Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
642001
  Лесич Богдан "Кидалово" по-кубинські : Куба / Лесич Богдан, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 82-83 : Фото
642002
  Пучков А.А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках / Андрей Пучков. – Изд. 2-е, испр., пересм. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2018. – 222, [2] с. : портр., ил., фотоил. – Библиогр.: с. 193-202 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-588-2
642003
   "Киевлянка" : художественно-литературный альманах. – Киев, 1884. – 112 с.
642004
  Мияковский В. "Киевская громада" : (из истории украинского общественного движения 60-х г.г.) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 49-60 : фото. – Бібліогр. : с. 51. – ISBN 966-7272-00-1
642005
  Мияковский В. "Киевская громада" (из истории украинского общественного движения 60-х годов) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 102-119. – ISBN 5-7707-1062-4
642006
   "Киевская старина" // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 138-140
642007
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" (1882-1906). Систематичний покажчик змісту журналу : систематичний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 606, [2] с. – На тит. арк. авт. не вказаний. - У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.)/ М. Палієнко; "Кіевская старина": Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-13-2
642008
  Костенко Л. "Киевская старина" про народні ремесла та сучасні дослідження кожум"яцького промислу на Чернігівщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
642009
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець XIX - початок XX ст.) / Марина Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 382, [2] с. : іл., портр. – У комплекті також: "Киевская старина" : Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко; "Киевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-11-6


  У пр. №1717611 напис: Вельмишановному проф. Олегу Олеговичу Сербіну - директору Наукової бібліотеки ім. М.О. Максимовича, видатному українському вченому-бібліотекознавцю зі щирою повагою від автора. 7.06.2018 р. М.П.
642010
  Палієнко М.Г. "Киевская старина"(1882-1906). Хронологічний покажчик змісту журналу : хронологічний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 477, [2] с. – Авт. на тит. арк. не вказаний. У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.) / М. Палієнко; "Кіевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-12-4
642011
   "Киевский Владимирский собор: история в лицах и ликах" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 1/2 (94), январь - февраль : Культура и СМИ. Выбор как приговор. – С. 112-118. – ISSN 2222-436X


  "Антиквар" и Музей Шереметьевых приглашают меценатов поддержать масштабный издательский проект....На роль такого исследования, бесспорно, может претендовать книга "Киевский Владимирский собор: история в лицах и ликах", написанная В. Ульяновским - ...
642012
  Борщ Я. "Києво-Могилянська академія" святкує 400-річчя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 3
642013
  Горський В. "Києво-Печерський патерик" та ідея наслідувіання Христу // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 411-415. – (Несторівські студії)
642014
  Павленко Л. "Києво-Печерський патерик" як джерело пізнання мовної картини світу давніх українців // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 120-126. – ISSN 2413-0923
642015
  Цалик С. "Києво-Поділ став смердючими руїнами, що горіли чи диміли" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 26 (79). – С. 54-57


  Винуватцями пожежі, яка 200 років тому знищила місто, вважали агентів-диверсантів французького імператора Наполеона.
642016
  Гончаров О. "Києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 167-177 : фото. – ISSN 2222-5250


  27 березня 2014 р. на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю ...
642017
   "Кижи", историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 101 с.
642018
   Кибер-физические системы / А.А. Летичевский, А.А. мл. Летичевский, В.Г. Скобелев, В.А. Волков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 3-19. – ISSN 0023-1274
642019
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика - антирелигия / Ю.Г. Антомонов, В.С. Казаковцев. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с. : ил.
642020
   Кибернетика - неограниченные возможности и возможные ограничения. – Москва, 1980. – 208с.
642021
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1979. – 200с.
642022
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1965. – 102 с.
642023
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – 102 с.
642024
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1965. – 102 с.
642025
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1965. – 103 с.
642026
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1965. – 103 с.
642027
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1965. – 103 с.
642028
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1966. – 103 с.
642029
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1966. – 103 с.
642030
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1966. – 103 с.
642031
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1966. – 104 с.
642032
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1966. – 103 с.
642033
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1966. – 103 с.
642034
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1967. – 103 с.
642035
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1967. – 103 с.
642036
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – М., 1977. – 279с.
642037
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1980. – 148 с.
642038
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1980. – 148 с.
642039
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1980. – 148 с.
642040
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1980. – 148 с.
642041
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1980. – 148 с.
642042
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1980. – 148 с.
642043
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1981. – 148 с.
642044
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1981. – 148 с.
642045
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1981. – 148 с.
642046
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1981. – 148 с.
642047
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1981. – 148 с.
642048
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1981. – 148 с.
642049
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1982. – 255с.
642050
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1982. – 130 с.
642051
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1982. – 132 с.
642052
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1982. – 132 с.
642053
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1982. – 132 с.
642054
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1982. – 132 с.
642055
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1982. – 132 с.
642056
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1983. – 132 с.
642057
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1983. – 131 с.
642058
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1983. – 132 с.
642059
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1983. – 123 с.
642060
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1983. – 132 с.
642061
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1983. – 132 с.
642062
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1984. – 132 с.
642063
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1984. – 132 с.
642064
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1984. – 131 с.
642065
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1984. – 132 с.
642066
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1984. – 132 с.
642067
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1984. – 132 с.
642068
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1985. – 256с.
642069
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1985. – 132 с.
642070
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1985. – 132 с.
642071
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1985. – 132 с.
642072
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1985. – 132 с.
642073
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1985. – 132 с.
642074
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1985. – 132 с.
642075
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1986. – 132 с.
642076
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1986. – 131 с.
642077
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1986. – 134 с.
642078
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1986. – 130 с.
642079
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1986. – 130 с.
642080
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1986. – 130 с.
642081
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1987. – 132 с.
642082
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1987. – 132 с.
642083
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1987. – 131 с.
642084
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1987. – 131 с.
642085
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1987. – 131 с.
642086
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1987. – 132 с.
642087
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1988. – 132 с.
642088
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1988. – 136 с.
642089
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1988. – 130 с.
642090
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1988. – 133 с.
642091
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1988. – 132 с.
642092
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1988. – 136 с.
642093
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1989. – 131 с.
642094
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1989. – 136 с.
642095
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1989. – 131 с.
642096
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1989. – 131 с.
642097
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1989. – 132 с.
642098
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1989. – 132 с.
642099
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1990. – 134 с.
642100
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1990. – 133 с.
642101
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1990. – 131 с.
642102
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1990. – 131 с.
642103
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1990. – 131 с.
642104
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1990. – 135 с.
642105
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1991. – 130 с.
642106
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1991. – 132 с.
642107
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1991. – 131 с.
642108
  Сушков Ю.Н. Кибернетика в бою / Ю.Н. Сушков. – М., 1972. – 152с.
642109
  Козловский Е.А. Кибернетика в бурении / Е.А. Козловский, В.М. Питерский, М.А. Комаров. – Москва : Недра, 1982. – 298 с. : граф.
642110
  Лифшиц А.Л. Кибернетика в военно-морском флоте. / А.Л. Лифшиц. – М., 1964. – 259с.
642111
  Бирюков Б.В. Кибернетика в гуманитарных науках / Б.В. Бирюков, Е.С. Геллер. – М., 1973. – 382с.
642112
   Кибернетика в медико-биологических исследованиях. – Москва : Наука, 1971. – 276 с. : табл. – (Биологической и медицинской кибернетики)
642113
  Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1984. – 64с.
642114
  Федорович М.М. Кибернетика в экономике. / М.М. Федорович. – М., 1963. – 45с.
642115
  Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов / Л.Л. Терехов. – М., 1983. – 191с.
642116
   Кибернетика живого : биология и информация. – Москва : Наука, 1984. – 144 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
642117
   Кибернетика живого : человек в разных аспектах. – Москва : Наука, 1985. – 174 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
642118
  Коломейцев А.Е. Кибернетика живых систем: демон Сократа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 6 (62). – С . 31-45. – ISSN 1684-2618
642119
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1973. – 94с.
642120
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1974. – 83с.
642121
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 19. – 1984
642122
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 22. – 1987
642123
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 23. – 1988
642124
   Кибернетика и вычислительная техника. – К., 1964. – 120с.
642125
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
В. 3. – 1987. – 316 с.
642126
   Кибернетика и вычислительная техника. – М.
Т. 5. – 1991. – 260с.
642127
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 1 (191) : Эргатические системы управления. – 2018. – 98 с.
642128
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 2 (192). – 2018. – 98 с.
642129
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 3 (193). – 2018. – 100 с.
642130
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 4 (194). – 2018. – 100 с.
642131
   Кибернетика и диалектика. – Москва, 1978. – 312с.
642132
   Кибернетика и документалистика. – М., 1966. – 175с.
642133
  Гельднер К. Кибернетика и ее будущее / К. Гельднер. – Москва, 1983. – 96 с.
642134
   Кибернетика и живой организм. – К., 1964. – 120с.
642135
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика и жизнь / Ю.Г. Антомонов, В.И. Харламов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 327 с. : ил.
642136
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика / С.А. Фролов. – Москва, 1967. – 200с.
642137
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика. / С.А. Фролов. – 2-е изд. – М, 1974. – 222с.
642138
   Кибернетика и исследование операций в управлении учебным процессом. – Рига, 1984. – 238с.
642139
  Мусабаева Н.А. Кибернетика и категория причинности / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1965. – 132с.
642140
  Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р.М. Ланцман. – Москва, 1968. – 95с.
642141
  Бирюков Б.В. Кибернетика и логика / Б.В. Бирюков. – Москва, 1971. – 48с.
642142
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
642143
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
642144
  Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки / Б.В. Бирюков. – М., 1974. – 414с.
642145
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
642146
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
642147
   Кибернетика и научно-технический прогресс. – М., 1968. – 48с.
642148
   Кибернетика и ноосфера. – Москва, 1986. – 160с.
642149
  Чемшит Н.И. Кибернетика и ортодоксальный марксизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 34-42
642150
   Кибернетика и педагогика. – Москва, 1972. – 200с.
642151
   Кибернетика и педагогика. – София, 1980. – 285с.
642152
  Растригин Л.А. Кибернетика и познание / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 144с.
642153
   Кибернетика и право. – М., 1970. – 79с.
642154
   Кибернетика и проблемы обучения. – Москва, 1970. – 390 с.
642155
  Казанец Э.Ф. Кибернетика и психиатрия / Э.Ф. Казанец, А.М. Кондратов. – Москва, 1971. – 48с.
642156
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – Москва, 1964. – 64с.
642157
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1991. – 192 с.
642158
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1991. – 186 с.
642159
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1991. – 186 с.
642160
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1992. – 192 с.
642161
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1992. – 192 с.
642162
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1992. – 192 с.
642163
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1992. – 192 с.
642164
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1992. – 192 с.
642165
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1992. – 192 с.
642166
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1993. – 192 с.
642167
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1993. – 191 с.
642168
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1993. – 192 с.
642169
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1993. – 192 с.
642170
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1993. – 192 с.
642171
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1993. – 192 с.
642172
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1994. – 192 с.
642173
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1994. – 192 с.
642174
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1994. – 192 с.
642175
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1994. – 192 с.
642176
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1997. – 192 с.
642177
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1997. – 192 с.
642178
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1997. – 192 с.
642179
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1997. – 192 с.
642180
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1999. – 192 с.
642181
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1999. – 192 с.
642182
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1999. – 192 с.
642183
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1999. – 192 с.
642184
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1999. – 192 с.
642185
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2000. – 192 с.
642186
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2000. – 192 с.
642187
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2000. – 192 с.
642188
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2000. – 192 с.
642189
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2001. – 192 с.
642190
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2001. – 192 с.
642191
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2001. – 192 с.
642192
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2001. – 192 с.
642193
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2001. – 192 с.
642194
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2002. – 192 с.
642195
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2002. – 192 с.
642196
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2002. – 192 с.
642197
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2004. – 192 с.
642198
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2004. – 192 с.
642199
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2004. – 192 с.
642200
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2004. – 192 с.
642201
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2004. – 192 с.
642202
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2004. – 192 с.
642203
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2005. – 192 с.
642204
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2005. – 192 с.
642205
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2005. – 192 с.
642206
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2005. – 192 с.
642207
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2005. – 192 с.
642208
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2005. – 192 с.
642209
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2006. – 192 с.
642210
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2006. – 192 с.
642211
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2006. – 192 с.
642212
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2006. – 192 с.
642213
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2006. – 192 с.
642214
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2007. – 192 с.
642215
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2007. – 192 с.
642216
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2007. – 192 с.
642217
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2008. – 192 с.
642218
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2008. – 192 с.
642219
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2008. – 192 с.
642220
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2008. – 192 с.
642221
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2008. – 192 с.
642222
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2009. – 192 с.
642223
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2009. – 192 с.
642224
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2010. – 192 с.
642225
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2010. – 192 с.
642226
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2010. – 192 с.
642227
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2010. – 192 с.
642228
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2010. – 192 с.
642229
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2010. – 192 с.
642230
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2011. – 192 с.
642231
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2011. – 192 с.
642232
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2011. – 192 с.
642233
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2011. – 192 с.
642234
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2012. – 192 с.
642235
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2013. – 192 с.
642236
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2013. – 192 с.
642237
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2013. – 192 с.
642238
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 4. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
642239
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 5. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
642240
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 6. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
642241
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 3. – 2014. – 192 с.
642242
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 6. – 2014. – 192 с.
642243
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 2. – 2014. – 192 с.
642244
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 1. – 2014. – 192 с.
642245
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 4. – 2014. – 192 с.
642246
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 5. – 2014. – 192 с.
642247
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 3. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642248
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 2. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642249
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 4. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642250
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 5. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642251
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 6. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642252
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 1. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642253
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 4. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642254
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 2. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642255
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 5. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642256
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 6. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642257
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 3. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642258
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 1. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642259
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 1. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642260
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 4. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
642261
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 6, листопад - грудень. – 2018. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642262
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 4, липень - серпень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
642263
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
642264
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 2, березень - квітень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
642265
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 54, № 1, січень - лютий. – 2018. – 194 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
642266
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 3, травень - червень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
642267
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 5, вересень - жовтень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642268
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, Н.Б. Шишкіна, В.Ф. Губарев [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 6, листопад - грудень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642269
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 4, липень - серпень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642270
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 2, березень - квітень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642271
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 3, травень - червень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642272
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 1, січень - лютий. – 2019. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642273
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 3, травень - червень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642274
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 1, січень - лютий. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642275
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 2, березень - квітень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642276
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642277
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 4, липень - серпень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642278
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 6, листопад - грудень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
642279
   Кибернетика и современное научное познание. – Москва, 1976. – 428с.
642280
  Кузьменков В.П. Кибернетика и тенденции изменения содержания труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузьменков В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
642281
  Кузьменков В.П. Кибернетика и труд / В.П. Кузьменков. – Минск, 1972. – 168с.
642282
  Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир. – изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 391с.
642283
   Кибернетика и философия. – Рига, 1977. – 143с.
642284
  Митрофанов А.С. Кибернетика и художественное творчество: Филос. пробл. кибернет. моделирования / А.С. Митрофанов. – М., 1980. – 216с.
642285
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва, 1958. – 215с.
642286
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1968. – 326с.
642287
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 343с.
642288
  Бирюков Б.В. Кибернетика как наука / Б.В. Бирюков. – М., 1965. – 19с.
642289
  Растригин Л.А. Кибернетика как она есть / Л.А. Растригин. – М, 1975. – 208с.
642290
   Кибернетика на службе человека. – Ижевск, 1967. – 88с.
642291
  Тараманова К.Д. Кибернетика на службе человека. / К.Д. Тараманова. – Харьков, 1970. – 36с.
642292
  Соколовский Ю.И. Кибернетика настоящего и будущего / Ю.И. Соколовский. – Х., 1959. – 191с.
642293
   Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. – М., 1968. – 312с.
642294
   Кибернетика сегодня. – М., 1974. – 62с.
642295
   Кибернетика сегодня. – М., 1976. – 64с.
642296
   Кибернетика химико-технологических процессов. – К., 1975. – 72с.
642297
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
4. – 1962. – 359с.
642298
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
5. – 1966. – 367с.
642299
   Кибернетика, мышление, жизнь. – Москва, 1964. – 511с.
642300
   Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – 142с.
642301
  Рот А.М. Кибернетика, программирование и использование технических средств в обучении иностранным языкам / А.М. Рот. – Ужгород, 1966. – 23с.
642302
  Тулуб А.В. Кибернетика. / А.В. Тулуб. – Л., 1957. – 35с.
642303
  Браславец М.Е. Кибернетика. / М.Е. Браславец. – Киев, 1977. – 325с.
642304
  Новик И.Б. Кибернетика. Философия и социальные проблемы / И.Б. Новик. – Москва, 1963. – 207с.
642305
   Кибернетика: прошлое для будущего. – Москва, 1989. – 192с.
642306
   Кибернетическая лингвистика. – Москва : Наука, 1983. – 119 с.
642307
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1970. – 240с.
642308
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1973. – 237с.
642309
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – М, 1982. – 287с.
642310
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1991. – 367с.
642311
   Кибернетическая техника. – К., 1965. – 166с.
642312
  Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении : материалы лекции, прочитаной на факультете программированного обучения в Политехническом музее / Архангельский С.И. ; Всесоюз. о-во "Знание". Политехн. музей и Межведомств. науч. совет по проблеме "Программированного обучения". – Москва : Знание, 1968. – 44 с.
642313
   Кибернетические аспекты в изучении работы мозга. – М., 1970. – 284с.
642314
  Кузнецов И.П. Кибернетические диалоговые системы / И.П. Кузнецов. – М., 1976. – 299с.
642315
  Прокунин Л.М. Кибернетические методы в задачах управления : Учебное пособие / Л.М. Прокунин, М.Я. Зубков. – Москва
2. – 1976. – 56 с.
642316
   Кибернетические методы планирования, проектирования и управления. – К., 1982. – 166с.
642317
   Кибернетические модели. – Тбилиси, 1965. – 68с.
642318
  Крылов В.Ю. Кибернетические модели и психология. / В.Ю. Крылов, Ю.И. Марозов. – М., 1984. – 174с.
642319
  Растригин Л.А. Кибернетические модели познания / Л.А. Растригин, В.А. Марков. – Рига, 1976. – 164с.
642320
  Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. – Москва, 1969. – 64с.
642321
  Веников В.А. Кибернетические модели электрических систем / В.А. Веников, О.А. Суханов. – Москва, 1982. – 327 с.
642322
  Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем / К. Райниш. – М, 1978. – 456с.
642323
   Кибернетические подходы к биологии. – Новосибирск, 1973. – 232 с.
642324
  Ивахненко А.Г. Кибернетические предсказывающие устройства / А.Г. Ивахненко, В.Г. Лапа. – К, 1965. – 214с.
642325
  Пушкин В.Г. Кибернетические принципы самоорганизации / В.Г. Пушкин. – Ленинград, 1974. – 182 с.
642326
   Кибернетические проблемы бионики. – М., 1971. – 375с.
642327
   Кибернетические проблемы бионики. – Москва
2. – 1972. – 375 с.
642328
  Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1974. – 160 с
642329
  Катаолин Л. Кибернетические путешествия. / Л. Катаолин. – М, 1967. – 199с.
642330
   Кибернетические системы. – Тбилиси, 1980. – 62с.
642331
  Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / М.Л. Быховский, А.А. Вишневский. – М, 1971. – 408с.
642332
  Козловский Е.А. Кибернетические системы в разведочном бурении / Е.А. Козловский. – М., 1985. – 285с.
642333
  Ивахненко А.Г. Кибернетические системы с комбинированным упровлением / А.Г. Ивахненко. – К, 1966. – 512с.
642334
   Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. – Москва : Наука, 1991. – 105 с.
642335
   Кибернетический взгляд на управленческое образование. Проблема подготовки военных профессионалов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 116-120. – ISSN 1026-955X


