Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
544001
  Вернигоренко О.С. "Зарозуміла мова" в російському футуризмі як "явище" та "річ в собі" відповідно до "Критики чистого розуму" Іммануїла Канта // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 99-107. – ISSN 2226-2180
544002
  Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской прозы : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1967. – 23л.
544003
  Алеиева П.И. Зарождение и развитие кумыкской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева П. И.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
544004
  Байтиков С.Б. Зарождение и развитие стахановского движения в цветной металлургии Казахстана /1935-1940 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Байтиков С.Б.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 22 с.
544005
  Шубников А.В. Зарождение и рост кристаллов / А.В. Шубников, В.Ф. Парвов. – Москва : Наука, 1969. – 68 с.
544006
  Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. / М.М. Яброва. – Саратов, 1983. – 230с.
544007
  Мазур Владимир Заройте ваши денежки или Шопомания по-дубайски : MEGA-SALE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 44-49 : Фото
544008
  Исабаев Калмухан Зарок : роман / Калмухан Исабаев ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 260 с.
544009
  Исабаев Калмухан Зарок : романы / Калмухан Исабаев ; пер. с каз. Г.Чапчаховой. – Москва : Художественная литература, 1989. – 508 с.
544010
  Алешкин П.Ф. Заросли : эпизоды из жизни провинциалов в столице / Петр Алешкин ; худож. В. Фатехов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 526, [1] с. : ил.
544011
  Литвяков М.К. Заросли липы на вырубках Брянского лесного массива и опыт их использования для ускоренного создания насажений. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Литвяков М.К.; Воронеж.лесотехн.ин-т. – Брянск, 1958. – 24л.
544012
  Бахиев А. Заросли солодки голой внижнем тебении Амударьи / Бахиев А. ; АН УССР, Комплексный ин-т естетических наук Каракалпаковского филиала. – Ташкент : Фан, 1976. – 115 с. : 29 таблиць, 10 малюнків. – Библиогр.: с. 108-113
544013
  Карапетян Р.А. Заростание и смена растительности на обнаженных грунтах озера Севан : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карапетян Р. А. ; АН Арм.ССР , Ин-т ботаники , Ереван. ГУ. – Ереван, 1960. – 24 с.
544014
  Хай Ан Зарості : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 173. – ISSN 0320-8370
544015
  Ковальська С. Зарплата в конверті: втрачає працівник чи держава? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 7
544016
   Зарплата и непосредственно общественный характер социалистического производства. – Ярославль, 1979. – 144с.
544017
   Зарплата має зрости на третину // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 1


  Щодо збільшення у 2017 році заробітної плати педагогічним працівникам.
544018
  Калицька К. Зарплата педагогів: де приховано порушення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 40-43


  Деякі особливості проведення ревізії використання бюджетних коштів на оплату праці викладачів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
544019
   Зарплати держслужбовцям виплачуватимуть по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 40. – ISSN 1992-9277
544020
  Піонтківська І. Зарплати чиновників. Що не так із посадовими окладами на держслужбі та як далі реформувати систему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 6


  "Щоб мати професійних державних управлінців і клієнтоорієнтований підхід у наданні держпослуг, необхідна зрозуміла та прозора система оплати їх праці, як і чесна процедура відбору кадрів. Реформа державної служби значною мірою впливає на те, як швидко ...
544021
  Патриляк О.В. Зарплати, ціни та монетарна політика німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-103. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються основні аспекти німецької монетарної та цінової політики на окупованій території Рейхскомісаріату України. Рівень цін та зарплат на окупованій території України продемонстровано на прикладах українських міст та містечок.
544022
  Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2020 за версією журналу "Гроші" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
544023
  Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2021 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
544024
  Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів - 2018 за версією журналу "Гроші" / К. Спориш, П. Харламов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
544025
  Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів (за версію журналу "Гроші") // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (156). – С. 7-20. – ISSN 1682-2366


  "...Рейтинг ВНЗ за гуманітарними спеціальностями: 1 місце - Національний університет "Києво-Могилянська академія"; 2 місце - КНУ імені Тараса Шевченка. Рейтинг ВНЗ за юридичними спеціальностями: 1 місце - КНУ імені Тараса Шевченка; 2 - Національна ...
544026
  Лютий І.О. Заруба Олександр Данилович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 333. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
544027
   Заруба Олександр Данилович (1944-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 162-163. – ISBN 978-966-439-754-1
544028
   Заруба Олександр Данилович (1944-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 181. – ISBN 978-966-933-054-3
544029
   Зарубежная Азия : Физическая география. – Москва, 1956. – 608с. : Карти
544030
  Королев А.В. Зарубежная Азия = Хрестоматия : Пособие для учителя / А.В. Королев. – Москва, 1957. – 260с.
544031
   Зарубежная Азия. – Горький, 1962. – 99с.
544032
  Александровская Н.В. Зарубежная Азия / Н.В. Александровская ; МГУ, Геогр. фак., Каф. физ. географии зарубежных стран. – Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова, 1962. – 294 с. : ил.
544033
  Иванов И.М. Зарубежная Азия. / И.М. Иванов, Д.С. Шарец. – М., 1949. – 220с.
544034
  Иконников А.В. Зарубежная архитектура / А.В. Иконников. – Москва, 1982. – 255 с.
544035
  Прокофьев В.Г. Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура : справочник / В.Г. Прокофьев, Г.Н. Пахарьков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 241 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1119). – ISBN 5-256-00074-8
544036
   Зарубежная военная хроника. – М., 1969. – 191с.
544037
   Зарубежная военная хроника. – М.
2. – 1969. – 160с.
544038
   Зарубежная военная хроника. – Москва
25. – 1969. – 156 с.
544039
   Зарубежная военная хроника. – М.
26-27. – 1970. – 160с.
544040
   Зарубежная военная хроника. – Москва
26 - 27. – 1970. – 160 с.
544041
   Зарубежная военная хроника. – М., 1971. – 179с.
544042
   Зарубежная военная хроника. – Москва
Ч. 12 - 13. – 1971. – 196 с.
544043
   Зарубежная военная хроника. – М.
28. – 1971. – 176с.
544044
   Зарубежная военная хроника. – М.
14. – 1972. – 160с.
544045
   Зарубежная военная хроника. – Москва
15. – 1973. – 176с.
544046
   Зарубежная военная хроника. – М.
28-29. – 1973. – 184с.
544047
   Зарубежная военная хроника. – Москва
16. – 1974. – 175 с.
544048
   Зарубежная военная хроника. – М.
17. – 1974. – 201с.
544049
   Зарубежная военная хроника. – М.
30. – 1974. – 224с.
544050
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 173с.
544051
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 157с.
544052
   Зарубежная военная хроника. – М.
18. – 1975. – 208с.
544053
   Зарубежная военная хроника. – М.
32. – 1975. – 164с.
544054
  Бромберг Ф.Л. Зарубежная вычислительная техника : обзорная информация / Ф.Л. Бромберг. – Москва : [б. и.], 1967. – 48 с.
544055
  Антонов Г.С. Зарубежная вычислительная техника / Г.С. Антонов, В.Д. Андрианова, И.С. Митяев ; под ред. И.Я. Караченцевой, Н.Н. Коробко. – Минск : Наука и техника, 1970. – 192 с. – Библиогр.: с. 188-191
544056
  Лейбин В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия / В.М. Лейбин. – М., 1988. – 63с.
544057
   Зарубежная детская литература. – М., 1974. – 478с.
544058
   Зарубежная детская литература. – М., 1982. – 559с.
544059
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Общий раздел. Австралия - Нидерланды. – 1982. – 499с.
544060
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Норвегия - Югославия. – 1982. – 500-1119 с.
544061
  Ходунова Е.М. Зарубежная драматургия на советской сцене в сезонах 1972-1973 и 1973-1974 гг. / Е.М. Ходунова. – М., 1975. – 43с.
544062
   Зарубежная журналистика и современная идеологическая борьба. – Л., 1986. – 173с.
544063
  Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература 19 века. Романтизм : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / Т.Л. Шумкова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 240с. – ISBN 5-89349-339-7
544064
  Капитонова Н.К. Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990 е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 210-225. – ISSN 0130-3864
544065
  Павленко О.В. Зарубежная историография Габсбургской монархии. XX - начало XXi века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 94-109. – ISSN 0130-3864
544066
  Казанцев В.П. Зарубежная историография о создании Россией административной системы по управлению территориями, арендованными у Китая // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 7-11. – ISSN 2070-9773


  Автор анализирует основные группы зарубежной историографии, исследовавшей процессы российского присутствия в Китае в конце XIX – начале ХХ в. Автор выделяет англоязычную (европейскую и американскую) и китайскую историографии, анализирует специфику ...
544067
   Зарубежная историография проблем классовой борьбы в международных отношениях. – Л., 1977. – 139с.
