Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
645001
  Терещенко Ю. "Історія доводить, що національне визволення можливе лише тоді, коли ти здобуваєш власну державу" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29-30 вересня (№ 173/174). – С. 10-11
645002
  Яровий О. "Історія ідей" та відчай безідейності, або чому нам треба повертатися до традиції в нашому літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 108-115. – ISBN 978-966-171-312-2
645003
  Глушан О.В. "Історія кооперації" С.В. Бородаєвського як пам"ятка української кооперативної думки // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 206-208. – ISBN 966-7686-12-8
645004
  Лілік О. "Історія людської душі" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-47


  Вивчення роману Валер"яна Підмогильного "Місто" в руслі екзистенціальної парадигми
645005
  Кароєва Т. "Історія має право вимагати..." / Т. Кароєва, О. Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 159). – С. 10-11


  Доктор історичних наук Тетяна Кароєва - про те, чому розвиток кожного міста залежить не лише від економіки, а й від соціального капіталу.
645006
  Тесленко Л. "історія має служити правді". Відомий учений Володимир Сергійчук сьогодні відзначає 70-річчя // Україна молода. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 28). – С. 2


  "У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка сьогодні відбудеться презентація книжки авторитетного історика Володимира Сергійчука. До збірки під назвою «В обороні української правди» увійшли головні концептуальні статті професора за ...
645007
  Ковальова О. "Історія Малої Росії" та "Історія Русів" як два полюси політичного ідеалу українського просвітництва // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 92-97. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
645008
  Тронько П. "Історія міст і сіл України": досвід і нагальні проблеми видання // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 40-42
645009
  Паращук М. "Історія міста Києва" М.Ф. Берлинського як початок вітчизняної історіографії // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 100-104. – ISBN 978-966-95419-8-7
645010
  Філіпчук Г. "Історія нації є історією її шкільної справи" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 2-3
645011
  Миронець Н. "Історія наша се... боротьба за національне існування..." (Листування Є.Х. Чикаленка з В.К. Винниченком. Січень - грудень 1909 р.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-33. – ISSN 0869-3595
645012
  Миронець Н. "Історія наша се... боротьба за національне існування..." (Листування Є.Х.Чикаленка з В.К.Винниченком, травень-грудень 1908 р.) // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-33 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
645013
  Васильченко Б. "Історія не дала йому корони...". Іван Мазепа - творець української нації та благородний лицар своєї епохи // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 червня (№ 52). – С. 6


  «Від Богдана до Івана - не було у нас гетьмана», говорить українська народна приказка. А от оцінки життя та діяльності гетьмана Івана Мазепи за радянської доби були зовсім іншими. «Мазепа... зрадник українського народу», хотів «запродати Україну ...
645014
  Петроваський В. "Історія не ділиться на сторінки, бо вона є цілісною" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Якщо відстежувати історичну спадковість, спираючись на історичні реалії та факти, можемо стверджувати, що наша держава є правонаступницею не Української Народної Республіки, а України-Руси.
645015
  Масторакі Д. [Історія з глибин / Дзені Масторакі. – 2-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 49, [2] с. – На тит. арк.: 1983 р. - Видання новогрецькою мовою
645016
   [Історія Кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка] // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – C. 6-33
645017
   [Історія Китаю. – Шанхай
Т. 1. – 1991. – 760 с. – Видання китайськоб мовою
645018
   [Історія Китаю. – Шанхай
Т. 2. – 1991. – 761 с. – Видання китайською мовою
645019
   [Історія Китаю. – Шанхай
Т. 3. – 1991. – 1629-2666 с. – Видання китайською мовою
645020
   [Історія Китаю. – 2-е вид. – Шанхай
Т. 4. – 1991. – 2669-3247 с.
645021
  Політіс Лінос [Історія новогрецької літератури / Політіс Лінос; Лінос Політsс. – 9-е вид. – Афіни : Освітня установа Нац. банку, 1998. – [13], 441 с. – Книга новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-061-1
645022
  Дукас С. [Історія одного полоненого / Стратіс Дукас. – Афіни : Кедрос, 1995. – 66, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0084-9
645023
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-4558-7
Т. 2 : Мистецтво XVII-XVIII століття / [Л. Білоус, С. Боньковська, Л. Герус та ін.]. – 2007. – 333, [3] с., [77] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 333. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 329-332. – Бібліогр.: с. 331-327 в кінці розд, та в підрядк. прим
645024
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-5418-3
Т. 3 : Мистецтво XIX століття / [Л.С. Білоус, С.М. Боньковська, І.В. Голод та ін.]. – 2009. – 344, [2] с., [85] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 343. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 337-342. – Бібліогр.: с. 322-336 в кінці розд, та в підрядк. прим.
645025
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-5822-8
Т. 1 : Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / [Є.І. Архипова, С.М. Боньковська, Л.І. Виногродська [та ін.]. – 2010. – 476, [4] с., [88] арк. : іл. – Авт. зазнач. на с. 475. - Імен. покажч.: с. 471-474. – Бібліогр.: с. 443-468 в кінці розд. та в підрядк. прим.
645026
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-6057-3
Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли XX століття / [Л.С. Білоус, С.М. Боньковська, Л.М. Герус та ін.]. – 2011. – 362, [2] с., [124] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 362. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 344-361. – Бібліогр.: с. 331-341 в кінці розд, та в підрядк. прим.
645027
   Історія дендрологічних досліджень у Ботанічному саду Київського університету / З.Г. Бонюк, Г.Т. Гревцова, О.О. Ткачук, Н.М. Белемець, А.І. Гірін, Г.В. Драбинюк // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...За 175-річну історію Ботанічного саду випробувано понад 2000 найменувань деревних рослин різного географічного походження."
645028
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студентів юрид. вузів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1994. – 288 с.
645029
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1997. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
645030
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1998. – 255с. – ISBN 5-7707-9051-2
645031
  Страхов Микола Миколайович Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України; Страхов М.М. – Харків : Право, 1999. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
645032
   Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Київ : ІнЮре, 2002. – 716с. – ISBN 966-7752-80-1
645033
  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.М. Страхов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; Акад. правових наук України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2003. – 584с. – ISBN 966-8088-45-Х
645034
  Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І.І. Шостенко, О.І. Шостенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-249-7
645035
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Київ : Олан, 2003. – 307с. – ISBN 966-7984-03-6
645036
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / Л.М. Бостан, С.К. Бостан; М-во освіти і науки України; М-во. внутр. справ України; Запорізький юридичний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 672с. – ISBN 966-8365-07-0
645037
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Олан, 2005. – 352с. – ISBN 966-7984-03-6
645038
  Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для дистанційного навчання / Захарченко П.П., Ковалевська О.О., Кузьминець О.В.; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 216с. – ISBN 966-7979-82-2
645039
   Історія держави і права зарубіжних країн : Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя, 2006. – 35с.
645040
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. – ISBN 978-966-364-713-5
645041
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-тє, стереотип. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-025-4


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
645042
   Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела : навч. посібник / МОНУ ; [ упоряд. Г.І. Трофанчук ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-667-291-2
645043
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2008. – 351с. – ISBN 966-7984-03-6
645044
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
645045
  Тихоненков Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підгот. до іспитів / Д.А. Тихоненков. – Харків : Право, 2017. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 245-247. – ISBN 978-966-937-179-9
645046
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 448 с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 415-441. - Алф.-предм. покажчик: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
645047
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 728, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 713-721, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-713-5
645048
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; [Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад."]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 445, [3] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
645049
   Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик, В.С. Кульчицький, А.В. Кольбенко, В.О. та ін. Семків; За ред. Б.Й. Тищика; Авт.: Тищик Б.Й., Кульчицький В.С., Кольбенко А.В., Семків В.О. та ін. – Львів : Світ, 2006. – 696с. – ISBN 966-603-315-1


  Описані найважливіші для засвоєння теми: держава Франків, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, Візантія, а також слов’янські держави – Росія, Болгарія, Польща, Сербія, Чехія та ін. Матеріал поданий за чітко визначеною, логічно і функціонально ...
645050
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
Том 1 : Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. – 1999. – 188с.
645051
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навчальний посібник : у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-19-4; 966-7445-16-Х
Т. 2 : Історія держави і права Стародавнього Риму. – 1999. – 180 с.
645052
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-019-5
645053
  Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1918-1948 рр.) : Конспект лекцій / Б.Й. Тищик; МВССО УРСР. Львівський держуніверситет. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 188с. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
645054
  Рогожин А.Й. Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. акад. АПHУ А.Й.Рогожина. – Харків : Основа. – ISBN 5-11-000305-1
1. – 1993. – 432с.
645055
   Історія держави і права України : Хрестоматія: : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9052-0
645056
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2-х ч. / За ред. акад. АПHУ А.Й.Рогожина. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-01-7
Ч. 1. – 1996. – 368с.
645057
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. акад. АПHУ А.Й. Рогожина. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0487-6
Ч. 2. – 1996. – 480 с.
645058
   Історія держави і права України : Підручник для юрид. вищих навч. закладів і фак-тів: У 2-х ч. / АПHУ; За ред. акад. А.Й. Рогожина. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-05-Х
Ч. 2. – 1996. – 448с.
645059
   Історія держави і права України : Навчальний посібник. – Київ, 1997. – 240с.
645060
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Hавчальний посібник / П.П. Музиченко. – Київ : Знання, 1999. – 662с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7293-32-7
645061
   Історія держави і права України : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 384с. – ISBN 966-7784-02-9
645062
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2000. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-016-3
645063
   Історія держави і права України : Академічний курс. У 2-х томах: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т.1/За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина; Авт.: В.Я.Тацій, О.Д.Святоцький. – 2000. – 648с.
645064
   Історія держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 384с. – ISBN 966-667-015-1
645065
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 3-те видання, стер. – Київ : Знання, 2001. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-078-3
645066
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.М. Іванов; Міжрегіональна академія управлінням персоналу. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-189-Х
Ч. 1. – 2002. – 264 с.
645067
   Історія держави і права України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 510с. – ISBN 966-667-080-1
645068
   Історія держави і права України : підручник У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6 (Т.1), 966-313-045-8
Т. 1. – 2003. – 656с. – ISBN на початку та вкінці книги різні
645069
   Історія держави і права України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.: У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-051-2 (Т.2)
Т.2. – 2003. – 580с.
645070
   Історія держави і права України : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
645071
  Захарченко П.П. Історія держави і права України : Підручник / П.П. Захарченко. – Київ : Атіка, 2005. – 368 с. – ISBN 966-326-072-5
645072
  Заруба В.М. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Заруба; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-084-7
645073
   Історія держави і права України : підручник / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко, В.М. та ін. Кривоніс; [Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О., Копиленко О.Л. та ін.]; МОНУ; За ред. А.С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
645074
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2006. – 352с. – ISBN 966-326-209-5
645075
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навчальний посібник / Петро Музиченко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-346-354-4
645076
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
645077
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В"ячеслав Іванов. – Київ : Атіка, 2007. – 728 с. – ISBN 978-966-326-242-0
645078
   Історія держави і права України : конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство" : у 2-х частинах / МОНУ ; Сумський державний ун-т; [ укладач В.М. Власенко ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 1. – 2008. – 165 с.
645079
  Шемшученко Ю.С. Історія держави і права України // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 519-558. – ISBN 978-966-8602-87-0
645080
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 7-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 162, [2] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-343-9
645081
  Шигаль Д.А. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспиту / Д.А. Шигаль. – Харків : Право, 2018. – 249, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-937-105-8
645082
  Єрмолаєв В.М. Історія держави і права України : підручник / В.М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2021. – 470, [2] с. – Бібліогр.: Ббліогр.: с. 470-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-022-9
645083
   Історія держави і права України в термінах, схемах та таблицях : навч.-метод. посібник для вивч. теми "Нац.-держ. буд-во в Україні (1917-1921 рр.)" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права, Каф. теорії та історії права та держави ; Акад. праці, соц. відносин і туризму, Юрид. ф-т ; [уклад.]: Сергій Кудін, Марина Чубата. – Київ : День Печати, 2022. – 117, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач як авт. – Бібліогр. в кінці тем
645084
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 1999. – 192c. – ISBN 966-95627-8-3
645085
   Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – Київ : Академія наук УРСР, 1961. – 730 с.
645086
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
645087
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – Київ; Львів : Каравела, Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
645088
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 474, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
645089
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 474, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
645090
  Пилипенко В.В. Історія держави та права зарубіжних країн : навч.-метод. посібник / Пилипенко Вікторія Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2022. – 312, [1] с. : іл., табл. – Короткий слов. основних термінів та понять: с. 270-290. – Бібліогр.: с. 291-305 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-616-112-7
645091
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
645092
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 567, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 565-567 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
645093
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; [Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад."]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 567, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 565-567 та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-648-4
645094
  Папакін Г. Історія державних установ України : урядуючі інституції та держ. установи ІХ - початку ХХ ст. : лекції / Георгій Папакін ; НАН України, Ін-т історії України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ : [б. в.], 2010. – 242, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-242 та в кінці тем. – ISBN 978-966-02-5939-3
645095
  Бердута М.З. Історія державного прапора України // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 63-68
645096
  Чепурко О.О. Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 85-87. – ISSN 2076-1554
645097
  Киричук В В. Історія державного управління В Україні : Навч. посібник / Українська Акад. держ. управ. при Президентові Укр.; Володимир Киричук, Василь Тимцуник. – Київ : УАДУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-619-024-9
645098
   Історія державності України : Експериментальний підручнк. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – ISBN 966-633-353-8
645099
  Марущак М.Й. Історія дипломатії XX століття : Курс лекцій. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Марущак; МОіНУ. Військовий інститут при Нац. ун-ті " Львівська політехніка". – Львів : Бескид Біт, 2003. – 304 с. – ISBN 966-8450-03-5
645100
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б. Дюрозель. – Київ : Основи, 1995. – 903с. – (Політичні, економічні й суспільні студі). – ISBN 5-7707-7643-9
645101
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до нашіх днів / Ж.-Б. Дюрозель. – Київ : Основи, 1999. – 903с. – ISBN 966-500-226-0
645102
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до нашіх днів = Historie diplomatique de 1919 a nos jours / Жан-Батіст Дюрозель ; пер. з фр. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. – Київ : Основи, 2005. – 903с. – ISBN 966-500-226-0
645103
  Зінченко А.Л. Історія дипломатії від давнини до нового часу : Навчальний посібник / Арсен Зінченко. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 434с. – ISBN 966-95804-2-0
645104
  Зінченко А.Л. Історія дипломатії від давнини до нового часу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. спеціальностей міжнарод. відносини та історія / Арсен Зінченко. – 3-тє вид. – Київ : Проза, 2005. – 560с. – ISBN 966-95804-2-0
645105
  Гайдуков Л.Ф. Історія дипломатії як навчальний предмет та об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглядаються питання про дипломатію як окрему навчальну дисципліну та об"єкт спеціального наукового дослідження. Обгрунтовується пропозиція щодо необхідності читання такого курсу як самостійної профілюючої дисципліни у вищих навчальних закладах, які ...
645106
   Історія дипломатії.. – К.
2. – 1948. – 407с.
645107
   Історія дипломатії. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1789-1917). Міжнародні відносини та зовнішня політика (1917-1945) : Програми з навч. дисциплін. – Київ, 1998. – 46с.
645108
  Коваленко Н. Історія діалектологічних досліджень кафедри української мови (60-70 роки ХХ ст.) / Н. Коваленко, Б. Коваленко // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 151-157
645109
  Палеха Ю.І. Історія діловодства. (Документознавчий аспект) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2011. – 323, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-312. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-2609-02-8
645110
   Історія діяльності Спеціалізованої вченої ради // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12-20
645111
  Тимошенко Ю. Історія діяльності спортивних товариств УРСР у перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 71-93. – ISSN 0869-3595
645112
  Заболотний Д.І. Історія діяльності Українського наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів (до 80-річчя організаційних робіт по створенню товариства та 75-річчя з часу заснування) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 2-10. – ISSN 0044-4650
645113
  Бородін Є. Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918-2018; Савчук В. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918-2018: Книга нарисів; Професори Дніпровського національного університету імені Олеся // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 226-233. – ISSN 0130-5247


  Рец. на кн. Савчук В. С. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018) / Книга нарисів / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков; В. С. Савчук. Дніпро: Ліра, 2018. 212 с.; Професори Дніпровського ...
645114
   Історія Дніпропетровського Державного Аграрного Університету : 75 років. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 1997. – 149с. : іл.
645115
   Історія Дніпропетровського національного університету. – 3-є вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 232 с. – ISBN 966-551-132-7
645116
   Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / О.В. Бойко, А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, М.Е. Кавун та ін. ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол.: М.В. Поляков, М.М.Дронь, М.П. Д"яченко та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко]. – 4-те вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 308 с. : іл. – ISBN 978-966-551-259-2
645117
  Кіслова В.М. Історія дня студента // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-3
645118
  Вишня М. Історія дня: Як археолог пішов у туалет, а знайшов скіфську пектораль // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 13
645119
  Петрова І.В. Історія дозвілля : проблеми періодизації // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-43
645120
  Десятніков Олександр Історія доларової монети Сполучених Штатів Америки // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 12-19. – ISSN 1811-542Х
645121
  Подов В.І. Історія Донбасу / Подов В.І., Курило В.С. ; [ Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ]. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-617-219-1
645122
  Білецький В.С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.) / Володимир Білецький ; Український культурологічний центр (м. Донецьк) ; Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-2018-07-3
645123
  Яковленко К. Історія Донеччини: грецький епізод // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 7
645124
   Історія донорства крові / С.М. Гайдукова, О.В. Кучер, С.В. Видиборець, Г.І. Мороз // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 254-262
645125
  Латишев В. Історія Дону і Єрмак // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 136-163
645126
  Бортнік Н. Історія дослідження "Записок в узголів"ї" Сей Шьонагон // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 154-158


  Статтю присвячено дослідникам та перекладачам творчості Сей Шьонагон, зокрема, історії дослідження твору "Записки в узголів"ї". Звернено особливу увагу на переклади твору в період після реставрації Мейджі. Статья посвященна исследователям и ...
645127
  Лущенко Т.Л. Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 270-273


  У статті досліджується проблематика "ноннівського" питання: біографія поета, авторство та доля творів Нонна Панополітанського. У статті приділяється увага проблемі виявлення приналежності творів автора до літературної епохи, питанням його наступників ...
645128
  Пічкур Т.В. Історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 199-205


  У статті висвітлюється історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин. Детальне дослідження вченим трофіки забезпечило науковців повними і достовірними даними з багатьох загальних питань морфології та надало ...
645129
  Атамась В.В. Історія дослідження археологічного комплексу м. Гробіна доби Меровінгів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 38)


  Розглядається історія дослідження археологічного комплексу м. Гробіна в південно-західній Прибалтиці.
645130
  Ольшанський І.Г. Історія дослідження берези Клокова (Betula Klokovii Zaverucha, Betulaceae) / І.Г. Ольшанський, А.С. Тарєєв // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – C. 469-474. – ISBN 978-966-2303-13-1
645131
  Троцька В.І. Історія дослідження глиняної іграшки в обрядовості давньоруського населення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 101-105. – ISSN 2218-4805


  "Стаття присвячена історії дослідження глиняної іграшки в обрядовості давньоруського населення. На основі археологічних матеріалів, писемних, етнографічних джерел з’ясовано, що глиняні іграшки в давньоруські часи могли виконувати дві функції: ігрову й ...
645132
  Ніколаєв М.І. Історія дослідження епонімного календаря Ольвії IV - I ст. до н. е. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 150-158. – ISSN 2077-5709
645133
  Скородумов О.С. Історія дослідження ерозії грунтів і боротьби з нею на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 3-18. – Бібліогр.: 9 назв
645134
  Романова О.О. Історія дослідження єгипетської колекції Одеського археологічного музею // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1608-0599
645135
  Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.3-9. – ISSN 0132-1331
645136
  Умебаясі М. Історія дослідження календарної обрядовості японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 71-76
645137
  Осташ Н.І. Історія дослідження канадсько-американських відносин у Північній Америці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 461-472
645138
  Таранова Наталія Історія дослідження клімату Тернорільського плато / Таранова Наталія, Шубер Павло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 15-23. – Бібліогр.: 30 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
645139
  Ластівка Н. Історія дослідження крем"яного інвентарю КЛСК на території України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 42-46. – ISBN 978-966-171-90295
645140
  Гаврилець Ю.Д. Історія дослідження медіаефектів у світовій науці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 172-177


