Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
641001
  Кафарова З. "Кероглу" Узеира Гаджибекова / З. Кафарова. – Баку : Язычы, 1981. – 167 с.
641002
  Дзидзария Г.А. "Киараз" / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1981. – 83с.
641003
  Лесич Богдан "Кидалово" по-кубинські : Куба / Лесич Богдан, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 82-83 : Фото
641004
  Пучков А.А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках / Андрей Пучков. – Изд. 2-е, испр., пересм. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2018. – 222, [2] с. : портр., ил., фотоил. – Библиогр.: с. 193-202 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-588-2
641005
   "Киевлянка" : художественно-литературный альманах. – Киев, 1884. – 112 с.
641006
  Мияковский В. "Киевская громада" : (из истории украинского общественного движения 60-х г.г.) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 49-60 : фото. – Бібліогр. : с. 51. – ISBN 966-7272-00-1
641007
  Мияковский В. "Киевская громада" (из истории украинского общественного движения 60-х годов) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 102-119. – ISBN 5-7707-1062-4
641008
   [Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ] : Міністерства освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Жовтень (№ 10)


  "...за результатами засідання Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року надруковані атестати професорів та доцентів здобувачам, яким присвоєно вчене звання".
641009
   Кер-Оглы. – Баку, 1940. – 165с.
641010
   Кератоакантома. – Свердловск, 1991. – 124с.
641011
  Білецький В.С. Кератофір (- кисла ефузивна гірська порода, змінена вторинними процесами) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 602. – ISBN 978-966-02-6472-4
641012
   Кербель Л.Е.. – М., 1988. – 224с.
641013
   Кербель Л.Е.. – Москва, 1988. – 64с.
641014
  Лахова В.С. Кердит в управлении научно-техническим прогрессом / В.С. Лахова. – Саратов, 1984. – 136 с.
641015
  Сотникова И.А. Кержацкая лодка / И.А. Сотникова. – М., 1979. – 30с.
641016
  Яковлев А.С. Кержачка / А.С. Яковлев. – Свердловск, 1959. – 106с.
641017
  Яковлев А.С. Кержачка / А.С. Яковлев. – Свердловск, 1962. – 117с.
641018
  Жаров А.А. Керим / А.А. Жаров, 1942. – 20с.
641019
   Керим Керимович Машрыков. – Ашхабад : Илим, 1984. – 79с. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; Вып. 17)
641020
   Керим Сарамурзаевич Отаров : Биобиблиографическая памятка. – Нальчик, 1962. – 14 с.
641021
  Шашло Т.М. Керівна і спрямовуюча роль Комуністичної партії в розвитку радянської школи на Україні (1952-1961 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шашло Т.М.; КДУ. – К., 1961. – 280, 11л. – Бібліогр.:л.1-11
641022
  Тростянецький А.А. Керівна і спрямовуюча роль партії в розвитку радянської літератури / А.А. Тростянецький. – К, 1952. – 48с.
641023
  Петренко М.М. Керівна роль Комуністичної партії / М.М. Петренко. – Київ, 1970. – 148с.
641024
  Шашло Т.М. Керівна роль Комуністичної партії в розвитку радянської школи на Україні / Шашло Т.М. – Київ, 1963. – 158 с.
641025
  Бистров М.А. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму / М.А. Бистров. – Харків, 1974. – 142с.
641026
  Григорчук П.С. Керівна роль КПРС у будівництві соціалізму і комунізму. / П.С. Григорчук. – Київ, 1979. – 112 с.
641027
  Лось Ф.Є. Керівна роль робітничого класу у визвольній боротьбі українського народу проти царизму і поміщицько-капіталістичного гноблення / Ф.Є. Лось. – Київ, 1950. – 48с.
641028
  Козинець О.П. Керівна сила радянського суспільства / О.П. Козинець. – Київ, 1986. – 48с.
641029
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – К., 1987. – 72с.
641030
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – Київ : Політвидав України, 1987. – 72 с. – (Шляхом творення і миру)
641031
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – Київ, 1987. – 68с.
641032
   Керівний склад Міністерства оборони, Генерального штабу та воєначальники Збройних Сил України (1991-2009) // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 2-80


  Галерея світлин та біографічні відомості про воєначальників, які починаючи з 1991 року стояли на чолі Українського війська.
641033
  Юраш Є.О. Керівний склад Одеського комітету піклувального товариства про в"язниці // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7090-41-9
641034
  Когут Я.М. Керівник-менеджер органу місцевої міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 120-128. – (Юридична ; Вип. 3)
641035
  Суїменко Є.І. Керівник - організатор і вихователь / Є.І. Суїменко. – К., 1985. – 191с.
641036
  Єрмолаєва Г.А. Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 92-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено вимоги до керівника сучасної бібліотеки, здатного вирішувати завдання управлінської діяльності з використанням інноваційних технологій в умовах інформаційного суспільства. Визначено, що передумовою ефективної діяльності бібліотеки є ...
641037
  Галахов В. Керівник державного підприємства-хто він? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 30-33.
641038
  Калініна Н. Керівник за контрактом та зміни у сфері вищої освіти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 61. – ISSN 2518-7341


  Юридична консультація щодо визначення освітньо-кваліфікаційних вимог до бібліотечних посад відповідно до новел законодавчої бази України в сфері вищої освіти та призначення керівників на посади на конкурсних засадах.
641039
  Ніколаєнко С.М. Керівник закладу освіти : (орг.-пед. та правові основи упр. діяльності) / С.М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП, 2019. – 408, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 300-312. – Бібліогр.: с. 313-318 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7630-76-9
641040
  Давиденко Л. Керівник і керівництво в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-73
641041
  Тарасюк П.Ю. Керівник і колектив. / П.Ю. Тарасюк. – К., 1974. – 47с.
641042
  Ткач О. Керівник органу внутрішніх справ, проблеми і перспективи забезпечення його управлінської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 140-147
641043
  Зливко С. Керівник пенітенціарного закладу: питання правового закріплення вимог професійної компетентності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
641044
  Кисіль Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність / Л.Є. Кисіль; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1998. – 82с. – ISBN 966-7183-03-3
641045
  Слюсар А.М. Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 320-326. – ISSN 1563-3349
641046
  Зливко С. Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 98-102. – ISSN 2524-0129
641047
  Потапчук Є.М. Керівник як суб"єкт збереження душевного благополуччя підлеглих суб"єктів праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль керівника у збереженні психічного здоров"я підлеглих суб"єктів праці. Уточнено особливості психогігієни, вимоги до керівника та алгоритм його дій при переживанні підлеглими важких життєвих ситуацій. В статье рассматривается ...
641048
  Попов В.І. Керівник. Яким йому бути? / В.І. Попов. – К, 1975. – 47с.
641049
  Попова Л. Керівник: успіхи, складнощі, секрети // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 14-16
641050
  Губерський Л.В. Керівникам вищих навчальних закладів України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 36). – С. 5


  Звернення Президента Спілки ректорів Л.В. Губерського до керівників вищих навчальних закладів України щодо забезпечення належного функціонування вищих навчальних закладів.
641051
   Керівникам ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Гранти мають бути доступними для наукових установ: так вважає МОН і це передбачено урядовим законопроектом "Про наукову і науково-технічну діяльність". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Максим Стріха під час брифінгу в рамках міжнародної ...
641052
   Керівникам ВНЗ I-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, щодо фактів затримки з виплатами стипендій та заробітної плати : лист МОН України від 19.03.2013 № 1/9-193 // Інформаційний вісник з питань освіти : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013. – № 4. – С. 15-16
641053
  Якуба К.І. Керівнике середньої ланки / К.І. Якуба, В.Й. Цап. – К., 1983. – 61с.
641054
  Климчук Л.В. Керівники бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2018 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 16-41. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
641055
  Тіщенко І.І. Керівники бібліотеки Університету св. Володимира (1834-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено маловідомі сторінки життя та діяльності перших бібліотекарів бібліотеки Університету св. Володимира. The article deals with unknown pages of the first librarians of St. Volodymyr University Library live and activities.
641056
  Степанов В. Керівники дипломатичних представництв України та Німеччини під кутом зору їхнього впливу на розвиток двосторонніх відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-120. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
641057
   Керівники здобувають учені звання // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 20
641058
  Курінна А. Керівники зустрілися зі студентами-активістами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Ректор Л. Губерський та проректор В. Бугров зустрілися з представниками студентського парламенту для обговорення насущних питань життєдіяльності студентів ун-ту:господарських, фінансових, побутових . Так, студентів хвилювали питання ремонту оздоровчих ...
641059
   Керівники комітетів Верховної Ради України про першочергові наміри і плани законотворення: Український парламентаризм / Г. Крючков, С. Ніколаєнко, М. Томенко, І. Осташ, Л. Танюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С. 3-9
641060
   Керівники української зовнішньої розвідки / авт.-упоряд.: В.Д. Хоменко, О.В. Скрипник, І.М. Шиденко, І.В. Білоконь, В.О. Романюк ; за ред. Г.О. Ілляшова. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 171, [2] с. : іл., портр., табл. – ISBN 978-966-2151-61-9
641061
  Назарова Г.В. Керівництво акціонерним товариством: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 244 с. – ISBN 978-966-676-371-9
641062
  Степашко В. Керівництво дослідницьким колективом у системі управління науковою діяльністю вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 56-59. – ISSN 0131-6788
641063
   Керівництво з розслідування злочинів : [наук.-практ. посібник] / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.] ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. прав. наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Одіссей, 2009. – 959, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 3-4. – ISBN 978-966-633-818-4
641064
  Зуйко С.Я. Керівництво Компартії України підвищенням ролі засобів масової інформації в ідейно-політичному вихованні робітничого класу (1951-1955 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 52-57. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
641065
  Матвійчук М.М. Керівництво Комуністичної партії розвитком творчої активності робітничого класу. Ч.1 : Дис... д-ра іст.наук: / Матвійчук М.М.; КДУ.Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 329л.
641066
  Матвійчук М.М. Керівництво Комуністичної партії розвитком творчої активності робітничого класу. Ч.2 : Дис... д-ра істт.наук: / Матвійчук М.М.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 330-746л. – Бібліогр.:л.330-746
641067
  Кусайло П.Я. Керівництво Комуністичної партії України профспілками в період боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни 1926-1929 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кусайло П. Я.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 310л.
641068
   Керівництво КПРС господарським і культурним будівництвом в розвинутому соціалістичному суспільстві. – Львів, 1980. – 207 с.
641069
  Мойсеєнко В.Д. Керівництво КПРС розвитком народної освіти / В.Д. Мойсеєнко. – Київ, 1975. – 136с.
641070
   Керівництво культурно-освітніми установами в районі та їх інспектування. – Х., 1953. – 44с.
641071
  Лонський Д.С. Керівництво навчально-виховною роботою в школі робітничої молоді / Д.С. Лонський. – К, 1964. – 82с.
641072
  Горчакова О. Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів як напрям науково-педагогічної діяльності (гностичний компонент) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 87-95. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
641073
  Ковальов Г. Керівництво партійних організацій державними і громадськими організаціями в світлі рішень ХХІІ з"їзду КПРС і ХХІІІ з"їзду КП України // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
641074
   Керівництво політехнічним навчанням і контроль за ним. – К., 1957. – 148с.
641075
   Керівництво роботою шкіл. – Київ : Радянська школа, 1963. – 166, [2] с.
641076
  Карташов Євген Григорович Керівництво та дія : [інтерв"ю з мером м. Запоріжжя Є.Г. Карташовим] / Карташов Євген Григорович, Зайченко Олександра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 53-54
641077
   Керівництво університету // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 6-10. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Роль та обрання адміністративного керівника. Як обираються керівники в Європі? Плани підтримки керівників університету. Міжнародна програма академічного лідерства У4 (U4).
641078
  Сурмило Г.І. Керівництво школами району. / Г.І. Сурмило. – Київ : Радянська школа, 1983. – 79 с.
641079
   Керівництво школою. – Київ, 1978. – 118с.
641080
   Керівні матеріали про школу. – К., 1962. – 387с.
641081
  Вєтошкин М.К. Керівні органи ВКП(б) / М.К. Вєтошкин. – Київ, 1947. – 24с.
641082
  Рибалко П. Керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо-спортивної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 66-77. – ISSN 2077-1827
641083
   Керівні принципи регулювання політичних партій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської Комісії : прийняті Венеціанською Комісією на 84 пленарній сесії (Венеція, 15-16 жовтня 2010 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 60-83
641084
   Керівні принципи щодо заборони політичних партій та подібних заходів (Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія), 1999 рік // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-95.
641085
  Киридон П.В. Керівні структури Української РСР на зламі постсталінських десятиліть // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 17-30. – ISSN 2075-1451
641086
  Туранли Ф.Г. Керімов Махмуд Керім Оглу (- азербайджанський фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 605. – ISBN 978-966-02-6472-4
641087
  Драчук С В. Керкинитида - Гезлев - Евпатория / В. Драчук, Я. Кара, Ю.Челышев. – Симферополь : Таврия, 1977. – 127с. – Библиогр.: с. 119-123. – (Археологические памятники Крыма)
641088
  Кутайсов В.А. Керкинитида / В.А. Кутайсов. – Сімферополь : Таврія, 1992. – 192с. – (Археологические памятники Крыма). – ISBN 5-7780-0508-3
641089
  Голда Д.М. Керкіс Юлій Якович (- вчений-генетик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 606. – ISBN 978-966-02-6472-4
641090
  Петренко Н. Керманич "короленківської" книгозбірні повоєнної доби // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 50-57. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Григорію Андрійовичу Мірошниченку, військовослужбовцю, бібліотекознавцю, партійному та громадському діячу, директору Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка у 1949-1969 рр., заслуженому працівнику культури УРСР, ...
641091
  Будько Євген Керманич "України" / Будько Євген, Козелкова Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 22-26 : фото
641092
  Чисніков В. Керманичі органів внутрішніх справ ЗУНР (ЗОУНР) (1918-1920 рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
641093
  Чисніков В. Керманичі органів внутрішніх справ ЗУНР (ЗОУНР) (1918-1920рр.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 14. – ISSN 1992-9277
641094
  Бертье-Делагард А.Л. Керменчик (крымская глушь) / А.Л. Бертье-Делагард. – Одесса : Тип. Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1899. – 46 с. – Дефект. кн.: всього 46 сторінок
641095
  Бочкарев Б.А. Керметные пленки / Б.А. Бочкарев, В.А. Бочкарева. – Ленинград, 1975. – 152 с.
641096
   Керметы. – М., 1962. – 367с.
641097
  Семчинський С.В. Кернбах Віктор (- румунський письменник, критик і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 607. – ISBN 978-966-02-6472-4
641098
  Федькин Г.М. Кернометрия, как метод в изучении микроструктуры и микротектоники одного из полиметаллических месторождений на Алтае. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федькин Г.М.; МВО СССР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1956. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
641099
  Юшков А Кернометрия. / А Юшков. – М., 1989. – 223с.
641100
  Жигилій С.М. Керована вібраційна машина для підготовки металевої фібри : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.02 / Жигилій С. М.; Полт. держ. ун-т. – Полтава, 1997. – 16л.
641101
  Григорук В.І. Кероване джерело деполяризованого випромінювання для волоконного кільцевого інтерферометра / В.І. Григорук, О.В. Стоянов, В.О. Чернишов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено керовані джерела деполяризованого випромінювання, до складу яких входять напівпровідникові лазери, волоконні відгалужувачі, фазообертальний елемент і атенюатор. З"ясовано умови, за яких досягається повна деполяризація випромінювання.
641102
  Нефьодов Д. Кероване ігрове середовище як інструмент трудової соціалізації співробітників комерційної організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 112-113
641103
  Данько О.В. Кероване формування та аналіз оптичних зображень у розупорядкованих середовищах : дис. ... д-ра філософії : 105 / Данько Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 151 арк. – Додатки: арк. 149-151. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 139-148
641104
   Керований магнітним полем феримагнітний лазер на основі багатошарової двокомпонентної структури / М.О. Брендель, Д.Г. Макаров, В.В. Данилов, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну залежності для коефіцієнта пропускання багатошарової двокомпонентної структури (ЗІГ на ГГГ) при зміні довжини структури. Визначено спектр частот, на яких можлива генерація та відповідні їм порогові значення коефіцієнта підсилення. ...
641105
  Петренко Є. Керований хаос // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 5


