Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
548001
  Мойсієнко А. "Зелен-кущ на кам"янім узбіччі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Липень (№ 7). – С. 24


  Поезії. З нової книги. Автор - завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
548002
  Кучер Г.В. "Зелені фінанси" у міжнародному співробітництві повоєнного відновлення України / Г.В. Кучер, Л.В. Козарезенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 18-26. – ISSN 2306-6814
548003
  Дикунський І. "Зелені" аукціони - надія чи крах альтернативної енергетики? / І. Дикунський, Я. Анікєєв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 34-35
548004
  Ланчук К. "Зелені" аукціони - нове дихання "зеленої" генерації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 11
548005
  Мельник Л. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 18). – С. 6


  "...У чому особливості зеленої енергетики як складової новітніх економічних змін? Яке місце в цих процесах посідає Україна? На ці та інші запитання кореспондента "УК" відповів завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного ...
548006
   "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст : [аналіт. доповідь] / Razumkov centre ; [керівник проекту та авт.: К. Маркевич ; підгот. до видання: А. Чернова та ін.]. – Київ : Заповіт, 2019. – 315, [1] с. : іл., табл., портр. – Режим доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-13-4
548007
  Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 35-38
548008
  Добровольська О.В. "Зелені" кредити: теорія та практика використання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
548009
  Сергійчук В. "Зелені" Німеччини готові визнати Голодомор геноцидом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 червня (№ 128). – С. 8
548010
  Клименко О.М. "Зелені" облігації як перспективний інструмент залучення інвестицій в екологічні проекти в Україні / О.М. Клименко, С.І. Мала // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 52-60. – ISSN 2306-546X
548011
  Стеценко Т.В. "Зелені" облігації: міжнародний досвід та потенціал застосування для України // "Зелена економіка" - необхідна умова сталого розвитку національної економіки України : колект. монографія / В.В. Бабієнко, М.О. Багорка, В.І. Борщ, О.Л. Гальцова, С.А. та ін. Гаркуша. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2020. – С. 147-163. – ISBN 978-966-992-320-2
548012
  Базилевич В.Д. "Зелені" освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку / В.Д. Базилевич, Г.І. Купалова // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 24-32
548013
  Крисак А.І. "Зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки / А.І. Крисак, М.Ф. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
548014
  Старовіт О.М. "Зелені" технології та інтелектуальна власність // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 211-215. – ISBN 978-966-999-024-2
548015
  Карлін М. "Зелені" фінанси: територіальний аспект використання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 80-86. – ISSN 2411-4014
548016
  Сисоєв М. "Зеленій" енергетиці - зелене світло // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 11
548017
  Процик І. "Зелено-білі наші кольори": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 14-19. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
548018
   "Зеленому" транспорту - зелене світло // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Минулого року у КНУ імені Тараса Шевченка сформувався студентський рух ВелоКНУ, учасники якого заручилися підтримкою ректорату університету та активістів з Асоціації велосипедистів Києва. Активісти провели для всіх охочих навчання з безпеки руху в ...
548019
   "Зеленые" в конце 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
548020
  Мельник Л.Г. "Зеленые" задачи Третьей промышленной революции // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 9-24. – ISSN 1726-8699
548021
  Ханиг Флориан "Зеленые" ковбои. Заклинатели лошадей / Ханиг Флориан, Витале Эми // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 96-104 : фото. – ISSN 1029-5828
548022
  Порфирьев Б. "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
548023
   "Зеленые": идеология и политика.. – М., 1985. – 190с.
548024
   "Зеленый Ключ" для киевского Radisson // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 13 : Фото. – ISSN 1998-8044
548025
   "Зеленый ключ" к успеху : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 49 : фото
548026
  Амнуэль П. "Зеленый луч" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 6-39. – ISSN 1728-8568
548027
  Шток И.В. "Зеленый попугай" / И.В. Шток. – М, 1977. – 47с.
548028
  Зверевич В.В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. Прянишников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765


  Предложено определение "зеленой" библиотеки. Приведены примеры "зеленых" библиотек. Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров. Отмечено, чего могут добиться ...
548029
   "Земельний" закон містить неприємні "сюрпризи" для власників землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-37
548030
  Изюмский Б.В. Зелен-камень / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1985. – 480с.
548031
  Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-41. – ISSN 0869-3595
548032
  Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 29-32 : фото. табл.
548033
  Збіглей Й. Зелені неони / Й. Збіглей. – Пряшів, 1964. – 84с.
548034
  Рублик В.М. Зелені облігації як інструмент фінансування екологічних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
548035
  Прохазка Я. Зелені обрії / Я. Прохазка. – К., 1962. – 180с.
548036
   Зелені обрії : вірші, новели, мініатюри... – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
548037
  Гвардіонов Б.О. Зелені обрії / Б.О. Гвардіонов. – Ужгород, 1967. – 139с.
548038
  Тарасов В. Зелені пагорби Байбуги // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
548039
  Василюк О. Зелені перлини / О. Василюк, Д. Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 43-47
548040
  Комендар В.І. Зелені перлини Карпат / В.І. Комендар. – Ужгород, 1985. – 85с.
548041
  Хоросницька М.В. Зелені піраміди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1973. – 63 с.
548042
  Вітович І. Зелені плями Давоса. Парадокси Світового економічного форуму: інвестуємо в банкети // Україна молода. – Київ, 2020. – 24-25 січня (№ 8). – С. 4


  "Щорічний міжнародний форум у швейцарському місті Давос сьогодні, 24 січня, офіційно закінчується. Тож окреслилися основні перетини і тенденції нинішнього зібрання політичних та економічних еліт світу. Як і слід, що його лишила в снігах Давоса ...
548043
  Пальчук М.В. Зелені публічні простори Києва: просторово-часова динаміка // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 60-77


  У статті представлено аналіз підходів до визначення поняття "публічний простір". Однією із ключових тез, яку висловлюють дослідники є "затухання публічного життя". Це призводить до подальшої "втрати публічного простору". Найбільш вразливими до "втрати" ...
548044
  Куліківський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куліківський. – Київ, 1965. – 79с.
548045
  Куликівський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куликівський. – Київ, 1965. – 79с.
548046
  Тесленко І. Зелені світи. Як Інститут Молдови в Німеччині налагоджує екодіалоги між країнами пострадянського простору // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 63). – С. 10
548047
  Олійник В. Зелені свята - торжество весни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 15


  "Травень - фінальний весняний акорд. Місяць оновлення, пора молодості кожної рослини, кожної квітки; місяць перемін і сподівань на краще. А ще в травні зазвичай християнський люд відзначає Зелені свята, які тісно пов"язані з природою, культом ...
548048
  Галабурда-Чигирин Зелені свята в Сіднеї і Мельбурні // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Червень (№ 6). – С. 8-9
548049
  Христич Я. Зелені свята у Севастополі 100 років тому: спогад учасника // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 7
548050
   Зелені секрети довголіття // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 79 : фото
548051
  Головко А. Зелені серцем : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 78с.
548052
   Зелені скарби України. – Київ, 1991. – 192с.
548053
  Кривомаз Т.І. Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах / Т.І. Кривомаз, Н.С. Карпенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 5-21 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2411-4049
548054
  Жарова Л. Зелені стартапи в реалізації принципів сталого розвитку для об"єднаних територіальних громад // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Cтартап (startup) - це новостворена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обме ...
548055
  Пальман В.І. Зелені сторінки з Червоної книги / В.І. Пальман. – К, 1988. – 413с.
548056
  Шморгун Є.І. Зелені сусіди / Є.І. Шморгун. – К., 1978. – 29с.
548057
  Гарасим А. Зелені терикони німецького Донбасу. Як Рур відмовився від видобутку вугілля і перейшов на відновлювану енергетику // Молодь України. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 11). – С. 10


  "На перший погляд, шахта “Цольферайн” видається ідеальним промисловим об’єктом. Акуратні цегляні стіни, чистота та зелень повсюди. Таке враження, що буквально ще один гудок, завертиться скіп, і вона знову оживе. Проте, насправді це лише омана - шахта ...
548058
  Малєй Антоніна Зелені траси гірськолижного Буковелю : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-37 : Фото
548059
  Величко І.М. Зелені трудівниці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119с.
548060
  Купновицкая У. Зеленій паспорт // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 32 (723), 13.08.2021. – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
548061
  Топачевський А. Зеленкуваті, зеленіші, зелені. Сто років тому в Україні виник рух на захист природи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Нині в світі спостерігаємо справжнє відродження рухів на захист природи. Кількадесят "зелених" обрано до Європарламенту. Кожен п"ятий депутат Бундестагу є проповідником природоохоронних ідей. Активно діє "Грінпіс". Захисники здорового довкілля в ...
548062
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – Москва, 1973. – 104с.
548063
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
548064
  Пышновская О.М. Зеленогорск / О.М. Пышновская, Г.С. Усыскин. – Л., 1978. – 192с.
548065
  Осин Д.Д. Зеленое войско мая / Д.Д. Осин. – М, 1961. – 288с.
548066
  Дриз О.О. Зеленое дерево : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Детская литература, 1983. – 208 с.
548067
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1964. – 159с.
548068
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1978. – 159с.
548069
  Харабаров И.М. Зеленое дерево. / И.М. Харабаров. – Москва, 1966. – 104с.
548070
  Очеретин В.К. Зеленое железо / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1980. – 189с.
548071
  Скворцов А.М. Зеленое зарево / А.М. Скворцов. – Москва, 1973. – 71с.
548072
  Тооминг О.А. Зеленое золото : роман / Освальд Тооминг; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллинн : Зстонское гос. издательство, 1950. – 366 с.
548073
  Быковский Егор Зеленое золото Баии : заповедник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 142-148 : Фото, карта
548074
  Семенов К.С. Зеленое золото. / К.С. Семенов. – Свердловск, 1958. – 226с.
548075
  Васильев Г.В. Зеленое и оранжевое / Г.В. Васильев. – Москва, 1981. – 110 с.
548076
  Гиппиус З.Н. Зеленое кольцо : пьеса в 4 д., с послесл. "Зеленое - белое алое" / З. Гиппиус. – Петроград : Изд. Огни, 1916. – 146, [1] с.
548077
  Сорока Б.М. Зеленое море : повесть / Б.М. Сорока. – Москва, 1961. – 78 с.
548078
  Коэн Амрай Зеленое небо : Латинская Америка. Парк Ману / Коэн Амрай, Бэрчи Андре // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 78-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
548079
  Лопушанский П.И. Зеленое ожерелье / П.И. Лопушанский. – Москва, 1968. – 112 с.
548080
  Мацкевич Э.О. Зеленое ожерелье / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
548081
  Тихомиров Олег Николаевич Зеленое окно / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Дет.лит., 1971. – 207с.
548082
  Бекасов А.Г. Зеленое перо : [Первый шаг. - На обочине.] : рассказы / А.Г. Бекасов. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1958. – 40 с.
548083
  Богатырев В.С. Зеленое пламя / В.С. Богатырев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1965. – 204 с., [1] портр.
548084
  Древницкий В.Ю. Зеленое пламя / В.Ю. Древницкий. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 128 с.
548085
  Чобан Кара Д. Зеленое пламя / Кара Д. Чобан. – Кишинев, 1972. – 76 с.
548086
  Горяинов В.Г. Зеленое половодье / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1964. – 52с.
548087
  Коваль Г.П. Зеленое полум"я : лірика / Г.П. Коваль. – Київ, 1970. – 151 с.
548088
  Матюхин В.В. Зеленое солнце / В.В. Матюхин. – Тула, 1968. – 32с.
548089
  Гребенкин А.А. Зеленое солнце / А.А. Гребенкин. – Москва, 1981. – 95с.
548090
  Галактионова В.Г. Зеленое солнце / В.Г. Галактионова. – Алма-Ата, 1989. – 303,1с.
548091
   Зеленое строительство. – Л., 1963. – 72 с.
548092
   Зеленое строительство. – К., 1978. – 160 с.
548093
  Лебедев Г.И. Зеленое строительство в городах РСФСР / Г.И. Лебедев. – М.-Л., 1948. – 48с.
548094
   Зеленое строительствов в степной зоне УССР.. – К., 1970. – 287с.
548095
   Зеленое строительствов Молдавии. – Кишинев, 1968. – 172 с.
548096
  Капор Момо Зеленое сукно Монтенегро : повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-81. – ISSN 1130-6545
548097
  Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 208 с.
548098
  Усманов Ю. Зеленое удобрение в Башкирии / Ю. Усманов. – Уфа, 1954. – 28с.
548099
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в СССР : руководство для агрономов, работников с.-х. опытных учреждений и студентов с.-х. вузов / Е.К. Алексеев. – Москва : Сельхозгиз, 1948. – 471 с. – Библиогр.: с. 454-465
548100
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение на орошаемых землях / Е.К. Алексеев. – Москва, 1957. – 284с.
548101
  Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая: Книга о редких и исчезающих растениях Алтайского края / И.В. Верещагина. – Барнаул, 1983. – 152с.
548102
  Фирсов В.И. Зеленое эхо / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 143с.
548103
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 160с.
548104
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – Москва, 1981. – 158с.
548105
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
548106
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
548107
  Коцарь Г.Ф. Зеленокаменные породы западного Приазовья : Дис... наук: / Коцарь Г.Ф.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – 176л. – Бібліогр.:л.1-6
548108
   Зеленокаменные пояса древних щитов. – М., 1982. – 167с.
548109
   Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1988. – 211,1с.
548110
  Жернаков И.Д. Зеленополье / И.Д. Жернаков. – Калининград, 1971. – 47с.
548111
  Дук Г.Г. Зеленосланцевые пояса повышенных давлений (Горный Алтай) / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1982. – 184с.
548112
  Бовсунівська Т. Зеленський Костянтин Петрович (1812-1858) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 157-168. – ISBN 966-7825-40-Х
548113
  Іщенко Н. Зеленський на стежці війни // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 25-27


