Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
607001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
607002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
607003
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
607004
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
607005
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
607006
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
607007
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
607008
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
607009
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
607010
  Танасійчук М. "Казав, що маєш сестру вродливу. Дай подивлюся, чи то правда". Юрій Федькович не зміг одружитися через брак грошей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 31 (484), 8 серпня 2019. – С. 47-50
607011
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
607012
  Клейнер И.М. "Казарма". / И.М. Клейнер. – Киев : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1920. – 14 с.
607013
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
607014
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
607015
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
607016
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
607017
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
607018
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
607019
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
607020
  Римський-Корсаков "Казка про царя Салтана" / Римський-Корсаков. – Харкыв
1-й. – 1937. – с.
607021
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
607022
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
607023
  Холодна Ю.М. "Казкова географія" Сельми Лагерлеф (до 180-річчя від дня народження письменниці) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 25-30 : фото
607024
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
607025
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
607026
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
607027
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
607028
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
607029
  Юзефович Л.А. "Как в посольских обычаях ведется..." / Л.А. Юзефович. – М., 1988. – 214с.
607030
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
607031
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
607032
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
607033
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
607034
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
607035
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
607036
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
607037
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – М., 1933. – 420с.
607038
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
607039
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
607040
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
607041
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
607042
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
607043
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
607044
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : Учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150с. – ISBN 5-282-01907-8
607045
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
607046
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
607047
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – М., 1984. – 159с.
607048
  Мазур В. КАДТ: історія однієї афери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "3 вересня 1904 р. у театрі "Соловцов" відбувалася прем"єра - неоднозначна п"єса Антона Павловича Чехова "Вишневый сад", яка вже підняла хвилю на московській і харківській сценах. Для киян твір наповнювався особливим смислом: нещодавно місто пережило ...
607049
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
607050
  Аширов Чары Кадыр : поэма / Чары Аширов; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменистан, 1970. – 16 с.
607051
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
607052
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог... / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1986. – 64 с.
607053
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
607054
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
607055
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
607056
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425с.
607057
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
607058
  Мурацан Каждодневные беседы : рассказы и повесть / Мурацан ; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
607059
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
607060
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
607061
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
607062
  Белобородов П.К. Каждое хозяйство должно быть рентабельным / П.К. Белобородов. – Иркуцк, 1968. – 88с.
607063
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
607064
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
607065
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
607066
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
607067
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
607068
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
607069
  Магда Е. Каждому городу - нрав и права. От Президента // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 16 (832), 30 августа 2019 года. – С. 11. – ISSN 2305-3364
607070
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – М., 1983. – 72с.
607071
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
607072
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
607073
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Я.Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
607074
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
607075
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
607076
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
607077
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
607078
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
607079
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
607080
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
607081
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1962. – 275с.
607082
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
607083
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
607084
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
607085
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
607086
  Зотиков А. Каждый день - как памятник. Скульптор Галина Кальченко (1926 - 1975) // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 30-43. – ISSN 2222-436X
607087
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
607088
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
607089
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
607090
  Баркова О.М. Каждый день / О.М. Баркова. – М., 1950. – 383с.
607091
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
607092
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
607093
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
607094
  Алянский Ю.Л. Каждый день кроме вторника : [очерки о Русском музее] / Юрий Алянский. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 200 с., [8] л. ил. : ил.
607095
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
607096
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
607097
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с.
607098
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
607099
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
607100
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
607101
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – М, 1951. – 32с.
607102
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
607103
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
607104
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
607105
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
607106
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
607107
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
607108
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. : советы рисовальщика / П.Я. Павлинов. – Москва : Советский художник, 1966. – 104 с.
607109
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
607110
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
607111
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
607112
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
607113
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 535 с.
607114
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
607115
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
607116
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
607117
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
607118
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
607119
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Рыгор Бородулин ; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
607120
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки / А.Ф. Бердников. – Новосибирск, 1963. – 31с.
607121
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
607122
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
607123
  Чернцова Е.В. Кажимость в структуре обыденного vs. научного знания (на материале когнитивной семантики глагольных предикатов казаться, показаться) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У контекстах повсякденного дискурсу концептуалізовано емпіричний досвід носіїв мови, який можна описати наступними метависловлюваннями: "Мовець знає, що можна не розгледіти об"єкт спостереження як слід, тобто перше враження від побаченого може ...
607124
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
607125
  Бердник Олесь Кажу вам : (Священні знаки) / Бердник Олесь. – Київ; Ню Йорк : В-во М.Коць, 1989. – 223,[1]с. : іл.
607126
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
607127
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
607128
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
607129
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
607130
  Бурда В. Казак Грицько // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 45 (599), 09.11.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Иконописец и художник Григорий Честаховский - лучший друг Т.Г. Шевченко.
607131
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
607132
  Минжулин А. Казак и сабля неразлучны // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 68-75
607133
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
607134
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
607135
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
607136
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
607137
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
607138
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
607139
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
607140
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
607141
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
607142
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
Кн. 1. – 1941. – 300 с.
607143
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
607144
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 288с.
607145
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1, 2. – 1948. – 378с.
607146
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
607147
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
607148
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
607149
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
607150
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 174с.
607151
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 191с.
607152
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 364с.
607153
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
607154
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
607155
  Токарев К. Казаки и гусары : роман / К. Токарев. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Новинки "Современника")
607156
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
607157
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
607158
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 163с.
607159
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 152с.
607160
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 304 с.
