Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
647001
  Вітовська І. "Кінематограф - це інформаційна самоідентифікація нації..." / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 22-23
647002
  Кощенко А. "Кінець доктрини Монро"? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 59-67


  Світове панування Сполучених Штатів Америки
647003
  Гальчинський А. "Кінець євроцентризму: що далі?" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 7


  "Наша нинішня бесіда з екс-головою ради НБУ та екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Анатолієм Гальчинським стала логічним продовженням попередньої розмови на тему "куди рухається світ?" (див. DT.UA №4 от 3 февраля с.г.), в ...
647004
  Лук"янчук Г. "Кінець ідилії"..."Гнані і голодні"..."Гробовище"... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-24 травня (№ 15/16). – С. 10-11


  Виставка "Слово, обірване у Биківні".
647005
  Битюк І.В. "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається феномен "моральної паніки" навколо теми кінця світу в матеріалах журналі стів телеканалу "1+1" через характеристику поведінкових реакцій членів суспільства на цю проблемукрізь призму ціннісних орієнтацій та соціальних змін. In ...
647006
  Крушинська О.Г. "Кінець сезону тугу наганяє, зникає в тіні стомлена блакить..." Матеріали конкурсу поетичного перекладу серед студентів // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 248-260


  Виразна мелодійність у поєднанні зі свідомим володінням виражальними засобами української мови, яскрава поетичність цих рядків мала б, напевно, належати комусь із відомих, фахових перекладачів французької поезії. Проте їхній автор – Олександр ...
647007
  Данилишин Б. "Кінець" науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 жовтня (№ 194). – С. 3


  Думки, після присудження Нобелівської премії з економіки за 2019 рік.
647008
  Холод Г.Я. "Кіно-газета" (1930): специфіка висвітлення проблематики : монографія / Ганна Холод. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 146-171 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-01-5
647009
  Титаренко Дмитро "Кіно під німцями..." : до питання про умови функціонування кінематографа під час німецької окупації України у зоні військової адміністрації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 33-39
647010
  Брюховецька Л. "Кіно стало мистецтвом мільйонів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 22-23


  Микола Бажан як засновник української кінокритики.
647011
  Сологуб Н. "Кінь на вечірній зорі" (мова художньої прози М. Вінграновського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – C. 13-20. – ISSN 0201-419
647012
  Коробкова Н.К. "Кіт у чоботях" Миколи Хвильового: особливості алюзійного поля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 57-61. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
647013
  Белімова Т. "Клавка" - роман про літературу, кохання і Київ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 116-122. – ISSN 0236-1477
647014
  Зозуляк П. "Кланяюся цьому святому дому" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.74-83. – ISSN 0868-4790
647015
  Ковалів Ю.І. "Кларнетизм" П. Тичини -нереалізована естетична концепція // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-52. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
647016
  Чорногуз О. "Класик захалявної літератури" (Микола Холодний) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 138-150. – ISSN 0130-1608
647017
  Марценішко В. "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 79-84. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Погляди польського письменника Генріка Сенкевича щодо особливостей історичного роману як літератрного жанру
647018
  Делійоргі А. [Кінець золотого місяця / Александра Делійоргі. – 2-е перевидання. – Афіни : Естія, 1991. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0005-3
647019
  Політіс К. [Кінцева зупинка / Козмас Політіс ; за ред. Гавриїла Н. Пендзикіса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1985. – 205 с. – Видання новогрецькою мовою
647020
   К-края поглощения компонентов тройных сплавов на никель-кобальтовой основе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр, С.М. Каральник, Е. Куценко. – Киев : КГУ, 1955. – [3] с. – Отд. оттиск
647021
  Мазуренко В.І. Кількісні ефекти регіональних торговельних угод / В.І. Мазуренко, Л.С. Поліщук, Т.О. Жолос // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 163-172. – ISSN 2308-6912
647022
  Заболоцька Т.М. Кількісні зміни хмарності як індикатор періоду глобального потепління / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 23-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
647023
  Молочко П. Кількісні індикатори розвитку партійної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 337-352. – ISSN 2524-0137
647024
  Звірід Н.В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 48-52
647025
  Корольов Б.І. Кількісні методи в історичному дослідженні (математичні, кліометричні методи, квантитативна історія) / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 191-192. – ISBN 966-642-073-2
647026
   Кількісні методи в суспільних науках / Т.І. Мамчич, А.Я. Оленко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розробці навчального курсу "Кількісні методи в суспільних науках".
647027
  Булкот О. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Проаналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціоназіції діяльності компанії. Запропоновано комплексну ...
647028
  Чайковська М.П. Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посібник для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. "менеджмент організацій" / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Ф-т економіки, Каф. менеджменту тм матем. моделювання ринкових процесів. – Одеса : Астропринт, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-190-337-0
647029
  Скворцов І.Б. Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємства : економічна наука / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 128-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
647030
  Ярмоленко І.А. Кількісні показники розвитку сільського розселення Української РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 63-69 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
647031
   Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів / А.В. Путніков, Ю.В. Голота, Т.М. Сергійчук, А.М. Остапчук, Л.В. Закордонець, Л.І. Остапченко, Г.М. Толстанова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 2 (30). – С. 89-100. – ISSN 2076-0558


  Метою даної роботи було визначити референс-діапазони мікробіологічних показників фекального та пристінкового кишкового біотопу лабораторних щурів та провести порівняльний аналіз з існуючими даними для показників людини. The aim of this study was to ...
647032
  Москотіна Р.Ю. Кількісні та якісні методи у соціологічному дослідженні: причини поєднання // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 247-249
647033
  Назаров М.С. Кількісні та якісні підходи до типологізації партійних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 42-46. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
647034
  Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-87. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено взаємозв"язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Проаналізовано секторальну структуру через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель ...
647035
   Кількісні характеристики нормального та патологічного скорочення лівого шлуночка серця людини як спірально побудованої структури. Оцінка діагностичних можливостей методу / Г.В. Книшов, О.О. Броварець, Є.А. Настенко, Ю.Ф. Забашта, В.М. Бешляга, В.Б. Максименко, В.П. Захарова, Ю.А. Костенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 148-154. – ISSN 1023-2427
647036
  Кудрявцева О. Кількісно-якісні особливості сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові : на матеріалі текстів художньої літератури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 84-99. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
647037
  Марчук О.А. Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 73-78. – ISSN 2076-1554
647038
  Семенюк Н.Є. Кількістне різноманіття фітопланктону водойм м. Києва в залежності від гідрохімічного режиму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 206-213. – Бібліогр.: 9 назв
647039
   Кількість абітурієнтів з окупованих територій зростає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
647040
   Кількість вступників з окупованих територій збільшується // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
647041
  Левчук Н. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 15


  4 жовтня 2016 р. в Києві за ініціативи Національного музею "Меморіал жертв Голодомору, двох академічних інститутів та кількох громадських організацій відбулася конференція, за підсумками якої було прийнято резолюцію, поширену 5 жовтня 2016 р. на ...
647042
   Кількість ізомерів в ікосоедральних фулеренах серій С60 та С80 / М.Ю. Корнілов, Т.В. Любчук, С.Д. Ісаєв, В.В. Плахотнік, В.І. Замковий // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
647043
  Кулик Н. Кількість ІТ-спеціалістів - збільшити, закон про вищу освіту - ухвалити / Н. Кулик, А. Цяцько, О. Коваленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 лютого (№ 8)


  14 лютого в Кабміні відбулася зустріч Миколи Азарова з ректорами і викладачами провідних українських вишів, що готують технічну еліту країни. Основною метою зібрання стали заходи щодо сприяння розвитку ІТ- галузі в Україні.
647044
  Айстраханов Д.Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 28-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
647045
  Ганущак Ю. Кількість районів в Україні скоротять. На скільки, і що насправді відбувається? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
647046
  Авдєєва Т.В. Кількість сагайдаків артінових бірядних кілець / Т.В. Авдєєва, О.Г. Ганюшкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі доводяться дві теореми, перша з них дозволяє ефективно оцінити згори кількість сагайдаків артінових бірядних кілець, а в другій підраховується кількість тих сагайдаків, усі компоненти зв"язності яких є циклами.
647047
  Діордієва І.П. Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тратикале / І.П. Діордієва, Ж.М. Новак // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-6609
647048
   Кільком вишам анульовано ліцензії : вісті ДАКУ (Держ. акредитаційної комісії) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  На черговому засіданні Держ. акредитаційної комісії, крім питань надання ліцензій і акредитації спеціальностей, розглядалися результати перевірки дотримання Ліцензійних умов вищими навч. закладами.
647049
  Кикоть В. Кількома мазками акварелі : поезії / Валерій Кикоть. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-920-265-9
647050
  Полонський О.М. Кількосний аналіз. Теорія та практика вагового й тітрирного аналізу, пристосована до програму агротехнікумів та с/г ін-тів України. / О.М. Полонський. – Кам"янець на Поділлі, 1927. – 42 с.
647051
  Кочерга Ю.Т. Кільце горизонту / Кочерга Ю.Т. – Київ, 1988. – 334 с.
647052
  Ле І. Кільце порятунку : новели / І. Ле. – Київ : Лім, 1934. – 79 с.
647053
  Пугач І.П. Кільцевий неплощинний квазіізотропний резонатор // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 222-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Аналізуються характеристики власних хвиль неплощинного квазіізотропного кільцевого резонатора. Встановлено зв"язки цих характеристик з інтегральними параметрами анізотропії системи дзеркал. Показано, що зміною інтегрального геометричного параметра ...
647054
  Пугач І.П. Кільцевий резонатор з плавною зміною поляризацій зустрічних хвиль / І.П. Пугач, С.С. Скорик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розраховані характеристики власних станів кільцевого ізотропного резонатора, в якому розміщені дві чвертьхвильові платівки з поляризатором між ними. Ортогональність азимутів однойменних осей даних платівок при їх оберненні зумовлює плавну зміну власних ...
647055
  Плахотник М. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між кільцевими нерівностями з означення горенштейнової матриці та умовою невід"ємності елементів матриці Кириченка. Описано всі перестановки, для яких з невід"ємності елементів матриці Кириченка випливає виконання кільцевих ...
647056
  Плахотник М.В. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка, цикловий тип яких складається з двох чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано вигляд кільцевих співвдношень для матриці Кириченка в термінах параметрів, ввдених таким чином, що дозволяє підрахувати їх кількість для випадку, коли відповідна перестановка є добутком двох циклів. Ці співвідношення уточнено для випадку, коли ...
647057
  Птиця Г.О. Кільця дружби над Токіо / Г.О. Птиця. – К., 1966. – 166с.
647058
  Романів Олег Миколайович Кільця елементарних дільників і зв"язані з ними алгебраїчні структури : Дис... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06. / Романів Олег Миколайович;. – Львів, 1999. – 111л.
647059
  Тушницький Ігор Ярославович Кільця і гратки з локально визначеними структурами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Тушницький Ігор Ярославович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 167л. – Бібліогр.:л.139-146
647060
  Колтун О.В. Кільця Лізеганга у лесово-грунтовій серії як об"єкт досліджень у науках про Землю (приклади з Хмельницького плато, Подільська височина) / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
647061
  Панченко В.Є. Кільця на древі : [дослідж. з історії укр. літ. XIX-XX ст.] / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 557, [3] с. : іл. – Покажч. імен: с. 547-558. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-35-16


  До нової книги дітературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівні аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, ...
647062
  Волошко Н. Кільця часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 21-24. – ISSN 0868-4790
647063
   Кільчевський Микола Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 156-158. – ISBN 966-02-0537-6
647064
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266-267 : фото
647065
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-439-757-2
647066
  Шевчук Н. Кім (Ір Сен), (Чен ІР), (Чен Ин) // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С.49


  17 грудня помер 69-річний Кім Чен Ір, голова Корейської Народно-Демократичної Республіки. Батько Кім Чен Іра - Кім Ір Сен - засновник КНДР. Наступником покійного став його син - Кім Чен Ин. Кожен п"ятий кореєць є його однофамільцем.
647067
  Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X


  У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
647068
  Відейко М. Кімерійці // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 51-65. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
647069
  Кіндратенко А. Кіммерійці і скіфи в Малій та Передній Азії // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 113-119. – ISBN 978-966-372-737-0
647070
  Борисова О.В. Кіммерійці у "Формації української нації" Вадима Щербаківського // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 152-155
647071
   Кімната-музей великого українця // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 4


  "Університетська громада вшанувала 100-літній ювілей від дня народження патріарха української літератури Олеся Гончара. Програма заходу 3 квітня 2018 року видалася насиченою: урочисте відкриття в одній із аудиторій Інституту філології Музею-кімнати ...
647072
  Климчук Віталій Кімната 696 : містична новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 9-16. – ISSN 0130-321Х
647073
  Суховецький М.М. Кімната для ігор. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1989. – 238с.
647074
  Василевська В. Кімната на горищі / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 110 с.
647075
  Шерех Ю. Кімната номер 101 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 227-240
647076
  Вільчинский М.М. Кімнатна культура лимона / М.М. Вільчинский. – Київ, 1953. – 40 с.
647077
  Дирдовський В. Кімнатні квіти та догляд за / В. Дирдовський, 1962
647078
  Ященко Є. Кіна не буде // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 7-8


  Книга Вадима Скуратівського "Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття: генеза, структура, функція."
647079
   Кіна не буде ?.. : Матеріали парламентських слухань у ВРУ на тему: "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 р., тематичні матеріали. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 336с. – ISBN 966-611-421-6
647080
  Тримбач С. Кіна не буде. А буде що? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 29


  Колізії сучасної культурної політики і кінематограф.
647081
  Кінах А. Кінах А. Держава і реальний сектор: необхідний активний діалог // Дзеркало тижня, 2003


  Пробл. соц.-екон. політики: Ст. президента Укр. спілки промисловців і підприємців
647082
  Кінах А. Кінах А. Інтелект: випробування монетизацією: [Пробл. інвестиц. політики] // Дзеркало тижня, 2003


  Відповіді на запитання президента Укр. спілки промисловців і підприємців А.Кінаха та голови правл. Укр. держ. інновац. компанії В.Рижова
647083
  Губерський Л.В. Кінах Анатолій Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 616. – ISBN 966-316-039-X
647084
   Кінах: з Росією разом до Євр... Азії // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 6 : Фото
647085
  Глушко О.К. Кінбурн / О.К. Глушко. – Київ, 1988. – 300 с.
647086
  Велика Валерія Кінбурнська коса. Комфорт серед дикої природи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 20-21 : фото
647087
  Твердовська Л. Кінбурнський соляний промисел, історія розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 63-79. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
647088
  Кремінський Ярослав Кінгір = Музична трагедія (за спогадами політв"язнів) : драматургія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 31-46
647089
  Гребенник В. Кіндрат Лохвицький як дослідник київських старожитностей // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 166-171. – ISSN 2312-9697
647090
  Ігнатенко Г.Г. Кіндрат Рилєєв / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1979. – 225с.
647091
  Ксензенко М.І. Кіндрашівка / М.І. Ксензенко. – К, 1967. – [11] с.
647092
   Кіндюку Б.В. - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 275
647093
  Смущинська І.В. Кінема як об"єкт лінгвостилістичного аналізу / І.В. Смущинська, О.А. Стародубцева // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 524-531


