Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
542001
  Гудзь Л. "Зозуля-мандрівниця" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 174-183


  Казки для малят: "Горішкова мрія", "Хоробре слоненя", "Чому Метелик барвистий", "Неслухняний Мисик", "Гарбузові гостинці" (вірші для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку). Загадки (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку).
542002
   "Зоизм", 1907
542003
  Скляренко Є. "Золота брама "Дніпра" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 49. – ISSN 2076-9326


  Журналу "Дніпро" - 85 років.
542004
  Ліхтей І.М. "Золота булла сицилійська" як дискурсійне питання чеської історіографії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 145-153. – (Історія ; Вип. 29)


  У статті аналізується текст "Золотої булли сицилійської" - привілею, який у 1212 р. німецький король Фрідріх II Штауфен надав чеському правителеві Пршемислові Отакарові I.
542005
  Лисіна Н.І. "Золота доба" іспанської музики / Н.І. Лисіна, В.І. Тітович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-160. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Висвітлюється найвищий етап розвитку іспанського інструментального мистецтва, який отримав назву "золотого сторіччя". У цей період розквітла майстерність віуелістів та органістів. Іспанія - одна з перших європейських країн, де почалося теоретичне ...
542006
  Бацак К.Ю. "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850-1851 років // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 145-165. – ISSN 0130-5298
542007
  Шкрібляк М. "Золота доба" Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій половині XVII століття // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 143-157. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
542008
  Лясковська С. "Золота операція" ДПУ УСРР із примусового вилучення в населення валюти та коштовностей (початок 1930-х рр.). // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 25-48. – ISSN 0130-5247
542009
  Федоренко Микола "Золота рибка" Бердянська // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 78. – ISSN 0130-5212
542010
  Ільницький М. "Золота риза" і "Біла габа" природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-62. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
542011
  Ільницький М. "Золота риза" й "біла габа" природи (варіації мотиву одного Шевченкового вірша) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 9-13. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мотив колообігу у природі, символіку добра і зла в народній пісні "Ой дуброво, дубровонько!..", її переспів у вірші Т. Шевченка "Ой діброво - темний гаю!.." і його інтерпретації у творах сучасних українських авторів.
542012
   "Золота Фортуна" - найвища сходинка до міжнародного визнання! // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788
542013
  Соврасова Тетяна "Золота Фортуна" - успіх, об"єктивність, визнання!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13 : фото
542014
  Азарова Л.Є. "Золота" пропорція як вияв гармонії у поетичний творчості Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – C. 4-12. – ISBN 978-617-7041-71-8
542015
  Дементьєв А. "Золотавим ситом...". "Майбутнє не примириш із минулим...". "Я тебе втрачаю...". "Яка ж бо ця осінь спокійна..." : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 231-233
542016
  Кулик А.С. "Золотая Кубань". В кн.: Ксендзова Е.С. Откровенный разговор. / А.С. Кулик. – М., 1961. – 17-28с.
542017
  Мамин-Сибиряк "Золотая ночь" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1959. – 223с.
542018
  Касми А.Н. "Золотая печатка" и другие рассказы / А.Н. Касми. – Москва, 1957. – 170 с.
542019
  Гринева И.Н. "Золотая рыбка" в мутной воде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.117-121. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Журналістська етика
542020
   "Золотая Хохлома" обрела собственный дом : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81 : Фото
542021
  Ильин Е.И. "Золотая" нога / Е.И. Ильин. – Москва, 1966. – 30с.
542022
  Барабуля М. "Золоте весілля" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 121
542023
  Лук"янчук Г. "Золоте Поділля: історія народів" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
542024
  Скуба В. "Золоте січення української історії" / В. Скуба, М. Семенченко, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 86). – С. 4


  Політики ще не здатні оцінити значення травня 1953-го. 60-річчя Норільського повстання відзнаили не в парламенті, а в універитеті з ініціативи громади. В залі КМЦ Києво-Могилянської академії не було аншлагу. Із представників активної політики - Олесь ...
542025
  Чернікова Н.С. "Золоте" руно: проблеми товарності південноукраїнського мериносового вівчарства пореформенного періоду // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 22-32. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
542026
  Головченко В. "Золотий вік української радянської дипломатії": міф і реалії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
542027
  Пономаренко О. "Золотий гомін" Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського "Великого льоху" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 64-70.
542028
  Павленко М. "Золотий гомін" Пала Тичини як ремінісценція "Великого льоху" Тараса Шевченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 6-19


  Пропоноване дослідження розглядає зовнішню і духовну спорідненість між містерією Тараса Шевченка "Великий льох" (1845) і поемою Павла Тичини "Золотий гомін" (1917): двома творами, чи не найзнаковішими для кожного з названих митців. Полпри те, що ...
542029
   "Золотий компас" був вдалим // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  На базі Харків. нац. економічного університету проводився Міжнародний студентський конкурс рекламних та PR-проектів "Золотий компас", в якому взяла участь і вдало виступила команда магістрів економічного факультету нашого університету, дійшовши до ...
542030
   "Золотий лев" Венеціанської бієнале - у Вірменії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 80). – С. 10
542031
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 127-134.
542032
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 104-110.
542033
  Леус В. "Золотий перстень" Македонії - у чернігівського подружжя письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 15


  Письменники Сергій і Тетяна Дзюби, першими з українців, стали лауреатами дуже престижної премії на Балканах міжнародної літературної нагороди "Золотий перстень".
542034
  Коломийцева В. "Золотий телец" Сімферополя : літопи банківської справи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
542035
  Шергін С. "Золотий" ювілей АСЕАН: досягнення і проблеми розвитку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 6-10. – (Політичні науки)
542036
  Пчілка О. "Золоті дні золотого дитячого віку ..." : автобіографічний нарис / Олена Пчілка ; [упорядкув., підготов. текстів, передм. та прим. Л. Мірошниченко та А. Ріпенко]. – Київ : Веселка, 2011. – 76, [4] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 74-77 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0507-2
542037
  Зайцева З. "Золоті" вчителі України. Ті які готують переможців міжнародних олімпіад / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з учителями-предметниками, які цього року підготували "золотих" переможців. Про проведення Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії розповідає вчитель фізики та астрономії А. Сімон. Він веде факультативи з астрономії в Українському ...
542038
  Ільченко Н.В. "Золоті" ліки природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
542039
  Корф Анастасия "Золото дураков". Это глупое золото! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 102 : фото
542040
   "Золото каменного века" : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 18 : Іл.
542041
  Єфіменко А. "Золото Рейну": від універсальної нарації до метадії (започаткування нової режисерської версії "Universalerzahlung / Metahandlung" "Персня Нібелунгу" Ріхарда Вагнера, Мюнхен, 2012) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 171-185. – ISSN 2224-0926
542042
  Лазарев Владимир "Золото","серебро" и шары - шпионы. Военные контрразведчики за границей // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-95. – ISSN 0235-7089
542043
   "Золотоверхий Київ" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 19-20


  З приводу 10-ліття з дня смерти Олекси Повстенка.
542044
  Галацька Валентина "Золотого слова Пектораль" : Гончарівський квітень в Alma mater письменника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Це місто стало рідним для Олеся Гончара на все життя, адже саме у Дніпропетровську (колишньому Катеринославі) у славнозвісній козацько-робітничій Ломівці 3 квітня 1918 року народився майбутній письменник. Цей біографічний факт підтвердив сам Олесь ...
542045
  Чимшит С.И. "Золотое правило" финансовой устойчивости / С.И. Чимшит, Л.Д. Чалапко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
542046
  Мелихов И.В. "Золотое сечение" нанотехнологической науки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 11. – С. 987-990. – ISSN 0869-5873


  Организация исследовательской деятельности. Автор зав. лабораторией гетерогенных процессов хим. фак-та МГУ
542047
  Зеленин К.И. "Золотое яблоко", и другие сказки народов мира. / К.И. Зеленин. – М, 1975. – 112с.
542048
  Малеин А.И. "Золотой век" римской литературы / А.И. Малеин. – Птг., 1923. – 112с.
542049
  Ленская Юлия "Золотой ключ" для малых отелей : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 38-41 : Фото
542050
   "Золотой петушок" Н.А. Римского-Корсакова. – Москва, 1965. – 73с.
542051
  Берков В.О. "Золотой петушок" опера Н.А. Римского-Корсакова / В.О. Берков, В.В. Протопопов. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1962. – 56 с. – (Путеводители по операм)
542052
   "Золотой путь России" как способ привлечения инвестиций : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 64-66 : Фото
542053
  Борисенок Елена "Золотой сентябрь" тридцать девятого // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 0235-7089


  Червона армія та місцеве населення на Західній Україні.
542054
  Соколов-Митрич Дмитрий "Золотой тюлец" : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
542055
  Шишов И.Т. Зовут дороги / И.Т. Шишов. – Харьков : Прапор, 1982. – 191с.
542056
  Помозов Ю.Ф. Зовут дороги Родины / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1957. – 340с.
542057
  Кутов Н.Н. Зовут любовью / Н.Н. Кутов. – М., 1970. – 96с.
542058
  Хрящев Ю.К. Зовут морские дали / Ю.К. Хрящев. – Л, 1987. – 224с.
542059
   Зовут нас горизонты : Сборник стихов. – Грозный : Чечено-ингушское книжное издательство, 1966. – 107 с.
542060
   Зовут пути-дороги : Очерки о туристических походах. – Минск : Беларусь, 1964. – 215 с.
542061
  Кирюшин А.С. Зовущее слово / А.С. Кирюшин. – М., 1962. – 64с.
542062
  Рачук И.А. Зовущие на подвиг / И.А. Рачук. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
542063
  Зверев Б.И. Зовущий к победе / Б.И. Зверев. – М., 1966. – 131с.
542064
  Ангабаев С.Д. Зовы : стихи / Солбон Ангабаев; пер. с бурят. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 175 с.
542065
  Олтаржевський Д.О. Зоголовок у корпоративному виданні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 64-70. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
542066
  Кудлик Р. Зогріє нас дим : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-23. – ISSN 0208-0710
542067
  Дивари Н.Б. Зодиакальный свет и межпланетная пыль / Н.Б. Дивари. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
542068
  Чмихова В.І. Зодіакальна хронологія сонячних символів у давньому мистецтві Близького Сходу / В.І. Чмихова, М.О. Чмихов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 90-98. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье обосновываются новые возможности предложенного автором ранее принципа зодиакального датирования археологического материала, в том числе и для ряда памятников Ближнего Востока.
542069
  Чмихов М.О. Зодіакальний принцип датування в археології // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 98-109. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье на основе изучения астрономических знаний первобытного общества, связанных с геоцентрической моделью мира - зодиаком, отраженной в орнаменте, впервые обосновывается возможность датирования предметов материальной культуры согласно их ...
542070
  Бурлаков С.Р. Зодче літо : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1976. – 100 с.
542071
   Зодчество. – Москва
2. – 1978. – 220 с.
542072
  Гольдштейн А.Ф. Зодчество / А.Ф. Гольдштейн. – Москва, 1979. – 415 с.
542073
  Бретаницкий Л.С. Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1966. – 559 с.
542074
  Карцев В.Н. Зодчество Афганистана / В.Н. Карцев. – Москва, 1986. – 244 с.
542075
  Каргер М.К. Зодчество древнего Смоленска / М.К. Каргер. – Ленинград, 1964. – 140с.
542076
   Зодчество Древней Руси. – Москва, 1969. – 121 с.
542077
  Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси / П.А. Раппопорт. – Ленинград : Наука, 1986. – 159 с.
542078
   Зодчество Древней Руси в произведениях живописи. – Москва, 1968. – 94 с.
542079
  Герасимов Ю.Н. Зодчество и православие / Ю.Н. Герасимов, В.И. Рабинович. – Москва, 1986. – 63с.
542080
  Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХІІ-ХV веков / Н.Н. Воронин. – Москва
1. – 1961. – 584 с.
542081
  Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХІІ-ХV веков / Н.Н. Воронин. – Москва
2. – 1962. – 559 с.
542082
  Воронин Н.Н. Зодчество Смоленска ХII-ХIII вв. / Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт. – Ленинград, 1979. – 414 с.
542083
   Зодчество Украины. 1654-1954 : сборник. – Киев, 1954. – 298 с.
542084
  Кузнецов В.А. Зодчество феодальной Алании / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1977. – 176 с.
542085
  Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии , XV век / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1976. – 115 с.
542086
  Волков А.М. Зодчие / А.М. Волков. – Москва, 1954. – 375с.
542087
  Кедрин Д.Б. Зодчие / Д.Б. Кедрин. – М, 1980. – 25с.
542088
  Волков А.М. Зодчие / А.М. Волков. – Москва, 1986. – 378с.
542089
  Патури Ф.Р. Зодчие XXI века / Феликс Р. Патури. – Москва : Прогресс, 1979. – 348 с.
542090
  Рождественский В.А. Зодчие города на Неве / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1974. – 63с.
542091
  Бартенев И.А. Зодчие и строители Ленинграда / И.А. Бартенев. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 308 с. : ил.
542092
  Бартенев И.А. Зодчие итальянского Ренессанса / И.А. Бартенев ; предисл. Н.Б. Бакланова. – Ленинград : ОГИЗ- Изогиз, 1936. – 175 с. : ил. – Библиогр: с. 173-174
542093
   Зодчие Москвы. – Москва
Т. 1. – 1981. – 302 с.
542094
   Зодчие Петербурга. – Ленинград, 1985. – 116 с.
542095
   Зодчие Петербурга начала ХХ века. – Ленинград, 1979. – 38 с.
542096
  Алферов Н.С. Зодчие старого Урала. Первая половина XIX века / Н.С. Алферов. – Свердловск, 1960. – 215 с.
542097
  Алферов Н.С. Зодчие старого Урала. Первая половина XIX века / Н.С. Алферов. – Свердловск, 1960. – 216 с.
542098
  Волков А.М. Зодчие. Скитания / А.М. Волков. – Москва, 1966. – 680с.
542099
  Мирмухсин М. Зодчий : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. Н.Владимировой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
542100
  Мирмухсин М. Зодчий : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. Н.Владимировой. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 409 с.
542101
  Дрижинина-Георгиевская Зодчий А.В.Щусев / Дрижинина-Георгиевская, А Я. Корнефельд. – Москва, 1955. – 198 с.
542102
  Снегирев В.Л. Зодчий Баженов / В.Л. Снегирев. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 228 с.
542103
  Владимиров Е.В. Зодчий братства литератур / Е.В. Владимиров. – Чебоксары, 1985. – 168 с.
542104
  Пилявский В.И. Зодчий В.П.Стасов (1769-1848) / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 58 с.
542105
  Пилявский В.И. Зодчий Захаров / В.И. Пилявский, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1963. – 60 с.
542106
  Асланов А.М. Зодчий и ученый : о Г.М. Ализаде / А.М. Асланов. – Баку : Азернешр, 1975. – 16 с.
542107
  Туровская Л. Зодчий нейрохирургии. 11 ноября (1920) - 100 лет со дня рождения Андрея Петровича Ромаданова, украинского нейрохирурга, основателя научной школы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  Ромоданов Андрей Петрович (1920-1993) - советский украинский нейрохирург, создатель научной школы, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, академик НАН Украины, Герой Социалистического Труда (1980). А.П. Ромоданов разработал принципы ...
542108
  Денисов О. Зодчий Растрелли / О. Денисов, А. Петров. – Ленинград, 1963. – 204с.
542109
  Пилявский В.И. Зодчий Росси / В.И. Пилявский. – Москва ; Ленинград, 1951. – 152 с.
542110
  Ильин М.А. Зодчий Яков Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1959. – 195 с.
542111
  Гущак І.В. Зодчі : поезії / І.В. Гущак. – Київ : Дніпро, 1989. – 134 с.
542112
  Овчаренко Е. Зодчі Всесвіту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 14


