Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>
556001
  Павличко Я. "... Із таємних письмен" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 84-91. – ISSN 0208-0710
556002
  Вілков В.Ю. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В. І.Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
556003
  Вілков В. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В.І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В. Вілков, А. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В.І. Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
556004
  Щербатюк О. "Ідея комунікації" і досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано перспективи застосування комунікативної парадигми до дослідження специфіки та сутнісних характе-ристик української культури ранньомодерної доби. The article devoted to ground of perspectives of applying the communicative paradigm to ...
556005
  Файзулін Я. "Ідея про федерацію України з Польщею з приходом до влади Пілсудського знову оживає". Убивцю Симона Петлюри виправдали завдяки радянським спецслужбам // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 9 (412), 7 березня 2018
556006
  Бурлакова І. "Ідея складності" Ігоря Костецького в новелістичному дискурсі письменника (на матеріалі твору "Ціна людської назви") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 51-58. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Автор ставить за мету дослідити особливості художньої мови І. Костецького як домінуючий чинник жанрової модифікації його новелістики. Об"єктом дослідження є поетика маловивченої новели І. Костецького "Ціна людської назви". У статті зроблено спробу ...
556007
  Курбатов С. "Ідея університету" в контексті суспільства знань // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57
556008
   "Ідея, яка не має перспективи"... доки існує НАТО / М. Сірук, Р. Фройденштайн, С. Беш, Г. Перепелиця, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – № 214 (4820) 24 листопада 2016. – С. 3


  Експерти - про ініціативу Європарламенту зі створення оборонного союзу - європейської армії.
556009
  Головій О. "Ідіть у світ. Але повертайтеся додому..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 7


  Сторінками конференції "Леся Українка і національна література", яка відбулася на Волині. Знаковою подією стало привітання нащадка талановитої Лесі Українки - її внучатого племінника Роберто Гааба із Швейцарії та його дітей Еди і Гуго.
556010
  Степаненко М. "Іду до вас із забуття воскреслий" : (Полтавські шляхи Василя Симоненка) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 215-226. – ISSN 2075-1222
556011
  Овсієнко В. "Іду за край..." // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 48-49


  Вистава Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки - карикатура на Василя Стуса.
556012
  Овсієнко В. "Іду за край...": карикатура на Стуса


  Критична стаття на виставу "Іду за край..." Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Ця вистава - художнє висвітлення образу Василя Стуса.
556013
   "Іду на ви!" За роки князювання Святослава Київська Русь стала великою європейською державою, добре знаною серед країн Європи // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 39). – С. 22
556014
  Кашка В. "Іду на поклик падаючих крапель..." : З книги "Автометодика"
556015
  Лучук Т. "Із Мойрони Византійки": погляд через століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 254-263. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Окреслено працю Івана Франка над античними сюжетами упродовж 1914-1916 років. Увагу зосереджено на одному з розділів його "Вибору зі старогрецьких поетів", а саме на перекладах "Із Мойрони Візантійки". На основі текстологічного аналізу встановлено ...
556016
  Славинський М. "Із тих рідкісних особистостей..." : Сьомого жовтня Євгенові Товстусі виповнилося 75 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 68-69
556017
  Сарапин В.В. "Із хаосу душі створити світ..." : Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини 20 століття : монографія / В.В. Сарапппин ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра культурології та історії. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-184-014-9
556018
  Березова Д. "Із часу, проведеного на самоті..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 77-84
556019
  Печеранський Ігор "Ізборник 1076 року" - визначна пам"ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства / Печеранський Ігор, Фігурний Юрій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 206-208
556020
  Грабовецький В. "Ізборник" Святослава 1073 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 97-99
556021
  Тичина П.Г. "Ізнов ти сам, все сам та сам, нема з ким розцвісти устам" / Павло Тичина. – Київ : [б. в. – 24 с.
556022
  Дунай П. "Ізольда Білорука" Лесі Українки: до зрізу аналітичної вертикалі
556023
  Перес В.В. "Іліада"Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Ця стаття стверджує, що текст "Іліади" Гомера може розглядатися у якості історіографічного дискур су про Троянську війну. Ми розглядаємо, як цей дискурс сприяє побудові текстуальної автореференційності у новелі Крісти Вольф "Кассандра" (1983), а також ...
556024
  Кралюк П. "Іловайськ" на гуманітарному фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  В умовах гібридної війни, де велику роль відіграє нав"язування ворогом через пропаганду свого бачення світу, культурних та суспільних цінностей, ми..."роззброюємось". Проректор найдавнішого вишу України - про наслідки ідеї Міністерства освіти позбавити ...
556025
   (Ізокумарин-3-іл)феноксіоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
556026
   [Іларіон (Іван) Огієнко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 11. – ISBN 966-7060-92-6
556027
  Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним положенням вчення французького філософа Е.Жильсона про Бога, включаючи характеристики Бога за Ф. Аквінським. Автор виділяє такі головні аспекти: сутність Бога, Його атрибути та дії у світі. The article is about general ...
556028
  Урсул А.Д. Ідея В.І. Леніна про загальність відображення і сучасна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
556029
  Гасенко Л.В. Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
556030
  ТіменикЗ.І Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. XIX-80-рр. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
556031
  Матвійчук Н.О. Ідея взаємодії релігії та гуманізму у праці "прагматизм – нова назва деяких старих способів мислення" Вільяма Джеймса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 118-120
556032
  Астахова Т.Г. Ідея взаємозв’язку категорій "Дух-душа-тіло" крізь призму філософії В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та соборних послань апостола Павла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
556033
  Руденко О.В. Ідея виникнення "нової науки" за Ф. Беконом та Р. Декартом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз науки у Новий час згідно концепцій Ф.Бекона та Р.Декарта. Підкреслюється ідея нового погляду на науку та філософію.
556034
  Юрченко О.В. Ідея виховання національної свідомості в контексті університетської традиції ХІ-ХІІІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 306-314. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
556035
  Год Б.В. Ідея виховання правителя у європейській ренесансній педагогіці ХV-ХVI століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 113-119
556036
  Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.48-49. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
556037
  Конарівська Ю. Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 347-351. – ISSN 2078-0850
556038
  Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 17-24. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
556039
  Панафідін І.О. Ідея війни та проблема її трансформації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 315-326. – ISSN 2076-7382
556040
  Корівчак Л.Д. Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджено особливості світогляду М.Чернявського, на прикладі поетичного циклу "Крим" проаналізовано натуралістичність мислення поета: обожнення світу природи, відчуття людиною себе як частини Всесвіту.
556041
  Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 0130-5263
556042
  Шип Н.І. Ідея всеслов"янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 25-54. – ISSN 2222-4203
556043
  Комар В. Ідея Гадяцької унії в польських геополітичних концепціях міжвоєнного періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 97-101. – ISSN 1728-9343
556044
  Моісєєнко І.О. Ідея гармонії : Українська національна Ідея / Ігор Моісєєнко. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162


  В пр. №1707117 напис: Сподіваючись на співпрацю, від автора! Лауреат держ. та міжнародних премій: Підпис. 20.08.16 р.
556045
  Атрошенко Г.І. Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева / Г.І. Атрошенко, Н.С. Дьяченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 15-18. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
556046
  Лещенко І.Т. Ідея громадянського виховання в історії наукової думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 84-89. – (Серія "Педагогічні науки")


  Згадується М. Костомаров.
556047
  Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 25-33. – ISSN 2072-1692
556048
  Литвин Р. Ідея гуманістичного оновлення суспільства у філософії Еріза Фромма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-47. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
556049
  Яремкович М. Ідея двоплановості світу в "гротесках" Галини Орлівни // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 194-197.
556050
  Нелюбов О.Б. Ідея держави в Новому Завіті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 193-197. – ISSN 2226-3209
556051
  Глоба І.П. Ідея державної незалежності України у програмних документах ДемПУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено програмні документи Демократичної партії України прийняті під час боротьби за незалежність України. Особлива увага приділяється висвітленню ідеї державної незалежності України, як основи ідеологічної платформи партії. The article deals with ...
556052
  Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 18-початку 20 ст. : Дис...доктора історичних наук:07.00.06 / Коцур Анатолій Петрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 464л. – Бібліогр.:л.402-464
556053
  Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII - початку ХХ ст. : Автореф. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Коцур А.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с. – Бібліогр.: с.30 - 33
556054
  Міхалевська В.Л. Ідея державності в післявоєнній публіцистиці Миколи Шлемкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Досліджується висвітлення ідеї державності в публіцистиці Миколи Шлемкевича в період 50-60-их рр. ХХ ст. Аналізується здатність творчого доробку публіциста впливати на збереження української національної свідомості. З"ясовується роль цього публіциста, ...
556055
  Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М.С. Кармазіна; Інст.політич.і етнонаціональних досл.HАHУ;Ки в.держ.торг.-екон.унів. – Київ, 1998. – 351с. – ISBN 5-7763-8339-0
556056
  Долматова Н.І. Ідея державності І.Виговського за Гадяцькою угодою 1658 р. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.73-75. – ISSN 1563-3349
556057
  Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 117-138. – ISBN 978-966-2464-25-2
556058
  Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX - початку XX ст. (історіографічний аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 147-160. – ISBN 978-966-2464-25-2
556059
  Медвідь А.М. Ідея Державності та права у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця / А.М. Медвідь, Я.С. Грицютенко, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 131-133
556060
  Барчан В.В. Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Гренджі-Донського / В.В. Барчан, О.В. Барчан // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 146-150


  У статті досліджено процес формування державницьких поглядів ВВ.Гренджі-Донського та утвердження ідей державності й соборності через журналістську діяльність та творчість
556061
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06. / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 223л. – Бібліогр.: л.183-223
556062
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
556063
  Конта Р.М. Ідея державотворення в Україні в першій половині XIX століття: огляд історіографічних праць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історіографічних праць розглянуто формування та розвиток ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. In the article on the basis of analysis of historiography literature is observed creation and development of ideas of ...
556064
  Андрос Є. Ідея для XXI століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогоднення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
556065
  Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.51-54. – ISSN 0132-1331
556066
  Галака С.П. Ідея договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty on the European security.
556067
  Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософьскій поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних писень" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
556068
  Швець М. Ідея духовного відроження у творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 175-181. – ISBN 978-966-2710-51-9
556069
  Давац В.Ю. Ідея еволюції в астрономії та її методологічні аспекти / В.Ю. Давац, Л.О. Колоколова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
556070
  Іваха А.О. Ідея елітаризму в рамках концепції інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 79-81
556071
  Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 65-68. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У центрі уваги дослідження представлені особливості світосприйняття людності Київської Русі. Міфологічна модель світла як язичницька ідея віднаходить своє яскраве відображення також і в христянської традиції. Розглядаються світоглядні рівні формування ...
556072
  Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 10-16
556073
  Кебуладзе В.І. Ідея Європи: мета, гіперцивілізація, відповідь // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 134-140


  У статті розглядається ідея Європи у феноменологічній філософії. Автор по- рівнює поняття європейського телоса Едмунда Гусерля з концепцією гіперцивілі- зації Яна Паточки. Він також намагається розв"язати деякі наріжні проблеми феноменологічної ...
556074
  Цимбалій І.П. Ідея єдності слов"янських народів у польських романтиків та кирило-мефодіївців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
556075
  Кононенко М.П. Ідея єдності тваринного світу / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 112. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
556076
  Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / Володимир Різун // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 481-492. – ISBN 966-7769-79-6
556077
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-38
556078
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-348. – ISBN 978-966-439-753-4
556079
  Хома Олег Ігорович Ідея зла в суспільній свідомості: витоки та історичні форми : Дис... канд. філософ.наук: 17.00.08 / Хома Олег Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
556080
  Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324-372. – ISBN 978-966-654-403-5


  Зміст: До історії постання ідеї. Сутність професійного методологування. Категорії як інструменти методологування. Вітакультурна методологія і професійне методологування: синтез ідей. Інваріанти прикладного методологування і світ методології
556081
  Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 59-67. – ISBN 978-966-1513-13-5
556082
  Розумний М.М. Ідея і нація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення нових форм національної ідентичності в Україні. Показано зв"язок між цим процесом і створенням основних інститутів соціальної та політичної стабільності. Запропоновано механізм уникнення маніпуля-ційних технологій у ...
556083
  Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху : Монографія / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2006. – 340с. – ISBN 966-372-027-1
556084
  Миронченко В. Ідея і практика - на різних полюсах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 14-15


  На семінар-практикум, присвячений журналісстським розслідуванням,які поступово входять в практику мовлення, були запрошені журналісти обласних і національних державних телерадіокомпаній, які мають досвід проведення журналістських розслідувань та ...
556085
  Дяків-Горновий Ідея і чин : повна збірка творів / Осип Дяків-Горновий. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Товариство колишніх вояків У.П.А., 1968. – 408 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в тексті
556086
  Орлик М. Ідея і Чин України : Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму / Максим Орлик; Центр нац. відродження ім. Степана Бандери. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 224с. – (Ідеологічна спадщина). – ISBN 966-7060-37-3
556087
  Мирон Д. Ідея і Чин України // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 169-198. – ISBN 978-966-1513-01-2
556088
  Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. – Вінниця, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
556089
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 179л. – Бібліогр.: л.164-179
556090
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Комісар Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
556091
  Пивоварова О.В. Ідея інтуїції в історичному аспекті // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 492-504
556092
  Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії : З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінгвуд; Упоряд. та передм. Яна ван дер Дуссена; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – Київ : Основи, 1996. – 615с. – ISBN 966-500-085-3
556093
  Медведєв І.А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 77-82
556094
  Савченко В. Ідея козацької волі в пропагандистський і организаційній діяльності анархістів в українському селі (1905 – 1920 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISBN 978-617-7261-66-6
556095
  Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
556096
  Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-90
556097
  Матюшко Б.К. Ідея критичної філології Ернеста Ренана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 33-36
556098
   Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець; Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Коробець, Р.В. Зимовець. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 192с. – ISBN 966-542-227-8
556099
  Пінчук Є.А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 98-105
556100
  Нападиста В.Г. Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 31-33
556101
  Рик С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7009-24-4
556102
  Теслюк С.С. Ідея матеріальності в електродинаміці Фарадея - Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
556103
  Гуменюк Г.О. Ідея матеріальності в теоріях генетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
556104
  Вільчинська С.В. Ідея межування як засада антропологічного пізнання (з приводу розвідки В.П. Петрова) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 120-128. – ISSN 2077-8309
556105
  Грабенко Д.Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 9-11
556106
  Щепанкевич Д. Ідея миру в актах міжнародного права. Аналіз на прикладі Північноатлантичного договору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 471-478. – ISBN 978-83-64286-14-8
556107
  Колесников К. Ідея монархії в українській історіографії (II пол. XIX ст.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 82-87
556108
  Шимон С. Ідея моральності в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
556109
  Валігура К. Ідея моральності в цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 293-295
556110
  Азьомов В. Ідея назрілості національного поступу у вірші Тараса Шевченка "Ой три шляхи широкії..." // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 15-18
556111
  Виждова М.В. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
556112
  Калита Н. Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 21-24. – ISSN 2308-4634
556113
  Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 48-56
556114
  Писаренко Н. Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 108-115. – ISSN 2075-1222
556115
  Затинна В. Ідея національного відродження у поетичній творчості Й. Струцюка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 399-407
556116
  Горбань Т.Ю. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 303-310
556117
  Фігурний Ю.С. Ідея національної держави у творчій спадщині Миколи Міхновського // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 479-487. – ISBN 978-966-428-404-9
556118
  Калинчук Р.А. Ідея національної державності у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 154-158
556119
  Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття XIX - початку XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
556120
  Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 - 1939рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. – Коломия, 1995. – 176с.
556121
  Гоголь Є. Ідея незалежності України в творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 166-174. – ISBN 978-966-2710-51-9
556122
  Гачковскі Марцін Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907-1919 рр.) // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 77-85. – ISBN 966-95452-3-9
556123
  Куташев І.В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про історичні перипетії формування українського конституціоналізму доби козаччини. In article the author considers peripetias of formation of the Ukrainian constitutionalism in days of Cossack republic.
556124
  Безкровна Н. Ідея незнищенності нації у творчості О. Довженка та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 26-30.
556125
  Тетеріна О.Б. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ"яненка до О. Потебні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 408-412


