Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
541001
  Ілляшенко С.М. ""Зелений"" туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
541002
  Егоров Б.А. "Здравствуй Ромашкин!" / Б.А. Егоров. – Москва, 1966. – 240с.
541003
  Каверин В.А. "Здравствуй, брат. Писать очень трудно..." / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 256 с.
541004
  Гавриленко В. "Здравствуй, разлукой встревоженный вторник" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
541005
  Шагал Марк "Здравствуй, Родина!" // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 46-47.
541006
  Леонов Н.И. "Здравствуйте! Пограничный контроль!" / Н.И. Леонов. – М, 1989. – 61с.
541007
  Орлов В.Н. "Здравствуйте, Александр Блок" / В.Н. Орлов. – Л., 1984. – 422с.
541008
  Шаф О. "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 20-33. – ISSN 0236-1477
541009
  Бондар Н.О. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад / Н.О. Бондар, І.В. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 92-100. – (Економічні науки)
541010
  Рогожин О.Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 73-86. – ISSN 2409-8876
541011
  Медведєва І.В. "Зелена економіка": глобальна економічна реформа // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 69-71
541012
  Боровик Ю.Т. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України / Ю.Т. Боровик, Ю.В. Єлагін, О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 75-83. – ISSN 2075-4892
541013
  Бабенко Я. "Зелена енергія" - шлях майбутнього (світовий досвід) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 12-13
541014
  Шекета М.М. "Зелена книга" Ірландської республіканської армії: політико-економічні цілі організації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 169-183. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
541015
  Москвітіна Т.Д. "Зелена логістика" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 40-42 : табл.
541016
  Любарець Н.О. "Зелена сукня місіс Делловей": розмаскування вікторианського концепту жіночності Вірджинією Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 361-365. – (Б-ка Ін-ту філології)
541017
  Огнєва О.Д. "Зелена тара" в якості свідка з історії Тибету у XVIII ст.(на прикладі танки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 174-180. – ISSN 2409-904X
541018
  Ахунова Л. "Зелена хімія": хімікати, що не шкодять. Урок-експеримент, 10-й клас // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 4-13
541019
  Потапенко В.Г. "Зелена" економіка в системі стратегічних пріоритетів безпечного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
541020
  Синякевич І.М. "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 278-282 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
541021
  Бондар О.І. "Зелена" економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О.І. Бондар, Т.П. Галушкіна, П.Я. Унгурян ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О.І. Бондаря ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 237, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-200 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-279-6
541022
  Біла С.О. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 127-133. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи. У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо задіяння потенціалу "зеленої" економіки у формуванні "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях; ...
541023
  Матвієнко Т.О. "Зелена" економіки - стратегічна модель розвитку України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 32-35
541024
  Сагайдак І.С. "Зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці / І.С. Сагайдак, О.О. Балагура, В.В. Макаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 113-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
541025
  Маскалевич І. "Зелена" енергетика: уроки іспанської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "Ще одна українська делегація вирушила у Вашингтон випрошувати гроші у МВФ. Розраховують виклянчити на найближчі три-чотири роки хоча б із п"ять мільярдів доларів. Бо "нова програма з МВФ - це позитивний сигнал для інвесторів і міжнародних партнерів ...
541026
  Петров Я. "Зелена" енергія: світовий досвід запровадження аукціонів / Я. Петров, О. Січковська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 16-17
541027
  Вострякова В.І. "Зелена" логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 145-152. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
541028
   "Зелена" парковка [Національний університет "Чернігівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
541029
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
541030
  Леонтьев А. "Зеленая папка Геринга" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 40с.
541031
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – Москва, 1984. – 173с.
541032
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословнаямо / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 169с.
541033
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
541034
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
541035
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
541036
  Надєждін А. "Зелене пальто". Роздуми біля картини. // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  До 115-ї річниці від дня народження художника
541037
   "Зелений Інститут" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Студенти-першокурсники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка продовжують волонтерську еколого-благодійну програму "Зелений Інститут".
541038
  Масенко К. "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "9 років в Інституті журналістики діє екологічний студентський проект "Зелений інститут". Він зародився на практичних заняттях з предмету "Організація роботи прес-служби". За цей час було зібрано 5,5 тон макулатури, отримані кошти передано 5 соціальним ...
541039
   "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Активісти волонтерського екоруху Ін-ту журналістики "Зелений інститут" презентували свій соціальний проект на економічному ф-ті, готуючи грунт для створення там нового еко-осередку.
541040
   "Зелений офіс" у стінах Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Україні понад 140 компаній є учасниками програми "Зелений офіс". В Україні така ініціатива стартувала 2004 року. А на весні нинішнього до неї приєдналися студенти Інституту журналістики університету, запровадивши власну програму "Зелений інститут".
541041
  Сірук М. "Зелений Патріарх" і канони, або На чому грунтуються переконання Варфоломія I із надання Україні Томосу - автокефалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 6
541042
  Дворчук О. "Зелений світ" творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 546-549. – ISBN 978-966-793-136-3
541043
  Стоян О.Ю. "Зелений тариф" - основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6814
541044
   "Зелений тариф" знищує малі річки в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 8 : фото
541045
  Яншина А.М. "Зелений урбанізм": практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 218-222
541046
  Сокол Л.М. "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 305-309. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено теоретичні засади індикативної системи сталого розвитку. Здійснено аналіз динаміки "зеленого" ВВП, ємності збитків ВВП від забруднення навколишнього середовища, частки витрат на природоохоронні заходи відносно ВВП. Обобщены теоретические ...
541047
  Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
541048
  Буркинський Б.В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 6-7. – Бібліогр.: 3 назв.
541049
   "Зелений" означає - просунутий / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 15


  Міжнародний рейтинг навчальних закладів за їх ставленням до довкілля.
541050
   "Зелений" рейтинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет підтвердив перше місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу GreenMetric 2017, який оцінює рівень розвиненості "зелених технологій".
541051
  Харічков С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження : виклики часу / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
541052
  Тітенко Г.В. "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова / Г.В. Тітенко, Ю.Д. Юрченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 85-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
541053
  Дикунський І. "Зелені" аукціони - надія чи крах альтернативної енергетики? / І. Дикунський, Я. Анікєєв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 34-35
541054
  Ланчук К. "Зелені" аукціони - нове дихання "зеленої" генерації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 11
541055
  Мельник Л. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 18). – С. 6


  "...У чому особливості зеленої енергетики як складової новітніх економічних змін? Яке місце в цих процесах посідає Україна? На ці та інші запитання кореспондента "УК" відповів завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного ...
541056
   "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст : [аналіт. доповідь] / Razumkov centre ; [керівник проекту та авт.: К. Маркевич ; підгот. до видання: А. Чернова та ін.]. – Київ : Заповіт, 2019. – 315, [1] с. : іл., табл., портр. – Режим доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-13-4
541057
  Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 35-38
541058
  Добровольська О.В. "Зелені" кредити: теорія та практика використання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
541059
  Сергійчук В. "Зелені" Німеччини готові визнати Голодомор геноцидом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 червня (№ 128). – С. 8
541060
  Клименко О.М. "Зелені" облігації як перспективний інструмент залучення інвестицій в екологічні проекти в Україні / О.М. Клименко, С.І. Мала // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 52-60. – ISSN 2306-546X
541061
  Базилевич В.Д. "Зелені" освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку / В.Д. Базилевич, Г.І. Купалова // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 24-32
541062
  Крисак А.І. "Зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки / А.І. Крисак, М.Ф. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
541063
  Старовіт О.М. "Зелені" технології та інтелектуальна власність // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 211-215. – ISBN 978-966-999-024-2
541064
  Карлін М. "Зелені" фінанси: територіальний аспект використання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 80-86. – ISSN 2411-4014
541065
  Сисоєв М. "Зеленій" енергетиці - зелене світло // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 11
541066
  Процик І. "Зелено-білі наші кольори": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 14-19. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
541067
   "Зеленому" транспорту - зелене світло // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Минулого року у КНУ імені Тараса Шевченка сформувався студентський рух ВелоКНУ, учасники якого заручилися підтримкою ректорату університету та активістів з Асоціації велосипедистів Києва. Активісти провели для всіх охочих навчання з безпеки руху в ...
541068
   "Зеленые" в конце 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
541069
  Мельник Л.Г. "Зеленые" задачи Третьей промышленной революции // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 9-24. – ISSN 1726-8699
541070
  Ханиг Флориан "Зеленые" ковбои. Заклинатели лошадей / Ханиг Флориан, Витале Эми // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 96-104 : фото. – ISSN 1029-5828
541071
  Порфирьев Б. "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
541072
   "Зеленые": идеология и политика.. – М., 1985. – 190с.
541073
   "Зеленый Ключ" для киевского Radisson // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 13 : Фото. – ISSN 1998-8044
541074
   "Зеленый ключ" к успеху : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 49 : фото
541075
  Амнуэль П. "Зеленый луч" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 6-39. – ISSN 1728-8568
541076
  Шток И.В. "Зеленый попугай" / И.В. Шток. – М, 1977. – 47с.
541077
  Зверевич В.В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. Прянишников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765


  Предложено определение "зеленой" библиотеки. Приведены примеры "зеленых" библиотек. Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров. Отмечено, чего могут добиться ...
541078
  Торохтин М.Д. Здравницы Карпат / М.Д. Торохтин, В.Г. Денисюк. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ужгород, 1975. – 96с.
541079
   Здравницы профсоюзов СССР : Куроты, санатории, пансионаты и дома отдыха. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1973. – 575с.
541080
  Полторанов В.В. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха: Справочник. / В.В. Полторанов, С.Я. Слуцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 700с.
541081
   Здравницы профсоюзов Украины : Справочник. – Київ : Тамед, 1997. – 317c. – ISBN 966-7051-10-2
541082
  Зеленский Н.М. Здравницы Харьковщины. / Н.М. Зеленский, Е.С. Гаврилова. – Х., 1968. – 32с.
541083
  Лапшин Ф.В. Здравниця у Брусниці: путівник українською і румунською мовами. / Ф.В. Лапшин. – Ужгород, 1981. – 32с.
541084
   Здравомислов Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 98-99. – ISBN 978-617-573-038-6
541085
  Бузукашвили И. . Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
541086
  Бузукашвили Илья Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье : книги, бабочки и философия // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Он был страстным библиофилом, любил бабочек и старину. Спасал от погибели древние книги и возрождал из забвения великие имена. А через его сказки - весёлые, ироничные, волшебные - всегда проглядывали истина и мудрость. Шарль Нодье...
541087
  Гилянова А.Г. Здравоохранение / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 96 с. – Загл. обл.: Public health. – (Разговорный английский язык)
541088
   Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет.. – Минск, 1961. – 503с.
541089
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
541090
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокированного Ленинграда (1941-1943) / П.Ф. Гладких. – Ленинград : Медицина, 1980. – 248с.
541091
   Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны.. – Москва, 1977. – 576с.
541092
   Здравоохранение в годы восстановления и социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.. – Москва, 1973. – 328с.
541093
  Козлов И.М. Здравоохранение в Индии / И.М. Козлов. – Л., 1980. – 216с.
541094
  Козлов И.М. Здравоохранение в Ираке. По личным впечатлениям. / И.М. Козлов. – Л., 1972. – 128с.
541095
  Немова Л.А. Здравоохранение в Канаде на пороге реформ // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 12 (504). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
541096
  Козлов И.М. Здравоохранение в Непале. / И.М. Козлов. – Л., 1976. – 152с.
541097
  Клисиньский Я.С. Здравоохранение в системе социалистического вопроизводства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Клисиньский Я.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 44л.
541098
  Клинсинськи Януш Здравоохранение в системе социалистического воспроизводства (на материалах Польской Народной Республики) : Дис... докт. экономич.наук: 08.00.01 / Клинсинськи Януш; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 272л. – Бібліогр.:л.258-272
541099
  Мусатова Л.Г. Здравоохранение в СССР и ГДР / Л.Г. Мусатова, Р.С. Виноградова. – Ленинград, 1961. – 62с.
541100
  Яровинский М.Я. Здравоохранение Москвы 1581-2000 гг. / М.Я. Яровинский. – Москва, 1988. – 272с.
541101
  Чикин С.Я. Здравоохранение на службе народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1978. – с.
541102
  Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет / В.В. Трофимов. – М, 1967. – 332с.
541103
   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие. – Симферополь : Таврида, 2001. – 340с. – ISBN 966-584-179-3
541104
  Соколов П.К. Здравствй, четвертый / П.К. Соколов. – Л., 1962. – 24с.
541105
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
541106
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
541107
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
541108
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
541109
  Нефедов П.П. Здравствуй в сердце моем / П.П. Нефедов. – Москва, 1974. – 120с.
541110
  Гиляжев Х. Здравствуй весна! : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 80 с.
541111
  Гира Л. Здравствуй вихрь! / Л. Гира. – Л., 1960. – 128с.
541112
  Вильмонт Е. Здравствуй груздь! / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ. Астрель. КРПА Олимп, 2005. – 267с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-029981-8
541113
  Красильников А.И. Здравствуй друг! / А.И. Красильников. – Сталинград, 1956. – 67с.
541114
  Бабиченко В.И. Здравствуй земля! : стихи / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1960. – 42 с.
541115
  Козько В.А. Здравствуй и прощай / В.А. Козько. – М., 1976. – 477с.
541116
  Козько В.А. Здравствуй и прощай : повесть / В.А. Козько. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с.
541117
  Мережко В.И. Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никонорова: Киносцинарии. / В.И. Мережко. – М., 1979. – 120с.
541118
  Амелин Я.Г. Здравствуй Молдова! : [Об участии 80-й Уманской гвард. стрелковой дивизии в Ясско-Кишин. операции] / Я.Г. Амелин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1987. – 143, [2] с., [4] л. ил. : ил.
541119
  Галиуллин Т.Н. Здравствуй поєзия! / Т.Н. Галиуллин. – М., 1987. – 207с.
541120
  Урастыров К. Здравствуй утро! : стихи и поэмы / Кюннюк Урастыров; пер. с якут. – Москва : Современник, 1972. – 87 с.
541121
  Рогов В.И. Здравствуй! : Рассказы / В.И. Рогов. – Красноярск, 1965. – 39с.
541122
  Адамов А.М. Здравствуй! / А.М. Адамов. – Махачкала, 1972. – 62с.
541123
  Неволин А.С. Здравствуй, "Аврора"! : [о боевых делах крейсера. 1914-1918 гг] / А.С. Неволин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 135 с.
541124
  Машбаш И. Здравствуй, аул : стихи / Исхак Машбаш ; переводы. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1964. – 115 с.
541125
  Гольц А. Здравствуй, Афганистан! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 40 (451), 09.10.2015. – С. 12. – ISSN 2075-7093