  "З 2015 року, коли була утворена російська контактна група з питань врегулювання си­туації в Лівії, Росія активно відбудовує свої політичні впливи у цій країні. З одного боку, Москва виразно фаворизує маршала Халіфу Хафтара, який очолює так звану ...
641106
  Василой Р. Керований шторм. Що і хто стоїть за тимчасовим усуненням президента Молдови / Р. Василой, А. Филипенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 5


  "...Новий рік у Молдові розпочався з політичного шторму. П"ятого січня Конституційний суд Республіки Молдова тимчасово усунув президента країни Ігоря Додона від виконання обов"язків, передавши його повноваження спікерові парламенту чи ...
641107
  Бова М.Т. Керовані ємності та комутуючі пристрої НВЧ / М.Т. Бова. – К, 1966. – 112с.
641108
  Татарчук Д.Д. Керовані композитні структури мікрохвильового діапазону : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Татарчук Дмитро Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 70 назв
641109
  Шмигевський М.В. Керовані мережі з вузлами типу M/M/[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 222-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для багатомірного процесу обслуговування в керованих мережах з вузлами типу M/M/[нескінченність] знайдені умови існування стаціонарного режиму і корреляційна матриця. Як наслідок отримано узагальнений закон Джексона.
641110
  Мішан В.В. Керовані п"єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мішан В.В. ; М-во. освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
641111
  Виноградська А.В. Керовані процеси дифузійного типу // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 57-58
641112
  Прищепа О.В. Керовані системи з обмеженим числом повторів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Прищепа Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 159 арк. – Додатки: арк. 153-159. – Бібліогр.: арк. 12-15, 138-152 та в додатках: арк. 153-156
641113
  Прищепа О.В. Керовані системи з обмеженим числом повторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Прищепа Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
641114
  Носова Б.М. Керованість європейської безпеки і новий порядок денний української політики безпеки (за матеріалами сучасних медіа) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 136-141


  Питання організації та утвердження безпеки великої європейської держави в умовах глобалізованого світу становлять основне тематичне ядро статті. Розглянуто проблеми висвітлення в сучасних вітчизняних і закордонних медіа зовнішньої політики України, РФ, ...
641115
  Панасенко Є.В. Керованість крайових задач для рівнянь Ляпунова в просторі Гільберта / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 212-220. – (Фізико-математичні науки ; № 3)


  У статті розглянуто двоточкову крайову задачу в критичному випадку, яка виникає в теорії оптимального керування для матричних диференціальних рівнянь Ріккаті та рівнянь типу Ляпунова. Досліджено задачу в припущенні, що оператор, який описує однорідну ...
641116
  Швець Д.Є. Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти / Д.Є. Швець, Є.Я. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 203-207. – ISSN 2072-1692
641117
   Кероглу. – Баку, 1959. – 388с.
641118
   Керогълу : дестан / [тертинп эткен ве неширге азырлагъан Илгар Аликъулу огълу Касумов (Гасымов)]. – [Симферополь] : Къырымдевокъувпеднешир, 2009. – 185, [3] с. – Двома графіками: латиницею- оригінал епосу, кирилицею - адапт. на сучасну кримськотатарську мову. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISBN 978-966-354-297-3
641119
  Акопян Э.А. Керопэ Патканян. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акопян Э.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 30л.
641120
  Барштейн В. Керосин, динамит и Нобелевские премии / В. Барштейн, В. Тыминский // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – ISSN 1811-542X


  Лауреати нобелівських премій в нумізматиці
641121
   Кертман Лев Єфимович (1917-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 192. – ISBN 978-966-439-754-1
641122
  Сидоров В. Керування автомобілем в ожеледицю потребує особливої уваги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25
641123
  Колларов О.Ю. Керування автономними системами електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами на базі штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Колларов Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
641124
  Хусаінов Д.Я. Керування в системах з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані необхідні та достатні умови керованості систем з чистим запізненням.
641125
  Петергеря Юлія Сергіївна Керування вентильними перетворювачами з ідентифікацією параметрів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Петергеря Юлія Сергіївна; НАН України. Ін-тут електродинам. – К., 1999. – 19л.
641126
  Волошин М. Керування депозитною діяльністю багатопродуктового банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 96-108. – ISSN 1605-2005
641127
  Виноградська А.В. Керування динамічною системою витрат-випуску моделі В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Відкрита система динамічних рівнянь витрат-випуску моделі В. Леонтьєва розглядається як система керування. Пропонується метод, який дозволяє з допомогою керування перетворити спектр матриці, визначений структурними даними збалансованої економіки, в ...
641128
  Кожематов А.Т. Керування до заданої функції Ляпунова в системах з запізненням / А.Т. Кожематов, Д.Я. Хусаїнов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 148-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержано умови стабілізації систем з запізненням до заданого виду. Метод базується на побудові керування у вигляді оберненого зв"язку, при якому похідна функції Ляпунова задовольняє певній нерівності. Ключові слова: система, квадратична ...
641129
   Керування документацією : підручник / [Безкровний М.Ф. та ін. ; заг. ред. Палехи Ю.І.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 293, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 277-292. – (Серія "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-75-2
641130
  Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар"єрах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Фролов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
641131
  Лісовський В.І. Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів / В.І. Лісовський, В.В. Мова, А.З. Меліков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджено математичну модель процесу керування запасами систем обслуговування зустрічних потоків з випадковими розмірами витрачаючих і постачаючих вимог. Запропоновано точний та наближений методи визначення оптимальної в економічному сенсі політики ...
641132
  Ловейкін Ю.В. Керування коливними процесами в одній двомасовій системі / Ю.В. Ловейкін, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача стабілізації за найкоротший час керованої двомасової системи, в якій керуванням виступає зовнішня сила, що спричиняє коливний рух цієї системи Minimum time stabilization problem for twomass controlling system in which control is ...
641133
   Керування конформацією молекул 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів за допомогою хелатів лантаноїдів / О.В. Туров, Т.М. Ткачук, О.О. Ткачук, В.П. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-41. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості взаємодії 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів з лантаноїдними зсуваючими реагентами. Указано, що координація різних ЛЗР може відбуватися по-різному. У той час як Yb(fod)3 координується головним чином по одному координаційному центру ...
641134
  Бублик С.Б. Керування лінійними дискретними системами з крайовими умовами при фазових обмеженнях / С.Б. Бублик, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 200-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з крайовими умовами і лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження With ...
641135
  Кудін Г.І. Керування лінійними дискретними системами при фазових обмеженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження. With the use of ...
641136
  Мисак Т.В. Керування матричними перетворювачами з використанням ковзних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мисак Тарас Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
641137
  Сочавський З.О. Керування навантаженістю фрикційних вузлів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Сочавський З.О.; МО України. Луганський сільскогосп. ін-т. – Луганськ, 1994. – 23л.
641138
  Жмихова Т.В. Керування накопичувально-споживчим фондом з можливістю інвестицій в фінансовий (В,S)- ринок та витратами на рекламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядалась задача оптимізації діяльності накопичувально-споживчого фонду з функціями страхової компанії, що працює на фінансовому (В,S) - ринку та робить витрати на рекламу. In the paper the consumer fund activity optimization problem is ...
641139
  Діденко В.О. Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Діденко Віктор Олекснрович ; М-во освіти інауки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
641140
  Кузнєцов М.М. Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кузнєцов Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
641141
  Мутамбо В.П. Керування напруженим станом порі і параметрами іх відбійки вертикальними воронками на прикладі рудника Луаньшя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мутамбо В.П.; М-во освіти Укр.Крив.техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
641142
   Керування освітою і шкільне врядування / Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон; Пер. з англ.: О.Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-71-3
641143
  Генсон М.Е. Керування освітою та організаційна поведінка / М.Е. Генсон; Пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-72-5
641144
   Керування параметрами тонкоплівкових електролюмінісцентних індекаторів / С.В. Лєнков, В.В. Жеревчук, Ю.А. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
641145
  Колотов М.В. Керування перетворювачами системи орієнтації електронної платформи : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Колотов М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: Біюліогр. : 5 назв.
641146
  Босак А.В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Босак Алла Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
641147
  Хоменко О.В. Керування потоком в гідродинамічних системах на основі властивостей спійманих вихорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Хоменко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
641148
  Орєхова О.В. Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
641149
   Керування процесами випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs / В.В. Ільченко, О.І. Кравченко, Б.І. Михайловський, В.М. Телега // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 346-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі за допомогою мас-спектрометричної та Оже-спектроскопічної методик показано, що випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs суттєво залежить від стану їх електронної підсистеми. Отримані результати дозволяють вважати, що шляхом ...
641150
  Ковалюк Д.О. Керування процесом абсорбції в умовах невизначеності / Д.О. Ковалюк, А.Е. Кабанова // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 47-48. – ISBN 978-966-622-803-4
641151
  Коротинський А.П. Керування процесом виробництва мастил на основі мильних загусників / А.П. Коротинський, М.В. Коржик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 57-59
641152
  Кубрак А.І. Керування процесом гідроочищення гасу / А.І. Кубрак, Б.В. Задворний // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2016 : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2016, Київ, 20-21 квіт. 2016 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 91-92. – ISBN 978-966-622-753-2
641153
  Павличко В.В. Керування процесом нагрівання біологічних тканин ультразвуком / В.В. Павличко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 99-103. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
641154
  Ладієва Л.Р. Керування процесом ректифікації / Л.Р. Ладієва, Н.М. Дубик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-966-622-803-4
641155
  Семенченко Н.В. Керування процесом реструктуризації підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 156-161
641156
  Осипенко К.С. Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Осипенко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
641157
  Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 3-10
641158
  Война О.А. Керування ризиком в багатовимірних моделях страхування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 13-23. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Розглянуто багатовимірну модель страхування з напівмарковською залежністю. Введено функцію ризику для моделі та знайдено її перетворення Лапласа. При припущенні, що загальна кількість клієнтів компанії дуже велика, проводиться асимтотичний аналіз ...
641159
  Савушина І.В. Керування ризиком розвитку хронічного ларингіту у вчителів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Савушина Ілона Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
641160
  Любименко В.М. Керування рослиною / В.М. Любименко. – К., 1936. – 113с.
641161
  Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.48-52. – ISSN 1682-2366
641162
  Петергеря Ю.С. Керування системою електроживлення локального об"єкта : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Петергеря Ю.С.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
641163
  Хусаінов Д.Я. Керування системою рівнянь коливань / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Я. Лукачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У розглянутій статті досліджено керування системою диференціальних рівнянь другого порядку, що описує коливальні процеси. За рахунок введення функцій матричного косинуса та матричного синуса вдається отримати конструктивний вигляд функції ...
641164
  Колодяжний Віталій Володимирович Керування стохастичними об"єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Колодяжний В.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с.
641165
  Пляхтур О.О. Керування структурою, властивостями та спадковістю сталей в системі "шихта - розплав - виливок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пляхтур Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
641166
  Чепига Михайло Керування тематичною самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється методика організації та керування тематичною самостійною роботою студентів на кафедрі органічної і неорганічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.
641167
  Артюх С.Ф. Керування технологічними процесами агрегатів гідроелектростанцій, працюючих із змінними напорами : Автореф. дис. ... д-ра тех. наук : 05.13.07 / Артюх С.Ф.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 32 с.
641168
  Лєнков С. Керування технологічними процесами виготовлення ФЕП для систем енергозабезпечення РЕЗО / С. Лєнков, Д. Лукомський, В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нову методику керування технологічними процесами виготовлення твердотільних фотоелектричних перетворювачів. Фактичний матеріал та теоретичні висновки можуть бути використані при розробці нових та удосконаленні існуючих технологій ...
641169
  Васько А.І. Керування траекторією свердловини при бурінні в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.10 / Васько Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
641170
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
641171
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 0132-1331
641172
  Гусев О.О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
641173
  Баганов Євген Олександрович Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 06 / Баганов Є. О.; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 23 назв
641174
   Керування характеристиками акустоелектронних пристроїв / Я.І. Лепіх, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гордієнко, А.О. Дружинін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 58-63


