Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
568001
  Сюндюков І. "Зовсім інакша країна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 21


  Подорожі росіян Україною на початку XIX століття.
568002
  Сюндюков І. "Зовсім інакша країна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 132/133). – С. 21


  Подорожі росіян Україною на початку XIX століття.
568003
  Гудзь Л. "Зозуля-мандрівниця" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 174-183


  Казки для малят: "Горішкова мрія", "Хоробре слоненя", "Чому Метелик барвистий", "Неслухняний Мисик", "Гарбузові гостинці" (вірші для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку). Загадки (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку).
568004
   "Зоизм", 1907
568005
  Скляренко Є. "Золота брама "Дніпра" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 49. – ISSN 2076-9326


  Журналу "Дніпро" - 85 років.
568006
  Ліхтей І.М. "Золота булла сицилійська" як дискурсійне питання чеської історіографії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 145-153. – (Історія ; Вип. 29)


  У статті аналізується текст "Золотої булли сицилійської" - привілею, який у 1212 р. німецький король Фрідріх II Штауфен надав чеському правителеві Пршемислові Отакарові I.
568007
  Лисіна Н.І. "Золота доба" іспанської музики / Н.І. Лисіна, В.І. Тітович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-160. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Висвітлюється найвищий етап розвитку іспанського інструментального мистецтва, який отримав назву "золотого сторіччя". У цей період розквітла майстерність віуелістів та органістів. Іспанія - одна з перших європейських країн, де почалося теоретичне ...
568008
  Бацак К.Ю. "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850-1851 років // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 145-165. – ISSN 0130-5298
568009
  Шкрібляк М. "Золота доба" Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій половині XVII століття // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 143-157. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
568010
  Натикач Л. "Золота Зірка" легендарного "Лівші" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 11 жовтня (№ 204)
568011
  Лясковська С. "Золота операція" ДПУ УСРР із примусового вилучення в населення валюти та коштовностей (початок 1930-х рр.). // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 25-48. – ISSN 0130-5247
568012
  Федоренко Микола "Золота рибка" Бердянська // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 78. – ISSN 0130-5212
568013
  Ільницький М. "Золота риза" і "Біла габа" природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-62. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
568014
  Ільницький М. "Золота риза" й "біла габа" природи (варіації мотиву одного Шевченкового вірша) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 9-13. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мотив колообігу у природі, символіку добра і зла в народній пісні "Ой дуброво, дубровонько!..", її переспів у вірші Т. Шевченка "Ой діброво - темний гаю!.." і його інтерпретації у творах сучасних українських авторів.
568015
   "Золота Фортуна" - найвища сходинка до міжнародного визнання! // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788
568016
  Соврасова Тетяна "Золота Фортуна" - успіх, об"єктивність, визнання!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13 : фото
568017
  Азарова Л.Є. "Золота" пропорція як вияв гармонії у поетичний творчості Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – C. 4-12. – ISBN 978-617-7041-71-8
568018
  Дементьєв А. "Золотавим ситом...". "Майбутнє не примириш із минулим...". "Я тебе втрачаю...". "Яка ж бо ця осінь спокійна..." : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 231-233
568019
  Кулик А.С. "Золотая Кубань". В кн.: Ксендзова Е.С. Откровенный разговор. / А.С. Кулик. – М., 1961. – 17-28с.
568020
  Моргулис М. "Золотая нить" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 87-90. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказ.
568021
  Мамин-Сибиряк "Золотая ночь" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1959. – 223с.
568022
  Касми А.Н. "Золотая печатка" и другие рассказы / А.Н. Касми. – Москва, 1957. – 170 с.
568023
  Гринева И.Н. "Золотая рыбка" в мутной воде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.117-121. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Журналістська етика
568024
   "Золотая Хохлома" обрела собственный дом : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81 : Фото
568025
  Ильин Е.И. "Золотая" нога / Е.И. Ильин. – Москва, 1966. – 30с.
568026
  Барабуля М. "Золоте весілля" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 121
568027
  Лук"янчук Г. "Золоте Поділля: історія народів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
568028
  Скуба В. "Золоте січення української історії" / В. Скуба, М. Семенченко, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 86). – С. 4


  Політики ще не здатні оцінити значення травня 1953-го. 60-річчя Норільського повстання відзнаили не в парламенті, а в універитеті з ініціативи громади. В залі КМЦ Києво-Могилянської академії не було аншлагу. Із представників активної політики - Олесь ...
568029
  Чернікова Н.С. "Золоте" руно: проблеми товарності південноукраїнського мериносового вівчарства пореформенного періоду // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 22-32. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
568030
  Головченко В. "Золотий вік української радянської дипломатії": міф і реалії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
568031
  Пономаренко О. "Золотий гомін" Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського "Великого льоху" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 64-70.
568032
  Павленко М. "Золотий гомін" Пала Тичини як ремінісценція "Великого льоху" Тараса Шевченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 6-19


  Пропоноване дослідження розглядає зовнішню і духовну спорідненість між містерією Тараса Шевченка "Великий льох" (1845) і поемою Павла Тичини "Золотий гомін" (1917): двома творами, чи не найзнаковішими для кожного з названих митців. Полпри те, що ...
568033
   "Золотий компас" був вдалим // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  На базі Харків. нац. економічного університету проводився Міжнародний студентський конкурс рекламних та PR-проектів "Золотий компас", в якому взяла участь і вдало виступила команда магістрів економічного факультету нашого університету, дійшовши до ...
568034
   "Золотий лев" Венеціанської бієнале - у Вірменії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 80). – С. 10
568035
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 127-134.
568036
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 104-110.
568037
  Леус В. "Золотий перстень" Македонії - у чернігівського подружжя письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 15


  Письменники Сергій і Тетяна Дзюби, першими з українців, стали лауреатами дуже престижної премії на Балканах міжнародної літературної нагороди "Золотий перстень".
568038
  Денисик Г.І. "Золотий поділ" у відновленні ландшафту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 42-45. – ISSN 0868-6939


  Розглянута проблема використання у ландшафтознавчих дослідженнях та раціональному природокористуванні властивостей "золотого поділу"; на прикладі територій України і Поділля показано раціональне (відповідно до "Золотого поділу") співвідношення між ...
568039
  Коломийцева В. "Золотий телец" Сімферополя : літопи банківської справи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
568040
  Шергін С. "Золотий" ювілей АСЕАН: досягнення і проблеми розвитку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 6-10. – (Політичні науки)
568041
  Пчілка О. "Золоті дні золотого дитячого віку ..." : автобіографічний нарис / Олена Пчілка ; [упорядкув., підготов. текстів, передм. та прим. Л. Мірошниченко та А. Ріпенко]. – Київ : Веселка, 2011. – 76, [4] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 74-77 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0507-2
568042
  Лісняк І. "Золоті куполи Києва": українська прем"єра на естонській сцені // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (400), жовтень - грудень. – С. 107-109. – ISSN 2664-4282
568043
  Зайцева З. "Золоті" вчителі України. Ті які готують переможців міжнародних олімпіад / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з учителями-предметниками, які цього року підготували "золотих" переможців. Про проведення Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії розповідає вчитель фізики та астрономії А. Сімон. Він веде факультативи з астрономії в Українському ...
568044
  Ільченко Н.В. "Золоті" ліки природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
568045
  Корф Анастасия "Золото дураков". Это глупое золото! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 102 : фото
568046
   "Золото каменного века" : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 18 : Іл.
568047
  Єфіменко А. "Золото Рейну": від універсальної нарації до метадії (започаткування нової режисерської версії "Universalerzahlung / Metahandlung" "Персня Нібелунгу" Ріхарда Вагнера, Мюнхен, 2012) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 171-185. – ISSN 2224-0926
568048
  Лазарев Владимир "Золото","серебро" и шары - шпионы. Военные контрразведчики за границей // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-95. – ISSN 0235-7089
568049
   "Золотоверхий Київ" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 19-20


  З приводу 10-ліття з дня смерти Олекси Повстенка.
568050
  Галацька Валентина "Золотого слова Пектораль" : Гончарівський квітень в Alma mater письменника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Це місто стало рідним для Олеся Гончара на все життя, адже саме у Дніпропетровську (колишньому Катеринославі) у славнозвісній козацько-робітничій Ломівці 3 квітня 1918 року народився майбутній письменник. Цей біографічний факт підтвердив сам Олесь ...
568051
  Чимшит С.И. "Золотое правило" финансовой устойчивости / С.И. Чимшит, Л.Д. Чалапко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
568052
  Мелихов И.В. "Золотое сечение" нанотехнологической науки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 11. – С. 987-990. – ISSN 0869-5873


  Организация исследовательской деятельности. Автор зав. лабораторией гетерогенных процессов хим. фак-та МГУ
568053
  Зеленин К.И. "Золотое яблоко", и другие сказки народов мира. / К.И. Зеленин. – М, 1975. – 112с.
568054
  Малеин А.И. "Золотой век" римской литературы / А.И. Малеин. – Птг., 1923. – 112с.
568055
  Ленская Юлия "Золотой ключ" для малых отелей : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 38-41 : Фото
568056
   "Золотой петушок" Н.А. Римского-Корсакова. – Москва, 1965. – 73с.
568057
  Берков В.О. "Золотой петушок" опера Н.А. Римского-Корсакова / В.О. Берков, В.В. Протопопов. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1962. – 56 с. – (Путеводители по операм)
568058
  Гоцур О. Зовнішньополітична дилема "Схід чи Захід?" на сторінках періодичних видань "2000" і "Дзеркало тижня" (2010-2013 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 214-220. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
568059
  Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 - серпень 1649 рр.) / Ярослав Федорук; АН України; Ін-т укр. археографії, Львів. відділення. – Львів, 1993. – 69с. – (Львівські історичні праці. Дослідження ; №1). – ISBN 5-7702-0624-1
568060
  Матлай Л. Зовнішньополітична діяльність регіонів Іспанії (на прикладі Країни Басків і Каталонії) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 87-92. – ISSN 1998-4634
568061
  Мосюк І.М. Зовнішньополітична діяльність Української Держави Павла Скоропадського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 215-216
568062
  Купчик О. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-111.
568063
  Купчик О.Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919-1923 рр.): "між українською формою та радянським змістом" : [монографія] / Купчик О.Р. – Тернопіль : [Терно-граф], 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 233-263. – ISBN 978-966-457-091-3
568064
  Купчик Олег Романович Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920-1923 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Купчик О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 251л. + Додатки: л. 221 - 251. – Бібліогр.: л. 199 - 221
568065
  Кудлай О. Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради після проголошення III універсалу та український вектор політики Антанти в сучасній вітчизняній історіографії // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 17-27. – ISBN 978-617-7062-24-9
568066
  Надурак Н.М. Зовнішньополітична орієнтація ОУН на початку Другої світової війни в українській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 103-109. – ISSN 1728-3671
568067
  Завадська О.Р. Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 121-126. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
568068
  Тарапатіна Г.Д. Зовнішньополітична складова смутного часу в Росії на початку XVII ст. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 301-310. – ISBN 978-617-689-216-8
568069
  Жога М. Зовнішньополітична стратегія Бразилії за президенства Коллора: відносини з ЄЕС (1989-1992 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 100-104. – ISSN 1998-4634
568070
  Черкас Б. Зовнішньополітична стратегія Катару в регіоні Африканського Рогу / Б. Черкас, Н. Новицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Криза в Перській затоці, або Катарська блокада 2017 р., унаслідок якої Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини із Катаром, підштовхнула лідерів обох сторін конфлікту до розколу, що, зокрема, мало свій вплив на ...
568071
  Лук"янова І.О. Зовнішньополітична стратегія Норвегії : дис. ... д-ра філософії : 291, 29 / Лук"янова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 219 арк. – Додотки: арк. 215-219. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-214
568072
  Тезбір Р. Зовнішньополітична стратегія Республіки Сінгапур в африканському напрямі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 30-34. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток стратегії просування інтересів Республіки Сінгапур в африканському регіоні . На основі ана - лізу діяльності Enterprise Singapore досліджено конкретні заходи , ужиті урядом країни для налагодження партнерсь - ких відносин із ...
568073
  Недбай В. Зовнішньополітична стратегія Таїланду після військового перевороту 2014 року // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 95-98. – ISSN 1998-4634
568074
  Андрущенко С.В. Зовнішньополітична стратегія України в новій Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 67-70
568075
  Матвієнко В.М. Зовнішньополітичне відомство УНР за доби Директорії : до 10-ї річниці незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Висвітлено проблеми взаємозв"язку структурованості та спрямованості дипломатичних інституцій УНР за доби Директорії із забезпеченням основних пріоритетів міжнародної діяльності молодої держави. Attempts are made to reveal the interconnection between ...
568076
  Бевз Т.А. Зовнішньополітичний вектор діяльності Дніпропетровського регіону: європейські цінності й орієнтири // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 59-63. – Бібліогр.: 26 назв.
568077
  Васильченко О. Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних подій в Україні // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 11-18


  У статті на основі дослідження особливостей формування соціального сприйняття, ключових рис людського мислення, охарактеризовано риторику адміністрації Б. Обами щодо політичних подій в Україні в 2014-2016 рр. У рамках роботи було також проілюстровано ...
568078
  Вонсович О.С. Зовнішньополітичний діалог Д. Трампа з В. Путіним: перспективи для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 329-332. – ISSN 2076-1554
568079
  Литвин В. Зовнішньополітичний егоїзм, аматорство та озброєні загони партій, або Про деякі аспекти основних засад внутрішньої та зовнішньої політики очима Голови Верховної Ради Володимира Литвина // Сільські вісті, 2005. – 19 квітня


  [Про поїздку до Китайської Нар. Республіки ]
568080
  Ключук Ю. Зовнішньополітичний курс Республіки Польща щодо України після 2010 р. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 17-24. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
568081
  Лакішик Д. Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії "задіяності та розширення" адміністрації Б. Клінтона // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 21-29
568082
  Рафальський О. Зовнішньополітичні впливи на етнополітичну ситуацію в Україні // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 233-342. – ISBN 978-966-02-8820-1
568083
   Зовнішньополітичні доктрини і стратегії : навч. посібник / [М.Г. Капітоненко, Г.М. Перепелиця, С.П. Галака та ін.] ; за ред. Григорія Перепелиці ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 419, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-164-9
568084
  Пилипчук Я.В. Зовнішньополітичні зв"язки східних кипчаків // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 92-103. – ISSN 1608-0599
568085
  Корсунський С. Зовнішньополітичні ЗЕписки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 4