  Зачем Россия по доброй воле решила залезть в сирийское болото.
541126
  Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! : акватория и побережье. Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск, 1989. – 285с. : карта
541127
  Смирнова Н.Ф. Здравствуй, белый журавль / Н.Ф. Смирнова. – Новосибирск, 1978. – 43с.
541128
  Молдокматов А. Здравствуй, большая земля! : стихи и поэмы / А. Молдокматов; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 80 с.
541129
  Зегерс А. Здравствуй, будущее! / А. Зегерс. – Москва-Л., 1953. – 124с.
541130
   Здравствуй, будущее!. – Москва, 1962. – 158с.
541131
  Тетерюк В.С. Здравствуй, будущее! / В.С. Тетерюк. – М, 1976. – 183с.
541132
   Здравствуй, Варшава!. – Москва, 1975. – 165с.
541133
  Новоселов Н.Д. Здравствуй, весна! / Н.Д. Новоселов. – Л., 1952. – 88с.
541134
  Марков В.М. Здравствуй, Владивосток! / В.М. Марков. – Владивосток, 1988. – 236с.
541135
  Пульвер А Е. Здравствуй, Воронеж! : Путеводитель / А Е. Пульвер, . – Воронеж, 1970. – 232с.
541136
  Юрок А.Ю. Здравствуй, Вселенная! / А.Ю. Юрок. – М., 1961. – 64с.
541137
  Быковский В.Ф. Здравствуй, Вселенная! / В.Ф. Быковский, Николаева-Терешкова. – М, 1964. – 215с.
541138
  Рыбин В.А. Здравствуй, Галактика! / В.А. Рыбин. – М., 1981. – 256с.
541139
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1964. – 323с.
541140
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1966. – 290с.
541141
  Исхаков В.М. Здравствуй, генерал! : докум. повести / Вазих Исхаков ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 255 с.
541142
  Громов В.А. Здравствуй, город Тургенева! / В.А. Громов. – Тула, 1967. – 148с.
541143
  Петров В.С. Здравствуй, Граня! / В.С. Петров. – М., 1983. – 205с.
541144
   Здравствуй, грусть : современная французская психологическая повесть. – Москва : Правда, 1990. – 589с.
541145
  Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Франсуаза Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – В изд. также: Встань и иди / Эрве Базен. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
541146
  Дариенко П.С. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; [перевод с молдав. С. Смирнова ; худож. И. Богдеско]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 48 с.
541147
  Дариенко П. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; пер. с молд. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
541148
  Лашков И.В. Здравствуй, даль! / И.В. Лашков. – М, 1970. – 95с.
541149
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! / Г.С. Фиш. – М, 1977. – 736с.
541150
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 512с.
541151
  Якутенко Ирина Здравствуй, дерево! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 76-82 : фото
541152
  Герман Ю.П. Здравствуй, доктор! / Ю.П. Герман. – Л., 1961. – 102с.
541153
  Суичмезов А.М. Здравствуй, Дон! / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 95с.
541154
  Горяинов В.Г. Здравствуй, донник! / В.Г. Горяинов. – Киев, 1984. – 78с.
541155
  Овечкин К. Здравствуй, друг / К. Овечкин. – Благовещенск, 1958. – 112с.
541156
  Молчанов Б.Л. Здравствуй, друг бронебойщик! / Б.Л. Молчанов. – М., 1970. – 92с.
541157
  Холошенко О.Ф. Здравствуй, друг! / О.Ф. Холошенко. – Сталино, 1957. – 55 с.
541158
  Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга / [Абзянов М. Д., Лапшин Н. П., Мотрохин Ю. В. и др.; сост. Абзянов М. Д.]. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 264 с. : ил.
541159
   Здравствуй, жизнь. – Курган, 1963. – 72с.
541160
   Здравствуй, жизнь. – Саранск, 1966. – 367с.
541161
  Маляревский П.Г. Здравствуй, жизнь! / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1953. – 348с.
541162
  Розова Р.Л. Здравствуй, жизнь! / Р.Л. Розова. – Рига, 1956. – 298 с.
541163
  Солодарь Ц.С. Здравствуй, жизнь! / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1959. – 29с.
541164
  Шевель М.И. Здравствуй, жизнь! / М.И. Шевель. – Хабаровск, 1962. – 184с.
541165
  Орлов Ф.П. Здравствуй, земля московская / Ф.П. Орлов, А.Г. Шеляпин. – Москва, 1967. – 87с.
541166
   Здравствуй, Иркутск : стихи и песни : [К 300-летию присвоения Иркутску статуса города / худож. В. Адов]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 189 с. : ил., нот. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
541167
  Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! / Т.Б. Здорик. – Москва : Недра, 1975. – 128с.
541168
  Утевская П.В. Здравствуй, Киев! / П.В. Утевская. – Москва, 1982. – 48с.
541169
   Здравствуй, книга. – М.
1. – 1981. – 477с.
541170
   Здравствуй, книга. – М.
2. – 1983. – 512с.
541171
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1969. – 541с.
541172
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 428 с.
541173
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1978. – 416с.
541174
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! : Повесть, рассказы / Н.М. Грибачев. – Москва : Воениздат, 1982. – 388с.
541175
  Басина М.Я. Здравствуй, Ленинград! / М.Я. Басина ; для младш. и сред. возраста. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1969. – 239 с. : ил.
541176
  Орлов Б. Здравствуй, любимая / Б. Орлов. – Барнаул, 1955. – 86с.
541177
  Тумановская И.П. Здравствуй, мама! / И.П. Тумановская. – Куйбышев, 1967. – 67с.
541178
   Здравствуй, Марс!. – Москва : Известия, 1972. – 175 с.
541179
  Николаенко Виталий Здравствуй, медведь! Как поживаешь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 20-35 : Іл.
541180
   Здравствуй, мир!. – Москва, 1957. – 174с.
541181
  Глущенко С. Здравствуй, море ! : фотоальбом / С. Глущенко. – Киев : Мыстэцтво, 1990. – 180 с. : ил.
541182
   Здравствуй, Москва!. – Ташкент, 1951. – 316с.
541183
   Здравствуй, Москва!. – М., 1954. – 276с.
541184
   Здравствуй, Москва!. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 288с.
541185
  Тока Салчак Здравствуй, Москва! / Тока Салчак. – Кызыл : Тивинское книжное издательство, 1970. – 230, [2]
541186
   Здравствуй, Москва!. – Москва, 1978. – 117с.
541187
  Колосова Н.В. Здравствуй, музыка! / Н.В. Колосова. – М., 1964. – 176с.
541188
  Ющенко Л Здравствуй, мышонок! / Л Ющенко. – Москва, 1971. – 160с.
541189
   Здравствуй, небо!. – М., 1966. – 212с.
541190
   Здравствуй, Нева : Фотоальбом. – Ленинград, 1980. – 13с.
541191
  Добровольский О.М. Здравствуй, Никос! / О.М. Добровольский. – Москва, 1985. – 176с.
541192
  Елисеева И.И. Здравствуй, новый человек / И.И. Елисеева, Т.С. Кадибур. – М., 1987. – 140с.
541193
  Колточник Н.И. Здравствуй, однополчанин / Н.И. Колточник. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 207с.
541194
   Здравствуй, океан.. – М., 1987. – 47с.
541195
  Заседа И.И. Здравствуй, Олимпиада! / И.И. Заседа. – К, 1980. – 140с.
541196
  Корчагина В.И. Здравствуй, отец / В.И. Корчагина. – Фрунзе, 1972. – 92с.
541197
  Жуков А.Н. Здравствуй, отец! : Рассказы и повести / А.Н. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463с.
541198
  Солонин П.Н. Здравствуй, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1979. – 256с.
541199
  Баева И. Здравствуй, первокурсник! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 0869-4915


