Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
560001
  Конашевич С. "КаZантип": "республіка в еміграції" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 5
560002
  Миксат К. "Кавалеры", и другие рассказы / К. Миксат. – Москва, 1954. – 160с.
560003
  Ковальов В. "Кавказ - 2016" - Росія продовжує грати військовими м"язами // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 38). – С. 9


  Навчання "Кавказ - 2016", що відбулися у Південному військовому окрузі Росії у вересні, привернули до себе увагу задовго до їх початку. На Заході та в Україні багато хто сприйняв їх як завуальовану підготовку до початку війни. І не безпідставно.
560004
  Цеткин К. "Кавказ в огне". / К. Цеткин. – М-Л, 1926. – 320с.
560005
  Пономаренко О. "Кавказ" мовами народів Кавказу / О. Пономаренко, К. Хоменко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 12-13
560006
  Лєвінсон А. "Кавказ" піді мною // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-26


  Бойові дії у Чечні і "образ ворога".
560007
  Савельев А.Е. "Кавказские" и "русские" полки в начале XIX в. на Кавказе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 0042-8779
560008
  Немченко Гарий "Кавказский пояс" : публіцистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 175-180. – ISSN 0012-6756
560009
  Міщенко О.І. "Каденції" урбаністичного дискурсу в українській літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 72-77


  Визначення основних параметрів і приблизних хронологічних рамок "каденцій" урбаністичного дискурсу , які представлені в українському літературному процесі ХХ століття
560010
  Окуєва Аміна "Кадировці - це не чеченці. Це - чеченомовні росіяни" / підготувала Мар"яна Чорнієвич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 43 (396), 9 листопада 2017. – С. 16-18
560011
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
560012
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
560013
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
560014
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
560015
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
560016
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
560017
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
560018
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
560019
  Кульчицька О.І. [К.У. Візнер. Гніздо чайки] = C.U. Wiesner. Das Mowennest : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 231, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: C.U. Wiesner. Das Mowennest. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-073-6
560020
  Лідл Р. [Кавафіс : критична біографія / Роберт Лідл ; переклад Кеті Логотеті-Андерсон. – Афіни : Ікарос, 1980. – 285 с. – Видання новогрецькою мовою
560021
  Даллас Янніс [Кавафіс і друга софістика / Даллас Янніс. – Афіни : Стигмі, 1984. – 421 с. – Видання новогрецькою мовою
560022
  Даллас Я. [Кавафіс і історія : естетичні роботи / Яніс Даллас. – Афіни : Ерміс, 1986. – 232, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
560023
  Циркас С. [Кавафіс і його час / Стратіс Циркас. – 9-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 501 с. – Видання новогрецькою мовою
560024
  Браун Чип К-2 - гора-убийца. Жестокая гора / Браун Чип, Хайнрих Томми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 96-119 : фото
560025
  Гончаренко М.В. К.-О. Апель: экстраполяция знания в аспекту экзистенциальности дискурса // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 32-40. – ISSN 1560-7488


  У статті проаналізовано підхід К.-О. Апеля до питання про взаємовідносини мови logic of science і буденної мови з погляду метафізики Платона. Розглянуто питання про те, чи має теорія верифікації ставлення до метафізики Платона як до концепції, що ...
560026
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н.М. Березюк ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Тимченко, 2010. – 322 с. – ISBN 978-966-8661-48-8
560027
  Березюк Н.М. К.И. Рубинский и Л.Б. Хавкина - основоположники Харьковской библиотечной школы: фрагменты истории // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 93-103. – ISSN 0130-9765
560028
  Андросова М.И. К.И. Суворова / М.И. Андросова. – Ленинград, 1987. – 93с.
560029
  Дроздов О.А. К.К. Гаттенбергер о создании денег коммерческими банками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 88-97. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
560030
  Чеботарев К.К. К.К. Чеботарев / К.К. Чеботарев. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – 12 с.
560031
  Макаров Г.Г. К.К.Байкалов - герой гражданской войны / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1962. – 103с.
560032
  Вернандер Н.Б. К.К.Гедройц / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1965. – 50с.
560033
  Кулжинский С.П. К.К.Гедройц и опытное дело / С.П. Кулжинский. – 66с.
560034
  Карасьов М.М. К.К.Станіславський і сценічна мова / М.М. Карасьов. – К., 1963. – 161с.
560035
   К.Клаузевиц о войне. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 44 с.
560036
  Ткаченко Б.И. К.М. Быков, 1886-1959 / Б.И. Ткаченко, К.А. Ланге. – М., 1987. – 117с.
560037
   К.М. Гуревич : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 188-189. – ISSN 0042-8841
560038
  Купцов И.И. К.М. Максимов / И.И. Купцов. – Л, 1984. – 136с.
560039
  Морозова А.В. К.М. Малицкая (1890-1969) - отечественный историк испанского искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 107-114. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Ксения Михайловная Малицкая - искусствовед, специализировавшийся на искусстве Испании. Сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, внесла большую роль в создание библиотеки музея. Обнаружила в 1950-х гг. картину в Одесском музее, живопись которой под поздними ...
560040
  Косаківська І.В. К.М. Ситник - директор Інституту ботаніки НАН України // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 3. – С. 298-305. – ISSN 0372-4123
560041
  Лозовик Г. К.М. Станюкович / Г. Лозовик. – Симферополь, 1953. – 200 с.
560042
   К.М. Феофилактов как профессор // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
560043
  Тутковский П. К.М. Феофилактов как профессор // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 340-344. – ISBN 5-7707-1061-6
560044
   К.М. Феофилактов, как профессор // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П. Тутковский. – 8 с.
560045
  Розов Л.Д. К.М. Феофілактов - засновник Київської школи геологів // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3
560046
  Берман Дамара Андреевна К.М.Симонов : Библиогр. указ. / Берман Дамара Андреевна, Толочинская Бэлла Михайловна. – Москва : Книга, 1985. – 456с.
560047
  Петрушков В.С. К.М.Станюкевич - журналист. / В.С. Петрушков. – Сталинабад, 1960. – 194с.
560048
  Шкаруба Л.М. К.М.Станюкович-романист. (Романы 1970-х годов "Без исхода", "Два брата") : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Шкаруба Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 23л.
560049
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович и театр. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1968. – 240с.
560050
  Петрушков В.С. К.М.Станюкович. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1966. – 135с.
560051
  Тутковский П.А. К.М.Феофилатов, как профессор / П.А. Тутковский. – 99-106с.
560052
  Чемисин Б.Е. К.М.Фофаанов. (Основные этапы идейно-творческой эволюции). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чемисин Б.Е.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
560053
  Маркс К. К.Маркс ,Ф.Энгельс и революционная Россия / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1967. – 810с.
560054
   К.Маркс и вопросы коммунистического строительства. – Воронеж, 1968. – 147с.
560055
  Гальчинский А.С. К.Маркс и развитие экономической мысли Запада / А.С. Гальчинский. – Москва, 1990. – 197с.
560056
   К.Маркс и социалистическая экономика. – М., 1968. – 382с.
560057
  Ровда К.И. К.Маркс и Ф.Енгельс про російську літературу. / К.И. Ровда, 1957. – 19-33с.
560058
  Котов В.П. К.Маркс и Ф.Енгельс про Росію и російський народ. / В.П. Котов. – К, 1952. – 36с.
560059
  Дивинская А.А. К.Маркс и Ф.Энгельс - основоположники учения о материальной основе и социальной структуре коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Дивинская А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 19 с.
560060
   К.Маркс и Ф.Энгельс. – М., 1967. – 137с.
560061
  Фридлендер Г.М. К.Маркс и Ф.Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – М., 1962. – 607с.
560062
  Фридлендер Г.М. К.Маркс и Ф.Энгельс и вопросы литературы / Г.М. Фридлендер. – Изд. 2-е. – М., 1968. – 608с.
560063
  Дымшиц А.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – М, 1973. – 334с.
560064
  Дымшиц А.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс и немецкая литература / А.Л. Дымшиц. – 2-е. – М, 1977. – 367с.
560065
  Нахлик З. К.Маркс и Ф.Энгельс о воспитании : Автореф... канд. пед.наук: / Нахлик З.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
560066
  Гарибашвили А.В. К.Маркс и Ф.Энгельс о диктатуре пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарибашвили А.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
560067
  Бахтадзе А.М. К.Маркс и Ф.Энгельс о пролетарском интернационализме : Автореф... канд. ист.наук: / Бахтадзе А.М.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
560068
  Селезнев К.Л. К.Маркс и Ф.Энгельс о революционной партии пролетариата / К.Л. Селезнев. – Москва, 1955. – 44с.
560069
  Котов В.Н. К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – М, 1953. – 64с.
560070
  Котов В.Н. К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском народе. / В.Н. Котов. – Кишинев, 1954. – 72с.
560071
  Котов В.Н. К.Маркс і Ф.Енгельс про Росію та іх зв"язки з російськими революціонерами / В.Н. Котов, В.П. Козинець. – Київ, 1962. – 102с.
560072
  Левин Л.А. К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин. Указ библиогр. работ 1961-1972. / Л.А. Левин. – М., 1973. – 288с.
560073
  Котов В.Н. К.Маркс, Ф.Енгельс і Росія. / В.Н. Котов. – К, 1971. – 239с.
560074
  Белецкий А.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и история литературы. / А.И. Белецкий. – М., 1934. – 116с.
560075
  Малинин В.А. К.Маркс, Ф.Энгельс и левое гегельянство / В.А. Малинин, В.И. Шинкарук. – К., 1986. – 319с.
560076
  Грин Ц.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия / Ц.И. Грин. – Москва, 1978. – 95 с.
560077
  Быков Г. К.Маркс, Ф.Энгельс и революционные чартисты / Г. Быков. – Отд. отт. – 5-14с.
560078
  Дробинский А.И. К.Маркс, Ф.Энегельс, В.И.Ленин и энциклопедическая литература / А.И. Дробинский. – М., 1958. – 77с.
560079
  Иосько М.И. К.Маркс., Ф.Энгельс и революционная Белоруссия. / М.И. Иосько. – Минск, 1977. – 238с.
560080
   К.Мельников. – М., 1989. – 125с.
560081
  Томашевский Б.В. К.Н. Батюшков / Б.В. Томашевский. – Л., 1948. – 5-9с.
560082
  Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX в. / Р.А. Киреева. – М., 1990. – 264с.
560083
  Бляхер Л.Я. К.Н. Давыдов / Л.Я. Бляхер. – М, 1963. – 244с.
560084
  Кирпичева И.К. К.Н. Дерунов / И.К. Кирпичева. – Москва, 1963. – 123 с.
560085
  Селиванов А.В. К.Н. Леонтьев в работах В.В. Розанова. Проблема осмысления творческого наследия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 0235-1188
560086
  Морозова И.И. К.Н. Леонтьев и Ф. Ницше: PRO ET CONTRA // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 329-336. – ISBN 978-617-619-161-2
560087
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института. – (Серия "Русский путь" / редкол.: Д.К. Бурлака (пред.) [и др.]). – ISBN 5-88812-008-1
Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – 1995. – 474, [1] с. : портр. – Сер. основана в 1993 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
560088
   К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслит.и исслед.после 1917 г.:Антология. – Санкт-Петербург : РХГИ. – (Русский путь). – ISBN 5-88812-008-2
Кн.2. – 1995. – 704 с.
560089
  Каравашкова С.В. К.Н. Самойлова / С.В. Каравашкова. – М, 1979. – 12с.
560090
  Черемин Г.С. К.Н.Батюшков. / Г.С. Черемин. – М., 1949. – 3-18с.
560091
   К.Н.С. і наймитсько-незаможницькі групи в колгоспах.. – Х., 1931. – 15с.
560092
  Куделли П. К.Н.Самойлова-Громова "Наташа" 1876-1921 гг. / П. Куделли. – Л, 1925. – 79с.
560093
  Куделли П. К.Н.Самойлова-Громова. / П. Куделли. – Л, 1925. – 80с.
560094
  Чернозуб С.П. К.новому концепту национальной науки // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 132-142. – ISSN 0869-0499
560095
  Пашков А.С. К.О. Неволін - засновник філософії права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
560096
  Іванова-Артюхова К.О. Трутовський і Т.Г. Шевченко : А. Іванова-Артюхова / Іванова-Артюхова, 1929. – 9 с. – Окремий відбиток з брошюри: Щевченко, річник другий, 1929, Полтава
560097
  Окороков В.Б. К.определению границ бытия познания (о границе метафизической трансляции смыслов) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 77-82. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
560098
   К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. – Изд. 2-е, доп. – М., 1961. – 318с.
560099
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в начале царствования Александра III: к истории борьбы в "верхах" после 1 марта 1881 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-47. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
560100
  Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в оценках французских публицистов и ученых конца ХIX - начала ХХ века // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 138-144. – ISSN 0869-5687


