Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
539001
  Лозинський К. "Історична записка" 1925 р. як спроба УАПЦ дійти порозуміння із повнотою вселенського православ"я // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
539002
  Стельмах С. "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "історичної культури" як наукового поняття. У контексті сучасних теоретичних підходів встановлюється кореляція між "культурою історичної пам"яті", засобом політичної інструменталізації знання про минуле в ...
539003
  Коник А. "Історична пам"ять" та "Політика пам"яті" в епоху медіакультури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 153-163. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
539004
  Гардзаніті Марчелло "Історична спадщина належить тому, хто зумів її осмислити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 217). – С. 10


  Засновник Асоціації україністів Італії, президент Асоціації славістів Італії, професор Університету Флоренції Марчелло Гардзаніті - про українців, слов"ян, Київську Русь та Європу.
539005
  Маначинський О. "Історична справедливість" в контексті нових реалій. Крим: чого чекати від повернення депортованого населення / О. Маначинський, Б. Парахонський // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0868-8273
539006
  Лоза Ю. "Історичний Атлас України": концепція і здобутки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 94-99. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
539007
   "Історичний дискусійний клуб" розпочав роботу // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  "... На історичному факультеті відбулася лекція доктора історичних наук, професора Донецького національного університету (м. Вінниця) Олени Стяжкіної "Неосмислена історія окупації: хибна оптика минулого як пастка для майбутнього". Декан історичного ...
539008
  Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-138. – ISSN 0131-2685
539009
  Новиченко Леонід "Історичний" маскарад українсько-німецького націоналізму / Новиченко Леонід. – Київ, 1946. – 22 с.
539010
   [Історичний роман. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 341 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 17])
539011
   [Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка вітає газету "Освіта" з 60-ти річним ювілеєм] / Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
539012
  Малацай І. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Друга половина ХІХ ст. стала часом пришвидшеного розвитку історичних наук. Саме у цей час з"явилася ціла плеяда видатних дослідників минувшини. Одним з них був відомий славіст, етнограф, міфолог, фольклорист та бібліограф - Олександр Олександрович ...
539013
  Стешенко О.Л. Історико-партійні знання -- в маси / О.Л. Стешенко. – К., 1965. – 32с.
539014
  Годунко Л. Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
539015
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2006
539016
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2006
539017
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2007
539018
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 2. – 2008
539019
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2009
539020
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
539021
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
539022
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
539023
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539024
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539025
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539026
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 2. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539027
  Тітова О. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільского господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
539028
  Телелим В.М. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 161-169


  У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного ...
539029
  Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 30–34. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
539030
  Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 80-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
539031
  Логвінов Історико-політичне підгрунтя формування жанрової системи магрибської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 206-210
539032
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 29/30. – 2015. – 377 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
539033
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 31/32. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
539034
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539035
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2. – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539036
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (3). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
539037
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (4). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
539038
  Ступак Ф.Я. Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 124-128
539039
  Кравчук М. Історико-правова генеза Державного Трибуналу: досвід Польщі // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 18-22
539040
  Свінціцький Е.М. Історико-правова ретроспектива передумов виникнення та розвитку фінансового контролю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 62-66
539041
  Прокопов Д.Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв"язання проблеми генезису держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
539042
  Корнієнко І.В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В.Васьковського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 365-375
539043
  Сербин Р.А. Історико-правова характеристика благодійництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Право" ; вип. 1)
539044
  Тимкович І.І. Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 23-26. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
539045
  Кацин М.Ю. Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (XIX ст.- поч. XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 50-65. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
539046
  Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.286)
539047
  Гулєвата Н.Г. Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 85-90


  У статті автор розкриває витоки та здійснює аналіз першоджерел історико-правового вчення юриста, доктора права, ординарного професора, ректора Імператорського університету Св. Володимира (1837-1843) - Неволіна К.О..
539048
  Лавріненко О.В. Історико-правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О.В. Лавріненко, ОстафійчукМ.М // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 257-268.
539049
  Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 79-93. – ISSN 2304-4556
539050
  Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз зародження та формування повітряного права в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 148-154
539051
  Шимончук І.В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 36-44.
539052
  Стоян В. Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 78-82