544068
  Барышников В.Н. Зарубежная историография проблемы вступления Финляндии в войну против СССР в 1941 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 13-22
544069
  Калинина А.Ю. Зарубежная историография Синьцзяна // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 169-172. – ISSN 0042-8779
544070
   Зарубежная историография славяноведения и балканистики. – М., 1986. – 319с.
544071
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 130с.
544072
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 132с.
544073
   Зарубежная кинопроекционная техника. – М., 1957. – 126с.
544074
  Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия - орудие Пекина в Юго-Восточной Азии / Андреев М.А. – Москва : Международные отношения, 1973. – 192 с.
544075
  Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковий словарь терминов и концепций / Л.М. Землянова; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : Московский университет, 1999. – 301с. – (21 век: информация и общество). – ISBN 5-211-04146-1
544076
   Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. – 199с.
544077
   Зарубежная коммунистическая публицистика. – Рига, 1985. – 18с.
544078
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 383с. – ISBN 5-89123-099-2,5-86225-456-0
544079
  Бандурка А.М. Зарубежная криминология: история и современность : монография / А.М.Бандурка, А.А. Бандурка; МВД Украины; Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2005. – 392с.
544080
  Голик И.Е. Зарубежная критика о советской литературе / И.Е. Голик. – Москва, 1976. – 64с.
544081
  Фельдман И.А. Зарубежная кухня / И.А. Фельдман. – К., 1980. – 192с.
544082
  Новоженов Ю.М. Зарубежная кухня / Ю.М. Новоженов, Л.Н. Сопина. – М., 1990. – 287с.
544083
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 10-11 классы. От реализма к модернизму / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 192с. – ISBN 966-7177-68-8
544084
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 8-9 классы. От Библии к романтизму... / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 176с. – ISBN 966-7177-53-Х
544085
   Зарубежная литература. – М., 1954. – 24с.
544086
   Зарубежная литература. – М., 1956. – 443с.
544087
   Зарубежная литература. – М., 1957. – 440с.
544088
  Динамов С.С. Зарубежная литература : сборник статей / С.С. Динамов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 455 с.
544089
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература : Эпоха Возрождения / Составил Б.И. Пуришев. – Москва : УЧПЕДГИЗ
Т. 2. – 1962. – 551 с.
544090
  Муравьева Н.И. Зарубежная литература / Н.И. Муравьева. – Москва, 1963. – 227 с.
544091
   Зарубежная литература. – М., 1963. – 560с.
544092
  Либинзон Л. Зарубежная литература / Л. Либинзон, И. Полуяхтова. – Горький, 1963. – 48с.
544093
   Зарубежная литература. – Минск, 1970. – 404с.
544094
   Зарубежная литература. – М., 1972. – 320с.
544095
   Зарубежная литература : учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. – Минск : БГУ, 1973. – 464с.
544096
   Зарубежная литература. – М., 1975. – 318с.
544097
   Зарубежная литература. – Уфа, 1976. – 121с.
544098
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература : эпоха Возрождения ; учебн.пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 638 с.
544099
   Зарубежная литература. – Москва, 1977. – 318с.
544100
  Самарин Р.М. Зарубежная литература : уч. пособие / Р.М. Самарин ; [сост. М.Р. Волкова]. – Москва : Высшая школа, 1978. – 463 с.
544101
   Зарубежная литература. – Ленинград
Вып. 1. – 1979
544102
  Скороденко В.А. Зарубежная литература / В.А. Скороденко. – 8-е изд. – М : Просвещение, 1980. – 576 с.
544103
   Зарубежная литература. – М., 1984. – 320с.
544104
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 366с.
544105
   Зарубежная литература. – 10-е изд. – М.
1. – 1987. – 288с.
544106
   Зарубежная литература : хрестоматия : 8-10 кл. – 10-е изд. – М.
2. – 1987. – 256с.
544107
  Гутман Д.С. Зарубежная литература / Д.С. Гутман, А.А. Федоров. – Уфа, 1991. – 140с.
544108
   Зарубежная литература. – 11-е изд. – М.
1. – 1991. – 285с.
544109
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1991. – 304с.
544110
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 1. – 1995
544111
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 2. – 1995
544112
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 1. – 1996
544113
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 3. – 1996
544114
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 4. – 1996
544115
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 1. – 1997
544116
   Зарубежная литература. Востоковедение и африканистика. – Москва
  № 2. – 1997
544117
   Зарубежная литература : Учебная хрестоматия для XI класса. – Москва : Информпечать. – ISBN 5-88010-032-4
Ч.1. – 1998. – 368с.
544118
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1998. – 368с.
544119
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия: 5-11 классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-79-3
Т.1. – 2000. – 352с.
544120
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия:V-XI классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-82-3
Т.2. – 2000. – 464с.
544121
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.) : учебное пособие / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск : БГУ, 1976. – 464 с.
544122
   Зарубежная литература 18 века : хрестоматия ; учебн. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1988. – 415 с.
544123
   Зарубежная литература 18 века : хрестоматия ; учебн. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1988. – 400 с.
544124
  Федоров А.А. Зарубежная литература 19-20 веков : эстетика и художественное творчество / А.А. Федоров ; ред.-сост. Е.А. Цурганова. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 252 , (1) с.
544125
   Зарубежная литература 20 века : Хрестоматия для 11 кл. школ с русским языком обучения. – Київ : Рута. – ISBN 966-7795-10-1, 966-7795-13-6
Ч. 1. – 2000. – 368с.
544126
   Зарубежная литература 20 века : практические занятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - филология / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова, Е.А. и др. Разумовская; И.В. Кабанова [ и др. ] ; под ред. И.В. Кабановой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 472с. – ISBN 978-5-89349-977-3
544127
   Зарубежная литература 30-е годы ХХ века. – Москва, 1969. – 400с.
544128
  Тураев С.В. Зарубежная литература XIX века / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 31 с.
544129
  Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. : хрестоматия : [для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост. Артамонов С.Д. – Москва : Просвещение, 1982. – 608 с. : портр.
544130
  Гутман Д.С. Зарубежная литература XVIII века / Д.С. Гутман. – Уфа, 1975. – 63с.
544131
   Зарубежная литература XX века : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 560 с. – ISBN 5-06-004595-1
544132
  Лапидус Н.И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах. / Н.И. Лапидус. – Вып.1. – Минск, 1968. – 92с.
544133
  Нартов К.М. Зарубежная литература в восьмом классе / К.М. Нартов. – М, 1973. – 223с.
544134
   Зарубежная литература в курсе школьного обучения. – Воронеж, 1981. – 117с.
544135
  Блюм А. Зарубежная литература в спецхране // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-146. – ISSN 1130-6545


  Про заборонену літературу зарубіжних авторів в радянську епоху
544136
  Трапезникова Н.С. Зарубежная литература в средней школе / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1982. – 198с.
544137
  Пулатов Ю. Зарубежная литература в Узбекистане и переводы новелл Мопассана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пулатов Ю.; МВ и ССО УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
544138
  Нартов К.М. Зарубежная литература в школе / К.М. Нартов. – М, 1976. – 288с.
544139
  Прокаев Ф.И. Зарубежная литература в школе : книга для учителей / Ф.И. Прокаев, И.В. Долганов, Б.В. Кучинский. – Киев : Радянська школа, 1987. – 208 с.
544140
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – Минск, 1965. – 120с.
544141
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 224с.
544142
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
1. – 1989. – 254с.
544143
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
2. – 1989. – 270с.
544144
  Толмачев В.М. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : в 2 т. : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование ; Филология). – ISBN 5-7695-3363-3
Т. 1 : / [Толмачев В.М., Зиновьева А.Ю., Косиков Г.К.]. – 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце частей
544145
   Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : в 2 т. : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование ; Филология). – ISBN 978-5-7695-5078-2
Т. 2 : / [А.Ю. Зиновьева, Д.А. Иванов, А.А. Мацевич, А.В. Сергеев, О.Ю. Панова и др.]. – 2008. – 392, [2] с. – Библиогр.: с. 372-376 и в конце частей
544146
  Банникова Н.П. Зарубежная литература новейшего времени (1871-1917 гг) / Н.П. Банникова. – М, 1966. – 52с.
544147
  Вулых Ия Пинхасовн Зарубежная литература о музыке : Реферативный указатель за 1959-1966 гг. / Сост.: И. П. Вулых; Общ. ред. Г. М. Шнеерсона. – Москва : Советский композитор
Ч. 1, Вып. 2. : Музыкальная культура страны и народов мира. – 1978. – 392с.
544148
   Зарубежная литература о музыке : Рефер. указ. за 1959-1966 гг. / Сост.: И.П.Вулых. – Москва
Вып. 2, Ч. 2 : Музыкальная культура стран и народов мира. – 1988. – 491с.
544149
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И. Вулых. – Москва : Советский композитор, 1962. – 267 с.
544150
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – Москва : Советский копозитор, 1963. – 496 с.
544151
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – Москва : Музыка, 1966. – 192 с.
544152
  Кананов Х П. Зарубежная литература о музыке. / Х П. Кананов, И.П. Вулых. – Москва, 1967. – 111с.
