Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>
555001
  Бєлкін Л. "Йти туди - не знаю куди; судись так - не знаю як" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Конституційний Суд України про оскарження процесуальної бездіяльності органів дізнання та досудового слідства".
555002
   "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громад. орг. "Союз Українок" ; [відп. ред.: А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – 360, [4] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – До 160-річчя від дня народж. Наталії Кобринської. До 90-річчя від часу засн. Союзу Українок Америки. - Анот. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-361. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2
555003
  Дружинин В.Н. "К вам идет почтальон", и другие повести / В.Н. Дружинин. – Ленинград, 1962. – 560с.
555004
   "К вечному миру" И.Канта.. – М., 1989. – 77с.
555005
  Котюкова Т.В. "К воинской повинности они питают непреодолимое отвращение" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 55-61. – ISSN 0321-0626


  Освобождение народов Туркестана от военной службы в конце XIX - начале XX века.
555006
  Коваленков В.И. (К 100-летию со дня рождения) : сборник статей / В.И. Коваленков, М.В. Шулейкин. – Москва : Знание, 1984. – 60 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 3)
555007
   [Йосип Баранецький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
555008
   [Йосип Косоногов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 20. – ISBN 966-7060-92-6
555009
   Йо-хо-хо : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-49 : Фото
555010
  Асенин С.В. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.В. Асенин. – Москва, 1986. – 99 с.
555011
  Бабенко П.М. Йона Еммануйлович Якір / П.М. Бабенко. – Київ, 1964. – 100с.
555012
   Йонас (Jonas) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 764-765. – ISBN 966-316-069-1
555013
  Антонюк М. Йоргос Сеферіс: поет, прозаїк, перекладач // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 234-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
555014
  Цанев Г. Йордан Йовков. / Г. Цанев. – София, 1982. – 86с.
555015
   Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследования. – София, 1982. – 300с.
555016
   Йорданія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
555017
  Мухаммад Н.А. Йорданія в міжнародних відносинах на Близькому Сході в 80-х 1 середині 90-х років. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мухаммад Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відн. – К, 2000. – 21л.
555018
  Біленко Василь Йорданія. Бої без правил // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-113 : фото
555019
   Йорданія. Відкриття короля Хусейна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54 : фото
555020
  Біленко Володимир Йорданія. Гладіатори ХХ1 століття / Біленко Володимир, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
555021
  Горобець Марися Йорданія. Душа Святої Землі : Вояж-колекція / Горобець Марися, Гробець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-63
555022
  Москаленко Леся Йорданія. Королівські скакуни / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-43 : Фото
555023
  Біленко Василь Йорданія. Лицем у грязь: приємно і корисно / Біленко Василь, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46
555024
  Ташаєва Міла Йорданія. На чай до бедуїнів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-93 : Іл.
555025
  Гудзевата М. Йорданія. Нереальна реальність // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 118-123 : фото
555026
  Біленко Василь Йорданія. Повний місяць у Місячній долині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-114
555027
  Гудзевата М. Йорданія. У фокусі туристичного світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 124 : фото
555028
  Ільченко Володимир Йорданія. Як ми підкорили Небо // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-34 : Фото
555029
  Дафинкичев А. Йорданка Николова : док. повесть / Ангел Дафинкичев ; пер. с бол. И.М. Сабуровой. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
555030
  Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
555031
   Йордановы алгебры. – Новосибирск, 1976. – 99с.
555032
  Зельманов Е.И. Йордановы алгебры с делением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельманов Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 6л.
555033
  Севернюк Тамара Йорданська ніч : (Поетична сповідь) / Севернюк Тамара. – Warszawa : Pyrex, 1999. – 234с. – ISBN 83-911152-0-8
555034
  Зозуля Ніна Йорданські свічки-"трійці" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
555035
  Пасько С. Йорданські шляхи Тараса // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 10-15. – (Історичні науки)


  Українсько-йорданські відносини.
555036
  Коскін В. Йоржі атакують! : роман / Володимир Коскін ; [худож.- оформ.: І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-2151-62-6
555037
  Ребрик А. Йосип Бокшай і український Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 84-85
555038
  Ясіна Л. Йосип Броз Назарбаєв // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 31. – ISSN 1996-1561


  Подібність керування Казахстаном і колишньою Югославією вражає. Проте Астана таки не Белград
555039
   Йосип Васильович Баранецький // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – С. 11-12. – ISBN 966-02-1457-X
555040
  Пилипенко В. Йосип Верещинський і сучасники // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 254-260. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена творчості сучасників Йосипа Верещинського. Автор прагне продемонструвати, що Верещинський, як і інші письменники кінця XVI ст., у своїй творчості торкався актуальних тем суспільно-політичного життя Речі Посполитої: можливої війни із ...
555041
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Мене наспіла страшна катастрофа" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.31-33. – ISSN 1562-3238
555042
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Національний театр - своєрідний, неповторний" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1562-3238
555043
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Розбрелись, як у морі кораблі..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
555044
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Співчуваю учительській громаді..." // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 124-126. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
555045
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Я був учасником епохи, про яку розповідаю" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 121-124. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
555046
  Журавльов Д.В. Йосип Гладкий // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 276-279. – ISBN 978-966-14-1182-0
555047
  Гриценко М. Йосип Дудка - робінзон із Посулля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 7


  Творчий портрет Йосипа Дудки.
555048
   Йосип Захарович Штокало. – К, 1972. – 39с.
555049
  Прокопчук В.С. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 137-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
555050
  Таранова Н. Йосип Йосипович Роллє - природодослідник Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 15-22. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
555051
  Цалик С. Йосип Каракіс: життя і книжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 15


  "Талант і доля — ось що потрібно, щоб відбутися в мистецтві. Можна сперечатися, дається це зверху чи підвладне волі самої людини, але факт, що в київського архітектора Йосипа Каракіса (1902–1988) було і те, і те. Класиком його вважали ще за життя, хоча ...
555052
   Йосип Кобів : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Львів : ЛДУ, 1997. – 54с. – (Біобібліографія вчених університету)
555053
  Безлуцька О.П. Йосип Кондрадович Пачоський: історіографія проблеми // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 76-83. – ISSN 0374-3896
555054
  Шендеровський В. Йосип Косоногов - перший академік-фізик Української академії наук. (До 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 23-27. – ISSN 1819-7329
555055
  Рокіцький О.М. Йосип Косоногов (12.04.1866-22.03.1922) / О.М. Рокіцький, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 183-185


  Минуло 150 років від дня народження талановитого фізика-експериментатора Й. Косоногова - учня і співробітника М. Авенаріуса, одного з творців першої фізичної школи в Україні. У 1903–1922 роках працював в Університеті Св. Володимира на посаді професора, ...
555056
   Йосип Олексійович Дзендзелівський : Бібліогр.. покажч. – Львів, 1981. – 111с.
555057
  Ільницький М. Йосип Позичанюк - воїн і письменник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 99-108. – ISSN 0868-4790
555058
  Добровольський Леонід Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – 64 с. – У публікації також: Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / Йосип Руліковський. З польської мови переклала Софія Тобілевич


  Окр. відбиток з: Декабристи на Україні:Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / Українська АН.– Київ:З друканні Української АН, 1926.– 207 с.– (Збірник історико-філологічного відділу / За ред. Єфремов С., Міяковський В., № ...
555059
  Казанцева Л.В. Йосип Самуїлович Шкловський (1916-1985) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 60-61
555060
  Орел С. Йосип Тереля в кіровоградській "шістці" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 11


  Йосип Тереля — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець із Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в"язень совісті, політімігрант з СРСР, жив у Торонто.
555061
  Шарговська О. Йосип Тимченко винайщов прототип кіноапарата раніше за братів Люм"єрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 44 (197). – С. 56-58


  Тимченко Йосип Андрійович - український механік-винахідник, фактично — першовідкривач кіно.
555062
   Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди = Josif Bokshaj. The painter of truth. The man of truth / [Ф. Ерфан та ін. ; упоряд. Ф. Ерфан]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 334, [2] с. – Загол. обкл.: Йосиф Бокшай. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ., угор. – ISBN 978-966-671-430-8
555063
  Новикова М. Йосиф Бродський: повернення додому // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 172-178. – ISSN 0320-8370
555064
   Йосиф Бург - письменник, громадянин, патріот / Х. Шинкарюк, О. Том"юк, Я. Маковій, О. Голик, Ю. Нищук, Р. Гиршвельд, В. Сасін, О. Равлюк // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 14-17
555065
  Інститут Йосиф Віссаріонович Сталін. Коротка біографія / Інститут, при ЦК ВКП(б) Укр. Маркса-Енгельса-Леніна, філіал. – 2 випр. і доп. – К., 1952. – с.
555066
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його ісце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
555067
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його місце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
555068
  Швець А. Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104-118. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про творчі й особисті взаємини Йосифа Застирця з Іваном Франком, які зав"язалися на початку 1900-х років і переросли в щиролюдське приятелювання. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Драгоманов М.
555069
  Квіт С. Йосиф Зісельс: "А я й є український єврей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  У видавництві "Дух і літера" вийшла книжка у жанрі бесіди: "Господи, ти відкриєш уста мої...Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською.
555070
  Сидоряк М. Йосиф Прекрасний / М. Сидоряк. – Київ, 1969. – 232с.
555071
  Процев"ят М. Йосиф Сліпий - патріарх нескореного народу / М. Процев"ят, Т. Процев"ят // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 66-71
555072
   Йосиф Сліпий і чужинці / підготував Михайло Бучинський // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 23. – С. 4
555073
  Прокоп М. Йосиф Сліпий у Канаді та США // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 4
555074
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
555075
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
555076
   Йосифу Віссаріоновичу Сталіну Академія Наук Української РСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 484, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. л. рос.
555077
  Донченко О. Йоська-винахідник / О. Донченко. – Харків, 1930. – 38 с.
555078
  Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. / Н.В. Варбанец. – Москва, 1980. – 303с.
555079
  Пузий В. Йоханн Гутенберг: "Льва узнаешь по когтю" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
555080
  Шкляж И.М. Йоханнес ван дер Кемп / И.М. Шкляж. – Москва, 1991. – 110 с.
555081
  Шин Томас Йоханнесбург. Хипстеры вместо гангстеров / Шин Томас, Рет Франк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 80-84 : фото. – ISSN 1029-5828
555082
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола - столица Марийской АССР / П.А. Самсонов. – Йошкар-Ола, 1960. – 63 с.
555083
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М, 1951. – 60с.
555084
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М., 1951. – 60с.
555085
  Денисенко А. Йти вперед без вагань! / А. Денисенко, В. Солдатенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 731-735. – ISBN 966-7522-07-5


  До п"ятидесятиріччя політика, історика та публіциста Дмитра Табачника. Визначальний вплив на вибір професійного шляху як історика мали професори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, серед яких зіркою перщої величини для Д.В. ...
555086
  Приндюк Ольга Йти вперед, зберігаючи традиції // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  Ансамбль класичної та камерної музики імені Бориса Лятошинського, який відзначив цього літа своє 35-річчя циклом концертів, можна назвати унікальним. На сьогодні це єдиний в Україні колектив, який пропагує духовну музику європейської класичної спадщини ...
555087
   Йшли полки по Україні. – Київ : Молодь, 1990. – 184 с. – ISBN 5-7720-0324-0
555088
  Конвісар В.Т. Йшли полки червоні : оповідання і нариси / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1959. – 152 с.
555089
  Вітковський В.М. Йшли походом партизани / В.М. Вітковський. – Харків, 1984. – 167с.
555090
  Карпенко О.Ю. Йшов Жовтень, осяюючи світ / О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1987. – 163с.
555091
  Исиметов М.И. Йыван Кырля : очерк жизни и творчества / М.И. Исиметов. – Йошкар-Ола, 1984. – 119с.
555092
  Гусейнов А.А. Йылмаз Гюней. Жизнь - подвиг / А.А. Гусейнов. – М, 1987. – 85с.
555093
  Рычков С.В. К -- прямые суммы абелевых групп и их фактор группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Рычков С. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 14л.
555094
  Тис Ю. К - 7 = К-7 / Y. Tys : фантастичне оповідання / Юрій Тис. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1964. – 207 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 25)
555095
  Кирьянов В.В. К "реконструкции" венд-палеозойской истории Украинского щита // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 143-145. – Библиогр.: 21 назв.
555096
  Зенгер Г.Э. К "Сильвам" Стация : Памяти С.Н. Жданова / Г.Э. Зенгер. – [21] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
555097
  Зудин А.Ю. К "сообществу элит" ? Трансформация политического режима в России. Статья 1. Изменившийся маршрут в поисках адекватных подходов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.71-86. – ISSN 0869-0499
555098
  Гончарук В.В. К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 г.г.) // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАНУ Отделение химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3 (239). – С. 183, 185-187 : фото. – ISSN 0204-3556


  Пилипенко Анатолій Терентійович - український хімік-аналітик, академік АН УРСР, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і аналізу рідкісних елементів (1961–1975), декан хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
555099
   К 100-летию Василия Ивановича Абаева // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.232-233. – ISSN 0321-0391


  В.И.Абаев-востоковед изучавший историю Ирана.
555100
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
555101
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
555102
  Остроумов В.З. К 100-летию Зиновия Всеволодовича Остроумова. На благо государства и геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-58 : фото. – ISSN 0016-7126
555103
   К 100-летию Л.Н.Толстого.. – М, 1926. – 32с.
555104
  Васильев Л.Ю. К 100-летию начала метеорологических наблюдений на о. Диксон / Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0130-2906
555105
   К 100-летию Николая Федоровича Ватутина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
555106
  Рубанова Т.Д. К 100-летию первой Международной выставки книжного дела и графических искусств (Лейпциг, 1914) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 426-431. – ISBN 978-5-02-039116-1
555107
   К 100-летию со дня рождения академика АН УССР Александра Александровича Галкина (1914-1982) // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2014. – Т. 24, № 2. – С. 5-6. – ISSN 0868-5924
555108
   К 100-летию со дня рождения академика Пузырева Николая Никитовича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1847-1849 : фото. – ISSN 0016-7886
555109
   К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.. – Ленинград, 1970. – 102 с.
555110
   К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – М, 1970. – 64с.
555111
   К 100-летию со дня рождения Всеволода Борисовича Соллогуба // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 301-303 : фото. – ISSN 0203-3100
555112
   К 100-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.. – Калуга, 1957. – 30с.
555113
   К 100-летию со дня рождения выдающегося советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 7 (100). – С. 22-23
555114
   К 100-летию со дня рождения Г.В. Добровольского // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1019 : фото. – ISSN 0032-180Х
555115
  Старостенко В.И. К 100-летию со дня рождения Георгия Сергеевича Бутакова - геофизика, патриота, дворянина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 139-145. – Бібліогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
555116
   К 100-летию со дня рождения Лучицкого Игоря Владимировича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 552-554 : фото. – ISSN 0016-7886
555117
  Рокачук Т.А. К 100-летию со дня рождения М.В. Чирвинской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 170-175 : фото. – Библиогр.: с. 175. – ISSN 0203-3100
555118
  Дьяконов К.Н. К 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Михайлова / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-6. – Библиогр.: с. 5-6. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
555119
  Макаров А.Л. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Николая Лукича Голего // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (87). – С. 73-74. – ISSN 1561-8889


  15 июня 2014 года исполнилось столетие со дня рождения отечественного ученого, известного своими оригинальными исследованиями в области механики и машиностроения (триботехники), крупного специалиста в области процессов трения и износа деталей машин и ...
555120
   К 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя.. – М, 1952. – 68 с.
555121
   К 105-летию со дня рождения М.А. Шолохова // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – 2 с. обл.
555122
   К 105-летию со дня рождения М.М.Русинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
555123
  Скорый С.А. К 110-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Тереножкина / С.А. Скорый, В.Н. Саенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 8-19. – ISSN 2227-4952
555124
  Бельчиков Ю.А. К 120-й годовщине со дня рождения академика В.В. Виноградова // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 167-175. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
555125
  Визгунова Ю.И. К 120-летию дипломатических отношений России и Мексики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
555126
  Кудж С.А. К 120-летию со дня рождения А.И.Берга / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-60 : фото. – ISSN 0016-7126
555127
  Близниченко С.С. К 120-летию со дня рождения армейского комиссара 2 ранга Александра Сергееевича Гришина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 6-33. – ISSN 1606-0219
555128
  Корнев В.П. К 120-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева / В.П. Корнев, Д.А. Сердечкин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0320-8168
555129
   К 120-летию со дня рождения Шахова Феликса Николаевича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1850-1854 : фото. – ISSN 0016-7886
555130
   К 130-летию А.С. Грина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 3 обл.
555131
  Хаванова О.В. К 130-летию со дня рождения венгерского историка Дюлы Секфю (1883-1955) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 0132-1366
555132
  Вовк О.И. К 135-летию со дня рождения Владислава Эдмундовича Дзержинского – выдающегося невролога, профессора, приват-доцента Харьковского университета // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 122-127. – ISSN 2312-5675
555133
   К 135-летию со дня рождения Ф.Н.Красовского / Л.В. Огородова, Н.С. Камышина, В.Н. Баранов, А.К. Хайцев, П.А. Шилкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 59-64 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
555134
   К 140-летию А.И. Куприна // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2 обл.
555135
  Бодуэн К 140-летию со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртэнэ / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – Казань, 1989. – 190с.
555136
  Леонова Л.С. К 150-летию В.И. Вернадского. Гражданская позиция ученого и мыслителя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-27. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
555137
  Жекова Т.Л. К 150-летию изобретения фотографии // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 234-241. – ISBN 5-12-000444-X
555138
  Тучков И.И. К 150-летию преподавания истории искусств в Московском университете (1857-2007) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-16. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена истории зарождения и развития искусствоведческой науки как самостоятельной дисциплины в стенах Московского университета, а также (в сложные годы) за его пределами. Рассказывается о разнообразных перипетиях истории этого отделения ...
555139
  Толчельникова С.А. К 150-летию со дня рождения А.Н.Крылова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-52 : фото. – ISSN 0016-7126
555140
   К 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина.. – Москва, 1949. – 17 с.
555141
   К 150-летию со дня рождения Ивана Константинович Айвазовского.. – М, 1967. – 10с.
555142
  Фирсов А.В. К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 40-48. – ISSN 2077-9496
555143
   К 150-летию со дня рождения К.Маркса.. – М, 1968. – 298с.
555144
   К 150-летию со дня рождения Карла Маркса.. – М, 1968. – 48с.
555145
  Белов В.Н. К 160-летию со дня рождения Германа Когена (немецкий философ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.68-70. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
555146
  Телятников Н.Б. К 190-летию со дня рождения Н.И. Костомарова // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-83. – ISSN 0320-8168
555147
   К 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 5. – С. 2 обл.
555148
   К 200-летию Великой французской революции.. – М., 1988. – 159с.
555149
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 8с.
555150
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 28с.
555151
   К 200-летию Николая Гоголя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 47-50. – ISSN 0869-7078
555152
  Матвеев М.Ю. К 200-летию основания Российской национальной библиотеки (1814-2014) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0869-608Х