  Як вузівські бібліотеки Росії обслуговують першокурсників.
541200
   Здравствуй, племя младое, незнакомое!. – Москва : Книга, 1984. – 111 с.
541201
   Здравствуй, племя младое.... – М., 1988. – 351с.
541202
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
541203
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – Москва, 1961. – 91с.
541204
  Терехов В.П. Здравствуй, поле / В.П. Терехов. – Симферополь, 1965. – 62с.
541205
  Емельянов А.В. Здравствуй, поле мое : роман / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.И.Шуртаковой. – Чебоксары : Чуваш. кн. из-во, 1973. – 312 с.
541206
   Здравствуй, поле русское!. – Москва, 1978. – 399с.
541207
  Новоселов Н.Н. Здравствуй, поле! / Н.Н. Новоселов. – Челябинск, 1971. – 203с.
541208
   Здравствуй, поэзия.. – Хабаровск, 1976. – 416с.
541209
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1975. – 150с.
541210
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1982. – 191с.
541211
   Здравствуй, родник!. – Ростов-на-Дону, 1977. – 207с.
541212
  Кутов Н.Н. Здравствуй, Север / Н.Н. Кутов. – Сыктывкар, 1968. – 96с.
541213
  Смоляницкий С.В. Здравствуй, Сибирь / С.В. Смоляницкий. – М., 1960. – 78с.
541214
   Здравствуй, Сибирь!. – Москва, 1972. – 179с.
541215
  Исаковский М.В. Здравствуй, Смоленск / М.В. Исаковский. – Смоленск, 1944. – 63с.
541216
  Палецкис Ю.И. Здравствуй, Советская Литва! : стихи / Ю.И. Палецкис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1960. – 47 с.
541217
   Здравствуй, солнце. – М., 1963. – 112с.
541218
  Хузангай П. Здравствуй, солнце : избр. стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320 с.
541219
  Хасанов М.М. Здравствуй, солнце! / М.М. Хасанов. – М, 1980. – 291с.
541220
   Здравствуй, страна героев!. – Л., 1985. – 207с.
541221
  Дворчик В. Здравствуй, Таити! / Войцех Дворчик ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с., [8] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
541222
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ / Ю.Ф. Стрехнин. – Кишинев, 1963. – 180с.
541223
  Усанов П.И. Здравствуй, товарищ райком! / П.И. Усанов. – Л., 1984. – 312с.
541224
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ! / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1956. – 157с.
541225
   Здравствуй, товарищ!. – Минск, 1988. – 173с.
541226
   Здравствуй, Украина!. – Саранск, 1954. – 56с.
541227
  Плюхин Н.Д. Здравствуй, утро / Н.Д. Плюхин. – Саранск, 1963. – 72с.
541228
  Муравьев Е.В. Здравствуй, утро раннее / Е.В. Муравьев. – Смоленск, 1963. – 112с.
541229
  Хоринская Е.Е. Здравствуй, утро! / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1950. – 67 с.
541230
  Хрунов Е.В. Здравствуй, Фобос! / Е.В. Хрунов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 214 с.
541231
   Здравствуй, футбол!. – Киев, 1965. – 150с.
541232
   Здравствуй, Харьков!. – Х., 1975. – 95с.
541233
  Соловьев Л.В. Здравствуй, Ходжа Насреддин! / Л.В. Соловьев, В.С. Виткович. – М., 1982. – 135с.
541234
  Бероев Б.М. Здравствуй, Цей! : физ.-геогр. очерк / Б.М. Бероев. – 2-е доп. изд. – Орджоникидзе : Ир, 1979. – 103 с. : ил., карт.-схем.
541235
  Черненко И.М. Здравствуй, цирк! / И.М. Черненко. – М., 1968. – 159с.
541236
  Фейгин Э.А. Здравствуй, Чапичев! / Э.А. Фейгин. – М, 1964. – 328с.
541237
  Кравченко А.И. Здравствуй, шахтерская отчина! / А.И. Кравченко. – К., 1978. – 207с.
541238
  Лану А. Здравствуй, Эмиль Золя! / Арман Лану ; пер. с фр. О. Добровольского и В. Финикова ; предисл. С. Емельяников. – Москва : Прогресс, 1966. – 510 с.
541239
   Здравствуй, это - я : фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – [160] с.
541240
   Здравствуй, это - я : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
541241
  Агабабов А. Здравствуй, это я! : киносценарий / А. Агабабов. – Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
541242
   Здравствуйте. – Ижевск, 1969. – 59с.
541243
  Каратеев Л.Ф. Здравствуйте / Л.Ф. Каратеев. – Москва, 1971. – 126с.
541244
  Старков А.Л. Здравствуйте! / А.Л. Старков. – Москва, 1964. – 245с.
541245
  Зверева Н.К. Здравствуйте! / Н.К. Зверева. – Минск, 1967. – 71с.
541246
  Елагин В.Н. Здравствуйте! / В.Н. Елагин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1968. – 64 с.
541247
  Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
541248
  Гончаренко В.В. Здравствуйте, аисты / В.В. Гончаренко. – М., 1980. – 144с.
541249
   Здравствуйте, братушки! : К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, 1878-1978: [Альбом]. – Москва ; София : Изобраз. искусство, Септември, 1977. – 108 с. : цв.ил. – Альбом в картон. коробке. – На рус., болг. яз.
541250
   Здравствуйте, братушки!. – Москва-София, 1978. – 108с.
541251
  Борец Т. Здравствуйте, господин Ампер : [очерки] / Т. Борец ; пер. со словац. [С.Г. Тилли]. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 304 с. : ил.
541252
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – М, 1972. – 259с.
541253
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – Москва, 1977. – 260с.
541254
  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 207, [1] с. : ил.
541255
  Лутков Г.Я. Здравствуйте, звезды / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1961. – 49с.
541256
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди ! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1971. – 76 с.
541257
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1964. – 81с.
541258
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – М., 1963. – 96с.
541259
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва, 1968. – 111с.
541260
  Куликов Б.Н. Здравствуйте, мои стихи!: Стихи. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1986. – 30с.
541261
  Ирошников И.И. Здравствуйте, пани Катерина! : [повесть] / И.И. Ирошников ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 208 с.
541262
  Ирошникова И. Здравствуйте, пани Катерина! / И. Ирошникова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 288 с.
541263
  Якир С.Я. Здравствуйте, сверстники / С.Я. Якир. – Кишинев, 1965. – 148с.
541264
  Пудваль А.Р. Здравствуйте, Эрьзя! / А.Р. Пудваль. – Саранск, 1989. – 174с.
541265
  Ирошников И.И. Здравствуйте. пани Катерина! / И.И. Ирошников. – М, 1979. – 285с.
541266
  Солонин П.Н. Здравствух, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1974. – 168с.
541267
  Костоправ Г.А. Здравстуй, жизнь! / Г.А. Костоправ. – Донецк, 1963. – 194с.
541268
  Троепольский Г.Н. Здравый смысл / Г.Н. Троепольский. – М, 1975. – 542с.
541269
  Велес А.У. Здравый смысл // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 044-748Х


  Розвиток Латинської Америки
541270
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 175с.
541271
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах игре / Э. Ласкер. – М, 1924. – 134с.
541272
  Ольхов П.А. Здравый смысл и история (заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова "Вздох на гробе Карамзина") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.125-132. – ISSN 0042-8744
541273
  Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Начала учения о числе и пространстве / В. Клиффорд. – 2-е. – Птгр., 1922. – 224 с.
541274
  Слабошпицький М. Здраствуй и не прощай, ALMA MATER // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 10-11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
541275
  Неволін А.С. Здраствуй, "Аврора"! / А.С. Неволін. – Киев, 1952. – 168с.
541276
  Саакян А.А. Здраствуй, друг! : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
541277
  Корбач І.М. Здраствуй, Острів Надії. / І.М. Корбач. – К., 1964. – 123с.
541278
  Хршановский А. Здраствуй, Прага! / А. Хршановский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 40с.
541279
  Арзуманян А.М. Здраствуй, Россия! / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1978. – 64 с.
541280
  Дубковецький Ф. Здрастуй завтра! : на шляхах до комунізму / Дубковецький Ф. ; записав В. Минко. – Киев : Держлітвидав, 1957. – 113 с., [1] арк. портр.
541281
  Забіяка І. Здрастуй, глибинко! : історико-краєзнавча, топонімічна анкета населеного пункту, його околиць / Іван Забіяка. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 12с.
541282
  Борзунов С.М. Здрастуй, Дніпре! / С.М. Борзунов. – Київ, 1974. – 260с.
541283
  Гавриленко О.І. Здрастуй, життя трудове! / О.І. Гавриленко. – К., 1960. – 72с.
541284
  Костоправ Г.А. Здрастуй, життя! Вірші та теми. / Г.А. Костоправ. – К., 1969. – 143с.
541285
   Здрастуй, Києве!. – К., 1982. – 120с.
541286
  Шаповаленко Т. Здрастуй, ластівко! / Т. Шаповаленко. – К., 1981. – 63с.
541287
  Ямпольский Б.Б. Здрастуй, майбутнє. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1959. – 68с.
541288
  Короненко С. Здрастуй, П"ятнадцятий! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 4-5


  Традиційне урочисте завершення XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика .
541289
  Левада О.С. Здрастуй, Прип"ять! / О.С. Левада. – Київ, 1974. – 91с.
541290
   Здрастуй, світе! : Посібник для читання з французької мови для учнів загальноосвітніх навч. закл. – 2-ге вид. доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 320с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-53-1
541291
   Здрастуй, сестро!. – К., 1982. – 238с.
541292
  Кулик В.Г. Здрастуй, степ мій. / В.Г. Кулик. – Х., 1976. – 59с.
541293
   Здрастуй, студентське життя! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про нове поповнення в університеті, посвячення у студенти. На фото: "декан філософського фак-ту А.Є. Конверський вручає студентський квиток першокурсниці".
541294
   Здрастуй, Україно!. – Київ, 1963. – 133с.
541295
  Треніна А.С. Здрастуй, школо! Здрастуй, застудо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-7 : фото
541296
  Дорошенко І.І. Здрастуйй, судруг! / І.І. Дорошенко, В.Н. Мандрик. – К, 1959. – 260с.
541297
  Мушник С.М. Здрастуйте, люди! : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1962. – 144 с.
541298
  Вільний В.М. Здрастуйте, мамо! : повість про життя Надії Григорівни Заглади / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 226 с.
541299
  Павелко В.У. Здружені у віках / В.У. Павелко. – Київ, 1969. – 44с.
541300
  Василенко Р. Здушений крик розпуки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27-30


  Мемуарні нариси Юрія Самброса "Щаблі - мій шлях до комунізму".
541301
  Constantinescu Ieyaфт Здфтефкуф мшеуш ву мшу іш сщьздусефкуф пщдгкшдщк шт 7ю / Constantinescu Ieyaфт, 1950. – 52с.
541302
  Мостовий В. Зе!повіт / В. Мостовий, Ю. Мостова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1


  "Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п"ятий. Керівниця "Укрпошти" у жовтні 1994-го сказала: "Пропоную парі! Через півроку ваша газета закриється". Минуло п"ятдесят разів ...
541303
  Капустіна Н. Зебезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 8-15. – ISSN 1811-377X
541304
  Шиляев А.С. Зебелный берег. / А.С. Шиляев. – Тула, 1975. – 95с.
541305
  Мещерякова Б.Г. Зевс Харьковской психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 124-135. – ISSN 0042-8841
541306
  Мазур Владимир Зевсайкая история или почему Крит : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 20-26 : Фото
541307
  Круглов Ю.М. Зевсове кресало / Ю.М. Круглов. – К, 1983. – 118с.
541308
  Сизоненко А.А. Зееловские высоты / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 47с.
541309
  Медников А.М. Зееловские высоты / А.М. Медников. – М, 1985. – 48с.
541310
  Дашкевич Н.П. Зезенгеймская идиллия : эпизод из истории юношеских стремлений, увлечений и творчества Гете : Критико-библиографический очерк Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 93 с.
541311
  Хайкал М.Х. Зейнаб : Роман. Картины сельской жизни и нравов Египта / М.Х. Хайкал. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 238с.
541312
  Коркодим О. Зейнаб Бадаві: "... та чи позбулися ваші медіа прихованого тиску ?" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 22-27
541313
  Богатко С.А. Зейская быль / С.А. Богатко. – Москва : Советская Россия, 1991. – 80 с. – (Писатель и время)
541314
  Колыхалов В. Зейские ворота. / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1968. – 103с.
541315
  Никольская В.В. Зейско-Буреинская равнина. / В.В. Никольская. – М, 1958. – 135с.
541316
  Коробченков А.А. и Матвеев В.С. Зейское водохранилище и бороба с наводнениями в Приамурье / А.А. и Матвеев В.С. Коробченков. – Хабаровск, 1973. – 72с.
541317
  Кресс В. Зекамерон 20 века : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
541318
  Андрич І. Зеко : повісті та оповідання : пер. с серб.-хорв. / Андрич І. – Київ : ДЛВ, 1958. – 370, [6] с.
541319
  Зорин Виталий Зеландское зорбирвание : Приключения / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 64-75 : Іл.
541320
  Куртяк Є.Г. Зелемінь : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1979. – 175 с.
541321
  Изюмский Б.В. Зелен-камень / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1985. – 480с.
541322
  Голобородько В.І. Зелен день : поезії / В.І. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 168 с. – ISBN 5-333-00110-3
541323
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Москва-Л., 1949. – 360с.
541324
  Ликстанов И. Зелен камень / И. Ликстанов. – Свердловск, 1958. – 364 с.
541325
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 371с.
541326
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1963. – 368с.
541327
   Зелен май.. – К, 1985. – 431с.
541328
   Зелена архітектура Нью-Йорку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 6 : фото
541329
  Шиманський О. Зелена брама. / О. Шиманський. – К., 1924. – 64с.
541330
  Гужва В. Зелена вільха поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 13


  До 80-річчя української поетеси Валентини Малишко.
541331
  Головко Д.А. Зелена вісь / Д.А. Головко. – К., 1971. – 47с.
541332
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
541333
  Суров А. Зелена вулиця. / А. Суров. – К, 1952. – 96с.
541334
  Підпалий В.О. Зелена гілка : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 67 с.
541335
  Чернявський М.А. Зелена гілка добра : лірика, балади, поеми / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1980. – 168 с.
541336
  Кононенко О. Зелена економіка в містах України: міф чи реальність? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 394-415. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
541337
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
541338
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 4. – 2001
541339
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 1. – 2005
541340
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 2. – 2005
541341
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 4. – 2005
541342
  Косенко О. Зелена енергетика України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 7


  "В Україні за останні п’ять років інвестиції у проєкти з відновлювальної енергетики сягнули 4 млрд євро. Левову частку таких інвестицій, а саме - більше 3,3 млрд євро, акумульовано на встановлення майже 4 ГВт нових потужностей відновлювальної ...
541343
  Антонич Б.- Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
541344
  Давиденко В.І. Зелена зірка березня / В.І. Давиденко. – К., 1988. – 40с.
541345
  Антоненко І. Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
541346
  Каддафі М. Зелена книга / М. Каддафі. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0276-8
Ч.1 : Вирішення проблеми Демократії (Влада народу). – 1989. – 141с.
541347
  Каддафі М.А. Зелена книга / М.А. Каддафі. – К., 1992. – 55 с.
541348
   Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2016. – 174, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
541349
   Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
541350
  Короденко М. Зелена книга профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
541351
  Грищенко М. Зелена краса // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0208-0710
541352
  Соболь В. Зелена магія мандрівки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 58-63. – ISSN 0236-1477