544153
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – Москва : Советский композитор, 1968. – 246 с.
544154
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
544155
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – Москва : Советский композитор
Вып. 1. – 1972. – 604 с.
544156
   Зарубежная литература о национальных отношениях в СССР. – М.
1. – 1991. – 122с.
544157
   Зарубежная литература об октябрьской революции. – М., 1961. – 308с.
544158
  Самарин Р.М. Зарубежная литература первой половины ХІХ в. в оценке В. Г. Белинского / Р.М. Самарин. – М., 1958. – 71с.
544159
   Зарубежная литература средних веков. – М., 1968. – 146с.
544160
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Латинская, Кельтская, Скандинавская, Провансальская, Французска литературы ; учебное пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 399 с.
544161
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Учеб. пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2.е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 399 с.
544162
  Брескина Ф.М. Зарубежная литература средних веков. (До эпохи Возрождения) : [учеб.-метод. пособие для студентов-заочников I, II, III курсов фак. рус. яз. и лит. пед ин-тов] / Ф.М. Брескина. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 80 с.
544163
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература ХIХ века. 10 класс : Пособие для учащихся и учителей / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 120с. – ISBN 966-7177-23-8
544164
   Зарубежная литература ХІХ века : Романтизм : хрестоматия ист-лит. материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 366 с.
544165
   Зарубежная литература ХІХ века. Реализм : Учебное пособие: Хрестоматия историко-литературных материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 384 с. – ISBN 5-05-001600-5
544166
  Эйхенгольц Д М. др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов / Д М. др. Эйхенгольц. – Москва, 1954. – 839 с.
544167
  Эйхенгольц М.Д. и др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов средней школы / М.Д. и др. Эйхенгольц. – Москва, 1950. – 775 с.
544168
   Зарубежная литература ХХ века : пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 750 с.
544169
   Зарубежная литература ХХ века. – М.
3. – 1981. – 368с.
544170
   Зарубежная литература ХХ века. – Минск, 1985. – 591 с.
544171
   Зарубежная литература ХХ века (1871-1917) : Учебник для студентов филологического фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1979. – 351 с.
544172
  Храповицкая Г.Н. Зарубежная литература ХХ века 1871- 1917 = Хресоматия : хресоматия / Под ред. Н.П. Михальской и Б.И. Пуришева ; [сост. Г.Н. Храповицкая, М.Б. Ладыгин, В.А. Луков]. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1981. – 645 с.
544173
   Зарубежная литература ХХ века, 1917-1945 : хрестоматия. – Москва : Просвещение
Т. 2. – 1986. – 399 с.
544174
   Зарубежная литература ХХ века: 1945-1980 : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1986. – 368с.
544175
   Зарубежная литература эпохи классицизма и Просвещения : Книга для чтения 9 кл. – Москва : Школа-Пресс, 1994. – 640с. – (Круг чтения: Школьная программа). – ISBN 5-88527-069-4
544176
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, А.М. Винокурова. – Курск, 1964. – 206с.
544177
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, И.Г. Драчева. – 2-е изд, перераб. идоп. – Курск, 1971. – 229с.
544178
  Скороденко В.А. Зарубежная литература. / В.А. Скороденко. – М : Просвещение, 1977. – 575 с.
544179
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература. 11 класс : Учебн. пособ. / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 384 с. – ISBN 966-7177-32-7
544180
   Зарубежная литература. XIX век : Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1979. – 639c.
544181
   Зарубежная литература. XIX век. Романтизм : хрестоматия ; учебн. пособие. – Москва : Просвещение, 1976. – 512 с.
544182
   Зарубежная литература. Пробл. метода. – Л.
1. – 1979. – 144с.
544183
   Зарубежная литературная критика. – Л., 1985. – 123с.
544184
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежная музыка 20 века : Рек. указ. лит. а помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1979. – 136с. – (В мире прекрасного)
544185
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1981. – 207с.
544186
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1976. – 192с.
544187
  Друскин М.С. Зарубежная музыка первой половины 19 века. / М.С. Друскин. – М, 1967. – 110с.
544188
   Зарубежная музыка ХХ века. – М., 1975. – 255с.
544189
  Алексеева Л.Н. Зарубежная музыка ХХ века / Л.Н. Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1986. – 188с.
544190
  Павлишин С.С. Зарубежная музыка ХХ века: пути развития. Тенденции / С.С. Павлишин. – К., 1980. – 212с.
544191
  Друскин М.С. Зарубежная музыкальная культура второй половины XIX века : очерки / М.С. Друскин. – Москва : Музыка, 1967. – 100 с.
544192
  Гейченко С.А. Зарубежная нарратология: материалы к истории и библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 49-62. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается история зарубежной нарратологии (теории повествования). Библиографическая характеристика работ по нарратологии.
544193
   Зарубежная новелла. – М., 1962. – 170с.
544194
   Зарубежная печать. – Москва, 1964. – 314с.
544195
   Зарубежная печать. – М.
1. – 1973. – 260с.
544196
   Зарубежная печать. – М., 1978. – 140с.
544197
   Зарубежная печать. – М., 1986. – 525с.
544198
   Зарубежная повесть. – Москва : Прогресс, 1975. – 944с.
544199
   Зарубежная повесть. – М., 1978. – 655с.
544200
   Зарубежная повесть. – М.
Вып. 3. – 1980. – 765с.
544201
   Зарубежная повесть : Сборник: По страницам журнада "Иностранная литература". – Москва : Радуга
Вып. №4. – 1985. – 640с.
544202
  Попова О.В. Зарубежная политическая социология (1995-2011) // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 3 : Современная политическая социология. – С. 8-33. – ISSN 1998-1775
544203
   Зарубежная поэзия в переводах Б.Л.Пастернака. – М., 1990. – 639с.
544204
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
1. – 1985. – 606с.
544205
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 638с.
544206
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 640с.
544207
   Зарубежная поэзия в русских переводах. – М., 1968. – 400с.
544208
   Зарубежная практика оперативного использования научно-технической информации. – М., 1988. – 208с.
544209
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1995
544210
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1995
544211
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1995
544212
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1995
544213
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1995
544214
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1995
544215
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1995
544216
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1995
544217
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1995
544218
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1995
544219
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1995
544220
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1995
544221
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1996
544222
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1996
544223
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1996
544224
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1996
544225
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1996
544226
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1996
544227
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1996
544228
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1996
544229
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1996
544230
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1996
544231
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1996
544232
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1996
544233
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1997
544234
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1997
544235
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1997
544236
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1997
544237
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1997
544238
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1997
544239
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1997
544240
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1997
544241
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1997
544242
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1997
544243
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1997
544244
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1997
544245
  Возчиков М.С. Зарубежная реакционная поповщина - орудие американского империализма / М.С. Возчиков. – Москва, 1949. – 40с.
544246
  Гопцус П.О. Зарубежная Русь в борьбе за свою национально-культурную самобытность : Народно-просветительная деятельность Общества имени Михаила Качковского в Галицкой Руси, основанного Просветителем ее о. Иоанном Наумиовичем / П.О. Гопцус. – Полтава : Элелектрич. типография Ф.Ф. Шиндлера, 1909. – [5] II, 91, XI с.
544247
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 28 с.
544248
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля : [Речь..., произнесенная в годичном собрании Киевского славянского благотворительного обществава 11 мая 1900 г.] / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 28 с.
544249
  Крючкова Т.Б. Зарубежная социолингвистика / Т.Б. Крючкова, Б.П. Нарумов. – М., 1991. – 153с.
544250
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 1. – 1961. – 112 с.
544251
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 3. – 1961. – 102 с.
544252
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 4. – 1961. – 62 с.
544253
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 5. – 1961. – 72 с.
544254
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 6. – 1961. – 147 с.
544255
   Зарубежная техника связи : Краткая информация: Радиосвязь. Радиовещание, Телевидение. – М.
Вып. 2. – 1962. – 76с.
544256
   Зарубежная техническая периодика. – М., 1963. – 452с.
544257
   Зарубежная тюркология. – М.
Вып. 1. – 1986. – 381с.
544258
   Зарубежная фантастика. – М., 1991. – 80с.
544259
   Зарубежная фантастика. – Чернигов, 1992. – 208с.
544260
   Зарубежная фантастическая проза прошлых веков : социальные утопии. – Москва : Правда, 1989. – 605с. – (Библиотека фантастики ; Т.15)
544261
   Зарубежная хроника. – М.
16. – 1974. – 175с.
544262
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1962. – 56с.
544263
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1968. – 72с.
544264
   Зарубежная художественная литература и литературно-учебные пособия в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1972. – 61с.
544265
   Зарубежная художественная литература. 1983. – Москва, 1982
544266
   Зарубежная художественная литература. 1984. – Москва
за 1984. – 1983
544267
  Сапунцов А. Зарубежная экспансия ТНК ЮАР // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0321-5075
544268
   Зарубежная эстетика и теория литературы 19 - 20 вв. : Трактаты, статьи, эссэ. – Москва : Московский университет, 1987. – 511с.
