Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
564001
  Мазнева Анастасия "Калийная зависимость. Третий элемент. Почему калий покорил мир / Мазнева Анастасия, Лягушкин Виктор, Куринной Иван // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 80-97 : фото
564002
  Фомин В. "Калина красная" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 139-144. – ISSN 0235-7089


  Весной 1974 г. вышел на экраны фильм Василия Шукшина "Калина Красная". История написания киноповести автором.
564003
  Сорока П. "Калинове серце над світом горить" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 7


  "Вік поета короткий. Хто рано спалахує, рано згорає. Хоча винятки, звичайно, бувають. Цьогоріч Наталці Нікуліній виповнилося б 70. Але вже 20 років її немає з нами".
564004
  Кусто Ж.-И. "Калипсо" и кораллы / Ж.-И. Кусто. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 2 ; Науки о Земле)
564005
  Крупач М. "Каліський Парнас" та Каліська літературна школа // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 547-556. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
564006
  Крупач Микола "Каліський Парнас": Михайло Селегій - воїн та письменник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття - перша спроба систематизувати зібрані матеріали про життя та творчість М. Селегія - підполковника Армії УНР, письменника, одного із лідерів українського літературного руху 1920-х років в еміграції.
564007
  Кузьманенко А.В. "Кам"яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 66-73


  Статтю присвячено проблемі жанрової атрибуції творів А.Пушкіна «Кам’яний гість» і Лесі Українки «Кам’яний господар». Розкрито проблему взаємозв’язку жанру і змісту твору, а також специфіку наукового і власне-авторського визначення жанру твору. Статья ...
564008
   "Каменное гнездо". Пьеса.. – М., 1959. – 18с.
564009
   Календар-довідник 2003-2004 навчальний рік. – Київ : КМ Академія, 2003. – 136с.
564010
   Календар-довідник на 1940 р.. – Київ : АН УРСР, 1940. – 170 с.
564011
   Календар-довідник на 1941 р.. – Київ : АН УРСР, 1941. – 211 с.
564012
   Календар-довідник на 1944 рік. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 280 с. + 2 карти
564013
   Календар-довідник на 1994-1995 рік (Національний університет Києво-Могилянська Академія). – Київ, 1994. – 144с.
564014
   Календар-довідник на 1995-1996 навчальний рік = 1995-1996 Calendar. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1995. – 160с.
564015
   Календар-Довідник. 2017-2018 навчальний рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 190, [2] с. : фот., портр. – ISBN 978-966-2410-91-4
564016
   Календар знаменних і пам"ятних дат. – Київ. – ISSN 0130-2043
1 кв. – 1999
564017
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ. – ISSN 0130-2043
1 кв. 2003 р. – 2002
564018
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ. – ISSN 0130-2043
3І кв. – 2002
564019
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ. – ISSN 0130-2043
3 кв. – 2003
564020
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ. – ISSN 0130-2043
4 кв. 2005 р. – 2005
564021
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ : Кн.палата України. – ISSN 0130-2043
№ 1, 1 кв. 2007 р. – 2006
564022
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ. – ISSN 0130-2043
2 кв. 2006 р. – 2006
564023
   Календар знаменних і пам"ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – Київ : Кн.палата України. – ISSN 0130-2043
4 кв. 2006 р. – 2006
564024
   Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 1. – 2011
564025
   Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 4, 4 квартал. – 2011
564026
   Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 1, 2012 р., I квартал. – 2012
564027
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 1, 2013 р., I квартал. – 2012
564028
   Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 3, 2012 р., III квартал. – 2012
564029
   Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 4, 2012 р., IV квартал. – 2012
564030
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 1, 2014 р., I квартал. – 2013
564031
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 2, 2014 р на 2 квартал. – 2014
564032
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 3, 2014 р на 3 квартал. – 2014
564033
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 4, 4 квартал. – 2014
564034
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 4, 4 квартал. – 2015
564035
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 3, 3 квартал. – 2016. – 100 с.
564036
   Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
№ 4, 4 квартал. – 2016. – 143 с.
564037
   Календар колгоспника 1958 рік. – К., 1958. – 168с.
564038
   Календар колгоспника на 1957 рік. – К., 1956. – 164с.
564039
   Календар колгоспника. 1954 рік. – К., 1954. – 144с.
564040
   Календар колгоспника. 1955. – К., 1954. – 224с.
564041
   Календар колгоспника. 1956. – К., 1956. – 160с.
564042
   Календар колгоспника. 1960. – Київ, 1960. – 188с.
564043
   Календар колгоспника. 1961. – Київ, 1960. – 196с.
564044
   Календар колгоспника. 1962. – Київ, 1961. – 176с.
564045
   Календар колгоспника. 1963. – Київ, 1962. – 176с.
564046
   Календар колгоспника. 1965. – Київ, 1964. – 136с.
564047
   Календар Криму по-українськи [постаті] // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 7


  Палієнко Едуард Тимофійович - український геоморфолог, кандидат географічних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
564048
   Календар Криму по-українські // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 7


  28 вересня 1843 (за деякими даними -1842) р - у Сімферополі народився відомий український хірург, основоположник вітчизняної трансплантології, доцент Університету св. Володимира О.С. Яценко.
564049
  Іздрик Ю. Календар любові : [збірка : 365 віршів] / Іздрик. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 425, [7] с. – ISBN 978-617-679-152-2
564050
  Кістяківський О.Б. Календар мисливця / О.Б. Кістяківський. – К, 1956. – 78с.
564051
   Календар Нового шляху на ... рік. – Вінніпег : Новий шлях, 1961
564052
   Календар пам"ятних дат на 2008 р. : друге півріччя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64. – ISSN 0130-5263
564053
   Календар пам"ятних дат на 2008 рік // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
564054
   Календар пам"ятних дат на 2009 рік : перше півріччя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 64. – ISSN 0130-5263
564055
   Календар пам"ятних дат по Львівщині на 1962 рік. – Львів, 1961. – 52с.
564056
  Іванченко О.Й. Календар пасічника / О.Й. Іванченко. – Київ, 1975. – 103с.
564057
   Календар подій : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9 : Табл.
564058
  Климишин І.А. Календар природи і людини / І.А. Климишин. – Львів : Вища школа, 1975. – 179с.
564059
  Климишин І.А. Календар природи і людини / І.А. Климишин. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Вища школа, 1983. – 175 с.
564060
   Календар природи України. – Киев, 1951. – 56 с. : мал., табл., карт.
564061
  Бондар А.С. Календар проведення спортивних змагань як джерело у вивченні особливостей розвитку вітчизняного спорту у 30-ті роки XX ст. / А.С. Бондар, Н.М. Салтан, О.М. Салтан // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 4 (48), серпень. – С. 26-30. – ISSN 1991-0177
564062
  Крижанівська І. Календар соціального працівника / І. Крижанівська, К. Шендеровський // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 29-37
564063
   Календар Укрмету на 1928 рік. – К., 1928. – 77с.
564064
  Стрельський В.І. Календар. Визначення часу у різних народів світу / В.І. Стрельський, П.Г. Титаренко. – Київ : Знання, 1961. – 46 с.
564065
   Календар. Записна книжка на 1928 рік. Районового статистика та кореспондента Центр. стат. упр.. – Х., 1928. – 152с.
564066
  Одинцов Д.С. Календари и люди : Календарная энциклопедия / Д.С. Одинцов. – Ялта, 2001. – 307с.
564067
  Цыбульский В.В. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В.В. Цыбульский. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
564068
   Календари природы Северо-Запада СССР. 1939-1960 гг.. – Ленинград, 1965. – 71с.
564069
   Календари природы Сибири. – Ленинград, 1974. – 153с.
564070
  Дзвінчук О.М. Календарі "Українського Голосу": історія створення, структурно-жанрові особливості, тематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 35-39


  Досліджуються календарі одного з найстаріших канадських українськомовних часописів "Українського Голосу". Простежується вплив календарів на формування світоглядних позицій представників української діаспори в Канаді.
564071
  Кужель Л. Календарі крайового господарського товариства "Сільській господар" (1929-1944): пропаганда модерного хліборобства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 118-131. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
564072
  Левчук Н.М. Календарна й когортна тривалість життя в Україні: особливості динаміки у довготривалій ретроспективі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 80-92. – ISSN 2072-9480
564073
  Диханов Вячеслав Якович Календарна обрядовість болгар та гагаузів південної України : Дис...канд.істор.наук:07.00.05 / Диханов Вячеслав Якович; Одеський нац.ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2000. – 235л. + Додатки:с.216-235. – Бібліогр.:с.197-215
564074
  Диханов Вячеслав Якович Календарна обрядовість болгар та гагаузів південної України : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.05 / Диханов В.Я.; КУ ім.Т.Шевченка. – Киев, 2001. – 16 с.
564075
  Мойсей А. Календарна обрядовість румунів Буковини у наукових працях І.Г. Сбієри та С.Ф. Маріана // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 28-34
564076
  Ковальчук Г. Календарна обрядовість у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 151-155. – ISBN 966-594-298-0
564077
   Календарна обрядовість українців : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напрям підготовки 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : КОМПРИНТ, 2014. – 34 с., включ. обкл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: c. 32-34 та в тексті модулів
564078
  Курінна М. Календарна обрядовість чехів Північного Приазов"я: міжетнічні взаємовпливи у другій половині XX-на початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – C. 17-21. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто комплекс календарних звичаїв та обрядів нащадків чеських переселенців, що мешкають у Північному Приазов"ї (с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.). З"ясовано, як у наслідок міжетнічних взаємовпливів у побут чехів ...
564079
  Коломийчук О. Календарна осіння обрядовість галицьких бойків на сторінках друкованих видань НТШ кін. XIX - пер. пол. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 64-65


  На матеріалах "Записок НТШ", "Етнографічного збірника" та "Матеріалів до українсько-руської етнології".
564080
  Кирієнко Н. Календарна тематика у творчості Михайла Ореста // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 80-84. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
564081
  Віннікова Н. Календарна тематика у творчості Михайла Ореста // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 11-16


  У статті розглядається календарна тематика в поезії Михайла Ореста. Автор акцентує увагу на особливостях опису поетом пір року. У поезії Михайла Ореста весна, літо, осінь, зима - це не лише пори року, а й періоди людського життя. Саме на цій ...
564082
  Россовская В.А. Календарная даль веков / В.А. Россовская. – Ленинград-Москва, 1936. – 140с.
564083
  Россовскя В.А. Календарная даль веков / В.А. Россовскя. – Ленинград; Москва, 1936. – 140с.
564084
  Аникин В.П. Календарная и свадебная поэзия. – Томск : Товарищество скоропечатни А.А.Левенсон, 1903. – С. 119-138. – Отд. оттиск
564085
  Аникин В.П. Календарная и свадебная поэзия / В.П. Аникин. – Москва, 1970. – 123с.
564086
  Корнишина Г.А. Календарная обрядность мордвы как фактор укрепления этнической идентичности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-28. – ISSN 0869-5415
564087
  Варецька Олена Календарне планування до курсу "Подорож у світ економіки", 5-6 класи : До серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-3
564088
  Ліманська О.В. Календарне свято як складова української обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Ліманська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
564089
   Календарни празници и обичаи на българите : Енциклопедия. – София : Българска енциклопедия - БАН; Издателска къща "Знак", 1996. – 96с. – ISBN 954-8104-04-0
564090
  Приходченко К.І. Календарний рік у вправах і завданнях : Зима / К.І. Приходченко. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12). – ISBN 966-333-100-3
564091
  Приходченко К.І. Календарний рік у вправах і завданнях. Весна / К.І. Приходченко. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12 (25)). – ISBN 966-333-164-X
564092
  Приходченко К.І. Календарний рік у вправах і завданнях. Осінь : Навачально-методичний посібник / К. І. Приходченко. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(20)). – ISBN 966-333-150-х
564093
  Петрущак Б. Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 30-39. – ISSN 1818-5754
564094
  Умебаясі Масакі Календарні звичаї та обряди японців / Умебаясі Масакі. – Київ : Стилос, 2012. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-193-076-5
564095
  Єрмоленко С. Календарні паремії у зіставному плані: деякі питання методології дослідження // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 97-102
564096
  Джука Корнелій Календарні плани з української мови і літератури : для загальноосвітніх навчальних закладів із румунською мовою навчання (за новими програмами 12-річної школи) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 41-48
564097
  Галько О. Календарні різдвяні обряди бойків Карпат наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 72-75
564098
  Бодак Ярослав Календарні свята, обряди, пісні Горличчини (Лемківщини) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-77. – ISSN 0130-6936
564099
  Шемберко Т. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 35-40.
564100
  Лєбедєв Ю.І. Календарно-обрядова поезія українців у світлі етнокультурних контактів зі Сходом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються особливості календарно-обрядової поезії українців у світлі етнокультурних контактів зі Сходом (з етнологічних студій 20-х років XX століття).
564101
  Телеуця В. Календарно-обрядова творчість Подунав"я: регіональна специфіка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 542-552
564102
   Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. – Новосибирск, 1981. – 352с.
564103
  Цалапова О. Календарно-обрядове дійство як чинник казкового світу (на матеріалі літературної казки раннього українського модернізму) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 178-183


