Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
544001
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів
№ 13. – 1998
544002
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 13. – 1998
544003
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 14. – 1998
544004
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 15 : Югославія - Косово -Европа. – 1999
544005
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 16 : Праві та Европа. – 2000
544006
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 17 : Гендерні студії. – 2000. – 176 с.
544007
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 33 : Нова Європа. – 2004
544008
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 34 : Україна - Польща. – 2004
544009
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 39 : Україна як суб"єкт геополітичної гри. – 2005
544010
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 40 : Україна-рік після революції. – 2005
544011
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 41 : Після Чорнобиля. – 2006
544012
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 42 : Галицький усе-світ. – 2006
544013
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 43 : Хроніки Галицького містечка. – 2006
544014
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 44 : За- карпатський усе-світ. – 2006
544015
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 53 : Культура має значення. – 2008. – 168 с.
544016
  Анісімова Н. "...Й театрик цих смішних трагедій...": художня модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С.37-50. – ISSN 0236-1477
544017
  Решетник М.Д. "Історія філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 600-602. – ISBN 966-316-069-1
544018
  Антонова В.Р. "Історія Харкова у пам"ятних дошках" як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 33-37
544019
  Ващенко В.В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
544020
  Малімон Н. "Історія" - це шлях від чужини до дому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 15


  Слова київського поета Леоніда Кисельова стали лейтмотивом розмови Лариси Івшиної зі студентами Східноєвропейського університету імені Лесі Українки та інтелігенцією Луцька.
544021
  Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях..." : До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14
544022
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 90-106. – ISSN 2225-5095
544023
  Данканіч А. "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 222-224. – ISSN 2076-1554
544024
  Халимоненко Г.І. "Іуда" Акакія Церетелі як твір на тему яничарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  Досліджується проблема національної зради й запроданства, яку активно розробляли грузинські поети, зокрема Ілля Чавчавадзе та Акакій Церетелі.
544025
  Файзулін Я. "Їде в Україну працювати. Всього боїться" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 48-50


  Після поразки визвольних змагань публіцист Андрій Ніковський жив у Берліні. Повернувся до Києва 1924-го. Через рік його вперше викликали на допит у державне політичне управління. Ще через чотири - арештували.
544026
   "ЇЇ життя - це частина української історіографії". До 125-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 69-76. – ISSN 0130-2043
544027
  Філоненко С. "Їсти вареник, запивати кока-колою". Українська масова література і глобалізація // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79) : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 69-71
544028
  Циховська Е. "Їсти, молотися, кохати" Елізабет Гілберт як путівник людини світу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 773-776. – ISBN 978-966-2763-27-0
544029
  Загорулько Александр "Йоганн Вермеер. Кухарка. 1658" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
544030
  Назаренко Л. "Його голос до рідного краю долітав, наче краплі роси" (Життя і творчисть Миколи Холодного) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-46
544031
  Гавришко М. "Його довго допитував слідчий Южний. Погрожував, що зашле дочку на Соловки" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 46 (249). – С. 54-57


  Справу на Михайла Грушевського закрили після його смерті.
544032
  Назаренко Н.І. "Його душа та моя - одне..." (трактування любові у романах сестер Бронте) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 222-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
544033
  Малімон Н. "Його надбання не доопрацьоване українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 грудня (№ 230). – С. 10


  На Волині започаткували проект "Відкрити для себе Липинського".
544034
  Жук Н.Й. "Його новели - як найкращі народні пісні" / Н.Й. Жук. – Київ, 1971. – 48с.
544035
  Скочко Н. "Його погляд золотаво-карих очей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 3


  Знакова постать в українській літературі - Євген Гуцало. Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя від дня народження письменника відбувся 20 січня в Українському домі.
544036
   "Йому пророкували велику майбутність..." : до 190-річчя від дня народження Василя Штернберга / за "Календарем знаменних і пам"ятних дат" (2008. - №1) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 118
544037
  Бєлкін Л. "Йти туди - не знаю куди; судись так - не знаю як" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Конституційний Суд України про оскарження процесуальної бездіяльності органів дізнання та досудового слідства".
544038
   "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громад. орг. "Союз Українок" ; [відп. ред.: А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – 360, [4] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – До 160-річчя від дня народж. Наталії Кобринської. До 90-річчя від часу засн. Союзу Українок Америки. - Анот. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-361. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2
544039
  Коваленков В.И. (К 100-летию со дня рождения) : сборник статей / В.И. Коваленков, М.В. Шулейкин. – Москва : Знание, 1984. – 60 с. – (Радиоэлектроника и связь ; № 3)
544040
  Плачинда С. ...Їм він віддав усе життя своє // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 85-92. – ISBN 966-562-925-45
544041
  Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
544042
  Кацаітіс П. [Іфігенія в Ліксурії / Петрос Кацаітісис ; за ред. С. Евангелатоса ; ескізи Й. Патсаса. – Афіни : Естія, 1995. – 243, [ 2 ] с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0642-6
544043
   [Йосип Баранецький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
544044
   [Йосип Косоногов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 20. – ISBN 966-7060-92-6
544045
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
544046
  Аркас М.М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [обкладинки малював художник М. Ткаченко]. – Петербург : Дpук. Т-ва "Обществ. польза" ; [Фото-цінкогpафія С. Пpокуді на-Гоpского], 1908. – XVI, 384 с. : 9 аpк. каpт: мал., поpтp. – Малюнки і поpтpети у книзі: с. X-XVI


  На тит. стор. підпис Виктора Романоського 1908 р.
544047
  Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас. – 2-ге факс. вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 456с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-003931-3
544048
  Кулікова Лілія Історія України - від прачасів до сьогодення : [рецензія] / Кулікова Лілія, Павленко Віктор, Батенко Ганна // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-117
544049
   Історія України - очима молоді : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
544050
   Історія України : Пролетар
Т.1 : Передкапіталістична доба. – 1932. – 334с.
544051
   Історія України. – К., 1940. – 412с.
544052
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 2)
Т. 2 : (Литовсько-руська доба). – 1941. – 80 с.
544053
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 3)
Т. 3 : Козаччина та Гетьманщина. – 1941. – 118 с.
544054
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 4)
Т. 4 : (Нова доба). – 1942. – 92 с.
544055
  Грушевський М.С. Історія України : в двох книгах / М.С. Грушевський. – Факсімільне видання з оригіналу 1919 р. – Таллінн : Кярп
Кн. 2. – 1990. – 577с.
544056
   Історія України : Короткий огляд. – Тернопіль : Збруч; Тарнекс, 1991. – 63с.
544057
   Історія України. – К., 1991. – 359с.
544058
   Історія України. – К., 1991. – 95с.
544059
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
544060
   Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л.Г. Мельник, В.Д. Баран, О.І. Гуржій, М.В. Демченко, А.М. та ін. Катренко; Мельник Л.Г. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001693-3
Кн. 1 : Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – 1991. – 576 с.
544061
   Історія України : Для дітей шк. віку. – Київ : Знання, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7770-0557-8
544062
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
544063
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
544064
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
544065
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
544066
   Історія України. – К., 1993. – 260с.
544067
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за рік 1991. – Київ
Ч. 1. – 1993. – 155 с.
544068
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 3 квартал 1994 року. – Київ, 1994. – 229с.
544069
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІ квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 152с.
544070
   Історія України : проект типової програми курсу для вищих навчальних закладів. – Київ, 1995. – 20 с.
544071
  Терещенко Ю.І. Історія України : У 2-х кн. / Ю.І. Терещенко, В.М. Курило. – Київ : Сільгоспосвіта. – ISBN 5-7987-0567-1
Кн.1 : Від найдавніших часів до 1917 р. – 1995. – 424 с.
544072
   Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев, Я. Ісаєвич, М. та ін. Литвин; [керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 487 с. – ISBN 5-7773-0263-7
544073
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0470-1
Ч. 2 : Від початку 19 ст. до лютого 1917 року. – 1997. – 480с.
544074
  Оніщенко Ірина Історія України : Навчальний посібник / Оніщенко Ірина; Європейськ. ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 162с. – ISBN 966-7508-30-7
544075
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ : Абрис, 1999. – 288с. – ISBN 966-531-075-5
544076
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 2. – 1999. – 292 с.
544077
   Історія України. – Київ, 2000
544078
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1996 рік. – Київ, 2000. – 310с.
544079
  Крилач К.І. Історія України : Підручник для 7 класу для загальноосв. навч. закл. з поглибленим вивч. історії / К.І. Крилач, І.А. Коляда, С.П. Юренко. – 2-е вид., доп. – Київ : Генеза, 2001. – 328с. – ISBN 966-504-089-8
544080
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 669 с. – ISBN 966-7767-72-8
544081
   Історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520с. – ISBN 966-603-298-8


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
544082
   Історія України : Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природних факультетів університету. – Київ, 2002. – 74с.
544083
   Історія України : (тести,завдання,відповіді). – Львів : Світ, 2002. – 400с. – ISBN 966-603-077-2
544084
   Історія України : Навчальний посібник. – 3-те вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2002. – 472 с. – ISBN 966-7217-71-X


  Подається короткій огляд вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення в загальному контексті світової цивілізації. Для учнів шкіл, студентів та викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів
544085
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-221-9
Т.2 : Від середини 17 століття до 1923 року. – 2002. – 608с.
544086
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник для студ. неістор. спец. вищ. закладів освіти / В.В. Світлична; За ред. Ю.М.Алєксєєва. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 308 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 986-7827-12-7
544087
   Історія України : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – 4-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 519 с. – ISBN 966-603-297-X


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
544088
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академвидав, 2003. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
544089
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 733с. – ISBN 966-311-001-5
544090
  Гісем О.В. Історія України : Довідник для учнів та абітурієнтів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 592с. – ISBN 966-692-193-6
544091
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – Київ : Академвидав, 2004. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
544092
  Світлична В.В. Історія України : Навч. посібник для студ вищих навчальних закладів / В.В. Світлична; За ред. Алексєєва Ю.М. – 3-ге вид. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2004. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
544093
  Алексєєв Ю.М. Історія України : Навчальний посібник для абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Каравела, 2004. – 256 с. – (Высшее образование в Украине). – ISBN 966-8019-28-8


  Містить вклад основних положень нової програми курсу історії,контрольно-тренувальні питання, коротку хронологію історії, а також методичні поради тим, хто готується до екзамену.
544094
  Шокалюк О.І. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шокалюк; МОіНУ; Ін-тут менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 276с. – ISBN 966-8365-52-6
544095
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2004. – 304 с.
544096
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 1. – 2004. – 367 с.
544097
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 2. – 2004. – 377 с.
544098
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
544099
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю .Король. – Київ : Академія, 2005. – 494 с. – Шифр дубл.9уКоро( доп ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-188-0
544100
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доповн. – Київ : Академвидав, 2005. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
544101
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2005. – 320 с. – ISBN 764-99-1221-22
544102
   Історія України : новий довідник. – Київ : Казка, 2005. – 736 с. : іл. – ISBN 966-8055-18-7
544103
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік. – Київ : Авокадо, 2005. – 616с. – ISBN 966-8709-04-7
544104
  Алексєєв Ю.М. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.М. Алексєєв. – Київ : КСУ, 2005. – 338с. – ISBN 966-7486-01-7
544105
   Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с. – ISBN 966-346-236-1
544106
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2003 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 497 с. – ISBN 966-8458-98-2
544107
  Пасічник М.С. Історія України : Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник / М.С. Пасічник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 735с. – ISBN 966-346-113-6


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
544108
   Історія України : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
544109
  Воронянський О.В. Історія України : навчальний посібник / О.В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544с. – ISBN 5-7763-0869-0
544110
  Білоцерківський В.Я. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-є вид., випр. і доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-364-427-1


  Вміщено підбірку пісенних джерел жанрового характеру: літописи, хроніки, історико-публіцистичні трактати, юридичні пам"ятки, актові документи, пам"ятки літератури тощо. Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних ...
544111
  Козлітін В.Д. Історія України : Плани лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання для самостійної роботи / Козлітін В.Д ; Мін-во освіти і науки України. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 114с.
544112
  Крип"якевич І. Історія України : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Іван Крип"якевич, Мирон Дольницький ; зредагував, доп. і додав прим. П. Ісаїв. – Нове вид. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 2007. – 256 с.
544113
  Чуткий А.І. Історія України : [у 2-х кн.] / Андрій Чуткий. – Ніжин : Milanik ; Вид-во НДУ. – ISBN 966-7391-63-9
Кн. 2 : Новітня історія України. – 2007. – 240 с. – Книга присвячується 100-річчю з дня заснування Київського нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 221-239
544114
  Каденюк О.С. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Каденюк О.С. – Київ : Кондор, 2008. – 408 с. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-966-351-202-0
544115
  Мельник А.І. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
544116
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – 2-е доопрац. та доповн. – Київ : Наукова думка, 2008. – 816 с. – ISBN 978-966-00-0787-1
544117
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
544118
  Губарев В.К. Історія України : універсальний ілюстрований довідник / [ Губарев В.К. ; переклад з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с., [ 14 ] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-204-4
544119
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
544120
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
544121
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2008. – 957 с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-346-300-1
544122
  Казьмирчук М.Г. Історія України : підручник для вищих навчальних закладів / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Кафедра української історії та етнополітики. – Київ : Цимбаленко Є.С., 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-96992-7-5
544123
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розділів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
544124
  Багацький В.В. Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
544125
  Лазарович М.В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Київ : Знання, 2010. – 438 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-785-6
544126
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойко. – 3-є вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
544127
   Історія України : підручник / Г.Д. Казьмирчук [та ін.] ; КНУТШ. – 2-вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2010. – 648 с. – ISBN 978-966-171-220-0
544128
   Історія України : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
544129
  Гарін В.Б. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
544130
  Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. та філол. спец. / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало; МОіНУ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Арістей, 2004. – 272с. – ISBN 966-8458-20-6
544131
  Уривалкін О.М. Історія України (кінець 17- початок 21 ст.) : Посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2007. – 436с. – ISBN 978-966-373-233-6
544132
  Турченко Г.Ф. Історія України 1861-1917 рр. : Практикум для студентів ІІ курсу історичного ф-ту ЗДУ / Г.Ф. Турченко; Мін-во освіти і науки України. Запорізький державний ун-тет. Історичний факультет. Кафедра історії України. – Запоріжжя, 2000. – 98с. – ISBN 966-7037-45-2
544133
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-5-6; 966-95991-7-2
Т.1 : Доба Центральної Ради. – 2002. – 320с.
544134
  Дорошенко Дмитро Історія України 1917-1923 рр. : Документально-наукове видання / Дорошенко Дмитро; Упоряд. К.Ю.Галушко. – Київ : Темпора. – ISBN 966-95991-5-6; 966-95991-7-2
Т.2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 2002. – 352с.
544135
  Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 / Д. Дорошенко. – Ужгород
1. – 1932. – 437с.
544136
   Історія України 20- початку 21 cтоліття : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 582с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-17-7
544137
  Коцур В.П. Історія України в датах : навчальний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 141, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-80-3
544138
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1939. – с.
544139
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
3. – 1941. – 291с.
544140
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
544141
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
544142
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
544143
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
544144
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
544145
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
544146
  Вітолін Олександр Історія України в науковій спадщині євразійців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 270-273
544147
  Іващенко О.М. Історія України в опорних таблицях : Навч. посіб. для загальноосв. закладів / О.М. Іващенко, Ю.М. Поліщук. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2002. – 304с. – ISBN 966-504-310-2
544148
   Історія України в особах : XIX - XX ст. – Київ : Україна, 1995. – 479 с. – ISBN 5-319-00882-1
544149
  Чубукова Т. Історія України в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-44
544150
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
544151
   Історія України в особах 9-18 ст.. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
544152
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
544153
  Котляр М.Ф. Історія України в особах. : Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 239с. – ISBN 966-524-004-8
544154
   Історія України в особах: литовсько-польська доба. – Київ : Україна, 1997. – 272с. – ISBN 966-524-022-6
544155
  Вергунов В. Історія України від "Молодої гвардії" до Тараса Шевченка, або Хто їх зміг об"єднати // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 10-16 августа (№ 32)