  У статті аналізується накладення штрафу у разі відмови у задоволенні вимог позивача у справах про оскарження нотаріальних актів, а також у разі нез"явлення нотаріуса-свідка, альтернатива адрес надсилання повістки нотаріусу, подання проти нотаріальних ...
539053
  Блажівська О.Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 56-63. – ISSN 2312-1831
539054
  Сокол О.О. Історико-правовий аналіз протидії ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 88-94. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
539055
  Блажівська О. Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
539056
  Головій Л.В. Історико-правовий аналіз розвитку державного регулювання освітньої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 230-237. – (Право). – ISSN 2222-5226
539057
  Палехов Д.О. Історико-правовий аналіз розвитку екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 430-437. – ISSN 1563-3349
539058
  Гаврилов Ю.Г. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального законодавства України про відповідальність за бандитизм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
539059
  Прокопчук К. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці XX ст. - першого десятиліття XXI ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 167-171. – ISSN 2409-4544
539060
  Процан Ю.Г. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 243-251. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
539061
  Яцишин М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 3-8
539062
  Санніков Д.В. Історико-правовий аспект використання земельних ділянок для садівництва в 1917-1927 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 227-232. – ISSN 0201-7245
539063
  Коробенко Н.П. Історико-правовий аспект виникнення та становлення пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
539064
  Адамовський В.І. Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина XX століття): історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 19-26. – (Історичні науки ; Вип. 5)
539065
  Культенко О.В. Історико-правовий аспект емансипації фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, А.О. Солоненко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 240-248. – ISSN 1563-3349
539066
  Галунько В.В. Історико-правовий аспект захисту власності від протиправних посягань у Київській Русі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 269-273.
539067
  Налуцишин В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 182-192. – ISSN 2078-9165
539068
  Ющенко Т.В. Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 157-167. – ISSN 1993-0941
539069
  Сливка М.М. Історико-правовий аспект формування і розвитку охорони навколишнього природного середовища в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 158-164. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено формуванню та становленню знань у сфері охорони навколишнього природного середовища в різні періоди розвитку України, оскільки оновлення нормативно-правової бази з охорони довкілля є неможливим без урахування минулого досвіду. Статья ...
539070
  Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 111-115


  Стаття присвячена порівняльному аналізу історико-правового розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині.
539071
  Гриценко В.Г. Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Серія "Право" ; вип. 2)
539072
  Вознюк А.А. Історико-правовий нарис спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій у вітчизняному кримінальному законодавстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 27-32.
539073
  Пронь Д. Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 362-368. – ISSN 1026-9932
539074
   Історико-правовий часопис : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539075
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539076
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539077
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539078
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (5). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539079
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (6). – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539080
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (7). – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539081
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (8). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539082
  Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності терирторіальної громади // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – 8-12


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
539083
  Красніцький А.В. Історико-правові аспекти дослідження українського державотворення 1917-1921 рр.: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 22-28. – (Право та державне управління ; № 2 (6))


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивчені національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні, виокремлено проблеми дослідження та окреслено його перспективи.
539084
  Бровар О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 119-121
539085
  Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 209-214. – ISSN 1562-0905
539086
  Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 33-38. – ISSN 2409-4544
539087
  Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х


  Аналіз структури та змісту монографії "Дослідження про смертну кару" і на цій основі визначенно історико-правові аспекти смертної кари.
539088
  Осадчук С. Історико-правові аспекти ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. Осадчук, М. Осадчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 11-15
539089
  Астаф"єва К.Ю. Історико-правові аспекти обвинувачення та покарання за терористичну діяльність на території України // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 6-8
539090
  Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. - середина XVI ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 36-41. – ISSN 2409-4544
539091
  Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 215-219
539092
  Мацюк М.С. Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939 р.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7363-7-0
539093
  Кулик С.В. Історико-правові аспекти реформування судової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
539094
  Горецький О.В. Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
539095
  Давидова Ю.Є. Історико-правові аспекти розвитку транспортного права України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 167-170
539096
  Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 136-137
539097
  Дудар М.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 262-268. – ISSN 2219-5521
539098
  Фещенко І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 95-98
539099
  Городовенко А.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 123-130. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
539100
  Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2409-4544
539101
  Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 220-231
539102
  Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 115-122
539103
  Ільєнок В Т. Історико-правові витоки поняття корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 51-56. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
539104
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
539105
  Капелюшна М.В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-66. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано дослідження істориків права української діаспори, присвячені проблемі вивчення законодавчих засад національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр. Стверджується, що правознавцями діаспори проблема ...
539106
  Турчак О.В. Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919-1926 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
539107
  Баланюк Н.Ю. Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 90-94. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
539108
  Супруненко Д.О. Історико-правові засади реалізації функцій прокуратури як суб"єкта запобігання злочинам: досвід зарубіжних країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 246-256. – ISSN 2304-4556
539109
  Герасименко Я.О. Історико-правові засади створення Червоної книги України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 152-159. – ISSN 2224-9281
539110
  Мушенок В.В. Історико-правові засади формування екологічного оподаткування в Україні / В.В. Мушенок, Ю Юзьків // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (16))


  Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого розвитку для отримання відповідного еколого-економічного ефекту. Дослідженню екологічної складової податкового ...
539111
  Кім Г.А. Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об"єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 181-189. – ISSN 2224-9281
539112
  Філонов О.В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (XIX - поч. XXст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
539113
  Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 170-174
539114
  Деревинський О.М. Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
539115
  Гавриленко В.В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
539116
  Бориняк О.К. Історико-правові передумови активізації польсько-білоруського міждержавного співробітництва в першій половині 90-х рр. XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 222-230. – ISSN 2078-6743
539117
  Джумагельдієва Г.Д. Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 147-153. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
539118
  Семків В. Історико-правові передумови реалізації релігійних свобод у сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 34-41. – (Серія юридична ; Вип. 41)
539119
  Русу С.Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12-17. – (Право. Економіка. Управління)
539120
  Матевосян К. Історико-правові передумови формування адміністративного судочинства та шляхи його розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-966-8909-91-7
539121
  Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 48-54
539122
  Кот С. Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 307-310. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
539123
  Мацелюх І.А. Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 81-84. – ISSN 2413-6433
539124
  Пилипчук В.Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / В.Г. Пилипчук, В.С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 29-44. – ISSN 1993-0909
539125
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 31-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
539126
  Ієрусалімова І.О. Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 92-102


  Проаналізовано історико-правові аспекти регламентування процесів заселення південних та південо-східних областей України. Визначені основні етапи та особливості міграційної політики уряду Російської імперії.
539127
  Гуменюк Т.І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
539128
  Лихолат С.М. Історико-практичний аналіз розвитку конкурентних відносин в інфраструктурних галузях ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 72-78. – (Економічна ; Вип. 1)
539129
  Богданов В.С. Історико-процесуальні аспекти становлення авторитету як чинника соціальної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 102-109. – ISBN 966-628-108-8
539130
  Дроздова М.А. Історико-психологічний "портрет" політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8063-99-46
539131
  Шасварі З. Історико-психологічні основи агресиності. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шасварі З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 24 с.
539132
  Бойко Л.С. Історико-революційна проза П.Капельгородського / Л.С. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 232 с.
539133
  Кононко Г.Н. Історико-революційні пам"ятні місця та пам"ятники Києва. / Г.Н. Кононко. – К., 1959. – 96с.
539134
  Мельник Л.М. Історико-релігійна складова в державницьких поглядах В. Антоновича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
539135
  Зубова Н.С. Історико-семасіологічна характеристика концепту "Silence" (на матеріалі новофранцузької мови та сучасної французької) / Н.С. Зубова, С.М. Соломіна // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-966-8847-78-3
539136
  Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
539137
  Копилов С.А. Історико-славістичні дослідження вчених Київського університету в перше десятиріччя XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 117-126. – Бібліогр : 43 назв. – (Історія ; Вип. 22)
539138
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Проаналізовано правову теорію вченого Київського університету св. Володимира О.Ф. Кістяківського й особливості його підходів до з"ясування актуальних правових проблем. Legal theory O.F. Kistyakivsky, a famous scientist who worked at Kyiv university of ...
539139
  Пружина О. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 6-8
539140
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-94. – ISBN 978-966-667-385-8
539141
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях О.Ф. Кістяківського // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 94-114. – ISBN 978-966-667-385-8
539142
  Бездрабко В.В. Історико-соціологічний аналіз діяльності Українського комітету краєзнавства та часопису „Краєзнавство" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 19-36
539143
  Рубанка Ю. Історико-соціологічний погляд на право в працях М.Ф. Владимирського-Буданова / Ю. Рубанка, С.В. Бобровник // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – С. 233-237. – ISBN 978-966-301-168-4
539144
  Лукашук Валентин Історико-статистичні описи церков та моностирів за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей" // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-46. – ISSN 1999-4966
539145
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.179-193
539146
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
539147
  Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 74-84. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
539148
  Піцур Я.С. Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку / Я.С. Піцур, О.В. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 82-92. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспільствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних положень, які тією чи іншою мірою мають значне ...
539149
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15. – ISBN 978-966-2133-74-5
539150
  Приполова Л.І. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
539151
  Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
539152
  Осауленко А.О. Історико-теоретичні аспекти розвитку юридичної відповідальності та покарання // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 2078-3736
539153
  Бровко М.М. Історико-теоретичні аспекти становлення культурологічного знання в контексті розвитку сучасної гуманітарної науки // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – C. 9-14. – ISSN 2312-4679
539154
  Мацюк А.А. Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
539155
  Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток оправ та палітурного мистецтва в Україні, охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності в термінології.
539156
  Хороб С. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 309-331. – ISBN 966-594-298-0
539157
  Хоменко О. Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 130-138


