Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
641001
  Прокопов Д.Є. "Листи про естетичне виховання людини" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 468-471. – ISBN 966-316-069-1
641002
  Науменко В. "Листування - це найтяжчий жанр" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 4/6. – С. 171-173. – ISSN 0130-1608
641003
  Рачас А. "Литва була розвиненішою за Фінляндію до 1939 року" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 5 (208). – С. 31-33


  Чому литовці добиваються суду над військовими, які керували розгоном протестів у Вільнюсі 1991-го, розповідає журналіст Артур Рачас.
641004
  Остер Г. "Литература замедленного действия" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 261-272. – ISSN 0042-8795


  Беседу вела Е. Калашниковпа
641005
  Горбунова А.В. "Литература по культуре и искусству": серия реферативно-библиографических баз данных на CD / Анна Викторовна Горбунова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-37
641006
  Кулініч А.В. "Литература русского зарубежья": принципы построения курса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Мова йде про новий, сучасний підхід до величезного історико-літературного матеріалу - літератури російської еміграції, про принципи побудови курсу "Література російського зарубіжжя".
641007
  Савицкий П.Н. "Литература факта" в "Слове о Полку Игореве". / Савицкий П.Н. – Москва. – 344-354 с. – Отд. оттиск
641008
  Вчерашняя А.В. "Литература" и "словесность" в стихотворении Б.Кенжеева "Словно тетерев песней победной..." // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – 251-260. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглянуто протистояння творчих принципів "літератури" та "словесності" (як їх трактує С.С.Аверінцев) в свідомості ліричного героя Б. Кєнжеєва.
641009
   "Литературная газета" А.С.Пушкина и А.А.Дельвига, 1830 год, № 1-13.. – М., 1988. – 253с.
641010
   "Литературная газета" и ее аудитория.. – М., 1978. – 146с.
641011
  Любомир Лист-співчуття блаженнішого Любомира до камерленго Святої Римської Церкви Едуардо Мартінеса Сомало з приводу смерті Святійшого Отця Івана Павла ІІ // Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів, 2005. – № 5. – С. 62-64. – ISBN 966-7094-42-1
641012
  Вільховий Я П. Листи Паші Яблунівни / Я П. Вільховий. – Київ, 1939. – 47 с.
641013
  Содомора А. Листи Плінія Молодшого: дивитись - і бачити // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 288-307. – ISSN 0868-4790
641014
  Несін А. Листи померлого Віслюка / А. Несін. – К., 1970. – 304с.
641015
  Пйовене Г. Листи послушниці / Г. Пйовене. – К, 1965. – 160с.
641016
  Кірієнко О. Листи представників родини Старицьких до Михайла Комарова як просопографічне джерело // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 185-197. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Михайло Федорович Комаров (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар) (1844 1913) — український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф. Брат публіциста Олександра Комарова.
641017
  Герцен О.І. Листи про вивчення природи / О.І. Герцен. – К., 1947. – 223с.
641018
  Лихачов Д.С. Листи про добре і прекрасне / Д.С. Лихачов. – К., 1988. – 139с.
641019
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – Київ, 1980. – 32с.
641020
  Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм. / Ф. Енгельс. – К., 1987. – 55с.
641021
  Хоменчук О. Листи про мовне питання в Медіа. / О. Хоменчук, Л. Хандріга // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-39.
641022
  Ленін В.І. Листи про тактику з додатком "Про завдання пролетаріату в даній революції". / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 30с.
641023
  Степула Н. Листи самому собі - Юрій-Бача // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 256-259. – ISBN 966-7379-16-7
641024
  Бача Юрій Листи самому собі / Бача Юрій. – Братіслава; Пряшев : Слов"янське прогресивне вид-во в Братіславі;Відд.української літ-ри в Пряшеві, 1997. – 326с. : портр. – ISBN 80-88854-27-Х
641025
   Листи Святослава Гординського до Остапа Тарнавського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 101-103. – ISSN 0868-4790
641026
  Галик В. Листи священника Івана Кузіва до Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 186-194. – ISBN 966-7379-92-11
641027
  Старовойтенко І.М. Листи Сергія Шелухина до Євгена Чикаленка // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 222-244. – ISBN 966-531-142-5
641028
  Шевченко Т.Г. Листи Т.Г.Шевченка / Т.Г. Шевченко. – 343с.
641029
  Мазепа І. Листи та вірші / Іван Мазепа; Редкол.: М. Жулинський та ін.; Передмова "Живий голос Івана Мазепи" М. Слабошпицького. – Київ, 1991. – 74с. – У виданні також: Мазепа - будівничий/ А. Макаров
641030
  Подолинський С.А. Листи та документи / Сергій Подолинський; Центральний держ. історичний архів України, м. Київ; упоряд.: Р. Сербин, Т. Слюдикова. – Київ, 2002. – 422с. – ISBN 966-625-010-1
641031
   Листи так довго йдуть : Знадоби архіву Лесі Українки в Слов"янській бібліотеці у Празі. – Київ : Просвіта, 2003. – 308с. – ISBN 966-7551-71-7
641032
   Листи темних людей. – Київ : Дніпро, 1987. – 271 с. – (Вершини світового письменства)
641033
  Грінчак В.Я. Листи у безсмертя : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
641034
   Листи у вічність // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2014. – № 1 (67). – C. 9-25
641035
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [голов. ред.: О.В. Зав"язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-481-910-4
641036
  Стус В.С. Листи у вічність ... / Василь Стус ; [гол. ред. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-481-747-6
641037
  Голда Д.М. Листи у вічність українського генетика Миколи Тарнавського : (до 100-річчя від дня народження М.Д. Тарнавського та 70-річчя першої його публікації про вплив ДНК на генетичні процеси) / Д.М. Голда, А.І. Потопальський, В.А. Кацан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 177-183. – ISSN 1023-2427
641038
  Дудко О.О. Листи українців на батьківщину про відновлення держави як історичне джерело (березень 1917р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 41)


  Розглядаються листування українців, які свідчать про спілкування між Українською Національною Радою та Українською Центральною Радою.
641039
  Бураков Ю.В. Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 33-44. – ISSN 2313-5603
641040
  Старовойтенко І. Листи Федора Шульги до Євгена Чикаленка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 139-166. – ISSN 2306-4250
641041
  Тютенко Р. Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
641042
  Малишко А.С. Листи червоноармійця Опанаса Байди : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 55 с.
641043
  Меженко Ю.О. Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) / Ю.О. Меженко ; авт.-упоряд., [передм., прим.] М.А. Вальо ; [відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – 322, [2] с., [13] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 293-320. – ISBN 966-02-2330-7
641044
  Шевельов Ю.В. Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 385, [3] с. : портр. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - Покажч. імен: с. 352-376. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8798-97-9
641045
  Жулинський М. Листи як дорожні знаки на шляху духовного самотворення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 65-72. – ISSN 0236-1477


  Аналізуються листи Василя Голобородька до Віталія Абліцова, які охоплюють період від 1969 до 2003 року. У листуванні поета не лише прочитуються важливі моменти його непростого життя у статусі "ізгоя" і "вигнанця", а й постає духовна боротьба ...
641046
  Глазов Григорій Листи Яна, або вимушений детектив / Глазов Григорій. – Львів : Каменяр, 1973. – 256 с
641047
  Бурггардт М. Листи, які так і не були написані / М. Бурггардт. – Київ, 1976. – 72с.
641048
  Українка Л. Листи. 1876-1897 / Леся Українка ; [упоряд., авт. прим.: В. Прокіп (Савчук) ; авт. передм.: В. Агеєва]. – Київ : Комора, 2016. – 508, [2] с., 32 арк. фот. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Persona"). – ISBN 978-617-7286-13-3


  Епістолярна спадщина Лесі Українки дає змогу розширити уявлення читача про багатогранну постать письменниці, адже листи є автентичним джерелом висвітлення її творчої індивідуальності. На жаль, у радянські часи епістолярій митця потрапив насамперед під ...
641049
  Теліга О. Листи. Спогади / О. Теліга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Упор.: Н.Миронець. – 2-е вид., випр. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. – 400 с. – ISBN 966-7601-45-5
641050
  Калачова Г. Листівка від Діда Мороза // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45. – ISSN 1812--514Х


  Історія різдвяної листівки в світі (перша з"явилася в Англії в 1794 р.) і в Україні (з 1901 р.)
641051
  Мінгазутдінов А. Листівки - дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943-1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-16. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль листівок в пропаганді героїчних вчинків воїнів і вихованні на прикладі героїв боїв особового складу під час визволення України від нацистських окупантів. The article reveals the role of leaflets in propaganda of heroic deeds of ...
641052
  Карачко С. Листівки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 36-37
641053
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як дежерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
641054
  Калита Лариса Володимирівна Листівки громадсько-політичних організацій як джерело вивчення суспільного життя в Україні (1900-1904 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калита Лариса Володимирівна;. – Київ, 1994. – 24 с.
641055
  Крушинська Олена Листівки з Європи : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-100 : Фото
641056
  Бірзул А.А. Листівки партійно-політичних органів Червоної Армії і Флоту як документальне джерело // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 18-25. – (Історичні науки ; Вип. 31)
641057
   Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України в роки Великої Вітчизняної Війни. – К, 1969. – 339с.
641058
   Листівки українських політичних партій та організацій між двома революціями : червень 1907-поч. 1917рр. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 164с. – ISBN 966-590-111-7
641059
   Листівки Української Повстанської Армії / за ред. М. Гримич ; [ упоряд. та прим. М. Гримич, Б. Малини ]. – Київ ; Торонто : Дуліби : Літопис УПА, 2008. – [ 38 ] c. : іл., фотогр. – Сер. засн. у 2008 р. – (Невідома історія). – ISBN 978-966-8910-17-3
641060
   Листівки української революційної доби (1917-1919 рр.) : зб. документів / Іст.-культурол. т-во "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст. і комент.: О.М. Надтока, Г.С. Черевичний]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2014. – 150, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 123-127. – Бібліогр.: с. 128-129, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-108-8
641061
  Михальський І.С. Листівки як джерело вивчення діяльності українських політичних партій (червень 1907 - лютий 1917 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 41)