  Розглядається проблема виявлення генетичних зв"язків літературної казки періоді раннього українського модернізму з календарно-обрядовою традицією
564104
  Сорочук Л. Календарно-обрядове коло у системі національного виховання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 268-282. – Бібліогр.: С. 281-282
564105
  Гавадзин В. Календарно-обрядовий контекст театрально-літературної спадщини М. Старицького як елемент відображення народної самосвідомості // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 274-283. – ISBN 978-966-2410-25-9
564106
  Антохі Л.І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Антохі Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 228-258. – Бібліогр.: л. 203-227
564107
  Антохі Л.І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Антохі Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
564108
   Календарно-обрядові пісні. – К. : Дніпро, 1987. – 390с.
564109
  Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні : архетипно-образна система фольклорної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
564110
  Хлистун І. Календарно-обрядові пісні весняного циклу села Бакчурине Монастирищенського району Черкаської області // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 69-73. – ISBN 966-02-3167-9
564111
  Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна система фольклорної свідомості : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
564112
  Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии / З.Я. Можейко. – Минск, 1985. – 247с.
564113
  Золотарев А.Н. Календарно-плановые расчеты серийного производста / А.Н. Золотарев. – Киев, 1975. – 199с.
564114
  Валуева Н.Л. Календарно-тематическое планирование : Методика и опыт. Молодому учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 53-62 : Табл. – ISSN 0016-7207
564115
  Валуева Н.Л. Календарно-тематическое планирование : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 57-69 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
564116
  Валуева Н.Л. Календарно-тематическое планирование : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 56-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
564117
  Малієнко Юлія Борисівна Календарно-тематичне планування курсу "Всесвітня історія". 8 клас. Навчальні цілі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-36
564118
  Власов Віталій Сергійович Календарно-тематичне планування курсу "Історія України". 8клас. Навчальні цілі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-29
564119
  Сутула Ольга Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури : І семестр / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83
564120
  Гузь О. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 31-35.
564121
  Стула О. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури : 9 клас (1 семестр) / О. Стула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (348). – С. 66-69
564122
  Сутула Ольга Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. [ 7клас. ІІ семестр] / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-26
564123
  Завалевська Галина Календарно-тематичний план зі спецкурсу "Ділова Активність" для 8-9 класів : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
564124
  Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 451 л. – Бібліогр.: л. 416-451
564125
  Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 59 назв
564126
   Календарное планирование. – М., 1966. – 466с.
564127
  Давидюк Л.В. Календарное планирование уроков русского языка для 10 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.60-61. – ISSN 0205-471Х
564128
  Кигель В.Р. Календарное планирование хранения и реализации запаса продукции в условиях ценового риска // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 60-63 : табл., рис.
564129
  Новиков А.И. Календарные дни : Рассказы. / А.И. Новиков. – Свердловск, 1988. – 267с.
564130
  Шереметев Д.Н. Календарные заметки графа Дмитрия Николаевича Шеремета. 1842-1867. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1904. – 146 с. – Авт. указан в конце предисл.
564131
   Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. – М., 1983. – 222с.
564132
   Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы 19 - начало 20 в. : Зимние праздники. – Москва : Наука, 1973. – 351с.
564133
   Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы конец 19 - начало 20 в. : Летне-осенние праздники. – Москва : Наука, 1978. – 295с.
564134
   Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец XIX - начало XX в.. – Москва : Наука, 1977. – 357 с.
564135
   Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии : Новый год. – Москва : Наука, 1985. – 264с.
564136
   Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии : Годовой цикл. – М., 1989. – 359с.
564137
   Календарные обычаи и обряды народов Передней Азии. Годовой цикл / Р.Ш. Джарылгасинова, Б.-Р. Логашова, О.И. Жигалина, А.Э. Тенишева, И.А. [и др.] Амирьянц; [Р.Ш. Джарылгасинова и др. ; отв. ред.: Р.Ш. Джарылгасинова, М.В. Крюков] ; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1998. – 335, [1] с. : ил. – Авт. указаны на с. 38. - Рез. англ. - Указ. имен, антропонимов и теонимов: с. 325-334. – Библиогр.: с. 303-322. – ISBN 5-02-008620-7
564138
  Узбеков Мансур Календарные планы ранних сроков для обобщенных сетевых моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Узбеков Мансур; Казанс. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 14л.
564139
   Календарный план занятий семинаров пропагандистов на 1970-1971 учебный год. – Ташкент, 1970. – 15с.
564140
  Бубенок О.Б. Календарный цикл в погребально-поминальной обрядности древних тюрок // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 23-27. – ISSN 1608-0599
564141
   Календарь-справочник Академии наук СССР. – Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1934. – 259 с.
564142
   Календарь-справочник и записная книжка просвещенца на 1931 год. – М., 1931. – 255с.
564143
   Календарь-справочник на 1950 год. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 208 с.
564144
   Календарь-справочник на 1951 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 215 с.
564145
   Календарь-справочник на 1951 год. "Электричество". – М.-Л., 1951. – 216с.
564146
   Календарь-справочник на 1952 год. – Москва-Ленинград, 1952. – 240 с.
564147
   Календарь-справочник на 1953 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергатическое издательство, 1953. – 240 с.
564148
  Давыдов А.И. Календарь-справочник петроградского огородничества / А.И. Давыдов. – Петербург, 1920. – 39 с.
564149
   Календарь-справочник. 1937. – М. : Издательство Академии Наук СССР, 1937. – 161с.
564150
   Календарь-справочник. 1941 год. – Москва : ОГИЗ. Соцєкгиз, 1941. – 384с.
564151
   Календарь-справочник. 1946 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1946. – 616с.
564152
   Календарь-справочник. 1948 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 664с.
564153
   Календарь-справочник. 1950 год. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 672с.
564154
   Календарь-справочник. 1952. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 768с.
564155
  Карпец В.И. Календарь / В.И. Карпец. – М., 1980. – 31с.
564156
   Календарь "Спорт". 1974. – М., 1973. – 110с.
564157
   Календарь "Спорт". 1985. – М., 1984. – 112с.
564158
  Нирос И. Календарь 1905 года (хроника главнейших событий). / И. Нирос. – М.Л., 1925. – 159с.
564159
  Думберс Л. Календарь Артура Спуры / Л. Думберс. – М., 1981. – 223с.
564160
   Календарь атеиста. – М., 1964. – 295с.
564161
   Календарь атеиста. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1967. – 288с.
564162
  Куренцов А.И. Календарь борьбы с вредными насекомыми сельскохозяйственных культур в Приморском крае. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1948. – 36с.
564163
  Григорьев Л.Г. Календарь в мире музыки на 1974 г. / [Григорьев Л.Г., Платек Я.М.]. – Москва : Изд-во Советский композитор, 1973. – 112 с. : фотоил.
564164
   Календарь виноградаря. – Одесса, 1958. – 32с.
564165
   Календарь воина 1988 год. – М., 1987. – 351с.
564166
   Календарь воина на 1975 год. – М., 1974. – 399с.
564167
   Календарь воина на 1976 г.. – М., 1975. – 399с.
564168
   Календарь воина на 1977 год. – М., 1976. – 350с.
564169
   Календарь воина на 1978 год. – М., 1977. – 365с.
564170
   Календарь воина на 1979 год. – М., 1978. – 364с.
564171
   Календарь воина на 1980 год. – М., 1979. – 351с.
564172
   Календарь воина на 1981 год. – М., 1980. – 350с.
564173
   Календарь воина на 1983 год. – М., 1982. – 336с.
564174
   Календарь воина на 1984 год. – М., 1983. – 381с.
564175
   Календарь воина на 1985 год. – М., 1984. – 352с.
564176
   Календарь воина на 1986 год. – М., 1985. – 366с.
564177
   Календарь воина на 1987 год. – М., 1986. – 367с.
564178
   Календарь воина на 1989 год. – М., 1988. – 431с.
564179
   Календарь воина на 1990 год. – Москва, 1989. – 479 с.
564180
   Календарь врача. 1967. – М., 1966. – 368с.
564181
  Месяц В.Г. Календарь вспоминальщика : Стихи / В.Г. Месяц. – М., 1992. – 125с.
564182
  Козьяков С.Н. Календарь грибника / С.Н. Козьяков. – Киев : Урожай, 1986. – 4 с. : ил.
564183
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
май. – 2010
564184
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
март. – 2010
564185
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
январь. – 2010
564186
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
февраль. – 2010
564187
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
июнь. – 2010
564188
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
июль. – 2010
564189
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
август. – 2010
564190
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
октябрь. – 2010
564191
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
апрель. – 2010
564192
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
сентябрь. – 2010
564193
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
ноябрь. – 2010
564194
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
декабрь. – 2010
564195
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
на 2010 год. – 2010
564196
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
на 2011 год. – 2011
564197
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
апрель. – 2012
564198
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
май. – 2012
564199
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
март. – 2012
564200
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
январь. – 2012
564201
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
февраль. – 2012
564202
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
ноябрь. – 2012
564203
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
декабрь. – 2012
564204
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
сентябрь. – 2012
564205
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
октябрь. – 2012
564206
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
июнь. – 2012
564207
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
июль. – 2012
564208
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
август. – 2012
564209
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информ. телеграфное агентство России ИТАР-ТАСС. – Москва, 1966-
на 2012 г. – 2012
564210
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
январь. – 2013
564211
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
февраль. – 2013
564212
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
март. – 2013
564213
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
апрель. – 2013
564214
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
май. – 2013
564215
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание : информация о юбилейных, памятных датах и событиях в области политики, экономики, науки и техники, культуры, религии и спорта в России и мире / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР ТАСС). – Москва, 1966-
июнь. – 2013
564216
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
август. – 2013
564217
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
сентябрь. – 2013
564218
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
октябрь. – 2013
564219
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
июль. – 2013
564220
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
ноябрь. – 2013
564221
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
декабрь. – 2013
564222
   Календарь дат и событий : ежегодное справочное издание / Информ. телеграфное агентство России ИТАР-ТАСС. – Москва, 1966-
на 2013 г. – 2013
564223
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
май - август. – 1999
564224
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
сентябрь - декабрь. – 1999
564225
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
январь - апрель. – 1999
564226
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2002 год. – 2001
564227
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2002 год. – 2002
564228
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2003 год. – 2003
564229
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2004 год. – 2004
564230
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2005 год. – 2005
564231
   Календарь дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2006 год. – 2006
564232
   Календарь для родителей. – М., 1979. – 151с.
564233
   Календарь для родителей. 1981. – Москва, 1980. – 150с.
564234
   Календарь для родителей. 1983. – Москва, 1982. – 149с.
564235
   Календарь для родителей. 1984. – Москва, 1983. – 144с.
564236
   Календарь для учителей и учащихся музыке 1915/1916 учебный год. – Петроград ; Москва; Киев : Муз. изд. П. ЮргенсонаКн. и муз. маг. Л. Идзиквского, 1915. – 130, 5 с., 1 л. портр. : 1 портр. Скрябина. – На обл. назв.: Музыкальный календарь ...
564237
  Страус О.Э. Календарь для электротехников 1909г. / О.Э. Страус. – Киев, 1908. – 376с.
564238
  Неговский Е. Календарь дней Пушкина. / Е. Неговский. – Кишинев, 1936. – 594с.
564239
  Укачин Б.У. Календарь души. / Б.У. Укачин. – Барнаул, 1982. – 239с.
564240
   Календарь ежегодник коммуниста на 1931 год. – М., 1931. – 760, 69с.
564241
   Календарь естественного освещения на территории СССР. – М., 1970. – 144с.
564242
  Дмитриев Ю.Д. Календарь зеленых чисел. / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1972. – 167с.
564243
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2004 год. – 2004
564244
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2005 год. – 2005
564245
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва
на 2006 год. – 2006
564246
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
564247
   Календарь знаменательных дат и событий в Российской Федерации. – Москва
на 2001 год. – 2001
564248
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
январь - июнь. – 1999
564249
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
июль - декабрь. – 1999
564250
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2001 год. – 2001
564251
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2002 год. – 2002
564252
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2003 год. – 2003
564253
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2004 год. – 2004
564254
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2005 год. – 2005
564255
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва
на 2006 год. – 2006
564256
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
564257
   Календарь знаменательных дат Ленинградской области на 1967 год.. – Л., 1967. – 66с.
564258
   Календарь знаменательных дат. 1946. – Л., 1946. – с.
564259
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 12. Купреянова Е. 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. – Л., 1946. – с.
564260
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 12. Купреянова Е. 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. – Л., 1946. – с.
564261
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 4. Бабинцев. 100 лет со дня рождения Николая Мелитоновича Бараташвили. – Л., 1946. – с.
564262
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 4. Рейсер С.А. Сто двадцать пять лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. – Л., 1946. – с.
564263
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. XII. 5. Враская О.Б. 35 лет со дня смерти Валентина Александровича Серова. – Л., 1946. – с.
564264
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 17. Васильская В.А. Сто лет со дня рождения великого русского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. – Л., 1946. – с.
564265
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 20. Бабинцев С. 130 лет со дня смерти великого русского поэта Гавриила Романовича Державина. – Л., 1946. – с.
564266
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 20. Франкфурт Л.С. 20 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. – Л., 1946. – с.
564267
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 21. Брандис Е.П. 150 лет со дня смерти шотландского народного поэта Роберта Бернса. – Л., 1946. – с.
564268
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. УП. 24. Цвибак В.М. 25 лет со дня смерти бесстрашного большевика прифессионала-революционера, товарища Артема (Ф.А. Сергеева). – Л., 1946. – с.
564269
   Календарь знаменательных дат. 1946. 1946. ХІ. Левингтон А. 30 лет со дня смерти Эмиля Верхарна. – Л., 1946. – с.
564270
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 24. Морачевский Н.Я. 70 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя. – Л., 1947. – с.
564271
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 26. Трайнин В.Я. 120 лет со дня смерти Людвига ван-Бетховена. – Л., 1947. – с.
564272
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 27. Рейхардт В. 75 лет со дня выхода в свет первого русского перевода 1 тома "Капитала" Карла Маркса. – Л., 1947. – с.
564273
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 27. Франкфурт Л.С. 25 лет со дня открытия XI съезда Российской Коммунистической партии (большевиков). – Л., 1947. – с.
564274
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. 31. Морачевский Н.Я. 125 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича. – Л., 1947. – с.
564275
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Враская О.Б. 210 лет со дня рождение Василия Ивановича Баженова. – Л., 1947. – с.
564276
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Идельсон Н.И. 220 лет со дня смерти Исаака Ньютона. – Л., 1947. – с.
564277
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Меерович М. Сорок пять лет со дня выхода в свет книги Владимира Ильича Ленина "Что делать". Март 1902 - Март 1947. – Л., 1947. – с.
564278
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Серман И.З. 95 лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя. – Л., 1947. – с.
564279
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. III. Франкфурт Л.С. 30-я годовщина Февральской буржуазно-демократической революции. – Л., 1947. – с.
564280
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 15. Идельсон Н.И. 240 лет со дня рождения Леонардо Эйлера. – Л., 1947. – с.
564281
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 2. Головин Г. 75 лет со дня смерти Самюэля Морзе. – Л., 1947. – с.
564282
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 4. Мавродин В.В. 800-летие Москвы. – Л., 1947. – с.
564283
   Календарь знаменательных дат. 1947. 1947. IV. 7. Вигдорчик А.Н. 170 лет со дня рождения Шарля Фурье. – Л., 1947. – с.
564284
   Календарь знаменательных дат. 1947. I. 15. Брандис Е.П. 325 лет со дня рождения Мольера. – Л., 1947. – с.
564285
   Календарь знаменательных дат. 1947. I. 25. Калесник С.В. Празднование столетия Географического общества СССР. – Л., 1947. – с.
564286
   Календарь знаменательных дат. 1947. III. Блошин Д.А. Девяносто лет со дни рождения Алексея Николаевича Баха. – Л., 1947. – с.