  Победоносцев (Констянтин Петрович) - відомий юрист і державний діяч
560101
  Онопрієнко В.І. К.П. Флоренський - останній учень В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 134-148. – ISSN 0374-3896
560102
   К.П.Персидский. – Алма Ата, 1984. – 51с.
560103
  Нестеровский П. К.П.Хохлов -- Народный артист СРСР. / П. Нестеровский. – К., 1945. – 40с.
560104
  Нестеровский П. К.П.Хохлов. Народный артист СССР. / П. Нестеровский. – К., 1951. – 39с.
560105
  Бородин И.П. К.Паустовский, повесть о жизни (Черты лирического стиля) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Бородин И.П.; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1970. – 23л.
560106
  Гапченко О.В. К.Поппер про можливості метафізики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 58-60
560107
  Донникова И.А. К.проблеме формирования человекомерной социальной онтологии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 311-322. – ISSN 2076-7382
560108
  Бродский В.Я. К.Пуркине / В.Я. Бродский. – М, 1979. – 112с.
560109
  Розин В.М. К.различению понятий "знак", "знание", "схема", "модель", "идеальный объект" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 184-197. – ISSN 1606-951Х
560110
  Горчаков Н.М. К.С, Станиславский о работе режиссёра с актёром / Н.М. Горчаков. – М., 1958. – 283с.
560111
   К.С. Мельников. – Москва, 1985. – 311 с.
560112
  Костин В.И. К.С. Петров-Водкин / В.И. Костин. – Москва, 1966. – 167с.
560113
  Тамручи В.А. К.С. Петров-Водкин 1878-1939 / В.А. Тамручи. – Л., 1977. – 38с.
560114
  Климова Л.П. К.С. Станиславский в русской и советской критике / Л.П. Климова. – Л., 1986. – 147с.
560115
  Гвоздев А.Н. К.С. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекция для учителей / А.Н. Гвоздев. – М., 1957. – 23с.
560116
  Костюк Ю.Г. К.С. Станіславський і український театр / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1963. – 64с.
560117
  Малязев В.Е. К.С.Бадигин / В.Е. Малязев. – Саратов, 1992. – 141с.
560118
  Булацкий Г.В. К.С.Еремеев - революционер, публицист / Г.В. Булацкий. – Минск, 1976. – 214с.
560119
  Галушкина А.С. К.С.Петров-Водкин. / А.С. Галушкина. – М., 1936. – 82с.
560120
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Дис... канд. филол.наук: / Чабан Б.Я.; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1976. – 184л. – Бібліогр.:л.I-XV
560121
  Чабан Б.Я. К.С.Причард и пути развития австралийского романа : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Чабан Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
560122
   К.С.Сараджев. – М., 1962. – 192с.
560123
  Таланов А.В. К.С.Станиславский / А.В. Таланов. – М., 1965. – 173с.
560124
  Полякова Е.И. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко / Е.И. Полякова. – Москва, 1961. – 40 с.
560125
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М.-Л., 1949. – 192с.
560126
  Топорков В.О. К.С.Станиславский на репетиции / В.О. Топорков. – М, 1950. – 192с.
560127
   К.С.Станиславский.. – М., 1955. – 700с.
560128
   К.С.Станиславский.. – М., 1976. – 12с.
560129
  Мухарямов Н.М. К.семантике этнополитического // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 11-28. – ISSN 1998-1776
560130
  Бащенко Р.Д. К.Ф. Богаевский / Р.Д. Бащенко. – М, 1984. – 294с.
560131
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии / А.Е. Гайсинович. – М., 1950. – 363-477с.
560132
  Гайсинович А.Е. К.Ф. Вольф и учение о развитии организмов (в связи с общей эволюцией научного мировоззрения) / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1961. – 548 с.
560133
  Ласка І.В. К.Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.241-249. – Бібліогр.: Літ.: с. 249; 9 назв
560134
  Банина Н.Н. К.Ф. Кесслер и его роль в развитии биологии в России / Н.Н. Банина. – М.-Л., 1962. – 142с.
560135
  Микулинский С.Р. К.Ф. Рулье и его учение о развитии органического мира / С.Р. Микулинский. – М., 1957. – 356с.
560136
  О"Мара К.Ф.Рылеев / О"Мара. – М, 1989. – 334с.
560137
  Клевенский М.М. К.Ф.Рылеев. / М.М. Клевенский. – М-Л, 1925. – 79с.
560138
  Мордовченко Н.И. К.Ф.Рылеев. / Н.И. Мордовченко. – Л., 1947. – V-XXXVIс.
560139
  Куклин А.Я. К.Ф.Рылеев. / А.Я. Куклин. – Л, 1965. – 38с.
560140
  Нейман Б.В. К.Ф.Рылеев. Жизнь и творчество / Б.В. Нейман. – М., 1946. – 86с.
560141
  Ростовцева И.Т. К.Ф.Юон / И.Т. Ростовцева. – Л, 1964. – 42с.
560142
  Перелыгина М. К.Федин и М.Горький. Лит.-творческие связи писателей. Концепция человека в романах К.Федина и горьк. традиции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перелыгина М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 18л.
560143
  Момджян К.Х. К.характеристике объекта рефлективной социальной философии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 79-92. – ISSN 1606-951Х
560144
  Карлова Т.С. К.Чуковский - журналист и литературный критик / Т.С. Карлова. – Казань, 1988. – 144с.
560145
  Космодемьянский А.А. К.Э.Циолковский - его жизнь и работы по ракетной технике / А.А. Космодемьянский. – М., 1960. – 188с.
560146
   К.Э.Циолковский и научно-технический прогресс.. – М, 1982. – 231с.
560147
   К.Э.Циолковский и проблемы авиации и воздухоплавания.. – М, 1979. – 91с.
560148
   К.Э.Циолковский и проблемы развития науки и техники.. – М, 1986. – 188с.
560149
   К.Э.Циолковский и проблемы создания космических систем. – М, 1980. – 119с.
560150
   К.Э.Циолковский о межпланетных сообщениях.. – Калуга, 1959. – 20с.
560151
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1964. – 56с.
560152
   К.Э.Циолковский.. – Калуга, 1968. – 147с.
560153
   К.Э.Циолковский: исследование научного наследия и материалы к биографии.. – М, 1989. – 202с.
560154
  Циолковский К.Э. К.Э.Циолковский: неизвестные разумные силы. / К.Э. Циолковский. – М, 1991. – 44с.
560155
  Гутор В.П. К.Ю. Давыдов - как основатель школы / В.П. Гутор. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 44 с.
560156
  Гинзбург С.Л. К.Ю. Давыдов / С.Л. Гинзбург. – Л., 1936. – 211с.
560157
  Гинзбург Л.С. К.Ю. Давыдов / Л.С. Гинзбург. – М.-Л., 1950. – 71с.
560158
  Кравцова В.В. К+ -- зависимая фосфатаза ткани мозга: солюбилизация, свойства и связь с На+, К+-АФТ-азным комплексом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кравцова В.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1979. – 27л.
560159
  Дезио А. К2-вторая вершина мира / А. Дезио. – Москва, 1959. – 190с.
560160
  Бабишкін О.К. Кiнематогpаф сучасного Заходу : Нотатки про буржуазне кіномистецтво / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143с.


  Автоp, доктоp фiлологiчних наук , залучаючи шиpокий i цiкавий фактичний матеpiал, pозглядає кiнематогpаф капiталiстичного свiту. Розpаховано на шиpоке коло читачiв.
560161
  Герасименко В.І. Кiнетичне рiвняння Больцмана з кореляцiями для плинiв твердих куль / В.І. Герасименко, А.Г. Корнієнко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
560162
  Бабишкін О.К. Кiномистецтво сьогоднi / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170с. – (Людина суспільство прогрес)


  Iлюстpована кадpами з кpащих фiльмiв, книжка висвiтлює сучасний стан свiтлого кiно, насампеpед художнього. Автоp наголошує на тому, що сучасне кiномистецтво є важливим знаpяддям iдеологiчного впливу на маси.
560163
  Бабишкін О.К. Кiноспадщина Юpiя Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139[2]с.


  Автоp гpунтово аналiзує особливостi киносценаpiїв Ю. Яновського, пiдкpеслюючи їхнє значення i вплив на весь pозвиток кiномистецтва. Книга pозpахована на шиpоке коло читачiв.
560164
  Сорокин Д. Кoгaн A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: "невидимая рука", конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС, 2006. - 144 с. : [рецензия] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
560165
  Бондарчук В.Г. Кpаєвиди Радянської Укpаїни / В.Г. Бондарчук; Бібліотека журналу "Україна". – Київ : Радянська Укpаїна, 1946. – 91с.
560166
  Белан Ю.Я. Кpестьянское движение в Киевской губеpнии в 1863-1870 гг. / Ю.Я. Белан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1949. – 123-138 с.
560167
   Кpимiнальне пpаво Укpаїни : Загальна частина.Підручник для студентів юрид.вузів і факультетів. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с.Обл.вид.аpк.28,. – ISBN 9667302121
560168
  Михеєнко М.М. Кpимiнально-пpоцесуальне пpаво : Тези лекцій,задачи,ділові ігри: Навч.посіб.для студ.юрид.вузів та фак./ / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, В.П. Шибіко. – Київ : Вентурі, 1997. – 352с. – ISBN 966-570-010-3
560169
  Салтевский М.В. Кpиминалистика. В совpеменноом изложении юpистов : Учебное и пpактическое пособие / М.В. Салтевский. – Харьков : Рубикон, 1997. – 432с. – ISBN 966-7152-10-3
560170
  Бондарчук И.А. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций диалектики : (методологические аспекты) / И.А. Бондарчук. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 94с.


  Исследуются особенности матеpиалистической диалектики как научного метода кpитики совpеменных буpжуазных концепций диалектики.
560171
  Бодров В.Г. Кpитика совpеменных буpжуазных концепций экономического pазвития СССР / В.Г. Бодров. – Киев : Знание УССР, 1987. – 47с. – (Знание УССР ; Серия:3 ; №7 : Экономика: наука, управление, практика)


  Рассматpиваются ключевые вопpосы ускоpения социально- экономического pазвития СССР в свете совpеменной идеологической боpьбе. Дается кpитический анализ pеакционных концепций "кpизиса экономики советского типа", "заимствования западной технологии пpи ...
560172
  Баришполець О.И. Кpитичне слово газети / О.И. Баришполець. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1976. – 95с. – (бібліотечка журналіста)