  02 (14) января 1814 г. состоялось торжественное открытие Императорской Публичной (Российской национальной) библиотеки - первого в России общедоступного национального книгохранилища, а ныне одной из крупнейших библиотек мира. Данная статья посвящена ...
555153
  Комаров С. К 200-летию П.П. Ершова. Предъюбилейные заметки // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 1, кн. 1, январь - февраль. – С. 82-105. – ISSN 0203-5847
555154
   К 200-летию со дня рождения А.И. Герцена // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 1. – 2 с. обл.
555155
  Будаев А. К 200-летию учреждения российского генконсульства в Рио -де - Жанейро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0130-9625
555156
  Манн Ю. К 200 - летию со дня рождения В.Г.Белинского // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 3. – С. 2
555157
   К 2400-летию со дня рождения Аристофана.. – Москва, 1954. – 16с.
555158
  Дмитриев А.Л. К 245-летию со дня рождения видного отечественного статистика К.Ф. Германа // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 76-77. – ISSN 0320-8168
555159
  Мельников Н.В. К 25-летию Института горного дела им. А.А, Скочинского / Н.В. Мельников. – М., 1963. – 8с.
555160
   К 250-летию Академии наук СССР.. – Таллин, 1974. – 89с.
555161
  Лучинский Ю. К 250-летию со дня рождения.Тайна смерти Моцарта // Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2006. – № 1. – С. 96-102.
555162
   К 30-летию Великой Победы.. – М, 1975. – 114с.
555163
  Борисов О.Б. К 30-летию КНР (победы, поражения, уроки) / О.Б. Борисов, Б.Т. Колосков. – М., 1979. – 80с.
555164
   К 30-летию научно-литературно деятельности профессора Ленингр.гос.ордена Ленина ун-та Михаила Павловича Алексеева.. – Л, 1946. – 11с.
555165
  Бодуэн К 30-летию со дня смерти / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – М, 1960. – 120с.
555166
  Проценко Д.Ф. К 30-летию со дня смерти В. И. Палладина / Д.Ф. Проценко, 1952. – с.
555167
  Карпов С.П. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-6. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
555168
   К 300-летнему юбилею Киевской духовной Академии.. – К, 1917. – 482с.
555169
  Ярославский Е. К 35-летию с"езда РСДРП (1903-1938) / Е. Ярославский. – М, 1938. – 40с.
555170
   К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – М, 1957. – 182с.
555171
   К 40-летию Казахстанской Советской Социалистической Республики.. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
555172
  Золотухина Н.М. К 40-летию научно-педагогической деятельности И.А. Исаева / Н.М. Золотухина, В.Е. Рубаник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
555173
   К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М, 1985. – 50с.
555174
  Митропольский А.Ю. К 40-летию творческой деятельности Сергея Андреевича Остроумова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 1726-5428
555175
   К 42-й годовщине Ленинского Комсомола.. – Х, 1960. – 96с.
555176
   К 450-летию Уильяма Шекспира = Знаете ли вы... // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 21, 32
555177
  Федосеев П. К 48-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / П. Федосеев. – М, 1965. – 22с.
555178
  Сазонов И.С. К 50-летию ленинской газеты "Правда" / И.С. Сазонов. – Л., 1962. – 24с.
555179
  Сазонов И.С. К 50-летию ленинской газеты "Правда". / И.С. Сазонов. – Л., 1962. – 24с.
555180
   К 50-летию научной деятельности академика А.Н.Крылова. – Москва ; Ленинград, 1936. – 40 с.
555181
   К 50-летию прославления святителя Тихона Задонского : Из письма очевидца, проф. Н.И. Субботина, к своему родственнику, свящ. М.В. Миловскому. – [10] с. – Отд.отт.
555182
   К 50-летию со дня рождения проф.Ленинградского гос.университета Павла Наумовича Беркова.. – Л, 1947. – 15с.
555183
  Сидорова Г.М. К 50-летию советско/российско-конголезских отношений. Россия и Демократическая Республика Конго: история и перспективы сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 124-133. – ISSN 0869-1908
555184
   К 50-летию советской статистики.. – М, 1969. – 406с.
555185
  Стеклов В.Ю. К 50-летюи плана ГОЭРЛО. / В.Ю. Стеклов. – М., 1970. – 16с.
555186
   К 60-летие В.Ф. Петренко // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 185-186. – ISSN 0042-8841
555187
   К 60-летию B.C. Собкина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 180-182. – ISSN 0042-8841
555188
   К 60-летию А.Л. Журавлёва // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 176-179. – ISSN 0042-8841
555189
  Перестюк М.О. К 60-летию А.М.Самойленко // Диференціальні рівняння, 1998. – 1
555190
   К 60-летию В.В. Рубцова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-165. – ISSN 0042-8841
555191
  Дорская А.А. К 60-летию Женевских конвенций 1949 г.: защита свободы совести в период вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 31-34. – ISSN 1812-3805


  На протяжении многих веков развитие международного права в целом, в том числе и международного гуманитарного права, было неразрывно связано с религией. В статье представлен правовой анализ Женевских конвенций 1949 г. в исторической ретроспективе и ...
555192
   К 60-летию со дня рождения Валерия Степановича Хомича // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 117-118. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
555193
   К 70-летию Б.Р. Логинова: информатизация библиотек - путь к информационному обществу / В.Р. Фирсов, А.Ю. Самарин, Е.Д. Жабко, Н.П. Рожкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х


  Публикация посвящена 70-летию директора Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Б.Р. Логинова.
555194
   К 70-летию В.В. Белоуса // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 164-165. – ISSN 0042-8841
555195
   К 70-летию Василия Ивановича Кузищина // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.234-235. – ISSN 0321-0391


  В.И.Кузищин-профессор МГУ, занимающийся социально-экономической историей древнего Рима.
555196
  Вихавайнен Т. К 70-летию начала "зимней войны" // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-15. – ISSN 0869-5687
555197
   К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М
1. – 1989. – 152с.
555198
   К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М
2. – 1989. – 147с.
555199
  Скорый С.А. К 70-летию Отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 6-8. – ISSN 2227-4952
555200
  Сизов А.Н. К 70-летию со дня подписания советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 34-36. – ISSN 0321-0626
555201
   К 70-летию со дня рождения В.А. Виноградова // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 131-133. – ISSN 1562-1391
555202
   К 70-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора Виктора Владимировича Овсяникова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 1. – С. 83-85. – ISSN 1561-8889
555203
   К 70-летию со дня рождения Тиунова О.И. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 62-64. – ISSN 1812-3910
555204
  Рубаник В.Е. К 70-летию юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Владимира Михайловича Сырых // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 9. – С. 127-128. – ISSN 0132-0769
555205
  Рыжаков М.В. К 70 -летию журнала "География в школе" : Колонка редактора // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 3-4. – ISSN 0016-7207
555206
   К 75-летию В.Ф.Логинова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 67-68 : фото. – ISSN 1561-4980
555207
  Старостенко В.И. К 75-летию Героя Украины Николая Васильевича Багрова: политика, ученого, педагога, публициста // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 298-300 : фото. – Библиогр.: с. 299-300. – ISSN 0203-3100
555208
   К 75-летию Н.В. Багрова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 117. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
555209
   К 75-летию со дня рождения В.Г. Распутина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 1. – 3 с.обкл.
555210
   К 75-летию со дня смерти Ф.М.Достоевского.. – М, 1956. – 13 с.
555211
   К 80-летию академика НАН Украины Лебедева Анатолия Алексеевича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев, 2011. – № 1. – С. 159-161. – ISSN 0556-171Х
555212
  Толочко П.П. К 80-летию аккдемика РАН Валентина Лаврентьевича Янина // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
555213
  Скорый С.А. К 80-летию Бориса Николаевича Мозолевского // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 6-8. – ISSN 2227-4952


  В 2016 г. известному украинскому археологу и талантливому поэту Борису Николаевичу Мозолевскому исполнилось бы 80 лет.
555214
  Макаренко Н.Л. К 80-летию Михаила Гавриловича Герасименко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
555215
  Старостенко В.И. К 80-летию профессора Нинель Ивановны Павленковой - крупнейшего современного геофизика-сейсморазведчика // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 155-157. – ISSN 0203-3100
555216
   К 80-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Чекунова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 3 : фото. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0203-3100
555217
  Коболев В.П. К 80-летию со дня рождения Олега Максимовича Русакова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 100-104. – ISSN 1999-7566
555218
   К 80-летию создания ленинской премии. – Москва : Политиздат, 1983. – 239 с.
555219
   К 80-летию Татьяны Владимировны Турсиной // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 612-613 : фото. – ISSN 0032-180Х
555220
  Зинченко К 80-летию Харьковской психологической школы / Зинченко, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 133-148. – ISSN 0042-8841


  Личные впечатления и воспоминания автора о событиях и людях, причастных к истории возникновения и становления Харьковской научной психологической школы.
555221
   К 80-летнему юбилею академика РАН, профессора Александра Анисимовича Скоромца // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 87-88. – ISSN 2524-0412
555222
   К 80-летнему юбилею Владимира Николаевича Страхова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 3 : фото. – ISSN 0203-3100
555223
  Топчий В. К 825-летию "Слова о полку Игореве" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 91-94
555224
  Бодалев Алексей Александрович К 85-летию А.А. Бодалёва : [интервью с доктором психологических наук, профессором А.А. Бодалевым] / Бодалев Алексей Александрович, Н.Л. Карпова; интервью вела Н. Л. Карпова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-175. – ISSN 0042-8841
555225
  Таций В. К 85-летию Владимира Владимировича Сташиса // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 8-14. – ISSN 0201-7245
555226
  Вильфанд Р.М. К 85-летию Гидрометцентра России / Р.М. Вильфанд, Н.А. Шестакова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-2906
555227
  Латышев Л.К. К 85-летию Михаила Яковлевича Цвиллинга : Юбилеи // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 137 - 140. – ISSN 1562-1391
555228
   К 85-летию со дня рождения Юрия Антониевича Израэля // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-9 : фото. – ISSN 0130-2906
555229
  Чурашева О.Л. К 90-летию I библиотечного съезда РСФСР / Ольга Леонидовна Чурашева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 111-114. – ISSN 0869-608Х


  В статье, основанной на анализе стенограмм I библиотечного съезда РСФСР, рассмотрены взгляды участников съезда на задачи библиотечной работы, комплектование библиотечных фондов, организацию библиотечной сети и работу передвижных библиотек, формы ...
555230
  Литвинов Н.Ю. К 90-летию журнала "Геодезия и картография" / Н.Ю. Литвинов, В.Ф. Панкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 0016-7126
555231
  Шепоренко Г.А. К 90-летию Свердловского бюро погоды // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 0130-2906
555232
   К 90-летию со дня рождения А.И. Солженицына // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – 3 с. обл.
555233
   К 90-летию со дня рождения академика В.М. Глушкова (1923-1982) // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – Вкладка. – ISSN 0023-1274


  "... Виктор Михайлович создал в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко первый в Советском Союзе факультет кибернетики. Преподавательская деятельность была неотъемлемой частью его творческой жизни".
555234
  Дьяконов К.Н. К 90-летию со дня рождения Александры Александровны Макуниной : информируем читателя / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0016-7207
555235
   К 90-летию со дня рождения В.И.Ленина.. – Вологда, 1960. – 64с.
555236
  Сон А. К 90-летию со дня рождения выдающегося невролога, ученого, педагога, профессора Юрия Львовича Курако / А. Сон, А. Стоянов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – С. 172-173. – ISSN 2224-0713
555237
   К 90-летию со дня рождения Григория Михайловича Игнатьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 105. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
555238
   К 90-летию со дня рождения Константина Федоровича Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 158-169 : фото. – ISSN 0203-3100
555239
   К 90-летию трижды Героя Советского Союза Маршала авиации И.Н. Кожедуба // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
555240
  Максаковский В. К 90-летию Эмиля Борисовича Валева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58. – ISSN 0016-7207
555241
   К 90-летнему юбилею классика физической географии - А.Г. Исаченко / В.М. Котляков, К.В. Чистяков, А.В. Дроздов, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 116-118. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
555242
  Дмитриев В.Г. К 95-летию создания Северной научно-промысловой экспедиции / В.Г. Дмитриев, М.В. Дукальская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С.118-122. – ISSN 0130-2906
555243
  Толмачев А.И. К авифауне острова Колгуева / А.И. Толмачев. – 355-365с.
555244
  Молчанов Л.А. К авифауне. / Л.А. Молчанов, Н Зарудный, 1914. – 477с.
555245
  Штейн Л. К аграрному вопросу : пер. с нем. / Л. Штейн. – Москва : Изд. А.Ю. Маноцковой ; Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Вып. 1. – 1901. – VI, 105 с.
555246
  Бошко В.И. К аграрному вопросу в России / В.И. Бошко. – Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – 108 с.


  На тит. стр. кн. № 114419 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко. Благодарный автор. Петроград 21 июня 1917 года
555247
  Бошко В.И. К аграрному вопросу в России. Гражданская правоспособность крестьян в области землевладения // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 8-9. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
555248
  Гоян И.М. К аддитивной теории идеалов колец : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гоян И. М.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1967. – 8л.
555249
  Юруть Иван Ефимович К аддитивной теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Юруть Иван Ефимович; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 11л.
555250
  Фокина О.В. К альгофлоре степных рек Западного Казахстана. / О.В. Фокина. – Уральск, 1958. – 53-60с.
555251
  Райгородецкий Е.Я. К Альпам / Е.Я. Райгородецкий. – М, 1969. – 144с.
555252
  Хоничева Н.М. К анализу выработанных реакций кольчатых червей : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Хоничева Н.М.; МГУ. – М., 1968. – 30л.
555253
  Лапина И.В. К анализу глубоких стадий парабиотического процесса : Автореф... канд. биол.наук: / Лапина И. В.; МП РСФСР, Лен. пед. ин-т, Каф. физиол. и автомат. – Л., 1960. – 14л.
555254
  Крапивенский С.Э. К анализу категории "социальная революция" / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1971. – 184с.
555255
  Кирильчук В.Т. К анализу мировоззренческого аспекта проблемы практики / В.Т. Кирильчук, З.В. Стежко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
555256
  Григорян Леван Павлович К анализу проблемы доступности в обучении : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Григорян Леван Павлович; Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 24л.
555257
  Попова Т. К анализу региональной историографии : институционный подход // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 47-66. – ISBN 978-966-02-4344-6
555258
  Калюнов В.Н. К анализу рецепторной функции некоторых экстрамуральных ганглиев вегетативной нервной системы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калюнов В.Н. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1965. – 21 с.
555259
  Чечнев Б.А. К анализу социально-исторической природы развивающегося понятия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
555260
  Бесараб П.Н. К анализу точности методов типа Рунге-Кутта. / П.Н. Бесараб. – Киев, 1973. – 33с.
555261
  Иванова Н.Г. К анализу устойчивости рефлексов избегания к торможению : Автореф... канд. биол.наук: / Иванова Н.Г.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 17л.
555262
  Матейов К анализу экономической эффективности новой техники применительно к разработке "нового материала" / Матейов. – Москва, 1964. – 16с.
555263
  Возная А.И. К аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий головного мозга / А.И. Возная. – С. 77-80
555264
  Гурьянов И.Н. К аналитической теории интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурьянов И.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1956. – 9л.
555265
  Рафатов Р. К аналитической теории некоторых классов операторных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рафатов Р.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
555266
  Ахмедов К.Т. К аналитической теории операторных и операторно-дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ахмедов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Мехна.-матем. фак. Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. – Баку, 1960. – 12л.
555267
  Филипченко Ю.А. К анатомии Campodea staphylinus Westw. / Ю.А. Филипченко. – С-Пб. – 17с.
555268
  Павловский Е.Н. К анатомии Phumateus hildeebramdti Bol. в связи с особенностями его кожной секреции / Е.Н. Павловский. – 28с.
555269
  Козинец Т.Е. К анатомии видов дикой свеклы / Т.Е. Козинец, 1934. – 44,6с.
555270
  Пан М.К. К антропологии древнейшего населения полуострова Корея / М.К. Пан, В.Ю. Бахолдина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-99. – ISSN 0869-5415
555271
  Леонтьев Д.А. К антропологии счастья: состояние благополучия и путь радости // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 34-46. – ISSN 0236-2007
555272
  Маан О.В. К антропонимии населения юго-восточной Абхазии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 42-51. – ISSN 0869-5415
555273
  Гутник Л.А. К арифметике матриц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутник Л.А.; М-вод просвещения РСФСР. – М, 1959. – 10л.
555274
  Тер-Аветисян К археологическому обследованию Хараба-Гиляна : Европа: Кавказ, Закавказье / Тер-Аветисян. – Тифлис, 1927. – С. 166-178 : 3 табл., илл. – Отд. оттиск из: Известия Кавк. Историко-Археолог. Инст., т. 6
555275
  Гусак Д.В. К асимптотике распределения времени первого выхода однородного процесса с независимымы приращениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусак Д.В.; Объед.учен.совет.ин-тов матем.,кибернет. – К, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
555276
  Киланава Б.И. К атрибуции кименовских редакций грузинской агиографии ("Мученичества" Шушаники, Ефстафия и Або. "Житие Иллариона Грузина" : Автореф... канд. филологич.наук: 100103 / Киланава Б.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
555277
  Моисеева О.Н. К базисной концепции решения проблем биоэтики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.121-130. – ISSN 0235-1188
555278
  Бурханов В.Ф. К берегам Антарктиды / В.Ф. Бурханов. – Москва : Морской транспорт, 1956. – 103с.
555279
  Драчев Б.С. К берегам Востока / Б.С. Драчев. – Москва : Морской транспорт, 1961. – 98 с.
555280
  Тамбовский К.И. К берегам Куа-Кам / К.И. Тамбовский. – Одесса, 1975. – 96с.
555281
  Шур Л.А. К берегам Нового Света : Из неопубликоваванных записок русских путешественников XIX в. / Л.А. Шур. – Москва : Наука, 1971. – 286с.
555282
  Мугуев Х.-М. К берегам Тигра / Х.-М. Мугуев. – М., 1953. – 216с.
555283
  Мугуев Х.-М. К берегам Тигра / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1978. – 496с.
555284
  Шопотов К.А. К берегам Тихого океана / К.А. Шопотов. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 11 ; История)
555285
  Мартинес Л.А. К берегу / Л.А. Мартинес. – М, 1966. – 176с.
555286
  Плеханов В.Ф. К берегу мужчин / В.Ф. Плеханов. – М., 1990. – 206с.
555287
  Сумцов Н.Ф. К библиграфии старинных малорусских религиозных сказаний / Н. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
555288
  Попов П.Н. К библиографии "Слова о полку Игореве" / П.Н. Попов. – вип. 3, 1956. – 268-271с.
555289
  Петрунь Ф.О. К библиографии печатных трудов В.И.Григоровича. / Ф.О. Петрунь. – 337-345с.
555290
  Сумцов Н.Ф. К библиографии старинных малорусских религиозных сказаний / [Соч.] Н. Сумцова // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – [2], 8 с.


  надпись ... от автора
555291
  Багрий А.В. К библиографии Т.Г.Шевченка / А.В. Багрий. – Владикавказ, 1923. – 14с.
555292
  Комаров М.Ф. К биографии А.П. Стороженка : (Сведения из его формуляра, его письма и литературные мелочи) / М. Комаров. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа Н.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1900. – 39 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина. 1900, № 3, с. 274 – 314. - Отрывки из произв. А.Я. Стоpоженко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому и дорогому Оресту Ивановичу Левицкому от Н. Стороженко
555293
  Модзалевский Б.Л. К биографии В.Г. Варенцова / Б.Л. Модзалевский. – 445-451с.
555294
  Чуднова Л. К биографии В.М. Шукшина // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 111-114. – ISSN 0203-5847
555295
  Зайцев П. К биографии Е.П.Гребенки. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Сириус ], 1914. – 20 с. : ил. – Отд. отт.: Русский библиофил. 1913, № 7, с. 5-22.
555296
  Грот К.Я. К биографии И.И. Дмитриева : Неизданные письма и заметки, относящиеся ко времени его кончины (с 3 окт. 1837 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1902. – 41 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 6, кн. 4, 1901, с.228-268
555297
  Перетц В.Н. К биографии Ломоносова : (кто был "Христофор Зубницкий"?) / В.Н. Перетц. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1911. – 103 с. – Отд. оттиск из: Ломоносовский сборник
555298
  Щербина Ф. К биографии Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.63-75
555299
  Старицкий М.П. К биографии Н.В. Лисенка / М.П. Старицкий. – Київ, 1904. – 42с.
555300
  Лебедев А.А. К биографии Н.Г.Чернышевского : (По поводу двадцатилетия со дня его смерти 1889-1909). – 999-1004с.
555301
  Данилов В.В. К биографии Н.С. Лескова. – [6] с. – Отд. оттиск
555302
  Невзоров Н.К. К биографииА.С. Пушкина : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / [соч.] Н. Невзорова. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Гоппе, 1899. – 21 с.


