного журналу" Станіславу Теплюку.
648003
  Пєтков С. "Кримінальний проступок" як метастаз радянського права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 30-31
648004
  Зеленецький В.С. "Кримінально – процесуальна наука в особах" / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 261-267. – ISSN 2079-6242
648005
  Барабаш К. "Кримнаш" проти просвітництва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 27 (503), 7-13.07.2017 р. – С. 36-38. – ISSN 1996-1561
648006
  Бекірова Г. "Кримом має жити вся Україна і "вболівати" світова спільнота" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 18-19


  Про минуле й сьогодення кримських татар в інтерв"ю з кримськотатарським істориком Гульнарою Бекіровою.
648007
  Самовидець Я. "Кримська світлиця" і література півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)
648008
  Мельник Н. "Кримська хвиля" студентів прийнята // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 74). – С. 8


  До вищих учбових закладів України перевелося близько 300 студентів, які навчалися у вузах АР Крим. 105 із них прийняв КНУ імені Тараса Шевченка. Зі словами вдячності за тверду громадську позицію та патріотизм до нових студентів звернувся ректор закладу ...
648009
  Михайлова Н. "Кримське" золото в Амстердамі: політика vs археологія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 14


  "14 грудня в Амстердамі має відбутися суд, у якому вирішуватиметься доля археологічних шедеврів, що були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона чотирма кримськими музеями. Юридично ці експонати є власністю Музейного фонду України. Чому Крим? Земля ...
648010
  Светлов О.Я. Кримінальна відповідальність / О.Я. Светлов. – К., 1977. – 56с.
648011
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
648012
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
648013
  Русанова Л.В. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів: історико-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 210-220. – ISSN 2304-4556
648014
  Циганок Н. Кримінальна відповідальність державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 138-144
648015
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
648016
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
648017
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 2222-5374
648018
  Готін Олександр Миколайович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; Луган. акад. Внутрішніх Справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л.180-207; Дод.: л.207-214
648019
  Готін Олександр Миколойович Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Готін О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
648020
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
648021
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
648022
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
648023
  Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
648024
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
648025
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
648026
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 181-202. – Бібліогр.: л. 203-227
648027
  Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія / Н.В. Масляк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-458-169-8
648028
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2222-5374
648029
  Кобильчук О.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства: проблеми кваліфікації / О.С. Кобильчук, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 70-72
648030
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
648031
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
648032
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
648033
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
648034
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53). – С. 57-61. – ISSN 2311-6676
648035
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
648036
  Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.150-154. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
648037
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
648038
   Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Савченко А.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр.: с. 245-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-050-1
648039
  Москаль Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом в Україні та іноземних державах: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 154-159.
648040
  Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за злісне ( умисне ) банкрутство в зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.74-79
648041
  Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочин проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
648042
  Возьний В. Кримінальна відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 62-69


  Етапи становлення законодавства
648043
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
648044
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 319-323
648045
  Житний О.О. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (національно-правовий вимір) : монографія / О.О. Житний, І.М. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : В деле, 2017. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-32-2
648046
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
648047
  Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 15-20.
648048
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
648049
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження / О. Кваша, А. Ониськів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 64-70. – ISSN 2311-6676
648050
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
648051
  Біленчук П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності / П. Біленчук, Ю. Волик // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102
648052
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання : Монографія / В.М. Бурдін. – Львів : ПАІС, 2006. – 200с. – ISBN 966-7651-39-8
648053
  Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування міжнародний і національний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 238-249
648054
  Омельчук О.М. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим кримінальним кодексом України // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.27-43
648055
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини : альбом схем : до 25 річчя Управління держ. охорони України / Кузнецов В.В., Грудзур О.М., Кузнецова Л.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т упр. держ. охорони України. – Київ : Середняк Т.К., 2017. – 82, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82
648056
  Кузнецов В. Кримінальна відповідальність за крадіжку в зарубіжному законодавстві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 65-71


  У статті досліджується зарубіжне кримінальне законодавство. Предметом наукового аналізу є поняття "крадіжка" і система норм про відповідальність за крадіжку. Визначаються подібні та відмінні ознаки, які притаманні поняттю "крадіжка" у вітчизняному та ...
648057
  Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців : ( частини 9-12 2 ст, 158 Кримінального кодексу України) // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 35-63.
648058
  Заторська І. Кримінальна відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (історичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 134-137.
648059
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
648060
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
648061
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
648062
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
648063
  Щупаківський Р.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом : [ монографія ] / Р.В. Щупаківський. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-247-5
648064
  Радутний А. Кримінальна відповідальність за незаконне зібрання, використання або розголошення комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.110-114. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 0132-1331
648065
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
648066
  Панов М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків(ст. 200 КК) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
648067
  Погорецький М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 100-104.
648068
  Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
648069
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взеємовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.147-150. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
648070
  Турченко О.В. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 79-85
648071
  Москаль Д.П. Кримінальна відповідальність за окремі статеві злочини за вітчизняним законодавством XVIII ст. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 65. – С. 11-15.
648072
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Задоя К.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 231л. + Додатки : л.194-203. – Бібліогр. : л.204-231
648073
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. 6 назв
648074
  Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : Монографія / О.В. Ус. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264с. – ISBN 966-8184-66-1
648075
  Кострицький В.В. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 95-103. – ISSN 2310-6166
648076
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за погрозою або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-78.
648077
  Гадомський Д. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав (чому вона існує і чиї права насправді захищає) // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 50-52. – ISSN 1608-6422
648078
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
648079
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
648080
  Жмур Юлія Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла в законодавстві про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 118-121.
648081
  Сарнавський О.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил водіння або експлуатації машин (стаття 415 Кримінального кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.32-39


  Тема розглядається у межах військового відомства
648082
  Боровенко В.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Боровенко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 243л. – Бібліогр.:л.188-221
648083
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
648084
  Вакулик О.О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 19-22.
648085
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
648086
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.І. Шакуна ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2075-19-9
648087
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
648088
  Клименко В.А. Кримінальна відповідальність за професійну не обережність // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
648089
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
648090
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
648091
  Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-87.
648092
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачено ст. 366 Кримінального Кодексу України / М.І. Карпенко, О.М. Москаленко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 28-38. – ISSN 2222-5374
648093
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 167-190
648094
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
648095
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33.
648096
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
648097
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лизогуб Я.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
648098
  Лизогуб Ярослав Григорович Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини:порівняльно-правове дослідження : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Лизогуб Ярослав Григорович; Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 177-199
648099
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
648100
  Мамчур Віталій Миколайович Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мамчур Віталій Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 207 л. + Додаток: л.207. – Бібліогр.: л.191-206
648101
  Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / КНУТШ; Мамчур В.М. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
648102
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2017. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 188-219
648103
  Житник Г.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 59-63
648104
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
648105
  Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-104. – ISSN 0132-1331
648106
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
648107
  Довнич О.М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 75-77. – ISSN 1609-0462
648108
  Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
648109
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-27.
648110
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
648111
  Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2016. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-937-054-9
648112
  Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство у порівняльно-правовому аспекті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 37-44
648113
  Цимбалюк В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров"я особи: напрямки реформування законодавства // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 112-116
648114
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
648115
  Ігнатов О. Кримінальна відповідальність працівників міліції: пропозиції щодо вдосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 82-84. – ISSN 0132-1331
648116
  Квасневська Д Н. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні : монографія / Н.Д. Квасневська. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. + Додаток: с. 168-170. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-667-452-7
648117
  Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 45-52
648118
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
648119
  Шалгунова С.А. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх / С.А. Шалгунова, Т.Л. Голишева // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62.
648120
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
648121
  Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні засади притягнення до кримінальної відповідальності за порушення у сфері використання найманої праці на договірних умовах.
648122
  Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 153-157.
648123
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 79-82
648124
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
648125
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи : наук.-практ. посібник / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 295, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 238-259 та в підрядк. прим. – (Науково-практичний посібник). – ISBN 978-966-667-684-2
648126
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
648127
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
648128
  Дзюба В.Т. Кримінальна відповідальність: зміст та розуміння за вимогами сучасної кримінально-правової науки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 249-253. – ISBN 978-966-458-403-3