  Hа конкpетних пpикладах з пpактики мiсцевої пpеси pозповiдає автоp, як здобувати новi високi pубежi,пiдвищувати ефективнiсть суспiльного виpобництва i якiсть пpодукцiї за допомогою кpитичного слова газети.
560173
  Шеремет В.П. Кpовосиснi комаpi Укpаїни : Hавч. посiбник для студ. бiолог. ф-ту / В.П. Шеремет; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
560174
  Итин В.А. Каан-Кэрэдэ / В.А. Итин. – Новосибирск, 1961. – 157 с.
560175
  Шваб Г.М. Каатализ с точки зрения химической кинетики. / Г.М. Шваб. – Л., 1934. – 220с.
560176
   Каатолическое духовенство в Латвии 1920-1940 гг.. – Рига, 1961. – 208с.
560177
  Лайтман М. Кабала / М. Лайтман. – Израиль
1. – 1984. – 105с.
560178
  Булгаков М.А. Кабала святош / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 701с.
560179
  Шаров Володимир Кабалістика цифр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
560180
  Панеях В.М. Кабальное холопство в русском государстве 16 века : Автореф... канд. ист.наук: / Панеях В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 20л.
560181
  Панеях В.М. Кабальное холопство на Руси в 16 веке / В.М. Панеях. – Л., 1967. – 160с.
560182
  Козло П.Г. Кабан Беловежской пущи : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Козло П.Г.; АН УССР. – Минск, 1968. – 23л.
560183
  Кононенко Т.П. Кабаніс П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
560184
  Краснюк В. Кабанчик для базарного "общака" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.151-153
560185
  Гержик Ігор Кабаняча історія : історія фотозйомки. Несподівана фотозустріч // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29 : Фото
560186
  Щербаков А.Н. Кабарга, ее экология и хозяйственное использование : аввтореф. дис. ... канд. биол. наук: / Щербаков А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
560187
  Приходько Владимир. Малеев Валерий Кабарга, или олень в миниатюре. Кабарга: запах ангела, клыки демона // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 80-88 : фото
560188
  Анисимов С.С. Кабардино-Балкария / С.С. Анисимов. – Москва, 1937. – 193с.
560189
   Кабардино-Балкария. – М., 1987. – 199с.
560190
  Боров А.Х. Кабардино-Балкария в XX в.: история и этнополитика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 65-76. – ISSN 0042-8779
560191
   Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. – Нальчик, 1975. – 796с.
560192
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкария в годы восстановления народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хакуашев Е.Т.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1963. – 20л.
560193
   Кабардино-Балкария.. – Нальчик, 1960. – 188с.
560194
   Кабардино-Балкария.. – Москва, 1973. – 5с.
560195
  Хакуашев Е.Т. Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг. / Е.Т. Хакуашев. – Нальчик, 1978. – 318с.
560196
   Кабардино-балкарская кухня.. – Ростов-на-Дону, 1991. – 8с.
560197
   Кабардино-Балкарский Государственный Университет. – Нальчик, 1967. – 79с.
560198
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 10 лет. – Нальчик, 1967. – 120с.
560199
   Кабардино-Балкарскому государственному университету 50 лет. – Нальчик, 1982. – 196 с.
560200
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – М.
1. – 1957. – 479с.
560201
   Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв.. – М.
Т. 2. – 1957. – 424с.
560202
  Андреев-Кривич С Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова / С Андреев-Кривич, . – Нальчик, 1949. – 136с.
560203
  Кашежева Л.Н. Кабардинская советская проза. / Л.Н. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 148с.
560204
  Липкин С.И. Кабардинская эпическая поэзия. / С.И. Липкин. – Нальчик, 1956. – 303с.
560205
  Коков Д.Н. Кабардинские географические названия. / Д.Н. Коков. – Нальчик, 1966. – 183с.
560206
  Бычков Д.И. Кабардинские советские писатели / Д.И. Бычков, В.Ф. Пипинис. – Нальчик, 1957. – 80с.
560207
  Губашиева Елена Мубаридовна Кабардинские советские прозаики 20-30-х годов. (Возникновение новых художественных традиций) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Губашиева Елена Мубаридовна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 16л.
560208
  Смирнов Н.А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях XVI-XVII вв. / Н.А. Смирнов. – Нальчик, 1948. – 120с.
560209
   Кабардинский фольклор.. – М.-Л., 1936. – 562с.
560210
   Кабардинско-русский словарь.. – М., 1957. – 576с.
560211
  Пшиготыжев А.З. Кабардинское стихосложение. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Пшиготыжев А.З.; АН Гр.ССР.Ин-т истории груз.лит-ры. – Тбилиси, 1980. – 20л.
560212
  Мрелашвили Л. Кабахи : роман / Л. Мрелашвили. – Москва : Советский писатель, 1966. – 567 с.
560213
  Мрелашвили Л. Кабахи / Л. Мрелашвили. – М, 1978. – 752с.
560214
  Мрелашвили Л Кабахи / Л Мрелашвили. – М, 1987. – 877с.
560215
  Франс А. Кабачок "Тощаго кота" / Анатоль Франс ; Пер. с фран. Л. К-ка. – Киев : Книгоизд. "Мысль" ; [Тип. М.З. Глезера], 1918. – 141 с. – (Библиотека художественной литературы ; № 15)
560216
  Козловский Борислав Кабачок в роли зомби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
560217
   Кабачок Мартышка. – с.
560218
   Каббала - это очень просто : [книга для всех]. – Кировоград : КОД. – ISBN 978-966-8264-70-2
Т. 2. – 2007. – 208 с.
560219
  Лайтман М. Каббала для начинающих : [учеб. пособ. в 2 т.] / Михаэль Лайтман ; Международная академия каббалы. – Москва : АСТ; Астрель. – ISBN 978-5-17-046703-7
Т. 1. – 2008. – 440с.
560220
  Подводный Авессалом Каббалистическая астрология : Знаки зодиака. Планеты. Дома. Аспекты / Авессалом Подводный. – Москва : АСТ-Пресс, 2000. – 784 с. – ISBN 5-7805-0591-8
560221
  Лакерник Р.М. Кабели и привода / Р.М. Лакерник. – М.-Л.
2. – 1962. – с.
560222
  Горбенко Л.А. Кабели и провода для геофизических работ / Л.А. Горбенко. – М, 1977. – 192с.
560223
  Гроднев И.И. Кабели связи / И.И. Гроднев. – Москва-Ленинград, 1965. – 279 с.
560224
   Кабели управления. – Москва, 1977. – 79 с.
560225
   Кабели, провода и шнуры электрические : Издание официальное. – Москва : Госстандарт, 1961. – 584с.
560226
   Кабели, провода и шнуры электрические. – Москва, 1963. – 519 с.
560227
   Кабели, провода и шнуры электрические.. – М., 1964. – 592с.
560228
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 1. – 1965. – 660 с.
560229
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 584 с.
560230
   Кабели, провода, шнуры электрические и вспомогательные материалы. – Москва
Ч. 2. – 1968. – 556 с.
560231
  Радченко В.М. Кабельне рівняння із загальною стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 123-130. – ISSN 0868-6904


  The stochastic cable equation is considered. Stochastic influence is given by the integral with respect to general stochastic measure. It is proved that paths of the mild solution of the equation are Holder continuous.
560232
  Бакаленко Л. Кабельне телебачення // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.57-62


  Кабельне телебачення регіонів України
560233
  Федорчук Л.П. Кабельне телебачення в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 46-49


  У статті розглядаються тенденції становлення та перспективи розвитку кабельного телебачення в Україні, аналізуються деякі правові аспекти кабельного мовлення у світовій практиці. The tendencies and perspectives of development of a cable operators ...
560234
  Гриценко М.С. Кабельне телебачення: реалії та перспектива // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.89-91
560235
  Каневский А.Л. Кабельное телевидение / А.Л. Каневский. – Москва, 1991. – 64 с.
560236
  Уиди Б. Кабельные линии високого напряжения / Б. Уиди. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 232 с.
560237
   Кабильские сказки.. – М.-Птгр., 1923. – 116с.
560238
  Шаховская А.Д. Кабинет-музей В.И. Вернадского / А.Д. Шаховская. – М, 1959. – 51с.
560239
   Кабинет атеиста.. – Омск, 1959. – 20с.
560240
  Хайцева Л.Б. Кабинет библиотековедения РГБ в сети Facebook (опыт работы) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 58-60
560241
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
560242
  Трайтак Д.И. Кабинет биологии / Д.И. Трайтак. – М, 1976. – 142с.
560243
  Пугал Н.А. Кабинет биологии / Н.А. Пугал, А.М. Розенштейн. – М., 1983. – 159с.
560244
  Козырь И.В. Кабинет биологии средней школы / И.В. Козырь. – М, 1956. – 271с.
560245
   Кабинет географии. : Пособие для учителя. – Москва : Просвещение, 1983. – 176с.
560246
  Субботина Кабинет и квартира В.И.Ленина в Кремле. / Субботина, Л.И. Кунецкая. – М., 1966. – 70с.
560247
  Кунецкая Л.И., Маштакова К.А. Субботина З.А. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле / Л. Кунецкая, К. Маштакова, З. Субботина. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 200 с. ил. – Миниатюрное издание
560248
  Кунецкая Л. Кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле. / Л. Кунецкая. – М., 1968. – 136с.
560249
  Великанова А.Я. Кабинет и комната В.И. Ленина в Смольном / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1981. – 114с.
560250
   Кабинет иностранного языка в средней школе.. – М., 1986. – 174с.
560251
  Герасимов Т.А. Кабинет истории в школе / Т.А. Герасимов. – М., 1954. – 88с.
560252
  Аппарович Н.И. Кабинет истории и обществоведения в средней школе / Н.И. Аппарович, Д.И. Полотрак. – Москва, 1982. – 224с.
560253
  Завадье А.С. Кабинет истории и обществоведения в школе. / А.С. Завадье. – М., 1975. – 207с.
560254
  Прессман Л.П. Кабинет литературы / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1983. – 144 с.
560255
  Прессман Л.П. Кабинет литературы в школе / Л.П. Прессман. – М : Просвещение, 1975. – 159 с.
560256
  Громов И.А. Кабинет научно-судебной экспертизы по закону 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) : Текст закона, с законодат. мотивами, инструкцией, таксой стоимости исслед. по гражданским делам, формами актов, а также с извлечениями из нового законопроекта об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в г. Москве, Киеве и Одессе и указ. лит. / Сост. И.А. Громов, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 79 с.
560257
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград-Москва
1. – 1932. – 343 с.
560258
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград, 1933. – 114 с.
560259
  Ананов Г.Д. Кабинет начертательной геометрии / Г.Д. Ананов. – Ленинград
1. – 1933. – 63 с.
560260
  Мельков Ю.Д. Кабинет организационно-партийной работы / Мельков Ю.Д. – Москва, 1970. – 56 с.
560261
   Кабинет передового опыта. – Барнаул, 1962. – 92с.
560262
  Зельманова Л.М. Кабинет русского языка в средней школе. / Л.М. Зельманова. – М., 1981. – 133с.
560263
  Хлебникова А.В. Кабинет русского языка и литературы в школе / А.В. Хлебникова. – М., 1950. – 92с.
560264
  Дрига И.И. Кабинет технических средств обучения в школе / И.И. Дрига. – К., 1970. – 120с.
560265
   Кабинет физики средней школы. – М., 1982. – 160с.
560266
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 2-е изд. – М, 1980. – 176с.
560267
  Грабецкий А.А. Кабинет химии / А.А. Грабецкий, Т.С. Назарова. – 3-е изд. – М, 1983. – 176с.
560268
  Оконешников В.Н. Кабинет черчения / В.Н. Оконешников. – М, 1984. – 62с.
560269
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – М., 1960. – 100с.
560270
  Дембинский С.И. Кабинет черчения и рисования в средней школе / С.И. Дембинский. – 2-е изд. – М., 1964. – 100с.
560271
  Владимиров Я.В. Кабинет черчения средней школы. / Я.В. Владимиров. – Москва, 1956. – 64с.
560272
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – М., 1981. – 191с.
560273
  Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе / И.И. Дрига. – изд. 2-е перераб. и доп. – Москва, 1986. – 206 с.
560274
   Кабинетная система занятий и технические средства обучения и воспитания. / Дрига И.И. – Л., 1978. – 72с.
560275
   Кабинетная система обучения в школах Кузбасса.. – Кемерово, 1967. – 40с.
560276
   Кабинетная система обучения в школах Кузбасса.. – Кемерово
5. – 1967. – 64с.
560277
  Жидков Г.П. Кабинетское землевладение. / Г.П. Жидков. – Новосибирск, 1973. – 264с.
560278
  Громов И.А. Кабинеты научно-судебной экспертизы в городах Москве, Киеве и Одессе по закону 4 июля 1913 года Собр. узак. 1913 г., № 158, ст. 1441) : Текст закона с законодательными мотивами и с текстом закона 28 июня 1912 г. : (Собр. узак. 1912 г., № 142, ст. 1237) об учреждении Каб. науч.-судеб. экспертизы в С.-Петербурге / Сост. И.А. Громовв, тов. прокурора Витеб. окр. суда. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. И.Г. Брауде, 1913. – 64 с.
560279
   Кабинеты начальных классов и иностранных языков в школах Кузбасса.. – Кемерово
2. – 1968. – 52с.
560280
   Кабинеты политического просвещения.. – М., 1956. – 63с.
560281
  Гафурова Н.Б. Кабир и его население / Н.Б. Гафурова. – М., 1976. – 104с.
560282
  Гафурова Н.Б. Кабир и его наследие : Автореф... канд. филол.наук: / Гафурова Н.Б.; АН СССР. Ин-т востоковедения. Ленингр. отд-ние. – М., 1971. – 32л.
560283
  Литвин Т. Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-28 : фото
560284
  Литвин Т Кабінет безпеки життєдіяльності - важлива складова навчально-матеріальної бази дошкільного навчального закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 18
560285
  Прокопчук В.С. Кабінет виучування Шевченківщини у контексті розвитку краєзнавчого руху в Україні 1920-х рр // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 31-36. – (Серія "Історичні науки")
560286
  Лис Юрій Кабінет географії: яким йому бути // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-5 : Мал.
560287
  Ходак І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: проблемне поле діяльності // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
560288
  Трайтак Д.І. Кабінет з біології / Д.І. Трайтак. – К, 1980. – 123с.
560289
  Афанасьєва З.Б. Кабінет залізничного транспорту Київського комерційного інституту: навчальна діяльність та бібліотека // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 242-251. – ISSN 2222-4203
560290
  Герасимов Т.А. Кабінет історії в школі / Т.А. Герасимов. – К., 1956. – 96с.
560291
   Кабінет історії України : із досвіду роботи вузу. – Київ, 1992. – 39 с.
560292
  Дідківський Володимир Кабінет літературного краєзнавства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-26. – ISSN 0130-5263
560293
   Кабінет Міністрів у студенських аудиторіях // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 листопада - 4 грудня (№ 49). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Віце-прем"єр-міністра України Костянтина Грищенка зі студентами.
560294
  Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучаcному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-32.
560295
   Кабінет Міністрів України затвердив державну програму протидії торгівлі людьми // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6
560296
  Корнієнко П.С. Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України як суб"єкти конституційної правозахисної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 192-200. – ISSN 2524-0323
560297
   Кабінет Міністрів України нагороджує Почесною грамотою трудовий колектив Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 8-10 : фото