  "Із п"яти попередніх, пережитих країною за 28 років, одні були достроковими, двоє проводилися на тлі революцій, у 2014-му вони завершилися в першому турі, у 2004-му - в третьому. Нинішні уклалися у два класичних тури, однак побили всі рекорди і за ...
568086
   Зовнішньополітичні комунікативні технології = Communication instruments in foreign policy : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Міжнар. інформація" / [Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Н.О. Піпченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 415, [1] с. : Бібліогр.: с. 402-413. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – (Серія "Мінародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-2123-56-2
568087
  Слободяник О.Г. Зовнішньополітичні комунікації як інструмент взаємодії акторів міжнародних відносин : дис. ... д-ра філософії : 05, 052 / Слободяник Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 231 арк. – Додатки : арк. 223-231. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 195-222
568088
  Стрельчук Н. Зовнішньополітичні орієнтації громадян Македонії (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 524-535. – ISBN 966-7522-07-5
568089
  Дояр Л. Зовнішньополітичні орієнтири повоєнної УРСР (1945-1947) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 38-43. – ISSN 2076-9326
568090
  Олійник С.В. Зовнішньополітичні плани Російської імперії щодо польської інтелігенції Галичини: проблема реалізації (1914-1916). // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 99-105. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
568091
  Хилько О. Зовнішньополітичні пріоритети в контексті національної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пріоритети зовнішньої політики України, спрямовані на ефективне забезпечення її національної безпеки, якими є європейська та євроатлантична інтеграція. Запропоновано конкретні кроки досягнення зазначених пріоритетів, зокрема зміцнення ролі ...
568092
  Коломієць О.В. Зовнішньополітичні пріоритети сучасної Румунії: український аспект // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 62-83. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
568093
  Шевчук О. Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні президентських виборів 2016 р. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 192-198
568094
  Романова О.В. Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контесті СЗБП ЄС: аналіз політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 113-126. – ISBN 978-617-689-160-4
568095
  Засядько М.В. Зовнішньорегіональні виклики гегмонії США в Карибському регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 348-356
568096
   Зовнішньосекреторна функція печінки щурів при дії естрону / О.В. Климюк, О.В. Бондзик, В.П. Бенедь, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 87
568097
  Лука О.Ф. Зовнішньоторгівельна політика в аграрному секторі країн Центральної та Східної Європи: досвід реформ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни в агропродовольчому секторі країн Центральної та Східної Європи та основні напрями формування їх аграрної політики протягом 90-х років.
568098
  Ткаленко С.І. Зовнішньоторговельна безпека як складова національної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-38
568099
  Осіпова Л.В. Зовнішньоторговельна діяльність України в контексті посилення євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 250-259. – ISSN 2311-8164
568100
  Литвин О.Є. Зовнішньоторговельна діяльність України в рамках підписання "ЗВТ+" з країнами ЄС та ЗВТ СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 116-127. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто перспективи, можливі ризики та загрози поглибленої і всеосяжної угоди про вільну торгівлю ("ЗВТ+") між Україною та країнами ЄС і особливості зовнішньоторговельної діяльності України в рамках ЗВТ з країнами СНД. Надано детальний ...
568101
  Броль У. Зовнішньоторговельна інтеграція України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 127-134. – ISSN 1684-906Х
568102
  Броль У. Зовнішньоторговельна інтеграція України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 127-134. – ISSN 1684-906Х
568103
  Калюжна Н.Г. Зовнішньоторговельна інтеграція України в умовах поглиблення міждержавних конфліктів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 27-35. – ISSN 2222-0712
568104
  Івашків І.М. Зовнішньоторговельна орієнтація АПК країни щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках ЄС // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 59-62. – ISSN 2306-6792
568105
  Писаренко С.М. Зовнішньоторговельна політика ЄС в контексті екологізації економічного розвитку / С.М. Писаренко, Л.А. Українець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 127-135
568106
  Бліхар О. Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах підготовки до членства в ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 207-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
568107
  Бліхар М.М. Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та Східної Європи в умовах членства в ЄС : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Бліхар М.М. ; НАНУ, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
568108
  Масловська Л. Зовнішньоторговельна політика України у контексті "економічного націоналізму" // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 67-72. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
568109
  Дідківський М.І. Зовнішньоторговельна політика України: демпінг і антидемпінг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть демпінгу як складової зовнішньоторговельної політики, перший досвід застосування Україною антидемпінгових заходів, захисту інтересів вітчизняних товаровиробників.
568110
  Алімова О.О. Зовнішньоторговельна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 404-410. – (0). – ISSN 2078-9165
568111
  Боднарчук Т.Л. Зовнішньоторговельна політика як інструмент повоєнної відбудови: з досвіду країн-учасниць Плану Маршалла // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 55. – С. 117-141. – ISSN 0320-4421
568112
  Корх Т.Р. Зовнішньоторговельна складова співробітництва України з країнами європейського союзу на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 3. – С. 12-14. – ISSN 2409-1944


  У статті проаналізовано сучасний стан торговельних відносин України з країнами Європейського Союзу в умовах інтенсифікації європейської інтеграції України. На основі дослідження основних параметрів зовнішньої торгівлі України з ЄС визначено перспективи ...
568113
  Зарицька Н.С. Зовнішньоторговельне співробітництво України і США та шляхи його вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 56-59
568114
  Узлюк Тетяна Анатоліївна Зовнішньоторговельні відносини в умовах системної трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук;08.05.01 / Узлюк Т. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 15 с.
568115
  Узлюк Тетяна Анатоліївна Зовнішньоторговельні відносини в умовах системної трансформації економіки України : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Узлюк Тетяна Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 197л. – Бібл.: л.185-197
568116
  Рибакова Т.О. Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення зони вільної торгівлі // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 185-193. – ISSN 2306-546X
568117
  Пугачова К.М. Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС / К.М. Пугачова, О.О. Шеремет // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2018. – № 2 (280). – С. 85-90. – ISSN 2221-1055
568118
  Радзієвська С.О. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Азії - членами СНД // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 42-47
568119
  Футало Ю.Р. Зовнішньоторговельні відносини України на сучасному етапі розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 33-35. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
568120
  Плющ Д.С. Зовнішньоторговельні ефекти зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом : дис. ... д-ра філософії : 292 / Плющ Діана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 286 арк. – Додатки: арк. 240-286. – Бібліогр.: арк. 218-239
568121
  Алісова О.І. Зовнішньоторговельні зв"язки України з Республікою Корея / О.І. Алісова, І.П. Мандрик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 231-235. – ISSN 1729-360Х
568122
  Іващук І.О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи : монографія / І.О. Іващук, К.З. Возьний, А.А. Вірковська ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-170. – ISBN 978-611-01-1517-9
568123
  Фомін І.С. Зовнішньоторговельні механізми протидії недобросовісній конкуренції в контексті вступу України до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 205-209
568124
  Пшениченко А. Зовнішньоторговельні операції на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області / А. Пшениченко, Т. Пісоченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 59-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
568125
  Жеребчук С. Зовнішньоторговельні перспективи Індонезії на світових ринках // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 47-51
568126
  Вірковська А. Зовнішньоторговельні пріоритети України у співробітництві з країнами Європи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 31-34. – ISSN 1818-2682
568127
  Старостіна А.О. Зовнішньоторговельні ризики в умовах світової фінансово-економічної кризи: порівняльний аналіз діяльності українських та угорських компаній / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 14-18
568128
  Базилюк Я.Б. Зовнішньоторговельні чинники гібридних загроз економічній безпеці України / Я.Б. Базилюк, Д.Ю. Венцковський // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – С. 46-53. – ISSN 2306-0050
568129
  Чан-хі О.С. Зовнішьоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 16-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
568130
  Єщенко М. Зовсім трохи про Художника : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С. 131-136. – ISBN 978-617-7443-00-0
568131
  Атаров Н.С. Зову - отзовись! : [сборник] / Атаров Н.С. – Москва : Совецкая Россия, 1973. – 95 с. – (Человек среди людей)
568132
  Кокин Л.М. Зову живых / Л.М. Кокин. – М., 1981. – 423с.
568133
  Попов Л.А. Зову май : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1986. – 310 с.
568134
  Кэбирли И. Зову тебя : стихи и поэма / И. Кэбирли; пер. с азербайдж. – Баку : Детюниздат, 1958. – 105 с.
568135
  Землянский А.Ф. Зову тебя в рассветы / А.Ф. Землянский. – Москва, 1973. – 127с.
568136
  Поливин Г.П. Зову тебя... / Г.П. Поливин. – Астрахань, 1962. – 124с.
568137
  Евсеева С.Г. Зову! / С.Г. Евсеева. – Минск, 1974. – 95с.
568138
  Рязанова Е.М. Зовут горизонты / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1977. – 447с.
568139
  Рязанова Е.М. Зовут горизонты / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1985. – 352с.
568140
  Шишов И.Т. Зовут дороги / И.Т. Шишов. – Харьков : Прапор, 1982. – 191с.
568141
  Смирнов В.И. Зовут дороги дальние... / В.И. Смирнов. – Москва, 1989. – 189с.
568142
  Помозов Ю.Ф. Зовут дороги Родины / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1957. – 340с.
568143
  Кутов Н.Н. Зовут любовью / Н.Н. Кутов. – М., 1970. – 96с.
568144
  Хрящев Ю.К. Зовут морские дали / Ю.К. Хрящев. – Л, 1987. – 224с.
568145
   Зовут нас горизонты : Сборник стихов. – Грозный : Чечено-ингушское книжное издательство, 1966. – 107 с.
568146
   Зовут пути-дороги : Очерки о туристических походах. – Минск : Беларусь, 1964. – 215 с.
568147
  Кирюшин А.С. Зовущее слово / А.С. Кирюшин. – М., 1962. – 64с.
568148
  Рачук И.А. Зовущие на подвиг / И.А. Рачук. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
568149
  Зверев Б.И. Зовущий к победе / Б.И. Зверев. – М., 1966. – 131с.
568150
  Ангабаев С.Д. Зовы : стихи / Солбон Ангабаев; пер. с бурят. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 175 с.
568151
  Олтаржевський Д.О. Зоголовок у корпоративному виданні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 64-70. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
568152
  Кудлик Р. Зогріє нас дим : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-23. – ISSN 0208-0710
568153
  Дивари Н.Б. Зодиакальный свет и межпланетная пыль / Н.Б. Дивари. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
568154
  Чмихова В.І. Зодіакальна хронологія сонячних символів у давньому мистецтві Близького Сходу / В.І. Чмихова, М.О. Чмихов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 90-98. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье обосновываются новые возможности предложенного автором ранее принципа зодиакального датирования археологического материала, в том числе и для ряда памятников Ближнего Востока.
568155
  Чмихов М.О. Зодіакальний принцип датування в археології // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 98-109. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье на основе изучения астрономических знаний первобытного общества, связанных с геоцентрической моделью мира - зодиаком, отраженной в орнаменте, впервые обосновывается возможность датирования предметов материальной культуры согласно их ...
568156
  Бурлаков С.Р. Зодче літо : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1976. – 100 с.
568157
   Зодчество. – Москва
2. – 1978. – 220 с.
568158
  Гольдштейн А.Ф. Зодчество / А.Ф. Гольдштейн. – Москва, 1979. – 415 с.
568159
  Бретаницкий Л.С. Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока / Л.С. Бретаницкий ; Ин-т архитектуры и искусства. – Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1966. – 559 с. : ил. + вкл. ил.
568160
  Карцев В.Н. Зодчество Афганистана / В.Н. Карцев. – Москва, 1986. – 244 с.
568161
  Каргер М.К. Зодчество древнего Смоленска / М.К. Каргер. – Ленинград, 1964. – 140с.
568162
   Зодчество Древней Руси. – Москва, 1969. – 121 с.
568163
  Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси / П.А. Раппопорт. – Ленинград : Наука, 1986. – 159 с.
568164
   Зодчество Древней Руси в произведениях живописи. – Москва, 1968. – 94 с.
568165
  Герасимов Ю.Н. Зодчество и православие / Ю.Н. Герасимов, В.И. Рабинович. – Москва, 1986. – 63с.
568166
  Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХІІ-ХV веков / Н.Н. Воронин. – Москва
1. – 1961. – 584 с.
568167
  Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХІІ-ХV веков / Н.Н. Воронин. – Москва
2. – 1962. – 559 с.
568168
  Воронин Н.Н. Зодчество Смоленска ХII-ХIII вв. / Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт. – Ленинград, 1979. – 414 с.
568169
   Зодчество Украины. 1654-1954 : сборник. – Киев, 1954. – 298 с.
568170
  Кузнецов В.А. Зодчество феодальной Алании / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1977. – 176 с.
568171
  Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии , XV век / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1976. – 115 с.
568172
  Волков А.М. Зодчие / А.М. Волков. – Москва, 1954. – 375с.
568173
  Кедрин Д.Б. Зодчие / Д.Б. Кедрин. – М, 1980. – 25с.
568174
  Волков А.М. Зодчие / А.М. Волков. – Москва, 1986. – 378с.
568175
  Патури Ф.Р. Зодчие XXI века / Феликс Р. Патури. – Москва : Прогресс, 1979. – 348 с.
568176
  Рождественский В.А. Зодчие города на Неве / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1974. – 63с.
568177
  Бартенев И.А. Зодчие и строители Ленинграда / И.А. Бартенев. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 308 с. : ил.
568178
  Бартенев И.А. Зодчие итальянского Ренессанса / И.А. Бартенев ; предисл. Н.Б. Бакланова. – Ленинград : ОГИЗ- Изогиз, 1936. – 175 с. : ил. – Библиогр: с. 173-174
568179
   Зодчие Москвы. – Москва
Т. 1. – 1981. – 302 с.
568180
   Зодчие Петербурга. – Ленинград, 1985. – 116 с.
568181
   Зодчие Петербурга начала ХХ века. – Ленинград, 1979. – 38 с.
568182
  Алферов Н.С. Зодчие старого Урала. Первая половина XIX века / Н.С. Алферов. – Свердловск, 1960. – 215 с.
568183
  Алферов Н.С. Зодчие старого Урала. Первая половина XIX века / Н.С. Алферов. – Свердловск, 1960. – 216 с.
568184
  Волков А.М. Зодчие. Скитания / А.М. Волков. – Москва, 1966. – 680с.
568185
  Мирмухсин М. Зодчий : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. Н.Владимировой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
568186
  Мирмухсин М. Зодчий : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. Н.Владимировой. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 409 с.
568187
   Зодчий "з Львигрода". До 185-річчя від дня народження Ю.О. Захаревича // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 3, 2022, 3 квартал. – С. 46-54. – ISSN 0130-2043
568188
  Дрижинина-Георгиевская Зодчий А.В.Щусев / Дрижинина-Георгиевская, А Я. Корнефельд. – Москва, 1955. – 198 с.
568189
  Снегирев В.Л. Зодчий Баженов / В.Л. Снегирев. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 228 с.
568190
  Владимиров Е.В. Зодчий братства литератур / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1985. – 168 с.
568191
  Пилявский В.И. Зодчий В.П.Стасов (1769-1848) / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 58 с.
568192
  Пилявский В.И. Зодчий Захаров / В.И. Пилявский, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1963. – 60 с.
568193
  Асланов А.М. Зодчий и ученый : о Г.М. Ализаде / А.М. Асланов. – Баку : Азернешр, 1975. – 16 с.
568194
  Туровская Л. Зодчий нейрохирургии. 11 ноября (1920) - 100 лет со дня рождения Андрея Петровича Ромаданова, украинского нейрохирурга, основателя научной школы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  Ромоданов Андрей Петрович (1920-1993) - советский украинский нейрохирург, создатель научной школы, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, академик НАН Украины, Герой Социалистического Труда (1980). А.П. Ромоданов разработал принципы ...
568195
  Денисов О. Зодчий Растрелли / О. Денисов, А. Петров. – Ленинград, 1963. – 204с.
568196
  Пилявский В.И. Зодчий Росси / В.И. Пилявский. – Москва ; Ленинград, 1951. – 152 с.
568197
  Ильин М.А. Зодчий Яков Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1959. – 195 с.
568198
  Гущак І.В. Зодчі : поезії / І.В. Гущак. – Київ : Дніпро, 1989. – 134 с.
568199
  Овчаренко Е. Зодчі Всесвіту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 14


  "Назва стилю "бойчукізм" пов"язана з іменем художника Михайла Бойчука, Який 1910 року здивував Париж, виставивши свої твори в "Салоні незалежних".
568200
  Понипаляк О. Зодчі та їх творіння: враження та роздуми після презентації та ознайомлення з новою книгою відомого києвознавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 230-231. – ISSN 2222-5250
568201
  Гаврилик І. Зодягнені у світло - антропологічні аспекти сирійського богослов"я // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 359-380. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано ключові аспекти антіохійської антропології на основі творів Теодора Мопсуестійського. Розглянуто особливості антропологічного вчення Теодора, які вирізняють його з-поміж інших антіохійських Отців, зокрема його вчення про деякі ...
568202
  Столбін О.П. Зозулин хутір : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1973. – 182 с.
568203
  Ребро П.П. Зозулин цвіт / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 102 с.
568204
  Малахута М.Д. Зозулинці : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1969. – 31 с.
568205
  Гошко М.В. Зозулі накували / М.В. Гошко. – Ужгород, 1972. – 47с.
568206
  Панч П. Зозуля / П. Панч. – Москва : Укрвидав, 1943. – 36 с.
568207
  Дуганджич А. Зозуля в мовній картині світу хорватів і українців / А. Дуганджич, Д. Павлешен // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 42-51. – ISSN 2075-437X


  У статті в діахронічному і синхронічному аспектах компаративно досліджуються переносні значення лексеми зозуля/kukavica в українській і хорватській мовах, відзначаються трансформації в кожній з мов. В статье в диахроническом и синхроническом аспектах ...
568208
  Чобіт Д. Зозуля в редакції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3-4. – ISSN 2519-4429


