Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
644001
  Ворона Ю. "Комп"ютерна освіта" в середніх професійно-технічних училищах м. Києва (1985-1991 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 36-39. – ISBN 978-966-171-783-0
644002
  Паламарчук О. "Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур пам"яті академіка Леоніда Булаховського"
644003
  Лук"яненко Л. "Компартію купили і приручили за часів Кучми" : Інтерв"ю / Левко Лук"яненко ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 серпня (№ 148)


  Студентка Інституту журналістики КНУТШ Анна Черевко взяла інтерв"ю у Левка Лук"яненка.
644004
  Чорновіл В. "Компартія фактично існує" / розмову вів Юрій Пригорницький // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 19-21
644005
   "Компас"-2008. Перший загальнонаціональний рейтинг, що базується на думці роботодавців про відповідність знань і навичок випускників вітчизняних ВНЗ запитам ринку // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С.2-17.
644006
   "Компас" на Бодрум // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 56--57 : фото
644007
   "Компас" на Хайнань // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 126 : фото
644008
   "Компас" уп"яте визначив найкращі виші України // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 6 (89). – С. 22-23


  Загальний рейтинг вищих навчальних закладів України "Компас-2012" : 1. НТУУ"КПІ" ; 2. КНУТШ ; 3. НУ"КМА" , Держ. вищий навч.заклад "НЕУ ім. В. Гетьмана" ; 4. Ун-т "Львівська політехніка"; 5. КНУ будівництва і архітектури.
644009
  Волошина О.А. "Компендиум" Августа Шлейхера - подведение итогов и взгляд в будущее // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Статья посвящена главной работе выдающегося нем. лингвиста Августа Шлейхера - "Компендиуму по сравнительной грамматике индогерманских языков". Содержание, композиция и теорет. база сочинения позволяет рассматривать "Компендиум" как своеобразный итог ...
644010
  Виноградов А.П. [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов


  Содержание компакта: 1. Виноградов А.П. Ванадий в морских организах : (Представлено акад. В.И. Вернадским в ОФМ 25..V.1930) 2. Виноградов А.П. Ванадий в организах 3. Виноградов А.П. Марганец в насекомых : (Представлено акад. В. И. Вернадским в ОФМ ...
644011
  Баровский В.В. [Компакт. 1, № 252346]. – 6 с. – Компакт. В компакте 20 отд. оттисков


  Содержание компакта: 1. Description d"une nouvelle espece du genre Malthodes Kies. de l"Asie orientale (Coleoptera, Cantharididae) = Описание нового вида из рода Malthodes Kiesw. (Koleoptera, Cantharididae) / V.V.=.[.В.В.]. Barovskij 2. Mutillidae ...
644012
  Баровский В.В. [Компакт. 2, № 259136]. – Компакт. - В компакте 8 отд. оттисков


  Содержание компакта: 1. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание мало известного представителя рода Xylobanuss Ch. waterh. (Coleoptera, Malacodddermata) : Доложено 19 IX 1931 и ЗМ / В.В. Баровский 2. Новые азиатские виды ...
644013
  Баровский В.В. [Компакт. 3, № 259134]. – Компакт. - В компакте 9 отд. оттисков


  Содержание компакта: 1. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский 2. К познанию энтомофауны Озерной области / В.В. Баровский 3. Лысуха (Fulica atra) в пределах С.-Петербургской губернии / В.В. Баровский 4. Новые азиатские виды Lithophilus ...
644014
  Баровский В.В. [Компакт. 4, № 259135]. – Компакт. - В компакте 9 отд. оттисков


  Содержание компакта: 1. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский 2. К познанию энтомофауны Озерной области / В.В. Баровский. II 3. Лысуха (Fulica atra) в пределах С.-Петербургской губернии / В.В. Баровский 4. Новые азиатские виды ...
644015
  Васюточкин А.М. [Компакт] - 9 оттисков / А.М. Васюточкин


  Содержание компакта 1. Васюточкин А.М. О новом способе окраски рогового вещества 2. Васюточкин А.М. К вопросу о так наз. "спиральной закрученности" ядер сердечной мышцы : 3. Васюточкин А.М. О миоидных элементах зобной железы человека 4.Колачев ...
644016
  Алпатов В.В. [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]
644017
  Аделунг Н.Н. [Компакт] / [Н. Аделунг]. – Компакт. - В компакте 7 оттисков


  Содержание конпакта: 1. К познанию фауны прямокрылых окрестностей г. Таганрога / [соч.] Н. Аделунга 2. К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг 3. Карл Берг / [Н.Н. Аделунг] 4. Новый для фауны ...
644018
  Алфераки С.Н. [Компакт]. – Компакт. - Сост. из 13 отд. оттисков


  Содержание компакта: 1. Беглые критические заметки к каталогу чешуекрылых г.г. Staudinger"а и Rebel"я 1901 г. / С. Алфераки 2. Заметка о Pieris manni Mayer (Lepidoptera, Pieridae) / С. Алфераки 3. Заметка о ловле хариусов на Неве / [С. Алфераки] ...
644019
  Павловский Е.Н. [Компакт] / Е.Н. Павловский
644020
  Халецкая А.А. Коммунисты-организаторы возраждения железнодорожного транстпорта Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халецкая А.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
644021
  Боднар М.А. Коммунисты -- вдохновители и организаторы героической обороны Одессы в 1941 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Боднар М.А. ; МВО СССР, ИПКП макрс.-лен. при КГУ. – Киев, 1952. – 22 с.
644022
   Коммунисты -- вперед! : Репертуарный сборник. – Москва, 1969. – 142с.
644023
   Коммунисты -- вперед!: Из материалов музея. (Сборник).. – М., 1979. – 63с.
644024
  Нестеренко М.С. Коммунисты -- организаторы патриотических подвигов рабочего класса Украла в период ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Нестеренко М. С.; МВССО РСФСР, Уарал.ГУ, Каф. КПСС. – Свердовск, 1962. – 16л.
644025
  Садовников П. Коммунисты -- организаторы побед / П. Садовников, Ю. Владимиров. – Свердловск, 1953. – 63с.
644026
  Боднар М.А. Коммунисты - вдохновители и организаторы героической обороны Одессы в 1941 году. : Дис... канд. истор.наук: / Боднар М.А.; МВО СССР. Инст. повышен. квалиф. преподават. маркс-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1951. – 254л.
644027
  Клименко С.Л. Коммунисты - вдохновители и организаторы обороны г. Севастополя в 1941-1942 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Клименко С.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 13 с.
644028
  Бабичев И.И. Коммунисты - вдохновители и организаторы участия китацских и корейских трудящихся в борьбе против интервентов и белогвардейцев на Советском Дальнем Востоке (1988-1922 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев И.И.; КГУ. Кафедра истории КПСС есетственных ф-тов. – М, 1960. – 16л.
644029
  Спивак Б.И. Коммунисты - организаторы и руководители революционной борьбы трудящихся Закарпатской Украины в 1918-1922 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Спивак Б.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Ужгород, 1954. – 16л.
644030
  Садовников П. Коммунисты - организаторы побед. / П. Садовников, Ю. Владимиров. – Свердловск, 1953. – 63с.
644031
  Слободянюк М.С. Коммунисты - организаторы подъема общественного животноводства. / М.С. Слободянюк. – М., 1955. – 72с.
644032
  Стяжков Н. Коммунисты - организаторы социалистического соревнования. / Н. Стяжков. – Пенза, 1954. – 56с.
644033
  Погодина Е.Н. Коммунисты - организаторы трудовых подвигов ленинградских женщин в годы блокады (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Погодина Е.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
644034
  Кулешов А.А. Коммунисты : стихи / А.А. Кулешов : Советский писатель, 1949. – 124 с.
644035
  Арагон Л. Коммунисты : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой [и др.] ; ред. В. Николаев ; предисл. И. Анисимова. – Москва : Издательство иностранной литературы
Т. 1, [кн. 1-3]. – 1953. – XXIV, 812 с.
644036
  Арагон Л. Коммунисты : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой [и др.] ; ред. В. Николаев ; предисл. И. Анисимова. – Москва : Издательство иностранной литературы
Т. 2, [кн. 4-6]. – 1953. – 752 с.
644037
  Либединский Ю.Н. Коммунисты / Ю.Н. Либединский. – М., 1957. – 47с.
644038
  Арагон Л. Коммунисты : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой [и др.] ; предисл. И. Анисимова ; ред. В. Николаев. – Москва : Издательство иностранной литературы
Т. 1. – 1957. – 684 с.
644039
  Арагон Л. Коммунисты : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Н. Касаткиной, Н. Немчиновой [и др.] ; ред. В. Николаев. – Москва : Иноиздат
Т. 2. – 1957. – 628 с.
644040
  Глотов В.И. Коммунисты / В.И. Глотов. – Львів, 1960. – 88с.
644041
  Сергеев М.Д. Коммунисты / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1971. – 37с.
644042
   Коммунисты 11-й пятилетки: (Очерки).. – М., 1986. – 320с.
644043
  Мухранели И.Л. Коммунисты 80-х / И.Л. Мухранели. – Тбилиси, 1986. – 172с.
644044
  Касимов М.М. Коммунисты Азербайджана в борьбе с национал-уклонистами : Автореф... канд. ист.наук: / Касимов М.М.; МГУ. – М, 1954. – 15л.
644045
  Ксенофонтов С.В. Коммунисты Алтая в борьбе за оказание всесторонней помощи фронту в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Ксенофонтов С.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1958. – 20л.
644046
  Уьльянова С.И. Коммунисты Аргентины в борьбе за единство антиимпериалистических сил в 60-е годы. / С.И. Уьльянова. – М., 1976. – 224с.
644047
  Буракова В.М. Коммунисты Белоруссии -- организаторы борьбы за крутой подъем сельского хозяйства в 1953-1958 гг. (На матер. Гомел. обл. парт. орган.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буракова В. М.; ЛГУ, Каф. ист. КПСС. – Л., 1962. – 19л.
644048
  Бородач Г.А. Коммунисты Белоруссии в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства западных областей БССР (1939-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Бородач Г.А.; М-во культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподав. марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1953. – 16л.
644049
  Шутов А.Д. Коммунисты в авангарде борьбы за мир, демократию и социализм. / А.Д. Шутов. – Москва, 1976. – 72с.
644050
  Шириня К Коммунисты в борьбе за массы, за единый рабочий фронт. / К Шириня. – Москва, 1981. – 64с.
644051
  Фирсов Ф.И. Коммунисты в борьбе за мир, демократию и социализм / Ф.И. Фирсов. – М, 1979. – 64с.
644052
  Соснина Т.Н. Коммунисты в борьбе за техническое перевооружение Куйбышевской магистрали (1956-1961 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Соснина Т.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 19л.
644053
  Воробьев В.П. Коммунисты в борьбе за эффективность производства / В.П. Воробьев. – Москва, 1982. – 199с.
644054
  Сахаров С.Д. Коммунисты в боях за Москву / С.Д. Сахаров. – Москва : Военное издательство, 1961. – 148 с.
644055
  Литвинов И.А. Коммунисты в первых рядах. / И.А. Литвинов. – М., 1962. – 56с.
644056
  Трипольский В Коммунисты в перестройке : из опыта работы парторганизаций Украины / В Трипольский. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 188 с.
644057
  Пигарев В.И. Коммунисты в сфере обслуживания / В.И. Пигарев. – К., 1984. – 94с.
644058
  Егорова М.П. Коммунисты Васильевского остроа города Ленинграда в борьбе за мобилизацию сил и средств в помощь фронту в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егорова М.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 20л.
644059
  Голлан Д. Коммунисты Великобритании в борьбе за социализм / Д. Голлан. – Москва, 1968. – 112с.
644060
  Довганич Е.Д. Коммунисты во главе подпольной антифашистской и партизанской борьбы на Закарпатской Украине и в Восточной Словакии в годы второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Довганич Е.Д.; Ин-т истории партии ЦК КПСС Украины. – К, 1970. – 19л.
644061
  Воскресенский Ю.В. Коммунисты во главе политического и трудового подъема (1926-1929 гг.) / Ю.В. Воскресенский. – Тула, 1958. – 95с.
644062
  Максимов С.Г. Коммунисты Волыни во главе революционно-освободительной борьбы трудящихся (1929-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Максимов С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
644063
  Бараховский С.А. Коммунисты города Куйбышева - во главе трудового подвига рабочих в годы Великой Отечественной войны /1941-1945 гг/. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бараховский С.А. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 15 с.
644064
  Верховцев И.П. Коммунисты двадцать четвертого / И.П. Верховцев, Е.К. Соколова. – Москва, 1973. – 120с.
644065
  Шарлов И.В. Коммунисты Денисинской МТС в борьбе за высокий урожай / И.В. Шарлов. – Куйбышев, 1949. – 40с.
644066
  Мавроди В.И. Коммунисты Донбасса в борьбе за восстановление тяжелой промышленности в годы Великой Отечественной войны / В.И. Мавроди. – Москва
ч. 2. – 1962. – 64с.
644067
  Пономаренко Г.Я. Коммунисты Донбасса в борьбе за социалистическую индустриализацию 1926-1929 гг. / Г.Я. Пономаренко. – К.-Донецк, 1979. – 220с.
644068
  Кихтев С.П. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой Октябрской социалистической революции / Кихтев С.П. – Киев, 1954. – 315 с.
644069
  Мазовка В.Ф. Коммунисты за учебой / В.Ф. Мазовка. – Ростов н/Д, 1954. – 28с.
644070
  Билак С.М. Коммунисты Закарпатья в борьбе против профашистской идеологии и политики украинских буржуазных националистов. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Билак С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
644071
   Коммунисты и выборы: где путь к успеху? : (сборник). – М.; Прага, 1989. – 191с.
644072
  Фугльсанг В. Коммунисты и датское общество / В. Фугльсанг. – М, 1979. – 144с.
644073
  Гливка И. Коммунисты и Европа / И. Гливка. – М, 1981. – 287 с.
644074
  Ундасынов И.Н. Коммунисты и лейбористская партия, 1919-1923 / И.Н. Ундасынов. – Москва, 1979. – 268с.
644075
  Хромов Е.А. Коммунисты и молодежь тыла в годы Великой Отечественной войны / Е.А. Хромов. – Новосибирск, 1989. – 225с.
644076
   Коммунисты и социально-политические процессы современности: Межвузовский сборник.. – Нижний Новгород, 1990. – 98с.
644077
   Коммунисты и трудящиеся крупных городов в борьбе за социальный и научно-технический прогресс : сб. статей. – Москва, 1982. – 462с.
644078
   Коммунисты и экономическая реформа.. – М., 1972. – 358с.
644079
  Наумов В.К. Коммунисты Италии / В.К. Наумов. – М, 1977. – 335с.
644080
  Шхагошев Ш.А. Коммунисты Кабардино-Балкарии в борьбе за повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся (1953-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шхагошев Ш.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 22л.
644081
  Шхагошев Ш.А. Коммунисты Кабардино-Балкарии в борьбе за повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся. / Ш.А. Шхагошев. – Нальчик, 1961. – 112с.
644082
  Добагов И.К. Коммунисты Карачая и Черкесии -- организаторы культурного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Добагов И.К.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л.
644083
  Алещенко И.Б. Коммунисты Кубани в борьбе за новое, передовое в сельском хозяйстве / Алещенко И.Б. – Краснодар : Книжное издательство. – 80 с.
644084
  Рябчун П.И. Коммунисты Латвии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рябчун П. И.; ИПКП маркс. ленин. при МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
644085
  Миронова-Шпаковская Коммунисты Латвии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Миронова-Шпаковская В.Г.;. – Рига, 1953. – 24 с.
644086
   Коммунисты Латгалии в годы подполья. 1920-1940. Воспоминания.. – Рига, 1960. – 330с.
644087
   Коммунисты Ленинграда в борьбе за выполнение решений партии по индустриализации страны (1926-1929 гг.). – Л., 1960. – 536с.
644088
   Коммунисты ленинского призыва.. – Хабаровск, 1970. – 312с.
644089
   Коммунисты мира о своих партиях. – Прага, 1976. – 200 с.
644090
  Кузнецов С.М. Коммунисты Мордовии в борьбе за восстановление народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов С.М.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 17л.
644091
  Мещеряков И.Ф. Коммунисты МТС / И.Ф. Мещеряков, Г.С. Плотников. – Свердловск, 1954. – 48с.
644092
  Падорин Я Коммунисты на фронтах Отечественной войны / Я Падорин. – М., 1945. – 64с.
644093
  Падорин Я Коммунисты на фронте / Я Падорин. – М., 1944. – 55с.
644094
  Винокуров Л.Б. Коммунисты одного завода / Л.Б. Винокуров. – Ленинград, 1948. – 79с.
644095
  Сапрыкин Т. Коммунисты передового завода / Т. Сапрыкин. – Воронеж, 1951. – 72с.
644096
  Новиков П.И. Коммунисты Подмосковья в борьбе за послевоенный подъем сельского хозяйства 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков П.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1952. – 22 л.
644097
  Новиков П.И. Коммунисты Подмосковья в борьбе за послевоенный подъем сельского хозяйства 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков П.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1953. – 28 л.
644098
  Зубарева Л.А. Коммунисты Прикамья в борьбе за хлеб в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарева Л.А.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Казань, 1968. – 26л.
644099
  Фирсов Ф.И. Коммунисты против фашизма и войны / Ф.И. Фирсов. – М, 1975. – 64с.
644100
   Коммунисты Свердловска во главе масс. Очерки истории Свердловской городской партийной организации (1921-1965 годы).. – Свердловск, 1967. – 400с.
644101
  Донец М.Р. Коммунисты Северо-Крымского / Донец М.Р. – Симферополь, 1967. – 86 с.
644102
  Андреев Н.М. Коммунисты семидесятых / Андреев Н.М., Минушов И.В. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 169 с. : ил.
644103
   Коммунисты Сибири в борьбе за осуществление социальной политики КПСС в период построения социализма: Межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 120с.
644104
  Миндолин Владимир Александрович Коммунисты Сибири в борьбе за подготовку кадров в вузах, техникумах и на рабфаках (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Миндолин Владимир Александрович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 23л.
644105
  Фельдман В.В. Коммунисты Уарала в борьбе за восстановление народного хозяйства / В.В. Фельдман. – Свердловск, 1976. – 65с.
644106
  Ачилов Д.А. Коммунисты Узбекистана в борьбе за развитие хлопководства в пятой пятилетке (1951-1955гг) : Автореф... канд ист.наук: / Ачилов Д.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л, 1958. – 14л.
644107
   Коммунисты университета: Очерки истории парт. орг. ВГУ (1918-1990 гг.). – Воронеж, 1990. – 207с.
644108
  Климов И.П. Коммунисты Урала - вдохновители героического труда железнодорожников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07570 / Климов И.П.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1970. – 28л.
644109
  Коротаев Ф.С. Коммунисты Урала в борьбе за единство рядов РКП / Ф.С. Коротаев. – Пермь, 1968. – 48с.
644110
  Назаров М.Н. Коммунисты Урала в борьбе за развертывание соцсоренвнования в промышленности в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Назаров М.Н. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17 с.
644111
  Тестов Л.В. Коммунисты ФРГ в борьбе демократических сил против правой опасности и неофашизма / Л.В. Тестов. – Л, 1988. – 167с.
644112
  Касьян С.Т. Коммунисты Чекасского района Киевской области в борьбе за выполнение решений КПСС по восстановлению и дальнейшему развитию сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; Ин-т повыш. квалификац. преподавателей маркс.-ленинизма при Киевском. ун-те им. Т. Г. Шевченко. – Киев., 1953. – 16л.
644113
  Касьян С.Т. Коммунисты Черкасского района, Киевской области, в б орьбе за выполнение решений КПСС по восстановлению и дальнейшему развитию сельского хозяйства района в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. : Дис... канд. историч.наук: / Касьян С.Т.; Ин-т повышения квалиф. перпод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 273л.
644114
  Баглаев Ю.А. Коммунисты шахт Дона в борьбе за подъем угольной промышленности в период социалистической индустриализации страны (1926-1929 гг) : Автореф... канд.ист.наук: / Баглаев Ю.А.; Ростов н/Д гос. ун-т им В.М.Молотова Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов н/Д, 1954. – 25л.
644115
   Коммунисты школы. – Л., 1986. – 119с.
644116
  Межиров А.П. Коммунисты, вперед! / А.П. Межиров, 1950. – 159с.
644117
  Межиров А.П. Коммунисты, вперед! / А.П. Межиров. – М, 1952. – 152с.
644118
  Зубавин Б.М. Коммунисты, вперед! / Б.М. Зубавин. – М, 1953. – 48с.
644119
  Демин Н.С. Коммунисты, вперед! / Н.С. Демин. – К, 1979. – 240с.
644120
   Коммунисты, вперед! Сборник стихов. – М., 1974. – 191с.
644121
   Коммунисты, вперед!: Воспоминания ветеранов партии -- участников Великой Отеч. войны. (Сборник).. – М., 1985. – 320с.
644122
  Непомнящий К. Коммунисты. / К. Непомнящий. – М., 1967. – 240с.
644123
  Непомнящий К. Коммунисты. / К. Непомнящий. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 272с.
644124
  Абраменко И.А. Коммунстические формирования -- части особого назначения.(ЧОЧ) Западной Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абраменко И.А.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1964. – 24л.
644125
  Григорович Ф Д. Коммунстическое подполье на Украине в годы Великой Отечественной войны / Ф Д. Григорович. – Киев, 1976. – 223с.
644126
  Клюкин В.И. Коммуны будущей творцы / В.И. Клюкин. – Киров, 1971. – 360с.
644127
   Коммуны будущей творцы: (Сборник).. – Москва, 1985. – 653с.
644128
  Зарисский О. Коммутативная алгебра / О. Зарисский. – Москва
Ч. 1. – 1963. – 373 с.
644129
  Зарисский О. Коммутативная алгебра / О. Зарисский. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1963. – 438 с.
644130
  Шкабара Александр Сергеевич Коммутативные колчаны ручного типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Шкабара Александр Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1981. – 228л.
644131
  Шкабара Александр Сергеевич Коммутативные колчаны ручного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шкабара Александр Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 14 с.
644132
  Шкабара А.С. Коммутативные колчаны ручного типа. 1 / А.С. Шкабара. – Киев : Институт математики АН УССР, 1978. – 56с
644133
  Гельфанд И.М. Коммутативные нормированные кольца / И.М. Гельфанд. – Москва, 1960. – 316 с.
644134
  Михайлик Геннадий Викторович Коммутативные полукольца отношений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлик Геннадий Викторович; МВ и ССО УССР, Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1990. – 100л. – Бібліогр.:л.87-100
644135
  Михайлик Г.В. Коммутативные полукольца отношний. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Михайлик Г.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 10л.
644136
  Сосновский Ю.В. Коммутаторное строение и изоморфизмы классических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сосновский Ю.В.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
644137
   Коммутаторы аналоговых сигналов на полупроводниковых элементах. – Москва, 1976. – 208 с.
644138
  Московкин Л.Н. Коммутационная аппаратура летательных аппаратов / Л.Н. Московкин. – Москва, 1974. – 256 с.
644139
   Коммутационные процессы при отключении и включении высоковольтных линий и искусственные схемы для испытания выключателей (21-я сессия CIGRE, 1964 г.)8. – М., 1966. – 275с.
644140
  Томас Р.К. Коммутационные устройства / Р.К. Томас. – Москва : Радио и связь, 1982. – 81 с.
644141
  Каратаев О.Г. Коммутационные устройства / О.Г. Каратаев. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 2)
644142
  Томас Р.К. Коммутационные устройства : справочник / Р.К. Томас. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143 с.
644143
   Коммутационные устройства радиоэлектронной аппаратуры. – Москва, 1985. – 264 с.
644144
  Вайсблат А.В. Коммутационные устройства СВЧ на полупроводниковых диодах / А.В. Вайсблат. – Москва, 1987. – 118 с.
644145
  Скрипник Ю.А. Коммутационные цифровые измерительные приборы / Ю.А. Скрипник. – М., 1973. – 136с.
644146
   Коммутационный метод измерения характеристик ФАР. – Москва, 1988. – 120 с.
644147
  Маматкин С.П. Коммутация и сигнализация на телеграфах / С.П. Маматкин, К.П. Илюнина. – М, 1951. – 184с.
644148
   Коммутация и электрооборудование электрических станций и подстанций : Учебное руководство для энергетических втузов. – Москва-Ленинград : НКТП СССР
Часть 1 : Характеристика производственного процесса электрических станций и установки низкого напряжения. – 1935. – 232с.
644149
  Козлов Г.Д. Коммутация магнитного потока / Г.Д. Козлов. – Москва, 1974. – 247 с.
644150
   Коммюнике VIII Международной конференциии по карантину и защите растений., 1956. – 42с.
644151
   Коммюнике Польско-Советской Чрезвычайной Комиссии по расследованию злоядений немцев, совершенных в лагере уничтожения на Майданеке в городе Люблин.. – М., 1944. – 31с.
644152
  Синяев В.С. Комната-музей В.В.Куйбышева при Томском университете / В.С. Синяев. – Томск, 1955. – 32с.
644153
  Синяев В.С. Комната-музей В.В.Куйбышева при Томском университете / В.С. Синяев. – Томск, 1955. – 32с.
644154
  Хайд М. Комната 3603. Рассказ о деятельности англ. разведывательного центра во время второй мировой войны в Нью-Йорке / М. Хайд. – М, 1967. – 312с.
644155
  Кризи Дж. Комната 799 ; Из тени на свет / Дж. Кризи; Пер.с англ.И.Волевой,И.Корпич. – Москва : Канон, 1997. – 431с. – ISBN 5-88378-209-7
644156
  Стюарт Десмонд Комната в раю. / Стюарт Десмонд. – Москва, 1959. – 78с.
644157
  Грин Г. Комната для живых / Г. Грин. – Москва, 1957. – 92с.
644158
  Власов Ю.П. Комната клоуна / Ю.П. Власов. – Москва, 1965. – 48с.
644159
  Анучина Е.Н. Комната на солнечной стороне. Водевиль в 1-м д. : [стихи М. Рудермана, музыка Ю. Милютина] / Анучина Е.Н., Ромова Н.И. – Москва : Искусство, 1955. – 18, [14] с. : с нот. – (Одноактные пьесы)
644160
  Василевская В.Л. Комната на чердаке : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. – Москва : Детская литература, 1987. – 124 с.
644161
  Савич М.М. Комната памяти И.А.Гончарова. / М.М. Савич. – Ульяновск, 1970. – 32 с.
644162
   Комната памяти И.А.Гончарова. Памятка посетителю.. – Ульяновск, 1962. – 30 с.
644163
   Комната с гобеленами : англ. готич. проза ; [пер. с англ. и фр.]. – Москва : Правда, 1991. – 557 с. : ил.
644164
   Комната школьника. Из опыта работы с детьми в профсоюзных клубах.. – М., 1957. – 71с.
644165
  Иванова О.А. Комнатная гимнастика / О.А. Иванова. – М, 1990. – 48с.
644166
  Вильчинский Н.М. Комнатная культура лимона / Н.М. Вильчинский. – Киев, 1956. – 45с.
644167
  Гофман Ю.Н. Комнатная культура лимона / Ю.Н. Гофман. – Ставрополь, 1957. – 43с.
644168
  Зиньковский В.М. Комнатная культура цитрусовх растений / В.М. Зиньковский. – М, 1958. – 56с.
644169
  Говард Комнатная муха / Говард. – М.-Птгр. – 144с.
644170
  Гусев А.М. Комнатное овощеводство / А.М. Гусев. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 190 с. – ISBN 5-260-00200-8
644171
   Комнатное садоводство.. – М., 1956. – 503с.
644172
  Лукьянов А.В. Комнатное цветоводство / А.В. Лукьянов. – 15с.
644173
  Турдиев С.Ю. Комнатное цветоводство / С.Ю. Турдиев, С.Б. Беспаев. – Алма-Ата, 1964. – 150с.
644174
  Зиновьева Н.Ф. Комнатное цветоводство / Н.Ф. Зиновьева. – Ташкент, 1988. – 234с.
644175
  Герасимов С.О. Комнатное цветоводство / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Нива России, 1992. – 192 с.
644176
  Козупеева Т.А. Комнатное цветоводство на Крайнем Севере / Т.А. Козупеева. – Кировск, 1958. – 72с.
644177
  Тулинцев В.Г. Комнатное цветоводство. / В.Г. Тулинцев. – М.-Л., 1955. – 108с.
644178
  Юхимчук Д.Ф. Комнатное цветоводство. / Д.Ф. Юхимчук. – 3-е изд., доп. и перераб. – К., 1976. – 150с.
644179
  Юхимчук Д.Ф. Комнатное цветоводство. / Д.Ф. Юхимчук. – 5-е изд., доп и перераб. – Киев, 1985. – 142с.
644180
  Юхимчук Д.Ф. Комнатноте цветоводство / Д.Ф. Юхимчук. – Киев, 1979. – 167 с.
644181
  Самусенко Э.Г. Комнатные животные / Э.Г. Самусенко. – Минск, 1983. – 127с.
644182
  Тавлинова Г.К. Комнатные и балконные растения / Г.К. Тавлинова, В.И. Серпухова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград, 1964. – 171 с.
644183
  Серпухова В.И. Комнатные и балконные растения / В.И. Серпухова, Г.К. Тавлинова. – Москва, 1991. – 118с.
644184
  Гаврилов Г.С. Комнатные лимоны / Г.С. Гаврилов. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 44 с. – Из опыта совхоза "Лихоборы"
644185
  Хьювитт С.Г. Комнатные мухи и их роль в распространении болезней / С.Г. Хьювитт. – Одесса, 1923. – 90с.
644186
  Цветаева З.Н. Комнатные растения / З.Н. Цветаева. – М, 1957. – 260с.
644187
  Капранова Е.Г. Комнатные растения : [самый изысканный практический атлас] / Капранова Е.Г. – Москва : АСТ, 2010. – 319, [1] с. : ил. – (Лучшие советы). – ISBN 978-5-17-064127-7
644188
   Комнатные растения [Изоматериал] : Комплект из 25 цв. откр. – Москва : Планета, 1983. – 25 л. : 25 открыток + 1 обл. – Набор без 2-х откр.
644189
  Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере / Н.Н. Капранова. – М., 1989. – 188с.
644190
  Ильина Е.Я. Комнатные растения и их использование в интерьере / Е.Я. Ильина, Е.И. Стерлигова. – Свердловск, 1991. – 208с.
644191
  Шипчинский Н.В. Комнатные растения. / Н.В. Шипчинский. – Л., 1949. – 84с.
644192
   Комнатные растения: (Кн. для любителей-цветоводов: Справочник).. – М., 1989. – 429с.
644193
   Комнатные растения: Справочник. – Москва : Лесн. пром-сть, 1990. – 431с.
644194
  Левданская П.И. Комнатные цветочные растения / П.И. Левданская, А.С. Мерло. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1978. – 128с.
644195
   Комнатный аквариум.. – М., 1956. – 216с.
644196
  Марценюк Н.Я. Комнезами України в боротьбі за проведення політики Комуністичної партії на селі. 1920-25 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Марценюк Н.я.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 318 л. – Бібліогр.:л.1-ХХУ
644197
  Березовчук М.Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М.Д. Березовчук. – Київ, 1965. – 123 с.
644198
  Усков Ф. Комнезами України в період воєнного комунізму і переходу до непу / Ф.Усков. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. – 100 с.
644199
  Иванова З.М. Комнезамы Молдавской АССР / З.М. Иванова. – Кишинев, 1970. – 84 с.
644200
  Марценюк Н.Я. Комнезамы Украины в борьбе за проведение политики коммунистической партии (1920-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Марценюк Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
644201
  Иванов Н.В. Комовая капуста -- ценная культура для силоса и зеленого корма. / Н.В. Иванов. – М, 1959. – 43с.
644202
  Барановський П.П. Комографічний метод дослідження слуху / П.П. Барановський. – Київ, 1941. – 31 с.
644203
  Алиева Ф.Г. Комок земли ветер не унесет : роман / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. А. Гангалюка. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 367 с. : ил. – (Молодые писатели)
644204
  Смаль Олена Леонідівна Комонім Вигурівщина: історико-лінгвістичний аспект


