Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
604001
   "Климатологическая реакция" на курортах южного берега Крыма и винаградолечение. / Прохорович Е.В. – Симферополь, 1932. – 244с.
604002
  Шульга В. "Клинописи страждання на щоках...". Поема Анни Ахматової "Реквієм" - пам"ятка доби сталінського терору // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 23-25
604003
  Кобченко К. "Клінічне містечко" Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 1911-1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних суспільно-політичних ...
604004
  Поліщук К.О. "Кліпове мислення" або "blip culture" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 150-152
604005
  Булан А.А. "Кліпове мислення" як феномен сучасного інформаційного простору // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 109-114
604006
  Квасюк Л. "Клірик" Острозький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 123-130. – ISBN 966-7631-05-2
604007
  Смирницкий Ю. "Клонирование" реестров акционеров: правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 18-28
604008
  Брага І. "Клуб бойового суржику", або Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
604009
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 148-187.
604010
  Бестужева-Лада "Клуб первых жен" по-русски // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 4. – С. 134-171.
604011
  Адаменко В.Н. Климат больших городов / В.Н. Адаменко ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрометеорол. информ. – Обнинск : ВНИИГМИ - МЦД, 1975. – 71 с. : ил. – Список лит.: с. 32-70 (405 назв.)
604012
   Климат больших озер Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 145с.
604013
   Климат большого города.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 196с.
604014
   Климат Братска.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 166с.
604015
   Климат Бреста. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 159с.
604016
  Жуков В.М. Климат Бурятской АССР / В.М. Жуков. – Улан-Удэ, 1960. – 188с.
604017
  Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 351с.
604018
   Климат Витебска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 143с.
604019
   Климат Владивостока. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 167с.
604020
   Климат Владимира. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 136с.
604021
  Джавахишвили Ш.И. Климат Внутренней Кахетии : Автореф... канд. геогр.наук: / Джавахишвили Ш. И.; МВО СССР, Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 18л.
604022
  Степаненко В.М. Климат войны. / В.М. Степаненко. – Харьков, 1989. – 190с.
604023
   Климат Волгограда.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 215с.
604024
   Климат Вологды.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 173с.
604025
   Климат Воронежа. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 104с.
604026
   Климат Гомеля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
604027
  Кратцер П.А. Климат города / П.А. Кратцер. – Москва, 1958. – 239с.
604028
  Ландсберг Г.Е. Климат города / Г.Е. Ландсберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 248с.
604029
  Федорова Т.Г. Климат города Валдая / Т.Г. Федорова. – Л., 1972. – 36с.
604030
   Климат города Горького.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 224с.
604031
   Климат города Казани. – Казань, 1976. – 210с.
604032
   Климат Днепропетровска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 232с.
604033
  Полтараус Б.В. Климат Домбая / Б.В. Полтараус. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 110с.
604034
   Климат Душанбе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 124с.
604035
  Липранди И.П. Климат Европейской Турции : из записок / И.П. Липранди. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1877. – 32 с.
604036
  Багдасарян А.Б. Климат Еревана / А.Б. Багдасарян, А.А. Багдасарян. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1986. – 128с.
604037
   Климат Еревана.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 214с.
604038
  Шварева Ю.Н. Климат Западно-Сибирской равнины в погодах / Ю.Н. Шварева. – Москва : Наука, 1976. – 116с.
604039
   Климат зарубежных стран : Каталог. – Москва, 1979. – 224с.
604040
  Чубуков Л.А. Климат засушливых районов и влияние полезащитных лесных полос на его изменение : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории общества в Москве / Л.А. Чубуков. – Москва, 1951. – 24с.
604041
  Фельдман Я.И. и Чубуков Л.А. Климат засушливых районов СССР и пути его улучшения / Я.И. и Чубуков Л.А. Фельдман. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 96с.
604042
  Котляков В.М. Климат Земли: прошлое, настоящее, будущее / В.М. Котляков, М.Г. Гросвальд, А.Н. Кренке. – Москва : Знание, 1985. – 47с. – (Науки о Земле ; 12)
604043
   Климат и воды Сибири. – Новосибирск : Наука, 1980. – 232с.
604044
  Акчурина Р.М. Климат и воды суши Юго-Востока Европейской части СССР. / Р.М. Акчурина, Ю.О. Бибило. – Саратов, 1961. – 267с.
604045
   Климат и воды юга Средней Сибири : Результаты работ Среднесибирской южнотаёжной экспедиции Института географии Сибири и Дальнего Востока (1960-1962 гг.). – Иркутск : Восточно-Сибирское нижн. изд-во, 1966. – 238с.
604046
   Климат и воздействие на аэрозольный слой стратосферы. – Л, 1974. – 42с.
604047
  Смирнов В.А. Климат и выращивание зерновых культур на зеленый корм. / В.А. Смирнов, Л.И. Корнеева. – Л., 1986. – 87с.
604048
  Яковлева Климат и гидрология Западной Сибири / Яковлева, Ф, др. и. – Новосибирск, 1972. – 282 с.
604049
   Климат и город. – М, 1974. – 152с.
604050
  Борисенков Е.П. Климат и деятельность человека / Е.П. Борисенков; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 134с. – (Человек и окружающая среда)
604051
  Борисенков Е.П. Климат и его изменения / Е.П. Борисенков. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 6 ; Физика)
604052
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. преп. Высш. жен. курсов А.А. Крубера. – Киев : Изд. "Природа" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1913. – 96 с. : табл. – (Естественно-историческая библиотека - Природа / Ежемес. журн. под ред. проф. Л.В. Писаржевского ; Июль. 1913 г.)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
604053
  Эккардт В. Климат и жизнь : (Биоклиматология) / Вильг. Р. Эккардт, д-р ; пер. с нем. В.Н. Розанова ; Под ред., с предисл. и доп. А.А. Крубера. – 2-е изд., вновь пересм. и доп. – Москва : Госиздат ; [Нижний Новгород, Нижполиграф], 1922. – 102, V с. : табл. – (Популярно-научная библиотека)