  На основе системных понятий и положений теории управления показана структура, а также общность и принципиальные отличия в содержании образовательных программ подготовки персонала органов управления оперативно-тактического уровня для всех контуров ...
642336
   Кибернетический Пегас. – Л., 1989. – 255с.
642337
  Полотай Н.И. Кибернетический петушок: Ирон. новеллы. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1979. – 255с.
642338
  Плахута А.А. Кибернетический подход в логистике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.200-204
642339
   Кибернетический подход к биологическим системам. – М.-Л., 1976. – 158с.
642340
  Гарбарчук В. Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации = Cybernetyczne podejscie do projektowania systemow ochrony informacji / В. Гарбарчук, З. Зинович, А. Свиц; Украинская акад. информатики; Волынский гос. ун-т им. Л.Украинки. – Киев; Луцк; Люблин, 2003. – 659с. – ISBN 966-8064-84-4
642341
  Терехов Л.Л. Кибернетический подход к управлению производством / Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
642342
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
1. – 1960. – 289 с.
642343
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
2. – 1961. – 267 с.
642344
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
3. – 1961. – 267 с.
642345
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
7. – 1963. – 258 с.
642346
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
1. – 1965. – 314 с.
642347
  Свинцицкий В.Н. Кибернетический стиль мышления в современном научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
642348
  Кемени Д.Г. Кибернетическое моделирование / Д.Г. Кемени, Д.Л. Снелл. – М, 1972. – 192с.
642349
  Рассолов И.М. Кибернетическое право: основные проблемы и пути их решения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-162. – ISSN 0132-0831
642350
  Козловский Борислав Киберпорно и вытрезвитель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 99 : фото. – ISSN 1029-5828
642351
  Гранатуров В. Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков / В. Гранатуров, В. Трапезников // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2411-4014
642352
  Компанцева Л.Ф. Киберпространство как пространство информационно-психологической борьбы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована роль Інтернет-простору у сучасному інформаційному житті. The article considers the role of Internet in current informational life.
642353
  Дела Пиотр Киберпространство как среда, находящаяся под влиянием деятельности организованной преступности // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 59-69. – ISSN 1812-1098
642354
  Пратына Д.А. Киберрелигия : проблема интерпретации : вступление // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 104-117
642355
   Киберсоциальная система - умный кибер-университет / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.в. Чумаченко, А.С. Мищенко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 187-193. – ISSN 1814-4225
642356
  Королев Д. Кибуц он покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 8-14 декабря (№ 49). – С. 1, 4


  "...12 декабря - 80 лет со дня создания в составе интербригад, воевавших с фашизмом в Испании, еврейской роты им. Нафтали Ботвина, сформированной из палестинских евреев (в составе 13-й польской бригады им. Я. Домбровского). Рота получила имя Нафтали ...
642357
  Железнова И.Л. Киви / И.Л. Железнова, И.А. Лебедев. – Москва : Мысль, 1966. – 182с.
642358
  Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
642359
  Денисова Р.Я. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы / Р.Я. Денисова. – Рига, 1985. – 165с.
642360
  Сливінська Інна Кидайте курити вже сьогодні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
642361
   Киев-Kiev-Kiev : фотоальбом. – Kiev : Мистецтво, 1970. – 93 фотографії. – російською, іспанською та французькою мовами
642362
   Киев-Канев. – Москва, 1961. – 9с.
642363
   Киев-Канев. – Москва, 1963. – 9с.
642364
  Марченко И.М. Киев -- столица Украинской ССР / И.М. Марченко. – Москва, 1950. – 72с.
642365
  Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
642366
  Григорович Д.В. Киев - город-герой. / Д.В. Григорович. – М, 1962. – 110с.
642367
  Григорович Д.Ф. Киев - город-герой. / Д.Ф. Григорович. – М, 1978. – 156с.
642368
  Рубан Н.И. Киев - Магадан и далее... / Н.И. Рубан ; [рук. проекта София Мысак]. – Киев : Логос Україна, 2014. – 113, [3] с. : портр., цв. ил. – Библиогр.: с. 114
642369
   Киев - Одесса. – Киев, 1962. – 30с.
642370
   Киев - последний в списке "зеленых" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
642371
  Сетлевская А. Киев - рай для студентов. Столица попала в десятку самых доступных для студентов городов мира: помогли жилье и еда // Сегодня. – Киев, 2017. – 16 февраля (№ 30). – С. 5


