Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
568001
  Лахман Г. "Кармен" - червоний прапор примирення // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-51
568002
  Соллертинский И.И. "Кармен" Бизе / И.И. Соллертинский. – М., 1963. – 31с.
568003
  Купец Л.А. "Кармен" Жоржа Бизе и культурные мифы XX века // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 44-59
568004
  Кириченко А. "Карнавал" доктора філософії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 40
568005
  Захарова Л.М. "Карпаторусинство" : русини чи українці? (до історії питання) // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 46-56
568006
  Врадий С.Ю. "Карта России Агук Еджидо)"-первое корейское описание Приморья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 58-68. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
568007
  Цюцюра Л.Ю. "Карта України" Степада Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 33-38 : мал. – Бібліогр.: 20 назв
568008
  Пушкарук Н. "Карти" в грі Мадрида та Барселони / Н. Пушкарук, К. Арбос, К. Клодін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 3


  "Каталонський уряд не має соціальної легітимності односторонньо проголошувати незалежність.2
568009
  Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов / Ж.П. Соколовская. – Симферополь, 1993. – 232с.
568010
  Бляхер Е.Д. "Картина мира" и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская Л.М. – Душанбе : Изд. "Ирфон", 1976. – 151 с.
568011
  Левчук Т.А. "Картина" в системі візуальної поетики Д.Г. Лоуренса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-73
568012
  Полякова Л.В. "Картинки с выставки" М.П. Мусоргского / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 28 с.
568013
  Гончарова О.М. "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 2226-3209
568014
   [Карти плану Києва 19 ст.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – ISSN 2077-3455
568015
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский и русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – М, 1991. – 575с.
568016
  Займвоский Г С. Карманный англо-русский словарь / Г С. Займвоский, . – М., 1932. – 1084с.
568017
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 808 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. - Миниатюрное издание
568018
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 492 с.
568019
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 807 с. – Миниатюрное издание
568020
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 807 с. – Миниатюрное издание
568021
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 807 с. – Миниатюрное издание
568022
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7500 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 5-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 807 с. – Миниатюрное издание
568023
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 832 с. – Миниатюрное издание
568024
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 9-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 832 с. – Миниатюрное издание
568025
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 831 с. – Миниатюрное издание
568026
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 831 с. – Миниатюрное издание
568027
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 831 с. – Миниатюрное издание
568028
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1975. – 832 с. – Миниатюрное издание
568029
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1976. – 831 с. – Миниатюрное издание
568030
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 15-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 831 с. – Миниатюрное издание
568031
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 16-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 831 с. – Миниатюрное издание
568032
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский словарь : 7600 слов / О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 831 с. – Миниатюрное издание
568033
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 19-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1983. – 359 с.
568034
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стер. – М, 1983. – 285с.
568035
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 21-е изд., стереотипн. – М, 1987. – 287с.
568036
  Бенюх О.П. Карманный англо-русский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 22-е изд., стер. – М, 1988. – 360с.
568037
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : Около 9000 слов / Белкин В.М. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 640с.
568038
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь : 9400 слов / В.М. Белкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 528с.
568039
  Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь. : Около 9 500 слов / В.М. Белкин. – Москва : Арабский клуб, 1992. – 525с. – ISBN 5-900317-01-3
568040
  Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры / Х. Фениш ( при участии В. Даубера). – 4-е изд., стереотип. – Минск : Интерпрессервис, 2002. – 464с. : ил. – ISBN 985-6656-76-1
568041
   Карманный атлас мира. – Л, 1940. – 60с.
568042
   Карманный атлас СССР. – Л, 1930. – 50с.
568043
  Лебедев К.А. Карманный афганско-русский словарь : 7500 слов / К.А. Лебедев. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1962. – 587с. – Предназначен для лиц, занимающихся изучением языка пушту
568044
  Литтон Д. Карманный бенгальско-русский словарь / Д. Литтон, В.А. Гагинский. – Москва : ГИС, 1960. – 532 с.
568045
  Абчук В.А. Карманный бизнес - самоучитель / Абчук Владимир. – Санкт-Петербург : Дело, 1994. – 92, [1] с.
568046
  Игнатенко Б.А. Карманный бирманско-русский словарь : 5000 слов / Б.А. Игнатенко. – Москва, 1961. – 384 с.
568047
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 8 200 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Русский язык, 1959. – 474 с.
568048
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1971. – 534с.
568049
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь : 10 600 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 6-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 520 с.
568050
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь / М.А. Леонидова. – М, 1977. – 519с.
568051
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник / М.А. Леонидова. – М, 1980. – 519с.
568052
  Леонидова М.А. Карманный болгарско-русский словарь = Джобен българсо-руски речник : 10 000 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 9-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 468с.
568053
  Ольдал Г.И. Карманный венгерско-русский словарь : 9 000 слов / Г.И. Ольдал, Б.Я. Гейгер. – Изд. 2-е стереотипн. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 405 с.
568054
  Виноградова С.П. Карманный дари-русский словарь / С.П. Виноградова. – Москва : Русский язык, 1989. – 364с.
568055
  Васильева И.Г. Карманный датско-русский словарь = Dansk-Russisk lommeordbog : около 6 500 сл / cост.: Васильева И.Г., Новакович А.С. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 374, [2] с. – Парал. тит. л. на дат. яз. - На переплете и корешке загл.: Датско-русский словарь
568056
   Карманный датско-русский словарь и русско-датский словарь. – М, 1979. – 497с.
568057
  Козловский Евгений Карманный звук : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 164-169 : Іл.
568058
  Булыгин Н.Ф. Карманный индонезийско-русский словарь. / Н.Ф. Булыгин, Л.И. Ушакова. – М., 1959. – 301с.
568059
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь / К.А. Марцишевская. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 422 с.
568060
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь : 11 000 слов / Сост. К.А. Марцишевская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Изд-во "Русский язык", 1974. – 420 с.
568061
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – 2-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 420с.
568062
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 420с.
568063
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. / К.А. Марцишевская. – 4-е изд. – М, 1977. – 421с.
568064
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский словарь. : 11 000 слов / К.А. Марцишевская. – изд. 5-е исправл. и джолп. – Москва : Русский язык, 1981. – 390с.
568065
  Марцишевская К.А. Карманный испанско-русский, русско-испанский словарь / К.А. Марцишевская. – М, 1985. – 451с.
568066
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 70000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1965. – 415с.
568067
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь / Ю.А. Добровольская. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1970. – 414с.
568068
  Добровольская Ю.А. Карманный итальянско-русский словарь : Около 10000 слов / Ю.А. Добровольская. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1974. – 415с.
568069
  Добровольская И.А. Карманный итальянско-русский словарь / И.А. Добровольская. – 6-е изд., испр. и доп. – М, 1980. – 414с.
568070
   Карманный итальянско-русский словарь / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – М., 1991. – 350с.
568071
  Красова А Г. Дзаппи Карманный итальянско-русский словарь / А Г. Дзаппи Красова, Дзаппи Гарио. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1997. – 352с. – ISBN 5200024919
568072
   Карманный итальянско-русский словарь: Ок.12 000 слов / Г.А. Красова, Дзаппи, , Гарио. – 2-е изд., стер. – М., 1993. – 352с.
568073
  Журавлев Андрей Карманный календарь каменного века. Календарь создала женщина // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 52 : фото
568074
  Араушкин Н.С. Карманный китайско-русский словарь / Н.С. Араушкин. – Москва, 1975. – 208с.
568075
  Сарычева З.А. Карманный лечебник / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2009. – 317, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 232. – ISBN 510211-9
568076
  Гаррас А. Карманный музыкальный словарь / А. Гаррас. – М., 1930. – 133с.
568077
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1960. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568078
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 2-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1961. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568079
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей ; Enzyklopadie, 1962. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568080
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 4-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1965. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568081
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 6-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1967. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568082
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 8-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1969. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568083
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 9-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1970. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568084
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 10-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1971. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568085
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 11-е, испр. и доп. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1972. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568086
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 13-е изд. стер. – Москва, 1974. – 593с. – Миниатюрное издание
568087
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 14-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1975. – XX, 570 с. – Миниатюрное издание
568088
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь : 7000 / сост. О.Д. Липшиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XXII, 593 с. – Тит. л. парал. на нем. яз. - Миниатюрное издание
568089
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 17-е изд. стер. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 592 с. – Миниатюрное издание
568090
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 18-е, испр. – Москва : Русский язык, 1980. – 319с.
568091
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1982. – 319с. – Миниатюрное издание
568092
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 19-е стереотип. изд. – Москва, 1983. – 319с. – Миниатюрное издание
568093
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1984. – 319с. – Миниатюрное издание
568094
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 20-е стереотип. изд. – Москва, 1985. – 319с. – Миниатюрное издание
568095
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 21-е стереотип. изд. – Москва, 1986. – 318с. – Миниатюрное издание
568096
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1988. – 318с. – Миниатюрное издание
568097
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. – Москва, 1989. – 320с. – Миниатюрное издание
568098
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / сост. О.Д. Липшиц. – 22-е стереотип. изд. – Москва, 1989. – 318с. – Миниатюрное издание
568099
  Липшиц О.Д. Карманный немецко-русский словарь / О.Д. Липшиц. – Изд. 23-е стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 319 с. – ISBN 5-200-01122-1
568100
  Дренясова Т.Н. Карманный нидерландско-русский словарь / Т.Н. Дренясова, С.А. Миронов. – М., 1977. – 389с.
568101
  Сальнов Н.А. Карманный новогреческо-русский словарь : 8000 слов / Н.А. Сальнов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1965. – 340 с.
568102
  Сальнов А.В. Карманный новогреческо-русский словарь / А.В. Сальнов. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 295с.
568103
  Захаров В.С. и Колесников В.П. Карманный норвежско-русский словарь : около 10 000 слов / сост. В.С. Захаров и В.П. Колесников. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 616 с.
568104
  Ячевский А.А. Карманный определитель грибов / А.А. Ячевский. – Л.
1. – 1926. – 88с.
568105
  Грасиан Б. Карманный оракул, или Наука Благоразумия / Б. Грасиан. – Минск, 1991. – 123с.
568106
  Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон : Литературные памятники / Б. Грасиан. – Москва : Наука, 1984. – 631с. – (Литературные памятники)
568107
  Сеславин Д.Н. Карманный орфографический словарь, содержащий более 50000 слов. / Д.Н. Сеславин. – С-пб. – 733с.
568108
  Чевгун С.Ф. Карманный Патрикеев : рассказы и повести / Сергей Чевгун. – Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1989. – 127, [1] с.
568109
  Фархадян А.А. Карманный персидско-русский словарь : 8 550 слов / А.А. Фархадян. – Москва : ГИС, 1959. – 757 с.
568110
   Карманный песенник, 1833
568111
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 3-е изд., стереотип. – М., 1965. – 490с.
568112
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 5-е изд., стереотип. – М., 1968. – 563с.
568113
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 6-е изд., стереотип. – М., 1969. – 564с.
568114
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 7-е изд., стереотип. – М., 1972. – 564с.
568115
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 8-е изд., перераб. – М., 1973. – 560с.
568116
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова. – 9-е изд., стереотип. – М., 1974. – 560с.
568117
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына. – 11-е изд., стереотип. – М., 1976. – 560с.
568118
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына. – 12-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 575с.
568119
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Синицына. – 13-е изд., стереотип. – М., 1979. – 576с.
568120
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 14-е изд., стереотип. – М., 1980. – 575с.
568121
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 14-е изд.. – М., 1981. – 575с.
568122
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 15-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1982. – 591 с.
568123
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 18-е изд., испр. – М., 1985. – 604с.
568124
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 19-е изд., стер. – М., 1986. – 603с.
568125
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 20-е изд. – М., 1987. – 608с.
568126
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И.Н. Митронова, Г.В. Ковалева. – 21-е изд. – М.., 1989. – 608с.
568127
  Митронова И.Н. Карманный польско-русский словарь : 105000 слов / И.Н. Митронова. – Москва : ГИС, 1960. – 472 с.
568128
   Карманный польско-русский словарь и русско-польский словарь. – 16-е изд. – М, 1983. – 591с.
568129
  Шалагина И.Н. Карманный португальско-русский словарь / И.Н. Шалагина. – Москва : Русский язык, 1982. – 336 с.
568130
  Шалагина И.Н. Карманный португальско-русский словарь : 9 000 слов / И.Н. Шалагина. – 3-е, испр.и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 352с.
568131
   Карманный путеводитель по Москве. – М. – 243с.
568132
  Лебедев К.А. Карманный пушту-русский словарь / К.А. Лебедев. – М., 1986. – 412с.
568133
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь : около 7 000 / Б.А. Андрианов. – Москва : ГИС, 1960. – 362 с.
568134
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь / Б.А. Андрианов. – Москва, 1964. – 314с.
568135
  Андрианов Б.А. Карманный румынско-русский словарь / Б.А. Андрианов. – Москва, 1980. – 367с.
568136
  Косталлари А. Карманный русско-албанский словарь : 8200 слов / А. Косталлари. – Москва : ГИС, 1959. – 428 с.
568137
  Милько Л.Г. Карманный русско-албанский словарь / Л.Г. Милько. – Москва : Русский язык, 1989. – 344с.
568138
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 2-е. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 716 с. – Миниатюрное издание
568139
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 6-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 768 с. – Миниатюрное издание
568140
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 7-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 766 с. – Миниатюрное издание
568141
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 8-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 781с. – Миниатюрное издание
568142
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 10-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 781 с. – Миниатюрное издание
568143
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 11-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 781с. – Миниатюрное издание
568144
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 12-е. – Москва : Русский язык, 1975. – 781 с. – Миниатюрное издание
568145
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 13-е. – Москва : Русский язык, 1976. – 781 с. – Миниатюрное издание
568146
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1977. – 784 с. – Миниатюрное издание
568147
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 14-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 784 с. – Миниатюрное издание
568148
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 781 с. – Миниатюрное издание
568149
  Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О.П. Бенюх и Г.В. Чернов. – Изд. 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 781 с. – Миниатюрное издание
568150
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – 18-е изд., стер. – М, 1983. – 285с.
568151
  Бенюх О.П. Карманный русско-английский словарь / О.П. Бенюх, Г.В. Чернов. – Москва, 1984. – 285с.
568152
  Иль-Фархи Тагер Ахмед Карманный русско-арабский словарь / Иль-Фархи Тагер Ахмед, В.Н. Красновский. – Москва, 1962. – 623с.
568153
  Иль-Фархи Тагер Ахмед и др. Карманный русско-арабский словарь / Тагер Ахмед и др. Иль-Фархи. – Москва, 1974. – 623с.
568154
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь : Около 11 000 слов / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – Москва : Русский язык, 1988. – 576с. – ISBN 5-200-00076-9
568155
  Красновский В.Н. Карманный русско-арабский словарь / В.Н. Красновский, Г.Ш. Шарбатов. – 2-е изд., стереотип. – М., 1992. – 552с.
568156
  Лебедев К.А. Карманный русско-афганский словарь : 7000 слов / К.А. Лебедев. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1961. – 752с.
568157
  Литтон Д. Карманный русско-бенгальский словарь / Д. Литтон, В.А. Гагинский. – Москва : ГИС, 1959. – 600 с.
568158
  У Чин Вей Карманный русско-бирманский словарь : около 7 500 слов / Чин Вей У, А.И. Боровиков. – Москва : ГИС, 1962. – 756 с.
568159
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1960. – 474 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
568160
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 534 с.
568161
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 534 с.
568162
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностанных и национальных словарей, 1963. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
568163
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 8200 слов / сост. М.А. Леонидова. – Изд. 5-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 477 с. – На переплете и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
568164
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь : 10 400 слов / М.А. Леонидова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 534 с.
568165
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник / М.А. Леонидова. – Москва, 1970. – 478с.
568166
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь / М.А. Леонидова. – Москва, 1975. – 463с.
568167
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джбен руско-български речник : 8 700 слов / М.А. Леонидова; Изд.10-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 463с.
568168
  Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь = Джобен руско-български речник : 8u00 слов / Леонидова М.А. – Изд. 11-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 462, [2] с. – На обл. и корешке загл.: Русско-болгарский словарь
568169
  Ольдал Г.И. Карманный русско-вергерский словарь = Orosz-magyar zsebszotar : 7 000 слов / сост.: Ольдал Г.И., Гейгер Б.Я. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 367, [1] с.
568170
  Нгуен Нанг Ан Карманный русско-вьетнамский словарь : Около 7500 слов / Нгуен Нанг Ан. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1962. – 525с.
568171
  Булыгин Н.Ф., Ушакова Л.И. Карманный русско-индонезийский словарь : 7000 слов / сост. Н.Ф. Булыгин и Л.И. Ушакова ; под ред. Сухадионо. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 576 с. – Миниатюрное издание
568172
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – 443 с.
568173
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 8. 000 / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 443 с.
568174
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь : около 11 000 слов / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 4-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 384 с.
568175
   Карманный русско-итальянский словарь : Около 11000 слов / составили Ю.А. Добровольская и М.А. Мизиано. – изд. 5е, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 384 с.
568176
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 384 с.
568177
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская. – 6-е изд., стереотип. – М, 1975. – 384с.
568178
  Добровольская Ю.А. Карманный русско-итальянский словарь / Ю.А. Добровольская, М.А. Мизиано. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М, 1980. – 369с.
568179
   Карманный русско-китайский словарь, 1955. – 564 с.
568180
  Мудров Б.Г. Карманный русско-китайский словарь / Б.Г. Мудров, Н.М. Яновский. – 2-е, стер. – М., 1977. – 216с.
568181
  Мудров Б.Г. Карманный русско-китайский словарь : Около 8 500 слов / Б.Г. Мудров, Н.М. Яновский. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1988. – 216с. – ISBN 5-200-00656-2
568182
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1960. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
568183
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 2-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1961. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
568184
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 3-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Гос. изд-во иностр. и нац. слоаврей ; Enzyklopadie, 1962. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
568185
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А.Б. Лоховиц. – Изд. 4-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Советская энциклопедия ; Enzyklopadie, 1965. – XIX, 631 с. – Парал. тит.л. на нем. яз. - Миниатюрное издание
568186
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 16-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1978. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
568187
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 7000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 17-е, стереот. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1979. – XX, 620 с. – Миниатюрное издание
568188
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 9000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 18-е, испр. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1980. – 320 с.
568189
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 320 с.
568190
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 19-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 320 с.
568191
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1984. – 320 с.
568192
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 20-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 320 с.
568193
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 21-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 320 с.
568194
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 319 с.
568195
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь / сост. А. Б. Лоховиц. – 22-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 320 с.
568196
  Лоховиц А.Б. Карманный русско-немецкий словарь : 9000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – Изд. 23-е, стереотип. – Москва ; Лейпциг : Русский язык ; Enzyklopadie, 1990. – 320 с. – ISBN 5-200-01125-6
568197
  Кузавлев В.Е. Карманный русско-немецкий словарь: 11000 слов / В.Е. Кузавлев. – М., 1992. – 206с.
568198
  Кузавлев В.Е. Карманный русско-немецкий словарь: 11000 слов. / В.Е. Кузавлев. – М., 1992. – 205с.
568199
  Сальнов А.В. Карманный русско-новогреческий словарь / А.В. Сальнов. – М, 1986. – 295с.
568200
  Сальнова А.В. Карманный русско-новогреческий словарь : около 11 000 слов / А.В. Сальнова. – Изд. 2-е, ререраб. и доп. – Москва : Русский язык, 1986. – 296 с.
568201
  Грибанова П Е. Карманный русско-норвежский словарь / П Е. Грибанова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 688 с.
568202
   Карманный русско-персидский словарь : 7 250 слов. – Москва, 1959. – 796 с.
568203
  Липкес Г. Карманный русско-польский словарь : 9000 слов. – Москва : Русский язык, 1979. – 490 с.
568204
  Нунес К. Карманный русско-португальский словарь / К. Нунес. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1984. – 380с.
568205
  Нунес К. Карманный русско-португальский словарь : 10 000 слов / К. Нунес. – 3-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 406с.
568206
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
568207
  Садецкий А.А. Карманный русско-румынский словарь : около 8 000 слов / А.А. Садецкий. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 384 с. – На обл. "Русско-румынский словарь"
568208
  Заюнчковский Ю.П. Карманный русско-румынский словарь / Ю.П. Заюнчковский. – М., 1983. – 405с.
568209
  Иванович С. Карманный русско-сербскохорватский словарь : 9 000 слов / С. Иванович. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1970. – 444с.
568210
  Мичатек Л.А. Карманный русско-словенский словарь. – Martin : Knihtlaciarsko-ucastinarsky spolok, 1892. – VIII, 366 s., 34 s.
568211
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь : 11000 слов / Ю.С. Елисеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1978. – 301 с.
568212
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1962. – 539с.
568213
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 264с.
568214
  Елисеев Ю.С. Карманный русско-финский словарь. : ок.11 000 слов / Ю.С. Елисеев. – Москва : Русский язык, 1987. – 581с.
568215
  Потоцкая В.В. Карманный русско-французский словарь : 30 000 слов / сост. В.В. Потоцкая. – Москва : Советская энциклопедия, 1934. – 619 с.
568216
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / сост. О.Л. Долгополова. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 619 с. – Миниатюрное издание
568217
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 8000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 619 с. – Миниатюрное издание
568218
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 688 с. – Миниатюрное издание
568219
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь : 9000 слов / сост. О.Л. Долгополова. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 688 с. – Миниатюрное издание
568220
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 5-е изд. – Москва, 1979. – 287с.
568221
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 6-е изд. – М., 1983. – 350с.
568222
  Долгополова О.Л. Карманный русско-французский словарь / О.Л. Долгополова. – 7-е изд. – М., 1987. – 364с.
568223
  Раевская О.В. Карманный русско-французский словарь / О.В. Раевская. – М., 1992. – 267с.
568224
  Раевская О.В. Карманный русско-французский словарь / О.В. Раевская. – Москва : Русский язык, 1992. – 600с. – ISBN 5-200-01685-1
568225
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь : 8 000 слов / З.М. Дымшиц, Е.П. Челышев. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 868 с. – На обл. "Русско-хинди словарь"
568226
  Дымшиц З.М. Карманный русско-хинди словарь / З.М. Дымшиц. – М, 1987. – 559с.
568227
   Карманный русско-чешский и чешско-русский словарь. – Praha, 1963. – 596 c.
568228
  Неверов С.В. Карманный русско-японский словарь : 7000 слов / сост. С.В. Неверов. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1959. – 312 с. – Миниатюрное издание
568229
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – 2-е перераб. – Москва, 1970. – 1970с.
568230
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – М, 1970. – 400с.
568231
  Гудков В.П. Карманный сербскохорватско-русский словарь / В.П. Гудков. – 3-е перераб. и доп. – М, 1985. – 431с.
568232
   Карманный словарь атеиста. – М, 1973. – 287с.
568233
   Карманный словарь атеиста. – М, 1973. – 287с.
568234
   Карманный словарь атеиста. – 2-е изд. – М, 1979. – 279с.
568235
   Карманный словарь атеиста. – М., 1981. – 280с.
568236
   Карманный словарь атеиста. – 4-е изд. – М, 1983. – 270с.
568237
   Карманный словарь атеиста. – 7-е изд. – М, 1984. – 268с.
568238
   Карманный словарь атеиста. – М, 1985. – 270с.
568239
   Карманный словарь атеиста. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство политической литературы, 1986. – 271 с.
568240
  Гаркин Карманный словарь иностранных слов / Гаркин. – Б.М.В. – 745 с. – Книга без титульного листа
568241
  Ольдекоп Е. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в пяти частях. – Санктпетербург : Печатано в типографии, состоящей при Особенной канцелярии Мин-ва внутренних дел
Часть третия : содержащая в себе российско-немецкий словарь от С до последней буквы. – 1825. – 529с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст. - картон
568242
  Ольдекоп Е. И. Карманный словарь российско-немецкий и немецко-российский в четырех частях. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии состоящей при Освоенной Канцелярии Министерства Внутренних дел
Ч. 2 : О-Р. – 1825. – 1199, [2] с.
568243
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М, 1971. – 527с.
568244
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь : 10000 слов (в словацко-русской части) и 9000 слов (в русско-словацкой части). – 2-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 527с.
568245
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М, 1975. – 528с.
568246
   Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь. – М., 1982. – 510с.
568247
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9 800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 416с.
568248
  Коллар Д. Карманный словацко-русский словарь : 9,800 слов / Д. Коллар, В. Доротякова, М. Филкусова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 416 с.
568249
   Карманный словацко-русский словарь : 9800 слов / Коллар Д., Доротякова В., Филкусова М. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 416с.
568250
   Карманный справочник изобретателя и рационализатора. – Ташкент, 1965. – 152с.
568251
  Бурдейный Ф.И. Карманный справочник радиолюбителя-коротковолновика / Ф.И. Бурдейный, Н.В. Казанский. – Москва : ДОСААФ, 1959. – 64 с.
568252
   Карманный справочник туриста. – М, 1963. – 208с.
568253
   Карманный справочник туриста. – 2-е изд. – М, 1982. – 224с.
568254
   Карманный статистический справочник ГДР 1962 года. – Берлин, 1962. – 207с.
568255
   Карманный статистический справочник ГДР 1964 года. – Берлин, 1964. – 205с.
568256
   Карманный статистический справочник ГДР 1973 года. – Берлин, 1973. – 159с.
568257
   Карманный статистический справочник ГДР 1974 года. – Берлин, 1974. – 160с.
568258
   Карманный статистический справочник ГДР 1980 года. – Берлин, 1980. – 144с.
568259
   Карманный статистический справочник ГДР 1981 года. – Берлин, 1981. – 160с.
568260
   Карманный статистический справочник ГДР 1982 года. – Берлиин, 1982. – 160с.
568261
   Карманный статистический справочник ГДР 1983 года. – Берлин, 1983. – 159с.
568262
   Карманный статистический справочник ГДР 1984 года. – Берлин, 1984. – 160с.
568263
   Карманный статистический справочник ГДР 1986 года. – Берлин, 1986. – 160с.
568264
   Карманный статистический справочник ГДР 1986 года. – Берлин, 1986. – 160с.
568265
   Карманный статистический справочник ГДР 1987 года. – Берлин, 1987. – 160с.
568266
   Карманный статистический справочник ГДР 1988 года. – Берлин, 1988. – 160с.
568267
  Ванков С.Н. Карманный технический справочник для инженеров / С.Н. Ванков. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 562с.
568268
  Ванков С.Н. Карманный технический справочник для инженеров / С.Н. Ванков. – 2-е изд., стереотип. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 562с.
568269
  Аганин Р.А. Карманный турецко-русский словарь / Р.А. Аганин. – Москва, 1968. – 292с.
568270
  Кибиркштис Л.Б. Карманный урду-русский словарь / Л.Б. Кибиркштис, Л.М. Померанцев. – М., 1958. – 552с.
568271
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь / Ю.С. Елисеев. – М., 1988. – 550с.
568272
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – М., 1961. – 323с.
568273
  Елисеев Ю.С. Карманный финско-русский словарь. / Ю.С. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 240с.
568274
  Раевская О.В. Карманный французско-русский и русско-французский словарь / О.В. Раевская. – Москва : Пресса, 1992. – 544 с. – ISBN 5-87670-001-0
568275
  Потоцкая В.В. Карманный французско-русский словарь : 25 000 слов / В.В. Потоцкая. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1932. – 987 с.
568276
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : [8600 слов] / сост. К.С. Выгодская. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 648 с. – Миниатюрное издание
568277
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 8000 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. – 648 с. – Миниатюрное издание
568278
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9100 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 696 с. – Миниатюрное издание
568279
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe : 9100 слов / сост. К.С. Выгодская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 696 с. – Миниатюрное издание
568280
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская. – Москва, 1979. – 287с.
568281
  Выгодская К.С. Карманный французско-русский словарь = Petit dictionnaire francais-russe / К.С. Выгодская. – Москва, 1983. – 354с.
568282
  Дымшиц З.М. Карманный хинди-русский словарь : 9 500 слов / З.М. Дымшиц. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1080 с. – На обл. "Хинди-русский словарь"
568283
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Москва, 1970. – 476с.
568284
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 2-е стереотип. – М., 1973. – 476с.
568285
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – Изд. 3-е стереотип. – М., 1974. – 476с.
568286
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1982. – 512с.
568287
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1984. – 511с.
568288
  Длуги Д.А. Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь / Д.А. Длуги. – М., 1988. – 509с.
568289
   Карманный эстонско-русский словарь : 25 000 слов, наиболее употреляемых в разговорной речи, общественно-политической и научно-популярной литературе, с приложением кратких сведений из грамматики эстонского языка. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1934. – 918 с. – (Иностранные словари ; вып. 8)
568290
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : около 34 000 слов с приложением очерка грамматики современного японского языка, составленного Н.И. Фельдман / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 888 с.
568291
  Неверов С.В. Карманный японско-русский словарь : 7 000 слов / С.В. Неверов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 432 с.
568292
  Лаврентьев Б.П. Карманный японско-русский словарь : около 10 000 слов / Б.П. Лаврентьев. – Москва : Русский язык, 1989. – 565 с. – ISBN 5-200-00658-9
568293
  Грасиан Б. Карманынй оракул. Критикон / Б. Грасиан. – М., 1981. – 631с.
568294
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко : Український робітник. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
568295
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Львів, 1917. – 32с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Просвітні листи ; Ч. 48, 1917)
568296
  Вовчок Марко Кармелюк. – Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Земства. – Полтава, 1917. – VIII, 48 с. – (Твоpи pідних письменників для читання в класі)