  Про Василя Семеновича Костенко (1912-2001) - українського партійного діяча. Кандидат історичних наук. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3 скликань.
544156
   Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів і матеріалів / за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес ; [ упорядники: Автушенко І.Б., Горбань Т.Ю. та ін.]. – Київ : Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – ISBN 978-966-2147-07-0
544157
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : Навчальний посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Харків : Одіссей, 2002. – 480с. – ISBN 966-633-136-5
544158
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
544159
   Історія України для 10-11 классів. – К., 1991
544160
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
544161
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття : курс лекцій / П.С. Гончарук ; МОНУ ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 524, [4] с. – ISBN 966-8365-98-4
544162
  Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті / Ігор Гирич ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-193-019-2
544163
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-26
544164
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / О.Я. Єфименко. – Х, 1919. – 99с.
544165
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу : пер. з рос. / О.Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
544166
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
544167
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
544168
   Історія України.
Т. 1. – 1943. – 330 с.
544169
   Історія України. 11 клас : навч. посібник для 11 кл. серед. загальноосвіт. школи / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко, Ф.Л. Левітас, О.В. Гісем; авт.-упоряд.: Шевчук В.П., Тараненко М.Г., Левітас Ф.Л., Гісем О.В. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 368 с. – ISBN 966-685-091-5


  Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
544170
  Стрижак В.М. Історія України. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
544171
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 19. – 2001
544172
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 20/21. – 2002
544173
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 22/23. – 2003
544174
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 27. – 2004
544175
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 30. – 2005
544176
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 33. – 2006
544177
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 34. – 2007
544178
   Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник : абітурієнту / [ автори-укладачі : О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська, Є.М. Луняк та ін. ] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-8226-60-1
544179
   Історія України. Уроки з історії культури по-новому. 7-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 1(25)). – ISBN 966-333-273-5
544180
   Історія України:. – Київ, 1991. – 212 с.
544181
   Історія України: : Учбовий посібник для учнів середніх навчальних закладів. – Київ : РНМК, 1991. – 216 с.
544182
   Історія України: виникнення й розвиток українського козацтва. – Київ, 1991. – 36 с.
544183
   Історія України: Документи. Матеріали : посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
544184
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – К., 1991. – 20с.
544185
  Лях Р.Д. Історія України: здобутки і завдання подальшого вивчення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 51-56. – ISBN 966-7517-08-X
544186
  Макарчук В.С. Історія України: зовнішнє тестування (на допомогу абітурієнтові) / В.С. Макарчук, І.Я. Вдовичин, І.Я. Терлюк. – Київ : Атіка, 2008. – 196с. – ISBN 978-966-326-299-4
544187
   Історія України: Короткий курс. – К., 1941. – 412с.
544188
  Савченко Н.М. Історія України: модульний курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Савченко, М.К. Подольський ; МОНУ. – Київ : Фірма "ІНКОС"; Центр навчальної літератури, 2006. – 543 с. – ISBN 966-364-351-3
544189
   Історія України: первіснообщинний лад і розвиток феодалізму на Україні. – К., 1991. – 64с.
544190
  Горбань Ю.А. Історія України: пріоритети неупередженого пізнання / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розкривається пріорітетність та змістовна суть основоположних принципів історичного пізнання, імперативи неупередженого ставлення до історичних подій і явищ.
544191
   Історія України: програма спецкурсу "Історія козацького війська". – К., 1993. – 16с.
544192
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
544193
   Історія України: УРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – К., 1991. – 72с.
544194
   Історія України: школа у творчому пошуку. – К.
7. – 1997. – 29с.
544195
  Павлова Л. Історія Української нотаріальної палати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 106-110.
544196
  Гусєв Віктор Історія Української полонії очима етнополітолога : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112
544197
   Історія Української РСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1953. – 784 с.
544198
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1957. – 780 с., вкл. карти
544199
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР / В.А. Дядиченко. – Київ, 1965. – 456с.
544200
   Історія Української РСР : (науково-популярний нарис). – Київ : Політвидав, 1967. – 410 с., 8л. іл.
544201
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 10-е. – Київ, 1976. – 151с.
544202
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
544203
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
544204
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
544205
   Історія Української РСР : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
Вип. 21 : за 1988 рік. – 1989
544206
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 2-е вид.. доп. перероб. – К., 1963. – 216с.
544207
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1964. – 216с.
544208
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 5-е вид. – К., 1966. – 224с.
544209
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. – 4-е вид. – К., 1970. – 152с.
544210
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР. / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 9-е. – К., 1975. – 151с.
544211
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
544212
  Бевз Г.П. Історія Уманщини / Г.П. Бевз. – Київ, 1997. – 104с.
544213
  Рилова О.Ю. Історія університету: І. Кант // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 108-109
544214
  Киричук Ю.А. Історія УПА / Юрій Киричук. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – 68с. : іл.
544215
  Васьковська Т. Історія упаковки та її сучасна охорона як об"єкта інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 1608-6422
544216
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 02 (218), січень. – С. 6
544217
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 6
544218
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 04 (220), лютий. – С. 6
544219
   Історія УРСР. – К.
2. – 1962. – 57с.
544220
   Історія УРСР. – К.
1. – 1963. – 92с.
544221
  Орленко М.І. Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври - головної святині східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 97-113. – ISSN 2077-3455
544222
   Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи / І. Тимофійчук, С. Семененко, Л. Роман, С. Боштан, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 4 (8). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896


  Рассмотрены этапы развития отечественной физиологии с начала 30-х годов XX века. Вспоминается Киевський университет имени Т. Шевченко.
544223
  Доній О. Історія УСС мовою документів і фактів ( 1989 - 1999 ) / О. Доній, О. Синельников. – Київ : Смолоскип, 1999. – 324с. – ISBN 966-7332-21-7
544224
  Голіцин Ю. Історія утворення Латинського монетного союзу // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 34-36
544225
  Скрипченко Н. Історія фамільного архіву Кочубеїв (початок XVII - кінець XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 39-40
544226
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
1. – 1951. – 512 с.
544227
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
2. – 1959. – 416 с.
544228
  Кордун Г.Г. Історія фізики : короткий курс; навч. посібник / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1974. – 221 с.
544229
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 336 с.
544230
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 3-е вид., перероб.і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 280с.
544231
  Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку XXI століття : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 436 с.
544232
  Венгер Є.Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. – Київ : Деснянська правда, 2011. – 127, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-502-492-7
544233
  Татаркевич В.Г. Історія філософії / В.Г. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 5110046700
Т.1. : Антична та середньовічна філософія. – 1997. – 456 с.
544234
  Татаркевич В. Історія філософії / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-039-2; 966-561-140-2
т.2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. – 1999. – 352с.
544235
  Татаркевич Владислав Історія філософії / Татаркевич Владислав; Переклад з польської О.Гірного; Наукю ред. В. Петрушенко. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-141-0
т.3 : Філософія ХІХ століття і новітня. – 1999. – 568с. – Бібліогр.: с.460-516
544236
  Бичко А.К. Історія філософії : Підручник для студентів вищих закладів освіти / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ : Либідь, 2001. – 408с. – ISBN 966-06-0181-6
544237
   Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / КНУТШ. Філософ. фак-тет каф. історії філософ.; В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, В.А. Бугров та інші; За ред. : В.І.Ярошовця. – Київ : Парапан, 2002. – 774с. – ISBN 966-8210-01-8
544238
   Історія філософії : підруч. для вищої школи / В.Г. Кремень, В.С. Афанасенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Е. Головченко, Л.В. та ін. Губерський. – 2-е вид. перероб. и доп. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с. – ISBN 966-7880-62-1
544239
   Історія філософії : cловник. – Київ : Знання України, 2006. – 1200 с. – ISBN 966-316-069-1
544240
   Історія філософії : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, О.В. Александрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін.; КНУТШ; [за ред.: В.І. Ярошовця ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-975-6
Т. 1. – 2007. – 472с.
544241
   Історія філософії : у 2-х томах : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін. ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-976-4
Т. 2 : Історія філософії. – 2008. – 536 с.
544242
   Історія філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Алєксандрова О.В. [та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; МОНУ, КНУТШ, Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – 2-е вид, виправл. і допов. – Київ ; Ужгород, 2010. – 790, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-974-8
544243
   Історія філософії : підручник / [В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, А.К. Бичко та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 927, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-439-235-5
544244
   Історія філософії : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
544245
   Історія філософії : у 7 т. : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-667-4
Т. 4 : Німецька філософія Нового часу / [Прокопов Д.Є., Бобошко Н.М., Титаренко В.А.]. – 2013. – 558, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 551-558. – Бібліогр. в кінці розд.
544246
   Історія філософії : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
Т. 6 : Сучасна світова філософія. – 2013. – 702, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 694-702. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
544247
  Ярошовець В.І. Історія філософії : від структуралізму до постмодернізму : підручник / В.І. Ярошовець ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-439-099-3
544248
   Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
544249
   Історія філософії в її зв"язку з освітою : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Волинка, Г.І. Гусєв, І.В. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; Волинка Г.І., Гусєв Г.І., Мозгова І.В., І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2006. – 480с. – ISBN 966-8019-46-6
544250
  Ткачук М.Л. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ-початку ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
544251
  Бугров В.А. Історія філософії в структурі фахової філософської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544252
  Прокопов Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 81-93. – ISSN 0235-7941
544253
  Кириченко М.С. Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів "негативної відносності" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 167-169
544254
  Рябенко О.С. Історія філософії мистецтва: злам сприйняття еволюція поняття естетичного? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 127-129
544255
   Історія філософії на Україні. – К., 1974. – 12с.
544256
   Історія філософії на Україні : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Філософська думка на Україні в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (XIX - початок XX ст.). – 1987. – 367 с.
544257
   Історія філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1994. – 410с.
544258
   Історія філософії на Україні. В 3-х т.. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Філософія доби феодалізму. – 1987. – 399с.
544259
  Матюшко Б. Історія філософії науки Є.В. де Роберті: біля витоків еволюційної епістемології // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 22-31. – ISSN 2075-1443
544260
  Чайковський Я.Р. Історія філософії одного видання: вклад Станіслава Єдинака в розвиток дослідження слов"янської філософії / Я.Р. Чайковський, О.М. Швець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С.76-80
544261
  Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – 2-ге вид. – Київ : Український світ, 2000. – 756с. – ISBN 966-7586-00-6
544262
  Юркевич Памфіл Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / Юркевич Памфіл. – 3-тє вид. – Київ : Український Світ, 2001. – 756с. – ISBN 966-7601-39-0
544263
  Андреус А.П. Історія філософії та філософські практики // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 15-17. – ISBN 966-8365-12-7
544264
  Нич Т.В. Історія філософії у науковій спадщині В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
544265
   Історія філософії України : хрестоматія : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с. – ISBN 5-325-00254-6
544266
  Тарасенко М.Ф. Історія філософії України : Підручник для студ. ВНЗ / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. та ін. Бичко; Бондар С.В., Голіченко Т.С., Литвинов В.Д., Огородник І.В., Роменець А.В. – Київ : Либідь, 1994. – 413 с. – ISBN 5-325-00253-8
544267
  Кралюк П.М. Історія філософії України : навч. посібник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-74-7
544268
  Йосипенко С. Історія філософії України у XX столітті: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-36. – ISSN 0235-7941
544269
  Будз В.П. Історія філософії як "самосвідомість" філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544270
  Верениця О.П. Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі "Що таке філософія?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544271
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Д.Є. Прокопов // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 4-28. – ISBN 966-594-988-8
544272
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Г.В. Бокал // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 377-409. – ISBN 978-966-439-469-4
544273
  Вільчинський Ю.М. Історія філософії як школа філософського мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544274
  Метельова Т.О. Історія філософії як шлях до власного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544275
  Ярошовець В.І. Історія філософії. Вступ / В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, Г.Є. Аляєв // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 7-20. – ISBN 966-316-069-1
544276
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навч. посібник / НАНУ; Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди; Під. ред. Н. Хамітова. – Київ : Наукова думка, 2000. – 272с. – ISBN 966-00-0178-9
544277
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під. ред. Н. Хамітова; НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Київ : КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1
544278
  Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2015. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1


  В пр. №1711850 напис: Олі від автора з найкращими побажаннями. Підпис. Н. Хамітов. 2014
544279
   Історія філософії. Програма / КНУТШ, Філософський фак-т, Кафедра історії філософії ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Сузір"я, 2008. – 602 с. – ISBN 978-966-2162-03-5
544280
   Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – Київ : Київський університет, 2001. – 268с.
544281
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2004. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
544282
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2006. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
544283
   Історія філософії: досвід теоретичної саморефлексії : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 88с. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.1). – ISBN 966-7272-25-7
544284
  Ярошовець В.І. Історія філософії: єдиний процес чи сукупність утворень? / В.І. Ярошовець, В.А. Бугров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
544285
  Горський В.С. Історія філософії: монолог чи діалог? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544286
   Історія філософії: теорія та методологія : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 162с. – На тит. арк.: (До 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса). – ISBN 966-594-739-7
544287
  Горленко В.В. Історія філософсько-правових вчень про громадянське суспільство // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 27-37. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
544288
  Чайковський О.В. Історія філософського факультету як частина історії ОНУ // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 130-147. – ISBN 978-617-689-150-5
544289
  Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – 543 с. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
544290
  Поздняков В. Історія філософської думки України XX ст.. Сторінками нових підручників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 28-38
544291
  Турло С.І. Історія флори та рослинності України в пізньому кайнозої // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 75-85. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі палеоботанічних (в основному палінологічних) даних простежено розвиток рослинного покриву України в пліоцені та плейстоцені - в пізньому кайнозої відбувається процес зміни тургайської теплопомірної флори з субтропічними елементами помірною; ...
544292
  Грунський М. Історія форм української мови : (підр. кн. для вищив) / М. Грунський, П. Ковальов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 310 с.


  На тит. стор. дврчий надпис автора...
544293
  Латун Л.М. Історія формування англійського іменникону / Л.М. Латун, А.В. Боковець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 77-82. – Бібліогр.: Літ.: с. 82; 11 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
544294
  Молоткіна Ю. Історія формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичні особливості // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 297-308


  Статтю присвячено історії формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичним особливостям. У статті аналізуються теорії походження афро-американського сленгу, специфічні риси його фонологічної системи, а також його значення в ...
544295
  Солоцька Г. Історія формування багатопартійної системи в Російській Федерації (1985-1944) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 77-81
544296
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 71-81. – ISSN 2078-0133
544297
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 59-70. – ISSN 2078-0133
544298
   Історія формування і розвитку української держави : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 485с. – Бібліогр.: 485 дж.