  Про нову повість "Де мій брат?" відомої письменниці, редакторки журналу "РІЧ" Надії Мориквас
541353
  Пиркало С. Зелена Маргарита : повість, оповідання / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-194-0
541354
  Ганський О. Зелена нестабільність. Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики прийняли не всі учасники ринку: держава намагається впоратися із судовими позовами // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 8


  "Уже місяць Україна живе за зменшеним тарифом на «зелену» електроенергію. Процес швидкого гасіння пожежі, який ініціювала влада, виправляючи помилки і рятуючи ситуацію, виявився непростим. І деякі інвестори вже голосно сказали «ні» таким планам уряду. ...
541355
  Гюнтекін Р.Н. Зелена ніч / Р.Н. Гюнтекін. – Київ, 1971. – 215с.
541356
  Медуниця М.М. Зелена Оржиця. / М.М. Медуниця. – К, 1986. – 159с.
541357
  Шніцлер А. Зелена Папуга (Зелений какаду) : Малюнок на 1 дію / Артур Шніцлер ; пеpеклад Миколи Воpоного. – [Київ] : Шлях ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 53, [1] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 9)
541358
  Стась А.О. Зелена пастка : повість / А.О. Стась. – Київ : Веселка, 1972. – 223 с.
541359
  Рубцов А.Ф. Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко; Українська академія аграрних наук. – Асканія-Нова, 2001. – 90с. – ISBN 966-95218-0-7
541360
  Стусенко О. Зелена провокація : проза: оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 89-93. – ISSN 0868-4790
541361
  Швець В.С. Зелена рута : вірші та поема / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1960. – 228 с.
541362
  Литвин С.Г. Зелена служба хлібороба / С.Г. Литвин. – К., 1987. – 47с.
541363
  Ткаченко В.Д. Зелена сторона. / В.Д. Ткаченко. – К., 1940. – 64с.
541364
  Школьна Л. Зелена трояндова попелиця (Macrosiphum rosae L.) - шкідник троянд у захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень чисельності Macrosiphum rosae L., її шкідливість в умовах закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею. Використано біопрепарат актофіт та водні витяжки інсектицидних рослин ...
541365
  Світ Іван Зелена Україна : Короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя / Світ Іван; Науково-дослідчий інститут зеленої України. – Hю-Йорк; Шангай, 1949. – 32с. – (Видання Науково-дослідчого інституту зеленої України / Під кер. Івана Світа ; 1)
541366
  Коваль Ю.А. Зелена Україна / Ю.А. Коваль. – Львів, 1966. – 95 с.
541367
  Світ І. Зелена Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 414-436. – ISBN 978-966-579-271-0
541368
  Суров А. Зелена улица. / А. Суров. – М-Л : Искусство, 1949. – 111 с.
541369
  Вільховий П.Я. Зелена фабрика / П.Я. Вільховий. – Харків, 1936. – 216 с.
541370
  Сліпко Ю.В. Зелена фантазія / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1968. – 50с.
541371
   Зелена хвиля незалежності. Українська екологічна асоціація "Зелений світ" / [Ю. Самойленко, Ю. Щербак, С. Курикін та ін.] ; за ред. Ю. Самойленка. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива, 2017. – 267, [37] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7398-64-5
541372
  Вретік Л.О. Зелена хімія : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / Л.О. Вретік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
541373
   Зелена хімія : навч. посібник / О.В. Петренко, Е.С. Яновська, К.В. Теребіленко, Н.В. Стусь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-239. – ISBN 978-966-933-106-9
541374
  Чабанівський М.І. Зелена чаша : оповідання / М. І. Чабанівський ; [іл. А. Девянін]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 80 с.
541375
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
541376
  Афанасьева Л.Ф. Зеленая аптека : справочник лекарств. растений / Л.Ф. Афанасьева, Г.Я. Мордовской, И.Д. Нешта. – Свердловск : Сред.-Урад. кн. изд-во, 1990. – 156, [2] с., [16] л. ил.
541377
  Соболева Л.С. Зеленая аптека Татарии / Л.С. Соболева, И.Л. Крылова. – Казань, 1990. – 154с.
541378
  Рубцова В.Г. Зеленая аптека. / В.Г. Рубцова. – Л., 1980. – 240с.
541379
   Зеленая аптека. [Изоматериал] : Комплект из 22 цв. откр. – Москва : Планета
Вып. 2. – 1983. – 22 л. : 22 открыток + 1 обл.
541380
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
541381
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 319 с.
541382
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 315с.
541383
  Ежов Георгий Зеленая буря над Ираном : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 60-68
541384
  Трусов Ю. Зеленая ветвь / Ю. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
541385
  Федь Н.М. Зеленая ветвь литературы / Н.М. Федь. – М, 1981. – 304с.
541386
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
541387
  Андреев Ин. Зеленая ветка / Ин. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
541388
  Ситохов С. Зеленая ветка : стихотворения / Саламгерий Ситохов ; пер. с осет. А.Медведева. – Москва : Современник, 1986. – 79 с.
541389
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
541390
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
541391
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 255 с.
541392
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1978. – 400 с.
541393
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – М, 1979. – 484с.
541394
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1961. – 220с.
541395
  Суворов М.И. Зеленая ветка. / М.И. Суворов. – Сталино, 1962. – 83с.
541396
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1968. – 119с.
541397
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1978. – 93с.
541398
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
541399
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
541400
  Тихонов Игорь Васильевитч Зеленая глубина / Тихонов Игорь Васильевитч. – Москва : Мол.гвардия, 1965. – 104с.
541401
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
541402
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
541403
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
541404
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
541405
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
541406
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / Ульмас Умарбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
541407
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
541408
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
541409
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
541410
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
541411
  Черненко М.М. Зеленая карпатская тетрадь или Страницы семейного альбома. Сентиментальные истории : рассказы, эссе, воспоминания / Маргарита Черненко. – Киев : КММ, 2018. – 230, [3] с., [2] арк. фотоіл. : ил. – Назв. обл.: Зеленая карпатская тетрадь. Сентментальные истории. – ISBN 978-966-1673-13-6
541412
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
541413
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
541414
  Панченко Н.В. Зеленая книга / Н.В. Панченко. – Москва, 1971. – 103с.
541415
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 238 с.
541416
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
541417
  Агишев Р. Зелёная книга : роман / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1954. – 504 с.
541418
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1959. – 368 с.
541419
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
541420
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
541421
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
541422
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 64с.
541423
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
541424
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
541425
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
541426
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
541427
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
541428
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
541429
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
541430
   Зеленая крыша в центре столицы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото
541431
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
541432
  Беленьо Х. Зеленая луна : роман / Беленьо Х. ; пер. с испан. Ю. Погосова ; предисл. В. Виноградова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 222 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
541433
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы : пер. с калм. / А.Г. Балакаев ; [ил. А.Р. Косолапов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
541434
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
541435
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог : очерки / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 280 с.
541436
  Гюнтекин Р.Н. Зеленая ночь / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1963. – 254с.
541437
  Мощенко В.Н. Зеленая ночь / В.Н. Мощенко. – М, 1981. – 109с.
541438
  Меликадзе И.А. Зеленая ночь / И.А. Меликадзе. – М, 1984. – 311с.
541439
  Островой С.Г. Зеленая обезьяна / С.Г. Островой. – Москва, 1976. – 151с.
541440
  Мишин А.В. Зеленая околица / А.В. Мишин. – Москва, 1975. – 127с.
541441
  Смирнов О.П. Зеленая осень : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 367с.
541442
  Горбунов А. Зеленая отчизна : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0027-8238
541443
  Толстой Л.Н. Зеленая палочка / Л.Н. Толстой. – Москва : Тип. П.В. Вельцова, 1912. – 32 с. – (Посредник ; № 915)
541444
  Толстой Л.Н. Зеленая палочка / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Вильде, 1912. – 32 с. – (Посредник ; № 915)
541445
  Лебанидзе М.С. Зеленая песня : стихи / М.С. Лебанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 72 с.
541446
  Устинов В.А. Зеленая песня / В.А. Устинов. – Архангельск, 1968. – 36с.
541447
  Куклин Л.В. Зеленая планета. / Л.В. Куклин. – Л, 1969. – 119с.
541448
  Метелкин А.И. Зеленая плесень и пенициллин. (История открытия, изучения и применения лечебных свойств плесени) / А.И. Метелкин. – Москва, 1949. – 108с.
541449
  Михальский В.В. Зеленая поляна / В.В. Михальский. – Махачкала, 1969. – 144с.
541450
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
541451
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 254с.
541452
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
541453
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
541454
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
541455
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / Ким Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
541456
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
541457
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
541458
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
541459
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
541460
  Котельников Валерий Зеленая столица Франции / Котельников Валерий, Камоликова Ольга // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 12-39 : фото
541461
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
541462
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
541463
  Добровольский Е.Н. Зеленая стрела удачи / Е.Н. Добровольский. – М, 1979. – 351с.
541464
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – Москва, 1958. – 46с.
541465
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
541466
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
541467
  Аминова О.М. Зелёная тропинка : стихи и поэмы / Озод Аминова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 96 с. : портр.
541468
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
541469
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
541470
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
541471
  Козырин В.А. Зеленая улица / В.А. Козырин. – М, 1985. – 319с.
541472
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
541473
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
541474
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
541475
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
541476
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
541477
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
541478
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
541479
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
541480
   Зелене виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про День довкілля в Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Віце-прем"єр-міністр К. Грищенко, академік Л. Губерський і проректори університету посадили магнолії.
541481
  Осипчук Н. Зелене Євангеліє із лемківським корінням. Космос життя і творчості поета Богдана-Ігоря Антонича // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 11


  "Виповнилося 110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича, у чиїй творчості літературознавці вбачають космічні мотиви, а також відгомін лемківського фольклору та язичницької символіки. Своє ставлення до творчості поет задекларував у статті ...
541482
  Доленго М.В. Зелене й червоне / М. Доленго [псевд.]. – К, 1971. – 135с.
541483
  Бережний В. Зелене море : повість / В.П. Бережний. – Київ : Радянский письменник, 1955. – 200 с.
541484
  Ільницький Д. Зелене на сіромі тлі. Пам"яті Романа Іваничука // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 130-132. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
541485
  Ткаченко В.Д. Зелене передзим"я. / В.Д. Ткаченко. – К., 1970. – 359с.
541486
  Байдебура П.А. Зелене полум"я : оповідання та повісті / Павло Байдебура ; [післямова: Андрій Клоччя. "Його пісня - край Донецький"]. – Донецьк : Донбас, 1970. – 280 с. : іл.
541487
  Клименко М.Д. Зелене прозріння : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
541488
  Богачук О.Ф. Зелене руно : поезії / О.Ф. Богачук. – Львів : Каменяр, 1976. – 71 с. : іл.
541489
  Коноваленко В. Зелене світло "піратам"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 9


  "З 22 липня 2018 року "пірати" в Україні можуть практично безкарно грабувати авторів та інших суб"єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення та колективного управління об"єктами авторського права і ...
541490
  Юлія Мала Зелене серце Німеччини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 40-45 : фото
541491
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Молодь, 1962. – 266 с.
541492
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
541493
  Коркія Р.К. Зелене шатро. / Р.К. Коркія. – К., 1963. – 181с.
541494
  Мушкетик Ю.М. Зеленеє жито : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1965. – 487с.
541495
  Ющенко О.Я. Зеленеют дали : стихи / О.Я. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
541496
  Кашаускас Р. Зеленеющие холмы : роман и повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с.
541497
  Журавльов Д.В. Зелений // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 329-332. – ISBN 978-966-14-1182-0
541498
   Зелений бізнес - життя заради майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Під такою назвою на економічному факультеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, яку організувала українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва разом з іншими кафедрами факультету. Ідеї екологізації ...
541499
  Житник А.А. Зелений вітер / А.А. Житник. – Київ, 1967. – 55 с.
541500
  Барабаш І.І. Зелений вітер : роман / І.І. Барабаш, В.І. Дарда. – Київ : Молодь, 1981. – 280 с.
541501
  Жадько В. Зелений Гай (- селеще Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 338. – ISBN 978-966-8567-14-8
541502
   Зелений Гарц. – К., 1985. – 149,11с.
541503
  Келлер Г. Зелений Генріх : роман / Г. Келлер ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-97234-9-9
541504
  Палажченко О.О. Зелений гомін / О.О. Палажченко. – К, 1958. – 103с.
541505
  Ревакович М. Зелений дах : поезії / Марія Ревакович. – Київ : Родовід, 1999. – 207, [1] с. – ISBN 966-95114-4-5
541506
  Стадниченко В.Я. Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
541507
  Смик Г.К. Зелений дивосвіт / Г.К. Смик, В.А. Нечитайло. – Київ : Урожай, 1973. – 247с.
541508
  Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт / В.Й. Шевчук. – Одеса, 1989. – 222с.
541509
  Варгас Льоса Зелений дім : роман / Маріо Варгас Льоса ; з ісп. пер. Ю. Покальчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 429 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
541510
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 98-99 : фото
541511
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 90-91 : фото
541512
  Труайя А. Зелений записник: новели. / А. Труайя. – К., 1982. – 240с.
541513
  Ногін П. Зелений змій : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 112 с.
541514
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
541515
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
541516
  Новицкий М. Зелений клин / М. Новицкий. – Х, 1928. – 47с.
541517
  Вішка О. Зелений Клин // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
541518
   Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
541519
  Метаксас Андреас Зелений Критський "олл-інклюзив" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 36-39 : фото
541520
  Стецюк Я.Н. Зелений кут : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 231 с.
541521
  Вишневецький Л.М. Зелений кут : повісті, оповідання / Л.М. Вишневецький. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 160 с.
541522
  Микульонок І.О. Зелений куточок посеред Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 24-25


