Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
647001
  Патриляк І. "Історія та історична пам"ять не завжди ідентичні" / бесіду вела Людмила Черкаська // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 5-8 : фото


  Інтерв"ю з професором кафедри новітньої історії України, деканом історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іваном Казимировичем Патриляком щодо історичної науки та нових освітніх проектів на факультеті.
647002
  Романцова Н.І. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 29-31. – ISBN 978-966-493-676-4
647003
  Чухліб Т. "Історія України" та "Історія українського козацтва" авторства Миколи Гоголя // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 40-49
647004
  Бутнару Л. "Історія українського авангарду - це закривавлена, жертовна історія..." / розмову підтримувала Галина Тарасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 258-263. – ISSN 0320-8370
647005
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
647006
  Александрова Г.А. "Історія української літератури" Івана Стешенка: незавершений проект (за архівами вченого) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 7-12
647007
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
647008
   Історія та географія кохання : Україна чудес / Крушинська Олена, Бусленко Юрій, Горобець Сергій, Субота Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-89 : Фото
647009
  Бездрабко В.В. Історія та документознавство: інвазії методик вивчення історичного джерела, документа // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 136-143
647010
  Драган О. Історія та досвід протидії корупційним проявам в окремих країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-54.
647011
  Худайбердиєва О.А. Історія та духовна культура ногайців Буджакської Орди: історіографічний огляд // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 9-12. – ISBN 978-966-493-962-8
647012
  Фурса С.Я. Історія та життєдіяльність наукової школи нотаріату юридичного факультету // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 62-65. – ISBN 978966-97130-0-1
647013
  Дмитрук А. Історія та загибель повітряного "Титаніка" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 20-21. – ISSN 2518-7104
647014
  Дроздовський Д. Історія та історії Віталія Дончика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 11


  Ювілейний нарис.
647015
   Історія та історіографія в Європі. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-6-8
№ 1/2. – 2003
647016
   Історія та історіографія в Європі : Наукове видання. – Київ : Унісерв, 2003-
№ 3 : Історична наука як засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у 20 ст. – 2004
647017
   Історія та історіографія України: Зб. наук. пр. присвячується пам"яті чл.-кор. АН УРСР І.О.Гуржія.. – К., 1985. – 183с.
647018
  Пошивайло С. Історія та історіографія української культури керамології (1900-1920) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 875-877. – ISSN 1028-5091
647019
  Гомотюк О. Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка / О. Гомотюк, С. Джафарова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 115-123
647020
   Історія та культура Лівобережжя України : Матеріали міжнар. конф. Травень, 1996. – Київ-Ніжин, 1997. – 201с.
647021
  Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. / І.С. Винокур. – Київ, 1972. – 180с.
647022
  Прус В. Історія та методи окультних течій в Україні // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 2311-4258
647023
  Турак О.Ю. Історія та методологія вивчення грунтів полонини Українських Карпат / О.Ю. Турак, М.Б. Котнюх // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 82-86. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1/2). – ISSN 2225-8701
647024
  Мезенцев К.В. Історія та методологія суспільно-географічного прогнозування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію становлення та розвитку суспільно-географічного прогнозування, його методологічні основи. Визначено інваріантний об"єкт суспільно-географічного прогнозування, чинники та закономірності його розвитку.
647025
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 173-203
647026
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
647027
  Цьолик Н. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 356-361. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У роботі проаналізовано історіософські й соціокультурні передумови появи історичних творів Міхала Чайковського, основні джерела літературної творчості, наративну концепцію автора та роль позасюжетних елементів у створенні ним прозової формули ...
647028
  Скринченко В. Історія та музика Михайла Степаненка // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 листопада (№ 47). – С. 12


  Відійшов у вічність Михайло Борисович Степаненко (1942-2019) - український композитор і музично-громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, професор, голова Cпілки ...
647029
  Пресіч О.В. Історія та пам"ять у повісті В. Сорокіна "День опричника": методика вивчення твору у вищих навчальних закладах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 236-243. – ISSN 2522-493X