  У статті розглядаються відповідальність змісту та розуміння кримінальної відповідальності вимогам сучасної кримінально-правової науки.
648129
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 231-239. – ISBN 978-966-306-020-4
648130
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
648131
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 240-253. – ISBN 978-966-306-020-4
648132
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 89-90
648133
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.626-633
648134
  Дзюба В. Кримінальна відповідальність: сучасне розуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 104-107
648135
  Албул С.В. Кримінальна віктимізація іноземців в Україні: соціальні і кримінологічні аспекти // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-88
648136
  Порфімович О. Кримінальна журналістика = The criminal journalism selected lectures : [вибрані лекції] / Ольга Порфімович. – Київ : ФОП - ПОДОЛІН І.В., 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2111-27-9
648137
  Сапронов А. Кримінальна злочинність у Гетьманщині (історіографічний аспект) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 41-47. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
648138
  Чернобай А. Кримінальна й адміністративна відповідальність за порушення норм // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 93-100
648139
  Брижань Т. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 189-190
648140
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
648141
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
648142
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
648143
  Медведєв В.С. Кримінальна психологія : Підручник / В.С. Медведєв. – Київ : Атіка, 2004. – 368c. – ISBN 966-326-053-X
648144
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
648145
  Скавронік В. Кримінальна справа про геноцид в Україні: особливості попереднього розгляду Апеляціним судом та проблеми об"єктивного обчислення кількості жертв // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 574-588
648146
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
648147
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура на землях України: від середньовіччя до новітнього часу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 118-122
648148
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура та квазіполітична конфліктологія // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 102-106
648149
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
648150
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
648151
  Романюк О. Кримінальне законгодавство України та міжнародно - правові стандарти // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.39-47
648152
  Яценко С.С. Кримінальне законодавство СРВ про відповідальність неповнолітніх на тлі положень кримінального права України / С.С. Яценко, Дінь Суан Нам // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-122. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті розглядаються питання кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством СРВ на тлі кримінального права України, положень документів ООН, висловлюються міркування щодо можливих шляхів вдосконалення законодавства двох дружніх держав.
648153
   Кримінальне законодавство України : Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 284с. – ISBN 966-7752-75-5
648154
  Брич Л. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 308-322. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано, як і наскільки узгоджуються підходи, закладені у КК України, існуючіь в теорії і практиці кримінального права України з рішеннями Європейського Суду з прав людини.
648155
  Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 116-124.
648156
  Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 1048с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96571-3-Х
648157
  Кваша О. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад / О. Кваша, Н. Пархоменко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 127-132. – ISSN 2409-4544
648158
  Звірко О. Кримінальне переслідування - процесуальна функція чи правова фікція? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 169-171
648159
  Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
648160
  Середа Г.П. Кримінальне переслідування у функціональній структурі прокурорської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 107-111. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті сформульовано поняття та процесуально-правова сутність кримінального переслідування. Автором досліджено особливості здійснення кримінального переслідування прокурором.
648161
  Власюк О.В. Кримінальне переслідування українських послів польського сейму (1922-1927 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 158-165. – ISSN 0321-0499
648162
  Єна І.В. Кримінальне переслідування як виключна компетенція держави // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 83-89. – ISSN 2310-9769
648163
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
648164
  Волков Г.І. Кримінальне право / Г.І. Волков. – Харків, 1928. – 151с.
648165
  Лейленд П. Кримінальне право : Злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід) / П. Лейленд; З англ. переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 1996. – 207с. – Бібліогр.: с.205-206. – ISBN 966-500-125-6
648166
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1999. – 896с. – ISBN 966-95605-0-0
648167
  Машіка В. Кримінальне право : Тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі / Віктор Машіка. – Киев : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – На тит. арк.: Історія України. Бібліотека. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6
648168
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
648169
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
648170
   Кримінальне право в запитаннях і відповідях : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-44-0
648171
   Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). – Київ : Правові джерела, 1999. – 197с. – ISBN 966-95605-3-5
648172
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 2011. – 448 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
648173
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
Т. 2 : Бібліографія. – 2011. – 640 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
648174
  Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн : (в питаннях та відповідях): Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; Макіївський економ.-гуманітарний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с. – ISBN 966-364-208-4
648175
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-66-7
648176
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива. : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – Шифр дубл. – ISBN 955-7714-74-8
648177
  Боган С. Кримінальне право Німеччини на теренах окупованої німецькими військами України у 1941-1944 рр.: норми і застосування // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 146-155. – ISBN 978-966-2710-92-2
648178
  Стрельцов Євген Львович Кримінальне право у площині сучасної реформи правоохоронної системи // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 525-530. – ISBN 978-617-7220-83-0
648179
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : посібник / Н.В. Чернишова, М.В. Володько, Н.М. Хазін. – Київ : Наукова думка, 1995. – 456с. – ISBN 5-12-003961-8
648180
   Кримінальне право України : загальна частина : [підручник для студ. вузів] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; за ред.М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ ; Харьків : Юрінком Інтер ; Право, 2001. – 413, [1] с. – ISBN 966-7784-90-8, 966-7146-52-9
648181
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вузів. – Київ-Харьків : Юрінком Інтер-Право, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-024-0
648182
   Кримінальне право України : Загальна частина : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; За ред.: М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 416с. – ISBN 966-7784-90-8 ; 966-7146-52-9
648183
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 124с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-04-9
648184
   Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник. – Київ : Правові джерела, 2002. – 432 с. – ISBN 96695605-8-6
648185
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Особлива частина: Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 292с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-07-3
648186
   Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, П.С. Матишевський, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко; За ред. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – ISBN 966-667-056-9
648187
   Кримінальне право України : Загальна частина : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 414, [1] с. – ISBN 966-667-058-5 ; 966-7146-52-9
648188
   Кримінальне право України : Особлива частина : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. та ін. Гавриш; За ред. проф. М.І.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 496с. – ISBN 966-667-026-7
648189
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – 2-е вид., стереотип. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 124с. – (Бібліотека студента). – ISBN 966-8037-04-9
648190
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-55-6
648191
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
648192
   Кримінальне право України : Особлива частина: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Київ. Харків : Юрінком Інтер. Право., 2003. – 496c. – ISBN 966-667-100-X
648193
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Л. Фріс; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 362 с. – ISBN 966-8568-21-4
648194
  Александров Ю.В. Кримінальне право України : Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. – Киев : МАУП, 2004. – 328с. – ISBN 966-608-402-3
648195
   Кримінальне право України : Підручник / Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред.: М.І. Мельника, В.А. Клименка; Авт.: Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий та ін. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
648196
   Кримінальне право України : Особлива частина: Практикум / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.Л. та ін. Хар; заг. ред. В.К. Матвійчук; О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, В.М. Присяжний; НАУ. – Київ : Азимут-Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8405-14-5
648197
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 8. – 2006. – 70 с.
648198
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 9. – 2006. – 67 с.
648199
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 11. – 2006. – 55 с.
648200
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 12. – 2006. – 78 с.
648201
  Селецький С.І. Кримінальне право України : загальна частина; посібник для студ. юрид. вузів і юрид. фак. із змінами та доповн. / С.І. Селецький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 248с. – Шифр дубл.34 Селе.Доп.карт.м.в. – ISBN 978-966-364-627-5
648202
  Селецький С.І. Кримінальне право України : особлива частина: посібник для студ. юрид. вузів і юрид. факультетів із змінами та доповненями станом на 1 листопада 2007 року / С. Селецький; Ін-т економ. і упр., юридичний фак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-364-628-2
648203
   Кримінальне право України : підручник / Александров Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Мельника М.І., Клименка В.А. ; Київський націон. ун-т внутрішніх справ ; Київський міжнародний ун-т. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-270-3
Загальна частина. – 2008. – 376с.
648204
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
648205
  Діордіца І.В. Кримінальне право України : посібник для підготовки до іспитів : навчальне видання / І.В. Діордіца ; МОН України. – Київ : Видавець Ліпкан О.С., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2439-03-8
648206
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : теоретичний мінімум за темами курсу; термінологічний словник; завдання для самоконтролю; варіанти ситуативних задач. За станом на 03.03.2006 р.: Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 688с. – ISBN 966-364-261-0
648207
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
648208
  Гребеньков Г. Кримінальне право України у контексті аксіологічного виміру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 95-102
648209
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
648210
   Кримінальне право України. Загальна частина. – Харків : Право, 1997. – 368с. – ISBN 966-7146-03-0
648211
  Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Атіка, 2004. – 488с. – ISBN 966-8074-98-X
648212
   Кримінальне право України. Загальна частина : Практикум. Навчальний посібник / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, ін. та; Авт. кол.: Костенко О.М., Козаченко І.П., Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Хар І.О. та ін.; За ред. В.К. Матвійчука; Нац. академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 432с. – ISBN 966-373-083-8
648213
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : програма навч. дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Вереша Р.В., Туркевич І.К. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-468-4
648214
  Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М.І. Колос. – Київ : Атіка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-326-223-9
648215
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Омельчук О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Омельчука ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2010. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2183-89-4
648216
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
648217
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с. – ISBN 978-611-01-0312-1
648218
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид,, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 525, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-526. – ISBN 978-966-458-756-0
648219
  Ємельянов В.П. Кримінальне право України. Загальна частина : основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посібник / В.П. Ємельянов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Право, 2018. – 139, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-431-8
648220
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова, Ю.В. та ін. Гродецький; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-667-278-3
648221
  Брич Л.П. Кримінальне право України. Особлива частина : тести / Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 284с.
648222
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 662-678 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-757-7
648223
   Кримінальне право України. Практикум. : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4


  Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
648224
   Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864-2007 / за ред. В.Т. Маляренка ; [ укладачі : П.П. Пилипчук, Є.І. Овчинніков ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 1104 с. – (Судова практика). – ISBN 978-966-8847-76-9
648225
  Грищук В.К. Кримінальне право України: загальна частина : навч. посібн. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук; МОНУ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-290-6
648226
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
648227
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вищ. навч. закл.і фак-тів / П.С. Матишевський. – Київ : А.С.К., 2001. – 352с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-339-1
648228
   Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / МОНУ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – ISBN 978-966-458-155-1
648229
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
648230
   Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Г.М. Анісімов та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – ISBN 978-966-458-156-8
648231
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
648232
  Яценко І.С. Кримінальне право України: сучасні реалії і наявні проблеми / І.С. Яценко, К.П. Задоя, С.Д. Шапченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Тези доповідей учасників круглого столу, організованого юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
648233
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 1. – 2007
648234
  Грищук В. Кримінальне право як соціальна цінність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
648235
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
648236
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
648237
   Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
648238
  Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 217-231. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено окремим проблемам визначення поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан. Визначаються особливості співвідношення цих понять, їх вплив на окремі ...
648239
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
648240
  Дроздов О. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 196-213. – ISSN 1026-9932
648241
  Марчак В.Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посібник / В.Я. Марчак, О.В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-9
648242
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
648243
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
648244
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
648245
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
648246
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
648247
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
648248
  Фаринник В. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 4-10 серпня (№ 31)
648249
  Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
648250
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 273 л. – Додатки: л. 239-273. – Бібліогр.: л. 213-238
648251
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
648252
   Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
648253
  Слінько С.В. Кримінальне судочинство - розвиток та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 114-117
648254
  Білостоцький С.М. Кримінальне судочинство міста Львова 16 - 18 ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Білостоцький С.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
648255
  Підюков Петро Кримінальне судочинство та його перша стадія: теоретичний і практичний аспекти відповідно до національного нормотворення та проекту КПК України / Підюков Петро, Конюшенко Яна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 42-47
648256
  Фріс П. Кримінальне суспільство і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
648257
  Скрипник А.В. Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 320-324