  У статті розглядається еволюція поглядів науковців на різноманітні аспекти впливу засобів масової комунікації на свою аудиторію. Особливу увагу зосереджено на аналізі основних сучасних концепцій, які обгрунтовують вплив різних видів ЗМК на реципієнтів ...
645141
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці XIX - на початку XX століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 566-570. – ISBN 978-966-171-795-3
645142
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці ХІХ – на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано історіографічний огляд дослідження народної медицини карпатських українців кінця ХІХ – початку XX століття. Аналізується внесок українських та польських етнологів у вивчення регіональної специфіки народного лікування. В статье ...
645143
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Полтавщини в ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 58-62


  У статті подано історіографічний аналіз дослідження народної медицини українців Полтавщини ХІХ століття. В статье подается историографический анализ исследования народной медицины украинцев Полтавщины в XIX веке. The article contains historiographic ...
645144
  Янов Д.М. Історія дослідження обігу османських монет на території Пруто-Дністровського межиріччя // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – C. 216-232. – ISSN 2312-6825
645145
  Якубовська О. Історія дослідження пам"яток VIII-X ст. в українському Прикарпатті // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – Вип. 12. – С. 28-43. – ISSN 2078-1849
645146
  Опанасенко Л. Історія дослідження пам"яток празької культури на території Київщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 11-12
645147
  Радомський І. Історія дослідження пам"яток Трипільської культури етапу В/І басейну р. Дністер в контексті вивчення кам"яного інвентаря // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 414-416. – ISBN 978-966-171-893-6
645148
  Осипчук В.М. Історія дослідження прикметників та прислівників української мови // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 117-121. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
645149
  Нестерук Ю. Історія дослідження рідкісних та зникаючих видів у Чорногорі (українські Східні Карпати) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 461-468. – ISBN 978-966-2303-13-1
645150
  Начичко В.О. Історія дослідження роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі Заходу України (ХІХ століття) / В.О. Начичко, В.І. Гончаренко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 453-460. – ISBN 978-966-2303-13-1
645151
  Гордієнко О. Історія дослідження столової кераміки місцевого виробництва з Ольвії другої половини VI - IV ст. до н. е. в науковій лвтературі // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 227-235. – ISBN 978-966-171-783-9
645152
  Пантелєєва Н. Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
645153
  Свинко Й. Історія дослідження та сучасні уявлення про геологічну будову міста Тернополя і його околиць / Й. Свинко, П. Дем"янчук // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 52-59. – ISBN 978-966-07-0845-7
645154
  Чаркіна М.В. Історія дослідження текстів П"ятикнижжя (Тори): критичний аспект // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 32-35


  У статті автор піднімає проблеми критичних досліджень Тори (П"ятикнижжя) починаючи від середньовічних іудейських студій, закінчуючи ХХ століттям та формуванням теорії про походження Священного тексту. У даній статті виокремлені основні тенденції в ...
645155
  Шелехань О. Історія дослідження технології виробництва скіфської клинкової зброї // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 40-48. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
645156
  Гриценко С.П. Історія дослідження українського лексикону XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 325-349


  У статті зреферована історія вивчення українського лексикону XVI-XVII ст., проаналізовані основні напрямки дослідження та окреслені перспективи майбутніх наукових розвідок з історичної лексикології. Аналізовані праці різняться обсягом і складом ...
645157
  Рощина Н.О. Історія дослідження флори озер північно-степового Придніпров"я // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 521-525. – ISBN 978-966-2303-13-1
645158
  Ковтун А. Історія дослідження Чатал-Гююку - проблеми та перспективи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 39-42. – ISBN 978-966-171-90295
645159
  Різун В. Історія досліджень медіавпливів / В. Різун, В. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Коротко викладено історію досліджень медіавпливів, названо дослідників та вказано на їхній внесок у розвиток вивчення означеної проблеми. Коротко изложена история исследований медиавоздействий, названы исследователи и указан их вклад в развитие ...
645160
  Криницька М.В. Історія досліджень поліського бурштину / М.В. Криницька, В.Г. Мельничук // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2016. – Т. 13. – С. 52-55. – ISSN 2218-7472
645161
  Ціпко С. Історія досліджень про українців Аргентини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 203-206
645162
  Вовк І. Історія досліджень промислових комплексів вченими Львівської суспільно-географічної школи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 62-68. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
645163
  Полек Історія досліджень сільської молоді у слов"янських країнах / Полек, (Момот) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 43-47. – ISSN 0130-6936
645164
  Кошель Т.С. Історія досліджень снігових лавин Українських Карпатах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 169-173. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
645165
  Жовтянська В.В. Історія досліджень суб"єктивних репрезентацій у психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 109-123. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 32). – ISSN 2072-4772
645166
  Ціхонь Т. Історія досліджень та стан вивченості двостулкових молюсків з міоценових відкладів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 116-123. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
645167
  Ханнанова О.Р. Історія досліджень фіторізноманітності на території басейну р. Псел у межах Лівобережного Лісостепу / О.Р. Ханнанова, Н.О. Смоляр // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 619-624. – ISBN 978-966-2303-13-1
645168
  Семенчук С.О. Історія досліджень, дохристиянських пам"яток Середнього Придністров"я доби раннього залізного віку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 34-36


  У 70-х роках XX ст. кафедра археології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом Ю.М. Малєєва дослідила два кургани ранньоскіфського часу на Тернопільщині.
645169
   Історія дошкільної педагогіки. – 2-е вид. доп. – К., 1990. – 423с.
645170
  Борисова З.Н. Історія дошкільної педагогіки. Хрестоматія / З.Н. Борисова, В.З. Смаль. – К, 1974. – 319с.
645171
  Лесюк М.Р. Історія древньої Церкви / протоієрей Михаїл Лесюк ; Київ. Православна богослов. акад. Укр. Православ. церкви Київ. Патріархату. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 773, [1] с. – Присвяч. 20-літтю відновлення Київ. духовних шкіл (1992-2012). – Бібліогр.: с. 770-773
645172
  Шалата М. Історія дрогобицького пам"ятника Тарасові Шевченку // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2006 : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 2-7
645173
  Мінгазутдінов А.Ф. Історія другої світової війни (1939-1945 рр.) : навч. посіб. / А.Ф. Мінгазутдінов; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 124 с. – ISBN 966-594-087-2
645174
  Гриневич В. Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 9-29. – ISBN 966-7679-85-3 (Вип.11)
645175
  Короєд С.О. Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації господарсько-процесуальної форми захисту прав // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 71-74. – ISSN 2524-017X
645176
  Бевз Є.А. Історія еволюції бібліотечного простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 420-426. – ISSN 2077-3455
645177
  Чекаленко Л. Історія еволюції національної безпеки суб"єктної України // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 1. – С. 16-21. – ISSN 2663-2675
645178
   Історія европейської ментальности = Europaische mentalitatsgeschichte. – Львів : Літопис, 2004. – 720с. – ISBN 966-7007-101-4
645179
  Некрасов Я.С. Історія економіки операційного менеджменту / Я.С. Некрасов, В.Г. В"юн // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 17-22. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
645180
  Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник : [для студентів ВНЗ] / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 638-647. – ISBN 978-966-346-371-1


  Для студентів вищих навчальних закладів
645181
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Грігорян Г.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-676-410-5
645182
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / [С.В. Степаненко та ін.] ; за заг. ред. С.В. Степаненка ; [редкол.: А.П. Наливайко, Н.М. Євдокимова, В.І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 743, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 741-743 та в кінці тем. – ISBN 978-966-483-278-3
645183
  Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2011. – 648 с. + Додатки: с. 624-634. – Бібліогр.: с. 635-646. – ISBN 978-966-346-883-9
645184
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Владимиров К.М. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 404, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-404. – ISBN 978-966-2393-89-7
645185
  Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки : структур.-логіч. схеми, таблиці, малюнки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 499, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-673-251-8
645186
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник для студентів ВНЗ / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-263. – ISBN 978-966-2188-61-5
645187
  Нікола С.О. Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-689-119-2
645188
   Історія економіки та економічної думки : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Знання, 2018. – 775, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0615-7
645189
   Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд.: Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В. та ін.]. – Київ : Нічлава, 2018. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 139-167 та в кінці тем
645190
  Якобчук В.П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В.П. Якобчук, Ю.В. Богоявленська, С.В. Тищенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 471-472 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-376-8
645191
  Вербова О.С. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Вербова О.С., Вербовий М.В. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-391. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-227-7
645192
   Історія економіки та економічної думки. ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посібник / [В.В. Козюк та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 582, [2] с. – Бібліогр.: с. 578-582 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-346-903-4
645193
   Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посібник / [В.В. Козюк та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-566. – ISBN 978-966-346-902-7
645194
  Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Шевченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 276, [12] с. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-611-01-0258-2
645195
  Перевозчиков В.І. Історія економіки українських земель (кінець IX - початок XX ст.) : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2011. – 471, [1] с. – Бібліогр. : с. 466-471. – ISBN 978-966-373-618-1
645196
  Кругляк Б.А. Історія економічних вчень : Навчальний посібник для студ. екон. спец. інститутів / Б.А. Кругляк, В.Б. Молчанов. – Житомир : ІПСТ, 1998. – 188с.
645197
  Білоконенко О.В. Історія економічних вчень : конспект лекцій / О.В. Білоконенко ; М-во фінансів України, Учбово-метод. кабінет. – Київ : Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 96 с.
645198
  Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О.П. Нестеренко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 132с. – ISBN 966-608-019-2
645199
  Білоконенко О.В. Історія економічних вчень : конспект лекцій / О.В. Білоконенко ; МФУ учбово-метод. кабінет. – Київ : Європейський університет, 2001. – 96 с.
645200
  Ткаченко А.А. Історія економічних вчень : Навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – Запоріжжя : Дике поле, 2002. – 574с. – ISBN 966-7037-60-6
645201
  Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О.П. Нестеренко; МАУП. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-134-2
645202
  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Лісовицький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 220с. – ISBN 966-8253-93-0
645203
  Мочерний С.В. Історія економічних вчень : (Сучасна економічна думка): Навч. посібник. / Мочерний С.В., Довбенко М.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 480с. – ISBN 966-7827-61-5
645204
  Ткаченко А.А. Історія економічних вчень : методичний посібник, навчальна і робоча програми, плани лекцій і семінарських занять / А.А. Ткаченко ; МОНУ ; Запорізький державний ун-т, Кафедра економічної теорії. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 60с. – ISBN 966-653-130-5
645205
  Тараненко О.С. Історія економічних вчень : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.С. Тараненко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-301. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-108-9
645206
  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лісовицький. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-784-5
645207
  Ващишин А.М. Історія економічних вчень : навч. посібник / Ващишин А.М., Мисловський П.Й., Шевчик Б.М. ; за ред. Г.І. Башнянина і А.М. Ващинина. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 433, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
645208
  Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навчальний посібник / Мочерний С.В., Довбенко М.В. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 488с. – ISBN 966-7827-61-5
645209
  Клочко В.П. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка : курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / В.П. Клочко, В.К. Гаркавко ; М-во освіти і науки України, Нац. держ. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2002. – 84 с. – Бібліогр.: с. 78-82.
645210
  Мешко І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейської американської економичної думки : Навчальн. посібник / І.М. Мешко. – Київ : Вища школа, 1994. – 175с.
645211
   Історія економічних учень : підручник. – Київ : КНЕУ, 1999. – 564 с. – ISBN 966-574-152-7
645212
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навч. посібник / П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко. – Київ-Біла Церква : БДАУ, 1999. – 464с. – ISBN 966-7417-16-6
645213
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-01-9
645214
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-12-4


  Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлен-я і розвитку економічних учень. Він містить за-вдання для перевірки знань, словники термінів, перелік рекомендованої літератури, біографії видатних ...
645215
  Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень : Підручник / МОУ. КНЕУ; Авт.Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та .ін. – Київ : КНЕУ, 2001. – 564с. – ISBN 966-574-152-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
645216
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-43-4


  Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлен-я і розвитку економічних учень. Він містить за-вдання для перевірки знань, словники термінів, перелік рекомендованої літератури, біографії видатних ...
645217
   Історія економічних учень : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Я. Корнійчук, Г.Ю. Кириллова, Н.О. Татаренко, С.Б. Погорелов; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 284с. – ISBN 966-574-334-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
645218
  Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень : Навчальний посібник / Л.Я. Корнійчук; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 431с. – ISBN 966-574-623-5
645219
   Історія економічних учень : підручник. – Київ : Знання, 2004. – 1300 с. – Шифр. дубл. 33 Істо. – (Класичний університетський підручник : КНУТШ 170 років). – ISBN 966-8148-14-2


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645220
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-68-1
645221
   Історія економічних учень : підручни : у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-035-0
Ч.1. – 2005. – 567с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645222
   Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-042-3
Ч.2. – 2005. – 567 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645223
   Історія економічних учень : навч.-метод. комплекс для студ. екон. спец. денної та заочної форм навчання. – Київ : Київський університет, 2006. – 77с.
645224
   Історія економічних учень : у 2-х ч. : підручник / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. [та ін.] Нестеренко; В.Д. Базилевич, І.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора.; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-149-7
Ч. 1. – 2006. – 582 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645225
   Історія економічних учень : підручник ; у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко ; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-150-0
Ч. 2. – 2006. – 575 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645226
   Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – 782 с. – ISBN 978-966-439-104-4


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
645227
  Леоненко П.М. Історія економічних учень : підручник. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 639 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-389-6


  У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
645228
   Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – ISBN 978-966-346-746-7
645229
   Історія економічних учень : метод. рек. до написання курсової роботи : для студентів спец. 051 "Економіка", освіт. програми "Економіка та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд.: Т.В. Гайдай, Н.В. Савчук]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 34, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк.
645230
  Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навч. посібник / П.П. Мазурок. – Київ : Знання, 2004. – 477с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-72-Х
645231
  Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / П.П. Мазурок. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 477с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-088-1
645232
   Історія економічної думки України : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 272с. – ISBN 5-325-00210-4
645233
  Рубін І.І. Історія економічної думки. / І.І. Рубін. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 305 с.
645234
  Злупко С.М. Історія економічної теорії : Підручник / С.М. Злупко; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 719с. – ISBN 966-346-000-8
645235
  Сороковська С.В. Історія економічнох думки на Україні (1Х - початок ХХ ст.) / С.В. Сороковська. – К., 1968. – 189с.
645236
   Історія екскурсійної діяльності в Україні : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.К. Федорченко [та ін.] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с. – Бібліогр.: с. 160-163. – (Туристична книга). – ISBN 966-8251-51-2


  Висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України
645237
  Гаврилюк Н. Історія експромту Лесі Українки // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 81-95. – ISSN 1887-8618


  "У статті розглянуто історію написання та публікації вірша Лесі Українки «Impromptu». На підставі свідчень сестри поетеси, Л.М. Старицької-Черняхівської, архівних документів і коментарів до видань творів Лесі Українки подано версії датування цієї ...
645238
  Романова Н.В. Історія емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть / Н.В. Романова ; [відп. наук. ред. М.В. Гамзюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 408, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-408. – ISBN 978-966-638-279-8
645239
  Єфімов А. Історія епохи промислового капіталізму / А. Єфімов, Н. Фрейберг. – 2-е вид. – Х.Полтава, 1934. – 268с.
645240
  Нападиста В.Г. Історія етики в Україні ( друга половина 19 - початок 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Г. Нападиста. – Киев : Либідь, 2004. – 240с. – ISBN 966-06-0339-8
645241
  Новікова Л.В. Історія етнічних (національних) меншин в Україні : змістовий модуль 1 : загальна частина : курс лекцій з вибірк. курсу для студентів освіт. рівня "бакалавр" ф-ту історії та філософії / Л.В. Новікова ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : ОНУ, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-689-266-3
645242
  Джонсон Пол Історія євреїв / Джонсон Пол; Перекл. з українськ. О.Мокровольського. – Київ : Альтернативи, 2000. – 704с. – ISBN 966-7217-31-0
645243
  Левченко В. Історія єврейських вишів у системі освіти України між двома світовими війнами // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2014. – № 3/4 (9), липень - грудень. – С. 44-51. – ISSN 1998-4634
645244
  Полякова Ю. Історія єврейського театру "Гезкульт" у Харкові // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 33-51. – ISSN 1997-4264
645245
  Доценко В.О. Історія Єврейської культурно-просвітницької організації Культур-Ліга // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 197-200. – ISSN 2076-1554
645246
  Чепак В. Історія європейських грошей // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 41-42
645247
   Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / [І.В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 204, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 14). – ISBN 978-966-458-515-3
645248
   Історія європейської інтеграції: фази, результати, досягнення. Політичні виклики для ЄС = History of European integration: stage, achievements and results. Political challenges of European integration : навч.-метод. посібник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. нац. безпекою ; [уклад.: К.К. Баранцева, О.І. Пошедін, Л.А. Шереметьєва] ; за заг. ред. В.А. Мандрагелі, Л.А. Шереметьєвої. – Київ : НАДУ, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., англ. - За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європ. Союзу. - У рамках проекту Жана Моне "Підвищення популярності та привабливості європ. судів в Україні". – Бібліогр.: с. 61-66, 106-112. – ISBN 978-966-619-365-3
645249
   Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Сминтина та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1309, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Vicino oriente / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2013. – ISBN 978-966-03-7585-7
645250
   Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Сминтина, В.О. Пшоняк, І.В. Раєвська та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1309, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Vicino Oriente / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2013. – ISBN 978-966-03-7586-4
645251
   Історія європейської цивілізації. Греція / під ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Смінтіна та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 862, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Grecia / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2012. – ISBN 978-966-03-7399-0
645252
   Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: Л.Д. Ципоренко та ін. ; худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2014. – 1102, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Roma / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2012. – ISBN 978-966-03-7129-3
645253
  Панкова Є.В. Історія Європи : Навчальний посібник / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 352с. – (Бібліотека професійного менеджера"). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-268-5
645254
  Никитенко Л. Історія Єрусалимської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 02 (194), січень. – С. 7
645255
  Никитенко Л. Історія Єрусалимської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 03 (195), лютий. – С. 7
645256
  Коляда І. Історія жертовного кохання. Василь Стус і Валентина Попелюх / І. Коляда, Д. Іванов // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 102-113


  Кохання як стан - той імпульс, що активізує мистецьку уяву і народжує, здебільшого, лірику, котра має певні жанрові ознаки. Окрім цього, ко хання може стати основоположною засадою, про відною ети гною категорією, джерелом, з якого черпає письменник ...
645257
  Харлан О. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 224-231. – ISBN 978-617-7442-48-5
645258
  Харлан О. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
645259
  Кеведо-и-Вільєгас Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення,зразка волоцюг і дзеркала крутіїв / Кеведо-и-Вільєгас; Франсіско де Кеведо-Вільєгас ; з ісп.пер.М.Іванов ; дереворити І.Падалки. – Київ : Радянська література, 1934. – 192 с. – Парал. тит. арк.: ісп.. - Біограф. авт.: Франсіско де Квело Вільгас / О. Білецький, с. 1-27
645260
  Біленький С. Історія життя як соціальний феномен: Тяглість та перевність в біографії Михайла Максимовича між 1804 та 1845 роками // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 116-122
645261
  Лесаж А.Р. Історія Жіль Блаза із Сантільяни / А.Р. Лесаж. – Харків
1. – 1935. – 501с.
645262
  Мандрик-Мельничук Історія жінок у боротьбі за незалежність: Ольга Гузар // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 50-55. – ISSN 1998-4634
645263
  Орлова Т. Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано новий перспективний напрям сучасних історичних досліджень, проведено порівняльний аналіз стану справ у розробці історії жіноцтва в Сполучених Штатах Америки, Росії та Україні. The article characterizes a new, fruitful direction of ...
645264
  Орлова Т.В. Історія жіноцтва - перспективний напрямок досліджень на сучасному етапі розвитку української історіографії // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 127-132. – ISBN 978-966-581-772-1
645265
  Ревіна Д.О. Історія жіночої освіти в країнах Азії та Північної Африки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2012. – № 36. – С. 236-239. – ISSN 2074-8922
645266
  Срібняк І.В. Історія журналістики (XVII-XX ст.) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Срібняк. – Київ : НаУКМА, 2013. – 303, [3] с. – Бібліогр.: с. 296-300 та в підрядк. прим. – (Relation). – ISBN 978-966-2410-45-7 ; 978-966-518-630-4
645267
  Гудошник О.В. Історія журналістики в часи презентизму: досвід США // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 21. – С. 13-22. – ISSN 2617-1813
645268
  Мелещенко О.К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О.К. Мелещенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 215 с. – ISBN 978-966-439-334-5
645269
  Срібняк І.В. Історія журналістики країн світу (XVII-XX ст.) : підруч. для студентів ВНЗ / Ігор Срібняк ; М-во освіти і науки України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України", Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 261, [3] с. – Бібліогр.: с. 254-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7548-93-3