  "Назва стилю "бойчукізм" пов"язана з іменем художника Михайла Бойчука, Який 1910 року здивував Париж, виставивши свої твори в "Салоні незалежних".
542113
  Понипаляк О. Зодчі та їх творіння: враження та роздуми після презентації та ознайомлення з новою книгою відомого києвознавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 230-231. – ISSN 2222-5250
542114
  Гаврилик І. Зодягнені у світло - антропологічні аспекти сирійського богослов"я // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 359-380. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано ключові аспекти антіохійської антропології на основі творів Теодора Мопсуестійського. Розглянуто особливості антропологічного вчення Теодора, які вирізняють його з-поміж інших антіохійських Отців, зокрема його вчення про деякі ...
542115
  Столбін О.П. Зозулин хутір : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1973. – 182 с.
542116
  Ребро П.П. Зозулин цвіт / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 102 с.
542117
  Малахута М.Д. Зозулинці : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1969. – 31 с.
542118
  Гошко М.В. Зозулі накували / М.В. Гошко. – Ужгород, 1972. – 47с.
542119
  Панч П. Зозуля / П. Панч. – Москва : Укрвидав, 1943. – 36 с.
542120
  Дуганджич А. Зозуля в мовній картині світу хорватів і українців / А. Дуганджич, Д. Павлешен // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 42-51. – ISSN 2075-437X


  У статті в діахронічному і синхронічному аспектах компаративно досліджуються переносні значення лексеми зозуля/kukavica в українській і хорватській мовах, відзначаються трансформації в кожній з мов. В статье в диахроническом и синхроническом аспектах ...
542121
  Чобіт Д. Зозуля в редакції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3-4. – ISSN 2519-4429


  "Про минулих і теперішніх засновників журналу "Пам"ятки України" та його майбутнє".
542122
   Зозуля Григорий Степанович. – М., 1975. – 24с.
542123
  Іваницька Л.В. Зозуля Іван Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 43 : фото
542124
   Зозуля Іван Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 122. – ISBN 978-966-2726-03-9
542125
  Астаф"єв О.Г. Зозуляк Євген Тадейович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 654-655. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
542126
  Юсковець М. Зозульки м"ясочервоні на території Рівненського природного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 19 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
542127
  Савинов Е.Ф. Зоины товарищи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1976. – 357с.
542128
  Бианки В. Зой и Зоя / В. Бианки. – Москва, 1948. – 28с.
542129
  Балла Л.К. Зойк мідної пластини : повість, оповідання / Л.К. Балла. – Київ : Молодь, 1985. – 176 с.
542130
  Басова Л.Д. Зойка и Пакетик : маленькие повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / Людмила Басова. – Москва : Дет. лит., 1988. – 107, [2] с. : ил.
542131
  Вагнер Н. Зойкин жених / Н. Вагнер. – Москва, 1959. – 80с.
542132
   Золовський Андрій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 47-48
542133
   Золовський Андрій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 67. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
542134
   Золовський Андрій Петрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817
542135
   Золовський Андрій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 88-89 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
542136
   Золовський Андрій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 93-94. – ISBN 978-966-439-961-3
542137
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 50-51. – ISBN 966-95774-3-5
542138
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 168. – ISBN 978-966-439-754-1
542139
   Золовський Андрій Петрович (1915-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 187. – ISBN 978-966-933-054-3
542140
  Конвісар В.Т. Золота арка : роман-спогад / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 382 с.
542141
  Котлярук Андрій Золота Баба : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 100-105 : Фото
542142
  Вязьмітіна М.І. Золота Балка.Поселення сарматського часу на нижньому Дніпрі / М.І. Вязьмітіна. – Москва-Київ, 1962. – 239с.
542143
  Гранат К.Х. Золота брама / К.Х. Гранат. – К, 1976. – 142с.
542144
  Толкачова Н.Є. Золота була 1356 р. і королівська влада в Германії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-62. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  В аспекті розвитку королівського права в Германії розглядаються законодавчий акт XIV ст. - "Золота була", історичні передумови її укладення, структура, основні положення та значення в національному германському праві. In aspect of progress of kings ...
542145
  Хитрук В.О. Золота Булава : духовний код Трипілля, України і Європи / Василь Хитрук. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 380-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-28-4
542146
   Золота вежа : українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. – Ужгород : Капати, 1983. – 224 с.
542147
  Гагеруп К. Золота вежа : [повість для дітей серед. шк. віку] / Клаус Гагеруп ; [з норвез. пер. Г. Кирпа ; худож.: О. Московченко]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 117, [3] с. : іл. – Пер. з вид.: Det gyldne tarnet / Klaus Hagerup. Oslo: H. Aschehoug & co (W. Nygaard), 2009. - Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Книготерапія"). – ISBN 978-966-465-355-5
542148
  Кулаковський Віталій Золота галера // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
542149
  Копиленко О. Золота грамота / О. Копиленко. – Київ : Держлітвидав України, 1937. – 47 с.
542150
  Козаченко В.П. Золота грамота / В.П. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 113с.
542151
  Кочура Панас Золота грамота / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 556 с.
542152
   Золота грамота. – Київ, 1970. – 167с.
542153
  Єщенко М. Золота дитина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 11
542154
  Звонська Л.Л. Золота доба грецької патристики й традиції античності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 30-37


  У статті розглядається вплив античної культури на творчість найяскравіших представників християнської літератури ІV століття. The article researches influence of the antique culture on the most famous representatives" creation of the Christian ...
542155
  Лаврінайтіс В.Б. Золота долина / В.Б. Лаврінайтіс. – К., 1962. – 462с.
542156
  Клочко Л. Золота етнографія Скіфії (верхній фриз пекторалі з кургану Товста Могила) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 51-60. – ISSN 0130-6936
542157
  Комаров Л.Г. Золота жилка : гуморески / Л.Г. Комаров. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 190 с.
542158
  Щипківський Г.П. Золота задума : поезії / Геннадій Щипківський ; [ред. І. Прокоф"єв ; худож. Л. Дем"янишина]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 153, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-927-366-6
542159
  Кравченко Є. Золота зоря : одноактні п"єси / Є. Кравченко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 206 с.
542160
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-01-3
Т.1. – 2000. – 496с. – Шифр для профільних бібліотек 03
542161
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-02-1
Т.2. – 2000. – 560с. – Шифр для профільних бібліотек 03
542162
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-03-Х
Т.3. – 2000. – 568с. – Шифр для профільних бібліотек 03
542163
   Золота книга ділової еліти України = Business elite of Ukraine Golden Book : Презентаційний альманах у 4-х т. – Київ. – ISBN 966-7867-00-5; 966-7867-04-8
Т.4. – 2000. – 584с. – Шифр для профільних бібліотек 03
542164
   Золота книга ділової еліти України [Електронний ресурс] = Golden book Business elite of Ukraine. – Київ : Premier - TSV, 2000. – 2 CD. – МСР: PC Pentium-150, ОЗУ 16 Mb; CD-ROM дисковод. ОС: Windows 95, 98 або Windows 2000; Можлива робота у Windows-NT; Відеорежим: 800х600, True Color. – ISBN 966-7867-01-3
542165
   Золота книга ділової еліти України [Електронний ресурс] = Golden book Business elite of Ukraine. – Київ : Premier - TSV, 2000. – 2 CD. – МСР: PC Pentium-150, ОЗУ 16 Mb; CD-ROM дисковод. ОС: Windows 95, 98 або Windows 2000; Можлива робота у Windows-NT; Відеорежим: 800х600, True Color. – ISBN 966-7867-01-3
542166
   Золота книга казок. – К. : Веселка, 1990. – 430с.
542167
   Золота книга українського підприємництва. [Електронний ресурс] = Golden book of Ukrainian business. – Б.м : PREMIER-TSV. – 1 CD. – МСВ: PC Pentium-150, ОЗУ: 16 Mb CD-ROM дисковод: 16-ти швидкісний; ОС: Windows 95, 98 та Windows-NТ; Відеорежим: 800х600, True Color; Можлива робота в режимы 640х480, 256 кольорів. Информація подана укр. та англ. мовами. – ISBN 966-95369-2-8; 966-95369-5-2
542168
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах: Алфавітний покажчик учасників та номінантів. – Київ : Євроімідж, 2001. – 40с.
542169
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-12-9
Т.1. – 2001. – 576с.
542170
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-13-7
Т.2. – 2001. – 584с.
542171
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-14-5
Т.3. – 2001. – 608с.
542172
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-15-3
Т.4. – 2001. – 640с.
542173
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-16-1
Т.5. – 2001. – 640с.
542174
   Золота книга української еліти = Golden book of ukrainian elite : Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – Київ : Євроімідж. – ISBN 966-7867-11-0; 966-7867-17-Х
Т.6. – 2001. – 608с.
542175
   Золота команда // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...Вітаємо студентів механіко-математичного факультету Богдана Ківву, Максима Чаудхарі, Кирила Мулярчика, Микиту Щеглова, Данила Хілька з високими досягненнями у міжнародному математичному конкурсі для студентів університетів 2014 року! Цього року ...
542176
  Петросюк М.І. Золота коронка / М.І. Петросюк. – К., 1987. – 122с.
542177
  Гурдзан І.М. Золота криниця / І.М. Гурдзан. – Ужгород, 1973. – 47 с.
542178
  Дубинський І.В. Золота Липа / І.В. Дубинський. – К, 1962. – 394с.
542179
  Аржевітін С. Золота лихоманка віртуального світу. Можливі варіанти і наслідки легалізації криптовалюти в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 8


  "Поява феномену криптовалюти не була неочікуваною - про створення її як кінцевої мети електронізації грошового обігу давно і відкрито говорили фахівці ІТ-технологій. Проте в Україні науковців вона заскочила дещо зненацька, принаймні публікацій із ...
542180
  Палієнко Сергій Золота лихоманка на дні Чорного моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
542181
  Десятніков О. Золота марка Другого Рейху вступає у друге тисячоліття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 34-45. – ISSN 1811-542X


  Монети Німеччини початку XX ст.
542182
  Донченко О.В. Золота медаль / О.В. Донченко. – Киев, 1954. – 320с.
542183
  Донченко О.В. Золота медаль / О.В. Донченко. – К., 1963. – 398с.
542184
  Донченко О Золота медаль / О Донченко, . – К., 1970. – 362с.
542185
  Донченко О Золота медаль / О Донченко. – Київ : Веселка, 1971. – 346с.
542186
  Донченко О.В. Золота медаль : роман / О.В. Донченко. – Київ, 1983. – 464 с.
542187
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  ННЦ "Інститут біології" вперше взяв участь у Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій та здобув перемогу за наукові дослідження в галузі урології, проктології, генікології тощо. Співробітники Т.В. Берегова, О.В. Кабанов, Н.С. Скочко ...
542188
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  ННЦ "Інститут біології" став учасником Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час" уперше і здобув перемогу. За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних та проктологічних обстежень у хворих. Співробітники ...
542189
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  ННЦ "Інститут біології" став учасником Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час". За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних та проктологічних обстежень у хворих співробітники ННЦ "Інститут біології" ...
542190
  Остапченко Л. Золота медаль за медико-технологічну розробку - у наших біологів! / Л. Остапченко, Т. Берегова, О. Кабанов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  ННЦ "Інститут біології" став учасником щорічного Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий час", який у цьому році пройшов під гаслом "Стійкий розвиток у час змін". За розробку уродинамічної системи та нових методик проведення урологічних ...
542191
   Золота медаль за міжнародне співробітництво / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 3


  На відкритті XVI Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2013" КНУ імені Тараса Шевченка нагороджено Золотою медаллю в номінації "Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти".
542192
   Золота медаль Університетові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Університет одержав Золоту медаль та Почесне звання "Лауреат конкурсу" в номінації "Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі".
542193
  Стельмах М.П. Золота метелиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1955. – 123с.
542194
  Юр"єв В.О. Золота неділя : повість / Валерій Юр"єв // Заповідаю довго жити : оповідання / Г.Г. Мацерук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – С. 187-295
542195
   Золота нива. – Київ, 1985. – 241 с.
542196
  Дзюба І. Золота нитка: нариси про (не)знаних / Іван Дзюба ; упоряд. Олексій Сінченко ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 391, [1] с. – За підтримки Міжнародного фонду "Відродження", Платформи "Велика Ідея", Родини Ольги та Андрія Анісімових. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-763-3
542197
  Серпілін Л.С. Золота осінь : повісті та оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1960. – 185 с.
542198
  Серпілін Л.С. Золота осінь : повісті, оповідання / Л.С. Серпілін. – Київ : Дніпро, 1972. – 362 с.
542199
   Золота осінь Ганни Волкотруб // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 240-242. – ISSN 0320-9466
542200
  Гузій В.М. Золота очеретина : Броварщина : історико-краєзнавчі нариси / Володимир Гузій. – Бровари : Українська ідея, 1997. – 400 с. – ISBN 966-95270-1-5
542201
  Ткачук Н.А. Золота папороть : поезії / Надія Ткачук. – Донецьк : Донбас, 1974. – 48 с.
542202
  Фалько Я. Золота пектораль: легенди, загадки, містика // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 143)
542203
  Шмигельський А.І. Золота пора : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 72 с.
542204
  Горлач Л.Н. Золота пора : повість / Л.Н. Горлач. – Київ, 1988. – 190 с.
542205
  Щегельський П. Золота рибка : Уривок з роману // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С.55-61. – ISSN 0585-8365
542206
  Шавалюк Л. Золота середина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 21-23. – ISSN 1996-1561
542207
  Фігурний Юрій Золота скарбниця українського етносу : [рецензія] / Фігурний Юрій, Висовень Оксана // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 186-187
542208
   Золота скриня : народні легенди й перекази з Північної Волині й Західного Полісся. – Луцьк : Вежа, 1996. – 105c. – ISBN 5-7763-98-62-2
542209
   Золота статуетка для жінок майбутнього // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-47 : фото
542210
  Чурюмов К. Золота сторінка в історії астрономії та космонавтики // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6 : фото