  Статтю присвячено історико-лінгвістичному аналізу київського мікротопоніма Вигурівщина. У статті розглянуто історію виникнення всіх назв цієї історичної місцевості, мотивацію їхніх твірних основ, їхні словотвірні моделі, а також походження назви ...
644205
  Звєрєв М.Д. Комора чудес / М.Д. Звєрєв. – К., 1979. – 256с.
644206
  Тарасова В.І. Коморбідність гіпертонічної хвороби та синдрому подразненого кишечника, клініко-патогенетичні особливості, оптимізація лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Тарасова Валерія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
644207
   Коморбідність при хронічних неінфекційних захворюваннях у пацієнтів стаціонару з високим кардіоваскулярним ризиком / А.О. Несен, В.А. Чернишов, М.М. Грунченко, В.Л. Шкапо, О.В. Чирва // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 47-55. – ISSN 1605-7295
644208
  Фадєєнко Г.Д. Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб / Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-15. – ISSN 1605-7295
644209
  Верговська Марія Комори українського Полісся та Наддніпрянщини // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 121-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
644210
  Шляхова Валерія Коморські о-ви. Комори вражень : вояж-колекція / Шляхова Валерія, Костянтин Клюєв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 22-29 : Фото
644211
  Хвостенко С.П. Комосомол - активный помощник Коммунистической партии в борьбе за восстановление и развитие сельского хозяйства в 1943-1950 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Хвостенко С.П.; Ин-тут повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 314, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
644212
  Траф"як М.В. Комосомол України - активний помічник партії по комуністичному вихованню сільської молоді. (1966-1970 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Траф"як М.В.; Київ. і-т народного господарства. – К., 1972. – 219л. – Бібліогр.:л.194-219
644213
  Струлева А.В. Комосомольская работа в школе. / А.В. Струлева. – Сталинград, 1958. – 100с.
644214
  Сірук О.Б. Комп"терні тезауруси у світовій лінгвістичній практиці: огляд і систематизація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 146-149. – Бібліогр.: Літ.: С. 149; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
644215
  Ковтунець В.В. Комп"ютер без проблем : Посібник з інформатики та комп"ютерної техніки / В.В. Ковтунець. – Київ : Криниця, 2001. – 96 с. – (Моя книгозбірня). – ISBN 966-7575-30-6
644216
  Іванов В.Ф. Комп"ютер для журналіста / В.Ф. Іванов, О.К.Мелещенко ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси ; Асоціація ЗМІ України. – Київ. – ISBN 966-7181-22-7
Т. 2. – 1998. – 272с
644217
  Грінченко В.Т. Комп"ютер і механіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розвиток комп"ютерних технологій, зростання їх потужності сприяли широкому використанню математичного моделювання практично в усіх галузях сучасного природознавства. Для механіки ця тенденція виразилася в формуванні нових розділів, одержанні і ...
644218
   Комп"ютер і освіта. Чи все так просто? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 26, 29
644219
  Козуля С.В. Комп"ютер мій - ворог мій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 46-48. – ISSN 2518-7104
644220
  Ривкінд Й.Я. Комп"ютер у школі : Книга для вчителя / Й.Я. Ривкінд, Є.Д. Маргуліс. – Київ : Радянська школа, 1991. – 189с.
644221
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
644222
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
644223
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
644224
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
644225
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
644226
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
644227
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
644228
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
644229
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 1. – 2000
644230
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 2. – 2000
644231
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 3. – 2000
644232
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 4. – 2000
644233
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 1. – 2001
644234
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 2. – 2001
644235
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ
№ 3. – 2001
644236
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
644237
   Комп"ютер у школі та сім"ї. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001
644238
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001
644239
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
644240
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
644241
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
644242
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
644243
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
644244
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
644245
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
644246
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
644247
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
644248
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
644249
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
644250
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
644251
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2003
644252
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2003
644253
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
644254
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
644255
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
644256
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
644257
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
644258
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
644259
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2004
644260
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2004
644261
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
644262
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
644263
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
644264
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
644265
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2005
644266
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2005
644267
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2005
644268
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2005
644269
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
644270
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
644271
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
644272
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
644273
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2006
644274
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2006
644275
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2006
644276
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2006
644277
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
644278
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
644279
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007
644280
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007
644281
   Комп"ютер у школі та сім"ї : Науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2007
644282
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2007
644283
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2007
644284
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2007
644285
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
644286
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
644287
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
644288
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008
644289
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 5. – 2008
644290
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 6. – 2008
644291
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 7. – 2008
644292
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 8. – 2008
644293
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2009
644294
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2009
644295
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2009
644296
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2009
644297
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 5. – 2009
644298
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 6. – 2009
644299
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 7. – 2009
644300
   Комп"ютер у школі та сім"ї : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ; Ред. журналу за сприяння Мін. освіти і науки України. – Київ, 1998-
№ 8. – 2009
644301
  Антонов В.М. Комп"ютер. Інтернет. Здоров"я : (здоров"я людини та комп"ютерні хвороби) : монографія / В.М. Антонов. – Київ : Київський університет, 2011. – 272 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-390-1
644302
  Тимошик М. Комп"ютер: помічник чи диявол редактора? Видавничі проблеми української програми мовного контролю тексту "Рута" // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 99-101. – ISBN 978-966-553-924-7
644303
  Вільямс Р. Комп"ютери в школі. / Р. Вільямс, К. Маклін. – Київ, 1988. – 294,1с.
644304
  Грінченко В.Т. Комп"ютери і наука / В.Т. Грінченко, Т.О. Грінченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 53-65. – ISSN 0372-6436