  У пр. №1697193 напис: В дарунок Бібліотеці Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Автор. Підпис, 19. 05. 15 р.
645270
  Мелещенко О.К. Історія журналістики Росії XVIII сторіччя : текст лекцій / О.К. Мелещенко ; [ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-394. – ISBN 978-966-439-559-2
645271
   Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички : матеріали "круглого столу", Київ, 24-25 травня 2007 р. – Київ, 2007. – 74с.
645272
  Михайлин І.Л. Історія журналістської освіти та її найважливіші уроки // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 40-52. – ISBN 978-966-680-459-7
645273
  Король Ірина Історія з "авторучкою" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
645274
  Пагутяк Г. Історія з багатьма невідомими // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 87-92. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
645275
  Павлова В. Історія з багатьма невідомими навколо "Будинку Петра І" // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 15-16


  На вулиці Костянтинівській київського Подолу увагу перехожих поки ще привертає пам’ятка архітектури XVII–XVIII ст., за якою закріпилася в народі назва "Будинок Петра І". За легендою, саме в цьому невеликому особняку 1706 р. під час однієї з поїздок до ...
645276
  Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIII століття = A Witch Story / Катерина Диса ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2008. – 304 с. : іл. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 265-278. – (Критичні студії). – ISBN 966-8978-19-6
645277
  Дяченко К.І. Історія з географією : гумор та сатира / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
645278
  Герасименко Н. Історія з жіночим обличчям (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 79-94. – ISSN 2312-6809
645279
  Грабовський С. Історія з істориком та СБУ як запорука "правильної" науки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 32-33
645280
  Девдера К. Історія з Лишегою // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
645281
  Карасьов М. Історія з літературою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)


  Про роман Ольги Токарчук "Книги Якова".
645282
  Карпова О. Історія з орфографією // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 14-19
645283
  Стріха М. та інші Історія з правопису // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Реформування правопису укр.мови
645284
  Гончар Л. Історія за кабінетом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 29). – С. 7


  Життя і творчість Олеся Гончара.
645285
  Семеська Т. Історія забудови садиби Київського Синайського монастиря св. Катерини // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 261-272. – ISBN 5-88500-064-6


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
645286
  Новосад І.Г. Історія забудови типовими житловими будинками столиці України Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 158-161. – ISSN 2077-3455
645287
  Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття в науковій спадщині професора Івана Гранчака // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 38-41. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
645288
  Світлик Н.М. Історія Закарпаття в німецькомовній історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 140-145. – (Історія ; Вип. 19)
645289
  Пальок В.В. Історія Закарпаття в українській радянській історіографії / В.В. Пальок. – Ужгород, 1974. – 43с.
645290
  Мельник В.М. Історія Закарпаття в усних народних переказах та історичних піснях / В.М. Мельник. – Львів, 1970. – 227с.
645291
  Федака С.Д. Історія Закарпаття у персоналіях : нариси / Сергій Федака. – Ужгород : Карпати, 2019. – 246, [2] с. : портр. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Карпати. Постаті" ; кн. 2). – ISBN 978-966-671-512-1
645292
  Гаврош О. Історія Закарпаття у художніх образах / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 грудня (№ 149/150)


  Письменник Олександр Гаврош - про батьківську школу любові до читання та популяризацію минувшини рідного краю.
645293
  Василенко В.І. Історія законодавства про відповідальність за злочинні порушення правил безпеки руху та експлуатації автомобільного і міського електротранспорту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – C. 68-75. – (Серія права ; № 8)


  В статье содержится краткий очерк уголовного законодательства и анализ судебной практики по делам об ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомобильного и городского электротранспорта с первых лет существования ...
645294
  Постригань Т. Історія законодавчого регулювання інноваційного парку Швейцарії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 93-98. – ISSN 2308-0361
645295
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький ; з рос. переклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000647-4 (т. 1) ; 5-11-000907-4
Т. 1. – 1990. – 319с.
645296
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький ; АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-001243-4 (т. 1) ; 5-12-001244-2
Т. 1. – 1990. – 582 с. – Текст рос. мовою
645297
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький ; АН УРСР, Археогафічна комісія, Ін-т історіі. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002051-8 (т. 2) ; 5-12-001244-2
Т. 2. – 1990. – 558 с. – На контртитулі: Д.И. Эварницкий, История запорожских козаков. Т. 2. - С.-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1895. - Текст рос. мовою
645298
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : В 3-х т. / Д.І. Яворницький ; з рос. перклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000646-6 (т. 2) ; 5-11-000907-4
Т. 2. – 1991. – 392 с.
645299
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький ; АН УРСР, Археографічна комісія, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002052-6 (т. 3) ; 5-12-001244-2
Т. 3. – 1991. – 557 с. – На контртитулі: Д.И. Эварницкий, История запорожских козаков. Т. 3 :1686-1734. - С-Петербург : Тип. П.И. Бабкина, 1897. - Текст рос. мовою
645300
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький; Д.І. Яврницький ; з рос. переклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000870-1 (т. 3) ; 5-11-000907-4
Т. 3. – 1992. – 452 с.
645301
  Карабанов М.М. Історія зародження і розвитку періодичної преси українською мовою до 1905 р. / М.М. Карабанов, Г.Є. Харькова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 44)


  Аналізується історія зародження і розвитку української преси до 1905 р. Про М. Максимовича. - С. 5; М. Костомарова. - С. 5; В. Антоновича. - С. 5; М. Грушевського. - С. 5; М. Драгоманова. - С. 6; С. Подолинський. - С. 6.
645302
  Павлишин В. Історія зародження мінералогії в Україні / В. Павлишин, О. Матковський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2017. – № 67, вип. 2. – С. 103-110. – ISSN 2078-6220
645303
  Лесюк М. Історія зародження православного чернецтва на Сході // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 711-726
645304
  Костюченко О. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-34. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується інститут апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України, зокрема його зародження за часів Київської Русі та подальший історичний розвиток. The institute of judicial decisions appealing in the criminal procedure of ...
645305
  Юрчишин В.М. Історія зародження та розвитку приватного та державного (публічного) обвинувачення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 23-29. – (Правознавство ; Вип. 273)
645306
  Вихватенко Микола Тимофійович Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець 18 - початок 20 століття) : Дис. ... канд.історичних наук: 07.00.07 / Вихватенко М.Т.; Державна наукова сільськогосподарська біб-ка УААН. – Київ, 2004. – 215л. + Дод.:л. 212-215. – Бібліогр.: л.195-211
645307
  Вихватенко Микола Тимофійович Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець XVIII - початок XX століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.07 / Вихватенко М.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
645308
   Історія зародження та становлення медсестринства: європейський контекст / І. Тимофійчук, С. Семененко, Л. Роман, Т. Савчук, К. Слободян, Н. Васкул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 108-112. – ISSN 2311-9896
645309
  Страшинський Б.Р. Історія зародження уявлень про принцип розумності в механізмі тлумачення права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 232-237. – ISSN 2524-017X
645310
   Історія зарубіжних країн. Історичні дослідження. – Київ
Вип. 6. – 1980
645311
  Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. посібник / Ф.М. Кирилюк, О.В. Батрименко. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2005. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 252-254 та в кінці тем. – ISBN 966-628-119-8
645312
  Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ф.М. Кирилюк; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 414с. – ISBN 978-966-364-568-1
645313
  Кравченко Я.О. Історія зарубіжного мистецтва : навч.-метод. посібник / Ярослав Кравченко, Мелінда Стась ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ін-т пед. освіти соц. роботи і мистецтва, Каф. образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-80
645314
  Жиленко І.Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. ХVIII ст.) : навчальний посібник / І.Р. Жиленко ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т, Каф. журналістики та філології. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 285 с. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-657-309-7
645315
  Бурмака М.М. Історія зарубіжної комуністичної і робітничої преси / М.М. Бурмака. – Київ
Ч. 2. – 1969. – 185с.
645316
  Бурмака М.М. Історія зарубіжної комуністичної і робітночої преси / М.М. Бурмака. – Київ, 1969. – 84с.
645317
  Гусар Л.В. Історія зарубіжної кримінологічної думки: витоки кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 99-102. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
645318
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : середні віки та Відродження : навч. посібник / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова; М.С. Шаповал, Г.Л. Рубанова. – Львів : Вища школа, 1973. – 222 с.
645319
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. – Львів : Вища школа, 1982. – 440 с.
645320
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : Навч. посібник / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. – Львів : Світ, 1993. – 312с. – ISBN 5-7773-0011-1
645321
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження : підручник / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний ; за ред. Я.І. Кравця. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 476, [4] с. – Бібліогр.: с. 466-476. – ISBN 978-966-346-593-7
645322
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 17-18 століття : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко; МОНУ, Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 292 с. – ISBN 978-966-364-431-8
645323
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 17-18 століття : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко ; МОНУ ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2.ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-364-863-7
645324
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 19 - початку 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка; МОНУ, Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-364-449-3
645325
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 19 - початку 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка; МОНУ ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переобл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-364-862-0
645326
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 20 століття : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гричаник; МОНУ, Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с. – ISBN 978-966-364-441-7
645327
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка ; М-во освіти і науки України ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-399 та на початку тем. – ISBN 978-966-364-862-0
645328
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 288, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-289 та в тексті. – ISBN 978-966-364-863-7
645329
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 288, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-289 та в тексті. – ISBN 978-966-364-863-7
645330
  Данильчук О.М. Історія зарубіжної літератури XVII-XІХ століть. Класицизм. Бароко. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм : навч. посібник / О.М. Данильчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 138, [2] с. – Бібліогр.: с. 129-139 та в кінці частин. – (Класицизм. Бароко. Просвітництво) (Сентименталізм. Романтизм. Реалізм). – ISBN 978-966-321-394-1
645331
   Історія зарубіжної літератури XX ст. : навч. посібник / [В. І. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 430, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 424-430. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці частин. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-395-9


  Зарубіжна література ХХ ст. — масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві ...
645332
   Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / [В.І. Кузьменко та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2010. – 494, [2] с. : табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-580-310-2


  Зарубіжна література ХХ ст. - масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві ...
645333
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 3-є вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 487, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 475-487. – ISBN 978-966-364-913-9
645334
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-364-516-2
645335
  Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. поcібник для студентів ВНЗ / Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 248, [1] с. : портр., іл., табл. – Слов. термінів і понять: с. 243-245. – Бібліогр.: с. 248 та в кінці тем. – ISBN 978-966-364-516-2
645336
  Данильчук О.М. Історія зарубіжної літератури. Антична література : навч. посібник / О.М. Данильчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 148, [5] с. – Бібліогр.: с. 141-147 та в кінці тем. – ISBN 978-966-321-411-5
645337
  Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [3] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 368-373. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Пролегомени"). – ISBN 978-966-2164-48-0
645338
  Марчун О. Історія зарубіжної фольклористики як наукова дисципліна та як навчальний курс у філологічному виші // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 137-141
645339
  Кравчук Н. Історія заселення Підляшшя та його етнографічно-історичні межі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 38-42
645340
  Кравчук Н. Історія заселення Підляшшя та його етнографічно-історичні межі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (150), лютий. – С. 35-42
645341
   Історія заснування Київського медичного інституту (1917-1922), сучасний концептуальний підхід (ІІ повідомлення) / О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, І.М. Сахарчук, Г.М. Єзікян // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 73-77 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
645342
  Піпан Х.М. Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922–1930) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 50-56. – ISSN 2077-9496


  У статті розкрито організаційну структуру, напрями дослідницької діяльності та роль Наукового інституту селекції в розвитку вітчизняної селекції та насінництва в 20-х роках XX ст. Особливу увагу звернено на значення програми досліджень установи для ...
645343
   Історія застерігає. – К., 1986. – 265с.
645344
  Нічий С. Історія застосування безпровідних пристроїв у медицині / С. Нічий, Б. Нічий // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 102-106. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Наукова новизна полягає в систематизації зв"язку розвитку бездротових комп"ютеризованих пристроїв і використання в медицині нових пристроїв медичної діагностики і моніторингу. Використання бездротових пристроїв в медицині спрощує процес діагностики ...
645345
  Арустамян О.М. Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
645346
   Історія застосування Київського медичного інституту (1917-1922) сучасний концептуальний підхід / О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, І.М. Сахарчук, Г.М. Єзікян // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 77-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
645347
  Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : Навчальний посібник / А.М. Гуз. – Київ : КНТ, 2007. – 260с. – ISBN 966-373-187-7
645348
   Історія західних і південних слов"ян : з давних часів до 20 століття : курс лекцій : навчальний посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Яровой [ та ін. ] ; за ред. В.І. Ярового. – Вид 3-те, стереотип. – Київ : Либідь, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-06-0556-5
645349
   Історія західних і південних слов"ян (з давніх часів до 20 ст.) : курс лекцій : навчальний посібник для студ.історич. спеціальностей вищ. навч. закл. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2003. – 632с. – ISBN 966-06-0308-8
645350
   Історія західних і південних слов"ян (з давніх часів до ХХ ст.) : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Либідь, 2001. – 632с. – ISBN 966-06-0208-1


  У посібнику висвітлюється історія західно та південно-слов"янських народів від перших письмових свідоцтв про них до початку ХХ ст. Розкриваються загальні закономірності та специфічні особливості їхнього етнічного, суспільно-політичного, економічного ...
645351
  Романюк А.С. Історія західних політичних вчень : політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-812-9
645352
   Історія західних та південних слов"ян. XX століття : навч. посібник. – Харків : ОКО, 1998. – 462, [2] с. – ISBN 966-526-041-3
645353
  Яровий В.І. Історія західних та південних слов`ян у XX ст. : курс лекцій : навч. посіб. для внз / В.І. Яровий. – Київ : Либідь, 1996. – 416 с. – ISBN 5-325-00617-7
645354
  Гвоздьов А.А. Історія західно-европейської літератури. Середні віки і Відродження. / А.А. Гвоздьов. – Харків, 1936. – 196с.
645355
  Луначарський А.В. Історія західно європейської літератури / А. Луначарський ; переклад О. Єзерницької. – Харків ; Одесса : Держвидав
Ч. 1, 2. – 1926. – 378, [2] с. – Екз. в різних тип. палітурках
645356
  Луначарський А.В. Історія західно європейської літератури в її найважливіших моментах / А.В. Луначарський ; переклав з 2-го рос. випр. вид. М.М. Гончар. – Харків ; Одесса : Держвидав "Дитяча література"
Ч. 1. – 1931. – 232 с.
645357
   Історія західноєвропейського раннього нового часу : хрестоматія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.О. Дятлов, П.М. Котляров]. – Київ : Київський університет, 2019. – 511, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-882-1
645358
   Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2005. – 656с. – ISBN 966-06-0379-7


  Мета хрестоматії - ознайомити студентів із основними джерелами з пріоритетної проблематики західноєвропейського середньовіччя, поглибити їхні знання з найважливіших періодів західноєвропейської історії. Вміщено оригінальні твори Х - ХХ ст.
645359
  Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-XVII ст. : Лекції. Навч. посібник / В.І. Гусєв. – Київ : Либідь, 1994. – 256 с. – ISBN 5-325-00465-4
645360
  Рассел Б. Історія західної філософії / Б. Рассел. – Київ : Основи, 1995. – 759 с. – ISBN 5-7707-5611-Х
645361
  Берзін П.С. Історія західноруського кримінального права- поштовх до Миколи Олексійовича Максимейка до великої історичної науки // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 580-591. – ISBN 978-617-7020-05-8
645362
  Сорока Ю. Історія західноукраїнських земель у науковій творчості В.О. Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 75-82. – ISBN 966-02-2067-7
645363
  Гуманенко Л. Історія збирання та вивчення кримськотатарських народних казок // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 23-28
645364
  Халюк Л.М. Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію "Вісла" 1947 року в Польщі та Україні // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 336-342. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено у хронологічному зрізі основні етапи вивчення прозового фольклору Лемківщини про переселення 1947 року. Проаналізовано найважливіші бібліографічні позиції, окреслено напрями досліджень цієї жанрово-тематичної групи оповідань.
645365
  Пасічнюк І. Історія збирання та публікації українських прикмет в контексті східнослов"янської фольклористичної традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 231-239. – ISBN 966-594-298-0
645366
   Історія здійсненої мрії / за матеріалами О. Ластовенка // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 5


  "...студент історичного факультету Олексій Ластовенко зміг реалізувати свою давню мрію – записати інтерв’ю з легендарним литовцем Стасісом Брундзою, 10-кратним чемпіоном СРСР із ралі, переможцем змагань «Тур Європи-1974» і трикратним призером фінського ...
645367
  Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.Г. Колганова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 350, [2] с. : табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 343-348. – ISBN 978-966-2393-87-3
645368
   Історія землеустрою України: від стародавніх часів до сьогодення / І.О. Удовенко, М.В. Шемякін, С.І. Кононенко, М.В. Мельник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 41-49. – ISSN 2306-6792


  У статті здійснено екскурс в історичному ракурсі щодо виникнення та становлення землеустрою як основного методу організації управління земельними ресурсами. Зазначено, що земля як основний засіб реалізації земельних відносин набуває значення основного ...
645369
  Бомелі Р. Історія землі / Р. Бомелі ; переклад з нім. мови Ст. Кобзей за ред. М. Гаврилова. – Мелітополь : ДВУ
Ч. 1 : Як повстають гори і низини. Короткий нарис динамічної геології. – 1925. – 103 с.
645370
  Бомелі Р. Історія Землі : Коротка характеристика геологічних періодів і формацій / Р. Бомелі ; переклад з нім. мови Ст. Кобзей за ред. М. Гаврилова. – Пер. з німецької. – Мелітополь : Держвидав України
Ч. 2 : Вік Землі. Коротка характеристика геологічних періодів і формацій. – 1925. – 87 с.
645371
  Баташов М.П. Історія Землі / М.П. Баташов. – Харків : Радянська школа, 1933. – 72 с. – (Бібліотека учня)
645372
  Федчук О. Історія Зимненського монастиря у 1945-1949 роках // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 128-134
645373
  Бєлкін Л.М. Історія змін адміністративного судочинства в Україні як втілення звуження прав громадян (2010-2016 рр.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 354-359. – ISBN 978-617-7293-17-9
645374
  Жилєнко І.В. Історія знайдення мощей святого рівноапостольного князя Володимира святителем Петром Могилою за різними джерелами // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 140-141
645375
  Бєлошицький О. Історія знарядь праці: від брили каменю до молотка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-25
645376
  Бєлошицький О. Історія знарядь праці: ножівка по дереву // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 12-15
645377
  Єфіменко В.Ю. Історія знахідок бурштину на території Волині та Придніпров"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 100-104 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
645378
  Ворончук І. Історія знизу очима сучасників // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 205-211


  Презентація видання "Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I: Волинь XVI ст." / Упор.: В.В. Безпалько, М.Б. Висотін, І.О. Ворончук, М.М. Кучерук, Ю.І. Чубик / Наук. ред. Ірина Ворончук. - 2014. - 739 с.
645379
  Сидоренко Н. Історія зобов"язує / Наталя Сидоренко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 6
645380
  Якиш Яшар Історія зовнішньої політики Туреччини та її сучасний стан // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 299-311. – ISBN 978-966-579-439-4
645381
   Історія зоології у Київському університеті : Присвячено 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 99с. – ISBN 966-306-071-X
645382
  Шидловський І.В. Історія Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / І.В. Шидловський, А.Т. Затушевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 40-43
645383
  Гаврилюк М. Історія ЗУНР на сторінках журналів "Визвольний шлях" і "Вісті комбатанта" // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 217-223. – ISBN 966-8653-41-6
645384
  Товкачевський А Історія і дійсність / А Товкачевський, 1911. – с,
645385
  Лімборська С.М. Історія і доля людини : урок за романом В. Скотта "Айвенго". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56
645386
  Лімборська С.М. Історія і доля людини : (Урок за романом В.Скотта "Айвенго". 7 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56.
645387
  Яковенко Н. Історія і ЗМІ: хто творить комунікативний код культури? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 14-15


