Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
609001
  Матеу М. "...когда раскупят все мои стихи" : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 219-223. – ISSN 1130-6545
609002
  Мовчан Р. "Кобзар на мотоциклі", або Урбанізм української модерністської прози 1920-х років
609003
  Поліщук В. "Кобзар на мотоциклі". Про долю і спадок Леоніда Малошийченка (Чернова) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 12


  "Письменника Леоніда Кіндратовича Малошийченка (літературний псевдонім Чернов, Чернов-Малошийченко) у 20-ті - на початку 30-х років минулого століття знали від Харкова до Одеси, від Владивостока до Петербурга. Йому належать написана російською мовою ...
609004
  Марченко М. "Кобзар" - "Євангеліє" для українців // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 20). – С. 5


  Першому виданню найвідомішої книги Шевченка минає 175 років.
609005
  Портянко В. "Кобзар" - фронтовик з іменем Шевченка - у бій // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 18
609006
  Лубчак В. "Кобзар" - як орієнтир для діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 2


  З 19 по 22 травня на Черкащині триває Шевченківський науково-мистецький конгрес.
609007
  Макаренко М. "Кобзар" Л.М.Жемчужнікова / М. Макаренко. – Прилуки, 1929. – 8с.
609008
   "Кобзар" мовою ідиш // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 1


  У Києві презентували двомовне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка мовою оригіналу та у перекладі на ідиш.
609009
  Мойсей І. "Кобзар" на вогнищі сталінської інквізиції // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 406-408. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«Весніє. Читаю Шевченка. [...] якось дуже вже сумно стає. [...] читаю другий том, [...] якось розбуджує особливо сумний настрій. [...] Сьогодня вперше почав рисувати на тему «Вставайте, кайдани порвіте». [...] Закінчити не пощастило…», – це уривки з ...
609010
  Печорний П. "Кобзар" на окупованій території та Брежнєв на "замовних" тарелях / вела розмову К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 13


  Національний Шевченківський комітет цьогоріч визначив три кандидатури, творчість яких гідна головної мистецької премії країни: поет Леонід Горлач, режисер Дмитро Богомазов, народний художник України, проф. Петро Печорний, де відзначено цикл унікальних ...
609011
  Шевченко Т.Г. "Кобзар" на сцені : драматичні твори за Т.Г. Шевченком / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 217 с.
609012
  Лубчак В. "Кобзар" на фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 16


  Спеціально для бійців з АТО у кишеньковому форматі видано книжку Тараса Шевченка.
609013
  Бігун О. "Кобзар" Т Шевченка: між старим і новим завітом (до проблеми літературної діалогічності) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 3-9


  У статті досліджуються корелятивно-типологічні паралелі сакральних наративів та поетичного доробку Т. Шевченка
609014
  Бєляєва Л.В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національої бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = "Kobzar" by T.H. Shevchenko within V.I. Vernadsky National library of Ukraine funds : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992, [1] с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка, до 175-річчя виходу друком першого "Кобзаря". - Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 668-986. – ISBN 978-966-02-7558-4
609015
  Добролюбов М.О. "Кобзар" Тараса Шевченка / М.О. Добролюбов. – Київ, 1961. – 16с.
609016
  Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 62-63
609017
  Грінішина І.І. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 201-205. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
609018
  Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326
609019
  Федотова О.О. "Кобзар" Тараса Шевченка як об"єкт уваги радянських органів контролю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 32-34
609020
  Зарицька Т. "Кобзар" турецькою мовою // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  У 2009 р. світ побачив перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка турецькою мовою в перекладі докторантки каф-ри тюркології Ін-ту філології Тудори Арнаут. Краса поезії Т. Шевченка, його полум’яний пророчий дар полонили душу молодої письменниці, перекладачки, ...
609021
  Моціяка П. "Кобзар" у Загребі / П. Моціяка, О. Моціяка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 7


  Українське культурно-просвітнє товариство "Кобзар" у Хорватії.
609022
  Подолинний А. "Кобзар" у родині Гладишів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 15


  Зв"язки Тараса Шевченка з Поділлям. Лист Михайла Казимировича Гладиша, який жив і довгий час працював лікарем у Зінькові, до Кобзаря. 10 лип. 1860 р.у лікар, у листі до поета, висловив своє захоплення "Кобзарем" і надіслав два власні вірші, просив їх ...
609023
  Скорульська Р. "Кобзар" у творчості Миколи Лисенка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 15


  Імена Лисенка і Шевченка пов"язані в укр. історії не лише титанічною працею композитора над "Музикою до "Кобзаря", а й величезною його громадською роботою над увінченням пам"яті поета в час найтяжчих утисків укр. слова і думки.
609024
  Одінцова М. "Кобзар" шевченків для дітей": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 128-134


  У статті йдеться про видавничу діяльність Бориса Грінченка. Тут зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності складання, аспектах створення й аналізі елементів змістової структури одної з його рукописних книг. The paper refers to the publishing ...
609025
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 131-134. – ISSN 2075-1222


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлено художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежено специфіку її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
609026
  Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 160-167


  У статті з погляду літературної взаємодії висвітлюється художнє засвоєння збірки "Кобзар" Т. Шевченка як знакового національного наративу письменством ХХ і ХХІ століть, простежіється специфіка її інтерпретації у творчість М. Семенка і братів Капранових
609027
  Хоменко О. "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 29-43
609028
  Шевченко Т.Г. "Кобзарь" Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 114с.
609029
  Беляева Л.В. "Кобзарь" Т.Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: библиографическое исследование. / Л.В. Беляева, И.Д. Войченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 23-40. – ISSN 2224-1825


  Осуществлено библиографическое исследование изданий "Кобзаря" Т. Г. Шевченко на языке оригинала и в переводах на языки народов мира за период 1840 - 2014 гг., выполненному в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского.
609030
  Рыльский "Кобзарь" Тараса Шевченко / Рыльский, Ф. – Москва, 1964. – 79с.
609031
  Єременко О. "Коваль, що виковує душі" : рецепція образу вчителя Северина Гайдаша за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва
609032
  Либинзон З.Е. "Коварство и любовь" Ф.Шиллера / З.Е. Либинзон. – Москва, 1969. – 133с.
609033
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – М., 1981. – 222с.
609034
  Шульженко К.И. "Когда вы спросите меня..." / К.И. Шульженко. – 2-е. – М., 1984. – 222с.
609035
  Осипчук И. "Когда Грушевский оказался в сталинских застенках, чекисты несколько раз имитировали его расстрел" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 26 ноября (№ 216). – С. 5


  Ровно 80 лет назад умер председатель Украинской Центральной Рады, автор фундаментального научного труда «История Украины-Руси»
609036
  Осипчук И. "Когда и почему здание Киевского университета стало красным, установить пока не удалось. Известно, что изначально было приказано выкрасить его в серый цвет дикого камня" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 26


  Ровно 175 лет назад скончался архитектор Викентий Беретти, по проектам которого в Киеве были построены Красный корпус университета, Институт благородных девиц (Октябрьский дворец), астрономическая обсерватория, разбит ботанический сад, завершена ...
609037
  Боровинская Л. "Когда меня пугает жизнь - я отдыхаю в искусстве": Борисов-Мусатов и его время // Историк и художник : Журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-130
609038
  Оришака О. "Когда отыскан угол зренья": поэтология А. Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 92-99
609039
  Чижова Е. "Когда подводишь итог...". О Данииле Гранине // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 382-403. – ISSN 0042-8795
609040
  Винников Г Н. "Когда цветёт акация" и другие комедии / Г Н. Винников. – Москва, 1972. – 536с.
609041
   Ко-амлесса - органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю / О.В. Давидович, Л.А. Стаднюк, Н.Я. Давидович, В.О. Лихацька, І.І. Вишневецька, І.В. Ніку, В.В. Ясенівка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 162-164. – ISSN 1681-276Х


  "...Головною проблемою лікування артеріальної гіпертензії залишається забезпечення ефективного контролю артеріального тиску (АТ), тобто підтримання його на рівні <140/90 мм рт. ст. У людей похилого віку часто буває поєднання гіпертонічної хвороби з ...
609042
  Аузан А. Коалиции за модернизацию: анализ возможности возникновения / А. Аузан, А. Золотов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97-107. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 0042-8736
609043
  Тангян Андранис Семович Коалиционная модель социального выбора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Тангян Андранис Семович; Всесоюзный Научно-исследовательский ин-т системных исследований ГГЕНТ М АН СССР. – М., 1979. – 18л.
609044
  Белозеров В. Коалиционная политика России на пути к прагматизму // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 2. – С. 138-153.
609045
  Щербак А.Н. Коалиционная политика российских партий // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.118-132. – ISSN 0321-2017
609046
  Лютов И.С. Коалиционное возаимодействие союзников / И.С. Лютов, А.М. Носков. – М., 1988. – 243с.
609047
  Полянский Н.Н. Коалиция рабочих и предпринимателей с точки зрения уголовного права / Н.Н. Полянский. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. – [6], 428, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
609048
  Борисенко А.Л. Коаліційна практика. Вибори-2006 // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-13.
609049
  Завальна Ж. Коаліційна угода в системі договірних форм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15.
609050
  Вороненко О.М. Коаліційне будівництво в Україні у контексті проблеми політичної фрагментації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 276-278. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
609051
  Ковриженко Д. Коаліційний процес формування уряду в умовах реформування конституційного ладу в Україні // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-4.
609052
   Коаліційний уряд України: перші наміри і кроки // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 10. – С. 74-84.
609053
  Кафарський В. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
609054
  Левчук П. Коаліція зростання як чинник модифікації політичного простору міської спільноти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 9-12
609055
  Зайцев Б. Коаліція на двох і з "червоним роялем в кущах". В Чехії формують уряд за участі комуністів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "15 червня Чеська соціал-демократична партія оголосила результат партійного референдуму щодо участі в уряді разом із політичним рухом ANO: 58,5% його учасників підтримали альянс двох партій за підтримки комуністів. Однак через європарламентаря ...
609056
   Коанцепции и методы буржуазной пропаганды.. – Рига, 1979. – 120с.
609057
  Покидова Елена КоАП: гладко было на бумаге : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 12-14
609058
  Константиновский М.А. КОАПП, КОАПП, КОАПП, или репортаж о событиях невероятных... / М.А. Константиновский. – Москва, 1975. – 111с.
609059
  Константиновский М.А. КОАПП, КОАПП, КОАПП, или репортаж о событиях невероятных... / М.А. Константиновский. – М.
8. – 1978. – 127с.
609060
  Мамонтова Татьяна Викторовна Коацерватные системы и окислительные ферменты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Мамонтова Татьяна Викторовна ; МГУ , Биолог. фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
609061
  Серебровская К.Б. Коацерваты и протоплазма. / К.Б. Серебровская. – М, 1971. – 198с.
609062
  Савченко И.А. Коба: к вопросу о поселенческой структуре классического города майя // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 92-101. – ISSN 044-748Х
609063
  Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневековья / А.В. Седов. – М, 1987. – 197с.
609064
  Гутьейб Л.Г. Кобаламинсинтезирующие бактерии южных морей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Гутьейб Л.Г.; КГУ АНУССР.Ин-т.биолог.южных морей. – Севастополь, 1982. – 25л.
609065
  Гудима Н.В. Кобальт / Н.В. Гудима, Г.А. Крутов. – М-Л, 1948. – 59с.
609066
  Глазковский А.А. Кобальт / А.А. Глазковский. – Изд. 2-е, перер. – М, 1961. – 50с.
609067
   Кобальт. – М., 1969. – 92с.
609068
  Мисник А.Г. Кобальт в почвах БССР и его влияние на урожай и химический состав сахарной свеклы : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Мисник А.Г.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
609069
  Шишкин Н.Н. Кобальт в рудах месторождений / Н.Н. Шишкин. – Москва : Недра, 1973. – 214с.
609070
  Перельман Ф.М. Кобальт. / Ф.М. Перельман. – М.-Л., 1949. – 176с.
609071
  Козенкова В.И. Кобанская культура / В.И. Козенкова. – Москва, 1989. – 194с.
609072
  Козенкова В.И. Кобанская культура. Восточный вариант // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1977. – В2-5 : Кобанская культура. Восточный вариант / Козенкова В.И. – С. 1-86
609073
  Чегодарь Н.И. Кобаяси Такидзи. / Н.И. Чегодарь. – М., 1966. – 99с.
609074
  Гнатюк О.В. Кобелякська площа як один з перспективних районів Південного борту ДДА (у зв"зку з нафтогазоносністю) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-30 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто попередні дослідження перспективної ділянки Південного борту ДДА-Кобелянської площі та запропоновано план подальших геолого-розвідувальних робіт.
609075
   Коберідзе Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267-268 : фото
609076
  Манн Г. Кобес / Г. Манн. – М-Л., 1926. – 61с.
609077
  Бідняк Г.П. Кобза : поезії / Григорій Бідняк. – Дніпро : Ліра, 2016. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-383-749-9
609078
   Кобза й кобзарі. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера, 1907. – 30 с. : портр. кобзаря М. Кравченка в тексті. – Окр. відб.: Руідний край


  Зміст: Відродження кобзи / О. Пчілка; Народні музичні струменти на Вкраіні: Кобза, бандура / Росправа М. Лисенка; Кобзарі минулого й будущини / М. Дмитрієв
609079
  Горняткевич А. Кобза, бандура, кобза-бандура, "кобза" та (знов) кобза // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 340-347. – ISSN 1028-5091
609080
  Пронченко М. Кобза. / М. Пронченко. – Дніпропетровськ, 1995. – 158с.
609081
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь / Т. Шевченко ; [Пеpедм. В.М. Доманицького] ; Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уpоженцам Юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведеніях С.-Петеpбуpга та Благотвоp. О-ва изд. общеполез. и дешевых кн. – 2-е вид. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1908. – XVI, 634 с., [1], 1 аpк. поpтp. : поpтp. – Пpимітки / В. Доманицький: с. 613-634
609082
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь : Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспомоществованія нуждающимся уpоженцам Юж. Россіи, учащимся в высш. учеб. заведеніях С.-Петеpбуpга та Благотвоp. О-ва изд. общеполез. и дешевых кн. / Т. Шевченко. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1908. – XXII, 612 с., [1] : 1 аpк. поpтp.: іл. – В кн. також ст.: Життя Таpаса Шевченка / В. Доманицький
609083
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь : Твори Тараса Гр. Шевченка : з портр.,. автобіографією, матер. по політ. ділу і з 20 мал. з картин Т.Г. Шевченка / вид. в ред. В. Доманицького. – Киев ; Петербург ; Одесса : Южно-Русск. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1912. – III, [20] с., 622 стлб. : 1 аpк. поpтp.: іл.
609084
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Т. Шевченка. – Санкт-Петербург : Изд. П. М-[аpто]са ; В тип. Е. Фишеpа, 1840. – 114 с., 1 аpк. мал. – Hа окp. аpк. мал. В.І. Штеpнбеpга


