Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
609001
  Трофимук М. "Краткое географическое описание Венгрии" Іринея Фальковського / молодший // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-151. – ISSN 2307-2261
609002
  Кирик Ю. "Крацокуф" - танець голих чоловічків : проза: новелетка // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-7. – ISSN 0130-321Х
609003
  Протасова Г. "Краще бути відверто невдоволеним, аніж мовчазно боятися..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 1, 3


  Нагородження перших лауреатів премії імені Ірини Калинець, заснованої Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого в Інституті філології КНУТШ. Захід відкрив директор Інституту філології КНУТШ Григорій Семенюк. Перед нагородженням лауреатів ...
609004
  Чорновіл В"ячеслав "Краще людині повірити, ніж довіряти" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 49 (152). – С. 39-40


  Щоденник В"ячеслава Чорновіла.
609005
  Багірова Алла "Краще солі - тільки сіль!" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41. – ISSN 0130-5212
609006
  Верховцева І.Г. "Краще суд панський, ніж селянський": волосний суд в Росії в умовах модернізації села пореформеної доби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 70-82. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
609007
   "Кращий порт Азовського моря". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1861-1875 рр.). – Бердянськ;Таганрог : Тандем - У, 2007. – 402с. – ISBN 978-966-7482-83-1
609008
  Сюндюков І. "Кращі мужі" прадавніх часів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 20