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Грушевського, П. Кононенко, Є. Кирилюка, М. Максимовича, С. Маслова, В.Перетца, А. Погрібного.
539158
  Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 55-59


  Розглядаються історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю, розкривається сутність бюрократизації влади.
539159
  Казимирова І. Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 72-85. – ISSN 2413-3094
539160
  Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 139-147
539161
  Буряк Л. Історико-фемінологічні студії в системі Української академії наук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 24-46


  У статті розглянуто дослідження у сфері жіночої історії (історичної фемінології), що здійснювались у системі Української академії наук у 20-30-ті роки XX ст. Проаналізовано проблематику, зміст, контекст, авторство матеріалів, визначено їхню специфіку, ...
539162
  Синиця І. Історико-філологічне значення лексеми "козак" у розумінні М.І. Костомарова (на матеріалі історичного дослідження "Богдан Хмельницький") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 227-230. – ISBN 966-650-037-X
539163
  Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 97-106. – ISSN 0130-5247
539164
  Музичко О.Є. Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 253-266. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  У статті йдеться про історію функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі у Новоросійському університеті наприкінці XIX - першій третині XX ст.
539165
  Лучканин С.М. Історико-філологічні концепції в українських і румунських землях доби просвітництва: порівняльно-типологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 178-183
539166
  Карпенко К.І. Історико-філософске підгрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
539167
  Решетник М.Д. Історико-філософська концепція В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539168
  Руденко Сергій Валерійович Історико-філософська концепція В.П. Петрова ( методологічний аспект аналізу ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Руденко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.:10 назв
539169
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова (методологічний аспект аналзу) : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Сергій Валерійович Руденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.164-181
539170
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба аналізу співвідношення методологічних засад історико-філософського та філософсько-історичного пізнання в філософській концепції В.П. Петрова, що дозволяє виявити умови можливості застосування ідей вченого при розробці ...
539171
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188л. – Бібліогр.: л. 168-188
539172
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
539173
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософська концепція О.О. Козлова та її значення для розвитку університетської філософської традиції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 500-539. – ISBN 978-966-439-469-4
539174
  Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539175
  Варениця О.П. Історико-філософська проблематика у концепції Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
539176
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Дис.... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.169-181
539177
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
539178
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2004. – 165л. – Бібліогр.: л.147-165
539179
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
539180
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
539181
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 182-191
539182
  Кириченко М.С. Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи в філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто проблему "людської природи" у філософії Д. Юма та сучасні критичні історико-філософські зауваження щодо позиції філософа відносно даного питання.
539183
  Шевців М.Б. Історико-філософська рефлексія війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-104. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
539184
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Дис.... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Таранов Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183л. – Бібліогр.: л.170-183
539185
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Таранов С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
539186
  Руденко С.В. Історико-філософська теорія Г.В.Ф. Гегеля та її переосмислення у вітчизняних історико-філософських дослідженнях ХІХ - ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
539187
  Літестанський В. Історико-філософське осмислення феномену традиції // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 211-213. – ISSN 2076-1554
539188
  Ткачук М.Л. Історико-філософське сходознавство в Києві ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
539189
  Демська О.І. Історико-філософський аналіз категорії "серце" у філософії Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 70-72
539190
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз поняття наукового принципу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається історико-філософський аналіз поняття наукового принципу в античній філософії, філософії Нового часу, німецькій класичній філософії та філософії марксизму-ленінізму.
539191
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проведено історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість". Проаналізовано значення і вплив цих понять на інноваційні процеси сучасного суспільства. Проведен историко-философский анализ понятий "свобода", "ценность", ...
539192
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз проблеми природи правди // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-88. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
539193
  Руденко О.В. Історико-філософський аналіз становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
539194
  Звонська Л.Л. Історико-філософський аспект становлення поняття "концепт" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 203-209