  Осмислення неперекладності як наукової проблеми Г. Квітка-Основ"яненком та П. Кулішем (попередниками О. Потебні у цьому питанні) сприяло формуванню погляду на переклад як міжкультурний феномен, - художнє явище, у якому перехрещуються мови двох народів, ...
556126
  Корсак К.В. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? : (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : наук.-популяр. нарис / К.В. Корсак, Ю.К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С.М. Дерев"янко ; Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-96. – ISBN 978-966-428-322-6
556127
  Куташев І.В. Ідея об"єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 664-669. – ISSN 1563-3349
556128
  Сачко Д.В. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 120-124. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
556129
  Чорний О.О. Ідея оновлення українського суспільства XVII століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.75-80. – (Філософські науки)
556130
  Дем"яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 49-53. – ISSN 0131-6788
556131
  Чеховська Л. Ідея патриотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо")
556132
  Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 235-247. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Зі здобуттям незалежності України поновилися спроби створити нову систему патріотичного виховання на національній основі, що знаменував сучасний етап розвитку патріотичних ідей та їх імплементації у виховання молоді. Аналізується історична генеза ...
556133
  Ільїна А.В. Ідея повторення у філософських концепціях Серена К"єркегора та Жака Деріда // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 30-44
556134
  Лященко О. Ідея полімодальності Ж. Женетта і творча практика І. Костецького // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 187-197
556135
  Блоха Я. Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі поглядів Платона та Арістотеля) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – C. 23-29. – ISSN 2075-1443
556136
  Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Розкривається теоретичне значення концепту політичної толерантності для аналізу процесів міжнаціональних відносин в сучасній Україні. This article evolves a theoretical value of concept of political tolerance for analysis of process of international ...
556137
  Мудрий М. Ідея польсько-української унії та "русини польської нації" в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 83-148. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
556138
  Кресін О.В. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 382-397. – ISSN 1563-3349


  2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний "круглий стіл" на тему "Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra", присвячений ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. Серед учасників "круглого столу" ...
556139
  Тимошенко В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
556140
  Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
556141
  Кудряченко А. Ідея правової держави в контексте європейської інтеграції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 9-12
556142
  Максимов С.І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 102-111. – ISSN 1818-992Х
556143
  Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 8-9
556144
  Удовика Л.Г. Ідея правової держави у поглядах П.І.Новгородцева // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.93-98
556145
  Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р.Ф. Гринюк. – Київ : ІнЮре, 2004. – 388 с. – ISBN 966-313-220-5
556146
  Байрачний С.М. Ідея правової особистості в контексті формування громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 161-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблеми становлення громадянського суспільства через призму аналізу феномену правової особистості. Зроблено спробу змістовного обгрунтування ідеї правової особистості в контексті концепції правової держави й громадянського ...
556147
  Кудрик Ліліана Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
556148
  Конєва Т. Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В.Г. Короленка "Сліпий музикант" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 29-34. – ISSN 2075-1486
556149
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
556150
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально -філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр. : л. 180-197
556151
  Андрусяк Г.М. Ідея природного права в обгрунтуванні права на необхідну оборону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
556152
  Горбачик А.П. Ідея причинності в соціології / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
556153
  Шетеля В. Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Гренджі-Донського та П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 169-173. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
556154
   Ідея провідництва в управлінні вищою освітою / І. Богданов, С. Лисаков, С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 11-20. – ISSN 2078-1016
556155
  Гошовський М.М. Ідея прогресу в соціальній філософії / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1993. – 159с. – ISBN 5-11-004255-1
556156
  Романишин Д. Ідея прогресу в соціально-філософських поглядах Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 35-40. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
556157
  Фурман А.В. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. – Ялта; Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205с. – ISBN 978-966-654-197-3
556158
  Воробйова О.П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 72-86
556159
  Волковський В. Ідея реформації в українській соціально-політичній думці XIX ст. в теоретичній спадщині Михайла Драгоманова // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 62-75. – ISSN 0130-7037


  Згадуються: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович (С. 63)
556160
  Попандопуло І.Л. Ідея розвитку лапласівського детермінізму в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
556161
  Завгородній Юрій Юрійович Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХI ст. - перша третина XIII ст. (до характеристики просторово-часових уявлень) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович; Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2002. – 249л. – Бібліогр.: л.226-249
556162
  Глизь І.І. Ідея самоврядування у творчості М. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 136-148. – ISBN 978-966-660-735-8
556163
  Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
556164
  Муха Д. Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
556165
  Кудрявцев П. Ідея св. Софії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 112-136
556166
  Кузьма О. Ідея свободи в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки "На руїнах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 83-86
556167
  Шаповалова А.О. Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 421-426


  У статті зроблено спробу розкрити ідею свободи в листах Т. Шевченка в порівняльному аналізі проблеми свободи у художніх творах поета, як ще один крок до глибшого осягнення та висвітлення цілісної картини концепту свободи в його творчості. В статье ...
556168
  Іваницька А.Г. Ідея свободи в історико-філософському вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.24-30. – ISSN 1728-3671
556169
  Куц Г.М. Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 101-108. – ISSN 2411-7587
556170
  Дєдяєва І.П. Ідея свободи в соціально-філософських поглядах Й. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
556171
  Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.126-129. – ISSN 0132-1331
556172
  Жванія Л.В. Ідея свободи та свободи волі в ліро-епічних творах Т.Г. Шевченка та Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 122-129


  Ідея свободи волі у Т. Шевченка та Лесі Українки поєднується із розумом, із здатеністю робити свідомий вибір. Адже життя для внутрішньо вільної особистості це завжди сутуації, що передбачають активний вибір між добром і злом.
556173
  Соловйов Б. Ідея свободи у праці Ганса Кельзена "Про сутність і цінність демократії" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 139-140. – ISBN 978-617-7069-28-6
556174
  Наконечний А. Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 67-75. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
556175
  Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 242-249


  У статті досліджується ідея свободи у творчості Тараса Шевченка. наголошується на утвердженні поетом свободи індивідуальної та національної. Аналізується проект Духовної Держави, розроблений у «Кобзарі». In this article the idea of freedom in poems of ...
556176
  Іщенко Є. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 68-73


  У статті розглянуто концепт свободи у творчості Т. Шевченка, який став основою світогляду поета. Категорію свободи проаналізовано в руслі філософських ідей М. Гайдеггера, К. Т. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
556177
  Гаспарян А. Ідея свободи у філософії Д. Локка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 27-28
556178
  Заглинська А. Ідея свободи як цінність життя в творчості Олександра Пушкіна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 316- 322. – ISBN 978-966-306-020-4
556179
  Токман В.В. Ідея священного у феноменологічній концепції релігії Р. Отто // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається питання про місце і роль ідеї святого у сутнісному вимірі релігійного феномену в праці Р. Отто "Das Heilige".
556180
  Черненко Т.В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 117-123. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
556181
  Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-43
556182
  Борець Ю. Ідея сильніша від зброї / Юрій Борець; Фундація Юрія Борця; Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА. – Львів, 2003. – 72с. – (Б-чка молодого українця)
556183
  Попова Н.А. Ідея слов"янської федерації у контексті українського націотворення третьої четверті XIX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 122-132. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються Кирило-Мефодіївське товариство, М. Драгоманов, М. Костомаров.
556184
  Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА - УНСО) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-8. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
556185
  Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І. Вишенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються ті первинні, основоположні засади, на яких, на думку Івана Вишенського, грунтується раннє, істинне християнство та які становлять зміст соборності - основного принципу релігійного і суспільного життя. This article ...
556186
  Бойко Надія Ідея соборності в українських земель у творчості Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 236-239
556187
  Гай-Нижник Ідея Соборності й українське державотворення (1918-1919 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 25-37. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється втілення в життя ідеї соборності українських земель у Великій Україні, Галичині і Волині, Закарпатті і Буковині протягом кінця 1918 - початку 1919 років. В статті відтворюється складний шлях до політичного об"єднання українських етнічних ...
556188
  Дмитренко Н.О. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки")
556189
  Реєнт О. Ідея соборності України у XIX - на початку XX ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 4-8
556190
  Фігурний Ю. Ідея соборності України: минуле і сьогодення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 50-61. – ISSN 2522-4611
556191
  Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
556192
  Демчук Р.В. Ідея Софії-церкви на теренах Давньої Русі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 112-117. – ISBN 966-7671-23-2
556193
  Сидоренко Н.В. Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г.Сковороди // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.52-60
556194
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 172 - 186
556195
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
556196
  Сабадуха М. Ідея справедливості в європейській середньовічній філософії та її вплив на формування християнського суспільного вчення // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 69-76. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
556197
  Гардашун Т. Ідея справедливості в сучасному екологізмі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-123
556198
  Ониськів М. Ідея справедливості та модель "добре організованої держави" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-37
556199
  Добош З. Ідея справедливості у правовій думці Стародавнього Сходу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 9-15. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
556200
  Кирик В.Л. Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 217-226
556201
  Завальна Ж.В. Ідея становлення договірного регулювання відносин у працях українських науковців-адміністративістів XX ст. // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7293-17-9
556202
  Рома А.І. Ідея судьби у давніх германців та народів Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 58-60
556203
  Кресін О. Ідея суспільного договору в політико-правовому вченні Ж. Бодена // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-50. – ISSN 2310-6158
556204
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст.
556205
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 125-139. – ISSN 0869-2491
556206
  Романишин Д. Ідея суспільного прогресу у творчій спадщині Михайла Драгоманова // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 16-21. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
556207
  Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні XIX століття / Володимир Волковський ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2017. – 260, [4] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 245-261 та в підрядк. прим. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-336-0
556208
  Бігун В. Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 0132-1331
556209
  Пількевич В. Ідея та основні етапи створення Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 274-276. – ISBN 978-966-171-651-2
556210
  Горохолінська І.В. Ідея толерантності в гуманістичних філософських дискурсах: історичний екскурс та соціальна значущість // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті здійснюється аналіз еволюції поняття терпимості та толерантності в контексті історико-філософського дискурсу. Обґрунтовується аксіологічна вкоріненість ідеї толерантності в етичних доктринах не тільки новочасної та новітньої доби, а й ...
556211
  Черкашина Л. Ідея трудового та еколого-натуралістичного виховання в романі Ж.-Ж.Руссо "Юлия, или ноая Элоиза" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 303-315. – ISSN 2077-1827
556212
  Міщенко Ю.В. Ідея трьох світів у філософії Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
556213
  Кіндрат В. Ідея українського екуменізму в поглядах митрополитів Іларіона (І. Огієнка) та Андрея Шептицького // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 121-126. – ISBN 966-7631-03-6
556214
  Візняк А.Е. Ідея українського монархізму в творах В"ячеслава Липинського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 113-115
556215
  Рум"янцев В.О. Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 103-111. – ISSN 2224-9281
556216
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.01. / Салтовський Олександр Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 455 л. – Бібліогр.: л. 433-455
556217
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичої думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Автореф. ... дис. доктора політичних наук: 23.00.01 / Салтовський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
556218
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 163-185
556219
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
556220
  Шановська О.А. Ідея української державності в програмних документах дисидентського руху // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 512-521. – ISBN 978-966-428-404-9
556221
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
556222
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
556223
  Здоровега Мар"яна Ідея української державності у працях Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 56-59
556224
  Полушкіна Т.В. Ідея української державності: 40-60-ті роки XX ст. / Т.В. Полушкіна, М.Б. Парахіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 181-185
556225
  Зайченко І. Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 30-34.
556226
  Райківський І. Ідея української Соборності в діяльності "Руської трійці" та її послідовників у Галичині в 1830-1840 рр. // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 53-73


  Продовження. Початок див.: Галичина. - 2004. - № 10. - С. 43-61.
556227
  Микитчук Н.М. Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка: історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 121-128. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
556228
  Жижко Т. Ідея університету // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 250-254


  Аналізується ідея університету, характериними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.
556229
   Ідея Університету : антологія. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7007-68-4
556230
  Пелікан Я. Ідея Університету = The idea of the university : переосмислення / Ярослав Пелікан. – 2-е вид., доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 360с. – ISBN 978-966-378-0771
556231
  Свириденко Д.Б. Ідея університету в XXI столітті: контекст академічної мобільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 36-42. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена аналізові засад сучасної університетської освіти в контексті впливу на неї процесів глобалізації. Обгрунтовується роль імплементації ідеї академічної мобільності в якості інструменту гармонійного вписування студента як у європейський ...
556232
  Пінчук Є.А. Ідея університету в європейській думці // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 93-99


  Теоретико-методологічну базу даної роботи склали також праці сучасних українських і російських освітян і мислителів, що працюють над вирішенням актуальних проблем сьогоденної вищої освіти, - В.П. Андрущенка, В.А. Бугрова, Л.В. Губерського, І.В. ...
556233
  Горський В. Ідея університету в Києво-Могилянській редакції // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 100-111
556234
  Ціпко А. Ідея університету в українській культурі: перенесення й особливості засвоєння // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-439-138-9


  Університет святого Володимира в Києві стає місцем всього київського як місцевого тобто українського. Першочергово таке завдання поставив М. Максимович.
556235
  Сігов К. Ідея Університету і Могилянський палімпсест // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.127-136
556236
  Симчич М. Ідея університету і національна держава // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 85-88. – ISBN 966-01-0371-9
556237
  Гомілко О. Ідея університету під питанням фулбрайтівців // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 66-71. – ISBN 966-01-0371-9
556238
  Горський В. Ідея університету та "університетська філософія" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
556239
  Єрмоленко А. Ідея університету та універсалістська практична філософія // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
556240
  Кулаков А. Ідея університету: неочевидні очевидності // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.73- 84. – ISBN 966-01-0371-9
556241
  Ваховський Л.Ц. Ідея університету: ретроспективний аналіз і сучасні проблеми // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 213-221. – ISSN 2227-2844
556242
   Ідея університету: сучасний дискурс / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася міжнародна конференція "Ідея університету: сучасний дискурс". Пленарне засідання відкрив ректор університету Л.В. Губерський. З доповідями виступили перший проректор О.К. Закусило, ректор національного педагогічного університетуі ...
556243
   Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-439-753-4
556244
  Акімова О.А. Ідея університету: фундаменталізація, гуманізація та автономія // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
556245
  Захарчин Н. Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909-1912 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 145-150. – ISSN 0321-0499
556246
  Колісник В. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-63. – ISSN 1026-9932
556247
  Варич М. Ідея федералізації суспільства на сторінках українських видань (2004-2005) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 58-64


  Аналізуються публікації українських видань періоду президентських виборів-2004, де обговорювалися історичні та політичні ідеї утвердження федеративного устрою нашої держави. До розгляду залучені такі газети, як "Голос України", "Українамолода", ...
556248
  Пиріг Р. Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 188-192. – ISBN 966-625-017-9
556249
  Давиденко М. Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – C. 21-24


  Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності.
556250
  Грінченко Ідея федералізму у декабристів. – Київ : З друкарні С.А. Борисова, 1907. – 21 с.
556251
  Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917-1921 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 103-117. – ISSN 0130-5247
556252
  Думцев Вадим Петрович Ідея філософії П. Юркевича (феноменологічний аналіз творчості) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Думцев Вадим Петрович ; Київський держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 154 л. – Бібліогр.: л. 142-154
556253
  Думцев В.П. Ідея філософії П.Юркевича : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Думцев В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
556254
  Кирюшко М.І. Ідея Халіфату в історичній пам"яті мусульманських народів у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 97-116
556255
  Шевченко Т.М. Ідея церковної унії у другій половині XVI ст.: Рим - Вільно - Остріг - Берестя // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 216-251
556256
  Дронь С.П. Ідея часу Джона Локка: філософські та психологічні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 75-77
556257
  Корольов Г.О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 68-79. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджуються федеративні конструкції голови Центральної Ради М. Грушевського у період Української революції 1917-1921 рр. Аналізується генеалогія й розвиток ідеї чорноморської федерції на постімперському просторі Східної Європи.
556258
  Загороднюк В.В. Ідея як концепт у філософії Дж. Лока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 77-79
556259
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук. Саме наполегливість і воля міністра освіти української держави Миколи Василенка прискорили створення Всеукраїнської академії наук.
556260
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук.
556261
  Папакін Г. Ідея, час якої назрів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 21


  Павло Скоропадський та Українська академія наук.
556262
  Горський Б.Є. Ідея, що пронизує віки. Розвиток оптимізації механічних систем / Б.Є. Горський. – 2-е, перероб. і доповн. – Київ, 1998. – 72 с. – ISBN 5823805616
556263
  Пятковська Ю.В. Ідея: культурологічний ракурс на початку XXI століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 174-175
556264
  Павличко Д. Іди за мною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 1


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
556265
  Павличко Д. Іди за мною! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Спогади Дмитра Павличка про Олеся Гончара. Листування.
556266
  Попович М.М. Ідивідуалізація значення іменника як засіб його детермінації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 129-135. – ISBN 966-581-476-1
556267
  Андієвська Е. Ідилії = Idylls : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-8439-15-5
556268
  Шморлівська Л.І. Ідилічне оповідання Дениса Лукіяновича "Фільон і Лявра": жанрово-стильовий аспект // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 29-32
556269
  Сулима М. Ідилія в творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 85-88. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці вперше розкрите питання про історію жанру ідилії та її особливості в доробку Григорія Сковороди.
556270
  Бойченко І.В. Ідіографічний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151. – ISBN 966-642-073-2
556271
  Охріменко М.А. Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя "Нейтральні емоції" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
556272
  Ізотова Н. Ідіожанр в аспекті художньої семантики (на матеріалі творів Дж.М. Кутзее) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 84-88. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
556273
  Єрьоменко С.В. Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 84-91
556274
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 417-420