  На тит. л.: Чистая прибыль от настоящего издания предназначается на образование Пушкинского фонда при Обществе вспомоществования нуждающимся ученикам СПб. 7-й гимназии
555303
  Готовцева А.Г. К биогрфии И.И. Муравьева-Апостола // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-154-8
555304
  Вульфсон Р.И. К биологии 28-точечной картофельной коровки в Дальневосточном крае / Р.И. Вульфсон, 1936. – С. 153-164
555305
  Страховский А.Н. К биологии Acrodium kraussi Saul / А.Н. Страховский, 1927. – с.
555306
  Борхсениус Н.С. К биологии Oratocelis communimacula Hb. - хищника ложнощитовок / Н.С. Борхсениус, 1949. – 49с.
555307
  Жадин В.И. К биологии Parmacella Korshinskii Smrth. и о мерах борьбы с ней в Таджикистане / В.И. Жадин. – Москва, 1946. – 11с. – Отд. оттиск из: "Зоологический журнал", Т. 25, Вып. 1
555308
  Слащевский П.И. К биологии Phasus shamyl Chr. / П.И. Слащевский. – 39-56с.
555309
  Пятакова В.Л. К биологии Rhamphus pulicarius Hbst. Прыгун. / В.Л. Пятакова. – Х., 1929. – 6с.
555310
  Положенцев П.А. К биологии Spondylis buprestopes. / П.А. Положенцев, 1929. – 48-59с.
555311
  Кобахидзе Д.Н. К биологии бересклетовой щитовки / Д.Н. Кобахидзе, 1941. – 3с.
555312
  Капелькин В.Ф. К биологии жука Blapssimilis Latr / В.Ф. Капелькин, 1908. – 35-37с.
555313
  Зорина Л.М. К биологии заморозковой листоветки Exapate congelatella Cl. / Л.М. Зорина. – 47-52с.
555314
  Боровский В.А. К биологии и выявлению эхинококка : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Боровский В.А.; АН Каз. ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
555315
  Болдырев В.Ф. К биологии и географическому распростаранению кузнечиков. / В.Ф. Болдырев, 1927. – с.
555316
  Федоров С.М. К биологии и географическому распространению Satanas gigas Eversm. (Diptera, Asilidae) / С.М. Федоров, 1925. – 219-223с.
555317
  Кожанчиков И.В. К биологии и морфологии Erythroneura parbula Bob Typblocybinae, Jassidae) виноградной лозы в Азербайджане / Кожанчиков И.В., 1931. – 85-99 с. – Отд. отт. из Изв. Ин-та б-бы с вредителями и болезнями сел. и лес. хоз-ва. Вып 1, 1931
555318
  Мордвилко А.К. К биологии и морфологии тлей / А.К. Мордвилко. – 313с.
555319
  Брагина А. К биологии и морфологии хлебного жука (Anisoplia austriaca herbst) / А. Брагина. – С.1-15. – Оттиск из журнала "Хозяйство" за 1912г.,№№10,11
555320
  Аренс Л.Е. К биологии и систематике Pterochilus chevrieranus Sauss (Hymenoptera, Eumenidae) / Л.Е. Аренс, 1924. – С. 175-200
555321
  Холодковский Н.А. К биологии и систематике рода Chermes L / Н.А. Холодковский. – Спб. – 255-290с.
555322
  Александров Л.А. К биологии и экологии бабочек лугового мотылька в районе Курского отделения Сахаротреста : Из работ энтомологической секции Львовской селекстанции / Л.А. Александров. – [36] с. – Отд. отт.
555323
  Шишкин К.Л. К биологии и экологии капустной белянки Pieris brassicae Lim. / К.Л. Шишкин. – Киев : КНУ, 1950. – С. 151-153. – Отдельный оттиск
555324
  Рубцов И.А. К биологии и экологии мошек (Simuliidae) Восточной Сибири. / И.А. Рубцов. – 169-200с.
555325
  Шмук А.А. К биологии кубанского чернозема : материалы к агроном. характеристике кубан. чернозема / А. Шмук. – Краснодар : 1-я Гостип. Кубчерполиграфтреста, 1923. – 28 с., [2] л. граф. – (Труды Кубано-Черноземного краеведческого научно-исследовательского института : материалы по почвовед. Кубан. края ; т .10, вып.1)
555326
  Конаков Н.Н. К биологии лета совое по данным ловли на патоку / Н.Н. Конаков. – Киев, 1927. – 10с.
555327
  Родд А.Е. К биологии люцерновой златки. / А.Е. Родд. – Ташкент, 1928. – 17с.
555328
  Плигинский В.Г. К биологии некоторых крымских чешуекрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 100с.
555329
  Тарнани И.К. К биологии оленьего овода (Oestridae, Hypoderma) / И.К. Тарнани, 1927. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Труды Харьковского Общества Испытателей Природы", т. 50, вып. 2
555330
  Шиперович В.Я. К биологии пилильщика, вредящего сосне и вопрос борьбы с ним // [Прикладная энтомология]. – 6 с.
555331
  Минкевич Р. К биологии простейших Черного моря, 1900. – С. 7-11, [2] + табл. – Отд. отиск
555332
  Юзбашьян С.М. К биологии психид Закавказья / С.М. Юзбашьян. – 6с.
555333
  Кулагин Н.М. К биологии пчел. / Н.М. Кулагин. – Птгр., 1918. – с.
555334
  Эрн Л.Н. К биологии развития розели. : Автореф... канд.биол.наук: / Эрн Л.Н.; МСХ СССР. Всес.наук -исслед.ин-т лубяных культур. – Краснодар, 1950. – 8л.
555335
  Новогрудский Д.М. К биологии сапрофитной, целлюлозоразрушающей почвенной микохитридии Rhizophlyctis rosea / Д.М. Новогрудский, З.Ф. Теплякова, 1949. – С. 47-55. – Отд. оттиск
555336
  Ермакова Лидия Тимофеевна К биологии термофильных молочнокислых стрептококков и энтерококков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Ермакова Лидия Тимофеевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 31л. – Бібліогр.:с.30
555337
  Добровлянский В.В. К биологии тлей плодовых деревьев и ягодных кустов = Zur biologie der blattlause der obstbaume und beerenstraucher / В.В. Добровлянский; Киевская энтомологическая станция при Южно - Русском обществе поощрения земледелия и сельской промышленности. – Киев, 1913. – 48с.
555338
  Хетагурова Ф.Н. К биологии фитопатогенных бактерий : Автореф... докт. биологич.наук: / Хетагурова Ф.Н.; Министерство сельского хозяйства СССР. Институт прикладной зоологии и фитопатологии. – Ленинград, 1949. – 18л.
555339
  Алиева А.Г. К биологии цветения джута : Автореф... канд. биол.наук: / Алиева А. Г.; Алиев А. Г.; АН УзССР, Плодо-ягодный ин-т им. Шредера АН УзССР и Среднеазиатская станция ВИР. – Ташкент, 1950. – 9 с.
555340
  Демокидов К.Э. К биологии чайной моли, Parametriotes theae Kusn / К.Э. Демокидов. – Gtnhjuhfl : Типогр. Кюгельген, Глич, 1916. – 36с. – В изд. также: Описание Parametriotes theae Kusn., gen.n., sp.n. нового вредителя чайного куста в Закавквзье/Кузнецов Н.Я.; Отд. оттиск из Русского энтомологического обозрения, 1915, Т.15
555341
  Шестериков М.К. К биологии шведской мухи (Oscinis Fritz) / М.К. Шестериков. – 20-228с.
555342
  Ионов А.Н. К биологии. / А.Н. Ионов. – 8с.
555343
  Василенко М.В. К биоморфологии легких некоторых хозяйственно важных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко М.В.; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 16л.
555344
  Садыков Ж.С. К биоморфологии спинного мозга млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: / Садыков Ж. С.; МВССО Каз.СССР, Ин-т эксперим. биол. АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 19л.
555345
  Супрунова Н.И. К биостратиграфии верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Северо-Западного Прикаспия. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Супрунова Н.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 18л.
555346
   К биостратиграфии неогеновых отложений Борисфенского залива Восточного Паратетиса / И.М. Барг, Т.А. Иванова, О.В. Бондарь, Д.А. Старин, Д.А. Сапронова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-137 : табл., схема. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
555347
  Матоян Д.С. К биофизике возбудимости кожного анализатора человека : Автореф... кандидата биол.наук: / Матоян Д.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 19л.
555348
  Зубенко П.М. К биохимии денервированных мышц : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Зубенко П.М. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 31 с.
555349
  Патрики А.Н. К биохимии млочнокислых ацидофильных бактерий. : Автореф... Канд.биол.наук: / Патрики А.Н.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии. – Краснодар, 1949. – 4 с.
555350
  Семененко Г.И. К биохимии обмена нуклеиновых кислот и их физиологической роли у высших растений : Автореф. дис. ... доктора биол. наук / Семененко Г.И. ; Харьк. ун-т. – Харьков, 1964. – 34 с. – Бібліогр.:с.33-34
555351
  Семененко Г.И. К биохимии обмена нуклеиновых кислот у высших растений / Г.И. Семененко. – Х., 1964. – 176с.
555352
  Макаров Ф.П. К боевой биографии В.М. Азина / Ф.П. Макаров. – Ижевск, 1935. – 100с.
555353
  Ривера Ш. К более точным оценкам трансформаций в российской элите / Ш. Ривера, Д. Ривера // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 149-157. – ISSN 0321-2017
555354
  Политов В.И. К Большой Медведице / В.И. Политов. – М., 1988. – 396с.
555355
  Стуруа Д.Г. К борьбе за единство рядов партии. Деятельность ЦКК-РКИ Грузии ( 1924-1934 гг. ) / Д.Г. Стуруа. – Тбилиси, 1972. – 336с.
555356
   К братьям угнетенным славянам.. – М., 1941. – 56с.
555357
  Лобода А.М. К былинам о сватовстве. : Женитьба Добрыни / А.М. Лобода. – Москва : Типография А.А.Левенсон, 1896. – 240-251с.
555358
   К вам идут стихи.. – Йошкар-Ола, 1965. – 81с.
555359
  Сюрмелян Л.З. К вам обращаюсь, дамы и господа. / Л.З. Сюрмелян. – Ереван, 1987. – 269с.
555360
  Зерагия Д.П. К вариационной теории нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зерагия Д.П.; АН Груз. ССР. Тбилис. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1963. – 7л.
555361
  Скропышева В.Г. К вашим услугам-почта : Справочное пособие / В.Г. Скропышева, Е.Л. Карлова. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 188с.
555362
   К великой цели. – Грозный, 1981. – 43с.
555363
  Косыгин А.Н. К великой цели. / А.Н. Косыгин. – М.
1. – 1979. – 608с.
555364
  Косыгин А.Н. К великой цели. / А.Н. Косыгин. – М.
2. – 1979. – 640с.
555365
   К великой цели.. – М., 1984. – 190 с.
555366
  Михайлов Ю. К вере через знания : нация и мир // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 167-181. – ISSN 0012-6756


  Когда и как появился Коран? Мусульмане и идолопоклонство
555367
  Тоболяков В. К верховьям исчезнувшей реки / В. Тоболяков. – М, 1930. – 121с.
555368
  Козин В.В. К верховьям неведомых рек : Жизнь и путешествия Городкова Б.Н. / В.В. Козин. – Москва : Мысль, 1981. – 120с. – (Замечательные географы и путешественники)
555369
  Рототаев П.С. К вершинам / П.С. Рототаев. – М., 1977. – 272с.
555370
  Казакова Е.А. К вершинам Алтая / Е.А. Казакова. – М, 1955. – 151с.
555371
  Серый Н.П. К вершинам гимнастического мастерства / Н.П. Серый. – Москва, 1951. – 62с.
555372
  Алтаев Ал. К вершинам искусства / Ал. Алтаев. – Москва, 1964. – 271с.
555373
  Алтаев Ал. К вершинам искусства / Ал. Алтаев. – Москва, 1979. – 269с.
555374
  Трефилов Г.Н. К вершинам культуры / Г.Н. Трефилов. – Ижевск, 1964. – 88с.
555375
  Куманев В.А. К вершинам культуры. КПСС в борьбе за дальнейший расцвет культуры. (1956-1961) / В.А. Куманев. – Москва, 1962. – 32с.
555376
  Валеев М.Ф. К вершинам науки / М.Ф. Валеев. – Москва, 1975. – 176с.
555377
  Рахими М. К вершинам счастья / М. Рахими. – М, 1964. – 88с.
555378
  Браун Н.Л. К вершине века / Н.Л. Браун. – Л., 1975. – 151с.
555379
  Браун Н.Л. К вершине века / Н.Л. Браун. – Л., 1982. – 335с.
555380
  Самсонс В. К весне: Воспоминания и комментарий документов / В. Самсонс. – Рига, 1989. – 207с.
555381
  Курносенко В.В. К вечеру дождь: Повесть и рассказы. / В.В. Курносенко. – Челябинск, 1988. – 268с.
555382
  Гарибян А.А. К взаимнодействию двигательного и вестибулярного анализаторов в механизмах статокинетической координации / А.А. Гарибян, Л.С. Гамбарян, 1963. – C. 65-71
555383
  Цисарь И.А. К взаимодействию потоков при электролизе : Автореф... канд. хим.наук: / Цисарь И. А.; МВССО УССР, Чернов.ГУ, Каф. физ. хим. – Черновцы, 1963. – 16л.
555384
  Зборовский Г.Е. К взаимодействию религиозного и светского образования в современных условиях / Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.107-112. – ISSN 0132-1625
555385
  Михайлов Антон К взлету готов! : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 72-73
555386
  Чжу Хай-цин. К влиянию паразита на органы и ткани непарного шелкопряда.. : Автореф... канд. биол.наук: / Чжу Хай-цин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1961. – 16л.
555387
  Добреньков В.И. К внешнеполитической стратегии России в XXI в. / В.И. Добреньков, А.Г. Дугин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-23. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
555388
  Прибтковский Л.Н. К военному перевороту в Нигерии / Л.Н. Прибтковский. – М, 1966. – 16с.
555389
  Брайнин И.Б. К вождю за советом / И.Б. Брайнин. – М., 1986. – 254,(2)с.
555390
  Брайнин И.Б. К вождю за советом / И.Б. Брайнин. – 2-е изд.. доп. – М., 1989. – 267с.
555391
  Царев А.А. К возникновению сложных слов (сложное слово, и соотносительное словосочет. в ист. русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Царев А. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 23л.
555392
  Ильин П.А. К возрастной морфологии и гистохимии органов ротоглотки, пищевода и преджелудков у плодов крупного рогатого скота красной степной породы : Автореф... кандидата биол.наук: / Ильин П.А.; Омский гос. вет. ин-т. – Омск, 1965. – 20л.
555393
  Тасбулатова Разия Джумасеитовна К возрастной морфологии краниального шейного симпатического узла и нижнего узла блуждающего нерва : Автореф... канд. мед.наук: 751 / Тасбулатова Разия Джумасеитовна; Караганд. гос. мед. ин-т. – Караганда, 1968. – 26л.
555394
  Бродский Н.Л. К воле : Крепостное право; В народной поэзии; Памфлеты, песни, сказки, анекдоты, заговоры, пословицы, поговорки, драмы-комедии, великорусские, малорусские и белорусские / сост. Н.Л. Бродский. – Москва : Книгоиздат "Польза", 1911. – 190, [1] с. – Библиогр.: "Источники" (с. 189-190). – (Универсальная библиотека ; № 506-507)
555395
  Трошкин О.В. К волновой теории турбулентности. / О.В. Трошкин. – М., 1989. – 22с.
555396
  Богач П.Г. К вопpосу о взаимоpегуляции мотоpной функции желудочно-кишечного тpакта пpи В-авитаминозе. // Вопросы физиологии
555397
  Бобрецкий Н.В. К вопpосу о пpоисхождении бластодеpмы у насекомых / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Университетская типография, 1878. – 18 с. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
555398
  Гельман Р.Н. К вопосу о наблюдении за проблемными участками берега Сарезского озера // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
555399
  Родионова О.В. К вопосу о проблемах правопонимания в контексте формирования правового государства в современной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.12-14
555400
  Миндели Л. К вопосу о реструктуризации академических организаций / Л. Миндели, С. Чернsых // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 173-183. – ISSN 0207-3676
555401
  Четвернин В.А. К вопосу о типоллогии правопонимания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.3-6
555402
  Куроченко А.В. К вопрову о теории социально-экономического развития // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.10-19
555403
  Булдакова Е.В. К вопролсу об осуществлении королевской власти во Франции в период правления Людовика VI и Людовика VII // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 7-19. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
555404
  Аухадеев Э.И. К вопрос о механизмах взаимоотношения между симпатическими и парасимпатическим нервами сердца. : Автореф... наук: 102 / Аухадеев Э.И.; Казан. гос.унив. им.В.ИУльянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
555405
  Ильинский Н.Д. К вопросам изготовления приближенно ориентированных планов землепользований колхозов / Н.Д. Ильинский; ред. А.Т. Панфилов. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 56 с.
555406
  Сыгель Э.Я. К вопросам истории эстонской литературы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сыгель Э.Я.; АН ЭстонССР. – Таллин, 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.30
555407
  Кингисепп В.Э. К вопросам культуры / В.Э. Кингисепп. – Таллин, 1956. – 80с.
555408
  Ковалева М.Ф. К вопросам методологии политической экономии капитализма / М.Ф. Ковалева. – Москва, 1969. – 352с.
555409
  Кофанов А. К вопросам оценки судом экспертного заключения и обеспечения безопасности его источника в судопроизводстве // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 187-189
555410
   К вопросам современных международных отношений.. – М., 1959. – 24с.
555411
   К вопросам современных международных отношений.. – М.
4. – 1959. – 40с.
555412
  Малакшинов П.И. К вопросам сопоставительной фонетики русского и бурят-монгольского языков / П.И. Малакшинов. – Улан-Удэ, 1952. – 55с.
555413
  Ульбрихт В. К вопросам социалистического строительства в ГДР. / В. Ульбрихт. – Дрезден, 1968. – 824с.
555414
  Алламуратов Ж. К вопросам форм прошедшего времени глагола изъявительного наклонения в каракалпакском языке / Ж. Алламуратов. – Нукус : Каракалпакия, 1964. – 144 с.
555415
  Пятницкий Г.К. К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька / Г.К. Пятницкий. – Л., 1936. – 112с.
555416
  Бируля А.А. К вопросу а нижнем течении р.Волги как зоогеографической границе / А.А. Бируля. – М., 1928. – 2с.
555417
  Бируля А.А. К вопросу а нижнем течении р.Волги как зоогеографической границе / А.А. Бируля, 1928. – 338-340с.
555418
  Романенко Е.В. К вопросу автоматизации игры в шахматы / Е.В. Романенко. – К., 1978. – 20с.
555419
  Мирзоянц Жулета Амировна К вопросу адаптации интероцептивных гликемических рефлексов у животных различных возрастных групп : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Мирзоянц Жулета Амировна; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1974. – 28л.
555420
  Скарлато О.А. К вопросу биогеографического районирования континентальной ступени северозападной части Тихого океана на примере двустворчатых моллюсков надсемейства Tellinacea. / О.А. Скарлато. – Л., 1962. – 6с.
555421
  Охрименко И.П. К вопросу биохимии молочной железы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Охрименко И.П. ; АН СССР и АН УССР. – Житомир, 1949. – 11 с.
555422
  Захаревич В.А. К вопросу бокситоносности палеозоя и нижнего мезозоя в Южном Узбекистане / В.А. Захаревич. – Ташкент, 1939. – 36с.
555423
  Файзуллин И.Н. К вопросу взаимодействия двуокиси серы с непредельными фосфорорганическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзуллин И.Н.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 12л.
555424
  Непаридзе Ж.И. К вопросу взаимоотношения между вниманием и установкой : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Непаридзе Ж.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
555425
  Бурчуладзе Р.С. К вопросу генезиса лирики Г. Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Бурчуладзе Р.С. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1975. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
555426
  Косинская З.П. К вопросу гидрогеологической классификации трещиноватости верхней обводненной зоны кристаллических пород // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 79-81 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 4)
555427
  Косинская З.П. К вопросу гидрогеологической классификации трещиноватости верхней обводненой зоны кристаллических пород // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 79-81 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геология ; № 4)
555428
  Тер-Оганесян К вопросу глубокой очистки Д-винной кислоты и ее солей от микропримесей d-элементов методом электродиализа : Автореф... канд. хим.наук: / Тер-Оганесян Г. Ш.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 22л.
555429
  Дорогинин Владимир Васильевич К вопросу деформируемости многослойных струб : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Дорогинин Владимир Васильевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1980. – 8л.
555430
  Кекелидзе Силена Акакиевна К вопросу идейно-художественного взаимообогащения национальных литератур народов СССР. (На основе материалов грузинской и белорусской литератур) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кекелидзе Силена Акакиевна; АН Грузинск.ССР. Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1979. – 30л.
555431
  Кацин Ю.Ф. К вопросу изменения скорости простой психической реакции при некоторых физиологических и патологических состояниях : Автореф... канд. мед.наук: / Кацин Ю.Ф.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 15л.
555432
  Параскивою Р.И. К вопросу изучения некоторых способов увеличения процентного содержания триплоидов и продуктивности анизоплоидных популяций сахарной свеклы. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Параскивою Р.И.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т сахарной свеклы. – К, 1968. – 20л.
555433
  Бутырин П.Н. К вопросу изучения процессов карста. / П.Н. Бутырин. – Ленинград; Москва
Вып.26 : Специальные вопросы и исследования. – 1935. – 47с.
555434
  Рахматуллаева М. К вопросу изучения синонимов в языке Алишера Навои. (На материалах уникальной рукописи дивана "Наводир-ан-нихоя", переписанной в XV в.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Рахматуллаева М.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
555435
  Шамшина И.И. К вопросу изучения трудового права при подготовке юристов в классическом университете / И.И. Шамшина, А.А. Юрченко // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 200-204
555436
  Логвиненко О.А. К вопросу использования профильного плодородья почв низкогорной северо-запада Горного Алтая. : Автореф... Канд.с-хнаук: 532 / Логвиненко О.А.; М-во с-х.СССР..Укр.с-х.акад. – К, 1968. – 22л.
555437
  Степанов В.Н. К вопросу исследования проблем управления рисковыми событиями в Украине / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова // Матеріали наукових заходів : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ, 2015. – С. 5-7
555438
  Волков П.Д. К вопросу исследования работы сепараторов подшипников качания, нагруженных осевыми силами / П.Д. Волков. – Москва, 1957. – 23с.
555439
  Маградзе В.А. К вопросу истории грузинской народной песни (местный диалект) : Автореф... канд. искусст.наук: / Маградзе В. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
555440
  Есназаров У. К вопросу истории казахской литературы начала ХХ века. (На материалах творчества Абсалыка Кунхожина, Баймухамета Айтхожаева, Таира Жомартбаева и Арипа Танирбергенова) : Автореф... канд. филол.наук: / Есназаров У.; Акад. наук КазССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
555441
  Лунецкас А.М. К вопросу каталитической активности гидроокисей кобальта и меди, а также некоторых их смесей в реакции разложения гипохлорита кальция. : Автореф... канд. хим.наук: / Лунецкас А.М.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 23л.
555442
  Сагаловский Ш.М. К вопросу кинетики поглощения сероводорода гидроокисью железа и метод расчета поглотительных устанровок : Автореф... канд. техн.наук: / Сагаловский Ш. М.; МВО СССР, Дон. индустр. ин-т. – Сталино-Донбасс, 1951. – 8л.
555443
  Еськов А.С. К вопросу кислотности эмалевых стекол и взаимодействия их со сталью : Автореф... канд. техн.наук: / Еськов А.С.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
555444
  Коржик В.П. К вопросу классификации измененных геокомплексов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 17-22. – Бібліогр.: 10 назв
555445
  Джоусе-Иванина К вопросу классификации нормативно-правовых актов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-97. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
555446
  Квачахия И.М. К вопросу количественного электронно-микроскопического исследования биологических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Квачахия И.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1968. – 22л.
555447
   К вопросу котонизации льняных очесов.. – Иваново-Вознесенск, 1920. – 24с.
555448
  Семенов А.Ф. К вопросу малоуспешности учеников наших гимназий / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1904. – 72 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества при Институте кн. Безбородко в Нежине. 1912-1913, т. 8
555449
  Гусейнов В.М. К вопросу межуточного азотистого обмена и исследование ДНК в сперме баранов-производителей при различных восполнителях белка в рицоине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов В.М.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 18л.
555450
  Кудрицкий И.Я. К вопросу методики самостоятельного изучения синтаксиса украинского языка в курсе "Университет на дому". : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудрицкий И.Я.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 11 с.
555451
  Ляпин Д.А. К вопросу о "городских восстаниях" в России в середине XVII века (по материалам южнорусских уездов) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 142-154. – ISSN 0869-5687
555452
  Порус В.Н. К вопросу о "рациональной реконструкции" истории науки // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 139-146. – ISSN 0869-3617
555453
  Пржемыский К. К вопросу о балтском ярусе / К. Пржемыский. – 104с.
555454
  Шугуров А.М. К вопросу о безлесии Крымской Яйлы. – [Одесса], 1907. – 26 с. – Отд. оттиск из : Записки Крымско-Татарского горного клуба, № 1-3, 1907 г.
555455
  Малина Т.П. К вопросу о безличном глаголе в современных русском и украинском языках / Т.П. Малина, 1954. – 283с.
555456
  Письман И.И. К вопросу о бескислотном катализаторе процесса прямой гидратации этилена : Автореф... канд. хим.наук: / Письман И.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 13л.
555457
  Тарасова Анна Николаевна К вопросу о бессоюзной связи в современном французском языке. (На материале конструкций с общим значением обусловленности) : Автореф... канд. филол.наук: 00.05 / Тарасова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 24л.
555458
  Руссиян М.И. К вопросу о биогенных стимуляторах листьев алоэ древовидного. : Автореф... канд. биол.наук: / Руссиян М.И.; Ташкент. фармацевт. ин-т. Каф. фармакологии. – Ташкент, 1952. – 20л.
555459
  Мраморнов А.И. К вопросу о биографическом методе в изучении истории русской церкви // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 38-50. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
555460
  Клесов М.Д. К вопросу о биологии двух нематод рода Thelatia Bosc, паразитов глаз крупного рогатого скота. / М.Д. Клесов, 1950. – С. 591-594
555461
  Груздева Е.Ю. К вопросу о биосинтезе витамина Е в растениях : Автореф... канд. биол.наук: / Груздева Е.Ю.; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1966. – 16л.
555462
  Верещагин Г.Ю. К вопросу о биоценозах и стациях в водоёмах. / Г.Ю. Верещагин. – Саратов, 1923. – 11с.
555463
  Ляскоронский В.Г. К вопросу о Битве князя Витовта с татарами на реке Ворскле в 1399-м году / В.Г. Ляскоронский. – [Санкт-Петербург], 1908. – С. 70-76. – Отд.оттиск из журнала Министарства Народного просвещения, 1908, июль, № 13


