Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
564001
  Егорова Н.И. "Кембриджская история "холодной войны" / Н.И. Егорова, И.В. Гайдук // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-122. – ISSN 0130-3864


  Выход в 2010 г. в свет трехтомной "Кембриджской истории "холодной войны" является важным этапом в развитии историографии.
564002
  Ерохин А.В. "Кеннедизм". О некоторых аспектах ведения внешних и внутренних дел в США в шестидесятые годы : Автореф... канд. ист.наук: 574 / Ерохин А.В.; АН СССР. Ин-т Соедин. Штатов Америки. – Москва, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
564003
  Кафарова З. "Кероглу" Узеира Гаджибекова / З. Кафарова. – Баку : Язычы, 1981. – 167 с.
564004
  Дзидзария Г.А. "Киараз" / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1981. – 83с.
564005
  Лесич Богдан "Кидалово" по-кубинські : Куба / Лесич Богдан, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 82-83 : Фото
564006
  Мияковский В. "Киевская громада" : (из истории украинского общественного движения 60-х г.г.) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 49-60 : фото. – Бібліогр. : с. 51. – ISBN 966-7272-00-1
564007
  Мияковский В. "Киевская громада" (из истории украинского общественного движения 60-х годов) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 102-119. – ISBN 5-7707-1062-4
564008
  Палієнко М. "Киевская старина" (1882-1906) : хронологічний покажчик змісту журналу / Марина Палієнко ; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2005. – 480 с. – Авт. на тит. арк. не вказаний. У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.) / М. Палієнко; "Кіевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-12-4
564009
  Палієнко М. "Киевская старина" (1882-1906) : систематичний покажчик змісту журналу / Марина Палієнко ; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2005. – 608 с. – На тит. арк. авт. не вказаний. - У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.)/ М. Палієнко; "Кіевская старина": Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-13-2
564010
  Костенко Л. "Киевская старина" про народні ремесла та сучасні дослідження кожум"яцького промислу на Чернігівщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
564011
  Палієнко М. "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець XIX - початок XX ст.) / Марина Палієнко ; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2005. – 384 с. : іл. – У комплекті також: "Киевская старина" : Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко; "Киевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-11-6
564012
  Центкевич А. Кем же ты станешь, Фритьоф? / А. Центкевич, Ч. Центкевич. – Л, 1967. – 280с.
564013
  Харитонов Є.В. Кем же, на самом деле, был Г.К. Жуков? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 2 (134). – С. 89-102. – ISSN 1606-0219
564014
  Кыверялг А.А. Кем стать? / А.А. Кыверялг. – Таллинн, 1989. – 66с.
564015
  Джатиев Т.И. Кем ты будешь, лаппу? / Т.И. Джатиев. – Москва, 1980. – 254 с.
564016
  Юрковский В.В. Кем ты будешь. / В.В. Юрковский, В.В. Юрковская. – М,, 1979. – 96с.
564017
  Росоховатский И.М. Кем ты вернешся? / И.М. Росоховатский. – М., 1971. – 255с.
564018
  Илатовская Т. Кем ты хочешь быть? / Т. Илатовская. – Москва, 1969. – 64с.
564019
  Сейтлиев К. Кемал : поэма / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1958. – 28 с.
564020
  Туде Али Кеманча и знамя. / Туде Али. – М., 1960. – 80с.
564021
  Рэнд К. Кембридж - научно-технический центр США / К. Рэнд. – Москва : Прогресс, 1968. – 200 с.
564022
  Файз А. Кембридж, или Записки из интеллектуального рая // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 155-172. – ISSN 1609-5359
564023
  Шулікін Д. Кембридж, Оксфорд і Сорбонна чекають // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Цього року в ВНЗ за кошти бюджету будуть навчатися і стажуватися 180 студентів, 73 аспіранти та 100 науково-педагогічних працівників. Відбирає осіб на навчання й стажування конкурсна комісія, створена міністерством, яку очолює голова - перший заступник ...
564024
   Кембриджское руководство по аналитической психологии. – Москва : Добросвет, 2000. – 477с. – ISBN 5-7913-0016-6


  Лучший сборник работ по теории и практике аналитической психологии 90-х годов
564025
   Кембриджський тест з англійської мови у ВНЗ України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 25-30
564026
   Кембриджський університет : 800 років академічної демократії // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 48-52.
564027
  Кононенко Т.П. Кембриджські платоніки // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 345-346. – ISBN 966-316-069-1
564028
   Кембрий Алтае-Саянской складчатой области. – Москва : Наука, 1980. – 219с.
564029
   Кембрий Белоруссии. – Минск, 1985. – 195с.
564030
  Беляева Г.В. Кембрий Востока СССР / Г.В. Беляева; Отв.ред.И.Т.Журавлева. – Москва : Наука, 1988. – 134с.
564031
  Менс К.А. Кембрий Восточно-Европейской платформы / К.А. Менс. – Таллин, 1987. – 119с.
564032
  Карпышев В.С. Кембрий нижнего Приангарья : Автореф... канд геол. минер.наук: / Карпышев В.С.; Иркут.ГУ, Трест "Востсибнефтегеология". – Иркутск, 1964. – 19л.
564033
  Даценко В.А. Кембрий северо-западной окраины Сибирской платформы. (Стратиграфия и тектоника) : автореф. дис ... канд. геол.-минерал. наук: 120 / Даценко В.А. ; Ленингр. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.20-21
564034
  Ясковец Б.В. Кембрий Южного Тянь-Шаня / Б.В. Ясковец. – Ташкент, 1968. – 84с.
564035
   Кембрий, ордовик и силур стратотипических районов = Сб-к статей 1971-1972 гг. – Москва : Мир, 1976. – 258с. + Приложения
564036
   Кембрийская система. ее палеогеография и проблема нижней градницы. – М
3. – 1961. – 519с.
564037
  Черепанов Л. Кембрийские голоса. / Л. Черепанов. – Иркутск, 1969. – 108с.
564038
  Коркутис В.А. Кембрийские отложения Южной Прибалтики. (Стратиграфия, фауна, палеогеография) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Коркутис В.А.; АН БССР. Объедин. учен. совет Ин-тов физ.орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та геол. наук. – Минск, 1967. – 15л.
564039
  Маликов Э. Кембрийские фонтаны : очерки / Э. Маликов. – Казань : Таткнигоиздат, 1970. – 74 с.
564040
  Бушаков В.А. Кембріджський документ, або Текст Шехтера // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 25-37. – ISSN 1682-671Х
564041
  Соколовський В.Ф. Кемерівський енерго-коксо-хімічний комбінат і його роль в Урало-Кузбаській проблемі / В.Ф. Соколовський ; за ред. А.А. Гардіна. – Харків : Державне Пляново-Економічне Вид-во "Господарство України", 1932. – 48 с.
564042
  Балибалов И.А. Кемерово / И.А. Балибалов. – Кемерово, 1968. – 143с.
564043
  Балибалов И.А. Кемерово Вчера.Сегодня.Завтра / И.А. Балибалов. – Кемерово, 1976. – 184с.
564044
   Кемеровская область наращивает показатели туристской отрасли. Туризм в Кузбассе: на пути к новым вершинам : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-25 : Фото
564045
   Кемеровский областной музей советского изобазительного искусства в городе Новокузнецке. – Л, 1969. – 116с.
564046
  Вильгельмзон П.М. Кемино-чуйское землетресение 21 июня 1938 года / П.М. Вильгельмзон. – Алма-Ата, 1947. – 40с.
564047
  Баркина В.С. Кемь / В.С. Баркина. – Карелия, 1980. – 127с.
564048
  Рохлин Александр Кемь : "Кемска волост" Россия / Рохлин Александр, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 142-154 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
564049
  Григореску И. Кенар и вьюга / И. Григореску. – М., 1984. – 238с.
564050
  Гиттерман Б.Э. Кенаф : возделывание и первичная обработка / Б.Э. Гиттерман. – Москва : Новая деревня, 1927. – 37 с.
564051
  Алтухов М.К. Кенаф / М.К. Алтухов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз
Ч. 1, 2, 3. – 1931. – 320с.
564052
  Москаленко Г.М. Кенаф в селекционной проработке на Одещине. В 1928-1929 гг. / Г.М. Москаленко. – Одесса, 1930. – 24с.
564053
  Манин В.В. Кенаф. Техника и экономика в условиях Украины, Молдавии и Крыма / В.В. Манин. – Одесса, 1930. – 44с.
564054
  Булчу Б. Кенгуру / Б. Булчу. – Пер. з угор. Ю.Шкробинець. – Київ : Молодь, 1977. – 172с.
564055
  Берта Булчу Кенгуру : Повесть и рассказы : Пер. с венг. / Берта Булчу. – Москва : Прогресс, 1979. – 362с.
564056
  Слапчук В. Кенгуру завбільшки з цвіркуна // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 68-82. – ISSN 0208-0710
564057
  Слапчук В. Кенгуру завбільшки з цвіркуна : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С.68-82. – ISSN 0208-0710
564058
   Кенгуру, коали і Бар"єрний риф : Австралія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 64-65 : Фото
564059
   Кенджелерге окъунъыз = Читайте малышам: книга для чтения детям в группах детских садов и начальных классах школ с крымскотатарским языком обучения : мектеп чагъына къадар балаларгъа окъумакъ ичюн китап : [учеб. пособие]. – Київ : Освіта, 1991. – 270, [2] с. – На крымскотатарском языке. – ISBN 5-330-02420-X
564060
  Гуз Ю. Кендзабуро Ое - батько загубленого хлопчика, породжений багатодумністю Японії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х


  Кендзабуро Ое -- японський письменник -- нобелівський лауреат -- біографія та творчість письменника.
564061
  Берлянд С.С. Кендырь / С.С. Берлянд. – Москва; Ленинград : Гос. научно-техническое изд-во, 1931. – 80с.
564062
  Бульвер-Литтон Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь. / Бульвер-Литтон. – М.-Л., 1965. – 567с.
564063
  Булвер-Литтон Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь. / Булвер-Литтон. – М,, 1985. – 575с.
564064
  Ерзакович Б.Г. Кенен Азербаев / Б.Г. Ерзакович. – Москва : Советский композитор, 1961. – 60 с.
564065
  Грацианский Н.П. Кенигсберг / Н.П. Грацианский. – М., 1945. – 17с.
564066
  Буйда Ю. Кёнигсберг : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 14-68. – ISSN 0130-7673
564067
  Риер Г.Я. Кенигсберг XIII-- начала XVI веков -- оплот агрессии немецкого рыцарства в Прибалтике : Автореф... канд. ист.наук: / Риер Г. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 16л.
564068
  Кулик С.Ф. Кенийские сафари. / С.Ф. Кулик. – Москва : Мысль, 1975. – 333с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
564069
  Исмагилова Роза Нургалиевна Кения - Уганда. Географический очерк. / Исмагилова Роза Нургалиевна, Е.В. Таланова. – М., 1959. – 61с.
564070
  Панкратьев В.П. Кения / В.П. Панкратьев, С.И. Панкратьева. – Москва : Мысль, 1968. – 71с. – (У карты мира)
564071
  Кива А.В. Кения / А.В. Кива. – Москва : Мысль, 1971. – 151с.
564072
  Пегушев А.М. Кения / А.М. Пегушев. – Москва, 1972. – 270с.
564073
  Глухов А.М. Кения : ультиматум колониализму / А.М. Глухов. – М, 1964. – 111с.
564074
  Крыжановский Юрий Кения в ожидании украинцев : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 32-35 : Фото. – ISSN 1998-8044
564075
  Симонова Екатерина Кения открыла представительство в России : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 43
564076
  Полица Михаэль Кения с высоты. Очень высоко - и совсем близко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 138-149 : фото. – ISSN 1029-5828
564077
  Генин И.А. Кения. : географические справки / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1955. – 32с. – (Страны Африки.)
564078
   Кения. Hakuna Matata // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 48-53 : фото
564079
   Кения. Лучшая в стране // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 118 : фото. – ISSN 1029-5828
564080
  Туркеев Михаил Кения. О вреде курения или где живут леопарды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 32-39 : фото
564081
  Мернова Мария Кения. Переступить черту // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 22 : фото
564082
  Владимиров Л.С. Кения: выбор пути. / Л.С. Владимиров. – Москва, 1979. – 279с.
564083
  Матвеева Н.Ф. Кения: имидж стабильности? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 34-40. – ISSN 0321-5075
564084
  Зинькина Ю.В. Кения: прогноз структурно-демографических рисков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 55-61. – ISSN 0321-5075
564085
  Задорожный Олег Кения: хайкинг, байкинг, развлекайкинг // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 70-73 : фото
564086
  Фокіна А.А. Кенія в системі міжнародного туризму // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 305-307
564087
  Котлярчук Андрій Кенія. Африканський квест // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 52-62 : фото
564088
  Котлярчук Андрій Кенія. Воїни савани : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 54-61 : Фото
564089
  Котлярчук Андрій Кенія. Дике задоволення : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 24-33 : Фото
564090
  Климов Василь Кенія. Життя на краю світу : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-58 : Фото
564091
  Сидоренко Віктор КЕНІЯ. Сам собі Discovery : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-59 : Іл.
564092
  Шитов А. Кеннебанкпорт: "гамбит Путина" и возможные ответы США // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670


  Російсько-американська зустріч 1-2 липня в Кеннебанкпорті
564093
  Довбенко М. КеннетЕрроу-новатор в економічній теорії / М. Довбенко, А. Григорук // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 176-181. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
564094
  Марцинковская Т.Д. Кеннон Уолтер Брєдфорд (Cannon W.B.) (1871-1945) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 58-60. – ISBN 5-87977-030-3
564095
  Каптилова И. Кенозерские "небеса" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 2-14