  У роботі наведено аналіз сучасного стану проблеми керування характеристиками акустооптичних пристроїв. Досліджено процеси акустооптичної взаємодії у п"езооптичних напівпровідниках. На цій основі запропоновано принципи створення акустооптичного ...
641175
  Пігров К.К. Керування хором / К.К. Пігров. – 2-е, випр. и доп. – К., 1962. – 202с.
641176
  Гірняк О.М. Керування часом персоналу в операційному менеджменті / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 251-258. – ISSN 1998-6912
641177
  Кобилянська М.Ф. Керування як тип підрядного зв"язку / М.Ф. Кобилянська. – Чернівці, 1978. – 52 с.
641178
  Соболєв А.М. Керувати - не командувати / А.М. Соболєв. – К, 1990. – 93с.
641179
   Керувати роботою агітаторів : (Вище рівень агітаційної роботи !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 2
641180
  Диспенза Д. Керуй своєю підсвідомістю = Breaking the habit of being yourself : зміни власне життя / д-р Джо Диспенза ; з англ. пер. Ірина Павленко. – 3-тє вид. – Київ : BookChef, 2018. – 365, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Joe Dispenza. Breaking the habit of being yourself. How to lose your mind and create a new one. New York: Hay House, 2012. – ISBN 978-617-7347-80-3
641181
   Керуючий простір як віртуально паралельний простір / Л.А. Анісімова, П.П. Кулябко, А.М. Вєтров, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються проблеми, пов"язані з проектуванням та реалізацією віртуально паралельного простору засобами ПАРКС-технології (Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи).
641182
   Керуючі ашини й машинні комплекси промислового застосування. – К., 1965. – 4с.
641183
  Глушков В.М. Керуючі машинами атоматизованого виробництва / В.М. Глушков; Т-во поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 39с. – (В лабораторіях учених. Сер.5 ; №9)
641184
  Борисенко О.А. Керуючі системи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; СДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8253-97-3
641185
  Велика Валерія Керч - усе для туристів : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 22-23 : Фото
641186
  Астаф"єв О.Г. Керч Оксана (- прозаїк, драматург) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 612. – ISBN 978-966-02-6472-4
641187
   Керченская металлургия. – Свердловск-М.-Л., 1934. – 260с.
641188
  Кулаковский Ю.А. Керченская христианская катакомба 491 года : Исследование Юлиана Кулаковского, ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. Императорской Археологической комиссии (Типография Императорской Академии Наук, 1891. – [6], 30 с., 7 л. ил. : С 4 табл. рис. и 4 политипажами. – (Материалы по археологии России, изд. Императорской Археологической комиссией. Древности Южной России ; № 6)


  Содерж.: Глава 1 Место находки и внешнее описание пещеры; Надписи; Общие замечания о содержании текстов ; Палеографические замечания; Кресты и форма их Глава 2 Погребение в катакомбах и анализ имен; Исторический вывод и новые свидетельства Боспор ...
641189
   Керченские железорудные месторождения. – М., 1949. – 175с.
641190
  Маковецкий В.Я. Керченские километры / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1969. – 88с.
641191
  Славич С.К. Керченские маршруты : Путеводитель / С.К. Славич. – Симферополь, 1978. – 111 с.
641192
  Маковецкий В.Я. Керченские повести / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1981. – 208с.
641193
   Керченский железорудный бассейн. – М., 1967. – 576с.
641194
  Глузман А.В. Керченский Кушниковский девичий институт - первое высшее женское учебное заведение в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 286-301. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
641195
  Вульф Е.В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е.В. Вульф : Крымское гос. издательство, 1929. – с.1-89. – Отдельный оттиск из 11-го тома "Записок" Крымского о-ва естествоиспытателей природы 1929г.
641196
  Марков И.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / И.И. Марков. – М., 1956. – 56с.
641197
  Зубков А.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / А.И. Зубков. – Москва, 1974. – 93с.
641198
  Бережинский В.Г. Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря - 2 января 1942 г.) / В.Г. Бережинский, А.А. Храпаль; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 86с.
641199
  Бережинский В.Г. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 10 декабря 1943 г.) / В.Г. Бережинский, А.В. Вьюнник; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 50с.
641200
  Корнєнко В. Керченська археологічна конференція 1926 р.: Всесоюзна чи Всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту) / В. Корнєнко, О. Маврін // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 423-450. – ISSN 2310-3310


  Про організацію Керченської археологічної конференції 1926 р. Учасниками конференції були науковці Київського університету: М.Л. Ернст (бібліотекар), проф. філософії О.М. Новицький, проф. зоолог. І.І. Шмальгавзен. Стаття містить звіт голови ВУАК О.М. ...
641201
  Середницький Я. Керченська і Севастопольська катастрофи Червоної армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 4-13
641202
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122.
641203
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку зі залученням суспільної уваги до екологічної катастрофи в Керченській протоці в статті коротко, на основі конкретних матеріалів правового характеру, висвітлюється проблема, яка стоїть перед Україною, щодо розмежування вод протоки і ...
641204
  Куйбіда В. Керченський конфлікт у динаміці геополітичної експансії Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27-31 грудня (№ 52). – С. 2
641205
  Кучеревська Н.Л. Керченський лапідарій як суб"єкт культурологічної діяльності : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кучеревська Н.Л.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
641206
   Керчъ. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 10с.
641207
  Акулов М.Р. Керчь - город-герой / М.Р. Акулов. – Москва : Воениздат, 1980. – 176 с. – (Города-герои)
641208
  Бельский А.В. Керчь - город-герой: статус и история // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-107. – ISBN 978-966-524-029
641209
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 248 с.
641210
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь, 1963. – 127с.
641211
  Случанко-Поплавский Керчь / Случанко-Поплавский. – Симферополь : Крым, 1967. – 84с.
641212
  Славич С.К. Керчь / С.К. Славич. – Симферополь, 1973. – 136с.
641213
  Мелков Л.А. Керчь / Л.А. Мелков. – Москва, 1981. – 199с.
641214
   Керчь героическая. – Симферополь, 1974. – 238с.
641215
  Гарбар Людмила Керчь мир и война // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
641216
  Бильский А.В. Керчь. : Путеводитель / А.В. Бильский. – Симферополь : Таврія, 1988. – 101с.
641217
  Сідун Ю. Кесар Білиловський у літературній критиці: характеристика тенденцій // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 63-70. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
641218
  Конашевич С. Кесар Білиловський: нарис до 80-ї річниці смерті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 7-8
641219
  Ковельман Аркадий Кесарево сечение / Ковельман Аркадий, Терещенко Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 80-85 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
641220
  Антосен С.М. Кесарийский диалект : Автореф... канд. филол.наук: / Антосен С.М.;. – Ереван, 1958. – 28л.
641221
  Короткий В.А. Кесслер Карл Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 98. – ISBN 966-06-0393-2
641222
   Кесслер Карл Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 28. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
641223
   Кесслер Карл Федорович (1815-1881) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 321. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
641224
  Винниченко І. Кесслер Карл Федорович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 324-328. – ISBN 978-966-7863-77-7
641225
  Будько Євген Кестхей. Застиглий у камені бал : Вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-89 : Іл.
641226
  Блинов Юрий Кесый : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 46-65. – ISSN 0132-2036
641227
  Пышновская З.С. Кете Кольвиц / З.С. Пышновская. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 64 с.
641228
   Кете Кольвіц. – Харків : Пролетар, 1933. – 10, [6] с.
641229
  Панітц Ебергард Кете. / Панітц Ебергард. – К., 1956. – 180с.
641230
  Лыу Кетены в ряду углеводов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Лыу дык Шунг.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1969. – 26л.
641231
  Посошникова К.П. Кетмень-Тюбинская котловина (Киргизская ССР) (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Посошникова К.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 9 с.
641232
   Кето и Коте. – Тбилиси, 1938. – 29с.
641233
  Вирсаладзе Т. Кето Магалашвили / Т. Вирсаладзе. – Тбилиси, 1958. – 51с.
641234
  Портных Н.В. Кетоны пространственно-затрудненных фенолов в синтезе ингибиторов радикальных процессов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Портных Н.В. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1969. – 16 с.
641235
   Кетросы. Мустьерская стоянка на Среднем Днестре. – Москва : Наука, 1981. – 165 с.
641236
  Дульзон А.П. Кетские сказки / А.П. Дульзон. – Томск, 1966. – 162с.
641237
   Кетский сборник. – М., 1968. – 339с.
641238
   Кетский сборник. – Л., 1982. – 250с.
641239
  Дульзон А.П. Кетский язык / А.П. Дульзон. – Томск, 1968. – 636с.
641240
   Кетувим. – Йырушалаим : Мосад арав Кук, 1978. – [12], 394 c. – Текст парал. рус., иврит
641241
  Прокофьев С. Кетцалькоатль и календарь майя // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 10. – С. 43-61