  Город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года. Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания).
642372
  Русаков М.Г. Киев - столица Советской Украины / М.Г. Русаков, Р.А. Заездный. – Москва : Просвещение, 1960. – 104с.
642373
   Киев - столица Советской Украины. – К., 1985. – 197с.
642374
  Олейник Л.В. Киев - столица Украинской ССР / Л.В. Олейник. – Киев, 1981. – 24с.
642375
   Киев - Херсон : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 110с. : іл.
642376
   Киев. – с.
642377
   Киев / фот. Шерер. – Москва
642378
  Шамурина З. Киев, 1912
642379
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 40 с.
642380
   Киев. – Киев, 1954. – 288с.
642381
   Киев. – Москва, 1954. – 92с.
642382
   Киев. – К., 1954. – 155с.
642383
   Киев. – Киев, 1958. – 47с.
642384
  Русаков М.Г. Киев : Маршруты экскурсий / М.Г. Русаков. – Киев, 1960. – 155с.
642385
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – Москва, 1960. – 278 с.
642386
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1962. – 350с.
642387
   Киев. – Киев, 1962. – 24с.
642388
  Даен Л.А. Киев / Л.А. Даен. – Киев, 1962. – 144с.
642389
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – Киев, 1963. – 326 с.
642390
  Даен Л.А. Киев : Путеводитель-справочник / Л.А. Даен. – Киев : Госполитиздат, 1963. – 188 с. : Карта
642391
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1964. – 350с. : Карти, іл.
642392
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Киев, 1964. – 350с.
642393
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1964. – 343 с.
642394
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев, 1966. – 144с. : карта
642395
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1966. – 62с.
642396
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 190с.
642397
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 262 с.
642398
  Шулькевич М.М. Киев / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 4-е, перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с.
642399
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 190 с.
642400
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1970. – 127с.
642401
  Даен Л.А. Киев : краткий путиводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат, 1971. – 188 с.
642402
  Даен Л.А. Киев : краткий путеводитель / [Даен Л.А., Позняк П.И.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 143 с. : илл.
642403
   Киев. – Киев : Будівельник, 1977. – 132 с.
642404
   Киев. – М., 1977. – 95с.
642405
  Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 5-е, доп. и испр. – Киев : Будівельник, 1978. – 463 с.
642406
  Шевченко Л.А. Киев / Л.А. Шевченко. – Киев, 1981. – 24с.
642407
   Киев. – Москва, 1982. – 135с.
642408
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1982. – 336 с.
642409
  Шулькевич М.М. Киев : Архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Киев : Будівельник, 1982. – 446 с.
642410
   Киев : Энциклопедический справочник. – Изд. 2-е. – Киев, 1985. – 760с.
642411
   Киев : энциклопедический справочник. – изд. 3-е доп. – Киев, 1986. – 768 с.
642412
   Киев. – К., 1986. – 767с.
642413
  Тымкив И.М. Киев / И.М. Тымкив, В.Е. Скуднов. – Киев, 1987. – 72 с.
642414
   Киев. – К., 1987. – 166с.
642415
   Киев : энциклопедический справочник. – Киев : Украинская Советская энциклопедия, 1982. – 696 с.
642416
  Иконников В.С. Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], IV, 356 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1904, №№ 9–12


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу ... от автора. 11 ноября 1911 г. Содержание конволюта: 1. 1. Киев в 1654-1855 годах : Исторический очерк / [Соч.] В.С. Иконникова. - Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва ...
642417
  Гордон П. Киев в 1684-85 годах по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона : из дневника Гордонова извлечено и переведено С. А. Терновским. – Киев : Тип. аренд. С. В. Кульженко, 1875. – 40 с.
642418
  Лучицкий И. Киев в 1766 году // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-74
642419
  Лучицкий И.В. Киев в 1766 году / [И. Лучицкий]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 74 с.
642420
   Киев в 20 веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [ авт., идея, издатель : А. Арутюнян ; ред. Е. Спрочис ; Гос. ком. архивов Украины ; Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного ; Центр. гос. архив высш. органов власти и упр. Украины ; КНУТШ и др.]. – Киев : Ашот Арутюнян, 2008. – 536 с. : фот. – ISBN 966-7126-12-9
642421
  Ивакин Ю Г. Киев в XIII - XV веках / Ю Г. Ивакин, . – Киев : Наукова думка, 1982. – 102с.
642422
  Ярон С.Г. Киев в восьмидесятых годах : воспоминания старожила / С.Г. Ярон. – Киев : Типография Акц. О-ва Петр Барский в Киеве, 1910. – 208 с. – Дефект. кн.: відс. стор. 209-212
642423
  Самойлов Н. Киев в начале своего существования. – Москва, 1834
642424
  Цалик С. Киев в ожидании Наполеона // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 9 (66), сентябрь : Когда пришел Наполеон. – С. 16-21


  Жизнь в Киеве накануне войны с Наполеоном.
642425
  Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы - сценарии будущего // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 8-15. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
642426
  Кругликов-Гречаный Л.П. Киев в прошлом. – Киев, 1913. – 56 с.
642427
   Киев в русской поэзии = Kiev in Russian poetry : антология / [сост. Инна Булкина]. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [1] с. : фотоил,. – В содерж. авт.: Львов Н., Жуковский В., Пушкин А., Козлов И., Рылеев К., Одоевский А., Подолинский А., Бенедиктов В., Хомяков А., Тютчев Ф., Апухтин А., Случевский К., Брюсов В., Анненский И., Тиняков А., Гумилев Н., Ахматова А., Хлебников В. и др. – ISBN 978-966-2449-16-7
642428
  Криштоп Т.В. Киев в стремительно меняющемся мире / Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 3-11. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
642429
  Моклецова И.В. Киев в судьбе и творчестве А.Н. Муравьева // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 135-145. – ISBN 966-646-050-5
642430
   Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР. – К., 1984. – 182с.
642431
  Бураго Д.С. Киев в художественном мире Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 20-26
642432
  Алферова Г.В. Киев во второй половине XVII века : историко-архитектурный очерк / Г.В. Алферова, В.А. Харламов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с.
642433
  Михайленко К. Киев встречает Олимпиаду / К. Михайленко, Г.М. Пугаченко. – К., 1980. – 175с.
642434
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Київ, 1982. – 151с.
642435
   Киев глазами детей. – К., 1974. – 119с.
642436
  Шерешевский Л. Киев далекий, Киев довоенный // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2001. – № 8. – С. 339-348. – ISBN 966-7273-20-2
642437
   Киев дороже Будапешта : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
642438
  Кулинич И.М. Киев и города-побратимы / И.М. Кулинич, С.В. Виднянский. – К., 1981. – 24с.
642439
  Сементовский Н. Киев и его достопамятности, 1852
642440
  Измайлов В.В. Киев и его святыни в конце 18 в., 1910
642441
  Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
642442
   Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.. – Минск, 1982. – 127с.
642443
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / А.Л. Анисимов. – Киев : Курчъ. – ISBN 966-96120-1-2
Кн. 1. – 2002. – 383 с.
642444
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / Александр Анисимов. – Киев : Телеграфъ. – ISBN 966-96120-0-4; 969-96120-3-9348с.
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
642445
  Бейлинсон Я.Л. Киев и киевляне в экслибрисах = Київ і кияни в екслібрісах : [1500-летию Киева посвящается] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1982. – XLII, [I], 117, [8] с. : 117 ил. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
642446
  Толочко П.П. Киев и киевская земля в XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06 / Толочко П.П. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
642447
  Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков / П.П. Толочко ; [отв. ред. Н.Ф. Котляр] ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 221, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
642448
  Стрелков А.А. Киев и Минск между Москвой и Брюсселем: Уравнение с четырьмя неизвестными // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 39-80. – ISSN 0235-5620
642449
  Толочко П.П. Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко ; Ин-т археологии НАН Украины. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7349-68-5


  В пр. № 1718577 напис: Бібліотеці Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. (Підпис). 11.06.2018
642450
   Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае I : 1825-1855. – Издание Ун-та Св. Владимира, с 16 светопечатями и 2 цинкографиям. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1896. – 100 с., [11 л. ил.] : ил.
642451
  Самусенко О.Н. Киев исторический и современный : [учеб. пособие по рус. языку для студентов-иностранцев] / О.Н. Самусенко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии, Каф. укр. и рус. языков как иностранных. – Киев : Четверта хвиля, 2019. – 114, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-529-329-3
642452
  Добруцкий Игорь Киев как лидер украинской туриндустрии : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-52 : Фото, диаграмы. – ISSN 1998-8044
642453
   Киев книжный. – К., 1985. – 40с.
642454
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Київ : Мыстэцтво, 1990. – 283 с., ил.
642455
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с., ил.
642456
  Громов Д. Киев неизвестный // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 31 (468), 12 августа. – С. 62-65


  Сталинские архитеркоты хотели превратить Киев в город гигантских площадей и величественных зданий. Эти идеи провалились, оставив на память о себе лишь небольшую часть осуществленных проектов. Реконструкция Крещатика
642457
  Гречина М.И. Киев Олимпийский / М.И. Гречина. – Киев : Будівельник, 1980. – 135 с.
642458
  Слободяник А.Я. Киев приглашает гостей / А.Я. Слободяник. – Киев, 1967. – 171с.
642459
   Киев революционный, боевой, трудовой. – Киев : Вища школа, 1982. – 320с.
642460
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / соч. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 1. – 1856. – 370 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
642461
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / сочин. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 2. – 1856. – 566 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
642462
  Тронько П.Т. Киев социалистический / П.Т. Тронько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159с.
642463
  Кульчицкий С.В. Киев социалистический (1936-1937) / С.В. Кульчицкий. – К., 1977. – 32с.
642464
  Захарченко М.М. Киев теперь и прежде / Изд. С.В. Кульженко. – Киев, 1888
642465
  Максимович М.О. Киев явился градом великим... : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович; [упоряд. В.О. Замлинський ; переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – Бібліогр. праць М.О.Максимовича: с. 405-414. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00534-0
642466
  Кузьмин Е.М. Киев, которого не знают / Евгений Кузьмин ; [сост., авт. предисл., коммент.: В. Ульяновский ; ст. о худож. коллекции Е.М. Кузьмина: Л. Амелина ; гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2014. – 365, [3] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0662-3
642467
  Налепин А. Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 28-41. – ISSN 2522-9834
642468
  Грановский Н. Киев. Kiev : цветное фото / Н. Грановский, Д. Смирнов. – Москва. – 46 с.
642469
   Киев. Архитектурные ансамбли и памятники [Изоиздание] = Kiev : Monuments and Architectural ensembles : [комплект цветных открыток]. – Ленинград : Аврора, 1980. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
642470
   Киев. Русская поэзия. XX век : поэтическая антология. – Киев : ЮГ, 2004. – 487, [1] с. : ил. – Вып. дан. укр.: Київ. Російська поезія. XX століття. - Алф. указ. авторов: с. 469-471. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7082-32-6
642471
  Емченко А.П. Киев. Скрижали бессмертия : фотопутеводитель / А.П. Емченко. – Киев : Мистецтво, 1985. – 190 с.
642472
  Кулеба В.Ю. Киев. Спутник туриста / В.Ю. Кулеба. – Киев : Реклама, 1981. – 62 с.
642473
  Москаленко А.З. Киев: Докум. повесть в письмах, дневниках и воспоминаниях ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943 гг. / А.З. Москаленко. – М., 1978. – 190с.
642474
  Котляр Н.Ф. Киев: древний и современный. / Н.Ф. Котляр, С.В. Кульчицкий. – К, 1982. – 231с.
642475
   Киев: Информационно-бытовой справочник. – Киев : Реклама, 1984. – 159 с.
642476
  Мезенцева Г.Г. Киев: краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Київ, 1981. – 144с.
642477
   Киев: справочник по вопросам социально-бытового обслуживания. – Киев : Реклама, 1977. – 128 с.
642478
  Галайчук А.М. Киев: Страницы мемор. летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – Киев, 1983. – 255с.
642479
  Галайчук А.М. Киев: страницы мемориальной летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 317с.
642480
   Киев: фотографии на память / [сост. Инна Булкина]. – Киев : LP Media, 2011. – 253, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. - Текст рус., укр. - В содерж.: Ю. Андрухович, Р. Лейбов, О. Ірванець, А. Левкин, А. Хургин, О. Лерик, М. Пиевский, Є. Кононенко, І. Буторіна, Л. Денисенко. – (Tecta Kiovi). – ISBN 978-966-2449-04-4
642481
   Киев: фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407с.
642482
  Емченко А.П. Киев:Память города-героя / А.П. Емченко. – К.
2. – 1990. – 167с.
642483
  Каманин И.М. Киевляне и Богдан Хмельницкий в их взаимных отношениях / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1888. – 10 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская Старина, 1888, № 7


  На с. 1 дарственная надпись: Моему любимому внуку.. от автора на добрую память 10 августа 1888 года
642484
  Пестушко Валерий Киевляне, сохраним рощу-клон! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-55 : Іл.
642485
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 1. – 1840. – [6], 256 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. пл. – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1840 г.
642486
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 2. – 1841. – [4], 329 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.). – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1841 г.
642487
   Киевлянин, 1885
642488
   Киевлянин, 1894
642489
   Киевлянин, 1895
642490
   Киевлянин, 1896
642491
   Киевлянин, 1897
642492
   Киевлянин, 1899
642493
   Киевлянин, 1900
642494
   Киевлянин, 1901
642495
   Киевлянин, 1902
642496
   Киевлянин, 1903
642497
   Киевлянин, 1904
642498
   Киевлянин, 1905
642499
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-887-3 (Кн.1)
Кн. 1, на 1840 год. – 2007. – 253, [3] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1840. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1840 годъ
642500
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-888-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 323, [7] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1841. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ
642501
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-889-X (Кн.3)
Кн. 3. – 2007. – 218 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В унив. типогр., 1850. - На обкл. назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ
642502
  Копанева Е. Киевлянин Георгий Солодко смог поступить в десять престижных зарубежных вузов и уехал в Гарвард, на обучение в котором выиграл грант в размере 300 тысяч долларов // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 1, 17