564287
  Самыгина М.Г. Календарь знаменательных и памятних дат Якутской АССР / М.Г. Самыгина. – Якутск, 1963. – с.
564288
   Календарь знаменательных и памятных дат на 1969 год. – Ташкент, 1969. – 160с.
564289
   Календарь знаменательных и памятных дат по Мерийской АССР на 1965 год. – Йошкар-Ола, 1965. – 60с.
564290
   Календарь знаменательных и памятных дат по Ульяновской области на 1966 год. – Саратов, 1966. – 64с.
564291
  Самолюбов А Л. Календарь и его история / А Л. Самолюбов, . – Смоленск : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
564292
   Календарь и записная книжка волостного статистика и корреспондента Одесской губернии на 1921 год. – Одесса, 1921. – 47с.
564293
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – Москва : Наука, 1981. – 320с.
564294
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
564295
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 477 с.
564296
  Заринь М.О. Календарь капельмейстра Коциня : роман, повесть / Маргер Заринь. – Москва : Советский писатель, 1987. – 316 с. : ил.
564297
   Календарь колхозника на 1954 год. – М., 1953. – 176с.
564298
   Календарь колхозника на 1955 год. – М., 1954. – 176с.
564299
   Календарь колхозника на 1956 год. – Москва, 1955. – 176с.
564300
   Календарь комуниста на 1929 год. – М., 1929. – 270с.
564301
  Андреева Евгения Календарь Майя. С Новым Годом! Лестница времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 60-61 : фото
564302
   Календарь Наполеона. 1812 г. Бородино по воспоминаниям кн. Вяземского. Березина по воспоминаниям Леглера другие материалы. – М. – 151с.
564303
   Календарь охотника-спортсмена. – М., 1964. – 255с.
564304
   Календарь охоты. – М., 1950. – 408с.
564305
   Календарь охоты. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 480с.
564306
   Календарь памятных дат по Уралу. 1961год. – Свердловск, 1961. – 184с.
564307
  Леопольд О. Календарь песчаного графства / О. Леопольд. – М., 1980. – 216с.
564308
  Леопольд О. Календарь песчаного графства / О. Леопольд. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Мир, 1983. – 248 с.
564309
  Михеев А.М. Календарь плодовода-любителя. / А.М. Михеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 248с.
564310
  Сабанеев Л.П. Календарь природы / Л.П. Сабанеев. – М, 1964. – 383с.
564311
  Пришин М.М. Календарь природы / М.М. Пришин. – Петропавловск-Качатский, 1988. – 221с.
564312
  Смирнов Н.П. Календарь природы и кратное руководство к ведению фенологических наблюдений / Н.П. Смирнов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 139с.
564313
  Батманов В.А. Календарь природы Свердловска и его окрестностей / В.А. Батманов. – 1952. – Свердловск. – 91с.
564314
   Календарь природы. 1950. – М., 1950. – 64с.
564315
   Календарь путешественника // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 16-17 : фото
564316
   Календарь пчеловода. – 2-е доп. изд. – М., 1954. – 240с.
564317
  Грошев В.Д. Календарь российского земледельца : народные приметы / В.Д. Грошев. – Москва : МСХА, 1991. – 96 с.
564318
   Календарь русской природы. – М.
1. – 376с.
564319
  Стрижев А.Н. Календарь русской природы / А.Н. Стрижев. – М., 1973. – 272с.
564320
  Стрижев А.Н. Календарь русской природы / А.Н. Стрижев. – 3-е изд., переработ. – М., 1981. – 224с.
564321
   Календарь русской природы на 1916 год. – М. – 266с.
564322
   Календарь русской революции / под общ. ред. [и с предисл.] В.Л. Бурцева. – Петроград : Изд. Шиповник, 1917. – [2], VI, [2], 5-344 с., 12 л. ил. портр.
564323
  Самарцев Евгений Календарь событий / Самарцев Евгений, Веллер Татьяна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 76-81 : фото
564324
   Календарь среднего медицинского работника. 1967. – М., 1966. – 362с.
564325
   Календарь физкультурника. 1958. – М., 1957. – 109с.
564326
   Календарь филателиста. 1976. – М., 1975. – 111с.
564327
   Календарь филателиста. 1977. – М., 1976. – 110с.
564328
   Календарь филателиста. 1978. – М., 1977. – 111с.
564329
   Календарь филателиста. 1979. – М., 1978. – 111с.
564330
   Календарь хозяйственника. 1969. – М., 1968. – 736с.
564331
  Мисник Г.Е. Календарь цветения деревьев и кустарников / Г.Е. Мисник. – М., 1956. – 172с.
564332
  Китаева Л.А. Календарь цветовода-любителя / Л.А. Китаева. – М, 1990. – 203с.
564333
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1907 год : (год изд. 4-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1907. – VIII, 474 с. : ил. – Загл. 1904-1908 гг.: Календарь и справочная книга
564334
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1911 год : (год изд. 8-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1911. – 920 с. разд. паг. : ил.
564335
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1912 год : (год изд. 9-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 878 с. разд. паг., 1 пл. : ил.
564336
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1913 год : (год изд. 10-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 1101 с. разд. паг. : ил.
564337
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1914 год : (год изд. 11-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1913. – 606 с., 777 стб. разд. паг., 2 пл. : ил.
564338
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1915 год : (год изд. 12-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1914. – 729 с. разд. паг.
564339
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1916 год : (год изд. 13-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1916. – 542 с., 712 стб. разд. паг., 1 пл. : ил.
564340
   Календарь. В мире музыки. 1970. – Москва, 1969. – 56с.
564341
  Володомонов Н.в. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.в. Володомонов. – Москва, 1974. – 64с.
564342
  Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.В. Володомонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 80 с.
564343
   Календраь октябрятской звездочки. – Элиста, 1965. – 41с.
564344
   Каленик Іванович Геренчук : Бібліографія вчених України. – Львів, 1994. – 38с.
564345
  Вільний В. Калеників сад / В. Вільний. – Львів, 1961. – 144 с.
564346
  Збанацький Ю.О. Каленикові пригоди : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с.
564347
  Шелест Б.П. Калениченко Марія Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1996) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка З 1999 року працює асистентом кафедри слов"янської філологігії КНУТШ
564348
   Каленкова Татьяна Ивановна. Выставка работ. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 24с.
564349
  Руссков В.А. Каленов яр. / В.А. Руссков. – М., 1975. – 224с.
564350
  Ярочкин Б.П. Каленые версты / Б.П. Ярочкин. – М, 1988. – 251с.
564351
  Петров В.Н. Каленые стрелы / В.Н. Петров. – Харьков, 1977. – 238с.
564352
  Листовский П А. Каленые тропы / П А. Листовский, . – М, 1949. – 376с.
564353
  Данилов Н. Каленым пером / Н. Данилов. – Ашхабад, 1962. – 59с.
564354
  Черницына М. Калерия Волкова: покидая изумрудный город // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 164-175. – ISSN 1726-6084
564355
   Калєндар "Українського голосу" : 1949. – Вінніпег : Українська видавнича спілка в Канаді
Річник 32. – 1949. – 148с. : іл.
564356
  Сліпченко В.А. Кали-натровые полевые шпаты дайково-эффузивных пород Западного Приазовья / В.А. Сліпченко. – с.
564357
  Олидор О. Калибек Куанышпаев / О. Олидор. – М., 1950. – 118с.
564358
  Гершун В.Д. Калибричные поля и суперсиммтричное обобщение теории Янга-Миллса / В.Д. Гершун, В.И. Ткач. – Харьков, 1980. – 9с.
564359
  Тартаковский Б.Ю. Калибрование семян кукурузы на шесть фракций / Б.Ю. Тартаковский, В.В. Осетров. – Москва, 1962. – 12 с.
564360
  Семенцов А.В. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
564361
  Антипов И.Т. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 59-60. – ISSN 0016-7126
564362
  Кафтан В.И. Калибровка лазерного сканера на коротком эталонном геодезическом базисе / В.И. Кафтан, М.В. Никифоров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
564363
  Данилова Татьяна Владимировна Калибровка модели развития ядерных каскдов в атмосфере под данным 0 шал с энергией 3*10(13)+3*10(14) Эв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / данилова Татьяна Владимировна; Ин-т ядер. исследов. АН СССР. – М., 1985. – 20л.
564364
  Дубиновский В.Б. Калибровка снимков / В.Б. Дубиновский; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1982. – 224 с.
564365
   Калибровка съемочных систем : межвузовский сборник. – Новосибирск : НИИГАиК
19 (59). – 1983. – 92 с.
564366
  Шевченко О.Ю. Калибровочная инвариантность и вторичные калибровочные условия в теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Шевченко О. Ю.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 8л.
564367
  Зиноввьев Ю.М. Калибровочная инвариантность и спонтанное нарушение симметрии в супергравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зиноввьев Ю.М.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 15л.
564368
  Иваненко Д.Д. Калибровочная теория гравитации / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 141с.
564369
  Кадич А. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций : пер. с англ. / А. Кадич, Д. Эделен. – Москва : Мир, 1987. – 168с.
564370
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности : сборник статей / П. Даныльченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2008. – 116 с. – ISBN 978-966-382-140-5
564371
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная теория Мироздания (пространства, времени, тяготения и расширения Вселенной) : сб. статей / П. Даныльченко. – Винница : б/в
Вып. 1. – 1994. – 80 с.
564372
  Смирнов А.Ю. Калибровочные модели слабых и электромагнитных взаимодействий с предельно тяжелыми промежуточными бозонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смирнов А.Ю.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1979. – 19л.
564373
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 240 с.
564374
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 238 с.
564375
   Калибровочные поля : Учеб.пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 260с.
564376
  Манин Ю.И. Калибровочные поля и комплексная геометрия / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1984. – 336с.
564377
  Гершун В.Д. Калибровочные поля и суперсимметричное обобщение теории Янга-Миллса / В.Д. Гершун, В.И. Ткач. – Харьков, 1980. – 9с.
564378
  Липартелиани Акакий Гайозович Калибровочные схемы слабых взаимодействий в многокварковых моделях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Липартелиани Акакий Гайозович; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 12л.
564379
  Ченг Т. Калибровочные теории в физике элементарных частиц : пер. с англ. / Т. Ченг, Л.-Ф. Ли. – Москва : Мир, 1987. – 624 с.
564380
  Тейлор Джон Калибровочные теории слабых взаимодействий. : пер. с англ. / Тейлор Джон. – Москва : Мир, 1978. – 206с.
564381
  Зайлер Э. Калибровочные теории. Связи с конструктивной квантовой теорией поля и статистической механикой : пер. с англ. / Э. Зайлер. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
564382
  Сягло И.С. Калибровочные условия и подгруппы локальных преобразования Лоренца и тетрадной теории гравитации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Сягло И.С. ; БГУ. – Минск, 1972. – 14 с.
564383
   Калибры-пробки гладкие диаметром до 1 мм. (ГОСТ) МН 117-60-МН 124-60, 1966. – 20 с.
564384
   Калибры : (ГОСТ). – Москва, 1962. – 159 с.
564385
   Калибры резьбовые для метрической резьбы с зазором диаметром от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры. МН 5356-64. – Москва, 1964. – 214с.
564386
  Томан Й. Калигула или после нас хоть потоп. / Й. Томан. – К., 1993. – 523с.
564387
  Кальянов В.И. Калидаса / В.И. Кальянов, В.Г. Эрман. – М., 1958. – 72с.
564388
   Калидаса. Библиограф. указатель. – М., 1957. – 31с.
564389
  Британ И.В. Калиеносность нижнекембрийских отложений юго-западной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Британ И.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.21
564390
  Высоцкий Э.А. Калиеносные бассейны мира / Э.А. Высоцкий. – Минск, 1988. – 386с.
564391
  Попов В.С. Калиеностность и сероностность верхнеюрской галогенной формации Средней Азии. / В.С. Попов. – Ташкент, 1988. – 214с.
564392
  Сердобольский И.П. Калий / И.П. Сердобольский. – М.-Л., 1944. – 84с.
564393
  Середина В.П. Калий в аморфных почвах на лессовидных суглинках / В.П. Середина. – Томск, 1984. – 216с.
564394
   Калий в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1985. – 120с.
564395
  Оканенко А.С. Калий, фотосинтез и фосфорный метаболизм у свеклы / А.С. Оканенко, Б.И. Бернштейн. – К., 1969. – 212с.
564396
  Балашев Л.Л. Калийное удобрение. / Л.Л. Балашев, Д.В. Дружинин; Под ред. Левицкого А.П. – Ленинград : Научное хим-тех. изд-во, 1929. – 93с.
564397
  Яржемский Я.Я. Калийные и калиеносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1967. – 134с.
564398
  Кашкаров О.Д. Калийные и магнезиальные соли / О.Д. Кашкаров, М.П. Фивег. – 2-е изд. перераб. – М.
22. – 1963. – 56с.
564399
  Гиммельфарб Б.М. Калийные соли / Б.М. Гиммельфарб, Н.П. Херсков. – М., 1932. – 22с.
564400
  Лепешков И.Н. Калийные соли Волга-Эмбы и Прикарпатья / И.Н. Лепешков. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 152 с.
564401
  Лепешков Н И. Калийные соли Волго-Эмбы и Прикарпатья / Н И. Лепешков, . – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 152 с.
564402
   Калийные соли Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 214с.
564403
   Калийные соли Припятского прогиба. – Минск, 1984. – 181с.
564404
   Калила и Димна. – М.-Л., 1934. – 368с.
564405
   Калила и Димна. – 2-е изд. – М., 1957. – 283с.
564406
  Ибн Калила и Димна / Ибн, аль-Мукаффа. – М., 1986. – 301с.
564407
   Калиматический справочник Южной Америки.. – Л, 1975. – 369с.
564408
  Баева А.А. Калина-ягода / А.А. Баева. – М., 1972. – 104с.
564409
  Смирнова М. Калина / М. Смирнова. – Пенза, 1963. – 100с.
564410
  Гнатюк І.Ф. Калина : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1966. – 109 с.
564411
  Солодухин Е.Д. Калина / Е.Д. Солодухин. – М., 1985. – 79с.
564412
  Новиков И.А. Калина в палисаднике : Повести. Рассказы. / И.А. Новиков. – Тула, 1982. – 317с.
564413
  Федоров В.И. Калина во ржи / В.И. Федоров. – М., 1967. – 181с.
564414
  Ковальчук Р. Калина і сакура : Урок компаративного аналізу творів М. Басьо і Т. Шевченка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 24-25
564415
  Бондарчук П.Ф. Калина край дороги / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 1982. – 200с.
564416
  Жигулин А.В. Калина красная - калина черная / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 102с.
564417
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Владивосток, 1980. – 639с.
564418
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Красноярск, 1980. – 484с.
564419
  Сосюра В. Калина над водою : Лірика та поеми / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1968. – 528с.
564420
  Полторак В. Калина над морем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 23 (136). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Минуло 100 років від заснування Українського клубу в Одесі.
564421
  Голобородько В.І. Калина об різдві / В.І. Голобородько. – К., 1992. – 207с.
564422
  Чендей І.М. Калина під снігом : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ, 1988. – 399 с. : іл.
564423
  Шукшин В.М. Калина червона / В.М. Шукшин. – Київ, 1978. – 352с.
564424
  Шукшин В.М. Калина червона / В.М. Шукшин. – Київ, 1986. – 358с.
564425
  Когут Б. Калина. Кому позволено жить : [повести] ; пер. с пол. / Богуслав Когут. – Москва : Прогресс, 1970. – 304 с. : ил.
564426
  Маценко І.А. Калини цвіт гіркий / І.А. Маценко. – К., 1990. – 358с.
564427
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей)
564428
   Калинин. – М., 1965. – 203с.
564429
   Калинин. – М., 1966. – 120с.
564430
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 239с.
564431
  Мазурин Н.И. Калинин / Н.И. Мазурин. – М, 1974. – 159с.
564432
   Калинин. – М., 1975. – 35с.
564433
   Калинин Виктор Григорьевич. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1979. – 11с.
564434
   Калининград. – Калининград, 1966. – 7с.
564435
  Котов О.И. Калининград. / О.И. Котов. – Калининград, 1979. – 32с.
564436
  Филеева Ирина Калининград: маршрут по мюнхгаузеновским местам : Под маркой великого барона. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 58-59 : Фото
564437
   Калининградская область. – Калининград, 1969. – 207с.
564438
   Калининградская область в XI пятилетке. – Калининград, 1986. – 146с.
564439
   Калининградская область в девятой пятилетке. – Калининград, 1976. – 136с.
564440
  Сергеева Елена Калининградская область: на Западном краю России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 68-69
564441
   Калининградские литературы. – Калининград, 1967. – 44с.
564442
   Калининградский государственный университет. – Калининград, 1972. – 166с.
564443
  Воронина Л.А. Калининградский зоопарк / Л.А. Воронина. – Калининград, 1984. – 205с.
564444
   Калининградский музей янтаря. – Калининград, 1982. – 63с.
564445
  Денисов Б.А. Калининская обласная партийная организация в борьбе за восстановление сельского хозяйства 1942-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисов Б. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 25л.
564446
   Калининская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 118с.
564447
   Калининская областная картинная галерея. – Л, 1966. – 93с.
564448
   Калининская областная картинная галерея = The Kalinin art gallery : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 293, [2] с., [130] репрод. : ил. – Парал. текст на англ. и рус. языках
564449
   Калининская область за годы девятой пятилетки. – М, 1977. – 104с.
564450
   Калининская правда, орган Калининского областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов. – М, 1980. – 28с.
564451
   Калининские писатели. – Калинин, 1964. – 188с.
564452
   Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Сб. ст., посвящ. 40-летию ин-та. – Калинин, 1958. – 220с.
564453
  Полянский П.П. Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Истор. очерк (1917-1957 гг.) / П.П. Полянский, В.У. Славневский. – Калинин, 1959. – 152с.
564454
   Калининский государственный университет. – Калинин, 1975. – 26с.
564455
  Сидельникова Т.Н. Калининский драматический / Т.Н. Сидельникова. – М, 1971. – 160с.
564456
   Калининский комсомол. – Калинин, 1981. – с.
564457
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1969. – 384с.
564458
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1987. – 301с.
564459
  Сальников П.Г. Калинов покос : Повести и рассказы / П.Г. Сальников. – Москва : Современник, 1983. – 224с.
564460
  Радиш Б.І. Калинова галузка / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1982. – 66с.
564461
  Остапенко Б.В. Калинова любов / Б.В. Остапенко. – К., 1972. – 47с.
564462
  Герасимчук В.Н. Калинова сопілка : поезії / В.Н. Герасимчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 54 с.
564463
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Сокращенный вариант / А.Е. Корнейчук. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 96с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность")
564464
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях, 5-и катринах / А.Е. Корнейчук. – Киев : Мистецтво, 1951. – 100с.
564465
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях: Сокращ. вариант для художественной самодеятельности / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. – Москва : Искусство, 1951. – 111с.
564466
  Курашкевич К.В. Калинове намисто / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1969. – 87с.
564467
  Куліш Л.П. Калинове намисто / Л.П. Куліш. – Сімферополь, 1975. – 191с.
564468