  12 листопада 2014 року в Європейському центрі управління космічними польотами в м. Дармштадт в конференц залі зібралися вчені і журналісти з усього світу, очікуючи повідомлення про відокремлення посадкового зонду Філи від орбітального зонду Розетти. ...
542211
   Золота сторінка історії : кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини - 25 років, ПВНЗ "Київський медичний університет" / [Т.П. Гарник та ін.] ; ВГО "Асоц. фахівців з нар. і нетрадиційної медицини" України ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : [б. в.], 2018. – 36 с. : кольор. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
542212
  Паустовський К.Г. Золота троянда : замітки про письменницьку працю / Констянтин Паустовський ; [пер. з рос. Павла Тарана]. – Київ : Молодь, 1957. – 291 с.
542213
   Золота фортуна : золота енциклопедія сучасності: науково-популярний ілюстрований журнал. – Київ, 2000-. – ISBN 966-7277-79-8
груд. 2000/берез. 2001. – 2000
542214
  Приставкін А.Г. Золота хмаринка ночувала: Повість. Оповідання. / А.Г. Приставкін. – Київ, 1990. – 278с.
542215
  Фіккер Е. Золота четвірка / Е. Фіккер. – Київ, 1966. – 286 с.
542216
  Фіккер Е. Золота четвірка / Е. Фіккер. – К, 1969. – 285с.
542217
  Джусуєв С. Золота чинара : вірші / С. Джусуєв. – Київ, 1986. – 127 с.
542218
  Хуторський П. Золота яма : оповідання / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 80 с.
542219
  Хуторський П. Золота яма : оповідання / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 78 с.
542220
   Золотарев Н.Н.. – Москва, 1979. – 10с.
542221
  Назимок М.М. Золотарство в Україні / М.М. Назимок ; [Держ. пробірна служба]. – Київ : Воля, 2003. – 254, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 966-8329-02-3
542222
  Пуцко Василь Григорович Золотарство давнього Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено огляду й визначенню особливостей давньокиївського золотарства. Простежено адаптацію київськими майстрами XI-ХІІІ ст. візантійських зразків з використанням різних мистецьких технік
542223
  Самков О. Золотарство Лівобережної Черкащини // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 8-13
542224
  Бендюк М. Золотарство Острожчини XVII-XVIII ст. // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 197-203. – ISBN 978-966-2347-36-4
542225
  Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в XIV-XIX століттях на Україні / Д. Щербаківський. – Київ, 1926. – 52с.
542226
  Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в XVI-XIX століттях на Україні / Д. Щербаківський. – Київ, 1924. – 15 с.
542227
  Мелешин С. Золотаюшка / С. Мелешин. – М, 1985. – 308с.
542228
  Григоренко И.Н. Золотая / И.Н. Григоренко. – Краснодар, 1964. – 142с.
542229
  Бааль В.И. Золотая : роман / Вольдемар Бааль. – Рига : Лиесма, 1982. – 430 с.
542230
  Данилова Э.П. Золотая "Валерия" / Э.П. Данилова. – М, 1990. – 190с.
542231
  Иванов Ю.Н. Золотая "Корифена" / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1966. – 175с.
542232
  Гарднер Э.С. Золотая афера // Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – 349с. – ISBN 966-530-015-6
542233
  Званцев С. Золотая бабушка / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1960. – 180с.
542234
  Всеволожский И.Е. Золотая балтийская осень / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1964. – 335с.
542235
  Варавва И.Ф. Золотая бандура / И.Ф. Варавва. – Москва, 1964. – 64с.
542236
  Мусаев М. Золотая брошка : повесть / Магомед Мусаев; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1965. – 136 с.
542237
  Мусаев М. Золотая брошка : повесть / Магомед Мусаев ; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 235 с.
542238
  Намсараев Х.Н. Золотая весна : сказка в стихах / Хоца Намсараев ; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1950. – 84 с.
542239
  Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь / Дж.Дж. Фрэзер. – Москва : АСТ, 1998. – 779с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-237-00089-4
542240
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 1. – М., 1928. – 193с.
542241
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 2. – Ленинград : Атеист
Вып. 2. – 1928. – 139с.
542242
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 3. – Ленинград : Атеист
Вып. 3. – 1928. – 197 с.
542243
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – вып. 4. – Ленинград : Атеист
Вып. 4. – 1928. – 261 с.
542244
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – М., 1931. – 336с.
542245
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 703с.
542246
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. / Д.Д. Фрэзер. – 2-е изд. – М., 1986. – 702с.
542247
  Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: исслед. магии и религии. / Д.Д. Фрэзер. – М., 1980. – 831с.
542248
  Картленд Б. Золотая гондола / Б. Картленд; Пер. с англ. – Москва : Вече, Селена, АСТ, 1997. – 368с. – ISBN 5-88046-094-0
542249
  Смирнов И.А. Золотая гора / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1976. – 175с.
542250
  Токтомушев А. Золотая гора : роман в стихах / Абдрасул Токтомушев ; авториз. пер. с киргиз. А. Преловского. – Москва : Сов. писатель, 1985. – 182 с.
542251
  Токтомушев А. Золотая гора : роман в стихах / Абдрасул Токтомушев ; авториз. пер. с киргиз. А. Преловского. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 235, [3] с.
542252
  Кузнецов Ю.П. Золотая гора / Ю.П. Кузнецов. – М., 1989. – 316с.
542253
  Кочура Афанасий Золотая грамота / Кочура Афанасий. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 614 с.
542254
  Котляр Н. Золотая гривна Мономаха // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 31-33. – ISSN 0235-7089


  В 1821 р. під Черніговом було знайдено Чернігівський змієвик, унікальну монету
542255
  Полянкер Г.И. Золотая долина : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1958. – 395 с.
542256
  Тапалцян Х.К. Золотая долина : роман / Х.К. Тапалцян; пер. с арм. Г.Нерсесяна. – Москва : Советский писатель, 1959. – 620 с.
542257
  Омаров С. Золотая долина : повесть и рассказы / С. Омаров; перевод. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 96 с.
542258
  Ибрагимова З.М. Золотая долина Сибири. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 128 с. : ил. – Миниатюрное издание
542259
  Евладов Б.В. Золотая долина, Академгородок. : (Репортаж из Новосибирского научного центра) / Б.В. Евладов, С.И. Мокшин. – М. : Политиздат, 1966. – 134 с. : илл.
542260
  Болдырев В.Н. Золотая дуга. / В.Н. Болдырев, К.Б. Ивановская. – Москва : Мысль, 1970. – 141с.
542261
  Чумаченко Н. Золотая души прядь / Н. Чумаченко. – Запорожье : Запоріжжя, 1999. – 104с. – ISBN 966-95545-7-8
542262
  Федоров В.Д. Золотая жила / В.Д. Федоров. – Москва, 1979. – 86с.
542263
  Василенко И.И. Золотая жила / И.И. Василенко. – Киев, 1986. – 133с.
542264
  Глуховский С.Д. Золотая звезда / С.Д. Глуховский. – М, 1954. – 208с.
542265
  Думитрашко Н.В. Золотая звезда путешественника / Н.В. Думитрашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 71с. – (Замечательные географы и путешественики)
542266
  Никулин Л.В. Золотая Звезда. / Л.В. Никулин. – М, 1944. – 143с.
542267
   Золотая земля. – М., 1960. – 279с.
542268
  Бударов Г.И. Золотая земля / Г.И. Бударов. – Москва, 1963. – 299с.
542269
  Фахрудинов В.Ф. Золотая зима / В.Ф. Фахрудинов. – Москва, 1990. – 172с.
542270
  Перебеков Ю.Н. Золотая змейка / Ю.Н. Перебеков. – Саратов, 1990. – 109с.
542271
  Алегрия С. Золотая змея : перевод с немецкого / Алегрия С. – Москва : Художественная литература, 1970. – 272 с.
542272
  Шихлы В. Золотая змея : притчи и легенды / Видади Шихлы; пер. с азерб. – Москва, 1984. – 287 с.
542273
  Коуп Д. Золотая иволга : роман / Д. Коуп; Пер. с англ. Н. Емельянниковой. – Москва : Художественная литература, 1970. – 286с. – (Зарубежный роман XX века)
542274
  Леонов Л. Золотая карета / Л. Леонов. – Москва : Искусство, 1957. – 116с.
542275
  Леонов Л. Золотая карета // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 3-78
542276
   Золотая карта Адриатики // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 15 : Фото. – ISSN 1029-5828
542277
  Соловьев В. Золотая книга русской культуры / Владимир Соловьев. – Москва : Белый город, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-7793-1267-7
542278
  Мор Т. Золотая книга столь же полезная, как забавная, о найлучшем устройстве государства и о новом острове утопии / Т. Мор. – М.-Л., 1935. – 239с.
542279
  Абельмас Н.В. Золотая коллекция. Домашняя украинская кухня : [лучшие рецепты : закуски, салаты, первые блюда и др. / Н.В. Абельмас ; сост. С.А. Мирошниченко]. – Донецк : БАО, 2015. – 223, [1] с., [8] л. ил. : ил. – Авт. указан на обороте тит. л. – ISBN 978-966-481-843-5
542280
  Шкавро Л.Г. Золотая колыбель / Л.Г. Шкавро. – М, 1963. – 91с.
542281
  Байкабулов Б.Т. Золотая колыбель : поэма в сонетах / Барот Байкабулов ; перевод с узб. В. Цыбина. – Москва : Правда, 1981. – 31 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 14)
542282
  Левченко С.В. Золотая Колыма / С.В. Левченко. – Москва : АН СССР, 1963. – 95с.
542283
  Хвалынский В.П. Золотая копейка / В.П. Хвалынский. – М, 1961. – 63с.
542284
  Иванов Ю. Золотая корифена : повесть / Ю. Иванов. – Москва : Мысль, 1966. – 175 с.
542285
  Зубков Б.В. Золотая корона / Б.В. Зубков, В.Б. Гольдман. – Москва : Знание, 1977. – 174 с.
542286
  Петриченко Б.Д. Золотая криница / Б.Д. Петриченко. – Москва, 1954. – 68 с.
542287
  Сапронов В. Золотая ладонь / В. Сапронов. – Тула, 1967. – 23с.
542288
  Тагор Р. Золотая ладья: избр. произведения. / Р. Тагор. – Москва, 1989. – 238с.
542289
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1934. – 428 с.
542290
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Москва : Воениздат, 1958. – 408 с.
542291
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – Київ : Дніпро, 1966. – 393 с.
542292
  Дубинский И.В. Золотая липа : Роман / И.В. Дубинский. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 408с.
542293
  Дубинский И.В. Золотая липа / И.В. Дубинский. – М, 1983. – 399с.
542294
  Задорнов Н.П. Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Москва : Современник, 1975. – 430с.
542295
  Задорнов Н.П. Золотая лихорадка / Н.П. Задорнов. – Рига, 1984. – 430с.
542296
  Беспалова Н. Золотая лихорадка в Южной Африке и "бросок Джеймсона" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 60-63


  В 1886 г. в Южной Африке нашли золото. Месторождение обнаружили на возвышенности Витватерсранд (Ранд), водоразделе бассейна Лимпопо и Оранжевой реки, на территории Трансвааля. Возникший там поселок старателей молниеносно разросся в город Йоханнесбург. ...
542297
   Золотая лихорадка путешественников 2020 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 16-17 : Фото
542298
  Козловский М.И. Золотая лоза / М.И. Козловский. – Воронеж, 1970. – 182с.
542299
  Донченко О Золотая медаль / О Донченко. – Москва, 1955. – 308с.
542300
  Степанян А.М. Золотая Медаль : повесть / Анжела Степанян ; автор. пер. с арм. Т. Чайлахян. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 304 с.
542301
  Степанян А.М. Золотая Медаль : повесть / Анжела Степанян ; автор. пер. с арм. Т. Чайлахян. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 304 с.
542302
  Лонгинов А.С. Золотая медаль имени А.С. Попова / А.С. Лонгинов, В.И. Стариков. – Москва, 1980. – 64 с.
542303
  Шаповал М.Т. Золотая метель : стихи / М.Т. Шаповал. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
542304
   Золотая миля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 85 : фото
542305
  Кобзев И.И. Золотая Москва / И.И. Кобзев. – Москва, 1968. – 135с.
542306
  Генатулин Ю А. Золотая моя колыбель : рассказы и повесть / Ю А. Генатулин. – Москва : Современник, 1984. – 240 с.
542307
  Нефедов П.П. Золотая моя Колыма. / П.П. Нефедов. – М., 1972. – 103с.
542308
  Лисянский М.С. Золотая моя Москва / М.С. Лисянский. – М, 1951. – 160с.
542309
  Хмелевская И. Золотая муха : [роман] / Иоанна Хмелевская ; [пер. с пол. Селивановой В.С.]. – Москва : Фантом Пресс, 2003. – 381, [1] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-288-4
542310
  Карасев А.И. Золотая нива / А.И. Карасев. – Пенза, 1958. – 76с.
542311
  Маликов К. Золотая нить : стихи и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 191 с.
542312
  Белоусов В.А. Золотая нить : роман / Валентин Белоусов. – 2-е изд. – Донецк : Донбас, 1981. – 207 с.
542313
  Саянов В.М. Золотая Олёкма / В.М. Саянов. – Москва, 1934. – 64с.
542314
  Греков Б.Д. Золотая орда / Б.Д. Греков, А. Якубовский. – Л., 1937. – 203с.
542315
  Есенберлин И. Золотая Орда : исторической трилогиия / Ильяс Есенберлин ;. – Москва, 1985. – 560 с.
542316
  Есенберлин И. Золотая Орда : роман в 3-х кн. / Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 506 с.
542317
  Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии / В.В. Трепавлов. – Москва : Квадрига ; Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2010. – 69, [3] с., [2] л. карты. – Библиогр.: с. 66-69 и в подстроч. примеч. – (Музейная библиотека : МБ). – ISBN 978-5-91791-029-1
542318
  Греков Б.Д. Золотая орда и ее падение / Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский. – Москва-Ленинград, 1950. – 479с.
542319
  Жумаганбетов Т.С. Золотая Орда. Источники права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 104-106. – ISSN 0132-0769
542320
  Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность / В.Л. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; История ; 9/1990). – ISBN 5-07-001438-2
542321
  Машанова Л.В. Золотая Орда: проблема восточных заимствований в российской государственности и культуре // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 58-69. – ISSN 0869-1908
542322
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 0869-1908
542323
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений. Статья вторая // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 0869-1908
542324
  Калинин В.Д. Золотая орхидея : Бруней. Индонезия. Малайзия. Сингапур. Тайланд. Филиппины / Всеволод Калинин. – Москва : Мысль, 1989. – 304 с. : ил. – ISBN 5-244-00319-4
542325
  Кудаш С. Золотая осень : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Москва : Советский писатель, 1961. – 108 с.
542326
  Рождественский В.А. Золотая осень / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1969. – 118с.
542327
  Рауд М.А. Золотая осень : книга стихов / М.А. Рауд. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112 с.
542328
  Лайне Н.Г. Золотая осень : стихотворения и поэма / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Современник, 1985. – 144 с.
542329
  Устинович Н.С. Золотая падь. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1945. – 90с.
542330
  Уильямс А.Р. Золотая Панама : воины в золотых доспехах / А.Р. Уильямс, Д. Ковентри // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 94-109 : фото, карта
542331
  Чепрунов Б.В. Золотая паутина : роман / Б.В. Чепрунов. – Ташкент : Изд."Еш гвардия", 1963. – 303, III с.
542332
   Золотая паутина. – Фрунзе, 1989. – 159с.
542333
  Иванова О. Золотая пилюля // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 100-102. – ISSN 0012-6756
542334
  Поликарпов С.И. Золотая подкова / С.И. Поликарпов. – Фрунзе, 1963. – 58 с.
542335
  Палькин Н.Е. Золотая подкова / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1977. – 223с.
542336
  Куликов А.П. Золотая пойма. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 284с.
542337
  Савельев В.С. Золотая пора / В.С. Савельев. – Саратов, 1963. – 68с.
542338
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1964. – 175с.
542339
  Ходулин В.Г. Золотая пора / В.Г. Ходулин. – М., 1979. – 111с.
542340
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1981. – 248 с.
542341
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 1998. – 368с. – ISBN 966-7198-42-1
542342
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 2001. – 368с. – ISBN 966-7921-19-0
542343
  Адлова В. Золотая Прага / В. Адлова, З. Адла. – Москва, 1986. – 203с.
542344
  Васютинский Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский. – Москва, 1990. – 235с.
542345
  Комаров П.С. Золотая просека / П.С. Комаров. – Л., 1945. – 67с.
542346
  Домарев К.В. Золотая пряжа / К.В. Домарев. – К., 1991. – 428с.
542347
  Есенберлин И. Золотая птица : два романа / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
542348
   Золотая птица. – М., 1989. – 541с.
542349
  Гримм Я. Золотая птица / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Саратов, 1991. – 238,2с.
542350
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1968. – 484с.
542351
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1973. – 479с.
542352
  Марков С.Н. Золотая пчела / С.Н. Марков. – Москва, 1959. – 128с.
542353
  Никитин С.К. Золотая пчела / С.К. Никитин. – Ярославль, 1966. – 240с.
542354
  Халтурин Ф.Н. Золотая радость. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1961. – 32с.
542355
  Дубовка В.Н. Золотая ранница : стихи, поэма, сказки / Владимир Дубовка; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1961. – 199 с.
542356
  Эриа Ф. Золотая решетка / Ф. Эриа. – М, 1962. – 318с.
542357
  Эриа Ф. Золотая решетка : [роиан] / Филипп Эриа ; [пер. с фр. Н. Жарковой и Б. Песиса]. – Изд. 2 стереот. – Минск : Мир, 1965. – 318 с.


