Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
641001
  Єлюк С. "Іржавець" поема Тарас Шевченко / замітки Сидора Єлюка. – Львів : Накл. А. Хойнацкого, 1904. – 36 с.
641002
  Ковалів Ю. "Іржавець" у гетьманській галереї Тараса Шевченка: випадковість чи закономірність? // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 93-101. – ISBN 966-95452-3-8
641003
  Ковалів Ю.І. "Іржавець" у гетьманській галереї Тараса Шевченка: випадковість чи закономірність? // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 13-17
641004
  Шевченко Н. "Ірландський фактор" у британській історії першої половини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Уперше в сучасній українській історіографії проаналізовано вплив так званого ірландського фактору на хід британської історії першої половини XVII ст. Автор наголошує, що ірландську проблему можна розглядати не тільки в локальному контексті, але і як ...
641005
  Прокопенко М. "Ірландці - то острівні українці" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 21


  Українська громада в Ірландії. Розмова з редактором "Ірландської Хати" Михайлом Баскіним.
641006
  Мірошниченко Л.Я. "Іронізм" Ричарда Рорті // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 57-59. – ISBN 978-966-11-0683-2
641007
  Дзюба С. "Іронія долі по-Чернігівськи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 197-202. – ISSN 08-68-4790-01
641008
  Коскін В. "Ірпінь, 24 лютого і в наступні дні..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 8 липня (№ 13)


  Уривок з документально-художнього репортажу "Україна-світ і війна-Росія".
641009
  Капранов С.В. "Ісе моногатарі" як пам"ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан / Капранов С.В.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – 168с. – ISBN 966-518-253-6
641010
  Їжак О. "Іскандери" середньої дальності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 5


  "У середині лютого американські ЗМІ знову зарясніли інформацією про порушення Росією безстрокового договору щодо ліквідації ракет середньої та меншої дальності 1987 року. Проблема актуальна вже кілька років. Посилення уваги до неї свідчить про те, що ...
641011
  Бондар Л. "Іскри вогню великого" (конспекти двох виступів професора Івана Денисюка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 209-213. – ISSN 0130-528Х
641012
  Шевчук С. "Іскрою могла запалити тисячі сердець" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 635-639


  У статті розкривається подвижництво Л.Ф. Дунаєвської у розвитку української фольклористики, вагомий внесок у підготовку збірників як народних, так і авторських казок, значимість розробки нею методики укладання підручників для вищих навчальних закладів, ...
641013
  Крупеня І.М. "Іслам Хадхарі" або "Цивілізаційний іслам": корисний досвід для України // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 211-232. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
641014
  Масловська О.М. "Ісламський" тероризм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 396-407
641015
  Запара С. "Існує суспільний запит на нову ідеологію та новий імідж суду" / інтерв"ю брав О.Вертіль // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 55). – С. 5
641016
  Мартинов А. "Іспанка" Каталонії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 4


  "А останні роки Першої світової війни по обидва боки Атлантчного океану поширилася пандемія грипу. Він отримав таку назву лише через те, що в Іспанії, на відміну від інших країн, цю проблему не замовчували, а обговорювали у пресі. Адже у той час ...
641017
  Дроздовський Д. "Істина завжди одна". Суперструнна реальність Девіда Мітчелла // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 242-246. – ISSN 0320 - 8370


  Стаття присвячена особливостям наративу роману Д. Мітчелла "Хмарний атлас".
641018
  Сведенборг Е. "Істинна християнська релігія" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 180-196. – ISSN 08-68-4790-1


  Окремі уривки.
641019
   "Істину встановлює суд історії" : Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Київ. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 10). – ISBN 966-8225-09-0; 966-625-005-5
Т. 1 : Джерела. – 2004. – 781с.
641020
   "Істину встановлює суд історії" : Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Київ. – ISBN 966-8225-09-0; 966-8225-10-4
Т. 2 : Наукові студії. – 2004. – 552с.
641021
  Масненко В.В. "Історик - слуга народу": саморефлексія та репрезентація Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 56-71. – ISBN 978-966-353-435-0
641022
  Чухлій С.О. "Історик другого плану" як історіографічний концепт // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 158-167. – ISSN 2409-0743
641023
   "Історик модерної України". До 100-річчя від дня народження О.Й. Пріцака (1919-2006) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2019. – № 2, 2019, 2 квартал. – С. 28-41. – ISSN 0130-2043
641024
  Вербовий О. "Історик мрійник" (до 120-річчя від дня народження Василя Митрофановича Базилевича) / О. Вербовий, Г. Савченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 141-149


  У статті висвітлено основні віхи життя історика В. М. Базилевича (1893-1942), показано його внесок у розвиток спеціальних історичних дисциплін, музейництва, краєзнавства, києвознавства, декабристознавства. В.М. Базилевич закінчив І київську гімназію ...
641025
  Плохій С. "Історики мають перейти від пропаганди місцевих "правд" до написання історії нації" / спілкувалася Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 17/18 (337/338). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Розмова із професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм.
641026
  Ленченко В. Іоган Готфрід Шедель: чарівник українського бароко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.176-179 : Фото. – ISSN 1607-6451
641027
   ІОІ-2019: з покоління в покоління. Здобуток української команди на Міжнародній олімпіаді з інформатики - одна золота, дві срібні й одна бронзова медалі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Лідерами української команди стали Андрій Паньков, начальник відділу електронних освітніх ресурсів Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", і Віталій Бондаренко асистент КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики.
641028
  Пугач О. Іон Деген з Могилева-Подільського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 11. – ISSN 2519-4429
641029
  Костюк П.Г. Іони кальцію у функції мозку - від фізіології до патології / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець; НАНУ; Ін-тут фізіології ім. О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2005. – 199с. – ISBN 966-00-0399-4
641030
  Жовтянський В.А. Іонізаційний стан плазми у режимі розширення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 289-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджується розпад імпульсної плазми інертних газів у режимі розширення. Аналітично отримана залежність швидкості зміни ступеня іонізації оптично щільної плазми від швидкості її розширення та простий критерій іонізаційної нерівноважності плазми у ...
641031
  Трофименко С.В. Іонізаційні втрати енергії, гальмівне та перехідне випромінювання ультрарелятивістського електрону, що має нерівноважне поле : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Трофименко Сергій Валерійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
641032
  Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Мартиш Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 32 назви
641033
  Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мартиш Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 348 л. – Бібліогр.: 308-348
641034
  Островерх А.С. Іонізація молекул глюкози, аскорбінової кислоти, аденіну, гуаніну та РОРОР електронним ударом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Островерх Анна Сергіївна ; НАН України ; Ін-т фізики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 28 назв
641035
  Зайцева Г.О. Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Зайцева Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
641036
  Іванов О.Ю. Іонічна республіка (1798-1807 рр.) в контексті політики російського експансіонізму: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 24-29. – ISSN 2219-5521
641037
  Самко С.П. Іонний транспорт в неізотермічних умовах та зовнішніх полях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 408-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчається іонний транспорт в мембранних структурах при наявності градієнтів температури та зовнішніх полів. Отримано узагальнені співвідношення Усінга-Теорелла та проаналізовано залежність іонного транспорту від параметрів зовнішніх полів та ...
641038
  Самко С.П. Іонний транспорт і електричні потенціали в рідиних системах з мембранами в присутності зовнішніх полів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.14 / Станіслав Петрович Самко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
641039
  Самко Станіслав Петрович Іонний транспорт і електричні потенціали в рідинних системах з мембранами в присутності зовнішніх полів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Самко С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 137 л. – Бібліогр.: л.124-137
641040
  Базель Ярослав Рудольфович Іонні асоціанти ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії : Автореф. дис. ... д-ра. хім. наук : 020002 / Базель Ярослав Рудольфович ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 35 с.
641041
  Базель Я.Р. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іоннометрії. : Дис... д-ра хім. наук: 02.00.02 / Базель Я.Р.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1999. – 320 л. – Бібліогр.: л. 270-320
641042
   Іонні канали в контексті пошуку молекулярних мішеней регуляції скоротливості міометрію / В. Тараріна, І. Суха, Р. Лаврик, О. Артеменко, О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 24-28. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
641043
  Волков С.Н. Іонні коливання у низькочастотному спектрі молекули ДНК / С.Н. Волков, С.М. Перепелиця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 388-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати теоретичного моделювання внутрішньої динаміки молекули ДНК з іонами. Знайдено місце "іонних" коливань у спектрі конформаційних коливань подвійної спіралі, визначено амплітуди і частоти цих коливань залежно від маси іона та від ...
641044
  Чучман Н.Я. Іонні прилади / Н.Я. Чучман. – Київ : Вища школа, 1975. – 199 с.
641045
   Іонні рідини на основі імідазолієвих похідних тіакалікс[4]арену / А.Д. Ямпольська, С.Г. Харченко, З.В. Войтенко, А.Б. Драпайло, В.І. Кальченко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 131
641046
  Кравченко О. Іонно-акустичні ударні хвилі у плазмових згустках / О. Кравченко, И. Юрчук, Т. Лиситченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати числового моделювання взаємодії іонно-акустичних ударних хвиль з одномірним пиловим згустком в аргоновій плазмі. Дослідження проведено в рамках гідродинамічної моделі, зарядження пилу визначено згідно з теорією обмежених орбіт, ...
641047
   Іонно-електростатична взаємодія малих кульових частинок в розчині електроліту. Частина II. Обчислення енергії взаємодії при заданих щільностях поверхневих потенціалів / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Д.Л. Водоп"янов, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано розв"язок рівнянь Дебая-Х"юккеля для системи куль з довільними радіусами та поверхневими потенціалами, розташованих в електроліті. Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку взаємодії частинок в таких системах. Докладно розглянуто ...
641048
  Сабов Т.М. Іонно-стимульована трансформація структури та оптоелектричних параметрів хромогенних і фоточутливих шарів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сабов Томаш Мар"янович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
641049
   Іонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів за умов хімічного моделювання середовища шлунково-кишкового тракту людини / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська, І.В. Затовський, О.Б. Марценюк, А.Д. Дадашев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-70. – ISSN 1726-5428
641050
   Іонообмінні та адсорбційні властивості шунгіту та сапоніту в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини: (Представлено членом-кореспондентом НАН України М.С. Слободяником) / Е.С. Яновська, І.В. Затовський, О.Б. Марценюк, Б.А. Пліш // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
641051
  Зайцев В. Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему / В. Зайцев, О. Трохименко, В. Самусева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Визначено динамічні іонообмінні характеристики кремнезему з ковалентно закріпленими етилсульфокислотними групами. Установлено, що даний іоніт проявляє властивості сильнокислотного катіоніту, що сорбує метали за електростатичним механізмом. Dуnamic ...
641052
  Рапопорт Ю.Г. Іоносферний відгук на просторовий пакет атмосферних іравітаційних хвиль з нижньої атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 399-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Автором отримані ефективні граничні умови для збудження атмосферних гравітаційних хвиль(АГХ) приповерхневим літосферним джерелом. Запропоновано послідовно враховувати спектральні особливості пакету АГХ, включаючи реативні моди. Показана просторова ...
641053
   Іоносферний супутниковий проект "Іоносатс" / В.М. Івченко, В.Є. Корепанов, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ю.М. Ямпольський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 3. – С. 55-66. – ISSN 1561-8889
641054
  Шудляк Н. Іосафатова долина: історія та сьогодення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 146–155. – ISSN 2309-9356
641055
  Пріцак О. Іпатівський літопис та його роля у реставрації української історичної пам"яти // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 11-15
641056
  Нікольченко Ю.М. Іпатіївський літописний звід як джерело документної традиції Київської Русі / Ю.М. Нікольченко, О.В. Головко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 162-166. – (Історія та географія ; вип. 48)
641057
  Іваненко А. Іпатій Потій // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 180-184. – ISBN 5-319-01062-1
641058
  Бубенщиков В. Іпатій Потій та Іван Вишенський: особистості й антиподи // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 26-28. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
641059
  Ткачук Руслан Іпатій Потій та уніаністика на межі XVI - XVII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 13-20. – ISSN 0236-1477
641060
  Гершензон З.С. Іпономеутиди, аргірестиїди / З.С. Гершензон. – К., 1974. – 132с.
641061
  Береза І. Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 4-7


  У статті на матеріалі творів В. Бойченка, Д. Кременя, О. Сизоненка, Р. Дідули, М. Лазарука, Г. Гусейнова та П. Вольвача розглядається образ М. Вінгарновського в іпостасях поета, вчителя, товариша, сина, батька, громадянина. Акцентується спадкоємність ...
641062
  Будько Євген Іпостасі отця Андрія : люди пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 124-128 : Фото
641063
  Черненко А.О. Іпостасі страху в філософії С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 114-117
641064
  Бокал Г.В. Іпостась // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 250-251. – ISBN 966-316-069-1
641065
  Денисенко А. Іпостась Володимира Здоровеги: вчитель, наставник, соратник // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 34-36
641066
  Рогожа М. Іпостась генерала О.О. Загродського (за матеріалами мемуарної літератури) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 97-105. – ISSN 1998-4634
641067
  Лютий І.О. Іпотека : навч. посібник / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – Київ : Знання, 2011. – 445, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-919-5
641068
  Божко Ю. Іпотека "в законі" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Окремі підсумки 2011 року та прогнози на майбутнє".
641069
  Морозов Є. Іпотека без дозволу органу опіки: позов прокурора в інтересах дитини // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 1992-9277
641070
  Савич В.І. Іпотека в сисгемі механізмів інвестування житлового будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання застосування іпотеки в системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла. The questions of using the mortgage in system of financial-credit mechanisms on building dwelling are examined in article.
641071
   Іпотека в Україні : Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. – Київ : КНТ, 2006. – 388с. – ISBN 966-373-075-7
641072
  Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-15
641073
  Кручок Н.С. Іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку : монографія / Н.С. Кручок. – Київ : Нічлава, 2010. – 298 с. – ISBN 966-8939-07-7
641074
  Майданик Р.А. Іпотека житла: поняття, природа, підстави виникнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-38.
641075
  Гарнага О.М. Іпотека земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-79
641076
  Олійник В. Іпотека земельних ділянок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 71-86.
641077
  Малий В.Ю. Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В.Ю. Малий, І.О. Панна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 468-474. – ISSN 1563-3349
641078
  Скаржинський М. Іпотека незавершеного будівництвом житла (цивільно-правові аспекти) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-43
641079
  Олійник В. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 74-78
641080
  Барабан С.С. Іпотека та її роль у відродженні соціальної інфраструктури села / С.С. Барабан, В.Р. Німко // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
641081
  Гриджук Д.М. Іпотека у кредитуванні : практичні аспекти / Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. – Київ : А.С.К., 2006. – 464с. – ISBN 966-319-102-3
641082
  Рев"юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування / Н.В. Рев"юк; НАНУ; Ін-т економіко-правових досліджень; Націон. ун-т державної податкової служби України. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 172с. – ISBN 966-8759-35-4
641083
  Пшик О.О. Іпотека як інструмент кредитування житлового будівництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 204-211. – ISSN 0321-0499
641084
  Харічков С.К. Іпотека як інструмент мобілізації інвестиційних потоків у сфері освоєння техногенно-ресурсного потенціалу України / С.К. Харічков, О.Р. Губанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 13 пунктів
641085
  Придибайло О.М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
641086
  Михайлова В. Іпотека. В пошуках розуміння // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 22


  Про застосування положень Закону України "Про іпотеку" на практиці.
641087
  Строкань О. Іпотека: отримав предмет - забудь про процент // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 35
641088
  Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку : монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко ; КНУШ. – Київ : ЧеРо, 2009. – 548с. – ISBN 978-966-364-939-9
641089
  Білай Д.В. Іпотерапія - інноваційна методика лікування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 4-5 : фото
641090
   Іпотечна криза а Україні як індикатор економічних проблем / О.Т. Євтух, Євт, ух, Л. Сітовська // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 29-35. – ISSN 0372-6436
641091
  Романчукевич Віталій Вікторович Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 192-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано проблеми валютно-фінансових дисбалансів, що впливають на стан банківської системи України, визначено ряд заходів Національного банку України з метою посилення фінансової стабільності та зменшення залежності банківської системи від ...
641092
  Романчукевич В.В. Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 192-197. – ISSN 1562-0905
641093
  Євтух О. Іпотечна криза в США та Україні: причини й уроки / О. Євтух, О. мол. Євтух, Л. Сітовська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
641094
  Улановський О. Іпотечна криза в США: наслідки для української банківської системи // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-11.
641095
  Яременко О.Л. Іпотечна криза у США та її вплив на економіку України / О.Л. Яременко, Т.В. Мухіна // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-47. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
641096
  Шевченко В.Ю. Іпотечна та фінансова криза в США: міжнародний вплив // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 19-25


  Origin and major features of the subprime mortgage crisis and financial crisis in the USA are studied. International spillover of the financial crisis, its influence on the recession of the real economy is analyzed.
641097
   Іпотечне кредитування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Любунь, К.В. Паливода, М.П. Денисенко, В.І. Грушко, А.Т. та ін. Головко; МОНУ; За ред. О.С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392с. – ISBN 966-364-069-3
641098
  Гнатківський Б.М. Іпотечне кредитування аграрного сектору економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 183-188. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасні тенденції розвитку аграрної іпотеки в Україні. Проаналізовано причини, що гальмують розвиток іпотечних відносин в аграрному секторі. Наведено рекомендації щодо організації Державного земельного (іпотечного) банку як основного ...
641099
  Аманжаєв Д.Г. Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 210 арк. – Додатки: л. 203-210. – Бібліогр.: арк. 184-202
641100
  Аманжаєв Д.Г. Іпотечне кредитування в соціально-економічному розвитку Туркменістану : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
641101
  Журавльова Т.О. Іпотечне кредитування в Україні - реалії сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
641102
  Савич В.І. Іпотечне кредитування в Україні: суперечності та тенденції розвитку : Монографія / Савич В.І.; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Івано-Франківськ, 2006. – 552с. – ISBN 966-7768-61-9
641103
  Мир Абдул Іпотечне кредитування під заставу земельної власності / Мир Абдул, Каюм Джалал // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 55-58
641104
  Дядько Є.А. Іпотечне кредитування та соціалізація економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
641105
  Іванілов О.С. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України : фінансова політика й економічне регулювання / О.С. Іванілов, М.В. Тітенкова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
641106
  Поліщук Н.В. Іпотечне кредитування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Поліщук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 83 назви
641107
  Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 46-48.
641108
  Шклярук С.Г. Іпотечне кредитування як механізм розвитку ринку банківських кредитів і фондового ринку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 45-51. – Бібліогр.: на 30 пунктів
641109
  Ющенко А.М. Іпотечне кредитування як передумова розвитку земельних відносин : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 93-99 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
641110
  Вовчак О.Д. Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні / О.Д. Вовчак, Т.Я. Андрейків // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 230-238. – ISSN 2313-4569
641111
  Януль І.Є. Іпотечне страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті вивчаються сучасний стан іпотечного страхування у провідних країнах світу, проблеми іпотечного страхування в Україні. Визначено шляхи удосконалення іпотечного страхування. The current state of mortgage insurance in the leading countries and ...
641112
  Тригуб О.В. Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 199-204
641113
  Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні: перспективи і можливі наслідки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 4. – С. 42-51. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
641114
  Євтух О.Т. Іпотечний механізм житлового інвестування: перші кроки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 90-95
641115
  Тригуб О.В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Тригуб О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 236 л. + Додатки: л. 216-236. – Бібліогр.: л. 194-215
641116
  Тригуб О.В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Тригуб О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
641117
  Пашковська Т. Іпотечний переполох у банківському секторі. Застосування Закону "Про іпотеку" при стягненні заборгованості // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 46)
641118
  Базилевич В.Д. Іпотечний ринок / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева. – Київ : Знання, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-346-444-2
641119
  Паливода Констянтин Віталійович Іпотечний ринок житла в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Паливода К.В.; Науково-дослід. фінансовий ін-тут при мін-ві фінансів України. – Київ, 2004. – 253 с. + Додатки: л. 202 - 253. – Бібліогр.: л. 179 - 202
641120
  Паливода Костянтин Віталійович Іпотечний ринок житла в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Паливода К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв.
641121
  Кривенко В.Г. Іпотечний ринок України в умовах світової фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 299-306