  "Про минулих і теперішніх засновників журналу "Пам"ятки України" та його майбутнє".
568209
   Зозуля Григорий Степанович. – М., 1975. – 24с.
568210
  Іваницька Л.В. Зозуля Іван Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 43 : фото
568211
   Зозуля Іван Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 122. – ISBN 978-966-2726-03-9
568212
  Астаф"єв О.Г. Зозуляк Євген Тадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 654-655. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
568213
  Юсковець М. Зозульки м"ясочервоні на території Рівненського природного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 19 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
568214
  Савинов Е.Ф. Зоины товарищи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1976. – 357с.
568215
  Бианки В. Зой и Зоя : сказка / В. Бианки ; ил. И. Кузнецова. – Москва : Изд. полиграфич. фабрики Москворецкого райпромтеста, 1948. – 28 с. : ил.
568216
  Балла Л.К. Зойк мідної пластини : повість, оповідання / Л. К. Балла ; з угор. пер. та післямова І. Мегела ; худож. Т.Т. Єлістратенко. – Київ : Молодь, 1985. – 176 с.
568217
  Ткач М.М. Зойк сови / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М., 2015. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7223-84-8
568218
  Басова Л.Д. Зойка и Пакетик : маленькие повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / Людмила Басова. – Москва : Дет. лит., 1988. – 107, [2] с. : ил.
568219
  Вагнер Н. Зойкин жених / Н. Вагнер. – Москва, 1959. – 80с.
568220
   Золовський Андрій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 47-48
568221
   Золовський Андрій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 67. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
568222
   Золовський Андрій Петрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817
568223
   Золовський Андрій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 88-89 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
568224
   Золовський Андрій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 93-94. – ISBN 978-966-439-961-3
568225
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 50-51. – ISBN 966-95774-3-5
568226
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 168. – ISBN 978-966-439-754-1
568227
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 187. – ISBN 978-966-933-054-3
568228
  Сливчук О. Золота акція сеператистів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 28-29. – ISSN 1992-9277


  Як парламентські вибори завели Іспанію у нову кризу.
568229
  Конвісар В.Т. Золота арка : роман-спогад / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 382 с.
568230
  Котлярук Андрій Золота Баба : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 100-105 : Фото
568231
  Вязьмітіна М.І. Золота Балка.Поселення сарматського часу на нижньому Дніпрі / М.І. Вязьмітіна. – Москва-Київ, 1962. – 239с.
568232
  Гранат К.Х. Золота брама / К.Х. Гранат. – К, 1976. – 142с.
568233
  Толкачова Н.Є. Золота була 1356 р. і королівська влада в Германії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-62. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  В аспекті розвитку королівського права в Германії розглядаються законодавчий акт XIV ст. - "Золота була", історичні передумови її укладення, структура, основні положення та значення в національному германському праві. In aspect of progress of kings ...
568234
  Хитрук В.О. Золота Булава : духовний код Трипілля, України і Європи / Василь Хитрук. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 380-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-28-4
568235
   Золота вежа : українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. – Ужгород : Капати, 1983. – 224 с.
568236
  Гагеруп К. Золота вежа : [повість для дітей серед. шк. віку] / Клаус Гагеруп ; [з норвез. пер. Г. Кирпа ; худож.: О. Московченко]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 117, [3] с. : іл. – Пер. з вид.: Det gyldne tarnet / Klaus Hagerup. Oslo: H. Aschehoug & co (W. Nygaard), 2009. - Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Книготерапія"). – ISBN 978-966-465-355-5
568237
  Кулаковський Віталій Золота галера // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
568238
  Копиленко О. Золота грамота / О. Копиленко. – Київ : Держлітвидав України, 1937. – 47 с.
568239
  Козаченко В.П. Золота грамота / В.П. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 113с.
568240
  Кочура Панас Золота грамота / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 556 с.
568241
   Золота грамота. – Київ, 1970. – 167с.
568242
  Єщенко М. Золота дитина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 11
568243
  Звонська Л.Л. Золота доба грецької патристики й традиції античності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 30-37


  У статті розглядається вплив античної культури на творчість найяскравіших представників християнської літератури ІV століття. The article researches influence of the antique culture on the most famous representatives" creation of the Christian ...
568244
  Лаврінайтіс В.Б. Золота долина / В.Б. Лаврінайтіс. – К., 1962. – 462с.
568245
  Клочко Л. Золота етнографія Скіфії (верхній фриз пекторалі з кургану Товста Могила) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 51-60. – ISSN 0130-6936
568246
  Дячишин Б. Золота жила ниви слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 11


  До 85-річчя від дня народження та 60-річчя перекладацької діяльності Андрія Содомори.
568247
  Комаров Л.Г. Золота жилка : гуморески / Л.Г. Комаров. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 190 с.
568248
  Щипківський Г.П. Золота задума : поезії / Геннадій Щипківський ; [ред. І. Прокоф"єв ; худож. Л. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 153, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-927-366-6
568249
  Кравченко Є. Золота зоря : одноактні п"єси / Є. Кравченко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 206 с.
568250
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-01-3
Т.1. – 2000. – 496с. – Шифр для профільних бібліотек 03
568251
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-02-1
Т.2. – 2000. – 560с. – Шифр для профільних бібліотек 03
568252
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-03-Х
Т.3. – 2000. – 568с. – Шифр для профільних бібліотек 03
568253
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-04-8
Т.4. – 2000. – 584с. – Шифр для профільних бібліотек 03
568254
   Золота книга ділової еліти України [Електронний ресурс] = Golden book Business elite of Ukraine. – Київ : Premier - TSV, 2000. – 2 CD. – МСР: PC Pentium-150, ОЗУ 16 Mb; CD-ROM дисковод. ОС: Windows 95, 98 або Windows 2000; Можлива робота у Windows-NT; Відеорежим: 800х600, True Color. – ISBN 966-7867-01-3
568255
   Золота книга ділової еліти України [Електронний ресурс] = Golden book Business elite of Ukraine. – Київ : Premier - TSV, 2000. – 2 CD. – МСР: PC Pentium-150, ОЗУ 16 Mb; CD-ROM дисковод. ОС: Windows 95, 98 або Windows 2000; Можлива робота у Windows-NT; Відеорежим: 800х600, True Color. – ISBN 966-7867-01-3
568256
   Золота книга казок. – К. : Веселка, 1990. – 430с.
568257
   Золота книга українського підприємництва. [Електронний ресурс] = Golden book of Ukrainian business. – Б.м : PREMIER-TSV. – 1 CD. – МСВ: PC Pentium-150, ОЗУ: 16 Mb CD-ROM дисковод: 16-ти швидкісний; ОС: Windows 95, 98 та Windows-NТ; Відеорежим: 800х600, True Color; Можлива робота в режимы 640х480, 256 кольорів. Информація подана укр. та англ. мовами. – ISBN 966-95369-2-8; 966-95369-5-2
568258
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах: Алфавітний покажчик учасників та номінантів. – Київ : Євроімідж, 2001. – 40с.
568259
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-12-9
Т.1. – 2001. – 576с.
568260
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-13-7
Т.2. – 2001. – 584с.
568261
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-14-5
Т.3. – 2001. – 608с.
568262
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-15-3
Т.4. – 2001. – 640с.
568263
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-16-1
Т.5. – 2001. – 640с.
568264
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-17-Х
Т.6. – 2001. – 608с.
568265
   Золота команда // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...Вітаємо студентів механіко-математичного факультету Богдана Ківву, Максима Чаудхарі, Кирила Мулярчика, Микиту Щеглова, Данила Хілька з високими досягненнями у міжнародному математичному конкурсі для студентів університетів 2014 року! Цього року ...
568266
  Петросюк М.І. Золота коронка / М.І. Петросюк. – К., 1987. – 122с.
568267
  Гурдзан І.М. Золота криниця / І.М. Гурдзан. – Ужгород, 1973. – 47 с.
568268
  Дубинський І.В. Золота Липа / І.В. Дубинський. – К, 1962. – 394с.
568269
  Аржевітін С. Золота лихоманка віртуального світу. Можливі варіанти і наслідки легалізації криптовалюти в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 8


  "Поява феномену криптовалюти не була неочікуваною - про створення її як кінцевої мети електронізації грошового обігу давно і відкрито говорили фахівці ІТ-технологій. Проте в Україні науковців вона заскочила дещо зненацька, принаймні публікацій із ...
568270
  Палієнко Сергій Золота лихоманка на дні Чорного моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
568271
  Десятніков О. Золота марка Другого Рейху вступає у друге тисячоліття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 34-45. – ISSN 1811-542X


  Монети Німеччини початку XX ст.
568272
  Донченко О.В. Золота медаль / О.В. Донченко. – Киев, 1954. – 320с.
568273
  Донченко О.В. Золота медаль / О.В. Донченко. – К., 1963. – 398с.
568274
  Донченко О Золота медаль / О Донченко, . – К., 1970. – 362с.
568275
  Донченко О Золота медаль / О Донченко. – Київ : Веселка, 1971. – 346с.
568276
  Донченко О.В. Золота медаль : роман / О.В. Донченко. – Київ, 1983. – 464 с.
568277
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  ННЦ "Інститут біології" вперше взяв участь у Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій та здобув перемогу за наукові дослідження в галузі урології, проктології, генікології тощо. Співробітники Т.В. Берегова, О.В. Кабанов, Н.С. Скочко ...
568278
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  ННЦ "Інститут біології" став учасником Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час" уперше і здобув перемогу. За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних та проктологічних обстежень у хворих. Співробітники ...
568279
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  ННЦ "Інститут біології" став учасником Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час". За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних та проктологічних обстежень у хворих співробітники ННЦ "Інститут біології" ...
568280
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у наших біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  ННЦ "Інститут біології" став учасником щорічного Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час", який у цьому році пройшов під гаслом "Стійкий розвиток у час змін". За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних ...
568281
   Золота медаль за міжнародне співробітництво / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 3


  На відкритті XVI Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2013" КНУ імені Тараса Шевченка нагороджено Золотою медаллю в номінації "Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти".
568282
   Золота медаль Університетові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Університет одержав Золоту медаль та Почесне звання "Лауреат конкурсу" в номінації "Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі".
568283
  Мороз І. Золота медаль університету // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 січня (№ 1/2)


  Колектив Київського університету права НАН України удостоївся Золотої медалі в номінації "Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти" 39-ї Міжнародної спеціалізованої виставки "Освіта і кар"єра - День студента 2023".
568284
  Стельмах М.П. Золота метелиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1955. – 123с.
568285
  Юр"єв В.О. Золота неділя : повість / Валерій Юр"єв // Заповідаю довго жити : оповідання / Г.Г. Мацерук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – С. 187-295
568286
   Золота нива. – Київ, 1985. – 241 с.
568287
  Дзюба І. Золота нитка: нариси про (не)знаних / Іван Дзюба ; упоряд. Олексій Сінченко ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 391, [1] с. – За підтримки Міжнародного фонду "Відродження", Платформи "Велика Ідея", Родини Ольги та Андрія Анісімових. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-763-3
568288
  Серпілін Л.С. Золота осінь : повісті та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1960. – 185 с.
568289
  Серпілін Л.С. Золота осінь : повісті, оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Дніпро, 1972. – 362 с.
568290
   Золота осінь Ганни Волкотруб // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 240-242. – ISSN 0320-9466
568291
  Гузій В.М. Золота очеретина : Броварщина : історико-краєзнавчі нариси / Володимир Гузій. – Бровари : Українська ідея, 1997. – 400 с. – ISBN 966-95270-1-5
568292
  Ткачук Н.А. Золота папороть : поезії / Надія Ткачук. – Донецьк : Донбас, 1974. – 48 с.
568293
  Фалько Я. Золота пектораль: легенди, загадки, містика // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 143)
568294
  Шмигельський А.І. Золота пора : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 72 с.
568295
  Горлач Л.Н. Золота пора : повість / Л.Н. Горлач. – Київ, 1988. – 190 с.
568296
  Щегельський П. Золота рибка : Уривок з роману // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С.55-61. – ISSN 0585-8365
568297
  Левицька Т. Золота ріка поезій Ярослава Чорногуза // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Грудень (№ 12)


  Про тритомник Вибраних поезій Ярослава Чорногуза. Про враження і захоплення тритомником і передмовами до книг відомих письменників: Ігоря Павлюка, Михайла Сидоржевського, Миколи Жулинського, що цікаво висвітлили творчий доробок чудового письменника, ...
568298
  Шавалюк Л. Золота середина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 21-23. – ISSN 1996-1561
568299
  Фігурний Юрій Золота скарбниця українського етносу : [рецензія] / Фігурний Юрій, Висовень Оксана // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-187
568300
   Золота скриня : народні легенди й перекази з Північної Волині й Західного Полісся. – Луцьк : Вежа, 1996. – 105c. – ISBN 5-7763-98-62-2
568301
   Золота статуетка для жінок майбутнього // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-47 : фото
568302
  Чурюмов К. Золота сторінка в історії астрономії та космонавтики // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6 : фото


  12 листопада 2014 року в Європейському центрі управління космічними польотами в м. Дармштадт в конференц залі зібралися вчені і журналісти з усього світу, очікуючи повідомлення про відокремлення посадкового зонду Філи від орбітального зонду Розетти. ...
568303
   Золота сторінка історії : кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини - 25 років, ПВНЗ "Київський медичний університет" / [Т.П. Гарник та ін.] ; ВГО "Асоц. фахівців з нар. і нетрадиційної медицини" України ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : [б. в.], 2018. – 36 с. : кольор. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
568304
  Паустовський К.Г. Золота троянда : замітки про письменницьку працю / Констянтин Паустовський ; [пер. з рос. Павла Тарана]. – Київ : Молодь, 1957. – 291 с.
568305
   Золота фортуна : золота енциклопедія сучасності: науково-популярний ілюстрований журнал. – Київ, 2000-. – ISBN 966-7277-79-8
груд. 2000/берез. 2001. – 2000
568306
  Приставкін А.Г. Золота хмаринка ночувала: Повість. Оповідання. / А.Г. Приставкін. – Київ, 1990. – 278с.
568307
  Фіккер Е. Золота четвірка / Е. Фіккер. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 286 с.
568308
  Фіккер Е. Золота четвірка / Е. Фіккер. – К, 1969. – 285с.
568309
  Джусуєв С. Золота чинара : вірші / С. Джусуєв. – Київ, 1986. – 127 с.
568310
  Хуторський П. Золота яма : оповідання / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 80 с.
568311
  Хуторський П. Золота яма : оповідання / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 78 с.
568312
   Золотарев Н.Н.. – Москва, 1979. – 10с.
568313
  Назимок М.М. Золотарство в Україні / М.М. Назимок ; [Держ. пробірна служба]. – Київ : Воля, 2003. – 254, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 966-8329-02-3
568314
  Пуцко Василь Григорович Золотарство давнього Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено огляду й визначенню особливостей давньокиївського золотарства. Простежено адаптацію київськими майстрами XI-ХІІІ ст. візантійських зразків з використанням різних мистецьких технік
568315
  Самков О. Золотарство Лівобережної Черкащини // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 8-13
568316
  Бендюк М. Золотарство Острожчини XVII-XVIII ст. // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 197-203. – ISBN 978-966-2347-36-4
568317
  Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в XIV-XIX століттях на Україні / Д. Щербаківський. – Київ, 1926. – 52с.
568318
  Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в XVI-XIX століттях на Україні / Д. Щербаківський. – Київ, 1924. – 15 с.
568319
  Мелешин С. Золотаюшка / С. Мелешин. – М, 1985. – 308с.
568320
  Григоренко И.Н. Золотая / И.Н. Григоренко. – Краснодар, 1964. – 142с.
568321
  Бааль В.И. Золотая : роман / Вольдемар Бааль. – Рига : Лиесма, 1982. – 430 с.
568322
  Данилова Э.П. Золотая "Валерия" / Э.П. Данилова. – М, 1990. – 190с.
568323
  Иванов Ю.Н. Золотая "Корифена" / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1966. – 175с.
568324
  Гарднер Э.С. Золотая афера // Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – 349с. – ISBN 966-530-015-6
568325
  Званцев С. Золотая бабушка / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1960. – 180с.
568326
  Всеволожский И.Е. Золотая балтийская осень / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1964. – 335с.
568327
  Варавва И.Ф. Золотая бандура / И.Ф. Варавва. – Москва, 1964. – 64с.
568328
  Мусаев М. Золотая брошка : повесть / Магомед Мусаев; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1965. – 136 с.
568329
  Мусаев М. Золотая брошка : повесть / Магомед Мусаев ; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 235 с.
568330
  Намсараев Х.Н. Золотая весна : сказка в стихах / Хоца Намсараев ; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1950. – 84 с.
568331
  Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь / Дж.Дж. Фрэзер. – Москва : АСТ, 1998. – 779с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-237-00089-4
568332
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 1. – М., 1928. – 193с.
568333
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 2. – Ленинград : Атеист
Вып. 2. – 1928. – 139с.
568334
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 3. – Ленинград : Атеист
Вып. 3. – 1928. – 197 с.
568335
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 4. – Ленинград : Атеист
Вып. 4. – 1928. – 261 с.
568336
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – М., 1931. – 336с.
568337
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 703с.
568338
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. : Исследование магии и религии / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 702 с.
568339
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: исслед. магии и религии. / Д.Д. Фрэзер. – М., 1980. – 831с.
568340
  Картленд Б. Золотая гондола / Б. Картленд; Пер. с англ. – Москва : Вече, Селена, АСТ, 1997. – 368с. – ISBN 5-88046-094-0
568341
  Смирнов И.А. Золотая гора / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1976. – 175с.
568342
  Токтомушев А. Золотая гора : роман в стихах / Абдрасул Токтомушев ; авториз. пер. с киргиз. А. Преловского. – Москва : Сов. писатель, 1985. – 182 с.
568343
  Токтомушев А. Золотая гора : роман в стихах / Абдрасул Токтомушев ; авториз. пер. с киргиз. А. Преловского. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 235, [3] с.
568344
  Кузнецов Ю.П. Золотая гора / Ю.П. Кузнецов. – М., 1989. – 316с.
568345
  Кочура Афанасий Золотая грамота / Кочура Афанасий. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 614 с.
568346
  Котляр Н. Золотая гривна Мономаха // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 31-33. – ISSN 0235-7089