  Проаналізовано кінетичну лексику художнього твору, як складову частину лексичної системи французької мови на матеріалі французького роману ХХ ст. Визначено головні функції кінем та кінетичних комплексів у художньому тексті, з"ясовуються основні ...
647094
  Коваленко В.Ф. Кінематика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 175-177. – ISBN 978-966-02-6814-2
647095
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 1 (205). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647096
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 3 (207). – 2019. – 79, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647097
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 2 (206). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647098
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 4 (208). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647099
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 5 (209). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647100
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 6 (210). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
647101
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 1 (211). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647102
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 2 (212). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647103
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 3 (213). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647104
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 4 (214). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647105
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 5 (215). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647106
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 6 (216). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
647107
  Моісеєнко В.О. Кінематична структура хвильових полів у ортотропних просторових хвилеводах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі в тривимірній постановці досліджена кінематична структура хвильових полів у просторових хвилеводах із анізотропних матеріалів орторомбічної структури. Побудована спеціальна форма зображення загального визначального рівняння для хвилевого ...
647108
  Зражевський Г.М. Кінематичний та енергетичний аналіз руйнування пружною хвилею / Г.М. Зражевський, В.Ф. Зражевська // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
647109
  Козак П. Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року / П. Козак, О Рожило, Ю. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кінематичної обробки двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів в період осіннього рівнодення 2001 року. Для спостережень використовувалися телевізійні установки "інтроскоп", оснащені високочутливими передавальними ...
647110
  Лісняк В.С. Кінематичні поля у матеріальному континуумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано лінійчато-геометричну інтерпретацію векторних полів швидкостей і прискорень у рухомому твердому тілі в евклідовому тривимірному просторі. Для всіх диференціальних інваріантів одержано зручні обчислювальні формули.
647111
   Кінематичні характеристики вересневих метеорів за базисними телевізійними спостереженнями 2003 року / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 53-64. – ISSN 1561-8889
647112
  Дубина О. Кінематограф 60 - 80-х рр. XX ст. як важлива складова радянської ідеології // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 37-38
647113
  Мусієнко О. Кінематограф братів Коенів: іронія постмодерну // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Джоел Давід Коен (н. 1954) та Ітан Джессе Коен (н.1957), відомі під збірним ім"ям Брати Коен - америк. кінорежисери, сценаристи та продюсери, які відомі своїми фільмами у жанрі нуар. Завдяки спільній роботі над своїми фільмами братів називають ...
647114
  Яремчук Андрій Кінематограф доби Василя Цвіркунова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року Київська національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка відзначатиме 80-літній ювілей.
647115
  Мусієнко О. Кінематограф Еріка Ромера: Віра і краса врятують світ // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 119-122


  Ерiк Ромер — французький кінорежисер, один з найвизначніших представників "Новой хвилі" в післявоєнному кінематографі Франції, головний редактор журналу Cahiers du Cinema в 1958—1963 рр.
647116
  Сидор-Гібелінда Кінематограф і фрустрація // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 187-192
647117
  Орлов О.І. Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 109-113. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
647118
  Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с. : іл. – ISBN 978-966-651-773-2
647119
  Заза І.І. Кінематограф Сірії, Лівану та Палестини : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.03 / Заза І.І.; НАН України, ін-т мистецтвозн., фолькльористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 1995. – 23 с.
647120
  Бабишкін О.К. Кінематограф сучасного заходу : нотатки по буржуаз. кіномистецтво / О.К. Бабишкін ; передм. Н. Капельгородської. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143 с.
647121
  Андреєва Н. Кінематограф України: історія і сучасність // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 8-11
647122
  Мусієнко Оксана Кінематограф Фелліні : парадигма природи і культури // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 182-201. – ISSN 1997-4264


  Федеріко Фелліні (1920-1993) - впливовий італ. режисер і сценарист
647123
  Пижик А.М. Кінематограф як засіб поширення комуністичної ідеології в УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
647124
  Брайко О. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 36-46. – ISSN 0236-1477
647125
  Тарасенко В. Кінематографічна інтерпретація роману М. Хвильового "Вальдшнепи" О. Муратовим // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 27-35. – ISSN 1728-9572
647126
  Брайко О. Кінематографічна колористика пленеру в малій прозі Володимира Дрозда 1960-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 28-47. – ISSN 0236-1477
647127
  Германчук Вікторія Віталіївна Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Германчук В.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
647128
   Кінематографічна ревізія Донбасу : [збірка] / [упоряд.: С. Мензелевський ; наук. ред.: О. Телюк та ін. ; пер.: К. Міщенко, С. Мензелевський]. – 2015 : АРТ КНИГА ; Національний центр Олександра Довженка, 2015. – 158, [1] с. : фот. – Авт. ст. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-18-4
647129
  Казьмирчук М. Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / М. Казьмирчук, Г. Казьмирчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 91-98. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
647130
  Шевчук Ю.С. Кінематографічний Product Placement як соціально-комунікаційна технологія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
647131
  Горболіс Л. Кінематографічний арсенал "Камінного хреста"


  У статті на матеріалі новели "Камінний хрест" українського письменника-модерніста В. Стефаника висвітлено ефективність застосування різноманітного арсеналу кінематографічних прийомів для моделювання складного психосвіту українця, формування концепції ...
647132
  Новікова Людмила Кінематографічний імідж України й українців : західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 202-215. – ISSN 1997-4264
647133
  Трифонов Р.А. Кінематографічний лінгвокультурний код у мас-медіа / Р.А. Трифонов, Ю.О. Гарюнова, В.І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 166-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Мовні одиниці, що походять із кінодискурсу і використовуються для вторинної номінації в мас-медіа, розглянуто як системне утворення - кінематографічний лінгвокультурний код. Визначено базові складники цього коду (ім"я концепту, назви кіножанрів, назви ...
647134
  Зуєв С. Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 330-343


  "...Проаналізовано документальний фільм Ю. Сальникова «Композитор Глієр» у контексті культурологічної моделі В. Паперного «культура 1 – культура 2». Виявлено механізми взаємодії візуального і музичного кодів у фільмі-портреті. Особливості ...
647135
  Савчук Г.О. Кінематографічний потенціал лірики Івана Світличного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 87-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
647136
  Брайко П. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделювання простору у творчості В. Дрозда // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 274-291. – ISBN 978-966-921-243-6


  У статті поетику прози В. Дрозда зінтерпретовано з погляду теорії кіномистецтва. Автор доводить, що характерні засоби кінематографічного членування простору можна виявити й у манері візуалізації викладу в доробку відомого українського письменника ...
647137
  Брайко О. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделюванняпростору у творчості В. Дрозда
647138
  Лелюх С.Г. Кінематографічний пошук / С.Г. Лелюх. – К., 1970. – 16с.
647139
  Трошкіна О.А. Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 194-204. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
647140
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 54-72. – ISSN 0236-1477
647141
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм у прозі Євгена Гуцала для дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
647142
  Мусієнко О. Кінематографічні й театральні здобутки артиста = До 95-річчя від дня народження Л.О.Масохи // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 392-394. – ISBN 966-7170-47-0


  Масоха Лаврентій Омелянович - укр., рос. актор, засл. артист Росії (1969).
647143
  Бова К.О. Кінематографічність літератури (на прикладі романів Ф. Бегбедера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 33-38
647144
  Тимощук Т.І. Кінесика в художньому тексті: міждисциплінарний підхід // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 77-79
647145
  Богдан С.К. Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 16-23. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
647146
   Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В. Овсієнко, Я.В. Редько // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
647147
   Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В.Д. Лук"янчук, Н.В. Мелещенко, І.Й. Сейфулліна, О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 117-120. – ISSN 1681-276Х


  "...Актуальною проблемою сучасної медицини є лікування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), що є поліетіологічним невідкладним станом, та потребує патогенетично обґрунтованої раціональної фармакотерапії. Раніше доведено, що оригінальна координаційна ...
647148
  Топиго К.Б. Кінетика біполярної фотоелектрорушійної сили в ізольованому напівпровіднику / К.Б. Топиго, заславська. – С. 201-210
647149
  Радченко Тарас Михайлович Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Радченко Т.М.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
647150
  Павлюк С.П. Кінетика виникнення коливань у n+ - n - n+ структурах при проходженні через них потужних імпульсів струму з екстремальною густиною / С.П. Павлюк, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження перехідного процесу між моментом утворення шнура струму та його стаціонарним існуванням у польовому КНІ транзисторі та КСДІ кремнієвому дифузійному резисторі із n+ - n - n+ структурою. Отримані результати пояснені моделлю ...
647151
  Булавін Л.А. Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська, В.М. Нужний; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 48с.
647152
  Альохін О.Д. Кінетика встановлення рівноваги розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан для температур нижчих критичної температури розшарування Т<Тк. За даними висотної залежності ...
647153
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 162 л. + Додаток: л. 149 - 162. – Бібліогр.: л. 128 - 149
647154
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
647155
   Кінетика газофазного бромування активованого вугілля / К. Клипа, О. Задерко, В. Діюк, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику газофазного бромування активованого вугілля в температурному інтервалі 200–500.С. Показано, що бромування активованого вугілля парами Br2 забезпечує прищеплення до 20–25 мас.% (2,5–3,1 ммоль/г) брому. Встановлено, що оптимальним ...
647156
  Сторожук Н.В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при нерівноважності дефектів та неідеальності стоків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сторожук Надія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв
647157
  Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibridus) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Стадник Роман Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
647158
  Затонацька Т.Г. Кінетика здатних деформуватися частинок в градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано рівняння обертального та поступального рухів пружно-в"язкого овоїда, що деформується, в довільних градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища. Досліджується вплив асиметрії, відносного видовження та здатності деформуватися ...
647159
  Рагуля А.В. Кінетика і механізм спікання ультрадисперсних порошків речовин з різною прородою хімічного зв"язку в умовах швидкісного нагріву. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.16.06 / Рагуля А.В.; Ан Укр.Ін-т проблем матеріалознав. – К, 1992. – 15л.
647160
  Чернюк С.О. Кінетика індукованої флуоресценції хлорофілу рослин пшениці (Triticum Aestivum) при ураженні їх різними ізолятами вірусу смугастої мозаїки пшениці / С.О. Чернюк, Д.Ю. Корнєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вивчали вплив різних ізолятів вірусу смугастої мозаїки пшеніці на показники індукованої флуоресценції рослин пшениці Triticum aestivum. Отримали числові показники, які показують різну ступінь патогенності виділених нами ізолятів вірусу смугастої ...
647161
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Додатки: арк. 100-120. – Бібліогр.: арк. 121-135
647162
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
647163
  Мазур Ю.П. Кінетика кристалізації аморфних сплавів на основі Fe-Si-B / Ю.П. Мазур, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 45-46
647164
  Іванісік А.І. Кінетика лазерної ерозійної плазми на пізніх стадіях розвитку / А.І. Іванісік, В.І. Малий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена кінетика ерозійної плазми, що утворюється під дією сфокусованого випромінювання рубінового лазера на поверхні алюмінієвої мішені. Дослідження проводились трьома методами: прямим тіньовим, шлірен-методом та інтерференційним з використанням ...
647165
  Сакун В.П. Кінетика люмінесценції домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 393-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються результати дослідження кінетики загасання фотолюмінесценції 1В1-1А1 домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах. The investigation results of the 1В1-1А1-luminescence kinetics decay of the NO2-impurity unions in the alkali-halide ...
647166
   Кінетика метанування CO2 НА Ni-Co каталізаторах / Д.Е. Османова, М.Г. Жлуденко, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 144
647167
  Богініч І.О. Кінетика накопичення пошкоджень в металевах матеріалах при статичному навантаженні : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Богініч І. О.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1996. – 18л.
647168
  Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
647169
  Шевченко Є.В. Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Шевченко Є.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
647170
  Черніцький С.В. Кінетика нейтронів підкритичного швидкого гібридного реактора та термоядерного джерела нейтронів на основі комбінації стеларатора та відкритої пастки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Черніцький Сергій Віцентійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
647171
   Кінетика окислення графіту / В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, О.М. Вязьмітіна, А.Ф. Угрімов, Н.М. Смєрднова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
647172
  Голуб Н.П. Кінетика окиснення етану в нестаціонарних умовах / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 96-100. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчена кінетика відновлення етаном та етиленом поверхні Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] і CuO. Встановлено, що основними продуктами перетворення етану на Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] є СН[нижній індекс 2]О, СО, СО[нижній індекс 2] та ...
647173
  Олексенко Л.П. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на мідьвмісному цеоліті Cu/ZSM-5 // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 84-89. – ISSN 0041-6045
647174
  Яцимирський В.К. Кінетика окиснення СО на Fe-Cu оксидних зразках / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Л.В. Філіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидах заліза і міді та двокомпонентному Fe-Cu каталізаторі. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що ...
647175
   Кінетика окиснення СО на Pd, Pd-Ag нанесеного на ZrO2 / О.В. Іщенко, Н.О. Болдирєва, А.В. Яцимирський, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 38)