  "...За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для засобів масової інформації, розвиток вітчизняної науки".
560298
   Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до статті 20 Земельного кодексу України // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
560299
  Співак П. Кабінет Міністрів України розглянув питання державної допомоги сім"ям з дітьми // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.21-22
560300
  Куліш А.М. Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи / А.М. Куліш, А.Д. Мотрюк // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 98-105. – ISSN 2519-2353
560301
  Совгиря О.В. Кабінет Міністрів України як суб"єкт здійснення зовнішньої політики держави: теоретичні та практичні проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 52-59. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти участі вищого органу виконавчої влади України в зовнішніх зносинах. Зокрема розкриваються проблеми законодавчого регулювання зазначеного питання та формулюються пропозиції щодо їх подолання. ...
560302
  Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
560303
  Сушинський О.І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 76с. – ISBN 966-8687-00-0
560304
  Буртяк Г.Я. Кабінет організаційно-партійної роботи / Буртяк Г.Я. – Київ, 1979. – 88 с.
560305
  Коротких О.С. Кабінет преси / О.С. Коротких. – Х., 1958. – 23с.
560306
  Дригайло Ф.К. Кабінет преси / Ф.К. Дригайло. – К., 1960. – 28с.
560307
  Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 289-301. – ISBN 966-02-4003-1
560308
  Дмитровський Є.М. Кабінет української мови і літератури в школі. / Є.М. Дмитровський. – К., 1962. – 79с.
560309
  Грабецький О.А. Кабінет хімії / О.А. Грабецький, Т.С. Назарова. – К, 1982. – 160с.
560310
   Кабінет хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(40)). – ISBN 966-333-318-9
560311
   Кабінетна система в школі.. – К., 1976. – 151с.
560312
  Десятнюк О. Кабінетний аудит як новий напрям податкового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 91-99. – ISSN 1993-0259
560313
   Кабмін затвердив склад Нацради з питань розвитку науки і технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Уряд затвердив склад Наукового й Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що матиме ключовий вплив на формування політики у сфері науки в Україні. До нього увійшли 48 осіб. У склад увішли декан ...
560314
  Лиховид І. Кабмін звільнив Ігоря Лікарчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 2


  Міністерство освіти та науки переконує, що ЗНО-2016 попри все відбудеться: на це у бюджеті закладають 240 мільйонів гривень.
560315
   Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
560316
  Григорович А.А. Кабо-Верде / А.А. Григорович, В.В. Грибанов. – Москва : Мысль, 1988. – 108с. : ил. – (У карты мира)
560317
  Драч В. Кабо-Верде выбирает демократическую альтернативу. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-37. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
560318
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – Москва : Недра, 1967. – 152с.
560319
  Горбенко Л.А. Каботажные кабели и их эксплуатация / Л.А. Горбенко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
560320
  Орлов Денис Кабриолет с настоящей крышей : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
560321
   Кабуки.. – М., 1965. – 174с.
560322
  Николаев Л.Н. Кабульские рассветы / Л.Н. Николаев. – М., 1985. – 173с.
560323
   Кабус-намэ.. – М., 1953. – 276с.
560324
   Кабус-намэ.. – 2-е изд. – М., 1958. – 295с.
560325
  Михайлова Л. Кабы я была царица / Л. Михайлова. – Ростов-на-Дону, 1996. – 299-436с.
560326
  Покальчук Ю.В. Кава з Матагальпи. / Ю.В. Покальчук. – К, 1987. – 221с.
560327
   Кава з перцем : Альманах київських сатириків і гумористів. – Київ : Фенікс; Вітчизна, 2006. – 396с. – ISBN 966-651-364-1
560328
  Чухліб Т. Кава по-турецьки, по-віденськи чи по-українськи? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 323-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Юрій-Франц Кульчицький — український купець, солдат, товмач, який своїм героїчним вчинком посприяв зняттю облоги Відня османськими військами ("Віденська відсіч" 1683 року). Існує легенда, що йому як учаснику битви надали привілей відкрити кав"ярню у ...
560329
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари : Очерк / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 270с.
560330
   Кавабата Ясунари.. – М., 1973. – 144с.
560331
  Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари; Краски времени : Очерки / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 464с.
560332
  Каширин Ф.Т. Кавакский угольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1990. – 172с.
560333
  Шмарыго А.С. Кавалер вечной славы / А.С. Шмарыго. – Ташкент, 1965. – 51с.
560334
  Бабаевський С.П. Кавалер Золотоі Зірки / С.П. Бабаевський. – К, 1949. – 475с.
560335
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М, 1947. – 352с.
560336
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М, 1947. – 214с.
560337
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва, 1948. – 625с.
560338
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 584 с.
560339
  Шаповалов А. Кавалер Золотой Звезды / А. Шаповалов. – М., 1952. – 36с.
560340
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 524 с.
560341
  Бабаевский С.П. Кавалер Золотой Звезды / С.П. Бабаевский. – М
2. – 1964. – 524с.
560342
  Джованитти Л. Кавалер ордена Почета / Л. Джованитти. – М., 1981. – 188с.
560343
  Балахонов В.И. Кавалер ордена Почетного легиона : Историческая повесть / В.И. Балахонов. – Москва : Воениздат, 1971. – 328с.
560344
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1955. – 359 с.
560345
  Гримайло Я.В. Кавалер ордена Слави : роман / Я.В. Гримайло. – Харків, 1981. – 408 с.
560346
  Бакуменко О. Кавалер поетичного слова. До 90-річчя з дня народження Борислава Степанюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 14, 15


  Письменник і епоха. Борислав Степанюк
560347
  Левандовский А.П. Кавалер Сен-Жюст : повесть о великом фр. революционере / А.П. Левандовский. – М., 1983. – 395с.
560348
  Єрлихман Вадим Кавалерист-девица // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 131-136 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
560349
  Преженцев Я. Кавалерия на поле сражения. / Я. Преженцев. – с.
560350
  Нікаменко А.В. Кавалерідзе - скульптор. / А.В. Нікаменко. – К., 1967. – 53с.
560351
  Радович К. Кавалеры / К. Радович. – Москва, 1972. – 248 с.
560352
  Максат К. Кавалеры / К. Максат. – Москва, 1981. – 352 с.
560353
  Кацен В. Кавалеры Золотой звезды. / В. Кацен. – Рига, 1948. – 97с.
560354
   Кавалеры Золотой Звезды.. – Донецк, 1976. – 480с.
560355
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь событий / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 ноября (№ 45). – С. С 1


  1 нояб. - 130 л. со дня рождения прославленного организатора и руководителя многих металлургических заводов, ученого-металлурга Ивана Бардина; 3 ноября - 125 л. со дня рождения Якова Мамонтова, укр. драматурга, педагога, выдающего театроведа; 13 нояб. ...
560356
  Барашев Р. Кавалеры истории = Ноябрь юбилейный : календарь / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 ноября (№ 46). – С. С. 1, С 3


  20 нояб. - 75 л. со дня создания в Закарпатье на г. Думен концентрационного лагеря, первого в Украине; 22 нояб. - 120 л. назад - в с. Кабаны Киев. губернии родился Лазарь Каганович, крупный совет. полит. деятель; 23 нояб. - 110 л. со дня рождения ...
560357
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1970. – 175 с.
560358
   Кавалеры ордена Ленина. – Москва, 1974. – 240 с.
560359
   Кавалеры ордена Славы - горьковчане. – Горький, 1970. – 335 с.
560360
   Кавалеры ордена Славы. – Симферополь, 1968. – 93 с.
560361
   Кавалеры ордена Славы. – Ленинград, 1971. – 440 с.
560362
   Кавалеры ордена Славы. – Москва, 1977. – 96 с.
560363
  Андреев Г.И. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Г.И. Андреев, И.Д. Вакуров. – Москва, 1982. – 63с.
560364
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1984. – 64 с.
560365
   Кавалеры ордена Славы трех степеней. – Москва, 1986. – 61с.
560366
  Беляков Ю.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / Ю.П. Беляков, Н.Н. Радовскаяя. – М., 1987. – 63с.
560367
  Гусев И.П. Кавалеры ордена Славы трех степеней / И.П. Гусев. – М, 1988. – 64с.
560368
  Кургузов И.П. Кавалеры ордена Славы. / И.П. Кургузов. – Ташкент, 1966. – 111с.
560369
  Рощин И.И. Кавалеры ордна Славы трех степеней. / И.И. Рощин. – М, 1985. – 64с.
560370
  Батуркин П.А. Кавалеры славы ратной / П.А. Батуркин, В.Ф. Зарубин. – М, 1987. – 141с.
560371
  Провалинский М.М. Кавалеры солдатского ордена / М.М. Провалинский. – Баку, 1975. – 68с.
560372
  Тихонов Николай Семенович Кавалькада: Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 207с.
560373
  Филонович С.Р. Кавендиш, Кулон и электростатика / С.Р. Филонович. – Москва : Знание, 1988. – 63с.
560374
  Чернышевский Н. Кавеньяк / Н. Чернышевский. – 1-37с.
560375
  Чернышевский Н. Кавеньяк. / Н. Чернышевский. – 304-332с.
560376
  Еремин Н.И. Каверзный вопрос / Н.И. Еремин. – Ульяновск, 1962. – 43с.
560377
  Короткий В.А. Кавєлін Костянтин Дмитрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 184-185. – ISBN 966-06-0393-2
560378
  Морей В. Кавик, упряжная собака: По повести Вольта Морея. Кн. для чтения на фр. яз. в 9-м кл. сред. школы. / В. Морей. – М., 1980. – 95с.
560379
  Гусев В.А. Кавитационное обтекание решеток. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Гусев В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
560380
  Богачев И.Н. Кавитационное разрушение и кавитационностойкие сплавы / И.Н. Богачев. – М, 1972. – 189с.
560381
   Кавитационные автоколебания. – К., 1977. – 113с.
560382
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
1. – 1976. – 151с.
560383
   Кавитационные автоколебания в насосных системах.. – Киев
2. – 1976. – 147с.
560384
   Кавитационные колебания и динамика двухфазных систем. – К., 1985. – 143с.
560385
  Горшков А.С. Кавитационные трубы / А.С. Горшков, А.А. Русецкий. – Л., 1962. – 168с.
560386
  Кнэпп Р. Кавитация / Р. Кнэпп. – Москва, 1974. – 687с.
560387
  Акуличев В.А. Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях / В.А. Акуличев. – Москва, 1978. – 279с.
560388
   Кавитация на гидросооружениях.. – М., 1977. – 199с.
560389
  Федоткин И.М. Кавитация.Кавитационная техника и технология,их использование в промышленности : (теория, расчеты и конструкции кавитационных аппаратов) / Под общ.ред.И.М.Федоткина. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 9665300415
Часть 1. – 1997. – 840с.
560390
  Коваль І.З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 57 назв
560391
  Предзимірська Л.М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Предзимірська Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки Ураїни, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
560392
  Паффенгольц К.Н. Кавказ - Карпаты - Балканы / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1971. – 170с.
560393
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Харків : Укр. роб. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; № 27)
560394
  Анисимов С.С. Кавказ : пособие по краеведению / С.С. Анисимов. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 248с.
560395
  Шевченко Т.Г. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 15с.
560396
  Собко В.М. Кавказ : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 179с.
560397
  Собко В.М. Кавказ : Вогонь Сталінграда; Далекий фронт: Повісті / В.М. Собко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 396с.
560398
  Ковалев П.В. Кавказ : Очерк природы / П.В. Ковалев. – Москва, 1954. – 78с.
560399
  Занина А.А. Кавказ / А.А. Занина. – Л, 1961. – 291с.
560400
  Людкевич С. Кавказ / С. Людкевич. – Київ, 1962. – 256с.
560401
  Гвоздецкий Н.А. Кавказ : очерк природы / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
560402
   Кавказ. – Москва : Наука, 1966. – 483с. : Карти. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
560403
  Шевченко Т. Кавказ // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 664-668. – ISBN 978-966-500-300-7
560404
  Дюма А. Кавказ : очерки // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 134-141


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
560405
   Кавказ & глобализация : Журнал социально-политических и экономических исследований. – Баку. – ISSN 1817-7190
Т.1 (1). – 2006
560406
  Берже Кавказ в археологическом отношении / Берже. – Тифлис : В типографии главного управления наместн. кавказск., 1874. – 91 с.
560407
  Ибрагимбейли Х.М. Кавказ в Крымской войне / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1971. – 404с.
560408
  Виноградов В.С. Кавказ в русской литературе 30-х годов XIX века : (Очерки) / В.С. Виноградов. – Грозный : Чечено-Ингушское книж. изд-во, 1966. – 184 с.
560409
   Кавказ в русской поэзии.. – Ростов-на-Дону, 1986. – 174с.
560410
   Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии.. – Тбилиси, 1987. – 364с.
560411
  Тихомиров Вс. Кавказ выходного дня : Путеводитель по ближайшим горным окрстномтям Краснодара / Вс. Тихомиров. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1974. – 78с.
560412
  Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы : Века и народы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1984. – 193 с.