  "Знайти відповіді учасникам "Літньої школи журналістики "Дня" допомогала відомий історик, професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" Н. Яковенко".
645388
  Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепції ноосфери П.Тейяра Шардена // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 12. – С. 131-140. – (Історичні науки)
645389
  Шевчук М. Історія і культура різних часів у фільмі "Камінний хрест" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 43. – ISSN 1562-3238
645390
  Іваненко В.В. Історія і культура України : підручник для студентів природничих і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 202, [4] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-966-383-696-6
645391
  Конашевич С. Історія і легенда Ореанди від кримського дослідника та чеського поета // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 7-8


  175-річчя від дня народження "патріарха кримознавства" - видатного дослідника Олександра Бертьє-Делагарда.
645392
  Войцехівська І. Історія і література - два крила творчості // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-204. – ISSN 0869-3595
645393
  Струк Л.М. Історія і механізми збалансування репрезентації гендерів: від маскулінізації влади до рівного посередництва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 38-43. – ISSN 1996-5931
645394
  Наливайко Д. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 12-25. – ISBN 966-7759-23-7
645395
  Солдатенко В.Ф. Історія і пам"ять: короткі суб"єктивні нотатки // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 9 : Українські остарбайтери: доля і пам"ять. – С. 3-33
645396
  Жабін С.О. Історія і перспективи мікроелектроніки в Україні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )


  Одним з піонерів у фізиці та техніці напівпровідників в Україні став акад. В.Є. Лашкарьов (1903-1974). У 1939-1960 рр. він очолював відділ напівпровідників в Ін-ті фізики АН України, одночасно завідував у Київ. держ. ун-ті кафедрами фізики (1944-1952) ...
645397
  Гула Р. Історія і політика: сучасний історіографічний дискурс / Р. Гула, В. Якунін // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 442-458. – ISSN 2415-8003
645398
  Дроздовський Д. Історія і прагнення до боротьби за життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  Роман канадського письменника Майкла Ондатже "Англійський пацієнт" - найкращий Букерівський роман останніх 50 років.
645399
  Панченко Ю.В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М. Тетчер та Р. Рейгана : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Панченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.213-231
645400
  Панченко Ю.В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Панченко Ю.В.; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.:4 назви
645401
  Король В.М. Історія і практика підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в школі у вищих навчальних закладах України і зарубіжних країн // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С.48-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
645402
  Безгін І.Д. Історія і проблеми українського мистецтвознавства / І.Д. Безгін, О.С. Мусієнко, О.М. Немкович // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-86. – ISSN 0374-3896
645403
  Горкгаймер М. Історія і психологія // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 2. – С. 139-169. – ISSN 2075-6461
645404
  Рутьян К. Історія і розвиток домашнього насильства над жінкам як наукового поняття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 167-172. – ISSN 2308-4634


  Проведено теоретичний аналіз історичного становлення і розвитку домашнього насильства над жінкам як наукового поняття. Здійснено історичний зріз стосовно виникнення домашнього насильства над жінками. Охарактеризовано розвиток домашнього насильства над ...
645405
   Історія і суспільство знавство в школі. – Київ, 1967. – 75с.
645406
  Куцина Л.В. Історія і сучасний стан аграрної реформи в Україні / Л.В. Куцина, А.А. Воронкова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 377-379
645407
  Пересадько В.А. Історія і сучасний стан еколого-географічного картографування України та її регіонів // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: 9 назв
645408
  Кондратенко Т.Є. Історія і сучасний стан сортовивчення яблуні в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 45-53. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
645409
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 1. – 2015. – 72 с.
645410
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 2. – 2015. – 72 с.
645411
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 1 (3). – 2016. – 72 с.
645412
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 2 (4). – 2016. – 72 с.
645413
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 3 (5). – 2016. – 72 с.
645414
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 4 (6). – 2016. – 72 с.
645415
   Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2015-
№ 5 (7). – 2016. – 72 с.
645416
  Кобинець А. Історія і сучасність "Запорізької правди" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 51-58


  Висвітлюється творчий шлях газети "Запорізька правда" у зв"язку з її ювілеєм; розглядаються умови її становлення та розвитку; визначається роль видання у відображенні подій місцевого життя; подається стисла характеристика тематики публікацій. A ...
645417
  Погребенник В. Історія і сучасність батьківщини у поезії Василя Пачовського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-13. – Бібліогр.в кінці ст.
645418
  Грабовська І. Історія і сучасність. Українська ментальність та проблема виживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-21. – (Українознавство ; вип. 4)


  Досліджується проблема виживання українців в історичному та сучасному контексті через аналіз ментальних структур нації.
645419
  Бондар М.В. Історія і сьогодення Інституту фізики Національної академії наук України (до 90-річчя від часу заснування Інституту) / М.В. Бондар, А.М. Негрійко, С.М. Рябченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 2. – C. 86-101. – ISSN 1027-3239
645420
  Тимошик М. Історія і сьогодення Святої Почаївської Лаври в контексті церковно-історичної монографії митополита Іларіона (Огієнка) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 20-29. – ISSN 0203-5863
645421
  Танчер В.К. Історія і теорія атеїзму : Метод.матер. для студ.філос. відділу / В.К. Танчер. – Київ : КДУ, 1962. – 31с.
645422
  Мовчан В. Історія і теорія етики : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч.закладів / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Віра Мовчан. – Дрогобич : Коло, 2003. – 512с. – ISBN 5-7763-1073-3
645423
  Мовчан В. Історія і теорія етики : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вузів / Віра Мовчан; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І.Франка. – 2-е допов. вид. – Львів, 2005. – 488с. – ISBN 5-7763-1073-3
645424
  Безручко О. Історія і теорія кіноосвіти: Специфіка дослідження архівної і мемуарної спадщини митців // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 91-101
645425
  Калінін Ю.А. та ін. Історія і теорія релігії та атеїзму / Ю.А. та ін. Калінін. – К.
2. – 1991. – 223с.
645426
   Історія і теорія світових цивілізацій : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / [І.В. Довжук та ін. ; під заг. ред. І.В. Довжука] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1087, [1] с. – Бібліогр.: с. 1081 та в кінці частин. – ISBN 978-966-690-959-0
645427
  Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури / І.В. Лосєв. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с.
645428
  Дубич К.В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном : навч. посібнник / Дубич К.В. – Львів : Магнолія 2006. – ISBN 978-617-574-113-9
Т. 1. – 2021. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 260-271
645429
  Козенюк В. Історія і теорія спецслужб: культурологічна парадигма (методологічні нотатки) / В. Козенюк, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 9-15 жовтня (№ 40). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
645430
  Нечитайло І.М. Історія і типологія праслов"янських девербативів / Ірина Нечитайло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 365, [1] с. – Бібліогр.: с. 279-327. – ISBN 978-966-638-252-1
645431
  Дюк Н. Історія і українці в очах професора Омеляна Пріцака // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 7-10


  Інтерв"ю з Омеляном Пріцаком, яке було опубліковане 13 грудня 1980 р. у Великій Британії. Згадується створення в 1834 р. Київського університету, обрання першого ректора Михайла Максимовича, дискусія М. Максимовича з М. Погодіним, діяльність ...
645432
   Історія Івано-Франківська в XX - початку XXI ст. : до 350-річчя міста Івана Франка / Каф. історії України Ін-ту історії і політології Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук] ; за ред. Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. – 333, [3] с., [3] арк. іл. : фотоіл. – На обкл. зазнач.: З любов"ю ювілейному граду Каменяря
645433
  Шабо Ф. Історія ідеї Європи = Storia dell"idea d"Europa / Федеріко Шабо ; пер. з італ. Ярослава Франческа Барб"єрі. – Київ : Либідь, 2020. – 349, [3] с. : іл., портр. – Пер. за вид.: Storia dell"idea d"Europa / Chabod F. Roma ; Bari ; Laterza, 2003. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0823-8
645434
  Ковінько Д.В. Історія ідей та основні етапи розвитку прав людини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 109-115. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано основні ідеї та концепції розвитку категорії "права людини" в історичному та правовому аспектах. Досліджується еволюція відношення держави та суспільства до прав людини в основних історичних епохах людства. Розглядаються питання ...
645435
  Марголіна І.Є. Історія іконостасів Києво-Кирилівської церкви // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 141-146. – ISBN 966-95597-5-8
645436
  Павленко Л.П. Історія іменників з елементом пів- в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
645437
  Бейліс-Вирова Історія індивідуального розвитку жита / Р.А. Бейліс-Вирова ; за ред. П.Ф. Оксіюка ; Ін-т землеробства та тваринництва західних районів УРСР. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 144 с.
645438
  Костогриз С.Г. Історія інженерної діяльності : навч. посібник / Костогриз С.Г. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 250, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-247. – ISBN 978-966-330-210-2
645439
  Наумова М. Історія інсайдерської торгівлі як найважливіший інструмент управління фінансовими ринками в епоху глобалізації / М. Наумова, Н. Бородіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 43-47. – ISSN 1728-9343
645440
  Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США : Стаття 4. Від становлення системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977-2007) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-62. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
645441
  Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 3. Становлення антициклічної монетарної політики та розквіт кейнсіанства у США (1951-1979) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 67-85. – ISSN 1811-3141
645442
  Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття2. федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913-1951 рр.) // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 50-73 : Рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
645443
  Бабун Р. Історія інститутів права : дозволено до вжитку як посібник для ВУЗів / Р. Бабун ; пер. з рос. П. Вишницького. – Харків : Юрвидав Наркомюсту УСРР, 1928. – VIII, 360 с.
645444
  Смолій В.А. Історія інститутська, історія українська / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 4-28. – ISSN 0130-5247


  Ювілейні роздуми з академічної проблематики. До 75-річчя Інституту історії України НАНУ.
645445
  Смолій В. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) / В. Смолій, О. Удод, О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 5-42
645446
  Нікітіна І. Історія інституту тлумачення норм права у контексті розвитку конституційної юстиції в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 1561-4999
645447
  Ущаповський Ю. Історія інституціоналізму: проблема пошуку витоків : з історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 73-81 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0131-775Х
645448
  Шамара С.О. Історія інтелігенції в Україні: термінологічна диференціація в контексті сучасних досліджень // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 99-108. – ISBN 978-966-581-930-1
645449
   Історія інтелігенції Української РСР 1917-1990 рр. : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1991. – 535с.
645450
  Іванова І. Історія інтродукції голонасінних рослин в Ботанічному саду Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції та розвитку колекції голонасінних рослин дендрарію Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Подано короткі відомості про сучасний стан найстаріших насаджень голонасінних рослин на території Ботанічного саду. The results ...
645451
  Галкін С. Історія інтродукції деревних рослин в дендрологічний парк "Олександрія" НАН України / С. Галкін, В. Рубіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати таксономічних досліджень деревних рослин які були інтродуковані в дендропарку "Олександрія" НАН України. Відповідно до отриманих даних загальна кількість рослин складає 966 таксонів, серед яких: 523 види, 10 підвидів, 31 гібрид, ...
645452
  Галкін С.І. Історія інтродукції деревних рослин у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, В.Л. Рубіс // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 12-20. – ISSN 1605-6574


  Вивчено історію інтродукції деревних рослин у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. На основі аналізу літературних даних установлено 107 видів деревних рослин, які росли в парку в період його розквіту. Наведено дані щодо сучасного ...
645453
  Гоян В.В. Історія інформаційно-розважального телебачення: український досвід / В.В. Гоян, Т.А. Захарс // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 69-75. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
645454
  Маккормак Дж. Історія Ірландії : Люди й події, які сформували країну / Джон Маккормак; Пер. з англ. А. Олійник, Т. Бойко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – (Історична думка). – ISBN 966-8118-16-2
645455
  Сорич М. Історія Іспаса/Спаса (від найдавніших часів до 2003 року) / Микола Сорич. – Коломия : Вік, 2020. – 302, [2] с., [44] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7505-38-8
645456
  Голиш Г.М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття : підруч. для студентів ВНЗ зі спец. "Історія" / Г.М. Голиш ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-228. – ISBN 978-966-2783-57-5
645457
  Бундак О. Історія історіографії та історіографічна періодизація Всеросійського Селянського Союзу: деякі зауваги // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 233-247


  Проаналізовано та обгрунтовано історіографічну періодизацію функціонування селянської організації в Україні та царській Росії. Згадуються праці М. Грушевського, О. Оглобліна, А. Коцура, Я. Калакури.
645458
  Яблоновська Н.В. Історія ісучасність вірменської преси Криму // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 109-114. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
645459
   Історія Італії = Storia d"Italia : (від античності до сьогодення) : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т ; [уклад.]: В.С. Волониць, Ю.М. Нікольченко, С.П. Пахоменко, Ю.С. Сабадаш. – Маріуполь : ППНС, 2017. – 232 с. – Вид. здійсн. за сприяння Італ. культур. центру МДУ та Т-ва Данте Аліг"єрі. - На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. назва парал. укр., італ. - Осн. терміни та поняття: с. 225-227. – Бібліогр.: с. 228-231 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7413-39-3
645460
  Смолій В.А. Історія й Академія (інтерв’ю з академіком В. А. Смолієм) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 3-12. – ISSN 1027-3239
645461
  Білоусенко П. Історія й лексико-словотвірні типи праслов"янських іменників із суфіксом -va / П. Білоусенко, С. Сабліна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 18-26. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  На матеріалі реконструйованих дериватів праслов"янської доби здійснено лексико-словотвірну таксономію іменників жіночого роду з суфіксом -vа. Встановлено походження -va в таких похідних, доведено, що суфікс -vа демонструє здатність сполучатися ...
645462
  Дончик В. Історія й сучасність новелістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 42-44


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
645463
  Андреєв І. Історія казенного маєтку "Затишшя" Київського політехнічного інституту // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
645464
  Лісниченко Л. Історія казкової жінки // Українська газета плюс. – [Київ], 2007. – 6-12 грудня (№ 42). – С. 8-9


  Про доктора філологічних наук, професора кафедри фольклористики Київського університету Лідію Францівну Дунаєвську. Завдяки їй у КНУ імені Тараса Шевченка була оновлена заснована ще М. Максимовичем фольклористична школа, в якій виховувалися ...
645465
  Стрельський В.І. Історія календаря. / В.І. Стрельський, П.Г. Титаренко. – Київ, 1975. – 48с.
645466
  Грабовецький В. Історія Калуша : з найдавніших часів до початку ХХ ст / В. Грабовецький. – Дрогобич, 1997. – 222с.
645467
  Завальнюк О.М. Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – 631, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 361-366. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-363-074-4
645468
  Іванчишен В. Історія каменотесного промислу на Поділлі: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 15-17. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано історіографію досліджень каменотесного промислу на Поділлі, охарактеризовано їх головні віхи та рівень наукової розробки галузі історії каменотесного промислу в даному регіоні. В статье проанализирована историография ...
645469
  Шафранюк М. Історія Канадсько-Української Мистецької Фундації // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 24-25
645470
  Шафранюк М. Історія Канадсько-Української Мистецької Фундації // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 12-15
645471
  Шафранюк М. Історія Канадсько-Української Мистецької Фундації (II) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 20-21
645472
  Карлов Є. Історія Каппадокського царства у пам"ятках нумізматики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 1811-542X
645473
  Лучкай Михайло Історія карпатських русинів = Historia carpato-ruthenorum. Sacra, et civilis (antiqua, et recens usque ad praesens tempus) : церковна і світська (давня і нова аж по наш час): В 6-ти т. / Лучкай Михайло; УДУ; Пер.з латинськ. Ю.М.Сака; Ред.кол.: Й.О.Баглай та ін. – Ужгород : Закарпаття. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 996-7703-06-1
Том 1 : Від найдавніших часів до приходу мадярів у Язигію та Дакію. – 1999. – 199с.
645474
  Лучкай Михайло Історія карпатських русинів = Historia carpato-ruthenorum. Sacra, et civilis (antiqua, et recens usque ad praesens tempus) : церковна і світська (давня і нова аж по наш час): В 6-ти т. / Лучкай Михайло; УНУ; Пер.з латинськ. А.М.Ігната; Ред.кол. Й.О.Баглай та ін. – Ужгород : Закарпаття. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 996-7703-07-Х
Том 3. – 2002. – 328с.
645475
  Лучкай Михайло Історія Карпатських русинів = Historia carpato-ruthenorum. Sacra, et civilis (antiqua, et recens usque ad praesens tempus) : церковна і світська (давня і нова аж по наш час): В 6-ти томах / Лучкай Михайло; УДУ; Пер. з латинськ. Д.Д.Данилюк; Ред.кол. Й.О.Баглай та ін. – Ужгород : Закарпаття. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 996-7703-07-Х
Том 2 : Містить в собі статус цих країв від приходу мадярів по 1690 рік. – 2000. – 388с.
645476
  Лучкай Михайло Історія Карпатських русинів : В 6-ти т. / Лучкай Михайло; УНУ; Пер.з лат. А.М. Ігната; Ред. кол. Й.О. Баглай та ін. – Ужгород : Закарпаття. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 996-7703-07-Х; 996-7703-06-1; 996-7703-46-0; 996-7703-60-6
Том 4. – 2003. – 328с.
645477
  Сосса Р.І. Історія картографування території України : Від найдавніших часів до 1920 р.: Короткий нарис : монографія / Р.І. Сосса. – Київ : Наукова думка, 2000. – 248 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-00-0606-3
645478
  Сосса Р.І. Історія картографування території України : підручник для студентів вищих навч. закладів / Р.І. Сосса. – Київ : Либідь, 2007. – 336 с. : іл. – Шифр. дубл. 526 Сосс. – ISBN 978-966-06-0463-6
645479
  Нечипоренко М. Історія Катерини Гандзюк: друзі, вороги, політична гра після смерті // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 45). – С. 3
645480
  Журба О.І. Історія Катеринослава в історіографії XIX - початку XX століття // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 214-223. – ISSN 2664-9950
645481
  Волобуєва А. Історія кафедри - мовою документів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 11-33


  Історія кафедри журналістики, що функціонує в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шев ченка, сьогодні має за плечима понад 60 років досвіду та власної історії.
645482
  Безклубий І. Історія кафедри / І. Безклубий, В. Котюк, О. Ковальчук // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 9-31


  У статті подаються основні етапи розвитку кафедри теорії та історії держави і права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. In the article the main periods of development of State and Law Theory and ...
645483
   Історія кафедри медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету / І. Бірюк, І. Циркот, І. Куковська, В. Стефанчук, В. Мойсюк, Я. Стефак, Л. Юрчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 20-24. – ISSN 2311-9896
645484
  Матковський О. Історія кафедри мінералогії Львівського університету, її найвагоміші здобутки : до 150-річчя з часу заснування / О. Матковський, Л. Скакун // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220
645485
  Фурса С.Я. Історія кафедри правосуддя // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 4-6. – ISBN 978966-97130-0-1
645486
  Ковальчук О.М. Історія кафедри теорії права та держави // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 9-36. – ISBN 978-966-924-219-8
645487
  Гуйванюк Н. Історія кафедри української філології Чернівецького університету в оцінці І. Свєнціцького // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 606-611. – ISBN 966-603-098-5
645488
  Валявко І. Історія кафедри філософії Університету св. Володимира в контексті європейської інтелектуальної традиції // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 119-123