  Пер.: Розанов, Владимир Николаевич (1876-1939) Ред., авт. предисл.: Крубер, Александр Александрович (1871-1941)
604054
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – Москва : Госиздат, 1922. – 196с.
604055
  Павлов Н.В. Климат и жизнь / Н.В. Павлов. – Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1940. – 80с.
604056
  Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 356с : Карти
604057
  Будыко М.И. Климат и жизнь. / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 472с.
604058
   Климат и здоровье человека. – Л
Т. 1. – 1988. – 305с.
604059
   Климат и здоровье человека. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 251 с.
604060
  Шарапов Н.И. Климат и качество урожая / Н.И. Шарапов, В.А. Смирнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128с.
604061
  Антонов В.П. Климат и курорты южного берега Крыма / В.П. Антонов. – Ялта, 1932. – 88с.
604062
  Караушева А.И. Климат и микроклимат района Кодар-Чара-Удокан / А.И. Караушева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 129с.
604063
  Гаврилова М.К. Климат и многолетнее промерзание горных пород / М.К. Гаврилова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 213с.
604064
  Адаменко В.Н. Климат и озёра : (к оценке настоящего, прошлого и будущего) / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 254-260
604065
  Адаменко В.Н. Климат и озёра / В.Н. Адаменко. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 15 с. – Библиогр. в конце кн. (10 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг.)
604066
   Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 319с.
604067
  Данилова Н.А. Климат и отдых в нашей стране : Европейская часть СССР. Кавказ / Н.А. Данилова. – Москва : Мысль, 1980. – 158с.
604068
  Гальцов А.П. Климат и погода / А.П. Гальцов. – М, 1957. – 72с.
604069
  Гусев А.М. Климат и погода / А.М. Гусев. – Москва : Наука, 1966. – 123с.
604070
  Каминский А.А. Климат и погода в равнинной местности / А.А. Каминский. – Л.
1. – 1925. – 184с.
604071
  Риль Г. Климат и погода в тропиках / Г. Риль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 605с.
604072
  Советов С.А. Климат и погода как факторы урожайности / С.А. Советов. – М - Л, 1930. – 63с.
604073
  Матюхин Г.Д. Климат и погода южного склона Эльбруса и верховьев реки Баксан : Автореф... кандидата геогр.наук: / Матюхин Г.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 16л.
604074
  Популиди К.Х. Климат и пожнивные посевы гречихи / К.Х. Популиди. – Л., 1976. – 116с.
604075
   Климат и растительность Южного Прибайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 148с.
604076
  Степанова В.М. Климат и сорт / В.М. Степанова. – Л., 1985. – 182с.
604077
  Манабе С. Климат и циркуляция океана / С. Манабе, К Брайен, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
604078
   Климат Иванова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 160с.
604079
   Климат Ижевска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
604080
  Чаттерджи С.Б. Климат Индии. / С.Б. Чаттерджи. – Москва, 1959. – 320с.
604081
   Климат Иркутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 247с. – (Климат города)
604082
  Санин А.Г. Климат Кабарды / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
604083
  Санин А.Г. Климат Кабарды. / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
604084
   Климат Казани. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 185с.
604085
  Кадацкий В.Б. Климат как продукт биосферы / В.Б. Кадацкий. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 110с.
604086
   Климат Калинина.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158с.
604087
   Климат Калуги.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 127с.
604088
  Кондратюк В.И. Климат Камчатки / В.И. Кондратюк ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР ; Камчат. упр. гидрометслужбы ; Петропавл. гидрометеорол. обсерватория. – Москва : Гидрометеоиздат, 1974. – 202 с.
604089
   Климат Кемерова. – Ленинград, 1987. – 166с.
604090
   Климат Киева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 288с. – (Климат города)
604091
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
604092
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции. Приложение : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 19л.
604093
  Щербань М.И. Климат Киева и ео изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Автореф... канд.гиогр.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 10л.
604094
   Климат Киргизской ССР. – Фрунзе : ИЛИМ, 1965. – 292с.
604095
   Климат Кировабада. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 121с.
604096
  Чэнь Ши-сюнь Климат Китая / Чэнь Ши-сюнь. – Москва, 1961. – 344с.
604097
   Климат Кишинева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 167с.
604098
   Климат Костромы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
604099
  Пенюгалов А.В. Климат Крыма : Опыт климатического районирования. Отдельный оттиск из книги "Пути реконструкции народного хозяйства.Труды съезда по изучению производительных сил Крыма. Выпуск второй" / А.В. Пенюгалов; Наркомзем Крыма. Отдел водного хозяйства : Крымгиз, 1930. – 178с. – (Материалы по водному хозяйства Крыма ; Вып. 6)
604100
  Бабков И.И. Климат Крыма / И.И. Бабков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 88с.
604101
   Климат Куйбышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 224с.
604102
  Грицюте А.П. Климат курортов Литовской ССР в погодах : Автореф... канд. геогр.наук: / Грицюте А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
604103
   Климат Курска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 112с.
604104
  Синицын В.М. Климат латерита и боксита / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1976. – 152с.
604105
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда / Т.В. Покровская. – Л., 1957. – 115с.
604106
   Климат Ленинграда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 252с.
604107
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда и его окресности / Т.В. Покровская, А.Т. Бычова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
604108
  Бокша В.Г. Климат лечит / В.Г. Бокша, Я.М. Бершицкий. – Симферополь, 1967. – 46с.
604109
  Бокша В.Г. Климат лечит / В.Г. Бокша, Я.М. Бершицкий. – Симферополь, 1990. – 55с.
604110
  Павлова М.Д. Климат Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 15с.
604111
   Климат Луцка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 178с.
604112
   Климат Минска. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288с.
604113
   Климат Могилева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 150с.
604114
  Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР / Г.Ф. Лассе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 374с.
604115
  Визе В.Ю. Климат морей Советской Арктики / В.Ю. Визе. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 125с. – (Библиотека полярника)
604116
   Климат Москвы : (особенности климата большого города). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 324с.
604117
   Климат Москвы за последние 30 лет. – Москва : Московский университет, 1989. – 92с.
604118
  Колобков Н.В. Климат Москвы и Подмосковья / Н.В. Колобков. – М., 1960. – 106 с.
604119
  Яковлев Б.А. Климат Мурманска / Б.А. Яковлев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 106с.
604120
  Яковлев Б.А. Климат Мурманской обл. / Б.А. Яковлев. – Мурманск, 1961. – 185с.
604121
  Дауєр Том Климат на льду. Климат длительного хранения / Дауєр Том, Шоун Робби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
604122
  Атаян Дж.Х. Климат Нагорно-Карабахской автономной области : Автореф... наук: 698 / Атаян Дж.Х.; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1970. – 16л.
604123
   Климат Намангана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
604124
   Климат Нижнего Новгорода.. – Л, 1991. – 167с.
604125
   Климат Новгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 168с.
604126
   Климат Новосибирска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 223с.
604127
   Климат Нукуса.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 133с.
604128
  Дувакин Ф. Климат Одессы / Ф. Дувакин. – 22с.
604129
   Климат Одессы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 173с. – (Климат городов)
604130
  Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах / К.Н. Мизандронцева; Отв.ред.Н.П.ладейщиков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 159с.
604131
  Иванов В.К. Климат Омска / В.К. Иванов. – Омск, 1970. – 56с.
604132
   Климат Омска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 246с.
604133
  Иванов В.К. Климат Омской области / В.К. Иванов. – Омск, 1937. – 80с.
604134
   Климат Пензы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 181с.
604135
  Шкляев Климат Пермской области / Шкляев, В.А. Балков. – Пермь, 1963. – 192с.
604136
   Климат планет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 96 с.
604137
   Климат Полтавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 208с. – (Климат города)
604138
   Климат полярных районов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 443с.
604139
   Климат почв. – Пущино, 1985. – 180 с.
604140
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – Л., 1967. – 300с.
604141
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – 2-е. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 342с.
604142
  Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха / Р. Гейгер. – Москва, 1960. – 486с.
604143
   Климат Пскова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 158с.
604144
   Климат Пярну.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 202с.
604145
  Темникова Н.С. Климат Риги и Рижского взморья. / Н.С. Темникова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 160с.
604146
   Климат Ростова-на-Дону.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 222с.
604147
   Климат Самарканда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 190 с.
604148
   Климат Саратова.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 151с.
604149
  Земцова А.И. Климат Сахалина : Автореф... канд. геогр.наук: / Земцова А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1965. – 11л.
604150
  Земцова А.И. Климат Сахалина / А.И. Земцова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 197с.
604151
   Климат Свердловска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 190с.
604152
   Климат свободной атмосферы зарубежной Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 320с.
604153
  Апостолов Л.Я. Климат Северо Кавказского края / Л.Я. Апостолов. – Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1931. – 96с. – (Краеведческая научно-популярная библиотека)
604154
  Цзо Д.-кан Климат Синьцзяна : Автореф... канд. геогр.наук: / Цзо Д.-кан; МГУ. – М., 1960. – 23л.
604155
  Пардаев Г.Р. Климат Смарканда / Г.Р. Пардаев. – Ташкент, 1976. – 87с.
604156
  Черниговский Н.Т. Климат Советской Арктики (радиационный режим) / Н.Т. Черниговский, М.С. Маршунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 199с.
604157
  Прик З.М. Климат Советской Арктики и условия его формирования. : Автореф... доктор географ.наук: / Прик З.М.; Арктический и Антарктич. НИИ. Глав. управл. гидромет. службы СССР. – Л., 1965. – 16л.
604158
  Бузовкин Б.А. Климат Соединенных Штатов Америки. / Б.А. Бузовкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 104с.
604159
   Климат Сортавалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 116с.
604160
   Климат Союза Советских Социалистических Республик.. – Ленинград, 1933. – 258с.
604161
  Колобков Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобков. – Казань, 1968. – 252 с.
604162
  Мельчаков Л.Ф. Климат Среднего Урала в погодах. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельчаков Л.Ф.; Ин-т георгафии АН СССР. – М, 1955. – 15л.
604163
   Климат СССР. – Ленинград, 1932. – 121с.
604164
  Алисов Б.П. Климат СССР / Б.П. Алисов. – Москва : Московский университет, 1956. – 127с
604165
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебное пособие для вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 127 с., [2] л. карт. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце кн.
604166
  Зубков А.И. Климат СССР / А.И. Зубков. – Л, 1957. – 39с.
604167
   Климат СССР : Занина А.А. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6. – 1958. – 168с.
604168
  Жаков С.И. Климат СССР : Климатообразование и основные климатические закономерности (пособие для студентов географ.ф-тов пединститутов и учителей географии) / С.И. Жаков. – Пенза, 1960. – 96 с.
604169
   Климат СССР : Орлова В.В. Западная Сибирь. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 4. – 1962. – 360с. : Карти
604170
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебник для геогр. спец. ун-тов и пед. вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Высшая школа, 1969. – 104 с., [7] л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-104
604171
  Мячкова Н.А. Климат СССР : учеб. пособие для вуов геогр. спец. / Н.А. Мячкова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 192с.
604172
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 220с.
604173
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 291с.
604174
   Климат Сыктывкара.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 190с.
604175
   Климат Таллина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 267с.
604176
  Смоляков П.Т. Климат Татарии / П.Т. Смоляков. – Казань : Татгосиздат, 1947. – с.
604177
   Климат Татарской АССР. – Казань., 1983. – 160с.
604178
  Хисамов А.В. Климат Ташкента / А.В. Хисамов. – Ташкент, 1966. – 176с.
604179
   Климат Ташкента. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с. – (Климат городов)
604180
   Климат территории нефтегазовых месторождений на полуостровах Тазовский и Ямал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 220с.
604181
   Климат Тольятти.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 207с.
604182
   Климат Томска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
604183
   Климат туристских маршрутов Западного Кавказа в бассейнах рек Белая и Шахе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 34с.
604184
   Климат Тюмени.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 184с.
604185
   Климат Ужгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 190с.
604186
  Бучинский И.Е. Климат Украины / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 131с.
604187
  Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И.Е. Бучинский. – Киев : Сельхозиздат, 1963. – 308с.
604188
   Климат Украины.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 415с.
604189
   Климат Уфы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 119с.
604190
   Климат Фрунзе.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 134с.
604191
   Климат Харькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 216с.
604192
  Гаджиев Г.А. Климат хлопковых районов Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гаджиев Г.А. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1966. – 35 с.
604193
  Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии / М.К. Гаврилова. – Якутск, 1962. – 213с
604194
   Климат ЦЧО. : Атлас. – Воронеж
Вып.2. – 1929. – с.
604195
   Климат Чебоксар. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 167с.
604196
  Райк А.А. Климат Эстонской ССР, выраженный в погодах, в связи с физико-географическими особенностями республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Райк А.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
604197
  Кодрау О.Д. Климат Эфиопии / О.Д. Кодрау. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 48с.
604198
   Климат Юго-Востока Европейской части СССР.. – Саратов, 1961. – 135с.
604199
   Климат Якутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
604200
   Климат Якутской АССР.. – Ленинград, 1968. – 32с.
604201
  Витвицкий Г.Н. Климат Японии / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1954. – 176с.
604202
   Климат Ярославля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 139с.
604203
  Кладо Т.Н. Климат, его значение и методы изучения / Т.Н. Кладо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 88с.
604204
   Климат, рельеф и деятельность человека : Тезисы докладов всесоюзного совещания. – Казань : Казанский университет
Ч.2. – 1978. – 106с.
604205
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 278с.
604206
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 106с.
604207
   Климат, рельеф и деятельность человека. Ч.1. – Казань : Издательство Казанского университета, 1978. – 156с.
604208
  Козловский Борислав Климат. Живой гаджет каменного века // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
604209
   Климат. Почва. Мерзлота : Комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока. Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 192с.
604210
  Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня, завтра? / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 174с.
604211
   Климатическая геоморфология денудационных равнин. – Казань, 1977. – 224с.
604212
   Климатическая зональность и осадкообразование. – Москва : Наука, 1981. – 198с.
604213
   Климатическая зональность и петрографический состав углей раннего карбона Восточно-Европейской платформы / В.Ф. Шульга, Л.Б. Зайцева, А.В. Иванова, М.Г. Панкова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
604214
  Привальский В.Е. Климатическая изменчивость / В.Е. Привальский. – М, 1985. – 183с.
604215
  Белокопытов В.Н. Климатическая изменчивость плотностей структуры Черного моря // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 227-235 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
604216
  Назарова И.В. Климатическая оценка влияния напрваления и скорости ветра на режим температуры воздуха Европейской территории СССР. / И.В. Назарова. – М.
2. – 1964. – 108с.
604217
  Овчинникова А.И. Климатическая характеристика вегетационного периоды территории Вологодской обласи : Автореф... канд. геогр.наук: / Овчинникова А.И.; ЛГУ. – Л, 1963. – 20л.
604218
   Климатическая характеристика зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с.
604219
  Варбанец Т.В. Климатическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Дис... канд. геогр.наук: / Варбанец Т. В.; МВ и ССО УССР. Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1974. – 261л. – Бібліогр.:л.164-179
604220
  Хайруллин К.Ш. Климатическая характеристика оттепелей на территории СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хайруллин К.Ш.; Глав.геофиз.обсерват. – Л, 1967. – 19л.
604221
   Климатическая характеристика поля скорости звука северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 117с.
604222
  Рутковская Н.В. Климатическая характеристика сезонов года Томской области / Н.В. Рутковская. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 116с.
604223
  Иманаева Р.Ш. Климатическая характеристика теплых и холодных зим в Татарии : Автореф... канд. географ.наук: / Иманаева Р.Ш.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 13л.
604224
  Федоров К.Н. Климатически значащие физические параметры океана / К.Н. Федоров, А.Г. Островский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 40с.
604225
  Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 240с.
604226
   Климатические воздействия на антенные системы. – Ашхабад, 1988. – 404 с.
604227
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы.. – Л, 1950. – 46с.
604228
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы.. – Л, 1950. – 38с.
604229
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос. – Ленинград, 1950. – 51с.
604230
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос.. – Л, 1950. – 51с.
604231
   Климатические данные для междуречья Волги Урала.. – Л, 1951. – 88с.
604232
   Климатические данные. Вып.3. – Москва, 1969. – 146с.
604233
   Климатические данные.Вып.2. – Москва, 1969. – 330с.
604234
  Лазарева Н.А. Климатические закономерности характеристик пограничного слоя атмосферы на Европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лазарева Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 13л.
604235
  Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР / Ф.Ф. Давитая. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Пищепромиздат, 1948. – 192 с. – в приложении имеет цветную карту климатических зон винограда
604236
   Климатические и биологические последствия ядерной войны. – Москва, 1987. – 287с.
604237
   Климатические и биологические последствия ядерной войны.. – М, 1986. – 207с.
604238
   Климатические и микроклиматические исследования в Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 148с.
604239
  Броунов П.И. Климатические и сельсько-хозяйственные районы России / П.И. Броунов ; Гос. ин-т опытной агрономии. – Ленинград ; Москва : Изд. Нар. комиссариата земледелия "Новая деревня", 1924. – 32 с, карт.
604240
  Артюшенко А.Т. Климатические изменения в антропогене Украины на основании палинологических и малакофаунистических данных / А.Т. Артюшенко, И.В. Мельничук, Паришкура-Турло // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 119-126. – Бібліогр.: 18 назв
604241
  Ильин Ю.П. Климатические изменения гидрометеорологического режима морей Украины : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ильин Юрий Павлович ; Гос. служба Украины по чрезвычай. ситуациям, Нац. Акад. Наук Украины, Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2016. – 280 л. – Библиогр.: л. 256-280
604242
  Муратова М.В. Климатические изменения и их воздействие на человеческую деятельность / М.В. Муратова, Т.С. Лукьянова. – М., 1990. – 39с.
604243
  Горбаренко Е.В. Климатические изменения радиационных параметров атмосферы по данным наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
604244
  Гусева И.Н. Климатические карты / И.Н. Гусева. – Москва, 1970. – с.
604245
   Климатические карты облачности Северного полушария.. – Москва, 1967. – 59с.
604246
  Брайцева О.А. Климатические колебания и четвертичные оледенения Камчатки : Автореф... канд. геогр.наук: / Брайцева О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1966. – 16л.
604247
  Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран / Б.П. Алисов; Моск. гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т географии. – Москва : Географиздат, 1950. – 349с.
604248
  Алисов Б.П. Климатические области и районы СССР / Б.П. Алисов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1947. – 212 с., [1] л. карт. карт. – Библиогр.: с. 209-210
604249
  Хачатрян Л.А. Климатические обоснования естественной влагообеспеченности сельскохозяйцственных культур в горных и предгорных зонах Армянской ССР : Автореф... наук: / Хачатрян Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
604250
   Климатические параметры Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов : (Научно-справочное пособие). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 390с.
604251
   Климатические параметры зоны осовения Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
604252
  Молоснова Т.И. Климатические последствия хозяйственной деятельности в зоне Аральского моря / Т.И. Молоснова. – Москва, 1987. – 119с.
604253
  Стенчиков Г.Л. Климатические последствия ядерной войны. / Г.Л. Стенчиков. – М., 1985. – 34с.
604254
   Климатические ресурсы Белоруссии и рациональное их использование.. – Минск, 1986. – 141с.
604255
   Климатические ресурсы и их прикладное использование. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
604256
  Давитая Ф.Ф. Климатические ресурсы Кубы и их использование в народном хозяйстве / Ф.Ф. Давитая, И.И. Трусов. – Тбилиси : МЕЦНИИРЕБА, 1966. – 60 с.
604257
   Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии. – Москва, 1988. – 338с.
604258
   Климатические ресурсы Центрально-Черноземных, Брянской и Орловской областей. – Ленинград, 1978. – 14с.
604259
   Климатические ресурсы центральных областей Европейской части СССР и использование их в сельскохозяйственном производстве.. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1956. – 311с.
604260
  Салль М.А. Климатические риски: временные тренды и гетероскедастичность // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
604261
  Беспалый В.Г. Климатические ритмы и их отражение в рельефе и осадках / В.Г. Беспалый. – Москва : Наука, 1978. – 140с.
604262
  Чирков Ю.И. Климатические сособенности тропических стран / Ю.И. Чирков, В.А. Сенников. – Москва, 1979. – 55с.
604263
  Другова Н.А. Климатические условия Воронежской области. / Н.А. Другова. – Воронеж, 1935. – 47с.
604264
  Шашко Д.И. Климатические условия земледелия Центральной Якутии : (c вопросами методики с.-х. оценки климата) / Д.И. Шашко ; Акад. наук СССР, Комис. по проблемам Севера, Совет по изучению производит. сил, Якут. филиал Сиб. отд-ния. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 264 с., [1] л. граф.ил. – Библиогр.: с. 258-262
604265
   Климатические условия и микроклимат таежных геосистем Сибири. – Новосибирск, 1980. – 230с.
604266
  Лиопо Т.Н. Климатические условия и тепловое состояние человека / Т.Н. Лиопо, Г.В. Циценко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 152с.
604267
  Иванов Г.И. Климатические условия и урожай хлебов ЧАССР. / Г.И. Иванов. – Чебоксары, 1927. – 55с.
604268
  Башалханова Л.Б. Климатические условия освоения котловин Южной Сибири / Л.Б. Башалханова, В.В. Буфал, В.И. Русанов; Отв. ред. С.В. Рященко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 157с
604269
  Броунов П.И. Климатические условия Петроградского края : с прил. 8 карт / [соч.] П.И. Броунова. – Петроград : [Рос. гос. Акад. тип.], 1923. – 8 с., [4] л. карт. – (Материалы по исследованию Петроградского края, издаваемые Комис. по изучению естеств. производит. сил России при Рос. АН, Географо-экон. исслед. ин-т при Географ. ин-те ; Вып. 5)