  Книга посвящена истории формирования различных народов Северного Кавказа и их культур. Автор в доступной форме излагает принципы исторической интерпретации археологических памятников и на основе их сопоставления с данными письменных источников и ...
560413
   Кавказ и Византия.. – Ереван
1. – 1979. – 246с.
560414
   Кавказ и Византия.. – Ереван
3. – 1982. – 271с.
560415
   Кавказ и Восточная Европа в древности.. – М., 1973. – 264с.
560416
  Марр Н.Я. Кавказ и памятники его духовной культуры / Н.Я. Марр. – Птгр, 1919. – 23с.
560417
  Мусеибли Н.А. Кавказ и Передняя Азия в IV тыс. до н. э. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 150-156. – ISSN 0042-8779


  История культурно-экономических связей Кавказа и Передней Азии в период позднего энеолита.
560418
  Гордезиани Р.В. Кавказ и проблемы древнейших средиземноморских языковых и культурных взаимоотношений / Р.В. Гордезиани. – Тбилиси, 1975. – 24с.
560419
   Кавказ и Средиземноморье / Гордезиани Р.В., Урушадзе А.А. – Тбилиси, 1980. – 277с.
560420
   Кавказ и Средняя Азия в древности с редневековье.. – М., 1981. – 182с.
560421
  Киняпина Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, вторая половина XVIII - 80-е годы XIX в. / Н.С. Киняпина. – М., 1984. – 328с.
560422
  Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. Неолит, энеолит, ранняя бронза / Р.М. Мунчаев. – М., 1975. – 415с.
560423
  Кашежева И.И. Кавказ надо мною / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1973. – 176с.
560424
   Кавказ несокрушим.. – М., 1942. – 184с.
560425
   Кавказ перед нами: путь к вершинам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 60-65 : фото
560426
  Черный К.Г. Кавказ подо мною / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1965. – 151 с.
560427
  Шевченко Т.Г. Кавказ та інші вірші / Т.Г. Шевченко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с.
560428
  Городня Н.Д. Кавказ у зовнішній політиці США // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 13-14. – ISBN 978-966-1567-34-3
560429
   Кавказ.. – М., 1927. – 508с.
560430
   Кавказ.. – Л., 1932. – 82с.
560431
   Кавказ.. – Л., 1936. – 488с.
560432
  Чирьев С.И. Кавказкие минеральные воды / [соч.] С.И. Чирьева, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадзского,, 1894. – [2], 14 с.
560433
  Харатишвили Г.С. Кавказоведение в Санкт-Петербургском университете и его преподаватели (Часть I) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 35-46. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  Статья посвящена истории создания Восточного факультета и кавказоведения в СПу, преподаванию языков народов Закавказья (Южного Кавказа): грузинского, армянского и азербайджанского.
560434
  Білоус В. Кавказознавча сторінка у спадщині Корнила Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 517-527. – ISSN 1028-5091
560435
  Верольский Ю.Б. Кавказом рождённые... / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1980. – 168с.
560436
  Таусова А. Кавказская "Атлантида" под созвездием Близнецов : горизонты культуры // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 106-117


  Примерно в I пол. VI в. до н. э. на месте современного Сухуми, в центре древней Колхиды, купцы из Милета основали Диоскурию. В Милете был очень популярен культ братьев Диоскуров, которым приписывалось спасение милетцев от тирании в VII в. до н. э.
560437
  Алиев К. Кавказская Албания / К. Алиев. – Баку, 1974. – 363с.
560438
  Мамедов Т.М. Кавказская Албания и Атропатена по древнеармянским первоисточникам (IV-VII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Т.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 36л.
560439
  Буряк В.И. Кавказская армия труда в 1920 году : Автореф... канд. ист.наук: / Буряк В. И.; Моск. гос. пед. инзт. – Астрахань, 1965. – 24л.
560440
  Кваша Семен Кавказская бездна. Дно Балкарии / Кваша Семен, Нарчук Андрей, Волченков Виталий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 34-43 : фото. – ISSN 1029-5828
560441
  Траскунов М.Б. Кавказская Краснознаменная / М.Б. Траскунов. – Тбилиси, 1961. – 342с.
560442
  Сфи-Буба Кавказская крепость / Сфи-Буба. – Махачкала, 1978. – 78с.
560443
  Павленко П.А. Кавказская повесть. / П.А. Павленко. – Махачкала, 1966. – 263с.
560444
  Бларамамберг И. Кавказская рукопись / И. Бларамамберг. – Ставрополь, 1992. – 239с.
560445
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1950. – 88с.
560446
  Исаков А.М. Кавказская сторона / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1962. – 184с.
560447
  Шухрат Кавказская тетрадь / Шухрат. – Москва, 1965. – 72с.
560448
  Дементьев В.В. Кавказская тетрадь / В.В. Дементьев. – Москва, 1989. – 430с.
560449
  Анисимов С.С. Кавказские Альпы : путеводитедб по Кавказу и Балкарии / С.С. Анисимов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 192с. + карта Центрального Кавказа
560450
   Кавказские виды. – 12с.
560451
  Раджи А.Д. Кавказские виды рода Vicia L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджи А.Д.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 24л.
560452
  Серафимович А.С. Кавказские встречи: повесть. Рассказы, очерки. / А.С. Серафимович. – Грозный, 1980. – 192с.
560453
  Дубинский-Мухадзе Кавказские друзья Ильича / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1970. – 446с.
560454
  Дубинский-Мухадзе Кавказские друзья Ильича / Дубинский-Мухадзе. – Тбилиси, 1982. – 492с.
560455
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 324с.
560456
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Л, 1948. – 358с.
560457
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – М, 1948. – 572с.
560458
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1949. – 356с.
560459
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Симферополь, 1950. – 391с.
560460
  Закруткин В.А. Кавказские записки / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 303с.
560461
  Закруткин В.А. Кавказские записки, 1942-1943 / В.А. Закруткин. – Москва : Советский писатель, 1954. – 459с.
560462
  Стасова Юлия Кавказские каникулы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 106-107 : фото. – ISSN 1029-5828
560463
  Венуолис А.Ю. Кавказские легенды / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1955. – 90 с.
560464
   Кавказские минеральные воды, 1910. – 52 с.
560465
  Анисимов С.С. Кавказские минеральные воды / С.С. Анисимов. – Москва; Ленинград, 1930. – 142 с.
560466
  Акритас П.Г. Кавказские минеральные воды : (Путеводитель) / П.Г. Акритас, А.С. Вишневский. – Ставрополь, 1949. – 292с.
560467
   Кавказские Минеральные Воды. – Москва, 1956. – 75с.
560468
   Кавказские минеральные воды.. – М., 1962. – 77с.
560469
   Кавказские Минеральные Воды.. – 22с.
560470
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ростов-на-Дону. – 12с.
560471
   Кавказские Минеральные Воды.. – 27с.
560472
   Кавказские Минеральные Воды.. – Ставрополь, 1952. – 415с.
560473
   Кавказские Минеральные Воды.. – М., 1987. – 285с.
560474
  Толстой Л.Н. Кавказские повести / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1983. – 303с.
560475
  Фатуев Р.М. Кавказские повести и рассказы / Р.М. Фатуев. – М., 1964. – 285с.
560476
   Кавказские повести.. – Нальчик, 1990. – 591с.
560477
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ворошиловск : Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. – 216с.
560478
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Орджоникидзе : Ир, 1983. – 157с.
560479
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1989. – 238с.
560480
  Лермонтов М.Ю. Кавказские поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1990. – 240с.
560481
  Филатова Г.В. Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филатова Г.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 19 с.
560482
  Гвиниашвили Ц.Н. Кавказские представители род Symphytum L. / Ц.Н. Гвиниашвили. – Тбилиси, 1976. – 146с.
560483
  Мцхветадзе Д.И. Кавказские представители рода ARABIS L. (GRUGIFERAE JUSS). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Мцхветадзе Д.И.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
560484
  Кутателадзе Ш.И. Кавказские представители рода Tragopogon 1 / Ш.И. Кутателадзе. – Тбилиси, 1957. – 80с.
560485
  Гайтукаев К.Б. Кавказские произведения А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Гайтукаев К.Б.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 16л.
560486
  Скориков А.С. Кавказские пчелы на наших питомниках / А.С. Скориков, 1928. – 3с.
560487
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – Воронеж, 1978. – 408с.
560488
  Толстой Л.Н. Кавказские рассказы и повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 414с.
560489
  Максимов П. Кавказские рассказы. / П. Максимов. – Ростов -на-Дону, 1939. – 212с.
560490
  Климов Г.А. Кавказские языки / Г.А. Климов. – М., 1965. – 112с.
560491
  Петрова С. Кавказский гамбит : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 4-82. – ISSN 0012-6756
560492
  Динник Н. Кавказский горный козел (Capra Caucasica Guld). – С. 73-378
560493
   Кавказский государственный заповедник.. – Ростов -на-Дону, 1931. – 56с.
560494
   Кавказский заповедник. – М, 1967. – 48с.
560495
   Кавказский зубр.. – М, 1939. – 144с.
560496
  Цхведиани Т.Н. Кавказский краевой комитет РСДРП(б) и Каказское бюрл ЦК РКП (б) во главе борьбы трудящихся Грузии за победу социалистической революции (1971-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цхведиани Т. Н.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1959. – 23л.
560497
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель.Книга для туристов и курортных больных / С.С. Анисимов. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 324с.
560498
  Анисимов С.С. Кавказский край : путеводитель. Книга для туристов и курортных больных / С.С. Анисимов. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Гоиздат, 1928. – 414с.
560499
  Дробот Г.А. Кавказский кризис 2008 г. в контексте концепции "плюралистической однополярности" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 6-9. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
560500
  Назаров З.И. Кавказский кризис в свете концепций национальной безопасности России 2000 и 2008 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 18-22. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
560501
  Брехт Б. Кавказский меловой круг / Б. Брехт. – М, 1957. – 140с.
560502
  Джалагония Валерий Кавказский огненный круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 44 (1115). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
560503
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
560504
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
560505
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 38с.
560506
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1937. – 62с.
560507
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1945. – 44с.
560508
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 64с.
560509
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1948. – 46с.
560510
  Пушкин А.С. Кавказский пленник / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1950. – 20 с.
560511
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1955. – 64с.
560512
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1978. – 48с.
560513
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 16-е изд. – М., 1978. – 48 с.
560514
  Толстой Л.Н. Кавказский пленник / Лев Толстой ; [оформл. и грав. на дереве А.Е. Глуховцева]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1987. – 69 с. : ил. – Миниатюрное издание
560515
   Кавказский пленник.. – Л, 1938. – 80с.
560516
  Рашковский Е. Кавказский регион : социокультурные и религиозные проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 104-112. – ISSN 0131-2227
560517
  Маркедонов С.М. Кавказский регион: От периферии к эпицентру мировой политики // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 100-122. – ISSN 0235-5620
560518
  Акубжанова З.А. Кавказский союз РСДРП (1903 - 1906 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Акубжанова З.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 20л.
560519
  Чепак В. Кавказский Суворов // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 12-18 августа (№ 33). – С. 7


  Ім"я героя Російсько-перської війни 1804-1813 рр. генерала П.С. Котляревського сучасному читачеві невідомо, хоча протягом 19 ст. в усіх енциклопедіях йому присвячували великі статті, називали «генерал-метеор» і «кавказький Суворов».
560520
  Егиазарян А.А. Кавказский треугольник (или Сага об экономическом развитии Азербайджана, Армении и Грузии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 101-113. – ISSN 0201-7083
560521
  Малышева Дина Кавказский узел мировой политики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – №10 (1593). – С. 19-30. – ISSN 0869-44435
560522
  Гезалова Н.Р. Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-45. – ISSN 1608-0599
560523
   Кавказский этнографический сборник.. – Тбилиси, 1968. – 270с.
560524
  Кочетков Кавказско-Каспийский регион в сфере геополитических интересов США / Кочетков, М // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 177-178
560525
  Гушер А.И. Кавказское прозрение // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 18-24. – ISSN 0321-5075