  В 1821 р. під Черніговом було знайдено Чернігівський змієвик, унікальну монету
568347
  Полянкер Г.И. Золотая долина : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1958. – 395 с.
568348
  Тапалцян Х.К. Золотая долина : роман / Х.К. Тапалцян; пер. с арм. Г.Нерсесяна. – Москва : Советский писатель, 1959. – 620 с.
568349
  Омаров С. Золотая долина : повесть и рассказы / С. Омаров; перевод. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 96 с.
568350
  Ибрагимова З.М. Золотая долина Сибири. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 128 с. : ил. – Миниатюрное издание
568351
  Евладов Б.В. Золотая долина, Академгородок. : (Репортаж из Новосибирского научного центра) / Б.В. Евладов, С.И. Мокшин. – М. : Политиздат, 1966. – 134 с. : илл.
568352
  Болдырев В.Н. Золотая дуга. / В.Н. Болдырев, К.Б. Ивановская. – Москва : Мысль, 1970. – 141 с., [8] л. ил. : ил.
568353
  Чумаченко Н. Золотая души прядь / Н. Чумаченко. – Запорожье : Запоріжжя, 1999. – 104с. – ISBN 966-95545-7-8
568354
  Федоров В.Д. Золотая жила / В.Д. Федоров. – Москва, 1979. – 86с.
568355
  Василенко И.И. Золотая жила / И.И. Василенко. – Киев, 1986. – 133с.
568356
  Глуховский С.Д. Золотая звезда / С.Д. Глуховский. – М, 1954. – 208с.
568357
  Думитрашко Н.В. Золотая звезда путешественника / Н.В. Думитрашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 71с. – (Замечательные географы и путешественики)
568358
  Никулин Л.В. Золотая Звезда. / Л.В. Никулин. – М, 1944. – 143с.
568359
   Золотая земля. – М., 1960. – 279с.
568360
  Бударов Г.И. Золотая земля : повесть / Г.И. Бударов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 299 с. : ил.
568361
  Фахрудинов В.Ф. Золотая зима / В.Ф. Фахрудинов. – Москва, 1990. – 172с.
568362
  Перебеков Ю.Н. Золотая змейка / Ю.Н. Перебеков. – Саратов, 1990. – 109с.
568363
  Алегрия С. Золотая змея : перевод с немецкого / Алегрия С. – Москва : Художественная литература, 1970. – 272 с.
568364
  Шихлы В. Золотая змея : притчи и легенды / Видади Шихлы; пер. с азерб. – Москва, 1984. – 287 с.
568365
  Коуп Д. Золотая иволга : роман / Д. Коуп; Пер. с англ. Н. Емельянниковой. – Москва : Художественная литература, 1970. – 286с. – (Зарубежный роман XX века)
568366
  Леонов Л. Золотая карета / Л. Леонов. – Москва : Искусство, 1957. – 116с.
568367
  Леонов Л. Золотая карета // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 3-78
568368
   Золотая карта Адриатики // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 15 : Фото. – ISSN 1029-5828
568369
  Соловьев В. Золотая книга русской культуры / Владимир Соловьев. – Москва : Белый город, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-7793-1267-7
568370
  Мор Т. Золотая книга столь же полезная, как забавная, о найлучшем устройстве государства и о новом острове утопии / Т. Мор. – М.-Л., 1935. – 239с.
568371
  Абельмас Н.В. Золотая коллекция. Домашняя украинская кухня : [лучшие рецепты : закуски, салаты, первые блюда и др. / Н.В. Абельмас ; сост. С.А. Мирошниченко]. – Донецк : БАО, 2015. – 223, [1] с., [8] л. ил. : ил. – Авт. указан на обороте тит. л. – ISBN 978-966-481-843-5
568372
  Шкавро Л.Г. Золотая колыбель / Л.Г. Шкавро. – М, 1963. – 91с.
568373
  Байкабулов Б.Т. Золотая колыбель : поэма в сонетах / Барот Байкабулов ; перевод с узб. В. Цыбина. – Москва : Правда, 1981. – 31 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 14)
568374
  Левченко С.В. Золотая Колыма / С.В. Левченко. – Москва : АН СССР, 1963. – 95с.
568375
  Хвалынский В.П. Золотая копейка / В.П. Хвалынский. – М, 1961. – 63с.
568376
  Иванов Ю. Золотая корифена : повесть / Ю. Иванов. – Москва : Мысль, 1966. – 175 с.
568377
  Зубков Б.В. Золотая корона / Б.В. Зубков, В.Б. Гольдман. – Москва : Знание, 1977. – 174 с.
568378
  Петриченко Б.Д. Золотая криница / Б.Д. Петриченко. – Москва, 1954. – 68 с.
568379
  Сапронов В. Золотая ладонь / В. Сапронов. – Тула, 1967. – 23с.
568380
  Тагор Р. Золотая ладья: избр. произведения. / Р. Тагор. – Москва, 1989. – 238с.
568381
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1934. – 428 с.
568382
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Москва : Воениздат, 1958. – 408 с.
568383
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Київ : Дніпро, 1966. – 393 с.
568384
  Дубинский И.В. Золотая липа : Роман / И.В. Дубинский. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 408с.
568385
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – М, 1983. – 399с.
568386
  Задорнов Н.П. Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Москва : Современник, 1975. – 430с.
568387
  Задорнов Н.П. Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Рига, 1984. – 430с.
568388
  Беспалова Н. Золотая лихорадка в Южной Африке и "бросок Джеймсона" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 60-63


  В 1886 г. в Южной Африке нашли золото. Месторождение обнаружили на возвышенности Витватерсранд (Ранд), водоразделе бассейна Лимпопо и Оранжевой реки, на территории Трансвааля. Возникший там поселок старателей молниеносно разросся в город Йоханнесбург. ...
568389
   Золотая лихорадка путешественников 2020 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 16-17 : Фото
568390
  Козловский М.И. Золотая лоза / М.И. Козловский. – Воронеж, 1970. – 182с.
568391
  Донченко О Золотая медаль / О Донченко. – Москва, 1955. – 308с.
568392
  Степанян А.М. Золотая Медаль : повесть / Анжела Степанян ; автор. пер. с арм. Т. Чайлахян. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 304 с.
568393
  Степанян А.М. Золотая Медаль : повесть / Анжела Степанян ; автор. пер. с арм. Т. Чайлахян. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 304 с.
568394
  Лонгинов А.С. Золотая медаль имени А.С. Попова / А.С. Лонгинов, В.И. Стариков. – Москва, 1980. – 64 с.
568395
  Шаповал М.Т. Золотая метель : стихи / М.Т. Шаповал. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
568396
   Золотая миля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 85 : фото
568397
  Кобзев И.И. Золотая Москва / И.И. Кобзев. – Москва, 1968. – 135с.
568398
  Генатулин Ю А. Золотая моя колыбель : рассказы и повесть / Ю А. Генатулин. – Москва : Современник, 1984. – 240 с.
568399
  Нефедов П.П. Золотая моя Колыма. / П.П. Нефедов. – М., 1972. – 103с.
568400
  Лисянский М.С. Золотая моя Москва / М.С. Лисянский. – М, 1951. – 160с.
568401
  Хмелевская И. Золотая муха : [роман] / Иоанна Хмелевская ; [пер. с пол. Селивановой В.С.]. – Москва : Фантом Пресс, 2003. – 381, [1] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-288-4
568402
  Карасев А.И. Золотая нива / А.И. Карасев. – Пенза, 1958. – 76с.
568403
  Маликов К. Золотая нить : стихи и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 191 с.
568404
  Белоусов В.А. Золотая нить : роман / Валентин Белоусов. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1981. – 207 с.
568405
  Саянов В.М. Золотая Олёкма / В.М. Саянов. – Москва, 1934. – 64с.
568406
  Греков Б.Д. Золотая орда / Б.Д. Греков, А. Якубовский. – Л., 1937. – 203с.
568407
  Есенберлин И. Золотая Орда : исторической трилогиия / Ильяс Есенберлин ;. – Москва, 1985. – 560 с.
568408
  Есенберлин И. Золотая Орда : роман в 3-х кн. / Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 506 с.
568409
  Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии / В.В. Трепавлов. – Москва : Квадрига ; Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2010. – 69, [3] с., [2] л. карты. – Библиогр.: с. 66-69 и в подстроч. примеч. – (Музейная библиотека : МБ). – ISBN 978-5-91791-029-1
568410
  Греков Б.Д. Золотая орда и ее падение / Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский. – Москва-Ленинград, 1950. – 479с.
568411
  Жумаганбетов Т.С. Золотая Орда. Источники права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 104-106. – ISSN 0132-0769
568412
  Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность / В.Л. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; История ; 9/1990). – ISBN 5-07-001438-2
568413
  Машанова Л.В. Золотая Орда: проблема восточных заимствований в российской государственности и культуре // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 58-69. – ISSN 0869-1908
568414
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 0869-1908
568415
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений. Статья вторая // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 0869-1908
568416
  Калинин В.Д. Золотая орхидея : Бруней. Индонезия. Малайзия. Сингапур. Тайланд. Филиппины / Всеволод Калинин. – Москва : Мысль, 1989. – 304 с. : ил. – ISBN 5-244-00319-4
568417
  Кудаш С. Золотая осень : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Москва : Советский писатель, 1961. – 108 с.
568418
  Рождественский В.А. Золотая осень / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1969. – 118с.
568419
  Рауд М.А. Золотая осень : книга стихов / М.А. Рауд. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112 с.
568420
  Лайне Н.Г. Золотая осень : стихотворения и поэма / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Современник, 1985. – 144 с.
568421
  Устинович Н.С. Золотая падь. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1945. – 90с.
568422
  Уильямс А.Р. Золотая Панама : воины в золотых доспехах / А.Р. Уильямс, Д. Ковентри // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 94-109 : фото, карта
568423
  Чепрунов Б.В. Золотая паутина : роман / Б.В. Чепрунов. – Ташкент : Изд."Еш гвардия", 1963. – 303, III с.
568424
   Золотая паутина. – Фрунзе, 1989. – 159с.
568425
  Иванова О. Золотая пилюля // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 100-102. – ISSN 0012-6756
568426
  Поликарпов С.И. Золотая подкова / С.И. Поликарпов. – Фрунзе, 1963. – 58 с.
568427
  Палькин Н.Е. Золотая подкова / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1977. – 223с.
568428
  Куликов А.П. Золотая пойма. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 284с.
568429
  Савельев В.С. Золотая пора / В.С. Савельев. – Саратов, 1963. – 68с.
568430
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1964. – 175с.
568431
  Ходулин В.Г. Золотая пора / В.Г. Ходулин. – М., 1979. – 111с.
568432
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1981. – 248 с.
568433
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 1998. – 368с. – ISBN 966-7198-42-1
568434
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 2001. – 368с. – ISBN 966-7921-19-0
568435
  Адлова В. Золотая Прага / В. Адлова, З. Адла. – Москва, 1986. – 203с.
568436
  Васютинский Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский. – Москва, 1990. – 235с.
568437
  Комаров П.С. Золотая просека / П.С. Комаров. – Л., 1945. – 67с.
568438
  Домарев К.В. Золотая пряжа / К.В. Домарев. – К., 1991. – 428с.
568439
  Есенберлин И. Золотая птица : два романа / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
568440
   Золотая птица. – М., 1989. – 541с.
568441
  Гримм Я. Золотая птица / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Саратов, 1991. – 238,2с.
568442
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1968. – 484с.
568443
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1973. – 479с.
568444
  Марков С.Н. Золотая пчела / С.Н. Марков. – Москва, 1959. – 128с.
568445
  Никитин С.К. Золотая пчела / С.К. Никитин. – Ярославль, 1966. – 240с.
568446
  Халтурин Ф.Н. Золотая радость. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1961. – 32с.
568447
  Дубовка В.Н. Золотая ранница : стихи, поэма, сказки / Владимир Дубовка; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1961. – 199 с.
568448
  Эриа Ф. Золотая решетка / Ф. Эриа. – М, 1962. – 318с.
568449
  Эриа Ф. Золотая решетка : [роиан] / Филипп Эриа ; [пер. с фр. Н. Жарковой и Б. Песиса]. – Изд. 2 стереот. – Минск : Мир, 1965. – 318 с.


  Пер. с фр. Роман "Золотая решетка является третьей книгой трилогии Филиппа Эриа, посвященной Буссарделям.
568450
  Эриа Ф. Золотая решетка ; Время любить / Ф. Эриа. – Кишинев, 1989. – 434с.
568451
  Сысоев В.П. Золотая Ригма / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1970. – 117с.
568452
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1956. – 229 с.
568453
  Паустовский К.Г. Золотая роза : повести / К.Г. Паустовский. – Москва : Детская литература, 1972. – 559 с.
568454
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1982. – 607 с.
568455
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести, рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с. – (Библиотека юношества)
568456
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести. Рассказы / К.Г. Паустовский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 385с. – (Мир в образах)
568457
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Симферополь : Таврия, 1990. – 190 с. – ISBN 5-7780-0202-5
568458
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Москва : Педагогика, 1991. – 220 с. – ISBN 5-7155-0374-4
568459
  Бальмонт К.Д. Золотая россыпь : избр. пер. / Константин Бальмонт ; [сост. и вступ. ст. А.Д. Романенко]. – Москва : Советская Россия, 1990. – 319, [1] с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. изд. К. Бальмонта: с. 307-308. – ISBN 5-268-00940-0
568460
  Моряков Е.Н. Золотая россыпь: О профессии токаря. / Е.Н. Моряков. – Л., 1987. – 182с.
568461
  Кулаев С. Золотая руда. / С. Кулаев. – Тифлис, 1935. – 133с.
568462
  Живульская К. Золотая рыбка / К. Живульская. – Москва, 1959. – 64с.
568463
  Сулакаури А. Золотая рыбка : роман / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 167 с.
568464
  Энгельхаупт Эрика Золотая рыбка леща переросла. Рыбешка могла подрасти // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 32-33 : фото
568465
  Лиханов А.А. Золотая сабля командира: Рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 40с.
568466
  Марьенков Е.М. Золотая свадьба / Е.М. Марьенков. – Смоленск, 1959. – 132с.
568467
  Токмагамбетов А. Золотая свадьба : избранные стихи / Аскар Токмагамбетов ; пер. с каз. В.Урин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 104 с.
568468
  Полищук Я.А. Золотая свинья / Я.А. Полищук, Б.А. Привалов. – М., 1968. – 80с.
568469
   Золотая свинья с острова Тотсом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34 : Фото
568470
  Давоян Р.Н. Золотая сеть : стихотворения и поэмы / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1988. – 368 с.
568471
  Ярункова К. Золотая сеть. -- Героический дневник / К. Ярункова. – М., 1965. – 174с.
568472
  Каграманова Г.А. Золотая скала / Г.А. Каграманова. – М : Советский писатель, 1991. – 352 с.
568473
  Пермяк Е.А. Золотая сорока / Е.А. Пермяк. – Москва, 1960. – 111с.
568474
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1946. – 148с.
568475
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1947. – 124с.
568476
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Новосибирск, 1951. – 184с.
568477
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Минск, 1955. – 116с.
568478
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1958. – 259с.
568479
  Полянский Е.И. Золотая стрелка / Е.И. Полянский. – М., 1988. – 206с.
568480
  Элиас П.-Ж. Золотая трава // Поездка в Пемполь / Д. Летессье. – Москва : Художественная литература, 1985. – С.
568481
  Абдашев Ю.Н. Золотая тропа : повесть / Юрий Абдашев ; [ил.: И.Я. Коновалов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 136 с. : ил.
568482
  Таранов П. Золотая философия / П. Таранов. – Москва : АСТ, 1999. – 544с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-01675-8
568483
  Семаго Л.Л. Золотая флейта : Рааказы натуралиста / Л.Л. Семаго. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
568484
  Красильников А.В. Золотая Хохлома / А.В. Красильников. – Горький, 1980. – 175с.
568485
  Агаков Леонид Золотая цепочка : повесть / Леонид Агаков; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1956. – 156 с.
568486
  Ганелина Т.Г. Золотая цепочка / Т.Г. Ганелина. – Баку, 1977. – 80с.
568487
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Пенза, 1958. – 390с.
568488
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Барнаул, 1980. – 384с.
568489
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Свердловск, 1986. – 393с.
568490
  Жирков Сергей Золотая цепь Маргерит Лонг // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 56-65