  До 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова.
644305
  Тарнашинська Людмила Комп"ютери працюють занадто швидко : до 100-річчя від дня народження Івана Кошелівця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644
644306
  Саченко С.І. Комп"ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 250-256. – ISSN 2309-1533
644307
  Партико З.В. Комп"ютеризація видавничого процесу / З.В. Партико. – К., 1996. – 204с.
644308
  Костікова І. Комп"ютеризація вищої освіти: за та проти / І. Костікова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х


  Проаналізовано психолого-педагогічні аспекти використання комп"ютерних технологій при вивченні англійської мови.
644309
  Прокопенко І.Ф. Комп"ютеризація економічного аналізу (теорія, практика) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, В.В. Москаленко; Харківськ. нац. педагог. ун- ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 340с. – Шифр дубл 33 Прок.Доп.карт.ек. – ISBN 966-364-045-6
644310
  Пашечко Михайло Іванович Комп"ютеризація експериментальної установки типу "Amslera" для дослідження зносостійкості евтектичних сплавів системи Fe-Mn-C-B / Пашечко Михайло Іванович, Опєляк Марек, Комста Хенрик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 222-235. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто комп"ютеризацію експериментальної установки типу "Amslera"для дослідження зносостійкості евтектичних композиційних дисперсійно-зміцнених матеріалів системи Fe-Mn-C-B.
644311
  Шостак І.В. Комп"ютеризація процесу виявлення плагіату у студентських роботах / І.В. Шостак, І.В. Груздо // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 99-109


  У статті викладена інформаційна технологія аналізу робіт студентів технічних ВНЗ на предмет виявлення в них текстових запозичень. Здійснено огляд і критичний аналіз існуючих програмно-інструментальних засобів аналізу природно-мовних текстів (на ...
644312
  Гурак Р. Комп"ютеризація у судловій експертизі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.123-125
644313
  Черевко О.О. Комп"ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю ізоляції та обліку несанкціонованого відбору електроенергії в розподільних електричних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Черевко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
644314
  Гетьман І.А. Комп"ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.05 / Гетьман Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. ”Донец. нац. техн. ун-т”. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
644315
  Бобало Ю. Комп"ютеризована лабораторій практикуму з електротехнічних дисциплін / Ю. Бобало, О. Гамола, П. Стахів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 55-61. – ISSN 1682-2366
644316
  Косаченко Володимир Дмитрович Комп"ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : Дис...канд.геологічних наук:04.00.22 / Косаченко Володимир Дмитрович; УкрДГРІ. – Київ, 2002. – 233л. + Додатки:л.217-233. – Бібліогр.:л.190-216
644317
  Окоча С.В. Комп"ютеризована система вимірювання геометричних параметрів об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Окоча Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технолог. ун-т трансп. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
644318
  Переїденко А.В. Комп"ютеризована система діагностики виробів з композиційних матеріалів : автореф. дис. .. канд. техн. наук : 05.13.05 / Переїденко Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 40 назв
644319
  Єгоров С.В. Комп"ютеризована система діагностування та контролю параметрів електронної апаратури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Єгоров Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
644320
  Заславський О.М. Комп"ютеризована система комерційного обліку електричної енергії та її метрологічне забезпечення : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Заславський О.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
644321
  Мартинюк Г.В. Комп"ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мартинюк Ганна Вадимівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
644322
  Красножон М.Д. Комп"ютеризована технологія визначення ємнісних параметрів теригенних розрізів за комплексом ГДС : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 95-101 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано методику та технологію визначення ємнісних властивостей теригенних колекторів на основі використання універсальоного інтерпретатора формул та каталогу інтерпретаційних моделей. Наведено типові моделі для оцінки глинистості та пористості за ...
644323
  Каменський О.І. Комп"ютеризоване навчання англійської мови майбутніх економістів // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 165-176. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
644324
  Корнійчук А.І. Комп"ютеризоване проектування елементів систем управління : Навчальний посібник / А.І. Корнійчук, Ю.О. Подчашинський; МОНУ ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 456с. – ISBN 966-7570-89-4
644325
  Шевченко С.Я. Комп"ютеризований лабораторний практикум з електростатики в загальному університетському курсі фізики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 262-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)
644326
   Комп"ютеризований мікроскоп для аналізу зображень з твердо-тільних трекових детекторів ядерного випромінювання (ТТДЯВ) / О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Ю.М. Оніщук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 368-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена комп"ютеризована оптична система на базі мікроскопу МБИ-8М, яка доволяє проводити аналіз зображень треків на поверхні ТТДЯВ у напівавтоматичному режимі. В якості зразків представлені опрацьовані зображення окремих треків [альфа]-частинок і ...
644327
  Лактіонов І.С. Комп"ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів грунтів та мікроклімату промислових теплиць : монографія : до 95-річчя Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 212, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-212. – ISBN 978-966-377-203-5
644328
   Комп"ютеризовані засоби проведення лабороторних робіт - шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування компетентного фахівця / М. Загірняк, О. Чорний, С. Сергієнко, М. Несен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
644329
   Комп"ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми : Монографія / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Г.В. Горячев, О.В. Давиденко, А.І. Катасонов, А.Р. Ящолт; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 310с. – ISBN 966-641-132-6
644330
  Гоков О.М. Комп"ютеризовані системи поліграфічного обладнання. Підсистеми управління обладнанням і технологічними процесами : навчальний посібник / Гоков О.М., Жидко Є.А. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Харків. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-676-444-0
644331
  Шинальський О. Комп"ютерізація органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-8
644332
  Волик Л.В. Комп"ютерна анімація як еволюційний інструментарій медіаосвіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 29-33


  У статті аргументується значення комп"ютерної анімації у розвитку медіаосвіти, досліджено значущість актуалізації її у сучасному освітньому просторі, розкрито зміст Концепціїї медіаосвіти в Україні, проаналізовано досвід викладання курсів ...
644333
  Бочковий О. Комп"ютерна безпека. Відкрите суспільство у глобальному інформаційному просторі: вразливість чи безпека? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
644334
  Гломозда Д. Комп"ютерна вірусологія : навч. посібник / Гломозда Дмитро. – Київ : НаУКМА, 2012. – 113, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-114. – ISBN 978-966-2410-41-9
644335
  Совин О. Комп"ютерна грамотність як повсякденний інструментарій (на прикладі проблематики аналітичної хімії рівноважних станів) / О. Совин, І. Пацай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 168-173
644336
  Коссак О. Комп"ютерна графіка : навчальний посібник / О. Коссак, М. Мітрулі, Н. Челакос ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-966-613-719-0
644337
  Пічугін М.Ф. Комп"ютерна графіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков ; [ЖВІНАУ, Каф. автоматиз. систем упр.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 345, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 344-345. - На обкл. також: Математичні основи двовимірної та тривимірної графіки ; Використання функцій WIN API ; Формати графічних файлів ; Бібліотека Open GL ; Прикладні пакети комп"ютерної графіки. – Бібліогр.: с. 342-343. – ISBN 978-617-673-181-8
644338
  Тмєнова Н.П. Комп"ютерна графіка : навч.-метод. посібник / Н.П. Тмєнова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107
644339
   Комп"ютерна графіка. Терміни та визначення. ДСТУ 2939-94. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 35 с. – (Системи оброблення інформацїї)
644340
  Бондаренко М.Ф. Комп"ютерна дискретна математика : Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Комп"ютерні науки" / М.Ф. Бондаренко, Н.В. Білоус, О.Г. Руткас. – Київ : Компанія СМІТ, 2004. – 480с. – ISBN 966-8530-20-9


  Підручник містить основні розділи дискретної математики: теорія мно-жин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автома-ти, алгоритми, формальні мови та гра-матики, теорія графів та комбінатори-ка.
644341
   Комп"ютерна діагностика раку молочної залози / Ю.І. Петунін, Д.А. Клюшин, К.П. Ганіна, Н.В. Бородай, Р.І. Андрушків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-68. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Описано математичні основи процесу розпізнавання і діагностики раку молочної залози. Розроблено методи побудови довірчих інтервалів, що містять вибірку з генеральної сукупності, за допомогою нерівності Височанського-Петуніна і порядкових статистик. ...
644342
  Кошечко Н. Комп"ютерна залежність студентів ВНЗ як прояв внутрішньоособистісних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-43. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми комп"ютерної та інтернет-залежності студентів ВНЗ. Особливий акцент поставлено на внутрішнь оособистісних конфліктах студентів як чиннику виникнення комп"ютерної залежності. Виняткову увагу приділено способам ...
644343
   Комп"ютерна злочинність : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Бут, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк. – Київ : Атіка, 2002. – 240с. – ISBN 966-7714-88-8
644344
  Ахтирська Н. Комп"ютерна злочинність в Україні через призму судової практики / Н. Ахтирська, В. Антощук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-94.
644345
  Скалозуб Л. Комп"ютерна злочинність: стан та шляхи подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-65.
644346
  Федоренко Л.М. Комп"ютерна ігроманія неповнолітніх очима юридичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.72-76
644347
  Муригін Кирило Валерійович Комп"ютерна ідентифікація людини за зображенням обличчя на основі кореляційних методів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Муригін К.В.; Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
644348
   Комп"ютерна інженерія : метод. рек. до виконання диплом. проектів для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" напряму підгот. 6.050102 "Комп"ютерна інженерія" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: І.А. Жуков, М.М. Проценко]. – Київ : НАУ, 2015. – 42, [2] с. : табл.
644349
  Ванін В.В. Комп"ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.О. Надкернична. – Київ : Каравела, 2006. – 336с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-49-0
644350
  Ванін В.В. Комп"ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – Київ : Каравела, 2008. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-49-0
644351
  Романюк А.В. Комп"ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного екологічного моніторингу водного середовища : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Романюк А.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
644352
  Романюк А.В. Комп"ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного моніторингу обладнання телекомунікаційних мереж // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2014. – № 6 (34). – С. 71-75
644353
  Широков В.А. Комп"ютерна лексикографія : [монографія] / В.А. Широков ; НАН України ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ : Наукова думка, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 342-347. – ISBN 978-966-00-1169-4
644354
  Фокін С.Б. Комп"ютерна лексикографія і переклад: іспанська та українська мови : [вибіркова навч. дисципліна за спец. "переклад" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" на 4-му курсі] / Фокін С.Б. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2014. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 60-64
644355
  Фокін С.Б. Комп"ютерна лексикографія і переклад: іспанська та українська мови : [навч. посібник] / Фокін С.Б. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2017. – 152 с. : іл., табл. – Текст ісп., фр., укр. – Бібліогр.: с. 140-152
644356
  Дарчук Н.П. Комп"ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) : підручник для студ. вищих навч. закладів / Н.П. Дарчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-439-079-5
644357
  Ничаюк С. Комп"ютерна лінгвістика в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 213-215
644358
  Кузьменко Д.Ф. Комп"ютерна лінгвістика і WEB 2.0 // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 214-219. – Bibliogr.: Літ.: с. 219; 10 п.


  Теоретичні дослідження з комп"ютерної лінгвістики та їхнє прикладне втілення є обов"язковим елементом більшості сучасних Інтернет-проектів. Йдеться також про роль прикладної лінгвістичної складової у принципово нових мережевих концептуальних та ...
644359
  Матвієнко М.П. Комп"ютерна логіка : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Матвієнко М.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-286. – ISBN 966-2609-09-7
644360
  Дарчук Н. Комп"ютерна методика дослідження політичного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 94-104. – ISSN 0320-3077


  У статті описується формалізована методика аналізу тропів на матеріалі корпусу газетних політичних текстів
644361
  Барабанов О. Комп"ютерна обробка результатів досліджень мартенситних перетворень / О. Барабанов, А. Косогор, В. Опанасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено надпружну поведінку мартенситних сплавів і розроблено алгоритм комп"ютерного розрахунку основних параметрів мартенситних перетворень за кривими напруження - деформація. За допомогою теоретично промодельованих залежностей для сплаву ...
644362
  Єфімов Д. Комп"ютерна підтримка дієтотерапії при діабеті / Д. Єфімов, С. Кіфоренко, М. Лавренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Описується інформаційна технологія синтезу системи підтримки прийняття рішень у діабетології при виборі дієти, адекватної енерговитратам. Інформаційне ядро системи становлять спеціалізовані бази даних по продуктах харчування, типам і видам активності. ...
644363
  Карабчевський В.В. Комп"ютерна підтримка зв"язку між операціями над двовимірними і тривимірними моделями : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Віталій Владиславович Карабчевський; МОН України; Держ. вищ. навчальний заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецк, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
644364
  Пісоцька М.Е. Комп"ютерна підтримка індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів України у 2000-ні роки. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 60-70. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
644365
   Комп"ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління : Методичні рекомендації та збірник завдань. – Київ : УАДУ, 1998. – 56с. – ISBN 966-7353-42-7
644366
  Омельчук С. Комп"ютерна програма "ІнтерТест" (Модуль "Українська мова") як засіб активізації дослідницької діяльності учнів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 10-13. – ISSN 0130-5263
644367
  Скляров І. Комп"ютерна програма і авторське право // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.11-16. – ISSN 1608-6422
644368
  Філик Н.В. Комп"ютерна програма як об"єкт авторського права : проблеми правової охорони / Н.В. Філик, Г.В. Омельченко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 130-137. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
644369
  Паламарчук Л. Комп"ютерна програма як предмет злочинного посягання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-32. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання щодо правового захисту авторських прав на комп"ютерні програми, які є предметом злочинного посягання при незаконному їх відтворенні та розповсюдженні. В статье рассматриваются вопросы правовой защиты авторских прав на ...
644370
  Біленчук П. Комп"ютерна психофізіологічна діагностика людини: правнича освіта, юридична наука і практика українського правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
644371
  Одокієнко С.М. Комп"ютерна реалізація непараметричних моделей динамічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Одокієнко С. М.; Черкаський держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
644372
  Антонова-Рафі Комп"ютерна система оцінки репродуктивного мислення людини / Антонова-Рафі, І.Ю. Худецький // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Маєвський Д.А. ; редкол.: Абакумов В.Г., Акімов Л.В., Андрієнко П.Д. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 25 (101). – С. 301-309. – ISSN 2221-3805
644373
  Кухаренко Д.В. Комп"ютерна система передопераційного планування хірургічної корекції патології окорухового апарату людини : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.11.17 / Кухаренко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
644374
  Макаричева В.В. Комп"ютерна система підтримки прийняття рішень при комплексному оцінюванні фізичного здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-20. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  Описана автоматизована інформаційна технологія оцінки фізичного здоров"я людини. Представлено структурно-алгоритмічну схему відповідної комп"ютерної програми. Синтезовано програмне забезпечення, результатом використання якого є кількісне відображення ...
644375
  Оленко А.Я. Комп"ютерна статистика : навч. посібник / А.Я. Оленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 174, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 173. – ISBN 966-594-932-2
644376
  Бабич М.П. Комп"ютерна схемотехніка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Бабич, І.А. Жуков. – Київ : МК-Прес, 2004. – 412с. – ISBN 966-96415-1-9
644377
  Приходько В.М. Комп"ютерна схемотехніка : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Приходько В.М., Євсеєв С.П., Садовий К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288. – ISBN 978-966-676-234-7
644378
  Матвієнко М.П. Комп"ютерна схемотехніка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-2609-14-1
644379
  Матвієнко М.П. Комп"ютерна схемотехніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Матвієнко М.П., Розен В.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-2609-14-1
644380
  Ментинська І. Комп"ютерна термінологія: особливості вживання окремих морфологічних категорій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 63-66. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
644381
  Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посібник / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – Київ : Знання, 2011. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-966-346-778-8
644382
  Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А.В Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид. стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-617-07-0019-3
644383
  Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-966-346-778-8
644384
  Сидоренко В.М. Комп"ютерна техніка та програмування / В.М. Сидоренко; МОУ. КДЕУ. – Київ, 1994. – 395с. – ISBN 5-8238-0280-3
644385
  Гаркуша І.М. Комп"ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Гаркуша І.М.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
644386
  Кульчицький Ігор Маркіянович Комп"ютерна технологія укладання словників та проектування словникових баз даних на основі інформаційних лексикографічних моделей : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 / Кульчицький І.М.; Національна Академія наук України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
644387
  Петуній Ю.І. Комп"ютерна цитогенетична діагностика раку молочної залози та фіброаденоматозу на підставі площі ядер букального епітелію / Ю.І. Петуній, Д.А. Клюшин, К.М. Голубєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 138-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропонований комп"ютерний метод диференціальної діагностики раку молочної залози від фіброаденоматозу. Критерій грунтується на усередненні р-статистик. Дослідження проводились за площею ядер букального епітелію. Перевагою запропонованого ...
644388
  Журавлева В.А. Комп"ютерная оценка качества формирования навыков и умений при реализации компетентностного подхода в обучении / В.А. Журавлева, В.В. Марков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 31-35. – ISSN 1818-4243
644389
  Дарчук Н.П. Комп"ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи : (монографія) / Наталія Дарчук. – Київ : Освіта України, 2013. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-355. – ISBN 978-617-7111-54-1
644390
  Драган Є.В. Комп"ютерне вимірювання рівня навчальних досягнень студентів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 219-223. – ISBN 978-966-651-861-9