  Проаналізовано листівки українських політичних партій як джерело політичної історії України початку ХХ ст. (червень 1907 - лютий 1917 рр.).
641062
  Зенич І. Листівки як джерело з історії виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 177-181. – ISBN 978-966-171-795-3
641063
  Жовтенко Т Листівки як засіб проведення психологічних операцій ( на прикладі використання листівок у психологічних операцій збройних сил США в Афганістані у 2001-2002 рр.) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 246-253
641064
   Листки блокадного календаря. – Л
1. – 1988. – 222с.
641065
  Фриш М. Листки из вещевого мешка : Художественная публицистика / М. Фриш. – Москва : Прогресс, 1987. – 320с. – (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза)
641066
  Фриш Макс Листки из вещевого мешка. Штиллер = Blatter. Aus dem Brotsack. Stiller : Повесть, роман / Фриш Макс; Пер. с нем.; Сост. Е.А. Кацевой. – Москва : Конон-Пресс; Кучково поле, 1998. – 464с. – (Зарубежная литература XX века). – ISBN 5-87533-108-9
641067
  Робакидзе Г. Листки из Европы // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С.138-143. – ISSN 0321-1878
641068
  Лосев П.Ф. Листки из фронтовых блонотов / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1957. – 87с.
641069
  Танк Максим Листки календаря : дневниковые записи / Танк Максим. – Москва : Советский писатель, 1974. – 303 с.
641070
   Листки Саду Морії. 1924 / [пер. укр. мовою Г.М. Дудки та ін. ; вступ. ст. Л.В. Шапошникової ; літ. ред. Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 978-966-2260-13-7
Кн. 1 : Зов. – 2009. – 397, [2] с., [32] кольор. арк. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк.-На тит. арк.: Вчення Живої Етики. – Бібліогр. у підярдк. прим.
641071
   Листки Саду Морії. 1925 / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін. ]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріх. Т-во", Майстерня кн. – (Жива Етика українською мовою / МГО "Укр. Реріх. Т-во" ; Книги Вчення Живої Етики). – ISBN 998-966-2260-27-4
Кн. 2 : Озоріння. – 2010. – 325, [2] с., [40] арк. кольор. іл. – Кн. в суперобкл.- Назва тому зазнач. на звороті тит. арк
641072
  Гаврилин В.П. Листобой / В.П. Гаврилин. – Москва, 1980. – 31с.
641073
  Григорьев И.Н. Листобой. / И.Н. Григорьев. – М., 1962. – 159с.
641074
  Краинский С. Листовая тля и способ борьбы с нею / С. Краинский : Т-во печатня С.П.Яковлева. – 3 с.
641075
  Костюк Ю.А. Листовертки (Lepidoptera, Toetricidae s. str.) Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк Ю.А. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Канів, 1968. – 23 с.
641076
  Пусвашките О. Листовертки (Tortricidae) - вредители плодовых деревьев в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пусвашките О. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18 с.
641077
  Данилевский А.С. Листовертки Tortrividae. Фауна СССР / А.С. Данилевский, В.И. Кузнецов. – Л
5. – 1968. – 636с.
641078
  Лазарь И.С. Листовертки винограда Молдавии / И.С. Лазарь. – Кишинёв, 1988. – 64с.
641079
  Романова В.П. Листовертки и их паразиты на древесных породах в окрестностях г. Ростова на-Дону / В.П. Романова. – Ростов -на-Дону, 1949. – 47-59с.
641080
  Кузнецов В.И. Листовертки юга Дальнего Востока, их экологии и хозяйственное значение. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Л, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
641081
  Лялюцкая Е.И. Листовертки, повреждающие яблоко в Полесье УССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Лялюцкая Е.И.; Укр НИИ садоводства. – Киев, 1966. – 16л.
641082
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
641083
  Совинський В.В. Листовійки Київщини. / В.В. Совинський, 1937. – 92с.
641084
   Листовки 1905-1907. – М, 1986. – 312с.
641085
   Листовки 90- е годы ХІХ в. – М, 1984. – 178с.
641086
   Листовки бакинских большевиков 1905-1907 гг. – Баку, 1955. – 343с.
641087
  Дмитрієнко М.Ф. Листовки більшовицьких організацій України 1917-1920 рр. як історичне джерело. / М.Ф. Дмитрієнко. – Київ, 1980. – 304с.
641088
   Листовки большевиков Украины периода первой русской революции 1905-1907 гг. – К, 1955. – 635с.
641089
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
1. – 1956. – 909с.
641090
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
2. – 1956. – 600с.
641091
   Листовки большевитских организацийв первой русской революции 1905-1907 гг. – М
3. – 1956. – 911с.
641092
   Листовки Великого Октября. – М, 1975. – 191с.
641093
   Листовки Великого Октября. – М, 1988. – 306с.
641094
   Листовки гражданской войны в СССР. – М, 1942. – 128с.
641095
   Листовки Донского подполья (1941-1943). – Ростов -на-Дону, 1963. – 80с.
641096
   Листовки Иваново-Вознесенской большевистской организации 1900-1917. – Иваново, 1957. – 347с.
641097
   Листовки Кавказского союза РСДРП. 1903-1905. – М, 1955. – 464с.
641098
  Петропавловский С Е. Листовки как источник при изучении истории КПСС / С Е. Петропавловский, . – Москва, 1966. – 83с.
641099
   Листовки кишиневских социал-демократических организаций РСДРП. – Кишинев, 1969. – 1132с.
641100
   Листовки коммунистического подполья Бессарабии 1918-1940. – Кишинев, 1960. – 515с.
641101
   Листовки московских большевиков в период первой русской революции. – М, 1955. – 592с.
641102
   Листовки московской организации большевиков 1914-1920. – М, 1940. – 311с.
641103
   Листовки отечественной войны 1812 года. – М, 1962. – 162с.
641104
   Листовки Отечественной войны 1812 года. – М, 1962. – 162с.
641105
   Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941-1944. – Л, 1945. – 316с.
641106
   Листовки первых лет Советской власти. – М
1. – 1967. – 372с.
641107
   Листовки первых лет Советской власти. – М
2. – 1970. – 814с.
641108
   Листовки пермских большевиков 1901-1917. – Пермь, 1958. – 582с.
641109
   Листовки пертизанской войны в Ленинградской области 1941-1944. – Л, 1945. – 316с.
641110
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Л, 1939. – 566с.
641111
   Листовки петербургских большевиков 1902-1917. – Л, 1939. – 373с.
641112
  Хороших Александра Васильевна Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Хороших Александра Васильевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 26л.
641113
  Хороших А.В. Листовки революционных социал-демократических организаций на Украине (1895-1904 гг.) как исторический источник : Дис... канд. ист.наук: / Хороших А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 185л. – Бібліогр.:л.I-XVII
641114
   Листовки революционных социал-демократических организаций Украины 1896-1904. – К, 1963. – 843с.
641115
   Листовки саратовских большевиков 1902-1917. – Саратов, 1979. – 206с.
641116
   Листовки социал-демократических организаций Латвии в период первой русской рцволюции. – Рига, 1956. – 261с.
641117
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 260л. – Бібліогр.:л.198-215
641118
  Самарцев Игорь Григорьевич Листовки социал-демократических организаций Украины (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Самарцев Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
641119
  Плещаков С. Листовки тамбовских большевиков 1904-1907 гг. / С. Плещаков. – Тамбов, 1948. – 75с.
641120
  Купайгородская А.П. Листовски петроградских большевиков (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Купайгородская А.П.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1969. – 15л.
641121
  Харченко В. Листовые структуры у представителей семейства Brassicaceae Burnett и их морфологическое определение на основе анализа гомологичных им органов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 151-153. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведён сравнительный анализ листовых структур в соцветиях Matthiola longipetala (Vent.) DC. и Lobularia maritima (L.) Desv., принадлежащих к семейству Brassicaceae Burnett. На основании анализа гомологичных органов установлено, что листовые структуры ...
641122
  Кришталь О.П. Листогризучі совки і заходи боротьби з ними / О.П. Кришталь. – Київ, 1953. – 98с.
641123
  Искаков Н.С. Листогрызущие совки - вредители капусты юго-востока Казахстана и обоснование мер борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Искаков Н.С.; Казах. гос. с.-х. ин-тут. – Алма-Ата, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
641124
  Мегалов В.А. Листоед Lema melanopa L, вредитель овса, ячменя и др. злаков / В.А. Мегалов. – Саратов, 1927. – 29с.
641125
  Оглоблин Д.А. Листоеды / Д.А. Оглоблин. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 457с.
641126
  Медведев Л.Н. Листоеды МНР / Л.Н. Медведев. – М, 1982. – 303с.
641127
  Дубешко Л.Н. Листоеды Приморского хребта на Байкале : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Дубешко Л.Н.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
641128
  Рябий В. Листозлива // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 82-84.
641129
  Гладкая Л.Д. Листок ветровой / Л.Д. Гладкая. – Л., 1973. – 71с.
641130
  Кирій І.І. Листок з календаря : повість та оповідання / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
641131
  Козырь Л.И. Листок на асфальте / Л.И. Козырь. – Смоленск, 1969. – 36с.
641132
  Дмитренко О.М. Листок подорожника : документальні повісті / О.М. Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 166 с.
641133
  Лысенко Г.М. Листок подорожника. / Г.М. Лысенко. – М., 1976. – 79с.
641134
  Фатьянов В.И. Листолет / В.И. Фатьянов. – М, 1983. – 110с.
641135
  Кичинський А.І. Листоноша-Земля : поезії / А.І. Кичинський. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 96 с.
641136
  Гай-Нижник Листопад-грудень 1918 р. : повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 62-71. – ISSN 0869-3595
641137
  Бартель Макс Листопад / Бартель Макс. – К., 1926. – 62с.
641138
  Кондратковская Н.Г. Листопад / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1964. – 91с.
641139
  Шамякин И.П. Листопад : повесть рассказы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
641140
  Петров Б.Н. Листопад / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1964. – 216с.
641141
  Мордань В.Г. Листопад : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1967. – 75 с.
641142
  Крохина Е.В. Листопад / Е.В. Крохина. – Петрозаводск, 1968. – 62с.
641143
  Фейерабенд Е.В. Листопад / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1968. – 79с.
641144
  Вишневский С. Листопад : стихи и поэмы / С. Вишневский. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1969. – 96 с.
641145
  Боровиков Г.Ф. Листопад / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1970. – 184с.
641146
  Лохматов Н.П. Листопад / Н.П. Лохматов. – М., 1973. – 352с.
641147
  Урманов К.Н. Листопад / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1974. – 207с.
641148
  Сульянов А.К. Листопад / А.К. Сульянов. – М., 1976. – 95с.
641149
  Назаров У. Листопад : повести / У. Назаров; пер. с узб. Н.Гацунаев. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 140 с.
641150
  Ачимович Т.М. Листопад / Т.М. Ачимович. – Київ, 1976. – 207с.
641151
  Бээкман Эмэ Листопад / Бээкман Эмэ; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсттти раамат, 1977. – 203 с.
641152
  Завальнюк Л.А. Листопад / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1977. – 158с.
641153
  Ачимович Т.М. Листопад / Т.М. Ачимович. – Москва, 1979. – 276с.
641154
  Бунин И.А. Листопад / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1982. – 31 с. – (Российская поэма)
641155
  Білоцерківець Н.Г. Листопад / Н.Г. Білоцерківець. – Киев, 1989. – 90с.
641156
  Гранин Д. Листопад // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 8-107. – ISSN 0321-1878
641157
  Лавров И.М. Листопад в декабре / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1988. – 475с.
641158
  Іващенко Микола Листопад над Синевиром // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 134-140 : фото
641159
  Золотов А.А. Листопад, или в минуты музыки / А.А. Золотов. – Москва, 1989. – 395с.
641160
  Сабодаш А.С. Листопад, листопад... / А.С. Сабодаш. – Минск, 1986. – 101с.
641161
  Коршук Т.П. Листопадні магнолії : Колекція листопадних магнолій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Т.П. Коршук; КНУТШ; Видано за сприяння та підтримкою: В.В. Скопенка, О.В. Третяка, В.В. Капустяна, М.І. Халимоненка, Г.А. Гончаренка. – Київ : Дім, сад, город, 2004. – 88с. – ISBN 966-7013-24-3
641162
  Ярмошик І. Листопадове (1830-1831) та Січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису " Rocznik Wolynski" (1930-ті рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 24-27
641163
  Конарівська Ю. Листопадове повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні в історичній літературі ХІХ – початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 66-72. – ISSN 2518-7732
641164
  Пархоменко В.А. Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 95-104. – ISSN 0130-5247
641165
  Васьковський Р. Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 62-65
641166
  Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю.Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 187-193. – ISSN 0320-9466
641167
  Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. : із шкіцами / Олекса Кузьма (сотник б. австрійської армії і УГА). – Львів ; Ню Йорк : Червона калина, 1960. – 443, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 441-443 та в підрядк. прим.
641168
  Бардунов Л.В. Листостебельные мхи Алтая и Саян / Л.В. Бардунов. – Новосибирск, 1974. – 168с.
641169
  Аболинь А.А. Листостебельные мхи Латвийской ССР / А.А. Аболинь ; Латв. науч.-исслед. ин-т лесохоз. проблем. – Рига : Зинатне, 1968. – 332 с. – Библиогр.: с. 308-316
641170
  Фефилова Л.А. Листостебельные мхи перми Европейского Севера СССР : монография / Л.А. Фефилова; Отв. ред. Мейен С.В. – Ленинград : Наука, 1978. – 120с.
641171
  Любарская Л.Б. Листостебельные мхи юго-восточной части Большого Кавказа (Азербайджан) / Л.Б. Любарская. – Баку, 1974. – 716с.
641172
  Манакян В.А. Листостебельные мхи ЮгоВосточной Армении / В.А. Манакян. – Ереван, 1989. – 313с.
641173
  Франко І. Листочки до вінка / І. Франко, 1890
641174
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради / С.П. Бабаевский. – М, 1959. – 80с.
641175
  Бабаевский С.П. Листочки из тетради / С.П. Бабаевский. – М, 1960. – 80с.
641176
  Куприн А.И. Листригоны : рассказы, очерки, воспоминания / А.И. Куприн. – Симферополь : Таврия, 1975. – 254с.
641177
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Симферополь, 1984. – 350с.
641178
  Куприн А.И. Листригоны / А.И. Куприн. – Одесса, 1988. – 271с.
641179
  Липинський В. Листування / Вячеслав Липинський; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К. Липинського ; Ін-т Східноєвропейських досліджень НАНУ; гол. ред. Ярослав Пеленський. – Київ ; Філадельфія : Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського (США) ; Смолоскип. – (Повне зібрання творів, архів, студіїї : [у 25 т.] / гол. ред Ярослав Пеленський ; Т. 1 ; Архів). – ISBN 966-7332-91-8(Т.1)
Т. 1 : А - Ж / ред. Роман Залуцький, Христина Пеленська. – 2003. – 959 с.
641180
  Чикаленко Є.Х. Листування : 1901-1922 роки / Євген Чикаленко, Петро Стебницький ; НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; [упоряд.: Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко; вступна стаття Н. Миронець, І. Старовойтенко]. – Київ : Темпора, 2008. – 628 с. + Фотододаток: с.597-627. – Бібліогр.: Анатований покажч. імен та назв: с. 520-696. – ISBN 978-966-8201-41-7
641181
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Багряний Іван; Упоряд. О. Коновал; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 1. – 2002. – 706с.
641182
  Багряний Іван Листування 1946-1963 / Багряний Іван; Упоряд. О. Коновал; Фундація ім. Івана Багряного. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-73-Х
Т. 2. – 2002. – 555 с.
641183
  Нікін О.В. Листування А.О. Білецького з В.В. Виноградовим як documents humains українсько-російських наукових зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-47. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Мова йде про листування професора Київського університету А.О. Білецького з російським академіком В.В. Виноградовим, яке зберігається в архіві РАН. Публікуються два листи А.О. Білецького: у першому листі міститься попередній аналіз матеріалів, зібраних ...
641184
  Горбач Ю. Листування Андрія Ніковського з Олександром Олесем (1907-1915) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 167-205. – ISSN 2306-4250
641185
  Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 178-187. – ISSN 0130-5247
641186
  Непомнящий Андрій Листування В. Філоненка з академіком Г. Крачковським: нове джерело з історії кримознавства 20-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-18. – Бібліогр. в кінці ст.
641187
  Антонович В.Б. Листування Володимира Антоновича з Михайлом Драгомановим // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 103-129 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
641188
  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з Сергієм Єфремовим (1905-1916) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 498-521. – (Нова серія ; Вип. 15)
641189
  Сахно І. Листування Володимира Винниченка як джерело для просопографічних досліджень // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 458-485


  Проаналізовано листування В.Винниченка, видатного письменника, політика і непересічної особистості з використанням опублікованих джерел, а також листів, не залучених до наукового обігу. Зазначено, що В.Винниченко був людиною емоційною, амбітною, ...
641190
  Миронець Н. Листування Євгена Чикаленка з Володимиром Винниченком як джерело інформації про суспільно-політичне життя в Україні на початку XX століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 282-288. – ISBN 5-7702-0821-X
641191
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 165-172. – ISSN 0320-9466
641192
  Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографій громадсько-культурних діячів кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 558-577.
641193
  Чернецький Ю.О. Листування з Долею : 111 поезій різних років / Юрій Чернецький. – Харків : Майдан, 2012. – 137, [1] с. – ISBN 978-966-372-470-6


  Високошановному колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора з побажаннями процвітання,незмінної академічної наснаги та безлічі нових історичних звершень ! Підпис, 12 квітня 2013 р.
641194
  Луцький Ю.О. Листування з Євгеном Сверстюком = A correspondence with Ievhen Sverstiuk / Юрій Луцький. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 89 с. : іл., портр. – Парал. тит. англ. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч.62). – ISBN 0-914834-66-5
641195
  Колосок Б.В. Листування з О. М. Цинкаловським // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 177-184. – ISSN 2078-0133
641196
  Маркс К. Листування з питань політичної економії / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 232с.
641197
  Нудьга Г.А. Листування запорожців з турецьким султаном / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 72с.
641198
  Якобчук Н. Листування І. Каманіна з Г. Барвінок про видання творів П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 140-150. – ISSN 0869-3595
641199
  Мазоха Г.С. Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. XX ст.) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 242-251. – (Серія "Філологія" , Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Іван Олексійович Світличний (1929-1992) - український радянський літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років.
641200
  Якобчук Н. Листування Івана Каманіна з Іваном Білозерським у 1903-1909 роках як історичне джерело // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 85-90
641201
  Огієнко І.І. Листування Івана Огієнка (1909-1921) / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., Держ. архів Хмельниц. обл. ; [упоряд. та авт. передм. В.Р. Адамський]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 687, [1] с. – Імен. покажч.: с. 621-365. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-074-2
641202
   Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова = The correspondence between Ivan Franko and Mykhailo Drahomanov. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 560с. – До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-613-461-6
641203
  Марочко В. Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 55-58. – ISSN 2222-5250
641204
  Маркс К. Листування К.Маркса і Ф.Енгельса з російськими політичними діячами / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ, 1953. – 360с.
641205
  Житецький І. Листування Костомарова з харківськими громадянами при видання народних книжок / І. Житецький. – 69-72с.
641206
   Листування Леоніда Мосендза. – Київ, 2005. – 116с. – (Джерела з історії української еміграції ; Вип. 2). – ISBN 966-7331-98-5
641207
  Черченко Ю. Листування Леоніда Мостендза з Михайлом Селешком (1938-1939 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 3-23
641208
  Подиряко О. Листування Лесі Українки як психологічний коментар до її творчості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 172-178. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті на основі епістолбярію Лесі Українки та спогадів про неї розглянуто типи темпераменту, наявні в психоструктурі поетеси й виявленні більшою мірою в процесі написання художніх творів
641209
  Руденко І.В. Листування М. Грабовського з Ю.І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 240-246