  На обл. вырезки надпись: Глубокоуважаемой Катерине Николаевне Антонович от автора
555464
  Авинов А.Н. К вопросу о более дробных зоогеографических подразделениях палеарктических частей Британской Индии на основании распространения и группировки Lepidoptera Rhopolocera (дневных бабочек) : [чит. в заседании Биогеогр. комис. И. Р. Г. О.] / А.Н. Авинов. – Петроград : Тип. М. Стасюлевича, 1915. – 41 с. : ил., карты. – Без тит. л. . - Отт. из "Изв. Имп. Рус. геогр. о-ва", т. 49, вып. 4-6, 1913 г., с. 523-563
555465
  Лебедев Б.К. К вопросу о борбе нвовго со старым в условиях перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Лебедев Б. К.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1958. – 20л.
555466
  Степанов Б.М. К вопросу о введении динамических переменных в квантовую теорию поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов Б.М.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 4л.
555467
  Кирьянова Е.С. К вопросу о вертикальном и горизонтальном распределении фауны беспозвоночных в почвах окрестностей Такента / Е.С. Кирьянова. – 309-352с.
555468
  Лазарева Т.И. К вопросу о взаимодействии лексики и грамматики : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Лазарева Т.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1969. – 19л.
555469
  Калиниченко Анастасия Анастасьевна К вопросу о взаимодействии некоторых тетрагалогенидов d- и p- элементов IV группы с уксусной кислотой и ее хлорпроизводными : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Калиниченко Анастасия Анастасьевна; Киев. гос. ун-т. – К., 1973. – 28л.
555470
  Махнева Т.А. К вопросу о взаимодействии хлора низких концентраций с щелочными растворами и пиритом : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Махнева Т.А.; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 18л.
555471
  Панчвидзе В. К вопросу о взаимоотношении диалектов удинского языка. / В. Панчвидзе. – 703-711с.
555472
  Панчвидзе В. К вопросу о взаимоотношении диалектов удинского языка. / В. Панчвидзе. – 203-212с.
555473
  Тахтарева И.И. К вопросу о взаимоотношении между симпатической и парасимпатической иннервацией сердца : Автореф... кандидата биол.наук: / Тахтарева И.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 21л.
555474
  Кацитадзе Анзор Кирилович К вопросу о взаимоотношении эстетических и религиозных моментов в мировоззрении Льва Толстого : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Кацитадзе Анзор Кирилович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
555475
  Скорый С.А. К вопросу о взаимоотношениях скифов и тавров в VII - IV вв. до н.э. / С.А. Скорый, Р.В. Зимовец // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 30-45. – ISSN 2227-4952
555476
  Коротко Г.Ф. К вопросу о взаимосвязи между моторной и секреторной функциями желудка собак : Автореф... канд. биол.наук: / Коротко Г. Ф.; Среденазиат. ГУ. – Ташкент, 1954. – 16л.
555477
  Матвеев Г.К. К вопросу о вине как основании договорной ответственности / Г.К. Матвеев, 1948. – 111-136с.
555478
  Томазов В. К вопросу о вкладе казацко-старшинских родов греческого происхождения в украинскую культуру / Валерій Томазов // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 87-90
555479
  Путинцев А. К вопросу о влиянии А.П. Серебрянского на Кольцова. – Воронеж : Тип. Т-ва Н.Кравцов и К (Бывш. Исаева), 1909. – 16 с. – Отд. оттиск из : Филолог.записки, 1909 г.
555480
  Соян А.А. К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу береговой зоны Черного моря // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 149-161. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
555481
  Калениченко Н.Л. К вопросу о влиянии идей марксизма-ленинизма на развитие украинской литературы конца XIX - начала ХХ века : Автореф... кандид. филологич.наук: / Калениченко Н.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории укр. лит-ры. – К., 1952. – 15л.
555482
  Царапкин П.Ф. К вопросу о влиянии Кодекса Юстиниана на современный Гражданский кодекс Российской федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
555483
  Руфимский П.В. К вопросу о влиянии некоторых поверхностно-активных веществ на тиксотропное застудневание гидрозоля гидрата окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: / Руфимский П.В.; МВО СССР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1954. – 13л.
555484
  Григорян Г.Е. К вопросу о влиянии повреждения задних столбов спинного мозга на двигательно-пищевые условные рефлексы. / Г.Е. Григорян, 1963. – С. 63-68
555485
  Михайленко М.А. К вопросу о влиянии различных доз инсулина на животный организм. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайленко М.А.; Смол. гос. мед.ин-т. – Смоленск, 1967. – 15л.
555486
  Левченко М.А. К вопросу о влиянии состава плазмы на излучение спектральных линий при равновесных условиях возбуждения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левченко М.А.; Сиб. физ. техн ин-т при Том.ГУ. – Томск, 1969. – 22л.
555487
  Килимова Н.Н. К вопросу о влиянии французского языка на лексику современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Килимова Н.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1960. – 14л.
555488
  Бем А.Л. К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина / А.Л. Бем. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1911. – [2], 18 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники : материалы и исследования. Вып. 1, с. 146–163


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора
555489
  Кирсанова Е.М. К вопросу о влиянии этнокультурных стереотипов на процесс перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 64-75. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
555490
  Казмин Ю. К вопросу о внешней границе континентального шельфа России в Арктике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 12-35. – ISSN 0130-9625
555491
  Маркина Н.Н. К вопросу о внешнеполитических и военно-стратегических концепциях правительства Эйзенхауэра Далеса (1952-1957 гг.) / Н.Н. Маркина. – Киев, 1970. – 64с.
555492
  Юдинцев С.Д. К вопросу о внутривидовой борьбе за существование / С.Д. Юдинцев, А.Л. Зеликман, З.И. Берман, 1948. – С. 97-110. – Отдельный оттиск из журнала "Вестник Московского универститета", №2, 1948 г.
555493
  Гулканян В.О. К вопросу о внутрисортовом скрещивании пшеницы в связи с ее семеноводством / В.О. Гулканян, 1962. – 11 с.
555494
  Киркор О.Ф. К вопросу о водоснабжении в деревнях, селах и местечках / О.Ф. Киркор. – Киев : Типография Штаба Киевского Военного Округа, 1912. – IV, 32 с. – Дефект. кн.: № 146366 - відсутні сторінки з 1 по 10
555495
  Пилипенко Д.А. К вопросу о возможности преследования отдельных категорий лиц по уголовным делам частного обвинения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь / Д.А. Пилипенко, А.В. Самко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 134-144. – ISSN 2524-0064
555496
  Голуб А.М. К вопросу о возникновении химии как науки / А.М. Голуб, 1954. – С. 325-334. – Отд. оттиск
555497
  Качарава И. К вопросу о возрасте верхнего єхинокорисвового горизонта Лкчхуми / И. Качарава, 1940. – 679-682с.
555498
  Наринян С.Г. К вопросу о возрастных группах растений альпийских ковров в связи с надземной и подземной ярусностью / С.Г. Наринян. – Ереван, 1948. – 81-84с.
555499
  Ястребов М. К вопросу о всесвященстве христиан. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – 20 с. – Отд. отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии", № 4, 1906
555500
  Докучаев Н.Ф. К вопросу о выборе динамического граничного условия при решении уравнений гидродинамики вязкой несжимаемой жидкости // Задача о температурных колебаниях в почвах и грунтах / А.П. Порхаев, М.С. Смирнов. – Москва, 1958. – С. 9-14
555501
  Искра В. К вопросу о выравнивании уровней экономического развития стран мировой социалистической системы.. : Автореф... канд. экон.наук: / Искра В.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1961. – 16л.
555502
  Голик А.З. К вопросу о вязкости растворов электролитов. / А.З. Голик, 1937. – 1110-1116с. – Отд. оттиск: Журнал экспериментальной и теоретической физики Вып. 9-10, 1937
555503
  Антонович В.Б. К вопросу о галицко-русской литературе : (По поводу статьи Т.Д. Флоринского). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 28 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, кн. 3, 1900


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко от В. Антоновича
555504
  Кочетков В.В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества / В.В. Кочетков, Л.Н. Кочеткова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.23-33. – ISSN 0042-8744
555505
  Абдоков А.И. К вопросу о генетическом родстве абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков / А.И. Абдоков. – Нальчик : Єльбркс, 1976. – 148 с.
555506
  Личков Б.Л. К вопросу о геологической природе Полесья / Б.Л. Личков. – с.
555507
  Самойлова Ксения К вопросу о гостеприимстве Москвы... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 88-89 : Фото
555508
  Михеева С.Ф. К вопросу о государственно-монополистическом капитализме в Англии. : Автореф... канд. экон.наук: / Михеева С.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
555509
  Раевская Н.Н. К вопросу о грамматическом синонимике: (на материале английского языка) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 54-57
555510
  Цискаридзе В.К. К вопросу о грузинском историческом романе ХХ века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Цискаридзе В. К. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1966. – 33 с.
555511
  Садикова Л.В. К вопросу о гуманистических интенциях эссеистического текста // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 182-189. – ISBN 966-581-617-9
555512
  Быстров К.Н. К вопросу о движении жидкости в искривленных слоях переменной толщины. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быстров К.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1956. – 10л.
555513
  Лаврова И.К. К вопросу о дегидратации -гликолей исследование дегидратации -гликолей при действии уксусного ангидрида и при действии серной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лаврова И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
555514
  Размаев И.И. К вопросу о действии и последействии высоких температур на растения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Размаев И.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 20л.
555515
  Бугданов Г.Б. К вопросу о действии различных инсектисидов на гусениц яблонной моли - Hyponomeuta malinella Zell. / Г.Б. Бугданов. – Орджоникидзе, 1932. – 14с.
555516
  Корсикова Н.А. К вопросу о деятельности неправительственных организаций по противодействию торговле людьми // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
555517
  Рудзевичус С. К вопросу о диалектике необходимости и случайности в процессах отбора. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Рудзевичус С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 20л.
555518
  Пухначев В.В. К вопросу о динамическом краевом угле. : препринт : Р-7-81 / Пухначев В.В., Солонников В.А. ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова АН СССР, Ленингр. отд-ние. – Лениград : ЛОМИ, 1981. – 27 с. – Библиогр.: с. 22-24
555519
  Гуревич М.Б. К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства Украины / М.Б. Гуревич. – Х., 1925. – 58с.
555520
  Гуревич М.Б. К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства Украины / М.Б. Гуревич. – Х.
2. – 1925. – 61с.
555521
  Рязанцева Л.А. К вопросу о диффузщионных потенциалах и коэффициентах активности : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанцева Л. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
555522
  Мицкевич А.П. К вопросу о дихроизме микрокристаллических пленок органических красителей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицкевич А.П.;. – Москва, 1952. – 14 л.
555523
  Ляскоронский В.Г. К вопросу о древнейшем плане г. Киева, изданном в 1638 году Афанасием Кальнофойским / В.Г. Ляскоронский. – Москва, 1916. – С. 202-214
555524
  Саблин М.В. К вопросу о древнейших следах появления человека на юге Восточной Европы (Россия) / М.В. Саблин, Е.Ю. Гиря // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 7-13. – ISSN 1563-0102
555525
   К вопросу о естественных ресурсах низовьев Аму-Дарьи.. – Ташкент, 1956. – с.
555526
  Кулябко А.А. К вопросу о желчных капиллярах : гистологическое изследование / А.А. Кулябко. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 94, VII, [7] с.
555527
  Шапошник В.В. К вопросу о завещании Василия III // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 21-28. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
555528
  Анисимов А.П. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Е. Черноморец // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 1812-8696
555529
  Кочетова С.А. К вопросу о звукописи в рассказе И. Бунина "Ночь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 317-320. – (Б-ка Ін-ту філології)
555530
  До Мья Тин К вопросу о землевладении в Бирме. / До Мья Тин. – М., 1961. – 133с.
555531
  Радзимовская В.В. К вопросу о значении водородных ионов / В.В. Радзимовская. – Х, 1924. – 7с.
555532
  Паронян Н.М. К вопросу о значении и употреблении конъюктива в древневерхненемецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Паронян Н.М.; Военный ин-т иностр.яз. – Ленинград, 1953. – 17 с.
555533
  Личков Б.Л. К вопросу о значении местных базисов эрозии в гидрогеологии / Б.Л. Личков. – С.19-27
555534
  Заславский И.Я. К вопросу о значении советской литературы в странах народной демократии / И.Я. Заславский, 1953. – С. 23-40. – Отд. оттиск: КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филологический сборник, 1953, № 5