  Об"єктом дослідження є історіографія українського державотворення, економічні фактори соціальні чинники становлення і розвитку Української держави від стародавніх часів до XX століття включно. Мета роботи: проаналізувати стан наукової розробки ...
544299
  Осталецька О. Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 691-696. – ISSN 2224-9516


  Картографічні видання почали збиратись у Бібліотеці від часу її заснування і на період створення відділу його фонд становив близько 27 тис. примірників. Це були в основному цінні картографічні рукописи та стародруки з різних державних збірок та ...
544300
  Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Агати Скрукви) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 4-11
544301
  Бакай О.А. Історія формування й перспективи розвитку національного законодавства про екологічний аудит // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 114-120. – ISSN 0201-7245
544302
  Власенко А.С. Історія формування мережі штучних заповідних парків у степу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 238. – С. 71-84. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
544303
   Історія формування поняття "Безпека особистості" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-30
544304
  Набок О.М. Історія формування припортової території міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 194-201. – ISSN 2077-3455
544305
  Шумейко О.В. Історія формування сім"ї як соціального інституту в західно європейському культурному контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 93-100
544306
  Циб О.І. Історія формування та аналіз нормативно-правових документів щодо економічного обороту землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
544307
  Парнікоза І.Ю. Історія формування та будова дніпровської долини Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
544308
  Мельник Р. Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 281–286. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
544309
  Христова Г.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 43-49. – ISSN 1563-3349
544310
  Амелічева Л.П. Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 165-176. – ISSN 2078-9165
544311
  Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Шовкопляс, А. Герус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122–129. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
544312
  Храброва Г.М. Історія формування топосу гендерного насильства в літературі античності (на матеріалі легендарного сюжету про збезчещену Лукрецію) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 120-124. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості репрезентації феномену гендерного насильства в давньогрецьких та давньоримських літературних творах, підгрунтям яких стало сказання про Лукрецію. На основі компаративного аналізу текстів висвітлено мотивацію гвалтування ...
544313
  Пріцак О. Історія формування української нації : Із наукової спадщини Омеляна Прицака // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599


  Доповідь читана в Літературно-мистецькому клубі у Львові 25 лютого 1943 р.
544314
  Пріцак Омелян Історія формування української нації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599
544315
  Дякуч М. Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 57-67. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
544316
  Білошицька Н. Історія формування чеських легіонів в українських землях періоду Першої світової війни // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 358-361. – ISBN 978-966-493-651-1
544317
  Джеджула К.О. Історія Франції : Підручник / К.О. Джеджула. – Київ : Радянська школа, 1954. – 655 с.
544318
  Ададуров В. Історія Франції : Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 18 століття) / Вадим Ададуров. – Львів : УКУ, 2002. – 412с. – (Історія країн світу). – ISBN 966-7034-29-1
544319
   Історія Фундації Українського вільного університету = Ukrainian free university foundation : 30 років діяльности: 1975-2005. – Ню Йорк : Українська книжка, 2006. – 324 с., 6 л. іл. : іл.
544320
  Міщенко М. Історія Фундації Українського Геноциду у США // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 35-36
544321
   Історія Харківського університету газетним рядком 1998-2006. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 234с.
544322
   Історія Харківського університету за двісті років : систематичний бібліографічний покажчик : [ у 3-х частинах ]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 752 с.
544323
   Історія хвороби Леоніда Плюща. – Вид. 2-е доповнене, 1976. – 206с.
544324
   Історія ХДНБ ім. В.Г.Короленка. – Х.
1. – 1996. – 79с.
544325
  Водотика С.Г. Історія Херсощини 13-19 ст. : Навч. посібник / С.Г. Водотика; МОНУ; Південноукраїнськ. регіональн. ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон : Айлант, 2005. – 160с. – ISBN 966-7403-55-6
544326
  Орловський С.Т. Історія хімії / С.Т. Орловський. – К., 1959. – 416с.
544327
  Семрад О.О. Історія хімії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Семрад, В.Г. Лендєл, О.П. Кохан; Мін-во освіти і науки України; УНУ. – Ужгород, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7400-24-9
544328
  Ханик Л.Р. Історія хорового товариства " Боян " / Л.Р. Ханик; МОУ. Вищий державний музичний ін-т ім. М.В.Лисенка. – Львів, 1999. – 123с. – ISBN 966-02-0592-9
544329
  Каменаци Г. Історія Хотинської війни : хроніка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 221-235. – ISSN 0320-8370
544330
  Головащенко С.І. Історія християнства : Курс лекцій: Навчальний посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352с. – ISBN 966-06-0108-5
544331
  Гілл Дж. Історія Християнства / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
544332
  Глушак А.С. Історія християнства в Криму і Україні (початковий період) / А.С. Глушак, П.І. Артюх, Н.В. Наумова; СДТУ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАНУ. – 2-ге вид. – Київ - Севастополь, 1997. – 152с. – ISBN 966-02-0143-5
544333
  Борисова О.В. Історія християнства в Україні : навчальний посібник / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-617-193-4
544334
  Пронь С.В. Історія християнства в Японії (1549-1873 рр.):per impossibile // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-103. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  Автор, використовуючи матеріали спеціальної літератури вчених США, Великої Британії, Японії, Росії, аналізує етапи і ключові моменти історії становлення та розповсюдження християнства в Японії у XVI- XIX століттях.
544335
  Чубатий Микола Історія християнства на Руси-Україні = De historia christianitatis in antiqua Rus-Ucraina : Від початку до 1353 р. / Чубатий Микола; Укр. катол. унів. – Рим ; Ню Йорк : Український католицький університет ім.Св. Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ; Т.24-26 ; Праці Греко-катол. богослов. академії)
Том 1 : (до р. 1353). – 1965. – 816 с.
544336
   Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992. – 102с.
544337
  Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2003. – 472с. – ISBN 966-7021-72-6
544338
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 19-20 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 208с. : іл. – ISBN 966-7352-55-2
544339
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Середньовіччя. Відродження : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтв і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 190с. : іл. – ISBN 966-7352-44-7
544340
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 17 і 18 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 184с. : іл. – ISBN 966-7352-53-6
544341
   Історія Центрально-Східної Європи : Посібник. – Львів, 2001. – 660 с. – ISBN 966-613-037-8
544342
  Віднянський С.В. Історія Центрально-Східної Європи у творчому доробку професора В. П. Газіна / С.В. Віднянський, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 27-54. – ISSN 2309-2262
544343
   Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805-1992 рр.). – Х., 1993. – 92с.
544344
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзнавчий аспект) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
544345
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзначий аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
544346
  Бухальська М.А. Історія церкви в Україні в працях академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 48)


  Аналізуються основні напрями історії православної церкви в Україні на синтезі окремих праць академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
544347
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00533-2
Кн. 1 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
544348
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00576-6
Кн. 2 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
544349
  Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – 1994. – 336 с.
544350
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
1. – 1927. – 325с.
544351
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
2. – 1928. – 400с.
544352
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство Волинь
Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 1. – 1970. – 324 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
544353
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Репринтне видання. – Вінніпег : Накл. т-ва "Волинь"
Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 2. – 1970. – 400 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
544354
  Окіншевич Л. Історія цивілізації Східної Європи в праці Арнольда Тойнбі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 207-221. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
544355
  Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки : Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2005. – 504с. – Шифр дубл.9(7) Рубе.Доп. карт.ст.,м.в ,ист. – ISBN 966-06-0376-2


  На основі широкого комплексу писемних, археологічних та етнографічних джерел висвітлюється специфіка історичного розвитку давньоіндійських суспільств у контексті світового соціоеволюційного поступу.
544356
   Історія цивілізацій: теоретичні аспекти курсу : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Київ : ЦВП, 1998. – 44с.
544357
  Жерноклєєв О. Історія чернецтва // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 1, 3
544358
   Історія чеської мови = Dejiny ceskeho jazyka: prirucka pro studenty-bohemisty : посібник для студентів-богемістів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; уклад. Шелест Б.П. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-40-8
Ч. 1. – 2015. – 215, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. також зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. чеською мовою. – Бібліогр.: с. 148-156
544359
  Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення) : Навчальний посібник / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 456 с. – ISBN 966-96421-0-8


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
544360
  Андрієва Т. Історія членства України в Співдружності Незалежних Держав // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.35-39. – ISBN 966-667-078-Х
544361
  Татаркевич Владислав Історія шести понять : Мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво, естетичне переживання / Татаркевич Владислав; Пер. з польської В.Корнієнка. – Київ : ЮНІВЕРС, 2001. – 368с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-45-7
544362
  Шульга І.К. Історія шкільного природознавства в Росії : Дис... канд. пед..наук: / Шульга І.К.;. – Київ, 1954. – 404л. – Бібліогр.:л.393-404
544363
  Боднарчук Л.С. Історія як "відношення теперішнього до минулого" у дослідженнях Б. Рассела // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 109-110
544364
  Бойніцька О.С. Історія як наратив: концепт Гейдена Вайта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 59-64


  Розглядається сформульований американським істориком Г. Вайтом концепт "метаісторії", що постулює історіографію як поетичний конструкт, заснований на ідеологічних припущеннях. Декларуючи, що вс історія є наративом. Вайт обстоює думку, що саме вибір ...
544365
  Мелещук А.А. Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
544366
  Шпак Володимир Тимофійович Історія як система взаємодії потоків людської діяльності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – Бібліогр.: с. 55, 57-65. – ISSN 0235-7941
544367
  Білас Історія як спокусник / Білас, Л.-Р.Р; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 189-208. – ISSN 0130-5247
544368
  Ясь О. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
544369
  Меленець Л. Історія ялинкової іграшки // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35.
544370
  Степаненко М.І. Історія, граматика, поетика українського слова / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-7653-96-5
544371
  Бойніцька О.С. Історія, історії та "останні розпорядження" Грема Свіфта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 35-38
544372
   Історія, історіософія, джерелознавство. – К., 1996. – 360с.
544373
  Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах: про походження гербів українських міст / В.В. Румянцева. – К., 1987. – 47с.
544374
  Кволлс К. Історія, міське плпнування та творення повоєнного Севастополя // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 111-124. – ISBN 978-617-578-085-5
544375
  Гривінський Р. Історія, написана від руки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 18


  Світлана Черняк, журналіст, драматург і громадський діяч зберегла малюнки, створені очевидцями Голодомору.
544376
  Міщанини В.В. Історія, організація і проведення педагогічної практики на історичному факультеті УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 73-79. – (Історія ; Вип. 25)
544377
  Коцюбинська М.Х. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-518-499-7
544378
  Курило М. Історія, події, люди і геологія (відгук на книгу І. Латиша "От Урала до Карпат") / М. Курило, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817
544379
  Кириченко О.А. Історія, предмет і система криміналістики : Лекція №1 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай; МВС України. Київ. ін-тут Внутрішніх Справ. – Київ, 2002. – 63с.
544380
  Поярков О.В. Історія, сучасний етап та перспективи розвитку інситиуту зупинення досудового слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.80-87. – Бібліогр.: 11 назв.
544381
  Лоссовський І. Історія, сучасний стан і перспективи корейського врегулювання // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-49. – (Історичні науки)
544382
  Хайсам М. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку арабських національних бібліотек. : Автореф... канд.іст.наук: 05.25.03 / Хайсам М.; Киів держ.ін-т культури. – К, 1995. – 26л.
544383
  Сербін Олег Олегович Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 - книгознав., бібліотекознав., бібліографознав. / Сербін Олег Олегович ; НАНУ, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
544384
   Історія, теорія і практика партійної і радянської преси. Бібліографічний покажчик.. – Львів, 1964. – 178с.
544385
   Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : Навчальний посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408с. – ISBN 966-617-197-X
544386
  Небрат В.В. Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 144-151. – ISSN 1605-7988


  Круглий стіл , що відбувся 1 грудня 2016 р. У засіданні взяли участь фахівці з економічної історії, теорії і практики підприємництва, представники економічних кафедр національних університетів. КНУ ім. Т. Шевченка: Гайдай Т.В. - д.е.н., доцент каф. ...
544387
   Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : науково-навчально-методичний посібник / Харченко С.Я. [ та ін. ] ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка ; [ за заг. ред. С.Я. Харченка ]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-617-185-9
544388
   Історія.. – Пряшів, 1965. – 74с.
544389
   Історія. Матеріали до програми на 1937-38 навч.рік. – К., 1937. – 48с.
544390
  Нікольський Н.М. Історія. Рим. / Н.М. Нікольський. – Х-Дніпропетровськ, 1934. – 48с.
544391
   Історія. Тематичне оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – 33-42


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань. Україна під час Другої світової війни (1939-1945)
544392
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2008
544393
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2008
544394
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2008
544395
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2009
544396
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2009
544397
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2009
544398
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 4. – 2009
544399
  Брайчевський Михайло Історія. Як Володимир став святим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 16-19 : фото
544400
   Історія: завдання та тести : посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Історія". – Київ : Генеза
Ч.1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 95 с.
544401
  Афанасьєв М.М. Історія: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 4. – С. 16-20
544402
  Никольский Н.М. ІсторіяДокласове суспільство. Стародавній схід. / Н.М. Никольский. – Х-Дніпропетровськ, 1933. – 182с.
544403
  Галайчук В. Історя про те, як держава Україна ситуацію виправляла. Проте не виправила, а лише погіршала / В. Галайчук, С. Кальченко, Т. Канак // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
544404
  Дудоров О.О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону / О.О. Дудоров, Г.М. Зеленов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 69-81. – ISSN 1026-9932
544405
  Тростюк З. Істотна шкода як ознака складу службової недбалості / З. Тростюк, А. Соколов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 75-82.
544406
  Баглай І.П. Істотна шкода, заподіяна незаконним полюванням та зайняттям рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: порівняльний аналіз // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 186-194. – ISSN 2227-796X


  The measures of protection should be made more active and effective, scientifically proven. There should be put emphasize on sustainable usage and restoration of wildlife because of the interests of present and future generations in Ukraine. In ...
544407
  Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 3-7