  Зміст: Думы мои, думы мои; Пеpебендя; Катеpына; Тополя; Думка; До Основъяненка; Иван Пидкова; Таpасова нич.
609085
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка / Т.Г. Шевченко; [упоpяд. Д.С. Каменецький]. – Санкт-Петербург : Коштом П. Семеpенка ; Дpук. П.А. Куліша, 1860. – [1], 244, [1] с., 1 аpк. поpтp. – Упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976


  Зміст: Думи моі, думи моі; Пеpебендя; Тополя; Утоплена; Пpичинна; Думка; Вітpе буйний; Тяжко, важко в світі жити; Hа що мені чоpні бpови; До Основяненка; Иван Пидкова; Таpасова ніч; Гамалія; Катеpина; Hаймичка; Гайдамаки; Псалми Давидови.
609086
  Шевченко Т.Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка в переводах русских поэтов / изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 203 с


  Останнє видання “Кобзаря” за життя автора. У книзі, окрім перекладів творів, уперше опублікована автобіографія Т.Г. Шевченка.
609087
  Старатілат А. Кобзар - духовник у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 134-138
609088
  Нагірняк З. Кобзар - у бронзі та камені // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 44/45). – С. 15


  Ще в рік смерті Тараса Шевченка студенти Київського університету висловлювали думки про встановлення йому пам"ятника : "Над могилою сього великого мужа воздвинеться пам"ятник, що буде свідчить про славу його".
609089
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – ISSN 1876
609090
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – 262 с., 1 арк. портр. – Прим. деф.: без обкл. та тит. л. встановити рік неможливо
609091
  Шевченко Т. Кобзар : Фототипия 1914 г.? / Т. Шевченко, 1840
609092
  Шевченко Т. Кобзар : Фототипія позацензурн.примірн. вид.1840 / Т. Шевченко, 1840
609093
  Ш(евченко Т. Кобзар / Т. Ш(евченко, 1876
609094
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1884
609095
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1884
609096
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко
ч.1. – 1893
609097
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко
ч.2. – 1893
609098
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко
ч.2. – 1893
609099
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1907
609100
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1908
609101
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1919
609102
  Шевченко Т.Г. Кобзар. – Мелітополь, 1920. – 54с.
609103
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; за ред. В. Доманицького. – Київ : Держ. вид-во, 1921. – 576 ствб.
609104
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1925. – 686с.
609105
  Шевченко Т.Г. Кобзар : Короткий життєпис Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час
Т. 1 : Мужицький поет. – 1925. – 303с.
609106
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1926. – 320с.
609107
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час
Т. 2. – 1926. – 292с.
609108
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1927. – 436с.
609109
  Шевченко Т.Г. Кобзар : народне видання / Тарас Шевченко ; з передмовоюА. Річицького. – Київ : Держвидав України, 1927. – 258, [2] с. – У прим. була вил стаття: Життя і творчість Шевченка / А. Річицький, с. 5-13
609110
  Шевченко Т.Г. Кобзар : на підставі текстів В. Доманицького, І. Франка, П. Зайцева та Лепкого / Т. Шевченко ; до друку зладив С. Паночіні. – Київ : Вид-нє Т-во "Час", 1927. – 436 ст., 1 арк. портр. – У прим. була вилучена стаття: Мужицький поет / С. Паночіні, с. 5-28
609111
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; [Вступ. ст. В. Коряка] ; мал. худож. Іжакевича, Мартиновича, Сластьона Смирнова, Ткаченка, Трутовського. – 4-е вид. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 318 с. : 1 портр., іл. – Прим. дефектні, відсутні с. 1-16, у № 269205 відсутній тит. арк.


  У «Книгоспілці» за понад 10 років вийшло шість видань «Кобзаря». Подане 4-е видання 1929 року містить вступну статтю Володимира Коряка та ілюстрації за малюнками Івана Їжакевича, Порфирія Мартиновича, Опанаса Сластьона, Бориса Смирнова, Миколи ...
609112
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1930. – 296с.
609113
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ, 1930. – 312с.
609114
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; зред. та прим. додали І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. – 301 с. : 1 портр.
609115
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ, 1931. – 457 с.
609116
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 401 с.
609117
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка ; зредаг. та прим. додал І. Айзеншток. – Вид. 3-е. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 296 с. : 1 портр.
609118
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1937. – 640с.
609119
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1938. – 236с.
609120
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 749 с.
609121
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 395 с.
609122
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко, 1939. – 103с.
609123
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко, 1943. – 342с.
609124
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1944. – 204с.
609125
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1947. – 398с.
609126
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1950. – 436с.
609127
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1952. – 495с.
609128
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – 2-ге попр. й доп. вид. – Вінніпег : Тризуб ; Ч. 1
Т. 1. – 1952. – 375 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
609129
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – [2-ге попр. й доп. вид.]. – Вінніпег : Тризуб
Т. 2. – 1952. – 468 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
609130
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; Українська вільна академія наук в Канаді, Інститут шевченкознавствва ; [ред., статті й пояснення Леоніда Білецького]. – [2-ге попр. й доп. вид.]. – Вінніпег : Тризуб
Т. 3. – 1953. – 576 с. : 1 портр. – Парал. тат. арк. англ. мовою
609131
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 676 с.
609132
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав, 1954. – 491 с.
609133
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1954. – 492с.
609134
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вст. ст. акад. АН УРСР Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 592 с.
609135
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 628с.
609136
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вст. ст. акад. АН УРСР Маскима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 606 с.
609137
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Художня література, 1960. – 538 с.
609138
  Шевченко Т.Г. Кобзар : вибране / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 694 с.
609139
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 616 с.
609140
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1961. – 608с.
609141
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 116с.
609142
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 718с.
609143
  Шевченко Т.Г. Кобзар : 1814-1964 / Тарас Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 622 с.
609144
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 379с.
609145
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Львів, 1964. – 647с.
609146
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ, 1964. – 379 с.
609147
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 615 с.
609148
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1965. – 622 с.
609149
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1966. – 623с.
609150
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1967. – 575с.
609151
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 558 с.
609152
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 699с.
609153
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Крим, 1969. – 622 с.
609154
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1970. – 583 с.
609155
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вид. ілюстровано репрод. с рушників Анни Василащук та Ганни Верес. – Київ : Дніпро, 1971. – 583 с. : іл.
609156
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; вид. ілюстровано репрод. с рушників Анни Василащук та Ганни Верес. – Київ : Дніпро, 1972. – 583 с. : іл.
609157
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1972. – 699с.
609158
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1974. – 623 с.
609159
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко ; [ред. С. І. Шевцова ; іл. худож. В. І. Касіяна]. – Київ : Дніпро, 1976. – 600 с. : іл.
609160
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 653 с.
609161
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1980. – 616с.
609162
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1982. – 648с.
609163
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко; Тарст Шевчкнко ; [вст. ст. Олеся Гончара ; прим. Л.Ф. Кодацької]. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 599 с.
609164
  Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 608 с.
609165
  Шевченко Т.Г. Кобзар : Тарас Шевченко / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 606 с.
609166
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1985. – 640 с. – (Вершини світового письменства ; Т. 50)
609167
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1986. – 542с.
609168
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 606с.
609169
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1987. – 606с.
609170
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Олеся Гончара]. – Київ : Дніпро, 1987. – 639 с.
609171
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 773с. – ISBN 5-308-00020-4
609172
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 540с. – ISBN 5-308-00287-8
609173
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1990. – 143с.
609174
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 510с.
609175
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1994. – 688с.
609176
  Шевченко Т.Г. Кобзар = Kobzar : з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича / Тарас Шевченко ; [ Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Рівн. обл. об"єднання тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка ; підготовка факс. вид. Борейка М.С., ; післямова Жулинського М.Г. ]. – факс. вид. – Рівне : Рівненська друкарня, 1998. – 33,444 с. – Вихідні данні оригиналу: Вінніпег, 1960
609177
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1998. – 486 с. – ISBN 966-01-0030-2
609178
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г.Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0782-5
609179
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко; Передмова П. Мовчана. – Київ : Просвіта, 2003. – 344с. – ISBN 966-7551-14-8
609180
  Шевченко Т.Г. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т.Г. Шевченко. – Київ : МАУП, 2004. – 472с. – ISBN 966-608-458-9
609181
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т.Г. Шевченко; [ вступна стаття та прим. Р. Полонського; ред. кол. : Ю. Апазіді, В. Гунько та ін. ]. – Харків : Фоліо, 2006. – 736с. – ISBN 966-03-3462-1
609182
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [передм. П. Мовчана ; примітки Є. Нахліка ; худож. оформл. В. Соловйова]. – Київ : Просвіта, 2008. – 351, [1] с. – ISBN 966-7551-14-8
609183
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Корбуш, 2008. – 799, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2955-10-1
609184
  Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка / Т. Г. Шевченко ; [редкол.:... Р. Полонський (голова) та ін. ; вступ. ст. та прим. Р. Полонського]. – Харків : Фоліо, 2009. – 734, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-03-4378-8


  Повне, без вилучень і спотворень, зібрання поезій
609185
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; Центр європ. гуманітар. дослідж. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера ; Оранта, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-378-081-8; 978-966-2260-06-9


  Видання представляє „Кобзаря” Т. Шевченка з ілюстраціями Василя Седляра (1-е видання – 1931р., 2-е - 1933р.) Василь Теофанович Седляр, художник-монументаліст з кола «бойчукістів»: учень Михайла Бойчука, а згодом – його колега та речник його ...
609186
  Шевченко Т.Г. Кобзар : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Віичизняній війні / Тарас Шевченко ; [редактори-упорядники : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з видання 1942 р. – Київ : Редакція журналу "Охорона праці", 2010. – 78 с. – На обкл. : Спілка радянських письменників України
609187
  Шевченко Т.Г. Кобзар : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / [ред.-упоряд. : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з вид. 1942 р. – Київ : [Редакція журналу "Охорона праці"], 2010. – [36] c. – На обкл. кн. : Смерть німецьким окупантам
609188
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; [прим. Є. Нахлік ; ред. С. Захаркін ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Друге вид. – Київ : Дух і Літера ; Майстер книг, 2011. – 501, [51] с., портр. : іл. – Прим.: с. 461-490. - Бібліогр. довід.: с. 547-552. - У кн. відтворено худож. оформл. першого вид. "Кобзаря" Шевченка. - Вид. в одній обкл. з кн. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр : доля майстра та його твору / Артур Рудзицький. – ISBN 978-966-378-211-9


  Видання представляє „Кобзаря” Т. Шевченка з ілюстраціями Василя Седляра (1-е видання – 1931р., 2-е - 1933р.) Василь Теофанович Седляр, художник-монументаліст з кола «бойчукістів»: учень Михайла Бойчука, а згодом – його колега та речник його ...
609189
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко ; [упоряд. В.М. Валько ; ред. Д. Сапіга ; іл. С. Караффи-Корбут]. – Львів : Каменяр, 2011. – 915 с. : іл. – На суперобкл., тит. арк., а також на ст. 14, 868-881 вміщено графічні композиції Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-607-157-9
609190
  Шевченко Т.Г. Кобзар / Шевченко Тарас ; [редкол. : Г.Ф. Семенюк (голова), Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк та ін. ; КНУТШ]. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. : іл. – ISBN 978-966-439-368-0
609191
  Шевченко Т.Г. Кобзар / [Тарас Шевченко ; редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – [4-те вид., перероб. та допов.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-439-643-8
609192
  Шевченко Т.Г. Кобзар 1840 : тексти позацензур. пр. "Кобзаря" 1840 року : факс. відтворення вид. 1840 р. (за сучасним правописом) / Тарас Шевченко ; [упоряд., передм., прим. Гальченка С.А.]. – Київ : Дніпро, 2014. – 256, [2] с. : іл., портр. – Тит. арк.: с. 119. - Факс. відтворення: c. 1-[115]. - Вих. дан. ориг.: Санкт-Петербург: В тип. Е. Фишера, 1840. – ISBN 978-966-578-244-5
609193
  Капранови Кобзар 2000 : Soft.Hard:Романи / Капранови, брати; Ред.О.Жукова. – Київ : Джерела, 2001. – 424с. – ISBN 966-7831-04-3
609194
  Голобородько В. Кобзар без кобзи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 252-263
609195
  Патриляк І. Кобзар в уяві селян південнщї Київщини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  До 198-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Згадується лист М. Максимовича до Т. Шевченка
609196
  Кобзар Є. Кобзар версус диктатор: постать і мотиви Тараса Шевченка у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 480-491. – ISSN 1028-5091
609197
  Страшенко О.І. Кобзар Віктор Лісовол - співець козацької долі : худож.-публіцист. нарис / Ольга Страшенко ; [відп. ред. Лучканин С.]. – Київ : Український видавничий консорціум, 2008. – 159, [1] с. : фот., іл., ноти. – ISBN 978-966-8189-76-0


  У пр. № 1702772 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з глибоким пошанівком до Кобзаря та кобзарів. Автор. Підпис. Відпов. редактор. Підпис. Київ. жовтень 2015.
609198
  Рильський М.Т. Кобзар Єгор Мовчан / М.Т. Рильський, Ф.І. Лавров. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с.
609199
  Фурніка В.П. Кобзар за Гімалаями / В.П. Фурніка. – К, 1989. – 309с.
609200
  Старченко В. Кобзар і "цар-визволитель" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 9
609201
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай / Ф.І. Лавров. – Київ, 1955. – 100с.
609202
  Лавров Ф.І. Кобзар Остап Вересай. / Ф.І. Лавров. – К., 1970. – 20с.
609203
  Прядко Ю. Кобзар очима журналістів // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 5


  Книгу «Тарас Шевченко очима журналістів» написали і видали студентки Інституту журналістики Катерина Романенко, Олександра Присяжнюк та Валерія Рябик. До неї включено огляд та аналіз публікацій про Тараса Шевченка у різних українських паперових і ...
609204
  Ковальчук А. Кобзар підняв українську мову до світових вершин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 9
609205
  Гаврилюк О. Кобзар стереже / О. Гаврилюк. – Київ, 1961. – 24с.
609206
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір для дітий : ювілейне вид. в 100 роковини уродин поета. – Львів : Накл. Укр. пед. т-ва, 1914. – 64 с. : 1 портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітий
609207
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : Вибір для дітей : ювілейне вид. в соті роковини уродин Поета / [мал. А. Андрейченка]. – [3-тє вид.]. – Львів : Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1914. – 64 с., портр. – На обкл. назва: Кобзар для малих дітей. – ([Видання] Українського педагогічного товариства ; Ч. 13)


  Представлено ювілейну збірку вибраних поезій для дітей, приурочену до 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Видання побачило світ у 1914 році у Львові, книжка видана на кошти Українського педагогічного товариства. На початку збірки вміщено ...
609208
  Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка : вибір поезій з життєписом, илюстраціями і поясненнями / [Т. Шевченко ; ілюстр. авт.]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під[Учит. Громада], 1914. – 367 c. : ілюстр., портр. – (Видання товариства учителїв висших шкіл «Учительска Громада» ; № 1)
609209
  Каденюк Л. Кобзар у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 20-21 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Кобзар" Шевченка, є першою друкованою книгою, яка побувала в Космосі.
609210
  Головко Т. Кобзар у світлинах і Шевченківські краєвиди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 12