  Кетцалькоатль (ацт. Quetzalcoatl - "пернатий змій") - бог ранкової зорі і культовий герой у релігіях багатьох народів Мезоамерики, зокрема майя та ацтеків. У народів майя Кетцалькоатля називали Кукульканом.
641242
  Алексеенко Е.А. Кеты.. / Е.А. Алексеенко. – Ленинград, 1967. – 263 с.
641243
  Паниц Э. Кетэ / Э. Паниц. – Москва, 1958. – 111с.
641244
  Грінчак В.Я. Кетяг калини : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 82 с.
641245
  Пробатов С.Н. Кефали в Каспийском море. : Автореф... канд. биол.наук: / Пробатов С.Н.; МВО. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1955. – 18л.
641246
  Финько В.А. Кефаль как объект прудового рыбоводства на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Финько В.А.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 25л.
641247
   Кецаль и голубь. – М., 1983. – 398с.
641248
  Лопес Портильо Кецалькоатль / Лопес Портильо. – Москва, 1981. – 248с.
641249
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 292 с.
641250
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1955. – 428 с.
641251
  Картавый Н.П. Кешка-партизан / Н.П. Картавый. – Москва, 1969. – 208с.
641252
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1971. – 239с.
641253
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1983. – 288с.
641254
  Корытковская А.Г. Кешка. / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1960. – 82с.
641255
  Кочкин А. Кештомские строки / А. Кочкин. – Ярославль : Кн.изд., 1962. – 20 с.
641256
  Гольдарб Я. КЗОТ по-новому: аналіз проекту закону про працю (№2708) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 13. – ISSN 1992-9277
641257
  Федин Н.Ф. Кзыл-Ординский массив орошения левобережья низовьев реки Сыр-Дарьи. / Н.Ф. Федин. – Алма-Ата, 1952. – 144с.
641258
   КИ. Книжное искусство СССР. – Москва
1. – 1983. – 275с.
641259
  Ласуриа А.Е. Киабрхунское утро : рассказы / Алексей Ласуриа; авториз. пер. с абхаз. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 152 с.
641260
  Скворцов К.В. Кибальчич ; Западная трибуна ; Легенда о белом дереве / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1981. – 257с.
641261
   Кибер-физические системы / А.А. Летичевский, А.А. мл. Летичевский, В.Г. Скобелев, В.А. Волков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 3-19. – ISSN 0023-1274
641262
  Фиттон Оливер Кибер операции и серые зоны: вызовы для НАТО // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 123-135. – ISSN 1812-1098
641263
  Бондарев А. Кибергизация всей земли // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 58-60
641264
  Белоус Н. Киберджихад // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Взрыв насилия в исламском мире был вызван очень простой, по сути информационной, спецоперацией, которую провели люди, заинтересованные в срыве любых попыток умиротворения на Ближнем и Среднем Востоке. Тем более важно проанализировать деятельность ...
641265
  Мороз А.Я. Кибернертика в системе современного научного знания / А.Я. Мороз ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 229, [3] с. – Библ.: 219-230. – ISBN 5-12-000936-0
641266
   Кибернетизация научного эксперимента. – Рига, 1981. – 140с.
641267
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика - антирелигия / Ю.Г. Антомонов, В.С. Казаковцев. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с. : ил.
641268
  Берг А.И. Кибернетика - наука об оптимальном управлении / А.И. Берг. – Москва-Л., 1964. – 64с.
641269
   Кибернетика - неограниченные возможности и возможные ограничения. – Москва, 1980. – 208с.
641270
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1979. – 200с.
641271
  Косса П. Кибернетика / П. Косса. – М., 1958. – 122с.
641272
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1965. – 102 с.
641273
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – 102 с.
641274
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1965. – 102 с.
641275
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1965. – 103 с.
641276
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1965. – 103 с.
641277
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1965. – 103 с.
641278
  Мартынов В.В. Кибернетика / В.В. Мартынов. – Минск, 1966. – 148с.
641279
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1966. – 103 с.
641280
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1966. – 103 с.
641281
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1966. – 103 с.
641282
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1966. – 104 с.
641283
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1966. – 103 с.
641284
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1966. – 103 с.
641285
   Кибернетика. – М., 1967. – 315с.
641286
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1967. – 103 с.
641287
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1967. – 103 с.
641288
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1967. – 103 с.
641289
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1967. – 103 с.
641290
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1967. – 103 с.
641291
  Барковский Е.Ф. Кибернетика : [сб. ст.] / на англ. яз. с англ.-рус. сл. ; сост. Е.Ф. Барковский, Д.И. Эльянов ; под ред. Н.Ф. Соловьева. – Москва : Воениздат, 1968. – 157 с. : ил. – Библиогр: с. 155
641292
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1968. – 103 с.
641293
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1968. – 103 с.
641294
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1968. – 103 с.
641295
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1968. – 103 с.
641296
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1968. – 103 с.
641297
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1968. – 103 с.
641298
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1969. – 104 с.
641299
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1969. – 103 с.
641300
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1969. – 103 с.
641301
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1969. – 151 с.
641302
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1969. – 151 с.
641303
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1969. – 151 с.
641304
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1970. – 160 с.
641305
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1970. – 152 с.
641306
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1970. – 143 с.
641307
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1970. – 143 с.
641308
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1970. – 143 с.
641309
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1970. – 151 с.
641310
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1971. – 151 с.
641311
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1971. – 151 с.
641312
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1971. – 151 с.
641313
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1971. – 151 с.
641314
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1971. – 152 с.
641315
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1971. – 151 с.
641316
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1972. – 148 с.
641317
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1972. – 152 с.
641318
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1972. – 151 с.
641319
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1972. – 152 с.
641320
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1972. – 151 с.
641321
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1972. – 156 с.
641322
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1973. – 152 с.
641323
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1973. – 151 с.
641324
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1973. – 152 с.
641325
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1973. – 152 с.
641326
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1973. – 150 с.
641327
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1973. – 151 с.
641328
  Андреева И.Е. Кибернетика : путеводитель по иностр. источникам науч. информации (библиогр., справ., период. и продолжающиеся изд.) / сост. И.Е. Андреева, А.Г. Рытов, Т.К. Тарасова. – Ленинград : Наука, 1974. – 152 с. – (Библиотека АН СССР)
641329
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1974. – 151 с.
641330
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1974. – 151 с.
641331
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1974. – 152 с.
641332
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1974. – 152 с.
641333
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1974. – 152 с.
641334
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1974. – 151 с.
641335
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1975. – 151 с.
641336
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1975. – 151 с.
641337
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1975. – 151 с.
641338
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1975. – 144 с.
641339
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1975. – 160 с.
641340
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1975. – 152 с.
641341
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1976. – 151 с.
641342
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1976. – 151 с.
641343
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1976. – 151 с.
641344
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1976. – 151 с.
641345
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1976. – 151 с.
641346
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1976. – 160 с.
641347
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – М., 1977. – 279с.
641348
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1977. – 144 с.
641349
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1977. – 152 с.
641350
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1977. – 151 с.
641351
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1977. – 152 с.
641352
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1977. – 151 с.
641353
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1977. – 152 с.
641354
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 1. – 1978. – 152 с.
641355
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 2. – 1978. – 152 с.
641356
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 3. – 1978. – 150 с.
641357
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 4. – 1978. – 152 с.
641358
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 5. – 1978. – 152 с.
641359
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-
№ 6. – 1978. – 152 с.
641360
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1979. – 127 с.
641361
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1979. – 120 с.
641362
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1979. – 120 с.
641363
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1979. – 152 с.
641364
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1979. – 152 с.
641365
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1979. – 152 с.
641366
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1980. – 148 с.
641367
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1980. – 148 с.
641368
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1980. – 148 с.
641369
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1980. – 148 с.
641370
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1980. – 148 с.
641371
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1980. – 148 с.
641372
   Кибернетика. – М., 1981. – 191с.
641373
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1981. – 148 с.
641374
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1981. – 148 с.
641375
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1981. – 148 с.
641376
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1981. – 148 с.
641377
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1981. – 148 с.
641378
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1981. – 148 с.
641379
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1982. – 255с.
641380
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1982. – 130 с.
641381
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1982. – 132 с.
641382
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1982. – 132 с.
641383
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1982. – 132 с.
641384
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1982. – 132 с.
641385
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1982. – 132 с.
641386
  Тарасова Тамара Константиновна Кибернетика : Указ.отеч.изд. / Тарасова Тамара Константиновна. – Ленинград, 1983. – 440с.
641387
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1983. – 132 с.
641388
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1983. – 131 с.
641389
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1983. – 132 с.
641390
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1983. – 123 с.
641391
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1983. – 132 с.
641392
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1983. – 132 с.
641393
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1984. – 132 с.
641394
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1984. – 132 с.
641395
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1984. – 131 с.
641396
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1984. – 132 с.
641397
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1984. – 132 с.
641398
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1984. – 132 с.
641399
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1985. – 256с.
641400
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1985. – 132 с.
641401
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1985. – 132 с.
641402
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1985. – 132 с.
641403
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1985. – 132 с.
641404
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1985. – 132 с.
641405
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1985. – 132 с.
641406
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1986. – 132 с.
641407
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1986. – 131 с.
641408
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1986. – 134 с.
641409
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1986. – 130 с.
641410
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1986. – 130 с.
641411
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1986. – 130 с.
641412
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1987. – 132 с.
641413
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1987. – 132 с.
641414
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1987. – 131 с.
641415
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1987. – 131 с.
641416
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1987. – 131 с.
641417
   Кибернетика. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1987. – 132 с.
641418
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1988. – 132 с.
641419
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1988. – 136 с.
641420
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1988. – 130 с.
641421
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1988. – 133 с.
641422
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1988. – 132 с.
641423
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1988. – 136 с.
641424
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1989. – 131 с.
641425
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1989. – 136 с.
641426
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1989. – 131 с.
641427
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1989. – 131 с.
641428
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1989. – 132 с.
641429
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1989. – 132 с.
641430
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1990. – 134 с.
641431
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1990. – 133 с.
641432
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1990. – 131 с.
641433
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1990. – 131 с.
641434
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1990. – 131 с.
641435
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1990. – 135 с.
641436
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1991. – 130 с.
641437
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1991. – 132 с.
641438
   Кибернетика : всесоюзный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1991. – 131 с.
641439
  Шилейко А.В. Кибернетика без математики / А.В. Шилейко. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 222с.
641440
  Сушков Ю.Н. Кибернетика в бою / Ю.Н. Сушков. – М., 1972. – 152с.
641441
  Козловский Е.А. Кибернетика в бурении / Е.А. Козловский, В.М. Питерский, М.А. Комаров. – Москва : Недра, 1982. – 298 с. : граф.
641442
  Лифшиц А.Л. Кибернетика в военно-морском флоте. / А.Л. Лифшиц. – М., 1964. – 259с.
641443
  Гончаренко М.Н. Кибернетика в военном деле / М.Н. Гончаренко. – Москва : ДОСААФ, 1963. – 344
641444
  Бирюков Б.В. Кибернетика в гуманитарных науках / Б.В. Бирюков, Е.С. Геллер. – М., 1973. – 382с.
641445
  Михалевич В.С. Кибернетика в жизни общества / В.С. Михалевич, Ю.М. Каныгин. – Киев, 1985. – 197с.
641446
  Дехтярев А.П. Кибернетика в инженерном оборудовании городов. / А.П. Дехтярев. – К., 1966. – 124с.
641447
   Кибернетика в медико-биологических исследованиях. – Москва : Наука, 1971. – 276 с. : табл. – (Биологической и медицинской кибернетики)
641448
  Парин В.В. Кибернетика в медицине и физиологии / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – Москва : Медгиз, 1963. – 119с.
641449
  Азарян Х.Д. Кибернетика в народном хозяйстве : аннот. библиогр. указ. литературы [на рус. и арм. яз.]. (1954-1966) / Х.Д. Азарян, А.Г. Бедовян, Г.Г. Акопян; М-во культуры АрмССР, Гос. респ. б-ка им. А.Ф. Мясникяна ; под ред. и с предисл. Р.А. Вартаняна. – Ереван : Айастан
Т. 2, Ч. 1 : 1967-1970 / сост.: Х.Д. Азарян, Р.А. Вартанян ; под ред. и с предисл. Р.А. Вартаняна. – 1970. – 399 с.
641450
  Васильев С.К. Кибернетика в системах военного назначения / С.К. Васильев. – Москва, 1979. – 263с.
641451
  Кобринский А.Е. Кибернетика в управлении производством / А.Е. Кобринский, Н.Е. Кобринский. – Москва, 1967. – 64с.
641452
  Леонов А.Л. Кибернетика в химической технологии / А.И. Леонов, В.С.Торопцов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни , науке и технике / О-во "Знание" ; 8 ; Химия)
641453
  Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1984. – 64с.
641454
  Федорович М.М. Кибернетика в экономике. / М.М. Федорович. – М., 1963. – 45с.
641455
  Гутштейн А.И. Кибернетика в экономическом регулировании производства / А.И. Гутштейн. – М., 1972. – 207с.
641456
  Сапарина Е.В. Кибернетика внутри нас / Е.В. Сапарина. – М, 1962. – 303с.
641457
  Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов / Л.Л. Терехов. – М., 1983. – 191с.
641458
   Кибернетика живого : биология и информация. – Москва : Наука, 1984. – 144 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
641459
   Кибернетика живого : человек в разных аспектах. – Москва : Наука, 1985. – 174 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
641460
  Коломейцев А.Е. Кибернетика живых систем: демон Сократа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 6 (62). – С . 31-45. – ISSN 1684-2618
641461
  Меськов В.С. Кибернетика живых систем: природа и функции бюрократии / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев, Т.А. Партон // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 4 66). – С. 23-37. – ISSN 1680-2721
641462
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1973. – 94с.
641463
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1974. – 83с.
641464
  Трапезников В.А. Кибернетика и автоматическое управление. / В.А. Трапезников. – М, 1962. – 16с.
641465
  Быховский А.И. Кибернетика и биология / А.И. Быховский, С.Д. Равикович. – К, 1964. – 60с.
641466
  Бокарев В.А. Кибернетика и военное дело / В.А. Бокарев. – Москва, 1969. – 288с.
641467
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 19. – 1984
641468
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 22. – 1987
641469
   Кибернетика и ВУЗ. – Томск : ТГУ
Вып. 23. – 1988
641470
   Кибернетика и вычислительная техника. – К., 1964. – 120с.
641471
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 65 : Сложные системы управления. – 1985. – 99 с.
641472
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 66 : Медицинская кибернетика. – 1985. – 111 с.
641473
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 67 : Дискретные системы управления. – 1985. – 119 с.
641474
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 68 : Эргатические системы управления. – 1985. – 115 с.
641475
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 71 : Дискретные системы управления. – 1986. – 112 с.
641476
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
В. 3. – 1987. – 316 с.
641477
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 73 : Сложные системы управления. – 1987. – 104 с.
641478
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 74 : Медицинская кибернетика. – 1987. – 104 с.
641479
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 75 : Дискретные системы управления. – 1987. – 96 с.
641480
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 77 : Сложные системы управления. – 1988. – 112 с.
641481
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 79 : Дискретные системы управления. – 1988. – 120 с.
641482
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 80 : Эргатические системы управления. – 1988. – 104 с.
641483
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 82 : Медицинская кибернетика. – 1989. – 104 с.
641484
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 84 : Эргатические системы управления. – 1989. – 112 с.
641485
   Кибернетика и вычислительная техника. – М.
Т. 5. – 1991. – 260с.
641486
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 95 : Сложные системы управления. – 1992. – 104 с.
641487
   Кибернетика и вычислительная техника : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0454-9910
Вып. 96 : Эргатические системы управления. – 1992. – 120 с.
641488
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 1 (191) : Эргатические системы управления. – 2018. – 98 с.
641489
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 2 (192). – 2018. – 98 с.
641490
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 3 (193). – 2018. – 100 с.
641491
   Кибернетика и вычислительная техника : науковий журнал / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика, 1965-. – ISSN 2519-2205
№ 4 (194). – 2018. – 100 с.
641492
   Кибернетика и диалектика. – Москва, 1978. – 312с.
641493
   Кибернетика и документалистика. – М., 1966. – 175с.
641494
  Гельднер К. Кибернетика и ее будущее / К. Гельднер. – Москва, 1983. – 96 с.
641495
   Кибернетика и живой организм. – К., 1964. – 120с.
641496
   Кибернетика и живой организм. – Київ : Наукова думка, 1964. – 120с.
641497
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика и жизнь / Ю.Г. Антомонов, В.И. Харламов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 327 с. : ил.
641498
  Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1977. – 254с.
641499
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика / С.А. Фролов. – Москва, 1967. – 200с.
641500
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика. / С.А. Фролов. – 2-е изд. – М, 1974. – 222с.
641501
   Кибернетика и исследование операций в управлении учебным процессом. – Рига, 1984. – 238с.
641502
  Мусабаева Н.А. Кибернетика и категория причинности / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1965. – 132с.
641503
  Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р.М. Ланцман. – Москва, 1968. – 95с.
641504
  Бирюков Б.В. Кибернетика и логика / Б.В. Бирюков. – Москва, 1971. – 48с.
641505
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
641506
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
641507
  Беллман Р. Кибернетика и медицинская диагностика / Р. Беллман. – Москва, 1968. – 48с.
641508
  Батороев К.Б. Кибернетика и метод аналогий : [материалы по курсу марксиско-ленинской философии для вузов] / К.Б. Батороев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104 с. – (Философия)
641509
  Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки / Б.В. Бирюков. – М., 1974. – 414с.
641510
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
641511
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
641512
  Берг А.И. Кибернетика и надежность / А.И. Берг. – Москва, 1964. – 96с.
641513
   Кибернетика и научно-технический прогресс. – М., 1968. – 48с.
641514
  Апокин И.А. Кибернетика и научно технический прогресс : (история и перспективы) / Апокин И.А. ; АН СССР, Ин-т ист. естествознания и техники. – Москва : Наука, 1982. – 246 с. – Библиогр.: с. 225-237 (379 назв.)
641515
   Кибернетика и ноосфера. – Москва, 1986. – 160с.
641516
  Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; Общ. ред. Э.Я.Кольмана. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 200с.
641517
  Клаус Г. Кибернетика и общество. / Г. Клаус. – Москва : Прогресс, 1967. – 432с.
641518
  Чемшит Н.И. Кибернетика и ортодоксальный марксизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 34-42
641519
   Кибернетика и педагогика. – Москва, 1972. – 200с.
641520
   Кибернетика и педагогика. – София, 1980. – 285с.
641521
  Растригин Л.А. Кибернетика и познание / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 144с.
641522
   Кибернетика и право. – М., 1970. – 79с.
641523
   Кибернетика и проблемы обучения. – Москва, 1970. – 390 с.
641524
  Казанец Э.Ф. Кибернетика и психиатрия / Э.Ф. Казанец, А.М. Кондратов. – Москва, 1971. – 48с.
641525
  Граве П.С. Кибернетика и психика / П.С. Граве, Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 96с.
641526
  Аптер М. Кибернетика и развитие = Cybernetics and development / М. Аптер ; под ред. И.И. Пятецкого-Шапиро ; пер. с англ. А.Л. Тоома. – Москва : Мир, 1970. – 216 с. – Библиогр. в конце глав
641527
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – Москва, 1964. – 64с.
641528
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1991. – 192 с.
641529
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1991. – 186 с.
641530
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1991. – 186 с.
641531
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1992. – 192 с.
641532
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1992. – 192 с.
641533
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1992. – 192 с.
641534
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1992. – 192 с.
641535
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1992. – 192 с.
641536
   Кибернетика и системный анализ : всесоюзній научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1992. – 192 с.
641537
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1993. – 192 с.
641538
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1993. – 191 с.
641539
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1993. – 192 с.
641540
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1993. – 192 с.
641541
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1993. – 192 с.
641542
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1993. – 192 с.
641543
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1994. – 192 с.
641544
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1994. – 192 с.
641545
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1994. – 192 с.
641546
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1994. – 192 с.
641547
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1995. – 192 с.
641548
   Кибернетика и системный анализ : научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1995. – 192 с.
641549
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1995. – 192 с.
641550
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1995. – 192 с.
641551
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1995. – 192 с.
641552
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1995. – 192 с.
641553
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1996. – 192 с.
641554
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1996. – 192 с.
641555
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1996. – 192 с.
641556
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1996. – 192 с.
641557
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1996. – 192 с.
641558
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1996. – 192 с.
641559
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1997. – 192 с.
641560
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1997. – 192 с.
641561
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1997. – 192 с.
641562
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1997. – 192 с.
641563
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1997. – 192 с.
641564
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1998. – 192 с.
641565
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1998. – 192 с.
641566
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1998. – 192 с.
641567
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1998. – 192 с.
641568
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1998. – 192 с.
641569
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1999. – 192 с.
641570
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1999. – 192 с.
641571
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1999. – 192 с.
641572
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1999. – 192 с.
641573
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1999. – 192 с.
641574
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1999. – 192 с.
641575
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2000. – 192 с.
641576
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2000. – 192 с.
641577
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2000. – 192 с.
641578
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2000. – 192 с.
641579
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2001. – 192 с.
641580
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2001. – 192 с.
641581
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2001. – 192 с.
641582
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2001. – 192 с.
641583
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2001. – 192 с.
641584
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2001. – 192 с.
641585
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2002. – 192 с.
641586
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2002. – 192 с.
641587
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2002. – 192 с.
641588
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2002. – 192 с.
641589
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2002. – 192 с.
641590
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2002. – 192 с.
641591
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2003. – 192 с.
641592
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2003. – 192 с.
641593
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2003. – 192 с.
641594
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2003. – 192 с.
641595
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2003. – 192 с.
641596
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2004. – 192 с.
641597
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2004. – 192 с.
641598
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2004. – 192 с.
641599
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2004. – 192 с.
641600
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2004. – 192 с.
641601
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2004. – 192 с.
641602
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2005. – 192 с.
641603
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2005. – 192 с.
641604
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2005. – 192 с.
641605
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2005. – 192 с.
641606
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2005. – 192 с.
641607
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2005. – 192 с.
641608
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2006. – 192 с.
641609
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2006. – 192 с.
641610
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2006. – 192 с.
641611
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2006. – 192 с.
641612
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2006. – 192 с.
641613
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2006. – 192 с.
641614
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2007. – 192 с.
641615
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2007. – 192 с.
641616
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2007. – 192 с.
641617
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2007. – 192 с.
641618
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2007. – 192 с.
641619
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2007. – 192 с.
641620
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2008. – 192 с.
641621
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2008. – 192 с.
641622
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2008. – 192 с.
641623
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2008. – 192 с.
641624
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2008. – 192 с.
641625
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2008. – 192 с.
641626
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2009. – 192 с.
641627
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2009. – 192 с.
641628
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2009. – 192 с.
641629
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2009. – 192 с.
641630
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2009. – 192 с.
641631
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2009. – 192 с.
641632
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2010. – 192 с.
641633
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2010. – 192 с.
641634
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2010. – 192 с.
641635
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2010. – 192 с.
641636
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2010. – 192 с.
641637
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2010. – 192 с.
641638
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2011. – 192 с.
641639
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2011. – 192 с.
641640
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2011. – 192 с.
641641
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2011. – 192 с.
641642
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2011. – 192 с.
641643
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2011. – 192 с.
641644
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2012. – 192 с.
641645
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2012
641646
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2012. – 192 с.
641647
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2012. – 192 с.
641648
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2012
641649
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2012. – 192 с.
641650
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2013. – 192 с.
641651
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2013. – 192 с.
641652
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2013. – 192 с.
641653
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 4. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
641654
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 5. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
641655
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 6. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
641656
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 6. – 2014. – 192 с.
641657
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 5. – 2014. – 192 с.
641658
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 3. – 2014. – 192 с.
641659
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 4. – 2014. – 192 с.
641660
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 1. – 2014. – 192 с.
641661
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 2. – 2014. – 192 с.
641662
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 1. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641663
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 2. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641664
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 3. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641665
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 4. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641666
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 5. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641667
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 6. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641668
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 1. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641669
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 2. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641670
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 3. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641671
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 6. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641672
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 4. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641673
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 5. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641674
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 1. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641675
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 2. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641676
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 6. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641677
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 4. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641678
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 3. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641679
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 5. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
641680
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 2, березень - квітень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
641681
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 54, № 1, січень - лютий. – 2018. – 194 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
641682
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 4, липень - серпень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
641683
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 3, травень - червень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
641684
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 6, листопад - грудень. – 2018. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641685
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – 2018. – 192 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". Резюме рос, укр., англ. мовами
641686
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 1, січень - лютий. – 2019. – 192 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641687
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 3, травень - червень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641688
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 2, березень - квітень. – 2019. – 200 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641689
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, Н.Б. Шишкіна, В.Ф. Губарев [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 6, листопад - грудень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641690
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 4, липень - серпень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641691
   Кибернетика и системный анализ = National Academy of sciences of Ukraine : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 55, № 5, вересень - жовтень. – 2019. – 202 с. – До № 4, 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641692
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 1, січень - лютий. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641693
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 6, листопад - грудень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641694
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641695
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 4, липень - серпень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641696
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 2, березень - квітень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641697
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 56, № 3, травень - червень. – 2020. – 202 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме рос, укр., англ. мовами
641698
   Кибернетика и современное научное познание. – Москва, 1976. – 428с.
641699
  ПетровскийВ.В Кибернетика и спорт / ПетровскийВ.В. – К., 1973. – 111с.
641700
  Ахлибининский Б.В. Кибернетика и тайны психики / Ахлибининский Б.В. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 144 с. : ил.
641701
  Кузьменков В.П. Кибернетика и тенденции изменения содержания труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузьменков В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
641702
  Кузьменков В.П. Кибернетика и труд / В.П. Кузьменков. – Минск, 1972. – 168с.
641703
  Глушков В.М. Кибернетика и умственный труд / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1965. – 46с.
641704
  Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир. – изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 391с.
641705
   Кибернетика и философия. – Рига, 1977. – 143с.
641706
  Клаус Г. Кибернетика и философия. / Г. Клаус. – М, 1963. – 532с.
641707
  Кухтенко А.И. Кибернетика и фундаментальные науки / А.И. Кухтенко. – К., 1987. – 140с.
641708
  Кузнецов П.Г. Кибернетика и химия / П.Г. Кузнецов, Г.В. Смирнов. – М., 1966. – 67с.
641709
  Митрофанов А.С. Кибернетика и художественное творчество: Филос. пробл. кибернет. моделирования / А.С. Митрофанов. – М., 1980. – 216с.
641710
  Нелидов И.Е. Кибернетика и экономическая работа в промышленности / И.Е. Нелидов, Л.Г. Никонова. – Москва, 1967. – 232с.
641711
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва, 1958. – 215с.
641712
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1968. – 326с.
641713
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 343с.
641714
  Бирюков Б.В. Кибернетика как наука / Б.В. Бирюков. – М., 1965. – 19с.
641715
  Растригин Л.А. Кибернетика как она есть / Л.А. Растригин. – М, 1975. – 208с.
641716
   Кибернетика на службе человека. – Ижевск, 1967. – 88с.
641717
  Тараманова К.Д. Кибернетика на службе человека. / К.Д. Тараманова. – Харьков, 1970. – 36с.
641718
  Соколовский Ю.И. Кибернетика настоящего и будущего / Ю.И. Соколовский. – Х., 1959. – 191с.
641719
  Чораян О.Г. Кибернетика нервных клеток / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 124с.
641720
   Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. – М., 1968. – 312с.
641721
  Пекелис В.Д. Кибернетика от А до Я. / В.Д. Пекелис. – М, 1990. – 479с.
641722
   Кибернетика сегодня. – М., 1974. – 62с.
641723
   Кибернетика сегодня. – М., 1976. – 64с.
641724
  Рыбальский В.И. Кибернетика служит стройке / В.И. Рыбальский. – К., 1989. – 237с.
641725
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
641726
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
641727
  Воробьев Г.Г. Кибернетика стучится в школу / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1986. – 204с.
641728
  Шепотиленко П.А. Кибернетика творчества. Единая теория поля = Cybernetics of creativity. cosmos energys mamagement : Энциклопедия изобретателя / П.А. Шепотиленко. – Запорожье, 2003. – 212 с. – ISBN 966-95971-0-2
641729
   Кибернетика химико-технологических процессов. – К., 1975. – 72с.
641730
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
4. – 1962. – 359с.
641731
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
5. – 1966. – 367с.
641732
  Комский Д.М. Кибернетика, автоматы, жизнь / Д.М. Комский. – Свердловск, 1976. – 192с.
641733
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001273-6
Т.1 : Математические вопросы кибернетики. – 1990. – 264с. : Ил.8 + Табл.8
641734
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001573-5
Т.2 : ЭВМ - техническая бза кибернетики. – 1990. – 268с. : Ил.7 + Табл.1
641735
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Кибернетика и ее применение в народном хозяйстве. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001571-9
Т.3. – 1990. – 224с. : Ил.3 + Табл.2
641736
  Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва : Советское радио, 1958. – 216с.
641737
  Лазоренко Л.В. Кибернетика, концепция физиологии активности и понятия цели // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
641738
  Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство / Е.Л. Фейнберг. – М, 1981. – 145с.
641739
  Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт / В.М. Зациорский. – М., 1969. – 199с.
641740
   Кибернетика, мышление, жизнь. – Москва, 1964. – 511с.
641741
   Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – 142с.
641742
  Рот А.М. Кибернетика, программирование и использование технических средств в обучении иностранным языкам / А.М. Рот. – Ужгород, 1966. – 23с.
641743
  Тулуб А.В. Кибернетика. / А.В. Тулуб. – Л., 1957. – 35с.
641744
  Браславец М.Е. Кибернетика. / М.Е. Браславец. – Киев, 1977. – 325с.
641745
  Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В.М. Глушков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 488с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь)
641746
   Кибернетика. Дела практические.. – М., 1984. – 177с.
641747
  Парин В.В. Кибернетика. Мышление. Жизнь / В.В. Парин, А.Г. Спиркин, Е.С. Геллер. – Москва : Знание, 1970. – 41, [4] с. – Библиогр.: с. 43
641748
  Новик И.Б. Кибернетика. Философия и социальные проблемы / И.Б. Новик. – Москва, 1963. – 207с.
641749
   Кибернетика: прошлое для будущего. – Москва, 1989. – 192с.
641750
   Кибернетика: становление информатики. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
641751
   Кибернетикаю Микрокалькуляторы в играх и задачах. – М., 1986. – 159с.
641752
   Кибернетическая лингвистика. – Москва : Наука, 1983. – 119 с.
641753
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1970. – 240с.
641754
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1973. – 237с.
641755
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – М, 1982. – 287с.
641756
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1991. – 367с.
641757
   Кибернетическая техника. – К., 1965. – 166с.
641758
  Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении : материалы лекции, прочитаной на факультете программированного обучения в Политехническом музее / Архангельский С.И. ; Всесоюз. о-во "Знание". Политехн. музей и Межведомств. науч. совет по проблеме "Программированного обучения". – Москва : Знание, 1968. – 44 с.
641759
   Кибернетические аспекты в изучении работы мозга. – М., 1970. – 284с.
641760
  Кузнецов И.П. Кибернетические диалоговые системы / И.П. Кузнецов. – М., 1976. – 299с.
641761
  Прокунин Л.М. Кибернетические методы в задачах управления : Учебное пособие / Л.М. Прокунин, М.Я. Зубков. – Москва
2. – 1976. – 56 с.
641762
   Кибернетические методы планирования, проектирования и управления. – К., 1982. – 166с.
641763
   Кибернетические модели. – Тбилиси, 1965. – 68с.
641764
  Крылов В.Ю. Кибернетические модели и психология. / В.Ю. Крылов, Ю.И. Марозов. – М., 1984. – 174с.
641765
  Растригин Л.А. Кибернетические модели познания / Л.А. Растригин, В.А. Марков. – Рига, 1976. – 164с.
641766
  Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. – Москва, 1969. – 64с.
641767
  Веников В.А. Кибернетические модели электрических систем / В.А. Веников, О.А. Суханов. – Москва, 1982. – 327 с.
641768
  Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем / К. Райниш. – М, 1978. – 456с.
641769
   Кибернетические подходы к биологии. – Новосибирск, 1973. – 232 с.
641770
  Ивахненко А.Г. Кибернетические предсказывающие устройства / А.Г. Ивахненко, В.Г. Лапа. – К, 1965. – 214с.
641771
  Пушкин В.Г. Кибернетические принципы самоорганизации / В.Г. Пушкин. – Ленинград, 1974. – 182 с.
641772
   Кибернетические проблемы бионики. – М., 1971. – 375с.
641773
   Кибернетические проблемы бионики. – Москва
2. – 1972. – 375 с.
641774
  Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1974. – 160 с
641775
  Катаолин Л. Кибернетические путешествия. / Л. Катаолин. – М, 1967. – 199с.
641776
   Кибернетические системы. – Тбилиси, 1980. – 62с.
641777
  Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / М.Л. Быховский, А.А. Вишневский. – М, 1971. – 408с.
641778
  Козловский Е.А. Кибернетические системы в разведочном бурении / Е.А. Козловский. – М., 1985. – 285с.
641779
  Ивахненко А.Г. Кибернетические системы с комбинированным упровлением / А.Г. Ивахненко. – К, 1966. – 512с.
641780
   Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. – Москва : Наука, 1991. – 105 с.
641781
   Кибернетический взгляд на управленческое образование. Проблема подготовки военных профессионалов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 116-120. – ISSN 1026-955X