  В кн. також ст. "Пpо життя Маpка Вовчка" [без підпису]. - Hезpозумілі слова: с. 47-48.
568297
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на одну дію / С. Васильченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1924. – 40с. – (Бібліотека книгоспілки)
568298
  Васильченко С. Кармелюк : П"єса на 3 дії / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 48с.
568299
  Кучер В.С. Кармелюк : повість / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 154 с.
568300
  Вовчок Марко Кармелюк / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 40с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
568301
  Старицкий М.П. Кармелюк / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1957. – 807 с.
568302
  Старицький М.П. Кармелюк / М.П. Старицький. – Київ, 1959. – 807с.
568303
  Старицький М.П. Кармелюк : історичний роман / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 708с.
568304
  Вовчок Марко Кармелюк и другие рассказы / Вовчок Марко. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 207 с. – (Творчество народов СССР)
568305
  Вовчок Марко Кармелюк. Невильнычка [Невільничка] / Марко Вовчок. – Коштом кныгарни "Киевской Старины". – У Кыиви [Київ] : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 84 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
568306
   Кармен. – М. – 100с.
568307
   Кармен. – с.
568308
   Кармен. – Киев. – 28с.
568309
  Меріме П. Кармен / П. Меріме. – Х., 1930. – с.
568310
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – М., 1936. – 79с.
568311
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – М., 1954. – 64с.
568312
  Мериме П. Кармен / П. Мериме. – Л., 1987. – 219с.
568313
  Меріме П. Кармен : Новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 92-124. – ISSN 0320-8370
568314
  Меріме П. Кармен і інші оповідання / П. Меріме. – Стрий, 1926. – 154с.
568315
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 1 : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1950. – № 1 : Кармир-Блур. 1. – С. 1-90
568316
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 2 / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Єрмитажа / Пиотровский Б.Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1952. – № 2 : Кармир-Блур. 2. – С. 1-90
568317
  Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 3 : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Гос. Эрмитажа. 1951-1953 гг. / Пиотровский Б.Б. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН Арм ССР и Гос. Эрмитажа / Пиотровский Б.Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 5 : Кармир-Блур. 3. – С.1-75
568318
  Кітов М.Г. Кармічне вироджнення родовідної Рюриковичів, започаткованої Ольгою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 58-60
568319
  Цуранов М.Н. Карна / М.Н. Цуранов. – Москва, 1970. – 94с.
568320
  Поліщук В. Карна справа Зінаїди Тулуб: контексти, звинувачення, фігуранти, вирок // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 80-94. – ISBN 978-966-493-297-1
568321
  Раджабов Н. Карнабский говор узбекского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раджабов Н.; М-во высш.образования СССР.Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1958. – 17л.
568322
  Зорин Л.Г. Карнавал / Л.Г. Зорин. – М., 1982. – 61с.
568323
  Вовк В. Карнавал / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро, 1986. – 73с.
568324
  Макдональд Г. Карнавал / Г. Макдональд. – Рига, 1993. – 540с.
568325
  Сидоренко Віктор Карнавал : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 148 : Фото
568326
  Спиркина Светлана Карнавал в Ницце // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 53-60
568327
  Соболева М.Е. Карнавал деконструкции : бахтинская концепция диалогического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.80-93. – ISSN 0042-8744
568328
  Велехов Леонид Карнавал за тропиком Козерога : роза ветров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 172-181
568329
  Шалагінов Б. Карнавал і містерія: Роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 249-255. – ISSN 0320-8370
568330
  Лаврова А.А. Карнавал как прием организации пространства в фельетоне М.А. Булгакова "Бенефис лорда Керзона" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 70
568331
  Ємець-Доброносова Карнавал психоделії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С.21-25


  Прозові тексти Юрія Тарнавського, Емми Андієвської та Віри Вовк.
568332
  Кені П. Карнавал революції : Центральна Європа 1989 року / Педрик Кені; Пер. з англ. А. Портнова, Т. Портнової. – Київ : Критика, 2006. – 472с. – ISBN 966-7679-61-6
568333
   Карнавал своими руками // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-39 : фото
568334
  Кинг Р.Д. Карнавал страха / Р.Д. Кинг. – М, 1994. – 498с.
568335
  Пашек М. Карнавал у Марокко / М. Пашек. – Киев, 1976. – 327с.
568336
  Сидоренко Віктор Карнавал у Ніцці. Шаленій! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 34-39 : фото
568337
  Шавокшина Н. Карнавал як наслідок реалізації архетипів тіні, трикстера та матері (на матеріалі російської та української постмодерністської прози) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 226-232. – ISSN 2307-2261
568338
   Карнавал. Музыкальная комедия в 1-м действии. (Либретто).. – М., 1939. – 35с.
568339
  Аршинник Татьяна Карнавалить. Большое представление Feria de Malaga : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 38-46 : Фото
568340
  Желновач А.О. Карнавалізація воєнної дійсності в п"єсі І. Багряного "Генерал" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 212-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
568341
  Шульгун М. Карнавалізація і гра як стратегії оновлення травелогу у творі М. Гіголашвілі "Червоні дрижаки Тінгітани. Записки про Марокко" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
568342
  Рог Г.В. Карнавалістичні метаморфози романістики Латіфе Текін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 385-387
568343
  Шкрабов А.М. Карнавалы и гулянья / А.М. Шкрабов. – М., 1960. – 158с.
568344
  Смирнитская Ирэн Карнавалы Италии // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 20-39


  Де і як виникли карнавали; описання масок для карнавалів
568345
  Лазер Т.В. Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco" // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 347-350


  У статті проаналізовано карнавальні особливості та засоби об"єктивації комічного у повісті А. Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco". Виокремлено основні характеристики карнавальної естетики цього твору. З"ясовано функції гротескного реалізму ...
568346
  Дербенева Л.В. Карнавальная бинарность в контексте русской реалистической литературы ХІХ века // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 170-178. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті актуалізується питання функціонування у літературному творі "парних" героїв. У зв"язку з цим особлива увага звертається на такий культурний феномен як бінарність. Визначаються параметри бінарного архетипу, демонструються його прояви у ...
568347
  Лайцен Л. Карнавальная маска : рассказы / Л. Лайцен; пер. с лат. – Рига : Лиесма, 1980. – 237 с.
568348
  Ласкин Б.С. Карнавальная ночь / Б.С. Ласкин, В.С. Поляков. – М, 1957. – 74с.
568349
  Довгаленко В. Карнавальні мотиви в українських екранізаціях творів М. Гоголя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 335-339. – ISSN 1997-4264
568350
  Шматко В. Карнавальні традиції в українському кіно ("Пропала грамота" і "Вавілон ХХ") // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 239-244. – ISBN 966-7170-47-0
568351
  Дейнего В.В. Карнавальное начало в романе В. Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
568352
  Коврига Т.Я. Карнавальные маски / Т.Я. Коврига. – М., 1957. – 75с.
568353
  Рененкова М.М. Карнавальный бурлеск в романе Латифе Текин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-63. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
568354
   Карнап (Carnap) Рудольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 768-769. – ISBN 966-316-069-1
568355
  Борисенок С.Г. Карний зміст "потока" Руської Правди / [Ст. Борисенок] в кінці тексту, 1925. – 26 с. – Окр. відбиток: Праці комісії для виучення іст. зах.-руського та українського права ВУАН, випуск 1. К. 1925


  На першій стор. окрем. відбитка надпис; Вельношановному Сергієві Івановичу Т...чу від автора 23/V - 25 р.
568356
   Карно-процесуальний кодекс України: Офиційний текст із змінами і доповненнями на 1 березня 1944 року. Постанови Пленуму Верховного суду України.. – Киев : Юрінком Інтер, 1994. – 197 с.
568357
  Кошманов Василий Владимирович Карно, Клапейрон, Клаузиус / Кошманов Василий Владимирович. – М., 1985. – 96с.
568358
  Болдырев А.А. Карнозин и защита тканей от окислительного стресса / А.А. Болдырев. – Москва : Диалог-МГУ, 1999. – 362с. – ISBN 5-89209-506-1
568359
  Болдырев А.А. Карнозин. Биологическое значение и возможности применения в медицине / А.А. Болдырев; Под ред.Т.М.Турпаева. – Москва : Изд-во МГУ, 1998. – 320с. – ISBN 5-211-03930-0
568360
   Карнотитовые месторождения западных штатов США. – Москва; Ленинград, 1946. – 171с.
568361
  Карлик Л.Б. Каро Алабян / Л.Б. Карлик. – Ереван, 1966. – 110 с.
568362
   Каролина : уголовно-судебное уложение Карла V. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 151, [1] с.
568363
  Монтолье И. Каролина Лихтфильд : [сочинение госпожи ***, изданное на французском языке переводчиком "Вертера" : в 6 ч.] / [пер. сфран. [Максима Яценко]]. – [Орел] : [в тип. Сытина]
Ч. 6. – 1821. – [2], 210с. – Изд. без тит. л. - Авт. установлен по интнрнет-поиску. - Опис. по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІI - ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри Montolieu, Isabelle, Courtener, Francois Монтолье, Изабель (1751-1832). Каролина Лихтфильд / Сочинение ...
568364
  Пробст П. Каролина на Луне / П. Пробст. – М, 1975. – 63с.
568365
  Михтяев Д. Каролингский Ренессанс // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 16-25