  Досліджено причини та передумови виникнення кризи в іпотечній системі США, визначено її наслідки для іпотечного ринку України, запропоновано практичні рекомендації щодо подальшого відновлення іпотечного кредитування в Україні.
641122
  Папаіка О.О. Іпотечний ринок України: антикризові заходи / О.О. Папаіка, С.Г. Арбузов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 34-43. – (Економічні науки)
641123
  Романюк М. Іпотечний ринок як засіб досягнення мети фінансової політики держави / М. Романюк, Д. Аманжаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються шляхи забезпечення реалізації фінансової політики держави за допомогою іпотечного ринку: накопичення капіталу, розширення житлового будівництва, забезпечення соціального розвитку. Проведений аналіз переваг та недоліків основних ...
641124
  Погорєльцева Наталія Павлівна Іпотечний ринок: природа та особливості формування в транзитивній економіці : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Погорєльцева Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224л. + Додатки: л. 199 - 224. – Бібліогр.: л. 172 - 199
641125
  Погорєльцева Наталія Павлівна Іпотечний ринок: природа та особливості формування в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Погорєльцева Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
641126
  Кручок Н. Іпотечні деривативи : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 85-87. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
641127
  Говоров П. Іпотечні кредити // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 24-25


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
641128
  Лукомська О. Іпотечні облігації в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-52.
641129
  Папраіка О. Іпотечні послуги як похідна іпотечного ринку / О. Папраіка, С. Арбузов // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 13-15.
641130
  Чоповськип Д.П. Іпотечні цінні папери: реалії правового регулювання // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 403-406. – ISBN 966-660-151-6
641131
   Іпполіт (Hyppolite) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 761-762. – ISBN 966-316-069-1
641132
  Ткач В. ІРА: новий етап активізації руху? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 52-54
641133
  Дяченко І. Ірак - іспит з демократії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 0868-8273
641134
  Мартинов А. Ірак на межі розпаду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 4


  "Початок грудня став напруженим для соціально-політичної ситуації в Іраку. Падіння світових цін на нафту, корупція, належність більшості нафтових іракських родовищ іноземним транснаціональним корпораціям радикально скоротили надходження до іракського ...
641135
  Пронь Т.М. Ірак у близькосхідній політиці та дипломатії Великої Британії. Ретроспективний аналіз 1921-1956 років // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 109-112. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  Авторка, посилаючись на матеріали переважно англійської та російської спеціальної літератури, наводить історичний ретроспективний аналіз близькосхідної зовнішньої політики та дипломатії Великої Британії на прикладі Іраку в 1920-1950-х роках.
641136
  Цирфа Юлія Ірак. 5 років війни : 20 березня 2003 року президент США Джордж Буш оголосив про початок війни з Іраком // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 61
641137
  Цирфа Юлія Ірак. 5 років війни : 20 березня 2003 року президент США Джордж Буш оголосив про початок війни з Іраком // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 61
641138
  Кравченко В. Ірак: країна періоду напіврозпаду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 4


  Загострення конфесійно-етнічного конфлікту, що загрожує геополітичними катаклізмами.
641139
  Каспрук В. Іраком прокотилася буря протестів. Чи вдасться Абдул-Махді заспокоїти вулиці? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Гонконгізація Іраку набуває дедалі радикальніших рис, коли після заворушень на півдні країни, з територій, де переважно проживає шиїтське населення, протестний рух швидко поширився на інші регіони, включно зі столицею - Багдадом. Серед основних вимог ...
641140
  Най Джозеф Іракська війна - десять років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 51). – С. 3
641141
  Петюр Р.К. Іракська кампанія 2003 року: рішення України про направлення військ до Кувейту та Іраку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 140-149
641142
  Виртосу І.Г. Іракська компанія: чи є місце позитиву ? (за матеріалами щотижневика " Дзеркало тижня". // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 144-153


  У статті аналізуються особливості висвітлення щотижневиком "Дзеркало тиждня" американо-іракського конфлікту.
641143
  Томенко М. Іракське питання // Столичные новости, 2004. – 29 апр.-3 мая


  Ст. нар.деп.України щодо присутності українських військ в Іраку
641144
  Гончар Б.М. Іракське питання і трансатлантичні відносини на початку XXI століття / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив військової операції США проти Іраку в 2003 р. на відносини між США і європейськими членами НАТО. The article analyses the US war operation in the Iraq in 2003 as the factor of influence on the US - European relations in the NATO.
641145
  Крушинський В.Ю. Іракський вузол Тоні Блера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 6-18


  Статтю присвячено участі Великої Британії у підготовці та проведенні військового вторгнення в Ірак в 2003-2009 роках.
641146
  Кадіра Асо Араз Іракський Курдистан у системі сучасних міжнародних відносин : автореф, дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кадіра Асо Араз ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
641147
  Замікула М. Іракський розбрат. В країні не припиняються антиурядові протести // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 5


  "Ірак охоплений протестами, наймасштабнішими з 1991 року. Їхні результати визначатимуть майбутнє держави, яка вже багато років не може подолати критичні внутрішні проблеми і забезпечити населенню умови для стабільного життя. З початку протестів, які ...
641148
  Слободян Н. Іракський фактор у міжнародних відносинах у Перській затоці на початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено встановленню миру та безпеки в регіоні Перської затоки після завершення антиіракської компанії в 2003 р. Проаналізовано позицію основних учасників конфлікту, а також вплив іракської війни на систему відносин у субрегіоні та міжнародних ...
641149
  Хмуляк М. Іракський чинник на парламентських виборах 2005 р. у Великій Британії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано роль іракського чинника на парламентських виборах 2005 р. у Великій Британії, а також його вплив на протистояння між основними політичними силами країни. The article is analyzed the role of the Iraq factor at the 2005 ...
641150
  Бурдиляк С. Іран - Китай - Росія vs гегемонія США // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 178). – С. 10-11


  Які висновки робити Україні в зв"язку з формуванням стратегічного альянсу між трьома країнами?
641151
  Пархоменко І. Іран - країна краси // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 285-292. – ISSN 0320 - 8370
641152
  Даниленко О. Іран без упереджень // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 8/9 (161/162). – С. 38-41
641153
  Мартинов А. Іран і Саудівська Аравія: на межі війни // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 вересня (№ 38). – С. 4
641154
  Юзеф Н.Н. Іран і світова фінансова криза // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 473-478
641155
  Боровський О. Іран припиняє співпрацю з Україною // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 лютого (№ 13). – С. 5


  "Іран припинив співпрацю з Україною в розслідуванні збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Це сталося після того, як на українському телебаченні оприлюднили аудіозапис розмови між іранським пілотом та авіадиспетчерською службою, ймовірно, ...
641156
  Галака С.П. Іран та ядерне нерозповсюдження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – C. 3-7
641157
  Маленька Т.Ф. Іран, іранці та ми. Лінгвокраїнознавство Ірану : Навчальний посібник / Т.Ф. Маленька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 174 с. – ISBN 966-594-391-Х
641158
  Завірюхіна Марія Іран. Велотур у хіджабі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 92-97 : фото
641159
  Томашаєва Міла Іран. Тут говорив Заратустра // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 102-109
641160
  Федянін В. Іран: новорічна "смута" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 4


  "...Початок нового року в Ірані відзначився хвилею масових протестів. Виступи почалися з другого за кількістю населення іранського міста Мешхед і згодом швидко поширилися на інші міста, включаючи столичний Тегеран та релігійну столицю країни Кум. ...
641161
  Костюченко Ю. Іран: повстання як черговий етап радикалізації тривалих протестів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 листопада (№ 214). – С. 11
641162
  Федянін В. Іран: рахбар, баржам і вибори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 4


  "Президентські вибори в Ірані — справжня окраса внутрішньої боротьби іранської еліти."
641163
   Іраністика в Україні XX - початку XXI ст. : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та ред.: Т.Ф. Маленька, О.М. Конончук, І.М. Лучко]. – Київ : [б. в.], 2008. – 51, [1] с.
641164
  Райхель Ю. Ірано-азербайджанська напруга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 99)


  На лінії розділу з Нагірним Карабахом гинуть люди.
641165
   Ірано-таджицька література епохи Відродження (9-15 ст.) : Навчальний посібник для студ.гуманіт.фак-тів. – Київ : Київський університет, 1999. – 104с.
641166
   Ірано-таджицька література епохи Відродження (9 - 15 ст.) : Учбовий посібник для студ. гуманіт. фак-тів. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1996. – 84с.
641167
  Костенко Н.В. Ірано-таджицька література епохи Відродження (IX-XV століття) : навчальний посібник для студ. гуманітарних ф-тів / Н.В. Костенко, Н.М. Андрійченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 159 с. – Бібліогр.: с. 157. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-194-5
641168
  Люлька В. Іраномовні народи на території України: минуле та сучасність // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 74
641169
  Ганик М.П. Іранська загроза – міф чи реальність? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 17-18
641170
  Мазепова О.В. Іранська комунікативна культура через призму теорії мовленнєвих актів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 17-21. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
641171
  Мусаві С.Н. Іранська сім"я: деякі демографічні характеристики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто деякі важливі зміни, що в останні роки спостерігалися в Ірані і багато в чому впливали на політику, культуру, цінності та інші аспекти життя людей. З демографічної позиції проаналізовано питання сім"ї і сімейного життя в Ірані.
641172
  Погорєлова І. Іранська та північнокорейська ядерна програма: позиція США // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 89-91
641173
  ВавелюкТ Іранська ядерна програма: нові реалії та перспективи врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 48-50.
641174
  Бєлоколос О. Іранське досьє президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 4


  "Близький Схід і Перська затока стабільні у своїй нестабільності. Ця теза, мабуть, якнайповніше характеризує минуле, сучасне і, вочевидь, близьке майбутнє цього важливого й водночас украй неспокійного регіону, який уже не перше десятиліття перебуває в ...
641175
  Райхель Ю. Іранське шоу провалилося // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 156)


  Саміт Руху неприєднання позначився скандалом. Генсек ООН Пан Гі Мун та президент Єгипту Мохамед Морсі виступили з критикою на адресу Тегерану. Так вони порушили плани господаря саміту президента Махмуда Ахмадінежада використати цей захід для ...
641176
  Мартинов А. Іранський виклик міжнародній безпеці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 4
641177
  Каспрук В. Іранський день бабака. Тегеран знову прагне ядерності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 4


  "Іран почав нові ядерні ігри. Як повідомив іранський віце-президент, голова Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі, на атомній електростанції Натанз розпочали будівництво центрифуг для збагачення урану. Верховний лідер Ірану аятола Алі ...
641178
  Пророченко Н.О. Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 163-173. – ISBN 978-966-02-8033-5
641179
  Шпорта Я.Г. Іранський зошит / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 112с.
641180
  Крамар О. Іранський інтерес України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 13-15. – ISSN 1996-1561


  Зняття міжнародних санкцій із Тегерана дає вітчизняним виробникам нові можливості наростити експорт.
641181
  Сахаренко О. Іранський лабіринт // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 20-21


  Специфіка політичної системи Ісламської Республіки Іран, що поєднує елементи виборної теократії з представницькою демократією, значною мірою обмежує повноваження всенародно обраного президента та зводить їх до фунуцій прем"єр-міністра у президентській ...
641182
  Пушкарук Н. Іранський маневр // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 3


  До чого призведе тиск США і вмовлення ЄС після після ультиматуму Тегерана щодо виходу з ядерної угоди?
641183
  Федянін В. Іранський прецедент Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 4


  Санкції США боляче вдарили по іранській економіці. Конфлікт між США та Іраном загострюється. Вашингтон і Тегеран намагаються максимально послабити один одного. Сторони відкрито відкидають можливість порозумітися і готуються до жорсткого протистояння. ...
641184
  Заянчковський В. Іранські дипломати розмовлятимуть українською // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 28 березня (№ 63). – С. 5


  У Тегерані директор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський та директор інституту міжнародних відносин Ісламської республіки Іран Масуд Есламі підписали меморандум про взаєморозуміння між двома вищими навчальними закладами.
641185
  Райхель Ю. Іранські проблеми України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 86). – С. 11


  Відкритий конфлікт США та Ірану. У списку пріоритетів американської політики зараз Україна далеко не на першому місці.
641186
  Кшановський О. Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 93-103. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Завдяки аналізу сучасних іранських тлумачних словників перської мови виявлено головну проблематику сучасного іранського мовознавства. Усі важливі проблеми перської фонетики, графіки, лексики, словотвору та граматики тією чи іншою мірою відображено в ...
641187
  Каспрук В. Іранські ядерні мрійники. Ракетна програма Тегерана дестабілізує Близький Схід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 4


  "Вашингтон звинуватив Тегеран у тому, що він ігнорує резолюцію Ради Безпеки ООН, провівши торік у грудні випробування балістичних ракет і два запуски супутників. Як заявила на конференції з роззброєння в Женеві помічник держсекретаря США з контролю над ...
641188
   Ірен Роздобудько презентувала в Києві книгу, присвячену Олені Телізі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 5 серпня (№ 15). – С. 3
641189
  Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: коли жінка - поет... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 59-61. – ISSN 0130-5263
641190
  Роздобудько І. Ірен Роздобудько: Світ стає на бік Добра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 11


  Відбувся важливий захід на Культурному фронті в Німеччині - відкриття виставки українських художників в Оффенбах Майн. А також культурний форум на підтримку України "Stand With Ukraine".
641191
  Маленко Олена Ірен Роздобутько: Я посміхаюся Фортуні : модна персона / Маленко Олена, Роздобутько Ірен // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-21 : Фото
641192
  Климончук Оксана Ірена Карпа: З радістю піду в партизани : інтерв"ю / Климончук Оксана, Карпа Ірена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 22-23 : Фото
641193
  Чаркіна М. Ірена Яросевич-Андерс: українська зірка, що світила для Польщі // Молодь України. – Київ, 2019. – 7 березня (№ 9/10). – С. 10
641194
  Мао Дунь Іржа / Мао Дунь. – К., 1985. – 317с.
641195
  Репан О. Іржа на лезі : Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 років : монографія / Олег Репан ; [Каф. історії Дніпропетр. нац. ун-ту ; Ін-т суспільних досліджень (м. Дніпропетровськ)]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 195, [1] с. – Додатки: с. 175-191. – Бібліогр.: с. 139-173. – ISBN 978-966-518-514-7
641196
  Масенко Л. Іржава логіка "желєзних" // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С. 2-3


  Ця стаття є крититикою на книгу Анатолія Же- лєзного"Происхождение российско-украин- ского двуязычия в Украине"
641197
  Киричок П.А. Іржавець – моє рідне село / П.А. Киричок, Л.В. Осадча, В.Ф. Очеретько. – Київ : [б. в.], 2009. – 162, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач. - В кінці кн. зазнач. чотири авт.: П.А. Киричок, Л.В. Осадча, В.Ф. Очеретько, В.В. Салій
641198
  Шевченко Т. Іржавець // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 688-690. – ISBN 978-966-500-300-7
641199
  Кузик В. Іржавецькі мотиви в поезії Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
641200
  Жупанський Олексій Іржавий кіт : сюрреалістичне оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-18. – ISSN 0130-321Х
641201
  Литвин М. Іржання стриножених коней : поезії : світлій пам"яті побратима Ігоря Герети - присвячую / Микола Литвин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 111, [1] с., [8] арк. іл. : іл., фотоіл., портр. – ISBN 966-07-0198-5


  У нпр. № 1747203 напис: Дорогому Михайлу Кузьмовичу Наєнку - з любов"ю і вдячністю М. Литвин 9.11.2005 м. Київ
641202
  Рудь Ю. Іридовіруси риб / Ю. Рудь, Л. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-95. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Іридовіруси - великі, ДНК-вмісні віруси, які ізольовані від комах, риб, амфібій та рептилій. Всі відомі іридовіруси риб належать до трьох родів: Lymphocystivirus, Ranavirus Megalocytivirus і родини Iridoviridae. Велика кількість іридовірусів риб, про ...
641203
  Трофимук М. Ірииней Фальковський vs Станіслав Сташіц: портрет вченого епохи Просвітництва // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Стаття присвячена порівнянню процесу становлення і результатів діяльності двох особистостей - українця Іринея Фальковського та поляка Саніслава Сташіца. На основі аналізу життєвого шляху, особливостей здобуття освіти, організаційної діяльності, ...
641204
  Баннова Ірина Ірина Баннова: "Підготовка кадрів для швейної промисловості - одне із головних завдань швейного кластера сьогодні" : [інтерв"ю з директором Хмельницького обласного громадського об"єднання "Швейний кластер" І. Банновою] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
641205
  Білик Ірина Ірина Білик існує, як аксіома : [інтерв"ю із співачкою І. Білик] / Білик Ірина, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 0130-5212
641206
  Лосієвський І.Я. Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918-1987) - поет, книгознавець, бібліограф // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 347-358. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
641207
  Курінний Л. Ірина Венедіктова зустрілася з колективом Інституту права КНУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)


  Студенти й працівники Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка мали нагоду зустрітися й подискутувати з Генеральною прокуроркою України Іриною Венедіктовою.
641208
  Кодак М. Ірина Вільде - перший український романіст постмодерної доби // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 417-426. – ISBN 978-966-2763-27-0
641209
  Вальо М.А. Ірина Вільде / М.А. Вальо. – Київ, 1962. – 139с.
641210
  Вальо А М. Ірина Вільде / А М. Вальо, Є.М. Лазеба. – Львів, 1972. – 66с.
641211
  Качкан В.А. Ірина Вільде / В.А. Качкан. – К., 1991. – 159с.
641212
  Ковалів Ю. Ірина Вільде // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 60-63. – ISSN 0236-1477
641213
  Михайлюта В. Ірина Вільде і часопис "Жіноча доля" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Розглядається співпраця Ірини Вільде з часописом "Жіноча доля", що додає кілька нових штрихів до розуміння світогляду письменниці, її громадянської позиції, життєвих принципів, особливостей літературного стилю. This article considers Iryna Vilde"s ...
641214
   Ірина Жилена // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 8 серпня (№ 30). – С. 2


  Укр. поетеса, лауреат Шевченківської премії, літерат. премії, в 1964 році закінчила філолог. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Некролог (1941-2013).
641215
  Степула Н. Ірина Жиленко // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 277-278. – ISBN 966-7379-16-7
641216
   Ірина Жиленко : Некролог / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 2
641217
  Зайцева І. Ірина Зайцева: запропонуймо високопосадовцям скласти ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 27 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розмова з директором Українського центру оцінювання якості освіти І. Зайцевою, щодо цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.
641218
  Криса Б. Ірина Калинець: коло людської долі // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 245-249. – ISSN 0130-528Х
641219
  Загаєцька О. Ірина Левитська // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-121. – ISSN 0130-1799
641220
   Ірина Миколаївна Курмакова : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
641221
   Ірина Петрівна Сунцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 91. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)
641222
  Максим"юк Г. Ірина Решетилович // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 118-119. – ISSN 2224-0926
641223
  Сулима В.І. Ірина Семенко і Михайль Семенко: образ автора в науковому дослідженні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 337-343


  На матеріалі дослідження Ірини Семенко, присвяченого творчості українського поета-футуриста Михайля Семенка, опублікованого під псевдонімом Лео Крігер, аналізується проблема присутності образу автора у його творі - художньому чи науковому. На ...
641224
  Стешенко І. Ірина Стешенко про Леся Курбаса / розмову вів Л. Танюк. // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1987. – Вип. 21. – С. 390-397. – ISSN 0206-8001
641225
  Фаріон І. Ірина Фаріон: "Йдемо малими кроками до великої мети" / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 6


  Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика.
641226
  Ткачук М. Ірина Цілик отримала нагороду за кращу режисуру на кінофестивалі Sundance у США // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 1
641227
  Голубович І.В. Ірина Яківна Матковська: начерки до портрета в манері сфумато / І.В. Голубович, Т.О. Крижановська // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 55-67. – ISSN 2520-2855
641228
  Білик І. Іриней Білик: "Папа Франциск закликає до прощення. Але простити не означає забути чи відмовлятися від власних прав і гідності, яка є Божим даром" / спілкувалася Ярослава Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 18 (702), 7.05- 13.05.2021. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
641229
  Гукало Т. Іриней Фальковський як настоятель Михайлівського Золотоверхого монастиря: основні напрями діяльності та здобутки (1807 - 1823 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 41-44. – ISBN 978-966-171-795-3
641230
   Ірині Михайлівні Щербань – 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  У 2014 році виповнилось 60 років з дня народження Ірини Михайлівни Щербань - українського метеоролога, доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата географічних наук.
641231
  Погорільчук Н.М. Ірклій (- річка в Олександрівському районі Кіровоградскої обл. та Чигиринському районі Черкаської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 513. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641232
  Погорільчук Н.М. Ірклій (- річка у Чорнобаївському районі Черкаської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 513. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641233
  Арбузов О.М. Іркутська історія / О.М. Арбузов. – Київ, 1961. – 106с.
641234
  Фарина У.О. Ірландець Юджин О"Ніл - творець американської драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 224-228