  У новому альбомі "Шевченківська посвята" Василь Пилип"юк представив свої мандри-кадри, які видано видавництвом "Світло й тінь".
609211
   Кобзар у степах Казахстану / упоряд. Євген Козак ; [ред. Іван Лучук]. – Львів : Українські технології, 2017. – 509, [3] с. : іл., портр. – На корінці зазнач.: 1847-1857. - До 160-річчя звільнення Тараса Шевченка із заслання. – Бібліогр.: с. 502-503 та в підрядк. прим. – (Честь і чин). – ISBN 978-966-345-317-0


  Вид. здійснено за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні та Почесного Консульства Республіки Казахстан у Західній Україні
609212
   Кобзар у степах Казахстану // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "В Інституті міжнародних відносин за участі Центру літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було презентовано міжнародний українсько-казахський проект «Кобзар у степах Казахстану». Промотор ...
609213
  Лубківський Р. Кобзар ув"язнених видань... : Закінчення. Початок у № 7-8, 2014 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 9/10 (1029/1030). – С. 247-256. – ISSN 0320 - 8370


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
609214
  Грінченко М. Кобзар Федір Кушнерик / М. Грінченко. – Київ : ЦДНТ УРСР, 1940. – 56 с.
609215
  Горбачов Дмитро Кобзар як інтелектуал та естет / Горбачов Дмитро, Соломарська Олена


  Повісті Шевченка,написані російською мовою, складають осібну частину його творчості
609216
  Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 16-19
609217
  Шевченко Т.Г. Кобзар.Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року / Т.Г. Шевченко. – Репринтне видання. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1962. – 114 с.
609218
  Мостовий Я. Кобзарева доля : поезії / Ярослав Мостовий. – Івано-Франківськ, 1999. – 196с.
609219
   Кобзарева зоря : збірник : поезії рад. поетів про Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 262 с.
609220
  Кравець Я. Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 447-459. – ISBN 978-966-920-140-9
609221
  Мосенкіс Ю. Кобзареве слово в Парижі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про нові публікації, що виходять до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.
609222
   Кобзареві - Одеса. – Одеса, 1964. – 212с.
609223
  Танана Р. Кобзареві шанувальники про українську мову : За сторінками книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 118-123. – ISSN 0868-4790
609224
   Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. – Киев : Литография Губернского Правления, 1904. – 65 с. – (Оттиск из Памятной книжки Киевской губернии на 1904 год)
609225
  Шуст Я.И. Кобзари и лирники Украины на фоне славянского эпоса. (Связь кобзарей и лирников Украины с русскими и другими славянскими народными певцами). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуст Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 17 с.
609226
  Тиховский П. Кобзари Харьковской губернии / П. Тиховский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", князя К.Н. Гагарина, 1902. – [4] с. – Окр. відбиток из : Сборник историко-филологического общества, т. 13, 1902 г. ; [Ксерокс]
609227
  Лавров Ф.І. Кобзарі. / Ф.І. Лавров. – К., 1980. – 249с.
609228
  Мороз В. Кобзарство в контексті історії України козацької доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 109-112. – ISBN 978-966-439-357-4
609229
  Жеплинський Б. Кобзарство і Шевченко // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 243-247. – ISBN 966-02-1422-7
609230
  Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
609231
  Васюта О.П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої моделі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 351-359
609232
  Янковська Ж. Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-357-4
609233
  Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
609234
  Чорногуз Ярослав Кобзарська січ : Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди - 90 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0868-9644


  Нац. засл. капелі бандуристів ім. Г. Майбороди - 90 років
609235
  Лоцман Р. Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 119-121
609236
   Кобзарськи Думы [Кобзарські Думи] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 80 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Изд. Ком. Хаpьк. О-ва pаспpостpаненія в наpоде гpамотности ; № 125)


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
609237
  Субота М. Кобзарський дух в наіональній культурі та класичній літературі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 279-285. – ISBN 978-617-640-323-4
609238
  Жеплинський Б.М. Кобзарськими стежинами / Богдан Жеплинський ; [упоряд., ред.: М. Пономаенко ; відп. ред. Л.І. Крушельницька] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 277, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 966-02-1422-7
609239
  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 155-161. – ISSN 2225-7586
609240
  Савченко Микола Кобзарські шляхи Остапа Вересая : 200-й річниці з дня народження О.Вересая присвячується / Савченко Микола. – Київ : Київський університет, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-492-4
609241
  Романюк І. Кобзарсько-лірницька традиція як феномен національної культури України // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 152-156. – ISBN 966-7170-47-0
609242
  Щербина М. Кобзаря і Канів малював з уяви // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  "...Минуло 100 років від дня народження Андрія Федоровича Пошиваника, талановитого педагога і самодіяльного художника, людини творчої, ініціативної, щирої, закоханої у малювання".
609243
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
2. – 132-303с.
609244
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1840. – 115с.
609245
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського / Т.Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.: О.О. Русов, Ф.К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с. : 1 поpтp., мал. – Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. - К., 1976. - Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV-XXII, обидва примірника без с. I-IV в кінці кн. – ISSN 1876


  В кн. поет. твоpи, дpама "Hазаp Стодоля", автобіогpафія (pос.) "Письмо к pедактоpу Hаpоднаго Чтенія" та спогади (pос.) І.С. Туpгенєва і Я.П. Полонського
609246
   Кобзарь : зборник руско-украинских квартетов выданый гр. к. дух. Семенища у Львові / под ред. Вп. п. А. Вахнянина и Вн. о. Бажанського. – Львов : Накл. питомцев гр. кат. дух. Семенища у Львові ; [В друк. Пилєра], 1885. – VII, 114 с. – Тести пісень на рос. і укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
609247
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. маг.Иогансона ;[Высоч. утв.Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; Киевск. отд.], 1889. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу авт. - В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До сестpи". - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
609248
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Київ, 1899. – 614с.
609249
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : В переводе русских писателей Н.В. Берга, И.А. Бунина, И.А. Белоусова : с портр. и биогр., сост. Ив. Ал. Белоусовым / Тарас Шевченко ; Ред. И.А. Белоусова. – 2-е изд., значит. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" ; [Тип. Монтвида], 1906. – ХХVІІ, 362 с., 1 л. портр
609250
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : (с портретом). – Санкт-Петербург : [Типогр. И. Флейтмана], 1907. – 388 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
609251
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко ; [Під редакціею [та з передм.] В.М. Доманицького. – 3-є повн. вид. – Санкт-Петербург : Вид. В.І. Яковенка ; [Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – XXIX, 600 c., 1 арк. портр.: іл. – Прим. № 103551 деф., вилучена передмова: Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. . - Примітки: с. 581-600
609252
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко ; [Передм. "Тарас Григорьевич Шевченко" И. Леонова]. – Санкт-Петербург : Тип. П.Я. Синченко, 1911. – 571, V с. – Передм. рос.
609253
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : Б.Н. Берга, Н. Гербеля, Н. Голованова и др. / Тарас Шевченко ; Под ред. М. Славинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1911. – XXVIII, 252 с.
609254
   Кобзарь : сборник малороссийских песен. – Москва : Тип. Бельцова, 1911. – 280, VIII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
609255
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург
1. – 1911. – 127с.
609256
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Рус. кн. Т-во "Деятель" ; [Типо-Литогр. В.В. Шварца], 1914. – V, 162 с. – Передм. рос. - В кн. поет. твоpи. - Приписи [пpиміт.]: с. 161-162. – (Общедоступная библиотека ; № 381/3)
609257
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Петроград : Изд. Н.И. Холмушина ; [Тип. П.Я. Синченко], 1915. – 570, VI с. – Передм. рос.
609258
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : З портретом і життєписом / Т. Шевченко ; В редакції [з передм. "Життя Тараса Шевченка" й приміт.] В. Доманицького. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. Т-ва "Криниця"], 1917. – XXXI, 704 с. : мал., поpтp. – Примітки: с. 669-697
609259
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т. Шевченко. – Харков : Изд. П.Д. Калугина, 1918. – 208, III с. : мал. – Тит. л. рос. мовою
609260
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повний текст : з життєписом, поpтpетами письменника й малюнками хати, де наpодився Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр. : поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, відсутні ствб. 573-576
609261
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Січеслав, 1919. – 526с.
609262
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : повне видання з поясненями Юліана Ясницького / Тарас Г. Шевченко ; під ред. Ю. Ясницького. – Мелітополь : Вид-во Гай ; [Друк "Наша жизнь "]
Т. 1, вип. 2. – 1920. – 63 с.
609263
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Катеринослав, 1921. – 431с.
609264
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : скорочене ювілейне видання 1861-1921 / Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 332 с. : 1 портр. – На с. 315 ноти до „Заповіту”. - Прим. № 241144 дефектний, відсутні с. I-XX та 317-330
609265
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Ленинград; Москва, 1933. – 171с.
609266
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1934. – 392с.
609267
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1935. – 279с.
609268
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 464с.
609269
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Ростов, 1939. – 166с.
609270
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко; М. – Москва, 1947. – 687с.
609271
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Тарас Шевченко ; ред. А . Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 743 с. : ил.
609272
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : избранные стих. и поэмы ; пер. с укр. / Тарас Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 623 с. : изд. ил. рис. автора
609273
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 655 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 124 ; Серия вторая. Литература XIX века)
609274
  Шевченко Т.Г. Кобзарь. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 239 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание в суперобл. и в футляре
609275
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : [стихи : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко ; изд. иллюстрировано работами Т.Г. Шевченко]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1980. – 238 с. : 1 портр. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
609276
  Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 608с.
609277
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1983. – 591с.
609278
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1983. – 647 с.
609279
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1984. – 240с.
609280
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1989. – 227с.
609281
  Шевченко Т.Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 239, [1] с., [20] л. фотоил. – Т. Шевченко - 200. – ISBN 978-966-399-627-1
609282
  Шевченко Т.Г. Кобзарь : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Тарас Шевченко ; [ил.: Т.Г. Шевченко ; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко ; пер. на рус.: Н. Кобзев и др.]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 574, [1] с. : ил. – Т. Шевченко - 2000. – ISBN 978-966-399-583-0
609283
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводах русских писателей / Т.Г. Шевченко ; [собр. И.А. Белоусовым]. – [Москва] : О-во любителей Рос. словесности ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерева и К*], 1911. – 6, 136 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. арк.: Доход с издания поступает на памятник Т. Шевченко
609284
  Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских поэтов / Т.Г. Шевченко. – Ленинград, 1939. – 463с.
609285
  Апушкин Я.В. Кобзарь Дармограй / Я.В. Апушкин. – Москва, 1963. – 23с.
609286
  Сластионов А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы / [Соч.] Г. А. Сластионова. – Киев : Тип. Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – с. : рис. – Отд. отт.: Киевская старина. Киев, 1902, т. LXXVIІ , № 5, с. 303-331. - Думы Михайла Кравченко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надпись от автора
609287
  Конинский А. Кобзарь Остап Вересай. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – [8] с. – Отд. оттиск из : Киевская старина, 1882
609288
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Д. Е. Кожанчикова. – (типом четвертим). – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Типография Императорской Академии Наук (Вас. Остр., 9 лин., №12), 1867. – XII, 677 с.


  На титульному аркуші штампи: "Бібліотека Інституту Т.Г.Шевченка". "Наукова бібліотека Інституту української літератури імені Шевченка". На 17 с. штамп: "Інститут Тараса Шевченка. Харків"
609289
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка. – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 3 : Пеpеклав О. Кониський. – 1895. – 112, 102 c.


  Зміст: Записки або Жуpнал Таpаса Гpигоpовича Гpушівського Шевченка / Вступне слово pедакції; Художник: Автобіогpафічна повість Т. Шевченка
609290
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. – У Львові (Львів) : Виданє Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 4. – 1898. – [1], 347, [4] с.


  Зміст: Hаймичка; Безщасний; Княгиня; Варнак / [Укр. пер. О. Кониського]. Капитанша / [Укр. пер. Товкача]. Музика / [Укр. пер. Міхновського]. - Перекладачів встановлено за кн.: Покажчик видань Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Повне видання ...
609291
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Печ. В. Головина, 1869. – 332, II, [1] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 309-332)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
609292
  Шевченко Т.Г. Кобзарь Тараса Шевченка в переводах русских поэтов / Изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. – 3-е изд., вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1876. – 332, [2] с. – С. 5-15: Тарас Григорьевич Шевченко. Автобиогр. – Библиогр.: "Список печатных сочинений Шевченка и их переводов на русский язык. Н. Гербель" (с. 321-334)


  Ред.: Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
609293
  Добролюбов Н.А. Кобзарь Шевченка (1860) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 14 с.
609294
  Костомаров М. Кобзарь. Тараса Шевченко. 1860 // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 195-201. – ISBN 978-966-500-300-7
609295
   Кобзистий Павло Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 50
609296
   Кобзистий Павло Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 94-95 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
609297
   Кобзистий Павло Іванович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 53. – ISBN 966-95774-3-5
609298
  Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 221-230. – ISSN 2309-4389
609299
  Вітер В. Кобилянська й сучасники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 11


  Письменниця своєю творчістю спростовує думку про те, що класику нами вже прочитано.
609300
   Кобилянська О. "Людина" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48 с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-90-7
609301
   Кобланды-батыр. – М., 1975. – 446с.
609302
  Горобець Ірина Кобленц. Німецький кут / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 68-75 : фото
609303
   Коблянський Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268 : фото
609304
  Королев М.А. Кобол - язык для алгоритмизации экономических расчетов / М.А. Королев. – М, 1964. – 36с.
609305
  Сэксон Д. Кобол / Д. Сэксон. – Москва : Статистика, 1970. – 180 с.
609306
   Кобол. – К, 1973. – 292с.
609307
   Кобол. – К, 1978. – 408с.
609308
   Кобол ЕС ЭВМ. – М, 1978. – 280с.
609309
   Кобол ЭВМ "Минск-32". – М, 1973. – 184с.
609310
  Липская Г.А. Кобольт и структурно-функциональная организация листа. / Г.А. Липская. – Минск, 1980. – 144с.
609311
  Гослинг П. Кобра : [роман ; пер. с англ.] / Паула Гослинг. – Рига : Лиесма Системс, 1993. – 430 с. – (Бестселлеры Голливуда)
609312
  Арманд Т.А. Кобуладзе / Т.А. Арманд. – Москва, 1962. – 34с.
609313
   Кобулети. – Рига. – 4с.
609314
  Колесова Н. Кобуци // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 103-119. – ISSN 1728-8568
609315
  Магауин М.М. Кобыз и копье / М.М. Магауин. – Алма-Ата, 1970. – 160с.
609316
  Искин А.Ю. Ковалевская черемуха / А.Ю. Искин. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1963. – 132 с.
609317
  Куприц Н.Я. Ковалевский / Н.Я. Куприц. – М, 1978. – 119с.
609318
  Короткий В. Ковалевський Микола (1892-1957) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 416-417. – ISBN 5-7707-1062-4
609319
  Короткий В. Ковалевський Олександр Онуфрієвич (1840-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 417. – ISBN 5-7707-1062-4
609320
  Короткий В.А. Ковалевський Олександр Онуфрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 192. – ISBN 966-06-0393-2
609321
   Ковалевський Олександр Онуфрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 30. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
609322
   Коваленко Анатолій Дмитрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 158-160. – ISBN 966-02-0537-6
609323
   Коваленко Андрій Віленович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 268-269 : фото
609324
   Коваленко Валерій Фадейович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 269-270 : фото
609325
   Коваленко Віталій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270 : фото
609326
   Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1967-1998 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1998. – 64, [4] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 61-65. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-004-5
609327
   Коваленко Тимофей Егорович. – Ленинград, 1987. – 4с.
609328
  Юодка Бенедиктас Антанович Ковалентные взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, синтетические и природные нуклеотидопептидные : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Юодка Бенедиктас Антанович; МГУ. – М., 1981. – 56л.
609329
  Юодка Б.А. Ковалентные нуклеиново-белковые структуры и их химическое моделирование / Б.А. Юодка. – Вильнюс, 1985. – 176с.
609330
  Синько Р. Ковалерідзе. Інше світобачення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 48-57 : Фото: пам"ятники Т. Шевченку. – ISSN 0868-9644