  Боярство і шляхта в добу Королівства Руського, Литви і Польщі.
609009
  Сюндюков І. "Кращі мужі" прадавніх часів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Боярство і шляхта в добу Королівства Руського, Литви та Польщі.
609010
  Алехина А.И. Краткий русско-английский и англо-русский фразеологический словарь / А.И. Алехина. – Минск, 1980. – 400с.
609011
  Жданова И.Ф. Краткий русско-английский коммерческий словарь / И.Ф. Жданова. – Москва, 1991. – 174 с.
609012
   Краткий русско-английский словарь-разговорник для делового человека : около 2000 терминов : лексика для делового и бытового общения. – Москва : Колизей ; Олимп, 1992. – 189с. – ISBN 5-86704-022-4
609013
   Краткий русско-английский словарь-справочник менеджера. – Кишинев, 1991. – 80с.
609014
   Краткий русско-английский словарь лингвистических терминов. – М., 1962. – 20с.
609015
   Краткий русско-английский словарь несвободных сочетаний современного русского языка. – М., 1965. – 127с.
609016
   Краткий русско-английский словарь терминов по начертательной геометрии и черчению. – Москва, 1963. – 32 с.
609017
   Краткий русско-английский социально-экономический словарь. – М., 1971. – 220с.
609018
   Краткий русско-арабский разговорник (египетский и сирийский диалекты). – М., 1971. – 172с.
609019
  Абашеев Д.А. Краткий русско-бурятско-монгольский словарь : [около 12 тыс. слов] / Д.А. Абашеев, К.М. Черемисов ; Бурят.-Монгольс. гос. науч.-иссл. ин-т языка, литературы и истории. – Улан-Удэ : БурГиз, 1941. – XVI, 504 с.
609020
  Чеканский А.Н. Краткий русско-датский разговорник / А.Н. Чеканский. – М, 1981. – 246с.
609021
  Фомин В.Л. Краткий русско-испанский и испанско-русский математический словарь / В.Л. Фомин. – Москва : Русский язык, 1978. – 263 с.
609022
   Краткий русско-испанский словарь арифметических терминов. – Москва, 1963. – 12 с.
609023
   Краткий русско-испанский словарь арифметических терминов. – Изд. 2-е. – Москва, 1965. – 10 с.
609024
   Краткий русско-испанский словарь лингвистических терминов. – Москва, 1962. – 20с.
609025
  Палей Я.Б. Краткий русско-китайский словарь : 15 000 слов / составители: Я.Б. Палей, В.К. Юстов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 516 с.
609026
  Палей Я.Б. Краткий русско-китайский словарь / Я.Б. Палей, В.К. Юстов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – 516 с.
609027
  Палей Я.Б. Краткий русско-китайский словарь : 16 000 слов / составители: Я.Б. Палей, В.К. Юстов. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 516 с.
609028
  Лоховиц А.Б. Краткий русско-немецкий и немецко-русский словарь / А.Б. Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1951. – 488с.
609029
  Лоховиц А.Б. Краткий русско-немецкий и немецко-русский словарь / А.Б. Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 4-е, стер. – М., 1952. – 488с.
609030
  Лоховиц А.Б. Краткий русско-немецкий и немецко-русский словарь / А.Б. Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 6-е, испр. и доп. – М., 1955. – 496с.
609031
  Лоховиц А.Б. Краткий русско-немецкий и немецко-русский словарь / А.Б. Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 7-е, стер. – М., 1956. – 496с.
609032
  Лоховиц Краткий русско-немецкий и немецко-русский словарь / Лоховиц, О.Д. Липшиц. – Изд. 7-е, стер. – М., 1957. – 496с.
609033
  Шарлинская М. Краткий русско-немецкий разговорник / М. Шарлинская. – Leipzig : Veb Verlag Enzyklopadie Leipzig, 1967. – 151 S.
609034
  Гандельман В.А. Краткий русско-немецкий словарь газетной лексики / В.А. Гандельман. – М., 1988. – 335с.
609035
  Гандельман В.А. Краткий русско-немецкий словарь газетной лексики : Около 25 000 слов и выражений / В.А. Гандельман. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 335с.
609036
  Богуславский А. Краткий русско-польский и польско-русский словарь / А. Богуславский. – Warszawa, 1965. – 374с.
609037
   Краткий русско-польский и польско-русский технический словарь. – М.-Варшава, 1987. – 560с.
609038
   Краткий русско-румынский разговорник. – СПб., 1992. – 16с.
609039
   Краткий русско-украинский словарь современных математических и экономико-математических терминов. – Харьков, 1993. – 88 с.
609040
   Краткий русско-финский словарь : около 25 000 слов. – Изд 3-е исправл. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. – 384 с.
609041
  Альбертова Л Е. Краткий русско-французский и французско-русский внешнеторговый словарь / Л Е. Альбертова. – 2-е испр. и доп. – Москва, 1954. – 103с.
609042
   Краткий русско-французский словарь арифметических терминов. – Изд. 2-е. – Москва, 1965. – 12 с.
609043
   Краткий русско-французский словарь лингвистических терминов. – Москва : Ун-т Дружбы Народов, 1962. – 20с.
609044
  Зализняк А.А. Краткий русско-французский учебный словарь / А.А. Зализняк. – Москва, 1961. – 632с.
609045
  Зализняк А.А. Краткий русско-французский учебный словарь / А.А. Зализняк. – 2-е испр. и доп. – М, 1964. – 675с.
609046
  Зализняк А.А. Краткий русско-французский учебный словарь / А.А. Зализняк. – 3-е испр. и доп. – Москва, 1969. – 688с.
609047
  Зализняк А.А. Краткий русско-французский учебный словарь : Ок. 13 500 слов / А.А. Зализняк. – 4-е испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 493с.
609048
   Краткий русско-японский разговорник для деловых людей и туристов. – М., 1991. – 150с.
609049
  Болдырев Н.Н. Краткий сборник задач и упражниний по органической химии / Н.Н. Болдырев. – Москва, 1932. – 91с.
609050
  Поле В.Е. Краткий сборник задач по начертательной геометрии / В.Е. Поле, А.Ф. Кувырдин. – Москва, 1965. – 64с.
609051
  Поле В.Е. Краткий сборник задач по начертательной геометрии / В.Е. Поле, А.Ф. Кувырдин. – Москва, 1968. – 92с.
609052
   Краткий сборник законов Украины о труде. – Харків : Консум, 1999. – 160с. – ISBN 966-7124-64-9
609053
  Шнепп Б.К. Краткий сборник краевого материала по вопросам советского, промышленного, сельско-хозяйственного и культурного строительства Татреспублики / Б.К. Шнепп. – Казань, 1929. – 63с.
609054
   Краткий сборник физико-химических величин. – М.-Л., 1953. – 64с.
609055
  Юдкин-Рипун Краткий семантико-этимологический справочник: славистика и романо-германистика / Юдкин-Рипун; НАНУ; Украинский комитет славистов. – Киев, 2004. – 236с. – ISBN 966-02-3281-0
609056
   Краткий сербско-хорватско-русский и русско-сербско-хорватский политехнический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 596с.
609057
  Страхов И.С. Краткий синтаксис греческого языка / сост. И. Страхов, преп. Лицея цесаревича Николая. – 4-е изд. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1898. – [4], 88 с.
609058
  Каган С. Краткий синтаксис немецкого языка / С. Каган. – Москва, 1937. – 94 с.
609059
   Краткий систематический свод постановлений по народному образованию уездных и губернского земских собраний Ярославской губернии. – Ярославль : Тип. Ярослав. губ. земства
Вып. 4 : Чрезвычайных и очередной сессий 1915 года. – 1916. – [1], III, 67 с.
609060
   Краткий систематический свод постановлений совещаний по народному образованию, состоявшихся при губернской управе в 1916-1917 годах. – Ярославль : Тип. Ярослав. губ. земства, 1917. – [6], 18 с.
609061
   Краткий систематический словарь всемирной литературы. – С.-Петербург : Вестник знания
Ч. 2. – 1906. – 168 с.
609062
   Краткий словарь-справочник. – М., 1991. – 94с.
609063
   Краткий словарь-справочник агитатора и политинформатора. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 344с.
609064
   Краткий словарь-справочник агитатора и политинформатора. – 5-е изд., доп. и перераб. – М., 1984. – 319с.
609065
   Краткий словарь-справочник агитатора и политинформатора. – Изд. 6-е, доп. и перераб. – М., 1988. – 318с.
609066
   Краткий словарь-справочник основных терминов, понятий и определений в системе кинофикации и кинопроката. – М., 1987. – 37с.
609067
   Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 271с.
609068
  Попов-Черкасов Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платы. / Попов-Черкасов. – М., 1967. – 311с.
609069
  Кушниренко К.Ф. Краткий словарь-справочник по горючему / К.Ф. Кушниренко. – М., 1971. – 168с.
609070
  Малашевич Е.В. Краткий словарь-справочник по охране природы / Е.В. Малашевич. – Минск, 1987. – 223с.
609071
  Маркаров С.М. Краткий словарь-справочник по черчению. / С.М. Маркаров. – Л., 1970. – 159с.
609072
  Бабич Ю.П. Краткий словарь-справочник политинформатора и агитатора / Ю.П. Бабич, Л.В. Балдин, Н.А. Веселов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1974. – 304с.
609073
   Краткий словарь архивной терминологии. – М.-Л., 1968. – 58с.
609074
  Богорад В.Б. Краткий словарь биологических терминов / В.Б. Богорад, А.С. Нехлюдова; Под ред. докт. биол. наук П.А. Генкеля и докт. биол. наук Ф.Н. Правдина. – Москва : Просвещение, 1963. – 236 с.
609075
  Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов : Книга для учителя / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Просвещение, 1995. – 368с. – ISBN 5-09-007386-4
609076
  Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов / Н.Ф. Реймерс. – 2-е изд. – М., 1995. – 368с.
609077
  Голиков В.И. Краткий словарь биологических терминов по зоологии беспозвоночных и пользование ими. / В.И. Голиков. – Краснодар, 1983. – 60с.
609078
  Викторов Д.П. Краткий словарь ботанических терминов. / Д.П. Викторов. – Москва, 1957. – 213с.
609079
  Викторов Д.П. Краткий словарь ботанических терминов. / Д.П. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 177с.
609080
   Краткий словарь видов и разновидностей документов. – М., 1974. – 80с.
609081
  Рототаев П.С. Краткий словарь горных названий / П.С. Рототаев. – Нальчик, 1969. – 100с.
609082
  Кулагина Г.А. Краткий словарь греческой мифологии / Г.А. Кулагина. – Свердловск
1. – 1958. – 95 с.
609083
  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека / Т.Г. Евдокимова, Г.А. Маховикова. – М., 1991. – 124,2с.
609084
   Краткий словарь иностранных слов. – Изд. 4-е. – М., 1947. – 480с.
609085
   Краткий словарь иностранных слов. – 5-е перераб. и доп. изд. – М., 1950. – 454с.
609086
   Краткий словарь иностранных слов. – 7-е стереотип. изд. – М., 1952. – 488с.
609087
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – М., 1966. – 384с.
609088
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 2-е, стереотип. – Москва, 1968. – 384с.
609089
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 3-е, стереотип. – Москва, 1971. – 384с.
609090
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 4-е, испр. – М., 1974. – 351с.
609091
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 5-е, стереотип. – Москва, 1976. – 351с.
609092
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 7-е, испр.. – М., 1984. – 311с.
609093
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 8-е, стереотип. – М., 1985. – 312с.
609094
  Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 9-е, испр. – М., 1987. – 630с.
609095
  Локшина С. М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 632 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-200-00311-3
609096
  Панфилов Н.Д. Краткий словарь кинолюбителя. / Н.Д. Панфилов. – М., 1974. – 151с.
609097
   Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений. – Новосибирск : Изд-во Сибирского отд., 1959. – 77 с.
609098
  Купреянова В.Н. Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений / В.Н. Купреянова, Н.М. Умнова. – Новосибирск, 1961. – 114с.
609099
  Купреянова В.Н. Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений / В.Н. Купреянова, Н.М. Умнова. – Новосибирск, 1971. – 114с.
609100
  Купреянова В.Н. Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений / Акад. наук СССР Сибирское отд-ние, Каф. иностранных языков ; сост.: В.Н. Купреянова, Н.М. Умнова. – изд. 3 стер. – Новосибирск : "Наука", 1975. – 114 с.
609101
  Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, Н. Венгров. – М. : Учпедгиз, 1952. – 160 с.
609102
  Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, Н. Венгров. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1955. – 180 с.
609103
  Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, Н. Венгров. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1958. – 188 с.
609104
  Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, Н. Венгров. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1963. – 192 с.
609105
   Краткий словарь литературоведческих терминов. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с.
609106
   Краткий словарь литературоведческих терминов / Тимофеев Л.И. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1985. – 208 с.
609107
  Штейнпресс Б.С. Краткий словарь любителя музыки / Б.С. Штейнпресс, И.М. Ямпольский. – М, 1961. – 85с.
609108
  Штейнпресс Б.С. Краткий словарь любителя музыки / Б.С. Штейнпресс, И.М. Ямпольский. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1967. – 103с.
609109
  Сеженский К. Краткий словарь музыкальных терминов / К. Сеженский. – М, 1948. – 72с.
609110
   Краткий словарь музыкальных терминов. – Л., 1962. – 14с.
609111
   Краткий словарь некоторых терминов и определений по атомной энергии, атомному оружию и противоатомной защите. – М., 1958. – 63с.
609112
  Плутицкий А.М. Краткий словарь немецко-русской спортивной терминологии. / А.М. Плутицкий. – Фрунзе, 1968. – 140с.
609113
   Краткий словарь новых слов, исторических терминов и понятий по курсу всеобщей истории для студентов подготовительного факультета. – М., 1971. – 75с.
609114
   Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных слов (терминов). – М., 1958. – 323с.
609115
  Киш Б. Краткий словарь определений и понятий физической химии / Б. Киш. – Л, 1930. – 82с.
609116
  Горский Д.П. Краткий словарь по логике / Д.П. Горский. – Москва : Просвещение, 1991. – 207с.
609117
   Краткий словарь по научному коммунизму. – М., 1989. – 428с.
609118
   Краткий словарь по нефтегазовой геологии и бурению : (русско-англо-французско-испанский). – Москва : Изд-во Университета Дружбы народов, 1990. – 103с.
609119
   Краткий словарь по радиоэлектронике. – Москва, 1964. – 255 с.
609120
   Краткий словарь по радиоэлектронике / А.П. Вержиковский, Н.В. Габис, Н.М. Китаев, И.И. Тынянкин, В.Г. Григорьянц; Попов Г.П., Григорьянц В.Г. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1980. – 511 с.
609121
  Хрипливый Ф.П. Краткий словарь по сельской экономике / Ф.П. Хрипливый, В.И. Кудинов. – М, 1983. – 238с.
609122
   Краткий словарь по социологии. – Москва : Политиздат, 1989. – 479с. – ISBN 5-250-01009-1
609123
  Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии / П.Д. Павленок. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 272с. – (Библиотека малых словарей). – ISBN 5-86225-805-1
609124
  Лазарев Е.Н. Краткий словарь по технической эстетике. / Е.Н. Лазарев. – М., 1968. – 38с.
609125
   Краткий словарь по философии. – М., 1966. – 360с.
609126
   Краткий словарь по философии. – Изд. 2-е, дораб. и доп. – М., 1970. – 399с.
609127
   Краткий словарь по философии. – 3-е изд. – М., 1979. – 414с.
609128
   Краткий словарь по философии. – 4-е изд. – Москва, 1982. – 431 с.
609129
   Краткий словарь по философии : более 1000 статей / [ авт.-сост. Н.Н. Рогалевич ]. – Минск : Харвест, 2008. – 832с. – ISBN 978-985-16-1868-8
609130
   Краткий словарь по эстетике. – М., 1963. – 543с.
609131
   Краткий словарь по эстетике. – Москва : Просвещение, 1983. – 224с.
609132
   Краткий словарь по этике. – М., 1965. – 543с.
609133
   Краткий словарь русской транскрипции географических наименований британских островов. – Москва, 1948. – 136с.
609134
   Краткий словарь русской транскрипции географических наименований Германии. – Москва, 1950. – 392с.
609135
   Краткий словарь русской транскрипции географических наименований Соединенных Штатов Америки. – М., 1950. – 560с.
609136
   Краткий словарь русской транскрипции географических наименований стран Латинской Америки. – Москва, 1950. – 240с.
609137
   Краткий словарь русской транскрипции географических наименований Франции. – М., 1948. – 210с.
609138
  Потапова И.А. Краткий словарь синонимов английского языка / И.А. Потапова. – Л., 1957. – 148с.
609139
  Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка / В.Н. Клюева. – Москва : Учебно-педагогическое изд-во, 1956. – 280с.
609140
  Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка / В.Н. Клюева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 344с.
609141
  Андреевская-Левенстерн Краткий словарь синонимов французского языка / Андреевская-Левенстерн, О.М. Карлович. – Москва, 1959. – 94с.
609142
  Андреевская Краткий словарь синонимов французского языка / Андреевская, -Левенстерн, О.М. Карлович. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 94с.
609143
  Андреевская-Левенстерн Краткий словарь синонимов французского языка / Андреевская-Левенстерн, О.М. Степанова. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 99с.
609144
  Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий : Учебн. пособ. / К.К. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1981. – 175с.
609145
  Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1984. – 174с.
609146
  Евгений Краткий словарь словянский, с прибавлением словянских склонений, спряжений и некоторых нужнейших грамматических правил собранный игуменом Евгением, 1784. – 42с.
609147
   Краткий словарь современных понятий и терминов. – М., 1993. – 510с.
609148
  Завальнюк А.Х. Краткий словарь судебно-медицинских терминов. / А.Х. Завальнюк. – К., 1982. – 189с.
609149
   Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – М., 1959. – 190с.
609150
   Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – М., 1961. – 190с.
609151
   Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – Изд. 4-е, доп. и частично перераб. – М., 1965. – 191с.
609152
  Тукембаев А. Краткий словарь терминов по политической экономии : Проспект / А. Тукембаев. – Фрунзе, 1961. – 154с.
609153
  Хамраев М.К. Краткий словарь терминов тюркоязычных литератур. / М.К. Хамраев. – Алма-Ата, 1966. – 67с.
609154
   Краткий словарь трудностей русского языка : для работников печати. – Москва : Московский университет, 1968. – 264с.
609155
  Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка : Грамматические формы. Ударение. Около 12000 слов / Н.А. Еськова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 448с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-200--02854-Х
609156
  Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка : Грамматические формы. Ударение. Около 12 000 слов / Н.А. Еськова. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 448с. – (Б-ка словарей рус. яз.). – ISBN 5-200-03151-6
609157
  Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка : Грамматические формы. Ударение. Около 12 000 слов современного русского языка / Н.А. Еськова. – 6-е изд., испр. – Москва : Астрель, АСТ, 2005. – 605с. – ISBN 5-17-028769-0; 5-271-10827-9; 985-13-2894-4
609158
  Болсун А.И. Краткий словарь физических терминов / А.И. Болсун. – Минск, 1979. – 416 с.
609159
  Болсун А.И. Краткий словарь физических терминов / А.И. Болсун. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Вища школа, 1986. – 198 с.
609160
   Краткий словарь физических терминов. – Харьков : Вища школа, 1987. – 200 с.
609161
   Краткий словарь экономических терминов. – М., 1994. – 160с.
609162
  Старцева С.А. Краткий словник для областного словаря русских говоров Пермской области / С.А. Старцева. – Пермь, 1962. – 100с.
609163
  Нефедченко Л.Ф. Краткий список газетных аббревиатур / Л.Ф. Нефедченко. – Воронеж, 1973. – 10с.
609164
  Петрова И.С. Краткий справочник / И.С. Петрова, бонвеч. – М., 1970. – 156с.
609165
  Цыцарев В.В. Краткий справочник автотуриста / В.В. Цыцарев. – Л., 1981. – 95с.
609166
   Краткий справочник агитатора. – Куйбышев, 1959. – 396с.
609167
  Дюрнбаум Н.С. Краткий справочник архитектора / Н.С. Дюрнбаум. – Москва, 1952. – 532 с.
609168
  Коваленко Ю.Н. Краткий справочник архитектора / Ю.Н. Коваленко. – Киев, 1967. – 503 с.
609169
  Коваленко Ю.Н. Краткий справочник архитектора / Ю.Н. Коваленко. – Киев, 1975. – 704 с.
609170
  Ямпольский А.М. Краткий справочник гальванотехника / А.М. Ямпольский, В.А. Ильин. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1962. – 244с.
609171
  Алексеев Д.Ю. Краткий справочник дат по истории / Д.Ю. Алексеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 224с. – (Карманный справочник). – ISBN 5-318-00419-9
609172
  Израйлевич Г.Б. Краткий справочник для печатника / Г.Б. Израйлевич. – Алма-Ата, 1960. – 110с.
609173
   Краткий справочник для поступающих в Одесский инженерно-строительный институт. – Одесса, 1965. – 27с.
609174
   Краткий справочник для редакторов, референтов и корректоров отдела научно-технической информации. – М., 1959. – 100с.
609175
   Краткий справочник изобретательских и рационализаторских предложений. – М., 1962. – 400с.
609176
  Федоров Н.Д. Краткий справочник инженера-физика / Н.Д. Федоров. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 507 с.
609177
  Позин В. Краткий справочник иностранной печати. / В. Позин. – М, 1946. – 120с.
609178
  Гузенков П.Г. Краткий справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 4-е перераб. и доп. – М, 1964. – 324с.
609179
   Краткий справочник книголюба. – М., 1970. – 352с.
609180
   Краткий справочник книголюба. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1976. – 192с.
609181
   Краткий справочник книголюба. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 480с.
609182
  Мягков В.Д. Краткий справочник констрктора / В.Д. Мягков. – М.-Л., 1961. – 544с.
609183
   Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1972. – 856 с.
609184
  Белов А.А. Краткий справочник маркшейдера шахты / А.А. Белов, Ю.Д. Белов, А.Е. Бежецкий. – М., 1962. – 416с.
609185
  Пустовойтенко И.П. Краткий справочник мастера по сложным буровым работам / И.П. Пустовойтенко, А.П. Сельващук. – Москва : Недра, 1965. – 238 с.
609186
   Краткий справочник машиностроителя. – М., 1966. – 798с.
609187
   Краткий справочник металлиста. – М., 1965. – 1144с.
609188
   Краткий справочник металлурга. – М., 1960. – 370с.
609189
  Брянский Л.Н. Краткий справочник метролога / Л.Н. Брянский, А.С. Дойников. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 79 с.
609190
   Краткий справочник механизатора сельского хозяйства. – М.-Л., 1963. – 584с.
609191
  Борисов Л.Б. Краткий справочник микробиологической терминологии / Л.Б. Борисов, И.С. Фрейдлин. – Ленинград : Медицина, 1975. – 136 с.
609192
  Трахтман Л.Б. Краткий справочник о курортах СССР / Л.Б. Трахтман, В.А. Штыль. – М., 1949. – 56с.
609193
  Невский В.П. Краткий справочник о методах борьбы с вредителями сельского хозяйства Узбекской ССР. / В.П. Невский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1930. – 72с.
609194
   Краткий справочник овощевода. – М., 1984. – 216с.
609195
  Копелович А.П. Краткий справочник по автоматическому регулированию в черной металлургии. / А.П. Копелович. – М., 1963. – 408с.
609196
  Аннадовлетов К. Краткий справочник по авторскому праву / К. Аннадовлетов, Г. Мурадов. – Ашхабад, 1961. – 63с.
609197
  Хасанов Х.Х. Краткий справочник по борьбе с вредителями и болезнями сада / Х.Х. Хасанов, А.Е. Аляев. – Казань : Татарское книжн.изд-во, 1961. – 95с.
609198
  Яковлева Т.Ф. Краткий справочник по гальваническим покрытиям / Т.Ф. Яковлева, А. .Т. Рыстенко. – Москва-Киев : Машгиз, 1963. – 272с.
609199
   Краткий справочник по геохимии. – Москва : Недра, 1970. – 278с.
609200
   Краткий справочник по геохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 184с.
609201
  Кушниренко К.Ф. Краткий справочник по горючему / К.Ф. Кушниренко. – 4-е изд. перераб. доп. – М., 1989. – 303с.
609202
   Краткий справочник по государственному социальному страхованию для советов и цеховых комиссий по социальному страхованию. – М., 1950. – 144с.
609203
  Квасникова Т.В. Краткий справочник по грамматике английского языка. / Т.В. Квасникова. – Л., 1960. – 42с.
609204
  Цвик Л.Д. Краткий справочник по грамматике немецкого языка / Л.Д. Цвик, И.Я. Гальперин. – Москва, 1970. – 128с.
609205
  Цвик Л.Д. Краткий справочник по грамматике немецкого языка / Л.Д. Цвик. – Москва, 1975. – 111с.
609206
  Кравченко М.К. Краткий справочник по грамматике немецкого языка / М.К. Кравченко. – Минск, 1990. – 103с.
609207
  Берков В.П. Краткий справочник по грамматике норвежского языка / В.П. Берков. – Москва : Высшая школа, 2005. – 112с. – ISBN 5-06-005046-7
609208
  Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка / Е.А. Рощупкина. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с. – ISBN 5-06-000794-4
609209
  Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка / Е.А. Рощупкина. – Киев : Методика, 1997. – 239с. – ISBN 966-7269-02-7
609210
  Негробов О.П. Краткий справочник по зоологической систематики. / О.П. Негробов. – Воронеж, 1988. – 112с.
609211
  Товстолес Н.И. Краткий справочник по инженерной геодезии / Н.И. Товстолес. – Изд-е второе, исправл. и доп. – Киев : Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре УССР, 1963. – 320с.
609212
  Мотренко В.Г. Краткий справочник по истории / В.Г. Мотренко, К.К. Когонашвили. – К, 1983. – 297с.
609213
  Тихонов Николай Петрович Краткий справочник по карантинным вредителям, болезням и сорным вредителям / Тихонов Николай Петрович. – Смоленск : Кн.изд., 1966. – 241с.
609214
  Баранник В.П. Краткий справочник по коррози / В.П. Баранник. – М.-Л., 1953. – 456с.
609215
   Краткий справочник по космической биологии и медицине. – Москва : Медицина, 1967. – 368 с.
609216
  Гудима Н.В. Краткий справочник по металлургии цветных металлов / Н.В. Гудима. – М, 1975. – 535с.
609217
   Краткий справочник по минеральным ресурсам капиталистических стран. Азия. – М., 1961. – 127с.
609218
   Краткий справочник по минеральным ресурсам капиталистических стран. Америка. – М., 1961. – 156с.
609219
   Краткий справочник по минеральным ресурсам капиталистических стран. Африка, Австралия и Океания. – М., 1962. – 199с.
609220
   Краткий справочник по минеральным ресурсам капиталистических стран. Европа. – Москва : Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по геологии и охране недр, 1962. – 120с.
609221
   Краткий справочник по минеральным удобрениям. – Минск, 1964. – 238с.
609222
   Краткий справочник по научно-отраслевым и мемориальным архивам АН СССР. – М., 1979. – 252с.
609223
  Сберегаев Н.А. Краткий справочник по начертательной геометрии и машиностроительному черчению / Н.А. Сберегаев. – Киев, 1965. – 264 с.
609224
  Днестровский Н.З. Краткий справочник по обработке цветных металлов и сплавов. / Н.З. Днестровский, С.Н. Померанцев. – М., 1961. – 410с.
609225
  Боулдинг Р. Краткий справочник по основам радиолокационной техники / Р. Боулдинг. – Москва, 1958. – 237 с.
609226
  Маршов Н.М. Краткий справочник по основным вопросам техники перевода с английского языка на русский / Н.М. Маршов. – Л., 1956. – 24с.
609227
  Горячев В.Т. Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам / В.Т. Горячев. – М, 1956. – 268с.
609228
  Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам / М.В. Мейкляр. – М.-Л., 1961. – 104с.
609229
  Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам электростанций / М.В. Мейкляр. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1967. – 120с.
609230
  Шляхин П.Н. Краткий справочник по паротурбинным установкам / П.Н. Шляхин, М.Л. Бершадский. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 216с.
609231
  Вольвовский Б.С. Краткий справочник по полевой геофизике / Б.С. Вольвовский, Н.Я. Кунин, Е.И. Терехин. – Москва : Недра, 1977. – 391с.
609232
   Краткий справочник по применению редких металлов и платиноидов. – М., 1959. – 90с.
609233
  Ефимов А.Л. Краткий справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 287с.
609234
   Краткий справочник по применению ядохимикатов в растениеводстве. – М.-Л., 1960. – 350с.
609235
  Солонин Б.Н. Краткий справочник по проектированию и бурению скважин на воду / Б.Н. Солонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 108с.
609236
  Солонин Б.Н. Краткий справочник по проетированию и бурению скважин на воду / Б.Н. Солонин. – Москва : Недра, 1977. – 63с.
609237
   Краткий справочник по прострелочно-взрывным работам. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 183с.
609238
   Краткий справочник по прострелочно-взрывным работам. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 197с.
609239
  Гладышев Г.И. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре / Гладышев Г.И. – Киев, 1965. – 252 с.
609240
   Краткий справочник по радиолампам. – Москва, 1949. – 216 с.
609241
  Козлов Б.А. Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры / Б.А. Козлов, И.А. Ушаков. – Москва, 1966. – 432 с.
609242
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике / И.М. Пулькина. – 3-е изд. – М, 1951. – 264с.
609243
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике / И.М. Пулькина. – Москва, 1955. – 284 с.
609244
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике / И.М. Пулькина. – 6-е изд. – М, 1961. – 288с.
609245
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике / И.М. Пулькина. – М, 1982. – 320с.
609246
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике / И.М. Пулькина ; под ред. П.С. Кузнецова. – 5-е изд. – Москва : Русский язык, 1986. – 349 с.
609247
  Пулькина И.М. Краткий справочник по русской грамматике (для говорящих на вьетнамском языке) / И.М. Пулькина. – Москва, 1983. – 380с.
609248
  Вульфиус И. Краткий справочник по русской грамматике для преподавателей нерусских школ / И. Вульфиус. – Москва, 1939. – 144с.
609249
  Касаткин Л.Л. Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л. Касаткин. – М., 1991. – 381с.
609250
  Бейлинов М.И. Краткий справочник по сталям и сплавам / М.И. Бейлинов. – К, 1971. – 195с.
609251
  Тесленко Ю.В. Краткий справочник по стратиграфической терминологии / Ю.В. Тесленко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 157с.
609252
   Краткий справочник по строительным материалам для студентов-иностранцев, обучающихся в строительных вузах. – К., 1963. – 61с.
609253
  Резников А.Б. Краткий справочник по теории подобия / А.Б. Резников. – Алма-Ата, 1950. – 34 с.
609254
  Климовицкий М.Д. Краткий справочник по тепловому контролю в черной металлургии / М.Д. Климовицкий, В.А. Карлик. – М., 1962. – 376с.
609255
   Краткий справочник по теплообменным аппаратам. – М.-Л., 1962. – 255с.
609256
  Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. / В.С. Чистяков. – М., 1990. – 320с.
609257
  Чистяков С.Ф. Краткий справочник по теплотехническим приборам и регуляторам / С.Ф. Чистяков. – 2-е изд. – М.Л., 1964. – 168с.
609258
  Чистяков С.Ф. Краткий справочник по теплотехническим приборам и регуляторам. / С.Ф. Чистяков. – М.Л., 1960. – 112с.
609259
  Енохович А.С. Краткий справочник по технике. Пособие для учителей физики. / А.С. Енохович. – М., 1957. – 195с.
609260
  Имбрицкий М.И. Краткий справочник по трубопроводам и арматуре / М.И. Имбрицкий. – М.-Л., 1962. – 272с.
609261
  Имбрицкий М.И. Краткий справочник по трубопроводам и арматуре / М.И. Имбрицкий. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1969. – 352с.
609262
   Краткий справочник по удобрениям. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 238с.
609263
   Краткий справочник по удобрениям. – М., 1961. – 224с.
609264
  Артюшин А.М. Краткий справочник по удобрениям / А.М. Артюшин, Л.М. Державин. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Москва : Колос, 1984. – 208с.
609265
  Вильдфлуш Р.Т. Краткий справочник по удобрениям для БСР / Р.Т. Вильдфлуш, А.М. Брагин, А.А. Каликинский; Под ред. Шемпеля В.И. – Изд. 2-е, переработ. и дополн. – Минск, 1955. – 252с.
609266
   Краткий справочник по унификации, 1964. – 48с.
609267
   Краткий справочник по фармакотерапии. – Изд. 3-е, стереотип. – Ташкент, 1978. – 413с.
609268
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике / Н.И. Карякин. – Москва : Высшая школа, 1962. – 559 с.
609269
  Эберт Г. Краткий справочник по физике : пер. с нем. / Г. Эберт. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 552 с.
609270
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике : Учебное пособие / Н.И. Карякин. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 574с.
609271
  Карякин Н.И. Краткий справочник по физике / Н.И. Карякин. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 600 с.
609272
  Енохович А.С. Краткий справочник по физике / А.С. Енохович. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 288с.
609273
  Енохович А.С. Краткий справочник по физике. / А.С. Енохович. – М., 1969. – 192с.
609274
  Гродзинский А.М. Краткий справочник по физиологии растений / А.М. Гродзинский, Д.М. Гродзинский; Отв.ред.Ф.Л. Калинин. – Киев, 1964. – 388 с.
609275
  Гродзинский А.М. Краткий справочник по физиологии растений / А.М. Гродзинский, Д.М. Гродзинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1973. – 591с.
609276
  Журба Ю.И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам / Ю.И. Журба. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1990. – 351с.
609277
  Журба Ю.И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам / Ю.И. Журба. – 4-е изд., стер. – Москва, 1991. – 351с.
609278
  Журба Ю.И. Краткий справочник по фотоматериалам / Ю.И. Журба. – М., 1987. – 320с.
609279
  Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский. – 3-е, испр. и доп. изд. – К., 1965. – 835с.
609280
  Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский. – К., 1974. – 991с.
609281
  Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский. – К., 1987. – 828с.
609282
  Толленс-Эльснер Краткий справочник по химии углеводов / Толленс-Эльснер. – Л-М., 1938. – 685с.
609283
   Краткий справочник по экономическому анализу деятельности предприятия. – М., 1969. – 143с.
609284
   Краткий справочник по экономическому анализу деятельности предприятия. – М., 1969. – 144с.
609285
  Зайцев В.А. Краткий справочник по электровакуумным приборам / В.А. Зайцев, С.Н. Николаев. – М.-Л, 1965. – 79с.
609286
   Краткий справочник почтовой индексации. – М., 1975. – 336с.
609287
   Краткий справочник почтовой индексации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 352с.
609288
   Краткий справочник почтовой индексации. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1978. – 304с.
609289
   Краткий справочник почтовой индексации. – М.
1. – 1986. – 80с.
609290
   Краткий справочник почтовой индексации. – М.
2. – 1986. – 80с.
609291
   Краткий справочник почтовой индексации. – М.
3. – 1986. – 80с.
609292
  Ворожейкин Е.М. Краткий справочник председателя и члена товарищеского суда / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1965. – 104с.
609293
   Краткий справочник преподавателя естествознания. – Л., 1941. – 384с.
609294
   Краткий справочник преподавателя естествознания. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л.-М., 1951. – 675с.
609295
   Краткий справочник преподавателя естествознания. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 760с.
609296
   Краткий справочник путешествий по СССР на лето 1932 г.. – М.-Л., 1932. – 32с.
609297
  Карпухин С.С. Краткий справочник работника сельского хозяйства / Карпухин С.С. – Москва : Моск. рабочий, 1969. – 352 с.
609298
  Березовский М.А. Краткий справочник радиолюбителя / М.А. Березовский, В.М. Писаренко. – Киев, 1975. – 368 с.
609299
  Березовский М.А. Краткий справочник радиолюбителя / М.А. Березовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Техніка, 1977. – 344 с.
609300
  Градиль В.П. Краткий справочник радиомонтажника / В.П. Градиль. – Харьков, 1974. – 304 с.
609301
  Градиль В.П. Краткий справочник радиомонтажника / В.П. Градиль. – 2-е изд перераб. – Харьков, 1977. – 311 с.
609302
  Борнацкий И.И. Краткий справочник сталеплавильщика / И.И. Борнацкий. – М, 1962. – 286с.
609303
  Каменичный И.С. Краткий справочник технолога-термиста. / И.С. Каменичный. – М.-К., 1963. – 286с.
609304
   Краткий справочник туриста. – 3-е изд., испр и доп. – Москва, 1985. – 272с.
609305
  Розенцвейг Я.Д. Краткий справочник ферросплавщика / Я.Д. Розенцвейг. – М, 1964. – 344с.
609306
   Краткий справочник физико-химических величин. – Изд. 3-е, доп. – Л., 1959. – 123с.
609307
   Краткий справочник физико-химических величин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1965. – 159с.
609308
   Краткий справочник физико-химических величин. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Л., 1967. – 182с.
609309
   Краткий справочник физико-химических величин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1972. – 200с.
609310
   Краткий справочник физико-химических величин. – Л., 1983. – 231с.
609311
   Краткий справочник фотолюбителя. – М., 1981. – 368с.
609312
   Краткий справочник фотолюбителя. – М., 1984. – 368с.
609313
   Краткий справочник фотолюбителя. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 367с.
609314
   Краткий справочник фотолюбителя. – 5-е изд., стер. – М., 1986. – 367с.
609315
   Краткий справочник фотолюбителя. – Изд. 6-е, испр. и доп. – М., 1987. – 368с.
609316
   Краткий справочник фотолюбителя. – Алма-Ата, 1988. – 368с.
609317
  Перельман В.И. Краткий справочник химика. / В.И. Перельман. – М.-Л., 1948. – 425с.
609318
  Перельман В.И. Краткий справочник химика. / В.И. Перельман. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1954. – 560с.
609319
  Перельман В.И. Краткий справочник химика. / В.И. Перельман. – 5-е изд., стереотип. – М., 1956. – 560с.
609320
   Краткий справочник школьного библиотекаря. – Санкт-Петербург : Профессия, 2001. – 352с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-003-8
609321
  Гольстрем В.А. Краткий справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А. Гольстрем, А.С. Иваненко. – К., 1966. – 611с.
609322
   Краткий справочный церковно-славянский словарь. – 77с.
609323
  Кока Н.А. Краткий старословянский словарь / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1962. – 100с.
609324
   Краткий статистико-экономический обзор по Одесскому уезду за 1915 год. – Одесса, 1919. – 27с.
609325
   Краткий статистический ежегодник ПНР. 1973. – Варшава, 1973. – 308с.
609326
   Краткий статистический ежегодник ПНР. 1974. – Варшава, 1974. – 294с.
609327
   Краткий статистический ежегодник ПНР. 1975. – Варшава, 1975. – 298с.
609328
   Краткий статистический ежегодник ПНР. 1976. Год XVIII. – Варшава, 1976. – 292с.
609329
   Краткий Статистический Ежегодник Польской Народной Республики. 1959. – Варшава, 1959. – 234с.
609330
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1961. – Варшава, 1961. – 198с.
609331
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1962. – Варшава, 1962. – 196с.
609332
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1963. – Варшава, 1963. – 216с.
609333
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1964. – Варшава, 1964. – 224с.
609334
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1965. – Варшава, 1965. – 228с.
609335
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1966. – Варшава, 1966. – 290с.
609336
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1967. – Варшава, 1967. – 279с.
609337
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1968. – Варшава, 1968. – 305с.
609338
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1969. – Варшава, 1969. – 364с.
609339
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1970. – Варшава, 1970. – 386с.
609340
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1971. – Варшава, 1971. – 376с.
609341
   Краткий статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1972. – Варшава, 1972. – 371с.
609342
   Краткий статистический сборник РНР. 1960, 1960. – 235с.
609343
   Краткий статистический сборник РНР. 1961, 1961. – 240с.
609344
   Краткий статистический сборник РНР. 1962, 1962. – 240с.
609345
   Краткий статистический сборник РНР. 1963, 1963. – 255с.
609346
   Краткий статистический сборник РНР. 1964, 1964. – 288с.
609347
   Краткий статистический сборник РНР. 1965, 1965. – 311с.
609348
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1966, 1966. – 332с.
609349
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1967. – Бухарест, 1967. – 344с.
609350
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1968, 1968. – 431с.
609351
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1969, 1969. – 426с.
609352
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1970. – Бухарест, 1970. – 459с.
609353
   Краткий статистический сборник Социалистической Республики Румынии. 1971. – 464с.
609354
  Кутузов А.И. Краткий суахили-русский и русско-суахили словарь / А.И. Кутузов. – М., 1965. – 442с.
609355
  Калонтаров Я.И. Краткий таджикско-русский словарь : 17 000 слов с приложением грамматического очерка / Я.И. Калонтаров. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 616 с.
609356
   Краткий телефонный справочник г.Киева. (Служба быта). – Киев, 1982. – 176с.
609357
   Краткий телефонный справочник Ленинградской городской телефонной сети. 1970. – Л., 1970. – 256с.
609358
   Краткий терминологический словарь микробиолога-биотехнолога. – М., 1989. – 135с.
609359
   Краткий терминологический словарь по ископаемым энергетическим ресурсам: Англо-французско-немецко-испанско-русский. – М., 1985. – 224с.
609360
   Краткий технический железнодорожный словарь. – М., 1940. – 998с.
609361
   Краткий технический железнодорожный словарь. – М., 1957. – 88с.
609362
   Краткий технический справочник. – М.-Л.
1. – 1949. – 532с.
609363
   Краткий технический справочник. – М.-Л.
2. – 1950. – 768с.
609364
  Семичов Б.В. Краткий тибетско-русский словарь : 21 000 слов / Б.В. Семичов, Ю.М. Парфионович, Б.Д. Дандарон; под ред. Ю.М. Парфионовича. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 584 с.
609365
   Краткий толковый словарь русского языка. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 245с.
609366
   Краткий толковый словарь русского языка. – 4-е изд., стер. – М., 1985. – 245с.
609367
   Краткий толковый словарь русского языка. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 255с.
609368
   Краткий толковый словарь русского языка. – 6-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1989. – 255с.
609369
   Краткий толковый словарь русского языка. – 7-е изд., стер. – М., 1990. – 254с.
609370
   Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев). – Москва : Русский язык, 1978. – 227с.
609371
   Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев). – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 228с.
609372
  Герасимов Ф.Я. Краткий топографо-геодезический словарь-справочник / Ф.Я. Герасимов, А.М. Говорухин, Б.С. и др. Кузьмин; Кузьмин Б.С. – Москва : Недра, 1968. – 221с.
609373
   Краткий топографо-геодезический словарь-справочник / Б.С. Кузьмин, Ф.Я. Герасимов, В.М. Молоканов, Е.М. и др. Поспелов; под ред. Б.С. Кузьмина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1973. – 280 с.
609374
   Краткий топографо-геодезический словарь / Б.С. Кузьмин, Ф.Я. Герасимов, В.М. Молоканов, Е.М. и др. Поспелов; под ред. Б.С. Кузьмина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 312 с.
609375
  Никонов В.А. Краткий топонимический словарь / В.А. Никонов. – Москва : Мысль, 1966. – 509 с.
609376
  Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии / В.А. Жучкевич. – Минск, 1974. – 447с.
609377
  Кусков В.П. Краткий топонимический словарь Камчаткокой области / В.П. Кусков. – Петрозаводск, 1967. – 128с.
609378
  Ибрагимова Б.Н. Краткий турецко-русский и русско-турецкий внешнеторговый словарь / Б.Н. Ибрагимова. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 144 с.
609379
  Антедава Г.И. Краткий турецко-русский словарь "новых" слов / Г.И. Антедава. – Тбилиси, 1978. – 96с.
609380
  Щербинин В.Г. Краткий турецко-русский словарь. / В.Г. Щербинин. – М, 1977. – 405с.
609381
  Осипов Ю. Краткий тхайско-русский словарь : около 3500 слов / Ю. Осипов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1964. – 392 с.
609382
  Шнейдер Е.Р. Краткий удейско-русский : с приложением грамматического очерка / Е.Р. Шнейдер. – Москва ; Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательствово, 1936. – 148 с.
609383
  Коншина Е.Н. Краткий указатель архивных фондов отдела рукописей / Е.Н. Коншина, Н.К. Швабе. – Москва, 1948. – 256с.
609384
   Краткий указатель изданий ТИНРО (1923-1959 гг.). – Владивосток, 1960. – 24с.
609385
   Краткий указатель литературы к темам лекций по сельскому хозяйству. – М., 1943. – 16с.
609386
   Краткий указатель литературы к темам лекций по художественной литературе. – М., 1942. – 24с.
609387
   Краткий указатель литературы по истории Московского университета за 50 лет Советской власти. – Москва, 1967. – 40 с.
609388
   Краткий указатель музея Императорского Одесского Общества Истории и Древностей. – Изд. 8-е, доп. – Одесса : Франко-Русская тип. Л. Даникана, 1880. – 56 с.
609389
   Краткий указатель музея Императорского Одесского Общества Истории и Древностей / [вице-президент А.Л. Бертье-Делагард]. – Изд. 4-е, доп. – Одесса : Славянская тип. Е. Хрисогелось, 1913. – 147 с.
609390
   Краткий указатель музея Императорского Одесского Общества Истории и Древностей. – Изд. 6-е, дополненное. – Одесса : Тип. Т-ва "Братья Кульберг", 1916. – 112 с.
609391
  Гольдин З.Д. Краткий указатель учебной литературы по русскому языку для иностранцев / З.Д. Гольдин, Е.С. Финикова. – М., 1973. – 80с.
609392
   Краткий указатель экскурсий по Ленинграду и пригородам. – Л., 1960. – 113с.
609393
   Краткий указатель экскурсионной тематики по городу Ленинграду и его музеям. – Л., 1954. – 14с.
609394
  Палладин В.И. Краткий учебник анатомии растений / В.И. Палладин. – Симферополь, 1919. – 126с.
609395
  Завьялов В.В. Краткий учебник анатомии, физиологии и гигиены / В.В. Завьялов. – Киев, 1918. – 168 с.
609396
  Пуриевич К.А Краткий учебник ботаники : для слушателей ВУЗ, с. 296 рис. в тексте / К.А. Пуриевич. – Киев : Тип. Акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – [4], IV, 297, [2] с., : 308 ил. – Отд. оттиск из: Университетские известьия, 1908