  На с. 1 дарственная надпись автора
555535
  Лисиця М.П. К вопросу о зонной схеме специально-нелегированных высокоомных монокристалов SiC / М.П. Лисиця, Ю.С. Краснов, 1968. – С. 536-539
555536
  Джанашвили А.Г. К вопросу о канибализме среди некоторых хищных млекопитающих. / А.Г. Джанашвили, 1942. – с.
555537
  Кацитадзе Т. К вопросу о катализе перекиси водорода. / Т. Кацитадзе, В. Кокочашвили. – Тбилиси, 1940. – 69-79с.
555538
  Всеволодова М.В. К вопросу о категориальном характере актуального членения и его роли в русском высказывании / М.В. Всеволодова, Ф.И. Панков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-33. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
555539
  Всеволодова М.В. К вопросу о категориальном характере актуального членения и его роли в русском высказывании. Статья вторая: Коммуникативная парадигма слова. / М.В. Всеволодова, Ф.И. Панков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 9-33. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
555540
  Агазаде Н.Г. К вопросу о категории наклонения и модальости в современном азербайджанском языке / Н.Г. Агазаде. – Баку, 1965. – 112 с.
555541
  Козинская Н.Г. К вопросу о категории состояния в немецком языке : Автореф... канд. филол. наук: 663 / Козинская Н.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
555542
  Пипаст Л.О. К вопросу о категории состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Пипаст Л.О.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1952. – 25л.
555543
  Ляскоронский В.Г. К вопросу о Киевском Вышгороде в удельно-вечевое время / В.Г. Ляскоронский. – Киев, 1919. – 8с.
555544
  Прохорова А.А. К вопросу о классификации многосторонних международных объединений // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 21-37. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
555545
  Каманин И.М. К вопросу о козацком землевладении / [И. Каманин]. – [Киев] : [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1909. – 8 с. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1909 г., т. 21, № 1-2, отд. 5, с. 3 – 10. - Авт. указан в конце текста.- Без тит. л. и обл..
555546
  Круглов А. К вопросу о количестве евреев, уничтоженных эйнзатцгруппами в 1941-1943 гг. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-64. – ISSN 1998-3883
555547
  Ионайтис Г.П. К вопросу о количественном анализе смеси альфа- и бета-каротинов спектрофотометрическим методом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ионайтис Г.П.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1954. – 16л.
555548
  Песков Н. П. К вопросу о коллоидной защите, 1917. – 63 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Химического Общества, Т. 49, 1917 г.
555549
  Туренко В.Э. К вопросу о конечности дискурса любви: философский аспект // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 65-72
555550
  Сиренко В. К вопросу о конституционном статусе русского языка // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 13-17. – ISBN 978-617-7027-03-03
555551
  Лопатина З.Р. К вопросу о конструкции с предикативом прямого дополнения в современном французском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лопатина З.Р.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1965. – 20л.
555552
  Алфераки С.Н. К вопросу о корме для форелей, разводимых в прудах / С.Н. Алфераки. – [Петербург : Типогр. Фроловой, 1916. – 8с. – Отд. оттиск из: Вестник рыбопромышленности, 1916, №10; Авт.указ. в конце статьи в виде инициалов С.А.
555553
  Всехсвятский С.К. К вопросу о корпускулярном излучении солнца. / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1955. – 165-176с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
555554
   К вопросу о котонизации льняных очесов.
3. – 1921. – 20с.
555555
  Калинина Л.В. К вопросу о критериях выделения и отлтчительных приметах лексико-грамматических разрядах имен существительных // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-70. – ISSN 0373-658Х
555556
  Лифшиц Б Г. К вопросу о кровоснабжении седалищного нерва и опыт лечения облитерирующего эндартериита резекцией внутриствольных артерий нерва. : Автореф... Канд.мед.наук: / Лифшиц Г.Б,; Крымский гос.мед.ин-т. – Симферополь, 1951. – 20л.
555557
   К вопросу о культе личности.. – М., 1956. – 44с.
555558
  Сонни А. К вопросу о культуре египетских божеств на северном побережье Черного моря / А. Сонни. – с.
555559
  Фуражева Наталья Сергеевна К вопросу о культуре общения. Прошлое и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.85-88. – ISSN 2073-9702
555560
  Жигалина О. К вопросу о курдском национальном движении в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1982. – № 1 (219). – С. 62-74
555561
  Шитяков И.Н. К вопросу о легализации имущества, преобретенного преступнып путем в системе международных преступлений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 1684-2626
555562
  Рылов В.М. К вопросу о ледниковых реликтах в пресноводной фауне / В.М. Рылов. – Вырезка. – 97-113с.
555563
  Жебровский Э.А. К вопросу о лечении экспериментального туберкулеза : экспериментальное изследование. Диссертация / Э.А. Жебровский. – С.-Петербург : Типография Ф. Вайсберга, 1902. – 163 с.
555564
  Потапов П. К вопросу о литературном составе летописи. III. Летопись и Откровение Мефодия Патарского / П. Потапов. – 81-110с.
555565
  Айзеншток И.Я. К вопросу о литературных влияниях (Г.Ф. Квитка и Н.В. Гоголь) / [соч.] Г. Александровского. – [Петроград], 1919. – С. 23-42. – Авт. указ. в коце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Рос. АН 1919 г. Петроград. Т. ХХIV, кн. 1, с.. 23-42
555566
  Стребков А.И. К вопросу о лично-зависимой сущности современного государства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 87-93. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
555567
  Орбели Л.А. К вопросу о локализации условных рефлексов в центральной нервной системе / Л.А. Орбели. – Санкт-Петербург : Тип. "Россия", 1908. – 17 с. – Отд. оттиск из: Труды Общества Русских врачей, 1908 г.
555568
  Красовский Э.Д. К вопросу о малигнолипине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Красовский Э.Д.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1971. – 19л.
555569
  Радзиевская Т.В. К вопросу о манипулятивном воздействии: адресат и его реакции // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 92-99. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821


  В статье рассматривается вопрос о возможности использования текста дневника для описания и анализа речевого поведения адресата воздействия манипулятивного типа. Для этого анализируется корпус дневниковых записей российского общественного и ...
555570
  Григорьева Л.И. К вопросу о марксистско-ленинской теории экономического плодородия почвы : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьева Л.И.; Уральский гос. унт им. А.М.Горького. – Свердловск, 1958. – 16л.
555571
  Горельченко З.П. К вопросу о математических способностях учащихся школ : Автореф... канд. пед.наук: / Горельченко З. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 21л.
555572
   К вопросу о международной политике СССР.. – К.
1. – 1973. – 61с.
555573
  Бурмистров С.Л. К вопросу о месте джайнизма в историко-философских концепциях современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51-63. – ISSN 0869-1908
555574
  Кулик Л.А. К вопросу о месте падения тунгусского метеорита 1908 года. / Л.А. Кулик, 1927. – 399-402с.
555575
  Ляскоронский В.Г. К вопросу о местоположении, в пределах Южной России, района, в котором проповедовал епископ Брунов в начале 19 века / В.Г. Ляскоронский. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1905. – 27с. – Отд.оттиск из жур-ла Министерства Народного Просвещения, за 1916 г.
555576
  Крейтер В.М. К вопросу о методах геолого-разведочных операций при поисках и разведках рудных месторождений / В.М. Крейтер. – Л.-М., 1932. – 80с.
555577
  Тиле В.К. К вопросу о методах определения степени набухания гелей (Сравнит. исслед. весового и объемного методов определ. стемени набухания) : Автореф... канд. хим.наук: / Тиле В. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
555578
  Зверезомб-Зубовский К вопросу о методике анализа зерна на заражение его вредителями / Зверезомб-Зубовский. – 8 с.
555579
  Никитин П.П. К вопросу о методике изложения иналитической геометри в высших технических и экономических учебных заведениях : Автореф... канд. пед.наук: / Никитин П. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 11л.
555580
  Тамутис П.К. К вопросу о методике измерения количества атмосферного озона с помощью фотосчетчика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тамутис П.К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1952. – 13л.
555581
  Бобко Е.В. К вопросу о методике изучения образования новых видов / Е.В. Бобко, 1953. – С. 401-406. – Отд. оттиск
555582
  Лукашенко М.А. К вопросу о методике преподавания в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 65-70. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся подготовки преподавателей к работе в новой технологической среде, то есть обеспечения готовности преподавателя к технологическим сбоям, повышения эффективности планирования занятий и стандартизации их ...
555583
  Циркин В.И. К вопросу о механизмах утомления скелетной мышцы : Автореф... канд. мед.наук: 02.102 / Циркин В. И.; Свердл. гос. мед. – Свердловск, 1972. – 18л.
555584
  Будилова Е.В. К вопросу о механизме воздействия ионизирующих излучений на синтез ДНК : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Будилова Е.В. ; АНССР. – Москва, 1963. – 13 с.
555585
  Гаранина И.П. К вопросу о механизме действия витамина В на аллергическую реактивность зоба голубей : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Гаранина И.П. ; Казанский гос. медицинский институт. – Казань, 1951. – 9 с.
555586
  Оганесян А.С. К вопросу о механизме действия инсулина / А.С. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН Арм. ССР, том XVI, № 9, 1963 г. Биологи, 1963. – 23-32с.
555587
  Ковтун С.Д. К вопросу о механизме деятельности секреторного аппарата пищеварительных желез / С.Д. Ковтун, 1952. – С. 157-176
555588
  Сергиенко С.Р. К вопросу о механизме димеризации бутадиена - 1, 3 и его гомологов / С.Р. Сергиенко. – М.-Л., 1936. – 76с.
555589
  Осипова В.С. К вопросу о механизме защитного действия некоторых аминов и их солей как ингибиторо коррозии металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова В.С.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1963. – 12л.
555590
  Горизонтова Т.Н. К вопросу о механизме лакообразования при ализариновом крашении : Автореф... канд. хим.наук: / Горизонтова Т. Н.; Тоск. ГУ. – Новосибирск, 1950. – 7 с.
555591
  Поспелов В.В. К вопросу о механизме образования скрытого электрофотографического изображения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поспелов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 14л.
555592
  Гребенкина Е.Г. К вопросу о механизме образования условных рефлексов на время : Автореф... канд.биол.наук: / Гребенкина Е. Г.; МГУ, Биол.-почв. фак. – М., 1961. – 24л.
555593
  Ковтун С.Д. К вопросу о механизме секреторной деятельности железистых клеток пищеварительных желез. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковтун С.Д.; МВО СССР. – Киев, 1951. – 15 с.
555594
  Кудряшова Г.М. К вопросу о механизме транспорта кислорода в межэлектродном зазоре герметичного щелочного аккумулятора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Кудряшова Г.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
555595
  Гигинейшвили М.И. К вопросу о мировоззрении Руставели : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили М.И. ; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1969. – 24 с.
555596
  Петров А.З. К вопросу о моделировании полей гравитации / А.З. Петров. – Киев, 1971. – 16с.
555597
  Садыкова Л.В. К вопросу о моделях композиционной организации эссе: особенности реализации линейной модели // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 3 (21). – С. 22-26.
555598
  Бугаев В. К вопросу о монопольном положении коммунальных предприятий // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 52-53. – ISSN 1810-3944
555599
  Квачадзе К.А. К вопросу о моральном воспитании на уроках физической культуры : Автореф... канд. пед.наук: / Квачадзе К.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1967. – 38л.
555600
  Чайковский В.В. К вопросу о моральном облике советского человека. : Автореф... канд. филос.наук: / Чайковский В.В.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1952. – 16л.
555601
  Гомелаури М.Л. К вопросу о мотивационном значении социальных ожиданий : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Гомелаури М.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 25л.
555602
  Барабанов П.К. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 22-29. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
555603
  Лунин П.И. К вопросу о направлении развития учения о морских осадках / П.И. Лунин. – Москва : АН СССР, 1954. – 99 с.
555604
  Рклицкий М.В. К вопросу о нартах и нартских сказаниях / М.В. Рклицкий. – Владикавказ, 1927. – 34с.
555605
  Куприянова О.И. К вопросу о наследовании имущества иностранцев, умерших в России ( XVII-начало XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 113-117. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
555606
  Бабушкин Л.Н. К вопросу о наступлении заморозков на хлопковых полях / Л.Н. Бабушкин; Под ред.А.А.Скворцова. – Ташкент, 1930. – 16с.
555607
  Фришенберг С.И. К вопросу о национальной политике господствующих классов Габсбургской Австрии в конце XIX - начале ХХ вв. (1896-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фришенберг С.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 16л.
555608
  Малыш Ежи К вопросу о национальной продовольственной обеспеченности / Малыш Ежи. – Варшава, 1987. – 54с.
555609
  Дурново Н. К вопросу о национальности славянского переводчика Хроники Георгия Амартола / Н. Дурново, 1925. – 446-460с. – Отд. отт. из "Soavia", Zvlastni otisk, r. 4, ses 3, 1925
555610
  Иловайский Д.И. К вопросу о начале Руси / Д.И. Иловайский. – 574с.
555611
  Титлинов Б. К вопросу о начальной истории христианства на Руси. – [24] с. – Отд.отт.из : "Христианское чтение"
555612
  Дубровин Ю.П. К вопросу о некоторых экономических и социальных последствиях изменений технического строения социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Дубровин Ю.П.; МВ и ССО СССР. Всес. финанс.-экономич. ин-т. – М., 1974. – 24л.
555613
  Победря Б.Е. К вопросу о нелинейной вязкоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Победря Б.Е. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак. – Москва, 1966. – 4 с.
555614
  Куликов В.В. К вопросу о необходимости и сущности товарного производства в переходный период от капитализма к социализму. / В.В. Куликов. – Горький, 1965. – 22с.
555615
  Сиренко В. К вопросу о необходимости приоритета общественной собственности в жизнеустройстве государства // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 64-92. – ISBN 978-617-7027-03-03
555616
  Расторгуева В.С. К вопросу о неочевидных или повествовательных формах таджикского глагола / В.С. Расторгуева. – Сталинабад, 1953. – 28 с.
555617
  Шклютковский И. К вопросу о нервах кожи / И. Шклютковский. – С.-Петербург : Тип. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей, 1908. – С. 148-164. – Компакт: Гистология
555618
  Гильманова Г.Х. К вопросу о нервной регуляции выработки антигиалуронидазы. : Автореф... Канд.мед.наук: / Гильманова Г.Х.; Казан.гос.мед.ин-т. – Казань, 1952. – 17 с.
555619
  Лысенко Г.М. К вопросу о неэкспоненциальности затухания фосфоресценции органических веществ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лысенко Г.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
555620
  Качарава И. К вопросу о нижнем олигоцене центральной части грузии / И. Качарава, 1940. – 539-542с.
555621
  Островский М.А. К вопросу о нисходящих влияниях на сетчатку глаза амфибий : Автореф... Канд.биол.наук: / Островский М.А.; Акад.наук СССР.Ин-т высш.нервной деятельности. – Москва, 1962. – 17л.
555622
  Акритас П.Г. К вопросу о новой периодизации истории первобытного общества / П.Г. Акритас. – Нальчик, 1954. – 22 с.
555623
  Глазьев С. К вопросу о новой стратегии экономического развития России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 5-8.
555624
  Сергеева Л.Л. К вопросу о парциальности силы и уравновешенности нервных процессов в онтогенезе у собак. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Сергеева Л.Л.; Ульян.с-х.ин-т. – Ульяновск, 1971. – 24л.
555625
  Бодеско А.Г. К вопросу о паталого-анатомических изменениях в печени и почках при остром сулемовом отравлении : диссертация / А.Г. Бодеско. – С.-Петербург : Типография Э.Л. Пороховщиковой, 1901. – 85 с.
555626
  Вержбицкий А.И. К вопросу о паталого-анатомических изменениях при lupus erythematosus и этиологии его : диссертация / А.И. Вержбицкий. – С.-Петербург : Коммерческая скоропечатня, 1902. – 63, [2] с.
555627
  Могилянцев М.К. К вопросу о патофизиологических механизмах депрессивных состояний. : Автореф... канд. мед.наук: / Могилянцев М.К.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1968. – 20л.
555628
  Воленко О.И. К вопросу о педагогических парадигмах современного профессионального образования специалистов социальной сферы / О.И. Воленко, Н.И. Никитина // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается система современных педагогических парадигм профессионального образования специалистов социальной сферы; рассмотрены дидактические механизмы, условия их реализации в образовательном процессе университетского комплекса.
555629
  Котмакова Т.Б. К вопросу о педагогических технологиях развития личностной мобильности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 1726-667Х
555630
  Лаппо И.И. К вопросу о первом издании Литовского Статута 1588 года / И.И. Лаппо. – Каунас, 1928. – 45с.
555631
   К вопросу о первоначальном накоплении в России (XVII-XVIII). – Москва, 1958. – 539 с.
555632
  Наумкин В.В. К вопросу о переводе некоторых сакральных мусульманских формул на русский язык // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-10. – ISSN 0869-1908