  "...Дослідження Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе до 200-річчя від дня народження поета-пророка".
609331
  Кушко І.В. Ковалі своєї долі / І.В. Кушко. – К., 1988. – 148с.
609332
  Вовк М.П. Ковалівське поле / М.П. Вовк. – Харків, 1976. – 103с.
609333
  Слдов"янова М. Ковалок згадки до ювілейної учти // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 386-388. – ISSN 2078-1911
609334
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1975 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КУ ім. Т.Г.Шевченка
609335
  Паламарчук О.Л. Коваль-Костинська Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 198-199. – ISSN 2075-437X
609336
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка / А.М. Шалаєв. – Київ, 1966. – 74 с.
609337
  Шалаєв А.М. Коваль-невидимка (Розповідь про метали...) / А.М. Шалаєв. – Киев : Наукова думка, 1966. – 74с.
609338
  Кравченко О.В. Коваль Алла Петрівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 123-124
609339
  Пономарів О. Коваль Алла Петрівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 152-153. – ISBN 978-966-2726-03-9
609340
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 139 с.
609341
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – вид. 2-ге. – Катеринослав : [Слово] ; Дpук. І. Вісьман та І. Моpдхілевич, 1918. – 130 с. – В кн. пеpедм. до 1-го вид.


  В кн. пеpедм. до 1-го вид.
609342
  Франко І.Я. Коваль Бассім : арабська казка / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів ; Київ : Накл. укр. книгарні і антикварні ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1924. – 148 с.
609343
  Будько Євген Коваль емалей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 120-125 : фото
609344
   Коваль Ігор Пилипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 270-271 : фото
609345
   Коваль Ким Петрович. – М, 1987. – с.
609346
  Курочкин Ю.М. Коваль мира / Ю.М. Курочкин. – Челябинск, 1966. – 66с.
609347
  Саксе А.О. Коваль щастя : казки / А.О. Саксе. – Львів : Каменяр, 1972. – 95 с.
609348
  Яновский Ю. Коваль. / Ю. Яновский, 1942. – 32с.
609349
   Ковальов Митрофан Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 113-114. – ISBN 978-617-573-038-6
609350
  Боньковська С.М. Ковальство на Україні : (19 - початок 20 ст.) / С.М. Боньковська; АН України, Інститут мистецтвознавіства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – 109с. : іл. – ISBN 5-12-001986-2
609351
  Короткий В.А. Ковальський Маріан Альбертович (Войтехович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 187. – ISBN 966-06-0393-2
609352
  Качковська Н. Ковальські цехи та майстерні Cтаніславова кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 180-189. – ISSN 0236-4832


  У статті розглянуто головні аспекти розвитку ремісничих ковальських об’єднань (цехів), відділів художнього металу архітектурно-будівельних, слюсарно-мистецько-будівельних фірм; механічно-слюсарних майстерень Станіславова як чинників розвитку металевого ...
609353
   Ковальчук Тетяна Григорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 42. – ISBN 966-8352-11-4
609354
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Киев, 1956. – 132с.
609355
  Воинов А.И. Кованый сундук / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 208 с.
609356
  Ветлина В.А. Кованый сундук алтайца Анчи / В.А. Ветлина. – Москва, 1961. – 108с.
609357
  Дубиций А.Ф. Кованый шлем / А.Ф. Дубиций. – Алма-Ата, 1961. – 71с.
609358
  Савкіна М.Ю. Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 63-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайдено в явному виглядi коварiацiйну матрицю оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри в виглядi рiвностей у випадку, коли кiлькiсть обмежень на одиницю менше кiлькостi параметрiв. Невiдомi параметри моделi ...
609359
  Зубарев А.П. Ковариантная полевая теория взаимодействующих открытых суперструн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зубарев А.П.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 19л.
609360
  Барковский Л.М. Ковариантная теория электрооптических эффектов в кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барковский Л.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 13л.
609361
  Натиев Шакир Мамед Оглы Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе и некоторые ее применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Натиев Шакир Мамед Оглы; Азерб. гос. университет. – Баку, 1979. – 18л.
609362
  Алексеев А.И. Ковариантное уравнение двух аннилигирующих частиц : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеев А. И.; МВО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 7л.
609363
  Дамаскинский Евгений Викторович Ковариантные представления групп канонических и таковых переменных в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дамаскинский Евгений Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
609364
  Токарев М.В. Ковариантный подход в переменных светового конуса и применение его для описания процессов с участием дейтрона. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Токарев М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1994. – 39л.
609365
  Тариеладзе Важа Изетович Ковариационные операторы вероятностных мер в бесконечномерных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тариеладзе Важа Изетович; АН Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1975. – 14л.
609366
  Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
609367
  Савкіна М.Ю. Коваріаційна матриця оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С.191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено в явному вигляді коваріаційну матрицю оцінки параметрів моделі сплайнової регресії з обмеженнями на параметри у вигляді рівностей, коли функція регресії – лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме; обмеження ...
609368
  Пане Армийн Коварная голубка / Пане Армийн. – Москва, 1960. – 74 с.
609369
  Бауэр И. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Р. Гароди / И. Бауэр, А. Липерт. – М, 1973. – 181с.
609370
  Никитинский И. Коварные методы подрывной работы империалистических разведок / И. Никитинский. – Москва, 1954. – 88с.
609371
  Колупаев Г.П. Коварный враг : О вреде употребления алкоголя / Г.П. Колупаев, Л.Л. Галин. – Москва : Воениздат, 1987. – 56 с.
609372
  Ардов В.Е. Коварный лунатик / В.Е. Ардов. – Москва, 1945. – 61с.
609373
   Коварская Евгения Моисеева. – М, 1985. – 32с.
609374
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – М.-Л., 1951. – 228с.
609375
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – М., 1964. – 131с.
609376
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – М., 1967. – 128с.
609377
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – Л., 1975. – 272с.
609378
  Шиллер Ф. Коварство и любовь / Ф. Шиллер. – М., 1985. – 399с.
609379
  Кривицкий А. Коварство и политика / А. Кривицкий. – М., 1981. – 200с.
609380
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1934. – 116с.
609381
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – Одеса, 1937. – 129с.
609382
  Шіллер Ф. Коварство і любов / Ф. Шіллер. – К., 1947. – 191с.
609383
  Приймич М. Ковач Антон Михайлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 23 : Антон Ковач. – С. 3-31.
609384
  Лауринчюкас А.К. Ковбои истерии и торжество разума / А.К. Лауринчюкас; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Правда, 1984. – 221 с.
609385
  Папченко Анна Ковбои южных широт : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 132-141
609386
  Соколян М. Ковдра сновиди : виправдання безладу : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2005. – 236 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-061-0
609387
   Ковель. – К, 1976. – 45с.
609388
  Вельма М.Г. Ковель : Путівник / М.Г. Вельма. – Львов : Каменяр, 1990. – 68с
609389
  Сміян П.К. Ковель. / П.К. Сміян. – Львів, 1968. – 47с.
609390
  Татаринов В. Ковер-самолет. – Екатеринослав : Типо-Литогр. М.С.Копылова, 1899. – 7 с. – Отд. оттиск
609391
  Туманова З.А. Ковер весны. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1980. – 192с.
609392
  Рошаль Г. Ковер Джомарта. / Г. Рошаль, А. Тажибаев. – М-Л, 1944. – 100с.
609393
  Уваров Ю.В. Ковернинские сосны / Ю.В. Уваров. – Горький, 1979. – 63с.
609394
  Павлов С. Ковзальський спорт / С. Павлов, Н. Теппер. – Х, 1933. – 100с.
609395
  Джумайло В.П. Ковзанярський спорт. / В.П. Джумайло. – К., 1959. – 72с.
609396
  Острик Володимир Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином / Острик Володимир, Шокотова Ольга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контакт з тертям жорсткого диска, який рівномірно обертається, з пружним клином. Одна з граней пружного клина закріплена, а обід диска вдавлюється у незакріплену грань клина в околі його вершини. Методом Вінера-Гопфа отримано точний ...
609397
  Бойко Т М. Ковзні іскри на поверхні скляних трубок в розрідженому повітрі / Т М. Бойко. – Київ, 1938. – 53 с.
609398
  Хорунжий А.М. Ковила : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 112 с.
609399
  Терен В.В. Ковила на вітрі / В.В. Терен. – К, 1991. – 294с.
609400
  Неймайер К.ф. Ковка, штамповка и оборудование кузнечных цехов / К.ф. Неймайер. – М., 1945. – 403с.
609401
  Лебедев А. Ководство / Артемий Лебедев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 504, [2] с. – ISBN 978-5-98062-016-5
609402
  Головаха С. Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 215-222. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто нові можливості для подальшого розвитку бібліотек та урізноманітнення надання ними послуг за умов економічної кризи. Як експеримент запропоновано коворкінг, який надасть змогу запропонувати відвідувачам більший набір сучасних бібліотечних ...
609403
  Гладков Т.К. Ковпак / Т.К. Гладков, Л.Е. Кизя. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288с. – (Жизнь замечательных людей)
609404
  Ухсай Я.Г. Коврига : стихи и поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 176 с.
609405
  Ежов А.В. Коврига хлеба / А.В. Ежов. – Чебоксары, 1986. – 284с.
609406
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана / Н.А. Абдуллаева ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1971. – 150 с.
609407
  Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Советского Азербайджана : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Абдуллаева Н.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 19л.
609408
  Кулиев М.М. Ковроделие в Азербайджане. (Ист.-этногр. исследование по материалам сев.-вост. районов Азербайджана) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кулиев М.М.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 27л.
609409
  Маковецкая Марина Ковры-портреты. Портрет на фоне ковра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 102-111 : фото
609410
  Гоберман Д.Н. Ковры Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1960. – 83с.
609411
  Шестопал Я.Е. Ковры под псевдонимом / Я.Е. Шестопал, Л.Г. Южаков. – М., 1987. – 128с.
609412
  Вітковський В. Ковтки свободи. Спроба теоретичного аналізу одного феномена // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.3-5.
609413
   Ковток життя : літ.-худож. альм. : [зима - 2018] / [кер. проекту Т. Виговська ; літ. ред. Н. Данилюк]. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7477-13-5
609414
  Сологуб Дмитро Ковток Мадейри : Мадейра / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 30-35 : Фото
609415
  Окуджава Б.Ш. Ковток свободи / Б.Ш. Окуджава. – Київ, 1990. – 509с.
609416
   Ковтонюк Ольга Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 95-96 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
609417
   Ковтонюк Ольга Володимирівна (1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 54. – ISBN 966-95774-3-5
609418
  Мовчанюк Д. Ковтун Тетяна Валентинівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 154. – ISBN 978-966-2726-03-9
609419
  Сухарев Д.А. Ковчег / Д.А. Сухарев. – М., 1979. – 110с.
609420
  Бабаян В. Ковчег : стихи / В. Бабаян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1984. – 78 с.
609421
  Владимиров А.А. Ковчег / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1990. – 300с.
609422
  Чаренц Егише Ковчег : стихотворения и поэмы / Егише Чаренц ; [сост., вступ. ст., прим. Р. Ангаладяна ; ил. Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1990. – 380 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
609423
   Ковчег. – М., 1991. – 510с.
609424
  Неділько Оксана Ковчег : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 89-100. – ISSN 0130-321Х
609425
  Тарасюк Галина Ковчег для метеликів = недитяча казочка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 51-63. – ISSN 0130-1608
609426
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 500 с. – ISBN 978-966-361-434-2
609427
  Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: Недитяча казочка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
609428
  Романецкий Н. Ковчег на второй линии // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 100-115. – ISSN 1728-8568
609429
  Даррелл Д. Ковчег на острове / Д. Даррелл. – М, 1980. – 128с.
609430
  Даррел Дж. Ковчег на острове : Золотые крыланы и розовые голуби; Hатуралист на мушке; Ковчег на острове / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 444 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763200721
609431
  Шлапак П В. Ковчег Ноя : рух матерії в Сонячній системі та на ядерних рівнях Землі // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 174-178. – ISSN 1728-3671


  У Стародавньому світі пророку Мойсею було відкрито таємницю створення світу. Як науковий геній свого часу, Мойсей зашифрував у алегоричну форму в родоводі Адама і Потопі прикладну науку про будову ядра Землі, Сонячної системи і рухи космічної водневої ...
609432
  Хаткевич Василий Ковчега на Арарате нет, - но... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
609433
  Смирнов-Фролов Ковш / Смирнов-Фролов. – Москва, 1981. – 32с.
609434
  Эдель Ю.У. Ковшовые гидротурбины. / Ю.У. Эдель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 285с.
609435
  Черкасов Н.М. Ковыли / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1970. – 111с.
609436
  Кияница А.П. Ковыли седые / А.П. Кияница. – Алма Ата, 1981. – 344с.
609437
  Литвинов Д.И. Ковыли, смешываемые под названием Stipa Sibirica (Z) Zam / Д.И. Литвинов. – 59-64с.
609438
  Хотинский Н.А. Ковыль-трава на Куликовом поле / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1988. – 173с.
609439
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : повесть, рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 200 с.
609440
  Титов В.А. Ковыль - трава степная : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
609441
  Хорунжий А.М. Ковыль : повесть / А.М. Хорунжий; Авториз. пер. с укр. Н. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1961. – 133 с.
609442
  Хонинов М. Ковыль : стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167с.
609443
  Комлев И. Ковыль / И. Комлев. – Иркутск, 1990. – 250с.
609444
  Гольдберг А.Я. Ковыль горит / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1959. – 132с.
609445
  Загородный Н.Г. Ковыль отступает. Очерки / Н.Г. Загородный. – Х., 1956. – 222с.
609446
  Поливин Н.Г. Ковыльная держава / Н.Г. Поливин. – М, 1974. – 63с.
609447
  Солоухин В.А. Ковыльный край / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 94с.
609448
  Апанасенко В.Д. Ковыльный свет / В.Д. Апанасенко. – Ростов-на-Дону, 1980. – 30с.
609449
  Смилески-Брадина Кога Цутеа Раните / Смилески-Брадина. – Скопjе : Наша книга, 1985. – 276 с.
609450
   Коган Л.. – М., 1987. – 246с.
609451
   Коган Юхим Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 271-272 : фото
609452
  Горянски П. Когато светлините не гаснет / П. Горянски. – София, 1984. – 375 с.
609453
  Киттнер Д. Когда-то был человеком / Д. Киттнер. – М., 1989. – 447с.
609454
  Земсков Михаил Когда "Мерло" теряет вкус : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 7-94. – ISSN 0012-6756
609455
  Силаев А.С. Когда "родился" "Дядя Ваня"? // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 26-35. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
609456
   Когда "формул" еще не было // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 70 : ил.
609457
  Иваненко Анна Когда автобус - дом родной : Автобусный тур. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 105-107 : Іл.
609458
  Ким Цын Сон Когда акация цветет / Ким Цын Сон. – Ташкент, 1956. – 38с.
609459
  Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию... / Э. Ротштейн. – М., 1982. – 187с.
609460
   Когда Ану сотворил небо : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
609461
  Казанцева Л.В. Когда астрономические знания объединились с национальной гордостью // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 16-18
609462
  Саакова В.Г. Когда б не любила... / В.Г. Саакова. – Краснодар, 1973. – 63с.
609463
  Курбаннепесов К. Когда б три жизни : стихи и поэма / К. Курбаннепесов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 143 с.
609464
  Возовикова Т. Когда бедность - порок. Минобрнауки заставляет вузы сократить штаты и поднять зарплаты ППС // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 4