  Зовнішньополітичні пріоритети Туреччини.
560526
  Айвазян А. Кавказское эсперанто : повести, рассказы / А. Айвазян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1990. – 555 с.
560527
  Вовк Віра Кавказьке крейдяне коло для Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 39-47
560528
  Райхель Ю. Кавказьке напруження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 9


  Азербайджан, Грузія та Туреччина у пошуках регіональної безпеки.
560529
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 39с.
560530
  Пушкін О.С. Кавказький бранець / О.С. Пушкін. – К, 1956. – 28с.
560531
  Толстой Л.Н. Кавказький бранець / Л.Н. Толстой. – К., 1959. – 39с.
560532
  Вежель Л. Кавказькі візерунки в поемі Шота Руставелі "Вітязь у тигровій шкурі" (Крізь призму М.Гулака та О.Навроцького) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 264-279


  У статті аналізується науковий внесок двоюрідних братів М. Гулака й О. Навроцького у літературознавство грузинського народу, а також високоху­дожній переклад поеми Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" російською та українською мовами. The ...
560533
  Толстой Л.М. Кавказькі оповіданя / Лев Толстой ; [Пер. В. Герасимович, Г. Хоткевич]. – Львів : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1906. – 167, [8] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-руської видавничої Спілки] / Відповідає за ред. В. Гнатюк ; Ч. 128/129)


  Зміст: Набіг; Рубанка ліса / Пер. В. Герасимович; Стріча в віддїлї з московським знайомим / Пер. Г. Хоткевич
560534
  Виноградова О. Кавове інвестування: правові колізії та чинне законодавство // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.24-26
560535
  Шпонтак І.М. Кавуни - це наші друзі, але друзів теж потрібно вміти вибирати! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 37 : рис.
560536
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 16 с.
560537
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – 3-е вид. – Харків, 1930. – 16 с.
560538
  Грінченко Б.Д. Кавуни : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1985. – 16 с.
560539
  Жежера В. Каганович півгодини присвятив романові Яновського // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 33 (136). – С. 54-57
560540
  Шеко М.Т. Кагарлицька МТС / М.Т. Шеко. – К, 1957. – 184с.
560541
  Фельд Ш. Кагда Ленин жил в Париже / Ш. Фельд. – Москва, 1969. – 264с.
560542
  Дубовская Ирина Яковлевна Кагерентное излучение рентгеновских фотонов и х-кантов каналирующими заряженными частицами в кристалле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дубовская Ирина Яковлевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 17л.
560543
  Фролов Ю.П. Кагорта славных / Ю.П. Фролов. – Харьков, 1949. – 208с.
560544
  Травушкин В. Кагул / В. Травушкин. – Кишинев, 1966. – 64с.
560545
  Гловер Роджер Кадастр и инвентаризация земель в Австралии / Гловер Роджер, Эрман Мелисса // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 51-53
560546
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин. – К., 1967. – 21с.
560547
   Кадастр и карты мест схода снежных лавин в горных районах Украинской ССР (Карпаты, Крым). – Киев, 1986. – 29с.
560548
   Кадастр лавин СССР. – Ленинград, 1986. – 131с.
560549
   Кадастр лавин СССР : Европейская часть СССР Кавказ 1980-1985 гг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 144с.
560550
  Асташкіна О. Кадастр майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ГІС-технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядається підхід до систематизації граничних факторів створення Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ...
560551
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1971. – 418с.
560552
   Кадастр мінеральних ресурсів Української РСР = (Сировина для хімічної промисловості). – Київ : Наукова думка, 1973. – 330с.
560553
  Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посібник / Микула О.Я., Ступень М.Г., Пересоляк В.Ю. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 192 с. – ISBN 966-7827-93-3
560554
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М. Самойленко; Мін-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катр. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-092-0
Т. 1 : Радіогідроекономічний стан і використання водойм та загальнометодологічні проблеми. – 1998. – 192с.
560555
  Самойленко В.М. Кадастр радіоактивного забруднення водних об`єктів України місцевого водокористування / В.М.Самойленко та ін.; Мін. України з питань надзвич.ситуацій та у справах захисту населення від наслід. Чорноб. катастрофи. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 966-521-028-9
Т. 2 : Стохастично-рейтингові оцінки доз опромінення населення за рахунок місцевого водокористування. – 1998. – 160с.
560556
  Губар Ю.П. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель : Автореф. дис… канд. техн. наук : 05.24.04 / Губар Юрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2005. – 19 с.
560557
  Маланчук М.С. Кадастрова інвентаризація земель, порушених промисловими розробками родовищ сірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Маланчук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
560558
  Перович Л. Кадастрова система України в контексті світового розвитку / Л. Перович, О. Лудчак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 15-19. – ISSN 1819-1339
560559
   Кадастровая оценка загрязненных радионуклидами земель / О.А. Макаров, Е.В. Цветнов, А.И. Щеглов, А.Д. Ромашкина, Я.Р. Ермияев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1368-1374 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
560560
  Дедкова О.В. Кадастровая оценка земель для жилой многоквартирной застройки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-02-6
560561
   Кадастровая стоимость земель в условиях радиоактивного загрязнения / А.Н. Ратников, П.М. Сапожников, Н.И. Санжарова, Д.Г. Свириденко, Т.Л. Жигарева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 130-140 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
560562
  Бурачек В.Г. Кадастрове аерофотознімання локальних техногенних територій із застосуванням малих літальних апаратів / В.Г. Бурачек, П.Д. Крельштейн, С.Д. Крячок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 80-83. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
560563
  Ванчура Р.Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ванчура Роман Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
560564
  Петрович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130. – ISSN 0130-1039
560565
  Перович І. Кадастрове зонування земель // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 121-130 : рис., табл. – Бібліогр.: с.127-128. – ISSN 0130-1039
560566
  Кривов В.М. Кадастровий землеустрій в системі управління земельними ресурсами при сучасному регулюванні земельних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С.23-32
560567
  Щербак Ю.В. Кадастровий облік земель в Україні // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 28-31. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
560568
  Бойко О.Г. Кадастровий облік земельних ресурсів України / О.Г. Бойко, Т.М. Кушнірук, В.В. Додурич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 164 - 172. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
560569
  Кучаковська Н.О. Кадастрові зйомки: проблеми правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 70
560570
  Шафранська Л. Кадастрові системи: їх майбутнє за умов глобалізації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 8-13
560571
  Скрыль Маргарита Кадастровые и городские ГИС и базы данных : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15)
560572
  Емельянова Л.Е. Кадастровые карты по населению млекопитающих и птиц / Л.Е. Емельянова, В.В. Брунов. – М., 1987. – 93с.
560573
  Спицына Л. Кадастровые проблемы и их решение // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-30
560574
  Кононенко Т.П. Кадворт Ральф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 344. – ISBN 966-316-069-1
560575
  Подцероб А. Каддафи, каким я его знал // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 135-150. – ISSN 0130-9625
560576
   КАДЕ е и каде оди модерната макроекономска наука - релевантноста на промените за македонската економиjа = The state of contemporary macroeconomic science and its future - relevance of changes for the macedonian economy : зб. на трудови од тркалезната маса : одржана на 12 декември 2013 година во Макед. акад. на науките и уметностите / Макед. акад. на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражуваньа ; [уред.: Т. Фити ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2014. – 133 с. – Бібліогр.: с. 131-133 та в кінці доп. – ISBN 978-608-203-117-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
560577
  Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (окт. 1917 - 1920 гг.) / Н.Г. Думова. – М., 1982. – 416с.
560578
  Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции / Н.Г. Думова; Отв.ред.В.Я.Лаверычев. – М. : Наука, 1988. – 244с.
560579
  Беляев А.В. Кадетские корпуса: опыт корпоративного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
560580
  Алехин И.А. Кадетское образование в России XVIII в. / И.А. Алехин, В.В. Тананайко // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 38-42. – ISSN 2073-8536
560581
  Скрябін О.Л. Кадетський корпус (1852-1920 рр.): сторінки історії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 94-100
560582
  Шелохаев В.В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / В.В. Шелохаев. – М., 1983. – 327с.
560583
  Сунь Чэн-му Кадеты и борьба большевиков за изоляцию их в период высшего подъема первой русской революции. (Окт.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сунь Чэн-му; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории СССР периода капитализма. – М., 1960. – 16л.
560584
  Монтегю Б. Кадеты императрицы / Б. Монтегю // Увлечения королевы / Гир Жан де ла. – Москва : АСТ, 1993. – С. 303-510. – (Интимная жизнь монархов)
560585
  Нарский И.В. Кадеты на Урале / И.В. Нарский. – Свердловск, 1991. – 148 с.
560586
  Ломоури Н.И. Каджана / Н.И. Ломоури. – М, 1958. – 94с.
560587
  Каушутов А. Каджар-ага : ззбранные повесть и и рассказы / А. Каушутов. – Москва, 1977. – 205 с.
560588
  Ханзадян С.Н. Каджаран : роман / С.Н. Ханзадян. – Киев, 1977. – 344 с.
560589
  Рыбин В.Ф. Каджарская легенда / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1966. – 68с.
560590
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва, 1938. – 264с.
560591
  Гальдос Перес Кадикс / Гальдос Перес. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1951
560592
  Микитенко І.К. Кадильниця / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ, 1959. – 64с.
560593
   Кадимги туркий тил : Маърузалар матни. – Тошкент, 2000. – 37б.
560594
  Митропольський О.Ю. Кадмій: джерела та шляхи надходження до акваторії Чорного моря / О.Ю. Митропольський, І.М. Байсарович, Є.І. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Присвячено виявленню особливостей природної та антропогенної складових надходження кадмію в межі шельфової зони Чорного моря. У процесі моніторингових досліджень встановлені закономірності розподілу елементу в компонентах середовища екосистеми шельфу.
560595
  Александров А.Д. Кадочная культура лимона / А.Д. Александров. – Симферополь, 1949. – 39с.
560596
  Иванов-Вано Кадр за кадром. / Иванов-Вано. – М, 1980. – 239с.
560597
  Кулешов Л.В. Кадр и монтаж / Л.В. Кулешов. – М., 1961. – 88с.
560598
  Бурлаков С. Кадр кінематографічного твору як самостійний об"єкт авторського права: поняття та особливості використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35
560599
  Пажитнова Л.И. Кадр... и вся жизнь / Л.И. Пажитнова. – М., 1988. – 140с.
560600
   Кадрам села - партийную заботу. – М., 1977. – 263с.
560601
  Уокер Джеральд Кадреж // Каскадер из Сингапура / Р. Томас. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 339-510. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
560602
  Краєв В.О. Кадри -- наша постійна турбота. / В.О. Краєв. – Одеса, 1968. – 55с.
560603
  Христенко О.А. Кадри - визначальний чинник підвищення ефективності діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-7
560604
  Макеєва І. Кадри бібліотек вищих шкіл як об"єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 200-208. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
560605
  Пацурківський С П. Кадри вирішують все // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568