  Труханів острів.
541523
  Тютюнник Ф.Г. Зелений легіт : оповідання, повість / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1970. – 176 с.
541524
  Шульга О.В. Зелений листопад / О.В. Шульга. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
541525
  Маняк В.А. Зелений меридіан : повісті: Еврика. Місяць спокійного сонця / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1967. – 260 с.
541526
  Будницька Є.М. Зелений острів : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 127 с.
541527
  Куркотов О.В. Зелений острів. / О.В. Куркотов. – К., 1972. – 151с.
541528
  Боровий В.І. Зелений парус літа / В.І. Боровий. – Х, 1968. – 68с.
541529
   Зелений рай Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 98-99 : фото
541530
  Заверуха Б.В. Зелений розмай. / Б.В. Заверуха, М.Я. Ратушний. – К., 1978. – 80с.
541531
  Сосюра В. Зелений світ / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 175с.
541532
  Івченко С.І. Зелений світ / С.І. Івченко. – Київ, 1986. – 99с.
541533
  Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
541534
  Олексієнко І.А. Зелений туризм в США // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 198-200
541535
  Зінчук Т.О. Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи / Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
541536
  Ганін В.В. Зелений туризм у Криму як елемент громадської дипломатії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 38-43. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
541537
  Бондар А.І. Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 79-82
541538
  Клочковська В.О. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення / В.О. Клочковська, О.В. Клочковський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-250. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
541539
  Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 107-111.
541540
  Любар-Пурлінська Зелений туризм: плюси під час пандемії // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 45-47
541541
   Зелений туризм: разом ефективніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
541542
  Романюк Л.Г. Зелений узгірок над трасою : Повісті, оповідання / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с. – ISBN 5-333-00079-4
541543
  Годієнко Д. Зелений флігель / Д. Годієнко. – Х, 1928. – 104с.
541544
  Козачинський О.В. Зелений фургон. / О.В. Козачинський. – Київ : Молодь, 1959. – 91с.
541545
  Дереч Д.Г. Зелений хміль : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1973. – 135 с.
541546
  Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
541547
  Шевчук В.А. Зелений шум : повість / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1963. – 175 с.
541548
  Власенко Андрій Зелений шум, або Привіт із Червоної книги : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 132-135 : Фото
541549
   Зелений щит полів. – К, 1985. – 86с.
541550
   Зелені бархани.. – К, 1977. – 215с.
541551
  Греба В.М. Зелені висоти / В.М. Греба. – Ужгород, 1983. – 208с.
541552
  Талалаєвський М.А. Зелені вруна : лірика, баллади / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Дніпро, 1968. – 191 с.
541553
  Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури / В.П. Гринь; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (серія 9 = земля і люди ; 6)
541554
  Присяжнюк О. Зелені інвестиції": чи встигає Україна за світовими тенденціями? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 1, 26-27
541555
  Корж В.Ф. Зелені камертони. / В.Ф. Корж. – К., 1969. – 63с.
541556
  Палієнко М.О. Зелені космодроми / М.О. Палієнко. – Одеса, 1979. – 56с.
541557
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 9)
Ч. 1-2. – 1976. – 167с.
541558
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 10)
Ч. 3. – 1976. – 151с.
541559
  Лізен О.М. Зелені надгробники : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1969. – 171 с.
541560
  Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-41. – ISSN 0869-3595
541561
  Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 29-32 : фото. табл.
541562
  Збіглей Й. Зелені неони / Й. Збіглей. – Пряшів, 1964. – 84с.
541563
  Рублик В.М. Зелені облігації як інструмент фінансування екологічних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
541564
  Прохазка Я. Зелені обрії / Я. Прохазка. – К., 1962. – 180с.
541565
   Зелені обрії : вірші, новели, мініатюри... – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
541566
  Гвардіонов Б.О. Зелені обрії / Б.О. Гвардіонов. – Ужгород, 1967. – 139с.
541567
  Тарасов В. Зелені пагорби Байбуги // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
541568
  Василюк О. Зелені перлини / О. Василюк, Д. Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 43-47
541569
  Комендар В.І. Зелені перлини Карпат / В.І. Комендар. – Ужгород, 1985. – 85с.
541570
  Хоросницька М.В. Зелені піраміди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1973. – 63 с.
541571
  Вітович І. Зелені плями Давоса. Парадокси Світового економічного форуму: інвестуємо в банкети // Україна молода. – Київ, 2020. – 24-25 січня (№ 8). – С. 4


  "Щорічний міжнародний форум у швейцарському місті Давос сьогодні, 24 січня, офіційно закінчується. Тож окреслилися основні перетини і тенденції нинішнього зібрання політичних та економічних еліт світу. Як і слід, що його лишила в снігах Давоса ...
541572
  Пальчук М.В. Зелені публічні простори Києва: просторово-часова динаміка // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 60-77


  У статті представлено аналіз підходів до визначення поняття "публічний простір". Однією із ключових тез, яку висловлюють дослідники є "затухання публічного життя". Це призводить до подальшої "втрати публічного простору". Найбільш вразливими до "втрати" ...
541573
  Куліківський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куліківський. – Київ, 1965. – 79с.
541574
  Куликівський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куликівський. – Київ, 1965. – 79с.
541575
  Тесленко І. Зелені світи. Як Інститут Молдови в Німеччині налагоджує екодіалоги між країнами пострадянського простору // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 63). – С. 10
541576
  Олійник В. Зелені свята - торжество весни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 15


  "Травень - фінальний весняний акорд. Місяць оновлення, пора молодості кожної рослини, кожної квітки; місяць перемін і сподівань на краще. А ще в травні зазвичай християнський люд відзначає Зелені свята, які тісно пов"язані з природою, культом ...
541577
  Галабурда-Чигирин Зелені свята в Сіднеї і Мельбурні // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Червень (№ 6). – С. 8-9
541578
  Христич Я. Зелені свята у Севастополі 100 років тому: спогад учасника // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 7
541579
   Зелені секрети довголіття // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 79 : фото
541580
  Головко А. Зелені серцем : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 78с.
541581
   Зелені скарби України. – Київ, 1991. – 192с.
541582
  Кривомаз Т.І. Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах / Т.І. Кривомаз, Н.С. Карпенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 5-21 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2411-4049
541583
  Жарова Л. Зелені стартапи в реалізації принципів сталого розвитку для об"єднаних територіальних громад // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Cтартап (startup) - це новостворена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обме ...
541584
  Пальман В.І. Зелені сторінки з Червоної книги / В.І. Пальман. – К, 1988. – 413с.
541585
  Шморгун Є.І. Зелені сусіди / Є.І. Шморгун. – К., 1978. – 29с.
541586
  Гарасим А. Зелені терикони німецького Донбасу. Як Рур відмовився від видобутку вугілля і перейшов на відновлювану енергетику // Молодь України. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 11). – С. 10


  "На перший погляд, шахта “Цольферайн” видається ідеальним промисловим об’єктом. Акуратні цегляні стіни, чистота та зелень повсюди. Таке враження, що буквально ще один гудок, завертиться скіп, і вона знову оживе. Проте, насправді це лише омана - шахта ...
541587
  Малєй Антоніна Зелені траси гірськолижного Буковелю : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-37 : Фото
541588
  Величко І.М. Зелені трудівниці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119с.
541589
  Купновицкая У. Зеленій паспорт // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 32 (723), 13.08.2021. – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
541590
  Топачевський А. Зеленкуваті, зеленіші, зелені. Сто років тому в Україні виник рух на захист природи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Нині в світі спостерігаємо справжнє відродження рухів на захист природи. Кількадесят "зелених" обрано до Європарламенту. Кожен п"ятий депутат Бундестагу є проповідником природоохоронних ідей. Активно діє "Грінпіс". Захисники здорового довкілля в ...
541591
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – Москва, 1973. – 104с.
541592
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
541593
  Пышновская О.М. Зеленогорск / О.М. Пышновская, Г.С. Усыскин. – Л., 1978. – 192с.
541594
  Осин Д.Д. Зеленое войско мая / Д.Д. Осин. – М, 1961. – 288с.
541595
  Дриз О.О. Зеленое дерево : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Детская литература, 1983. – 208 с.
541596
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1964. – 159с.
541597
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1978. – 159с.
541598
  Харабаров И.М. Зеленое дерево. / И.М. Харабаров. – Москва, 1966. – 104с.
541599
  Очеретин В.К. Зеленое железо / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1980. – 189с.
541600
  Скворцов А.М. Зеленое зарево / А.М. Скворцов. – Москва, 1973. – 71с.
541601
  Тооминг О.А. Зеленое золото : роман / Освальд Тооминг; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллинн : Зстонское гос. издательство, 1950. – 366 с.
541602
  Быковский Егор Зеленое золото Баии : заповедник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 142-148 : Фото, карта
541603
  Семенов К.С. Зеленое золото. / К.С. Семенов. – Свердловск, 1958. – 226с.
541604
  Васильев Г.В. Зеленое и оранжевое / Г.В. Васильев. – Москва, 1981. – 110 с.
541605
  Гиппиус З.Н. Зеленое кольцо : пьеса в 4 д., с послесл. "Зеленое - белое алое" / З. Гиппиус. – Петроград : Изд. Огни, 1916. – 146, [1] с.
541606
  Сорока Б.М. Зеленое море : повесть / Б.М. Сорока. – Москва, 1961. – 78 с.
541607
  Коэн Амрай Зеленое небо : Латинская Америка. Парк Ману / Коэн Амрай, Бэрчи Андре // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 78-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
541608
  Лопушанский П.И. Зеленое ожерелье / П.И. Лопушанский. – Москва, 1968. – 112 с.
541609
  Мацкевич Э.О. Зеленое ожерелье / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
541610
  Тихомиров Олег Николаевич Зеленое окно / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Дет.лит., 1971. – 207с.
541611
  Бекасов А.Г. Зеленое перо : [Первый шаг. - На обочине.] : рассказы / А.Г. Бекасов. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1958. – 40 с.
541612
  Богатырев В.С. Зеленое пламя / В.С. Богатырев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1965. – 204 с., [1] портр.
541613
  Древницкий В.Ю. Зеленое пламя / В.Ю. Древницкий. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 128 с.
541614
  Чобан Кара Д. Зеленое пламя / Кара Д. Чобан. – Кишинев, 1972. – 76 с.
541615
  Горяинов В.Г. Зеленое половодье / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1964. – 52с.
541616
  Коваль Г.П. Зеленое полум"я : лірика / Г.П. Коваль. – Київ, 1970. – 151 с.
541617
  Матюхин В.В. Зеленое солнце / В.В. Матюхин. – Тула, 1968. – 32с.
541618
  Гребенкин А.А. Зеленое солнце / А.А. Гребенкин. – Москва, 1981. – 95с.
541619
  Галактионова В.Г. Зеленое солнце / В.Г. Галактионова. – Алма-Ата, 1989. – 303,1с.
541620
   Зеленое строительство. – Л., 1963. – 72 с.
541621
   Зеленое строительство. – К., 1978. – 160 с.
541622
  Лебедев Г.И. Зеленое строительство в городах РСФСР / Г.И. Лебедев. – М.-Л., 1948. – 48с.
541623
   Зеленое строительствов в степной зоне УССР.. – К., 1970. – 287с.
541624
   Зеленое строительствов Молдавии. – Кишинев, 1968. – 172 с.
541625
  Капор Момо Зеленое сукно Монтенегро : повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-81. – ISSN 1130-6545
541626
  Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 208 с.
541627
  Усманов Ю. Зеленое удобрение в Башкирии / Ю. Усманов. – Уфа, 1954. – 28с.
541628
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в СССР : руководство для агрономов, работников с.-х. опытных учреждений и студентов с.-х. вузов / Е.К. Алексеев. – Москва : Сельхозгиз, 1948. – 471 с. – Библиогр.: с. 454-465
541629
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение на орошаемых землях / Е.К. Алексеев. – Москва, 1957. – 284с.
541630
  Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая: Книга о редких и исчезающих растениях Алтайского края / И.В. Верещагина. – Барнаул, 1983. – 152с.
541631
  Фирсов В.И. Зеленое эхо / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 143с.
541632
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 160с.
541633
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – Москва, 1981. – 158с.
541634
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
541635
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
541636
  Коцарь Г.Ф. Зеленокаменные породы западного Приазовья : Дис... наук: / Коцарь Г.Ф.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – 176л. – Бібліогр.:л.1-6
541637
   Зеленокаменные пояса древних щитов. – М., 1982. – 167с.
541638
   Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1988. – 211,1с.
541639
  Жернаков И.Д. Зеленополье / И.Д. Жернаков. – Калининград, 1971. – 47с.
541640
  Дук Г.Г. Зеленосланцевые пояса повышенных давлений (Горный Алтай) / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1982. – 184с.
541641
  Бовсунівська Т. Зеленський Костянтин Петрович (1812-1858) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 157-168. – ISBN 966-7825-40-Х
541642
  Іщенко Н. Зеленський на стежці війни // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 25-27