  Кенозерский национальный парк, расположенный в Архангельской обл., обладает самой большой в России коллекцией "небес" (перекрытия молельных залов, расписанных на библейские сюжеты) - уникальных памятников монументальной живописи
564096
   Кенспект лекций "Синтез простейших бесконтактных релейных устройств" (для студ. Харьковского ин-та). – Х., 1967. – 68с.
564097
  Тощенко Ж.Т. Кентавр-идеи как деформация общественного сознания // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
564098
  Тощенко Ж. Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности общественного сознания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.29-37. – ISSN 0042-8744
564099
  Апдайк Д. Кентавр / Д. Апдайк. – Москва, 1966. – 287с.
564100
  Апдайк Дж. Кентавр / Дж. Апдайк; Пер. с англ. В. Хинкиса. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 272с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00149-1
564101
  Соколов Э.Т. Кентавр, или Как математика помогает физике / Э.Т. Соколов. – 2-е изд., доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 287 с.
564102
  Апдайк Д. Кентавр. Иствикские ведьмы. Кролик, беги : романы / Джон Апдайк ; [пер. с англ. В. Хинкиса, И. Дорониной, М. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 891, [2] с. – На обл. название только: Кролик, беги. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-059416-0; 978-5-403-01238-6
564103
  Апдайк Д. Кентавр. Ферма : романы / Д. Апдайк. – Москва : Радуга, 1984. – 765с. – В изд. также : Сад радостей земных / Д. Оутс. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-1561157-А
564104
  Апдайк Д. Кентавр. Ферма : Романи / Д. Апдайк. – Київ : Дніпро, 1988. – 446с. – (Зарубіжна проза 20 століття). – ISBN 5-308-00181-2
564105
  Сонин А.С. Кентавры природы / А.С. Сонин. – Москва : Атомиздат, 1980. – 191с.
564106
  Дьюдени Генри Кентерберийские головоломки / Дьюдени Генри. – М, 1979. – 352с.
564107
  Чосер Джеффри Кентерберийские рассказы / Чосер Джеффри. – Москва, 1946. – 511 с.
564108
  Чосер Джеффри Кентерберийские рассказы / Чосер Джеффри. – М., 1973. – 527с.
564109
  Чосер Джеффри Кентерберийские рассказы / Чосер Джеффри. – Москва : Правда, 1988. – 558с.
564110
  Чосер Джеффри Кентерберийские рассказы. / Чосер Джеффри. – М., 1980. – 338с.
564111
  Вайлд О. Кентервільський привид = The Canterville ghost / Оскар Вайлд. – видання з парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-3984-2
564112
  Трифонов Ю. Кепка с большим козырьком / Ю. Трифонов. – М, 1969. – 271с.
564113
  Веселовский И.Н. Кеплер и Галилей / И.Н. Веселовский. – Москва, 1971. – 27с.
564114
  Белонучкин В.Е. Кеплер, Ньютон и все-все-все... / В.Е. Белонучкин. – Москва : Наука, 1990. – 122 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 78)
564115
   Кер-Оглы. – Баку, 1940. – 165с.
564116
  Гопалан А.К. Керала. Ее прошлое и настоящее / А.К. Гопалан. – М., 1961. – 207с.
564117
  Зандукели Гульнара Зурабовна Керамиеское производство Ксанского ущелья. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Зандукели Гульнара Зурабовна; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1974. – 25л.
564118
  Третьяков Ю.Д. Керамика - материал будущего / Ю.Д. Третьяков, Ю.Г. Метлин. – М., 1987. – 47с.
564119
  Берштейн Г. Керамика / Г. Берштейн. – Харьков, 1925. – 111с.
564120
  Колев В. Керамика : въведение от Георги Бакърджиев / В. Колев. – София : Български художник, 1965. – 7, [3], 47, [3] с.
564121
  Агаян Изабелла Иосифовна Керамика : Каталог выставки / Агаян Изабелла Иосифовна ; [ Авт. вступ. ст. и сост. Александрова Е.В.]. – Москва : Советский художник, 1987. – 39 с. : илл. – В надзаг.: Моск. орг. Союза художников РСФСР
564122
  Каменецкая Елена Викторовна Керамика IX-XIII вв. как источник по истории смоленского Поднепровья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Каменецкая Елена Викторовна; МГУ. – М., 1977. – 29л.
564123
  Буйских А.В. Керамика VI-V вв. до н.э. Из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України ; Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 8 : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – С. 61-73. – ISBN 978-966-02-6331-4
564124
  Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. / Э.К. Кверфельдт. – Л., 1947. – 144с.
564125
  Мусиенко П.Н. Керамика в архитектуре и строительстве / П.Н. Мусиенко. – К., 1952. – 128с.
564126
  Килессо С.К. Керамика в современной архитектуре Украинской ССР (1955-1956 гг.) : Автореф... канд. архитектурынаук: / Килессо С.К.; Объедин. учен. совет при ЦНИИЭП жилища. – М., 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.21
564127
  Черейская М.Г. Керамика в современной квартире / М.Г. Черейская, В.С. Серебренников. – Ленинград, 1969. – 122с.
564128
  Дулькина Т.И. Керамика Гжели XVIII-XX веков / Т.И. Дулькина, Н.С. Григорьева. – М., 1988. – 212с.
564129
  Геюшев Р.Б. Керамика города Кабалы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Геюшев Р.Б.; Акад.наук АзССР. – Баку, 1962. – 23л.
564130
  Окладников А.П. Керамика древнего поселения Кондон / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1984. – 124с.
564131
  Прохненко И.А. Керамика Закарпатья X - XIII вв. : (по материалам закрытых комплексов) // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 110-135
564132
   Керамика и ее спаи с металлом в технике. – М, 1969. – 232с.
564133
  Розенфельдт Р.Л. Керамика и керамическое производство Москвы в XII-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельдт Р. Л.; АН СССР, Ин-т археол. – Москва, 1962. – 16л.
564134
  Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. / А.Л. Якобсон. – Л., 1979. – 164с.
564135
   Керамика и стекло древней Тмутаракани. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1963. – 188 с.
564136
   Керамика и фарфор Китая. – М, 1980. – 71с.
564137
  Ерлашова С.М. Керамика и чеканка Грузии / С.М. Ерлашова. – Ленинград, 1975. – 163с.
564138
  Литвинский Б.А. Керамика из могильников Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1973. – 202с.
564139
  Куатбаев К.К. Керамика Казахстана / К.К. Куатбаев, Г.Т. Пужанов. – Алма Ата, 1972. – 80с.
564140
   Керамика как исторический источник. – Новосибирск, 1989. – 176с.
564141
  Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1тысячелетии н.э. / Л.М. Левина. – М, 1971. – 252с.
564142
  Хлебникова Т.А. Керамика памятников волжской Болгарии / Т.А. Хлебникова. – Москва, 1984. – 241 с.
564143
   Керамика раннего железного века и средневековья Верхневолжья и соседних территорий. – Тверь, 1991. – 152с.
564144
  Менакова К. Керамика Риштана: традиции и мастера // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 8. – С. 48-63


  Искусство керамики Риштана зародилось в глубокой древности.Риштан известен сегодня как город мастеров, один из крупнейших в Средней Азии центров производства уникальной глазурованной керамики. В существующее издревле искусство обожженой глины риштанцы ...
564145
  Кристинкович В. Керамика хабанов / В. Кристинкович. – Будапешт, 1962. – 60с.
564146
  Шультце Э. Керамика черняховской культуры из участка "В" поселения Войтенки 1 (по раскопкам 2004-2006 годов) / Э. Шультце, М.В. Любичев // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 218-236. – ISBN 978-966-86-03-89-1
564147
  Васкс А.В. Керамика эпохи бронзы и раннего железа Латвии / А.В. Васкс. – Рига, 1991. – 198с.
564148
  Малолетков В.А. Керамика, графика / В.А. Малолетков. – Москва : Советский художник, 1986. – [18] с.
564149
  Рачгус М. Керамика. Графика. Каталог / М. Рачгус; Левашова Е.Я. – М., 1984. – 28с.
564150
  Малолетков В. Керамика. Графика. Каталог выст. / В. Малолетков; Клюева Т.Ю. – М., 1989. – 80с.
564151
  Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора / Зеест И.Б. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – № 83 : Керамическая тара Боспора / Зеест И.Б. – С. 1-180
564152
  Лейпунская Н.А. Керамическая тара из Ольвии / Н.А. Лейпунская. – Киев, 1981. – 119с.
564153
  Монахов С.Ю. Керамическая тара эллинистического Херсонеса. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Монахов С.Ю.; АН СССР. Лен. ин-т археологии. – Л., 1983. – 18л.
564154
  Будников П.П. Керамическая технология. / П.П. Будников. – Х, 1932. – 336с.
564155
  Будников П.П. Керамическая технология. / П.П. Будников. – Х, 1933. – 529с.
564156
  Будников П.П. Керамическая технология. / П.П. Будников. – Х, 1937. – 522с.
564157
  Шелов Д.Б. Керамические клейма из Танаиса 3-1 в. д. н. э. / Д.Б. Шелов. – М., 1975. – 167с.
564158
  Журавлев Д. Керамические комплексы эллинистического времени из некрополя Ольвии / Д. Журавлев, Г. Ломтадзе // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-97. – ISSN 0235-3490
564159
   Керамические конденсаторные, пьезо-и сегнетоэлектрические материалы. – Рига, 1980. – 140 с.
564160
  Алядинова Д. Керамические курительные трубки османского периода из раскопок на территории крепости Алустон // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 372-378. – ISSN 2078-0850
564161
  Скопенко В.В. Керамические материалы на основе оксидов редкоземельных и щелочноземельных металлов, марганца и меди / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Г.В. и.др. Панченко // Физикохимия и технология высокотемпературных и сверхпроводящих материалов. Труды 1-го Всесоюз.совещания, 1989
564162
  Борисов П.А. Керамические пегматиты Карело-Финской СССР / П.А. Борисов. – Петрозаводск, 1948. – 186с.
564163
  Ананьева А.А. Керамические приемники звука / А.А. Ананьева. – Москва, 1963. – 179 с.
564164
  Пукалл В. Керамические расчеты / В. Пукалл. – Л, 1934. – 250с.
564165
  Грибовский П.О. Керамические твердые схемы / П.О. Грибовский. – Москва, 1971. – 448 с.
564166
   Керамическое производство и античные керамичесие строительные материалы // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Г1-20 : Керамическое производство и античные керамические строительные материалы. – С. 1-160, табл.
564167
  Ветштейн Р.И. Керамическое производство Ольвии первых веков нашей эры. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ветштейн Р.И.; Верштейн Р.И. ; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1953. – 16 л.
564168
  Масимов И.С. Керамическое производство эпохи бронзы в Южном Туркменистане. / И.С. Масимов. – Ашхабад, 1976. – 112с.
564169
  Ремпель А.М. Керамическое сырье / А.М. Ремпель, П.В. Сухов. – 2-е перераб. – М.
64. – 1965. – 1-64с.
564170
   Кераміка / Ака Перейма, Павлина Клим, Вака Фаррара-Перейма, Ірма Осадца ; [ред. О.К. Федорук] ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Майстер книг, 2011. – 132, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-19-5
564171
  Андрійович М. Кераміка другого періоду Азово-Дніпровської культури на прикладі матеріалів з Лисогірського могильника // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 365-368. – ISBN 978-966-171-795-3
564172
  Пукліна О.О. Кераміка з розкопок Березані у збірці Національного музею історії України / О.О. Пукліна, А.В. Буйських // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-78. – ISSN 0235-3490
564173
  Вольська С.О. Кераміка Західного Поділля кінця XIX - XX століття (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Вольська Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
564174
  Колода В.В. Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення / В.В. Колода, А.В. Корохіна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 78-90. – ISSN 0235-3490
564175
  Іванов М. Кераміка катакомбної культури верхів"я р. Інгулець // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 401-405. – ISBN 978-966-171-893-6
564176
  Буйських А.В. Кераміка першої половини VII ст. до н.е. та питання доколонізаційних зв"язків у Північному Причорномор"ї // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
564177
  Шолуха О.М. Керамісти-орнаменталісти В. Кричевський, М. Жук в українському мистецтві кінця XIX - початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 187-191. – ISSN 2218-4805
564178
  Олексієнко В. Керамічний комплекс Канівського поселення в археологічному контексті (на прикладі колекції розкопок 2010 року) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 10-11


  У 2010 році Канівською експедицією кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом Є. Синиці були продовжені дослідження на Канівському поселенні.
564179
  Опанасенко Л. Керамічний комплекс київської культури в пам"ятках Київщини // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-893-6
564180
  Опанасенко Л. Керамічний комплекс пеньківської культури на пам"ятках Київщини // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 589-592. – ISBN 978-966-171-783-0
564181
  Готун І.А. Керамічний комплекс поселення Ходосівка-Рославське як показних духовної культури мешканців / І.А. Готун, М.О. Гунь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 40-47. – ISSN 1996-5931


  Окремі риси матеріальної культури жителів селища рубежу XI–XII–XIV ст. Ходосівка-Рославське вже описано в літературі, тому публікацію присвячено деяким аспектам духовної культури мешканців. Розгляд специфіки орнаментації і таврування керамічного ...
564182
  Гунь М.О. Керамічний комплекс середньовічного поселення Ходосівка-Рославське // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 31-46. – ISSN 2227-4952
564183
  Пилипенко Г.Г. Керамічний парадиз Нелі Ісупової // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.52-53
564184
  Івашків Г. Керамічні вироби у весільній обрядовості українців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 187-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
564185
  Сушко А.О. Керамічні дитячі іграшки давньоруського Києва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 119-124. – ISSN 2218-4805
564186
  Іовлєва Ю.В. Керамічні пігменти шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Іовлєва Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, Держ. вищий навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
564187
  Сушко А.О. Керамічні світильники з Київського Подолу // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-62. – ISSN 0235-3490
564188
  Онищенко Володимир Керамолог-дослідник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 17. – ISSN 0868-9644