  Лонг Маргерит (1874-1966) - франц. піаністка и педагог
568491
  Лосев П.Ф. Золотая чаша / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1966. – 111с.
568492
   Золотая чаша. – Красноярск, 1975. – 87с.
568493
  Тангрыкулиев К. Золотая чаша : повести / Каюм Тангрыкулиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 192 с.
568494
  Дугинец А.М. Золотая чаша Байтемира / А.М. Дугинец. – М, 1954. – 256с.
568495
  Джусуев С. Золотая чинара : стихотворения и поэмы : пер. с киргиз. / Сооронбай Джусуев ; [вступ. слово Кайсына Кулиева ; ил. Е. Яковлева]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 384 с. : ил. – Миниатюрное издание
568496
  Соловьев В.А. Золотая чума / В.А. Соловьев. – Москва, 1952. – 196с.
568497
  Поляков Б.А. Золотая шайба / Б.А. Поляков, С.А. Фурин. – М., 1968. – 142с.
568498
  Сеф Р.С. Золотая шашка. / Р.С. Сеф. – М., 1963. – 111с.
568499
  Порфирьев Б.А. Золотая шина / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1971. – 191с.
568500
   Золотая энциклопедия кроссвордиста, или Как самому решить кроссворд?. – Донецьк : БАО, 2000. – 560с. – (Ваша компания). – ISBN 966-548-157-6
568501
  Шеренговий О.Г. Золоте весілля : повісті / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1973. – 127 с.
568502
  Нефелін В.Д. Золоте відерце / В.Д. Нефелін. – К., 1962. – 131с.
568503
  Маковій Г.П. Золоте віно з бабусиної скрині : посібник з народознавства для дитячих дошк. установ та мол. школярів / Гарафіна Маковій. – Чернівці : Український письменник, 1993. – 103, [1] с. – Слов. діалектизмів: с. 102-103
568504
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець ; МОН України. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-364-823-1
568505
  Немцов В.И. Золоте дно / В.И. Немцов. – К., 1954. – 268с.
568506
  Котлярчук Андрій Золоте дно, або Скарби Середземного моря : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 88-95 : Фото
568507
  Сидоренко Віктор Золоте запрошення в Україну : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 126-127 : Іл.
568508
   Золоте кільце Івано-Франківщини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – ISSN 0130-5212
568509
  Світлична Г.П. Золоте перевесло : поезії / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1963. – 62 с.
568510
   Золоте перевесло. – К., 1969. – 239с.
568511
   Золоте перевесло : путівник, присвяч. життю та творчості Народного художника України Олександра Саєнка / [редкол.: Н. Саєнко, М. Гриценко, Ю. Ткач]. – Київ : [б. в.], 2020. – 30 с. : іл., фотоіл. – Брошура описана за обкл.
568512
  Веремійчик О. Золоте перевесло творчости династії Саєнків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – С. 16
568513
  Веремійчик О. Золоте перевесло творчості династії Саєнків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – С. 16
568514
   Золоте перевесло: мистецька династія Саєнків у музеях України / [авт. концепції і упоряд.: Н. Саєнко, О. Майданець-Баргилевич]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – 310, [2] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 303-305. – Бібліогр.: с. 267-302 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7736-80-5
568515
  Боньковський О. Золоте перо : текст // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 96-113. – ISSN 0868-4790
568516
  Суховершко Г.В. Золоте перо Василя Симоненка / Григорій Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 65, [1] с. : іл., портр. – Творча спадщина Василя Симоненка - вагомий внесок у розвиток украънської національної журналістики. - Імен. покажч.: с. 59. – Бібліогр.: с. 60. – ISBN 978-966-2256-25-3


  У пр. №1702624 напис: Славним творцям журналу "Журналіст України" з побажанням нових творчих успіхів
568517
  Трохименко В. Золоте перо послужить і сьогодні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 39-40
568518
   Золоте перо. Людмила Мех / [авт.-упоряд., ред. Шевченко С.В.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 295, [1] с., [25] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-27-8
568519
   Золоте правило // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 10-13


  В Київському інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася презентація підручника Анатолія Зленка "зовнішньополітичнна стратегія і дипломатія України".
568520
   Золоте руно : Збірка. Для середнього та старшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1985. – 156с.
568521
  Шупта Дмитро Золоте руно : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 62-65
568522
  Райніс Я. Золоте ситечко : вірші / Я. Райніс. – Київ, 1982. – 16 с.
568523
   Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть : в 2 кн. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-14-3
Кн. 1 : Література раннього Середньовіччя (до 988р.); Література високого Середньовіччя (988-1240). – 2002. – 784 с.
568524
   Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть : в 2 кн. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-19-4
Кн. 2 : Література високого Cередньовіччя (988-1240) ; Література пізнього Cередньовіччя (1240 - середина XV ст.). – 2002. – 784 с.
568525
  Мосенкіс Ю. Золоте слово Михайла Максимовича // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 3 : фото


  210 років з дня народження першого ректора Київського університету.
568526
  Наулко В. Золоте століття давньої землі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 144-146. – ISSN 0869-3595


  Міжнародний науковий форум у Туркменістані.
568527
   Золоте сузір"я. – Ужгород, 1951. – 180с.
568528
   Золоте сузір"я України. Золотий фонд нації / [авт.-упоряд. та авт. ідеї В. Болгов ; ред. рада: А. Баканова та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум ; Ін-т біограф. дослідж., 2011. – 591, [1] с. : іл., фотогр. – Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін. – ISBN 978-966-1641-36-4


  Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін.
568529
  Ільф І. Золоте теля / І. Ільф, Є. Петров. – Київ-Харків, 1936. – 348с.
568530
  Бавбекова І. Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 184-190
568531
  Павличко Д. Золоте яблоко : поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 1998. – 207 с. – ISBN 966-500-106-Х
568532
  Донченко О Золоте яєчко / О Донченко. – Київ, 1962. – 24с.
568533
  Леонов І. Золоте: личило б мовчання. Зневажливе спілкування президента Зеленського з ветеранами АТО обурило українців, які протестують проти капітуляції // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 1, 4


  "«Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і ...
568534
  Лысцов И.В. Золотена / И.В. Лысцов. – М., 1962. – 95с.
568535
  Костин И.А. Золотец / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1968. – 86с.
568536
  Багряний Іван Золотий бумеранг : вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії / Іван Багряний. – Київ : Рада, 1999. – 680 с. – ISBN 966-7087-25-5
568537
  Лубоцький Ю.В. Золотий бутс / Ю.В. Лубоцький, Є. Снєгірьов. – Київ, 1963. – 137с.
568538
   Золотий вересень. – К., 1979. – 328с.
568539
  Павленко С. Золотий вік Батурина (1625 - 1707 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 54-68


  Про М.П. Василенка - С. 65.
568540
  Домбровський М. Золотий вік і образ межі у Тібула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 245-250. – ISSN 2078-340X
568541
  Лігостов В.О. Золотий глечик : лірична комедія / В.О. Лігостов. – Київ : Мистецтво, 1977. – 65 с.
568542
  Тичина П.Г. Золотий гомін : поезії: (Збіpка збіpок) / Павло Тичина ; [Худож. П.М. Ковжун]. – Львів ; Київ : Hаклад Вид[авн.] Спілки "Hові шляхи" ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1922. – 103 с. : поpтp. – (Новітня бібліотека ; Ч. 42)


  Розд. кн: Соняшні клаpнети; Плуг [пpисвячено Є. Тичині]; Замісць сонетів і октав [пpисвячено Г.С. Сковоpоді]
568543
  Тичина П.Г. Золотий гомін / Павло Тичина ; [перед. та біогр. дані М. Ласло-Куцюк]. – Бухарест : Критеріон, 1980. – 158 с. – (Серія "Мала бібліотека")
568544
   Золотий гомін. – К.
1. – 1991. – 352с.
568545
   Золотий гомін : Хрестоматія з українсько літератури для 11 класу. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 623с. – ISBN 966-04-0012-8
568546
  Тичина П. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Тичина ; вступ. стаття, упоряд. та прим. С.А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-87-8
568547
  Юнгер Б.Г. Золотий горішок / Б.Г. Юнгер. – К., 1962. – 180с.
568548
  Гофман Е.Т.А. Золотий горнець : вибрані твори / Ернст Теодор Амадей Гофман ; пер. з нім. Сидір Сакидон та Евген Попович. – Київ : Дніпро, 1976. – 365 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 23)
568549
  Гофман А Е.Т. Золотий горнець, та інші твори / А Е.Т. Гофман; Пер. з німецької Сакидон С. – Київ : Дніпро, 1968. – 303 с.
568550
  Охременко В. Золотий дощ / В. Охременко. – К, 1941. – 185с.
568551
  Дяченко С.С. Золотий дощ : повість, оповідання / Сергій Дяченко. – Київ : Молодь, 1982. – 160 с.
568552
  Ретер О. Золотий дощ. / О. Ретер. – Х.-К., 1930. – 259с.
568553
  По Едгар Аллан Золотий жук : (Як було знайдено скарб капітана Кіда) ; Оповідання для молоді / Єдгар По; [Пеpеклад І. Мисика - надпис стерт]. – Кам"янець-Подільський : Видавн. Т-во "Дністеp" ; Дpук. Т-ва "Дністеp", 1920. – 47 с.
568554
  По Едгар Аллан Золотий жук : оповідання про те, як найдено скарб Капітана Кіда / Єдгар А. По ; [За перекладом І. Мисика, вид. в Кам"янці 1920]. – [Львів], 1927. – 36 с. – (Пластова бібліотека ; № 1)
568555
  По Едгар Аллан Золотий жук : Оповідання / По Едгар Аллан. – К. : Веселка, 1972. – 116с.
568556
  По Е. Золотий жук : оповідання та повісті ; пер. с англ. / Едгар Аллан По. – Київ : Дніпро, 2001. – 398 с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-031-Х
568557
  Зінчук С.С. Золотий запас / С.С. Зінчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 102с. – ISBN 5-333-00635-0
568558
  Муратов О. Золотий запас Росії та чехословацький корпус: Бувальщина і Небилиці. / О. Муратов, Д. Муратова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
568559
  Шпак О. Золотий запас таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 11


  Нова книга знакових поезій Андрія Демиденка "Вибухають кульбаби".
568560
  Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях / Вікторія Ярош ; [передм. Ковтун А.А.]. – Київ : Успіх та кар"єра, 2013. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-2082-15-9
568561
   Золотий колосок : зб. фольклор. і літ. творів для роботи з дітьми у дошк. закл. за програмою "Дитина". – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-02949-X
Ч. 1 : Своє люблю і знаю. – 1994. – 621, [3] с.
568562
  Антоненко-Давидович Золотий кораблик / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Литвидав, 1960. – 107 с. : іл.
568563
  Затуливітер В.І. Золотий корінь / Володимир Затуливітер. – Київ : Щек, 2019. – 187, [1] с. : портр. – Бібліогр.: 184-186. – ISBN 978-966-7139-58-1
568564
  Кохан В.І. Золотий лабіринт / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1983. – 256 с.
568565
  Опільський Юліан Золотий Лев : Повість / Опільський Юліан. – Київ : Художня література, 1989. – 410 с. – (Бібліотека історичної прози)
568566
  Балясна Р.Н. Золотий листопад / Рива Балясна ;. – Київ, 1967. – 111с.
568567
  Павличко Д. Золотий метеорит української поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 185-187. – ISSN 0208-0710
568568
   Золотий обруч. – Х., 1929. – 64с.
568569
  Сварожич Є. Золотий павук вод / Є. Сварожич. – Київ : SUN-NOT, 2001. – 448 с.
568570
  Донченко О Золотий павучок / О Донченко. – Х., 1928. – 141с.
568571
  Орлюк П. Золотий передзвін давнини // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 97-98. – ISSN 0869-3587
568572
  Тома Л. Золотий перетин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 12


  Творчий портрет Олега Чорногуза.
568573
  Каблова Т.Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Каблова Тетяна Борисівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
568574
  Майданович Т.В. Золотий пісок : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1988. – 93 с.
568575
  Гуменна Д. Золотий плуг = The golden plough : роман / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1968. – 291, [1] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою.- Екслібрис: from the library of dr. T. Olesijuk.- Вид. з автографом авт.
568576
  Неухатько Олександр Корнійович Золотий потенціал українського самбо // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : фото
568577
  Єрьомін Д.І. Золотий пояс / Д.І. Єрьомін. – Київ, 1986. – 256с.
568578
  Нікітенко М. Золотий пояс Шимона як сакральний модуль Успенського собору Києво-Печерського монастиря // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 266-274. – ISSN 2310-3310
568579
   Золотий птах. – К., 1966. – 91с.
568580
   Золотий птах : Українські народні казки, записані від М.С. Майора. – Ужгород : Патент, 1998. – 124с. – ISBN 966-7242-50-1
568581
  Білик І.І. Золотий Р.А. : геродотові історії у вільному переказі : для ст. шк. віку / І.І. Білик ; післям. В. Пащенка ; іл. Р. Масаутова. – Київ : Веселка, 1989. – 467, [3] с., [16] арк. кольор. іл. : іл.
568582
  Мачківський М. Золотий ранет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 12 січня (№ 1). – С. 16-17


  З нагоди 75-річного ювілею письменника Мар"яна Красуцького.
568583
  Демченко Ю.М. Золотий Ріг / Ю.М. Демченко. – К., 1986. – 103с.
568584
  Якутський М. Золотий ручей / М. Якутський. – Київ, 1955. – 192 с.
568585
  Осадчий В.П. Золотий ряст / В.П. Осадчий. – К, 1987. – 135с.
568586
  Беккельман Ю. Золотий смерч : записки юнака з порядної сім"ї : роман / Юрген Беккельман ; з нім. пер. Юрій Михайлюк. – Київ : Молодь, 1968. – 183 с. : іл.
568587
  Горобець Ірина Золотий сніг Вірменії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 80-81 : фото
568588
  Сидорук А. Золотий стандарт Волтера Кронкайта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 48-53
568589
  Шталенкова К.І. Золотий стандарт нації: значення персоніфікації в дизайні національних валют Східної Європи // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 81-86. – ISSN 2616-9967
568590
  Пушик С.Г. Золотий Тік : п"єса / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1971. – 86 с.
568591
  Клейн Е. Золотий трансторт. / Е. Клейн. – К, 1971. – 164с.
568592
  Брукнер К. Золотий фараон. Гробниці. Шукачі пригод. Дослідники = Der goldene Pharao / К. Брукнер ; пер. з нім. Г. Катерина ; [ил.: Ганс Томас]. – Київ : Молодь, 1973. – 178 с. : іл. – (Подорожі, пригоди, фантастика, компас)
568593
  Петльований В. Золотий фініш / В. Петльований. – Київ, 1957. – 71 с.
568594
  Тартаковський Б.С. Золотий фонд / Б.С. Тартаковський. – К., 1953. – 99с.
568595
   Золотий фонд нації // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 2 кв. – С. 53-62. – ISSN 0130-2043
568596
   Золотий фонд нації : [довідково-біографічне вид.] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2010. – 399, [1] с. : фотоіл. – Імен. покаж.: с. 362-372. – (Золота книга України). – ISBN 978-966-2315-19-6
568597
   Золотий фонд нації : [довідково-біографічне вид.] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн та худож. оформлення І.В. Болгов ; відп. за вип. А.І. Ошитко]. – [5-тє вид., зі змінами та допов.]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Інститут біографічних досліджень, 2014. – 543, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1641-68-5
568598
  Орлов В.М. Золотий фонд партії / В.М. Орлов. – Київ, 1968. – 46с.
568599
  Литвин В. Золотий фонд, національне надбання, основа сьогодення і майбутнього:Виступ Голови Верховної Ради України на ювілейній сесії загальних зборів НАН України. // Голос України, 2003. – 2 грудня