  Метою даної статті є дослідження особливостей ідіолекту представника американського політичного дискурсу на матеріалі промов кандидата в президенти 2008 Гіларі Клінтон. Целью данной статьи является исследование особенностей идиолекта представителя ...
556275
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 333-335. – (Бібліотека Інституту філології)
556276
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 256 л. – Бібліогр.: л. 228 - 252
556277
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
556278
  Щербак А.Ю. Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 417-421.
556279
  Білоус Ю.В. Ідіома, фразема чи фразеологізм? (Критичний аналіз існуючих класифікацій) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 94-100
556280
  Джгун Н. Ідіоматичне забарвлення текстів публіцистичного стилю китайської мови (на матеріалі телевізійних новин Китаю CCTV 13 [японські ієрогліфи])


  На матеріалах дослідження виявлено актуальність використання фразеологізмів китайської мови [японський ієрогліф] (ченьюй) у публіцистиці. Спираючись на основні лексико-фразеологічні особливості публіцистичного стилю китайської мови, на ...
556281
  Столяренко М.В. Ідіоматичний спосіб мовної концептуалізації емоцій в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 232-238
556282
  Філоненко І. Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 434-439


  Стаття присвячена ідіоматичним виразами сучасної перської мови. На матеріалі творчого доробку Сімін Данешвар було досліджено і розроблено класифікацію стійких ідіом, виділивши їх у дві категорії, та нестійких, авторських, фразеологічних ...
556283
  Цапко А.Є. Ідіоматичність та соціальний фактор у мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 147-151. – ISBN 966-581-102-9
556284
  Заярнюк А. Ідіоми емансипації = Idioms of emancipation : "liberation" projects and the mid - 19th century galician village : "визвольні" проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття / Андрій Заярнюк ; [ред. Софія Саваневська ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2007. – 335, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 329-335. – Біблоігр.: с. 269-285 та в прим.: с. 287-328. – ISBN 966-8978-01-3
556285
  Червоненко О.М. Ідіоми з лексемами, що позначають погодні та кліматичні явища в англійській мові як національно марковані одиниці // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 308-313. – (Бібліотека Інституту філології)
556286
  Татаровська О. Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-96. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
556287
  Городецька О.В. Ідіоми з природним компонентом у британській концептуальній картині світу


  Аналізуються основні поняття британської концептуальної картини світу та досліджуються головні джерела формування британського менталітету на матеріалі ідіом англійської мови з природним компонентом.
556288
  Супрун В.М. Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
556289
  Шулінова Л.В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 120-129
556290
  Орлова І.С. Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 303-307. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
556291
  Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 36-39. – Бібліогр.: Літ.: С.39; 24 поз. – ISSN 0130-5263
556292
  Перехейда В.В. Ідіостиль газети як чинник ідентифікації читача з групою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 37-41


  У статті розкрито значення ідіостилю газетного видання в процесі переконання та ідентифікації читача. На прикладі педагогічного тижневика "Освіта" виявлено механізм згуртування читацької аудиторії довкола концептів патріотизму, християнської віри, ...
556293
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : спец.: 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Глушкова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
556294
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Глушкова Т.В.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.180-213
556295
  Дюндик О. Ідіостиль Євгена Пашковського - постмодернізм чи необароко? // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 79-90. – ISSN 2304-9383
556296
  Плющ Б.О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 191-200


  У цій статті з опертям на комплексний зіставний аналіз розглянуто особливості відтворення окремих рис ідіостилю Івана Франка в непрямому перекладі його повісті "Boa Constrictor" (1878) англійською мовою.
556297
  Попова Н.М. Ідіостиль короля Іспанії Хуана Карлоса I як фактор формування концептуального образу сучасної Іспанії у свідомості колективного адресата // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-72. – ISBN 966-581-476-1
556298
  Скопненко О.І. Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 162-171. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі питання історії нової української літературної мови. Особливу увагу приділено елементам ідіостилю відомого перекладача М. Лукаша. Констатовано, що для створення сучасної історії нової української літературної мови потрібне ...
556299
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
556300
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Додатки: арк. 212-250. – Бібліогр.: арк. 181-211
556301
  Кульчинський О.Б. Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми" (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
556302
  Жарюк О.С. Ідіостиль перекладу // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 207-208
556303
  Черевченко О.М. Ідіостиль Ю. Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму / Черевченко О.М. – Київ, 2005
556304
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 123-130


  У статті розглядається проблема текстової інтерпретації домінантних мовних символів ідіостилю Ю. Яновського. Зокрема, аналізується екстралінгвальний вплив західної модерної прози на формування мовної особистості Ю. Яновського. The article deals with ...
556305
  Лапак Н.Ю. Ідіостиль Юрія Клена / Н.Ю. Лапак, Л.М. Марчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; вип. 8)
556306
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 2-185. – Бібліогр.: л. 188-223
556307
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
556308
  Марченко Н.М. Ідіостильовані параметри функціонування фонетичних (сегментних) одиниць у поетичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 47-51
556309
  Денєжна Е.В. Ідіостильові домінанти Д.Г. Лоуренса і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 96-109. – Бібліогр.: Літ.: с. 109; 16 назв


  У статті висвятлюються домінанти ідіостилю Д.Г. Лоуренса та узагальнюється стратегія їх у перекладі Д. Руденко. В статье рассматриваются доминанти идиостиля Д.Г. Лоуренса и обобщается стратегия их воспроизведения в переводе Д. Руденко. The ...
556310
  Кость І. Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер"яна Підмогильного // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 75-83. – ISSN 2304-9383
556311
  Дойчик О.Я. Ідіостильові особливості функціонування концепту правда у романах Джуліана Барнса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 71-86
556312
  Ліпіч Ю. Ідіот // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 9 (412), 7 березня 2018
556313
  Макаров Ю. Ідіоти й мерзотники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 18 (546), 4-10.05.2018. – C. 7-7. – ISSN 1996-1561
556314
  Рагаускас Й Ідіть, меса кінчилася! / Й Рагаускас, . – К, 1962. – 63с.
556315
  Павленко В. Ідія української національної державності в радянській історіографії / В. Павленко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.9-13
556316
  Федянін В. Ідлібський фронт Путіна - Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Процес поділу Сирії на зони впливу не завершився. Останні події у цій країні та на міжнародній арені свідчать, що деякі гравці замість відновлення вже контрольованих територій прагнуть ще більше їх розширити. Найбільшим питанням сьогодні залишається ...
556317
  Дімаров А.А. Ідол : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 354 с.
556318
  Панч П. Іду : оповіданння / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 127 с.
556319
  Залата Л.Д. Іду в небо : поезії / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 88 с.
556320
  Даник В. Іду вклонитися Тарасу : поезії / Володимир Даник. – Черкаси : Рената, 2001. – 80 с. : портр.
556321
  Орлик П.І. Іду до вас : спогади, спостереження, поезії, проза / Петро Орлик ; [уклад.: С.П. Орлик]. – Київ : Просвіта, 2014. – 397, [3] с. : фот., портр. – ISBN 978-617-7010-04-2
556322
  Большаков Л.Н. Іду до джерела. / Л.Н. Большаков. – Київ, 1979. – 272 с.
556323
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ : Молодь, 1966. – 374 с.
556324
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ, 1979. – 445 с.
556325
  Драч І.Ф. Іду до тебе : кіноповість / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 184 с.
556326
  Грень В. Іду до тебе : Поезія і проза у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2004. – 608с. – ISBN 966-559-062-6
556327
  Драч І.Ф. Іду до тебе : [кіноповість] / Іван Драч ; [за заг. ред. І. Констанкевич ; упоряд.: Т. Данилюк, Л. Златогорська]. – Луцьк : Вежа, 2006. – 169, [52] с. : фотоіл. – ISBN 966-600-220-5
556328
  Стадниченко Володимир Іду за Сковородою. Сповідь у любові до вчителя : Документальна повість-подорож. До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / Стадниченко Володимир. – Київ : Криниця, 2002. – 176с. – (Моя книгозбірка). – ISBN 966-7575-45-4
556329
  Жадько В.О. Іду за Шевченком : від Києва до Канева / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 125, [2] с. : іл., фот. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97118-0-9
556330
  Кузьменко В.Я. Іду землею : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1974. – 112 с.
556331
  Гончаренко І.І. Іду землею рідною : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 133 с.
556332
  Опільський Ю. Іду на вас : іст. оповідання з часів князя Святослава (960-972 рр.) / Юліян Опільський. – [б. м.] : Льогос. – 144 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
556333
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Київ, 1958. – 746 с.
556334
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Львів : Вища школа, 1988. – 277с.
556335
  Опільський Юліан Іду на вас. Ідоли падуть / Опільський Юліан. – Київ : Український центр духовної культури, 1993. – 352с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5383-8
556336
  Бережний М.М. Іду на ви / М.М. Бережний. – Київ, 1962. – 31с.
556337
  Мушкетик Ю. Іду на ви : повість давно минулих літ / Юрій Мушкетик // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 14-54
556338
  Селютіна Л.Я. Іду на вогник : оповідання / Л.Я. Селютіна. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 155 с.
556339
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – К, 1964. – 331с.
556340
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – Київ, 1969. – 366с.
556341
  Підсуха О.М. Іду на клич : поезії / О.М. Підсуха. – Київ : Дніпро, 1965. – 410 с.
556342
  Коробейников Б.А. Іду по Чукотському краю / Б.А. Коробейников. – К, 1976. – 71с.
556343
  Талунтіс Е.Р. Іду своїм курсом. / Е.Р. Талунтіс. – К., 1976. – 60с.
556344
  Коробко В.М. Іду собі до людей / В.М. Коробко. – К, 1969. – 23с.
556345
  Дмитерко Л. Іду! : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1930. – 59 с.
556346
  Котиш М.Т. Іду, Галактико! / М.Т. Котиш. – Київ, 1963. – 229с.
556347
  Муратов І.Л. Ідуть богатирі : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 211 с.
556348
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1931. – 200 с.
556349
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1936. – 227 с.
556350
  Вольфсон С.Я. Ідэалогія загніваючага капіталізма / С.Я. Вольфсон. – Минск, 1934. – 232с.
556351
  Льорка Федеріко Гарсіа Ієгова : П"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 140-144. – ISSN 0320 - 8370
556352
  Зінченко А. Ієрархи української церкви : митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський / КНУТШ; Центр українознавства; Арсен Зінченко. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. – 156с. – ISBN 966-7060-52-5
556353
  Кошкін Д.Л. Ієрархічна комп"ютеризована система керування врожайністю теплиці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 179-186 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
556354
  Романченко Валентина Іванівна Ієрархічна модель техніко-економічної оцінки повітряних ліній електропередачі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Романченко В.І; "КПІ". – Київ, 2000. – 16 с.
556355
  Акіменко В.В. Ієрархічна модель функціонування інформаційно - комунікаційної системи / В.В. Акіменко, А.А. Єфіменко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 147. – ISBN 978-966-188-165-4
556356
  Хоменко М.М. Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 125-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
556357
  Скопенко В. Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів / В. Скопенко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Хімія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд можливостей застосування одного з найперспективніших підходів до одержання нових цікавих моекулярних об"єктів - високоядерних нанорозмірних обмінних кластерів - використання процесів ієрархічної самоорганізації у розчині. The paper is ...
556358
  Прохорова В.В. Ієрархічна система стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на активно-адаптивних засадах / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 242-250. – ISSN 2222-0712
556359
  Миронова Л.Г. Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-65
556360
  Паращук О. Ієрархічна структура авторитету Святого Письма у проповідях Кирила Туровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 306-311. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкрито авторитет Святого Письма у проповідях Кирила Туровського через побудову автором ієрархічних структур на рівні змісту і форми. Твори проповідника є прикладом реалізації авторитету через призму обюразу Ісуса Христа
556361
  Книш В.І. Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 339-353 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
556362
  Прохоренко М.М. Ієрархічна структура законодавства у сфері становлення, розвитку та діяльності Збройних сил України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 62-71. – ISBN 966-614-021-7
556363
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
556364
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – Додатки: л. 217-240. – Бібліогр.: л. 196-216
556365
  Бочкай М. Ієрархічне та харазматичне служіння у давній християнській Церкві // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 39-46. – ISSN 0203-5863
556366
  Камінський Р.М. Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel / Р.М. Камінський, Л.Я. Нич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 92-106. – ISSN 0321-0499
556367
   Ієрархічний підхід до побудови діагностичної моделі аналогового пристрою / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров, О.В. Буяло, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті вирішується задача по розробці ієрархічної діагностичної моделі аналогового пристрою для проведення діагностування та виявлення несправного радіоелектронного компоненту у військовому ремонтному органі. В статье решается задача по разработке ...
556368
  Плещенко К.В. Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 60-63


  У статті аналізуються процеси інституціоналізації блогосфери. Частина уваги приділяється й символічним пріоритетам, що впливають на рівневу організацію електронних щоденників. The article is devoted to the processes of the institutionalization of ...
556369
  Рак Т.Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рак Тарас Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
556370
  Неліпа К.Г. Ієрархічні рівні регіональних систем розселення // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-285-399-5
556371
  Павленко Ю. Ієрархічні та мережеві структури в суспільно-економічній історії людства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-35. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1811-3141
556372
  Луцький Р.П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 18-21
556373
  Грушко В. Ієрархічність соціальних процесів та асиметрія взаємодії між ними // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 6-11. – ISSN 2306-3974
556374
  Савченко Г.П. Ієрархія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151-152. – ISBN 966-642-073-2
556375
  Маланюк Є. Ієрархія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – C. 69-80. – ISBN 978-966-1513-13-5
556376
  Дідківська Л. Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 313-317. – ISBN 966-594-246-8
556377
  Біла С.О. Ієрархія в інституціональній теорії фірми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 218-223. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
556378
  Дмитрик О.О. Ієрархія джерел фінансового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 140-151. – ISSN 0201-7245
556379
  Рибчук А.В. Ієрархія економічних інтересів суб"єктів глобальної виробничої інфраструктури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
556380
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 76-81. – ISBN 966-581-231-9
556381
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
556382
  Карбашевська О.В. Ієрархія жанрів у британській літературі 12 - 15 століть: еволюція розвитку у мовно-історичному контексті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 504-517
556383
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
556384
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
556385
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
556386
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-105. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
556387
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
556388
  Печончик Т. Ієрархія концептів та її відображення в мовній картині світу // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 130-134.
556389
  Багмут І. Ієрархія лексем у польовій структурі
556390
  Вісич О.А. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п"єси Павла Ар"є "Людина в підвішеному стані") // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 32-44. – ISSN 2306-2908
556391
  Забігайло В. Ієрархія нормативних правових актів як гарантія забезпечення верховенства права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 12-15


  Статтю присвячено питанням реформування українського законодавства з метою реалізації місця України в європейському правовому просторі. Автор виступає за проведення науково обгрунтованої реформи правової системи України шляхом застосування методології ...
556392
  Пилипчук Є. Ієрархія нормативно-правових актів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-17-0
556393
  Гордієнко Д.В. Ієрархія подій внутрішньоклітинного вивільнення кальцію у вісцеральних гладеньком"язових клітинах // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 70-85. – ISSN 1023-2427
556394
  Гуменюк Ю.П. Ієрархія потреб у системі міжнародної трудової міграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 362-372. – ISSN 0321-0499
556395
  Довбенко М. Ієрархія ринкової влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 43


  Цьогорічну Нобелівську премію з економіки присуджено одному з найавторитетніших економістів нашого часу, французькому професору Жану Тіролю. Шведська королівська академія наук відзначила вченого за його "аналіз ринкової влади і регулювання". ...
556396
  Єременко О. Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 304-308. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
556397
  Коваленко А.Б. Ієрархія рівнів розуміння (психолого-статистичний аналіз) / А.Б. Коваленко, Р.Є. Майборода // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 211-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
556398
  Рудь М.О. Ієрархія феодальна / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152. – ISBN 966-642-073-2
556399
  Мірошниченко О.М. Ієрархія ціннісних орієнтацій жінок у професійній діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.59-62
556400
   Ієрархія цінностей студентів медичного університету щодо тематики занять з економіки охорони здоров"я / В.Д. Парій, А.В. Жила, В.В. Таран, Т.А. Вежновець, Т.В. Кожемякіна, Матукова-Ярига // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 60-65. – ISSN 1681-2786


  На основі вивчення думки студентів проведено розподіл навчальних тем з "Економіки охорони здоров"я" залежно від їх значущості, що стало підґрунтям для вдосконалення навчально-методичного процесу та використання активних форм залучення студентів до ...
556401
  Семигіна Т.В. Ієрархія, координація і співпраця у політико-інституційних взаємодіях: теоретико-методологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 64-65
556402
  Гладкий О. Ієрархія, функції та структура міст / Олександр Гладкий // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 73-80. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
556403
  Рудницький Ю. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 212-217. – ISBN 966-95758-1-8
556404
  Селівестрова Світлана Ієремія Якович Айзеншток
556405
  Гурнік І. Ієрихонські трубачі / Ілля Гурнік. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с.
556406
  Короткий В.А. Ієрінг Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 241. – ISBN 966-06-0393-2
556407
  Щербакова А.Д. Ієрогліф як вираз особливостей китайського мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 223-225
556408
  Крючков Г.Г. Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 179-182. – ISBN 978-966-171-013-8
556409
  Столяр Марина Ієрофанії часу в радянському хронотопі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.127-139. – ISSN 0235-7941
556410
  Мельничук Т. Із-за грат = From behind prison bars : поезії / Тарас Мельничук. – Балтимор - Торонто ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 83 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 0-914834-48-7
556411
  Шевчук О. Із-під пензля праправнука Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 16