  У статті розглядається історія виникнення та існування кафедри філософії Київського університету Св. Володимира за період 1834-1919 рр. У ході реконструкції інтелектуальної традиції "філософського кола" цього періоду наголошується на її європейському ...
645489
  О Історія кельтів = The celts a chronological history / Даїті О гОгейн ; з англ. пер. Т. Бойко. – Київ : Видавництво Жупанського, 2011. – 238, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Алф. покажч.: с. 208-234. – Бібліогр.: с. 235-238. – (Історична думка). – ISBN 978-966-2355-11-6
645490
  Анастасьєва О.О. Історія Києва — газетним рядком // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 57-58
645491
   Історія Києва : бібліографічний покажчик. – Київ : [Б. в.]
Т. 1, вип. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. – 1958. – 329 с.
645492
   Історія Києва. – Київ
Т.1 Вип.2. – 1959. – 323с.
645493
   Історія Києва : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1959. – 801, [3] с.
645494
   Історія Києва : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1960. – 801, [3] с.
645495
   Історія Києва : В 2-х т. – К. : Вид-во АН УРСР
Т.2. – 1960. – 948с.
645496
   Історія Києва : В 3-х т., 4-х кн. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Стародавній і середньовічний Київ. – 1986. – 382с.
645497
   Історія Києва : В 3-х томах, 4-х книгах. – Київ : Наукова думка
Т.2 : Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму. – 1986. – 439с.
645498
   Історія Києва : в 3-х т., 4-х кн. – Київ : Наукова думка
Т. 3, кн. 1 : Київ соціалістичний. – 1987. – 474с.
645499
   Історія Києва : в 3-х т., 4-х кн. – Київ : Наукова думка
Т. 3, кн. 2 : Київ соціалістичний. – 1987. – 455с.
645500
  Круглова Л. Історія Києва в наукових студіях членів історичного товариства Нестора Літописця // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 135-138. – ISBN 978-966-95419-8-7
645501
  Коцур А. Історія Києва на сторінках фахового видання "Часопис української історії" // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 165-168. – ISBN 978-966-95419-8-7
645502
  Войцехівська І. Історія Києва та Київщини у працях В.С. Іконнікова // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 119-122. – ISBN 978-966-95419-8-7
645503
  Ляпіна О.В. Історія Києва у висвітленні дослідників 20-30-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 49)


  Зроблено спробу критичного аналізу краєзнавчих досліджень учених Київського університету, їх бачення історії України, етапів розвитку Києва.
645504
   Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Анотований каталог. – Київ, 2006. – 86с. – ISBN 966-02-3815-0
645505
  Овчаренко Е. Історія Києва у поштових листівках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 11
645506
   Історія Києва: від княжої доби до сучасності : збірник документів і матеріалів: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Книги - 21, 2005. – 773с. – ISBN 966-8653-26-2
645507
  Хоменко П.П. Історія Києво-Введенського монастиря // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-966-8999-85-7
645508
  Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І. Хижняк, В.К. Маньківський. – Київ : КМ Академія, 2003. – 184 с. – ISBN 966-518-216-1
645509
  Степовик Д.В. Історія Києво-Печерскої Лаври = A history of the Kyiv Сaves Monastery / Дмитро Степовик. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2001. – 554, [5] с., [1] арк. портр. : портр., іл. – Вид. присвяч. 2 000-літтю Різдва Христового - Авт. та назва парал. укр., англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 315, 526-530. – ISBN 966-7567-08-7
645510
   Історія київських місцевостей. – Київ
Вип. 1 : Шевченківський район. – 1991
645511
  Ковалинський В.В. Історія Київського зоопарку : [1909–2019] / Віталій Ковалинський. – Київ : Від А до Я, 2019. – 255, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 236-254. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2902-59-4
645512
  Буренко А.В. Історія Київського іподрому // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 11-22. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
645513
  Кузьмінський І.Ю. Історія київського музичного братства та музичної капели київського магі-страту (XVII-XVIII століття) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 145-150. – ISSN 2312-4679
645514
  Проценко Л.А. Історія Київського Некрополя / Л.А. Проценко; НАНУ, інститут української археографії. – Київ : Укрбланквидав, 1995. – 414с. – ISBN 5-12-004029-2
645515
   Історія Київського університету : 1834-1959. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1959. – 629 с. : іл. – Парал. тит. арк. російською мовою
645516
   Історія Київського університету : монографія / [І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін. ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 895, [1] с. : табл. – Ювілейне видання до 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-761-9


  Видання є першою спробою узагальнюючого викладу історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за всі 180 років існування. Авторами відтворено всі найголовніші етапи життя Київського університету від зародження "університетської ...
645517
   Історія Київського університету : монографія : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [керівник проекту Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-933-045-1
Т. 1 : / [В.Ф. Колесник, К.М. Казакевич, О.Г. Сокирко та ін.]. – 2019. – 715, [1] с. : портр., іл. – Присвяч. 185-річчю Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит .арк. - Має спільну пагінацію з т. 2. – Бібліогр. в підрядк. прим.
645518
   Історія Київського університету : монографія : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [керівник проекту Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-933-046-8
Т. 2 : / [О.В. Вербовий, І.М. Мороз, О.В. Даниленко та ін.]. – 2019. – С. 723-1602, [7] с. : іл., портр. – Присвяч. 185-річчю Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит .арк. - Має спільну пагінацію з т. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
645519
  Валявко І.В. Історія Київського університету св.Володимира у постатях: Дмитро Чижевський як студент Київського університету // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
645520
  Босенко О. Історія Київського художнього училища у дослідженні Ольги Дмитрівни Карпенко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 7-10. – ISSN 1992-5557


  Публікація архівного документа.
645521
  Голубєв С. Історія Київської духовної академії. Домогилянський період // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 311-353.
645522
  Дубчак Є. Історія Київської Русі за працями викладачів Університету св. Володимира (1884-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 8-12. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  З використанням історико-порівняльного методу проаналізовано погляди викладачів Університету св. Володимира (М. Дашкевича, В. Ляскоронського та В. Пархоменка) щодо історії Київської Русі. Висвітлено джерельну базу праць істориків університету. ...
645523
  Дубчак Є. Історія Київської Русі за працями викладачів Університету св. Володимира 1884–1920 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 37–44. – ISSN 2309-9356


  У роботі з використанням історико-порівняльного методу проведено аналіз поглядів викладачів університету М. Дашкевича, В. Ляскоронського та В. Пархоменка щодо історії Київської Русі.
645524
  Вдовиченко Г.В. Історія Київської філософської школи в усних спогадах її творців (Епоха "Розстріляного Відродження") // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 5-13. – ISSN 2616-9967


  Присвячено відродженню Київською філософською школою другої половини ХХ ст. перерваних у 30-х роках ХХ ст. перших академічних досліджень з історії філософії України. Вони були елементом інноваційного проєкту директорів Інституту філософії ім. Г. ...
645525
  Вдовиченко Г.В. Історія київської філософської школи в усних спогадах її творців: студії з історії філософії та культури Київської Русі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 25-32. – ISSN 2521-6570
645526
  Фрис В.Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні 10-18 ст. / В.Я. Фрис; ЛНУ ім. І.Франка. Наукова біб-ка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 188с. – ISBN 966-613-279-6
645527
  Воробей О.С. Історія китайського театрального мистецтва : від XVII ст. до н.е. - до XX ст. : навч. посібник / О.С. Воробей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : ЮНІСОФТ, 2020. – 227 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-474-253-2
645528
  Фан Цзінь Мінь Історія китайської лінгвістики / Фан Цзінь Мінь. – Пекін : Східно-китайського педагог. ун-ту, 1991. – 389 с. – Видання китайською мовою
645529
  Акбудак К.Г. Історія китайської мови [Електронний ресурс] : навч. посібник для студентів спец. 035.06 - філологія (східні мови та літератури (переклад вкл.)] / Акбудак К.Г., Вечоринська Т.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ, 2020. – 183 с.
645530
   Історія Китаю (китайською мовою). – 2-е вид. – Шанхай
Том 7-9. – 1991. – 5173-6786с. – Видання китайською мовою
645531
   Історія Китаю (китайською мовою). – 2-е вид. – Шанхай
Том 10. – 1991. – 775-8793с. – Видання китайською мовою
645532
   Історія Китаю (китайською мовою). – 2-е вид. – Шанхай
Том 11-12. – 1991. – 8795-10488с. – Видання китайською мовою
645533
  Склокіна І. Історія кіна/кіно історії: кілька студій з історії совєтського і постсовєтського кіна // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 321-336. – ISSN 2078-659X


  "Дослідження історії кіна совєтської та постсовєтської доби вже досить давно посіли вагоме місце в західному академічному просторі. Незважаючи на те, що після краху соціялістичної системи відбувся певний спад інтересу до совєтського, цей напрям ...
645534
  Скуратівський В. Історія кіно в контексті загальної історії культури. До питання про національно-культурну зумовленість початкових етапів становлення кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35. – ISSN 1562-3238
645535
  Тримбач С. Історія кіно твориться утаємничено // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)


  Про книгу Лариси Брюховецької "Таємна історія фільмів. Пам"ять документів".
645536
  Шевченко Сергій Історія Кіровоградщини у спогадах про Голодомор // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 125-126


  Рецензія на книгу Трагічні сторінки історії Кіровоградщини: Спогади про Голодомор 1932-9-1933 рр./ Упоряд. М.В. Михайлюк. - Кіровоград: КІРоЛ "Україна", 2009.- 348 с.
645537
  Лучканин С.М. Історія класичної філології : навч. посібник для магістрантів і студентів від-ня класичної філології / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства, класичної філології та неоелліністики. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 330, [2] с. – Бібліогр.: с. 317-328 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-494-1


  У пр. № 1733785 напис: Бібліотеці рідної alma mater donum auctoris. Від автора щиро. Підпис. Київ, 4 червня 2020 р.
645538
   Історія класів і соціальних вреств радянского суспільства : Покажчик літератури за 1970-1985 рр. – Київ, 1986. – 145с.
645539
  Овчінніков В. Історія книги : Еволюція книжкової структури; (Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спец. "Образотворче мистецтво") / В. Овчінніков; Володимир Овчинніков; Ольга Борисенко, дизайн і художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 420с. – ISBN 966-603-169-8


  Викладено історію сучасного українського книжкового мистецтва, яке є невід"ємною складовою процесу розвитку загальноєвропейської культури книги.
645540
  Овчінніков В. Історія книги : становлення сучасного книгодрукарського мистецтва : навчальний посібник для сту., які навч. за спец. "Образотворче мистецтво"] / Володимир Овчінніков. – Львів : Українська академія друкарства. – ISBN 978-966-322-205-9
Кн. 1-3. – 2010. – 356 с. – Кн.1: Книгодрукування у першій половині XIX ст. ; Кн. 2: Книгодрукування у другій половині XIX на початку XX ст. ; Кн.3: Книгодрукування в Україні у XIX - перший третині XX ст.
645541
  Каракоз О.О. Історія книги : практикум / О.О. Каракоз ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 66, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63-66. – ISBN 978-966-96938-8-4
645542
  Каракоз О.О. Історія книги / О.О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2019. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 330-334. – ISBN 978-617-7605-00-2
645543
  Кот С. Історія книги як історія народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30-31 березня (№ 56/57). – С. 15


  Інженер Михайло Горець зі США надіслав до Фундації імені Олега Ольжича в Києві "Ілюстровану історію України" Михайла Грушевського, видану 1918 року.
645544
  Дубровіна Л. Історія книжкової культури України / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 33-35. – ISSN 1029-7200


  Історія книжкової культури України : засідання секції , 5 жовтня 2016 р., м.Київ
645545
  Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – Київ : Видавництво Київського ун-ту, 1968. – 171 с.
645546
  Денисова Д.О. Історія кодифікації інституту відповідальності міжнародних організацій: проблеми становлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 342-345
645547
  Сергійчук В. Історія КоДУСу / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 388с. – ISBN 978-966-2911-18-3
645548
  Щербатюк В. Історія козацтва в історичних працях на сторінках "Университетских известий" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 63-66
645549
  Демуз І. Історія козацтва в наукових інтерпретаціях членів історичного товариства Нестора-літописця // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 60-68
645550
  Біла О. Історія козацтва на сторінках волинської періодики XIX - початку XX століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 266-276. – ISSN 2078-0850
645551
  Бєляєва К.О. Історія козацтва на Херсонщині // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 19-23. – ISBN 978-966-916-789-7
645552
  Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2012. – 462, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-498-206-8
645553
  Маленко Л. Історія козацьких формувань постсічового періоду в доробку південноукраїнських наукових осередків XIX - початку XX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 103-123. – ISSN 0869-3595
645554
  Баранець П. Історія козацько-старшинського роду Бороховичів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 56-60. – ISSN 2222-5250
645555
  Возьний В. Історія козацької держави і права в творчості академіка Станіслава Дністрянського // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 132-135
645556
  Крипякевич І.П. Історія козаччини / І.П. Крипякевич. – 2-е незмінене вид. з 1922 року. – Львів : Накл. фонду "Учитеся брати мої", 1934. – 132с.
645557
  Пилипчук О.Я. Історія Козаччини в творчості Михайла Максимовича // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 70-74
645558
   Історія колгоспу "Здобуток Жовтня". – К., 1986. – 189с.
645559
   Історія колективізації сільского господарства Української РСР 1917-1937. – Київ
1. – 1962. – 851с.
645560
   Історія колективізації сільского господарства Української РСР 1917-1937. – Київ
3. – 1971. – 787с.
645561
   Історія колективізації сільского господарства Української РСР 1917-1937 рр.. – Київ
2. – 1965. – 840с.
645562
  Зразюк З. Історія колекції мінц-кабінету Університету св. Володимира у 20–30-ті роки ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-33. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
645563
   Історія компартії України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик (1956-1981). – Київ, 1984. – 512с.
645564
  Равіч-Черкаський Історія Комуністичної Партії (б-ів) України / Равіч-Черкаський. – Х, 1923. – 180с.
645565
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – 2-е вид., доп. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 750 с.
645566
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – К.
Т. 1. – 1965. – 602 с.
645567
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ
Т. 2. – 1967. – 739 с.
645568
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ
Т. 3, кн. 1. – 1968. – 588 с.
645569
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – 3-е вид., доп. – К., 1970. – 727 с.
645570
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – К.
Т. 3; кн. 2. – 1970. – 584 с.
645571
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – 4-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1972. – 727 с.
645572
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ
Т. 4, кн. 1. – 1972. – 626 с.
645573
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ
Т. 4, кн. 2. – 1973. – 584 с.
645574
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України
Т. 5, кн. 2. – 1974. – 699 с.
645575
  І Історія Комуністичної партії Радянського Союзу / І; Федосєєв П.М. – Київ
Т. 5. – 1982. – 648 с.
645576
   Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. – 7-е вид. – Київ : Політвидав України, 1984. – 760 с.
645577
  Мироненко О.М. Історія Конституції України : (Б- чка "Нова Конституція України) / О.М. Мироненко. – Київ : Ін Юре, 1997. – 60 с.
645578
  Кульчицький В.С. Історія конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки / В.С. Кульчицький. – Львів, 1956. – 31с.
645579
  Таранов А.П. Історія Конституції Української Радянської соціалістичної республіки. / А.П. Таранов. – К., 1957. – 168с.
645580
  Шаповал В. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 249-261. – ISSN 0132-1331
645581
  Шаповал В. Історія конституційного упорядкування сучасної Української держави / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 275-290. – ISSN 0132-1331
645582
  Шаповал В. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави (продовження) / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 313-336. – ISSN 0132-1331


  До 15-ї річниці прийняття Конституції України.
645583
  Корнєєв А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави. До 15-ї річниці прийняття Конституції України / А. Корнєєв, В. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 4-19
645584
  Шевчук С. Історія конституціоналізму: від святого письма до конституційного тексту. Елементи конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 51-56.
645585
  Язвінська О.М. Історія консюмеризму : Навч. посібник для студ.вищих закладів освіти з підприємництва та торгівлі / О.М. Язвінська; Мін-во освіти і науки України .Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-7376-51-6
645586
  Язвінська О.М. Історія консюмеризму : Навч. посібник для студ.вищих закладів освіти з підприємництва та торгівлі / О.М. Язвінська; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – 2-ге вид., доповн. й перероб. – Київ, 2003. – 364с. – ISBN 966-629-100-2
645587
  Терренс Ф. Історія Конфедерації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 16-18


  Історія Канади.
645588
  Боровик М.А. Історія конфедерації анархістських організацій України "Набат" (загальний огляд) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-71. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюються основні факти з історії Конфедерації "Набат", досліджуються головні тенденції в її розвитку, роль і місце Конфедерації в українському анархістському русі першої чверті ХХ ст.
645589
  Єгрешій О. Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 148-154. – ISSN 2312-1165
645590
  Половець В.М. Історія кооперації Лівобережної України (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Просвіта, 2002. – 266с. – ISBN 966-7743-15-2
645591
   Історія корпусу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  2 лютого 2021 року на сесії Миколаївської міської ради VIII скликання 48 голосами було підтримано передачу у державну власність будівлі 11-го навчального корпусу Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
645592
  Шевнюк О.Л. Історія костюма : навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання, 2008. – 375 с. – ISBN 978-966-346-462-6
645593
  Шеденко Н.В. Історія кохання Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 20-24
645594
  Макаренко Г. Історія кохання принца Сіаму та Катерини Десницької // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 114-121
645595
  Моклиця М. Історія кохання: ерос і танго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 11


  Роман В. Слапчуа "Поміж світів і сяяння світил" має дуже романтичну назву. Уперше з-під пера цього автора вийшла книжка, зміст якої зосереджений винятково довкола історії кохання.
645596
   Історія КП(б)У в матеріалах і документах (хрестоматія). – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У
Вип. 1 : Більшовицькі організації України до 1917 року. – 1933. – 480 с., 2 л. портр. (фронт.)
645597
   Історія КПРС. – Київ, 1959. – 704с.
645598
   Історія КПРС. – Львів
1. – 1964. – 80с.
645599
   Історія КПРС. – Львів
2. – 1964. – 102с.
645600
   Історія КПРС. – 5-е вид. – Київ, 1977. – 800с.
645601
  Чирков О.А. Історія країн-сусідів України у категоріях-темах української Вікіпедії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 150-177
645602
  Козлітін В.Д. Історія країн Азії та Африки в 1945-2004 рр. : Програма курсу в розширеному викладі: Для студ. істор. фак-тів / В.Д. Козлітін; МОіНУ; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХДПУ, 2004. – 52с.
645603
  Козлітін В.Д. Історія країн Азії та Африки нового часу : Програма курсу в розширеному викладі; Для студ.істор. фак-тів / В.Д. Козлітін; МОіНУ; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХДПУ, 2004. – 42с.
645604
  Козлітін В.Д. Історія країн Азії та Африки у 1918-1945 рр. : Програма курсу в розширеному викладі: Для студ. істор. фак-тів / В.Д. Козлітін; МОіНУ; Харківський держ. педагог. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХДПУ, 2004. – 25с.
645605
  Козлітін В.Д. Історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.) : плани семінарських занять з методичними рекомендаціями до них, тести і завдання : для студ. іст. ф-тів / Козлітін В.Д. ; М-во освіти і науки Укр. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : [Рейтинг], 2009. – 82 с.
645606
   Історія країн зарубіжного Сходу в середні віки: Підручник для держ. університетів.. – К., 1959. – 348с.
645607
  Енольський З.А. Історія країн зарубіжного Сходу. Індія, Іран, Туреччина (1870-1918) / З.А. Енольський. – Київ, 1965. – 212с.
645608
  Енольський З.А. Історія країн зарубіжного Сходу. Китай і Японія. (1870-1918) / З.А. Енольський. – Київ, 1961. – 139с.
645609
  Нємченко І.В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посібник / І.В. Нємченко, В.В. Чепіженко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії і філософії. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-256-4
Ч. 2. – 2018. – 200, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 198-200 та в кінці тем
645610
   Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу : Практикум для студентів історичного факультету. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Ч. 1. – 2002. – 152 с.
645611
  Дахно І.І. Історія країн світу : довідник / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 816 с. – ISBN 978-966-364-501-8
645612
  Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець 20 - початок 21 ст.) : навчальний посібник / М.М. Кріль. – Киев : Знання, 2008. – 284с. – ISBN 978-966-346-410-7
645613
  Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX - початок XXI ст.) : навч. посібник / М.М. Кріль. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 278, [2] с. – ISBN 978-617-07-0126-8
645614
  Корома Н.С. Історія країнознавчих досліджень в Німеччині. Сучасний стан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 19-31 : Карта, рис. – Бібліогр.: 13 назв
645615
  Сергійчук В. Історія краю "Литва квитнет русчизною..." : Частина IV // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 121). – С. 8-9
645616
  Сергійчук В. Історія краю. Непізнаний нами власний феномен : Частина VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 26 липня (№ 136). – С. 8-9


  "Грецька діяльність в Україні була інспірована і планована в Москві". Провідники козацтва не усвідомлювали, що релігійна унія з Римом - це єдиний шанс урятуватися від загрози поневолення східним сусідом.
645617
  Сергійчук В. Історія краю. Фундамент національного відродження : Частина VI // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 липня (№131). – С. 10-11
645618
  Сергійчук В. Історія краю. Частина III. Не зійшлися князі до Києва... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 червня (№ 112). – С. 14-15
645619
  Скакальська І. Історія Кременецької духовної семінарії в біографіях // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 71-83. – ISBN 978-966-373-838-3
645620
  Химка І. Історія Кривавщини та ліки від "пам"яті" // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 23-24