  На основе системных понятий и положений теории управления показана структура, а также общность и принципиальные отличия в содержании образовательных программ подготовки персонала органов управления оперативно-тактического уровня для всех контуров ...
641782
   Кибернетический Пегас. – Л., 1989. – 255с.
641783
  Полотай Н.И. Кибернетический петушок: Ирон. новеллы. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1979. – 255с.
641784
  Плахута А.А. Кибернетический подход в логистике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.200-204
641785
   Кибернетический подход к биологическим системам. – М.-Л., 1976. – 158с.
641786
  Гарбарчук В. Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации = Cybernetyczne podejscie do projektowania systemow ochrony informacji / В. Гарбарчук, З. Зинович, А. Свиц; Украинская акад. информатики; Волынский гос. ун-т им. Л.Украинки. – Киев; Луцк; Люблин, 2003. – 659с. – ISBN 966-8064-84-4
641787
  Терехов Л.Л. Кибернетический подход к управлению производством / Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
641788
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
1. – 1960. – 289 с.
641789
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
2. – 1961. – 267 с.
641790
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
3. – 1961. – 267 с.
641791
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
7. – 1963. – 258 с.
641792
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
1. – 1965. – 314 с.
641793
  Свинцицкий В.Н. Кибернетический стиль мышления в современном научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
641794
  Кемени Д.Г. Кибернетическое моделирование / Д.Г. Кемени, Д.Л. Снелл. – М, 1972. – 192с.
641795
  Рассолов И.М. Кибернетическое право: основные проблемы и пути их решения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-162. – ISSN 0132-0831
641796
  Козловский Борислав Киберпорно и вытрезвитель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 99 : фото. – ISSN 1029-5828
641797
  Гранатуров В. Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков / В. Гранатуров, В. Трапезников // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2411-4014
641798
  Компанцева Л.Ф. Киберпространство как пространство информационно-психологической борьбы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована роль Інтернет-простору у сучасному інформаційному житті. The article considers the role of Internet in current informational life.
641799
  Дела Пиотр Киберпространство как среда, находящаяся под влиянием деятельности организованной преступности // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 59-69. – ISSN 1812-1098
641800
  Пратына Д.А. Киберрелигия : проблема интерпретации : вступление // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 104-117
641801
   Киберсоциальная система - умный кибер-университет / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.в. Чумаченко, А.С. Мищенко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 187-193. – ISSN 1814-4225
641802
  Королев Д. Кибуц он покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 8-14 декабря (№ 49). – С. 1, 4


