Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
568001
  Павленко Ю.В. "Кирило-мефодиевцы" (Н.И. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиш) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 147-162. – ISBN 978-966-136-032-6
568002
  Козаржевский А.Ч. "Киропедия" Ксенофонта Афинского как историко-литературный памятинк 4 в. до н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козаржевский А.Ч. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1953. – 15 с.
568003
   "Кислотно-основные равновесия и сольватация в неводых средеах",. – Харьков, 1987. – 197с.
568004
  Джамшидов Ш.А. "Китаби-Деле Корку" как памятник азербайджанского народного творчества : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джамшидов Ш. А. ; АзГУ , Ин-т лит-ры и языка , Респ. рукописный фонд АН АзССР. – Баку, 1965. – 24 с.
568005
  Джафарова Ф. "Китаби деде горгуд" глазами русских исследований / Ф. Джафарова, А. Джаббарлы // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 209-211. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  Дослідження героїчного епосу азербайджанського народу.
568006
  Джафарова Ф. "Китаби деде Горгуд" глазами русских исследователей / Ф. Джафарова, А. Джаббарлы // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 34-36. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
568007
  Лещенко Л. "Китай робить наступний серйозний крок у майбутнє" / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 9


  Розмова з доктором історичних наук, професором Дипломатичної академії при МЗС України .
568008
  Воропаев Д.С. "Китайская грамота" как ресурс модернизации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 66-82. – ISSN 0236-2007
568009
  Дейч Т. "Китайский век" для Африки // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 89-102. – ISSN 0130-9625
568010
  Карпенко Н.М. "Китайский легион". Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917-1921 гг.) : монография / Николай Карпенко; МОНУ, Луганский нац. педагогич. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-617-157-6
568011
  Кіктенко В.О. "Китайська загроза" в глобальному контексті: теорія і реальні виклики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-125. – ISSN 1608-0599
568012
  Таран М. "Китайська мрія" в "гармонійному світі" // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 16-18
568013
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтегруючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
568014
  Андрійчук В.Г. "Китайське чудо" на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх адаптивного використання в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
568015
  Пірожкова Ю. "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-162. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливу роль "китайського фактору" в процесі формування та реалізації головної зовнішньополітичної стратегії США початку 1970-х рр. - розрядки міжнародної напруженості. Тhe article deals with special role of "Chinese Factor" in the ...
568016
  Пащенко М. "Китеж", или Русский "Парсифаль": : генезис символа // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-182. – ISSN 0042-8795
568017
  Арутюнов С.А. "Китовая аллея" / С.А. Арутюнов. – Москва, 1982. – 175с.
568018
  Маріц Д.О. "Кібератака" – війна майбутнього // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 104-109
568019
  Братіна Д. "Кібервійна" в геополітиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – С. 124-132


  Кіберпростір офіційно визнали "полем бою", таким же як суходіл, море, повітряний простір або космос. Автор статті аналізує сучасні концепції "кібер- війни", висвітлює проблеми кібербезпеки на міжнародному рівні та здійснює огляд основних підходів у ...
568020
  Бортников А.И. Кирилло-Мефодиевское общество / А.И. Бортников. – Киев, 1939. – С. 221-270
568021
  Семевский В.И. Кирилло-Мефодиевское общество. 1846-47 гг. / В.И. Семевский. – Б.м. : Б.и., 1918. – 62с.
568022
  Семевский В.И. Кирилло-Мефодиевское общество. 1846-47 гг.. – [Москва] : Б.и., 1918. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос минувшего / под ред. С. Мельгунова и В. Семевского, 1918, № 10-12


  Анотація: У цій праці редактора журналу «Голос минувшего» Василя Семевського розповідається про діяльність такої таємної політичної організації, як Кирило-Мефодіївське товариство. Присвячена ця публікація 50-річчю від дня народження Тараса Шевченка – ...
568023
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 1. – 1984. – 191с.
568024
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 2 : Триодни произведения на Константин Преславски/ Георги Попов. – 1985. – 722с.
568025
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 3. – 1986. – 297с.
568026
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 4. – 1987. – 519с.
568027
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 6. – 1989. – 327с.
568028
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 7 : Атонската книжовна традиция в разпространението на Кирило-Методиевските извори/ К. Нихоритис. – 1990. – 276с.
568029
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 8. – 1991. – 321с.
568030
   Кирило-Методиевски студии. – София : Изд-во на БАН
Кн. 9 : Петър Черноризец: старобългарски писател от 10 век/ Р. Павлова. – 1994. – 321с.
568031
   Кирило-Методиевски студии.. – София : Изд-во на БАН
Кн. 5. – 1988. – 195с.
568032
  Возняк М.С. Кирило-Методіївське братство / М.С. Возняк. – Львов, 1921. – 239 с.
568033
  Міяковський В.В. Кирило-методіївці в Археогеографічній комісії / Володимир Міяковський, 1928. – С. 312-323. – Окремий відбиток з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. К., 1928, с. 312–323
568034
  Гучко Г Кирило-мефодіївська традиція в культурі України періоду Відродження // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 268-273. – ISSN 1729-360Х
568035
  Бирзул О. Кирило-Мефодіївське братство // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 11-19
568036
  Мордвінцев В. Кирило-Мефодіївське братство : програмні документи братства [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
568037
  Булгакова О. Кирило-Мефодіївське братство: 170 років від дня існування // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 3
568038
  Донік О. Кирило-Мефодіївське братство: ідея Слов"янської федерації // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 5-22 : ілюстр : Ун-т Св. Володимира. Замальовка Т. Шевченк С. 15; Центр. корпус КНУТШ (сучасне фото). – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Серед українських діячив були М. Максимович, І. Срезневський, М. Костомаров, Т. Шевченко, В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш та ін.
568039
   Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1990. – 542 с.
568040
  Казьмирчук Г.Д. Кирило-Мефодіївське товариство в дослідженнях істориків України (1918 - 1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 72-79. – (Історичні науки ; Вип. 20)


  В статье сделана попытка дать краткий анализ литературы об истории Кирилло-Мефодиевского товарищества, показать успехи изучения этого важного вопроса историкам Советской Украины в период становления исторической науки в республике.
568041
  Луняк Є.М. Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини XIX - XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 95-106. – ISBN 978-966-171-277-4
568042
   Кирило-Мефодіївське товариство.. – К.
2. – 1990. – 692с.
568043
   Кирило-Мефодіївське товариство.. – К.
3. – 1990. – 433с.
568044
  Хілько І. Кирило-Мефодіївське товариство: ідея богообразності як шлях до відродження нації // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 235-241


  У статті простежуються ідеологічні засади Кирило-Мефодіївського братства, зокрема ідея національного відродження у світлі християнського потрактування
568045
  Доценко О.Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України : навч.-метод. посібник для студентів гуманітарних фак-тів вищих навч. закладів / О.Г. Доценко, Л.Г. Іванова ; [наук. ред. Клименко В.С., літ. ред. Ю.О. Величко] ; Київ. міжнар. ун-т ; Київ. нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КиМУ, 2008. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-8299-34-6
568046
  Прискока О.В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О.В. Прискока, В.Ю. Франчук // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 111-123. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена висвітленню конкретних мовних фактів, які відбивають взаємодію живої давньоруської мови зі слов"янською на лексичному та синтаксичному рівнях. Складність процесу становлення мовних засобів давньоруської літературної мови привертає ...
568047
  Федотов Є.С. Кирило Григорович Стеценко - педагог / Є.С. Федотов. – Київ : Музична Україна, 1977. – 102 с.
568048
  Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко / Л.О. Пархоменко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 231 с.
568049
  Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко / Л.О. Пархоменко. – Київ : Музична Україна, 1973. – 265 с.
568050
   Кирило і Мефодій - слов"янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов"янської азбуки / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 73-74
568051
  Брайчевський М. Кирило й Методій // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 87-110. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
568052
  Болобан Л. Кирило Кожум"яка / Л. Болобан. – Киев, 1954. – 80 с.
568053
   Кирило Кожум"яка. – 2-ге вид. – К., 1983. – 38с.
568054
   Кирило Кожум"яка. – 2-ге вид. – К., 1991. – 39с.
568055
  Болобан Л.В. Кирило Кожум"яка. / Л.В. Болобан. – Киев, 1959. – 76с.
568056
  Ткачук М. Кирило Лукаріс / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 77-78
568057
  Кир"ян Н. Кирило Осьмак - автопортрет у листах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 4


  Кирило Осьмак - Президент Української Головної Визвольеної Ради (УГВР).
568058
  Осьмак Н. Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР / Наталка Осьмак // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – С. 1-127 : іл. – (Серія "Події і люди" ; Кн. 2). – ISBN 978-966-2105-06-3
568059
  Павличко Д. Кирило Осьмак : поема / Дмитро Павличко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 56 с. – ISBN 978-966-2515-27-5
568060
  Яцків Я. Кирило Осьмак (Осьмаков) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 24. – ISSN 1819-7329


  До 125-річчя від дня народження, одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
568061
  Жадько В.О. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" : роман-сповідь / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-2530-35-3
568062
  Коцюбинська М. Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 2. – С. 175-182. – ISSN 0208-0710
568063
  Коляда І.А. Кирило Розумовський / І.А. Коляда, В.І. Милько. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISBN 978-966-97243-2-8
568064
  Захарчук О. Кирило Стеценко - священик і композитор (до 100-річчя від дня народження і 90-річчя від дня смерті) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 83-87. – ISSN 2224-0926
568065
  Грінченко М.О. Кирило Стеценко / М.О. Грінченко. – Х : Держвидав України, 1930. – 48 с.
568066
  Лісецький С.Й. Кирило Стеценко / С.Й. Лісецький. – К., 1974. – 47с.
568067
   Кирило Стеценко. – К., 1981. – 474с.
568068
  Товстуха Є.С. Кирило Стеценко / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1982. – 200 с.
568069
  Пархоменко Л. Кирило Стеценко / Лю Пархоменко. – Київ : Музична Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8259-45-6
568070
  Савченко І. Кирило Стеценко у "Дніпросоюзі": здобутки видавничої праці композитора у кооперативі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 400-411. – ISSN 2224-9516
568071
  Дикий А. Кирило Стрюк / А. Дикий. – Х., 1930. – 48с.
568072
  Меленчук О. Кирило Студинський - дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 17-22. – ISSN 0236-1477
568073
  Кліш А.Б. Кирило Студинський і ВУАН // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 90-98.
568074
  Нагірняк А.Я. Кирило Трильовський – організатор січового руху у Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
568075
   Кирило Трильовський і січовий рух : [матеріали наук. конф. "Кирило Трильовський і січовий рух" (Коломия, 6 трав. 2014 р.), приуроч. 150-річчю з дня народж. К. Трильовського та 100-річчю створення Легіону Укр. Січових Стрільців] / [авт.-упоряд. В. Ковтун]. – Коломия : Вік, 2014. – 237, [9] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Коломийська бібліотека ; вип. 21). – ISBN 966-550-020-1


  Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від співавтора М. Савчука, з повагою: підпис, М. Савчук, січень 2015 р., м. Коломия
568076
  Сова А. Кирило Трильовський: життя, присвячене Україні // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 52-53


  З нагоди 150-ліття від дня народження громадського, політичного і просвітянського діяча, адвоката, журналіста, видавця, мецената.
568077
  Попруженко М. Кирилометодиевская библиография за 1934-1940 год. / М. Попруженко, Ст. Романски. – София, 1942. – 170с.
568078
  Дуйчев И. и др. Кирилометодиевская библиография. 1940-1980 / И. и др. Дуйчев; Софийский ун-т "Климент Охридски"; Университетская б-ка. – София, 1983. – 724с.
568079
  Головаха Є. Кирилу Кириловичу Грищенку - 75 років! // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 14-17. – ISSN 1563-3713
568080
  Теодоров-Балан Кирилъ и Методи / Теодоров-Балан. – София, 1934. – 264с.
568081
   Кирилюк Віктор Павлович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-108 : фото. – ISSN 0367-4290
568082
  Гривко А.В. Кириченко Ілля Микитович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 116-118
568083
   Кириченко Михайло Сергійович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 35-36
568084
  Носенко Анна Киріак Костанді. Драматургія протиставлень // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 10-12. – ISSN 0130-1799
568085
  Шекет Ю. Кирк Дуглас: Сто лет без одиночества // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – C. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Кірк Дуглас (англ. Kirk Douglas) (за іншими даними: Іцхак Демський, Іссур Данилович - американський актор і військовий, має білоруське та єврейське коріння, лауреат почесного "Оскара" "за видатний внесок у розвиток кіномистецтва" (1996); номінувався за ...
568086
  Савельев А.И. Киров / А.И. Савельев, И.Я. Шкундов. – Калуга, 1960. – 70с.
568087
  Синельников С.С. Киров / С.С. Синельников. – Москва, 1964. – 368с.
568088
  Чистов В. Киров в народном творчестве / В. Чистов. – Петрозаводск, 1939. – 53 с.
568089
   Киров и время. – Л., 1986. – 316с.
568090
   Киров и дети. – Л., 1935. – 128с.
568091
  Звонков П. Киров и моряки. / П. Звонков. – М-Л, 1940. – 84с.
568092
  Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе / Г.К. Долунц. – М, 1978. – 192с.
568093
  Бретаницкий Л.С. Кировабад / Л.С. Бретаницкий, А. Саламзаде. – Москва, 1960. – 136 с.
568094
  Мамедов Р.Г. Кировабадский промышленный узел и перспективы его комплексного развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мамедов Р.Г. ; Азерб. гос. ун-т , Геол.-геогр. фак. – Баку, 1965. – 23 с.
568095
  Мативос Ю.Н. Кировоград : Путеводитель-справочник / Ю.Н. Мативос, В.А. Сандул. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 71с.
568096
  Мативос Ю.Н. Кировоград / Ю.Н. Мативос, В.П. Сандул. – Днепропетровск, 1980. – 77с.
568097
  Босько В.Н. Кировоградская картинная галерея / В.Н. Босько. – Днепропетровск, 1985. – 56с.
568098
  Королюк И.К. Кировоградская область Украинской ССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. экон.наук: / Королюк И. К.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1952. – 15л.
568099
  Аркадьев В. Кировск / В. Аркадьев. – Ленинград, 1974. – 184с.
568100
   Кировск. – Л., 1979. – 47с.
568101
   Кировская область. – Киров, 1960. – 245с.
568102
  Синцов Н.Д. Кировские острова / Н.Д. Синцов. – Л, 1937. – 126с.
568103
  Синцов Н.Д. Кировские острова / Н.Д. Синцов. – Л., 1937. – 126с.
568104
  Марков В.И. Кировские острова / В.И. Марков. – Ленинград, 1956. – 131 с.
568105
  Марков В.И. Кировские острова / В.И. Марков. – Ленинград, 1965. – 157 с.
568106
  Петряев Е.Д. Кировский литературный музей. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1972. – 36с.
568107
   Кировский областной художественный музей им. А.М.Горького. – Л., 1964. – 162с.
568108
   Кировский проспект. – Ленинград ; Москва, 1955. – 33 с.
568109
   Кировский проспект. – Ленинград, 1958. – 16 с.
568110
  Азиатский Н.А. Кировский район / Н.А. Азиатский. – Ленинград, 1974. – 331с.
568111
  Прусаков А. Кировский район Москвы / А. Прусаков. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 108с.
568112
  Адалис А. Кирову : лирическая поэма / А. Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 58 с.
568113
   Кировчане - Герои Советского Союза. – 2-е изд. доп. и перераб. – Киров, 1962. – 447с.
568114
  Моносзон И.И. Кировчане - Герои Советского Союза. / И.И. Моносзон. – Киров, 1962. – с.
568115
  Ксенофонт Киропедия / Ксенофонт. – 301с.
568116
  Ксенофонт Киропедия / Ксенофонт. – М., 1976. – 334с.
568117
  Зайцев А.Г. Кирпич в сердце / А.Г. Зайцев. – Кемерово, 1964. – 72с.
568118
  Давыдов В. Кирпичики БРИКС. Альянс быстроразвивающихся стран составит конкуренцию лидерам / подготовил А. Субботин // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 22