  У даній статті проаналізовано кореспонденції літературного критика М. Грабовського до польського письменника ХІХ ст. Ю.І. Крашевського. Розглянуто ставлення теоретика до прозових творів Ю.І. Крашевського, визначено його місце серед митців польської ...
641210
  Горький М. Листування М.Горького з колгоспниками / М. Горький. – Київ; Харків, 1934. – 47с.
641211
  Шипко Л.В. Листування М.М. Бережкова зі співробітниками та випускниками Ніжинської вищої школи (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 144-148. – ISBN 978-966-02-7337-5
641212
   Листування М.П. Драгоманова зі Старою Громадою // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 442-595. – ISBN 978-966-579-271-0
641213
  Жебокрицький В.А. Листування М.С. Дринова з О.М. Бодянським // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 129-138
641214
  Сидоренко Н. Листування Микити Шаповала з українською "таборовою грамадою" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 123-131


  На основі архівних матеріалів, зокрема листів, адресованих Микиті Шаповалу до Праги, аналізується культурно-освітня та духовно-творча атмосфера серед українців, які перебували в таборах інтернованих у Польщі. Переписка Микиты Шаповала с украинской ...
641215
   Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 568с. – ISBN 966-518-344-3
641216
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського / Михайло Грушевський ; упоряд. Г. Бурлака ; ред. Л. Винар ; Українське історичне товариство ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 1997. – 400 с. – (Епістолярні джерела грушевськознавства ; Т. 1). – ISBN 1-879070-09-Х
641217
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського / М.С. Грушевський. – К.-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто, 1997. – 400с.
641218
  Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Українське іст. т-во ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; упоряд.: І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар. – Київ [та ін.] : Простір, 2010. – 289, [7] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 249-289. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 5). – ISBN 978-966-2068-20-7
641219
  Непорожня Н. Листування Михайла Грушевського та Ігнаса Йонінаса в контексті литовсько-українських науково-культурних взаємин першої половини XX ст. // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 381-396. – ISBN 966-7060-35-7
641220
  Світлик Н.М. Листування між Я.Головацьким і О.Духновичем як джерело особистої співпраці // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 125-138. – ISBN 978-617-7009-44-3


  Приватні листи – важливе джерело для дослідника. Вони несуть в собі велику наукову вартість. Особливо цінними вони є для вивчення спадщини відомих історичних постатей, адже в листах дуже часто культивувалися думки, які інколи не втілювалися в наукових ...
641221
  Руденко Наталя Листування Н. Кибальчич з М. Грушевським // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-84


  Публикация представляет 9 писем Надежды Матвеевны Кибальчич (псевдоним Наталка Полтавка) к М.С. Грушевскому. Предваряющая публикацию справка знакомит с литературной и этнографической деятельностью Н. Кибальчич, ее трагической судьбой. Особое внимание ...
641222
   Листування НТШ з комітетом по підготовці ХІ археологічного з"їзду // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 363-365. – ISBN 966-7272-00-1
641223
  Омельковець О. Листування О. Зінкевича й А. Кобилка з питань організації діяльності журналу "Смолоскип" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 648-660
641224
  Черченко Ю. Листування Олега Оьжича та документи про нього в архіві ОУН у Києві // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 627-640. – (Нова серія ; Вип. 15)
641225
  Клепацький П.Г. Листування Олександра Андріевича Безбородько з своїм батьком, як історичне джерело. / П.Г. Клепацький. – 280-285с.
641226
  Сокіл В. Листування Олександра Кониського і Тита Реваковича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 668-712. – ISSN 1028-5091
641227
  Франчук Віра Листування Олександра Опанасовича Потебні з першими видавцями "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 3-12. – ISSN 0869-3595
641228
  Збир І. Листування Оскара Кольберга з науковими інституціями та редакціями провідних часописів середини і кінця XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 29-33
641229
   Листування П. Мартиновича з В. Горленком // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-35. – ISSN 0130-6936
641230
   Листування П. Мартиновича з Г. Хоткевичем // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13. – ISSN 0130-6936
641231
  Зубкова Н.М. Листування П.Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії прсвітництва в Україні початку 20 ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 310-322. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
641232
  Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
641233
  Наулко В.І. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.105-125. – ISBN 966-7089-17-7
641234
  Трофимук М. Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 170-180. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
641235
  Мазоха Г. Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 76-89


  Стаття присвячена дослідженню листування майстрів художнього слова української діаспори в контексті культурних традицій другої половини ХХ століття. Епістолярна спадщина Віри Вовк, Василя Барки, Ю. Соловія та великий масив літературно-критичного ...
641236
  Ряско Л. Листування Порфирія Мартиновича як засіб творчого спілкування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 223-229


  У статті говориться про листування Порфирія Денисовича Мартиновича, яке було одним із засобів його творчого і наукового спілкування зі своїми сучасниками, а також зауважується, що коло кореспондентів, характер листів, їх тематика дає можливість ...
641237
  Кравченко Володимир Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962-1982 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 208-294. – ISBN 978-966-8603-36-5
641238
  Рудницький С. Листування Степана Рудницького / Рудницький С.; Наукове товариство ім. Шевченка; [упоряд., вст. стаття, примітки П. Штойко; відповід. ред. О. Купчинський]. – Львів, 2006. – 434с. – (Українознавча бібліотека НТШ ; Число 19). – ISBN 966-7155-89-7
641239
  Наулко В.І. Листування Ф.К. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 97-102
641240
  Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського з українськими письменниками // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
641241
  Вовк Ф.К. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / Ф.К. Вовк, В.М. Гнатюк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Ін-т археології, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упоряд. та комент.: В. Наулка та ін. ; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Київ : [б. в.], 2001. – 214, [2] с. – Покажчики: с. 190-214. – ISBN 966-02-1822-2
641242
  Наулко Всеволод Листування Федора Вовка з Володимиром Шухевичем // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-27


  Статья посвящена анализу творческой переписки Федора Вовка и Владимира Шухевича.
641243
  Старков В. Листування Федора Вовка та Євгена Чикаленка // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 577-590. – (Нова серія ; Вип. 15)
641244
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – 82-94. – ISSN 0236-1477


  Публікація вміщує листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949).
641245
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Підготовка та коментарі Тетяни Шестопалової та Олександра Брайка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 84-98. – ISSN 0236-1477
641246
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підготовка й коментарі Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 76-88. – ISSN 0236-1477


  Продовження публікації листів Юрія Лавріненка та Юрія Шереха один до одного під час перебування в Західній Європі (Німеччина, Автсрія, 1945-1949). Подано листи 1946 й частково 1947 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. Кореспонденція ...
641247
  Лавріненко Ю. Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / Ю. Лавріненко, Ю. Шерех; вступне слово й коментарі Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 75-86. – ISSN 0236-1477


  У публікації подано частину листування (шістьперших листів) між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебівання в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949). У другій половині 40-х рр. там сформувався й діяв "Мистецький Український Рух". ...
641248
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках / підгот. тексту і прим. Тетяни Шестопалової // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
641249
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945-1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 87-96. – ISSN 0236-1477


  Публікація вміщує листування між Ю. Лавріненком та Ю. Шерехом під час їхнього перебування в Західній Європі (Німеччина, Австрія, 1945-1949 рр.), Подано останнюю частину листів 1949 р., які зберігаються в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку. У них продовжено ...
641250
   Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 96-110. – ISSN 0236-1477
641251
  Кірієнко О. Листування Ярослава Стешенка як джерело до вивчення його життя та діяльності // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 43-61. – ISBN 978-966-2410-25-9
641252
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.Я. Елизаренкова, Л.В. Шапошникова, А.Л. Яншин). – ISBN 5-86988-041-6
Т. 1 : (1931-1935) / [предисл. Л.В. Шапошниковой ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 1999. – 671, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: с. 641-665. – Библиогр. в подстроч. примеч.
641253
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – 2-е изд. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-088-2
Т. 2 : (1936-1941) / [предисл. C.А. Пономаренко ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2000. – 511, [1] с., [4] л. фот. : портр. – Указ.: c.462-502. – Библиогр. в подстроч. примеч.
641254
  Рерих Н.К. Листы дневника / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-105-6
Т. 3 : (1942-1947) / [предисл. М.В. Забродиной ; сост., примеч. и указ. Н.Г. Михайловой]. – 2002. – 669, [3] с., [16] л. ил. : портр. – Указ.: с. 608-658. – Библиогр. в подстроч. примеч.
641255
  Данилов С.П. Листы и корни : повести, рассказы / С.П. Данилов. – Якутск, 1979. – 455 с.
641256
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1939. – 79с.
641257
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1952. – 224с.
641258
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1955. – 219с.
641259
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1971. – 247с.
641260
  Линевский А.М. Листы каменной книги / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1990. – 222с.
641261
  Линевский А.М. Листы каменной книги // Пещеры Красной реки / К. Сенак. – Пермь : Перм. кн., 1992. – С. 157-381. – (Школьная библиотека ;Во тьме веков). – ISBN 5-7625-0357-7
641262
  Винокур М.С. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии : Пособие для учителя / М.С. Винокур, О.Я. Скуратович. – Киев : Радянська школа, 1990. – 47с.
641263
  Агни Йога Листы сада Мории / Агни Йога. – Москва
Т.1. – 1992. – 286, 366с.
641264
   Листы сада Мории. – Минск, 1994. – 202с.
641265
   Листы Сада Мории. 1925. – [перепеч. с 1925 г., Париж]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-133-1
Кн. 2 : Озарение. – 2003. – 324, [2] с.
641266
  Комаров Е.И. Листы фронтового альбома / Е.И. Комаров. – М., 1989. – 23с.
641267
  Байрамов Б.С. Листя : роман / Б.С. Байрамов. – Київ, 1966. – 248 с.
641268
  Реп"ях С.П. Листя / С.П. Реп"ях. – К., 1969. – 79с.
641269
  Чубач Г.Т. Листя в криниці : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1984. – 135 с.
641270
  Кудлик Р.М. Листя дикого винограду : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ, 1987. – 94 с.
641271
  Дрозд В.Г. Листя землі : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 1992. – 559 с.
641272
  Дрозд В.Г. Листя землі : Нові книги роману / В.Г. Дрозд. – Київ : Український письменник, 2003. – 514 с. – ISBN 966-579-087-0
641273
  Дрозд В.Г. Листя землі / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2009. – 703 с.
641274
  Дрозд В.Г. Листя землі : [роман : у 2 кн. ] / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Олійник Б.І. (голова) та ін.). – ISBN 966-010320-4 (серія) ; 978-966-518-532-1; 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2011. – 621, [3] с. – Сер. засн. 2002 р.
641275
  Дрозд В.Г. Листя землі : у двох кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-528-4
Кн. 1. – 2012. – 701, [3] с.
641276
  Дрозд В.Г. Листя землі : у 2-х кн. / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-550-5
Кн. 2. – 2012. – 621, [3] с.
641277
  Усенко П.М. Листя і роздуми : поезії / Павло Усенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 208 с.
641278
  Сингаївський П.Ф. Листя поліського ясеня : Лірика / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95с.
641279
  Уітмен У. Листя трави / У. Уітмен. – К., 1969. – 195с.
641280
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром : відкрите листування / Г. Пагутяк, П. Сорока // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 38-96. – ISSN 0130-1608
641281
  Пагутяк Г. Листя, віднесене вітром край поля / Г. Пагутяк, П. Сорока // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 353-412
641282
  Зубар В.В. Листям і росою / В.В. Зубар. – Ужгород, 1983. – 87с.
641283
  Константинова В.К. Листья / В.К. Константинова. – Баку, 1960. – 31с.
641284
  Жданова Л.В. Листья / Л.В. Жданова. – Рига, 1963. – 66с.
641285
  Байрамов Б.С. Листья : роман и повести / Б.С. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1963. – 424 с.
641286
  Никаноркин А.И. Листья / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1963. – 88с.
641287
  Аракчеев Ю.С. Листья / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1974. – 206с.
641288
  Харис Ренат Листья / Харис Ренат. – Казань, 1980. – 160с.
641289
  Абдулова В.В. Листья банана : истории про Южную Индию / В.В. Абдулова ; ил. В. Гусева. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 91 с., [5] л. ил. : ил.
641290
  Чирва Ф.Е. Листья белой осени : [роман] / Ф.Е.Чирва ; [ил.: В. Безелюк]. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 335 с.
641291
  Поликарпова Т.Н. Листья будущего лета / Т.Н. Поликарпова. – М, 1989. – 284с.
641292
  Рыбочкин А.И. Листья в багрянце. / А.И. Рыбочкин. – М, 1963. – 92с.
641293
  Вилип П.М. Листья в костре / П.М. Вилип; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига : Лиесма, 1972. – 183 с.
641294
  Мигдалова Л.П. Листья в ноябре / Л.П. Мигдалова. – М, 1977. – 96с.
641295
  Ле И. Листья весны : Повести и рассказы / И. Ле. – Москва : Советский писатель, 1978. – 400с.
641296
  Сенин В.Т. Листья вырастают вновь / В.Т. Сенин. – Л., 1987. – 268с.
641297
  Мауленов С. Листья горят : стихи / С. Мауленов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 190 с.
641298
  Хайтов Н. Листья граба / Н. Хайтов. – София, 1968. – 284с.
641299
  Друцэ И.П. Листья грусти / И.П. Друцэ. – Москва, 1965. – 319 с.
641300
   Листья дней. – Таллин, 1984. – 63с.
641301
  Метельский Г.В. Листья дуба : Повесть о родной стороне / Г.В. Метельский. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1974. – 255с.
641302
  Метельский Г.В. Листья дуба. / Г.В. Метельский. – М., 1966. – 302с.
641303
  Никифоров А.М. Листья живут корнями / А.М. Никифоров. – М, 1964. – 63с.
641304
  Герт Ю.М. Листья и камни / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1979. – 382с.
641305
  Ершов Листья и корни / Ершов, ЛФ. – Москва, 1971. – 47 с.
641306
  Скосырев П.Г. Листья и цветы / П.Г. Скосырев. – М., 1957. – 287с.
641307
  Суйковский Б. Листья коки / Б. Суйковский. – М., 1965. – 292с.
641308
  Шарапов А.Я. Листья лет / А.Я. Шарапов. – Минск, 1969. – 175с.
641309
  Забелин И.М. Листья лофиры : американские повести / И.М. Забелин. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1963. – 254с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
641310
  Свеженец И.И. Листья на ветру / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1991. – 286с.
641311
  Мейен С.В. Листья на камне : Новое в жизни, науке, технике / С.В. Мейен. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о земле ; 1)
641312
  Барышев М.И. Листья на скалах : роман / М.И. Барышев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 384 с.
641313
  Демидов В.И. Листья начинаются с корней / В.И. Демидов. – М, 1966. – 98с.
641314
  Шишкан Б К. Листья огня : стихи разных лет / Б К. Шишкан, . – Москва, 1983. – 244 с.
641315
  Любин Н.А. Листья падают на время / Н.А. Любин. – Тула, 1972. – 266с.
641316
  Баграмов Л.А. Листья падают с клена / Л.А. Баграмов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 207 с.
641317
  Сааринен И.И. Листья памяти / И.И. Сааринен. – Петрозаводск, 1969. – 59с.
641318
  Кобидзе Р. Листья папоротника / Р. Кобидзе. – Тбилиси, 1987. – 557с.
641319
  Уитмен У. Листья травы : Проза / Уот Уитмен ; Пер. и предисл. К. Чуковского. – Петербург : Госиздат, 1922. – 261 с. – (Всемирная литаратура. : Америка ; Избранные сочинения Уота Уитмэна, 1819-1892)
641320
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1935. – 232с.
641321
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – М., 1955. – 355с.
641322
  Уитмен У. Листья травы / У. Уитмен. – Москва : Художественная. литература, 1982. – 495с.
641323
  Абрамов Г.М. Листья, волны, облака... / Г.М. Абрамов. – Москва, 1982. – 95с.
641324
  Никонов Н.Г. Листья. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1964. – 340с.
641325
  Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике / Л. Фейхтвангер. – М., 1959. – 695с.
641326
  Гарматюк А.П. Лисяча наука : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Донецьк, 1966. – 63 с.
641327
  Волков М.И. Лисьи горы : байки. – 2-е изд. – Москва : Моск. т-во писателей
Кн. 1. – 1928. – 176 с.
641328
  Разикашвили Т.П. Лисьи увертки / Т.П. Разикашвили. – Тбилиси, 1961. – 254с.
641329
  Крыштофович Ф. Лисьи фермы в Северной Америке / Ф. Крыштофович. – 2-е, доп. изд. – С.-Петербург, 1911. – 14с.
641330
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва : Художественная литература, 1970. – 383 с.
641331
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Лисьи чары. -- Странные истории / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – Москва, 1955. – 296с.
641332
  Саутолл А. Лисья нора; Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1988. – 189с.
641333
  Турківський М.П. Литаври літа : поезії / М.П. Турківський. – Київ, 1987. – 88 с.
641334
  Гулиа Г.Д. Литавры / Г.Д. Гулиа. – М., 1963. – 102с.
641335
  Шестопал Я.Е. Литавры для отчетности / Я.Е. Шестопал. – М., 1989. – 78с.
641336
  Тимофеев Л.И. Литаратура - учебник жизни / Л.И. Тимофеев, Н.Н. Жегалов. – М. : Знание, 1961. – 34 с.
641337
   Литва - край янтарный. – Вильнюс, 1964. – 28с.
641338
  Марценюк Р. Литва - Україна - Литва - життєвий та творчий шлях професора Олександра Міцкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі архівних та історіографічних джерел здійснено аналіз життя та науково-педагогічної діяльності Олександра Міцкевича, одного з перших професорів Університету св. Володимира. Також це спроба, з одного боку, схарактеризувати проблему ...
641339
   Литва - Україна : історія, політологія, культурологія. – Вільнюс, 1995. – 279с.
641340
   Литва. – Вильнюс, 1968. – 17с.
641341
   Литва. – Вильнюс, 1970. – 16с.
641342
   Литва. – Рига, 1989. – 672с.
641343
  Навицкас К. Литва и Антанта. / К. Навицкас. – Вильнюс, 1970. – 140с.
641344
   Литва на шляху в 21 сторіччя. – Вільнюс, 1998. – 40с.
641345
  Кумжа Альгірдас Литва обрала шлях до Євросоюзу : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні А. Кумжею] / Кумжа Альгірдас, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0130-5212
641346
  Мицкевич-Капсукас Литва. / Мицкевич-Капсукас. – М.-Л., 1931. – 63с.
641347
  Малко Ромко Литва. Бурштинова країна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-58 : Фото
641348
  Кравченко В. Литва. Лицар без страху і докори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
641349
  Литвин В. Литвин В. Володимир Литвин: "Я пропонував вихід із ситуації". // Дзеркало тижня, 2004. – 17-23 січня.