  Книга професора Тимоті Снайдера "Bloodlands" .
645621
  Волох Олена Василівна Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на власність в Україні (1917-1927 роки) : Дис....канд.юрид.наук:12.00.01 / Волох Олена Василівна; Нац.акад.внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – 201л. – Бібл.:л.:191-201
645622
  Волох Олена Василівна Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на власність в Україні (1917-1927 роки) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Волох О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
645623
  Чекан Н.М. Історія кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинами, пов"язаними з порушенням законодавства про працю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 175-181. – (0). – ISSN 2078-9165
645624
  Федорак Л.М. Історія кримінально-правової політики у сфері визначення обставин такими, що пом"якшують покарання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 27-32.
645625
  Хавронюк М.І. Історія кримінального права європейських країн : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Істина, 2006. – 192 с. – ISBN 966-7613-84-4
645626
  Діденко В.П. Історія Кримінального права України : монографія / В.П. Діденко ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття. – Київ : Аванпост-Прим, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8571-78-7
645627
  Веренкіотова О. Історія кримінальної відповідальності за хабарництво у праві України та Російської Імперії (XVI ст. початок XX ст.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-25.
645628
  Пінчук Ю. Історія кримознавства крізь життя професора Миколи Ернста // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 214-216. – ISSN 0869-3595


  Библиотекарь Киевского университета (1912-1914).
645629
  Крисаченко В.С. Історія Криму в джерелах і документах : Навчальний посібник / В.С. Крисаченко; Міжнародний фонд "Відродження"; Програма "Інтеграція в українське суспільство кримськотатарського народу, болгар, вірмен, греків, німців, які зазнали депортації". – Чернівці : Митець. – ISBN 966-7234-03-7
Ч. 1 : Античність і Середньовіччя. – 1998. – 264с.
645630
   Історія Криму в запитаннях та відповідях / [О. Галенко (керівник авт. кол.) та ін. ; упоряд.: Г. Боряк ; відп. ред.: В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 525, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-526. – ISBN 978-966-00-1451-0
645631
  Крисаченко Валентин Історія Криму. Кримське ханство : Навчальний посібник / Крисаченко Валентин. – Київ : Твім інтер, 2000. – 336с. – ISBN 966-7430-05-7
645632
  Ільницький М. Історія крізь призму духовності: візія Романа Іваничука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 14-20. – ISSN 0236-1477
645633
  Пурига І. Історія кролевецького переборного ткацтва. Типологія тканих кролевецьких рушників // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 83-87. – ISBN 978-966-452-250-8
645634
  Авраменко А. Історія Кубані в сучасних українських атласах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 90-100. – ISSN 1728-9572
645635
  Ліпперт Ю. Історія культури : В трьох нарисах : зі 112 образками / Юлій Ліпперт ; Заходом і накладом: Робіт. Т-ва "Злука"; Робітн. Т-ва імені Шевченко"; Т-ва Робітничого Дому: Веланд, Онтаріо, Канада ; Переклад П. Дятлова і Хф. Иойси. – Нью-Йорк-Відень-Львів-Київ : Злука, Робітн. Т-ва імені Шевченко", Т-ва Робітничого Дому
1. Пеклування людини про харч, житло й одіж. 2. Суспільство, родина, власність, управляння і суд. 3. Духовна культура: мова, культ і методологія. – 1922. – XVIII, 400 с. : іл. + зі 112 образками


  В кн. також: Замісць пеpедмови: Матеpіялістичне pозуміння істоpії / К. Маpкс. – Показчик імен і pічей / Зладив І.К. [І.Т. Калинович]: с. ХII-XVI. – Зіставлення обpазків [пеpелік мал.]: с. 398. – Бібліогp.: Спис твоpів Ю. Ліппеpта / Подав І.К. [І.Т. ...
645636
  Поліщук Є. Історія культури : Короткий довідник / Є. Поліщук. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-59-7
645637
   Історія культури : Метод. поради до семінарських занять для студ. І курсу. – Київ : Київський університет, 2000. – 80с.
645638
  Гаврюшенко О.А. Історія культури : навч. посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2004. – 763, [2] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8251-45-8
645639
  Безвершук Ж.О. Історія культури в термінах і назвах : словник - довідник / Ж.О. Безвершук. – Київ : Вища школа, 2003. – 399 с. – ISBN 966-642-195-Х
645640
  Бідзіля В.І. Історія культури Закарпаття на рубежі нашої ери / В.І. Бідзіля ; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1971. – 183 с., 1 арк. картосхем. : іл., картосхем. – Бібліогр. в підрядк. прим.
645641
   Історія культури Італії : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т ; [уклад.]: Ю. Сабадаш, Ю. Нікольченко, С. Пахоменко ; за заг. ред. проф. Ю.С. Сабадаш. – 2-ге вид. випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2021. – 227, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-030-8
645642
  Бокань В.А. Історія культури України : навч. посіб. / Володимир Бокань, Леонтій Польовий ; МАУП ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 1998. – 227, [5] с. – Бібліогр.: с. 224-225 (52 назв.). – ISBN 966-7312-46-1
645643
  Бокань В.А. Історія культури України : навчальний посібник / Бокань В.А., Польовий Л.П. ; МАУП. – 2-ге вид., доп. – Київ : МАУП, 2001. – 252 с. – ISBN 966-608-077-Х
645644
  Бокань В.А. Історія культури України : навчальний посібник / Володимир Бокань, Леонтый Польовий ; МАУП. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 254, [2] с. – ISBN 966-608-223-3


  Раскривається процес розвитку історії культури України, її народу. Для студентів вузів, усіх, хто цикавиться історією України
645645
  Довжук І.В. Історія культури України : підручник / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимиря Даля. – Луганськ, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-590-728-9
645646
  Борисенко В. Історія культури України XVII ст. : комплект навч.-метод. матеріалів / В. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 69, [1] с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 63-68


  У пр. № 1700249 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х. 15 р.
645647
   Історія культури України у запитаннях і відповідях : На допомогу школярам і студентам у вивченні курсу "Історія культури України" / В.А. Бокань, Н.Г. Гозулова, Н.П. Заболоцька, Кондратюк, , , Л.П. Польовий. – Київ : Фотовідеосервіс. – (Бібліотека українця ; № 2 ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4955-5
Ч. 1. – 1993. – 112с.
645648
   Історія культури України у запитаннях і відповідях : На допомогу школярам і студентам у вивченні курсу "Історія культури України". – Київ : Київський університет. – ISBN 5-7707-4955-5
Ч. 2. – 1994. – 96с.
645649
  Шейко В. Історія культури України: історіографічний огляд // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.80-89
645650
  Кучерявий В.П. Історія ландшафтної архітектури : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 700, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 683-689. – Бібліогр.: с. 698-700. – ISBN 978-617-7519-13-2
645651
  Кучерявий В.П. Історія ландшафтної архітектури : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 700, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 683-689. – Бібліогр.: с. 698-700. – ISBN 978-617-7519-13-2
645652
  Кучерявий В.П. Історія ландшафтної архітектури : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 700, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 683-689. – Бібліогр.: с. 698-700. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-13-2
645653
  Крехно Тетяна Іванівна Історія лексико-семантичної групи "плати - податки - повинності" в українській мові 15 - 18 століть (на матеріалах українських пам"яток) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Крехно Т. І.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
645654
  Гальчак Б. Історія лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – 6 жовтня (№ 40). – С. 8. – ISSN 0027-8254
645655
  Гальчак Б. Історія лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 11. – С. 8. – ISSN 0027-8254
645656
  Гальчак Б. Історія лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 30 березня (№ 13). – С. 8. – ISSN 0027-8254
645657
  Гальчак Б. Історія лемків : Частина 13 // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 18. – С. 8. – ISSN 0027-8254
645658
  Гальчак Б. Історія лемків : Частина 12 // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 17. – С. 8. – ISSN 0027-8254
645659
  Гальчак Б. Історія лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 42. – С. 8. – ISSN 0027-8254
645660
  Гальчак Б. Історія лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 43. – С. 8. – ISSN 0027-8254
645661
  Бабко Ю.В. та ін. Історія Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України / Ю.В. Бабко та ін. – 4-е вид., доп. – Київ, 1979. – 755 с.
645662
   Історія Ленінської Комуністичної спілки Молоді України.. – Москва, 1968. – 608с.
645663
   Історія Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.. – 2-е вид., доп. – Київ, 1971. – 678с.
645664
  Летичевська О. Історія листа Максима Рильського до Наталії Гебдовської (з особистого архіву актриси) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (384), березень - квітень. – С. 63-64. – ISSN 2664-4282
645665
  Солейко Л.Л. Історія листка непрацездатності: сюжет у детективному стилі / Л.Л. Солейко, О.В. Солєйко // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 46-48. – ISSN 1729-2344
645666
  Руда Н.В. Історія лінгвістичних учень : навч. посібник / Н.В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-816-6
645667
  Свищ Н. Історія лінгвістичних, етнографічних та фольклористичних досліджень весілля // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 106-111. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "У статті проведено аналіз еволюції лінгвістичних напрямків з погляду теорії наукових парадигм, простежено закономірності історії змін лінгвістичних методів дослідження весілля. Мова весільного дійства ізоморфна ритуалові, і її стратифікація на різні ...
645668
  Маліневська Н.П. Історія лінгвістичного вивчення української фонології // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 212-221. – ISBN 978-966-439-859-3
645669
  Генсірук С.А. Історія лісівництва в Україні : Навч. посібник / С.А. Генсірук, О.І. Фурдичко, Бондар. – Львів : Світ, 1995. – 424с. – ISBN 5-7773-0255-6
645670
  Винокур І.С. Історія лісостепового Подністров"я та Південного Побужжя / І.С. Винокур. – Одеса, 1985. – 126с.
645671
  Задорожна Л. Історія літератури в критичних студіях М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 50-60. – ISBN 966-8547-39-X
645672
  Демська-Будзуляк Історія літератури в Україні - проблеми та виклики сьогодення // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 145-152
645673
  Москалець К. Історія літератури не є історією хвороби // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 17-19


  Робота Григорія Грабовича "До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка".
645674
  Огоновський О. Історія літератури руської [української]. Ч. 3, 1-2 / Омелян Огоновський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1992. – Вип. 9 : Історія літератури руської [української], Ч. III 1-2, вік XIX (проза) / Омелян Огоновський. – Стб. 1-1337, [11] c.
645675
  Гнатюк М. Історія літератури як наукова дисципліна: друга половина XIX - початок XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 84-93. – ISSN 0236-1477
645676
  Скупейко Л. Історія літератури як покликання і наукова стратегія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 48-49. – ISSN 0236-1477


  Український літературознавець, критик, доктор філологічних наук Дончик Віталій Григорович (1932-2017).
645677
  Сивокінь Г. Історія літератури як творче завдання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-13. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
645678
  Оліфіренко В.В. Історія літературного життя на Кубані і проблема відродження української духовності у східній діаспорі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 196-210. – ISSN 1728-9572
645679
  Галич О.А. Історія літературознавства / О.А. Галич. – Київ : Шлях. – ISBN 966-650-187-2
Ч.1 : Зарубіжне літературознавство. – 2006. – 207, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.


  У пр. № 1739597 напис : Глибокошановному Григорію Фоковичу Семенюку з побажаннями добра та щастя від автора. Підпис. 16.10.06
645680
  Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для філологічних спеціальностей / Олександр Галич. – Луганськ : Книжк. світ, 2009. – 266, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Наукова література). – ISBN 978-966-626-418-6
645681
  Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для студ. ВНЗ / О.А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – 390, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 386 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-06-0644-9
645682
  Синиця А. Історія логічних досліджень у Львівському університеті ( XVII - пер.пол. XX ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 31-41. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
645683
  Михайлюк О.Г. Історія Луцька / О.Г. Михайлюк. – ЛЬвів, 1991. – 188с.
645684
  Лемко І. Історія Львівської Ратуші : історичний нарис / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2008. – 126, [2] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-8154-02-3
645685
   Історія Львова. – К., 1984. – 414с.
645686
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-59-4
Т. 1 : 1256-1772. – 2006. – 295, [1] с., [2] арк. іл., складених вдвоє : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 281-295. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
645687
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-64-8
Т. 2 : 1772 - жовтень 1918. – 2007. – 559, [1] с., [2] арк. к., склад. вдвоє : іл., портр. – На обкл. назва тома: 1772-1918. - Імен. покажчик: с. 537-559. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
645688
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-72-3
Т. 3 : Листопад 1918 - поч. XXI ст. – 2007. – 575, [1] с., [2] арк. к., склад. вдвоє : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 545-575. – Бібліогр.: с. 490-544, в кінці ст. та в підрядк. прим.
645689
   Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів.. – К., 1986. – 422с.
645690
   Історія Львова. Короткий нарис.. – Львів, 1956. – 295с.
645691
  Теппер Ю.М. Історія м"яча / Ю.М. Теппер. – Київ, 1966. – 139с.
645692
  Маркевич М. Історія Малоросії / Ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького; НАН України; Микола Маркевич; За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-012-1
Т.1; Т.2. – 2003. – 664с.
645693
  Воскресенський М. Історія масонства : Публікація, передмова та примітки Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 134-141
645694
  Крижановська О.О. Історія масонства в Україні / О.О. Крижановська. – К., 1997. – 61с.
645695
  Лісковець С. Історія математики в контексті вивчення математичних дисциплін у закладах вищої освіти / С. Лісковець, О. Гуда, В. Тимощук // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 215-223. – ISSN 2411-1317
645696
  Богоніс П.М. Історія медицини в системі українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 86-89. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується значення історії української медицини як навчальної дисципліни у підготовці кадрів, у вдосконаленні національної системи охорони здоров"я.
645697
  Скакун І. Історія медицини у філософсько-антропологічному дискурсі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 48-51. – ISSN 2311-9896
645698
  Хрол Н.В. Історія медицини як частина медичної науки, роль, важливість, розвиток та підтримка її наукового напрямку в сфері охорони здоров"я // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 76-81. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2312-5675
645699
   Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – 427, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: Історія медичної науки, практики та освіти : (матеріали науково-практичної конференції). - Окремі ст. англ., рос. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
645700
  Герасименко Н.О. Історія Межигір"я / Н.О.Герасименко; Інститут історії НАНУ. – Київ, 2005. – 288с. – ISBN 966-02-2871-6
645701
  Ільків Є.Ю. Історія межових знаків в Україні / Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник, М.М. Дутчин // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
645702
  Проців О.Р. Історія мисливства та рибальства міста Кракова та Краківського повіту XIX - початку XX ст. = The history of hunting and fishing in the Krakow city and Krakow county in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 87 с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 66-75 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-83-3
645703
  Проців О.Р. Історія мисливства та рибальства у Станиславові та Станиславівському повіті XIX - початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні = The history of hunting and fishing in Stanislav city and Stanislav county in 19th-early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 124 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 102-110 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-56-7
645704
  Проців О.Р. Історія мисливської зброярської галузі Галичини середини XIX - початку XX століття / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-73. – ISBN 978-617-7496-14-3
645705
  Чечель Н.П. Історія мистецтв : навчально-методичний комплекс для студентів спец. 6.030200 "Журналістика" та Галузь 0303 Журналістика та інформація за напрямом 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадскістю" / Н.П. Чечель ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – 108с.
645706
  Бойко І.І. Історія міжнародних відносин : навч. посіб. / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2019. – 276 с. : табл. – Термінол. словник: с. 268-272. – Бібліогр.: с. 273. – ISBN 978-617-676-153-2
645707
  Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-229
645708
  Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 278-285. – ISBN 978-966-439-498-4
645709
  Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки) : навч. посібник [для викладачів і студ. іст. спец. вищих пед. закладів освіти] / О.П. Іваницька ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 627, [5] с. – Бібліогр.: с. 622-628. – ISBN 978-966-194-074-0
645710
  Павленко В.М. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939 рр.) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Павленко. – Київ : Алвія, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-410-014-1
645711
  Павленко В.М. Історія міжнародних відносин в період Другої свтової війни (1939-1945 роки) : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. допов. та розширене. – Київ : Лисенко М.М., 2018. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-163 та в кінці підрозд.
645712
   Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX-XXI ст. : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.П. Чуб, М.В. Борисенко; [В.Ф.Салабай, І.Д.Дудко, М.П.Чуб, М.В.Борисенко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 966-574-923-4
645713
   Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX – початок XXI ст. : навч. посіб. / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб; В.Ф.Салабай, І.Д.Дудко, М.В.Борисенко, М.П.Чуб ; [Редкол.: М.М.Коцупатрий (голова) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-574-841-6
645714
  Магда Є.В. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Магда, В.М. Павленко, Н.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 315 с. – ISBN 978-966-2213-32-4
645715
  Булик М.В. Історія міжнародних відносин у давні часи : навч. посібник / М.В. Булик ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т, Іст. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2021. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-520-020-9
645716
  Проховник П.М. Історія міжнародних військових навчань "Швидкий тризуб" як приклад військогвого співробітництва України-НАТО // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 48-57. – ISSN 2707-1383
645717
  Камчатний М.В. Історія міжнародно-правового регулювання питань, пов"язаних із застосуванням комп"ютерних технологій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 199-207. – ISSN 2224-9281
645718
  Дмитрієв А.І. Історія міжнародного права : монографія / А.І. Дмитрієв, Ю.А. Дмитрієва, О.В. Задорожній ; гол. ред. Л.В. Губерський ; Українська асоціація міжнародного права ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : Промені, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-8935-05-3
645719
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 411, [2] с. – Предм. покажч.: с. 398-406. - Імен. покажч.: с. 407-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645720
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – 411, [1] с. – Покажч.: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645721
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2018. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645722
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Ліра-К, 2019. – 411, [1] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645723
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2020. – 411, [1] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645724
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 411, [2] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
645725
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права як галузь теорії та навчальна дисципліна // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-966-2609-51-6
645726
  Анекштейн А.І. Історія міжнародного руху в Англії, Франції і Німеччині : (три форми робітничого руху з бібліографічним покажчиком) / Арк. А-Н. ; пер. з 3-го рос. вид. ; пер. і ред. М.Щербака. – Москва ; Ленинград : Держвидав України, 1926. – 213, [4] с.


  На форзаце экслибрис: на изобр. Сова
645727
   Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1865-2015) = History of international collaboration of Odessa I.I. Mechnikov national university (1865-2015) / [В.С. Гріневич та ін. ; голов. ред., авт. передм.: І.М. Коваль] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 83, [1] с. : фотоіл. – Присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст на с. 43-83 англ. – Бібліогр.: с. 41 та с. 83. – ISBN 978-617-689-039-0
645728
  Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах : Вид-ня у 3-х т. / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв. – Київ : Генеза. – ISBN 966-5044-203-0 966-504-047-2
Т.2 : (1917-1945). – 1999. – 412с.
645729
  Матковський О.І. Історія мінералогії в працях академіка Євгена Лазаренка, його учнів і послідовників (до 110-річчя від дня народження вченого). - / О.І. Матковський, Є.М. Сливко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 44, № 4. – C. 140-147. – ISSN 2519-2396
645730
  Павлишин В. Історія мінералогії в Україні = History of mineralogy in Ukraine : від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. / Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2019. – 461, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 446-462. – Бібліогр.: с. 407-445. – ISBN 978-966-000-000-0


  У пр. № 1739751 напис : Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка - автори. 02.2021. Підписи.
645731
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Київ / [ред кол. тома: Бойченко В.О. (гол. ред.), Касименко О.К., Котов В.Н., Кошик О.К., Марченко М.І., Мельник Л.Г., Овчаренко П.М., ... Рудько М.П.]. – 1968. – 587 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Касименко О.К. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Кошик О.К., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., ...
645732
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Луганська область. – 1968. – 940 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645733
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Львівська область. – 1968. – 979 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645734
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26 томах. – Київ : УРЕ
Дніпропетровська область. – 1969. – 960 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645735
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Закарпатська область. – 1969. – 786 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645736
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Запорізька область. – 1970. – 765 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645737
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26-и томах. – Київ : УРЕ
Донецька область. – 1970. – 992 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645738
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Волинська область / Ред. кол. тому: Клімаш І.С. (гол. ред.), ... Замлинський В.О., ... [та ін.]. – 1970. – 746 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Касименко О.К. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Кошик О.К., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., ...
645739
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Івано-Франківська область. – 1971. – 639 .