  Пер. с фр. Роман "Золотая решетка является третьей книгой трилогии Филиппа Эриа, посвященной Буссарделям.
542358
  Эриа Ф. Золотая решетка ; Время любить / Ф. Эриа. – Кишинев, 1989. – 434с.
542359
  Сысоев В.П. Золотая Ригма / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1970. – 117с.
542360
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1956. – 229 с.
542361
  Паустовский К.Г. Золотая роза : повести / К.Г. Паустовский. – Москва : Детская литература, 1972. – 559 с.
542362
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1982. – 607 с.
542363
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести, рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с. – (Библиотека юношества)
542364
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести. Рассказы / К.Г. Паустовский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 385с. – (Мир в образах)
542365
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Симферополь : Таврия, 1990. – 190 с. – ISBN 5-7780-0202-5
542366
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Москва : Педагогика, 1991. – 220 с. – ISBN 5-7155-0374-4
542367
  Бальмонт К.Д. Золотая россыпь : избр. пер. / Константин Бальмонт ; [сост. и вступ. ст. А.Д. Романенко]. – Москва : Советская Россия, 1990. – 319, [1] с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. изд. К. Бальмонта: с. 307-308. – ISBN 5-268-00940-0
542368
  Моряков Е.Н. Золотая россыпь: О профессии токаря. / Е.Н. Моряков. – Л., 1987. – 182с.
542369
  Кулаев С. Золотая руда. / С. Кулаев. – Тифлис, 1935. – 133с.
542370
  Живульская К. Золотая рыбка / К. Живульская. – Москва, 1959. – 64с.
542371
  Сулакаури А. Золотая рыбка : роман / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 167 с.
542372
  Энгельхаупт Эрика Золотая рыбка леща переросла. Рыбешка могла подрасти // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 32-33 : фото
542373
  Лиханов А.А. Золотая сабля командира: Рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 40с.
542374
  Марьенков Е.М. Золотая свадьба / Е.М. Марьенков. – Смоленск, 1959. – 132с.
542375
  Токмагамбетов А. Золотая свадьба : избранные стихи / Аскар Токмагамбетов ; пер. с каз. В.Урин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 104 с.
542376
  Полищук Я.А. Золотая свинья / Я.А. Полищук, Б.А. Привалов. – М., 1968. – 80с.
542377
   Золотая свинья с острова Тотсом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34 : Фото
542378
  Давоян Р.Н. Золотая сеть : стихотворения и поэмы / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1988. – 368 с.
542379
  Ярункова К. Золотая сеть. -- Героический дневник / К. Ярункова. – М., 1965. – 174с.
542380
  Каграманова Г.А. Золотая скала / Г.А. Каграманова. – М : Советский писатель, 1991. – 352 с.
542381
  Пермяк Е.А. Золотая сорока / Е.А. Пермяк. – Москва, 1960. – 111с.
542382
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1946. – 148с.
542383
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1947. – 124с.
542384
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Новосибирск, 1951. – 184с.
542385
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Минск, 1955. – 116с.
542386
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1958. – 259с.
542387
  Полянский Е.И. Золотая стрелка / Е.И. Полянский. – М., 1988. – 206с.
542388
  Элиас П.-Ж. Золотая трава // Поездка в Пемполь / Д. Летессье. – Москва : Художественная литература, 1985. – С.
542389
  Абдашев Ю.Н. Золотая тропа : повесть / Юрий Абдашев ; [ил.: И.Я. Коновалов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 136 с. : ил.
542390
  Таранов П. Золотая философия / П. Таранов. – Москва : АСТ, 1999. – 544с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-01675-8
542391
  Семаго Л.Л. Золотая флейта : Рааказы натуралиста / Л.Л. Семаго. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
542392
  Красильников А.В. Золотая Хохлома / А.В. Красильников. – Горький, 1980. – 175с.
542393
  Агаков Леонид Золотая цепочка : повесть / Леонид Агаков; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1956. – 156 с.
542394
  Ганелина Т.Г. Золотая цепочка / Т.Г. Ганелина. – Баку, 1977. – 80с.
542395
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Пенза, 1958. – 390с.
542396
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Барнаул, 1980. – 384с.
542397
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Свердловск, 1986. – 393с.
542398
  Жирков Сергей Золотая цепь Маргерит Лонг // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 56-65


  Лонг Маргерит (1874-1966) - франц. піаністка и педагог
542399
  Лосев П.Ф. Золотая чаша / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1966. – 111с.
542400
   Золотая чаша. – Красноярск, 1975. – 87с.
542401
  Тангрыкулиев К. Золотая чаша : повести / Каюм Тангрыкулиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 192 с.
542402
  Дугинец А.М. Золотая чаша Байтемира / А.М. Дугинец. – М, 1954. – 256с.
542403
  Джусуев С. Золотая чинара : стихотворения и поэмы : пер. с киргиз. / Сооронбай Джусуев ; [вступ. слово Кайсына Кулиева ; ил. Е. Яковлева]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 384 с. : ил. – Миниатюрное издание
542404
  Соловьев В.А. Золотая чума / В.А. Соловьев. – Москва, 1952. – 196с.
542405
  Поляков Б.А. Золотая шайба / Б.А. Поляков, С.А. Фурин. – М., 1968. – 142с.
542406
  Сеф Р.С. Золотая шашка. / Р.С. Сеф. – М., 1963. – 111с.
542407
  Порфирьев Б.А. Золотая шина / Б.А. Порфирьев. – М., 1971. – 191с.
542408
   Золотая энциклопедия кроссвордиста, или Как самому решить кроссворд?. – Донецьк : БАО, 2000. – 560с. – (Ваша компания). – ISBN 966-548-157-6
542409
  Шеренговий О.Г. Золоте весілля : повісті / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1973. – 127 с.
542410
  Нефелін В.Д. Золоте відерце / В.Д. Нефелін. – К., 1962. – 131с.
542411
  Маковій Г.П. Золоте віно з бабусиної скрині : посібник з народознавства для дитячих дошк. установ та мол. школярів / Гарафіна Маковій. – Чернівці : Український письменник, 1993. – 103, [1] с. – Слов. діалектизмів: с. 102-103
542412
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець ; МОН України. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-364-823-1
542413
  Немцов В.И. Золоте дно / В.И. Немцов. – К., 1954. – 268с.
542414
  Котлярчук Андрій Золоте дно, або Скарби Середземного моря : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 88-95 : Фото
542415
  Сидоренко Віктор Золоте запрошення в Україну : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 126-127 : Іл.
542416
   Золоте кільце Івано-Франківщини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – ISSN 0130-5212
542417
   Золоте перевесло. – К., 1969. – 239с.
542418
  Веремійчик О. Золоте перевесло творчости династії Саєнків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – С. 16
542419
  Веремійчик О. Золоте перевесло творчості династії Саєнків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – С. 16
542420
  Світлична Г.П. Золоте перевесло. : поезії / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1963. – 62 с.
542421
  Боньковський О. Золоте перо : текст // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 96-113. – ISSN 0868-4790
542422
  Суховершко Г.В. Золоте перо Василя Симоненка / Григорій Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 65, [1] с. : іл., портр. – Творча спадщина Василя Симоненка - вагомий внесок у розвиток украънської національної журналістики. - Імен. покажч.: с. 59. – Бібліогр.: с. 60. – ISBN 978-966-2256-25-3


  У пр. №1702624 напис: Славним творцям журналу "Журналіст України" з побажанням нових творчих успіхів
542423
  Трохименко В. Золоте перо послужить і сьогодні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 39-40
542424
   Золоте перо. Людмила Мех / [авт.-упоряд., ред. Шевченко С.В.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 295, [1] с., [25] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-27-8
542425
   Золоте правило // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 10-13


  В Київському інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася презентація підручника Анатолія Зленка "зовнішньополітичнна стратегія і дипломатія України".
542426
   Золоте руно : Збірка. Для середнього та старшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1985. – 156с.
542427
  Шупта Дмитро Золоте руно : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 62-65
542428
  Райніс Я. Золоте ситечко : вірші / Я. Райніс. – Київ, 1982. – 16 с.
542429
   Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть : в 2 кн. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-14-3
Кн. 1 : Література раннього Середньовіччя (до 988р.); Література високого Середньовіччя (988-1240). – 2002. – 784 с.
542430
   Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть : в 2 кн. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-19-4
Кн. 2 : Література високого Cередньовіччя (988-1240) ; Література пізнього Cередньовіччя (1240 - середина XV ст.). – 2002. – 784 с.
542431
  Мосенкіс Ю. Золоте слово Михайла Максимовича // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 3 : фото


  210 років з дня народження першого ректора Київського університету.
542432
  Наулко В. Золоте століття давньої землі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 144-146. – ISSN 0869-3595


  Міжнародний науковий форум у Туркменістані.
542433
   Золоте сузір"я. – Ужгород, 1951. – 180с.
542434
   Золоте сузір"я України. Золотий фонд нації / [авт.-упоряд. та авт. ідеї В. Болгов ; ред. рада: А. Баканова та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум ; Ін-т біограф. дослідж., 2011. – 591, [1] с. : іл., фотогр. – Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін. – ISBN 978-966-1641-36-4
542435
  Ільф І. Золоте теля / І. Ільф, Є. Петров. – Київ-Харків, 1936. – 348с.
542436
  Бавбекова І. Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 184-190
542437
  Павличко Д. Золоте яблоко : поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 1998. – 207 с. – ISBN 966-500-106-Х
542438
  Донченко О Золоте яєчко / О Донченко. – Київ, 1962. – 24с.
542439
  Леонов І. Золоте: личило б мовчання. Зневажливе спілкування президента Зеленського з ветеранами АТО обурило українців, які протестують проти капітуляції // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 1, 4


  "«Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і ...
542440
  Лысцов И.В. Золотена / И.В. Лысцов. – М., 1962. – 95с.
542441
  Костин И.А. Золотец / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1968. – 86с.
542442
  Багряний Іван Золотий бумеранг : вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії / Іван Багряний. – Київ : Рада, 1999. – 680 с. – ISBN 966-7087-25-5
542443
  Лубоцький Ю.В. Золотий бутс / Ю.В. Лубоцький, Є. Снєгірьов. – Київ, 1963. – 137с.
542444
   Золотий вересень. – К., 1979. – 328с.
542445
  Павленко С. Золотий вік Батурина (1625 - 1707 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 54-68


  Про М.П. Василенка - С. 65.
542446
  Домбровський М. Золотий вік і образ межі у Тібула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 245-250. – ISSN 2078-340X
542447
  Лігостов В.О. Золотий глечик : лірична комедія / В.О. Лігостов. – Київ : Мистецтво, 1977. – 65 с.
542448
  Тичина П.Г. Золотий гомін : поезії: (Збіpка збіpок) / Павло Тичина ; [Худож. П.М. Ковжун]. – Львів ; Київ : Hаклад Вид[авн.] Спілки "Hові шляхи" ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1922. – 103 с. : поpтp. – (Новітня бібліотека ; Ч. 42)


  Розд. кн: Соняшні клаpнети; Плуг [пpисвячено Є. Тичині]; Замісць сонетів і октав [пpисвячено Г.С. Сковоpоді]
542449
  Тичина П.Г. Золотий гомін / Павло Тичина ; [перед. та біогр. дані М. Ласло-Куцюк]. – Бухарест : Критеріон, 1980. – 158 с. – (Серія "Мала бібліотека")
542450
   Золотий гомін. – К.
1. – 1991. – 352с.
542451
   Золотий гомін : Хрестоматія з українсько літератури для 11 класу. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 623с. – ISBN 966-04-0012-8
542452
  Тичина П. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Тичина ; вступ. стаття, упоряд. та прим. С.А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-87-8
542453
  Юнгер Б.Г. Золотий горішок / Б.Г. Юнгер. – К., 1962. – 180с.
542454
  Гофман Е.Т.А. Золотий горнець : вибрані твори / Ернст Теодор Амадей Гофман ; пер. з нім. Сидір Сакидон та Евген Попович. – Київ : Дніпро, 1976. – 365 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 23)
542455
  Гофман А Е.Т. Золотий горнець, та інші твори / А Е.Т. Гофман; Пер. з німецької Сакидон С. – Київ : Дніпро, 1968. – 303с.
542456
  Охременко В. Золотий дощ / В. Охременко. – К, 1941. – 185с.
542457
  Дяченко С.С. Золотий дощ : повість, оповідання / Сергій Дяченко. – Київ : Молодь, 1982. – 160 с.
542458
  Ретер О. Золотий дощ. / О. Ретер. – Х.-К., 1930. – 259с.
542459
  По Едгар Аллан Золотий жук : (Як було знайдено скарб капітана Кіда) ; Оповідання для молоді / Єдгар По; [Пеpеклад І. Мисика - надпис стерт]. – Кам"янець-Подільський : Видавн. Т-во "Дністеp" ; Дpук. Т-ва "Дністеp", 1920. – 47 с.
542460
  По Едгар Аллан Золотий жук : оповідання про те, як найдено скарб Капітана Кіда / Єдгар А. По ; [За перекладом І. Мисика, вид. в Кам"янці 1920]. – [Львів], 1927. – 36 с. – (Пластова бібліотека ; № 1)
542461
  По Едгар Аллан Золотий жук : Оповідання / По Едгар Аллан. – К. : Веселка, 1972. – 116с.
542462
  По Е. Золотий жук : оповідання та повісті ; пер. с англ. / Едгар Аллан По. – Київ : Дніпро, 2001. – 398 с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-031-Х
542463
  Зінчук С.С. Золотий запас / С.С. Зінчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 102с. – ISBN 5-333-00635-0
542464
  Муратов О. Золотий запас Росії та чехословацький корпус: Бувальщина і Небилиці. / О. Муратов, Д. Муратова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
542465
  Шпак О. Золотий запас таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 11


  Нова книга знакових поезій Андрія Демиденка "Вибухають кульбаби".
542466
  Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях / Вікторія Ярош ; [передм. Ковтун А.А.]. – Київ : Успіх та кар"єра, 2013. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-2082-15-9
542467
  Антоненко-Давидович Золотий кораблик / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Литвидав, 1960. – 107 с. : іл.
542468
  Затуливітер В.І. Золотий корінь / Володимир Затуливітер. – Київ : Щек, 2019. – 187, [1] с. : портр. – Бібліогр.: 184-186. – ISBN 978-966-7139-58-1
542469
  Кохан В.І. Золотий лабіринт / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1983. – 256 с.
542470
  Опільський Юліан Золотий Лев : Повість / Опільський Юліан. – Київ : Художня література, 1989. – 410 с. – (Бібліотека історичної прози)
542471
  Балясна Р.Н. Золотий листопад / Рива Балясна ;. – Київ, 1967. – 111с.
542472
  Павличко Д. Золотий метеорит української поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 185-187. – ISSN 0208-0710
542473
   Золотий обруч. – Х., 1929. – 64с.
542474
  Сварожич Є. Золотий павук вод / Є. Сварожич. – Київ : SUN-NOT, 2001. – 448с.
542475
  Донченко О Золотий павучок / О Донченко. – Х., 1928. – 141с.
542476
  Тома Л. Золотий перетин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 12


  Творчий портрет Олега Чорногуза.
542477
  Каблова Т.Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Каблова Тетяна Борисівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
542478
  Майданович Т.В. Золотий пісок : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1988. – 93 с.
542479
  Гуменна Д. Золотий плуг = The golden plough : роман / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1968. – 291, [1] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою.- Екслібрис: from the library of dr. T. Olesijuk.- Вид. з автографом авт.
542480
  Неухатько Олександр Корнійович Золотий потенціал українського самбо // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : фото
542481
  Єрьомін Д.І. Золотий пояс / Д.І. Єрьомін. – Київ, 1986. – 256с.
542482
  Нікітенко М. Золотий пояс Шимона як сакральний модуль Успенського собору Києво-Печерського монастиря // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 266-274. – ISSN 2310-3310
542483
   Золотий птах. – К., 1966. – 91с.
542484
   Золотий птах : Українські народні казки, записані від М.С. Майора. – Ужгород : Патент, 1998. – 124с. – ISBN 966-7242-50-1
542485
  Білик І.І. Золотий РА : Геродотові історії у вільному переказі / І.І. Білик. – Київ : Веселка, 1989. – 467 с.
542486
  Мачківський М. Золотий ранет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 12 січня (№ 1). – С. 16-17