  Розглянуті основні положення вимірювання навчальних досягнень, особливості тестів та їхніх типів, запропоновані можливості застосування.Розкриті основні поняття - надійність, валідність. Описані різні підходи до аналізу відповідей, та їхнього оцінювання.
644391
   Комп"ютерне дослідження кінематики механізмів : навч.-наочний посібник для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 149, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-694-145-2
644392
  Пасічник Н.О. Комп"ютерне забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991-2011) / Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 108-120. – ISSN 0374-3896
644393
  Шевчук В.В. Комп"ютерне моделювання впливу селевих потоків на інженерні споруди / В.В. Шевчук, В.О. Горбань, О.М. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-119. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується необхідність створення засобів кількісної оцінки впливу селевих потоків на інженерні споруди. Розроблено математичну модель та програмний модуль аналізу впливу селів на техногенні комплекси із врахуванням параметрів селевих потоків та ...
644394
  Шевчук В. Комп"ютерне моделювання впливу термофлюїдних аномалій на напружено-деформаційні стани розломних зон / В. Шевчук, М. Лавренюк, Вол. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-49. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розроблено розрахунковий геоінформаційний модуль по оцінці впливу термопружності та фазових перетворень під час гранітизації, спричиненої термофлюїдними потоками, на напружено-деформаційні стани розломних зон із диференційованою ...
644395
  Зінченко А.Ю. Комп"ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Зінченко Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 175 арк. – Додатки: арк. 147-175. – Бібліогр.: арк. 131-146
644396
  Зінченко А.Ю. Комп"ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Зінченко Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
644397
   Комп"ютерне моделювання динаміки електронного згустку в зовнішньому магнітному полі / М.А. Щербінін, Т.Є. Літошенко, Ю.М. Толочкевич, І.О. Анісімов // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 244-247
644398
  Дяченко П.В. Комп"ютерне моделювання динаміки коливальних процесів механічних систем класу зубчастих передач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дяченко Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
644399
  Іванюк В.А. Комп"ютерне моделювання динамічних об"єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передаточних функцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Іванюк В.А. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
644400
  Голдаєвич Є.Є. Комп"ютерне моделювання дисперсії зворотніх об"ємних магнітостатичних хвиль в тривимірному просторі хвильових чисел та частот / Є.Є. Голдаєвич, О.Ю. Нечипорук, В.В. Данилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 319-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано програму для комп"ютерного моделювання дисперсії зворотних об"ємних магнітостатичних хвиль при довільному куті поширення. Отримано та проаналізовано відповідне дисперсійне співвідношення. Наводяться приклади моделювання дисперсії хвиль в ...
644401
  Дегтярьов С.В. Комп"ютерне моделювання дисперсії поверхневих та прямих об"ємних магнітостатичних хвиль в тривимірному просторі хвильових чисел та частот / С.В. Дегтярьов, О.Ю. Нечипорук, В.В. Данилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 312-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропоновано програму для комп"ютерного моделювання дисперсії поверхневих та прямих об"ємних магнітостатичних хвиль при довільному куті їх поширення. Отримано та проаналізовано відповідні дисперсійні співвідношення. Наводяться приклади моделювання ...
644402
  Анісімов І.О. Комп"ютерне моделювання діагностики плазмових утворень за перехідним випромінюванням модульованого електронного пучка / І.О. Анісімов, І.А. Блажко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 295-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Виконано комп"ютерне моделювання діагностики профілю концентрації плоскошаруватої ізотропної плазми за перехідним випромінюванням модульного електронного пучка. Отримано добре узгодження відновленого таким чином профілю концентрації із початково ...
644403
  Макаренко В. Комп"ютерне моделювання для пояснення процесів в електричних, електронних та електромеханічних колах / В. Макаренко, В. Співак // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 39-41
644404
  Тупко Н.П. Комп"ютерне моделювання довірчих границь для невідомої дисперсії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На базі оцінок для невідомої дисперсії у випадку відомого математичного сподівання [3] побудовані довірчі границі для невідомої дисперсії за допомогою правила 3o [подано формулу].
644405
  Шматко Олександр Віталійович Комп"ютерне моделювання задач вигину, коливань та стійкості елементів тонкостінних конструкцій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Шматко О.В.; НАНУ, Ін-т пробл. машинобудування ім.А.М.Підгороного. – Харків, 2001. – 20 с.
644406
  Чутов Ю.І. Комп"ютерне моделювання запорошеної плазми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-48. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено огляд результатів робіт з комп"ютерного моделювання запорошених приелектродних шарів та радіочастотних газових розрядів, а також релаксуючої запорошеної плазми, що виконані спільно з університетами м. Нагоя (Японія) та Ейндховена (Нідерланди), ...
644407
  Антонов В.М. Комп"ютерне моделювання зображень : навч. посібник / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі. – Київ : КНТ, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-373-264-0
644408
  Баєв О.Ю. Комп"ютерне моделювання і обчислювальні методи спектроскопії потужних джерел випромінювання на базі методу поглиначів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Баєв Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
644409
   Комп"ютерне моделювання інформаційно-аналітичних систем / О.Г. Додонов [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : ІПРІ НАН України, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-238. – ISBN 978-617-7457-17-5


  В словарь вошли основные термины, используемые в области компьютерных информационно-аналитических систем, а также понятия и определения, применяемые в со-временной компьютерной литературе и в информационных сообщениях, публикуемых на тематических ...
644410
  Богданов Р.В. Комп"ютерне моделювання магнетронного розпилювального пристрою з двома зонами ерозії / Р.В. Богданов, О.М. Костюкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є побудова комп"ютерної моделі магнетронного розпилювального пристрою для потреб нанотехнологій. Була розроблена програма, що дозволяє проводити якісний аналіз процесів іонізації та прискорення частинок у магнетронному ...
644411
   Комп"ютерне моделювання механізму виникнення локалізованих синергетичних дефектних субструктур при пластичній деформації нанокристалів металів / О.С. Гаценко, О.Е. Засимчук, П.О. Теселько, С.Г. Стіренко, Ю.Г. Гордієнко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 9. – С. 1207-1224. – ISSN 1024-1809
644412
  Флегантов Л.О. Комп"ютерне моделювання механічного руху тіла засобами MathCAD / Л.О. Флегантов, А.В. Антонець // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 97-109. – ISSN 1998-6939
644413
  Бондаренко М.Ю. Комп"ютерне моделювання нанорозмірної плазмової системи / М.Ю. Бондаренко, О.І. Кельник // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 87-90
644414
  Оглобля О.В. Комп"ютерне моделювання оптичних спектрів поглинання в"язок із одношарових вуглецевих нанотрубок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 405-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання оптичного поглинання в"язки із одношарових вуглецевих нанотрубок (ОВНТ) різного складу (металеві та напівпровідникові ОВНТ) в припущенні нормального закону розподілу нанотрубок за радіусом. Чисельно розраховані оптичні ...
644415
  Колендо О.Ю. Комп"ютерне моделювання органічних сполук і полімерів : метод. посібник для роботи на комп"ютері / О.Ю. Колендо ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 74-77
644416
  Михайліченко О.М. Комп"ютерне моделювання петрохімічної еволюції гранітоїдів засобами інформаційної системи "Фільтр" (на прикладі Північно-Західного району Українського щита) : випуск 22. Геоінформатика / О.М. Михайліченко, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-140 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Показано можливість комп"ютерного моделювання петрохімічної еволюції магматичних утворень засобами інформаційної системи "Фільтр" на прикладі гранітоїдів Північно-Західного району Українського щита. Установлено еволюційну послідовність, що відзеркалює ...
644417
  Мушак Андрій Ярославович Комп"ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в інтернет-технологіях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Мушак А.Я.; Нац. акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
644418
  Додонов О.Г. Комп"ютерне моделювання процесів організаційного управління (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 69-77. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто проблеми моделювання процесів організаційного управління, створення комп’ютерних моделюючих комплексів для розроблення і впровадження автоматизованих систем організаційного управління. Наведено приклади автоматизованих систем організаційного ...
644419
  Левченко Олександр Миколайович Комп"ютерне моделювання рельєфу та пов"язаних з ним природних процесів на території Львівщини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Левченко О.М.; МОіНУ; Нац. ун-тет "львів. політехн.". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
644420
  Богданов Р.В. Комп"ютерне моделювання розпорошувального магнетронного розряду: енергетичний розподіл бомбардуючих іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Була розроблена комп"ютерна модель плоского розпорошувального магнетронного розряду. Рух частинок описувався методом Монте-Карло. В результаті моделювання були одержані енергетичні спектри іонів, які бомбардують катод. Досліджені залежності позицій ...
644421
  Зеленський К.Х. Комп"ютерне моделювання систем : навч. посібник / К.Х. Зеленський, Г.В. Кіт, О.І. Чумаченко ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 314, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 242-244. – ISBN 978-966-388-491-2
644422
  Сябер С.С. Комп"ютерне моделювання стохастичних коливань у системі двох зв"язаних нелінійних контурів / С.С. Сябер, І.О. Анісімов // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 238-240
644423
  Янковська Л.Є. Комп"ютерне моделювання сферичних об"єктів дизайну на перспективних зображеннях за лініями обрису : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Янковська Лариса Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
644424
  Яцишин М.М. Комп"ютерне моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Яцишин М.М. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
644425
  Сіренко В.О. Комп"ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сіренко Василь Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 177-228. – Бібліогр.: л. 159-176
644426
  Сіренко В.О. Комп"ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сіренко Василь Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
644427
  Гачкевич О.Р. Комп"ютерне моделювання термомеханічних процесів в електропровідних тілах за електромагнітних навантажень / О.Р. Гачкевич, Б.Д. Дробенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 110-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Подано результати досліджень термомеханічних процесів в електропровідних тілах за квазіусталених електромагнітних навантажень з урахуванням феромагнітних властивостей та термочутливості матеріалів, а також пружно-пластичного характеру їх деформування. ...
644428
  Стеля О.Б. Комп"ютерне моделювання траекторiї руху центра маси тiла, кинутого пiд кутом до горизонту / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 87-94. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається математична модель руху центра мас снаряда, з урахуванням дiї балiстичних та метеорологiчних чинникiв. Як базова використовується стандартна модель НАТО. Для врахування сили опору повiтря використовується закон 1943 року. ...
644429
  Кривонос Ю.Г. Комп"ютерне моделювання української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Інститут прикладного системного аналізу. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-60. – ISSN 1681-6048


  Запропоновано математичну модель та її комп’ютерну реалізацію для отри- мання та відтворення жестової мови за допомогою трьохвимірних моделей людей. Запропоновано технологію, яка досить реалістично відтворює рухи на трьохвимірній моделі, що отримані ...
644430
  Горонескуль М. Комп"ютерне моделювання як інструмент розв"язання професійно-орієнтованих задач з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців цивільної безпеки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 108-114. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  Стаття присвячена питанню впровадження комп"ютерного моделювання як інструменту розв"язання професійно-орієнтованих задач з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців цивільної безпеки. В рамках математичних дисциплін ...
644431
  Сільвія Комп"ютерне навчання в університетах країн, що розвиваються / Сільвія, ван де Бунт-Кокюс // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 104-110. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
644432
  Єфремов С.В. Комп"ютерне навчання важлива концепція освіти студентів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 73-79. – ISSN 2074-8167
644433
  Венглінський Є.Р. Комп"ютерне опрацювання зображень Сонця, отриманих з допомогою нового 160-мм кассегренівського телескопа // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 39-40
644434
  Артемчук Людмила Миколаївна Комп"ютерне оцінювання професійних знань в стуктурі підготовки медичних сестер : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Артемчук Л.М.; Національний медичний ун-тет ім О.О. Богомольця. – Київ, 2003. – 227с + Додатки: л. 204 - 227. – Бібліогр.: л.183 - 204
644435
  Артемчук Людмила Миколаївна Комп"ютерне оцінювання професійних знань в стуктурі підготовки медичних сестер : Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:13.00.04 / Артемчук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
644436
  Мендусь Є . Комп"ютерне піратство заважає розвиткові інтелектуального потенціалу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-89.
644437
  Жуков М.Н. Комп"ютерне прогнозування уранових родовищ із застосуванням інформаційно-аналітичної системи "Фільтр" : випуск 21. Геоінформатика / М.Н. Жуков, В.А. Крюченко, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Викладено досвід застосування інформаційно-аналітичної системи "Фільтр" для комп"ютерного прогнозування уранових родовищ. Наведено карти результатів прогнозування та факти, що підтверджують ефективність технології.
644438
  Онкович А. Комп"ютерне програмне забезпечення як основний інструмент технічного оформлення видання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто еволюцію комп"ютерного інструментарію видавців, визначено організаційні та технічні зміни у діяльності видавничих організацій під впливом входження і розвитку комп"ютерних технологій, здійснено прогноз щодо технічних змін у ...
644439
  Савєльєва О.В. Комп"ютерне проектування спряжених криволінійних поверхонь в багатозахідних кулькових гвинтових передачах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Савєльєва О.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
644440
  Овсянніков О. Комп"ютерне середовище науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп"ютерного профілю як об"єкт проектування / О. Овсянніков, Г. Алєксєєва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 107-111
644441
  Крапчатова Я. Комп"ютерне тестування в організації самоконтролю рівня сформованості англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено питання самоконтролю, проаналізовано поняття англомовної компетентності в аудіюванні та самоконтролю, детально описано етапи роботи з аудіотекстом в контексті самоконтролю, представлено тестові завдання для перевірки рівня ...
644442
  Погромська Г.С. Комп"ютерне тестування як елемент моніторингу навчальних досягнень студентів в сучасній системі вищої освіти / Г.С. Погромська, Н.А. Махровська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 184-193. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 2). – ISSN 2519-254X
644443
  Лазарук Галина Іванівна Комп"ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті обгрунтовується доцільність використання комп"ютерних тестів та тестового контролю для перевірки якості знань студентів як найбільш уніфікованої, загальновизнаної форми контролю якості підготовки фахівців.
644444
  Лазарук Г. Комп"ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 43-48.
644445
  Захарчук М. Комп"ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови / Мар"яна Захарчук, Роман Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 90-98. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання підвищення ефективності вимірювання знань англійської мови у слухачів мовних курсів за допомогою залучення комп"ютерного тестування. Досліджено теоретичні та методичні аспекти комп’ютерного тестування. Обгрунтовано зміст і форму ...
644446
  Радіонова А.О. Комп"ютерне тестування як метод кількісного педагогічного вимірювання / А.О. Радіонова, С.Л. Самойлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 140-146. – ISSN 2074-8922
644447
  Лук"янова В.В. Комп"ютерний аналіз даних : Посібник / В.В. Лук"янова. – Київ : Академія, 2003. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-160-0


  Розглянуто основи технології оброблення текстових і табличних документів з допомогою ПЕОМ, процедури створення і використання шаблонів документів, методи оброблення і аналізу економ. Інформац. Для студентів, які вивчають економіку, менеджмент, маркетинг
644448
  Івахненков С.В. Комп"ютерний аудит : Контрольні методики і технології / С.В. Івахненков. – Київ : Знання, 2005. – 286 с. – ISBN 966-346-057-1
644449
  Венгерук Н.П. Комп"ютерний аудит: вимоги часу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 76-79. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
644450
  Гола А. Комп"ютерний відбір станків для гнучких виробничих систем із врахуванням економічних критеріїв / А. Гола, А. Швіц // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 383-389 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
644451
  Степашко В.С. Комп"ютерний експеримент в індуктивному моделюванні / В.С. Степашко, С.М. Єфіменко, Є.А. Савченко ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ : Наукова думка, 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-217 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1439-8
644452
  Андрющенко Н.В. Комп"ютерний експеримент при організації лабораторніх робіт // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 183-187. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядаються питання організації комп"ютерного експерименту в лабораторних роботах, переваги та недоліки цієї інноваційної технології.
644453
  Райковська Г. Комп"ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 71-75. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
644454
  Богатьонкова А.І. Комп"ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Богатьонкова А.І. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. цент інформ. техноголій та систем. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
644455
  Довбня Л. Комп"ютерний контроль знань студентів-філологів (на матеріалі старослов"янської мови) / Л. Довбня, П. Довбня // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 98-117. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
644456
  Тарасенко В. Комп"ютерний сервіс для виявлення викладачами запозичень у студентських роботах / В. Тарасенко, О. Тесленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 99-106. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема автоматизованого виявлення несанкціонованих запозичень у студентських роботах.
644457
  Ясінська О.В. Комп"ютерний сленг в аспекті лінгвістичних досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 233-238. – Бібліогр.: Літ.: с. 238; 8 п. – ISSN 1729-360Х
644458
  Стрига Е.В. Комп"ютерний сленг у сучасній англійській мові: походження та функціонування // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 186-191
644459
  Щур І.І. Комп"ютерний сленг у функціоальному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 270-273. – ISBN 966-8188-08-X
644460
  Кузищин Т. Комп"ютерний сленг як засіб комунікації (роль англійських запозичень у творенні сленгових комп"ютерних виразів, їх адаптація на чеськомовному та україномовному грунті) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 236-240. – Бібліогр.: Літ.: С. 240; 15 назв. – ISBN 966-7825-79-5
644461
   Комп"ютерний словник. – Київ : Україна
[А - Я. – 1997. – 468 с.
644462
  Сірук О. Комп"ютерний тезаурус дієслів української мови // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 115-119.
644463
  Денисенко І.В. Комп"ютерний тезаурус української мови на прикладі іменників ЛСГ "людина": принципи розробки та структура // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 96-99
644464
  Паламар М.І. Комп"ютерні вимірювальні системи для дослідіження біопотенціалів зорового аналізатора. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Паламар М.І.; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 17л.
644465
  Коваленко М.М. Комп"ютерні віруси і захист інформації : Навч. посібник / М.М. Коваленко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 272с. – ISBN 966-00-0453-2
644466
  Попов Ю.Д. Комп"ютерні віруси та засоби боротьби з ними / Ю.Д. Попов. – Киев : Диалектика, 1997. – 16с.
644467
  Хомченко А.Н. Комп"ютерні експерименти зі скінченними елементами вищих порядків / А.Н. Хомченко, Н.В. Коваль, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 25-38. – ISSN 1998-6939
644468
  Круглик В.С. Комп"ютерні засоби комунікації : навч.-метод. посібник / В.С. Круглик, М.О. Вінник. – Херсон : ВКФ "СТАР" ЛТД, 2014. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-966-1596-39-8
644469
  Буй Д.Б. Комп"ютерні засоби навчання: проблеми термінології, систематизації, створення програмного забезпечення / Д.Б. Буй, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 157-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються питання термінології в області комп"ютерних засобів навчання. Запропоновано підхід до систематизації систем підтримки учбового процесу. Розглянуто загальні питання проектування програмного забезпечення в цій предметній області. Ключові ...
644470
  Дудник З.В. Комп"ютерні засоби транскрипції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 139-142
644471
   Комп"ютерні засоби у термінологічній роботі. Настанови щодо створювання та використовування термінологічних баз данних і текстових масивів : ДСТУ Р 50-082-2000 (ISO/TR 12618:1994). – Київ : Держстандарт України, 2000. – 23 с.
644472
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644473
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 13. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644474
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 14. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644475
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 15. – 2016. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644476
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Компьютерные средства, сети и системы = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 16. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644477
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Компьютерные средства, сети и системы = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 17. – 2018. – 121, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
644478
   Комп"ютерні засоби, мережі та системи = Компьютерные средства, сети и системы = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2002-. – ISSN 1817-9908
№ 18. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
644479
  Біленчук П.Д. Комп"ютерні злочини. / П.Д. Біленчук, М.А. Зубань. – К., 1994. – 72с.
644480
  Лісовий В. Комп"ютерні злочини: питання кваліфікації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С. 86-89. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
644481
  Мелещенко Олександр Костянтинович Комп"ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір : Дис... д-ра філолог.наук: 10.01.08 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1998. – 385л. – Бібліогр.:л.365-385
644482
  Мелещенко О.К. Комп"ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір : Монографія / О.К. Мелещенко; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 1998. – 196с. – ISBN 966-7181-13-8
644483
  Мелещенко Олександр Костянтинович Комп"ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовій інформаційній простір : автореф. ... д-ра філос. наук: 10.01.08 / Мелещенко Олександр Костянтинович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 39 с.
644484
  Нощенко М.О. Комп"ютерні ігри та викладання англійскої мови: перспективи методології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 105-113. – ISSN 2308-6912