  Ткач М.М. Калинове намисто : [оповідання] / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 65, [2] с.
564469
  Корнійчук О.Є. Калиновий гай : Комедія на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1950. – 112с.
564470
  Мельничук А. Калиновий дзвін : Голосіївська мандрівка з поетом Вадимом Крищенком // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0130-321Х
564471
  Олексюк М.М. Калиновий жар : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 28 с.
564472
  Забашта Л.В. Калиновий кетяг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1956. – 185 с.
564473
  Крижанівський С.А. Калиновий міст / С.А. Крижанівський. – Київ, 1940. – 96 с.
564474
  Барагура Володимир Калиновий міст = The cranberry tree bridge : Зб.споминів-розповідок з дитячих років у Hемирові і з життя учнів Яворівської гімназії в1914-1928рр / Барагура Володимир. – Ню Йорк-Джерзі Ситі : Свобода, 1982. – 221с.
564475
  Ночовний М.В. Калиновий міст / М.В. Ночовний. – Донецк, 1986. – 111с.
564476
  Майданович Т.В. Калиновий птах : Поезії і пісні з нотами. Музика Людмили Левченко (Бутуханової) / Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2006. – 168с. – ISBN 966-7575-77-2
564477
  Бедь В. Калиновий світ Василя Мацоли / В. Бедь, В. Густі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 5 жовтня (№ 29). – С. 4-5
564478
   Калиновий спів. – Ужгород, 1978. – 200с.
564479
   Калинович Михайло Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 353. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
564480
  Любарська Л.В. Калинович Михайло Якович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 109-111
564481
  Романюк В.С. Калинові коні : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
564482
   Калинові корали. – Ужгород, 1968. – 90с.
564483
   Калинові мости. – К, 1969. – 327с.
564484
  Чередниченко Д. Калинові мости : До 75-річчя українському поету Петрові Засенку // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 121-127. – ISSN 0868-4790
564485
  Поляков В.И. Калиновка идет вперед. / В.И. Поляков. – М., 1957. – 95с.
564486
  Перебийнос П. Калиновый костер / П. Перебийнос. – М, 1984. – 77с.
564487
  Трегубов Н.М. Калиновый мост / Н.М. Трегубов. – М., 1979. – 78с.
564488
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет : роман / К.Ф. Катаенко ; [ил.: А. А. Чечин]. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 408 с.
564489
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет; Живые встретятся / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1989. – 605с.
564490
  Карнович Е.П. Калиостро в Петербурге / Е.П. Карнович. – Москва : Панорама, 1990. – 28с.
564491
   Калита XII (Народна побутова вишивка (кінець XVIII - початок XXI річчя). Дніпропетровщина : [фотоальбом] / Департамент освіти і науки Дніпропетр. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд.: О. Хоменко, М. Марфобудінова, З. Маріна, В. Карпович]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-966-383-828-1
564492
  Пирсол Калитация / Пирсол, , И. – М, 1975. – 94с.
564493
  Говоров А.А. Калитка / А.А. Говоров. – М, 1984. – 159с.
564494
  Татьяничева Л.К. Калитка в лес осенний / Л.К. Татьяничева. – М., 1979. – 248с.
564495
  Димчевский Н.В. Калитка в синеву / Н.В. Димчевский. – М., 1967. – 115с.
564496
  Быковский Егор Калитка между мирами // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 80-81 : фото
564497
  Юнке А. Калитка святого Луїса Гонсага / А. Юнке. – Київ, 1958. – 16 с.
564498
  Михеев Владимир Калитка у Совиного ключа, или Кот, петух и говорящая рыба : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 0321-1878
564499
  БейлинаН.В Калитка, отворись! / БейлинаН.В. – М, 1962. – 80с.
564500
  Бейлина Н.В. Калитка, отворись! / Н.В. Бейлина. – Москва : Детская литература, 1966. – 80 с.
564501
  Кудимов В.И. Калитка. / В.И. Кудимов. – М, 1976. – 64с.
564502
  Хаджімарчев І. Калитко - пастушок. Роман. / І. Хаджімарчев. – К, 1959. – 511с.
564503
   Калиточка. – К, 1971. – 160с.
564504
   Калиточка. – Київ, 1974. – 160 с.
564505
  Бабич Михай Калиф-аист. Розовый сад / Бабич Михай. – Москва, 1988. – 493 с.
564506
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
564507
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
564508
  Шарапов Андрей Калифорнийская Венеция на болоте : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 36-40 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
564509
   Калифорнийская мафия. – Минск, 1984. – 207с.
564510
   Калифорнийская щитовка в вусловиях СССР. – М.-Л, 1937. – 272с.
564511
  Гарт Брет Калифорнийские повести / Гарт Брет. – Москва, 1939. – 592 с.
564512
   Калифорния : Сан-Франциско. Венис-Бич. Анимация. Серфинг. Гора. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-99 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
564513
  Головачев В.В. Калиюга / В.В. Головачев. – Москва, 1989. – 55с.
564514
  Гуцалюк А.О. Калібрувальні та спінові двовимірні системи з Z(N) симетрією на гратці / А.О. Гуцалюк, О.А. Борисенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10-11
564515
   Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель / М.В. Куценко, Д.О. Тімченко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок, П.В. Воскобойніков // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 93-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
564516
  Спориш Н. Каліграми як пошук нової поетичної форми / Н. Спориш, А. Таранік // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 38-39
564517
  Кириченко Ю.І. Каліграфія весни / Ю.І. Кириченко. – Днепропетровск, 1979. – 61с.
564518
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посібник для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-130-3
Ч. 2 : 3 клас / В. Трунова. – 2016. – 114, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111
564519
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посіб. для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-156-3
Ч. 3 : 4 клас / В. Трунова, Ж. Шевченко. – 2016. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 106-107
564520
   Каліграфія з Піднебесної // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У виставковій залі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулося урочисте відкриття унікальної виставки китайської каліграфії від видатного майстра Піднебесної Ма Гоцзюня. Організатори: Інститут Конфуція Київського ...
564521
  Кишфалуши Ф. Калійний режим основних типів грунтів Угорщини : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.04 / Кишфалуши Ф.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1997. – 15л.
564522
   Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонова кислота змінює механокінетичні параметри скорочення кільцевих гладеньких м"язів caecum щура, що викликані ацетилхоліном / О.В. Цимбалюк, Онуфрийчук, М.С. Мірошниченко, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, С.О. Костерін // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
564523
  Шляхова Валерія Калімантан. Привітні канібали : MODUS VIVENDI / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-82 : Фото
564524
  Толмачов А.В. Калінін / А.В. Толмачов. – К., 1971. – 222с.
564525
  Нестеренко М.І. Каліпсо 4.0 - система управління даними про колекційні фонди ботанічних садів і гербаріїв / М.І. Нестеренко, О.А. Прохоров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Дається характеристика нової системи управління базою даних з обміну колекційних фондів ботанічних садах - Каліпсо 4.
564526
  Немирович І.О. Каліфи на годину / І.О. Немирович. – Київ, 1984. – 199 с.
564527
  Гудзевата Марина Каліфорнія. Туристичне пау-вау : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 98-101 : Фото
564528
  Черных А.П. Калковский рубикон : [ист.-геогр. исслед.] / А.П. Черных. – Славянск : Друкарський двір, 2015. – 139, [2] с., [4] л. фотоил. и карт. : ил., табл. – Указ. имен: с. 108-130. – Библиогр.: с. 62-63 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1528-72-6
564529
  Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. / Л.И. Проненко. – М., 1990. – 247с.
564530
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1957. – 256с.
564531
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 541с.
564532
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 480с.
564533
  Мартынов Г.С. Каллистяне / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 284с.
564534
  Раздольская В.И. Калльвиц / В.И. Раздольская. – М, 1960. – 54с.
564535
  Эрдниев У.Э. Калмыки / У.Э. Эрдниев. – 2-е изд. – Элиста, 1980. – 286с.
564536
   Калмыки в Отечественной войне 1812 года. – Элиста, 1964. – 162с.
564537
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – Элиста, 1982. – 63с.
564538
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Элиста, 1988. – 143с.
564539
  Шовун К.П. Калмыки в системе военной организации России (XVIII) век. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шовун К.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 20л.
564540
  Кичиков М.Л. Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 / М.Л. Кичиков. – Элиста, 1966. – с.
564541
   Калмыкия моя. – Элиста, 1960. – 168с.
564542
   Калмыкия. Звезды степей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 46-50 : фото
564543
  Борисов Т. Калмыкия. Историко-политический и социально-экономический очерк / Т. Борисов. – М.-Л., 1926. – 100с.
564544
   Калмыкия. Пятьдесят лет автономии Советской Калмыкии. – Элиста, 1970. – 90с.
564545
  Бадмаев А.В. Калмыцкая дореволюционная литература / А.В. Бадмаев. – Элиста, 1984. – 171с.
564546
  Пюрвеев В.Д. Калмыцкая драматургия / В.Д. Пюрвеев. – Элиста, 1970. – 48с.
564547
  Киевская Т.Н. Калмыцкая областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства области на основе новой экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киевская Т.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 29л.
564548
   Калмыцкая проза. – Элиста, 1961. – 240с.
564549
  Уластаева Б.Б. Калмыцкая советская проза. (Становление и развитие в 1917 - 1966 гг.). : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Уластаева Б.Б.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – М., 1969. – 25л.
564550
  Мацаков И.М. Калмыцкая советская художественная литература (20-е и 30-е годы). / И.М. Мацаков. – Элиста, 1967. – 68с.
564551
   Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. – Элиста, 1969. – 204с.
564552
   Калмыцкие народные сказки. – Элиста, 1961. – 249с.
564553
   Калмыцкие сказки. – Ставрополь, 1959. – 95с.
564554
   Калмыцкие сказки. – М., 1962. – 184с.
564555
   Калмыцкие сказки. – Элиста, 1982. – 146с.
564556
  Коновалов Г.И. Калмыцкий брод / Г.И. Коновалов. – М., 1940. – 48с.
564557
  Ковалев И.Г. Калмыцкий народный орнамент / И.Г. Ковалев. – Элиста, 1970. – 145с.
564558
  Сангаджиева Б. Калмыцкий чай : стихи и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва, 1978. – 190 с.
564559
  Позднев А. Калмыцко-русский словарь / сост. А.Позднев. – Санкт-Петербург : Типография императорской академии наук, 1911. – 306 с.
564560
   Калмыцко-русский словарь: 26000 слов. – М., 1977. – 765с.
564561
  Сычев Д.В. Калмыцкое народное искусство. / Д.В. Сычев. – Элиста, 1970. – 112 с.
564562
  Исбах А.А. Калмычка / А.А. Исбах. – Элиста, 1964. – 56с.
564563
  Семенюк К.С. Калокагатія як античне світовідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
564564
  Ситченко К.В. Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 251-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
564565
  Семенюк К.С. Калокагатія: сутність і специфіка історичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує античну категорію "калокагатія", її історичне становлення і можливість використання в сучасній естетиці та етиці. The author investigates ancient a category "kalokagatia" its historical becoming and an opportunity of the use in a ...
564566
  Остапеня А.П. Калорийность водных беспозвоночных животных и энергетическая оценка взвешенного органического вещества в водоемах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Остапеня А.П. ; АБН. – Минск, 1968. – 20 с.
564567
  Коварж З. Калориметр с жидким азотом для абсолютного измерения потока энергии у-излучения от ускорителей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Коварж З.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 14л.
564568
  Колесов Ю.Р. Калориметрические и весовые методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Колесов Ю.Р.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1969. – 16л.
564569
  Крицкая Д.А. Калориметрические исследования низкотемпературных радиациооно-химических процессов в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Крицкая Д.А.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 23л.
564570
  Машкинов Л.Б. Калориметрические методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Машкинов Л.Б.; АН СССР. Отд-ние Ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
564571
  Хечинашвили Николай Николаевич Калориметрический подход в исследовании термодинамических функций глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хечинашвили Николай Николаевич; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
564572
  Александров В.В. Калориметрическое изучение термического разложения порохов при высоких темепературах : Автореф... канд. техн.наук: / Александров В. В.; Сиб. отд-ние АН СССР, Объедин. уч. совет по хим. наук. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
564573
  Шиков Анатолий Афанасьевич Калориметрическое исследование влияния деформации фононного спектра на сверхпроводящие свойства ванадия с тяжелыми и легкими примесными атомами замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шиков Анатолий Афанасьевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1977. – 18л.
564574
  Привалко В.П. Калориметрическое исследование влияния молекулярного строения и границы раздела с твердой фазой на термодинамические и кинетические свойства полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Привалко В.П.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 20л.
564575
  Игранова Елена Георгиевна Калориметрическое исследование вопросов механизма синтеза аммиака на протирональных железных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Игранова Елена Георгиевна; Научно-исслед. физико-хим. ин-т. – М., 1976. – 20л.
564576
  Гайфуллин Анвар шакирович Калориметрическое исследование некоторых амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гайфуллин Анвар шакирович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра аналит. химии. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
564577
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование процессов плавления и кристаллизаций полимеров : Автореф... кандидата хим.наук: / Годовский Ю.К.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – М., 1965. – 18л.
564578
  Юрченко Ю.Ф. Калориметрическое исследование процессов разупрочнения в сталях и сплавах, подвергнутых механической, термической и термомеханической обработке : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Юрченко Ю.Ф. ; Ин-т черной металлургии СССР. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
564579
  Шаронов Ю.А. Калориметрическое исследование размягчения и отжига аморфных полимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шаронов Ю.А.; Акад.наук СССР.Ин-т высокомолекул.соедин. – Л, 1963. – 19л.
564580
  Клешнина И.В. Калориметрическое исследование теплоемкостей спиртов, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Клешнина И.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1970. – 18л.
564581
  Сеницын В.А. Калориметрическое исследование теплоемкости бензола и н.гексана, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сеницын В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
564582
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование физических процессов в полимерах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 076 / Годовский Ю.К.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я. Карпова. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
564583
   Калориметрическое определение энтальпии образования природного сапонита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, В.В. Судьин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 617-623 : рис., табл. – Библиогр.: с. 623. – ISSN 0016-7525
564584
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Т.Н. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-76. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Уперше методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn при 1786 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховані з парціальних за методом Даркена. Показано, що сплавоутворення в цій ...
564585
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в сплавах потрійної системи Ge-Ni-Al / В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич, В.М. Дубина, Л.О. Романова, Т.М. Гурник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії при 1800 К вперше досліджено парціальні для алюмінію та інтегральні ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ni-Al для сплавів 3-х променевих перерізів із сталим співвідношенням атомних часток ...
564586
   Калориметричне дослідження розчинення декстрину / О.В. Дацкевич, В.Г. Макаров, О.А. Валуйська, І.В. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 79-81. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено термодинамічні параметри розчинення декстрана у водних розчинах, зроблено висновки щодо характеру міжмолекулярних взаємодій у досліджених системах.
564587
   Калориметрия в адсорбции и катализе. – Новосибирск, 1984. – 154с.
564588
  Коляда В.М. Калориметрия излучений ядерного реактора / В.М. Коляда, В.С. Карасев. – Москва, 1974. – 184с.
564589
  Шиманская Н.С. Калориметрия ионизирующих излучений / Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1973. – 328 с.
564590
  Резницкий Л.А. Калориметрия твердого тела / Л.А. Резницкий. – Москва, 1981. – 184 с.
564591
  Хеммингер В. Калориметрия. Теория и практика : пер. с англ. / В. Хеммингер, Г. Хене. – Москва : Химия, 1989. – 175с. – ISBN 5-7245-0359-Х
564592
  Сабинин В.Е. Калоримтрическое исследование бинарных жидких систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сабинин В. Е. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 12 с.
564593
  Генгринович Б.И. Калорические и термические свойства каучука в упрорядоченном и неупорядоченном состоянии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Генгринович Б.И.; Ордена Трудового Красного Знамени науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
564594
  Іващенко Микола Калорійний тур // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 76-77 : фото
564595
  Уженцев Владислав Борисович Калос Лімен у 4 ст. до н.е.- 2ст.н.е. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.04 / Уженцев В.Б.; НАНУ ін-тут археолог. – Київ, 2002. – 20 с.
564596
  Лордкипанидзе К.А. Калотубанская невеста : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. э.Фейгина. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
564597
  Гудинас П. Калпокас / П. Гудинас. – М, 1957. – 40с.
564598
  Струцюк Йосип Калсон : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79-84. – ISSN 0130-321Х
564599
  Кравчук М.А. Калуга-Марс / М.А. Кравчук. – Калуга, 1962. – 96с.
564600
  Мигунов А.И. Калуга / А.И. Мигунов. – Калуга, 1957. – 79с.
564601
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1961. – 152 с.
564602
   Калуга. – Тула, 1968. – 128с.
564603
   Калуга. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула, 1971. – 168с.
564604
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1971. – 224 с.
564605
  Фехнер М.В. Калуга. Боровск / М.В. Фехнер. – Москва, 1972. – 267 с.
564606
  Шамурин Ю.И., Шамурин З. Калуга. Тверь. Тула. Торжок / Ю. и З. Шамурины. – Москва : Издание Т-ва "Образование",, 1913. – 71, [4] с., [29] л. ил. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 7)