607161
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
607162
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
607163
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
607164
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
607165
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
607166
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
607167
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
607168
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
607169
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
607170
  Пономарів О.Д. Казандзакіс Нікос (- грецький письменник) / О.Д. Пономарів, А.О. Савенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 675-676. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
607171
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
607172
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
607173
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
607174
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
607175
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
607176
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
607177
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
607178
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
607179
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
607180
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
607181
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
607182
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
607183
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
607184
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – М., 1936. – 264с.
607185
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
607186
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
607187
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260 с.
607188
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72 с.
607189
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
607190
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
607191
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
607192
  Аристов В.В. Казанские находки : поиски литературные и ист. / В.В. Аристов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1985. – 192 с. – Библиогр.: с. 181-191
607193
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
607194
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
607195
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
607196
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
607197
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
607198
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
607199
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
607200
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
607201
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
607202
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
607203
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
607204
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
607205
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
607206
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
607207
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
607208
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
607209
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
607210
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
607211
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
607212
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
607213
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
607214
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
607215
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
607216
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
607217
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
607218
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
607219
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
607220
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
607221
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
607222
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
607223
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
607224
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
607225
   Казанцев Леонід Миколайович (1854 - 1896) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 323. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
607226
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
607227
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
607228
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
607229
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
607230
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
607231
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
607232
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
607233
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
607234
   Казань. – Казань, 1952. – с.
607235
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
607236
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
607237
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
607238
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
607239
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
607240
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
607241
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
607242
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
607243
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
607244
  Бобченко Т. Казань: Путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, Синицына. – Казань, 1970. – 208с.
607245
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
607246
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Александру Константиновичу Дорошкевичу С. Маслов
607247
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – М., 1937. – 205с.
607248
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
607249
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" : крит. очерк / Арзамасцев А.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с. – Библиогр.: с. 164-167
607250
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
607251
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
607252
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
607253
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
607254
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
607255
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
607256
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
607257
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
607258
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
607259
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
607260
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
607261
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
607262
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
607263
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
607264
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
607265
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
607266
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
607267
  Алимбаев М. Казахская песня : стихи, переводы / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957
607268
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
607269
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
607270
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
607271
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
607272
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
607273
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
607274
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
607275
   Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
607276
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
607277
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1930 гг.) : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26 с.
607278
   Казахская ССР. – М., 1941. – 126с.
607279
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
607280
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
607281
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
607282
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
607283
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
607284
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
607285
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
607286
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
607287
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
607288
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
607289
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
607290
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
607291
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
607292
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 412 с.
607293
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
607294
   Казахские народные сказки. – М., 1952. – 315с.
607295
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
607296
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
607297
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
607298
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
607299
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
607300
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
607301
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
607302
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
607303
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
607304
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
607305
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
607306
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
607307
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
607308
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
607309
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
607310
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
607311
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80 с.
607312
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384 с.
607313
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
607314
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
607315
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
607316
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164 с.
607317
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
607318
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
607319
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
607320
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
607321
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
607322
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
607323
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
607324
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
607325
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
607326
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
607327
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
607328
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
607329
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
607330
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
607331
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
607332
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
607333
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
607334
   Казахский университет им. С.М .Кирова. Алма-Ата : обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова : сбор. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147 с.
607335
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
607336
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
607337
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
607338
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
607339
  Айман Ш. Казахский эпос / Айман Шолпан ; АН Казах. ССР, Ин-т языка и лит. – Алма-Ата : [б. и.]
Кн. 7. – 1957. – 46 с.
607340
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
607341
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
607342
  Ісмагулова Б. Казахский язык в современном Казахстане (в свете социолингвистичного анализа) // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 314-317
607343
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
607344
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
607345
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
607346
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
607347
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
607348
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
607349
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
607350
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
607351
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
607352
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
607353
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
607354
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
607355
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
607356
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение / З.А. Ахметов. – Алма-Ата, 1964. – 460с.
607357
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
607358
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
607359
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
607360
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – М.-Л., 1944. – 119с.
607361
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
607362
  Бучкин Б.А. Казахстан - республика крупного совхозного производства / Б.А. Бучкин. – Алма-Ата, 1956. – 131с.
607363
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
607364
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
607365
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки : 1917-2008 гг. : (сб. воспоминаний и док.) / Арх. Президента Респ. Казахстан, Посольство Украины в Респ. Казахстан ; [редкол.: З.С. Айдарбеков, Н.Ф. Селивон, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова (отв.), Е.В. Чиликова]. – Алматы : Print Express, 2009. – 318 с., [13] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9965-32-818-8
607366
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
607367
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
607368
   Казахстан. – Москва, 1936. – 196с.
607369
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
607370
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
607371
   Казахстан : Библиография за 1953 год. – Алма-Ата, 1955. – 155 с.
607372
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
607373
   Казахстан : Библиография за 1956 год. – Алма-Ата, 1960. – 276 с.
607374
   Казахстан : Библиография за 1957 год. – Алма-Ата, 1962. – 340 с.
607375
   Казахстан. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
607376
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
607377
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
607378
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
607379
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
607380
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
607381
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
607382
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
607383
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
607384
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
607385
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
607386
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
607387
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
607388
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
607389
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
607390
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено комплексу економічних та військових інтересів США стосовно найбільшої центральноазійської держави - Казахстану наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Статья посвящена архитектуре экономических и военных интересов США относительно ...
607391
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
607392
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
607393
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
607394
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
607395
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
607396
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
607397
   Казахстан и Киргизия. – Москва, 1930. – 112с.