  У статті досліджується правова природа спадкування орендованої земельної ділянки. Виявлено низку недоліків тлумачення поняття "систематичне невиконання обов"язків" щодо істотного порушення договору другою стороною, що призводить до розірвання договору ...
544408
  Присяжним А.В. Істотне порушення умов договору як підстава зміни та розірвання цивільно-правового договору // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 389-391. – ISBN 966-660-151-6
544409
  Гріник Ю.М. Істотний спектр електродного матричного диференціального оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджується істотний спектр одного класу нееліптичних матричних диференціальних операторів.
544410
  Бажанов В. Істотні умови авторських договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанню істотних умов договорів в авторському праві України. Публикация посвящена вопросу существенных условий договоров в авторском праве Украины. The article scrutinizes the problem of essential conditions of contracts in ...
544411
  Назаренко В"ячеслав Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 101-104.
544412
  Падучак Богдан Істотні умови договорів у сфері трансферу технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 70-77
544413
  Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-24
544414
  Селіванов М. Істотні умови договору комерційної концесії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 1608-6422
544415
  Апопій Інна Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 77-79
544416
  Апопій І. Істотні умови договору купівлі - продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41
544417
  Отраднова О.О. Істотні умови договору найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 199-200. – ISBN 978-966-667-341-4
544418
  Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
544419
  Лукасевич-Крутник Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-86.
544420
  Гейнц Р.М. Істотні умови договору про надання комунальних послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
544421
  Волощенко Т.М. Істотні умови договору про надання телекомунікаційних послуг // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 73-77. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
544422
  Майданик Р.А. Істотні умови договору ренти договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 171-175. – ISBN 978-966-667-341-4
544423
  Горєв В.О. Істотні умови договору як обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 165-170. – ISBN 966-435-028-1
544424
  Кодинець А.О. Істотні умови договору, його зміст та виконання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 460-472. – ISBN 978-966-667-341-4
544425
  Безклубий І.А. Істотні умови кредитного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 912-915. – ISBN 978-966-667-341-4
544426
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.178-202
544427
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
544428
  Константінов О.Ю. Істотній спектр одного класу матричних диференціальних операторів змішаного порядку / О.Ю. Константінов, О.В. Кутовий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлені умови істотної само спряженості 2х2 операторних матриць та вивчається їх істотній спектр.
544429
  Мерінг Ф. Істроія Німеччини від кінця середніх віків / Ф. Мерінг. – Харків ; Київ, 1931. – 200 с.
544430
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1951. – 72с.
544431
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1954. – 167с.
544432
  Хохлов В.А. Іструментарій проектування комп`ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Хохлов В.А.; Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
544433
  Шуре Е. Ісус (Місія Христа) / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
544434
  Каспер Вальтер Ісус Христос = Jesus der Christus : пер. з нім. / Каспер Вальтер. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 427с. – ISBN 966-7888-34-7
544435
  Лихограй Р. Ісус христос крізь призму героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 104-109


  У статті здійснено спробу розглянути Біблійний образ Ісуса Христа з позиції світового героїчного епосу на рівні мотивів, образів та сюжетів. The article attempts to trace the conception of Jesus Christ from position of world heroic epic songs in it`s ...
544436
  Моріак Ф. Ісусове життя = Vie de Jesus / Франсуа Моріак. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-378-099-3
544437
   Ісці на святло лабірынтамі дауніх падзей : зборнік памяці Віталя Скалабана / [уклад.: А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка ; рэдкал.: Г. Запартыка та ін.]. – Мінск : Лімарыус, 2013. – 497, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-985-6968-32-0
544438
  Бабаніна В.В. Ісюрія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 26-30.
544439
  Ус Р.Л. Іт-аудит - інструмент стратегічного управління організації / Р.Л. Ус, Г.С. Нерсесян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 124-128
544440
  Задорожнюк Н.О. ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
544441
  Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв"язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний ...
544442
  Дудар З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, А І. Ревенчук, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 39-43. – ISBN 966-8847-12-1
544443
  Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та педагогічній науці // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
544444
  Гарнык Л.П. ІТ-технологии и парадигма современного образования: концептуальные и методологические аспекты внедрения инноваций при создании комплексных мультидисциплинарных учебных курсов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 81-89. – ISBN 978-966-623-869-9
544445
   ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз відкритих державних джерел даних методами ...
544446
  Юзич М. ІТ - ішники запропонували свої реформи в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  П"ять кращих ідей: відкритий бюджет, електронний паспорт, віртуальна біографія політиків, департамент нагляду за владою та пошукова система корупціонерів.
544447
  Сальваторе Дель Ґаудіо Італізми в українськомовних ЗМІ Італії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 66-73


  У статті розглядається мова українськомовних ЗМІ в Італії. Особливу увагу приділено впливу італійської мови на українськомовні газети, які були створені внаслідок масової імміграції українських заробітчан в Італію. In the article deals with the ...
544448
  Дель Гаудіо Італізми у творах М. Коцюбинського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 167-179


  У статті після оглядового параграфу, присвяченого біографії М. Коцюбинського та мотивам його перебування в Італії, проаналізовано вживання італізмів у таких відомих оповіданнях (нарисах), як "Сон", "Хвала Життю" та "На Острові", пов"язаних з ...
544449
  Кузьміч В. Італійка з Мадженто / В. Кузьміч. – Х. – 95с.
544450
  Онацький Євген Італійськo-український словник = Vocabolario italiano-ucraino / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1977. – 632с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім.св.Климента Папи ; Том 13-15)
544451
  Смирнов І.Г. Італійська "паста" та логістика: досвід компанії "Barilla" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 54-63
544452
  Мицик Ю.А. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632-1634 рр.) / Ю.А. Мицик, Н.Я. Пухальська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 213-218. – ISSN 0130-5247
544453
  Роблес Е. Італійська весна: романи. / Е. Роблес. – К., 1985. – 304с.
544454
  Бацак К. Італійська еміграція в Україні наприкінці 18 - у першій третині 19 століття = Lemigrazione italiana in Ucraina : Витоки. Формування. Діяльність / К. Бацак; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Знання України, 2004. – 300 с. – ISBN 966-316-040-3
544455
   Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова = Italian Renaissance books ib the Funds of the Scientific library of Odessa National University. – Одеса : Астропринт, 2001. – 88с. – ISBN 966-549-622-0
544456
   Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні : (алф.-предм. бібліогр. довідник) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр італознавства, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова ; [упоряд. Ю.О. Чернишова, С.Б. Фокін]. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2014. – 80 с. – Покажч.: с. 60-79
544457
  Батраченко Б.А. Італійська мафія у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 15-16
544458
  Лахтіонова К.М. Італійська мова для дітей = L"italiano per bambini / К. М. Лахтіонова. – Київ, 1998. – 49с.
544459
  Золенкова О.Е. Італійська мова. Фонетика. Граматика. = La lingua italiana : Довідник-самовчитель / О.Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К.Г. Золенкова. – Тернопіль : Богдан Будный, 2000. – 160с. – ISBN 966-7437-70-1
544460
  Денисов С.Ф. Італійська модель запобігання злочинності молоді / С.Ф. Денисов, Т.С. Жукова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 492-500. – ISSN 1563-3349
544461
  Майборода Наталя Італійська пристрасть / Майборода Наталя, Будай Ніна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 138-141 : фото
544462
  Білоусова Н. Італійська Софія отримала продовження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  За кілька років у Римі поруч із християнською святинею збудують великий духовно-культурний центр для українців за кордоном.
544463
  Вдовиченко В. Італійська Шевченкіана // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
544464
  Стафійчук В.І. Італійська школа геополітики / В.І. Стафійчук, Л.В. Черненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 175-183. – Бібліогр.: 7 назв
544465
  Глушко О.К. Італійське каприччо : новели / Олександр Глушко. – Київ : Вітчизна, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8623-10-3
544466
  Хошобіна Олеся Італійське міжсезоння: формуємо індивідуальний тур // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 50-55 : фото. – ISSN 1998-8044
544467
  Стріха М. Італійський "прорив" Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329


  Шевченківський 2014-й ювілейний рік суттєво підвищив інтерес до України у світі. Тому подією величезної ваги стала поява в престижному італійському видавництві "Le Monnier" книги відомого славіста, іноземного члена НАН України, професора Міланського ...
544468
  Пехів В.Б. Італійський вектор зовнішньої політики ОУН // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 136-140. – ISSN 0321-0499
544469
  Дель Гаудіо Італійський вплив на україномовні інтернет-газети в Італії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 137-147. – ISBN 966-02-2984-4
544470
  Зеленська Любов Італійський калейдоскоп : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-43 : Фото
544471
  Дель Гаудіо Італійський лексичний компонент в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 111-125. – ISSN 1682-3540
544472
  Гончар М. Італійський страйк для західних санкцій. Українська дипломатія бурхливо відреагувала на заяви Генсека ООН у Петербурзі / М. Гончар, М. Каццулані // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 5


  Але в гостях у Путіна був не тільки цей малоавторитетний персонаж міжнародної політики Маттео Ренці, а й голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та італійський прем"єр Маттео Ренці. США вустами представника Держдепу Марка Тонера, акцентували увагу Європи на ...
544473
  Дель Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Дель, Ґаудіо // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 133-140. – ISSN 2219-4290
544474
  Бажан М.П. Італійські зустрічі : Поезії / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1961. – 54с.
544475
  Іванова Г.Б. Італійські кліше у текстах парламентських виступів та їх українські відповідники // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 175-182. – ISBN 966-581-481-8
544476
  Романенкова Ю.В. Італійські маньєристи при європейських дворах у XVI - на початку XVII століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 194-201. – ISSN 2226-2180
544477
   Італійські мистецьки вечори / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інформація Прес-центра про участь студентів та викладачів КНУТШ у Десятому всесвітньому тижні італійської мови. Мистецьки вечори пройшли в арт-галереї українського скульптора Євгена Дерев"янко "Гольфстрім."
544478
   Італійські народні казки. – К., 1986. – 151с.
544479
  Малерба Л. Італійські оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 111-120. – ISSN 0320-8370
544480
   Італійські прислів"я та приказки. – К., 1987. – 172с.
544481
  Ціватий В. Італійські та іспанські студії професора Піскорського - погляд через сторіччя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 42-45. – (Історичні науки)
544482
  Манкелль Г. Італійські черевики : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
544483
  Нелін М.В. Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 126-131


  Актуальність дослідження даного аспекту італійсько-американських відносин обумовлюється подальшим зростанням значущості стратегічного співробітництва США та Італійської Республіки, як одного з "бастіонів" консолідації трансатлантичної єдності та ...
544484
  Гончар Б.М. Італійсько-російська угода 1909 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 573-574. – ISBN 966-316-039-X
544485
  Гончар Б.М. Італійсько-турецька війна 1911-12 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 574. – ISBN 966-316-039-X
544486
  Малаков Д. Італійці в Києві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 15-17


  Україна завжди була привабливою й відкритою для талановитих людей, вихідців з інших країн. Італійські архітектори зводили будинки у Києві ще з XII століття. Серед видатних імен - батько і син Беретті - Вінченцо й Аллесандро. Вінченцо спорудив будинок ...
544487
  Лісовська Р. Італійці в Одесі, абопроблема взаємодії двох культур // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 51-60. – ISSN 0869-3595
544488
  Курченко О. Італійці не вміють мовчати долго // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 244-246. – Бібліогр.: Літ.: С. 246; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5
544489
   Італійці та італійська культура в Україні = Gli italiani e la cultura italiana in Ucraina. – Київ, 2005. – 160с.
544490
  Ничко О. Італійці у прозі Джона Стейнбека (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 46-52.
544491
  Вишневська В.М. Італія-регіональний огляд : Навчальний посібник для студентів природничих факультетів / В.М. Вишневська, О.О. Мотузенко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 36с.
544492
  Супричов Олексій Італія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-50 : Карта
544493
  Крушельницький С. Італія (географічний нарис) / С. Крушельницький. – Х., 1931. – 123с.
544494
   Італія в гостях України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 138 : фото
544495
   Італія в українській поезії. – Львів, 1999. – 144с. – ISBN 966-7379-23-Х
544496
  Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
544497
  Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 426-429


  Рецепція Італії та італійців в англійському соціумі доби Ренесансу була настільки неоднозначною, а інколи амбівалентною, що її можна кваліфікувати як імагологічний парадокс. Сутність цього парадоксу полягає в тому, що попри відверту публічну ...
544498
  Вітрук А. Італія Тараса Шевченка: Святочна доповідь професора Джованни Броджі // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Вересень (ч. 22/23). – С. 16-17
544499
  Мяловицька Н.А. Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-20.
544500
   Італія. Dolce vita в Альпах : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр, Саватєєва Олена, Саватєєв Сергій, Безсонов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 120-124 : Фото
544501
  Онишко Сергій Італія. Авто та Альпи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 86-93 : фото
544502
  Москаленко Леся Італія. Венеція без маски : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-76 : Фото
544503
  Власенко Анастасія Італія. Екскурсії для бамбіни, або Зимові римські канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 56-63 : фото
544504
  Москаленко Леся Італія. Лижі. Валь Гардена. Італія з австрійським присмаком // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 74-75
544505
  Москаленко Леся Італія. Ніч на озері Гарда : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-80 : Фото
544506
   Італія. Новинки "дольче віта" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 64-67 : фото
544507
   Італія. Собор Святого Петра. Італія і Рим. Де живе Папа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 46-47 : фото
544508
  Будзівула Ірина Італія. Фьюджи. Вода, що повертає час назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 34-35 : фото
544509
   Італія. Фьюджи. Вода, що руйнує камінь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 62-63 : фото
544510
  Москаленко Леся Італія. Чайники на снігу : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-91 : Фото, карта
544511
  Ільченко Катерина Італія. Як ми шукали Сало й опинились у Мальцесіні : спецрепортаж. Італія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 62-67 : Фото
544512
  Чорнолуцька Т. Італія: вічне тяжіння // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.60-61


  Історія подорожей по Італії
544513
  Божко Тетяна Італія: перспективи безмежні / Божко Тетяна, Самойлов Юрій // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
544514
  Федоренко К. Італія: референдум проти істеблішменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 4