  На обл. дарств. надпись: Борису .... Срезневскому. П. Броунов
604270
  Прохоров И.И. Климатические условия промерзания почвы равнинного Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров И.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1961. – 13л.
604271
  Федоров А.В. Климатические условия районов опытных полей сахаротреста. Метеорологические условия 1925 и 1926 гг. в районах опытных полей сахаротреста / А.В. Федоров, П.П. Журавская. – К., 1928. – 300с.
604272
  Церфас К.Э. Климатические условия распространения примесей в атмосфере на территории Узбекистана / К.Э. Церфас. – Москва, 1987. – 41с.
604273
  Давидович Н.В. Климатические условия существования современного ледникового покрова на Новой земле : Автореф... канд. геогр.наук: / Давидович Н.В.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
604274
  Лиопо Т.Н. Климатические условия теплового состояния человека на территории Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Лиопо Т.Н.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1967. – 20л.
604275
  Половко И.К. Климатические условия юга УССР и севера Крыма / И.К. Половко. – Киев, 1953. – [8] с. – Отд. оттиск
604276
  Дороганевская Е.А. Климатические факторы химизма сельско-хозяйственных растений / Е.А. Дороганевская. – Алма-Ата, 1948. – 212с.
604277
  Каримов К.А. Климатические факторы циркуляционного режиме нижней термосферы / К.А. Каримов, М.А. Такырбашев. – Фрунзе, 1989. – 134с.
604278
  Хохлова А.В. Климатические характеристики влажности воздуха в Арктическом регионе по данным аэрологических наблюдений / А.В. Хохлова, А.О. Агуренко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 31-38 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
604279
   Климатические характеристики земного шара : Азия (без СССР), Африка Австралия, Океания Южная Америка. Справочник для синоптиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 319с.
604280
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС. – Москва, 1964. – 58с.
604281
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 119с.
604282
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 73с.
604283
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 52с.
604284
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1966. – 47с.
604285
  Пивоварова З.И. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР / З.И. Пивоварова, В.В. Стадник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 291с.
604286
  Конюкова Л.Г. Климатические характеристики СССР по месяцам / Л.Г. Конюкова. – Ленинград, 1971. – 144с.
604287
   Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 328с.
604288
  Филиппов Д.М. Климатический анализ физических полей Атлантического и Тихого океанов / Д.М. Филиппов ; под ред. В.А. Рожкова, Э.И. Черного. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 213 с. : ил., карт.
604289
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 76-116с.
604290
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 75с.
604291
   Климатический атлас Курской области. – Ленинград, 1967. – 40с.
604292
   Климатический атлас Липецкой области. – Ленинград, 1967. – 43с.
604293
   Климатический атлас районов полезащтных лесонасаждений Европейской части СССР. – Ленинград, 1951. – 77с.
604294
   Климатический атлас Украинской ССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 232с.
604295
   Климатический и гидрологический атлас Баренцова моря. – Москва, 1955. – 103с.
604296
   Климатический и гидрологический атлас Черного и Азовского морей.. – Москва, 1956. – 106с.
604297
  Щербак Л.В. Климатический метод оценки агропроизводственного состояния и урожайности сельськохозяйственных культур на осушенных землях Малого Полесья : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Л.В. Щербак, И.М. Белоус // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
604298
  Данилевский Н.И. Климатический очерк / Н.И. Данилевский. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела
Ч. 1 : г. Конотоп, Черниговской губернии. 1893-1907 г.г. – 1912. – 38 с.
604299
  Оникиенко В.В. Климатический очерк Карпатских областей УССР / В.В. Оникиенко, Т.П. Осейко, 1958. – 62с.
604300
   Климатический режим Арктики на рубеже 20 и 21 вв.. – Санкт-Петербург, 1991. – 199с.
604301
   Климатический справочник Австралии и Новой Зеландии. – Ленинград, 1975. – 144 с.
604302
   Климатический справочник Африки. – Ленинград, 1967. – 260 с.
604303
   Климатический справочник Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Температура воздуха, осадки. – 1968. – 480 с.
604304
   Климатический справочник Западной Европы. – Ленинград, 1979. – 678 с.
604305
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Континентальные районы. – 1974. – 540с.
604306
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Острова и архипелаги Тихого океана. – 1974. – 653 с.