  Да тит. л. дарственная надпись: Дорогому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
609397
  Пуриевич К.А. Краткий учебник ботаники : Для слушателей высш. учеб. заведений : с 308 рис. в тексте / [соч.] К.А. Пуриевича, проф. ун-та Св. Владимира. – 2-е изд. – Киев : Типо-лит. Имп. ун-та Св. Владимира, АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [4], IV, 300 с. – На обл. назв.: Ботаника
609398
  Пуриевич К.А Краткий учебник ботаники : для слушателей ВУЗ, с. 308 рис. в тексте / К.А. Пуриевич ; под ред. проф. В.М. Арнольда и Л.И. Курсанова. – 4-е изд., пересм. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – VIII, 300 с., : 308 ил. – (Нормальные руководства для высшей школы)
609399
  Бородин И.П. Краткий учебник ботаники : с 416 рис. в тексте, портр. авт. и карт. / И.П. Бородин. – 16-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 452 с. : 416 рис., 1 портр., карт.
609400
  Шмальгаузен И. Краткий учебник ботаники для студентов медицины и начинающих натуралистов / [Соч.] Ив. Шмальгаузена, проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – VIII, 314 с. : ил.
609401
  Шмальгаузен И. Краткий учебник ботаники для студентов медицины и начинающих натуралистов / И. Шмальгаузен. – Изд.2-е испр. – Киев : Тип.Императ.Унив.Св.Владимира Н.Т.Корчака-Новицкаго, 1899. – 312с. : Рис.298
609402
  Выгодский М.Я. Краткий учебник высшей математики / М.Я. Выгодский. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 479с.
609403
  Дитмар Б. Краткий учебник географии России : с приложеннием очерка окраинных государств / Б. Дитмар. – Изд. 2-е перераб. – Петербург : Время, 1922. – 132с. : карты
609404
  Райков Б.Е. Краткий учебник зоологии / Б.Е. Райков. – Л, 1926. – 259с.
609405
  Никонов С.П. Краткий учебник истории Римского права / С.П. Никонов. – Харьков : Тип. "Печатник" ; Электрич. типо-лит. И.А. Цедербаум
Ч. 1-2. – 1907. – 117, 132, IV с.
609406
  Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории средних веков / Р.Ю. Виппер. – Изд. 5-е. – Москва. – 134с.
609407
  Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории средних веков / Р.Ю. Виппер. – 5-е изд. – Москва
Т. 2. – 1922. – 107с.
609408
  Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории средних веков / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1993. – 96 с.
609409
  Виппер Р.Ю. Краткий учебник истории средних веков / Р.Ю. Виппер. – Москва
2. – 1993. – 112с.
609410
  Покровский К.Д. Краткий учебник космографии / К.Д. Покровский. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 97 с.
609411
  Млодзеевский А.Б. Краткий учебник молекулярной физики / А.Б. Млодзеевский. – Вологда : Северный печатник, 1929. – 300 с.
609412
  Млодзеевский А.Б. Краткий учебник молекулярной физики / А.Б. Млодзеевский. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 248 с.
609413
  Виппер Р. Краткий учебник новой истории / Р. Виппер. – 2 изд. – Москва, 1913. – 293с.
609414
  Булаховский Л.А. Краткий учебник русского языка и правописания / Л.А. Булаховский. – Х.
1. – 1923. – 41с.
609415
  Иванов Н.И. Краткий учебник сопротивления материалов / Н.И. Иванов. – Москва-Ленинград, 1939. – 272 с.
609416
  Богданов-Катьков Краткий учебник теоретической и прикладной энтомологии / Богданов-Катьков. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 480с.
609417
  Бубликов М. Краткий учебник теории словесности, с прилож. образоцов различн. видов словесных произведений и биографий русских образцовых писателей. / М. Бубликов, Н. Гольденберг. – 19-е изд. – Петербург- М., 1918. – 88с.
609418
  Бальфур-Стюарт Краткий учебник физики / Бальфур-Стюарт; Пер. С. Ламанского. – Санкт-Петербург : Изд. тов. Общественная польза, 1875. – 368с. : Рис., табл.
609419
  Палладин В.И. Краткий учебник физиологии растений / В.И. Палладин. – Симферополь, 1919. – 184с.
609420
  Иловайский С.И. Краткий учебник финансового права / [Соч.] Прив.-доц. Новорос. ун-та С.И. Иловайского. – [2-е изд.]. – Одесса : Тип. Шт. войск Одесск. воен. окр., 1893. – [4], 297 с. – Из предисл.: Краткий учебник финансового права является испр. и доп. 2-м изд. сост. мной в 1889 г. Конспекта моих лекций
609421
  Фену Н.О. Краткий учебник французской грамматики / Н. Фену. – Санкт-Петербург : [Тип. Тренке и Фюсно], 1902. – X, 145 с.