  Санкції проти трьох проросійських телеканалів - один із найрадикальніших кроків Президента.
548114
  Капсамун І. Зеленський перехоптв ініціативу: про що говорити і з ким / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
548115
  Якимчук О. Зеленський подивився Путіну в очі. Що далі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 4
548116
  Поперенко Л.В. Зеленський Сергій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 512. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
548117
   Зеленський Сергій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
548118
   Зеленський Сергій Євгенович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42-43
548119
   Зеленський Сергій Євгенович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
548120
  Данюченко Т. Зеленський у Польщі: Варшава і Київ - найкращі друзі, Росія обурена // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 9 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 0027-8254
548121
  Пархомчук Т. Зеленський&Залужний: розбіжності чи спільна міжнародна медійна операція? Світ недостатньо допомагає армії, яка захищає континент НАТО // Україна молода. – Київ, 2023. – 15 листопада (№ 46). – С 4


  Історія повернулася в арсенал політики. Це означає, що можливе збільшилось, а неможливе зменшилось у своїх варіаціях. Чергові стаття та інтерв’ю у впливових іноземних виданнях — матеріал в американському журналі Time про президента України Володимира ...
548122
  Пархомчук Т. Зеленського поглинули мідні труби. США готують нам нового президента? // Україна молода. – Київ, 2023. – 11 жовтня (№ 41)


  Була надія у наївних, що повномасштабна війна змінить президента Зеленського. Що він ставитиме правильні запитання; почне вчитись бути державним діячем. Що він почне розбиратись самостійно в усіх політико-економічних нюансах; у роботі силовиків — СБУ, ...
548123
  Ивашкявичюс Марюс Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 7-57. – ISSN 0012-6756
548124
  Ивашкявичюс М. Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 10. – С. 80-135. – ISSN 0012-6756
548125
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1972. – 192с.
548126
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки : повесть, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А. Шилин ; худож. Н.Д. Семенихин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
548127
  Алексеев Г.И. Зеленые берега : роман / Геннадий Алексеев ; [худож. Л. Авидон]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1990. – 334, [1] с. : ил.
548128
  Красильников Г.Д. Зелёные бусы : рассказы / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 208 с.
548129
  Омаров С. Зеленые ветви : рассказы / С. Омаров; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 32 с.
548130
  Макитов С.И. Зеленые ветры : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 119 с.
548131
  Мамур С. Зеленые ветры : стихи. поэмы / Саидали Мамур ; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
548132
  Горовец В.К. Зеленые водоросли / В.К. Горовец. – Минск : Изд-во БГУ им. В,И, Ленина, 1976. – 79с.
548133
   Зеленые водоросли помогут вернуть зрение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
548134
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – Москва : Дет. лит., 1977. – 190 с.
548135
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – 2-е изд. – Москва : Дет. лит., 1986. – 189 с.
548136
  Вильде И. Зеленые ворота / И. Вильде. – Москва, 1970. – 255с.
548137
  Драч И.Ф. Зеленые врата : Стихи / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144с.
548138
  Драч И.Ф. Зеленые врата / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1986. – 142 с.
548139
  Талалаевский М.А. Зеленые всходы. / Матвей Талалаевский ; авториз. пер. с евр. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
548140
  Адышева Т. Зелёные глаза весны : стихи : пер. с кирг. / Тенти Адышева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 144 с.
548141
   Зеленые города - нашей Украине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 14-15 : фото
548142
  Мэккин У. Зеленые горы / У. Мэккин. – М., 1958. – 110с.
548143
  Мамин-Сибиряк Зеленые горы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 366с.
548144
  Москвина М. Зеленые горы и белые облака : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 49-67. – ISSN 0012-6756
548145
  Назаров В.А. Зеленые двери Земли / В.А. Назаров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 189с. – (Библиотека советской фантастики)
548146
  Назаров В.А. Зеленые двери земли. Силайское яблуко / Вячеслав Назаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с. – (Библиотека советской фантастики)
548147
  Наровчатов С.С. Зеленые дворы. Стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1968. – 31с.
548148
  Сало В.М. Зелёные друзья человека / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
548149
  Сигунов П.Н. Зеленые звезды / П.Н. Сигунов. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 327с.
548150
  Терюков А.Г. Зеленые зоны в Заволжье и их мелиоративное значение : Автореф. дис. ... канд с. х. наук : 06.03.04 / Терюков А. Г. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1976. – л.
548151
   Зеленые зоны городов и рабочих поселков Украинской ССР.. – М., 1956. – 24с.
548152
  Маляров А.А. Зеленые и серые дороги. / А.А. Маляров. – Одесса, 1978. – 159с.
548153
  Гулиа Г.Д. Зеленые когти / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1982. – 526с.
548154
  Гольдберг Зеленые колокола / Гольдберг, а.Я. – Челябинск, 1969. – 303с.
548155
  Андреев В.М. Зеленые кони : роман / Владимир Андреев. – Москва : Воениздат, 1985. – 335 с.
548156
  Калинкин И.А. Зеленые костры : стихи, поэмы / И.А. Калинкин. – Москва, 1986. – 76 с.
548157
  Вдовина Р.Д. Зеленые купола / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1968. – 79с.
548158
  Комолов И.И. Зеленые ливни: Стихи. / И.И. Комолов. – М., 1989. – 205с.
548159
  Пальман В.И. Зеленые листы из Красной книги / В.И. Пальман. – М, 1982. – 320с.
548160
  Халемский Н.А. Зеленые листья: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – Киев, 1976. – 303с.
548161
  Гала А. Зеленые луга Эдема. Где вы, золотые дни? Петра-утешительница. Старая сеньорита из "Рая" / А. Гала. – Москва, 1984. – 291с.
548162
  Ботвинник С.В. Зеленые миры : стихи / Семен Ботвинник ; [худож. М. Новиков]. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1977. – 110 с. : ил.
548163
  Белавин М.Ю. Зеленые мосты : роман-эссе / М.Ю. Белавин. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1986. – 222, [2] с.
548164
  Слука З.А. Зеленые мхи / З.А. Слука. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 135с.
548165
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – Минск, 1984. – 112с.
548166
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 127с.
548167
  Просвирнов М.И. Зеленые огни. / М.И. Просвирнов. – Калуга, 1949. – 36с.
548168
  Артамонов В.И. Зеленые оракулы : [о растениях-индикаторах] / Артамонов В.И. – Москва : Мысль, 1989. – 188, [1] с., [16] л. ил.
548169
  Карев Г.А. Зеленые орехи / Г.А. Карев. – Одесса, 1985. – 206с.
548170
  Буханов В.С. Зеленые паруса / В.С. Буханов. – Воронеж, 1966. – 98с.
548171
  Юречко В.И. Зеленые поезда / В.И. Юречко. – Донецк, 1975. – 62с.
548172
  Швец И.А. Зеленые пожары / И.А. Швец. – Москва, 1970. – 96с.
548173
  Воробьев Е.З. Зеленые ракеты / Е.З. Воробьев. – Москва, 1959. – 29с.
548174
  Сырыщева Т.Я. Зеленые рукава / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1971. – 79 с.
548175
  Скороходов М.А. Зеленые сны / М.А. Скороходов. – М., 1978. – 95с.
548176
  Небайкин В.Д. Зеленые спутники дачника / В.Д. Небайкин. – Хабаровск : Книжное издательство, 1991. – 223, [1] с. – (Природа Дальнего Востока)
548177
  Нечаев А.П. Зеленые стрелы / А.П. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск, 1980. – 320с.
548178
  Найманбаев К. Зелёные холмы / К. Найманбаев. – М., 1987. – 342с.
548179
  Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки / Э. Хемингуэй. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
548180
  Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
548181
  Рубцов Н.М. Зеленые цветы. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1971. – 143с.
548182
  Пономарев В.П. Зеленые чародеи / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1975. – 115с.
548183
  Бурова Н.П. Зелёные шары / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1974. – 202с.
548184
  Беридзе А.Г. Зеленый-красный! / А.Г. Беридзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 132 с.
548185
  Зубарев И.И. Зеленый аист / И.И. Зубарев. – Рига, 1973. – 219с.
548186
  Кругляков Г.В. Зеленый архив / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1970. – 64с.
548187
  Беляев А.В. Зеленый берег : стихи / А.В. Беляев. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное изд-во, 1975. – 47 с. : портр.
548188
  Абсалямов А.С. Зеленый берег : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 479 с. : портр.
548189
  Данильченко А.Б. Зеленый берег / А.Б. Данильченко. – Минск, 1976. – 176с.
548190
  Босиков Н.А. Зеленый берег : стихотворения и поэмы / Николай Босиков ; пер. с якут. Б. Романова ; [худож. И.И. Суслов]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 143, [1] с. : ил. – ISBN 5-268-00233-3
548191
  Дитрих В. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! = Green Business - das Milliardengeschaft : на смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; пер. с нем. В. Хартмана. – Киев, 2009. – 293, [1] с. – Парал. тит. л. на нем. языке. – ISBN 978-966-02-5103-8
548192
  Прокоп М.К. Зеленый бизнес. / М.К. Прокоп. – М, 1995. – 96с.
548193
  Никитин С.И. Зеленый блокнот / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1962. – 134с.
548194
  Ларионов А.М. Зеленый бункер мастера Михайлы / А.М. Ларионов. – М, 1990. – 360с.
548195
  Соболев Л.С. Зеленый буч / Л.С. Соболев. – М, 1977. – 223с.
548196
  Пришелец А.И. Зеленый ветер / А.И. Пришелец. – Москва, 1961. – 182с.
548197
  Тамарина Р.М. Зеленый ветер / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
548198
  Старшинов Н.К. Зеленый вечер / Н.К. Старшинов. – М, 1972. – 135с.
548199
   Зеленый взрыв.. – Новосибирск, 1983. – 190с.
548200
  Коротич В.А. Зеленый виноградник : стихи ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 62 с.
548201
  Максимович Д. Зеленый витязь / Д. Максимович. – М., 1977. – 191с.
548202
  Колосов М.М. Зеленый Гай : рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 205с.
548203
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – М, 1958. – 626с.
548204
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 735с.
548205
  Моррисон А. Зеленый глаз Гуоны / А. Моррисон. – Птгр. – 236 с.
548206
  Пестушко Валерий Зеленый гость из Новой Зеландии : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
548207
  Ягупова С.В. Зеленый дельфин / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1977. – 144с.
548208
  Савеличев А.А. Зеленый день / А.А. Савеличев. – Минск, 1973. – 160с.
548209
  Рыклин Г.Е. Зеленый джемпер / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1941. – 48с.
548210
  Вергелис О. Зеленый диван. К 80-летию со дня рождения Богдана Ступки // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 147-157. – ISSN 0131-8136