  Переклад ісламського віровчення
555633
  Разлогова Е.Э. К вопросу о передаче лексических параллелизмов в переводе // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-41. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
555634
  Суворов К.И. К вопросу о перемещении центра мирового революционного движения в Россию : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суворов К.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1954. – 16 с.
555635
  Гапонов В.В. К вопросу о перемещениях в сыпучей среде, находящейся в состоянии предельного равновесия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гапонов В.В.; АН СССР. Ин-т математики. – Киев, 1966. – 10л.
555636
  Венецкая В.И. К вопросу о переселенческом движении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Венецкая В.И.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1953. – 18 с.
555637
  Кил Ли К вопросу о переходе от среднего к верхнему палеолиту в Корее // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 31-37. – ISSN 1563-0102
555638
  Ляскоронский В.Г. К вопросу о Переясловских Торках / В.Г. Ляскоронский. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1905. – 27с. – Отд.оттиск из жур-ла Министерства Народного Просвещения, за 1905 г.
555639
  Скоробовичук К вопросу о периферических механизмах тонуса скелетных мышц у млекопитающих : Автореф... Канд.биол.наук: / Скоробовичук н.Ф.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1960. – 15л.
555640
  Сиротин А. К вопросу о перспективности интродукции Адониса летнего (Adonis aestivalis L.) в качестве источника астаксантина / А. Сиротин, С. Сиротина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Исследовано влияние разных способов подготовки семян на рост, развитие и продуктивность Адониса летнего. Определена динамика накопления астаксантина в лепестках. Установлена высокая эффективность прогрева и стратификации семян перед посевом на ...
555641
  Беккер Э. К вопросу о питании личинки малярийного комара. / Э. Беккер
ч. 2 : Челюстной аппарат личинки Anopheles и его отправления. – 1938. – С. 741-762
555642
  Переяславцева С. К вопросу о пищеварении у турбеллярий. – Харьков : Университетская типография, 1880. – 16 с. – Отд. оттиск. из: " Труды" Общества, т. 13, 1879 г.
555643
  Алексеев А.Н. К вопросу о повышении достоверности оценки при тестовом контроле знаний // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.27-32
555644
  Горохов К.И. К вопросу о повышении и характере химической свящи в решетках твердых тел. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горохов К. И.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1967. – 16л.
555645
  Песков Н. П. К вопросу о поглощении света несколькими компонентами, 1916. – С. 1924-1952. – Отд. оттиск
555646
  Разгильдиева М.Б. К вопросу о позитивной финансово-правовой ответственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 5-14. – ISSN 0132-0769
555647
  Наджимутдинов Ш. К вопросу о полимеризации кетонов : Автореф... канд.хим.наук: / Наджимутдинов Ш.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1966. – 22л.
555648
   К вопросу о политической культуре социал-демократии.. – М., 1987. – 75с.
555649
  Кондратьева Т.С. К вопросу о понятии "диаспора": Дискуссия в научном сообществе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 17-43. – ISSN 0235-5620
555650
  Пасечник К.Н. К вопросу о понятии "персональные данные" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 174-177. – ISSN 1684-2618
555651
  Байрамов Д Ф. К вопросу о понятии "функции государства" / Д Ф. Байрамов, Н Ф. Аббасов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.8-11
555652
  Изосимов С.В. К вопросу о понятий должностного лица в Российском уголовном праве: проблема совершенствования // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-35. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
555653
  Головацкая М.В. К вопросу о порядке рассмотрения обращений граждан // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 82-85. – ISSN 0132-0831
555654
  Посвянская А.С. К вопросу о порядке слов в польском языке. (Место одиночного определения, выраженного именем прилагательным) : Автореф... канд. филолог.наук: / Посвянская А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1954. – 14л.
555655
  Гегучадзе Луиза Галактионовна К вопросу о последовательности времен в сложноподчиненном предложении. (Обстоятельств. предложения цели, причины времени и условия) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гегучадзе Луиза Галактионовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
555656
  Армашевский П.Я. К вопросу о послетретичных образованиях Киева / П.Я. Армашевский. – Киев : Типография Н.Г. Пилющенко и Ко., 1899. – 4 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
555657
  Выдрин В.И. К вопросу о постановке и обработке данных полевого сортоиспытания / В.И. Выдрин. – Омск, 1928. – 25с.
555658
  Лебедев А.В. К вопросу о пострении формул численного интегрирования функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев А. В.; Ин-т точной механ. и вычисл. техн. АН СССР. – М., 1968. – 17л.
555659
  Якимчик А.И. К вопросу о построении региональных аналитических аппроксимаций элементов аномальных гравитационных полей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 121-124. – Бібліогр.: с. 124. – ISSN 0203-3100
555660
  Моисеев Д.А. К вопросу о построении русских войск на Куликовом поле // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 3-7. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
555661
   К вопросу о построении универсальных цифровых машин со многими решающими устройствами.. – М., 1961. – 8с.
555662
  Косоногов И.И. К вопросу о почном лучеиспускании / И.И. Косоногов
555663
  Стрелков А.В. К вопросу о появлении и начальном этапе распространения имитаций афинских монет на Востоке в конце V - IV в. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 139-155. – ISSN 0321-0391
555664
  Михальчук Ю.М. К вопросу о правах на землю в Крыму в конце XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 117-120. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
555665
  Анасова Л. К вопросу о правовой природе договора банковского вклада // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 122-127. – (Право. Економіка. Управління)
555666
  Джумагельдиева Г. К вопросу о правовом обеспечении зкономии в сфере знергопотребления // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 77-80.
555667
  Мишина Т.Г. К вопросу о правовом регулировании соблюдения адвокатской тайны в СССР (1960–1991 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются правовые основы соблюдения адвокатской тайны в СССР в период с 1960 по 1991 г. Анализируются свойства, сущность и особенности реализации правовых отношений, возникающих по поводу сохранения адвокатской тайны в указанный период.
555668
  Зайцев А.М. К вопросу о превращении диэтилкарбинола в метилпропилкарбинол и свойства диэтилуксусной и метилпропилуксусной кислот : Из химической лаборатории Казанского университета / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 13 с.
555669
  Панькина Ю.А. К вопросу о преломлении элокутивной организации драматургического текста в процессе перевода // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 147-155. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
555670
   К вопросу о преодолении культу личности и его последствий.. – М., 1956. – 63с.
555671
  Пинчук Л.Т. К вопросу о преодолении религиозных пережитков в период развернутого строительства коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Пинчук Л.Т.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1963. – 18л.
555672
  Ибраев А. К вопросу о преподавании элементов топологии в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Ибраев А.; Каз. гос. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1972. – 18л.
555673
  Бочков П. К вопросу о признании документов о высшем духовном образовании, ученых степеней и званий, выданных учреждениями высшего духовного образования // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 19-28. – ISSN 2310-0923


  "Несмотря на разность подхода к данной проблематике, уже сейчас в Украине принято Постановление о государственном признании таких документов, реализацию которого ожидают служители церкви, клирики, богословы и церковные деятели. Кроме того, данное ...
555674
  Косолапова С.Н. К вопросу о применении аминоазосоединеий в аналитической химии элементов переходного ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Косолапова С. Н.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1970. – 24л.
555675
  Петров А.Д. К вопросу о применении хлорпикрина для дезинсекции складочных и жилых помещений / А.Д. Петров и др., 1929. – С. 131-150. – Отдельный оттиск из известий по прикладной энтомологии т. 4, вып. 1, 1929 г.
555676
  Бартенев А.Н. К вопросу о принципах зоогеографических делений / А.Н. Бартенев. – 35 с. – Отд. оттиск
555677
  Рождественская Л.А. К вопросу о приороде дисперсных систем, образующихся при электролизе водных растворов солей некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Рождественская Л. А.; МВО СССР, Казан. хим. технол. ин-т, Каф. неорган. хим. – Казань, 1956. – 13с.
555678
  Кондратенко Федор Дмитриевич К вопросу о природе и сущности эстетического отношения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Кондратенко Федор Дмитриевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1978. – 20л.
555679
  Поночовный В.И. К вопросу о природе концентрационных явлений фосфоресценции органических веществ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Поночовный В.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
555680
  Поночовный В.И. К вопросу о природе концетрационных явлений фосфоресценции органических веществ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 040 / Поночовный В.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 16 с.
555681
  Пушкина С.В. К вопросу о природе коррозионой усталости металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пушкина С.В. ; Гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 19 c.
555682
  Рузавин Г.И. К вопросу о природе математических абстракций. : Автореф... канд. филос.наук: / Рузавин Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1955. – 16л.
555683
  Славянская Р.А. К вопросу о природе нитрующих смесей. : Автореф... канд.хим.наук: / Славянская Р.А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 8л.
555684
  Федотов Г.Н. К вопросу о природе самопроизвольно выделяющихся из воздушно-сухих почв в воде гелевых пленок / Г.Н. Федотов, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-18 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
555685
  Сиренко В. К вопросу о причинах бедности в Украине // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 93-120. – ISBN 978-617-7027-03-03
555686
  Высоцкий Г.Н. К вопросу о причинах усыхания лесных насаждений на степном черноземе : Исследование в Мариупольском опытном лесничестве / Г.Н. Высоцкий. – Санкт-Петербург, 1912. – С. 1-62. – Отдельный оттиск из Трудов по лесн.опытн.делу в России в 15в.
555687
  Андреев В.Н. К вопросу о причинах, определяющих медосбор / В.Н. Андреев, 1927. – С. 57-93. – Отд. оттиск
555688
  Сиренко Василий К вопросу о проблемах новой редакции Конституции Украины // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7-11


  Обострение политической борьбы за государственную власть между олигархическими кланами в Украине вызвало к жизни поиск средств и методов управляемости политических партий, обслуживающих интересы крупного капитала. Наблюдаемое в жизни политических ...
555689
  Асылбекова Л. К вопросу о проблемах социализации подростков в поликультурной среде // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-7. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье рассматриваются социальные, экономические, демографические, экологические проблемы нарастания негативных тенденций становления личности в подростковом возрасте. Особую тревогу вызывают повышенная тревожность и духовная ...
555690
  Михутина И.В. К вопросу о провозглашении Советской социалистической республики Белоруссии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-81. – ISSN 0132-1366
555691
   К вопросу о Программе Коммунистического Интернационала.. – М., 1924. – 204с.
555692
  Городецкая Т.Л. К вопросу о продольных колебаниях системы сосредоточенных масс с упругими и упруго-вязкими связями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкая Т. Л.; МПС СССР, Днепроп. ин-т ж.д. трасп. – Днепропетровск, 1951. – 10 с.
555693
  Джанашвили А.Г. К вопросу о прозревании львят. / А.Г. Джанашвили, 1943. – с.
555694
  Ефимов А.М. К вопросу о происхождении городов Волжской Болгарии / А.М. Ефимов. – Казань, 1957. – 18 с.
555695
  Личков Б.Л. К вопросу о происхождении и истории пустынь / Б.Л. Личков, 1935. – с.
555696
  Михайлов А.В. К вопросу о происхождении и литературных источниках Толковой Палеи. / А.В. Михайлов. – 44-80с.
555697
  Нагих Н.Я. К вопросу о происхождении индукции и дедукции : Автореф... канд.филол.наук: 620 / Нагих Н.Я.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 16л.
555698
  Полежаев Н.Н. К вопросу о происхождении метамерности / Н.Н. Полежаев : Тип. Н.А.Лебедева, 1891. – 16 с. – Отд. оттиск из: Вестник естествознания, № 9, 1890 г. и № 4, 1891 г.
555699
  Ляйстер А.Ф. К вопросу о происхождении озера Гокчи. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1912. – [15] с. – Отд. оттиск из : Известия Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества, т. 21, № 4,
555700
  Даниловский И.В. К вопросу о происхождении озов / И.В. Даниловский. – Б.м. – с.1-12. – Отд. оттиск из "Геологического Вестника", том 5, вып.4-5, 1926
555701
  Маслов Ю.С. К вопросу о происхождении поссессивного перфекта. / Ю.С. Маслов. – 76-104с.
555702
  Кулаковский Ю.А. К вопросу о происхождении фемного строя Византийской империи. – [Киев], 1904. – 8 с. – Отд. оттиск из: Сборник статей по истории права / под ред. проф. М. Ясинского в честь М.Ф. Владимирского-Буданова. - Автор указан в конце текста


  Сборник статей по истории права, посвященный Михаилу Флегонтовичу Владимирский-Буданов его учениками и почитателей по случаю 35-летия его учено-литературной деятельности (1868-1903 гг.)
555703
  Гуревич Т.М. К вопросу о просодических явлениях в японском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.18 / Гуревич Т.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 23л.
555704
  Комендровская Ю.Г. К вопросу о профессиональной компетентности переводчика-референта // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1726-667Х
555705
  Родзевич С.И. К вопросу о процессе творчества Лермонтова... / С.И. Родзевич. – К., 1916
555706
  Горбачевский А.А. К вопросу о путях возникновения супплетивных форм в славянских языках / А.А. Горбачевский. – Душанбе, 1967. – 52с.
555707
  Вотинцев К.К. К вопросу о путях миграции клоктуна в Восточной Сибири / К.К. Вотинцев. – Иркутск, 1947. – 8с.
555708
  Винниченко Э.Н. К вопросу о путях повышения чуствительности спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Винниченко Э.Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1956. – 8л.
555709
  Попов П.Н. К вопросу о путях развития эпоса восточных славян / П.Н. Попов, 1958
555710
  Маргусте М. К вопросу о пылеобразовании при термической переработке зернистого сланца с твердым теплоносителем : Автореф... канд. техн.наук: / Маргусте М.; АН Эстон. СССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1964. – 22л.
555711
  Ломсадзе Ц.Я. К вопросу о развитии "знакового сознания" в дошкольном возрасте. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ломсадзе Ц.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
555712
  Куделин Н. К вопросу о развитии гидранта у Sertularella polyzonias Linn.. – Одесса : Тип. Мерка, бывш. Шульце, 1909. – 31 с. – Отд. оттиск: Записки Новор. Общ. Естеств., т. 34, 1909 г.
555713
  Вахрамеева И.А. К вопросу о развитии двигательного анализатора у детей первых мясецев жизни : Автореф... канд. биол.наук: / Вахрамеева И.А.; Ленинг. гос. пед. ин-т. – Л, 1961. – 14л.
555714
  Рубцова И.Д. К вопросу о развитии микоризы некоторых злаковых культур в условиях Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Рубцова И.Д.; Воронежск. гос .пед. ин-т. Кафедра ботаники. – Воронеж, 1956. – 16л.
555715
  Набоких К.И. К вопросу о развитии семенников в улучшении односеменных сортов сахарной свеклы в условиях орошения. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Набоких К.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
555716
  Сурков Э.П. К вопросу о развитии солнечных пятен. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Сурков Э.П.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.13-16
555717
  Загускин Н.Н. К вопросу о развитии страхования в России во второй половине XIX—начале XX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
555718
  Седова Н.Е. К вопросу о развитии у студентов компетентности в самостоятельной познавательной деятельности при изучении иностранного языка в экономическом вузе / Н.Е. Седова, Л.Н. Бобкова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 35-38. – ISSN 1726-667Х
555719
  Пророкова В.М. К вопросу о разграничении омонимов и лексико-семантических вариантов слова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пророкова В.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1966. – 15 с.
555720
  Черковец В.Н. К вопросу о различиях и синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-36. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
555721
  Коновалов И. К вопросу о различных соотношениях между известью и магнезией в питательном растворе / И. Коновалов, 1909. – 303-320с.
555722
  Билимович А.Д. К вопросу о разлоооожении e в непрерывную дробь : Библиографическая заметка / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 2 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
555723
  Хобта В.М. К вопросу о разработке и реализации стратегии инновационного развития // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 5-9. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
555724
  Родичев В.И. К вопросу о распаде мезона : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родичев В. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т Ка. теорет. физ. – Москва, 1950. – 6л.
555725
  Ермолаев В.Н. К вопросу о распространении в Сибири тарантула Hogna (Trochjsa Singoriensis) Laxm. / В.Н. Ермолаев, 1930. – 212-217с.
555726
  Ермолаев В.Н. К вопросу о распространении в Сибири тарантула Hogna (Trochosa singoriensis) Laxm. / В.Н. Ермолаев, 1930. – 212-217с.
555727
  Скребицкий А. К вопросу о распространении у нас слепоты / А. Скребицкий. – Отт. – 5с.
555728
  Исаакян С.Г. К вопросу о растворимости и физико-химических свойствах систем, содержащих ионы In3+, Cd2+, Sn2+, Na+||B4O7 в 2- степ., No3-, Cl- -- H2O : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исаакян С.Г.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 24л.
555729
  Мартынюк А.Е. К вопросу о расширении круга линейных задач, решаемых методами типа Галеркина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынюк А.Е.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Омск, 1961. – 7л.
555730
  Башенина Н.В. К вопросу о реакциях обыкновенной полевки на изменения температуры в термоградиентприборе / Н.В. Башенина, 1953. – С. 11-20
555731
  Филимонов Г.Ф. К вопросу о релятивистских поправках к термам атомов легких элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филимонов Г.Ф.; МГУ. – М., 1955. – 8л.
555732
  Давыдчук В.С. К вопросу о репрезентативности малого заповедника // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
555733
  Фаддеев Д.К. К вопросу о решении систем линейных алгебраических уравнений / Д.К. Фаддеев. – Ленинград, 1982. – 62с.
555734
  Мираков В.Е. К вопросу о решении функциональных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Мираков В.Е.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
555735
  Надвирняк А.В. К вопросу о римском военном присутствии и некоторых аспектах возникновения и формирования черняховской культуры в междуречье Среднего Поднестровья и Южного Побужья / А.В. Надвирняк, О.Г. Погорелец, А.А. Надвирняк // Черняхівська культура : до 120-річчя від дня народж. В.П. Петрова : [збірник] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Ін-т іст. освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 136-150. – (OIUM ; № 4). – ISBN 978-966-02-7336-8
555736
  Коржинский С.И. К вопросу о родине персика. / С.И. Коржинский
14. – 77-83с.
555737
  Зломанов Л. К вопросу о роли государства в корпоративной экономике России // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 104-114. – ISSN 0207-3676
555738
  Егоров М.А. К вопросу о роли зольнх элементов в жизни растения / М.А. Егоров. – 13с.
555739
  Вахидов Р.С. К вопросу о роли марганца при электроосаждении цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Вахидов Р.С.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1961. – 14л.
555740
  Джугели О.Н. К вопросу о роли чувственного восприятия в познании. : Автореф... Канд.филос.наук: / Джугели О.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 18л.
555741
  Бухарин Н.И. К вопросу о российско-польских отношениях (1992-2008) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 91-97. – ISSN 0132-1366
555742
  Морев М.В. К вопросу о салмонеллоносительстве среди крупного рогатого скота и способах его выявления : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Морев М.В. ; Уральск. филиал АН СССР , Ин-т биологии. – Свердловск, 1966. – 24 с.
555743
  Герцрикен С.Д. К вопросу о самодиффузии в металлах / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр; АН УССР. Лаборатория метеллофизики. – Киев : АН УССР, 1950. – С. 129-143. – Отд.оттиск из: Вопросы физики металлов и металловедения, 1950, №2
555744
  Аушева Е. К вопросу о самозащите прав суб"ектов хозяйствования при их нарушении органами государственной власти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 47-49
555745
  Пашицкий Э.А. К вопросу о сверхпроводимости в системах с кулоновским взаимодействием / Э.А. Пашицкий. – К.
1. – 1968. – 44с.
555746
  Пашицкий Э.А. К вопросу о сверхпроводимости в системах с кулоновским взаимодействием / Э.А. Пашицкий. – К.
2. – 1968. – 29с.
555747
  Пашицкий Э.А. К вопросу о сверхпроводимости в системах с кулоновским взаимодействием / Э.А. Пашицкий, В.М. Черноусенко. – Киев : Институт физики
Ч. 4 : Модель "желе". – 1970. – 62 с.
555748
  Ефимова Е.Н. К вопросу о своеобразии сатиры Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филол.наук: / Ефимова Е.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 17л.
555749
  Серебренников Б.А. К вопросу о связи башкирского языка с венгерским / Б.А. Серебренников. – Уфа, 1963. – 24с.
555750
  Марченко О.Н. К вопросу о связи лексического значения слова со структурой, в которой это значение реализуется : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.663 / Марченко О.Н. ; МВ и ССО СССР , Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1972. – 22 с.
555751
  Брокерт П.Г. К вопросу о связи между транспирацией и накоплением зольных веществ растением / П.Г. Брокерт. – Одесса, 1928. – 48с.
555752
  Кулик Л.А. К вопросу о связи метеоритов с кометами. / Л.А. Кулик. – 173-178с.
555753
  Иванов Е.М. К вопросу о себестоимости промышленной продукции. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Е.М.; Моск. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
555754
  Прилуцкий А.М. К вопросу о семиотическом анализе мифологических дискурсов // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 39-47. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
555755
  Замуравкина Р.М. К вопросу о систематизации договорно-правовых форм реализации права на жилище в современных социально-экономических условиях // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 101-107. – ISSN 0201-7245
555756
  Евтушенко Ю.Г. К вопросу о систематизации численных методов нелинейного программирования / Ю.Г. Евтушенко, В.Г. Жадан. – М, 1988. – 64с.
555757
  Палагина С.С. К вопросу о систематизации экономических кризисов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 72-73. – ISSN 1684-2618
555758
  Осташков Ю.А. К вопросу о системе категорий материалистической диалектики : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Осташков Ю.А. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1963. – 19 с.
555759
  Мирзоев Р.С. К вопросу о системе словообразования современного русского языка. (На материале отглагольных бесприставочных суффиксальных образований) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Мирзоев Р.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 19л.
555760
  Бошко В.И. К вопросу о системе советского семейного права и месте последнего в общей системе социалистического права.(В связи с подготовкой общесоюзных "Основ законодательства СССР обраке и семье") / В.И. Бошко. – Киев, 1948. – 5-28с. – Отд.оттиск: КДУ ім.Т.Г.Шевченко. Юридичний збірни, №2, 1948