  [Бесіда з Головою Верховної Ради України ]
641350
  Литвин В. Литвин В. Криза парламентаризму // Україна і світ сьогодні, 2004. – 17-23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України щодо ситуації у парламенті ]
641351
   Литвин В.М. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 230-231. – ISSN 1993-0909


  У квітні 2016 р. виповнилося 60 років від дня народження визначного українського вченого-правознавця в галузі проблем новітньої історії України, питань теорії функціонування органів державної влади, становлення правової системи, конституційного ...
641352
  Слюсаренко А.Г. Литвин Володимир Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 236. – ISBN 96966-8060-04-0
641353
  Губерський Л.В. Литвин Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 724. – ISBN 966-316-039-X
641354
   Литвин Володимир Михайлович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 11. – ISBN 978-966-96823-1-4
641355
  Литвин В. Литвин вступився за суддів: герой тижня // Закон і бізнес, 2004. – 29 травня - 4 червня


  [Стаття Голови Верховної Ради України про роль суддів в суспільстві]
641356
   Литвин Леонід Єгорович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 6 : Литвин Леонід. – С.3-15
641357
   Литвиненко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 297 : фото
641358
   Литеpатуpный збиpнык, зложеный на спомын Олександpа Кониського (1836-1900). – У Кыиви : З друк. Петра Барського, 1903. – 401, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На окр. аpк.: Пам"яти незабутного трудовныка на ныви народній Олександра Кониського. - Авт. поет., пpозових творів, доpожних наpисів та спогадів: О. Білоусенко [О.Г. Лотоцький], П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, Г. Гpигоpенко, Дніпрова Чайка, О.О. ...
641359
   Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та
[за 1888 г.]. – 1889. – VII, 434, XIX, 121, [1] с. – Отд. позиции в Галицко-русской библиографии за 1888 г. - на укр. яз.


