Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
644001
  Чорна С. "Київський Гауді" - романтичний майстер архітектурних ландшафтів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 4 червня (№ 90)
644002
  Гуменюк О. "Київський Ікар" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Серж Лифар — український балетний танцівник та хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття.
644003
   "Київський патріархат - помісна українська православна церква" : іст.-канонічна декларація Архієрейського Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 175, [1] с. – З благословення патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2104-20-2
644004
  Гусейнова О. "Київський текст" у романах В. Домонтовича: поетика інтер"єру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
644005
  Палюх Г.В. "Київський університет" / Г.В. Палюх, І.І. Тищенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 19. – ISBN 978-966-02-6814-2
644006
  Мордвінцев В.М. "Київський університетський розбрат" // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету. Гуманітарні науки. – Київ, 1999. – Ч. 1
644007
  Буяджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого- юриста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 49-52


  Вплив університетського середовища на становлення О. Загоровського як вченого-юриста мав двоїстий характер. З одного боку, це позитивний інтелектуальний вплив О. Кістяківського. В його особі Загоровський знайшов підтримку та захист перед керівництвом ...
644008
  Святослава "Київські історії" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 96-109
644009
   "Кий авиа" и tickets.ua объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
644010
  Монолатій І.С. "Ким був той піаніст?": гауденові застереження - українські ремінісценції // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 209-215. – ISSN 2522-4050
644011
  П"ятигорець Р. "Ким заселили Запоріжжя? Найгіршими" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 38-40
644012
  Чон Чжэхун "Ким": кладезь вкуса и питательных веществ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 64-67. – ISSN 1738-8252
644013
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 1. – 1975. – 172 с.
644014
   "Кинетика - 2" : материалы конференции. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР
Т. 2. – 1975. – 192 с.
644015
  Губерський Л. [Київський національний університет імені Т. Шевченка запрошує на навчання...] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12-19 грудня (№ 52)
644016
  Губерський Л.В. [Київський національний університет імені Тараса Шевченка...] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 3 : цв.фото.


  Фото Ректора КНУТШ.
644017
  Замлинський В.О. [Київський університет] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 12-23. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
644018
   Київ-червона столиця Радянської України. – К., 1935. – 96с.
644019
  Мицик Юрій Київський "Синопсис" як підручник з історії Русі-України // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 47-48
644020
  Бистренко П. Київський "Союз боpотьби за визволення pобiтничого класу" / П. Бистренко. – Київ : Укpполiтвидав, 1947. – 56с.


  Бpошуpа пpисвячена висвiтленню питання пpо ствоpення i дiяльнiсть пеpшої соцiалдемокpатичної pобiтничої оpганiзацiї в Київi - "Союзу боpотьби за визволення pобiтничого класу".
644021
  Бистренко П.П. Київський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ, 1947. – 56с.
644022
   Київський академічний театр оперети - 75 років : [альбом-каталог] / [підбір текст. матеріалу: О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок ; фото: О. Сидоренко]. – Київ : [б. в., 2009. – 200 с. : фотоіл.
644023
  Гирич І. Київський археологічний інститут (1917-1924 рр.) як багатопрофільна платформа співпраці гуманітаріїв-науковців Києіва / І. Гирич, А. Горькова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 82-98. – ISSN 0130-5247


  Проект організації археологічного інституту було реалізовано після падіння царату. 27 жовтня 1917 р. утворено дійсну раду інституту. На посаду ректора обрано професора М. Довнар-Запольського, ученого-секретаря - приват-доцента Н. Полонську, скарбника - ...
644024
  Григор"єва Л.Р. Київський археологічний осередок кінця XIX - початку XX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-134. – Bibliogr.: 58 назв. – ISSN 0235-3490


  Розглядається археологічна діяльність київських дослідників наприкінці XIX - на початку XX ст. Особливу увагу приділено професору Університету Св. Володимира, завідувачу Музею старожитностей при Університеті Св. Володимира В.Б. Антоновичу як ...
644025
  Філевська Т. Київський Баугауз // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  У період з 1924 до 1930 року головна мистецька вища школа України називалася Київським художнім інститутом, який часто називають "Київським Баугаузом".
644026
  Білокінь І.П. Київський Ботанiчний сад iм.акад. О.В. Фомiна / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 11 с. – Окр. відбиток
644027
  Проценко Д.П. і Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім. Фоміна / Д.П. і Білокінь І.П. Проценко. – К., 1949. – 54с.
644028
  Білокінь І.П. Київський ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна / І.П. Білокінь, 1949. – 9с. – Окр. відбиток
644029
  Дубовик М.В. Київський ботанічний сад ім.акад.О.Б.Фоміна / М.В. Дубовик; Київський трест зеленого будівництва. – Київ : Мистецтво, 1938. – 119с. : Іл.
644030
  Білокінь І. Київський ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 205-217.
644031
  Калініна А. Київський будинок учених : роки випробувань. Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941-1943) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
644032
  Калініна А. Київський будинок учених АН УРСР: відродження і становлення (1977–1991) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 59-64. – ISSN 0372-6436


  У черговій статті з циклу, присвяченого історії центральної культурно- просвітницької установи НАН України — Будинку вчених, автори висвітлю- ють чи не найяскравіший період його розвитку: після ІІ світової війни минуло понад 30 років, держава ...
644033
  Калініна А. Київський будинок учених: відродження і становлення (1945–1976) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 72-82. – ISSN 0372-6436


  «Вісник НАН України» продовжує публікувати низку статей про діяльність Київського будинку вчених, його керівництва і гуртків. Попередні нариси були присвячені заснуванню і налагодженню роботи установи в довоєнний період і за нацистської окупації. У ...
644034
  Циборовський О.М. Київський військовий шпиталь у XIX столітті (до 260 - річчя шпиталю) / О.М. Циборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 71-76. – ISSN 2415-8763
644035
   Київський вісник XXI століття. – Київ, 2000
644036
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 1. – 2001
644037
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 2. – 2001
644038
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 3. – 2001
644039
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 4. – 2001
644040
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 5. – 2001
644041
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 6. – 2001
644042
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 7. – 2001
644043
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 8. – 2001
644044
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 9. – 2001
644045
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 10. – 2001
644046
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 11. – 2001
644047
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 12. – 2001
644048
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 13. – 2001
644049
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 14. – 2001
644050
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 15. – 2001
644051
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 16. – 2001
644052
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 17. – 2001
644053
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 18. – 2001
644054
   Київський вісник XXI століття : газета міст України. – Київ, 1978-
№ 19. – 2001
644055
  Ніколайчук Д. Київський віце-губернатор (1860-ті - 1917 рр.): історико-політичний портрет // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 61-73. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
644056
  Кийков О. Київський внесок у формування міжнародного іміджу України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 110-121. – ISSN 0869-3595


  Досвід Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв.
644057
   Київський географічний щорічник : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 1. – 2001. – мова рез. рос. та англ.
644058
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 2 за 2002 р. – 2003. – 198 с. – резюме рос., англ. мовами
644059
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 3 за 2003 р. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
644060
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : Науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 5. – 2005. – мова рез. рос. та англ.
644061
   Київський географічний щорічник = Kyiv geographic almanac : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2001-
Вип. 6. – 2006. – мова рез. рос. та англ.
644062
  Денисенко В. Київський гомілет і проповідник Єфрем Діяковський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 141-143. – ISSN 0869-3595


  Проповідь - в вузькому значенні, християнська церковна настанова, яка має за своє завдання розповісти і розтлумачити слухаючим вчення Ісуса Христа
644063
  Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним аспектам зовнішнього устрою і економічного становища Київського грецького Свято-Єкатерининського монастиря в п. п. ХІХ ст. Article is devoted to key aspects of external structure and economic status of Kiev Greek monastery ...
644064
  Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: склад чернецтва і насельників у ХVII - на початку ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 29-42. – ISSN 1998-4634
644065
  Третьяков А. Київський губернатор Фундуклей - "людина освічена, щедра і сам письменник" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 15


  "Так охарактеризував Івана Івановича Фундуклея у біографії "Тарас Шевченко-Грушівський", відомий український перекладач, письменник і суспільний діяч Олександр Кониський. Київський цивільний губернатор за 13 років своєї невтомної праці з розвитку та ...
644066
   Київський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1960. – 48с.
644067
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – К., 1955. – 84с.
644068
   Київський державний заповідник-музей "Києво-Печерська лавра". – Київ, 1957. – 74 с.
644069
  Безручко О. Київський державний інститут кінематографії: забута сторінка вищої художньої кіноосвіти в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 156-160. – ISBN 978-966-439-357-4
644070
  Горова Ю.О. Київський державний музей авіації в Жуляних // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 65-68. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
644071
   Київський державний музей західного і східного мистецтва. – К., 1964. – 231с.
644072
  Стефанович М.П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка. / М.П. Стефанович. – К, 1968. – 274с.
644073
   Київський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр ім. Івана Франка. – К., 1959. – 29с.
644074
   Київський державний ордена та ордена Трудового Червоного прапора Академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1977. – 84с.
644075
   Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1920-1990 : історичний нарис. – Київ : Радянська школа, 1990. – 200, [3] с.
644076
   Київський державний університет - Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944-1959) / М. Мусієнко, Л. Остапченко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-17. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1944-1959 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
644077
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. – с.
644078
   Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка : Довідник. – Київ : Київський університет, 1967. – 168 с.
644079
   Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959-1988 рр.) / М. Мусієнко, Н. Таран, Л. Бацманова, В. Стороженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 7-32. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Наведено історичний нарис розвитку біологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за період 1959–1988 рр. Приведен исторический очерк развития биологического образования и науки в Киевском национальном ...
644080
  Казьмирчук Г. Київський державний університет у повоєнний період та в часи наростання кризи соціалістичного ладу (1944-1991 рр.) // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 87-. – ISBN 978-617-7107-52-0
644081
   Київський державний університет. 100 років : [фотоальбом - 56 фото]
644082
  Пелипець М. Київський журнал "Селянський Кредит" (1925-1926 рр.): "без зайвої балаканини про різні сторінні матерії" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 65-74. – ISSN 2524-0331
644083
  Ясієвич В.Є. Київський зодчий П.Ф. Альошин / В.Є. Ясієвич. – Київ, 1966. – 67 с.
644084
  Панченко В. Київський золотоуст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 9


  Секрети ораторської майстерності Миколи Зерова.
644085
  Могильний Л. Київський імператорський Університет Святого Володимира в 1884-1914 рр // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 7-14


  У статті проаналізовано розвиток Київського університету св. Володимира в період згортання реформ в освітній сфері наприкінці ХІХ ст., в роки революції 1905-1907 рр. та післяреволюційний період до початку Першої світової війни. Досліджено найяскравіші ...
644086
   Київський Інститут кібернетики відзначив 60-річчя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
644087
  Ляпіна О. Київський інстітут народної освіти: проблеми становлення та розвитку // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 104-109. – ISBN 978-966-439-138-9


  КІНО веде свою історію з 15 червня 1920 р.. Він утворився на підставі заклику Вищої Наукової Ради при Управлінні Вищих Шкіл (УВШ)
644088
  Клещонок В. Київський Інтернет-телескоп // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Науковці Астрономічної обсерваторії, кафедри астрономії та фізики космосу університету спільно з колегами з Головної астрономічної обсерваторії НАНУ працювали над створенням власного варіанта автоматизованого телескопу.
644089
  Карпенко М. Київський кадетський корпус: сторінки історії (1852-1920 рр.) / М. Карпенко, О. Скрябін // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2006. – Число 2. – С. 4-24.
644090
   Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО / Добровольча козацька рота спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка, Київ. козацький полк ім. Т.Г. Шевченка ; [ред.: Леся Гасиджак, Аліна Малород, Ольга Спасіченко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – На обкл., тит. арк.: Добровольча козацька рота ім. Т.Г. Шевченка. За Україну за честь за волю. – ISBN 978-617-7531-00-4
644091
  Чуткий А. Київський комерційний інститут: історія заснування // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 131-136
644092
  Сташевський Є.Д. Київський краєвий сільсько-господарський музей та постійна промислово-показна виставка імені голови ВУЦВК-у тов. Г.І. Петровського // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 224-233. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
644093
   Київський літературно-меморіальний музей Лесі Українки. – Київ, 1963. – 16 с.
644094
  Іванович Кирило Київський літопис (1241 - 1621) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 74-89. – ISBN 978-617-7023-51-6
644095
   Київський літопис 21 століття : Освіта, наука, архітектура. – Київ, 2007. – 372с. : фотоіл. – На тит. арк.: Присвячується 70-річчю Національної спілки архітекторів України. – ISBN 978-966-96823-0-7
644096
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2002. – Київ : Метр, 2003. – 508 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 496-500. – ISBN 966-96308-0-0
644097
   Київський літопис XXI століття : визначні імена та підприємства України 2003. – Київ : Метр, 2004. – 621, [3] с. : іл., портр. – Анот. англ. – ISBN 966-96308-1-9
644098
   Київський літопис ХХІ століття : визначні імена та підприємства України. – Київ : Хто є хто, 2001. – 464 с. : іл., табл., портр. – Імен. покажч.: с. 444-455. – ISBN 966-96032-0-Х
644099
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат 16 - першої половини 17 ст.: організація та юрисдикція : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білоус Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
644100
  Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція : Дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01. / Білоус Наталія Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 211 л. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 187-206
644101
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02. / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 214л. – Бібліогр.:л.201-214
644102
  Делімарський Ростислав Євгенович Київський магістрат в другій половині XVII-XVIII століттях : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Делімарський Ростислав Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
644103
  Поканевич О.В. Київський медичний університет // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21-23