  Головну увагу зосереджено на методиці вивчення повісті В. Сорокіна "День опричника" у контексті спецкурсу "Історія і пам"ять у східноєвропейських культурах" у вищих навчальних закладах.
647030
  Могильний Ю. Історія та перспективи дослідження надгробних знаків XVI - поч. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 190-192
647031
  Пилипенко І. Історія та перспективи збереження статусу України як ядерної держави: історичний та джерелознавчий аспекти / І. Пилипенко, А. Зленко Банзерук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 50-54. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  У суспільстві і серед "молодих" політиків поширена думка про помилковість денуклеаризації, відбите в публіцистичних матеріалах ЗМІ. Однак, проаналізувавши нормативні документи, а також внутрішні і зовнішні проблеми України на момент прийняття рішення ...
647032
  Карагодова О.О. Історія та перспективи розвитку економічної кібернетики / О.О. Карагодова, І.І. Коваленко, О.І. Черняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-59. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються та аналізуються етапи розвитку економічної кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
647033
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2004
647034
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2004
647035
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2004
647036
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2004
647037
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2004
647038
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2004
647039
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2004
647040
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2004
647041
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2004
647042
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2004
647043
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2004
647044
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14. – 2004
647045
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15/16. – 2004
647046
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17. – 2004
647047
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 18. – 2004
647048
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19. – 2004
647049
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 20. – 2004
647050
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 21. – 2004
647051
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22. – 2004
647052
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 23. – 2004
647053
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 24. – 2004
647054
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2005
647055
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2005
647056
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2005
647057
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2005
647058
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2005
647059
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2005
647060
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2005
647061
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2005
647062
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2005
647063
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2005
647064
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2005
647065
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2005
647066
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2005
647067
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2005
647068
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2005
647069
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2005
647070
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2005
647071
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2005
647072
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2005
647073
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2005
647074
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2005
647075
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2005
647076
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2005
647077
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2005
647078
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2005
647079
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2005
647080
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2005
647081
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 : Проблеми змісту шкільного курсу нової історії. – 2005
647082
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2006
647083
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2006
647084
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2006
647085
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2006
647086
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2006
647087
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2006
647088
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
647089
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8/9. – 2006
647090
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
647091
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
647092
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
647093
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2006
647094
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2006
647095
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2006
647096
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16. – 2006
647097
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17/18. – 2006
647098
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2006
647099
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23/24. – 2006
647100
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2006
647101
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2006
647102
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2006
647103
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2006
647104
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2006
647105
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2006
647106
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2006
647107
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2006
647108
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2006
647109
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2006
647110
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2006
647111
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2006
647112
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2007
647113
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2007
647114
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2007
647115
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2007
647116
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
647117
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
647118
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
647119
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2007
647120
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
647121
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
647122
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
647123
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
647124
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2007
647125
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2007
647126
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2007
647127
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2007
647128
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 : Історія 20 століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – 2007
647129
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2007
647130
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2007
647131
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2007
647132
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2007
647133
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2007
647134
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2007
647135
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2007
647136
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2007
647137
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2007
647138
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2007
647139
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2007
647140
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2007
647141
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2007
647142
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2008
647143
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2008
647144
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2008
647145
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2008
647146
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2008
647147
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2008
647148
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2008
647149
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2008
647150
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2008
647151
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2008
647152
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2008
647153
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2008
647154
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2008
647155
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2008
647156
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2008
647157
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2008
647158
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2008
647159
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2008
647160
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2008
647161
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2008
647162
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2008
647163
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2008
647164
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2008
647165
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2008
647166
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2008
647167
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2008
647168
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2008
647169
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2008
647170
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (171). – 2008
647171
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (172). – 2008
647172
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (173). – 2009
647173
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (174). – 2009
647174
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (175). – 2009
647175
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (176). – 2009
647176
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (177). – 2009
647177
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (178). – 2009
647178
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (179). – 2009
647179
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (180). – 2009
647180
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (181). – 2009
647181
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (182). – 2009
647182
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (183). – 2009
647183
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (184). – 2009
647184
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (185). – 2009
647185
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (186). – 2009
647186
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (187). – 2009
647187
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (188/190). – 2009
647188
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (191/193). – 2009
647189
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (194/196). – 2009
647190
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (197). – 2009
647191
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (198). – 2009
647192
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (199). – 2009
647193
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (200). – 2009
647194
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (201). – 2009
647195
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (202). – 2009
647196
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (203). – 2009
647197
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (204). – 2009
647198
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (205). – 2009
647199
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (206). – 2009
647200
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (207). – 2009
647201
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (208). – 2009
647202
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (209). – 2010
647203
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (210). – 2010
647204
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (211). – 2010
647205
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (212). – 2010
647206
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (213). – 2010
647207
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (214). – 2010
647208
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (215). – 2010
647209
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (216). – 2010
647210
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (217). – 2010
647211
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (218). – 2010
647212
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (219). – 2010
647213
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (220). – 2010
647214
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (221). – 2010
647215
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (222). – 2010
647216
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (223). – 2010
647217
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (224/226). – 2010
647218
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (227/229). – 2010
647219
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (230/232). – 2010
647220
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (233). – 2010
647221
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (234). – 2010
647222
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (235). – 2010
647223
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (236). – 2010
647224
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (237). – 2010
647225
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (238). – 2010
647226
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (239). – 2010
647227
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (240). – 2010
647228
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (241). – 2010
647229
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (242). – 2010
647230
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (243). – 2010
647231
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (244). – 2010
647232
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (248). – 2011
647233
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (249). – 2011
647234
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (250). – 2011
647235
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (251). – 2011
647236
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (252). – 2011
647237
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 ( 253). – 2011
647238
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 ( 254). – 2011
647239
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 ( 255). – 2011
647240
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 ( 256). – 2011
647241
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 ( 257). – 2011
647242
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 ( 258). – 2011
647243
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 ( 259). – 2011
647244
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 16/18 ( 260-262). – 2011
647245
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (263/265). – 2011
647246
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (266/267). – 2011
647247
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (268). – 2011
647248
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (269). – 2011
647249
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (270). – 2011
647250
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (271). – 2011
647251
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (272). – 2011
647252
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (273). – 2011
647253
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (274). – 2011
647254
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (275). – 2011
647255
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (276). – 2011
647256
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (277). – 2011
647257
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (278/280). – 2011
647258
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (281). – 2012
647259
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 2/3 (282/283). – 2012
647260
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (284). – 2012
647261
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (285). – 2012
647262
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (286). – 2012
647263
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (287). – 2012
647264
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (288). – 2012
647265
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (289). – 2012
647266
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (290). – 2012
647267
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Тов. "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (338/339). – 2013
647268
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (341). – 2013
647269
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (342). – 2013
647270
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (343). – 2013
647271
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (344). – 2013
647272
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (345). – 2013
647273
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (346). – 2013
647274
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (353/354). – 2014
647275
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (355). – 2014
647276
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (356/357). – 2014
647277
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (358). – 2014
647278
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (368/370). – 2014
647279
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (391), січень. – 2015
647280
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (392/393), лютий. – 2015
647281
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (394), лютий. – 2015
647282
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (395/396), березень. – 2015
647283
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (397), березень. – 2015
647284
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (401/402), травень. – 2015. – Має вкладку "Актуальні діалоги", № 13, - 8 с.
647285
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (403), травень. – 2015
647286
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (404/406). – 2015
647287
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 21 (409), липень. – 2015
647288
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (412), серпень. – 2015
647289
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (413/414), вересень. – 2015
647290
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (418), жовтень. – 2015
647291
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (419/420), листопад. – 2015
647292
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (433), березень 2016 р. – 2016. – 32 с.
647293
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (434/435), квітень 2016 р. – 2016. – 64 с.
647294
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (436), квітень 2016 р. – 2016. – 32 с.
647295
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (440/442), червень 2016. – 2016. – 96 с.
647296
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (443/445), липень 2016 р. – 2016. – 96с.
647297
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (446/447), серпень 2016 р. – 2016. – 64 с.
647298
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (448), серпень 2016 р. – 2016. – 32 с.
647299
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – 2016. – 64 с.
647300
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (451), вересень 2016 р. – 2016. – 32 с.
647301
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (452/453), жовтень 2016 р. – 2016. – 64 с.
647302
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (454), жовтень 2016 р. – 2016. – 64 с.
647303
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (463), січень 2017 р. – 2017. – 32 с.
647304
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (467/468), березень 2017 р. – 2017. – 64 с.
647305
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (469), березень 2017 р. – 2017. – 32с.
647306
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (473/474), травень 2017 р. – 2017. – 64 с.
647307
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (479/481), липень 2017 р. – 2017. – 96 с.
647308
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (488/489), жовтень 2017 р. – 2017. – 64 с.
647309
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (491/492), листопад 2017 р. – 2017. – 64 с.
647310
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (493), листопад 2017 р. – 2017. – 32 с.
647311
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (499), січень 2018 р. – 2018. – 32 с.
647312
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (500/501), лютий 2018 р. – 2018. – 64 с.
647313
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (502), лютий 2018 р. – 2018. – 32 с.
647314
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (506/507), квітень 2018 р. – 2018. – 64 с.
647315
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (509/510), травень 2018 р. – 2018. – 64 с.
647316
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (512/514), червень 2018 р. – 2018. – 96 с.
647317
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (527/528), листопад 2018 р. – 2018. – 64 с.
647318
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (529), листопад 2018 р. – 2018. – 32 с.
647319
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (530/532), грудень 2018 р. – 2018. – 96 с.
647320
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (533/534), січень 2019 р. – 2019. – 64 с., включ. обкл.
647321
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (535), січень 2019 р. – 2019. – 32 с., включ. обкл.
647322
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (536/537), лютий 2019 р. – 2019. – 64 с.
647323
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (538), лютий 2019 р. – 2019. – 32 с.
647324
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/15 ( 545/547), травень 2019 р. – 2019
647325
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (548/550), червень 2019 р. – 2019. – 88 с.
647326
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (551/553), липень 2019. – 2019. – 88 с.
647327
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (554/556), серпень 2019 р. – 2019. – 88 с.
647328
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 25/27 (557/559), вересень 2019 р. – 2019. – 88 с.
647329
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – 2019. – 88 с.
647330
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – 2019. – 88 с.
647331
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/3 (569/571), січень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647332
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (584/586), червень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647333
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (587/589), липень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647334
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (590/592), серпень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647335
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 25/27 (593/595), вересень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647336
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – 2020. – 88 с.
647337
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/33 (599/601), листопад 2020 р. – 2020. – 88 с.
647338
   Історія та соціально-політичні умови підготовки польських Конституцій з 1919-го по 1997 р. / Б.В. Кіндюк, М.С. Кельман, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 176-184. – ISSN 2664-9950
647339
  Гаврушко Ю.Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 123-127. – Бібліогр.: на 20 пунктів
647340
  Мацко А.С. Історія та становлення розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 178-183
647341
  Мильченко Л. Історія та сучасний стан видань шрифтом Брайля в Україні й за кордоном // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 8-17. – ISSN 2076-9326
647342
   Історія та сучасний стан парку "Дюківський" м. Одеси / О. Попова, В. Кузнецов, Г. Бальчєва, О. Терзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчено історію та видовий склад дендрофлори парку "Дюківський" у м. Одеса. З"ясовано, що його треба вважати пам"яткою садово-паркового мистецтва другої половини XX ст., а не першої половини ХIХ ст., як досі вважалося. Тут зростає біля 8 тис. ...
647343
  Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 32-35
647344
  Корягін М.В. Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 53-55
647345
   Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – 214, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
647346
   Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – 222 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
647347
   Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – 197, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
647348
   Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
647349
   Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – 207 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
647350
  Яковенко Р.В. Історія та сучасність у дослідженні взаємодії економічних та демографічних процесів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 102-107. – (Економічні науки ; № 1)
647351
  Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 183-189. – ISBN 966-594-298-0
647352
  Трофименко Т. Історія та сучасність Харківського літературного музею // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 7


  Харківський літмузей вчора і сьогодні
647353
   Історія та сучасність християнства : Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000). – Одеса : Астропринт, 2001. – 188с. – ISBN 966-549-704-9
647354
  Старовойт С. Історія та сьогодення архіву української академічної науки / С. Старовойт, Л. Яременко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 95-116. – ISSN 0130-5247
647355
   Історія та сьогодення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету / Ю.Є. Роговий, Л.О. Філіпова, В.А. Дорошко, К.В. Слободян, А.В. Марущак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 268-272. – ISSN 1684-7903


  "... У статті висвітлено основні історичні етапи становення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного унверситету та представлені ії найбільш вагомі сьогоднішні досягнення за період створення ЦНДЛ."
647356
  Березюк О. Історія та сьогодення Київського юридичного товариства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 135-136.
647357
   Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; [уклад.: Л.В. Савенкова, Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282 с., [35] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 277-282. – ISBN 978-966-188-192-0
647358
   Історія та сьогодення пластикових карток // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 35-36
647359
   Історія та сьогодення української дипломатії: внесок ГДІП // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 5-15
647360
  Пастушенко О.В. Історія та теорія книги в українському книгознавстві в дисертаційних дослідженнях незалежної України // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 193-196. – ISBN 978-966-02-7706-9
647361
  Євсєєва Г.П. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Г.П. Євсєєва, М.В. Савицький ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 266, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-323-117-4
647362
  Ратніков В.С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
647363
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 12с.
647364
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2005. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Taem_tov.doc. - 29.09.09
647365
  Ковач І. Історія творення і доля вірша "Заповіт" (До 160-річчя написання шедевра) // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 86-87. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Творчість Тараса Шевченка – у славі й піднесенні українського народу, а тому й у славі всього світу. Визволення та визначення нашого народу, розкріпачення його духу – велика тема творів геніального поета-гуманіста світового значення. Ім’я поета живе і ...
647366
  Школьна О. Історія творення українського медіасвіту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 189-191


  Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналіс - тикознавчий дискурс : моногр. / Лідія Сніцарчук. - Львів, 2009. - 416 с.
647367
  Гальченко С.А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; [наук. ред. М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 686, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1459-6
647368
  Десятник Г.О. Історія телебачення : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник, А.І. Іщенко ; [наук. ред. С.І. Горевалов ] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – 93., [1] с. – Бібліогр.: с. 92-93
647369
  Мащенко І. Історія телебачення у липні та серпні // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83.
647370
  Чернобров Ю. Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 162-174. – ISSN 2413-3094
647371
  Чернобров Ю.А. Історія термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 122-130. – ISSN 1682-3540
647372
   Історія техніки : Бібліографічний покажчик літератури, що вийшли на Україні в 1946-1955 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 100 с.
647373
  Шинкаренко В. Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISSN 2079-2999


  Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний ...
647374
  Потапенко Я. Історія тіла в контексті становлення й еволюції "історії жінок": перспективи й ретроспективи міждисциплінарної взаємодії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-48
647375
   Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – 204с.
647376
  Михайленко В.М. Історія трамвайчика : лірично-еротична сповідь Єви до падіння і Адама після падіння... : [роман] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 247, [1] с. – На тит. арк. також: Дипломант Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова - 2015". – ISBN 978-617-7323-90-6
647377
  Махорін Г. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 49, [3] с., 20 с. фот. : фот. – ISBN 978-617-7265-39-8
647378
  Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 2 (92). – С. 21-26
647379
  Мудра І.М. Історія тревел-програм на українському телебаченні / І.М. Мудра, М.О. Кіца // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
647380
  Купчик О.Р. Історія турецько-українських відносин : навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів Освіт. програми "Сходознавство" спеціалізації "Історія країн Близького та Серед. Сходу" / Купчик Олег Романович ; Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн. – Київ : [б. в.], 2020. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 48-60
647381
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури = Turk edebiyati tarihi : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2000. – 370с. – ISBN 966-594-151-8
647382
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
647383
  Прушковська І.В. Історія турецької літератури (XVIII ст.) / Прушковська І.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 239, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-529-224-1
647384
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури (ХІV-XVI cтоліття) = 14-16.Yuzyil Turk edebyati tarini : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 208 с. – ISBN 966-594-232-8
647385
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури 17-18 ст. = 17-18. yuzyil turk edebiyati tarihi : Підручник / КНУТШ; Відділення сходознавства; Григорій Халимоненко. – Київ : Київський університет, 2002. – 150с. – ISBN 966-594-345-6
647386
  Кримський А. Історія Туреччини : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности : з 13 малюнками, що їх узято побільшеіз стародруків XVI-XVII вв. / Агатангел Кримський, акад. ; Укр. Акад наук. – Київ : Друк Української Академії наук, 1924. – XII, 226 с. – (Українська Академія наук. : Збірник історико-філологічного відділу ; № 10)
647387
  Кримський А. Історія Туреччини : Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАНУ. – Київ-Львів : Олір, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9225-6
647388
  Устименко Л.М. Історія туризму : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв 3-4 рівнів акредитації / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-268-5
647389
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова; КУТЕП. – Київ : Вища школа, 2002. – 195с. – ISBN 966-642-103-8


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
647390
  Абрамов В. Історія туризму крізь призму недосконалості законодавчої бази туризму // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (2). – С. 126-132. – ISSN 2786-6432
647391
  Байхан А.А. Історія тюркських переказів Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 254-269


  В наші дні Крим, який має статус автономної республіки України, - це півострів, розташований у північному Причорномор"ї, площа котрого складає 26.140 км2. Завдячуючи своїй красі та багатству флори, Кримський півострів у народі отримав назву "Зелений ...
647392
  Сенько Іван Історія у дзеркалі літератури / Сенько Іван; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 100с. – ISBN 996-7400-07-0
647393
  Гьорьомбеї А. Історія угорської літератури = A magyar irodalom rovid tortenete / Андраш Гьорьомбеї ; [пер. з угор. та уклала бібліогр. Леся Мушкетик ; ред. та авт. передм. Іштван Удварі] ; Пед. ін-т ім. Дьордя Бешшеньєї. – Ніредьгаза : Udvari Istvan, 1997. – 223 c. – Дані тит. арк. та обкл. парал. угор., укр. – Бібліогр.: с. 213-221 та в підрядк. прим. – ISBN 963-7170-77-4
647394
  Ющук І. Історія України - історія мови // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 35-41. – ISBN 966-95452-3-7
647395
  Полонська-Василенко Історія України = L"Historie de l"Ukraine = History of Ukraine = Geschichte der Ukraine / Наталія Полонська-Василенко ; [літ.-мовна ред.: В. Давиденко, заг. ред.: С. Ленкавський]. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : (До половини XVII сторіччя). – 1972. – 591 с. : іл., портр. – З колекції Ярослава і Лярісси Музичків. – Бібліогр.: c. 525-531 та в підрядк. прим.
647396
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
647397
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
647398
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
647399
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
647400
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1998 рік. – 2000
647401
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ
за 1999 рік. – 2001
647402
  Чуткий А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Чуткий ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 345, [2] с. – Бібліогр.: с. 340-346. – ISBN 966-608-548-8


  У пр. № 1727303 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою від автора (колишнього Вашого студента). Підпис
647403
   Історія України : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
647404
  Чуткий А.І. Історія України : [у 2-х кн.] / Андрій Чуткий. – Ніжин : Milanik ; Вид-во НДУ. – ISBN 966-7391-63-9
Кн. 2 : Новітня історія України. – 2007. – 240 с. – Книга присвячується 100-річчю з дня заснування Київського нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 221-239
647405
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 17 (513). – 2007. – 24 с.
647406
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2008. – 526, [1] с. : іл., карти. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
647407
  Литвин В.М. Історія України : підручник / Володимир Литвин ; [відп. ред.: В.А. Смолій]. – 3-тє доопрац. та допов. вид. – Київ : Наукова думка, 2009. – 820, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 791-813. – Бібліогр.: с. 748-790. – ISBN 978-966-00-0873-2
647408
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розділів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
647409
  Добров П.В. Історія України : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
647410
  Багацький В.В. Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
647411
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
647412
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2010. – 526, [2] с. : іл., табл. – Покажчик: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
647413
   Історія України : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
647414
  Бойко О.Д. Історія України : підручник [для вищ. навч. закл.] / О.Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 702, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. с. 700-702 та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-042-4
647415
  Іваненко В.В. Історія України : навч. посібник для студ. природн. і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-551-369-8
647416
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Нац. історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2012. – 616 с. – ISBN 978-966-2622-08-9
647417
  Гарін В.Б. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
647418
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
647419
   Історія України. – Київ
травень (№ 17/18). – 2012. – 40 с.
647420
   Історія України. – Київ
травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5). – 2012. – 24 с.
647421
   Історія України. – Київ
травень (№ 20) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 5). – 2012. – 24 с.
647422
   Історія України. – Київ
червень (№ 21/22). – 2012. – 32 с.
647423
   Історія України. – Київ
червень (№ 23) : Всесвітня історія (№ 6). – 2012. – 32 с.
647424
   Історія України. – Київ
червень (№ 24) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 6). – 2012. – 24 с.
647425
   Історія України. – Київ
серпень (№ 29/30). – 2012. – 40 с.
647426
   Історія України. – Київ
серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8). – 2012. – 24 с.
647427
   Історія України. – Київ
серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8). – 2012. – 24 с.
647428
   Історія України. – Київ
серпень (№ 35) : Всесвітня історія (№ 9). – 2012. – 24 с.
647429
   Історія України : навч. посібник / Філіпенко Р.І. [та ін.] ; за ред. С.М. Смоленського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 349, [3] с. : іл., схеми. – Відом. про Гетьманів України: с. 324. - Хроніка подій: с. 325-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-617-566-160-4
647430
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
647431
   Історія України : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
647432
   Історія України. – Київ
січень (№ 1). – 2013. – 24 с.
647433
   Історія України. – Київ
січень (№ 2). – 2013. – 24 с.
647434
   Історія України. – Київ
лютий (№ 3). – 2013. – 24 с.
647435
   Історія України. – Київ, 1996-
лютий (№ 4). – 2013. – 22 с.
647436
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 5). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 3 (27)
647437
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 6). – 2013. – 22 с.
647438
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 7). – 2013. – 22 с.
647439
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 8). – 2013. – 22 с.
647440
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 9). – 2013. – 22 с.
647441
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 10). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Правознавство та інші суспільні дисциплини" (№ 5 (81))
647442
   Історія України. – Київ, 1996-
червень (№ 11). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 6 (30)
647443
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
647444
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
647445
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
647446
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Історія ранього християнства", № 2, - 20 с.
647447
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2014. – 30 с.
647448
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
647449
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
647450
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
647451
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
647452
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
серпень (№ 15). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
647453
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
647454
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2014. – 24 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 24 с.
647455
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 18 с.
647456
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 40 с.
647457
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1551-7
Т. 1 : Доісторичний та ранньоісторичний періоди - середньовіччя - ранній новий час. – 2015. – 542, [2] с. – Розгорутий тит. арк.- Імен. покажчик: с. 530-540. – Бібліогр.: с. 503-529
647458
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1528-9
Т. 2 : Новий час : кінець XVIII - початок XX ст. – 2015. – 525, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 511-523. – Бібліогр.: с. 487-510
647459
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 6, березень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
647460
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 7, квітень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 32 с.
647461
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
647462
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
647463
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 16, серпень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
647464
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
647465
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 21, листопад. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
647466
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 22, листопад. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 14 с.
647467
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – Київ : Академія, 2016. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-497-0
647468
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1513-5
Т. 3, кн. 1 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 645, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 635-644. – Бібліогр.: с. 609-634
647469
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1550-0
Т. 3, кн. 2 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 494, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 488-493. – Бібліогр.: с. 483-487
647470
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 24 с.
647471
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2018. – 34 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, 8 с.
647472
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
647473
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 9). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 20 с.
647474
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 12). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 12 с.
647475
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
647476
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
647477
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
647478
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2018. – 22 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 12 с.
647479
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 20 с.
647480
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2018. – 20 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
647481
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 10, - 20 с.
647482
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 16 с.
647483
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
647484
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 12 с.
647485
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
647486
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
647487
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2019. – 36 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 16 с.
647488
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15). – 2019. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 8, - 16 с.
647489
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2019. – 28 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
647490
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
647491
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
647492
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
647493
   Історія України : 2019 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін.]. – Київ : Вініченко, 2020. – 591, [1] с. – ISBN 978-966-2622-43-0