  “На сегодняшний день фактическая численность преподавателей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых вузах это превышение составляет 40 и 50%. Понятно, что, поднимая всем заработную плату в этой ситуации, мы будем просто стимулировать ...
609465
  Попов В.А. Когда бездействие преступно. / В.А. Попов. – М, 1980. – 128с.
609466
  Мустафаев Ф.М. Когда бессилен скальпель / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1969. – 84 с.
609467
  Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... / Г.А. Помаскина. – Фрунзе, 1976. – 34с.
609468
  Козлов В.Ф. Когда боги глухи : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 2. – 1987. – 624с.
609469
  Гречко В.Е. Когда болит голова / В.Е. Гречко. – М., 1976. – 96с.
609470
  Панков Е.П. Когда болит душа. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1968. – 163с.
609471
  Кессель В.П. Когда болят суставы / В.П. Кессель. – М., 1979. – 96с.
609472
  Абдуллин И.А. Когда бродит березовый сок : [повести и рассказы] : [перевод] / Ибрагим Абдуллин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж. : Не жди; История последней любви; Когда бродит березовый сок; Здравствуй, любовь!; Иду во вчерашний день; А надо было сказать правду; Нарзанный источник; Извини меня, старый друг; Короткое замыкание; Несчастливый ...
609473
  Ивасенко А.А. Когда буду художником / А.А. Ивасенко. – Л, 1980. – 127с.
609474
  Ефремов А.Н. Когда будущее в тягость / А.Н. Ефремов. – М, 1981. – 63с.
609475
  Хелм Т. Когда бушуют стихии / Т. Хелм. – М, 1972. – 174с.
609476
  Мейерович М.Г. Когда был основан Ярославль / М.Г. Мейерович. – Ярославль, 1959. – 63с.
609477
  Лебедев М. Когда была основана Псковская Духовная Семинария?. – Псков : Электричес.Типог.Псков.Губ.Земства, 1913. – 8 с. – Отд.отт. из : "Псков. Епарх. Вед.", №№ 12-14, 1913
609478
  Володихин Д.М. Когда была отменена опричнина? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-13. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
609479
  Иванов Б.С. Когда в доме волшебник / Б.С. Иванов. – М., 1977. – 144с.
609480
  Дмитриев Е.ф. Когда в задаче одни неизвестные / Е.ф. Дмитриев, А.С. Букин. – Алма-Ата, 1984. – 150с.
609481
  Яковлев Е.В. Когда в листопаде деревья / Е.В. Яковлев. – Архангельск, 1980. – 80с.
609482
  Ветров Н.И. Когда в ответе родители / Н.И. Ветров. – Москва, 1973. – 127с.
609483
  Моргенштерн И.Г. Когда в русском языке появилось слово "библиография"? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121. – ISSN 0869-6020
609484
  Ма Ван Кханг. Когда в саду облетают листья / Ван Кханг. Ма. – М, 1989. – 384с.
609485
  Янина Н.И. Когда в семье неблагополучно / Н.И. Янина. – Алма-Ата, 1967. – 123 с.
609486
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1964. – 375с.
609487
  Ланской М.З. Когда в сердце тревога / М.З. Ланской. – Л., 1985. – 478с.
609488
  Патрикеев А.А. Когда вам за сорок / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 24с.
609489
  Мошков В.Н. Когда вам за сорок. Физическая культура во второй половине жизни / В.Н. Мошков. – М, 1965. – 32с.
609490
  Ле Шан Эда Когда ваш ребенок сводит вос с ума / Ле Шан Эда. – М, 1990. – 267с.
609491
  Хабинский М.П. Когда веет свежестью / М.П. Хабинский. – Х., 1963. – 123с.
609492
  Нечай А.М. Когда вернулись аисты / А.М. Нечай. – Днепропетровск, 1988. – 165с.
609493
   Когда вернулось счастье. – Махачкала, 1965. – 28с.
609494
  Голубков Д.Н. Когда вернусь. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 367с.
609495
  Суровов Г.П. Когда верны озерам родинки. / Г.П. Суровов. – Ярославль, 1979. – 23с.
609496
   Когда весна придёт. – Ярославль, 1979. – 207 с.
609497
  Постнов Ю.С. Когда ветер волнует. / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1968. – 158с.
609498
  Романенко А.Р. Когда взрослеют дети... / А.Р. Романенко. – М., 1988. – 46с.
609499
  Алиева Ф.Г. Когда взрослеют сыновья : роман и рассказы / Фазу Алиева; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с. : ил.
609500
  Иовица В. Когда вино смеется и плачет : рассказы / Влад Иовица;авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 92 с.
609501
  Поскребышев О.А. Когда вникаешь в мир огромный / О.А. Поскребышев. – М., 1983. – 190с.
609502
  Валеев Р.Ш. Когда вода цвела / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1966. – 219с.
609503
  Тарази Аким Когда возвращается комета : повести / Тарази Аким; пер. с каз. А.Гладилина. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 192 с.
609504
   Когда возвращается чайка. – М., 1958. – 48с.
609505
  Тучинский Л.И. Когда возможно невозможное... / Л.И. Тучинский. – Киев, 1988. – 140с.
609506
  Кяшкин М.А. Когда вокруг друзья / М.А. Кяшкин. – Саранск, 1967. – 88с.
609507
  Александров Л.А. Когда вокруг тишина : повесть / Александров Л.А. – Киев : Молодь, 1967. – 222 с.
609508
  Синицын И.С. Когда воспитывает трцд / И.С. Синицын. – М., 1987. – 334с.
609509
  Карапетян Л. Когда восторжествует сила права? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 61-63


  Невизнані держави: Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров"я
609510
   Когда восходит солнце. – М., 1964. – 128с.
609511
  Ламберов А.Г. Когда восходит солнце / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1971. – 96с.
609512
  Рибейру А. Когда воют волки. / А. Рибейру. – М., 1963. – 221с.
609513
  Матьяс О.А. Когда враг угрожал Москве / О.А. Матьяс. – М., 1966. – 95с.
609514
  Салимова Л. Когда время вернется // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 119-125. – ISSN 1728-8568
609515
  Чапмен Роджер Когда время против нас. / Чапмен Роджер. – М., 1983. – 175с.
609516
   Когда время сошло с ума. – Л., 1991. – 413с.
609517
  Визбор Ю. Когда все были вместе... / Ю. Визбор. – Москва : Киноцентр, 1989. – 64с.
609518
  Онищенко Вячеслав Когда все прыгнули : эпицентр: люди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 106-110 : Фото
609519
  Карповский М.Н. Когда вскрывается Амур / М.Н. Карповский. – Хабаровск, 1980. – 190с.
609520
  Грибов Ю.Т. Когда встает солнце / Ю.Т. Грибов. – М., 1983. – 384с.
609521
  Кульбачко Г.Л. Когда встречаются двое / Г.Л. Кульбачко. – Сталино, 1959. – 178с.
609522
  Алимжанов А. Когда встречаются друзья : репортаж о встрече писателей Азии и Африки / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 76 с. : ил.
609523
  Пронякин Ю.Ф. Когда встречаются корабли. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1990. – 269с.
609524
  Уорсли П. Когда вструбит труба / П. Уорсли. – М, 1963. – 358с.
609525
  Зверев М.Д. Когда гаснет гнев / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1982. – 239с.
609526
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает сердце / Н.П. Казаков. – М : Московский рабочий, 1965. – 243 с.
609527
  Казаков Н.П. Когда гнев обжигает серца / Н.П. Казаков. – Смоленск : Смоленское книжное, 1961. – 307 с.
609528
  Татьяничева Л.К. Когда говорят о России... / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1967. – 143с.
609529
  Лапин К.К. Когда говорят пушки... / К.К. Лапин. – М., 1969. – 104с.
609530
  Гринько А.И. Когда горели кварталы. / А.И. Гринько. – М., 1987. – 91,2с.
609531
  Кирюшин А.С. Когда горит огонек... / А.С. Кирюшин, В.П. Чернышев. – М., 1960. – 29с.
609532
  Имшенецкий Н.И. Когда горит сердце / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1961. – 100с.
609533
  Андреев М В. Когда горит сердце / М В. Андреев, . – Москва, 1966. – 191с.
609534
  Эквенси К. Когда горит трава / К. Эквенси. – М, 1965. – 47с.
609535
   Когда город спит. – Х., 1966. – 8с.
609536
  Чхаидзе А.В. Когда город спит : пьеса в 2-х д. / А.В. Чхаидзе; авториз. пер. с груз. Л.Танюка. – Москва : Искусство, 1978. – 63 с.
609537
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. : повесть / Ю.И. Усыченко. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 190 с.
609538
  Усыченко Ю.И. Когда город спит. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1964. – 432с.
609539
  Кликин М. Когда горы заснут : проза: рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-59
609540
  Тимохин В.А. Когда горят костры : стихи / В.А. Тимохин. – Саратов : Приволжск.кн. изд., 1964. – 112 с.
609541
  Подобед И.М. Когда гремели бои / И.М. Подобед, Б.Г. Комский. – М, 1983. – 238с.
609542
  Бирюзов С.С. Когда гремели пушки / С.С. Бирюзов. – М., 1961. – 280с.
609543
   Когда гремели пушки. – Л., 1973. – 255с.
609544
  Демидова П.П. Когда дети взрослеют / П.П. Демидова. – Тула, 1966. – 91с.
609545
  Макеев И. Когда Днепр стал красным от крови? // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-11.
609546
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 591с.
609547
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1979. – 542 с.
609548
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
1. – 1986. – 285, (2)с.
609549
  Григулис А. Когда дождь и ветер стучат в окно : роман / А. Григулис. – 2-е изд. – Рига : Лиесма
2. – 1986. – 206,(2)с.
609550
  Костоглодова М.Н. Когда допущена ошибка? / М.Н. Костоглодова. – Ростов -на-Дону, 1965. – 38с.
609551
  Тюриков В.И. Когда друг оступился. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1966. – 153с.
609552
  Дзярновская Я. Когда другие еще дети / Я. Дзярновская. – М., 1963. – 332с.
609553
  Емельянов Г.А. Когда друзья рядом... / Г.А. Емельянов, Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1961. – 100с.
609554
  Коноплев В.В. Когда друзья шагают рядом / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 55с.
609555
  Юнга Е.С. Когда дует бора / Е.С. Юнга. – М., 1951. – 120с.
609556
  Нгуен Куанг Шанг Когда дует северный ветер / Нгуен Куанг Шанг. – М., 1985. – 280с.
609557
  Кулик С.Ф. Когда духи отступают / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
609558
  Неманов И.Н. Когда духи показывают когти... / И.Н. Неманов. – М., 1969. – 272с.
609559
  Зорин Виталий Когда едеш ты в Европу... : Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 44-52 : Іл.
609560
  Каляев С. Когда есть любовь : поэмы / С. Каляев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 120 с.
609561
  Санбаев С. Когда жаждут мифа : повести и рассказы / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 348 с.
609562
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1978. – 415с.
609563
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – М, 1985. – 414 с.
609564
  Лихоносов В.И. Когда же мы встретимся? / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1987. – 413с.
609565
  Михайлова А.Я. Когда же надо начинать изучение драматических произведений? Обращение к жанру драмы как способ активизации процесса формирования у школьников художественного восприятия. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.28-32
609566
  Рубина Д. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-699-08206-3
609567
  Рубина Д. Когда же пойдет снег?... / Д. Рубина. – Ташкент, 1980. – 93 с.
609568
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – М.-Л., 1923. – 67с.
609569
  Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1956. – 63 с.
609570
  Ковалев Л.Р. Когда жить трудно / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1961. – 87 с.
609571
  Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А А. Сазонов, . – М., 1979. – 128с.
609572
  Лебедев В.А. Когда заговорили камни / В.А. Лебедев. – Кострома, 1959. – 166с.
609573
  Шартанов А. Когда загорается свет / А. Шартанов. – М., 1950. – 112с.
609574
  Левитина В.Б. Когда загораются огни рампы... / В.Б. Левитина. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
609575
  Василевская В.Л. Когда загорится свет : роман / В.Л. Василевская. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 303 с.
609576
  Рясенцев Б.К. Когда занавес закрывается / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1961. – 274с.
609577
  Мусин Н. Когда занималась заря : повести и рассказы / Н. Мусин; авториз. пер. с башк. А.Жирова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
609578
  Лившиц Б.К. Когда зарождалась его скандальная известность, "еще мало похожая на славу". Воспоминания о Владимире Маяковском // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-53
609579
  Подколзин И.В. Когда засмеется сфинкс / И.В. Подколзин. – М, 1983. – 240с.
609580
  Воронин А.С. Когда зацвел лотос / А.С. Воронин. – Москва, 1987. – 286с.
609581
   Когда зацветает багульник. – Л., 1987. – 349с.
609582
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1970. – 190с.
609583
  Прокофьев В.А. Когда зацветают подснежники / В.А. Прокофьев. – М., 1971. – 190с.
609584
  Пененжек Ш. Когда зацветают яблони. / Ш. Пененжек. – М, 1973. – 464с.
609585
  Туаршев А.У. Когда зацветет сэтэней : повесть / А.У. Туаршев; пер. с черкес. В.Острогорской. – Москва : Современник, 1982. – 350 с.
609586
  Пермяков Ю.В. Когда зацветут тюльпаны / Ю.В. Пермяков. – Волгоград, 1965. – 192с.
609587
  Поляков Александр Когда звезды падали в снег. Советско-финская война // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-66. – ISSN 1812-867Х
609588
   Когда звезды спускаются с небес : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-29 : Фото
609589
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – М., 1977. – 333с.
609590
  Белов А.В. Когда звонят колокола / А.В. Белов. – 2-е изд., перераб., доп. – М., 1988. – 249с.
609591
  Тазиев Г. Когда земля дрожит / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1968. – 252с.
609592
  Зарапин Д.Ф. Когда зовут дороги / Д.Ф. Зарапин. – Москва : Правда, 1966. – 320с.
609593
  Лупан А.П. Когда зреют орехи : романы / А.П. Лупан. – Москва : Советский писатель, 1967. – 240 с.
609594
  (Лебединцев Г П. Когда и где совершилось крещение киевлян при св.Владимире / Г П. (Лебединцев. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 11 с.
609595
  Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт истории. – К. : Наукова думка, 1964. – 183с. – Библиогр.: с.173-180
609596
  Величко И.М. Когда и как возникли растения / И.М. Величко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158с.
609597
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж / Л.В. Антонова. – Ленинград, 1962. – 74 с.
609598
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж / Л.В. Антонова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград-Москва, 1965. – 87 с.
609599
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж / Л.В. Антонова. – Моска-Ленинград, 1966. – 88 с.
609600
  Антонова Л.В. Когда и как построен Эрмитаж / Л.В. Антонова. – Ленинград, 1970. – 103 с.
609601
  Тарасенко В.Р. Когда и как появились книги христианского "священного писания". / В.Р. Тарасенко. – Минск, 1960. – 35с.
609602
   Когда и как русский народ бил германских захватчиков. – М., 1941. – 23с.
609603
  Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-44. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
609604
  Возовиков В.С. Когда идет бой / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 128с.
609605
  Оливье Ж. Когда идет снег / Ж. Оливье. – Л., 1967. – 67с.
609606
   Когда иду я Подмосковьем.... – Москва, 1989. – 253с.
609607
  Фатхи-Хошгинаби Когда идут дожди / Фатхи-Хошгинаби. – М., 1959. – 120с.
609608
  Исарова Л.Т. Когда им шестнадцать / Л.Т. Исарова. – М, 1968. – 80с.
609609
  Станев Е. Когда иней тает... / Е. Станев. – М., 1958. – 120с.
609610
  Ягодинский В.Н. Когда исчезает мираж / В.Н. Ягодинский. – М., 1988. – 239с.
609611
  Капица И П. Когда исчезает страх / И П. Капица, . – Л, 1962. – 531с.
609612
  Капица П.И. Когда исчезает страх / П.И. Капица. – Л., 1970. – 528с.
609613
   Когда исчезают миражи. – М., 1987. – 252с.
609614
  Леонидова Б.Л. Когда их двое / Б.Л. Леонидова. – М, 1987. – 93с.
609615
  Иваненко Анна Когда к тебе спускаются ангелы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 58-67 : фото
609616
  Коробков Г.Я. Когда казаки поют / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1985. – 128с.
609617
  Сердюков Георгий Когда камера лжет : Повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 12 (647). – С. 16-41. – ISSN 0132-2036