  Про юридичний факультет Чернівецького університету
560606
  Губерський Л.В. Кадри для всіх материків : [Інтерв"ю з директором Ін-ту міжнародних відносин] // Освіта, 1999. – № 46
560607
  Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-47
560608
  Любіцева О. Кадри для туризму: нові підходи в підготовці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На географічному факультеті університету на офіційне звернення держави щодо підготовки кадрів для екскурсійної та туристичної діяльності у 70-ї роках відкрито спеціалізацію та почали готувати фахівців із кваліфікацією "методист-організатор ...
560609
  Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 35-44. – ISSN 1029-7200
560610
  Кузнецова Н.Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 115-121 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
560611
  Яковенко Д.Т. Кадри прокуратури Української РСР в перші роки її діяльності (1922-1925) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-85. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье дано краткое изложение вопросов, связанных с практическим решением проблемы кадров прокуратуры УССР в первые годы ее деятельности. Показано, что сразу после учреждения прокуратуры правительство Советской Украины направило в ее органы ...
560612
  Суханова Н.А. Кадриль / Н.А. Суханова. – М., 1976. – 176с.
560613
  Хамитова В. Кадриль "Репьевский чиж" / В. Хамитова. – Ульяновск, 1956. – 47с.
560614
  Жабинець О.Й. Кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 269-274. – ISSN 2222-4459
560615
  Савічев А.В. Кадрова політика в інститутах радянської влади 1950-1980 рр.: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
560616
  Гандзюк К.А. Кадрова політика в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 57-60
560617
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
560618
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
560619
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
560620
  Полонський В.Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – ISSN 1993-6788
560621
  Полонський Вячеслав Григорович Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасні підходи до кадрової політики в умовах вступу України до СОТ. Запропоновано на законодавчому рівні вирішити питання введення до складу витрат на виробництво товарів і послуг відрахування на амортизацію людського капіталу. ...
560622
  Ніколаєць К. Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені вивченню кадрової політики КПРС в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років як одного з напрямів суспільно-політичної діяльності. In the given article the author analyses scientific ...
560623
  Кузьменко Ю.В. Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 100-104. – ISSN 2076-1554
560624
  Волосевич І. Кадрова політика видавництв // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-50
560625
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вузів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи
560626
  Матвєєнко Наталія Валеріївна Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 123-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми використання кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стратегії підбору кваліфікованого персоналу на сучасному етапі розвитку вищої школи.
560627
  Матвєєнко Н.В. Кадрова політика ВНЗ щодо підбору персоналу : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-108 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
560628
  Білинська М.М. Кадрова політика і державна служба : консп. лекцій / М.М. Білинська, О.Л. Євмєшкіна, І.Г. Сурай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
560629
  Радзімовська С.В. Кадрова політика і державна служба // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 137-139
560630
  Ніколаєць Ю.О. Кадрова політика М.С. Хрущова у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 139-142. – ISBN 966-614-021-7
560631
  Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – ISSN 1993-6788
560632
  Полушкіна Т. Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику та аналіз кадрового питання в Національній академії наук України як головного центру наукового прогресу і розвитку України. In the article description and analysis of skilled question is given in the National academy of sciences ...
560633
  Сливенко В.А. Кадрова політика органів ВУНК на Півдні України на початку1920-х років (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 53-58. – ISSN 2075-1451
560634
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
560635
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
560636
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
560637
  Мица Віктор Павлович Кадрова політика па підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання кадрового забезпечення підприємств промислової та будівельної галузей шляхом формування системної політики взаємозв"язків між професійно спрямованими навчальними закладами та виробничими одиницями.
560638
  Сорока Ю. Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 24-31
560639
  Манько М.О. Кадрова політика Української Центральної Ради // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 135-140. – ISSN 2312-2587
560640
  Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 66-70. – ISSN 1728-6220
560641
  Сурмін Ю.П. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 38-43
560642
  Гриньова В.М. Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах : монографія / Гриньова В.М., Кракос Ю.Б. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-676-477-8
560643
  Ареф"єва Олена Володимирівна Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Литовченко Олена Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання забезпечення кадрової безпеки як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств. Розглядаються фактори кадрової безпеки підприємства.
560644
  Онищук І.А. Кадрова складова екологічної діяльності підприємств харчової промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 99-100. – ISBN 978-966-683-359-7
560645
  Кравченко М. Кадрова складова як фактор розвитку організації / М. Кравченко, О. Даниленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 41)


  Досліджуються проблеми радикальної реорганізації виробничого апарату, формування нової сучасної культури трудових відносин. Доведено необхідність позитивних структурно-організаційних реформ, розкрито зміст організаційної культури в умовах реформування ...
560646
  Степахно А.В. Кадрова стратегія як фактор економічної безпеки підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 17-20
560647
  Зінченко С. Кадрова сфера державних органів та агросервісних установ: сучасний стан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 118-124
560648
  Пугачева Н.Г. Кадровая политика библиотек Краснодарского края в структуре региональной культурной политики // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 174-178. – ISBN 978-985-7125-33-3
560649
   Кадровая политика в государственном управлении. – М., 1989. – 39с.
560650
  Тиковенко А.Г. Кадровая политика в условиях перестройки / А.Г. Тиковенко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 92 с.
560651
  Пашков А.С. и др. Кадровая политика и право / А.С. и др. Пашков. – М., 1989. – 285с.
560652
  Спирин А.А. Кадровая политика КПСС и ее реализация партийными организациями Украины (60-80-е годы). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Спирин А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПУ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – К., 1989. – 55л.
560653
  Яцков В.А. Кадровая политика КПСС: Опыт и проблемы / В.А. Яцков. – М., 1986. – 316с.
560654
  Андреев М.А. Кадровая политика Министерства народного просвещения ( март-декабрь 1917 г.) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 140-143. – ISSN 0869-3617


  В статье автор рассматривает кадровые изменения в центральном аппарате Министерства народного просвещения в 1917 г., а также влияние Первой мировой войны и Февральской революции на эти процессы. In article the author considers the personnel changes in ...
560655
  Ким И.Н. Кадровая политика при переходе на ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0869-3617


  Эффективное внедрение стандартов третьего поколения в вузах возможно только при перестройке сознания действующих преподавателей и наличия у них высокого потенциала профессиональной компетентности. Для развития вуза необходима продуманная кадровая ...
560656
  Лившиц С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц. – Л., 1985. – 124с.
560657
  Алма Кульжамбекова Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 295-301. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
560658
   Кадровая служба на селе. – М., 1985. – 352с.
560659
   Кадровая служба рыночной экономики. – М.
8. – 1991. – 118с.
560660
  Макух Я.Д. Кадрове діловодство : Навчальний посібник / Я.Д. Макух, І.Р. Залуцький. – Київ : Знання, 2006. – 143с. – ISBN 966-346-146-2
560661
  Данюк В.М. Кадрове діловодство : навч. посібник / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2006. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-57-1
560662
  Доровський О.Ф. Кадрове діловодство : навчальний посібник / Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-676-318-4
560663
  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – (Вид. 5-е, переробл. і допов.). – Київ : Ліра-К, 2011. – 476 с. : табл. – Бібліогр.: c. 455-473. – (Серія посібників "Культура діловодства"). – ISBN 978-966-2174-00-7
560664
  Дудка Л. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 489-499. – ISBN 966-7379-70-1


  Досліджуються радянські управлінські засади у здійсненні антирелігійної політики.
560665
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення видавництв радянської України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 110-114. – ISSN 1728-9343
560666
  Прокопенко Л. Кадрове забезпечення вищої школи України в другій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 10-19.
560667
  Огороднік В. Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації українських націоналістів (Б) у 1941 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема кадрового комплектування відділів Української народної міліції ОУН(Б). Особлива увага звертається на етапи кадрового забезпечення, директивні характеристики щодо майбутніх міліціонерів та участі УНМ у кадровому ...
560668
  Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донецького промислового регіону та особливості формування робітничого класу цієї галузі. The problem of providing by the workers of coal industry of the Donetsk industrial region ...
560669
  Бунтова Н.В. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-142.
560670
  Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія / Т.Є. Кагановська ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-623-677-0
560671
  Витко Т. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 217-229
560672
  Вовк В. Кадрове забезпечення економічних змін // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 41-43. – ISSN 2078-5860
560673
  Грішнова О.А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління / О.А. Грішнова, Є.Р. Жорова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 193-198. – ISSN 2222-0712
560674
  Мінгазутдінов І. Кадрове забезпечення євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-23.
560675
  Заярнюк О.В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-46. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
560676
  Самілик Т.М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
560677
  Даюк Ж.Ю. Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (XIX -поч. XX ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 126-133
560678
  Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 1728-3671
560679
  Циц С.В. Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 113-115. – Бібліогр.: 8 назв
560680
  Галаган О.І. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 3-8
560681
  Манжула А.А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 49-55


  Наголошено на важливості ефективного та якісного кадрового забезпечення науково-дослідних установ України. У зв"зку з цим досліджено теоретичні підходи щодо визначення поняття "кадрового забезпечення".
560682
  Нижник Н. Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / Н. Нижник, А. Михненко, Н. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 202-214
560683
  Радиш Я.Ф. Кадрове забезпечення охорони здоров"я України: сутність понять / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова, Н.О. Васюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 97-101. – Бібліогр.: 41 назв.
560684
  Процишин Н. Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату. Автором показано, що проблема ...
560685
  Пєтков В.П. Кадрове забезпечення пенітенціарної системи за поглядами Г.О. Радова // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 20-22
560686
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 126-130. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються особливості кадрового забезпечення поліграфічної промисловості радянської України в 1920-1930-ті рр. В статье анализируются особенности кадрового обеспечения полиграфической промышленности советской Украины в 1920-1930-е гг. The ...
560687
  Сінькевич І Н. Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничих комплексів. : Автореф... Кагд.екон.наук: 08.09.02 / Сінькевич Н.І,; НАН Укр.ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1996. – 16л.
560688
  Любіцева О.О. Кадрове забезпечення розвитку туризму і стан фахової туристичної освіти в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-598-999-8
560689
  Островська Н.Д. Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 31-33. – ISSN 2076-1554
560690
  Прокопенко Л Кадрове забезпечення системи освіти за часів давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.144-153. – ISBN 966-7800-15-6
560691
  Лагнюк О. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції як особливий прояв соціальної інституалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 123-125. – ISBN 978-617-7069-14-9
560692
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229, [4] арк. – Додатки: [4] арк. – Бібліогр.: арк. 197-229
560693
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
560694
  Оліфіренко Л.Д. Кадрове забезпечення судового адміністрування у контексті судової реформи України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 112-114
560695
  Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 16-20. – ISSN 1810-3944


  Державна політика в сфері вищої освіти повинна орієнтуватися на перевірені світовою практикою моделі національної інноваційної системи (НІС), що функціонують у ринкових умовах, де особливу значимість має організація передачи наукових розробок із сфери ...
560696
  Кульбабський П.М. Кадрове питання на Північній Буковині у 1940-1941 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
560697
  Макаренко А.Ю. Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 82-88
560698
  Слівінська Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 74-77
560699
  Білорус Т.В. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання / Т.В. Білорус, С.Г. Фірсова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 335-345


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту та процедури його проведення. Визначено труднощі впровадження кадрового аудиту в систему управління організацією. Вироблено рекомендації щодо можливих перспектив удосконалення ...
560700
  Оленченко Т.Л. Кадровий відбір керівного складу міліції України та критерії оцінки його професійної діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 240-249
560701
  Озерський І.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури : монографія / І.В. Озерський, В.В. Дерев"янко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 504 с. : табл. – Бібліогр.: с. 452-503. – ISBN 978-966-192-041-4
560702
   Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.М. Уляненко, С.М. Нікітченко, Д.І. Котельніков, О.В. Нікітченко; За ред. Д.І. Котельнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-083-9
560703
  Марченко О.А. Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6792
560704
  Сторожев Р.І. Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 114-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
560705
  Васильчук І.І. Кадровий моніторинг в системі детермінант ефективності управління персоналом / І.І. Васильчук, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються шляхи підвищення ефективності управління персоналом органів охорони державного кордону через впровадження в кадрову роботу психологічного інструментарію. In the article the ways of increase of efficiency of management the ...
560706
  Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : Монографія / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2005. – 370с. – ISBN 966-669-131-0
560707
  Машіко К.С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
560708
  Мечинський Б. Кадровий потенціал виборних посад місцевого самоврядування України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.167-169
560709
  Антонюк Т. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Кадрове забезпечення вищих навчальних закладів є головною проблемою національної системи освіти. Від якості професорсько-викладацького складу вишів залежить якість підготовки фахівців, імідж університету та конкуренто- спроможність на світовому ринку ...
560710
  Гринькевич О.С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності ії регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 113-119. – ISSN 1562-0905


  Здійснено економіко-статистичний аналіз взаємозв"язку показників кадрового потенціалу вищої освіти та науки в Україні і результатів інноваційної діяльності.
560711
  Пархоменко-Куцевіл Кадровий потенціал державних службовців як передумова плідного функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (теоретичні засади) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.141-146. – ISBN 966-7800-10-5
560712
  Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.19-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
560713
  Пасічник О.В. Кадровий потенціал і його зайнятість в умовах конверсії та переходу до ринку. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Пасічник О.В.; НАН Укр.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 23л.
560714
  Коляденко С. Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 88-91.
560715
  Гармідер Л.Д. Кадровий потенціал торговельних підприємств: формування, оцінка, розвиток : монографія / Л.Д. Гармідер ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 339, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 309-337. – ISBN 978-966-434-287-9
560716
  Руккас А. Кадровий потенціал уенерівської військової еміграції (друга половина 1920-х - кінець 1930-х рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 72-92. – ISSN 0869-3595
560717
  Набок С. Кадровий потенціал Української Академічної науки: розподіл за галузями знання. 1920-ті роки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 200-207. – ISBN 978-966-308-311-5
560718
  Жуковська А. Кадровий потенціал як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 21-27. – ISSN 1818-2682
560719
  Арзамасова О.В. Кадровий потенціал як чинник економічного розвитку / О.В. Арзамасова, Н.В. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
560720
  Ульяницька О.В. та інш. Кадровий резерв малого бізнесу: стан та перспективи підготовки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.258-263
560721
  Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 42-55. – ISSN 0869-3595
560722
  Шпак В. Кадровий склад видавничої галузі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 166-172. – ISSN 0869-3595