  Картини київського художника Миколи Лихошви - праправнука Тараса Шевченка в четвертому поколінні по брату Микиті.
556412
  Осьмачка Теодосій Із-під світу = From under the world : Поетичні твори / Осьмачка Теодосій; Українська вільна академія наук у США; Наук.тов.ім.Шевченка в Америці за матеріял.допомог.Схід.-Европ.фонду. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 317с.
556413
  Салига Т. Із "біографії" одного вірша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 12


  Поезія Миколи Вінграновського
556414
  Брюгген В. Із "Блокнотів" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 303-325.
556415
  Брюгген В. Із "Блокнотів" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 153-156
556416
   Із "Вибраного" Антонії Цвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 294-296
556417
   Із "Записки про стан та діяльність університету св. Володимира у 1888 р." // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 523-524. – ISBN 978-966-189-081-6
556418
  Бондаренко С. Із "Кирилиці київських вулиць" : поезія: вірші / передмова Василя Герасим"юка // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 101-106
556419
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 9-14. – ISSN 0585-8365
556420
  Римарук Ігор Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 1. – С.37-41. – ISSN 0585-8365
556421
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0585-8365
556422
   Із "Правил для студентів Московського, Харківського, Новоросійського, Казанського і київського університетів (26 жовтня 1879 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 291. – ISBN 978-966-189-081-6
556423
  Бо Цзюйі Із "Цінських наспівів" : поезія: вірші // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 109-116
556424
  Лозниця С. Із 1917-го російській владі вірити не можна. Вона не змінилася // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 12


  Росія нині діє щодо України, як у часи голодомору: підняти одну частину суспільства проти іншої й розпочати війну - вважає режисер Сергій Лозниця.
556425
   Із 2014 року випускники ВНЗ отримуватимуть додаток до диплома європейського зразка // Світ. – Київ, 2013. – вересень (№ 33/34). – С. 1


  На засіданні уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 12 листоп. 1997 р. № 1260". Відповідною постановою затверджено зразок додатку до диплома європейського зразка.
556426
  Новицький О. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 226-227. – ISBN 5-7707-1061-6
556427
  Тутковський П. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 344-346. – ISBN 5-7707-1061-6
556428
  Костомаров М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 246-253. – ISBN 5-7707-1061-6
556429
  Грушевський М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 305-306. – ISBN 5-7707-1061-6
556430
  Багалій Д. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 274-288. – ISBN 5-7707-1061-6
556431
  Новицький О. Із автобіографічних записок про Київський університет у 30-50 pp. XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 180-185. – ISBN 5-7707-1061-6
556432
   Із архівом Тараса Шевченка можна ознайомитися на сайті Британської бібліотеки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
556433
  Грабовська І. Із Батьківщиною у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 8


  Комітет українок Канади - як приклад консолідації у чужих світах.
556434
  Тимочко П. Із болем у душі : Поезії / П. Тимочко. – Львів : Каменяр, 1995. – 198с. – ISBN 5-7745-0653-3
556435
  Ткаченко А. Із буднів філолікнепу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 683-695. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Рецензія на книгу "Аналіз художнього твору".
556436
  Яремчук І. Із Буковини до Києва : Галині Тарасюк - 60 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 137-139. – ISSN 0868-4790
556437
  Нордслеттен О. Із варяг у кияни


  Історія про те, як облаштовувалося посольство Норвегії в Україні
556438
   Із великих днів : збірка в 250-лїтє смерти Богдана Хмельницького / Зложив Я. В-ий [Я.І. Весоловський]. – Львів : Накладом "Нар. Комітету" ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1907. – 32 с. : мал.


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
556439
  Шевчук В.О. Із вершин та низин / В.О. Шевчук. – К., 1990. – 445с.
556440
  Самійленко М.О. Із вирію : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Молодь, 1989. – 77 с.
556441
  Губерський Л.В. Із виступу голови Спілки ректорів вищих закладів освіти України на засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питання "Про сучасний стан вищої школи, актуальні проблеми розвитку галузі та шляхи їх розв"язання" [23 вересня 2009 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-447-2
556442
  Пшонка В. Із виступу на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 3-6
556443
  Губерський Л.В. Із виступу на засіданні Кабінету Міністрів України [27 серпня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-53. – ISBN 978-966-439-447-2
556444
  Губерський Л.В. Із виступу на Міжнародній науково-практичній конференції "Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука" [14 квітня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 34-36. – ISBN 978-966-439-447-2
556445
  Губерський Л.В. Із виступу на парламентських слуханнях у Верховній Раді України // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-63. – ISBN 978-966-439-447-2
556446
  Пшонка В. Із виступу на розшириному засіданні колегії Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 3-6


  Про стан законності та правозахисної діяльності у сфері водних відносин.
556447
  Шинальський О. Із виступу на Третій регіональній конференції прокурорів держав Центральної, Східної Європи та Середньої Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-12.
556448
  Гревцева Тамара Із Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" в номінації "Зарубіжна література". Переможця визначено // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2
556449
  Ільченко О. Із Всеукраїнської наукової конференції "Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 125-127. – ISSN 2075-1478
556450
  Мандзюк Д. Із Галичини обрали 75 депутатів: 63 поляки, шість євреїв і дев"ять українців / Д. Мандзюк, Л. Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 41 (244). – С. 54-57


  Письменник Іван Франко двічі програв вибори до парламенту Австро-Угорщини землевласнику-поляку Павлові Тишковському. Після того написав: "не люблю русинів", тобто українців.
556451
  Мельник Я. Із гімназійних (і не тільки) літ Івана Франка: дещо про його "злобні видумки" на Івана Верхратського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-176. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Розглянуто особисті взаємини і творчі контакти І. Франка та І. Верхратського: вплив І. Верхратського на І. Франка під час навчання того в Дрогобицькій ггімназії, Франкова рецепція наукових і художніх текстів І. Верхратського, його видавничої ...
556452
  Жолоб С.К. Із глибин : вибрані поезіі / Світлана Жолоб. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-1521-26-0
556453
  Нефелін В.Д. Із глибини / В.Д. Нефелін. – Х., 1930. – 115с.
556454
  Власенко Андрій Із глибини воззвах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 118-122 : фото
556455
  Бініон М. Із головою в невідомість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чого чекати після "брексіту".
556456
  Рильський М. Із давніх літ // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 225-227 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
556457
  Угляренко П.В. Із дерева жалю : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 311 с.
556458
  Мицик Ю. Із джерел до історії Кримського ханства XVII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 3-16
556459
  Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій / Ярослав Поліщук. – [ Б.м. ] : Акта, 2008. – 286с. – ISBN 978-966-8917-12-7
556460
  Зайцева К. Із дитячої абетки; Не художнику; "Кажуть, любиш читати..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 265-269
556461
  Франко І. Із днів журби, 1900
556462
  Франко І.Я. Із днів журби : Поезиї Івана Франка. – Львів : Накл. автора ; З друк. Шийковського, 1900. – 127 с. – Примірник №36089 дефектний, бракує стор. 112-127. - В кн. також пеp. віpша Г. Ібсена
556463
  Франко І. Із днів журби : поезії / Іван Франко ; [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна]. – 2-е видання. – Львів ; Київ : Hакладом Укp. Пед. Т-ва і Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 136 с. – При. № 106758 дефектний, бракує стор. 129-136


  В кн. також поеми: "Іван Вишенський" [пpисвячено А.Ю. Кpимському], "Hа Святоюpській гоpі" [пpисвячено М.В. Лисенку], "Великі pоковини".
556464
  Студецький М.М. Із днів і літ / М.М. Студецький. – К, 1996. – 182с.
556465
  Наумовець А.Г. Із доповіді «Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України» / А.Г. Наумовець, О.С. Попович // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-23. – ISSN 0372-6436
556466
   Із досвіду взаємодії радянських літератур. – К, 1970. – 310с.
556467
  Лось В.О. Із досвіду застосування комп"ютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції / В.О. Лось, Н.К. Максишко, М.О. Синяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 63-73. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
556468
  Дутко В.О. Із досвіду ідентифікації параметрів математичної моделі дощового стоку в залежності від орографії місцевості / В.О. Дутко, М.М. Сосєдко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 73-79


  Математичне моделювання - це спосіб дослідження об"єктів, явищ та процесів заснований на використанні математичних моделей. На сучасному етапі розвитку гідрології дослідження гідрологічних об"єктів, явищ та процесів в дійсності ефективно тільки у ...
556469
  Гала С.В. Із досвіду реформування вищої освіти Китаю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-54.
556470
   Із досвіду роботи управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-12
556471
  Линовицька О.В. Із досвіду роботи Центру моніторингу столичної освіти. / О.В. Линовицька, О.Я. Денисюк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 17-19.
556472
  Гукалова І.В. Із досвіду суспільно-географічних досліджень якості життя населення // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 1561-4980
556473
  Махновець Л.Е. Із досліджень "Слова о полку Ігоревім". / Л.Е. Махновець, 1958. – [4] с.
556474
  Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 278 с. – ISBN 966-7021-71-8
556475
  Лисяк-Рудницький Із Драгоманівських студій // Студентський вісник : журнал Центрального Союзу українського студентства (ЦЕСУС) / ЦЕСУС. – Мюнхен, 1948. – Р. 2, ч. 1. – С. 31-38
556476
  Полтава Л. Із еспанського зшитка = From a Spanish notebook : поезії, написані в Еспанії, Марокко, Мехіко й Америці : (1952-1978) / Леонід Полтава. – [New York], 1978. – 32 с. – Накладом Української Народної Помочі в Америці і Канаді
556477
  Дунаєвська Л. Із живого джерела
556478
  Рудницький Г. Із життєпису двох художників // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 8-14


  Йдеться про справу, виявлену авторами статті в архівних матеріалах Таврійської дирекції народних училищ про вчителів малювання Сімферопольської чоловічої гімназії Миколу Зарянка та Віктора Ковальова. Обидва вони були творчими особистостями. Їх імена ...
556479
  Кулаков В. Із життя (нації) борисфенітів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 21


  Народ (нація) лише тоді стає народом (нацією), коли має історичну пам"ять. Важливі епізоди для нашого "національного іміджевого паспорта": історія Причорноморського краю, пов"язана з перемогою борисфенітів над Зопіріоном.
556480
  Мигаль Т.С. Із життя не піду ніколи / Т.С. Мигаль. – Львів, 1981. – 88с.
556481
  Паламарчук О.Л. Із життя сучасної Чехії II = Ze zivota soudobe Сeske Republiky II : навч. посібник з аналіт. читання для студ. славістів 3-4 курсів / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Н.В. Лобур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і доповн. – Київ : Освіта України, 2014. – 204, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-617-7111-47-3


  Філологічному кабінету ІФ з повагою ! Na ceste za cestinou preji hodne cispechu ! Підпис. 25.01.2014
556482
  Трофим-Тарновецький Із життя української громади / Д-р Б. Трофим-Тарновецький. – Торонто : [б. в.], 1988. – 144 с.


  У пр. №1520232 напис: Вельмишановній Пані Кравців-Барабш на спогад. Підпис
556483
  Павлова О. Із жодним українським поетом Транстрьомера не можна порівняти / О. Павлова, Т. Іваночко, І. Столярчук // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 39 (92). – С. 10-13
556484
  Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя / М.Г. Жулинський. – К., 1990. – 446с.
556485
  Перетятько Н.Г. Із забуття в безсмертя. Поетеса Вероніка Черняхівська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 41-46
556486
  Юренко О. Із забуття чи із безсмертя? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.144-151. – ISSN 0208-0710


  Український письменник Васиь Вражливий
556487
   Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 1027-3239


  "...Про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (доповідач академік НАН України А.Г. Наумовець). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету ...
556488
   Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділенням НАН України, та відповідно до положення про премії імені видатних учених України було присуджено премії [вченим КНУ імені Тараса Шевченка: премію імені М.М. Крилова, за цикл праць "Фрактальні та ...
556489
   Із зали засідань президії НАН України (15 лютого 2012 року) (нагороди) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0372-6436


  На черговому засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року члени Президії НАН України та запро-шені заслухали такі питання: • Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту органічної хімії НАН України за 2006–2011 рр. (доповідач — ...
556490
   Із зали засідань Президії НАН України (26 березня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 92-96. – ISSN 0372-6436


  Учасники засідання Президії НАН України заслухали наукові доповіді: професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Юрія Васильовича Крака на тему "Створення нових людино-комп"ютерних інтерфейсів ...
556491
   Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23. – ISSN 1027-3239


  "...Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (доповідач - академік НАН України В.П. ...
556492
   Із зали засідань Президії НАН України 26 листопада 2014 року / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 0372-6436


  "...Про стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні (доповідач - член-кореспондент НАН України Л.П. Яценко). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки ...
556493
  Гончар О. Із записників. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.102-121. – ISSN 0130-321Х
556494
   Із записної книжки київського громадянина Миславського (1808-1861) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 443-446. – ISBN 978-617-7023-51-6
556495
  Пригоровський В. Із заповітів великого митця (до питання про лінгвістичні погляди Олександра Довженка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-62


  У статті розглянуто думки, висловлювання та настанови видатного діяча української культури О.Довженка щодо слово- і мововживання
556496
   Із заповіту Альфреда Нобеля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 46
556497
   Із зарубіжної поезії. – К, 1972. – 188с.
556498
  Стринжа В.К. Із засідання Вченої ради факультету / В. Стринжа, І. Туркевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 91-93. – (Серія права ; № 7)


  У березні 1965 р. відбулося об"єднане засідання Вченої ради юридичного факультету КДУ і громадської редакції видавництва "Юридическая литература" з участю практичних працівників судових і слідчих органів, на якому обговорено ряд робіт з питань ...
556499
  Кузнєцова В.Ф. Із засідання Вченої ради факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 93. – (Серія права ; № 7)


  18 червня 1965 року відбулося засідання Вченої ради юридичного факультету Київського держуніверситету, на якому була заслухана і обговорена доповідь проректора університету, зав. кафедрою радянського державного, адміністративного права і радянського ...
556500
  Федорчук С. Із Заходу на Схід: долі колишніх громадян Польщі на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 9. – ISSN 0027-8254
556501
  Загаєвський А. Із збірки "Дикі черешні" : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 5-21. – ISSN 0320 - 8370
556502
  Слоновська О. Із збірки "Зимове яблуко" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.2-7. – ISSN 0131-2561
556503
  Жикол А. Із збірки "Коріння блискавок" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0208-0710
556504
  Антонюк А. Із збірки "Туз у штанях" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 374-383
556505
  Возняк М.С. Із збірника Кондрацького кінця XVII в. : (кілька нових даних до старої української пісенності) / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1927. – 25 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.146, с. 1-25
556506
  Вовк Віра Із збірок "Писані кахлі" та "Віоля під вечір" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 22-30. – ISSN 0130-1608
556507
  Слабошпицький М. Із золотого запасу нації (Андрей Шептицький) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-37. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
556508
  Домбровський О. Із зони АТО - на навчання // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2 : фото


  На виконання вимог Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка з метою соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України з числа осіб рядового та сержантського складу, які дістали поранення під час ...
556509
  Невмитий Володимир Із зони замовчування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212


  Твори художника, заслуженого майстра народної творчості УРСР Ростислава Палецького.
556510
  Усенко П.М. Із зошитів життя / П.М. Усенко. – Київ, 1959. – 144 с.
556511
   Із інструкції Народного Комісаріату освіти України про вступ у вищі навчальні заклади (12 травня 1920 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 525-526. – ISBN 978-966-189-081-6
556512
  Кочура П. Із іскри - полум"я : Історичний роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 570с.
556513
  Кривоконь О.Г. Із історії вітчизняного авіабудування: маловідомі постаті // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 25-35. – ISSN 2415-7422
556514
  Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 р.р.. – Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – [Київ] : [Всеукp. Коопеpат. видавн. союз] ; Печатня видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1920. – 128 с. : табл. – (Всеукpаїнський коопеpативний видавничий союз ; № 52 ; Педагогично-психологична бібліотека ; № 10)


  На титульному аркуші примірника № 1314185 підпис: В. Данилевич
556515
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 9
556516
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 березня (№ 7). – С. 7
556517
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: радикальний націоналізм Степана Росохи та Івана Рогача // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 22 лютого (№ 5). – С. 6-7
556518
  Франко І. Із історії робітницького руху в Австрії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-93.
556519
  Гончаренко Н.М. Із історії розвитку генетичних уявлень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
556520
  Шевченко Із історії соціалістично-демократичних організацій на Україні / Шевченко. – Київ, 1956. – с.
556521
  Щербина Л. Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в ХІХ - на початку ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.121- 123
556522
  Громова І.А. Із історії створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-72. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье пррслежиается преемственность центральных органов власти Советской Украины, освещается процесс формирования Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.
556523
  Бараннік А. Із історії торговельної експансії Росії щодо Гетьманщини (1720-1723 рр.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 16-21. – ISSN 0130-7037
556524
  Масіян Н. Із історії трудової еміграції з Буковини в Канаду від її початку до Першої світової війни // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 12-23
556525
  Голомб Л. Із історії української мемуаристики: забута мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в Південній Америці" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 139-142