  Постійний швидкий розвиток та урізноманітнення сучасних носіїв інформації та якості мови, що ними використовується, є однією з визначних рис нинішнього етапу новітньої історії світу. Саме це призвело до розквіту нестандартних методів як викладання, так ...
644485
  Бовть О.Б. Комп"ютерні ігри та дитяча агресивність: випадковий взаємозв"язок чи прикра взаємозалежність // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.110-117
644486
  Распопов В.Б. Комп"ютерні ігри. / В.Б. Распопов, С.Т. Кузнецов. – К., 1990. – 45с.
644487
  Фокін С.Б. Комп"ютерні інноваційні технології в перекладацькій та перекладознавчій діяльності : [навч. посібник] / Фокін С.Б. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2019. – 254 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 237-247. – Бібліогр.: с. 212-236 та в кінці розд.
644488
   Комп"ютерні інформаційні технології: освітні і наукові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учених (м. Ужгород, листоп. 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2011. – 170, [2] с. : іл. – Резюме англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2075-22-9
644489
  Старко В. Комп"ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u: стан та застосування // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 86-100. – ISSN 1682-3540
644490
  Паньшин Б.М. Комп"ютерні магістралі: Наук.-попул. нарис. / Б.М. Паньшин, Ю.С. Хлистун. – К., 1987. – 140с.
644491
  Іванов В. Комп"ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.41-42
644492
  Буров Є. Комп"ютерні мережі / Є. Буров. – Львів : Бак, 1999. – 468с. – ISBN 966-7065-19-7
644493
  Зайченко Ю.П. Комп"ютерні мережі : Навчальний посібнік для студ. вищих навчальних закладів / Ю.П. Зайченко; Intertational science and technology university. – Київ : Слово, 2003. – 256с. – ISBN 966-8407-02-4
644494
  Зайченко О.Ю. Комп"ютерні мережі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, що навч. за напрямом "Комп"ютерні науки" / О.Ю. Зайченко, Ю.П. Зайченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 518, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506-513. – ISBN 978-966-194-050-4
644495
  Гордєєв О.О. Комп"ютерні мережі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Гордєєв, Д.В. Гордєєва, М.В. Колдовський ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 247-250. – ISBN 978-966-8958-72-4
644496
  Антонов В.М. Комп"ютерні мережі військового призначення / В.М. Антонов, О.Ю. Пермяков. – Київ : МК-Прес, 2005. – 320 с. – ISBN 966-96415-7-8
644497
  Калита Д.М. Комп"ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних : навч. посібник / Д.М. Калита; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : Київський університет, 2003. – 327с. – (Автоматизація наукових досліджень). – ISBN 966-594-419-3
644498
  Погорілий С.Д. Комп"ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних : підручник для студентів вищих закл. освіти / С.Д. Погорілий, Д.М. Калита; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : Київський університет, 2007. – 456с. – ISBN 966-594-942-Х
644499
  Мінухін С.В. Комп"ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп"ютерних мереж : навчальний посібник / С.В. Мінухін, С.В. Кавун, С.В. Знахур ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-676-287-3
644500
  Юринець В. Комп"ютерні мережі. Інтернет : Навчальний посібник / Володимир Юринець, Ростислав Юринець; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 524с. – ISBN 966-613-130-7
644501
  Мінухін С.В. Комп"ютерні мережі. Принципи організації роботи глобальних комп"ютерних мереж та основи безпеки в комп"ютерних мережах : навч. посібник / Мінухін С.В., Кавун С.В., Знахур С.В. ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-676-385-6
644502
  Дорошенко Юрій Олександрович Комп"ютерні методи деформативного конструювання геометричних об"єктів на основі політканинних перетворень : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.01.01 / Дорошенко Ю.О.; МО і НУ КНУ буд. і архіт. – Київ, 2002. – 37 с.
644503
  Зеленський К.Х. Комп"ютерні методи обробки сигналів і зображень : навч. посібник / К.Х. Зеленський, В.М. Ігнатенко, В.В. Поліновський ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2013. – 372 с. : рис., табл. – Назва обкл., корінця : Комп"ютерні методи обробки сигналів і зображень. – Бібліогр.: с. 371-372. – ISBN 978-966-388-489-9
644504
  Завгородній А.Ю. Комп"ютерні методи підвищення достовірності та повноти інтегрованих баз даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Завгородній А.Ю.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
644505
   Комп"ютерні науки та інженерія = Computer science and engineering : матеріали 2-ї Міжнар. конф. молодих науковців CSE-2007, 4-6 жовт., 2007, Україна, Львів. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 231, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. - Покажч.: с. 231. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-649-9
644506
   Комп"ютерні науки та інженерія = Computer science and engineering : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка», Міжнар. молодіж. фестиваль науки "Litteris et artibus" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 359, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та дані на обкл. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-553-781-6
644507
  Ніколенко О.В. Комп"ютерні прізвиська: семантико-прагматичні аспекти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 308-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313; 7 поз.
644508
  Башун О. Комп"ютерні програми для створення електронних бібліотек // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 28-33. – ISSN 1811-377X


  У статті надається огляд комп"ютерних програм з відкритим кодом, які бібліотеки можуть використовувати для створення єлектронних бібліотек та розміщення різноманітних файлів у електронному форматі.
644509
  Пастухов О.М. Комп"ютерні програми як особливий вид літературних творів, що передаються мережою Інтернет. та доцільність їх охорони за авторським правом // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.63-68. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-614-021-7
644510
  Сурмак О.І. Комп"ютерні ресурсозберігаючі технології управління содовим виробинцтвом (на прикладі енергетичних мереж Кримського содового заводу). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Сурмак О.І.; Харків. держ. акад. міськ. госп. – Харків, 1995. – 17л.
644511
   Комп"ютерні системи і мережні технології (CSNT-2017) : тези доп. Х Міжнар. наук.-техн. конф., 20-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т коп"ютер. інформ. технологій ; [редкол.: І.А. Жуков (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 94, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
644512
  Пузиренко О.Ю. Комп"ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пузиренко Олександр Юрійович ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
644513
   Комп"ютерні системи та мережні технології (CSNT-2018) : зб. тез доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Ін-т комп"ютер. інформ. технологій ; [редкол.: І.А. Жуков, Н.В. Журавель, В.П. Гамаюн та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – 80, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
644514
  Доля В.Г. Комп"ютерні системи штучного інтелекту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.Г. Доля ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 295, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-388-321-2
644515
  Синчук В.Л. Комп"ютерні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 51-58. – ISBN 966-8467-20-5
644516
  Зєлєнкова М.В. Комп"ютерні та бланкові опитувальники особистості: надійність та валідність / М.В. Зєлєнкова, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються результати порівняльних обстежень за допомогою комп"ютерного та бланкового опитувальників. Встановлено зміни у показниках надійності, валідності та результатах обох версій опитувальника. Надаються практичні рекомендації щодо використання ...
644517
  Мелещенко О. Комп"ютерні та телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір / Олександр Мелещенко // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 35-43
644518
  Сірук О.Б. Комп"ютерні тезауруси у світовій лінгвістичній практиці: огляд і систематизація // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 146-150. – ISBN 966-8188-08-X


  Групою співробітників лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться робота над створенням тезаурусу в межах наукових студій з формалізації мовних досліджень
644519
  Булаєнко М.В. Комп"ютерні технології автоматизованої генерації управляючих програм в інформаційних системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Булаєнко М. В.; МОУкраїни, Хар.Акад. міськ. господ. – Х., 1997. – 23л.
644520
  Прігарін О. Комп"ютерні технології в етнології: удосконалення інструментарію або методи етнометрики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 42-46
644521
  Іванов В.Ф. Комп"ютерні технології в засобах масової комунікації: сучасне та майбутнє : Hавч. посібник для студ. Ін-ту журналістики / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко (КУ ім.Т.Шевченка). – Київ : Київський університет, 1997. – 172 с. – ISBN 966-594-036-8
644522
  Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Григор"єва Л.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки : л.143-219. – Бібліогр. : л.134-141
644523
  Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Григор"єва Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
644524
   Комп"ютерні технології в освіті : навчальний посібник / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239 с. – Бібліогр. : с. 235-238. – ISBN 978-966-439-544-8


  В посібнику, розглянуті і проаналізовані сучасні способи і засоби комп"ютерних технологій в освіті, що дають можливість кардинально підвищити ефективність роботи як викладача, так і студента. Посібник містить значну кількість прикладів електронних ...
644525
   Комп"ютерні технології в освіті : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / [Ю.С. Жарких та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 238, [1] с. : іл. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр.: с. 235-238 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-544-8
644526
  Сідак В.С. Комп"ютерні технології в розробці та експлуатації регіональних систем газопостачання на прикладі ВАТ ГГО "Харківгаз. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Сідак В.С.; МО України. Харків. держ. Акад. міського господарства. – Харків, 1999. – 22л.
644527
  Свобода Є.Ю. Комп"ютерні технології в судово-експертній діяльності: проблеми впровадження, напрями використання // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-129.
644528
   Комп"ютерні технології для дизайнерів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Мистецтво"] / Шеховцов А.В. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 317, [1] с. – ("Комп"ютерні технології" / заг. ред.: Чепелюк О.В.). – ISBN 978-966-2393-08-8
644529
   Комп"ютерні технології друкарства : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-132-8
№ 19. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
644530
   Комп"ютерні технології друкарства : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-106-9
№ 20. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
644531
   Комп"ютерні технології друкарства : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-204-2
№ 22. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
644532
   Комп"ютерні технології друкарства : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-199-1
№ 23. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
644533
   Комп"ютерні технології друкарства : збірник наукових праць / МОН України; Українська академія друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-322-268-0
№ 24. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
644534
   Комп"ютерні технології друкарства = Computer Technologiesof Printing : збірник наукових праць / МОН України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Драган Я.П., Кібіркштіс Едмундас, Кулак М.Й. [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996-. – ISSN 2411-9210
№ 2 (38). – 2017. – 202, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
644535
  Проскурович О.В. Комп"ютерні технології економічного аналізу : навч. посібник / Проскурович О.В., Бойчук В.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 308, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-253. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-210-9
644536
  Колісник Петро Комп"ютерні технології крізь призму географічної науки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 2-5
644537
   Комп"ютерні технології навчання. Терміни та визначення. ДСТУ 2482-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 26 с. – (Системи оброблення інформації)
644538
   Комп"ютерні технології обробки облікової інформації : навч. посібник для студентів вищ. учб. закладів / В.Є. Ходаков, Т.Г. Кірюшатова, Р.М. Захарченко, М.В. Карамушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 533, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 494-498. – ISBN 978-966-2393-63-7
644539
   Комп"ютерні технології підготовки експериментальних даних у грунтознавстві / Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва, С.В. Рєзнік, К.Б. Новосад // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 83-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
644540
  Бежан Л.І. Комп"ютерні технології підтримки прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки та оборони / Л.І. Бежан, О.М. Чистик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – C. 11-21
644541
  Нетлюх О.П. Комп"ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нетлюх О.П. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
644542
   Комп"ютерні технології та вища освіта людей з особливими потребами : Дистанційне навчання в системі соціально-трудової реабілітації: Збірник наук. доповідей і статей. – Київ : Вища школа, 2002. – 255с. – ISBN 966-642-140-2
644543
  Стеля О.Б. Комп"ютерні технології та проблема води в Україні / О.Б. Стеля, І.О. Стеля // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 118-128
644544
  Михалевич М. Комп"ютерні технології та проблеми енергоощадження / М. Михалевич, І. Сергієнко, Б. Стогній // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0372-6436
644545
  Сивак О.Б. Комп"ютерні технології у викладанні "іноземної мови за професійним спрямуванням" для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 195-207. – ISSN 2227-2844
644546
  Костикова І. Комп"ютерні технології у процесі навчання англійській мові / І. Костикова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 1562-529Х
644547
  Козлакова Г.О. Комп"ютерні технології у технічній освіті в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  На основі аналізу даних приблизно 160 європейських університетів встановлено, як змінилося в них навчання комп"ютерним технологіям у 1992-1995 рр. Зроблено висновок про те, що поглиблене навчання основам інформатики в системі середньої школи дозволило ...
644548
  Паламар М.І. Комп"ютерні технології штучного інтелекту для прецизійного управління у мехатронних системах : навч. посібник / Михайло Паламар, Михайло Стрембіцький ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя, 2018. – 127, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-305-099-7
644549
   Комп"ютерно-вимірювальні технології контролю та управління ракетно-космічної техніки : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / [М.В. Поляков, В.П. Малайчук, С.В. Клименко та ін.] ; під заг. ред. проф. В.П. Малайчука ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Держ. підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля. – Дніпро : Ліра, 2018. – 342, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-059-5
644550
  Шерман М.І. Комп"ютерно-інформаційна підготовка майбутніх юристів : теорія і практика; Монографія / М.І.Шерман. – Київ : Вища освіта, 2004. – 192 с. – ISBN 966-8081-32-3
644551
  Ковтуненко Л.С. Комп"ютерно-інформаційні аспекти сучасної української лексикографії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / Ковтуненко Л.С.; ЦНБ ім. Вернадського НАН Укр. – Київ, 1995. – 25 с.
644552
  Тимовчак-Максимець Комп"ютерно-лінгвістичні методи та засоби виявлення споживацького досвіду на веб-форумах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
644553
  Середенко В.М. Комп"ютерно-математичне моделювання задач динаміки міжфазової взаємодії в композитах / В.М. Середенко, О.М. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 188-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив динамічних навантажень представницького елемента композитної системи, що включає міжфазовий прошарок. Комп"ютерно-математична модель вивчена для різноманітних типів зовнішніх силових факторів, крайових, початкових та неоднорідних ...
644554
  Євсєєв А.В. Комп"ютерно-морфометрична характеристика клітин протокової аденокарциноми підшлункової залози // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 19-22. – ISSN 1727-0847
644555
  Клочко В.І. Комп"ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії : монографія / В.І. Клочко, М.Б. Ковальчук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-641-334-8
644556
  Харківський П.П. Комп"ютерно-технічна експертиза: проблемні питання // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 97-100. – ISSN 1992-4437
644557
  Потапова О.М. Комп"ютерно орієнтована методична система навчання математичного аналізу студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Потапова Олександра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
644558
  Колгатін О.Г. Комп"ютерно орієнтована система педагогічної діагностики та специфічні вимоги до її підсистеми автоматизованого тестування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 39-45
644559
  Щербина О.А. Комп"ютерно орієнтоване середовище проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих університетських систем підвищення кваліфікації викладачів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Щербина Олександр Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 77 назв
644560
  Цурганова Л.А. Комп"ютерное моделирование сложных нелинейных систем грунтовых осований и фундаментов мелкого халожения : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Цурганова Л. А.; Гомель.ГУ. – Гомель, 1997. – 1997л.
644561
  Марків А. Комп"ютероманія та її вплив на здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 85-88. – ISSN 2078-1016
644562
  Васильєва О.О. Комп"ютероніми: структурний аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 77-80. – ISSN 2307-4558
644563
   Комп"ютинг = Computing : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 1, вип. 1. – 2002
644564
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 1, вип. 2. – 2002
644565
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 3, вип. 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
644566
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 3, вип. 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
644567
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 3, вип. 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
644568
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 4, вип. 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
644569
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 4, вип. 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
644570
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 4, вип. 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
644571
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 5, вип. 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
644572
   Комп"ютинг = Computing : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 5, вип. 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
644573
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 6, вип. 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
644574
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 6, вип. 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
644575
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 7, вип. 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
644576
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 7, вип. 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
644577
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 7, вип. 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
644578
   Комп"ютинг = Computing. : Міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 8, вип. 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
644579
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 8, вип. 2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
644580
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 8, вип. 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
644581
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 9, вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
644582
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 9, вип. 1. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
644583
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 9, вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
644584
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 9, вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
644585
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 10, вип. 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
644586
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 10, вип. 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
644587
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 10, вип. 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
644588
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 10, вип. 4. – 2011
644589
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 11, вип. 1. – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
644590
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 11, вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
644591
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. Наук-досл. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 11, вип. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644592
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 11, вип. 4, грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644593
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 12, вип. 1, березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644594
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 12, вип. 2, червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644595
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 12, вип. 3, вересень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644596
   Комп"ютинг = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 12, вип. 4, грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644597
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 13, вип. 1, березень. – 2014. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644598
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 13, вип. 2, червень. – 2014. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644599
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 13, вип. 3, вересень. – 2014. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644600
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 13, вип. 4, грудень. – 2014. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644601
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 14, вип. 4, грудень. – 2015. – C. 191-258. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644602
   Комп"ютинг = International journal of Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 14, вип. 1, березень. – 2015. – 58 с. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644603
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 14, вип. 2, червень. – 2015. – C. 59-122. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644604
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 14, вип. 3, вересень. – 2015. – C. 123-190. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644605
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 15, вип. 1, березень. – 2016. – 64 с. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644606
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. А. Савченко. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 15, вип. 3, вересень. – 2016. – С. 147-216. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644607
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. А. Савченко. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 15, вип. 4, грудень. – 2016. – С. 217-275. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644608
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. А. Саченко. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 15, вип. 2, червень. – 2016. – С. 65-146. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
644609
   Комп"ютинг = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; НКН України. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2002-. – ISSN 1727-6209
Т. 16, вип. 1, березень. – 2017. – 57, [2] с. – На обкл. назв. журн. англ. мовою: Computing. - Текст англ. мовою
644610
  Прийма С. Комп"ютінг як галузь знань: світове бачення й українські реалії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 36-44.
644611
  Сейдаметова З.С. Комп"ютінг: напрями університетської підготовки і вимоги до випускників // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 58-62. – ISBN 966-8847-12-1
644612
   Комп`ютерний словник. – Київ : Україна, 1997. – 470с. – ISBN 966-524-012-9
644613
   Комп`ютерні методи в географії. Об`ємне комп`ютерне моделювання : Методичні вказівки для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 19с.
644614
  Кульчицький І.М. Комп`ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем / І.М. Кульчицький; Українськ. мовно-інформаційний фонд Нац. академії наук України. – Київ : НБУВ, 2002. – 57 с. – ISBN 966-507-136-Х
644615
   Комп’ютерна візуалізація технологій складання електричних машин в умовах дистанційного навчання / А. Рибалко, Л. Мещеряков, Н. Уланова, А Руссу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 49-54. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто питання створення за допомогою об’єктно-орієнтованої програми 3D Studio MAX однієї зі складових частин лабораторного комплексу — відеороликів технологій складання асинхронного електродвигуна з фазним ротором та машини постійного струму, які ...
644616
  Станіславська К.І. Комп’ютерна гра як мистецька форма // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 93-99
644617
  Шаповал О.В. Комп’ютерна графіка у кінематографі: проблеми естетичного осмислення історичного розвитку комп’ютерних спецефектів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 159-166
644618
  Корнелюк О.І. Комп’ютерні грід-технології та їх застосування в молекулярній біології (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 вересня 2018 р.). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 44-51. – ISSN 1027-3239
644619
  Гордієнко А.В. Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 58-62. – ISSN 1996-5931
644620
  Лещенко П. Комп’ютерні ігри у процесі вивчення іcторії: американський досвід навчання учнів середньої школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 144-152. – ISSN 2312-5993
644621
  Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М.Скопень; Київський унів. туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2005. – 302с. – ISBN 966-7982-64-5
644622
  Сергієнко І.В. Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 56-75. – ISSN 1027-3239
644623
  Чайка І. Комп’ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 216-221. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано вимоги наукових принципів функціонування технологічних систем. Визначено пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення діяльності наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у ...
644624
  Рылов В.М. Компакт - 5 оттисков. – Копмакт. - Сосотоит 5 отттисков
644625
  Карпова Е.В. Компактизация хроматиновых фибрилл, различающихся длинной линкерной ДНК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Карпова Е.В.; РАН Ин-т цитологии. – С.П., 1993. – 24л.
644626
  Казачинский Василий Михайлович Компактирующие преобразователи информации в системах контроля и управления : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Казачинский Василий Михайлович; Одесский политехнический ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
644627
  Казачинский Василий Михайлович Компактирующие преобразователи информации в системах контроля и управления : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Казачинский Василий Михайлович; Одесский политехнический институт. – Одесса, 1986. – 16л.
644628
  Куліш В.В. Компактне джерело релятивістських електронних пучків на базі коаксіального циркулярно-поляризованого стаціонарного ЕН-прискорювача / В.В. Куліш, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Фізика ; вип. 4)