  "Референдум про внесення змін до Конституції, який відбувся в Італії 4 грудня, має шанси стати ще одним помітним ударом по сучасному західному світоустрою. Втім, панікувати передчасно: щоб таке сталося, мають збігтися відразу кілька чинників. Спочатку ...
544515
  Птахів Семен Італія: як стимулювати в"їзні турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
544516
  Поманська О. Італо Кальвіно: Біобібліографічний нарис (1923-1985) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.50-53
544517
  Парахина Наталья ІТВ - 2005 стала рекордной по всем показателям : На ІТВ-2005 Россия пользовалась спросом. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 8 : Фото
544518
  Савояров Никита ІТВ в непрерывном поиске совершенства : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-37 : Фото
544519
   ІТВ: Москва и регионы снова выступили вместе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8
544520
  Ліптуга Іван ІТВ: ювілей виставки, успіх України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
544521
  Венгер Любов Олександрівна Ітенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Венгер Л.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
544522
  Анісімов А.В. Ітеративний алгоритм обчислення модулярної редукції / А.В. Анісімов, О.Г. Мекуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ітеративний алгоритм для обчислення модулярної редукції, що дозволяє ефективно виконувати цю операцію для певного типу модулів.
544523
  Корчевська Л.О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 175-183. – ISSN 1993-6788
544524
  Карабут Л. Ітерації у кримінально-процесуальній діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 236-241. – ISSN 0132-1331
544525
  Нікітін А.В. Ітераційна процедура знаходження розв"язку матричного узагальненого рівняння Сільвестра для стохастичних динамічних систем не розв"язаних відносно диференціалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропоновано ітераційний метод розв`язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язаних відносно диференціалів. Ключові слова: стохастичні динамічні системи, не розв"язані ...
544526
  Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу / І.М. Александрович, В М. Сидоров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розв"язана особлива задача Коші для ітераційного рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу.
544527
  Карпенко Б.О. Ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у реальних фазометрах і частотомірах інтерференційного типу на основі апріорної інформації про технічні характеристики їхніх детекторів / Б.О. Карпенко, Ю.О. Саричев, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у фазовимірювальних схемах інтерференційного типу, що усуває помилки через неідентичність і нестабільність вольт-амперних характеристик діодів у чотири-детекторних схемах. The ...
544528
   Ітераційний метод розрахунку поліланцюгових хвилевідних смугово-пропускаючих фільтрів / М.І. Ляшенко, Т.М. Овсяннікова, І.М. Овсянніков, С.А. Тузіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий метод розрахунку, з заданою точністю хвилевідно-діелектричних фільтрів. Застосування цього методу в діапазоні НВЧ значно спрощує конструкторську частину роботи над фільтром. Створено необхідний пакет програм для проведення ...
544529
   Ітераційний метод розширення вимірювального діапазону сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов, Н.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 306-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана ітераційного алгоритму реєстрації голографічної матриці мікроліт, при виготовленні якої опорний пучок для запису голограми формується самою досліджуваною хвилею. Розглянуто ...
544530
  Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
544531
  Яремчук Андрій Ітербій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 0868-9644
544532
  Бондарєва Н.О. Іти - ходити, їхати - їздити... : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Н.О. Бондарєва, М.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 282 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281. – ISBN 978-966-529-241-8
544533
  Кравченко І.Е. Іти верхів"ям. / І.Е. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
544534
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
544535
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
544536
  Морцінек Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман / Г. Морцінек. – Київ, 1961. – 248с.
544537
  Танчер В.К. Іудаїзм-знаряддя ідеологічної реакції : (На правах рукопису) / В.К. Танчер; Кабінет атеїста Київського міського відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1961. – 30с.
544538
  Кичко Т.К. Іудаїзм без прикрас / Т.К. Кичко. – Київ, 1963. – 192с.
544539
  Бренман Р.А. Іудаїзм на службі сіонізму / Р.А. Бренман. – Київ, 1973. – 144с.
544540
  Драбовик В. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 92-94
544541
   Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри : матеріали шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім"ї та молоді КМДА Об"єднаної єврейської громади України Міжнародного центру толерантності Єврейського фонду України та; [ наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С.Кисельов ]. – Київ, 2008. – 151с.
544542
  Фейхтвангер Л. Іудейська війна / Л. Фейхтвангер. – К., 1937. – 500с.
544543
  Новенченко О.Ю. Іудейське джерело мудрості Аристотеля: міф чи реальність? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
544544
  Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обгрунтування та взаємодії із сучасним ізраїльським правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
544545
   Іудине поріддя. Збірка нарисів, оповідань, поезій. – К., 1975. – 302с.
544546
  Москаленко Леся Іумпорн Джирагалвісул: "У Таїланді, якщо ти не посміхаєшся, значить, захворів" / Москаленко Леся, Рафаловський Євген // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 24-27 : фото
544547
  Алєксандрова О.В. Іустин Флавій, Мученик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 252-254. – ISBN 966-316-069-1
544548
  Гете И.В. Іфігенія в Тавриї : драма в 5 діях / Вольфганг Гете ; Перекл. Василь Ріленко. – У Львові (Львів) : Накл. перекладн. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернадського, 1895. – 64 с.
544549
  Славінська М.В. Іформаційна політика правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 462-468. – ISSN 1563-3349
544550
  Дніпровський А.О. Іх водила молодість. / А.О. Дніпровський. – К., 1971. – 172с.
544551
   ІХ Всеукраїнський турнір юних економістів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 18
544552
   ІХ Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування / О.І. Терещук, В.І. Мовенко, І.О. Нисторяк, В.А. Крупко, О.Ю. Наровлянська // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 49-51 : фото
544553
  Будько Євген ІхтіАндрій / Будько Євген, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 108-117 : фото
544554
  Ковальчук О.М. Іхтіологічна колекція Д.К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН України / О.М. Ковальчук, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 55-63. – ISSN 2219-7516
544555
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
544556
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
544557
  Олексенко Л.П. ІЧ- спектоскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальтвмісних каталізаторах окиснення СО / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Г.М. Тельбіз // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125. – ISBN 966-594-601-3
544558
  Труш В. ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано частково заміщений (H[L-d6]) та повний дейтероаналог (D[L-d6]) диметил-N-трихлорацетиламідофосфату (H[L]), а також його натрієві солі (Na[L]) і (Na[L-d6]), відповідно. На підставі детального аналізу даних ІЧ- спектрів було віднесено смуги ...
544559
   Ічнянська криниця : літературно-мистецький журнал Ічнянського районного об"єднання літераторів "Криниця" : Альманах / голов. ред. С. Маринчик ; редкол.: В. Голець, М. Клочко, А. Безлєпкіна [та ін.]. – Ічня, 2008-
№ 4/5 (6) 2016/2017. – 2016. – 252 с.
544560
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 24-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
544561
  Ільїн В.В. Ішвара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52. – ISBN 966-316-069-1
544562
  Матюшенко Настя Ішгль. Дуже "крута" Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 42 : фото
544563
  Горобець Іван Ішгль. Наймодніший сніг Австрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 34-37 : фото
544564
  Сидоренко Віктор Ішгль. Фешенебельні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
544565
   Іше раз про Грабовича - з двох боків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 1, 5


  Дискусії з приводу висунення Г. Грабовича на Шевченківську премію.
544566
   Ішлінський Олександр Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 264-265. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
544567
  Барань Є. Іштван Ковтюк як діалектолог // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 29-34
544568
  Муравецька Я. Іще один він (Антиромантична оповідка). Евридіка й Орфей, Або Мері й Кость. Містерія без шизофренії (Локальна драма Підсвідомості) : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 118-124
544569
  Слабошпицький М. Іще один його талант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 14


  Слово в ювілей Романа Колісника (Торонто)
544570
  Коцарев О. Іще одна іпостась Бруно Шульца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вийшов український переклад літературно-критичних нарисів письменника.
544571
  Макаренко Є Д. Іщенко Антон Маркович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-107 : фото. – ISSN 0367-4290
544572
  Мовчанюк Д. Іщенко Микола Григорович : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 139. – ISBN 978-966-2726-03-9
544573
   Іщенко Микола Павлович : д-р філос. наук, проф., заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т.І. Іщенко, В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г.М. Голиш, А.Є. Конверський ; наук. ред. М.І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя н.-д. діяльності. - Імен. покажч.: с. 109-110. – (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8). – ISBN 978-966-353-429-9
544574
   ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report - 2010. – Київ
за 2010 р. – 2011
544575
   Іщук Лариса Вадимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 258 : фото
544576
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 48-49
544577
   Іщук Степан Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
544578
   Іщук Степан Іванович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 51-52. – ISBN 966-95774-3-5
544579
   Іщуку Степану Івановичу - 75 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Іщук Іван Степанович - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998)
544580
  Забіяка І.В. Ї. Волькер "Балада про кочегарові очі": три варіанти перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 195-199. – (Б-ка Ін-ту філології)
544581
  Суниця М. Їдальня для науковців і співробітників : [По університету] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 травня (№ 16). – С. 4


  Професорсько-викладацька їдальня університету розпочала свою роботу в жовтні минулого року. При активному сприянні господарської частини університету, МК та при діяльній участі зав. їдальні комуніста С.Я.Ліберчук їдальня швидко завоювала авторитет ...
544582
  Кармазіна М.С. Їдентичності у сучасному науковому дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 4-28
544583
  Стехов Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Їду на "Північ" : Повість / Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Стехов. – Київ : Молодь, 1976. – 183с.
544584
  Салюк П.С. Їдуть гості / П.С. Салюк. – К., 1971. – 73с.
544585
   Їдьмо до Греції! : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 28-29 : Фото
544586
  Кецмур О. Їдьмо до Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19


  Враження журналістки від перебування в Санкт-Петербурзі в музеї-кімнаті Тараса Шевченка в якій він жив і творив останні роки свого життя
544587
  Черінь Ганна Їдьмо зі мною знов! : Збірка тревелогів / Черінь Ганна. – б.м. : Слово, 1990. – 354с. : іл. – ISBN 0-914834-82-7
544588
  Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
544589
  Скиталінська Оксана Їжа для високого IQ // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
544590
  Захожа Ганна Їжа єднає Україну // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
544591
  Шемета Ю.М. Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 61-69. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
544592
  Денисенко О.І. Їжа як культурний феномен: філософсько-структуралістський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 28-30
544593
  Косматенко А.Д. Їжак, Троянда й Соловей : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1974. – 190 с.
544594
  Степович А.І. Їзда королів / А.І. Степович. – [Київ], 1927. – С. 227-236. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні : наук. щорічник / Всеукр. АН, Культ.-іст. коміс. ; за ред. К. Грушевської. К. : Держвидав України, 1927, вип. 1-3, с. 227-236


  Анотація: У даному потрійному випуску журналу розглядається так звана жіноча господарська магія або елементи магічних ритуалів, які перейшли до побутового вжитку, мета їх використання. Міститься також матеріал, присвячений методологічній основі ...
544595
   Їздити обережно недостатньо. Потрібно страхуватися // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
544596
  Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості = The family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): systematics, morphology and life histories / О.В. Гумовський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [2] с., [16] л. табл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 193-210. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1275-2
544597
  Гусарук Н.І. Їі покликання - біологія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-16
544598
  Ламонова Оксана Її ангел охороняє світ : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-189. – ISSN 0208-0710


  Валентина Султанова - майстер пап"є-арту
544599
  Гусарчук Т. Її бароковий сад // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Заслужений діяч мистецтв України Герасимова-Персидська Н.О.
544600
  Файзі Р. ЇЇ величніст людина : роман / Р. Файзі. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
544601
  Тимошик М.С. Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – 308 с. : іл. – 165-річчю від дня заснування Київського університету імені Тараса Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с.2 87-297. – ISBN 966-95575-0-Х
544602
  Цюпин Б. Її Величність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Королева Єлизавета ІІ святкує діамантовий ювілей - 60-річчя правління. Жінку, якій нині 86, називають найуспішнішим вінценосцем сучасності
544603
  Мікерін І. Її величність "система" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86


  Практичне застосування Кримінального і кримінально процесуального права України
544604
  Ємельянова Світлана Її Величність Британія : вояж-колекція / Ємельянова Світлана, Сидоренко Віктр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 90-93 : Фото
544605
  Дроздовський Дмитро Її величність Мнемозіна // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
544606
  Мусієнко М.М. Її величність рослина / М.М. Мусієнко, Л.М. Бацманова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
544607
  Молчанова Т. ЇЇ життя - музика // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – ISSN 0868-4790


  Піаністка Марія Крушельницька
544608
  Войцехівський Борис Її картинами захоплювався Париж // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
544609
  Боженко А. Її любов : драма на 3 дії, 5 картин / А. Боженко. – Київ, 1960. – 80 с.
544610
  Жишкович М. Її місія - нести ідеї високої духовності : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 115-119. – ISSN 0868-4790


  Анна Дашак – співачка Львівської опери, заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
544611
  Шевнін О. ЇЇ мовчання - золгото, її слова - безцінні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 6
544612
  Журавльова А. Її називали "Кобзарева онука" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 60-63. – ISBN 978-966-171-893-6


  Доля репресованого етнолога Софії Терещенко.
544613
  Черкаська Г. Її називали Гетьманшою... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 182). – С. 16


  Милорадович Єлизавета Іванівна — графиня, тітка гетьмана Павла Скоропадського присвятила себе українській громадській і культурній справі.
544614
  Ярославська Дарія Її Нью-Йорк : Скорочена повість / Ярославська Дарія. – Нью-Йорк : Союз Українок Америки, 1959. – 160 с.
544615
  Коваленко Л.М. Її окрадену збудили : роман / Людмила Коваленко. – Вінніпег : Тризуб
Ч. 3 : Наша не своя земля. – 1968. – 240 с.
544616
  Черкаська Г. Її очі дивляться в нас // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 14
544617
  Жулинський М. Її природа - жага творчості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№28). – С. 10


  Ада Роговцева - яскравий, непроминальний талант.
544618
   Її стежина у царині флори. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич (1906-1989) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
544619
  Войцехівський Борис Її стихія - стоматологія // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 178-180. – ISSN 0869-3595
544620
  Бондаренко Є. Її талант - то найщиріший Україні дарунок Бога : До 110-річчя з дня народження Катерини Білокур - майстра народного декоративного живопису / Є. Бондаренко, С. Коваленко, Л. Маліченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 3 (102). – С. 24-44
544621
  Минко Василь Її усмішка. / Минко Василь. – Х., 1930. – 32с.
544622
  Божаткін М.И. Її щаслива доля / М.И. Божаткін. – Одесса, 1976. – 72 с.
544623
  Гірник Галина Її щедре древо // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
544624
  Букатий М. Їй аплодували стадіони світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 12


  Легендарній легкоатлетці Вірі Крепкіній - належна шана.
544625
  Леонтович О. Їм була подарована приязнь на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Духовна і душевна зрідненість Ізидори Косач-Борисової та Надії Шульгиної-Іщук. Косач-Борисова Ізидора Петрівна — українська мемуаристка, діяч культури, рідна сестра Лесі Українки. Член-кореспондент УВАН, почесний член Союзу Українок Америки. Надія ...
544626
   Їм є що патентувати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
544627
   Їм жити при комунізмі. – К., 1962. – 44с.
544628
   Їм партія крила дала. – Дніпропетровськ, 1969. – 154с.
544629
  Тимошенко Наталія Їм подаровано кризу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 9. – ISSN 0130-5212
544630
   Їм промовляти душа моя буде : "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації. – Київ : Факт, 2002. – 224с. – (Текст+контекст : Знакові літературні доробки та навколо них. Літературний проект). – ISBN 966-664-034-1
544631
  Котиш М.Т. Їм снились зорі.... / М.Т. Котиш. – К, 1970. – 263с.
544632
   Їм сьогодні шістнадцять. – К., 1966. – 108с.
544633
  Брезицький В.Я. Їм усміхається сонце / В.Я. Брезицький. – К., 1960. – 172с.
544634
  Аскалонов С.П. Їстивні та отруйні гриби / С.П. Аскалонов. – Київ, 1963. – 44с.
544635
  Настенко-Капалєт Їх було дванадцять? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 35). – С. 8


  Кількість кирило-мефодіївців змушує по-новому глянути на роль Тараса Шевченка в цьому політично-просвітницькому братстві.
544636
  Замаровський В. Їх величності піраміди : для старшого шкільного віку / В. Замаровський; переклад із словацької Д. Андрухова. – Київ : Веселка, 1988. – 447с. – ISBN 5-301-00088-8
544637
  Візітів Ю.М. Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
544638
  Герасименко С.А. Їх виховала партія / С.А. Герасименко. – Дніпропетровськ, 1968. – 84с.
544639
   Їх водила молодість. – Дніпропетровськ, 1988. – 230с.
544640
  Головай Ірина Їх єднала доля України ( І. Франко й Українські Січові Стрільці ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-66
544641
  Пляченко А.Г. Їх звитяга подвигу гідна, або старшини Армії Української Народної Республіки // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-927-118-1
544642
  Юнгер Б.Г. Їх знали тільки в обличчя / Б.Г. Юнгер, Е.І. Ростовцев. – Київ, 1968. – 84с.
544643
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 5. – 1982. – 46 с. – До 1500-річчя Києва
544644
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 6. – 1982. – 55 с. – До 1500-річчя Києва
544645
  Пушкар М.О. Їх кликала совість / М.О. Пушкар. – Київ, 1969. – 181с.
544646
  Ковалів Ю. Їх наукова заангажованість гідна подиву і наслідування // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 118-121. – ISSN 0868-4790