  Вторая часть "Климатического справочника зарубежной Азии " содержит информацию по основным метеорологическим элемементам (температуре всздуха, осадкам, ветру, относительной влажности воздуха, облачнности и туманам) островов Японии, Филлипин, Индонезии ...
604307
   Климатический справочник Северной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 447 с. : Карти
604308
   Климатический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 371 с.
604309
   Климатический фактор рельефобразования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Казань, 1978. – 152с.
604310
  Колосков П.И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование / П.И. Колосков. – М., 1971. – 328с.
604311
  Семенова О.А. Климатическое описание Гиссарского района. / О.А. Семенова, Г.Н. Леухина. – Л., 1965. – 68с.
604312
   Климатическое описание Сурхан-Дарьинской области.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 115с.
604313
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, А.И. Сущенко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 53-67 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
604314
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, И.Г. Рубан, О.С. Рудич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 157-172 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
604315
   Климатическое районирование Средней Азии.. – Ташкент., 1926. – 57с.
604316
  Пузырева А.А. Климатическое районирование Южного Казахстана / А.А. Пузырева. – Алма Ата, 1975. – 224с.
604317
  Данилевський М.І. Климатичні нариси Чернігівщини. / М.І. Данилевський. – К, 1922. – 210с.
604318
  Борисов А.А. Климатография Советского Союза : Учебное пособие / А.А. Борисов. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1970. – 311с. : капты
604319
  Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии : учебное пособие / Л.Н. Бабушкин. – Ташкент, 1981. – 92с.
604320
  Чирва В.Я. Климатозид С - тритепеновый олигозид из Clematis manshurica Rupr. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирва В.Я.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 16л.
604321
  Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации / Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 280-291
604322
  Варбанец Татьяна Васильевна Климатологическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Варбанец Татьяна Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
604323
  Кооль Л.В. Климатологическая характеристика пассатной циркуляции в Атлантическом океане : Автореф... канд. геогр.наук: / Кооль Л.В.; Ин-т океанографии АН СССР. – М., 1967. – 16л.
604324
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград, 1931. – 111с.
604325
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград
Вып. 1 : Европейская часть СССР. – 1932. – 261с.
604326
   Климатологический справочник СССР. – Киев
Вып.10 : По Украинской и Молдавской ССР. – 1950. – 713с.
604327
   Климатологический справочник СССР. – Минск, 1954. – 250с .
604328
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 324с.
604329
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 172с.
604330
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 64с.
604331
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 502с.
604332
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 124с.
604333
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 186с.
604334
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 224с.
604335
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 84с.
604336
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 104с.
604337
   Климатологический справочник СССР. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1961. – 250с.
604338
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1961. – 229с.
604339
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград
Вып.13. Часть 4 : Облачность и солнечное сияние (кн. 1). – 1961. – 929с.
604340
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Вологодская область. Метеорологические данные за отдельные годы. Части 1-8. – 1962. – 596с.
604341
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 172с.
604342
   Климатологический справочник СССР. – Сыктывкар, 1964. – 186с.
604343
   Климатологический справочник СССР. – Київ, 1970. – 474 с.
604344
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1970. – 204с.
604345
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 467с.
604346
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 439с.
604347
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 550с.
604348
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 200с.
604349
  Борисов А.А. Климатология : Учебное пособие для техникумов / А.А. Борисов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 226с.
604350
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Пкровская. – Л., 1953. – 428с.
604351
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Покровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 485с.
604352
  Алисов Б.П. Климатология : учебник для ун-тов / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 228 с., [2] л. карт., [14] отд. л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 220-226
604353
  Наровлянский Г.Я. Климатология : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 1 : Методы климатологической обработки метеорологических наблюдений с элементами мат. статистики. – 1964. – 290 с.
604354
  Шапаев В.М. Климатология / В.М. Шапаев. – Ленинград, 1974. – 168с.
604355
  Алисов Б.П. Климатология : учеб. для геогр. фак. ун-тов, спец. по метеорологии и климатологии / Алисов Б.П., Полтараус Б.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 299 с : черт., карт. – Библиогр.: с. 289-297
604356
  Захаржевский Я.В. Климатология / Я.В. Захаржевский. – Одесса, 1977. – 59с.
604357
  Кобышева Н.В. Климатология : Учебник / Н.В. Кобышева, С.И. Костин, Э.А. Струнников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 344с.
604358
  Полтараус Б.В. Климатология : (Палеоклиматология и теория климата) / Б.В. Полтараус, А.В. Кислов. – Москва : Московский университет, 1986. – 143с.
604359
   Климатология : Учебник для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 568с.
604360
  Каминский А.А. Климатология в СССР за последние 10 лет / А.А. Каминский. – М., 1934. – 4с.
604361
  Разоренова О.А. Климатология высотных фронтальных зон Северного полушария в зимний период // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
604362
   Климатология и микроклиматология. – Москва : Прогресс, 1964. – 424с.
604363
   Климатология и сверхдолгосрочный прогноз. – Л, 1977. – 123с.
604364
  Спиридонова Ю.В. Климатология облачности по спутниковым наблюдениям на современном этапе / Ю.В. Спиридонова. – Обнинск, 1971. – 28с.
604365
  Кондратьев К.Я. Климатология радиационного баланса для района АТЭП / К.Я. Кондратьев, Л.Н. Дьяченко, Н.И. Федорова. – Обнинск, 1976. – 17с.
604366
  Маховер З.М. Климатология тропопаузы / З.М. Маховер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 255с.
604367
   Климатология, гидрология и гидрофизика озер внутреннего Тянь-Шаня : тенденции природного развития. – Ленинград : Наука, 1981. – 244с.
604368
  Наровлянский Г.Я. Климатология. Условия формирования и характеристика климатов земного шара : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 2. – 1971. – 197с.
604369
   Климатолого-статистическое исследование термогалинных полей Северной Атлантики. – М, 1982. – 164с.
604370
   Климатологческий справочник [по] СССР. – Куйбышев : Гидрометеоиздат
Вып. 12 : Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская область. Метеорологические данные за отдельный годы. Ч. 4 : Ветер. – 1974. – 653 с. : 1 л. карт.
604371
  Дорофеев Л.М. Климатострафический принцип расчленения отложений плейстоцена-рациональная основа инженерно-геологических исследований (на примере среднего Приднепровья) / Л.М. Дорофеев. – Киев : Институт геологических наук, 1982. – 70с.
604372
  Христов Пеню Климатът на София / Христов Пеню, Танев Атанас. – 2 доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1978. – 278с.
604373
   Климаты Австралии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 125с.
604374
   Климаты Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 488с.
604375
  Криштофович А.Н. Климаты верхнего палеозоя / А.Н. Криштофович; 17 международный геологический конгресс. – Ленинград : ЦНИГРИ, 1940. – 197-201 с.
604376
   Климаты Западной Европы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 446с.
604377
  Витвицкий Г.Н. Климаты зарубежной Азии / Г.Н. Витвицкий. – Москва, 1960. – 399с.
604378
   Климаты зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 448с. – Библиогр.: с.442-448
604379
   Климаты Земли в геологическом прошлом. – Москва : Наука, 1987. – 228с.
604380
  Журавлев Андрей Климаты и кризисы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 50 : фото
604381
  Ясаманов Н.А. Климаты и ландшафты мезозоя и кайнозоя Западной и Средней Сибири / Н.А. Ясаманов. – М., 1976. – 142с.
604382
  Клименко Л.В. Климаты мира / Л.В. Клименко. – М., 1966. – 36с.
604383
  Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя / Т.Р. Оке. – Л., 1982. – 360с.
604384
  Брукс К. Климаты прошлого / К. Брукс. – Москва : Из-во Иностранной л-ры, 1952. – 358с.
604385
  Шварцбах М. Климаты прошлого : Введение в палеоклиматологию / М. Шварцбах. – Москва : Изд. иностр. лит-ры, 1955. – 284с.
604386
  Котляков В.М. Климаты прошлого из глубины ледниковых щитов / В.М. Котляков. – Москва, 1991. – 45с.
604387
  Витвицкий Г.Н. Климаты Северной Америки / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 288с.
604388
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – Москва, 1948. – 224с.
604389
  Борисов А.А. Климаты СССР : Пособие для учителей / А.А. Борисов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1959. – 276с. : 3 карты
604390
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 296с.
604391
  Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем / А.А. Борисов. – Ленинград, 1975. – 432с.
604392
   Климаты Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 327с.
604393
  Макаренко Д.Є. Клименко Василь Якович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 110-111. – ISSN 0367-4290
604394
  Гривко А.В. Клименко Ніна Федорівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 118-120
604395
  Алєксандрова О.В. Климент Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256-258. – ISBN 966-316-069-1
604396
  Комаров В.Л. Климент Аркадьевич Тимирязев / В.Л. Комаров. – М., 1945. – 227с.
604397
  Зимовский Ф.Я. Климент Аркадьевич Тимирязев / Ф.Я. Зимовский, 1947. – 105с.
604398
  Гомозов Д.Г. Климент Аркадьевич Тимирязев / Д.Г. Гомозов. – Воронеж, 1950. – 51с.
604399
  Платонов Г.В. Климент Аркадьевич Тимирязев / Г.В. Платонов. – Москва, 1955. – 208с.
604400
  Митин М.Б. Климент Аркадьевич Тимирязев. К 100-летию со дня рождения / М.Б. Митин. – Москва, 1943. – 23с.
604401
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов / В.С. Акшинский. – Москва : Пилитиздат, 1974. – 287 с.
604402
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов : биографические очерки / В.С. Акшинский. – 2-е. – Москва : Политиздат, 1976. – 282 с.
604403
   Климент Ефремович Ворошилов / Акшинский В.С. – М, 1978. – 103с.
604404
   Климент Ефремович Ворошилов. – Изд. 2-е. – М, 1980. – 104с.
604405
  Акшинський В.С. Климент Євремович Ворошилов / В.С. Акшинський. – Київ : Політіздав, 1981. – 272 с.
604406
  Лук"янчук Г. Климент Квітка. Хто він? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 3
604407
  Драгова Н. Климент Охридски / Н. Драгова
1. – 268с.
604408
   Климент Охридски и улогата на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : материjали од научен собир одржан во охрид од 25 до 27 септември 1986 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 393 с.
604409
   Климент Охридски: Студии. – Скопиjе, 1986. – 279с.
604410
  Верещагина Н.В. Климент Римский - небесный покровитель Киевской Руси / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2011. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 129-155. – ISBN 978-966-190-442-1
604411
  Алєксандрова О.В. Климент Римський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 258-259. – ISBN 966-316-069-1
604412
  Кралюк П. Климент Смолятич: модель філософа - церковного діяча // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 110-114. – ISBN 978-966-2254-74-7
604413
  Ложечко А.Б. Климент Тимирязев / А.Б. Ложечко. – Москва, 1964. – 72с.
604414
  Морозова І.С. Климентій Домінчен / І.С. Морозова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 52 с.
604415
  Колосова В.П. Климентій Зіновієв : Життя і творчість / В.П. Колосова. – Київ : Наукова думка, 1964. – 208 с.
604416
  Михайловська Н. Климентій Зіновіїв і Григорій Сковорода: спадкоємність художніх ідей // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – С. 35-37
604417
  Кепін Д. Климентій Зіновіїв як етнограф // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 218-223. – ISBN 966-95758-1-8
604418
  Гераль О. Климентій Шептицький - аристократ, мученик, монах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 1. – С. 9. – ISSN 0027-8254
604419
  Ільюшин І.І. Климецький М. Галицька Соціалістична Радянська Республіка. Окупація Східної Малопольщі (Галичини) Червоною армією в 1920р. - Торунь. - 2006. - 229 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 212-216. – ISSN 0130-5247
604420
  Тютюнник Г.М. Климко : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1976. – 87 с.
604421
  Тютюнник Г.М. Климко : Повесть: Для младш. шк. возраста / Г.М. Тютюнник. – Москва : Детская литература, 1980. – 63 с.
604422
  Тютюнник Г.М. Климко : Повісті: для мол. та серед. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1989. – 164с. – ISBN 5-301-00481-6
604423
  Кулик І.Г. Клин - клином : сатир.-гуморист. оповідання / І.Г. Кулик. – Х., 1985. – 93с.
604424
  Лупейко В. Клин чорнозему : повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 93-127. – ISSN 0130-321Х
604425
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России / А.Г. Лушников. – М., 1962. – 256с.
604426
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России первой половины 19 века / А.Г. Лушников. – М., 1959. – 295с.
604427
  Чугунов В.В. Клиника дисциплинарная и история психотерапии / В.В. Чугунов. – 2-е изд., стереотип. – Киев ; Харьков : Здоров"я ; Око - Наука, 2008. – 768 с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 5-311-01350-8; 966-526-103-7
604428
  Салтуп Г.Б. Клиника доктора Тракарта. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1991. – 157с.
604429
  Бочарова Г.М. Клиника и лечение больных с односторонним укорочением зубных рядов : Автореф... канд. мед.наук: 14.771 / Бочарова Г.М.; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 20л.
604430
  Мизерницкая О.Н. Клиника и некоторые вопросы патогенеза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. : Автореф... Доктора мед.наук: 758 / Мизерницкая О.Н.; Моск.науч-исслед.ин-т педиатрии и дет.хирургии. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
604431
  Михайлов Б.В. Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра / Б.В. Михайлов, Т.С. Черная // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 44-48. – ISSN 2413-8843
604432
  Коновалова Г.И. Клиника и этиология первичных вирусных энцефалитов у детей во Владимирской области : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Коновалова Г.И.; Центр. Ин-т усовершенствования врачей. – М., 1972. – 17л.
604433
  Куценок Б.М. Клиника рецидивов шизофрении : Автореф... канд. мед.наук: / Куценок Б.М.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. Киев. гор. клинич. психоневрол. больница им. И.П.Павлова. – К., 1965. – 20л.
604434
  Мигович М.И. Клиника, диагностика и лечение адамантином челюстей. : Автореф... Канд.мед.наук: 771 / Мигович М.И.; Львов.гос.мед.ин-т. – Львов, 1968. – 25л.
604435
  Черненко В.Г. Клиника, диагностика и хирургическое лечение менингеом серповидного отростка. : Автореф... канд. мед.наук: 763 / Черненко В.Г.; Киев. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 19л.
604436
   Клиника, лечение и профилактика алкоголизма в молодом возрасте. – Саранск, 1985. – 88с.
604437
  Коляденко В.Г. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней / В.Г. Коляденко, Д.Я. Головченко. – К., 1990. – 128с.
604438
  Осадчий Е.Д. Клиника, патогенез и лечение розацеда : Автореф... Канд.мед.наук: / Осадчий Е.Д.; Киев.мед.ин-т. – Киев, 1967. – 36л.
604439
  Морозов Н.Л. Клиника, течение и профилактика алиментарного, климатического и искусственно-приобретенного бесплодия крупного рогатого скота : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Морозов Н.Л.; Львов. зооветеринарный ин-т. – Львов, 1961. – 20л.
604440
  Криворученко И.В. Клинико-биохимические параллели и материалы к механизмам нарушения липидного обмена при эссенциальной гиперлипидемии и атеросклерозе. : Автореф... доктор мед.наук: / Криворученко И.В.; Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.27
604441
  Лунга И.Н. Клинико-генеалогический анализ ахондроплазии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Лунга И.Н.; АМН СССР. – М., 1975. – 26л.
604442
  Куандыков Е.У. Клинико-генетический анализ луковиц цифоза. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куандыков Е.У.; Ин-тут мед. генетики. – М., 1976. – л.
604443
   Клинико-генетическое и психолого-педагогическое изучениие и коррекция аномалий психического развития у детей : Сборник научных тудов. – Москва : АПН СССР, 1991. – 159с. : 8 табл., 3
604444
  Бураковский Г.Г. Клинико-дерматологический анализ семей, отягощенных болезнью Дауна : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Бураковский Г.Г. ; Ак. мед. наук СССР , Ин-т медицинской генетики. – Москва, 1975. – 26 с.
604445
  Мищенко Т.С. Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта / Т.С. Мищенко, С.А. Медведкова // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 105-109. – ISSN 1981-276Х
604446
   Клинико-лабораторные показатели в патогенезе формирования стоматологической патологии у лиц чернобыльского контингента / В.Ф. Куцевляк, С.Н. Волков, И.Е. Велигоря, О.В. Любченко // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 14-23. – ISSN 1027-3204
604447
  Пятикоп В.А. Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников / В.А. Пятикоп, Аль-Травнех, О.Н. Плитень // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 29-39. – ISSN 2304-9359
604448
  Власова С.Ф. Клинико-морфологическая характеристика отосклеротического процесса у больных, подвергшихся операциям на стремени и овальном окне : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Власова С.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т отоларингологии. – Киев, 1968. – 23л.
604449
  Кураев Г.А. Клинико-нейрофизиологические аспекты межполушарной асимметрии мозга. / Г.А. Кураев, В.И. Орлов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 56с.
604450
  Козёлкин А.А. Клинико-параклиническая характеристика больных повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 5-9. – ISSN 2524-0412
604451
  Каретникова В.В. Клинико-сорфологическая характеристика поражения желудка и двендацатиперстной кишки при опистрихозе и стронгилоидозе : Автореф... канд. мед.наук: / Каретникова В.В.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 16л.
604452
  Лоскутов А.Е. Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава / А.Е. Лоскутов, А.Е. Олейник, Е.А. Ковбаса // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 11-15. – ISSN 0030-5987
604453
  Бедалова С.М. Клинико-физиологические исследования среднегорной курортной местности Шуша. (Малый Кавказ) : Автореф... д-ра мед.наук: / Бедалова С.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1964. – 25л.
604454
  Гуржав Н. Клинико-физиологические, гематологические и биохимические показатели крови у монгольских овец в связи с возрастом, полом и сезонностью. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуржав Н.; Моск.вет.акад. – М, 1964. – 24л.
604455
  Мицкевич А.И. Клинико-экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой гангрены : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.777 / Мицкевич А.И. ; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 24 с.
604456
  Литвинов С.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика дракункулеза. : Автореф... Канд.мед.наук: 107 / Литвинов С.К.; Центр.науч-исслед.ин-т.эпидемиологии. – М, 1971. – 22л.
604457
  Мигачев А. Клининг : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-169. – ISSN 0130-6405
604458
  Чичкина Светлана Клининговые компании и отели объединяют усилия : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 31 : Фото
604459
   Клиническая биохимия : Учеб. для студ. медицинских вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-МЕД; Из-во МГУ, 2004. – 512с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-9231-0420-2
604460
  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.Д. Менделевич. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2005. – 426, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-98322-087-X
604461
  Потебня Г.П. Клиническая и экспериментальная иридология / Г.П. Потебня, Г.С. Лисовенко, В.В. Кривенко; НАНУ. Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1995. – 262с. – ISBN 5-12-004178-7
604462
  Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика / Ю.М. Зарецкая. – М, 1983. – 208с.
604463
  Крайп Л. Клиническая иммунология и аллергия / Л. Крайп; Пер. англ. С.М. Белоцкого; Под ред. А.Д. Адо, Б.Г. Стоянова. – Москва : Медицина, 1966. – 400с.
604464
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
1. – 1990. – 528с.
604465
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
2. – 1990. – 560с.
604466
   Клиническая иммунология и аллергология. – Москва : Медицина
Том 3. – 1990. – 527с.
604467
  Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология : пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб. профиля всех спец. / Г.Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – Киев : Полиграф плюс, 2010. – 552 с. : ил., табл. – Терминол. словарь: с. 528-544. – Библиогр.: с. 545-547. – ISBN 978-966-8977-09-1
604468
  Иоель Э. Клиническая коллоидная химия / Э. Иоель. – 144с.
604469
  Тонконогий И.М. Клиническая нейропсихология : учеб. пособ. для студентов вузов / И.М. Тонконогий, А. Пуанте. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 528 с. – Библиогр.: с. 452-526. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01288-7
604470
   Клиническая нейрофизиология. – Л., 1972. – 720с.
604471
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин. рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604472
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604473
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604474
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604475
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604476
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604477
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604478
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604479
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (17). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604480
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (18). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604481
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604482
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (20). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604483
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (21). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604484
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (22). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604485
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (23). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604486
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред.: Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОНТ", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (24). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604487
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (25). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604488
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (26). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604489
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редколл.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [та ін.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (27). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604490
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОН", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (28). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604491
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 1 (29). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604492
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 2 (30). – 2018. – С. 81-152. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604493
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 3 (31). – 2018. – С. 153-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604494
   Клиническая психология. – 2-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1312с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00148-9
604495
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов и фак-тетов клинической психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-8046-0187-3
604496
   Клиническая психология : Учебник студ. медицинских вузов. – 2-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-469-01004-Х
604497
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов. – 3-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-91180-249-X
604498
  Бурно М.Е. Клиническая психотерапия : учеб. пособие по психотерапии / М.Е. Бурно. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Екатеринбург ; Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2006. – 800 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под ред. В.В. Макарова). – ISBN 5-8291-0682-5
604499
  Переслегин И.А. Клиническая радиология / И.А. Переслегин, Ю.Х. Саркисян. – М., 1973. – 455с.
604500
  Зедгенидзе Г.А. Клиническая радоизотипная диагностика / Г.А. Зедгенидзе, Г.А. Зубовский. – М, 1968. – 368с.
604501
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 1 : Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной полости. – 1983. – 440с.
604502
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 2 : Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. – 1983. – 421с.
604503
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 3 : Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний костей и суставов. – 1984. – 464с.
604504
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 4 : Радионуклидная диагностика. Компьютерная томогрпфия. – 1985. – 368с.
604505
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство / Под ред.: Г.А.Зедгенидзе. – Москва : Медицина
Т. 5 : Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний. – 1985. – 496с.
604506
  Филимонов В.И. Клиническая физиология : учебник для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / В.И. Филимонов. – Киев : Медицина, 2015. – 431, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-505-429-1
604507
  Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестизиологии и реаниматологии / А.П. Зильбер. – М, 1984. – 479с.
604508
  Зилва Дж.Ф. Клиническая химия в диагностике и лечении / Дж.Ф. Зилва, П.Р. Пэннелл. – М, 1988. – 528с.
604509
  Гроллман А. Клиническая эндокринология и ее физиологические основы / А. Гроллман. – М, 1969. – 512с.
604510
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 79-85. – ISSN 2524-0412
604511
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 34-40. – ISSN 2524-0412
604512
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 17-24. – ISSN 2524-0412
604513
   Клинические и биологические проблемы общей и судебной психиатрии. – М., 1988. – 168с.
604514
  Абдуллаев А.А. Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 69-73. – ISSN 2226-1230
604515
   Клинические и физиологические аспекты биоэлектроуправления. – Киев, 1978. – 42с.
604516
  Брусиловский Е.С. Клинические лекции по аллгергологии / Е.С. Брусиловский. – Киев, 1977. – 344с.
604517
  Мельников Ю.Л. Клинические основы судебномедицинской экспертизы при сотрясении мозга / Ю.Л. Мельников, В.В. Ушаков. – М., 1964. – 139с.
604518
  Яценко Л.А. Клинические особенности течения вирусного гепатита у женщин и функциональная характеристика коры надпочечников и половых желез : Автореф... д-ра мед.наук: 759 / Яценко Л.А.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 46л.
604519
  Овчаренко П.А. Клинические проявления и лечение приобретенного токсоплазмоза у взрослых : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Овчаренко П.А.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
604520
  Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама / Д. Киппер. – Москва : Класс, 1993. – 224с. – ISBN 5-86375-003-0
604521
  Кушаковский М.С. Клинические формы повреждения гемоглобина / М.С. Кушаковский. – Л., 1968. – 328с.
604522
  Веропотвелян П.Н. Клинический взгляд на проблему неэффективности попыток ЭКО при рецептивности эндометрия / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 32-39. – ISSN 2309-4117
604523
   Клинический пример ишемической болезни сердца у женщины: нетипичный случай / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, Т.А. Загубиженко, Т.В. Скиба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 103-114. – ISSN 2312-7015