  Наведено каталітичні активності зразків та кінетичні закономірності реакції окислення СО на Pd/ ZrO2 та Pd-Ag/ ZrO2 каталізаторах. Причиною докорінної різниці кінетичних залежностей для паладію, з одного боку, та паладій-срібної системи, з іншого, ми ...
647176
   Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик, В.В. Овсієнко, Ю.О. Алексєйцев, Ю.І. Черевко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 36-45. – ISSN 2519-2396
647177
  Товбін М.В. Кінетика поліморфного перетворення йодиду ртуті / М.В. Товбін, О.М. Барам. – Київ, 1958. – С.163-166. – Окр. відбиток
647178
  Попова І.Б. Кінетика процесів структурної релаксації і кристалізації закалених оксидних скіл в умовах зовнішніх дій. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Попова І.Б.; НАН України. Донецький фіз.-мат. ін-т ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1995. – 19л.
647179
   Кінетика процесу гранулоутворення комплексних мінерально-гумінових добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
647180
   Кінетика процесу гранулоутворення органо-мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі при збільшенні об"єму зони диспергування / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
647181
  Кривенко С.В. Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Кривенко С.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
647182
  Онанко А.П. Кінетика пружнно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 394-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась часова залежність модуля пружності та внутрішнього тертя (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву AL0,5Be0,5. При відпале має місце виділення когерентних зон. Ключові слова: структурні дефекти, внутрішнє тертя. Time ...
647183
  Остапчук П.М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
647184
   Кінетика рекомбінаційної люмінесенції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках / Г.В. Весна, А.Ф. Гуменюк, В.Я. Дегода, Ю.А. Маразуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 171-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
647185
  Дегода В.Я. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів : колектив. могографія / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, Ю.А. Маразуєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151
647186
  Протащук В.В. Кінетика релаксації фото-Е.Р.С в наоструктурах Si/SiGe / В.В. Протащук, О.О. Коротченков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 53-54
647187
  Дегода В. Кінетика рентгенопровідності ідеальних напівпровідників / В. Дегода, Г. Весна, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-60. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Аналіз експериментальних досліджень рентгенопровідності показав, що застосовувати класичну кінетичну теорію фотопровіднocтi для кінетики рентгенопровідності практично неможливо. Тому запропонована логічна схема для розробки кінетичної тeopii ...
647188
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
647189
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150л. – Бібліогр. : л.141-150
647190
  Слинявчук Г.Д. Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонізуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА (Avena sativa L.) : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Г.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
647191
  Слинявчук Галина Дмитрівна Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонозуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА ( Avena sativa L. ) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Галина Дмитрівна; АНУ. Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2003. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
647192
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 107-118
647193
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
647194
  Ляпченко Н.В. Кінетика розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності Et4N+.Br- та Et4N+.І- / Н.В. Ляпченко, В.М. Шуфлетюк, М.А. Туровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності броміду та йодиду тетраетиламонію в ацетонітрилі. Показано, що галогеніди четвертинного амонію є каталізаторами розпаду гідропероксиду. Обґрунтовано кінетичну схему каталітичного розпаду ...
647195
  Дегода Володимир Якович Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Дис...док.фізико-математ.наук:01.04.05 / Дегода Володимир Якович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.254-284
647196
  Дегода В.Я. Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Дегода В.Я.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 29 - 32с.
647197
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 108-120
647198
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
647199
  Пилипенко А.П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Пилипенко А.П.; МОіНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
647200
  Яцимирський В.К. Кінетика синтезу аміаку на залізомолібденових та залізовольфрамовому каталізаторах : хімія / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
647201
  Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
647202
  Ісаєв М. Кінетика температурних розподілів в напівпровідникових структурах при дії імпульсного лазерного випромінювання / М. Ісаєв, А. Кузьмич, Р. Бурбело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати аналізу, які поясняють загальну тенденцію в особливостях процесу поширення тепла в напівпровідникових структурах з модифікованими властивостями приповерхневого шару при опроміненні їх коротким лазерним імпульсом. In ...
647203
  Мирошник М.М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 8 назв
647204
   Кінетика тетанусу musculus gastrocnemius в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою васкулярною ішемією задніх кінцівок за умов низькочастотної м"язової втоми / О.А. Мельничук, О.П. Мотузюк, С.Є. Швайко, О.М. Хома // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 8-18. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Досліджено зміну кінетики тетанусу m. gastrocnеmius (cap. med.) в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою унілатеральною васкулярною ішемією м’язів задніх кінцівок за умов прогресивної низькочастотної м’язової втоми. Кінетика тетанусу m. ...
647205
  Кузьменко П.П. Кінетика фазових переходів в сплавах системи Cd-Mg / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна. – [7] с.
647206
   Кінетика фазоутворення та механічні характеристики реакційно пресованих матеріалів системи ТІ - В - АL / О. Попов, О. Сівак, О. Бобришев, Клепко., , О. Літовченко, М. Літовченко, Є. Балюк, Є. Бородянський, О. Федорчук, О. Осадчий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Гаряче пресування cyміші порошків системи TI-B-AL при температурі 1200 °С призводить до утворення дибориду титану. Остаточне ущільнення зразків відбувається протягом 8 хвилин при температурі 1700 С. Встановлено, що механічні характеристики виготовлених ...
647207
  Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
647208
   Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Висока ефективність реакцій фотостимульованого переносу електрона (ПЕ) в біологічних системах, в тому числі в структурі реакційних центрів, привертає увагу багатьох дослідників. Аналіз основних факторів, визначаючих швидкість таких реакцій, важливий як ...
647209
  Драпіковський М.А. Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40
647210
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs тa Ge/Si : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 160 арк. – Додатки: арк. 159-160. – Бібліогр.: арк. 7-8, 145-158 та в додатках: арк. 159-160
647211
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs та Ge/Si : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
647212
  Павлюк С.П. Кінетика шнурування струму у КНІ транзисторах / С.П. Павлюк, І.Ю. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 238-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У напівпровіднику з ВАХ 5-типу, струм по перерізу розподілений нерівномірно. Відбувається утворення шнурів струму. Досліджено протікання імпульсу струму з густиною до 10[верхній індекс 4] А/кв.см крізь прямозміщений p-n перехід КНІ польового ...
647213
  Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 54-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
647214
   Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фотосинтетичних реакційних центрах бактерій / Т.В. Серденко, Ю.М. Барабаш, П.П. Нокс, Н.Х. Сейфулліна, М.А. Заболотний // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 711-727. – ISSN 1816-5230


  Виконано аналіз взаємодії фотостимульованих структурних змін у процесі електронного транспорту в пурпурових бактеріях Rhodobacter sphaeroides.
647215
  Дегода В.Я. Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах / В.Я. Дегода, І.М. Мороз // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
647216
  Блох Е. Кінетична теорія газів : пер. з рос. / Е. Блох. – Харків : НТВУ, 1938. – 137 с.
647217
  Тімірязев А.К. Кінетична теорія матерії / А.К. Тімірязев. – Київ, 1940. – 180 с.
647218
  Азарєнков М.О. Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навч. посібник / М.О. Азарєнков, І.Б. Денисенко, М.І. Гришанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-285-494-7
647219
  Герасименко В.І. Кінетична теорія, Фізична кінетика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 179-180. – ISBN 978-966-02-6814-2
647220
   Кінетична характеристика кофеїнової контрактури гладеньких м"язів caecum / Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Давидовська, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 33)


  Проведено кінетичний аналіз кофеїнової контрактури гладенького м"яза кільцевого шару сліпої кишки (саесит) мурчаків у контролі та за умов попередньої дії на м"язовий препарат стафілококового токсину. Продемонстровано, що тлумачення експериментальних ...
647221
  Трохименко О.М. Кінетичне визначення йоду спектрофотометричним ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев, Д.С. Бойченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 125-128. – ISSN 0041-6045


  Поєднано суху, з використанням К2СО3, високотемпературну мінералізацію проб з органічною матрицею на прикладі молока з наступним визначенням загального йоду у формі йодиду кінетичним ферум (Ш)-нітрито-тіоціанатним методом.
647222
   Кінетичне охолодження атмосфери при взаємодії потужного лазерного випромінювання з сумішшю атмосферних газів / Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, О.Л. Пономаренко, В.В. Буяджи // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 242-245. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
647223
  Сіжук А.С. Кінетичне рівняння для системи однакових кульок з модельним механізмом обміну власними моментами імпульсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 347-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається класична система шестивимірних кульок з ненульовими власними моментами імпульсу (кожна кулька має три поступальні і три обертальні ступені свободи). Для кульок з негладкою поверхнею задається механізм обміну власними ...
647224
  Гуленко А.І. Кінетичне спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату / А.І. Гуленко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205
647225
  Діюк В.Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навчальний посібник / В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 127
647226
   Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м"язів taenia coli / Н. Меленевська, О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Методом модифікованого одинарного "сахарозного містка" та тензометрії досліджено дію фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну, скорочувальну активність гладеньких м"язів taenia coli та ...
647227
  Хестанов С.О. Кінетичний аналіз процесу розслаблення гладких м"язів caecum / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 25)


  Запропоновано метод кінетичного аналізу розслаблення гладких м"язів (ГМ). Метод апробовано для тонких (100-150 мкм) інтактних та скінованих за допомогою сапоніну гладком"язових смужок caecum морських свинок. Передбачається наявність, як мінімум, двох ...
647228
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 130 л. – Бібліогр.: л. 123-130
647229
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
647230
   Кінетичні дослідження метакрилових мономерів на основі 2-стирилхіноліну / О. Харченко, В. Смокал, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери на основі 2-стирилхіноліну радикально гомополімеризуються в розчині диметилформаміду. Полімеризація нових мономерів відбувається із достатньо високою швидкістю і проходить до високих конверсій. Усі ...
647231
  Баранський П.І. Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках / П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2019. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 407-438. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1661-3
647232
   Кінетичні закономірності ni-fe каталізаторів в реакції метанування CO2 / Р. Мешкініфар, К. Святненко, О. Бєда, А. Дяченко, С. Гайдай // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 143
647233
   Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі / О. Іщенко, С. Гайдай, Т. Захарова, О. Бєда, Т. Карташова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику окиснення СО на оксидній Cu-Co-Fe системі, що нанесена на вуглецеві нанотрубки, і показано, що експериментальні дані узгоджуються з кінетичною схемою Ілі-Ріділа у повній відповідності із результатами досліджень масивних оксидних ...
647234
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах з активною фазою Сu2(ОН)3NO3 / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що швидкість стадії адсорбції ...
647235
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності реакції окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах / В.К. Яцимирський, Т.С. Зубков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 106-111. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено кінетичні закономірності окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах. Показано, що ці закономірності можна описати за допомогою механізму Ілі-Ріділа, в якому СО з газової фази реагує з адсорбованим киснем.
647236
  Діюк В.Є. Кінетичні особливості реакції окиснення нікелю киснем повітря // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено реакцію взаємодії нікелю з киснем. Доведено, що реакція спочатку проходить у зовнішньо-дифузійній області, а потім - у внутрішньо-дифузійній. Знайдено температурні залежності констант, що характеризують ці дві області.
647237
  Герасименко В.І. Кінетичні рівняння активної м"якої речовини / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5


  Побудовано немарковське узагальнення кінетичного рівняння для системи взаємодіючих стохастичних марковських процесів, якими моделюється еволюція активної м"якої конденсованої речовини.
647238
  Гап"як І. Кінетичні рівняння для системи пружних куль з початковими кореляціями // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 166-177. – ISSN 1815-2910
647239
  Радзієвська І.Г. Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій / І.Г. Радзієвська, О.П. Мельник // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 32-37. – ISSN 1815-2066
647240
  Остапченко Л.І. Кінетичні характеристики Са 2+ -фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів опромінених щурів : біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
647241
  Монастирський Л.С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Монастирський Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
647242
  Іванкін А.В. Кінець "Гончих псів" / А.В. Іванкін. – Київ : Молодь, 1990. – 296 с.
647243
  Карпенко М. Кінець "дідівщини" чи продовження боротьби з нею? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19.
647244
  Папакін Г. Кінець 1917 року: альтернативи Павла Скоропадського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 83-101. – ISBN 978-966-02-6038-2
647245
  Ямчук П. Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2411-4146


  У пропонованій статті розглядається комплекс питань, пов"язаних із джерельною базою та самим феноменом української імпресіоністичної психологічної прози та, суголосно, з причинами й методами цькування її творців тоталітарною владою, прямо ...
647246
  Мартинов А. Кінець WikiLeaks // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "Днями Посольство Еквадору в Лондоні видало британським властям громадянина Австралії Джуліана Ассанжа. Він є засновником сайта «Вікілікс», який став джерелом поширення інформації про державні таємниці США. Перші публікації, присвячені військовим ...
647247
  Прокопович Еріх Кінець австрійського панування в Буковині = Das ende der Osterreichischen herrschaft in der Bukowina / Прокопович Еріх; Науково-дослідний центр буковинознавства при Черновицькому національному університеті ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 70с. – ISBN 966-8029-13-5
647248
  Мельник В. Кінець античності: як і коли слов"яни вийшли на світову арену міжнародних відносин? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 203-208. – ISSN 0320-8370
647249
  Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця Мілена Рудницька як делегатка Української Парламентарної Репрезентації захищала в Лізі Націй українські петиції, зокрема в справі т. зв. пацифікації і голоду в Радянській Україні, мала ...
647250
  Ходжер Г.Г. Кінець великого дому / Г.Г. Ходжер. – К., 1987. – 691с.
647251
  Ситіна Т. Кінець Великого Юліуса. / Т. Ситіна. – К., 1957. – 196с.
647252
  Азімов А. Кінець Вічності : вибрані твори : пер. з англ. / А. Азімов. – Київ : Дніпро, 1990. – 767с. – (Фантастика. Пригоди. Детектив)
647253
  Іщенко Н. Кінець влади твітера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 25, 28


  Як Трамп посварився із соціальними мережами і що це означає для політичних комунікацій.
647254
  Бердиховська Б. Кінець доби Гедройця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 22-23


  Єжи Гедройць - польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж). Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій.
647255
  Савінок В. Кінець доби Меркель: як головна партія Німеччини втрачає владу і вплив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
647256
  Власюк В. Кінець договору про дружбу з РФ, або Чому не треба боятися називати речі своїми іменами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 9. – ISSN 1992-9277
647257
  Соколов Б. Кінець договору РСМД. Що далі / Б. Соколов, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 20). – С. 3


  "Німеччина і Франція не горять бажанням бачити на своїй території американські ракети. Але США без зайвих зусиль знайдуть їй заміну в особі Сполученого Королівства, Польщі, Румунії і країн Балтії."
647258
   Кінець дробноходівської авантюри! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 81-85
647259
  Грубінко А. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940-1950-ті рр.) / А. Грубінко, Н. Буглай // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 103-119. – ISSN 0130-5247


  Великобританія вписала у всесвітню історію яскравий приклад трансформації системи колоніалізму у формат Співдружності націй. Успіх деколонізації в перші повоєнні десятиліття, що великою мірою став можливим завдяки активній підтримці двох нових ...
647260
  Щириця П. Кінець епохи Путіна і початок великої боротьби за Україну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 2-3


  У Києві відбулося засідання круглого столу довкола книжки підсумків і пророцтв Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру"
647261
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 7-25 : рис. – Бібліогр.: 77 назв. – ISSN 2305-7645
647262
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? : ( Закінчення. Початок статті в №8 за 2020 р.) / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 53 назв.
647263
  Тухтабаєв Х. Кінець жовтого дива : роман / Худайберды Тухтабаєв ;. – Київ, 1978. – 224 с.
647264
  Петриченко О. Кінець загального військового обов"язку: аналіз закону України " Про внесення змін до Закону України " Про загальний військовий обов"язок і військову службу" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-28
647265
  Рибась О. Кінець і початок; Музика у слові (гептаптих); Казка про втрачений час; Щастя; Далі; Квіти світу; передРАНКОВІСТЬ; передВЕЧІРНІСТЬ; Початок // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 68-74
647266
  Бойченко І.В. Кінець історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 192-193. – ISBN 966-642-073-2
647267
  Корнієнко Я.А. Кінець історії у політичних концепціях Фукуями та Хантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 84-86
647268
  Котенко А. Кінець історії, або нотатки на берегах "історії пам"яті" // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 283-294. – ISSN 2078-659X


  "Спочатку цей текст мав бути рецензією на книжку Тані Ричардсон "Калейдоскопічна Одеса". Але, заохочений нею, а також закликом редакції «України Модерної» до дискусії, я хотів би торкнутися ще й деяких теоретичних питань, пов’язаних з «історією ...
647269
  Стародуб І. Кінець історії. Спори щодо інтелектуальної власності у разі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
647270
  Канюка М.С. Кінець кар"єри доктора Гелєва / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1969. – 222 с.
647271
  Том Франсуаза Кінець комунізму / Том Франсуаза. – Київ : Козаки, 1999. – 198с. – ISBN 966-514-030-9; 966-514-031-0
647272
  Кульбачко Г.Л. Кінець кривої стежки / Г.Л. Кульбачко. – Київ : Молодь, 1960. – 104 с.
647273
  Воронін Сергій Кінець легенди про "Чорного принца" / Воронін Сергій, А. Некрасов // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 7-11 : Фото
647274
  Хайіна Д.Г. Кінець літа / Д.Г. Хайіна. – К., 1968. – 95с.
647275
  Сафулько С. Кінець любительської адвокатури, або Нові реалії адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
647276
  Роні Ж. Кінець людства / Ж. Роні, старший, 1930. – 104с.
647277
  Симонова Л. Кінець Марлезонського балету. Майданчики-посередники таки вилучені з ланцюжка реєстрації угод купівлі-продажу нерухомості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 9