  О перспективах развития организации БРИКС (англ. BRICS - аббревиатура из названий пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и о роли России в этом сообществе шла речь на последнем заседании Президиума Российской академии наук. Доклад для ...
568119
  Половинчик Н.И. Кирпичики для характера или алый гороскоп / Н.И. Половинчик. – М., 1981. – 78с.
568120
  Усов П.Г. Кирпично-черепичные глины Томской области / П.Г. Усов. – Томск, 1956. – 178с.
568121
  Погодин Р.П. Кирпичные острова / Р.П. Погодин. – Л., 1980. – 126с.
568122
  Урядов Г.Е. Кирсан / Г.Е. Урядов. – Саратов, 1966. – 22с.
568123
  Юнга Е.С. Кирюша из Севастополя / Е.С. Юнга. – М., 1956. – 158с.
568124
  Мартыненко В.Г. Киря Баев / В.Г. Мартыненко. – Барнаул, 1967. – 64с.
568125
  Пьянкова Т.Е. Кирьянова вода / Т.Е. Пьянкова. – Новосибирск, 1980. – 223с.
568126
  Шубинский С.Н. Кирьяново, дача княгини Дашковой / [С. Ш.] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [3] с.
568127
   Кисельные берега, молочные реки : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 22-29 : Фото
568128
  Кубышкин М.П. Кисельные берега. / М.П. Кубышкин. – М., 1961. – 89с.
568129
   Кисельов Олександр Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 280. – ISBN 978-617-573-038-6
568130
  Барабой В.А. Кисень - друг чи ворог? / В.А. Барабой. – К, 1990. – 47с.
568131
  Гревцова Г. Кисеньгенеруюча активність фагоцитів під упливом водно-сольових витяжок із бруньок і квіток кизильників серії Racemiflori / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 56-59. – (Екологія. Біологічні науки)
568132
  Кралюк П. Кисилинська академія - одна з перших вищих шкіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Колишня слава Кисилина, родового помістя шляхетської родини Киселів, які залишили визначні сліди в історії України забута. Цей рід, так вважають деякі дослідники, вів свій початок із часів Київської Русі, а його родоначальники були сподвижниками ...
568133
   Кисіль Олександр Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 263-264 : фото
568134
   Кисіль Олена Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 264 : фото
568135
  Иванова Надежда Михайловна Кислая (сериновая) карбоксипептидаза и лейцинаминопептидаза из Aspergillus oryzae : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Иванова Надежда Михайловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
568136
   Кисленко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 265 : фото
568137
  Ларін П.М. Кислиці на осиці : Сатирич. мініатюри, усмішки / П.М. Ларін. – Донецьк, 1968. – 95 с.
568138
  Делятицкий Г.Л. Кисловодск - всесоюзная здравница / Г.Л. Делятицкий. – Ставрополь, 1949. – 175с.
568139
   Кисловодск : Осенне-зимний сезон 1925-1926 г. – Б.м. – 27с.
568140
   Кисловодск. – М.-Л., 1933. – 204с.
568141
   Кисловодск. – Москва, 1988. – 16 с.
568142
   Кисловодск туристический. – Ставрополь, 1982. – 269с.
568143
  Гневышев М.Н. Кисловодская горная астрономическая станция / М.Н. Гневышев. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 49с.
568144
  Гневышев М.Н. Кисловодская горная астрономическая станция ГАО АН СССР / М.Н. Гневышев, В.И. Макаров. – Л, 1989. – 47с.
568145
   Кисловодский художественный музей Н. А. Ярошенко. – М., 1973. – 25с.
568146
  Држевецкий Г. Кисловцы / Г. Држевецкий. – М., 1935. – 229с.
568147
  Першин Ю.П. Кислое яблочко / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1989. – 286с.
568148
   Кислордные гомеостазис и киловродная недостаточность. – К., 1978. – 195с.
568149
  Тицкий Г.Д. Кислород-нуклеофильний катализ в реакциях образования N-ариламидов : Автореф... канд. хим.наук: / Тицкий Г. Д.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 20л.
568150
  Разумовский О.Д. Кислород - элементарные формы и свойства / О.Д. Разумовский. – М, 1979. – 302с.
568151
   Кислород. – М.-Л., 1933. – 204с.
568152
   Кислород. – М.
Ч. 2. – 1967. – 668с.
568153
   Кислород. – М, 1973. – 463с.
568154
  Эйдус Л.Х. Кислород в радиобиологии. / Л.Х. Эйдус, Ю.Н. Корыстов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 177с.
568155
  Вартапетян Б.Б. Кислород и структурно-функциональная организация растительной клетки. / Б.Б. Вартапетян. – Москва, 1985. – 89с.
568156
  Степко О.П. Кислород нуклеофильный и бифункциональный катализ одноосновными фосфороограническими ацилирвоания первичных ариламинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Степко О.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1975. – 22л.
568157
  Колчинская А.З. Кислород. Физическое состояние. Работоспособность / А.З. Колчинская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 208с. – ISBN 5-12-001757-6
568158
   Кислородная недостаточность. – К., 1963. – 610с.
568159
  Семененко Н.П. Кислородно-водородная модель Земли / Н.П. Семененко. – К., 1990. – 248с.
568160
  Шульгатый Л.П. Кислородное обеспечение организма женщин при развитии выносливости в беге : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Шульгатый Л.П. ; Кубанский гос. мед. ин-т. – Краснодар, 1981. – 16 с.
568161
   Кислородные зоны в сталеплавильном производстве. – М., 1989. – 143с.
568162
   Кислородные радикалы в химии и биологии. – Минск, 1984. – 139с.
568163
  Роде Е.Я. Кислородные соединения марганца. / Е.Я. Роде. – М., 1952. – 400с.
568164
  Портной К.И. Кислородные соединения редкоземельных элементов / К.И. Портной, Н.И. Тимофеева. – Москва, 1986. – 479с.
568165
  Роде Т.В. Кислородные соединения хрома и хромовые катализаторы. / Т.В. Роде. – М., 1962. – 280с.
568166
   Кислородные соединеня урана. – М, 1972. – 255с.
568167
  Давтян Н.Г. Кислородный режим и анатомическое строение растений в условиях гидропоники : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Давтян Н.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1969. – 27л.
568168
  Алюхин Ю.С. Кислородный режим мозга и сердца при гипотермии : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Алюхин Ю.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 22л.
568169
   Кислородный режим организма и его регулирование. – К., 1966. – 400с.
568170
   Кислородный режим организма и мехенизмы его обеспечения
1. – 1978. – 146с.
568171
   Кислородный режим организма и мехенизмы его обеспечения. – Барнаул
3. – 1978. – 92с.
568172
  Килимник О.О. Кислостійкі керамічні матеріали з використанням шлаків феронікелевого виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Килимник О.О.; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1998. – 12л.
568173
   Кислотні властивості гетерофазного середовища плазма-повітря-вода / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, С.В. Ольшевський, І.В. Коляка, В.В. Ярош, С.Д. Коваль, А.К. Трохимчук, П.М. Цибульов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В цій роботі представлено дослідження фізичних і хімічних властивостей гетерофазних систем газ-вода з самостійним і несамостійним розрядами при низькому і атмосферному тисках. Несамостійний розряд, одним з електродів якого занурений у рідину, був ...
568174
  Харченко О.В. Кислотні властивості гідратів оксидів. Сильні та слабкі кислоти // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 22-26


  Більшість оксидів взаємодіють з водою, утворюючи продукти приєднання - гідрати оксидів, або гідроксиди. Гідратами кислотних оксидів є кислоти, основних - основи.
568175
  Волошин І.М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Іван Волошин, Ольга Собечко. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-270. – ISBN 978-966-2328-42-4
568176
  Водолазька Н.О. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Водолазька Н.О. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 61 назва
568177
   Кислотно- основные свойства химических элементов, минералов, горных пород и природных растворов. – Москва : Наука, 1982. – 216с.
568178
  Беширова О. Кислотно-індукована міцелярна екстракція як новий високоефективний метод концентрування мікродомішок / О. Беширова, В. Дорощук, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище фазового розшарування в розчинах неіонної ПАР ОП-7 у присутності гідротропних домішок. З"ясовано вплив концентраційних умов, додатків електролітів, соляної кислоти та фенолу на фазоутворення. Formation of OP-7 nonionic surfactant-rich ...
568179
  Куліченко С.А. Кислотно-індуковані фази катіонної ПАР для цілей концентрування / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 98-102. – ISSN 1991-0290


  Досліджено вплив саліцилової кислоти на параметри фазоутворення в розчинах катіонної по-верхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Знайдено оптимальні умови формування рідких та компактних міцелярних фаз. Показано доцільність використання ...
568180
  Иванова Лариса Викторовна Кислотно-каталитическая деструкция полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Иванова Лариса Викторовна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
568181
   Кислотно-основная буферность почв транзитных и транзитно-аккумулятивных позиций ненарушенных ландшафтов южной тайги / Е.С. Русакова, И.В. Ишкова, И.И. Толпешта, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 562-573 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
568182
  Куліченко С.А. Кислотно-основні властивості сульфофталеїнових індикаторів у водних розчинах неіонної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-54. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчено вплив неіонної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 на кислотно-основні властивості ряду сульфофталеїнових барвників у водних розчинах. Визначено параметри зміни ефективного значення рК індикаторів. У межах моделі псевдофазового розподілу ...
568183
  Андреева Анна Акимовна Кислотно-основное взаимодействие в диметианилине и пара-ксиоле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Андреева Анна Акимовна; МВ и ССО УССР. Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1979. – 22л.
568184
  Лукницкая О.Ф. Кислотно-основное взаимодействие в неводных растворах и электропроводность. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Лукницкая О.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-тут. – Л., 1969. – 15л.
568185
  Друпова Валентина Ивановна Кислотно-основное взаимодействие в циклогексане и п-хлортолуоле : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Друпова Валентина Ивановна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 21л.
568186
  Крысенко А.Д. Кислотно-основное взаимодействие и механизмы переноса тока в системах образования Н- и I-кислотами с амидами уксусной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крысенко А.Д.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1981. – 20л.
568187
  Баранов Н.А. Кислотно-основное титрирование в среде пропиленкарбоната : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Баранов Н.А.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 32л.
568188
  Быкова Л.Н. Кислотно-основное титрование в неводных растворах / Л.Н. Быкова, А.П. Крешников. – М, 1967. – 192с.
568189
  Эль Раббат Кислотно-основное титрование и константы диссоциации некоторых электролитов в метилэтилектоне. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Эль Раббат Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
568190
  Зеленина Л.Н. Кислотно-основное титрование с применением ионного обмена в неводных растворах для анализа солей : Автореф... канд. хим.наук: / Зеленина Л.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 19л.
568191
  Бугаевский А.А. Кислотно-основное титрование. / А.А. Бугаевский. – Х., 1972. – 41с.
568192
  Соловьев В.В. Кислотно-основные взаимодействия анионов NO3 и CO3 с катионами на фоне ионных расплавов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьев В.В.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1985. – 23л.
568193
  Карякин Ю.В. Кислотно-основные индикаторы. Теоретические основы и практическое применение / Ю.В. Карякин. – М.-Л., 1951. – 197с.
568194
  Воробьева Светлана Васильевна Кислотно-основные равновесия и реакции комплексо-образования в растворах мышьяковистой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Воробьева Светлана Васильевна; Уральск. науч. центр. Ин-т химии. – Свердловск, 1979. – 21л.
568195
   Кислотно-основные свойства химических елементов, минералов, горных пород и природных растворов. – М., 1982. – 215с.
568196
  Худякова Т.А. Кислотно-основные свойства электролитов и критерии их анализа: справочник. / Т.А. Худякова, А.П. Арбатский. – М., 1988. – 62с.
568197
  Глянько Е.В. Кислотно-щелочное равновесие и напряжение газов в крови и тканях при экспериментальной чумной интоксикации и чуме : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Глянько Е.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 20л.
568198
  Осик В.И. Кислотно-щелочное равновесие и некоторые параметры внешнего дыхания при различных видах мышичной деятельности. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.13 / Осик В.И.; Куб.гос.мед.ин-т. – Краснодар, 1977. – 17л.
568199
  Гелядов Н.Б. Кислотно-щелочное равновесие при малярии. / Н.Б. Гелядов. – Баку, 1935. – 36с.
568200
  Агапов Ю.Я. Кислотно-щелочной баланс / Ю.Я. Агапов. – Москва, 1968. – 184с.
568201
  Смолин Александр Федорович Кислотно-щелочной баланс в условиях кранио-церебральной гипотремии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.013 / Смолин Александр Федорович; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 17л.
568202
   Кислотно-щелочные сульфофталеиновые и бромсульфафталеиновые индикаторы. – М., 1970. – 12с.
568203
  Ветров В.А. Кислотность атмосферных осадков и выпадение серы и азота на территории Российской Федерации по данным мониторинга химического состава снежного покрова / В.А. Ветров, В.В. Кузовкин, Д.А. Манзон // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 44-53 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
568204
  Александров В.В. Кислотность неводных растворов / В.В. Александров. – Харьков, 1981. – 152 с.
568205
  Бурахович А.А. Кислотность некоторых растворов в смесях ацетон-вода и пропанол-2-вода : Автореф... канд. хим.наук: / Бурахович А. А.; ХГУ. – Х., 1970. – 26л.
568206
  Кашулина Г.М. Кислотность почв в окрестностях медно-никелевого комбината "Североникель", Кольский полуостров / Г.М. Кашулина, А.Н. Кубрак, Н.М. Коробейникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 486-500 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
568207
  Спирина С.В. Кислотность разбавленных растворов в системах пропанол-2-вода и диметилсульфоксид-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Спирина С.В.; МВ и ССО УССР. Харьков.гос. ун-т. – Х., 1975. – 28л.
568208
  Бороденко Валентина Ивановна Кислотность растворов в растворителях со средними и низкими диэлектрическими проницаемостями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бороденко Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
568209
  Нгуен Тхе Хыу Кислотность растворов в смесях ацетона с водой : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Тхе Хыу; ХГУ. Хим. фак-т. Кафедра физ. химии. – Х., 1966. – 6л.
568210
  Александров В.В. Кислотность растворов и сольватация : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Александров В. В.; МВиССО УССР, Харьк. ун-т им. А. Горького. – Харьков, 1974. – 59л.
568211
   Кислотные выпадения. Долговременные тенденции. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 438с.
568212
   Кислотные дожди. – Л., 1983. – 206с.
568213
   Кислотные дожди. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 269 с.
568214
  Заиков Г.Е. Кислотные дожди и окружающая среда / Г.Е. Заиков, С.А. Маслов, В.Л. Рубайло. – Москва : Химия, 1991. – 139с.
568215
  Коцаренко Н.С. Кислотные и каталитический свойства бинарных окисных катализаторов на основе кремневой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Коцаренко Н.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
568216
   Кислотные методы переработки фосфатного сырья. – М., 1988. – 288с.
568217
  Уридия Ламара Ясоновна Кислотные свойства глин различного минерального состава и их связь с каталитической активностью : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Уридия Ламара Ясоновна; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 24л.
568218
  Бегларян Алик Аветикович Кислотные свойства и активность цеолитных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бегларян Алик Аветикович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 15л.
568219
  Хорват Л. Кислотный дождь / Л. Хорват. – Москва : Стройиздат, 1990. – 79с.
568220
  Поле Гелина Павловна Кислотный катализ в реакции окисления фосфина растворами положительных ионов галогенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Поле Гелина Павловна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
568221
  Бондаренко Л. Кислоторозчинний колаген шкіри щурів, уражених карциномою Герена, при навантаженні раціону триптофаном / Л. Бондаренко, Г. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар, уражених карциномою Герена, показана здатність навантаження раціону триптофаном викликати якісні зміни в амінокислотному складі колагену шкіри щурів, уражених цією карциномою, у порівнянні зі складом даного ...
568222
  Дерешкевич Ю.В. Кислотоупорные сооружения в химической промышленности / Ю.В. Дерешкевич. – М., 1960. – 184с.
568223
  Тохадзе З.В. Кислотоустойчивые формы - амилазы и глюкоамилазы Aspergillus niger. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Тохадзе З.В.; Ин-т биохимии растений АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
568224
  Мартыненко Б.В. Кислоты - основания / Б.В. Мартыненко. – М., 1988. – 157с.
568225
  Голубев Б.А. Кислые почвы и их улучшение : теоретические основы / Б.А. Голубев; под ред. Бойко Е.В. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 166 с.
568226
   Кислый вулканизм. – Новосибирск : Наука, 1973. – 186с.
568227
  Наседкин В.В. Кислый вулканизм и водосодержащие стекла Северо-Востока СССР. / В.В. Наседкин. – М., 1983. – 103с.
568228
  Данилович Л.Г. Кислый вулканизм Карпат / Л.Г. Данилович. – Киев : Наукова думка, 1976. – 147с.
568229
  Далимов Т.Н. Кислый вулканизм складчатых областей / Т.Н. Далимов. – Ташкент, 1981. – 296с.
568230
   Кислюк Віктор Віталійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 265 : фото
568231
  Пирогідзе Андрій Кисмет : Піросманішвілі Ніко. Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-41 : Фото
568232
  Миронюк В.І. Кисневий обмін на світлі та у темряві деяких аерофітних та амфібіальної водоростей / В.І. Миронюк, С.М. Курінна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено кисневий обмін аерофіт них та амфібіальної водоростей полярографічним методом із застосуванням саліцилгідроксамової кислоти (СГК), що свідчать про складні взаємодії чутливих та стійких до СГК шляхів дихання та їх внесок у загальний рівень ...
568233
  Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Білик Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 7 назв
568234
  Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 123 л. – Бібліогр.: л. 110-123
568235
  Маргошвили Л.Ю. Кисты Панкиси : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 576 / Маргошвили Л.Ю. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1969. – 28 c.
568236
  Семар Г.М. Кисть-радуга / Г.М. Семар. – М., 1984. – 288с.
568237
  Фоломин Ф.П. Кисть / Ф.П. Фоломин. – М, 1968. – 160с.
568238
  Бонч-Осмоловский Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба / Бонч-Осмоловский. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – 172 с. – Библиогр.: с. 149-154. – (Палеолит Крыма ; Вып. 2)
568239
  Кириллова М.Р. Кисть рябины: Стихи. / М.Р. Кириллова. – Горький, 1980. – 63с.
568240
   Кистью,резцом,фломастером... – М, 1986. – 46с.
568241
   Кит. – Л, 1973. – 159с.
568242
  Торбадо Х. Кит : роман ; пер. с исп. / Х. Торбадо. – Москва, 1985. – 311 с.
568243
  Корр Є. Кит в океанариуме / Є. Корр, У. Єванс. – М., 1988. – 128с.
568244
  Моуэт Ф. Кит на заклание / Ф. Моуэт. – Пер. с англ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
568245
  Абд Китaб Талхис ал-aсaр ва аджa иб ал-малик ал-каххaр : ("Сокращение [книги о] "Памятниках" и чудеса царя могучего") / Абд ар-Рашйд ал Бaкувй ; изд. текста, пер., предисл., примеч. и прил. З.М. Буниятова. – Москва : Наука, 1971. – 162 с., староараб. паг.
568246
  Щеглов В.П. Китабская международная широтная станция имени Улугбека / В.П. Щеглов. – Ташкент : Фан, 1981. – 20 с.
568247
   Китаеведение Англии: очерки зарубежной историографии Китая. – Москва : Наука, 1977. – 189 с.
568248
   Китаєзнавчі дослідження : збірка наукових праць / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. – Київ
Т. 1. – 2011. – 157 с.
568249
   Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ. – ISSN 2409-904X
№ 1/2. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568250
  Сущенко О. Китаєць запита: "Котра година?.." // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 12 грудня (№ 204). – С. 6