607398
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
607399
   Казахстан к IX съезду Советов (1931-1934) : Материалы к отчету Правительства Казахской ССР IX краевому съезду советов. – Алма-Ата : Казахстанское краевое изд., 1935. – XVI, 258 с.
607400
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
607401
  Алтайский К.Н. Казахстан мой : стихи / К.Н. Алтайский ; предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 115 с.
607402
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
607403
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
607404
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
607405
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
607406
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
607407
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
607408
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
607409
  Исакина Юлия Казахстан. Алматы. Тонкости стоповера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-33 : фото
607410
  Апресов Сергей Казахстан. Магия Мангистау. Каньоны и кратеры Казахстана. Планета Мангышлак
607411
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
607412
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
607413
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
607414
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
607415
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
607416
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
607417
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
607418
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
607419
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
607420
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
607421
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата, 1962. – 176с.
607422
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
607423
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
607424
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
607425
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
607426
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
607427
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
607428
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
607429
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
607430
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
607431
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
607432
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
607433
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
607434
  Ліскович М. Казахстану можна, а Україні - ні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  "В Астані створено суд на чолі з англійським лордом Гаррі Вульфом і його командою. Мета - залучення інвестицій."
607435
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1990. – 268с.
607436
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1973. – 244с.
607437
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
607438
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
607439
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
607440
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
607441
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
607442
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
607443
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
607444
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
607445
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
607446
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
607447
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
607448
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
607449
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
607450
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
607451
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
607452
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
607453
   Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне.. – Черкесск, 1984. – 277с.
607454
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
607455
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
607456
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
607457
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
607458
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – М, 1978. – 223с.
607459
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
607460
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
607461
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
607462
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
607463
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
607464
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
607465
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
607466
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
607467
  Шмаков Ю.І. Казачков Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 688. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
607468
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
607469
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага, 1928. – 25с.
607470
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
607471
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
607472
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 72с.
607473
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
607474
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – М., 1984. – 63с.
607475
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 48с.
607476
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
607477
  Анисимов С.С. Казбек : карта Казбека / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87 с., [11] л. ил. : ил., карт. + карта Казбека
607478
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
607479
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
607480
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
607481
  Иловайский С.И. Казенные монополии как способ обложения предметов потребления / И. д. экстра-орд. проф. Новоросс. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1896. – II, 167 с. – Библиогр. в примеч.
607482
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
607483
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
607484
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
607485
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
607486
  Михайловський В. Казимир IV та формування світу Ягеллонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 16 (596), 19-25.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українські землі під владою польських королів у другій половині XV - на початку XVI столыття.
607487
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : (1791-1835) / исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
607488
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
607489
  Костенко Т. Казимир граф Шептицький: польський аристократ, який став блаженним української церкви і Праведником світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Нещодавно, 17 листопада, виповнилося 150 років від дня народження церковного і громадського діяча, політв"язня радянського режиму Архімандрита Климентія Шептицького. Згідно із постановою ВР вшанування пам"яті Праведника світу відбувається на ...
607490
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66 с.
607491
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
607492
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
607493
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
607494
  Пугач О. Казимир Малевич // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  До 140-річчя від дня народження.
607495
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
607496
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
607497
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
607498
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
607499
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
607500
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
607501
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
607502
  Роїк О.С. Казимиров Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 690. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
607503
  Аксси В. Казино - stories // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 7-87. – ISSN 0131-8136
607504
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
607505
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
607506
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
607507
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
607508
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
607509
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
607510
  Балабуха Н. Казка "Метелик" Лесі Українки в контексті модернізму // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 45-58
607511
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
607512
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
607513
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
607514
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
607515
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – Київ, 1958. – 40с.
607516
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
607517
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
607518
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
607519
  Ярмиш Ю.Ф. Казка літературна (- жанр, шо базується на осн. законах фольклору) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 693-694. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
607520
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
607521
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-72-5
Т. 1. – 2003. – 350, [2] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Вітаміни" ; Із збірки "Соборний борщ" ; Армія ; Із збірки "Говорить лише поле"
607522
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-73-3
Т. 2. – 2003. – 343, [1] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Смішні сльозини" ; Із збірки "Зорепад" ; Із повісті "Рятуйте мою душу" ; Із збірки "Диво в решеті"
607523
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
607524
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
607525
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
607526
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
607527
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
607528
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 15с.
607529
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
607530
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
607531
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84с. – ISBN 966-7274-64-0
607532
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
607533
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
607534
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
607535
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
607536
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 29с.
607537
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
607538
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
607539
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 16с.
607540
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1957. – 12с.
607541
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
607542
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
607543
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
607544
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
607545
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
607546
  Красножон К.В. Казка про собаку та вовка у вимірах літературознавчої стилістики (фоніка, ритміка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-106
607547
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
607548
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
607549
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
607550
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
607551
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
607552
  Пушкін О.С. Казка про царя Салтана / О.С. Пушкін. – Х, 1937. – с.
607553
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
607554
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
607555
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
607556
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів
607557
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
607558
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
607559
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
607560
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
607561
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
607562
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
607563
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
607564
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
607565
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
607566
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
607567
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
607568
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
607569
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
607570
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
607571
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
607572
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
607573
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
607574
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
607575
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
607576
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
607577
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
607578
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
607579
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
607580
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
607581
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
607582
  Андерсен Г.К. Казки / Г.К. Андерсен ; пер. датськ. та вступ. слово О. Іваненко ; іл. Г. Григорєвої. – Київ : Веселка, 1964. – 125 с. : іл.