  Глезер, Пауль Рудольфович
609422
  Синицкий Л.Д. Краткий учебник экономической географии СССР и пограничных государств / учебные пособия для школ 1 и 2 ступени; Л.Д. Синицкий. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 196 с.
609423
  Томэлен А. Краткий учебник электротехники / А. Томэлен; Пер. с десятого изд-я И.Б.Мандельштама. – Москва-Ленинград, 1934. – 615с.
609424
  Богданов-Катьков Краткий учебник энтомологии / Богданов-Катьков. – М.-Л., 1928. – 330с.
609425
  Выгодский М.Я. Краткий учебникгеометрии для ремесленных и железнодорожн. училищ / М.Я. Выгодский. – Москва-Ленинград, 1947. – 92с.
609426
  Александровский Б.П. Краткий учебный словарь клинических терминов с их переводным и толковым значением / Б.П. Александровский, В.Г. Соколовский. – Київ, 1957
609427
  Александровский Б.П. Краткий учебный словарь клинических терминов с их переводным и толковым значением / Б.П. Александровский, В.Г. Соколовский. – Москва, 1963. – 216с.
609428
   Краткий учебный словарь по ботанике (русско-англо-франко-испано-арабский). – М., 1971. – 158с.
609429
  Выгодский М.Я. Краткий учсебник высшей математики / М.Я. Выгодский. – Москва-Ленинград, 1947. – 479с.
609430
  Аленицын А.Г. Краткий физико-математический справочник / А.Г. Аленицын, Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 364 с.
609431
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1 : Математика. Физика. – 1960. – 446 с.
609432
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2 : Общая механика. Сопротивление материалов, теория механизмов и машин. – 1960. – 411 с.
609433
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 2 : Общая механика. Сопротивление материалов, теория механизмов и машин. – 1962. – 417 с.
609434
   Краткий физико-технический справочник. – Москва : ГИФМЛ
Т. 3 : Теплотехника, электротехника, радиотехника и электроника. – 1962. – 686 с.
609435
  Ищенко Т. Краткий философский словарь / Т. Ищенко. – М.-Л., 1931. – 200с.
609436
   Краткий философский словарь. – К., 1939. – 327с.
609437
   Краткий философский словарь. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1940. – 327с.
609438
   Краткий философский словарь. – Изд. 2-е, доп. – М., 1941. – 328с.
609439
   Краткий философский словарь. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1951. – 615с.
609440
   Краткий философский словарь. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1952. – 615с.
609441
   Краткий философский словарь. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 614с.
609442
   Краткий философский словарь. – Изд. 4-е, доп. и испр. – М., 1954. – 704с.
609443
   Краткий философский словарь. – Изд. 4-е, доп. и испр. – М., 1955. – 568с.
609444
   Краткий философский словарь. – Москва : Проспект, 1998. – 400с. – ISBN 5-7896-0023-9
609445
   Краткий философский словарь. – Москва : Проспект, 2000. – 400с. – ISBN 5-8369-0046-9
609446
   Краткий философский словарь. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2001. – 400с. – ISBN 5-94569-004-Х
609447
   Краткий фотографический справочник. – М., 1952. – 423с.
609448
   Краткий фотографический справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1953. – 480с.
609449
  Зимин В.И. Краткий фразеологический словарь русского языка : (для студентов иностранцев) / сост. В.И. Зимин ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лулумбы. – Москва, 1968. – 96с.
609450
  Чаадажев Н.А. и др. Краткий французско-русский военно-морской словарь / Н.А. и др. Чаадажев. – М., 1963. – 344с.
609451
  Миньяр-Белоручев Краткий французско-русский и русск-французский военный словарь / Миньяр-Белоручев, В.Н. Колимеев, В.П. Остапенко. – Москва : Военное издательство, 1964. – 536с.
609452
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь : Изд.11-е, пересмотр. и доп. / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – М : Советская энциклопедия, 1973. – 672с.
609453
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 5-е стереотип. – Москва, 1960. – 560с.
609454
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 6-е стереотип. – Москва, 1962. – 556с.
609455
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 7-е стереотип. – Москва, 1964. – 556с.
609456
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 8-е пересмотр. и доп. – Москва, 1968. – 655с.
609457
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – Изд. 9-е стереотип. – Москва, 1970. – 556с.
609458
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 10-е пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 672с.
609459
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский и русско-французский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 12-е, испр. – Москва : Русский язык, 1979. – 679с.
609460
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 15-е изд., испр. – Москва, 1989. – 678с.
609461
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 12-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 680 с.
609462
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 13-е изд., стер. – Москва, 1983. – 679с.
609463
  Выгодская К.С. Краткий французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe et russe-francais / К.С. Выгодская, О.Л. Долгополова. – 14-е изд., стер. – Москва, 1985. – 679с.
609464
   Краткий французско-русский учебный словарь : 400 слов. – Москва, 1963. – 716с.
609465
   Краткий французско-русский учебный словарь = Petit dictionnaire pratiquee francais - russe : 5000 слов : с прилож. морфологич. таблиц русского языка, сост. А.А. Зализняком и статьи В.Г. Гака "О некоторых особенностях русского языка сравнительно с французским". – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 672 c.
609466
  Рабинович А В. Хавин Краткий химический справочник / А В. Хавин Рабинович. – Ленинград : Химия, 1977. – 376с.
609467
  Рабинович А В. Хавин Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин ; под общ. ред. В.А. Рабиновича. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Химия, 1978. – 392 с.
609468
  Рабинович В.А. Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под общ. ред. А.Аю Потехина, А.И. Ефимова. – 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1991. – 432с. – ISBN 5-7245-0703-X
609469
   Краткий хорватско-русскій словарь : А. С-В-Р-В-Ъ. – Zagreb : Tisak Dionicke Tiskare, 1894. – (4), 146 с.
609470
  Клишов А.А. Краткий цитологическй словарь / А.А. Клишов. – Ленинград : Медицина, 1968. – 120 с.
609471
  Пащенко Н.А. Краткий чешско-русский геофизический словарь / Н.А. Пащенко, Т.К. Смульская. – М., 1960. – 248с.
609472
  Антошин Н.Н. Краткий шведско-русский электротехнический словарь / Н.Н. Антошин, И.А. Смирнова. – Москва, 1965. – 437 с.
609473
  Ефимова Е.С. Краткий экономика-географический обзор капиталистических стран Европы : пособие для студ. / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1971. – 64 с.
609474
  Лопатников Л.И. Краткий экономико-математическийсловарь / Л.И. Лопатников. – Москва, 1979. – 358 с.
609475
   Краткий экономический словарь. – М., 1958. – 391с.
609476
   Краткий экономический словарь. – М., 1987. – 399с.
609477
   Краткий экономический словарь. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 397с.
609478
   Краткий экономический словарь : 7500 терминов / [ авторы и сост. : А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова и др. ] ; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Институт новой экономики, 2008. – 1088 с. – ISBN 5-89378-022-1
609479
   Краткий экономический словарь пятилетки эффективности и качества. – Киев, 1978. – 261с.
609480
  Бляхман Л.С. Краткий экономический справочник бригадира промышленного предприятия / Л.С. Бляхман. – Кишинев, 1986. – 301 с.
609481
  Лыткин В.И. Краткий этимологический словарь восточнофинских языков : (финно-угорский фонд) : проспект-макет / В.И. Лыткин ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1964. – 16 с.
609482
  Лыткин В.И. Краткий этимологический словарь коми языка / В.И. Лыткин, Е Гуляев. – М., 1970. – 386с.
609483
  Бобылев В.Н. Краткий этимологический словарь научно-технических терминов : Учебно-справочное пособие / Бобылев В.Н. – Москва : Логос, 2004. – 96 с. – ISBN 5-94010-211-5
609484
  Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка : Пособие для учителя / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская; Под ред. С.Г. Бархударова. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 403с.
609485
  Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1971. – 541 с.
609486
   Краткий юридический словарь. – Л., 1945. – 382с.
609487
   Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов; М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов; Под ред. В.Е. Крутских. – Москва : ИНФРА-М, 2006. – 304с. – (Б-ка малых словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-16-000183-2
609488
   Краткий юридический справочник. – Тула, 1968. – 416с.
609489
   Краткий юридический справочник. – М., 1973. – 431с.
609490
   Краткий юридический справочник для профактива. – М., 1986. – 430с.
609491
   Краткий японо-русский иероглифический словарь : по 2-му доп. япон. изд. словаря А. Роз-Иннес ["Dictionary of Chinese-Japanese characters"] : с доп. некоторых сочетаний и китайск. чтений иероглифов-одиночек. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1944. – XIV, 640 с.
609492
  Фельдман-Конрад Краткий японско-русский словарь : Ок. 4000 сл. / Фельдман-Конрад, М.Г. Доля, Г. Хикита; Под ред.Б.П.Лаврентьева. – М. : Русский язык, 1980. – 406с.
609493
   Краткий японско-русский словарь иероглифов : 2300 иероглифов. – М. : Русский язык, 1985. – 415с.
609494
   Краткий японско-русский словарь иероглифов. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 410с.
609495
  Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский областной словарь объединяющий материалы ранее составленных словарей / Г.Г. Мельниченко. – Ярославль, 1961. – 224с.
609496
  Тяпкин К.Ф. Краткиц обзор современных методов ослабления регионального фона гравитационого и магнитного полей / К.Ф. Тяпкин. – М, 1963. – 52с.
609497
  Риттеръ П.Г. Краткій курсъ санскритской грамматики / П.Г. Риттеръ; П.Г. Риттерь ; Изданіе студ. Историко-филол. фак-та. – Харьковъ : [Б.и.], 1904. – 112 с.
609498
  Пасюк М.Ю. Кратко о новом хозяйственном механизме / М.Ю. Пасюк. – Минск, 1988. – 64с.
609499
  Пасюк М.Ю. Кратко о новом хозяйственном механизме / М.Ю. Пасюк. – 2-е изд., перераб.и доп. – Минск, 1990. – 94с.
609500
  Суслонова Е.И. Кратко, метко, сильно / Е.И. Суслонова. – Грозный, 1960. – 14с.
609501
   Кратковременная и длительная память. – М., 1966. – 86с.
609502
  Работнов Ю.Н. Кратковременная ползучесть / Ю.Н. Работнов, С.Т. Милейко. – М., 1970. – 223с.
609503
  Зарецкий Ю.К. Кратковременная ползучесть льда / Ю.К. Зарецкий. – Новосибирск, 1982. – 120с.
609504
  Васильев В.Н. Кратковременные вариации космических лучей, вызванные их взаимодействием с магнитными структурами межпланетной среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Васильев В.Н.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л, 1978. – 18л.
609505
  Катунский В.М. Кратковременные периодические воздействия светом как методом управления развитием растительного организма / В.М. Катунский, 1936. – 301-303с.
609506
   Краткое введение в бытоописание Всероссийской империи, 1785. – 162с.
609507
  Фишер И. Краткое введение в исчисление бесконечно-малых / И. Фишер. – М. – 76с.
609508
  Герасимов А. Краткое введение в качественные методы исследований // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 65-68. – ISSN 1606-3732
609509
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке : с рисунками из лекций на Московских женских педагогических курсах / Д.Н. Ушаков. – Москва : Издатель В.С. Спиридонов, 1913. – 120 с.
609510
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке : с рисунками / Д.Н. Ушаков. – изд.4-е. – Москва : Литературно-издательский отдел Народного Комиссариата по Просвещению, 1919. – 120 с.
609511
  Ушаков Д.Н. Краткое введение в науку о языке / Д.Н. Ушаков. – Изд. 8-е. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 151 с.
609512
  Мискиджьян С.П. Краткое введение в современнцую теорию кислот и оснований и неводное титрование / С.П. Мискиджьян. – Москва, 1966. – 39с.
609513
  Аносов В.Я. Краткое введение в физико-химический анализ / В.Я. Аносов. – Москва, 1959. – 123с.
609514
  Петряев К.Д. Краткое введение к историографии и библиографии истории Германии, Франции, Англии и США 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1964. – 79с.
609515
  Алимарин И.П. Краткое воспоминание об академике АН УССР А.К. Бабко // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 88-90
609516
  Эдельштейн Я.С. Краткое геологическое описание части Хакасской Автономной области, расположенной на левой стороней Енисея к Западу и Северо-Западу от с. Батени. / Я.С. Эдельштейн. – Л.-М., 1936. – 36с.
609517
  Еременко М А. Краткое и ясное изложение нового понимания истории // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – C/ 26-30. – ISSN 2077-1800
609518
  Масса Исаак Краткое известие о Московии в начале XVII в. / Масса Исаак. – М., 1937. – 207 с.
609519
  Делоне Б.И. Краткое изложение доказательства непротиворечивости планиметрии Лобачевского / Б.И. Делоне. – Москва, 1953. – 128с.
609520
  Делоне Б.Н. Краткое изложение доказательства непротиворечивости планиметрии Лобачевского. / Б.Н. Делоне; АН СССР. Математ.ин-т им.В.А.Стеклова. – Москва : АН СССР, 1953. – 128с.
609521
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1903/4 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2. – 1904-1905. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана
Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – 1904. – IV, 140 с. – На правах рукописи. - Конволют. - Пер.: Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний, т. 2
609522
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний. Ч. 2 : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1904/5 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2 // Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших лекции по местному праву, чит. в 1903/4 акад. г. проф. А.С. Невзоровым ; ч. 1-2 / А.С. Невзоров. – 1904-1905. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана, 1904. – Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – VI, 192, [1] с.
609523
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний / А.С. Невзоров. – 2-е изд. ; 1909-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Ч. 1 : Общая часть; Вещное право; Обязательственное право. – 1909. – 240 с.
609524
  Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний / А.С. Невзоров. – 2-е изд. ; 1909-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Ч. 2 : Семейственное право и наследственное право. – 1910. – 238 с.
609525
  Залесский Ю.М. Краткое изложение оснований к изменению терминологии жилкования крыльев насекомых / Ю.М. Залесский. – 169с.
609526
  Новаков А.С. Краткое изложение теории политики: Уч. метод. пособие для студ. по изуч. вуз. курса. / А.С. Новаков, Е.В. Новакова. – Луганск, 1993. – 158с.
609527
  Коши Л Г.А. Краткое изложение уроков о дифференциальном и интегральном исчислении, преподааемых в Королевской Политехнической школе Г.А.Л. Коши [Электронный ресурс] / Л Г.А. Коши; Пер. с франц. В. Буняковский. – [Ижевск] : [НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика"], 1999. – 245 с. – Назв. с экрана. - Вых. дан. оригинала: Санкт-Петербург : Имп. Академия наук, 1831
609528
  Ибрагим И.А. Краткое иллюстрированное руководство для понимания ислама / И.А. Ибрагим; I.A. Ibrahim ; пер. выполнен Ассоциацией культурно-просветит. обществ. объединений "Собрание" ; глав. ред. англ. версии : Ульям Пичи, Майкел Томас, Тони Сильвестер [и др.] ; науч. ред. англ. версии : Х.С. Куофи, Ф.А. Сейт, Махджуб О. Таха [и др.]. – Москва : Ассоциация культурно-просветительских общественных объединений "Собрание", 2006. – 102 с. : фотоил. – Автор упомянут как Ибрагим И.А. на стр. 95. - На титул. л. автор указан на англ. яз. - Русский пер. кн.: A brief illustrated guide to understanding islam / I.A. Ibrahim. – Библиогр.: с. 96-102. – ISBN 9960-52-471-Х
609529
  Воейков, Иван Григорьевич Краткое историческое начертание жизни лейбгвардии подпоручика Федора Михайловича Булгакова и заветы его, сочиненные им к сыну своему / Собраны игуменом Ювеналием из фамилий Воейковых, в пользу духовную, истиннаго христианина и честнаго человека ; Печатаны иждивением друга покойнаго Ф.Д.Р.Б.Л.Г.К.В. [Федора Булгакова]. – Москва : В Сенатской типографии у В.Окорокова, 1795. – 13 с.
609530
  Орлов, Иоанн Краткое историческое начертание языков с описанием их начала, распространения, перемен и смешения, и с присовокуплением некоторых всеобщих замечаний о письменном искусстве всех времен. – Москва : В Губернской Типогр. у А. Решетникова, 1810. – [7], III, 131 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
609531
  Самуил Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. – [Киев] : Печатано в типографии Академии Киевской, при Лавре Печерской, 1805. – 271с. – В изд. авт. не указ.


  Зміст: Краткое историческое описание Киевопечерския Лавры / Самуил (Миславский С.Г.). - С. 1-156 ; Достопамятнейшия древности в Киеве. - С. 157-168 ; Краткое историческое известие о Киеве. - С. 169-176 ; Известие о погребенных в Киеве князьях и ...
609532
  Самуил Краткое историческое описание Киевопечерския лавры. – [Киев] : Печатано в типографии Академии Киевской, при Лавре Печерской, 1805. – 271с. – В изд. авт. не указ.