  Спеціальність видавнича справа та редагування в Інституті журналістики КНУТШ - директор В. Різун.
560723
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 4. – 2007
560724
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 5. – 2007
560725
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 6. – 2007
560726
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 7. – 2007
560727
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007
560728
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007
560729
  Чухлій С.О. Кадрові пристрасті в Харківському університеті (епізод з біографії М.В. Клочкова) / Чухлій С.О.. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 236-241. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
560730
  Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною служб // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 246-253. – ISSN 1563-3349
560731
  Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
560732
  Гусак І.В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 53-58


  У статті йдеться про проблеми якості професіоналізації державних службовців. Автор розглядає чиники, що зумовили проблеми державного управління й державної кадрової політики України. The article deals with the problem of quality of professionalization ...
560733
  Гаращук О. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку / О. Гаращук, В. Куценко // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 188-196. – ISSN 1818-4170


  Розкривається сутність і значення кадрових ресурсів вищої освіти, їх роль у підвищенні якості освіти, забезпеченні сталого розвитку, формуванні економіки знань. Наведено характеристику останньої. Аналізується мережа закладів вищої освіти України, її ...
560734
  Щербак В.Г. Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу / В.Г. Щербак, О.П. Пугачов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 12-16
560735
  Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 267-277
560736
  Чурсина П.В. Кадрово-методическое обеспечение открытого непрерывного образования в вузе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснованы необходимость и условия эффективности кадрового обеспечения открытого непрерывного образования, представлены обобщающие материалы из опыта работы Ставропольского института имени В.Д. Чурсина по совершенствованию кадрового ...
560737
  Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 97-104. – ISSN 2221-1055
560738
   Кадровое обеспечение АПК. – М., 1989. – 122с.
560739
   Кадровое обеспечение исследовательских программ в высшей школе. – М., 1987. – 207с.
560740
  Тимощук Л.А. Кадровое обеспечение научно-технического прогресса / Л.А. Тимощук, В.А. Баринов. – М. : Наука, 1991. – 122с
560741
  Кузнецова Т.Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт реализации кадровой образовательной политики в русле задач Программы развития национальной компьютерной библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ и Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Рассмотрены роль ...
560742
  Румчев В.Г. Кадровые подсистемы АСУ / В.Г. Румчев, А.Л. Конин. – Москва, 1984. – 247 с.
560743
  Назарова И.Б. Кадровые стратегии российских университетов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0869-3617


  Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специалистов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследования, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты разрабатывают системные ...
560744
  Сукиасян Э.Р. Кадровый вопрос. Статья 2. Какое библиотечное образование необходимо России? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0130-9765
560745
  Князев Владимир Кадровый вопрос: что ожидает индустрию гостеприимства в ближайшем будущем?! : Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-41
560746
  Шадурский Егор Кадровый голод и унификация турпространства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 34
560747
  Самойлова Виктория Кадровый диссонанс : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 102-107 : Фото
560748
   Кадровый корпус. – К., 1990. – 204с.
560749
  Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : Монография / Е.В. Астахова; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 188с. – ISBN 966-8558-43-Х
560750
  Сукиасян Э.Р. Кадровый кризис. Статья 1. Путь в профессию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765
560751
  Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
560752
  Каверина Э.Ю. Кадровый потенциал американских университетов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 61-77. – ISSN 0321-2068
560753
  Стрелкова И.Б. Кадровый потенциал библиотек в новой информационной среде: как привлечь молодежь в профессию? // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-72
560754
  Сокурянская Л.Г. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 264-268
560755
  Сокурянская Л.Е. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 38-41. – ISSN 1562-529Х
560756
  Крупенько О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек / О.Г. Крупенько, С.Л. Салопонова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 70-72
560757
  Киселев А.Г. Кадровый потенциал модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 66-69. – ISSN 0132-1625
560758
  Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства / Н.П. Беляцкий. – Минск, 1990. – 158с.
560759
  Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли / В.В. Алексеев. – Москва, 1987. – 62с.
560760
  Гохберг Л. Кадровый потенциал российской науки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.8-20. – ISSN 0869-3617
560761
  Зубова Л.Г. Кадровый потенциал российской науки // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 712-718. – ISSN 0869-5873


  Сегодня Россия утратила позиции мировой научной державы, считает автор публикуемой ниже статьи. Одной из главных причин этого является разрушение кадрового потенциала науки в течение последних 20 лет вследствие хронического недофинансирования, падения ...
560762
  Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления / В.А. Шаховой. – М, 1985. – 128с.
560763
   Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – 323, [1] с. – Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
560764
  Казаков В.Н. Кадровый потенциал сферы прикладных научных исследований и разработок / В.Н. Казаков. – М, 1990. – 148с.
560765
  Мотова Н.М. Кадровый рабочий предприятия / Н.М. Мотова. – М, 1986. – 80с.
560766
  Комаровский В.В. Кадровый рабочий: черты социального облика / В.В. Комаровский. – М., 1986. – 63с.
560767
  Петрова Т. Кадровый состав библиотек вузов: социологическое исследование // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 0130-9765
560768
  Греков Н.В. Кадровый состав органов "Смерш". 1941-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 136-145. – ISSN 0042-8779
560769
  Чичкина Светлана Кадры - важнейшая проблема отрасли : Учиться никогда не поздно. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 26-31
560770
   Кадры - решающая сила партийного руководства. – М., 1984. – 172с.
560771
  Ризаев С.Р. Кадры : профессионализм и компетентность / С.Р. Ризаев. – Ташкент, 1991. – 156с.
560772
  Гербер Р. Кадры в системе социалистического управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва, 1970. – 208с.
560773
  Туманов Г.А. Кадры в системе управления органов внутренных дел. / Г.А. Туманов. – М., 1974. – 43с.
560774
   Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
560775
   Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-6.
560776
   Кадры для АСУ. – М., 1979. – 128с.
560777
  Лунин В. Кадры для нанотехнологий / записал А. Колотилкин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 4


  МГУ - один из признаых центров развития нанотехнологий. О проблеме подготовки кадров для новой научно-технической отрасли рассказывает декан химического факультета, акад. РАН В. В. Лунин.
560778
  Чуткерашвили Е.В. Кадры для науки / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1968. – 358с.
560779
  Нестеренко Марина Кадры для отрасли: время перемен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-21 : Фото
560780
  Каменев Я.А. Кадры железорудной промыленности Криворожского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Каменев Я.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Кривой Рог, 1951. – 18 с.
560781
  Иванов В.Т. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. / В.Т. Иванов. – М., 1980. – 160с.
560782
  Егоров В.В. Кадры и интенсификация сельского хозяйства / В.В. Егоров. – Л, 1977. – 80с.
560783
  Бельчанский Г.И. Кадры и управление производством / Г.И. Бельчанский. – М., 1971. – 124с.
560784
  Тряков И.В. Кадры местных Советов : формирование, обучение. / И.В. Тряков. – М., 1987. – 126с.
560785
  Эатамм Э.А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской ССР с различной эффективностью производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Эатамм Э.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 32л.
560786
  Скябас Кадры механизаторов сельского хозяйства Литовской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скябас дВ.; Ан Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 18л.
560787
   Кадры науки советской Сибири. – Новосибирск, 1991. – 217с.
560788
   Кадры научных библиотек : Библиогр. указ. за 1970-1978 гг. – Киев, 1979. – 92с.
560789
  Беркович М.И. Кадры неоконченной киноленты / М.И. Беркович. – Алма-Ата, 1984. – 150 с.
560790
  Сбитнев А. Кадры ничего не решают! // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33-38.
560791
  Казаков В.Н. Кадры отраслевой науки / В.Н. Казаков. – М, 1984. – 83с.
560792
  Щур Д.Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций : Практическое пособие / Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 912с. – ISBN 5-8018-0068-9
560793
  Шудра Кадры промышленности СССР и их подготовка / Шудра, О.Г. Белорус. – К, 1969. – 60с.
560794
  Хмельной И.Г. Кадры растим в совхозе / И.Г. Хмельной. – М, 1980. – 92с.
560795
   Кадры решают все // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 14-15 : фото
560796
  Самарцев Евгений Кадры решают все. Оплата руководителей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 7-9 : фото
560797
  Римашевская Н.М. Кадры решают все: оплата труда и пенсионное обеспечение научных работников / Н.М. Римашевская, Л.Г. Зубова, О.А. Антропова // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2010. – № 3 (49). – С. 19-31. – ISSN 1561-7785
560798
  Крылов А.М. Кадры сельскохозяйственных предприятий. (Теория и анализ формирования). / А.М. Крылов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 167с.
560799
  Гусев К.В. Кадры советской науки / К.В. Гусев, Б.С. Розов. – Москва, 1982. – 64 с.
560800
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – М., 1933. – 420с.
560801
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
560802
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
560803
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
560804
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
560805
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
560806
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
560807
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : Учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150с. – ISBN 5-282-01907-8
560808
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
560809
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
560810
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – М., 1984. – 159с.
560811
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
560812
  Аширов Чары Кадыр / Аширов Чары. – Ашхабад, 1970. – 16 с.
560813
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
560814
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе, 1986. – 64с.
560815
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
560816
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
560817
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
560818
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425с.
560819
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
560820
  Мурацан Каждодневные беседы / Мурацан. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
560821
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
560822
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
560823
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
560824
  Белобородов П.К. Каждое хозяйство должно быть рентабельным / П.К. Белобородов. – Иркуцк, 1968. – 88с.
560825
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
560826
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
560827
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
560828
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
560829
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
560830
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
560831
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – М., 1983. – 72с.
560832
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
560833
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
560834
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Я.Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
560835
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
560836
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
560837
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
560838
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
560839
  Аглов Ф.Б. Каждый-хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар, 1962. – 28с.
560840
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
560841
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
560842
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1962. – 275с.
560843
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
560844
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
560845
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
560846
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
560847
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
560848
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
560849
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
560850
  Баркова О.М. Каждый день / О.М. Баркова. – М., 1950. – 383с.
560851
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
560852
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
560853
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
560854
  Алянский Ю.Л. Каждый день кроме вторника / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1977. – 200с.
560855
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
560856
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
560857
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с.
560858
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
560859
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
560860
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
560861
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – М, 1951. – 32с.
560862
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик. / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
560863
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
560864
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
560865
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
560866
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
560867
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
560868
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. / П.Я. Павлинов. – М., 1966. – 104с.
560869
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
560870
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
560871
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
560872
  Севан Г. Каждый своей дорогой: повести и рассказы / Г. Севан. – М., 1986. – 317с.
560873
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Ганс Фаллада. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1948. – 535 с.
560874
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
560875
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
560876
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
560877
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
560878
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
560879
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
560880
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
560881
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки / А.Ф. Бердников. – Новосибирск, 1963. – 31с.
560882
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
560883
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
560884
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
560885
  Бердник Олесь Кажу вам : (Священні знаки) / Бердник Олесь. – Київ; Ню Йорк : В-во М.Коць, 1989. – 223,[1]с. : іл.
560886
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
560887
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
560888
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
560889
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
560890
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
560891
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
560892
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
560893
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
560894
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
560895
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
560896
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
560897
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
560898
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
560899
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
560900
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
1. – 1941. – 300с.
560901
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
560902
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов н/Д
1. – 1947. – 288с.
560903
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов н/Д
1, 2. – 1948. – 378с.
560904
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
560905
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
560906
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1972. – 174с.
560907
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 191с.
560908
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 364с.
560909
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
560910
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
560911
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
560912
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
560913
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 163с.
560914
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 152с.
560915
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 304с.
560916
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
560917
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
560918
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
560919
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
560920
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
560921
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
560922
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
560923
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
560924
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
560925
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
560926
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
560927
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64с.
560928
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
560929
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
560930
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
560931
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
560932
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
560933
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
560934
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
560935
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1950. – 23л.
560936
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
560937
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
560938
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – М., 1936. – 264с.
560939
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
560940
  Болгарский Б.В. Казанская школа математики образавания. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260с.
560941
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
560942
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72с.
560943
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
560944
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
560945
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
560946
  Аристов В.В. Казанские находки / В.В. Аристов. – Казань, 1985. – 192с.
560947
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
560948
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
560949
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
560950
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
560951
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
560952
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
560953
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
560954
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
560955
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
560956
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
560957
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
560958
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
560959
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
560960
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
560961
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
560962
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
560963
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
560964
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
560965
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
560966
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
560967
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
560968
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
560969
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
560970
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
560971
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
560972
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
560973
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
560974
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
560975
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
560976
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
560977
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
560978
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
560979
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
560980
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
560981
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
560982
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
560983
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
560984
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
560985
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
560986
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
560987
   Казань. – Казань, 1952. – с.
560988
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
560989
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
560990
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
560991
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
560992
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
560993
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
560994
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
560995
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
560996
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
560997
  Бобченко Т. Казань: Путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, Синицына. – Казань, 1970. – 208с.
560998
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
560999
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3
561000
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – М., 1937. – 205с.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,