  У статті розглядається невідома сучасному читачеві мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в південній Америці" (1923), в якій зображено життя української еміграції в Бразилії та Аргентині. Здійснюється аналіз жанрово-стильових параметрів та ...
556526
  Пиріг П.В. Із історії управління в українських містах у другій половині XVII ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 31-34
556527
  Кухта Н. Із казкознавчого доробку П. Чубинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про колосальну роботу П.Чубинського в проведенні етнографічно-статистичної експедиції та виданні 7 книг її матеріалів.
556528
   Із келихом по Закарпаттю : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 118-119 : Фото
556529
  Бойко В. Із ким боролися тоді й чому ? / В. Бойко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 березня (№ 44). – С. 4


  В Мюнхені розпочинається низка заходів до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною й Україною.
556530
  Бондаренко С. Із кирилиці київських вулиць : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 202-213
556531
  Гончарук Петро Із кириломефодіївців // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 181-188. – ISSN 0869-3595
556532
  Маркес Г.Г. Із книги "Дванадцять мандрівних оповідань" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 18-24. – ISSN 0320 - 8370
556533
  Луговик М. Із книги "Кохання подалі від поліції" : вірші з Америки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
556534
  Ведміцький О.М. Із книги "Метеори" / Олександер Ведміцький // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 1-62


  Олександр Микитович Ведміцький (1894-1961) псевдонімами Ол. Метеорний, Метеор, В-цький О. "Під загравами повстань" (спільно з Хоменком і Станком, 1923),
556535
  Лейб М. Із книги "Ніжин" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 347-355.
556536
  Лучук Іван Із книги "Нове та давнє" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 172-185
556537
  Вознюк Володимир Із книги "Під небесами Чернівіців" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 2-13. – ISSN 0868-4790


  Вірші
556538
  Крижанівський С. Із книги "Спогад і сповідь" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.127-130


  Дмитро Надіїн, що "поліг смертю хоробрих". Життя і смерть Володимира Гадзинського. Закінчення. Початок див. "Вітчизна" №7-8, 2000 р.
556539
  Базилевський В. Із книги "Тетраптих" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 12-17. – ISSN 0131-2561
556540
   Із книги народної шани. – Дніпропетровськ, 1976. – 155с.
556541
  Гаврилишин І. Із книгою по життю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 березня (№ 61). – С. 11


  70 років від дня народження Ігоря Володимировича Шпака, директора Видавничого дому "Адеф Україна". "...В 1971 році закінчив радіофізийний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, тут же закінчив аспірантуру, захистив дисертаційні роботи, і понад 25 років ...
556542
  Виноградов В. Із книжки "малювання Наркіса" : нестерті фрагменти // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 152-166.
556543
  Волга М. Із книжки автобіографічних етюдів "Версаль і Козинка" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 листопада (№ 47). – С. 14


  До 90-річчя від дня народження Олеся Бердника.
556544
  Войцехівський Борис Із Кобзарем у серці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 165-168. – ISSN 0869-3595
556545
  Танана Р. Із Кобзарем у серці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 13


  100 років від дня народження доктора історичних наук, професора, академіка НАНУ, Голови Всеукраїнського фонду відтворкення видатних пам"яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара - Петра Тронька, палкого шанувальника Тараса Шевченка.
556546
  Яремчук І. Із когорти "дзвонарів" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
556547
  Жулинський М. Із когорти "незгідних", або Чи можлива в Україні влада інтелектуалів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 8


  Книга вченого-медика, громадського і політичного діяча Любомира Пирога "Було колись..."
556548
  Яремчук І. Із когорти академіка Михайла Возняка: науковець Григор Лужницький // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 189-201. – ISSN 0130-528Х


  Статтю присвячено питанню наукових і дружніх взаємин Г. Лужницького і М. Возняка у Львові протягом 20-40-х років XX cт.
556549
  Радиш Я. Із когорти геніїв : до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 115-116. – ISSN 2306-6814
556550
  Гамада Р. Із когорти перських письменників Індії (відкриваючи Мохаммеда Ауфі) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 157-160. – ISSN 0320 - 8370
556551
  Бондар Л. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 62-70. – ISSN 0130-528Х
556552
  Губар А. Із когорти смиренних, але нескорених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Про Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
556553
  Виханський Б. Із когорти творців листопадовго зриву // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 7


  Володимир Якимович Старосольський — український громадсько-політичний діяч, соціал-демократ, голова Української соціал-демократичної партії у 1937–1939 рр., в. о. міністра закордонних справ УНР у 1919–1920 рр., соціолог, правник, адвокат, професор, ...
556554
  Дмитрук М. Із когорти фундаторів фізики напівпровідників / М. Дмитрук, В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9.
556555
  Гримич Г.М. Із когорти шістдесятників (Алесь Адамович - публіцист) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Аналізується індивідуальний стиль відомого білоруського публіциста Алеся Адамовича у контексті актуальних демократичних процесів, що відбуваються у державах пострадянського простору.
556556
  Ткаченко Віра Із козацького роду Дармограїв // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-31. – ISSN 0130-5212
556557
   Із колегії МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 2. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки підбили підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
556558
  Кондратюк А. Із криниці пам"яті : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 59-72
556559
  Шило Г. Із лексики говірок Верхнього Подністров"я і Побужжя / Г. Шило. – Львів, 1960. – 35с.
556560
  Костомаров М.І. Із листа до редактора "Русской старины" М.І. Семевського : (про повісті Т. Шевченка) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 142-145
556561
  Абліцов В. Із листування Василя Голобородька з Віталієм Абліцовим
556562
   Із листування духівництва 1660-х років // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 148-156. – ISSN 0130-5247
556563
  Трифонова О. Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 9-16. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 8, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
556564
  Черемшинська Р. Із листування письменника з ученим // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 12


  Щира дружба і спільна співпраця на царині української літератури та науки єднала Андрія Чайковського та ученого В. Гнатюка впродовж багатьох років.
556565
  Плугатар Ю.В. Із лісів Криму : [ монографія ] / Ю.В. Плугатар; Держ. комітет лісового господарства України; НАНУ; Укр. ордена "Знак Пошани" науково-дослідний ін-т лісового господарства й агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція. – Харків : Новое слово, 2008. – 462с., 12с. іл. – ISBN 978-966-2046-23-6
556566
  Франко І. Із літ моєї молодості : Збірка поезій Івана Франка з пятилітя 1874-1878. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 124 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Ч. 159)


  В кн. також пер. творів Г. Гейне, О.С. Пушкіна, О.К. Толстого
556567
  Франко І. Із літ моєї молодості / І. Франко, 1914
556568
  Франко І. Із літ моєї молодості / І. Франко, 1914
556569
  Грушевський Михайло Із літературної спадщини / Грушевський Михайло; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Ред. Винар Л.; Упоряд.: Бурлака Г. і Шацька А. – Нью-Йорк-Київ, 2000. – 416с. – ISBN 966-02-1377-8
556570
  Яремчук І. Із літературної спадщини українського резистансу : Новели Зиновія Матли // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 129-136. – ISSN 0868-4790
556571
  Надуваний П. Із літопису "Тіней забутих предків" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 15
556572
  Москаленко Леся Із Лойперсдорфа з любов"ю! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 38-39 : фото
556573
  Кирилюк Ф. Із любов"ю до Alma mater // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Навесні 1953 року вчорашні фронтовики - студенти, аспіранти, викладачі об"єдналися в Організацію ветеранів війни Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка".
556574
  Олянчин Д. Із матеріалів до українсько-німецьких політичних зносин. друг.полов. XVII в. / Д. Олянчин. – 139 с.
556575
  Олійник Б.І. Із минулого // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 34-36
556576
  Файєр В. Із минулого в майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 23


  На сцені 6 показали міжнародний проект "Рюссофобія". Контент створений фінсько-російсько-українською групою.
556577
  Квасновський В.П. Із мороку до світла : (московсько-жидівський синдром українського голокосту) / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 966-567-164-2
556578
  Шуйський І. Із мороку небуття. Маловідомі сторінки життя поета Василя Мисика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 15


  "Неновою є ситуація, коли біографія видатного митця радянської доби відома менше, ніж його літературна діяльність. Особливо шанси допитливих дослідників дістатися істини зменшуються, коли йдеться про долі репресованих. Сімейні архіви й спомини друзів ...
556579
  Сергійчук В. Із мріями про повернення колишньої вольниці й Гетьманщини. Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 237/238). – С. 8-9
556580
  Букет Є. Із нагоди ювілею видатного подвижника // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 250-252. – ISSN 2222-5250


  Вшанування пам"яті видатного подвижника музейної справи, засновника Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" Михайла Івановича Сікорського.
556581
  Сюсько М.І. Із народної зоонімії: клички, семантика яких пов"язана з наявністю - відсутністю рогів у тварини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С, 171-185. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
556582
  Шелудько Н.М. Із наукових кабінетів – у практику реформ (до 50-річчя заснування української наукової школи фінансово-монетарного регулювання) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 156-159. – ISSN 1605-7988
556583
  Бодак О. Із наукового листування М.Ю. Брайчевського з М.Ф. Лучинським: до проблеми історії грошового обігу на Русі // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 95-103.
556584
  Драгоманов М.П. Із наукової спадщини / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-280-5
Кн. 1 : Політологія. Культурологія / [упоряд. та прим.: В.Ф. Погребенник ; вступ. ст.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник]. – 2010. – 594, [2] с. – Покажч.: с. 584-594. – Бібліогр. в підрядк. прим.
556585
  Монастирська Р.І. Із наукової спадщини Івана Огієнка: правнича парость у духовному житті українського народу // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 284-289. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
556586
  Мазепа І. Із невідомих листів гетьмана Івана Мазепи до полковника Іллі Новицького / (вступна стаття й публікація Ю. Мицика) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 148-162. – ISSN 0130-5247
556587
  Крук Г. Із недописаного // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-87. – ISSN 0585-8365
556588
  Карманський П. Із недрукованої спадщини : Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 138-141. – ISSN 0868-4790
556589
  Забашта Л. Із неопублікованого : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 0208-0710
556590
  Гончар Назар Із неопублікованого = Вірші зепістолярію "Лучук-Гончар-Садловський" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 301-320
556591
  Павлюк Ігор Із нової книги "Гольфстрім" : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
556592
  Скуратівський В. Із нотаток шевченкознавця // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С.160-169
556593
  Голованенко Володимир Із околиць найдальших планет // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 6-7 : Фото
556594
  Горська С. Із орієнтиром на конкурентоспроможність // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 3


  У НАПН України 13-15 травня тривав очний етап програми підвищення кваліфікації проректорів ВНЗ України. Учасники розглянули спектр актуальних питань. Серед них - розвиток вищої освіти в контексті європейської інтеграції, академічна мобільність, якість ...
556595
  Корпусова В. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 340-366. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
556596
  Тучапський П. Із пережитого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 278-289. – ISBN 5-7707-1062-4
556597
  Тучапський П.Л. Із пережитого. Дев"яності роки / П.Л. Тучапський. – Харків, 1931. – 67с.
556598
   Із перших вуст // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися зустріч ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського зі студентами. На зустріч прийшли проректори, декани, керівники багатьох підрозділів і служб, голова профкому і його заступник. Л.В. Губерський розповів про ...
556599
  Поліщук В. Із перших класиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 8


  До 225-річчя від дня народження Петра Гулака-Артемовського.
556600
  Мицик Ю. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка
556601
  Мицик Ю. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 296-314.
556602
  Суржок М. Із печерної моди : байки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 230-231. – ISSN 0868-4790-8
556603
  Снігур О. Із пів на десяту вечора офіціанти розносять тільки вино // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 48-51


  Лісабон: оглядова екскурсія.
556604
   Із після-постмодерної перспективи


  У межах роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбулася презентація-обговорення досліджень Тамари Гундорової "Кіч і література. Травестії" та "ПроЯвлення Слова.Дискусія раннього ...
556605
  Шалата М.Й. Із плину літ / М.Й. Шалата. – Дрогобич, 1992. – 79с.
556606
  Філонов Л.В. Із плину часу : іст.-документальні нариси, публіцистика / Леонід Філонов. – Вінниця : Книга-вега, 2006. – 115, [5] с. – На обкл. зазнач.: 75 років Вінницькій області, 1932-2007. – ISBN 966-621-323-0
556607
  Панченко В. Із повісті життя великого українця Михайла Воскобійника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 12-14


  Михайло Григорович Воскобійник — український політик, вчений-історик, журналіст, основоположник УРДП, член уряду УНР на вигнанні, голова Української Національної Ради (1989-92). Дійсний член УВАН та НТШ. Слово з нагоди 100-річчя від дня його народження.
556608
   Із поезії 20-х років : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 422 с.
556609
  Дімаров А. Із поетичної збірки Анатолія Дімарова "На війні і по війні" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 311-319. – ISBN 978-966-136-357-0
556610
  Гарасим Я. Із покоління тих, що смерті не боялись. (Світлій пам"яті Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 269-271. – ISSN 0130-528Х
556611
  Костенко Л. Із правників - у письменники: юридичний слід у біографіях визначних літераторів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 131-133.
556612
  Бортников Сергій Із правоохоронців - у лідери громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 23


  Ківерцівський район - один із найбільших на Волині. На початку 60-х років минулого століття радянська влада розпочала чергову адміністративну реформу й до нього вольовим рішенням приєднали землі, розташовані навколо Цумані та Олики. Хай там як, а ...
556613
  Гордієнко О.М. Із практики діяльності Всеукраїнської громадянської організації Ліга захисту прав землевласників і землекористувачів "Земля України" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-63.
556614
  Терлецька І.М. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 28-31. – ISBN 966-8847-12-1
556615
  Євтушенко О. Із практики застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді цивільних справ судами України. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.215-222
556616
  Терлецька Ірина Із практики організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні іноземної мови // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 99-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются вопросы практической организации учебного процесса преподавания иностранных языков по кредитно-модульной системе.
556617
  Білокінь С. Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 223-236. – ISSN 1591-6223


  Серед професійних істориків побутує думка, нібито джерело рукописне засадничо цінніше за джерело друковане. Вважається, що друкованих примірників безконечно багато, і всі вони однакові. Українські совєцькі видання 1920–1941 рр., що зберігаються в ...
556618
  Грищенко М.В. Із практики розвитку естетичного почуття англійської мови у студентів молодших курсів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 102-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто деякі приклади із практики викладача іноземних мов Інституту міжнародних відносин з метою розвитку у студентів естетичного почуття англійської мови. This article covers some practical experience of developing an aesthetic feel for the ...
556619
  Брадке Є. фон Із промови попечителя Київського учбового округу Є. фон Брадке // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78. – ISBN 5-7707-1061-6
556620
  Цих В.Ф. Із промови професора Циха на відкритті університету у Києві // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78-79. – ISBN 5-7707-1061-6
556621
  Тримбач С. Із ребра В"ячеславового // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 30


  Кінорежисеру Криштофовичу - 70!
556622
  Качкан В. Із редакційно-видавничої теки Євгена Пеленського (за епістолярієм) // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 273-280. – ISBN 5-87322-078-0
556623
  Хоменко О. Із родів половілої Кодні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4-5


  Про книжку М. Сидоржевського Пам"яті роду нашого", в якій автор дослідив генезу роду, до якого належить, і сягнув середини ХVІІІ століття.
556624
  Ткачук М. Із роду Шептицьких / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 107-108


  Лев Шептицький.
556625
  Сушинський Б.І. Із розвідки не повернувся : документальна повість / Б.І. Сушинський. – Київ : Веселка, 1985. – 189 с.
556626
   Із розпорядження міністра народної освіти про обмеження прийому своєкоштних студентів і вільних слухачів в університети (19 травня 1849 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458. – ISBN 978-966-189-081-6
556627
  Сергійчук В. Із Росі напившись чистої води. Частина ІІ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 107). – С. 10-11
556628
  Флемінг Я. Із Росії - з любов"ю : роман / Я. Флемінг. – Пер. з англ. – Київ : Молодь, 1991. – 192с.
556629
  Волинський Кость Із секретів майстеності / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265 с.
556630
  Волинський Кость Із секретів майстерності : Критичні етюди / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265, [2] с.
556631
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Львів : Львівський університет, 1961. – 31с.
556632
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 191с.
556633
  Грицак Я. Із селян - у націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 36-37