607583
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
607584
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
607585
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
607586
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
607587
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
607588
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
607589
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
607590
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
607591
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
607592
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
607593
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
607594
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
607595
  Андерсен Х.К. Казки Андерсена : кн. для читання нім. мовою для учнів 8-9-х кл. / Андерсен Х.К. ; адаптація і словник Л. Нарцисової. – Київ : Радянська школа, 1967. – 114 с. : іл.
607596
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
607597
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
607598
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
607599
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
607600
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
607601
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
607602
   Казки для хлопчиків : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. О. Івасюк] ; пер. з чеської Віктора Павлюка ; [худож. І. Стасюк]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71, [1] с. : іл. – Казки авт.: М. Мікшічка, Б. Нємцова, Ф. Бартоша, В. Тржебізкого, Б. Кулди. – ISBN 978-966-399-818-3
607603
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
607604
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
607605
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
607606
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
607607
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
607608
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
607609
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
607610
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
607611
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
607612
   Казки кримських татар / [упоряд.: Л. Шурко, Л. Гуманенко ; худож.: І. Рудь-Вольга]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 102, [1] с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-465-205-3
607613
   Казки кримських татар : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Лариса Гуманенко, Олексій Доля ; худож. Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Сер. засн. 1978 р. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-01-6004-0


  В пр. №1715600 напис: Кафедрі фольклористики з любов"ю. Підпис. Доля О.Л., Підпис. Покровська І.Л., Підпис. Емірамзаєва А.С., Підпис. Емірамзаєва С.С. В змісті казки: Мудра Джиранча / пер. С. Тельнюк ; Сівач перлів / пер. С. Тельнюк ; Морська діва ...
607614
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
607615
  Чупа О. Казки мого бомбосховища : роман / Олексій Чупа ; [передм. С. Андрухович]. – Харьков : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 220, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-14-8342-1
607616
   Казки Наддніпрянщини / записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 354, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – (Українські народні казки). – ISBN 978-966-399-272-3
607617
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
607618
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
607619
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
607620
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
607621
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
607622
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
607623
   Казки одного села / [запис текстів, післямова та прим. П.В. Лінтура ; упоряд. Ю.Д. Туряниці ; худож. оформл. П.М. Приймич]. – Ужгород : Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Карпати", 2017. – 325, [3] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-466-7
607624
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
607625
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
607626
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
607627
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
607628
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
607629
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
607630
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
607631
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
607632
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
607633
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
607634
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
607635
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
607636
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
607637
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
607638
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
607639
   Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860-их рр. / упорядк. Микола Левченко, наук. секрет. філ. катедри, дісн. чл. Етногр. ком. – У Київі. – (Збiрник Iсторiчно-фiлологiчного вiддiлу Академїi наук : Філологічна катедра ; № 68 (1928))
Ч. 1-2 : / з передм. акад. А.М. Лободи. – 1928. – LVIII с., 598 с., [1] арк. портр.
607640
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
607641
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
607642
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
607643
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
607644
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
607645
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей
607646
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
607647
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
607648
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
607649
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
607650
  Салтиков-Щедрін Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 226 с.
607651
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
607652
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
607653
  Демедюк М. Казкиз Юрківщини С. Рокоссовської в системі казкового епосу українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 64-72
607654
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
607655
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
607656
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
607657
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
607658
  Дмитерко О. Казкова палітра : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 181-190. – ISSN 0868-4790-8
607659
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
607660
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
607661
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
607662
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
607663
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
607664
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
607665
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
607666
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
607667
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
607668
  Панасюк С. Казковий куточок Опішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 13


  Прот багатогранну діяльність Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко.
607669
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
607670
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
607671
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
607672
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
607673
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
607674
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
607675
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
607676
  Костюк В. Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / Василь Костюк ; [ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний]. – Київ : Український писменник, 2016. – 78, [2] с. : іл. – В кн. також: Казкові таємниці / В. Костюк ; Прилетіла ластівонька / Н. Костюк. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
607677
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
607678
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
607679
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
607680
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
607681
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
607682
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
607683
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
607684
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
607685
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
607686
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
607687
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
607688
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
607689
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
607690
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
607691
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
607692
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
607693
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
607694
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
607695
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
607696
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
607697
   Казначейство банку : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.А. Кириченка та д-ра екон. наук, проф. М.П. Денисенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 460, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0065-6
607698
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
607699
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
607700
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
607701
  Стоян В.І. Казначейська система : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., змінене й допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 867, [1] с. : іл., табл. – Фінанс. словник казначея: с. 785-811. – Бібліогр.: с. 812-834. – ISBN 978-611-01-0921-5
607702
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
607703
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
607704
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
607705
  Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / Олександр Біттер, Юрій Голинський. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-205. – ISBN 978-966-2042-28-3
607706
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
607707
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
607708
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
607709
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
607710
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
607711
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
607712
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
607713
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
607714
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
607715
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
607716
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
607717
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
607718
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
607719
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
607720
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
607721
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
607722
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – Киев, 1979. – 79с.
607723
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
607724
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
607725
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
607726
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
607727
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
607728
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
607729
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
607730
  Александров М. Казуси повітряних перевезень: хто винен та яка відповідальність? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 14-15
607731
  Бекхожин Х.Н. Казхская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв / Х.Н. Бекхожин. – Алма-Ата, 1976. – 74с.