  З нагоди 75-річного ювілею письменника Мар"яна Красуцького.
542487
  Демченко Ю.М. Золотий Ріг / Ю.М. Демченко. – К., 1986. – 103с.
542488
  Якутський М. Золотий ручей / М. Якутський. – Київ, 1955. – 192 с.
542489
  Осадчий В.П. Золотий ряст / В.П. Осадчий. – К, 1987. – 135с.
542490
  Беккельман Ю. Золотий смерч : записки юнака з порядної сім"ї : роман / Юрген Беккельман ; з нім. пер. Юрій Михайлюк. – Київ : Молодь, 1968. – 183 с. : іл.
542491
  Горобець Ірина Золотий сніг Вірменії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 80-81 : фото
542492
  Сидорук А. Золотий стандарт Волтера Кронкайта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 48-53
542493
  Шталенкова К.І. Золотий стандарт нації: значення персоніфікації в дизайні національних валют Східної Європи // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 81-86. – ISSN 2616-9967
542494
  Пушик С.Г. Золотий Тік : п"єса / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1971. – 86 с.
542495
  Клейн Е. Золотий трансторт. / Е. Клейн. – К, 1971. – 164с.
542496
  Брукнер К. Золотий фараон.Гробниці.Шукачі пригод / К. Брукнер. – К, 1973. – 178с.
542497
  Петльований В. Золотий фініш / В. Петльований. – Київ, 1957. – 71 с.
542498
  Тартаковський Б.С. Золотий фонд / Б.С. Тартаковський. – К., 1953. – 99с.
542499
   Золотий фонд нації : [довідково-біографічне вид.] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2010. – 399, [1] с. : фотоіл. – Імен. покаж.: с. 362-372. – (Золота книга України). – ISBN 978-966-2315-19-6
542500
   Золотий фонд нації : [довідково-біографічне вид.] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн та худож. оформлення І.В. Болгов ; відп. за вип. А.І. Ошитко]. – [5-тє вид., зі змінами та допов.]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Інститут біографічних досліджень, 2014. – 543, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1641-68-5
542501
  Орлов В.М. Золотий фонд партії / В.М. Орлов. – Київ, 1968. – 46с.
542502
  Литвин В. Золотий фонд, національне надбання, основа сьогодення і майбутнього:Виступ Голови Верховної Ради України на ювілейній сесії загальних зборів НАН України. // Голос України, 2003. – 2 грудня


  З нагоди 85-річниці Національної академії наук України та її президента - Б.Патона
542503
  Третяк Тетяна Золотий хлопець : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21 : Фото
542504
  Шахігіан А. Золотий шолом / А. Шахігіан. – К, 1970. – 134с.
542505
   Золотий ювілей Всесвітньої асоціації медичного права. 23-й щорічний Міжнародний конгрес з медичного права // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 193-195. – ISSN 2072-084X
542506
  Зелінська Н. Золотий ювілей зниклої спеціальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326
542507
  Естін Е.Л. Золотий ювілей: зміни у сімейному праві за 50 років // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 68-81
542508
  Лондон Д. Золотий яр : оповідання / Д. Лондон; пер. і передм. А. Ніковського. – [Київ] : Слово, 1925. – 129 с.
542509
  Осадчий Василь Золотими звіздами по синьому : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – ISSN 0868-4790
542510
  Горюнов И.Г. Золотинка / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1950. – 84с.
542511
  Домовитов Н.Ф. Золотинка / Н.Ф. Домовитов. – К, 1967. – 103с.
542512
  Левчаев П.И. Золотиночка : повесть и рассказы / П.И. Левчаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 224 с.
542513
  Гурманчук О.В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 06.01.11 / Гурманчук О.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
542514
  Чейшвили А.Н. Золотистая паутина : роман / А.Н. Чейшвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 212 с.
542515
  Чжинун Си Золотистые акробаты. Снежные призраки : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 84-92 : Фото. – ISSN 1029-5828
542516
  Мурильо Хосе Золотистый, как мед = Rubio como ia miel : Кн. для чтения на исп. яз. для 7-8 кл. сред. шк. / Мурильо Хосе. – Москва : Просвещение, 1987. – 96с.
542517
  Кочетов В.С. Золотица / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1965. – 103с.
542518
  Петренко Л. Золоті акварелі осені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 - 8 листопада (№ 49). – С. 7


  Вірші студентки КНУ імені Тараса Шевченка.
542519
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1979. – 352 с.
542520
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1982. – 512 с.
542521
  Бобак С. Золоті верби // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0868-4790
542522
  Шапаренко О.М. Золоті весла / О.М. Шапаренко. – К., 1979. – 104с.
542523
  Зуєвський Олег Золоті ворота = The golden gate : Поезії / Зуєвський Олег. – Мюнхен, 1947. – 63 с.
542524
  Головченко І.Х. Золоті ворота : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 380с.
542525
  Смілянський Л.І. Золоті ворота : Роман. Повісті. Новели / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1991. – 813 с. – ISBN 5-308-01035-8
542526
  Бердник О. Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв"ю / Олесь Бердник. – Київ : Смолоскип, 2008. – 416 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). – ISBN 978-966-1676-02-1
542527
  Тарасенко В. Золоті ворота : історія України в легендах і переказах / Валентина Тарасенко, Ганна Дніпрова. – Київ : Український письменник, 2009. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 966-579-240-7
542528
  Бердник О. Золоті Ворота = The golden gate : повісті / Олесь Бердник. – Париж [etc.] : Смолоскип, 1975. – 163, [3] c. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Н обкл. відомості щодо назви: збірка повістей. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 18)
542529
  Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві / С.О. Висоцький; Пер. з російської мови. – Київ : Техніка, 2000. – 158с. – Бібліогр.:с.158. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-192-1
542530
  Федорова Л.Д. Золоті ворота в Києві як об"єкт громадської опіки в XIX- на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 25-36. – ISSN 2077-9496
542531
  Пачовський Василь Золоті ворота й український переказ про Михайла Семилітка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
542532
  Шалапнова-Рушай Золоті ворота Києва знайдено? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 10-11
542533
   Золоті ворота перемоги. – К., 1974. – 152с.
542534
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1968. – 751 с.
542535
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ
кн. 1. – 1981. – 558с.
542536
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1986. – 557с.
542537
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ
кн. 1. – 1989. – 494с.
542538
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце; Білий морок : Історичні романи / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 944с.
542539
  Фурман А. Золоті джерела кохання / А. Фурман. – Тернопіль, 2000. – 32с. – ISBN 966-7411-75-3
542540
  Підпалий В.О. Золоті джмелі : вибрані твори / Володимир Підпалий ; [упоряд. Н. Підпала]. – Київ : Твім інтер, 2011. – 553, [7] с. : фото. – На обкл. портр. В. Підпалого художниці Л. Лободи. – ISBN 966-7430-33-2
542541
  Ткачук Наталія Золоті дзвони соняшників, зморшкуваті долоні вересня і 10 завдань з української мови за темою "Складне речення" : матеріали до уроку зачаровування словом // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-81
542542
  Лупій О. Золоті еклоги : Поезії, поема / Олесь Лупій. – Львів : Логос, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7379-10-8
542543
  Василенко К.Ю. Золоті зерна / К.Ю. Василенко. – Київ, 1963. – 324с.
542544
   Золоті зірки України : Герої Радянського Союзу. – Київ : Укртелеком, 2002. – 136с. – ISBN 966-8054-00-8
542545
  Старченко Олена Золоті історії : Україна чудес / Старченко Олена, Андреєв Михайло // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 96-100 : Фото
542546
  Ревуцький Д. Золоті ключі / Д. Ревуцький. – Київ
3. – 1929. – 105с.
542547
  Крижанівський С.А. Золоті ключі : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 100 с.
542548
   Золоті ключі. – К.
2. – 1964. – 140с.
542549
   Золоті ключі. – К.
3. – 1964. – 148с.
542550
   Золоті ключі : українські народні пісні / авт.-упоряд. Роман Стецюк ; [ред. В.М. Пономаренко]. – Київ : Музична Україна, 2011. – 436, [16] с. : іл., ноти. – ISBN 979-0-707527-09-2
542551
  Шпак В. Золоті ключі нащадка гетьманів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 квітня (№ 63). – С. 8


  Дмитро Миколайович Ревуцький - музикознавець, фольклорист і музичний діяч.
542552
  Дейнега І.І. Золоті книги української етнографії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 45-53


  Збірник "Украинские национальные песни" М. Максимовича був першим науковим виданням українських народних пісень. Є фото М. Максимовича.
542553
  Єсенберлін І. Золоті коні прокидаються / І. Єсенберлін. – К, 1986. – 384с.
542554
  Слапчук В. Золоті куполи : поезії / Василь Слапчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 276 с. – ISBN 978-966-361-309-3
542555
  Шпол Ю. Золоті лисенята / Ю. Шпол. – 268с.
542556
  Яровий О.С. Золоті литаври краси ("романтика звичайного" в новелах Олеся Гончара "Модри камень" (1946) та "Соняшники" (1950)) // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 200-205. – ISBN 978-966-171-251-4
542557
  Митін Д. Золоті медалі - наші! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  За інформацією викладача мех.-мат. ф-ту, студенти механіко-мат. ф-ту Кирило Мулярчик та Максим Чорний завоювали золоті медалі на міжнародній Південно-Східній Європейській олімпіаді (Болгарія) для студентів молодших курсів
542558
  Назаров Н. Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури. ...
542559
   Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури.
542560
  Рильський М.Т. Золоті меди : вибрані поезії / М.Т. Рильський; Упоряд. П. Іванова. – Київ : Дніпро, 1974. – 191 с.
542561
   Золоті Нагороди чемпіоната світу з програмування у наших кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Нещодавно в м. Харбіні (Китай) на базі Харбінського інженерного ун-ту відбувся фінал 34-го чемпіонату світу з програмування серед студентів ВНЗ, який проводиться під егідою ACM (Association for Computing Machinery, www.acm.org). Спонсором змагань ...
542562
  Данилевська О Н. Золоті орелі / О Н. Данилевська, М.М. Ткач. – Київ, 1997. – 40 с.
542563
  Бошков В.М. Золоті п"ятдесят : зб. віршів / Віталій Бошков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-927-432-8
542564
  Вовк М.П. Золоті пальці / М.П. Вовк. – Ужгород, 1979. – 88с.
542565
  Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 81-93. – ISSN 0236-1477
542566
  Бурлаков С.Р. Золоті ранети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 126 с.
542567
   Золоті роковини : До 50-річчя Великої української національної революції та відновлення української державності, 1917-1967 // Календар - альманах Українського народного союзу на ... рік / Український народний союз. – Джерзі Ситі - Ню Йорк, 1967. – 256с.
542568
  Коротич В.О. Золоті руки : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1961. – 88 с.
542569
   Золоті руки. – Київ, 1981. – 57с.
542570
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження. – Донецьк : БАО, 2007. – 224с. : іл. – ISBN 978-966-338-790-1
542571
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження / [ уклад. О.В. Зав"язкін ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-481-201-3
542572
  Суптеля Д.В. Золоті серця / Д.В. Суптеля. – К., 1959. – 148с.
542573
  Мартинова Т.Д. Золоті скарби творчості / Мартинова Т.Д. – Одеса, 1971. – 63 с.
542574
  Гете Йоганн Вольфганг Золоті слова / Гете Йоганн Вольфганг; З нім. перекл. М. Ігнатенко. – Ніжин - Київ : Просвіта, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7391-18-3
542575
  Сигалов А. Золоті слова. І ноти: як створювали українськi пiснi-шедеври // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 10-11


  "13 листопада 2014 року спецiальна сесiя Київської мiської ради ухвалила рiшення: офiцiйним гiмном Києва вважати пiсню композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка «Києве мiй». З цiєї нагоди до Києва прилетiла з Нiмеччини Тамара Шамо - дочка ...
542576
   Золоті сторінки аграрної науки України / Нац. акад. аграр. наук ; [упоряд.: Т.В. Шевченко, М.В. Гетьман, А.В. Доронін та ін. ; ред. рада: Я.М. Гадзало (голова), А.В. Балян, М.В. Роїк та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-540-543-6
542577
   Золоті сторінки олімпійського спорту України. – Київ, 2000. – 192с. – ISBN 966-7133-32-Х
542578
   Золоті сторінки української культури = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Петрова О.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-00-6
Т 1. : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, І.Д. Гамкало та ін.]. – 2008. – 1 електрон. опт. диски (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 26,5х20,5)
542579
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-08-2
Т. 2 : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, Т.А. Дзюбенко та ін.]. – 2009. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture / Богуцький Ю. П. [та ін.] ; Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — [Київ] : Інфодиск, [200–]–. Т. 2. - Київ, [2009]. — 1 електр. опт. диск ...
542580
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-11-2
Т. 3 : Українське бароко=Ukrainian barogue / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.Д. Безгін, Д.В. Степовик та ін.]. – 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Третій том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячений мистецтву XVII - XVIII ...
542581
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-17-4
Т. 4 : XX століття. Особистості=XX centuru. Personalities / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, Д.В. Безгін, Г. Чміль та ін.]. – 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Четвертий том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується видатним художникам ...
542582
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Яковлева І., Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-30-3
Т. 5 : Сучасність=Modern times / [ідея, розроб. проекту, авт. група: Ю. П. Богуцький, В. Чепелик, Г. Чміль та ін.]. – 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: П"ятий, завершальний том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується мистецтву ...
542583
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 232с. – (Романи й повісті ; № 7)
542584
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 447с.
542585
  Іванченко Р. Золоті стремена / Раїса Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-179-0
542586
  Чередниченко Д.С. Золоті струни / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1981. – 72 с.
542587
  Нагірняк В. Золоті струни пісенного вівтаря нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 січня (№ 1)


  Книга Василя Нагірняка "Орфей Собору Нації" про життя і піснетворчу діяльність Володимира Івасюка.
542588
   Золоті твори для школярів та абітурієнтів. – Донецьк : БАО, 1999. – 320с. – ISBN 966-548-080-4
542589
  Біксей Л. Золоті фонди музею : 115-та річниця від дня народження художника СРСР Йосипа Бокшая // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 0130-1799
542590
  Коцюба Г.М. Золоті хліба / Г.М. Коцюба. – Харків, 1934. – 80с.
542591
  Сосюра В. Золоті шуліки : Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : Книгоспілка. – 80с.
542592
  Чернышов Н.М. Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах КМА - единая рудообразующая система // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 78-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0204-3548
542593
   Золото-сереброрудные метасоматиты в черносланцевых толщах. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1987. – 234с.
542594
  Котляр И.Н. Золото-серебряная рудоносность вулканоструктур. / И.Н. Котляр. – М, 1986. – 261с.
542595
  Демченко М.Ю. Золото - важлива складова міжнародних резервів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 118-124. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
542596
  Балабин С.П. Золото - металл благородный / Станислав Балабин ; [худож. С. Есипов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1975. – 416 с. : ил.
542597
   Золото. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Вид-во Т-ва "Просьвіта", за червень 1908 [р.] ; Ч. 338)
Ч. 2. – 1908. – 40 с. : іл., табл.