  Санкції проти трьох проросійських телеканалів - один із найрадикальніших кроків Президента.
541643
  Капсамун І. Зеленський перехоптв ініціативу: про що говорити і з ким / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
541644
  Якимчук О. Зеленський подивився Путіну в очі. Що далі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 4
541645
  Поперенко Л.В. Зеленський Сергій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 512. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
541646
   Зеленський Сергій Євгенович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42-43
541647
   Зеленський Сергій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
541648
   Зеленський Сергій Євгенович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
541649
  Данюченко Т. Зеленський у Польщі: Варшава і Київ - найкращі друзі, Росія обурена // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 9 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 0027-8254
541650
  Ивашкявичюс Марюс Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 7-57. – ISSN 0012-6756
541651
  Ивашкявичюс М. Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 10. – С. 80-135. – ISSN 0012-6756
541652
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1972. – 192с.
541653
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки : повесть, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А. Шилин ; худож. Н.Д. Семенихин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
541654
  Алексеев Г.И. Зеленые берега : роман / Геннадий Алексеев ; [худож. Л. Авидон]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1990. – 334, [1] с. : ил.
541655
  Красильников Г.Д. Зелёные бусы : рассказы / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 208 с.
541656
  Омаров С. Зеленые ветви : рассказы / С. Омаров; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 32 с.
541657
  Макитов С.И. Зеленые ветры : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 119 с.
541658
  Мамур С. Зеленые ветры : стихи. поэмы / Саидали Мамур ; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
541659
  Горовец В.К. Зеленые водоросли / В.К. Горовец. – Минск : Изд-во БГУ им. В,И, Ленина, 1976. – 79с.
541660
   Зеленые водоросли помогут вернуть зрение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
541661
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – Москва : Дет. лит., 1977. – 190 с.
541662
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – 2-е изд. – Москва : Дет. лит., 1986. – 189 с.
541663
  Вильде И. Зеленые ворота / И. Вильде. – Москва, 1970. – 255с.
541664
  Драч И.Ф. Зеленые врата : Стихи / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144с.
541665
  Драч И.Ф. Зеленые врата / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1986. – 142 с.
541666
  Талалаевский М.А. Зеленые всходы. / Матвей Талалаевский ; авториз. пер. с евр. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
541667
  Адышева Т. Зелёные глаза весны : стихи : пер. с кирг. / Тенти Адышева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 144 с.
541668
   Зеленые города - нашей Украине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 14-15 : фото
541669
  Мэккин У. Зеленые горы / У. Мэккин. – М., 1958. – 110с.
541670
  Мамин-Сибиряк Зеленые горы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 366с.
541671
  Москвина М. Зеленые горы и белые облака : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 49-67. – ISSN 0012-6756
541672
  Назаров В.А. Зеленые двери Земли / В.А. Назаров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 189с. – (Библиотека советской фантастики)
541673
  Назаров В.А. Зеленые двери земли. Силайское яблуко / Вячеслав Назаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с. – (Библиотека советской фантастики)
541674
  Наровчатов С.С. Зеленые дворы. Стихи. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1968. – 31с.
541675
  Сало В.М. Зелёные друзья человека / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
541676
  Сигунов П.Н. Зеленые звезды / П.Н. Сигунов. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 327с.
541677
  Терюков А.Г. Зеленые зоны в Заволжье и их мелиоративное значение : Автореф. дис. ... канд с. х. наук : 06.03.04 / Терюков А. Г. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1976. – л.
541678
   Зеленые зоны городов и рабочих поселков Украинской ССР.. – М., 1956. – 24с.
541679
  Маляров А.А. Зеленые и серые дороги. / А.А. Маляров. – Одесса, 1978. – 159с.
541680
  Гулиа Г.Д. Зеленые когти / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1982. – 526с.
541681
  Гольдберг Зеленые колокола / Гольдберг, а.Я. – Челябинск, 1969. – 303с.
541682
  Андреев В.М. Зеленые кони : роман / Владимир Андреев. – Москва : Воениздат, 1985. – 335 с.
541683
  Калинкин И.А. Зеленые костры : стихи, поэмы / И.А. Калинкин. – Москва, 1986. – 76 с.
541684
  Вдовина Р.Д. Зеленые купола / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1968. – 79с.
541685
  Комолов И.И. Зеленые ливни: Стихи. / И.И. Комолов. – М., 1989. – 205с.
541686
  Пальман В.И. Зеленые листы из Красной книги / В.И. Пальман. – М, 1982. – 320с.
541687
  Халемский Н.А. Зеленые листья: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – Киев, 1976. – 303с.
541688
  Гала А. Зеленые луга Эдема. Где вы, золотые дни? Петра-утешительница. Старая сеньорита из "Рая" / А. Гала. – Москва, 1984. – 291с.
541689
  Ботвинник С.В. Зеленые миры / С.В. Ботвинник. – Л., 1977. – 110с.
541690
  Белавин М.Ю. Зеленые мосты : роман-эссе / М.Ю. Белавин. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1986. – 222, [2] с.
541691
  Слука З.А. Зеленые мхи / З.А. Слука. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 135с.
541692
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – Минск, 1984. – 112с.
541693
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 127с.
541694
  Просвирнов М.И. Зеленые огни. / М.И. Просвирнов. – Калуга, 1949. – 36с.
541695
  Артамонов В.И. Зеленые оракулы : [о растениях-индикаторах] / Артамонов В.И. – Москва : Мысль, 1989. – 188, [1] с., [16] л. ил.
541696
  Карев Г.А. Зеленые орехи / Г.А. Карев. – Одесса, 1985. – 206с.
541697
  Буханов В.С. Зеленые паруса / В.С. Буханов. – Воронеж, 1966. – 98с.
541698
  Юречко В.И. Зеленые поезда / В.И. Юречко. – Донецк, 1975. – 62с.
541699
  Швец И.А. Зеленые пожары / И.А. Швец. – Москва, 1970. – 96с.
541700
  Воробьев Е.З. Зеленые ракеты / Е.З. Воробьев. – Москва, 1959. – 29с.
541701
  Сырыщева Т.Я. Зеленые рукава / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1971. – 79 с.
541702
  Скороходов М.А. Зеленые сны / М.А. Скороходов. – М., 1978. – 95с.
541703
  Небайкин В.Д. Зеленые спутники дачника / В.Д. Небайкин. – Хабаровск : Книжное издательство, 1991. – 223, [1] с. – (Природа Дальнего Востока)
541704
  Нечаев А.П. Зеленые стрелы / А.П. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск, 1980. – 320с.
541705
  Найманбаев К. Зелёные холмы / К. Найманбаев. – М., 1987. – 342с.
541706
  Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки / Э. Хемингуэй. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
541707
  Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
541708
  Рубцов Н.М. Зеленые цветы. / Н.М. Рубцов. – Москва, 1971. – 143с.
541709
  Пономарев В.П. Зеленые чародеи / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1975. – 115с.
541710
  Бурова Н.П. Зелёные шары / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1974. – 202с.
541711
  Беридзе А.Г. Зеленый-красный! / А.Г. Беридзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 132 с.
541712
  Зубарев И.И. Зеленый аист / И.И. Зубарев. – Рига, 1973. – 219с.
541713
  Кругляков Г.В. Зеленый архив / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1970. – 64с.
541714
  Беляев А.В. Зеленый берег : стихи / А.В. Беляев. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное изд-во, 1975. – 47 с. : портр.
541715
  Абсалямов А.С. Зеленый берег : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 479 с. : портр.
541716
  Данильченко А.Б. Зеленый берег / А.Б. Данильченко. – Минск, 1976. – 176с.
541717
  Босиков Н.А. Зеленый берег : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 143 с.
541718
  Дитрих В. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! = Green Business - das Milliardengeschaft : на смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; пер. с нем. В. Хартмана. – Киев, 2009. – 293, [1] с. – Парал. тит. л. на нем. языке. – ISBN 978-966-02-5103-8
541719
  Прокоп М.К. Зеленый бизнес. / М.К. Прокоп. – М, 1995. – 96с.
541720
  Никитин С.И. Зеленый блокнот / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1962. – 134с.
541721
  Ларионов А.М. Зеленый бункер мастера Михайлы / А.М. Ларионов. – М, 1990. – 360с.
541722
  Соболев Л.С. Зеленый буч / Л.С. Соболев. – М, 1977. – 223с.
541723
  Пришелец А.И. Зеленый ветер / А.И. Пришелец. – Москва, 1961. – 182с.
541724
  Тамарина Р.М. Зеленый ветер / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
541725
  Старшинов Н.К. Зеленый вечер / Н.К. Старшинов. – М, 1972. – 135с.
541726
   Зеленый взрыв.. – Новосибирск, 1983. – 190с.
541727
  Коротич В.А. Зеленый виноградник : стихи ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 62 с.
541728
  Максимович Д. Зеленый витязь / Д. Максимович. – М., 1977. – 191с.
541729
  Колосов М.М. Зеленый Гай : рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 205с.
541730
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – М, 1958. – 626с.
541731
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 735с.
541732
  Моррисон А. Зеленый глаз Гуоны / А. Моррисон. – Птгр. – 236 с.
541733
  Пестушко Валерий Зеленый гость из Новой Зеландии : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
541734
  Ягупова С.В. Зеленый дельфин / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1977. – 144с.
541735
  Савеличев А.А. Зеленый день / А.А. Савеличев. – Минск, 1973. – 160с.
541736
  Рыклин Г.Е. Зеленый джемпер / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1941. – 48с.
541737
  Вергелис О. Зеленый диван. К 80-летию со дня рождения Богдана Ступки // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 147-157. – ISSN 0131-8136