  Выпускник Киевского финансово-правового лицея сдал тесты лучше, чем 99 процентов американцев.
642503
   Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии
Кн. 3. – 1850. – 218 с., [6] л. ил., цв. ил., факс. – На обл. загл.: Киевлянин. Кн. 3, на 1850 г., изданная М. Максимовичем - На доп. тит. л. экз.№1600081 дарственная надпись Максимовича Н.Ф. Павлову


  На добавочном тит. л. №1600081 надпись: Николаю Филиповичу Павлову в при[....?] с Св. [......?] праздником от Максимовича. 1850г. 23 апр. Москва
642504
  Голубев С.Т. Киево-Выдубицкий монастырь (до-монгольское время) : [отрывок из приготовленного к печати исследования] / [С. Голубев]. – [Киев], 1913. – С. 204-352, 523-562. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1913, т. 3, ноябрь
642505
   Киево-Златоверхо-Михайловский Первоклассный монастырь и его скит Феофания : Репринтное издание. – Київ : Кий, 1998. – 216с. – Вых. данные оригинала: Кіевъ, Тип. В.Давиденко, 1878. - Видання старою орфографією. – ISBN 966-7161-08-0
642506
   Киево-Межигорская фаянсовая фабрика. – 255-321с.
642507
   Киево-Межигорский Спасо-Преображенский общежительный женский монастырь. – Киев : Тип. 1 Киевской Артели печатного дела, 1912. – 15 с.
642508
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 264 с. – ISBN 5-11-000364-5
642509
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия и ее роль в межславянских культурных связях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Хижняк З.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
642510
  Голубев С. Киево-могилянская коллегия при жизни своего фундатора Киевского митрополита Петра Могилы : Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1896 года. – Киев, 1890. – 23 с.
642511
   Киево-Могилянский сборник в честь протоиерея Д.И. Богдашевского. – К., 1913. – 625с.
642512
  Логвин Г.Н. Киево-Печерская лавра / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1958. – 22 с.
642513
  Климент (Можаров) Киево-Печерская лавра и ее значение в истории украинскаго народа / Архимандрит Климент, иеромонах Аполосс, мон. Тертий. – Киев : Тип. Киево-печерской Успенской Лавры, 1918. – 36 с.
642514
  Килессо С.К. Киево-Печерская лавра: Памятники архитектуры и искусства / С.К. Килессо. – Киев : Искусство, 1975. – 144 с.
642515
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – с.
642516
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – 127с.
642517
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1983. – 192с.
642518
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1984. – 250с.
642519
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1987. – 224с.
642520
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – Киев : Мистецтво, 1988. – с.
642521
  Линд Т. Киево-Печерский монастырь / Т. Линд. – Москва : Склад изд. в кн. маг. Друтман ; [Типо-лит. Т-ва Владимир Чичерин], 1910. – 47 с.
642522
  Исиченко Ю.А. Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе конца XVI - начала XVIII вв. на Украине. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исиченко Ю.А.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
642523
   Киево-Печерский Патерик,или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – Киев : Лыбидь, 1991. – 255с. – Репринтное воспроизведение с 3-го изд.1903 г.;Тит.лист напечат.по старой орфографии. – ISBN 5-325-00110-8
642524
   Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. [Ізоматеріал] : [комплект листівок [з текстовками] на укр., рос., анг. м. – Київ : Мистецтво, 1969. – 16 л. : 16 листівок + обкл.
642525
  Голубятников П. Киево-Подольская панама (О постройке Киевской гавани) / П. Голубятников. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1906. – 32 с.
642526
  Антонин Киево-Подольская Успенская соборная церковь : Ист.-стат. исслед. студента 4 курса Киев. духов. акад. иеродиакона Антонина. – Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – [4], 113 с.
642527
  Айналов Д. Киево-Софийский собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи / Д. Айналов, Е. Редин. – С.-Пб. : Типография императорской АН, 1889. – 157 с. : рис.
642528
  Зенькович Н.Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектурa // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 113-117. – ISSN 2077-3455
642529
  Павленко Ю.В. Киевская "Громада" (В.Б. Антонович и М.П. Драгоманов) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 163-175. – ISBN 978-966-136-032-6
642530
  Петров Н. Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750-1763) / Н. Петров. – Киев. – 43с.
642531
  Голубев О. Киевская академия в конце 17-го и начале 18-го столетий : Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / О. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101с.
642532
  Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой академии за указанное время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 с.
642533
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 1. – 1910. – 47 с.
642534
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1912. – 128 с., 1 л. ил.
642535
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 3. – 1912. – 176 с.
642536
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 4. – 1913. – 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Досточтимому Владимиру Ивановичу Барвинку. автор Киев 1916 г.
642537
  Петров Н. Киевская Академия во второй половине 17-го века. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 171с.
642538
  Цветков В.Ф. Киевская бльшевистская организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- январть 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветков В. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 17л.
642539
   Киевская высшая школа МВД СССР. – К., 1973. – 201с.
642540
   Киевская городская дума : Обзор деятельности Киевской городской думы за четырехлетие 1906-1910 гг. – Киев : Изд. группы гласных Думы, 1910. – 118 с. : ил.
642541
  Мозговой В.Г. Киевская губерния. Личный состав правительственных и общественных учреждений и алфавитный список населенных мест Киевской губернии : (...с указанием числа жителей. уезда, волости, стана, участка урядника, мирового судьи, судебного следователя, мирового посредника и расстояния от уездного города / Издание Губернского Статистического Комитета. – Киев : Губернская тип., 1885. – 83, ІІІ с.
642542
  Воейков Д., Загоскин В. Киевская губерния. Статистические сведения о распределении землевладения, о ценности имений и крестьянском деле. – С.-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1867. – 147 с. + с 2 хромолитографированными картами
642543
   Киевская Духовная Академия. – с.
642544
  Титов Ф.И. Киевская духовная Академия в ее трехвековом прошлом и в 1911-1912 учебном году : (из отчета о состоянии Акад. в 1911-1912 учеб. г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 20 с. : ил.
642545
  Константин Киевская Духовная Академия в период ректорства святителя Иннокентия Херсонского / Константин, (Коваль) // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 1 (14). – С. 34-39
642546
  Бурега В.В. Киевская Духовная Академия и Семинария / Бурега В.В. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 64с. : ил. – 20-летию возрождения посвящается
642547
  Клепатский П.Г. Киевская земля в эпоху Литовско-русского государства. / П.Г. Клепатский, 1909. – 22с.
642548
  Мартыненко А. Киевская и Московская Русь "одна без другой недостаточны" = Сентябрь юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 5-11 сентября (№ 36). – С. F 1, F 4


  8 сент. - 90 лет со дня рождения Любови Шевцовой, Героя Советского Союза, подпольщицы, члена штаба "Молодой гвардии"; 9 сент. - 245 лет со дня рождения Ивана Котляревского, автора знаменитой "Энеиды"; 10 сент. - 120 лет со дня рождения Александра ...
642549
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святого Владимира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 14-26. – ISBN 966-8906-05-5
642550
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святогого Владимира // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 30-36. – ISBN 966-594-623-4
642551
  Бондаренко К. Киевская княжна на английском престоле // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 34 (152). – С. 56-58


  Рассматривается "Киевская теория" происхождения Агаты (Агафьи). Происхождение Агаты - одна из ещё неразрешённых загадок истории средних веков (медиевистики) и генеалогии
642552
   Киевская контрактовая ярмарка 1923 г.. – К., 1923. – 128с.
642553
  Сивцов А Киевская Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А Сивцов. – Х, 1927. – 78с.
642554
  Франчук В.Ю. Киевская летопись / В.Ю. Франчук. – К, 1986. – 187с.
642555
   Киевская Метеорологическая Обсерватория. – М., 1928. – с.
642556
  Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой, 1686 : посольство подьячего Никиты Алексеева (1685-1686 г.) / Вера Ченцова. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 629, [1] с. : ил. – Глоссарий: с. 601-604. - Указатели: с. 605-629. – Библиогр.: с. 567-600 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-758-9
642557
  Первушин М.В. Киевская митрополия при святом князе Владимире: исчезнувшая история // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 223-235
642558
   Киевская областная сел.-хоз. опытная станция. – Б.м. – Разд. пагин.
642559
   Киевская область. – М., 1976. – с.
642560
  Тарасенко Л. Киевская опера: страницы истории // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 53-72.
642561
  Посадский И.В. Киевская первая гимназия : 1891-1894 года / И.В. Посадский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 71 с., 15 л. ил. : ил.
642562
   Киевская первая гимназия накануне столетнего юбилея. 1909-1910 уч . г. / [А. Рогозинский]. – [Киев] : Изд. Киев. 1 гимн. ; [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 52 с. ил. – Авт. указан в конце текста
642563
  Хижняк А.Ф. Киевская прелюдия : повесть / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255 с.
642564
   Киевская Псалтырь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Москва, 1978. – 464с.
642565
  Толочко Н.П. Киевская ротонда / Н.П. Толочко, Я.Е. Боровский // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 380-382
642566
   Киевская Русь : Сборник статей, под ред. В.Н. Сторожева. – 2-е изд., исп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XXI, [3], 664 с. – 1-е изд. вышло под загл.: Русская история с древнейших времен до настоящего времени. – (Библиотека для самообразования, изданная под редакцией профессора В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса [и др.] ; № 13)


  Ред.: Сторожев, Василий Николаевич
642567
  Грушевский М.С. Киевская Русь / Мих. Грушевский, проф. – Извлечено из 2-го укр. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых (М. Аленевой)
Т. 1 : Введение. Территория и население в эпоху образования государства. – 1911. – VI, 490 с. – Изд. рос. мов. стар. орф
642568
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 348с.
642569
   Киевская Русь. – М., 1949. – 6с.
642570
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва, 1949. – 511с.
642571
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва : Государственное издательство полит. лит., 1953. – 568с.
642572
  Жук С.М. Киевская Русь / С.М. Жук ; [науч. ред. Д.А. Ванюков]. – Москва : Мир книги, 2007. – 236, [4] с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (История России). – ISBN 978-5-486-01277-8
642573
  Казьмирчук Г.Д. Киевская Русь / Г.Д. Казьмирчук, С.В. Палиенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2726-16-9
642574
  Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники : (печенеги, торки, половцы) : историографический очерк / Р.М. Мавродина. – Ленинград : Наука, 1983. – 86 с.
642575
  Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке = Kievan Rus" and Little Russia in the nineteenth century / Алексей Толочко. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. - Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 239-252. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Золотые ворота" ; вып. 1). – ISBN 978-966-2449-41-9
642576
  Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. / Б.А. Рыбаков. – Москва, 1982. – 591 с.
642577
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки отеч. историографии / И.Я. Фроянов. – Л., 1990. – 322с.
642578
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-полит. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. – 256с.
642579
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-экон. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1974. – 159с.
642580
   Киевская система планомерного повышения уровня организации производства, труда и управления на промышленных предприятиях. – К., 1969. – 158с.
642581
  Чунтулов В.Т. Киевская социал-демократическая организация между І и ІІ съездоами РСДРП. : Дис... канд. историч.наук: / Чунтулов В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 335л. – Бібліогр.:л.322-333
642582
  Степаненко Т.Н. Киевская социал-демократическая организация накануне первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степаненко Т.Н.; М-во высшеголд образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 15 с.
642583
  Макаров А. Киевская старина в лицах 19 век / Анатолий Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – 876с. – ISBN 966-507-168-8