  Зміст: Краткое историческое описание Киевопечерския Лавры / Самуил (Миславский С.Г.). - С. 1-156 ; Достопамятнейшия древности в Киеве. - С. 157-168 ; Краткое историческое известие о Киеве. - С. 169-176 ; Известие о погребенных в Киеве князьях и ...
609533
  Арсений (Усинин, Александр Андреевич) Краткое историческое описание Косинского Николаевского, ныне возобновленного монастыря, находящегося в трех верстах от г.Старой Руссы, Новгородской губернии / составлено архимандритом Старо-Ладожского Николаевского Монастыря Арсением Усининым, в мире Александром Андреевичем Усининым. – Изд.2-е. – Санкт-Петербург : Тип. В.Д. Смирнова, 1906. – 16 с.
609534
   Краткое историческое описание Рыхловской пустыни. – Изд. 2-е. – Чернигов, 1879. – 87с.
609535
  Маркеллин Краткое историческое описание Саровской пустыни, с начала заведения и до нынешняго 1804 года, выбранное из разных историй, указов и благословенной грамоты, хранящихся во оной пустыни. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1804. – 74с. – На корешке: Опис. Саро. Пуст


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
609536
  Павел Краткое историческое описание Святотроицкия Сергиевы Лавры : С приложением знатных прозшествий случившихся в оной / Сочиненное оныя Лавры Наместником иеромонахом Павлом // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 68 с.
609537
   Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от Великого князя Рюрика. – М, 1785. – 96с.
609538
  Силищинский М. Краткое методическое введение к чтению мировой экономической карты / М. Силищинский. – М., 1929. – 30с.
609539
   Краткое методическое пособие по разработке и внедрению планов научной организации труда на рабочих местах. – Саратов, 1965. – 8с.
609540
   Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. – М., 1979. – 126с.
609541
  Тямшанский Н.Д. Краткое методическое пособие по экономическому обоснованию дипломного проекта / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1964. – 23с.
609542
   Краткое методическое руководство к практическим занятиям по энтомологии. – 14с.
609543
  Логачев Е.Д. Краткое наставление для сбора, хранения и пересылки насекомых. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – 7с.
609544
  Морозов Г.Л. Краткое наставление к приготовлению животных для коллекции или изложение способов набивки чучел,препарирования скелетов и собирания насекомых / Г.Л. Морозов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1881. – 34с.
609545
  Морозов Г.Л. Краткое наставление к приготовлению животных для коллекции или изложение способов набивки чучел,препарирования скелетов и собирания насекомых / Г.Л. Морозов. – 5-е изд. – Санкт-Петербург, 1894. – 40с.
609546
  Четвериков С.С. Краткое наставление к собиранию насекомых / С.С. Четвериков. – М, 1919. – 15с.
609547
  Андреевский Иван Краткое начертание анатомии домашних животных. – Москва, 1804. – 79с.
609548
   Краткое начертание военного журнала, 1817
609549
   Краткое начертание военного журнала, 1817
609550
  Бауманн Людвиг Адольф Краткое начертание географии для начинающих обучаться сей науке, с приобщением краткого описания России по нынешнему ее разделению. – Москва, 1781. – 195с.
609551
   Краткое начертание российской истории, служащее руководством к обстоятельному познанию древних и новых проишествий сего государства. – Калуга, 1794. – 199 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра, корінець з тисн., заставка, кінцівка
609552
  Глинка, Федор Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милародовича. – СПб., 1818. – 22с.
609553
  Де Санглен Я.И. Краткое обозрение воинской истории 18-го столетия, : с опровержением мнения г-на Гибера о Петре Великом / Издано находящимся при военном министре Яковом Де-Сангленом. – Санктпетербург : Напечатано в Императорской типографии, 1809. – [2], 112, [6] с. – На корешке: Краткая военная история 18-го столетия. - На с. 95 - 112: Опровержение мнения г-на Гибера о Петре Великом. В этом разделе авт. полемизирует с ист. взглядами Ж.А.И. Гибера, изложенными в его произведении "Essai general de tactique"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра, корінець с тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
609554
  Белоконь И.П. Краткое обозрение диссертаций, защищенных на биолого-почвенном факультете КГУ в послевоенный период / И.П. Белоконь, Л.К. Полищук. – Киев, 1952. – 125-153с.
609555
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 50. – 2000
609556
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 51. – 2000
609557
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 52. – 2000
609558
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 53. – 2000
609559
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 54. – 2000
609560
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 55. – 2000
609561
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 56. – 2000
609562
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 57. – 2000
609563
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 58. – 2000
609564
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 59. – 2000
609565
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 60. – 2000
609566
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 72. – 2000
609567
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 74. – 2000
609568
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 75. – 2000
609569
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 76. – 2000
609570
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 77. – 2000
609571
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 78. – 2000
609572
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 79. – 2000
609573
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 80. – 2000
609574
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 81. – 2000
609575
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 82. – 2000
609576
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 83. – 2000
609577
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 84. – 2000
609578
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 85. – 2000
609579
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 86. – 2000
609580
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 87. – 2000
609581
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 88. – 2000
609582
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 89. – 2000
609583
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 90. – 2000
609584
   Краткое обозрение информационного пространства Украины. – Киев
№ 91. – 2000
609585
  Павлов, Андрей Краткое обозрение Кавказской губернии уездного города Кизляра, со времени первоначального образования царствовавшею имп. Екатериною II .... – М., 1822. – 14с.
609586
  Гогоцкий С.С. Краткое обозрение педагогики. Вып. 2 : (из лекций в Университете св. Владимира и на высших женских курсах) // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 84 с.
609587
  Нетушил И.В. Краткое обозрение разработки римской истории : Прил. к "Обзору римской истории" 2 изд. 1916 / Проф. И.В. Нетушил // Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – [1], 43 с.
609588
  Нетушил И.В. Краткое обозрение разработки римской истории : Прил. к "Обзору римской истории" 2 изд. 1916 / Проф. И.В. Нетушил. – Харьков : Ттип. и литогр. М. Зильберберг и Сыновья, 1916. – [1], 43 с. – Отд. оттиск: Записки императорского Харьковского университета. 1916
609589
  Киннам Иоанн Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180) / Иоанн Киннам ; пер. с греч. под ред. проф. В.Н. Карпова. – Санкт-Петербург : Типография Григория Трусова, 1859. – 363, [4] с. – (Византийские историки, переведенные с греческого при С. Петербургской духовной академии)
609590
   Краткое объяснение всенощной, литургии, или обедни, последований таинств, погребения усопших, водоосвящения и молебнов. – Репринтное воспроизведение. – Москва : МЕТТЭМ, 1991. – 192 с.
609591
  Хростицкий Л. Краткое описание автоматически заряжающегося револьвера "Браунинг" (образца 1908 г.) и обращение с ним / Л. Хростицкий. – 4-е изд. – С.-Петербург, 1907. – 24 с.
609592
  Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа / И.А. Худяков. – Ленинград, 1969. – 440с.
609593
  Байер Г.З. Краткое описание всех случаев касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу / Переведено с немецкого языка чрез И.К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. – Изд. 3-е. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Имп. Акад. наук, 1782. – [4], 244 с., 2 л. ил., план. – Авт. уст. по интернет-поиску. – (Древние Азовские и Крымские известия)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII- картон, бумага, корінець та куточки зі шкіри з тисненням, заставка.
609594
  Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу / Переведено с немецкаго языка чрез И.К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1738. – 284 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, заставка, кінцівка В книге две гравюры: медаль с изображением Петра I, в незаконченном состоянии, изготовленная для издания книги на ...
609595
   Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под Российскую державу. Переведено с немецкаго языка чрез И. К. Тауберта Академии Наук адьюнктуры. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1738. – 282с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра, корінець - відсутній
609596
   Краткое описание двадесяти монастырей, обретающихся на святой горе Афонской. – [Б.г.] : О-во ЛДП, 1877. – 15 л. – (Общество любителей древней письменности ; 1)
609597
  Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева / М.Ф. Берлинский. – Київ : Час, 1991. – 204с.
609598
  Бобров Ф.Ф. Краткое описание лабораторного корпуса Киевского коммерческого института / Ф.Ф. Бобров; Сост.: Ф.Ф. Воробьев, А.А. Голгофский и др. – Киев, 1913. – 24с.
609599
  Алопеус С. Краткое описание мраморных и других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии / Сочиненное Самуилом Алопеусом, пастором в Сордавале. – В Санкт-Петербурге : Печатано с дозволения Указного у Шнора, 1787. – 86с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
609600
  Симоновский П. Краткое описание о козацком малоросс. народе, 1847
609601
  Новицкий Г.П. Краткое описание о народе остяцком / Г.П. Новицкий. – Новосибирск, 1941. – 108с.
609602
   Краткое описание предприятий, объединяемых государственным трастом "Графическое дело". – Л., 1927. – 10с.
609603
  Бестужев-Рюмин К.Н. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году / соч. К. Бестужева-Рюмина. – 6-е изд. – Москва : В унив. тип., 1859. – 84 с.
609604
  Бороздна В. Краткое описание путешествия российско-императорского посольства в Персию в 1817 году : Василия Бороздны, коллежского ассесора и орденов св. Анны 3 ст. и персидского Льва и Солнца 2 класса кавалера. – С. Петербург : При Императорской Академии наук, 1821. – 270 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
609605
   Краткое описание термоядерных установок физико-технического института АН УССР. – Х., 1974. – 17с.
609606
   Краткое полевое руководство по комплексной геологической съемке четвертичных отложений. – Москва : АН СССР, 1957. – 202с.
609607
  Вакуленко И.Л. Краткое пособие для практических занятий по биологической химии : Углеводы. Жиры. Белки. Мышцы. Молоко. Пищеварение / И.Л. Вакуленко. – 2-е изд. – Томск : Сибирская научная мысль
Ч. 1. – 1934. – 137 с.
609608
   Краткое пособие для референтов серий экспресс-информации ВИНИТИ. – М., 1966. – 60с.
609609
  Куликова Г.Г. Краткое пособие к ботаническому анализу торфа / Г.Г. Куликова. – М., 1974. – 94с.
609610
  Виноградов А.Ф. Краткое пособие к лабораторным работам по курсу общей электротехники / А.Ф. Виноградов. – Москва-Ленинград : Издательство местной промышленности, 1939. – 176 с.
609611
  Бейер В.А. Краткое пособие по гематологии / В.А. Бейер. – 2-е изд., перараб. и доп. – Л., 1967. – 220с.
609612
  Артемьев Ф.А. Краткое пособие по законодательству об охране труда / Ф.А. Артемьев. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва, 1955. – 136с.
609613
  Коренман И.М. Краткое пособие по качественному микрохимическому анализу. / И.М. Коренман. – Л., 1931. – 88с.
609614
  Коренман И.М. Краткое пособие по качественному микрохимическому анализу. / И.М. Коренман. – 2-е изд. – Л., 1935. – 101с.
609615
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
609616
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
609617
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
609618
  Эйхе В.Д. Краткое пособие по латинскому языку для медиков / В.Д. Эйхе. – Л, 1962. – 464с.
609619
  Моденов В.П. Краткое пособие по математике для поступающих на химический факультет МГУ. / В.П. Моденов. – М, 1968. – 154с.
609620
  Баранский Н.Н. Краткое пособие по методике преподавания экономической географии для студентов-заочников географ. факультета гос. ун-тов / Н.Н. Баранский. – Москва, 1958. – 33с.
609621
  Баранский Н.Н. Краткое пособие по методике преподавания экономической географии для студентов-заочников географич. фак. гос. ун-тов / Н.Н. Баранский, 1958. – 33с.
609622
  Назарян А.Г. Краткое пособие по переводу (французский язык) / А.Г. Назарян. – М., 1971. – 86с.
609623
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : часное изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 6-е изд. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – 200 с. – На обл. печать: Книжная торговля Андрамонова в Томске
609624
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 7-е изд. – Владимир : [Тип. М.П. Леонтьевой], 1909. – 203 с. – На обл. назв.: Русская история
609625
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 7-е изд. – Владимир : [Тип. М.П. Леонтьевой], 1909. – 203 с.
609626
  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории : изд. для слушателей автора / В.О. Ключевский. – 8-е изд. – Владимир : [Тип. Т-ва Рябушинских], 1917. – 239 с.
609627
  Соболев Л.В. Краткое пособие по физике длля поступающих в вузы / Л.В. Соболев. – Москва, 1960. – 288 с.
609628
  Соболев Л.В. Краткое пособие по физике для поступающих в вузы / Л.В. Соболев. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 360 с.
609629
  Ария С.М. Краткое пособие по химии переходных элементов / С.М. Ария, И.Н. Семенов. – Ленинград, 1972. – 142с.
609630
  Шальнов В.П. Краткое пособие по элементарной физике : Программа, методические указанияи контрольные задания по физике(электричество, оптика и строение атома) / В.П. Шальнов. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 60 с.
609631
  Верхунов В.М. Краткое пособие по элементарной физике : для учащихся старш. кл. ср. школ / В.М. Верхунов. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1970. – 231 с.
609632
  Оствальд В. Краткое практическое руководство по коллоидной химии / В. Оствальд. – Л., 1925. – 175с.
609633
  Оствальд В. Краткое практическое руководство по коллоидной химии / В. Оствальд. – Л., 1931. – 119с.
609634
  Рогов А.П. Краткое рукводство по лекартвенным растениям / А.П. Рогов. – Москва : Медгиз, 1943. – 171с.
609635
  Книпович Н.М. Краткое руководство биологии животных и растений / Н.М. Книпович. – 2-е изд. – Ленинград : Печатный двор, 1925. – 324 с. : рис., табл.
609636
  Гордиевский Э.Н. Краткое руководство для бурового мастера механического колонкового бурения / Э.Н. Гордиевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1977. – 231с.
609637
   Краткое руководство для геоботанических исследований в связи с полезащитным лесоразведением и созданием устойчивой кормовой базы на юге Европейской части СССР. – М., 1952. – 192с.
609638
  Филипповский А.В. Краткое руководство для защиты дел духовного ведомства на суде гражданском, с извлеением положений уастковых наальниках, правил об устройстве судебной части в местностях, ... : в которых введено положение о земских участковых начальниках, и временных правил и волостном суде / сост. А.Ф. Филипповским, секретарем Владимирской Духовной Консистории. – 2-е изд. (печ. с 1-го изд. без перемен). – Губ. гор. Владимир : Лито-тип. П.Ф. Новгородского, 1890. – 213, 32, IX с.
609639
  Аносов Ф.Я. Краткое руководство для лабораторно-практических занятий по минералогии / Ф.Я. Аносов. – Москва, 1954. – 88с.
609640
  Черный Э.В. Краткое руководство к греческому синтаксису : для русских гимназий / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",, 1887. – VI, 89 с. – С 4-го изд. загл. незначит. изменено
609641
  Де-Пуле М.Ф. Краткое руководство к изучению прозаических сочинений / сост. М. де-Пуле. – Воронеж : В тип. В. Гольштейна, 1866. – [2], VI, 94, II с. – Особое прил. к"Филол. зап." 1866, вып. 2-3. - Экз. в разных тип. переплетах
609642
  Рылов В.М. Краткое руководство к исследованию пресноводного планктона / В.М. Рылов. – Саратов, 1926. – 82с.
609643
  Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию / М.В. Ломоносов. – 314с.
609644
  Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится риторика показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поезии / Сочиненная в пользу любящих словесныя науки трудами Михайла Ломоносова Императорской Академии наук и Историческаго собрания члена, химии профессора. – Санкт-Петербург : При Имп. Акад. наук, 1748. – [10], 315, [2] с.