  Каролингский Ренессанс - период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII-сер. IX в. в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время ...
568366
  Войтишек В. Каролинум - гордость Карлова университета / В. Войтишек, Д. Либал. – Прага, 1948. – 43 с.
568367
  Рябоконь Єгор Каролівський відпочинок : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 7-12 : Фото
568368
  Сліпокоєнко Р.О. Каролінгське Відродження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 55-57. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
568369
  Барабаш Т. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (до історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916-1917 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 212-220. – ISSN 2078-6077
568370
  Булатова С.О. Кароль Васильович Болсуновський - колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 163-168. – ISBN 966-02-3854-1
568371
  Калинович В.І. Кароль Кораний - видатний історик права (1897-1964) / В.І. Калинович, П.О. Недбайло // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 138-143
568372
  Ярмошик І. Кароль Сєнкевич як дослідник історії Волині та слов"янщини і культурно-просвітницький діяч першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 130-136
568373
  Голяховский С. Кароль Шимановский / С. Голяховский. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
568374
  Мейер В.А. Каротаж скважин при разведке полиметаллических месторождений / В.А. Мейер. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1960. – 208с.
568375
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедироваание скважин / А.Ф. Шакиров. – М, 1972. – 207с.
568376
  Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедирование скважин / А.Ф. Шакиров. – Москва : Недра, 1972. – 207с.
568377
   Каротажные опробователи пластов. – Москва : Недра, 1968. – 76с.
568378
  Савинов Б.Г. Каротин (провитамин А) и получение его препаратов / Б.Г. Савинов. – Киев, 1948. – 232 с.
568379
  Кудрицкая С.Е. Каротиноиды плодов и ягод. / С.Е. Кудрицкая. – Киев, 1990. – 210с.
568380
   Каротинсинтезирующие дрожжи. – Киев : Наукова думка, 1980. – 172 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-169
568381
  Макарэвіч А.А. Кароткі літаратуразнаучы слоунік / А.А. Макарэвіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1969. – 224 с.
568382
  Комаров С.Г. Кароттаж по методу сопротивлений.Интерпретация / С.Г. Комаров. – М-Л : Гостоптехиздат, 1950. – 229с.
568383
  Дмитренкод Ю.С. Карп как объект товаров рыбоводства в малых водоемах Карелии. : Автореф... Канд.боил.наук: / Дмитренкод Ю.С.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводстк, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
568384
  Стойко С.М. Карпатам зеленіти вічно / С.М. Стойко. – Ужгород, 1977. – 175с.
568385
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 427 с.
568386
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2-а. – 1954. – 420 с.
568387
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 1-а. – 1956. – 440 с.
568388
  Скляренко С.Д. Карпати : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Кн. 2-а. – 1956. – 448 с.
568389
  Скляренко С.Д. Карпати : роман-ділогія / С.Д. Скляренко. – Ужгород : Карпати, 1981. – 800 с.
568390
  Короп Михайло Карпати для (не) підкованих : Україна чудес / Короп Михайло, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-106 : Фото
568391
  Козловський М.Ф. Карпати кличуть / М.Ф. Козловський. – К, 1967. – 15с.
568392
  Стойко М С. Єрмоленко Карпати очима допитливих / М С. Єрмоленко Стойко. – Львів, 1976. – 95с.
568393
   Карпати піснею вчаровані. – Братіслава, 1974. – 183с.
568394
  Біленко Василь Карпати. Вузькоколійка і мисливці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 32-36 : фото
568395
  Медведєва Катерина Карпати. Гори на вікенд : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 112-116 : Фото
568396
  Іващенко Микола Карпати. Екстремальна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 128-134 : фото
568397
  Біленко Василь Карпати. Свято Купала по-гуцульськи : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 16-17 : Фото
568398
  Біленко Василь Карпати. Три сезони за три дні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 26-28 : Фото
568399
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2005
568400
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (5). – 2005
568401
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (зима). – 2005
568402
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (6). – 2005
568403
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1(7). – 2006
568404
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (8). – 2006
568405
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (9). – 2006
568406
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (10). – 2006
568407
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (11). – 2006
568408
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (12). – 2006
568409
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1 (13). – 2007
568410
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2 (14). – 2007
568411
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3 (15). – 2007
568412
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4 (16). – 2007
568413
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5 (17). – 2007
568414
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6 (18). – 2007
568415
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8 (19/20). – 2007
568416
   Карпати. Туризм. Відпочинок : Всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 9 (20). – 2007
568417
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 10 (21). – 2007
568418
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 11 (22). – 2007
568419
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал. – Івано-Франківськ, 2004-
№ 12 (23). – 2007
568420
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 1. – 2008
568421
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 2. – 2008
568422
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 3. – 2008
568423
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 4. – 2008
568424
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 5. – 2008
568425
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 6. – 2008
568426
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№ 7/8. – 2008
568427
   Карпати. Туризм. Відпочинок : всеукраїнський туристичний журнал / ТОВ "Карпати-3000". – Івано-Франківськ, 2004-
№. – 2011
568428
  Біленко Василь Карпати. У пошуках білого ведмедя : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-121 : Фото
568429
   Карпати: людина, етнос, цивілізація = The carpathians: populace, ethnos, civilization : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2009-
Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
568430
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ;Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 38. – 2009. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
568431
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу. – 2010. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика
568432
   Карпатика / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 40. – 2011. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика; резюме укр., рос., англ. мовами
568433
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 41. – 2012. – до 2009 р. див. Carpatica - Карпатика ; Резюме укр., рос., англ. мовами
568434
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 42. – 2013. – 263 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
568435
   Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
Вип. 43. – 2014. – 295 с. – До 2009 р. див. Carpatica - Карпатика. - Резюме укр., рос., англ. мовами
568436
   Карпато-Балканская ассоциация. Комиссия минералогии и геохимии. – К.
2. – 1973. – 129с.
568437
   Карпато-Балканская геологическая ассоциация. Съезды 8 -й. Белград - Ниша (СФРЮ), 1967. – К., 1974. – 364с.
568438
   Карпато-Дунайские земли в средние века. – Кишинев, 1975. – 342с.
568439
  Аристов Ф.Ф. Карпато-русские писатели / Ф.Ф. Аристов. – Ужгород, 1929. – 24с.
568440
  Яворский Ю.А. Карпато-русское житие апостола Петра : (Посвящается Ивану Яковлевичу Франку по случаю 40-летия его литературно-учебной деятельности) / Ю.А. Яворский. – Петроград(Санкт-Петербург) : Тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 44 с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1914 г.), т. 17, кн. 4; (1912 г.), т. 19, кн. 4. - Текст памятника на древнерусском яз
568441
  Стерчо П. Карпато-Українська держава. / П. Стерчо. – Львів, 1994. – 288с.
568442
   Карпатотерапія : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 135 : Фото
568443
   Карпатская диалектология и ономастика. – М., 1972. – 582с.
568444
  Елинек Й.А. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) / Йешаягу А. Елинек ; [пер. с англ. : М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга при участии С. Беленького, О. Клименко ; ред. русского текста В. Падяк] ; фотоматер. и карты Павла Роберта Магочия. – Ужгород : В. Падяк, 2010. – XXII с., 498 с. : фотоилл. – Библиогр.: с.465-475. – ISBN 978-966-387-039-7
568445
  Петльований В. Карпатская легенда / В. Петльований. – Москва, 1969. – 335 с.
568446
  Хоросницкая М.В. Карпатская радуга : стихи / Мария Хоросницкая. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
568447
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – Л., 1949. – 600с.
568448
  Иллеш Б. Карпатская рапсодия / Б. Иллеш. – М., 1956. – 567с.
568449
  Марьина В.В. Карпатская Украина в контексте европейской политики 1939-1941 гг. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 127-135. – (Історія ; Вип. 27)
568450
   Карпатские заповедники. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 271с.
568451
  Глотов В.И. Карпатские зори / В.И. Глотов. – М, 1964. – 71с.
568452
  Малкин В.М. Карпатские орлы / В.М. Малкин. – М., 1975. – 280с.
568453
  Тетмайер К. Карпатские рассказы / Казимир Тетмайер ; Пер. с польск. Ев. Загорского. – Москва : Заря, 1909. – 48 с. – (Библиотека для всех ; № 17)
568454
  Масловская Л.Ц. Карпатский водохозяйственный комплекс: Уч. пособ. / Л.Ц. Масловская. – Черновцы, 1982. – 96с.
568455
   Карпатский геодинамический полигон. – М., 1978. – 127с.
568456
   Карпатский диалектологический атлас. – М., 1967. – 272с.
568457
  Вершигора П.П. Карпатский рейд / П.П. Вершигора. – Москва, 1951. – 64с.
568458
  Бакрадзе Д. Карпатский рейд. / Д. Бакрадзе. – Москва, 1968. – 160 с.
568459
   Карпатский рекреационный комплекс : монография / М.И. М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. С.В. и др. Трохимчук; АН УССР ; Львовское отделение ин-та экономики; сост.: М.И. Долишный, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко, С.В. Трохимчук и др. ; [отв. ред. М.И. Долишний]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 148 с.
568460
   Карпатский сборник. – М., 1972. – 139с.
568461
   Карпатский сборник. – М., 1976. – 151с.
568462
   Карпатское землетрясение 4 марта 1977 г. и его последствия. – Москва : Наука, 1980. – 271с.
568463
  Ісаєв І. Карпатська "Катинь". Як Варшава повстала проти українського 1938 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 5 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 0027-8254
568464
   Карпатська замана. – К., 1990. – 377с.
568465
  Ільченко Руслана Карпатська казка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 20-23 : фото
568466
  Струтинська-Струк Карпатська конвенція як засіб забезпечення збереження біологічного різноманіття // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розглядаються питання, що стосуються реалізації Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат. Особлива увага приділяється проблемі правового регулювання збереження біологічного і ландшафтного різноманіття Карпатського регіону.
568467
  Цивірко Микола Карпатська метеоритоманія? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
568468
  Вербич С.О. Карпатська оронімія в контексті слов"янської історії регіону. "П" // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – C. 9-16. – ISBN 966-02-4038-4
568469
  Іллеш Б. Карпатська рапосодія / Бела Іллеш. – Ужгород, 1950. – 528с.
568470
  Іллеш Б. Карпатська рапсодія / Б. Іллеш. – Ужгород, 1987. – 567с.
568471
  Примаченко Я. Карпатська Січ / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 295-298. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Карпатська Січ також: Організація народної оборони "Карпатська Січ" — парамілітарна організація на Закарпатті в 1938–1939, оформлена 9 листопада 1938 з утвореної у вересні націоналістами "Ураїнської національної оборони" (голова Степан Росоха).
568472
  Буковський І.В. Карпатська Січ: від парамілітарного формування - до національної армії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 160-166. – ISSN 0321-0499
568473
  Слободинський Д. Карпатська Україна - рятівнця єврейства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 95-97. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено політичне становище Карпатської України в період назрівання Другої світової війни. Проаналізовано способи порятунку євреїв, які піддалися гонінням в країнах сповідуючих антисемітизм. Продемонстровано участь євреїв в житті Карпатської України.
568474
  Баран О. Карпатська Україна = Carpatho Ukraine : Шлях до державности / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 2003. – 218 с. : портр. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
568475
  Кучерук Олександр Карпатська Україна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 231-234. – ISSN 0869-3595
568476
   Карпатська Україна в журналі "Пробоєм" (1934-1943) / [передм.: Белей Любомир, Белей Лесь]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 195, [8] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Представлені аналітичні статті прессекретаря Карпатської Січі Росохи, професора Української господарчої академії Кушніренка, В. Попадинця, Ф. Гайовича, Ю. Хіри, Ю. Арделана та ін.
568477
  Рєпін І.В. Карпатська Україна в контексті європейської політики. Плани Е. Бенеша та позиція Москви. 1939-червень 1941 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 159-164. – ISSN 0321-0499
568478
  Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення : навч. посіб. / Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб ; Упр. освіти і науки Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук. – Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-966-671-183-3
568479
  Вегеш М.М. Карпатська Україна на шляху державотворення / Микола Вегеш, МаріанТокар. – Ужгород : Карпати, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-671-201-4
568480
  Петровцій І.Ю. Карпатське літо / І.Ю. Петровцій. – Ужгород, 1984. – 86с.
568481
  Чалова Ганна Карпатське море // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 110-114 : фото
568482
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 3-20. – ISSN 0236-1477
568483
  Барабаш Ю. Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Феномен "карпатського вузла" - австро-польсько-українського літературного прикордоння репрезентований у статті творчістю Леопольда фон Захер-Мазоха та Станіслава Вінценза. Народженням, вихованням, долею, творчими інтересами пов"язані з ...
568484
  Заставний Федір Карпатський економічний район : Економіка країн // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-12 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
568485
  Скиба І.І. Карпатський Єврорегіон // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 63-72. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
568486
   Карпатський заповідник. – Ужгород, 1982. – 126с.
568487
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-51-2
№ 2 (2), липень - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568488
   Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011-. – ISBN 978-966-2988-53-6
№ 1 (3), січень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568489
  Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954) = The OUN Carpathian region in Ukrainian liberation movement (1945-1954) / Василь Ільницький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 695, [1] с. : іл. – Тит. арк. парал. укр., англ.Імен. покажч.: с. 661-686. – Бібліогр.: с. 599-660 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7401-18-5
568490
  Щурик М.В. Карпатський макрорегіон: проблеми становлення та розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-59. – Бібліогр.: 5 назв
568491
   Карпатський мед. – Ужгород, 1969. – 84с.
568492
  Абрам"юк У.М. Карпатський національний природний парк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 43-47
568493
  Макара М.П. Карпатський регіон : у пошуках парадигми розвитку : (науково-публіцистичне дослідження) / М.П. Макара ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 144-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-029-7
568494
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : Мат. міжн. наук.-практично конференці , присвячено 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. 13. – Рахів. – ISBN 966-7242-44-7
Том 1. – 1998. – 380с.
568495
   Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. – Рахів
Том 2. – 1998. – 345с.
568496
   Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі = The carpathian region and its role in strengthening security and cooperation in Europe : матеріали міжнародної конференції, (11-12 червня 2008 р., м. Ужгород) / Шведський ін-т оборонних досліджень ; Регіональний філіал Національного ін-ту стратегічних досліджень в м . Ужгороді ; [ редкол. : Хеденског Я., Воротін В.Є., Мітряєва С.І. ]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-2195-26-2
568497
  Гвоздецька Б.Г. Карпатський регіон як приклад творення нових ідентичностей на пограниччі // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 92-99
568498
  Воронько П.М. Карпатський рейд : Партизанські пісні / П.М. Воронько. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 35с.
568499
  Власенко С.І. Карпатський рейд Сумського партизанського з"єднання під командуванням С.А.Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 163-173. – ISSN 0130-5247
568500
  Мацинський І. Карпатські акорди / І. Мацинський. – Пряшів, 1962. – 196с.
568501
   Карпатські бджоли. – Ужгород, 1982. – 224с.
568502
  Петровці-Кук Карпатські витоки / М. Петовці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М. – ISBN 978-617-7344-29-1
[Кн. 11]. – 2016. – 346, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
568503
  Петровці-Кук Карпатські кванти серця. Поезія. Лірика : Поезія. Лірика / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М.
[Кн. 9]. – 2015. – 344, [2] с., [1] арк. портр. : портр.
568504
  Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини і тисячоліття нашої ери. / М.Ю. Смішко. – К, 1960. – 188с.
568505
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568506
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 5, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568507
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568508
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 6, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568509
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 1. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568510
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2075-9827
Т. 7, № 2. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568511
   Карпатські математичні публікації = Carpathian mathematical publications = Карпатские математические публикации : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; Голов. ред.: А.В. Загороднюк ; Редкол.: В. Барінде, Р. Бобрик, Д.І. Боднар [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2075-9827
Т. 8, № 1. – 2016. – 181 с. – Резюме укр., англ. мовами
568512
  Гречук Є. Карпатські самоцвіти : (образки з життя гуцулів) / Євген Гречук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 64с. – ISBN 966-7263-58-4
568513
  Рєпін І. Карпатсько-дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми, що виникли під час її підготовки та проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 126-133. – ISSN 0321-0499
568514
  Трофимович Л.В. Карпатсько-українська проблема в політиці Другої Речіпосполитої в 1939 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 202-216
568515
  Усенко Наталья Карпаты - навстречу клиенту! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 106-111. – Библиогр.: Фото
568516
  Якубович В.Я. Карпаты / В.Я. Якубович, 1944. – 31с.
568517
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман / С.Д. Скляренко. – Киев : Радянський письменник, 1952. – 452 с.
568518
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 448 с.
568519
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман / С.Д. Скляренко; Авторищз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Кн. 2-я. – 1956. – 436 с.
568520
  Скляренко С.Д. Карпаты : роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко. – Москва : Гослитиздат
Кн 1-а. – 1960. – 440 с.
568521
  Скляренко С.Д. Карпаты : Роман: В 2-х книгах / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2-а. – 1960. – 432 с.
568522
  Ермоленко Ю.А. Карпаты глазами любознательных : краеведческие очерки / Ю.А. Ермоленко. – Львов : Каменяр, 1980. – 65 с.
568523
  Ірчан М. Карпатьска ніч / М. Ірчан. – К, 1927. – 164с.
568524
  Гриценко І.С. Карпека (Карпеко) Володимир Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 218. – ISBN 978-966-06-0557-2
568525
  Новиков А.І. Карпенко-Карий у контексті літературоно-мистецького життя другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 17-24
568526
   Карпенко Віталій Опанасович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 146-147. – ISBN 978-966-2726-03-9
568527
   Карпенко Маргарита Олександрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 40. – ISBN 966-8352-11-4
568528
   Карпенко Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 260 : фото
568529
  Роббинс Г. Карпетбеггеры : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: О.Ю. Демченко]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 524, [3] с. – ISBN 5-900303-77-2
568530
   Карпець Ігор Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 107-109. – ISBN 978-617-573-038-6
568531
  Кумок Я.Н. Карпинский / Я.Н. Кумок. – М., 1978. – 301с.
568532
  Романовский С.И. Карпинский в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / С.И. Романовский. – Л., 1987. – 254с.
568533
  Личков Б.Л. Карпинский и современность : [100 лет со дня рождения. 1847-1947] / Б.Л. Личков, проф. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 74 с., 5 л. портр. схем., карт., портр. – Библиогр.: "Литература", с. 71-73 (53 назв.). – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР)
568534
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 308. – ISBN 966-06-0393-2
568535
  Короткий В.А. Карпінський Олександр Петрович (1847-1936) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 323. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
568536
   Карплюк Костянтин Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 261 : фото
568537
  Дібровенко М.Ф. Карпо Соленик. Життя і діяльність / М.Ф. Дібровенко. – К., 1951. – с.
568538
  Щербак В. Карпо Трохименко і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-57. – ISSN 0130-1799
568539
   Карпо Трохименко: нар. художник УРСР. Зб.. – К., 1986. – 135с.
568540
  Грін А.А. Карпо Трохимович Соленик / А.А. Грін. – К., 1963. – 58с.
568541
  Аляєв Г.Є. Карпов Василь Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1024-1025. – ISBN 966-316-069-1
568542
  Гадд Г. Карповое прудовое хозяйство / Г. Гадд. – Киев, 1917. – 85с.
568543
  Гревцова Г.Т. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, Л.Г. Ревунова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано значення карпологічних досліджень для систематики та вперше приведено опис зовнішніх покривів насіння трьох видів Cotoneaster.
568544
  Ревунова Л.Г. Карпологія плодів та насіння представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-42. – (Біологія ; Вип. 30)


  Показано значення характеристики плодів та насіння для систематики рослин. Наведено характеристику насіння для п"яти видів Cotoneaster.
568545
  Эмиров С.А. Карполого систематическое изучение представителей трибы Дагестана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Эмиров С.А.; Биол.фак-т. – М, 1979. – 19л.
568546
  Ташковски Д. Карпошевото востание / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 32с.
568547
  Бакланов Г.Я. Карпухин; Друзья; Меньший среди братев / Г.Я. Бакланов. – М., 1989. – 415с.
568548
  Захаров Е.Е. Карпушинское медно-цинковое месторождение на среднем Урале / Е.Е. Захаров, С.А. Юшко. – М.-Л., 1936. – 110с.
568549
  Мельниченко Н. Карри превыше всего // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 30. – С. 66