  27 августа 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения Героя Украины, почетного гражданина Киева, заслуженного и народного артиста Ураинской ССР, народного артиста СССР, академика Академии искусств Украины, выдающегося украинского актера театра и кино ...
548211
  Искандер Фазиль Зеленый дождь / Искандер Фазиль. – Москва, 1960. – 99 с.
548212
  Журавлев-Печорский Зеленый дождь / Журавлев-Печорский. – Москва, 1965. – 127 с.
548213
  Тарханов А.С. Зеленый дождь / А.С. Тарханов. – Свердловск, 1975. – 91с.
548214
  Кешеля Д. Зелёный дождь : рассказы и повесть в новеллах / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.
548215
  Варгас Л.М. Зеленый дом / Л.М. Варгас. – Москва, 1971. – 384 с.
548216
  Ковалев Д.М. Зеленый дым / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 32с.
548217
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 80с.
548218
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 48с.
548219
  Раимкулов Р. Зеленый заслон : повесть / Р. Раимкулов; пер. с каз. Н.Ровенского. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 215 с.
548220
  Горанович М.М. Зеленый Интернационал и провал его буржуазной политики в 1928-1932 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горанович М. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
548221
  Кравцов Г.И. Зеленый квардрат / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1970. – 35с.
548222
  Гребнев А.Г. Зеленый колокол / А.Г. Гребнев. – М., 1978. – 95с.
548223
  Алексеев М.А. Зеленый конвейер / М.А. Алексеев. – Москва, 1950. – 144 с.
548224
  Письменная Р. Зеленый конвейер в колхозе / Р. Письменная. – Псков, 1951. – 26с.
548225
  Сулицер П. Зеленый король : роман / П. Сулицер; Пер. с фр. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-01-003710-6
548226
  Кочетков В. Зеленый край : Стихи / В. Кочетков. – Кишинев, 1952. – 62 с.
548227
  Соколов-Микитов Зеленый край / Соколов-Микитов. – Москва, 1956. – 158с.
548228
  Менюк Г. Зеленый край : стихи и сказки / Георге Менюк ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 136 с.
548229
  Михалков С.В. Зеленый кузнечик / С.В. Михалков. – Москва, 1965. – 135с.
548230
  Дронников В.П. Зеленый купол. / В.П. Дронников. – Тула, 1969. – 48с.
548231
  Куницын А.В. Зеленый ливень / А.В. Куницын. – Челябинск, 1968. – 64с.
548232
  Рахим-Заде Зеленый лист : стихи / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 127 с.
548233
  Городской Я.З. Зелёный лист / Я.З. Городской. – К., 1938. – 120с.
548234
  Габбасов Э.Г. Зелёный лист на белом снегу / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
548235
  Одолеев В.С. Зеленый луб / В.С. Одолеев. – Ташкент, 1953. – 60с.
548236
  Чуманов А.Н. Зеленый луг на рассвете / А.Н. Чуманов. – М., 1986. – 221с.
548237
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 200с.
548238
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 64с. – (Роман-газета ; №4(112))
548239
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 182с.
548240
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1978. – 415с.
548241
  Куропатов В.Ф. Зеленый луч / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1979. – 160с.
548242
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Одесса, 1987. – 166с.
548243
  Соболев Л.С. Зеленый луч. Морская душа : повесть и рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Детская литература, 1970. – 400с.
548244
  Абдашев Ю.Н. Зеленый меридиан : путевые заметки [для сред. и ст. шк. возраста] / Юрий Абдашев ; [худож. О. Гаврилов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 158 с.
548245
  Абдыкадырова С. Зеленый мир : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста : пер. с кирг.] / C. Абдыкадырова. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 83 с.
548246
  Рубаник В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты / В.Г. Рубаник, А.В. Широкова. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
548247
  Сафаров И.С. Зеленый облик города Баку / И.С. Сафаров. – Баку, 1975. – 138с.
548248
  Смирнов Д. Зеленый огонь / Д. Смирнов. – Москва, 1969. – 112с.
548249
  Лукашевич В.П. Зеленый океан. Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва, 1965. – 349с.
548250
  Солнцева Н. Зеленый омут: Роман / Наталья Солнцева. – Харків : Фолио, 2002. – 396с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1709-3


  Молодой удачливый бизнесмен, искусствовед Сергей Горский приезжает на выставку картин друга, известного художника Артура Корнилина. Посетителей поражают красотой мистические, загадочные сюжеты и необычный талант художника.
548251
  Довнар Юрий Зеленый орден на груди Земли : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 86-90 : Фото
548252
  Валевский А.А. Зеленый остров / А.А. Валевский. – Ленинград, 1955. – 168с.
548253
  Бучарский В.В. Зеленый остров / В.В. Бучарский. – М., 1988. – 219с.
548254
  Хижняк Л.Г. Зеленый остров, Серый Ключ, Красная Речка. / Л.Г. Хижняк, З.Л. Новоженова. – Саратов, 1991. – 102с.
548255
  Астуриас М.А. Зеленый Папа : роман / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной ; пердисл. Ю. Певцова ; ил. Е. Ракузин. – Москва : Художественная литература, 1964. – 342 с. : ил.
548256
  Жоголев Н.Ф. Зеленый парус / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1957. – 123с.
548257
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1957. – 55с.
548258
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1959. – 96с.
548259
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Москва : Просвещение, 1977. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 143. – (Пособие для учителя)
548260
  Голубев Ф.М. Зеленый патруль / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1981. – 143с.
548261
  Бобров Р.В. Зеленый патруль : книга для учителя / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125
548262
  Есипов Владимир Зеленый переворот : энергетика / Есипов Владимир, Эрнстинг Томас, Кюнстинг Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
548263
  Ваганова Л.С. Зеленый поезд / Л.С. Ваганова. – Москва, 1969. – 95с.
548264
   Зеленый поезд.. – М., 1976. – 335с.
548265
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1967. – 418 с.
548266
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1969. – 606 с.
548267
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 10)