  Історія створення та структура університету.
644104
   Київський меридіанний аксіальний круг / П. Лазоренко, В. Карбовський, В. Андрук, М. Буромський, С. Касьян, О. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В 2000 році була проведена модернізація меридіанного аксіального круга (МАК). На телескопі був установлений мікрометр з ПЗЗ-приймачем. За результатами спостережень на МАК в 2001-2003 рр. створено ПЗЗ-каталог KMAC1, який містить положення, власні рухи ...
644105
   Київський метрополітен. – Київ, 1961. – 20 с.
644106
   Київський метрополітен. – Київ, 1962. – 259 с.
644107
  Заремба Ф.М. Київський метрополітен / Ф.М. Заремба. – Київ, 1980. – 168 с.
644108
  Козлов Д. Київський митрополит Володимир (Богоявленський): єдина пастирська подорож 1916 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 118-126. – ISSN 0869-3595


  Володимир Священомученик (в миру Василій Никифорович Богоявленський (1848 — 1918) — київський та галицький православний митрополит у 1915—1918 рр., перший новомученик часів комуністичного гоніння на церкву 20 століття, безвинно розстріляний ...
644109
  Козлов Д.В. Київський митрополит Володимир: становлення особистості // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 5-14
644110
  Рукавіцина-Гордзієвська Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. Архів. / Є.В. Рукавіцина-Гордієвська ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 855, [3] с. – Додатки: с. 845-853. – ISBN 978-966-02-5373-5
644111
  Хомяк М. Київський митрополит Ісидор і проголошення Флорентійської церковної унії в Київській митрополії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 22-36
644112
  Кучерук Олександр Київський митрополит Петро Могила та московський патріарх Никон - геральдичні паралелі // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
644113
  Спінул Олександр Вікторович Київський митрополитичний дім у кінці XVII-XVIII століттях : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Спінул Олександр Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-171
644114
  Спінул О.В. Київський митрополичий дім в кінці XVII-XVIII століттях. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Спінул О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
644115
  Якушева-Омелянчик Київський мінцкабінет у життєописах. До 200-річчя започаткування нумізматичної колекції київського мінцкабінету // Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ, 2000. – № 1. – С. 64-76


  Про те, як формувалася колекція мінцкабінету, про вчених, які створили нумізматичні колекції, про мінцкабінет університету св. Володимира.
644116
  Машкевич С. Київський міський електротранспорт у 1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 136-144. – ISSN 2309-9356


  Розповідається про роботу київського міського електротранспорту в 1930-і роки. Трамвайна мережа в цей період поступово еволюціонувала: за десятиліття її розміри дещо зросли, проте відбулася й перша планова ліквідація центральних трамвайних ліній. ...
644117
  Машкевич С.В. Київський міський транспорт (кінець XIX - початок XXI ст.): історія становлення та функціонування : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Машкевич Стефан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 572 арк. – Додатки: 549-572 арк. – Бібліогр.: 435-548 арк.
644118
  Машкевич С. Київський міський транспорт у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
644119
   Київський музей історичних коштовностей : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – [22] с., [194] іл., [2] c. : іл.
644120
  Гирич І. Київський музей переходової доби (1942) // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 196-203. – ISBN 978-966-2164-39-8
644121
   Київський музей російського мистецтва. – К., 1970. – 10с.
644122
  Іщенко А.В. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз: погляд через призму історії / А.В. Іщенко, О.Г. Рувін, В.В. Юсупов // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 868-882. – ISSN 0130-2655
644123
   Київський Національний академічний театр опери та балету. Струтинський Богдан Дмитрович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 138-139. – ISBN 978-966-97197-0-6
644124
   Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 54с.
644125
  Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 87-92. – ISSN 1682-2366
644126
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний лінгвістичний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
644127
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
644128
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 8
644129
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 12
644130
   Київський національний лінгвістичний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – С. 8
644131
   Київський національний університет внутрішніх справ. Історія та сучасність. – Київ : Атіка, 2006. – 384 с. – ISBN 966-326-184-6
644132
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка // Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2005. – С. 275-279. – ISBN 966-651-193-2
644133
  Бех П.О. Київський національний університет ім.Т. Шевченка / П.О. Бех, Н.М. Коротенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 7-8. – ISBN 978-966-02-6814-2
644134
   Київський національний університет імені Тараа Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 р. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 11. – ISSN 2219-5793
644135
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165 = National Taras Schevchenko University of Kyiv : Проспект. – Київ, 1999. – 16c.
644136
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 62-64
644137
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Taras Shevchenko national university of Kyiv: Reference Book : Довідник. – Київ : Київський університет, 2001. – 136с. – ISBN 966-594-233-6
644138
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 610-611. – ISBN 966-316-039-X
644139
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Киевский национальный университет имени Тараса Шеченко = Taras Shevchenko Kyiv national university : [Фотоальбом]. – Київ : [Видав. А. Арутюнян], 2004. – 224с. : фот. – На обкл. та тит. арк. назва укр., рос. та англ. мовами). – ISBN 966-7126-02-1
644140
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Kyiv National Taras Shevchenko University : 1834-2004 : [ілюстративно-інформаційне видання] / [ред. кол.: В. Литвин, Д. Табачник, В. Кремень, В. Скопенко, О. Третяк, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 184 с. : іл. – На обкл.: 1834. – ISBN 966-594-471-1
644141
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 288 с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
644142
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
Т. 1. – 2005. – 464 с.
644143
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / МОНУ; [уклад.: В.І. Даниленко, А.В. Кудін, К.М. Левківський та ін.; за ред. Б.М. Жебровського]. – Київ : Знання, 2006. – С. 125-128. – ISBN 966-346-162-4
644144
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху. – ISBN 966-8352-11-4
Т. 2. – 2006. – 248 с. : іл.
644145
  Скопенко В.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка : До 175-річчя ун-ту // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 2 обкл.
644146
  Губерський Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в авангарді української освіти (до 180-річчя від дня заснування університету) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 293-304. – ISBN 966-7522-07-5
644147
  Вергун В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в системі вищої освіти України / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 129-162. – ISBN 978-966-9725-33-2
644148
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка на порозі 170 річчя (за результатами соціологічних досліджень) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 44-45
644149
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкур на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
644150
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В українському кризовому медіа-центрі відбувся круглий-стіл "Закон "Про вищу освіту": як зробити українську вищу освіту конкурентною?". Участь у заході взяли представники виконавчої влади, вишів. А саме: перший заступник міністра освіти і науки І. ...
644151
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
644152
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет імені Тараса Шевченка // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 15. – ISSN 2219-5793
644153
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  МОН України оголосило конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка.
644154
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 12. – ISSN 2219-5793
644155
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
644156
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад [оголошення] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко відвідав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", де у присутності студентів, викладачів і вчених підписав Закон "Про Фонд енергоефективності" та Закон "Про ...
644157
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2020 року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793
644158
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 9. – ISSN 2219-5793
644159
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 8
644160
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 8


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
644161
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
644162
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 6-7
644163
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)
644164
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади [юридичний факультет] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри теорії права та держави.
644165
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: директора Українського фізико-математичного ліцею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
644166
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича - директор // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
644167
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників (вакантних з 01.01.2021 р.) // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 2219-5793
644168
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад. Вакантних з 01.07.2017 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 13. – ISSN 2219-5793
644169
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на зімащення вакантних посад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Дається перелік факультетів та вакантних посад.
644170
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до аспірантури та ад"юнктури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
644171
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2012-2013 навчальний рік з відривом та без відриву виробництва за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)
644172
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом до докторантури на 2013-2014 навчальний рік за науковими спеціальностями // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 10-11
644173
  Губерський Л.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у міжнародному освітньому співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-130
644174
  Латиш Ю.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у системі вищої освіти України // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 194-254. – ISBN 978-966-933-083-3
644175
  Вергун В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка як провідний вищий навчальний заклад і науково-дослідницький центр України / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 168-181. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
644176
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики [Електронний ресурс] : 170-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка та 35-річчю факультету кібернетики. – Київ : [Б. в.], 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системні вимоги: Windows 98 або вище, браузер MS Internet Explorer, програвач відео-файлів, а також MS Word та MS Excel.- Назва з етикетки диску.


  Інформація про кафедри факультету Наукові здобутки та наукові школи вчених факультету Навчальні плани факультету кібернетики Інформація для абітурієнтів Електронна фотогалерея факультету Інтернет-лекція з історії Київського ун-ту Документальний ...
644177
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 175 років = National Taras Shevchenko University of Kyiv : 175 років / [укл.: П. Бех, В. Григорук, Логвін З., Шевченко В., Черняк А.]. – Київ : [Б.в.], 2009. – 26 с.
644178
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 1834-2004. : Фотокалендар. – Київ : Видавець Ашот Арутюнян, 2004
644179
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економічний факультет запрошує на навчання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 2-3 обкл. – ISSN 2076-4561


  Представлена загальна інформація про спеціальності та освітні програми економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, розкриті необхідні умови вступу в магістратуру. Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту запрошує студентів на ...
644180
  Ярмиш Ю.Ф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 170 років діяльності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 26-37


  У лекції здійснено екскурс в історію Київського університету, який 15 вересня 2004 року святкуватиме своє 170-річчя. In the leteres it touches on the history of the Kyiv University that on the 15-th of september 2004 will celebrate its 170-th anni ...
644181
  Сухобокова О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 180 років в освітньому просторі України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 3 : фото: обкл. 2 с.
644182
  Литвин В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: бачення майбутнього // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 40). – С. 4-5
644183
  Литвин В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: бачення майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 6-7, 20
644184
  Алексєєва О.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: минуле, сьогодення, майбутнє (за результатами соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто результати соціологічного опитування професорсько-викладацького колективу та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвяченого 165 річниці з дня його заснування, в якому вивчалися думка респондентів щодо ...
644185
   Київський національний університет імені Тарса Шевченка визнано найрейтинговішим ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Національна бібліотека імені Володимира Вернадського опубліковала рейтинг вищих навчальних закладів України за даними всесвітньої наукометричної бази за 2010 р. Першу п"ятріку найвідоміших вузів України очолює Київський національний університет імені ...
644186
   Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого оголошує конкурс на посади: // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  "...проректора з науково-педагогічної роботи; директора Інституту екранних мистецтв; декана факультету театрального мистецтва; завідувача кафедри звукорежисури".
644187
   Київський національний університет технологій та дизайну оголошує конкурс на заміщення вакантних посад / Київський національний університет технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 12
644188
   Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року. – Київ : Київський університет, 2004. – 105 с.
644189
  Скопенко В.В. Київський національний університет у XXI столітті : вступне слово ректора університету академіка В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 9-10
644190
  Коцур Г. Київський Національнийуніверситет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 29-43