  50-річчя відомого керамолога, док. іст. н. Олеся Пошивайло
564189
   Кератоакантома. – Свердловск, 1991. – 124с.
564190
   Кербель Л.Е.. – М., 1988. – 224с.
564191
   Кербель Л.Е.. – Москва, 1988. – 64с.
564192
  Лахова В.С. Кердит в управлении научно-техническим прогрессом / В.С. Лахова. – Саратов, 1984. – 136 с.
564193
  Сотникова И.А. Кержацкая лодка / И.А. Сотникова. – М., 1979. – 30с.
564194
  Яковлев А.С. Кержачка / А.С. Яковлев. – Свердловск, 1959. – 106с.
564195
  Яковлев А.С. Кержачка / А.С. Яковлев. – Свердловск, 1962. – 117с.
564196
  Жаров А.А. Керим / А.А. Жаров, 1942. – 20с.
564197
   Керим Керимович Машрыков. – Ашхабад : Илим, 1984. – 79с. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; Вып. 17)
564198
  Шашло Т.М. Керівна і спрямовуюча роль Комуністичної партії в розвитку радянської школи на Україні (1952-1961 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шашло Т.М.; КДУ. – К., 1961. – 280, 11л. – Бібліогр.:л.1-11
564199
  Тростянецький А.А. Керівна і спрямовуюча роль партії в розвитку радянської літератури / А.А. Тростянецький. – К, 1952. – 48с.
564200
  Петренко М.М. Керівна роль Комуністичної партії / М.М. Петренко. – Київ, 1970. – 148с.
564201
  Шашло Т.М. Керівна роль Комуністичної партії в розвитку радянської школи на Україні / Шашло Т.М. – Київ, 1963. – 158 с.
564202
  Бистров М.А. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму / М.А. Бистров. – Харків, 1974. – 142с.
564203
  Григорчук П.С. Керівна роль КПРС у будівництві соціалізму і комунізму. / П.С. Григорчук. – К., 1979. – 112с.
564204
  Лось Ф.Є. Керівна роль робітничого класу у визвольній боротьбі українського народу проти царизму і поміщицько-капіталістичного гноблення / Ф.Є. Лось. – Київ, 1950. – 48с.
564205
  Козинець О.П. Керівна сила радянського суспільства / О.П. Козинець. – К., 1986. – 48с.
564206
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – К., 1987. – 72с.
564207
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – К., 1987. – 72с.
564208
  Шевчук В.П. Керівна сила радянського суспільства / В.П. Шевчук. – К., 1987. – 68с.
564209
   Керівний склад Міністерства оборони, Генерального штабу та воєначальники Збройних Сил України (1991-2009) // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 2-80


  Галерея світлин та біографічні відомості про воєначальників, які починаючи з 1991 року стояли на чолі Українського війська.
564210
  Когут Я.М. Керівник-менеджер органу місцевої міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 120-128. – (Юридична ; Вип. 3)
564211
  Суїменко Є.І. Керівник - організатор і вихователь / Є.І. Суїменко. – К., 1985. – 191с.
564212
  Галахов В. Керівник державного підприємства-хто він? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 30-33.
564213
  Калініна Н. Керівник за контрактом та зміни у сфері вищої освіти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 61. – ISSN 2518-7341


  Юридична консультація щодо визначення освітньо-кваліфікаційних вимог до бібліотечних посад відповідно до новел законодавчої бази України в сфері вищої освіти та призначення керівників на посади на конкурсних засадах.
564214
  Давиденко Л. Керівник і керівництво в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-73
564215
  Тарасюк П.Ю. Керівник і колектив. / П.Ю. Тарасюк. – К., 1974. – 47с.
564216
  Ткач О. Керівник органу внутрішніх справ, проблеми і перспективи забезпечення його управлінської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 140-147
564217
  Кисіль Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність / Л.Є. Кисіль; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1998. – 82с. – ISBN 966-7183-03-3
564218
  Слюсар А.М. Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 320-326. – ISSN 1563-3349
564219
  Потапчук Є.М. Керівник як суб"єкт збереження душевного благополуччя підлеглих суб"єктів праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль керівника у збереженні психічного здоров"я підлеглих суб"єктів праці. Уточнено особливості психогігієни, вимоги до керівника та алгоритм його дій при переживанні підлеглими важких життєвих ситуацій. В статье рассматривается ...
564220
  Попов В.І. Керівник. Яким йому бути? / В.І. Попов. – К, 1975. – 47с.
564221
  Попова Л. Керівник: успіхи, складнощі, секрети // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 14-16
564222
  Губерський Л.В. Керівникам вищих навчальних закладів України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 36). – С. 5


  Звернення Президента Спілки ректорів Л.В. Губерського до керівників вищих навчальних закладів України щодо забезпечення належного функціонування вищих навчальних закладів.
564223
   Керівникам ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Гранти мають бути доступними для наукових установ: так вважає МОН і це передбачено урядовим законопроектом "Про наукову і науково-технічну діяльність". Про це заявив заступник міністра освіти і науки Максим Стріха під час брифінгу в рамках міжнародної ...
564224
   Керівникам ВНЗ I-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, щодо фактів затримки з виплатами стипендій та заробітної плати : лист МОН України від 19.03.2013 № 1/9-193 // Інформаційний вісник з питань освіти : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013. – № 4. – С. 15-16
564225
  Якуба К.І. Керівнике середньої ланки / К.І. Якуба, В.Й. Цап. – К., 1983. – 61с.
564226
  Тіщенко І.І. Керівники бібліотеки Університету св. Володимира (1834 - 1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено маловідомі сторінки життя та діяльності перших бібліотекарів бібліотеки Університету св. Володимира. The article deals with unknown pages of the first librarians of St. Volodymyr University Library live and activities.
564227
  Степанов В. Керівники дипломатичних представництв України та Німеччини під кутом зору їхнього впливу на розвиток двосторонніх відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-120. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
564228
   Керівники здобувають учені звання // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 20
564229
  Курінна А. Керівники зустрілися зі студентами-активістами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Ректор Л. Губерський та проректор В. Бугров зустрілися з представниками студентського парламенту для обговорення насущних питань життєдіяльності студентів ун-ту:господарських, фінансових, побутових . Так, студентів хвилювали питання ремонту оздоровчих ...
564230
   Керівники комітетів Верховної Ради України про першочергові наміри і плани законотворення: Український парламентаризм / Г. Крючков, С. Ніколаєнко, М. Томенко, І. Осташ, Л. Танюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С. 3-9
564231
   Керівники української зовнішньої розвідки / авт.-упоряд.: В.Д. Хоменко, О.В. Скрипник, І.М. Шиденко, І.В. Білоконь, В.О. Романюк ; за ред. Г.О. Ілляшова. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 171, [2] с. : іл., портр., табл. – ISBN 978-966-2151-61-9
564232
  Назарова Г.В. Керівництво акціонерним товариством: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 244 с. – ISBN 978-966-676-371-9
564233
  Степашко В. Керівництво дослідницьким колективом у системі управління науковою діяльністю вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 56-59. – ISSN 0131-6788
564234
  Зуйко С.Я. Керівництво Компартії України підвищенням ролі засобів масової інформації в ідейно-політичному вихованні робітничого класу (1951 - 1955 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 52-57. – (Історичні науки ; Вип. 29)
564235
  Матвійчук М.М. Керівництво Комуністичної партії розвитком творчої активності робітничого класу. Ч.1 : Дис... д-ра іст.наук: / Матвійчук М.М.; КДУ.Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 329л.
564236
  Матвійчук М.М. Керівництво Комуністичної партії розвитком творчої активності робітничого класу. Ч.2 : Дис... д-ра істт.наук: / Матвійчук М.М.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 330-746л. – Бібліогр.:л.330-746
564237
  Кусайло П.Я. Керівництво Комуністичної партії України профспілками в період боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни 1926-1929 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кусайло П. Я.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 310л.
564238
   Керівництво КПРС господарським і культурним будівництвом в розвинутому соціалістичному суспільстві. – Львів, 1980. – 207 с.
564239
  Мойсеєнко В.Д. Керівництво КПРС розвитком народної освіти / В.Д. Мойсеєнко. – Київ, 1975. – 136с.
564240
   Керівництво культурно-освітніми установами в районі та їх інспектування. – Х., 1953. – 44с.
564241
  Лонський Д.С. Керівництво навчально-виховною роботою в школі робітничої молоді / Д.С. Лонський. – К, 1964. – 82с.
564242
  Горчакова О. Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів як напрям науково-педагогічної діяльності (гностичний компонент) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 87-95. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
564243
  Ковальов Г. Керівництво партійних організацій державними і громадськими організаціями в світлі рішень ХХІІ з"їзду КПРС і ХХІІІ з"їзду КП України // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
564244
   Керівництво політехнічним навчанням і контроль за ним. – К., 1957. – 148с.
564245
   Керівництво роботою шкіл. – Київ : Радянська школа, 1963. – 166, [2] с.
564246
  Карташов Євген Григорович Керівництво та дія : [інтерв"ю з мером м. Запоріжжя Є.Г. Карташовим] / Карташов Євген Григорович, Зайченко Олександра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 53-54
564247
   Керівництво університету // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 6-10. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Роль та обрання адміністративного керівника. Як обираються керівники в Європі? Плани підтримки керівників університету. Міжнародна програма академічного лідерства У4 (U4).
564248
  Сурмило Г.І. Керівництво школами району. / Г.І. Сурмило. – Київ : Радянська школа, 1983. – 79 с.
564249
   Керівництво школою. – К., 1978. – 118с.
564250
   Керівні матеріали про школу. – К., 1962. – 387с.
564251
  Вєтошкин М.К. Керівні органи ВКП(б) / М.К. Вєтошкин. – Київ, 1947. – 24с.
564252
   Керівні принципи регулювання політичних партій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської Комісії : прийняті Венеціанською Комісією на 84 пленарній сесії (Венеція, 15-16 жовтня 2010 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 60-83
564253
   Керівні принципи щодо заборони політичних партій та подібних заходів (Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія), 1999 рік // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-95.
564254
  Драчук С В. Керкинитида - Гезлев - Евпатория / В. Драчук, Я. Кара, Ю.Челышев. – Симферополь : Таврия, 1977. – 127с. – Библиогр.: с. 119-123. – (Археологические памятники Крыма)
564255
  Кутайсов В.А. Керкинитида / В.А. Кутайсов. – Сімферополь : Таврія, 1992. – 192с. – (Археологические памятники Крыма). – ISBN 5-7780-0508-3
564256
  Будько Євген Керманич "України" / Будько Євген, Козелкова Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 22-26 : фото
564257
  Бочкарев Б.А. Керметные пленки / Б.А. Бочкарев, В.А. Бочкарева. – Ленинград, 1975. – 152 с.
564258
   Керметы. – М., 1962. – 367с.
564259
  Федькин Г.М. Кернометрия, как метод в изучении микроструктуры и микротектоники одного из полиметаллических месторождений на Алтае. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федькин Г.М.; МВО СССР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1956. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
564260
  Юшков А Кернометрия. / А Юшков. – М., 1989. – 223с.
564261
  Жигилій С.М. Керована вібраційна машина для підготовки металевої фібри : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.02 / Жигилій С. М.; Полт. держ. ун-т. – Полтава, 1997. – 16л.
564262
  Григорук В.І. Кероване джерело деполяризованого випромінювання для волоконного кільцевого інтерферометра / В.І. Григорук, О.В. Стоянов, В.О. Чернишов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено керовані джерела деполяризованого випромінювання, до складу яких входять напівпровідникові лазери, волоконні відгалужувачі, фазообертальний елемент і атенюатор. З"ясовано умови, за яких досягається повна деполяризація випромінювання.
564263
  Нефьодов Д. Кероване ігрове середовище як інструмент трудової соціалізації співробітників комерційної організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 112-113
564264
   Керований магнітним полем феримагнітний лазер на основі багатошарової двокомпонентної структури / М.О. Брендель, Д.Г. Макаров, В.В. Данилов, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну залежності для коефіцієнта пропускання багатошарової двокомпонентної структури (ЗІГ на ГГГ) при зміні довжини структури. Визначено спектр частот, на яких можлива генерація та відповідні їм порогові значення коефіцієнта підсилення. ...
564265
  Бова М.Т. Керовані ємності та комутуючі пристрої НВЧ / М.Т. Бова. – К, 1966. – 112с.
564266
  Шмигевський М.В. Керовані мережі з вузлами типу M/M/[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 222-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для багатомірного процесу обслуговування в керованих мережах з вузлами типу M/M/[нескінченність] знайдені умови існування стаціонарного режиму і корреляційна матриця. Як наслідок отримано узагальнений закон Джексона.
564267
  Мішан В.В. Керовані п"єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мішан В.В. ; М-во. освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
564268
  Носова Б.М. Керованість європейської безпеки і новий порядок денний української політики безпеки (за матеріалами сучасних медіа) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 136-141


  Питання організації та утвердження безпеки великої європейської держави в умовах глобалізованого світу становлять основне тематичне ядро статті. Розглянуто проблеми висвітлення в сучасних вітчизняних і закордонних медіа зовнішньої політики України, РФ, ...
564269
  Панасенко Є.В. Керованість крайових задач для рівнянь Ляпунова в просторі Гільберта / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 212-220. – (Фізико-математичні науки ; № 3)


  У статті розглянуто двоточкову крайову задачу в критичному випадку, яка виникає в теорії оптимального керування для матричних диференціальних рівнянь Ріккаті та рівнянь типу Ляпунова. Досліджено задачу в припущенні, що оператор, який описує однорідну ...
564270
  Швець Д.Є. Керованість самостійною роботою студентів як шлях для підвищення якості освіти / Д.Є. Швець, Є.Я. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 203-207. – ISSN 2072-1692
564271
   Кероглу. – Баку, 1959. – 388с.
564272
  Акопян Э.А. Керопэ Патканян. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акопян Э.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 30л.
564273
  Барштейн В. Керосин, динамит и Нобелевские премии / В. Барштейн, В. Тыминский // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – ISSN 1811-542X