  Имеется 4 изд. "Риторики", датированные 1748 г.
609645
   Краткое руководство к обозрению Российской Империи, сочинено в пользу юношества. – М., 1788. – с.
609646
  Акулов К.А. Краткое руководство к ознакомлению с речным транспортом СССР. / К.А. Акулов. – Москва, 1925. – 64с.
609647
  Рау Н. и Краткое руководство к первой книге глухонемого ребенка "Я учусь говорить" / Н. и Рау. – Москва-Ленинград, 1932. – 64 с.
609648
  Буслаев Ф.И. Краткое руководство к первоначальному преподаванию русского языка / сочинение Ф. Буслаева. – Москва : Изд. Братьев Салаевых, 1867. – 71 с., [4] с.
609649
  Платэ А.Ф. Краткое руководство к практикуму по химии нефти / А.Ф. Платэ. – М., 1960. – 95с.
609650
  Пуриевич К.А. Краткое руководство к практическим занятиям по анатомии растений : с 66 рис. в тексте / [соч.] К. Пуриевича, проф. Имп. ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], II, II, 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1907
609651
   Краткое руководство к решению задач по высшей математике. – Москва, 1963. – 135 с.
609652
  Косовский М.И. Краткое руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / М.И. Косовский. – Саратов, 1983. – 164с.
609653
  Ферсман А.Е. Краткое руководство к собиранию минерало / А.Е. Ферсман. – Птгр., 1920. – 31с.
609654
  Саккетти Л.А. Краткое руководство к теории музыки : элементарная теория, гармония, контрапункт, формы инструмент. и вокал. музыки / / сост. Л. Саккетти, проф. С.-Петерб. консерватории Имп. Рус. муз. о-ва. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – XII, 168, [2], 64 с. нот.
609655
   Краткое руководство по Turbo Pascal 5.5. – Москва : И.В.К. - СОФТ, 1991. – 84 с.
609656
  Крестовников А.Н. Краткое руководство по анатомии и физиологии / А.Н. Крестовников, В.П. Турченко. – М.-Л., 1932. – 136с.
609657
  Кленов А.В. Краткое руководство по библиотечной технике. / А.В. Кленов. – М, 1944. – 109с.
609658
  Денисьев В.Н. Краткое руководство по библиотечному делу для начинающего библиотекаря / В.Н. Денисьев. – М., 1945. – 174с.
609659
  Корецкий С.И. Краткое руководство по бухгалтерии / составил : С.И. Корецкий. – Изд. 2-е, значительно дополненное. – Москва : Издание "Финансовой Газеты", 1924. – 199 с.
609660
  Яхнич Л.М. Краткое руководство по ведению предварительного следствия. / Л.М. Яхнич. – М., 1936. – 91с.
609661
  Чичигина В.В. Краткое руководство по вычислению рабочих координат опознаков / В.В. Чичигина. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 48 с.
609662
  Викторов С.В. Краткое руководство по геоботаническим съемкам. / С.В. Викторов. – Москва, 1959. – 167 с.
609663
  Черный Э.В. Краткое руководство по греческому синтаксису : для русских гимназий / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 4-е изд., вновь пересмотр. и испр. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",, 1894. – [4], 108 с. – С 4-го изд. загл. незначит. изменено
609664
  Добровольская В.И. Краткое руководство по каталогизации для технических библиотек нефтяной промышленности / В.И. Добровольская. – М.-Л., 1948. – 160с.
609665
   Краткое руководство по качественному бессероводородному методу анализа. – Горький, 1959. – 48с.
609666
  Коршунов И.А. Краткое руководство по количественному полярографическому анализу / И.А. Коршунов. – Горький, 1950. – 68с.
609667
   Краткое руководство по культуре промышленных каучконосов СССР. – Л., 1934. – 92с.
609668
  Гусев Н.А. Краткое руководство по летней геодезической практике : для студ. геолого-разведочного и горного ф-тов / Н.А. Гусев; Ленингр. горный институт ; ред. Д.С. Емельян. – Ленинград; Москва : Металлургиздат, 1950. – 52с.
609669
  Гусев Н.А. Краткое руководство по летней геодезической практике : для студентов горных вузов / Н.А. Гусев; Ленингр. горный институт. – Ленинград-Москва : Углетехиздат, 1956. – 52 с.
609670
   Краткое руководство по летней геодезической практике : для студ. 1 и 2 курсов всех ф-тов. – Ленинград : ЛИСИ, 1961. – 38 с.
609671
  Блашкевич И.А. Краткое руководство по летней геодезической практике студентов : Ред. Кузовов И.А. / И.А. Блашкевич; Мин. высшего образования СССР. Свердловск. горный ин-т. – Свердловск : Издание института, 1956. – 52с.
609672
  Флерова В.Н. Краткое руководство по люминесцентно-битуминологическому анаализу / В.Н. Флерова. – М.Л., 1949. – 68с.
609673
  Дубынин Л.А. Краткое руководство по методике преподавания химии в седьмом классе / Л.А. Дубынин. – Москва, 1955. – 133с.
609674
  Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическиму методу поисков тектонических структур / В.П. Философов. – Саратов, 1975. – 232 с.
609675
  Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур / В.П. Философов; Корженевский А.А. – Саратов, 1960. – 95с.
609676
  Туров С.С. Краткое руководство по набивке чучел зверей и птиц / С.С. Туров. – М., 1950. – 189с.
609677
  Арнольд-Алябьев Краткое руководство по наблюдению за физическими состояниями воздуха в музеях и библиотеках / Арнольд-Алябьев. – Ленинград, 1931. – 106с.
609678
  Арабаджи В.И. Краткое руководство по обработке результатов физических измерений / В.И. Арабаджи. – Минск, 1953. – 30с.
609679
  Говорова М.С. Краткое руководство по организации лечебного питания в больничных учреждениях / М.С. Говорова, В.С. Васильева, Н.А. Довденко. – К., 1966. – 172с.
609680
   Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 56с.
609681
   Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – Изд. 3-е. – М., 1969. – 72с.
609682
  Журавлев Е. Краткое руководство по подготовке к печати авторских рукописей / Е. Журавлев. – М.-Л., 1937. – 52с.
609683
  Ашмарин И.И. Краткое руководство по практической медицинской микробиологии / И.И. Ашмарин. – Ташкент, 1961. – 219с.
609684
   Краткое руководство по предупреждению аварий при бурении скважин в районах Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1961. – 94с.
609685
  Верхолетова Л.Н. Краткое руководство по работе с текстовыми редакторами ЛЕКСИКОН и NORTON на ПЭВМ / Л.Н. Верхолетова. – Москва, 1991. – 21с.
609686
  Колмаков В.И. и др. Краткое руководство по разведению шелкопрядов в колхозах Башкирии / В.И. и др. Колмаков. – Уфа, 1944. – 76с.
609687
  Гликман С.С. Краткое руководство по разведочному бурению на нефть на отдаленных площадях / С.С. Гликман. – Баку; Москва, 1933. – 44с.
609688
  Знойко Н.Д. Краткое руководство по средней истории : [учеб. руководство] / Сост. приминительно к курсам жен. гимназий, реальных и коммерч. уч-щ : Николай Знойко. – Изд. 4-е. – Одесса : кн. маг. "Нового времени" А.С. Суворина, 1910. – 184 с. : ил.
609689
  Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Р. Додж. – М., 1992. – 240с.
609690
  Вихляев П.А. Краткое руководство по статистике народного образования. / П.А. Вихляев. – Москва, 1919. – 138с.
609691
   Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии : В.М. Павловский, Б.Р. Киричинский / Павловский, , , Киричинский, . – [Киев] : Изд-во: Май. – (Библиотека следователя)
[Ч.] 1. – 1937. – 78 с. : рис., табл., вкл. л.
609692
  Авдеев М.И. Краткое руководство по судебной медицине / М.И. Авдеев. – Москва, 1966. – 372с.
609693
  Заленский В.Р. Краткое руководство по физиологии растений : Для высших учеб. заведений / В.Р. Заленский. – Петроград : Сотрудник, 1918. – 294с.
609694
  Гнуни М.С. Краткое руководство по фототипии / М.С. Гнуни. – М.-Л., 1946. – 36с.
609695
   Краткое руководство по химическому анализу воды в экспедиционных условиях. – М.-Л., 1946. – 107с.
609696
  Заварзин А.А. Краткое руководство по эмбриологии человека и позвоночных животных. / А.А. Заварзин. – 2-е изд., перераб. – Л., 1935. – 221с.
609697
  Броуде Л. Краткое руководство при практических занятиях по биологической химии / Л. Броуде. – М.-Л., 1931. – 195с.
609698
  Броуде Л. Краткое руководство при практических занятиях по биологической химии / Л. Броуде. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Казань : Татгосиздат, 1937. – 286 с.
609699
   Краткое руководство. Что должен делать Волисполком и Сельсовет. – Тамбов, 1921. – 52с.
609700
  Книпович Н.М. Краткое руоководство биологии животных и растений / Н.М. Книпович. – Ленинград : Печатный двор, 1924. – 324 с. : табл.
609701
   Краткое слово - красивое слово. – М., 1983. – 64с.
609702
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1969. – Л., 1970. – 130с.
609703
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1971. – Л., 1972. – 107с.
609704
   Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР. 1974-1975. – Л., 1977. – 160с.
609705
   Краткое содержание докладов на Областной научно-технической конференции молодых ученых (Март 1968 г.). – Днепропетровск, 1968. – 104с.
609706
   Краткое содержание докладов научной сессии, посвященной основным итогам работы в десятой пятилетке. – Л., 1983. – 100с.
609707
   Краткое содержание докладов сессии института этнографии АН СССР, посвященной столетию создания первого академического этнографо-антропологического центра. – Л., 1980. – 104с.
609708
   Краткое содержание докладов среднеазиатских-кавказских чтений. Вопросы этно-социальной и культурной истории Средней Азии и Кавказа. Апрель 1983 г.. – Л., 1983. – 32с.
609709
   Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений, нояб. 1980 г.. – Л., 1980. – 32с.
609710
   Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений: Вопр. эносоц. и культур. истории Сред. Азии и Кавказа, май 1978 г.. – Л., 1978. – 27с.
609711
   Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений: Ноябрь 1981 г.. – Л., 1981. – 36с.
609712
   Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказских чтений; апрель, 1985 г.. – Л., 1986. – 45с.
609713
  Беляева П.И. Краткое учебное пособие к составлению комплексного физико-географического профиля по курсу "Общее землеведение" : для студ.заочников географ. ф-тов / П.И. Беляева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1958. – 20с.
609714
   Краткое учение о богослужении православной церкви, составленное протоиереем, магистром Александром Рудаковым. – М., 1991. – 125с.
609715
  Паллас П. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, сочиненное франц. яз. петром Палласом. – С-Пб, 1795. – 73с.
609716
  Шварц, Павел Краткое, ясное и подробное руководство к содержанию и разведению лучших цветных кустов и растений как тепличных, так оранжерейных и воздушных, с присовокуплением полного и подробного наставления о с. – М., 1821. – /16/, 175с.
609717
  Ломоносов М. Краткой российской летописец с родословием. – В Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1760. – 75с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
609718
   Краткосрочная динамика и пространственная неоднородность эмисии СО2 почвами естественных и городских экосистем Центрально-Черноземного региона / Д.А. Саржанов, В.И. Васенев, Ю.Л. Сотникова, А. Тембо, И.И. Васенев, Р. Валентини // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 469-478 : рис., табл. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
609719
  Энгель А Э. Гарбер Краткосрочное кредитование геологических организаций / А Э. Гарбер Энгель. – Москва : Недра, 1981. – 107с.
609720
  Ямпольский М.М. Краткосрочное кредитование предприятия. / М.М. Ямпольский. – Киев, 1979. – 131с.
609721
  Шумов Н.С. Краткосрочное кредитование промышленного предприятия / Н.С. Шумов. – М., 1954. – 128с.
609722
  Шанченко И.В. Краткосрочное кредитование промышленности / И.В. Шанченко. – Ташкент, 1979. – 53с.
609723
   Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. – М., 1983. – 222с.
609724
   Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. Аспекты работы. – Л., 1987. – 162с.
609725
  Ефименко В.И. Краткосрочное прогнозирование хромосферных вспышек в АО / В.И. Ефименко. – К., 1975
609726
  Ефименко В.И. Краткосрочное прогнозирование хромосферных вспышек в АО КГУ / В.И. Ефименко, В.М. Ефименко, Тельнюк-Адамчук. – Киев, 1975. – 16с.
609727
  Рокач А.И. Краткосрочное финансирование экспорта / А.И. Рокач, Ю.Н. Дробноход, Я.А. Шипиленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 178-187. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
609728
  Георгиевский Ю.М. Краткосрочные гидрологические прогнозы : Учебное пособие / Ю.М. Георгиевский. – Ленинград, 1982. – 100с.
609729
  Георгиевский Ю.М. Краткосрочные и догосрочные прогназы ледовых явлений на реках, озерах и водохранилищах / Ю.М. Георгиевский. – Л, 1986. – 50с.
609730
   Краткосрочные курсы для законоучителей Казанского учебного округа с 1-го по 14 авг. Казань 1913 г. : Приложение к "Циркуляру по Казанскому учебному округу". – Казань, 1913. – II, 317, VI, III с.
609731
  Алехин Ю.М. Краткосрочные прогнозы стока на равнинных реках / Ю.М. Алехин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 268с.
609732
  Васильева Е. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Е. Васильева, А. Пономаренко, А. Поршаков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 66-85. – ISSN 0042-8736
609733
  Усоскин М.М. Краткосрочный кредит в народном хозяйстве СССР / М.М. Усоскин. – Л., 1949. – 79с.
609734
  Булушев Ш.З. Краткосрочный кредит в народном хозяйстве СССР : Автореф... канад. экон.наук: / Булушев Ш. З.; МВО СССР, Моск. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 16л.
609735
  Шабалин Е.М. Краткосрочный кредит в системе экономического стимулирования энергетического производства. / Е.М. Шабалин. – М., 1978. – 24с.
609736
  Усоскин М.М. Краткосрочный кредит в СССР / М.М. Усоскин. – М., 1955. – 108с.
609737
  Котик П.С. Краткосрочный кредит и оборотные средства колхозов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Котик П.С.; МВ и ССО УССР. Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 27л.
609738
  Орлова Е.М. Краткосрочный прогноз атмосферных осадков / Е.М. Орлова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
609739
   Краткосрочный прогноз метеоэлементов. – Ташкент, 1974. – 86с.
609740
  Мудюков Акрам Ахатович Краткосрочный прогноз осадков и приземного давления в условиях среднеазиатского региона : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Мудюков Акрам Ахатович; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1980. – 23л.
609741
  Сизов М.М. Краткость как характеристика газетного стиля современного английского языка и языковые средства ее реализации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сизов М.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 24л.
609742
  Братищев Александр Васильевич Кратная интерполяционная задача в пространствах целых функций и ее приложение в теории базиса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Братищев Александр Васильевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1976. – 15л.
609743
  Филиппов В.П. Кратная отделимость и топологическая инвариантность некоторых классов множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Филиппов В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.14-18
609744
  Бояринов А.К. Кратник курс технологии кожи / А.К. Бояринов. – М., 1933. – 100с.
609745
  Гаврилів О.С. Кратні абстрактні вінерівські та фейнманівські інтеграли / О.С. Гаврилів. – Львів : Товариство ім. Стефана Банаха, 2012. – 65, [1] с. – Бібліогр.: с. 61-65. – ISBN 978-966-8460-95-1
609746
   Кратні невласні інтеграли. – К., 1976. – 48с.
609747
  Тураев Назар Юлдашевич Кратное рассеяние ионов реальными атомными структурами на поверхности поли- и монокристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.04 / Тураев Назар Юлдашевич; АН УССР. Ин-т физики. – Ташкент, 1979. – 41л.
609748
  Агузумцян М.А. Кратное рассеяние пи-мезонов на нуклеонах в нелинейной теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агузумцян М.А. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 8 с.
609749
   Кратные и криволинейные интегралы. – Куйбышев, 1976. – 68с.
609750
  Бохан К.А. Кратные и криволинейные интегралы. / К.А. Бохан, К.В. Лащенов. – Л., 1963. – 116с.
609751
  Гече Фридьеш Иожефович Кратные интегралы : Учебное пособие / Гече Фридьеш Иожефович; Ужгородский гос. ун-т: Кафедра математ. анализа. – Ужгород : Ужгор.гос.ун-т, 1976. – 65с.
609752
  Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды / Б.М. Будак, С.В. Фомин. – Москва, 1965. – 607 с.
609753
  Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды. / Б.М. Будак, С.В. Фомин. – 2-е изд., стереотип. – Москва, 1967. – 607с.
609754
  Гече Ф.И. Кратные интегралы. / Ф.И. Гече. – Ужгород, 1976. – 65с.
609755
  Лубышев В.Ф. Кратные решения нелинейных эллиптических уравнений и систем : автореф. ... дисс. канд. физ.- мат. наук : 01.01.02 / Лубышев В.Ф. ; Учреждение Российской акад. наук ; Математический ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2011. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
609756
  Коттон Ф.А. Кратные связи металл - металл / Ф.А. Коттон, Уолтон, У. – М., 1985. – 535с.
609757
  Лабзин В.Г. Кратные столкновения ионов на поверхности твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лабзин В.Г.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16л.
609758
  Янушаускас А.И. Кратные тригонометрические ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1986. – 271с.
609759
  Родионов С.В. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы : Учеб. пособие / С.В. Родионов; МВиССО РСФСР, Всес. заочн. ин-т текстильной и легкой промышл. – 2 изд. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 137с.
609760
  Дороговцев А.Я. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы / А.Я. Дороговцев. – К., 1977. – 83с.
609761
  Травин Н.В. Кратные, кроволинейные, поверхностные интегралы и ряды : Учебное пособие / Н.В. Травин. – Ленинград : [Б. в.], 1966. – 140 с.
609762
   Кратово: Стара архитектонско урбанистичка содржина. – Скопjе, 1980. – 148 с.
609763
  Косенко Д. Кратократичний аспект комунікативної теорії Ю. Габермаса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 26-33. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
609764
  Косенко Д.В. Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса. Висвітлено особливості політичних поглядів мислителя на владу, демократію та їх місце в комунікативному вченні Ю. Габермаса. Проанализировано кратологическое измерение ...
609765
  Руденко И.П. Кратчайшее расстояние / И.П. Руденко. – М., 1985. – 358с.
609766
  Бабаев Э.Г. Кратчайшие пути / Э.Г. Бабаев. – М, 1969. – 104с.
609767
  Брезински Стефан Кратък български синтаксис / Брезински Стефан. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски, 1995. – 316с. – Бібліогр.:с.315-316. – ISBN 954-07-0767-6
609768
  Александрова З. Кратък български фразеологичен речник / З. Александрова, П. Богданова. – София, 1981. – 176с.
609769
  Неверов С.В. Кратък българско-руски разговорник / сост. С.В. Неверов ; пер. И. Цветков ; ред. Т.В. Попова. – пето изд. – Москва : Руски език, 1975. – 158, [2] с.
609770
   Кратък справочник по история на България : Х. Матанов. Българско средновековие и османски период ; Т. Даков. Българско възраждане ; Б. Бобев. България след освобождението от османско иго / Х. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев, . – София : Булвест 2000, 1993. – 302 с.
609771
   Кратък терминологичен речник по електронна обработка на информация. – София : Наука и изкуство, 1973. – 166 с.
609772
  Божко Е.В. Краудсорсинг - инновационная технология управления бизнесом / Е.В. Божко, А.Э. Евтюшина // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 42-47. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
609773
  Царндт Ф. Краудсорсинг для интерактивного использования мирового культурного наследия // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – C. 23-30. – ISSN 0869-6020