  "Останні тижні шпальти газет і ТБ-етер були заповнені розмовами про хабарі, перевірки на детекторі брехні та іншим витрачанням часу й енергії на подолання однієї з найнахабніших корупційних схем в історії України. Чим усе закінчилося? Мабуть, ...
647278
  Смолич Ю.К. Кінець міста за базаром / Ю.К. Смолич : ДВУ, 1924. – 26с. – (Б-чка худ. літератури ; № 12)
647279
  Шльогель К. Кінець музею Донбасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
647280
  Конрад Д. Кінець неволі / Д. Конрад. – 207 с.
647281
  Ане К. Кінець однієї епохи : роман / К. Ане ; пер. з фр. І. Рильський ; ред. М. Рильський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 167 с.
647282
  Брянцев Г. Кінець осиного гнізда / Г. Брянцев. – К., 1953. – 232с.
647283
  Брянцев Г.М. Кінець осиного гнізда / Г.М. Брянцев. – Ужгород, 1956. – 232с.
647284
  Косач Ю. Кінець отамана Козиря // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 60. – ISSN 0130-5263
647285
  Олійників О.С. Кінець отамана Чорного / О.С. Олійників. – Одеса : Маяк, 1990. – 182 с.
647286
  Тараба Н. Кінець офшорам? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 27-31
647287
  Тардов М. Кінець охотскього полку. / М. Тардов. – Харків-Одеса, 1933. – 226с.
647288
  Бродський Й. Кінець прекрасної епохі : вірші 1964-1971 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 8-26. – ISSN 0131-2561
647289
  Залка Матэ Кінець проходу / Залка Матэ. – Х-К, 1933. – 204с.
647290
  Кервуд Д.О. Кінець річки / Д.О. Кервуд. – К., 1929. – 275с.
647291
  Зудерман Г. Кінець Содомові : драма на 5 дій / переклала М. Загірня [М.М. Гpінченко]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 106, [2] с.
647292
  Коваль О. Кінець соціалізму в Бразилії? Імпічмент Русеф не зупинить кризу в країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  Президенту Бразилії оголошено імпічмент. В останній день літа Сенат визнав Ділму Русеф винною у протиправних махінаціях із бюджетними коштами. За таке рішення проголосував 61 сенатор із 81-го. Якщо врахувати, що в Сенаті було всього 11 прибічників ...
647293
  Бах М.Г. Кінець стабілізації капіталізму і революційне піднесення до першого травня 1933 р. / Бах М. ; Комуністичка акад., Ін-т світового господарства і світової політики. – [Б. м.] : Пролетар, 1933. – 48 с.
647294
  Сінклер Е. Кінець старого світу / Е. Сінклер. – Харків, 1925. – 93 с.
647295
  Чуйков В.І. Кінець Третього Рейху / В.І. Чуйков. – К, 1975. – 294с.
647296
  Козак Б.В. Кінець філософії як філософська проблема // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 76-81. – ISBN 966-7943-03-8
647297
  Кіш Є. Кінець Ялтинської ери в країнах Центральної Європи: концептуальні узагальнення системних трансформацій кінця XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 97-102. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
647298
  Алєксандрова О.В. Кініки // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 124-125. – ISBN 966-316-069-1
647299
  Капко А.Є. Кінічна контркультура // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.159-163
647300
   Кінкбанди - новий тип тектонічних дислокацій у вугільних пластах Донбасу / В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, О.В. Бурчак, Д.П. Гуня, О.В. Ткаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
647301
  Лейченко А.Л. Кінний туризм як вид активного відпочинку // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 262-265
647302
  Колесников К.М. Кіннота античних армій Північного Причорномор’я. - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 106-117. – ISSN 2077-1800


  Ця стаття присвячена опису, аналізу та узагальненню особливостей організації і тактики кавалерійських частин армій античних держав Північного Причорномор"я: Ольвії, Херсонесу, Боспору. Автор упевнений, що основою збройних сил цих держав було ...
647303
  Юренєв Р.М. Кіно- найважливіше з мистецтв / Р.М. Юренєв. – К, 1959. – 40с.
647304
  Ерофеев В. Кіно-апарат на "Дахові світу" : подорож на Памір / В. Ерофеев. – Київ, 1931. – 114 с.
647305
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 5


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
647306
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10-22 вересня (№ 35/36). – С. 12


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
647307
   Кіно-відео 1996-1997 : Анотований каталог кіно- і відеофільмів України. – Київ, 1999. – 232с. – ISBN 966-7192-15-6
647308
  Пасічник Н. Кіно-легенд-продюсування барона Фальц-Фейна. Кінематограф князівства Ліхтенштейн // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 32-45
647309
  Лучина Н.І. Кіно - важливий засіб комуністичного виховання / Н.І. Лучина. – Київ, 1962. – 34 с.
647310
  Ковалевська Ольга Кіно - та відеообрази Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 45-49
647311
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1997
647312
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1997
647313
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1997
647314
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1997
647315
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1997
647316
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1997
647317
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1998
647318
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1998
647319
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1998
647320
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1998
647321
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1998
647322
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1998
647323
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 1. – 1999
647324
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 2. – 1999
647325
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 3. – 1999
647326
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 4. – 1999
647327
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 5. – 1999
647328
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 6. – 1999
647329
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2000
647330
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2000
647331
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2000
647332
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2000
647333
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2000
647334
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2000
647335
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2001
647336
   Кіно - Театр. – Київ
№ 2. – 2001
647337
   Кіно - Театр. – Київ
№ 3. – 2001
647338
   Кіно - Театр. – Київ
№ 4. – 2001
647339
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
647340
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
647341
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2003
647342
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2003
647343
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2003
647344
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2003
647345
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2003
647346
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2003
647347
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2004
647348
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2004
647349
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2004
647350
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2004
647351
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2004
647352
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2004
647353
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2005
647354
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2005
647355
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2005
647356
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2005
647357
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2005
647358
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2005
647359
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2006
647360
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2006
647361
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2006
647362
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2006
647363
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2006
647364
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2006
647365
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2007
647366
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2007
647367
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2007
647368
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2007
647369
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2007
647370
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2007
647371
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2008
647372
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2008
647373
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2008
647374
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2008
647375
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2008
647376
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2008
647377
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (81). – 2009
647378
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (82). – 2009
647379
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (83). – 2009
647380
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (84). – 2009
647381
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (85). – 2009
647382
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (86). – 2009
647383
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (87). – 2010
647384
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (88). – 2010
647385
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (89). – 2010
647386
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (90). – 2010
647387
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (91). – 2010
647388
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (92). – 2010
647389
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (93). – 2011
647390
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (94). – 2011
647391
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (95). – 2011
647392
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (96). – 2011
647393
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (97). – 2011
647394
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (98). – 2011
647395
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (99). – 2012
647396
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (100). – 2012
647397
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (101). – 2012
647398
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (102). – 2012
647399
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (103). – 2012
647400
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (104). – 2012
647401
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (105). – 2013
647402
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (106). – 2013
647403
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (107). – 2013
647404
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (108). – 2013
647405
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (109). – 2013
647406
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (110). – 2013
647407
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (123). – 2016. – 48 с.
647408
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (124). – 2016. – 48 с.
647409
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (125). – 2016. – 48 с.
647410
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (126). – 2016. – 48 с.
647411
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (127). – 2016. – 48 с.
647412
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (128). – 2016. – 48 с.
647413
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (129). – 2017. – 48 с.
647414
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (130). – 2017. – 48 с.
647415
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (131). – 2017. – 48 с.
647416
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (132). – 2017. – 48 с.
647417
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (133). – 2017. – 48 с.
647418
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (134). – 2017. – 48 с.
647419
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (135). – 2018. – 48 с.
647420
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (136). – 2018. – 48 с.
647421
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (137). – 2018. – 48 с.
647422
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (138). – 2018. – 48 с.
647423
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (139). – 2018. – 48 с.
647424
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (140). – 2018. – 48 с.
647425
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2019. – 48 c., включ. обкл.
647426
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (142). – 2019. – 48 с.
647427
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (143). – 2019. – .48 с., включ. обкл.
647428
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (144). – 2019. – 48 с.
647429
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (145). – 2019. – 48 с.
647430
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (146). – 2019. – 48 с.
647431
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2020. – 48 с.
647432
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (148). – 2020. – 48 с.
647433
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (149). – 2020. – 48 с.
647434
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (150). – 2020. – 48 с., включ. обкл.
647435
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (151). – 2020. – 48 с., [1] арк. фот.
647436
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (152). – 2020. – 48 с.
647437
   Кіно - школі.. – К., 1969. – 368с.
647438
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2002
647439
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2002
647440
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2002
647441
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2002
647442
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2002
647443
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2002
647444
  Іванов С.П. Кіно / С.П. Іванов. – К, 1980. – 150с.
647445
  Тимошик М. Кіно в далекому селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 10-11


  Українське кіно ідеологи радянської тоталітарної системи воліли не згадувати і в прокат не пускати. Сьогодні "процеси духовної деградації на селі мало хвилюють тих, хто у владних кабінетах покликаний від імені держави відповідати за культуру, ...
647446
  Токаренко Я.П. Кіно в лекційній пропаганді / Я.П. Токаренко. – Київ : Знання, 1966. – 32 с.
647447
  Силіна В.К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання / В.К. Силіна. – К., 1968. – 175с.
647448
  Коханівська Т. Кіно дає можливість суспільству побачити себе у дзеркалі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 158). – С. 6


  У Києві вперше зібрали синергетичний "Кінобукет".
647449
   Кіно і діти : (зб. метод. матеріалів) / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: О.І. Кучма, С.М. Кольцова]. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-647-8
Вип. 3. – 2015. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
647450
   Кіно і діти.. – Ужгород, 1965. – 26с.
647451
  Тримбач С. Кіно і кіношка: для мене і для всіх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 8


  Перед"ювілейні історії кіномистецтва від Сергія Тримбача.
647452
  Шевчук Ю. Кіно і нація : Інтерв"ю / Юрій Шевчук ; [інтерв"ю взяла] Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Про те, чи здатна українська нація репрезентувати себе не тільки в житті, а й на екрані, розмова із професором , викладачем української мови та засновником кіноклубу в Колумбійському університеті.
647453
  Лозинський А. Кіно і політика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 17


  50 років тому на кіноекранах з"явився фільм Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою".
647454
  Корнієнко І.С. Кіно і роки,Від німого до панорамного / І.С. Корнієнко. – К, 1964. – 259с.
647455
   Кіно і сучасність.. – К., 1961. – 263с.
647456
   Кіно і сучасність.. – К.
2. – 1963. – 223с.
647457
  Дюпон Е.А. Кіно і сценарій. / Е.А. Дюпон. – К., 1928. – 62с.
647458
  Щербак А.І. Кіно Миколи Бажана / А.І. Щербак. – Київ, 1986. – 184с.
647459
  Чайковська П.І. Кіно на допомогу політехнічному навчанню у школі / П.І. Чайковська. – Київ, 1961. – 48 с.
647460
  Журов Г.В. Кіно на Заході / Г.В. Журов. – К., 1961. – 40с.
647461
  Барабаш К. Кіно на майдані Тахрір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Каїрський кінофестиваль та інші контрасти єгипетської столиці.
647462
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Техніка, 2016. – 377, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-575-212-7
647463
  Тримбач С. Кіно народилось зі снів, снів XIX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 29


  Нині запас сновидінь закінчується. До кожного окремо вони ще приходять, до народів, до націй - ніц, потроху забувають дорогу.
647464
  Зельдович Г.Б. Кіно служить людині. / Г.Б. Зельдович, С.В. Пономаренко. – К., 1963. – 36с.
647465
  Духота Т.Г. Кіно сьогодні і завтра / Т.Г. Духота. – К., 1966. – 177с.
647466
  Тримбач С. Кіно українське, совіцьке, бандерівське // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 11
647467
  Тримбач С. Кіно українське, хохлацьке, бандерівське // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 30-34
647468
  Брюховецька Л.І. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Лариса Брюховецька. – Київ : Задруга, 2008. – 174, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-049-5
647469
  Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 217-223. – ISBN 966-7170-47-0
647470
  Сахно О. Кіно як інструмент антирелігійної політики в радянській Україні 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 50-58. – ISSN 2523-4234


  "Церква та релігія довгі століття були невід’ємними складовими частинами українського суспільства. Рушійні зміни щодо державно-церковних відносин відбулися в 1920–30-х рр. зусиллями більшовиків. У новій державі не було місця для Бога, тому з ...
647471
  Десятерик Д. Кіно, гроші й хаос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 23


  Черговий скандал (уже котрий за останній рік) вибухнув довкола фінансування української кіноіндустрії.
647472
  Соколова Я. Кіно, за яке не буде соромно. Про прийдешній кінематографічний ренесанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Український кінопроцес у році, що минає, можна сміливо оцінити на "4", причому на тверду таку "четвірку". Чому? Тому що багато фільмів вітчизняного виробництва виходять у широкий прокат, і за них справді не соромно. Ми робимо кінопрограму вже десять ...
647473
  Захарченко О. Кіно, що розвінчує радянські міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Розмова із одним із організаторів фестивалю "Криваві совєти" про злочини Радянської армії. Кінофестиваль покликаний спонукати молоде покоління до пошуку відповіді на питання - чи доцільно 23 лютого відзначати в Україні День захисників Вітчизни? В ...
647474
  Слободян В.Р. Кіноактор і сучасність / В.Р. Слободян. – Київ : Мистецтво, 1987. – 282 с.
647475
  Чміль Г. Кіноархетипіка в екранному наративі // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 452-476. – ISBN 978-966-2241-22-8
647476
  Білецький В.С. Кіновар / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 186. – ISBN 978-966-02-6814-2
647477
  Кроп Т. Кіновсесвіт Іллєнка й Миколайчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 16
647478
  Ковальська Л.А. Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1728-3671
647479
  Маркітан Л.П. Кінодокументознавство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 187. – ISBN 978-966-02-6814-2
647480
  Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 91-96. – ISSN 0236-1477
647481
  Клейман Л.Г. Кінодраматургія. / Л.Г. Клейман. – К, 1968. – 50с.
647482
  Ткаченко А.О. Кіноепопея про Т. Шевченка в освітньому процесі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 102-120
647483
  Зінич С.Г. Кіноестафета поколінь / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 176 с.
647484
  Ількович В. Кіножурнал "Радянська Україна" як джерело дослідження державної політики у сфері кінематографу (1945 - 1955) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 14-17. – ISBN 978-966-171-783-9
647485
  Кохан Т.Г. Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 67-74