  Подороді по Індії: ресторанний бізнес в країні
568550
   Каррыев Баймухамед Аталиевич : Биобиблиография. – Ашхабад : Илым, 1987. – 148с.
568551
  Аляєв Г.Є. Карсавін Лев Платонович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1025-1026. – ISBN 966-316-069-1
568552
  Калугин Н.А. Карсакпай / Н.А. Калугин, 1930. – 22с.
568553
   Карская область : Свод статистических данных о населении Закавказскаго края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. / издан по распоряжению Главноначальствующаго гражданскою частию на Кавказе Закавказским статистическим комитетом. – Тифлис : Тип. И. Мартиросиянца, 1893. – 52 с. табл.
568554
  Васильев Н. Карская экспедиция. / Н. Васильев, 1921. – 44с. : карта
568555
  Белая А.С. Карский Е.Ф. - исследователь славянских языков // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 3-5
568556
  Белая А.С. Карский Е.Ф. о Гоголе // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 96-102
568557
  Вайнеры Карский рейд / Вайнеры. – Москва, 1983. – 208с.
568558
  Воробьев В.И. Карское море / В.И. Воробьев. – Ленинград-Москва : Главсевморпути, 1940. – 126с. – (Библиотека полярника)
568559
  Островский Б.Г. Карское море. / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1934. – 80с.
568560
  Гвоздецкий Н.А. Карст / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Мысль, 1981. – 214с.
568561
   Карст Башкирии. Тезисы докл. к Совещ. по вопросам науч. и практ. значения карста Башкирии.. – Уфа, 1971. – 93с.
568562
  Ніколішин В.П. Карст в умовах Солотвинського родовища кам"яної солі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
568563
  Цыкин Р.А. Карст восточной части Алтае-Саянской складчатой области. / Р.А. Цыкин, Ж.Л. Цыкина. – Новосибирск, 1978. – 104с.
568564
  Берсенев Ю.И. Карст Дальнего Востока / Ю.И. Берсенев; Отв.ред.Н.А.Гвоздецкий. – Москва : Наука, 1989. – 170 с
568565
  Корженівський Б.О. Карст Донбасу і його гідрогеологічні та інженерно-геологічні особливості // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 15-28. – Бібліогр.: 19 назв
568566
  Маматкулов М.М. Карст Западного и Южного Тянь-Шаня / М.М. Маматкулов. – Ташкент, 1979. – 164с.
568567
   Карст Западного Тянь-Шаня. Труды Ин-та гидрогеологии и инженерной геологии.. – Ташкент, 1972. – 84с.
568568
  Лыкошин А.Г. Карст и гидроэнергетическое строительство : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Лыкошин А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 39л.
568569
  Якушова А.Ф. Карст и его практическое значение / А.Ф. Якушова. – Москва, 1950. – 68с.
568570
  Мусин Г А. Карст и ландшафтные особенности закарстованных территорий / Г А. Мусин. – Грозный, 1979. – 95с.
568571
  Маринин А.М. Карст и пещеры Алтая : учеб.-краевед. пособие / А.М. Маринин. – Новосибирск, 1990. – 145с.
568572
   Карст и подземные воды горных массивов Западного Кавказа.. – Л., 1985. – 152с.
568573
  Печеркин А.И. Карст и суффозия на берегах водохранилищ: уч. пособие / А.И. Печеркин, В.Е. Закоптелов. – Пермь, 1982. – 87с.
568574
  Вологодский Г.П. Карст Иркутского амфитеатра / Г.П. Вологодский. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
568575
  Шутов Ю.И. Карст Керченского полуострова / Ю.И. Шутов, Е.М. Севостьянов, В.Н. Дублянский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 10-16 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
568576
  Михайлев В.Н. Карст Киргизии / В.Н. Михайлев. – Фрунзе, 1989. – 145 с.
568577
  Цыкин Р.А. Карст конгломератов : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 11-17 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
568578
  Кикнадзе Т.З. Карст массива Арабика / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1972. – 248с.
568579
  Кикнадзе Т.З. Карст массива Арабика / Т.З. Кикнадзе. – Тбилиси, 1972. – 248с.
568580
  Климчук А.Б. Карст массива Кырктау (Зеравшанский хребет, Тянь-Шань) / А.Б. Климчук, В.Я. Рогожников, А.А. Ломаев; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев, 1981. – 53 с.
568581
  Лаптева Н.Н. Карст Мирийской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лаптева Н. Н.; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 27л.
568582
  Шарец Д.С. Карст Оксско-Клязьминского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шарец Д.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1953. – 12л.
568583
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. / Н.П. Торсуев. – Казань, 1964. – 103с.
568584
  Торсуев Н.П. Карст Онего-Северодвинского междуречья. (Опыт физико-геогр. характеристики карста Севера Русской равнины). : Автореф... канд. географ.наук: / Торсуев Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
568585
  Львова Є.В. Карст передгірного та рівнинного Криму / Є.В. Львова, В.П. Мелешин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 104-113. – Бібліогр.: 22 назви
568586
  Гончаренко М.П. Карст північного Причорномор"я / М.П. Гончаренко, В.П. Франчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 119-132 : Фото. – Бібліогр.: 22 назви
568587
  Дублянський В.М. Карст Подільсько-Буковинської карстової області / В.М. Дублянський, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 29-47 : Рис., табл., фото, карти. – Бібліогр.: 35 назв
568588
  Кучерук А.Д. Карст Подолья / А.Д. Кучерук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 198с.
568589
  Беляк В.И. Карст приенисейской части Восточного Саяна и его ландшафтнообразующая роль : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Беляк В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 28л.
568590
   Карст равнинных территорий Европейской части СССР.. – Казань, 1974. – 159с.
568591
  Чикишев А.Г. Карст Русской равнины / А.Г. Чикишев. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
568592
  Цыкин Р.А. Карст Сибири. / Р.А. Цыкин. – Красноярск, 1990. – 154с.
568593
  Колодяжная А.А. Карст флишевой формации юго-западного склона Кавказа / А.А. Колодяжная; АН СССР, Госстрой СССР. – Москва : Наука, 1965. – 73с.
568594
   Карст Южного Урала и Приуралья : Межвузовский и межведоственный научный сборник. – Уфа, 1978. – 160с.
568595
  Блоцкий Н.А. Карст Язовского месторождения и его техногенная активизация : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
568596
  Гембель А.В. Карст, его развитие и распространение. / А.В. Гембель. – Ленинград, 1957. – 20с.
568597
  Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего и регионального карстоведения. / Н.А. Гвоздецкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 352с.
568598
  Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего карстоведения. / Н.А. Гвоздецкий. – Москва, 1950. – 188с.
568599
  Торсуев Н.П. Карст: пути географического изучения / Н.П. Торсуев. – Казань : Казанского университет, 1985. – 154с.
568600
  Коржик В.П. Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939


  Стаття присвячена проблемі розвитку карсту і печер у карбонатних відкладах силуру Дністерського каньйону по берегах водосховища і провокуванню ними супутніх геодинамічних процесів: обвалів, осипів, глибинної водної ерозії. Наводяться схеми типових ...
568601
  Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88с.
568602
   Карстоведение. Труды Молотовской карстовой конференции, состоявшейся 26 января -- 1 февраля 1947 г. в гор. Молотове.. – Вып.1. – Молотов, 1948. – 39с.
568603
  Зенгіна С.М. Карстовий ландшафт плато головного гірського пасма Криму / С.М. Зенгіна, Б.М. Іванов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 34-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
568604
  Душевський В.П. Карстові порожнини внутрішнього куестового пасма Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 114-118 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
568605
  Михно В.Б. Карстово-меловые геосистемы Русской равнины / В.Б. Михно. – Воронеж, 1990. – 200с.
568606
  Бардошши Д. Карстовые бокситы / Д. Бардошши. – Москва : Мир, 1981. – 456с. – (Науки о Земле)
568607
  Гигинейшвили Г.Н. Карстовые воды Большого Кавказа и основные проблемы гидрологии карста / Г.Н. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1979. – 224с.
568608
   Карстовые коллекторы нефти и газа. – Пермь, 1973. – 153 с.
568609
  Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 111с.
568610
  Кутырев Э.И. Карстовые месторождения. / Э.И. Кутырев. – Л., 1989. – 309с.
568611
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский. – Москва : Знание, 1977. – 48 с. – (Наука о Земле)
568612
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Менциереба, 1976. – 275с.
568613
  Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии (морфологический анализ) / З.К. Тинтилозов; АН ГрССР. Ин-т географии. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 275с.
568614
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма : (Генезис, отложения, гидрогеологическое значение) / В.Н. Дублянский. – Ленинград : Наука, 1977. – 182 с.
568615
  Дублянский В.Н. Карстовые пещеры Украины = Karst caves of the Ukraine / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179 с.
568616
  Тутковский П.А. Карстовые явления и самобытные артезианские ключи в Волынской губернии.. – Житомир : Электр.тип.М.Дененмана
Статья 1 : Провалы почвы на Польской железной дороге. – 1911. – 127с. + 2 прилож.таблицх. – Оттиск из IV т.Труд.О-ва Изслед.Волыни
568617
  Соколова В.М. Карстовые явления юга Горьковской области (на примере Южно-Пьянского карстового района) : Автореф... кандид. географ.наук: / Соколова В.М.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1952. – 12л.
568618
   Карстовый процесс и его прогноз: Тез. докл. (совещ.). – Уфа, 1980. – 161с.
568619
  Тутковскаго П. Карстовыя явленія и самобытные Артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи / П. Тутковскаго. – Житоміръ
Ст.1-я : Провалы почвы на Польсской железной дорогь. – 1911. – 127с. + Карта
568620
  Дублянский В.Н. Карстология и спелеология на Украине : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
568621
  Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей приднестовской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Київ : Наукова думка, 1969. – 137 с.
568622
  Климчук А.Б. Карстообразование в артезианских условиях: концепция "поперечного" спелеогенеза // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 181-190 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
568623
   Карта-схема Новгорода // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 116-121 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
568624
  Берлянт А.М. Карта - второй язык географии : Очерки о картографии. Книга для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1985. – 191с.
568625
  Кэй Дж. Карта - не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 0042-8736


  В статье утверждается, что современная экономическая наука находится в кризисном положении, поскольку важнейшие макроэкономические теории основаны на концепции рациональных ожиданий, а главным методом теоретического развития признается построение ...
568626
   Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 80-85 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
568627
  Осталецька О.І. Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 268-275


  У статті подається огляд карти «Magni Dvcatvs Lithvaniae Caeterarvmqve Regionvm Illi Adiacentivm Exacta Descriptio...» (Точний опис Великого князівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать...) 1613 р., яка зберігається у фондах сектора ...
568628
   Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации / В.А. Ентин, С.И. Гуськов, М.И. Орлюк, О.Б. Гинтов, Р.В. Осьмак // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 53-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
568629
   Карта автомобильных дорог. Укр. ССР, Молд. ССР.. – М., 1973. – 1с.
568630
  Гриценко О.А. Карта будня / О.А. Гриценко. – Киев, 1987. – 29с.
568631
  Заріцький Т. Карта в прагматичній перспективі - теоретичні пропозиції (короткий виклад дослідження) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-10
568632
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Ленинград, 1938. – 79с.
568633
  Буданов В.П. Карта в преподавании географии. / В.П. Буданов. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 139с.
568634
  Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 152 с.
568635
  Кістяковський В.В. Карта в школі / В.В. Кістяковський. – К, 1939. – 199с.
568636
  Гук Б. Карта вбивств українців польськими партизанськими відділами на Холмщині (1942-1944 роки) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 6. – ISSN 0027-8254
568637
  Келль Н.Г. Карта вулканов Камчатки / Н.Г. Келль. – Л, 1928. – 89с.
568638
   Карта геологических формаций чехла Сибирской платформы масштаба 1:1500000. – Л., 1977. – 108с.
568639
   Карта геоэкологического районирования Сибири / А.Д. Абалаков, С.Б. Кузьмин, Н.Б. Базарова, Л.С. Новикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 24-30 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
568640
  Валяєв І.Г. Карта гідроресурсів України / І.Г. Валяєв; Укр.НД гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 1936. – 19 с.
568641
  Купченко Б.І. Карта глибини розчленування рельєфу Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 84-88 : Карти, табл. – (Географії ; Вип. 11)
568642
  Дубняк В.А. Карта горизонтального розчленування рельєфу правобережних Лісостепу та Полісся УРСР / В.А. Дубняк, О.О. Ломаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 52-54. – Бібліогр.: 11 назв
568643
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие / Э.С. Гаврилова; Отв. ред. Мигаль Н.К. – Львов : Львовский политехнический ин-т, 1956. – 80с.
568644
  Гаврилова Э.С. Карта города Львова и ее развитие : Автореф... канд. техн.наук: / Гаврилова Э.С.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1956. – 18л.
568645
   Карта грунтовых вод европейской части СССР : масштаб 1:1500000 : объяснит. записка. – Москва, 1958. – 276 с.
568646
  Негода А.П. Карта грунтовых толщ на территории Украинской ССР / А.П. Негода, Э.И. Колот, Е.Ф. Ищенко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 77-81 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 7)
568647
  Марленский А.Д. Карта движений планет / А.Д. Марленский, Е.И. Ковязин. – Москва : Наука, 1971. – 16 с.
568648
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею : Приветствие XI Археологическому съезду / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – [2], II, 34 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. (с. I-II)