  Hа отд. л.: Блаженной памяти Великодеpжавной импеpатpиці Маpии Теpезии и... Импеpатоpу Иосифу II... с благоговением посвящает Сочинитель. Содержание: Сводная Галичско-pусская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / А.С. Петpушевич ; ...
641360
  Басина М.Я. Литейный, 36 / М.Я. Басина. – Л., 1971. – 255с.
641361
  Дроздов И.Л. Литейщики. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1968. – 256с.
641362
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
641363
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
641364
  Каверин В.А. Литератор / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1988. – 304 с.
641365
  Лурье С.А. Литератор Писарев : роман / С.А. Лурье. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 352 с.
641366
  Охтников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охтников. – 2-е. – Л., 1968. – 48с.
641367
  Охтников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охтников. – 3-е. – Л., 1972. – 37с.
641368
   Литераторы Забайкалья : Читин. писат. орг. сегондя: Библиогр. справ. – Чита, 1989. – 247с.
641369
  Эскарпи Р. Литератрон / Р. Эскарпи. – М, 1966. – 159с.
641370
  Бурмистенко Е.Д. Литератуно-критические взгляды Яна Неруды : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистенко Е. Д.; МВССО УССР, КГУ, Каф-ра славчнской филол. – Киев, 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.I-XIII
641371
  Шаталов С.Е. Литература -- вид искусства / С.Е. Шаталов. – М., 1981. – 160с.
641372
  Истратова С.П. Литература - глазами писателя / С.П. Истратова. – М., 1990. – 63с.
641373
  Соколов-Ремизов Литература - каллиграфия - живопись / Соколов-Ремизов. – М., 1985. – 311с.
641374
  Бондарев Ю.В. Литература - народу / Ю.В. Бондарев, С.В. Михалков. – М, 1974. – 36с.
641375
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература / Д.С. Лихачев. – Л., 1981. – 215с.
641376
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература : (cборник) / Д.С. Лихачев. – Л., 1984. – 271с.
641377
  Эйхенбаум Б.М. Литература / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
641378
  Бутовская А.Б. Литература / А.Б. Бутовская. – Л., 1977. – 188 с.
641379
  Желева Д.Ж. Литература / Д.Ж. Желева, М.Д. Фурнаджиева. – София, 1979. – 145с.
641380
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 656с.
641381
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 4-е изд., испр. – М., 1983. – 639с.
641382
   Литература : справочные материалы. – М., 1988. – 334с.
641383
  Маранцман В.Г. Литература / В.Г. Маранцман. – М., 1992. – 317с.
641384
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-9-003953-4
Ч. 1. – 1992. – 222с.
641385
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 224с.
641386
  Александрова В.М. Литература : учебное пособие для студентов-иностранцев / В.М. Александрова, Л.А. Бондарь ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 245, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-439-371-0
641387
  Гудзий Н.К. Литература "Слова о полку Игореве" за последнее двадцатилетие (1894-1913) : (критико-библиографический обзор). – Санкт-Петербург, 1914. – 37 с.
641388
  Маранцман В.Г. Литература (метод разработки для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам) / В.Г. Маранцман. – Л., 1973. – 160с.
641389
  Разумовская М.В. Литература 17-18 веков / М.В. Разумовская. – Минск, 1989. – 283с.
641390
   Литература 20-21 веков: история и поэтика. Исследования. Наблюдения. Публикации : к 70-летию филологического фак-та Орловского госуд. университета. – Орёл : Картуш, 2002. – 150 с.
641391
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит. 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 2, №249-476. – 1985. – 28с.
641392
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 3, №477-730. – 1985. – 29с.
641393
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит. Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 7. – 1987. – 32с.
641394
  Лапидус Н.И. Литература XIX века : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус, С.Д. Малюкович. – Минск, 1992. – 270с.
641395
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях. Английская литература : Натурализм в Англии. Озерная школа. Байрон и его группа / Г. Брандес; Пер. с нем. М. Иолшина. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – [6], 340 стб. – Кн. в разных тип. переплетах
641396
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях.Французская литература : Литература эмигрантов. Реакция во Франции. Романтическая школа ; С 13 портр. и вступ. ст. Е.А. Соловьева / Г. Брандес ; Пер. с нем. Эл. Зауер. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1895. – [6], XIV с., 408, 392 стб., 1 л. фронт. (портр.)
641397
  Ариф Литература азербайджанского народа / Ариф, , Мамед. – Баку, 1958. – 85с.
641398
   Литература Англии. 20-й век / К.А. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павлычко, Н.П. Михальская, Г.Э. Йонкис, Н.П. и др. Михальская; Под ред. К.А.Шаховой. – Киев : Вища школа, 1987. – 397с. : ил. – Авт. указ. на обор. тит.л. – Библиогр.: Бииблиогр.:с.395
641399
   Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939-1945. Сб. ст.. – М., 1972. – 595с.
641400
  Герасимова А.С. Литература Афганистана / А.С. Герасимова, Г.Г. Гирс. – М., 1963. – 195с.
641401
  Гетегежев В.А. Литература борьбы и созидания / В.А. Гетегежев. – Нальчик, 1976. – 135с.
641402
   Литература в 6 классе. Метод руководство. – М., 1973. – 319с.
641403
  Анашенков Б.А. Литература в век научно-технической революции / Б.А. Анашенков. – Москва, 1979. – 112с.
641404
   Литература в воспитании школьника. Сб.с т.. – М., 1964. – 120с.
641405
  Фридлендер Г.М. Литература в движении времени / Г.М. Фридлендер. – М., 1983. – 300с.
641406
  Белая Г.А. Литература в зеркале критики / Г.А. Белая. – М., 1986. – 365с.
641407
  Ковский В.Е. Литература в изменяющемся мире / В.Е. Ковский. – М., 1974. – 64с.
641408
   Литература в изменяющемся мире. – М., 1975. – 463с.
641409
  Сенько И.М. Литература в контексте истории, этнологии, компаративистики : науч.-метод. пособие для студентов-филологов / И.М. Сенько ; Гос. ВУЗ "Ужгород. нац. ун-т", Филол. фак. – Ужгород : Говерла, 2016. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в примеч.: с. 121-124. – ISBN 978-617-7333-21-9
641410
   Литература в контексте культуры: Памяти К.В.Цуринова. – М., 1986. – 272с.
641411
   Литература в контексте культуры: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1993. – 155с.
641412
   Литература в контексте художественной культуры : сб. ст. – Новосибирск
Вып. 1. – 1991. – 147с.
641413
  Земсков В.Б. Литература в латиноамериканском культуростроительном процессе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 71-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 10 п. – ISSN 044-748Х
641414
  Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности / Л.Я. Гинзбург. – Л., 1987. – 397с.
641415
   Литература в Свердловской области. 1961 г.. – вып. 1. – Свердловск, 1962. – 78с.
641416
  Есина А.Ф. Литература в средней школе / А.Ф. Есина. – Новосибирск, 1956. – 80с.
641417
   Литература в школе : Рекоменд. список литературы в помощь пед. практике студ. – Саратов, 1986. – 24с.
641418
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1995
641419
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1995
641420
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1995
641421
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1995
641422
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1995
641423
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1996
641424
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1996
641425
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1996
641426
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1996
641427
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1996
641428
   Литература в школе. – Москва
№ 6. – 1996
641429
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1997
641430
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1997
641431
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1997
641432
  Яковлев Б.Г. Литература в эпоху НТР / Б.Г. Яковлев. – М., 1979. – 39с.
641433
  Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века / В.В. Ивашева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 488с.
641434
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 2. – М., 1975. – 352с.
641435
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 3. – М., 1980. – 588с.
641436
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 4. – М., 1985. – 343с.
641437
   Литература великого подвига. ВОВ в сов. литературе : Сб. ст. – М., 1970. – 439с.
641438
  Трифонова Т.К. Литература Великой революции / Т.К. Трифонова. – М, 1957. – 47с.
641439
  Владиславлев И.В. Литература велиского десятилетия (1917 - 1927) / И.В. Владиславлев. – Москва-Ленинград
1. – 1928. – 300с.
641440
  Умнякова Е.В. Литература Венгерской Советской Республики 1919 года. / Е.В. Умнякова. – М., 1969. – 64с.
641441
   Литература возрождения народа : Сб. критич. ст. – Саранск, 1959. – 167с.
641442
   Литература Востока. – вып. 1. – Пб., 1919. – 69с.
641443
   Литература Востока. – вып. 2. – Пб., 1920. – 175с.
641444
   Литература Востока : Сб. ст. – М., 1969. – 222с.
641445
   Литература Востока в новейшее время (1917-1945) : Уч. для филол. спец. – М., 1977. – 560с.
641446
   Литература Востока в новое время : Уч. для вузов. – М., 1975. – 705с.
641447
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 1. – 1970. – 472с.
641448
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 2. – 1970. – 464с.
641449
  Китанов Борис Литература вьрху висшата флора и растительната география на Бьлгария 1959-1968 / Китанов Борис; Бьлгарска академия на науките. – София : Изд-ние на БАН, 1975. – 270с.
641450
  Зуев А.Н. Литература ГДР / А.Н. Зуев, К.К. Мартенс. – М., 1974. – 256 с.
641451
   Литература ГДР : проза, поэзия, драматургия, лит. портреты. – Киев : Вища школа, 1982. – 192с.
641452
   Литература Германской Демократической Республики : Сб. ст. – М., 1958. – 575с.
641453
   Литература Германской демократической республики. Аннотир. каталог 1945-1949 гг.. – М., 1950. – 251с.
641454
  Озмитель Е.К. Литература горного края / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1971. – 136с.
641455
  Корзун В.Б. Литература горских народов Северного Кавказа. / В.Б. Корзун. – Грозный, 1966. – 132с.
641456
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1984. – 112с.
641457
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1986. – 126с.
641458
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. лит.-критич. ст.. – Махачкала, 1978. – 115с.
641459
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. ст.. – Махачкала, 1963. – 180с.
641460
   Литература двух континентов: сб. ст.. – М., 1979. – 182с.
641461
  Лейтес А.М. Литература двух миров / А.М. Лейтес. – Москва, 1934. – 184с.
641462
  Мухина С.Л. Литература декабризма о нерусских народах / С.Л. Мухина. – Фрунзе, 1972. – 192с.
641463
   Литература древнего Востока. – М., 1962. – 467с.
641464
   Литература древнего Востока : Учебник. – Москва : Московский университет, 1971. – 411с.
641465
   Литература древнего Востока: Иран. Индия. Китай : тексты. – Москва : Московский университет, 1984. – 352 с.
641466
   Литература древнего Китая : Сб. ст. – М., 1969. – 288с.
641467
  Артамонов С.Д. Литература древнего мира / С.Д. Артамонов. – Москва, 1988. – 254с.
641468
   Литература Древней Греции и Рима. – Санкт-Петербург : Скрипториум, 2001. – 667с. – (Мировое наследие). – ISBN 5-9271-0023-6
641469
  Переверзев В.Ф. Литература Древней Руси / В.Ф. Переверзев. – Москва, 1971. – 302с.
641470
  Творогов О.В. Литература Древней Руси / О.В. Творогов. – М., 1981. – 129с.
641471
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – М., 1986. – 151с.
641472
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – М., 1988. – 151с.
641473
   Литература Древней Руси : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 544с. – ISBN 5-06-001585-8
641474
  Еремин И.П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики) / И.П. Еремин. – Москва-Ленинград, 1966. – 264с.
641475
  Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья 11-13 вв: очерки лит.-ист. типологии. / А.Н. Робинсон. – М., 1980. – 336с.
641476
   Литература Древней Руси: источниковедение : сб. ст. – Л., 1988. – 311с.
641477
   Литература Древней Руси: межвуз. сб. науч. тр.. – вып. 2. – М., 1978. – 151с.
641478
  Тимофеева В.М. Литература европейских социалистических стран / В.М. Тимофеева. – Минск : БГУ, 1979. – 264с.
641479
  Владова J. Литература за деца / Jадранка Владова. – Скопje : Гурга, 2001. – 162, [2] с. – (Едициjа Синтези ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-952-15-Х
641480
  Перцов В. Литература завтрашнего дня / В. Перцов. – М, 1929. – 176с.
641481
   Литература зарубежных социалистических стран в 60-70-е годы: Реф. сб.. – М., 1977. – 233с.
641482
  Млечина И.В. Литература и "общество потребления" / И.В. Млечина. – М, 1975. – 240с.
641483
  Кузнецов М.М. Литература и антилитература / М.М. Кузнецов. – М., 1975. – 96с.
641484
  Лепилов В.П. Литература и астрономия / В.П. Лепилов. – Астрахань, 1991. – 46с.
641485
  Плоткин Л.А. Литература и война / Л.А. Плоткин. – М-Л, 1967. – 358с.
641486
  Свирин Н. Литература и война. Сб. критич. ст. / Н. Свирин. – Л., 1931. – 149с.
641487
  Роговер Е.С. Литература и воспитание нравственности: личность и коллектив в современ. сов. прозе. / Е.С. Роговер. – Л., 1986. – 31с.
641488
  Пехтелев И.Г. Литература и время / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1964. – 112с.
641489
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1966. – 137с.
641490
  Амбрасас К. Литература и время / К. Амбрасас. – Вильнюс, 1982. – 574с.
641491
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 365с.
641492
  Бочаров А.Г. Литература и время / А.Г. Бочаров. – М., 1988. – 383с.
641493
   Литература и время. Сб. ст.. – Минск, 1970. – 180с.
641494
   Литература и время. Сб. ст.. – М., 1973. – 279с.
641495
   Литература и время. Сб. ст.. – Кишинев, 1973. – 142с.
641496
   Литература и время: вопр. рус. яз. и лит.: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1987. – 133с.
641497
   Литература и время: лит.-худож. критика в ЧССР. – М., 1977. – 460с.
641498
  Урнов Д. Литература и движение времени / Д. Урнов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 269 c.
641499
  Благой Д.Д. Литература и действительность : Вопросы теории и истории литературы / Д.Д. Благой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 515 с.
641500
  Левидов А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Л., 1987. – 429с.
641501
  Надъярных Н.С. Литература и духовная жизнь / Н.С. Надъярных. – М., 1979. – 64с.
641502
  Старкова З.С. Литература и живопись / З.С. Старкова. – М., 1985. – 112с.
641503
   Литература и живопись. – Пермь, 1990. – 78с.
641504
   Литература и живопись: сб. ст.. – Л., 1982. – 288с.
641505
  Перец И.-Л. Литература и жизнь / И.-Л. Перец. – Вильно, 1926. – 286 с.
641506
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 339с.
641507
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 168с.
641508
  Рюриков Б.С. Литература и жизнь / Б.С. Рюриков. – М., 1953. – 382с.
641509
  Веленгурин Н. Литература и жизнь / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1959. – 116с.
641510
  Волков И.Ф. Литература и жизнь / И.Ф. Волков. – Москва, 1972. – 32с.
641511
  Инжеватов И.К. Литература и жизнь / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1982. – 272с.
641512
  Хепке К. Литература и жизнь / К. Хепке. – М., 1984. – 320с.
641513
   Литература и жизнь народа: Лит.-худож. критика в СРР. Сб. ст.. – М., 1981. – 479с.
641514
  Титов В.Г. Литература и жизнь. Политика КПСС в области литературы / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 20 с.
641515
   Литература и журналистика США : Анннот. указ. – Москва, 1987. – 268с.
641516
  Батай Ж. Литература и зло / Ж. Батай; Эмили Бронтэ. Бодлер. Мишле.Блейк. Сад. Пруст. Кафка. Жене ; Пер. с фр. и коммент. Н.В.Бунтман и Е.Г.Домогацкой. – Москва : МГУ, 1994. – 166с. – ISBN 5-211-03159-8
641517
   Литература и идейно-нравственное воспитание учащихся: сб. ст.. – Пермь, 1975. – 142с.
641518
  Крук И.Т. Литература и идеологическая борьба / И.Т. Крук. – Киев, 1988. – 192 с.
641519
  Сотников А.Т. Литература и изобразительное искусство в 10-м классе средней школы / А.Т. Сотников. – Москва, 1959. – 73с.
641520
  Астафьева Г.Г. Литература и изобразительное искусство на уроках географии : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 78-79
641521
  Арагон Л. Литература и искусство / Л. Арагон. – Москва, 1957. – 343с.
641522
   Литература и искусство в нравственном и эстетическом воспитании школьника: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 158с.
641523
  Вайнберг И.И. Литература и искусство в романе М.Горького "Жизнь Клима Самгина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайнберг И.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 18л.
641524
   Литература и искусство в системе культуры : сборник. – М., 1988. – 500с.
641525
   Литература и искусство Воронежа. – Воронеж, 1958. – 46с.
641526
   Литература и искусство КНР, 1976-1985. – М., 1989. – 235с.
641527
  Колосенок С.В. Литература и искусство советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – М., 1959. – 34с.
641528
   Литература и искусство Советской Украины к декаде в Москве. – К., 1960. – 222с.
641529
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – М., 1969. – 528с.
641530
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – 2-е. – М., 1982. – 512с.
641531
  Лобин А.М. Литература и история: к вопросу о методах изображения истории в современной беллетристике // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 453-457. – Библиогр.: Лит.: с.457; 9 п. – ISSN 1606-951Х
641532
   Литература и история: Освободит. война 1877-1878 г. и болгарская литература. – М., 1979. – 368с.
641533
   Литература и Кавказ. – Ставрополь, 1972. – 178с.
641534
  Старкова З.С. Литература и кино / З.С. Старкова. – М., 1978. – 96 с.
641535
   Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России: сб.. – Новосибирск, 1987. – 254с.
641536
  Плеханов Г.В. Литература и критика / Г.В. Плеханов. – Москва
1. – 1922. – 373с.
641537
  Динеков П. Литература и культура / П. Динеков. – София, 1982. – 419с.
641538
   Литература и культура древней и средневековой Индии. – М., 1987. – 272с.
641539
   Литература и культура древней и средневековой Индии: сб. ст.. – М., 1979. – 238с.
641540
   Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник. – М., 1994. – 336с.
641541
   Литература и культура Китая. Сб. ст.. – М., 1972. – 360с.
641542
  Якимова Л.П. Литература и литераторы Сибири / Л.П. Якимова. – Новосибирск, 1988. – 176с.
641543
  Цехновицер О. Литература и мировая война / О. Цехновицер. – Москва, 1938. – 342 с.
641544
   Литература и мифология: сб. науч. тр.. – Л., 1975. – 143с.
641545
   Литература и музыка : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 227 с.
641546
  Дымшиц А.Л. Литература и народ / А.Л. Дымшиц. – Л, 1958. – 383с.
641547
  Рыльский Литература и народ / Рыльский, Ф. – М., 1959. – 317с.
641548
  Елеонский С.Ф. Литература и народное творчество. / С.Ф. Елеонский. – М, 1956. – 239с.
641549
   Литература и новый человек. – М., 1963. – 432с.
641550
  Кузьмичев И.К. Литература и нравственное воспитание личности / И.К. Кузьмичев. – М, 1980. – 175с.
641551
  Кунчева Л.И. Литература и нравственность / Л.И. Кунчева. – Москва, 1969. – 48с.
641552
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч..1. – 1983. – 118, 152с.
641553
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч.2. – 1983. – 118, 152с.
641554
  Днепров В.Д. Литература и нравственный опыт человека / В.Д. Днепров. – Ленинград, 1970. – 424с.
641555
   Литература и общественное сознание Запада: Сб. науч. тр.. – К., 1990. – 266с.
641556
  Жечев Т. Литература и Общество / Т. Жечев. – София, 1976. – 342с.
641557
  Бредсдорф Э.Л. Литература и общество в Скандинавии / Э.Л. Бредсдорф. – М., 1971. – 199с.
641558
  Полонский В. Литература и общество: Сб. ст. / В. Полонский. – М., 1929. – 404с.
641559
  Иванова Т.И. Литература и перестройка / Т.И. Иванова. – М, 1989. – 63с.
641560
  Теунов Х.И. Литература и писатели Кабарды / Х.И. Теунов. – Изд. 20е, доп. – М, 1958. – 382с.
641561
  Шагинян М.С. Литература и план / М.С. Шагинян. – М, 1934. – 159с.
641562
   Литература и познание дейсвительности. Проблемы истории рус. лит.. – Душанбе, 1973. – 147с.
641563
  Хорев В.А. Литература и политическая борьба в Польше (1980-1981) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 68-81. – ISSN 0132-1366
641564
   Литература и природа : Сб. – Москва, 1987. – 93с.
641565
   Литература и природа: Сб.. – М., 1985. – 94с.
641566
  Адамович А. Литература и проблемы века / А. Адамович. – Москва, 1986. – 62с.
641567
  Маца И.Л. Литература и пролетариат на Западе / И.Л. Маца. – Москва, 1927. – 214с.
641568
  Троцкий Л.Д. Литература и революция / Л.Д. Троцкий. – М., 1991. – 399с.
641569
   Литература и русский язык. Контр. задания. – 2-е изд. – М., 1977. – 128с.
641570
  Трифонова Т.К. Литература и современность / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 350с.
641571
   Литература и современность. – Кишинев, 1963. – 264с.
641572
   Литература и современность. – Москва : Художественная литература
Сборник 15. – 1977. – 400 с.
641573
   Литература и современность. Статьи 1959-1960 гг.. – М., 1960. – 503с.
641574
   Литература и современность. Статьи об укр. советской лит.. – М., 1959. – 322с.
641575
   Литература и современность: сб. ст.. – Саратов, 1978. – 103с.
641576
   Литература и современный мир. – Ташкент, 1970. – 198с.
641577
  Серебрянский М.И. Литература и социализм. / М.И. Серебрянский. – М, 1935. – 216с.
641578
  Канторович В.Я. Литература и социология : статьи, воспоминания / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
641579
   Литература и социология: сб. ст.. – М., 1977. – 414с.
641580
   Литература и страноведение: сб. ст.. – М., 1978. – 143с.
641581
  Берковский Н.Я. Литература и театр / Н.Я. Берковский. – М, 1969. – 639с.
641582
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М, 1979. – 287с.
641583
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 199 с.
641584
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 232 с.
641585
  Азадовский М.К. Литература и фольклор / М.К. Азадовский. – Ленинград, 1938. – 295с.
641586
  Далгат У.Б. Литература и фольклор / У.Б. Далгат. – М., 1981. – 303с.
641587
  Пошатаева Литература и фольклор / Пошатаева, а. – М., 1981. – 64с.
641588
   Литература и фольклор. – Волгоград, 1990. – 190с.
641589
   Литература и фольклор Восточной Сибири. – Иркутск, 1977. – 160с.
641590
   Литература и фольклор Восточной Сибири: Респ. сб.. – Иркутск, 1978. – 146с.
641591
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск
1. – 1975. – 172с.
641592
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1976. – 184с.
641593
   Литература и фольклор Казахстана. – Караганда, 1983. – 122 с.
641594
   Литература и фольклор народов Востока. – М., 1967. – 256с.
641595
   Литература и фольклор народов СССР. – М., 1975. – 237с.
641596
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1978. – 96с.
641597
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1979. – 84с.
641598
  Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция / Д.Н. Медриш. – Саратов, 1980. – 296с.
641599
  Медриш Давид Наумович Литература и фольклорная традиция (Проблемы поэтики) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.08, 10.01.09 / Медриш Давид Наумович; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1983. – 53л.
641600
  Ликова Р. Литература и художественни тьроения / Р. Ликова. – София, 1982. – 492с.
641601
  Канторович В.Я. Литература и читатель / В.Я. Канторович. – Москва, 1976. – 63с.
641602
  Гус М.С. Литература и эпоха / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 363 с.
641603
  Тамарченко Д.Е. Литература и эстетика / Д.Е. Тамарченко. – Л, 1936. – 236с.
641604
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 1. – 1958. – 614 с.
641605
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 2. – 1958. – 670 с.
641606
   Литература и эстетика : сб. статей. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. – 336 с.
641607
  Рачинская Н.Н. Литература и язык: уч. пособие на нем. яз. для студ.-заоч. 1 и 2 курсов пед. ин-тов. / Н.Н. Рачинская. – М., 1978. – 111с.
641608
   Литература издательского объединения "Вища школа". – К., 1986. – 392с.
641609
  Плавскин З.И. Литература Испании / З.И. Плавскин. – М, 1986. – 172с.
641610
  Выгодский Д. Литература Испании и испанской Америки 1898-1929 / Д. Выгодский. – Ленинград, 1929. – 41с.
641611
  Штейн А.Л. Литература испанского барокко / А.Л. Штейн. – Москва : Наука, 1983. – 177с.
641612
  Владимирский-Буданов М.Ф. Литература истории русского права за 1880-1882 гг. : Государства Московское и Литовское. – [Киев] : [В Унив. тип.], 1882. – 48 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882, № 5 (с. 203-226), № 6 (с. 289-313)