  Статтю присвячено мовному аналізу кримінального жаргону у французькій та українській мовах та його історії виникнення. У статті наводяться приклади вжитку жаргонізмів антисоціальних та асоціальних груп людей, прослідковується історія розвитку ...
648258
  Тацій В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні / В. Тацій, В. Сташис // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 243-257. – ISSN 0132-1331
648259
   Кримінальний кодекс України : Затверджений Законом від 28 грудня 1960 року , Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 лютого 1993 року. – Київ : Україна, 1993. – 184 с.
648260
   Кримінальний кодекс України. – Львів, 1996. – 168с.
648261
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
648262
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 143с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9
648263
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 400с. – ISBN 966-7752-59-3
648264
   Кримінальний кодекс України : Прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Право, 2001. – 176с. – ISBN 966-546-227-Х
648265
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 336с. – ISBN 966-7752-60-7
648266
   Кримінальний кодекс України : від 5 квітня 2001 року: прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання: відповідає надрукованому в "Офіційному віснику України", №21, 2001. – Київ : А.С.К., 2001. – 304 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-322-7
648267
   Кримінальний кодекс України. – Київ : Велес, 2002. – 167с. – ISBN 966-96142-2-8
648268
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 вересня 2003 року). Офіційне видання. – Київ : Атіка, 2003. – 192с. – ISBN 966-8074-85-8
648269
   Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1196с. – ISBN 966-313-048-2


  На основі сучасної теорії кримінального права, з урахування судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був принятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 року
648270
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416с. – ISBN 966-313-115-2
648271
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 416 с. – ISBN 966-313-115-2
648272
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-096-2


  Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
648273
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
648274
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 172с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
648275
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 432с. – ISBN 966-313-234-5
648276
   Кримінальний кодекс України : Офіційний документ. Станом на 25 квітня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
648277
   Кримінальний кодекс України : [cтаном на 25 вересня 2006 р.]. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
648278
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648279
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648280
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск В.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648281
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2009. – 814, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-633-809-2
648282
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648283
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648284
   Кримінальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 01 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 167, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-93-1
648285
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
648286
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
648287
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 6 лип. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2011. – 184 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
648288
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648289
   Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 24 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 180, [1] с. – ISBN 978-617-566-086-7
648290
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648291
   Кримінальний кодекс України : текст відповідає офіційному станом на 1 квітня 2012 року. – Київ : Національний книжковий проект, 2012. – 176 с. – ISBN 978-617-592-250-7
648292
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 жовт. 2012 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648293
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648294
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4
648295
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2015 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 209, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648296
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 211, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
648297
   Кримінальний кодекс України (Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.) : Офійійний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-82-7
648298
   Кримінальний кодекс України ; Кримінально-процесуальний кодекс України ; Кримінально-виконавчий кодекс України : із змінами та допов. станом на 15 лип. 2007 р. : офіц. вид. / Україна. Закони; М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2007. – 663, [1] с. – ISBN 978-966-313-312-6
648299
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
648300
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
648301
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А.С.К., 2003. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
648302
  Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України правова основа боротьби зі злочинністю в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 123-144. – ISBN 978-966-458-725-6
648303
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 240с. – (Закони України). – ISBN 966-633-059-8
648304
   Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року. – Харків : ФІНН, 2002. – 224с. – (Україна правова). – ISBN 966-8030-02-8
648305
   Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, Нагорний // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-26. – Бібліогр.: 10 н.
648306
   Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України / [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 603, [5] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-527-2
648307
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України.. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 480с. – ISBN 966-667-186-7
648308
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
648309
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2002. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
648310
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 16 лютого 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 440с. – ISBN 966-7613-19-4
648311
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
648312
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 2001 р.( Постанови Пленуму Верховного Суду України станом на 1 грудня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 800c. – ISBN 966-7784-45-2
648313
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
648314
   Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007-2008 / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.В. Сташиса. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. – Додатки: с. 355-358. – Бібліогр. в подстр. прим. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-357-5


  Розраховане на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів
648315
   Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 147с. – ISBN 966-611-105-5
648316
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
648317
   Кримінальний кодекс Української РСР : офіційний текст із змінами та доповненням на 1 січня 1975 року і постатейними матеріалами. – Київ : В-во політичної літератури України, 1975. – 351 с.
648318
   Кримінальний кодекс Української РСР. – К., 1985. – 210с.
648319
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1958. – 163с.
648320
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1961. – 135с.
648321
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1963. – 138с.
648322
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1968. – 238с.
648323
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1971. – 250с.
648324
  Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 149-155. – ISSN 1026-9932
648325
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1938. – 196с.
648326
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1940. – 295с.
648327
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К.-Х., 1945. – 294с.
648328
   Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8


  У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
648329
  Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: дослідження теоретичної моделі // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 113-127. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
648330
  Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи упровадження / Федотова Ганна Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2016. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 285-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-448-2
648331
  Чельцов-Бебутов Кримінальний процес / Чельцов-Бебутов. – К. – 109 с.
648332
  Молдован А.В. Кримінальний процес : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Молдован ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 327-330. – ISBN 978-966-364-929-0
648333
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – Бібліогр.: с. 566-587 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-165-0
648334
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
648335
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
648336
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
648337
   Кримінальний процес України : Підруч.для студ.юридичн.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 2000. – 496с. – ISBN 966-7146-35-9
648338
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 576с. – ISBN 966-667-076-3
648339
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с. – ISBN 966-667-136-0
648340
  Молдован В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Молдован В.В.; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 103с. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.юр. cт. – ISBN 966-7863-34-4
648341
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : Підручник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – Київ : Юридична думка, 2005. – 548с. – ISBN 966-326-117-X
648342
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / МОНУ; Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-219-7


  Розглянуто основні положення, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників процесуальної діяльності.
648343
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-326-241-3


  Наведено відомості, необхідні для пізнання законодавства, інших правових актів, які регламентують провадження у кримінальних справах
648344
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-667-285-1


  Розраховано на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду
648345
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
648346
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
648347
  Молдован А.В. Кримінальний процес України : навч. посібник. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 366, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Новий. – ISBN 978-617-673-109-2
648348
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. (Ігри, задачи) : Навч. посібн. / М.М. Михеєнко. – Київ : Либідь, 1992. – 254с.
648349
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник : акад. видання / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2014. – 438, [2] с. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-273-1
648350
  Молдован В В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 359, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
648351
  Молдован В.В. Кримінальний процес України. Процесуальні документи : навчальний посібник / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-2183-06-1; 978-966-364-748-7
648352
   Кримінальний процес України: загальна частина : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
648353
  Галаган І.С. Кримінальний процес Української РСР / І.С. Галаган, Д.С. Сусло. – Київ : Вища школа, 1970. – 251с.


  Посібник складений на основі Кримінального процесуального законодавства СРСР і УРСР з урахуванням відмінностей кримінально-процесуального законодавства УРСР та інших союзних республік.
648354
  Курманова Т. Кримінальний процес як футбол. Як працює САП // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 11


  "Уже кілька років в Україні працюють спеціальні антикорупційні органи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтримує державне обвинувачення в судах із корупційних справ, які веде національне антикорупційне бюро (НАБУ). Крім того, САП ...
648355
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
648356
   Кримінальний процесуальний кодекс України. – Київ : [б.в.], 2012. – 320 с. – (Закон і бізнес / гол. ред. Р. Бобов ; № 22 (1061))
648357
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
648358
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. станом на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 269, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-139-0
648359
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
648360
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
648361
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
648362
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 квіт. 2015 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
648363
   Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5 лимня 2012 р. № 5076-VI, ОВУ 2012 р., № 62, ст. 2509 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-323. – ISSN 1026-9932
648364
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" : чинне законодавство із 19 листопада 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 326, 56 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
648365
   Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посібник / [Андрєєв Р.Г. та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 734, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 724. – ISBN 978-617-566-170-3
648366
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
648367
  Захарченко П Кримінальні відносини у пам"ятках права Війська Запорозького та Російської імперії у вимірі компаративізму / П Захарченко, Я. Тарасенко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-63
648368
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
648369
  Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
648370
  Козирєва В. Кримінальні покарання майнового характеру: сутність, мета, практика застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 140-145
648371
  Крапивін Є. Кримінальні проступки: пенацея від дрібних злочинів чи обмеження прав? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 1992-9277
648372
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування під час отримання зразків для експертизи: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-520-183-0
648373
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні = Уголовные процессуальные гарантии защитника как субъекта доказывания в досудебном расследовании = Criminal procedural guarantees of defender as a subject of proof in the pre-trial investigation : теорія та практика : монографія / О.С. Старенький ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-395-0
648374
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
648375
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
648376
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
648377
  Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2017. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-36-9
648378
  Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 136-138. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто кримінальні справи в фондах Київської судової палати і оцінено їх інформативний потенціал.
648379
  Бортник В. Кримінально- правовий захист честі та гідності особи в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-33. – ISSN 0132-1331
648380
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
648381
  Градецький А.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 28-32. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
648382
   Кримінально-виконавче право : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Бадира В.А. та ін.] ; за ред. Т.А. Денисової ; М-во освіти і науки Укр. ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-432 та в кінці теми. – ISBN 978-966-8909-18-4
648383
   Кримінально-виконавче право : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В. В. Голіни, А.Х. Степанюка ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 314-316. – ISBN 978-966-458-204-6


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
648384
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
648385
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
648386
  Семаков Г.С. Кримінально-виконавче право України : Курс лекцій / Г.С. Семаков, А.П. Гель. – Київ : МАУП, 2000. – 196с. – ISBN 966-608-013-3
648387
   Кримінально-виконавче право України : Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, В.М. Харченко; МОНУ;Нац.юрид.акад.України ім.Ярослава Мудрого;За ред. В.М. Трубникова. – Харків : Право, 2001. – 384с. – ISBN 966-7146-42-1
648388
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
648389
  Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : навчальний посібник / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; МОНУ ; за ред. А.Х.. Степанюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-667-289-9
648390
   Кримінально-виконавче право України : підручник / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 738-751 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-326-349-6