  Показано результати фізичного аналізу моделі стаціонарного електронного циркулярно-поляризованого ЕН-ондулярного прискорювача. Наведено та проінтерперетовано результати розрахунків щодо динаміки пучка в області взаємодії. Описано характерні особливості ...
644629
   Компактний електронний ЕН-прискорювач як джерело жорсткого рентгенівського випромінювання / А.С. Мельник, В.В. Куліш, А.Г. Пономарьов, І.В. Губанов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 492-498. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання стаціонарних лінійно-поляризованих прискорювачів (ЕН-прискорювачів) з незалежною генерацією ондулятор них магнітного та електричного полів як основи джерела жорсткого рентгенівського випромінювання для комерційного вжитку. ...
644630
  Кумсія Майкл Компактний модифікований метод припасовування для аналізу та параметричного синтезу кіл з конденсаторами, що перемикаються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Майкл С.М. Кумсія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
644631
  Петрушевський Юрій Вячеславович Компактні - хвилевідно-пластинчасті перетворювачі поляризації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.07 / Петрушевський Юрій Вячеславович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1996. – 15л.
644632
  Парновський С. Компактні галактики високої світності: апроксимації функції світності log-нормальним розподілом та функцією Сандерса / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  На основі даних про випромінювання вибірки близько 800 компактних галактик високої світності в ультрафіолетовому континуумі та рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню розглянуто функцію світності. Показано, що функції світності ...
644633
  Парновський С. Компактні галактики з активним зореутворенням: теплове випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГЦ / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-47. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц від 193 компактних галактик з активним зореутворенням. Розподіл цієї величини є близьким до лог-нормального з медіаною між 6 % та 14 %. Частка ...
644634
  Кольк Энно Эдуардович Компактность и суммируемость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольк Энно Эдуардович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 15л.
644635
  Желобенко Д.П. Компактные группы Ли и их представления / Д.П. Желобенко. – Москва : Наука, 1970. – 664 с.
644636
  Урсул М.И. Компактные кольца и их обобщения / М.И. Урсул. – Кишинев, 1991. – 158 с.
644637
   Компактные однородные пространства и разложения групп Ли : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Онищик А. Л,; Онищик А. Л,; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
644638
  Щетинин Александр Николаевич Компактные однородные пространства положительной эйлеровой характеристики : Дис... физ.-мат.наук: 01.01.06 / Щетинин Александр Николаевич; Ярославский гос. ун-тет. – Ярославль, 1983. – 97л. – Бібліогр.:л.87-89
644639
  Щетинин А.Н. Компактные однородные пространства положительной Эйлеровой характеристики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Щетинин А.Н.; КГУ. – Киев, 1984. – 14л.
644640
  Толстых А.И. Компактные разностные схемы и их применние в задачах аэрогидродинамики. / А.И. Толстых. – М., 1990. – 229с.
644641
  Толстых А.И. Компактные разностные схемы повышенной точности в задачах аэрогидродинамики. / А.И. Толстых. – М., 1985. – 71с.
644642
  Инасаридзе Х.Н. Компактные расширения конечного порядка вполне регулярных пространств и их непрерывных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Инасаридзе Х.Н.; АН Груз.ССР. Матем. ин-тут им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1966. – 7л.
644643
  Кэйс В.М. Компактные теплообменники / В.М. Кэйс, А.Л. Лондон. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1967. – 223с.
644644
   Компактный атлас мира / Гос. служба геодезии, картографии и кадастра ; [отв. ред. Елена Король ; худож. Алексей Ремизовский]. – Киев : Картографія, 2011. – 192 с. : ил., карты. – Указ. геогр. названий: с. 143-192. – ISBN 978-966-475-323-1
644645
   Компактный большой русско-китайский словарь. – [Пекин] : Шанъу иньшугуань, 1989. – 1157, [1] с. – ISBN 7-100-323-7711-112
644646
  Данциг Д. Компактный город / Д. Данциг. – Москва, 1977. – 199 с.
644647
  Афонин Ю.В. Компактный источник ускоренных электронов когерентного лазерного излучения : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Афонин Ю.В.; АН СССР. Сиб. отд. сов. ин-та теор. и приклад. механики. – Новосибирск, 1975. – 26л.
644648
  Лафарг П. Компанела / П. Лафарг. – Птгр, 1919. – 55с.
644649
   Компании Southwest Airlines, Optym и Amadeus подписали долгосрочное соглашение // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 7 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
644650
  Абрамов А. Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 61-87 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
644651
   Компании, у которых есть чему поучится / Л. Демченко, Н. Калинина, Ю. Когут, Е. Ковтун, Г. Петренко, И. Рудь, Л. Синило, В. Тарнавский, А. Темный, И. Титенская, А. Федоров; Ред. И. Титенская; Авт.: Л. Демченко, Н. Калинина, Ю. Когут, Е. Ковтун, Г. Петренко, И. Рудь, Л. Синило, В. Тарнавский, А. Темный, И. Титенская, А. Федоров. – Киев : Агенство "Стандарт". – ISBN 966-8961-01-3
Кн.2. – 2005. – 284с.
644652
   Компанию делают люди : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 8-9 (прилож.) : Фото
644653
   Компания "Амадеус Украина" отпраздновала 30-ю годовщину Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 2-3 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
644654
  Льюис Н. Компания "Гезельшафт" / Н. Льюис. – Москва, 1983. – 240с.
644655
   Компания "Фаинтур" : Региональный реестр востребован. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 19 : Фото
644656
   Компания Amadeus переводит агентов на передовую платформу Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 3 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
644657
   Компания Amadeus снова входит в индекс устойчивого развития Доу-Джонса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 2 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
644658
  Бруфау Ферран Компания Rezidor открыла отель Radisson Blu Hotel Kiev, Podil // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 28-29 : фото
644659
  Бузинова К. Компания Tree IT / К. Бузинова, Т. Муращенко, А. Тимченко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 27. – ISBN 978-966-285-400-8


  Tree IT - это проект непрерывного дистанционного образования в сфере IT.
644660
   Компания глубокой затяжки // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 10-11 : фото
644661
   Компания ДТЭК ЭНЕРГО и Национальный горный университет: стратегическое партнерство в области науки и технологий / А.Н. Шашенко, С.А. Воронин, В.И. Пилюгин, С.Н. Гапеев // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 3-5. – ISSN 0041-5804


  "Эффективность работы угольной шахты во многом зависит от синхронной подготовки выемочных участков. Протяженные выработки - капитальные, магистральные, подготовительные - должны быть пройдены качественно и вовремя. Западный Донбасс -сравнительно ...
644662
  Мокроусов А. Компания за столом. Эгон Шиле и его круг // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 102-103
644663
  Гарушянц Ю.М. Компания травли Лю Шаоци // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 97-122
644664
  Бем Н.В. Компанії-лукостери в Україні // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 47-51
644665
  Жулинська О.М. Компанії з управління активами. Використання правового досвіду США для удосконалення регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.154-164
644666
  Бойко Ю. Компанія CISCO розширює мережу своїх академій // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 4


  Наприкінці минулого року з ініціативи регіональної Академії CISCO при ІОЦ університету відкрито два відділення мережевої Академії CISCO: у школі с. Доробратова Закарпатської обл. та в школі-інтернаті для дітей із захворюванням верхніх дихальних шляхів ...
644667
  Гордієнко Я. Компанія Дніпровської затоки, або "Блукаючі сюжети" історії Русі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 15


  Яка ж захоплива й повчальна наша історія! Ішли царгородським узбережжям вітрильники на колесах, несли загибель Іскоростеню голуби й горобці з палаючим трутом, пробирався крізь печенізький табір відважний хлопчак з вуздечкою... Могутні київські князі ...
644668
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
644669
  Уайт С. Компаньон / С. Уайт. – Ленинград, 1926. – 275 с.
644670
  Прието Х. Компаньон / Х. Прието. – М, 1969. – 216с.
644671
  Прието Х. Компаньон / Х. Прието. – М, 1972. – 208с.
644672
  Перов Ю.Ф. Компаньон : Роман. Рассказы / Ю.Ф. Перов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 416с.
644673
  Петров Ю. Компаньон / Ю. Петров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 416 с.
644674
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 6. – 1996
644675
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 8. – 1996
644676
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 9. – 1996
644677
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 13. – 1996
644678
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 14/15. – 1996
644679
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 16. – 1996
644680
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 17. – 1996
644681
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 18. – 1996
644682
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 19. – 1996
644683
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 20. – 1996
644684
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 21. – 1996
644685
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 22. – 1996
644686
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 23. – 1996
644687
   Компаньон : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 24. – 1996
644688
   Компаньон. – Київ
№ 1. – 1997
644689
   Компаньон. – Київ
№ 2. – 1997
644690
   Компаньон. – Київ
№ 3. – 1997
644691
   Компаньон. – Київ
№ 4. – 1997
644692
   Компаньон. – Київ
№ 5. – 1997
644693
   Компаньон. – Київ
№ 6. – 1997
644694
   Компаньон. – Київ
№ 7. – 1997
644695
   Компаньон. – Київ
№ 8. – 1997
644696
   Компаньон. – Київ
№ 9. – 1997
644697
   Компаньон. – Київ
№ 10. – 1997
644698
   Компаньон. – Київ
№ 11. – 1997
644699
   Компаньон. – Київ
№ 12. – 1997
644700
   Компаньон. – Київ
№ 13. – 1997
644701
   Компаньон. – Київ
№ 14. – 1997
644702
   Компаньон. – Київ
№ 15. – 1997
644703
   Компаньон. – Київ
№ 16. – 1997
644704
   Компаньон. – Київ
№ 17. – 1997
644705
   Компаньон. – Київ
№ 18. – 1997
644706
   Компаньон. – Київ
№ 19. – 1997
644707
   Компаньон. – Київ
№ 20. – 1997
644708
   Компаньон. – Київ
№ 21. – 1997
644709
   Компаньон. – Київ
№ 22. – 1997
644710
   Компаньон. – Київ
№ 23. – 1997
644711
   Компаньон. – Київ
№ 24. – 1997
644712
   Компаньон. – Київ
№ 1/2. – 1998
644713
   Компаньон. – Київ
№ 3. – 1998
644714
   Компаньон. – Київ
№ 4. – 1998
644715
   Компаньон. – Київ
№ 5. – 1998
644716
   Компаньон. – Київ
№ 6. – 1998
644717
   Компаньон. – Київ
№ 7. – 1998
644718
   Компаньон. – Київ
№ 8. – 1998
644719
   Компаньон. – Київ
№ 9. – 1998
644720
   Компаньон. – Київ
№ 10. – 1998
644721
   Компаньон. – Київ
№ 11. – 1998
644722
   Компаньон. – Київ
№ 12. – 1998
644723
   Компаньон. – Київ
№ 14. – 1998
644724
   Компаньон. – Київ
№ 15. – 1998
644725
   Компаньон. – Київ
№ 17. – 1998
644726
   Компаньон. – Київ
№ 18. – 1998
644727
   Компаньон. – Київ
№ 20. – 1998
644728
   Компаньон. – Київ
№ 21. – 1998
644729
   Компаньон. – Київ
№ 22. – 1998
644730
   Компаньон. – Київ
№ 26. – 1998
644731
   Компаньон. – Київ
№ 38. – 1998
644732
   Компаньон. – Київ
№ 43. – 1998
644733
   Компаньон. – Київ
№ 51/52. – 1998
644734
   Компаньон. – Київ
№ 7. – 1999
644735
   Компаньон. – Київ
№ 24. – 2000
644736
  Ковальова Г.М. Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка / Г.М. Ковальова, К.В. Зубенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 68-71. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
644737
  Бедзир Н. Компаративистика на переломе тысячелетий: традиция и обновление в украинском и российском литературоведении // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 48-51. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
644738
  Залыженко В.А. Компаративистское видение проблемы диалога культур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
644739
  Мохаммади Б.Н. Компаративистское исследование концепции родины и свободы в поэзии Тараса Шевченко и Малекош-Шоара Бахара / Бадр Н. Мохаммади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье представлен сравнительный анализ гимнов двух титанов украинской и персидской литератур - Тараса Шевченко и Малекош-Шоара Бахара. Исследованы концепции родины и свободы в их поэзии, а также определены схожие качества в творчестве двух поэтов: ...
644740
  Кресін О.В. Компаративізація німецької юридичної освіти в першій третині XIX століття: перша модель європеїзації після краху ius commune // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 46-49
644741
  Тихомиров О. Компаративізм і постмодернізм у контексті соціально-гуманітарного осмислення правової реальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 294-301. – ISBN 978-966-349-240-7
644742
  Приказюк Н. Компаративізм понять "системно важливі" та "системоутворюючі фінансові інститути" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено сутність та ознаки системно важливих фінансових інститутів. Обґрунтовано визначення системо-утворюючих фінансових інститутів. Проведено компаративний аналіз понять "системно важливі", "системно значущі", "системоутворюючі фінансові ...
644743
  Ісаєва Н.С. Компаративістика в Китаї: Лу Сінь


  Розглядається малодосліджена тема розвитку порівняльного літературознавства в Китаї. Зокрема, аналізуються погляди видатного китайського письменника ХХ ст. Лу Сіня на предмет порівняльних досліджень, їх методологію та місце в літературознавстві.
644744
  Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури / Дмитро Наливайко. – Київ : АКТА, 2007. – 426с. – (Університетські лекції). – ISBN 978-966-8917-06-2
644745
  Маріно А. Компаративістика та теорія літератури: Поетика порівняльного літературознавства
644746
  Сисоєва С.О. Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 23-26. – ISSN 2078-1687
644747
  Кобильник В.В. Компаративістика як галузь політичної науки: історія та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджуються теоретичні засади компаративістики як галузі політичної науки, вивчається ґенеза порівняльної політології, виділяються та характеризуються ключові етапи її розвитку. Автор аналізує критерії розмежування таких понять як ...
644748
  Бикова Т. Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках української літератури
644749
  Лобода Ольга Компаративістика як шлях формування читацької особистості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 24-25
644750
  Козирський В. Компаративістика: манівці й нова парадигма / В. Козирський, О. Маловічко // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 13-20. – ISSN 1819-7329
644751
  Грицик Л. Компаративістика: між теорією та історією // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 25-30
644752
  Горб О. Компаративістику - на уроки української літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.56-59. – ISSN 0131-6788
644753
  Чугаєнко Ю.О. Компаративістичне дослідження складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 125-137. – ISSN 2222-5374
644754
  Загородня А. Компаративістичний аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі та України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 78-81. – ISSN 2308-4634
644755
  Шалата О. Компаративістичний аспект методики вивчення іноземних мов // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
644756
  Пилипчук С. Компаративістичний вимір фольклористичних студій Івана Франка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 304-322. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  У статті проаналізовано специфіку методологічних пошуків Франка-компаративіста. Відзначено збалансованість, продуманість і значний евристичний потенціал Франкових фольклористичних праць, які виконано в контексті наукових змагань порівняльно-історичної ...
644757
  Вакулік О. Компаративістичний підхід до особливостей кримінальної процесуальної регламентації вирішення питання про початок досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 246-248
644758
  Пилипчук С. Компаративістичні студії Франка-фольклориста // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 362-378. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано специфіку методологічних пошуків Франка-компаративіста. Відзначено збалансованість, продуманість і значний евристичний потенціал Франкових фольклористичних праць, які виконано в контексті наукових змагань порівняльно- історичної ...
644759
  Яковенко Т. Компаративістська інтерпретація техногенного суспільства: глобально-екологічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 61-67. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
644760
  Воробей П.А. Компаративістська характеристика складів злочинів, передбачених статтями 384-385 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (78). – C. 62-71. – ISSN 2222-5374
644761
  Крикун В.Ю. Компаративістський аналіз еристичної проблематики у творах Аристотеля та Декарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
644762
  Бабакіна О.О. Компаративістський аналіз систем профільного навчання країн Європи // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 136-144. – ISSN 2218-5348
644763
  Назимко Є. Компаративістський метод дослідження інституту покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 79-85
644764
  Конєва Я. Компаративістські дослідження у польській фольклористиці // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 211-214.
644765
  Гайдулін О.О. Компаративна інтерпретація понять законодавчого регулювання та правової дискреції: досвід Казахстану та перспективи для України / О.О. Гайдулін, А.В. Запорожченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 2219-5521
644766
  Гришкова Раїса Олександрівна Компаративна технологія як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 56-61. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена авторській розробці й практичному використанню компаративної технології формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологіних спеціальностей вищих навчальних закладів.
644767
  Тихомиров О.Д. Компаративна філософія права: проблеми концептуалізації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 425-431. – ISSN 0869-2491
644768
  Самойлова Д. Компаративна характеристика частоти вживання темпоральних конструкцій різних типів у художньому та публіцистичному текстах // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 57-60
644769
  Михайлов В.Я. Компаративная фразеология как особая структурно-семантическая группа в составе фразеологии современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлов В.Я.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
644770
  Шендрик О.О. Компаративне дослідження запозичень в іспанській і турецькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 461-467