607732
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
607733
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
607734
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
607735
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
607736
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 123-124. – ISBN 978-617-7107-52-0
607737
  Казьмирчук Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7107-52-0
607738
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
607739
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
607740
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
607741
  Коваленко-Коломацький Г. Каинь и Авель : (Человеческие документы) / Г. Коваленко-Коломацкий (Гp. Гетманець) [псевд.]. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1918. – 16 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
607742
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
607743
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
607744
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
607745
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
607746
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
607747
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
607748
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
607749
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
607750
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
607751
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
607752
  Байрон Д.Г. Каїн Містерія / Д.Г. Байрон. – Київ, 1925. – 125 с.
607753
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
607754
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
607755
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
607756
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
607757
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
607758
  Герасименко Арсеній Каїр - Александрія. Дві столиці Єгипту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
607759
  Астаф"єв О.Г. Каїрбеков Гафу (- казахський письменн, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 698. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
607760
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
607761
  Костєв В. Кайдани варварства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 10


  "Політична спека в країні зростає. Котел соціуму перегрівається. Запобіжники й регуляторні механізми руйнуються. Народ втомився чекати позитивних зрушень. Він усвідомлює, що в нього намагаються відібрати життєві цінності й замінити їх виборчими ...
607762
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
607763
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
607764
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
607765
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
607766
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
607767
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
607768
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
607769
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
607770
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
607771
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
607772
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
607773
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
607774
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
607775
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
607776
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
607777
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
607778
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
607779
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
607780
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
607781
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
607782
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
607783
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
607784
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
607785
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Х., 1931. – 264с.
607786
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
607787
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
607788
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
607789
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
607790
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
607791
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
607792
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
607793
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
607794
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья (сратиграфия, палеогеография и неотектоника) : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / И.В. Антощенко-Оленев ; отв. ред. Д.Б. Базаров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127 с. : ил. – Список лит.: с. 123-126
607795
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
607796
  Аубекиров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш-Караганда / Б.Ж. Аубекиров, Э.В. Чалыхьяян. – Алма-Ата, 1974. – 108с.
607797
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Базаров, Даши-Дондок. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179с.
607798
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
607799
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
607800
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
607801
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
607802
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
607803
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
607804
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – М., 1977. – 243с.
607805
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
607806
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
607807
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
607808
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
607809
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
607810
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
607811
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
607812
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
607813
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 148 арк. – Додатки: арк. 119-148. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в додатках: арк. 120-122
607814
  Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Артактида): склад, умови, утворення та геологічні співвідношення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Гаврилів Любомир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
607815
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
607816
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
607817
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
607818
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
607819
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев / Н.М. Байрамукова. – Москва, 1975. – 270 с.
607820
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
607821
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
607822
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
607823
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
607824
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
607825
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
607826
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
607827
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
607828
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
607829
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
607830
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
607831
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
607832
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
607833
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
607834
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
607835
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
607836
  Лавникевич Д. Как акционеры Facebook хотят избавиться от Цукерберга // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)
607837
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
607838
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
607839
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
607840
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
607841
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
607842
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
607843
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
607844
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
607845
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
607846
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
607847
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
607848
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
607849
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
607850
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
607851
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
607852
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
607853
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
607854
  Ерлыкин Л.А. Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – 143 с. – В изд. также: Слайдовая фотография : (окончанме) / А.И. Баканов ; "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев. – (Новое в жизни, науке, технике ; Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
607855
  Элевтеров Г. Как близилась революция : (Личные конспекты) / Георгий Элевтеров. – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-31-0
607856
  Корольков Д.М. Как бодроться с вредными насекомыми в саду / Д.М. Корольков. – М, 1925. – 56с.
607857
   Как больно.... – Кишинев, 1989. – 629с.
607858
  Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки. (Факты и документы послеоктябрьских дней в Петрограде) / А.М. Гиндин. – М., 1962. – 143с.
607859
  Бадаев А. Как большевистские депутаты боролись в Государственной думе / А. Бадаев. – [Москва] : Партиздат, 1935. – 114, [5] с. : ил.
607860
  Толстой Л.Н. Как боролся русский богатырь / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1980. – 12с.
607861
  Адрианов А.П. Как бороться с вредителями поля, сада, огорода и амбара : с 20 рис. / А.П. Адрианов ; Союз Авиахим СССР И Авиахим РСФСР. – Москва : Авиахим, 1927. – 48 с.
607862
  Голицынский Д.А. Как бороться с гибелью озимых посевов / Д.А. Голицынский. – Горы-Горки, 1949. – 24с.
607863
  Молодина И. Как бороться с задолжниками? / Ирина Молодина // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0869-4915
607864
   Как бороться с зажигательными бомбами и пожарами от них. – Алма-Ата, 1941. – 27с.
607865
  Ефременко П В. Как бороться с картофельным раком / П В. Ефременко, . – Вильнюс, 1962. – 12с.
607866
  Алексеенко Н. Как бороться с луговым мотыльком / Н. Алексеенко. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 46с.
607867
  Плигинский В.Г. Как бороться с майским червем на яблонях / В.Г. Плигинский. – Курск, 1924. – 14 с.
607868
  Матисен В.А. Как бороться с насекомыми-вредителями огородов / В.А. Матисен. – Л., 1947. – 12с.
607869
  Щеголев В.Н. Как бороться с насекомыми, вредящими маслчным культурам на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1931. – 64с.
607870
  Джексон Д. Как бороться с нашими нервами / Д. Джексон. – Москва-Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1926. – 343 с.