  Информативность многих методов диагностики ишемической болезни сердца у женщин ниже по сравнению с мужчинами, особенно в возрастной группе до 55 лет, когда распространенность этого заболевания у женщин невысока.
604524
   Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии / В.И. Целуйко, Ю.И. Карпенко, Д.Е. Волков, Д.А. Лопин, С. Дагхар // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 179-184. – ISSN 2224-0586
604525
  Каплан Ю.Д. Клиническое значение биохимических маркеров I триместра беременности для развития несостоятельности шейки матки / Ю.Д. Каплан, Т.Н. Захаренкова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 34-38. – ISSN 2413-550Х
604526
  Спесивцев О.Г. Клиническое значение изменений в бронахах у больных кавернозными формами туберкулеза легких в связи с реакцией и антибактериальной терапией. : Автореф... доктор мед..наук: 14766 / Спесивцев О.Г.; Одес. мед.ин-т. – Одесса, 1969. – 34л.
604527
  Шмигельский Н.И. Клиническое значение количественного определения фосфора в крови по способу William Mackie : диссертация / Н.И. Шмигельский. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 52, [5] с.
604528
  Новокшонов А.А. Клиническое значение нарушений кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного обмена при вирусном гепатите у детей. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.09 / Новокшонов А.А.; МЗ РСФСР. 2-й Москов. гос. мед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
604529
  Туровец И.М. Клиническое значение определения напряжения СО2 в альвеолярном воздухе : Дис... наук: / Туровец И.М.;. – 74, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
604530
  Зыбина М.А. Клиническое значение особенностей распространения рака желудка, прорастающего серозную оболочку : Автореф... канд. мед.наук: / Зыбина М.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут эксперимент. и клинич. онкологии.. – Киев, 1967. – 24л.
604531
  Целуйко В.И. Клиническое и прогностическое значение липопротеина / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 32-38. – ISSN 1997-9894
604532
   Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера / В.А. Клименко, О.Н. Плахотная, О.В. Пионтковская, М.И. Перхун, Л.А. Зоря, Т.О. Забровская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 118-120. – ISSN 2226-1230
604533
   Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса / И.Б. Савицкая, О.И. Аргунова, Л.В. Бутко, В.Л. Воловой, Л.И. Бирюкова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 142-145. – ISSN 2224-0586
604534
  Мельникова К.В. Клиническое течение и некоторые вопросы патогенеза аскаропсоза свиней : Автореф... канд. ветеринар. наук: 03.00.20 / Мельникова К.В.; Белоцерковский с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1973. – 20л.
604535
  Степашкина К.И. Клиническое толкование сдвигов белков крови / К.И. Степашкина. – К., 1963. – 204с.
604536
  Гринберг И.Л. Клинками песен боевых. / И.Л. Гринберг, Е.С. Добин. – М. : Советская Россия, 1966. – 192 с.
604537
  Тихонов Николай Семенович Клинки и тачанки : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Изд. писат. в Ленинграде, 1932. – 200с.
604538
  Коба О.О. Клинкова зброя VIII - X ст. на території Давньої Русі / О.О. Коба, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 210-216. – ISSN 2227-4952
604539
  Вертієнко Г.В. Клинкова зброя в Молодшій Авесті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-138. – ISSN 1608-0599
604540
  Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров"я і військова справа Болгарської держави в IX - першій половині X ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 68-75. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
604541
  Федоров В.И. Клинок / В.И. Федоров. – М., 1965. – 199с.
604542
  Родичев Н.И. Клинок / Н.И. Родичев. – М., 1971. – 96с.
604543
  Лордкипанидзе К.А. Клинок без ржавчины : повести и рссказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1975. – 382 с.
604544
  Гамзатов Р. Клинок и роза : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Воениздат, 1972. – 320 с.
604545
  Власова С.К. Клинок Уреньги / С.К. Власова. – Челябинск, 1968. – 100с.
604546
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – М., 1966. – 484с.
604547
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – Махачкала, 1967. – 240с.
604548
  Брянцев Георгий Клинок эмира. По ту сторону фронта / Брянцев Георгий. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
604549
   Клинообразные тексты. – 88 с.
604550
   Клинописные тексты из Кюльо-Тепе в собраниях СССР. – М., 1968. – 307с.
604551
  Полишкаров А.Ф. Клинопись грозы / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1991. – 79с.
604552
  Каратов С.Ф. Клинопись птичьих следов / С.Ф. Каратов. – М., 1988. – 188с.
604553
  Челищев Н.Ф. Клиноптилолит / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦНТИ. – Москва, 1974. – 39с.
604554
   Клиноптилолит: Труды Симпозиума по вопросам исследования и применения клиноптилолита. Тбилиси, 2-4 ноября 1974 г.. – Тбилиси, 1977. – 243с.
604555
   Клинотрон. – Киев, 1992. – 196 с.
604556
  Давыдов Ю.Л. Клинские годы творчества Чайковского / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 127 с.
604557
  Михайленко М. Клинтон готовится исправлять ошибки Обамы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 26-27


  Хіларі (Гілларі) Клінтон оголосила про свій намір стати президентом США.
604558
   Клинцам 250 лет, 1959. – 96с.
604559
  Тищенко Микола Клинцівські друкарні старовірів / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – [14] с. – Вирізка з журн. "Бібліографічні вісті", 5 (с. 65-79)
604560
  Кульминский С.С. Клинцы. Историко-экономический очерк о городе Клинцах / С.С. Кульминский; Макаренко А.А. – Брянск, 1951. – 40с.
604561
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2005
604562
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2005
604563
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2005
604564
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2005
604565
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2006
604566
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2006
604567
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2006
604568
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2006
604569
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2007
604570
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2007
604571
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2007
604572
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2007
604573
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (41). – 2008
604574
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (42). – 2008
604575
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (43). – 2008
604576
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ ! (40). – 2008
604577
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1 (44). – 2009
604578
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (45). – 2009
604579
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (46). – 2009
604580
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (47). – 2009
604581
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 1 (48). – 2010
604582
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 2 (49). – 2010
604583
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (50). – 2010
604584
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (51). – 2010
604585
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (53). – 2011
604586
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (54). – 2011
604587
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (55). – 2011
604588
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (56). – 2011
604589
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (57. – 2011
604590
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (58). – 2011
604591
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (59). – 2011
604592
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (60). – 2011
604593
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (61). – 2012
604594
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (62). – 2012
604595
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (63). – 2012
604596
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (64). – 2012
604597
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (65). – 2012
604598
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (66). – 2012
604599
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (67). – 2012
604600
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (68). – 2012
604601
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (69). – 2012
604602
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (70). – 2012
604603
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11(71). – 2012
604604
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (72). – 2012
604605
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (73). – 2013
604606
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (74). – 2013
604607
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (75). – 2013
604608
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (76). – 2013
604609
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (77). – 2013
604610
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (78). – 2013
604611
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (81). – 2013
604612
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (82). – 2013
604613
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 ( 83). – 2013
604614
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (84). – 2013
604615
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (86). – 2014
604616
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (87). – 2014
604617
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (88). – 2014
604618
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (89). – 2014
604619
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (90). – 2014
604620
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (91). – 2014
604621
   Клио = Klio : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (92). – 2014
604622
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (93). – 2014
604623
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (94). – 2014
604624
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 (95). – 2014
604625
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (96). – 2014
604626
  Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии / Н. Ирибаджаков. – М, 1972. – 360с.
604627
  Схендел А. ван Клипер "Иоганна-Мария" / А. ван Схендел, 1966. – 176 с.
604628
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 367с.
604629
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – Одесса, 1987. – 335с.
604630
  Герасимов Д.Н. Клистрон / Д.Н. Герасимов. – Москва, 1961. – 56 с.
604631
  Хайков А.З. Клистронные усилители / А.З. Хайков. – Москва : Связь, 1974. – 391 с.
604632
   Клистроны. – Москва, 1952. – 227 с.
604633
  Кирк Г. Клитгород и Сыновья / Г. Кирк. – М., 1955. – 208с.
604634
  Высоцкий В.С. Клич / В.С. Высоцкий. – Красноярск, 1988. – 279с.
604635
  Зорин Э.П. Клич / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1989. – 317с.
604636
   Клич "День печати" : сборник на помощь жертвам войны. – Москва : [б. и.], 1915. – 240, V с. : ил.
604637
  Бабиенко Л.Т. Клич березовых богов / Л.Т. Бабиенко. – М, 1990. – 252с.
604638
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан, 1942. – 24с. – ("Фронт і тил". Б-ка Спілки Радянських письменників України)
604639
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
604640
   Клич магістралі. Поезії про БАМ. – К., 1978. – 112с.
604641
  Лагода В. Кличе земля : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 191 с.
604642
  Сопівник М. Кличе, як рідна мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Товариству "Просвіта" - 150 років.
604643
  Кличко Віталій Кличко обіцяє струсонути політикум. Але поки що струсонули його : [інтерв"ю з В. Кличком] / Кличко Віталій, Тимошенко Наталія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 0130-5212
604644
  Перлулайнен Л. Кличний відмінок / Л. Перлулайнен. – Львів, 1996. – 32с.
604645
  Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: С. 42 (15 назв.). – ISSN 0130 - 5263
604646
  Павловські З. Кличний відмінок у новогрецькій мові: відмінок чи форма? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 50-53
604647
  Бухаловская Н.Л. Кличут трубы / Н.Л. Бухаловская. – Воронеж, 1983. – 95с.
604648
  Кучерявий В.П. Кличуть околиці Львова / В.П. Кучерявий. – Львів, 1974. – 63с.
604649
  Кацнельсон І.Ю. Кличуть простори наддніпрянські. : Путівник по туристських маршрутах Дніпропетровщини / І.Ю. Кацнельсон. – К, 1967. – 84с.
604650
  Барченков Александр Андреевич Клише и штампы в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барченков Александр Андреевич; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 24л.
604651
  Лукієнко Олександр Іванович Кліваж (за даними тектонофаціальних досліджень) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 143-155 : Фото, мал. – Бібліогр.: 37 назв
604652
  Андрощук І.Д. Кліважі українського студентства // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 6-9
604653
  Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 6-7. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам завдяки веб-сайту бібліотеки. Головна мета послуг підвищення рівня обслуговування користувачів, створення ...
604654
  Зволинський В. Клієнт платить двічі. Чому? : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 17
604655
  Телешун Я.С. Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 79-83. – ISSN 2519-2949
604656
  Соловян В.С. Клієнтельно-патронажна мережа суспільних зв"язків в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 123-125
604657
  Руденко В.В. Клієнтельно-патронажна мережа як стержень неопатримоніальних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 135-142
604658
  Ткач О.І. Клієнтилізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 181-187


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки.
604659
  Трачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – C. 10-17. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. ...
604660
  Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 314-319
604661
  Верба В.А. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства / В.А. Верба, О.О. Тищенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 186-192 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
604662
  Литвиненко Т.М. Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 99-107


  Розглянуті різні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Зазначені переваги визначення ефективності маркетингу на основі визначення рентабельності інвестицій в маркетинг. Досліджено взаємозв"язок маркетингової ...
604663
  Давидов Л.Я. Клімакс / Л.Я. Давидов, Л.І. Султан. – Київ, 1980. – 47с.
604664
   Клімат-контроль по-українськи // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  На початку навчального року учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта кафедри метеорології та кліматології КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ...
604665
  Волощук В.М. Клімат - статистичний режим випадкових метеорологічних процесів / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історію поняття "клімат" від античних часів до сьогодення. Обговорена обгрунтованість введення поняття "кліматичний статистичний ансамбль" та розглянуті питання побудови кліматичного статистичного ансамблю на прикладі статистичного аналізу ...
604666
  Токмаков О.І. Клімат : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 13-20
604667
  Півошенко І.М. Клімат Вінницької області : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Півошенко; Малюнки та оформлення І.М.Півошенка. – Київ, 1999. – 240с. – ISBN 966-588-004-7
604668
  Кайгарадау А. Клімат Заходняй Беларусі / А. Кайгарадау. – Менск, 1932. – 107с.
604669
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У зв"язку з глобальною проблемою дефіциту питної води Водне агентство України доручило кафедрі метеорології та кліматології географічного факультету провести спеціальне дослідження для отримання сучасних та достовірних оцінок зміни водних ресурсів в ...
604670
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 11