  Про посмертно обраних членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка
544647
  Тарнавський Ю. Їх немає : Поезії 1970-1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1999. – 428с. – ISBN 966-95114-2-9
544648
  Катренко А. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 16-57
544649
  Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
544650
  Галан Я.О. Їх обличчя : Збірка нарисів / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 104с.
544651
   Їх подвиг безсмертний : фото з архіву Агенства "Чорнобильінтерінформ" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 12. – С. 1 обкл.
544652
  Тимошенко Наталія Їх поміняли місцями // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
544653
  Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1978. – 128с.
544654
  Возняк Н.В. Їх справжнє обличчя / Н.В. Возняк. – Ужгород, 1974. – 120с.
544655
  Євген Рафаловський Їхав гуцул на коні : Спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-51 : фото
544656
  Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання... / Л.Н. Большаков. – К, 1977. – 328с.
544657
  Шендеровський В. Їхні імена гідні пантеону славетних (до 70-річчя трагедії 1937 року) // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30. – ISSN 1819-7329
544658
  Нюкало О. Їхня "письменницька сила - в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту". Компаративний аналіз поезії П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
544659
  Николаенко Леонид Й самая краткая буква русского алфавита. Й - самая несогласная // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 24 : фото
544660
  Данько М.М. Й сонця прихилив би!.. / М.М. Данько. – К., 1991. – 203с.
544661
  Шевченко Віктор Й.-В. Гете - природознавець (До 260-річчя від дня народження великого поета і натураліста) : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-44 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
544662
  Ромащенко Л. Й. Авіжюс і М. Стельмах: топологічні паралелі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 126-134. – (Філологічні науки)
544663
  Котенко Я.М. Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 244-252
544664
  Петрушов В.М. Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 107-108
544665
  Петрович В.Г. Й. Геббельс и А. Розенберг - главные идеологи фашизма: новый взгляд // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 127-137. – ISSN 2070-9773
544666
  Фесько Ю.О. Й. Гете та Харківський університет у період його заснування // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 42-47


  Розглядаються взаємозв"язки Й. Гете з засновниками Харківського університету
544667
  Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
544668
  Ільницький. М. Й.В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 14-26. – ISSN 0236-1477
544669
  Гладишев В. Й.В. Гете та І. Франко про світову літературу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
544670
   Й.В. Сталіну Академія Наук УРСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 710, [5] с. : портр., карти, іл. – Парал. тит. л. рос.
544671
   Й.В.Сталін.. – М., 1945. – 24с.
544672
  Руденко О.В. Й.Г. Фіхте та його "науковчення" як обгрунтування філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема формування філософії науки в класичному німецькому ідеалізмі, зокрема в філософській системі Й.Г. Фіхте.
544673
  Баженова С.Е. Й.Й. Роллє - один з фундаторів наукового поділлєзнавства // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 105-110
544674
  Титова Л.Н. Й.К.. Тыл и демократические позиции чашской культуры : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Л. Н.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1964. – 18л.
544675
  Сабодаш І. Й.О. Дзендзелевський - дослідник українських говорів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 4-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 10 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
544676
  Лук"янова В.П. Й.Р. Бехер - поет і теоретик / В.П. Лук"янова; АН УРСР; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1966. – 248с.
544677
  Прокоф"єва-Михайловська Й.С. Шкловський. Біографічний нарис // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 52-55. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
544678
  Гоштанар І.В. Й.Ф.Гербарт про виховання як естетичне зображення світу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 115-125
544679
  Зеликсон-Бобровска Й.Ф.Дубровинський / Зеликсон-Бобровска. – Киев, 1937. – 21с.
544680
   Йатхартх Гита : Шримад Бхагвад Гита: Гита в её истинном виде. – Мумбай : Шри Парамханс Свами Адгаданандджи Ашрам траст, 2004. – 22,518 с. – На обл.: 5200-летний интервал Шримад Бхагвад Гита в её подлинном и вечном изложении. – (Наука религии для человечества)
544681
  Тичина Павло Григорович Йде весна : Для дошкільного віку / Тичина Павло Григорович. – Київ : Веселка, 1983. – 8с.
544682
  Рапіна Л. Йдемо до тебе ми, Тарасе... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 березня на факультетах КНУ імені Тараса Шевченка пройшли шевченківські читання.
544683
  Ткач М.М. Йдемо на верховини : вірші / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1956. – 80 с.
544684
   Йди в життя, як Ленін. – К., 1970. – 211с.
544685
  Сом М.Д. Йду на побачення : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1957. – 75 с.
544686
  Божик Є.Д. Йду поміж людей. / Є.Д. Божик. – Львів, 1977. – 94с.
544687
  Завгородній Ю. Йду проти себе : візії / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-123-7


  Новелістичні візії автора до проблем відповідальности кожної людини за все, що діється на нашій Землі
544688
  Концевич Є.В. Йдучи вулицею : оповідання / Є.В. Концевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 157 с.
544689
  Куаммен Дэвид Йеллоустон. Парадокс цивилизации / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
544690
  Ільченко Володимир Йелоупукі всіх часів і народів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 66-70 : фото
544691
  Удалова Г.М. Йемен в период первого османского завоевания / Г.М. Удалова. – М., 1988. – 198с.
544692
  Малышева Д. Йемен как новая "горячая точка" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 148-153. – ISSN 1998-1813
544693
  Серебров С.Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы ( к событиям в горах Саады ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0869-1908
544694
  Генин И.А. Йемен. / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1953. – 48с. – (У карты мира)
544695
  Голубовская Е.К. Йемен. / Е.К. Голубовская. – М., 1965. – 121с.
544696
  Исаев Л. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-2227
544697
  Дмитриев Алексей Йемен: от Джамбии до "Калаша" : Образ жизни // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 158-163 : Іл., карта
544698
  Кириченко В.П. Йемен: факторы политической нестабильности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
544699
  Котлов Л.Н. Йеменская Арабская Республика / Л.Н. Котлов. – Москва : Наука, 1971. – 288с.
544700
  Сейранян Б.Г. Йеменская Арабская Республика / Б.Г. Сейранян. – М, 1977. – 63с.
544701
  Герасимов О.Г. Йеменская Арабская Республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 63с.
544702
  Герасимов Олег Герасимович Йеменская революция / Герасимов Олег Герасимович. – М, 1975. – 226с.
544703
  Герасимов Йеменская революция, 1962—1975 гг. / Герасимов, , Олег Герасимович. – М., 1979. – 226с.
544704
  Пересыпкин О. Йеменская Республика: назад в будущее // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 161-172. – ISSN 1998-1813
544705
   Йеменская социалистическая партия. Съезд 1-й. Аден. 1978. – М., 1979. – 279с.
544706
  Герасимов О.Г. Йеменские документы / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 134с.
544707
  Герасимов О.Г. Йеменские зарисовки / О.Г. Герасимов. – М., 1983. – 48с.
544708
   Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы / С.Н. Серебров, Н.А. Замарева, Раванди-Фадаи, Г.Э. Фазельянова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 0869-1908


  Представлен обзор круглого стола "Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы ", который состоялся 1 апреля 2015 г. в Институте востоковедения РАН.
544709
  Герасимов О.Л. Йеменська революция, 1962-1975гг. / О.Л. Герасимов. – М., 1979. – 226с.
544710
  Ньюберри М. Йеху. Сатир. памфлеты. / М. Ньюберри. – М., 1966. – 264с.
544711
   Ймення зорі Чорнобиль : Фотоальбом. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233с. – ISBN 5-7707-9214-0
544712
  Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 81-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
544713
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 62 : Табл. – ISSN 1605-2005
544714
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
544715
  Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології : Навчальний посібник для вищіх закладів освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 404с. – 91Само Шифр дубл. – ISBN 966-521-192-7
544716
  Хомченко Богдан Анатолійович Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Хомченко Богдан Анатолійович; Мін-во освіти і науки України. Херсонський держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2000. – 19л.
544717
  Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
544718
  Романенко С.О. Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими ф-субгаусовими [подано формулу] страховими виплатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається ймовірність банкрутства страхової компанії у випадку, коли величини полісів клієнтів та страхові виплати с ф-субгауссовими [подано формулу]. Доводиться теорема для оцінки такої ймовірності та на конкретному прикладі ілюструється ...
544719
  Бродський Я.С. Ймовірність та статистика в школі. Науково-методична конференція. Донецьк. 28-30 січня 1997 р. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 101-102. – ISSN 1029-4171
544720
  Костик О.І. Ймовірність як ступінь можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 141-150. – Бібліогр.: Літ.: с. 150; 5 п.


  Стаття дає пояснення концепту ймовірності і розглядає його з точки зору алетичної й упістемічної модальності, яка реалізується в процесі пізнання. Осягнення істини шляхом дискурсивно-логічного мислення розглядається на прагмолінгвістичному та ...
544721
   Ймовірносний метод розв"язку одної перколяційної задачі / М.М. Шарапов, О.В. Воловода, Ю.В. Найдьон, К.В. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається застосування методів теорії ймовірностей до розв"язку одної перколяційної задачі просочування. Запропонований алгоритм дозволяє суттєво скоротити час пошуку відповіді. Ключові слова: перколяція, просочування, алгоритм, числа ...
544722
   Ймовірносні методи і технології Public Relations / М.М. Шарапов, Ф. Наврузов, А. Нужна, Ю. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається ймовірнісний підхід до розв"язку задачі конкурентної боротьби між трьома юридичними особами. Задача сформульована вербально в загальному вигляді, формалізована та розв"язана на основі запропонованої теореми. Отриманий результат ...
544723
   Йо-хо-хо : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-49 : Фото
544724
   Йоанна Нижник-Винників : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
544725
  Кралюк П. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 250-251. – ISBN 978-966-2254-74-7
544726
  Станишич Й. Йован Дучич и русская культура / Й. Станишич. – Л., 1991. – 267с.
544727
  Пелешенко Ю. Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С.68-74
544728
  Зубков В.Н. Йога - путь к здоровью / В.Н. Зубков. – М, 1991. – 95с.
544729
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Москва : Медицина, 1986. – 208 с.
544730
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Кемерово, 1990. – 205с.
544731
  Коровкин Ф.Я. Йога / Ф.Я. Коровкин. – Ярославль, 1991. – 158с.
544732
  Ільїн В.В. Йога // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52-53. – ISBN 966-316-069-1
544733
  Полтавцев И.Н. Йога делового человека / И.Н. Полтавцев. – Минск, 1991. – 206с.
544734
  Юнг К.Г. Йога и Запад : Сборник / К.Г. Юнг. – Львів; Київ : Ініціатива; AirLand, 1994. – 230с. – (Паломничество в страну Востока)
544735
  Волин М. Йога и красота / М. Волин, Н. Филен. – Москва, 1991. – 47с.
544736
  Ільїн В.В. Йога Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53. – ISBN 966-316-069-1
544737
  Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
544738
   Йоганн Волфганг фон Гете = Johann Wolfgang von Goethe : Каталог книжкових видань. – Львів, 2001. – 256с. – (Каталоги книгозбірні ; Ч. 1). – ISBN 966-613-090-4
544739
  Белый Ю.А. Йоганн Мюллер / Ю.А. Белый. – М., 1985. – 128с.
544740
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : драма / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Укр. накладня. – 39 с. – 1923?. – (Загальна бібліотека ; № 236)
544741
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : (Драматичний етюд) / Леся Українка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 40 с. – На тит. арк. та обкл. після назви: Друковано в "Рідному краю"
544742
  Лукьянова В.П. Йоганнес Роберт Бехер - поэт и теоретик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова В.П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
544743
  Жулинський М.Г. Його блогословила доля славою святою : До 20-річчя Незалежності України і 150-річчя від часу перепоховання Тараса Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 32-40. – ISSN 1819-7329
544744
  Бурсов Г. Його вбивають. Хто? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 126-147. – ISSN 0130-1608


  Сторінки майбутньої книжки "Другий крик з могили Миколи Холодного, почутий і запсианий Михайлом Каменюком у Вінниці". Друкуються листи поета в яких, зокрема, йдеться про навчання в Київському державному університеті ім, Т.Г. Шевченка, початок його ...
544745
  Моріц Р. Його великий день. / Р. Моріц. – Київ, 1978. – 223 с.
544746
  Шпонтак І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6
544747
  Петринка Л.В. Його величність - Краків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 41-46 : фото
544748
   Його величність маттерхорн" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
544749
  Загребельний Володимир Його відкрив лейтенант Кук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 24-25 : Фото
544750
  Одинцова О. Його волі до правди не вдалося зламати нікому // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-33


  Степан Колесник - відомий журналіст якому виповнилося 80 років !
544751
  Тертична В. Його герої з добрими очима // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван-Валентин Задорожний
544752
  Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0


  У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
544753
  Федоренко Тетяна Його голосом доля співає // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
544754
  Кучменко С. Його девіз - неспокій // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 9


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
544755
  Цвіліховський В. Його дід був особистим ворогом Леніна // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 3


  Глухівський міський голова - Мішель Терещенко.
544756
  Ткаченко Л. Його думки спонукають нас // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  24 вересня 2015 року на базі КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" в межах Року вшанування спадщини Василя Олександровича Сухомлинського відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь ...
544757
  Дзюба Т. Його духовні палестини (до проблеми самоусвідомлення Михайла Драгоманова-публіциста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-1911
544758
  Калюжна Г. Його душа - козацька пісня... (Олегові Орачу) : поезія: вірші (вірші вдови поета) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0130-1608
544759
   Його життя - дорога у незвідане: Монологи про вченого // Київський університет, 2001. – № 10


  [О.В. Третяку - 60 років]
544760
  Кропивницький І. Його життя - духовний подвиг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 13


  Минуло 175 років від дня народження Марка Кропивницького.
544761
  Мелков Г.А. Його житя - дорога в незвідане / Г.А. Мелков, М.Г. Находкін, В.В. Данилов // Освіта, 2001. – № 71-72


  [Про О. Третяка: до 60 річчя вченого]
544762
  Завалішина В.М. Його звали Зорич / В.М. Завалішина, М.О. Смєшнов. – Київ, 1965. – 96с.
544763
  Ларра Р. Його звали Чубатий... : повість ; переклад з іспанської / Р. Ларра. – Київ : Художня література, 1961. – 64 с.
544764
  Івченко В. Його злет починався у Києві // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-11.