  В монографии рассматривается ряд проблем системы категорий диалектической теории развития. Среди них - место единства в диалектике борьбы противоположностей; категориальная суть поступательности; движение - всегда развитие; особая роль человеческой ...
555761
  Натишвили О.Г. К вопросу о скорости длинных непрерывных волн в склоновых стоках // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 99-102 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
555762
  Литягина Е.А. К вопросу о словообразовательных моделях бизнес-терминологии // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 183-191. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
555763
  Аникин Н.В. К вопросу о современном самосознании гагаузов Молдавии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 17-26. – ISSN 0869-5415
555764
  Иконицкая И.А. К вопросу о содержании Земельного кодекса Российской Федерации в контексте концепции развития гражданского законодавства РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 24-32. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
555765
  Правкин И.В. К вопросу о содержании правоохранительной системы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
555766
  Сысоев В.В. К вопросу о создании и использовании обучающих компьютерных программ при подготовке студентов-психологов / В.В. Сысоев // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2006. – № 5. – С. 119-140. – ISSN 1609-4646
555767
  Кацахян М.Г. К вопросу о соотношени изобразительности и выразительности в музыке : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кацахян М.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
555768
  Пунда Г.В. К вопросу о соотношении внутуренних и внешних противоречий в развитии. : Автореф... канд. филос.наук: / Пунда Г.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1959. – 16л.
555769
  Опарина М.В. К вопросу о соотношении и особенностях понятий "международное гуманитарное право" и "право вооруженных конфликтов" // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 3 (35). – С. 19-31. – ISSN 1560-2893
555770
  Шмакова М.В. К вопросу о соотношении расходов взвешенных и влекомых наносов в речном потоке // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 75-82 : табл. – Библиогр: 12 назв. – ISSN 0130-2906
555771
  Раевский М.В. К вопросу о соотношении словосочетания и сложного слова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раевский М.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1958. – 21л.
555772
  Альмяшова Л.В. К вопросу о сопоставимости перевода (на материале стихотворения Р.М. Рильке "Wir sind nur Mund”) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 443-446. – ISSN 2311-0821
555773
  Гурьянова Е.Ф. К вопросу о составе и происхождении фауны абиссали Полярного бассейна / Е.Ф. Гурьянова, 1938. – 333-336с.
555774
  Конышева А.В. К вопросу о составляющих профессиональной компетенции переводчика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 245-254. – ISSN 1993-5560


  У статті розглядається проблема професійної компетенції перекладача, яка має певні складові. Аналіз складових заявленої компетенції безперечно актуальний, оскільки характеризує соціально-професійний статус перекладача. Крім того, в білоруських ...
555775
   К вопросу о состоянии науки об осадочных породах. – Москва : АН СССР, 1951. – 274с.
555776
  Ленин В.И. К вопросу о социалистическом соревновании / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва-Ленинград, 1929. – 64с.
555777
  Ленин В.И. К вопросу о социалистическом соревновании / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 64с.
555778
  Сиренко В. К вопросу о социально-правовой природе сепаратизма // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 18-36. – ISBN 978-617-7027-03-03
555779
  Заметин И И. Перцев К вопросу о специализации сельского хозяйства / И И. Перцев Заметин. – М., 1970. – 414с.
555780
  Перепелиця М.А. К вопросу о специальных основаниях класификации субъектов финансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 89-93. – ISSN 0201-7245
555781
  Ефремова Екатерина Федоровна К вопросу о специфике содержания иноязычной подготовки студентов медицинского вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
555782
  Комкова М.Н. К вопросу о способах прививки картофеля : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Комкова М.Н.; Воронежский сельскохозяйственный институт. – Москва, 1951. – 14 с.
555783
  Глембоцкий И.И. К вопросу о способах применения и дальнейшем развитии метода самосогласования поля Фока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глембоцкий И.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1957. – 6л.
555784
  Кулешов В.И. К вопросу о сравнительной оценке реализма Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского / В.И. Кулешов. – М., 1978. – 21с.
555785
  Ланюк Е.Т. К вопросу о становлении отраслевой лексической системы : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ланюк Е.Т.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 23л.
555786
  Киквадзе М.К. К вопросу о стиле лирики Галактиона Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киквадзе М.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
555787
  Тихомирова А.В. К вопросу о стилевой принадлежности пресс-релиза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 144-150. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
555788
  Эпштейн З.Ш. К вопросу о стоимости производства винокурения в Черниговской губернии / З.П. Эпштейн. – Киев : Тип. 1-ой Киевской артели печатного дела., 1908. – 23 с.
555789
  Дудецкий В., Сидоров И. К вопросу о стректуре капель воды, замораживаемых в различных условиях : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журн. Русск. Физ.-Хим. О. Физический отдел, вып. 6, 1911 г.
555790
  Хворостухин В. К вопросу о строении plexus chorioideus / В. Хворостухин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей, 1910. – С. 227-240. – Компакт: Гистология
555791
  Кулагин Н.М. К вопросу о строении желудка и крови у сусликов (Spermophilus citillus) во время зимней спячки / Н.М. Кулагин. – 6 с.
555792
  Кононова Л.Н. К вопросу о строении и окислении 1-2 нафтимидазола : Автореф... кандид. химич.наук: / Кононова Л.Н.; Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт имени Ленсовета. – Ленинград, 1951. – 14 с.
555793
  Фаусек В.В. К вопросу о строении клеточного ядра слюнных желез личинки Chironomus / В.В. Фаусек. – С.-Петербург : Печатано по распоряжению Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей, 1912. – С. 74-128, [1] с.
555794
  Сорокин В.И. К вопросу о строении некоторых непредельных соединений с повторяющеюся двойною связью : Окисление диаллила и диалилмэтилкарбинола / [соч.] В. Сорокина // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 68 с. – Библиогр. в прим.
555795
  Выржиковский Р.Р. К вопросу о строении нижней части толщи Сарматских отложений Западной Подолии и их взаимоотношения с подстилающими породами / Р.Р. Выржиковский. – Київ, 1924. – 11с.
555796
   К вопросу о структуре и свойствах материи.. – Саратов, 1966. – 100с.
555797
  Литвинов И.В. К вопросу о структуре и трансформации осадков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвинов И.В.; Ин-т.прикладной геофизик Акад.наук СССР. – М, 1956. – 6л.
555798
  Дутчак Я.И. К вопросу о структуре и физических свойствах некоторых металлических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дутчак Я.И. ; МВ и ССО СССР. – Минск, 1962. – 10 с.
555799
  Рогава Г.В. К вопросу о структуре именных основ и категорий грамматических классов в адыгейских (черкесских) языках : Автореф... канд. филол.наук: / Рогава Г. В.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1953. – 20л.
555800
  Карцовник Б.Ш. К вопросу о стурктуре различных модификаций крахмала : Автореф... канд. хим.наук: / Карцовник Б. Ш.; Карцовик Б. Ш.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1950. – 8 с.
555801
  Короченкова Н.В. К вопросу о сульфировании нафталина серным ангидридом в инертных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Короченкова Н. В.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
555802
  Марикян Г.А. К вопросу о существовании дейтонов больших энергий в космических лучах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марикян Г.А.; М-во высш. образования СССР. Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 10л.
555803
  Личков Б.Л. К вопросу о существовании пустынь в четвертичное время в Европе / Б.Л. Личков, 1928. – с.
555804
  Дубровский С.М. К вопросу о сущности "азиатского" сособа производства, феодализма, крепостричества и торгового капитала / С.М. Дубровский. – М, 1929. – 170с.
555805
  Ицкович Н.Г. К вопросу о сущности категории относительности и ее взаимоотношения с категорией абсолютности / Н.Г. Ицкович. – Вильнюс, 1968. – 318с.
555806
  Смирнов В.И. К вопросу о сущности преступного деяния (критический очерк) / В.И. Смирнов. – Харьков : Форт, 1998. – 32с. – ISBN 966-7097-32-3
555807
  Вашаломидзе М.И. К вопросу о сущности религиозной морали : Автореф... канд.филос.наук: / Вашаломидзе М.И.;. – Тбилиси, 1968. – 21л.
555808
  Менабде Л.Б. К вопросу о т.н.сирийских подвижинках 6 в. : Автореф... Канд.филол.наук: / Менабде Л.Б.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 6 л.
555809
  Васюточкин А.М. К вопросу о так наз. "спиральной закрученности" ядер сердечной мышцы / А.М. Васюточкин. – С.-Петербург : Тип. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей, 1915. – С. 114-124. – Компакт: Гистология
555810
  Сирвадас А.П. К вопросу о температуре и теплообмене растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сирвадас А.П.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 17л.
555811
  Логинова З.А. К вопросу о температуре подстилающей поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Логинова З.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 11л.
555812
  Литвинов В.Н. К вопросу о теоретической преемственности между разночинским и пролетарским этапами освободительного движения в России. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Литвинов В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
555813
  Мартишюс И.Т. К вопросу о теоретическом определении дублетного расщепления термов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартишюс И.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. Физ.-мат. фак. – Вильнюс, 1956. – 7л.
555814
  Клинго В.В. К вопросу о теоретическом определении сверхтонкой структуры атомных термов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клинго В.В.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1959. – 8л.
555815
  Румшас П.Д. К вопросу о теории инвариантов, встречаемых при изучении сложных спектров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румшас П.Д.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 10л.
555816
  Агеев А.Г. К вопросу о теории народности. Закономерности социалистического развития народностей в СССР / А.Г. Агеев. – Махачкала : Даг-кн-во, 1965. – 287 с.
555817
  Нийликс Х.Ю. К вопросу о тепловом излучении атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нийликс Х.Ю. ; Тарт. ГУ. – Тарту, 1962. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
555818
  Андриенко Е.В. К вопросу о терминах в этнопедагогике и этнопсихологии современного образования в контексте формирования этнокультурной ассертивности личности / Е.В. Андриенко, Т.Н. Кондратьева // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 36-44. – ISSN 1811-0916
555819
  Привалов П.Л. К вопросу о термодинамике тепловой денатурации глобулярных белков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Привалов П.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 12л.
555820
  Коханенко В.В. К вопросу о термодинамическом равновесии в разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коханенко В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Томск, 1961. – 8л.
555821
  Личков Б.Л. К вопросу о террасах Днепра / Б.Л. Личков. – Киев, 1926. – с.
555822
   К вопросу о технических сдвигах во второй пятилетке.. – М., 1932. – 184с.
555823
  Кахк Ю.Ю. К вопросу о типологии крестьянских хозяйств в Эстонии в начале XIX века. / Ю.Ю. Кахк. – Таллин, 1975. – 78с.
555824
  Ульченко Н. К вопросу о типологическом статусе современной турецкой экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 99-110. – ISSN 0131-2227
555825
  Островитянов К.В. К вопросу о товарном производстве при социализме / К.В. Островитянов. – Москва, 1971. – 68с.
555826
  Какушкина М.Л. К вопросу о токсичности липидов при лучевом поражении животных : Автореф... кандидата биол.наук: / Какушкина М.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 31л. – Бібліогр.:с.31
555827
  Сербиненко В.В. К вопросу о традиции платонизма в русской философии и творчестве Вл. Соловьева (памяти А. И. Абрамова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.128-135. – ISSN 0042-8744
555828
  Сапожников Б.Г. К вопросу о трансформации военной политики и военной доктрины современной Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1982. – № 2 (220). – С. 47-53
555829
  Кузнецов В.В. К вопросу о физике плюма // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 76-92 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
555830
  Рудин В.Я. К вопросу о физико-химических основах процесса получения калиевой селитры конверсионным методом. : Автореф... канд. хим.наук: / Рудин В.Я.; Ростов. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1967. – 27л.
555831
  Горбань А.Н. К вопросу о физико-химической природе кандолюминесценции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбань А. Н.; Томск.ГУ. – Томск, 1960. – 9л.
555832
  Табунщиков Н.П. К вопросу о физико-химическом механизме процесса обжига карбоната кальция : Автореф... кандид. технич.наук: / Табунщиков Н.П.; МХП - СССР. Всесоюзный институт содовой промышленности. – Х., 1950. – 11л.
555833
  Саркисян С.М. К вопросу о физиологической сущности преимущественного влияния материнского организма на потомство / С.М. Саркисян. – Ереван, 1950. – 153-161с.
555834
  Дубкова Р.А. К вопросу о фильтрации несжимаемой и упругой жидкостей в пластах метагармонического семейства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Дубкова Р.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
555835
  Курбатов Константин К вопросу о финансовых гарантиях : Туризму нужны финансовые гарантии. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 68 : Фото
555836
  Исаев М.К. К вопросу о фонетической структуре слова в казахском языке (сравнительно с английским яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.665 / Исаев М.К.; Каз. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
555837
  Чистяков О.И. К вопросу о форме государственного единства России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-35. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
555838
  Громыко Г.Л. К вопросу о формировании инновационных образовательных программ статистической подготовки экономистов / Г.Л. Громыко, И.Н. Матюхина, И.В. Тимофеев // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 0320-8168
555839
  Кузин С.М. К вопросу о формировании социалистического сознания у колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузин С.М.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.орд.Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 14 с.
555840
  Шуйский Ю.Д. К вопросу о формировании учебной программы по географии высших учебных заведениях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 138-149 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
555841
  Батаева Е.В. К вопросу о формировании философской культуры аспирантов // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 55-58
555842
  Пономарева Л.Ф. К вопросу о формировании фонетических навыков немецкого языка, как второго иностранного языка на базе английского языка // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 95-100. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто питання формування фонетичних навичок німецької мови, яка вивчається на основі англійської мови. Визначено роль методики навчання вимовного аспекту мовлення у контексті комунікативно-когнітивного підходу. Проведено порівняння фонем ...
555843
  Агаларова Пакизат Исмаиловна К вопросу о формировании экологической культуры молодого поколения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
555844
  Зеньковский В.В. К вопросу о функции сказуемого / [соч.] В.В. Зеньковского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Вадимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 59 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1908
555845
  Рекош К.Х. К вопросу о функциях конструкции etre+participe passe : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Рекош К.Х.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
555846
  Каракозова Э.В. К вопросу о характере атеизма свободномыслящих в буржуазной Литве (1919-1940 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Каракозова Э. В.; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1963. – 18л.
555847
  Голосов В.Ф. К вопросу о характере внутренних противоречий социализма / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1967. – 80с.
555848
  Башенина Н.В. К вопросу о характере вредной деятельности малого суслика и некоторых других грызунов в посадках дуба Сталинградской области / Н.В. Башенина, 1951. – 206с.
555849
  Конашко П.И. К вопросу о характере отношений между аа. renales и v. porta renis у лягушки (rana esculenta) : Из Лаб. общей патологии при Ун-те св. Владимира в г. Киеве). – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира], 1913. – [2], 14 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
555850
  Мышкин Н.П. К вопросу о химическом действии потока электричества, образующегося в поле наэлектризованного острия / Н.П. Мышкин. – 8 с.
555851
  Майорова О.Н. К вопросу о ходе переговоров власти и оппозиции за "круглым столом" 1989 года в Польше // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-54. – ISSN 0132-1366
555852
  Полонская Н.Д. К вопросу о христианстве на Руси до Владимира, 1917. – 47 с. – Отд.оттиск
555853
  Пархоменко В.А. К вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни Летописного Олега : (по поводу новой книги г. Приселкова) / В.А. Пархоменко. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 17 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., т. 19, кн. 1
555854
  Галицкая Н. К вопросу о циклах м кризисах - от опыта прошлого к проблемам будущего // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 2074-6040
555855
  Корниенко Т.В. К вопросу о человеческих жертвоприношениях на территории Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 3, июль - сентябрь. – С. 42-49. – ISSN 1563-0102
555856
  Микаэлян Г.Б. К вопросу о членении предложения в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Микаэлян Г.Б.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л.
555857
  Смирнова Т.С. К вопросу об "1,3-диполярном циклоприсоединении" карбэтокси- и кетокарбенов к ацетиленовым углеводородам : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Смирнова Т.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1969. – 18л.
555858
  Савкин Д.А. К вопросу об "акторности" глобальных городов в мировой политике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 176-184. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
555859
  Гершуни Б.Е. К вопросу об ulcus rodens и о действии на него концентрированного света Вольтовой дуги (по способу Финзена) : диссертация / Б.Е. Гершуни. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1901. – 79 с.
555860
  Ломсадзе Б.А. К вопросу об автолитических реакциях при лучевом поражении животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Ломсадзе Б.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
555861
  Наумов С.П. К вопросу об акклиматизации белки в ельниках Тянь-Шаня / С.П. Наумов, 1947. – 7с.
555862
  Храмова С. К вопросу об аксиологическом дискурсе постмодернистской литературы // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 169-171
555863
  Молчанова Е.А. К вопросу об актуальном членении двусоставного (неэмоционального) предложения с инверсией. (На матер. нем. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Молчанова Е.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
555864
  Панчвидзе В. К вопросу об аффикве (resp творительно падежа) в удинском языке. / В. Панчвидзе. – 859-863с.
555865
  Каландадзе Дмитрий К вопросу об единстве объективного и субъективного в познании и общественной жизни : Автореф... доктора философ.наук: / Каландадзе Дмитрий Ф.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 47л.
555866
  Мортиков В.В. К вопросу об играх в общественном секторе экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 55-59. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
555867
  Романович Нелли Александровна К вопросу об иерархии власти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 51-59. – Бібліогр.: с. 51-59. – ISSN 0042-8744
555868
  Малиновский А.Э. К вопросу об избирательном поглощении, 1915. – 17 с. – Отд. оттиск из : Физич. обозрение, т. 15, 1914 г.
555869
  Замятин Г.А. К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611-1616) / Г.А. Замятин. – Юрьев : Тип. Г. Лаакман, 1913. – VI, [2], 142, VI с. – Приложение на швед. яз.
555870
   К вопросу об избыточной рабочей силы в сельском хозяйстве Украины.. – Харьков, 1926. – 35 с.
555871
  Казарян В.О. К вопросу об изменении аминокислотного состава листьев вегетативно израстающих растений. / В.О. Казарян, К.А. Карпетян, 1962. – С. 89-92 : табл.
555872
  Алехнович С.О. К вопросу об изменении подходов к теории и практике национальной безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-28. – ISSN 1812-3910
555873
  Молотковский Г.Х. К вопросу об изменении природы картофеля путём трансплантации / Г.Х. Молотковский, 1947. – 1821-1823с.
555874
  Матвеева П Е. К вопросу об изменении растительности в пойме р. Волхова в связи с подтоплением при постройке Волховской ГЭС / П Е. Матвеева, . – 5с.
555875
  Рябов М.А. К вопросу об изучении Дагестана с биогеографической стороны : Доклад учредительному съезду Северо-Кавказской горской краеведческой ассоциации / М.А. Рябов. – Махачкала, 1924. – 10с.
555876
  Мартемьянов А. К вопросу об изучении истории сельского населения фракийских земель в первых веках н.є.: проблема источников // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 114-124. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048