544269
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
544270
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
544271
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 4. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
544272
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
544273
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
544274
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1986
544275
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1986
544276
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1986
544277
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1986
544278
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1986
544279
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1986
544280
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1986
544281
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1986
544282
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1986
544283
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1986
544284
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1986
544285
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1986
544286
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1987
544287
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1987
544288
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1987
544289
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1987
544290
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1987
544291
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1987
544292
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1987
544293
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1987
544294
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1987
544295
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1987
544296
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1987
544297
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1987
544298
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1988
544299
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1988
544300
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1988
544301
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1988
544302
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1988
544303
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1988
544304
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1988
544305
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1988
544306
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1988
544307
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1988
544308
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1988
544309
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1988
544310
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1989
544311
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1989
544312
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1989
544313
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1989
544314
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1989
544315
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1989
544316
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1989
544317
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1989
544318
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1989
544319
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1990
544320
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1990
544321
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1990
544322
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1990
544323
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1990
544324
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1990
544325
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1990
544326
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1990
544327
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1990
544328
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1990
544329
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1990
544330
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1990
544331
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1991
544332
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1991
544333
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1991
544334
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1991
544335
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1991
544336
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1991
544337
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1991
544338
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1991
544339
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1991
544340
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1991
544341
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1991
544342
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1991
544343
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1992
544344
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1992
544345
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1992
544346
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1992
544347
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1992
544348
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1992
544349
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1992
544350
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1992
544351
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1992
544352
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1992
544353
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1992
544354
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1992
544355
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1993
544356
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1993
544357
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1993
544358
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1993
544359
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1993
544360
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1993
544361
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1993
544362
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1993
544363
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1993
544364
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1993
544365
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
544366
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1995
544367
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1995
544368
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1995
544369
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1995
544370
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1995
544371
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1995
544372
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1995
544373
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1995
544374
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1995
544375
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1995
544376
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1995
544377
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
544378
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1996
544379
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1996
544380
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1996
544381
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1996
544382
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1996
544383
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1996
544384
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1996
544385
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1996
544386
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1996
544387
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1996
544388
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1996
544389
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
544390
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1997
544391
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1997
544392
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1997
544393
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1997
544394
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 2003
544395
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 2003
544396
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 2003
544397
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 2003
544398
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 2003
544399
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 2003
544400
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 2003
544401
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 2003
544402
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 2003
544403
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 2003
544404
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 2003
544405
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 2003
544406
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2004
544407
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2004
544408
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2004
544409
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2004
544410
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2004
544411
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2004
544412
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2005
544413
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2005
544414
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2005
544415
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2005
544416
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2005
544417
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2005
544418
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2005
544419
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2005
544420
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2005
544421
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2005
544422
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2005
544423
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2005
544424
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2006
544425
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2006
544426
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2006
544427
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2006
544428
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2006
544429
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2006
544430
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2006
544431
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2006
544432
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2006
544433
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2006
544434
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2006
544435
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2006
544436
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2007
544437
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2007
544438
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2007
544439
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2007
544440
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2007
544441
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2007
544442
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2007
544443
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2007
544444
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2007
544445
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2007
544446
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2007
544447
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2007
544448
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2008
544449
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2008
544450
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2008
544451
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2008
544452
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2008
544453
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2008
544454
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2008
544455
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2008
544456
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2008
544457
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2008
544458
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2008
544459
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2008
544460
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2009
544461
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2009
544462
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2009
544463
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2009
544464
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2009
544465
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2009
544466
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2009
544467
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2009
544468
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2009
544469
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2009
544470
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2009
544471
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2009
544472
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2010
544473
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2010
544474
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2010
544475
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2010
544476
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2010
544477
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2010
544478
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2010
544479
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2010
544480
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2010
544481
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2010
544482
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2010
544483
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2010
544484
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2011
544485
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2011
544486
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2011
544487
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2011
544488
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2011
544489
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2011
544490
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2011
544491
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2011
544492
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2011
544493
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2011
544494
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2011
544495
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2011
544496
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2012
544497
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2012
544498
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2012
544499
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2012
544500
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2012
544501
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2012
544502
  Воякина Светлана Михайловна Зарубежное изобразительное искусств 20-ого века : Рек. указ. лит. в помощь самообразованию молодежи / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 151с. – (В мире прекрасного)
544503
   Зарубежное кино. – М., 1982. – 161с.
544504
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежное коноискусство: Страны Европы : Рек. библиогр. указ. в помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 142с. – (В мире прекрасного)
544505
   Зарубежное литературоведение 70-х годов : направления, тенденции, проблемы. – Москва : Наука, 1984. – 360 с. – Авт. указ. в содерж.
544506
   Зарубежное литературоведение и критика. – М., 1989. – 317с.
544507
   Зарубежное литературоведение и критика о русской классической литературе. – Москва, 1978. – 233 с.
544508
   Зарубежное театральное искусство ХХ века. – Л., 1981. – 133с.
544509
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
544510
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5
544511
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
544512
   Зарубежное философское антиковедение. – М., 1990. – 236с.
544513
  Иванова Л.П. Зарубежное языкознание XX века // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 134-154. – ISBN 978-966-188-123-4
544514
   Зарубежному преподавателю русского языка. Методика. – Изд. 2е, перераб. доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. = Зарубежному преподавателю русского языка
544515
   Зарубежные авторы о радио- и телевизионной драматургии. – Москва, 1965. – 142 с.
544516
   Зарубежные атомные электростанции. – Москва, 1972. – 76с.
544517
  Романов П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : научно-методическое пособие / П.С. Романов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 105). – ISBN 978-5-8167-0015-3
544518
  Гайдаенко И.П. Зарубежные встречи / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1950. – 336 с.
544519
  Софронов А.В. Зарубежные встречи / А.В. Софронов. – Москва, 1952. – 120с.
544520
  Тайманов М.Е. Зарубежные встречи / М.Е. Тайманов. – Л., 1958. – 297с.
544521
  Чекин И.В. Зарубежные встречи / И.В. Чекин. – М, 1964. – 100с.
544522
   Зарубежные встречи. – М., 1965. – 32с.
544523
   Зарубежные деятели рабочего и коммунистического движения, конец XIX - XX вв. : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Книга, 1973. – 94 с.
544524
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-019-2
Т. 1. – 1999. – 960 с.
544525
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-024-9
Т. 2. – 1999. – 960с.
544526
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 3. – 2000. – 960с.
544527
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 4. – 2000. – 960с.
544528
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-054-0
Т. 5. – 2001. – 960с.
544529
  Бельчиков Н.Ф. Зарубежные издания А.И. Герцена : библиографическое описание 1850 - 1869 / Н.Ф. Бельчиков ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : Наука, 1973. – 95 с. : ил.
544530
  Окунев В.И. Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
544531
  Рощин Г.Е. Зарубежные инвестиции и экономическое развитие в Африке
544532
  Савкова Н.Б. Зарубежные инвестиции Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савкова Н.Б. ; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1971. – 19 с.
544533
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.А. Феоктистов. – Москва : КУбК-а, 1995. – 287 с.
544534
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов; под пед. Ю.Ф. Широкова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 286 с.
544535
  Пучков Н.А. Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги : справочник / Н.А. Пучков. – Москва : Машиностроение, 1993. – 187 с.
544536
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин, А.В. Нефедов, А.М. Савченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 145 с.
544537
  Богданов О.С. Зарубежные интересы японских банков / О.С. Богданов. – Москва : Международные отношения, 1981. – 143 с. – Библиогр. : с. 140-142
544538
  Копылов В.Р. Зарубежные интернационалисты в Октябрьской революции / В.Р. Копылов. – Москва, 1977. – 213с.
544539
  Самохвалова Е.В. Зарубежные информационно-вычислительные сети коллективного пользования в 1975 г. / Е.В. Самохвалова. – М., 1976. – 26с.
544540
  Петрусенко Т.В. Зарубежные информационные ресурсы для комплектатора и читателей / Т.В. Петрусенко, В.А. Прянишникова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 5 (150). – С. 52-54. – ISSN 1726-6726


  Специалисты всех отраслей знания, в том числе комплектаторы библиотек, испытывают большие затруднения относительно возможностей адекватно и эффективно ориентироваться в мировом информационном потоке. Особые трудности вызывают зарубежные информационные ...
544541
  Березкина Н. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси / Н. Березкина, О. Сикорская, Г. Хренова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
544542
  Воропаева М.С. Зарубежные исследования гипноза : теория и эксперименты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.78-87. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
544543
   Зарубежные исследования международного молодежного движения. – М., 1982. – 241с.
544544
   Зарубежные исследования по истории Русской Америки. – М., 1987. – 121с.
544545
   Зарубежные исследования по психологии познания. – Москва, 1977. – 255с.
544546
   Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. – 516с.
544547
  Калашников В.М. Зарубежные исследователи об эволюции государственно-правовых отношений в Северноамериканских колониях европейских держав (XVII-XVIII века) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 74-91. – (Правознавство ; вип. 5)
544548
   Зарубежные киномередианы. – М., 1990. – 159с.