  Ігор Сікорський
544765
  Гнатюк М. Його злети і падіння. До 200-річчя від дня народження Якова Головацького // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 11/12 (841/842), листопад - грудень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
544766
   Його зоря : Портрет Івана Івановича Шевченка доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 116с.
544767
  Махінчук М. Його зоря тепер вже світить нам з небес // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 112-115. – ISSN 0869-3595


  Михайло Іванович Сікорський - заслужений працівник культури, творець і незмінний упродовж понад 57 років спочатку директор краєзнавчого музею, згодом Переяслав-Хмельницько державного історико-культурного і, врешті, Національного ...
544768
  Меншун В.І. Його зримий педагогічний, органіаторський і дослідницький хист та прекрасна внутрішня сутність // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2. – ISSN 0868-8117
544769
  Корибутяк С. Його ідея : новелі й оповідання / Степан Корибутяк. – Мюнхен : Наша книгозбірня, 1953. – 55, [1] с.
544770
  Бажан М. Його ім"я / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 114с.
544771
  Нестерчук Д. Його ім"я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 146-147


  21 березня 2008 р. минуло 100 років від дня смерті видатного українського історика, археолога В.Б. Антоновича (1834-1908).
544772
  Винниченко І. Його ім"я носить академічний інститут // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6 : фото


  До 180-ліття від дня народження зоолога-морфолога, професора Київського Вищого інституту народної освіти Івана -Людвіга Шмальгаузена.
544773
  Шмигевський М.В. Його ім"я носить Інститут ботаніки НАН України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
544774
  Матвійчук О. Його іменем названо інститут / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 188-189. – ISSN 0869-3595


  Холодний Микола Григорович - приват-доцент кафедри фізіології
544775
  Мельничук Леся Його кликали морські простори...(До 210-ї річниці від дня народження дослідника Арктики Фердинанда Петровича Врангеля) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-45 : Карта, фото. – Бібліогр.: 4 назви
544776
  Дарда В.І. Його кохана : повість та оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 299 с.
544777
  Горобець Ю.І. Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара) / Ю.І. Горобець, І.В. Лежненко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 100-105. – ISSN 1027-3239
544778
  Фількевич Г. Його музика в мистецькому просторі = До 80-річчя від дня народження І.Н.Шамо // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 402-408. – ISBN 966-7170-47-0
544779
  Кулик Н. Його називали батьком // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
544780
  Сергієнко І.В. Його наука - надійність (до 80-річчя академіка НАН України І.М. Коваленка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 112-116. – ISSN 1027-3239


  16 березня 2015 р. виповнюється 80 років академіку НАН України Ігорю Миколайовичу Коваленку. Свій поважний ювілей І.М. Коваленко зустрічає на посаді завідувача відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. ...
544781
   Його не осягнути словом. – Одеса, 1982. – 207с.
544782
  Пасемко І. Його нива - рідна мова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 6


  До 80-річчя Іванові Ющуку - відомого українського вченого, члена НСПУ, активіста"Просвіти"
544783
  Семена М. Його пензель закарбував трагедію народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 220). – С. 12


  Кримського митця Рустема Емінова висунуто на здобуття Шевченківської премії 2016 року.
544784
   Його поезія / Колектив фізичного фак-ту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Колектив фізичного ф-ту про свого колегу, фізика та лірика Євгена Йосиповича Харькова.
544785
  Лавриненков В.Д. Його позивний - "Сокіл - 1" / В.Д. Лавриненков. – К., 1975. – 206с.
544786
  Сенченко І.Ю. Його покоління : роман / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 227 с.
544787
  Чамата Н. Його праці активізують дослідницьку думку (до сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 50-52. – ISSN 0236-1477
544788
  Баштова Л.С. Його праця - це мистецтво високого рівня. (До 115-річчя з дня народження О.С. Смогоржевського) / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 158-177


  Про життєвий шлях видатного вченого-математика XX століття, відомого працями з геометрії Лобачевського, диференційних рівнянь та вищої алгебри. Завдяки наполегливості в підкоренні вершин математичної науки О.О. Смогоржевський за півтори роки (з грудня ...
544789
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повість / П. Автомонов. – Київ : Молодь, 1958. – 146 с.
544790
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повісті / П. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1973. – 464с.
544791
  Шудря М. Його серце в Плютах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 170-173. – ISSN 0208-0710
544792
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 286 с.
544793
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Держлітвидав України, 1966. – 516 с.
544794
  Діденко В. Його Собор : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 21-22. – ISSN 0131-2561
544795
  Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Леонід Плющ. – Київ : Факт, 2006. – 872c. – ISBN 966-359-134-X
544796
  Медведєва Л. Його творчість - вірність Україні : розмова з Феодосієм Гуменюком // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 115-124. – ISBN 966-7170-47-0


  Гуменюк Феодосій - живописець, засл. діяч мистецтв України, лауреат Держ. премії ім. Т. Шевченка, член Нац. Спілки художників України
544797
  Гордійчук А. Його фільми змушують сміятися вже кілька поколінь // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 42-44. – ISSN 1562-3238


  Мета кінокомедій - розсміши­ти глядача, поліпши­и його настрій. Віктор Іванов - яскравий представник жанру кінокомедії. На відміну від його фільмів, життя режисера не було легкм. Він пройшов війну, зазнав відлучення від кіно, його змушували по кілька ...
544798
  Кравець А.С. Його чекала Галактика / А.С. Кравець, В.І. Іващенко. – К., 1966. – 292с.
544799
  Іващенко В.І. Його чекала Галактика. М.Кибальчич / В.І. Іващенко, А.С. Кравець. – К, 1966. – 290с.
544800
  Третяк Наталія Його шляхетне серце // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644


  Я тут, хоч як дивно, уперше. Перше враження про місто - бруківка, вузенькі вулички, старі чотири-п"ятиповерхові будиночки з незвичною архітектурою, в цегляну вуаль яких заховалася міфологічна скульптура разом зі святими покровителями; чудернацькі ...
544801
  Пфулгенда С. Йоговское лечение распространенных болезней / С. Пфулгенда. – Киев : Здоров"я, 1990. – 142с.
544802
  Закалюжна Я.П. Йод - це справжня панацея від багатьох хвороб душі та тіла / Я.П. Закалюжна, М.В. Мороз // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 20-22 : рис.. табл. – Бібліогр.: 5 назв
544803
  Сафразбекян Э.А. Йод в почвах Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Сафразбекян Э. А.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 28л.
544804
  Комракова С.Г. Йод в природных водах и почвах Белорусского Поозерья / С.Г. Комракова, К.И. Лукашев. – Минск, 1985. – 128с.
544805
  Кравчинский З.Я. Йодо-бромные воды нефтяных месторождений Нефтечала и Челекен и перспективы их разработки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравчинский З.Я.; АН Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 21л.
544806
  Хасанов А.С. Йодо-бромные воды Узбекистана / А.С. Хасанов. – Ташкент, 1983. – 154с.
544807
  Кушка Н.Х. Йододефіцитні захворювання / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 51-52. – Бібліогр.: 5 назв
544808
  Трохименко А.Ю. Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 419-427. – ISSN 0204-3556
544809
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіосульфату у водних розчинах окисненням його йодом до тетратіонату. Лінійність градуювального графіка зберігається до концентрації тіосульфату 4,5 мг/дм3, межа виявлення ...
544810
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату у водах з межею виявлення 3,0 мкг/дм3, що включає окиснення тіоціанату йодатом, наступне додавання до реакційної суміші надлишку йодиду і детектування надміру ...
544811
  Куренная Н.М. Йожеф Дарваш: судьба и творчество. / Н.М. Куренная. – М., 1991. – 112с.
544812
  Гершкович А.А. Йожеф Катона. 1791-1830 / А.А. Гершкович. – Л.-М., 1960. – 120с.
544813
  Иваненко Аня Йожкин код // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 26-30 : фото
544814
  Папенко Н. Йозеф Вірт - німецький антимілітарист та борець за демократію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку еволюції політичних поглядів одного із провідних діячів католицької партії Центру першої половини XX ст. - Йозефа Вірта. The dynamics of evolution of political views of the prominent leaders of German Catholic Centre Party of the ...
544815
  Давлєтов О. Йозеф Геббельс - провідний піар-менеджер Третього рейху та офіційний спадкоємець фюрера на посаді рейхсканцлера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 101-117. – ISBN 978-966-02-7255-2
544816
  Моисеева Г.Н. Йозеф Добровский и Россия. / Г.Н. Моисеева, М.М. Крбец. – Л, 1990. – 251с.
544817
  Шварц В.С. Йозеф Кайнц. / В.С. Шварц. – Л., 1972. – 191с.
544818
  Цигер-Гронский Йозеф Мак / Цигер-Гронский. – Москва, 1972. – 261с.
544819
  Горелик Л.В. Йозеф Рот - борец против милитаризма и фашизма / Л.В. Горелик. – Воронеж, 1974. – 58с.
544820
  Монолатій Т.П. Йозеф Рот як інтерпретатор українського націоналізму // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 253-260. – ISBN 978-966-428-305-9
544821
  Гинзбург Л.С. Йозеф Славик / Л.С. Гинзбург. – М., 1957. – 46с.
544822
  Євтушок О.М. Йозеф Тарнацький - дослідник поліських говорів // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 10-13
544823
  Виноградова Е.К. Йозеф Чапек / Е.К. Виноградова. – Москва, 1981. – 62с.
544824
  Мыльников А.С. Йозеф Юнгман и его время. / А.С. Мыльников. – М., 1973. – 160с.
544825
  Рудакова С. Йоко Оно. Одиссея таракана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.104.
544826
  Щербак І. Йому боліла Україна // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-208
544827
   Йому було 18 років, але мало хто прожив своє життя так гідно навіть з десятої спроби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5


  У Музеї авіації Національного авіаційного університету відкрилася виставка, присвячена студентові Національного авіаційного університету, учаснику АТО Георгію Тороповському, який загинув 17 вересня 2014 р.
544828
  Ємець О. Йому було б тепер шістдесят... (Василь Моруга у житті і щоденниках) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.133-. – ISSN 0131-2561
544829
  Єсипенко Д. Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 52-53. – ISSN 0236-1477
544830
  Турський В. Йому виповнилося б 90 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена випускнику юридичного факультету КНУТШ Якову Батюку.
544831
  Горбань Т. Йому виповнилося б 95 / Т. Горбань, В. Булик // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5 : фото


  "...В Інституті журналістики за підтримки Національної спілки журналістів відбулася науково-практична конференція, присвячена 95-ій річниці з дня народження Д.М. Прилюка. Дмитро Михайлович Прилюк – український письменник, публіцист, викладач та один з ...
544832
  Пилипенко О. Йому вклоняється світ : штрихи до портрета українського художника Івана Марчука // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 74-77
544833
  Ребряну Л. Йон : роман / Л. Ребряну. – К., 1974. – 415с.
544834
  Лучканин Сергій Йон Лука Караджале (1852-1912) - класик румунської і світової літератури = Ion Luca Caragiale (1852-1912) - clasicul literaturii romane si universale. Lucrare metodica cu ocazia celei de-a 150-a aniversari a celedrului scriitor : Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного письменника / Лучканин Сергій; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2002. – 29с. – ISBN 966-675-58-9
544835
  Асенин С.В. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.В. Асенин. – Москва, 1986. – 99 с.
544836
  Бабенко П.М. Йона Еммануйлович Якір / П.М. Бабенко. – Київ, 1964. – 100с.
544837
   Йонас (Jonas) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 764-765. – ISBN 966-316-069-1
544838
  Антонюк М. Йоргос Сеферіс: поет, прозаїк, перекладач // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 234-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
544839
  Цанев Г. Йордан Йовков. / Г. Цанев. – София, 1982. – 86с.
544840
   Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследования. – София, 1982. – 300с.
544841
   Йорданія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
544842
  Мухаммад Н.А. Йорданія в міжнародних відносинах на Близькому Сході в 80-х 1 середині 90-х років. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мухаммад Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відн. – К, 2000. – 21л.
544843
  Біленко Василь Йорданія. Бої без правил // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-113 : фото
544844
   Йорданія. Відкриття короля Хусейна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54 : фото
544845
  Біленко Володимир Йорданія. Гладіатори ХХ1 століття / Біленко Володимир, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
544846
  Горобець Марися Йорданія. Душа Святої Землі : Вояж-колекція / Горобець Марися, Гробець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-63
544847
  Москаленко Леся Йорданія. Королівські скакуни / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-43 : Фото
544848
  Біленко Василь Йорданія. Лицем у грязь: приємно і корисно / Біленко Василь, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46
544849
  Ташаєва Міла Йорданія. На чай до бедуїнів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-93 : Іл.
544850
  Гудзевата М. Йорданія. Нереальна реальність // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 118-123 : фото
544851
  Біленко Василь Йорданія. Повний місяць у Місячній долині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-114
544852
  Гудзевата М. Йорданія. У фокусі туристичного світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 124 : фото
544853
  Ільченко Володимир Йорданія. Як ми підкорили Небо // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-34 : Фото
544854
  Дафинкичев А. Йорданка Николова : док. повесть / Ангел Дафинкичев ; пер. с бол. И.М. Сабуровой. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
544855
  Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
544856
   Йордановы алгебры. – Новосибирск, 1976. – 99с.
544857
  Зельманов Е.И. Йордановы алгебры с делением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельманов Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 6л.
544858
  Севернюк Тамара Йорданська ніч : (Поетична сповідь) / Севернюк Тамара. – Warszawa : Pyrex, 1999. – 234с. – ISBN 83-911152-0-8
544859
  Зозуля Ніна Йорданські свічки-"трійці" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
544860
  Пасько С. Йорданські шляхи Тараса // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 10-15. – (Історичні науки)


  Українсько-йорданські відносини.
544861
  Коскін В. Йоржі атакують! : роман / Володимир Коскін ; [худож.- оформ.: І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-2151-62-6
544862
  Ребрик А. Йосип Бокшай і український Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 84-85
544863
  Ясіна Л. Йосип Броз Назарбаєв // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 31. – ISSN 1996-1561


  Подібність керування Казахстаном і колишньою Югославією вражає. Проте Астана таки не Белград
544864
   Йосип Васильович Баранецький // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – С. 11-12. – ISBN 966-02-1457-X
544865
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Мене наспіла страшна катастрофа" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.31-33. – ISSN 1562-3238
544866
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Національний театр - своєрідний, неповторний" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1562-3238
544867
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Розбрелись, як у морі кораблі..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
544868
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Співчуваю учительській громаді..." // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 124-126. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
544869
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Я був учасником епохи, про яку розповідаю" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 121-124. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
544870
  Гриценко М. Йосип Дудка - робінзон із Посулля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 7


  Творчий портрет Йосипа Дудки.
544871
   Йосип Захарович Штокало. – К, 1972. – 39с.
544872
  Прокопчук В.С. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 137-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
544873
  Таранова Н. Йосип Йосипович Роллє - природодослідник Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 15-22. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
544874
  Цалик С. Йосип Каракіс: життя і книжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 15


  "Талант і доля — ось що потрібно, щоб відбутися в мистецтві. Можна сперечатися, дається це зверху чи підвладне волі самої людини, але факт, що в київського архітектора Йосипа Каракіса (1902–1988) було і те, і те. Класиком його вважали ще за життя, хоча ...
544875
   Йосип Кобів : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Львів : ЛДУ, 1997. – 54с. – (Біобібліографія вчених університету)
544876
  Безлуцька О.П. Йосип Кондрадович Пачоський: історіографія проблеми // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 76-83. – ISSN 0374-3896
544877
  Шендеровський В. Йосип Косоногов - перший академік-фізик Української академії наук. (До 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 23-27. – ISSN 1819-7329
544878
  Рокіцький О.М. Йосип Косоногов (12.04.1866-22.03.1922) / О.М. Рокіцький, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 183-185


  Минуло 150 років від дня народження талановитого фізика-експериментатора Й. Косоногова - учня і співробітника М. Авенаріуса, одного з творців першої фізичної школи в Україні. У 1903–1922 роках працював в Університеті Св. Володимира на посаді професора, ...
544879
   Йосип Олексійович Дзендзелівський : Бібліогр.. покажч. – Львів, 1981. – 111с.
544880
  Ільницький М. Йосип Позичанюк - воїн і письменник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 99-108. – ISSN 0868-4790
544881
  Добровольський Леонід Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – 64 с. – У публікації також: Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / Йосип Руліковський. З польської мови переклала Софія Тобілевич