  Лауреати нобелівських премій в нумізматиці
564274
   Керстьянская война в Московском государстве начала XVII века. – Л., 1935. – 180с.
564275
  Сидоров В. Керування автомобілем в ожеледицю потребує особливої уваги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25
564276
  Колларов О.Ю. Керування автономними системами електроживлення із воднево-кисневими паливними елементами на базі штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Колларов Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
564277
  Хусаінов Д.Я. Керування в системах з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані необхідні та достатні умови керованості систем з чистим запізненням.
564278
  Петергеря Юлія Сергіївна Керування вентильними перетворювачами з ідентифікацією параметрів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Петергеря Юлія Сергіївна; НАН України. Ін-тут електродинам. – К., 1999. – 19л.
564279
  Волошин М. Керування депозитною діяльністю багатопродуктового банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 96-108. – ISSN 1605-2005
564280
  Виноградська А.В. Керування динамічною системою витрат-випуску моделі В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Відкрита система динамічних рівнянь витрат-випуску моделі В. Леонтьєва розглядається як система керування. Пропонується метод, який дозволяє з допомогою керування перетворити спектр матриці, визначений структурними даними збалансованої економіки, в ...
564281
  Кожематов А.Т. Керування до заданої функції Ляпунова в системах з запізненням / А.Т. Кожематов, Д.Я. Хусаїнов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 148-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержано умови стабілізації систем з запізненням до заданого виду. Метод базується на побудові керування у вигляді оберненого зв"язку, при якому похідна функції Ляпунова задовольняє певній нерівності. Ключові слова: система, квадратична ...
564282
   Керування документацією : підручник / [Безкровний М.Ф. та ін. ; заг. ред. Палехи Ю.І.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 293, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 277-292. – (Серія "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-75-2
564283
  Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар"єрах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Фролов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
564284
  Лісовський В.І. Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів / В.І. Лісовський, В.В. Мова, А.З. Меліков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджено математичну модель процесу керування запасами систем обслуговування зустрічних потоків з випадковими розмірами витрачаючих і постачаючих вимог. Запропоновано точний та наближений методи визначення оптимальної в економічному сенсі політики ...
564285
  Ловейкін Ю.В. Керування коливними процесами в одній двомасовій системі / Ю.В. Ловейкін, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача стабілізації за найкоротший час керованої двомасової системи, в якій керуванням виступає зовнішня сила, що спричиняє коливний рух цієї системи Minimum time stabilization problem for twomass controlling system in which control is ...
564286
   Керування конформацією молекул 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів за допомогою хелатів лантаноїдів / О.В. Туров, Т.М. Ткачук, О.О. Ткачук, В.П. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-41. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості взаємодії 3-(4-тіазоліл)-4-тіоксохромонів з лантаноїдними зсуваючими реагентами. Указано, що координація різних ЛЗР може відбуватися по-різному. У той час як Yb(fod)3 координується головним чином по одному координаційному центру ...
564287
  Бублик С.Б. Керування лінійними дискретними системами з крайовими умовами при фазових обмеженнях / С.Б. Бублик, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 200-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з крайовими умовами і лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження With ...
564288
  Кудін Г.І. Керування лінійними дискретними системами при фазових обмеженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням псевдообернених матриць побудовані розв"язки задачі керування лінійною дискретною системою з лінійними обмеженнями в проміжних точках. Ключові слова: дискретні лінійні системи, крайові умови, фазові обмеження. With the use of ...
564289
  Мисак Т.В. Керування матричними перетворювачами з використанням ковзних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мисак Тарас Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
564290
  Сочавський З.О. Керування навантаженістю фрикційних вузлів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Сочавський З.О.; МО України. Луганський сільскогосп. ін-т. – Луганськ, 1994. – 23л.
564291
  Жмихова Т.В. Керування накопичувально-споживчим фондом з можливістю інвестицій в фінансовий (В,S)- ринок та витратами на рекламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядалась задача оптимізації діяльності накопичувально-споживчого фонду з функціями страхової компанії, що працює на фінансовому (В,S) - ринку та робить витрати на рекламу. In the paper the consumer fund activity optimization problem is ...
564292
  Діденко В.О. Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Діденко Віктор Олекснрович ; М-во освіти інауки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
564293
  Кузнєцов М.М. Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кузнєцов Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
564294
  Мутамбо В.П. Керування напруженим станом порі і параметрами іх відбійки вертикальними воронками на прикладі рудника Луаньшя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мутамбо В.П.; М-во освіти Укр.Крив.техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
564295
   Керування освітою і шкільне врядування / Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон; Пер. з англ.: О.Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-71-3
564296
  Генсон М.Е. Керування освітою та організаційна поведінка / М.Е. Генсон; Пер. з англ. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Освіта). – ISBN 966-7007-72-5
564297
   Керування параметрами тонкоплівкових електролюмінісцентних індекаторів / С.В. Лєнков, В.В. Жеревчук, Ю.А. Гунченко, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
564298
  Колотов М.В. Керування перетворювачами системи орієнтації електронної платформи : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Колотов М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: Біюліогр. : 5 назв.
564299
  Босак А.В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Босак Алла Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
564300
  Орєхова О.В. Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі України // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
564301
   Керування процесами випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs / В.В. Ільченко, О.І. Кравченко, Б.І. Михайловський, В.М. Телега // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 346-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі за допомогою мас-спектрометричної та Оже-спектроскопічної методик показано, що випаровування та формування складу поверхні кристалів GaAs суттєво залежить від стану їх електронної підсистеми. Отримані результати дозволяють вважати, що шляхом ...
564302
  Павличко В.В. Керування процесом нагрівання біологічних тканин ультразвуком / В.В. Павличко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 99-103. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
564303
  Семенченко Н.В. Керування процесом реструктуризації підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 156-161
564304
  Осипенко К.С. Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Осипенко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
564305
  Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 3-10
564306
  Война О.А. Керування ризиком в багатовимірних моделях страхування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 13-23. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Розглянуто багатовимірну модель страхування з напівмарковською залежністю. Введено функцію ризику для моделі та знайдено її перетворення Лапласа. При припущенні, що загальна кількість клієнтів компанії дуже велика, проводиться асимтотичний аналіз ...
564307
  Любименко В.М. Керування рослиною / В.М. Любименко. – К., 1936. – 113с.
564308
  Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.48-52. – ISSN 1682-2366
564309
  Петергеря Ю.С. Керування системою електроживлення локального об"єкта : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Петергеря Ю.С.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
564310
  Хусаінов Д.Я. Керування системою рівнянь коливань / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Я. Лукачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У розглянутій статті досліджено керування системою диференціальних рівнянь другого порядку, що описує коливальні процеси. За рахунок введення функцій матричного косинуса та матричного синуса вдається отримати конструктивний вигляд функції ...
564311
  Колодяжний Віталій Володимирович Керування стохастичними об"єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Колодяжний В.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с.
564312
  Пляхтур О.О. Керування структурою, властивостями та спадковістю сталей в системі "шихта - розплав - виливок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пляхтур Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
564313
  Чепига Михайло Керування тематичною самостійною роботою студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється методика організації та керування тематичною самостійною роботою студентів на кафедрі органічної і неорганічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.
564314
  Артюх С.Ф. Керування технологічними процесами агрегатів гідроелектростанцій, працюючих із змінними напорами : Автореф. дис. ... д-ра тех. наук : 05.13.07 / Артюх С.Ф.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 32 с.
564315
  Лєнков С. Керування технологічними процесами виготовлення ФЕП для систем енергозабезпечення РЕЗО / С. Лєнков, Д. Лукомський, В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нову методику керування технологічними процесами виготовлення твердотільних фотоелектричних перетворювачів. Фактичний матеріал та теоретичні висновки можуть бути використані при розробці нових та удосконаленні існуючих технологій ...
564316
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
564317
  Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностями: адміністративно-деліктний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 0132-1331
564318
  Гусев О.О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетворювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
564319
  Баганов Євген Олександрович Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 06 / Баганов Є. О.; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 23 назв
564320
   Керування характеристиками акустоелектронних пристроїв / Я.І. Лепіх, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гордієнко, А.О. Дружинін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 58-63


  У роботі наведено аналіз сучасного стану проблеми керування характеристиками акустооптичних пристроїв. Досліджено процеси акустооптичної взаємодії у п"езооптичних напівпровідниках. На цій основі запропоновано принципи створення акустооптичного ...
564321
  Пігров К.К. Керування хором / К.К. Пігров. – 2-е, випр. и доп. – К., 1962. – 202с.
564322
  Кобилянська М.Ф. Керування як тип підрядного зв"язку / М.Ф. Кобилянська. – Чернівці, 1978. – 52 с.
564323
  Соболєв А.М. Керувати - не командувати / А.М. Соболєв. – К, 1990. – 93с.
564324
   Керуючий простір як віртуально паралельний простір / Л.А. Анісімова, П.П. Кулябко, А.М. Вєтров, В.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються проблеми, пов"язані з проектуванням та реалізацією віртуально паралельного простору засобами ПАРКС-технології (Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи).
564325
   Керуючі ашини й машинні комплекси промислового застосування. – К., 1965. – 4с.
564326
  Глушков В.М. Керуючі машинами атоматизованого виробництва / В.М. Глушков; Т-во поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 39с. – (В лабораторіях учених. Сер.5 ; №9)
564327
  Борисенко О.А. Керуючі системи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; СДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8253-97-3
564328
  Велика Валерія Керч - усе для туристів : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 22-23 : Фото
564329
   Керченская металлургия. – Свердловск-М.-Л., 1934. – 260с.
564330
  Кулаковский Ю.А. Керченская христианская катакомба 491 года : Исследование Юлиана Кулаковского, ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Изд. Императорской Археологической комиссии (Типография Императорской Академии Наук, 1891. – [6], 30 с., 7 л. ил. : С 4 табл. рис. и 4 политипажами. – (Материалы по археологии России, изд. Императорской Археологической комиссией. Древности Южной России ; № 6)


  Содерж.: Глава 1 Место находки и внешнее описание пещеры; Надписи; Общие замечания о содержании текстов ; Палеографические замечания; Кресты и форма их Глава 2 Погребение в катакомбах и анализ имен; Исторический вывод и новые свидетельства Боспор ...
564331
   Керченские железорудные месторождения. – М., 1949. – 175с.
564332
  Маковецкий В.Я. Керченские километры / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1969. – 88с.
564333
  Славич С.К. Керченские маршруты. / С.К. Славич. – Симферополь, 1978. – 111с.
564334
  Маковецкий В.Я. Керченские повести / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1981. – 208с.
564335
   Керченский железорудный бассейн. – М., 1967. – 576с.
564336
  Вульф Е.В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е.В. Вульф : Крымское гос. издательство, 1929. – с.1-89. – Отдельный оттиск из 11-го тома "Записок" Крымского о-ва естествоиспытателей природы 1929г.
564337
  Марков И.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / И.И. Марков. – М., 1956. – 56с.
564338
  Зубков А.И. Керченско-Феодосийская десантная операция / А.И. Зубков. – Москва, 1974. – 93с.
564339
  Бережинский В.Г. Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря - 2 января 1942 г.) / В.Г. Бережинский, А.А. Храпаль; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 86с.
564340
  Бережинский В.Г. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 10 декабря 1943 г.) / В.Г. Бережинский, А.В. Вьюнник; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 50с.
564341
  Корнєнко В. Керченська археологічна конференція 1926 р.: Всесоюзна чи Всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту) / В. Корнєнко, О. Маврін // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 423-450. – ISSN 2310-3310


  Про організацію Керченської археологічної конференції 1926 р. Учасниками конференції були науковці Київського університету: М.Л. Ернст (бібліотекар), проф. філософії О.М. Новицький, проф. зоолог. І.І. Шмальгавзен. Стаття містить звіт голови ВУАК О.М. ...
564342
  Середницький Я. Керченська і Севастопольська катастрофи Червоної армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 4-13
564343
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122.
564344
  Бистрова А.Р. Керченська протока: проблеми не тільки екологічні, а й міжнародно-правові // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-122. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку зі залученням суспільної уваги до екологічної катастрофи в Керченській протоці в статті коротко, на основі конкретних матеріалів правового характеру, висвітлюється проблема, яка стоїть перед Україною, щодо розмежування вод протоки і ...
564345
  Кучеревська Н.Л. Керченський лапідарій як суб"єкт культурологічної діяльності : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кучеревська Н.Л.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
564346
   Керчъ. – Симферополь, 1959. – 10с.
564347
  Акулов М.Р. Керчь - город-герой / М.Р. Акулов. – Москва, 1980. – 176с.
564348
  Бельский А.В. Керчь - город-герой: статус и история // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-107. – ISBN 978-966-524-029
564349
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 248 с.
564350
  Гусаров Ф.Т. Керчь / Ф.Т. Гусаров, Л.И. Чуистова. – Симферополь, 1963. – 127с.
564351
  Случанко-Поплавский Керчь / Случанко-Поплавский. – Симферополь : Крым, 1967. – 84с.
564352
  Славич С.К. Керчь / С.К. Славич. – Симферополь, 1973. – 136с.
564353
  Мелков Л.А. Керчь / Л.А. Мелков. – М., 1981. – 199с.
564354
   Керчь героическая. – Симферополь, 1974. – 238с.
564355
  Гарбар Людмила Керчь мир и война // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 92-96 : фото
564356
  Бильский А.В. Керчь. : Путеводитель / А.В. Бильский. – Симферополь : Таврія, 1988. – 101с.
564357
  Ковельман Аркадий Кесарево сечение / Ковельман Аркадий, Терещенко Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 80-85 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
564358
  Антосен С.М. Кесарийский диалект : Автореф... канд. филол.наук: / Антосен С.М.;. – Ереван, 1958. – 28л.
564359
  Короткий В.А. Кесслер Карл Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 98. – ISBN 966-06-0393-2
564360
   Кесслер Карл Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 28. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
564361
  Будько Євген Кестхей. Застиглий у камені бал : Вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-89 : Іл.
564362
  Блинов Юрий Кесый : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 46-65. – ISSN 0132-2036
564363
  Пышновская З.С. Кете Кольвиц / З.С. Пышновская. – М., 1980. – 64с.
564364
   Кете Кольвіц. – К., 1933. – 10с.
564365
  Панітц Ебергард Кете. / Панітц Ебергард. – К., 1956. – 180с.
564366
  Лыу Кетены в ряду углеводов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Лыу дык Шунг.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1969. – 26л.
564367
  Посошникова К.П. Кетмень-Тюбинская котловина (Киргизская ССР) (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Посошникова К.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 9л.
564368
   Кето и Коте. – Тбилиси, 1938. – 29с.
564369
  Вирсаладзе Т. Кето Магалашвили / Т. Вирсаладзе. – Тбилиси, 1958. – 51с.
564370
  Портных Н.В. Кетоны пространственно-затрудненных фенолов в синтезе ингибиторов радикальных процессов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Портных Н.В. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1969. – 16 с.
564371
   Кетросы. Мустьерская стоянка на Среднем Днестре. – Москва : Наука, 1981. – 165 с.
564372
  Дульзон А.П. Кетские сказки / А.П. Дульзон. – Томск, 1966. – 162с.
564373
   Кетский сборник. – М., 1968. – 339с.
564374
   Кетский сборник. – Л., 1982. – 250с.
564375
  Дульзон А.П. Кетский язык / А.П. Дульзон. – Томск, 1968. – 636с.
564376
  Прокофьев С. Кетцалькоатль и календарь майя // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 10. – С. 43-61