  Національна історична бібліотека України, 1939
647494
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2), спецвипуск : Права жінок. – 2020. – 76 с.
647495
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – 2020. – 110 с.
647496
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Демократія. – 2020. – 110 с.
647497
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Проблеми навчання. – 2021. – 110 с.
647498
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Історія мистецтва. – 2021. – 110 с.
647499
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Історія рідного краю. – 2021. – 110 с.
647500
  Гісем О. Історія України (11 клас) : Продовження.Початок див. "Історія в школах України". - 2011. - №7-8. / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (133). – С. 38-47
647501
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
647502
  Полонська-Василенко Історія України 1900-1923 рр. / Полонська-Василенко. – Київ, 1991. – 134с.
647503
  Чирков О. Історія України XV - XVIII століть у вільній енциклопедії - Вікіпедія українською мовою // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 48-54
647504
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
647505
  Лапичак Д. Історія України в датах / Дмитро Лапичак. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 437 с.
647506
  Король В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – C. 1-10
647507
  Світленко С. Історія України в історіософії В.Б. Антоновича: історіографічна традиція та сучасні рефлексії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 433-447. – ISBN 978-966-981-084-7
647508
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
647509
  Світленко С. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 410-432. – ISBN 978-966-981-084-7
647510
   Історія України в книжкових пам"ятках XVI-XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мєчникова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, Є.В. Бережок, О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В.М. Хмарський ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 298, [3] с., [16] с. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-003-4
647511
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
647512
  Михайлик А.О. Історія України в нумізматиці (спроба реконструкції на основі приватної колекції) / А.О. Михайлик, О.С. Чайка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 73-88
647513
  Чубукова Т. Історія України в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-44
647514
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
647515
   Історія України в особах XIX століття / [В.С. Шандра (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 367, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-429-5


  Зміст: Модерна доба української історії / В. Шандра ; Дмитро Трощинський / О. Ковалевська ; Віктор Кочубей / О. Ковалевська ; Василь Каразин / С. Злупко ; Микола Рєпнін / В. Шандра ; Тадеуш Чацький / О. Карліна ; Євгеній (Болховітінов) / Т. Ананьєва ; ...
647516
   Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [Русина О.В. та ін.]. – Київ : Україна, 2012. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-412-7
647517
  Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / Ірина Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – 92, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-838-3
647518
  Шевченко Т. Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 202-215. – ISSN 2413-7065
647519
  Вовк Ю.Й. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини ХVІ ст. : [навч. посібник] / Ю.Й. Вовк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 271, [1] с. – ISBN 966-692-453-6
647520
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
647521
  Вергунов В. Історія України від "Молодої гвардії" до Тараса Шевченка, або Хто їх зміг об"єднати // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 10-16 августа (№ 32)


  Про Василя Семеновича Костенко (1912-2001) - українського партійного діяча. Кандидат історичних наук. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3 скликань.
647522
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
647523
  Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
647524
  Грушевський М.С. Історія України з ілюстраціями і доповненнями / М.С. Грушевський ; [уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ; автор статті В.К. Губарев ; пер. з рос. : К.Ф. Салівон, І.Г. Данилюк]. – Донецьк : БАО, 2011. – 526, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-561-8
647525
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
647526
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
647527
  Кармазін А. Історія України у віддзеркаленні творчості Михайла Вериківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Досліджено ключове значення національно-історичної образності у спадщині Михайла Вериківського. Розглянуто різні позиції стосовно національно-історичної тематики в суспільстві та культурі від 40-х років ХХ століття до сучасності. Проаналізовано вплив ...
647528
  Овчаренко Е. Історія України у поштових марках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
647529
  Власенко С.І. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія / С.І. Власенко, О.Є. Лисенко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 204-215. – ISSN 0320-9466
647530
   Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик : 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Вощевська Н.Г, Литвин О.В., Приліпко Т.А. та ін. ; ред.: Скорохватова А.В., Мусіна З.Х. ; наук. ред., вступ. слово: Боряк Г.В. ; відп. за вип. Скорохватова А.В.]. – Київ : Вініченко, 2018. – 639, [1] с. – Імен. покажч.: с. 555-612. - Геогр. покажч.: с. 613-626. – Бібліогр.: с. 627-636. – ISBN 978-966-2622-32-4
647531
   Історія України. 2018 : бібліогр. покажчик : [док. масив джерел з історії України за 2018 р., а також бібліогр. опис кн., публ. за 2016-2017 рр.] / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2019. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 493-562. – Бібліогр.: с. 563-573. – ISBN 978-966-2622-37-9


  Національна історична бібліотека України, 1939
647532
   Історія України. Джерельний літопис / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [упоряд.: В.І. Червінський, Л.В. Шимчак, М.І. Обушний та ін.]. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – 831, [1] с. : іл., карти, табл. – Дадатки: с. 830-831. – ISBN 978-966-2003-87-1
647533
  Червінський В.І. Історія України. Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-524-436-3


  Книга вміщує документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових доку-ментів, генеалогічних таблиць ...
647534
   Історія України. Новітня доба : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
647535
   Історія України. Програма спецкурсу "Історія козацького війська". – Київ, 1993. – 16 с.
647536
   Історія України. Тести. 6-11 класи : абітурієнту : посібник [для використання в навч.-виховному процесі] / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-043-1
647537
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд. : Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Харків : Видавничий дім ШКОЛА, 2007. – 589, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як укладачі. – Бібліогр.: с. 577-587. – ISBN 966-8182-62-6
647538
  Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) : навч. посіб.-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-398-3
Т. 1 : (А - Н). – 2008. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 507
647539
  Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) : навчальний посібник-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-399-0
Т. 2 : (О - Я). – 2008. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 367
647540
  Єкельчик С. Історія України: становлення модерної нації = Ukraine. Birth of a modern nation / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. А. Цимбал ; за ред. М. Климчука]. – Київ : Laurus, 2011. – 374, [2] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. - Назва обкл.: Історія України. Народження модерної нації. - Покажч.: с. 355-371. – Бібліогр. в прим.: с. 319-353. – ISBN 978-966-2449-18-1
647541
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
647542
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
647543
  Корнейчик І.І. Історія українскої бібліографії : Дожовтневий період / І.І. Корнейчик. – Харків : Книжкова палата України, 1971. – 374 с.
647544
  Адамська І. Історія українських земель ІХ-ХІV століть на сторінках "Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто видавничу діяльність Історичного товариства Нестора-літописця та проаналізовано погляди його членів на історію українських земель часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. The article depicts the Nestor Chronicler ...
647545
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
647546
  Подобєд О. Історія українських міст. Житомир // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 24-27
647547
   Історія українських політичних партій : кінець ХІХ ст. - 1917 р. : хрестоматія-посібник. – Київ : Видавництво Європейського університету. – ISBN 966-301-028-2
Ч. 1 : / [упоряд.: Б.І. Корольов, І.С. Михальський]. – 2003. – 560, [3] с. – Покажч. імен: с. 550-556. - Термінол. слов.: с. 557-559. – Бібліогр.: с. 538-549, в кінці ст. та в підрядк. прим.
647548
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
647549
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
647550
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтневий період. – 1987. – 446, [2] с.
647551
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянський період. – 1987. – 477, [3] с.
647552
  Комарницька Т.К. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень : (матеріали до курсу "Теорія та практика художнього перекладу") / Т.К. Комарницька, І.П. Бондаренко, С.М. Семенко ; [заг. ред. Т.К. Комарницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 527, [1] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. яп. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-463-7
647553
   Історія українського війська = History of the Ukrainian armed forces. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Іван Тиктор, 1953. – С. 294-832, IV, [12] с. : іл. – З цього другого вид. 1990р. перевид. у малому форматы лише третю ы четверту частини, а саме: "Збройні сили сучасної доби" за роки 1914-1953. – Бібліогр.: с. 822-832. – (Клюб приятелів української книжки = Ukrainian book club)
647554
   Історія українського війська : (від княжих часів до 20-х років 20 ст.). – Репринтне відтворення 4-го вид. – Львів : Світ, 1992. – 702с. – Вих. дан. ориг.: Львів: Друк Івана Тиктра, 1936. Вінніпег, 1953. – ISBN 5-7773-0148-7
647555
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 1, ч.1-2. – 1993. – 288с. : з 383 іл. – Передрук з виданння Івана Тиктора, Львів 1936
647556
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Ч. 2. – 1993. – с.289-568 : з 383 іл. – Передрук з видання Івана Тиктора, Львів 1936
647557
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-634-8
Том 1. – 1994. – 384с.
647558
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464 с.
647559
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
647560
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
647561
  Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 6 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-39-0
647562
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
647563
  Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 134-140