  З нагоди 85-річниці Національної академії наук України та її президента - Б.Патона
568600
  Третяк Тетяна Золотий хлопець : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21 : Фото
568601
  Шахігіан А. Золотий шолом / А. Шахігіан. – К, 1970. – 134с.
568602
   Золотий ювілей Всесвітньої асоціації медичного права. 23-й щорічний Міжнародний конгрес з медичного права // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 193-195. – ISSN 2072-084X
568603
  Зелінська Н. Золотий ювілей зниклої спеціальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326
568604
  Естін Е.Л. Золотий ювілей: зміни у сімейному праві за 50 років // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 68-81
568605
  Лондон Д. Золотий яр : оповідання / Д. Лондон; пер. і передм. А. Ніковського. – [Київ] : Слово, 1925. – 129 с.
568606
  Осадчий Василь Золотими звіздами по синьому : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – ISSN 0868-4790
568607
  Горюнов И.Г. Золотинка / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1950. – 84с.
568608
  Домовитов Н.Ф. Золотинка / Н.Ф. Домовитов. – К, 1967. – 103с.
568609
  Левчаев П.И. Золотиночка : повесть и рассказы / П.И. Левчаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 224 с.
568610
  Гурманчук О.В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 06.01.11 / Гурманчук О.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
568611
  Чейшвили А.Н. Золотистая паутина : роман / А.Н. Чейшвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 212 с.
568612
  Чжинун Си Золотистые акробаты. Снежные призраки : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 84-92 : Фото. – ISSN 1029-5828
568613
  Мурильо Хосе Золотистый, как мед = Rubio como ia miel : Кн. для чтения на исп. яз. для 7-8 кл. сред. шк. / Мурильо Хосе. – Москва : Просвещение, 1987. – 96с.
568614
  Кочетов В.С. Золотица / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1965. – 103с.
568615
  Петренко Л. Золоті акварелі осені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 - 8 листопада (№ 49). – С. 7


  Вірші студентки КНУ імені Тараса Шевченка.
568616
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1979. – 352 с.
568617
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1982. – 512 с.
568618
  Бобак С. Золоті верби // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0868-4790
568619
  Шапаренко О.М. Золоті весла / О.М. Шапаренко. – К., 1979. – 104с.
568620
  Зуєвський Олег Золоті ворота = The golden gate : Поезії / Зуєвський Олег. – Мюнхен, 1947. – 63 с.
568621
  Головченко І.Х. Золоті ворота : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 380с.
568622
  Смілянський Л.І. Золоті ворота : Роман. Повісті. Новели / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1991. – 813 с. – ISBN 5-308-01035-8
568623
  Бердник О. Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв"ю / Олесь Бердник. – Київ : Смолоскип, 2008. – 416 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). – ISBN 978-966-1676-02-1
568624
  Тарасенко В. Золоті ворота : історія України в легендах і переказах / Валентина Тарасенко, Ганна Дніпрова. – Київ : Український письменник, 2009. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 966-579-240-7
568625
  Бердник О. Золоті Ворота = The golden gate : повісті / Олесь Бердник. – Париж [etc.] : Смолоскип, 1975. – 163, [3] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Н обкл. відомості щодо назви: збірка повістей. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 18)
568626
  Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві / С.О. Висоцький; Пер. з російської мови. – Київ : Техніка, 2000. – 158с. – Бібліогр.:с.158. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-192-1
568627
  Федорова Л.Д. Золоті ворота в Києві як об"єкт громадської опіки в XIX- на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 25-36. – ISSN 2077-9496
568628
  Пачовський Василь Золоті ворота й український переказ про Михайла Семилітка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
568629
  Шалапнова-Рушай Золоті ворота Києва знайдено? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 10-11
568630
   Золоті ворота перемоги. – К., 1974. – 152с.
568631
  Шапіро О. Золоті ворота: давня фортеця Богом береженого Києва // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 6 (98), листопад - грудень. – С. 22-27. – ISSN 1819-7329
568632
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1968. – 751 с.
568633
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ
кн. 1. – 1981. – 558с.
568634
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1986. – 557с.
568635
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ
кн. 1. – 1989. – 494с.
568636
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце; Білий морок : Історичні романи / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 944с.
568637
  Фурман А. Золоті джерела кохання / А. Фурман. – Тернопіль, 2000. – 32с. – ISBN 966-7411-75-3
568638
  Підпалий В.О. Золоті джмелі : вибрані твори / Володимир Підпалий ; [упоряд. Н. Підпала]. – Київ : Твім інтер, 2011. – 553, [7] с. : фото. – На обкл. портр. В. Підпалого художниці Л. Лободи. – ISBN 966-7430-33-2
568639
  Ткачук Наталія Золоті дзвони соняшників, зморшкуваті долоні вересня і 10 завдань з української мови за темою "Складне речення" : матеріали до уроку зачаровування словом // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-81
568640
  Лупій О. Золоті еклоги : Поезії, поема / Олесь Лупій. – Львів : Логос, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7379-10-8
568641
  Василенко К.Ю. Золоті зерна / К.Ю. Василенко. – Київ, 1963. – 324с.
568642
   Золоті зірки України : Герої Радянського Союзу. – Київ : Укртелеком, 2002. – 136с. – ISBN 966-8054-00-8
568643
  Старченко Олена Золоті історії : Україна чудес / Старченко Олена, Андреєв Михайло // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 96-100 : Фото
568644
  Ревуцький Д.М. Золоті ключі : [пісенник] ; Вип. 1-3 / Д. Ревуцький. – 1926-1929. – Київ : Книгоспілка
Вип. 3. – 1929. – 105 с. : ноти


  Зміст: Основу склали народні пісні, вміщені в різних публікаціях музичного фольклору М. Лисенка, А. Єдлічки, П. Сокальського, К. Квітки та ін. Поряд з цим упорядник подав ряд власних записів, а також узяв багато пісень з рукописних матеріалів інших ...
568645
  Крижанівський С.А. Золоті ключі : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 100 с.
568646
   Золоті ключі. – Київ
1. – 1964. – 148 с.
568647
   Золоті ключі. – К.
2. – 1964. – 140с.
568648
   Золоті ключі. – К.
3. – 1964. – 148с.
568649
   Золоті ключі : українські народні пісні / авт.-упоряд. Роман Стецюк ; [ред. В.М. Пономаренко]. – Київ : Музична Україна, 2011. – 436, [16] с. : іл., ноти. – ISBN 979-0-707527-09-2
568650
  Шпак В. Золоті ключі нащадка гетьманів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 квітня (№ 63). – С. 8


  Дмитро Миколайович Ревуцький - музикознавець, фольклорист і музичний діяч.
568651
  Дейнега І.І. Золоті книги української етнографії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 45-53


  Збірник "Украинские национальные песни" М. Максимовича був першим науковим виданням українських народних пісень. Є фото М. Максимовича.
568652
  Єсенберлін І. Золоті коні прокидаються / І. Єсенберлін. – К, 1986. – 384с.
568653
  Слапчук В. Золоті куполи : поезії / Василь Слапчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 276 с. – ISBN 978-966-361-309-3
568654
  Шпол Ю. Золоті лисенята / Ю. Шпол. – 268с.
568655
  Яровий О.С. Золоті литаври краси ("романтика звичайного" в новелах Олеся Гончара "Модри камень" (1946) та "Соняшники" (1950)) // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 200-205. – ISBN 978-966-171-251-4
568656
  Митін Д. Золоті медалі - наші! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  За інформацією викладача мех.-мат. ф-ту, студенти механіко-мат. ф-ту Кирило Мулярчик та Максим Чорний завоювали золоті медалі на міжнародній Південно-Східній Європейській олімпіаді (Болгарія) для студентів молодших курсів
568657
  Назаров Н. Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури. ...
568658
   Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури.
568659
  Рильський М.Т. Золоті меди : вибрані поезії / М.Т. Рильський; Упоряд. П. Іванова. – Київ : Дніпро, 1974. – 191 с.
568660
   Золоті Нагороди чемпіоната світу з програмування у наших кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Нещодавно в м. Харбіні (Китай) на базі Харбінського інженерного ун-ту відбувся фінал 34-го чемпіонату світу з програмування серед студентів ВНЗ, який проводиться під егідою ACM (Association for Computing Machinery, www.acm.org). Спонсором змагань ...
568661
  Данилевська О Н. Золоті орелі / О Н. Данилевська, М.М. Ткач. – Київ, 1997. – 40 с.
568662
  Бошков В.М. Золоті п"ятдесят : зб. віршів / Віталій Бошков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-927-432-8
568663
  Вовк М.П. Золоті пальці / М.П. Вовк. – Ужгород, 1979. – 88с.
568664
  Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 81-93. – ISSN 0236-1477
568665
  Бурлаков С.Р. Золоті ранети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 126 с.
568666
   Золоті роковини : До 50-річчя Великої української національної революції та відновлення української державності, 1917-1967 // Календар - альманах Українського народного союзу на ... рік / Український народний союз. – Джерзі Ситі - Ню Йорк, 1967. – 256с.
568667
  Коротич В.О. Золоті руки : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1961. – 88 с.
568668
   Золоті руки. – Київ, 1981. – 57с.
568669
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження. – Донецьк : БАО, 2007. – 224с. : іл. – ISBN 978-966-338-790-1
568670
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження / [ уклад. О.В. Зав"язкін ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-481-201-3
568671
  Суптеля Д.В. Золоті серця / Д.В. Суптеля. – К., 1959. – 148с.
568672
  Мартинова Т.Д. Золоті скарби творчості / Мартинова Т.Д. – Одеса, 1971. – 63 с.
568673
  Гете Йоганн Вольфганг Золоті слова / Гете Йоганн Вольфганг; З нім. перекл. М. Ігнатенко. – Ніжин - Київ : Просвіта, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7391-18-3
568674
  Сигалов А. Золоті слова. І ноти: як створювали українськi пiснi-шедеври // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 10-11


  "13 листопада 2014 року спецiальна сесiя Київської мiської ради ухвалила рiшення: офiцiйним гiмном Києва вважати пiсню композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка «Києве мiй». З цiєї нагоди до Києва прилетiла з Нiмеччини Тамара Шамо - дочка ...
568675
   Золоті сторінки аграрної науки України / Нац. акад. аграр. наук ; [упоряд.: Т.В. Шевченко, М.В. Гетьман, А.В. Доронін та ін. ; ред. рада: Я.М. Гадзало (голова), А.В. Балян, М.В. Роїк та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-540-543-6
568676
   Золоті сторінки олімпійського спорту України. – Київ, 2000. – 192с. – ISBN 966-7133-32-Х
568677
   Золоті сторінки української культури = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Петрова О.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-00-6
Т 1. : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, І.Д. Гамкало та ін.]. – 2008. – 1 електрон. опт. диски (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 26,5х20,5)
568678
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-08-2
Т. 2 : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, Т.А. Дзюбенко та ін.]. – 2009. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture / Богуцький Ю. П. [та ін.] ; Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — [Київ] : Інфодиск, [200–]–. Т. 2. - Київ, [2009]. — 1 електр. опт. диск ...
568679
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-11-2
Т. 3 : Українське бароко=Ukrainian barogue / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.Д. Безгін, Д.В. Степовик та ін.]. – 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Третій том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячений мистецтву XVII - XVIII ...
568680
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-17-4
Т. 4 : XX століття. Особистості=XX centuru. Personalities / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, Д.В. Безгін, Г. Чміль та ін.]. – 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Четвертий том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується видатним художникам ...
568681
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Яковлева І., Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-30-3
Т. 5 : Сучасність=Modern times / [ідея, розроб. проекту, авт. група: Ю. П. Богуцький, В. Чепелик, Г. Чміль та ін.]. – 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: П"ятий, завершальний том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується мистецтву ...
568682
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 232с. – (Романи й повісті ; № 7)
568683
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 447с.
568684
  Іванченко Р. Золоті стремена / Раїса Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-179-0
568685
  Чередниченко Д.С. Золоті струни / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1981. – 72 с.
568686
  Нагірняк В. Золоті струни пісенного вівтаря нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 січня (№ 1)


  Книга Василя Нагірняка "Орфей Собору Нації" про життя і піснетворчу діяльність Володимира Івасюка.
568687
   Золоті твори для школярів та абітурієнтів. – Донецьк : БАО, 1999. – 320с. – ISBN 966-548-080-4
568688
  Біксей Л. Золоті фонди музею : 115-та річниця від дня народження художника СРСР Йосипа Бокшая // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 0130-1799
568689
  Коцюба Г.М. Золоті хліба / Г.М. Коцюба. – Харків, 1934. – 80с.
568690
  Сосюра В. Золоті шуліки : Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : Книгоспілка. – 80с.
568691
  Віта В. Золотне шиття : вибране / Вікторія Віта. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-62-8
Т. 1. – 2002. – 231, [1] с. : портр., іл.


  У пр. № 1747329 напис: Вельмишановному Михайлові Кузьмовичц Наєнку на добрі спогади. Автор. 25. 1. 2005 р. м. Київ
568692
  Віта В. Золотне шиття : вибране / Вікторія Віта. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-69-5
Т. 2. – 2002. – 230, [2] с. : портр., іл.
568693
  Демченко М.Ю. Золото - важлива складова міжнародних резервів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 118-124. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
568694
  Балабин С.П. Золото - металл благородный / Станислав Балабин ; [худож. С. Есипов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1975. – 416 с. : ил.
568695
   Золото. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Вид-во Т-ва "Просьвіта", за червень 1908 [р.] ; Ч. 338)
Ч. 2. – 1908. – 40 с. : іл., табл.


  Зміст: Золото [про розробку родовищ]; Гроші [стаття] / Г.Х. [Г.М. Хоткевич]. Вовкулака: Оповіданє / Д. Мамін-Сібіряк; Пер. Г. Хоткевич. Бог на землі: Індійська казка / Г. Джуян. Дещо про векслї [стаття] / К.А. Левицький.
568696
  Мейстер А.К. Золото / А.К. Мейстер. – Л.
18. – 1925. – 1-48с.
568697
  Сандрар Блэз Золото : чудесная повесть о генерале Иоганне Августе Сутере / Блез Сандрар ; пер. с фр. М.М. Симонович. – Москва : Прометей, 1926. – 132 с.
568698
   Золото : Сборник. – Свердловск : ОГИЗ, 1946. – 160 с.
568699
  Ажаев В.Н. Золото : рассказы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск : Дальгиз ; Тип. газ. "Суворовский натиск", 1948. – 176 с. – (Библиотека советской прозы)
568700
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1950. – 424с.
568701
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 544с.
568702
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 817с.
568703
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 64с.
568704
  Мамин-Сибиряк Золото : Роман / Мамин-Сибиряк. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 296с.
568705
  Полевой Б. Золото / Б. Полевой. – Москва, 1954. – 496 с.
568706
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1955. – 526с.
568707
  Упит А.М. Золото : роман / А.М. Упит. – Рига : Латгосиздат, 1956. – 406 с.
568708
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1957. – 304с.
568709
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1958. – 519с.
568710
  Козланюк П.С. Золото / П.С. Козланюк. – Львів, 1958. – 48 с.
568711
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Липецк, 1960. – 390с.
568712
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Воронеж, 1967. – 399с.
568713
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1968. – 496с.
568714
  Петров П.П. Золото / П.П. Петров. – Иркутск, 1970. – 295с.
568715
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Минск, 1983. – 432с.
568716
  Аникин А.В. Золото : междунар. экон. аспект / А.В. Аникин. – Москва : Международны отношения, 1984. – 319 с., 12 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 312-318
568717
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1985. – 559с.
568718
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1985. – 528с.
568719
   Золото. – М, 1986. – 9с.
568720
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1987. – 268с.
568721
  Аникин А.В. Золото / Аникин А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 335 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 324-330
568722
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.156-174
568723
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.160-174
568724
  Мамин-Сибиряк Золото / Дмитрий Мамин-Сибиряк. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 280, [3] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-071859-7
568725
  Митюрин Дмитрий Золото "Черного принца" : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 58-63 : Фото
568726
   Золото Альберты. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 335 с.
568727
  Горобець О. Золото Андріївської церкви: Жан Батист Ле Пренс // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 58-61
568728
  Паламарчук Андрей Золото Бактрии. Дары прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 74-90 : фото
568729
   Золото бала : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-21 : Фото
568730
  Гулик Р. Золото Будды : Китайская детективная повесть / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. Е. Звягина, М. Арьевой. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 229с. – (Детектив из жизни Средневекового Китая). – ISBN 5-8301-0215-3
568731
  Иванов А.В. Золото бунта : роман / Алексей Иванов. – Новая ред. – Москва : АСТ, 2013. – 701, [3] с. – (Редакция Елены Шубиной). – ISBN 978-5-17-078752-4
568732
  Иванов А. Золото бунта, или Вниз по реке теснин : [роман] / Алексей Иванов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 704с. – ISBN 5-352-01485-1
568733
  Летников Ф.А. Золото в гидротермальном процессе / Ф.А. Летников, Н.В. Вилор. – Москва : Недра, 1981. – 225с.
568734
   Золото в недрах Крыма / Е.Ф. Шнюков, И.В. Гаврилюк, Н.А. Маслаков [и др. ; отв. ред. Е.А. Кулиш] ; НАН Украины, Гос. науч. учреждение, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : Логос, 2010. – 185, [2] с., [1] л. ил., слож. вдвое : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-02-5698-9
568735
  Михалевский Ф.И. Золото в период мировых войн / Ф.И. Михалевский, 1945
568736
  Погребняк Ю.Ф. Золото в природных водах Забайкалья / Ю.Ф. Погребняк. – Москва, 1983. – 53с.
568737
  Михалевский Ф.И. Золото в системе капитализма после второй мировой войны / Ф.И. Михалевский. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 235 с.
568738
  Боришкевич О.В. Золото в сучасній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
568739
  Братюк В.П. Золото в Україні: інвестиція чи бізнес. сучасний погляд / В.П. Братюк, Г.Т. Михальчинець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 191-197. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
568740
  Баукова Т.В. Золото в химии и медицине / Т.В. Баукова, Д.А. Леменовский; Бауков Т.В., Леменовский Д.А. – Москва : Знание, 1991. – 31 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. "Химия" ; № 8/1991 ; "Химия")
568741
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов ; Науч.- иссл. финансовый ин-т. – Москва : Финансы, 1968. – 256 с.
568742
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 478 с.
568743
  Перец Павел Золото ван Рейна : Вечный дозор. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 22-35 : Фото
568744
  Искандер Ф.А. Золото Вильгельма : повести, рассказы / Фазиль Искандер. – Москва : Эксмо, 2010. – 637, [2] с. : портр. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-41972-2