  2-й автор: Шамурина, Зинаида Ивановна
564607
  Поленков К.А. Калужане - Герои Советского Союза / К.А. Поленков, Н.А. Хромиенков. – Калуга, 1963. – 402с.
564608
  Щербаков Д.А. Калужанин-двинец Е.Н. Сапунов / Д.А. Щербаков. – Калуга, 1957. – 36с.
564609
   Калужанин. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений, 1959. – 161с.
564610
  Москвитина Н.А. Калужская область и Бавария: сравнительный анализ институциональных факторов регионального развития / Н.А. Москвитина, А.Н. Носова, Е.В. Романова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 81-88 : табл. – Библиогр.: с. 87-88. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
564611
  Мартынов А.Н. Калужские большаки / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1978. – 76с.
564612
  Писарев А. Калужские вечера, или отрывки сочинений и переводов. – Москва
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
564613
  Савченко Н.Ф. Калужские говоры XVII века по данным местной письменности (фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савченко Н.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 11 с.
564614
  Левиков А.И. Калужский вариант / А.И. Левиков. – 2-е изд. – М., 1982. – 271с.
564615
  Нелихов Антон Калужский великан : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 34 : Фото
564616
   Калужский областной художественный музей. – М., 1976. – 17с.
564617
  Бедлинский К.Б. Калужский театр / К.Б. Бедлинский. – Тула, 1977. – 206с.
564618
  Ермаченко А.В. Калужский фольклор / А.В. Ермаченко. – Тула, 1979. – 267с.
564619
  Войціховська Алла Калуські відходи гексахлорбензолу: міфи та реалії / Войціховська Алла, Куць Наталія // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 53-54 : фото
564620
   Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 4-6 : фото
564621
  Чеботаренко Г.Ф. Калфа - городище VIII-X вв. на Днестре. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1973. – 116с.
564622
   Калчанов Аркадий Михайлович. – М., 1986. – 27с.
564623
  Вагабов М.В. Калым-вредный пережиток / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1975. – 48с.
564624
  Панч П. Калюжа / П. Панч. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
564625
  Бачинин В.А. Кальвин Жан и его социальная антропология // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-116. – ISSN 0042-8779
564626
  Папенко Н.С. Кальвінізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181. – ISBN 966-642-073-2
564627
   Кальдерные микроорганизмы. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назв. – ISBN 5-02-003991-8
564628
  Пономаренко Л.А. Калькирование как вид влияния одного языка на другой (на матер. англ. калек и русского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пономаренко Л.А.; АН СССР. Отд. лит., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 17 с.
564629
  Ахмедов О.С. Калькирование как особый прием в переводе налоговых и таможенных терминов // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
564630
  Наркевич Игорь Флорианович Калькированные слова русского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Наркевич Игорь Флорианович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
564631
  Романченко А.А. Калькиролвание как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 161-169. – ISSN 1608-0599
564632
  Смущинська І.В. Калькування у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 285-291