  Вперше на відповідному рівні в окремих розділах висвітлюються особливості норм та правовідносин кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчого права, діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
648391
  Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
648392
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
648393
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційний текст від 11 липня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-8074-83-1
648394
   Кримінально-виконавчий кодекс України. – Харків : Одіссей, 2004. – 112c. – (Закони України). – ISBN 966-633-271-X
648395
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208 с. – ISBN 966-313-109-8
648396
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 208с. – ISBN 966-313-257-4
648397
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Чинне законодавство станом на 15 жовтня 2005 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
648398
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Харків : Одіссей, 2005. – 560с. – (Закони України). – ISBN 966-633-454-2
648399
   Кримінально-виконавчий кодекс України : за станом на 26 вересня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-647-8
648400
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. А.Х. Степанюк]. – Харків : Право, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-458-224-4
648401
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
648402
  Коваленко В. Кримінально-иправова протидія релігійній дискримінації в Україні // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 239-241. – ISBN 978-3-8305-3271-2
648403
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
648404
  Волох О.В. Кримінально-правова боротьба з майновими злочинами в Україні після першої кодифікації кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – Бібліогр.: 35 н.
648405
  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / М.Л. Наклович. – Львів, 1974. – 112с.
648406
  Вереша Р.В. Кримінально-правова вина : Бібліографія / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 56с. – ISBN 966-326-186-2
648407
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
648408
  Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об"єднань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
648409
  Мельник М. Кримінально-правова ідея і міфи. Нотатки на полях закону про кримінальий проступок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 6. – ISSN 1992-9277
648410
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 92-122. – ISSN 2310-6166
648411
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 124-141. – ISSN 2310-6166
648412
  Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов"язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 9-18
648413
  Оксенюк С.В. Кримінально-правова кваліфікація дій, що пов"язані із захопленням заручників, як вияв тероризму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 122-128.
648414
  Доляновська І. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89.
648415
  Савченко А.В. Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 40-44.
648416
  Лисий О.В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 149-153. – ISSN 1992-4437
648417
  Берзін П.С. Кримінально-правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських "смарт-карток" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С. 93-98
648418
  Стрельцов Є. Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  "...Чотирнадцятого серпня в Німеччині у Макс-Планк Інституті зарубіжного та міжнародного кримінального права відбулася представницька міжнародна науково-практична конференція "Реформа кримінального права в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та ...
648419
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
648420
  Дорош Л.В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
648421
  Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 87-95. – ISSN 0132-1331
648422
  Колотун І.М. Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 215-218
648423
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
648424
  Власюк В.В. Кримінально-правова охорона діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 49-54. – ISSN 2312-1831
648425
  Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Проблеми теорії,застосування і розвитку кримінального законодавства / С.Б. Гавриш; ВРУ; Ін-тут законодавства. – Київ, 2002. – 636с. – (На терезах вічності). – ISBN 966-7024-47-4
648426
  Антонюк У.В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
648427
  Литвин Олександр Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 23-35
648428
  Глушко В.О. Кримінально-правова охорона екологічної й громадянської безпеки здоров"я населення України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 153-157. – ISBN 966-614-021-7
648429
  Тихонова О.В. Кримінально-правова охорона економічної системи держави від злочинних посягань в період перебування українських земель під протекторатом інших країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 208-212. – ISSN 2219-5521
648430
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
648431
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [43] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: 37 л.
648432
   Кримінально-правова охорона життя та здоровя особи : Матеріали науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року м. Харків. – Київ - Харків : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с. – ISBN 966-667-155-7
648433
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
648434
  Ільницька С. Кримінально-правова охорона конституційного ладу: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 379-389. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
648435
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
648436
  Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу у зарубіжному законодавстві / О.В. Сасов, Є.С. Назимко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 82-85. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
648437
  Кваша О.О. Кримінально-правова охорона незалежності суду від протиправного впливу на осіб, які беруть участь у відправленні правосуддя // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 13-21
648438
  Лановенко В.І. Кримінально-правова охорона неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 75-79. – (Серія права ; № 16)


  В работе освещаются вопросы уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от преступных посягательств. Особое внимание уделяется анализу действующего законодательства, и в плане его совершенствования предлагается выделить нормы об ответственности за ...
648439
  Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об"єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 125-136. – ISSN 2304-4556
648440
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
648441
  Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 368-376. – ISSN 0869-2491
648442
  Филь Р.С. Кримінально-правова охорона прав на об"єкти промислової власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Филь Руслан Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
648443
  Ковальський В. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Загальні питання // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-24.
648444
  Павленко Т.А. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 26-32. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
648445
  Пономарчук О.В. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
648446
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
648447
  Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 268-274. – ISSN 0132-1331


  На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення права споживача на інформацію про продукцію. На основании проведенного исследования автор формулирует предложения об ...
648448
  Лановенко І.П. Кримінально-правова охорона праці / І.П. Лановенко. – К, 1972. – 47с.
648449
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
648450
   Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 152, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 133-152 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-681-1
648451
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
648452
  Денисов С.Ф. Кримінально-правова охорона тваринного світу / С.Ф. Денисов, Р.С. Якушев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
648453
  Немеш Я.Ф. Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 9-13
648454
  Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона трудових прав - людини, громадянина, працівника / С.Я. Лихова, П.С. Берзін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.37-50
648455
  Лихова С. Кримінально-правова охорона трудових прав // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-38
648456
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
648457
  Маломуж А.І. Кримінально-правова оцінка неправосудних рішень // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 437-450. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
648458
  Тютюгін В.І. Кримінально-правова оцінка стану сп"яніння за статтями Кримінального кодексу з бланкетними диспозиціями // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 242-249. – ISSN 1026-9932
648459
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
648460
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
648461
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
648462
  Шпіляревич В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 34-42
648463
  Марисюк К. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань часів відновлення української державності 1917-1920 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 117-121. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
648464
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
648465
   Кримінально-правова протидія діяльності злочинних організацій в сучасній Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 271-286. – ISBN 978-966-919-129-8
648466
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
648467
  Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 139-146


  Розглядаються проблемні питання формування поняття "спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації", а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання ...
648468
  Савченко А.В. Кримінально-правова протидія організованій злочинності та корупції в Україні та США: порівняльний аналіз // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 131-142
648469
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
648470
  Черевко К. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 98-105.
648471
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
648472
  Марчак В.Я. Кримінально-правова та психологічна характеристика обмеженої осудності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 110-113. – (Правознавство ; Вип. 427)
648473
  Іващенко В.О. Кримінально-правова характеристика екоциду // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-96.
648474
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст.371 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 221л. + Додатки: л.180-189. – Бібліогр.: л.190-221
648475
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
648476
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова характеристика закликів до масових заворушень: порівняльно-правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 380-381. – ISBN 978-966-301-169-1
648477
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
648478
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
648479
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 209 арк. – Додатки л. 175-187. – Бібліогр.: арк. 187-209
648480
  Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 351-359. – ISSN 0132-1331
648481
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
648482
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів що вчиняються на релігійному грунті або пов язані з релігією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-65. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
648483
  Москаль Д.П. Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених статтями 152 та 153 КК України: результати наукового дослідження // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 3-8.
648484
  Стельмахович І.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчинюються у процесі приватизації державного майна / І.В. Стельмахович, О.М. Неживець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 173-182.
648485
  Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України / О. Кашкаров, О. Кашкаров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 69-74.
648486
  Задоя К.П. Кримінально-правова характеристика змісту діяння в основному складі перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 211-219.
648487
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / КНУТШ; Ільїна О.В. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.184-201
648488
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
648489
  В"ячеслав Борисов Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 123-127.
648490
  Щедров І.В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак поняття "злочинна організація" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 515-520. – ISSN 1563-3349
648491
  Прокопович Г.В. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 45-54
648492
  Ткаченко В.В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В.В. Ткаченко, Т.В. Волощук // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 156-162. – ISSN 2072-8670
648493
  Безуглий О.А. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння автотранспортом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 124-129. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
648494
  Шармар О. Кримінально-правова характеристика незаконної поруки лісу передбаченої ст. 246 КК України / О. Шармар, Р. Миронченко // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 214-216
648495
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика об"єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 3-6
648496
  Коваль А. Кримінально-правова характеристика об"єкту злочину "порушення авторського права і суміжних прав" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-52
648497
  Лихова С.Я. Кримінально-правова характеристика окремих видів порушення законодавства про референдум // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.48-74
648498
  Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-79
648499
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
648500
  Самойлова О.С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Дис. ...канд.юрид.наук:Спец. 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право / О.С.Самойлова; Харків. нац.ун-т внутрішних справ. – Харків, 2006. – 223л. – Додатки: л.209-223. – Бібліогр.: л.184-208
648501
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп"ютерної інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
648502
  Бобонич Є.Ф. Кримінально-правова характеристика понять "господарська діяльність", "діяльність, що має ознаки підприємницької" (диспозиція ч. 1. ст. 202 Кримінального кодексу України 2001 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-205. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Досліджуються ознаки господарської і підприємницької діяльності та її кримінально-правова характеристика. Features of economic and entrepreneurial activity and its criminal legal characteristics are dealt with.
648503
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
648504
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 196-226
648505
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
648506
  Смирнова А. Кримінально-правова характеристика предмета ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88.
648507
  Чеботарьова Г. Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 37-42
648508
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
648509
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
648510
  Бондаренко О.С. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України / О.С. Бондаренко, П.І. Супрун // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 40-43. – ISSN 2519-2353
648511
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
648512
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
648513
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116,117,118 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214л. – Бібліогр.: л. 198-214
648514
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
648515
  Бондар В.Г. Кримінально-правова характеристика хабарництва в Україніі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 70-76
648516
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
648517
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
648518
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
648519
  Панов М. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.) / М. Панов, І. Зінченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 292-306. – ISSN 1026-9932


  "...На базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 12-13 жовтня 2017 р., відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція "Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації". У роботі ...
648520
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
648521
  Буртовой М.О. Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 38-42
648522
  Максимюк О.Д. Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 461)
648523
  Мельничок В. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-110.
648524
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
648525
  Ющик О. Кримінально-правове регулювання господарського ризику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-144
648526
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
648527
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
648528
  Воробей П.А. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / П.А. Воробей ; Мін-во внутрішніх справ України ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-174. – ISBN 978-966-326-324-3