  Обзор кн.: Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, по Высочайшему повелениюизд. Имп. Рус. Истор. О-вом (Сборник, т. 35). - Спб., 1882, под ред. Г.Ф. Карпова
641613
   Литература исторического оптимизма. – М., 1977. – 389с.
641614
  Волков И.Ф. Литература как вид художественного творчества / И.Ф. Волков. – Москва, 1985. – 192с.
641615
  Чичерин А.В. Литература как искусство слова : очерк теории литературы / А.В. Чичерин. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 148 с.
641616
  Шумская О.Н. Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 206-212. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
641617
  Каримтаева Т.К. Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. казах. сов. лит. 20-30-х гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Т. К.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
641618
  Каримтаева Толеу Кабжановна Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. Казахской советской литературы 20-30-х годов) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Толеу Кабжановна; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
641619
  Яфаров Б.А. Литература камско-волжских булгар X-XIV вв. и рукопись "Нахж-Эль-Фарадис" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Яфаров Б.А.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 15л.
641620
   Литература капиталистических стран в оценке современной зарубежной критики: Сб. обзоров.. – М., 1989. – 241с.
641621
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и древнейшие инословянские литературы / Н.К. Гудзий. – М, 1958. – 67 с.
641622
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 374, [2] с.
641623
  Ларин С.И. Литература крылатой мечты / С.И. Ларин. – Москва, 1961. – 48с.
641624
   Литература Латинской Америки: история и современные процессы. – М., 1986. – 166с.
641625
  Ганиева А. Литература Лесбоса // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
641626
  Джордж К.М. Литература малаялам. Краткий очерк / К.М. Джордж. – М., 1972. – 206с.
641627
  Прожогина С.В. Литература Марокко и Туниса / С.В. Прожогина. – М., 1968. – 92с.
641628
  Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
641629
  Герасимович Л.К. Литература Монгольской Народной Республики 1921-1964 годов / Л.К. Герасимович. – Л, 1965. – 312с.
641630
  Георгиев Емил Литература на втората бълграска дъержава / Георгиев Емил. – София
1. – 1977. – 294с.
641631
  Георгиев Емил Литература на изострени борби в средновековка / Георгиев Емил. – София, 1966. – 322 с.
641632
  Сукиасян Э.Р. Литература на иностранных языках в каталогах и картотеках библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается проблема отражения в системе каталогов библиотеки литературы на иностранных языках - одна из интересных и наиболее сложных в методическом отношении.
641633
  Кирпотин В. Литература на новом этапе / В. Кирпотин, Л. Субоцкий. – М., 1933. – 80с.
641634
  Цветков И. Литература на човешкия подвиг / И. Цветков. – София, 1980. – 232с.
641635
   Литература народов Востока.. – М., 1970. – 190с.
641636
   Литература народов Дагестана. – Махачкала, 1966. – 272 с.
641637
  Гамзатов Г.Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода / Г.Г. Гамзатов. – М., 1982. – 527с.
641638
  Исаков С.Г. Литература народов Закавказья / С.Г. Исаков. – Тарту, 1990. – 85с.
641639
  Василенок С.И. Литература народов СССР / С.И. Василенок. – Москва, 1961. – 47с.
641640
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР / П.Ф. Славгородский. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1970. – 535с.
641641
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Москва
1. – 1971. – 520 с.
641642
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Изд. 3-е, перераб. – Москва
2. – 1971. – 478 с.
641643
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – М., 1977. – 191с.
641644
  Воловников Г.М. Литература народов СССР / Г.М. Воловников. – Москва
1. – 1981. – 142с.
641645
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 223с.
641646
   Литература народов СССР : кн. для внеклас. чтения. – М., 1986. – 319с.
641647
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР в средней школе / П.Ф. Славгородский. – М., 1958. – 200с.
641648
   Литература народов СССР: хрестоматия. – 4-е изд., дораб. – М., 1987. – 448с.
641649
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – Москва, 1976. – 448 с.
641650
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 431 с.
641651
  Никифорова И.Д. Литература национального возрождения / И.Д. Никифорова. – Москва, 1968. – 48с.
641652
   Литература некрасовских журналов. – Иваново, 1987. – 173 с.
641653
  Птушкина И.Г. Литература немецкого просвещения в оценке А.И.Герцена : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Птушкина И.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
641654
  Гирс Г.Ф. Литература непокоренного народа / Г.Ф. Гирс. – М., 1966. – 196с.
641655
  Луначарский А.В. Литература нового мира / А.В. Луначарский. – М, 1982. – 320с.
641656
  Фрадкин И.М. Литература новой Германии / И.М. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 402 c.
641657
  Фрадкин И. Литература новой Германии / И. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 508 с.
641658
  Соколов В.П. Литература нравственных исканий. / В.П. Соколов. – М., 1978. – 64с.
641659
  Александрова А.А. Литература о Бродском 2004-2007 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 205-214. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
641660
   Литература о войне и проблемы века.. – Минск, 1986. – 270с.
641661
  Голлербах Ф Э. Литература о Детском Селе. / Ф Э. Голлербах. – Ленинград, 1933. – 66 с.
641662
   Литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова : Библиогр. указ., 1825-1916 гг. – Ленинград, 1991. – 344с.
641663
   Литература о Западной Сибири.. – Новосибирск, 1962. – 364с.
641664
  Шулик П.Л. Литература о кибуцах в контексте развития израильской литературы // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 21-23
641665
   Литература о Липецкой области за 1957 год.. – Липецк, 1959. – 200с.
641666
   Литература о М. Горьком : Библиогр. указ. – Ленинград, 1987. – 207с.
641667
  Лукирская К.П. Литература о М.Горьком / К.П. Лукирская, А.С. Морщихина. – М.-Л., 1965. – 406с.
641668
   Литература о М.Горьком : Библиогр. указ., 1966-1970 гг.: В 2-х Частях. – Ленинград
Ч. 1. – 1985. – 368с.
641669
   Литература о М.Горьком : Библ. указ., 1966-1970: В 2-х частях. – Ленинград
Ч. 2. – 1985. – 235с.
641670
   Литература о Марксе и Энгельсе за 20 лет.. – М., 1990. – 85с.
641671
   Литература о международном революционном движении.. – М., 1959. – 191с.
641672
   Литература о минералах Южного Урала.. – Л., 1933. – 160с.
641673
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1955. – 344с.
641674
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1958. – 275с.
641675
   Литература о народонаселении : Библ. указ. – Москва, 1987. – 286с.
641676
   Литература о населении: Библ. указ.. – М., 1981. – 255с.
641677
  Демешева Г.А. Литература о науке и научно-исследовательской работе в Казахстане 1917-1966 / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1970. – 980с.
641678
   Литература о Ростовской области за 1-е полугодие 1962 г.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 159с.
641679
   Литература о Свердловской области 1961 г.. – Свердловск
4. – 1962. – 60с.
641680
   Литература о Свердловской области 1962 г.. – Свердловск
3-4. – 1963. – 136с.
641681
  Саармаа Эха Литература о Тартуском Университете : Библиогр. указ. за 1940-1980 гг. / Саармаа Эха. – Тарту, 1983. – 368с.
641682
   Литература о типах насаждений Европейской России., 1909. – 6с.
641683
  Устинов И.А. Литература о Харьковской губернии : (библиографический указатель) / [составление] И.А. Устинова. – Харьков : Изд. Харьк. губ. статис. комитета 4 Тип. Губ. правления, 1886. – 239 с.
641684
   Литература партии "Народная воля".. – М. – с.
641685
   Литература Партии Народной Воли.. – Спб.
1. – 287с.
641686
  Диев В.А. Литература первых лет социалистической революции / В.А. Диев. – Москва, 1957. – 32с.
641687
   Литература периода Великой Отечественной войны.. – Л., 1973. – 32с.
641688
  Зайцев А.Н. Литература по вопросам документоведения 1924-1975 гг. : Аннотированный указатель / А.Н. Зайцев, В.А. Нарышкин. – Москва, 1979. – 180с.
641689
   Литература по вопросам народного образования.. – Минск, 1960. – 34с.
641690
   Литература по вопросам советского строительства.. – Минск, 1964. – 28с.
641691
   Литература по воспросам экономики и организации социалистической промышленности.. – Минск, 1960. – 20с.
641692
  Ошерович Э.Я. Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. / Э.Я. Ошерович. – Москва
Вып. 1 : Книги. поступившие в Гос. б-ку им. В.И.Ленина в 1966-1975 гг. на араб., вьетнам., дари, китайск., корейск., монгольск., персидск., турецк., хинди и япон. яз. – 1978. – 155с.
641693
   Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. – Москва
Вып. 2 : Книги поступившие в гос. б-ку СССР им. В.И.Ленина в 1976-1980 гг. на араб. . вьетнам., китайском, корейском, турецком, хинди и япон. языках. – 1985. – 60с.
641694
  Мотроненко И.Л. Литература по искусству: лингвистическое обеспечение каталога РГБИ / И.Л. Мотроненко, Ю.В. Катковская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29-36. – ISSN 1560-7968