  Содерж.: Школьный вальс, или Энергия стыда: повесть; Стоянка человека: избранные главы; повести, рассказы: Оладьи тридцать седьмого года; Богатый Портной и хиромант; Колчерукий; Незваный гость; Дедушка; Путь из варяг в греки; Жил старик со своей ...
568745
  Непокупний А.П. Золото вікон: поезії / А.П. Непокупний. – К., 1989. – 114с.
568746
  Дерюгин Ю.Н. Золото Гвинеи: история, геология, поиски, разведка, добыча / Дерюгин Ю.Н. – Москва : Акварель, 2021. – 387, [1] с. : ил., карт. – Рез. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 371-377. – ISBN 978-5-904787-79-0
568747
  Кожевников Н.П. Золото далекой бухты / Н.П. Кожевников. – Свердловск, 1970. – 59с.
568748
   Золото доколумбовой Америки. – Москва, 1976. – 191с.
568749
   Золото древней Америки. – Л., 1976. – 14с.
568750
  Ковальчук М.С. Золото з осадочних комплексів Українських Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 55-65. – Бібліогр.: 21 назв.
568751
   Золото з рудоносних порід Гайчурської ділянки (Західне Приазов"я) / Сукач Віталій, Ковальчук Мирон, Вишневський Олексій, Неживой Сергій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
568752
  Бломберг Р. Золото и Анаконда / Р. Бломберг. – Пер. с шведського. – Киев : Молодь, 1961. – 136 с. : ил.
568753
  Ярмонкин В. Золото и кредитный рубель / В. Ярмонкин. – 2-е значит. доп. изд. – Санкт-Петербург : Банкирск. дом Генрих Блокк, 1887. – [4], 167 с
568754
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 17-73. – ISSN 0131-2561
568755
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 13-86. – ISSN 0131-2561
568756
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : [ історичний роман-трилер ] / Віктор Савченко. – Дніпропетровськ : Зоря, 2007. – 448с. – ISBN 978-966-511-255-6
568757
  Лієлайс А.К. Золото інків / А.К. Лієлайс. – К., 1986. – 231с.
568758
  Кульчицький С. Золото кайзера на службі Владіміра Лєніна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 45 (625), 8 -14.11.2019. – С . 52-55. – ISSN 1966-1561
568759
  Михалевский Ф.И. Золото как денежный товар / Ф.И. Михалевский. – М., 1937. – 188с.
568760
  Гаухман О.Л. Золото как инструмент укрепления финансовых позиций ведущих стран Европы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 107-119. – ISSN 0235-5620
568761
  Мазур Андрій Золото Каліфорнії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-58 : фото
568762
  Вассерман Я. Золото Кахамарки / Я. Вассерман. – Москва, 1956. – 51с.
568763
   Золото Колумбии. – Л., 1979. – 26с.
568764
   Золото Колумбии. – М., 1988. – 37с.
568765
  Дуке Гомес Золото Колумбии: Ювелирное искусство индейцев / Дуке Гомес, Луис. – М., 1982. – 51с.
568766
  Чиркова Елена Золото кормит, золото поит, золото нагишом водит : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 78-84 : Фото
568767
  Булычева А.А. Золото листопада : стихи и поэмы / Ангелина Булычева. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 87 с. : ил.
568768
  Бачинська К. Золото Мексики. Українець здобув перемогу на науковому конкурсі у Мексиці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 140). – С. 2


  "Студент Київської політехніки на міжнародному конкурсі створив найкращий зі 120 проектів. Хлопець запропонував нову технологію очищення води від нафти. Нафтові розливи на воді хлопець запропонував ліквідовувати досить швидко. Для цього він хоче ...
568769
  Ногейра Золото Мономотапы и португальские торговцы / Ногейра, Кошта А. де. – Москва, 1984. – 64 с.
568770
  Пессель М. Золото муравьев / М. Пессель. – Сокр.пер. с франц. – Москва : Мысль, 1989. – 192 с.
568771
  Тихомиров Виктор Золото на ветру / Тихомиров Виктор. – М. : ИМА-пресс, 1990. – 90с.
568772
  Горюнов А. Золото нации : иллюстр. история укр. бокса / [Антон Горюнов ; перевод: А. Киричук, М. Николаенко]. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 344, [2] с. : ил., табл., портр. – На тит. л. авт. не указ. – (Саммит-Книга : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7350-04-9


  У пр. № 1739529 напис: С наилучшими пожеланиями от автора! А. Борюнов. Владимиру Бугрову с наилучшими пожеланиями! Удачи! С уважением 1.XII.2015. М. Завьялов, г. Киев
568773
  Шаїнський Ю. Золото нації : український олімпійський п"єдестал / Юхим Шаїнський ; фот. Йосипа Шаїнського, Юхима Шаїнського, Миколи Бочєка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 158, [2] с. : фотоіл., табл. – (Саміт-Книга : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-138-2
568774
  Маротта Д. Золото Неаполя / Д. Маротта. – Л, 1989. – 460с.
568775
  Эбаноидзе Игорь Золото Нормандии : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 94-101
568776
   Золото Перу. – М., 1988. – 8с.
568777
  Лиховид І. Золото Поділля - в Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  У Національному історичному музеї відкрилася виставка ексклюзивних і знакових для світової історії артефактів.
568778
  Тригуб В. Золото Полуботка ніхто не шукав! // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-5


  Золото Павла Полуботка
568779
  Руднєв Є.М. Золото про чорний день / Є.М. Руднєв. – Київ : Молодь, 1987. – 190 с.
568780
  Ренников А. Золото Рейна : о немцах в России / А Ренников [псевд.]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина, "Новое время"], 1915. – [2], 395 с. : ил., карт.
568781
   Золото Рейна. – Л., 1934. – 60с.
568782
  Уильямс А.Р. Золото с колесницы Тутанхамона. Царское золото // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 72 : фото
568783
  Рудим В.В. Золото Севера. / В.В. Рудим. – М., 1969. – 176с.
568784
  Хазанов А.М. Золото скифов / А.М. Хазанов. – М, 1975. – 143с.
568785
  Хамматов Я.Х. Золото собирается крупицами : романы / Я.Х. Хамматов. – Москва, 1975. – 672 с.
568786
  Хамматов Я. Золото собирается крупицами. : роман / Я. Хамматов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 431 с.
568787
  Семашкевич Р. Золото соломы : стихи / Рыгор Семашкевич ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 31 с.
568788
   Золото Тувы // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С. 56-57. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
568789
  Крол Алексей Золото фаюмских мумий : археология // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 66-76 : Фото, карта
568790
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1957. – 331с.
568791
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1966. – 300с.
568792
  Синенко В.І. Золото Чорної Гори / В.І. Синенко. – Київ, 1977. – 630с.
568793
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1987. – 613с.
568794
  Иванов А.Л. Золото, добытое в небе / А.Л. Иванов. – К., 1978. – 160с.
568795
   Золото, Конь и Человек. – Москва, 1961. – 357с.
568796
  Ковальчук М. Золото, мідь і срібло в корі звітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка / М. Ковальчук, Ю. Крошко, О. Шестаков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 14-24. – ISSN 2078-6220
568797
  Ковальчук М.С. Золото, срібло та мідь у корі вивітрювання Юріївського родовища (Кіровоградський блок, Україна) / М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко, О.Ю. Шестаков // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 16-24 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2415-7848
568798
  Рыбкин Ю.И. Золото. / Ю.И. Рыбкин. – Ташкент, 1965. – 47с.
568799
  Малышев В.М. Золото. / В.М. Малышев, Д.В. Румянцев. – М., 1979. – 287с.
568800
  Фосс Г.В. Золото. (Типы месторождений, история добычи, сырьевые базы) / Г.В. Фосс. – М., 1963. – 174с.
568801
  Полевой Б.Н. Золото. Анюта / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 528 с.
568802
   Золото. Горноразведывательные и эксплуатационные работы на месторождениях золота. – Москва, 1970. – 158с. – На обор.тит.л. сост.: Рабинович С.И. – (Библиографическая информация)
568803
   Золото. Обогащение золотосодержащих руд и песков и методика их анализа : Библиографический указатель отеч. и иностр. лит. за 1960-1967 г. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 131с. – (Библиографическая информация)
568804
  Михальський В.В. Золото: фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 132-138 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв
568805
  Мамин-Сибиряк Золото; Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Нальчик, 1987. – 640с.
568806
  Рассохин В.В. Золотоая кувшинка / В.В. Рассохин. – Тула, 1971. – 80с.
568807
  Вязьмитина И М. Золотобалковский могильник / И М. Вязьмитина, . – Київ, 1972. – 190с.
568808
   Золотов Юрий Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 255-274. – ISBN 966-594-386-3
568809
  Колісник В. Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.61-64. – ISSN 0132-1331
568810
  Заваруєва О.С. Золотовалютні резерви України: призначення та проблеми формування // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
568811
  Гарбар Ж. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.49-52. – ISBN 966-654-085-1
568812
  Наркевич С. Золотовалютные резервы: история, определение, состав и современные функции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 86-105 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
568813
  Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность использования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-53. – ISSN 0207-3676
568814
   Золотоверхий Київ = The Golden Domes of Kyiv : photoalbum : фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 157, [3] с.
568815
  Фісун О. Золотоверхий у документах і фактах // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3. – С.170-176. – ISSN 0208-0710


  Михайлівський Золотоверхий собор. Історія у віках.Подано також фото собору 1934-1937рр.
568816
  Харитонов Віталій Золотовмісні мінерали у складі ільменту Носачівського родовища / Харитонов Віталій, Харитонова Таїсія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
568817
  Афанасьев А.А. Золотодобывающая промышленность капиталистических стран : экономический обзор / А.А. Афанасьев. – Москва : Госфиниздат, 1963. – 64 с.
568818
  Цкитишвили Д.И. Золотое богатство. / Д.И. Цкитишвили. – Тбилиси, 1962. – 15с.
568819
  Рождественский В.А. Золотое веретено / В.А. Рождественский. – Петербург, 1921. – 60с.
568820
  Богат Е.М. Золотое весло : повесть в письмах, размышления, истории / Е.М. Богат; Евгений Михайлович ; худож. А. Блох. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287 с. : ил.
568821
  Аксельрод Г.С. Золотое дело : повесть / Аксельрод Г.С. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 151 с.
568822
   Золотое десятилетие рок-поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 160 с.
568823
  Бунин И.А. Золотое дно : рассказы 1903-07 г. / Ив. Бунин. – 2 изд. – Москва : Книгоиздат писателей в Москве, 1914. – [8], 210, [6] с.
568824
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Калинин, 1949. – 306с.
568825
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Алма-Ата, 1953. – 291с.
568826
  Солоухин В.А. Золотое дно / В.А. Солоухин. – М, 1956. – 244с.
568827
  Шухов И.П. Золотое дно / И.П. Шухов. – М, 1957. – 311с.
568828
  Личутин В.В. Золотое дно / В.В. Личутин. – Архангельск, 1976. – 311с.
568829
  Соловьев Г.В. Золотое дно / Г.В. Соловьев. – Новосибирск, 1982. – 199с.
568830
  Радов А.Г. Золотое дно / А.Г. Радов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 237 с.
568831
  Спиридонов А.Я. Золотое дно / А.Я. Спиридонов. – Йошкар-Ола, 1991. – 286с.
568832
  Славин С. Золотое дно Арктики // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 10-11. – ISSN 0320-331Х


  Природні ресурси Арктики
568833
   Золотое зарево. – Алма-Ата, 1979. – 149с.
568834
  Левашов В.В. Золотое звено : [Книга про Байкало-Амур. магистраль, напис. ее строителями] / Рассказы строителей собрал и прокоммент. писатель Владимир Левашов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 192 с. : ил., цв. ил. – (Антология всесоюзных ударных комсомольских строек . БАМ: от нулевого километра до наших дней)
568835
  Филатов В.И. Золотое звено : повесть / В.И. Филатов ; [худож. Н.Н. Стасевич]. – Москва : Воениздат, 1987. – 319 с. – (Библиотека юного патриота ; О родине, подвигах, чести)
568836
  Воскресенская З.И. Золотое зерно / З.И. Воскресенская. – Москва, 1990. – 223с.
568837
  Постникова-Лосева Золотое и серебряное дело XV-XX вв. / Постникова-Лосева. – Москва, 1983. – 275с.
568838
  Константинов М.М. Золотое и серебряное оруденение вулканогенных поясов мира / М.М. Константинов. – М., 1984. – 165с.
568839
  Маршак С.Я. Золотое колесо / С.Я. Маршак. – Москва, 1987. – 122с.
568840
  Якубов А. Золотое колечко : повести и рассказы / Адыл Якубов; пер. с узб. А.Павлова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 163 с.
568841
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1958. – 288с.
568842
  Дгебуадзе-Пулария Золотое кольцо : роман-хроника / Дгебуадзе-Пулария; Пулария Дгебуадзе; пер. с груз. Т.Гвелесиани. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 543 с.
568843
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1973. – 551с.
568844
  Кудрявцев Ф.Ф. Золотое кольцо / Ф.Ф. Кудрявцев. – Ленинград, 1974. – 231 с.
568845
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин. – М., 1975. – 207с.
568846
   Золотое кольцо. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1976. – 264 с.
568847
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин, В.В. Струков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 335 с.
568848
  Аникина Наталия Золотое кольцо Болгарского SPA // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 54-60 : фото
568849
   Золотое кольцо России. – Москва, 1982. – 240с.
568850
  Лаврентьев А.В. и др. Золотое кольцо России / А.В. и др. Лаврентьев. – Москва, 1984. – 350с.
568851
  Пиняев И.Д. Золотое кольцо. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1963. – 62с.
568852
  Каплунов Ю.М. Золотое новогодье / Ю.М. Каплунов. – Свердловск, 1977. – 77с.
568853
  Скотт Айра Золотое обеспечение и великая депрессия тридцатых годов / Скотт Айра. – М., 1970. – 3с.
568854
   Золотое облако. – М., 1975. – 172с.
568855
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Томск, 1963. – 120с.
568856
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Новосибирск, 1969. – 175с.
568857
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1979. – 246с.
568858
  Белашов В.И. и др. Золотое ожерелье Сумщины: Путивль, Глухов, Ромны : путеводитель / В.И. Белашов и др. – Харьков : Прапор, 1987. – 150. [1] с. : ил.
568859
   Золотое озеро. – Барнаул, 1976. – 143с.
568860
  Малышев А.А. Золотое озеро. Повесть. / А.А. Малышев. – Москва-Л., 1952. – 256с.
568861
  Жиенбаев С. Золотое перо : стихи, баллады, поэма / С. Жиенбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 151 с.
568862
  Вергасов И.З. Золотое поле / И.З. Вергасов. – Симферополь
1. – 1960. – 423с.
568863
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А. Гусейнов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 223 с. – (Университет молодого марксиста)
568864
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А.А. Гусейнов. – М, 1982. – с.
568865
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А.А. Гусейнов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1988. – 269с.
568866
  Горбунов Б.П. Золотое ружье / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 44с.
568867
  Замчалов Г.Е. Золотое руно / Г.Е. Замчалов, О.В. Перовская. – М., 1957. – 175с.
568868
  Кругляков Г.В. Золотое руно / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1978. – 102с.
568869
   Золотое руно. – Киев, 1986. – 318с.
568870
  Лебедев В.А. Золотое руно / В.А. Лебедев. – Москва, 1989. – 379с.
568871
   Золотое руно. – М., 1992. – 79с.
568872
  Гуляшки А. Золотое Руно : [роман] / А. Гуляшки; Андрій Гуляши ; [пер. с бол. М.Михелевич и Б.Ростова]. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 406 с.
568873
  Дугаров Б.С. Золотое седло / Б.С. Дугаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
568874
  Гумилев Н.С. Золотое сердце России / Н.С. Гумилев. – Кишинев : Литература артистикэ, 1990. – 733с. – ISBN 5-368-00768-X
568875
  Ковалев З.В. Золотое сердце украинской литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 4-5
568876
   Золотое сечение. – М., 1988. – 812с.
568877
  Шевелев И.Ш. Золотое сечение / И.Ш. Шевелев. – М, 1990. – 342с.
568878
  Теряев Д.А. Золотое сечение в акустической структуре прозы Н.В. Гоголя (экспериментально-фонетическое исследование) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 256-260
568879
  Теряев Д.А. Золотое сечение в звучащем русском и украинском поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 227-242. – ISBN 966-8906-05-5
568880
  Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 359с.
568881
   Золотое слово русской литературы "Слово о полку Игореве" в иллюстрациях советских художников. – Москва, 1986. – 23с.
568882
  Гурунц Л.К. Золотое утро / Л.К. Гурунц. – М., 1955. – 455с.
568883
  Сидоренко А.И. Золотое шитье Бухары / А.И. Сидоренко. – Ташкент, 1981. – 111с.
568884
  Амп П. Золотоискатели / Пьер Амп ; пер. А.А. Поляк ; под ред. Бенедикта Лившица ; предисл. Рена Маршана. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 168 с. – (Новости иностранной литературы)
568885
  Траянов Х. Золотоискатели / Х. Траянов. – М., 1968. – 111с.
568886
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне / В.А. Обручев. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 246с.
568887
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – Москва, 1949. – 247с.
568888
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. – Москва : Географгиз, 1955. – 208с.
568889
  Лейбов Михаил Золотоискатели ХХІ века. Охотники за шедеврами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 50-51 : фото
568890
  Банэ Д. Золотой барабан / Диана Банэ. – Ярославль : Гринго, 1995. – 192 с. – В изд. также: Эхо любви / Э. Крауфорд. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-004-5