  Київському національному університету імені Тараса Шевченка виповнилося 180 років. Він став флагманом вітчизняної освіти і науки, досяг вагомих результатів у світовому рейтингу університетів. У статті розкриваються здобутки вишу на шляху відродження ...
644191
  Проценко Л.А. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко ; [ред.: В.Д. Музика, В.Ф. Гужва]. – Київ : Український письменник, 1994. – 334, [2] с.
644192
  Драч І.Ф. Київський оберіг : триптих / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1983. – 232 с.
644193
  Куровський Г.К. Київський оракул // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
644194
   Київський ордена Леніна держ. університет ім. Т.Г. Шевченка 1834-1959. Астрономічна обсерваторія : сборник 27 фотографий. – Київ. – 27 фото
644195
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка : довідник. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 132 с.
644196
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 38 с.
644197
   Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Киевский университет, 1967. – 268 с.
644198
  Стрілець В.В. Київський осередок українських соціалістів-федералістів за денікінської та радянської влади (1919 - 1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 103-112. – ISSN 2075-1451
644199
  Сергєєва О. Київський Палац для талановитих дітей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
644200
  Авдєєнко А В. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Авдєєнко ; [пер. з рос. О.А. Концевич ; худож.-оформлювач І.М. Алексеєва]. – Харків : Орбіта, 2016. – 217, [3] с. – ISBN 978-617-7466-09-2
644201
   Київський патріархат - помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація ; Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. – Київ, 2007. – 168 с.
644202
  Колодний А. Київський патріархат як супротивник Москві у визначенні долі українського паравослав"я // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С.101-124. – ISBN 978-966-02-8853-9
644203
  Любовець Н. Київський період діяльності Олександра Олександровича Котляревського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 332-343. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4977-6 (вип. 22)
644204
  Марчук О.І. Київський період діяльносьі міністра освіти Івана Огієнка: активна політика із реформування галузі (січень 1919 р.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 30-36. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
644205
  Карамаш С.Ю. Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В.М. Челомея // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 136-149. – ISSN 0320-9466
644206
  Берзін П.С. Київський період життя князя Чельцова-Бебутова (Чельцова, Бебутова) Михайла Олександровича - представника науки кримінально-процесуального і кримінального права // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 57-61
644207
  Мініна І.С. Київський період життя та наукової діяльності академіка С.М. Ямпольського (1965-1998 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 341-344. – ISSN 2076-8982
644208
  Чередниченко А. Київський період наукової діяльності І. Соколова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-91. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На базі архівних джерел розглянуто досі не вивчений київський період наукової діяльності відомого петербурзького вченого-візантолога, історика церкви Івана Івановича Соколова. The article represents unknown kyivan period of the scientific activity of ...
644209
  Автухович Т.Є. Київський період творчості Феофана Прокоповича і бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 178-192
644210
  Попельницька О. Київський Поділ XVII-XVIII ст.: історіографічний аспект / Олена Попельницька // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 288-304. – ISBN 966-02-2554-7
644211
  Сагайдак М.А. Київський Поділ. За завісою віків (інтерв"ю з кандидатом історичних наук М.А. Сагайдаком) / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 73-84. – ISSN 1027-3239
644212
  Виноградов В. Київський політех - український бренд якості // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 38-41
644213
   Київський політехничний і Київський сільсько-господарський інститути. – Київ, 1924. – 280с.
644214
   Київський політехнічний інститут : Нарис історії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 317с.
644215
  Янковий В. Київський політехнічний інститут: дипломатія мовою науки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 673-683. – ISBN 966-7522-07-5
644216
  Павленко С. Київський полковник Костянтин Мокієвський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.136-138
644217
  Осташ І. Київський примірник Мазепинського Євангелія, або Як ліванські пошуки привели мене до ... Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Посол України в Лівані Ігор Осташ віднайшов у фондах Національної бібліотеки ім. В. Вернадського історичний раритет - київський примірник Мазепинського Євангелія. Це унікальне видання, яке належить до національної історичної спадщини, було надруковано ...
644218
  Чесніков В. Київський присяжний повірений Лев Куперник - "улюбленець всіх киян" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)
644219
   Київський процес : документи та матеріали. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00747-5
644220
  Гирич І. Київський путівник : Старий Київ. Маршрут 1. Бульвар Шевченка - Комінтерна - Володимирська - Толстого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 156-166. – ISSN 0208-0710


  Відомий сучасний історик і дослідник київської минувшини Ігор Гирич передав редакції журналу рукопис авторського путівника по Києву. Згадуються викладачі, професора Університету Св. Володимира, ботанічний сад ім. акад. Фоміна...
644221
  Гирич І. Київський путівник [Володимирська вулиця] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 160-173. – ISSN 0208-0710


  Із будинком навколо Золотих воріт по Володимирській, 42 пов"язано початок національного наукового життя Києва, у цьому будинку бували М. Біляшівський, О. Левицький, М. Василенко, В. Перетц й багато інших.
644222
  Гирич І. Київський путівник. "Латинський квартал"- Українська вулиця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 161-178. – ISSN 0208-0710


  Вулиці Б. Хмельницького - Терещенківська - сквер Т. Шевченка - Національний університет - Л. Толстого - Паньківська - Саксаганського.
644223
  Нагірна В.П. Київський регіон в аграрному секторі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
644224
  Мезенцева Н.І. Київський регіональний ринок праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові Київського регіонального ринку праці в ядрі і на локальних ринках праці. Виявлено основні тенденції його розвитку.
644225
  Гундорова Т. Київський роман-с // Критика. – Київ, 2008. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31


  Образ Києва в літературі.
644226
  Борзенко О. Київський романтизм і конспірологія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 54-58


  Про професора КУ, засновника Кирило-Мефодіївського братства М.І. Костомарова.
644227
  Ткачук В. Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 226-238. – (Нова серія ; вип. 19/20)
644228
   Київський сільсько-господарський музей та Постійна промислова виставка ім. Г.І. Петровського. – 8с.
644229
  Ходаківський М. Київський скансен: здобутки і втрати (до 35-річчя відкриття експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-197
644230
  Гусєв В.І. Київський славістичний університет // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 18. – ISBN 978-966-02-6814-2
644231
  Затилюк Я. Київський слід апостола Андрія: ідейне призначення легенди та її трансформація // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 2-7
644232
  Чернухін Є.К. Київський список апокрифічного вироку Понтія Пілата // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 11-20
644233
   Київський та познанський університети створять спільний наносупутник для зондування Землі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
644234
  Городиський М.П. Київський театр "Соловцов" / М.П. Городиський. – К., 1961. – 124с.
644235
  Астаф"єв О.Г. Київський текст в "Annales" Яна Длугоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 3-14


  У статті вперше в українському літературознавствф досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту - Літопису руського за Іпатіївським списком - у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику ...
644236
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 203-255
644237
  Левицький В.А. Київський текст в українській поезії 1910-х - 1930-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Левицький В"ячеслав Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
644238
  Машкевич С. Київський трамвай у період Першої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 149-161. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історії київського трамвайного підприємства в першій частині кризового періоду, з 1913 по початок 1918 року. Крім світової війни і пов"язаних з нею економічних і політичних труднощів, на роботу трамвая негативно вплинули ...
644239
  Третяк О.В. Київський університет - національний, автономний, елітний // Вісті з України, 1994. – № 21
644240
  Сморжевська О.О. Київський університет - центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х - 1960-ті рр.) : матеріали та метод. реком. до вивчення спеціального курсу "Історія освіти в Україні у XX - на початку XXI ст." : для студ. 2 курсу магістратури іст. ф-ту денної форми навчання / О.О. Сморжевська, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України. – Київ : Інформаійно-аналітичне агентство, 2011. – 72 с. – Бібліогр.: с. 67-72. – ISBN 978-617-571-041-8
644241
  Мельник Л.Г. Київський університет : Короткий історичний нарис назустріч 150-річчю з дня заснування / Л.Г. Мельник. – Київ, 1979. – 26с. – (На допомогу лектору)
644242
  Ремезовський Й.Д. Київський університет / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1984. – 68 с.
644243
   Київський університет : довідник : історія : факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень : телефони. – Київ : [б.в.], 1993. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія)
644244
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2000. – 6 с.
644245
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2000. – 12 с.
644246
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 6). – 2000. – 4 с.
644247
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 7). – 2000. – 4 с.
644248
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 8). – 2000. – 4 с.
644249
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2001. – 4 с.
644250
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2/3). – 2001. – 8 с.
644251
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 4). – 2001. – 4 с.
644252
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2001. – 4 с.
644253
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2001. – 4 с.
644254
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2001. – 4 с.
644255
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2001. – 4 с.
644256
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2001. – 4 с.
644257
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2001. – 4 с.
644258
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2002. – 4 с.
644259
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2002. – 4 с.
644260
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2002. – 4 с.
644261
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень(№ 4/5). – 2002. – 8 с.
644262
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2002. – 4 с.
644263
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2002. – 4 с.
644264
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2002. – 4 с.
644265
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2002. – 4 с.
644266
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2002. – 4 с.
644267
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень № 11). – 2002. – 4 с.
644268
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2003. – 4 с.
644269
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2003. – 4 с.
644270
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2003. – 10 с.
644271
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2003. – 4 с.
644272
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2003. – 4 с.
644273
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2003. – 4 с.
644274
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2003. – 4 с.
644275
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2003. – 4 с.
644276
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2003. – 4 с.
644277
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2003. – 4 с.
644278
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2004. – 4 с.
644279
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2004. – 4 с.
644280
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3/4). – 2004. – 10 с.
644281
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 5). – 2004. – 4 с.
644282
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2004. – 4 с.
644283
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2004. – 14 с.
644284
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2004. – 6 с.
644285
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2004. – 4 с.
644286
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2004. – 4 с.
644287
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2005. – 4 с.
644288
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2005. – 4 с.
644289
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2005. – 4 с.
644290
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 4). – 2005. – 8 с.
644291
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2005. – 6 с.
644292
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2005. – 4 с.
644293
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2005. – 4 с.
644294
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2005. – 4 с.
644295
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2005. – 4 с.
644296
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2005. – 4 с.
644297
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 11). – 2005. – 4 с.
644298
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2006. – 4 с.
644299
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2006. – 4 с.
644300
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2006. – 4 с.
644301
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2006. – 4 с.
644302
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2006. – 10 с.
644303
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2006. – 4 с.
644304
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2006. – 4 с.
644305
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2006. – 4 с.
644306
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2006. – 4 с.
644307
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2006. – 4 с.
644308
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2007. – 4 с.
644309
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2007. – 4 с.
644310
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2007. – 4 с.
644311
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2007. – 4 с.
644312
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2007. – 10 с.
644313
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2007. – 4 с.
644314
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2007. – 4 с.
644315
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2007. – 4 с.
644316
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2007. – 4 с.
644317
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2007. – 4 с.
644318
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2008. – 4 с.
644319
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2008
644320
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2008. – 12 с.
644321
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2008. – 4 с.
644322
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2008. – 4 с.
644323
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2008. – 4 с.
644324
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2008. – 4 с.
644325
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 8). – 2008. – 4 с.
644326
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 9). – 2008. – 4 с.
644327
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 10). – 2008. – 12 с.
644328
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2009. – 4 с.
644329
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2009. – 4 с.
644330
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2009. – 4 с.
644331
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2009. – 4 с.
644332
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2009. – 4 с.
644333
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 6). – 2009. – 4 с.
644334
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 7). – 2009. – 8 с.
644335
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8). – 2009. – 4 с.
644336
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 9). – 2009. – 4 с.
644337
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 10). – 2009. – 6 с.
644338
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2010. – 4 с.
644339
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий (№ 2). – 2010. – 4 с.
644340
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 3). – 2010. – 4 с.
644341
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 4). – 2010. – 4 с.
644342
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 5). – 2010. – 4 с.
644343
   Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет
Травень (№ 6). – 2010. – 4 с.
644344
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 7). – 2010. – 4 с.
644345
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 8/9). – 2010. – 8 с.
644346
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 10/11). – 2010. – 8 с.
644347
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 12/13). – 2010. – 8 с.
644348
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 14/15). – 2010. – 8 с.
644349
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Січень (№ 1). – 2011. – 4 с.
644350
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Лютий(№ 2/3). – 2011. – 8 с.
644351
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Березень (№ 4/5). – 2011. – 8 с.
644352
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Квітень (№ 6/7). – 2011. – 8 с.
644353
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 8). – 2011. – 4 с.
644354
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Травень (№ 9). – 2011. – 4 с.
644355
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Червень (№ 10/11). – 2011. – 8 с.
644356
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Вересень (№ 12). – 2011. – 4 с.
644357
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 13). – 2011. – 6 с.
644358
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Жовтень (№ 14). – 2011. – 6 с.
644359
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Листопад (№ 15). – 2011. – 8 с.
644360
   Київський університет. – Київ : Київський університет
Грудень (№ 16). – 2011. – 8 с.
644361
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2012. – 6 с.
644362
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2/3). – 2012. – 8 с.
644363
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 4/5). – 2012. – 8 с.
644364
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6/7). – 2012. – 8 с.
644365
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 8/9). – 2012. – 6 с.
644366
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 10/11). – 2012. – 6 с.
644367
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 12/13). – 2012. – 6 с.
644368
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2012. – 8 с.
644369
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 16/17). – 2012. – 8 с.
644370
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 18/19). – 2012. – 8 с.
644371
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1/2). – 2013. – 6 с.
644372
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
січень (№ 1). – 2013. – 6 с.
644373
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 3/4). – 2013. – 6 с.
644374
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 11). – 2014. – 8 с.
644375
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 14/15). – 2014. – 8 с.
644376
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
листопад (№ 15-16). – 2014. – 8 с.
644377
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 18/19). – 2014. – 8 с.
644378
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 1/2). – 2015. – 8 с.
644379
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
644380
   Київський університет. – Київ, 1929-
березень (№ 3). – 2015. – 2 с.
644381
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4/5). – 2015. – 8 с.
644382
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 6). – 2015. – 4 с.
644383
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
червень (№ 9/10). – 2015. – 8 с.
644384
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
вересень (№ 11). – 2015. – 4 с.
644385
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 15) : Спецвипуск. – 2015. – [2 с.]
644386
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 16). – 2015. – 6 с.
644387
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2016. – 8 с.
644388
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2016. – 6 с.
644389
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2016. – 6 с.
644390
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2016. – 6 с.
644391
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2016. – 4 с.
644392
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 8). – 2016. – 4 с.
644393
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 9). – 2016. – 4 с.
644394
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 10). – 2016. – 6 с.
644395
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2017. – 6 с.
644396
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2017. – 6 с.
644397
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2017. – 6 с.
644398
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2017. – 6 с.
644399
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2017. – 6 с.
644400
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 8 с.
644401
   Київський університет : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2017. – 6 с.
644402
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2017. – 8 с.
644403
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2017. – 6 с.
644404
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2018. – 6 с.
644405
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2018. – 6 с.
644406
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2018. – 6 с.
644407
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – 2018. – (2 с.)
644408
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2018. – 6 с.
644409
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2018. – 6 с.
644410
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2018. – 6 с.
644411
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2018. – 4 с.
644412
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2018. – 8 с.
644413
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2018. – 6 с.
644414
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2018. – 6 с.
644415
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2018. – 6 с.
644416
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2019. – 6 с.
644417
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2019. – 6 с.
644418
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Березень (№ 3). – 2019. – 6 с.
644419
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2019. – 6 с.
644420
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2019. – 6 с.
644421
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2019. – 6 с.
644422
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7), дайджест. – 2019. – 4 с.
644423
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2019. – 6 с.
644424
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 8). – 2019. – 8 с.
644425
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9). – 2019. – 6 с.
644426
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 9), спец. випуск. – 2019. – 4 с.
644427
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 10). – 2019. – 6 с.
644428
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2020. – 6 с.
644429
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2020. – 6 с.
644430
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 4). – 2020. – 8 с.
644431
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Жовтень (№ 5). – 2020. – 6 с.
644432
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Листопад (№ 6). – 2020. – 6 с.
644433
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Грудень (№ 7). – 2020. – 4 с.
644434
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Січень (№ 1). – 2021. – 6 с.
644435
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Лютий (№ 2). – 2021. – 6 с.
644436
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Квітень (№ 4). – 2021. – 6 с.
644437
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Травень (№ 5). – 2021. – 6 с.
644438
   Київський університет. – Київ : Київський університет, 1929-
Червень (№ 6). – 2021. – 6 с.
644439
  Рудько М.П. Київський університет в першій російській революції (1905-1907 рр.) / М.П. Рудько, доц. – Київ : Друк. вид. КДУ, 1957. – 14 с. – Окр. відб.: За Радянські кадри. 1957, № 56
644440
  Рудько М.П. Київський університет в революції 1905-1907 рр. / М.П. Рудько. – Київ, 1955. – [24] с.
644441
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 209 л. – Бібліогр.: л.174-209
644442
  Довгань К.Г. Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Довгань К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
644443
  Жмудський О.З. Київський університет за 125 років (1834-1959) / О.З. Жмудський, М.П. Рудько ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [Б. в.], 1959. – 63 c. ; № 36Сер. 1