  У статті досліджується формування поняття "концепт" в автентичній латиномовній традиції, розвиток понять на позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів в античній філософії й філології та у філософсько-теологічному лексиконі середньовічної ...
539195
  Трубенко А.І. Історико-філософський вступ до курсу "Філософія" : Матеріали до лекцій / А.І. Трубенко; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 60с.
539196
  Руденко С.В. Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 18-30


  У статті здійснюється історико-філософський аналіз змісту категорій "реко- нструкція" та "рефлексія", обґрунтовується експліцитність поняття "реконст- руююча рефлексія" в структурі сучасного історико-філософського знання. In this article the ...
539197
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
539198
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
539199
  Дмитриченко В.В. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується проблема визначення специфіки українського менталітету. Розглядаються різні підходи до цієї проблеми в історії української філософії.
539200
  Віннічук А. Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-35. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито художні особливості історичних романів Віталія Кулаковського "Максим Кривоніс", "Северин Наливайко", "Іван Сірко". Увагу закцентовано на співвідношенні історичної та художньої правди. Простежено інтертекстуальність досліджуваних творів
539201
  Терлецький В.М. Історико-філософський контекст етики І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 186-188
539202
  Павленко І.А. Історико-філософський контекст лібералізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується процес історико-філософського осмислення ідей вдосконалення суспільного життя на принципах лібералізму, дається характеристика двох основних концепцій лібералізму. In this article were realized history-philosophical analyses of ...
539203
  Артем"єва О.О. Історико-філософський контекст становлення гендерних досліджень // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 56-58
539204
  Мандрик-Мельничук Історико-філософський підхід до аналізу проблем здоров"я у концепції Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
539205
  Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539206
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський текст і проблема прагнення бути "більш-ніж-текстом" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539207
  Демченко М.В. Історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Український історичний журнал / Ін-т історії Акад. наук УРСР, Ін-т історії партії ЦК КП України - Філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1957. – № 1 : Липень - серпень. – С. 163-164
539208
  Балагура Олена Історико-філософський феномен духовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.118-123
539209
  Мікулак Н.М. Історико-філософські аспекти жіночої освіти і ментальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
539210
  Степанов В.В. Історико-філософські аспекти становлення середньовічного містицизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
539211
  Гончаренко К.В. Історико-філософські аспекти теорії "зіткнення цивілізацій" С.Ф. Гантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 114-116
539212
  Яручик А.І. Історико-філософські витоки поглядів М. Монтеня про людину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 187-194. – ISSN 1729-360Х
539213
  Самчук Р.В. Історико-філософські дослідження Інституту філософії АН УРСР // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 44-46
539214
  Луппол І.К. Історико-філософські етюди. / І.К. Луппол. – К., 1936. – 204 с.
539215
  Ярош О.М. Історико-філософські засади гносеологічної системи Миколи Кузанського // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 70-74. – ISSN 2076-7382
539216
  Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
539217
  Гапченко О.В. Історико-філософські ідеї Бертрана Рассела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
539218
  Омельченко В.Ю. Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються історико-філософські джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна, зокрема погляди на філософію права Канта та Гегеля. В статье исследуются историко-философские истоки формирования философско-правового учения К. ...
539219
  Гумєнніков І.М. Історико-філософські концепції часу як інструмент прогностичної методології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISBN 966-628-134-1
539220
  Посєва В.С. Історико-філософські медитації щодо визначення чинників становлення давньоіндійської філософської культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 222-224
539221
  Бездверний Ю.Ю. Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля / Ю.Ю. Бездверний, М.В. Колінько // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 1728-3671
539222
  Андреус А.П. Історико-філософські погляди Артура Шопенгауера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539223
  Шейко В.М. Історико-філософські погляди на цивілізацію до початку 20 ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.12-18. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
539224
  Березкіна В. Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  Подається огляд історико-філософських праць вчених української діаспори Д. Чижевського, В. Липинського та ін.
539225
  Кушаков Ю.В. Історико-філософські проекти ХХ сторіччя: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539226
  Свириденко О.П. Історико-філософські реалії духовного буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
539227
  Кралюк П. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 589-594. – ISBN 978-966-2254-74-7
539228
  Клименко К. Історико-філософські та правові основи методології правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
539229
  Дегтярьова Н.І. Історико-філософські трансформації концепту ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 108-113. – ISSN 2077-1800
539230
  Волковський В. Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 85-87