  У статті розглядається історія одного з українських жіночих журналів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізуються концепти "чоловік" і ""жінка"" на матеріалах журналу ""Селянка України" (1924-1941). Ukrainian female magazine in ...
647564
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
647565
  Масакі У. Історія українського і кримського національного руху в працях японських дослідників / Умебаясі Масакі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам вивчення українського та кримського національного руху в японській історіографічній традиції, зокрема, репрезентативності цієї теми в працях японських дослідників. У статті, насамперед, робиться спроба критичного огляду ...
647566
  Руденко Н.В. Історія українського іконопису X-XVIIІ століть : курс лекцій / [Руденко Наталія Василівна] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т іст. освіти, Каф. джерелознавства та спец. іст. дисциплін. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2018. – 270, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-931-172-6
647567
  Левенштейн І.Л. Історія українського карате : з підвалу до олімп. п"єдесталу / Ігор Левенштейн ; [перед. слово: С. Бубка ; післямова: І. Дутчак]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2022. – 280 с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-617-7891-04-7
647568
  Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок XXI століття) / В.О. Кіктенко ; [відп. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 388 с. : іл. – Резюме англ., кит. - Імен. покажч.: с. 373-387. – Бібліогр.: с. 263-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8768-6
647569
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
647570
   Історія українського кіно : у 5 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-8074-8
Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк, А. Дорошенко та ін.]. – 2016. – 443, [3] с., XVL, A-I арк. кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 418-418. - Покажч. фільмів: с. 432-443. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712153 напис:З подякою за повернення до дисципліни думки. Підпис
647571
  Годованець І. Історія українського кіно: що ми знаємо про це? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 34). – С. 14
647572
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
647573
  Павлюк Н. Історія українського кінофестивалю "Молодість" (1970-2014 рр.): здобутки та перспективи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-90295
647574
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
647575
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
647576
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
647577
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
647578
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
647579
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
647580
  Кресіна І. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над Основним Законом : [рец.] / І. Кресіна, Т. Подорожна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 404-406. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
647581
  Колодій І.М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд / І.М. Колодій, О.П. Колодій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
647582
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
647583
  Кіндюк Б.В. Історія українського лісового законодавства : часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 років : монографія / Б.В. Кіндюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь ; Одеса : Фенікс, 2011. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-158. – ISBN 978-966-438-400-8168 с.
647584
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
647585
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
647586
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
647587
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 1. – 1966. – 455 с.
647588
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 472 с.
647589
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 3. – 1968. – 439с.
647590
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 6. – 1968. – 451 с.
647591
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 4, кн. 1. – 1969. – 363 с.
647592
   Історія українського мистецтва : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 4, кн. 2 : Мистецтво другої половини XIX-XX століття. – 1970. – 436 с.
647593
   Історія українського мистецтва 1917-1941 років : в 6 т. – Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії
Т. 5. – 1967. – 479 с.
647594
  Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови: Навч. посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231с. – ISBN 5-11-0011860-Х
647595
  Ніка О.І. Історія українського мовознавства : [посібник] / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2017. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-113, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-37-1
647596
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
647597
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу : дієслово / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 701, [2] с. – Покажч. укр. слів: с. 654-695. – Бібліогр.: с. 640-652. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1477-0
647598
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
647599
  Григоріїв Н.Я. [Наш] Історія українського народу : підpучник для вищих початкових шкіл та пеpших класів гімназій / написав Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Час, 1919. – 340 с.


  В кн. також поет. твоpи Т.Г. Шевченка, М.С. Кононенка, Г. Чупpинки, Л.М. Стаpицької-Чеpняхівської, П.О. Куліша, М.Ф. Чеpнявського, І.С. Мазепи, С. Олександpіва, укp. наp. пісні, думи. - Пеp. з давньоpус. В.Г. Щуpата, В. Лиманського [В.С. Мова]. - Hа ...
647600
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко ; під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с.


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
647601
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
647602
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
647603
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу / Н.Я. Григоріїв; Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Богдана, 1993. – 248 с.
647604
  Семенюк С. Історія українського народу / Святослав Семенюк. – Львів : Апріорі, 2010. – 606, [2] с. + 1 арк. карта. – Бібліогр.: с. 591-606. – ISBN 978-966-2154-14-6
647605
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
647606
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
647607
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
647608
  . Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
[Т. III (продовження)] : Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-VI скликань. – 2010. – 816 с. : фотоіл.
647609
   Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
[Т. 1 - 3]. – 2010. – 636 с. : іл.
647610
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 249л. + Додаток: л.250-580. – Бібліогр.: л.194-249
647611
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. + Додаток А. Матеріали до бібліографії. – Бібліогр.: 14 назв
647612
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
647613
  Микитка О.Б. Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 362-366
647614
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.


  На тит. ст. призвище: Грунский
647615
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
647616
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
647617
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
647618
   Історія українського права : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
647619
  Захарченко П. Історія українського права : навч. посібник / Петро Захарченко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Освіта України, 2019. – 430, [2] с. – Бібліогр.: с. 417-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-31-0
647620
  Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк; МВС України ; Львівськ. ін-т внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – 156c. – ISBN 5-87332-157-4
647621
  Мірошниченко М. Історія українського права у фокусі глобальних викликів сучасності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 158-172. – ISSN 1026-9932
647622
  Захарченко П. Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано підходи істориків права до категорії "історія українського права", пропонується її авторське визначення та періодизація в історичному вимірі. Наголошено на прикладах у відмінностях в еволюції, сутності та змісті українського права від ...
647623
  Москаленко А.А. Історія українського правопису / А.А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 61с.
647624
   Історія українського правопису XVI - XX століття : хрестоматія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 582 с. – ISBN 966-00-0261-0
647625
   Історія українського радянського кіно. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 245 с.
647626
  Дмитрушко В. Історія українського радянського парламентаризму в сучасній вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 124-132