  Зміст: Золото [про розробку родовищ]; Гроші [стаття] / Г.Х. [Г.М. Хоткевич]. Вовкулака: Оповіданє / Д. Мамін-Сібіряк; Пер. Г. Хоткевич. Бог на землі: Індійська казка / Г. Джуян. Дещо про векслї [стаття] / К.А. Левицький.
542598
  Мейстер А.К. Золото / А.К. Мейстер. – Л.
18. – 1925. – 1-48с.
542599
  Сандрар Блэз Золото : чудесная повесть о генерале Иоганне Августе Сутере / Блез Сандрар ; пер. с фр. М.М. Симонович. – Москва : Прометей, 1926. – 132 с.
542600
   Золото : Сборник. – Свердловск : ОГИЗ, 1946. – 160 с.
542601
  Ажаев В.Н. Золото : рассказы / В.Н. Ажаев. – Хабаровск : Дальгиз ; Тип. газ. "Суворовский натиск", 1948. – 176 с. – (Библиотека советской прозы)
542602
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1950. – 424с.
542603
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 544с.
542604
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 817с.
542605
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 64с.
542606
  Мамин-Сибиряк Золото : Роман / Мамин-Сибиряк. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 296с.
542607
  Полевой Б. Золото / Б. Полевой. – Москва, 1954. – 496 с.
542608
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1955. – 526с.
542609
  Упит А.М. Золото : роман / А.М. Упит. – Рига : Латгосиздат, 1956. – 406 с.
542610
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1957. – 304с.
542611
  Козланюк П.С. Золото / П.С. Козланюк. – Львів, 1958. – 48 с.
542612
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1958. – 519с.
542613
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Липецк, 1960. – 390с.
542614
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Воронеж, 1967. – 399с.
542615
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1968. – 496с.
542616
  Петров П.П. Золото / П.П. Петров. – Иркутск, 1970. – 295с.
542617
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Минск, 1983. – 432с.
542618
  Аникин А.В. Золото : междунар. экон. аспект / А.В. Аникин. – Москва : Международны отношения, 1984. – 319 с., 12 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 312-318
542619
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1985. – 559с.
542620
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1985. – 528с.
542621
   Золото. – М, 1986. – 9с.
542622
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1987. – 268с.
542623
  Аникин А.В. Золото / Аникин А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 335 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 324-330
542624
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.156-174
542625
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.160-174
542626
  Мамин-Сибиряк Золото / Дмитрий Мамин-Сибиряк. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 280, [3] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-071859-7
542627
  Митюрин Дмитрий Золото "Черного принца" : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 58-63 : Фото
542628
   Золото Альберты. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 335 с.
542629
  Горобець О. Золото Андріївської церкви: Жан Батист Ле Пренс // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 58-61
542630
  Паламарчук Андрей Золото Бактрии. Дары прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 74-90 : фото
542631
   Золото бала : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-21 : Фото
542632
  Гулик Р. Золото Будды : Китайская детективная повесть / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. Е. Звягина, М. Арьевой. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 229с. – (Детектив из жизни Средневекового Китая). – ISBN 5-8301-0215-3
542633
  Иванов А.В. Золото бунта : роман / Алексей Иванов. – Новая ред. – Москва : АСТ, 2013. – 701, [3] с. – (Редакция Елены Шубиной). – ISBN 978-5-17-078752-4
542634
  Иванов А. Золото бунта, или Вниз по реке теснин : [роман] / Алексей Иванов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 704с. – ISBN 5-352-01485-1
542635
  Летников Ф.А. Золото в гидротермальном процессе / Ф.А. Летников, Н.В. Вилор. – Москва : Недра, 1981. – 225с.
542636
   Золото в недрах Крыма / Е.Ф. Шнюков, И.В. Гаврилюк, Н.А. Маслаков [и др. ; отв. ред. Е.А. Кулиш] ; НАН Украины, Гос. науч. учреждение, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : Логос, 2010. – 185, [2] с., [1] л. ил., слож. вдвое : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-02-5698-9
542637
  Михалевский Ф.И. Золото в период мировых войн / Ф.И. Михалевский, 1945
542638
  Погребняк Ю.Ф. Золото в природных водах Забайкалья / Ю.Ф. Погребняк. – Москва, 1983. – 53с.
542639
  Михалевский Ф.И. Золото в системе капитализма после второй мировой войны / Ф.И. Михалевский. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 235 с.
542640
  Боришкевич О.В. Золото в сучасній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
542641
  Братюк В.П. Золото в Україні: інвестиція чи бізнес. сучасний погляд / В.П. Братюк, Г.Т. Михальчинець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 191-197. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
542642
  Баукова Т.В. Золото в химии и медицине / Т.В. Баукова, Д.А. Леменовский; Бауков Т.В., Леменовский Д.А. – Москва : Знание, 1991. – 31 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. "Химия" ; № 8/1991 ; "Химия")
542643
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов. – М., 1968. – 256с.
542644
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов. – М., 1984. – 478с.
542645
  Перец Павел Золото ван Рейна : Вечный дозор. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 22-35 : Фото
542646
  Искандер Ф.А. Золото Вильгельма : повести, рассказы / Фазиль Искандер. – Москва : Эксмо, 2010. – 637, [2] с. : портр. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-41972-2


  Содерж.: Школьный вальс, или Энергия стыда: повесть; Стоянка человека: избранные главы; повести, рассказы: Оладьи тридцать седьмого года; Богатый Портной и хиромант; Колчерукий; Незваный гость; Дедушка; Путь из варяг в греки; Жил старик со своей ...
542647
  Непокупний А.П. Золото вікон: поезії / А.П. Непокупний. – К., 1989. – 114с.
542648
  Дерюгин Ю.Н. Золото Гвинеи: история, геология, поиски, разведка, добыча / Дерюгин Ю.Н. – Москва : Акварель, 2021. – 387, [1] с. : ил., карт. – Рез. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 371-377. – ISBN 978-5-904787-79-0
542649
  Кожевников Н.П. Золото далекой бухты / Н.П. Кожевников. – Свердловск, 1970. – 59с.
542650
   Золото доколумбовой Америки. – Москва, 1976. – 191с.
542651
   Золото древней Америки. – Л., 1976. – 14с.
542652
  Ковальчук М.С. Золото з осадочних комплексів Українських Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 55-65. – Бібліогр.: 21 назв.
542653
   Золото з рудоносних порід Гайчурської ділянки (Західне Приазов"я) / Сукач Віталій, Ковальчук Мирон, Вишневський Олексій, Неживой Сергій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
542654
  Бломберг Р. Золото и Анаконда / Р. Бломберг. – Пер. с шведського. – Киев : Молодь, 1961. – 136с.
542655
  Ярмонкин В. Золото и кредитный рубель / В. Ярмонкин. – 2-е значит. доп. изд. – Санкт-Петербург : Банкирск. дом Генрих Блокк, 1887. – [4], 167 с
542656
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 17-73. – ISSN 0131-2561
542657
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 13-86. – ISSN 0131-2561
542658
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : [ історичний роман-трилер ] / Віктор Савченко. – Дніпропетровськ : Зоря, 2007. – 448с. – ISBN 978-966-511-255-6
542659
  Лієлайс А.К. Золото інків / А.К. Лієлайс. – К., 1986. – 231с.
542660
  Кульчицький С. Золото кайзера на службі Владіміра Лєніна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 45 (625), 8 -14.11.2019. – С . 52-55. – ISSN 1966-1561
542661
  Михалевский Ф.И. Золото как денежный товар / Ф.И. Михалевский. – М., 1937. – 188с.
542662
  Гаухман О.Л. Золото как инструмент укрепления финансовых позиций ведущих стран Европы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 107-119. – ISSN 0235-5620
542663
  Мазур Андрій Золото Каліфорнії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-58 : фото
542664
  Вассерман Я. Золото Кахамарки / Я. Вассерман. – Москва, 1956. – 51с.
542665
   Золото Колумбии. – Л., 1979. – 26с.
542666
   Золото Колумбии. – М., 1988. – 37с.
542667
  Дуке Гомес Золото Колумбии: Ювелирное искусство индейцев / Дуке Гомес, Луис. – М., 1982. – 51с.
542668
  Чиркова Елена Золото кормит, золото поит, золото нагишом водит : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 78-84 : Фото
542669
  Булычева А.А. Золото листопада / А.А. Булычева. – Киев, 1983. – 87с.
542670
  Бачинська К. Золото Мексики. Українець здобув перемогу на науковому конкурсі у Мексиці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 140). – С. 2


  "Студент Київської політехніки на міжнародному конкурсі створив найкращий зі 120 проектів. Хлопець запропонував нову технологію очищення води від нафти. Нафтові розливи на воді хлопець запропонував ліквідовувати досить швидко. Для цього він хоче ...
542671
  Ногейра Золото Мономотапы и португальские торговцы / Ногейра, Кошта А. де. – Москва, 1984. – 64 с.
542672
  Пессель М. Золото муравьев / М. Пессель. – Сокр.пер. с франц. – Москва : Мысль, 1989. – 192 с.
542673
  Тихомиров Виктор Золото на ветру / Тихомиров Виктор. – М. : ИМА-пресс, 1990. – 90с.
542674
  Горюнов А. Золото нации : иллюстр. история укр. бокса / [Антон Горюнов ; перевод: А. Киричук, М. Николаенко]. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 344, [2] с. : ил., табл., портр. – На тит. л. авт. не указ. – (Саммит-Книга : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7350-04-9


  У пр. № 1739529 напис: С наилучшими пожеланиями от автора! А. Борюнов. Владимиру Бугрову с наилучшими пожеланиями! Удачи! С уважением 1.XII.2015. М. Завьялов, г. Киев
542675
  Шаїнський Ю. Золото нації : український олімпійський п"єдестал / Юхим Шаїнський ; фот. Йосипа Шаїнського, Юхима Шаїнського, Миколи Бочєка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 158, [2] с. : фотоіл., табл. – (Саміт-Книга : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-138-2
542676
  Маротта Д. Золото Неаполя / Д. Маротта. – Л, 1989. – 460с.
542677
  Эбаноидзе Игорь Золото Нормандии : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 94-101
542678
   Золото Перу. – М., 1988. – 8с.
542679
  Лиховид І. Золото Поділля - в Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  У Національному історичному музеї відкрилася виставка ексклюзивних і знакових для світової історії артефактів.
542680
  Тригуб В. Золото Полуботка ніхто не шукав! // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-5


  Золото Павла Полуботка
542681
  Руднєв Є.М. Золото про чорний день / Є.М. Руднєв. – Київ : Молодь, 1987. – 190 с.
542682
  Ренников А. Золото Рейна : о немцах в России / А Ренников [псевд.]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина, "Новое время"], 1915. – [2], 395 с. : ил., карт.
542683
   Золото Рейна. – Л., 1934. – 60с.
542684
  Уильямс А.Р. Золото с колесницы Тутанхамона. Царское золото // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 72 : фото
542685
  Рудим В.В. Золото Севера. / В.В. Рудим. – М., 1969. – 176с.
542686
  Хазанов А.М. Золото скифов / А.М. Хазанов. – М, 1975. – 143с.
542687
  Хамматов Я.Х. Золото собирается крупицами : романы / Я.Х. Хамматов. – Москва, 1975. – 672 с.
542688
  Хамматов Я. Золото собирается крупицами. : роман / Я. Хамматов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 431 с.
542689
  Семашкевич Р. Золото соломы : стихи / Рыгор Семашкевич ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 31 с.
542690
   Золото Тувы // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С. 56-57. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
542691
  Крол Алексей Золото фаюмских мумий : археология // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 66-76 : Фото, карта
542692
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1957. – 331с.
542693
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1966. – 300с.
542694
  Синенко В.І. Золото Чорної Гори / В.І. Синенко. – Київ, 1977. – 630с.
542695
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1987. – 613с.
542696
  Иванов А.Л. Золото, добытое в небе / А.Л. Иванов. – К., 1978. – 160с.
542697
   Золото, Конь и Человек. – М., 1961. – 357с.
542698
  Ковальчук М. Золото, мідь і срібло в корі звітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка / М. Ковальчук, Ю. Крошко, О. Шестаков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 14-24. – ISSN 2078-6220
542699
  Ковальчук М.С. Золото, срібло та мідь у корі вивітрювання Юріївського родовища (Кіровоградський блок, Україна) / М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко, О.Ю. Шестаков // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 16-24 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2415-7848
542700
  Рыбкин Ю.И. Золото. / Ю.И. Рыбкин. – Ташкент, 1965. – 47с.
542701
  Малышев В.М. Золото. / В.М. Малышев, Д.В. Румянцев. – М., 1979. – 287с.
542702
  Фосс Г.В. Золото. (Типы месторождений, история добычи, сырьевые базы) / Г.В. Фосс. – М., 1963. – 174с.
542703
  Полевой Б.Н. Золото. Анюта / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 528 с.
542704
   Золото. Горноразведывательные и эксплуатационные работы на месторождениях золота. – Москва, 1970. – 158с. – На обор.тит.л. сост.: Рабинович С.И. – (Библиографическая информация)
542705
   Золото. Обогащение золотосодержащих руд и песков и методика их анализа : Библиографический указатель отеч. и иностр. лит. за 1960-1967 г. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 131с. – (Библиографическая информация)
542706
  Михальський В.В. Золото: фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 132-138 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв
542707
  Мамин-Сибиряк Золото; Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Нальчик, 1987. – 640с.
542708
  Рассохин В.В. Золотоая кувшинка / В.В. Рассохин. – Тула, 1971. – 80с.
542709
  Вязьмитина И М. Золотобалковский могильник / И М. Вязьмитина, . – Київ, 1972. – 190с.
542710
   Золотов Юрий Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 255-274. – ISBN 966-594-386-3
542711
  Колісник В. Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.61-64. – ISSN 0132-1331
542712
  Заваруєва О.С. Золотовалютні резерви України: призначення та проблеми формування // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
542713
  Гарбар Ж. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.49-52. – ISBN 966-654-085-1
542714
  Наркевич С. Золотовалютные резервы: история, определение, состав и современные функции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 86-105 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
542715
  Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность использования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-53. – ISSN 0207-3676
542716
   Золотоверхий Київ = The Golden Domes of Kyiv : photoalbum : фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 157, [3] с.
542717
  Фісун О. Золотоверхий у документах і фактах // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3. – С.170-176. – ISSN 0208-0710


  Михайлівський Золотоверхий собор. Історія у віках.Подано також фото собору 1934-1937рр.
542718
  Харитонов Віталій Золотовмісні мінерали у складі ільменту Носачівського родовища / Харитонов Віталій, Харитонова Таїсія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
542719
  Афанасьев А.А. Золотодобывающая промышленность капиталистических стран : экономический обзор / А.А. Афанасьев. – Москва : Госфиниздат, 1963. – 64 с.
542720
  Цкитишвили Д.И. Золотое богатство. / Д.И. Цкитишвили. – Тбилиси, 1962. – 15с.
542721
  Рождественский В.А. Золотое веретено / В.А. Рождественский. – Петербург, 1921. – 60с.
542722
  Богат Е.М. Золотое весло / Е.М. Богат. – М, 1977. – 287с.
542723
  Аксельрод Г.С. Золотое дело : повесть / Аксельрод Г.С. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 151 с.
542724
   Золотое десятилетие рок-поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 160 с.
542725
  Бунин И.А. Золотое дно : рассказы 1903-07 г. / Ив. Бунин. – 2 изд. – Москва : Книгоиздат писателей в Москве, 1914. – [8], 210, [6] с.
542726
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Калинин, 1949. – 306с.
542727
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Алма-Ата, 1953. – 291с.
542728
  Солоухин В.А. Золотое дно / В.А. Солоухин. – М, 1956. – 244с.
542729
  Личутин В.В. Золотое дно / В.В. Личутин. – Архангельск, 1976. – 311с.
542730
  Соловьев Г.В. Золотое дно / Г.В. Соловьев. – Новосибирск, 1982. – 199с.
542731
  Радов А.Г. Золотое дно / А.Г. Радов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 237 с.
542732
  Спиридонов А.Я. Золотое дно / А.Я. Спиридонов. – Йошкар-Ола, 1991. – 286с.
542733
  Славин С. Золотое дно Арктики // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 10-11. – ISSN 0320-331Х