  Статтю присвячено проблемі кальок і калькування у сучасній французькій мові. Особлива увага приділяється різним підходам до їх аналізу та інтерпретації. В статье анализируются проблемы кальки и калькирования в современном французском языке. Особое ...
564633
  Ковальова В. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) / В. Ковальова, Л. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 180-186


  Статтю присвячено проблемі калькування як мовному явищу, а також особливостям калькування як засобу творення нових військових терміноодиниць, з"ясовано структурні та семантичні види калькування, визначено типи кальок у німецькій військовій ...
564634
  Сівков І.В. Калькування як спосіб формування суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови / І.В. Сівков, А.В. Костюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 262-265


  Стаття присвячена дослідженню процесів калькування як одного з продуктивних способів формування суспільно-політичної та юридичної лексики сучасної арабської літературної мови. Статья посвящена исследованию процессов калькирования как одного из ...
564635
  Станков П.А. Калькулирование затрат труда в сельскохозяйственном производстве в условиях научно-технического прогресса / П.А. Станков. – Л., 1975. – 120с.
564636
  Мацкевичюс И.С. Калькулирование себестоимости продукции / И.С. Мацкевичюс. – Вильнюс, 1974. – 212с.
564637
   Калькулирование себестоимости продукции / Мацкевичюс Й. – Вильнюс, 1991. – 71с.
564638
  Махов С.А. Калькулирование себестоимости продукции в промышленности. / С.А. Махов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 99с.
564639
  Розенфельд И.Х. Калькулирование себестоимости продукции комплексных процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Розенфельд И. Х.; АН ЭССР, От-ние общесв. наук. – Таллин, 1965. – 19л.
564640
  Бунимович В.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / В.А. Бунимович. – М., 1967. – 216с.
564641
  Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов. – Минск, 1973. – 295с.
564642
  Сисюк С.В. Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики / С.В. Сисюк, І.Д. Бенько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 130-136. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є висвітлення наявних особливостей надання платних послуг бібліотечними закладами, виявлення проблем, пов"язаних з нормативно-правовим регулювання їх калькулювання, а також методикою його здійснення. Завданням дослідження є розробка ...
564643
  Гайштут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 248 с.
564644
  Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-14
564645
  Фишер Р. Калькуляция и организация предприятия / Р. Фишер. – Л, 1926. – 136с.
564646
  Баканов М.И. Калькуляция издержек обращения в торговле / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1987. – 206 с.
564647
   Калькуляция сахпеска и сельско-хозяйственной продукции по комбинатам Киевского отделения Сахаротреста за 1926 год. Экономический обзор отчетных материалов. За 1926, 1926 и 1924 гг.. – К., 1927. – 445с.
564648
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1975. – 295с.
564649
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1980. – 287с.
564650
  Маргулис А.Ш. Калькуляция себестоимости в промышленности: (Учебник для вузов по спец."Бух. учет"). / А.Ш. Маргулис. – М., 1980. – 287с.
564651
  Галль Г.В. Калькуляция себестоимости в современой индустрии. / Г.В. Галль. – Л.-М., 1931. – 192с.
564652
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – М, 1931. – 119с.
564653
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – Москва : Гострансиздат
Ч. 2. – 1932. – 167 с.
564654
   Калькуляция себестоимости продукции в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 279с.
564655
  Лисович Г.М. и др. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Г.М. и др. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1985. – 90с.
564656
  Биденко Д.С. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Д.С. Биденко. – К.-Одесса, 1985. – 105с.
564657
  Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / И.Н. Белый. – Минск, 1990. – 176с.
564658
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1976. – 165 с.
564659
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" / В.К. Радостовец. – изд.2-е перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159 с.
564660
  Столдер Я.А. Калькуляция себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях / Я.А. Столдер. – Рига, 1986. – 58с.
564661
  Костюк П.А. Калькуляция себестоимости продукции сельского хозяйства. (Уч. пособие) / П.А. Костюк. – Минск, 1976. – 176с.
564662
  Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / В.Г. Линник. – Киев, 1986. – 176 с.
564663
   Калькуляция, номенклатура расходов и снижение цен в промкооперации. – 3-е изд. – М., 1929. – 71с.
564664
  Фейхтвангер Л. Калькутта, 4-е мая / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1936. – 525 с.
564665
  Козлов-Качан Кальмар / Козлов-Качан. – Ужгород, 1975. – 135с.
564666
  Гаврилов О.В. Кальмарський з"їзд 1397 року і його акти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 386-405. – ISBN 966-7196-06-2
564667
  Зуев Г.В. Кальмары (биология и промысел) / Г.В. Зуев, К.Н. Несис. – М., 1971. – 360с.
564668
  Казьмирчук Г. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  На матеріалах візитації Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви й потреб ...
564669
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 33-40. – ISBN 978-966-171-569-0


  На матеріалах візитацій Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви і потреб ...
564670
  Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
564671
  Мацько В.В. Кальницький мартиролог // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 151-157. – ISBN 978-966-581-772-1


  Розміщено матеріали, які на прикладі невеликого містечка Кальник, що на Вінничині, наводять конкретні факти й докази голодомору і політичних репресій в Україні періоду сталінізму.
564672
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький полк: історіографія та джерела // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 54-58. – ISBN 978-966-96992-6-8


  В статті вивчено документальне й літературне надбання про Кальницький полк в роки національних зрушень 40-х років XVII ст. - початку XVIII ст. Доведено, що ця проблема досліджується фрагментарно й однобічно. Показано, що дослідники не використовували ...
564673
  Казьмирчук Г. Кальничани - учасники Руху Опору на Вінничині // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 290-296. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  Досліджено Рух Опору Дашівського району тимчасово окупованого німецькими військами в роки Великої Вітчизняної війни. Показано виняткову роль Івана Калашника в цій боротьбі.
564674
  Шпаков В. Кальсоны полковника : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 94-105
564675
  Литвин А.Л. Кальциевые амфиболы : (Структура, распределение катионов, параметры элементарной ячейки) / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1973. – 152с.
564676
  Солдатов Н.М. Кальциевые каналы биомембран / Н.М. Солдатов, С.М. Дудкин. – М., 1988. – 30с.
564677
  Краснов Е.В. Кальций-магниевый метод в морской биологии / Е.В. Краснов, Л.А. Позднякова. – Москва : Наука, 1982. – 107 с. : ил., табл. – Библиогр.: 199 назв..
564678
  Войцицкий В.М. Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Войцицкий Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1990. – 37 с. – Библиогр.: 25 назв.
564679
  Кретов А.Е. Кальций-цианамид и продукты его переработки / А.Е. Кретов. – М.-Л., 1934. – 231с.
564680
  Доронин Н.А. Кальций / Н.А. Доронин. – М., 1962. – 192с.
564681
  Нгуэн Тинь Кальций в тканях и полостных жидкостях некоторых пресноводных моллюсков семейства Unionidae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Нгуэн Тинь; МГУ. Биологич. фак-т. – Москва, 1973. – 29л.
564682
  Романенко В.Д. и др. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов / В.Д. и др. Романенко. – Киев, 1982. – 152с.
564683
  Бауман В.К. Кальций и фосфор. Обмен и регуляция у птиц / В.К. Бауман. – Рига, 1968. – 271с.
564684
  Книжников В.А. Кальций и фтор / В.А. Книжников. – М., 1975. – 200с.
564685
  Скопенко Елена Викторовна Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скопенко Елена Викторовна ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 125 л. – Бібліогр.: л. 104-125
564686
  Скопенко Е.В. Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острогог лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скопенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
564687
  Соколова И.А. Кальций, стронций-90 и стронций в морских организмах / И.А. Соколова. – К., 1971. – 240с.
564688
  Вахобов Анвар Вахобович Кальций, стронций, барий. Соединения и сплавы на их основе : Библиогр. указ .отеч. и иностранной литературы за 1953-1967 гг / Вахобов Анвар Вахобович; АН ТаджССР ; Центр. науч. б-ка ; Ин-т химии ; Отв. ред. : В.Н.Вигдорович. – Душанбе : Дониш, 1976. – 203 с.
564689
  Занкович Г. Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати) / Г. Занкович, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 126-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2078-6220
564690
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 126л. – Бібліогр.: л.99-126
564691
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
564692
  Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТРо) та фулеренів С60 на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) у нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лімфобластного лейкозу) Т-клітинах. The comparative ...
564693
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Зовнішньоклітинний кальцій бере участь у формуванні величини мембранного потенціалу спокою спектральних клітин різних травних залоз завдяки регуляції провідності натрієвих та калієвих каналів витоку. Крім того, у плазматичній мембрані клітин слинної ...
564694
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
564695
  Бороздин М. Кальян: дивный аромат Востока // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
564696
  Габчак Н.Ф. Кам "яницький кар"єр як техногенна форма рельєфу в Закарпатській області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 275-281
564697
  Корнійчук О.Є. Кам""яний острів : П"єса на 4 дії, 9 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ; Харків : Лім, 1931. – 62с.
564698
  Крушинська Олена Кам"яна Буша : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 124-128
564699
  Плачинда С.П. Кам"яна веселка : нариси / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 271 с.
564700
  Якобенко Інна Кам"яна гостинність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74. – ISSN 0130-5212
564701
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-175-9
Вип. 6 : Неоліт Степового Побужжя. /Товкайло М./. – 2005
564702
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-190-2
Вип. 8 : Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України. /Залізняк Л./. – 2005
564703
   Кам"яна доба України : Наукове видання / Ін-т археології. НАН України. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 978-966-650-242-4
Вип. 12 : Мезоліт заходу Східної Європи (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Л. – 2009. – 90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується
564704
  Радомський І. Кам"яна індустрія культури Кріш та її місце серед культур неоліту-енеоліту // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 436-440. – ISBN 978-966-171-795-3
564705
  Гребенюк Л.І. Кам"яна Могила - визначна пам"ятка світової культури в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 180-186
564706
  Михайлов Б.Д. Кам"яна Могила - світова пам"ятка стародавньої культури в Україні / Борис Михайлов; видавець С. Данилов; худож. оформлення Л. Кузнєцової. – Київ : Такі справи, 2003. – 159с. : іл. – ISBN 966-7208-12-5
564707
  Михайлов Б.Д. Кам"яна могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1976. – 22с.
564708
  Рудинський М.Я. Кам"яна Могила. / М.Я. Рудинський. – К., 1961. – 141с.
564709
  Пєшанов В.Ф. Кам"яна Могила. / В.Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ, 1967. – 24с.
564710
   Кам"яна Могила. Путівник.. – К., 1967. – 48с.
564711
  Михайлов Борис Кам"яна могила. Скрижалі часу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-141 : Фото
564712
  Козюба В. Кам"яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х - початку ХІІ століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 169-179. – ISSN 2312-9697
564713
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Нікітенко І.С.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 205л. + Додатки: л.189-205. – Бібліогр.: л.171-188
564714
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. дис. ... канд. геол. наук : спец.: 04.00.19 - економічна геол. / Нікітенко І.С.; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
564715
  Будницька Є.М. Кам"яна троянда : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1972. – 46 с.
564716
  Василенко М.К. Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – 344 с. – В кн. також: Тексти з назвами і без назв / В.Г. Діброва ; Вперше / О.С. Кучерук. – (Перша книжка прозаїка)
564717
  Наумов М.М. Кам"яне вугілля / М.М. Наумов, 1932. – 199с.
564718
  Родіонов С.П. Кам"яне вугілля / С.П. Родіонов. – Київ, 1948. – 23с.
564719
  Шамека І.Т. Кам"яне вугілля. / І.Т. Шамека. – К., 1954. – 52с.
564720
  Прибєга Л.В. Кам"яне зодчество України : охорона та реставрація / Л.В. Прибєга ; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Будівельник, 1993. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 5-7705-0357-2
564721
  Чабанівський М.І. Кам"яне небо : оповідання та повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 324 с.
564722
  Федорів Р.М. Кам"яне поле : трилогія / Роман Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 223 с.
564723
  Федорів Р.М. Кам"яне поле / Р.М. Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
564724
  Рубашов М.Б. Кам"яне свічадо. / М.Б. Рубашов. – К, 1961. – 27с.
564725
  Тесленко О.К. Кам"яне яйце : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 304 с.
564726
   Кам"янець-Подільський : іст.-архіт.нарис. – Київ, 1968. – 120 с.
564727
  Пламеницька О.А. Кам"янець-Подільський / Ольга Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 256с. : іл. – (Малі історичні міста України). – ISBN 966-531-170-0
564728
  Винокур І.С. Кам"янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І.С. Винокур, Г.М. Хотюн. – Львів, 1981. – 95с.
564729
  Сугак А.С. Кам"янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в системі туризму в 1980-1990 рр. XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 27-28
564730
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / О.М. Завльнюк, А.О. Копилов // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 9/10. – С.16-29.
564731
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 392-402. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
564732
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – 5-е вид., доопрацьоване і доп. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-363-081-6
564733
   Кам"янець-Подільський історико-архітектурний заповідник : Історико-архітектурний нарис. – Київ, 1984. – 56 с.
564734
   Кам"янець-Подільський історичний музей-заповідник: Путівник.. – Львів, 1982. – 91с.
564735
  Трачук Т.А. Кам"янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 324-329. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
564736
  Блажкова І.О. Кам"янець-Подільський приватний ліцей "Антей" / І.О. Блажкова, І.М. Конет // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 100-101. – ISSN 1029-4171
564737
  Марушкевич А.А. Кам"янець-Подільський університет: актуальний досвід управлінського успіху (поч. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ефективного управління університетом у процесі науково-педагогічної діяльності Івана Огієнка.
564738
  Жарій Олег Кам"янець-Подільський. Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
564739
  Ільченко Руслана Кам"янець-Подільський. Дуже веселе місто / Ільченко Руслана, Чечулін Роман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 6-9 : фото
564740
   Кам"янець-Подільський. Путівник.. – Львів, 1965. – 58с.
564741
   Кам"янець-Подільський. Путівник.. – Львів, 1970. – 60с.
564742
  Рейн Анна Кам"янець-Подільський. Світ на межі історій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-126 : Фото
564743
   Кам"янець-Подільський: Фотоальбом.. – К., 1979. – 52с.
564744
  Олесіюк Т. Кам"янець - Золотий Вінець. (Спомини з 1918 - 1919 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 91-109. – ISSN 0131-2685
564745
  Шелест Тетяна Кам"янець - Різдвяний // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 150-151 : фото
564746
  Гудзевата Марина Кам"янець. Скарби подільського острова : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 128-131 : Фото
564747
  Третяк Л.В. Кам"янецький період життєтворчості Остапа Вишні у системі уроків літератури рідного краю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 51-52
564748
  Комарова О. Кам"янецький період життя родини Тулубів (1865-1872) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 36-46. – ISBN 978-966-493-297-1
564749
   Кам"янеччина в цифрах. 1927.. – Кам"янець-Под., 1927. – 132с.
564750
  Земляк В.С. Кам"яний брід / В.С. Земляк. – Київ, 1957. – 115с.
564751
  Шовкопляс І.Г. Кам"яний вік на території Української РСР / І.Г. Шовкопляс. – Киев, 1962. – 118с.
564752
  Мейгеш Ю.В. Кам"яний ідол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 367 с.
564753
  Радомський І.С. Кам"яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 19-24. – ISSN 1996-9872
564754
  Минко В.П. Кам"яний міст. / В.П. Минко. – Х.-Одеса, 1932. – 36с.
564755
  Крушинська Олена Кам"яний Онуфрій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
564756
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – Київ, 1968. – 110 с.
564757
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1973. – 71 с.
564758
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Будівельник, 1973. – 71с.
564759
  Малина В. Кам"яний хрест як дерево смерті і життя // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 105-122. – ISSN 0869-3595
564760
  Швець М.Я. Кам"янистими стежками "на круті гори" (Становлення правової інформатики в Україні) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 89-97
564761
  Бедзик Д.І. Кам"яні пороги : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1978. – 157с.
564762
  Сидоренко В. Кам"яні фантазії Кхаджурахо // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.32-40.