544549
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 367с.
544550
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 308с.
544551
   Зарубежные киносценарии. – М., 1969. – 292с.
544552
   Зарубежные киносценарии. – Москва
4. – 1970. – 383с.
544553
   Зарубежные киносценарии. – Москва : Искусство
5. – 1973. – 416с.
544554
   Зарубежные киносценарии. – М.
6. – 1976. – 289с.
544555
   Зарубежные концепции истории и эволюции христианства. – Москва, 1990. – 172с.
544556
  Уваров И.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 36-38. – ISSN 1812-3910


  В статье проводится анализ основных криминологических концепций профилактики рецидивной преступности. На основе критического осмысления наиболее используемых концепций определяется приоритет отечественной криминологической профилактики.
544557
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – Москва, 1980. – 303 с.
544558
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – М., 1988. – 303с.
544559
  Альпидовский В.К. Зарубежные лекарственные средства / В.К. Альпидовский. – Москва, 1989. – 267с.
544560
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1959. – 84 с.
544561
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1963. – 158 с.
544562
   Зарубежные литературы и современность. – М.
1. – 1970. – 422с.
544563
   Зарубежные литературы и современность. – М.
2. – 1973. – 431с.
544564
   Зарубежные литературы ХІХ-ХХ веков. – Минск, 1964. – 179с.
544565
  Пахомов Ю.Д. Зарубежные магнитофоны / Ю.Д. Пахомов. – М.-Л., 1961. – 168с.
544566
   Зарубежные марксисты в борьбе против реформизма и ревизионизма. – М., 1960. – 304с.
544567
   Зарубежные марксисты в боьбе против буржуазной идеалогии. – Москва, 1971. – 351с.
544568
   Зарубежные марксисты о классах и классовой борьбе. – М., 1978. – 187с.
544569
   Зарубежные марксисты о религии и церкви. – Москва, 1975. – 246с.
544570
   Зарубежные математические олимпиады. – Москва : Наука, 1987. – 416 с.
544571
  Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра / А.Е. Антонов. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 248-252
544572
  Лаверов Н.П. и др. Зарубежные месторождения урана / Н.П. и др. Лаверов. – М., 1983. – 320с.
544573
   Зарубежные микроскопы. – Москва, 1964. – 88 с.
544574
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1968. – 335с.
544575
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1973. – 367с.
544576
   Зарубежные молодежные организации. – Москва, 1978. – 384с.
544577
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1985. – 430с.
544578
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1989. – 492с.
544579
  Арефьев А.Л. Зарубежные научно-учебные стажировки. Социологический анализ / А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев ; РАН, Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 140 с. – ISBN 50-5-900229
544580
  Такова О. Зарубежные образовательные и научно-исследовательские программы как вид академической мобильности студентов // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 308-311
544581
  Патеев Ринат Фаикович Зарубежные образовательные центры - фактор радикализации исламского движения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39-46. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
544582
   Зарубежные орбиты "Пахтакора". – Ташкент, 1967. – 120с.
544583
   Зарубежные оценки исследований по методологии науки В СССР. – М., 1988. – 45с.
544584
   Зарубежные оценки советских исследований по методологии социального познания. – М., 1989. – 31с.
544585
   Зарубежные периодические ....на 1983 год. – Киев, 1982
544586
  Малолетова Н.И. и др. Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в фондах библиотек АН УССР. Аннотированный указатель. : Аннотированный указатель / Н.И. и др. Малолетова; Центральная научная библиотека. Академия наук Украинской ССР. – Киев, 1985. – 106 с.
544587
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научнах учреждений АН УССР. – Киев
Т. 2 : C-I. – 1980. – 372 с.
544588
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН Украины
№ 4. – 1992
544589
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР : Сводный каталог; В 5-ти томах. – Киев
Т. 1 : А - В. – 1980. – 435 с.
544590
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 3 : J - O. – 1980. – 388с.
544591
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 4 : P - S. – 1981. – 410с.
544592
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 5 : T - Z. – 1981. – 410с.
544593
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Київ
№ 5. – 1981
544594
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР
№ 6. – 1983
544595
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР
№ 7. – 1984
544596
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР
№ 8. – 1984
544597
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР
[б/н]. – 1986
544598
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР
[б/н]. – 1987
544599
   Зарубежные периодические издания на 1982 год. – Киев, 1981
544600
   Зарубежные периодические издания, заказанные библиотеками АН УССР по валютной подписке на 1985 год. – Киев, 1985
544601
   Зарубежные периодические издания, заказанные библиотеками АН УССР по валютной подписке на 1988 год. – Киев, 1987
544602
   Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиогр. указ., 1975-1985. – Москва : ВГБИЛ, 1985. – 74с.
544603
   Зарубежные писатели и Октябрь. – Саратов, 1967. – 167 с.
544604
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 158с.
544605
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 139с.
544606
  Горбунов А.М. Зарубежные писатели ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова. – Москва : Книга, 1972. – 332 с.
544607
  Буняев В.С. Зарубежные писатели ХХ века о религии / В.С. Буняев. – Москва : [б. и.], 1960. – 46 с. – (Вбщество по распространению политических и научных знаний РСФСР)
544608
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – М, 1969. – 480с.
544609
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е доп изд. – М, 1971. – 623с.
544610
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е изд., доп. – Москва : Советское радио, 1977. – 656 с.
544611
  Шагинян М.С. Зарубежные письма. / М.С. Шагинян. – Москва, 1964. – 414с.
544612
  Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы / Е.А. Зельдин. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва, 1973. – 103 с.
544613
   Зарубежные промышленные катодолюминофоры. – Ставрополь, 1975. – 48с.
544614
   Зарубежные промышленные полимерные материалы и их компоненты. – Толковый словарь-справочник. – Москва : АН СССР, 1963. – 431 с.
544615
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – Москва, 1977. – 119 с.
544616
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 96 с.
544617
   Зарубежные радиопередающие устройства. – Москва, 1989. – 135 с.
544618
  Матвеев М.Ю. Зарубежные ресурсы об имидже библиотек и библиотекарей // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-146. – ISSN 0869-6020
544619
  Швачко С. Зарубежные связи Дагестанского университета / С. Швачко. – Махачкала, 1967. – 24с.
544620
  Грачев А.А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизической информации / А.А. Грачев, Л.А. Щербакова. – Москва, 1973. – 43с.
544621
   Зарубежные славяне и Россия. – Москва, 1975. – 576 с.
544622
   Зарубежные славяне и русская культура. – Л., 1978. – 262с.
544623
   Зарубежные славянские литературы. – М., 1970. – 436с.
544624
   Зарубежные славянские литературы. ХХ век. – Москва : Наука, 1970. – 436с.
544625
  Москаленко А.Е. Зарубежные славянские народы в средние века. / А.Е. Москаленко. – Воронеж, 1973. – 31с.
544626
  Потоцкая О.Ю. Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометричных показателей организаций / О.Ю. Потоцкая, А.Э. Левых, В.И. Мамчур // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 20-25. – ISSN 2307-0404


  "...Ряд наказів Міністерства освіти і науки України стимулюють вчених публікувати свої статті за кордоном, але не вказують критерії вибору рекомендованих журналів. У результаті автори обирають найпростіший спосіб і розміщують свої роботи в зарубіжних ...
544627
   Зарубежные страны. – Москва, 1957. – 991с.
544628
   Зарубежные телеметрические системы контроля загрязнения воздуха. – Обнинск, 1976. – 44с.
544629
   Зарубежные транзисторы диоды 1N...60000... : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 1999. – 634с. – ISBN 5-88977-053-5
544630
   Зарубежные транзисторы диоды А...Z : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2000. – 552с. – ISBN 5-93630-009-9
544631
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : cправочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-022-2
Т. 1. – 1999. – 832 с.
544632
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-023-0
Т.2 : Каталог. – 1999. – 896с.
544633
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--13-3
Т. 4. – 1999. – 928 с.
544634
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--025-7
Т. 5. – 1999. – 928 с.
544635
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-005-2
Т. 3. – 2000. – 832 с.
544636
  Вовк Олег Леонтьевич Зарубежные украинские клерикально-националистические центры в антисоветской политике Ватикана (60-е - 80-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Вовк Олег Леонтьевич;. – Ужгород, 1986. – 15 с.
544637
  Бадаева Зарубежные усилительные ЛБВ малой и средней мощности / Бадаева, ОН, 1965. – 44с.
544638
  Кирилина Т.Ю. Зарубежные ученые о социологии морали // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – с.133-138. – ISSN 0132-1625
544639
  Борейко В. Зарубежные философы дикой природы / В. Борейко, Е. Поминова ; Киевский эколого-культурный центр. – Київ : [Б. и.], 2000. – 124 с. – (Охрана дикой природи ; Вип. 17). – ISBN 966-7555-11-9
544640
   Зарубежные центры африканистики. – М., 1968. – 422с.