  Для законодавців, науковців і практикуючих працівників, які вивчають і застосовують законодавство про кримінальну відповідальність
648529
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
648530
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
648531
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з тероризмом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 8-13
648532
  Мостепанюк Л.О. Кримінально-правовий аспект одержання хабара, поєднаногоз вимаганням / Л.О. Мостепанюк, О.М. Грудзур // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.
648533
  Іщенко О.М. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря / О.М. Іщенко. – К., 1994. – 64с.
648534
  Бандурка І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні: загальні положення та проблемні питання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 87-92
648535
  Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.65-69. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
648536
  Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров"я населення (коментар законодавства та судової практики) / Є.В. Фесенко. – Київ : Істина, 2001. – 192с. – ISBN 966-7613-20-8
648537
  Грищук В. Кримінально-правовий захист особи за короткою редакцією Руської Правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 439-443. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
648538
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
648539
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
648540
  Коваль К. Кримінально-правовий компроміс. Наявні механізми примирення й особливості їх реалізації / К. Коваль, А. Коваль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
648541
  Бойко А.М. Кримінально-правовий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Бойко А.М.; МО України. Львівський держ. універ. ім.І.Я.Франка. – Львів, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
648542
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
648543
  Бондарєва Марія Володимирівна Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Бондарєва Марія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
648544
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
648545
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст.228 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276л. + Додатки : л. 201-256. – Бібліогр. : л.257-276
648546
  Мельник П.В. Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки : Спецкурс з кримінального права. Монограф. дослідження / П.В. Мельник. – Ірпінь, 1998. – 158с. – ISBN 966-7257-15-0
648547
  Бахуринська О.О. Кримінально-правові джерела Литовського Статуту: історико-правовий аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 202-211. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Автор за історичними джерелами досліджує процес розвитку давньоруського права на українських територіях XIV-XV століть, вплив звичаєвих норм Руської Правди та законодавчих джерел на формування правових положень Литовського Статуту 1529 року. Значний ...
648548
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
648549
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
648550
  Янко В.М. Кримінально-правові засади протидії основ суверенітету українського народу // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 22-29. – ISBN 978-617-616-077-9
648551
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
648552
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 105-110.
648553
  Голіна В.В. Кримінально-правові засоби у системі спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 16-27
648554
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
648555
  Павликівський В.І. Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах / В.І. Павликівський, І.М. Острівний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 137-141. – ISSN 1727-1584
648556
  Артюхова В.В. Кримінально-правові ознаки особи злочинця-хулігана // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-616-069-4
648557
  Смирнова Анелія Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 129-133
648558
  Любченко Д.І. Кримінально-правові ознаки хабарництва / Д.І. Любченко, О.Ю. Анциферов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-123.
648559
  Ференець О.Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
648560
  Ландіна А.В. Кримінально-правові проблеми відповідальності за деякі злочини проти статевої моральності (ст. 302 Кримінального кодексу України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 111-117.
648561
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Юзікова Наталія Семенівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. юридична Академія. – Одеса, 1999. – 176л. – Бібліогр.:л.159-174
648562
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.08 / Юзікова Наталія Семенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
648563
  Юзікова Н.С. Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Юзікова Н.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – Бібліогр.:16с.
648564
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
648565
  Ус О. Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 178-186. – ISSN 1993-0909
648566
  Дудоров О. Кримінально-правові проблеми множинності злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 50-64
648567
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
648568
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
648569
  Коваль А. Кримінально-правові та кримінальні процесуальні підстави розмежування процедури примирення на підставі ст.46 КК України та на підставі угоди про примирення. Проблеми понятійного апарату // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 135-137
648570
  Орлов Ю.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 126-136. – ISSN 2304-4556
648571
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
648572
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
648573
  Гриндей Л.М. Кримінально-правові та медико-соціальні аспекти проведення штучного аборту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип.333)
648574
  Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-70. – ISSN 0132-1331
648575
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
648576
  Мурзановська А. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-28-6
648577
  Скрипа Є.В. Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 316-320. – ISSN 2219-5521
648578
  Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 106, [6] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-458-149-0
648579
  Туркота С.М. Кримінально-процесуальне забезпечення компромісу між потерпілим і обвинуваченим // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-27
648580
   Кримінально-процесуальне законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 480с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-090-2
648581
  Андрушко П.П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 9-20


  Автор досліджує юридичну природу обставин, що виключають злочинність діяння, їх відмінності від обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та практику некоректного застосування в кримінальному процесі. Автор исследует юридическую ...
648582
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко; Юрид. акад. Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ : Істина, 2007. – 456с. – ISBN 966-7613-66-6
648583
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Навч. посібник / В.М. Тертишник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 576c. – ISBN 966-7302-86-5
648584
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / В.М. Тертишник. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-420-7
648585
   Кримінально-процесуальне право України : Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, О.В. Терещук, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київськ. ін-тут внутрішніх справ при НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 104с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-15-4
648586
  Нор В. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
648587
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
648588
  Волкотруб С.Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 231-238. – (Право. Економіка. Управління)
648589
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Закони України. – Київ : Інкомп, 1993. – 434 с. – ISBN 5-8292-0069-4
648590
   Кримінально-процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
648591
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
648592
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452 с. – ISBN 966-313-111-X
648593
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 272 с. – ISBN 966-313-091-1


  Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р.
648594
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 452с. – ISBN 966-313-111-X
648595
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 16 вересня 2004 р.). – Київ : Велес, 2004. – 176с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-15-4
648596
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
648597
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 456с. – ISBN 966-313-266-3
648598
   Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 1 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7
648599
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 10 березня 2006 р. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 280с. – ISBN 966-313-288-4
648600
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
648601
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – Шифр дубл.34(Код) Крим.Доп. 1 карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
648602
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
648603
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
648604
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
648605
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
648606
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
648607
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі зміними на 01 березня 2004 р.. – Київ, 2004. – 208с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-6-6
648608
   Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 840с. – ISBN 966-7302-84-9
648609
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ : ФОРУМ, 2003. – 940с. – ISBN 966-95843-6-1
648610
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2001 року.. – Київ : Атіка, 2001. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
648611
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-667-001-01
648612
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1958. – 159с.
648613
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1961. – 203с.
648614
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1964. – 224с.
648615
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 400с.
648616
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 288с.
648617
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – 123с.
648618
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К., 1940. – 173с.
648619
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К.-Х., 1944. – 252с.
648620
  Молдован А.В. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН та його відмінності від кримінально-процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-29
648621
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1996. – 256с. – ISBN 966-00-0031-6
648622
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1999. – 280с. – ISBN 966-95627-2-4
648623
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
648624
  Супрунова О. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 143-145
648625
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпеченняправ та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-24.
648626
  Гмирко Валерій Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація : Конспект проблемної лекції. Правний стан на 01.08.02 р. / Гмирко Валерій; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2002. – 63с.
648627
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-359-9


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
648628
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
648629
  Костін М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 98-103.
648630
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
648631
  Лєшукова І. Кримінально-процесуальні проблеми взамодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С129-136
648632
  Лукашевич В.Г. Кримінально-процесуальні проблеми криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-104. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
648633
  Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
648634
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
648635
  Моргун О.С. Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітнііх // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 151-157
648636
  Гмирко В. Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 26-35. – ISSN 1026-9932
648637
  Марисюк К. Кримінально - правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.31-34. – ISSN 0132-1331
648638
  Киренко С. Кримінально - правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
648639
  Поліщук Г. Кримінально - правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-85. – ISSN 0132-1331
648640
   Кримінально - правові засоби забезпечення громадської безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.11-20. – ISBN 966-667-078-Х
648641
  Гевко В. Кримінально - процесуальна форма: структура та елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.139. – ISSN 0132-1331
648642
  Пастернак Ю.Б. Кримінально - процесуальне доказування в умовах реформування українського судочинства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 264-270
648643
  Маляренко В. Кримінально - процесуальне законодавство України: питання становлення та розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-15. – ISSN 0132-1331
648644
  Демченко В. Кримінально - процесуальний закон: стилістичні проблеми / В. Демченко, В. Стратонов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
648645
  Погорецький М.А. Кримінально - процесуальний статус особистості та шляхи його зміцнення в новому КПК України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.69-75
648646
  Грошевий Ю. Кримінально - процесуальні аспекти оперативно - розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
648647
  Орлов М. Кримінально - процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
648648
  Лихова С. Кримінально -правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.115-120. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
648649
  Анчукова М.В. Кримінально правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв"язку або через комп"ютер (ст 163 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 519-526. – ISSN 1563-3349
648650
   Кримінальноправова боротьба з хуліганством. – К., 1971. – 151с.
648651
  Матишевський П.С. Кримінальноправовий аналіз розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-35. – (Серія права ; № 12)


  В статье дается юридический анализ состава преступления грабежа; раскрывается содержание понятия "открытое" похищение имущества; исследуется характер физического насилия при грабеже, в том числе и насилия, сопряженного с лишением свободы потерпевшего; ...
648652
  Абросімова Ю.А. Кримінальпо-психологічні особливості злочинності неповнолітніх на загальному та регіональному рівнях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 156-162.
648653
  Баганець О. Криміногена ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими ролками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
648654
  Нікітін Ю. Криміногенна ситуація в Україні на межі ХХ - ХХІ століть і прогноз на перспективу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 60-67
648655
  Зозуля Є.В. Криміногенна ситуація в Україні періоду становлення та розвитку незалежної держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1728-3671
648656
  Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
648657
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулим роками)? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Аналіз стану злочинності, її структури й динаміки на території України за 2013-2016 роки (частина 1)".
648658
  Баганець Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Ключові причини розгулу злочинності та безпорадності правоожоронної системи і можливі шляхи врегулювання даних проблем (частина 3 - заключна) / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
648659
  Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками)? Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2016 році (в порівнянні з 2013-2015 рр.) (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
648660
  Вавриш А.В. Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 45-59. – ISSN 2410-3594
648661
  Гега П.Т. Криміногенна ситуація та стан економіки в аграрному секторі України / П.Т. Гега, П.М. Борута // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.107-124. – ISSN 1609-0462
648662
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування корисливої спрямованості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-32.
648663
  Дідківська Г. Криміногенна сім"я як фактор формування насильницької спрямованості у неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 148-151.
648664
  Баганець Криміногенний вал / Баганець, о. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Стан злочинності в Україні за минулий рік та результати протидії їй з боку держави і як це пов"язано з реформуванням правоохоронних органів.
648665
  Байлов А.В. Криміногенний потенціал діяльності засобів масової інформації / А.В. Байлов, П.В. Сахута // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556