  "...12 декабря - 80 лет со дня создания в составе интербригад, воевавших с фашизмом в Испании, еврейской роты им. Нафтали Ботвина, сформированной из палестинских евреев (в составе 13-й польской бригады им. Я. Домбровского). Рота получила имя Нафтали ...
641803
  Железнова И.Л. Киви / И.Л. Железнова, И.А. Лебедев. – Москва : Мысль, 1966. – 182с.
641804
  Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
641805
  Денисова Р.Я. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы / Р.Я. Денисова. – Рига, 1985. – 165с.
641806
  Сливінська Інна Кидайте курити вже сьогодні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
641807
   Киев-Kiev-Kiev : фотоальбом. – Kiev : Мистецтво, 1970. – 93 фотографії. – російською, іспанською та французькою мовами
641808
   Киев-Канев. – Москва, 1961. – 9с.
641809
   Киев-Канев. – Москва, 1963. – 9с.
641810
  Марченко И.М. Киев -- столица Украинской ССР / И.М. Марченко. – Москва, 1950. – 72с.
641811
  Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
641812
  Григорович Д.В. Киев - город-герой. / Д.В. Григорович. – М, 1962. – 110с.
641813
  Григорович Д.Ф. Киев - город-герой. / Д.Ф. Григорович. – М, 1978. – 156с.
641814
  Рубан Н.И. Киев - Магадан и далее... / Н.И. Рубан ; [рук. проекта София Мысак]. – Киев : Логос Україна, 2014. – 113, [3] с. : портр., цв. ил. – Библиогр.: с. 114
641815
   Киев - Одесса. – Киев, 1962. – 30с.
641816
   Киев - последний в списке "зеленых" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
641817
  Сетлевская А. Киев - рай для студентов. Столица попала в десятку самых доступных для студентов городов мира: помогли жилье и еда // Сегодня. – Киев, 2017. – 16 февраля (№ 30). – С. 5