  Юджин О"Ніл був першим драматургом Америки, котрий об"єктом зображення своїх творів обрав власне американське суспільство в усьому розмаїтті його класового та етнічного складу, культурній різноманітності та неоднорідності, і не лиша створив перший ...
641235
  Бініон М. Ірландія вже не та // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Чому в колишній твердині католицизму Папу Римського не зустрічали мільйони прихильників вірян.
641236
  Бігун В. Ірландія: кельти, право і кіно. Нотатки юриста-мандрівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 124-135
641237
   Ірландія: освіта в країні ще незнайомих друзів // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 8-10
641238
  Костюк С. Ірландська дійсність у 21 монолозі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 22
641239
  Шукалович А. Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – С. 81-95
641240
  Лисенко О.В. Ірландська національна спілка вчителів у професійній підготовці педагогічних кадрів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 207-211. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
641241
  Пришутов Е. Ірландська прихильниця України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 6-9


  Дружба англійської письменниці Етель Ліліан Войнич з українським революціонером-народником, письменником Сергієм Степняком-Кравчинським.
641242
  Наюк А.С. Ірландська Республіка та реформування Європейського Економічного Співтовариства (80-ті рр. XX ст.) // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 210-218
641243
  Сахновський Є. Ірландське питання в контексті Першої світової війни (методологія дослідження) / Є. Сахновський, О. Сахновський // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – C. 7-23
641244
  Черкас Б. Ірландський натиск // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33
641245
  Частник С.В. Ірландський парадокс: асиметрія мови й ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 130-137
641246
  Чепіноженко В. Ірландський проект Річарда II Плантагенета // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 80
641247
  Кабкова О.В. Ірландський складник новели В. Тревора "Beyond the pale" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 398-403


  Стаття розглядає аспекти, що засвідчують зв"язок аналізованої новели В. Тревора з ірландською історичною, естетичною, духовною традицією. Статья рассматривает аспекты, свидетельствующие о связи анализированной новеллы В. Тревора с ирландской ...
641248
  Константинов В. Ірландський сплін. "Ірландське питання" вийшло на перший план у переговорах щодо Брекзиту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "У проекті договору з Великою Британією, оприлюдненому ЄС, сказано: якщо не буде знайдено іншого рішення, Північна Ірландія залишиться у "просторі загального регулювання" - у митному союзі й спільному ринку ЄС. Такий варіант урегулювання фактично ...
641249
   Ірландські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1982. – 206с.
641250
   ІРМ - 2018 выдающееся позитивное настроение // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 8 : фото
641251
  Вітовська І. Ірма Вітовська: "Культурна стратегія - "не розбазарити" мислення". Розмова про культуру, сучасних письменників, кіно і не тільки... / розмовляли Олена Ляшенко та Марія Штолько // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 14
641252
  Терещенко-Кайдан Ірмолой Артемія Компайського - яскравий представник Московської церковно-співацької школи XVII - XVIII століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 271-276. – ISSN 2225-7586
641253
  Терещенко-Кайдан Ірмолой Гаврила Головні - унікальний пам"ятник української культури XVII-XVIII ст. : монографія / Лілія Терещенко-Кайдан ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 227, [1] с. : ноти, табл. – Бібліогр.: с. 206-227. – ISBN 978-966-452-120-5
641254
  Фищук І.М. ІРО в процесі інтернаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 86-88
641255
  Нечай В.В. ІРО українських компаній на Варшавській фондовій біржі // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 121-123
641256
  Замазій О.В. ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 65-74. – ISSN 1993-0259
641257
  Майорова Т.В. ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 80-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
641258
  Вавженюк С.Я. ІРО: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; редкол. : Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 67-70
641259
  Федорченко І.І. Іродіада. Богоблудниця. Думи над Россю : Поеми / Ів. Федорченко. – У Київі (Київ) : [Ранок] ; Друк. Т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 86 с. – Прим. дефектний, без обкл. – (Видавництво "Ранок" ; № 5)
641260
  Тарасюк Г. Ірокез - брат ірокеза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 38-51. – ISSN 0130-1608
641261
  Підопригора С.В. Іроничний дискурс у повісті "Депеш мод" С. Жадана // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 190-194. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
641262
  Свириденко О. Іроничний пафос романтичного листа // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 62-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517


  "Згадується М. Максимович".
641263
  Лазер Т.В. Іроничні структури в романі "Il fu Mattia Pascal" Луїджі Піранделло // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 108-118
641264
  Сабадаш Ю.С. Іронізм - як елемент світогляду (роман Умберто Еко "Ім"я троянди") // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 215-221. – ISBN 966-638-110-9
641265
  Даниленко В. Іронічна відстороненість від імперських цінностей як невротична реакція на колоніальний статус нації в романі Володимира Діброви "Бурдик" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 71-76. – ISSN 0236-1477
641266
  Смущинська І.В. Іронічна метафора та проблеми і шляхи її відтворення в перекладі / І.В. Смущинська, І.В. Циркунова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 70-84. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються проблеми інтерпретації метафори як основної стилістичної фігури, а також шляхи її відтворення в перекладі. Безпосереднім об’єктом вивчення стали іронічна метафора і збереження іронічної конотації в контексті іншого твору. ...
641267
  Зорницький А.В. Іронічна переінтерпретація лексичного значення гербаїзмів як словотвоча тенденція їдиш // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 13-24. – Бібліогр.: Літ.: с. 23-24. – ISSN 1682-671Х
641268
  Семків Р. Іронічна структура : типи іронії в художній літературі / Ростислав Семків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 135с. – ISBN 966-518-269-2
641269
  Баландіна Н. Іронічне протистояння "команди" і "послуху" в романі Ярослава Гашека "Пригоди бравого вояки Швейка" (на матеріалі прагматичних кліше) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 49-53. – ISBN 966-7576-18-3
641270
  Мороз Л. Іронічний Григір Тютюнник (деякі спостереження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 38-51. – ISSN 0236-1477
641271
  Дроздовський Д. Іронічний гуманіст-романтик. Слово про театрального критика, журналіста, естета й романтика Олега Вергеліса // Україна молода. – Київ, 2022. – 5 жовтня (№ 30). – С. 11


  Активний творець мистецького простору в Україні - це про журналіста і театрального критика Олега Вергеліса, автора кількох книг про театр. Він постійно утверджував розуміння естетики як визначального поруху української культури у світовому контексті. ...
641272
  Ткалич І. Іронічний дискурс "Літературного ярмарку" // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 179-186. – ISBN 978-966-493-554-5
641273
  Харченко О.В. Іронічний дискурс ЗМІ США початку XXI сторіччя // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 381-388
641274
  Ткалич І. Іронічний дискурс памфлетів Миколи Хвильового // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 106-113. – ISBN 978-966-171-392-4
641275
  Насмінчук І.А. Іронічний дискурс публіцистики Остапа Вишні та Олега Чорногуза // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 83-84
641276
  Палій О.П. Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала "Я обслуговував англійського короля" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 188-200. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються особливості поетики роману відомого чеського письменника Богуміла Грабала "Я обслуговував англійського короля". Іронія розглядається як принцип текстотворення та світоглядний компонент психології творчості. Як основні прийоми ...
641277
  Ткалич І. Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 308-311
641278
  Кулакевич Л.М. Іронічний модус шпигунської повісті Ю. Смолича "Півтори людини" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 108-118. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
641279
  Мірошниченко Л.Я. Іронічний переказ у романі Доріс Лессінґ "Альфред та Емілі" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 403-409
641280
  Бойніцька О.С. Іронічний світ Івліна Во // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 8-17. – ISBN 966-581-148-7
641281
  Луцишин І. Іронічний світогляд як основа буття головного персонажа у романі В. Винниченка "Записки Кирпатого Міфестофеля" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
641282
  Корнелюк І. Іронічний театр трагічної метафізики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 30


  В київському театрі "Сузір"я" відбулося представлення першого українського видання "Чотирьох коротких п"єс" Ф. Гарсіа Лорки. Переклад здійснив Д. Дроздовський. Перекладач Д. Чистяк викладач кафедри романської філології КНУ імені Тараса Шевченка, назвав ...
641283
  Левків К. Іронічні "мукументи" доби у "Вибганому" Володимира Діброви // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 197-208. – ISBN 978-966-02-6024-5
641284
  Савчук М. Іронічні вірші та інші / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2019. – 122, [6] с. : іл. – ISBN 966-550-000-7
641285
  Марчук Г. Іронічні інтенції автора у жанровій палітрі української прози кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 97-102. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
641286
  Бортняк Анатолій Іронічні катрени : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – С. 244-251
641287
  Березінський В. Іронічні сонети : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-124. – ISSN 0208-0710
641288
  Калита Оксана Іронічні тропи в текстах сучасних українських письменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 38-41. – ISSN 0130-5263
641289
  Река Д. Іронічно-метафоричне подивування світом Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 380-385.
641290
  Михида С. Іронічно-саркастичне Intermezzo: В. Винниченко і М. Коцюбинський на лоні природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 146-149. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  Розглядаються дві художні версії антиурбаністичної естетики: перша – проникнута пафосом захопленняпсихорелаксаційним потенціалом сільської ідилії в «Intermezzo» М. Коцюбинського, друга –наповнена енергією спротиву животворній силі природи, сповненої ...
641291
   Іронія : Збірник статей. – Львів. Київ : Літопис, Смолоскип, 2006. – 238с. – На тит. арк. також: Лекція-2004 на пошану Соломії Павличко: Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної українськ. літератури/ Ростислав Семків. – ("Соло триває... Нові голоси"). – ISBN 966-7007-58-8
641292
   Іронія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 762-764. – ISBN 966-316-069-1
641293
  Харченко А. Іронія в повісті "Балада про Сластьона" Володимира Дрозда: специфіка вираження // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 141-145. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
641294
  Масановець Ю В. Іронія в поемі Джоржа Байрона "Дон Жуан" та особливості її відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 429-437. – ISSN 2520-6397


  Досліджено ключові особливості творення іронії в поемі Байрона "Дон Жуан" та проаналізовано способи їхньої передачі в перекладах С. Голова- нівського та В. Богуславської. Рассмотрены ключевые особенности создания иронии в поэме Байрона "Дон Жуан" и ...
641295
  Забіяка І.В. Іронія в сонеті другої половини ХХ століття: Г. Сапгір та Ю. Андрухович


  У статті розглянуто два сонети російського та українського авторів другої половини ХХ століття, що побудовані як іронічні твори. Розглянуто їх відповідність нормам канонічного сонета, а також авторські відхилення від канону у формі та змісті твору. ...
641296
  Забіяка І.В. Іронія в сонеті другої половини ХХ століття: Г. Сапгір та Ю. Андрухович // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 222-229


  У статті розглянуто два сонети російського та українського авторів другої половини ХХ століття, що побудовані як іронічні твори. Розглянуто їх відповідність нормам канонічного сонета, а також авторські відхилення від канону у формі та змісті твору. ...
641297
  Гейко С. Іронія в трансформаціях модернізму та постмодернізму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISSN 1992-5514
641298
  Казанова Ю.О. Іронія Грема Гріна: діалог з романтизмом // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 170-175
641299
  Грибовський В. Іронія долі Петара Текелії. Як сербський граничар став російським генералом, що зруйнував Запорозьку Січ / В. Грибовський, В. Мільчев // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 31 (559), 3-9.08.2018. – С. 52-57. – ISSN 1996-1561
641300
  Кралюк П. Іронія історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 57). – С. 5


  Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії - Радянського Союзу.
641301
  Семків Р. Іронія непокірної структури // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 28-30


  Творчість Іздрика.
641302
  Циркунова І.В. Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 444-451


  Статтю присвячено аналізу іронії, її основних характеристик та засобів вираження у художньому тексті. В статті наведені приклади іронічних висловлювань іспанською мовою та їхній переклад українською з перекладацьким коментарем. Статья посвящена ...
641303
  Сидоренко Л. Іронія та її місце в ідейно-емоційній оцінці дійсності явищ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 16-21
641304
  Грибкова Ю. Іронія у творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7009-24-4
641305
  Колотілова Н.А. Іронія у філософському дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізуються види іронії у філософському дискурсі: сократівська (об"єктивна), романтична (суб"єктивна) та постмодерна (інтерсуб"єктивна).
641306
  Чирка Т. Іронія чуда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма.
641307
  Дойчик О.Я. Іронія як домінанта ідіостилю Джуліана Барнса // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 92-100. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
641308
  Гейко С.М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 46-53
641309
  Артемова Л.В. Іронія як маркер авторського стилю іспанської публіцистики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 11-17


  Статтю присвячено дослідженню іронії як стилетвірної категорії іспанської аналітичної колонки. Розглянуто також види іронії, іронічний намір та іронічний контекст. Статья посвящена изучению иронии как стилеобразующей категориииспанской аналитической ...
641310
  Стусенко О. Іронія як модус метатексту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
641311
  Шевченко М.Ю. Іронія як основна складова філософії мови Річарда Рорті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 186-188
641312
  Артемова Л.В. Іронія як складова оцінки у сучасній іспанській авторській публіцистиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – C. 13-23. – ISSN 2521-1218
641313
  Князян М.О. Іронія як стилістичний засіб відображення особливостей світосприймання дітей (на матеріалі творів французьких та італійських письменників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 175-185. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 185; 9 п.
641314
  Кавун Л. Іронія як художня форма мислення у прозоровому тексті 20-х років 20 століття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 100-107.
641315
  Лавський Я. Іронія. Історія. Геополітика = Ironia. Historia. Geopolityka : пол.-укр. літературні студії / Ярослав Лавський ; пер. із пол. Ірини Шевченко. – Київ : Талком, 2018. – 360, [6] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 78-83 та в підрядк. прим. – (Київські полоністичні студії = Kijowskie studia polonistyczne ; т. 33). – ISBN 978-617-7685-27-1
641316
  Бондар С.В. Іронія: спосіб розкриття творчого простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
641317
  Саюк В.П. Ірпінська битва 1323 року // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 62-69
641318
  Саюк В.П. Ірпінська битва 1323 року : іст. дослідження / Володимир Саюк. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2017. – 122, [2] с. : табл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 99-103, 119-121. – ISBN 978-617-604-108-6
641319
  Шаповал М.Т. Ірпінський зошит : поезії / М.Т. Шаповал. – Киев : Молодь, 1982. – 86 с.
641320
  Коскін В.О. Ірпінський Парнас : [іст.-лірико-гуморист. оповідь] / Володимир Коскін. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2016. – 302, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-569-310-9
641321
  Хільчевський В.К. Ірпінь (- річка в Андрушівському і Попільнянському районах Житомирської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 516. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641322
  Голобородько Я. Ірраціо-world Галини Пагутяк // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 288-296.
641323
  Саноцька Н. Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепціях представників "Філософії життя" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 66-74. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
641324
  Пуліна В.І. Ірраціоналістичні мотиви творчості Пантелеймона Куліша (на прикладі роману "Чорна рада") // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.84-87. – (Філософські науки)
641325
  Попович М.В. Ірраціональне (- безглуздий, алогічний; такий що не має числової міри) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 517-518. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641326
  Стадник М.М. Ірраціональне в православній традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 39-43


  Розкрито різні метафізичні системи ірраціонального пізнання надприродного. Показано, що спрямованість мислення людини, яка засвоїла релігійне віровчення, полягає у визнанні "реальності" та важливості для її життя надприродного. Для цього ...
641327
   Ірраціональне в провідництві / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 195-200. – ISBN 978-617-7480-55-5
641328
  Стадник М.М. Ірраціональне й раціональне в ранньохристиянській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
641329
  Черненко Т.В. Ірраціональне світосприйняття у типологічних зв"язках творчості П.І. Ліницького та В.П. Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
641330
  Стадник М.М. Ірраціональне та раціональне в релігійному і науковому пізнанні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 25-30. – ISSN 2521-6570
641331
  Николюк Т. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 11-20. – ISSN 2308-1902
641332
  Речицький В. Ірраціональний конституціоналізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)
641333
  Нельга О.В. Ірраціональні засади етнічного й національного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 35-45
641334
  Голобородько Я. Ірраціональні модуси Галини Пагутяк // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-6
641335
  Нікульшина Т.М. Ірреальність у просторі можливих світів: етнолінгвальні особливості (на матеріалі англійської та української мов) / Т.М. Нікульшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-345. – ISBN 978-966-317-168-5
641336
  Угорчак Ю. Іруся Яросевич - Рената Богданська - пані генералова // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 51-53


  Ірена Андерс (в дівоцтві Ірина Яросевич, артистичний псевдонім Рената Богданська) — українська і польська естрадна співачка, театральна акторка та кіноакторка українського походження, капітан польської армії.
641337
  Кіптенко В.К. Ірформаційне забезпечення туризму: роль соціальних медіа Інтернету / В.К. Кіптенко, Т.В. Глазунова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
641338
  Чупіль Ірина Ірця // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 17-18
641339
  Мукомело О. Ірчан Мирослав // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 208-210. – ISBN 5-333-01078-1
641340
  Качан В.А. Ірчан Мирослав ( справж. - Бабюк Андрій Дмитрович - письменник, драматург. публіцист ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 518-519. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641341
  Камінський І. Ісаак Бабель / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 38-39. – ISSN 0320-8370
641342
  Андрієвська Т. Ісаак Беркович - педагог та композитор // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 212-220
641343
  Феденко П. Ісаак Мазепа : борець за волю України / написав Панас Феденко. – Лондон : Наше слово, 1954. – 228 с., [ 2 ] c. фотогр.
641344
  Гаврик В.Г. Ісаак Мазепа в державотворенні в УНР доби Директорії // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 65-71
641345
  Волок В.П. Ісаак Мазепа на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 228-238. – ISSN 2409-4137
641346
  Онищенко Геннадій Ісаак Михайлович Трахтенберг - учений, письменник, публіцист // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 40
641347
   Ісаак Михайлович Трахтенберг : [біобібліогр. покажчик] / НАН України ; [уклад. бібліогр. покажчиків: Н.П. Данкевич, І.В. Губар ; авт. вступ. ст.: Ю.І. Кундієв, М.М. Коршун ; пер. вступ. ст. англ. мовою: Є.І. Ліхтенштейн]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 107, [4] с., [1] арк. портр. : табл. – Вступ. ст. парал. укр., рос., англ. - Сер. засн. у 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-00-0950-Х
641348
  Корнілов М.Ю. Ісаєв Сергій Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 525. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641349
  Філінська С. Ісаєв Сергій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 48 : Сергій Ісаєв. – С. 3-22
641350
  Шевченко Т. Ісаія. Глава 35 (Подражаніє) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 709-710. – ISBN 978-966-500-300-7
641351
  Борчук С. Ісай Фалькевич (1883-1937) - революціонер, прокурор, цензор, голова правління "УРЕ", "прихований троцькіст" // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2013. – № 1 (38) за 2012 р. – С. 226-242. – ISBN 978-617-587-103-4
641352
  Король А.А. Ісайя Берлін як історик філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 175-177
641353
  Мацько В. Ісайя Кам"янчанин в історичній та художній правді за концептосферою М. Мачківського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 33-37. – ISSN 2411-4146


  Автор статті вперше розглядає художній образ письменника ХVІ століття Ісайї Кам"янчанина з точки зору історичної та художньої правди, аналізуючи роман М. Мачківського "Чорний дяк". На конкретних історичних джерелах доведено, що останні ще не сповна ...
641354
  Лубчак В. Ісак Тартаковський: 100 років внутрішнього діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Вдале кольорове рішення, цікавий ракурс, виразна композиційна побудова - основні секрети творчості одного з найталановитіших українських художників XX століття.
641355
   Ісакович Сергій Володимирович // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 157


  Некролог (1935-2001) : кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
641356
   ІСЕландия - Северный эдем // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 167 : Іл. – ISSN 1029-5828
641357
  Соколова Л. Ісидор Рабі // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 181-189. – ISBN 978-966-2082-09-8
641358
  Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 170-176
641359
  Кралюк П. Ісихазм та його поширення на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 129-132. – ISBN 978-966-2254-74-7
641360
  Кралюк П.М. Ісихазм та його поширення на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 129-132. – ISBN 978-966-373-777-5