  [Кхаджурахо - храмовий комплекс у центральній Індії.]
564763
  Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
564764
  Сапожников І.В. Кам"яні хрести степової України (ХVІІІ-перша половина ХІХст.) / І.В. Сапожников; Ін-тут археологі HАHУ. Буго- Дністровська Експедиція.Укра нське козацтво.Овідіопольське районне тов-. – Одеса : Чорномор"я, 1997. – 192с. – ISBN 9665551470
564765
  Традюк К. Кам"янка-Коломна / К.Традюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 85 с.
564766
  Новик К.Й. Кам"яновугільна флора львівської мульди / К.Й. Новик, Т.А. Іщенко; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 34с.
564767
  Чорнобривець С.А. Кам"янська легенда / С.А. Чорнобривець. – К., 1986. – 172с.
564768
  Шкаліберда М. Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського / М. Шкаліберда. – Київ : Мистецтво, 1971. – [23] с.
564769
   Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 76 с.
564770
  Уэллс Г.Д. Кам`яна доба / Г.Д. Уэллс. – Київ, 1929. – 84 с.
564771
  Даниленко В.М. Кам`яна Могила / В.М. Даниленко. – К, 1986. – 150с.
564772
  Довгий О.П. Кам’яна роса : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Молодь, 1969. – 143 с.
564773
  Гулиа Г.Д. Кама / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1953. – 200 с.
564774
  Басков С. Кама : поэма / С. Басков. – Курган, 1957. – 23 с.
564775
  Ільїн В.В. Кама // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53-54. – ISBN 966-316-069-1
564776
  Тумбасов А.Н. Кама выходит из берегов : Воткинская ГЭС глазами художника / А.Н. Тумбасов. – Пермь : Пермское книжное, 1963. – 66 с., [5] с.
564777
  Ватсьяяна Кама сутра / Ватсьяяна. – Москва, 1989. – 83с.
564778
   Кама Сутра, или Искусство любви и секса от древности до наших дней. – Рига, 1990. – 172с.
564779
   Кама, Волга, Дон. – Пермь, 1967. – 244с.
564780
   КамАЗ. (Сборник). – М., 1974. – 167с.
564781
  Ганина М.А. Камазонки на работе и дома / М.А. Ганина. – М., 1976. – 48с.
564782
   Камак-системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине. – Новосибирск : Наука, 1979. – 269 с. : ил., табл. – Библиогр.: 73 назв.
564783
  Мирзоев А.М. Камал ад-Дин Бинаи / А.М. Мирзоев. – М., 1976. – 479с.
564784
   Камалладин Бехзад. – Ташкент, 1984. – 128с.
564785
  Шевченко Ф.П. Каманин Иван Михайлович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 172
564786
  Дука М.В. Каманін Іван Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 209. – ISBN 96966-8060-04-0
564787
  Федорова Л. Каманін Іван Михайлович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 240-243, 248-249. – ISBN 966-02-3529-1
564788
   Каманін Іван Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 190. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
564789
  Гончаров В.М. Камарада Викторио: (О Викторио Кодовилье) / В.М. Гончаров. – М., 1980. – 303с.
564790
  Гербачевская А.А. Камарики сем.Sciaridae -- вредители овощных культур и шампиньонов в закрытом грунте Ленинградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гербачевская А.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 21л.
564791
  Фалей В. Камаринская / В. Фалей. – М, 1976. – 324с.
564792
  Ватсьяяна М. Камасутра / Ватсьяяна Малланага ; пер. с санскрита, вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина ; [Рос. акад. наук, Отд-ние истории]. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 189, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 182-184. – (Памятники письменности Востока / редкол.: О.Ф. Акимушкин (зам. пред.) [и др.] ; 111). – ISBN 5-02-017718-0
564793
  Донцова Дарья Аркадьевна Камасутра для Микки-Мауса : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04483-3
564794
  Гулиа Д.И. Камачич / Д.И. Гулиа. – Москва, 1961. – 208 с.
564795
  Гуліа Д.Й. Камачич / Д.Й. Гуліа. – К., 1979. – 198с.
564796
  Палиев Д. Камбани , клепала и овчарски звънци в България = Bells, Clappers and Cow-bells in Bulgaria / Д. Палиев. – София : Музика, 1985. – 104 с.
564797
  Поповкина Р.А. Камбоджа / Р.А. Поповкина, А.П. Шилтова. – М., 1958. – 32с.
564798
  Верин В.П. Камбоджа / В.П. Верин, Н.А. Верина. – Москва : Мысль, 1960. – 72с. – (У карты мира)
564799
  Петков Б. Камбоджа / Б. Петков. – София : Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1962. – 76с. : Ил. – (Пред новата карта на света ; 5)
564800
  Мосяков Д.В. Камбоджа / Д.В. Мосяков. – М, 1991. – 237с.
564801
  Малишева Ірина Камбоджа. Країна усміхнених облич : Камбоджа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 76-79 : Фото
564802
  Ву Тхе Хиеп Камбоджийская проблема в международных отношениях в Юго-Восточной Азии (1975-1991 гг.) : Дис... канд. политических наук: 23.00.04. / Ву Тхе Хиеп; КНУТШ. – Киев, 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 186-208
564803
  Ву Тхе Хієп Камбоджійска проблема в міжнародних відносинах в Південно-Східній Азії (1975-1991 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
564804
  Шогенцуков А.А. Камбот и Ляца : роман в стихах / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 111 с.
564805
  Гбанфу Камелефата / Гбанфу. – М., 1990. – 92с.
564806
  Хилькевич В.П. Камелия / В.П. Хилькевич. – Минск, 1986. – 212с.
564807
  Кибальчич П.Н. Камелия эвгенольная / П.Н. Кибальчич. – М., 1954. – 68с.
564808
  Зеров М.К. Камена / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 76с.
564809
   Каменец-Подольск. Фотографии. – 37с.
564810
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резин Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
564811
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резина Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
564812
  Птахив Семен Каменец-Подольский: амбиции и реалии : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Фото
564813
  Борисов Е.А. Каменистое поле / Е.А. Борисов. – Л., 1977. – 80с.
564814
  Рауд М.А. Каменистые борозды : рассказы и повесть / М.А. Рауд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с.
564815
  Шулькина Т.В. Каменистые сады / Т.В. Шулькина. – Л., 1975. – 128с.
564816
  Селедец В.П. Каменистые степи и тимьянники Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селедец В.П.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
564817
  Билявичюс Э. Каменистые тропы / Э. Билявичюс. – Вильнюс, 1985. – 240с.
564818
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис; [Автор. перев. с латыш. И. Соколовой и А. Бочарова]. – Рига : Лиесма, 1965. – 288 с.
564819
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – М., 1973. – 255с.
564820
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – К., 1985. – 216с.
564821
  Кононенко Світлана Камені Корнуолла : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 160-161 : Фото
564822
  Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
564823
  Добрев Петър Каменната на прабъгарите / Добрев Петър. – София : Проксима, 1981. – 160 с.
564824
  Годенко М.М. Каменная баба / М.М. Годенко. – Москва, 1979. – 263с.
564825
  Мигдалова Л.П. Каменная береза / Л.П. Мигдалова. – М, 1976. – 127с.
564826
  Останина Т. Каменная вода // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 7-71. – ISSN 1728-8568
564827
  Козловская Полина Каменная галерея : камни Белого моря. Природа / Козловская Полина, Михайлов Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 108-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
564828
  Бородкин С Ю. Каменная грива / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1972. – 78с.
564829
  Загорный А.Г. Каменная грудь / А.Г. Загорный. – Ростов, 1957. – 252с.
564830
  Хоткевич Г.М. Каменная душа : Роман / Г.М. Хоткевич. – Москва : Федерация, 1930. – 391с.
564831
  Собир Бозор Каменная кладка. / Собир Бозор. – М., 1979. – 71с.
564832
  Дельвин Николай Каменная кладовая Рифея : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 196-204 : Іл., карта
564833
  Беспощадный П.Г. Каменная книга / П.Г. Беспощадный. – Донецк, 1970. – 143с.
564834
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи / Павел Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1985. – 111 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
564835
  Фентон К.Л. Каменная книга. Летопись доисторической жизни = The fossil book. Arecord of prehistoric life / Науч. цент Монаш; Перераб. и доп.:Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А.; Пер. и перераб. А.Ю.Розанов и др.; Кэрролл Лейн и др. – Москва : Наука, 1997. – 623с. – ISBN 5-7846-0009-5
564836
  Аткай Каменная колыбель : стихи и поэма / Аткай; автриз. пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
564837
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1972. – 124 с.
564838
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1978. – 72 с.
564839
  Арутюнян В.М. Каменная летопись армянского народа / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1985. – 200с.
564840
  Баландин Р.К. Каменная летопись Земли : (Нар. ун-т. Естественнонакуч. ф-т) / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1983. – 167с.
564841
  Иконников А.В. Каменная летопись Москвы / А.В. Иконников. – Москва, 1978. – 352 с.
564842
  Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси / М.А. Ильин. – Москва, 1966. – 272 с.
564843
   Каменная летопись старой Москвы. – Москва, 1985. – 286 с.
564844
  Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса / Э.И. Соломоник. – Симферополь, 1990. – 112с.
564845
  Георг Уве Каменная летопись эволюции : Палеонтология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-134 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
564846
  Беспощадный П.Г. Каменная лира / П.Г. Беспощадный. – Киев, 1968. – 167с.
564847
  Михайлов Б.Д. Каменная могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1979. – 63с.
564848
  Ашимханов Д Каменная пядь / Д Ашимханов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
564849
  Юргенсон Г.А. Каменная радуга / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1980. – 112с.
564850
  Зверев В.Л. Каменная радуга / В.Л. Зверев. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
564851
  Зверев В.Л. Каменная радуга: (О минер. ресурсах Земли) / В.Л. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 156с.
564852
  Мезенцев В.А. Каменная сказка / В.А. Мезенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 203с.
564853
  Журавский В. Каменная степь / В. Журавский, Б. Мартынов. – Орел, 1950. – 164с.
564854
   Каменная степь. (Опыт ландшафтно-типологической характеристики).. – Воронеж, 1971. – 176с.
564855
  Ла Гума Алекс Каменная страна / Ла Гума Алекс. – Москва, 1970. – 165 с.
564856
  Швиденко А.З. Каменноберезовые леса о. Сахалина, их строение, товарность и продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: 561 / Швиденко А. З.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 22л.
564857
  Кузнецов П.П. Каменное дыхание Земли = Взгляд на проблемы мобилизма / П.П. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 74с.
564858
  Филатов Николай Филиппович Каменное зодчество в социально-экономической жизни Нижнего Новгорода 20-30-х годов XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Филатов Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1979. – 18л.
564859
  Бусева-Давыдова Каменное зодчество Древней Руси / Бусева-Давыдова. – Москва, 1989. – 142 с.
564860
  Спегальский Ю.п. Каменное зодчество Пскова / Ю.п. Спегальский. – Ленинград, 1976. – 119 с.
564861
  Каптиков Ю А. Каменное зодчество русского Севера / Ю А. Каптиков. – Свердловск, 1990. – 181 с.
564862
  Сокуров С.А. Каменное море. / С.А. Сокуров. – Львов, 1975. – 64с.
564863
  Макаров Олег Каменное небо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 78-82 : фото
564864
  Федорив Р.Н. Каменное поле : роман / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 280 с.
564865
  Селищева Евгения Каменное сердце Матеры : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 76-84 : Фото
564866
  фон Вальденфельс Эрнст Каменное сердце Монголии / фон Вальденфельс Эрнст, Целльнер Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
564867
  Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири / С.В. Копылова. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
564868
  Булах А.Г. Каменное убранство центра Ленинграда / А.Г. Булах, Н.Б. Абакумова. – Ленинград, 1987. – 197 с.
564869
  Баратов Р.Б. Каменное чудо Таджикистана / Р.Б. Баратов, В.П. Новиков. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 120с.
564870
  Шевчук В.А. Каменное эхо : роман, повести / Валерий Шевчук ; пер. с укр.Нины Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
564871
  Ратнер А.Д. Каменноугольная и антрацитовая промышленность Донецкого бассейна / А.Д. Ратнер, В.П. Ренке, 1928. – 34с.
564872
  Давыдов Г.М. Каменноугольная промышленность Донбасса к началу восстановительного периода : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Г.М.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 20 с.
564873
   Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1925-26 году (ежегодная статистика).. – Х., 1927. – 93с.
564874
  Бажанов В. Каменноугольная промышленность за 1920 г. / В. Бажанов. – М., 1920. – 70с.
564875
  Тихонов Борис Васильевич Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине 19 в. / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1988. – 275с.
564876
  Фомин П.И. Каменноугольная промышленность СССР / П.И. Фомин. – Х., 1929. – 241с.
564877