544641
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М., 1970. – 176с.
544642
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-1. – 1970. – 176с.
544643
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-2. – 1970. – 158с.
544644
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-1. – 1970. – 185с.
544645
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-2. – 1970. – 168с.
544646
   Зарубежные центры по подготовке управляющих. – М., 1975. – 295с.
544647
  Есенин Е.А. Зарубежные цифровые вычислительные машины / Е.А. Есенин. – Москва, 1969. – 26с.
544648
  Кравец В.А. Зарубежные ЭВМ : Оборудование и программное обеспечение: Учеб. пособие для ин. студ. / В.А. Кравец, А.Я. Шпильберг. – Харьков : Основа, 1991. – 204с. – ISBN 5-11-000733-0
544649
  Литвинова Н.Н. Зарубежные электронные ресурсы как пример для российских агрегатов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  В условиях повышенного интереса библиотечного сообщества к отечественным электронным издательским продуктам очень важно учитывать накопленный российскими библиотеками опыт взаимодействия с зарубежными партнерами.
544650
  Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота / Е.М. Некрасов. – М., 1988. – 285с.
544651
  Трепелков П В. Зарубежный бизнес американских монополий / П В. Трепелков. – М, 1982. – 240с.
544652
   Зарубежный Восток. – Москва, 1983. – 264с.
544653
   Зарубежный Восток. – Ташкент, 1985. – 167с.
544654
   Зарубежный Восток. – Москва, 1986. – 418с.
544655
   Зарубежный Восток. – Москва, 1986. – 126с.
544656
   Зарубежный Восток. – Москва, 1990. – 142с.
544657
   Зарубежный Восток и современность : Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. – Москва
Т. 1. – 1974. – 456с.
544658
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 2. – 1974. – 680 с.
544659
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 1. – 1980. – 533с.
544660
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 2. – 1980. – 320 с.
544661
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 3. – 1981. – 528 с.
544662
   Зарубежный Дальний Восток. – Владивосток, 1990. – 118с.
544663
   Зарубежный детектив : Хэйр С. Чисто английское убийство. – М., 1970. – 399с.
544664
   Зарубежный детектив. – М., 1977. – 383с.
544665
   Зарубежный детектив. – М., 1978. – 383с.
544666
   Зарубежный детектив. – М., 1979. – 400с.
544667
   Зарубежный детектив. – М., 1982. – 495с.
544668
   Зарубежный детектив. – М., 1983. – 495с.
544669
   Зарубежный детектив. – Москва, 1984. – 432с.
544670
   Зарубежный детектив. – Москва, 1985. – 448с.
544671
   Зарубежный детектив. – М., 1987. – 605с.
544672
  Гарднер Зарубежный детектив : романы / Гарднер, , Ф. и др. Джеймс. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444 с.
544673
   Зарубежный детектив. – М., 1992. – 48с.
544674
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 1. – 1992. – 377с.
544675
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 2. – 1992. – 381с.
544676
   Зарубежный детектив : пер. с англ. – Москва : Кругозор. – ISBN 5-88160-007-X
[Вып. 4]. – 1992. – 317, [2] с. : ил. – Содерж. романы: Смертельный медовый месяц / Л. Блох. В аду все спокойно / Ч. Вильямс . Тело / К. Браун. Нога молодого барашка / Р. Даль. Дело об отпечатке губ / Э. Гарднер
544677
   Зарубежный детектив. – К., 1993. – 377с.
544678
   Зарубежный детектив. – Москва : Голос
16. – 1993. – 345 с.
544679
  Дюпен Х. Зарубежный детектив XIX в. : [сборник] : Эмиль и сыщики : [для детей] / Х. Дюпен, С.П. Бавин, Э. Кестнер ; [иллюстрации В. Трира] ; к сб. в целом: сост. и авт. предисл. С.П. Бавин]. – Москва : Книга, 1990. – 319, 77, 4 с. – Библиогр.: с. 319-320. – (Домашняя библиотека)
544680
  Бавин С.П. Зарубежный детектив XX века : (в рус. пер.) : попул. библиогр. энцикл. / Сергей Бавин. – Москва : Книжная палата, 1991. – 202, [2] с. – ISBN 5-7000-0247-7
544681
   Зарубежный детектив. В 16 т.. – Москва
Т. 1. – 1991. – 469с.
544682
  Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электоральной активности молодежи посредством интернет-голосования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 43-45. – ISSN 1812-3910


  Автор статьи рассматривает возможность рецепции положительного опыта зарубежных стран в вопросах повышения электоральной активности молодых избирателей. Особое внимание уделяется передовым технологиям, используемым при проведении выборов в зарубежных ...
544683
   Зарубежный калейдоскоп. – М., 1990. – 59с.
544684
  Маркулан Я.К. Зарубежный кинодетектив / Я.К. Маркулан. – Л : Искусство, 1975. – 168 с.
544685
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
1. – 1993. – 495с.
544686
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
2. – 1993. – 415с.
544687
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
3. – 1993. – 457с.
544688
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
5. – 1993. – 380с.
544689
   Зарубежный криминальный роман. – Нижний Новгород : Фидес, 1991. – 681с. – ISBN 5-04-001577-1
544690
   Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес. – ISBN 5-88374-003-0
Вып. 7. – 1992. – 429, [2] с. – Содерж.: Уик-энд Остерманов / Р. Ладлэм. Семейный заговор / В. Каннинг
544691
   Зарубежный криминальный роман : [романы]. – Нижний Новгород : ФИДЕС. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
вып. 9. – 1992. – 400 с. – Содерж.: Дело об исчезнувшей красотке/Р.С. Пратер. Последняя женщина в его жизни/Э. Куин. Вилла на холме/С. Моэм
544692
   Зарубежный криминальный роман. – Н.Новгород : Фидес, 1994. – 591 с.
544693
   Зарубежный криминальный роман. – М., 1995. – 475с.
544694
   Зарубежный мир. – Киев
Вып. 4. – 1983
544695
  Горбунов Э.П. Зарубежный мир о Программе КПСС / Э.П. Горбунов. – М, 1962. – 80с.
544696
   Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев
Вып. 1. – 1981
544697
   Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев
Вып. 4. – 1983
544698
   Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка
Вып. 8. – 1985
544699
   Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка
Вып. 16. – 1989
544700
   Зарубежный мир: социально-экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1981
544701
   Зарубежный мир: социально-экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев
Вып. 2. – 1981
544702
   Зарубежный мир: социально-экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев
Вып. 2. – 1982
544703
  Букарев В.Б. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 53-64. – ISSN 1812-3910
544704
  Ли Чунюй Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 93-99. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
544705
  Антонюк О.А. Зарубежный опыт государственного регулирования банковской деятельности и его использование в современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6 (28). – С. 191-196. – ISSN 1728-8878
544706
  Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 15-26. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
544707
  Богонюк Г.И. Зарубежный опыт законодательной регламентации уголовной ответственности за неисполнение судебного решения // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 112-117
544708
  Кильдюшевский Е.И. Зарубежный опыт изучения трещинно-разрывной тектоники / Е.И. Кильдюшевский, Н.Н. Херасков. – М., 1973. – 32с.
544709
  Загашвили В. Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 137-148 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
544710
  Гребенюк А.А. Зарубежный опыт испльзования выборочных статистических обследований в целях учета трудовой миграции / А.А. Гребенюк, Т.В. Лебедева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0320-8168
544711
  Савченко-Бельський Зарубежный опыт использования аутсорсинга в развитии гостиннично-туристического бизнеса России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-68.
544712
  Хачатрян А.С. Зарубежный опыт криминализации деяний, посягающих на здоровье потребителей // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 42-44. – ISSN 1812-3910


  В статье раскрываются особенности правовой регламентации деяний, посягающих на здоровье потребителей, в уголовном законодательстве зарубежных стран.
544713
  Феоктистова Т. Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 220-226. – ISSN 1818-5754
544714
  Исаева А.Т. Зарубежный опыт наращивания конкурентоспособности при помощи кластеризации как инновационной формы управления производством // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 59-67. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
544715
  Куранда Т.К. Зарубежный опыт научно-технологических приоритетов / Т.К. Куранда, В.М. Евтушенко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 133-138. – ISBN 978-966-479-052-6
544716
  Дралюк Л.Б. Зарубежный опыт опробывания рудных месторождений по керну при алмазном бурении / Л.Б. Дралюк. – Л., 1969. – 24с.
544717
   Зарубежный опыт освоения Мирового океана. – Владивосток, 1979. – 80с.
544718
  Мирнова Л.И. Зарубежный опыт предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов / Л.И. Мирнова, А.П. Кузнецов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 1812-3910
544719
  Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-82. – ISSN 0132-0831
544720
  Пьянкова А.И. Зарубежный опыт проведения переписей населения через Интернет // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0320-8168
544721
  Волков С. Зарубежный опыт продвижения территорий // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 1/2. – С. 196-202. – ISSN 0207-3676
544722
  Еникеев Н.Б. Зарубежный опыт разработки обводненных рудных месторождений. / Н.Б. Еникеев. – М., 1958. – 43с.