  Український селянин був більшим індивідуалістом, ніж російський - зокрема через козацьку пам"ять і козацьку спадщину.
556634
  Грабовецький В. Із серії уявних портретів Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 11)
556635
  Олійник О. Із серця в серце = From heart to heart : Поезії : 1970-1983 / Олександер Олійник. – Торонто : Слово. – 122, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520344 напис: Вл. П. Марті Барабаш із серця. Підпис.
556636
  Пастушенко А.Ю. Із серця в серце: повість / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1983. – 123с.
556637
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Hариси з історії України та Полтавщини VII ст. до н.е. - XIV ст. н.е. / В.H. Жук; КУ iм. Т. Шевченка. – Полтава, 1998. – 214 с.
556638
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Нариси з історії України та Полтавщини (7ст. до н.е. - 16 ст. н.е.) / В.Н. Жук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава-Кобеляки : Кобеляки, 2003. – 410с. – ISBN 966-8211-07-03
556639
  Залізняк Б.В. Із сином за руку / Б.В. Залізняк. – Львів, 1990. – 101с.
556640
  Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького (Спогади про батька) / В.М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1968. – 216 с.
556641
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – К., 1988. – 320с.
556642
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – Київ : Вища школа, 1994. – 351 с. – ISBN 5-11-004237-3
556643
   Із скарбниці передового досвіду : Досягнення передових колгоспів, МТС і радгоспів Одещини - учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1954 року. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 180 с.
556644
  Туркевич В. Із славетного роду // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 149-150


  Орест Левицький.
556645
   Із слідчої справи Йосипа Рокачевського : 1884 рік (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 77-82. – ISBN 966-7272-00-1
556646
   Із слідчої справи на Володимира Антоновича 1860-1862 року (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 21-39. – ISBN 966-7272-00-1
556647
  Возняк М.С. Із співаника Домініка Рудницького / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1929. – 10 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.150, с. 1 — 10
556648
  Вітте С. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 366-368. – ISBN 5-7707-1061-6
556649
  Гудзій М. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 314-318. – ISBN 5-7707-1061-6
556650
  Ординська З.П. Із спогадів видатного учня про свого вчителя / З.П. Ординська, В.О. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Згадуються спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
556651
  Сміленко А. Із спогадів про В.П. Петрова // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 372-374. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
556652
  Берест З.Л. Із спогадів про діда // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
556653
  Богатинов М. Із спогадів про Київ 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 230. – ISBN 5-7707-1061-6
556654
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київ у 1843 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 227-228. – ISBN 5-7707-1061-6
556655
  Солтановський А. Із спогадів про Київ у 1846 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 228-229. – ISBN 5-7707-1061-6
556656
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київський університет та його викладачів у 1843-1854 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 160-180. – ISBN 5-7707-1061-6
556657
  Селецький П. Із спогадів про Київський університет у 1837-1841 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 147-153. – ISBN 5-7707-1061-6
556658
  Романович-Славатинський Із спогадів про М. Іванішева // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 245-246. – ISBN 5-7707-1061-6
556659
  Старицький М. Із спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 175-179. – ISBN 5-7707-1062-4
556660
  Мокринський В. Із спогадів про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 355-356. – ISBN 5-7707-1061-6
556661
  Щербаківський В. Із спогадів про М.В. Лисенка // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 212-223. – ISSN 0131-2685
556662
  Лібкнехт В. Із спогадів про Маркса / В. Лібкнехт. – Київ, 1968. – 80с.
556663
  Чирвінський П. Із спогадів про проф. П.Я. Армашевського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 339. – ISBN 5-7707-1061-6
556664
  Козачковський А.О. Із спогадів про Т.Г. Шевченка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
556665
  Сірий Ю. Із спогадів про українські видавництва / Юрій Сірий ; Укр. вільна акад. наук. – Авгсбург : Накладом Т-ва ПрихильниківУВАН, 1949. – 12 с. – (Книгознавство, Бібліологічні вісті ; 1 -ч.3)
556666
  Чалий М. Із спогадів про університет та викладачів (30-40-ві роки XIX ст.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 237-244. – ISBN 5-7707-1061-6
556667
  Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 185-194. – ISBN 5-7707-1061-6
556668
  Ковалевський М. Із споминів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
556669
  Стороженко М. Із споминів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 406-411 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
556670
  Білоконський І. Із споминів І. Білоконського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 236-238. – ISBN 5-7707-1062-4
556671
  Солтановський А. Із споминів про 1840-ті роки // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 12-15. – ISBN 5-7707-1062-4
556672
  Дейч Л. Із споминів про Дебогорія-Мокрієвича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 191-192. – ISBN 5-7707-1062-4
556673
  Марєєв Д. Із спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 101-112. – ISSN 1682-3540
556674
  Ковач Г. Із спостережень над мисливськими назвами у говірці С. Кушниці Іршавського району Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 14-18. – (Філологія ; Вип. 19)
556675
  Плющ П.П. Із спостережень над мовою і стилем ленінських статей про Л. Толстого // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 111-114
556676
  Білодід І.К. Із спостережень над мовою романа "Переяславська Рада" Н.С. Рибака (т. 1) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 7-10
556677
  Андрієвська О.О. Із спостережень над мовою романа Арагона "Комуністи": (невласна пряма мова) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 35-37
556678
  Шевельов Ю.В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. / Ю.В. Шевельов. – Харків, 1940. – 100с.
556679
  Мартинова Г.Л. Із спостережень над перехідними говірками подільсько-середньонаддніпрянського порубіжжя (на матеріалі побутової лексики правобережної Черкащини) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 91-99. – (Філологічні науки)
556680
  Беднаж М. Із спостережень над польсько-українськими міжмовними омонімами // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 5-8. – Бібліогр.: Літ.: с. 8; 6 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
556681
  Солодкий Н.Л. Із спостережень над синтаксою сучасної української газетної мови / Н.Л. Солодкий. – Х., 1934. – 20с.
556682
  Нередкова С. Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
556683
  Булаховська Ю. Із спостережень над стилем прозової сатири Ярослава Гашека і Карела Чапека // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 380-382. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
556684
  Білодід І.К. Із спостережень над стилістичним синтаксисом української радянської художньої прози післявоєнного періоду /1945-1950 рр./ / І.К. Білодід, 1954. – 205-262с.
556685
  Марр С. Із спостережень над сучасною перською народною драмою / С. Марр. – Київ, 1930. – 28 с.
556686
  Назаревський О. Із спострежень над листами Т.Г. Шевченка / О. Назаревський
556687
  Білокінь С. Із старого листування : (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 84-120
556688
  Вилкован К. Із статті "Великий поет селянства" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 323-327. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Тараса Шевченка.
556689
  Костомаров М.І. Із статті "Малоросійська література" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 125-127
556690
  Костомаров М.І. Із статті "Огляд творів, написаних малоросійською мовою" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 50-51
556691
  Костомаров М.І. Із статті "Спогади про двох малярів" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 101-106
556692
  Корж О. Із степу. Оповід. / О. Корж. – Х., 1930. – 88с.
556693
  Щурат В.Г. Із студій над почаївським "Богогласником" : Квестиї авторства і часу повстаня деяких пісень / В. Щурат ;. – Львів : Накладом ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. ін-та під зарядом М. Рефця, 1908. – 48 с. – В кн. також вірші кирил. та латин. шрифтом
556694
  Вроцлавський К. Із студій над сучасними демонологічними оповіданнями // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 116-119. – ISSN 0130-6936
556695
  Фащенко В.В. Із студій про новелу / В.В. Фащенко. – К., 1971. – 215с.
556696
  Дунай П. Із сузір"я національної еліти: Андрій Ніковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
556697
  Качкан В. Із сурмачів січового стрілецтва (Юрій Шкрумеляк: за архівними джерелами та раритетами) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 389-406. – ISBN 978-966-2763-27-0
556698
   Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 183-198. – ISSN 0130-5247
556699
  Калашников В.Ф. Із творчої спадщини. Сценарії. Статті. Листи / Вадим Калашников. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2016. – 411, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-373. – ISBN 978-966-95467-1-5


  В пр. №1710623 напис: Бібліотеці Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Авторський подарунок! Підпис. 15.02.2017 р.
556700
  Москаленко Леся Із турфірмою чи без? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 90-93 : фото
556701
  Яворницький Д. Із української старовини : Науково-художня книжка для середнього та старшого шкільного віку / Д. Яворницький; Пер.з рос.Ю.Іванченка. – Киев : Веселка, 2001. – 176с. – (Золоті ворота). – ISBN 966-01-0159-7; 966-01-0157-0
556702
  Сидоренко Н.М. Із уроків історії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 3.
556703
  Тримбач С. Із усіх мистецтв... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 28


  Деякі підсумки кінороку.
556704
  Ковалець Л. Із федьковичезнавчих студій Осипа Маковея. (до 175-ліття від дна народження поета)
556705
  Біленко Василь Із Фетхіє - на Датчу : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 44-48 : Фото
556706
  Єрмоленко С.С. Із філологічних спостережень над функціонуванням ад"єктивів термічної семантики на лексико-фразеололгічному рівні / С.С. Єрмоленко, Я.В. Бечко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51-58
556707
  Малєй Віктор Із фірмою VFS відкривати шенгенські візи стало ще важче // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30 : фото
556708
  Шевчук Т. Із фольклористичної герменевтики сновідінь: віщі сни про війну // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – C. 27-38. – ISSN 2225-5095
556709
  Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : Нариси й статті / Р. Кирчів; НАНУ. Ін-тут народознавства НАН України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 352с. – ISBN 966-02-2521-0
556710
   Із формулярного списку про службу професора М.О. Максимовича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 93-96. – ISBN 5-7707-1061-6
556711
  Гринник О.І. Із Франкової криниці : пісні на вірші Івана Франка / Олена Гринник. – Севастополь : Іскра, 2008. – 160 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-8389-62-7


  В пр. №1698068 напис: Шановному Левку Лук"яненку найкращі побажання від Олени Гринник. Підпис.14.10.2008
556712
  Савчук В.С. Із фронтів війни на посаду ректора // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 222-228. – ISSN 2409-3661


  "Розглянуто історію призначення першого (після звільнення Дніпропетровська) ректора Дніпропетровського державного університету та період відновлення його діяльності після повернення з евакуації. Висвітлено життєвий шлях В.М. Полєжаєва, призначеного ...
556713
  Понтоппідан Г. Із хат : [Оповідання] / Генрик Понтоппідан. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 93, [1] с. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько--Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 9)
556714
  Чекан Ю.І. Із хорової шевченкіани Валентина Сильвестрова (компаративний етюд) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 61-70
556715
  Моррісон Джим Із циклу "Американська молитва" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 237-244
556716
  Мельничук Б. Із циклу "Без суду суд" : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 24-32. – ISSN 0130-1608
556717
  Оніщук К. Із циклу "Дні моїх дерев" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 119-121. – ISSN 0130-1608
556718
  Лупій О. Із циклу "Київська соната" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 62-69. – ISSN 0208-0710
556719
  Слободян С. Із циклу "Пил нефільтрованої каніфолі"; Із пісні прозорих; Коломия; Виграючи повернення; До тебе білого; Капелюх; Бабине літо; Янгол; Мозаїчний рояль; Новий квітень; Осінь; Післяліто; Шукаючи; Ода ніжному : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 198-213
556720
  Калинчук А. Із циклу Шевченка "В казематі": віршове оповідання "- Чoго ти ходиш на могилу?" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 161-164


  У статті проаналізовано поезію "- Чого ти ходиш на могилу?", написану Шевченком у травні 1847 р. в казематі Третього відділу в Петербурзі, зокрема з"ясовано її жанрову належність, розглянуто сюжет, вказано на національне його підґрунтя, композиційну ...
556721
  Квасній Олена Із циклу"За ріков" : розповіді (сценки з життя)
556722
   Із цим на Кіпрі дешевше! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 115 : фото
556723
  Губарець В.В. Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2003. – 256с. – ISBN 966-575-071-2
556724
  Сегійчук В. Із чим прийшли ми до Москви. Частина XII. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 14-15


  "Дивними, шарлатанськими є сьогоднішні потуги новоявлених північних керманичів привласнити не належну їм славу, історичну тяглість нашого роду".
556725
  Ващиковські В. Із чим я приїхав до Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 4-5


  Разом ми можемо зробити ще більше для Польщі, України та Європи.
556726
  Яремчук А. Із чистих праджерел : Відомому художникові Олесю Семерні виповнилося 70 // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
556727
  Крук Галина Із чорної скриньки пам"яті : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 10-18
556728
  Литвин Т. Із шевченкіани Івана Крип"якевича // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 235-249. – ISSN 2524-0315
556729
  Деменко Б. Із Шевченкового роду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 31-35. – ISSN 0868-9644


  Фото Івана Гудовського - Т. Шевченко (1859 р.)
556730
   Із Шевченком на чужині / [авт. проекту й упоряд.: С. Козак]. – Київ : Фундація імені І. Багряного, 2015. – 290, [2] с. – Покажч. імен: с. 242-252. – Бібліогр.: с. 255-285. – ISBN 978-966-579-443-1
556731
   Із Шевченком у серці : альбом творчих робіт учасників обл. конкурсів "Творчість Т.Г.Шевченка - очима дітей" та "Образ Шевченка на карті Черкащини" / Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [уклад.: Лємешева Н.А., Месевря О.І., Січкар С.І. ; кер. проекту Чепурна Н.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2014. – 71, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-493-941-3
556732
  Москальов Д.В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 205-250. – ISSN 0320-9466
556733
  Тичина П.Г. Із щоденникових записів / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 с. : портр.
556734
   Із щоденникових записів Сергія Єфремова // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-5
556735
   Ізбеков Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 406. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
556736
  Ганзенко Л. Ізборник Святослава 1073 року: художні, історичні та догматичні акценти ілюстративного ряду // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 41-60. – ISSN 1728-6875
556737
  Сліпушко О. Ізборники 1073 та 1076 рр. у контексті літературного прорцесу українського середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 147-157
556738
  Рівкін-молод. Д. Ізгой Володимир Путін / Д. Рівкін-молод., Лі Кейсі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 3


  США та їхні союзники повинні оспорювати законність російських дій у всіляких правових інстанціях...
556739
  Шпиталь М. Ізгой системи
556740
  Маленко О.О. Іздрик : життя і творчість (традиційний погляд на нетрадиційного письменника) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 34 (218). – С. 38-42
556741
  Ірванець Олександр Іздрик і Прохасько - два стовпи "Станіславського феномена" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-129. – ISSN 0130-5212
556742
  Іздрик Іздрик: вкластися в Dead Line : розмова Олександра Ірванця з гуру і пророком прикарпатської літератури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 134-135. – ISSN 0130-5212
556743
  Чигирин В.К. Ізмаїл / В.К. Чигирин. – Київ, 1975. – 46с.
556744
   ІзмаЇл. – Київ, 1987. – 95с.
556745
  Пільчук І.І. Ізмаїл Іванович Срезневський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 284-286
556746
   Ізмаїл Іванович Срезневський : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О.С. Журавльова та ін. ; упорядкув. і координація вид.: І.К. Журавльова, Д. Айдачич]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 182, [8] с. : фотоіл. – Текст. укр. та серб. мовами. - Імен. покажч.: с. 132-143. – ISBN 978-966-623-857-6
556747
  Лисиченко Л.А. Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) / Л.А. Лисиченко, Т.Ю. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 3-9


  Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця 19 ст. Ізмаїла Івановича Срезневського. Характеризується творчий шлях ученого як представника Харківської філол. школи. У коло інтересів Із.І. Срезневського входять лінгвістика, фольклор, ...
556748
  Лесів М. Ізмаїл Срезневський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 241-242
556749
  Черемська О.С. Ізмаїл Срезневський про значення рідної мови у формуванні мовної особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 51-55. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті представлено основні аспекти лінгводидактичної концепції І. І. Срезневського: усвідомлення рідної мови як загальнонародного надбання, неперервність вивчення мови, формування погляду на мову як складник нац. культури, внут. та зовн. форми ...
556750
   Ізмаїл: фестивально-туристична перспектива // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 74 : фото. – ISSN 1998-8044
556751
   Ізмаїл: як на Подунав"ї туризм розвивають // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
556752
  Тітов Ю. Ізовалентне заміщення атомів РЗЕ у п"ятишаровій перовскітоподібній структурі Srln4Ti5O17 / Ю. Тітов, М. Слободяник, В. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методами рентгенографії (рентгенофазовий аналіз, аналіз залежностей (а, b, с, Vел. ком.) = f(складу)) визначено умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в шаруватій перовскітоподібній структурі (ШПС) SrLn4Ti5017 за типом SrLn4-хLn"хTi5017 (Ln = La, Pr, ...
556753
  Тітов Ю.О. Ізовалентне заміщення атомів скандію у двошарових скандатах Руддлесдена-Поппера A11Ln2Sc2O7 (A11=Ba, Sr) / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 75-78. – ISSN 0041-6045
556754
  Старова В. Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів / В. Старова, О. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив білків на параметри фазоутворення у розчинах додецилсульфату натрію. Встановлено зміну температури фазоутворення та об"єму міцелярної фази при значеннях рН близьких до ізоелектричної точки білку. Знайдені ефективні значення ізоелектричної ...
556755
  Дзязько О.Г. Ізолморфнозаміщені сполуки РЗЕ з структурою гранату : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дзязько О.Г.; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
556756
  Давлєтов О. Ізолювання, бойкот, правові обмеження і відкритий терор: провідні вектори німецької антиєврейської політики на теренах Третього рейху (1933-1939 рр.) // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 35-51. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
556757
  Гончар Б.М. Ізоляціонізм // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 540. – ISBN 966-316-039-X
556758
  Коломієць О. Ізоляція // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-21