  Прижизненное издание
548268
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
548269
  Комаров П.С. Зеленый пояс / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1949. – 104с.
548270
  Холодковский В.В. Зеленый пояс / В.В. Холодковский. – М., 1954. – 92с.
548271
   Зеленый пояс крупных городов. – Москва, 1968. – 26 с.
548272
   Зеленый пояс славы.. – Ленинград, 1978. – 128с.
548273
  Титов Алексей Иванович Зеленый пояс. Стихи / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135с. : ил.
548274
  Еженова А. Зеленый причал / А. Еженова. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
548275
  Глазков Н.И. Зеленый простор / Н.И. Глазков. – М, 1960. – 84с.
548276
  Кнорре Ф.Ф. Зеленый рубеж / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1952. – 48с.
548277
  Дроздов А. Зеленый сад / А. Дроздов. – Москва, 1944. – 158с.
548278
  Пирс Томас Зеленый свет - ходу нет! Дороги нет! // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 40 : фото
548279
  Беркович М.П. Зеленый свет : стихотворения / М.П. Беркович. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 88 с. : ил.
548280
   Зеленый свет.. – М., 1987. – 638,2с.
548281
  Мингалимов Р. Зеленый сон : стихии поэмы / Рустем Мингалимов ; аториз. пер. с татар. В.Бояринова. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
548282
  Ахмедов С.М. Зеленый театр : роман, повести : пер. с азерб. / Сабир Ахмедов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 352 с.
548283
  Сагиян А. Зеленый тополь Наири : стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
548284
  Волхонский Андрей Зеленый туризм в Карпатах: мифы и реальность // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 50-53 : фото
548285
  Золотарев В.Д. Зеленый факел / В.Д. Золотарев. – Краснодар, 1976. – 32с.
548286
  Садовяну М. Зеленый фартук / М. Садовяну. – Москва, 1959. – 223с.
548287
  Смит Нил Зеленый флуоресцирующий белок // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-221. – ISSN 1130-6545
548288
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. -- (Фоня. -- Из рассказов бывшего летчика). Рассказы. / А.В. Козачинский. – Москва, 1957. – 136с.
548289
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1940. – 199с.
548290
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1941. – 96с.
548291
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1956. – 71с.
548292
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1972. – 80с.
548293
  Козачинский А. Зеленый фургон: Повесть. / А. Козачинский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 140 с.
548294
  Козачинский А.В. Зеленый фургон: Повесть. / А.В. Козачинский. – Москва, 1989. – 45с.
548295
   Зеленый цветок / авт.: Г. Адамович, А. Блок, В. Воронов, В. Галахов, Н. Галузин, А. Герлит, Гончаров, М. Долинов, Г. Иванов, Р. Ивнев и др. – Петроград : Книго-печ. Шмидт, 1915. – 64 с.
548296
  Рыленков Н.И. Зеленый цех / Н.И. Рыленков. – Москва, 1949. – 135с.
548297
  Ефимцов Т.И. Зеленый цех / Т.И. Ефимцов. – Орджоникидзе, 1979. – 304с.
548298
  Эмис К. Зеленый человек / Кингсли Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – 464 с. – В из. также: Человек внутри / Грэм Грин
548299
  Хандамур У.М. Зеленый чемодан : повесть, рассказы / Усик Хандамур; пер. с арм. С.Вермишевой. – Ереван : Советакан грох, 1982. – 196 с.
548300
  Улицкая Л.Е. Зеленый шатер : роман : [в 2 т.] / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо. – ISBN 978-5-699-52306-1
Т. 2. – 2011. – 372, [2] с.
548301
  Полонский Т.П. Зеленый штурман. / Т.П. Полонский. – Махачкала, 1965. – 119с.
548302
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1949. – 492с.
548303
  Палечек Е.А. Зеленый шум / Е.А. Палечек. – М.-Л, 1950. – 115с.
548304
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Вологда, 1951. – 328с.
548305
  Ольшанский А.Н. Зеленый шум / А.Н. Ольшанский. – Москва, 1954. – 19с.
548306
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1956. – 304с.
548307
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – 2-е изд.. переработ. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 264 с.
548308
  Огневский Л.Л. Зеленый шум / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1965. – 174с.
548309
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум / Ю.Г. Лаптев. – М, 1974. – 408с.
548310
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум : Роман, повести, рассказы / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1976. – 383 с.
548311
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1982. – 200 с. : ил.
548312
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1984. – 176 с. : ил.
548313
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 479с.
548314
   Зеленый шум. – Самара, 1991. – 176 с.
548315
   Зеленый шум.. – М., 1963. – 32с.
548316
   Зеленый шум.. – Куйбышев, 1983. – 152с.
548317
  Овчинников Н.Н. Зеленый щит нашей планеты / Н.Н. Овчинников, Н.М. Шиханова. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
548318
  Богданович Лілія Зелень на столі - запорука здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
548319
  Матвеев В.А. Зелень разных оттенков / В.А. Матвеев, Л.М. Седин. – Москва, 1963. – 158с.
548320
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 97-279. – ISSN 1130-6545
548321
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 117-282. – ISSN 1130-6545
548322
   Зеленько Микола Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-757-2
548323
   Зелер Вільгельм Фрідріхович (1861-1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 185. – ISBN 978-966-933-054-3
548324
  Гриценко І.С. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 187. – ISBN 978-966-06-0557-2
548325
  Короткий В.А. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
548326
   Зелили-200.. – Ашхабад, 1990. – 205с.
548327
  Гатуев Д. Зелимхан : повесть и очерки / Д. Гатуев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 216 с.
548328
  Мамакаев М.А. Зелимхан : роман / М.А. Мамакаев. – Грозный : Книга, 1990. – 221 с.
548329
  Гатует Д. Зелимхан. -- Гага-аул / Д. Гатует. – Орджоникидзе, 1965. – 279 с.
548330
  Нилов Е. Зелинский / Е. Нилов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. – (ЖЗЛ)
548331
  Зелінська Л. Зелінська Л. Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена проблемі читацької рецепції повісті "Малий апокаліпсис" Т. Конвіцького та інспірованого нею роману "Московіада" Ю. Андруховича; укладено парадигму апокаліптики і акцентовано на її головних проявах у двох творах. The article is ...
548332
   Зелінський Анатолій Феофанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 277. – ISBN 978-617-573-038-6
548333
  Горбачук М.Л. Зелінський Юрій Борисович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 518. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
548334
   Зелінський Юрій Борисович // Proceedings of the International geometry center / International geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 3/4. – С. 1-3. – ISSN 2072-9812


  "Наукову роботу Юрій Борисович регулярно поєднував з викладацькою діяльністю. Упродовж багатьох років він читав спеціальні курси на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
548335
  Кульбак М.С. Зелменяне / М.С. Кульбак. – М., 1960. – 272с.
548336
  Мовчан П.М. Зело : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Молодь, 1973. – 66 с.
548337
  Просяник І.Г. Зело таємниче : травник-волховник / Іван Просяник. – Вінниця : Українське видавництво "Аркона", 2013. – 605, [3] с. : іл. – Азбук. перелік недуг з приписами їх лікув.: с. 598-606. – ISBN 978-966-97296-0-6


  У пр. № 1727336 напис: Вельмишановному пану Максиму Стрісі із почуттям поваги й вдячності, з побажанням Козацького Духу, здоров"я і добра! На добру згадку від видавця Сергія Омельченко. Підпис. 11.11.2015 р.
548338
  Чичкина Светлана Зельден покоряет Марс : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-63 : Фото
548339
   Зельден. По следам Джеймса Бонда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 30-33 : фото
548340
   Зельман Абрахам Ваксман - один із п"яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті) / С.Є. Дейнека, Л.І. Сидорчук, А.О. Міхєєв, А.Р. Сидорчук, І.Й. Сидорчук // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 2 (86). – С. 178-182. – ISSN 1684-7903
548341
   Земгале. – Рига, 1958. – 184 с.
548342
  Червонная С.М. Земдега. / С.М. Червонная. – Л.-М., 1964. – 78с.
548343
  Лівіцька А. Земелно-будівельне 2019: головні законодавчі зміни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 6-7
548344
  Лук"янченко О. Земелоьні ресурси як джерело поповнення міського бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-61. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
548345
  Люта Т.Ю. Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 106-130. – ISSN 0130-5247


  До 400-ліття заснування Київського братства та школи.
548346
  Дробот І.О. Земельна власність як мотиваційний чинник ініціатив щодо розвитку територіальної громади // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 58-62. – ISBN 978-966-619-370-7
548347
  Бурдін М. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 40-47. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
548348
  Бурдін М.Ю. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 79-90
548349
  Охотнікова О. Земельна децентралізація як запорука реалізації конституційного права людини і громадянина на землю в Україні / О. Охотнікова, С. Корпачова // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 331-335
548350
  Голян В. Земельна децентралізація як інституціональний бар"єр земельному переділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 6


  "Завданням номер один у сучасних умовах є недопущення спекулятивного перерозподілу сільськогосподарських земель за сценарієм приватизаційних процесів 90-х років минулого століття. Найбільші ризики у разі запуску ринку земель сільськогосподарського ...
548351
  Ясиновський В. Земельна децентралізація: в очікуванні "медового місяця" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 2-7
548352
  Кулинич П. Земельна децентралізація: як краще передати землю у власність об"єднаних територіальних громад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
548353
  Лозова Т.І. Земельна ділянка- важливий актив підприємства: аналіз, інвентаризація, облік, управління / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, О.А. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
548354
   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, як предмет іпотеки. Історія та сьогодення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-51.
548355
  Мірошниченко А. Земельна ділянка як об"єкт права: абстракція чи реальність? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 91-105. – ISSN 1026-9932
548356
  Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 215-219
548357
  Мазур А. Земельна ділянка як особливий об"єкт відчуження в нотаріальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 351-352
548358
  Вівчаренко О.А. Земельна ділянка як предмет правового захисту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 80-87
548359
  Трускавецький С.Р. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу грунтів / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткін // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
548360
  Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 43-47.
548361
  Афян А. Земельна пастка // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 66-68.
548362
  Головач Ф.В. Земельна політика Радянської влади і практика радгоспного будівництва на Україні в 1917-1921 рр. : Дис... канд. істор.наук: / Головач Ф.В.; МВССО УРСР. КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1966. – 324л. – Бібліогр.:л.299-324
548363
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-100. – ISSN 0132-1331
548364
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-50.
548365
  Липницька Є.О. Земельна правосуб"єктність підприємств з іноземними інвестиціями // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 34-42. – ISSN 2518-7953
548366
  Ярмоленко В.П. Земельна рента в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 111. – С. 109-115
548367
  Солов"яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-43
548368
  Гладкий О. Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 57-65. – (Серія: Географічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 1729-360Х
548369
  Лихогруд О.М. Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 123-126
548370
  Остапчук Т.П. Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного / Т.П. Остапчук, С.І. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 216-222. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
548371
  Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 68-76
548372
  Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40.
548373
  Петров В.С. Земельна рента. Розвиток капіталізму в сільському господарстві / В.С. Петров. – Львів, 1959. – 92с.
548374
  Мірошниченко А. Земельна реформа-2020: не мораторієм єдиним // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 1, 22-23
548375
  Побережнюк Л. Земельна реформа - ключові акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 18-19
548376
  Савчук Д. Земельна реформа - основні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 34-35
548377
  Гуменюк В.І. Земельна реформа : правові аспекти / В.І. Гуменюк, В.П. Паліюк. – Київ : Ін Юре, 2005. – 368c. – ISBN 966-313-271-X
548378
  Шкурла О. Земельна реформа // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121-131
548379
  Романишин Н. Земельна реформа в Другій Речі Посполитій: шляхи реалізації та наслідки // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 87–100. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
548380
  Петлюк Ю.С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 63-68
548381
   Земельна реформа в Україні продовжується (до 10-ї річниці) / Л. Новаковський, І. Будзілович, В. Леонець, Ф. Юрченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
548382
  Сіра Е.О. Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 152-157. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
548383
  Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-145. – ISSN 0132-1331
548384
  Гопцій Д.О. Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 445-457. – (Економічні науки)
548385
  Васильєв С.В. Земельна реформа в Україні: аналіз результатів і перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 152-155
548386
  Баранцов Б.В. Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-145. – ISSN 2306-1677
548387
  Мельник О.О. Земельна реформа в Україні: історія проведення та сьогодення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 208-217. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
548388
  Лівіцька А. Земельна реформа в Україні: кінець і знову початок // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 19
548389
  Власюк О.С. Земельна реформа в Україні: наслідки гальмування та пріоритети вирішення // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 2616-9460
548390
  Ковальчук Т.Г. Земельна реформа в умовах поширення коронавірусної хвороби COVIT-19 як дієва гарантія виробництва безпечних продуктів: постановка питання // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 132-135. – ISBN 978-617-7450-07-7
548391
  Колюбакін В. Земельна реформа вдосконалюється // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 лютого (№ 26)