  Професор, зав. каф. метеорології та кліматології географ. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка С. Сніжко про негативний вплив зміни клімату на водні ресурси.
604671
  Щербань М.І. Клімат і врожаї на Україні / М.І. Щербань. – Київ, 1991. – 32с.
604672
  Бехта Павло Клімат і деревина / Бехта Павло, Козакєвіч Павел. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 202s. – ISBN 83-7244-195-2
604673
  Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : Навч. посібник для студ. гідрометеорологічних і геогр. спец. вищих навч. закладів / Л.Д. Гончарова, Е.М. Серга, Є.П. Школьний; Мін-во освіти і науки України; Одеський держ. екол. ун-т. – Київ : КНТ, 2005. – 252с. – ISBN 966-373-017-Х
604674
  Купалова Г. Клімат і місто // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 8


  5-6 червня на екон. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна конференція з питань запобігання кліматичним змінам "Клімат і місто" (на прикладі м. Києва). Організаторами її виступили українсько-німецька каф. еколог. менеджм. та підприємн. ...
604675
   Клімат і місто // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На економічному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань запобігання кліматичним змінам, організована українсько-німецькою кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва. Відкрив конференцію декан факультету В. ...
604676
  Проценко Григорый Данилович Клімат і сільське господарство України / Проценко Григорый Данилович, Шербань Михайло Антонович. – Київ, 1980. – 20с.
604677
   Клімат Києва. – Київ, 1995. – 80с. – ISBN 5-87920-016-7
604678
  Романчук П.Р. Клімат Києва і сонячна активність / П.Р. Романчук, М.М. Пасечник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-71. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Аналізуються особливості зміни температури повітря в кліматичному регіоні м.Києва за 1890-1992 рр. Досліджується зв"язок аномалій середньорічної температури цього регіону і сонячної активності. Наведено прогноз аномалій температури до 2008 р.
604679
  Данилов Л. Клімат Поділля / Л. Данилов. – Вінниця, 1924. – 48с.
604680
  Кучеренко Валентина Клімат та історичні події: яка залежність? : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
604681
  Жданько І.А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
604682
  Пестушко Валерій Клімат теплішає через...воду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 24
604683
  Пестушко Валерій Клімат у районі станції "Академік Вернадський" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
604684
  Селецький І. Клімат України : Короткий нарис з трьома картами / І. Селецький. – Київ : Укрмет, 1929. – 32с.
604685
  Бучинський И.Е. Клімат України / И.Е. Бучинський. – Київ : Знання, 1961. – 48с.
604686
   Клімат України. – Київ : Видавництво Раєвського, 2003. – 343с. – ISBN 966-7016-18-8
604687
  Бучинський І.О. Клімат Українських Карпат / І.О. Бучинський, М.М. Влеваха, В.О. Коржов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 172с.
604688
  Гук М.І. Клімат Української РСР : (Короткий нарис) / М.І. Гук, І.К. Половко, Г.Ф. Прихотько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72 с
604689
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 13 назв
604690
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 194-206. – Бібліогр.: л. 207-259
604691
  Бабире О.В. Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 64-73


  Стаття присвячена аналізу сучасних концептів і номінацій в англомовному екологічному дискурсі. Розглянуті ключові концептуальні метафори, що виникли під час обговорення кліматгейту у віртуальному просторі. Їхня поява свідчить про постійну зміну ...
604692
  Щербань М.І. Клімати земної кулі : Посібник для вчителів / М.І. Щербань. – Київ : Радянська школа, 1986. – 165с.
604693
  Пожарська А.-О.Ю. Кліматична зброя // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 61-63
604694
   Кліматична освіта в сучасній школі. Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма, 36 год) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
604695
  Філончук З.В. Кліматична освіта в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17
604696
  Барабаш М.Б. Кліматична посушливість на території України період глобального потепління / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 250-256. – Бібліогр.: 6 назв
604697
  Дзюба Я.В. Кліматична характеристика заморозків Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 73-76
604698
  Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-30
604699
   Кліматичний атлас України.. – К, 1927. – 14с.
604700
  Купріянчук О.І. Кліматичний ефект урбанізації = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.; 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
604701
   Кліматичний календарик.. – Київ, 1928. – 80с.
604702
   Кліматичний сендвіч-проект // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта географічного факультету КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, ...
604703
  Косовець О.О. Кліматичні екстремуми в умовах зміни клімату / О.О. Косовець, О.Є. Пахалюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 81-89 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
604704
  Комарницький Кліматичні елементи басейну ріки Дніпра вище м.Київа та його складових частин за час 1909-1917 гг. / Комарницький, с. – К., 1925. – 44с.
604705
  Половко І.К. Кліматичні елементи Києва / І.К. Половко. – К., 1937. – 200с.
604706
  Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ільїн Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
604707
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю / Т.М. Заболоцька, Т.М. Шпиталь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
604708
  Гаврилюк В.С. Кліматичні особливості Західного Полісся УРСР : (окремий відбиток) / В.С. Гаврилюк. – Київ : АН УРСР
Вип. 3. – 1960. – 129-137с
604709
  Липка Л.О. Кліматичні особливості території Національного Природного парку "Кременецькі гори" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 10-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
604710
  Комлєв О. Кліматичні події і структурно-функціональні перебудови в басейнових геоморфосистемах / О. Комлєв, Ю. Філоненко // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 42-43
604711
  Щербань І.М. Кліматичні ресурси України / І.М. Щербань, Н.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 43-48 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
604712
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як один із засобів нормативного забезпечення локальної кліматичної політики // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 264-268. – ISBN 978-966-7957-20-9
604713
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 119-121. – ISSN 2413-7189
604714
  Щербань М.І. Кліматичні умови районів зрошення в Українській РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 97-100 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
604715
  Федоров О.І. Кліматичні умови району Білоцерківської селекційної станції Цукротресту / О.І. Федоров. – Біла-Церква, 1927. – 90 с.
604716
  Бова М. Кліматичні умови у фінальному плейстоцені на теренах свідерської культури в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 373-376. – ISBN 978-966-171-795-3
604717
  Кияк В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір"я Українських Карпат / В. Кияк, В. Штупун, В. Білонога // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 104-115. – (Серія біологічна ; вип. 74). – ISSN 0206-5657
604718
  Ошурок Д.О. Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 120-130. – ISSN 2306-5680
604719
  Заболоцька Т.М. Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 23-32. – ISSN 2306-5680
604720
  Холковська Т.Ю. Кліматологічні дослідження Поділля в працях польських вчених // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 186-190. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
604721
  Врублевська О.О. Кліматологія : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша, Л.Д. Гончарова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 80-річчю Одес. держ. екол. ун-ту. - Покажч.: с. 338-343. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-8740-93-0
604722
   Клімов Михайло Архипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 151. – ISBN 978-966-2726-03-9
604723
   Клімов Олександр Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
604724
  Коновал А.О. Клінико-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Коновал Анжела Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
604725
  Осама Самир Абдел Латиф Саламех Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.01.10 / Осама Самир Абдел Латиф Саламех; МОіНУ; Харків. мед. акад. післядипл. освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
604726
   Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу / Є. Пажукова, Т. Царенко, М. Тимошенко, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
604727
  Волошин С.Б. Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 138-141. – ISSN 1681-276Х


  "...Досліджено особливості перебігу бронхіальної астми серед пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом із різними генотипами Arg16Gly гена 2-адренорецепторів. Проведено аналіз асоціації поліморфізму досліджених генів із особливостями ...
604728
  Смачило Р.М. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики і лікування жовчних нориць : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Смачило Ростислав Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
604729
  Галдіна Ірина Михайлівна Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку : Автореф. дис. ... канд. медич. наук: 14.01.10 / Галдіна І.М.; Мін-во охорони здоров"я України. Харківська медична акад. післядипломної освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
604730
  Стаднік С.М. Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 92-97. – ISSN 2224-0586
604731
  Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Головачова В.О. ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
604732
  Кошак Ю.Ф. Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 4-8. – ISSN 1681-276Х


  "...Стаття присвячена актуальній темі поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень, вивченню клініко-морфологічних особливостей впливу обох захворювань на патоморфологічні форми, в якій поряд із літературними даними узагальнені власні дослідження ...
604733
  Волосянко Андрій Богданович Клініко-параклінічне обгрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Волосянко Андрій Богданович; Акад. медич. наук України. Укр. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – К., 1993. – 18л.
604734
  Узун Д.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування постімплантаційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Узун Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
604735
  Александрук О.Д. Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 4 (67). – C. 13-17. – ISSN 1727-5741
604736
  Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 31-37. – ISSN 1811-2471
604737
  Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / Інна Галецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-966-613-990-3
604738
   Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко, Ю.С. Бучок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 3-6. – ISSN 2308-6300
604739
  Коваленко Н.В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 111. – ISSN 2410-7484
604740
  Іщук В.В. Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 38-42. – ISSN 2410-7484
604741
  Герасименко С.І. Клініко-рентгенологічні та патоморфологічні зміни тканин плечового та ліктьового суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, В.В. Григоровський, А.М. Бабко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 69-74. – ISSN 0030-5987
604742
  Крахмалова О.О. Клініко-функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії / О.О. Крахмалова, О.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 1605-7295
604743
  Аплевич В.М. Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу / В.М. Аплевич, О.В. Горша, А.П. Школьний // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 68-71. – ISSN 1681-276Х
604744
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 12, № 2 (44). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604745
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 2 (48). – 2014. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604746
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 3 (49). – 2014. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604747
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 4 (50). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604748
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 3 (57). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604749
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 4 (58). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604750
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 1 (59). – 2017. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604751
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 2 (60). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604752
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 3 (61). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604753
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 4 (62). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604754
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 1 (63). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604755
   Клінічна генетика / Мін. охорони здоров"я України; Харківський нац. мед. ун-т; Український ін-т клінічної генетики. – Харків, 2011-
№ 1/2 : Міжнародна науково-практична конференція "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків, Україна). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
604756
  Юдко О.О. Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання / О.О. Юдко, С.П. Радченко, О.В. Овсієнко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 17-22. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - провести відносну клінічну дозиметрію рентгентерапевтичного апарата та розрахувати поглинену дозу у воді за допомогою дозиметричних рекомендацій; проаналізувати альтернативний параметр якості пучка <$E{D sub 2 } over {D sub 5 }>. ...
604757
   Клінічна ендокринологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А. Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. д-ра мед. наук, проф., діяча науки і техніки України В.М. Хворостінки. – Київ : Медицина, 2009. – 542, [2] с., [4] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 978-966-10-0025-3
604758
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3/4 (48). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
604759
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (53). – 2016. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604760
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (54). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604761
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : Візуалізація, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (55). – 2016. – 105, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604762
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (56). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604763
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (57). – 2017. – 104 с. – Резюме рос., англ. мовами
604764
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (58). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604765
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (59). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604766
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : Візуальмедіа, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (60). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604767
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : Візуальмедіа, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (61). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604768
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : Візуальмедіа, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (62). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604769
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін ; редкол.: Н.І. Бойко, З.Ф. Веселовська, Є.В. Глоба [та ін.]. – Київ : Візуальмедіа, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (63). – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604770
  Слаба О.М. Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 19-23. – ISSN 1029-4244
604771
   Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих / Я.Ю. Самбург, О.М. Власенко, Т.І. Магдаліц, О.О. Бутікова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 78-82. – ISSN 2224-0586
604772
  Романенко Т.Г. Клінічна ефективність прегравідної підготовки при індукованій вагітності на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О. Чайка // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (37). – С. 19-25. – ISSN 2309-4117
604773
   Клінічна імунологія та алергологія : посібник для практ. занять / [В.В. Чоп"як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці тем. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-505-562-5
604774
   Клінічна інформатика і телемедицина : міждисциплінарний науково-методичний журнал / Укр. Асоц. "Комп"ютерна Медицина" (УАКМ) ; Ін-т Медичної інформатики і Телемедицини (Ін-т МІ& Т) ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України ; голов. ред. О.Ю. Майоров. – Харків : Контраст. – ISSN 1812-7231
Т. 12, вип. 13. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
604775
   Клінічна нефрологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-нефрологів і терапевтів / Л.А. Пиріг, А.М. Романенко, О.І. Дядик, В.С. Дзюрак, Т.Д. та ін. Никула; [Л.А. Пиріг та ін.] ; за ред. акад. АМН України, чл.-кор. НАН України, заслуж. діяча науки і техніки Л.А. Пирога. – Київ : Здоров"я, 2004. – 526, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-311-01320-6
604776
  Войціховська Алла Клінічна програма для студентів-юристів та екологів ЕПЛ / Войціховська Алла, Жиравецький Тарас // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 79-82 : фото
604777
  Морозов С.М. Клінічна психологія : Навч. посібник / С.М. Морозов, В.В. Бондар; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Киев : Київський університет. – ISBN 966-95792-5-2
Ч.1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. – 2001. – 117с.
604778
   Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 315, [3] с. – Покажч.: с. 303-316 .- Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 300-302. – (Nota bene!, ISSN 978-617-572-037-0). – ISBN 978-617-572-037-0
604779
  Гальчук О.Я. Клінічна психологія : [для студентів ВНЗ] / Гальчук Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Київ : Атіка, 2012. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-215. – ISBN 978-966-326-455-4
604780
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"]. – Київ : КНТ, 2018. – 368, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
604781
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (15). – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604782
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (16). – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604783
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (17). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604784
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 1 (18). – 2017. – 55 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604785
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (19). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604786
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (20). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604787
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (21). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604788
  Федак Б.С. Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 8-12. – ISSN 2308-6300
604789
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 1 (55). – 2016. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604790
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604791
  Ярош О.О. Клінічна та лабораторна діагностика герпесвірусного енцефаліту // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 13-18. – ISSN 2312-413Х