607871
   Как бороться с орфографическими ошибками учащихся. – М., 1928. – 46с.
607872
  Крылов Н.Н. Как бороться с радиопомехами / Н.Н. Крылов. – Москва, 1930. – 68 с.
607873
  Гритченко Н.В. Как бороться с утомлением и повысить выносливость в бою / Н.В. Гритченко. – Москва, 1963. – 96с.
607874
  Пантелеев А.М. Как бороться с фоллоксерой и другими вредителями и болезнями винограда / А.М. Пантелеев. – МОсква-Ленинград, 1928. – 56с.
607875
  Лукьянова И М. Как борются японские рабочие / И М. Лукьянова, . – М, 1935. – 100с.
607876
  Кочегаров К. Как бояре царя Петра женили // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 150-155. – ISSN 0235-7089


  Несостоявшиеся браки первого императора с грузинской царевной и польской королевной.
607877
   Как братья отцовский клад нашли. – М., 1988. – 127с.
607878
   Как бронируется май // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 38 : фото
607879
  Энтин Г.М. Как бросить курить / Г.М. Энтин, Ю.Б. Тарнавский. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. : Ил. – (Нар. ун-т. Факультет здоровья ; 3)
607880
  Ермаков Дмитрий Как будет работать закон : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-19 : Фото
607881
  Нечаев В.Н. Как бунтовали "фабричники" в середине 18 века / В.Н. Нечаев. – М., 1932. – 52с.
607882
  Хейнман С.А. Как буржуазные экономисты "сражаются" с советскими темпами / С.А. Хейнман. – Москва, 1959. – 104с.
607883
  Головнин В. Как бы дело не дошло до харакири // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  ["Чистка" рядов внешнеполитического ведомства в Японии.]
607884
  Медведева Е. Как бы нам соотнестись с Шевченко // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 232-250. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2307-3195
607885
  Снегова И.А. Как бы там ни было... / И.А. Снегова. – М., 1978. – 151с.
607886
  Морли Ж. Как бы ты жил в Древнем Египте? / Ж. Морли. – Москва, 1995. – 48с.
607887
  Гэнери А. Как бы ты жил в Древнем Риме? / А. Гэнери. – Москва, 1995. – 48с.
607888
  Зиновьев М.Н. Как был выполнен ленинский декрет / М.Н. Зиновьев, А.В. Плешакова. – М, 1961. – 128с.
607889
  Твардовски Как был написан "Василий Теркин" / Твардовски, й. – М., 1952. – 44с.
607890
  Твардовский А.Т. Как был написан "Василий Теркин" / А.Т. Твардовский. – М., 1955. – 71с.
607891
  Нестеренко А.И. Как был образован Народный комиссариат здарвоохранения РСФСР / А.И. Нестеренко. – Москва, 1965. – 96с.
607892
  Альтшулер С.В. Как был открыт Менделеевым периодический закон / С.В. Альтшулер. – Москва-Ленинград, 1948. – 68с.
607893
  Лота В.И. Как был подписан предварительный акт о капитуляции фашистской Германии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
607894
   Как была крещена Русь. – Москва : Политиздат, 1988. – 382 с.
607895
   Как была крещена Русь. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 318с. – ISBN 5-250-00973-5
607896
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерк историиоткрытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Челябинск, 1982. – 302с.
607897
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки по истории открытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 3-е изд.перераб. – Свердловск, 1990. – 221с.
607898
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1980. – 224с.
607899
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1988. – с.
607900
  Гвоздецкий Н.А. Как были стерты "белые пятна" с карты СССР / Н.А. Гвоздецкий; Под ред.Л.И.Щербаковой. – Москва : Географгиз, 1953. – 180с.
607901
  Коваленко Р.М. Как было - не будет / Р.М. Коваленко. – М, 1978. – 246с.
607902
  Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось / И.О. Шайтанов. – Москва, 1981. – 64с.
607903
  Богатов Г.Б. Как было получено изображение обратной стороны Луны / Г.Б. Богатов. – М, 1960. – 64с.
607904
  Венжер В.Г. Как было, как могло быть, как стало и как должно стать / В.Г. Венжер. – Москва, 1990. – 107с.
607905
  Иванченко В.А. Как быть здоровым / В.А. Иванченко. – Челябинск, 1989. – 318с.
607906
   Как быть здоровым : Из заруб. опыта обучения принципам здорового образа жизни. – Москва : Медицина, 1990. – 240 с. – ISBN 5-225-00513-6
607907
  Брандыс К. Как быть любимой / К. Брандыс. – Москва, 1965. – 125с.
607908
  Стремятина Н.Л. Как быть любимой... / Н.Л. Стремятина. – М., 1989. – 207с.
607909
  Спиваковская А.С. Как быть родителями / А.С. Спиваковская. – М., 1986. – 157с.
607910
  Линчевский Э.Э. Как быть с ревностью? / Э.Э. Линчевский. – Л., 1978. – 36с.
607911
  Сарычева З.А. Как быть свободным? / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 161, [1] с. : ил. – Загол. обл.: Хочешь быть свободным?. – ISBN 978-966-8384-05-4
607912
  Баздырев К.К. Как быть счастливым в браке / К.К. Баздырев. – М., 1987. – 219с.
607913
  Смоленская Г. Как в акварели станцевать пейзаж? // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 138-151


  О выставке живописных работ Владимира Викторовича Васильева "Краски земли моей", величайшего балетного исполнителя (1940 г. р.).