  Сердюклв Георгий - начинающий молодой писатель, родился в Москве в 1988 г. Данная повесть есть его дипломной работой
609618
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повест / Ю. Шесталов. – Москва : Современник, 1972. – 238 с.
609619
  Шесталов Ю. Когда качало меня солнце : повести. романы / Ю. Шесталов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 559 с.
609620
  Воложин С. Когда кино было / С. Воложин; Отв.завып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 104с. – (Книги прошлого ; Кн. 3). – ISBN 966-7423-41-7
609621
  Кириллов А. Когда Китай начнет править миром? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 9 (1128). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
609622
  Рытхэу Ю.С. Когда киты уходят : повести и рассказы / Ю.С. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1977. – 336 с.
609623
  Златкин М.И. Когда книга сближает народы / М.И. Златкин. – Тбилиси, 1972. – 226с.
609624
  Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Педагогика, 1991. – 256с. – (Б-ка учителя и воспитателя)
609625
  Божедонова Варвара Когда консервация - прогрессивна // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0869-4915
609626
  Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен... / А.Ф. Яковенко. – М., 1989. – 219с.
609627
  Чхаидзе А.В. Когда кончается детство : повесть / А.В. Чхаидзе; пер. с груз. А.Абаноидзе. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
609628
   Когда кончается смена. – М., 1952. – 72с.
609629
  Антонович Н.К. Когда кончается урок математики / Н.К. Антонович. – Новосибирск, 1989. – 130с.
609630
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – Минск, 1968. – 160 с.
609631
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1976. – 208 с.
609632
  Кулешова С.Ф. Когда кончаются уроки... / С.Ф. Кулешова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1988. – 142 с.
609633
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Полымя, 1983. – 255 с.
609634
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
609635
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 255 с.
609636
  Дрюон М. Когда король губит Францию / М. Дрюон. – Минск : Народная асвета, 1983. – с.
609637
  Мартиновская М. Когда креатив - не самоцель // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 55-59.
609638
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 776 с.
609639
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – М., 1953. – 1040с.
609640
  Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. / С.Н. Голубов. – Петрозаводск, 1975. – 872с.
609641
  Дядечко Л.П. Когда крылатое слово крылато // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 6-13. – ISBN 966-594-355-3


  Лингвистическая категория крылатые слова в русском яхыке.
609642
  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – Минск, 1990. – 172с.
609643
   Когда лекарство приносит вред. – М., 1980. – 96с.
609644
   Когда лечит хирург. – М., 1989. – 95с.
609645
  Марков А.Я. Когда листаешь книгу / А.Я. Марков. – М, 1986. – 246с.
609646
  Журавлев Андрей Когда лишайники были большими // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 43 : фото
609647
  Погодин Н.Ф. Когда ломаются копья / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1953. – 104с.
609648
  Иванов Л.И. Когда любишь дело / Л.И. Иванов. – Москва, 1964. – 148с.
609649
  Линдсей Д. Когда любовь ждет : роман / Джоанна Линдсей ; [ пер. с англ.Ю. Степанова ]. – Москва : АСТ, 1997. – 416 с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0585-Х
609650
  Третьяк В.А. Когда льду жарко. / В.А. Третьяк. – М, 1979. – 161с.
609651
  Третьяк В.А. Когда льду жарко... / В.А. Третьяк. – М, 1981. – 177с.
609652
  Попов Игорь Когда мамонты не были большими : спираль времени / Попов Игорь, Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 113-118 : Фото
609653
   Когда мамы нет дома.... – Ростов -на-Дону, 1990. – 54с.
609654
  Ленч Л.С. Когда медицина бессильна... / Л.С. Ленч. – М, 1958. – 199с.
609655
  Каневских Т.И. Когда микробы угрожают нервам. / Т.И. Каневских. – М, 1981. – 95с.
609656
  Кузин А.М. Когда миры соприкасаются / А.М. Кузин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 207 с. – (Эврика)
609657
  Бычко В.В. Когда мне галстук повязали / В.В. Бычко. – М., 1982. – 96с.
609658
  Хазри Н. Когда мне сорок... : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1964. – 214 с.
609659
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва, 1970. – 228с.
609660
  Кондратов А.М. Когда молчат письмена : Загадки древней Эгеиды / А.М. Кондратов, В.В. Шеворошкин. – Москва : Наука, 1970. – 228с.
609661
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
609662
  Шалимов А.И. Когда молчат экраны / А.И. Шалимов. – Л, 1965. – 205с.
609663
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : роман / Видади Бабанлы; авториз. пер. с азерб. Л.Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 312 с.
609664
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : Роман / Бабанлы Видади. – Москва : Советский писатель, 1979. – 511с
609665
  Бабанлы Видади Когда молчит совесть : Роман / Бабанлы Видади. – Баку : Язычы, 1988. – 416 с
609666
  Поливин Н.Г. Когда море неспокойно / Н.Г. Поливин. – Нукус, 1962. – 116с.
609667
  Лану А. Когда море отступает : роман / А. Лану; Пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Прогресс, 1965. – 269 с.
609668
  Бехтерев Л.И. Когда мужает юность / Л.И. Бехтерев. – М., 1971. – 159с.
609669
  Бутенко В.А. Когда мужчины говорят / В.А. Бутенко. – М., 1979. – 79с.
609670
   Когда мужчины стали носить галстуки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 104 : Іл.
609671
  Бийу Франсуа Когда мы были министрами / Бийу Франсуа. – М., 1974. – 183с.
609672
   Когда мы были молоды.... – Саратов, 1990. – 238с.
609673
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами: Пьеса в 3-х действиях. / Д. Миллер. – М., 1980. – 71с.
609674
  Миллер Д. Когда мы были чемпионами: Пьеса в 3-х действиях. / Д. Миллер. – М., 1980. – 68с.
609675
  Канашин И.И. Когда мы были юными / И.И. Канашин. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 232 с.
609676
  Розен А.Г. Когда мы вернемся... / А.Г. Розен. – Л, 1962. – 391с.
609677
  Зелеранский Н.Я. Когда мы взрослеем / Н.Я. Зелеранский. – Москва, 1971. – 255с.
609678
  Василенко Л.И. Когда мы говорим конечно, может быть / Л.И. Василенко. – Минск, 1990. – 109с.
609679
  Катифорис Н. Когда мы долбили небо. / Н. Катифорис. – М, 1966. – 166с.
609680
  Дробиз Г.Ф. Когда мы красивы / Г.Ф. Дробиз. – Москва, 1968. – 127с.
609681
  Дебольски А. Когда мы молоды : рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. Т.Бангерской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 254 с.
609682
  Стоянов Г. Когда мы расстаемся. / Г. Стоянов. – София, 1968. – 151с.
609683
  Губай Гариф Когда мы росли : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1964. – 238 с.
609684
  Заяц А.С. Когда мы рядом / А.С. Заяц. – М., 1976. – 111с.
609685
  Йокай М. Когда мы состаримся / М. Йокай. – Москва, 1988. – 279 с.
609686
   Когда мы сражались за свободу.... – М., 1987. – 142с.
609687
  Демиденко М.И. Когда мы становимся взрослыми? / М.И. Демиденко. – М, 1974. – 270с.
609688
  Викторов А.В. Когда мы счастливы / А.В. Викторов. – Москва, 1979. – 334с.
609689
  Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : драматический эпилог в 3-х действиях / Генрик Ибсен; Разреш. авт. пер. с подлинника А. и П. Ганзен. – Санкт-Петербург : Электропечатня Россия, 1900. – [2], 65 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В РГБ есть электронный ресур
609690
  Черкашина Л.А. Когда на весах лекарство / Л.А. Черкашина. – М, 1987. – 48с.
609691
  Омельченко Н.М. Когда на мостике капитан / Н.М. Омельченко. – Киев, 1984. – 109 с.
609692
  Маргвелашвили Г.Г. Когда на нас глядит поэт... : Статьи / Г.Г. Маргвелашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334с.
609693
  Неретин В.П. Когда на небе были тучи: Худож-докум. очерки. / В.П. Неретин. – Кишинев, 1980. – 160с.
609694
  Попов В. Когда на Севере весна : стихи / В. Попов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с.
609695
  Мошковский А.И. Когда налетел норд-ост / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 367с.
609696
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать : повесть и рассказы / В.Н. Александровский ; послесл.: П. Халова ; худож. Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1983. – 414 с. : ил.
609697
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: А. Шульца. – Москва : Детгиз, 1957. – 255 с. : ил.
609698
  Александровский В.Н. Когда нам семнадцать... : повесть : для старш. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.В. Слепченко. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1959. – 192 с. : ил.
609699
  Маркуша А. Когда нам сорок... / А. Маркуша. – М, 1963. – 45с.
609700
  Воронько П.М. Когда народ стоит за мир / П.М. Воронько. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 236с.
609701
  Жукова Е.Д. Когда настал ХХ век. Хроника борьбы и побед. / Е.Д. Жукова. – М., 1973. – 207с.
609702
  Резник Г.М. Когда наступает ответственность. / Г.М. Резник. – М., 1980. – 119с.
609703
  Мастерсон Вит Когда наступает полночь / Вит Мастерсон // Дама из Байе / Ж. Сименон. – Москва : Система, 1990. – С. 27-62
609704
   Когда наступает расплата. – Л., 1983. – 62с.
609705
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – М.
1. – 1967. – 79с.
609706
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 79с.
609707
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет / Г.А. Федоров. – М., 1971. – 391с.
609708
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет : роман / Г.А. Федоров; пер. с ком. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1976. – 391 с.
609709
  Федоров Г.А. Когда наступает рассвет... / Г.А. Федоров. – Сыктывкар, 1966. – 471с.
609710
  Воинов А.И. Когда наступит час... / А.И. Воинов. – Москва, 1965. – 192с.
609711
  Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-233. – ISSN 0130-3864
609712
  Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626