  На обл подпись
568649
  Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею (Ответ акад. В.В. Латышеву). – Москва, 1899. – С. 3-19. – Отд. оттиск: Филолгическое обозрение: Критика и библиография: 1. Обзор книг, 1899
568650
  Зубов А. Карта Европы: с Россией или без нее // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-38. – ISSN 0042-8744
568651
  Гинзбург Г.А. Карта и работа с ней / Г.А. Гинзбург; [ред. Н. Булаевский]. – Москва; Ленинград : Объединен. научно-технич. изд. НКТП СССР, 1935. – 92 с.
568652
  Басманова Е. Карта императрицы : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
568653
  Соболев Е.Г. Карта инженерно-геодинамической зональности застраиваемого массива: геодинамические причины аварийности, разрушения и подтопления гражданских и промышленных сооружений / Е.Г. Соболев, В.А. Высотюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-40. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
568654
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
568655
  Уельбек М. Карта і територія : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
568656
  Иваньков П.А. Карта как географическая модель / П.А. Иваньков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : издается ежемесячно с 1966 г. ; № 8/1974 ; Наука о Земле)
568657
  Гостомыслов А.П. Карта кладоискателей / А.П. Гостомыслов. – Л, 1984. – 112с.
568658
  Жуковский К.А. Карта корисних копалин Чернігівського Полісся / К.А. Жуковский. – Київ, 1935. – 1с.
568659
  Арутюнов С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0869-5415
568660
   Карта Луны. – Москва : Наука, 1967. – 64 с.
568661
   Карта магматических комплексов Узб. ССР. – Ташкент, 1983. – 345с.
568662
  Самойлов А.П. Карта Марии Данилюк / А.П. Самойлов. – Петрозаводск, 1961. – 50с.
568663
  Гейслер А.Н. Карта месторождений каменных строительных материалов / Сост. А.Н.Гейслер. – Ленинград, 1925. – 58с. : Табл.
568664
  Малыгин А.Г. Карта метаболических путей (периодическая) / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1976. – 16 с. – Библиогр.: 17 назв
568665
   Карта мира : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31 : Фото. – ISSN 1029-5828
568666
  Малес Л. Карта міста: символічний простір управління // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-19
568667
  Каврайский В.В. Карта морей и океанов, омывающих берега СССР и соседних стран. / В.В. Каврайский. – 225-226с.
568668
  Заславский И.И. Карта на уроках географии : Из опыта работы учителя школы №315 г. Москвы / И.И. Заславский. – Москва, 1954. – 128с.
568669
  Заславский И.И. Карта на уроках географии / И.И. Заславский. – изд. 2-е перераб. – М., 1957. – 132с.
568670
  Заславський Й.І. Карта на уроках географії / Й.І. Заславський. – К., 1955. – 124с.
568671
   Карта окрестностей г. Севастополя., 1854. – 1с.
568672
  Галата С. Карта освіти: нова редакція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Як змінюється освіта в регіонах? Яку роль в управлінні освітою на місцях відіграють профільні департаменти в ОДА й управління у міськрадах? Які практики органів місцевого самоврядування є найкращими та вартими наслідування? На ці запитання спробували ...
568673
   Карта освобожденных областей Китая (краткое описание). – М., 1948. – 4с.
568674
   Карта отложений четвертичной системы Европейской части СССР и сопредельных с нею теорриторий. Масшт. 1:2500000. – Л.-М., 1932. – 20с.
568675
  Помбрик И.Д. Карта офицера / И.Д. Помбрик, Н.А. Шевченко. – М., 1985. – 176с.
568676
   Карта Подольской губернии. – СПб. – 1с.
568677
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-15 : Іл., карта
568678
   Карта польотів літаків UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14-15 : Карта
568679
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : карта
568680
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-13
568681
   Карта польотів літаків UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото, карта
568682
  Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
568683
  Франк Г.В. Карта Птолемея / Г.В. Франк. – М., 1975. – 231с.
568684
   Карта пятилетки : Крупнейшие об"екты капитального строительства по пятилетнему плану народного хозяйства СССР. – Москва : Изд-е газеты "Экономическая жизнь"
География великих работ. – 1929. – 16 с. + 2 карти. – 1. Карта европейской части Союза ССР , 2. Карта азиатской части Союза ССР (с приложением об"яснительного текста)
568685
  Константинов Н. Карта рассказывает / Н. Константинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1935. – 224с.
568686
  Берлянт А.М. Карта рассказывает : Пособие для учителей / А.М. Берлянт. – Москва : Просвещение, 1978. – 144с.
568687
  Прилипко Л.И. Карта растительности Азербайджанской ССР (современный покров) / Л.И. Прилипко. – Б.м. – 1 карта
568688
  Алехин В.В. Карта растительности Азиатской части СССР : Масштаб 1:16000000: Краткий объяснительный текст / В.В. Алехин; Госкартгеодезия ГГУ ВСНХ СССР. – Ленинград, 1930. – 16с.
568689
   Карта растительности Дагестанской АССР. – М.-Л., 1962. – 96с.
568690
   Карта растительности Европейской части СССР м. 1:2500000 : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 288с.
568691
  Лапшина Е.И. Карта растительности Сибири (южной части) в масштабе 1:2500000 : Автореф... канд. географ.наук: / Лапшина Е. И.; ЛГУ. – Новосибирск, 1952. – 16 с.
568692
   Карта растительности СССР. (Экспонат АН СССР на Всесоюз. сельхоз. выставке 1939 г.) : Пояснительный текст. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 32с.
568693
   Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" / П.Ф. Гожик, Р.Х. Греку, В.П. Усенко, В.П. Вернигоров, Т.Р. Греку, Г.А. Острецов, А Гончар, Ю.А. Клочан, В.Н. Моц // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 128-131 : рис. – Библиогр.: 7 назв.
568694
  Бронгулеев В.В. Карта рельефа разновозрастного фундамента Восточно Европейской платформы и ее морфологический анализ : объяснительная записка / В.В. Бронгулеев, В И. Воробьев, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 64с.
568695
  Тюленєва Ю.В. Карта ризиків підприємницької діяльності як основа організаційно-економічного механізму управління ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 84-88
568696
  Шевелев Карта Российской империи с обозначением военных округов, сухопутных водных и телеграфных сообщений / Шевелев. – с.
568697
   Карта С. Петербурго-варшавской железной дороги от С. Петербурга до г. Пскова. – 1с.
568698
   Карта С. Петербурго-Московской железной дороги. – 1с.
568699
   Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія України. – К., 1997. – 28с.
568700
  Кудряшов С. Карта Севастополя: тріумф президентів, трагедія УкраЇни : (продовження) : експертна оцінка 25 червня 1997 року / Сергій Кудряшов, Сергій Одарич, Юрій Оробець. – Киев : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 32 с. – ISBN 9667243117
568701
   Карта сейсмического районирования СССР : Масштаб 1:5 000 000. Объяснительная записка. – Москва : Наука, 1984. – 32 с. + 2 таблицы
568702
  Золовський А.П. Карта сільського господарства УРСР на республіканській виставці передового досвіду в народному господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 133-139. – Бібліогр.: 4 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
568703
   Карта СССР. – Л., 1946. – 14 с.
568704
   Карта СССР. М. 1:2500000. – М. – 32с.
568705
   Карта СССР. М. 1:2500000. Указ. географ. названий. – М. – 407с.
568706
  Гуревич Г.И. Карта страны фантазий / Г.И. Гуревич. – М., 1967. – 176с.
568707
   Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР. Объяснит. записка. – М., 1962. – 86с.
568708
  Наулко В.І. Карта сучасного етнічного складу населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.136
568709
   Карта тектоники докембрия континентов в масштабе 1:15000000. Объяснит. записка. – вып. 152. – М., 1974. – 75с.
568710
   Карта теплового потока Европейской части СССР: М. 1:5000000. Объяснит. записка. – Л., 1987. – 35с.
568711
  Любченко В.Є. Карта у плині часу / В.Є. Любченко. – Вінниця : ДКФ, 2008. – 160 с. : іл. + Додаток: с.145-160. – ISBN 978-966-2024-10-4
568712
   Карта України та інших країн в рамках доктрини Бісмарка // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний журнал. – Львів ; Луцьк, 2006. – № 1. – С. 25. – ISBN 966-8460-14-6
568713
   Карта Царства Польского служащая к продолжению подробной карты России, 1816. – 1с.
568714
   Карта части Киргиз-Кайсацкой степи и Туркестана, 1826. – 1с.
568715
  Загорская Н.Г. Карта четвертичных отложений Арктики и Субакртики масштаба 1 : 5000000. Объяснит. записка / Н.Г. Загорская, О.А. Иванов. – Л., 1977. – 47с.
568716
  Столяров Геннадій Карта чи комп"ютер: досвід Німеччини : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 47
568717
  Дебелая И.Д. Карта экологического состояния территории отрабатываемого месторождения россыпного золота: опыт составления / И.Д. Дебелая, З.Г. Мирзеханова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 9-15 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
568718
   Карта Юго-Западных железных дорог. – 1с.
568719
   Карта, схема и число в этнической географии. – М., 1975. – 70с.
568720
   Карта. Планета обезьян : Эволюция человека. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 74-75 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
568721
  Кравченко С. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 15-18.
568722
  Качарава И. Карталинская "плитка" в нижнем палеогене / И. Качарава, Д. Качарава, 1940. – 197-200с.
568723
  Гарнакерьян А.Г. Карталинское сказание / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1948. – 24с.
568724
  Козловський В. Картата сорочка : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
568725
  Хахутайшвили Д.А. Картвельские племена Причерноморья по данным греко-латинских писателей. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хахутайшвили Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
568726
  Кротов А.А. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0235-1188
568727
  Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1993. – 352с.
568728
  Разумовский И.С. Картезианские штудии Поля Валери // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 156-169. – ISSN 0042-8744
568729
  Кононенко Т.П. Картезіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344-345. – ISBN 966-316-069-1
568730
  Кралюк П. Картезіанство в Києво-Могилянській академії. Григорій Щербацький // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2254-74-7
568731
  Астахова Т.Г. Картезіанський дуалізм: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – C.73-77. – ISSN 2077-1800
568732
  Хома Олег Ігорович Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і стереотипи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 119-134. – Бібліогр.: с. 120-122, 124, 126, 129-131. – ISSN 0235-7941
568733
  Хома Олег Картезіанські мотови у творчості Паскаля : проблема пізнавальних засад // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.141-164. – ISSN 0235-7941
568734
  Мамардашвілі Мераб Картезіанські роздуми / Мамардашвілі Мераб. – Київ : Стилос, 2000. – 311с. – ISBN 966-7321-78-9
568735
  Лифман Роберт. Картели и тресты / Роберт. Лифман. – Москва, 1925. – 274с.
568736
  Оводов А.А. Картель как форма монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 32-35. – ISSN 1812-3910


  Научное осмысление картеля как формы монополистического объединения в законодательстве и судебной практике Европейского Союза и США может быть эффективно использовано для развития антимонопольной деятельности в Российской Федерации. В статье проводится ...
568737
  Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1974. – 351с.
568738
  Захарова О. Картель як форма прояву монопольної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 161-163
568739
  Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
568740
  Гордєєв А.Ю. Карти-портоплани: питання перспектив досліджень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 23-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
568741
  Рожко О.В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 59-73


  У статті розглянуті методичні аспекти картографування агроресурсного потенціалу ґрунтів як складової Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району. Обґрунтована структура цього тематичного блоку карт Атласу. До нього ввійшли ...
568742
  Філончук З.В. Карти в екпозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
568743
  Комлєв О.О. Карти динаміки басейнових історико-динамічних систем рельєфу / О.О. Комлєв, О. Возбрана, Р. Гулий // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 109-112. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-631-331-6
568744
  Золовський А.П. Карти для виявлення спеціалізації сільського господарства районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 117-123 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
568745
   Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описами картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / [упоряд.: А.В. Пивовар]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 667, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-214-1
568746
  Павлова В.П. Карти культурного будівництва, охорони здоров"я і комунально-побутових установ у комплексних районних атласах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 126-129 : Рис. – (Геології та географії ; № 8)
568747
  Купченко Б.І. Карти населення у вирішенні питань продовольчої програми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 67-71 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
568748
  Бочковська А.І. Карти Національного Атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення / А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 2-9 : табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
568749
  Купченко Б.І. Карти працездатного населення на малі адміністративні одиниці (на прикладі Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
568750
  Золовський А.П. Карти сільського господарства адміністративних районів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
568751
  Пивовар А. Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 677--680. – ISSN 2224-9516


  Крім переліку картографічних джерел переважно другої половини ХVІІІ ст., що окреслювали майбутні наміри вченого, описуючи історію укладання Російського атласу 1745 року, В. Кордт наводить досить детальну інформацію про карти першої половини століття, ...
568752
  Гранин Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 351с.
568753
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М
1. – 1981. – 80с.
568754
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М
2. – 1981. – 64с.
568755
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
568756
  Гранин Д.А. Картина / Д.А. Гранин. – М, 1990. – 335с.
568757
  Слєпченко В. Картина "Велике Хрещення" і портрет Святого Володимира Великого з проекту "Обрані часом" // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 71-73
568758
  Станкевич Н.И. Картина А.А.Пластова "Лето" / Н.И. Станкевич. – Москва, 1983. – 80с.
568759
  Антонова В.И. Картина А.И.Лактионова "Письмо с фронта" / В.И. Антонова. – Москва, 1951. – 20с.
568760
  Круглый И.А. Картина А.С. Ткачевых "В колхоз" / И.А. Круглый. – М, 1975. – 18с.
568761
  Капланова С.Г. Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" / С.Г. Капланова. – Москва, 1960
568762
  Везиров Н. Картина домашнего воспитания : Комедия. – [16] с.
568763
  Феофан /иеромонах/ Картина древности, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
568764
  Феофан /иеромонах/ Картина древнрости, или историческия любопытные примечания. – Части 1-3. – Калуга, 1793. – 149, 138, 130с.
568765
  Моисеенко Е.Е. Картина Е.Е.Моисеенко "Матери, сестры" / Е.Е. Моисеенко. – Ленинград, 1982. – 135с.
568766
  Федоренко Тетяна Картина з трамадолом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-40. – ISSN 0130-5212
568767
  Червонная С.М. Картина и вермя. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
568768
  Червонная С.М. Картина и время. / С.М. Червонная. – Л., 1968. – 90с.
568769
  Глущенко Е.Л. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глущенко, В.П. Полуянов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
568770
  Зингер Л.С. Картина И,Е.Репина "Запорожцы" / Л.С. Зингер. – Москва, 1960. – 28с.
568771
  Леонтьева Г.К. Картина К.П. Брюллова "Последний день Помпеи" / Г.К. Леонтьева. – Л, 1985. – 71с.
568772
  Горчак А.Н. Картина как средство развития речи / А.Н. Горчак. – М.-Л., 1965. – 140с.
568773
  Даниэль С.М. Картина классической эпохи / С.М. Даниэль. – Л, 1986. – 196с.
568774
  Богдан Дерека Картина ландшафту в її формах і фарбах : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-39
568775
  Косарєв В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 1992-9277
568776
  Мелащенко М. Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 59-67. – ISSN 2075-1486
568777
  Решетниченко А.В. Картина мира в системе познания. / А.В. Решетниченко, И.В. Распопов. – Днепропетровск, 1992. – 135с.
568778
  Кузнецова Л Картина мира и её функции в научном познании / Л Кузнецова. – Минск, 1984. – 144с.
568779
  Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация / Ю.Ф. Абрамов. – Иркутск, 1988. – 188с.
568780
  Мазлумян В.С. Картина мира и Образ мира ? ! // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.100-109
568781
  Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология / Г.В. Платонов. – Москва, 1972. – 47с.
568782
  Шумлянский Картина мироздания / Шумлянский, И.И. Шумлянский. – М, 1990. – 62с.
568783
  Широков В.А. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 240-246. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
568784
  Розенблат Г.Г. Картина на уроках литературного чтения в V-VII классах средней школы : Из опыта учителя / Г.Г. Розенблат. – Ленинград, 1956. – 88 с.
568785
  Будкевич М.В. Картина на уроках русского языка в пятом классе. / М.В. Будкевич. – М, 1958. – 66с.
568786
   Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – C. 70-78. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены возможности системы Google Scholar по созданию профилей ученых, в которых отражаются их профессиональные интересы, библиометрические показатели публикаций и связи в системе научных коммуникаций. Предложен подход к использованию этих ...
568787
  Петренко Е.Г. Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Елена Петренко. – Одеса : Астропринт, 2016. – 19, [1] с., [2] л. фотоил. : ил., портр. – Посвящ. 120-летию написания картины "Гонец" (1897). – Библиогр.: с. 16. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Картины Н.К. Рериха" / редкол.: К. Гилевич [и др.] ; вып. 8). – ISBN 978-966-927-172-3
568788
  Петренко Е. Картина Николая Рериха "Гонец". Тема войны и мира как историческое предвидение художника // Лига Культуры / Ин-т Лиги Культуры и социального содружества ; Одесс. Дом-Музей им. Н.К. Рериха ; глав. ред. Т. Слонимская ; редколл.: Е. Петренко, З. Зарецкая, Н. Егорова [и др.]. – Одесса, 2016. – № 9. – С. 31-38
568789
  Грушко Е.А. Картина ожидания / Е.А. Грушко. – М., 1989. – 256с.
568790
  Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 197-203. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто світоглядні картини буддизму та суч. природознавства, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано гостру потребу в більш детальному, аналіт. співставленні двох полярних систем ...
568791
  Валькова К.Г. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих ...
568792
  Орличенко О.В. Картина світу Каталонії як одного з романських ареалів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 233-238. – ISBN 966-638-142-7
568793
  Тарасова Ольга Ігорівна Картина світу музичного театру М.В.Лисенка : Автореф... кандид. мистецтвозн.наук: 17.00.01 / Тарасова Ольга Ігорівна;. – К., 1999. – 20л.
568794
  Семенець О.О. Картина світу письменника як чинник формування ідіостилю // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 15-20. – (Серія "Філологічні науки")
568795
  Фісак І. Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибранних місцях із листування з друзями" М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
568796
  Дем"яненко Н.Б. Картина світу у польських фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 250-254