  Розкривається питання висвітлення сучасною вітчизняною історіографією історії українського радянського парламентаризму. Ця проблема розглядається в загальномуісторичному контексті радянської епохи, спробах проаналізувати тогочасні реалії ...
647627
  Букет Є.В. Історія українського села. Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки / Євген Букет, Віталій Коцур, Леся Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2018. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7747-00-9
647628
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
647629
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
647630
  Пилипчук Р.Я. Історія українського театру : (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. театрознавства та актор. майстерності. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 352, [4] с., [16] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0507-5
647631
  Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – Київ : Либідь, 1999. – 205с. – ISBN 966-06-0124-7
647632
  Тодоровська Є.М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 111-120
647633
   Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словника / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова редкол.), Н.М. Зубкова та ін. ; авт,-уклад.: Л.В. Гарбар]. – Київ : [б. в.], 2017. – 614, [2] с. – Покажчики: с. 562-612. – Бібліогр.: с. 536-561 та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8536-1
647634
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
647635
  Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
647636
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
647637
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
647638
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
647639
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 11. – 2005
647640
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 14. – 2006
647641
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
647642
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07-0845-7
Вип. 17. – 2008. – 137, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
647643
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07-0845-7
Вип. 18. – 2008. – 134, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
647644
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2000-
Вип. 19. – 2009. – 130, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
647645
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2000-
Вип. 20. – 2009. – 142, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
647646
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2000-
Вип. 27. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
647647
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
647648
  Ющенко В. Історія української гривні / В. Ющенко, В. Панченко; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-16-9
647649
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
647650
  Шевчук В.П. Історія української державності : курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с. – ISBN 5-325-00860-9
647651
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ-XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності XII-XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
647652
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
647653
  Рубанка А.В. Історія української дипломатії 1917 - 1921 рр. очима молодих дослідників // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237-239
647654
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
647655
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
647656
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
647657
   Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.) : док. і матеріали / М-во закордон. справ України, Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; [редкол.: К.І. Грищенко (голова) та ін. ; упоряд.: Л.В. Андрієвська, Г.К. Волкотруб, М.В. Горбатюк та ін.]. – Київ : Видавництво гуманітарной літератури, 2010. – 590, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1572-03-3
647658
   Історія української дожовтневої журналістики. – Львов : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1983. – 512 с.
647659
   Історія української дожовтневої музики. – К., 1969. – 588с.
647660
  Стешенко І.М. Історія української драми : [Збіpка поезій] / І. Стешенко. – У Київі (Київ) : [Дpук. H.Т. Коpчак-Hовицького], 1908. – V, 309 с. – Окр. відб. з журн.: Україна
647661
  Рєзанов В. Історія української драми : (атореферат) / Вол. Рєзанов. – [Київ], 1923. – [10] с. – Окр. відбиток з: Записки соц.-екон. відділу ВУАН, т. 1, 1923 (с. 97-107)
647662
   Історія української еміграції. – К., 1992. – 92с.
647663
  Бовсунівська Т.В. Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – 343, [1] с. – Імен. покажч. : с. 322-341. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7825-40-Х
647664
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
647665
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : підручник / І.Л. Михайлин; МОУ ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків. – ISBN 966-95465-9-1
Кн. 1 : Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики. – 2000. – 279 c.
647666
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-те вид., допов. і поліпшене. – Харків : Право, 2004. – 320 c. – ISBN 966-7880-87-7


  Період становлення: від журналістики в Україні до украінської журналістики
647667
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
647668
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
647669
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
Кн. 1. – 2008. – 264 с.
647670
  Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
647671
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики XIX століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Михайлин; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8253-52-3
647672
  Тимошик М. Історія української журналістики і видавничої справи в Канаді // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 87-100. – ISBN 966-02-2347-1
647673
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
647674
  Волобуєва А.М. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-806-7
647675
  Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
647676
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 28-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглядаються можливості інноваційних технологій у бібліотеках України та зарубіжжя, зокрема оцифрування матеріалів (газет, журналів, бюлетенів, альманахів), пов"язаних з історією української журналістики ХІХ - початку ХХ ст. Використовується досвід ...
647677
  Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
647678
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: традиції і тенденції // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С.
647679
  Панібудласка А. Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
647680
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
647681
  Залізняк Л.Л. Історія української індоєвропеїстики // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490


  "Згадуються Грушевський М.С., Телегін Д.Я., Конча С.В. та інш."
647682
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
647683
   Історія української Конституції / [упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко] ; Українська правнича фундація. – Київ : Право, 1997. – 464 с. – ISBN 966-546-004-8
647684
  Томенко М.В. Історія української Конституції : навч. посібник / Микола Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 462, [2] с. – Імен. покажч.: с. 456-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-04-0778-7
647685
  Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 13 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Початок 1920-х років охарактеризувався масовим виїздом українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах, готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, ...
647686
  Марченко М.І. Історія української культури / М.І. Марченко. – Київ, 1961. – 286с.
647687
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
647688
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
647689
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 1. – 1993
647690
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 2. – 1993
647691
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 3. – 1993
647692
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 4. – 1993
647693
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 5. – 1993
647694
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 6. – 1993
647695
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 7. – 1993
647696
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 8. – 1993
647697
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 9. – 1993
647698
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 10. – 1993
647699
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 11. – 1993
647700
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 12. – 1993
647701
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 13. – 1993
647702
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 14. – 1993
647703
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 15. – 1993
647704
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
647705
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
647706
   Історія української культури : збірник матеріалів і документів. – Київ : Вища школа, 2000. – 606 с. – ISBN 966-642-008-2
647707
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
647708
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
647709
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848 с.
647710
   Історія української культури. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 656с. – ISBN 966-06-0248-0
647711
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0541-5; 966-00-0057-Х (т.3)
Т. 3 : Українська культура другої половини 17 - 18 століть / Ред.тому: Смолій В.А. – 2003. – 1247с.
647712
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
647713
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
647714
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0806-9
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття /автори тому : Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Бондаренко Г.Б. та ін. ; редкол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В. [та ін.]. – 2008. – 1008 с. : іл.
647715
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647716
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
647717
  Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
647718
   Історія української культури : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
647719
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647720
   Історія української культури : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
647721
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-893-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647722
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
647723
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
647724
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
647725
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647726
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
647727
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
647728
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647729
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
647730
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5, кн. 3 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І.Є. та ін.] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2012. – 947, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 907-942
647731
  Греченко В.А. Історія української культури : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – 351, [1] с. – Слов.: с. 330-348. - Імен. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 322-329. – ISBN 978-966-2781-56-4
647732
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
647733
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0098-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647734
  Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
647735
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
647736
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
647737
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю. Павлова та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 285-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
647738
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
647739
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю.Павлова, Т.Ф. Мельничук, І.В. Грищенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 287-301. - Словник: с. 302-343. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0252-0
647740
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
647741
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю. Павлов, Т.Ф. Мельничук, І.В. Грищенко та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 285-299. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0400-5
647742
  Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVIII століття : короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2783-02-5
647743
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
647744
  Сидорова О. Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888-1972) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 48-54. – ISSN 2076-1554
647745
  Власов Віталій Сергійович Історія української культури ХVI ст. : матеріали до уроків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-28
647746
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
647747
  Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький. – Київ, 1963. – 243 с.
647748
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У ЛьвовіЛьвів : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Часть 1 : (I і II доба. Устна народна словесність). – 1920. – 375 с.
647749
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
647750
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
647751
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У Львіві : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : (Третя (народна) доба письменьства). – 1921. – 424 с. – Прим. № 1344206 деф., відсутні с. 417-424


  Авт. поет. творів, розвідок з мовознавства, історії укр. театру: І.П. Котляревський, П.П. Гулак-Артемовський, А.Л. Метлинський, М.С. Шашкевич, М.І. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголев, Л.І. Глібов, Ю.А. Федькович, К.Г. Климкович, В.М. ...
647752
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
647753
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
647754
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
647755
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
647756
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
647757
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
647758
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
647759
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
647760
  Білецький Л. Історія української літератури / Др. Леонід Білецький. – Авгсбург : [б. в.]
Т. 1 : Народня поезія. – 1947. – 328 с.
647761
   Історія української літератури. – Київ
Т. 1. – 1950. – 536 с.
647762
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
647763
   Історія української літератури. – Київ : Академвидав
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1954. – 731 с.
647764
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1955. – 732 с.
647765
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
647766
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 2 : Радянська література. – 1956. – 667с.
647767
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ : Вид. АН УРСР
Т. 2 : Радянська література. – 1957. – 872 с.
647768
   Історія української літератури. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма та робочі плани для студ. гуманітарн.відділу загальнонаук. фак. вузів. – 1965. – 76с.
647769
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня література / В.П. Колосова [та ін.] ; відпов. ред. Л.Є. Махновець. – 1967. – 539, [1] с.
647770
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина 18 - тридцяті роки 19 ст. / Авт.: Махновець Л.Є. та ін. ; Відп. ред.Шабліовський Є.С. – 1967. – 484 с.
647771
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Література 40-60-х років XIXст. / Авт.: Бернштейн М.Д.. та ін. ; Відп. ред. Кирилюк Є.П. – 1968. – 513 с.
647772
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Література початку 20 ст. / Авт.: Грицюта М.С. та ін. ; Відп. ред. Колесник П.Й. – 1968. – 524 с.
647773
  Волинський П.К. Історія української літератури : давня література / П.К. Волинський. – Київ : Вища школа, 1969. – 432с.
647774
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 2 : Література 70-90-х років 19 ст. / Засенко О.Є., Калениченко Н.Л., Каспрук А.А. та ін. ; Відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 462 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с. 443-449
647775
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 1 : Література 70-90-х років XIX ст. / авт. І.І. Басс, М.Д. Бернштейн, Г.Д, Вервес та ін. ; відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 435 с.
647776
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / /Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. С.А. Крижанівський. – 1970. – 515 с.
647777
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945) / Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. Б.С. Буряк. – 1971. – 402 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с.392-400
647778
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 рр.) / Вакуленко Д.Т., Волинсткий К.П., Дончик В.Г. та ін.; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1971. – 574 с. – Бібліогр.: Покажчмк імен і назв: с. 561-572
647779
  Радзикевич В. Історія української літератури : Підручник для шкіл і курсів українознавства / В. Радзикевич. – Нью-Йорк : Шкільної Ради, 1987. – 159с.
647780
   Історія української літератури : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтнева література / М.П. Бондар, О.І. Гончар, М.С. Грицюта та ін. ; Відп. ред. М.Т. Яценко. – 1987. – 629с.
647781
   Історія української літератури : У 2 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001081-4
Т. 2 : Радянська література / Л.М. Новиченко, О.І. Дзеверін, В.Г. Дончик та ін. ; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1988. – 741с.
647782
   Історія української літератури : (перші десятиріччя XIX століття). – Київ : Либідь, 1992. – 511 с.
647783
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0024-3
Кн. 1. – 1992. – 671 с.
647784
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580 с.
647785
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; [упоряд. В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. Л.Ф. Дунаєвської]. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00016-0
Т. 1. – 1993. – 391 с.
647786
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00418-2
Т. 2. – 1993. – 264 с.
647787
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 3. – 1993. – 285 с.
647788
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
647789
  Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М.С. Возняк. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0025-1
Кн. 2. – 1994. – 558 с.
647790
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336 с.
647791
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
647792
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256 с.
647793
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; НАН України; Інститут літератури; Археографічна комісія Міжнар. асоц. україністів. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студіїї ; Том 1). – ISBN 5-8104-0052-3
Т. 6. – 1995. – 712 с.
647794
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
647795
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
647796
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
647797
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-246-4