  На період «темних віків» припало оформлення ісихазму – містичного релігійно-філософського вчення, яке протягом тривалого часу впливало на українських мислителів. Даний термін походить від грецького слова «йсихіа» – спокій, безмовність. Як спосіб ...
641361
  Ігнатьєв В.А. Ісихазм: суперечність наративів у релігійно-філософському дискурсі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 32. – С. 70-80. – ISSN 2075-1443
641362
  Борисенко К. Ісихастичні традиції у спрямованих проти "старого обряду" полемічних трактатах українських богословів // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Розвідка присвячена аналізові філософсько-богословсько-літературних засад полемічних творів українських письменників проти російських старообрядців.
641363
  Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 161-176
641364
  Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
641365
  Усікова Л.С. Ісихія в мистецтві Київської Русі: феномен естетичної транспозиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 126-127
641366
  Радчук В. Іскоростень чи Коростень? // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 12. – С.51-52. – ISSN 0130 - 5263
641367
  Золотарьов Ю. Іскра в степу / Ю. Золотарьов. – Х., 1929. – 48с.
641368
  Перебийніс П. Іскра у сизому попелі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
641369
  Бойченко В.П. Іскри : поезії : [біогр. довідка на 4-й с. обкл.] / В.П. Бойченко. – Київ : Молодь, 1972. – 47 с. – (Перша книга поета)
641370
  Саксе А.О. Іскри в пітьмі : роман / Анна Саксе ;. – Київ : Дніпро, 1956. – 211 с.
641371
  Саксе А.О. Іскри в пітьмі : роман / Анна Саксе ;. – Київ : Дніпро, 1969. – 415 с.
641372
  Воробйов М. Іскри в слідах. / М. Воробйов. – Київ, 1993. – 159с.
641373
  Володарський С. Іскри великого полум"я / С. Володарський. – Харків, 1930. – 65с.
641374
  Рильський М.Т. Іскри вогню великого : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 206 с.
641375
  Ігнатенко Г.Г. Іскри вогню великого / Г.Г. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1975. – 191с.
641376
  Байдебура П.А. Іскри гніву : повісті / Павло Байдебура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 282 с. : іл.
641377
  Пилипенко М. Іскри думок = Sparks of thoughts : [втілені думки, портрети, космічні видання / [Міртала Пилипенко]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2017. – 118 с. : фот. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97620-0-9
641378
  Радишевський Р.П. Іскри єднання = До питання про інтернаціональні мотиви творчості Лесі Українки / Р.П. Радишевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 206с.
641379
  Мартич Ю.М. Іскри живого вогню / Ю.М. Мартич. – К, 1959. – 264с.
641380
  Гетьман В.П. Іскри з-під молота / В.П. Гетьман. – Київ, 1964. – 215 с.
641381
  Зборовський А. Іскри з вогнища кобзаря Миколи Будника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 15
641382
  Зборовський А. Іскри з вогнища кобзаря Миколи Будника // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
641383
   Іскри не гаснуть. – Ужгород, 1968. – 112 с.
641384
  Загравенко А.Р. Іскрини дощу / А.Р. Загравенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 45 с.
641385
  Нечиталюк М. Іскриста грань таланту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 25-35. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
641386
  Чекаль Л.А. Іслам / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 163-164. – ISBN 966-642-073-2
641387
  Касперович П.М. Іслам в Донецькому регіоні: до історіографії питання (1990-2007 роки) / П.М. Касперович, В.М. Касперович // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена проблемам мусульманського відродження в Донецькому регіоні в 1990-2007 роках. Аналізується стан ісламського відродження традиційно мусульманських народів. Констатовано факти будівництва мечетей, формування місцевої умми в містах ...
641388
  Городня Н.Д. Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 38-45.
641389
  Кирюшко М.І. Іслам в Криму : релігійно-національна самоідентифікація кримськотатарського народу. Монографія / М.І. Кирюшко, О.Є. Бойцова; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 300с. – ISBN 966-96360-9-4
641390
  Богомолов О. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття : аналітична доповідь / Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос ; Центр близькосхідних досліджень ; НАН України ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 56 с. : фото. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-193-006-2
641391
  Возьний К. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв"язки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-14. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1811-3141
641392
   Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. та наук. ред. М.І. Кирюшко ; Всеукр. асоц. громад. орг. "Альраід" ; Всеукр. громад. орг. "Український центр ісламознавства" ; Ісламський громад. культ. центр м. Києва. – Київ : Ансар Фаудейшн, 2009. – 320 с.
641393
  Кудін О.О. Іслам і сучасний світ: головні напрями дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
641394
  Кривоносов О. Іслам і Талібам // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 147-158. – ISSN 0869-3595
641395
  Козиряцька С.А. Іслам крізь призму українських мас-медіа: основні напрями сучасних наукових досліджень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
641396
  Гуменюк А.Г. Іслам на Кіпрі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 88-90
641397
  Кирюшко М. Іслам у житті кримських татар // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-29. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
641398
  Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
641399
  Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
641400
  Кудряченко А Іслам у сучасній Європі та Україні: виклики, стан і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 64-69. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
641401
  Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці = Islam in the Contemporary World Political Processes / Соломія Зінько; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Простір-М, 2005. – 278с.
641402
  Зуєв К.О. Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Зуєв К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 12 назв
641403
  Зуєв К.О. Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Зуєв К.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л. 172 - 204
641404
  Якубович М. Іслам, креаціонізм та еволюціонізм: теоретичне осмислення // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 177-180. – ISSN 2075-6461
641405
  Кудин О.О. Іслам: політичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-38
641406
  Назар"єв Є. Ісламізація візантійського населення Малої Азії в епоху Сельджукидів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 61-65
641407
  Лапчевська А.Л. Ісламізація Європи. Проблема співіснування релігій в сучасному світі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 30-32
641408
  Гринько С.В. Ісламізм у реаліях сучасного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану ісламістських рухів в арабському світі, їхнього політичного значення, розглянуто природу такого явища, як "політичний іслам", причини посилення таких рухів на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин ...
641409
  Кот Р. Ісламістський фактор в контексті безпеки та транспортування енергоресурсів через Баб-ель-Мандебську протоку // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 122-123
641410
  Кочубей Ю.М. Ісламознавство в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 152. – ISSN 1608-0599
641411
  Підвойний В.М. Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 435-440. – ISBN 966-581-388-9
641412
  Горобець І. Ісламська держава Іраку і Леванту" як проблема сучасних міжнародних відносин / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 16-21. – (Історичні науки)
641413
  Заруцька О.А. Ісламська економіка в Україні: перспективи та умови реалізації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 8-12


  "Для України, держави що розвивається, необхідна фінансова підтримка світових країн, які мають інвестиційну можливість для покращення економіки нашої країни. У співпраці з країнами Перської Затоки, а також іншими мусульманськими країнами необхідно ...
641414
  Якубович М.М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 127-132
641415
  Щербина О.Л. Ісламська містика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
641416
  Євдокимов В. Ісламська модель бухгалтерського обліку: базисні положення / В. Євдокимов, С. Легенчук, Д. Грицишен // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 42-49
641417
  Бехешті Монфаред Лайа Садат Ісламська філософія і Ірфан у співідношенні з Кораном і людиною / Бехешті Монфаред Лайа Садат, // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 86
641418
  Гасанов М.М. Ісламська фінансова система в умовах інституційних викликів: проблеми регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 179-185


  Проведено компаративний аналіз очікуваного впливу нововведень Базель III на функціонування ісламських та традиціних банків. Розглянуто нові вимоги Базельського комітету щодо достатності і структури капіталу, мінімізації ризиків, ліквідності, ...
641419
  Резнікова Н.В. Ісламська фінансова система та проблема подолання соціальної нерівності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 98-101
641420
  Гнесь О. Ісламська цивілізація - єдиний опонент західного гегемона // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 104-111. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті запропоновано розглянути ісламську цивілізацію на чолі з Іраном як головного, найбільш вираженого опонента провідної західної цивілізації на чолі із США.
641421
  Чапра М.У. Ісламське бачення розвитку у контексті макасід аш-шарія = The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah / Мухаммад Умер Чапра ; [пер.: О. Тимчишин ; ред.: М. Хряк-Петльований]. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2021. – 66, [2] с. : іл., табл. – Книга надрукована за підтримки Асоціації освітнього розвитку. – Бібліогр.: с. 63-67. – (Серія неперіодичних видань ; № 15). – ISBN 978-966-416-784-7
641422
  Лук"янов Д. Ісламське віровчення і цінність прав людини: можливість співіснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1026-9932
641423
  Чугаев О.А. Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в контексті концепції потенційної моделі фінансової системи / О.А. Чугаев, А.В. Чередниченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
641424
  Вознюк Петро Ісламський вектор України : Публіцистика // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-142
641425
  Качан К.Є. Ісламський екстремізм і ісламський тероризм як засоби вирішення нагальних політичних проблем // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 73-81
641426
  Гусєв В. Ісламський екстремізм і фундаменталізм: історія та сучасність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 265-272. – ISBN 966-7379-92-11
641427
  Куліш В.І. Ісламський екстремізм як підвид ісламського фундаменталізму: його ідейні джерела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  розглядаються формування ісламського екстремізму у його ідейному взаємозв"язку з ісламським фундаменталізмом.
641428
  Білозір Д.В. Ісламський радикалізм у пострадянських державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
641429
  Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 30 назв
641430
  Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
641431
  Целуйко М.Є. Ісламський рух Узбекистану як загроза безпеці країн Середньої Азії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 139-145. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
641432
  Кравченко В. Ісламський султанат епохи Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 5


  "Туреччина і Євросоюз дедалі більше розчаровують один одного. Невдала спроба шлюбу викликає то дрібні сварки, то гучні скандали. Обопільні звинувачення стали звичайною риторикою. І це ще більше відштовхує партнерів один від одного. Минулої неділі, ...
641433
  Козерод О. Ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 344-356
641434
  Ляшенко Т.М. Ісламський фактор у побудові державності країн Центральної Азії: історико-політологічний аспект // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
641435
  Малашенко О. Ісламський фронт Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  На Кавказ повертатиметься частина людей, які воюють в Іраку та Сирії.
641436
  Пророченко О Н. Ісламський фундаменталізм в мусульманському світі : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Пророченко Н.О; КГУ. – Київ, 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.181-202
641437
  Пророченко Н.С. Ісламський фундаменталізм і сучасна світова політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 203-210
641438
  Куліш Ігор Володимирович Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11. / Куліш Ігор Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 178-195
641439
  Куліш Ігор Володимирович Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Куліш І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
641440
  Вакулич Володимир Ісламський чинник терористичного руху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 102-107. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
641441
  Біркович Руслана Василівна Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Біркович Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 4 назв.
641442
  Біркович Р.В. Ісламський чинник у міжнародних відносинах на Балканах : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Р.В. Біркович, КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2005. – 249 л. + Додатки: 7 л. – Бібліогр.: л. 229-249
641443
  Шаленіна Н.М. Ісламський чинник у сучасній Росії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 95-102. – ISSN 2077-1800
641444
  Патійчук В.О. Ісламський чинник як загроза сучасній внутрішній європейській безпеці / В.О. Патійчук, В.В. Мельничук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 89-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
641445
  Гнатишин М. Ісламський чинник як невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 163-166
641446
  Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Горицька Г.В.; Гориццька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с.
641447
  Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Горицька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 177-215
641448
  Качан К.Є. Ісламські радикальні релігійно-політичні організації в країнах Африки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 147-149
641449
  Соболєва О. Ісламські традиції у весіллі кримських татар кінця ХІХ - початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 74-81
641450
  Будько Євген Ісландія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 18 : фото
641451
  Супричов Олексій Ісландія (Республіка Ісландія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-52
641452
  Любіцева О.О. Ісландія, Республіка Ісландія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 539-540. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641453
  Онишко Сергій Ісландія. Автопробіг по краю світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 62-69 : фото
641454
   Ісландія. Гейзери, коні й гарячі ісландські хлопці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47
641455
  Горобець Ірина Ісландія. Космотур до Ісландії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 36-47 : фото
641456
  Майборода Наталія Ісландія. Літо в країні льодів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 72-78 : Фото
641457
  Ракочі Вадим Ісландія. Подорож на іншу планету // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 90-97 : фото
641458
  Горпенюк Максим Ісландія. Що там за дощем // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 40-46 : фото
641459
  Шаровольський І.В. Ісландські саги / І. Шаровольський. – Київ, 1930. – С. 137-146
641460
  Москаленко Леся Ісмаїл Абдуль Хамід Амір: Моє хобі - грати на піаніно арабські мелодії / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-47 : фото
641461
  Яблоновська Н. Ісмаїл Гаспринський про функції газети "Терджиман" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 140-146


  У статті розглянуто функції газети "Терджиман" з точки зору її видавця І. Гаспринського та сучасних уявлень про функції мас-медіа. В статье рассматриваются функции газеты "Терджиман" с точки зрения ее издателя И. Гаспринского и современных ...
641462
  Мірошниченко М.М. Ісмаїл Меммед (- азербайджанський поет) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 540. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641463
  Мірошниченко М.М. Ісмаїлзаде Іса (- азербайджанский поет) / М.М. Мірошниченко, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 540-541. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641464
  Еліет Д. Ісмена : Драма н а дві дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 64-95. – ISSN 0320 - 8370
641465
  Беліченко М.А. Ісмторична тематика у творах Тараса Шевченка та Романа Іваничука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 12-16.
641466
  Городній М.Ф. Існування Lp-розв"язків одного нелінійного різницевого рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Отримано достатні умови існування розв"язків одного нелінійного різницевого рішення з необмеженим операторним коефіцієнтом, що належать простору Lp (B) послідовностей елементів банахового простору В.
641467
  Мамса К.Ю. Існування асимптотично стійких тороїдальних множин одного класу динамічних систем / К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 158-159. – ISBN 978-617-7021-27-7
641468
  Голибард Є. Існування Бога у світі : Розумові підстави віри у Бога / Є. Голибард; Волинський Єпахіяльний місійний комітет. – Кременець : Накл. Волинський Єпахіяльного місійного комітету, 1936. – 40 с.
641469
  Самойленко Ю. Існування в просторі швидко спадних функцій та властивості розв"язку рівняння з частинними похідними першого порядку з квадратичною нелінійністю // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 316-325. – ISSN 1815-2910
641470
  Капустян О.В. Існування глобального атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями / О.В. Капустян, І.В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі доведено існування глобального атрактору для імпульсної динамічної системи, породженої еволюційним рівнянням другого порядку, розв"язки якого зазнають імпульсного збурення при досягненні деякої підмножини нескінченновимірного фазового ...
641471
  Галінська С. Існування електроних бібліотек в Україні: сутність та перспективи // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 17-22. – ISSN 1608-6422
641472
  Зуєва І.В. Існування еліти як соціального феномену // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 16-18
641473
  Рибалко В.О. Існування і асимптотична поведінка розв"язків задач математичної фізики : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Рибалко Володимир Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2019. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назви
641474
  Нікітін А. Існування і єдність розв"язків загальних стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у Гільбертовому просторі // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 121-122. – ISBN 978-966-188-137-1
641475
  Король І.І. Існування і наближена побудова розв"яків крайових задач / І.І. Король, М.О. Перестюк // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
641476
  Лагода В.А. Існування інваріантних множин нелінійних розширень динамічних систем на некомпактному многовиді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови існування інваріантного перерізу нелінійного розширення динамічної системи на некомпактному многовиді М у випадку, коли таке розширення має властивість монотонності відносно деякої гладкої сім"ї індефінінітних квадратичних ...
641477
  Лагода В.А. Існування інваріантного перерізу індефінітно монотонного нелінійного розширення динамічної системи на торі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови існування ліпшицевого інваріантного тороїдального многовиду (інваріантного перерізу) нелінійного розширення динамічної системи на m-вимірному торг у випадку, коли таке розширення має властивість монотонності відносно деякої ...
641478
  Перестюк М.О. Існування інваріантного тора виродженої лінійної системи з імпульсною дією / М.О. Перестюк, Ю.Ю. Король // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 90-96. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
641479
  Асроров Ф. Існування інтегральних множин одного класу диференціальних рівнянь з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  В термінах власних чисел матриці правої частини системи та параметрів, що задають імпульсні збурення дове дено існування функції Гріна-Самойленка та асимптотичної стійкості інтегральної множини систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією. В ...
641480
  Юрачківський А.П. Існування лічильного процесу із заданим компенсатором // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Q = Q(t, A) - невід"ємна випадкова функція, узгоджена, зростаюча і абсолютно неперервна за першим аргументом (часом) і зліченно адитивна за другим (множиною у вимірному просторі). Тоді існує цілочислова випадкова міра така, що Q - її компенсатор. ...
641481
  Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 29-40. – ISSN 0236-1477
641482
  Бербенець Л. Існування на межі: реальність і гіперреальність у романі "Adibas" Зази Бурчуладзе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 65-75. – ISSN 0236-1477
641483
  Капустян О.В. Існування неперервного розв"язку для однієї тривимірної системи гідродинаміки / О.В. Капустян, Хосе Валеро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведено існування в сильній топології фазового простору неперервних по часу розв"язків для тривимірної системи Бенара. Ключові слова: система Бенара, неперервний розв"язок. In the paper the existence of continuous solutions in strong ...
641484
  Романюк І.В. Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 103-109. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
641485
  Савкіна М.Ю. Існування оцінки метода найменших квадратів параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено існування оцінки метода найменших квадратів параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії, де функція регресії - кубічний сплайн дефекту 2 на відрізку [0,1] з r вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: ...
641486
  Томенко М. Існування політичної цензури - факт // Шлях перемоги, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
641487
  Алексі Р. Існування прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 121-130. – ISSN 0132-1331
641488
  Лисогор Л.С. Існування прихованого безробіття як характерна ознака тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 342-346
641489
  Ільченко Ю.В. Існування розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Ільченко Юлія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 142 л. – Бібліогр.: л. 131-142
641490
  Ільченко Ю.В. Існування розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Ільченко Юлія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
641491
  Радченко В. Існування розв"язків задач Коші для хвильових рівнянь із стохастичними мірами / В. Радченко, Д. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються хвильові рівняння, що мають постійні коефіцієнти і містять доданок, заданий інтегралом із стохастичною мірою. Наведено розв"язки цих рівнянь. We consider wave equations having constant coefficients and also a term given by integral with ...
641492
  Вергунова І.М. Існування розв"язку деякої задачі оптимального керування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 162-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Доводиться існування розв"язку задачі оптимального керування псевдопараболічної системи з узагальненим впливом. Дослідження проводиться за допомогою нерівностей в негативних нормах.
641493
  Боровченкова М.С. Існування розв"язку задачі Коші для рівняння Енскога з дисипативним розсіянням // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 60-70. – ISSN 1815-2910
641494
  Самойленко Ю.І. Існування розв"язку задачі Коші для рівняння Хопса зі змінними коефіцієнтами у просторі швидко спадних функцій // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 293-300. – ISSN 1815-2910
641495
  Вергунова І.М. Існування розв"язку нестаціонарної задачі параболічного типу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається питання про існування розв"язку нестаціонарного рівняння параболічного типу. Дослідження проводяться у позитивних та негативних гільбертових просторах за допомогою енергетичних нерівностей.
641496
  Ільченко О. Існування розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням / О. Ільченко, Т. Шовкопляс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені умови існування узагальненого розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням. В данной работе сформулированы условия существования обобщенного решения стохастических ...
641497
  Уголькова О.З. Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу / О.З. Уголькова, Н.Ю. Реверенда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 164-169. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
641498
  Ковальова І.О. Існування сім"ї як форми культурної реальності : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ковальова І.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 153л. – Бібліогр.:л.146-153
641499
  Ковальова І.О. Існування сім"ї як форми культурної реальності : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ковальова І.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
641500
  Вінічук І.М. Існування соціокультурних стандартів в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 121-128
641501
  Капустян Олексій Володимирович Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Капустян Олексій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
641502
  Капустян Олексій Володимирович Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Капустян О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
641503
  Парасюк І.О. Існування та асимптотичні властивості розв"язку однієї нелінійної крайової задачі на дійсній осі / І.О. Парасюк, Л.В. Процак // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 23, № 4. – С. 484-492. – ISSN 1562-3076
641504
  Чайковський А.В. Існування та єдиність розв"язків з ірраціональним періодом лінійних диференціальних рівнянь з раціональними зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено необхідні й достатні умови існування та єдиності періодичних розв"язків з ірраціональним періодом лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з раціональними зсувами аргументу в банаховому просторі. Показано, що зображення розв"язку, ...
641505
  Бичков О. Існування та єдиність розв"язків нечіткого диференціального рівняння / О. Бичков, М. Мєркур"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано задачу Коші для нечіткого диференціального рівняння. Доведено теорему про існування та єдиність розв"язку задачі Коші. Ключові слова: Нечіткий процес, нечітке диференціальне рівняння, задача Коші, теорія можливостей Cauchy problem for ...
641506
  Зубченко В.П. Існування та єдиність розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та з пуассонівською мірою / В.П. Зубченко, Ю.С. Мішура // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 43-54. – ISSN 0868-6904
641507
  Городня Д.М. Існування та єдиність розв"язку задачі Коші для рівняння теплопровідності із загальною стохастичною мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та єдиність слабкого розв"язку задачі Коші для рівняння теплопровідності, керованого загальною стохастичною мірою. Existence and uniqueness of the weak solution of Cauchy problem for a heat equation driven by the general stochastic ...
641508
  Лаврентьєв О.С. Існування та єдиність розв"язку стохастичиого диференціального рівняння для випадкових полів зі значеннями в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У статті доведено теореми про існування та єдиність розв"язку стохастичного диференціального рівняння для випадкових полів зі значеннями в гільбертовому просторі у випадках виконання глобальної та локальної умов Ліпшиця для зносу.
641509
  Джалладова І.А. Існування та побудова асимптотичних систем для рівнянь із запізнюванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 131-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено можливість побудови системи асимптотичних рівнянь до рівнянь із запізненням, тобто системи звичайних диференціальних рівнянь, до розв"язків яких прямують розв"язки рівнянь із запізненням. Окремо розглянуто системи лінійних рівнянь і ...
641510
  Гончаров Є.С. Існувати чи жити? / Є.С. Гончаров. – К, 1992. – 29с.
641511
  Леонідова І.В. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення / І.В. Леонідова, А.О. Буяновський, О.О. Ожован // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 87-99. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
641512
  Зінченко Г.Ю. Існуючи підходи до визначення поняття мультилінгвальність // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 209-213