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645740
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Київська область. – 1971. – 791с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645741
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Кіровоградська область. – 1972. – 816 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645742
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Вінницька область / Ред. кол. тому: Олійник А.Ф. (гол. ред.) [та ін.]. – 1972. – 778 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645743
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26 томах. – Київ : УРЕ
Житомирська область. – 1973. – 726 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645744
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Кримська область. – 1974. – 802 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645745
   Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1971. – 771с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645746
   Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1969. – 910с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645747
   Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1967. – 1028с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645748
   Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 655с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645749
   Історія міст і сіл Української РСР. Сумська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 694с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645750
   Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 973с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645751
   Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1967. – 1002с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645752
   Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 687с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645753
   Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1971. – 706с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645754
   Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 788с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645755
   Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1969. – 704с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645756
   Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 780с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
645757
  Єсюнін С. Історія міст та містечок Волині у працях волинського краєзнавця Аполлонія Сендульського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 191-192
645758
  Оверченко О. Історія міста в пам"ятних знаках та меморіалах Дніпровська /Дніпра // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 165-167
645759
  Пастернак В. Історія міста в художній уяві: образи Жовкви в літературі тамистецтві X X - XXI ст. // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 125-128. – ISBN 978-966-285-572-2
645760
  Берлинський М.Ф. Історія міста Києва / М.Ф. Берлинський ; [підгот. тексту до публ., передм., с. 5-20, та комент. М.Ю. Брайчевського]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 314, [4] с. : портр. – Бібліогр.: с. 171-200, 264-269. – ISBN 5-12-002466-1
645761
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 4 : Київ на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). – 2009. – 90 с. – Імен. покажч.: с. 69-79 - Алф. покажч.: с. 80-82. - Додатк. тит. арк. англ.
645762
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 3 : Історія міста Києва періоду 1917-1990 рр. – 2009. – 426 с. – Імен. покажч.: с. 340-371.- Алф. покажч.: с. 372-398. - Додатк. тит. арк. англ.
645763
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 2 : Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. – 2009. – 199, [1] с. – Імен. покажч.: с. 155-172. - Алф. покажч.: с. 173-185. - Додатк. тит. арк. англ.
645764
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року. – 2009. – 412, [1] с. – Імен. покажч.: с. 342-376. - Алф. покажч.: с. 377-392. - Додатк. тит. арк. англ.
645765
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 7 : Скульптурні пам"ятки. – 2009. – 103, [1] с. – Покажч.: с. 73-90. - Додатк. тит. арк. англ.
645766
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова, Л.Є. Дем"янова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.] ; авт. передм.: В. Савельєв]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 6 : Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій). – 2009. – 226, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 188-212. - Додатк. тит. арк. англ. - Текст укр., англ.
645767
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 5 : Пам"ятки. – 2009. – 199, [1] с. – Імен. покажч.: с. 161-181. - Алф. покажч.: с. 182-189. - Додатк. тит. арк. англ.
645768
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 11 : Історико-культурна та географічна характеристика міста. – 2010. – 57, [1] с. – Імен. покажч.: с. 45-50. - Алф. покажч.: с. 51-54. - Додатк. тит. арк. англ.
645769
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 10 : Демографія. Етнічні спільноти у Києві. – 2010. – 105, [1] с. – Імен. покажч.: с. 78-87. - Алф. покажч.: с. 88-94. - Додатк. тит. арк. англ.
645770
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 9 : Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції. – 2010. – 201, [1] с. – Імен. покажч.: с. 157-176. - Алф. покажч.: с. 177-188. - Додатк. тит. арк. англ.
645771
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 8 : Райони та вулиці. – 2010. – 116, [1] с. – Покажч.: с. 100-113. - Додатк. тит. арк. англ.
645772
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 14 : Зведений покажчик назв книг та статей. – 2010. – 108, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ.
645773
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 13 : Зведений іменний покажчик. – 2010. – 170, [2] с. – Додатк. тит. арк. англ.
645774
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 12 : Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія. – 2010. – 105, [1] с. – Імен. покажч.: с. 82-91. - Алф. покажч.: с. 92-100. - Додатк. тит. арк. англ.
645775
  Камбалова Я. Історія містечка Володимирець // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 22-23
645776
  Косик О.І. Історія містобудування Великого Новгорода. Еволюція і порівняльна характеристика архітектури стародавнього Новгорода у XI - XV ст. та озеленення міського простору сучасного Великого Новгорода / О.І. Косик, В.А. Овчаренко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 68-81. – ISSN 2415-8151
645777
  Кіселинчик В. Історія місцевогго самоврядування - складова науки про місцеве самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.160-168. – (Серія юридична ; Вип. 38)
645778
  Мальчин Ю.М. Історія місцевого самоврядування України : навч. посібник / Мальчин Ю.М., Чумак В.А. ; Акад. муніцип. упр. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АМУ, 2015. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2341-17-1
645779
   Історія мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 30. – ISSN 0320-3077


  Редколігія "Українського мовознавства", колектив Кафедри української мови та прикладної лінгвістики КНУ імені Тараса Шевченка вітають Ю.Л. Мосенкіса з 50-річним ювілеєм.
645780
  Астапцева Х.А. Історія моди у традиційних та новітніх медіа (досвід України та англомовних країн) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18


  У статті охарактеризовано сучасний стан науково-популярних видань та цифрових медіа з історії моди в Україні та англомовному світі. Метою дослідження є визначення можливостей нових медіа (цифрових) як сучасних, альтернативних книжковим, каналів ...
645781
  Козлик І.В. Історія моєї кафедри : (1940-2010) : [історичний нарис] / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : І.Я. Третяк, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-1521-60-5
645782
  Абеляр П. Історія моїх страждань. Утішне послання до друга. Листування Абеляра й Елоїзи. Ісповідь віри Елоїзі / П"єр Абеляр ; переклав з латинської Р. Паранько. – Львів : Літопис, 2004. – 136 c. – ISBN 966-7007-109-X
645783
  Ромащенко К.Ю. Історія молекулярно-філогенетичних досліджень видів триби Stipeae / К.Ю. Ромащенко, Я.П. Дідух, О.А. Футорна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 510-515. – ISBN 978-966-2303-13-1
645784
  Мошковський А.О. Історія молодіжної політики в Україні // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 259-261. – ISBN 978-617-8034-4
645785
  Дільтей В. Історія молодого Гегеля = Die Jugendgeschichte Hegels / Вільгельм Дільтей ; пер. з нім. О. Литвиненко ; наук. ред., звірка та уточ. пер., вступ. ст., прим.: Ю. Кушаков. – Київ : Три крапки, 2008. – 304, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. ориг. - Вих. дан. ориг.: Die jugendgeschichte: aus den abhandlungen der Konigl. Preuss. Akad. der Wissenschften vom jahre 1905 / W. Dilthey; Berlin: Verlag der Konigl. akad. der Wissenschaften in kommission ber G. Reimer, 1905. – Бібліогр.: с. 55-58, 256-278, 294-295, 304 та в підрядк. прим. – ISBN 966-95634-6-1
645786
  Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-16
645787
  Кравченко Я. Історія монументів Кобзареві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 10


  Їх забороняли і нищили російські жандарми та білогвардійські офіцери, австрійські чиновники та польські поліцаї, угорські шовіністи та німецькі фашисти. Не завжди лояльною до них була і радянська влада.
645788
  Рудаков Є.Д. Історія морфології тварин ХХ ст. / Є.Д. Рудаков, М.М. Стегней // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 3. – С. 305-306
645789
  Кузьма В.В. Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області (50 - 90-ті роки XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 31-35. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
645790
  Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919-1934) = History of museum archaeology in Ukrainian SSR (1919-1934) / Анна Яненко ; Ін-т археології НАН України ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 207-211. – Бібліогр.: с. 178-206. – ISBN 978-617-7193-79-0
645791
  Панкулич В.В. Історія музейної справи на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 159-161. – (Історія ; Вип. 22)
645792
  Терський С.В. Історія музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні : навч. посібник / Святослав Терський, Ольга Савченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 257, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-941-538-7
645793
  Шамрай І. Історія музею в Асканії-Новій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 126-132
645794
  Головко О.В. Історія музею В.Г. Короленка в Полтаві. Початок // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 99-106
645795
  Вітенко Л.В. Історія музею В.Г. Короленка в Полтаві. Сучасність // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 88-96
645796
  Чекан Ю.І. Історія музики - XXI: екстенсифікація чи інтенсифікація? // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 23-38. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто сучасний стан науки «історія музики» та з’ясовано, що вона має засадничо екстенсивну природу; проаналізовано позити-вні (стимулюючі) та негативні (гальмуючі) сторони екстенсивно-кумулятивної історії музики. Визначено, що особливості історії ...
645797
  Таранченко О.Г. Історія музики як усвідомлена відповідальність. Леніна Єфремова та Інна Комарова-Кримська // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 126-152. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто постаті представниць київської школи історичного музикознавства. Показано універсальність таланту Л. П. Єфремової (1924–2013) – видатного музикознавця, неординарної особистості з рідкісним музичним слухом. Прослідковано поетапність ...
645798
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина 1 (продовження). Італійське треченто / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 157-163. – ISSN 2224-0926
645799
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина I (продовження) / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 94-98. – ISSN 2224-0926
645800
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина I (продовження) / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 120-127. – ISSN 2224-0926
645801
  Проців Л.Й. Історія музичної педагогіки в Україні крізь призму софійності // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 127-136
645802
  Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: духовні виміри // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 297-303. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано методологічні підходи до вивчення історії педагогіки. Розкрито теоретичні основи вивчення музичної педагогіки в Україні на різних етапах розвитку. Вказано на необхідність пошуку нових вимірів у пізнанні історії української музичної ...
645803
  Чуніхін О.Н. Історія мюзиклу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Н. Чуніхін ; [за ред. О.В. Гармель] ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-111-3
645804
  Шевченко О. Історія на благо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 15


  "Кілька останніх років польсько-українські відносини на політичному рівні перебувають у перманентній кризі. Кілька останніх років польсько-українські відносини на політичному рівні перебувають у перманентній кризі. Зміна влади в України дає надію на ...
645805
  Позняк-Хоменко Історія на вибір. Після широкого резонансу Міністерство освіти таки погодилося не тільки залишити у вишах філософсько-гуманітарний блок, а й збільшити години на ці дисципліни / Позняк-Хоменко, О. Капнік // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 17). – С. 7


  У зв’язку з введенням у дію норм нового «Закону про освіту», згідно з яким у півтора разка скорочується кількість аудиторних годин, будь-яка обов’язковість скасовується, а вишам надається право самим визначати, які предмети давати на вибір студентам. ...
645806
  Левінчук А. Історія на відстані. Досвід викладання історії в умовах карантину / розмову вів Михайло Загородній // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – С. 24-29


  Розмова з Артуром Левінчуком, учителем історії та правознавства в Технічному ліцеї НТУУ "КПІ" у Вишгороді.
645807
   Історія на вістрі клинка : Спосіб життя / Виртосу Ірина, Запорожченко Віталій, Горобець Олександр, Оніщук Олексій, Володимиров Володимир // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 66-70 : Іл.
645808
  Сліпченко О. Історія на дошках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 15


  "Так сталося, що мені довелося часто бувати в Ніцці. Довелося чи пощастило? Гадаю, для більшості тих, хто читає ці рядки, вибір однозначний. Для мене теж, хоча, зізнаюся, з кожним роком місцеве населення дедалі більше нагадує дивну суміш мешканців ...
645809
  Родоманченко А.С. Історія навчання іноземної мови та етапи розвитку тестування усного мовлення у російської методики викладання іноземних мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 501-507
645810
  Гальчук І.Ю. Історія наголошення запозичень на -ія в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-28. – ISSN 0027-2833
645811
  Літинський В. Історія нагород // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1814-5078
645812
  Удод М. Історія надання Донецькому національному університету імені Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2017. – Т. 43. – С. 79-83. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу). – ISSN 1728-9572
645813
   Історія надихає на нові звершення // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  На історичному факультеті діє проект під назвою «Історія для воїна», організований студентами за сприяння Українського Інституту національної пам’яті. У його рамках студенти-історики виступають з лекціями, що охоплюють важливі проблеми історії України ...
645814
  Петровський А. Історія надихає на нові звершення // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 4


  З осені на історичному факультеті діє проект під назвою «Історія для воїна», організований студентами за сприяння Українського Інституту національної пам’яті. У його рамках студенти-історики виступають з лекціями, що охоплюють важливі проблеми історії ...
645815
  Науменко Л.М. Історія назв посуду, столового начиння та меблів в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Науменко Ліана Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
645816
   Історія народів Росії. Від найдавніших часів до середини 18 ст.. – Київ : НМК ВО, 1992. – 336с. – ISBN 5-7763-0984-0
645817
   Історія народів Росії. Середина XVIII ст. - 1917 р. : Курс лекцій. – Київ : НМК ВО, 1992. – 436 с. – ISBN 5-7763-0991-3
645818
   Історія народів СРСР. Метод. вказівки для заоч. іст. фак-тів.. – К., 1940. – 60с.
645819
  Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР / П.І. Лященко. – Київ
т.1. – 1951. – 636 с.
645820
  Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР / П.І. Лященко. – Київ
Т. 2. – 1952. – 691 с.
645821
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 12. – 1978
645822
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 13. – 1979
645823
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 14. – 1980
645824
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 15. – 1982
645825
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 16. – 1982
645826
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ ; Тернопіль : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 30. – 1998
645827
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 35/36. – 2003
645828
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 37/38. – 2005
645829
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 39/40. – 2007
645830
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 41. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
645831
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 48. – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645832
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 49. – 2016. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645833
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 51. – 2018. – 392 с. – Резюме укр., англ. мовами
645834
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 52. – 2019. – 339, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2019.52 - Резюме укр., англ. мовами
645835
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 53. – 2020. – 475, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53 - Резюме укр., англ. мовами
645836
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 54. – 2021. – 403, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2021.54 - Резюме укр., англ. мовами
645837
   Історія народного господарства Української РСР : у 3-х томах. – К.
Т. 1. – 1983. – 463с.
645838
   Історія народного господарства Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Створення соціалістичної економіки (1917 - 1937). – 1984. – 440 с.
645839
   Історія народного господарства Української РСР : в 3-х томах. – К.
Т. 3, кн. 1. – 1985. – 463с.
645840
   Історія народного господарства Української РСР. – К.
Т.3, кн.2 : Соціалістична економіка в 60 - 80 роки. – 1987. – 439с.
645841
  Глушко М.С. Історія народної культури українців : навч. посібник / Михайло Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 395-414. – Бібліогр.: с. 393-394 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0117-6
645842
  Тимів І.М. Історія народної школи в Бортниках : середина XIX - кінець тридцятих років XX ст. : до 150-ти річчя заснування школи / Іван Тимів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 107, [5] с. : фотоіл. – Додатки: с. 75-95. – Бібліогр.: с. 96-107. – (Серія "Села і міста Покуття" ; т. 2). – ISBN 966-8265-72-6
645843
  Корнутко-Гринів Історія народу у графіці Георгія Якутовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 152-155. – ISSN 0868-4790


  Георгій Вячеславович Якутович (1930-2000) - укр. митець-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно. Засл. діяч мистецтв України, Нар. художник України, Член-кореспондент Академії мистецтв СРСР, Проф. Академії мистецтв ...
645844
  Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ - на початку ІІ тисячоліття до нашої ери / І.К. Свєшніков. – К., 1974. – 207с.
645845
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 3. – 2013. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645846
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 4. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645847
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 5. – 2014. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645848
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 6. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645849
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 7. – 2015. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645850
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ. – ISSN 2415-7422
Вип. 8. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645851
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 9. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645852
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 10. – 2017. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645853
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 8, вип. 2 (13). – 2018. – 585, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645854
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 8, вип. 1 (12). – 2018. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645855
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 11 (2017). – 2018. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645856
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 9, вип. 1 (14). – 2019. – 131, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
645857
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 9, вип. 2 (15). – 2019. – 232, [2] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2019-9-2(15) - Резюме укр., рос., англ. мовами
645858
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 10, вип. 1 (16). – 2020. – 150, [3] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2020-10-1(16) - Резюме укр., рос., англ. мовами
645859
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 10, вип. 2. – 2020. – 399, [3] c. – DOI: 10.32703/2415-7422-2020-10-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
645860
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 11, вип. 1. – 2021. – 263, [1] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2021-11-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
645861
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 11, вип. 2. – 2021. – С. 271-453, [7] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2021-11-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
645862
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 12, вип. 1. – 2022. – 187 с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2022-12-1 - Резюме укр., англ. мовами
645863
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: О. Пилипчук, О. Стрелко, Ю. Бердниченко [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 12, вип. 2. – 2022. – С. 188-409, [1] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2022-12-2 - Резюме укр., англ. мовами
645864
   Історія науки й техніки : навч. посібник / Р.В. Гула, І.П. Передерій, О.В. Вітринська, Л.Б. Гаращенко. – Київ : Каравела, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Персоналії: с. 198-232. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-2229-13-4
645865
  Карпіловська Є. Історія науки крізь життєпис ученого: Ніна Федорівна Клименко (22.10.1939 -30.08.2018) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 137-147. – ISSN 1682-3540


  "Стаття присвячена Клименко Н.Ф. (КУ) - засновнику кафедри елліністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яку вона очолила 1999 р.".
645866
  Лакатош І. Історія науки та її раціональні реконструкції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 13-23. – ISSN 1810-2131
645867
  Супрун А.Г. Історія науки як концептуальна складова науковчення В.І. Вернадського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 63-67. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
645868
  Хін Менг Історія науково-технічного співробітництва між УРСР та КНР у 50-80-х роках XX століття / Хін Менг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання науково-технічного співробітництва між УРСР та КНР у другій половині XX ст. Проаналізовано головні етапи й характерні риси українсько-китайського співробітництва в галузі науки й техніки.
645869
  Вергунов В.А. Історія наукового забезпечення осушувальних меліорацій в Україні: член-кореспондент АН УРСР М.О. Тюленєв (до 130-річчя від дня народження) : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : НААН, ННСГБ, 2019. – 29, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
645870
   Історія наукового подвигу // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського побачило світ фундаментальне археографічне видання "Історія Національної академії наук України" 1956-1960" (у двох частинах).
645871
  Нестеренко В.Г. Історія наукової бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1994. – № 5/6. – С. 30-33. – ISSN 1029-7200
645872
  Блажевич Н.О. Історія наукознавства в Радянському Союзі: 1920–1940 // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
645873
  Білоус Л. Історія нафтогазової справи Дрогобицько-Бориславського промислового району середини 40-х років XX ст. - початку XXI ст. у дослідженнях вітчизняних науковців // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Рада молодих вчених ; голов. ред. Пантюк М.П. ; редкол.: Бермес І.Л., Бистрова О.О., Борщевич В.Т. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 23, т. 1. – С. 4-10. – ISSN 2308-4855
645874
  Сидоренко І.В. Історія національного гімну України // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 28/29 (464/465), жовтень. – С. 59-64
645875
  Грановський Б.В. Історія національного друку України в бібліографії за 1483-2000 рр. : Довідник (Desiderata) / Борис Грановський. – Київ, 2003. – 495с. – ISBN 966-7863-22-0
645876
   Історія Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. філософії, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Бондаренко, Н. Тарасова, Г. Шаленко ; авт. вступ. ст.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 95, [1] с.
645877
  Андрєєва О.В. Історія національного права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 309-312. – ISBN 978-617-7133-95-6
645878
   Історія національного радіоефру : Архівні матеріали (1942-1969). – Київ, 2004. – 115с. – ISBN 966-594-168-2
645879
   Історія Національної академії наук України (1934-1937) : Документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 2003. – 831 с. – ISBN 966-02-2979-8
645880
   Історія Національної академії наук України (1938-1941) : Документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 2003. – 920 с. – ISBN 966-02-2980-1
645881
   Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918-1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2000. – 528 с. – ISBN 966-7558-99-1
645882
   Історія Національної академії наук України, 1941-1945. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-4255-5
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2007. – 804, [3] с.
645883
   Історія Національної академії наук України, 1946-1950 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5063-5
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2008. – 599, [4] с.
645884
   Історія Національної академії наук України, 1951-1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л.М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – Київ : НБУВ. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-6667-4
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2012. – 879, [2] с. : іл. – На авантит.: 95 років Національна Академія наук України. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 859-879 та в підрядк. прим.
645885
   Історія Національної академії наук України, 1951-1955 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – Київ : НБУВ. – (Джерела з історії науки в України). – ISBN 978-966-02-6668-1
Ч. 2 : Додатки. – 2012. – 913, [3] с. – На авантит.: 95 років Національна Академія наук України. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 862-908. – Бібліогр.: с. 716-805 та в підрядк. прим.
645886
   Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [у 2 ч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд.: Л.М. Яременко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-7681-9
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2016. – 869, [2] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 828-847. – Бібліогр.: с. 855-869, в кінці ст. та у підрядк. прим.
645887
   Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [у 2 ч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд.: Л.М. Яременко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.]. – (Джерела з історії науки в України). – ISBN 978-966-02-7682-6
Ч. 2 : Додатки. – 2016. – 1062, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 989-1057. – Бібліогр.: с. 773-922, в кінці протоколів та у підрядк. прим.
645888
   Історія Національної академії наук України. 1941-1945. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-4256-5
Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [2] с.
645889
   Історія Національної академії наук України. 1946-1950 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5064-2
Ч. 2 : Додатки. – 2008. – 711, [4] с.
645890
  Майданець-Баршлевич Історія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури: виставковий ракурс 1917-2017 / Олена Майданець-Баршлевич. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2017. – 278, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 230-274. – ISBN 978-966-578-281-0
645891
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,1965-1991 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко; НАНУ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 374с. – ISBN 978-966-02-4829-8
645892
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1918-1941 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 1998. – 338с. – ISBN 966-02-0702-6
645893
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1941-1964 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко; НАНУ; НБУ ім. В.І.Вернадського. – Київ : Наукова думка, 2003. – 360 с. – ISBN 966-00-0033-2
645894
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навчальний посібник / Л.А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. : Вища освіта XXI століття. – ISBN 966-7131-54-8