544723
  Рубцов В.В. Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за нарушение, допущенные в ходе экспертной деятельности // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 118-123
544724
   Зарубежный опыт регулирования процессов социально-экономического развития. – Новосибирск, 1991. – 60с.
544725
  Ипатов А.П. Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности предпринимателей // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 53-57. – ISSN 1728-8878
544726
  Николаева Л. Зарубежный опыт стимулирования экспорта на примере ЕЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55.
544727
  Галиб Азиз оглы Танрывердиев Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 36-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6814
544728
  Скутина А.В. Зарубежный опыт формирования административно-правового статуса органов, обеспечивающих контроль и надзор за деятельностью в морских портах и возможность его использования в российских условиях // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  В данной статье обобщен опыт организации и осуществления полномочий органами, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за деятельностью в морских портах различных стран. Анализ проводится по основным положениям нормативно-правовых актов, ...
544729
  Кочур Ю.Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 9-14. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто галузі, які є найбільш привабливими для венчурного інвестування. Оцінено можливості застосування цього досвіду в Україні.
544730
  Горностаэва Е.О. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах: краткая характеристика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 6 (48). – С. 24-33. – ISSN 1812-8696
544731
  Азьмуко Л.А. Зарубежный очерк С.И.Третьякова (к вопросу о становлении советской документальной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Азьмуко Л.А.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
544732
   Зарубежный роман. – Пермь, 1982. – 152с.
544733
  Горбунов Арнольд Матвеевич Зарубежный роман 20-го века : Рек. библиогр. указ. / Горбунов Арнольд Матвеевич. – Москва : Книга, 1982. – 351с.
544734
   Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск, 1989. – 147с.
544735
  Мотылева Т.Л. Зарубежный роман сегодня / Т.Л. Мотылева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 471 с.
544736
  Агранат Г.А. Зарубежный Север : Очерки природы, истории, населения и экономики районов / Г.А. Агранат. – Москва : АН СССР, 1957. – 319с. – (Научно-популярная)
544737
  Агранат Г.А. Зарубежный Север: опыт освоения / Г.А. Агранат. – Москва : Наука, 1970. – 414 с.
544738
   Зарубежный транспорт. – М
1. – 1956. – 300с.
544739
   Зарубежный транспорт. – М
2. – 1958. – 368с.
544740
  Черток С. Зарубежный экран : интервью / С. Черток. – Москва : Искусство, 1973. – 247, [1] с.
544741
   Зарубежный экран. – М, 1980. – 184с.
544742
  Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1964. – Д1-19 : Зарубинецкая культура / Ю.В. Кухаренко. – С. 1-68
544743
  Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы / Пачкова С.П.; Ред. Козак Д.Н.; НАН Украины; Ин-т археологии. – Киев, 2006. – 172с. – ISBN 966-02-3955-6
544744
  Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР / Е.В. Максимов. – К., 1982. – 183с.
544745
  Гаврилюк В.С. Зарубіжна Азія : Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1974. – 168 с. : іл.17. – Бібл. 25


  У посібнику подано стислу фізико-географґчну характеристику зарубіжної Азії відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
544746
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США / Марія Васильєва. – Київ : Фенікс, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-175. – ISBN 978-966-651-922-4
544747
  Васильєва М. Зарубіжна допомога США Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31


  Геополітичне положення України як чинник регіональної безпеки та стабільності.
544748
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 111-125. – ISSN 2221-5719
544749
  Головко М.Л. Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 104-112. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
544750
  Стрішенець Н. Зарубіжна каталогізація: пов"язані дані та BIBFRAME // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – C. 9-21. – ISSN 2224-9516
544751
  Денисова Т.Н. Зарубіжна литература ХХ століття : Хрестоматія-посібник; підручник для 11 класу загальноосв. навч. закладів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Генеза, 2000. – 768 с. – ISBN 966-504-013-8
544752
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна літератуpа : Посібник-хрестоматія. 11 кл. / Б.Б.Щавурський, С.В.Музика. – Тернопіль : БогДан. – ISBN 966-7520-46-3
. – 2000. – 672 с.
544753
  Савченко Т.А. Зарубіжна література / Т.А. Савченко. – К., 1972. – 100с.
544754
  Прокаєв Ф.І. Зарубіжна література : навч. посібник / Ф.І. Прокаєв, Б.В. Кучинський, І.В. Долганов. – Київ : Вища школа, 1987. – 230 с.
544755
   Зарубіжна література. – К, 1990. – 463с.
544756
   Зарубіжна література. – К, 1992. – 638 с.
544757
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література : Читанка-підручник для 7-8 класів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Освіта, 1996. – 384 с. – ISBN 966-04-0018-7
544758
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – К., 1996. – 429с.
544759
  Сафарян С.І. Зарубіжна література / С.І. Сафарян, Л.І. Тіунова. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Вежа, 1996. – 512 с.
544760
  Гримич Г.М. Зарубіжна література / Г.М. Гримич. – Київ, 1997
544761
  Міляновська Н. Зарубіжна література : Посібн. для учнів 6 клас / Н.Міляновська, І.Данилків. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96 с. – ISBN 966-562-052-5
544762
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія нововведених творів 5-6 кл. / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; за ред.Ю.І.Ковбасенка. – Київ : Абрис, 1999. – 112 с. – ISBN 966-531-061-5
544763
   Зарубіжна література : Стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою 10-11 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 672 с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-036-Х
544764
   Зарубіжна література. – Київ, 2000
544765
  Сафарян С. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія для 7-кл. / Світлана Сафарян, Любов Тіунова. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Вежа, 2000. – 512с. – ISBN 966-7091-27-9
544766
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 10 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 960с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-353-6
544767
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 9 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 864с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-352-8
544768
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 11 клас. – Донецьк : "БАО", 2001. – 832с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-354-4
544769
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
544770
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
544771
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
544772
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
544773
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
544774
   Зарубіжна література : тести, 5-12 класи: абітурієнту: посібник. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-580-231-0
544775
   Зарубіжна література : матеріали до вивчення літератур Сходу: тексти, літературно-наукові статті: Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2007. – 816 с. – ISBN 966-594-987-Х
544776
  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література : підручник для 7 класу [загальноосвіт. навч. закл.] / Л.Ф. Мірошниченко ; [наук. ред. Л.І. Мацько ; відп. за вип. Кальченко Н.В.]. – Київ : Слово, 2011. – 389, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-194-084-9
544777
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ
№ 11, червень. – 2012. – ціна на рік - ціна комплекту (газ. "Укр. мова та літ-ра"+ газ. "Зарубіжна літ-ра")
544778
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ
№ 12, червень. – 2012. – ціна на рік - ціна комплекту (газ. "Укр. мова та літ-ра"+ газ. "Зарубіжна літ-ра")
544779
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Cічень - лютий (№ 1/2) : Література іспаномовних країн. – 2021. – 100 с.
544780
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Література німецькою мовою. – 2021. – 100 с.
544781
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Срібна доба російської поезії. – 2021. – 100 с.
544782
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури. – 2021. – 100 с.
544783
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Cічень - лютий (№ 1/2) : Тонкощі японської літератури. – 2022. – 96 с.
544784
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – 2022. – 206 с.
544785
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Експрес-тести.Зарубіжна література. 10-11 класи. – 2022. – 160 с.
544786
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Життя і творчість Миколи Гоголя. – 2022. – 94 с.
544787
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
1. – 1963. – 24с.
544788
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
2. – 1963. – 45с.
544789
   Зарубіжна література (1871-1917). – Львів, 1966. – 56с.
544790
   Зарубіжна література (19 століття) : Контрольні тести і творчі завдання для тематичних атестацій. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-278-0
544791
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів
3. – 1962. – 39с.
544792
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів, 1966. – 39с.
544793
  Анненкова О.С. Зарубіжна література 19 століття: європейська реалістична проза 1830-1880-х років / О.С. Анненкова. – Київ : Знання України, 2006. – 438 с. : іл. – ISBN 966-316-131-0
544794
  Пронкевич О.В. Зарубіжна література XIX століття : Проб. підруч. для 10 кл.середніх загальноосвітніх шкіл / О.В. Пронкевич. – Киев : Педагогічна преса, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7320-00-6
544795
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму = Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О Шахова ; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Заповіт, 1997. – 464 с. – ISBN 5-7707-1086-1


  Шахова Кіра Олександрівна (1926-1903)
544796
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  Шахова Кіра Олександрівна ...
544797
   Зарубіжна література XX століття. 11 класс : посібник. – Київ : Академія, 1998. – 320 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 966-580-030-2
544798
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1996
544799
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1997
544800
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1997
544801
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1997
544802
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1997
544803
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1997
544804
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1997
544805
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1997
544806
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1997
544807
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1997
544808
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1997
544809
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1997
544810
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1997
544811
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1998
544812
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1998
544813
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1998
544814
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1998
544815
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1998
544816
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1998
544817
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1998
544818
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1998
544819
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1998
544820
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1998
544821
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1998
544822
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1998
544823
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1999
544824
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
544825
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
544826
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
544827
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
544828
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2001
544829
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
544830
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2002
544831
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2002
544832
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2002
544833
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2002
544834
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2002
544835
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2003
544836
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
544837
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2003
544838
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2003
544839
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
544840
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
544841
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2004
544842
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2004
544843
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2004
544844
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
544845
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2004
544846
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2004
544847
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
544848
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005. – 72 с.