  Кетцалькоатль (ацт. Quetzalcoatl - "пернатий змій") - бог ранкової зорі і культовий герой у релігіях багатьох народів Мезоамерики, зокрема майя та ацтеків. У народів майя Кетцалькоатля називали Кукульканом.
564377
  Алексеенко Е.А. Кеты.. / Е.А. Алексеенко. – Ленинград, 1967. – 263 с.
564378
  Паниц Э. Кетэ / Э. Паниц. – М., 1958. – 111с.
564379
  Грінчак В.Я. Кетяг калини : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 82 с.
564380
  Пробатов С.Н. Кефали в Каспийском море. : Автореф... канд. биол.наук: / Пробатов С.Н.; МВО. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1955. – 18л.
564381
  Финько В.А. Кефаль как объект прудового рыбоводства на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Финько В.А.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 25л.
564382
   Кецаль и голубь. – М., 1983. – 398с.
564383
  Лопес Портильо Кецалькоатль / Лопес Портильо. – Москва, 1981. – 248с.
564384
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 292 с.
564385
  Лисашвили И.Б. Кецховели : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1955. – 428 с.
564386
   Кецховели Ладо. – Тбилиси, 1969. – 254 с.
564387
   Кецховели ЛАдо. – М., 1941. – 52с.
564388
  Картавый Н.П. Кешка-партизан / Н.П. Картавый. – М., 1969. – 208с.
564389
  Картавый Н.Н. Кешка-партизан / Н.Н. Картавый. – Владивосток, 1979. – 171-354с.
564390
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1971. – 239с.
564391
  Соболев А.П. Кешка и Василек / А.П. Соболев. – Калининград, 1983. – 288с.
564392
  Корытковская А.Г. Кешка. / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1960. – 82с.
564393
  Федин Н.Ф. Кзыл-Ординский массив орошения левобережья низовьев реки Сыр-Дарьи. / Н.Ф. Федин. – Алма-Ата, 1952. – 144с.
564394
   КИ. Книжное искусство СССР. – Москва
1. – 1983. – 275с.
564395
  Ласуриа А.Е. Киабрхунское утро / А.Е. Ласуриа. – М, 1954. – 152с.
564396
  Скворцов К.В. Кибальчич ; Западная трибуна ; Легенда о белом дереве / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1981. – 257с.
564397
  Бондарев А. Кибергизация всей земли // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 58-60
564398
  Белоус Н. Киберджихад // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Взрыв насилия в исламском мире был вызван очень простой, по сути информационной, спецоперацией, которую провели люди, заинтересованные в срыве любых попыток умиротворения на Ближнем и Среднем Востоке. Тем более важно проанализировать деятельность ...
564399
  Мороз А.Я. Кибернертика в системе современного научного знания / А.Я. Мороз ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 229, [3] с. – Библ.: 219-230. – ISBN 5-12-000936-0
564400
   Кибернетизация научного эксперимента. – Рига, 1981. – 140с.
564401
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика - Антирелигия / Ю.Г. Антомонов, В.С. Казаковцев. – Москва, 1964. – 205с.
564402
  Берг А.И. Кибернетика - наука об оптимальном управлении / А.И. Берг. – М.-Л., 1964. – 64с.
564403
  Гришина Галина Ивановна Кибернетика - наука об оптимальном управлении : Рек.указ.лит.для молодежи / Гришина Галина Ивановна. – Москва, 1979. – 64с.
564404
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1979. – 200с.
564405
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1980. – 208с.
564406
  Косса П. Кибернетика / П. Косса. – М., 1958. – 122с.
564407
  Мартынов В.В. Кибернетика / В.В. Мартынов. – Минск, 1966. – 148с.
564408
   Кибернетика. – М., 1967. – 315с.
564409
  Барковский Е.Ф. Кибернетика / Е.Ф. Барковский, Д.И. Эльянов. – Москва, 1968. – 157с.
564410
  Андреева И.Е. Кибернетика / И.Е. Андреева. – Ленинград, 1974. – 152с.
564411
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – М., 1977. – 279с.
564412
   Кибернетика. – М., 1981. – 191с.
564413
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1982. – 255с.
564414
  Тарасова Тамара Константиновна Кибернетика : Указ.отеч.изд. / Тарасова Тамара Константиновна. – Ленинград, 1983. – 440с.
564415
  Крайзмер Л.П. Кибернетика / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1985. – 256с.
564416
  Шилейко А.В. Кибернетика без математики / А.В. Шилейко. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 222с.
564417
  Сушков Ю.Н. Кибернетика в бою / Ю.Н. Сушков. – М., 1972. – 152с.
564418
  Лифшиц А.Л. Кибернетика в военно-морском флоте. / А.Л. Лифшиц. – М., 1964. – 259с.
564419
  Гончаренко М.Н. Кибернетика в военном деле / М.Н. Гончаренко. – Москва : ДОСААФ, 1963. – 344
564420
  Бирюков Б.В. Кибернетика в гуманитарных науках / Б.В. Бирюков, Е.С. Геллер. – М., 1973. – 382с.
564421
  Михалевич В.С. Кибернетика в жизни общества / В.С. Михалевич, Ю.М. Каныгин. – Киев, 1985. – 197с.
564422
  Дехтярев А.П. Кибернетика в инженерном оборудовании городов. / А.П. Дехтярев. – К., 1966. – 124с.
564423
   Кибернетика в медико-биологических исследованиях. – Москва : Наука, 1971. – 276 с. : табл. – (Биологической и медицинской кибернетики)
564424
  Парин В.В. Кибернетика в медицине и физиологии / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – М., 1963. – 119с.
564425
  Азарян Х.Д. Кибернетика в народном хозяйстве / Х.Д. Азарян, Р.А. Вартанян. – Ереван
2. – 1970. – 399с.
564426
  Васильев С.К. Кибернетика в системах военного назначения / С.К. Васильев. – Москва, 1979. – 263с.
564427
  Кобринский А.Е. Кибернетика в управлении производством / А.Е. Кобринский, Н.Е. Кобринский. – Москва, 1967. – 64с.
564428
  Леонов А.Л. Кибернетика в химической технологии / А.И. Леонов, В.С.Торопцов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни , науке и технике / О-во "Знание" ; 8 ; Химия)
564429
  Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1984. – 64с.
564430
  Федорович М.М. Кибернетика в экономике. / М.М. Федорович. – М., 1963. – 45с.
564431
  Гутштейн А.И. Кибернетика в экономическом регулировании производства / А.И. Гутштейн. – М., 1972. – 207с.
564432
  Сапарина Е.В. Кибернетика внутри нас / Е.В. Сапарина. – М, 1962. – 303с.
564433
  Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов / Л.Л. Терехов. – М., 1983. – 191с.
564434
   Кибернетика живого : биология и информация. – Москва : Наука, 1984. – 144 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
564435
   Кибернетика живого : человек в разных аспектах. – Москва : Наука, 1985. – 174 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
564436
  Коломейцев А.Е. Кибернетика живых систем: демон Сократа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 6 (62). – С . 31-45. – ISSN 1684-2618
564437
  Меськов В.С. Кибернетика живых систем: природа и функции бюрократии / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев, Т.А. Партон // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 4 66). – С. 23-37. – ISSN 1680-2721
564438
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1973. – 94с.
564439
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1974. – 83с.
564440
  Трапезников В.А. Кибернетика и автоматическое управление. / В.А. Трапезников. – М, 1962. – 16с.
564441
  Быховский А.И. Кибернетика и биология / А.И. Быховский, С.Д. Равикович. – К, 1964. – 60с.
564442
  Бокарев В.А. Кибернетика и военное дело / В.А. Бокарев. – Москва, 1969. – 288с.
564443
   Кибернетика и вычислительная техника. – К., 1964. – 120с.
564444
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
В. 3. – 1987. – 316 с.
564445
   Кибернетика и вычислительная техника. – М.
Т. 5. – 1991. – 260с.
564446
   Кибернетика и диалектика. – М., 1978. – 312с.
564447
   Кибернетика и документалистика. – М., 1966. – 175с.
564448
  Гельднер К. Кибернетика и ее будущее / К. Гельднер. – Москва, 1983. – 96 с.
564449
   Кибернетика и живой организм. – К., 1964. – 120с.
564450
   Кибернетика и живой организм. – Київ : Наукова думка, 1964. – 120с.
564451
  Антомонов Ю.Г. Кибернетика и жизнь / Ю.Г. Антомонов, В.И. Харламов. – Москва, 1968. – 327с.
564452
  Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1977. – 254с.
564453
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика / С.А. Фролов. – Москва, 1967. – 200с.
564454
  Фролов С.А. Кибернетика и инженерная графика. / С.А. Фролов. – 2-е изд. – М, 1974. – 222с.
564455
   Кибернетика и исследование операций в управлении учебным процессом. – Рига, 1984. – 238с.
564456
  Мусабаева Н.А. Кибернетика и категория причинности / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1965. – 132с.
564457
  Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р.М. Ланцман. – Москва, 1968. – 95с.
564458
  Бирюков Б.В. Кибернетика и логика / Б.В. Бирюков. – Москва, 1971. – 48с.
564459
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
564460
   Кибернетика и логика / Бирюков Б.В. – М., 1978. – 333с.
564461
  Беллман Р. Кибернетика и медицинская диагностика / Р. Беллман. – Москва, 1968. – 48с.
564462
  Батороев К.Б. Кибернетика и метод аналогий / К.Б. Батороев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104с.
564463
  Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки / Б.В. Бирюков. – М., 1974. – 414с.
564464
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
564465
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
564466
  Берг А.И. Кибернетика и надежность / А.И. Берг. – Москва, 1964. – 96с.
564467
   Кибернетика и научно-технический прогресс. – М., 1968. – 48с.
564468
  Апокин И.А. Кибернетика и научно технический прогресс / И.А. Апокин. – Москва, 1982. – 246с.
564469
   Кибернетика и ноосфера. – М., 1986. – 160с.
564470
  Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; Общ. ред. Э.Я.Кольмана. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 200с.
564471
  Клаус Г. Кибернетика и общество. / Г. Клаус. – Москва : Прогресс, 1967. – 432с.
564472
  Чемшит Н.И. Кибернетика и ортодоксальный марксизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 34-42
564473
   Кибернетика и педагогика. – Москва, 1972. – 200с.
564474
   Кибернетика и педагогика. – София, 1980. – 285с.
564475
  Растригин Л.А. Кибернетика и познание / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 144с.
564476
   Кибернетика и право. – М., 1970. – 79с.
564477
   Кибернетика и проблемы обучения. – М., 1970. – 390с.
564478
  Казанец Э.Ф. Кибернетика и психиатрия / Э.Ф. Казанец, А.М. Кондратов. – Москва, 1971. – 48с.
564479
  Граве П.С. Кибернетика и психика / П.С. Граве, Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 96с.
564480
  Аптер М. Кибернетика и развитие = Cybernetics and development / М. Аптер; Под ред. И.Ц. Пятецкого-Шапиро. – Москва : Мир, 1970. – 216с.
564481
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – М., 1964. – 64с.
564482
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – Москва, 1964. – 64с.
564483
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1995
564484
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1995
564485
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1995
564486
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1995
564487
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1995
564488
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1995
564489
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1996
564490
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1996
564491
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1996
564492
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1996
564493
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1996
564494
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1996
564495
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1997
564496
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1997
564497
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1997
564498
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1997
564499
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1997
564500
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1998
564501
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1998
564502
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1998
564503
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1998
564504
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1998
564505
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 1999
564506
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1999
564507
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1999
564508
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1999
564509
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1999
564510
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1999
564511
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2000
564512
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2000
564513
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2000
564514
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2000
564515
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2001
564516
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2001
564517
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2001
564518
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2001
564519
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2001
564520
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2001
564521
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2002
564522
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2002
564523
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2002
564524
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2002
564525
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2002
564526
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2002
564527
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2003
564528
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2003
564529
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2003
564530
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2003
564531
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2003
564532
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2004
564533
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2004
564534
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2004
564535
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2004
564536
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2004
564537
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2004
564538
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2005
564539
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2005
564540
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2005
564541
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2005
564542
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2005
564543
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2005
564544
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2006
564545
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2006
564546
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2006
564547
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2006
564548
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2006
564549
   Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2006
564550
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2007
564551
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2007
564552
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2007
564553
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2007
564554
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2007
564555
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2007
564556
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2008
564557
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2008
564558
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2008
564559
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2008
564560
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2008
564561
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2008
564562
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2009
564563
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2009
564564
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2009
564565
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2009
564566
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2009
564567
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2009
564568
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2010
564569
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2010
564570
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2010
564571
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2010
564572
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2010
564573
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2010
564574
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2011
564575
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2011
564576
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2011
564577
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2011
564578
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2011
564579
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2011
564580
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2012
564581
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2012
564582
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2012
564583
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2012
564584
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2012
564585
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2012
564586
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2013
564587
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2013
564588
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2013
564589
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
564590
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
564591
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
564592
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 1. – 2014
564593
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 3. – 2014
564594
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 2. – 2014
564595
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 4. – 2014
564596
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 6. – 2014
564597
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 5. – 2014
564598
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 1. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564599
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 2. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564600
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 3. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564601
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 5. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564602
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 6. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564603
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 4. – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564604
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 5. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564605
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 4. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564606
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 2. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564607
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 1. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564608
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 3. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564609
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 6. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564610
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 1. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564611
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 4. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564612
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 2. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564613
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 53, № 3. – 2017. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
564614
   Кибернетика и современное научное познание. – М., 1976. – 428с.
564615
  ПетровскийВ.В Кибернетика и спорт / ПетровскийВ.В. – К., 1973. – 111с.
564616
  Ахлибининский Б.В. Кибернетика и тайны психики / Б.В. Ахлибининский. – Ленинград, 1966. – 144с.
564617
  Кузьменков В.П. Кибернетика и тенденции изменения содержания труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузьменков В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
564618
  Кузьменков В.П. Кибернетика и труд / В.П. Кузьменков. – Минск, 1972. – 168с.
564619
  Глушков В.М. Кибернетика и умственный труд / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1965. – 46с.
564620
  Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир. – изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 391с.
564621
   Кибернетика и философия. – Рига, 1977. – 143с.
564622
  Клаус Г. Кибернетика и философия. / Г. Клаус. – М, 1963. – 532с.
564623
  Кухтенко А.И. Кибернетика и фундаментальные науки / А.И. Кухтенко. – К., 1987. – 140с.
564624
  Кузнецов П.Г. Кибернетика и химия / П.Г. Кузнецов, Г.В. Смирнов. – М., 1966. – 67с.
564625
  Митрофанов А.С. Кибернетика и художественное творчество: Филос. пробл. кибернет. моделирования / А.С. Митрофанов. – М., 1980. – 216с.
564626
  Нелидов И.Е. Кибернетика и экономическая работа в промышленности / И.Е. Нелидов, Л.Г. Никонова. – Москва, 1967. – 232с.
564627
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва, 1958. – 215с.
564628
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1968. – 326с.
564629
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 343с.
564630
  Бирюков Б.В. Кибернетика как наука / Б.В. Бирюков. – М., 1965. – 19с.
564631
  Растригин Л.А. Кибернетика как она есть / Л.А. Растригин. – М, 1975. – 208с.
564632
   Кибернетика на службе человека. – Ижевск, 1967. – 88с.
564633
  Тараманова К.Д. Кибернетика на службе человека. / К.Д. Тараманова. – Харьков, 1970. – 36с.
564634
  Соколовский Ю.И. Кибернетика настоящего и будущего / Ю.И. Соколовский. – Х., 1959. – 191с.
564635
  Чораян О.Г. Кибернетика нервных клеток / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 124с.
564636
   Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. – М., 1968. – 312с.
564637
  Пекелис В.Д. Кибернетика от А до Я. / В.Д. Пекелис. – М, 1990. – 479с.
564638
   Кибернетика сегодня. – М., 1974. – 62с.
564639
   Кибернетика сегодня. – М., 1976. – 64с.
564640
  Рыбальский В.И. Кибернетика служит стройке / В.И. Рыбальский. – К., 1989. – 237с.
564641
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
564642
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
564643
  Воробьев Г.Г. Кибернетика стучится в школу / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1986. – 204с.
564644
  Шепотиленко П.А. Кибернетика творчества. Единая теория поля = Cybernetics of creativity. cosmos energys mamagement : Энциклопедия изобретателя / П.А. Шепотиленко. – Запорожье, 2003. – 212 с. – ISBN 966-95971-0-2
564645
   Кибернетика химико-технологических процессов. – К., 1975. – 72с.
564646
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
4. – 1962. – 359с.
564647
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
5. – 1966. – 367с.
564648
  Комский Д.М. Кибернетика, автоматы, жизнь / Д.М. Комский. – Свердловск, 1976. – 192с.
564649
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001273-6
Т.1 : Математические вопросы кибернетики. – 1990. – 264с. : Ил.8 + Табл.8
564650
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001573-5
Т.2 : ЭВМ - техническая бза кибернетики. – 1990. – 268с. : Ил.7 + Табл.1
564651
  Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника и информатика : Избранные труда в 3-х томах / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – Кибернетика и ее применение в народном хозяйстве. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-001571-9
Т.3. – 1990. – 224с. : Ил.3 + Табл.2
564652
  Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва : Советское радио, 1958. – 216с.
564653
  Лазоренко Л.В. Кибернетика, концепция физиологии активности и понятия цели // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
564654
  Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство / Е.Л. Фейнберг. – М, 1981. – 145с.
564655
  Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт / В.М. Зациорский. – М., 1969. – 199с.
564656
   Кибернетика, мышление, жизнь. – М., 1964. – 511с.
564657
   Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – 142с.
564658
  Рот А.М. Кибернетика, программирование и использование технических средств в обучении иностранным языкам / А.М. Рот. – Ужгород, 1966. – 23с.
564659
  Тулуб А.В. Кибернетика. / А.В. Тулуб. – Л., 1957. – 35с.
564660
  Браславец М.Е. Кибернетика. / М.Е. Браславец. – Киев, 1977. – 325с.
564661
  Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В.М. Глушков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 488с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь)
564662
   Кибернетика. Дела практические.. – М., 1984. – 177с.
564663
  Парин В.В. Кибернетика. Мышление. Жизнь / В.В. Парин, А.Г. Спиркин, Е.С. Геллер. – Москва : Знание, 1970. – 41, [4] с. – Библиогр.: с. 43
564664
  Новик И.Б. Кибернетика. Философия и социальные проблемы / И.Б. Новик. – Москва, 1963. – 207с.
564665
   Кибернетика: прошлое для будущего. – Москва, 1989. – 192с.
564666
   Кибернетика: становление информатики. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
564667
   Кибернетикаю Микрокалькуляторы в играх и задачах. – М., 1986. – 159с.
564668
   Кибернетическая лингвистика. – Москва : Наука, 1983. – 119 с.
564669
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1970. – 240с.
564670
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1973. – 237с.
564671
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – М, 1982. – 287с.
564672
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1991. – 367с.
564673
   Кибернетическая техника. – К., 1965. – 166с.
564674
  Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении / С.И. Архангельский. – Москва, 1968. – 44с.
564675
   Кибернетические аспекты в изучении работы мозга. – М., 1970. – 284с.
564676
  Кузнецов И.П. Кибернетические диалоговые системы / И.П. Кузнецов. – М., 1976. – 299с.
564677
  Прокунин Л.М. Кибернетические методы в задачах управления : Учебное пособие / Л.М. Прокунин, М.Я. Зубков. – Москва
2. – 1976. – 56 с.
564678
   Кибернетические методы планирования, проектирования и управления. – К., 1982. – 166с.
564679
   Кибернетические модели. – Тбилиси, 1965. – 68с.
564680
  Крылов В.Ю. Кибернетические модели и психология. / В.Ю. Крылов, Ю.И. Марозов. – М., 1984. – 174с.
564681
  Растригин Л.А. Кибернетические модели познания / Л.А. Растригин, В.А. Марков. – Рига, 1976. – 164с.
564682
  Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. – Москва, 1969. – 64с.
564683
  Веников В.А. Кибернетические модели электрических систем / В.А. Веников, О.А. Суханов. – Москва, 1982. – 327 с.
564684
  Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем / К. Райниш. – М, 1978. – 456с.
564685
   Кибернетические подходы к биологии. – Новосибирск, 1973. – 232 с.
564686
  Ивахненко А.Г. Кибернетические предсказывающие устройства / А.Г. Ивахненко, В.Г. Лапа. – К, 1965. – 214с.
564687
  Пушкин В.Г. Кибернетические принципы самоорганизации / В.Г. Пушкин. – Ленинград, 1974. – 182 с.
564688
   Кибернетические проблемы бионики. – М., 1971. – 375с.
564689
   Кибернетические проблемы бионики. – Москва
2. – 1972. – 375 с.
564690
  Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1974. – 160 с
564691
  Катаолин Л. Кибернетические путешествия. / Л. Катаолин. – М, 1967. – 199с.
564692
   Кибернетические сборники 1960-1974 : Указатель переводов. – Москва : Мир, 1974. – 32с.
564693
   Кибернетические системы. – Тбилиси, 1980. – 62с.
564694
  Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / М.Л. Быховский, А.А. Вишневский. – М, 1971. – 408с.
564695
  Козловский Е.А. Кибернетические системы в разведочном бурении / Е.А. Козловский. – М., 1985. – 285с.
564696
  Ивахненко А.Г. Кибернетические системы с комбинированным упровлением / А.Г. Ивахненко. – К, 1966. – 512с.
564697
   Кибернетические системы ценозов. – Москва : Наука, 1991. – 105 с.
564698
   Кибернетический взгляд на управленческое образование. Проблема подготовки военных профессионалов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 116-120. – ISSN 1026-955X