  Природні ресурси Арктики
542734
   Золотое зарево. – Алма-Ата, 1979. – 149с.
542735
  Левашов В.В. Золотое звено : [Книга про Байкало-Амур. магистраль, напис. ее строителями] / Рассказы строителей собрал и прокоммент. писатель Владимир Левашов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 192 с. : ил., цв. ил. – (Антология всесоюзных ударных комсомольских строек . БАМ: от нулевого километра до наших дней)
542736
  Филатов В.И. Золотое звено : повесть / В.И. Филатов ; [худож. Н.Н. Стасевич]. – Москва : Воениздат, 1987. – 319 с. – (Библиотека юного патриота ; О родине, подвигах, чести)
542737
  Воскресенская З.И. Золотое зерно / З.И. Воскресенская. – Москва, 1990. – 223с.
542738
  Постникова-Лосева Золотое и серебряное дело XV-XX вв. / Постникова-Лосева. – Москва, 1983. – 275с.
542739
  Константинов М.М. Золотое и серебряное оруденение вулканогенных поясов мира / М.М. Константинов. – М., 1984. – 165с.
542740
  Маршак С.Я. Золотое колесо / С.Я. Маршак. – Москва, 1987. – 122с.
542741
  Якубов А. Золотое колечко : повести и рассказы / Адыл Якубов; пер. с узб. А.Павлова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 163 с.
542742
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1958. – 288с.
542743
  Дгебуадзе-Пулария Золотое кольцо : роман-хроника / Дгебуадзе-Пулария; Пулария Дгебуадзе; пер. с груз. Т.Гвелесиани. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 543 с.
542744
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1973. – 551с.
542745
  Кудрявцев Ф.Ф. Золотое кольцо / Ф.Ф. Кудрявцев. – Ленинград, 1974. – 231 с.
542746
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин. – М., 1975. – 207с.
542747
   Золотое кольцо. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1976. – 264 с.
542748
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин, В.В. Струков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 335с.
542749
  Аникина Наталия Золотое кольцо Болгарского SPA // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 54-60 : фото
542750
   Золотое кольцо России. – Москва, 1982. – 240с.
542751
  Лаврентьев А.В. и др. Золотое кольцо России / А.В. и др. Лаврентьев. – Москва, 1984. – 350с.
542752
  Пиняев И.Д. Золотое кольцо. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1963. – 62с.
542753
  Каплунов Ю.М. Золотое новогодье / Ю.М. Каплунов. – Свердловск, 1977. – 77с.
542754
  Скотт Айра Золотое обеспечение и великая депрессия тридцатых годов / Скотт Айра. – М., 1970. – 3с.
542755
   Золотое облако. – М., 1975. – 172с.
542756
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Томск, 1963. – 120с.
542757
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Новосибирск, 1969. – 175с.
542758
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1979. – 246с.
542759
  Белашов В.И. и др. Золотое ожерелье Сумщины: Путивль, Глухов, Ромны : путеводитель / В.И. Белашов и др. – Харьков : Прапор, 1987. – 150. [1] с. : ил.
542760
   Золотое озеро. – Барнаул, 1976. – 143с.
542761
  Малышев А.А. Золотое озеро. Повесть. / А.А. Малышев. – М.-Л., 1952. – 256с.
542762
  Жиенбаев С. Золотое перо : стихи, баллады, поэма / С. Жиенбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 151 с.
542763
  Вергасов И.З. Золотое поле / И.З. Вергасов. – Симферополь
1. – 1960. – 423с.
542764
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А. Гусейнов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 223 с. – (Университет молодого марксиста)
542765
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А.А. Гусейнов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1988. – 269с.
542766
  Горбунов Б.П. Золотое ружье / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 44с.
542767
  Замчалов Г.Е. Золотое руно / Г.Е. Замчалов, О.В. Перовская. – М., 1957. – 175с.
542768
  Кругляков Г.В. Золотое руно / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1978. – 102с.
542769
   Золотое руно. – Киев, 1986. – 318с.
542770
  Лебедев В.А. Золотое руно / В.А. Лебедев. – Москва, 1989. – 379с.
542771
   Золотое руно. – М., 1992. – 79с.
542772
  Гуляшки А. Золотое Руно : [роман] / А. Гуляшки; Андрій Гуляши ; [пер. с бол. М.Михелевич и Б.Ростова]. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 406 с.
542773
  Дугаров Б.С. Золотое седло / Б.С. Дугаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
542774
  Гумилев Н.С. Золотое сердце России / Н.С. Гумилев. – Кишинев : Литература артистикэ, 1990. – 733с. – ISBN 5-368-00768-X
542775
  Ковалев З.В. Золотое сердце украинской литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 4-5
542776
   Золотое сечение. – М., 1988. – 812с.
542777
  Шевелев И.Ш. Золотое сечение / И.Ш. Шевелев. – М, 1990. – 342с.
542778
  Теряев Д.А. Золотое сечение в акустической структуре прозы Н.В. Гоголя (экспериментально-фонетическое исследование) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 256-260
542779
  Теряев Д.А. Золотое сечение в звучащем русском и украинском поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 227-242. – ISBN 966-8906-05-5
542780
  Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 359с.
542781
   Золотое слово русской литературы "Слово о полку Игореве" в иллюстрациях советских художников. – Москва, 1986. – 23с.
542782
  Гурунц Л.К. Золотое утро / Л.К. Гурунц. – М., 1955. – 455с.
542783
  Сидоренко А.И. Золотое шитье Бухары / А.И. Сидоренко. – Ташкент, 1981. – 111с.
542784
  Амп П. Золотоискатели / Пьер Амп ; пер. А.А. Поляк ; под ред. Бенедикта Лившица ; предисл. Рена Маршана. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 168 с. – (Новости иностранной литературы)
542785
  Траянов Х. Золотоискатели / Х. Траянов. – М., 1968. – 111с.
542786
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне / В.А. Обручев. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 246с.
542787
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – Москва, 1949. – 247с.
542788
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. – Москва : Географгиз, 1955. – 208с.
542789
  Лейбов Михаил Золотоискатели ХХІ века. Охотники за шедеврами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 50-51 : фото
542790
  Банэ Д. Золотой барабан / Диана Банэ. – Ярославль : Гринго, 1995. – 192 с. – В изд. также: Эхо любви / Э. Крауфорд. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-004-5


  1. Золотой барабан / Диана Банэ 2. Эхо любви / Э. Крауфорд
542791
  Орлов В.Т. Золотой берег / В.Т. Орлов. – М., 1971. – 128с.
542792
  Демурханашвили С. Золотой берег : рассказы и повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. Л. Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 239 с.
542793
  Мадор Ю.П. Золотой Берег / Ю.П. Мадор. – М, 1956. – 48с.
542794
  Фраерман Р.И. Золотой Василек / Р.И. Фраерман, 1963
542795
  Инге Ю.А. Золотой век / Ю.А. Инге. – Л., 1957. – 223с.
542796
  Еськов Кирилл Золотой век букашек / Еськов Кирилл, Закиров Ельдар, Чотони Джулиус // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 118-125 : фото
542797
  Логу Золотой век венецианской живописи / Логу, де, М. Абис. – Будапешт : Корвина, 1977. – 48с. – ISBN 963 13 4320
542798
   Золотой век датской живописи. – М., 1989. – 47с.
542799
  Субботский Е.В. Золотой век детства. / Е.В. Субботский. – М., 1981. – 96с.
542800
   Золотой век Екатерины Великой : воспоминания. – Москва : Московский университет, 1996. – 330с. – (Университетская библиотека / редкол.: В.Л. Янин, Л.Г. Андреев, Я.Н. Засурский и др.). – ISBN 5-211-03366-3
542801
  Бернаскони Е. Золотой век Игоря Моисеева продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
542802
  Воробьев-Обухов Алексей Золотой век Калифорнии : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 78-85 : Фото
542803
  Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи / Н.Н. Никулин. – Москва, 1981. – 398с.
542804
  Асташов Ю. Золотой век российской нефтепереработки: итоги и перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 0042-8736
542805
  Шафажинская Н.Е. Золотой век святости в отечественной истории и культуре // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 111-116. – ISSN 2070-9773


  Содержание статьи посвящено наиболее значительному периоду в русской истории и культуре, золотому веку святости, выдающимся церковным реформаторам Алексию Московскому и преподобному Сергию Радонежскому.
542806
  Демидов А.П. Золотой век Юрия Григоровича / Александр Демидов. – Москва : Алгоритм ; Эксмо, 2006. – 400с., [ 32с. илл. ]. – (Юбилеи). – ISBN 5-699-19631-5
542807
   Золотой вес штанги. – Киев, 1983. – 247 с.
542808
  Абашидзе Г.Г. Золотой виноградник : стихи : авториз. пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Правда, 1973. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
542809
  Киселев В.В. Золотой водопад / В.В. Киселев. – 2-е изд. – Иркутск, 1972. – 318с.
542810
  Киселев В.В. Золотой водопад : приключенческая повесть / В.В. Киселев. – 2-е изд. доп. – Иркутск : Молодая гвардия, 1979. – 222с.
542811
  Тухтабаев Х. Золотой выкуп : роман / Худайберды Тухтабаев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 271 с.
542812
  Доронин Алексей Золотой год гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-50 : Фото
542813
  Разумный М.А. Золотой голубь : маленькие новеллы / М.А. Разумный. – Рига : Лиесма, 1975. – 127 с.
542814
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок : сказка из новых времен / Э.Т.А. Гофман ; пер. с нем. Владимира Соловьева. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 92 с. – (Массовая серия)
542815
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Л., 1976. – 284с.
542816
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Москва : Советская Россия, 1991. – 317с. – ISBN 5-268-01240-1
542817
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок, и другие истории : пер. с нем. / Эрнест Теодор Амадей Гофман ; рис. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1981. – 366 с.
542818
  Манцевич А.П. Золотой гребень из кургана Солоха / А.П. Манцевич. – Л., 1962. – 10с.
542819
  Ковалев Борис Золотой гроб Рюрика в волховских джунглях. Новгород под гитлеровской оккупацией // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089
542820
  Иллеш Б. Золотой гусь / Б. Иллеш. – Москва, 1958. – 64с.
542821
  Перегудов А.В. Золотой день осени / А.В. Перегудов. – М, 1980. – 199с.
542822
   Золотой диск. – М., 1975. – 192с.
542823
  Тумунов Ж. Золотой дождь : роман / Жамса Тумунов ;. – Улан-Удэ, 1958. – 287 с.
542824
  Макарская Т. Золотой дождь / Т. Макарская. – М, 1960. – 16с.
542825
  Уэлти Ю. Золотой дождь / Ю. Уэлти. – М, 1989. – 192с.
542826
  Чандлер Р. Золотой дублон Брашера / Рэймонд Чандлер // Полицейские и воры / Д. Уэстлейк. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1991. – С. 89-208. – ISBN 5-7507-0575-5
542827
   Золотой жук. – Москва-Л., 1943. – 142с.
542828
  По Э.А. Золотой жук = The gold bug : кн. для чтения на англ. яз. в IX кл. сред. шк. / Эдгар Аллан По ; адаптация, примеч. и сл. А.А. Ставиской. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1963. – 96, [4] с. : ил. – Обкл. англ.
542829
  По Э. Золотой жук. / Э. По. – Москва, 1945. – 64с.
542830
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Москва, 1955. – 40с.
542831
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Воронеж, 1982. – 461с.
542832
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Хабаровск, 1986. – 236с.
542833
  По Э.А. Золотой жук: Рассказы. / Э.А. По. – Краснодар, 1991. – 174с.
542834
   Золотой запас. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
542835
   Золотой запас. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
542836
  Литвинова Л.А. Золотой запас / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1975. – 231с.
542837
  Мартынов Л.Н. Золотой запас / Л.Н. Мартынов. – М, 1981. – 247с.
542838
   Золотой запас будущего : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 49
542839
   Золотой запас России : Люди. События. Идеи: [ сборник очерков ]. – Москва : Новый хронограф, 2007. – 296 с. : фот. – ISBN 978-5-94881-043-0
542840
  Смеляков Я. Золотой запас. / Я. Смеляков. – Алма-Ата, 1962. – 180с.
542841
  Зоряный О.И. Золотой Зодиак Ариев : сакральные таинства Вселенной. Астросимвология. Астропсихология. Секреты-загадки-тайны-решения-находки-открытия / Олег Зоряный. – Киев ; Одесса ; Донецк : Черноморье. – ISBN 978-966-555-064-8
Кн. 4. – 2001. – 160 с. – Настоящее имя автора: Олег Иванович Зуев


  Студентам та науковцям найкращого університету у Світі на згадку про автора 20.08.2013р., Київ. О.Зуєв. Підпис
542842
  Ромашов А.П. Золотой исток / А.П. Ромашов. – Пермь, 1962. – 80с.
542843
  Ильясов Я.Х. Золотой истукан / Я.Х. Ильясов. – Ташкент, 1973. – 278с.
542844
  Кривенко Е.И. Золотой камень. Наша Любушка. / Е.И. Кривенко. – К., 1966. – 228с.
542845
  Миршакар М. Золотой кишлак : стихи, поэма / М. Миршакар. – Сталинабад : Таджикнигоиздат, 1947. – 77 с.
542846
  Лихачев А.Ф. Золотой клад из динаров патанских султанов Индии / Действ. чл. Имп. Рус. археол. о-ва А.Ф. Лихачева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1886. – [2], 19 с. : ил. – Отт. из "Зап. Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва". Т. 1, С. 53-73
542847
  Чернов В.С. Золотой клевер на зеленом поле / Вадим Чернов // Предел допуска / А.М. Поповский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – С. 159-430. – ISBN 5-7644-0546-7
542848
  Четвериков Б.Д. Золотой Клин / Б.Д. Четвериков. – М, 1978. – 285с.
542849
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Барнаул, 1968. – 208с.
542850
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Москва, 1979. – 592с.
542851
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Москва, 1983. – 400с.
542852
   Золотой ключ. – Тула, 1956. – 199с.
542853
  Осетров Е.И. Золотой ключ / Е.И. Осетров. – М, 1977. – 110с.
542854
   Золотой ключик. – М., 1991. – 544с.
542855
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Л., 1936. – 127с.
542856
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 143с.
542857
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Симферополь, 1983. – 128с.
542858
  Герасимов Г.П. Золотой ключик. Как стать (или не стать) Буратино и решить проблему перехода от СК-42 и WGS-84 к СК-63 и местным системам координат // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 24-31 : Карта, табл. – Бібліогр.: 5 назв
542859
  Крайнов Л.А. Золотой ковш / Л.А. Крайнов. – М., 1989. – 140с.
542860
  Отунчиев Э. Золотой кол : повести / Э. Отунчиев; пер. с кирг. А.Атамбаева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 232 с.
542861
  Берязев В.А. Золотой кол / В.А. Берязев. – Новосибирск, 1989. – 131с.
542862
  Беляничев А. Золотой колос : повесть / А. Беляничев. – Калуга : Знамя, 1949. – 96 с. : ил.
542863
  Карим Х.К. Золотой колос : поэма / Х.К. Карим. – Уфа : Баш. кн. изд-во., 1954. – 88 с.
542864
  Райнис Я. Золотой конь : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 163 с.
542865
  Бальбуров А.А. Золотой корень / А.А. Бальбуров. – Москва, 1980. – 96с.
542866
  Тапхаев Л. Золотой корень : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1981. – 143 с.
542867
  Саратиков А.С. Золотой корень (родиола розовая) / А.С. Саратиков. – Томск, 1973. – 125с.
542868
  Полковников М.П. Золотой Котел / М.П. Полковников. – Белгород, 1962. – 75с.
542869
   Золотой крейсер. – М., 1971. – 80с.
542870
  Левин Ю.А. Золотой крест. Повесть. / Ю.А. Левин, Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1961. – 144с.
542871
  Алдан-Семенов Золотой круг : повести и рассказы / Алдан-Семенов А.И. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 303 с.
542872
  Коркищенко А.А. Золотой круг: Докум. повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 112с.
542873
   Золотой кубок. – М., 1958. – 112с.
542874
  Вит А.Я. Золотой кубок футбола / А.Я. Вит, В.Г. Владимиров. – Москва, 1958. – 255с.
542875
  Паустовский К.Г. Золотой линь / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 87 с.
542876
  Вольнов А.А. Золотой листопад / А.А. Вольнов. – Горький, 1962. – 159с.
542877
   Золотой лотос. – М., 1961. – 239с.
542878
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – М-Л, 1953. – 256с.
542879
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – Москва, 1974. – 336с.
542880
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – Москва : Детская литература, 1982. – 720 с.
542881
  Шургин М.А. Золотой лук. / М.А. Шургин. – Л, 1965. – 172с.
542882
  Кирюшкин В.В. Золотой медведь : повесть : [для детей] / Виктор Кирюшкин ; [худож. Б.Е. Чеченин]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 176 с. : ил.
542883
  Сафаров Н. Золотой месяц : рассказы / Назир Сафаров ; пер. с узб. А.Бендера. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 46 с.
542884
  Ерошин И.Е. Золотой месяц : стихотворения / Иван Ерошин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1990. – 141 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7620-0448-1
542885
  Прашкевич Г. Золотой миллиард / Геннадий Прашкевич. – Москва : Транзиткнига, 2005. – 352 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 985-13-6335-9
542886
  Черникова Л.И. Золотой мир / Л.И. Черникова. – Москва, 1979. – 95с.
542887
  Драйзер Т. Золотой мираж / Т. Драйзер. – Москва, 1956. – 39с.
542888
  Егоров М.В. Золотой мираж / М.В. Егоров. – М., 1960. – 84с.
542889
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : рассказы, воспоминания, заметки / Туглас Фридеберт. – Таллин : Эстгосиздат,, 1961. – 467 с.
542890
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : новеллы / Фридеберт Туглас ;. – Москва : Художественная литература, 1968. – 287 с.
542891
  Бутин Э.В. Золотой огонь Югры / Э.В. Бутин. – М., 1987. – 219с.
542892
   Золотой опыт. – Москва, 1968. – 568 с.
542893
  Бебан М.А. Золотой орешек : басни / М.А. Бебан. – Саранск, 1980. – 67 с.
542894
  Апулей Л. Золотой осел : [в 2 ч.] / соч. Луция Апулея ; [пер. с лат. Е.И. Кострова]. – 3-е изд. – Москва : Русская печатня, 1911. – 412 с. : ил. – На отд. тит. л.: "Луция Апулея платонической секты философа Превращение или Золотой осел. Пер. с латин. Имп. Моск. Ун-та бакалавр Ермил Костров. Ч. 1-2. М., в Унив. Тип. у Н. Новикова, 1780-1781". - Каждая ч. имеет отд. тит. л.