  "Законопроєкт, який розробив Земельний штаб при Мінагрополітики, істотно спростить придбання малих ділянок певних категорій".
548392
  Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-83. – ISSN 0130-5247
548393
  Дайнінгер К. Земельна реформа для українця. Про пріоритети та ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є головною перешкодою для залучення інвестицій і зростання продуктивності сільського господарства в Україні вже протягом багатьох років".
548394
  Поліводський О. Земельна реформа і конституційність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
548395
  Майовець Є. Земельна реформа і розвиток підприємництва в аграрній сфері / Є. Майовець, Б. Фурдас // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 562-566. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
548396
  Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
548397
   Земельна реформа на Україні. – Київ, 1991. – 94, 2 с.
548398
   Земельна реформа по-українськи: реалії та потенційні загрози // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
548399
  Захарченко П.П. Земельна реформа середини XIX ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 167-173
548400
  Мордвінцев В.М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на землеустрій в Україні : (сучасний погляд на події) / В.М. Мордвінцев, В.Ф. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 11. – С. 32-34
548401
  Колач С.М. Земельна реформа та її проблеми в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 202-205. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
548402
  Будзяк В.М. Земельна реформа та її соціально-економічні наслідки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 139-142
548403
  Кононенко Ю. Земельна реформа чи вибоїстий шлях у далеке минуле? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 6


  "Від моменту виникнення людини першими і найважливішими проблемами, з якими вона зіштовхнулася, були харчування та безпека. Для забезпечення і першого, і другого треба було докласти чимало зусиль. У постійній боротьбі за виживання, згідно із законами ...
548404
  Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Обґрунтовується перманентність земельної реформи як соціально-правового явища, визначаються її передумови, мета та зміст. Як висновок пропонується визначення земельної реформи як правової категорії. This article substantiates the constancy of land ...
548405
   Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти : (збірник документів). – Київ, 1996. – 296с. – ISBN 5-87274-180-4
548406
  Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 18-20.
548407
  Мартинюк М. Земельна реформа: компромісний сценарій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
548408
  Рєпін К. Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 30-34
548409
  Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале ХХ века / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1961. – 208 с.
548410
  Янбухтин Н.Р. Земельная доля крестьян: право, економика, политика / Н.Р. Янбухтин, И.Д. Стафийчук // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 65-71. – ISSN 1812-8696
548411
  Брегель Л.Д. Земельная и налоговая политика португальцев в Индии (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист. наук / Брегель Л.Д. ; МГУ, Ин-т восточных языков. – Москва, 1967. – 23 л.
548412
   Земельная площадь Волынской губернии по окладным книгам 1918 года.. – Житомир, 1922. – 106с.
548413
  Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии / М. Д. Загряцков. – Москва : Тип. "Культура"
Т. 1 : Строительное право, как фактор городского землеустройства : с прил. 8 пл. – 1913. – [2], VI, 492 с., [8] л. пл. : табл. – Экз. деф., без ориг. обл.


  На тит. л. дарственная налдпись: Дорогому Н.Н. Василенко от автора на память....
548414
  Семчик В.І. Земельная политика и создание новой законодательной системы в Украине // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 238-251. – ISBN 978-617-7021-00-0
548415
  Головач Ф.В. Земельная политика Советской власти и практика совхозного строительства на Украине в 1917-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Головач Ф.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
548416
  Борцов Г.Т. Земельная рента : развтите капитализма в сельском хозяйстве : учеб. пособ. по курсу политческой экономии / Г.Т. Борцов. – Москва : б. вю ., 1961. – 68 с.
548417
  Кагарлицкая О.Т. Земельная рента / О.Т. Кагарлицкая. – Л, 1961. – 104с.
548418
  Черныш Н.В. Земельная рента / Н.В. Черныш. – Киев, 1967. – 34с.
548419
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму / Петров В.С.; КГУ. – К., 1965. – 47с.
548420
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Петров В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
548421
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 1 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 277л.
548422
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 2 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 278-775л. – Бібліогр.:л.764-774
548423
   Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.. – М., 1959. – 263с.
548424
  Козодоев И.И. Земельная рента в эпоху диктатуры пролетариата / И.И. Козодоев. – Москва, 1957. – 48с.
548425
  Сулковский М. Земельная рента и национализация земли / М. Сулковский. – Л., 1931. – 128с.
548426
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – Москва, 1948. – 54 с.
548427
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – Москва, 1949. – 52с.
548428
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – М., 1955. – 47с.
548429
  Соколовский Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Соколовский, Т..Я. – М., 1961. – 44с.
548430
  Лукьянец Д.К. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Д.К. Лукьянец. – М., 1964. – 88с.
548431
  Токарев А.П. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Токарев. – Москва : Мысль, 1967. – 56 с.
548432
  Токарев А.П. Земельная рента и распределение доходов в колхозах / А.П. Токарев. – Москва, 1964. – с.
548433
  Козодоев И.И. Земельная рента при капитализме / И.И. Козодоев. – М, 1958. – 158с.
548434
  Бондарь В. Земельная реформа ... по законам Хаммурапи // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
548435
  Шуверов Д.Д. Земельная реформа в Германской демократической республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шуверов Д.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
548436
  Коленов В.И. Земельная реформа в народно-демократической Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Коленов В.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
548437
  Попов В.А. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны / В.А. Попов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 211 с.
548438
  Берозов Б.П. Земельная реформа и отмена крепостного права в Северной Осетии : [учеб. пособие] / Б.П. Берозов ; МВиССО РСФСР Северо-Осет. гос. ун-та. – Орджоникидзе : [б. и.], 1979. – 77 с.
548439
   Земельная реформа на Украине : сборник законодательных и правительственных актов. – Киев : Україна, 1991. – 92,3 с.
548440
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – Бібліогр.: с. 130, 133-135. – ISSN 0042-8736
548441
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – ISSN 0042-8736
548442
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
548443
  Аношина Ю.Ф. Земельная собственность в сельском хозяйстве зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1728-8878
548444
  Виноградов Е.А. Земельная собственность и проблемы ренты при социолизме / Е.А. Виноградов. – Ленинград, 1978. – 134с.
548445
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
548446
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
548447
  Левченко Я.П. Земельне господарство міста Києва / Я.П. Левченко. – К, 1929. – 22с.
548448
  Зигрій О. Земельне законодавство в сфері регулювання земельних прав в Україні та в західноєвропейських країнах / О. Зигрій, С. Копча // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 152-157. – ISSN 2524-0129
548449
  Калетнік Г. Земельне законодавство залишається неповним і суперечливим, а сам процес його формування свідчить про непослідовність державної земельної політики // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-5
548450
  Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917) / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 100 с.
548451
  Дехтяренко В. Земельне законодавство потребує ретельного "прополювання" і систематизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 2-7