  Даётся описание технологии краудсорсинга и возможностей применения этого метода в различных сферах деятельности. Особое внимание уделено процессу оцифровывания газетной информации культурного значения в библиотеках для последующего её размещения в ...
609774
  Кірєєва О. Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 72-78. – ISSN 2414-4436
609775
  Королько И. Краудсорсинг: плацебо или панацея маркетинга? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 26-29
609776
  Куликов Дмитрий Краудсорсинг: чужой бизнес своими руками : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
609777
  Андрєєва Н.М. Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємствами агропромислового комплексу України / Н.М. Андрєєва, В.А. Козловцева // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 18-27


  Розглянуто теоретичні питання щодо сутності краудсорсингової платформи у загальній системі управління вітчизняними підприємствами. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку економіки України визначаються наукові підходи щодо імплементації ідеології ...
609778
  Мельбник А.В. Краудсорсингові проекти: передумови інтеграції в геопросторовому інформаційну основу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 335-338


  Розглядаються проблеми і напрямки розвитку геопросторових даних, зокрема, акцентується увага на зростанні впливу і доступності даних краудсорсинґу та можливостей інтегрування нових технологій в область збору і підтримки даних, а також, як дані ...
609779
  Балыхин М.Г. Краудфандинг - платформа поддержки научных разработок / М.Г. Балыхин, А.В. Генералова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 57-61. – ISSN 0132-1625


  Статья посвящена исследованию новых тенденций и концептуальных основ трансфера и коммерциализации научной и инновационной деятельности в краудфандинге, представляющем собой инновационное, развивающееся направление одного из способов общественного ...
609780
  Васильєв О.В. Краудфандинг - сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу / О.В. Васильєв, С.С. Матющенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6814
609781
  Меджибовская Н.С. Краудфандинг для малого бизнеса: миф или реальность? // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 10 (651). – C. 20-34. – ISSN 0131-7741
609782
  Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальность? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 20-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
609783
  Женченко М. Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій галузі цифрової доби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 11-13. – ISSN 2076-9326
609784
  Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 172-182. – ISSN 2218-4511


  У дослідженні визначені інноваційні характеристики краудфандингу, що роблять його ефективним способом фінансування проектів соціально-економічного розвитку. Висунуто гіпотезу, що найбільш ефективні методи фінансування сучасних інновацій пов’язані із ...
609785
  Абакуменко О.В. Краудфандинг як інструмент фінансування інноваційно-технологічних проектів / О.В. Абакуменко, Б.І. Куценко // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 52-60. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
609786
  Тягунова З.О. Краудфандинг: світовий досвід та практика / З.О. Тягунова, В.М. Бондаренко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 25-32. – ISSN 2309-1533
609787
  Диба О. Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
609788
  Хираока М. Краун-соединения / М. Хираока. – М., 1986. – 363с.
609789
  Грагеров И.П. Краун-соединения в органическом синтезе / И.П. Грагеров. – Киев : Наукова думка, 1994. – 343 с. : табл.
609790
  Чертков А.Б. Крах / А.Б. Чертков. – М., 1968. – 174с.
609791
   Крах. – М., 1969. – 14с.
609792
   Крах. – М, 1969. – 14с.
609793
   Крах. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 423с.
609794
  Карий Л. Крах = The crash : документальний роман з часів Другої світової війни / Лук"ян Карий. – Торонто - Балтимор : Смолоскип, 1985. – 564 с. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч.50). – ISBN 0-914843-35-5
609795
  Анфилов В.А. Крах "Блицкрига" / В.А. Анфилов. – Москва, 1975. – 64с.
609796
  Канівець В.В. Крах "дисидентки" : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 271 с.
609797
  Бузукашвили М.И. Крах "Зимней грозы". / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1984. – 120с.
609798
  Мухачев Ю.В. Крах "новой тактики" контрреволюции после гражданской войны / Ю.В. Мухачев, Л.К. Шкаренков. – М., 1980. – 64с.
609799
  Трубников В.П. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В.П. Трубников. – М., 1983. – 253с.
609800
  Трубников В.П. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В.П. Трубников. – Минск, 1984. – 246с.
609801
  Трубников В. Крах "Операции Полония" 1980-1981 гг. / В. Трубников. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 294с.
609802
  Трубников В.П. Крах "Операції Полонія", 1980-1981 рр. / В.П. Трубников. – К., 1987. – 235с.
609803
  Атаманчук А. Крах "Скопинської" піраміди // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (105), жовтень. – С. 65-67
609804
  Пяткин Г.И. Крах "Цеппелина": докум. повесть. / Г.И. Пяткин. – Л., 1987. – 174с.
609805
  Ибрагимбейли Х.М. Крах "Эдельвейса" и Ближний Восток / Х.М. Ибрагимбейли. – Москва, 1977. – 319с.
609806
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Харків, 1925. – 46с.
609807
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 48с.
609808
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 60с.
609809
  Ленін В.І. Крах 2 Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 92с.
609810
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №14-15. – 1924. – 104 с.
609811
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1932. – 48с.
609812
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1940. – 67с.
609813
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 56с.
609814
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1953. – 63с.
609815
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 56с.
609816
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1973. – 56с.
609817
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1981. – 56с.
609818
  Ленин В.И. Крах II Интернационала / В.И. Ленин. – М., 1989. – 61с.
609819
  Факторович А.А. Крах аграрной политики немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии / А.А. Факторович. – Минск, 1979. – 150с.
609820
  Волков Ф.Д. Крах английской политики интервенции и дипломатической изоляции Советского государства / Ф.Д. Волков. – Москва, 1954. – 400с.
609821
  Тупчієнко Л.С. Крах англійської "політика втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років ХVI ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 255-267. – ISBN 966-7196-06-2
609822
  Дьомін О.Б. Крах англійської "політики втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років XVI ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 255-267. – ISBN 966-7196-06-2
609823
  Симонян А.П. Крах англо-американской интервенции в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Симонян А.П.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 24л.
609824
  Билак С.М. Крах антинародной деятельности буржуазно-националистических партий : Автореф. дис. ... д-ра историч. наук : 07.00.02 / Билак С.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 47 с.
609825
  Хохлов А.Г. Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918-1925 годах. / А.Г. Хохлов. – Минск, 1981. – 173с.
609826
  Гулыга А. Крах антисоветской интервенции США / А. Гулыга, А. Геронимус. – М., 1952. – 192с.
609827
  Чикаа И.Л. Крах антисоветской политики западных государств на Генуэзской и Гаагской конференциях. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикаа И.Л.; Тбилис. гос. ун-т. Каф. новой истории. – Тбилиси, 1960. – 24л.
609828
  Руднєв В.В. Крах білопольської окупації на Україні в 1920 р. / В.В. Руднєв. – Київ : Політвидав УРСР, 1941. – 160 с.
609829
  Кондратенко О.Ю. Крах біполярності та новий геостратегічний статус Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 35-53. – ISSN 2308-6912


  Розкрито зміст нового геостратегічного статусу Російської Федерації, який виник із крахом системи світового соціалізму та розпадом Радянського Союзу. Стратегічні умови в яких перебуває Росія тісно пов"язані з геополітичним оточенням, що склалося з ...
609830
   Крах блицкрига. – М, 1987. – 207с.
609831
  Акопов Э.Л. Крах буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Акопов Э.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 16 с.
609832
  Левин И.Д. Крах буржуазной демократии и современное государственное право капиталистических стран. США. / И.Д. Левин. – вып. 1. – М., 1951. – 164с.
609833
  Коваленко В.И. Крах буржуазных идей / В.И. Коваленко. – М, 1983. – 142с.
609834
  Овчинникова Л.В. Крах Веймарской республики в буржуазной истории ФРГ / Л.В. Овчинникова. – М., 1983. – 216с.
609835
  Зубков И.И. Крах военной идеологии и военной школы фашистской Германии / И.И. Зубков. – М, 1947. – 23с.
609836
  Хайесен Карл Крах волшебного королевства / Хайесен Карл. – Москва : Ада, 1993. – 397 с. – В кн. также: Красная лисица / Дж. Сеймур. – (Зарубежный триллер). – ISBN 5-7794-0046-6
609837
  Голинков Д.Л. Крах вражеского подполья. / Д.Л. Голинков. – М, 1971. – 368с.
609838
  Зимина В.Д. Крах германофильской монархичесокй контрреволюции на юге России в годы гражданской войны и интервенции / В.Д. Зимина. – Калинин, 1989. – 88с.
609839
   Крах германской оккупации на Украине. – М, 1936. – 208с.
609840
  Рухович С.А. Крах двух мифов буржуазной пропаганды / С.А. Рухович. – Москва, 1962. – 209 с.
609841
  Алексашенко А.П. Крах деникинщины / А.П. Алексашенко. – Москва, 1966. – 292с.
609842
  Каспаров Г. Крах диктатури - невідворотний / шпальти підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів з міжнародним гросместером Гаррі Каспаровим. На зустрічі політик презентував свою збірку статей "Торгівля страхом".
609843
  Канивец В.В. Крах диссидентки : Роман / В.В. Канивец. – Москва : Советский писатель, 1989. – 283с.
609844
  Чудинов С.И. Крах европейской метафизики и метафизика терроризма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 230-239. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
609845
  Селезнев Г.К. Крах заговора / Г.К. Селезнев. – Москва, 1963. – 151с.
609846
  Иванов Н.Я. Крах заговора против революции / Н.Я. Иванов. – Ленинград, 1967. – 127с.
609847
  Горанович М.М. Крах Зеленого Интернационала (1921-1938) / М.М. Горанович. – Москва, 1967. – 283с.
609848
  Овсієнко О.Ф. Крах зубатовщини на Україні / О.Ф. Овсієнко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 137 с.
609849
  Бадов Алан Крах и спасение панамского проекта // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. вып. / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 51 (194) : Кризисы. – С. 50-57
609850
  Москвкин В.Ф. Крах инженера / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1972. – 223с.
609851
  Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. / Г.С. Филатов. – М., 1973. – 492с.
609852
  Ленін В.І. Крах ІІ Інтернаціоналу / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 76с.
609853
  Козаков М.Е. Крах імперії. Роман в 4-х ч. / М.Е. Козаков. – К., 1965. – 851с.
609854
  Кириенко Ю.К. Крах калединщины. / Ю.К. Кириенко. – М., 1976. – 248с.
609855
  Старцев В.И. Крах керенщины / В.И. Старцев. – Л, 1982. – 271с.
609856
  Дадиани Л.Я. Крах колониального управления в современный период / Л.Я. Дадиани. – М, 1964. – 152с.
609857
  Нікольніков Г.Л. Крах колоніалізму / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1961. – 51с.
609858
  Голдовський Л.Й. Крах колоніальної системи і соціал-реформізм / Л.Й. Голдовський. – Київ, 1972. – 48с.
609859
  Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики / Л.М. Папин. – М., 1957. – 224с.
609860
  Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Папин Л.М.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 16л.
609861
  Федоров Крах коммунизма: Как это начиналось: Дневник 4 июля 1989 г. / Федоров, (Сахалинский). – М., 1995. – 235с.
609862
  Явір В.А. Крах комуністичної ідеології в Україні: заборона КПУ // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 132-151. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
609863
   Крах контрреволюционной авантюры. – Л., 1978. – 286с.
609864
  Иванов Л. Крах конференции по разоружению. / Л. Иванов. – Х., 1934. – 456с.
609865
  Абдуллаев Ч.А. Крах лицедея : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-699-24521-5
609866
  Спирина М.В. Крах мелкобуржуазной концепции социализма эсеров / М.В. Спирина. – М., 1987. – 204с.
609867
  Сивохина Т.А. Крах мелкобуржуазной оппозиции / Т.А. Сивохина. – М, 1973. – 232с.
609868
  Сивохина Т.А. Крах мелкобуржуазной оппозиции во ВЦИК (октябрь 1917 - июль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Сивохина Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1969. – 19л.
609869
  Подболотов П.А. Крах меньшевизма в Советской России / П.А. Подболотов, Л.М. Спирин. – Л., 1988. – 246с.
609870
  Воровьева В.Я. Крах меньшевистской контреволюции Поволжья и СИбири в гражданской войне и интервенции : Автореф... канд. ист.наук: / Воровьева В.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
609871
  Саратовцев П. Крах мировой валюты / П. Саратовцев. – Москва, 1931. – 48с.
609872
  Гречухин А. Крах мифа о "великом обществе" / А. Гречухин. – М., 1969. – 80с.
609873
  Галан Х. Крах монархо-фашистского режима в Испании в 1931 г. (Из истории полит. борьбы Испании 1918-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Галан Х.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
609874
  Веретельник Л.І. Крах мрії про дворянство : Компаративний аналіз творів І. Карпенка-Карого "Мартин Боруля" і Ж.Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 15-20
609875
  Рижков В. Крах нашої Імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 8


  Як сепаратисти Київську Русь погубили.
609876
  Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР / Ю.Я. Орлов. – М., 1985. – 176с.
609877
  Заставенко Г.Ф. Крах німецької інтервенції на Україні в 1918 році. / Г.Ф. Заставенко. – К., 1959. – 157с.
609878
  Гусев Ю.А. Крах одного мифа / Ю.А. Гусев. – Минск, 1977. – 296с.
609879
  Спирин Л.М. Крах одной авантюры / Л.М. Спирин. – М., 1971. – 112с.
609880
  Таренков П.Ф. Крах операции "Ротонда". / П.Ф. Таренков. – Волгоград, 1988. – 189с.
609881
  Берец Я. Крах операции "Фокус" / Я. Берец. – Москва : Политиздат, 1986. – 254 с.
609882
  Тюленев И.В. Крах операции "Эдельвейс" / И.В. Тюленев. – Оджоникидзе, 1988. – 189с.
609883
  Тимошенко Наталія Крах останніх ілюзій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
609884
  Кундюба Иван Дмитриевич Крах панской Польши и советско-польские отношения во время второй мировой войны (1939-1945 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кундюба Иван Дмитриевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 44 с. – Бібліогр. : с. 42-44
609885
  Славин Н.Ф. Крах парламентского маневра контрреволюции в сентябре-октябре 1917 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славин Н.Ф.; Моск.гос.истор.-архив.ин-т. – М, 1949. – 16л.
609886
  Гусев К.В. Крах партий левых эсеров / К.В. Гусев. – М, 1963. – 259с.
609887
  Львов А.Л. Крах патента / А.Л. Львов. – Одесса, 1966. – 222с.
609888
   Крах первого нашествия империалистов на страну Советов. – М, 1973. – 439с.
609889
  Загорулько М.М. Крах плана "Ольденбург" / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 383с.
609890
  Загорулько М.М. Крах плана "Ольденбург" / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – 3-е изд. – М., 1980. – 375с.
609891
  Горбунов Е.А. Крах планов "ОЦУ", 10 августа 1938, 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – Владивосток, 1988. – 223с.
609892
  Левит И.Э. Крах политики агрессии диктатуры Антонеску / И.Э. Левит. – Кишинев, 1983. – 376с.
609893
  Ерин М.Е. Крах политики и тактики партии Центра в Германии (1927-1933) / М.Е. Ерин. – Саратов, 1988. – 179с.
609894
  Карпенко С.В. Крах последнего белого диктатора / С.В. Карпенко. – М., 1990. – 63с.
609895
  Бугров Е.В. Крах программы "великого общества". / Е.В. Бугров. – Москва, 1969. – 54с.
609896
  Уэллс Г. Крах психоанализа : От Фрейда к Фромму / Г. Уэллс. – Москва : Прогресс, 1968. – 287с.
609897
  Рогулев Ю.Н. Крах рабочей политики администрации Трумэна (1950- начало 1953 г.) / Ю.Н. Рогулев. – М., 1981. – 135с.
609898
  Комин В.В. Крах российской контрреволюции за рубежом / В.В. Комин. – Калинин, 1977. – 49с.
609899
  Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции / Г.З. Иоффе. – Москва, 1977. – 320с.
609900
  Сойфер Д.И. Крах сионистских теорий / Д.И. Сойфер. – Днепропетровск, 1980. – 190с.
609901
  Кошкин Анатолий Аркадьевич Крах стратегии "спелой хурмы": Воен. политика Японии в отношении СССР. 1931-1945 гг. / Кошкин Анатолий Аркадьевич. – М., 1989. – 271с.
609902
  Лебедева Н.С. Крах тайной дипломатии / Н.С. Лебедева. – М., 1988. – 64с.
609903
  Лернер Ф. Крах теории "государства всеобщего благоденствия" / Ф. Лернер. – Москва, 1970. – 48с.
609904
  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии / А.М. Самсонов. – Москва, 1975. – 646с.
609905
  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии, 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1980. – 727 с.
609906
  Лебедев Н.И. Крах фащизма в Румынии / Н.И. Лебедев. – М., 1976. – 632с.
609907
  Лебедев Н.И. Крах фащизма в Румынии / Н.И. Лебедев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1983. – 551с.
609908
  Демкина Л.А. Крах федерации Родезии и Ньясаленда / Л.А. Демкина. – Москва, 1965. – 179 с.
609909
   Крах Хамана. – Томск, 1963. – 88с.
609910
  Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции / Р.Ю. Плаксин. – М, 1968. – 192с.
609911
  Самбук Р.Ф. Крах черних гномів : пригодницький роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 287 с.
609912
  Самбук Р.Ф. Крах черных гномов : приключенческий роман / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1975. – 293 с.
609913
  Зайченко Николай Крах черных селекционеров // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 12-21 : Іл.
609914
  Кондратенко Л.В. Крах экономических планов немецко-фашистских захватчиков на Украине / Л.В. Кондратенко. – Киев, 1980. – 106с.
609915
  Загорулько М.М. Крах экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР / М.М. Загорулько, А.Ф. Юденков. – Москва, 1970. – 272с.
609916
  Подболотов П.А. Крах эсеро-меньшевистской контрреволюции / П.А. Подболотов. – Л., 1975. – 120с.
609917
  Селезнев П.И. Крах. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1969. – 352с.
609918
  Селезнев П.И. Крах. / П.И. Селезнев. – М, 1988. – 446с.
609919
  Шерстнев П.Г. Крахмалопаточная и кукурузносахарная промышленность СССР и САСШ / П.Г. Шерстнев, А.М. Чекотилло. – М-Л, 1932. – 47с.
609920
  Гергиев С. Крахъ на болгарския синдекален реформизъ / С. Гергиев. – София, 1980. – 175с.
609921
  Куліш П.О. Крашанка русинам и полякам на векдень 1882 року : з додатком послісловья / П.А. Куліш. – вид. типом другим. – У Львові (ЛьвІв) : [Hакладом Авт.] ; З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1882. – 40 с. – Hа окp. аpк.: Се хpистосуваннє з дpузями й воpогами бідолашний автоp стоячи між Сциллою и Хаpибдою благоговійно пpисвячуе слободженим од нашоі великоі туги мученикам чоловіколюбства Таpасу Шевченкові и Адаму Мицкевичові