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
647798
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
647799
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647800
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-421-5
Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 622, [2] с. – На авантит. назва 2-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 617-622
647801
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1358-2
Т. 2 : Давня література (друга пол. XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима. – 2014. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 815-837. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647802
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647803
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1527-2
Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – 2016. – 747, [3] с., [14] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 727-746. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647804
  Шарова Т.М. Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 277, [1] с. : табл. – Слов. термінів і понять: с. 259-272. – Бібліогр.: с. 273-277 та на початку ст. – ISBN 978-617-7346-65-3
647805
   Історія української літератури : навч. посібник : у 3 т. / за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-507-6
Т. 3 : Кінець XX - поч. XXI ст. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]. – 2017. – 543, [1] с. : портр. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 536-543. – Бібліогр. в кінці розд.
647806
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1731-3
Т.7, кн. 1 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Л. Мороз. – 2020. – 529, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647807
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1746-7
Т.7, кн. 2 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред.: Лариса Мороз. – 2021. – 501, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 479-502. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647808
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова), О. Боронь, Л. Скупейко [та ін.] ; заг. ред. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1874-7
Т. 6 : Література XIX століття (1857-1870-ті роки) / [М. Бондар, Н. Бойко, Г. Гаджилова та ін.] ; наук. ред.: М. Бондар. – 2022. – 1077, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
647809
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
647810
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
647811
  Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4


  У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
647812
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
647813
   Історія української літератури (кінець 19 - початок 20 століття) : Підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 1967. – 476с.
647814
   Історія української літератури (кінець XIX - початок XX століття) : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1978. – 391 с.
647815
   Історія української літератури (перша половина XIX століття) : підручник / С.І. Дігтяр, К.Г. Сидоренко, І.П. Скрипник, А.М. Халимончук; за ред. І.П. Скрипника. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1980. – 328 с.
647816
  Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
647817
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
647818
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
647819
   Історія української літератури 50-60-х років XIX століття : підручник / [Г.Ф. Семенюк, О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська та ін.] ; за наук. ред. проф. Г.Ф. Семенюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-946-0
647820
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
647821
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
647822
  Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / П.В. Білоус. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 373, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 360-365. – Бібліогр.: с. 366-373 та в кінці частин. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-396-6
647823
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
647824
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн. : підруч. для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред.: Гнідан О.Д. ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Кн. 1. – 2003. – 575 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
647825
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
647826
   Історія української літератури XIX століття : навчальний посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00675-4
Кн. 1 : Перші десятиріччя XIX ст. – 1995. – 368 с.
647827
   Історія української літератури XIX століття : [навчальний посібник]. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00674-6, 5-325-00676-2
Кн. 2 : 40-ві - 60-ті роки XIX ст. – 1996. – 383 с.
647828
   Історія української літератури XIX століття / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; за ред. М.Т. Яценка. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00269-4; 5-325-00674-6
Кн. 3 : 70 - 90-ті роки XIX ст. – 1997. – 431 с.
647829
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
647830
   Історія української літератури XIX століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
647831
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
Т. 1 / [Кузьменко В.І. та ін.]. – 2013. – 588, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці ст.
647832
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2 / [В.І. Кузьменко та ін.]. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
647833
  Дончик В.Г. Історія української літератури XX століття : у 2 кн. : навч. посіб. для студ.ВЗО / Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00430-1
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1993. – 784 с.
647834
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
647835
   Історія української літератури XX століття : у 2 кн. / ред. В.Г. Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00476-Х; 5-325-00571-5
Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві- 1950-ті роки. – 1994. – 368 с.
647836
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. : навч. посіб. / за ред.В.Г. Дончика. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00477-8
Кн. 2, ч. 2 : 1960 -1990-ті роки. – 1995. – 512 с.
647837
   Історія української літератури XX століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
647838
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0025-9; 966-06-0024-0
Кн. 1 : Перша половина 20 століття. – 1998. – 464 с.
647839
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0026-7; 966-06-0024-0
Кн. 2 : Друга половина 20 століття. – 1998. – 456 с.
647840
   Історія української літератури другої половини 19 ст.. – Київ, 1966
647841
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
647842
   Історія української літератури другої половини XIX століття : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1979. – 462 с.
647843
  Вільна Я.В. Історія української літератури другої половини XIX століття : навч. посібник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ] / Я.В. Вільна, І.Г. Хворостяний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-917-0


  У змісті авт.: П. Куліш, М. Вовчок, А. Свидницький, Ю. Федькович, О. Стороженко, О. Кониський, Л. Глібов, С. Руданський, Г. Барвінок, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Б. Грінченко, О. Пчілка, Н. Кобринська,0 Є. Ярошинська, Я. Щоголів, І. Манжула, П. ...
647844
  Задорожна Л.М. Історія української літератури кінця 18 - 60-х років 19 століття : підручник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 966-439-009-7
647845
  Токмань Г. Історія української літератури кінця 19 - початку 20 століття. : Самостійна робота студентів:Навч. посібник для студ.вузів / Г. Токмань; МОУ. Бердянський державний пед. ін-т ім. П.Осипенко. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-95248-4-9
647846
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття : підручник для філол. факультетів університетів. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Вища школа, 1989. – 437 с. – ISBN 5-11-002338-7
647847
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття / П.П. Хропко, П.І. Орлик, О.Д. Гнідан, В.Ф. Погребенник; за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – 511 с. – ISBN 5-11-002278-Х
647848
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
647849
  Ковалець Л.М. Історія української літератури першої половини ХІХ століття : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу спец. 014 Середня освіта (укр. мова та літ.) / Лідія Ковалець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2020. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 48–63
647850
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
647851
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
647852
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : [підруч. для студентів ВНЗ] / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; [О.А.Галич, І.Є.Бойцун, В.В.Кизилова та ін. ; За ред. Галича О.А.] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-364-224-6
647853
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
647854
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
647855
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
647856
   Історія української літератури. Кінець 19 ст.- початок 20ст. : У двох книгах; Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0397-5
Кн. 1. – 2005. – 624 с.
647857
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
647858
  Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
647859
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
647860
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 574, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 568-574
647861
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-506-9
Т. 5 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2017. – 543, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 537-543
647862
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-556-4
Т. 6 : На розламах міжвоєнного двадцятиліття. – 2019. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 520-527
647863
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-593-9
Т. 7 : Випробування репресіями і війною. – 2020. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці частин
647864
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-647-9
Т. 8 : Еміграційні колізії письменства. – 2021. – 591, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 584-591


  У пр. № 1743275 напис: Студентам-філологам на добро. 21 грудня 2021 р. Підпис
647865
   Історія української літературної критики. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-009242-X
[Т. 1] : Дожовтневий період. – 1988. – 451с.
647866
  Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) : посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Роман Гром"як. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 223 с. – ISBN 966-562-280-3
647867
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
647868
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
647869
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
647870
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
647871
  Плющ П.П. Історія української літературної мови : підручник / П.П. Плющ. – Київ : Вища школа, 1971. – 423 с.
647872
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практикум : [навч. посібник для вищ. навч. закладів] / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244 с. – Бібліогр.: с. 242-243 (61 назва)
647873
  Блик О.П. Історія української літературної мови : навч. посібник : практ. заняття / О.П. Блик. – Київ : Вища школа, 1987. – 207 с.