  Історія селянства Фракії та Нижньої Мезії
555877
   К вопросу об изучении Пушкина в школе. – Ленинград : Издательство ОБЛОНО, 1937. – 112 с.
555878
  Попов П.П. К вопросу об изучении фауны Phieobtomus в Азербайджане. / П.П. Попов. – 55-56с.
555879
  Масальський В.И. К вопросу об изучении языка и речевых стилей творчества М.М. Коцюбинского // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 39-41
555880
  Петраков Н. К вопросу об интеграции России в мировое сообщество при установке на модернизацию // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 7. – С. 7-10. – ISSN 2074-6040
555881
  Гужва А.Н. К вопросу об интеллектуальной собственности вуза. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2006. – Том 12. – С. 121-130.
555882
   К вопросу об интернационализации общественной жизни в условиях развитого социализма.. – Орджоникидзе, 1981. – 131с.
555883
  Авдеева Т.В. К вопросу об интерпретации образа птицы в истории культуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 361-365. – ISSN 1684-2618
555884
  Крылова И.В. К вопросу об интерпретации памятников науки и техники в музейной экспозиции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 156-160. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
555885
  Найдакова М.Б. К вопросу об интонации предложений с однородными членами / М.Б. Найдакова. – Улан-Удэ, 1964. – 47с.
555886
  Кононенко В.С. К вопросу об исследовании распространения ультразвука в жидких средах импульсным методом на частотах 0,7-30 мгц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононенко В.С.; Моск. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 11л.
555887
   К вопросу об исследовании флуктуационных характеристик непрерывного когерентного электромагнитного излучения электровакуумных генераторов коротковолновой части миллиметрового диапазона волн. / И.М. Балаклицкий, А.М. Касумов, Ю.В. Майстренко, В.П. Шестопалов. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1976. – 55 с.
555888
  Рассадин С. К вопросу об истинной исторической роли Ефросинии Полоцкой // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 109-114. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
555889
  Берия Л.П. К вопросу об истории большевистских организаций : Доклад на собрании Тбил. партактива 21-22 июля 1935 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 256 с., 30 вкл. л. ил., портр., факс.
555890
  Берия Л.П. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье : Доклад на Тифл. партактиве 21-22 июля 1935 г. / Л. Берия. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 124 с.
555891
  Берия Л.П. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье : Доклад на собрании Тбилисского партактива 21-22 июля 1935 г. / Л. Берия. – 9-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 288 с.; 1 л. портр.
555892
  Лифанов М.И. К вопросу об истории буржуазных этических учений : Автореф... Канд.филос.наук: / Лифанов М.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1949. – 18л.
555893
   К вопросу об истории народного хозяйства Прибалтики.. – Таллин, 1956. – 184с.
555894
  Ястребова Е.Ю. К вопросу об истории охранительных правоотношений в сфере авторского права России XIX - начала ХХв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
555895
  Ковалева Л.М. К вопросу об истории развития английских отименных прилагательных на ео / Л.М. Ковалева. – Благовещенск, 1958. – 30с.
555896
  Голицын С.В. К вопросу об истории шкэриани Южной Колхиды. / С.В. Голицын. – Ереван, 1948. – 135-137с.
555897
  Нейман Б.В. К вопросу об источниках поэзии Лермонтова / Б.В. Нейман. – 80-88с.
555898
  Нейман Б.В. К вопросу об источниках поэзии Лермонтова / Б.В. Нейман. – 281-288с.
555899
  Нейман Б.В. К вопросу об источниках поэзии Лермонтова / Б.В. Нейман
УП. – 70-77с.
555900
   К вопросу об источнике вещества эндогенных рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1970. – 118с.
555901
  Куликов В.В. К вопросу об исходном и основном отношениях социализма. / В.В. Куликов. – М., 1975. – 24с.
555902
  Арутюнова Л.Б. К вопросу об облике кристаллов : Автореф... канд. хим.наук: / Арутюнова Л.Б.;. – Тбилиси, 1952. – 14л.
555903
  Давитая Єтери Лазаревна К вопросу об обобщении творческого опіта дореволюционной Грузинской реалистической школі актерского искусства. (Котє Кипиани) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Давитая Єтери Лазаревна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
555904
  Моргун Г.Е. К вопросу об образовании гетероциклических соединений из окиси этилена и аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Моргун Г.Е.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра органической химии. – Львов, 1953. – 7 с.
555905
  Галух Г.А. К вопросу об образовании и функционировании рекреационных агломераций / Г.А. Галух, В.А. Романова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 108-111. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0201-8683
555906
  Смирнов В.И. К вопросу об общественной опасности преступного деяния / В.И. Смирнов. – 2-е изд., исправл. дораб. и доп. – Харьков : Константа, 2003. – 152с. – ISBN 966-7983-67-6
555907
  Рева Д. К вопросу об объекте контрольно-налогового правоотношения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.59-63
555908
  Михайлин С.З. К вопросу об обязанностях государственной хозяйственной организации по управлению имуществом / С.З. Михайлин. – Донецк, 1979. – 36с.
555909
  Слуцкин С.А. К вопросу об одностороннем радиальном магнитном притяжении в электрических машинах / С.А. Слуцкин. – Рига, 1966. – 23с.
555910
  Гулидова Д.Н. К вопросу об описании имени собственного в арабской языковедческой традиции : (на материале трактата Ибн Йа"иша "Sarh al-Mufassal") // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 21-28. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
555911
  Башенина Н.В. К вопросу об определении возраста обыкновенной полевки / Н.В. Башенина, 1953. – С. 730-743
555912
  Киладзе Д.Н. К вопросу об определении калия при помощи кобальтнитритного метода : Автореф... канд. хим.наук: / Киладзе Д.Н.; Ин-т химии АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
555913
  Михайлов С.В. К вопросу об определении категории "правовая ценность" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 161-166. – ISSN 1684-2618
555914
  ТимннаТ.Н К вопросу об определении мошенничества в уголовном праве дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С.28-29. – ISSN 1812-3805
555915
  Исмаилов М.У. К вопросу об определении напряжений в скручиваемом круглом брусе с призматической полостью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов М.У.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1954. – 10л.
555916
  Козодой Т.С. К вопросу об определении понятия "терроризм" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 260-267. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
555917
  Каганова Б. К вопросу об определении стадии и возраста у личинок Ciici ae / Б. Каганова, А.С. Мончадский. – 74с.
555918
  Соколовский А.Н. К вопросу об определении форм извести в почве / А.Н. Соколовский. – 4с.
555919
  Хоу Цзин Синь К вопросу об оптимальных масштабах развития городов // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 65-66. – ISBN 0201-8683
555920
  Подгорный А.З. К вопросу об оптимизации сети высших учебных заведений в Украине / А.З. Подгорный, Т.С. Королёва // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 60-72. – ISSN 0131-7741


  Исследованы динамика, состояние и особенности формирования современной сети вузов в Украине. На основе проведенного анализа названы объективные причины необходимости реформирования сети вузов, предложены пути ее оптимизации с адаптацией к современным ...
555921
  Гололобова А.С. К вопросу об оптимизации структуры программируемой учебной дисциплины. (На примере втуз. курса динамики) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Гололобова А.С.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
555922
  Уваров Ф.А. К вопросу об оптических свойствах разряда низкого давления в парах ртути в смеси ртути с аргоном : Автореф... канд. техн.наук: / Уваров Ф.А.; Моск. энергет.ин-т. – М., 1965. – 14л.
555923
  Камалян З.А. К вопросу об организации совместного использования ресурсов труда предприятий перерабатывающей промшленности и сельского хозяйства Армянской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Камалян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
555924
  Ходжаева З. К вопросу об освещении темы рабочего класса в узбекской советской литературе. (На материале прозы 1945-1960 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ходжаева З.; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры. – Ташкент, 1964. – 20л.
555925
  Скомарохов Р.В. К вопросу об основании криминологической классификации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 0132-0769
555926
  Брега Г.В. К вопросу об основах анализа факторов риска инновационных проектов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 35-39. – ISSN 1728-8878
555927
  Джантлеуова Р.О. К вопросу об основном обмене и некоторых показателях внешнего дыхания у людей в различных климатических и сезонных условиях Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Джантлеуова Р. О.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
555928
  Касьян В.И. К вопросу об основном противоречии социализма // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 76 : Проблемы развития социалистического общества на современном этапе. – С. 3-9. – ISBN 5-11-000476-5. – ISSN 0203-0047
555929
  Горданов И.Б. К вопросу об основных юридических принципах и органах европейского союза // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 5. – С. 98-104. – ISSN 1812-8696
555930
  Синцов Д.М. К вопросу об особенных элементах коннекса. Порядок и класс сопряженного коннекса. Влияние на них основных точек и прямых и собственно-особенных элементов / Д.М. Синцов. – Вырезка. – 17с.
555931
  Виноградов Н.С. К вопросу об ответственности за преступления, связанные с терроризмом, в уголовном праве Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805
555932
  Кучеренко П.А. К вопросу об отложении гликогена в почке при сахарном мочеизнурении. (Отложение гликогена и растительных полисахаридов в почке при различных экспериментальных условиях) : Эксперимент. изсл. из Инстит. Общ. Патологии и Патол. Анат. Универ. св. Владимира / П.А. Кучеренко. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1917. – 117 с.
555933
  Янчук Н.А. К вопросу об отражении апокрифов в народном творчестве / Н. Янчук. – Санкт-Петербург, 1907. – [18] с. – Отд. оттиск из: Известия Отд. русского языка и словесности Имп. АН, т. 12, кн. 1, 1907 (с. 126-143). Конволют. Перепл. с: Новые данные для истории старинной украинской лирики / В. Перетц ; Великорусский вертеп / Н. Виноградов


  Содержание конволюта: Новые данные для истории старинной украинской лирики / В.Н. Перетц Великорусский вертеп / Н.Н. Виноградов
555934
  Лобов Е.И. К вопросу об отражении мировоззрения в слове. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобов Е.И.; МГУ. – М, 1973. – 21л.
555935
  Питолина Р.П. К вопросу об официальных политических идеях русского централизованного государства. ("Сказание о князьях владимирских") : Автореф... канд. ист.наук: / Питолина Р.П.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 15л.
555936
  Питолина Р.П. К вопросу об официальных политических идеях русского централизованного государства. ("Сказание о князьях владимирских") : Автореф... канд. ист.наук: / Питолина Р.П.; ЛГУ. – Л., 1953. – 15л.
555937
  Беличенко Ю.П. К вопросу об охране водных ресурсов страны от загрязнения. / Ю.П. Беличенко. – М., 1965. – 24с.
555938
  Цепелев В.Ф. К вопросу об уголовно-правовом обеспечении международных стандартов в области прав и свобод человека / В.Ф. Цепелев, Н.И. Амрахов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 11-13. – ISSN 1812-3910
555939
  Личков Л.С. К вопросу об украинизации : (О трудностях изучения украинского языка и способах их устранения) / Л. Личков. – Киев : Трест "Київ-друк", 6-я друкарня, 1925. – 16 с. – Авт. указан на обл.
555940
  Буян И.В. К вопросу об уменьшении различий в труде и егод оплате : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Буян И.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 17 с.
555941
  Беловолова Е.А. К вопросу об усилении практической направленности школьной географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 39-46 : Фото, схеми. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0016-7207
555942
  Иванова Е.З. К вопросу об условиях формирования песчаных отложений верхнего визе Северной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины / Е.З. Иванова, Г.Ф. Винограов, В.И. Цыбульский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 19-26 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 7)
555943
  Кравчук А.О. К вопросу об установлении мэотического яруса / А.О. Кравчук, О.П. Кравчук, Н.Г. Подоплелова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 340-346 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
555944
  Малющицкий Ю.Н. К вопросу об устойчивости бортов карьеров. / Ю.Н. Малющицкий. – М.Л., 1952. – 120с.
555945
  Иртегов В.Д. К вопросу об устойчивости стационарных движений твердого тела с одной закрепленной точкой в центральном поле сил. : Автореф... канд. техн.наук: / Иртегов В.Д.; Казан. авиац. ин-тут. – Казань, 1964. – 6л.
555946
  Славнов Д.А. К вопросу об устранении ультрафиолетовых расходимостей в квантовой теории поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Славнов Д.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 8л.
555947
  Козырева Е.Ф. К вопросу об уширении спектральных линий в активизированной дуге переменного тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козырева Е.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Томск, 1955. – 8л.
555948
  Жилин Ю.А. К вопросу об экономических воззрениях французской социал-демократии : Автореф... канд. эеон.наук: / Жилин Ю. А.; Каф. полит. экон. – М., 1956. – 19л.
555949
  Серебренников В. К вопросу об экспериментальной психологии / В. Серебренников. – с.
555950
  Степанов В.Е. К вопросу об электромагнитной природе солнедчных пятен. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Степанов В.Е. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1949. – 8 л.
555951
  Гецадзе И.О. К вопросу об эргативной конструкции в ахазком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гецадзе И.О.; Тбил.гос.ун-т. – Л, 1962. – 23л.
555952
  Муравьева Н.И. К вопросу об этапах развития творческого метода Бальзака : Автореф... канд. филол.наук: / Муравьева Н.И.; МГУ. – М., 1957. – 20л.
555953
  Піоро І.С. К вопросу об этнической атрибуции плитовых погребений в позднеантичных некрополях херсонесской округи // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 153-163
555954
  Довгаль Е.А. К вопросу об эффективности региональной интеграции стран с трансформационной экономикой // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 50-57. – ISSN 1993-5560
555955
  Сахин Ю.Х. К вопросу обнаружения двойных ошибок / Ю.Х. Сахин. – М., 1969. – 12с.
555956
  Теренков В.И. К вопросу обоснования алгоритмов респознавания, основаных на вичислении оценок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Теренков В. И.; МФТИ. – М., 1974. – 21л.
555957
  Глатенок И.В. К вопросу обоснования метода гармонического баланса / И.В. Глатенок. – К., 1961. – 16с.
555958
  Джорбенадзе В.А. К вопросу образования и формирования глагольной категории залога в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Джорбенадзе В.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 37л.
555959
  Стрелец В.Г. К вопросу объективной оценки степени тренировки органов равновесия у пилотов на новых приспособлениях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелец В.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1962. – 15л.
555960
  Чечулина А.А. К вопросу ограничения государственной власти // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.58-71
555961
  Микеладзе Г.Г. К вопросу определения качества черного байхового чая. : Автореф... Канд.техн.наук: / Микеладзе Г.Г.; М-во с-х СССР.Груз.ордена Труд.Крас.Знамени с-х.ин-т. – Кутаиси, 1957. – 25л.
555962
  Субботин В.В. К вопросу определения температурных полей в цилиндрических конечной длины при стационарном и нестационарном теплообмене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Субботин В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
555963
  Фан-Дык-Тхань К вопросу оптимального выбора плана статистического приемочного контроля по многим признакам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Фан-Дык-Тхань; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 10л.
555964
  Звоницкий А.С. К вопросу организации торгов на Украине. / А.С. Звоницкий. – Х, 1929. – 20с.
555965
  Сычева Л.Г. К вопросу патогенетической терапии гнойных перитонитов у детей. (Клинико-лабораторное исследование). : Автореф... канд. мед.наук: / Сычева Л.Г.; Хабаров. гос. мед. ин-т. – Хабаровск, 1970. – 17л.
555966
  Вачеишвили А.Ш. К вопросу повышения культурно-технического уровня рабочего класса в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Вачеишвили А.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 19л.
555967
  Кошкин А.Г. К вопросу повышения рентабельности колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кошкин А.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
555968
  Миряшева Е.В. К вопросу понимания государственности в Новое время // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 19. – ISSN 1812-3805
555969
  Геец В.М. К вопросу применения подходов "плана Маршалла" для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 6-11. – ISSN 0131-7741


  Изложены аргументы "за" и "против" применения "плана Маршалла" в Украине на фоне характеристики "социального портрета" украинского общества, которое должно бать склон! но к пересмотру ценностей с тем, чтобы иметь успех в долгосрочной перспективе. The ...
555970
  Прач В.И. К вопросу проблематики торговли людьми // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 148-149. – ISSN 1684-2618
555971
  Шишко В.И. К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования в сети Интернет / В.И. Шишко, А.И. Головач // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 131-143. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101


  Благодаря развитию технологий, в частности интернет-технологий, появляются новые возможности продвижения товаров и услуг через соответствующие каналы коммуникаций, такие как сайты, социальные сети, каталоги, различные агрегаторы, приложения и т.д. ...
555972
  Кайди В.В. К вопросу развития коммуникационных связей украинских электронных издательств // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 35-40. – ISSN 1815-3186


  Определены особенности развития электронного книгоиздания в Украине на современном этапе его становления
555973
  Джаошвили О.А. К вопросу раздельного извлечения бария и стронция из баритов с применением восстановительного обжига в кипящем слое : Автореф... канд. техн.наук: / Джаошвили О. А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
555974
  Искендеров М.А. К вопросу размещения скважин / М.А. Искендеров. – Баку, 1966. – 64 с.
555975
  Иванова А.В. К вопросу разонообразия фисташника в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 128с.
555976
  Чеберячко С.И. К вопросу распределения плотности упаковки фильтра противопылевого респиратора для обеспечения максимальной пылеемкости / С.И. Чеберячко, Е.А. Яворская // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 221-230 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
555977
  Векуа И.Н. К вопросу распространения упругих волн в бесконечном слое, ограниченном двумя параллельными плоскостями / И.Н. Векуа, 1937. – 50с.
555978
  Бурлаков М.В. К вопросу расчета некоторых характеристик помехоустойчивости систем передачи дискретной информации. / М.В. Бурлаков. – Киев, 1978. – 20 с.
555979
  Фанарджян В.В. К вопросу регенерации коры больших полушарий и мозжечуа в онтогенезе / В.В. Фанарджян, 1962. – С. 117-121. – Отд. оттиск
555980
  Гиорхелидзе Т.Д. К вопросу синтеза корреляторов без запаздывания. : Автореф... канд.техн.наук: 05.255 / Гиорхелидзе Т.Д.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
555981
  Погосян И.А. К вопросу синтеза оптимальных сложных систем / И.А. Погосян, А.П. Акимов. – К., 1977. – 20с.
555982
  Бунько Т.В. К вопросу совершенствования технологии управления процессами воздухораспределения и газовыделения на выемочных участках // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 65-74 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
555983
  Селяков Н.А. К вопросу современной государственной концепции уголовно-правового противодействия преступности в лесном комплексе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805
555984
  Байкадамов Н.С. К вопросу создания Казахского Отделения Верховного Суда РСФСР // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С.153-156. – ISSN 1684-2618
555985
  Кикнадзе В.П. К вопросу становления психологической драмы в грузинском театре (Д.Клдиашвили) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.01 / Кикнадзе В.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
555986
  Бакин А.А. К вопросу становления учений о личности насильственного преступника // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
555987
  Гатилов Ю.Ф. К вопросу стереохимии некоторых органических соединений мышьяка : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Гатилов Ю.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1969. – 27л.
555988
  Биркая К.А. К вопросу строительно-климатического зонирования территории СССР / К.А. Биркая. – Москва, 1974. – 48 с.
555989
  Зюськин В.А. К вопросу сущности придаточных предикативных предложений в немецком языке / В.А. Зюськин. – Таганрог, 1962. – 8с.
555990
  Потапенко В.Д. К вопросу термической устойчивости акриловой, метакриловой кислот, а также их эфиров и полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: / Потапенко В.Д.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 12л.
555991
  Лебедева Н.В. К вопросу увеличения продуктивности колоса : Автореф... канд. с. х.наук: / Лебедева Н. В.; Все. акад. с. х. наук, ВНИИ растениевод. – Ленинград, 1961. – 19л.
555992
  Бородкин В.Н. К вопросу уточнения западной и восточной границ ачимовского клиноформного комплекса Западной Сибири / В.Н. Бородкин, А.Р. Курчиков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1630-1642 : рис. – Библиогр.: с. 1641-1642. – ISSN 0016-7886
555993
  Попова В.В. К вопросу учреждения суда присяжных в России по реформе 1864 г. (к 150-летию судебной реформы) // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – C. 66-73. – (Серия "История" ; т. 13). – ISSN 2222-9124
555994
  Казарян Софья Суреновна К вопросу физиологии разнокачественности семян люцерны : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Казарян Софья Суреновна;. – Ташкент, 1979. – 34л.
555995
  Тахмасиб Дж.А. К вопросу формирования новых черт морального облика женщины-азербайджанки после установления Советской власти : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Тахмасиб Дж.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 28л.
555996
  Громова Г Э. К вопросу функциональной активности системы гипофиз-кора надпочечников в процессе пищеварения. (Эксперим. исследование.) : Автореф... канд. биол.наук: / Громова Э.Г; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1963. – 16л.
555997
  Корниенко Наталия Григорьевна К вопросу эволюции романтизма В.А.Жуковского. (На материале 10-30-х годов XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Корниенко Наталия Григорьевна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 24 с.
555998
  Гурин В.Н. К вопросу экономического роста Монголии в ХХI веке / В.Н. Гурин, А.А. Носырев // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 54-60. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
555999
  Лобжанидзе Ш.С. К вопросу экспериментально-статистического поиска экстремума в сложных многокомпонентных системах : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Лобжанидзе Ш.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
556000
  Коваленко П.Н. К вопросу электроосаждния кобальта / П.Н. Коваленко, 1951. – С.951-957
<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,