  Аналіз монографії "Історія українського кінематографа", написана відомим у Західній Європі істориком укр. кіномистецтва Любомиром Госейком. Монографія побачила світ у Парижі 2001 р., а нині видана українською в рамцях Програми сприяння видавничій ...
647486
  Гончаров Володимир. Самойлов Юрій Кіноіндустрія стимулює розвиток туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
647487
  Свято Р. Кіноісторія Анні Жирардо // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 57-59. – ISSN 1562-3238


  Анні Жирардо (1931-2011) - знаменита французька акторка театру і кіно. Її амплуа - самостійна, роботяща сучасна жінка, наділена сильною волею, але нещасна в особистому житті. Лауреатка трьох премій "Сезар", премій Каннського та Венеційського фестивалів.
647488
  Литвиненко С.А. Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 10-15
647489
  Черняк Ю.А. Кінокомедія німого періоду: між карнавалом та мистецтвом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 121-123
647490
  Зінич С.Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С.Г. Зінич. – Київ, 1966. – 165с.
647491
  Черняк Ю.А. Кінокомедія: шлях від модерну до постмодерну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 200-211


  Стаття розглядає етапи становлення жанру кінокомедії з метою аналізу трансформацій комічного в умовах нової культурної парадигми. Статья рассматривает этапы становления жанра кинокомедии с целью анализа трансформаций комического в условиях новой ...
647492
  Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля"
647493
  Капельгородська Н.М. Кіноконтрасти / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 117с.
647494
  Бублик О.Г. Кінокритика як складова медіаосвіти у науковій бібліотеці // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 130-136. – ISSN 2707-3335


  Звернуто увагу на кінокритику, як обов’язкову складову кіноперегляду у науковій бібліотеці. Запропоновано розглядати кінокритику в науковій бібліотеці як процес, який складається з двох рівнів. Перший рівень – критикамодератора чи/та спікера, другий – ...
647495
  Садовський Є.В. Кінолекторій / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
647496
  Ткаченко Д. Кінолітература. Василь Симоненко: "Бенкет небіжчиків"
647497
  Сидорович О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 66-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
647498
  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контробандою наркотичних засобів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.85-86
647499
  Панфілов М.Д. Кінолюбителеві-початківцю. / М.Д. Панфілов. – К., 1973. – 228с.
647500
  Ципенюк А.О. Кінолюбителі створюють фільм / А.О. Ципенюк. – К, 1971. – 98с.
647501
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "«Жовтий автобус» – проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності. До Маріуполя «Жовтий автобус» приїхав за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Це дозволило розширити коло учасників ...
647502
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Жовтий автобус" - проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності.
647503
  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
647504
  Левчук Т.В. Кіномистецтво Радянської України сімедесятих років / Т.В. Левчук. – К, 1980. – 32 с.
647505
   Кіномистецтво соціалістичного реалізму. – К., 1974. – 135с.
647506
  Зінич С.Г. Кіномистецтво соціалістичного реалізму.Тенденції,пошуки,проблеми / С.Г. Зінич. – К, 1984. – 102с.
647507
  Бабишкін О.К. Кіномистецтво сьогодні / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170 с. – (Серія "У світі прекрасного" ; Людина, суспільство, прогрес)
647508
  Балєка А. Кіномистецтво України на сучасному етапі: стан, проблеми, перспективи розвитку // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 19-23
647509
   Кіномистецтво України.. – К., 1966. – 35с.
647510
  Сливка О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 21-23
647511
  Фількевич Г. Кіномузика Б.М.Лятошинського // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 245-252. – ISBN 966-7170-47-0


  Укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці
647512
  Казарян А.Р. Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
647513
  Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 140-157. – ISSN 1997-4264
647514
  Миславський В.Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 186-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  На основі маловідомих публікацій в українській та російській пресі 1920-х рр. розглядається становлення кіноосвіти в Україні в 1923-1930 рр. — відкриття й функціонування державних курсів кінематографії Б. Лоренцо в Одесі (склад викладачів, специфіка ...
647515
  Мукан А. Кінопам"ятники постануть оновлені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 10


  Про кінострічку режисера Петра Чардиніна "Тарас Шевченко", який був знятий у 1925 р. і відреставрований у 2011 р. на Одеській кіностудії. Демонстрація стрічки відбулася в Червоному корпусі Київського університету, а згодом - в актовій залі інституту ...
647516
  Серебрянська О.В. Кінопереклад: специфіка та сратегії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 294-297. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена особливостям перекладу кіно та проблемам, з якими зіштовхуються перекладачі в процесі своєї діяльності. В роботі аналізуються особливості мови кіно та інші його характеристики, що мають безпосередній вплив на роботу перекладача. ...
647517
   Кіноповісті : збірник. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1964. – 569 с.
647518
  Левада О.С. Кіноповісті / О.С. Левада. – Київ, 1977. – 239 с.
647519
   Кіноповісті.. – К.
1. – 1963. – 655с.
647520
  Довженко О. Кіноповісті. Оповідання / О. Довженко; Радянська укр. літ-ра: Упор. і прим. Ю.Е. Григор"єва. – Київ : Наукова думка, 1986. – 710с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
647521
  Холод Г. Кіноповість "Партизанська іскра" Олеся Гончара та її екранізація: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 263-268. – ISSN 2520-6346


  "Проведено компаративний аналіз кіноповісті "Партизанська іскра" О. Гончара та однойменного фільму (режисери – Олексій Маслюков, Мечислав Маєвський), з"ясовано відмінності літературної та екранізованої версії, зумовлені, на нашу думку, концептуальним ...
647522
  Суховій А. Кіноповість та кінопритча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 315-317


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
647523
  Тримбач С. Кінопоет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Іван Миколайчук був актором магічного штибу. Носієм цілком конкретної естетики й етики, які скеровували нас у глиб культури, до пізнання себе як єдиної народної душі і тіла
647524
  Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 391-400


  В статті висвітлено деякі аспекти інтерактивності літературно-кінематографічної поетики в повістевій прозі М. Вінграновського. Розкрито домінування у творах письменника стереоскопічного зображення, символічних образів, пейзажів тощо. В статье ...
647525
  Черкасова Н.О. Кінопрокатна діяльність у контексті розвитку кінематографа // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 163-173
647526
  Росляк Р.В. Кінопрокатна політика в Україні 30-х років XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
647527
  Салата О. Кінопропаганда як складова інформаійного простору, сформованого на окупованій території України в 1941-1944 роках // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (125). – С. 30-33
647528
  Соколова С. Кінопрорив // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2519-4429
647529
  Брюховецька Л. Кінорежисер і його автопортрет // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 22-23. – ISSN 1562-3238


  У 1960-х, починаючи з фільму Ф. Фелліні "8 1/2", успішно розробляється в кіно (згодом утрачений) жанр автопортрета, ніби повторюючи на кінематографічному рівні й у скроченому часі кінематографічної історії поетику і долю автопортрета малярського: ...
647530
   Кінорежисер світової слави : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2


  Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
647531
  Клочек Г. Кінорежисер Тарас Шевченко і Голівуд


  На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що ...
647532
  Брюховецька Л. Кінорежисура: міра витривалості : "Звірте свої годинники" - "Хто повернеться - долюбить". Сценарій і фільм // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 161-172. – ISSN 1997-4264


  Чому талановиті автори затвердженого усіма кінематографічними інстанціями сценарію "Звірте свої годинники" Аркадій Добровольський і Ліна Костенко зняли свої імена з титрів фільму Леоніда Осики "Хто повернеться - долюбить", посталеного за цим сценарієм? ...
647533
  Конончук І.С. Кінорепортаж / І.С. Конончук. – К., 1966. – 80с.
647534
  Холод Г.Я. Кінорецензії як засіб оприявнення кіносценарної кризи в "Кіно-газеті" за 1930 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета статті - з"ясувати особливості кінорецензій, уміщених у "Кіно-газеті" за 1930 р., як засобу оприявнення кіносценарної кризи. Для її досягнення використано аналіз публікацій, дискурс-аналіз, герменевтичний та описовий методи. У результаті ...
647535
  Романова О. Кінороман А. Роб-Грійє та жанр кіноповісті О. Довженка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 238-243. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
647536
  Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Грійє : (аспекти синтезу мистецтв) : монографія / Ольга Вікторівна Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 243, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 239-243. – Бібліогр.: с. 215-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-353-238-7
647537
  Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Лариса Брюховецька. – Київ : Кіно-Театр; Задруга, 2006. – 288с. : іл. – (Б-ка журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-7944-93-X
647538
  Бабишкін О.К. Кіноспадщина Юрія Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139, [2] с.
647539
  Щербак А.І. Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / А.І. Щербак. – К., 1976. – 216с.
647540
  Пилихина М Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / М Пилихина, 1976. – с.
647541
   Кіностудії ім. О. Довженка - 90 / І. Размашкіна, О. Муратов, Л. Лемешева, К. Брондукова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 2-4. – ISSN 1562-3238
647542
  Ігнатенко Д. Кіносценарій за оповіданням Е.А. По "Золотий жук" / Д. Ігнатенко, О. Гук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 13-17
647543
  Тютюнник Г. Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" / Григір Тютюнник ; [підготовка тексту, передм. Неживий О.І.]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 78, [2] с. – ISBN 978-966-678-466-0
647544
  Горбатенко О. Кіносценарій як засіб залучення до читання // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 12-13
647545
  Десятник Г.О. Кінотелемонтаж : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 180, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-100
647546
  Саква О. Кінотроя ВУФКУ "Перерваний політ" Лариси Брюховецької // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 14
647547
  Ачкасова В.В. Кінотуризм - інноваційний напрямок розвитку туризму в Україні / В.В. Ачкасова, С.С. Салімон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 164-172. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
647548
  Гурова Д.Д. Кінотуризм - перспективний напрямок ХХІ століття / Д.Д. Гурова, Я.О. Оліфер // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 101-110. – ISSN 2308-135X
647549
  Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Ольга Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української л-ри і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 330, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: Донецький нац. ун-т 1937-2012. – Бібліогр.: с. 267-309 та с. 322-330. – ISBN 978-966-639-513-2
647550
  Ніколайчук А.В. Кінофільм як репрезентація соціальної реальності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 249-251
647551
  Маркітан Л.П. Кінофотодокументи про вшанування пам"яті В.І. Леніна на Україні засобами монументального мистецтва (1924-1941 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 97-102. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
647552
  Казьмирчук М.Г. Кінофотофонодокументи в архівознавстві : навчальний посібник для студ. історичного факультету за спец. "Архівознавство" / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-2142-91-4
647553
   Кінофотофонодокументи в архівознавстві : програма та навчально-методичні матеріали з курсу для магістрів історичного факультету за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Історичний факультет, Каф-ра укр. історіі та етнополітики, Каф-ра архів. та спец. галузей іст. науки ; [ укл. М.Г. Казмирчук ]. – Київ, 2009. – 56 с.
647554
  Волошенюк О. Кінохроника 1940 - 1945 років: динамика стилю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-62. – ISSN 1728-6875
647555
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
647556
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 28-29
647557
  Скрипник О. Кінські сили vs людське життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 12


  "...За роки незалежності жертвами ДТП стали понад 160 тис. людей. Це неповні дані. Експерти вважають, що їх від 200 до 300 тис. Для багатьох людей в Україні життя розділилося на два етапи - до аварії та після. Що можна і треба робити для порятунку ...
647558
  Білинський Б. Кінцевий звіт міжнародної комісії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 48-54. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
647559
  Хом"яков Д.О. Кінцевий споживач як суб"єкт експортного контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 169-173. – (Серія "Право" ; вип. 2)
647560
  Закревська Г.В. Кінцеві морени Київщини : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
647561
  Ткаченко А. Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 85-98. – ISSN 0236-1477
647562
  Корольков Ю.М. Кіо Ку Міцу! : Цілком таємно, в разі небеспеки- спалити ! / Ю.М. Корольков. – Київ : Дніпро, 1974. – 658с.
647563
  Мороз А.Т. Кіоскерка на перехресті : роман-притча / А.Т. Мороз. – Київ : Молодь, 1971. – 336 с.
647564
  Довбенко М. Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34. – ISSN 0372-6436
647565
  Григорук В. Кіотські враження : розмову вела Т. Воротняк / інтерв"ю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Проректор з наукової роботи Валерій Григорук повернувся з міста-побратима Кіото. Враження про поїздку. Була розроблена спеціальна програма, що дала змогу поспілкуватися з ректорами і проректорами двох університетів Кіотського національного університету ...
647566
  Ооморі Кейко Кіотські свята і народний календар // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
647567
   Кіплінг на Майдані // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 14


  Як "Книга джунглів" пов"язана з подіями на головній пощі України?
647568
  Стріха Максим Кіплінг справжній і вигаданий : матеріал до уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43
647569
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
647570
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 10-11 : фото
647571
  Дем"янюк О. Кіпр - острів мрій, романтики чи розбрату, розділений навпіл рай на землі чи промінь надії на єднання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-35
647572
  Прохорова Тетяна Кіпр та Україна стають ближчими : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90 : Фото
647573
   Кіпр та Україна: оновлення бізнес середовища // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 травня (№ 23/24). – С. 3


  "23 травня у Києві відбувся бізнес-форум «Кіпр та Україна: останні досягнення та оновлення бізнес-середовища»".
647574
  Малко Ромко Кіпр. Love story : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-68
647575
  Велика Валерія Кіпр. Айя-Напа столиця розваг : Кіпр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 78-79 : Фото
647576
  Пирогів Андрій Кіпр. Більше Пафосу! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 30-37 : фото
647577
  Марися Горобець Кіпр. ЕкоОстрів, або Від красот до смакот // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 106-112 : фото
647578
  Горобець Ірина Кіпр. На кораблі серед Землі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 74-83 : фото
647579
  Герасименко Арсеній Кіпр. Острів задоволень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 40-49 : фото
647580
  Москаленко Леся Кіпр. Портвейн та Афродіта / Москаленко Леся, Акімочкін Олександр, Косарєв Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
647581
  Горобець Ірина Кіпр. Професійний вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 96-99 : фото
647582
  Будько Євген Кіпр. Сезон фламінго, або Вони завжди повертаються // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 72-79 : фото
647583
  Будько Євген Кіпр. Слідами Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
647584
   Кіпр. Тиша центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 86-87 : фото
647585
  Гончар Б. Кіпр: за справедливе врегулювання // Під прапором ленінізму. – Київ, 1979. – № 19
647586
  Вріонідес Евагорас Кіпр: не тільки море! / Вріонідес Евагорас, Зубарев Сергій, Мадьярова Ірина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
647587
  Федоренко К. Кіпр: примарний шанс єдності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  "Кіпрська проблема" — фактичний поділ острова на грецьку Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру — вже давно, здавалося б, стала "вічно замороженим конфліктом". Але останнім часом з"явився цілком реальний шанс на возз"єднання ...
647588
  Каспрук В. Кіпр: чи стикуються європейська й "ердоганівська" ідентичності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Припинення переговорів щодо возз"єднання турецької та грецької частин Кіпру провокує нову невизначеність у кіпрському питанні. А неможливість узгодження спільної позиції вкотре заводить у глухий кут усі спроби сторін досягти остаточної згоди в питанні ...
647589
   Кіпріанов Андрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 407. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
647590
   Кіпріанов Андрій Іванович (1896-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197. – ISBN 978-966-439-754-1
647591
  Якимчук Наталя Кіпрська проблема у контексті європолітики Туреччини // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-48
647592
   Кіпрська річниця в Україні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 97 : фото
647593
  Гордіюк О.М. Кіпрський конфлікт: історія та уроки для сучасності // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2664-1933
647594
  Панчук Р. Кіпрський офшор. Перспективи українського бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
647595
  Стойко О.М. Кіпрський та хорватський досвід миротворчих операцій як ймовірні сценарії для України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 125-133. – ISSN 2413-1342
647596
   Кіптенко (Бабарицька) Вікторія Костянтинівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 52-53. – ISBN 966-95774-3-5
647597
   Кіптенко Вікторії Костянтинівні - 50! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 грудня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри країнознавства та туризму, кандидата географічних наук Кіптенко Вікторії Костянтинівни.
647598
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91-92 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
647599
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 96-97. – ISBN 978-966-439-961-3
647600
  Треніна А.С. Кір - жахлива та небезпечна хвороба! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 10-11 : фото
647601
  Олешко Л.Д. Кір у дітей та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6
647602
  Зубавіна І. Кіра Муратова = До дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 78-84. – ISBN 966-7170-47-0