  На тит. арк. кн. дарчий надпис: Глибокошановній Наталії Михайлівні [Недоступ] з побажанням щастя в житті, великих успіхів в роботі. М. Рудько, м. Київ, 23.01.1960
644444
   Київський університет за 50 років Радянської влади. – Київ : Київський університет, 1967. – 192 с. : іл.
644445
   Київський університет і розвиток генетики на Україні / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда, Н.М. Топчій; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М., Топчій Н.М. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 100с. – ISBN 966-306-131-7
644446
  Усенко І.Б. Київський університет і розвиток юридичних досліджень в Українській академії наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто проблему творчих і організаційних зв"язків академічної й університетської науки. Відстоюється теза, що Київський університет мав безпосереднє відношення до створення 1918 р. Української академії наук у Києві. The article is devoted to the ...
644447
   Київський університет ім. Т.Г. Шевченка : студентська наукова конференція : програма. – Київ, 1975. – 85 с.
644448
  Сергієнко Г.Я. Київський університет ім. Т.Г. Шевченко / Г.Я. Сергієнко, Є.С. Сергієнко. – Київ : Вища школа, 1984. – 128 с.
644449
   Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення. – Київ : Київський університет, 1994. – 285 с. : іл.
644450
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ. – Київ, 1996. – № 3/4. – С. 93-100
644451
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, В.А. Короткий // Фінанси України, 1996. – №3-4
644452
  Скопенко В.В. Київський університет імені Тараса Шевченка в 1934-1999 роках : Вступне слово ректора університету акад. В.В. Скопенка на пленарному засіданні науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю уніврситету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.5-14
644453
   Київський університет імені Тараса Шевченка в 1993-1997 роках : звіт ректора академіка В.В.Скопенка на спільному засіданні Вчених Рад ун-ту, фак-тів та ін-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 56 с.
644454
  Куцаєва Т.О. Київський університет імені Тараса Шевченка: основні напрями наукової та навчально-методичної роботи в 1965-1985 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено місцю та ролі Київського університету в історії вітчизняної освіти, науки й культури в період 1965-1985 рр. The article is about the role of Kyiv University in Ukrainian science, education system and culture life since 1965 till 1985.
644455
   Київський університет права НАН України : До 10-річчя заснування (1995-2005). – Київ : Юридична думка, 2005. – 120с. – ISBN 966-8602-22-6
644456
  Дей М. Київський університет права НАН України удосконалює програму проведення наукових конференцій за кордоном // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 276-279. – ISSN 0132-1331
644457
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: 15 років у системі юридичної освіти і науки держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 6-14
644458
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права НАН України: сьогодення та перспективи 2011 - 2012 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-10
644459
  Бошицький Ю.Л. Київський університет права Національної академії наук України: здобутки та досягнення 2016/2017 навчального року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
644460
  Дмитрієв А.І. Київський університет права у 2002 році // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-75
644461
  Круглов Б. Київський університет та Кирило-Мефодіївське братство: джерелознавчий аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 237-241. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Згадується М. Костомаров.
644462
  Чуткий А. Київський університет у 1914-1916 рр.: забута історія першої евакуації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-81.
644463
  Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 47-53. – ISSN 2522-4611


  Важливими для науковців та загалу є матеріали, що стосуються сторінок історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливу цінність складають спогади люди- ни, яка навчалася в університеті, захищала в його стінах кандидатську і ...
644464
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 52-63
644465
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 38-49. – ISSN 2522-4611
644466
  Коцур А. Київський університет у 1937 - 1945 рр. (Спогади професора І.А. Гриценка) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 46-58. – ISSN 2522-4611
644467
  Короткий В.А. Київський університет у 60-х роках ХІХ століття (ректорство М.Д. Іванішева) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядається історія Київського університету 60-х рр. XIX ст. через призму діяльності відомого педагога-правника, історика, археографа, багаторічного декана юридичного факультету, у 1862-1865 рр. ректора університету Миколи Іванішева. За допомогою ...
644468
  Жлуктенко Н.Ю. Київський університет у житті Юрія Жлуктенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 3-9


  Статтю присвячено одному із засновників романо-германської філології в Україні, доктору філологічних наук, професору Юрію Олексійовичу Жлуктенку (1915-1990), його формуванню як науковця та його внескові у розвиток філології, перекладознавства та ...
644469
   Київський університет у плині часу : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.І. Тіщенко, Н.В. Кошлякова, Т.П. Білан ; наук. ред. д-р наук із соц. комунікацій О.О. Сербін]. – Київ : Київський університет, 2018. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 261-286
644470
  Патриляк І. Київський університет у роки Великої Вітчизняної війни / При підготовці нарису використано матеріали, надані Радою ветеранів) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у роки Великої Вітчизняної війни , робота в евакуації, та відбудова і відродження КДУ наприкінці війни (1944р. - перша половина 1945 р.)
644471
  Теміров Б. Київський університет у спогадах Михайла Грушевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-171-795-3
644472
  Шептицька Т. Київський університет у текстах, особах і спогадах // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 119-124. – ISBN 978-966-439-138-9


  Спогади українських літераторів, учених-філологів і громадських діячів, чиє особистісне становлення й змуження, національне або фахове самовизначення були пов"язані з Київським університетом : В. Домонтович, Г. Костюк, М. Зеров, Г. Косинка, ...
644473
  Романець О.В. Київський університет як осередок генетичних досліджень у першій половині ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 140-147. – ISSN 0374-3896


  Київський ун-т був форпостом викладання генетики в Україні. Започаткував викладання вчення С. Ю. Кушакевич у 1912 році. Відтоді розвиток генетики в ун-ті активно відбувався завдяки проф. І. І. Шмальгаузену, С. М. Гершензону, М. М. Гришку та інш.
644474
   Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання. – Київ : Київський університет, 1999. – 184 с.
644475
  Скопенко В.В. Київський університет як осередок національної освіти та науки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 3-14
644476
   Київський університет. 150 років. – Київ, 1984. – 33с.
644477
   Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 7). – 2017. – 4 с.
644478
   Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Вересень (№ 4). – 2020. – 4 с.
644479
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – 2015. – [2 с.]
644480
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – 2016. – (2 с.)
644481
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – 2016. – (2 с.)
644482
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – 2016. – (2 с.)
644483
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – 2016. – (2 с.)
644484
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – 2017. – (2 с.)
644485
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – 2017. – (2 с.)
644486
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – 2017. – (2 с.)
644487
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – 2017. – (2 с.)
644488
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – 2018. – (2 с.)
644489
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – 2018. – (2 с.)
644490
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – 2018. – (2 с.)
644491
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – 2018. – (2 с.)
644492
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – 2019. – (2 с.)
644493
   Київський університет. Додаток до газети. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – 2020. – (2 с.)
644494
   Київський університет. Науковий дайджест. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Червень (№ 6). – 2021. – 6 с.
644495
  Патриляк І. Київський університет. Перші кроки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 51). – С. 10


  КНУ імені Тараса Шевченка - 185.
644496
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – 2017. – (2 с.)
644497
   Київський університет. Спец. випуск. – Київ : Київський університет, 1929-
Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Юридичний факультет. – 2017. – (2 с.)
644498
  Єршов В. Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі Правобережжя доби романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
644499
  Адріанова-Перетц В.П. Київський уривок псалтиру XIV віку / подала В. Адріанова. – [Київ], 1908. – 10 с. : 1 арк. фот. – Окр. відб. з: Записки Укр. нау. т-ва в Києві, 1908, кн. 2. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
644500
  Білошицька Н. Київський фабрично-заводський округ у світлі історичних джерел (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 58-64


  У статті розглядається Київський фабрично-заводський округ як промислово-економічна територіальна одиниця Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст., що підпорядковувалася фабрично-заводській інспекції. Основна увага дослідження концентрується на ...
644501
  Коваль Н. Київський Фестиваль Коміксів: справжня гіківська тусовка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 6-13


  "15 жовтня, у креативному просторі IZONE відбувся перший Київський Фестиваль Коміксів. Він не тих масштабів, що Kyiv Comic Con, але тут і не йдеться про всеохопність і масовість, а швидше про те, щоб у межах одного простору зібрати і познайомити ...
644502
  Тугай А.М. Київський центр вищих навчальних закладів / А.М. Тугай, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров. – Київ, 2002. – 396с. – ISBN 966-96213-1-3
644503
   Київський центральний архів давніх актів 1852-1943 : збірник документів у двох томах. – Київ. – ISBN 966-8225-16-3; 966-8225-24-4 (т.1)
Т. 1 : 1852-1921. – 2002. – 456с.
644504
  Чепела А. Київський центральний архів давніх актових книг - перший державний архів у підросійській Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 544-546. – ISBN 978-966-171-783-0


  Ініціатива створення даржавного архіву для збереження актових книг належить професорові Університету св. Володимира М.Д. Іванишеву та Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Відповідно до рішення Миколи I від 2 квітня 1852 року турботу за ...
644505
  Павко А.І. Київський цирк - унікальний феномен сучасного вітчизняного та європейського мистецтва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
644506
  Мокроусова О.Г. Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930-1939 роки) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 39-53. – ISSN 2078-0133
644507
  Софронова Л.О. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – с. 109-130
644508
  Мирославський-Винников К.П. Київський ярмарок, 1891
644509
  Буряк Л.І. Київські "місця пам"яті" Володимира Антоновича // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 162-188. – ISBN 978-966-8809-89-7
644510
  Панченко В. Київські "табунки" 1919-1920 років. Розділ майбутньої книги про Миколу Зерова // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 326/327/328. – С. 151-187
644511
  Філімоніхін В. Київські адвокати та правники - жертви великого терору (Биківнянський мартиролог) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2019. – № 6 (54), червень. – С. 61-64
644512
  Ламонова О. Київські адреси Дементія Шмаринова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Дементій Олексійович Шмаринов (рос. ДементийАлексеевичШмаринов; нар. 12 травня 1907, Казань - пом. 30 серпня 1999, Москва) - радянський і російський живописець, графік, ілюстратор, монументаліст, плакатник, педагог.
644513
  Пилипенко В. Київські адреси дипломатичного представництва Фінляндії у 1918 - на початку 1919 року // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 162-167. – ISBN 978-617-7399-39-0
644514
  Орлова Н. Київські адреси кириломефодіївців // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 382-390