  В статті розглянуто підходи до визначення поняття "мультилінгвальність" та проаналізовано терміни, що вживаються паралельно з терміном "мультилінгвальність". В статье рассмотрены подходы к определению понятия "мультилингвальность" и проанализированы ...
641513
  Легенчук С. Існуючий стан та проблеми бухгалтерського обліку активів зовнішнього середовища // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 1608-6422
641514
  Скребець О.В. Існуючі підходи до визначення поняття імперії в сучасній російській політичній думці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 105-117
641515
  Овчаренко І.І. Існуючі стратегії подолання бідності в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 225-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
641516
  Ризвенюк Степан Олексійович Іспанізми в мовленні української трудової іміграції Аргентини : Дис... канд. філол.наук: / Ризвенюк Степан Олексійович; КДУ. – К, 1974. – 175л. – Бібліогр.:л.176-191
641517
  Дель Іспанізми в українській мові з урахуванням східнослов"янського контексту / Дель, Ґаудіо Сальваторе // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 134-145. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено питанню іспанізмів в українській мові з урахуванням інших східнослов"янських мов. Автор продовжує цикл студій за більш широкою темою, що охоплює ряд проблем, пов"язаних з кількістю, частотністю та роллю лексичного компоненту ...
641518
  Коваль О. Іспанію "пучдемонить". Каталонію знову розхитали перед загальнонаціональними виборами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Після більш ніж річної перерви тема сепаратизму в іспанській провінції Каталонія повернулася на перші шпальти світових ЗМІ: минулого понеділка у Мадриді Вищий суд країни засудив на тривалі терміни 12 каталонських політиків і громадських активістів. ...
641519
  Мяловицька Н.А. Іспанія - "держава автономій" // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 179-183. – ISSN 1563-3349
641520
  Горобець Ірина Іспанія - Франція - Італія. Морський шик для економа / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 40-50 : фото
641521
  Магідович Й.П. Іспанія / Й.П. Магідович. – Київ, 1939. – 100с.
641522
  Супричов Олексій Іспанія (Королівство Іспанія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-47 : Карта
641523
  Матлай Л. Іспанія в Європейському Союзі (1986-2016 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 103-107. – ISSN 1998-4634
641524
  Ардеріус Х. Іспанія в огні : збірка / Хоакін Ардеріус, Сесар Марія Арконада. – Харків : Український робітник, 1934. – 78 с. – (Бібліогтека Червоного Кутка)
641525
   Іспанія в огні. – Харків, 1934. – 187с.
641526
  Пронкевич О. Іспанія в радянському кінематографі // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 216-225. – ISBN 978-966-518-659-5


  Сучасна іспаністика приділяє значну увагу вивченню стереотипного бачення Іспанії й іспанців у культурах неіспаномовного світу. Такі дослідники, як Дж. Лабаньї, X. Торресілья, С. Пейн та багато інших, підкреслюють, що цех професійних іспаністів ...
641527
  Ісаєв І. Іспанія завершує період "амнезії минулого". Чого це вчить нашу громаду і Польщу? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 30 вересня (№ 39). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Перенесення і ексгумація останків Франциско Франко,та зміни до законодавства про історичну пам"ять.
641528
  Полліт Гаррі Іспанія і її справжні друзі / Полліт Гаррі. – Київ, 1938. – 23с.
641529
  Шевченко Н. Іспанія та латиноамериканський світ. ІІІ Всеукраїнська олімпіада для учнів старших класів // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 11). – С. 17-20


  КНУ імені Тараса Шевченка втретє зустрів у своїх стінах учасників учнівської олімпіади. Серед членів журі конкурсу - проф. О. Машевський, доц. Н. Шевченко, асистенти О. Братель та Ю. Невинна.
641530
  Горобець Іван Іспанія. Адреса гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 106-109 : фото
641531
  Біленко Василь Іспанія. Далі буде // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 34-37 : фото
641532
  Пирогів Андрій Іспанія. Капітани на Майорці = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-56 : Іл.
641533
  Силіна Т. Іспанія. Королівство-прагматик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 серпня - 4 вересня (№ 31). – С. 5


  Одна з найдавніших націй у Європі намагається не втрачати гідності у відносинах із Росією. Будучи енергетично незалежним та успішно реформуючи економіку країни, Мадрид не запобігає перед Москвою. Однак і сваритися через Україну зовсім не збирається. ...
641534
  Медведєва Катерина Іспанія. Королівська прірва // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 120-125 : фото
641535
  Завірюхіна Марія Іспанія. На байках до басків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 96-101 : фото
641536
  Москаленко Леся Іспанія. Один день на Тенеріфе // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 56-62 : фото
641537
  Горобець Ірина Іспанія. Сила новацій і традицій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 48-51 : фото
641538
  Кіхано Хуан Іспанія. Чари кориди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 127 : фото
641539
  Вейсберг Михайло Іспанія. Шість биків на трьох тореадорів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 32-34 : фото
641540
   Іспанія: "Почуття єдності нації" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 128-135. – ISBN 978-617-7674-01-5
641541
  Мартинов А. Іспанія: кінець постфранкістського періоду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 4


  28 квітня 2019 року відбулися дострокові вибори до кортесів Іспанії. Розпад старої партійної системи, дискредитація монархії і невирішена проблема територіального устрою – усе це руйнує ту суспільну модель, в якій Іспанія прожила більше 40 років після ...
641542
  Бандурко А.О. Іспанія: основні напрями економічної політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.327-331. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
641543
  Пархоменко Г.А. Іспано-каталонський модерн: становлення і стильові прояви : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пархоменко Галина Анатоліївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
641544
  Андрійченко Ю.В. Іспаномовна гендерна картина світу: особливості і характерні риси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 77-81
641545
  Черняк Ю. Іспаномовна реклама у фокусі соціолінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 382-386


  У статті розглянуто феномен рекламного дискурсу як особливого аспекту сучасної культури. Оскільки реклама має на меті здійснення впливу на реципієнтів, мотивуючи їх до діяльності, вигідної для творців продукту, то при створенні рекламного тексту ...
641546
  Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 284 л. + Додаток : л. 268-284. – Бібліогр. : л. 197-229
641547
  Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
641548
  Кравець Я. Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 85-93. – ISSN 0130-528Х
641549
  Лукашенко Н.Г. Іспаномовний інтернет-дискурс // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 199-201. – ISBN 966-638-08406
641550
  Волкогон Наталя Леонідівна Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою : Дис....канд.філолог.наук:10.02.16 / Волкогон Наталя Леонідівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки: л.180-194. – Бібл.:л.180-194
641551
  Волкогон Н.Л. Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Волкогон Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19с. – Бібліогр.: с.15
641552
  Андрійченко Ю.В. Іспаномовні гендерні картини світу: динаміка розвитку на сучасному етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 13-18


  У сучасній лінгвістиці інтенсивно розвивається нова дослідницька парадигма, яка грунтується на антропоцентричному підході до вивчення мовних явищ. Важливого значення набувають індивідуальні характеристики мовної особистості. Однією з ...
641553
  Туленкова І.М. Іспанська ділова мова : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Туленкова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-353-1
641554
  Верба Г. Іспанська казка українською: проблема прагматичної адаптації та меж допустимої варіативності / Г. Верба, Ю. Невинна // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 45-51. – ISSN 2410-0927
641555
  Пугач В.П. Іспанська кредитно-банківська термінологія: структурний та морфологічний аспекти // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 245-249. – (Бібліотека Інституту філології)
641556
  Мариненко П.І. Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення / П.І. Мариненко, В.П. Пугач // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 80-86. – Бібліогр.: Літ.: с.86; 6 назв
641557
  Шишков В.В. Іспанська лексика (Розмовна іспанська мова) = Espanol conversacional : навч. посібник для ун-тів, гімназій і шкіл з поглибленим вивченням іспанської мови / В.В. Шишков. – Київ : ВП Логос, 2004. – 352 с. – (Б-ка школяра ; Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-026-7
641558
   Іспанська мова : Інтенсивний курс. – Київ : Киевский университет, 1992. – 305с. – ISBN 5-7763-1029-6
641559
   Іспанська мова : Навч. посібник для студ. 1-го курсу факультетів іноземної філології / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна, Н.В. Мельничук, О.П. Обручнікова; Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна, Н.В. Мельничук, О.П. Обручникова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 440с. – ISBN 966-594-703-6
641560
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник для студ. 2-го курсу ВНЗ / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2010. – 243, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-171-309-2
641561
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник для студ 3-го курсу ф-тів іноз. філології / Корбозерова [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2011. – 267, [1]с. : іл.. табл. – ISBN 978-966-188-138-8
641562
  Корбозерова Н.М. Іспанська мова : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 297, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-410-6
641563
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar : [підручник для студентів ВНЗ] / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 540, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-209-9
641564
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – 2-ге вид., випр. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 540, [1] с. : іл., табл. – Ісп. та укр. мовами. – ISBN 978-966-382-398-0
641565
  Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців = El espanol para empezar / А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – 3-тє вид., випр. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 540, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. ісп. – ISBN 978-966-382-568-7
641566
  Бриль М. Іспанська мова за 4 тижні : рівень 2 : інтенс. курс ісп. мови з компакт-диском / Малгожата Бриль, Юліа Наврот ; [пер.: Володимир Чорний, Марина Войнова]. – Тернопіль : Навчальна книга : Богдан, 2017. – 269, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-10-2585-0
641567
  Гетьман З.О. Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики / З.О. Гетьман, К.О. Заворотна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 59-62


  Статтю присвячено дослідженню впливу новітніх технологій на сучасну іспанську мову і деякі можливі реалізації її системи у віртуальному комунікативному просторі. Статья посвящена исследованию влияния современных технологий на современный испанский ...
641568
  Мастилко Наталія Володимирівна Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мастилко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186л. – Бібліогр.: л.156-186
641569
  Мастилко Наталія Володимирівна Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мастилко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
641570
   Іспанська поезія золотої доби = Poesia Espanola del siglo de oro : (16-17 ст.) антологія / уклад. і пер. з ісп. Григорія Латника. – Київ : Вища школа, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-642-360-6


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
641571
  Усенко О. Іспанська та українська революції: паралелі і меридіани // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 406-414. – ISBN 978-966-8512-42-1
641572
  Ризванюк С.О. Іспанське дієслово = El verbo castellano / С.О. Ризванюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 96с. – ISBN 966-594-829-6
641573
  Павличко Р.Д. Іспанське дієслово та значення однини // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 130-132. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Розглядається співвідношення іспанського дієслова та категорії однини. Кількісні характеристики дієслова, зокрема однини, мають своє відображення на різних мовних рівнях. Безпосередньо в семантиці дієслова може міститись значення однини, яке є основою ...
641574
  Чума Б. Іспанське консульство в Одесі першої чверті XIX ст.: організація та напрямки діяльності // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 150-162. – ISBN 978-966-389-291-8
641575
  Чума Б. Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ століття: організація та напрямки діяльності // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 435-445. – ISSN 2078-6077
641576
  Гетьман З.О. Іспанське літературне розмовне мовлення з огляду на історизм та діафасичність іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 79-83. – ISBN 966-7890-03-1
641577
  Гетьман З.О. Іспанське літературне розмовне мовлення з огляду на історизм та діафасичність іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 82-83; 25 назв
641578
  Покровська І.С. Іспанський досвід наближення до НАТО // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто передумови і процес наближення Іспанії до НАТО, проаналізовано ситуацію в країні після смерті Франко, особливості партійно-політичної боротьби щодо визначення пріоритетів іспанської зовнішньої політики. Значну увагу приділено аналізу ...
641579
  Дарницький Володимир Іспанський колос // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 12 : фото
641580
  Толстова О.Л. Іспанський молодіжний сленг як об"єкт лінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 301-307


  Стаття присвячена розгляду особливостей іспанського молодіжного сленгу, виявленню його основних лексичних рис та різновидів. Статья посвящена рассмотрению особенностей испанского молодежного сленга, выявлению его основных лексических черт и ...
641581
  Зайченко Н.І. Іспанський педагогічний дискурс : (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 170, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-150. – ISBN 978-617-7605-76-7
641582
  Зайченко Н.І. Іспанський педагогічний дискурс (кінець XIX - перша третина XX ст.) як джерело історико-педагогічного аналізу // Іспанський педагогічний дискурс : (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 4-7. – ISBN 978-617-7605-76-7
641583
  Шевченко Л.О. Іспанський поетичний текст другої половини 20 століття в лінгвокогнітивному висвітленні : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шевченко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 200-202. – Бібліогр.: л. 171-199
641584
  Шевченко Л.О. Іспанський поетичний текст другої половини 20 століття в лінгвокогнітивному висвітленні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Шевченко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
641585
  Патійчук В. Іспанський регіоналізм як сучасний безпековий виклик Європі / В. Патійчук, Ю. Гірак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 57-67. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
641586
  Кріадо П. Іспанський роман: від ідеологічної єдності до жанрового розмаїття // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 1 (3). – С. 517519. – ISBN 978-966-8201-83-7
641587
  Флетчер Д. Іспанський священник / Д. Флетчер. – Київ, 1958. – 183 с.
641588
  Коломієць М.О. Іспанські аналітичні структури V+N та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 146-151. – ISBN 966-581-148-7
641589
  Фокін С.Б. Іспанські відповідники прислівника "довго": перекладознавчий та лексикознавчий аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 172-177


  Іспанські еквіваленти, представлені в двомовних словниках для прислівника "довго", не в повній мірі відображають варіанти, що їх використовують досвідчені перекладачі. Зіставлення оригіналів і перекладів показують широке розмаїття еквівалентів, багато ...
641590
  Васильців Я.Б. Іспанські зацікавлення Володимира Самійленка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 40-45. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
641591
  Коваленко Г. Іспанські інтереси // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-32


  Участь у миротворчих операціях Іспанії. Збільшення витрат на оборону
641592
  Васильців Я. Іспанські літературознавчі зацікавлення на сторінках галицької періодики 10-30-х рр. XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 45-51. – ISSN 2078-340X


  Досліджено українське прочитання творчості іспанських письменників М. де Сервантеса, М. де Унамуно, В. Бласко Ібаньєса, переклад їхніх творів на сторінках галицьких видань зазначеного періоду. Показано зацікавлення іспанськими письменниками, яке ...
641593
  Зеленська Л.І. Іспанські мотиви // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 66-67 : фото
641594
  Шишков В.В. Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 533-541. – ISBN 966-581-388-9
641595
  Гетьман З.О. Іспанські прикметники на позначення ахроматичних кольорів і їх українські відповідники // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 255-260.
641596
   Іспанські прислів"я та приказки.. – Київ : Дніпро, 1980. – 111с.
641597
   Іспанські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1914-2012) = Espanol edicion agricola en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Ciencia Agricola de la Academia Nacional de Ciencias Agricolas Ucrania (1914-2012) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Н.Д. Коломієць, Л.М. Татарчук та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 73, [1] с. : іл. – Автор. покажчик: с. 63-65. - Сер. засновано у 2009 р. - Дод. тит. арк. ісп. мовою. - Текст укр., ісп. – (Бібліографічна серія "Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України" ; кн. 7)
641598
  Мірошниченко Л. Іспанські сходи в Римі як простір літератури та архітектури // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 281-289. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто роман В. Голдінга "Паперові люди" (1983) з точки зору міжвидової взаємодії літератури та архітектури. Окреслено простір контактних зв’язків і досліджено наслідки. У статті виявлено, що італійська архітектура, що супроводжує пошуки ...
641599
   Іспансько-український базовий тематичний словник : для студ., які вивчають іспанську мову як другу іноземну.Близько 70000 слів та словоспол. – Київ : Ленвіт. – ISBN 966-7043-14-2
Ч.2. – 1999. – 128с.
641600
   Іспансько-український навчальний словник. – Київ : Ленвіт, 1998. – 297с. – ISBN 966-7043-27-4
641601
   Іспансько-український послідовний переклад: вправи, тексти, техніка нотування : методична розробка / КНУТШ; [ упоряд. С.Б. Фокін ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 64 с.
641602
  Буній Олекса Іспансько-український словник = Diccionario espanol-ucraniano / Буній Олекса; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1993. – 993с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім. св.Климента Папи ; Том 84)
641603
   Іспансько-український словник. – Київ : Основи, 1996. – 226с. – ISBN 5-7707-8760-0
641604
  Шевкун Е.В. Іспансько-український словник економічних термінів = Diccionario economico espanol-ucraniano / Е.В. Шевкун, О.О. Курченко. – Київ : Видавництво "Корнійчук", 2001. – 344с. – ISBN 966-7599-21-3
641605
  Кіт К. Іспансько-український форум з військової журналістики // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В Інституті журналістики відбувся IV Іспансько-український форум "Військова журналістика. Інформація проти пропаганди". Модераторами форуму були професор Інституту журналістики, Президент Академії української преси В.Ф. Іванов та заступник директора з ...
641606
   Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика : 70 000 слів та словосполучень / [авт.-уклад. Ольга Мазур]. – Донецьк : Глорія Трейд, 2009. – 576 с. – ISBN 978-611-536-005-5
641607
  Чума Б.П. Іспанці в Одесі в першій половині XIX століття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 221-237. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
641608
  Мартинов А. Іспанці втомилися голосувати // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4


  10 листопада 2019 р. відбулися позачергові вибори до кортесів Іспанії.
641609
  Майський М. Іспит / М. Майський. – Київ, 1930. – 48 с.
641610
  Бредель В. Іспит / В. Бредель. – Х., 1936. – 285с.
641611
  Прилісний В. Іспит : повість / Василь Прилісний. – Мюнхен : Видання Братства кол. Вояків УПА ім. св. Юрія Переможця, 1957. – 252 с.
641612
  Осадчук П.І. Іспит : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1977. – 200 с.
641613
  Нагорна О.О. Іспит в домашніх умовах як форма підсумкового контролю знань студентів / О.О. Нагорна, Я.В. Нагорний // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7572-52-6
641614
  Пріцак О. Іспит вірності // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 101-102. – ISSN 0206-8001


  О. Пріцака обрано членом АН Української РСР.
641615
  Ле І. Іспит вогнем : нотатки військового кореспондента / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 229 с.
641616
  Еванс Гарет Іспит для Ради Безпеки ООН // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 8