  Росія в Першій світовій війні.
609713
   Когда начинается другая жизнь. – Москва, 1988. – 270 с.
609714
  Даскалов С.Ц. Когда начинается любовь. / С.Ц. Даскалов. – М, 1966. – 158с.
609715
  Балков К.Н. Когда начинается утро / К.Н. Балков. – Улан Удэ, 1973. – 328с.
609716
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1974. – 238с.
609717
  Никонов Н.Г. Когда начнешь вспоминать. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 342с.
609718
  Мельницкая И.В. Когда не было лета / И.В. Мельницкая. – Харьков, 1988. – 190 с.
609719
  Дубровин Б.С. Когда не могут без тебя / Б.С. Дубровин. – М, 1969. – 399с.
609720
  Могутин Ю. Когда не наступает никогда : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 0131-2332
609721
  Мандер Д. Когда не остается ничего святого : провал технологий и судьба коренных народов / Джерри Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – Киев : ЭкоПраво, 2007. – 336 с. – На обл.: Автор бестселлера "Четыре аргумента за отмену телевидения". - Печ. по изд.: In the Absence of the Sacred / Jerry Mander. Sierra Club, 1991. – Библиогр.: с. 328-336 и в подстроч. примеч.
609722
  Осипов А.И. Когда не пели соловьи / А.И. Осипов. – М, 1982. – 224с.
609723
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В.Аркадьева, Г.В.Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.1. – 2006. – 232с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
609724
   Когда не помогают словари... : практикум по лексике современного русского языка / Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук; Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.Кирсанова, И.Б.Марчук. – Москва : Флинта; Наука. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-771-6
Ч.2. – 2006. – 256с. – Шифр. дубл. 4р Когд.
609725
  Пестов Марк Когда не спасает панцирь. Древнее динозавров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 94-98 : фото
609726
  Муссалитин В.И. Когда не спит сова Минервы / В.И. Муссалитин. – М., 1988. – 366с.
609727
  Полунин Н.Ф. Когда не спят перепела. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1973. – 78с.
609728
   Когда неспокойно море. – Калининград, 1975. – 240с.
609729
  Федотова В.Г. Когда нет протестантской этики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.27-44. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
609730
  Крапивный О Когда нет страха : рассказы / О Крапивный, . – Харьков : Прапор, 1968. – 64с.
609731
  Кениг Карл Когда нужен психотерапевт... = Wem kann psychoterapie helfen? / Кениг Карл; Пер. с нем. – Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. – 128с. – (Психология и психотерапия: Бестселлеры 20 века). – ISBN 5-86225-693-8
609732
  Степанченко О.Б. Когда нужно и когда не нужно редактировать // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 1726-6726
609733
  Шапа Л.А. Когда оживают легенды / Л.А. Шапа. – Львов, 1978. – 176с.
609734
  Нугербеков Б.Р. Когда оживают сказки / Б.Р. Нугербеков. – Алма-Ата, 1984. – 159с.
609735
  Марчук А. Когда оживет сумчатый волк : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5 : Іл.
609736
  Гуттари Т.О. Когда озеро цветет / Т.О. Гуттари. – Петрозаводск, 1964. – 111 с.
609737
  Никитин Ю.З. Когда окончены уроки / Ю.З. Никитин. – Челябинск, 1970. – 50с.
609738
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – М., 1980. – 295с.
609739
  Сая К. Когда они стали деревьями / К. Сая. – М., 1980. – 295с.
609740
  Гульшин Г.С. Когда опадают листья / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1956. – 120 с.
609741
  Титов В.С. Когда опадают листья : повесть / В.С. Титов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 176 с.
609742
  Азероглу Б. Когда опадают листья : стихи / Б. Азероглу. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с. : портр.
609743
  Мальцев С.И. Когда опасность рядом. / С.И. Мальцев. – Минск, 1977. – 255с.
609744
  Степанян А.М. Когда опускаются сумерки / А.М. Степанян. – Москва, 1982. – 231 с.
609745
  Эртэм С. Когда останавливаются прялки / С. Эртэм. – М, 1956. – 160с.
609746
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Ташкент, 1978. – 156 с.
609747
  Джамал С. Когда осыпались тюльпаны : роман / С. Джамал. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с.
609748
  Яковлев Ю.Я. Когда отдыхает парта / Ю.Я. Яковлев. – М., 1962. – 103с.
609749
  Щеглов Ю.М. Когда отец ушел на фронт. / Ю.М. Щеглов. – М, 1976. – 303с.
609750
  Мирошниченко Н.И. Когда отзвенел малиновый звон / Н.И. Мирошниченко, Н.З. Трохимчук. – М., 1966. – 320с.
609751
  Велехова Н.А. Когда открывается занавес / Н.А. Велехова. – Москва, 1975. – 310с.
609752
  Ситников Ю.А. Когда открывается мир прекрасного... / Ю.А. Ситников. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
609753
  Мар Н.И. Когда отступает смерть / Н.И. Мар. – М., 1968. – 64с.
609754
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – М., 1964. – 190с.
609755
  Лысогоров Н.В. Когда отступает фантастика / Н.В. Лысогоров. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 256с.
609756
  Лукина Л.А. Когда отступают ангелы / Л.А. Лукина, Е.Ю. Лукин. – Волгоград, 1990. – 221с.
609757
  Богданов Е.Ф. Когда отцветают травы / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1966. – 147с.
609758
  Шнурре В. Когда отцовы усы еще были рыжими / В. Шнурре. – М., 1981. – 462с.
609759
  Любин Н.А. Когда отцы воевали / Н.А. Любин. – Тула, 1971. – 139с.
609760
  Молева Н.М. Когда отшумела оттепель... / Н.М. Молева. – М., 1991. – 165с.
609761
  Ибрагимов Г.Х. оглы Когда ошибается сердце : рассказы / Гусейн Ибрагимов; пер. с азерб. Л.Пороцкой. – Баку : Гянджлик, 1968. – 171 с.
609762
  Ли Ионас Когда падает занавес : [Повесть] / Ионас Ли ; Сокр. пер. Альмар. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во "Хронос", 1913. – [62] с. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотека изданий товарищества "Хронос" ; № 108-109)
609763
  Айтматов Ч. Когда падают горы : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 7. – С.9-99. – ISSN 0012-6756
609764
   Когда падают шишки. – Челябинск, 1967. – 128с.
609765
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – М., 1973. – 854с.
609766
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Волгоград, 1986. – 621с.
609767
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... : Исторический роман / А.П. Ладинский. – Київ : Молодь, 1987. – 576с.
609768
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 589с.
609769
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Минск, 1989. – 589с.
609770
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Москва : Правда, 1989. – 800с.
609771
  Ладинский А.П. Когда пал Херсонес... / А.П. Ладинский. – Симферополь, 1989. – 591с.
609772
  Приходько К.И. Когда перед следователем несовершеннолетний / К.И. Приходько. – М., 1979. – 63с.
609773
  Омар Хайям Когда песню любви запоют соловьи... : рубайат / Омар Хайам. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 256 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-035003-2
609774
  Чернеева А.М. Когда пламенеют листья / А.М. Чернеева. – Владивосток, 1975. – 248с.
609775
  Соколов В.Д. Когда плачут камни. / В.Д. Соколов. – М., 1970. – 48с.
609776
  Бахтиаров С.С. Когда плачут сваты / С.С. Бахтиаров. – Казань, 1955. – 76с.
609777
  Михеева А. Когда по сцене ходят носороги… : Театр абсурда Эжена Ионеско / А. Михеева. – Москва : Искусство, 1967. – 176 с.
609778
  Аниканов И.Я. Когда победы были большими / И.Я. Аниканов. – Москва, 1976. – 206с.
609779
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован : Роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Политиздат, 1990. – 298с.
609780
  Роготченко А.П. Когда погиб Милован: роман / А.П. Роготченко, А.И. Корнейко. – Киев : Україна
2. – 1991. – 281с.
609781
  Михайловский Н.Г. Когда поднимается флаг / Н.Г. Михайловский. – М, 1966. – 111с.
609782
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 96 с.
609783
  Мягченков С.В. Когда подросток работает / С.В. Мягченков. – Москва : Педагогика, 1972. – 128 с.
609784
  Галязимов Б.И. Когда поет железо / Б.И. Галязимов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. – 112 с.
609785
  Арсанов С.А. Когда познается дружба / С.А. Арсанов. – Грозный, 1963. – 460с.
609786
  Арсанов С.А. Когда познается дружба / С.А. Арсанов. – Грозный, 1979. – 463с.
609787
  Моложавенко В.С. Когда полыхали зарницы... / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1966. – 123с.
609788
  Микава Н.М. Когда поют дожди : повести, рассказы, новеллы / Н.М. Микава; пер. с груз., авт. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
609789
  Микава Н.М. Когда поют дожди. Очерк. / Н.М. Микава. – Тбилиси, 1972. – 70с.
609790
  Сергиенко В.Ю. Когда появились "правые" и "левые". У истоков политической традиции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 182-187. – ISSN 0130-3864
609791
  Мезенцев В.А. Когда появляются призраки / В.А. Мезенцев. – М, 1971. – 336с.
609792
  Немцов В.И. Когда приближаются дали... : Роман о реальной мечте / В.И. Немцов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 256с.
609793
  Курин Л.Л. Когда прилетают журавли: Репортаж по следам героя. / Л.Л. Курин. – Орджоникидзе, 1978. – 134с.
609794
  Калнинь Я.Я. Когда прилетят скворцы : из раннего детства / Ян Калнинь; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1970. – 288 с.
609795
   Когда приходит весна. – М., 1961. – 264с.
609796
  Абдулжалилов Ф.А. Когда приходит весна : повесть, рассказы : [перевод] / Ф.А. Абдулжалилов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1972. – 128 с.
609797
  Савельев Л.С. Когда приходит любовь / Л.С. Савельев. – М, 1954. – 23с.
609798
  Скуинь З. Когда приходит любовь, и другие рассказы : роман / З. Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1968. – 226 с.
609799
  Миньков К.И. Когда приходит любовь. / К.И. Миньков. – Брянск, 1958. – 135с.
609800
  Парфенов А.В. Когда приходит любовь. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1959. – 170с.
609801
  Минутко И.А. Когда приходит любовь. / И.А. Минутко. – Тула, 1960. – 208с.
609802
  Сараев А. Когда приходит ноябрь : повести и рассказы / Анес Сараев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 350 с.
609803
  Портнов К.Ф. Когда приходит счастье / К.Ф. Портнов. – Краснодар, 1962. – 242с.
609804
  Буртынский А.С. Когда приходит счастье / А.С. Буртынский. – М., 1977. – 246с.
609805
  Потанин В.Ф. Когда пришли дожди / В.Ф. Потанин. – М., 1978. – 252с.
609806
  Чандар К. Когда пробудились поля / К. Чандар. – М, 1972. – 414с.
609807
   Когда пробуждается море. – М., 1964. – 31с.
609808
  Гарин С.С. Когда пробуждаются великаны / С.С. Гарин. – М, 1958. – 170с.
609809
  Белов М.П. Когда пробуждаются вулканы / М.П. Белов. – Хабаровск, 1961. – 207с.
609810
  Цагараев М.Н. Когда пробуждаются камни : повесть и рассказы / М.Н. Цагараев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1972. – 286 с.
609811
  Обухов М.М. Когда прозвенел звонок / М.М. Обухов. – Воронеж, 1972. – 200с.
609812
  Калитин Н.И. Когда происходит чудо / Н.И. Калитин. – М, 1964. – 144с.
609813
  Самошенко А.И. Когда пропадает страх / А.И. Самошенко. – М., 1970. – 286с.
609814
  Самошенко А.И. Когда пропадает страх. / А.И. Самошенко. – М, 1970. – 286с.
609815
   Когда пушки гремели.... – М., 1973. – 351с.
609816
   Когда пушки гремели.... – Изд. 2-е, доп. – М., 1978. – 361с.
609817
  Голосовский И.М. Когда пылал широкий Днепр / И.М. Голосовский. – Москва, 1962. – 287с.
609818
  Курбангалив И.Ф. Когда пылают камни: Худ.-докум. повести, очерки. / И.Ф. Курбангалив. – Львов, 1988. – 70с.
609819
   Когда пьют солдаты. – 3-е изд. – М., 1988. – 174с.
609820
  Пичугина Г.Н. Когда работает актив / Г.Н. Пичугина. – М, 1963. – 60с.
609821
  Семенников В.П. Когда Радищев задумал "Путешествие" ? : ("Отрывок путешествия в *** И*** Т***" 1772 г. и "Путешествие из Петербурга в Москву" 1790 г.) / В.П. Семенников. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейм ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 46 с.


  На обоих экз. кн. дарственные надписи автора
609822
  Алиева Ф.Г. Когда радость в доме : стихотворения и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Туркина. – Москва : Советская Россия, 1979. – 415 с.
609823
   Когда развеялся туман. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с. – ISBN 5-235-01053-1
609824
  Бикбай Б. Когда разливается Акселян : роман / Б. Бикбай; пер. с башк. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 335 с.
609825
  Автомонов П.Ф. Когда разлучаются двое : трилогия / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 668, [3] с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
609826
  Врублевский В.В. Когда разлучаются двое. / В.В. Врублевский. – Днепропетровск, 1958. – 171с.
609827
  Клещенко А.Д. Когда расходится туман. / А.Д. Клещенко. – М, 1963. – 333с.
609828
  Чудасов Е.В. Когда расходятся пути / Е.В. Чудасов. – Волгоград, 1962. – 280с.
609829
  Расих Атилла Когда расходятся пути : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1971. – 336 с.
609830
  Сарсенбаев О. Когда расцвела джида : рассказы и повесть / О. Сарсенбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 359 с.
609831
  Шефер Торстен Когда расцветет река : природа / Шефер Торстен, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
609832
  Эдель П. Когда речь идет о жизни: моя история. / П. Эдель. – М., 1983. – 280с.
609833
  Маркин И.И. Когда решались судьбы : роман / И.И. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 415 с.
609834
  Маури К. Когда риск - это жизнь / К. Маури. – Москва, 1986. – 272с.
609835
   Когда родилась "Елочка" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 1. – С. 61-64


  Історія створення відомої дитячої пісеньки "В лесу родилась елочка...". Вірш склала російська поетеса Раїса Кудашева.
609836
  Соколов Борис Когда родился Рокоссовский? Штрихи к биографии маршала // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-16. – ISSN 0235-7089
609837
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное / Ш. Камал. – Казань
Ч. 1. – 1957. – 331с.
609838
  Камал Ш. Когда рождается прекрасное / Ш. Камал. – Казань
Ч. 1. – 1968. – 335с.
609839
  Лужанин М. Когда рождался новый мир : поэмы, стихи / М. Лужанин. – Минск : Мастац. лит, 1984. – 221 с.
609840
   Когда Россия молодая мужала с гением Петра... : Рек.библиогр.указ. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – ISBN 5-7000-0169-1
609841
  Сазонов А.А. Когда рушится "образ врага": СССР в глазах общественности Запада. / А.А. Сазонов. – М., 1991. – 63с.
609842
  Жидков В.П. Когда рядом друг / В.П. Жидков. – Москва, 1957. – 206с.
609843
   Когда рядом друг. – М., 1962. – 142с.
609844
  Струина Р.М. Когда рядом друзья / Р.М. Струина. – Волгоград, 1962. – 140с.
609845
  Чебалин П.Л. Когда рядом друзья. / П.Л. Чебалин. – К., 1965. – 238с.
609846
   Когда рядом настоящий друг.... – М., 1960. – 32с.
609847
  Боков В.Ф. Когда светало... / В.Ф. Боков. – М., 1972. – 127с.
609848
  Шевелев В.М. Когда светит солнце. / В.М. Шевелев. – Кишинев, 1966. – 100с.
609849
  Виджайя П. Когда сгущается тьма.Телеграмма / П. Виджайя. – Москва, 1981. – 239с.
609850
   Когда сердце поёт. – Ю.-Сахалинск, 1957. – 240с.
609851
  Ведута А.Т. Когда серебрится Аму / А.Т. Ведута. – Ташкент, 1958. – 323с.
609852
  Баныкин В.И. Когда сжимаются кулаки / В.И. Баныкин. – М, 1964. – 207с.
609853
  Белланже Р. Когда сжимаются кулаки. / Р. Белланже. – М., 1938. – 127с.
609854
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 136 с.
609855
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 362 с.
609856
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 344 с.
609857
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 355 с.
609858
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. Н.Грибачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 357 с.
609859
  Бровка Петрусь Когда сливаются реки : роман / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. – Москва : Известия, 1973. – 366 с.
609860
  Кленицкая И.Я. Когда слова диктует чувство... / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1991. – 77 с.
609861
  Левшин Л.А. Когда слово воспитывает / Л.А. Левшин. – М, 1970. – 111с.
609862
  Хорунжий А.М. Когда служили мы : повести, рассказы, очерки / А.М. Хорунжий; Пер. с укр. А.А. Беслик. – Москва : Воениздат, 1969. – 335 с.
609863
  Акименко И.В. Когда случилась беда... : повесть / Иван Акименко. – Львов : Каменяр, 1986. – 151 с.
609864
  Гаташ В. Когда смогли, поймали. Аферисту №1 припомнили все его “заслуги” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 20