  У статті порівнюються функції, роль та характер арабізмів в іспанській і турецькій мовах. Наголос робиться на лексичних запозиченнях, проводиться порівняння арабізмів, що мають спільне походження в іспанській і турецькій мовах. В статье сравниваются ...
644771
  Попов Т.В. Компаративне дослідження національної політики та державотворення Німеччини та Латвії. Досвід для України // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 332-341. – ISBN 978-966-428-305-9
644772
  Никифоров Є А. Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 72-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
644773
  Гурчинов М. Компаративни студии = Les etudes comparees / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. Б. Ристовски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 334, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – ISBN 9989-649-47-2
644774
  Назаров Д.М. Компаративний анализ герменевтического подхода в педагогике // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 21-24. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена герменевтике как методу научного познания и выявлению особенностей ее применения в педагогической науке. Проведя компаративний анализ с целью формализации герменевтического метода познания, автор предлагает собственное понимание его ...
644775
  Задорожня Л. Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 26-32. – ISSN 1810-3944
644776
  Тишкевич К.І. Компаративний аналіз видань бібліотек України для юнацтва у період соціальних трансформацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у вивченні та порівняльному аналізі видань бібліотек України для юнацтва щодо забезпечення доступу у період соціальних трансформацій, що змінюють види та направленість видавничої продукції, що впливають на процес формування та ...
644777
  Соколова В.А. Компаративний аналіз віршування Т. Осьмачки та М. Цвєтаєвої // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 338-349. – ISBN 966-8474-34-1
644778
   Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем / А.С. Криклій, Л.М. Демиденко, Ю.А. Субботович, В.А. Криклій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
644779
  Рєпіна І.М. Компаративний аналіз ділової репутації підприємства / І.М. Рєпіна, В.П. Ковтун // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 237-242
644780
  Березін О.В. Компаративний аналіз до дослідження "управління розвитком підприємств торгівлі" / О.В. Березін, О.М. Мезенцева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 240-246. – ISSN 2222-0712
644781
  Атаманюк Ю.А. Компаративний аналіз економічних засад лібералізації кредитно-фінансового ринку у країнах ЦСЄ: досвід для України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 89-93.
644782
  Сльозко О.О. Компаративний аналіз економічного розвитку Угорщини й України (1990-2005 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 281-282
644783
  Тимошенко О.В. Компаративний аналіз економічного розвитку України та країн – членів Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
644784
  Прокопчук С.І. Компаративний аналіз емпіричних результатів прогнозування банкрутства заводів ЗБК України за допомогою нормативних підходів та підходу, основного на імітаційному моделюванні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 95-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
644785
  Криклій А.С. Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації / А.С. Криклій, З.М. Васильченко, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-14.
644786
  Грицюта Н.М. Компаративний аналіз зарубіжних концепцій етики PR / Н.М. Грицюта, К.О. Геселева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 150-154. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
644787
  Золотухін Є.В. Компаративний аналіз зарубіжного досвіду функціонування ринків місцевих запозичень: уроки для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
644788
  Боднарчук Т.Л. Компаративний аналіз зовнішньоторговельної політики Російської та Австро-Угорської імперій (XIX – початок XX ст.).. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 231-251. – ISSN 0320-4421
644789
  Золотіна Г.В. Компаративний аналіз інтертекстуальних ознак французьких романів вісімнадцятого та двадцятого століть // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 70-75.
644790
  Лисенко К.В. Компаративний аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсу в діахронічному аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 296-300


  В статті розглядаються порівняльні характеристики просодії англомовного драматичного аудіо дискурсу. Аналізуються інваріантні показники та маркери варіативності виконання драматичними акторами творів Шекспіра в різні періоди часу на основі аудіо ...
644791
  Глушко А.О. Компаративний аналіз концептів історичної пам"яті в Україні та в Республіці Словенія : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Глушко Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
644792
  Версаль Н. Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом / Н. Версаль, Г. Глущенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 101-111. – ISSN 1605-2005
644793
  Тагієв С.Р. Компаративний аналіз кримінальної відповідальності за посягання на суддю, народного засідателя чи присяжного // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 284-292. – ISSN 2227-796X


  The analysis of the criminal codes of foreign countries, providing criminal responsibility for attacks on persons who realize justice, including judges, people"s assessors and jurors is useful for public review of foreign legislation, and for its ...
644794
  Сніцар Є. Компаративний аналіз ліричних мотивів і тематики кохання у творчості О. Довженка та Ф. Феліні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 229-235.
644795
  Смольницька О. Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузміна // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 33-43


  У статті аналізуються в компаративному, архетипному, мистецтвознавчому, релігієзнавчому аспектах поема Т. Шевченка "Марія" і релігійна лірика М. Кузміна, в яких образ Богоматері є ключовим. Доведено, що, незважаючи на різні витоки і культури, поезія ...
644796
  Смольницька О.О. Компаративний аналіз маріології у поемі Т.Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузьміна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 104-105. – ISSN 1810-2131
644797
  Смольницька О. Компаративний аналіз маріології у поемі Тараса Шевченка "Марія" і релігійній ліриці Михайла Кузміна // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 47-54. – ISSN 2225-5095
644798
  Силенко О.М. Компаративний аналіз методик експрес-діагностики вірогідності банкрутства підприємств / О.М. Силенко, О.А. Новосьолова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 75-81. – ISSN 2308-1988
644799
  Єгорова Г.А. Компаративний аналіз методик оцінювання ефективності злиттів та поглинань: світовий та вітчизняний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
644800
  Тоузані Т. Компаративний аналіз методів і моделей управління поведінкою соціально-економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 193-200. – ISSN 2222-4459
644801
  Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11. / Жиртуєва Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 33с. – Бібліогр.: 29 назв
644802
  Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Жиртуєва Н.С.; КНУТШ, каф. релігієзнавства. – Київ, 2010. – 401 л. – Бібліогр.: л.364-401
644803
  Давидюк Н. Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи / Н. Давидюк, М. Олійник // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – 120-125. – ISSN 2078-1687
644804
  Приходченко К.І. Компаративний аналіз молитовних різновидів як сакральних зразків // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 158-162. – ISSN 1728-3671


  Досліджується жанр молитви, використання його в різні часи укр. письменниками
644805
  Романюк О. Компаративний аналіз морфологічних особливостей чоловічого і жіночого корпусів на матеріалі мовлення героїв українського дейтинг-шоу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 36-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
644806
  Горбань А.В. Компаративний аналіз націоналістично-визвольного руху за умов окупації України тоталітарними державами (1939-1945): проблеми історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 166-169. – ISBN 966-614-021-7
644807
  Кожушко А. Компаративний аналіз новітніх стратегій інноваційного розвитку публічного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 6-12. – ISSN 2414-4436
644808
  Тарасюк Н. Компаративний аналіз образу Івана Мазепи. За творами Віктора Гюго та Володимира Сосюри // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 64-70
644809
  Гусарова А.В. Компаративний аналіз ознак моральної вихованості в європейський та японських культурах / А.В. Гусарова, М.В. Нечепоренко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 29-36. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
644810
  Андрушкевич Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій в освітніх системах України й Польщі // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5. – С. 88-92
644811
  Андрушкевич Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 83-87. – ISSN 2078-1016


  Конкретний аналіз особливостей европейського освітнього простору і змін у його освітянській галузі дає змогу більш предметно визначити завдання трансформації національних освітніх систем,закрема України й Польщі.
644812
  Кузьменко О.М. Компаративний аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 28-31
644813
  Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття "консалтингова взаємодія" // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 42-50. – ISSN 2415-8089
644814
  Збанацька О. Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України / О. Збанацька, О. Кириленко, О. Яценко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 32-39. – ISSN 2076-9326


  Здійснено компаративний аналіз методичних підходів до організації представлення бібліографічної інформації в електронних каталогах та пошуку в інформаційно-пошукових системах окремих бібліотек України. Досліджено розбіжності представлення ...
644815
  Мехтієва В.Г. Компаративний аналіз проблеми авторства в теорії Р. Барта та феміністичній літературній критиці // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 72-74. – ISBN 978-966-285-410-7
644816
  Хавроненко В.Д. Компаративний аналіз проблеми загального та одиничного в Арістотеля і у патристиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 130-133. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблеми загального та одиничного в філософській спадщині Арістотеля та патристики. The article is devoted to the analysis of the problem of universals and particulars in Aristotle and Patristics" philosophical heritages.
644817
  Аракелян Р.Ф. Компаративний аналіз програм відновного правосуддя в Англії, Уельсі, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 121-130. – ISSN 2222-5374
644818
  Алексєйчук О.А. Компаративний аналіз програм відновного правосуддя та основ договірного права // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 148-151. – ISSN 2313-0431
644819
  Кіндюк Б. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 232-245. – ISSN 1026-9932
644820
  Чинкуляк Н.М. Компаративний аналіз регіонів України за рівнем викидів забруднюючих речовин від автотранспорту / Н.М. Чинкуляк, І.В. Маров // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 287-296. – ISSN 2218-4511
644821
  Приказюк Н.В. Компаративний аналіз регулювання діяльності страхових посередників у світі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 143-149
644822
  Зоценко О. Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 166-171. – ISSN 1818-5754
644823
  Коваленко Р.С. Компаративний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку України та Турецької Республіки в контексті євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 48-54. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
644824
  Филюк Г.М. Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг / Г.М. Филюк, М.О. Кузнецова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 10-15


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
644825
  Трофименко О.О. Компаративний аналіз розвитку стартапів в Україні та окремих країнах / О.О. Трофименко, В.В. Гушуляк // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 34-40. – ISSN 2415-3583
644826
  Гайдай В. Компаративний аналіз руху опору у слов"янських країнах в роки Другої Світової війни // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 61-129. – ISBN 966-7332-13-6
644827
  Булєєв І.П. Компаративний аналіз рушійних сил капіталістичної і соціалістичної економік: можливості застосування в Україні / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 276-288. – ISSN 2222-0712
644828
  Бондар Н. Компаративний аналіз соціально-економічного розвитку України та інших європейських країн : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 64-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
644829
  Іващенко М. Компаративний аналіз сутності й особливостей різних видів джерел з історії молодіжної преси України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 105-111. – ISSN 2415-3567
644830
  Троян С.С. Компаративний аналіз сучасних політик пам"яті в Україні та Республіці Польща // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 230-238
644831
  Дмитренко О.А. Компаративний аналіз тлумачення сенсу і призначення життя в творчості А. Швейцера та філософській спадщині джайнізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 206-207
644832
  Москальчук М. Компаративний аналіз філософії гуманізму XX та XXI століть // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 123-126
644833
  Семикрас В.В. Компаративний аналіз філософсько-правових поглядів Б. Кістяківського і М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 46-48
644834
  Довгополова Я.В. Компаративний аналіз формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 176-181. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877


  Стаття присвячена компаративному аналізу формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн з метою визначення спільного й відмінного в організаційній структурі, змісті і методах полікультурної підготовки майбутніх ...
644835
  Пасічник О.В. Компаративний аналіз як актуальний напрямок сучасної методики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 265-267
644836
  Потапенко Г. Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 466-472. – ISBN 966-7053-09-1


  Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д.Байрона "Каїн" та поемі І.Франка "Смерть Каїна"
644837
  Конєва Т. Компаративний аналіз як засіб з"ясування типологічних зв"язків у проблематиці національних літератур // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 139-152


  Типологічна спорідненість підходів М. Метерлінка та Л. Українки до проблеми "людина і природа" у драмах "Синій птах" та Лісова пісня".
644838
  Друзь Ореста Компаративний аналіз як засіб осягнення художнього змісту драматичного твору : урок-мандрівка сторінками феєрій "Синій птах" М. Метерлінка та "Лісова пісня" Лесі Українки // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45
644839
  Туряниця В. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках світової літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – С. 16-19


  Компаративістика - один із найактуальніших шляхів вивчення творів мистецтва, адже у співставленні, порівнянні формується критичне об"єктивне мислення і учнів і вчителя.
644840
  Криворучко Олексій Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст.
644841
  Поліщук Я. Компаративний горизонт міжвоєнного двадцятиліття (20-30-х років ХХ століття) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 81-102.
644842
  Сушко З.С. Компаративний дискурс художнього перекладу Юрія Лісняка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сушко Зоряна Степанівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Івана Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 201 л. – Бібліогр.: л. 180-201
644843
  Сушко З.С. Компаративний дискурс художнього перекладу Юрія Лісняка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сушко Зоряна Степанівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
644844
  Жиленко І.Р. Компаративний дискурс: художня публіцистика Дмитра Донцова і Михайла Арцибашева // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 3. – С. 92-104. – ISSN 2077-804X
644845
  Тельнова Г.В. Компаративний емпіричний аналіз впливу податкової політики на економічне зростання країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 21-26. – ISSN 2222-4459
644846
  Галицький О.М. Компаративний захист економічних інтересів на основі інноваційно-ресурсного підходу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
644847
  Руденко Л. Компаративний комплексний аналіз у векторі довгострокового прогнозування діяльності корпорацій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 40-43 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
644848
  Крикун В.Ю. Компаративний метод в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
644849
  Тат Тан Давані Хаміла Компаративний огляд історичного функціонування вірувань у надприродне на Сході і Заході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В данній статті розглядається сучасний стан містицизму і шаманізму на Заході та Сході в історичному розрізі, їх дослідження і розуміння східного і західного варіантів. Шаманізм розглядається як розділ містичного пізнання та практик духовного ...
644850
  Гражевська Н.І. Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентноспроможності національних економік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 15-24


  Проаналізовано специфіку компаративного підходу до дослідження глобальної конкурентоспроможності національних економік за методикою, запропонованою експертами Світового економічного форуму. Обґрунтовано необхідність підвищення інституційної ...
644851
  Білокопитова Н.І. Компаративний підхід до гендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 215-219. – ISSN 2076-1554


  Проблема жіночого рівноправ"я є однією з актуальних для розвитку всього людства. Питання гендерної рівності в ісламському Сході не є достатньо висвітленим як у західних так і у вітчизняних соціально-філософських працях. Стійкість впливу гендерних ...
644852
  Місаєва Л. Компаративний простір творчої спадщини Т.Шевченка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 29-32
644853
  Брайко О. Компаративні аспекти становлення експресіонізму в українській літературі: новели В. Винниченка і мала проза Л. Андреєва
644854
   Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів = Komparatistische Forschungen zu osterreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen. – Дрогобич : Посвіт. – ISBN 978-617-7235-61-2
Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – 2015. – 263, [4] с. : іл, табл. – Назва обкл., парал. тит. арк., корінця : Komparatistische Forschungen zu osterreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen. - Парал. тит. арк. нім. - Ст. укр., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
644855
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999-. – ISSN 2075-437X
Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2009. – 320 с. – Резюме рос., англ. мовами
644856
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – 2011. – 271 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
644857
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2011. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644858
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2012. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644859
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644860
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644861
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644862
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2014. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644863
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2014. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644864
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2014. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644865
   Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1999-. – ISSN 2075-437X
Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – 2017. – 309 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644866
  Власенко В.М. Компаративні експресеми як поетикальний засіб творення художнього портрету в прозі Є. Гуцала / В.М. Власенко, Н.Ф. Уманцева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 19-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
644867
  Цепенюк Т.О. Компаративні конструкції підсилювального значення в англійській та українській мовах порівняльний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 139-144
644868
  Щепка О. Компаративні одиниці як репрезентанти функційно-семантичної категорії градуальності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 121-124. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
644869
  Поліщук В. Компаративні пріоритети "неокласиків": вибір Михайла Драй-Хмари (до постановки проблеми) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 60-69. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті аналізуються особливості порівняльних літературознавчих студій Михайла Драй-Хмари, які частково реалізуються і в його перекладацькій творчості
644870
  Грицик Л.В. Компаративні стратегії Івана Франка в літературному дискурсі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 127-135. – ISSN 2520-6346
644871
  Кривошея І.І. Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти «русского миража» / І.І. Кривошея, О.С. Квасневська // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 25-30. – ISSN 2076-1554
644872
  Грицик Л.В. Компаративні студії І. Франка: модифікації порівняльних методик // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 24-27. – ISBN 978-966-171-217-0
644873
  Александрова Г. Компаративні студії Павла Филиповича: поза межами часу і нації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 99-111. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті розглядаються особливості компаративних студій П. Филиповича в контексті теоретико-методологічних проблем порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст. В статье рассматриваются особенности компаративных студий П. Филиповича в ...
644874
  Коваль Г. Компаративні форми як засіб поетичного вираження у фольклорному календарному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 140-147