  Город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года. Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания).
641818
  Русаков М.Г. Киев - столица Советской Украины / М.Г. Русаков, Р.А. Заездный. – Москва : Просвещение, 1960. – 104с.
641819
   Киев - столица Советской Украины. – К., 1985. – 197с.
641820
  Олейник Л.В. Киев - столица Украинской ССР / Л.В. Олейник. – Киев, 1981. – 24с.
641821
   Киев - Херсон : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 110с. : іл.
641822
   Киев. – с.
641823
   Киев / фот. Шерер. – Москва
641824
  Шамурина З. Киев, 1912
641825
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 40 с.
641826
   Киев. – К., 1954. – 155с.
641827
   Киев. – Киев, 1954. – 288с.
641828
   Киев. – Москва, 1954. – 92с.
641829
   Киев. – Киев, 1958. – 47с.
641830
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – Москва, 1960. – 278 с.
641831
  Русаков М.Г. Киев : Маршруты экскурсий / М.Г. Русаков. – Киев, 1960. – 155с.
641832
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1962. – 350с.
641833
   Киев. – Киев, 1962. – 24с.
641834
  Даен Л.А. Киев / Л.А. Даен. – Киев, 1962. – 144с.
641835
  Даен Л.А. Киев : Путеводитель-справочник / Л.А. Даен. – Киев : Госполитиздат, 1963. – 188 с. : Карта
641836
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – Киев, 1963. – 326 с.
641837
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1964. – 343 с.
641838
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1964. – 350с. : Карти, іл.
641839
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Киев, 1964. – 350с.
641840
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1966. – 62с.
641841
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев, 1966. – 144с. : карта
641842
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 190с.
641843
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 262 с.
641844
  Шулькевич М.М. Киев / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 4-е, перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с.
641845
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 190 с.
641846
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1970. – 127с.
641847
  Даен Л.А. Киев : краткий путиводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат, 1971. – 188 с.
641848
  Даен Л.А. Киев : краткий путеводитель / [Даен Л.А., Позняк П.И.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 143 с. : илл.
641849
   Киев. – Киев : Будівельник, 1977. – 132 с.
641850
   Киев. – М., 1977. – 95с.
641851
  Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 5-е, доп. и испр. – Киев : Будівельник, 1978. – 463 с.
641852
  Шевченко Л.А. Киев / Л.А. Шевченко. – Киев, 1981. – 24с.
641853
  Шулькевич М.М. Киев : Архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Киев : Будівельник, 1982. – 446 с.
641854
   Киев. – Москва, 1982. – 135с.
641855
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1982. – 336 с.
641856
   Киев : Энциклопедический справочник. – Изд. 2-е. – Киев, 1985. – 760с.
641857
   Киев. – К., 1986. – 767с.
641858
   Киев : энциклопедический справочник. – изд. 3-е доп. – Киев, 1986. – 768 с.
641859
  Тымкив И.М. Киев / И.М. Тымкив, В.Е. Скуднов. – Киев, 1987. – 72 с.
641860
   Киев. – К., 1987. – 166с.
641861
   Киев : энциклопедический справочник. – Киев : Украинская Советская энциклопедия, 1982. – 696 с.
641862
  Иконников В.С. Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], IV, 356 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1904, №№ 9–12


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу ... от автора. 11 ноября 1911 г. Содержание конволюта: 1. 1. Киев в 1654-1855 годах : Исторический очерк / [Соч.] В.С. Иконникова. - Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва ...
641863
  Гордон П. Киев в 1684-85 годах по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона : из дневника Гордонова извлечено и переведено С. А. Терновским. – Киев : Тип. аренд. С. В. Кульженко, 1875. – 40 с.
641864
  Лучицкий И. Киев в 1766 году // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-74
641865
  Лучицкий И.В. Киев в 1766 году / [И. Лучицкий]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 74 с.
641866
   Киев в 20 веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [ авт., идея, издатель : А. Арутюнян ; ред. Е. Спрочис ; Гос. ком. архивов Украины ; Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного ; Центр. гос. архив высш. органов власти и упр. Украины ; КНУТШ и др.]. – Киев : Ашот Арутюнян, 2008. – 536 с. : фот. – ISBN 966-7126-12-9
641867
  Ивакин Ю Г. Киев в XIII - XV веках / Ю Г. Ивакин, . – Киев : Наукова думка, 1982. – 102с.
641868
  Ярон С.Г. Киев в восьмидесятых годах : воспоминания старожила / С.Г. Ярон. – Киев : Типография Акц. О-ва Петр Барский в Киеве, 1910. – 208 с. – Дефект. кн.: відс. стор. 209-212
641869
  Самойлов Н. Киев в начале своего существования. – Москва, 1834
641870
  Цалик С. Киев в ожидании Наполеона // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 9 (66), сентябрь : Когда пришел Наполеон. – С. 16-21


  Жизнь в Киеве накануне войны с Наполеоном.
641871
  Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы - сценарии будущего // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 8-15. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
641872
  Кругликов-Гречаный Л.П. Киев в прошлом. – Киев, 1913. – 56 с.
641873
   Киев в русской поэзии = Kiev in Russian poetry : антология / [сост. Инна Булкина]. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [1] с. : фотоил,. – В содерж. авт.: Львов Н., Жуковский В., Пушкин А., Козлов И., Рылеев К., Одоевский А., Подолинский А., Бенедиктов В., Хомяков А., Тютчев Ф., Апухтин А., Случевский К., Брюсов В., Анненский И., Тиняков А., Гумилев Н., Ахматова А., Хлебников В. и др. – ISBN 978-966-2449-16-7
641874
  Криштоп Т.В. Киев в стремительно меняющемся мире / Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 3-11. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
641875
  Моклецова И.В. Киев в судьбе и творчестве А.Н. Муравьева // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 135-145. – ISBN 966-646-050-5
641876
   Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР. – К., 1984. – 182с.
641877
  Бураго Д.С. Киев в художественном мире Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 20-26
641878
  Алферова Г.В. Киев во второй половине XVII века : историко-архитектурный очерк / Г.В. Алферова, В.А. Харламов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с.
641879
  Михайленко К. Киев встречает Олимпиаду / К. Михайленко, Г.М. Пугаченко. – К., 1980. – 175с.
641880
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Київ, 1982. – 151с.
641881
   Киев глазами детей. – К., 1974. – 119с.
641882
  Шерешевский Л. Киев далекий, Киев довоенный // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2001. – № 8. – С. 339-348. – ISBN 966-7273-20-2
641883
   Киев дороже Будапешта : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
641884
  Кулинич И.М. Киев и города-побратимы / И.М. Кулинич, С.В. Виднянский. – К., 1981. – 24с.
641885
  Сементовский Н. Киев и его достопамятности, 1852
641886
  Измайлов В.В. Киев и его святыни в конце 18 в., 1910
641887
  Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
641888
   Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.. – Минск, 1982. – 127с.
641889
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / А.Л. Анисимов. – Киев : Курчъ. – ISBN 966-96120-1-2
Кн. 1. – 2002. – 383 с.
641890
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / Александр Анисимов. – Киев : Телеграфъ. – ISBN 966-96120-0-4; 969-96120-3-9348с.
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
641891
  Бейлинсон Я.Л. Киев и киевляне в экслибрисах = Київ і кияни в екслібрісах : [1500-летию Киева посвящается] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1982. – XLII, [I], 117, [8] с. : 117 ил. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
641892
  Толочко П.П. Киев и киевская земля в XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06 / Толочко П.П. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
641893
  Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков / П.П. Толочко ; [отв. ред. Н.Ф. Котляр] ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 221, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
641894
  Стрелков А.А. Киев и Минск между Москвой и Брюсселем: Уравнение с четырьмя неизвестными // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 39-80. – ISSN 0235-5620
641895
  Толочко П.П. Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко ; Ин-т археологии НАН Украины. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7349-68-5


  В пр. № 1718577 напис: Бібліотеці Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. (Підпис). 11.06.2018
641896
   Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае I : 1825-1855. – Издание Ун-та Св. Владимира, с 16 светопечатями и 2 цинкографиям. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1896. – 100 с., [11 л. ил.] : ил.
641897
  Самусенко О.Н. Киев исторический и современный : [учеб. пособие по рус. языку для студентов-иностранцев] / О.Н. Самусенко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии, Каф. укр. и рус. языков как иностранных. – Киев : Четверта хвиля, 2019. – 114, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-529-329-3
641898
  Добруцкий Игорь Киев как лидер украинской туриндустрии : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-52 : Фото, диаграмы. – ISSN 1998-8044
641899
   Киев книжный. – К., 1985. – 40с.
641900
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Київ : Мыстэцтво, 1990. – 283 с., ил.
641901
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с., ил.
641902
  Громов Д. Киев неизвестный // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 31 (468), 12 августа. – С. 62-65