  Кіра Георгіївна Муратова (Короткова,1934р.) - укр. кінорежисер, нар. артистка Української РСР, лауреат Державної премії України, спеціальний приз Берлінського кінофестивалю 1990 р. Лауреат Держ. премії України ім. О.Довженка 2002 р.; премію присуджено ...
647603
  Вергеліс О. Кіра Муратова. Вічне повернення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 13


  "Це інтерв"ю з Кірою Муратовою записане восени 2012 р. Раніше воно не публікувалося ніколи й ніде. Через шість років, мабуть, варто повернутися в ту осінь, щоб почути цей голос. Кіри Георгіївни Муратової не стало дев"ять днів тому - 6 червня 2018 р. ...
647604
  Тримач С. Кіра Муратова: "Для мене абсолютним щастям було знімати кіно" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 22
647605
  Іванов М. Кіра Муратова: вічне повернення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 12-13
647606
  Жлуктенко Н.Ю. Кіра Шахова - дослідниця зарубіжної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 966-8188-10-1
647607
  Фурса С.Я. Кіреєва Наталія Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 38-39. – ISBN 978966-97130-0-1
647608
  Алєксандрова О.В. Кіренська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 125-126. – ISBN 966-316-069-1
647609
  Мезенцев К.В. Кірибаті, Республіка Кірибаті // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 211-212. – ISBN 978-966-02-6814-2
647610
  Маланюк Василь Кірибаті. Де стартує Новий рік // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 44-49 : фото
647611
  Синельников С.С. Кіров / С.С. Синельников. – Київ, 1975. – 324с.
647612
   Кіровоград. – Київ, 1967. – 96с.
647613
   Кіровоград. – Київ, 1983. – 96с.
647614
  Неділько С. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету: досягнення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
647615
  Міщенко Г.П. Кіровоградська область / Г.П. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 137с.
647616
   Кіровоградська область. – Кіровоград, 1966. – 159с.
647617
   Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 95 років в історії та розвитку Центральної України : [тексти доп. регіональної наук. конф.] / [редкол.: Семенюк О.А. (голова) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7406-88-2
647618
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 187-274. – Бібліогр.: л. 166-186
647619
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
647620
  Крамаренко В.С. Кіровоградщина / В.С. Крамаренко, І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1967. – 127с.
647621
   Кіровоградщина. – Київ : Мистецтво, 1978. – 152с.
647622
   Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. – Днепропетровск, 1965. – 307с.
647623
  Перепелиця Г.М. Кіровоградщина в українсько-югославських зв"язках 1991 - 2000 рр. / Г.М. Перепелиця, С.І. Шевченко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 149-158. – ISBN 966-628-014-0
647624
  Чорний О. Кіровоградщина козацька // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 18-22
647625
  Чорний О. Кіровоградщина у вимірі століть // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 4-6


  Стаття присвячена особливостям історичного розвитку Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.
647626
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-020-3
Т. 1. – 2005. – 496с. : фотоіл.
647627
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-021-1
Т. 2. – 2005. – 452 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 441-442
647628
  Короткий В.А. Кірхгофф Густав Роберт / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 202. – ISBN 966-06-0393-2
647629
  Сірук М. Кіска однозначно засуджує анексію Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 квітня (№ 58). – С. 7


  У Словаччині вперше обрано президентом не політика.
647630
   Кіспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім"яників щурів за дії наночастинок золота / В.Є. Калиновський, А.С. Пустовалов, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина, М.Е. Дзержинський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 359-363. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  З"ясовано особливості впливу наночастинок золота на функціональну активність сім"яників щурів різного віку. За інтраперитонеального уведення наночастинок золота в дозі 0,1 мг/100 г маси тіла гістологічна структура сім"яника залишається в межах норми. ...
647631
  Грищенко Т.А. Кіссінджер Генрі-Альфред // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 245. – ISBN 978-966-02-6814-2
647632
  Терський С.В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 3-12. – ISSN 0321-0499
647633
   Кістерський Леонід Леонідович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37


  Член Спеціалізованої вченої ради.
647634
   Кісти первинної кишки у дітей / В.К. Літовка, С.В. Веселий, К.В. Латишов, Г.О. Сопов, О.В. Черкун, П.О. Лепіхов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 33-37. – ISSN 2226-1230
647635
  Кондратик Л.Й. Кістяківський Богдан Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 54-59. – ISBN 5776391970
647636
  Огородник І.В. Кістяківський Богдан Олександрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 112-117. – ISBN 5-325-00792-0
647637
  Бойко А.А. Кістяківський Богдан Олександрович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 263-266. – ISBN 966-551-090-8
647638
  Максимов С.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 258-262. – ISBN 966-8088-02-6
647639
   Кістяківський Богдан Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 434-435. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
647640
  Гриценко І.С. Кістяківський Богдан Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 230. – ISBN 978-966-06-0557-2
647641
   Кістяківський Богдан Олександрович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197-198. – ISBN 978-966-439-754-1
647642
   Кістяківський Василь Федорович (1841-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
647643
   Кістяківський Олександр Богданович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 29. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
647644
  Голда Д.М. Кістяківський Олександр Богданович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 249. – ISBN 978-966-02-6814-2
647645
   Кістяківський Олександр Богданович (1904-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
647646
  Огородник І.В. Кістяківський Олександр Федорович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 117-118. – ISBN 5-325-00792-0
647647
  Бутич І. Кістяківський Олександр Федорович / І. Бутич, А. Стельмашова // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 256-260. – ISBN 966-02-3529-1
647648
  Гриценко І.С. Кістяківський Олександр Федорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 112. – ISBN 978-966-06-0557-2
647649
   Кістяківський Олександр Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-617-573-038-6
647650
  Короткий В. Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 415-416. – ISBN 5-7707-1062-4
647651
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
647652
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 333. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
647653
  Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату = Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Сьюзен Хейман ; пер.з англ. – Київ : Основні цінності, 2000. – 304 с. – (Спадщина ; Кн. 9). – ISBN 966-7856-04-6
647654
  Майко І. Кістяківського цвіту по всьому світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 83). – С. 10-11


  Історія великого роду Кістяківських.
647655
  Грицик Ю.О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 71-76. – ISSN 1996-9872
647656
  Паустовський К.Г. Кіт-злодюга / К.Г. Паустовський. – Київ, 1981. – 24 с.
647657
  Грасс Г. Кіт і миша : повість / Гюнтер Грасс; {пер. з нім Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 187с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5
647658
  Сагата Ю. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 282-290. – ISSN 0203-9494
647659
  Хвильовий М. Кіт у чоботях / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Харків, 1925. – 30с.
647660
  Тік Людвіг Кіт у чоботях : дитяча казка на три діїз інтермедіями, прологом і епілогом // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
647661
  Гэрмановіч Я. Кітай - Сібір - Масква : (успаміны) / Язэп Гэрмановіч. – Мюнхэн : Logos, 1962. – 292, [2] с. : портр.
647662
  Гундорова Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3
647663
  Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 278-283. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Порушено питання появи і розвитку явища кітчу. Будучи складовою естетики постмодернізму, кітч вийшов за межі культури, зайнявши місце в суспільстві, побуті й зрештою, позначився на формуванні мислення і сприйняття людиною навколишнього світу та її ...
647664
  Муха О. Кітч: смислові трансформації поняття у XX-XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 250-561. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджено виникнення поняття кітчу та його етимологічний аналіз. У межах авторської концепції переосмислено погляди К. Грінберга, У. Еко, Т. Адорно, Ж. Бодрійяра, А. Моля та низки вітчизняних та російських науковців. Простежується поступове ...
647665
   Кіфоренко Борис Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198-199. – ISBN 978-966-439-754-1
647666
  Струцюк Й. Кіцик : проза: новела // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 60-65. – ISSN 0131-2561
647667
  Пашніна О. Кіша-прес-клуби як невід"ємна частина японської журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 248-251. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
647668
  Шибалов Є. ККД вертикалі - 18,3 % // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)


  В 2007 року в Донецькій області було підписано Віктором Януковичем ( тоді він був прем"єром) Закон "Про стимулювання розвитку регіонов". Які зміни прийшли в цей край? Які перспективи?
647669
  Щестюк О. Ккласифікація земельних прав громадян України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 192-200. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
647670
  Колісник Л. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Л. Колісник, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію бузини (Sambucus L.) Національного ботанічного саду ім. M.M. Гришка НАН України, представлену 4 видами та 20 формами. Наведено дані про сезонний розвиток рослин та їх зимостійкість. The collection of elderberry (Sambucus L.) of ...
647671
  Мусатов А.И. Клава Назарова / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 303с.
647672
  Мусатов А.И. Клава Назарова // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 5-296. – (Б-ка пионера)
647673
  Гуцало Е. Клава, мать пиратская / Е. Гуцало. – М., 1968. – 47с.
647674
  Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: ІІ век н. э. / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1988. – 240 с.
647675
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – Москва, 1966. – 190с.
647676
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – М., 1974. – 176с.
647677
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М, 1977. – 94с.
647678
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 175с.
647679
  Павлов Н.В. Клавдия и Тонечка / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1964. – 172с.
647680
  Бобернага С.Г. Клавдия Кобизева / С.Г. Бобернага. – М, 1988. – 87с.
647681
  Хотимская В. Клавдия Николаевна Еланская / В. Хотимская. – М, 1950. – 72с.
647682
  Гашин И.А. Клавдия Петрова / И.А. Гашин. – Изд. 2-е. – Ярославль, 1966. – 88с.
647683
  Чезза Л. Клавдия Семеновна Кобизева. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 34с.
647684
  Скороходов Г.А. Клавдия Шульженко / Г.А. Скороходов. – М., 1974. – 135с.
647685
  Василинина И.А. Клавдия Шульженко / И.А. Василинина. – Ленинград, 1979. – 176с.
647686
  Алексеев А.Д. Клавирное искусство. Очерки и материалы по истории пианизма : учеб. пособие для консерваторий / А.Д. Алексеев. – МоскваЛ. : Музгиз. – (Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Труды Кафедры истории пианизма и методики обучения игре на фортепиано)
Вып. 1. – 1952. – 252 с. – Библиогр.: с. 248-250
647687
  Коваль Э.З. Клавиципитальные грибы СССР / Э.З. Коваль. – Киев, 1984. – 287с.
647688
  Дьяченко В.Е. Клавиши / В.Е. Дьяченко. – Волгоград, 1968. – 27с.
647689
  Грудев И.Т. Клавиши / И.Т. Грудев. – М, 1972. – 191с.
647690
  Бобров А.Г. Клавишные вычислительные машины / А.Г. Бобров. – М, 1978. – 456с.
647691
  Левинсон А.З. Клавишные вычислительные машины и программирование / А.З. Левинсон. – М., 1984. – 366с.
647692
  Русінова Т. Клавішні та автоматично запрограмовані музичні інструменти з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; упоряд. Л. Плєшакова ; співупоряд., фот.: К. Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2017. – 47, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - Кн. у суперобкл. – Бібліогр.: с. 11. – (Золотий фонд України : каталог 1). – ISBN 978-617-7548-10-1


  У пр. №1727638 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
647693
  Ерошкина З.А. Клавка Уразова / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1959. – 132с.
647694
  Чебаевский Н.Н. Клад-озеро. / Н.Н. Чебаевский. – Москва, 1958. – 104с.
647695
  Фефер И. Клад : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1939. – 134 с.
647696
  Бочкарев Б.И. Клад / Б.И. Бочкарев. – Кострома, 1963. – 68с.
647697
  Шенгелая Д. Клад : романы, повести, рассказы / Д. Шенгелая. – Москва : Художественная литература, 1966. – 335 с.
647698
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 240 с.
647699
  Байрамов Б. Клад : романы и повесть : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 448 с., [1] л. портр.
647700
  Пертту П. Клад : повести / Пекка Пертту; авториз. пер. с фин. О.Хавкина. – Москва : Современник, 1973. – 302 с.
647701
  Ищенко Н.Г. Клад : роман / Н.Г. Ищенко. – М., 1975. – 296с.
647702
  Ахунов Г. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва, 1976. – 463 с.
647703
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 302 с.
647704
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1981. – 303 с.
647705
  Чепуров А.Н. Клад / А.Н. Чепуров. – Л, 1985. – 112с.
647706
  Сарсекеев М. Клад : роман / Медеу Сарсекеев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 462 с.
647707
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1989. – 285 с.
647708
  Бахревский В.А. Клад атамана / В.А. Бахревский. – М, 1971. – 223с.
647709
  Красовский Л.С. Клад Баира / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1976. – 232с.
647710
  Абрамзон М.Г. Клад боспорских статеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-109. – ISSN 0321-0391
647711
  Колотенко Ксения Клад времен Ивана Грозного. Паника времен Ивана Грозного // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 44 : фото
647712
  Таммсааре А.Х. Клад и другие рассказы / А.Х. Таммсааре; пер. с эстон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 136 с.
647713
  Даркевич В.П. Клад из Старой Рязани. / В.П. Даркевич, А.Л. Монгайт. – М, 1978. – 39с.
647714
  Розанов С.К. Клад карбона / С.К. Розанов. – Саратов, 1955. – 244с.
647715
  Слободянюк Э.П. Клад копирайтера / Элина Слободянюк ; [худож.-оформ. В.Н. Карасик]. – Харьков : Фолио, 2017. – 218, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-7827-8
647716
  Волков О.В. Клад Кудеяра / О.В. Волков. – Москва, 1963. – 313с.
647717
  Шугаевский В.А. Клад медных русских монет ХVІІІ столетия / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1913. – 17 с.
647718
  Абрамзон М.Г. Клад монет IV - I вв. до н.э. Из Фанагории (2007 г.) / М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 75-107. – ISSN 0321-0391
647719
  Чугунов В.М. Клад на Алчедате / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1959. – 150с.
647720
  Романов А.А. Клад на двоих / А.А. Романов. – М., 1981. – 159с.
647721
  Зарецкий И.Я. Клад найденный при селе Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии / И.Я. Зарецкий. – Полтава : Электрич. типография Г.И. Маркевича, 1912. – 28 с. – Дефект.кн.: № 43415 - відс. ст. 17; Оттиск из выпуска 9-го Трудов Полтавской Ученой Архивной Комиссии
647722
  Цыбизов В.Д. Клад Наполеона. / В.Д. Цыбизов. – М., 1973. – 240с.
647723
  Байдерин В.А. Клад под старой липой : [рассказы : для ст. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Б.А. Чукомин]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1975. – 79 с.