  Стаття присвячена маловивченому питанню київських адрес кириломефодіївців, яке автор прослідковує на основі мемуарних, епістолярних та архівних джерел. Матеріали дослідження допомагають уточнити час створення та головні адреси учасників ...
644515
  Орлова Н. Київські адреси Миколи Костомарова // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 88-99. – ISBN 978-617-7399-39-0
644516
   Київські адреси Михайла Врубеля : до 165-річчя від дня народж. художника : [з колекцій Нац. музею "Київська картинна галерея", Музею історії міста Києва, Нац. худож. музею України, Нац. б-ки України ім. В. Вернадського, родини Прахових] / Нац. музей "Київська картинна галерея" ; [авт.-упоряд. Н. Агеєва, О. Друг]. – Київ : Антиквар, 2020. – 116, [3] с. : іл. – Вид. підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-617-7285-31-0
644517
  Самчук Т. Київські адреси Михайла Максимовича // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 137-141. – ISBN 978-617-7399-06-2
644518
  Балімова М. Київські адреси Михайла Старицького // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
644519
   Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – 347, [1] с. : іл., фот., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 344-346. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-97201-9-1
644520
  Ернст Ф. Київські архитекти XVIII віку / Федір Ернст. – Київ : Печатня видав. т-ва "Друкар", 1918. – 23 с. – Окр. відбиток з журналу "Наше мнуле", №1


  На тит. арк. автограф В. Данилевича. Данилевич Василь Юхимович (9.02.1872 - 10.11.1936) - український історик, археолог, нумізмат, археограф. Учень В.Б.Антоновича. В 1896 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Викладав в ...
644521
  Оппоков В Є. Київські берегові осуви ... / В Є. Оппоков, 1934. – с.
644522
  Ступак Ф.Я. Київські благодійні медичні товариства (др. пол. 19 - поч. 20 ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ, 1998. – 88с. – ISBN 5770702958
644523
  Сохань С.В. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI-XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 79-98. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
644524
  Кокотюха А.А. Київські бомби : роман / Андрій Кокотюха ; [передм.: Д.Б. Яневський]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [3] с. – ISBN 978-966-03-7394-5
644525
  Берзін П.С. Київські Вищі жіночі курси // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 834-841. – ISBN 978-617-7020-05-8
644526
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Кобченко К.А. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 203 с. – Бібліогр.: л. 187-203
644527
  Кобченко Катерина Аркадіївна Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Кобченко К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
644528
  Лузіна Л. Київські відьми. Постріл в Опері : [пер. з рос.] / Лада Лузіна. – Харків : Фоліо, 2013. – 439, [5] с., [16] арк. фот. : фот. – Сер. засн. в 2001 р. - На обкл.: Найкращий письменник України!. – (Серія "Інтрига"). – ISBN 978-966-03-6638-1
644529
  Романцов О. Київські військові губернатори: порівняльна характеритстика постатей у контексті структури влади // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 35-37
644530
  Салій І. Київські війти // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 19-29. – ISBN 978-966-507-311-6
644531
  Павлова Н.А. Київські війти другої половини XVII - початку XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
644532
  Білоус Н. Київські війти ХVI - першої половини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-51. – ISSN 0869-3595
644533
  Гармаш С. Київські вулиці Олени Теліги та Ольжича: архівно-історичний екскурс // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 136-137. – ISSN 0130-321Х
644534
   Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад. О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін. ; ред.-бібліограф: І.М. Швець]. – Київ : НБУВ, 2015. – 602, [3] с. – Покажчики: с. 556-593. – ISBN 978-966-02-7830-1
644535
   Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова]. – Київ : НБУВ, 2017. – 569, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 522-565. – ISBN 978-966-02-8341-1
644536
  Німчук В.В. Київські глаголичні листки - найдавніша пам"ятка слов"янської писемності / В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 141с. – + Факсимільне видання пам"ятки
644537
  Пивоваренко О. Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 2522-4611
644538
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко
644539
  Степаненко М. Київські дні Анни Горенко. Пам"яті великого поета Анни Ахматової // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 60-71. – ISSN 1819-7329
644540
   Київські етюди. – Київ, 1982. – 192с.
644541
  Іваницька Л. Київські етюди в монументальній творчості Івана Їжакевича // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 326-332. – ISBN 978-617-7399-39-0
644542
  Ласкаревська Т. Київські жіночі монастирі XVII-XVIII ст.: Історико-архітектурне дослідження // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 277-302. – ISSN 1992-5514
644543
  Фрасинюк О.Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 327-336. – ISSN 0320-9466
644544
  Фремд М.В. Київські зсуви. / М.В. Фремд, Г.М. Козловська. – К, 1935. – 11с.
644545
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі : спогади про людей, факти й події / Є.М. Кротевич. – Київ : Молодая гвардия, 1963. – 191 с.
644546
  Кротевич Є.М. Київські зустрічі / Є.М. Кротевич. – Київ, 1965. – 335с.
644547
  Назарко Іриней Київські і галицькі митрополити : Біографічні нариси (1590-1960) / Назарко Іриней. – Рим, 1962. – 271с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.13 ; Секція 1 : Праці)
644548
  Масенко Терень Київські каштани. Поезії / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 164с.
644549
  Тетерюк М. Київські кіноклуби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 24-26. – ISSN 1562-3238


  Уперше слово "кіноклуб" (film club) з"явилося у Франції в 1907 р. як назва організації на Монмартрі, яка мала амбітну мету збереження всіх існуючих фільмів та документів, пов"язаних з кіно
644550
  Хоменко В. Київські князі Аскольд та Дір у дослідженнях Михайла Грушевського // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7399-39-0
644551
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Є докази / І. Костенко, М. Остапенко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
644552
  Костенко І. Київські князі розмовляли українською. Музейники це замовчують / І. Костенко, М. Остапенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11


  Софія Київська - "мати церков руських", найбільша святиня українського народу. Її тисячолітня історія складається з фактів і свідчень, які блискуче вирішують проблему самоідентифікації українців.
644553
  Губицький Л. Київські контракти в першій половині XIX ст.: люди і товари // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 188-192. – ISBN 978-966-95419-8-7
644554
  Дмитерко Л.Д. Київські кручі : лірика / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1962. – 191 с.
644555
  Грунський М.К. Київські листки та Фрейзінгенські уривки : (з факсимільними знімками) / Микола Грунський, проф. – У Київі : З друк. Всеукраїнської АН, 1928. – 22 с., [10] вкл. арк. – Окр. відб.: Збірник історично-філологічного відділу, № 54. ; Записки Історично-Філологічного Відділу. 1928, кн. XVI,


  На тит. л. № 8602 печать: Биб-ка Василенко
644556
  Вишенський В.А. Київські математичні олімпіади 1984-1993 рр. : Навч. посібник. Збірник задач / В.А. Вишенський. – Київ : Либідь, 1993. – 140 с. – ISBN 5-325-00378-Х
644557
   Київські мелодії. – К., 1962. – 48с.
644558
  Перепелиця А. Київські митрополити в Чигирині у середині III - XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 64-73
644559
  Клейн Б.І. Київські мікробіологи дев"яностих років XIX століття // Мікробіологічний журнал. – Київ, 1956. – Т. 18, вип. 1. – С. 64-66
644560
  Ковалинський Віталій Київські мініатюри / Ковалинський Віталій. – Київ. – ISBN 966-7204-05-7
Кн.1. – 2002. – 320с.
644561
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-96371-1-2 (Кн.2)
Кн.2. – 2003. – 415с.
644562
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-7320-00-6 (Кн.3)
Кн. 3. – 2004. – 451 с.
644563
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга четверта / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-02-4(Кн.4)
Кн. 4. – 2005. – 284с.
644564
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри : Книга п"ята / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 966-8679-04-0
Кн. 5. – 2006. – 464с.
644565
  Ковалинський В.В. Київські мініатюри / Віталій Ковалинський. – Київ : Купола. – (Бібліотека Музею історії міста Києва). – ISBN 978-966-139-064-4
Кн. 11 : [Долі київських храмів, ч. 3]. – 2016. – 317, [3] с.
644566
  Яременко М. Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки XVIII століття і "літературні уподобання" монашества // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 346-365. – (Нова серія ; вип. 8/9)
644567
  Константинов В.О. Київські мости - пам"ятки науки і техніки / В.О. Константинов ; наук. ред. О.М. Титова ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-8999-55-0
644568
  Єгорова З. Київські мости академіка Євгена Патона // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
644569
  Бахін С. Київські мотиви на старовинних листівках // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
644570
  Клочко Р. Київські мрійники. До 170-річчя Кирило-Мефодіївського братства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 15


  3 березня 1847 р. на ім"я попечителя Київського навчального округу надійшов донос від студента Київського університету Олексія Петрова про існування таємного товариства. Реакція не забарилася: ІІІ відділення імператорської канцелярії почало ...
644571
  Масалова І.І. Київські музеї в 1902 - 1928 роках // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 132-149


  За матеріалами путівників та довідників по Києву.
644572
  Андрущенко Т. Київські музеї Т.Г.Шевченка: феноменологічний вимір // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 288-292. – ISBN 966-7170-47-0
644573
  Носова Б. Київські науковці стажуються у Великій Британії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 48). – С. 12


  Викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка стажувалися в британському університеті Бат Спа за програмою Європейського союзу Еразмус+. Вона орієнтована на мобільність студентів і викладачів вишів країн ЄС та держав-партнерів.
644574
   Київські неокласики. – Київ : Факт, 2003. – 351 с. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
644575
  Шевченко Л.І. Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 8-16.


  У статті проаналізовано творчість київських неокласиків із погляду історико-філологічної концепції Сергія Єфремова. Обгрунтовано перспективу лінгвістичного дослідження філологічної спадщини С. Єфремова, зокрема його ідеї про неокласичну поезію. The ...
644576
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь, 1964. – 277 с.
644577
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Молодь
1. – 1964. – 277 с.
644578
  Журахович С.М. Київські ночі : роман, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1968. – 381 с.
644579
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ, 1982. – 543 с.
644580
  Журахович С.М. Київські ночі : роман / С.М. Журахович. – Київ : Дніпро, 1990. – 316 с.
644581
   Київські обріїї: історико-філософські нариси. – Київ : Стилос, 1997. – 360с. – ISBN 966-7321-05-3
644582
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1948. – 87 с.
644583
  Яновський Ю. Київські оповідання : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1953. – 280 с.
644584
  Парнікоза І.Ю. Київські острови на Дніпрі - погляд крізь століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
644585
  Куцевич В.В. Київські пам"ятники архітектури в історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 116-123. – ISSN 2077-3455
644586
  Рудий Г.Я. Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 390-414. – ISSN 2222-4203
644587
  Афанасьєва Л. Київські періодичні видання ХІХ сторіччя: історичний огляд / Л. Афанасьєва, С. Гуржій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 12-16


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
644588
   Київські письменники закликають владу відстоювати непорушність кордонів України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 14
644589
  Саввов Р. Київські півгроші Володимира Ольгердовича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
644590
  Волинська М. Київські політехніки - для збройних сил України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-622-690-0
644591
  Згуровський М.З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський ; [відп. ред. М.Ю. Ільченко]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 396, [1] с., [40] арк.фот. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-622-784-6


  Видання присвячене авіа- та ракетобудуванню, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славетні імена золотими літерами вписано в історію Київського політехнічного інституту. Матеріали, подані у книзі, впорядковано на основі ...
644592
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-9-3
Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – 2003. – 479 с.
644593
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць. – Київ, 1999-. – ISBN 966-95452-4-3
Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – 2003. – 464 с.
644594
   Київські полоністичні студії : зб. наук. праць. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-7-7
Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – 2007. – 575, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644595
   Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-96761-8-4
Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – 2008. – 589, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644596
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISBN 966-8126-40-8
Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – 2009. – 509, [1] с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644597
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
Т. 15. – 2009. – 476 с. – резюме укр., англ., польс. мовами
644598
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-3888-379-3
Т. 19. – 2012. – 543 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644599
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2462-81-4
Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – 2012. – 159 с.
644600
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2705-45-4
Т. 22. – 2013. – 496 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644601
   Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999-
Т. 26. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., польс. мовами
644602
   Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ : Університет "Україна"
Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – 2017. – 736 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644603
   Київські полоністичні студії = Polish studies of Kyiv : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ : Талком. – ISSN 2520-2103
Т. 35. – 2019. – 511, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
644604
  Чуткий А.І. Київські походи Романа Мстиславича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-57. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється малодосліджений аспект історії Галицько-Волинського князівства - київські походи Романа Мстиславича. Для повнішого розуміння теми подається короткий аналіз причин боротьби руських князів за Київ у другій половині ХІІ ст.
644605
  Філімоніхін В. Київські правники, поховані в Биківні (за матеріалами архівно-кримінальної справи Арнольда Германовича Кристера) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 313-321. – ISBN 978-617-7034-13-0
644606
  Панькова С. Київські приватні книгозбірні М. Грушевського: історії та долі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 46-55. – ISSN 0131-2685
644607
  Ричка В. Київські пропілеї ( Про семіотичний статус Золотих Воріт ) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55. – ISSN 0869-3595
644608
  Кохан О.О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 19-23. – ISSN 1996-5931
644609
  Таран Л.В. Київські рипіди / Людмила Таран. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-528-8
644610
  Білоцерківець Наталка Київські рипіди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5. – ISSN 0868-9644
644611
  Зеров М. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 135-139. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
644612
  Горська Н. Київські святі в проповідях Лазаря Барановича // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.98-101. – ISBN 966-8210-33-6
644613
  Гаєвський С.Ю. Київські списки повісти "Александpія" : [Розвідка] / С. Гаєвський. – Київ : З дpук. І. Чоколова, 1912. – 14 с. – В кн. також урив. з "Александрії" кирил. шрифтом