  У статті розглядається польська фразеологія під кутом картини світу. Здійснена спроба виявлення особливостей фразеологічних комплексів польської мови. В статье рассматривается польская фразеология с точки зрения картины мира. Осуществляется попытка ...
568797
  Грачова Т.А. Картина світу як категорійна проблема в лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 59-62
568798
  Федорук О. Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 29-65. – ISSN 1992-5514
568799
  Скотт В. Картина французской революции, [служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте] : [в 4 ч.] / [соч. сира Вальтер-Скотта ; пер. с англ. С. де Шаплет]. – [Санкт-Петербург] : [В тип. К. Вингебера]
[Ч. 4]. – 1833. – 287 с. – Кн. без тит. л., описана по интернет-поиску. - На корешке: Картина французской революции. 4
568800
  Вахер Луиза Картина Юле : рассказы / Вахер Луиза; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1968. – 295 с.
568801
  Дмитриева А.А. Картина Яна Вермеера Делфтского "Аллегория живописи" ("Живописец в мастерской"). Основные проблемы иконографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-139. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
568802
  Гранін Д.А. Картина. Дощ у чужому місті : Роман. Повість / Д.А. Гранін. – Київ : Дніпро, 1983. – 357с.
568803
  Гранін Д.О. Картина. Дощ у чужому місті / Д.О. Гранін. – Київ, 1983. – 357 с.
568804
  Алабина Т. Картингы из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. / Т. Алабина. – Москва. – 248с.
568805
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
568806
  Бараневич Людмила Картини - мої діти / підгот. Л. Бараневич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 72, 3 с. обкл.
568807
  Скляренко Г. Картини Миколи Залевського: мистецтво у "просвітку буття" // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0130-1799
568808
  Овчаренко Е. Картини митця - ода Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 13


  У культурному житті Деснянського району Києва (Троєщина) сталося відразу дві знакові події: відкриття Галереї мистецтв району та початок роботи у цій галереї 165-ї персональної виставки відомого українського художника Валерія Франчука.
568809
  Чубук М. Картини пишуться серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 261-263. – ISSN 0869-3595


  Художниця Людмила Туркевич.
568810
  Рогальська-Якубова Картини світу героїв художнього твору (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 156-159. – ISSN 2219-4290
568811
  Фенько Н.М. Картини сновидінь в українській прозі другої половини XIX - XX століть / Наталя Фенько. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 133-147. – ISBN 978-966-7406-82-0
568812
  Отрешко Наталія Картини соціального світу : концепти суспільства і суб"єкта дії в соціологічній теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.127-137. – ISSN 1563-3713
568813
  Штейнер Евгений Картинки быстротечного мира = Взгляд из наших дней на встречу двух миров // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 127-143. – ISSN 0130-7673


  Японские принципы построения композиции - ассиметрия, неуравновешенность, локальные цвета- их воздействие на западное искусство
568814
  Расул-заде Н. Картинки детства / Н. Расул-заде. – Баку : Ганджлик, 1976. – 99 с.
568815
  Перец Л. Картинки еврейской жизни / Л. Перец. – Санкт-Петербург : Типо-Литография И.Лурье и Ко, 1902. – 28 с.
568816
  Смирнов Д. Картинки Нижегородского быта XIX века / Д. Смирнов. – Горький, 1948. – 247с.
568817
  Шапошников И.Н. Картинки по развитию речи учащихся / И.Н. Шапошников, В.Г. Поляков. – 2-е изд. – К.-Х., 1939. – 52с.
568818
  Лада И. Картинки похождений бравого солдата Швейка по роману Ярослава Гашека. / И. Лада. – Прага, 1973. – 317с.
568819
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 32-33 : Фото
568820
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 24-25 : Фото
568821
   Картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 33-37 : Фото
568822
   Картинки с выставки. Вторая Всеукраинская выставка-форум "Землеустройство и земельные отношения- 2009" // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25 : Фото
568823
   Картинна галерея житомирського краєзнавчого музею. – Київ, 1982. – 76с.
568824
   Картинна галеря Житомирського краєзнавчого музею. – К., 1971. – 46с.
568825
   Картинная галерея. – Ставрополь, 1960. – 16с.
568826
   Картинная галерея. – Вильнюс, 1969. – 96с.
568827
  Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. Савицкого / Б.Н. Молчанов. – Саратов, 1979. – 112с.
568828
  Сазонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицкого / В.П. Сазонов. – Саратов, 1987. – 144 с.
568829
   Картинная галерея Павловского дворца-музея, 1978. – 28с.
568830
  Нейман Я. Картинная галерея Пражского Града / Я. Нейман. – Прага, 1987. – 400с.
568831
  Бут Н.Я. Картинная галеря "Герои Аджимушкая" / Н.Я. Бут. – Симферополь, 1972. – 13с.
568832
   Картинные галереи Европы. Собрание замечательнейших произведений живописи, ваяния и зодчества, находящихся в Италии. – С-Пб. – 293с.
568833
  Корнилова А.В. Картинные книги / А.В. Корнилова. – Л, 1982. – 203с.
568834
  Корнилова А.В. Картинные книги : Очерки / А.В. Корнилова. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 205с.
568835
  Выхото В.А. Картинный немецко-русский словарь / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 335с.
568836
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – Москва : Просвещение, 1965. – 443с.
568837
  Ванников Ю.В. Картинный словарь русского языка. / Ю.В. Ванников, А.Н. Щукин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 440с.
568838
   Картинный словарь современного английского языка = The oxford-duden. Pictorial english dictionary : Оксфорд-дуден. – 2-е спец. изд. – Москва : Русский язык, 1987. – 816с.
568839
  Калинин А. Картины-оборотни и их герои // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 22-33.
568840
  Филострат Картины / Филострат, и Младший) (Старший; Пер. С. П. Кондратьева. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – 192 с. – Филострат Старший, с. 21-103 ; Филострат Младший С. 103—133. - В кн. также: Статуи / Каллистрат
568841
   Картины (китайских художников). – Пекин
2. – 1954
568842
  Иогансон Б.В. Картины Б.В.Иогансона "На старом уральском заводе", "Допрос каммунистов" / Б.В. Иогансон. – Ленинград, 1967. – 56с.
568843
  Щекотов Н.М. Картины В.И.Сурикова / Н.М. Щекотов. – Москва-Ленинград, 1944. – 119с.
568844
  Кеменов В.С. Картины Веласкеса / В.С. Кеменов. – Москва, 1969. – 383с.
568845
   Картины венгерской жизни. – Будапешт. – 40с.
568846
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – Владивосток, 1985. – 224с.
568847
  Млечин Л.М. Картины города при вечернем освещении / Л.М. Млечин. – М, 1990. – 343-448с.
568848
   Картины государственного Русского музея. – Москва
4. – 1978. – с.
568849
   Картины Государственного русского музея. – Москва
5. – 1979. – с.
568850
   Картины Государственного русского музея. – Москва
6. – 1979. – с.
568851
   Картины государственной Третьяковской галереи. – Москва
3. – 1967. – 8с.
568852
  Кожина Е.Ф. Картины Делакруа в Эрмитаже / Е.Ф. Кожина. – Л., 1968. – 31с.
568853
  Елисеев А.В. Картины доисторической жизни человека : Антропологический очерк / А.В. Елисеев. – Санкт-Петербург, 1914. – 52с. – (Знание для всех)
568854
  Буасье Гастон Картины древне-римской жизни : Очерки обществ. настроения времен цезарей / сочинение Гастона Буасье, авт. соч. "Падение язычества", "Цицерон и его друзья", "Римская религия при Антонинах" и др.; Пер. с фр. Е.В. Дегена; С прил. ст. того же авт. "Газета в Риме", пер. Н.П. Новоборской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова ; Типо-литогр. инж. И.Г. Гершуна, 1896. – [2], IV, 313, III с. – Пер. также под загл.: Картины римской жизни времен цезарей", "Общественное настроение времен римских цезарей". – Библиогр.: с. 276-278. – (Культурно историческая библиотека)
568855
   Картины Дрезденской галереи. – Ленинград, 1963
568856
   Картины жизни средневековой Франции. – М., 1987. – 238с.
568857
  Семенов С. Картины и бассейны // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 40. – С. 64-65.
568858
  Бирштейн М.А. Картины и жизнь / М.А. Бирштейн. – Москва, 1990. – 190с.
568859
   Картины и статуи Вьетнама. Избранные. – 20с.
568860
  Голов В.П. Картины и таблицы в преподавании географии : Пособие для учителей / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1977. – 136 с.
568861
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского / В. Ванчура. – Москва. – ISBN 5-280-01394-3
Т. 2. – 1991. – 412с.
568862
  Ванчура В. Картины из истории народа чешского. / В. Ванчура. – Москва. – ISBN 5-280-01392-7
Т. 1. – 1991. – 348с.
568863
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 1 : [Город Рим. Римский двор. Три сословия. Общижитие. Римские женщины]. – 1873. – [2], IV, 272, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
568864
  Фридлендер Л. Картины из истории римских нравов от Августа до последнего из Антонинов : Необходимое пособие при изучении римских классиков / соч. Л. Фридлендера ; пер. Надежды Белозерской с 3 испр. изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. С.В. Звонарева ; [Тип. А. Траншеля]
Т. 2 : [Путешествия. Зрелища]. – 1873. – [2], VI, 273-578 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
568865
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
1. – 1957. – 35с.
568866
   Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
2. – 1957. – 15с.
568867
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
5. – 38 с.
568868
   Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. – Пекин
6. – 1965. – 26 с.
568869
  Моне Клод Картины из музеев Советского Союза / Моне Клод. – Ленинград, 1989. – 131с.
568870
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР. – Москва, 1986. – 263с.
568871
   Картины итальянских мастеров XIV - XVIII веков из музеев СССР: Выставка новых открытий. – М., 1984. – 8с.
568872
  Всеволжская С.Н. Картины Караваджо и его школы в Эрмитаже / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 51с.
568873
  Царев В.Я. Картины крови при шоке и коллапсе различного происхождения : Автореф... канд. мед.наук: / Царев В. Я.; Казан. ин-т усоверш. врач., Каф-ры патофизиол. и инфекц. забол. – Казань, 1950. – 18л.
568874
  Левина И.М. Картины Мурильо в Эрмитаже / И.М. Левина. – М, 1969. – 32с.
568875
  Богачев В.В. Картины первобытной природы Апшерона (Бинагады) / В.В. Богачев. – Баку : АзФАН, 1940. – 114с.
568876
   Картины по истории СССР
1. – 1948. – с.
568877
  Усенко Л.А. Картины по развитию устной речи / Л.А. Усенко. – Киев
1. – 1971. – 24с.
568878
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 10 : В.М. Васнецов. Двор удельного князя (XIII-XIV вв.). – 1908. – 10 с.
568879
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 42 : А.Н. Бенуа. Вахт парад при императоре Павле I. – 1908. – 13 с.
568880
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 47 : М.В. Добужинский. Город в Николаевское время. – 1908. – 12 с.
568881
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 9 : С.В. Иванов. Баскаки. – 1909. – 7 с.
568882
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 35 : В.А. Серов. Петр Великий. – 1909. – 24 с.
568883
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 3 : В.М. Васнецов. Варяги. – 1912. – 12 с.
568884
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 30 : Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого. – 1912. – 11 с.
568885
   Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С.А. Князькова : объясн. текст к картине №. – 1908-1913. – Москва : Изд. Гросман и Кнебель ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон]
Картина № 38 : А.Н. Бенуа. Выход Императрицы Екатерины II. – 1912. – 15 с.
568886
  Радимов П.А. Картины Подмосковья / П.А. Радимов. – М., 1958. – 79с.
568887
  Гумбольдт А. Картины природы / А. Гумбольдт. – Москва : Географгиз, 1959. – 269 с
568888
  Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1970. – 113с.
568889
  Козлов И.В. Картины природы нашей Родины. Книга для чтения по физ. географии СССР. : Книга для чтения по физической географии СССР / Сост.И.В.Козлов. – Москва : Просвещение, 1964. – 275с.
568890
  Сухово-Кобылин Картины прошедшего. / Сухово-Кобылин. – Л, 1989. – 358с.
568891
  Буасье Гастон Картины римской жизни времен цезарей = L"opposition sous les Cesars / Gaston Boissier / Гастон Буассье ; Пер. с 6-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева, 1913. – 306, II с. – Пер. также под загл.: "Картины древне-римской жизни", "Общественное настроение времен римских цезарей"
568892
  Нечаев А.П. Картины родины и соседних с нею стран. Типичные ландшафты Восточной Европы в связи с ее геологическим прошлым / А.П. Нечаев. – 3-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1925. – 136с.
568893
  Свиньин П.П. Картины России и быт разноплеменных ее народов, из путешествий П.П. Свиньина / [авт. предисл. И. Делакроа]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1839. – XVI, 388 c. : [40] л. ил., портр. – Экз. №113875 дефектный, отсутвуют тит. л. и стр. I-II; экз. начинается со стр. III. - Описание по интернет-поиску