  Клад под старой липой ; Домик в Заречье ; Приглашение на свадьбу ; Брак по расчету ; Лоскут полотна Следственная работа
647724
  Кузьменко Олег Клад римских денариев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 6-10. – ISSN 1811-542X
647725
  Кротков А.А. Клад серебряных джучидских монет с Водянского городища / А.А. Кротов. – Саратов : Типография Союза печатного дела, 1913. – 7, 15 с. : ил. – Часть текста (15 с.) написана от руки. Литогр.. - Оттиск из Трудов Саратовской ученой архмвной комиссии, вып. 30-й 1913 г.
647726
  Оленин А.С. Клад Солнца / А.С. Оленин, В.Д. Марков. – Москва : Мысль, 1983. – 111с.
647727
  Массон М.Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 23 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 4)
647728
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Л., 1960. – 687с.
647729
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Москва-Л., 1962. – 694с.
647730
  Славич И. Клад. Счастливая мельница / И. Славич. – Москва : Художественная литература, 1954. – 224 с.
647731
  Хургин А. Кладбище балалаек : Нелюбовный роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-48. – ISSN 0130-7673
647732
  Катаев В.П. Кладбище в Скулянах / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 240с.
647733
  Кинг С. Кладбище домашних животных : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2000. – 459, [3] с. – Пер. изд.: Stephen King. Pet sematary. 1986. – ISBN 5-17-001587-9
647734
  Кинг С. Кладбище домашних животных : Роман / Пер. с англ. С.Кинг; Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2002. – 379с. – ISBN 5-17-012946-7
647735
  Аникин Андрей Кладбище драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66-71 : фото
647736
  Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.80-96. – ISSN 1029-8053
647737
  Фейеш Э. Кладбище ржавчины / Э. Фейеш. – М, 1981. – 256с.
647738
  Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов / П.Н. Ткачев. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
647739
  Шамсон А. Кладезь чудес / А. Шамсон. – Москва, 1947. – 374 с.
647740
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
647741
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
647742
  Павлинов И.Я. Кладистический анализ / И.Я. Павлинов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 158с.
647743
   Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana / О.Є. Краснопьорова, С.В. Ісаєнков, П.А. Карпов, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-91. – ISSN 1025-6415
647744
  Крутов Г.В. Кладка / Г.В. Крутов. – М., 1967. – 64с.
647745
  Сушинський Б.І. Кладка : повість та новели / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с.
647746
  Боднарчук І. Кладка / І. Боднарчук. – Торонто, 1982. – 41 с.
647747
  Шепелев О.М. Кладка печей / О.М. Шепелев. – К, 1985. – 205с.
647748
  Нациашвили С.И. Кладки древне-грузинского строительства : Автореф... канд. техн. наук: / Нациашвили С.И. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
647749
  Москвичев И.В. Кладовая / И.В. Москвичев. – М, 1990. – 159с.
647750
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – М., 1985. – 64с.
647751
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. – 64с.
647752
  Ризова Оксана Кладовая здоровья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 46-48 : фото
647753
   Кладовая земного богатства. – Махачкала : Махачкала, 1986. – 96 с.
647754
  Уайт Мел Кладовая мирового океана. Пограничные миры / Уайт Мел, Лииттшвагер Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 118-133 : фото
647755
  Тыликова Е. Кладовая народных традиций // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (284). – С. 37-40. – ISSN 0869-8171


  Духовная культура - это средство самореализации личности на языке понятий, символов, образров
647756
  Гаврилов В.П. Кладовая океана / В.П. Гаврилов. – М., 1983. – 168с.
647757
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1980. – 304 с.
647758
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти. / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1973. – 343 с.
647759
  Лукашев К.И. Кладовая планеты / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1974. – 135с.
647760
  Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о рус. нар. искусстве и его творцах. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 240с.
647761
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М-Л, 1946. – 31с.
647762
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 227с.
647763
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 47с.
647764
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1950. – 144с.
647765
   Кладовая солнца. – Воронеж, 1976. – 285с.
647766
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 567с.
647767
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Куйбышев, 1978. – 40с.
647768
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 118с.
647769
  Зверев М.Д. Кладовая чудес / М.Д. Зверев. – М., 1984. – 128с.
647770
  Стельмашенко М. Кладовища міста Київ / Стельмашенко М. – Київ : ВУАН, 1929. – 27 с. – Окр. відб.: Праці коміс.для виуч. фін справ. Вип.5, ч. І. Госп-во Києва: Зб. ст.- К., 1929, с.161-187
647771
  Павлова М.В. Кладовище кісток поретинних ссавців на лівому березі Волги між Сенгилеем та с. Новдівочим / М.В. Павлова. – Київ, 1926. – 12 с.
647772
  Вакуленко-К Володимир Кладовище сердець : роман у п"ятнадцяти частинах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 22-108
647773
  Пшеничний Н.І. Кладові білка. / Н.І. Пшеничний. – К., 1963. – 40с.
647774
  Куницын А.В. Кладовуха / А.В. Куницын. – Челябинск, 1975. – 56с.
647775
  Старжина-Бисти Кладовые дна Мирового океана / Старжина-Бисти. – Москва : Международные отношения, 1980. – 102с.
647776
  Судо М.М. Кладовые Земли : Минеральное сырье и экономика / М.М. Судо. – Москва : Знание, 1987. – 148с.
647777
  Табеев Ф.А. Кладовые резервов / Ф.А. Табеев. – Москва, 1971. – 24 с.
647778
  Блок Г.Э. Кладовые северного сфинкса / Г.Э. Блок. – Москва : Знание, 1974. – 190с.
647779
  Пешкин И.С. Кладовые семилетки. / И.С. Пешкин. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 223с.
647780
  Васильков И.А. Кладовые солнца / И.А. Васильков, М.З. Цейтлин. – Москва, 1952. – 64с.
647781
  Буравлев Е.С. Кладоискатели / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1956. – 104 с.
647782
  Божаткин М.И. Кладоискатели / М.И. Божаткин. – Одесса : Маяк, 1983. – 206 с.
647783
  Котляр Н.Ф. Кладоискательство и нумизматика / Н.Ф. Котляр. – К, 1974. – 128с.
647784
  Бенинг А.Л. Кладоцедра Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
647785
  Бенинг А.Л. Кладоцера Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
647786
  Фаликов И.З. Клады : книга лирики / И.З. Фаликов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
647787
  Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку : Изд-во Азерб. филиала Акад. наук СССР. – (Труды Института истории, языка и литературы / Акад. наук СССР, Азерб. филиал ; Т. 2/41)
Вып. 2. – 1938. – 102 с., 1 л. карт. : карт.
647788
  Мокрынин В.П. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. / В.П. Мокрынин, В.М. Плоских. – Бишкек, 1992. – 174с.
647789
  Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – Москва, 1962. – 63с.
647790
  Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана / Е.А. Давидович. – М., 1979. – 462с.
647791
  Лебедев А.Г. Клады заветные / А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 206с.
647792
  Бублейников Ф.Д. Клады земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 168с.
647793
  Новиков Э.А. Клады земли / Э.А. Новиков. – Москва : Просвещение, 1971. – 104с.
647794
  Федоров-Давыдов Клады золотоордынских монет. (Основные этапы развития денежного обращения и денежно-весовых систем в Золотой Орде XIII-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров-Давыдов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1957. – 14л.
647795
  Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии / В.И. Гошкевич. – Херсон : Типография Юга (В.И. Гошкевича), 1903. – III, 176, II, [37] с.
647796
  Успенский В.Д. Клады и загадки Таймыра. / В.Д. Успенский. – М, 1972. – 267с.
647797
  Астахова В.Г. Клады на болотах / В.Г. Астахова. – Москва : Лесная пром-сть, 1976. – 81 с. : ил.
647798
  Полозов И.М. Клады рассказывают (топография кладов, найденных на территории Брянской области в 1944-1962 годах). / И.М. Полозов. – Брянск, 1963. – 23с.
647799
  Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1961. – Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – С. 1-136
647800
  Метелкин Н.В. Клады Украины / Н.В.Метелкин. – Киев : Атика, 2005. – 112с. – ISBN 966-326-101-3
647801
  Власова С.К. Клады Хрусталь-горы / С.К. Власова. – Челябинск, 1970. – 192с.
647802
  Страшкевич К.Ф. Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / Издал зав. минц-каб. Е. Страшкевич ; [под ред. К. Страшкевича]. – Киев : В университетской тип., 1867. – [2], 108 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1866. - Конволют. - Пер.: Монетные клады Киевской губернии / Н. Беляшевский ; Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира / [В. Данилевич]


  На форзаце подпись: В. Шугаевский. г. Киев [1932]
647803
  Буткус В.А. Клайпеда / В.А. Буткус. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 62с. : фото
647804
  Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жюгжда Р. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
647805
  Гладких М.І. Клан / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193. – ISBN 966-642-073-2
647806
  Железова В.Ф. Клан 20-ти : Международные банки США / В.Ф. Железова. – М, 1981. – 254с.
647807
   Клан Кеннеди / Горовиц Дэвид, Кольер, , Питер. – М, 1988. – 494с.
647808
  Рубель В.А. Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-179. – (Історія ; вип. 22)


  Стаття висвітлює історію типового японського середньовічного клану "другого ешелону" влади, його участь у політичних подіях XI-XIV ст. Увагу приділено також життя та творчості Кітабатаке Тікафуса - видатному політику та історику XIV ст.
647809
  Мезенхеллер Матис Клан победителей : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 140-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
647810
  Дашкевич Я. Клан Хмельницького: легенда чи дійсність // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 51-57
647811
  Баева А. Кланицата.Структурен анализ на романа "Хоро" от Антон Страшимиров / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 163 с. – ISBN 954-571-042-Х
647812
  Рущенко І.П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 49-55. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
647813
  Магійович І. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси / І. Магійович, І. Більський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
647814
  Бородин Е. Клановый характер устройства Киргизской Республики // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 48-59. – ISSN 1998-1813
647815
  Софронів-Левицький Кланялися вам три України = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
647816
  Дьяков Л.В. Кланяюсь Дону / Л.В. Дьяков. – М, 1983. – 64с.
647817
  Шепітько О. Клаптик зігрітої сонцем землі : повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 5-58. – ISSN 0130-1608
647818
  Чмельов С.П. Клаптик історії. / С.П. Чмельов. – К., 1961. – 72с.
647819
  Яценківський О.В. Клаптик України в "золотому трикутнику" Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 червня (№ 106)


  Екскурсію для "Дня" провів радник - директор Культурно-інформаційного центру Олег Яценківський.
647820
   Клапченко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
647821
  Калакура Я.С. Клапчук Сергій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 213. – ISBN 96966-8060-04-0
647822
  Коцур Г.Г. Клапчук Сергій Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 46 : фото
647823
  Коцур А.П. Клапчук Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6814-2
647824
   Клапчук Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
647825
  Балаклицький М. Клара Гудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 137-149. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
647826
   Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
647827
  Кваснецкая М.Г. Клара Лучко / М.Г. Кваснецкая. – Москва, 1987. – с.
647828
  Тургенєв Іван Клара Міліч / Тургенєв Іван. – Львів, 1906. – 100с.
647829
   Клара Цеткин. – Москва, 1933. – 32 с.
647830
  Пик В. Клара Цеткин / В. Пик. – М, 1938. – 40с.
647831
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи. / В.М. Кларин. – М, 1963. – 191с.
647832
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за народное просвещение и воспитание молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Кларин В.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 20л.
647833
  Пік В. Клара Цеткін / В. Пік. – К, 1939. – 32с.
647834
  Кведнау В. Клара Шуман. / В. Кведнау. – М., 1973. – 176с.
647835
  Холендро Д.М. Кларенс и Джульетта / Д.М. Холендро. – М., 1962. – 55с.
647836
  Касимов Н.С. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии / Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 15-16. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
647837
  Фаст Г. Кларктон. / Г. Фаст. – М, 1950. – 152с.
647838
  Панченко В. Кларнет і дудка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Історія генія, який відмовився від свободи - Павла Тичини
647839
  Борецький В. Кларнет у творчості І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 47-60. – ISSN 2310-0583
647840
  Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
647841
  Червінський В.І. Клас / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193-195. – ISBN 966-642-073-2
647842
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та іх застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей Віктор Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. Кафедра математ. аналізу та теорії імовірностей. – Київ, 2002. – 152 л. + Додатки: л. 136 - 144. – Бібліогр.: л. 123 - 136
647843
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
647844
  Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв"язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Для нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь описано клас єдиності розв"язку і спектр різницевого оператора. Побудовано локальні наближення розв"язків, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Class of solution uniqueness and ...
647845
   Клас і класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 58-59 : фото
647846
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 24 : фото
647847
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 22-23 : фото
647848
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
647849
  Кудря І.Г. Клас і соціальна стратифікація в добу глобалізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 9-14
647850
  Пекарська М.-К. Клас пані Чайки = Klasa pani Czajki : [для дітей ст. шк. віку] / Малгожата-Кароліна Пекарська ; пер. з пол. Божена Антоняк. – Харків : Школа, 2016. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-429-134-4
647851
  Толок Валентина Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-13


  В №6 за нинішній рік ми вмістили добірку матеріалів, присвячених 200-річчю від дня народження Миколи Гоголя. В ній ішлося про стан вивчення творчості нашого славетного земляка в школі, про необхідність його поліпшення шляхом посилення українського ...
647852
  Шчарбакоу В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 106с.
647853
  Симончук Е. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій і довіра до них // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
647854
  Смирнова Н.Ф. Класи і нації / Н.Ф. Смирнова. – Донецк, 1970. – 48с.
647855
  Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1975. – 287 с.
647856
   Класи Конфуція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Першого вересня на базі Запорізького національного університету відбудеться урочисте відкриття класів Інституту Конфуція з вивчення китайської мови, культури та традицій.
647857
  Россада Т.В. Класи номінативних даних зі швидким доступом до компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується проблема ефективного доступу до компонентів даного. Дослідження здійснюються в рамках композиційно-номінативного підходу до програмування, який надає достатньо розвинені можливості для формалізації необхідних понять. У статті ...
647858
  Карнаух Т.О. Класи пам"яті R-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається класифікація R-перетворювачів з точки зору операцій над пам"яттю та властивості замкненості класів перетворень, що задаються R-перетворювачами одного класу пам"яті, відносно суперпозиції з скінченним перетворенням. Показано, що при певних ...
647859
  Кеба О.М. Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 177-183