  Авторитет РБ поступово нівелюється.
641617
   Іспит з іноземної: міфи і реалії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В 2016 році практика загальнообов"язкових іспитів у форматі "ЗНО+ДПА" буде розширена: всі учні - випускники 11 класу складатимуть об"єднаний тест уже з трьох предметів - української мови та літератури, іноземної мови, математики або історії (на вибір).
641618
  Таран Н.Є. Іспит з мови для абітурієнтів юридичних ВНЗ : Посібник / Н.Є. Таран, О.С. Таран; МВС України; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганск : РВВ ЛАВС, 2004. – 74с. – ISBN 966-8129-38-5
641619
   Іспит з української літератури / Г.Ф. Семенюк, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, Н.М. Гаєвська, О.В. та ін. Гаєвська; Г.Ф. Семенюк, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, Н.М. Гаєвська та ін.; За ред. Н.М. Гаєвської. – Київ : Київський університет, 2003. – 390с. – ISBN 966-594-518-1
641620
   Іспит з української літератури. Тести : [посібник] / Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. та ін. Вільна; [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць та ін.] ; за ред. проф. Н.М. Гаєвської ; [Інститут філології]. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 462, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: Інститут філології. – Бібліогр.: с. 23, 458-459. – ISBN 966-594-747-8
641621
   Іспит з української літератури. Тести : тести : [навчальний посібник] / Семенюк Г.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.М. Гаєвської. – [4-е вид., доп. і переробл.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 620 с. + Додатки: с. 297-613. – Бібліогр.: с. 614-615
641622
  Квіт С. Іспит на автономію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 37 (150). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Президент НаУКМА про останні події в українській освіті й про те, чому виші бояться самоврядування.
641623
  Рогожинська А. Іспит на вступ до континентальної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 117-119. – ISSN 0235-7941


  В статті про книгу Саймона Кричлі "Вступ до континентальної філософії"згадується викладач філософського факультету КНУТШ В.Кебуладзе.
641624
   Іспит на стійкість // Київський університет. – Київ, 2022. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "У переддень Нового року країна-терорист російська федерація вчинила черговий воєнний злочин, завдавши ракетного удару по столиці. Потужною вибуховою хвилею від збитої ракети, уламки якої впали біля Спорткомлексу КНУ, серйозно пошкоджено вікна й фасади ...
641625
  Джекобс В. Іспит. / В. Джекобс. – Х, 1928. – 31с.
641626
  Майсурян М. Іспити / М. Майсурян. – Х, 1930. – 31с.
641627
  Ліпман Й.А. Іспити в школі. / Й.А. Ліпман. – К., 1939. – 115с.
641628
  Дубінська М. Іспити з історичного матеріалізму : (Успішно закінчимо іспитову сесію !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Закінчились іспити з історичного матеріалізму на 4 курсі філологічного факультету. Викладач історичного матеріалізму кандидат філософських наук тов. Савенко на іспитах грунтовно перевірив знання студентів.
641629
  Венцель Р. Іссі. Історія однієї дівчини / Р. Венцель. – Київ, 1966. – 261с.
641630
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби карпатських лісів / М.Я. Зерова, С.П. Вассер. – Ужгород, 1972. – 128с.
641631
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби України / М.Я. Зерова. – Київ, 1963. – 204с.
641632
  Зерова М.Я. Істивні та отруйні гриби України / М.Я. Зерова. – Київ : Наукова думка, 1970. – 139с.
641633
  Дончик В.Г. Істина-особистість / В.Г. Дончик. – Київ, 1984. – 248 с.
641634
  Олійник Б.І. Істина : Вибрні поезії. Поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 390с.
641635
  Алєксандрова О.В. Істина // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 251-252. – ISBN 966-316-069-1
641636
  Попович М.В. Істина (- при характеристиці знання - твердження) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 546-547. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641637
  Нуршаіхов А. Істина і легенда: Роман-діалог. / А. Нуршаіхов. – К., 1984. – 234с.
641638
  Гадамер Істина і метод / Гадамер, Ганс-Георг; Пер. з нім. Олександра Мокровольського. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-27-9
Т.1 : Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – 2000. – 464с. – 1Гада Шифр дубл.
641639
  Гадамер Істина і метод / Гадамер, Ганс-Георг; Пер. з нім. Миколи Кушніра. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-31-7
Т.2 : Герменевтика ІІ: Доповнення. Покажчики. – 2000. – 480с.
641640
  Шуба Б. Істина Лесі Українки та метод Оксани Забужко // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 322-328. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
641641
  Романюк Б.В. Істина на стадії досудового слідства і принципи кримінально-процесуального права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 151-159.
641642
  Бережний В.П. Істина поруч : повість / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 159 с.
641643
  Іщенко Ю.М. Істина поряд / Ю.М. Іщенко. – Київ : Молодь, 1984. – 104с.
641644
  Тома Л. Істина прозрівається // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 152


  Виходить у світ "восьма книга" "Блокнотів" Володимира Брюггена.
641645
  Пепа В. Істина проти фальші // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 4, 5
641646
  Філевська Т.В. Істина Сахаджа Йоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
641647
  Киричок О.Б. Істина та "Істинне життя" в Києво-Печерському патерику // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 187-186. – ISBN 966-7671-23-2
641648
  Мелешкевич Ю.Г. Істина та неправда в англомовній комунікації (на матеріалі скриптів фільмів "Liar, Liar" та "The Invention of Lying" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 95-103


  У статті розглядаються мовні та мовленнєві засоби вираження понять істини та неправди на матеріалі англомовних скриптів фільмів, а також визначаються основні комунікативні стратегії та тактики їх вираження. В статье рассматриваются языковые и речевые ...
641649
  Гавриленко Л.М. Істина та оцінка / Л.М. Гавриленко. – Чернівці, 1970. – 32с.
641650
  Бандура О. Істина як загальнолюдська та правова цінність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 0132-1331
641651
  Кушнір О.Я. Істина як основа нормативності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 91-92
641652
  Бандурка С.О. Істина як принцип кримінального процесу // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 85-88
641653
  Жванія Л. Істина як філософська категорія у творчому доробку Тараса Шевченка і Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 218-232


  У статті розкрито особливості потрактування категоріального поняття "істина" у творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки. Проаналізовано низку спільних та відмінних рис художнього осмислення категорії істини кожним із митців.
641654
  Решетніченко А. Істина як чинник управління розвитком судово-правової системи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 20-27.
641655
  Рябий В. Істина, вилущена з мовчання. Таємнича сила метафори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 1, 4-5


  Життя і творчість Павла Мовчана.
641656
  Лактіонова А. Істина, реалізм, релятивізм: взаємозв"язок і взаємна визначальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 29-36. – (Філософія ; вип. 2 (5)). – ISSN 1728-3817


  В сучасній англомовній філософії проблематика істини, реалізму, релятивізму виявляється акту- альною і взаємоп ов"язаною, що засвідчує про взаємну доповнювальність і взаємну визначальність мета- фізики і епістемології, а також методологій філософських ...
641657
  Штефан А. Істина, що встановлюється в цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7069-28-6
641658
  Семена М. Істина, яку ніяк не здатні зрозуміти в Росії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 15


  Український Крим був для неї кориснішим, ніж окупований нею півострів.
641659
  Руденко О.В. Істини в епістемології та філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються головні способи проблематизації істини в сучасній епістемології та філософії науки. This article is about main trends of problematic definition of truth in contemporary epistemology and philosophy of science.
641660
  Василенко М.Г. Істини Кобзаря : статті про Тараса Шевченка : до 200-річчя з дня народж. 1814-1861 / Михайло Василенко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 93, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-514-3
641661
  Єніна В.М. Істини розкриваються поволі : Роман / В.М. Єніна. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 166с.
641662
  Зінченко А. Істинна віра, народи й територія війни в ранньосередньовічних арабів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-62
641663
  Краснодемська Ірина Істинна наука, породжена великою любов"ю до рідної землі й свого народу ( до 75- річчя з дня народження відомого українського історика Любомира Винара ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-40
641664
  Прохасько Ю. Істинна правда // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 36-39


  Книжка Пітера Померанцева "Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії.
641665
  Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим КПК України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
641666
  Кучеренко І.К. Істинність як риса граматичних знань // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 13-22
641667
  Шлапак Я. Істинно-київський художник Георгій Малаков // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 12


  90 років від дня народження Георгія Васильовича Малакова (1928 - 1979), українського графіка.
641668
  Перевальський В. Істинно народний. Слово про Анатолія Базилевича // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 39-45. – ISSN 0130-1799
641669
  Голик О. Істинно трагична і високохудожня картина руйнування лісу // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 58-65
641670
  Загурський О.М. Іституційні чинники розвитку конкуренції на агропродовольчих ринках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 15-21. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
641671
  Бондарчук В.Г. Істоpiя геологiчного pозвитку i мiнеpальнi pесуpси Кpиму / В.Г. Бондарчук; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Укpаїна, 1956. – 40с.
641672
  Бондарчук В.Г. Істоpiя геологiчного pозвитку Землi : Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм / В.Г. Бондарчук. – Київ : Полiтвидав пpи ЦК КП/б/У, 1941. – 32с. – (Сер. Природничі науки)
641673
  Білан Ю.Я. Істоpiя СРСР / Ю.Я. Білан, М.І. Марченко, В.Н. Котов; Комітет в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
1. – 1949. – 160с.
641674
  Костомаров М.І. Істоpичні моногpафії Миколи Костомаpова. Т. 11 // Історичні монографії Миколи Костомарова / М.І. Костомаров. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – [3], 296 с. – (Руска Історична біблїотека ; Т. 17 ; Т. ХІ)
641675
  Юркова О. Істомін Михайло Павлович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 78-79. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
641676
  Попельницька О.О. Історiя розкопок у Криму 1920-1930-х рокiв у листах до Миколи Ернста // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – C. 110-121. – ISSN 0235-3490
641677
  Корабльова В.М. Історизація як ідеологічний прийом європейської соціогуманітаристики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 158-164


  Розглядається історизація як універсальна методологічна стратегія подання інформації, ґрунтована на авторитеті історичних фактів як "об"єктивних емпіри- чних даних". Доводиться ідеологічність даного прийому через висвітлення його світоглядних ...
641678
  Лой А.М. Історизм / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 164-165. – ISBN 966-642-073-2
641679
  Калакура Я.С. Історизм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 195-197
641680
  Третяк К.О. Історизм в архітектурі / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 165-166. – ISBN 966-642-073-2
641681
  Чужа Т.В. Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 302-309. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається художня специфіка творчості польського драматурга Тадеуша Слободзянека, зокрема, опрацювання проблематики утопій, ідеологій і вірувань на основі фольклорних, літературних та документальних сюжетів із застосуванням стилістики ...
641682
  Мотренко Т.В. Історизм і діалектика в філософії всеєдності Володимира Соловйова: сутність і витоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається гегелівський вплив на творчість В. Соловйова. In article Gegel"s influence on V. Solovjov"s creativity is considered.
641683
  Александрова Л.П. Історизм літератури соціалістичного реалізму / Л.П. Александрова. – Київ : Знання, 1976. – 47 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 5. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 9)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
641684
  Стас Т. Історизм мислення в прозі І.І. Білика // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 173-184. – ISSN 2312-6809
641685
  Юдкін-Ріпун Історизм Пантелеймона Куліша // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
641686
  Кузьмінець Ю.О. Історизм світогляду Лесі Українки: чинники і етапи формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 40)


  У контексті дослідження історичних поглядів Лесі Українки висвітлюються основні фактори становлення особистості письменниці, історизму її світогляду.
641687
  Кузьменко Ю. Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн"ічіро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 187-193


  З усього розмаїття, яке запропонувала японська література першої половини ХХ ст., творчість Танідзакі Джюн"ічіро заслуговує на особливу увагу. Зокрема, мало дослідженим залишається питання історизму та вимислу в його прозі, за допомогою яких ...
641688
  Нахлік Є. Історизм та психологізм Шевченкового реалізму // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 431-452. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
641689
  Погонець Я. Історизм творчості Андрія Чайковського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 54-56
641690
  Гук І.В. Історизм у творчості І. Франка та М. Гоголя (на матеріалі повістей "Захар Беркут" і "Тарас Бульба") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 305-310
641691
  Калакура Я. Історизм української дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 519-533. – ISBN 966-7522-07-5
641692
  Шаповал Ю.Г. Історизм часопису " Волинь" : (1941-1944; 1991-2009 рр.) / Ю.Г. Шаповал. – Львів : [ Б.в. ], 2010. – 208 с. – ISBN 978-617-515-019-1
641693
  Конончук Т.І. Історизм як екзистенційний вимір української літератури (Т. Осьмачка, В. Барка, Д. Гуменна, І. Качуровський, Ю. Мушкетик) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 180-188
641694
  Павлов Ю.В. Історизм як методологічний принцип пізнання: специфіка марксистського та західноєвропейського варіантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 301-302. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
641695
  Стельмах С.П. Історизм(- історичні науки, як індивідуальні зміни в часі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 549. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
641696
  Томіленко Л. Історизми й історичні терміни: до проблеми розмежування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 132-137. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
641697
  Кононенко Тарас Петрович Історик- філософська концепція В.С.Соловйова : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Кононенко Тарас Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
641698
  Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 164-169. – ISSN 2306-4323
641699
  Войцехівська І.Н. Історик-архівіст В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / І.Н. Войцехівська, В.В. Патик // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 240-257. – ISSN 0320-9466


  Досліджується життя та діяльність українського історика-архівіста, дже- релознавця та педагога В. І. Стрельського.
641700
  Бондарчук В.В. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження
641701
  Бондарчук В.В. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 210-225. – ISSN 0320-9466
641702
  Кобаль О.Ю. Історик Андраш Комаромі (1861-1931) // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 185-192
641703
   Історик Борис Кругляк : наукове надбання Житомирщини України і світу : праці, спогади, матеріали : [збірник] / упоряд. Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2014. – 648 с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. напркінці ст., в підрядк. прим. та в дод.: с. 617-638. – ISBN 978-966-690-170-8


  Зміст: Матеріали і спогади про Бориса Кругляка ; Праці і публікації Б.А. Кругляка з питань економічної історії ; Праці з історії економічних вчень ; Міркування про історію та сьогодення ; Краєзнавчі матеріали
641704
  Черкас Б. Історик Борис Черкас: "Князі вважали Київ головним містом: хто править Києвом, той править територією" / інтерв"ю взяла Лана Самохвалова // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 5 лютого (№ 23)
641705
  Лазуренко В.М. Історик двох епох : Микола Іванович Бушин / В.М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-402-129-3
641706
  Заруба В. Історик держави і права України академік М.Є.Слабченко (1882-1952) = The Historian of State and Law of Ukraine Academician M. Ye. Slabchenko (1882-1952) : монографія / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7894-64-9
641707
  Гуменюк О. Історик з чіткою державницькою позицією // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Мирон Кордуба — український державник, вчений, публіцист, історик, письменник.
641708
   Історик зі світовим ім"ям замінив "фейки Путіна" на "фейки Трампа" в російському виданні книги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  "З російського видання книги ізраїльського письменника й історика Юваля Ноя Харарі зникли звинувачення Путіна в брехні про анексію Криму, а інші формулювання про Росію пом"якшені."
641709
  Таїрова-Яковлєва Історик і "машина часу" / спілкувався Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 30


  Відома російська дослідниця Гетьманщини Т. Таїрова-Яковлєва представила у Києві дві нові книжки.
641710
  Войцехівська Г. Історик і видавець Євген Букет презентував нові видання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)
641711
  Іваненко В. Історик і влада / В. Іваненко, В. Кривошеїн // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – С. 211-214. – ISSN 0130-5247


  Рецензія на книгу: Історик і влада / відп. ред. В. Смолій ; творчий керівник проекту І. Колесник. К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. 543 с.
641712
  Верстюк В.Ф. Історик і епоха (до 90-річчя від дня народження академіка Ю.Ю. Кондуфора) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 143-152. – ISSN 0130-5247
641713
  Портнов А. Історик і його традиція // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 47


  Ярослав Дмитрович Ісаєвич — український історик, громадський діяч, академік НАН України, директор Інституту українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, президент Міжнародної асоціації україністів, перший голова Українського національного комітету ...
641714
  Солдатенко В.Ф. Історик і правда: чи завжди науковими є дискусії про тридцять третій рік в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 4-11. – ISSN 2076-1554
641715
   Історик і правознавець, один із засновників Української академії наук - М. Василенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 203-205. – ISSN 0132-1331


  Президією Академії наук України засновано Премію імені М.П. Василенка, яка присуджується за видатні наукові праці в галузі держави і права України
641716
  Черняхівська О. Історик і шевченкознавець М.Ткаченко: призабутий ініціатор проекту багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 3 (540), травень - червень. – C. 154. – ISSN 0130-5247
641717
  Шніцер І.О. Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – № 4 (88). – C. 24-28. – ISSN 2522-4433
641718
  Шніцер І.О. Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 24-28. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
641719
   Історик Іван Гуржій у колі рідних і колег. Спогади, документи, статті про вченого / [ автор-упорядник Гуржій О.І. ; відп. ред. Бушин М.І. ]; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2008. – 335 с. : іл. – ISBN 978-966-8120-63-6
641720
  Гуменюк О. Історик козацького роду : [Олександр Оглоблин] // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 8 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Оглоблин Олександр — український історик, архівіст та політичний діяч, автор близько 1000 наукових праць.
641721
  Прокопчук В. Історик Кость Туркало: від "справи СВУ" до еміграції // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2013. – № 1 (38) за 2012 р. – С. 207-225. – ISBN 978-617-587-103-4
641722
  Верба І.В. Історик Кость Штеппа : людина, вчений, педагог / І.В. Верба, М.О. Самофалов ; Центр пам"яткознавства НАНУ і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2010. – 195 с. – ISBN 978-966-8999-23-9
641723
  Пашко О. Історик літератури Агапій Шамрай: текст, твір та оточення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (719). – С. 75-100. – ISSN 0236-1477
641724
  Денисенко А. Історик літератури, педагог, громадський діяч // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 332-333. – ISBN 966-7522-09-1


  О. Огоновський.
641725
  Мороз В.С. Історик Мар"ян Дубецький: наукова та громадська діяльність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 85-95. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розкриття життя та діяльності М.К. Дубецького. У центрі уваги маловідомі сторінки про його перебування в Катеринославі та на Катеринославщині, вивчення історії Кодацької фортеці і місця битви під Жовтими Водами. Під час навчання в Київському ...
641726
  Мицик Ю.А. Історик Микола Маркевич та його матеріали з історії Глухова ХVІІІ ст. / Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 75-78. – ISSN 2218-4805
641727
  Галик В. Історик Мирон Кордуба - кореспондент Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 35-40
641728
  Пуряєва Н.В. Історик мови Василь Васильович Німчук: ефект синтезу // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 11-22. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
641729
  Калакура Я.С. Історик на вістрі змін / розмову вів А.П. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 149-155. – ISSN 2522-4611


  З нагоди 80-річчя Заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Я. Калакури відбулася розмова головного редактора "Часопису української історії" Анатолія Коцура з ювіляром.
641730
  Новак А. Історик на полі битви за пам"ять // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 95-102. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
641731
  Петренко І.М. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888-1940?): життя і наукова спадщина : монографія / І.М. Петренко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівілі (ПУЕТ)". – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 180, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 167-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-184-165-8


  У пр. №1689654 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка з повагою від автора. 14.09.2014 р. Підпис
641732
   Історик натрапив на невідомий реєстр гетьманів // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 4
641733
  Довжук І. Історик Олександр Грушевський: штрихи до портрету // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 120-133. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
641734
  Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність : До сторіччя з дня смерті / О.О. Синявська; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 116с. – ISBN 966-549-877-0
641735
   Історик Олена Компан : матеріали до біографії. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 532с. – ISBN 978-966-518-429-4
641736
  Пагор В.В. Історик Орест Левицький (1848-1992) про мету перебування Тараса Шевченка на Поділлі і в Кам"янці-Подільському // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 108-111


  Урозвідці піднято питання мети відвідин Тарасом Шевченком Подільської землі під час його діяльності в складі Київської археографічної комісії. У 1840 р. ректор Університету Св. Володимира професор М. Максимович склав проект статуту та записку з ...
641737
  Волкотруб Г.К. Історик Пилип Клименко: марксист, "попутник" чи націоналіст? // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 164-170
641738
  Гуцал П. Історик права / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 325-326


  Оникій Олексійович Малиновський.
641739
  Глибицька С. Історик та архівіст Віктор Барвінський і бібліотека Харківського університету // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 2 (28). – С. 49-52. – ISSN 2518-7341