  1. Золотой барабан / Диана Банэ 2. Эхо любви / Э. Крауфорд
568891
  Орлов В.Т. Золотой берег / В.Т. Орлов. – М., 1971. – 128с.
568892
  Демурханашвили С. Золотой берег : рассказы и повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. Л. Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 239 с.
568893
  Мадор Ю.П. Золотой Берег / Ю.П. Мадор. – М, 1956. – 48с.
568894
  Фраерман Р.И. Золотой Василек / Р.И. Фраерман, 1963
568895
  Инге Ю.А. Золотой век / Ю.А. Инге. – Л., 1957. – 223с.
568896
  Еськов Кирилл Золотой век букашек / Еськов Кирилл, Закиров Ельдар, Чотони Джулиус // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 118-125 : фото
568897
  Логу Золотой век венецианской живописи / Логу, де, М. Абис. – Будапешт : Корвина, 1977. – 48с. – ISBN 963 13 4320
568898
   Золотой век датской живописи. – М., 1989. – 47с.
568899
  Субботский Е.В. Золотой век детства. / Е.В. Субботский. – М., 1981. – 96с.
568900
   Золотой век Екатерины Великой : воспоминания. – Москва : Московский университет, 1996. – 330с. – (Университетская библиотека / редкол.: В.Л. Янин, Л.Г. Андреев, Я.Н. Засурский и др.). – ISBN 5-211-03366-3
568901
  Бернаскони Е. Золотой век Игоря Моисеева продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
568902
  Воробьев-Обухов Алексей Золотой век Калифорнии : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 78-85 : Фото
568903
  Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи / Н.Н. Никулин. – Москва, 1981. – 398с.
568904
  Асташов Ю. Золотой век российской нефтепереработки: итоги и перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 0042-8736
568905
  Шафажинская Н.Е. Золотой век святости в отечественной истории и культуре // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 111-116. – ISSN 2070-9773


  Содержание статьи посвящено наиболее значительному периоду в русской истории и культуре, золотому веку святости, выдающимся церковным реформаторам Алексию Московскому и преподобному Сергию Радонежскому.
568906
  Демидов А.П. Золотой век Юрия Григоровича / Александр Демидов. – Москва : Алгоритм ; Эксмо, 2006. – 400с., [ 32с. илл. ]. – (Юбилеи). – ISBN 5-699-19631-5
568907
   Золотой вес штанги. – Киев, 1983. – 247 с.
568908
  Абашидзе Г.Г. Золотой виноградник : стихи : авториз. пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Правда, 1973. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
568909
  Киселев В.В. Золотой водопад / В.В. Киселев. – 2-е изд. – Иркутск, 1972. – 318с.
568910
  Киселев В.В. Золотой водопад : приключенческая повесть / В.В. Киселев. – 2-е изд. доп. – Иркутск : Молодая гвардия, 1979. – 222с.
568911
  Тухтабаев Х. Золотой выкуп : роман / Худайберды Тухтабаев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 271 с.
568912
  Доронин Алексей Золотой год гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-50 : Фото
568913
  Разумный М.А. Золотой голубь : маленькие новеллы / М.А. Разумный. – Рига : Лиесма, 1975. – 127 с.
568914
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок : сказка из новых времен / Э.Т.А. Гофман ; пер. с нем. Владимира Соловьева. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 92 с. – (Массовая серия)
568915
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Л., 1976. – 284с.
568916
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Москва : Советская Россия, 1991. – 317с. – ISBN 5-268-01240-1
568917
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок, и другие истории : пер. с нем. / Эрнест Теодор Амадей Гофман ; рис. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1981. – 366 с.
568918
  Манцевич А.П. Золотой гребень из кургана Солоха / А.П. Манцевич. – Л., 1962. – 10с.
568919
  Ковалев Борис Золотой гроб Рюрика в волховских джунглях. Новгород под гитлеровской оккупацией // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089
568920
  Иллеш Б. Золотой гусь / Б. Иллеш. – Москва, 1958. – 64с.
568921
  Перегудов А.В. Золотой день осени / А.В. Перегудов. – М, 1980. – 199с.
568922
   Золотой диск. – М., 1975. – 192с.
568923
  Тумунов Ж. Золотой дождь : роман / Жамса Тумунов ;. – Улан-Удэ, 1958. – 287 с.
568924
  Макарская Т. Золотой дождь / Т. Макарская. – М, 1960. – 16с.
568925
  Уэлти Ю. Золотой дождь / Ю. Уэлти. – М, 1989. – 192с.
568926
  Чандлер Р. Золотой дублон Брашера / Рэймонд Чандлер // Полицейские и воры / Д. Уэстлейк. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1991. – С. 89-208. – ISBN 5-7507-0575-5
568927
   Золотой жук. – Москва-Л., 1943. – 142с.
568928
  По Э.А. Золотой жук = The gold bug : кн. для чтения на англ. яз. в IX кл. сред. шк. / Эдгар Аллан По ; адаптация, примеч. и сл. А.А. Ставиской. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1963. – 96, [4] с. : ил. – Обкл. англ.
568929
  По Э. Золотой жук. / Э. По. – Москва, 1945. – 64с.
568930
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Москва, 1955. – 40с.
568931
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Воронеж, 1982. – 461с.
568932
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Хабаровск, 1986. – 236с.
568933
  По Э.А. Золотой жук: Рассказы. / Э.А. По. – Краснодар, 1991. – 174с.
568934
  Литвинова Л.А. Золотой запас / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1975. – 231с.
568935
  Мартынов Л.Н. Золотой запас / Л.Н. Мартынов. – М, 1981. – 247с.
568936
   Золотой запас будущего : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 49
568937
   Золотой запас России : Люди. События. Идеи: [ сборник очерков ]. – Москва : Новый хронограф, 2007. – 296 с. : фот. – ISBN 978-5-94881-043-0
568938
  Смеляков Я. Золотой запас. / Я. Смеляков. – Алма-Ата, 1962. – 180с.
568939
  Зоряный О.И. Золотой Зодиак Ариев : сакральные таинства Вселенной. Астросимвология. Астропсихология. Секреты-загадки-тайны-решения-находки-открытия / Олег Зоряный. – Киев ; Одесса ; Донецк : Черноморье. – ISBN 978-966-555-064-8
Кн. 4. – 2001. – 160 с. – Настоящее имя автора: Олег Иванович Зуев


  Студентам та науковцям найкращого університету у Світі на згадку про автора 20.08.2013р., Київ. О.Зуєв. Підпис
568940
  Ромашов А.П. Золотой исток / А.П. Ромашов. – Пермь, 1962. – 80с.
568941
  Ильясов Я.Х. Золотой истукан / Я.Х. Ильясов. – Ташкент, 1973. – 278с.
568942
  Кривенко Е.И. Золотой камень. Наша Любушка. / Е.И. Кривенко. – К., 1966. – 228с.
568943
  Миршакар М. Золотой кишлак : стихи, поэма / М. Миршакар. – Сталинабад : Таджикнигоиздат, 1947. – 77 с.
568944
  Лихачев А.Ф. Золотой клад из динаров патанских султанов Индии / Действ. чл. Имп. Рус. археол. о-ва А.Ф. Лихачева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – [2], 19 с. : ил. – Отт. из "Зап. Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва". Т. 1, С. 53-73
568945
  Чернов В.С. Золотой клевер на зеленом поле / Вадим Чернов // Предел допуска / А.М. Поповский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – С. 159-430. – ISBN 5-7644-0546-7
568946
  Четвериков Б.Д. Золотой Клин / Б.Д. Четвериков. – М, 1978. – 285с.
568947
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Барнаул, 1968. – 208с.
568948
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Москва, 1979. – 592с.
568949
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Москва, 1983. – 400с.
568950
   Золотой ключ. – Тула, 1956. – 199с.
568951
  Осетров Е.И. Золотой ключ / Е.И. Осетров. – М, 1977. – 110с.
568952
   Золотой ключик. – М., 1991. – 544с.
568953
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Л., 1936. – 127с.
568954
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 143с.
568955
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Симферополь, 1983. – 128с.
568956
  Герасимов Г.П. Золотой ключик. Как стать (или не стать) Буратино и решить проблему перехода от СК-42 и WGS-84 к СК-63 и местным системам координат // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 24-31 : Карта, табл. – Бібліогр.: 5 назв
568957
  Крайнов Л.А. Золотой ковш / Л.А. Крайнов. – М., 1989. – 140с.
568958
  Отунчиев Э. Золотой кол : повести / Э. Отунчиев; пер. с кирг. А.Атамбаева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 232 с.
568959
  Берязев В.А. Золотой кол : кн. стихов / Владимир Берязев ; [худ.: А.А. Чернов]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1989. – 131, [4] с. : ил.
568960
  Беляничев А. Золотой колос : повесть / А. Беляничев. – Калуга : Знамя, 1949. – 96 с. : ил.
568961
  Карим Х.К. Золотой колос : поэма / Х.К. Карим. – Уфа : Баш. кн. изд-во., 1954. – 88 с.
568962
  Райнис Я. Золотой конь : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 163 с.
568963
  Бальбуров А.А. Золотой корень / А.А. Бальбуров. – Москва, 1980. – 96с.
568964
  Тапхаев Л. Золотой корень : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1981. – 143 с.
568965
  Саратиков А.С. Золотой корень (родиола розовая) / А.С. Саратиков. – Томск, 1973. – 125с.
568966
  Полковников М.П. Золотой Котел / М.П. Полковников. – Белгород, 1962. – 75с.
568967
   Золотой крейсер. – М., 1971. – 80с.
568968
  Левин Ю.А. Золотой крест. Повесть. / Ю.А. Левин, Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1961. – 144с.
568969
  Алдан-Семенов Золотой круг : повести и рассказы / Алдан-Семенов А.И. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 303 с.
568970
  Коркищенко А.А. Золотой круг: Докум. повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 112с.
568971
   Золотой кубок. – М., 1958. – 112с.
568972
  Вит А.Я. Золотой кубок футбола / А.Я. Вит, В.Г. Владимиров. – Москва, 1958. – 255с.
568973
  Паустовский К.Г. Золотой линь / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 87 с.
568974
  Вольнов А.А. Золотой листопад / А.А. Вольнов. – Горький, 1962. – 159с.
568975
   Золотой лотос. – М., 1961. – 239с.
568976
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – М-Л, 1953. – 256с.
568977
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – Москва, 1974. – 336с.
568978
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – Москва : Детская литература, 1982. – 720 с.
568979
  Шургин М.А. Золотой лук. / М.А. Шургин. – Л, 1965. – 172с.
568980
  Кирюшкин В.В. Золотой медведь : повесть : [для детей] / Виктор Кирюшкин ; [худож. Б.Е. Чеченин]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 176 с. : ил.
568981
  Сафаров Н. Золотой месяц : рассказы / Назир Сафаров ; пер. с узб. А.Бендера. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 46 с.
568982
  Ерошин И.Е. Золотой месяц : стихотворения / Иван Ерошин. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1990. – 141 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7620-0448-1
568983
  Прашкевич Г. Золотой миллиард / Геннадий Прашкевич. – Москва : Транзиткнига, 2005. – 352 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 985-13-6335-9
568984
  Черникова Л.И. Золотой мир / Л.И. Черникова. – Москва, 1979. – 95с.
568985
  Драйзер Т. Золотой мираж / Т. Драйзер. – Москва, 1956. – 39с.
568986
  Егоров М.В. Золотой мираж / М.В. Егоров. – М., 1960. – 84с.
568987
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : рассказы, воспоминания, заметки / Туглас Фридеберт. – Таллин : Эстгосиздат,, 1961. – 467 с.
568988
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : новеллы / Фридеберт Туглас ;. – Москва : Художественная литература, 1968. – 287 с.
568989
  Бутин Э.В. Золотой огонь Югры : повесть / Эрнст Бутин ; [худож. С. Крестовский]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 219, [1] с. : ил. – (Стрела)
568990
   Золотой опыт. – Москва, 1968. – 568 с.
568991
  Бебан М.А. Золотой орешек : басни / М.А. Бебан. – Саранск, 1980. – 67 с.
568992
  Апулей Л. Золотой осел : [в 2 ч.] / соч. Луция Апулея ; [пер. с лат. Е.И. Кострова]. – 3-е изд. – Москва : Русская печатня, 1911. – 412 с. : ил. – На отд. тит. л.: "Луция Апулея платонической секты философа Превращение или Золотой осел. Пер. с латин. Имп. Моск. Ун-та бакалавр Ермил Костров. Ч. 1-2. М., в Унив. Тип. у Н. Новикова, 1780-1781". - Каждая ч. имеет отд. тит. л.


  С. 5-12: Несколько слов о переводах Кострова / И.Х. Пер.: Костров, Ермил Иванович (1755-1796)
568993
  Апулей Л. Золотой осел : (превращения) : в 11 кн. / Апулей ; пер. М. Кузьмина ; ст. и коммент. А. Пиотровский. – 3-е, пересм. изд. – Ленинград : Академия, 1931. – 375 с.
568994
  Апулей Л. Золотой осел : [пер. с латин.] / Апулей ; [коммент. и примеч. С.П. Маркиша]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1989. – 398, [2] с. : ил.
568995
  Бударов Г.И. Золотой перстень : повести и рассказы / Г.И. Бударов ; [ил. А.Г. Леонов]. – Москва : Советский писатель, 1958. – 252 с. : ил.
568996
  Раффаи Ш. Золотой петух / Ш. Раффаи. – М, 1959. – 375с.
568997
  Лин Юнь Золотой петух / Лин Юнь. – Алма-Ата, 1960. – 92с.
568998
  Раффи Золотой петух. Безумец / Раффи. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1959. – 374 с.
568999
  Берков В.О. Золотой петушок : (небылица в лицах) : опера Н.А. Римского-Корсакова : либретто В.И. Бельского по сказке А.С. Пушкина / В.О. Берков, В.Л. Протопопов. – Москва : Музгиз, 1937. – 132 с.
569000
  Борисов Л.И. Золотой петушок : повесть / Л.И. Борисов. – Ленинград : Детгиз, 1960. – 80 с.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,