  На основе системных понятий и положений теории управления показана структура, а также общность и принципиальные отличия в содержании образовательных программ подготовки персонала органов управления оперативно-тактического уровня для всех контуров ...
564699
   Кибернетический Пегас. – Л., 1989. – 255с.
564700
  Полотай Н.И. Кибернетический петушок: Ирон. новеллы. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1979. – 255с.
564701
  Плахута А.А. Кибернетический подход в логистике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.200-204
564702
   Кибернетический подход к биологическим системам. – М.-Л., 1976. – 158с.
564703
  Гарбарчук В. Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации = Cybernetyczne podejscie do projektowania systemow ochrony informacji / В. Гарбарчук, З. Зинович, А. Свиц; Украинская акад. информатики; Волынский гос. ун-т им. Л.Украинки. – Киев; Луцк; Люблин, 2003. – 659с. – ISBN 966-8064-84-4
564704
  Терехов Л.Л. Кибернетический подход к управлению производством / Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
564705
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
2. – 1961. – 267 с.
564706
  Свинцицкий В.Н. Кибернетический стиль мышления в современном научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
564707
  Кемени Д.Г. Кибернетическое моделирование / Д.Г. Кемени, Д.Л. Снелл. – М, 1972. – 192с.
564708
  Рассолов И.М. Кибернетическое право: основные проблемы и пути их решения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-162. – ISSN 0132-0831
564709
  Козловский Борислав Киберпорно и вытрезвитель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 99 : фото. – ISSN 1029-5828
564710
  Гранатуров В. Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков / В. Гранатуров, В. Трапезников // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2411-4014
564711
  Компанцева Л.Ф. Киберпространство как пространство информационно-психологической борьбы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована роль Інтернет-простору у сучасному інформаційному житті. The article considers the role of Internet in current informational life.
564712
  Пратына Д.А. Киберрелигия : проблема интерпретации : вступление // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 104-117
564713
   Киберсоциальная система - умный кибер-университет / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.в. Чумаченко, А.С. Мищенко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 187-193. – ISSN 1814-4225
564714
   Кибрик Е.А.. – М., 1955. – 120с.
564715
   Кибрик Е.А.. – М., 1965. – 12с.
564716
   Кибрик Е.А.. – М., 1966. – 36с.
564717
  Железнова И.Л. Киви / И.Л. Железнова, И.А. Лебедев. – М, 1966. – 182с.
564718
  Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
564719
  Денисова Р.Я. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы / Р.Я. Денисова. – Рига, 1985. – 165с.
564720
   Киев-Kiev-Kiev : фотоальбом. – Kiev : Мистецтво, 1970. – 93 фотографії. – російською, іспанською та французькою мовами
564721
   Киев-Канев. – М., 1961. – 9с.
564722
   Киев-Канев. – М., 1963. – 9с.
564723
  Марченко И.М. Киев -- столица Украинской ССР. / И.М. Марченко. – М, 1950. – 72с.
564724
  Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
564725
  Григорович Д.В. Киев - город-герой. / Д.В. Григорович. – М, 1962. – 110с.
564726
  Григорович Д.Ф. Киев - город-герой. / Д.Ф. Григорович. – М, 1978. – 156с.
564727
  Рубан Н.И. Киев - Магадан и далее... / Н.И. Рубан ; [рук. проекта София Мысак]. – Киев : Логос Україна, 2014. – 113, [3] с. : портр., цв. ил. – Библиогр.: с. 114
564728
   Киев - Одесса. – К., 1962. – 30с.
564729
   Киев - последний в списке "зеленых" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
564730
  Сетлевская А. Киев - рай для студентов. Столица попала в десятку самых доступных для студентов городов мира: помогли жилье и еда // Сегодня. – Киев, 2017. – 16 февраля (№ 30). – С. 5