  Авторы статьи, сотрудники Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) рассматривают искусствоведческую терминологию как инструментарий для развития предметизационной системы РГБИ при формировании рубрик в формате RUSMARC.
641695
   Литература по истории КПСС, организационно-партийной и идеологической работе.. – Минск, 1970. – 30с.
641696
  Ощепкова М.М. Литература по истории Средних веков и раннего Нового времени, вышедшая в России в 2003 г. = Библиография // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С.154-216. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
641697
  Лазаренко Е.К. Литература по минералогии Украины за 1953 год / Е.К. Лазаренко, Ф.Ф. Максименко. – с.
641698
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1959 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1960. – 28с.
641699
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1961 и 1962 годы / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1963. – 16с.
641700
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1963 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1964. – 15с.
641701
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1964 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1965. – 17с.
641702
  Юнович М. Литература по мировому хозяйству и мировой политике за 10 лет (1917-1927) : Библиогр. указ. книг и статей на русс. яз. / М. Юнович. – Москва, 1929. – 248с.
641703
  Рошкован Е.И. Литература по молдавскому языкознанию. / Е.И. Рошкован. – Кишинев, 1979. – 54с.
641704
  Ефремов Г.В. Литература по неорганическому химическому анализу / Г.В. Ефремов. – 2-е изд. – Л, 1967. – 76с.
641705
  Омельченко В.И. Литература по палеонтологии Укаины за 1967-1977 гг. / В.И. Омельченко, Ф.Ф. Максименко; Научная библиотека Львовского унивенситета им. И. Франко. – Львов, 1980. – 24с.
641706
   Литература по паразитологии Казахстана.. – Алма-Ата, 1957. – 312с.
641707
  Ильина В.А. Литература по педагогическим наукам и народному образованию / В.А. Ильина. – М.
3. – 1963. – 224с.
641708
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д,И.Менделеева . / В.И. Семишин. – М., 1969. – 240с.
641709
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д.И.Менделеева. / В.И. Семишин. – М., 1975. – 95с.
641710
   Литература по проблемам астробиологии.. – Л., 1967. – 76с.
641711
   Литература по проблемам планетологии.. – Л., 1965. – 164с.
641712
  Бочевер А.М. Литература по сельскому хозяйству. / А.М. Бочевер, Л.М. Раскин. – М., 1975. – 158с.
641713
   Литература по советскому праву.. – М., 1960. – 280с.
641714
   Литература правды и мечты.. – Кемерово, 1966. – 204с.
641715
   Литература пропагандирующая решения XXVI съезда КПСС: Каталог-просп.. – Москва, 1981. – 32с.
641716
  Мотылева Т.Л. Литература против фашизма / Т.Л. Мотылева. – Москва, 1987. – 382с.
641717
   Литература развивающихся стран 1970-е годы.. – М., 1981. – 178с.
641718
   Литература русского зарубежья : Антология. – М.
2. – 1991. – 559с.
641719
   Литература русского зарубежья : Третья волна эмиграции: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Киев : Рута, 2003. – 456с. – ISBN 966-7795-31-4
641720
   Литература русского зарубежья (1920-1990) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520300 и специальности 021700 - филология / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. и др. Карпов; С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. Карпов и др. ; под общей ред. А.И. Смирновой. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 640 с. – ISBN 5-89349-674-4
641721
   Литература русского зарубежья.. – М.
Т. 1. – 1990. – 430с.
641722
  Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Т.П. Буслакова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 365с. – ISBN 5-06-004236-7
641723
   Литература русского зарубежья: Антология.. – М.
1,2. – 1990. – 398с.
641724
  Омельянчук М. Литература серебряного века в советской филателии // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246-252. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье представлен краткий анализ того, каким образом литература Серебряного века и ее представители были отображены на марках Советского Союза, что помогает проследить официальное отношение власти к каждому отдельно взятому писателю в то или иное ...
641725
  Чмыхало Б.А. Литература Сибири XVII-XVIIIвв. / Б.А. Чмыхало. – Красноярск, 1983. – 72с.
641726
   Литература Сибири: история и современность. – Новосибирск, 1984. – 255с.
641727
  Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970): Учеб. пособие для филол. спец. вузов. / В.П. Неустроев. – М., 1980. – 279с.
641728
   Литература славянских и балканских народов конца ХІХ - начала ХХ веков.. – М., 1976. – 372с.
641729
   Литература славянских народов.. – М.
1. – 1956. – 164с.
641730
   Литература славянских народов.. – М.
2. – 1957. – 144с.
641731
   Литература славянских народов.. – М.
3. – 1958. – 184с.
641732
   Литература славянских народов.. – М.
4. – 1959. – 283с.
641733
   Литература славянских народов.. – М.
5. – 1960. – 276с.
641734
   Литература славянских народов.. – М.
6. – 1961. – 279с.
641735
   Литература славянских народов.. – М.
7. – 1962. – 220с.
641736
   Литература славянских народов.. – М.
8. – 1963. – 266с.
641737
  Жданов И.Н. Литература слова о Полку Игореве / Иван Жданов. – Киев : В университетской типографии (І. Зпавадского), 1880. – 57 с. – Оттиск из Университетских известий.
641738
   Литература Советского Дона.. – Ростов-на-Дону, 1969. – 324с.
641739
   Литература Советской Бурятии.. – Улан-Удэ, 1973. – 240с.
641740
   Литература советской Хакасии.. – Абакан, 1962. – 152с.
641741
  Лейтес А.М. Литература современного американского империализма / А.М. Лейтес. – Москва, 1947. – 24с.
641742
   Литература созидания и борьбы.. – М., 1973. – 360с.
641743
   Литература социалистических стран.. – М., 1981. – 191с.
641744
   Литература социалистического реализма : Аактуальные проблемы теории и художественной практики: Сб. обзоров и реф. – Москва, 1983. – 188с.
641745
  Бернштейн И.А. Литература социалистической Чехословакии. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1965. – 248с.
641746
  Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии / М.П. Алексеев. – Москва, 1984. – 351с.
641747
  Ковалева Т.В. Литература средних веков и Возрождения / Т.В. Ковалева. – Минск, 1988. – 237с.
641748
  Гелфанд Н.В. Литература средних веков. Западная Европа. Византия : Указ. работ., изд. на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Н.В. Гелфанд. – Москва, 1978. – 317с.
641749
   Литература стран Африки.. – М., 1964. – 199с.
641750
   Литература стран Африки.. – М.
2. – 1966. – 280с.
641751
  Ивашева В.В. Литература стран Западной Африки / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 258с.
641752
   Литература стран зарубежного Востока 70-х годов.. – М., 1982. – 311с.
641753
   Литература стран зарубежного Востока и советская литература.. – М., 1977. – 318с.
641754
   Литература США в 70-е годы ХХ века.. – М., 1983. – 368с.
641755
  Беляев А.А. Литература США и действительность / А.А. Беляев. – Москва, 1965. – 40с.
641756
  Канторович И.Б. Литература США новейшего времени. / И.Б. Канторович. – Свердловск
1. – 1976. – 101с.
641757
   Литература США ХІХ-ХХ вв.. – Краснодар, 1985. – 144 с.
641758
   Литература США ХХ века.. – М., 1978. – 568с.
641759
   Литература США.. – М., 1973. – 269с.
641760
  Корнев В. Литература Таиланда. / В. Корнев. – М., 1971. – 240с.
641761
  Гуров Н.В. Литература телугу / Н.В. Гуров, З.Н. Петруничева. – М., 1967. – 250с.
641762
  Маджиди Р. Литература Узбекистана / Р. Маджиди. – М, 1934. – 36с.
641763
   Литература Узбекистана.. – М., 1935. – 387с.
641764
  Глебов Н.В. Литература урду. / Н.В. Глебов, А.С. Сухочев. – М., 1967. – 232с.
641765
  Фогельсон И.А. Литература учит. 10 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 302с.
641766
  Фогельсон И.А. Литература учит. 11 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 206с.
641767
  Ловцова О.В. Литература Франции / О.В. Ловцова. – М, 1966. – 224с.
641768
  Евнина Е.М. Литература французского сопротивления. / Е.М. Евнина. – М., 1951. – 172с.
641769
  Обломиевский Д.Д. Литература Французской революции 1789-1794 гг. Очерки. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1964. – 356с.
641770
  Челышов Е.П. Литература хинди / Е.П. Челышов. – М, 1968. – 325с.
641771
  Флоринский С.М. Литература ХІХ-ХХ веков / С.М. Флоринский, Н. Трифонов. – М, 1935. – 320с.
641772
  Флоринский С.М. Литература ХІХ века / С.М. Флоринский, Б. Рождественский. – Х.К., 1933. – 223с.
641773
  Поляк Л.М. Литература ХХ века / Л.М. Поляк, Е.Б. Тагер. – М., 1940. – 415с.
641774
   Литература ХХ века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 1, №1-248. – 1985. – 36с.
641775
   Литература ХХ века. : Хрестоматия для 11 класса школ с русским языком обучения. – 3-е изд., доп., перераб. – Киев : Освіта, 1998. – 672с. – ISBN 966-04-0105-1
641776
   Литература человеконенавистничества: Сб. статей.. – М., 1980. – 318с.
641777
   Литература Чехословакии и советская литература 20-30х годов.. – М., 1980. – 368с.
641778
   Литература Швейцарии.. – М., 1969. – 432с.
641779
   Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы.. – М. : Наука, 1967. – 516с.
641780
  Багратион-Мухранськая Литература эпохи романтизма: как заинтнресовать? (На материале творчества Р.Бернса, В.Скотта) // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-35