  Содержание 1. Кремль в Москве и его Соборы. 2. Церковь Василия Блаженного, с Красной площадью и Лобным местом. 3. Оружейная Палата. 4. Село Коломенское. 5. Царицыно. 6. Троицко-Сергиевская Лавра. 7. Храм Платонов. 8. Палаты Царевича Дмитрия ...
568894
  Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1975. – 319с.
568895
   Картины русских художников в музеях СССР. – Москва
4. – 1978
568896
   Картины русской живописи. Гравюры известнейших картин Русской живописи, исполнен. Робинсоном, Гисом и другими лучшими лондонскими граверами. – Санкт-Петербург
1-7. – 1842. – 216с.
568897
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 2 : Ярослав I и Русская правда. – 1881. – [2], 17-37, [1] с., [8] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
568898
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого : [6 вып.] / [соч.] С. Павловича. – 1880-1882. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 3 : Татарский погром. – 1881. – [2], 39-72 с., [6] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
568899
  Павлович С. Картины русской истории от Рюрика до Петра Великого / [соч.] С. Павловича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза" ; Изд. ред. журн. "Досуг и дело"
Вып. 1 : От начала Руси до Ярослава. – 1902. – [2], 16 с., [12] л. ил.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
568900
  Бродская Н.В. Картины Сислея в Эрмитаже / Н.В. Бродская. – Л, 1963. – 32с.
568901
   Картины советских художников в собрании Гос. Русского музея. – Ленинград, 1964. – с.
568902
  Линднер Г. Картины современной физики : пер. с нем. / Г. Линднер. – Москва : Мир, 1977. – 272 с.
568903
  Фрейтаг Г. Картины средневековой жизни / Густав Фрейтаг ; с 5-го немецкого издания перевел А. Корсак. – Москва : Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1868. – 368 с.
568904
   Картины труда в русской живописи, 1961
568905
   Картины французских художников в музеях Советского Союза. – Москва, 1966. – 6с.
568906
   Картины французских художников второй половины XIX века в зарубежных собраниях. – Москва, 1971. – 4с.
568907
  Рембрандт Харменс ван Рейн Картины художника в музеях / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Ленинград, 1971. – 177с.
568908
   Картины Центрального музея В.И. Ленина. – М., 1981. – 135с.
568909
   Картины чувствительности : пер. с нем. [Федора Цебет]. – Москва : В тип. Кряжева, Готье и Мея, 1802. – [2], 231, [1] с. – Содерж.: Мир-Махмут : персидская история. - Саксонец и граубиндянка : повесть. - Гробница на холме : повесть / [А. фон Коцебу]. - Благополучие : две повести, для одной цели служащие


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
568910
   Картирование ареалов видов флоры Европейской части СССР : Материалы Рабочего совещ. по картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. – М., 1980. – 29с.
568911
  Фельдман Е.С. Картирование ареалов некоторых болезней на территории Молдавской ССР в связи с физико-географическими условиями. : Автореф... канд. географ.наук: / Фельдман Е.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
568912
   Картирование вероятностного стока рек. – Воронеж, 1987. – 187с.
568913
  Федотов В.И. Картирование горнопромышленных ландшафтов / В.И. Федотов, Г.И. Денисик // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 36-40 : Картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
568914
   Картирование ловушек неантиклинального типа на опорных полигонах. – М., 1983. – 109с.
568915
  Боровинский В.А. Картирование многолетнемерзлых горных пород и ледников методом частотного электромагнитного зондирования / В.А. Боровинский. – Хабаровск, 1964. – 84с.
568916
   Картирование шельфов. – Л., 1974. – 141с.
568917
  Ракочі Вадим Картка вашої впевненості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 84 : фото
568918
  Картель Л.М. Картки-завдання з географії материків : Дидактичний матеріал. 6 клас / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1984. – 64 завд.
568919
  Кузьменко І.П. Картки для вправ з орфографії української мови у 5-6 класах / І.П. Кузьменко, Д.Ю. Кудьменко. – К, 1968. – 291с.
568920
   Картки з технічної праці в 6 класі. – Київ, 1979. – с.
568921
  Михайловський М В. Картки программованого контролю знань з креслення / М В. Михайловський, . – К, 1975. – 319с.
568922
  Естінгер Клаус. Карткова система point of sale в електронній системі банківських операцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
568923
  Поліщук С. Картковий бізнес у площині валютних розрахунків // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20-25
568924
  Окропиридзе Н.И. Картли во втором и первой половине первого тысячелетия до н. э. по археологическим данным Мухранской долины : Автореф... канд. ист.наук: / Окропиридзе Н. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1967. – 17л.
568925
  Онищенко М.Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в національному атласі України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 45-50


  Висвітлено особливості складових телекомунікацій. Обґрунтовано вибір основної інформації для відображення телекомунікаційних систем. Визначено оптимальну кількість інформаційного навантаження картосеміотичних моделей. Освещены особенности составляющих ...
568926
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. пед. учебн. заведений / Г.Н. Лиодт; [отв. ред. Н.М. Волков]. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 291с.
568927
  Лиодт Г.Н. Картоведение : учеб. пособ. для высш. педагогических учебн. заведений / Г.Н. Лиодт. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 432 с.
568928
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1976. – 438 с.
568929
  Салищев К.А. Картоведение : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1982. – 408 с.
568930
  Салищев К.А. Картоведение : учебник по спец. "Картография" / К.А. Салищев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский университет, 1990. – 400 с. – ISBN 5-211-01074-4
568931
   Картоведение : Учеб. для студ. вузов обучающихся по специальности 013700 "Картография". – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посвящена 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0304-7
568932
   Картоведение с элементами топографии : программа и метод. указания для заочников учительских ин-тов. – Москва, 1947. – 127 с. + 1 карта
568933
   Картограми вмісту мікроелементів в грунтах СРСР та застосування мікродобрив. – К., 1963. – 34с.
568934
   Картографирование географических систем : сборник / под ред. К.А. Салищева. – Москва : Московский университет, 1981. – 132 с.
568935
   Картографирование динамики географических явлений и составление прогнозных карт : материалы к симпозиуму на Третьей научно-технической конференции по картографии 30 января - 2 февраля 1968 г. – Иркутск : АН СССР, 1968. – 84 с.
568936
  Малхазова С.М. Картографирование динамики заболеваемости населения: подходы и новые решения / С.М. Малхазова, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 25-33 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
568937
   Картографирование Луны и Марса. – Москва : Недра, 1978. – 80 с.
568938
   Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России (материалы к карте). – Иркутск, 1988. – 60с.
568939
  Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е.А. Востокова, Л.А. Шевченко, В.А. и др. Сущеня; Ред. Злобин Л.И. – Москва : Недра, 1982. – 251 с.
568940
   Картографирование природной среды и естественных ресурсов : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 174 с.
568941
   Картографирование природы и хозяйства Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 115с.
568942
  Золовский А.П. Картографирование продовольственных комплексов : монография / А.П. Золовский, Т.И. Козаченко; ред. Л.В. Сивай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 130 с.
568943
  Поспелов Е.М. Картографическая изученность зарубежных стран / Е.М. Поспелов. – Москва : Недра, 1975. – 296 с.
568944
  Измайлова Н.В. Картографическая информация и системы картографических знаков : учеб. пособ. / Н.В. Измайлова; отв. ред. А.Г. Топчиев. – Одесса, 1976. – 103 с.
568945
   Картографическая летопись : орган гос. библиографии СССР. 1951-1953. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1954. – 165 с.
568946
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР 1955. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. – 148 с.
568947
   Картографическая летопись : орган государственной библиографии СССР, 1956. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 138 с.
568948
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1957. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1958. – 113 с.
568949
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1960. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1961. – 200 с.
568950
   Картографическая летопись : Огран государственной библиографии СССР, 1961. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. – 180 с.
568951
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1962. – издается с 1931 года. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1963. – 124 с.
568952
   Картографическая летопись : Орган государственной библиографии СССР, 1963. – издается с 1931 года. – Москва : Книга, 1964. – 183 с.
568953
   Картографическая летопись 1941-1950. – Москва : Всесоюзная книжная палата, 1953. – 216 с.
568954
   Картографическая летопись. Орган гос. библиографии СССР. 1958. – М., 1959. – 178с.
568955
   Картографическая обеспеченность стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград
1. – 1979. – 192 с.
568956
  Новокшанова-Соколовская Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале ХХ в. / АН СССР ; Ин-т истории естествознания и техники ; З.К. Новокшанова-Соколовская ; отв. ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 266 с.
568957
  Руденко Л.Г. Картографические исследования природопользования : (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. и др. Молочко; АН Украины ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина ; отделение географии ; отв. ред. А.П. Золовский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212 с. – ISBN 5-12-002003-8
568958
   Картографические исследования проблемы охраны окружающей среды (вопросы теории) : 10 Международная картографическая конференция / Золовский А.П., Пархоменко Г.О.; ред. А.А. Кротков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 30 с.
568959
  Медушевская О.М. Картографические источники 17-18 вв. / О.М. Медушевская. – М, 1957. – 28с.
568960
   Картографические методы в исследовании окружающей среды : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 58с.
568961
   Картографические методы в научных исследованиях : сборник. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96 с.
568962
   Картографические методы комплексных географических исследований. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное из-во, 1965. – 192с.
568963
  Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии : пособие для учителей / Г.Ю. Грюнберг. – Москва : Прометей, 1979. – 96 с.
568964
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учеб. пособ. для геодезич. и картографич. спец-тей втузов системы НКВД / М.Д. Соловьев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 239 с.
568965
  Соловьев М.Д. Картографические проекции : учебник для ин-ов инженеров геодезии, аэросъемки и картографии / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 417 с.
568966
  Гинзбург Г.А. Картографические проекции / Г.А. Гинзбург; [ред. Ф.А. Старостин]. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 79 с. – (Пособия по геодезии, топографии и картографии)
568967
  Николаевская Е.М. Картографические работы в полевых географических исследованиях природы / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Кафедра геодезии и картографии ; Е.М. Николаевская. – Москва : Московский университет, 1964. – 144 с.
568968
   Картографические разработки для планирования и управления развитием народного хозяйства Украинской ССР : тезисы докладов 5 республиканской конференции по тематическому картографированию Украинской ССР (Канев, 11-13 сентября 1979 г.) ; сборник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 239 с.
568969
  Каврайский В.В. Картографические таблицы / В.В. Каврайский, 1934. – C. 256-270
568970
  Васильев Л.М. Картографический альбом государственного предприятия (объединения) : теоретические основы и методика составления / Л.М. Васильев. – Тарту : Тартуский государственный ун-т, 1988. – 77 с.
568971
  Дикарева Т.В. Картографический анализ распространения растений-аллергенов в России / Т.В. Дикарева, В.Ю. Румянцев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 39. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
568972
   Картографическое и топографо-геодезическое обеспечение природопользования : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1989. – 106 с.
568973
  Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства / В.С. Кусов. – Москва : Недра, 1989. – 97 с. – ISBN 5-247-00039-0
568974
   Картографическое обеспечение народнохозяйственной практики : сборник. – Москва : МФГО, 1990. – 120 с.
568975
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 1. – 1987. – 128 с.
568976
   Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов : (тезисы докладов 6 республиканской научной конференции) г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 г. – Черновцы
Ч. 2. – 1987. – 129-245 с.
568977
   Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. – Киев : Наукова думка, 1979. – 200 с.
568978
   Картографическое обеспечение планирования территориально-производственных систем Сибири и Дальнего Востока : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1978. – 128 с.
568979
   Картографическое обеспечение развития народного хозяйства : сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 87 с. – ISBN 5-02-028765-2
568980
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ : (тезисы картографической конференции). – Вып. 1. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1983. – 123 с.
568981
   Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ. – Иркутск
2. – 1983. – 125с.
568982
  Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л.Г. Руденко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 168с.
568983
  Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление карт : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Картография" / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев : Вища школа, 1986. – 176 с.
568984
   Картографическое черчение и эскизное рисование : методич. указания к вычерчиванию шрифтов для иностранных и советских студ. 2-5 курсов геолого-географ. ф-та Харьковского ун-та им. А.М. Горького. – Харьков : Ротапринт ХГУ, 1976. – 24 с.
568985
  Звонарев К.А. Картография : учеб. пособ. для студ. вузов спец. "Маркшейдерское дело" / К.А. Звонарев; отв. ред. Ф.Ф. Палов. – Москва; Ленинград : Углетехиздат, 1951. – 212 с.
568986
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 367 с.
568987
  Гараевская Л.С. Картография : учеб. пособ. для топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 412 с.
568988
  Павлов А.А. Картография : Методическое письмо / А.А. Павлов ; отв. ред. Ф.А. Шибанов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1956. – 32 с.
568989
  Волков Н.М. Картография : учебное пособие / Н.М. Волков; Ред. Рогов А.Б. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Составление и редактирование карт. – 1961. – 267с.
568990
  Гараевская Л.С. Картография : учебник для учащихся топографических техникумов / Л.С. Гараевская ; науч. ред. А.В. Эдельштейн. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 344 с.
568991
   Картография. – Москва : Прогресс
Вып.1 : Зарубежые концепции и направления исследований. – 1983. – 276с.
568992
   Картография : сборник переводных статей. – Москва : Прогресс
Вып. 2 : Использование карт в научных и практических целях в зарубежной картографии. – 1983. – 216 с.
568993
   Картография : сборник статей. – Москва : Прогресс
Вып. 3 : Картографирование океанов. – 1988. – 264 с.
568994
   Картография 1962. – Москва : ВИНИТИ, 1964. – 112 с. – (Итоги науки)
568995
   Картография и народное образование. – Москва : МФГО СССР, УПП МИД, 1975. – 120 с.
568996
   Картография и научно-технический прогресс : тезисы докладов 9 Всесоюз. конференции по темат. картографированию (Харьков, сент. 1988). – Ленинград : Географическое общество СССР
Кн. 1. – 1988. – 150 с.
568997
  Свиридов А.В. Картография распространения булавоусых бабочек (Rhopalocera) в Московской области. : Коллекция Зоологического музея Моск. ун-та / А.В. Свиридов; МГУ. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 43с.
568998
   Картография с основами топографии : учебник для студ. естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Понятие о географической карте. Топографическая карта. Съемки местности. – 1973. – 160 с.
568999
  Сенюшкин К.Д. Картография с основами топографии : учеб. пособ. / МВиССО Таджикской ССР ; Душанбинский Гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко ; К.Д. Сенюшкин. – Душанбе
Ч. 1. – 1981. – 90 с.
569000
   Картография с основами топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "География" / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; под ред. Г.Ю. Грюнберг. – Москва : Просвещение, 1991. – 368 с. – ISBN 5-09-000763-2
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,