  Город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года. Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания).
564731
   Киев - столица Советской Украины. – К., 1985. – 197с.
564732
  Русаков М.Г. Киев - столица Советской Украины. / М.Г. Русаков, Р.А. Заездный. – Москва : Просвещение, 1960. – 104с.
564733
  Олейник Л.В. Киев - столица Украинской ССР / Л.В. Олейник. – Киев, 1981. – 24с.
564734
   Киев - Херсон : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 110с. : іл.
564735
   Киев. – с.
564736
  Шамурина З. Киев / З. Шамурина, 1912
564737
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 40 с.
564738
   Киев. – М., 1954. – 92с.
564739
   Киев. – К., 1954. – 155с.
564740
   Киев. – К., 1954. – 288с.
564741
   Киев. – К., 1958. – 47с.
564742
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – Москва, 1960. – 278 с.
564743
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1962. – 350с.
564744
   Киев. – Киев, 1962. – 24с.
564745
  Даен Л.А. Киев / Л.А. Даен. – Киев, 1962. – 144с.
564746
  Даен Л.А. Киев : Путеводитель-справочник / Л.А. Даен. – Киев : Госполитиздат, 1963. – 188 с. : Карта
564747
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – Киев, 1963. – 326 с.
564748
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1964. – 343 с.
564749
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Киев, 1964. – 350с.
564750
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1964. – 350с. : Карти, іл.
564751
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев, 1966. – 144с. : карта
564752
   Киев. – К., 1966. – 62с.
564753
   Киев. – К., 1966. – 62с.
564754
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 262 с.
564755
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 190с.
564756
  Шулькевич М.М. Киев / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 4-е, перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с.
564757
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 190 с.
564758
   Киев. – К., 1970. – 127с.
564759
  Даен Л.А. Киев : краткий путиводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат, 1971. – 188 с.
564760
  Даен Л.А. Киев : краткий путеводитель / [Даен Л.А., Позняк П.И.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 143 с. : илл.
564761
   Киев. – Киев : Будівельник, 1977. – 132 с.
564762
   Киев. – М., 1977. – 95с.
564763
  Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 5-е, доп. и испр. – Киев : Будівельник, 1978. – 463 с.
564764
   Киев. – Л., 1980. – 16с.
564765
  Шевченко Л.А. Киев / Л.А. Шевченко. – Киев, 1981. – 24с.
564766
  Шулькевич М.М. Киев : Архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Киев : Будівельник, 1982. – 446 с.
564767
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 336 с.
564768
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 336 с.
564769
   Киев. – Москва, 1982. – 135с.
564770
   Киев : Энциклопедический справочник. – Изд. 2-е. – Киев, 1985. – 760с.
564771
   Киев. – К., 1986. – 767с.
564772
   Киев : энциклопедический справочник. – изд. 3-е доп. – Киев, 1986. – 768 с.
564773
   Киев. – К., 1987. – 166с.
564774
  Тымкив И.М. Киев / И.М. Тымкив, В.Е. Скуднов. – Киев, 1987. – 72 с.
564775
   Киев : энциклопедический справочник. – Киев : Украинская Советская энциклопедия, 1982. – 696 с.
564776
  Иконников В.С. Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], IV, 356 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1904, №№ 9–12


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу ... от автора. 11 ноября 1911 г. Содержание конволюта: 1. 1. Киев в 1654-1855 годах : Исторический очерк / [Соч.] В.С. Иконникова. - Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва ...
564777
  Лучицкий И. Киев в 1766 году // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-74
564778
  Лучицкий И.В. Киев в 1766 году / И.В. Лучицкий, 1888
564779
   Киев в 20 веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [ авт., идея, издатель : А. Арутюнян ; ред. Е. Спрочис ; Гос. ком. архивов Украины ; Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного ; Центр. гос. архив высш. органов власти и упр. Украины ; КНУТШ и др.]. – Киев : Ашот Арутюнян, 2008. – 536 с. : фот. – ISBN 966-7126-12-9
564780
  Ивакин Ю Г. Киев в XIII - XV веках / Ю Г. Ивакин, . – Киев : Наукова думка, 1982. – 102с.
564781
  Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы - сценарии будущего // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 8-15. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
564782
   Киев в русской поэзии = Kiev in Russian poetry : антология / [сост. Инна Булкина]. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [1] с. : фотоил,. – В содерж. авт.: Львов Н., Жуковский В., Пушкин А., Козлов И., Рылеев К., Одоевский А., Подолинский А., Бенедиктов В., Хомяков А., Тютчев Ф., Апухтин А., Случевский К., Брюсов В., Анненский И., Тиняков А., Гумилев Н., Ахматова А., Хлебников В. и др. – ISBN 978-966-2449-16-7
564783
  Криштоп Т.В. Киев в стремительно меняющемся мире / Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 3-11. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
564784
   Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР. – К., 1984. – 182с.
564785
  Бураго Д.С. Киев в художественном мире Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 20-26
564786
  Алферова Г.В. Киев во второй половине XVII века / Г.В. Алферова, В.А. Харламов. – Киев, 1982. – 160с.
564787
  Михайленко К. Киев встречает Олимпиаду / К. Михайленко, Г.М. Пугаченко. – К., 1980. – 175с.
564788
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Київ, 1982. – 151с.
564789
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Киев
2. – 1982. – 248 с.
564790
   Киев глазами детей. – К., 1974. – 119с.
564791
   Киев дороже Будапешта : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
564792
  Кулинич И.М. Киев и города-побратимы / И.М. Кулинич, С.В. Виднянский. – К., 1981. – 24с.
564793
  Сементовский Н. Киев и его достопамятности, 1852
564794
  Измайлов В.В. Киев и его святыни в конце 18 в. / В.В. Измайлов, 1910
564795
  Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
564796
   Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.. – Минск, 1982. – 127с.
564797
  Анисимов А. Киев и киевляне : Я вызову любое из столетий... / А. Анисимов. – Киев : Курчъ. – ISBN 966-96120-1-2
Кн.1. – 2002. – 383с.
564798
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : Я вызову любое из столетий... / Александр Анисимов. – Киев : Телеграфъ. – ISBN 966-96120-0-4; 969-96120-3-9348с.
Кн.2. – 2003. – 348с.
564799
  Бейлинсон Я.Л. Киев и киевляне в экслибрисах = Київ і кияни в екслібрісах : [1500-летию Киева посвящается] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1982. – XLII, [I], 117, [8] с. : 117 ил. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
564800
  Толочко П.П. Киев и киевская земля в XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06 / Толочко П.П. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
564801
  Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков / П.П. Толочко ; [отв. ред. Н.Ф. Котляр] ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 221, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
564802
  Стрелков А.А. Киев и Минск между Москвой и Брюсселем: Уравнение с четырьмя неизвестными // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 39-80. – ISSN 0235-5620
564803
   Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае I : 1825-1855. – Издание Ун-та Св. Владимира, с 16 светопечатями и 2 цинкографиям. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1896. – 100 с., [11 л. ил.] : ил.
564804
  Добруцкий Игорь Киев как лидер украинской туриндустрии : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-52 : Фото, диаграмы. – ISSN 1998-8044
564805
   Киев книжный. – К., 1985. – 40с.
564806
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Київ : Мыстэцтво, 1990. – 283 с., ил.
564807
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с., ил.
564808
  Громов Д. Киев неизвестный // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 31 (468), 12 августа. – С. 62-65


  Сталинские архитеркоты хотели превратить Киев в город гигантских площадей и величественных зданий. Эти идеи провалились, оставив на память о себе лишь небольшую часть осуществленных проектов. Реконструкция Крещатика
564809
  Гречина М.И. Киев Олимпийский / М.И. Гречина. – Киев : Будівельник, 1980. – 135 с.
564810
  Слободяник А.Я. Киев приглашает гостей / А.Я. Слободяник. – К., 1967. – 171с.
564811
   Киев революционный, боевой, трудовой. – Киев : Вища школа, 1982. – 320с.
564812
  Аскоченский В. Киев с древнейш. его училищем Академиею
Ч.1
564813
  Аскоченский В. Киев с древнейш. его училищем Академиею
Ч.1. – 1856
564814
  Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / В. Аскоченский. – Киев : Тип.университета
2. – 1856. – Кн.нап.рос.стар.орф.
564815
  Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем академиею. : Сочинение / В. Аскоченский. – Киев : Тип.университета
1. – 1856. – 370с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
564816
  Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем академиею. : Сочинение / В. Аскоченский. – Киев : Тип.университета
1. – 1856. – 369с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
564817
  Тронько П.Т. Киев социалистический / П.Т. Тронько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159с.
564818
  Кульчицкий С.В. Киев социалистический (1936-1937) / С.В. Кульчицкий. – К., 1977. – 32с.
564819
  Максимович М.О. Киев явился градом великим... : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович; [упоряд. В.О. Замлинський ; переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – Бібліогр. праць М.О.Максимовича: с. 405-414. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00534-0
564820
  Грановский Н. Киев. Kiev : цветное фото / Н. Грановский, Д. Смирнов. – Москва. – 46 с.
564821
   Киев. Картосхема с трассами городского транспорта. – К., 1975. – с.
564822
  Русаков М.Г. Киев. Маршруты экскурсий / М.Г. Русаков. – Киев, 1960. – 155с.
564823
  Емченко А.П. Киев. Скрижали бессмертия / А.П. Емченко. – К., 1985. – 190с.
564824
  Кулеба В.Ю. Киев. Спутник туриста / В.Ю. Кулеба. – Киев : Реклама, 1981. – 62 с.
564825
  Москаленко А.З. Киев: Докум. повесть в письмах, дневниках и воспоминаниях ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943 гг. / А.З. Москаленко. – М., 1978. – 190с.
564826
  Котляр Н.Ф. Киев: древний и современный. / Н.Ф. Котляр, С.В. Кульчицкий. – К, 1982. – 231с.
564827
   Киев: Информационно-бытовой справочник. – Киев : Реклама, 1984. – 159 с.
564828
  Мезенцева Г.Г. Киев: краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Київ, 1981. – 144с.
564829
   Киев: справочник по вопросам социально-бытового обслуживания. – Киев : Реклама, 1977. – 128 с.
564830
  Галайчук А.М. Киев: Страницы мемор. летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – Киев, 1983. – 255с.
564831
  Галайчук А.М. Киев: страницы мемориальной летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 317с.
564832
   Киев: фотографии на память / [сост. Инна Булкина]. – Киев : LP Media, 2011. – 253, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. - Текст рус., укр. - В содерж.: Ю. Андрухович, Р. Лейбов, О. Ірванець, А. Левкин, А. Хургин, О. Лерик, М. Пиевский, Є. Кононенко, І. Буторіна, Л. Денисенко. – (Tecta Kiovi). – ISBN 978-966-2449-04-4
564833
   Киев: фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407с.
564834
  Емченко А.П. Киев:Память города-героя / А.П. Емченко. – К.
2. – 1990. – 167с.
564835
  Каманин И.М. Киевляне и Богдан Хмельницкий в их взаимных отношениях / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1888. – 10 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская Старина, 1888, № 7


  На с. 1 дарственная надпись: Моему любимому внуку.. от автора на добрую память 10 августа 1888 года
564836
  Пестушко Валерий Киевляне, сохраним рощу-клон! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-55 : Іл.
564837
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 1. – 1840. – [6], 256 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. пл. – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1840 г.
564838
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 2. – 1841. – [4], 329 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.). – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1841 г.
564839
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-887-3 (Кн.1)
Кн. 1, на 1840 год. – 2007. – 253, [3] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1840. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1840 годъ
564840
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-888-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 323, [7] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1841. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ
564841
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-889-X (Кн.3)
Кн. 3. – 2007. – 218 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В унив. типогр., 1850. - На обкл. назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ
564842
   Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии
Кн. 3. – 1850. – 218 с., [6] л. ил., цв. ил., факс. – На обл. загл.: Киевлянин. Кн. 3, на 1850 г., изданная М. Максимовичем - На доп. тит. л. экз.№1600081 дарственная надпись Максимовича Н.Ф. Павлову