  У статті йдеться про життя та діяльність репресованого історика та архівіста Віктора Олександровича Барвінського, який деякий час працював у Фундаментальній бібліотеці Імператорського Харківського університету, згодом – у Центральній науково-навчальній ...
641740
  Шевченко Віктор Історик та географ, господар Молдови Димитрій Кантемір : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 43-45 : Фото
641741
  Заруба В.М. Історик трагічної долі // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 5/6 (232), вересень - грудень. – С. 70-84. – ISSN 0320-9466


  Академік Михайло Єлисейович Слабченко.
641742
  Ващенко В.В. Історик у боротьбі за символічну владу в соціології: М. Грушевський ж творець наукових традицій // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 37-55. – ISBN 978-966-353-435-0
641743
  Смолій В.А. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О. Гуржія) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 164-171. – ISSN 0130-5247
641744
  Гомотюк О. Історик у контексті епохи. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 87-90


  Під час навчання в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка його науковим керівником був знаний історик Іван Іванович Шевченко. З 1972 р. Ярослав Степанович працював у Київському університеті. Його призначили заступником директора Інституту підвищення ...
641745
  Вільчинський Ю. Історик украінського духу [Дмитор Чижевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 175-180. – ISBN 966-7522-09-1
641746
   Історик України - Володимир Грабовецький : біобібліогр. покажчик наук. пр. : до 85-річчя уродин / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук ; авт. вступ. ст. В. Марчук ; ред. А. Королько]. – 11-те вид., допов. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – 617, [7] с., [8] вклеєн. арк. : іл., фотоіл. – На обкл. також: Ювілейне видання. - Помилкова паг.: с. 616-617
641747
   Історик України : Ювілейний збірник на пошану академіка Володимира Грабовецького: До 70-річчя від дня народження. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 304с. – ISBN 966-7363-07-4
641748
  Тейлор Алан Джон Персіфаль Історик як бібліограф // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 76-84. – ISBN 966-544-258-9
641749
  Маркос Ф.С. Історик як перекладач // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 269-282. – ISSN 2078-659X


  "У цьому есеї я хочу поміркувати про ті засоби, вимоги та обмеження, завдяки яким історик реалізовує або має змогу реалізувати своє важливе покликання перекладача, виступаючи в ролі посередника між різними культурами. Перш за все на ці роздуми мене ...
641750
   Історик, археолог, етнограф // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 32-35. – ISBN 966-505-054-0
641751
  Шкраб"юк П. Історик, відкритий для сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 12


  Спогад про дослідника та активного практика Ярослава Ляльку.
641752
  Віхров М. Історик, галичанин, консерватор // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 27 (659), 3-9.07.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Історик Степан Теодорович Томашівський.
641753
  Федорук Я. Історик, його стиль і тексти: нова книга з української історіографії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 66-68. – ISSN 0131-2685
641754
  Калакура Я. Історик, який завжди залишався українцем (до сторіччя проф. Шевченка І.І.) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 26-28.
641755
  Грабовський С. Історик, який творив історію // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 98-99. – ISSN 1812--514Х
641756
  Грабовський С. Історик, який творив історію: епізоди ідейної еволюції М.Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 20
641757
  Калакура Я. Історик, якого пам"ятають // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "20 лютого виповнилося б 90 років доктору історичних наук, професору, Заслуженому працівникові освіти України, учаснику війни і ветерану праці, багаторічному завідувачеві кафедри української історії та етнополітики нашого Університету та її вихованцю ...
641758
  Брехуненко В. Історик,археограф,людина щедрого серця / В. Брехуненко, О. Маврін // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.110-113 : Портрет. – ISSN 0869-3595
641759
  Снайдер Тімоті Історика заарештувати простіше, ніж подолати проблему корупціії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30


  Усі розмови про те, що мова та історія розділяють країну, - це балачки політиків, які хочуть викликати емоції в людей, замість того, аби намагатися подолати головні проблеми України - корупцію та відсутність верховенства права, вважає професор ...
641760
  Горгота О.Б. Історики-філософська концепція Карла Ясперса як спроба подолання замкненості філософської системи Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
641761
   Історики – володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У фіналі "Кубка ректора" зіграли команди історичного та географічного факультетів. Для істориків це був перший вихід у фінал турніру. Фінальну гру відвідав й із задоволенням вболівав за студентів-футболістів ректор Леонід Губерський. На матч прийшли ...
641762
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманістаристиці, 2005 - 2011 // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31. – ISSN 1563-6461
641763
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманітаристиці, 2005 - 2011 : Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461


  Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов.
641764
  Крайній Костянтин Історики Києво-Печерської лаври ХІХ - початку ХХ століття / Крайній Костянтин. – Київ : Пульсари, 2000. – 240с. – ISBN 966-7671-12-7
641765
  Таїрова-Яковлєва Історики мають послуговуватися документами, а не міфами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 14


  У своїй праці відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва посилаючись на документи розвінчала міфи, що багато століть огортали постать гетьмана. Найперший із них, звичайно ж, - про ту саму "зраду". Якої не було.
641766
  Гвоздик Н.С. Історики Німецької Демократичної Республіки про Рапалльський договір і його роль у зміцненні економічних і культурних зв"язків між СРСР і Німеччиною // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-62. – (Серія історії ; № 11)
641767
  Барвінська П.І. Історики німецькомовного простору і Східна Європа : пошук образів та ідентичностей протягом ХХ століття : монографія / П.І. Барвінська, М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2010. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-231 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-470-4
641768
  Житков О. Історики про витоки земельних реформ 1917-1921 рр. в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячені висвітленню аграрних відносин в Наддніпрянській Україні у другій половині ХIХ - на початку ХХ ст. Підбито підсумки історіографічного дослідження економічного становища ...
641769
  Бездрабко Валентина Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 23-29
641770
   Історики про український вимір Другої світової війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова", присвячена 70-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У конференції взяли участь і виступили ректор університету Л. Губерський, декан ...
641771
   Історики пропонують переосмислити роль і місце Полтавської битви в історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 11
641772
  Кіт Л. Історики у нетрях НАТО // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "У серпні 2016 року Студпарламент Університету та Відділ по роботі зі студентами запропонував студентам історичного провести квест і театралізовану екскурсію Червоним корпусом. Хто ж, як не історики, може цікаво розповісти про історію alma mater? ...
641773
  Іванко А.Б. Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко ; Обласна організація Всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – 382, [2] с. – ISBN 966-583-076-7
641774
   Історики Харківського університету : біобібліогр. довідник (1905-2013 рр.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.М Богдашина та ін. ; редкол.: С.І. Посохов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 283, [1] с., [10] арк. портр. – Бібліогр.: с. 280 та в кінці ст. – ISBN 978-966-623-881-1
641775
  Арасланова С. Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ - початок ХХ): історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 162-166. – ISSN 2076-1554
641776
  Зозуля А. Історики: стежками профорієнтації / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Про "Дні відкритих дверей" на історичному факультеті: екскурсія в Музей історії університету, зустріч з деканом В.Ф. Колесником, концерт.
641777
  Кузьменко С.Г. Історико--правовий аналіз деяких систем пенсійного страхування через призму цивільного законодавства про пенсійне забезпечення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 182-189
641778
  Хоменець Р.Б. Історико- правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.21-29
641779
  Воробей Р. Історико- теоретичні проблеми самоврядних структур та їх взаємодія з органами виконавчої влади в Чернігівській губернії другої половини ХІХ століття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.431-436
641780
  Дмитрюк В.В. Історико-антропологічна варіативність функціонування фотографії у культурах Одещини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Дмитрюк Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
641781
  Долженко Ю. Історико-антропологічний нарис поховань XVI–XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині / Ю. Долженко, О. Прядко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 43-50. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано останки людей, похованих у с. Жовнино в XVI-XVIII ст. Проведено порівняльний аналіз морфологічних комплексів цієї вибірки з населенням Східної Європи XIV-XX ст. Визначено, що за даними краніометрії простежується зв"язок ...
641782
  Горак Г.І. Історико-антропологічний підхід / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 166. – ISBN 966-642-073-2
641783
  Чаркіна Т.І. Історико-антропологічні аспекти розвитку культурного діалогу у глобалізаційному вимірі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 4-13. – ISSN 2312-4342
641784
  Волошин І.М. Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець / І.М. Волошин, Ю.І. Чикайло // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 160-168 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
641785
  Мезенцев В. Історико-археологічні дослідження садиби І. Мазепи в Батурині // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-11
641786
  Ніколаєва Т. Історико-археологічні факти про київський Дніпро як джерело туристичної привабливості міста // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 248-254. – ISBN 978-617-7399-39-0
641787
  Калакура Я. Історико-архівознавча школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 8-19. – ISBN 966-625-009-8
641788
  Смоляк В.В. Історико-архітектурне дослідження будівлі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / В.В. Смоляк, Субін-Кожевнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 151-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
641789
  Дробна І. Історико-архітектурний розвиток Кам"янця-Подільського кінця XIX - початку XX ст. за документальними листівками В. Вінярського // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 13-14
641790
  Кучер П.В. Історико-архітектурні пам"ятки Рівненської області: геопросторове поширення, туристичні маршрути та їх хзарактеристика / П.В. Кучер, І.М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
641791
  Смогоржевська І. Історико-бібліографічна спадщина Михайла Грушевського // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 171-175. – ISSN 0869-3595
641792
  Перепелиця О. Історико-бібліографічне дослідження кадрового складу кафедри медичної хімії (період 1979-1985 рр.) [Буковинський державний медичний університет] / О. Перепелиця, М. Братенко, І. Дійчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 39-43. – ISSN 2311-9896
641793
  Серебрякова Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII - першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28
641794
  Бодак О.П. Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 29-39. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
641795
  Лєсовець Н.М. Історико-бібліотекознавча та історико-бібліографічна спадщина у сучасному інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 143-147
641796
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості Бориса Євгеновича Сємейкіна (1900-1938) // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 2 (200). – С. 71-75. – ISSN 0233-7665
641797
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астронома-аматора Леоніда Леонідовича Андренка // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (117). – С. 103-128. – ISSN 1560-4926
641798
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астронома Миколи Миколайовича Євдокимова (1868-1941) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 105-131. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена дослідженню фактів наукової біографії видатного українського астрометриста Миколи Миколайовича Євдокимова. Основні напрями роботи талановитого вченого та організатора науки були присвячені дослідженню зодіакальних і слабких ...
641799
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астрофізика професора Мстислава Сергійовича Саврона (1902—1943) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 96-124. – ISSN 1560-4926


  " Історія астрономії у Харкові розпочалася з утворення у 1808 р. у Харківському університеті астрономічного кабінету та читання лекцій Іоганом Гутом (1763-1818), астрономом Франкфуртського університету".
641800
  Ляхоцький В. Історико-біографічні дослідження життя та діяльності й бібліографічні студії творчості І. Огієнка (митрополита Іларіона): питання класифікації // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 294-325. – Бібліогр.: с. 306-325. – ISBN 966-02-2067-7
641801
  Ходорківський І.Д. Історико-біографічні твори з життя письменників / І.Д. Ходорківський. – К., 1963. – 170с.
641802
  Білинська М.М. Історико-генетична природа термінологічного забезпечення публічного адміністрування з джерел адміністративного права // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 237-238
641803
  Смоляк П.О. Історико-генетичний аналіз ідей виховання лідерських якостей особистості / П.О. Смоляк, Р.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 161-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
641804
  Оробець І. Історико-генетичний підхід у дослідженні еволюції концепції сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-101. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи еволюції концепції сталого розвитку. Визначено роль ООН у становленні та пропагуванні ідей сталого розвитку. Виокремлено шляхи досягнення сталого розвитку. Рассмотрены основные этапы эволюции концепции устойчивого развития. ...
641805
  Сверчевська І.А. Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 82-86. – ISSN 2413-1571
641806
  Бондаренко І. Історико-генетичні витоки засобів національної самоідентифікації в дизайні інтер’єру // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 222-230
641807
  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття "прамова" у порівняльно-історичному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті проаналізовано історико-генетичні витоки поняття прамови у порівняльно-історичному мовознавстві; зроблено спробу осмислити поняття прамови крізь модель родовідного дерева А. Шлейхера і модель теорії хвиль Г. Шухардта, І. Шмідта; установлено ...
641808
  Пасішник Любов Історико-географічна екскурсія по ландшафтному парку "Знесіння" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-28 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
641809
   Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1988. – 112с.
641810
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-Східної України для цілей туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 71-81


  Регіон Південно-Східної України відноситься до поліетнічних, населення якого формувалося протягом багатьох століть шляхом інтеграції традицій природокористування багатьох народів. Серед таких вагому роль у формуванні регіональної специфічності ...
641811
  Полєшко Д.Р. Історико-географічне дослідження Радомишльського Полісся // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 152-154
641812
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне районування Південно-східної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 102-109


  Історико-географічне районування - це порівняно слабо розроблений розділ в регіональній історії географії. В статті розглядаються чинники, що впливають на цей вид районування з точки зору концепції регіонального природокористування. Запропоноване ...
641813
  Колотуха І. Історико-географічний аналіз зв"язності житлових районів міста Києва легкорейковим транспортом у ХХ-ХХІ сторіччі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 27-31. – ISSN 2413-7154


  Система громадського транспорту є надзвичайно важливою складовою функціонування міст, в першу чергу - великих столичних. Для формування територіальних меж м. Києва важливу роль відіграв легкрейковий (трамвайний) транспорт. Мета дослідження - аналіз ...
641814
  Федчук А.П. Історико-географічний аналіз та сучасна компонентна структура антарктичного туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 304-311. – Бібліогр.: 13 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
641815
  Кіян О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-216. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Здійснено аналіз наукової спадщини Володимира Антонович в царині історичної географії. Визначено роль історико-географічного фактору в інтерпретації вченим історії України. В статті згадуються імена вчених: О. Андрієвського, О. Андріяшева, В. ...
641816
  Скляров О.А. Історико-географічний чинник геопланування міста Херсон // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 166-169
641817
  Винниченко І.І. Історико-географічні аспекти дослідження української східної діаспори // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-15. – (Географія ; Вип. 45)


  Означено стан студіювань української східної діаспори, представлено варіант програми її історико-географічних досліджень.
641818
  Іванов Є. Історико-географічні аспекти мануфактурного періоду освоєння мінеральних ресурсів Львівщини // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 35-46
641819
  Рудакевич І. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
641820
  Гладкий О.В. Історико-географічні аспекти розвитку Київської господарської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історичні аспекти формування і розвитку господарства та системи розселення Київської агломерації. Застосовано методику оцінки порогового розвитку великих міст.
641821
  Доценко А. Історико-географічні аспекти трансформації форм територіальної організації розселення в Луганській області / А. Доценко, Г. Заваріка // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 38-42
641822
  Федорець Г. Історико-географічні джерела написання пригодницького роману Івана Багряного "Тигролови" / Г. Федорець, С. Поплавська // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (160). – С. 21-31
641823
  Вербиленко Г.А. Історико-географічні дослідження в історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках XX ст. / Галина Вербиленко ; [відп. ред. Я.В. Верменич] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 118, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7170-8
641824
   Історико-географічні дослідження на Україні : Збірка наукових праць. – Київ, 1998. – 211с. – ISBN 5-7702-1280-2
641825
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки : л.200-246. – Бібліогр. : л.178-199
641826
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
641827
  Трусій О. Історико-географічні особливості розвитку науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історико-географічні особливості розвитку науки. Розглянуті етапи розвитку наукового потенціалу та виділені три історико-географічні зрізи. Охарактеризовано особливості становлення природознавства. Досліджено зародження, існування та ...
641828
  Когатько Ю. Історико-географічні особливості розвитку православ"я, як основної релігії в Чернігівській області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 145-147
641829
  Рутинський М.Й. Історико-географічні особливості становлення Прикарпатського курорту Моршин // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 151-161


  Проведено ретроспективно-географічний аналіз специфіки становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг. Прослідковано основні етапи еволюції курорту від одиничного приватного закладу сезонного типу до поліфункціонального ...
641830
  Зубик А. Історико-географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 178-183. – ISSN 2076-1333
641831
  Трубчанінов С.В. Історико-географічні праці 20-х років XX ст. Федора Петруня // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
641832
  Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 88-100. – ISSN 0130-6936
641833
  Рутинський М. Історико-географічні тенденції та періодизація розвитку курортної справи // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 88-94. – ISBN 978-966-07-0845-7
641834
  Трубчанінов С.В. Історико-географічні уявлення в контексті осягнення історії України Михайлом Максимовичем // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 78-90. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
641835
  Миронюк Н.В. Історико-географічні фактори розвитку культурної сфери Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 248-258. – Бібліогр.: 14 назв.
641836
   Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 124с.
641837
  Подобівський В.С. Історико-геоморфологічна зумовленість малюнка поселенської мережі Кремецького і Шумського районів (Гологоро-Кремецький кряж) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 117-122 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
641838
  Левченко О. Історико-геоморфологічний аналіз території західної межі Українського щита впродовж мезозой-кайнозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні підходи до проведення західної межі Українського щита і відповідно дано характеристику кожній з цих меж. Зроблено порівняльний палеогеоморфологічний аналіз території західної межі щита протягом мезозой-кайнозою. Different ways of ...
641839
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.; Ін-тут народозн. НАН України. – Львів, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л. 351 - 394
641840
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 21 назв.
641841
  Слободянюк Н. Історико-гносеологічний аналіз поняття безеквівалентної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається питання виникнення та розвитку теорії про взаємозв"язок мови і культури. Особливу увагу приділено національним і культурним особливостям мов. Стаття містить аналіз праць українських та зарубіжних мовознавців, що займались вивченням ...
641842
  Козюба В.К. Історико-демографічна характеристика давньоруської сім"ї : (за матеріалами історичних та археологічних джерел) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-41. – ISSN 0235-3490
641843
  Короткий О. Історико-демографічна характеристика ув"язнених Херсонскої губернії в першій половині XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 61-75. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  Встановлено, що більшість в’язнів складали чоловіки, тоді як жінок була лише п’ята частина. Основу тюремного «населення» двох головних в’язниць херсонської губернії складали особи, ув’язнені за порушення системи локалізації населення та дрібні ...
641844
  Шейко В.М. Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об"єднань України: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 172-193. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
641845
  Бездрабко В.В. Історико-джерелознавчі набутки XIX ст. і формування основ документознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 282-288. – (Історія ; Вип. 25)
641846
  Линченко М. Історико-джерельна база відтворення героїки громадянської війни у творах В. Винниченка та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 129-131
641847
  Лукашова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційованого підходу в навчанні хімії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-36.
641848
  Комлєв Олександр Олександрович Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій українського щита : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук: 11.00.04 / Комлєв О.О.; НАН України Інститут географії. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
641849
  Іваницький-Василенко Історико-догматичне виучування джерел магдебурзького права в Західній Русі і Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.131-140. – ISSN 0869-2491
641850
  Нестеренко О. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано реалізацію історико-еволюційного підходу у творчості М. Зібера Realization of historical-evolutional approach in M. Ziber"s heritage is analized
641851
  Рудько Г.І. Історико-екологічні передумови формування та розвитку промислово-міських агломерацій України / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
641852
  Бездрабко В.В. Історико-екологічні студії в краєзнавстві 1920-1930-х рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 21-30
641853
  Снігова О.Ю. Історико-економічна ґенеза структурних диспропорцій економіки старопромислових регіонів України // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 164-173. – ISSN 0320-4421
641854
  Вербова О. Історико-економічна наука про національний господарський рух у Західній Україні впродовж 1848-1944 років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 63-69. – ISSN 1728-9343
641855
  Небрат В.В. Історико-економічне підгрунтя суспільних перетворень // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 70-89. – ISBN 978-966-02-8705-1
641856
  Гайдай Т.В. Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 276-289. – ISSN 0320-4421
641857
  Студінський В.А. Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів / В.А. Студінський, К.М. Рошкар // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 165-171. – ISSN 2306-546X
641858
  Денисенко Ю.В. Історико-економічний аспект дослідження норми відсотка як регулятора інвестиційного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; вип. 44)


  В історико-економічному розрізі розглядається проблема визначення факторів, які впливають на норму відсотка в ринковій економіці. Дана еволюція і характеристика підходів прихильників класичної, неокласичної та кейнсіанської теорії до аналізу норми ...
641859
  Корнійчук Л.Я. Історико-економічні дисципліни в системі економічних наук / Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 73-78. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
641860
  Небрат В.В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 9-26. – ISSN 0320-4421