  Львовский суд рассмотрел дело Андрея Слюсарчука. Этот человек известен на Украине по прозвищу “доктор Пи”, которое он получил за то, что якобы запомнил огромное количество знаков числа “пи”. Он прославился также как победитель в игре “вслепую” с ...
609865
   Когда собака стала другом человека? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 72 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
609866
  Шихлы В. Когда совесть молчит : роман / Видади Шихлы; авториз. пер. с азерб. Л.Лебединской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
609867
   Когда созреет арахис. – М., 1981. – 303с.
609868
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – М., 1968. – 335с.
609869
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – М., 1970. – 352с.
609870
  Косидовский З. Когда солнце было богом. / З. Косидовский. – М., 1991. – 234с.
609871
  Головатый Г.А. Когда солнце сгорает / Г.А. Головатый. – Иркутск, 1965. – 27с.
609872
  Журахович С.М. Когда сомкнутся кроны : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1957. – 293 с.
609873
  Маммери Когда спит справедливость / Маммери, , Мулуд. – М., 1960. – 164с.
609874
  Карелина Дарья Когда спящий проснется // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 76-81 : фото
609875
  Езова С. Когда становится стыдно : о нестандартном регуляторе поведения / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915


  Статья посвящена этическим аспектам поведения библиотечного специалиста: рассматривается феномен стыда как один из регуляторов поведения библиотекаря.
609876
  Грибачев Н.М. Когда становишься солдатом... / Н.М. Грибачев. – М., 1987. – 222с.
609877
  Суханова Н.А. Когда становятся короче дни / Н.А. Суханова. – М., 1971. – 238с.
609878
  Виноградов Ю. Когда стартуют ракеты / Ю. Виноградов. – Рига, 1968. – 164с.
609879
  Бытовой С.М. Когда сходятся берега / С.М. Бытовой. – Л, 1960. – 126с.
609880
  Дмитрин Г.К. Когда сын выбирает профессию / Г.К. Дмитрин. – М., 1977. – 96с.
609881
  Мирошин Л.А. Когда сынам своим пишу / Л.А. Мирошин. – Тула, 1978. – 94 с.
609882
  Добряков В.А. Когда тебе пятнадцать / В.А. Добряков. – К, 1986. – 384с.
609883
  Сериков В.В. Когда тебя понимают : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 0869-561Х
609884
  Фомичев Н.Н. Когда трогается лед / Н.Н. Фомичев. – М., 1959. – 144с.
609885
  Селянкин О.К. Когда труба зовет / О.К. Селянкин. – Пермь, 1970. – 229с.
609886
  Казакова Л. Когда ты в пути / Л. Казакова. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное, 1966. – 24 с.
609887
   Когда ты людям нужен. – М., 1987. – 496с.
609888
  Крахмальникова З.А. Когда ты убежден / З.А. Крахмальникова. – М., 1964. – 119с.
609889
  Дьякону Мирча Когда у нас зима / Дьякону Мирча. – М, 1989. – 126с.
609890
   Когда убивает государство.... – М., 1989. – 421с.
609891
  Малиев Н.Д. Когда увлекают сердца / Н.Д. Малиев. – Орджоникидзе, 1965. – 108с.
609892
  Пюрбю С.Б. Когда улетают журавли : стихи и поэмы / С.Б. Пюрбю, пер. с тувин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с.
609893
  Плетнев А.Н. Когда улетают журавли / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1978. – 360с.
609894
   Когда улыбаются джентльмены. – М., 1992. – 319с.
609895
  Геттуев М.И. Когда улыбаются окна : стихи / М.И. Геттуев; пер. с балкар. – Москва : Правда, 1971. – 32 с.
609896
  Тер-Григрян Когда улыбнется Ганеш / Тер-Григрян. – М., 1985. – 302с.
609897
  Роговенко В.В. Когда умирать не страшно... / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1990. – 303с.
609898
  Динабургский В.Д. Когда умирают деревья... / В.Д. Динабургский. – Тула, 1982. – 200с.
609899
  Колтунова Елена Когда умолкнул звон трамваев : оповідання // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-8136
609900
  Авалиани Л. Когда умывалось солнце : рассказы : пер. с груз. / Ладо Авалиани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 178 с.
609901
  Щуркова Н.Е. Когда урок воспитывает / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1981. – 128с.
609902
  Егоров Г.И. Когда уроки окончены... / Г.И. Егоров. – Москва, 1962. – 48с.
609903
  Шпаковский О В. Когда уроки сделаны / О В. Шпаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 70с.
609904
  Калиновский И.А. Когда усмехнулся Плутарх / И.А. Калиновский. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1967. – 204 с.
609905
  Томан Н. Когда утихла буря : повести / Н. Томан. – М.-Л., 1953. – 112 с.
609906
  Акулиничев И.Ф. Когда уходит август / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбишевское книжное издательство, 1975. – 31с.
609907
  Зюзюкин И.И. Когда уходит детство / И.И. Зюзюкин. – М., 1990. – 190с.
609908
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1971. – 176с.
609909
   Когда уходят амазонки. – Кишинёв, 1972. – 191с.
609910
  Соловьев В.А. Когда уходят годы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1972. – 190с.
609911
  Рядченко И.И. Когда уходят коробли / И.И. Рядченко. – О., 1965. – 92с.
609912
   Когда уходят Плеяды. – М., 1980. – 583с.
609913
  Гончарова Т.И. Когда учитель - властитель дум / Т.И. Гончарова, И.Ф. Гончаров. – М, 1991. – 174с.
609914
  Рабиев А. Когда ушел дозор // Сказочник : рассказы / Р.А. Галимов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – С. 102-144. – (Молодые голоса)
609915
  Улюра Г. Когда фантастическая условность не противоречит установкам документальности: случай антиутопии (на материале "Дзюдо" Вячеслава Дурненкова) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 357-369. – (Бібліотека інституту філології)
609916
  Ждан В.Н. Когда фильм-искусство / В.Н. Ждан. – М., 1967. – 73с.
609917
   Когда фортуна - твой враг : сборник произведений зарубежных писателей / [ сост.: Ю.М. Сапожников ; ред. кол.: А.Н. Бадак, А.Н. Карлюкевич и др. ]. – Мінск : Літоратура і Мастацтва, 2009. – 288 с. – (Библиотека "Всемирной литературы"). – ISBN 978-985-6720-87-4
609918
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва, 1973. – 208 с.
609919
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – М, 1976. – 208с.
609920
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – Москва : Прогресс, 1982. – 397 с.
609921
  Отеро С.М. Когда хочется плакать, не плачу / С.М. Отеро. – М, 1986. – 300с.
609922
  Григорьев М.А. Когда художнику шестьдесят... / М.А. Григорьев. – Л.-М., 1964. – 167с.
609923
  Эступиньян Б.Н. Когда цвели гуаяканы / Б.Н. Эступиньян. – Москва, 1978. – 207с.
609924
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
609925
  Шестов К.В. Когда цветет багульник / К.В. Шестов. – Томск, 1987. – 242с.
609926
  Кузнецов С.А. Когда цветёт папоротник / С.А. Кузнецов. – М., 1965. – 112с.
609927
  Алимджан Х. Когда цветет урюк : лирика / Х. Алимджан; пер. с узб. – Москва : Правда, 1990. – 32 с.
609928
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Грозный, 1964. – 414с.
609929
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1965. – 446с.
609930
  Падерин И.Г. Когда цветут камни : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Воениздат, 1972. – 408с.
609931
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – Саранск, 1975. – 416с.
609932
  Падерин И.Г. Когда цветут камни / И.Г. Падерин. – М, 1979. – 431с.
609933
  Падерин И.Г. Когда цветут камни (последний удар) : Роман / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 461с.
609934
  Роготченко А.П. Когда цветут мимозы : Были о героях / А.П. Роготченко. – Москва : Воениздат, 1971. – 135с. – (Библиотека юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
609935
  Братов Г. Когда цветут подснежники : повести / Г. Братов; пер. с черкес. – Москва : Современник, 1984. – 237 с.
609936
  Рубинштейн Л.В. Когда цветут реки. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1958. – 246с.
609937
  Файзуллин К.И. Когда цветут розы / К.И. Файзуллин. – М, 1961. – 77с.
609938
  Ларионов А.М. Когда цветут сосны: Рассказы и очерки. / А.М. Ларионов. – Архангельск, 1979. – 144с.
609939
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1981
609940
  Габуния Е.Д. Когда цепь замыкается / Е.Д. Габуния. – Кишинев, 1990. – 292 с.
609941
  Филимонов Ю.Б. Когда цифры говорят : [о профессии экономиста] / Юрий Филимонов. – Москва : Знание, 1990. – 45 с. – ISBN 5-07-001524-9
609942
  Меньков А.Т. Когда часов не наблюдают / А.Т. Меньков. – Тула, 1989. – 252с.
609943
  Сумин Вадим Когда человек лишний / Сумин Вадим, Закирова Эльдара, Ильин Вадим // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 124-128 : рис., фото
609944
   Когда человек любит. – М., 1959. – 136с.
609945
  Инфантьев В.Н. Когда человек любит / В.Н. Инфантьев. – М.-Л., 1963. – 214с.
609946
  Селиванов Ф. Когда человек не сдается / Ф. Селиванов. – М, 1969. – 128с.
609947
  Лордкипанидзе К.А. Когда человек один : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Фейгина. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
609948
   Когда человек полетит на Луну?. – Ставрополь, 1958. – 52с.
609949
  Кузьмин Н.П. Когда человек прав / Н.П. Кузьмин. – М, 1964. – 416с.
609950
  Энтин Г.М. Когда человек себе враг / Г.М. Энтин. – М, 1973. – 94с.
609951
  Энтин Г.М. Когда человек себе враг / Г.М. Энтин. – М, 1979. – 64с.
609952
  Михайлова-Дукашева Когда человек стареет / Михайлова-Дукашева. – Минск, 1965. – 184с.
609953
  Морозова Ю. Когда человек танцует // Новый Акрополь : Философия. Психология. Наука. Искусство. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-33.
609954
  Ангелов Димитр Когда человека не было / Ангелов Димитр. – изд. 2-е. – Москва, 1959. – 255с.
609955
  Пряшников А.Ф. Когда человеку лучше / А.Ф. Пряшников. – М., 1987. – 174с.
609956
  Левин Б.Н. Когда человеку семнадцать. Рассказы и повесть. / Б.Н. Левин. – К., 1961. – 259с.
609957
  Джимбиев А.М. Когда человеку трудно : повесть / А.М. Джимбиев. – Элиста, 1969. – 271 с.
609958
  Чистовский О.Г. Когда шагаешь по земле. / О.Г. Чистовский. – Л., 1973. – 239с.
609959
  Пальман В.И. Когда шагаешь по траве... / В.И. Пальман. – М, 1991. – 140с.
609960
  Маевский В.В. Когда шатаются небоскребы : В.В. Маевский / В.В. Маевский. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 208 с.
609961
  Тюриков В.И. Когда шла война... / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1975. – 216с.
609962
  Мухтаров Г.М. Когда шоколад горек : водевиль / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1953. – 20 с.
609963
  Матусовский М. Когда шумит Ильмен-озеро. / М. Матусовский. – М., 1944. – 72с.
609964
  Максимов Е.В. Когда шумит рожь. Рассказы и повесть. / Е.В. Максимов. – М., 1974. – 238с.
609965
  Карим Х.К. Когда шумят дубы : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1973. – 126 с.
609966
  Карим Х. Когда шумят дубы : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
609967
  Шутов В.В. Когда юность уходит... / В.В. Шутов. – Сталино, 1958. – 86с.
609968
  Кондря К. Когда я был в справочном бюро : сб. расск. / К. Кондря. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 158 с.
609969
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1961. – 192с.
609970
  Богданов Н. Когда я был вожатым / Н. Богданов. – М, 1961. – 643с.
609971
  Богданов Н.В. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1989. – 464с.
609972
  Кестнер Э. Когда я был маленьким / Э. Кестнер. – М., 1990. – 350с.
609973
  Яган И. Когда я был мальчиком. / И. Яган. – Новосибирск, 1965. – 91с.
609974
  Галич А. Когда я вернусь... : стихи и отрывки из автобиографической повести / Александр Галич. – Фрунзе : Ала-Тоо, 1989. – 106с.
609975
   Когда я говорю-Россия!. – Ташкент, 1979. – 100с.
609976
  Салимон В. Когда я птиц в саду кормлю : поэзия: стихотворения // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
609977
  Глебова Л.Д. Когда я снова буду... / Л.Д. Глебова. – М., 1970. – 206с.
609978
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким / Я. Корчак. – М., 1961. – 254с.
609979
  Корчак Я. Когда я снова стану маленьким : повести : для старш. шк. возр. / Януш Корчак; [Пер. с польского Кинги Сенкевич]. – Москва : Детская литература, 1964. – 254 с.
609980
  Кузнецов А.В. Когда я стану великаном / А.В. Кузнецов, И.С. Туманян. – М., 1982. – 87с.
609981
  Фесенко А.Я. Когда, если не теперь / А.Я. Фесенко. – М., 1980. – 399с.
609982
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – Москва : Госиздат Дет. Литературы, 1958. – 157с.
609983
  Шур Я.И. Когда? Рассказы о календаре / Я.И. Шур. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1968. – 288 с.
609984
  Кургут Л.П. Когезивні одиниці мікротекстів каузальної семантики / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 258-262. – ISBN 966-594-420-7
609985
  Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 250-256


  У статті, на прикладі романів В. Вулф «До маяка» та «Хвилі», розглядаються особливості стилю модерністської прози, де одним з головних художніх прийомів виступає «потік свідомості». Аналіз типів когезії в текстах потоку свідомості доводить, що цей ...
609986
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
609987
  Рибачок С. Когезія та її когнітивний потенціал // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 307-311. – ISBN 966-581-231-9
609988
  Колесник Р.С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 161-166


  Стаття присвячена аналізу відтворення когерентних та когезивних зв"язків у художньому перекладі на матеріалі оповідання "Хліб" В. Борхерта. Розглядаються основні форми когезії, аналізуються прийоми відтворення лексичної, стилістичної, образної та ...
609989
  Станіслав О.В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 246-254


  Автор пропонує власну точку зору на проблему співвідношення таких синтаксичних категорій, як когезія та сепаратизація. У статті йдеться про типи корелятивних відношень між розчленованим та зв"язними синтаксичними структурами у залежності від їхньої ...
609990
  Решетник М.Д. Коген (Cohen) Герман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 606-608. – ISBN 966-316-069-1
609991
   Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 407, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6715-2
609992
  Долінський А. та інш. Когенерація - нові потужності для енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-32. – ISSN 0372-6436


  Когенерація - це поєднання декількох технологій івироблення енергії
609993
  Алексахин Ю.И. Когерантная устойчисвость электронного пучка в коллективном ускорителе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Алексахин Ю. И.; АН СССР, Ин-т выс. темпер. – М., 1980. – 17л.
609994
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
609995
  Ермакова Наталия Викторовна Когере тно-оптические исследования качественности полупроводниковых пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ермакова Наталия Викторовна; Лен. полит. ин-т. – Л., 1978. – 16л.
609996
  Маловичко С.В. Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
609997
  Коротеев Н.И. Когерентная активная спектроскопия комбинационного рессеяния света в центросимметрических средах с помощью параметрического генератора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Коротеев Н. И.; МГУ, Физ. фак. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
609998
  Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1991. – 190 с.
609999
  Львова Н.А. Когерентная и нелинейная оптика / Н.А. Львова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
610000
   Когерентная спектроскопия молекулярных кристаллов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 204с.
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,