  27 августа 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения Героя Украины, почетного гражданина Киева, заслуженного и народного артиста Ураинской ССР, народного артиста СССР, академика Академии искусств Украины, выдающегося украинского актера театра и кино ...
541738
  Искандер Фазиль Зеленый дождь / Искандер Фазиль. – Москва, 1960. – 99 с.
541739
  Журавлев-Печорский Зеленый дождь / Журавлев-Печорский. – Москва, 1965. – 127 с.
541740
  Тарханов А.С. Зеленый дождь / А.С. Тарханов. – Свердловск, 1975. – 91с.
541741
  Кешеля Д. Зелёный дождь : рассказы и повесть в новеллах / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.
541742
  Варгас Л.М. Зеленый дом / Л.М. Варгас. – Москва, 1971. – 384 с.
541743
  Ковалев Д.М. Зеленый дым / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 32с.
541744
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 80с.
541745
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 48с.
541746
  Раимкулов Р. Зеленый заслон : повесть / Р. Раимкулов; пер. с каз. Н.Ровенского. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 215 с.
541747
  Горанович М.М. Зеленый Интернационал и провал его буржуазной политики в 1928-1932 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горанович М. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
541748
  Кравцов Г.И. Зеленый квардрат / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1970. – 35с.
541749
  Гребнев А.Г. Зеленый колокол / А.Г. Гребнев. – М., 1978. – 95с.
541750
  Алексеев М.А. Зеленый конвейер / М.А. Алексеев. – Москва, 1950. – 144 с.
541751
  Письменная Р. Зеленый конвейер в колхозе / Р. Письменная. – Псков, 1951. – 26с.
541752
  Сулицер П. Зеленый король : роман / П. Сулицер; Пер. с фр. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-01-003710-6
541753
  Кочетков В. Зеленый край : Стихи / В. Кочетков. – Кишинев, 1952. – 62 с.
541754
  Соколов-Микитов Зеленый край / Соколов-Микитов. – Москва, 1956. – 158с.
541755
  Менюк Г. Зеленый край : стихи и сказки / Георге Менюк ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 136 с.
541756
  Михалков С.В. Зеленый кузнечик / С.В. Михалков. – Москва, 1965. – 135с.
541757
  Дронников В.П. Зеленый купол. / В.П. Дронников. – Тула, 1969. – 48с.
541758
  Куницын А.В. Зеленый ливень / А.В. Куницын. – Челябинск, 1968. – 64с.
541759
  Рахим-Заде Зеленый лист : стихи / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 127 с.
541760
  Городской Я.З. Зелёный лист / Я.З. Городской. – К., 1938. – 120с.
541761
  Габбасов Э.Г. Зелёный лист на белом снегу / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
541762
  Одолеев В.С. Зеленый луб / В.С. Одолеев. – Ташкент, 1953. – 60с.
541763
  Чуманов А.Н. Зеленый луг на рассвете / А.Н. Чуманов. – М., 1986. – 221с.
541764
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 200с.
541765
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 64с. – (Роман-газета ; №4(112))
541766
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 182с.
541767
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1978. – 415с.
541768
  Куропатов В.Ф. Зеленый луч / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1979. – 160с.
541769
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Одесса, 1987. – 166с.
541770
  Соболев Л.С. Зеленый луч. Морская душа : повесть и рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Детская литература, 1970. – 400с.
541771
  Абдашев Ю.Н. Зеленый меридиан : путевые заметки [для сред. и ст. шк. возраста] / Юрий Абдашев ; [худож. О. Гаврилов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 158 с.
541772
  Абдыкадырова С. Зеленый мир : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста : пер. с кирг.] / C. Абдыкадырова. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 83 с.
541773
  Рубаник В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты / В.Г. Рубаник, А.В. Широкова. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
541774
  Сафаров И.С. Зеленый облик города Баку / И.С. Сафаров. – Баку, 1975. – 138с.
541775
  Смирнов Д. Зеленый огонь / Д. Смирнов. – Москва, 1969. – 112с.
541776
  Лукашевич В.П. Зеленый океан. Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва, 1965. – 349с.
541777
  Солнцева Н. Зеленый омут: Роман / Наталья Солнцева. – Харків : Фолио, 2002. – 396с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1709-3


  Молодой удачливый бизнесмен, искусствовед Сергей Горский приезжает на выставку картин друга, известного художника Артура Корнилина. Посетителей поражают красотой мистические, загадочные сюжеты и необычный талант художника.
541778
  Довнар Юрий Зеленый орден на груди Земли : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 86-90 : Фото
541779
  Валевский А.А. Зеленый остров / А.А. Валевский. – Ленинград, 1955. – 168с.
541780
  Бучарский В.В. Зеленый остров / В.В. Бучарский. – М., 1988. – 219с.
541781
  Хижняк Л.Г. Зеленый остров, Серый Ключ, Красная Речка. / Л.Г. Хижняк, З.Л. Новоженова. – Саратов, 1991. – 102с.
541782
  Астуриас М.А. Зеленый Папа : роман / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной ; пердисл. Ю. Певцова ; ил. Е. Ракузин. – Москва : Художественная литература, 1964. – 342 с. : ил.
541783
  Жоголев Н.Ф. Зеленый парус / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1957. – 123с.
541784
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1957. – 55с.
541785
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1959. – 96с.
541786
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Москва : Просвещение, 1977. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 143. – (Пособие для учителя)
541787
  Голубев Ф.М. Зеленый патруль / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1981. – 143с.
541788
  Бобров Р.В. Зеленый патруль : книга для учителя / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125
541789
  Есипов Владимир Зеленый переворот : энергетика / Есипов Владимир, Эрнстинг Томас, Кюнстинг Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
541790
  Ваганова Л.С. Зеленый поезд / Л.С. Ваганова. – Москва, 1969. – 95с.
541791
   Зеленый поезд.. – М., 1976. – 335с.
541792
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1969. – 606 с.
541793
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 10)


  Прижизненное издание
541794
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
541795
  Комаров П.С. Зеленый пояс / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1949. – 104с.
541796
  Холодковский В.В. Зеленый пояс / В.В. Холодковский. – М., 1954. – 92с.
541797
   Зеленый пояс крупных городов. – Москва, 1968. – 26 с.
541798
   Зеленый пояс славы.. – Ленинград, 1978. – 128с.
541799
  Титов Алексей Иванович Зеленый пояс. Стихи / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135с. : ил.
541800
  Еженова А. Зеленый причал / А. Еженова. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
541801
  Глазков Н.И. Зеленый простор / Н.И. Глазков. – М, 1960. – 84с.
541802
  Кнорре Ф.Ф. Зеленый рубеж / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1952. – 48с.
541803
  Дроздов А. Зеленый сад / А. Дроздов. – Москва, 1944. – 158с.
541804
  Пирс Томас Зеленый свет - ходу нет! Дороги нет! // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 40 : фото
541805
  Беркович М.П. Зеленый свет : стихотворения / М.П. Беркович. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 88 с. : ил.
541806
   Зеленый свет.. – М., 1987. – 638,2с.
541807
  Мингалимов Р. Зеленый сон : стихии поэмы / Рустем Мингалимов ; аториз. пер. с татар. В.Бояринова. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
541808
  Ахмедов С.М. Зеленый театр : роман, повести : пер. с азерб. / Сабир Ахмедов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 352 с.
541809
  Сагиян А. Зеленый тополь Наири : стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
541810
  Волхонский Андрей Зеленый туризм в Карпатах: мифы и реальность // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 50-53 : фото
541811
  Золотарев В.Д. Зеленый факел / В.Д. Золотарев. – Краснодар, 1976. – 32с.
541812
  Садовяну М. Зеленый фартук / М. Садовяну. – Москва, 1959. – 223с.
541813
  Смит Нил Зеленый флуоресцирующий белок // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-221. – ISSN 1130-6545
541814
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. -- (Фоня. -- Из рассказов бывшего летчика). Рассказы. / А.В. Козачинский. – Москва, 1957. – 136с.
541815
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1940. – 199с.
541816
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1941. – 96с.
541817
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1956. – 71с.
541818
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1972. – 80с.
541819
  Козачинский А. Зеленый фургон: Повесть. / А. Козачинский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 140 с.
541820
  Козачинский А.В. Зеленый фургон: Повесть. / А.В. Козачинский. – Москва, 1989. – 45с.
541821
   Зеленый цветок / авт.: Г. Адамович, А. Блок, В. Воронов, В. Галахов, Н. Галузин, А. Герлит, Гончаров, М. Долинов, Г. Иванов, Р. Ивнев и др. – Петроград : Книго-печ. Шмидт, 1915. – 64 с.
541822
  Рыленков Н.И. Зеленый цех / Н.И. Рыленков. – Москва, 1949. – 135с.
541823
  Ефимцов Т.И. Зеленый цех / Т.И. Ефимцов. – Орджоникидзе, 1979. – 304с.
541824
  Эмис К. Зеленый человек / Кингсли Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – 464 с. – В из. также: Человек внутри / Грэм Грин
541825
  Хандамур У.М. Зеленый чемодан : повесть, рассказы / Усик Хандамур; пер. с арм. С.Вермишевой. – Ереван : Советакан грох, 1982. – 196 с.
541826
  Улицкая Л.Е. Зеленый шатер : роман : [в 2 т.] / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо. – ISBN 978-5-699-52306-1
Т. 2. – 2011. – 372, [2] с.
541827
  Полонский Т.П. Зеленый штурман. / Т.П. Полонский. – Махачкала, 1965. – 119с.
541828
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1949. – 492с.
541829
  Палечек Е.А. Зеленый шум / Е.А. Палечек. – М.-Л, 1950. – 115с.
541830
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Вологда, 1951. – 328с.
541831
  Ольшанский А.Н. Зеленый шум / А.Н. Ольшанский. – Москва, 1954. – 19с.
541832
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1956. – 304с.
541833
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – 2-е изд.. переработ. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 264 с.
541834
  Огневский Л.Л. Зеленый шум / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1965. – 174с.
541835
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум / Ю.Г. Лаптев. – М, 1974. – 408с.
541836
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум : Роман, повести, рассказы / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1976. – 383 с.
541837
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1982. – 200 с. : ил.
541838
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1984. – 176 с. : ил.
541839
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 479с.
541840
   Зеленый шум. – Самара, 1991. – 176 с.
541841
   Зеленый шум.. – М., 1963. – 32с.
541842
   Зеленый шум.. – Куйбышев, 1983. – 152с.
541843
  Овчинников Н.Н. Зеленый щит нашей планеты / Н.Н. Овчинников, Н.М. Шиханова. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
541844
  Богданович Лілія Зелень на столі - запорука здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
541845
  Матвеев В.А. Зелень разных оттенков / В.А. Матвеев, Л.М. Седин. – Москва, 1963. – 158с.
541846
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 97-279. – ISSN 1130-6545
541847
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 117-282. – ISSN 1130-6545
541848
   Зеленько Микола Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-757-2
541849
   Зелер Вільгельм Фрідріхович (1861-1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 185. – ISBN 978-966-933-054-3
541850
  Гриценко І.С. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 187. – ISBN 978-966-06-0557-2
541851
  Короткий В.А. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
541852
   Зелили-200.. – Ашхабад, 1990. – 205с.
541853
  Гатуев Д. Зелимхан : повесть и очерки / Д. Гатуев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 216 с.
541854
  Мамакаев М.А. Зелимхан : роман / М.А. Мамакаев. – Грозный : Книга, 1990. – 221 с.
541855
  Гатует Д. Зелимхан. -- Гага-аул / Д. Гатует. – Орджоникидзе, 1965. – 279 с.
541856
  Нилов Е. Зелинский / Е. Нилов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с. – (ЖЗЛ)
541857
  Зелінська Л. Зелінська Л. Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена проблемі читацької рецепції повісті "Малий апокаліпсис" Т. Конвіцького та інспірованого нею роману "Московіада" Ю. Андруховича; укладено парадигму апокаліптики і акцентовано на її головних проявах у двох творах. The article is ...
541858
   Зелінський Анатолій Феофанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 277. – ISBN 978-617-573-038-6
541859
  Горбачук М.Л. Зелінський Юрій Борисович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 518. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
541860
   Зелінський Юрій Борисович // Proceedings of the International geometry center / International geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 3/4. – С. 1-3. – ISSN 2072-9812


  "Наукову роботу Юрій Борисович регулярно поєднував з викладацькою діяльністю. Упродовж багатьох років він читав спеціальні курси на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
541861
  Кульбак М.С. Зелменяне / М.С. Кульбак. – М., 1960. – 272с.
541862
  Мовчан П.М. Зело : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Молодь, 1973. – 66 с.
541863
  Просяник І.Г. Зело таємниче : травник-волховник / Іван Просяник. – Вінниця : Українське видавництво "Аркона", 2013. – 605, [3] с. : іл. – Азбук. перелік недуг з приписами їх лікув.: с. 598-606. – ISBN 978-966-97296-0-6


  У пр. № 1727336 напис: Вельмишановному пану Максиму Стрісі із почуттям поваги й вдячності, з побажанням Козацького Духу, здоров"я і добра! На добру згадку від видавця Сергія Омельченко. Підпис. 11.11.2015 р.
541864
  Чичкина Светлана Зельден покоряет Марс : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-63 : Фото
541865
   Зельден. По следам Джеймса Бонда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 30-33 : фото
541866
   Зельман Абрахам Ваксман - один із п"яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті) / С.Є. Дейнека, Л.І. Сидорчук, А.О. Міхєєв, А.Р. Сидорчук, І.Й. Сидорчук // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 2 (86). – С. 178-182. – ISSN 1684-7903
541867
   Земгале. – Рига, 1958. – 184 с.
541868
  Червонная С.М. Земдега. / С.М. Червонная. – Л.-М., 1964. – 78с.
541869
  Лівіцька А. Земелно-будівельне 2019: головні законодавчі зміни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 6-7
541870
  Лук"янченко О. Земелоьні ресурси як джерело поповнення міського бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-61. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
541871
  Люта Т.Ю. Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 106-130. – ISSN 0130-5247


  До 400-ліття заснування Київського братства та школи.
541872
  Дробот І.О. Земельна власність як мотиваційний чинник ініціатив щодо розвитку територіальної громади // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 58-62. – ISBN 978-966-619-370-7
541873
  Бурдін М. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 40-47. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
541874
  Бурдін М.Ю. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 79-90
541875
  Охотнікова О. Земельна децентралізація як запорука реалізації конституційного права людини і громадянина на землю в Україні / О. Охотнікова, С. Корпачова // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 331-335
541876
  Голян В. Земельна децентралізація як інституціональний бар"єр земельному переділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 6