  Про кафедру української та російської мов як іноземних в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
568251
  Рутковська О. Китаївський пустинницький скит. З матеріалів історичної розвідки // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 32-42
568252
  Войтович Р. Китаїзація як обернена форма глобалізації в сучасних умовах суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 327-342.
568253
  Богуславский А. Китай-Африка: опыт взаимовыгодного сотрудничества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 54-68. – ISSN 0130-9625
568254
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1947. – 336с.
568255
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1947. – 336с.
568256
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1957. – 448с.
568257
  Боборыкин П.Д. Китай-город / П.Д. Боборыкин. – М, 1985. – 496с.
568258
  Боборыкин П.Д. Китай-город / Боборыкин П.Д. – Москва, 1988. – 476 с.
568259
  Лексютина Я.В. Китай - активный игрок на просторах Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 22-36. – ISSN 044-748Х
568260
   Китай - в истории и сегодня. – Пекин : Управление внешних связей Министерства культуры КНР. – 106с. : Илл.
568261
  Мигунова О.В. Китай - владыка морей? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 37-41. – ISSN 0321-5075
568262
  Раковский С.Н. Китай - гигант в мировой єкономике и политике : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 10-16 : Фото. – ISSN 0016-7207
568263
  Раковский С.Н. Китай - гигант в мировой экономике и политике : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-23, 47 : Фото. – ISSN 0016-7207
568264
  Саблин И.В. Китай - Индия. Экологический срез // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 11 (652). – С. 14-19. – ISSN 0321-5075
568265
  Кузнецов В.С. Китай - Индия: на путях культурного общения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 8-11. – ISSN 0321-5075
568266
   Китай - Корея. – Л, 1959. – 34с.
568267
  Коростаренко М.К. Китай - наш великий друг и союзник / М.К. Коростаренко. – К, 1955. – 96с.
568268
  Барахта Б.П. Китай - наш великий сосед / Б.П. Барахта. – М
1. – 1989. – 62с.
568269
   Китай - от скачка до замедления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 4-12. – ISSN 2074-6040


  Российские экономисты в рамках дискуссионного проекта «Сноб»1 обсудили причины замедления китайской экономики. Одни полагают, что это естественный этап процесса развития, другие опасаются, что это начало очередной волны глобального экономического ...
568270
  Дремова Л.И. Китай - это другая страна // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2011. – № 2 (26). – С. 25-35. – ISSN 1812-9463


  В статье рассматриваются проблемы организации культурного пространства в Древнем и современном Китае. Автор анализирует свой опыт преподавания лингвокультурологии в университетах КНР.
568271
  Семин А.В. Китай - Япония: лед тронулся // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
568272
  Семенов Б. Китай / Б. Семенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1927. – 51с.
568273
  Семенов Б. Китай / Б. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1928. – 88с.
568274
  Денике Б.П. Китай / Б.П. Денике. – Москва, 1935. – 122 с.
568275
   Китай. – Х, 1936. – 236с.
568276
   Китай. – Москва, 1954. – 464с
568277
  Горбунова М. Китай / М. Горбунова, И. Забелин. – М, 1956. – 39с.
568278
   Китай. – Пекин, 1958. – 177с.
568279
  Бергер Я.М. Китай / Я.М. Бергер. – Москва, 1959. – 112с.
568280
  Овдиенко И.Х. Китай / И.Х. Овдиенко. – М., 1959. – 330с.
568281
  Гельбрас В.Г. Китай / В.Г. Гельбрас. – М, 1973. – 224с.
568282
  Яковлев М.И. Китай / М.И. Яковлев. – М, 1980. – 64с.
568283
  Самбурова Е.Н. Китай / Е.Н. Самбурова, А.А. Медведева. – Москва : Мысль, 1991. – 162с.
568284
   Китай. – М, 1992. – 190с.
568285
   Китай : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Іл.
568286
  Головченко В.І. Китай : країнознавчий портрет / В.І. Головченко. – Київ : Знання, 2010. – 72 с. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Cерія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-842-6
568287
   Китай : государство и общество : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 312с.
568288
   Китай : история ,культура и историография. – М, 1977. – 248с.
568289
   Китай : история ,экономика,культура,героическая борьба за национальную независимость. – М.Л., 1940. – 536с.
568290
   Китай : история в лицах и событиях. – Москва, 1991. – 252с.
568291
   Китай : общество и государство. – Москва, 1973. – 357с.
568292
   Китай : поиски путей социального развития. – М, 1979. – 245с.
568293
   Китай : традиции и современность. – М, 1976. – 335с.
568294
  Доронин Б.Г. Китай 17-18 веков / Б.Г. Доронин. – Л., 1988. – 177с.
568295
  Галкин И.С. Китай 1870-1918 годов / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 20с.
568296
  Дубинский А.М. Китай 1918-1949 годов / А.М. Дубинский. – Москва, 1950. – 118 с.
568297
  Кузнецов В.С. Китай буддийский // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 25-29. – ISSN 0321-5075
568298
  Галкин И.С. Китай в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1952. – 20с.
568299
   Китай в 21 веке: глобализация интересов безопасности. – Москва : Наука, 2007. – 328с. – ISBN 5-02-035482-1
568300
  Пронь С. Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: глобальний фундаменталізм і сучасні регіональні амбіції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 258-261. – ISBN 978-966-171-651-2
568301
  Аварин В.Я. Китай в борьбе за национальную независимость : стенограмма публ. лекции д-ра экон. наук В. Я. Аварина, прочит. 14 марта 1945 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве / В. Я. Аварин ; Лекционное бюро при Ком. по делам высш. школы при СНК СССР. – Москва, 1945. – 21с.
568302
  Ходоров А.Е. Китай в борьбе за независимость / А.Е. Ходоров, М.П. Павлович. – М., 1925. – 195с.
568303
  Никифоров В.Н. Китай в годы пробуждения Азии / В.Н. Никифоров. – М., 1982. – 248с.
568304
  Мазуренко Ю. Китай в ієрархії світової політичної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 71-73.
568305
  Медведев Р. Китай в конце 2009 года (60 лет Китайской Народной Республике) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 112-135
568306
  Дробот Г.А. Китай в мировой политике: ресуры, цели, проблемы, отношения с Россией // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 35-49. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
568307
  Олисов И. Китай в мировых процессах // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.116-125. – ISSN 0130-9625
568308
  Тихвинский Сергей Леонидович Китай в моей жизни (30-90-е гг.) / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Наука, 1992. – 158с.
568309
  Дивов Ф.И. Китай в наши дни. Амбиции и реальность / Ф.И. Дивов. – М., 1980. – 40с.
568310
   Китай в новое и новейшее время. – М, 1981. – 197с.
568311
  Салицкий А. Китай в новой структуре мировой экономики / А. Салицкий, В. Таций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0131-2227
568312
  Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931-1950) / Б.Г. Сапожников. – М., 1977. – 351с.
568313
  Аварин В.Я. Китай в огне гражданской войны : стенограмма публ. лекции, прочит. 12-го дек. 1946 г. в Лекц. зале в Москве / В. Я. Аварин ; Всесоюз. лекц. бюро при Министерстве высш. образования СССР. – Москва : Правда, 1947. – 31с.
568314
  Семенко М. Китай в огні / М. Семенко, 1932. – 16с.
568315
   Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). – М : Наука, 1988. – 335 с. – Библиогр.: с. 314-322
568316
  Мозиас П. Китай в период мирового кризиса: бенефициар, жертва или виновник? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 93-114. – ISSN 0042-8736
568317
  Аварин В.Я. Китай в период перехода к социализму : стенограмма публичной лекции... / В. Я. Аварин. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 1. ; № 2)
568318
  Карнеев А.Н. Китай в поисках новой модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 80-88. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
568319
  Дудко І.Д. Китай в політиці США: до питання про стратегічні орієнтири адміністрації Б.Обами / І.Д. Дудко, І.С. Погорєлова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 66-71. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
568320
  Ноздрев С. Китай в системе мировых финансов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 29-40. – ISSN 0131-2227
568321
  Кулик Б.Т. Китай в современном мире. / Б.Т. Кулик. – М., 1991. – 63с.
568322
  Кузьмин В.В. Китай в стратегии американского империализма / В.В. Кузьмин. – М, 1978. – 271с.
568323
   Китай в эпоху древности. – Новосибирск, 1990. – 107с.
568324
  Цыганков П.А. Китай во внешней политике современной России: реализм партнерских отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
568325
  Нарымбай Ермек Китай выдерживает умеренную, ровную линию над экономико-демографическое поглощение Казахстана / беседовал Максим Михайленко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 20


  Казахстанский диссидент о самодержавии Назарбаева, российской угрозе и "китаизации" Казахстана.
568326
  Салманов Ф.К. Китай глазами геолога / Ф.К. Салманов, В.И. Высоцкий. – М., 1990. – 95с.
568327
  Мазурика Ю. Китай глазами русских миссионеров XVIII-XIX вв. (конфессиональный аспект восприятия конфуцианской культуры) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 94-101
568328
   Китай говорит. – Чита, 1954. – 84с.
568329
   Китай для України: наскільки реально? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
568330
  Федорук О. Китай з погляду українського мистецтвознавця // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 589-622. – ISBN 978-966-579-271-0
568331
  Каспрук В. Китай завершає коло в трикутнику: США, Іран і Росія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-106. – ISSN 0585-8365
568332
  Гончар О. Китай зблизька : Нариси / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 104с.
568333
  Шапличенко Наталія Китай здалеку і зблизька // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 34-35
568334
  Сладковский М.И. Китай и Англия. / М.И. Сладковский. – М., 1980. – 351с.
568335
  Фомичева М.В. Китай и Африка / М.В. Фомичева. – М., 1976. – 263с.
568336
  Дейч Т.Л. Китай и Африка.Время перемен (80-е годы) / Т.Л. Дейч. – М, 1992. – 150с.
568337
  Лексютина Я. Китай и БРИКС: мотивация участия // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 81-89. – ISSN 0131-2227
568338
  Войтинский Г.Н. Китай и великие державы / Г.Н. Войтинский. – Москва, 1947. – 23с.
568339
  Бажанов Е.П. Китай и внешний мир / Е.П. Бажанов. – М,, 1990. – 351с.
568340
  Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV - XVIII вв.: межгос. отношения / О.В. Зотов. – М., 1991. – 168с.
568341
  Тихвинский Сергей Леонидович Китай и всемирная история / Тихвинский Сергей Леонидович. – М : Наука, Гл.ред.вост.лит., 1988. – 589 с.
568342
  Машкина И.Н. Китай и Вьетнам (III - XIII вв.) / И.Н. Машкина. – М., 1978. – 352с.
568343
  Мый Син Китай и его первая пятилетка. / Мый Син, Вэй-чжун. Фан. – М., 1957. – 55с.
568344
  Смургис Ю. Китай и его рабочее движение / Ю. Смургис. – Москва, 1922. – 56с.
568345
  Дейч Т. Китай и Индия в Африке: азиатская альтернатива западному влиянию? / Т. Дейч, В. Лопатов // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 20-27. – ISSN 0321-5075
568346
   Китай и капиталистические страны Европы. – М, 1976. – 168с.
568347
  Лексютина Я.В. Китай и карибские острова: от намерений к действиям // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 42-53. – ISSN 0044-748Х
568348
  Ларин А. Китай и китайская диаспора : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-28. – ISSN 0321-5075
568349
  Баженова Е.С. Китай и мировой финансовый кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
568350
  Баринова Е.Б. Китай и народы Центральной Азии в домонгольский период // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 110-118. – ISSN 0042-8779