  Сталинские архитеркоты хотели превратить Киев в город гигантских площадей и величественных зданий. Эти идеи провалились, оставив на память о себе лишь небольшую часть осуществленных проектов. Реконструкция Крещатика
641903
  Гречина М.И. Киев Олимпийский / М.И. Гречина. – Киев : Будівельник, 1980. – 135 с.
641904
  Слободяник А.Я. Киев приглашает гостей / А.Я. Слободяник. – Киев, 1967. – 171с.
641905
   Киев революционный, боевой, трудовой. – Киев : Вища школа, 1982. – 320с.
641906
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / соч. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 1. – 1856. – 370 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
641907
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / сочин. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 2. – 1856. – 566 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
641908
  Тронько П.Т. Киев социалистический / П.Т. Тронько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159с.
641909
  Кульчицкий С.В. Киев социалистический (1936-1937) / С.В. Кульчицкий. – К., 1977. – 32с.
641910
  Захарченко М.М. Киев теперь и прежде / Изд. С.В. Кульженко. – Киев, 1888
641911
  Максимович М.О. Киев явился градом великим... : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович; [упоряд. В.О. Замлинський ; переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – Бібліогр. праць М.О.Максимовича: с. 405-414. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00534-0
641912
  Кузьмин Е.М. Киев, которого не знают / Евгений Кузьмин ; [сост., авт. предисл., коммент.: В. Ульяновский ; ст. о худож. коллекции Е.М. Кузьмина: Л. Амелина ; гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2014. – 365, [3] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0662-3
641913
  Налепин А. Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 28-41. – ISSN 2522-9834
641914
  Грановский Н. Киев. Kiev : цветное фото / Н. Грановский, Д. Смирнов. – Москва. – 46 с.
641915
   Киев. Архитектурные ансамбли и памятники [Изоиздание] = Kiev : Monuments and Architectural ensembles : [комплект цветных открыток]. – Ленинград : Аврора, 1980. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
641916
   Киев. Русская поэзия. XX век : поэтическая антология. – Киев : ЮГ, 2004. – 487, [1] с. : ил. – Вып. дан. укр.: Київ. Російська поезія. XX століття. - Алф. указ. авторов: с. 469-471. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7082-32-6
641917
  Емченко А.П. Киев. Скрижали бессмертия : фотопутеводитель / А.П. Емченко. – Киев : Мистецтво, 1985. – 190 с.
641918
  Кулеба В.Ю. Киев. Спутник туриста / В.Ю. Кулеба. – Киев : Реклама, 1981. – 62 с.
641919
  Москаленко А.З. Киев: Докум. повесть в письмах, дневниках и воспоминаниях ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943 гг. / А.З. Москаленко. – М., 1978. – 190с.
641920
  Котляр Н.Ф. Киев: древний и современный. / Н.Ф. Котляр, С.В. Кульчицкий. – К, 1982. – 231с.
641921
   Киев: Информационно-бытовой справочник. – Киев : Реклама, 1984. – 159 с.
641922
  Мезенцева Г.Г. Киев: краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Київ, 1981. – 144с.
641923
   Киев: справочник по вопросам социально-бытового обслуживания. – Киев : Реклама, 1977. – 128 с.
641924
  Галайчук А.М. Киев: Страницы мемор. летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – Киев, 1983. – 255с.
641925
  Галайчук А.М. Киев: страницы мемориальной летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 317с.
641926
   Киев: фотографии на память / [сост. Инна Булкина]. – Киев : LP Media, 2011. – 253, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. - Текст рус., укр. - В содерж.: Ю. Андрухович, Р. Лейбов, О. Ірванець, А. Левкин, А. Хургин, О. Лерик, М. Пиевский, Є. Кононенко, І. Буторіна, Л. Денисенко. – (Tecta Kiovi). – ISBN 978-966-2449-04-4
641927
   Киев: фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407с.
641928
  Емченко А.П. Киев:Память города-героя / А.П. Емченко. – К.
2. – 1990. – 167с.
641929
  Каманин И.М. Киевляне и Богдан Хмельницкий в их взаимных отношениях / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1888. – 10 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская Старина, 1888, № 7


  На с. 1 дарственная надпись: Моему любимому внуку.. от автора на добрую память 10 августа 1888 года
641930
  Пестушко Валерий Киевляне, сохраним рощу-клон! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-55 : Іл.
641931
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 1. – 1840. – [6], 256 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. пл. – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1840 г.
641932
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 2. – 1841. – [4], 329 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.). – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1841 г.
641933
   Киевлянин, 1885
641934
   Киевлянин, 1894
641935
   Киевлянин, 1895
641936
   Киевлянин, 1896
641937
   Киевлянин, 1897
641938
   Киевлянин, 1899
641939
   Киевлянин, 1900
641940
   Киевлянин, 1901
641941
   Киевлянин, 1902
641942
   Киевлянин, 1903
641943
   Киевлянин, 1904
641944
   Киевлянин, 1905
641945
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-887-3 (Кн.1)
Кн. 1, на 1840 год. – 2007. – 253, [3] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1840. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1840 годъ
641946
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-888-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 323, [7] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1841. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ
641947
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-889-X (Кн.3)
Кн. 3. – 2007. – 218 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В унив. типогр., 1850. - На обкл. назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ
641948
  Копанева Е. Киевлянин Георгий Солодко смог поступить в десять престижных зарубежных вузов и уехал в Гарвард, на обучение в котором выиграл грант в размере 300 тысяч долларов // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 1, 17


  Выпускник Киевского финансово-правового лицея сдал тесты лучше, чем 99 процентов американцев.
641949
   Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии
Кн. 3. – 1850. – 218 с., [6] л. ил., цв. ил., факс. – На обл. загл.: Киевлянин. Кн. 3, на 1850 г., изданная М. Максимовичем - На доп. тит. л. экз.№1600081 дарственная надпись Максимовича Н.Ф. Павлову


  На добавочном тит. л. №1600081 надпись: Николаю Филиповичу Павлову в при[....?] с Св. [......?] праздником от Максимовича. 1850г. 23 апр. Москва
641950
  Голубев С.Т. Киево-Выдубицкий монастырь (до-монгольское время) : [отрывок из приготовленного к печати исследования] / [С. Голубев]. – [Киев], 1913. – С. 204-352, 523-562. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1913, т. 3, ноябрь
641951
   Киево-Златоверхо-Михайловский Первоклассный монастырь и его скит Феофания : Репринтное издание. – Київ : Кий, 1998. – 216с. – Вых. данные оригинала: Кіевъ, Тип. В.Давиденко, 1878. - Видання старою орфографією. – ISBN 966-7161-08-0
641952
   Киево-Межигорская фаянсовая фабрика. – 255-321с.
641953
   Киево-Межигорский Спасо-Преображенский общежительный женский монастырь. – Киев : Тип. 1 Киевской Артели печатного дела, 1912. – 15 с.
641954
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 264 с. – ISBN 5-11-000364-5
641955
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия и ее роль в межславянских культурных связях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Хижняк З.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
641956
  Голубев С. Киево-могилянская коллегия при жизни своего фундатора Киевского митрополита Петра Могилы : Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1896 года. – Киев, 1890. – 23 с.
641957
   Киево-Могилянский сборник в честь протоиерея Д.И. Богдашевского. – К., 1913. – 625с.
641958
  Логвин Г.Н. Киево-Печерская лавра / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1958. – 22 с.
641959
  Климент (Можаров) Киево-Печерская лавра и ее значение в истории украинскаго народа / Архимандрит Климент, иеромонах Аполосс, мон. Тертий. – Киев : Тип. Киево-печерской Успенской Лавры, 1918. – 36 с.
641960
  Килессо С.К. Киево-Печерская лавра: Памятники архитектуры и искусства / С.К. Килессо. – Киев : Искусство, 1975. – 144 с.
641961
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – с.
641962
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – 127с.
641963
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1983. – 192с.
641964
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1984. – 250с.
641965
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1987. – 224с.
641966
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – Киев : Мистецтво, 1988. – с.
641967
  Линд Т. Киево-Печерский монастырь / Т. Линд. – Москва : Склад изд. в кн. маг. Друтман ; [Типо-лит. Т-ва Владимир Чичерин], 1910. – 47 с.
641968
  Исиченко Ю.А. Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе конца XVI - начала XVIII вв. на Украине. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исиченко Ю.А.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
641969
   Киево-Печерский Патерик,или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – Киев : Лыбидь, 1991. – 255с. – Репринтное воспроизведение с 3-го изд.1903 г.;Тит.лист напечат.по старой орфографии. – ISBN 5-325-00110-8
641970
   Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. [Ізоматеріал] : [комплект листівок [з текстовками] на укр., рос., анг. м. – Київ : Мистецтво, 1969. – 16 л. : 16 листівок + обкл.
641971
  Голубятников П. Киево-Подольская панама (О постройке Киевской гавани) / П. Голубятников. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1906. – 32 с.
641972
  Антонин Киево-Подольская Успенская соборная церковь : Ист.-стат. исслед. студента 4 курса Киев. духов. акад. иеродиакона Антонина. – Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – [4], 113 с.
641973
  Айналов Д. Киево-Софийский собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи / Д. Айналов, Е. Редин. – С.-Пб. : Типография императорской АН, 1889. – 157 с. : рис.
641974
  Зенькович Н.Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектурa // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 113-117. – ISSN 2077-3455
641975
  Павленко Ю.В. Киевская "Громада" (В.Б. Антонович и М.П. Драгоманов) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 163-175. – ISBN 978-966-136-032-6
641976
  Петров Н. Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750-1763) / Н. Петров. – Киев. – 43с.
641977
  Голубев О. Киевская академия в конце 17-го и начале 18-го столетий : Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / О. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101с.
641978
  Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой академии за указанное время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 с.
641979
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 1. – 1910. – 47 с.
641980
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1912. – 128 с., 1 л. ил.
641981
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 3. – 1912. – 176 с.
641982
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 4. – 1913. – 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Досточтимому Владимиру Ивановичу Барвинку. автор Киев 1916 г.
641983
  Петров Н. Киевская Академия во второй половине 17-го века. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 171с.
641984
  Цветков В.Ф. Киевская бльшевистская организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- январть 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветков В. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 17л.
641985
   Киевская высшая школа МВД СССР. – К., 1973. – 201с.
641986
   Киевская городская дума : Обзор деятельности Киевской городской думы за четырехлетие 1906-1910 гг. – Киев : Изд. группы гласных Думы, 1910. – 118 с. : ил.
641987
  Мозговой В.Г. Киевская губерния. Личный состав правительственных и общественных учреждений и алфавитный список населенных мест Киевской губернии : (...с указанием числа жителей. уезда, волости, стана, участка урядника, мирового судьи, судебного следователя, мирового посредника и расстояния от уездного города / Издание Губернского Статистического Комитета. – Киев : Губернская тип., 1885. – 83, ІІІ с.
641988
  Воейков Д., Загоскин В. Киевская губерния. Статистические сведения о распределении землевладения, о ценности имений и крестьянском деле. – С.-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1867. – 147 с. + с 2 хромолитографированными картами
641989
   Киевская Духовная Академия. – с.
641990
  Титов Ф.И. Киевская духовная Академия в ее трехвековом прошлом и в 1911-1912 учебном году : (из отчета о состоянии Акад. в 1911-1912 учеб. г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 20 с. : ил.
641991
  Константин Киевская Духовная Академия в период ректорства святителя Иннокентия Херсонского / Константин, (Коваль) // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 1 (14). – С. 34-39
641992
  Бурега В.В. Киевская Духовная Академия и Семинария / Бурега В.В. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 64с. : ил. – 20-летию возрождения посвящается
641993
  Клепатский П.Г. Киевская земля в эпоху Литовско-русского государства. / П.Г. Клепатский, 1909. – 22с.
641994
  Мартыненко А. Киевская и Московская Русь "одна без другой недостаточны" = Сентябрь юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 5-11 сентября (№ 36). – С. F 1, F 4


  8 сент. - 90 лет со дня рождения Любови Шевцовой, Героя Советского Союза, подпольщицы, члена штаба "Молодой гвардии"; 9 сент. - 245 лет со дня рождения Ивана Котляревского, автора знаменитой "Энеиды"; 10 сент. - 120 лет со дня рождения Александра ...
641995
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святого Владимира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 14-26. – ISBN 966-8906-05-5
641996
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святогого Владимира // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 30-36. – ISBN 966-594-623-4
641997
  Бондаренко К. Киевская княжна на английском престоле // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 34 (152). – С. 56-58


  Рассматривается "Киевская теория" происхождения Агаты (Агафьи). Происхождение Агаты - одна из ещё неразрешённых загадок истории средних веков (медиевистики) и генеалогии
641998
   Киевская контрактовая ярмарка 1923 г.. – К., 1923. – 128с.
641999
  Сивцов А Киевская Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А Сивцов. – Х, 1927. – 78с.
642000
  Франчук В.Ю. Киевская летопись / В.Ю. Франчук. – К, 1986. – 187с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,