  "Завданням номер один у сучасних умовах є недопущення спекулятивного перерозподілу сільськогосподарських земель за сценарієм приватизаційних процесів 90-х років минулого століття. Найбільші ризики у разі запуску ринку земель сільськогосподарського ...
541877
  Ясиновський В. Земельна децентралізація: в очікуванні "медового місяця" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 2-7
541878
  Кулинич П. Земельна децентралізація: як краще передати землю у власність об"єднаних територіальних громад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
541879
  Лозова Т.І. Земельна ділянка- важливий актив підприємства: аналіз, інвентаризація, облік, управління / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, О.А. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
541880
   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, як предмет іпотеки. Історія та сьогодення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-51.
541881
  Мірошниченко А. Земельна ділянка як об"єкт права: абстракція чи реальність? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 91-105. – ISSN 1026-9932
541882
  Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 215-219
541883
  Мазур А. Земельна ділянка як особливий об"єкт відчуження в нотаріальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 351-352
541884
  Вівчаренко О.А. Земельна ділянка як предмет правового захисту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 80-87
541885
  Трускавецький С.Р. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу грунтів / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткін // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
541886
  Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 43-47.
541887
  Афян А. Земельна пастка // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 66-68.
541888
  Головач Ф.В. Земельна політика Радянської влади і практика радгоспного будівництва на Україні в 1917-1921 рр. : Дис... канд. істор.наук: / Головач Ф.В.; МВССО УРСР. КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1966. – 324л. – Бібліогр.:л.299-324
541889
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-50.
541890
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-100. – ISSN 0132-1331
541891
  Липницька Є.О. Земельна правосуб"єктність підприємств з іноземними інвестиціями // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 34-42. – ISSN 2518-7953
541892
  Ярмоленко В.П. Земельна рента в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 111. – С. 109-115
541893
  Солов"яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-43
541894
  Гладкий О. Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 57-65. – (Серія: Географічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 1729-360Х
541895
  Лихогруд О.М. Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 123-126
541896
  Остапчук Т.П. Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного / Т.П. Остапчук, С.І. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 216-222. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
541897
  Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 68-76
541898
  Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40.
541899
  Петров В.С. Земельна рента. Розвиток капіталізму в сільському господарстві / В.С. Петров. – Львів, 1959. – 92с.
541900
  Мірошниченко А. Земельна реформа-2020: не мораторієм єдиним // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 1, 22-23
541901
  Побережнюк Л. Земельна реформа - ключові акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 18-19
541902
  Савчук Д. Земельна реформа - основні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 34-35
541903
  Гуменюк В.І. Земельна реформа : правові аспекти / В.І. Гуменюк, В.П. Паліюк. – Київ : Ін Юре, 2005. – 368c. – ISBN 966-313-271-X
541904
  Шкурла О. Земельна реформа // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121-131
541905
  Романишин Н. Земельна реформа в Другій Речі Посполитій: шляхи реалізації та наслідки // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 87–100. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
541906
  Петлюк Ю.С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 63-68
541907
   Земельна реформа в Україні продовжується (до 10-ї річниці) / Л. Новаковський, І. Будзілович, В. Леонець, Ф. Юрченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
541908
  Сіра Е.О. Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 152-157. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
541909
  Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-145. – ISSN 0132-1331
541910
  Гопцій Д.О. Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 445-457. – (Економічні науки)
541911
  Васильєв С.В. Земельна реформа в Україні: аналіз результатів і перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 152-155
541912
  Баранцов Б.В. Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-145. – ISSN 2306-1677
541913
  Мельник О.О. Земельна реформа в Україні: історія проведення та сьогодення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 208-217. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
541914
  Лівіцька А. Земельна реформа в Україні: кінець і знову початок // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 19
541915
  Власюк О.С. Земельна реформа в Україні: наслідки гальмування та пріоритети вирішення // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 2616-9460
541916
  Ковальчук Т.Г. Земельна реформа в умовах поширення коронавірусної хвороби COVIT-19 як дієва гарантія виробництва безпечних продуктів: постановка питання // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 132-135. – ISBN 978-617-7450-07-7
541917
  Колюбакін В. Земельна реформа вдосконалюється // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 лютого (№ 26)


  "Законопроєкт, який розробив Земельний штаб при Мінагрополітики, істотно спростить придбання малих ділянок певних категорій".
541918
  Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-83. – ISSN 0130-5247
541919
  Дайнінгер К. Земельна реформа для українця. Про пріоритети та ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є головною перешкодою для залучення інвестицій і зростання продуктивності сільського господарства в Україні вже протягом багатьох років".
541920
  Поліводський О. Земельна реформа і конституційність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
541921
  Майовець Є. Земельна реформа і розвиток підприємництва в аграрній сфері / Є. Майовець, Б. Фурдас // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 562-566. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
541922
  Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
541923
   Земельна реформа на Україні. – Київ, 1991. – 94, 2 с.
541924
   Земельна реформа по-українськи: реалії та потенційні загрози // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
541925
  Захарченко П.П. Земельна реформа середини XIX ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 167-173
541926
  Мордвінцев В.М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на землеустрій в Україні : (сучасний погляд на події) / В.М. Мордвінцев, В.Ф. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 11. – С. 32-34
541927
  Колач С.М. Земельна реформа та її проблеми в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 202-205. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
541928
  Будзяк В.М. Земельна реформа та її соціально-економічні наслідки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 139-142
541929
  Кононенко Ю. Земельна реформа чи вибоїстий шлях у далеке минуле? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 6


  "Від моменту виникнення людини першими і найважливішими проблемами, з якими вона зіштовхнулася, були харчування та безпека. Для забезпечення і першого, і другого треба було докласти чимало зусиль. У постійній боротьбі за виживання, згідно із законами ...
541930
  Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Обґрунтовується перманентність земельної реформи як соціально-правового явища, визначаються її передумови, мета та зміст. Як висновок пропонується визначення земельної реформи як правової категорії. This article substantiates the constancy of land ...
541931
   Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти : (збірник документів). – Київ, 1996. – 296с. – ISBN 5-87274-180-4
541932
  Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 18-20.
541933
  Мартинюк М. Земельна реформа: компромісний сценарій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
541934
  Рєпін К. Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 30-34
541935
  Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале ХХ века / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1961. – 208 с.
541936
  Янбухтин Н.Р. Земельная доля крестьян: право, економика, политика / Н.Р. Янбухтин, И.Д. Стафийчук // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 65-71. – ISSN 1812-8696
541937
  Брегель Л.Д. Земельная и налоговая политика португальцев в Индии (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегель Л.Д.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1967. – 23л.
541938
   Земельная площадь Волынской губернии по окладным книгам 1918 года.. – Житомир, 1922. – 106с.
541939
  Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии / М. Д. Загряцков. – Москва : Тип. "Культура"
Т. 1 : Строительное право, как фактор городского землеустройства : с прил. 8 пл. – 1913. – [2], VI, 492 с., [8] л. пл. : табл. – Экз. деф., без ориг. обл.


  На тит. л. дарственная налдпись: Дорогому Н.Н. Василенко от автора на память....
541940
  Семчик В.І. Земельная политика и создание новой законодательной системы в Украине // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 238-251. – ISBN 978-617-7021-00-0
541941
  Головач Ф.В. Земельная политика Советской власти и практика совхозного строительства на Украине в 1917-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Головач Ф.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
541942
  Кагарлицкая О.Т. Земельная рента / О.Т. Кагарлицкая. – Л, 1961. – 104с.
541943
  Борцов Г.Т. Земельная рента / Г.Т. Борцов. – Москва, 1961. – 68 с.
541944
  Черныш Н.В. Земельная рента / Н.В. Черныш. – Киев, 1967. – 34с.
541945
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму / Петров В.С.; КГУ. – К., 1965. – 47с.
541946
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Петров В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
541947
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 1 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 277л.
541948
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 2 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 278-775л. – Бібліогр.:л.764-774
541949
   Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.. – М., 1959. – 263с.
541950
  Козодоев И.И. Земельная рента в эпоху диктатуры пролетариата / И.И. Козодоев. – Москва, 1957. – 48с.
541951
  Сулковский М. Земельная рента и национализация земли / М. Сулковский. – Л., 1931. – 128с.
541952
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – Москва, 1948. – 54 с.
541953
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – Москва, 1949. – 52с.
541954
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – М., 1955. – 47с.
541955
  Соколовский Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Соколовский, Т..Я. – М., 1961. – 44с.
541956
  Лукьянец Д.К. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Д.К. Лукьянец. – М., 1964. – 88с.
541957
  Токарев А.П. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Токарев. – Москва : Мысль, 1967. – 56 с.
541958
  Токарев А.П. Земельная рента и распределение доходов в колхозах / А.П. Токарев. – Москва, 1964. – с.
541959
  Козодоев И.И. Земельная рента при капитализме / И.И. Козодоев. – М, 1958. – 158с.
541960
  Бондарь В. Земельная реформа ... по законам Хаммурапи // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
541961
  Шуверов Д.Д. Земельная реформа в Германской демократической республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шуверов Д.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
541962
  Коленов В.И. Земельная реформа в народно-демократической Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Коленов В.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
541963
  Попов В.А. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны / В.А. Попов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 211 с.
541964
  Берозов Б.П. Земельная реформа и отмена крепостного права в Северной Осетии : [учеб. пособие] / Б.П. Берозов ; МВиССО РСФСР Северо-Осет. гос. ун-та. – Орджоникидзе : [б. и.], 1979. – 77 с.
541965
   Земельная реформа на Украине : сборник законодательных и правительственных актов. – Киев : Україна, 1991. – 92,3 с.
541966
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – ISSN 0042-8736
541967
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – Бібліогр.: с. 130, 133-135. – ISSN 0042-8736
541968
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
541969
  Аношина Ю.Ф. Земельная собственность в сельском хозяйстве зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1728-8878
541970
  Виноградов Е.А. Земельная собственность и проблемы ренты при социолизме / Е.А. Виноградов. – Ленинград, 1978. – 134с.
541971
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
541972
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
541973
  Левченко Я.П. Земельне господарство міста Києва / Я.П. Левченко. – К, 1929. – 22с.
541974
  Зигрій О. Земельне законодавство в сфері регулювання земельних прав в Україні та в західноєвропейських країнах / О. Зигрій, С. Копча // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 152-157. – ISSN 2524-0129
541975
  Калетнік Г. Земельне законодавство залишається неповним і суперечливим, а сам процес його формування свідчить про непослідовність державної земельної політики // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-5
541976
  Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917) / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 100 с.
541977
  Дехтяренко В. Земельне законодавство потребує ретельного "прополювання" і систематизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 2-7


  "У своєму виступі завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка професор Анатолій Мірошниченко зупинився на техніко-юридичних помилках, що призводять до засмічення земельного законодавства, ...
541978
   Земельне законодавство України : зб. нормат. актів, судової та арбітражної (господарської) практики : у 2 кн. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Урожай. – ISBN 966-05-0155-2
Кн. 1. – 2002. – 686, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
541979
   Земельне законодавство України : зб. нормат. актів, судової та арбітражної (госп.) практики : у 2 кн. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Урожай. – ISBN 966-05-0175-7
Кн. 2. – 2002. – 670, [2] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
541980
   Земельне законодавство України : Станом на 1 грудня 2003 року. Збірник нормативних правих актів. – Київ : Істина, 2004. – 288с. – ISBN 966-7613-48-8
541981
   Земельне законодавство України : Станом на 1 вересня 2004 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7613-48-8
541982
   Земельне законодавство України : Станом на 15 січня 2008 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – Шифр. дубл. 34 Земе. (доп. карт. юр.). – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-48-8
541983
   Земельне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 382, [2] с. – ISBN 978-617-673-024-8
541984
  Краснолуцький О. Земельне законодавство України гарантує підтримку іноземним інвесторам / О. Краснолуцький, І. Славін // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58.
541985
  Кулинич П. Земельне законодавство України періоду земельної реформи: основні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 1026-9932
541986
  Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
541987
  Очиченко О. Земельне законодавство: нюанси 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 7-10.
541988
  Тулуш Леонід Дмитрович Земельне оподаткування у сільському господарстві : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Тулуш Л.Д.; Ін-тут аграрної економіки укр. академії аграрних наук. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
541989
  Мачуська І.Б. Земельне право : навчальний посібник / І.Б. Мачуська ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-937-4
541990
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
541991
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008
541992
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008
541993
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008
541994
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
541995
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2009
541996
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
541997
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2009
541998
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
541999
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2009
542000
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,