  На тит. стор. прим. № 467607 дарчий надпис: Вельмишановному Василеві Івановичу від шануючого автора; На тит. стор. прим. № 36656 дарчий надпис; Приязному Сергієві Олексійовичу від автора
644614
  Левінець Р. Київські сторінки життя Віталія Шульгіна // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 181-182. – ISBN 966-7522-09-1
644615
  Овчаренко Е. Київські сторінки Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 15
644616
  Левитський І. Київські сторінки трудової, громадської й творчої діяльності Миколи Васильовича Левитського // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 98-106. – ISBN 978-617-7399-06-2
644617
  Фартучна Г.В. Київські студенти в українському національному русі / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик // Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900-1917 рр.) / Г.В. Фартучна, О.Р. Купчик. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 36-81. – ISBN 978-617-7107-04-9
644618
   Київські студенти стали першими українськими "кіборгами" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 19). – С. 1-2


  29 січня відбулося вшанування пам"яті Героїв Крут. Учасники заходу поклали квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгина, випускників Університету Св. Володимира.
644619
  Сліпушко О. Київські студії академіка В.М.Перетца над давньою українською літературою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 152-157
644620
  Артамонова О. Київські театри очима Паустовського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 45-47. – ISSN 1562-3238


  До 125-річчя від дня народження письменника.
644621
  Олійник В. Київські угодники // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 15


  ""Як сонце між планетами, як цар між народом, так Київ між містами. На високій горі стоїть він, оперезаний зеленими садами, увінчаний золотими маківками і хрестами церков, наче святою короною... Боже мій, що за розкіш! Чуєте, добрі люди, я вам кажу про ...
644622
  Плачинда С.П. Київські фрески : історичні повісті / С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1982. – 312 с.
644623
  Трегубенко Т. Київські церковні музичні осередки у XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 179-182


  У статті досліджуються особливості формування та діяльності, а також кадровий склад провідних київських церковних музичних осередків у XVII - XVIII ст., які діяли у Києво-Печерсській лаврі та Києво-Могилянській академії.
644624
  Карачківський М. Київські цехи / М. Карачківський. – К., 1930. – 16с.
644625
  Ніколайчук Д.О. Київські цивільні губернатори: штрихи до портрету (друга половина XIX - початок XX ст) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 15-20
644626
  Веремійчик О. Київські шедеври Вільгельма Котарбінського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 18
644627
   Київському будинку вчителя - сто років // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 3-10 жовтня (№ 43/44)


  5 жовтня міський Будинок учителя святкував 100-річний ювілей.
644628
  Ієвлева В.П. Київському метрополітену - 50 років // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 153-176. – ISBN 978-611-533-002-7
644629
  Шлапак Я. Київському меценату Гладинюку присвятили фотовиставку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 12
644630
   Київському національному університетові імені Тараса Шевченка - 175 років // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077


  Філологічні науки в університеті
644631
  Алєксєєва О.А. Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж {очима соціолога) / О.А. Алєксєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Поставлено мету показати досягнення й надбання університету за роки його існування, які були здобуті на тлі його спадщини в період трансформаційних перетворень, що відбуваються в системі освіти, зокрема вищої, відповідно до світових і національних ...
644632
  Герашенкова І. Київському національному університету будівництва і архітектури - 80 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 102-104
644633
  Кремень В. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.3-5. – ISSN 1682-2366
644634
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 185, економічному факультету - 75: історія і сучасність / А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Т. Гайдай, І. Назаров // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
644635
   Київському національному університету імені Тараса Шевченка 180 років : [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; передм. Ректора ун-ту Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2014. – [39] с. : портр.
644636
  Сікорський І М. Київщина : Короткий довідник / М.І Сікорський. – Київ, 1976. – 206 с.
644637
   Київщина. – Київ, 1984. – 143с.
644638
   Київщина : Із минулого в майбутнє. – Київ : Академія, 2002. – 200 с. – ISBN 966-02-1636-Х
644639
  Масляк П.О. Київщина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 24. – ISBN 978-966-02-6814-2
644640
  Білан А. Київщина Лівобережна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29. – ISSN 0868-9644
644641
  Горобець В.П. Київщина очима краєзнавця / В.П. Горобець ; за ред. В.Г. Козирського. – Київ : Ліфт-Софт, 2007. – 436 с. – ISBN 966-95402-4-0
644642
  Орел Л. Київщина у творчості та житті Тараса Шевченка / Л. Орел, М. Кабалюк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429


  Книга В. Жадька "Київська земля - Тарасова колиска".
644643
  Баженов Л.В. Київщина, Волинь і Поділля в краєзнавчих студіях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 15-19. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
644644
  Велика Валерія Київщина. Вікенд біля столиці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 10-12 : фото
644645
  Велика Валерія Київщина. З весілля на сплав // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 38-40 : фото
644646
  Дудкін Іван Київщина. На тихі води, на ясні зорі : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-137 : Фото
644647
  Гудзевата Марина Київщина. Просунутий хутір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 148-150 : Фото
644648
  Ільченко Руслана Київщина. Трипільське коло - 2012. Хочу бути індійською принцесою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 14-15 : фото
644649
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14
644650
  Ющук І. Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 44. – ISSN 0130-5263
644651
  Осипов К. Киквидзе / К. Осипов. – Киров, 1943. – 36с.
644652
  Дарманян П.Э. Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Сталинград, 1952. – 184с.
644653
  Ватье Паскаль Киклады: место под слонцем = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-80 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
644654
  Дарбинян М.К. Кикос. / М.К. Дарбинян. – М., 1966. – 224с.
644655
  Кассуни Киликийское Армянское княжество в политической жизни Ближнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кассуни З.-Е.А.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 27л.
644656
  Вейсберг Михайло Килим ручної роботи : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 34-39 : Фото
644657
  Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1928. – 16с.
644658
  Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): реконструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 227-233. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено п’ять зображень килимів на портретах митрополита Дмитрія Туптала. З’ясовано, що вони з різним ступенем достовірності відтворюють один і той самий анатолійський виріб “семигородського” типу.
644659
  Дубина М.І. Килимник Олег Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 28. – ISBN 978-966-02-6814-2
644660
  Хижняк А.Ф. Килимок / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1961. – 108 с.
644661
  Куница Н.А. Килия / Н.А. Куница. – Одесса, 1962. – 143с.
644662
  Леонард Э. Киллер = Killshot : роман / Элмор Леонард. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 317, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 978-5-9524-3513-1
644663
  Ильин А.А. Киллер из шкафа : Роман / А.А. Ильин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 416с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-002488-6
644664
  Белянкин Е.О. Киллеры и соблазнительница мужчин / Евгений Белянкин. – Москва : Вече [и др.], 1995. – 574, [2] с. – Содерж.: Киллеры и соблазнительница мужчин ; Схватка у Красных Камней. – (Зона риска). – ISBN 5-7141-0123-5
644665
  Батиашвили Г.А. Килограмм вкусного хлеба : пьеса в 2-х д. / Г.А. Батиашвили ; авториз. пер. с груз. и спец. ред. О. Дзюбинский. – Москва : Искусство, 1978. – 46 с. – (Сегодня на сцене)
644666
  Принцева Галина Километр чистого искусства : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 68-70 : фото
644667
  Васильев Г.Н. Километры за плечами / Г.Н. Васильев. – Москва, 1976. – 495с.
644668
  Гулидов Е.И. Кильватерный огонь / Е.И. Гулидов. – М., 1978. – 39с.
644669
  Киплинг Р. Ким : Роман / Р. Киплинг. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-06-002124-6
644670
  Киплинг Р. Ким / Р. Киплинг. – Москва : Советский композитор, 1991. – 254с. – ISBN 5-85285-287-X
644671
  Киплинг Р. Ким : роман / Р. Киплинг. – Пермь : Книжное издательство, 1991. – 508с. – (Юношеская библиотека). – ISBN 5-7625-0128-0
644672
  Гаврилів І. Ким був насправді Ріко Ярий? / І. Гаврилів, О. Кучерук; розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Про найзагадковішу постать в історії ОУН.
644673
  Балушок В. Ким вважав себе Тарас Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "Хто уважно читав твори Тараса Шевченка, вочевидь, звернув увагу на такий цікавий факт, як практично цілковита відсутність у них етнонімічної назви "українці". Слово "Україна" там зустрічається часто, а от "українці" - жодного разу. То чому ж так? Адже ...
644674
  Конашевич С. Ким відроджений Севастополь // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4
644675
  Ни Н.И. Ким Джиха: две грани творчества - бунтарство и космизм // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 123-134. – ISSN 0869-1908
644676
  Тростогон А.М. Ким же насправді був Мелхіседек Значко-Яворський? / А.М. Тростогон, В.В. Гінда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розповідається про життя та діяльність видатного політичного та церковного діяча Мелхіседека Значко-Яворського, який відіграв помітну роль в історії Правобережної України та православної церкви в другій половині XVIII ст.
644677
  Брик М. Ким заселено Хортицю після зруйнування Січі? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 19-23
644678
   Ким Ир Сен - гений революции. – Пхеньян, 1980. – 310с.
644679
   Ким Ольдаев. – Москва, 1988
644680
  Щепковська Йо. Ким ти є... / спілкувалася Катерина Семчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 22


  Розмова з онукою Яна Парандовського про таємниці письменницької родини.
644681
  Найтли Ф. Ким Филби - супершпион КГБ / Ф. Найтли. – Москва, 1992. – 319 с.
644682
  Дубинянский М. Ким Филби: to Russia with ljve // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 46-65. – ISSN 1819-6268
644683
  Ильченко С. Ким Чен Ын в Пекине. Когда Китай начнет торговать амбициями России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 2 апреля (№ 14). – С. 12


  Пекин предлагает себя Западу на роль посредника между ним и слаборазвитыми странами. Если Китаю удастся решить проблему с КНДР, то на торги выставят Россию.
644684
  Ковальский В.В. Кимберлитовые и карбонатитовые образования восточного и юго-восточного склонов Анабарской антеклизы / В.В. Ковальский, К.Н. Никишов, О.С. Егоров ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1969. – 288 с., [1] л. табл. : ил., карт.
644685
   Кимберлитовые породы Приазовья. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
644686
  Илупин И.П. Кимберлиты : Справочник / И.П. Илупин, В.И. Ваганов, Б.И. Прокопчук. – Москва : Недра, 1990. – 248с.
644687
  Милашев В.А. Кимберлиты и глубинная геология / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1990. – 166с.
644688
   Кимберлиты и карбонатиты : сб. науч. тр. по петрохимии / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева ; под ред. В.Б. Василенко. – Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2013. – 744, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 697-738 и в конце ст. – ISBN 978-5-98901-127-8
644689
   Кимберлиты и кимберлитоподобные породы. – Новосибрск : Наука, 1990. – 264 с.
644690
  Доусон Д. Кимберлиты и ксенолиты в них / Д. Доусон. – М, 1983. – 300с.
644691
  Джейкс А.Л. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. / А.Л. Джейкс. – Москва : Мир, 1989. – 430с. – ISBN 5-03-000929-9
644692
  Дорсанвиль Роже Кимби / Дорсанвиль Роже. – Москва, 1983. – 288 с.
644693
  Дорсанвиль Р. Кимби : Романы и рассказы / Р. Дорсанвиль. – Москва : Художественная литература, 1983. – 287с.
644694
   Кимериджский и волжский ярусы севера СССР. – Л, 1984. – 224с.
644695
  Лаптенков Б.К. Киметака и механизм процессов горения : учебное пособие / Б.К. Лаптенков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
644696
  Пчелинцев В.Ф. Киммериды Крыма / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1966. – 128с.
644697
  Шумлянский В.А. Киммерийская металлогеническая эпоха на территории Украины / В.А. Шумлянский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 219с.
644698
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские железные руды вдавленных синклиналей Керченского полуострова / Е.Ф. Шнюков, П.И. Науменко. – Симферополь, 1964. – 127с.
644699
  Тарасенко Н.Ф. Киммерийские маки. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1977. – 88с.
644700
  Шнюков Е.Ф. Киммерийские отложения на континентальном склоне Крыма / Е.Ф. Шнюков, Н.А. Маслаков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 24-27 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
644701
  Александров А. Киммерийский странник // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 164-177. – ISSN 1726-6084