  Зовнішня політика України.
556759
   Ізоляція високоактивних і довгоіснуючих радіоактивних відходів в Україні (правовий і технічний статус, стан вирішення, проблеми і перспективи) / В.М. Шестопалов, С.В. Гошовський, В.С. Луцько, В.В. Токаревський, Ю.О. Шибецький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
556760
  Дудкін Іван Ізоляція від цивілізації : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-33
556761
  Лисенко М.І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лисенко Марина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
556762
  Лисенко М. Ізоляція засуджених: поняття, ознаки та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 128-130
556763
  Ліпницький В.А. Ізоляція як елемент режиму позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
556764
  Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 37-41 : табл., фото. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
556765
  Каспрук В. Ізольована санкціями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Північна Корея провокує напруженість на Корейському півострові.
556766
  Ізотова І. Ізольовані галактики: порівняння темпів поточного зореутворення, визначених за випромінюванням у радіоконтинуумі та далекому інфрачервоному діапазоні / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-31. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для ізольованих галактик установлено тісний кореляційний зв"язок світності в далекому інфрачервоному діапазоні та монохроматичної світності в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц. Двома незалежними способами - за світністю в далеко-му інфрачервоному ...
556767
   Ізомерні відношення продуктів реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для енергії гамма-квантів 35 МеВ / А О. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, С І. Кулаков, О.М. Водін, А.Н. Довбня, В.А. Кушнір, В.В. Мітроченко, С.М. Олійник, Г.Е. Туллер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 296-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено вимірювання ізомерних відношень для ядра 104m,gAg - продукту реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для максимальної енергії гальмівних гамма-квантів 35 МеВ. Джерелом у-квантів слугував лінійний прискорювач електронів ЛУ-40 з танталовою ...
556768
  Морозов Д.І. Ізометричність поліномів над кільцем цілих 2-адичних чисел. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 113 : Фізико-математичні науки


  Роботу присвячено побудові критерію ізометричності поліноміальних функцій над кільцем Z2 цілих 2-адичних чисел. Вказано необхідні й достатні умови на коефіцієнти полінома, при яких цей поліном зберігає метрику відповідного ультраметричного простору Z2.
556769
  Кохан Н.М. Ізоморфізм києворуської раціональності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляється специфіка типу раціональності, властивого києворуській філософській думці.
556770
  Копанов В. Ізоморфізм соціальних законів в аспекті теорії макросистеми внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.10-13. – Бібліогр.: 5 н.
556771
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Скляренко О.М.; МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 283л. + Додатки:.л.243-283. – Бібліогр.: л.197-242
556772
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.15. - Загальне мовознавство / Скляренко О.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
556773
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хасдорфа для скінчених метричних просторів : Автореф. дис. ... канд. наук: 01.01.08 / Олійник Б.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
556774
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хаусдорфа для скінченних метричних просторів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Олійник Богдана Віталіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 124 л. – Бібліогр.: л. 120-124
556775
  Гримич М. Ізоморфність українського кулінарного фольклору в українсько-канадському та українсько-бразильському діаспорних середовищах / Марина Гримич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 4-9


  У статті досліджуються процеси, що відбувалися і відбуваються в українських спільнотах Канади і Бразилії в сфері народної кулінарії. Виявлено, що досі українські страви в згаданих діаспорних середовищах за рецептурою цілком ізоморфні до материнських ...
556776
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Автореф. дис. ... док. хімічних. наук : 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
556777
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Дис... доктора хімічнихнаук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 422л. – Бібліогр.:л.325-354
556778
  Крижановський Д.А. Ізопериметри: Максимал. і мінімал. властивості геометр. фігур. / Д.А. Крижановський. – К., 1987. – 189с.
556779
  Скуратовський Р.В. Ізопериметрична задача і критерії вписаності і описаності довільного опуклого многокутника в коло // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 147-154. – ISSN 2413-1571
556780
   Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1-xSnx / М.В. Тимошенко, Н.М. Білявина, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 84-90. – ISSN 0041-6045


  В інтервалі температур 630-780 С досліджено кінетику ізотермічного окиснення порошків твердого розчину Cu1xSnx. (x = 0.025, 0.05, 0.075, 0.10). Розроблено методологію визначення констант швидкості окисна порошків Cu1Snx у залежності від температури і ...
556781
  Спека М.В. Ізотермічний переріз (800[градусів]С) діаграми стану системи Y-Si-Ga / М.В. Спека, Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 455-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів у повному концентраційному інтервалі досліджені сплави системи Y-Si-Ga. Встановлено існування трьох потрійних сполук (1- YSi[нижній індекс 1,85-1,40]Ga[нижній індекс 0,15-0,60]; 2 - ...
556782
   Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd-Si-Ga за температури 800[градусів]С / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Хімія ; Вип. 37)


  Методом рентгенівського аналізу досліджено 93 литих і відпалених (800[градусів]С) сплавів системи Gd-Si-Ga. У системі встановлено існування двох потрійних сполук GdSi[нижній індекс 0,94-0,6]Ga[нижній індекс 1,06-1,4] і GdSi[нижній індекс ...
556783
   Ізотермічні (800°С, 400°С) перерізи діаграми стану системи Gd - Ge - Ga / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-19. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізу у широкому інтервалі концентрацій досліджено сплави системи Gd - Ge - Ga. У результаті вперше синтезовано два нові подвійні германіди гадолінію (GdGe1,9, Gd3Ge4) і шість нових потрійних ...
556784
  Марків В.Я. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем (Tb, Dy, Ho, Er) - Mn - Ga при 500[градусів]С / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами рентгенівського фазового і рентгеноструктурного аналізів досліджено сплави систем RE - Mn - Ga (RE = Tb, Dy, Ho, Er) з вмістом RE більше ніж 33,3 ат.% RE, а також сплави в області сполук REGa[нижній індекс 3]. В результаті відкоректовано ...
556785
  Яновська Е.С. Ізотопи в хімії. Теоретичні основи методу ізотопних міток : навч. посібник / Е.С. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 978-966-439-505-9
556786
  Кость Г. Ізотопії як один із способів лінгвістичного аналізу тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-175. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
556787
  Ширма Ю.О. Ізотопічні ефекти в пружному та непружному розсіянні ядер 12,13,14 C+ 16,18 O : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Ширма Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
556788
  Ільяшевич А.А. Ізотопія тексту та мовний портрет як одна з форм її реалізації (на матеріалі роману П. Загребельного "Диво") / А.А. Ільяшевич, Н.С. Голікова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 130-140
556789
  Загнітко В.М. Ізотопна петрологія - важливий напрямок вивчення еволюції геосфер // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-966-02-7319-1
556790
   Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву іпорід його облямування (Північно-Західний районі Українського щита) / Л.В. Шумлянський, М.Д. Мазур, О.В. Зінченко, С.Г. Кривдік // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 83-92. – ISSN 0204-3548


  У статті наведено результати по цирконах датування фельзитів, що відслонюють в районі с. Чміль і відомості щодо їх речовинного складу.
556791
  Шумлянський Л.В. Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарсько-Волинського масиву, Коростенський плутон / Л.В. Шумлянський, В.М. Загнітко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 15-29. – ISSN 0204-3548
556792
  Шумлянський Л. Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження ізотопного складу гафнію в цирконах, виділених з порід Коростенського та Корсунь-Новомиргородського плутонів. У вихідних розплавах Коростенського плутону частка деплетованої мантійної речовини була доволі суттєвою, але ...
556793
  Шунько В.В. Ізотопні особливості хлорит-ортоклазових метасоматитів центральної частини Українського щита = геологія / В.В. Шунько, Д.М. Щербак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
556794
  Капустян Андрій Васильович Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 / Капустян Андрій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 152 л. – Бібліогр.: л.124-152
556795
  Капустян А.В. Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Капустян А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16
556796
  Шрамко Р.Г. Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : монографія / Руслана Шрамко, Микола Степаненко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2017. – 283, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-268. – ISBN 978-966-97714-6-9
556797
  Костирко Олена Олегівна Ізохінолінвмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко Олена Олегівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 с. – Бібліогр.: 151 - 170
556798
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. .... канд. хім. наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
556799
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
556800
  Мінгазутдінов І.О. Ізраїль-НАТО: взаємовігідне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 56-59.
556801
  Степанова Світлана Ізраїль - Йорданія. Дорога додому : Камо-грядеши? / Степанова Світлана, Горобець Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40 : Фото
556802
  Захарченко А. Ізраїль в контексті сучасних трансформацій в Арабському Світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 128-132. – ISBN 978-966-171-651-2
556803
  Присяжна-Гапченко Ізраїль Клейнер у журналі "Український самостійник" (Мюнхен, 1957-1975 рр.) : єврейська проблематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331


  Про Н. Полонську-Василенко. (С. 211)
556804
   Ізраїль Мойсейович Гельфанд (1913-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
556805
  Самойлович Лариса Ізраїль як антикризовий напрямок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
556806
  Малишева Ірина Ізраїль. Веселощі і молитви // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 94-96 : фото
556807
   Ізраїль. Від Геєни Огненної до Соломонових стовпів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-79
556808
  Вейсберг Михайло Ізраїль. Дорога до храму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 24-28 : фото
556809
  Гудзевата Марина Ізраїль. Жива пустеля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 74-79 : фото
556810
  Медведєва Катерина Ізраїль. Життя обітоване // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 88-93 : фото
556811
  Пирогів Андрій Ізраїль. Земля і небо / Пирогів Андрій, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 96-103 : фото
556812
  Рафаловський Євген Ізраїль. Мертве море і Підземне місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 48-53 : фото
556813
  Біленко Василь Ізраїль. На Єрусалим! / Біленко Василь, Літвінко Катерина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 94-95 : фото
556814
  Горобець Ірина Ізраїль. Ниточка з неба : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63 : Фото
556815
  Анпілогов Юрій Ізраїль. По вогонь : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 54 : Фото
556816
  Гудзевата Марина Ізраїль. Славетне і незнане // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 116-123 : фото
556817
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-50 : фото
556818
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-41 : Фото
556819
   Ізраїль. Три моря вражень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 94 : фото
556820
  Пирогів Андрій Ізраїль. Українці на Фаворі : Камо грядеши? / Пирогів Андрій, Степанова Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-55 : Іл.
556821
  Горобець Олександр Ізраїль. Ходіння за три моря : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 48-63 : Фото
556822
  Горобець Ірина Ізраїль.Дві столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 56-60 : фото
556823
   Ізраїль: для туристів - безпечно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
556824
  Самойлов Юрій Ізраїль: настав час чартерів! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
556825
  Солодар Іда Ізраїль: Північ як центр туристичної логістики // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
556826
  Неправська Наталія Ізраїль: потоки зростають, але повільно. Чи можливо їх прискорити? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 30-34 : фото. – ISSN 1998-8044
556827
  Хрізман Елеонора Ізраїль: розвиток готельної бази // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
556828
  Самойлов Юрій Ізраїль: стабільне зростання турпотоків // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
556829
  Несук М.Д. Ізраїль: ставка на війну / М.Д. Несук, О.В. Шаповалов. – К., 1983. – 48с.
556830
  Неправська Наталія Ізраїль: час розширювати пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
556831
  Самойлов Юрій Ізраїль: як стимулюють потоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 30-37 : фото. – ISSN 1998-8044
556832
  Ремарович О.І. Ізраїльська громадська думка щодо подій 1967–1973 рр. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 78-83. – ISSN 1996-9872
556833
  Поспелов А. Ізраїльська зовнішня політика у зоні Близькосхідного конфлікту на тлі зовнішньополітичного протистояння США та СРСР (1973-1975 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 12-21. – ISSN 1998-4634
556834
  Сіновець П. Ізраїльська ядерна програма (аналіз розвитку) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 107-114. – ISSN 1682-671Х
556835
  Гарарі Ю.Н. Ізраїльський вчений: "Ми сягнули точки, коли можемо зламати не лише комп"ютери, а й людський чи будь-який інший організм" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 13


  "Юваль Ной Харарі - ізраїльський військовий історик медієвіст, професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі. Активіст захисту прав тварин, веган, гей. Його книжки "Sapiens: Коротка історія людства" (2011 р.) та "Homo Deus: ...
556836
  Базильчук О.В. Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах / О.В. Базильчук, В.Б. Базильчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 87-93. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
556837
  Серокурова Анна Ізраїльський кебаб для Києва / Серокурова Анна, Гіцельтер Марк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 15 : фото
556838
  Коппель О.А. Ізраїльсько-йорданські відносини в контексті трансформації близькосхідної регіональної системи / О.А. Коппель, М. Файез // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 93-98. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті проаналізовані історичні чинники формування та сучасний стан ізраїльсько-йорданських відносин як чинника трансформації Близькосхідної регіональної системи. Увага приділяється впливу трансформаційних процесів на зовнішню політику Йорданії та ...
556839
  Дмитрук О.В. Ізраїльсько-ліванський конфлікт 2006 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 475-484
556840
  Міньков І.І. Ізяславський Край: природа - історія - людина : природничий та історико-краєзнавчий документальний нарис / Іван Міньков, Володимир Стецюк ; за ред. В. Стецюка ; Академія наук вищої освіти України. – Ізяслав; Київ : Сталь, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-1555-21-0
556841
  Сливінська Інна ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності" - найкращих визначено // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 19-20 : фото
556842
  Яковенко Ю. ІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Звіт про роботу Секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-69. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи" проходив 17-19 жовтня 2013 р.
556843
  Андрущенко В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 5-13. – ISSN 2078-1016


  У КНУ імені Тараса Шевченка 7 листопада 2013 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організаторами заходу є МОН України, НАПН України, Національний ...
556844
  Бондаренко В.І. ІІ міжнародна науково-технічна конференція "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі. геотехніці та енергетиці" / В.І. Бондаренко, В.П. Коболев, В.П. Клименко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 84-88 : фото. – ISSN 1999-7566
556845
  Негрієнко Алла ІІ Міжнародний (VII Всеукраїнський) збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 47-48 : фото
556846
   ІІ Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 228-231. – ISSN 1026-9932


  13 листопада 2014 Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України провели II Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка. Модератором другої сесії була професор кафедри ...
556847
   ІІ мміжнародна науково-практична конференція "Архітектура: естетика+економіка+екологія" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С.533. – ISSN 2077-3455
556848
  Мостовая Ю. ІІ Украинско-немецкий юридический день в Киеве // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 2306-0050


  "... В столичном отеле "Воздвиженский" 21 июня собралось более 50 юристов-практиков, представителей органов власти, профессиональных организаций и деятелей науки из Украины и Германии. Встреча состоялась в рамках ІІ Украинско-немецкого юридического ...
556849
   ІІІ Балтійсько-Чорноморський форум / прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 1


  На базі Університету відбувся ІІІ Балтійсько-Чорноморський форум "Світанок Європи: перспективи цивілізаційного розвитку, консенсусні практики", присвячений обговоренню проблем безпеки в Україні та Європі, а також ролі нового вчителя у процесі ...
556850
  Цуріна І. ІІІ Всеукраїнська школа методиста / І. Цуріна, О Білик // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 13-14


  З 7 по 11 листопада 2011 р. у ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" проходила ІІІ Всеукраїнська школа методиста "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки". Метою бібліотечного форуму стали: ...
556851
   ІІІ Международная конференция "Сердце и мозг", 25-27 февраля 2016 года, Париж (Франция) / подготовила М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 90-91
556852
   ІІІ Международный симпозиум по теоретической электротехнике : тезисы докладов / Международный симпозиум по теоретической электротехнике. – Москва
Т. 1. – 1985. – 192 с.
556853
  Калашнікова С. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – листопад (№11). – С. 6 : фото (на фото ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський)


  12 листопада 2014 р. в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Організатори: МОН України; Комітет ВРУ з питань науки і освіти; НАПН України; Інститут вищої освіти НАПН України; КНУ імені Тараса Шевченка; Спілка ...
556854
   ІІІ Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)", с. Коблеве Миколаївської обл., 15-20 серпня 2016 р. // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – C. 138-142. – ISSN 1682-3591