  Стаття присвячена характеристиці криміногенного потенціалу діяльності засобів масової інформації. Доводиться, що разом із позитивними складовими, які визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, засоби масової інформації здатні ...
648666
  Нікітін Ю.В. Криміногенні впливи на економічну безпеку яr складову національної безпеки держави та їх попередження : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-136. – Бібліогр.: 10 назв
648667
  Шаповалов О.В. Криміногенні ризики сьогодення шляхи профілактики віктимності населення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 118-128.
648668
  Стеблинська О.С. Криміногенні чинники пияцтва і наркотизму в структурі злочинів неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-111.
648669
  Скулиш Є. Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Кримінологи університету Франца Йозефа у Чернівцях (Чернівецький національний університет), які працювали на юридичному факультеті.
648670
  Бандурка О.М. Кримінологічі фактори впливу на стан злочинності в україні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 7-12. – ISBN 978-617-7364-24-4
648671
  Смирнова Анелія Кримінологічна автентичність суб"єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 151-154
648672
  Скулиш Євген Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 47-50
648673
  Шелухін М.Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення : монографія / Шелухін М.Л.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Вебер, 2008. – 365с. – ISBN 978-966-335-197-1
648674
  Доробалюк О.П. Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 32-35
648675
  Іщук О.С. Кримінологічна діяльність органів прокуратури : монографія / О.С. Іщук ; Ген. прокуратура Укрїни, Нац. акад. прокуратури. – Харків : Золота миля, 2014. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-56-6
648676
  Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-116.
648677
  Орлов Ю.В. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 78-84
648678
  Орлов Ю. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів як засіб протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 101-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
648679
  Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики / О. Джужа, А Кирилюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.95-100. – ISSN 0132-1331
648680
  Головкін Б.М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 232-237
648681
  Голіна В. Кримінологічна політика в Украні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
648682
  Ківалов С.В. Кримінологічна політика у сфері боротьби з організованою злочинністю / С.В. Ківалов, В.Н. Дрьомін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1609-0462
648683
  Гончарова А. Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 182-185. – ISSN 2307-8049
648684
  Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 192-203. – ISSN 2224-9281
648685
  Харченко В.Б. Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 210-227. – ISSN 2304-4556
648686
  Ліпкан В.А. Кримінологічна та кримінально-правова оцінка тероризму // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.23-28. – Бібліогр.: 7 н.
648687
  Журавльов В.П. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об`єднань у новому Кримінальному кодексі України / В.П. Журавльов, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-58. – ISSN 1609-0462
648688
  Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0132-1331
648689
  Юрчишин В. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 96-102
648690
  Петричко Н.Й. Кримінологічна характеристика азартних ігор // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 16-20.
648691
  Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика бракон"єрських посягань, що вчиняються групою осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 497-501. – ISSN 1563-3349
648692
  Нєбитов А.А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 160-165
648693
  Андрушко А.В. Кримінологічна характеристика захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 213-218. – ISSN 2219-5521
648694
   Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми : монографія / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України; за заг. ред. В.В. Голіни. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 156с. – ISBN 978-966-8759-38-9
648695
  Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 290-296. – ISSN 0132-1331
648696
  Гребенюк М. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених із особливою жорстокістю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
648697
  Григор"єв Р.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 178-186. – ISSN 2079-6242
648698
  Баклан І.В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотиків серед неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
648699
   Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства : монографія / Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 295, [5] с. – До 100-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту імені Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 290-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-859-5
648700
  Головкін Б.М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 105-131. – ISBN 966-8467-41-8
648701
  Єфремов С.О. Кримінологічна характеристика конкретної життєвої ситуації в момент вчинення умисного вбивства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основании материалов изучения уголовных дел об умышленных убийствах раскрывается содержание и криминологическое значение конкретной жизненной ситуации в момент совершения данных преступлений, показываются ее особенности применительно к ...
648702
  Гайворонський Є.П. Кримінологічна характеристика контрабанди історичних і культурних цінностей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 159-164. – ISSN 0201-7245
648703
  Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 309-315. – ISSN 0132-1331
648704
   Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISBN 966-8759-17-6
648705
  Скулиш Є.Д. Кримінологічна характеристика корупції в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-115. – (Правознавство ; Вип. 474)
648706
  Шостко О.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 69-78. – ISSN 2079-6242
648707
  Маслова Н.В. Кримінологічна характеристика крадіжок з проникненням у житло громадян в умовах великого міста // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-83
648708
  Гришко О.М. Кримінологічна характеристика крадіжок, вчинених щодо осіб похилого віку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 534-540. – ISSN 1563-3349
648709
  Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов"язана з наркобізнесом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-93.
648710
  Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.58-64
648711
  Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу-її сутність та призначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 89-94. – ISSN 0132-1331
648712
  Піщенко Г. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні / Г. Піщенко, С. Мінченко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
648713
  Пазенко Д. Кримінологічна характеристика наркоманії й алкоголізму в контексті визначення наркоманії й алкоголізму в контексті визначення понять та відмінностей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-141
648714
  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
648715
  Гумін О.М. Кримінологічна характеристика насильства у сім"ї щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 492-499. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
648716
  Левченко Ю.О. Кримінологічна характеристика необережної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 110-117
648717
  Стеблинська О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх, які вчиняють злочини в стані сп"яніння // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-81.
648718
  Сказко Ю. Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 156-161. – ISSN 2308-9636
648719
  Комаринська Ю.Б. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють вбивства на залізничному транспорті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 158-163
648720
  Бучацька О.М. Кримінологічна характеристика особи безпритульного злочинця та причин, що зумовлюють його безпритульність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-134. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  Проаналізовано фактори та причини, що зумовлюють безпритульність як неповнолітніх, так і дорослих осіб; чинники, які спонукають осіб до втечі з дому чи інтернату, і як наслідок, до паразитичноо способу життя; наведено кримінологічний портрет ...
648721
  Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 133-138
648722
  Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчинив службову недбалість // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 220-229.
648723
  Марченко М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив самовільне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 81-86
648724
  Поліщук А. Кримінологічна характеристика особи корупціонера у системі правосуддя: соціально-демографічні ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 144-149
648725
  Дьордяй В.І. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього гвалтівника // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 152-159
648726
  Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статті), яка вчиняє злочини в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 257-260
648727
  Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91.
648728
  Левикін В.Є. Кримінологічна характеристика особи професійного вбивці // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 58-60. – ISBN 978-966-419-280-1
648729
  Бурбело Р.Ю. Кримінологічна характеристика особи професійного злочинця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 136-138. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
648730
  Томчук О І. Кримінологічна характеристика особи хабародавця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 236-241.
648731
  Фіалка М.І. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинює службове підроблення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 177-186. – ISSN 2304-4556
648732
  Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і телесні ушкодження з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
648733
  Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини у сфері приватизації майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-91.
648734
  Мороз Л. Кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
648735
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
648736
  Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 245с. – Додатки л. 181 -220. – Бібліогр.: л. 221 - 245
648737
  Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 127-132. – ISSN 2222-5374
648738
  Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 542-548. – ISSN 1563-3349
648739
  Туркот М. Кримінологічна характеристика особистості суб"єкта військових злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 76-82. – ISSN 2311-6676
648740
  Юрасюк О.В. Кримінологічна характеристика особистості торговця людьми // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 124-130. – ISSN 0201-7245
648741
  Політова А.С. Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 135-138
648742
  Ємець Б.М. Кримінологічна характеристика привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (по матеріалам Полтавської області) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
648743
  Василенко К.І. Кримінологічна характеристика проблем суїциду в установах виконання покараннь і слідчих ізоляторах // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 8-18
648744
  Ставінський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
648745
  Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Украіні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 42-62.
648746
  Сподарик Н. Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров"я особи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 522-527. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
648747
   Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров"я особи, що вчиняються неповнолітніми / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 3-39
648748
  Семененко В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Семененко Вадим Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
648749
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008. – 280л. + Додатки: л.201-251. – Бібліогр.: л.252-280
648750
  Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.08. - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
648751
  Хомич Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 223-227. – ISSN 2409-4544
648752
  Артеменко О.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артеменко Олексій Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
648753
  Волянюк О.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-104. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
648754
   Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій і корисливо-насильницькій злочинності жінок в Україні / Б.М. Головкін, А.Б. Блага, Л.О. Шевченко, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 102-124.
648755
  Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
648756
  Михалік О.І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалік Олександр Ігорович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
648757
  Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного вироб-ва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркот. засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту : (За матеріалами Автономної республіки Крим) Монографія / І.О. Доброрез. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2006. – 200с. – ISBN 966-354-083-4
648758
  Бедриківський В.В. Кримінологічна характеристика учасника банди // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 166-175
648759
  Жаровська Г.П. Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 118-124. – (Правознавство ; Вип. 385)
648760
  Ільченко С.Ю. Кримінологічне дослідження стану латентності контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С.Ю. Ільченко, Б.М. Ємєць // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С.19-27
648761
  Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 357-362. – ISSN 1026-9932
648762
  Якимова С.В. Кримінологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 563-569. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
648763
  Бесчастний М В. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні : монографія. – Харків : В справі, 2017. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-91-2
648764
  Філіппов С.О. Кримінологічне значення показника "ціна транскордонної злочинності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 225-230. – ISSN 2219-5521
648765
  Машлякевич Д.С. Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005-2015 роки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 117-125
648766
  Мельник М. Кримінологічний аналіз економічної злочинності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
648767
  Семенюк О.Г. Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 106-113