  "У своєму виступі завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка професор Анатолій Мірошниченко зупинився на техніко-юридичних помилках, що призводять до засмічення земельного законодавства, ...
548452
   Земельне законодавство України : зб. нормат. актів, судової та арбітражної (господарської) практики : у 2 кн. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Урожай. – ISBN 966-05-0155-2
Кн. 1. – 2002. – 686, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
548453
   Земельне законодавство України : зб. нормат. актів, судової та арбітражної (госп.) практики : у 2 кн. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Урожай. – ISBN 966-05-0175-7
Кн. 2. – 2002. – 670, [2] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
548454
   Земельне законодавство України : Станом на 1 вересня 2004 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7613-48-8
548455
   Земельне законодавство України : Станом на 1 грудня 2003 року. Збірник нормативних правих актів. – Київ : Істина, 2004. – 288с. – ISBN 966-7613-48-8
548456
   Земельне законодавство України : Станом на 15 січня 2008 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – Шифр. дубл. 34 Земе. (доп. карт. юр.). – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-48-8
548457
   Земельне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 382, [2] с. – ISBN 978-617-673-024-8
548458
  Краснолуцький О. Земельне законодавство України гарантує підтримку іноземним інвесторам / О. Краснолуцький, І. Славін // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58.
548459
  Кулинич П. Земельне законодавство України періоду земельної реформи: основні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 1026-9932
548460
  Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
548461
  Очиченко О. Земельне законодавство: нюанси 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 7-10.
548462
  Тулуш Леонід Дмитрович Земельне оподаткування у сільському господарстві : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Тулуш Л.Д.; Ін-тут аграрної економіки укр. академії аграрних наук. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
548463
  Коріненко П.С. Земельне питання в історичній долі українського селянства. Погляд крізь віки / Коріненко П.С. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 551, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 507-544. – ISBN 978-617-595-117-0
548464
  Ничкалюк В.Г. Земельне питання в науковій спадщині професора К.Г. Воблого // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 149-157. – ISSN 2415-7422
548465
  Ухач В.З. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: пошук оптимального шляху вирішення (вибрані аспекти) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 290-293. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
548466
  Алимов О. Земельне питання крізь нову інституціональну призму : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 10. – ISSN 1810-3944
548467
   Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років / [Панченко П.П. та ін. ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка]. – Київ : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2011. – 484 с. : іл., фото
548468
  Вітенко М. Земельне питання та польсько-українські відносини у Східній Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 130-135. – ISBN 966-8653-41-6
548469
  Деледивка С. Земельне питання у об"єктах зовнішнього рекламування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 30-31
548470
  Колосова Ю.В. Земельне питання у працях М.І. Тугана-Барановського: досвід минулого, погляд сучасності // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 15-24. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
548471
  Сорока М. Земельне питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 18-19
548472
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекцій / М.Г. Ковтун. – Київ : Юмана, 2001. – 208с. – ISBN 966-7005-40-2
548473
   Земельне право : Академічний курс. Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 424с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7752-49-6
548474
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекций / М.Г. Ковтун. – 2-е вид. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 208с. – ISBN 966-95901-4-0
548475
  Мачуська І.Б. Земельне право : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; І.Б. Мачуська. – Київ : КНЕУ, 2005. – 129с. – ISBN 966-574-755-Х
548476
  Мачуська І.Б. Земельне право : навчальний посібник / І.Б. Мачуська ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-937-4
548477
  Корнєєв Ю.В. Земельне право : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Корнєєв, М.О. Мацелик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-767-8
548478
   Земельне право : підручник / [М.В. Шульга та ін.] ; за ред. М.В. Шульги ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 508-512. – Бібліогр.: с. 497-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-491-0
548479
  Мацькевич М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 79-83
548480
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання, 2005. – 445с. – ISBN 966-346-077-6
548481
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ, Юридичний ф-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2007. – 450с. – ISBN 966-346-257-4
548482
  Носік В. Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації Цілей Сталого Розвитку в Україні до 2030 року? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
548483
  Літошенко О. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв"язок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 14-17
548484
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
548485
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368с. – ISBN 966-667-115-8
548486
  Шеремет А.П. Земельне право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Шеремет; МОНУ; Ужгородськ. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 632с. – ISBN 966-364-125-8
548487
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
548488
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 2. – 2006
548489
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 3. – 2006
548490
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 4. – 2006
548491
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 5. – 2006
548492
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 6. – 2006
548493
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 7. – 2006
548494
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 8. – 2006
548495
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 9. – 2006
548496
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Редкол.: Зайчук В.О., Копиленко О.Л. та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 978-966-96786-0-7
548497
  Шеремет А.П. Земельне право України : підручник / А.П. Шеремет ; МОНУ, Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 632с. – ISBN 978-966-482-004-9
548498
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І. [ та ін.] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Носіка ]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-439-151-8
548499
  Семчик В.І. Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
548500
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
548501
  Шеремет А.П. Земельне право України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
548502
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
548503
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2011. – 677, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-054-6
548504
  Барабаш Н.П. Земельне право України : навч. посібник / Н.П. Барабаш, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, аграр. та екол. права. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 172, [2] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Бібліогр. наприкінці тем
548505
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
548506
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша і Т.Є. Харитонової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – [Вид. 2-ге, перероб. і допов.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 585, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-306-8
548507
   Земельне право України : навч. посібник / [С.С. Бичкова, О.С. Бурлака, О.В. Веренкіотова та ін.] ; за заг. ред. Мироненко В.П. ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 349, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 339-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-497-1
548508
  Корнєєв Ю.В. Земельне право України : навч. посібник / Ю.В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 199 та на початку лекцій. – ISBN 978-617-673-826-8
548509
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш, В.Д. Сидор, Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 585, [1] с. – Авт. зазнач . на с. 580. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-685-3
548510
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-282. – ISBN 978-966-2143-88-1
548511
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : для студентів ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 289, [1] с. : іл. – Термінол. покажч.: с. 285-289. – Бібліогр.: с. 267-284. – ISBN 978-966-2526-98-1
548512
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007
548513
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2007
548514
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2007
548515
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 6. – 2007
548516
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 7. – 2007
548517
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 8/9. – 2007
548518
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 10. – 2007
548519
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 11/12. – 2007
548520
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008
548521
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008
548522
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008
548523
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2008
548524
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2008
548525
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2008
548526
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2008
548527
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2008
548528
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
548529
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
548530
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2009
548531
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
548532
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
548533
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2009
548534
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2009
548535
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2009
548536
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2009
548537
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
548538
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2009
548539
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 11. – 2013
548540
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
548541
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014
548542
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014
548543
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2014
548544
  Семчик В. Земельне право України як галузь наукита навчальна дисципліна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
548545
  Ріпенко А.І. Земельне право України: загальна частина : навч. посібник / Ріпенко А.І., Пащенко О.М. – Одеса : Удача, 2013. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63-79
548546
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2009
548547
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2010
548548
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2010
548549
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2010
548550
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2010
548551
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2010
548552
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2010
548553
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2010
548554
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2010
548555
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2010
548556
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2010
548557
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2010
548558
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2010
548559
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2011
548560
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2011
548561
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2011
548562
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2011
548563
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2011
548564
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2011
548565
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2011
548566
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2011
548567
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2011
548568
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2011
548569
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2011
548570
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2011
548571
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2012. – 88 с.
548572
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2012. – 88 с.
548573
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 88 с.
548574
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2012. – 88 с.
548575
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2012. – 88 с.
548576
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 88 с.
548577
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2012. – 88 с.
548578
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2012. – 80 с.
548579
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2012. – 80 с.
548580
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2012. – 88 с.
548581
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2012. – 88 с.
548582
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2012. – 88 с.
548583
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2013
548584
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2013
548585
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2013
548586
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2013
548587
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2013
548588
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 6. – 2013
548589
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2013
548590
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2013
548591
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2013
548592
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 10. – 2013
548593
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2013
548594
   Земельне право.. – К., 1960. – 303с.
548595
  Насушна О.В. Земельне правопорушення як підстава притягання до адміністративної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
548596
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
548597
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 193-216
548598
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр. 15 назв
548599
  Сачок Р. Земельне рейдерство чи нове Ельдорадо? Що та для кого змінить відкритий ринок землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 7
548600
  Слободяник І. Земельне рейдерство: що слід робити фермерам і державі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
548601
   Земельне та сільскогосподарське законодавство України. : Збірник правових актів. – Харків : Консум
Ч.2. – 1996. – 129с.
548602
  Савчук Д. Земельний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 7


  Проблеми механізму передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.
548603
  Чернов В. Земельний аукціон - найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13
548604
  Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 5-10
548605
  Заяць В. Земельний банк -"за" і "проти" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-31
548606
  Пасочник В. Земельний банк: велика надія чи велика афера? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-52
548607
  Григорук І.О. Земельний банк: проблеми функціонування в Україні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 23-25. – ISBN 978-9934-571-53-4
548608
  Сьомочкіна О. Земельний закон Соціалістичної Республіки В"єтнам та Земельний кодекс України: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 134-136
548609
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр / Т.П. Магазинщиков. – Львов, 1987. – 422с.
548610
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр : Підручник / Т.П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 442с.
548611
  Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Львів, 1971. – 168с.
548612
  Кабанець О.О. Земельний кадастр як інструмент економічного механізму реалізації державної земельної політики // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 97-99
548613
  Бордюжа А.С. Земельний кадастр як основа забезпечення управління земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 207-209. – ISSN 2308-1988
548614
   Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Я. Панчук, О.Ф. Ковалишин, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
548615
  Колядінська Т. Земельний кадастр: нові виклики, інтеграція і непопулярні рішення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 8-12
548616
  Дорош Й.М. Земельний капітал в сільському господарстві: особливості оцінки та формування / Й.М. Дорош, О.І. Шкуратов, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 2306-1677
548617
  Лемішко О.О. Земельний капітал як об"єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 19-25 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
548618
  Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А.М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. – 520 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 447-458. – ISBN 978-966-665-624-0
548619
  Семиволос І.М. Земельний кодекс 1858 року та його вплив на формування земельних відносин у Палестині // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 438-451. – ISBN 978-966-02-5736-8
548620
   Земельний кодекс зі змінами до 1 вересня 1927 року та алфавітних покажчиком. – 5-е вид. – Харків, 1927. – 78с.
548621
  Потапенко В. Земельний кодекс потребує змін // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
548622
   Земельний кодекс Украины.. – Одесса, 1997. – 87,1с.
548623
   Земельний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 48с. – (Бібліотека офіційних видань)
548624
   Земельний кодекс України. – Київ, 2001. – 66с.
548625
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : Скарби, 2001. – 158с. – ISBN 966-8016-01-7
548626
   Земельний кодекс України : Прийнятий ВРУ 25 жовтня 2001 р. (Урядовий кур"єр. - 2001. - 15 листопада). – Київ : Істина, 2001. – 72с. – ISBN 966-7613-21-6
548627
   Земельний кодекс України : Офіційне видання із змінами станом на 15 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 208с. – ISBN 966-7752-85-2
548628
   Земельний кодекс України : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – ISBN 966-633-118-7
548629
   Земельний кодекс України : (Набрав чинності з 1 січня 2002 року ) ( Урядовий кур"єр, 15 листопада 2001 року, № 211 - 212. с. 3-14 ). ( За станом на 01 травня 2002 року ). – Харків : Консум, 2002. – 96с. – ISBN 966-7920-13-5
548630
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 216с. – ISBN 966-7752-88-7
548631
   Земельний кодекс України : Станом на 1 вересня 2003 року (текст ідентичний офіційному). – Київ : Велес, 2003. – 78с. – ISBN 966-96142-3-6
548632
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2003. – 676с. – ISBN 966-8088-26-3
548633
   Земельний кодекс України : Станом на 20 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
548634
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 748с. – ISBN 966-313-154-3
548635
   Земельний кодекс України : Коментар. – 3-тє вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-633-319-8
548636
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 21 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 220с. – ISBN 966-313-156-Х
548637
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
548638
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 220с. – ISBN 966-313-232-9
548639
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
548640
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
548641
   Земельний кодекс України : За станом на 17 листопада 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-426-7
548642
   Земельний кодекс України : Станом на 10 січня 2005 року. – Київ : Велес, 2005. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-3-6
548643
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
548644
   Земельний кодекс України : За станом на 20 червня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-479-8
548645
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
548646
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548647
   Земельний кодекс України : за станом на 22 квітня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 80с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-617-1
548648
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін.; [ за ред.: Гетьмана А.П., Шульги М.В. ]. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 624с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-696-8
548649
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548650
   Земельний кодекс України : станом на 20 травня 2009 року / [ відп. за вип. Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
548651
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548652
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548653
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 берез. 2010 р. : (офіційний текст). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 114, [6] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548654
   Земельний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 жовтня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 96 с. – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
548655
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7
548656
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
548657
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548658
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 листопада 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 91, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2
548659
   Земельний кодекс України : станом на 8 квітня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 142, [2] с. – ISBN 978-966-458-439-2
548660
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 151, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548661
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 черв. 2019 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 157, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548662
   Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року) : Офіційний текст (зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року), 2004. – 96 с. – ISBN 966-7714-84-5
548663
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
548664
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
548665
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
548666
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-265-3
548667
   Земельний кодекс України за станом на 20 листопада 2001 року : Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-131-4
548668
  Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.388-394. – (Серія юридична ; Вип. 38)
548669
   Земельний кодекс України. Станом на 1 вересня 2002 року. – Киев : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
548670
   Земельний кодекс України: Офіційний текст із змінамі і доповненями за станом на 1 серпня 1997 р.. – Ужгород : Іва, 1997. – 124с. – ISBN 966-7231-06-2
548671
  Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п"ять років застосування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9.
548672
  Семчик В.І. Земельний кодекс України: проблеми реалізації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 282-288. – ISBN 978-617-7021-00-0
548673
   Земельний кодекс Української РСР. – Київ, 1970. – 86с.
548674
  Кузьмук О.С. Земельний конфлікт Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 150-154
548675
  Горлачук В.В. Земельний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
548676
  Шавалюк Л. Земельний момент істини. Про переваги, недоліки та підводні камені запровадження ринку землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561
548677
  Кулинич П. Земельний мораторій у світлі рішення ЄСПЛ: що змінюється в здійсненні та захисті прав селян на землю? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
548678
  Стуліна А. Земельний наділ // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
548679
  Семчик В.І. Земельний пай: законодавство і практика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 252-257. – ISBN 978-617-7021-00-0
548680
  Шульга Т. Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії та практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 47-51.
548681
  Ільченко В. Земельний рубікон перейдено. Яким буде новий ринок? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Скасувати мораторій на продаж землі намагалася будь-яка влада, адже йдеться про актив орієнтовною цінністю в 3,5 трлн євро, що порівнянно із ВВП України за 40 років. Нинішній уряд, котрий за будь-яку ціну прагне якнайшвидше узаконити продаж землі, ...
548682
  Рибалко К. Земельний сервітут - не оренди землі субститут: про нюанси права земельного сервітуту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 61-63
548683
  Кальніченко А. Земельний сервітут та його встановлення / А. Кальніченко, О. Зварич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52
548684
  Розновська С.Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 463-469. – ISSN 1563-3349
548685
  Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст та особливості земельних сервітутних прав, що існували на території України в ретроспективі у співвідношенні з правовою регламентацією земельних сервітутів у чинному земельному законодавстві України. The content and peculiarities of ...
548686
  Нікітенко В. Земельний сервітут: речове право vs. обтяження (обмеження) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 27-32
548687
  Ільницький Олег Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 56-61
548688
  Третяк А.М. Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
548689
  Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 70-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
548690
  Лесько Н.В. Земельний фонд України: сутність поняття та структура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 174-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
548691
  Меденцев А. Земельним ресурсам - надійний захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 34-40
548692
  Мігдаль О. Земельні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 20-21
548693
   Земельні аукціони - найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-8
548694
  Воєводін В. Земельні аукціони вдарять по корупції // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-27.
548695
  Данилишин Б.М. Земельні відносини в економічній системі України: стан та перспективи розвитку // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
548696
   Земельні відносини в законодавчих актах України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 160с. – ISBN 966-7288-98-6
548697
  Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 114-120. – ISSN 2307-8049
548698
  Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 54-57
548699
   Земельні відносини в Україні : Організаційно-правовий механізм. – Київ : К.І.С., 2001. – 128с. – ISBN 966-7048-38-1