  Один з перших в Україні посібників, у якому становлення національної освіти показано в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. Для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів, працівників освіти
645895
  Слюсаренко Ю. Історія нашої ери / Юрій Слюсаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 158 с.
645896
  Аліференко І. Історія невпинного руху вперед (до 140-річчя від дня створення Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 26-29
645897
  Павличко С. Історія незавершеного застереження // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 14-18


  Робота А. Кримського "Що таке сучасне українство?"
645898
  Корж Геннадій Історія ненависті, чи був карабаський конфлікт невідворотним? // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
645899
  Грицак Я. Історія непрофесійного українця // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 45-46


  Ігор Шевченко — американський науковець українського походження. Візантиніст і палеославіст, професор класичної філології Гарвардського університету. 1999 — наукова премія Міжнародної фундації О. і Т. Антоновичів за дослідження "Україна між Сходом і ...
645900
  Степанов В. Історія нереалізованого плану // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-51


  До 20-річчя започаткування проекту повернення на територію України депортованих німців.
645901
  Нікітенко К. Історія нескорених. Рух спротиву в українському селі 1920 - початку 1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Після Першої світової війни внаслідок переділу світу українські землі опинилися в складі кількох держав. Найтяжчі випробування очікували тих, хто опинився під владою Москви: репресії, цивільні заручники, розстріли, червоний терор, будівництво перших ...
645902
  Петренко І. Історія німецьких поселенців (колоністів) на Полтавщині у науковій спадщині історика Віри Жук (1928-2008) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 103-107. – ISSN 1998-4634
645903
  Мізін К.І. Історія німецької літератури (від початків до сьогодення ) = Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart : [(коротко і з практичною частиною) : навч. посіб. для студ.-германістів] / К.І. Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 335, [1] с. – Кн. опис. по обкл. - На тит. арк.: Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart (mit praktischem Teil) / Kostyantyn Mizin. – Бібліогр.: c. 331-333. – ISBN 966-382-019-5
645904
  Максимчук Б. Історія німецької мови = Lehr - und ubungsbuch zur geschichte der deutschen sprache : Практичний курс / Б. Максимчук, Н. Петращук; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 279 с. – ISBN 966-613-253-2
645905
  Бублик В.Н. Історія німецької мови : (Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів) / МОНУ; Бублик В.Н. – 2-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272с. – ISBN 966-7890-96-1
645906
  Левицький В.В. Історія німецької мови : [посібник для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 214 с., [1] с., іл. : іл. – Додатки: с. 198-209. – Бібліогр.: с. 211-213. – ISBN 978-966-382-058-3
645907
  Бублик В.Н. Історія німецької мови. / В.Н. Бублик. – К., 1983. – 228с.
645908
  Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Й. Бобилєва ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – 528с. – На тит. арк.: 85-річчю Дніпропетровського нац. ун-ту присвячується
645909
  Брокгауз Історія Німеччини у світлинах = Deutsche Geschichte in Schlaglichtern / Брокгауз ; пер. з нім. : І. Андрущенко, Л. Сандига, О. Кислюк ; [ред. С. Вишенський ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 567 с. : іл. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-75-3
645910
   Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; Рада німців України "Міжнар. т-во німців України–Відергебурт". – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 150, [2] с. – Авт. зазн. в змісті. - Організатор проекту - Рада німців України. www. deutsche.in.ua. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8257-5
645911
  Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : рostsovieticum : навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 487 с. – ISBN 978-966-346-752-8
645912
  Юхименко П.І. Історія новітних економічних учень : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко. – Біла Церква : Мустанг, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7216-30-16
645913
  Юхименко П.І. Історія новітніх економічних учень : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухно. – 2-ге вид., доп. – Біла Церква : БДАУ, 2003. – 306 с. – ISBN 966-7417-48-4
645914
   Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Й. Давиденко [та ін.] ; МОНУ, Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-364-714-2
645915
   Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. поcібник для студентів ВНЗ / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка, Н.І. Гричаник, М.О. Кушнєрьова ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 271, [1] с. : портр., іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Слов. літературознавчих понять: с. 265-268. – Бібліогр.: с. 268-271 та в тексті. – ISBN 978-966-364-714-2
645916
  Яровий В.І. Історія новітьнього часу країн Центральної та Південно-Східної Європи 1944-1994 рр. / В.І. Яровий, С.М. Антонюк, А.Т. Чепусов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1995. – 164 с.
645917
  Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. / А.О. Скальковський. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 665с. – ISBN 5-7775-0409-4
645918
  Чапленко В.К. Історія нової української літературної мови (XVII ст. - 1933 р.) = History of the new ukrainian literary language (17 century - 1933) / Василь Чапленко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1970. – 448 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
645919
  Віндельбанд В. Історія нової фільозофії / В. Віндельбанд ; З нїмецької мови пеpеклав [з пеpедм.] Микола Залїзняк. – Київ ; Львів : Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі; [Львів]: Виданнє Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1913. – 242 с.
645920
   Історія Норвегії = Grunntrekk i Norsk historie. – Львів : Літопис, 2001. – 336с. – ISBN 966-7007-41-2
645921
  Конюшенко І.В. Історія нотодрукування в Україні та етапи його поширення // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 96-102
645922
  Чухліб Т. Історія об"єднує / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 18-19


  Доктор історичних наук Тарас Чухліб: " У світових архівах та музеях знаходиться неймовірна кількість наших реліквій, які чекають на відкриття".
645923
  Слинько І.І. Історія об"єктних зворотів української мови / І.І. Слинько. – Чернівці, 1969. – 107с.
645924
  Даньків Й.Я. Історія облікововї культури території країн Магриба / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап"юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 104-107. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
645925
  Лихолат А.О. Історія обміну знаннями і технологіями (на прикладі міжнародного трансферу) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 156-167. – ISSN 2307-5244


  "У статті проаналізовано і систематизовано знання з історії міжнародного науково-технологічного обміну та обгрунтовано його завдання та функції як необхідної умови інноваційного розвитку України в процесі інтеграції у світовий і європейський науковий ...
645926
   Історія образотворчого мистецтва та архітектури : курс лекцій для студентів спец. 034 Культурологія : денна та заочна форми навчання / М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності ; уклад. О. Демідко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 181, [1] с. : іл. – На обкл. уклад. зазнач. як автора. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-617-520-031-5
645927
  Бурлака В. Історія Образу. Мистецтво 2000-х / Вікторія Бурлака ; [Фонд підтримки візуальних досліджень]. – Київ : Фонд підтримки візуальних досліджень ; [Обнова], 2011. – 206 с., [31] л. іл. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97203-0-6
645928
   Історія Одеси / В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова, С.Р. Гриневецький, О.Б. та ін. Дьомін; [В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова та ін. ; редкол.: В.Н. Станко (голова) та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. облдержадмін., Одес. міська рада. – Одеса : Друк, 2002. – 558, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 529-558. – ISBN 966-7934-73-X


  В пр. №1698931 дарчий напис: Географам Київського національного університету ім. Т. Шевченка - викладачам і студентам, з нагоди ювілею факультету. 27.03.2003. Київ, Підпис.
645929
  Бачинська О.А. Історія Одеси й Одещини (кінець XVIII ст. - 1914 р.) : історико-краєзнавчий нарис / О.А. Бачинська, С.М. Вегерчук, Ф.О. Самойлов. – Одеса : Астропринт, 2012. – 503, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-190-639-5
645930
  Ляшко Світлана Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики : [рецензія] // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 1029-7200
645931
  Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту : до 145-річчя від дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / В.В. Левченко ; Одес. нац. морський ун-т, Каф. українознав. [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 394-408. – Бібліогр.: с. 413-419 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2389-16-6
645932
   Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса : Астропринт, 2000. – 226с. – ISBN 966-549-403-1
645933
   Історія Одеського університету за 100 років (1865-1965 рр.). – Київ, 1968. – 423с.
645934
  Шаригіна О.А. Історія Одеської залізниці (друга половина XIX - початок XX століття) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 220-228
645935
  Павлишин А. Історія однієї в"язниці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 39 (152). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Тюрма на Лонцького: чиєї правди більше?
645936
  Дорошко М.С. Історія однієї відставки (про причини відкликання з україни X. Раковського і призначення його радянським повпредом у Великобританії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 25-29.
645937
  Петрашик В. Історія однієї експозиції, або "секрети геніальності: 100 невідомих творів Івна Марчука" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0130-1799
645938
  Маланчук В.Ю. Історія однієї зради / В.Ю. Маланчук. – Львів : Книжково-журнальне, 1958. – 72 с.
645939
  Сенченко І.Ю. Історія однієї кар`єри та інші оповідання / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1926. – 75 с.
645940
  Любченко В. Історія однієї могили // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 11/12. – С. 151-155. – ISSN 0130-1608
645941
  Материнська О. Історія однієї подорожі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 19


  Іван Петрович Мегела перекладає з німецької, угорської та чеської мов. Він є творцем чудових перекладів творів Ф. Дюренматта, О. фон Горвата, Ф. Міттерорра, Г. фон Гофмансталя, В. Гавела.
645942
  Десятерик Д. Історія однієї революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 77). – С. 6


  Рівно півстоліття тому в Парижі розпочалися події, що увійшли в історію як "Червоний травень".
645943
  Кобзар Я. Історія однієї сесії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Оповідання студентки Інституту журналістики. Весело про серйозне.
645944
  Тулукова Х.І. Історія однієї сім"ї. / Х.І. Тулукова. – К., 1962. – 389с.
645945
  Ільницький М. Історія однієї фальсифікації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 11-16. – ISSN 0236-1477
645946
  Гребець Катерина Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35. – ISSN 0868-9644
645947
  Корнієнко В. Історія однієї Шевченкової легенди 1928 р.: "виявлення" Гаврилом Єрьоменком особистих речей поета у Козинці // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 179-184. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На тлі українізації 1920-х рр. значно активізувався науковий інтерес до спадщини Тараса Шевченка, що виявилось, у тому числі, у низці наукових публікацій, присвячених як дослідженню творчості поета, так і його біографії. Цілком природним у цьому ...
645948
  Десятерик Д. Історія одного виживання // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 29


  "Відблиск" Валентина Васяновича - перший український фільм, який взяв участь в основному конкурсі Венеціанського кінофестивалю.
645949
  Вайсбарт Й. Історія одного життя / Й. Вайсбарт. – Київ, 1929. – 188с.
645950
  Вільде І. Історія одного життя / І. Вільде. – Львів, 1946. – 30с.
645951
  Зор"ян С. Історія одного життя : роман / С. Зор"ян. – Київ, 1958. – 298 с.
645952
  Зорян С.Е. Історія одного життя / С.Е. Зорян. – К., 1969. – 387с.
645953
  Дроздовський Дмитро Історія одного життя крізь поетичні переклади : розмисли над книжкою: Тарнавський О. Поетичні переклади [Перед. М. Тарнавської]. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. - 184 с. // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 180-183. – ISSN 0320 - 8370
645954
  Тимошик М.С. Історія одного журналістського курсу : в мемуарах, щоденниках, інтерв"ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина Таран. – Київ : Наша культура і наука, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-7821-46-3
645955
  Терещук П. Історія одного зрадника (Ярослав Галан) / П. Терещук. – Торонто : Ліга Визволення України, 1962. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 138-141. – Бібліогр. в підряд. приміт. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України ; ч. 22)
645956
  Сігел Е Історія одного кохання / Е Сігел. – Київ, 1991. – 75 с.
645957
  Ібрагімова Н. Історія одного листування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 13


  До 90-річчя вченого, філософа й керамолога Леоніда Сморжа.
645958
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства. Борис Харчук та Іван Гнатюк // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 16-19


  У статті відстежено історію літературних стосунків Бориса Харчука та Івана Гнатюка, які жили і творили в умовах тоталітарної системи. Обидва письменники-земляки зосталися вірними своїй "малій батьківщині", залишивши на сторінках творів згадки про ...
645959
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства: Борис Харчук та Іван Гнатюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
645960
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1976. – 222с.
645961
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1989. – 219с. – ISBN 5-308-00423-4
645962
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста. / Салтиков-Щедрін. – Харків, 1930. – 196с.
645963
  Лозинський А. Історія одного міфу


  До річниці народження Ярослава Стецька.
645964
  Чуковська Л. Історія одного повстання / Л. Чуковська. – Одеса, 1941. – 116с.
645965
  Хан Б.Х. Історія одного портрета // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 43. – ISSN 2073-9583
645966
  Мікульонок І. Історія одного портрета / І. Мікульонок, О. Пугач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 12


  Творчість видатного художника Бориса Кустодієва відома кожного. Та мало хто знає про подвійний портет із зображенням майбутніх Нобелівських лауретів, один з яких - Петро Капиця - походить з українських волинських дворян Стебницьких.
645967
  Скляренко Г. Історія одного портрета: Максим Рильський та Зиновій Толкачов // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (384), березень - квітень. – С. 58-62. – ISSN 2664-4282
645968
  Грінченко Б.Д. Історія одного протесту / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 32 с.
645969
  Еркман Е. Історія одного селянина / Еркман-Шатріан. – Київ, 1927. – 807 с.
645970
  Еркман-Шатріан Історія одного селянина, 1789 рік / [Е. Еркман, Ш. Шатріан] ; Переклад з французької мови М. та З. Левицьких. – [У Киіві] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки]
Ч. 3-4. – 1909. – 688 с. – Окр. відб. із газ.: Рада
645971
  Скотт У.О. Історія одного солдата = A soldier"s story : зб. оповідань та поезій англ. та укр. мовами / Уолтер Орр Скотт. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2021. – 166, [2] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. парал. укр., англ. - Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-518-786-8
645972
  Денисюк В. Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 60-68. – ISSN 2222-5250
645973
  Тетерич-Пузьо Історія одного союзу: взаємини Конрада Мазовецького з Данилом Галицьким у першій половині XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 61-77. – ISSN 0130-5247
645974
  Герасимова Н. Історія одного успішного проекту // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Без проектної діяльності важко уявити сучасне життя. Громадські організації, установи, громади - всі змагаються за отримання грантів для втілення власних ідей. Бібліотека - це бюджетна установа, яка завжди залежала від державного фінансування, і тому ...
645975
  Мопассан Гі де Історія одної дівчини з ферми і інші новелі / Гю де Мопасан; З француської мови переклав Осип Когут. – Львів : Наклад: В. Боберського ; З друк. Ставропиг. ін-та під зар[ядом] М. Рефця, 1912. – 93, [1] с. – (Новітня бібліотека ред. В. Боберський; Вип. 2 / ред. В. Боберський ; Вип. 2)


  Зміст: Історія одної дївчини з ферми; Берта; Парижська пригода; Шалї; На весні; Прохід
645976
  Кузнецова І.О. Історія озеленення інтер"єрів від найдавніших часів до XX століття нашої ери / І.О. Кузнецова, Н.А. Ткач // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 129-141. – ISSN 2415-8151
645977
  Нємцова Л.О. Історія окремих напрямів музичного мистецтва в Україні у ХХ столітті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 2226-3209
645978
   Історія омано-китайських культурних зв"язків / Саїд, бін Мухаммад, бін Саїд, аль-Гашімі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 189-191. – ISSN 0320-8370
645979
  Іванова І.Л. Історія опери. Західна Європа : XVII-XIX століття : навч. посібник / І.Л. Іванова, Г.В. Куколь, М.Р. Черкашина ; за ред. Марини Черкашиної ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1998. – 383, [1] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7272-18-4
645980
  Щербань А.Л. Історія Опішного XVII - XVIII століть // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 240-247. – ISBN 978-966-452-035-2
645981
   Історія оподаткування : [навч. посібник] / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник; Ярошенко Ф.О. [та ін.] ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 966-337-005-X
645982
  Патриляк І. Історія опору в українській "панджшерській ущелині" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 73-75. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817
645983
  Соловйов Б.В. Історія органів адміністративної юстиції Франції // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 406-410. – ISBN 978-617-7293-17-9
645984
  Шевченко А.Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті : [монографія в 3-х кн.] / Шевченко Анатолій Євгенійович ; М-во внутрішніх справ України ; Донецький юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : ВД "Кальміус". – ISBN 978-966-8388-61-3
Кн. 1 : Правові основи діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст. – 2011. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 477-553
645985
  Аністратенко А. Історія організації навчального процесу в середній та вищій школі: дистанційна і змішана форми навчання / А. Аністратенко, Т. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 99-103. – ISSN 2311-9896


  Основною метою дослідження є визначення основного прологу зміни, що полягає в тому, що віддалена форма організації освітнього процесу була обумовлена - не тільки контекстом цивілізаційних змін, а також проаналізувати незалежні чинники розвитку освіти і ...
645986
  Лом"є Ш. Історія ордену єзуїтів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 221-228. – ISSN 0320 - 8370
645987
  Лошков Ю.І. Історія оркестрового диригентського виконавства України в першоджерелах та публікаціях // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 170-180. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
645988
  Сірополко Степан Історія освіти в Україні / Сірополко Степан; Український вільний університет. – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с. – ISBN 966-00-0684-5
645989
  Сірополко С. Історія освіти в Україні / Спепан Сірополко ; підготував Ю. Вільчинський. – 2-е вид. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с. – ISBN 966-7760-94-4
645990
  Казьмирчук Г. Історія освіти в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 50-60. – ISBN 978-617-7107-52-0
645991
  Журба О.І. Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 54-63. – ISSN 2218-0567
645992
  Лазурко Л.М. Історія освіти та шкільництва на сторінках часопису "Історичний квартальник" у міжвоєнне двадцятиліття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 3-10. – (Серія "Історичні науки")
645993
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011 р. / Нац. акад. аграрних наук України ; Державна наукова сільськогосподарська б-ка ; [редкол. : В.А. Вергунов (гол.), С.Д. Коваленко, Х.М. Піпан та ін.]. – Київ : [ДНСГН НААН], 2011. – 270 с. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – ISBN 547-916-8301-14-1
645994
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ
Ч. 1. – 2012. – 291, [1] с. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
645995
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ
Ч. 2. – 2012. – 216 с. : іл., табл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
645996
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [уклад. частини: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, А.С. Білоцерківська ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ
Ч. 3. – 2012. – 72, [1] с., включ. обкл. : іл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН"
645997
   Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]
645998
   Історія освітянських бібліотек України : Науковий збірник. – Київ : Вирій, 2006. – 404с. – ISBN 966-7295-16-8
645999
  Андреєв І.А. Історія освоєння дніпровських круч у Києві. Хрещатий парк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 44-48. – ISSN 2518-7104
646000
  Диккенс Ч. Історія особистих пригод, переживань і спостережень Давіда Копперфельда / Ч. Диккенс. – Київ, 1937. – 895 с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,