  Статья открывает цикл работ, посвященных вопросу формирования мотивации учеников, развитию желания узнать больше о литературе эпохи романтизма, по-новому посморреть на творчество таких ее знаменитых представителей, как Р.Бернс и В.Скотт.
641781
   Литература эпохи феодализма.. – М.Л., 1927. – 102 с.
641782
   Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М., 1982. – 311с.
641783
  Вольпе М.Л. Литература Эфиопии. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1981. – 223с.
641784
  Толстой Л.Н. Литература, искусство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 272с.
641785
   Литература, искусство и формирование личности в социалистическом обществе.. – М., 1974. – 365с.
641786
  Чаковский А.Б. Литература, политики, жизнь / А.Б. Чаковский. – Москва : Политиздат, 1982. – 367с.
641787
  Керимжанова Б. Литература, рождённая Октябрём / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1969. – 64с.
641788
   Литература, рожденная Октябрем (советская литература за 60 лет), выставка.. – М., 1977. – 40с.
641789
   Литература, рожденная Октябрем.. – Якутск, 1969. – 120с.
641790
  Голубков В.В. Литература. / В.В. Голубков, Л.С. Мирский. – 6-е изд. перераб. – М., 1938. – 296 с.
641791
  Сарычев Д.П. Литература. / Д.П. Сарычев. – М., 1963. – 79с.
641792
  Теплинский М.В. Литература. 9 класс : [пробный учебник для средних общеобразов. школ с русским языком обучения] / М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов. – Киев; Ирпень : Перун, 1997. – 448с. : илл. – ISBN 966-569-130-9
641793
  Михалков С.В. Литература. Время. Жизнь / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 288с.
641794
   Литература. Контрольные задания. – 3-е изд. – М., 1966. – 88с.
641795
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
641796
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
641797
   Литература. Контрольные задания. – М., 1968. – 76с.
641798
   Литература. Контрольные задания. – М., 1969. – 128с.
641799
   Литература. Контрольные задания. – М., 1970. – 87с.
641800
   Литература. Контрольные задания с программой и методич. указаниями.. – М., 1968. – 80с.
641801
   Литература. Метод. пособие для учащихся заоч. сред. спец. уч. заведений. – Киров, 1964. – 78с.
641802
  Леков Д. Литература. Общество. Культура. / Д. Леков. – София, 1982. – 365с.
641803
   Литература. Программа для сред. спец. уч. завед., в которых изуч. лит. союзной республики. – М., 1966. – 52с.
641804
   Литература. Программа, задания для контрольных работ. – М., 1965. – 59с.
641805
   Литература. Программа, метод. указ. и контр. задания. – 2-е изд., перераб. – М., 1961. – 144с.
641806
   Литература. Русская литература для сред. уч. спец. завед.. – М., 1967. – 59с.
641807
   Литература. Уч. для сред. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 440с.
641808
   Литература. Язык. Культура : сб. ст. – М., 1986. – 293с.
641809
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига, 1989. – 69с.
641810
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига
ч. 2. – 1990. – 50с.
641811
   Литература: Уч.-хрестоматия для 7 кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1993. – 384с.
641812
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003944-5
Ч. 1. – 1992. – 222с.
641813
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003946-1
Ч. 2. – 1992. – 222с.
641814
   Литература: Уч. хрестоматия для 6-го кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1992. – 415 с. – ISBN 5-09-003948-8
641815
   Литература: Уч. хрестоматия для 8-го кл. ср. шк.. – М., 1993. – 383с.
641816
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-026-6
Книга първа. – 1995. – 406с.
641817
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-027-4
Книга втора. – 1996. – 445с.
641818
   Литературен кръг "Стрелец". – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 260с. – Библиогр.:с.258-260. – (Литературни кръгове и издания N2)
641819
  Гин М. Литератури и время. Исследования и статьи. / М. Гин. – Петрозаводск, 1969. – 274с.
641820
  Бончев Н. Литературна критика и публицистика / Н. Бончев. – София : Български писател, 1962. – 258 с.
641821
   Литературная Аджария.. – Батуми, 1954. – 210с.
641822
   Литературная Астрахань.. – Астрахань, 1954. – 203с.
641823
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1977. – 114с.
641824
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1989. – 110с.
641825
   Литературная Вологда. – Вологда, 1955. – 279с.
641826
   Литературная история Соединенных Штатов Америки.. – М.
1. – 1977. – 607с.
641827
   Литературная история Соединенных Штатов Америки.. – М.
2. – 1978. – 526с.
641828
   Литературная история Соединенных Штатов Америки.. – М.
3. – 1979. – 645с.
641829
   Литературная Калуга.. – Калуга, 1957. – 87с.
641830
   Литературная Калуга.. – Калуга, 1958. – 117с.
641831
  Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене. / Е.В. Вановская. – Ленинград, 1989. – 80с.
641832
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – М., 1961. – 763с.
641833
  Григорьев А.А. Литературная критика / А.А. Григорьев. – Москва : Художественная литература, 1967. – 631 с.
641834
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1972. – 262с.
641835
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – М., 1979. – 447с.
641836
  Писарев Д.И. Литературная критика : в 3-х томах / Д.И. Писарев. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Статьи 1859-1864 гг. – 1981. – 384с.
641837
  Майков А.Н. Литературная критика / А.Н. Майков. – Л, 1985. – 407с.
641838
  Михайловский Н.К. Литературная критика / Н.К. Михайловский. – Л, 1989. – 608с.
641839
   Литературная критика 1800-1820 -х годов.. – М., 1980. – 343с.
641840
  Алиева С.У. Литературная критика в действии / С.У. Алиева. – Москва, 1984. – 64с.
641841
   Литературная критика европейских социалистических стран.. – М.
2. – 1978. – 336с.
641842
  Горбанев Н.А. Литературная критика Н.Н.Страхова / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1988. – 48с.
641843
  Попов И.В. Литературная критика преддекабристского периода в ее публикацистическом аспекте. / И.В. Попов. – Куйбышев, 1975. – 160с.
641844
   Литературная критика стран зарубежного Востока и ее роль в развитии общественной и эстетической мысли. – Москва : Наука, 1988. – 282 с.
641845
  Салтыков-Щедрин Литературная критика. / Салтыков-Щедрин. – М., 1982. – 349с.
641846
  Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма / В.П. Боткин. – М., 1984. – 320с.
641847
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Л.
Т. 1. – 1984. – 398с.
641848
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Л.
Т. 2. – 1984. – 518с.
641849
  Перелыгин Л.М. Литературная лениниана в школе. / Л.М. Перелыгин. – М., 1970. – 128с.
641850
  Ланн Е. Литературная мистификация / Евгений Ланн. – Москва ; Ленинград : Печатный двор, 1930. – 232 с.
641851
   Литературная молодежь.. – Киев, 1956. – 318с.
641852
   Литературная Москва.. – М., 1956. – 831с.
641853
   Литературная Москва.. – М.
2. – 1966. – 796с.
641854
   Литературная мысль.. – Л.
3. – 1925. – 392с.
641855
   Литературная норма в лексике и фразеологии.. – М., 1983. – 264с.
641856
   Литературная норма и вариантность.. – М., 1981. – 271с.
641857
   Литературная норма и просторечие.. – М., 1977. – 254с.
641858
   Литературная Одесса 20-х годов.. – Одесса, 1964. – 62с.
641859
   Литературная речь: Рабоч. хрестоматия для комвузов, совпартшкол и самообразования.. – М.
1. – 1928. – 124с.
641860
   Литературная Россия.. – М., 1962. – 518с.
641861
   Литературная Сибирь.. – Иркутск, 1971. – 336с.
641862
   Литературная Сибирь: Биобибл. слов. писателей Вост. Сибири.. – Иркутск
2. – 1986. – 350с.
641863
   Литературная Сибирь: Критико-биобиблиогр. слов. писат. Восточной Сибири.. – Иркутск
1. – 1986. – 302с.
641864
   Литературная сказка пушкинского времени. – М., 1988. – 479с.
641865
   Литературная теория и художественное творчество.. – М., 1979. – с.
641866
   Литературная теория немецкого романтизма.. – Л., 1934. – 335с.
641867
   Литературная традиция и современность.. – Ташкент, 1989. – 90с.
641868
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1995
641869
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1996
641870
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1997
641871
   Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
№ 3, кн. 3 , май - июнь. – 2015
641872
  Алексеев С. Литературная хрестоматия : пособие при прохождении курса теории словесности в средних классах средне-учебных заведений / С. Алексеев. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1913. – [2], VIII, 159 с.
641873
   Литературная часть партийного дела: Кн.для учителя.. – М., 1986. – 255с.
641874
   Литературная энциклопедия.. – М.Л.
1. – 1925. – 576с.
641875
   Литературная энциклопедия.. – М.Л.
2. – 1925. – 577-1198с.
641876
   Литературная энциклопедия.
1. – 1930. – 768с.
641877
   Литературная энциклопедия.. – М.
2. – 1930. – 768с.
641878
   Литературная энциклопедия.. – М.
11. – 1939. – 822с.
641879
  Верховский Н.Ю. Литературная эстрада / Н.Ю. Верховский. – Ленинград-Москва, 1939. – 227с.
641880
  Верховский Н.Ю. Литературная эстрада / Н.Ю. Верховский, Н.А. Голубенцев. – Ленинград-Москва, 1949. – 336с.
641881
  Верховский Н.Ю. Литературная эстрада / Н.Ю. Верховский, Н.А. Голубенцев. – Ленинград-Москва, 1949. – 252с.
641882
  Конев И. Литературни взаимоотношения и литературен процес / И. Конев. – София, 1974. – 426с.
641883
  Георгиев Любен Литературни кръговрати / Георгиев Любен. – София, 1983. – 416 с.
641884
  Иванов В. Литературни портрети и спомени / В. Иванов. – София : Български писател, 1982. – 270 c.
641885
  Бакалов Г. Литературни статии и изследвания / Г. Бакалов. – София : Български писател, 1973. – 442 с.
641886
  Казаркин А.П. Литературно-критические оценки. / А.П. Казаркин. – Томск, 1987. – 240с.
641887
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – М., 1935. – 488с.
641888
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1937. – 560с.
641889
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Минск, 1953. – 252с.
641890
  Михайловский Н.К. Литературно-критические статьи / Н.К. Михайловский. – М, 1957. – 664с.
641891
  Антонович М.А. Литературно-критические статьи / М.А. Антонович. – М.-Л., 1961. – 516 с.
641892
  Воронский А.К. Литературно-критические статьи / А.К. Воронский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 423 с.
641893
  Мирский Д.П. Литературно-критические статьи / Д.П. Мирский. – М., 1978. – 327с.
641894
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1966. – 176с.
641895
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1971. – 136с.
641896
  Писарев Д.И. Литературно-критические статьи. Избранные / Д.И. Писарев. – Москва, 1940. – 279с.
641897
  Богорад Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского / Г.Л. Богорад. – Л. – 104с.
641898
  Боград Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского / Г.Л. Боград, Б.Н. Рыбалко, Е.М. Тустановская. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 104 с.
641899
  Мирзоев С. Литературно-просветительская деятельность Махмуда Тарзи и его газета "Сирадж-уль-ахбар" / С. Мирзоев. – Душанбе, 1973. – 166с.
641900
  Крамарев А.П. Литературно-творческий кружок в сельской школе (5-7 классы) / А.П. Крамарев. – М., 1961. – 88с.
641901
  Ивбулис В.Я. Литературно-худдожественное творчество Рабиндраната Тагора: пробл. метода / В.Я. Ивбулис. – Рига, 1981. – 390с.
641902
  Озеров В.М. Литературно-художественная критика и современность / В.М. Озеров. – Москва, 1972. – 47с.
641903
  Астахов В.Г. Литературно-эстетические взгляды Г.В. Плеханова в советской критике / В.Г. Астахов. – Душанбе, 1973. – 218с.
641904
  Головко Н.В. Литературно-эстетические взгляды поэтов "Искры" / Н.В. Головко. – Минск, 1972. – 144с.
641905
  Белоусов Д.А. Литературно краеведческий кружок в сельской школе / Д.А. Белоусов. – М : Просвещение, 1987. – 48 с.
641906
  Михайловская Н.Д. Литературное движение 70-х годов XIX века / Н.Д. Михайловская. – Воронеж, 1957. – 49с.
641907
  Горбунов Г.И. Литературное Иваново / Г.И. Горбунов. – Иваново, 1950. – 200 с.
641908
  Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение / Н.Ф. Бельчиков. – М., 1983. – 272с.
641909
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Ленинград ; Москва : Музгиз
Т. 1. – 1952. – 512 с.
641910
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Л
2. – 1953. – 892с.
641911
  Амангельдыева Г Литературное наследие Талиби / Г Амангельдыева. – Ашхабад, 1988. – 114 с.
641912
  Михайлов Г.И. Литературное наследство монголов / Г.И. Михайлов. – М, 1969. – 176с.
641913
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
641914
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
641915
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
641916
  Кузнецов А.И. Литературное Петровско-Разумовское / А.И. Кузнецов. – М., 1963. – 104с.
641917
  Науман М. Литературное произведение и история литературы / М. Науман. – М, 1984. – 423с.
641918
  Петров В.П. Литературное произношение некоторых наименований, освоенных киргизским языком в советскую эпоху / В.П. Петров, А.О. Осмонкулов. – Фрунзе, 1969. – 231с.
641919
  Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Н.Д. Молдавская. – М., 1976. – 224с.
641920
  Былинский К.И. Литературное редактирование / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – М, 1957. – 340с.
641921
  Былинский К.И. Литературное редактирование / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 355с.
641922
  Сенкевич М.П. Литературное редактирование / М.П. Сенкевич, М.Д. Феллер. – Москва, 1968. – 368с.
641923
  Былинский К.И. Литературное редактирование газеты / К.И. Былинский. – М, 1953. – 63с.
641924
  Накорякова К.М. Литературное редактирование информационных заметок / К.М. Накорякова. – М., 1990. – 48с.
641925
  Сенкевич М.П. Литературное редактирование научных произведений / М.П. Сенкевич. – Москва, 1970. – 272с.
641926
  Абрамович А.В. Литературное редактирование. / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва
1. – 1962. – 106с.
641927
  Абрамович А.В. Литературное редактирование. / А.В. Абрамович, З.А. Лазаревич. – Москва, 1964. – 112с.
641928
  Абрамович А.В. Литературное редактирование. / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва, 1968. – 100с.
641929
  Немзер Андрей Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е / Немзер Андрей; Худ. О. Смирнов. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 432с. – ISBN 5-86793-034-3
641930
  Киреева И.В. Литературное творчество Джона Рида. / И.В. Киреева. – Горький, 1974. – 150с.
641931
  Бершадская Н.Р. Литературное творчество учащихся в школе. / Н.Р. Бершадская, В.З. Халимова. – Москва, 1986. – 173с.
641932
  Сушицкий Ф.П. Литературные беседы, рефераты и сочинения в средней школе : (Опыт методики : Практическое руководство для начинающаго преподавателя словесности) / Ф. Сушицкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1916. – [2], II, 207 с. – Экз. деф.: без обл., тит. л. и отсутств. с. 205-207. – Библиогр. в примеч.
641933
  Петропавловская Н.Д. Литературные вечера в школе / Н.Д. Петропавловская. – М., 1962. – 104с.
641934
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – М, 1957. – 164с.
641935
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – 2-е изд. – М, 1968. – 248с.
641936
  Елпатьевский С.Я. Литературные воспоминания / С.Я. Елпатьевский. – Москва. – 142 с.
641937
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков. – Москва : Художественная литература, 1960. – 686 с.
641938
  Аненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Аненков. – Москва : Художественная литература, 1983. – 694 с.
641939
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания / Д.В. Григорович. – М, 1987. – 333с.
641940
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков; вступ. ст. В.И. Кулешова ; коммент.: А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна [и др.]. – Москва : Правда, 1989. – 684, [2] с.
641941
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – Л, 1928. – 515 с.
641942
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – М : Художественная литература, 1961. – 215 с.
641943
  Каллаш В.В. Литературные дебюты А.П. Чехова / В.В. Каллаш. – Отд. отт. из Русской мысли. – 73-89 с.
641944
  Блохина В.Н. Литературные игры и занятия / В.Н. Блохина. – Горький, 1960. – 231с.
641945
   Литературные имена арабских и персидских авторов. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 334 с.
641946
   Литературные имена арабских и персидских авторов. – Москва
Ч. 2, кн. 1. – 1979. – 244 с.
641947
   Литературные композиции.. – М., 1950. – 376с.
641948
   Литературные кружки в школе.. – М., 1939. – 32с.
641949
  Бессонов Л.П. Литературные кружки и литературно-музыкальные вечера в средней школе / Л.П. Бессонов. – Л., 1960. – 199с.
641950
  Прудон П.Ж. Литературные майораты : разбор поекта закона, имеющего целью установить бессроч. монополию в пользу авт., изобретателей и художников : пер. с фр. / соч. П.Ж. Прудона. – Санкт-Петербург : Изд. Жиркевича и Зубарева ; Тип. Куколь-Яснопольского, 1865. – VIII, 191 с.
641951
   Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – Москва : Московский университет, 1980. – 617 с.
641952
   Литературные манифесты французских реалистов.. – Л., 1935. – 207с.
641953
   Литературные места Вологодской области.. – Вологда, 1971. – 18с.
641954
   Литературные места России. – Москва, 1971. – 24с.
641955
   Литературные места России. – Москва, 1987. – 283с.
641956
  Пьецух В.А. Литературные мечтания В.Г. Белинского : Комментарий / В.А. Пьецух. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 44 с.
641957
   Литературные музеи Ленинграда. – Л., 1987. – 85с.
641958
   Литературные направления в русской поэзии начала XX века. Поэзия Саши Черного.. – Ашхабад, 1983. – 75 с.
641959
  Петряев Е.Д. Литературные находки: очерки культ. прошлого Вят. земли. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1966. – 239с.
641960
  Петряев Е.Д. Литературные находки: очерки культ. прошлого Вят. земли. / Е.Д. Петряев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1981. – 288с.
641961
  Андреевский С.А. Литературные очерки : (3-е доп. изд. "Литературных чтений") / С.А. Андреевский. – Санкт-Петербург : Тип. Колпинского, 1902. – [4], 498 с.
641962
  Серебрянский М.И. Литературные очерки / М.И. Серебрянский. – Москва, 1938. – 271с.
641963
  Серебрянский М.И. Литературные очерки / М.И. Серебрянский. – Ленинград, 1948. – 400с.
641964
  Серебрянский М.И. Литературные очерки / М.И. Серебрянский. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 267с.
641965
  Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты / В.П. Неустроев. – М., 1983. – 264с.
641966
  Серебрянский М.И. Литературные очерки. / М.И. Серебрянский. – Ростов н/Д, 1939. – 288с.
641967
  Веленгурин Н. Литературные портреты / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1966. – 344с.
641968
  Кобылецкий Ю.С. Литературные портреты / Ю.С. Кобылецкий. – Москва, 1967. – 167с.
641969
  Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. – Москва, 1970. – 455 с.
641970
  Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. – Москва, 1971. – 454 с.
641971
  Крамов И.Н. Литературные портреты / И.Н. Крамов. – М., 1976. – 368с.
641972
  Ключевский В.О. Литературные портреты / В.О. Ключевский. – М., 1991. – 461с.
641973
  Моруа Андре Литературные портреты / Моруа Андре. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512с. – (Сер."Исторические силуэты"). – ISBN 5222001512
641974
  Грудцова О.М. Литературные портреты: (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов) / О.М. Грудцова. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
641975
   Литературные связи и проблема взаимовлияния. – Горький, 1983. – 89с.
641976
   Литературные связи и проблема взаимовлияния.. – Горький, 1984. – 116с.
641977
   Литературные связи и традиции.. – Горький, 1976. – 124с.
641978
  Осадченко И.Е. Литературные связи молдавии и России в 19 в. / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1983. – 263с.
641979
  Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в 19 веке (первая половина) / В.И. Кулешов. – М., 1965. – 462с.
641980
  Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в 19 веке (первая половина) / В.И. Кулешов. – М., 1977. – 349с.
641981
  Крутикова Н.Е. Литературные связи русского и украинского народов / Н.Е. Крутикова. – Москва, 1954. – 52 с.
641982
   Литературные связи.. – Ереван, 1973. – 354с.
641983
   Литературные сказки народов СССР.. – М., 1989. – 751с.
641984
  Дашкова Е.Р. Литературные сочинения / Е.Р. Дашкова. – М., 1990. – 363с.
641985
  Петросов К.Г. Литературные Старки / К.Г. Петросов. – М., 1991. – 62с.
641986
  Гузар И.Ю. Литературные традиции и наваторство в реализме И.В. Гете / И.Ю. Гузар. – ЛЬвов, 1963. – 68с.
641987
  Афанасьев А. Литературные труды княгини Е.Р. Дашковой // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 181-218
641988
  Веленгурин Н.Ф. Литературные этюды / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1963. – 180 с.
641989
  Кружков Н.Н. Литературные этюды / Н.Н. Кружков. – М, 1974. – 48с.
641990
  Сашин Я.А. Литературный комплекс / Я.А. Сашин. – Москва, 1957. – 112 с.
641991
  Духан Я.С. Литературный Ленинград / Я.С. Духан. – Л., 1974. – 61с.
641992
  Грызлова И.К. Литературный музей. Очерк-путеводитель / И.К. Грызлова, В.А. Лебедева. – Тула, 1966. – 224с.
641993
  Ковский В.Е. Литературный процесс 60-70-х годов / В.Е. Ковский. – М., 1983. – 336с.
641994
  Забелин П.В. Литературный разъезд / П.В. Забелин. – Иркутск, 1974. – 143с.
641995
  Багрий А.В. Литературный семинар / А.В. Багрий. – Баку, 1927. – 85с.
641996
  Михнюкевич В.А. Литературный сказ Урала / В.А. Михнюкевич. – Иркутск, 1990. – 187с.
641997
  Резников П.Р. Литературный телеэкран. / П.Р. Резников. – М., 1979. – 128с.
641998
  Кожин А.Н. Литературный язык допушкинской России / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1989. – 283с.
641999
  Кожин А.Н. Литературный язык Киевской Руси / А.Н. Кожин. – 1-е изд. – М., 1981. – 188с.
642000
  Кожин А.Н. Литературный язык Московской Руси / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1984. – 184с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,