  Земельний кодекс України, Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки", Розпорядження КМ України "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 р.р.
548700
   Земельні відносини в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 212с. – ISBN 966-373-058-7
548701
   Земельні відносини в Україні : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
548702
   Земельні відносини в Україні : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
548703
  Красюк Н.І. Земельні відносини в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 180-189. – ISSN 2410-3594
548704
  Бурдін М.Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс : монографія / М.Ю. Бурдін. – Харків : У справі, 2016. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-36-0
548705
  Куранда Людмила Олексіївна Земельні відносини в умовах реформування еономіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Куранда Людмила Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
548706
   Земельні відносини під час воєнного стану: як відбувається використання й обрахунок нормативної грошової оцінки землі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 23. – ISSN 1992-9277


  Експерти програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), залучені Міністерством аграрної політики та продовольства України, підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо Закону № 2145-IX про земельні відносини під час воєнного стану.
548707
  Шемшученко Ю. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України / Ю. Шемшученко, П. Кулинич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
548708
   Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 42-52. – ISSN 2221-1055
548709
  Шульський М.Г. Земельні відносини у працях І. Франка // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 248-254. – ISSN 1562-0905
548710
  Алєксандров О. Земельні відносини як об"єкт наукових студій Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20.
548711
  Халабуда Н.О. Земельні відносини, земельний устрій і Національна безпека країни // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-27.
548712
  Ковалишин О.Ф. Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств / О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 40-47. – ISSN 2306-1677
548713
  Котюк О.В. Земельні відносини: політико-правовий аспет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 104-108
548714
  Коваленко Т.О. Земельні відносини: юридичні дефекти правового регулювання / Спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  "... На початку цього року видавництво "Юрінком Інтер разом" з видавництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка випустило книгу відомого вченого-юриста в галузі аграрного та земельного права, доцента кафедри земельного та ...
548715
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : Автореф... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
548716
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 рр) : Дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 162 л. – Бібліогр.: л. 151-162
548717
  Гончар М.С. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків в містах України: проблеми правового режиму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.112-117
548718
  Туєва О.М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 126-130. – ISSN 0201-7245
548719
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкт правового обігу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-24
548720
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкти правового обігу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
548721
  Черненко А.І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / А.І. Черненко, В.І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв.
548722
  Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 84-94. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
548723
  Савич В.І. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектора // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 105-109. – Бібліогр.: на 7 пунктів
548724
  Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 124-140
548725
  Заєць О. Земельні права як об"єкт захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 69-74. – ISSN 2663-5313
548726
  Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
548727
   Земельні правовідносини : правові позиції Великої Палати Верховного Суду у спорах, що виникають із зем. правовідносин / [упоряд.: Л.А. Швецова, В.Ю. Уркевич, Л.В. Лейба та ін.]. – Київ : Дакор, 2020. – 907, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-58-4
548728
  Гриник Л. Земельні правовідносини в Україні: поняття та особливості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 301
548729
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
548730
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
548731
  Коновал О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 274-280. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню земельних правовідносин на залізничному транспорті України. Висвітлюються поняття, основні елементи та ознаки земельних правовідносин на залізничному транспорті відповідно до чинного законодавства. Теоретичні положення ...
548732
  Індиченко П.Д. Земельні правовідносини на Україні за період 1922-1929 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 55-60. – (Серія права ; № 12)


  В статье кратко излагаются земельные правоотношения на Украине в период 1922-1929 гг., регулируемых Земельным кодексом 1922 г. с дополнениями и изменениями в 1927 г. Дается краткая характеристика институтов земельного права того времени и их роль в ...
548733
  Бевзенко В.М. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 198-218. – ISSN 2227-796X


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
548734
  Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 74-88. – ISSN 2308-9636


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
548735
  Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-51.
548736
  Могильний О.М. Земельні проблеми козацької доби в руслі українського державотворення: проєкція на сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
548737
  Дядик Т.В. Земельні ресурси - основа виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини / Т.В. Дядик, Л.П. Погребняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 41-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
548738
  Щурик М.В. Земельні ресурси господарювання населення в контексті формування перспектив їх розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 35-43. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
548739
  Пістун М.Д. Земельні ресурси Київської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 61-67 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 9)
548740
  Солов"яненко Н. Земельні ресурси світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-40
548741
   Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-22
548742
  Новаковский Л.Я. Земельні ресурси Української СРС / Л.Я. Новаковский, М.А. Пилипенко. – Київ : Урожай, 1973. – 238 с.
548743
  Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об"єкт бухгалтерського обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6792
548744
  Ботезат О.П. Земельні ресурси як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
548745
  Гірняк В. Земельні ресурси як об"єкти комунальної власності міста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
548746
  Дацій О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 19-20
548747
   Земельні скандали 2007-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22. – ISSN 0130-5212
548748
  Шеїн К. Земельні спори // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 5
548749
  Сагайдак К. Земельні спори: свіжа судова практика Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2023. – 30 червня (№ 7/8)
548750
  Білоусов А. Земельні спори: судова практика-2020 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 7
548751
  Третяк А.М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-23.
548752
  Соловей В. Земельні торги - кількість не зменшується // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)
548753
  Чернобук О. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Прогалини та недоліки законодавства.
548754
  Юзевич А. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Прогалини та недоліки законодавства".
548755
  Лисенко Я.О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно - правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 252-262. – ISSN 0201-7245
548756
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
548757
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
548758
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
548759
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
548760
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
548761
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
548762
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
548763
  Третяк А.М. Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
548764
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
548765
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
548766
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
548767
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
548768
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
548769
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
548770
  Бурчуладзе С. Земельно-правове регулювання формування екологічної мережі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 295-296
548771
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
548772
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
548773
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
548774
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
548775
  Смочко Н.М. Земельно-ресурсний потенціал закарпатської області як фактор розвитку аграрних моносистем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 73-85. – ISSN 2308-135X
548776
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
548777
  Чумаченко О.М. Земельно-ресурсний потенціал країни як основа розвитку органічного землеробства / О.М. Чумаченко, А.А. Висідалко, А.В. Дзюбенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
548778
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
548779
  Питуляк Мирослава Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 190-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
548780
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
548781
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
548782
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
548783
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
548784
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
548785
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
548786
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
548787
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
548788
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
548789
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
548790
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
548791
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
548792
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
548793
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
548794
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
548795
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
548796
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
548797
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
548798
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
548799
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
548800
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
548801
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
548802
   Земельное право., 1960
548803
   Земельное право.. – Москва, 1969. – 472с.
548804
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
548805
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
548806
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
548807
  Свенцицкая И.С. Земельные владения городов западной Малой Азии в I-III вв. до н. э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свенцицкая И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 13 с.
548808
  Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII-XIX вв. / Н.Н. Сперансов. – Москва, 1974. – 198с.
548809
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
548810
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
548811
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
548812
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – Москва, 1975. – 336с.
548813
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
548814
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
548815
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
548816
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
548817
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
548818
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
548819
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
548820
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
548821
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : лекции по курсу : "История земельных отношений и землеустройства" / К.Н. Баев ; под ред. А.Д. Шулейкина. – Львов : Львовский сельскохозяйственныйх институт, 1965. – 75 с.
548822
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
548823
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
548824
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
548825
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
548826
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
548827
  Тумский Б.К. Земельные права населения и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
548828
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
548829
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
548830
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
548831
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
548832
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
548833
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16 с.
548834
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
548835
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
548836
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
548837
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
548838
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
548839
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
548840
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
548841
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
548842
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
548843
  Островская М.А. Земельный быт сельского населения русского севера в XVI-XVIII веказ / М. Островская. – Санкт-Петербург : Тип. Главн. управл. Уделов, 1913. – X, 370, 96 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
548844
  Воблый К.Г. Земельный вопрос в программах различных партий : Трудовики (народные социалисты). Социалисты революционеры. Социал-демократы. Партия Народной свободы. Союз частных земельных собственников / К.Г. Воблый. – Киев : б. и., 1917. – 30 с.
548845
  Берозов Б.П. Земельный вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформенный период : (на материалах Сев. Осетии) : учеб. пособие / Б.П. Берозов ; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе : СОГУ, 1978. – 80 с.
548846
  Мусабеков О.М. Земельный вопрос и его разрешение в Киргизии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мусабеков О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 17 с.
548847
  Огановский Н.П. Земельный вопрос и земельная политика / Н. Огановвский. – Москва : Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 30, [2] с. – (Земля - народу ; № 3)
548848
  Туган-Барановский Земельный вопрос на Западе и в России / Туган-Барановский. – М., 1925. – 87с.
548849
  Дегтярев И.В. Земельный кадастр / И.В. Дегтярев. – М, 1979. – 463с.
548850
  Гнаткович Д.И. Земельный кадастр : экономика землепользования / Д.И. Гнаткович. – Львов, 1986. – 133с.
548851
   Земельный кодекс Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1971. – 124с.
548852
   Земельный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики.. – Вильнюс, 1971. – 143с.
548853
  Иваницкий Д.И. Земельный кодекс РСФСР / Д.И. Иваницкий. – Москва, 1926. – 176 с.
548854
   Земельный кодекс РСФСР. – Л., 1927. – с.
548855
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1970. – 80с.
548856
   Земельный кодекс РСФСР. – Москва, 1974. – 64с.
548857
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1984. – 79с.
548858
  Гуров П.Я. Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах / П.Я. Гуров. – Изд. 9-е, доп. – М.-Л., 1927. – 343с.
548859
   Земельный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем.. – М., 1923. – 51с.
548860
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1927. – 536с.
548861
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1928. – 722с.
548862
   Земельный кодекс с дополнительными узаконениями и разъяснениями Наркомзема РСФСР на 1 августа 1927 года.. – М., 1927. – 775с.
548863
  Ржаницын А.А. Земельный кодекс с объяснениями статей на основании дополнительных к нему узаконений, циркуляров, официальных разъяснений Наркомзема и определений Особой Коллегии Высшего Контоля по земельным спорам / А.А. Ржаницын. – М.
Ч.2,3. – 1925. – 125с.
548864
   Земельный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 108с.
548865
   Земельный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики.. – Ашхабад, 1971. – 140с.
548866
   Земельный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 1981 года. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 94 с.
548867
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Х., 1929. – 143с.
548868
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Киев, 1973. – 211с.
548869
  Украина Законы Земельный кодекс Украины / Украина Законы. – К, 1992. – 62с.
548870
   Земельный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 15.04.97 г. – Киев : Влад и Влада, 1997. – 88с.
548871
  Маркевич Е.Д. Земельный кодекс УССР. З поясненням для селян. / Е.Д. Маркевич. – К., 1927. – 160с.
548872
   Земельный кодекс.. – Х., 1925. – 125с.
548873
   Земельный кодекс.. – М.
2. – 1925. – с.
548874
  Дембо Л.И. Земельный строй Востока / Л.И. Дембо. – Л., 1927. – 119с.
548875
  Шпак А.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовой сделки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0132-0831
548876
  Гвоздецкий А. Земельный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Право пользования земельным участком, приобретенное лицом на основании государственного акта на право пользования таким участком, не входит в состав наследства и прекращается со смертью лица, кому пренадлежало такое право, - ВСУ".
548877
  Терещенко Алексей Земельный фетишизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 24 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
548878
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
548879
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
548880
  Малишаускас Вацлавас Игно Земельный фонд Литовской ССР, его экономическая оценка и пути лучшего использования : Автореф... д-ра экон.наук: / Малишаускас Вацлавас Игно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
548881
  Адерихин П.Г. Земельный фонд Тамбовской области и его качественная оценка / Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1974. – 184 с.
548882
  Хлыстун Земельныые отношения и землеустройство / Хлыстун, Ф.И. Пальчиков. – М, 1984. – 288с.
548883
  Кумыков Т.Х. Земельыне отношения в Кабарде в первой половине XIX в. и земельная реформа в 1863-1869 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кумыков Т.Х.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Нальчик, 1953. – 22л.
548884
  Бей-Биенко Земетка о Mantidae, Tettigoniidae и Gryllidae (Orthoptera) окрестностей Оренбурга / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – С. 124-129. – Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение 1928, № 1-2, с.124-128.