  У статті розглянуто можливі в іспанській мові комбінації вібрантів з приголосними фонемами в межах однієї лексичної одиниці. Визначаються категорії артикуляцій звуків в контакті з вібрантами, які необхідно враховувати як змінні, що впливають на їх ...
647860
  Булавін Л.А. Класи проєктивних представлень у визначенні симетрії колективних спінорних збуджень та їхньої дисперсії в кристалах і періодичних наноструктурах / Л.А. Булавін, В.О. Губанов, А.П. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 38-50. – ISSN 1025-6415
647861
  Чечельницький Віктор Якович Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Чечельницький В.Я.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
647862
  Лавренюк Я.В. Класи спряженості групи трикутних автоморфізмів афінного простору над простим скінченним полем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються класи спряженості факторгрупи групи Жонк"єра по ядру її дії на афінному просторі вимірюваності n над простим скінченним полем F[нижній індекс p]. Встановлено деякі оцінки потужностей цих класів спряженості. При їх вивченні природньо ...
647863
  Італмазов Х. Класи спряженості і транзитивні підгрупи силовських 2-підгруп симетричних груп степенів 2 . : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Італмазов Х.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
647864
  Астахов О.І. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О.І. Астахов. – Київ, 1948. – 216с.
647865
  Астахов О. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О. Астахов, О. Русько, Б. Неклеєвич ; за ред. О.І. Астахова. – Київ : Радянська школа, 1948. – 215 с., 1 л. табл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
647866
  Чалий К.О. Класи універсальності для просторово-обмежених систем різної природи в контексті розвитку нанотехнологій та наномедицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 486-492. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорені деякі аспекти теоретичних досліджень просторово-обмежених систем різної природи у зв"язку з пріоритетним розвитком нанотехнояогій та наномедицини. Запропонований перелік ознак, які характеризують певний клас універсальності для ...
647867
  Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. + Додатки: л. 151-188. – Бібліогр.: л. 146-151
647868
  Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
647869
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
647870
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами. : Дис... Канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.147-151
647871
  Бондарук Т.І. Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  У статті, присвяченій видатному правознавцю, історику права М.Ф. Владимирському-Буданову, подається короткий виклад його життєвого і творчого шляху, аналізуються основні творчі здобутки, підходи й методи, з"ясовується роль у розвитку української ...
647872
   Класик математичної науки // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 187-191. – ISBN 966-505-054-0
647873
  Кабаченко Володимир Класик одеської школи живопису Микола Андрійович Шелюто (1906-1984) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 38-40. – ISSN 0130-1799
647874
  Степусишин С.Б. Класик світового детективу : урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-17
647875
  Зорівчак Р.П. Класик українського перекладознавства: (До 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2006. – Том 3 № 1(7). – С. 167-171.
647876
  Нестеренко П. Класик українського письменства в екслібрисі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
647877
  Чугуй О.П. Класик української драматургії : (до 125-річчя І.К. Карпенко-Карого (Тобілевича) / О.П. Чугуй. – Київ : Тов-во "Знання" УССР, 1970. – 48 с. : іл.
647878
  Бурлака Г. Класик української текстології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 49-52. – ISSN 0236-1477


  Сиваченко Микола Єфремович - історик літератури, фольклорист, текстолог, член-кореспондент НАН України (1920-1988).
647879
  Славинський М. Класик, який твердо знав: "треба любити" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 58-60


  5 грудня видатному українському прозаїкові Григоров Тютюннику виповнилося б 80 років
647880
   Класика - балканистика - палеославистика = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
647881
  Сас Олена Класика жанру? Сподіваймося! : децентралізація публічної влади та реформа місцевого самоврядування на порозі точки неповернення / Сас Олена, Ткачук Анатолій Федорович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 26-28


  Скепсис ніби став гарним тоном, коли в будь-якому контексті вживають словосполучення "реформа місцевого самоврядування" або "адміністративно-територіальна реформа" (чи то відповідно до європейських стандартів "реформа публічної влади"). Справді, ці ...
647882
  Косюк О. Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 147-158. – ISBN 978-966-600-359-4
647883
  Зоммер Тео Класика німецької журналістики: графиня Маріон Дьонгофф / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 17-18


  Про цінності видатної публіцистки повоєнної Німеччини - у розмові з її учнем та послідовником, редактором тижневика DIE ZEIT Тео Зоммером.
647884
  Шалагінов Б.Б. Класики і романтики : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
647885
  Трипільський А. Класики літератури в боротьбі за високу ідейність мистецтва / А. Трипільський. – К., 1949. – 63с.
647886
  Тарасун П.К. Класики марксизму-ленінізму про можливі непередбачені наслідки взаємодії людини з природою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
647887
  Воробйова В.С. Класики марксизму-ленінізму про необхідність підготовки молоді до трудової діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-6. – (Серія історії ; № 15)
647888
  Бондаренко М.П. Класики марксизму-ленінізму про роль колективу у вихованні особи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10. – (Серія історії ; № 16)
647889
  Погрібний А. Класики не зовсім за підручником / А. Погрібний; Анатолій Поргрібний. – Київ : Школяр, 2000. – 136с. – ISBN 966-7625-06-0
647890
   Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера = Klassiker des politischen Denkens : Пер. з нім. – Київ : Тандем, 2002. – 584с. – Бібліогр.: с.514-569. – ISBN 966-7145-40-9
647891
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1929. – с.
647892
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1930. – 500с.
647893
  Руденко К.П. Класики російського природознавства про роль гіпотези в науці / К.П. Руденко. – Київ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. з : Філософський збірник , № 2, 1955, [c.125-140]
647894
   Класики української літератури. – Київ, 1961. – 23 с.
647895
  Осляк І.Ф. Класики української літератури про релігію. / І.Ф. Осляк. – К., 1960. – 40с.
647896
   Класики української літератури. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстовками на укр. м. : Гравюри на вініпласці Василя Чебаника]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 29 л. : 29 листівок + 2 обкл.
647897
  Присухін С. Класики української філософії: Григорій Сковорода // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
647898
  Погоріляк Й.М. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу / Й.М. Погоріляк. – Ужгород, 1995. – 40с.
647899
  Цікановська Н.А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 64-70. – ISSN 2221-755X
647900
  Филиповски Г. Класификациjа на почвите на Република Македониjа = Soil classification of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; уредн. Р. Лозановски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 341 с. – ISBN 9989-101-59-0
647901
  Соколов Л. Класификаціа на околиите во НР Македониіа спрема степенот на стопанскишт развиток / Л. Соколов. – Скопіе, 1960. – 109с.
647902
  Гритенко О.А. Класифіікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти / О.А. Гритенко, Т.О. Ульянова // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2312-928X
647903
  Старовойтенко О.А. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатор основних фондів (КОФ) як основа визначення внутрішнього середовища туристської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-95. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми визначення внутрішнього середовища туристської сфери на основі застосування Класифікатора видів економічної діяльності і Класифікатора основних фондів.
647904
  Носіков О. Класифікатор професій в Україні: чергові зміни у "живій" книзі / О. Носіков, М. Дрозач, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 12-17. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-6912 03
647905
   Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
647906
   Класифікатор професій ДК 003: 2005 : Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2005. – 616с. – (Національний класифікатор України)
647907
   Класифікатор професій ДК 003: 2005. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – На обкл. Законодавство. – ISBN 966-667-236-7
647908
   Класифікатор професій ДК 003: 2010 / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
647909
  Балашов Н.В. Класифікатор професій та методика його вдосконалення : аналіт. записка : № 1 / [Н.В. Балашов, Л.Й. Літвінчук ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 18 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647910
  Орлова В.В. Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 41-51. – ISSN 2520-6397
647911
  Овсієнко А.С. Класифікації метафори в сучасному мовознавстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 70-84. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
647912
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
647913
  Bernd Lorenz Класифікаційна система Регенсбург: історія та сучасний розвиток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є висвітлення розвитку німецької бібліотечної системи класифікації, яку було впроваджено у 1964 році фахівцями університетської бібліотеки в Регенсбурзі. Методологія базується на використанні історичних та класифікаційних принципів і ...
647914
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
647915
  Пурська І. Класифікаційні ознаки міжнародного туризму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 187-195. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
647916
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
647917
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб"єктів доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 10 (146). – С. 38-42
647918
  Арібжанова І. Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 27-34. – ISSN 0252-3108


  "Розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, ...
647919
  Раренко Л.А. Класифікація 3D-реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  В Україні активно виготовляють рекламу із застосуванням тривимірних технологій та тривимірної графіки. Мета дослідження - виявлення особливостей 3D-реклами, представленої на вітчизняному ринку, та створення її загальної класифікації на основі ...
647920
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
647921
  Ворон Д.Л. Класифікація адміністративних послуг у сфері вищої освіти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 158-162. – ISBN 978-617-7404-86-5
647922
  Омелян В. Класифікація адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 225-226
647923
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
647924
  Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-192. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
647925
  Голік О.В. Класифікація видів реклами за критерієм етичності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 178-182. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
647926
  Яремко О.П. Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
647927
  Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 15-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
647928
  Валінкевич Н.В. Класифікація витрат та їх загальний вплив на результативність діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Валінкевич, В.М. Кобилинський // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 50-57. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
647929
  Бадовська І. Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
647930
  Смілка В.А. Класифікація внутрішніх процесів містобудівного моніторингу // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 140-148 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
647931
  Атамас П. Класифікація грощових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
647932
  Шубний В.О. Класифікація двовимірних безщільових напівпровідників / В.О. Шубний, О.Б. Кашуба // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
647933
  Цимбал-Слатвінська Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 163-171 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
647934
  Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 357-364. – ISSN 1563-3349
647935
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповано за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, ...
647936
  Ковальчук В. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 73-82. – (Нова серія ; вип. 10/11)
647937
  Рудишин С. Класифікація екосистем: проблеми й перспективи / С. Рудишин, В. Самілик // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 2-4
647938
  Стовпова А.С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 60-64. – ISSN 2306-6814
647939
  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
647940
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
647941
  Демкова В.О. Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі / В.О. Демкова, Ю.Л. Хомяковський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 187-190. – ISSN 2413-1571
647942
  Палюх Л. Класифікація злочинів проти правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 176-181. – ISSN 2307-8049
647943
  Мазуренок О.Р. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 470-476. – ISSN 2222-4459
647944
  Караван Н.А. Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
647945
  Поєдинок В. Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні критерії класифікації інвестицій та з"ясовується їх значення для цілей господарсько-правового регулювання. В статье исследуются основные критерии классификации инвестиций и определяется их значение для целей ...
647946
  Рибачук В. Класифікація індивідуальних профілів вікової фазової динаміки наукової діяльності вчених / В. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
647947
  Драбаніч А.В. Класифікація інновацій за інтересами суб"єктів інноваційного процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 30-32
647948
  Бабецька І.Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 112-116. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
647949
  Богдан І.В. Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика / І.В. Богдан, А.О. Свиридовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 21-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
647950
  Льовочкін М.О. Класифікація інфраструктури та місце в ній державної інфраструктури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
647951
  Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 154-165


  Виникнення та розповсюдження кластерів (локальних, регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих ...
647952
  Король О.Д. Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 82-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
647953
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
647954
  Красовська О.Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 66-71. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
647955
  Гаркуша Н.М. Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 288-296. – ISSN 2222-4459
647956
  Туркевич К. Класифікація медичних періодичних інтернет-видань України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 254-259. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
647957
  Юдін О.К. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 13-21. – ISSN 2075-0781


  "Значна роль у формуванні голосових характеристик інформаційних сигналів відводиться акустичній системі представлення певної язикової групи, яка відповідає за основні голосові параметри, такі як частота основного тону сигналу, інформаційні фрейми та ...
647958
  Лемеха Р. Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 118-124. – ISSN 2663-5313
647959
  Яценко Ю. Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найзабрудненіших міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за ...
647960
  Довгун І. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 195-199. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
647961
  Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській і російській юридичній літературі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 106-109


  У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття "корпорація", зокрема, доводиться, що це поняття не збігається з суміжними поняттями "господарське товариство", "підприємство" й "юридична особа".
647962
  Смілка Владислав Анатолійович Класифікація об"єктів, що будуються засобами нейронних мереж // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
647963
  Гриценко В.Г. Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 44-50. – ISSN 2309-818X
647964
  Кузьмінська Ю.М. Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 38-52. – ISSN 2222-8810
647965
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
647966
  Косілова О.І. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина за функціями прав у правовій системі Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 389-398. – ISSN 2072-8670
647967
  Єфименко В.А. Класифікація перекладацьких помилок її використання для оцінки якості перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 169-173


  У статті аналізуються види перекладацьких помилок, проводиться розмежування між перекладацькими та механічними помилками. Запропоновано класифікацію перекладацьких помилок та способи її використання для оцінки якості перекладів. В статье анализируются ...
647968
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
647969
  Воробель У.Б. Класифікація підстав закінчення розгляду справи без ухвалення рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 76-77
647970
  Бучик А.Ю. Класифікація податкових спорів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 152-155
647971
  Шумейко І. Класифікація порушень корпоративних прав як об"єкту адміністративно-правової протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 250-251
647972
  Гришина Ю.М. Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-52-1
647973
  Кравцов І.В. Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 51-55. – ISSN 1996-5931
647974
  Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 84-91. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
647975
  Балендр А. Класифікація прикордонних відомств країн Європейського Союзу за типом підготовки персоналу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 28-42. – ISSN 2617-1775
647976
  Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
647977
  Мамонов К.А. Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу / К.А. Мамонов, Е.С. Штерндок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 138-142. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
647978
  Бездітко О.Є. Класифікація ризиків сільськогосподарських підприємств з метою вибору інструментів управління ними // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 64-71. – ISSN 2663-2144
647979
  Вакал Є.С. Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи MATLAB : навч. посібник / Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 96, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-966-699-898-2
647980
  Димитров В.Г. Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 128-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
647981
  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
647982
  Ніколайчук О.А. Класифікація стратегічного розвитку економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-136. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
647983
  Білоцерковець Н. Класифікація суб"єктів правовідносин у сфері електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 302-303
647984
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
647985
  Обиночна З.В. Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об"єктів іпотерапії Прикарпаття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 197-203 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
647986
  Шарапа О.М. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 26-30
647987
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
647988
  Андросова О.Ф. Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах / О.Ф. Андросова, С.М. Дубиніна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
647989
  Шпінарева І.М. Класифікація текстів на природній мові за допомогою нейронної мережі / І.М. Шпінарева, О.А. Геренко, К.Ю. Морозова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 171-177. – ISSN 2524-0056
647990
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 294-304


  "...навчально-методична класифікація військового перекладу підкреслюється підручниками, навчально-методичними матеріалами та спецкурсами, що їх успішно апробовано на кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки Військового інституту ...
647991
  Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонльно- структурних елементів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 380-388. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
647992
  Асланов С.А. Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
647993
  Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 61-65. – ISSN 2307-8049
647994
  Бонтлаб В.В. Класифікація трудових спорів (конфліктів) // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 22-29. – ISSN 2617-5967
647995
  Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 41-44
647996
  Тараненко О. Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 84-89. – ISSN 2409-8892
647997
   Класифікація факторів впливу на збут продукції / О.С. Молнар, Н.В. Булеца, Н.Ш. Гіцій, Д.І. Осика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 113-118. – ISSN 2522-1620
647998
  Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 207-219. – ISSN 1026-9932
647999
  Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-114. – ISSN 0321-0499
648000
  Смулка О. Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 111-118 : табл. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISSN 2313-3627
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,