  Вошли предания о легендарных киевских типах, выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Немало забавных, анекдотичных и необычных повествований из жизни старого Киева
642584
  Баканов В. Киевская Татарка // Дуслык / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2012. – № 3 (114). – С. 46-47
642585
  Собко В.Н. Киевская тетрадь : Пьесы / В.Н. Собко; Пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1970. – 320с.
642586
  Дубинский И.В. Киевская тетрадь / И.В. Дубинский. – К, 1978. – 264с.
642587
  Ренненкампф Н. Киевская университетская старина : (по поводу некоторых документов и писем, относящихся к студенческим волнениям в Университете Св. Владимира в 1860-1862 годах) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 69-79. – ISBN 5-7707-1062-4
642588
  Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – 228 с.
642589
  Илиевски П.Хр. Киевски дамаскин = Kiev Damaskinos / Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска ; [уред. Горги Поп-Атанасов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja науките и уметностите, 2015. – 834 s. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 329-335. – ISBN 978-608-203-161-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з іх вимовою
642590
  Кулиш П.А. Киевские богомольцы / П.А. Кулиш. – 16с.
642591
  Бондаренко И.Н. Киевские большевики накануне и в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бондаренко И.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К., 1959. – 255л. – Бібліогр.:л.1-15
642592
   Киевские букинисты и библиофилы в воспоминаниях современников / Г. Григорьев, Е. Кротевич, Н. Анциферов, Я. Бердичевский // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 98-101
642593
   Киевские ведомости. – Київ, 2000
642594
   Киевские ведомости. – Київ
8 апреля. – 2000. – 24 с.
642595
   Киевские ведомости. – Київ
8 февраля. – 2000. – 16 с.
642596
   Киевские ведомости. – Київ
19 мая. – 2000. – 24 с.
642597
   Киевские ведомости. – Київ
19 января. – 2000. – 16 с.
642598
   Киевские ведомости. – Київ
23 сентября. – 2000. – 24 с.
642599
   Киевские ведомости. – Київ
23 мая. – 2000. – 16 с.
642600
   Киевские ведомости. – Київ
25 октября. – 2000. – 16 с.
642601
   Киевские ведомости. – Київ
№ 1(294). – 2001
642602
   Киевские ведомости. – Київ
№ 2. – 2001
642603
   Киевские ведомости. – Київ
№ 3. – 2001
642604
   Киевские ведомости. – Київ
№ 4. – 2001
642605
   Киевские ведомости. – Київ
№ 5. – 2001
642606
   Киевские ведомости. – Київ
№ 6. – 2001
642607
   Киевские ведомости. – Київ
№ 7. – 2001
642608
   Киевские ведомости. – Київ
№ 8. – 2001
642609
   Киевские ведомости. – Київ
№ 9. – 2001
642610
   Киевские ведомости. – Київ
№ 10. – 2001
642611
   Киевские ведомости. – Київ
№ 11. – 2001
642612
   Киевские ведомости. – Київ
№ 12. – 2001
642613
   Киевские ведомости. – Київ
№ 13. – 2001
642614
   Киевские ведомости. – Київ
№ 14. – 2001
642615
   Киевские ведомости. – Київ
№ 15. – 2001
642616
   Киевские ведомости. – Київ
№ 16. – 2001
642617
   Киевские ведомости. – Київ
№ 17. – 2001
642618
   Киевские ведомости. – Київ
№ 18. – 2001
642619
   Киевские ведомости. – Київ
№ 19. – 2001
642620
   Киевские ведомости. – Київ
№ 20. – 2001
642621
   Киевские ведомости. – Київ
№ 21. – 2001
642622
   Киевские ведомости. – Київ
№ 22. – 2001
642623
   Киевские ведомости. – Київ
№ 23. – 2001
642624
   Киевские ведомости. – Київ
№ 24. – 2001
642625
   Киевские ведомости. – Київ
№ 25. – 2001
642626
   Киевские ведомости. – Київ
№ 26. – 2001
642627
   Киевские ведомости. – Київ
№ 27. – 2001
642628
   Киевские ведомости. – Київ
№ 28. – 2001
642629
   Киевские ведомости. – Київ
№ 29. – 2001
642630
   Киевские ведомости. – Київ
№ 30. – 2001
642631
   Киевские ведомости. – Київ
№ 31. – 2001
642632
   Киевские ведомости. – Київ
№ 32. – 2001
642633
   Киевские ведомости. – Київ
№ 33. – 2001
642634
   Киевские ведомости. – Київ
№ 34. – 2001
642635
   Киевские ведомости. – Київ
№ 35. – 2001
642636
   Киевские ведомости. – Київ
№ 36. – 2001
642637
   Киевские ведомости. – Київ
№ 37. – 2001
642638
   Киевские ведомости. – Київ
№ 38. – 2001
642639
   Киевские ведомости. – Київ
№ 39. – 2001
642640
   Киевские ведомости. – Київ
№ 40. – 2001
642641
  Лузина Л. Киевские ведьмы. Меч и крест / Лада Лузина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 429с. – (Интрига). – ISBN 966-03-3069-3


  Книга посвящена сверхъестественному в нашей жизни
642642
  Кротевич Е.М. Киевские встречи / Е.М. Кротевич. – М, 1968. – 308с.
642643
   Киевские Высшие Женские Курсы : Учеб. планы историко-филологического фак. – Киев : Просвещение, 1907. – 15 с.
642644
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. – 8 с. – Отд. оттиск
642645
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
642646
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
642647
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
642648
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-62
642649
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-60, 1 л., факс.
642650
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-60, 1 л., факс.
642651
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 3 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-62
642652
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 3 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-62
642653
  Высоцкий С.А. Киевские граффити XI-XVII вв. / С.А. Высоцкий ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1985. – 207 с. : 68 с. табл. – (Археология)
642654
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
4 - 51. – 1846. – Видання старою орфографією
642655
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ), 1848. – Видання старою орфографією
642656
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
6 - 53. – 1849. – Видання старою орфографією
642657
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
2 - 49. – 1850. – Видання старою орфографією
642658
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ) : В губернской типографии
1 - 52. – 1852. – 264, 248, 412 с. – Видання старою орфографією
642659
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
27 - 52. – 1853. – Видання старою орфографією
642660
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
1 - 48. – 1854. – Видання старою орфографією
642661
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
1-23. – 1855. – Видання старою орфографією
642662
  Самарский С.Н. Киевские домовладельцы и квартиронаниматели / сост. С.Н. Самарский, присяжный поверенный. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 63 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
642663
  Воронько П.М. Киевские клены : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 214 с.
642664
  Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры / В. Авдеенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5208-7
642665
  Дмитерко Л.Д. Киевские кручи : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с.
642666
   Киевские математики-педагоги. – К., 1979. – 312с.
642667
   Киевские новости. – Київ, 2000
642668
   Киевские новости. – Київ
30 июня - 5 июля (№ 24/25). – 2000. – 24 с.
642669
   Киевские новости. – Київ, 2001
642670
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1966. – 454 с.
642671
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1976. – 591 с.
642672
  Огиевский М. Киевские охотники. – Киев : Тип. А.Давиденко, арендуемая Л.Штаммом, 1888. – 71 с.
642673
  Воронцова Е.А. Киевские пещеры : Путеводитель / Елена Воронцова. – Київ : Амадей, 2005. – 174c. : ил. – Язык англ. и рус. – ISBN 966-7689-45-X
642674
  Згуровский М.З. Киевские политехники - пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения : учеб. пособие / М.З. Згуровський ; [Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2009. – 121, [1] с., [20] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Библиотека газеты "Зеркало недели"). – ISBN 978-966-622-329-9
642675
  Ксенз Л. Киевские преподаватели взвинтили цены на подготовку к внешнему оцениванию, но хороших результатов по-прежнему не гарантируют // Деловая столица. – Киев, 2013. – 18 ноября (№ 46). – С. 27
642676
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1949. – 48с.
642677
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1950. – 152с.
642678
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1951. – 194с.
642679
  Яновский Ю.И. Киевские рассказы. / Ю.И. Яновский. – Ярославль, 1954. – 180с.
642680
  Кончаковский А.П. Киевские скрижали памяти / Анатолий Кончаковский, Валерий Крюков. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 266, [2] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-54-7
642681
  Андриевский А. Киевские смуты средины прошлого столетия / Андриевский А. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 45 с. – Из декабр. книжки "Киевской старины" 1886 г.
642682
  Сушицкий Ф.П. Киевские списки "Беседы трех святителей" : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 39 с. – Отд. оттиск: Университетские известиЯ, 1911, № 4
642683
  Багрий А.В. Киевские списки "Сказания черноризца Храбра о письменах славянских" / А.В. Багрий ; из филол. семинария проф. В.Н. Перетца. – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и Ко, 1912. – 44 с. – Отд. оттиск: Филологические записки, 1912. – Библиогр.: с. 1-7


  На экз. № 103645 дарств. подпись: Дорогому Андрею Митрофановичу благодарность за доброе отношение. автор
642684
  Городской Я.З. Киевские стихи / Я.З. Городской. – К., 1958. – 127с.
642685
  Фотин Г.М. Киевские учебные заведения и болгарское возрождение / Г.М. Фотин, Н. Бычварова // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 367-370. – ISBN 966-7671-23-2
642686
  Образцов Ив. Киевские ученые в Великороссии : (в "Эпохе") // Представители Киевской учености в половине XVII столетия : Историко-литературные очерки / П.П. Пекарский. – [Санкт-Петербург], 1862. – С. 1-58
642687
  Павлуцкий Г.Г. Киевские храмы домонгольского периода и их отношение к византийскому зодчеству. – [Москва], 1911. – 8 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
642688
  Маслов С.И. Киевские экземпляры "Слова о полку Игореве" в издании А.И. Мусина-Пушкина / С.И. Маслов. – [Санкт-Петербург], 1954. – С. 251-254. – Отд. оттиск: АН СССР, Труды отдела древнерусской литературы, Института русской литературы, № 10
642689
   Киевский автограф. – К., 1982. – 280с.
642690
   Киевский альманах. – К.
1. – 1940. – 116с.
642691
   Киевский Арсенал в пролетарской революции. – [Киев] : Госиздат Украины, 1928. – 138 с. : ил., портр.
642692
   Киевский астрономический календарь на 1948 год. – Киев : Киевский университет, 1948. – 27 с.
642693
  Белоконь И.П. Киевский Ботанический сад / И.П. Белоконь. – [Киев] : АН СССР, 1951. – С. 127-130. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Бюллетен главного Ботанического сада АН СССР
642694
  Белоконь И.П. Киевский Ботанический сад / И.П. Белоконь, 1956. – 51-54с.
642695
   Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 1978-
15 марта (№ 27). – 2014. – 4 с.
642696
   Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 1978-
25 января (№ 8). – 2014. – 4 с.
642697
  Петров Н.И. Киевский Военный Некрополь / Н.И. Петров. – Киев : Тип. штаба Киевск. военного округа, 1910. – 10 с. – Отд. оттиск журн. В.-Истор. Вестн. 1910, № 5-6, Киев
642698
   Киевский военный округ : военно-географическое и статистическое описание. Южный приграничный район (Подолия). – Киев : Типо-литография штаба Киевского военного округа
Отдел 2-й : Стратегический очерк. – 1906. – 39 с.
642699
   Киевский военный округ : военно-географическое и статистическое описание. Приднепровский пограничный район. – Киев : Типо-литография Штаба Киевского военного Округа
Отдел 1 : Военно-географический очерк. – 1912. – IV, 149 с.
642700
  Жуков П. Киевский военный округ. Военно-географическое и статистическое описание. Южный приграничный район : отдел 3-й. Военно-статистический очерк / П. Жуков. – Киев : Типо-литография штаба Киевского военного округа, 1907. – VI, 119 с.
642701
  Солодко Г. Киевский выпускник, попавший в 10 вузов Америки: "Нашим просто лень поступать в США" : беседу вела А. Гулай / беседу вела А. Гулай // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 135). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  Георгий Солодко окончил финансово-правовой лицей в Киеве. Из списка вузов США выбрал Гарвард.
642702
  Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. Акц. Об-ва "Петр Барский", 1913. – [2], XXXVI, 328 с. – Библиогр. в примеч.
642703
  Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / В.Г. Ляскоронский. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1913. – [4], XLIV, 363 с. – Отд.оттиск из жур-ла Министерства Народного Просвещения, за 1913 г. – Библиогр. в примеч.
642704
   Киевский гос. музей западного и восточного искусства. – М., 1961. – 176с.
642705
   Киевский гос. музей русского искусства. – Москва, 1962. – 12с.
642706
   Киевский гос. Музей русского искусства. – К., 1963. – 40с.
642707
   Киевский гос. музей Т.Г. Шевченка. – К., 1963. – 132с.
642708
   Киевский гос. ордена Ленина Академический театр оперы и балета УССР им. Т.Г. Шевченко. – К., 1960. – 48с.
642709
   Киевский гос. ордена Ленина Академический театр оперы и балета УССР им. Т.Г. Шевченко. – К., 1960. – 40с.
642710
   Киевский гос. ордена Трудового Красного Знамени Русский драматический театр им. Леси Украинки. – К., 1960. – 31с.
642711
   Киевский гос. русский драматический театр им. Шевченко. – К., 1936. – с.
642712
   Киевский государственный музей русского искусства. – Киев, 1955. – 97 с.
642713
   Киевский государственный музей украинского искусства. – Москва, 1961. – 12с.
642714
  Зюков Б.Б. Киевский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский драматический театр имени Леси Украинки / Б.Б. Зюков. – К., 1977. – 132с.
642715
  Перестюк М.О. Киевский государственный университет им Т. Шевченко (варианты вступительных экзаменов по математике) / М.О. Перестюк, М.И. Ядренко // Квант, 1980. – №6
642716
   Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  № 16. – 1974
642717
  Вышенский В.А. Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (варианты вступительных экзаменов по математике) / В.А. Вышенский, А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Квант, 1982. – №6
642718
  Перестюк М.О. Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (Задачи вступительных экзаменов по математике) // Математика в школе, 1982. – №2
642719
  Демченко М.В. Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко / М.В. Демченко, С.Н. Саженюк
642720
  Килиевич С.Р. Киевский детинец IX -- первой половины XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Килиевич С.Р.; АН УССР. Ин-т археологии. – К., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
642721
   Киевский земский календарь и справочная книга на 1911 год. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и издател. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1910. – 284 с. + С картой Киевской губ., 2-мя картинами и 69-ю рисунками в тексте
642722
  Емельяненко В. Киевский зигзаг в поисках интеллигента // Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 12-18