  У статті розглядається один із засобів етностилістики – порівняння. Основа фольклорних компаративних конструкцій – психологічне відчуття подібності чи відмінності. За текстами календарного циклу порівняння розкривається як процес: суб’єкт – об’єкт – ...
644875
  Острівна М.В. Компаративні фразеологізми в англійській і українській мовах // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 152-157. – ISSN 1993-5560
644876
  Мізін Костянтин Іванович Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Мізін К.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
644877
  Андрійчук В.Г. Компаративність динаміки зрушень, характерних світовій економіці, міжнародній торгівлі, та реалії і потенційні можливості активізації розвитку виробничо-торговельної сфери України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
644878
  Серенко С.А. Компаративное музыкознание в системе музыкально-теоретических дисциплин // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 261-272. – ISSN 2077-9542
644879
  Царева Н. Компаративные размышления о герменевтическом методе в русском символизме и европейском постмодернизме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С.21-24. – ISSN 2073-9702
644880
  Сидякова Н.М. Компаративные фразеологические единицы типа (AS)+прилагательное+AS+существительное в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидякова Н.М.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1967. – 16л.
644881
  Мищенко А.В. Компаративный анализ герменевтики Гадамера Г.-Г. и экзегетики Августина Аврелия // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 70-74. – ISSN 2077-1800
644882
  Дитькова С.Ю. Компаративный анализ основных мотивов повести А.С.Пушкина "Пиковая дама" и драмы М.Ю.Лермонтова "Маскарад" / С.Ю. Дитькова, И.В. Парфенова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-32.
644883
  Сапарбаев Б.К. Компаративный анализ проблем модернизации экономик Казахстана и России в современный период // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
644884
  Алхазова Н.Д. Компаративы и суперлативы в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Алхазова Н.Д.; МВ и ССО Молд. ССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 206л.
644885
  Алхазова Н.Д. Компаративы и суперлативы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алхазова Н. Д.; КГу. – К., 1980. – 20л.
644886
  Кравченко Э.А. Компаративы с онимами как средство образности художественного текста // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 279-297. – ISBN 978-966-489-126-1
644887
  Шаронова Н.В. Компараторна ідентифікація лінгвістичних об"єктів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.25.05 / Шаронова Н.В.; Шаровнова Н.В.; М-во культури Укр., Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1994. – 43 с.
644888
  Петров К.Е. Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Петров К.Е. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 34 с. – Бібліогр.: 47 назв
644889
  Пушкин С.Г. Компараторный нейтронно-активационный анализ / С.Г. Пушкин, В.А. Михайлов. – Новосибирск, 1989. – 122с.
644890
  Чура В. Компартдержапарат і національно-демократичний рух Львівської області у 1989 р. ( за матеріалами Державного архіву Львівської області ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 13-18
644891
  Мануильский З Д. Компартии и кризис капитализма. / З Д. Мануильский, . – М.-Л., 1931. – 126с.
644892
  Плохотнюк Т.Н. Компартийный анализ процессов иммиграции в Россию во второй половине XVIII - XIX в. // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 27-38
644893
  Чучко А.Г. Компартия (большевиков) Белорусси в борьбе за подъем партийной пропаганды в улосвиях победы социализма в СССР (1935 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чучко А.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Минск, 1955. – 18л.
644894
  Вайцман Б.И. Компартия Азербайджана в борьбе за дальнейшее развитие нефтяной промышленности в период завершения технической реконструкции и победы социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайцман Б.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 31л.
644895
  Сагателян Т.К. Компартия Армении -- организатор электрификации Республики : Автореф... канд. ист.наук: / Сагателян Т. К.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 32л.
644896
  Утмазян А.М. Компартия Армении в борьбе за создание материально-технической базы коммунизма (1959-1963 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Утмазян А.М.; Ереванский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Ереван, 1965. – 91л.
644897
  Мурашко Павел Ефимович Компартия Белоруссии - организатор и руководитель коммунистических формирований особого назначения : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мурашко Павел Ефимович; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 25л.
644898
  Шитик Витольд Казимирович Компартия Белоруссии - организатор распространения и внедрения достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство республики (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шитик Витольд Казимирович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
644899
  Иванова Д.Б. Компартия Белоруссии в борьбе за повышение производительности труда в машиностроении республики (1959-1965 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова Д.Б.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 19л.
644900
  Кучава З.Г. Компартия Грузии -- организатор культурно-просветительной работы в деревне (1927-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучава З.Г.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- фил. ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 24л.
644901
  Нерлунд Иб. Компартия Дании в мировом коммунистическом движении / Иб. Нерлунд. – Москва, 1983. – 136с.
644902
  Королева Л.Н. Компартия Казахстана -- организатор медицинского образования в республике (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Королева Л. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
644903
  Калшабеков Н.Н. Компартия Казахстана в борьбе за развитие хлопководства между ХХ и ХХІІ съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Калшабеков Н.Н.; Казх. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
644904
   Компартия Казахстана на втором этапе освоения целины. – Алма-Ата, 1963. – 544с.
644905
  Казакбаев А. Компартия Киргизии в борьбе за дальнейшее развитие культуры киргизского народа (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казакбаев А.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1963. – 22л.
644906
  Малабаев М.М. Компартия Киргизии в борьбе за развитие промышленности (1938-июнь 1941 гг.) / М.М. Малабаев. – Фрунзе, 1978. – 99с.
644907
   Компартия Литвы: прошлое, настоящее, будущее. – Вильнюс, 1989. – 70с.
644908
  Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного хозяйства и культуры в послевоенный период / И.М. Скоробогатов. – Душанбе, 1963. – 191с.
644909
  Переплетник Виктор Алексеевич Компартия Украины - организатор строительства крупнейших энергетических объектов в республике (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Переплетник Виктор Алексеевич;. – К., 1978. – 22л.
644910
   Компартия Украины. – К., 1990. – 253с.
644911
  Бондаренко Людмила Георгиевна Компартия Украины в борьбе за преодоление хозяйственных и политических трудностей и укрепление единства своих рядов (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бондаренко Людмила Георгиевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25л.
644912
  Бондаренко Л.Г. Компартия Украины в борьбе за преодоление хозяйственных и политических трудностей и укрепление единства своих рядов.(1923-1925 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бондаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. Каф. истор. КПСС гуманит. фак. – К., 1977. – 195л.
644913
  Банько И.Н. Компартия Украины в борьбе против "новой оппозиции" и троцкистско-зиновьевского антипартийного блока по вопросам социалистического строительства (1925-1927 гг). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Банько И.Н.; МВ и ССО УССР. Киевск. инст. нар. хоз. – К., 1977. – 215л.
644914
  Булавин А.Ф. Компартия Украины во главе партриотческого движени трудящихся республики за создание и боевое применение добровольных народныхи формирований (Июнь1941-июлт1942 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Булавин А. Ф.; МВиССО УССР, ХГУ. – Х., 1981. – 26л.
644915
  Кашен М. Компартия Франции высоко держит боевое знамя коммунизма / М. Кашен. – М., 1935. – 20с.
644916
  Мануїльський Д.З. Компартії і криза копіталізму. / Д.З. Мануїльський. – Х., 1931. – 116с.
644917
  Дорошко М.С. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки 20 століття: соціоісторичний аналіз : Монографія / КНУТШ; Микола Дорошко. – Київ : Київський університет, 2004. – 154с. – ISBN 966-594-535-1
644918
  Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. / М.О. Фролов ; [наук. ред. Кульчицький С.В.]. – Запоріжжя : Прем"єр, 2004. – 800 с. – Бібліогр.: с. 655-762. – ISBN 966-685-149-0
644919
  Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування / Фролов М.О. ; [наук. ред. Кульчицький С.В.]. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 448 с. : табл. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 966-685-065-6
644920
  Дорошко М.С. Компартійно - державна номенклатура УСРР: проблема формування апарату зовнішньополітичного відомства у 20-ті роки ХХстоліття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.3-12
644921
  Волиняк П. Компартія Канади відкликала свою людську гідність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 238, листопад : листопад. – С. 14-18
644922
   Компартія Китая в боротьбі за антиімперіалістичний єдиний фронт. – К., 1936. – 237с.
644923
  Сирнов М.Г. Компартія США в авангарді боротьби проти реакції / М.Г. Сирнов. – К, 1962. – 48с.
644924
   Компартія України. – Київ : Політвидав України, 1990. – 254 с.
644925
  Куц М.Т. Компартія України в боротьбі за здійснення ленінської аграрної політики / М.Т. Куц. – К., 1979. – 176с.
644926
  Мигович І.І. Компартія України в боротьбі за соціалізм : на допомогу тим, хто вивчає матеріали 44-го з"їзду Комуністичної партії України / Іван Мигович ; [редкол. : П.М. Симоненко, Г.В. Буйко, Г.К. Крючков та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 76-78. – ISBN 978-966-8886-25-6
644927
  Штейнле О. Компартія України та її керівники в політичній системі УРСР періоду повоєнного сталінізму (1945-1953 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 104-112
644928
   Компартія Франції в боротьбі за народний фронт. – К., 1938. – 88с.
644929
   Компартія Франції в боротьбі за народний фронт. – К., 1938. – 76с.
644930
  Кашен Компартія Франції високо тримае бойовий прапор комунізму / Кашен. – К., 1935. – 16с.
644931
  Марценюк В.П. Компартментна модель експериментального токсичного коліту на основі нелінійної системи із запізненням / В.П. Марценюк, Н.Є. Лісничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 247-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель токсичного коліту в класі нелінійних систем із запізненням. Запропоновано оптимізаційний алгоритм ідентифікації 28 параметрів моделі.
644932
   Компас - 2013. Загальний рейтинг // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, ч. 1/2. – С. 173-188


  НТУУ "КПІ" - на першому місці, КНУТШ - на другому місці.
644933
  Стекольников Л.Б. Компас / Л.Б. Стекольников. – Л., 1957. – 176с.
644934
  Минаев В.А. Компас истории: куда пойти российским вузам? // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 1726-667Х


  Российский новый университет
644935
   Компас Колумбов. – М., 1965. – 152с.
644936
  Смирнов В.Н. Компас поколения. / В.Н. Смирнов, Г.И. Харитонов. – Москва, 1972. – 48с.
644937
  Асадов Э.А. Компас счастья / Э.А. Асадов. – Москва, 1979. – 372с.
644938
  Валовой Д.В. Компас эффективности. / Д.В. Валовой. – Москва, 1980. – 72с.
644939
  Зінчук С.С. Компасна стрілка / С.С. Зінчук. – К, 1986. – 79с.
644940
  Степаненко В.И. Компасу надо верить. / В.И. Степаненко. – М., 1990. – 383с.
644941
  Башилов А.А. Компаундирование моторных топлив / А.А Башилов , Ф.А. Квочкин , А.И. Столов. – Москва : Гос. НТИ нефтяной и горно-топл. лит-ры, 1958. – 140 с.
644942
  Московченко М. Компенація моральної шкоди у трудових правовідносинах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.69-72. – ISBN 966-667-078-Х
644943
  Шуляр В. Компендіум понять у просторі методики викладання літератури на компетентнісній основі
644944
  Шуляр В. Компендіум понять у просторі методики викладання літератури на компетентнісній основі
644945
  Куценко О. Компендіум сучасного класового аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-57. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
644946
  Безшийко К.А. Компенсатор постійної складової ємності для релаксаційного спектрометра глибоких рівнів / К.А. Безшийко, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С 231-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано компенсатор постійної складової ємності для релаксаційного спектрометра глибоких рівнів (РСГР) із прямим виміром релаксаційного сигналу на основі сучасної мікроелектронної елементної бази. Конструкція й алгоритм роботи описані детально. Робота ...
644947
  Шубинец М.В. Компенсаторная перестройка кровеносного русла вилочковой железы и некоторые морфо-функциональные сдвиги при экспериментальном изменении ее кровоснабжения. : Автореф... канд. мед.наук: / Шубинец М.В.; Черновиц. гос. мед. ин-т. – Черновцы, 1965. – 24л.
644948
  Мурашкин М.Г. Компенсаторная реакция на опосредованность сознания : (на примере состояния НЕМРИ) : монография / М.Г. Мурашкин ; Мин. финансов Украины ; Днепропетровская гос. финанс. акад. – Днепропетровск : Лира ЛТД, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-383-199-2
644949
  Фельдман Е. Компенсаторная функция английской детской литературы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 279-294. – ISSN 0042-8795
644950
  Роденко Н.Ю. Компенсаторне значення бібліотерапевтичної діяльності в соціокультурній реабілітації користувачів з обмеженими фізичними можливостями // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 199-206. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються питання впливу компенсаторних механізмів бібліотерапевтичної діяльності в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями.
644951
  Богославський М.Ю. Компенсаторний механізм нівелізації втрат кібератак для комерційного банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
644952
  Попадинець О.Г. Компенсаторно-пристосувальні прояви у структурах передміхурової залози на чотирнадцяту добу після дії холоду // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 14-16. – ISSN 1727-0847
644953
  ПодачинВ.П Компенсаторные процессы при повреждении лимбической системы / ПодачинВ.П, Б.М. Сидоров; Адрианов О.С. – Москва, 1988. – 158с.
644954
  Сонин О. Компенсации при переводе на работу в другую местность // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.91-94
644955
  Рыженков Я А. Компенсационная функция советского гражданского права / Я А. Рыженков, . – Саратов, 1983. – 95 с.
644956
  Сазонов В.В. Компенсационно-параметрические импульсные стабилизаторы постоянного напряжения / В.В. Сазонов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 86 с.
644957
  Лейтман М.Б. Компенсационные измерительные преобразователи электрических величин / М.Б. Лейтман, Мелик-Шахназаров. – Москва, 1978. – 224 с.
644958
  Мелик-Шахназаров Компенсационные измерительные устройства систем автоконтроля на переменном токе / Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн, Е.Г. Абаринов. – Москва : Энергия, 1971. – 128с. – (Б-ка по автоматике ; Вып. 445)
644959
  Нетребенко К.А. Компенсационные схемы амплитудных вольтметров и указателей экстремума. / К.А. Нетребенко. – М., 1967. – 108с.
644960
  Мизюк М.Г. Компенсационные схемы с указателями на плоскостных полупроводниковых триодах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мизюк М.Г. ; М-во высш образования спец. образования УССР, Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1960. – 20 с.
644961
  Неустроев Л.С. Компенсационный метод измерения мгновенных занчений периодических импульсных напряжений с использованием эолектронно-лучевого нуль-индикатора : Автореф... канд. техн.наук: / Неустроев Л. С.; ВНИИ физ. техн. и радиотехнэ изм. – М., 1969. – 20л.
644962
  Беркович М.А. Компенсационный эффект в поверхностных явлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Беркович М.А.; АН СССР. – М, 1971. – 18л.
644963
  Кирсенко Н.А. Компенсация возмущений в релейных системах автоматического регулирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кирсенко Н.А. ; Киев. ин-т инж. гражданской авиации. – Киев, 1966. – 16 с.
644964
  Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам : Гражданско-правовое регулирование / М.Я. Шиминова. – Москва : Наука, 1979. – 184 с.
644965
  Зайцев Г.Ф. Компенсация естественных нелинейностей автоматических систем / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – М., 1982. – 96с.
644966
  Юхно А.С. Компенсация как средство правовой защиты в международных инвестиционных отношениях: последнии тенденции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 117-122. – ISSN 0132-0769
644967
  Погуляев В. Компенсация морального вреда при нарушении авторских прав / В. Погуляев, О. Чебанова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 0201-7059
644968
  Константинов Б.А. Компенсация реактивной мощности / Б.А. Константинов, Г.З. Зайцев. – Ленинград, 1976. – 104 с.
644969
  Бочаров М.К. Компенсация реактивной мощности в подземной системе электроснабжения шахт напряжением 6 (10) кВ на основе конденсаторных установок типа УКРВ / М.К. Бочаров, В.А. Гвоздев, А.М. Бочаров // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 37-45. – ISSN 0041-5804
644970
  Глушков В.М. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий / В.М. Глушков, В.П. Грибин. – Москва, 1975. – 103 с.
644971
  Цимбалюк С.О. Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 201-206. – ISSN 2222-0712
644972
  Семененко І.М. Компенсаційний механізм як інструмент узгодження інтересів у взаємовідносинах "регіон – підприємство" для сталого розвитку регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 85-90. – ISSN 2222-4459
644973
  Цимбалюк С. Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
644974
  Коструба А. Компенсаційний характер юридичних фактів у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 68-78. – ISSN 1993-0909
644975
  Касірга Їлдірак Компенсаційні виплати у сільськогосподарському страхуванні: схильність до ризиків різних країн-членів ЄС = indemnity payments in agricultural insurance: risk exposure of EU states / Касірга Їлдірак, Осман Гюльсевен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 381-388 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
644976
  Терещенко Г.М. Компенсаційні механізми захитсу інвесторів: зарубіжнй досвід та українські реалії / Г.М. Терещенко, К.В. Клименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 110-126 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
644977
  Сотник Микола Іванович Компенсаційні перетворювальні системи для підвищення енергоефективності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Сотник М.І.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
644978
  Кобець Р. Компенсація від Феміджи / Р. Кобець, Л. Лебідь // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 40-41


  Суддів можуть зобов"язати відшкодувати заподіяну їхнім рішенням шкоду.
644979
  Плачков Д. Компенсація державної шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-63.
644980
  Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 5-18. – ISSN 2308-0361
644981
  Якубівський І. Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 256-269. – ISSN 1026-9932
644982
  Шишкіна Е. Компенсація за пошкоджене/зруйноване майно внаслідок збройного конфлікту в судовому порядку: місія можлива? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 30-31
644983
  Матяш М. Компенсація за страждання. Що і як // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 13


  "Термін "моральна шкода" в Україні нині відомий. Однак що саме означає поняття моральної шкоди і яким чином вона компенсується, знають одиниці. Це й не дивно, - в українському судочинстві поняття з"явилося зовсім недавно. Історія вітчизняного інституту ...
644984
  Рубан О. Компенсація моральної шкоди працівнику заподіяної йому при виконанні ним своїх обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 223-233. – ISSN 1026-9932
644985
  Серпутько Т. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 308-309. – ISBN 978-966-301-169-1
644986
  Майстер І.П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майстер Ігор Полікарпович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
644987
  Стефанчук Р.О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 67-83. – (Право. Економіка. Управління)
644988
  Отраднова О. Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 18-23. – ISSN 2311-6676


  У статті проаналізовано можливість компенсації моральної шкоди в разі невиконання або неналежного виконання цивільно-правового договору. Зроблено висновок про помилкову позицію судової практики щодо обов"язковості такої умови компенсації моральної ...
644989
  Смаженко К.О. Компенсація надлишковості в блокових кодах на основі таймерних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Смаженко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
644990
  Коноваленко В. Компенсація повертається. З порушників авторського права і суміжних прав буде стягуватися до 50 000 прожиткових мінімумів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 10


  "Можна припустити, що країна отримає нову редакцію Закону України "Про авторське право і суміжні права" (реєстр. №10143 від 12.03.2019 р.), в якому буде вирішено багато проблем із авторським правом, неодноразово згадуваних нами раніше. Зупинимося лише ...
644991
  Багачук Д.Г. Компенсація поляризаційної модової дисперсії на основі одномодового оптичного волокна з анізотропними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Багачук Денис Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
644992
  Натаров Р.М. Компенсація просторової неоднорідності розподілу магнітного поля у магніторезонансній системі 3 / Р.М. Натаров, О.О. Судаков, С.П. Радченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Пропонується методика синтезу простої шимуючої системи постійного магніту для потреб магнітно-резонансної томографії. Методика базується на нівелюванні другого порядку неоднорідності у заданій площині. Система реалізована за допомогою двох квадратних ...
644993
  Гадай А.В. Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та синхронних електроприводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Гадай А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
644994
  Сіротін Ю.О. Компенсація та облік реактивної потужності в електротехнічних системах з несиметричними режимами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Сіротін Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
644995
  Дьомін Ю. Компенсація та одноразова допомога - замість страхових виплат // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 21-25
644996
  Баранова Л.М. Компенсація шкоди жертвам насильницьких злочинів в Україні : Фахові аспекти / Л.М. Баранова, С.Є. Сиротенко, М.І. Сірий;. – Київ : Наш час, 2006. – 100с. – ISBN 966-8174-33-Х
644997
  Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України : (теоретико-правові аспекти) : монографія / М.В. Краснова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 439с. – ISBN 978-966-439-087-0
644998
  Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові аспекти компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як основоположного начала, вихідної правової ідеї, загальнообов"язкового правила екологічного права. Legal aspects of ...
644999
  Бурковська Л.Д. Компенсація як прийом досягнення адекватності перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 11-14
645000
  Білас А. Компенсація як спосіб досягнення адекватного перекладу нелітературного мовлення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 76-81. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,