  Проведено аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз у сфері охорони державної таємниці, виокремлено джерела та носії таких загроз, розглянуто мотивацію протиправної діяльності на шкоду Україні та механізми її формування.
648768
  Козакова І.В. Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 168-180. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
648769
  Гавловський В.Д. Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 101-107
648770
  Марценко Є. Кримінологічний аналіз злочинності в агропромисловому комплексі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-98
648771
  Кулик О. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
648772
  Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 165-175. – ISSN 0201-7245
648773
  Ващенко І.В. Кримінологічний аналіз причин та умов, що породжують тероризм / І.В. Ващенко, В.П. Захаров // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 6-10. – ISBN 966-435-028-1
648774
  Орлов Ю.В. Кримінологічний аналіз проекту закону України "Про пенітенціарну систему" // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 68-73. – ISSN 1727-1584
648775
  Шкуро В.В. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки суїцидальності як фонового явища злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 246-257. – ISSN 2304-4556
648776
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 142-150. – ISSN 1026-9932
648777
  Баліна С.Н. Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 роки // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 133-142. – ISSN 2072-8670
648778
  Турлова Ю. Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 66-72. – ISSN 2311-6676
648779
  Леонов Б.Д. Кримінологічний аналіз сучасного тероризму // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 100-107. – ISSN 1609-0462
648780
  Демчіхіна Є.С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 86-90
648781
  Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 20-33. – ISSN 2304-4556
648782
  Бандурка І.О. Кримінологічний вимір злочинності неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 154-163. – ISSN 2304-4556
648783
  Йосипів А.О. Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 160-167
648784
  Шаповалов В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов"язаної із обігом психоактивних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-98.
648785
  Семенюк О. Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 60-67. – ISSN 2308-9636
648786
  Камлик М.І. Кримінологічні аспекти банківської діяльності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.82-96. – ISSN 1609-0462
648787
  Пономарьова Т. Кримінологічні аспекти запобігання злочинам у галузі медичного обслуговування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 85-88
648788
  Довженко Я.М. Кримінологічні аспекти кібершахрайства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 293-298. – ISSN 2310-9769
648789
  Моргун О.С. Кримінологічні аспекти молодіжної злочинності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 132-137
648790
  Синєокий О.В. Кримінологічні аспекти об"єктивних ознак злочинів, вчинених на сексуальному підгрунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивні ознаки сексуальних злочинів розглядаються комплексним кримінологічним дослідженням з широким залученням психології, соціології, сексології. Дається огляд досліджень із зазначеної проблеми. Проводиться класифікація сексуальних злочинів. ...
648791
  Філіппов С.О. Кримінологічні аспекти реалізації антикорупційної політики у державній прикордонній службі України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 45-51
648792
  Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 118-123. – (Правознавство ; Вип.306)
648793
  Ларченко М. Кримінологічні аспекти шлюбно-сімейних стосунків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 116-119
648794
  Туркевич І.К. Кримінологічні дослідження в трудовому колективі / І.К. Туркевич, С.В. Гаврилюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
648795
  Мошак К. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
648796
  Курилюк Ю.Б. Кримінологічні засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 64-68. – ISSN 2220-1394
648797
  Орлов Ю. Кримінологічні засади встановлення історичної правди як напряму перехідного правосуддя в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 24-31. – ISSN 2306-9082
648798
  Носенко В.А. Кримінологічні засади запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров"я особи у місцях позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 130-132
648799
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / Богатирьов І.Г., Лисенко В.О. ; за заг. ред. О.Г. Колба. – Київ : Дакор, 2014. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-195. – ISBN 978-617-7020-37-9
648800
  Корнякова Т.В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля : монографія / Т.В. Корнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т вивч. проблем злочинності. – Київ : Ін Юре, 2011. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-455-0
648801
  Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 116-126
648802
  Богатирьов І.Г. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам / І.Г. Богатирьов, М.О. Ларченко ; Поліцейська фінансово-правова акад. – Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-219. – ISBN 978-966-2213-14-0
648803
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
648804
  Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 262 л. – Додатки: л. 204-262. – Бібліогр.: л. 184-203
648805
  Сокуренко В.В. Кримінологічні засади протидії злочинам агресії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 11-22. – ISSN 2304-4556
648806
  Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її проявів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 240-246. – ISSN 0132-1331
648807
  Бабенко А.М. Кримінологічні особливості злочинності організованих груп і злочинних організацій у регіонах України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 11-14
648808
  Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : Посібник / А.П. Мозоль; За ред. О.М. Джужі; КНУВСУ. – Київ, 2005. – 160с. – ISBN 966-567-109-X
648809
  Кальман О. Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції України / О. Кальман, О. Чикін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
648810
  Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б.М. Головкін. – Харків : ППВ "Нове-слово", 2004. – 252с. – ISBN 966-8430-14-Х
648811
  Фіалка М. Кримінологічні риси особи, яка вчиняє злочинне діяння, пов"язане з підробкою документа та його використанням // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-100
648812
  Фесенко Є.В. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 128-130. – ISSN 2310-9769
648813
  Голіна В В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : Монографія / В В. Голіна. – Харків : Регіон-інформ, 2004. – 212с. – ISBN 966-7291-64-2
648814
  Олійник О.П. Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 139-142. – ISSN 2410-7484
648815
  Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 123-126.
648816
  Бандурка О.М. Кримінологічні фактори впливу на стан злочинності в Україні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7220-83-0
648817
  Лановенко І.І. Кримінологія / І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – Київ. – ISBN 966-7257-01-0
Вип.: Причини та раннє попередження статевої злочинності. – 1998. – 119с.
648818
   Кримінологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-050-X
648819
  Александров Ю.В. Кримінологія : Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-238-1
648820
   Кримінологія : Навчально-методичний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 400с. – ISBN 966-8074-30-0
648821
   Кримінологія : Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спеціальностей іищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. І.М. Даньшина. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-75-8
648822
   Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. та ін. Опанасенко; МОНУ. Нац. акад. внутрішніх справ України; За ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-060-7
648823
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 264 с. – ISBN 966-8037-76-6
648824
  Янович Р.М. Кримінологія : Конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; Р.М. Янович, І.О. Єсип, М.Й. Штангрет. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 144с.
648825
   Кримінологія : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванова, П.М. Опанасенко, В.Г. та ін. Пшеничний; О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
648826
   Кримінологія : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
648827
  Бузало П.М. Кримінологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.М. Бузало, С.Ф. Денисов, О.В. Кириченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-364-523-0
648828
  Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-437-035-3


  Висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної і Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні
648829
   Кримінологія : навчально-методичний посібник / Київський нац. ун-т внутрішніх справ; [ Василевич В.В. та ін.; за заг ред. Джужи О.М. ]. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-310-6
648830
   Кримінологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
Загальна та особлива частини. – 2009. – 288 с.
648831
   Кримінологія : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
648832
  Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
648833
   Кримінологія : підручник / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. та предм. покажчики: с. 435-439. – Бібліогр. : с. 432-434. – ISBN 978-966-458-674-7
648834
   Кримінологія : навч.-метод. посібник / [В.М. Дрьомін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ін-т прокуратури та слідства, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія, 2015. – 143, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-73-5
648835
   Кримінологія : підручник : практикум / [Ю.В. Александров та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 341, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 332-341 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-672-9
648836
  Щур Б.В. Кримінологія : навч. посібник / Б.В. Щур, М.П. Федоров ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торгово-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. – Покажчики: с. 402-407. - Присвяч. 200-річчю заснування Львів. торг.-екон. ун-ту. – Бібліогр.: с. 382-401. – ISBN 978-617-602-198-8
648837
  Шакун В.І. Кримінологія влади у вітчизняному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання кримінології влади у вітчизняному вимірі. Issues of criminology of authorities in domestic dimension are researched into.
648838
  Мартиненко О Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.83-85. – ISSN 0132-1331
648839
   Кримінологія. Особлива частина : Навч. посібник для студ.юрид.спец.вищих зкладів освіти. – Харків : Право, 1999. – 232с. – ISBN 966-7146-30-8
648840
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В В. Василевич; За заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Атіка, 2001. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
648841
  Джужа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частина) : Навчальний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В.; За заг. ред. О.М. Джужи;. – Київ : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-7714-36-5
648842
   Кримінологія: питання та відповіді / [Авдєєв О.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2015. – 323, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на с. 3
648843
  Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-100.
648844
  Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються звикористанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.79-96. – ISBN 966-7146-60-Х
648845
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
648846
  Литвак О. Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
648847
  Непомнящий Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича / Непомнящий, А // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-78. – ISSN 1608-0599
648848
  Щипківський Геннадій Кримпульські баляндраси : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 55-107. – ISSN 0208-0710
648849
  Щипківський Г.П. Кримпульські вибрики : повісті, новели / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2017. – 129, [2] с. – ISBN 978-966-927-215-7
648850
  Ляшенко О.О. Кримська автономія у європейському вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено позицію та участь ОБСЄ у процесі визначення статусу Кримської автономії у складі України в 90-х рр. ХХ ст. The article shows the position and participation of the OSCE in the process of definition of the political status of the Crimean ...
648851
  Капітоненко М. Кримська війна XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 4