  IV Форум творческой и научной интеллегенции государств-участников СНГ открылся в стенах Киевского национального университета им. Тараса Шевченка. Есть выступление ректора университета Л. Губерского. На фото : В. Цвых, Л. Губерский, В. Садовничий.
642723
  Кравченко Р.С. Киевский зоопарк приглашает / Р.С. Кравченко, И.И. Смирная. – К., 1983. – 96с.
642724
   Киевский институт инженеров гражданской авиации. – Киев, 1972. – 24с.
642725
  Пархоменко В.А. Киевский князь Владимир Святой и его значение в русской истории : (К 900-летию его кончины) / [Владимир Пархоменко] ; Кавк. учеб. окр. – Тифлис : [Тип. т-ва "Либерман и К*"], 1915. – [2], II, 13 с., 1 л. ил. – Авт. указан в конце текста
642726
  Костомаров Н. Киевский князь Ярослав Владимирович // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 7, 10-11


  "Ярослав Владимирович (978-1054) - князь ростовский (987-1010), князь новгородский (1010-1034), великий князь киевский (1016-1018, 1019-1054). Ярослав Владимирович - сын князя Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды ...
642727
  Киштымов А. Киевский коммерческий институт в судьбе М.В. Довнар-Запольского // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 114-130. – ISBN 966-625-009-8
642728
   Киевский коммерческий институт. 1913г.. – Киев, 1913. – 32с.
642729
  Плужников А.Ф. Киевский Краснознаменный / А.Ф. Плужников, Г.И. Серебряков. – Киев, 1979. – 40с.
642730
   Киевский Краснознамённый : История Краснознаменного Киевского военного округа 1919 - 1972. – Москва : Военное издательство, 1974. – 431 с.
642731
  Тутковский П.А. Киевский Мамонт : Чтение для народа. – Изд.Киевск.Комиссии Народ.Чтений. – Киев : Тип.газ."Киевское Слово", 1893. – 13с.
642732
  Головко Г.В. Киевский метрополитен / Г.В. Головко, Н.С. Коломиец. – Киев, 1963. – 40 с.
642733
  Заремба Ф.М. Киевский метрополитен / Ф.М. Заремба. – Киев, 1976. – 95 с.
642734
  Головко Г.В. Киевский метрополитен (1963) / Г.В. Головко, Н.С. Коломиец // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 187-228. – ISSN 1992-5557
642735
   Киевский метрополитен 40 лет. – Харьков : Научно-технический институт транскрипции, трансляции и репликации, 2000. – 224с. – ISBN 966-7881-00-8
642736
  Протоиерей Владимир Коцаба Киевский митрополит Варлаам Ясинский - покровитель Киево-Могилянской коллегии-академии // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 99-105
642737
  Архимандрит Макарий (Веретенников) Киевский митрополит Кирилл I (1225-1233) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 289-296


  Кирилл II Блаженный (XII век-лето 1233 - митрополит Киевский и всея Руси (1224—1233)
642738
  Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила
т.1+приложения. – 1883
642739
  Голубев С.Т. Киевский Митрополит Петр Могила и его сподвижники : (Опыт исторического исследования) С. Голубева [В 2 т.]. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1 : [Православие]. – 1883. – 559, [5], XV, 576 с.
642740
   Киевский музей западного и восточного искусства. – К., 1957. – 103с.
642741
   Киевский музей западного и восточного искусства. – К., 1981. – 126с.
642742
   Киевский музей западного и восточного искусства. – Киев, 1986. – 149с.
642743
   Киевский музей исторических драгоценностей. – Київ, 1974. – 22с.
642744
   Киевский музей русского искусства. – Москва, 1982. – 13с.
642745
   Киевский музей русского искусства. – К., 1982. – 127с.
642746
   Киевский музей русского искусства. – К., 1986. – 159с.
642747
   Киевский народный календарь. – К., 1902. – 196с.
642748
   Киевский народный календарь. – К., 1909. – 168с.
642749
   Киевский народный календарь. – К., 1914. – 172с.
642750
  Копанева Е. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в список 500 лучших университетов мира. В нынешнем году в этот вуз хотели поступить 52 тысячи абитуриентов // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 2
642751
  Слободяник Н.С. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Химический факультет // Успехи химии : Обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 2004. – Т. 73, № 8. – С. 795-796. – ISSN 0042-1308
642752
   Киевский национальный университет. Зоологический музей // Музеи университетов Евразийской ассоциации : Аннотированный справочник / С.А.Ушаков,В.Г.Ходецкий,Т.Ф.Джобадзе,Н.И.Кочеткова;Научн.ред.В.А.Садовничий;МГУ.Евраз.ассоциация ун-. – Москва : МГУ, 1999. – С. 50-52. – ISBN 5-211-02546-6
642753
  Белецкая Лидия Константиновна Киевский ордена Ленина академический украинский драматический театр им. Ив.Франко (Основные этапы творчества 1920-1960 гг.) : автореф. дис. ... канд. искусствоведения наук / Белецкая Лидия Константиновна ; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
642754
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – К., 1961. – 42с.
642755
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 14с.
642756
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1967. – 39с.
642757
  Сикорский И.А. Киевский педагогический Фребелевский институт и его задачи / И.А. Сикорский // Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для создействия первоначальному воспитанию : за 1902-1903 год. – Санкт-Петербург : Тип. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1904. – 23 с.
642758
  Сикорский И.А. Киевский Педагогический Фребелевский институт и его задачи / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 23 с.
642759
  Розов Л. Киевский период деятельности Н.И. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 347-352. – ISBN 5-7707-1061-6
642760
  Бойко М. Киевский Покровский женский монастырь: очерк истории : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 176-190


  Покровский монастырь в Киеве - православный женский монастырь в Киевской епархии Укр. православной церкви (Московского патриархата). Варианты наименования - Свято-Покровский женский монастырь, монастырь Покрова Божьей Матери. Первоначальное ...
642761
   Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1975
642762
   Киевский политехнический ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев : Вища школа, 1973. – 47с.
642763
  Абрагамсон А Киевский политехнический институт импер. Александра 2-го. – Киев : Лито-тип.т-ва И.П. Кушнерев, 1898. – 54с.
642764
  Ренненкампф Н.К. Киевский политехнический институт Императора Александра ІІ / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, засл. проф. ун-та Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печатн. дела и торг. И.Н.Кушнерев и К*, 1899. – 24 с.


  На обл. дарств. надпись от автора
642765
   Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая : [Ст., рассказы и стихотворения] / под ред. И.В. Лучицкого. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1892. – [4], IV, 433 с., [14] л. ил.


  Содерж. авт.: Суттнер Берта ф., Тулуб П., Ковалевский Максим, Гейзе Поль, Гарборг Арне, Мунштейн Л., Броунов П., Альбов М., Бьернстьерне-Бьернсон, Леффлер А. К. [и др.] Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной Росии ...
642766
   Киевский семейный календарь на 1889 год (простой) : [2-й год изд.] / под ред Г.Каранта. – Киев : Тип. А.Н.Иванова, 1889. – 198 с.
642767
   Киевский синопсис. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1836. – 233, 150 с.
642768
   Киевский Синопсис. – Киев, 1823
642769
  Ухтомский А. Киевский сириец Тауфик Гаврилович Кезма, выпускник Киевской Духовной Акуадемии и украинская ориенталистика // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 312-318. – ISBN 978-617-7399-39-0
642770
  Нейман Б.В. Киевский список поэмы Лермонтова "Демон" / Б.В. Нейман. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 10 с.


  На тит. л. экз. № 470876 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову автор
642771
  Багрий А.В. Киевский список Чуда Св. Николая об утопшем детище / А.В. Багрий ; [из филол. семинария проф. В.Н. Перетца]. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1914. – 17 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1914, т. 19, кн. 2, с. 264-276


  На тит. л. экз. № 146838 дарственная надпись Дорогому Сергею Алексеевичу, благодарный А. Багрий 23/ XII14
642772
  Блинов Б.Н. Киевский станкостроительный. / Б.Н. Блинов. – К, 1984. – 222с.
642773
  Тарасенко Л. Киевский театр оперы и балета в годы Великой Отечественной войны // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 12-21.
642774
  Бошко В.И. Киевский техникум железнодорожного хозяйства / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 23с.
642775
  Машкевич С. Киевский трамвай в 1917 - 1921 годах // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 77-78
642776
   Киевский трамвай за сорок лет. 1892-1932. – К., 1933. – 160с.
642777
  Павлик В.С. Киевский Укрепрайон : документы, факты, свидетельства / В.С. Павлик; Поисково-издательское агентство "Книга памяти Украины - город-герой Киев". – Киев : Книга памяти Украины; Феникс, 2005. – 98 с. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; Вып. 3). – ISBN 5-88500-152-9
642778
  Капустинский А.Ф. Киевский университет // Очерки по истории неорганической и физической химии в России / А.Ф. Капустинский. – М.-Л., 1949. – С. 102-108
642779
   Киевский университет : 1834 - 1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 204 с. : ил.
642780
   Киевский университет : документы и материалы : 1834 - 1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 191 с.
642781
  Василенко Н.П. Киевский университет // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 486-487. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
642782
   Киевский университет // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 21


  Про медичний факультет Університету Св. Володимира. Першим деканом був В. Караваєв.
642783
  Перестюк М.О. Киевский университет (задачи вступительных экзаменов по математике) / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Квант, 1978. – № 6
642784
  Ремезовский И.Д. Киевский университет : страницы революционной борьбы : 1834-1984 / И.Д. Ремезовский ; [Ред. кол.: М.У. Белый (председатель), Л.В. Губерский, Я.С. Калакура и др.]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 68 с.
642785
  Ромер Ф. Киевский университет в 1855-1860 годы // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 326-328. – ISBN 966-7272-00-1
642786
  Марахов Г.И. Киевский университет в революционно-демократическом движении : 1834-1984 / Г.И. Марахов ; [ред. кол. М.У.Белый (председатель), Л.В. Губерский, Я.С. Калакура и др.]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 118 с.
642787
   Киевский университет сегодня : 1834-1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 104 с.
642788
   Киевский филиал Центрального музея В.И. Ленина. – К., 1984. – 96с.
642789
   Киевский художественно-промышленный и научный музей имени Государя Императора Николая Александровича : Отдел археологии. Краткий указатель предметов. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 61 с.
642790
   Киевский художественно-промышленный и научный музей имени Его Величества Государя Императора Николая Александровича : отдел археологии. Краткий указатель предметов. – Киев : Типо-литография Прогресс, 1908. – 61 с.
642791
  Каманин И.М. Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний Киевской, Подольской и Волынской в течение протекших 50 лет его существования (1852-1902 г.) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1903. – [1], 13 с.