  На одном из экз дарств. надпись: Николая Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора
548885
  Страхов Н.Н. Земетки о Пушкине и других поэтах / Н. Страхов. – 2-е изд., доп. – Киев : [Изд. И. Матченко] ; Тип. И. И. Чоколова, 1897. – [4], XVIII, 281 с. – Экз. дефектный, без обл.


  Содерж.: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
548886
  Щелоков Ю.М. Земле -- все светлое к лицу... / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1985. – 255с.
548887
   Земле -- заботу молодых.. – Москва, 1973. – 144с.
548888
  Тарковский А.А. Земле - земное / А.А. Тарковский. – Москва, 1966. – 175с.
548889
  Гамалій Г.П. Земле моїх батьків / Г.П. Гамалій. – Х, 1966. – 143с.
548890
   Земле моя -- доле моя.. – К., 1976. – 144с.
548891
  Мороз В. Земле моя - доле моя / В. Мороз. – Київ, 1984. – 143 с.
548892
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко. – Відень : Накл. укр. учительства, 1917. – 15 с. – (Воєнна читанка ; Ч. 5)
548893
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 15 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
548894
  Гіталов А.В. Земле моя / А.В. Гіталов. – Днепропетровск : Промінь, 1971. – 82 с.
548895
  Гамзатов Р. Земле моя / Р. Гамзатов. – Київ, 1983. – 198 с.
548896
  Львович М.Д. Земле моя / М.Д. Львович. – Х., 1985. – 39с.
548897
  Грінчак В.Я. Земле моя : збірка поетичних творів / В.Я. Грінчак. – Київ : Дніпро, 1988. – 190 с.
548898
  Дмитерко Л.Д. Земле моя! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 224 с.
548899
  Майстренко Я.В. Земле моя! : повість / Я.В. Майстренко. – Київ, 1967. – 262 с.
548900
  Козак С.Д. Земле моя, доле моя : поема / С.Д. Козак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 121 с.
548901
   Земле наша українська.. – К., 1964. – 44с.
548902
  Ларин В.И. Земле нужны звезды. Очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
548903
  Шолохов М.А. Земле нужны молодые руки / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 206с.
548904
  Гойда Ю.А. Земле, любов моя : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1979. – 407 с.
548905
  Франко Іван Земле, моя всеплодющая мати... : Вірші, оповідання, казки / Франко Іван. – Київ : Веселка, 2000. – 399с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0, 966-01-0152-Х
548906
  Діянич В.В. Земле, ти чудесна! / В.В. Діянич. – Ужгород, 1966. – 79с.
548907
  Сингаївський М.Ф. Земле, чую тебе : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1961. – 81 с.
548908
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 13 (53). – 1980
548909
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 14 (54). – 1982
548910
  Оржеховский И.В. Землевладеине и землепользование помещичьих крестьян Нижегородской губернии во второй пловине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оржеховский И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 21л.
548911
  Ленин В.И. Землевладение в Европейской России / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 32с.
548912
  Серебряков В.И. Землевладение в Саратовской Губернии и степень обеспеченности крестьян землей / Серебряков В.И. – [Саратов : б. и., 1903. – 65 с., [3] л. карт.
548913
  Ремезов Н.В. Землевладение в Уфимской губернии. Краткий исторический обзор образования, дробления и распределения в ней поземельной собственности // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 95-207
548914
  Таварткиладзе Д.Т. Землевладение грузинской православной церкви в XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-82. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
548915
  Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы XIX века в свете материалов архива хивинских ханов : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Юлдашев М.Ю. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 26 с.
548916
  Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX / П.Г. Козловский. – Минск, 1982. – 206с.
548917
  Трефилова Л.А. Землевладение и землепользование горнозаводского населения посессионных заводов Пермской губернии в 1861-1917 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Трефилова Л.А.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1967. – 23л.
548918
  Гойхбарг А.Г. Землевладение и землепользование подданных враждебных держав и немецких выходцев / А.Г. Гойхбарг, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград : Изд. Юрид. кн. скл. "Право"
Вып. 2 : Сводный текст законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. с вступительным очерком. – 1916. – 48 с.
548919
   Землевладение и повинности феодально зависимых крестьян нечерноземной полосы (XVI - перва половина XIX вв.). – Смоленск, 1982. – 132с.
548920
  Гневушев А.М. Землевладение и сельское хозяйство в Московском государстве XVI-XVII вв. / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Т-ва Кушнерев и К*, 1912. – 47 с. – Экз. без ориг. обл. - Напеч. также в: Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. Т. 3, с. 267-311


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитриевичу от автора
548921
  Важенский В.М. Землевладение и складывание общины одноверцев в XVII веке / В.М. Важенский. – Воронеж, 1974. – 237с.
548922
  Сташевский Е.Д. Землевладение Московскаго дворянства в первой половине XVII века. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1911. – 237с.


  На тит стр. герб Историко-родословного об-ва в Москве 1904 г.
548923
  Алексеев Ю.Г. Землевладение Переясловского уезда XV- нач. XVI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Ю. Г. ; Лен. отдел. Ин-та ист. АН СССР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
548924
  Любинецкий Н.А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи / Н.А. Любинецкий. – Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1900
548925
  Сердюк В.А. Землевласник Володимир Романович Буцький // Краєзнавчі та родознавчі флоеми / В.А. Сердюк. – Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант, 2021. – 1. – С. 45-46. – (Серія "Родовід Сердюків" ; [кн. 3]). – ISBN 978-617-7970-46-9


  Буцький Володимир Романович — один з найкращих господарів-поміщиків Херсонської губернії, землевласник, дворянин, депутат Державної Думи Росії. Походить з козацько-старшинського роду.
548926
  Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 195-205. – ISBN 966-7865-75-4
548927
  Каревін О.С. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні напередодні столипінської аграрної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 60-65. – (Історія ; вип. 33)


  Досліджуються форми землеволодіння і землекористування на Правобережній Україні на початку XX ст. Особлива увага звертається на аналіз селянських господарств.
548928
  Новікова Світлана Землеволодіння у греків Маріупольського повіту : (60 - 90-і роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60 - 70-х років XIX ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, ...
548929
  Щербак В. Землеволодіння як ознака вольностей «Війська Запорозького» // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 10 : На пошану доктора історичних наук О.Б. Головка. – С. 215-227. – ISSN 2309-2262
548930
  Попов М.Р. Землевольці на Україні. / М.Р. Попов. – Х., 1930. – 64с.
548931
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
548932
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
548933
  Даценко Л.М. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку / Л.М. Даценко, С.В. Тітова, Т.В. Дудун // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 56-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
548934
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 3. – 1999
548935
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
548936
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
548937
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
548938
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
548939
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
548940
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
548941
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
548942
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
548943
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
548944
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
548945
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
548946
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
548947
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
548948
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
548949
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
548950
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009
548951
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
548952
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
548953
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
548954
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010
548955
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010
548956
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
548957
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
548958
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2014
548959
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
548960
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2014
548961
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
548962
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2014
548963
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
548964
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
548965
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
548966
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2015. – 48 с.
548967
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
548968
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
548969
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2016. – 64 с.
548970
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2016. – 64 с.
548971
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2016. – 64 с.
548972
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
548973
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2016. – 64 с.
548974
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2016. – 64 с.
548975
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2018. – 64 с.
548976
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
548977
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
548978
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 5. – 2018. – 64 с.
548979
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 6. – 2018. – 64 с.
548980
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2019. – 64 с.
548981
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2019. – 63, [1] с.
548982
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2019. – 63,[1] с., включ. обкл.
548983
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2019. – 63, [1] с.
548984
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2019. – 63, [1] с.
548985
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2019. – 64 с.
548986
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 9. – 2019. – 64 с.
548987
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2020. – 64 с.
548988
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2020. – 63, [2] с.
548989
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
548990
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 9. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
548991
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2020. – 63, [1] с.
548992
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2020. – 63, [1] с.
548993
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2020. – 63, [1] с.
548994
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 8. – 2021. – 55, [2] c.
548995
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2021. – 55, [2] c.
548996
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2021. – 55, [2] c.
548997
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2022. – 55, [1] c.
548998
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2022. – 31, [1] c.
548999
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7/8. – 2022. – 31, [2] c.
549000
  Третяк А.М. Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,