  Женщины в жизни Максимилиана Волошина
644702
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград, 1978. – 399с.
644703
  Слепухин Ю.Г. Киммерийское лето. Южный крест : Романы / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 621с.
644704
  Тереножкин А.И. Киммерийцы / А.И. Тереножкин. – К., 1976. – 223с.
644705
  Мурзин В.Ю. Киммерийцы европейские и киммерийцы азиатские // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 500-504. – ISSN 2227-4952
644706
  Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы : (От появления на ист. арене до конца IV в. до н. э.) / Артамонов М.И. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 156 с. : ил. – Список лит.: с. 146-155
644707
  Богаевский К.Ф. Киммерия / К.Ф. Богаевский. – Москва, 1972. – 34с.
644708
  Волошин М.А. Киммерия : стихотворения / М.А. Волошин. – Киев : Молодь, 1990. – 126с.
644709
  Полетавкин Б. Киммерия М.А. Волошина / Б. Полетавкин, М.А. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 411-428. – ISSN 0042-8795
644710
   Кимоно и веера Японии. – М, 1987. – 24с.
644711
  Глушко А.К. Кинбурн / А.К. Глушко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 320с.
644712
  Прехт Рихард Давид Кинг Конг пока жив : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 128-143. – ISSN 1029-5828
644713
  Гудков Андрей Кинг Конги из дебрей Уганды : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 108-117 : Іл.
644714
  Ефимов А.С. Кингисепп / А.С. Ефимов. – 2-е изд перераб и доп. – Л, 1972. – 144с.
644715
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Москва, 1948. – 359с.
644716
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей / С. Льюис. – Л., 1960. – 746с.
644717
  Льюис С. Кингсблад, потомок королей : роман. Рассказы / С. Льюис. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
644718
  Иваненко Анна Киндер без сюрприза : Детский отдых // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 105-107 : Іл.
644719
  Грищук Б.А. Кинджал милосердя : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Київ, 1991. – 315 с.
644720
  Бульвер-Литтон Кинельм Чиллингли / Бульвер-Литтон. – Москва : ЖГО, 1932. – 428 с. – (История молодого человека ХІХ столетия : Серия романов / Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
644721
  Столяров Н.А. Кинематика / Н.А. Столяров. – 112с.
644722
  Полстер Г. Кинематика / Г. Полстер. – Берлин; Рига, 1923. – 127 с.
644723
  Усердов А.А. Кинематика / А.А. Усердов. – Москва, 1948. – 160с.
644724
  Боженко В.С. Кинематика / В.С. Боженко. – Ленинград, 1961. – 95 с.
644725
  Дорошкевич М А. Кинематика / М А. Дорошкевич. – Москва, 1964. – 197с.
644726
  Шуваев Н.А. Кинематика : уч. пособие / Н.А. Шуваев. – Горький
Ч. 1. – 1972. – 33с.
644727
  Алесковский В.А. Кинематика : пособие по физике для слущателей подгоь отд-ния СГУ / В.А. Алесковский, Л.А. Озолин ; под ред. В.С. Стальмахова ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 61 с. : ил., граф.
644728
  Айзенберг Д.Ю. Кинематика : [учеб. пособие] : для дневной формы обучения / Д.Ю. Айзенберг, А.И. Гурин ; Моск. авиац. ин-т им. Серго орджоникидзе. – Москва : МАИ, 1975. – 103 с. : ил.
644729
  Погожев В.А. Кинематика / В.А. Погожев. – М., 1982. – 64с.
644730
  Дубровский Михаил Павлович Кинематика и взаимодействия портовых гидротехнических сооружений с грунтовой средой : Автореф... доктора техн.наук: 05.22.19 / Дубровский Михаил Павлович; Одесский ин-тут инженеров морского флота. – Одесса, 1994. – 48л.
644731
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1995
644732
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1995
644733
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1995
644734
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1995
644735
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1995
644736
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1995
644737
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1996
644738
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1996
644739
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1996
644740
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1996
644741
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1996
644742
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1996
644743
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 6, № 1. – 1996
644744
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 6, № 2. – 1996
644745
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 5. – 1997
644746
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 6. – 1997
644747
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 13, № 2. – 1997
644748
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1998
644749
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1998
644750
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1998
644751
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1998
644752
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1998
644753
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1998
644754
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 1999
644755
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 1999. – + приложение
644756
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 1999
644757
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 1999
644758
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 1999
644759
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 1999
644760
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2000
644761
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2000
644762
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2000. – + приложение
644763
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2000. – + приложение
644764
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2000. – + приложение
644765
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2000. – + приложение
644766
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 1. – 2001
644767
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 2. – 2001
644768
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 3. – 2001
644769
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 4. – 2001
644770
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 5. – 2001
644771
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
№ 6. – 2001
644772
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 1. – 2002
644773
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 2. – 2002
644774
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 3. – 2002
644775
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 4. – 2002
644776
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 5. – 2002
644777
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 18, № 6. – 2002
644778
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 1. – 2003
644779
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 2. – 2003
644780
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 3. – 2003
644781
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 4. – 2003
644782
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 5. – 2003
644783
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-
Т. 19, № 6. – 2003
644784
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644785
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644786
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644787
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644788
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 20, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644789
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 20, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644790
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644791
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 21, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644792
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644793
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644794
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644795
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 21, № 5. – 2005. – + приложение 587с. – приложение: Астрономия в Украине - прошлое. настоящее и будущее...; резюме - укр., рос., англ. мовами
644796
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644797
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644798
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Том 22, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644799
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644800
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644801
   Кинематика и физика небесных тел : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 22, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644802
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644803
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644804
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644805
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644806
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644807
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 23, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644808
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644809
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644810
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644811
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644812
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644813
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 24, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644814
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644815
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644816
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644817
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644818
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644819
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 25, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644820
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 5. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644821
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 6. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644822
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 1. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644823
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 2. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644824
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 3. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644825
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 26, № 4. – 2010. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644826
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 1. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644827
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 2. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644828
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 3. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644829
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 4. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644830
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 5. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644831
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 27, № 6. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644832
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644833
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644834
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644835
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644836
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644837
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 28, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
644838
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644839
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644840
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644841
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644842
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644843
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 29, № 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644844
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644845
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644846
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644847
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644848
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644849
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 30, № 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644850
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644851
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644852
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644853
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644854
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644855
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 31, № 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
644856
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 1 (187). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644857
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 2 (188). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644858
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 3 (189). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644859
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 4 (190). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644860
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; голов. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 5 (191). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644861
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 32, № 6 (192). – 2016. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644862
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 1 (193). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644863
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 3 (195). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644864
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 2 (194). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644865
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 4 (196). – 2017. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644866
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 5 (197). – 2017. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644867
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 33, № 6 (198). – 2017. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644868
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 1 (199). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644869
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 2 (200). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644870
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 3 (201). – 2018. – 81, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644871
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 4 (202). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644872
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 5 (203). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
644873
   Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев : Академпериодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 34, № 6 (204). – 2018. – 79, [1] с. – З 2019 р. див. назву укр. мовою - Резюме на укр., рус., англ. яз.
644874
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 2 : Материалы международной конференции "Динамика гравитирующих систем", Украина, Умань, 19-21 мая 1998 года. – 1999
644875
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 3 : Материалы международной конференции "Астрономия в Украине - 2000 и перспектива (влияние международного сотрудничества)": Киев, 5-8 июня 2000 г. / Глав. астроном. обсерватория Нац. акад. наук Украины. – 2000
644876
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 4 : Материалы международной конференции "АСТРОЭКО - 2002: Состояние и перспективы международных исследований по наблюдательной астрономии, экологии и экстремальной физиологии в Приэльбрусье", Терскол, Кабардино-Балкария, 12-16 августа 2002 г. – 2003
644877
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 5 : Материалы международной конференции, посвященной 60-летию Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины "Астрономия в Украине - прошлое, настоящее и будущее", Киев, 15-17 июля 2004 г. – 2005
644878
   Кинематика и физика небесных тел. Приложение : научно-теоретический журнал. – Киев
№ 6 : Материалы международной конференции "150 лет спектральным исследованиям в астрофизике: от Кирхгофа до наших дней", 7-13 июня 2009 г., п. Научный, Автономная Республика Крым, Украина,. – 2010
644879
  Захарин М.И. Кинематика инерциальных систем навигациий / М.И. Захарин, Ф.М. Захарин. – М., 1968. – 236с.
644880
  Куриленко В.С. Кинематика крупных савиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта / В.С. Куриленко, Е.П. Олейник // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
644881
  Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. / А.В. Прокопьев. – Якутск, 1989. – 128с.
644882
  Федянин В.К. Кинематика процессов с двумя фотонами / В.К. Федянин. – Москва, 1961. – 48 с.
644883
  Девдариани А.С. Кинематика рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: / Девдариани А.С.; Ин-т географии АН СССР. – Тбилиси, 1953. – 18л.
644884
  Петришин В.И. Кинематика точки / В.И. Петришин. – Киев, 1983. – 96 с.
644885
  Иванов Я.А. Кинематика точки и твердого тела / Я.А. Иванов, В.М. Кащеев. – Л, 1979. – 79 с.
644886
  Мычак С.В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05 -2,02 млрд лет назад // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 83-99 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97-99. – ISSN 0203-3100
644887
  Гинтов О.Б. Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80-1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 24-36 : рис. – Библиогр.: с. 34-36. – ISSN 0203-3100