  "На базі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського були обстежені 32 хворі на герпесвірусний енцефаліт. Описані ранні клінічні прояви захворювання, простежена динаміка антитільної відповіді й вірусної активності в ...
604792
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy / Національний фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 16, № 4. – 2012
604793
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy = Клиническая фармация / М-во охорони здоров"я України ; Держ. експертний центр МОЗ України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 17, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
604794
  Бундюк Л.С. Клінічне значення внутріклітинного мікроелектрофорезу у технологіях мікрохвильової резонансної терапії / Л.С. Бундюк, Б.П. Грубник, Н.Г. Нікішина, С.П. Сітько, В.Г. Шахбазов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1023-2427
604795
  Куса О.М. Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики / О.М. Куса, Р.Я. Шовгенюк, М.П. Бендас // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 11-15. – ISSN 2413-550Х
604796
   Клінічне значення змін інтенсивності відбитого від шкіри електромагнітного випромінювання мм-діапазону / Б.П. Грубник, В.І. Григорук, С.Г. Понежа, Г.В. Понежа, А.В. Івановська, Т.В. Богдан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  Експериментально досліджено зміни рівня відбитого від шкіри потоку електромагнітних хвиль мм-діапазону для умовно здорових та хворих на деякі захворювання людей. Встановлено залежність цих змін від віку, локалізації зони впливу, загального стану та ...
604797
  Мартиненкт О.П. Клінічне значення змін протокової системи підшлункової залози в хірургії панкретиту та його ускладнених форм : Автореф... д-ра медич.наук: 14.00.27 / Мартиненкт О.П.; Харків. мед. ін-т. – Х., 1993. – 46л.
604798
  Ніконов В.В. Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень) / В.В. Ніконов, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 43-48. – ISSN 2224-0586
604799
  Лапшина К.А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лапшина Катерина Аркадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
604800
   Клінічне обстеження хворих і схема історії хвороби : навч. посібник для студентів мед. вузів / [М.А. Каштальян та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та військ. медицини. – Одеса : Астропринт, 2016. – 114, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-927-129-7
604801
   Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя / М.Є. Фесенко, В.І. Похилько, О.А. Щербань, Л.В. Крикотенко, Ю.Л. Степченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 99-102. – ISSN 2226-1230
604802
  Колюбакіна Л.В. Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку / Л.В. Колюбакіна, Н.К. Богуцька // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 121-125. – ISSN 2226-1230
604803
   Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки" / В.І. Похилько, І.В. Ксьонз, О.М. Ковальова, Ю.І. Чернявська, Н.С. Артьомова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 104-109. – ISSN 2226-1230
604804
   Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку / Ю.Д. Годованець, І.В. Ластівка, А.Г. Бабінцева, Л.В. Агафонова, Л.Я. Пісьменна, П.С. Марандюк, Т.В. Бурдейна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 95-100. – ISSN 2226-1230
604805
   Клінічний випадок рецидивного поліхондриту / Н.Б. Урсол, М.І. Тарасюк, В.О. Закревська, А.М. Шалавінська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 102-106. – ISSN 1605-7295
604806
  Сапожнікова О.В. Клінічний випадок складної діагностики хвороби Уіппла / О.В. Сапожнікова, А.Р. Сапожніков // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 291-297. – ISSN 2310-4910
604807
  Кривчун А.М. Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 177-180. – ISSN 2077-4214
604808
  Пішель В.Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій / В.Я. Пішель, М.Ю. Полив"яна, К.В. Гузенко // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (88). – C. 75-76. – ISSN 2410-7484
604809
  Марценковський Д.І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 85-90. – ISSN 2410-7484
604810
  Левчук Є.В. Клінічні варіанти адаптації та типи їх перебігу у внутрішньо переміщених осіб зони АТО Луганської області / Є.В. Левчук, Є.Ю. Вербицький, М.О. Овчаренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 76-84
604811
  Скрипник В.М. Клінічні зміни рубцевозмінених тканин / В.М. Скрипник, Д.С. Аветіков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 231-233. – ISSN 2077-1096
604812
  Коломієць-Людвіг Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 175-179
604813
  Завгородня Н.Г. Клінічні ознаки нестабільності зв"язкового апарата кришталика / Н.Г. Завгородня, А.С. Саржевський // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 30-35. – ISSN 2309-8147
604814
  Литвин О.В. Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 129-137. – ISSN 2310-4910
604815
  Кобринська Н.Я. Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 51-53. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено порівняльний аналіз моно- та мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином. Усього проаналізовано 2904 хворих на рак щитоподібної залози, з них 693 із мультифокальною і 2211 з монофокальною карциномою. У результаті ...
604816
  Токарєв Д.С. Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 24-27. – ISSN 2226-1230
604817
  Юдін О.І. Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури) / О.І. Юдін, С.В. Веселий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 74-80. – ISSN 2226-1230
604818
  Дзюбановський О.І. Клінічні форми холедохолітіазу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 77-80. – ISSN 1681-276Х
604819
  Вацеба М.О. Клінічно-діагностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1029-4244
604820
  Демченко А.В. Клінічно-діагностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
604821
  Гончар Б.М. Клінтон (Clinton) Білл // Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2007. – Т. 4 : Ка - Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-00-0692-8
604822
  Гончар Б.М. Клінтон Білл (Вільям Джефферсон). // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 625-626. – ISBN 966-316-039-X
604823
  Довбенко М. Кліометрія * в економічному дослідженні : Лауреати Нобелівської премії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.86-91. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
604824
  Кірк Г. Клітгорд і сини / Г. Кірк. – Київ, 1956. – 303 с.
604825
  Дишловий В.Д. Клітина розкриває таємниці життя / В.Д. Дишловий. – К., 1973. – 134с.
604826
  Лепешинская О.Б. Клітина та її походження / О.Б. Лепешинская. – К., 1953. – 48с.
604827
   Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти / Г.М. Світіна, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, О.В. Скачкова, Л.В. Гарманчук, В.А. Шаблій // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 48-54. – ISSN 2308-3794


  У статті описано стан імунної системи на пізній стадії 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-індукованого раку товстої кишки та після введення мультипотентних клітин з плаценти (ПМК). Індекси маси селезінки та тимуса не відрізнялися між групами інтактних щурів та ...
604828
  Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
604829
  Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
604830
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 153 - 256. – Резюме мовою статті
604831
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 1. – 2016. – 152 с. – Резюме мовою статті
604832
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 5, № 1. – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
604833
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме мовою статті
604834
  Кацнельсон З.С. Клітинна теорія / З.С. Кацнельсон. – Київ, 1931. – 102 с.
604835
  Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція / В.М. Троян; HАHУ, Ін-т фізіологі рослин та генетики, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1998. – 172c. – ISBN 5-12-004659-2
604836
  Білан С.М. Клітинні аперіодичні нейроавтомати для ефективного розпізнавання зображень : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.23 / Степан Миколайович Білан; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфроструктури. – Львів, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 51 назва
604837
  Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
604838
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
604839
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 321 л. – Бібліогр.: л. 269-321
604840
  Бел А.А. Клітка / А.А. Бел. – К., 1986. – 254с.
604841
  Нікуліна Л. Клітка : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 110-119
604842
  Суржик Л. Клітка для монстра. Національне агентство з питань якості вищої освіти (НАЗЯВО) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "24 травня у парламентському профільному комітеті розглянуто проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (проект заступника голови парламентського комітету О. ...
604843
  Шарманова Н.М. Кліше в українському телепросторі: прагматичний і метакомунікативний вияви // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються теоретичні питання лінгвального статусу мовних кліше, прагматичні й метакомунікативні особливості кліше в мові новітньої телевізійної журналістики.
604844
  Чумак П.Я. Кліщі-плоскотілки (Tenuipalpidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено видовий склад та кормові рослини кліщів-плоскотілок, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України.
604845
  Бондарев В. Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна) / В. Бондарев, Т. Самойлова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 101-103. – ISSN 2219-7516
604846
  Балан П. Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Оброблено колекцію кліщів-церконід (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України, що зберігається на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, уперше наведено їхній повний видовий склад. Обработана ...
604847
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata) лісостепової зони України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 71-78. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення церконін лісостепової зони України. Виявлено 21 вид з родів Prozercon Sellnik, 1943 (6 видів), Parazercon Tragardh, 1931 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (14 видів), з яких 5 видів та 1 підвид були описані як нові для ...
604848
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata: Zerconina) степової зони України / П.Г. Балан, В.Є. Скляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 79-83. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення кліщів-церконін на території степової зони України. Виявлено 9 видів церконін з родів Prozercon Sellnick, 1943 (1 вид), Mixozercon Halaskova, 1963 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (7 видів), з яких 4 види та 1 підвид були ...
604849
  Дмитренко Л.І. Кліщі - небезпека для людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 38 : фото
604850
  Данканіч Р. Клнцепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 153-155. – ISSN 2076-1554
604851
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси : краткий очерк жизни и творчества / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 88 с.
604852
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси / В.В. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1973. – 87 с.
604853
  Силин М.А. Клод Адриан Гельвеций -- выдающийся французский философ-материалист XVIII века / М.А. Силин. – М., 1958. – 148с.
604854
  Карлик Л.Н. Клод Бернар / Л.Н. Карлик. – М, 1964. – 271с.
604855
  Гюго В. Клод Ге : [Рассказ] / Виктор Гюго ; Пер. с фр. Н.В. – Одесса : Изд. Молот ; Типо-литограф. и нотопеч. И.А. Копельмана, 1905. – 25 с.
604856
  Гюго В. Клод Ге / В. Гюго. – М., 1955. – 31с.
604857
  Альшванг А. Клод Дебюсси / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1935. – 96 с.
604858
  Мартынов И.И. Клод Дебюсси / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1964. – 280 с.
604859
  Кремлев Ю.А. Клод Дебюсси / Ю.А. Кремлев. – Москва : Музыка, 1965. – 792 с.
604860
  Шенневьер Д. Клод Дебюсси и его творчество / Д. Шенневьер. – Москва, 1914. – 61с.
604861
  Воронова М. Клод Дебюссии: молчание любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
604862
  Автономова Н.С. Клод Леви-Строс, антрополог и философ // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-24. – ISSN 0235-1188
604863
   Клод Меллан : Рисунки и гравюры. – Ленинград, 1988. – 66 с.
604864
  Георгиевская Е.Б. Клод Моне / Е.Б. Георгиевская. – М, 1968. – 35с.
604865
  Моне Клод Клод Моне : альбом / Моне Клод; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 28 с. – (Образ и цвет)
604866
  Богемская К.Г. Клод Моне / К.Г. Богемская. – М, 1984. – 143с.
604867
  Рейтерсверд Оскар Клод Моне. / Рейтерсверд Оскар. – М., 1965. – 160с.
604868
  Верн Ж. Клодиус Бомбарнак / Ж. Верн. – Ташкент, 1961. – 223с.
604869
  Попов Г.Л. Клок сена. / Г.Л. Попов. – Минск, 1965. – 244с.
604870
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 556 с.
604871
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 571 с.
604872
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Известия, 1961. – 605 с. – (Б-ка исторических романов народов СССР)
604873
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1964. – 572 с.
604874
  Панч П. Клокотала Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1987. – 532 с.
604875
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота : Дилогия из двух научно-фантастических романов-гипотез о некоторых загадках становления европейской цивилизации / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 445с.
604876
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 637 с.
604877
  Лімниченко В. Кломюсь / В. Лімниченко. – Львів, 1926. – 33с.
604878
   Клон Несси вынырнул в Норвегии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 10 : Іл.
604879
  Голубенко А.В. Клональне мікророзмноження деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  З метою інтродукції шляхом підбору поживних середовищ досліджено вегетативне розмноження (мікроживцювання, мультиплікація, культура калусу) тринадцяти видів роду Gentiana L. Розроблено стратегію адаптації тирличів до нестерильних умов.
604880
  Голубенко А. Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro / А. Голубенко, В. Цап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про мікроклональне розмноження в асептичній культурі Acorus calamus L. Запропоновано ефективні модифікації модифікацію методик стерилізації первинного культиваційного матеріалу та ініціації утворення адвентивних бруньок, пагонів ...
604881
  Катаева Н.В. Клональное микроразмножение растений / Н.В. Катаева, Р.Г. Бутенко. – М., 1983. – 97с.
604882
  Ивашкевич Л.Г. Клональный анализ первичных и перевивных рабдомиосарком : Автореф... канд. биологич.наук: 03.104 / Ивашкевич Л.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 20л.
604883
  Сущанський В.І. Клони зв"язностей напівгруп часткових перетворень / В.І. Сущанський, О.Г. Ганюшкін, Н.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 47-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджується будова реляційних клонів. Встановлено, що клони зв"язностей є PR-клонами. Описані клони зв"язностей обмежень напівгруп на підмножини основної множини, знайдені необхідні і достатні умови тривіалізації клонів зв"язностей. За ...
604884
  Щелкунова С.Н. Клонирование генов / С.Н. Щелкунова. – Новосибирск, 1986. – 225с.
604885
  Окунев О.В. Клонирование генов лизинового оперона Bacillus Subtilis в клетках Escherichia Coli : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Окунев О. В.; Ин-т молекул. биол.и генет. – К., 1985. – 16л.
604886
   Клонирование ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 538 с. : ил. – ISBN 5-03-001159-5
604887
  Пестушко Валерий Клонирование: "За" и "Против" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
604888
  Романовский Г.Б. Клонирование: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 199-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
604889
  Ковелер Дидье Клонировать Христа? // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 141-226. – ISSN 1130-6545
604890
   Клоновані in vitro рослини роду deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями / О.О. Пороннік, Кузьменко, А.В. Воловик, Л.В. Швачко, О.В. Войцехівська, Г.Ю. Мирюта, Т.А. Рубан, І.Ю. Парнікоза, В.А. Кунах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів / Нац. акад. наук України ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – С. 200-204. – ISSN 1810-7834