  Ренке В. Каменноугольная промышленность СССР: Статистические сведения и краткое описание месторождений / В. Ренке. – Х.-К., 1932. – 149с.
564878
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М., 1924. – 87с.
564879
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 86, [2] с., 4 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
564880
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М.Л., 1925. – 1-88с.
564881
  Орлов Н.Н. Каменноугольная смола и ее пререрботка / Н.Н. Орлов. – Х., 1930. – 177с.
564882
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Донецкого бассейна / Е.О. Новик. – Киев, 1946. – 79с.
564883
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : АН СССР, 1952. – 468с. – (Новая серия = Палеонтология СССР ; Т. 1)
564884
  Залесский М.Д. Каменноугольная флора Северного Кавказа / М.Д. Залесский. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 22с.
564885
  Радченко М.И. Каменноугольная флора Юго-Восточного Казахстана / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1967. – 75с.
564886
  Прокофьев В.А. Каменноугольные атриды Подмосковной котловины. : Автореф... канд. биол.наук: / Прокофьев В.А.; Палеонтолог. ин-т АН СССР. – М., 1953. – 16л.
564887
  Андреев Б.И. Каменноугольные бассейны в СССР : Пособие для учителя / Б.И. Андреев, Д.В. Кравченко. – Москва : Просвещение, 1958. – 145с. + : 1 карта
564888
  Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана. / Н.В. Литвинович. – М., 1962. – 1-390с.
564889
  Быкова М.С. Каменноугольные кораллы Зайсано-Иртышской геосинклинальной области : (Аркалыкская, кокпектинская и буконьская свиты) / М.С. Быкова; Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1974. – 102с.
564890
  Нехорошев В.П. Каменноугольные мшанки Северо-Восточного Прибалхашья / В.П. Нехорошев; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 69с.
564891
  Горак С.В. Каменноугольные остракоды Большого Донбасса : (палеоэкология, палеозоогеография, биостратиграфия) / С.В. Горак; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
564892
   Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.. – М., 1975. – 263с.
564893
  Великовская Е.М. Каменноугольные отложения Русской платформы : Под ред. Муратова М.В. и Милановского Е.Е. / Е.М. Великовская. – Москва : МГУ, 1977. – 179с.
564894
   Каменноугольные отложения центральных областей Русской платформы.. – Л., 1958. – 211с.
564895
  Мирошниченко Б.Е. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Карагандинского бассейна / Б.Е. Мирошниченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН КазССР, 1953. – 79с.
564896
  Вебер В.Н. Каменноугольные трилобиты // Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1937. – Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – С.5-159
564897
  Цэдэв Д. Каменные волны / Д. Цэдэв. – М., 1985. – 32с.
564898
  Горбунов А.П. Каменные глетчеры гор Средней Азии / А.П. Горбунов, С.Н. Титков; Отв. ред. Н.Н.Романовский. – Якутск, 1989. – 164 с.
564899
  Малахов А.А. Каменные грезы. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1980. – 127с.
564900
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли / Д.Х. Чейз. – Л., 1991. – 92с.
564901
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли : Роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Риф, 1991. – 104с.
564902
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли. / Д.Х. Чейз. – Ростов -на-Дону, 1990. – 428с.
564903
  Ши Нил Каменные джунгли. Жизнь на острие. В каменных джунглях Мадагаскара / Ши Нил, Альварес Стивен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 142-159 : фото
564904
  Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья / Я.А. Шер. – Москва ; Ленинград, 1966. – 140 с.
564905
  Арутюнян В. Каменные колокола / В. Арутюнян. – Москва, 1986. – 493 с.
564906
  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли / А.Н. Кирпичников. – Л., 1984. – 274с.
564907
  Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVIII-XIX вв.) / И.В. Сапожников. – Ильичевск : Элтон-2, Гратек, 1999. – 100с. – ISBN 966-7588-06-8
564908
  Горбунов А.П. Каменные ледники / А.П. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 107с. – ("Человек и окружающая среда")
564909
  Панова Л.С. Каменные Могилы / Л.С. Панова. – Донецк, 1974. – 15с.
564910
  Левин Р.А. Каменные незабудки: стихи / Р.А. Левин. – К., 1979. – 94с.
564911
  Ефименко П. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ. / П. Ефименко. – С.-Петербург : Тип. А.Г. Розена, 1912. – С. 67-102. – Отд. оттиск из IV т. Ежегодника Р. Антропологического Общества при СПБ Университете
564912
  Дмитрук Игорь Каменные пришельцы встретились в Уручье / Дмитрук Игорь, Суханов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6-21 : Іл.
564913
  Значков Борис Каменные сады океана : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 8-15
564914
  Брюсов А.Я. Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П. Зимина // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской част СССР / Брюсов А.Я., Зимина М.П. – С.1-99, табл.
564915
  Рапов М.А. Каменные сказы / М.А. Рапов. – 2-е изд. – Ярославль, 1972. – 245 с.
564916
  Рапов М.А. Каменные сказы. Сокровища древней русской архитектуры Ярославской области / М.А. Рапов. – Ярославль, 1965. – 236 с.
564917
  Кросс Я. Каменные скрипки : стихотворения / Я. Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
564918
  Кросс Я. Каменные скрипки / Я. Кросс; пер. с эст. – Москва, 1973. – 175 с.
564919
  Алешковский М.Е. Каменные стражи. Путеводитель по древним крепостям / М.Е. Алешковский. – Ленинград, 1971. – 175 с.
564920
  Бродский Б.И. Каменные страницы истории / Б.И. Бродский. – Москва, 1960. – 237 с.
564921
   Каменные строительные материалы Прионежья. – Л.
Ч.1. – 1927. – 84с.
564922
  Акира С. Каменные топоры со шлифованным лезвием в позднем палеолите Японии // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1563-0102
564923
   Каменные угли Кузбасса. Сборник статей по качеству и свойству углей.. – Новосибирск-М.-Л.-Грозный, 1935. – 439с.
564924
   Каменные угли Львовско-Волынского бассейна.. – Львов, 1978. – 174с.
564925
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1974. – 174с.
564926
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки. / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
564927
   Каменные цветы : сказы, сказки, легенды / [Сост. В.С. Погачев ; хуож. В.А. Бокань]. – Донецк : Донбасс, 1983. – 156 с. : ил. – Миниатюрное издание
564928
  Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли / В.Ф. Волошин. – Минск, 1985. – 159с.
564929
  Кротов А.А. Каменные часы / А.А. Кротов. – М, 1984. – 288с.
564930
   Каменные шары, сокровища и мухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
564931
  Борисова М.И. Каменный берег. Новые стихи / М.И. Борисова. – Л, 1969. – 95с.
564932
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 244с.
564933
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М.Л., 1950. – 224с.
564934
  Бельгер Г. Каменный брод / Г. Бельгер. – М., 1987. – 345с.
564935
  Темник Ю.А. Каменный брод. Очерки истории XVIII-XIX веков : к 250-летию основания / Юрий Темник, Юрий Егерев. – Луганск : Янтарь. – ISBN 966-678-099-2
Т. 1 : с 140 рис., 18 портр. и 10 картами. – 2003. – 167, [1] с. : ил., карты, портр. – Библиогр.: с. 157-164
564936
  Анциферовы Н.и Каменный век / Н.и Анциферовы. – Ленинград, 1924. – 196с.
564937
  Бегишева Алия Каменный век : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
564938
  Гайдук И.М. Каменный век бассейна верхней и средней Оби. (Плеолит, неолит) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Гайдук И.М.; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 19л.
564939
  Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кириллов И.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 18л.
564940
  Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья / А.А. Формозов. – М., 1965. – 160с.
564941
   Каменный век Монголии. Палеолит и неолит Монгольского Алтая: К конгр. INQUA (Китай, 1991).. – Новосибирск, 1990. – 644с.
564942
   Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. связей.. – Киев, 1990. – 122с.
564943
  Алексеев А.Н. Каменный век Олекмы / А.Н. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 124 с.
564944
  Хамракулыев С. Каменный век Прибалханья (Восточное Прикаспие). : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Хамракулыев С.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
564945
  Деревянко Анатолий Пантелеймонович Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии : Курс лекций / Деревянко Анатолий Пантелеймонович; Под. ред. д.и.н. Р.С. Васильевского. – Новосибирск : Новосибирский го.ун-т, 1975. – 251с.
564946
  Аргунов В.Г. Каменный век северо-западной Якутии / В.Г. Аргунов. – Новосибирск, 1990. – 209с.
564947
  Аргунов Валерий Георгиевич Каменный век Северо-Западной Якутии : Автореф... канд. исторнаук: 07.00.06 / Аргунов Валерий Георгиевич; Камеровский гос. ун-т. – Якутск, 1989. – 27л.
564948
   Каменный век Средней Азии и Казахстана. Тезисы докл. совщ.. – Ташкент, 1972. – 102с.
564949
  Воробьев М.В. Каменный век стран Японского моря : Автореф... канд. ист.наук: / Воробьев М.В.; Ин-т истории материальной культуры Академии наук СССР. Ленингр. отд. – Ленинград, 1953. – 18л.
564950
  Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. / В.А. Ранов. – Душанбе, 1965. – 122с.
564951
   Каменный век: памятники, методика, проблемы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
564952
  Погосян А. Каменный венец : стихи и поэма / А. Погосян; пер. с арм. И.Кашежовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
564953
  Кнорре Ф.ф. Каменный венок / Ф.ф. Кнорре. – М., 1973. – 439с.
564954
  Дубровин В.А. Каменный глухарь / В.А. Дубровин. – Красноярск, 1962. – 39с.
564955
  Галимов Р. Каменный город / Р. Галимов. – М., 1970. – 416с.
564956
  Новицкий А.П. Каменный город в Серпухове / А.П. Новицкий. – Москва. – 10 с.
564957
  Потехина И.А. Каменный город: стихи. / И.А. Потехина. – М., 1982. – 77с.
564958
  Пушкин А.С. Каменный гость / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 38с.
564959
  Хромовских В.С. Каменный дракон / В.С. Хромовских. – Москва : Мысль, 1984. – 156с.
564960
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1962. – 167 с.
564961
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1969. – 327 с.
564962
  Мейгеш Ю.В. Каменный идол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 384 с.
564963
  Велиев С. Каменный ключ : роман, повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 446 с.
564964
   Каменный лев. Тибетские народные сказки.. – М., 1976. – 192с.
564965
  Грек Александр Каменный лес / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 74-81 : фото
564966
  Котляров Б.И. Каменный лист. / Б.И. Котляров. – Х, 1968. – 71с.
564967
  Зорин А.И. Каменный листопад / А.И. Зорин. – М., 1980. – 79с.
564968
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 3-е изд. – Ленинград, 1969. – 48с.
564969
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 49с.
564970
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – Москва, 1980. – 43с.
564971
  Султангареев Р.Г. Каменный олень / Р.Г. Султангареев. – М., 1982. – 240с.
564972
  Араз М. Каменный орел : стихи / М. Араз; пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
564973
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1975. – 174 с.
564974
  Замятнин Л.М. Каменный остров / Л.М. Замятнин. – Л, 1987. – 182с.
564975
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1991. – 268 с.
564976
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1948. – 570с.
564977
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.1. – 1950. – 399с.
564978
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.2. – 1952. – 596с.
564979
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Иркутск
Кн.3. – 1952. – 676с.
564980
   Каменный пояс. – Челябинск, 1974. – 291с.
564981
   Каменный пояс. – Челябинск, 1975. – 376с.
564982
   Каменный пояс. – Челябинск, 1976. – 367с.
564983
   Каменный пояс. – Челябинск, 1977. – 327с.
564984
   Каменный пояс. – Челябинск, 1978. – 286с.
564985
   Каменный пояс. – Челябинск, 1980. – 272с.
564986
   Каменный пояс. – Челябинск, 1981. – 269с.
564987
   Каменный пояс. – Челябинск, 1982. – 264с.
564988
   Каменный пояс. – Челябинск, 1986. – 269с.
564989
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
Кн. 1, 2. – 1987. – 765 с.
564990
  Федоров Е. Каменный пояс / Е. Федоров. – М.
Кн. 3. – 1987. – 748с.
564991
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Фрунзе
1. – 1988. – 861с.
564992
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
1. – 1988. – 363с.
564993
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
2. – 1988. – 524с.
564994
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1989. – 733с.
564995
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
2. – 1989. – 747с.
564996
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
3. – 1989. – 383с.
564997
  Федоров Е.А. Каменный пояс : в трех книгах / Евгений Федоров. – Минск : Ураджай
Кн. 3 ; ч. 3-4 : Хозяин каменных гор. – 1989. – 398 с.
564998
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 255с.
564999
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 253с.
565000
   Каменный приказ и его дела. – 82с.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,