  О культурном влиянии китайской материальной культуры в Средней Азии во II веке до н. э.- начале XIII в. н. э.
568351
  Белобров Ю. Китай и ПРО // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 8 август. – С. 28-40. – ISSN 0130-9625
568352
  Лусио Винас де Соуза Китай и развивающиеся экономики: не просто еще один кирпич в стене // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 77-86. – ISSN 0130-9625
568353
  Кондрашова Л. Китай и Россия: социально-экономическая трансформация. Под ред. Л.В. Никифорова, Т.Е. Кузнецовой, М.Б. Гусевой; Институт экономики РАН. - М.: Наука, 2007. - 315 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0042-8736
568354
   Китай и соседи в древности и средневековье. – М, 1970. – 276с.
568355
   Китай и соседи в новое и новейшее время. – М, 1982. – 454с.
568356
  Бокщанин А.А. Китай и страны южных морей в 14-16 вв. / А.А. Бокщанин. – М, 1968. – 211с.
568357
  Гломбинський С. Китай и США / С. Гломбинський. – М, 1975. – 310с.
568358
  Воронцов В.Б. Китай и США / В.Б. Воронцов. – Москва, 1979. – 172с.
568359
  Сулицкая Т.И. Китай и Франция 1949-1981 гг. / Т.И. Сулицкая. – М., 1983. – 184с.
568360
  Досова Б.А. Китай и центральноазиатский регион:историографический обзор российской литературы (1990-2011) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-39. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
568361
  Федоровский А. Китай и экономические стратегии Южной Кореи // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0131-2227
568362
   Китай и Эмираты - с МАУ: новые предложения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 12
568363
  Сладковский М.И. Китай И Япония / М.И. Сладковский. – М., 1974. – 322с.
568364
  Сладковский М.И. Китай и Япония. / М.И. Сладковский. – М., 1971. – 336с.
568365
   Китай и Япония: глобализация экономики, политика и интересы безопасности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 83-93. – ISSN 0131-2227
568366
  Самарцев В. Китай идет в мир // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 28-46. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
568367
  Шергін С. Китай і США в глобальних трансформаціях // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 50-55
568368
  Остап’як В.І. Китай крізь призму глобальних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 23-27. – ISSN 2308-6912


  Проводиться дослідження розвитку однієї з найбільших та найпотужні- ших країн Східної Азії. Автор здійснює спробу проаналізувати подальший розвиток зазначеної країни в глобальному форматі. Розглянуто позиції та системи впливу в ...
568369
   Китай лидирует по использованию возобновляемых энергоресурсов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 28-29. – ISSN 2074-6040
568370
  Шевчук О.В. Китай між США та Росією: геостратегічні відносини : монографія / О.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 399-447. – ISBN 978-966-2056-71-8
568371
  Доронин Алексей Китай на мировом рынке е-торговли : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 31
568372
  Зварич Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 334-351. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
568373
  Шоманн Штеффан Китай на низком старте : тема номера / Шоманн Штеффан, Чоу Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 72-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
568374
  Галенович Юрий Китай на перепутье // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 29-38. – ISSN 0869-44435
568375
  Баженова Е.С. Китай на пороге 12-й пятилетки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 2-9. – ISSN 0321-5075
568376
  Сяо Сань (Эми Сяо) Китай непобедимый. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1940. – 110с.
568377
  Кириллов А. Китай нынешний и будущий : попытка прочтения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0234-1670


  Економічні і політичні перетворення в Китаї
568378
  Пестушко Валерій Китай охоплений революцією споживання : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16
568379
  Храпачов О. Китай очима українця // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 777-783. – ISBN 978-966-579-271-0
568380
  Храпачов О. Китай очима українця // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 62-64
568381
  Чудодеев Ю.В. Китай переосмысливает историю России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 48-50. – ISSN 0321-5075
568382
  Ялі М.Х. Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 126-133


  У статті автором проаналізовано шанси Китаю стати наддержавою у найближчому майбутньому.
568383
  Михеев В. Китай после Боао-2015 / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 61-70. – ISSN 0131-2227
568384
   Китай после культурой революции. – М, 1979. – 360с.
568385
  Гамянін В. Китай початку XX ст. очима Чжоу Цзиціна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 283-308. – ISBN 978-966-579-271-0
568386
  Генри Э. Китай против Азии. / Э. Генри. – М, 1979. – 96с.
568387
  Зюзин А. Китай пускается в большое плавание // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
568388
   Китай сегодня. – М, 1969. – 336с.
568389
  Кетлинская В.К. Китай сегодня и завтра / В.К. Кетлинская. – Л., 1958. – 396с.
568390
  Самарцев В.В. Китай скупает ресурсы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
568391
  Супруненко А.Л. Китай строит социализм / А.Л. Супруненко. – Смоленск, 1959. – 332с.
568392
  Петручак А.В. Китай та Індія - природні конкуренти за гегемонію в Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 553-561
568393
  Ціватий В. Китай у глобалізованому світі: зміна парадигм та інституцій // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 44-45
568394
  Погорєлова І. Китай у зовнішній політиці адміністрації Б. Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 9-12
568395
  Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-21
568396
  Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-26
568397
  Троян С. Китай у сфері колоніальної політики Німецької імперії (кінець XIX століття) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 10-15
568398
  Андреус А.П. Китай у час виникнення філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 28-32. – ISBN 966-316-069-1
568399
  Карпова С. Китай уходит в никуда // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 33 (1197). – С. 8-11. – ISSN 0234-1670
568400
  Красільчук Я. Китай як перспективний торговельний партнер України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 44-45
568401
  Гуменюк Я.М. Китай як стратегічний партнер України для виходу на азійський ринок збуту аграрної продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 75-84. – ISSN 2308-6912
568402
  Намозов О. Китай, ВТО и мировая экономика // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.77-83. – ISSN 0131-2227
568403
  Никонов А. Китай. / А. Никонов. – М, 1925. – 102с.
568404
  Слєпак С.И. Китай. / С.И. Слєпак, 1938. – 71с.
568405
  Слєпак С.І. Китай. / С.І. Слєпак. – К., 1939. – 72с.
568406
  Сладковский М.И. Китай. / М.И. Сладковский. – М., 1978. – 301с.
568407
  Вагнер Лоренц Китай. Без семьи. "Горько!" по-китайськи / Вагнер Лоренц, Ян Сифань // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
568408
  Скирюк Дмитрий Китай. Достучаться до небес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 104-107 : фото
568409
  Нечепоренко Ірина Китай. Економіко-географічна характеристика : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-16 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назв
568410
   Китай. Жизнь - в потоке энергии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.132-134. – ISSN 1029-5828


  Китайская нетрадиционная медицина.
568411
  Гудзевата Марина Китай. Землею піднебесної : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-74 : Фото
568412
  Галенович Ю.М. Китай. Как трактуется "традиционная политическая культура" России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 42-46. – ISSN 0321-5075
568413
  Смердов И.В. Китай. Караоке-образование = Как китайские вузы используют иностранных преподавателей // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075


  Китайские частные образовательные учреждения находятся в процессе становления с 1982 г.
568414
  Майборода Наталия Китай. Китайская шкатулка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 30-40 : фото
568415
   Китай. Корея. Японія : бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2007. – 380с. – (Б-ка інституту філології). – ISBN 966-594-961-6
568416
  Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры = China. A short cultural history / С.П. Фицджеральд ; [пер. с англ. Р.В. Котенко ; науч. ред. Е.А. Торчинов]. – Санкт-Петербург : Евразия, 1998. – 455, [2] с. : ил., карты. – Загл. и авт. ориг.: China: a short cultural history / C.P. Fitzgerald. - Указ.: с. 441-455. – (Пилигрим / ред. С.Е. Еременко). – ISBN 5-8071-0010-7
568417
   Китай. Кулинарное поднебесье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 32-37 : фото
568418
  Сидоренко Віктор Китай. Листи з Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-78 : фото
568419
  Реутов С. Китай. Планета Лі або історія одного фото // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 44-55 : фото
568420
  Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной / Рейн Крюгер ; [пер. с англ.: Д. Воронина, Ю. Гольдберга]. – Москва : Эксмо, 2006. – 442, [4] с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-699-17844-9
568421
  Фэй Ван Китай. Раскрепощенное искусство // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075
568422
  Пивоварова Э.П. Китай. Решение социальных проблем в условиях реформ и кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 42-45. – ISSN 0321-5075
568423
  Мамаев И. Китай. Страна, народ, история / И. Мамаев, В. Колоколов. – Изд. 2-е, испр. и значит. доп. – М., 1924. – 272с.
568424
  Сидихменов В.Я. Китай. Страници прошлого / В.Я. Сидихменов. – Москва, 1974. – 277с.
568425
   Китай. Тибет. Молитва о шести мирах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 40-46 : фото
568426
  Князева Елена Китай. Только для избранных / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 72-74 : фото
568427
   Китай. Чистописание // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 119 : фото. – ISSN 1029-5828
568428
   Китай.Япония.История и филология. – М, 1961. – 329с.
568429
  Карлусов В. Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-136. – ISSN 0042-8736
568430
  Хаткевич Василий Китай: будет порода космических свиней : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
568431
  Сапрыкин Г. Китай: взгляд библиотекаря // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 37-39. – ISSN 1811-377X
568432
  Седнев В.В. Китай: геоэкономика мирового лидера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 87-93.
568433
  Михеев В. Китай: новые тренды развития на рубеже 2015 - 2016 гг. / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 24-34. – ISSN 0131-2227
568434
  Саприкін Г. Китай: погляд бібліотекаря // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 20-21
568435
  Семенова Е.А. Китай: поиск доступа к мировым интеллектуальным ресурсам / Е.А. Семенова ; Российский ин-т стратегических исследований. – Москва : РИСИ, 2011. – 26 с. – (Аналитические обзоры РИСИ ; №3 (30)). – ISBN 978-5-7893-0134-0
568436
  Чудодеев Ю. Китай: проблема мирного воссоединения Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
568437
  Антонов И. Китай: пятое поколение власти // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 84-92. – ISSN 0130-9625
568438
  Ларин А. Китай: регулирование эмиграционного процесса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9-16. – ISSN 0321-5075
568439
  Михеев В. Китай: режим личной власти и новая пятилетка / В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
568440
  Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика / Л.Т. Шевчук. – Львів : Світ, 1999. – 136c. – ISBN 5-7773-0412-5
568441
  Линвэй Г. Китай: стені и люди / Г. Линвэй, Н. Солнцев. – Москва, 1981. – 360 с.
568442
  Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1978. – 384с.
568443
  Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – 3-е изд., испр. и допол. – Москва : Наука, 1987. – 446 с.
568444
  Брежнев А.А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и размышления / А.А. Брежнев. – Москва : Международные отношения, 1998. – 240с. – ISBN 5713309479
568445
  Лабинская И. Китай: универсальная модель модернизации? / И. Лабинская, Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 8. – С. 69-81. – ISSN 0131-2227
568446
  Куликов В.С. Китай: Фотоальбом / В.С. Куликов. – Москва, 1989. – 283с.
568447
  Ушаков И. Китай: экологический вызов // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 76-85. – Библиогр.: на 33 пункти. – ISSN 0131-2227
568448
  Симаков В.В. Китай: экономическая реформа / В.В. Симаков, Л.М. Гирич. – М., 1990. – 64с.
568449
  Сидихменов В.Я. Китай:общество и традиции / В.Я. Сидихменов. – Москва, 1990. – 63с.
568450
   Китайгородская стена. – М, 1988. – 445с.
568451
  Кучера С. Китайская археология, 1965-1974 гг.: палеолит - эпоха Инь: Находнки и проблемы / С. Кучера. – М., 1977. – 268с.
568452
  Згура В.В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе / В.В. Згура. – Москва, 1929. – 47 с.
568453
  Труш С. Китайская бюрократия и США: мотивации взаимности и конфликта // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 11. – С. 100-118. – ISSN 0130-9625
568454
  Белоусов С.Р. Китайская версия "государственного социализми" (20-40-е годы ХХ в) / С.Р. Белоусов. – М, 1989. – 221с.
568455
   Китайская гравюра. – Пекин, 1957. – 11с.
568456
  Смирнов О.П. Китайская граница / О.П. Смирнов. – Чита, 1954. – 76с.
568457
   Китайская графика. – Пекин, 1956. – 72с.
568458
   Китайская графика. – Пекин, 1958. – с.
568459
  Карлов Евгений Китайская денежная система. Раковины каури // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
568460
  Карлов Е. Китайская денежная система. Товаро-деньги // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1811-542X