  На добавочном тит. л. №1600081 надпись: Николаю Филиповичу Павлову в при[....?] с Св. [......?] праздником от Максимовича. 1850г. 23 апр. Москва
564843
   Киево-Златоверхо-Михайловский Первоклассный монастырь и его скит Феофания : Репринтное издание. – Київ : Кий, 1998. – 216с. – Вых. данные оригинала: Кіевъ, Тип. В.Давиденко, 1878. - Видання старою орфографією. – ISBN 966-7161-08-0
564844
   Киево-Межигорская фаянсовая фабрика. – 255-321с.
564845
   Киево-Межигорский Спасо-Преображенский общежительный женский монастырь. – Киев : Тип. 1 Киевской Артели печатного дела, 1912. – 15 с.
564846
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 264 с. – ISBN 5-11-000364-5
564847
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия и ее роль в межславянских культурных связях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Хижняк З.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
564848
  Голубев С. Киево-могилянская коллегия при жизни своего фундатора Киевского митрополита Петра Могилы : Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1896 года / С. Голубев. – Киев, 1890. – 23 с.
564849
   Киево-Могилянский сборник в честь протоиерея Д.И. Богдашевского. – К., 1913. – 625с.
564850
  Логвин Г.Н. Киево-Печерская лавра / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1958. – 22 с.
564851
   Киево-Печерская лавра и ее значение в истории Украинскаго народа. – К., 1918. – 141с.
564852
  Килессо С.К. Киево-Печерская лавра: Памятники архитектуры и искусства / С.К. Килессо. – Киев : Искусство, 1975. – 144 с.
564853
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – с.
564854
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – 127с.
564855
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1983. – 192с.
564856
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1984. – 250с.
564857
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1987. – 224с.
564858
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – Киев : Мистецтво, 1988. – с.
564859
  Линд Т. Киево-Печерский монастырь / Т. Линд. – Москва : Склад изд. в кн. маг. Друтман ; [Типо-лит. Т-ва Владимир Чичерин], 1910. – 47 с.
564860
  Исиченко Ю.А. Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе конца XVI - начала XVIII вв. на Украине. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исиченко Ю.А.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
564861
   Киево-Печерский Патерик,или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – Киев : Лыбидь, 1991. – 255с. – Репринтное воспроизведение с 3-го изд.1903 г.;Тит.лист напечат.по старой орфографии. – ISBN 5-325-00110-8
564862
   Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. – К., 1969. – 16с.
564863
  Кубанська-Попова Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник / Кубанська-Попова. – Київ, 1971. – 82 с.
564864
  Павленко Ю.В. Киевская "Громада" (В.Б. Антонович и М.П. Драгоманов) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 163-175. – ISBN 978-966-136-032-6
564865
  Петров Н. Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750-1763) / Н. Петров. – Киев. – 43с.
564866
  Голубев О. Киевская академия в конце 17-го и начале 18-го столетий : Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / О. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101с.
564867
  Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой академии за указанное время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 с.
564868
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 1. – 1910. – 47 с.
564869
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1912. – 128 с., 1 л. ил.
564870
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 3. – 1912. – 176 с.
564871
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 4. – 1913. – 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Досточтимому Владимиру Ивановичу Барвинку. автор Киев 1916 г.
564872
  Петров Н. Киевская Академия во второй половине 17-го века / Н. Петров. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 171с.
564873
  Цветков В.Ф. Киевская бльшевистская организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- январть 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветков В. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 17л.
564874
   Киевская высшая школа МВД СССР. – К., 1973. – 201с.
564875
   Киевская Духовная Академия. – с.
564876
  Титов Ф.И. Киевская духовная Академия в ее трехвековом прошлом и в 1911-1912 учебном году : (из отчета о состоянии Акад. в 1911-1912 учеб. г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 20 с. : ил.
564877
  Константин Киевская Духовная Академия в период ректорства святителя Иннокентия Херсонского / Константин, (Коваль) // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 1 (14). – С. 34-39
564878
  Бурега В.В. Киевская Духовная Академия и Семинария / Бурега В.В. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 64с. : ил. – 20-летию возрождения посвящается
564879
  Клепатский П.Г. Киевская земля в эпоху Литовско-русского государства. / П.Г. Клепатский, 1909. – 22с.
564880
  Мартыненко А. Киевская и Московская Русь "одна без другой недостаточны" = Сентябрь юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 5-11 сентября (№ 36). – С. F 1, F 4


  8 сент. - 90 лет со дня рождения Любови Шевцовой, Героя Советского Союза, подпольщицы, члена штаба "Молодой гвардии"; 9 сент. - 245 лет со дня рождения Ивана Котляревского, автора знаменитой "Энеиды"; 10 сент. - 120 лет со дня рождения Александра ...
564881
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святого Владимира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 14-26. – ISBN 966-8906-05-5
564882
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святогого Владимира // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 30-36. – ISBN 966-594-623-4
564883
  Бондаренко К. Киевская княжна на английском престоле // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 34 (152). – С. 56-58


  Рассматривается "Киевская теория" происхождения Агаты (Агафьи). Происхождение Агаты - одна из ещё неразрешённых загадок истории средних веков (медиевистики) и генеалогии
564884
   Киевская контрактовая ярмарка 1923 г.. – К., 1923. – 128с.
564885
  Сивцов А Киевская Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А Сивцов. – Х, 1927. – 78с.
564886
  Франчук В.Ю. Киевская летопись / В.Ю. Франчук. – К, 1986. – 187с.
564887
   Киевская Метеорологическая Обсерватория. – М., 1928. – с.
564888
  Первушин М.В. Киевская митрополия при святом князе Владимире: исчезнувшая история // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 223-235
564889
   Киевская областная сел.-хоз. опытная станция. – Б.м. – Разд. пагин.
564890
   Киевская область. – М., 1976. – с.
564891
  Тарасенко Л. Киевская опера: страницы истории // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 53-72.
564892
   Киевская первая гимназия накануне столетнего юбилея. 1909-1910 уч . г. / [А. Рогозинский]. – [Киев] : Изд. Киев. 1 гимн. ; [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 52 с. ил. – Авт. указан в конце текста
564893
  Хижняк А.Ф. Киевская прелюдия : повесть / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255 с.
564894
   Киевская Псалтырь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Москва, 1978. – 464с.
564895
   Киевская Русь : Сборник статей, под ред. В.Н. Сторожева. – 2-е изд., исп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XXI, [3], 664 с. – 1-е изд. вышло под загл.: Русская история с древнейших времен до настоящего времени. – (Библиотека для самообразования, изданная под редакцией профессора В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса [и др.] ; № 13)


  Ред.: Сторожев, Василий Николаевич
564896
  Грушевский М.С. Киевская Русь / Проф. Мих. Грушевский. – Извлечено из 2-го укр. изд. – С.-Петербург : Тип. Имерат. училища глухонемых (М. Аленевой)
Т. 1 : Введение. Территория и население в эпоху образования государства. – 1911. – 490с. – Изд. рос. мов. стар. орф
564897
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1944. – 348с.
564898
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва, 1949. – 511с.
564899
   Киевская Русь. – М., 1949. – 6с.
564900
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва, 1953. – 568с.
564901
  Жук С.М. Киевская Русь / С.М. Жук ; [науч. ред. Д.А. Ванюков]. – Москва : Мир книги, 2007. – 236, [4] с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (История России). – ISBN 978-5-486-01277-8
564902
  Казьмирчук Г.Д. Киевская Русь / Г.Д. Казьмирчук, С.В. Палиенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2726-16-9
564903
  Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники : (печенеги, торки, половцы) : историографический очерк / Р.М. Мавродина. – Ленинград : Наука, 1983. – 86 с.
564904
  Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке = Kievan Rus" and Little Russia in the nineteenth century / Алексей Толочко. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. - Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 239-252. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Золотые ворота" ; вып. 1). – ISBN 978-966-2449-41-9
564905
  Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. / Б.А. Рыбаков. – Москва, 1982. – 591 с.
564906
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки отеч. историографии / И.Я. Фроянов. – Л., 1990. – 322с.
564907
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-полит. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. – 256с.
564908
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-экон. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1974. – 159с.
564909
   Киевская система планомерного повышения уровня организации производства, труда и управления на промышленных предприятиях. – К., 1969. – 158с.
564910
  Чунтулов В.Т. Киевская социал-демократическая организация между І и ІІ съездоами РСДРП. : Дис... канд. историч.наук: / Чунтулов В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 335л. – Бібліогр.:л.322-333
564911
  Степаненко Т.Н. Киевская социал-демократическая организация накануне первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степаненко Т.Н.; М-во высшеголд образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1951. – 15л.
564912
  Макаров А. Киевская старина в лицах 19 век / Анатолий Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – 876с. – ISBN 966-507-168-8


  Вошли предания о легендарных киевских типах, выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Немало забавных, анекдотичных и необычных повествований из жизни старого Киева
564913
  Баканов В. Киевская Татарка // Дуслык / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2012. – № 3 (114). – С. 46-47
564914
  Собко В.Н. Киевская тетрадь : Пьесы / В.Н. Собко; Пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1970. – 320с.
564915
  Дубинский И.В. Киевская тетрадь / И.В. Дубинский. – К, 1978. – 264с.
564916
  Ренненкампф Н. Киевская университетская старина : (по поводу некоторых документов и писем, относящихся к студенческим волнениям в Университете Св. Владимира в 1860-1862 годах) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 69-79. – ISBN 5-7707-1062-4
564917
  Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – 228 с.
564918
  Илиевски П.Хр. Киевски дамаскин = Kiev Damaskinos / Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска ; [уред. Горги Поп-Атанасов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja науките и уметностите, 2015. – 834 s. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 329-335. – ISBN 978-608-203-161-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з іх вимовою
564919
  Кулиш П.А. Киевские богомольцы / П.А. Кулиш. – 16с.
564920
  Бондаренко И.Н. Киевские большевики накануне и в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бондаренко И.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К., 1959. – 255л. – Бібліогр.:л.1-15
564921
   Киевские ведомости. – Київ, 2000
564922
   Киевские ведомости. – Київ
8 февраля. – 2000. – 16 с.
564923
   Киевские ведомости. – Київ
8 апреля. – 2000. – 24 с.
564924
   Киевские ведомости. – Київ
19 мая. – 2000. – 24 с.
564925
   Киевские ведомости. – Київ
19 января. – 2000. – 16 с.
564926
   Киевские ведомости. – Київ
23 мая. – 2000. – 16 с.
564927
   Киевские ведомости. – Київ
23 сентября. – 2000. – 24 с.
564928
   Киевские ведомости. – Київ
25 октября. – 2000. – 16 с.
564929
   Киевские ведомости. – Київ
№ 1(294). – 2001
564930
   Киевские ведомости. – Київ
№ 2. – 2001
564931
   Киевские ведомости. – Київ
№ 3. – 2001
564932
   Киевские ведомости. – Київ
№ 4. – 2001
564933
   Киевские ведомости. – Київ
№ 5. – 2001
564934
   Киевские ведомости. – Київ
№ 6. – 2001
564935
   Киевские ведомости. – Київ
№ 7. – 2001
564936
   Киевские ведомости. – Київ
№ 8. – 2001
564937
   Киевские ведомости. – Київ
№ 9. – 2001
564938
   Киевские ведомости. – Київ
№ 10. – 2001
564939
   Киевские ведомости. – Київ
№ 11. – 2001
564940
   Киевские ведомости. – Київ
№ 12. – 2001
564941
   Киевские ведомости. – Київ
№ 13. – 2001
564942
   Киевские ведомости. – Київ
№ 14. – 2001
564943
   Киевские ведомости. – Київ
№ 15. – 2001
564944
   Киевские ведомости. – Київ
№ 16. – 2001
564945
   Киевские ведомости. – Київ
№ 17. – 2001
564946
   Киевские ведомости. – Київ
№ 18. – 2001
564947
   Киевские ведомости. – Київ
№ 19. – 2001
564948
   Киевские ведомости. – Київ
№ 20. – 2001
564949
   Киевские ведомости. – Київ
№ 21. – 2001
564950
   Киевские ведомости. – Київ
№ 22. – 2001
564951
   Киевские ведомости. – Київ
№ 23. – 2001
564952
   Киевские ведомости. – Київ
№ 24. – 2001
564953
   Киевские ведомости. – Київ
№ 25. – 2001
564954
   Киевские ведомости. – Київ
№ 26. – 2001
564955
   Киевские ведомости. – Київ
№ 27. – 2001
564956
   Киевские ведомости. – Київ
№ 28. – 2001
564957
   Киевские ведомости. – Київ
№ 29. – 2001
564958
   Киевские ведомости. – Київ
№ 30. – 2001
564959
   Киевские ведомости. – Київ
№ 31. – 2001
564960
   Киевские ведомости. – Київ
№ 32. – 2001
564961
   Киевские ведомости. – Київ
№ 33. – 2001
564962
   Киевские ведомости. – Київ
№ 34. – 2001
564963
   Киевские ведомости. – Київ
№ 35. – 2001
564964
   Киевские ведомости. – Київ
№ 36. – 2001
564965
   Киевские ведомости. – Київ
№ 37. – 2001
564966
   Киевские ведомости. – Київ
№ 38. – 2001
564967
   Киевские ведомости. – Київ
№ 39. – 2001
564968
   Киевские ведомости. – Київ
№ 40. – 2001
564969
  Лузина Л. Киевские ведьмы. Меч и крест / Лада Лузина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 429с. – (Интрига). – ISBN 966-03-3069-3


  Книга посвящена сверхъестественному в нашей жизни
564970
  Кротевич Е.М. Киевские встречи / Е.М. Кротевич. – М, 1968. – 308с.
564971
   Киевские Высшие Женские Курсы : Учеб. планы историко-филологического фак. – Киев : Просвещение, 1907. – 15 с.
564972
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. – 8 с. – Отд. оттиск
564973
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
564974
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-62
564975
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 3 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-62
564976
  Высоцкий С.А. Киевские граффити XI-XVII вв. / С.А. Высоцкий ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1985. – 207 с. : 68 с. табл. – (Археология)
564977
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
4 - 51. – 1846. – Видання старою орфографією
564978
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ), 1848. – Видання старою орфографією
564979
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
6 - 53. – 1849. – Видання старою орфографією
564980
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
2 - 49. – 1850. – Видання старою орфографією
564981
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ) : В губернской типографии
1 - 52. – 1852. – 264, 248, 412 с. – Видання старою орфографією
564982
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
27 - 52. – 1853. – Видання старою орфографією
564983
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
1 - 48. – 1854. – Видання старою орфографією
564984
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
1-23. – 1855. – Видання старою орфографією
564985
  Самарский С.Н. Киевские домовладельцы и квартиронаниматели / сост. С.Н. Самарский, присяжный поверенный. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 63 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
564986
  Воронько П.М. Киевские клены : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 214 с.
564987
  Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры / В. Авдеенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5208-7
564988
  Дмитерко Л.Д. Киевские кручи : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с.
564989
   Киевские математики-педагоги. – К., 1979. – 312с.
564990
   Киевские новости. – Київ, 2000
564991
   Киевские новости. – Київ
30 июня - 5 июля (№ 24/25). – 2000. – 24 с.
564992
   Киевские новости. – Київ, 2001
564993
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1966. – 454 с.
564994
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1976. – 591 с.
564995
  Воронцова Е.А. Киевские пещеры : Путеводитель / Елена Воронцова. – Київ : Амадей, 2005. – 174c. : ил. – Язык англ. и рус. – ISBN 966-7689-45-X
564996
  Ксенз Л. Киевские преподаватели взвинтили цены на подготовку к внешнему оцениванию, но хороших результатов по-прежнему не гарантируют // Деловая столица. – Киев, 2013. – 18 ноября (№ 46). – С. 27
564997
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1949. – 48с.
564998
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1950. – 152с.
564999
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1951. – 194с.
565000
  Яновский Ю.И. Киевские рассказы. / Ю.И. Яновский. – Ярославль, 1954. – 180с.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,