  Драматичні події на півострові надають нам шанси на формування справді стратегічного мислення.
648852
  Денисенко Г. Кримська війна в культурній спадщині України: історія та сучасний дискурс // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 87-100
648853
  Тарасюк Г. Кримська війна у пророчих візіях Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 4-5
648854
  Первих Д.К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Первих Діана Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
648855
  Тинченко Я. Кримська війна: 160 років тому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Тоді в Криму зіштовхнулись армії кількох країн. Загинули стні тисяч російських, французьких, турецьких, англійських та сардинських вояків. А Севастополь став об"єктом пропаганди "слави російської зброї".
648856
  Семена М. Кримська газета оголосила державну мову ворогом кримчан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Кому сьогодні вигідно розпалювати міжнаціональну ворожнечу на півострові?
648857
  Манюк В.В. Кримська геологознімальна практика : навч. посіб. для студентів геол. спец. ВНЗ / В.В. Манюк, В.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 150, [2] с., [6] арк. кольор. фот. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 115-116. – ISBN 978-966-439-760-2
648858
   Кримська Іліада : Східна війна 1853-1856 рр. очима сучасників. Події, судження, долі. – Сімферополь : Таврія, 2004. – 448 с. – ISBN 966-572-631-5
648859
  Віднянський С. Кримська конференція 1945 року (уроки для України) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-15. – (Політичні науки)
648860
  Грабовський С. Кримська криза: кінець мрії про без"ядерний світ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5
648861
  Логвиненко О. Кримська мелодія на різних інструментах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 171-175. – ISSN 0208-0710
648862
  Каліберда Ю. Кримська Народна Республіка у боротьбі з більшовиками (грудень 1917 - січень 1918 рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 115-123. – ISSN 0869-3595
648863
  Мордовцев Д.Л. Кримська неволя. Сагайдачний / Д.Л. Мордовцев; Данило Мордовець [псевд.]. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 248 с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-6287-Х
648864
  Вишня Остап Кримська ніч та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 23с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
648865
  Лапко М.В. Кримська область : (Географ. нарис) / М.В. Лапко, В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 142с. : Карти. – (Області Української РСР)
648866
  Сергійчук В. Кримська політика Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 14-16
648867
  Лосєв І. Кримська політика України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини.
648868
  Яблоновська Н.В. Кримська преса 1917 року як дзеркало революційних настроїв на півострові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
648869
  Бикова Т.Б. Кримська проблема у політиці Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 137-143. – ISBN 966-02-0276-8
648870
  Гай-Нижник Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямку розв"язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-966-97599-1-7
648871
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 2. – 2001
648872
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 3-5. – 2001
648873
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 6-8. – 2001
648874
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 9-11. – 2001
648875
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 12-13. – 2001
648876
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 14-16. – 2001
648877
   Кримська світлиця : всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета. – Симферополь, 1992-
№ 17-19. – 2001
648878
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
1 грудня (№ 48). – 2017. – 8 с.
648879
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
1 вересня (№ 35). – 2017. – 8 с.
648880
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
2 червня (№ 22). – 2017. – 8 с.
648881
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 листопада (№ 44). – 2017. – 8 с.
648882
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 березня (№ 9). – 2017. – 8 с.
648883
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
3 лютого (№ 5). – 2017. – 8 с.
648884
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
04 серпня (№ 31). – 2017. – 8 с.
648885
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
5 травня (№ 18). – 2017. – 8 с.
648886
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
6 січня (№ 1). – 2017. – 8 с.
648887
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 8 с.
648888
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 липня (№ 27). – 2017. – 8 с.
648889
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
7 квітня (№ 14). – 2017. – 8 с.
648890
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
8 грудня (№ 49). – 2017. – 8 с.
648891
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
8 вересня (№ 36). – 2017. – 8 с.
648892
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
9 червня (№ 23). – 2017. – 8 с.
648893
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 листопада (№ 45). – 2017. – 8 с.
648894
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 лютого (№ 6). – 2017. – 8 с.
648895
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
10 березня (№ 10). – 2017. – 8 с.
648896
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
11 серпня (№ 32). – 2017. – 8 с.
648897
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
12 травня (№ 19). – 2017. – 8 с.
648898
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
13 січня (№ 2). – 2017. – 8 с.
648899
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 8 с.
648900
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
14 липня (№ 28). – 2017. – 8 с.
648901
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
14 квітня (№ 15). – 2017. – 8 с.
648902
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
15 грудня (№ 50). – 2017. – 8 с.
648903
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
15 вересня (№ 37). – 2017. – 8 с.
648904
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
16 червня (№ 24). – 2017. – 8 с.
648905
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
17 лютого (№ 7). – 2017. – 8 с.
648906
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
19 травня (№ 20). – 2017. – 8 с.
648907
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 січня (№ 3). – 2017. – 8 с.
648908
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 8 с.
648909
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 липня (№ 29). – 2017. – 8 с.
648910
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
21 квітня (№ 16). – 2017. – 8 с.
648911
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
22 грудня (№ 51). – 2017. – 8 с.
648912
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
22 вересня (№ 38). – 2017. – 8 с.
648913
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 червня (№ 25). – 2017. – 8 с.
648914
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24листопада (№ 47). – 2017. – 8 с.
648915
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24 березня (№ 12). – 2017. – 8 с.
648916
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
24 лютого (№ 8). – 2017. – 8 с.
648917
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 травня (№ 21). – 2017. – 8 с.
648918
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 8 с.
648919
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
27 січня (№ 4). – 2017. – 8 с.
648920
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 квітня (№ 17). – 2017. – 8 с.
648921
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
28 липня (№ 30). – 2017. – 8 с.
648922
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
29 вересня (№ 39). – 2017. – 8 с.
648923
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
29 грудня (№ 52). – 2017. – 8 с.
648924
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 червня (№ 26). – 2017. – 8 с.
648925
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ
31 березня (№ 13). – 2017. – 8 с.
648926
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
1 червня (№ 22). – 2018. – 8 с.
648927
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 березня (№ 9). – 2018. – 8 с.
648928
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 лютого (№ 5). – 2018. – 8 с.
648929
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
2 листопада (№ 44). – 2018. – 8 с.
648930
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
3 серпня (№ 31). – 2018. – 8 с.
648931
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
4 травня (№ 18). – 2018. – 8 с.
648932
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
5 січня (№ 1). – 2018. – 8 с.
648933
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 8 с.
648934
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
6 липня (№ 27). – 2018. – 8 с.
648935
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 8 с.
648936
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
7 вересня (№ 36). – 2018. – 8 с.
648937
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
7 грудня (№ 49). – 2018. – 8 с.
648938
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
8 червня (№ 23). – 2018. – 8 с.
648939
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 листопада (№ 45). – 2018. – 8 с.
648940
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 лютого (№ 6). – 2018. – 8 с.
648941
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
9 березня (№ 10). – 2018. – 8 с.
648942
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
10 серпня (№ 32). – 2018. – 8 с.
648943
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
11 травня (№ 19). – 2018. – 8 с.
648944
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
12 січня (№ 2). – 2018. – 8 с.
648945
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 8 с.
648946
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
13 липня (№ 28). – 2018. – 8 с.
648947
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 8 с.
648948
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
14 вересня (№ 37). – 2018. – 8 с.
648949
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 8 с.
648950
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
15 червня (№ 24). – 2018. – 8 с.
648951
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 листопада (№ 46). – 2018. – 8 с.
648952
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 лютого (№ 7). – 2018. – 8 с.
648953
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
16 березня (№ 11). – 2018. – 8 с.
648954
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
17 серпня (№ 33). – 2018. – 8 с.
648955
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
18 травня (№ 20). – 2018. – 8 с.
648956
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
19 січня (№ 3). – 2018. – 8 с.
648957
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 8 с.
648958
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
20 липня (№ 29). – 2018. – 8 с.
648959
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
20 квітня (№ 16). – 2018. – 8 с.
648960
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 8 с.
648961
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 8 с.
648962
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
22 червня (№ 25). – 2018. – 8 с.
648963
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 8 с.
648964
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 8 с.
648965
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
23 березня (№ 12). – 2018. – 8 с.
648966
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
24 серпня (№ 34). – 2018. – 8 с.
648967
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
25 травня (№ 21). – 2018. – 8 с.
648968
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
26 січня (№ 4). – 2018. – 8 с.
648969
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 8 с.
648970
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
27 липня (№ 30). – 2018. – 8 с.
648971
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 8 с.
648972
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 8 с.
648973
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
28 грудня (№ 52). – 2018. – 8 с.
648974
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
29 червня (№ 26). – 2018. – 8 с.
648975
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
30 листопада (№ 48). – 2018. – 8 с.
648976
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
30 березня (№ 13). – 2018. – 8 с.
648977
   Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 1992-
31 серпня (№ 35). – 2018. – 8 с.
648978
  Цаль В. Кримська стежина на Тарасову гору. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 7. – С.17-19. – ISSN 0130 - 5263


  Переклади творів Тараса Шевченка кримськотатарською мовою.
648979
  Мельничук І. Кримська стратегія у зовнішній політиці Литви на південно-східному напрямі (XIV - XV ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
648980
  Вострикова Р.В. Кримська топоніміка: традиції та новації, проблеми та перспективи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 22/24 (314/316). – С. 87-89


  Кримська топоніміка (назва географічних об"єктів), як і раніше, сьогодні є предметом активних суперечок і наукових досліджень. Не дивно, що в краєзнавчій літературі й на картах може траплятися різне написання одних і тих же назв. Але проблема не тільки ...
648981
  Чурюмова Т. Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1


  На сьогоднішній день понад 100 студентів кримських університетів та інститутів навчатимуться в КНУ імені Тараса Шевченка.
648982
   Кримська хвиля // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Столичні виші останніми днями прийняли першу хвилю кримських студентів. 76 студентів переведено до КНУ імені Тараса Шевченка.
648983
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Понад 100 студентів кримських університетів та інститутів вже навчаються в КНУ.
648984
   Кримська хвиля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6


  Так можна назвати процес, який відбувся в нашому університеті навесні: з Автономної Республіки Крим перевелися студенти вищих навчальних закладів, які вирішили продовжити навчання на материковій Україні. До КНУ імені Тараса Шевченка перевелися 172 ...
648985
  Вольвач П. Кримське бездоріжжя // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 3
648986
  Оболенська Наталя Кримське всесезоння : Україна чудес / Оболенська Наталя, Шамшин Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 108-112
648987
  Данильченко Ніна Кримське натхнення : Моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 146 : Фото
648988
  Петренко І. Кримське питання в зовнішній політиці уряду Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 20-22
648989
  Іванченко Р.П. Кримське питання в міжнародних відносинах від середини XX ст. // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 146-171. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
648990
  Клименко П. Кримське питання в політиці уряду Української Держави П. Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 194-195
648991
  Головченко В.І. Кримське питання в українській політиці гетьмана П. Скоропадського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 192-201
648992
  Головченко Володимир Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595


  На основі архівних матеріалів, преси й спогадів безпосередніх учасників Української революції 1917-1920 рр. з"ясовано місце кримського питання в політиці УНР доби Центральної Ради й Української Держави та проаналізовано спроби його вирішення.
648993
  Станіславський В. Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 329-350. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
648994
  Мацибок-Стародуб Кримське соло у Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Твори Ференца Ліста, Фридерика Шопена та Мирослава Скорика прозвучали у віртуозному виконанні 11-річної піаністки Христини Михайличенко в Мистецькому салоні Університету під час сольного концерту маленької виконавиці. Юна піаністка виконує класичну ...
648995
  Гула В. Кримське ханство в ситемі міжнародних відносин на передодні та під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 11-12
648996
  Громенко С. Кримське ханство і Російська імперія // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 271-274. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
648997
  Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор"я в період правління Гаджи Гірея (1442–1466 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 4-28. – ISSN 0130-5247
648998
  Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV - середини ХVII ст. як складова частина Великого Кордону України // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
648999
  Лукашевич О.А. Кримське ханство на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 136-143


  Стаття присвячена проблемі розвитку державності і права малої держави в умовах конфлікту цивілізацій на прикладі Кримського ханства. Вихід Криму зі складу Османської імперії та захоплення його Росією рівнозначні скачку з однієї цивілізації в іншу. ...
649000
  Єщенко М. Кримський бабай / Марина Єщенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,