644888
  Мешков И.Н. Кинематика электромагнитной волны : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1977. – 90 с.
644889
  Бюклинг Е. Кинематика элементарных частиц : Пер.с англ. / Е. Бюклинг. – Москва : Мир, 1975. – 343с.
644890
  Балдин А.М. Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин ; В.И. Гольданский ; И.Л. Розенталь. – Москва : Физматгиз, 1959. – 296 с. – Библиогр.: с. 295-296
644891
   Кинематика ядерных реакций / А.М. Балдин, В.И. Гольданский, В.М. Максименко, И.Л. Розенталь. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Атомиздат, 1968. – 456с.
644892
  Жуковский Н.Е. Кинематика, статика, динамика точки / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград, 1939. – 403с.
644893
  Кочнев В.А. Кинематико-гравитационная модель геодинамо // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 3-15 : рис. – Библиогр.: с.14-15. – ISSN 0203-3100
644894
  Лукьянцев А.Ф. Кинематическая и статистическая обработка данных с пузырьковых камер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Лукьянцев А.Ф.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
644895
  Маловичко А.А. Кинематическая интерпретация данных цифровой сейсморазведки в условиях вертикально-неоднородных сред. / А.А. Маловичко. – Свердловск, 1990. – 267с.
644896
  Метелкин Д.В. Кинематическая реконструкция раннекаледонской аккреции на юго-западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных данных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 500-522 : рис., табл. – Библиогр.: с. 518-522. – ISSN 0016-7886
644897
  Ехнич М.П. Кинематическая структура потока в условиях антропогенного воздействия / М.П. Ехнич, Л.Б. Коваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 302-309 : Рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
644898
  Филипович В.Н. Кинематическая теория рассеяния рентгеновских лучей макроскопически изотропными телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович В.Н.; ЛГУ. – Л., 1959. – 16л.
644899
  Рябошапка К.П. Кинематическая теория рассяния рентгеновских лучей в твердых телах, содержащих различные дислокационные структуры : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.07 / Рябошапка К. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1981. – 28л.
644900
  Гарибян Г.М. Кинематическая теория рентгеновского переходного излучения в кристалле / Г.М. Гарибян, Ши Ян. – Ереван, 1972. – 12с.
644901
   Кинематическая эволюция зоны Пьенинских утесов в кайнозое (Украинские Карпаты) / А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, Ю.М. Вихоть, В.Е. Шлапинский, И.Н. Бубняк, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 119-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0203-3100
644902
  Шафи-заде Р.Б. Кинематическая электронография и некоторых ее применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шафи-заде Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 12л.
644903
  Дряпаченко Игорь Павлович Кинематически полные эксперименты в системе нейтрон плюс дейтрон (измерение радиуса рассеяния нейтрона на нейтроне) : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.04.16 / Дряпаченко Игорь Павлович; АН УССР. Ин-т ядерных исследований. – К., 1984. – 10л.
644904
  Лиханский В.С. Кинематические и геометрические закономерности продольной периодической прокатки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Лиханский В.С.; Днепропетр.металург.ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 20л.
644905
  Алферов Г.В. Кинематические и динамические модели исполнительной системы робота / Г.В. Алферов. – Ленинград, 1983. – 80с.
644906
  Бурымская Р.Н. Кинематические и динамические параметры очагов цунамигенных землетрясений / Р.Н. Бурымская. – Владивосток, 1983. – 79с.
644907
   Кинематические и динамические характеристики отдельных звездных систем. – Ташкент : Фан, 1978. – 151 с.
644908
  Волосецкий Б.И. Кинематические и динамические характеристики поверхностных волн и строение земной коры в Карпатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Волосецкий Б.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с.
644909
  Черныш А.А. Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 34-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
644910
  Гольданский В.И. и др. Кинематические методы в физике высоких энергий / В.И. и др. Гольданский. – Москва : Наука, 1987. – 199с.
644911
  Криводубский В.Н. Кинематические параметры турбулентной оболочки солнца, определяющие эволюцию усредненного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Криводубский В.Н.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1985. – 16л.
644912
  Борисов Г.А. Кинематические таблицы ядерных реакций d, n и p, n / Г.А. Борисов. – Москва, 1974. – 256с.
644913
   Кинематические характеристики Галактики и звездных скоплений. – Ташкент : Фан, 1989. – 198 с.
644914
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах / Ю.И. Любич, Л.А. Шор. – Москва, 1966. – 51с.
644915
  Любич Ю.И. Кинематический метод в геометрических задачах. / Ю.И. Любич. – 2-е изд., испр. – М., 1976. – 47с.
644916
  Коновалов В.А. Кинематическое и динамическое исследование приводов грейферных механизмов / В.А. Коновалов. – Л., 1976. – 70с.
644917
  Корышев И.К. Кинематическое исследование плоских шарнирных механизмов / И.К. Корышев. – Л., 1965. – 56с.
644918
  Левитанский Ю.Д. Кинематограф / Ю.Д. Левитанский. – Москва, 1970. – 127с.
644919
  Григореску И. Кинематограф "Мадагаскар" / И. Григореску. – М., 1960. – 119с.
644920
  Шилова И.М. Кинематограф 80-х. / И.М. Шилова. – М., 1987. – 47с.
644921
  Тюрин Ю.П. Кинематограф Василия Шукшина / Ю.П. Тюрин. – Москва : Искусство, 1984. – 318с.
644922
   Кинематограф Западной Европы. – М, 1985. – 151с.
644923
  Ветрова Т.Н. Кинематограф Латинской Америки / Т.Н. Ветрова. – Москва, 1984. – 127с.
644924
  Дэниелсен Ш. Кинематограф новой Европы // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-110.
644925
  Копылова Р.Д. Кинематограф плюс телевидение / Р.Д. Копылова. – М., 1977. – 135с.
644926
   Кинематограф развивающихся стран. – М, 1986. – 180с.
644927
  Будяк Л.М. Кинематограф развивающихся стран. / Л.М. Будяк. – Москва, 1981. – 56с.
644928
   Кинематограф сегодня. – М
1. – 1967. – 280с.
644929
   Кинематограф сегодня. – М
2. – 1967. – 280с.
644930
   Кинематограф сегодня. – М
3. – 1967. – 280с.
644931
   Кинематограф сегодня : сборник статей. – Москва : Искусство
Вып.2. – 1971. – 280с.
644932
  Ермилов Н.Е. Кинематограф. Его история, устройство и тайны. / Н.Е. Ермилов. – Л., 1925. – 147с.
644933
  Якубходжаев А. Кинематографисті Советского Узбекистана / А. Якубходжаев. – Ташкент, 1979. – 135с.
644934
  Жукова А.Е. Кинематографическая жизнь столицы Советской Украины: Докум. эссе. / А.Е. Жукова, Г.В. Журов. – Киев, 1983. – 150с.
644935
  Миславский В.Н. Кинематографическая история Харькова 1896-2010. Имена. Фильмы. События : фильмо-биографический справ. / [В. Миславский] ; Междунар. фестиваль короткометраж. кино "Харьков. сирень" ; Харьков. нац. ун-т искусств им. И.П. Котляревского. – Харьков : С.А.М., 2011. – 435, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Имен. указатель: с. 420-431. – Библиогр.: с. 414-416. – ISBN 978-966-8591-55-6
644936
  Караганов А.В. Кинематографические встречи / А.В. Караганов. – М, 1969. – 225с.
644937
  Карповыич А.Л. Кинематографические закономерности ходьбы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Карповыич А.Л.; АН СССР,Ин-т проблем передачи информации. – М., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
644938
  Косько И.К. Кинематографическое и динамичекое исследование механизмов стана холодной прокатки тонкостенных туруб : Автореф... канд. техн.наук: / Косько И. К.; Металлург. ин-тё. – Днепропетровск, 1952. – 14 с.
644939
  Рынин Н.А. Кинематография / Н.А. Рынин. – Ленинград, 1924. – 300с.
644940
   Кинематография. – М, 1962. – 346с.
644941
   Кинематография Армении. – М, 1962. – 346с.
644942
  Трутко А.Ф. Кинематография Венгерской Народной Республики. 1945-1970. / А.Ф. Трутко. – М., 1975. – 39с.
644943
  Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России / С.С. Гинзбург. – Москва, 1963. – 406с.
644944
  Соболев Р.П. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки / Р.П. Соболев, О.В. Тенейшвили. – М, 1986. – 245с.
644945
  Комаров С.В. Кинематография Франции (1914-1929) / С.В. Комаров. – М., 1963. – 52с.
644946
  Тинькова С.М. Киненика газового травления в условиях регулируемой конвенции : Автореф... канд. техн.наук: 05.353 / Тинькова С.М.; МВССО РСФСР, Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
644947
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Монография / Л.Н. Лихачев. – Рига, 1960. – 340с.
644948
  Лихачев Л.Н. Кинеперспектива : Кинемат. перспектива / Л.Н. Лихачев. – М., 1975. – 248с.
644949
  Накашидзе Н.В. Кинесика и ее вербальное выражение в характеристике персонажей художественного произведения . : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Накашидзе Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1981. – л.
644950
  Назарова О. Кинесики : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 90-96. – ISSN 0130-7673
644951
  Самсонов Д.А. Кинесические аспекты корейского этикета: традиционный глубокий поклон чоль и его варианты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 162-166. – ISSN 0869-5415
644952
  Костинский А.Д. Кинескопы : Конструкция, технология и методы испытаний / А.Д. Костинский, И.С. Марченко, Л.В. Траубе. – Киев, 1965. – 280 с.
644953
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – Москва : Энергия, 1976. – 64 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 914)
644954
  Пароль Н.В. Кинескопы / Н.В. Пароль. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1984. – 64 с.
644955
  Малкиель Б.С. Кинескопы для цветного телевидения / Б.С. Малкиель, И.С. Марченко, М.Г. Мизюк. – Киев, 1979. – 142 с.
644956
   Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. ГОСТ 21059.6-79 - ГОСТ 21059.10-79. Методы измерения электрических параметров. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 23 с.
644957
  Файнерман В.Б. Кинети ка адсорбции поверхностно-активных веществ из растворов и ее роль в процессах распыливания жидкостей и пылеулавливания. : Автореф... наук: 02.00.11 / Файнерман В.Б.; МГУ. – М., 1977. – л.
644958
  Малько М Кинетиа и механизм химических реакций в диссоциирующем теплоносителе-четырехокиси азота. / М Малько, , В.Б. Нестеренко. – Минск, 1974. – 208с.
644959
   Кинетика - 4: Материалы конф.Ярославль. – М., 1988. – 387с.
644960
  Ципляков В.А. Кинетика адсорбции водорода и кислорода и их взаимодействие в сплаве на платиновом катализаторе в присутствии некоторых добавок : Автореф... канд. хим.наук: / Ципляков В. А.; Циапляков В. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 15л.
644961
  Михайловский В.Н. Кинетика адсорбции многовалентных ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Михайловский В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
644962
  Знаменский Ю.Д. Кинетика азотирования карбида кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Знаменский Ю.Д.; МВО СССР. Горьковск. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 15л.
644963
  Братушко Ю.И. Кинетика акватации некоторых ацидохромикомплексов : Автореф... канд. хим.наук: / Братушко Ю.И.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1966. – 26л.
644964
  Федоров Ю.И. Кинетика анизотропного распространения космических лучей в околоземном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Федоров Ю.И.; АН УССР. ИН-т геофизики. – К., 1980. – 16л.
644965
  Семенюк Г.В. Кинетика ацилирования ариламинов и бифункциональный катализ. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Семенюк Г.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1971. – 22л.
644966
  Коварский В.А. Кинетика безызлучательных процессов / В.А. Коварский. – Кишинев : ИПФ, 1968. – 208 с.
644967
  Мануковский Н.С. и др. Кинетика биоконверсии лигноцеллюлоз / Н.С. и др. Мануковский. – Новосибирск : Наука, 1990. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: 134 назв. – ISBN 5-02-028951-5
644968
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1977. – 328с.
644969
  Рубин А.Б. Кинетика биологических процессов / А.Б. Рубин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 299с.
644970
  Гачок В.П. Кинетика биохимических процессов : {монография} / В.П. Гачок; АН УССР, Институт теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 211-217. – ISBN 5-12-009344-2
644971
  Марк Г.Ф. Кинетика в аналитической химии / Г.Ф. Марк, Г. Рехниц. – Москва : Мир, 1972. – 368 с.
644972
  Казеев С.А. Кинетика в приложении к мателловедению. / С.А. Казеев. – М., 1956. – 212с.
644973
  Мансуров З.А. Кинетика взаимодействия атомов водорода с ингибиторами : Автореф... канд. хим.наук: 020004; 020015 / Мансуров З.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 18л.
644974
  Зыбина Д.Л. Кинетика взаимодействия ДНК с некоторыми химическими мутагенами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зыбина Д.Л. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
644975
  Сосипатров Т.М. Кинетика взаимодействия твердого сульфата натрия с углем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сосипатров Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 9 с.
644976
  Чемоданов Д.И. Кинетика взаимодействия твердых хлоридов металлов с сероводородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Чемоданов Д.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1952. – 10 с.
644977
  Европин В.А. Кинетика взаимодействия углекислоты с углем. : Автореф... Канд.хим.наук: / Европин В.А.; М-во хим. пром-сти СССР. – М, 1954. – 18л.
644978
  Скопенко В.В. Кинетика взаимодействия цинкового порошка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 6
644979
  Тумакаев Г.К. Кинетика возбуждения и ионизации одноатомного газа в ударной волне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.047 / Тумакаев Г.К.; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
644980
  Пономарев И.В. Кинетика возбуждения и релаксации атомных уровней в лазерах на парах меди и бромида меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пономарев И.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1987. – 16л.
644981
  Сурамлишвили Г.И. Кинетика волн в слаботурбулентой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сурамлишвили Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 13л.
644982
  Цветков Ю.В. Кинетика восстановления окислов свинца, цинка и их смесей окисью углерода : Автореф... канд. техн.наук: / Цветков Ю. В.; АН СССР, Ин-т металлург. – М., 1958. – 11л.
644983
  Мицкене А.Ю. Кинетика восстановления хромовй кислоты и зависимость ее от материала катода. : Автореф... канд. хим.наук: / Мицкене А.Ю.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1959. – 14л.
644984
  Дрюченко Е.А. Кинетика всасывания аминокислот из тонкого кишечника крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Дрюченко Е.А.; АМН СССР. – М., 1967. – 20л.
644985
  Виноградов В.Е. Кинетика вскипания перегретых диссоциирующих жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Виноградов В.Е.; Уральск. политехн. ин-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
644986
  Рябов Е.М. Кинетика высокотемпературного окисления титана в различных газовых средах : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 17л.
644987
  Дьячков В.И. Кинетика высокотемпературного окисления титана кислородом в нестационарной (переходной) области : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Дьячков В.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
644988
  Дверняков В.С. Кинетика высокотемпературного разрушения материалов. / В.С. Дверняков. – Киев, 1981. – 152с.
644989
  Заремба В.Г. Кинетика гетерогенной кристаллизации слитка легко переохлаждающихся веществ с учетом образования различных модификаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заремба В.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 44л.
644990
   Кинетика гетерогенных каталитических реакций:Метод. вопр.кинетики.. – Черноголовка, 1983. – 93с.
644991
  Барре П. Кинетика гетерогенных процессов / П. Барре ; пер. с франц. Н.З. Ляхова ; под ред. В.В. Болдырева. – Москва : Мир, 1976. – 399 с. : ил., граф. – Библиогр. в конце глав
644992
  Походенко Л.А. Кинетика гетерогенных реакций между твердым веществом и жидкостью в условиях сложных технологических процессов. : Автореф... канд. хим.наук: / Походенко Л.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
644993
  Дельмон Б. Кинетика гетерогенных реакций. / Б. Дельмон. – М., 1972. – 554с.
644994
  Маллик Сиддесвар Кинетика гетерогенных химических реакций в условиях газовыделения : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.04 / Маллик Сиддесвар; Львовск. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1987. – 18л.
644995
  Клековкина Г.Н. Кинетика гидролиза и окисления сложных эфиров в гетерофазных системах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Клековкина Г.Н.; МГУ им. Ломоносова. – М,, 1984. – 21л.
644996
  Линецкая З.Г. Кинетика гидролиза сульфохлоридов ароматического и жирного ряда различного состава и строения : Автореф... кандид. химич.наук: / Линецкая З.Г.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физич. и колоид. химии. – Свердловск, 1952. – 11 с.
644997
  Ефремова М.В. Кинетика гидролиза фосфиновых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремова М.В.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 22л.
644998
  Григораш Светлана Юрьевна Кинетика гидролиза целлюлозы под действием полиферментных целлюлозных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Григораш Светлана Юрьевна; МГУ. – М., 1982. – 20л.
644999
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – М., 1978. – 367с.
645000
  Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций / Е.Т. Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 391с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,