  На обратной стороне тит. л. дарств. надпись: Добрейшему Алексею Ивановичу Соболевскому ... от автора 14 октября 1904 г.
642792
   Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обозрение преподавания. – Киев : Т-во "Печат. Яковлева", 1918. – 20с.
642793
  Каптаренко-Черноусова Киевский ярус и элементы его палеогеографии. : Дис... наук: / Каптаренко-Черноусова О.К.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1946. – 459л. – Бібліогр.:л.429-459
642794
  Нерсесян Н.Г. Киевско-Берлинский. Боевой путь 6-го гвардейского танкового корпуса / Н.Г. Нерсесян. – Москва, 1974. – 199с.
642795
   Киевское водохранилище. – Киев, 1972. – 460 с.
642796
  Петрухин В.Я. Киевское восстание 1113 года и еврейский погром (в интерпретации В.Н. Татищева) // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
642797
   Киевское общество для борьбы с чахоткою и бугорчаткою. Отчет о деятельности общества за 1902-1907 г.г. и санатории "Пуща-Водица за 1904-1907 г.г.". – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 82, [4] с.
642798
   Киевское Общество естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира, 1884. – 14 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Записки об уч. и учебно--вспомогательных учреждениях. Киев, 4 июня 1884 г.


  Киевское Общество естествоиспытателей. - Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира, [1884]. - 14 с. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Записки об уч. и учебно--вспомогательных учреждениях. Киев, 4 июня 1884 г. С. 36-48
642799
  Пилипчук Олег Ярославович Киевское общество естествоиспытателей: 1869-1929 : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Пилипчук Олег Ярославович; АН России. Ин-т истории естествознания и техники им. С.Вавилова. – Москва, 1992. – 38 с.
642800
  Филиппенко Н.Г. Киевское религиозно-философское общество (1908-1918/1919): эскизы к истории // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 260-272
642801
  Сикорский И.А. Киевское Фребелевский педагогическое общество и его учреждения : (Речь, произнесенная председателем О-ва И.А. Сикорским в день торжеств. открытия О-ва 27 окт. 1908 г.) / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 15 с.
642802
  Сикорский И.А. Киевское Фребелевское педагогическое общество и его учреждения : (речь произнесенная председателем Общества И.А. Сикорским в день торжественного открытия Общества 26 октября 1908 года) / И.А. Сикорский // Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для создействия первоначальному воспитанию : за 1902-1903 год. – Санкт-Петербург : Тип. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1904. – 15 с.
642803
  Карпенко О.Д. Киевское художественное училище (1901 - 1920 годы) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 11-72. – ISSN 1992-5557
642804
   Киевское электрическое общество. – Киев, 1907. – 17с.
642805
   Киеву - 1500 : Общественные науки в Украинской ССР. Реферативный сборник. – Москва-Киев, 1982. – 336с.
642806
   Киеву - 1500 років : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ : Політвидав, 1981. – 56с.
642807
   Киевщина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 92-94 : фото. – ISSN 1998-8044
642808
   Киевщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – Киев, 1963. – 736 с.
642809
   Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. – Киев, 1962. – 443 с.
642810
  Корнюшин Ф.Д. Киевщина на путях социалистического строительства / Ф.Д. Корнюшин. – К, 1928. – 100с.
642811
  Козловський М.Ф. Києве мій / М.Ф. Козловський. – Київ : Мистецтво, 1977. – 176с.
642812
  Козловський М.Ф. Києве мій / М.Ф. Козловський. – Київ, 1985. – 236с.
642813
  Русина О. Києве...мій? // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26
642814
  Білецький В.С. Києвіт (- різновид мінералу кумінгтоніт) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 628. – ISBN 978-966-02-6472-4
642815
  Школьна О. Києво-Межигірська фаянсова фабрика // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 48-59. – ISSN 0131-2685
642816
  Герасименко Н. Києво-Межигірський монастир в історії України // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 4-17. – ISSN 0131-2685
642817
  Герасименко Н.О. Києво-Межигірський монастир і Запорозька Січ (до історії взаємозв"язків) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 55-57. – ISBN 5-7702-0775-2
642818
  Димитрій Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир у ранній період своєї історії / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 11 (227), червень. – С. 1, 8
642819
  Клос В. Києво-Михайлівському Золотоверхому - 900 // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 10 (346), травень. – С. 5
642820
  Клос В. Києво-Михайлівському Золотоверхому - 900 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 12
642821
  Дем"яненко Н. Києво-Могилянсьа академія: еволюція освітньо-виховної системи (1615-1632-1701-1817 рр.) / Н. Дем"яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.131-139. – (Педагогічні науки)
642822
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія : Історія виникнення і розвитку / З.І. Хижняк. – Київ : Київський університет, 1970. – 173 с.
642823
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – 2-е вид., перероб. – Київ : Вища школа, 1981. – 234 с.
642824
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – Київ, 1991. – 78 с.
642825
  Горбенко Є.В. Києво-Могилянська академія : Архітектурний нарис / Є.В. Горбенко. – Київ : КМ "Academia", 1995. – 60 с. – ISBN 5-7707-8284-6
642826
   Києво-Могилянська академія : Матеріали до бібліографічного покажчика літератури з фондів Наукової біб-ки НаУКМА. – Київ : КМ Академія
Вип.1. – 2002. – 99с.
642827
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія (Історичний нарис) / З.І. Хижняк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 20с.
642828
  Яременко Максим Васильович Києво-Могилянська Академія в 1817 році : кінець історії? = Про реформу Київських Атен, їх рецепцію та визначальні дати // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 106-121
642829
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. / З.І. Хижняк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 222, [2] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-606-9
642830
   Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ. – ISBN 966-02-2942-9
Вип.2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817). – 2003. – 480с.
642831
   Києво-Могилянська академія в іменах = Academia Kyjevo-Mohylaeana in nominibus XVII - XVIII aeva. Encyclopaedia : XVII - XVIII ст. : енциклопедичне видання / відп. ред. В.С. Брюховецький ; наук. ред. упор. З.І. Хижняк. – Київ : КМ Академія, 2001. – 736 с. – ISBN 966-518-132-7
642832
  Мозер М. Києво-Могилянська академія в історії слов"янських мов / Міхаель Мозер. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2020. – 57, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-19-9
642833
  Білодід І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов"янських літературних мов / І.К. Білодід. – К., 1979. – 200с.
642834
  Міцан Т.В. Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 261-278. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
642835
  Шевченко І. Києво-Могилянська академія в системі освіти XVI-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Українознавство ; Вип. 5)


  В історії Києво-Могилянської академії важливим був її початковий період. Тісний взаємозв"язок українського розвитку із загальноєвропейським історичним процесом, зокрема культурним, появився у сприйнятті Україною ідей Гуманізму і Реформації, у ...
642836
   Києво-Могилянська академія відзначила 400-річчя // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 70. – ISSN 2313-559X
642837
  Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 252с. – ISBN 966-7276-99-6
642838
  Торбаков І.Б. Києво-Могилянська академія і російське Просвітництво (літ.-видавнича діяльність академії в Петербурзі та Москві в другій половині XVIII с. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Торбаков І.Б.; НАН України. НБУ УКраїни ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
642839
  Алексієвець І. Києво-Могилянська академія та її значення в історії українського народу // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 365-390.
642840
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія та її роль в міжслов"янських культурних зв"язках : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк З.І.; КДУ. Каф. історії заруб. соц. країн. – Київ, 1971. – 264, XVIIIл. – Бібліогр.:л.I-XVIII
642841
  Бизова А. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній осередок України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 26-27
642842
  Кагамлик С. Києво-Могилянська академія як центр формування української православної ієрархії: освітні та інтелектуальні стратегії майбутніх преосвященних // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 128-141. – ISBN 978-966-2410-77-8
642843
   Києво-Могилянська академія, кін.17 - поч.19 ст. : Повсякденна історія: Збірник документів. – Київ : КМ Академія, 2005. – 530с. – ISBN 966-518-307-9
642844
  Брюховецький В. Києво-Могилянська академія:десять років відновлення // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.3-21. – ISSN 1682-2366
642845
  Ковальчук С. Києво-Могилянська бізнес-школа для бібліотекарів: перевершені сподівання / С. Ковальчук, С. Кравченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 25-26
642846
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 7. – 2004
642847
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
642848
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 10. – 2005
642849
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 11. – 2005
642850
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 12. – 2005
642851
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 13. – 2006
642852
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 14. – 2006
642853
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 15. – 2006
642854
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 16. – 2006
642855
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 17. – 2007
642856
  Ісіненко І. Києво-Могилянська колегія як центр розвитку українського барокового письменства // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 96-101. – ISBN 978-966-2410-77-8
642857
  Шевченко І. Києво-Могилянський інтелектуальний спадок у працях М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 289-292. – ISBN 966-7060-35-7
642858
   Києво-Печерский Патерик или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Києво-Печерской лавры. – Репринт. воспроиз. с 3-го изд. 1903 г. – Київ : Либідь, 1991. – 255с.
642859
   Києво-Печерська лавра - пам"ятка історії та культури України / Г.П. Бруснікіна, О.В. Ващенко, О.П. Візір, О.П. Коваль, Т.В. та ін. Кочубинська; [Г.П. Бруснікіна та ін. ; ред. рада: С.П. Кролевець (голова) та ін.] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : [б. в.], 2006. – 426, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8825-28-4


  В пр. №1715846 напис: Колективу бібліотеки університету з великою вдячністю за багаторічну допомогу в дослідженнях. Олександра Чумаченко. Підпис.
642860
  Бурко Д. Києво-Печерська лавра // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0203-5863
642861
  Кілессо С.К. Києво-Печерська лавра / С.К. Кілессо. – Київ : Техніка, 2003. – 200с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-016-Х
642862
  Степовик Д. Києво-Печерська Лавра / Д. Степовик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; № 8 ; 4 серія)
642863
  Гирич І. Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 17-47. – ISBN 978-966-2164-39-8
642864
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра в культурно-просвітницьких взаєминах з релігійними центрами Європи XVII - XVIII ст. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 551-566. – ISBN 966-7522-07-5
642865
  Яковчук В. Києво-Печерська лавра в роки намісництва єпископа Нестора (Тугая), 1953–1961 рр. / протоієрей Василій Яковчук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2018. – № 28. – С. 249-258
642866
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра в українсько-китайських релігійних взаєминах XVIII ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 178-197. – ISBN 978-966-579-271-0
642867
  Жиленко І.В. Києво-Печерська лавра в ХІV столітті // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.141-148. – ISBN 966-7671-23-2
642868
  Андрусенко Г.Б. Києво-Печерська лавра і Вишгород // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.23-28. – ISBN 966-7671-23-2
642869
  Телегін Д.Я. Києво-Печерська лавра і Запорізька Січ в боротьбі за незалежність і православ"я українського народу в ХVІ - ХVІІ ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.59-66. – ISBN 966-7671-25-9
642870
  Телегін Д.Я. Києво-Печерська лавра і Запорізька Січ у боротьбі за незалежність і православ"я українського народу в ХVI - на початку XVII ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.105-108. – ISBN 966-7671-25-9
642871
  Жиленко І.В. Києво-Печерська лавра і запровадження церковної унії 1596 року // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.37-59. – ISBN 966-7671-25-9