  Продовження. Початок у № 4, 2006
568461
  Фэй Сяотун Китайская деревня глазами этнографа. / Фэй Сяотун. – М, 1989. – 245с.
568462
  Богомолов С.А. Китайская диаспора в Британской империи во Второй половине XIX в.: партнерство или конфликт // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 145-157. – ISSN 0869-5415
568463
  Пальников М.С. Китайская диаспора в России: Современное состояние и перспективы. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 166-209. – ISSN 0235-5620
568464
  Точеная А.О. Китайская диаспора в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 103-116. – ISSN 0321-2068
568465
  Школяр С.А. Китайская доогнестрельная артиллерия / С.А. Школяр. – М., 1980. – 406с.
568466
   Китайская живопись. – Пекин, 1956. – 61с.
568467
  Монах Е. Китайская забава : Повести / Е. Монах. – Москва : Локид, 1996. – 255с. – (Современный российский детектив). – ISBN 5-320-00086-3
568468
  Федотова Н. Китайская идентичность и модернизация в Китае сегодня // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 37-42
568469
  Лаврентьев Б.П. Китайская иероглифика и китайские заимствования в общественно-языковой практике современной Японии : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Б.П.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 15л.
568470
  Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация / В.М. Алексеев. – Ленинград, 1932. – 178с.
568471
   Китайская класика в тангутском переводе. – М., 1966. – с.
568472
  Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". / Ю.К. Шуцкий. – Москва, 1960. – 424с.
568473
  Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма ХШ-Х1У вв. / В.Ф. Сорокин. – М., 1979. – 334с.
568474
   Китайская классическая литература : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. – Москва, 1986. – 324с.
568475
   Китайская классическая поэзия. – М., 1956. – 431с.
568476
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1975. – 350с.
568477
   Китайская классическая поэзия в переводах Эйдлина Л.. – М., 1984. – 373с.
568478
   Китайская классическая проза. – М., 1958. – 388с.
568479
   Китайская классическая проза. – Москва, 1959. – 387 с.
568480
  Кулиджанов Андрей Китайская книжность // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 14. – ISSN 1727-4893
568481
  Синьлинь Мей Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-17
568482
  Мей Синьлинь Китайская культура: путь от традиции к современности // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-22
568483
  Жоголева Е.Е. Китайская кухня / Е.Е. Жоголева, Д.А. Жоголев. – М, 1991. – 190с.
568484
  Федоренко Н.Т. Китайская литература / Н.Т. Федоренко. – М., 1956. – 731с.
568485
   Китайская литература. – Москва, 1959. – 728 с.
568486
  СорокинВ.Ф Китайская литература / СорокинВ.Ф, Л.З. Эйдлин. – М., 1962. – 252с.
568487
  Алексеев В.М. Китайская литература / В.М. Алексеев. – Москва, 1978. – 595с.
568488
  Хусман Неле Китайская медицина : Искусство врачевать. Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 94-104 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
568489
  Ларин А.Г. Китайская миграция на постсоветском пространстве (опыт сопоставительного анализа на примере России и Казахстана) / А.Г. Ларин, Е.Ю. Садовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 107-119. – ISSN 0869-1908
568490
   Китайская мифология : энциклопедия. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Мидгард, 2007. – 416 с. : илл. – ISBN 978-5-699-20644-5
568491
  Бергер Я. Китайская модель развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-81. – ISSN 0131-2227
568492
  Салицкий А.И. Китайская модель развития: новые черты / А.И. Салицкий, В.В. Таций, И.Р. Томберг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
568493
  Балацкий Е. Китайская модель экономики будущего: развитие через перманентное саморазрушение // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 292-305. – ISSN 0207-3676
568494
  Пань Инли Китайская монетарная политика / Пань Инли, Синьжу У // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 103-118. – ISSN 0869-44435
568495
  Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев. – Москва, 1966. – 260с.
568496
  Алексеев В.М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изобрежениях / В.М. Алексеев. – Москва, 1966. – 260с.
568497
  Цзинь С.Ч. Китайская народная медицина / С.Ч. Цзинь. – Москва : Знание, 1958. – 55 с.
568498
  Цзинь С.Ч. Китайская народная медицина / С.Ч. Цзинь. – М, 1958. – 55с.
568499
  Гузеватый Я.Н. Китайская народная республика / Я.Н. Гузеватый. – М., 1956. – с.
568500
   Китайская народная республика. – Пекин, 1957. – 112с.
568501
   Китайская народная республика. – М., 1959. – 63с.
568502
  Гузеватый Я.Н. Китайская Народная Республика / Я.Н. Гузеватый. – М, 1956. – 135с.
568503
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1957. – 92 с.
568504
  Столпов Н.Д. Китайская Народная Республика / Н.Д. Столпов. – М, 1957. – 108с.
568505
  Горбунова М.Н. Китайская Народная Республика / М.Н. Горбунова, И.М. Забелин. – Владимир, 1959. – 36с.
568506
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
568507
  Алферьева И.Н. Китайская Народная Республика / И.Н. Алферьева. – Москва, 1960. – 72с.
568508
   Китайская Народная Республика : экономика, государство и право, культура. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1970. – 227 с.
568509
   Китайская Народная Республика : Политическое и экономическое развитие в 1973 году. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1975. – 439 с.
568510
   Китайская Народная Республика : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; главн. ред восточной лит-ры, 1978. – 375 с.
568511
   Китайская Народная Республика. – Москва, 1984. – 470 с.
568512
   Китайская Народная Республика : Законодательные акты: Пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1989. – 503с. – ISBN 5-01-001614-1
568513
   Китайская Народная Республика. – М., 1989. – 274с.
568514
   Китайская Народная Республика в 1974 г. : политика, экономика, идеология. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1977. – 295 с.
568515
   Китайская народная республика в 1977 году : Политика, экономика, идеология. – Москва : Наука, 1979. – 325с.
568516
  Ганшин Г.А. Китайская Народная Республика на пути социалистической индустриализации / Г.А. Ганшин. – Москва, 1955. – 192с.
568517
  Мякин А.Д. Китайская Народная Республика. / А.Д. Мякин. – М., 1952. – 140с.
568518
   Китайская наука стратегии. – Москва : Белые альвы, 1999. – 414, [2] с. : ил. – (Каноны / ред. С.Н. Удалова). – ISBN 5-7619-0095-5
568519
  Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись / Н.А. Виноградова. – Москва, 1972. – 160с.
568520
   Китайская пейзажная лирика 3-14 в.в. : Стихи, поэмы, романсы, ариии. – Москва : МГУ, 1984. – 255с. с коммент.
568521
  Мэняо В. Китайская переводческая традиция и западная наука о переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-54. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
568522
  Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа / Г.П. Сердюченко. – М, 1959. – 55с.
568523
  Ледовский А.М. Китайская политика США и советская дипломатия, 1942-1954 / А.М. Ледовский. – М., 1985. – 287с.
568524
  Чэнь Юн. Китайская политология о международных отношениях нового типа // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 0321-2068
568525
   Китайская поэзия. – М., 1982. – 239с.
568526
  Серебряков А Е. Китайская поэзия 10-11 веков. / А Е. Серебряков, . – Л, 1979. – 247с.
568527
  Маркова С.Д. Китайская поэзия в период национально-освободительной войны 1937-1945 / С.Д. Маркова. – Москва, 1958. – 138 с.
568528
  Черкасский Л.Е. Китайская поэия военных лет / Л.Е. Черкасский. – М, 1980. – 270с.
568529
  Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте Стансы Сыкун. Ту (837-908) : Пер. и исслед. : (С прил. кит. текстов) / В.М. Алексеев ; [Сыкун Ту]. – Петроград : Фототипия и тип. А.Ф. Дресслера, 1916. – [791] с. разд. паг. – Прил. напеч. в 1915 г. в Харбине, в тип. при Упр-нии Кит.-Вост. жел. дор. - Тит. л. на рус. и кит. яз.
568530
  Голыгина К.И. Китайская проза на пороге средневековья. / К.И. Голыгина. – Москва : Наука, 1983. – 240с.
568531
  Спешнев Н.А. Китайская простонародная литература / Н.А. Спешнев. – М., 1986. – 319с.
568532
  Юрьев М.Ф. Китайская революция 1925-1927 годов. / М.Ф. Юрьев. – М., 1951. – 32с.
568533
  Епархина О.В. Китайская революция в фокусе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 60-76. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
568534
   Китайская современная живопись. – Пекин, 1955
568535
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина : К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
568536
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 10-13
568537
  Коновальчук Ю.В. Китайская тематика в творчестве А.С.Пушкина : (К 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 4 (28). – С. 12-15
568538
  Цзэн Ш. Китайская традиционная живопись "Гохуа" / Ш. Цзэн. – М, 1987. – 23с.
568539
  Черных П. Китайская угроза // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 49-53.
568540
   Китайская филология. – Чита, 1974. – 64с.
568541
   Китайская философия: Энциклопедический словарь. – Москва : Мысль, 1994. – 573с. – ISBN 5-244-00757-2
568542
   Китайская художественная литература. – М., 1957. – 167с.
568543
  Скрайн Китайская Центральная Азия / Скрайн. – Москва, 1935. – 144с.
568544
  Малявин В.В. Китайская цивилизация / Владимир Малявин. – Москва : Астрель ; Дизайн. Информация. Картография, 2000. – 627, [5] с., [8] л. ил. : ил., карты. – Указ. имен, этнонимов и геогр. назв.: с. 618-628. – ISBN 5-271-00250-0; 5-287-00001-4


  Книга посвящена Китаю - стране древней и органически цельной культуры, родине замечательных технических достижений и многоцветия изящных искусств. Основанная на новейших данных мировой науки, многолетних исследованиях, наконец, личном опыте погружения ...
568545
   Китайская цигун-терапия. – М, 1991. – 205с.
568546
  Смирнов А. Китайская экономика: секреты восходящего мирового лидера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 31-41. – ISSN 2074-6040
568547
   Китайские акварели. – Пекин, 1958. – 112с.
568548
  Фогель З. Китайские аллигаторы в неволе / З. Фогель, 1959. – С. 108-109. – Отд. оттиск
568549
  Завьялова О.И. Китайские диалекты и современное языкознание в КНР // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 102-108. – ISSN 0373-658Х
568550
   Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв. – Алматы : Гылым, 1994. – 272 с.
568551
   Китайские документы из Дуньхуана. – Факсимиле. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1983. – 560 с.
568552
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 536с.
568553
  Федоренко Н.Т. Китайские записи / Н.Т. Федоренко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 561с.
568554
  Браун О. Китайские записки / О. Браун. – М., 1974. – 367с.
568555
  Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири. / Н.В. Кюнер. – М., 1961. – 392с.
568556
  Циперович И.Э. Китайские изречения цзацзуань и "Цзацзуань" Ли Шин-иня : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 645 / Циперович И.Э. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 12 с.
568557
  Шариков П.А. Китайские киберугрозы национальной безопасности США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 21-37. – ISSN 0321-2068
568558
  Ларин А.Г. Китайские коммерсанты в России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 28-36. – ISSN 0321-5075
568559
  Пожилов И.Е. Китайские коммунисты и Маньчжурия: 1945 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0869-1908
568560
   Китайские легенды, сказки, басни, пословицы, поговорки. – Пермь, 1958. – 263с.
568561
  Устименко Алексей Китайские маски Черубины де Габриак : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-150. – ISSN 0012-6756
568562
  Далин С.А. Китайские мемуары / С.А. Далин. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1975. – 382с.
568563
  Далин С.А. Китайские мемуары : 1921-1927 / С.А. Далин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – изд. 2-е. – Москва : Наука ; Глав. ред восточн. лит-ры, 1982. – 382 с.
568564
  Лю Юнань Китайские меньшинства в Азии и курс Пекина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 167-176
568565
  Ларин А.Г. Китайские мигранты в России: проблемы адаптации и толерантности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 116-129. – ISSN 0869-5415
568566
  Нямаа Галиймаа Китайские мигранты и китаефобия в современной Монголии: анализ периодики // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1810-228Х
568567
  Ларин А.Г. Китайские мигранты и российский правопорядок // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 34-40. – ISSN 0321-5075
568568
   Китайские народные вышивки. – 9с.
568569
   Китайские народные песни. – М., 1960. – 95с.
568570
   Китайские народные поговорки, пословицы и выражения. – М., 1958. – 72с.
568571
   Китайские народные пословицы и поговорки. – 2-е, доп. и испр. – М., 1962. – 80 с.
568572
   Китайские народные сказки. – М., 1957. – 192с.
568573
   Китайские народные сказки. – Москва, 1972. – 334с.
568574
  Прядохин М.Г. Китайские недоговорки-иносказания / М.Г. Прядохин. – М., 1977. – 148с.
568575
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – 2-е изд. – М, 1932. – 224с.
568576
  Эрдберг О. Китайские новеллы / О. Эрдберг. – М, 1959. – 177с.
568577
   Китайские повести и рассказы. – М., 1953. – 387с.
568578
   Китайские пословицы, поговорки. – Ростов -на-Дону, 1959. – 119с.
568579
  Эберхард В. Китайские праздники / В. Эберхард. – Москва : Наука, 1977. – 126, [2] с.
568580
  Самарцев В. Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-71. – ISSN 0131-2227
568581
  Арапова Т.Б. Китайские расписные эмали / Т.Б. Арапова. – Москва, 1988. – 294 с.
568582
   Китайские рассказы. – М., 1944. – 155с.
568583
   Китайские рассказы. – М., 1955. – 48с.
568584
   Китайские рассказы. – М., 1959. – 48с.
568585
   Китайские рукописи из Дуньхуана : памятники буддийской литературы сувэнъсюэ. – Москва : Изд-во вост. лит., 1963. – 75 с. – (Памятники литературы народов Востока : большая серия / АН СССР, Ин-т народов Азии ; 15)
568586
   Китайские сказки. – Ю. Сахалинск, 1957. – 44с.
568587
   Китайские сказки. – Красноярск, 1959. – 96с.
568588
   Китайские социальные утопии. – Москва : Наука, 1987. – 312 с.
568589
  Федоренко Н.Т. Китайские страницы / Н.Т. Федоренко. – М., 1988. – 142с.
568590
  Соловьев Михаил Китайские стратагемы - гарантия успешного бизнеса : стратегии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21
568591
  Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 54-66. – ISSN 0869-3617


  На базе статистики и результатов социологических исследований в статье анализируются основные тенденции в обучении китайских граждан в российской высшей школе в 2006/2007-2008/2009 акад. гг., в том числе по основным формам и специальностям обучения, ...
568592
   Китайские студенты, обучавшиеся в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в 1950-60-х годах. – [Киев] : [б. и.]. – 166 c. : фотоил.
568593
  Пувурвиль-де А. Китайские тени / А. Пувурвиль-де. – Л-М, 1925. – 138 с.
568594
  Разумовский К.И. Китайские трактаты о портрете / К.И. Разумовский. – Л, 1971. – 74с.
568595
  Рахимов Т.Р. Китайские элементы в современном уйгурском языке / Т.Р. Рахимов. – М, 1970. – 351с.
568596
   Китайские этнические группы в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1986. – 283с.
568597
  Шадрин Н.В. Китайский академик Жен Мианпинг и гиперсолёные водоёмы Крыма: что их связывает? // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2010. – Т. 9, № 1. – С. 91-92. – ISSN 1684-1557


  До 75-річчя з дня народження академіка Жена Міанпінга.
568598
  Шитов А. Китайский взгляд на ВТО // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2074-6040
568599
  Стужина Э.П. Китайский город XI - XIII вв / Э.П. Стужина. – М, 1979. – 408с.
568600
  Малиновская Т.А. Китайский драматург XVII в. Зун Шэн и его драма "Дворец долголетия" : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Малиновская Т.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
568601
   Китайский древний фарфор. – Пекин, 1957. – с.
568602
  Дейч Т. Китайский капитал на рынках Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
568603
  Сычев Л.П. Китайский костюм : Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве / Л.П. Сычев. – Москва, 1975. – 134 с.
568604
  Балахнова Елена Китайский лубок // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 58-63 : фото, рис.
568605
  Жуков В.В. Китайский милитаризм / В.В. Жуков. – М., 1988. – 165с.
568606
  Спиридонов М.Ф. Китайский народ в борьбе за демократические преобразования и социализм / М.Ф. Спиридонов. – М., 1955. – 48с.
568607
  Масленников В.А. Китайский народ в борьбе за свободу и независимость / В.А. Масленников. – Москва, 1948. – 76с.
568608
   Китайский народ победит : сборник статей документов. – Москва : Госполитиздат лит-ры, 1938. – 112 с. : фото
568609
  Елисеева Е.И. Китайский народ строит социализм. / Е.И. Елисеева, Э.Ф. Шальмин. – Красноярск, 1959. – 44с.
568610
  Муриан И.Ф. Китайский народный лубок / И.Ф. Муриан. – М., 1960. – 123с.
568611
  Сухаренко А.Н. Китайский опыт борьбы с коррупцией: состояние и тенденции / А.Н. Сухаренко, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 40-42. – ISSN 1812-3910
568612
   Китайский подход // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 31 : фото
568613
  Ткачева Н.В. Китайский подход к регулированию Интернета // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
568614
  Бадылкин Леонид Евгеньевич Китайский поэт IV-V вв Се-Лин-Юнь и его эпоха : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Бадылкин Леонид Евгеньевич; МГУ. – М, 1975. – 18л.
568615
  Смолькова Е. Китайский прагматизм и русский «авось» в транснациональном образовании / Е. Смолькова, А. Урода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 135-143. – ISSN 0869-3617


  Интернационализация как фактор перестройки высшего образования
568616
  Старожицкая М. Китайский проезд // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 18-24


  Візит Президента України В. Януковича в Китай.
568617
  Дабагян Э. Китайский прорыв в Латинскую Америку // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 10. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
568618
  Воскресенский Дмитрий Николаевич Китайский сатирик 18 века У Цзин-цзы и его роман "Неофициальная история конфуцианцев" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенский Дмитрий Николаевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1962. – 19 с.
568619
  Фишман Ольга Лазаревна Китайский сатирический роман эпохи просвещения : Автореф... д-ра филол.наук: / Фишман Ольга Лазаревна; Ин-т народов Азии АН СССР. – М., 1964. – 38л.
568620
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1946. – 172с.
568621
  Данько Е.Я. Китайский секрет / Е.Я. Данько. – Москва, 1957. – 159с.
568622
  Вингловская О. Китайский сервис / О. Вингловская, М. Загрядская // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 5 мая (№ 18/19). – С. 11. 15. – ISSN 1563-6755


  "... Китайский вектор торговли становится все более привлекательным для структурирования иностранных групп компаний".
568623
  Бороздин М. Китайский синдром // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 32-50. – ISSN 1812-867Х