  Порівняльне дослідження біомаси клонованих in vitro рослин роду Deschampsia за вмістом фенольних сполук та екстрактів із цих клонів за протипухлинною активністю. Визначали вміст загальних фенолів (за галовою кислотою) та флавоноїдів (за рутином) у ...
604891
  Полякова Л.Н. Клоновый отбор у картофеля в послевсходовый период : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Полякова Л.Н.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 36л.
604892
  Максись М.А. Клонування: досягнення науки та моральні наслідки суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
604893
  Овчинникова Наталия Клоны любимой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 25-27 : фото
604894
  Глущенко И.Е. Клооновая селекция картофеля / И.Е. Глущенко, Н.В. Савинская. – М., 1956. – 88с.
604895
  Бабенко Владимир Клоп среди своих : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 8-16 : Фото
604896
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия / В.В. Маяковский. – Ленинград, 1974. – 151с.
604897
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – М., 1954. – 76с.
604898
  Маяковский В.В. Клоп. Комедия. / В.В. Маяковский. – М., 1964. – 80с.
604899
  Ванченко-Івашенко Клопіт цирульника Еміля Термана / Ванченко-Івашенко; Петро Ванченко [псевд.]. – [Київ] : Коопер. вид. Рух ; [Друга друк.], 1930. – 107 с.
604900
   Клопотав усією душею // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 61-65. – ISBN 966-505-054-0
604901
  Комарницька О.Б. Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 46-55
604902
  Єні О.В. Клопотання у кримінальному процесі України: законодавче регулювання : монографія / О.В. Єні ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2012. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-617-566-129-1
604903
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-21.
604904
  Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права : заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : монографія / А.Ю. Строган. – Київ : Істина, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-8909-36-8
604905
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – К., 1926. – 64с.
604906
  Маковей О.С. Клопоти Савчихи / О.С. Маковей. – Х.-Одесса, 1930. – 79с.
604907
   Клосовський Олександр Вікентійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 92-93 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
604908
  Белей Л. Клосок на ватних ногах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Українська культура за мірками західного світу існує дивом....Наш маскульт ватний, а українська альтернатива слаборозвинена і неконкурентна."
604909
  Лазаренко Т.Д. Клоуз-тест як ефективна форма тестування на просунутому етапі навчання / Т.Д. Лазаренко, О.М. Захаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 67-67
604910
  Бергман Я. Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1974. – 269с.
604911
  Жуков Борис Клоунада желторотых паффинов : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 110-117 : Іл.
604912
  Реми Т. Клоуны / Т. Реми. – М, 1965. – 392с.
604913
  Рубченко М. Клочки имперских знамен // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-66. – ISSN 1812-1896


  Російсько-японська війна стала для Російської імперії відправною точкою розвалу
604914
   Клочко Віктор Петрович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 149-150 : фото
604915
  Вишневский Д.К. Клочок земли / Д.К. Вишневский. – Москва, 1965. – 351с.
604916
  Хиллиард Н. Клочок земли. / Н. Хиллиард. – М., 1964. – 142с.
604917
  Межелайтис Э. Клочок небес : стихи и поэма / Э. Межелайтис. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 271 с.
604918
  Шевальє Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевальє. – Київ : Дніпро, 1973. – 295с.
604919
  Шевалье Г. Клошмерль : Роман / Г. Шевалье. – Москва : Художественная литература, 1988. – 287с.
604920
  Кочан І.Г. Клуб - дітям / І.Г. Кочан. – К, 1965. – 42с.
604921
   Клуб - організатор культурного дозвілля. – К., 1964. – 71с.
604922
   Клуб - строителям коммунизма.. – М., 1961. – 277с.
604923
  Сіменон Ж. Клуб "100 ключів" / Ж. Сіменон. – К, 1981. – 334с.
604924
  Кириченко Оксана Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : VIP-клуб / Кириченко Оксана, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-7 : Фото
604925
  Гресик Юлія Клуб "Vідпочинок і Подорожі" : Vip-Клуб / Гресик Юлія, Третяк Тетяна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9 : Фото
604926
  Бочко М.І. Клуб "Еколог" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 26-30
604927
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – М., 1987. – 317с.
604928
  Юзефович Л.А. Клуб "Эсперо" / Л.А. Юзефович. – М., 1990. – 492с.
604929
   Клуб 12 стульев : [сб. – Москва : Искусство, 1982. – 239 с.
604930
   Клуб 12 стульев. Сборник. – М., 1973. – 302с.
604931
  Жарков В.В. Клуб 2000 / В.В. Жарков. – М., 1974. – 301с.
604932
  Скібчик С. Клуб аристократів чи любительські об"єднання ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7
604933
  Жарков А.Д. Клуб в дни всенародных праздников / А.Д. Жарков. – Москва, 1983. – 80с.
604934
  Белая Клуб в жизни ребенка / Белая, ЛЛ. – М., 1984. – 94с.
604935
  Коган Я.М. Клуб в новых условиях / Я.М. Коган. – М., 1941. – 102с.
604936
  Иванова М.И. Клуб во дворе / М.И. Иванова. – М, 1960. – 76с.
604937
   Клуб воинской чести (корабля). Справочно-методич. пособие. – М., 1961. – 344с.
604938
  Крюков Сергей Клуб джентельменов под Киевом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 68 : фото
604939
   Клуб директоров: опыт прогр.-целевого управления предприятиями. – М., 1989. – 254с.
604940
  Ерзунов В.И. Клуб для подростка / В.И. Ерзунов. – М., 1986. – 78с.
604941
  Усова Н.Т. Клуб донкихотов / Н.Т. Усова. – Тула, 1967. – 196с.
604942
  Носов Д.С. Клуб завода "Красный пролетарий" / Д.С. Носов, М.И. Сальман. – М, 1955. – 112с.
604943
  Крепс В.М. Клуб знаменитых капитанов: фантаст. ист.. / В.М. Крепс. – М., 1977. – 301с.
604944
  Ныров Н.Н. Клуб и библиотека отличной работы. Из опыта работы клуба и библиотки колхоза "Дальний Восток". / Н.Н. Ныров. – Хабаровск, 1962. – 20с.
604945
  Львов Ю.Л. Клуб и завод / Ю.Л. Львов. – М., 1963. – 103с.
604946
  Разумный В.А. Клуб и культура общения / В.А. Разумный. – М, 1989. – 91с.
604947
   Клуб и нравственное воспитание трудящихся. – М., 1980. – 77с.
604948
   Клуб и оборонная работа. – Иркутск, 1968. – 48с.
604949
   Клуб и проблема свободного времени: сб. статей. – Кемерово, 1980. – 80с.
604950
   Клуб и пропаганда научного атеизма.. – Кишинев, 1967. – 43с.
604951
   Клуб и технический прогресс. – М., 1974. – 135с.
604952
  Разумный В.А. Клуб и эстетическое воспитание в семье / В.А. Разумный. – М, 1988. – 100с.
604953
  Пакальнис А. Клуб интеллигентов / А. Пакальнис; пер. с лит. С.Васильев. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 319 с.
604954
  Орлов В.Н. Клуб интересных встреч / В.Н. Орлов. – М., 1964. – 68с.
604955
   Клуб і художня самодіяльність України : Рек. анот. бібліогр. покажч. – Київ, 1987. – 35с. – (Мистецтво - народу)
604956
  Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор : Шкільний світ. Бібліотека / Ніна Яременко. – Київ : Шкільний світ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-69-0; 966-356-006-1


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
604957
  Колісник К. Клуб інтелектуальних ігор у вищому навчальному закладі / К. Колісник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 1562-529Х
604958
  Найдюк О. Клуб композиторів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 34-39


  Українські композитори-авангардисти.
604959
   Клуб молодых изобретателей. – М., 1962. – 416с.
604960
  Чемякина С.Н. Клуб на открытом воздухе / С.Н. Чемякина. – Москва : Советская Россия, 1988. – 141 с.
604961
  Качкалда В.И. Клуб новаторов / В.И. Качкалда. – М., 1968. – 127с.
604962
  Ластовская Г.И. Клуб приглашает верующих / Г.И. Ластовская. – Одесса, 1988. – 140с.
604963
   Клуб приятелів української книжки = Ukrainian book club. – Вінніпег : Відавець Іван Тиктор
Кн. 18. – 1953


  1997. N 1/2
604964
  Суетенко В.П. Клуб работает днем. / В.П. Суетенко. – М., 1962. – 127с.
604965
  Стивенсон Р.Л. Клуб самоубийц / Р.Л. Стивенсон. – Барнаул, 1991. – 157с.
604966
   Клуб служебного сабоководства: сб.. – М., 1983. – 150с.
604967
   Клуб служебного собаководства. – М., 1978. – 205с.
604968
  Шабалин В.А. Клуб текстильщиков. / В.А. Шабалин. – Иваново, 1952. – 84с.
604969
   Клуб турботливих батьків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48 : фото
604970
   Клуб хаускиперов Украины // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 66-68 : фото
604971
  Левицкий Г.С. Клуб энтузиастов семилетки / Г.С. Левицкий, И.В. Чехов. – М, 1962. – 95с.
604972
  Кудряшова Л.Б. Клуб юных любителей изобразительного искусства в школе. (Работа по эстетическому воспитанию с учащимися 5-8 классов) / Л.Б. Кудряшова. – Петрозаводск, 1969. – 72 с.
604973
   Клуб юных мореходов. – Саратов, 1976. – 54с.
604974
  Шишкин Н.К. Клуб юных физиков : Кн.для учителя: Из опыта работы / Н.К. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 214с.
604975
  Анофриков П.И. Клуб, кино и фантазия / П.И. Анофриков. – Новосибирск, 1990. – 101с.
604976
   Клуб: культура досуга: сборник. – М., 1987. – 184с.
604977
  Мишустин Е.Н. Клубеньковые бактерии и инокуляционный процесс. / Е.Н. Мишустин, В.К. Шильникова. – М., 1973. – 288с.
604978
  Шарова Э.К. Клубеньковые бактерии эспарцета и некоторые особенности их биологии. : Автореф... Канд.биолнаук: / Шарова Э.К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 16л.
604979
  Богачева В.И. Клубеньковые догоносики как вредители корневой системы клевера в условиях Свердловской области) : Автореф... канд. биол.наук: / Богачева В. И.;, 1962. – 19л.
604980
  Красутская А.Г. Клубеньковые долгоносики в условиях Украины и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Красутская А.Г.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1969. – 23л.
604981
  Родынюк И.С. Клубеньковые образования травянистых растений Сибири / И.С. Родынюк. – Новосибирск, 1977. – 176с.
604982
  Ситенков А.І. Клуби відмінної роботи / А.І. Ситенков. – Київ, 1966. – 47 с.
604983
   Клуби за інтересами : Зб. статей. – Київ, 1988. – 180 с.
604984
  Валько І. Клуби і бібліотеки Радянської України / І. Валько, І. Міневич. – Київ, 1960. – 223с.
604985
  Чепіль М.М. Клубна аматорська діяльність як фактор формування у підлітків потреби в читанні. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чепіль М.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
604986
   Клубна сцена : збірник п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 190, [2] с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності)
604987
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 135с.
604988
   Клубная сцена.. – вып. 1. – М., 1948. – 96с.
604989
   Клубная сцена.. – вып. 2. – М., 1948. – 96с.
604990
   Клубная сцена.. – М., 1948. – 96с.
604991
   Клубная сцена.. – сб. 4. – М., 1950. – 96с.
604992
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 184с.
604993
   Клубная сцена.. – М., 1950. – 96с.
604994
  Віжічаніна Л. Клубні об"єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 39-42. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто історико-теоретичні аспекти клубних об"єднань при бібліотеках. Висвітлено досвід діяльності краєзнавчого та розмовного клубів, що діють при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара.
604995
   Клубное задание. – М., 1962. – 44с.
604996
  Ветвицкий Б.В. Клубные аэродромы / Б.В. Ветвицкий, П.А. Семенов. – Москва-Ленинград, 1936. – 184с.
604997
  Терский В.Н. Клубные занятия и игры в практике А.С. Макаренко / В.Н. Терский. – Москва, 1959. – 159 с.
604998
  Смирнова Е.И. Клубные объединения / Е.И. Смирнова. – М., 1977. – 158с.
604999
   Клубные учреждения Российской Федерации. – М., 1962. – 31с.
605000
  Рабинова Л.Я. Клубные формы юннатской работы / Л.Я. Рабинова. – Москва, 1963. – 151с.
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,