607914
  Покровский А.А. Как в библиотеке распределяются книги по отделам / А.А. Покровский. – К., 1919. – 16с.
607915
  Плисецкий М.С. Как в борьбе с религией развивалась наука о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – М., 1955. – 32с.
607916
  Торкунова Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 55-57. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются подходы к управлению инновационно-образовательной деятельностью вуза, определяются основные компоненты педагогической системы информационно-аналитического сопровождения этой деятельности. Описана роль мониторинга в данных ...
607917
   Как в Мариуполе создали университет для студентов 55+ // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 21 февраля (№ 34). – С. 4


  На базі Донецького державного університету управління, який два роки тому переїхав до Маріуполя, за підтримки Європейської Комісії та проекту TEMPUS, розпочав роботу Університет третього віку. Студенти, віком від 55 років, зможуть пройти навчання за ...
607918
  Сини Карло Как в мимике открывается наш внутренний мир. Взгляд науки и философии : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 113 : Іл. – ISSN 1029-5828
607919
  Козловский Я.А. Как в молодости отдаленной / Я.А. Козловский. – М, 1981. – 32с.
607920
  Куликов Дмитрий Как в путешествиях делать фотографии на мобильный телефон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 54-57 : фото
607921
  Арцишевский А.А. Как в саду при долине / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата, 1984. – 208с.
607922
  Бурджалов Ф. Как в США принимался закон о здравоохранении // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
607923
  Варецкий Б.И. Как В.И. Ленин руководил печью. / Б.И. Варецкий. – Москва, 1981. – 64с.
607924
  Малышев А.А. Как В.И.Ленин готовился к устным выступлениям. / А.А. Малышев. – М., 1984. – 64с.
607925
  Карбовская В.А. Как важно быть красивым / В.А. Карбовская. – М, 1961. – 86с.
607926
  Уайльд О. Как важно быть серьезным / О. Уайльд. – М. – 88с.
607927
  Земсков А.И. Как важно быть читаемым // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 64-71. – ISSN 0869-6020


  В статье представлены в основном относящиеся к российской науке материалы, доложенные на 14-й конференции Международного общества наукометрии и инфометрии, проведенной в Университете Вены 15-19 июля 2013 г. Утверждается, что по ряду позиций российские ...
607928
  Разоренова М.А. Как вам живется. сестренки?... / М.А. Разоренова. – М, 1987. – 238с.
607929
   Как вам нравится калининградская погода ? : Фотоальбом. – Калининград : Калининградское книжное изд-во, 1989. – 158с.
607930
  Шекспир В. Как вам это понравится : Комедия / Вильям Шекспир; Пер. с англ. П Вейнберга. – СПб. : Кристалл, 2002. – 160с. – (Старый стиль). – ISBN 5-306-00284-6
607931
  Суперанская А.В. Как вас зовут? Где вы живете? / А.В. Суперанская. – М., 1964. – 95с.
607932
  Шаталова Н. Как вас теперь называть? Общественная палата заинтересовалась учеными званиями // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 6


  Вопросы модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации стали темой обсуждения в Общественной палате РФ
607933
  Деккерт Г. Как ведут себя животные? / Г. Деккерт, К. Деккерт. – М, 1985. – 224с.
607934
  Почепцов Г.Г. Как ведутся тайные войны : Психологические операции в современном мире / Г.Г. Почепцов; Ровенск.ин-т славяноведения.Ин-т междунар.отношений Киевск.нац.ун-та. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 304с. – ISBN 966-7518-24-8
607935
  Почепцов Георгий Как ведутся тайные войны. Психологические операции в современном мире / Почепцов Георгий. – Харків : Консум, 2000. – 200с. – ISBN 966-7124-74-6
607936
  Брыль Р. Как Венгрия выкупает Закарпатье у Украины // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 ноября (№ 46). – С. 10
607937
  Носенков В.Р. Как веревочке ни виться... / В.Р. Носенков. – Л, 1967. – 207с.
607938
  Нагорный Г.П. Как верили предки / Г.П. Нагорный. – М., 1975. – 224с.
607939
  Тихонов Николай Семенович Как весной молодой / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мол.гвардия, 1961. – 237с.
607940
   Как вести арбитражнй процесс : Практическое пособие для бухгалтеров. – Харків : Фактор, 1997. – 82с. – (Библиотека "Фактора")
607941
  Шелкова Т.Г. Как вести беседу по телефону / Т.Г. Шелкова, И.Я. Мелех. – Москва, 1989. – 94с.
607942
  Кузин Н. Как вести занятия в политшколе / Н. Кузин. – М., 1951. – 88с.
607943
  Чуковенков Ю.А. Как вести индивидуальную работу с верующими / Ю.А. Чуковенков. – М, 1962. – 40с.
607944
   Как вести переговоры. – М., 1991. – 15с.
607945
   Как вести работу по развитию речи в начальной школе, 1933. – 40с.
607946
  Шалов И.С. Как вести счетоводсто в мелких жилищных товариществах / И.С. Шалов. – М, 1924. – 24с.
607947
   Как вести устные и письменные работы на уроках родного языка : метод. указания к книгам "Развитие речи" 3-й и 4-й гг. обучения. – Изд. 5-е, испр. – Петроград : Тип. Рассвет, 1915. – 191 с.
607948
  Луговой В.А. Как вести учет в кооперативах / В.А. Луговой. – М., 1989. – 158с.