  Серед програмних доповідей актуальним є виступ доктора геологічних наук, професора - Михайлова Володимира Альбертовича.
556855
   ІІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 6-7 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 447-448. – ISSN 2413-7944
556856
  Марисюк К. ІІІ Міжнародний тюремний конгрес 1885 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 463-466. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
556857
  Голобородько В.І. Ікар на метеликових крилах / В.І. Голобородько. – К., 1990. – 154с.
556858
  Рак В.Ю. Ікар Черкащини - Тодось Осмачка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 102-103. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
556859
  Гурницький К.І. Ікарові очі / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1967. – 31 с.
556860
  Пусько І.А. Іквою та сиром на човні : Путівник / І.А. Пусько. – Львів : Каменяр, 1982. – 39с.
556861
  Ходак І. Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 43-68. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено дослідженню фрагмента літописної статті 947 року про встановлення київською княгинею Ольгою погостів у Новгородській землі. Автор доводить, що первісний текст є штучно прив’язаним до північної Новгородщини. Натомість його слід ...
556862
  Бєликова Г. Ікона "Собор преподобних Печерських" // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 69-75. – ISSN 0131-2685
556863
  Калінін Ю.А. Ікона в православному культі : естетико-атеіст. аналіз / Ю.А. Калінін. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 31,[1] с. : ил.;. – (Т-во "Знання" УРСР = Сер. 2. Світогляд. Темат. цикл "Історія релігії і атеїзму")
556864
  Кляпетура І.І. Ікона на склі як жанр народного мистецтва // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 171-172
556865
  Чорноморець Є.М. Ікона як образ богопізнання і шлях до нього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-137. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
556866
  Чорна Марина Ікона як система символів і один з методів формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 159-162. – ISSN 1728-3671
556867
  Богомолець О.В. Ікони Cаваофа: витоки та зміст іконописного образу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 168-180. – ISSN 2075-1443


  "У статті експліковано витоки та зміст іконописних образів Саваофа та виявлено їх амбівалентний характер. Останній сформувався у підсумку поєднання старозавітної і новозавітної традиції, яке набуло свого апогею на руських теренах. Підкреслено, що ...
556868
  Марголіна І.Є. Ікони з іконостаса Кирилівської церкви в Києві: історія створення, опис, збереження // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 279-284. – ISBN 978-966-136-493-5
556869
  Сидор О. Ікони козацької доби : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 27-35
556870
  Франків У. Ікони Марка Шестаковича Домажирського з колекції Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 182-191
556871
  Костюк В.С. Ікони медоносного краю = Icons of the mellifluent land / Володимир Костюк ; [заг. ред. Д. Степовик ; переклад В. Левченко]. – Київ : Майстер книг, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182. – ISBN 978-966-2260-37-3
556872
  Косів Р. Ікони на полотні "Страсті христові" XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 27-46. – ISSN 1728-6875
556873
  Якубовська-Кравчик Ікони польсько-українського погораниччя XXI століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5. – С. 74-81. – ISSN 2308-4855
556874
  Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
556875
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: Літ.: с. 6; 12 поз
556876
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів
556877
  Горчак Т.Ю. Іконічність у формуванні словесних образів-символів (на матеріалі американської поезії XX століття) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 162-167


  Метою статті є визначення ознак іконічності у формуванні словесних образів-символів. Для цього з"ясовується значення терміну "іконічність", принципи та типи іконічності, що відповідає напряму сучасних наукових досліджень, адже на сьогоднішній день у ...
556878
  Бігун О. Іконічність художнього образу : Пресвята Трійця у творчості Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму іконічності у творах Т. Шевченка як вияв рецепції візантійської та давньоукраїнської традицій. З"ясовуються витоки образу Пресвятої Трійці. Аналізуються типологічні паралелі в давньоукраїнській літературній ...
556879
  Настенко С.В. Іконічність як першооснова художньої образності в іспанській поезії XII-XX століть // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 90-94
556880
  Кондратик Л.Й. Іконников Володимир Степанович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 53-54. – ISBN 5776391970
556881
   Іконников Володимир Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 47-51. – ISBN 966-02-0537-6
556882
  Войцехівська І.Н. Іконников Володимир Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 206. – ISBN 96966-8060-04-0
556883
  Денисенко Г. Іконников Володимир Степанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 234-240. – ISBN 966-02-3529-1
556884
   Іконников Володимир Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 185-186. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
556885
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 293. – ISBN 966-06-0393-2
556886
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович (1841-1923) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 652-653. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
556887
  Іларіон Іконоборство : Історично-догматична монографія: Виклади в Православній духовній академії при колегії св. Андрея в Вінніпегу / Іларіон. – Вінніпег : Видання Української греко-православної церкви в Канаді, 1954. – 239с.
556888
  Чубенко О.В. Іконоборство в історії християнської церкви // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 152-162
556889
  Омельчук В.В. Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-66. – ISSN 2312-217Х
556890
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
556891
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.171-195
556892
  Котлярова Т.О. Іконоборські уявлення та ідеї у Візантії й на Русі у Х\/-Х\/І ст.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
556893
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Дис... канд. філологічних наук: 09.00.08. / Мартиненко Лариса Броніславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.189-205
556894
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Мартиненко Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
556895
  Овчаренко О.І. Іконографічні мотиви "Патерика Печерського" 1661 року в українському образотворчому мистецтві XVII - початку XX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 150-160. – ISBN 966-7665-71-2
556896
  Чубенко О. Іконографічні особливості образу Богородиці в східній християнській традиції: релігієзнавчий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
556897
  Бігун О.А. Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 71-80


  Йдеться про використання сакральних образів, мотивів, сюжетів у творчості Тараса Шевченка. Аналізується семіотика іконографії українського митця. Досліджується типологія біблійної топіки з урахуванням інтеракційних явищ. Рассматривается использование ...
556898
  Томазова Н. Іконографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 276-280. – ISBN 978-966-06-0538-1
556899
  Пелех М. Іконографія "Спаса з ангелами" львівських малярів XVII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 30-35. – ISSN 0131-2685
556900
  Дмитрієнко М.Ф. Іконографія гетьмана Івана Мазепи у вітчизняних та іноземних пам"ятках / М.Ф. Дмитрієнко, О.Б. Походяща // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 212-220. – ISSN 2218-4805
556901
  Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
556902
  Делюга В. Іконографія Івана Мазепи в творчості Києво-Печерських граверів на зламі ХVІІ - ХVІІІ ст. (на матеріалах польських збірок) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.65-75
556903
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
556904
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
556905
  Ціхонь К.Р. Іконографія космосу в європейському християнському мистецтві (від античності до бароко) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Ціхонь К.Р.; МОНУ. Львів. академія мистецтв. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
556906
  Орлова О. Іконографія Мазепи: далі буде // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 206-209. – ISSN 2075-1222
556907
  Кондаурова Г.В. Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці Історико-меморіального музею Михайла Грушевського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 167-176
556908
  Смирна Л. Іконографія нонконформізму // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 247-268
556909
  Смирна Л. Іконографія нонконформізму // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 340-359
556910
  Русяєва М. Іконографія образу Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – C. 296-306. – ISSN 1992-5514
556911
  Сас П. Іконографія П.Клнашевича-Сагайдачного: джерела та авторські версії // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 239-280
556912
  Степовик Д. Іконографія рівноапостольної Марії Магдалини // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 57-60. – ISSN 0203-5863
556913
  Лесів А. Іконографія Страшного Суду в українському малярстві: становлення і розвиток у контексті візантійського мистецтва // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1044-1051. – ISSN 1028-5091
556914
  Борецька А.В. Іконографія сюжету "Оплакування Христа" в живопису Італії XV - XVII ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 185-187
556915
  Косів Р. Іконографія та атрибуція ікони риьотицької стилістики "Богородиця Мати Милосердя / Св. Миколай" зламу XVII - XVIII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 46-53. – ISSN 0131-2685
556916
  Лесів А Іконографія та символіка сюжету "Згортання Неба" в українських іконах "Страшний Суд" XV-XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1450-1458. – ISSN 1028-5091


  "Аналізуються особливості іконографії та символіки фрагменту складної і багатосюжетної композиції ікон «Страшний Суд» - сюжету «Згортання неба». Простежується зв’язок української іконографії цієї композиції із візантійськими зразками, їхні спільні і ...
556917
  Кондратьєва І.В. Іконологія як релігієзнавча дисцигіліна: деякі проблеми вивчення та особливості викладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сенс та сутність вивчення та викладання іконології. This article is about of sense and essence of studying and teaching of science of icon.
556918
  Патріарх Димитрій (Ярема) Іконопис Західної України 12-15 ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 508с. – ISBN 966-02-2114-7
556919
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: естетичний аспект : Дис... кандидат філософ.наук: 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
556920
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: ететичний аспеки : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
556921
  Рижова О.О. Іконопис Києва та Києво-Печерської лаври: кінець XVII - початок XIX ст. (базові терміни дослідження та їх значення) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 206-212. – ISSN 2226-3209
556922
  Рижова О.О. Іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століття: особливості формування та розвитку стилю й іконографії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 141-150. – ISSN 2226-0285
556923
  Степовик Дмитро Іконопис козацької доби // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 151-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
556924
  Савенкова О. Іконопис православно-християнської Церкви та іконошанування в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 95-99. – ISBN 978-966-171-893-6
556925
  Сидор О. Іконостас // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
556926
  Сидор О. Іконостас // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 4 (236), квітень. – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
556927
  Гелитович М. Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-172. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
556928
  Оляніна С. Іконостас Богоявленського собору / С. Оляніна, Н. Світлична // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685
556929
  Бокало І. Іконостас Введенської церкви у Львові // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 20-23. – ISSN 0131-2685
556930
   Іконостас Собору Святої Софії в Римі = Iconostasis in the Sobor of Saint Sоphia Rome =Iconostasi nel Sobor della Santa Sofia Roma. – Roma, 1979. – 47с. : il.
556931
  Рижова О.О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної школи ХVІІІ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Рижова Ольга Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
556932
  Оляніна С. Іконостас Спасо-Преображенського собору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
556933
  Сидор О. Іконостас у Великих Сорочинцях : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 41-53


  Іконостас церкви Преображення Господнього у Великих Сорочинцях на Полтавщині займає особливе місце в літописі укр. культури 18 ст.
556934
  Вовк В. Іконостас України / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1991. – 52с.
556935
  Вовк В. Іконостас України: Містерія / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1988. – 49с.
556936
  Мазур В.П. Іконостас Успенської церкви Ставропігійського братства у Львові (1629-1638). Реконструкція, богословська програма, майстри, стиль : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мазур Вікторія Павлівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
556937
  Пелех М.І. Іконостас Успенської церкви у Львові як чинник еволюції художньо-образної системи сакрального мистецтва Галичини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Пелех Мар"яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
556938
  Откович Т.М. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культурологічний контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
556939
  Гелитович М. Іконостас церкви Покрову Пресвятої Богородиці середини XVI століття із с. Поляна Львівської області: спроба реконструкції // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 31-43. – ISSN 1728-6875
556940
  Литвиненко Я.В. Іконостас церкви преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 66-72. – ISSN 2077-9496
556941
  Приймич М.В. Іконостас церкви св. Апостолів Петра і Павла у с. Туриця: питання атрибуції, реставрації та збереження // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2226-3209
556942
  Приймич М.В. Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / Михайло Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – 181, [3] с. : кольор. фот. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 173-176. – ISBN 978-966-671-400-1
556943
  Литвиненко Я. Іконостаси печерних церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 46-57. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
556944
  Бакович О.П. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бакович Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
556945
  Гелитович Марія Йосипівна Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з наконечного у контексті українського іконопису другої половини 16 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Гелитович М.Й.; Мін-во освіти і науки України; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
556946
  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 424-429
556947
  Клименко О. Іконотворчість Романа Селівачова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
556948
   Ікс-промені: 120 років тріумфу та дискусій / В.П. Старенький, О.П. Шармазанова, Л.О. Авер"янова, І.О. Самофалов, Є.О. Баранник, С.А. Гірник // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 5-8. – ISSN 1027-3204
556949
  Козир М.В. ІКТ-педагогіка – складова сучасного освітнього процесу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 73-77. – ISSN 2078-1687
556950
  Гарапко В.І. ІКТ-підготовка у змісті програми навчання бакалаврів початкової освіти Даремського університету Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
556951
  Сулятицька Т.В. Іларіон - світоч землі української // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 304-310. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
556952
  Сліпушко О.М. Іларіон Київський // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 28-34. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
556953
  Захаркін С. Іларіон Свєнціцький і доля архіву Михайла Павлика (епізод з історії централізації архівних фондів в УРСР) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 109-115. – Бібліогр.: С. 114-115
556954
  Гомер Іліада / Гомер. – Київ, 1978. – 431с.
556955
  Гомер Іліада // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.194-207
556956
  Гомер Іліада / Гомер; переклад із старогрецької Б. Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-03-3422-2
556957
  Гомер Іліада / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАНУ; Перклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3423-0
556958
  Губерський Л.В. Ілієску Іон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 541-542. – ISBN 966-316-039-X
556959
  Берковічі К. Іліяна / К. Берковічі. – К, 1927. – 130с.
556960
  Вишинська Т.Л. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
556961
  Мельник Т.М. Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 44-47. – ISSN 1728-6220
556962
  Мірошниченко О.В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 49-60
556963
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1973. – 12с.
556964
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1981. – 16с.
556965
  Косач Ю.А. Ілліч на екрані / Ю.А. Косач. – К., 1968. – 127с.
556966
  Охріменко В.І. Іллокутивна сила висловлювань в прототипному іспаномовному рекламному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 132-136. – ISBN 966-581-476-1
556967
  Литвинов О.О. Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 110-121. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
556968
  Якубенко І.В. Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 465-473


  У статті досліджено іллокутивну спрямованість моделей актуального членування окремих складнопідрядних речень сучасної німецької мови, зокрема, взаємодію між метою мовця, іллокутивною дією та видом моделі. В статье исследуется иллокутивная ...
556969
  Марунько О.А. Іллокутивний потенціал речень усталеної конструкції з претеритальним кон"юктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 246-251
556970
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 101-105
556971
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 23-27. – (Бібліотека Інституту філології)


  Дослідженням у данній статті є іллокутивний синкретизм мовчання, об"єктом вивчення є англомовний неофіційний діалогічний дискурс на матеріалі кіноновели "Cousins" сучасного американського режисера та сценариста Дж. Джармуша
556972
  Соловцова О. Іллокутивні предикати в семантичній класифікації предикатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 62-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
556973
  Міхайлович Еустафіа Іллури и србльи или прегледь Народности староседіоца Іллурика - и имена, писмена, и начина писания и данашньи Срблн. – Нові Сад, 1843
556974
  Шаповалова О. Іллюзія вибору та її ризики для зовнішньої політики України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 6-9
556975
  Яремчук О. Ілля Білявський: історична психологія як доля // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 15-20. – ISSN 1810-2131
556976
  Жук В.П. Ілля Васильченко / В.П. Жук. – Днепропетровск, 1966. – 23с.
556977
  Зеров Д.К. Ілля Григорович Борщов / Д.К. Зеров, І.П. Білокінь. – Київ, 1959. – С. 87-93
556978
  Маслійчук В. Ілля Іванович Квітка - малознаний історик кінця ХVIII - початку ХІХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 318-342. – (Нова серія ; вип. 10/11)
556979
  Цебржинський О.І. Ілля Ілліч Мечников : (до 170-річчя від дня народження) // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 109-114. – ISSN 2414-9810
556980
  Мазурмович Б.М. Ілля Ілліч Мечніков - великий російський учений-дарвініст / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1947. – 12с.
556981
  Клейн Б.І. Ілля Ілліч Мечніков. / Б.І. Клейн. – К, 1947. – 32с.
556982
   Ілля Корнійович Кучеренко (основні дати життя та діяльності) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 5. – ISSN 0320-3077
556983
  Локтєв В. Ілля Ліфшиць - основоположник фізики реальних кристалів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 55-58. – ISSN 0372-6436
556984
  Паламарчук Н.І. Ілля Мечников - лауреат Нобелівської премії, уродженець України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 33-41
556985
  Трофімов Ж.О. Ілля Миколайович Ульянов / Ж.О. Трофімов, Ж.Б. Міндубаєв. – К, 1990. – 208с.
556986
  Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 12-14. – ISSN 2076-1554
556987
  Гутман Л. Ілля Репін / Л. Гутман. – Х., 1938. – 147с.
556988
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – Х, 1937. – 92с.
556989
  Венгловський С.А. Ілля Рєпін / С.А. Венгловський. – Київ, 1987. – 222с.
556990
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – К, 1988. – 163с.
556991
  Побожій С.І. Ілля Рєпін і Сумщина : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-8958-39-7
556992
  Вовк О.І. Ілля Рєпін і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
556993
   Ілляшев та партнери. Винайдення рішень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 79 : фото
556994
  Положій Є.В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Євген Положій ; [худож.-оформлювач В.А. Боднар]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [4] с. – (Історична правда). – ISBN 978-966-03-7358-7
556995
  Тинченко Я. Іловайськ: цифри і факти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Іловайського котла могло не бути, якби одразу після надходження даних про перетин кордону російськими військами українські сили покинули місто й відступили в бік Комсомольська.
556996
  Логвиненко Л. Іловайський бранець : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 41
556997
  Лопатюк О.В. Ілокутивна спрямованість висловлювань з ірреальною умовою (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 200-205
556998
  Сюндюков І. Ілон Маск застерігає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14


  Про "червоні лінії" для людства.
556999
  Гаврилюк Н. Ілюзії і реальності, або еліксир щастя
557000
  Сварог В. Ілюзії і розчарування Юрія Шереха // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 7-13
<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,