  З історії Китаю середини ХІХ століття
568624
   Китайский толковый словарь. – Пекин, 1947. – с.
568625
  Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицюй / И.В. Гайда. – М., 1971. – 128с.
568626
  Плескачевская Инесса Китайский туркестан : Большое путешествие / Плескачевская Инесса, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 64-84 : Іл., карта
568627
  Даев Владимир Китайский Улун // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 38-40 : фото
568628
  Гай Нина Китайский фактор // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 54-58 : фото
568629
  Кулина Е.Л. Китайский фактор во внешней политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 31-43. – ISSN 0321-2068
568630
  Вестфален Э.Х. Китайский фарфор / Э.Х. Вестфален, М.Н. Кречетова. – Ленинград, 1947. – 56с.
568631
  Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа / Т.Б. Арапова. – Ленинград, 1977. – 135с.
568632
  Попов П.С. Китайский философ Мэн-Цзы / П.С. Попов; Пер.с китайского снабженный примечаниями. – Репринт. изд. – Москва : Восточная литература, 1998. – 278с. – (Китайский классический канон в русских переводах). – ISBN 5-02-018095-5
568633
  Сапожников Б.Г. Китайский фронт во второй мировой войне / Б.Г. Сапожников. – М., 1971. – 230с.
568634
   Китайский цигун:. – Новосибирск, 1991. – 38с.
568635
  Крюков М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.) / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1984. – 335 с.
568636
  Крюков М.В. Китайский этнос на пороге средних веков / М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 327с.
568637
   Китайский язык. – М., 1961. – 136с.
568638
  Горелова Е.Н. Китайский язык / Е.Н. Горелова, В.И. Горелов. – М, 1962. – 101с.
568639
   Китайский язык. – М., 1963. – 288с.
568640
   Китайский язык. – Аньхуэй, 1988. – 686с.
568641
   Китайский язык. – Пекин
1, 2, 3, 4. – 1988. – с.
568642
  Софронов М.В. Китайский язык и китайское общество / М.В. Софронов. – Москва : Наука, 1979. – 312с.
568643
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
1. – 1992. – 173с.
568644
  Котова А.Ф. Китайский язык. / А.Ф. Котова. – М.
2. – 1992. – 176с.
568645
  Ноженкова Т.М. Китайский язык. Основы деловой речи : пособие-разговорник / Т.М. Ноженкова ; Мин-во образований. РФ ; Амурский гос. ун-т, Фак-т междунар. отношений. – Москва ; Владивосток : Муравей, 2004. – 168 с. – ISBN 5-89737-169-5168 с.
568646
  Котлов М.В. Китайско-американские отношения в контексте стратегии энергетической безопасности КНР // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-74. – ISSN 0321-2068
568647
   Китайско-английский словарь. – Пекин, 1955. – 110с.
568648
   Китайско-английский словарь медицинской терминологии. – Пекин, 1955. – 110с. – Титульний аркуш китайською мовою
568649
  Мокрецкий А.Ч. Китайско-африканские отношения: ускорение развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 50-54. – ISSN 0321-5075
568650
  Ле Куйнь Нга Китайско-вьетнамский спор о Южно-Китайском море: исторический аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0869-1908
568651
  Цзинцзе Ли Китайско-российские отношения и американский фактор // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-51. – ISSN 0321-5075
568652
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь / И.Д. Кленин. – 2-е изд. – М, 1985. – 677с.
568653
  Кленин И.Д. Китайско-русский военный и технический словарь. / И.Д. Кленин. – М, 1968. – 568с.
568654
  Сенин В.Н. Китайско-русский и русско-китайский словарь экспортно-импортных товаров / В.Н. Сенин. – Москва : Внешторгиздат, 1963. – 907 с.
568655
  Зорин И.Н. Китайско-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / И.Н. Зорин. – М., 1962. – 703с.
568656
   Китайско-русский разговорник. – Пекин, 1957. – 246с.
568657
  Котов А.В. Китайско-русский словарь-минимум / А.В. Котов. – Москва, 1974. – 431с.
568658
   Китайско-русский словарь-минимум. – Пекин : Шанву иншугуань, 2004. – [2], 960 с. – ISBN 7-100-00856-5
568659
  Котов А.А. Китайско-русский словарь-минимум. : Около 4.000 иероглифов / А.А. Котов. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Русский язык, 1990. – 813с. – ISBN 5-00-00780-1
568660
   Китайско-русский словарь. – М.-Л., 1948. – 83с.
568661
   Китайско-русский словарь. – М., 1952. – 891с.
568662
   Китайско-русский словарь. – М., 1953. – 63с.
568663
   Китайско-русский словарь, 1955. – 487с.
568664
   Китайско-русский словарь. – 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 900с.
568665
   Китайско-русский словарь : Более 70 000 сл. и выраж. – Изд.3-е. – М., 1959. – 1101с.
568666
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 сл. / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – М., 1980. – 527с.
568667
   Китайско-русский словарь : Около 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров. – 2-е изд. стереотип. – М. : Русский язык, 1988. – 528с.
568668
   Китайско-русский словарь. – 2-е. – Пекин, 1989. – 1250с.
568669
   Китайско-русский словарь. – Пекин, 1990. – 1250с.
568670
   Китайско-русский словарь. – Переробл. вид. – Пекін : Організація комерційного друку книги, 2004. – [2], 1250 с. – Відомості про відповідальність та вихідні дані кит. мовою
568671
   Китайско-русский словарь научных и технических терминов. – М., 1959. – 568с.
568672
  Ван Луся Китайско-русский учебный словарь иероглифов : [включ. более 300 иероглифов и ок. 2 500 слов и словосочетаний] / Ван Луся, С.П. Старостина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 382, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 352-377. – Библиогр.: с. 381. – ISBN 5-17-035846-6
568673
  Барлоу Дж.С. Китайско-русско-английский словарь : Составлен по графической системе Розенберга / Дж.С. Барлоу. – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону : Лань, Феникс, 2001. – 416с. – ISBN 5-8114-0294-5
568674
   Китайское изобразительное искусство. – М., 1952. – 128с.
568675
   Китайское искусство. – 60с.
568676
  Белецкий П.А. Китайское искусство. / П.А. Белецкий. – Киев, 1957. – 156с.
568677
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
568678
  Као Генри Китайское каллиграфическое письмо - для физической и поведенческой терапии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Исследования показали положительное влияние ККП при поведенческих расстройствах пациентов, улучшение способности к логическому мышлению, рассуждению, облегчение мыслительного процесса. КПП, базирующееся на древнем китайском искусстве каллиграфии, ...
568679
  Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство Северной Маньчжурии / Е.Е. Яшнов. – Харбин, 1926. – 528с.
568680
  Малухин А.М. Китайское крестьянство в революции 1925-1927 гг. / А.М. Малухин. – М., 1974. – 200с.
568681
  Федоренко Николай Трофимович Китайское литературное наследие и современность / Федоренко Николай Трофимович. – Москва : Худож. лит., 1981. – 398с.
568682
  Соловьев Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861-1917 г.) / Ф.В. Соловьев. – М., 1989. – 124с.
568683
   Китайское прикладное искусство. – Пекин, 1959. – 258с.
568684
  Шэно Ж. Китайское рабочее движение в1919-1927 гг. / Ж. Шэно. – М, 1969. – 502с.
568685
  Хаткевич Василий Китайской астрономии - 5000 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
568686
  Роуч Китайська "команда мрій" / Роуч, Стівен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Новий склад Постійного комітету Політбюро ЦК КПК.
568687
  Головченко В.І. Китайська дипломатія: традиційні засади й сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 3-12.
568688
  Воробей О.С. Китайська драматургія ХХ століття: світоглядні домінанти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 80-86


  У статті розглядаються принципи написання китайської розмовної драми видатними письменниками середини XX століття. Автори запозичили форму європейської драми створювали власну, надаючи п"єсам характерного національногот забарвлення, а такожпередаючи ...
568689
  Болдескул Є. Китайська ієрогліфіка як необхідний аспект вивчення корейської мови у вищих навчальних закладах України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 44-47
568690
  Чжоу Чен Китайська каліграфія: від традиції до практики застосування у сучасному дизайні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чжоу Чен ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
568691
   Китайська культура і філологія. – Хубей : Освіта, 1991. – 465 с. – Видання. китайською мовою
568692
  Шекера Я.В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посібник / Я.В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-623-0
568693
  Родіонов Алєксєй Китайська література нового й новітнього часу : Стаття // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – Альманах китайської літератури. – С. 229-232. – ISSN 0320-8370
568694
  Ван Дечунь Китайська мова : Загальний огляд / Ван Дечунь. – Нанькін : Освіта Цзянсу, 1990. – 736с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
568695
  Чирко І.К. Китайська мова : Навчальний посібник для студентів університету / І.К. Чирко; КУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 93с.
568696
  Чжен В. Китайська мова в Україні - п"ятдесят років // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 78-81


  З історії вивчення китайської мови у загальноосвітній системі України.
568697
  Чорнобай В.П. Китайська мова. Початковий курс : підручник / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. – Київ : Знання, 2008. – 238 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-346-412-1
568698
   Китайська мова: система та вивчення. – Пекін : Видання Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 285 с. – Видання китайською мовою
568699
  Малий І.Й. Китайська модель ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-11. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються особливості китайської моделі ринкових перетворень: еволюційність, поступовість, створення вільних економічних зон, політична, законодавча стабільність.
568700
  Баранник Л. Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 11-16
568701
  Олексієнко М.П. Китайська народна казка та китайський живопис // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.9-10
568702
  Соснін Г.П. Китайська народна медицина : (Методичні поради та матеріали до лекції) / Г.П. Соснін. – Київ, 1958. – 23с.
568703
  Волковинський В.І. Китайська Народна Республіка - велика держава світу / В.І. Волковинський. – Київ, 1959. – 40с.
568704
  Тессельман І. Китайська народна республіка / І. Тессельман. – К, 1951. – 100с.
568705
  Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С.326-330. – ISSN 2076-1554
568706
   Китайська поезія доби сун (960-1279) : давня китайська поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 286-299
568707
  Мурашевич К.І. Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 97-106. – ISSN 1682-671Х
568708
  Лівей Се Китайська преса в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 159-161
568709
  Буткевич О. Китайська середньовічна міжнародно-правова думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 48-50
568710
  Данько О. Китайська таємниця / О. Данько. – Київ, 1956. – 188с.
568711
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських письменників з XVII ст. до XX ст. The process of entering and developing of Chinese theme into the Ukrainian authors" works during a long period from XVII c. till XX c. has ...
568712
  Юзва М.Ф. Китайська тематика в українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається процес входження і засвоєння китайської теми у творах українських авторів на протязі періоду з XVII cm. no ХХ ст. There have been considered the process of entering of Chinese themes into and their acceptance by Ukrainian authors in the ...
568713
  Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості китайського прізвища як невід"ємного елементу культури Китаю, зокрема визначається важливість прізвища для ідентифікації китайця у соціумі як у самому Китаї, так і за кордоном, подається структура китайського ...
568714
  Кай Го Китайське художнє скло XX ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 16-24
568715
  Головченко В.І. Китайський вектор зовнішньої політики США в постбіполярну епоху: принципові засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 419-428
568716
  Мурашевич К.Г. Китайський вільний вірш початку XX ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 74-84. – ISSN 1682-671Х
568717
  Самусь М. Китайський замок для Баб-ель-Мандебської протоки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 5


  КНР створює свою першу закордонну військову базу в Африці. Поява пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС КНР у Джібуті, крім очевидного бажання Китаю підкріпити економічну експансію на Африканському континенті, може означати прагнення Пекіна ...
568718
  Кірносова Н.А. Китайський ієрогліф: проблема визначення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 47-54. – ISSN 1682-671Х
568719
  Варченко О.Г. Китайський кордон // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.10-28


  з історії російсько - китайських відносин
568720
  Головченко В.І. Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 3-9


  У статті здійснено компаративний аналіз концептуальних засад китайської політики адміністрацій В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого, особливої уваги надано з"ясуванню причин політичних конфліктів між США і КНР. The article spotlights comparative ...
568721
  Савчак Н.Г. Китайський чинник у відносинах Індії з країнами Південно-Східної Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 64-75
568722
  Баранова Н.С. Китайський чинник у тихоокеанській політиці США постбіполярного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 190-199
568723
   Китайський шлях до щастя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)
568724
  Богомаз Н.В. Китайські виклики світовій економіці / Н.В. Богомаз, Шень Чень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 112-116.
568725
  Козоріз О. Китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено китайські етноконцепти [подано символи] та [подано символи] як фрагмент мовної картини світу порівняно з українськими "душа" та "серце". Окреслено межі їх ужитку та визначено перспективні напрями подальших досліджень. The Chinese ethnic ...
568726
  Таран М.А. Китайські концепти щодо відносин із США: формування основ стратегічної поведінки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66. – ISSN 2409-904X
568727
  Дзінь Л. Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 67-73. – ISSN 1728-6875
568728
   Китайські народні казки. – К., 1991. – 158с.
568729
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1931. – 195с.
568730
  Эрдберг О. Китайські новели / О. Эрдберг. – Х, 1932. – 67с.
568731
   Китайські повісті та оповідання. – К., 1955. – 368с.
568732
  Кідрук Максим Китайські полонені : Китай / екстрим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 40-41 : Фото
568733
   Китайські прислів"я та приказки. – К., 1984. – 117с.
568734
  Клименко А О. Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 46-55. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин ...
568735
  Кияниця Л. Китайсько-кубинські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 68-69
568736
  Сун Жуйлун Китайсько-російсько-українські музичні зв"язки в соціокультурному континуумі північного Китаю (на прикладі музичного життя Харбіна першої третини XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сун Жуйлун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
568737
  Килимчук А.А. Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 286-294
568738
  Колодко С.А. Китайсько-український словник : 80 000 слів / С.А. Колодко. – Київ : Консультант, 2004. – 1176 с. – ISBN 966-8459-03-2
568739
  Килимчук А.А. Китайсько-українські проекти як чинник реформування паливно-енергетичного комплексу України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 137-139
568740
  Курнишова Ю.В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 159-163
568741
  Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
568742
  Дацышев В.Г. Китайцы в России и советско-китайский конфликт 1929 года на КВЖД // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5687


  Вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году и его влияние на положение китайских мигрантов в СССР.
568743
  Бирюков В.И. Китайцы в США и американо-китайские отношения на современном этапе / В.И. Бирюков. – М., 1983. – 141с.
568744
  Коростовец И. Китайцы и их цивилизация / И. Коростовец. – С.-Петербург : Книжный Магазин М.М. Ледерле, 1898. – С. I-VIII, 625 с.
568745
  Куликов В.С. Китайцы о себе. / В.С. Куликов. – М., 1989. – 254с.
568746
  Макгован Д. Китайцы у себя дома / Д. Макгован. – С-Пб. – 225с.
568747
  Соколов В. Китаянка. / В. Соколов. – Сталіно, 1954. – 80с.
568748
  Шапошников В.И. Китеж / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1967. – 96с.
568749
  Реброва Т.А. Китежанка : стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Современник, 1982. – 63с. – (Новинки "Современника")
568750
  Служевская И. Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы / Ирина Служевская. – Москва : Новое литературное обозрение, 2008. – 136 с. – (Новое литературное обозрение). – ISBN 978-5-86793-557-3
568751
  Вакульчик О.М. Китерій езультативності діяльності підприємств корпоративного типу в системі фінансових та нефінансових показників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 102-104
568752
  Макарушка О. Китиця желань : Стихами і пpозою для pускої молодїжи після pіжних автоpів пpиладив Остап Макаpушка. – 2-ге доп. вид. – У Львові : Hакладом Руского Т-ва Пед. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1904. – 72 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 3)
568753
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин // Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко / Н.Н. Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
568754
  Дучимінська О.В. Китиця незабудьків : [збірка поезій] / Ірма Остапівна (псевд.) ; Передм. Микола Венежин. – Чернівці : Накл. тов. українских студ. "Січ" ; [З друк тво. "Руска Рада"], 1911. – 22, [1] с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
568755
  Гончаров В. Китоврас / В. Гончаров. – М., 1988. – 170с.
568756
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 445с.
568757
  Ольшанский А.А. Китовый ус / А.А. Ольшанский. – М., 1992. – 382с.
568758
  Георгиевская Г.М. Китойская культура Прибайкалья / Г.М. Георгиевская. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1989. – 151 с.
568759
   Китообразные полиглоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
568760
  Томилин А.Г. Китообразные фауны морей СССР. / А.Г. Томилин. – М., 1962. – 212с.
568761
  Томилин А.Г. Китообразные. / А.Г. Томилин. – М., 1957. – 1-756с.
568762
  Слепцов М.М. Китообразы дальневосточных морей / М.М. Слепцов. – 2-е изд. – Владивосток, 1955. – 162с.
568763
  Новикова М. Китс-Маршак-Пастернак. Заметки об индивидуальном переводческом стиле // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 28-55
568764
  Дьяконова Н.Я. Китс и его современники / Н.Я. Дьяконова. – М, 1973. – 199с.
568765
  Олди Генри Лайон Китта // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.7-54. – ISSN 1728-8568
568766
  Олди Г.Л. Китта : Из космической симфонии "Ойкумена" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 7-80. – ISSN 1728-8568
568767
  Чегодаева М.А. Китч, китч, китч. / М.А. Чегодаева. – М., 1990. – 53с.
568768
  Яблоков А.В. Киты и дельфины. / А.В. Яблоков. – Москва, 1972. – 472с.
568769
  Дозье Т. Киты и другие морские млекопитающие / Т. Дозье. – М., 1980. – 128с.
568770
  Пестушко В. Киты кричат "SOS" : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 60-64 : Іл.
568771
  Сидоркин Павел Киты: галопом к морю : спираль времени / Сидоркин Павел, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 92-97 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
568772
  Григорян Погос Антонович Киукучи-электронограммы и некоторые вопросы дифракции электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Григорян Погос Антонович; Ин-т радиофиз. и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 16л.
568773
  Бейшеналієв Ш. Кичан : повість / Ш. Бейшеналієв; пер. з киргизької. – Київ : Веселка, 1973. – 152 с.
568774
   Кишенко Ярослав Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266 : фото
568775
   Кишенькова енциклопедія молодого киянина. – Київ. – ISBN 966-7902-34-X
Вип. 2. – 2003. – 210 с.
568776
  Худицький В. Кишенькова оптимізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Тривають акції протесту студентів і викладачів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Гжицького (ЛНУВМтаБТ) проти приєднання його до Львівського національного аграрного університету (селище Дубляни, ...
568777
  Гольбах П. Кишенькове богослов"я / П. Гольбах. – Київ : Політвидав України, 1980. – 192с.
568778
  Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 48с., [ 6 ] л. илл. – ISBN 966-550-209-3
568779
  Осипенко Л.Ф. Кишеньковий радыоприймач / Л.Ф. Осипенко. – К, 1966. – 27с.
568780
   Кишеньковий словник атеїста. – К, 1978. – 263с.
568781
  Бондаренко І.П. Кишеньковий японсько-український словник : Бл.12000 слів / І.П. Бондаренко, Хіно Такао. – Одеса : Астропринт, 2001. – 308с. – ISBN 966-549-478-3
568782
  Румянцев М.М. Кишенькові приймачі / М.М. Румянцев. – Київ : Веселка, 1964. – 68с.
568783
  Стародуб Д.О. Кишенькові радіоприймачі / Д.О. Стародуб. – К., 1964. – 191с.
568784
  Глазенап С.П. Кишенькові таблиці логарифмів, чисел і тригонометричних функцій з чотирма десятковими знаками / С.П. Глазенап. – К, 1934. – 124с.
568785
  Рутман Л.М. Кишенькові таблиці множення і ділення / Л.М. Рутман. – Київ, 1965. – 160 с.
568786
   Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложений восточного склона Урала. – Москва : Недра, 1972. – 264с.
568787
   Кишинев. – Кишинев, 1961. – 108с.
568788
   Кишинев. – Кишинев, 1963. – 192с.
568789
   Кишинев. – Кишинев, 1984. – 167с.
568790
  Константинов С А. Кишинёв / С А. Константинов, . – Кишинёв, 1966. – 160с.
568791
   Кишинёв : Альбом. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1972. – 134с. – Текст парал. рос., молд., англ. та франц. мовами
568792
  Киртока А.С. Кишиневская народная бесплатная библиотека-читальня (1896-1909). Из истории развития библиотечного дела в Молдавии. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
568793
  Семеновский К.С. Кишиневские встречи. / К.С. Семеновский. – Кишинев, 1954. – 136с.
568794
  Попружная П.И. Кишиневский государственный университет : Истор. очерк. / П.И. Попружная. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 268с.
568795
   Кишиневский государственный университет. 1945-1965. – Кишинев : Партиздат, 1966. – 42с.
568796
   Кишиневский госуниверситет, научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Дмитрия Кантемира (1673-1973 гг.). – Кишинев, 1974. – 166 с.
568797
  Манжуловская Г. Кишиневский дендрологический сад - один из центров сохранения и обогащения биоразнообразия в Молдове // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Кишиневский дендрологический сад создан в 1950 году и имеет территорию 83 га. Генофонд коллекций включает 2200 таксонов цветочных и древесных растений и служит для размножения наиболее декоративных растений и обогащения флоры Молдовы. Kishinev ...
568798
   Кишиневский погром, 1903
568799
   Кишиневский погром 1903 года : Сборник документов и материалов. – Кишинэу : RUXANDA, 2000. – 524с. – ISBN 9975-72-092-7
568800
   Кишиневский политехнический ин-т им. С. Лазо. Научно-техничекская конференция, 10-я,1974. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 250с.
568801
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция посвященная 300-летию со дня рождения Д.Кантемира. – Кишинев, 1974. – 165с.
568802
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год. – Кишинев, 1974. – 4442с.
568803
   Кишиневский университет им В.И.Ленина.Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1978 год : Программа научной конференции. – Кишинев, 1974. – 52с.
568804
  Мавлянов А. Кишлачные Советы депутатов трудящихся Таджискской ССР : Автореф. дис. ... канд. юри.наук: / Мавлянов А. ; МП ТадССР , Тадж. ГУ. – Сталинобад, 1960. – 19 с.
568805
  Миколаєнко Н. Киян запрошують на благодійний Віденський бал // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 169). – С. 2


  23 листопада на столичній Оболоні відбудеться міжуніверситетський благодійний Віденський бал на підтримку бійців АТО. Захід проводиться за ініціативи "Студентського фронту КНУ". Усі зібрані кошти буде направлено на допомогу студентам, аспірантам та ...
568806
   Кияни : Біографічний словник / Л.Г. Андрієнко, В.Г. Гармасар, Ю.К. Дупленко, І.Д. та ін. Зосимович; Українське тов-во істориків науки; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Ред.кол.: І.Д. Безгін, Ю.К. Дупленко, М.Г. Жулинський, М.П. Зяблюк, Ю.О. Храмов (гол. ред.). – Київ : Фенікс, 2004. – 460 с. : іл. – ISBN 966-651-160-6
568807
  Борисенко В. Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932-1933 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 34-41


  До 80-річчя вшанування пам"яті замучених голодом.
568808
  Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
568809
  Кочевих Олег Киянин на крижині // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
568810
   Киянки. – К, 1963. – 134с.
568811
   Киянченки. Життя, творчість. Спогади. Альбом : Спогади. Альбом / [авт. спогадів, упоряд.: Д. Киянченко ; ред.: О. Ковальова та ін. ; передм.: С. Мамаєв, Г. Юхимець ; худож. оформ.: І. Григор"єв]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 128 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 28, 58, 88. – ISBN 978-966-2082-02-09
568812
   Кияшко Григорій Антонович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 100-101. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
568813
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 13 : весна. – 2002
568814
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 14, (літо). – 2002
568815
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 15 : осінь. – 2002
568816
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 16, (зима). – 2002
568817
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 17, весна. – 2003
568818
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 18, літо. – 2003
568819
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 19, осінь. – 2003
568820
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 20,зима. – 2003
568821
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 21, весна. – 2004
568822
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 22, літо. – 2004
568823
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 23, осінь. – 2004
568824
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 25 : Весна. – 2005
568825
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 26 : Літо. – 2005
568826
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 28 : Зима. – 2005
568827
   Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 29 : Весна. – 2006
568828
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 9 : весна. – 2001
568829
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 10 (літо). – 2001
568830
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 11 : осінь. – 2001
568831
   Кіnо - коло : часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 12 (зима). – 2001
568832
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 24. – 2004
568833
   Кіnо - коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 27 : Осінь. – 2005
568834
  Левицький В. Кібер-критика як антикритика // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 70-72. – ISBN 978-966-171-217-0
568835
   Кібер-ризики та страхування: глобальна проблема сучасності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
568836
  Машовець К. Кібератака - новий різновид "братських" відносин // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 44). – С. 5


  Росія нарощує інтенсивність своїх агресивних дій у світовому кіберпросторі.
568837
  Соснін О. Кібербезпека і безпека інформаційно-комунікаційної діяльності держави / О. Соснін, М. Кононець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-53. – (Історичні науки)
568838
  Котух Є. Кібербезпека інформаційного суспільства через призму міжнародного права // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 53-55
568839
  Доброжанська О.Л. Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини / О.Л. Доброжанська, А.А. Демцов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 111-116


  Ця стаття висвітлює поняття, актуальність, загрози кіберпростору; нормативно-правові акти, принципи і цілі стратегії кібербезпеки. В основу статті було покладено нову національну стратегію кібербезпеки ФРН. Аналізуються різні проблеми в кібер-просторі ...
568840
  Кравчук А. Кібербуллінг та право на безпеку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 38-39


  В рамках щорічного конкурсу студентських есе "Sense of Justice", що проводився юридичним факультетом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана спільно з "ЮГ". Есе переможниці конкурсу Аліни Кравчук, присвячене кібербуллінгу ...
568841
  Докукін Є. Кібервійна: український сектор оборони / розмову вела Христина Дичко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 11). – С. 4-5
568842
  Петренко-Лисак Кібервіртуальні спільноти та кібервіртуальні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 56-62


  У статті йдеться про специфіку кібервіртуальних спільнот як специфічного соціального агрегату та його складову - кібервіртуальну особистість. Описано основні форми прояву впливу кібервіртуалізації на особистість, проаналізовано кібервіртуальні ...
568843
  Вернигора О. Кіберзахист проти кібератаки. Рекомендації щодо безпеки ключів ЕЦП та інформації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 32-33
568844
  Андрєєва О.М. Кіберзброя та аналіз її деструктивної діяльності на прикладі впливу вірусу нового покоління stuxnet на іранську ядерну програму / О.М. Андрєєва, К. Мусієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 29-34


  У цій статті мова йде про постійно зростаючий вплив інформаційних технологій на державні структури та національну безпеку країни. Проблема кібер-безпеки розкривається шляхом вивчення наслідків впровадження вірусу нового покоління Stuxnet в комп"ютерну ...
568845
  Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-40
568846
  Люта Н.В. Кіберзлочини як сучасна загроза фінансовій безпеці банків та їх клієнтів / Н.В. Люта, Н.В. Зачосовна // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-966-493-863-8
568847
  Пашковська Т. Кіберзлочинність в Україні: тенденції, статистика, протидії // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 10-13
568848
  Міщук Н. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 173-179. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
568849
  Гринчак І.В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 93-98. – ISSN 2078-6670
568850
  Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 338-342


  У статті розкривається зміст поняття кіберзлочинність, її схеми та способи боротьби з нею. The term cjmputer crime, its schemes and cybercrime - fighting ways are described in this article.
568851
  Каланча С.Г. Кіберзлочинність: шляхи попередження та протидії // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 213-217


  Здійснюється аналіз проблеми зростання кіберзлочинності у світі, причини та фактори, що впливають на цей процес. оссоблива увага при розгляді способів попередження та боротьби з кіберзлочинністю приділяється досвіду в цій галузі США та держав Євросоюзу.
568852
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ, 1968. – 288с.
568853
  Лем С. Кіберіада / С. Лем. – Київ : Дніпро, 1990. – 814с.
568854
  Шилейко О.В. Кібернетика без математики / О.В. Шилейко, Т.І. Шилейко. – К., 1974. – 192с.
568855
  Глушков В.М. Кібернетика і розумова праця / В.М. Глушков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1965. – 52с. – (В лабораторіях учених. Сер.8 ; №19)
568856
  Насушний Л.М. Кібернетика і теологія / Л.М. Насушний. – Київ, 1965. – 44с.
568857
  Глушков В.М. Кібернетика і технічний прогрес / В.М. Глушков. – Київ : Знання, 1970. – 32с.
568858
  Гончаренко В.Г. Кібернетика у розслідуванні злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 58-64. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются некоторые теоретические идеи кибернетики, которые могут быть использованы для оптимизации и повышения эффективности расследования уголовных дел. Анализируется системно-структурный подход к расследованию, показаны основы ...
568859
  Чубукова О.Ю. Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 33-38. – ISSN 1993-6788
568860
   Кібернетики в Нурланді / Управління міжнар. науково-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти факультету кібернетики разом із студентами інших регіонів та країн пройшли бізнес-практику у Вищій школі бізнесу Університету Нурланда (Норвегія).
568861
   Кібернетики знову перемогли // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В Тбілісі відбувся Відкритий Чемпіонат Південного Кавказу з програмування. Команда студентів КНУТШ перемогла. Перше місце. У складі команди студенти-четвертокурсники факультету кібернетики Данило Нейтер, Олександр Бачеріков, Андрій Коротков. Керівник ...
568862
   Кібернетики й міжнародники перемогли // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... У спортивному залі корпусу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка відбулися змагання з баскетболу в рамках Спартакіади "Спорт для всіх" серед професорсько-викладацького складу. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда кафедри ...
568863
  Рубльов Б. Кібернетиків з усього світу зібрав футбольний турнір // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 8


  Футбольний матч під час святкування Дня факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
568864
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
568865
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
568866
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; МОНУ ; Українська акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
568867
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи : монографія / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-233. – ISBN 978-966-439-379-6
568868
  Мовчан А.В. Кібернетична безпека України в умовах глобальної нестабільності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 159-163. – ISSN 1609-0462
568869
  Грищук Р.В. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 3 (46). – С. 94-101. – ISSN 2411-3816
568870
  Гарбачук В.І. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
568871
  Мікловда В.П. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентноспроможності / В.П. Мікловда, О.В. Пулянович, С.М. Мошак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 5-8. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
568872
  Мукомела І. Кібернетичний тероризм - загроза національній безпеці XXI ст. // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7220-78-6
568873
  Іваненко Л.М. Кібернетичний фітотрон : імітац. гра на теми: агрономії, економіки с/г виробництва, екології землепорядкування, почасти - інформатики : посібник для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 253, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Ігростудія ; вип. 1). – ISBN 978-617-587-080-8
568874
  Чубукова О.Ю. Кібернетичні засади управління об"єктами державної власності / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 99-109. – ISSN 1993-6788
568875
  Івахненко О.Г. Кібернетичні системи з комбінованим керуванням / О.Г. Івахненко. – Київ, 1963. – 488с.
568876
  Демедюк С.В. Кіберполіція України / С.В. Демедюк, В.В. Марков // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 87-93
568877
  Коваленко О.В. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  У статті висвітлено результати дослідження моральних аспектів поведінки в кіберпросторі. Проаналізовано фактори, здатні впливати на формування і трансформацію моральних регуляторів поведінки у віртуальному світі. Зроб-лено висновки апробації ...
568878
  Морська Л.І. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 51-55


  У статті обгрунтовано можливий позитивний та негативний вплив сучасного інформаційного суспільства на формування та розвиток особистісних якостей дітей шкільного віку. Автором досліджені особливості кіберсоціалізації людини та моделювання її наслідків ...
568879
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 248-251


  В статті переглядається поняття суспільних інтересів та розглядається досить новий плацдарм для їх вирішення політичних питань - кіберпростір. Аналізується постійно зростаючий фактор впливу віртуальних спільнот на політичне життя та державні структури.
568880
  Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д.В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326, [1] с. – Покажчик: с. 318-326. – Бібліогр.: с. 276-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-240-7
568881
  Гахов С.О. Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 53-57. – ISSN 2409-7292
568882
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як сучасна платформа міжнародних відносин та політичних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 210-211
568883
  Медведєва О. Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 116-117. – бібліогр. в кінці ст.