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
609922
   Крашение пластмасс. – Л., 1980. – 320с.
609923
  Голосов В. Крашение растительных и животных волокон ледяными красителями / В. Голосов, А. Ратнер. – М.-Л., 1937. – 116с.
609924
  Короткий В.А. Крашенінніков Сергій (нар. 1895 р.) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 308. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
609925
  Пуиг Мануэль Крашеные губки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С.24-139. – ISSN 1130-6545
609926
  Онищенко С. Краща бібліотека Америки 2007 року / пер. Л. Горбунова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст.
609927
  Онищенко С. Краща бібліотека Америки 2007 року / пер. Л. Горбунова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст.
609928
  Байрак І.П. Краще використаний робочий час - вища продуктивність праці / І.П. Байрак. – К., 1965. – 124с.
609929
  Рева І. Краще від студентів освітньої сфери не знає ніхто // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні. Думка голови профкому студентів і аспірантів Полтавського нац. тех. ун-ту ім. Ю. Кондратюка І. Реви про освітнє законодавство.
609930
  Пастушенко Г. Краще екзамен! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Про фізичну підготовку на хімічному факультеті та методи щодо її покращення.
609931
   Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в друкованих та інтернет-ЗМІ України - 2008 рік : збірник конкурсних робіт другого національного конкурсу на кращі опубліковані журналістські розслідування та авторські публікації з протидії корупції в Україні (опубліковані у ЗМІ з 1 серпня 2007 року по 31 жовтня 2008 року). – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 104 с.
609932
  Сидоров В. Краще один раз побачити, ніж один раз почути // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 5 : фото
609933
  Надобенко П.І. Краще працювати - краще жити / П.І. Надобенко. – К., 1985. – 33с.
609934
  Олександрова Ганна Краще хором // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
609935
  Литвин В. Кращий барометр суспільства, суспільних настроїв і суспільних устремлінь: Виступ Голови Верховної Ради України у Бакинському державному університеті 28 лют. 2004 р. // Голос України, 2004. – 3 березня
609936
   Кращий винахід 2012 року - наш! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Результатом співпраці учених хімічного факультету, ННЦ "Інститут біології" та онкологів Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіологіх став винахід, створений у нашому університеті, який виборов першість у Всеукраїнському конкурсі ...
609937
   Кращий винахід 2012 року - наш! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  У нашому університеті створений винахід за патентом України № 98076 "Застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень", який виборов абсолютну першість у Всеукраїнському конкурсі "Винахід-2012". ...
609938
   Кращий державний навчальний заклад України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Міжнародна Кадрова Академія, яка акредитована при Європейському центрі вищої освіти та Об"єднаній Раді Європи, засвідчує, що за результатами експертного опитування 1995 року Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка визнаний кращим ...
609939
   Кращий досвід громадських слухань в Україні. – Київ, 2002. – 100с. – ("За прозору владу")
609940
   Кращий знавець неорганічної природи // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 418-423. – ISBN 966-505-054-0
609941
  Миколюк О. Кращий студент - той, що працює // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 19


  В Україні дослідили соціально-економічний стан людей, які здобувають вищу освіту.
609942
  Шпак В. Кращий твір Короленка - його життя : 160 років з дня народження В.Короленко // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 34-36


  160- років тому в Житомирі народивсся видатний письменник Володимир Короленко , в історії Російської імперії була ціла "епоха Короленка".
609943
  Вірин Д і др. Кращі / Д і др. Вірин. – Харків, 1930. – 52с.
609944
   Кращі авіакомпанії - 2013 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
609945
   Кращі автори ЮВУ - 2016 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 5-7. – ISSN 1992-9277


  Рейтинг авторів газети "Юридичний вісник України" Серед переможців науковці КНУ імені Тараса Шевченка: професор Т. Коваленко (в номінації "Досконалий професіний аналіз актуальної правової проблеми"); доцент К. Задоя (в номінації "Високопрофесійне ...
609946
   Кращі автори ЮВУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Редакція газети "Юридичний Вісник України" з 2003 року здійснює рейтинг кращих авторів. У 2013 році визначили п"ятдесят двох авторів, які мають значні творчі здобутки. Серед авторів науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
609947
  Мінінберг С. Кращі агітатори вступають до лав ВКП(б) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 20 лютого (№ 2). – С. 4
609948
   Кращі аеропорти: "Бориспіль" на третій сходинці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 27 : фото. – ISSN 1998-8044
609949
   Кращі викладачі 2009/2010 навчального року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Список кращих викладачів КНУ 2009/2010 навчального року.
609950
   Кращі викладачі 2010 - 2011 навчального року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Ободовський Олександр Григорович, Павлов Геннадій Геннадійович, Литвиненко Тетяна Миколаївна, Комаров Ігор Володимирович, Гоман Юрій Олексійович, Коппель Олена Арнольдівна, Приступенко Тетяна Олегівна, Шваб Віктор Костянтинович, Клюшин Дмитро ...
609951
   Кращі викладачі 2011-2012 навчального року / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Кращі викладачі: Синельник Т.Б. (ННЦ "Ін-т біології"); Молочко А.М. (географ. ф-т); Крочак М.Д. (геологіч. ф-т); Назаров І.В. (економ. ф-т); Корнелюк О.І. (Ін-т високих технологій); Сорока Ю.М. (історич. ф-т); Кисіль В.І. (ІМВ); Шевченко Л.Ю. (Ін-т ...
609952
   Кращі викладачі 2012-2013 навчального року // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Кращими викладачами стали: Будзанівська І.Г. - докт. біол. наук, доц. каф. вірусології (ННЦ "Інститут біології"); Любицева О.О. - докт. геогр. наук, проф., зав. каф. країнознавства та туризму (географічний фак-т); Омельчук О.В. - канд. геол.-мінерал. ...
609953
   Кращі викладачі 2013-2014 навчального року // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  Кращі викладачі КНУ імені Тараса Шевченка за 2013-2014 рр.: Козерецька Ірина Анатоліївна (ННЦ "Ін-т біології"); Мезенцев Костянтин Володимирович (географічний факультет); Тішаєв Іван Васильович (Ін-т геології); Гражевська Надія Іванівна (екон. ф-т); ...
609954
   Кращі викладачі 2014–2015 навчального року // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Вчена рада університету за поданням вчених рад факультетів та інститутів визначила найкращих викладачів року, серед яких: Д.В. Лукашов – доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (ННЦ «Інститут біології»), ...
609955
   Кращі викладачі нашого університету в 1997-98 навчальному році // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Біологічний ф-т - проф. кафедри фізіології та екології рослин Брайон Олександр Вололимирович; геологічний ф-т - доц. кафедри гідрогеології та інженерної геології Кошляков Олексій Євгенович; географічний - зав. каф. фізичної географії і геоекології ...
609956
   Кращі викладачі року // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  ІМВ - проф. Бруз Володимир Семенович; Ін-т журналістики: доц. Приступенко Т.О.; Відділення військової підготовки - підполковн. Шпотаковський Ігор Дмитрович; Істор. ф-т - проф.Гончар Борис Михайлович; Фіз. ф-т - проф. Шияновський Владислав Іванович; ...
609957
   Кращі викладачі року // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Рішенням Вченої ради Київського університету імені Тараса Шевченка кращими викладачами університету в 1996/97 навч. році визнано: проф. Позура Володимира Костянтиновича (географ. ф-т); проф. Іщука Степана Івановича (геогр. ф-т); доц. Павлова Геннадія ...
609958
   Кращі викладачі року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі Вчена рада університету визначила кращих викладачів року.
609959
  Чукут С.А. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії / С.А. Чукут, В.Л. Полярна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 140-145. – ISSN 2306-6814
609960
  Яцків О.Д. Кращі інновації та винаходи за останні 60 років // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2011. – Т. 7, № 2. – С. 65-72. – ISSN 1815-2066
609961
   Кращі конкурсні уроки : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – На обкл. : Всеукраїнський конкурс "Учитель року". – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.3(28)). – ISBN 966-333-294-8
609962
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Камінська О.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)). – ISBN 978-617-00-1369-9
Вип. 1. – 2012. – 174, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 173-174
609963
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)). – ISBN 978-617-00-1391-0
Вип. 2. – 2012. – 172, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
609964
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Відмідь І.Г. та ін ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)). – ISBN 978-617-00-1565-5
Вип. 3. – 2012. – 175, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 174
609965
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)). – ISBN 978-617-00-1586-0
Вип. 4. – 2012. – 176, [1] с. : табл.
609966
   Кращі конкурсні уроки української мови та літератури / [Дворецька Л.М. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)). – ISBN 978-617-00-1633-1
Вип. 5. – 2012. – 176 с. : табл.
609967
  Рокитко Т. Кращі люди вступають до партії // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 15 квітня (№ 10). – С. 1
609968
  Валігура В. Кращі люди клубної роботи. / В. Валігура, С. Олійник. – Київ, 1940. – 20с.
609969
  Назаров В. Кращі наукові сили повинні виробити ідеологію держави // Світ. – Київ, 2013. – липень (№ 27/28)


  Проблеми науки.
609970
   Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-13-7
Вип. 1 : 2004 рік. – 2004. – 160с.
609971
   Кращі освітяни 2012 року : рейтинги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 7-11


  Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" оприлюднив імена лауреатів рейтингу "Кращі освітяни 2012 року". Серед них: Леонід Губерський, ректор КНУТШ, за здобутий успіх у взятті престижного бар"єру світових рейтингів ВНЗ визнано кращим ...
609972
   Кращі освітяни 2013 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 8-15 січня (№ 1/2). – С. 5-9


  Результати цьогорічного опитування читачів газети "Освіта" з приводу визначення найяскравіших постатей в українській освіті . В цьому році рейтингове голосування визначило сто особистостей, яким було присуджено освітянські відзнаки. "...Леоніда ...
609973
   Кращі освітяни 2014 року [за версією читачів тижневика "Освіта] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 7-14 січня (№ 1/2). – С. 5-9


  Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" опублікував, відповідно до рейтингового голосування, список лауреатів - кращих освітян 2014 року, яким присуджено освітянські відзнаки. Серед відзначених представники КНУ імені Тараса Шевченка: ...
609974
   Кращі освітяни 2015 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 6-11


  Список "Кращих освітян 2015-го року" за версією тижневика "Освіта". Кращими освітянами також визнані: декан економічного фак-ту Віктор Базилевич - лауреат відзнаки "Лиш Храм збудуй"; професор, письменник Михайло Наєнко - лауреат відзнаки "Залиш мені в ...
609975
   Кращі освітяни 2016 року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 6-11


  Перелік кращих освітян 2016 року за версією тижневика "Освіта". Науковці КНУ імені Тараса Шевченка увійшли до переліку кращих освітян 2016 року. Цьогорічними лауреатами відзнаки стали: ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський, директор ННЦ ...
609976
   Кращі підприємства України 2001р. : Альбом "Кращі підприємства України 2001 р." підготовлено та видано за ініциативи та за підтримки Українськ. асоціації якості, Укр. союзу промисловців, Клубу лідерів якості України. – Київ, 2001. – 104с.
609977
   Кращі платники податків України. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8189-23-Х
Вип. 1. – 2006. – 240с. : іл.
609978
   Кращі позакласні заходи : Учитель року. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.2(27)). – ISBN 966-333-284-0
609979
   Кращі позакласні заходи з української мови та літератури / [Чабан О.В. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)). – ISBN 978-617-00-1282-1
Вип. 1. – 2012. – 128 с. : табл.
609980
   Кращі позакласні заходи з української мови та літератури / [Подранецька Н.І. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)). – ISBN 978-617-00-1314-9
Вип. 2. – 2012. – 144 с. – Библиогр.: Быблыогр.: с. 79 та с. 49
609981
  Мельничук А. Кращі практики місцевого самоврядування / А. Мельничук, П. Остапенко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 144-147. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Десятки міст України мають тисячолітню історію, іншим – лише декілька десятків років. Ми знаємо сотні сіл, де зберігаються українські традиції та побут, з котрих пішли у світ тисячі українських геніїв. Ми можемо довго сперечатись чиє місто та село ...
609982
  Мельничук А. Кращі практики місцевого самоврядування / А. Мельничук, П. Остапенко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 114-121. – ISSN 2076-1333


  У статті проведено аналіз учасників та призерів конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" у 2014 та 2015 рр. Конкурс проводиться щорічно під егідою Мінрегіону України згідно методології Ради Європи. На основі проведеного аналізу авторами ...
609983
  Авдющенко А.С. Кращі практики формування організаційно-економічного механізму управління відходами на підприємствах гірничо-видобувного сектору Польщі // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 122-128. – ISSN 2309-1533
609984
   Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / [Ходько Н. та ін. ; наук. ред. Л. Чорній] ; Центр громад. експертизи ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комунал. госп-ва України. – Київ : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 с. : табл. – Наприкінці кн. вих. дані англ.
609985
   Кращі представники "студентської армії". "Освіта України" попросила учасників розмови розповісти про власні успіхи та здобутки, а також привітати зі святом усіх студентів країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 листопада (№ 46). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Найкращих представників українського студентства вітали в Кабінеті Міністрів України. Фоторепортаж.
609986
   Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" : посібник. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 100 с. + CD ROM
609987
  Шевченко В.Л. Кращі світові практики управління інформаційною безпекою та їх вплив на економічну стабільність держави // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 4-9. – ISSN 2409-7292


  Проаналізовані темпи зростання та основні джерела інформаційних загроз. Темпи зростання кількості інформаційних інцидентів в 2 рази перевищують темпи зростання світового внутрішнього валового продукту. Інформаційно безпечні місця на планеті вже ...
609988
   Кращі серед фінансових директорів // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3


  Фінансово-економічний тижневик "Інвестгазета" визначив 50 найкращих фінансових директорів України. Серед них - троє випускників економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка: Жанна Китаєва (компанія "Воля"), Віталій Копич (група компаній "Віннер" в ...
609989
   Кращі сорти польових культур Української РСР. – К., 1953. – 244с.
609990
   Кращі сорти польових культур Української РСР. – К., 1956. – 272с.
609991
   Кращі стенгазети університету // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 березня (№ 6). – С. 4
609992
  Добруч О. Кращі студенти Києва - на втілення інновацій. Міські виші готуватимуть вітчизняних фахівців з новітніх технологій // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2013. – 15 травня (№ 65). – С. 1


  З нагоди Дня науки голова КМДА Олександр Попов особисто привітав науковців та викладачів Києва з професійним святом. Окрім цього, вперше чотири вищих навчальних заклади Києва за активну співпрацю та реалізацію спільних проектів і заходів з учнівською й ...
609993
   Кращі сучасні диктанти з української мови для 5-11 класів. – Донецьк : БАО, 2000. – 304с. – ISBN 966-548-134-7
609994
   Кращі сучасні твори з української, російської та зарубіжної літератури. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2001. – 800 с. – ISBN 966-548-109-6
609995
   Кращі українські байки : [народні байки : збірник] / [уклад. О.В. Зав"язкін ; худож. О.В. Зарбі-Гальчук]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2016. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-9-9


  Зміст: Народні байки ; Г. Сковорода ; П. Гулак-Артемовський ; Л. Боровиковський ; Є. Гребінка ; Л. Глібов
609996
   Кращі уроки зарубіжної літератури / МОНУ, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. С.І. Науменко ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(75)). – ISBN 978-611-00-0437-7
Вип. 1. – 2010. – 188 с.
609997
   Кращі уроки зарубіжної літератури / МОНУ ; Ін-т інновац. технол. і змісту освіти ; [упоряд.: Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 7(80)). – ISBN 978-617-00-0629-5
Вип. 2. – 2010. – 268 с.
609998
   Кращі уроки світової літератури / [Андрєєва О.В. та ін. ; упоряд. Науменко Є.І.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (85)). – ISBN 978-617-00-0756-8
Вип. 3. – 2010. – 173, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 173
609999
   Кращі уроки. Всесвітня історія / упоряд. Н.Л. Клясен. – Харків : Основа, 2012. – 127 с., [1] с. : схеми, табл. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2(98)). – ISBN 978-617-00-1231-9
610000
   Кращі уроки. Історія України / [упоряд. Клясен Н.Л.]. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також: Учитель року.- На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (96). – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (95)). – ISBN 978-617-00-1187-9


  Посібник містить уроки учасників IV етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2010" з історії України для 7 та 8 класів
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,