  Окр. відбиток з: Декабристи на Україні:Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / Українська АН.– Київ:З друканні Української АН, 1926.– 207 с.– (Збірник історико-філологічного відділу / За ред. Єфремов С., Міяковський В., № ...
544882
  Казанцева Л.В. Йосип Самуїлович Шкловський (1916-1985) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 60-61
544883
  Орел С. Йосип Тереля в кіровоградській "шістці" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 11


  Йосип Тереля — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець із Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в"язень совісті, політімігрант з СРСР, жив у Торонто.
544884
  Шарговська О. Йосип Тимченко винайщов прототип кіноапарата раніше за братів Люм"єрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 44 (197). – С. 56-58


  Тимченко Йосип Андрійович - український механік-винахідник, фактично — першовідкривач кіно.
544885
  Новикова М. Йосиф Бродський: повернення додому // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 172-178. – ISSN 0320-8370
544886
   Йосиф Бург - письменник, громадянин, патріот / Х. Шинкарюк, О. Том"юк, Я. Маковій, О. Голик, Ю. Нищук, Р. Гиршвельд, В. Сасін, О. Равлюк // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 14-17
544887
  Інститут Йосиф Віссаріонович Сталін. Коротка біографія / Інститут, при ЦК ВКП(б) Укр. Маркса-Енгельса-Леніна, філіал. – 2 випр. і доп. – К., 1952. – с.
544888
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його ісце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
544889
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його місце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
544890
  Швець А. Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104-118. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про творчі й особисті взаємини Йосифа Застирця з Іваном Франком, які зав"язалися на початку 1900-х років і переросли в щиролюдське приятелювання. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Драгоманов М.
544891
  Квіт С. Йосиф Зісельс: "А я й є український єврей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  У видавництві "Дух і літера" вийшла книжка у жанрі бесіди: "Господи, ти відкриєш уста мої...Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською.
544892
  Сидоряк М. Йосиф Прекрасний / М. Сидоряк. – Київ, 1969. – 232с.
544893
  Процев"ят М. Йосиф Сліпий - патріарх нескореного народу / М. Процев"ят, Т. Процев"ят // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 66-71
544894
   Йосиф Сліпий і чужинці / підготував Михайло Бучинський // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 23. – С. 4
544895
  Прокоп М. Йосиф Сліпий у Канаді та США // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 4
544896
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
544897
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 355с.
544898
   Йосифу Віссаріоновичу Сталіну Академія Наук Української РСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 484, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. л. рос.
544899
  Донченко О. Йоська-винахідник / О. Донченко. – Харків, 1930. – 38 с.
544900
  Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. / Н.В. Варбанец. – Москва, 1980. – 303с.
544901
  Пузий В. Йоханн Гутенберг: "Льва узнаешь по когтю" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
544902
  Шкляж И.М. Йоханнес ван дер Кемп / И.М. Шкляж. – Москва, 1991. – 110 с.
544903
  Шин Томас Йоханнесбург. Хипстеры вместо гангстеров / Шин Томас, Рет Франк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 80-84 : фото. – ISSN 1029-5828
544904
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола - столица Марийской АССР / П.А. Самсонов. – Йошкар-Ола, 1960. – 63 с.
544905
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М, 1951. – 60с.
544906
  Самсонов П.А. Йошкар-Ола / П.А. Самсонов. – М., 1951. – 60с.
544907
  Денисенко А. Йти вперед без вагань! / А. Денисенко, В. Солдатенко // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 731-735. – ISBN 966-7522-07-5


  До п"ятидесятиріччя політика, історика та публіциста Дмитра Табачника. Визначальний вплив на вибір професійного шляху як історика мали професори Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, серед яких зіркою перщої величини для Д.В. ...
544908
  Приндюк Ольга Йти вперед, зберігаючи традиції // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  Ансамбль класичної та камерної музики імені Бориса Лятошинського, який відзначив цього літа своє 35-річчя циклом концертів, можна назвати унікальним. На сьогодні це єдиний в Україні колектив, який пропагує духовну музику європейської класичної спадщини ...
544909
   Йшли полки по Україні. – Київ : Молодь, 1990. – 184 с. – ISBN 5-7720-0324-0
544910
  Конвісар В.Т. Йшли полки червоні : оповідання і нариси / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1959. – 152 с.
544911
  Вітковський В.М. Йшли походом партизани / В.М. Вітковський. – Харків, 1984. – 167с.
544912
  Карпенко О.Ю. Йшов Жовтень, осяюючи світ / О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1987. – 163с.
544913
  Исиметов М.И. Йыван Кырля : очерк жизни и творчества / М.И. Исиметов. – Йошкар-Ола, 1984. – 119с.
544914
  Гусейнов А.А. Йылмаз Гюней. Жизнь - подвиг / А.А. Гусейнов. – М, 1987. – 85с.
544915
  Рычков С.В. К -- прямые суммы абелевых групп и их фактор группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Рычков С. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 14л.
544916
  Тис Ю. К - 7 = К-7 / Y. Tys : фантастичне оповідання / Юрій Тис. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1964. – 207 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 25)
544917
  Кирьянов В.В. К "реконструкции" венд-палеозойской истории Украинского щита // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 143-145. – Библиогр.: 21 назв.
544918
  Зенгер Г.Э. К "Сильвам" Стация : Памяти С.Н. Жданова / Г.Э. Зенгер. – [21] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
544919
  Зудин А.Ю. К "сообществу элит" ? Трансформация политического режима в России. Статья 1. Изменившийся маршрут в поисках адекватных подходов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.71-86. – ISSN 0869-0499
544920
  Гончарук В.В. К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 г.г.) // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАНУ Отделение химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3 (239). – С. 183, 185-187 : фото. – ISSN 0204-3556


  Пилипенко Анатолій Терентійович - український хімік-аналітик, академік АН УРСР, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і аналізу рідкісних елементів (1961–1975), декан хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
544921
   К 100-летию Василия Ивановича Абаева // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.232-233. – ISSN 0321-0391


  В.И.Абаев-востоковед изучавший историю Ирана.
544922
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
544923
  Иванов Р.Ф. К 100-летию гражданской войны в США. / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1961. – 32с.
544924
  Остроумов В.З. К 100-летию Зиновия Всеволодовича Остроумова. На благо государства и геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-58 : фото. – ISSN 0016-7126
544925
   К 100-летию Л.Н.Толстого.. – М, 1926. – 32с.
544926
  Васильев Л.Ю. К 100-летию начала метеорологических наблюдений на о. Диксон / Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0130-2906
544927
   К 100-летию Николая Федоровича Ватутина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 3-6. – ISSN 1606-0219
544928
  Рубанова Т.Д. К 100-летию первой Международной выставки книжного дела и графических искусств (Лейпциг, 1914) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 426-431. – ISBN 978-5-02-039116-1
544929
   К 100-летию со дня рождения академика АН УССР Александра Александровича Галкина (1914-1982) // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2014. – Т. 24, № 2. – С. 5-6. – ISSN 0868-5924
544930
   К 100-летию со дня рождения академика Пузырева Николая Никитовича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1847-1849 : фото. – ISSN 0016-7886
544931
   К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.. – Ленинград, 1970. – 102 с.
544932
   К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – М, 1970. – 64с.
544933
   К 100-летию со дня рождения Всеволода Борисовича Соллогуба // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 301-303 : фото. – ISSN 0203-3100
544934
   К 100-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.. – Калуга, 1957. – 30с.
544935
   К 100-летию со дня рождения выдающегося советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 7 (100). – С. 22-23
544936
   К 100-летию со дня рождения Г.В. Добровольского // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1019 : фото. – ISSN 0032-180Х
544937
  Старостенко В.И. К 100-летию со дня рождения Георгия Сергеевича Бутакова - геофизика, патриота, дворянина // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 139-145. – Бібліогр.: с. 145. – ISSN 0203-3100
544938
   К 100-летию со дня рождения Лучицкого Игоря Владимировича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 552-554 : фото. – ISSN 0016-7886
544939
  Рокачук Т.А. К 100-летию со дня рождения М.В. Чирвинской // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 170-175 : фото. – Библиогр.: с. 175. – ISSN 0203-3100
544940
  Дьяконов К.Н. К 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Михайлова / К.Н. Дьяконов, В.А. Снытко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-6. – Библиогр.: с. 5-6. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
544941
  Макаров А.Л. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Николая Лукича Голего // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (87). – С. 73-74. – ISSN 1561-8889


  15 июня 2014 года исполнилось столетие со дня рождения отечественного ученого, известного своими оригинальными исследованиями в области механики и машиностроения (триботехники), крупного специалиста в области процессов трения и износа деталей машин и ...
544942
   К 100-летию со дня смерти Н.В.Гоголя.. – М, 1952. – 68 с.
544943
   К 105-летию со дня рождения М.А. Шолохова // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – 2 с. обл.
544944
   К 105-летию со дня рождения М.М.Русинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
544945
  Бельчиков Ю.А. К 120-й годовщине со дня рождения академика В.В. Виноградова // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 167-175. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
544946
  Визгунова Ю.И. К 120-летию дипломатических отношений России и Мексики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-56. – ISSN 044-748Х
544947
  Кудж С.А. К 120-летию со дня рождения А.И.Берга / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-60 : фото. – ISSN 0016-7126
544948
  Близниченко С.С. К 120-летию со дня рождения армейского комиссара 2 ранга Александра Сергееевича Гришина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 6-33. – ISSN 1606-0219
544949
  Корнев В.П. К 120-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева / В.П. Корнев, Д.А. Сердечкин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0320-8168
544950
   К 120-летию со дня рождения Шахова Феликса Николаевича // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1850-1854 : фото. – ISSN 0016-7886
544951
   К 130-летию А.С. Грина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 3 обл.
544952
  Хаванова О.В. К 130-летию со дня рождения венгерского историка Дюлы Секфю (1883-1955) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 0132-1366
544953
  Вовк О.И. К 135-летию со дня рождения Владислава Эдмундовича Дзержинского – выдающегося невролога, профессора, приват-доцента Харьковского университета // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 122-127. – ISSN 2312-5675
544954
   К 135-летию со дня рождения Ф.Н.Красовского / Л.В. Огородова, Н.С. Камышина, В.Н. Баранов, А.К. Хайцев, П.А. Шилкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 59-64 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
544955
   К 140-летию А.И. Куприна // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2 обл.
544956
  Бодуэн К 140-летию со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртэнэ / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – Казань, 1989. – 190с.
544957
  Леонова Л.С. К 150-летию В.И. Вернадского. Гражданская позиция ученого и мыслителя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-27. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
544958
  Жекова Т.Л. К 150-летию изобретения фотографии // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 234-241. – ISBN 5-12-000444-X
544959
  Тучков И.И. К 150-летию преподавания истории искусств в Московском университете (1857-2007) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-16. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена истории зарождения и развития искусствоведческой науки как самостоятельной дисциплины в стенах Московского университета, а также (в сложные годы) за его пределами. Рассказывается о разнообразных перипетиях истории этого отделения ...
544960
  Толчельникова С.А. К 150-летию со дня рождения А.Н.Крылова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-52 : фото. – ISSN 0016-7126
544961
   К 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина.. – Москва, 1949. – 17 с.
544962
   К 150-летию со дня рождения Ивана Константинович Айвазовского.. – М, 1967. – 10с.
544963
  Фирсов А.В. К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 40-48. – ISSN 2077-9496
544964
   К 150-летию со дня рождения К.Маркса.. – М, 1968. – 298с.
544965
   К 150-летию со дня рождения Карла Маркса.. – М, 1968. – 48с.
544966
  Белов В.Н. К 160-летию со дня рождения Германа Когена (немецкий философ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.68-70. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
544967
  Телятников Н.Б. К 190-летию со дня рождения Н.И. Костомарова // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 11. – С. 80-83. – ISSN 0320-8168
544968
   К 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 5. – С. 2 обл.
544969
   К 200-летию Великой французской революции.. – М., 1988. – 159с.
544970
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 8с.
544971
   К 200-летию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.. – М., 1955. – 28с.
544972
   К 200-летию Николая Гоголя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 47-50. – ISSN 0869-7078
544973
  Матвеев М.Ю. К 200-летию основания Российской национальной библиотеки (1814-2014) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 0869-608Х


  02 (14) января 1814 г. состоялось торжественное открытие Императорской Публичной (Российской национальной) библиотеки - первого в России общедоступного национального книгохранилища, а ныне одной из крупнейших библиотек мира. Данная статья посвящена ...
544974
  Комаров С. К 200-летию П.П. Ершова. Предъюбилейные заметки // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 1, кн. 1, январь - февраль. – С. 82-105. – ISSN 0203-5847
544975
   К 200-летию со дня рождения А.И. Герцена // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 1. – 2 с. обл.
544976
  Будаев А. К 200-летию учреждения российского генконсульства в Рио -де - Жанейро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0130-9625
544977
  Манн Ю. К 200 - летию со дня рождения В.Г.Белинского // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 3. – С. 2
544978
   К 2400-летию со дня рождения Аристофана.. – Москва, 1954. – 16с.
544979
  Дмитриев А.Л. К 245-летию со дня рождения видного отечественного статистика К.Ф. Германа // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 76-77. – ISSN 0320-8168
544980
  Мельников Н.В. К 25-летию Института горного дела им. А.А, Скочинского / Н.В. Мельников. – М., 1963. – 8с.
544981
   К 250-летию Академии наук СССР.. – Таллин, 1974. – 89с.
544982
  Лучинский Ю. К 250-летию со дня рождения.Тайна смерти Моцарта // Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2006. – № 1. – С. 96-102.
544983
   К 30-летию Великой Победы.. – М, 1975. – 114с.
544984
  Борисов О.Б. К 30-летию КНР (победы, поражения, уроки) / О.Б. Борисов, Б.Т. Колосков. – М., 1979. – 80с.
544985
   К 30-летию научно-литературно деятельности профессора Ленингр.гос.ордена Ленина ун-та Михаила Павловича Алексеева.. – Л, 1946. – 11с.
544986
  Бодуэн К 30-летию со дня смерти / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де. – М, 1960. – 120с.
544987
  Проценко Д.Ф. К 30-летию со дня смерти В. И. Палладина / Д.Ф. Проценко, 1952. – с.
544988
  Карпов С.П. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-6. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
544989
   К 300-летнему юбилею Киевской духовной Академии.. – К, 1917. – 482с.
544990
  Ярославский Е. К 35-летию с"езда РСДРП (1903-1938) / Е. Ярославский. – М, 1938. – 40с.
544991
   К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – М, 1957. – 182с.
544992
   К 40-летию Казахстанской Советской Социалистической Республики.. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
544993
  Золотухина Н.М. К 40-летию научно-педагогической деятельности И.А. Исаева / Н.М. Золотухина, В.Е. Рубаник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
544994
   К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М, 1985. – 50с.
544995
  Митропольский А.Ю. К 40-летию творческой деятельности Сергея Андреевича Остроумова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 1726-5428
544996
   К 42-й годовщине Ленинского Комсомола.. – Х, 1960. – 96с.
544997
   К 450-летию Уильяма Шекспира = Знаете ли вы... // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 21, 32
544998
  Федосеев П. К 48-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / П. Федосеев. – М, 1965. – 22с.
544999
   К 50-летию научной деятельности академика А.Н.Крылова. – Москва ; Ленинград, 1936. – 40 с.
545000
  Сидорова Г.М. К 50-летию советско/российско-конголезских отношений. Россия и Демократическая Республика Конго: история и перспективы сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 124-133. – ISSN 0869-1908
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,