  Тенденційна оцінка поглядів та діяльності М.Бунге, М.Драгоманова, М.Зібера, В.Каразіна, М.Туган-Барановського та ін. обумовила вилучення їхніх найбільш глибоких і прогресивних ідей з арсеналу наукового пошуку та прирекла на тривале забуття цілу плеяду ...
641861
  Леоненко П.М. Історико-економічні дослідження радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито новітні тлумачення радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 рр.) у вітчизняній та зарубіжній історико-економічній літературі.
641862
  Ущаповський Ю.В. Історико-економічні дослідження у світлі методології сучасного інституціоналізму // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 9-54. – ISBN 978-966-683-540-9
641863
  Даниленко Л.І. Історико-етимологічна реконструкція семантики чеського прислів"я // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 221-227. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
641864
  Лучканин С.М. Історико-етимологічний правопис румунського лінгвіста Тімотея Чіпаріу (1805-1887) та українського філолога Михайла Максимовича (1804-1873) як спосіб обгрунтування старожитності власного етносу та його мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 387-393
641865
  Карпенко О.П. Історико-етимологічні розвідки (на матеріалі ойконімів Житомирщини) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 203-211. – ISBN 978-966-489-126-1
641866
  Карпенко О.П. Історико-етимологічні розвідки з ойконімії Кіровоградщини // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 14-25. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
641867
  Гладких М.І. Історико-етнічна спільність / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167. – ISBN 966-642-073-2
641868
  Глушко М. Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 9-21. – ISSN 0130-6936
641869
  Верба І. Історико-етнографічний гурток при університеті Св. Володимира та його роль формуванні історико-економічної школи М.В. Довнар-Запольського / І. Верба, Д. Карпусь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 50-54
641870
  Бондаренко Г. Історико-етнографічний огляд літератури за 1991-2008 рр. (Волинська область) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 294-311
641871
  Аксьонова Н.В. Історико-етнографічний регіон Слобожанщина в історіографічних дослідженнях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 101-105. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
641872
  Федака С. Історико-етнографічний фактор у сучасній геостратегії України // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 54-64. – ISSN 2078-1431
641873
  Доценко А. Історико-етнографічні аспекти розвитку розселення // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 94-97. – ISBN 978-966-07-0845-7
641874
  Ільченко І.І. Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв"язку з формуванням місцевого антропонімікону // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з антропонімії надвеликолузького регіону. У ній подаються історико-етнографічні відомості про цей регіон.
641875
  Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України : навч. посібник / Степан Макарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 345-351 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-925-5
641876
  Кукса Н.В. Історико-етнографічні студії Івана Гончара: чигиринський вимір // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 344-350
641877
  Притула І.О. Історико-етнокультурні чинники розвитку сільського туризму в Польщі // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 151-153. – ISBN 978-966-136-643-4
641878
  Даниленко В. Історико-етнологічне дослідження про культуру повсякдення міст України. (Рецензія на монографію Мирослава Борисенка "Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Монографія." – К.: Стилос, 2009. – 356 с. іл.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 170-171
641879
  Вільчинська С.В. Історико-етнологічні дослідження М. Максимовича як проекція антропологічної науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 449-466
641880
  Гуска М.Б. Історико-етнологічні засади оздоровчо-рекреаційного туризму в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / М.Б. Гуска, В.В. Щегельський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 40-43. – Бібліогр.: 3 назв.
641881
  Пастух М.В. Історико-картографічний нарис про визначення параметрів Земної кулі та географічного місцерозташування території Тмутараканського острова // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 205-209. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-631-331-6
641882
  Афанасьєва З.Б. Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906-1920 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 173-183. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
641883
  Добко Т. Історико-книгознавче дослідження першого видання "Енеїди" (1798) Івана Котляревського. Рецензія на книгу: Ільницька Луїза. Перше видання "Енеїди" (1798) І. П. Котляревського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 111-114. – ISSN 1029-7200


  Рецензія на книгу: Ільницька Луїза. Перше видання "Енеїди" (1798) І. П. Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу: іст.-книгозн. дослідж. / відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2020. ...
641884
  Товстоляк Н.М. Історико-краєзнавча діяльність Василя Васильовича Тарнавського-молодшого (1938-1899) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 185-191. – (Історія та географія ; вип. 48)
641885
  Гончаров О. Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 213-220. – ISSN 2222-5250
641886
  Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківськ // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 92-95
641887
  Клименко Н. Історико-краєзнавча спадщина Івана Крип"якевича // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 157-164
641888
  Кінд-Войтюк Історико-краєзнавча та памяткоохоронна діяльність на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела вивчення // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 29-34. – ISSN 2305-9389
641889
  Юрченко О. Історико-краєзнавча характеристика топонімів с. Лецьки на Переяславщині // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 74-84
641890
  Крючкова Н.Д. Історико-краєзнавче дослідження періодичних видань ХІХ - початку ХХ ст. відділу рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 97-100. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
641891
  Костриця М.Ю. Історико-краєзнавче товариство "Волинь" у Німеччині // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 146-151. – ISBN 966-7626-11-3
641892
  Романюк Н. Історико-краєзнавчий додаток "Єлисавет": історія, завдання, жанрово-тематичне наповнення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 40-42. – ISSN 2076-9326
641893
  Білоцерківська І. Історико-краєзнавчий музей Сакунівської школи: створення та діяльність (1972 - 2010) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 138-145
641894
  Кашаба О. Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 23-29
641895
   Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. ХIX - поч. ХX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 23-29
641896
  Надольська В. Історико-краєзнавчі дослідження Вальдемара П"ясецького // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 211-214
641897
  Королько А. Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття (90-і рр. XX - початок XXI ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 248-262. – ISSN 2078-6077
641898
  Добржанський О. Історико-краєзнавчі дослідження на Буковині в ХХ - на початку ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 39-44. – ISBN 966-8653-41-6
641899
  Щербина Н. Історико-краєзнавчі дослідження на Одещині у другій половині ХХ століття: тенденції та напрямки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 25-38. – ISSN 2222-5250
641900
  Лобурець В.Є. Історико-краєзнавчі дослідження на Полтавщині // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 40-42
641901
  Вакулишин С. Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 180-185. – ISSN 2222-5250
641902
  Біла С. Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України / С. Біла, В. Драган // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 11-22. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
641903
  Шльончик А. Історико-краєзнавчі пошукові завдання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 5-9.
641904
  Головкін Б.М. Історико-кримінологічне дослідження тяжкої корисливо-насильницької злочинності: від радянської доби до часів незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 143-151. – ISSN 0201-7245
641905
  Ларін Д.І. Історико-критичний аналіз психології релігії як галузі психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 107-114. – ISBN 978-613-8-33760-7
641906
  Біляєва С.О. Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина" у 2006-9 рр. Хроніка подій / С.О. Біляєва, І.М. Дрига, О.Є. Фіалко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 206-209. – ISSN 1608-0599


  Важливим кроком у розвитку співробітництва вчених, діячів культури, широкого кола громадськості, налагодження діалогу культур країн-сусідів України та Туреччини стала фундація Історико-культурної асоціації "Україна - Туреччина" (ІКАУТ). У межах ...
641907
  Тарасова Оксана Олексіївна Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу (на прикладі вокальних циклів 19-20 сторіч) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Тарасова О.О.; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
641908
  Макарова Н. Історико-культурна обумовленість розвитку музичної пам"яті піаністів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 80-85. – ISSN 2226-0285


  Дослідження пов’язане з пошуком нових засобів та методів розвитку музичної пам’яті піаніста-виконавця. До сих пір ця проблема не є ґрунтовно висвітленою та розробленою. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу аналізу інформації. ...
641909
  Овчинников Е. Історико-культурна пам"ятка "Гайдамацькі льохи" на батьківщині Т. Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 22-26. – ISBN 966-95758-1-8
641910
  Волчук С. Історико-культурна реконструкція як чинник збереження духовної спадщини // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 17-19
641911
  Бугайов М.В. Історико-культурна ретроспектива становлення блогів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 69-74. – ISSN 2226-0285
641912
  Федор Х. Історико-культурна спадщина Bасиля Tкачука // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 97-105. – ISSN 2300-1062
641913
  Гаврилюк С.В. Історико-культурна спадщина Волині в описах польського дослідника Тадеуша Стецького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 130-135. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
641914
  Терещенко О. Історико-культурна спадщина Корсунщини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 34-36
641915
  Паньків Н. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 161-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
641916
  Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 70-75. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано контекстну поведінку веб-сайтів Державних архівів областей України для встановлення пріоритетних напрямків удосконалення їх змісту, оформлення та наповнення з метою покращення умов вільного доступу користувачів до інформаційних ...
641917
  Федірко А. Історико-культурна спадщина Новгорода-Сіверського // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 35-37
641918
  Кіндрачук Н.М. Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 121-128. – ISBN 978-617-689-047-8
641919
  Кузіна Н. Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 75-81. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його значенням як однієї з найбільш активних форм спілкування людей, що сприяє встановленню і розширенню культурних зв"язків. На початку нового тисячоліття дослідники різних напрямів усе частіше ...
641920
  Поливач К.А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр. 34 назви. – ISSN 1561-4980
641921
  Химинець В.В. Історико-культурна спадщина як чинник стимулювання економічного розвитку регіону / В.В. Химинець, Г.І. Цімболинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 57-64. – ISSN 1562-0905
641922
  Куц О.Р. Історико-культурна спадщина: невикористані можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 64-65. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується значення ознайомлення студентів з київськими пам"ятками історії та культури у вихованні молоді.
641923
  Яковлев О.В. Історико-культурна цінність книжкових пам"яток України 20-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 166-171
641924
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 227-232. – ISSN 2076-815X
641925
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережної території озера Йорданське у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 299-304. – ISSN 2077-3455
641926
  Розумна Л.-Д. Історико-культурне значення Острозької Біблії / Л.-Д. Розумна, Л. Льода // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 3-23. – ISBN 966-02-1903-2
641927
  Братусь І.В. Історико-культурне значення спогадів про Олександра Довженка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 193-196. – ISSN 2226-3209
641928
  Братель О. Історико-культурниі особливості аргентинської поетичної картини світу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – C. 30-41. – ISBN 966-7773-70-1
641929
  Поливач К.А. Історико-культурний каркас України: методичні підходи до його виявлення та дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
641930
  Мадей А.С. Історико-культурний контент інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (2004-2019 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мадей Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 282 арк. – Додатки: арк. 217-282. – Бібліогр.: арк. 185-216
641931
  Мадей А.С. Історико-культурний контент інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (2004-2019 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мадей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
641932
  Карпенко Г. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 123-127
641933
  Карпенко Г.А. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються прийоми передачі китаємовних соціально-побутових реалій українською мовою.
641934
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 234л. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр. : л.215-234
641935
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр.: 9 назв
641936
  Сергіюк І.М. Історико-культурний потенціал гарнізонних комплексів Волині та заходи з їх реабілітації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 162-165. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
641937
  Карпюк З. Історико-культурний потенціал музейної мережі у розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області / З. Карпюк, Р. Качаровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 55-64. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Детально проаналізовано типологію, історико-культурний потенціал музейних установ м. Луцька і Волинської області та можливості його використання для реалізації освітніх і наукових програм, розвитку культурно- пізнавального туризму. Картографічно ...
641938
  Дударчук К.Д. Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 137-143 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
641939
  Возний І.П. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в X-XIV ст. = Historical and cultural development of population in the Upper Siret and the Middle Dniester Area in the 10th - 14th centuries / Ігор Возний ; [пер.: В.Д. Бялик, Н.М. Головач] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ ; Чернівці : Золоті литаври. – ISBN 978-966-407-039-0
Ч. 1 : Поселення. – 2009. – 591, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., зміст укр., англ. - Рез. парал. укр., англ., ісп. мовами. - Покажч. геогр. назв: с. 581-591. – Бібліогр.: с. 557-579 та в підрядк. прим.
641940
  Возний І.П. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в X-XIV ст. = Historical and cultural development of population in the Upper Siret and the Middle Dniester Area in the 10th - 14th centuries / Ігор Возний ; [пер.: В.Д. Бялик, Н.М. Головач] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ ; Чернівці : Золоті литаври. – ISBN 978-966-407-041-3
Ч. 2 : Матеріальна, духовна культура та соціально-історичний розвиток. – 2009. – 567, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., зміст укр., англ. - Рез. парал. укр., англ., ісп. мовами. - Покажч. геогр. назв: с. 555-567. – Бібліогр.: с. 503-552 та в підрядк. прим.
641941
  Козловський А.А. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров""я в IX-XIV ст / А.А. Козловський. – К, 1992. – 184с.
641942
  Капелюшний В. Історико-культурний туризм в Україні та країнах Європи: висвітлення в літературі його суті, змісту, історії розвитку та досвіду правового регулювання / В. Капелюшний, М. Чубата // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 50-59. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У сучасних міжнародних документах, що стосуються розвитку туризму, наголошується на економічному, світоглядному, пізнавальному й комунікативному значенні туризму як особливого соціально-культурного інституту загальнолюдської культури, що, безперечно, ...
641943
  Яковенко Н. Історико-культурний туризм як інструмент м"якої сили в політиці держав // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7399-29-1
641944
   Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – 330, [1] с. : кольор. іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-29-1
641945
  Гордіца К.А. Історико-культурні архетипи господарювання в український традиції підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 126-141. – ISSN 0320-4421
641946
  Братусь І.В. Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 95-101. – ISSN 2076-1554
641947
   Історико-культурні заповідники : [наукова монографія] / М-во культури України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 292 с., [9] арк. іл. : табл., іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-502-497-2
641948
  Вара О.А. Історико-культурні заповідники Міністерства культури України. Сучасний стан, проблеми та актуальні питання розвитку // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 297-308. – ISBN 978-966-651-971-2
641949
   Історико-культурні заповідники. Плани організації територій : [наук. моногр.] / М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : Фенікс, 2011. – 191, [48] с. іл., [10] л. іл. : фотогр., табл., карти. – Присвяч. пам"яті видатного укр. музейника і пам"яткоохоронця, засн. і першого дир. Нац. істор.-етногр. заповідника "Переяслав", Героя України Михайла Івановича Сікорського. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-651-737-4
641950
  Братель О.М. Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 71-76
641951
  Драмарецька К.А. Історико-культурні пам"ятки Кракова як об"єкти туристичних подорожей // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 138-141
641952
  Комова О.С. Історико-культурні пам"ятки України як об"єкти туристичної діяльності для іноземних туристів // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 38-45
641953
  Сидоренко О.В. Історико-культурні передумови становлення західноєвропейської міської "низової" літератури // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 416-420


  У статті зроблено огляд сутнісних зрушень у суспільному житті, аксіологічній системі Середньовіччя, що стали стимулюючим фактором розвитку міської літератури.
641954
  Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення полтавської психологічної школи у XVIII - XX століттях : монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ : Слово, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-211 та в додатках: с. 228-246. – ISBN 978-966-194-219-5
641955
  Волков С. Історико-культурні передумови становлення професійної мистецької освіти в Україні // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 21-37. – ISBN 978-966-2241-15-0


  Про історію мистецької освіти в Україні, мистецькі школи. "Важливим освітнім центром, в якому значне місце належало музичному вихованню, став відкритий 1834 р. в Києві університет. У його музичних класах молодь мала можливість отримати певні навички не ...
641956
  Єрошенко О.В. Історико-культурні передумови формування української опери // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 286-294
641957
  Павленко Т.М. Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
641958
  Павлюк С.М. Історико-культурні ресурси - невід"ємна складова рекреаційно-туристичного природокористування (на прикладі Івано-Франківської області) // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 296-300
641959
  Мисько В.З. Історико-культурні ресурси національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційне значення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 14-16
641960
  Кармазін А. Історико-культурні традиції Волині та їх вплив на формування композиторської особистості М.І. Вериківського // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 359-367. – ISSN 2411-3832
641961
  Зубкова Н.М. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об"єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.10-15.
641962
   Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000-2020) / [Т.Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2021. – 613, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 591-611 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9666-4
641963
  Джой Чиндінма Отуоньє Історико-культурологічний аналіз національної проблематики Нігерії в міжнародних документах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2226-3209
641964
  Шейко В. Історико-культурологічні аспекти впливу інноваційних циклів на геопростір // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.90-96
641965
  Шейко В.М. Історико-культурологічні аспекти психоаналізу : Монографія / В.М. Шейко. – Харків : Основа, 2001. – 152с. – ISBN 5-7768-0746-8
641966
  Бойко В.І. Історико-культурологічні засади діалектичного характеру свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.15-21
641967
  Лавер О. Історико-культурологічні хронологічно значущі літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 54-57
641968
  Романчук С.П. Історико-ландшафтні дослідження в Україні (проблеми та перспективи) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто етапи становлення та основні проблеми історичного ландшафтнознавства.
641969
  Романчук С.П. Історико-ландшафтнознавча реконструкція території сучасного Майдану Незалежності та його довкілля на давньокиївський період // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 98-120. – Бібліогр.: 22 назви
641970
  Півторак Г.П. Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Григорій Півторак ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2015. – 510, [2] с., [1] арк. портр. : табл. – До 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. діяльності. - Текст укр., пол., білорус. – Бібліогр. в прим.: с. 490-493 , хронол. покажч.: с. 494-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1476-3
641971
  Тараненко О. Історико-лінгвістична славістика: вибрані праці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 0027-2833
641972
  Шегельський В. Історико-лінгвістичний аспект дослідження ойконіма Гуменці // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 86-87
641973
  Ніка О.І. Історико-лінгвістичний дискурс модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 336-339
641974
  Пуряєва Н. Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 56-66. – ISSN 1682-3540
641975
  Дем"янюк М.П. Історико-лінгістична проблематика в науковому доробку Миколи Грунського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 104-114. – ISSN 1682-3540


  Микола Кузьмич Грунський (1872-1951) - український мовознавець-славіст, текстолог, доктор філологічних наук (1912), професор Київського університету, Заслужений діяч науки УРСР. У 1919-1920 роках був ректором Київського університету.
641976
  Томенко Олеся Миколаївна Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років 20 ст. : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Томенко Олеся Миколаївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
641977
  Томенко О.М. Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Томенко О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
641978
  Гнатюк М. Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 85-93. – ISBN 978-966-171-312-2
641979
  Мучка М. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 177-186. – ISSN 2304-9383
641980
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2000
641981
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 6. – 2001
641982
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 7. – 2002
641983
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 8. – 2002
641984
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 9. – 2003
641985
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 10. – 2004
641986
   Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса : Астропринт
№ 15. – 2008. – 325, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
641987
  Хворостяний І.Г. Історико-літературний контекст концепту свободи в прозі Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 555-560


  Статтю присвячено дослідженню історико-літературного контексту концепту свободи в прозі Панаса Мирного. Простежено витоки цього поняття, його іманентну роль для розвитку літератури, зокрема, творчості Панаса Мирного. Доведено, що в концепт свободи в ...
641988
  Вільна Я.В. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ"яненка : навч. посібник / Ярослава Вільна. – Київ : Логос, 2010. – 202, [1] с. – Покажч. імен.: с. 170-175. – Бібліогр.: с. 176-201. – ISBN 978-966-171-306-1
641989
  Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ"яненка : Монографія / Я.Вільна; КНУТШ. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 300с. – ISBN 966-542-270-7
641990
  Стебун І. Історико-літературні нариси / І. Стебун. – Київ-Львів, 1947. – 256с.
641991
  Оглоблин-Глобенко Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко ; упоряд. І. Кошелівець ; вступ. ст. В. Кубійовича й І. Кошелівця // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 1-160. – (Праці філологічної секції)
641992
   Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня народження Т.С. Осьмачки, 11-12 трав. 2000 р. – Черкаси : [б. в.], 2000. – 128, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 120-122 та наприкінці ст.
641993
  Діра Н.О. Історико–генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
641994
  Трубчанінов С.В. Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
641995
  Михалевич В.В. Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі / В.В. Михалевич, І.В. Братусь // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 119-120. – ISSN 2076-1554
641996
  Настасяк І. Історико - правовий аналіз входження Галичини до складу Австрійської імперії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.84-90. – (Серія юридична ; Вип. 38)
641997
  Компанієць Д. Історико - правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
641998
  Хоменець Р. Історико - правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-25
641999
  Андрухович Д. Історико - правові аспекти створення МОП // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-617-7069-14-9
642000
  Діра Н.О. Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 70-77. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,