  С. 5-12: Несколько слов о переводах Кострова / И.Х. Пер.: Костров, Ермил Иванович (1755-1796)
542895
  Апулей Л. Золотой осел : (превращения) : в 11 кн. / Апулей ; пер. М. Кузьмина ; ст. и коммент. А. Пиотровский. – 3-е, пересм. изд. – Ленинград : Академия, 1931. – 375 с.
542896
  Апулей Л. Золотой осел : [пер. с латин.] / Апулей ; [коммент. и примеч. С.П. Маркиша]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1989. – 398, [2] с. : ил.
542897
  Бударов Г.И. Золотой перстень / Г.И. Бударов. – Москва, 1958. – 252с.
542898
  Сказбуш Н.И. Золотой перстень / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1965. – 264с.
542899
  Раффаи Ш. Золотой петух / Ш. Раффаи. – М, 1959. – 375с.
542900
  Лин Юнь Золотой петух / Лин Юнь. – Алма-Ата, 1960. – 92с.
542901
  Куприн А.И. Золотой петух / А.И. Куприн. – Москва, 1990. – 60с.
542902
  Раффи Золотой петух. Безумец / Раффи. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1959. – 374 с.
542903
  Берков В.О. Золотой петушок : (небылица в лицах) : опера Н.А. Римского-Корсакова : либретто В.И. Бельского по сказке А.С. Пушкина / В.О. Берков, В.Л. Протопопов. – Москва : Музгиз, 1937. – 132 с.
542904
  Борисов Л.И. Золотой петушок / Л.И. Борисов. – Л., 1960. – 80с.
542905
  Стрельцов Иван Золотой петушок Евразии : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 88-96 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
542906
  Смирнов Н.П. Золотой Плес / Н.П. Смирнов. – Москва, 1969. – 392с.
542907
  Смирнов Н.П. Золотой Плес / Н.П. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 416 с.
542908
  Сергин В.В. Золотой побег / В.В. Сергин. – Петрозаводск, 1976. – 80с.
542909
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – Пермь, 1959. – 148с.
542910
  Дмитриев Ю.Д. Золотой поезд / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1959. – 136с.
542911
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – Пермь, 1964. – 200с.
542912
  Дмитриев Ю.Д. Золотой поезд / Ю.Д. Дмитриев. – Ташкент, 1965. – 290с.
542913
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – М.-Л., 1967. – 215с.
542914
  Молчанов И.Н. Золотой полдень / И.Н. Молчанов. – Москва, 1954. – 150с.
542915
  Волк И.И. Золотой пояс / И.И. Волк. – Москва, 1965. – 96с.
542916
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1970. – 527с.
542917
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1972. – 288с.
542918
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1977. – 272с.
542919
  Гологудина Людмила Аркадьевна Золотой резерв Златоуста : пути реализации кадровой политики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 5-7. – ISSN 1727-4893


  Инвестиции в кадровые ресурсы и, в первую очередь, в молодых становятся долговечным вложением в конкурентоспособность библиотечного учреждения. Но кто он, молодой сотрудник, доволен ли он своей работой и способен ли полностью реализовать себя в ...
542920
  Пришвин М.М. Золотой рог / М.М. Пришвин, 1934. – 318 с.
542921
  Каманин Ф.Г. Золотой рубин. / Ф.Г. Каманин. – Москва : Детская литература, 1970. – 144 с.
542922
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повесть / Николай Якутский ; авториз. пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1950. – 224 с.
542923
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повесть / Николай Якутский ; авториз. пер. с якут. А.Олдьхона. – Москва : Гостлитиздат, 1962. – 215 с.
542924
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повести / Николай Якутский ; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1977. – 527 с.
542925
  Красуля Ю.С. Золотой Рыбк : сборник сочинений / Ю.С. Крауля. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 173, [1] с. – ISBN 978-966-8841-94-1
542926
  Зверев М.Д. Золотой сайгак / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1957. – 206с.
542927
  Мора Ф. Золотой саркофаг / Ф. Мора. – М., 1964. – 455с.
542928
  Залипаев В.П. Золотой сентябрь / В.П. Залипаев. – М, 1986. – 191с.
542929
  Шахмагонов Н.Ф. Золотой скальпель / Н.Ф. Шахмагонов. – 2-е изд., доп. – Тула, 1987. – 252 с.
542930
  Чернолусский М.Б. Золотой след / М.Б. Чернолусский. – Тула, 1973. – 334с.
542931
  Беккельман Ю. Золотой смерч : записки молодого человека из хорошей семьи / Юрген Беккельман ; [пер. с нем. Л. Черной ; ил. Б. Попов]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 223 с. : ил.
542932
   Золотой сундук. – М., 1974. – 319с.
542933
  Бауер Н. Золотой талер в честь прусского министра Гойма / Бауер Н.П. – [Б. г. : б. и.], 1923. – 1 с.
542934
  Нутрихина Н.Л. Золотой таракан: Юморист. рассказики для чтения в обществ. трансп. / Н.Л. Нутрихина. – Л., 1990. – 45с.
542935
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Тула, 1965. – 332с.
542936
  Ильф И. Золотой теленок / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1971. – 360с.
542937
  Ильф И.А. Золотой теленок : Роман / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с.
542938
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1982. – 265с.
542939
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1984. – 415с.
542940
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1987. – 287с.
542941
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1989. – 486с.
542942
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1989. – 414с.
542943
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1991. – 414с.
542944
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1991. – 383с.
542945
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – К., 1994. – 317с.
542946
  Ильф И. Золотой теленок : роман / Илья Ильф и Евгений Петров. – Москва : АСТ, 2006. – 336 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-005063
542947
  Ильф И. Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 334 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5837-9
542948
  Стрельцов Иван Золотой телец : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 110-118 : Іл.
542949
  Кочетов А.В. Золотой топор Вритры : Путешествие по Таиланду / А.В. Кочетов. – Москва : Мысль, 1987. – 160с.
542950
  Шнайдер Б. Золотой треугольник / Б. Шнайдер. – Москва : Наука, 1989. – 316с. : ил. – (Рассказі остранах Востока)
542951
  Брукнер К. Золотой фараон / К. Брукнер. – М, 1967. – 199с.
542952
  Брукнер К. Золотой фараон / К. Брукнер. – М, 1991. – 219с.
542953
  Георгиев А.В. Золотой фонд Алтая / А.В. Георгиев. – М, 1976. – 112с.
542954
   Золотой характер. – М., 1962. – 381с.
542955
  Позднева О.В. Золотой хмель. / О.В. Позднева. – Москва : Искусство, 1959. – 95 с.
542956
  Машковцев В.И. Золотой цеток - одолень / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1990. – 412с.
542957
  Егоров Б. Золотой человек / Б. Егоров, Я. Полищук. – М, 1952. – 63с.
542958
   Золотой человек. – Рига, 1978. – 230с.
542959
  Ильина В.А. Золотой человек / В.А. Ильина. – Чебоксары, 1980. – 192с.
542960
  Йокаи М. Золотой человек / М. Йокаи. – Москва, 1990. – 398с.
542961
  Антоненко Б.Т. Золотой чемодан : записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Львів : Каменяр, 1965. – 232 с.
542962
  Щербаков В.И. Золотой чертог Посейдона // В поисках Атлантиды / Ж.-И. Кусто, И. Паккале. – Москва : Мысль, 1986. – С. 170-319
542963
  Почепцов Г.Г. Золотой шар / Г.Г. Почепцов. – К, 1987. – 181с.
542964
  Белиашвили А.И. Золотой шатер : [роман] / Белиашвили А.И. ; пер. с груз. Э. Ананиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 346 с.
542965
  Коротков А. Золотой шлем. / А. Коротков. – М., 1968. – 272с.
542966
  Рашидов Абдурахман Золотой юбилей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-57 : фото
542967
  Шмаонов Т. Золотой юбилей квантовой эры = Наука. Техника. Прогресс // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
542968
  Шманкевич А.П. Золотой якорь / А.П. Шманкевич. – М, 1955. – 159с.
542969
  Стус Василь Золотокоса красуня : Вірші / Стус Василь. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с. – ISBN 5-7707-2566-4
542970
  Стус В. Золотокоса красуня : вірші / Василь Стус. – Харків : ОКО, 1995. – 125, [3] с. : портр. – Назва та текст парал. укр., рос. – ISBN 5-7098-0063-5
542971
  Потуремець В. Золотокриле слово Олеся Гончара // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 25-26. – ISSN 2518-7341


  Акцентується увага бібліотечних працівників на відзначенні бібліотекою 100-річчя від дня народження Олеся Гончара, а саме - проведенні комплексу заходів, об"єднаних в бібліотечні акценти "Непроминальний Олесь Гончар".
542972
   Золотоніський книгодрук (кінець XIX - початок XX століття) : історико-бібліогр. дослідж. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників ; [за ред. та упоряд. О.З. Силки]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-353-281-3
542973
  Пономаренко М.Ф. Золотоніський краєзнавчий музей / М.Ф. Пономаренко. – Дніпропетровськ, 1982. – 64с.
542974
  Берязев В. Золотоносная мгла : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0130-7673
542975
  Ковальчук Мирон Золотоносність Варварівського й Адамівського рудних полів Верхівцівської Зеленокам"яної структури / Ковальчук Мирон, Сукач Віталій, Вишневський Олексій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
542976
  Шестаков О.Ю. Золотоносність кори вивітрення у межах рудоконтролюючої структури Юр"ївського родовища // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
542977
  Ковальчук Мирон Золотоносність Могилів-Подільської ділянки та напрями її подальших досліджень / Ковальчук Мирон, Фігура Любов, Капеліста Ірина // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 49-53. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
542978
  Константинов М.М. Золотоносность вулканических поясов / М.М. Константинов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 54с.
542979
  Смирнов В.Н. Золотоносность полуострова Тайгонос : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133 / Смирнов В.Н.; Иркут. политехн. ин-т. – Иркутск, 1970. – 29л.
542980
  Драгомирецкий А.В. Золотоносные формации центральной части Украинского щита : Закономерности размещения, основы прогноза и поисков, оценка перспектив / А.В. Драгомирецкий; Мин-во образования и науки Украины.ОНУ им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2001. – 228с. – ISBN 966-549-563-1
542981
  Пономаренко М.Ф. Золотоноша / М.Ф. Пономаренко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 79с. : іл.
542982
  Капустін К. Золотоординський час на землях Середнього Подніпров"я // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 56-58. – ISSN 1819-7329
542983
  Моця О.П. Золотоординські "темні" віки на землях Південної Русі: історично-археологічний контекст // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 0235-3490
542984
  Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях / Михайло Єльников. – Київ : Наш час, 2008. – 192 с. : іл. – На обкл.: Ліс і степ : протистояння світів. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-09-5
542985
  Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях / Михайло Єльников. – Київ : Наш час, 2008. – 176 с. : іл. – На обкл.: Ліс і степ: протистояння світів. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-93-3
542986
  Егоров В.Л. Золотоордынский город. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00.,07.00.06 / Егоров В.Л.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
542987
  Рабинович Г.Х. Золотопромышленность Енисейской губернии в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... канд.ист.наук: / Рабинович Г.Х.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1964. – 25л.
542988
  Серебровский А.П. Золотопромышленность Соединненных Штатов. / А.П. Серебровский. – 3-е изд. – М-Л, 1931. – 294с.
542989
  Бритаев С.А. Золоторогий олень / С.А. Бритаев. – Орджоникидзе, 1964. – 455 с.
542990
  Ружина В.А. Золоторожденной кометой / В.А. Ружина. – Кишинев, 1988. – 153 с.
542991
   Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) / Н.М. Лижаченко, С.М. Бондаренко, С.І. Курило, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 8-18. – ISSN 2519-2396
542992
   Золоторудная минерализация Хаак-Саирского золото-кварцевого рудопроявления в лиственитах (Западная Тува) / Р.В. Кужугет, В.В. Зайков, В.И. Лебедев, А.А. Монгуш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1693-1712 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1710-1712. – ISSN 0016-7886
542993
  Грінченко О. Золоторудні родовища протерозойських орогенних комплексів Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті головні прояви золоторудної мінералізації в протерозойських структурах Українського щита. Наведений аналіз геологічних і мінералого-геохімічних ознак золоторудної мінералізації і можливого співставлення з орогеннним типом ...
542994
   Золоторудное месторождение Та Нанг в черносланцевых толщах Центрального Вьетнама / Чан Туан Ань, И.В. Гаськов, Чан Чонг Хоа, А.С. Борисенко, А.Э. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1797-1812 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1811-1812. – ISSN 0016-7886
542995
   Золоторудное поле Колар (Индия). – Москва : Наука, 1988. – 231с.
542996
  Балашова С.П. Золоторудные месторождения Японии. / С.П. Балашова. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 23с.
542997
   Золоторудные поля Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1971. – 167с.
542998
  Амирян Ш.О. Золоторудные формации Армянской ССР : (Геология, минер. состав, геохимия и особенности металлогении) / Ш.О. Амирян ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1984. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
542999
   Золоторудные формации Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 140с.
543000
   Золоторудные формации и геохимия золота Верхояно-Чукотской складчатой области. – Москва : Наука, 1975. – 335с.
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,