  Згадується М. Максимович
642872
  Лагодзьки Я.П. Києво-Печерська лавра і козацтво // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 109-115
642873
  Пількевич В. Києво-Печерська Лавра і Софія Київська як культурні об"єкти в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: проблеми виключення та перспективи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 36-37
642874
  Червінський В. Києво-Печерська Лавра і українська доброчинність та медицина // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 24-28. – ISSN 0868-8117
642875
  Крячок М.І. Києво-Печерська лавра на сторінках журналу "Киевская старина" 1882-1906 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.183-191. – ISBN 966-7671-23-2
642876
  Архімандрит Климент Києво-Печерська Лавра та її значення в історії українського народу // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 88-105
642877
  Прокоп"юк О.Б. Києво-Печерська лавра та поширення культів святих (за матеріалами про посвяти храмів у Київській митрополії XVIII ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 48-55
642878
  Кришень Л.П. Києво-Печерська лавра у творах художників XIX - початку XX століть // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 74-90
642879
   Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: : дослідж., док. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту ; [упоряд.: Т.М. Себта, Р.І.Качан ; пер., комент.: Т.М. Себта ; відп. ред. Г.В. Боряк]. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 1198, [1] с., XLVIII арк. фот. – Покажчики.: с. 1031-1198. – Бібліогр.: с. 989-1010, 1020-1030 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7122-74-5
642880
  Марченко О.І. Києво-Печерська лавра: віхи історії // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.207-210. – ISBN 966-7671-23-2
642881
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (17-18 ст.) : Монографія / КНУТШ; Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Світлана Кагамлик. – Киев, 2005. – 552с. – ISBN 966-7317-57-9
642882
  Нікітенко М. Києво-Печерська обитель у вітчизняній монастирській традиції // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 67-88
642883
  Петров С.С. Києво-Печерська фортеця в межах цитаделі (кінець XVII - початок XX століть) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – С. 112-165
642884
  Крайня О.О. Києво-Печерський Вознесенський дівочий монастир // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.176-182. – ISBN 966-7671-23-2
642885
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – К., 1971. – 183с.
642886
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – [15], 106, [22] с.
642887
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – Київ, 1981. – 190 с.
642888
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – К., 1984. – 249с.
642889
  Шиденко В.А. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 192с.
642890
  Кубанська-Попова Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки 16-17 ст. Каталог / Кубанська-Попова. – Київ : Мистецтво, 1971. – 142 с.
642891
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI-XVIII ст. : каталог. – Київ : Мистецтво, 1971. – 79 с.-141 с.
642892
  Подрєз Ю. Києво-Печерський монастир в XI - XIII ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 366-370. – ISBN 978-617-7399-39-0
642893
  Кагамлик С. Києво-Печерський монастир як центр культурно-національного руху в Україні першої половини XVII ст. в оцінці М.Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 285-288. – ISBN 966-7060-35-7
642894
   Києво-Печерський патерик : (Вступ. Текст. Примітки). – У Києві : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1930. – XXVI, 234, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - На обкл. рік вид.:1931. - Покажч. особ. імен та географ. назов: с. 227-231. – Бібліогр. в прим.: с. 212-226 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки мови і письменства давньої України = Monumenta linguae nec non litterarum Ucrainae veteris / видає Комісія українського письменства доби февдалізму та торговельного капіталізму Всеукраїнської академії наук ; за ред. Голови Комісії акад. Вол. Перетца ; т. 4)
642895
  Ричка В. Києво-Печерський патерик // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 32-33
642896
   Києво-Печерський патерик. – Репр. вид. – Київ : Час, 1991. – XXIII, 278, [2] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Другий тит. арк. ориг. - Відтворення вид.: Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки) / підгот. проф. Д. Абрамович ; У Києві : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1930. – ISBN 5-88520-112-9
642897
  Сліпушко О.М. Києво-Печерський патерик // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 86-89. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
642898
  Кособуцька Г. Києво-Печерський патерик про допомогу людям з особливими потребами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розкрито благодійницьку діяльність ченців Києво-Печерського монастиря (лаври) - опіку над людьми з особливими потребами (інвалідами), хворими, немічними, бідними, безпритульними. The article bases on one of the oldest and importantest monuments of the ...
642899
  Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI-початку XVIII століття на Україні / Ю.А. Ісіченко; АН Української РСР ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1990. – 180 с.
642900
  Колодний А. Києво-Печерський патерик як релігієзнавчий твір // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 36-57. – ISBN 978-966-02-6706-0
642901
  Горський В. Києво-Печерський патерик. Образ святості // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 348-410. – (Несторівські студії)
642902
  Болгарський Дмитро Анатолійович Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен української культури : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Болгарський Д.А.; Нац. музична акад. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
642903
  Александров І.В. Києво-Подільський святитель Федор (Власов) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 42-45
642904
  Сєров О.В. Києво-Польський кордон XVIII ст. // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 192-212. – ISBN 966-531-142-5
642905
  Ричка В.М. Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
642906
  Гузенко С.М. Києво-Софійський протоієрей Петро Гаврилович Лебединцев: особистість і вчений // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 140-146
642907
  Крижановська О.О. Києво-Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир в документах та матеріалах XVI - початку ХХ ст. / О.О. Крижановська; НАНУ. Ін-т історії України. – Київ, 2001. – 98с. – ISBN 966-02-2111-8
642908
  Гирич І. Києвознавець Сергій Вакулишин: дослідник і просвітник / Ігор Гирич // (Не) мій Київ : збірка статей з концептуального києвознавства / С.М. Вакулишин. – Київ : Світ Успіху, 2014. – С. 4-9. – ISBN 978-966-8352-86-07
642909
  Войцехівська І.Н. Києвознавство у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 75-81. – (Історія ; вип. 36)


  Досліджуються праці В. Іконникова, присвячені вивченню історії Києва та Київщини. Підкреслюється їх джерелознавча роль з огляну на використання вченим багатого архівного та історіографічного матеріалу.
642910
  Бесараб В. Києвознавчі студії М. Максимовича // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 37-42. – ISSN 0130-7037
642911
   Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – 476 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-95419-8-7
642912
  Сліпушко О.М. Києворуська література у контексті європейського середньовіччя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 366-373


  У статті досліджується києворуська література у контексті європейського середньовіччя. Аналізуються її національні особливості та відмінності від європейських літератур, пропонується нова періодизація
642913
  Залізняк Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 60-74. – ISSN 2413-7065
642914
  Доценко В. Києву нав"язують меморіальну дошку українофоба Петра Столипіна // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 0208-0710
642915
  Власенко В. Києву пропонують обрати гнучку модель двомовної освіти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 193). – С. 5


  ПАРЄ висловила критичні зауваження на адресу України щодо нового закону про освіту без попередніх консультацій з експертами Венеціанської комісії.
642916
  Боднар Анастасія Києву таланить! : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 130 : Фото
642917
  Гончаров О. Києзнавча тематика на сторінках журналу "Краєзнавство" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 54-60. – ISBN 978-617-7399-39-0
642918
  Хафизов О. Киж : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 44-102. – ISSN 0012-6756
642919
   Кижи - остров сокровищ : Путеводитель. – Петрозаводск : Карел. кн. изд., 1965. – 73 с.
642920
   Кижи. – Петрозаводск, 1962. – 26 с.
642921
   Кижи : Фотоальбом. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
642922
   Кижи. – Ленинград, 1970. – 124 с.
642923
  Ополовников А.В. Кижи / А.В. Ополовников. – Москва : Стройиздат, 1970. – 177 с.
642924
   Кижи : Фотоальбом. – 2-е изд. – Ленинград : Искусство, 1970. – 23 с.
642925
  Ополовников А.В. Кижи / А.В. Ополовников. – 2-е изд. – Москва : Стройиздат, 1976. – 159 с.
642926
  Тюриков И.П. Кижи / И.П. Тюриков. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 142 с.
642927
   Кижи. – Петрозаводск, 1979. – 96с.
642928
  Тюриков И.П. Кижи / И.П. Тюриков, А.И. Фролов. – 2-е изд. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 142 с.
642929
   Кижи. – Москва, 1985. – 93 с.
642930
  Яковлев Егор Кижи к небу ближе : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 86-90 : Фото
642931
  Лисаевич И.И. Кижи. Валаам / И.И. Лисаевич, Ю.А. Дужников. – Ленинград, 1966. – 151с.
642932
  Тюриков И.П. Кижи: Музей-заповедник / И.П. Тюриков. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 48 с.
642933
  Пулькин В.И. Кижские рассказы / В.И. Пулькин. – М, 1973. – 262с.
642934
  Авдышев А.И. Кижский альбом : гравюры Алексея Авдышева / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1966. – 2 с., [15] л. ил. : ил.
642935
   Кижский погост : Путеводитель. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1957. – 49 с.
642936
  Балагуров Я.А. Кижское восстание 1769-1771 гг. : (очерк истории восстания олонецких приписных крестьян) / Я.А. Балагуров ; Ин-т истории, языка и литературы Карело-финского филиала АН СССР. – Петрозаводск : Каргосиздат, 1951. – 106 с.
642937
  Балагуров Я.А. Кижское восстание. 1769-1771 / Я.А. Балагуров. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1969. – 96 с. : ил.
642938
  Дедов Г.И. Кизел / Г.И. Дедов, Л.А. Шатров. – Пермь, 1967. – 80с.
642939
  Перельман Я.И. Кизикарли астрономия / Я.И. Перельман. – Тошкент : УзбССР Фанлар Академияси нашриети, 1958. – 240с.
642940
  Крис Х.И. Кизил-кобинская культура и тавры // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1981. – Д1-7 : Кизил-Кобинская культура и тавры / Х.И. Крис. – С.1-127
642941
  Кравченко Е. Кизил-Кобинська культура і країна таврів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 4). – С. 2-3
642942
  Литвиненко С.М. Кизил на півночі України / С.М. Литвиненко. – Київ, 1958. – 71с.
642943
  Богданович Лілія Кизил: кисло-солодкий дарунок осені / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 2 : фото
642944
  Козловский Я.А. Кизиловая ветвь / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1981. – 207с.
642945
  Амиров Л.В. Кизиловый костёр / Л.В. Амиров. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1968. – 50, [5] с.
642946
  Русиневич К.В. Кизиловый куст / К.В. Русиневич. – Ростов-на-Дону, 1962. – 47с.
642947
  Эфендиев И.М. оглы Кизиловый мост : повести / ИльясЭфендиев ; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1976. – 480 с.
642948
  Кулиев К. Кизиловый отсвет : стихи и поэма / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 175 с.
642949
  Гревцова Г. Кизильники in situ Ужанського національного природного парку / Г. Гревцова, І. Кваковська, М. Кубінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження природних місць зростання видів роду Cotoneaster Medik. на території Ужанського національного природного парку. Вперше констатовано наявність C. melanocarpus у флорі парку. There was made a survey of natural places of the genus ...
642950
  Гревцова А.Т. Кизильники в декоративном оформлении садов, парков и приусадебных участков / А.Т. Гревцова, В.И. Колесник // Биологический вестник : Научно-теоретический журнал / Мін.освіти і науки України , Харківський нац. університет. – Харків, 2006. – Том 10, № 2. – С. 36-40. – ISSN 0453-8048
642951
  Гревцова А.Т. Кизильники в Украине / А.Т. Гревцова, Н.А. Казанская; Ботанический сад им. А.В.Фомина КУ им. Т.Шевченко. – Київ : Нива, 1997. – 192с. – ISBN 5-7707-9448-8
642952
  Гревцова Анна Терентьевна Кизильники:распространение,систематика,интродукция в Украину,использование,охрана : Дис...док.биолог.наук:03.00.01 / Гревцова Анна Терентьевна; КНУТШ.Бот.сад им.акад.А.В.Фомина. – Ялта, 1996. – 908л. + Додатки:с.857-908. – Библиогр.:с.777-856
642953
  Артюхов В. Кизлярские рассказы / Артюхов В. – Махачкала : Дагкн-во, 1961. – 62 с.
642954
  Арендсе Д.Н. Киизис системы Апартеида и проблемы перехода к демакратии в ЮАР : Автореф. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 17 л.
642955
  Прудченко Інна Іванівна Киівський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.) : Дис. ... канд.педагогічних наук:13.00.01 / Прудченко І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 242л. + Додатки: л.201-242. – Бібліогр.: л.185-200
642956
  Прудченко Інна Іванівна Киівський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.) : Автореферат дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Прудченко І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
642957
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1996
642958
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1996
642959
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1996
642960
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1996
642961
  Доценко Т. Київ = Kyiv. A walk around the ancient city : Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов; Пер. англійською мовою А.Бондаря. – Київ : Київський дім, 1998. – 57с. : з іл.
642962
   Київ = Kyiv. Photoalbum : Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 2002. – 160с. : з іл. – ISBN 966-577-126-4
642963
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2002
642964
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2002
642965
   Київ : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2003. – 112с. – ISBN 966-577-176-0
642966
   Київ : Журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2003. – 192 с.
642967
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2003. – 192 с.
642968
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2003. – 192 с.
642969
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2003. – 192 с.
642970
   Київ : Журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2004. – 192 с.
642971
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4/5. – 2004. – 192 с.
642972
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2004. – 192 с.
642973
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2004. – 192 с.
642974
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2004. – 192 с.
642975
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2005. – 192 с.
642976
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 2005. – 192 с.
642977
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2005. – 192 с.
642978
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2005. – 192 с.
642979
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2005. – 192 с.
642980
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2005. – 192 с.
642981
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
642982
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2005. – 192 с.
642983
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2005. – 192 с.
642984
   Київ : Парки, площі, вулиці. Фотоальбом / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Відпов. ред. Ю.О. Храмов. – Київ : Фенікс, 2006. – 320 с. : іл. 540. – ISBN 966-651-214-9
642985
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2006. – 192 с.
642986
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2006. – 192 с.
642987
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2006. – 192 с.
642988
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2006. – 192 с.
642989
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2006. – 192 с.
642990
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2006. – 192 с.
642991
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 2006. – 192 с.
642992
   Київ : "Скарбниця документальної пам"яті": [збірник наукових праць]. – Київ : [ТОВ КММ]
Вип.2. – 2007. – 138с.
642993
   Київ : журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2007. – 192 с.
642994
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2007. – 192 с.
642995
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2007. – 192 с.
642996
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2007. – 192 с.
642997
   Київ : журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2007. – 192 с.
642998
   Київ : журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 2007. – 192 с.
642999
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2008. – 192 с.
643000
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2012. – 192 с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,