  Будь-яка держава, яка претендує на роль вагомого актора на міжнародній арені, потребує сучасної, належно оснащеної, висококласної розвідки, діяльність якої створює умови для надійного захисту національних інтересів у непростих жорстких конкурентних ...
568884
  Рибка С.В. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С.В. Рибка, Є.В. Кільчицький, О.М. Післегін // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-134
568885
  Горова С.В. Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 170-173. – ISSN 1609-0462
568886
  Мозоль М.В. Кіберрелігія як наслідки впливу інформаційних технологій на релігійне життя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 162-163
568887
  Мисник Н. Кіберсквотинг та особливості захисту прав на доменні імена // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
568888
  Неділько Б. Кіберсквотинг як вид порушення права інтелектуальної власності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 268-271
568889
  Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 40-45
568890
  Гуцалюк М. Кібертероризм та заходи протидії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7220-78-6
568891
  Матвєєва О.В. Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 184-190


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кібертероризм", "віртуальна спільнота", "маргінальний процес", визначає їх особливості, вплив на відносини між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових ...
568892
  Литвиненко Н.П. Кібертероризм як агроза інформаційній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 36-47.
568893
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 159-161
568894
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 268-269
568895
  Кучмій О.П. Кібертероризм як загроза сучасній системі міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.81-86. – Бібліогр. в кінці ст.
568896
  Коваленко С. Кібертероризм як проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 142-144
568897
  Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 118-129. – ISSN 2225-5036
568898
  Карчевський М. Кібертероризм: поняття та питання кримінально-правові кваліфікації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 137-142. – ISBN 978-617-7220-78-6
568899
  Кузьменко Б.В. Кібертероризм: світові і українські реалії / Б.В. Кузьменко, Ю.А. Заіка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 92-98
568900
   Кіберхондрія: небезпеки самодіагностики по інтернету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 40 : фото, рис.
568901
   Кіевскій телеграфъ. – Київ, 2000
568902
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 1. – 2001
568903
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 2. – 2001
568904
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 3. – 2001
568905
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 4. – 2001
568906
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 5. – 2001
568907
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 6. – 2001
568908
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 7. – 2001
568909
  Шевченко Л.В. Кізченко Анатолій Федорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 214. – ISBN 96966-8060-04-0
568910
  Дубовик Ольга Кіліманджаро, або Схід сонця над Африкою / Дубовик Ольга, Перерва Валерій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 28-35 : фото
568911
  Триліський Володимир Кіліманджаро. Jambo! Україно! : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106 : Фото
568912
  Град Л Р. Кілія / Л Р. Град, В.Т. Галяс. – Одеса : Маяк, 1968. – 95 с.
568913
  Варзар Тамара Кілок у грудях чорноти : (про нову збірку поезій Марини Павленко і не тільки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 311-312
568914
  Гвоздик О. Кілька аспектів похмурого дня : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-126
568915
  Зубкова С.М. Кілька безкомпромісних кроків на шляху до сутності фізичних явищ (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук) / С.М. Зубкова, Г.М. Морозовська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 0372-6436
568916
  Овчаренко А. Кілька дискусійних питань щодо правового статусу пацієнтів та лікарів / А. Овчаренко, С. Овчаренко, Н. Межирова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 35-38
568917
  Юрченко С.Б. Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 14-24. – ISSN 2218-4805
568918
  Грицик Л. Кілька думок про "вірменський" "Всесвіт" : лист до редакції // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7/8 (1003/1004). – С. 198-200. – ISSN 0320-8370


  Автор статті вважає, що за відсутності знавців мов (на прикладі перекладачів вірменської мови), адекватний переклад можливий при співпраці досвідченого перекладача та фахово виконаного підрядника (переклади В. Дроздовського, О. Тереха, та ін.). У ...
568919
  Вірченко Т. Кілька епізодів із життя поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 18


  Про прим"єру вистави за п"єсою Григорія Штоня "Його сіятельство Поет"
568920
  Зубов М.І. Кілька етимологічних зауважень до назв слов"янських міфологічних персонажів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 113-123. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 43 п. – ISSN 0027-2833


  У статтіобгрунтовуються нові етимології деяких найвідоміших назв слов"янських міфологічних персонажів, починаючи від номінації богів вищого рівня дохристиянської доби і завершуючи збереженими до наших днів народною традицією назвами демонів так званого ...
568921
  Мандзюк Д. Кілька євреїв за працю нічого не отримують. Більше того - платять самі // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 16 вересня (№ 75). – С. 20


  Станіслав Лем залишив Львів після окупації міста Радянським Союзом.
568922
  Сойфер О. Кілька задач і одна нерозв"язана проблема // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
568923
  Пригодій С.М. Кілька зауваг щодо "Емерсона" Лоренса Б"юела: ідея людської спільноти в американському трансценденталізмі та українській філософії серця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 331-338. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається типологія концепту суспільства в американському трансценденталізмі (Дж. Ріплі, Дж. Дуайт) та українській філософії Серця (Г. Сковорода, П. Юркевич)
568924
  Михайлов Д.Є. Кілька зауваг щодо філософії техніки Брюно Латура // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 41-43
568925
  Доломан С.Є. Кілька зауважень на полях сучасних газет стосовно дотримання мовних норм // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 147-155


  Об"єктом дослідження стала мова кількох чисел республіканського та обласного тижневиків. Описано й класифіковано типові для цих видань помилки. The research object is the language of a few numbers of republican and regional weeklies. The most frequent ...
568926
  Стрельбицький М. Кілька іменних маршів для перманентної української революції // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 93. – ISSN 0130-321Х
568927
  Громенко С. Кілька людей, два диктатори і одне місто: оборона Львова 1939 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 вересня (№ 31). – С. 15
568928
  Щербина Володимир Кілька маловідомих пам"яток 18 ст. в Києві // Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 307-314
568929
  Боронь О. Кілька незайвих уточнень // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 17


  З приводу публікації Віталія Абліцова "Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що на жаль, залишилося поза увагою авторів" ("УЛГ" 23 серпня 2013р. № 17)
568930
  Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-25. – ISSN 0372-6436


  Наближаються 150-ті роковини від дня народження видатного природознавця, мінералога, геохіміка, філософа й футуролога, дійсного члена Національної академії наук України, першого президента НАН України В.І. Вернадського - основоположника вчення про роль ...
568931
  Білозерський М. Кілька приміток до "Чернігівського літопису" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 157-232. – ISBN 978-617-7023-51-6
568932
  Протасов І.В. Кілька проблем з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 61. – ISSN 1029-4171
568933
  Зленко Г. Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 12-13.
568934
  Абліцов В. Кілька слів від адресата // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 158-190. – ISSN 0130-1608
568935
  Павлюк І. Кілька слів до майбутньої книги Святослава Праска про Романа Шухевича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28червня (№ 25). – С. 6
568936
   Кілька слів на захист Ключевського... / І. Сюндюков, В. Панченко, К. Галушко, С. Кульчицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 7


  Про виступ Президента Порошенка на зустрічі зістудентами-істориками: чому конкретні вчинки є важливішими, ніж правильні гасла.
568937
  Богачевська-Хомяк Кілька слів про амеріканську освіту // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.19-23. – ISBN 966-01-0371-9
568938
  Колесса Ф.М. Кілька слів про збиранє і гармонізованє українських народних пісень : з доданням листів Миколи Лисенка / Філярет Колесса. – Львів : Накл. ред "Артичтичног вістника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1905. – 35 с.
568939
  Окпиш Б. Кілька слів про літні пластові табори // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 76-79
568940
  Роздольська М. Кілька слів про поетичні конкурси в Україні, або як автору-початківцю "вийти в люди" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 154-159. – ISSN 0130-321Х
568941
  Радзивілл О.А. Кілька слів про початок літературної діяльності В.С. Іконникова // Ukrainica: архівні студії : Щорічний збірник наукових статей / Ін-т української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 242-248. – ISBN 5-7702-08-40-6
568942
  Онищенко Геннадій Кілька слів про стан справ у медичній галузі (Зустріч з головою ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров"я Л.В.Канаровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
568943
  Крапивина С. Кілька слів про Тараса Шевченка / С. Крапивина. – Харків-Київ, 1931. – 48с.
568944
  Холодний М.Г. Кілька спогадів за С.Г. Навашина / М.Г. Холодний. – Київ, 1931. – С. 23-26. – Окр.відбиток з: Вісник Київського Ботанічного Саду, вип. ХІІ-ХІІІ, 1931
568945
  Мезенцева Н.І. Кілька сторінок з життя Павла Чубинського : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто життєвий шлях та творчий доробок П. Чубинського з питань етнографії та статистичних досліджень окремих територій України.
568946
  Тудор С. Кілька схвильованих уваг про генія. / С. Тудор. – Київ, 1961. – 16 с.
568947
  Панькевич І. Кілька уваг до вияснення прізвища боярина і перемиського воєводи Дмитра Детка. / І. Панькевич. – Ужгород. – 195-196с.
568948
  Липинський В.К. Кілька уваг з приводу книжки Д. Васілєвського "Ukraina i sprawa ukrainska" / [псевд.] В. Правобережець // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 19-21. – ISBN 966-7272-00-1
568949
  Слабошпицький М. Кілька уваг про Міхала Чайковського і про "отамана Чайку" Івана Корсака // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 162-171. – ISSN 0208-0710
568950
  Бучко Д.Г. Кілька уваг про принципи номінації в ойконімії України // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 13-23. – ISBN 966-02-0225-3
568951
  Савчук М. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 75-79. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Біографія відомого діаспорного поета Вадима Лесича (1909-1982).
568952
  Скакун І. Кілька фрагментів про книги, гумор, Євгена Дударя і механізми Всесвіту, натхнені "Вибраними творами" Є. Дударя // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 299-302
568953
  Привалова С. Кілька чуттєвих штрихів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 69-70
568954
  Шашук І.Ю. Кілька штрихів до історії Українського радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 155-157


  У статті подано історію становлення та розвитку радіоновинок у світі загалом, а також українського радіо зокрема. The article represents formation and development of the broadcasting in the world, as well as in Ukraine. В статье в общих чертах подано ...
568955
  Пастух Б. Кілька штрихів про рух сучасної гуманітаристики або Рицидиви генетичного страху // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 16, 17


  Роздуми над нарисами-спогадами, присвячених до 75-ліття Василя Стуса
568956
  Корнійчук І. Кількісна методика оцінювання ефективності праці керівного кладу банківських установ та ризики її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
568957
  Іващук І. Кількісна оцінка банківських ризиків : ризик у банківській справі / І. Іващук, О. Оконська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 7-9
568958
  Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
568959
  Огняник М.С. Кількісна оцінка вмісту легких нафтопродуктів у підземному середовищі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
568960
  Горошко О.О. Кількісна оцінка впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечні об"єкти (стосовно ЧАЕС) / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті вперше в Україні розроблено методику кількісної оцінки впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечний об"єкт типу ЧАЕС. На основі цієї методики отримано граничні оцінки головних параметрів можливих локальних пошкоджень ...
568961
  Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 579-585 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
568962
  Захарченко А.П. Кількісна оцінка ефективності інтернет- комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 51-53


  У статті розробляється методологічна база для чіткого кількісного обрахунку ефективності інтернет-комунікацій. Вона базується на визначенні кількості осіб в межах цільової аудиторії, до яких було донесено певну інформацію, розміщену на певній ...
568963
  Осокіна И.П. Кількісна оцінка забруднення донних відкладів Дніпровських водосховищ органічними токсикантами / И.П. Осокіна, А.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
568964
  Затула В. Кількісна оцінка зв"язності часових рядів хмарності у Києві та його передмісті / В. Затула, Н. Затула // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 148-154 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
568965
  Малицька Л.В. Кількісна оцінка комфортності погодних умов та клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 97-106. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто сучасні методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на стан людини. Представлено огляд біокліматичних показників, як непрямих індикаторів стану навколишнього середовища. Надана об"єктивна оцінка можливостей їх ...
568966
  Прісняков В.Ф. Кількісна оцінка нерівності розподілу доходів : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
568967
  Чорноморець Ю.О. Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 6-16. – ISSN 2306-5680


  В роботі проаналізовано умови формування стоку води р. Дністер –м. Заліщики та обчислено внесок окремих видів живлення. За результатами розрахунків визначено, що для вказаної ділянки Дністра найбільш характерним є дощове живлення. В работе ...
568968
  Гурнак О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
568969
  Савченко О.Г. Кількісна оцінка систематичного ризику крізь призму його особливостей в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 235-238
568970
  Лажник В.Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням синтетичних показників // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 25-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
568971
  Юрківський В.М. Кількісна оцінка териториальних промислових утворень світу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 68-75. – Бібліогр.: 5 назв
568972
  Бадьоріна Л.М. Кількісна оцінка термінологічної відповідальності текстових опитувань в інтелектуальній інформаційній системі оцінювання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 50-54
568973
  Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб"єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 49-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
568974
  Мельникова М.О. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 117-123. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано найбільш відомі моделі оцінювання фінансового стану підприємства, які придатні для прогнозування. На евристичному рівні показано, що неможливо підібрати параметри однієї моделі так, щоб вона давала рівномірно адекватну оцінку фінансового ...
568975
  Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
568976
  Шипнівська О.О. Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 36-41.
568977
  Нестеренко О. Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин / О. Нестеренко, Н. Онопко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні складові кількісної теорії грошей та проаналізовано механізми практичної реалізації даних положень у сфері грошового обігу України. The theoretical making evolutions of a quantitative monetary theory are investigated and the ...
568978
  Буняк В. Кількісна теорія грошей про рівновагу в сфері грошового обігу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 573-577. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
568979
  Яворський Тарас Ігорович Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.04.02 / Яворський Т.І.; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
568980
  Лелюк А. Кількісне визначення білків в рослинах сої та соняшника за дії важких металів і регуляторів росту методом електрофорезу в поліакриламідному гелі / А. Лелюк, О. Терек // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено білкові електрофореграми в екстрактах дослідних рослин (сої та соняшника) за дії важких металів (CdCl2 CuSO4 та регуляторів росту (6-БАП, вмістим С) за допомогою методу електрофореза. Встановлено, що за тривалої дії (7 діб) важких металів і ...
568981
  Мар"єнко А.В. Кількісне вимірювання ефективності проміслового виробництва / А.В. Мар"єнко. – Київ, 1971. – 208с.
568982
  Бук С. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "BOA CONSTRICTOR" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 179-192. – ISSN 0130-528Х
568983
  Долінський Л. Кількісне оцінювання основних економічних показників вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви
568984
  Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ризку у фінансово-економічній сфері : фінансовий механізм / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 16-24. – Бібліогр.: 11 назв
568985
  Сбитнєва О. Кількісне пом"якшення як нестандартний інструмент монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 49-51
568986
  Бабко А.К. Кількісний аналіз / А.К. Бабко, І.В. П"ятницький. – Пер. з 3-го рос. вид. – Київ : Вища школа, 1974. – 351с.
568987
  Кім О.С. Кількісний аналіз активації іонного каналу TRPC4 // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Канали транзієнтного рецепторного потенціалу (Transient Receptor Potential, TRP) формують несективні Са2+- проникні катіонні канали. Дослідження було проведено на іонному каналі TRPC4, який є рецептор-керованим іонним каналом. Моделі, які б чітко ...
568988
  Колесниченко О.М. Кількісний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; Вип. 30)


  Визначено числові показники інформаційної ємності колекції фанерофітів і виявлено тенденції її розвитку.
568989
  Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня/долар* : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-49. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
568990
  Мельник Т.М. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
568991
  Романенко М.О. Кількісний аналіз ризику діяльності персоналу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
568992
  Іванов О.В. Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контен-аналітичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 11-15. – ISSN 1996-5931
568993
  Геселева Н.В. Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
568994
  Ковтун Н. Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-26. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі удосконалення авторської методики оцінювання рівня глобалізації визначені закономірностей посилення глобалізаційних процесів на рівні компаній та ринків, а також оцінено і проаналізовано вплив рівня глобалізації компанії на ...
568995
  Толстой М.І. Кількісний елементний аналіз провідних петротипів гранітоїдів докембрію українськоого щита з метою з"ясування їх металогенічних особливостей / М.І. Толстой, Н.В. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кількісного аналізу розподілу хімічних елементів у провідних петротипах ряду гранітоїдних комплексів УЩ з метою визначення серед них найбільш перспективних для пошуків рідкіснометалічних рудопроявів. The results are demonstrated ...
568996
  Воловенко Ю.М. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук : методичні вказівки для студ. хім. і біолог. факультетів / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
568997
  Кожухар П.В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кожухар Павло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв
568998
  Бойко К.Є. Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі південного берега Криму / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
568999
  Богдановський С.О. Кількісний та якісний аналіз міжгалузевої статичної моделі Леонтьєва великої розмірності / С.О. Богдановський, О.Ф. Волшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються алгоритми кількісного та якісного аналізу моделі Леонтьєва.
569000
  Жерновей Є.Г. Кількісний та якісний склад запозичень у релігійній термінології французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізується етимологія запозичень релігійної терміносистеми французької мови. Встановлено абсолютну і відносну характеристику запозичень із усіх мов, які мали певний вплив на формування французької релігійної термінології.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,