  Пpактичнi заняття охоплюють усi основнi етапи iстоpiї укpаїнської лiтеpатуpної мови. Методичнi pекомендацiї i поpади допоможуть у самостiйнiй pоботi студентам: вiд визначення мовних особливостей лiтеpатуpних пам"яток, пpоцесу фоpмування лiтеpатуpної ...
647874
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практичний курс : навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7773-0014-6
647875
  Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., автор історико-біографічного нарису і прим. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 294 с. – (Літературні пам"ятники України.). – ISBN 5-325-00753-Х
647876
  Огієнко І. Історія української літературної мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 137-160. – ISBN 5-325-00794-7
647877
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392с. – ISBN 966-505-041-9
647878
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
647879
   Історія української літературної мови : Практикум / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин, Г.В. Сеник, С.Г. Яковець; Мін-во освіти і науки України; ОНУ ім.І.І.Мечникова; Філологічн. фак-тет. – Одеса : Астропринт, 2001. – 220 с. – ISBN 966-549-685-9
647880
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманітарних спеціальн. вищ. навч. закладів / В.М. Русанівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. – ISBN 966-505-152-0
647881
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
647882
  Ніка О. Історія української літературної мови : Навчальний посібник / Оксана Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-586-6
Ч.1. – 2005. – 140 с.
647883
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3


  Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови. Від автора 20.06.2013
647884
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Освіта України, 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-329 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7111-63-3
647885
  Якимович-Чапран Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 165, [3] с. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7227-9
647886
  Ніка О. Історія української літературної мови в актуальних контекстах: П.Д. Тимошенко // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 59-66. – ISBN 978-617-7480-37-1
647887
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
647888
  Пуряєва Н.В. Історія української літургійної мови: спроба періодизації // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 242-259. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
647889
  Кандюк С. Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 314-320. – ISBN 966-7053-09-1
647890
  Медведєв Ф.П. Історія української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1950. – 88 с.
647891
  Жовтобрюх М.А. Історія української мови / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – К., 1979. – 368с.
647892
   Історія української мови. – Одеса, 1981. – 51с.
647893
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
647894
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
647895
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
647896
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
647897
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; за ред. д-ра філол. наук, доц. Г.М. Наєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – (Вид. 2-ге, зі змінами й допов.). – Київ : Київський університет, 2017. – 335, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 306-323. – Бібліогр.: с. 324-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-932-3
647898
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 329-332, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-055-0
647899
  Кузьменко Ю.О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка / Ю.О. Кузьменко. – Київ : Академія, 1997. – 92 с. – Бібл.: с.90-91. – (Сер.:"Були, є і будемо вовіки!"). – ISBN 966-518-045-2
647900
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
647901
  Добосевич У.Б. Історія української мови в науковій спадщині Л.М. Полюги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 117-131. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
647902
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
647903
  Степаненко Микола Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст.
647904
  Видайчук Т. Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 50-67. – ISSN 2522-9281
647905
  Черков О. Історія української мови у вільній енциклопедії - Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
647906
  Лесюк М. Історія української мови: іноетнічні персоналії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 77-82. – ISSN 0027-2803


  Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей неукраїнського походження, які позитивно вплинули на визнання, утвердження і розвиток української мови та її літературної форми. Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться ...
647907
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с.
647908
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
647909
   Історія української мови: морфологія. – Київ, 1978. – 540с.
647910
   Історія української мови: синтаксис. – Київ : Наукова думка, 1983. – 503 с.
647911
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
647912
  Грінченко М.О. Історія української музики / Микола Грінченко. – [Київ] : Видавн. Т-во "Спілка" ; [7-а Рад. Дpук.], 1922. – 278, X с. : мал., поpтp., нот. – Бібліогp.: с. I-Х. – (Бібліотека "Спілки". Сеp. наукова ; № 4)


  В кн. поpтp.: Д.С. Боpтнянського, О.Й. Hижанківського, С.І. Воpобкевича, Д.В. Січинського, Я.Й. Лопатинського, С.П. Людкевича, М.В. Лисенка, П.І. Сениці, Я.С. Степового, К.Г. Стеценка, М.Д. Леонтовича, О.А. Кошиця.
647913
  Мартинюк Т. Історія української музики в науковому осмисленні Любові Кияновської // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 104-112. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517
647914
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
647915
  Безпалько В. Історія української музичної культури середини XVI - початку XVII ст. (у світлі актових джерел Волині) / В. Безпалько, І. Кузьмінський // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 66
647916
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
647917
  Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть : навчальний посібник / В.І. Онопрієнко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 302 с. – ISBN 966-06-0076-3
647918
  Яременко Л. Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  У роботі семінару "Історія української науки в документах" взяли участь фахівці у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії, історії науки, викладачі вишів, бібліотечні та музейні працівники установ Києва, Львова, Ніжина, наукові дослідження ...
647919
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
647920
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
647921
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
647922
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
647923
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
647924
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
647925
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
647926
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
647927
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
647928
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
647929
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
647930
  Кухта Б. Історія української політичної думки / Б. Кухта. – Львов, 1991. – 84с.
647931
   Історія української політичної думки : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
647932
  Потульницький В.А. Історія української політології : Нукове видання / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 230 с. – ISBN 5-325-00058-6
647933
  Гусєв В. Історія української полонії очима етнополітолога // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112.
647934
  Баженов О.Л. Історія української православної церкви домонгольського періоду в дослідженнях І. Власовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 7-8
647935
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
647936
  Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко ; Український технічно-господарський інститут ; з передм. К. Костева. – Мюнхен, 1989. – 334 с.
647937
  Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, 1990. – 132с.
647938
  Животко А. Історія української преси : Навчальний посібник / А. Животко. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 368с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-95575-3-4
647939
  Пастушенко О.В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 30-32
647940
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
647941
   Історія української радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1964. – 864 с.
647942
   Історія української радянської літератури. – К., 1965. – 863с.
647943
   Історія української радянської музики : учб. посіб. – Київ : Музична Україна, 1990. – 293, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-294. – ISBN 5-88510-040-3
647944
  Іванова І.Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І.Б. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Харків : Юрайт, 2016. – 371, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 333-371. – ISBN 978-966-2740-74-5
647945
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1983 р. – 1985
647946
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1984 р. – 1985
647947
   Історія Української РСР (період капіталізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
647948
   Історія Української РСР (період феодалізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 83 с.
647949
   Історія Української РСР за 1968 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
647950
   Історія Української РСР за 1970 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
647951
   Історія Української РСР за 1971 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
647952
   Історія Української РСР за 1973 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
647953
   Історія Української РСР за 1974 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
647954
   Історія Української РСР за 1975 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
647955
   Історія Української РСР за 1979 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1979 р. – 1981
647956
   Історія Української РСР за 1980 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1980 р. – 1982
647957
   Історія Української РСР за 1981 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1981 р. – 1982
647958
   Історія Української РСР за 1982 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1982 р. – 1983
647959
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – Київ, 1968. – 192с.
647960
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 3-є вид. – Київ, 1970. – 192с.
647961
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 4-е вид. – Київ, 1971. – 192с.
647962
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 5-е вид. – Київ, 1972. – 192с.
647963
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 9-е вид. – Київ, 1976. – 192с.
647964
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 10-е вид., перероб. – Київ, 1979. – 176с.
647965
   Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / [Н.С. Абаніна та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі ; [ред. рада: В.М. Піча (голова) та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 335, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 326-331. - Імен. покажч.: с. 321-325. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
647966
   Історія української суспільно-політичної думки : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
647967
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібн. дя студ.вузів. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 328 с. – (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-7293-64-5, 5-11-004739-1
647968
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
647969
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
647970
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 351с. – ISBN 966-7767-59-0
647971
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань, Б.І. Білик; Авт.:Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф., Горбань Ю.А., Білик Б.І., За ред.:С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358с. : КНУТШ - 170 років. – ISBN 966-311-028-7
647972
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
647973
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
647974
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 168 с. – Бібліогр. в кінці розд.
647975
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
647976
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
647977
  Федів Ю.О. Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – 510 c. – ISBN 966-524-093-5
647978
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
647979
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
647980
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
647981
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
647982
  Горський В.С. Історія української філософії : Навчальний посібник / В.С. Горський. – 4-те вид., допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 376с. – ISBN 966-00-0715-9
647983
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
647984
   Історія української філософії : хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 356 с. – ISBN 966-613-240-0
647985
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
647986
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
647987
   Історія української філософії : підручник для студ. вищих навч. закл. / [М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 592 с. – Авт. вказ. у випускних даних. – ISBN 978-966-439-057-3
647988
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
647989
  Руденко С.В. Історія української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання: особливості інституціалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 34-39. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розкриваються основні етапи та форми інституціалізації історії української філософії як самостійної галузі історико-філософської науки, здійснюється методологічна інтерпретація місця історії української філософії у структурі сучасного ...
647990
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
647991
  Руденко С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
647992
  Дмитренко М. Історія української фольклористики (Крос-курс) // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 225-252. – ISBN 978-617-676-148-8
647993
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
647994
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; Мін-во культури і мистецтв України ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК ; Регіон-інформ, 2003. – 180с. : іл. – ISBN 966-7352-65-Х
647995
  Кравець В. Історія української школи і педагогики / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358с.
647996
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
647997
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
647998
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
647999
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
648000
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,