544849
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005. – 72 с.
544850
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006. – 64 с.
544851
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2006. – 64 с.
544852
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2006. – 64 с.
544853
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2006. – 64 с.
544854
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2006. – 64 с.
544855
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006. – 96 с.
544856
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2006. – 64 с.
544857
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2006. – 64 с.
544858
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2007. – 64 с.
544859
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2007. – 64 с.
544860
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2007. – 64 с.
544861
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2007. – 64 с.
544862
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2007. – 64 с.
544863
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2007. – 64 с.
544864
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2007. – 64 с.
544865
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2008. – 64 с.
544866
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2008. – 64 с.
544867
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2008. – 64 с.
544868
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2008. – 64 с.
544869
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2008. – 88 с.
544870
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2008. – 64 с.
544871
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2009. – 64 с.
544872
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2009. – 64 с.
544873
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2009. – 64 с.
544874
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2009. – 56 с.
544875
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2009. – 64 с.
544876
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2009. – 64 с.
544877
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2009. – 64 с.
544878
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2010. – 64 с.
544879
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2010. – 64 с.
544880
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2010. – 64 с.
544881
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2010. – 64 с.
544882
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2010. – 96 с.
544883
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2010. – 64 с.
544884
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2011. – 64 с.
544885
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2011. – 64 с.
544886
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2011. – 64 с.
544887
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2011. – 64 с.
544888
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2011. – 96 с.
544889
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2011. – 64 с.
544890
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2011. – 64 с.
544891
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2012. – 64 с.
544892
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2012. – 64 с.
544893
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2012. – 96 с.
544894
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2012. – 64 с.
544895
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2012. – 64 с.
544896
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2012. – 64 с.
544897
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2013. – 64 с.
544898
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2013. – 64 с.
544899
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника т ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2013. – 64 с.
544900
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2013. – 64 с.
544901
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2013. – 64 с.
544902
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2013. – 64 с.
544903
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2014. – 64 с.
544904
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2015. – 64 с.
544905
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2015. – 64 с.
544906
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2015. – 64 с.
544907
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2016. – 66 с.
544908
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2016. – 72 с.
544909
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2017. – 65 с.
544910
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред.: В. Рогозинська [та ін.]. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2017. – 64 с.
544911
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2017. – 64 с.
544912
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2017. – 64 с.
544913
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2017. – 62 с.
544914
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2017. – 56 с.
544915
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1, січень 2018. – 2018. – 64 с.
544916
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 4, квітень 2018. – 2018. – 64 с.
544917
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 5, травень 2018. – 2018. – 64 с.
544918
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 6, червень 2018. – 2018. – 56 с.
544919
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 7/8, липень - серпень 2018. – 2018. – 96 с.
544920
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 9, вересень 2018. – 2018. – 64 с.
544921
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 10, жовтень 2018. – 2018. – 64 с.
544922
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 12, грудень 2018. – 2018. – 56 с., включ. обкл.
544923
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 2, лютий 2019. – 2019. – 64 с.
544924
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 3, березень 2019. – 2019. – 64 с.
544925
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 4, квітень 2019. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл.
544926
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 7/8, липень - серпень 2019. – 2019. – 96 с., [2] арк. кольор. фот.
544927
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-
№ 9, вересень 2019. – 2019. – 64 с.
544928
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 10, жовтень 2020. – 2020. – 56 с.
544929
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 11, листопад 2020. – 2020. – 56 с.
544930
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 12, грудень 2020. – 2020. – 56 с.
544931
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 1, січень 2021. – 2021. – 56 с.
544932
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 2, лютий 2021. – 2021. – 56 с., [1] кольор. фот.
544933
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 3, березень 2021. – 2021. – 56 с.
544934
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 4, квітень 2021. – 2021. – 56 с., включ. обкл.
544935
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 5, травень 2021. – 2021. – 56 с.
544936
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 7/8, липень - серпень 2021. – 2021. – 80 с.
544937
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 10, жовтень 2021. – 2021. – 56 с.
544938
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 2, лютий. – 2022. – 52 с.
544939
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 3-4, березень-квітень. – 2022. – 52 с.
544940
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 5-6, травень-червень. – 2022. – 84 с.
544941
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 7, липень. – 2022. – 51 с.
544942
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 8, серпень. – 2022. – 49 с.
544943
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 9, вересень. – 2022. – 49 с.
544944
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 10, жовтень. – 2022. – 55 с.
544945
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 11, листопад. – 2022. – 56 с.
544946
   Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ : Барми, 1996-
№ 12, грудень. – 2022. – 47 с.
544947
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 1. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544948
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 2. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544949
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 3. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544950
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 4. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544951
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544952
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 7. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544953
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 9. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544954
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 10. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544955
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 4. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544956
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544957
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 6. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544958
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 7. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544959
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 8. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544960
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 9. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544961
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 10. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544962
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 11/12. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544963
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544964
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 15/16. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544965
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 17. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544966
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 18. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544967
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 19. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544968
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 20. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544969
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 23. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544970
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 24. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
544971
  Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку 19 сторіччя : Історико-естетичний нарис: Навчальний посібник / Б. Шалагінов. – Київ : КМ Академія, 2004. – 360 с. – ISBN 966-518-266-8
544972
  Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку 19 сторіччя : історико-естетичний нарис: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Борис Шалагінов. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 360 с. – ISBN 966-518-266-8
544973
  Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : іст.-естет. нарис : навч. посібник для студентів ВНЗ / Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 3-тє вид., випр. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-615-1
544974
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2-9
544975
  Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2-10
544976
   Зарубіжна література ранніх епох : Античність. Середні віки. Відродження ; навч. посібник. – Київ : Вища школа, 1994. – 406 с. – ISBN 5-11-004106-7
544977
   Зарубіжна література середніх віків і Відродження. – Львів
2. – 1962. – 35с.
544978
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – Львів
4. – 1962. – 42с.
544979
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – К, 1999. – 357с.
544980
   Зарубіжна література ХІХ століття. 10 класс : Посібник. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-051-5
544981
   Зарубіжна література ХХ ст.. – К, 1998. – 316с.
544982
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (7-8 класи) / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; За ред. Ю.І. Ковбасенка. – Київ : Абрис, 2000. – 128с. – ISBN 966-531-079-8
544983
  Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література. : Підручник-хрестоматія нововведених творів (9-10класи) / Ю.І. Ковбасенко. – Київ : Абрис, 2000. – 80с. – ISBN 966-531-093-3
544984
  Магдієва Н. Зарубіжна література. 11 клас : Матеріали для підготовки до екзамену / Н. Магдієва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 112 с. – ISBN 966-562-233-1
544985
   Зарубіжна література. 5 клас : Матеріали до уроків. – Харків : Торсінг, 2000. – 176с. – (Біб-ка вчителя.Зарубіжна літ-ра). – ISBN 966-7661-27-Х
544986
  Міляновська Н. Зарубіжна література. 7 клас. : Посібник для учнів / Н. Міляновська, О. Лагошняк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 95с. – ISBN 966-562-040-1
544987
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 6 клас. / Б.Б. Щавурський. – 2-ге вид-ня, переробл. й доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7437-10-8
544988
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література. Посібник-хрестоматія. 8 клас. / Б.Б. Щавурський. – 2-ге вид-ня, перероб. й доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-БогДан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7437-20-5
544989
   Зарубіжна література. Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
544990
   Зарубіжна література. Хрестоматия для 11 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-252-1
544991
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 688с. – ISBN 966-548-261-0
544992
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 9 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-257-2
544993
  Міляновська Н. Зарубіжна література.7 клас : Посібник-хрестоматія. / Н. Міляновська, Н. Соколовська. – 3. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 272 с. – ISBN 966-562-394-Х
544994
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна література:Посібник-хрестоматія.10 клас / Б.Б. Щавурський, М.М. Николин. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 432с. – ISBN 966-7520-32-3
544995
  Терещук Г.А. Зарубіжна практика забезпечення доступу до інформації як елементу принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 91-94. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
544996
  Палка Зарубіжна практика управління інвестиційно-інноваційною діяльністю / Палка, і.М. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 29-33. – ISSN 2306-6814
544997
  Нікітішин А.О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і cутність податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 16-18
544998
  Нефьодов Д. Зарубіжна та діаспорна історіографія руху Опору у Південній Україні (1941-1944 рр.) другої половини 50-х - першої половини 80-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 240-249. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
544999
  Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 41-45
545000
  Дідківська Г. Зарубіжна україніка в ЦНБ АН України / Г. Дідківська, Л. Дегтяренко // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,