607949
  Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная / И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1988. – 174 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 68)
607950
   Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 38-39 : фото
607951
  Журавлев Андрей Как видят животные. Поглазеем // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 98-111 : фото
607952
  Ласкер Э. Как Виктор стал шахматным мастером / Э. Ласкер. – М, 1973. – 144с.
607953
   Как вместе сражались. – Волгоград, 1979. – 176с.
607954
  Карташов Л. Как внедрять вузовские научные разработки / Л. Карташов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617
607955
   Как внедрять НОТ в сельскохозяйственное производство.. – М., 1969. – 56с.
607956
  Катречко С.Л. Как возможна метафизика: на пути к научной [трансцендентальной] метафизике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
607957
  Моисеева А.Ю. Как возможна несознательная ложь? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 57-81. – ISSN 1560-7488


  У статті розглядаються поняття брехні і обману, намічаються підходи до теорії брехні як двомісного відносини, робиться пошук визначення для понять «несвідома брехня» і «брехня самому собі». Також розглядаються питання семантики переконань: що означає ...
607958
  Князева Е.Н. Как возможно мышление о сложном и управление сложностью? = Предисловие к публикации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-83. – ISSN 0042-8744


  Предисловие к книге Клауса Майнцера "Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез"
607959
  Снежко В.П. Как возможно размышляющее вопрошание о человеке? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.24-33. – ISBN 966-7101-37-1
607960
  Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху "академического капитализма"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  Разностороннее образование является необходимым условием модернизации общества, а не безличные рыночные механизмы и экономические ценности, якобы автоматически регулирующие общественные отношения в нужном направлении. The all-round education is the ...
607961
  Свадост Э. Как возникает всеобщий язык? / Э. Свадост. – Москва, 1968. – 288 с.
607962
  Кезе Уте Как возникает цвет? Материя и свет / Кезе Уте, Лайта Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
607963
  Голанова Е.И. Как возникают названия / Е.И. Голанова. – М., 1989. – 141с.
607964
  Урнов Д.М. Как возникла "страна чудес" / Д.М. Урнов. – М., 1969. – 80с.
607965
   Как возникла Библия.... – Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitung, 1993. – 223с. – ISBN 3-89397-225-0
607966
  Хвостов В.М. Как возникла вторая мировая война / В.М. Хвостов, А.М. Некрич. – М, 1959. – 84с.
607967
  Рувер Р. де Как возникла двойная бухгалтерия. (Развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья). / Р. де Рувер. – М., 1958. – 67с.
607968
  Левина С.С. Как возникла и как развивалась жизнь на земле / С.С. Левина. – М, 1950. – 56с.
607969
  Павлов В.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / В.А. Павлов. – Москва, 1930. – 104с.
607970
  Гремяцкий М.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / М.А. Гремяцкий. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 144с.
607971
  Лепешинский П.Н. Как возникла Ленинская партия / Лепешинский П.Н. – Москва, 1933. – 143 с.
607972
  Каутский К. Как возникла мировая война. / К. Каутский. – Москва, 1924. – 231с.
607973
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – М., 1957. – 103с.
607974
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1958. – 112с.
607975
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 144 с.
607976
   Как возникла рупия? // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2014. – Т. 28, вып. 5. – С. 80-83. – ISSN 0970-5074


  Краткий экскурс в историю возникновения индийских банкнот.
607977
  Трубе Л.Л. Как возникли географические названия Горьковской области / Л.Л. Трубе. – Горький, 1962. – 190с.
607978
  Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. – 111с.
607979
  Полтавченко Т.М. Как возникли христианские праздники. / Т.М. Полтавченко. – Изд. доп. – Кишинев, 1987. – 101с.
607980
  Гордеев В.Н. Как возникло христианство / В.Н. Гордеев. – Л, 1956. – 76с.
607981
  Федосеев П. Как возникло человеческое общество / Федосеев П. – Москва : Партиздат, 1934. – 64 с.
607982
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество / Ю.И. Семенов. – Москва : Наука, 1966. – 576с.
607983
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество. / Ю.И. Семенов. – Москва, 1966. – 576с.
607984
  Рубцова М.М. Как воспитатель содействует укреплению авторитета родителей. / М.М. Рубцова. – М., 1959. – 16с.
607985
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – Москва, 1986. – 142с.
607986
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 160с.
607987
   Как воспитать гражданина. – Минск, 1980. – 96с.
607988
  Обухов В.М. Как воспитать гражданскую активность / В.М. Обухов. – М., 1986. – 109с.
607989
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – К, 1975. – 236с.
607990
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1978. – 288с.
607991
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Ижевск, 1980. – 291с.
607992
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – М, 1989. – 286с.
607993
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1990. – 287с.
607994
  Заика Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей / Заика, И.Я. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.29-44
607995
  Заика Е.В. Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей (окончание) / Е.В. Заика, И.А. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.43-52
607996
  Лийметс Х.Й. Как воспитывает процесс обучения? / Х.Й. Лийметс. – М., 1982. – 96с.
607997
  Польцин Ю. Как воспитывать любовь к труду / Ю. Польцин. – М., 1985. – 65с.
607998
  Штольц Х. Как воспитывать нравственное поведение? / Х. Штольц, Р. Рудольф. – М, 1986. – 78с.
607999
  Левшина И.С. Как воспринимается произведение искусства / И.С. Левшина. – М, 1983. – 96с.
608000
  Ксандров В. Как восстановить добычу угля в Донецком бассейне / В. Ксандров. – Х., 1920. – 24с.
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,