  18 листопада 2014 року в Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України до Всесвітнього дня філософії відбулися чергові історико-філософські читання, які цьогоріч були присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра ...
539231
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 77-85. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
539232
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX ст. // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 80-89. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
539233
  Шовковий В.М. Історико-фіолсофські засади герменевтики // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 34-54. – ISBN 978-966-439-842-5
539234
  Шумада Н.С. Історико-функціональна обумовленість художніх структур пісенного фольклору слов"янських народів / Н.С. Шумада. – Київ : Наукова думка, 1983. – [18] с. – Отд. оттиск из: IX Міжнародний з"їзд славістів : історія, культура, фольклор та етнографія слов"янських народів / АН УРСР ; Укр. комітет славістів ; Ін-т історії ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; Ін-т археології (с. 152-269)
539235
  Чекан Ю.І. Історико-функціональне дослідження музичних творів. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.02 / Чекан Ю.І.; Київ. Держ. консерваторія ім. П.Чайковського. – К., 1992. – 25л.
539236
  Іщенко А.В. Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 244-250.
539237
  Луньов П.Ф. Історико-художній музей в школі / П.Ф. Луньов. – К., 1964. – 72с.
539238
  Педич В. Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 265-274. – ISBN 966-7379-70-1
539239
  Савчук О. Історичий досвід православ"я в Польщі: українське питання // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 200-213. – ISSN 2310-0923
539240
  Кругляков В. Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук: спроба аналітичного огляду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 175-177
539241
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
539242
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – C. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
539243
  Карбашевська О. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 253-260. – ISSN 2078-340X
539244
  Казьмирчук Г. Історична бібліографія : Курс лекцій і методичних матеріалів для студентів історичних факультетів / Г. Казьмирчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 78с. – 01Казь Шифр дубл.
539245
  Голиш Г.М. Історична бібліографія : навч.-метод. посібник / Голиш Г.М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 55, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3
539246
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: c. 145-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-580-5
539247
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : [курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту] / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2531-17-6
539248
  Поліщук В.В. Історична біогеографія Дунаю або Нагальні проблеми сьогодення у світлі особливостей великої європейської ріки / В.В. Поліщук, В.В. Шепа. – Київ : Краса і мода, Бруклін-Київ, 1998. – 512с. – ISBN 996-95377-0-3
539249
  Самойленко Н.І. Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 26-28. – ISBN 966-2980-20-2
539250
  Калакура Я. Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 114-116.
539251
  Косик В. Історична вигадка в сучасній проекції : [продовження] // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 41-43
539252
  Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 10-11
539253
  Мельничук Л.М. Історична генеза демографічної політики в Україні: особливості радянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 239-245. – (0). – ISSN 2078-9165
539254
  Хараджа Н. Історична генеза джерел сімейного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 122-126
539255
  Соловйов В.М. Історична генеза корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
539256
  Сокальська О.В. Історична генеза литовсько-українського права // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.126-132. – ISSN 1563-3349
539257
  Павлюк І. Історична генеза моральних цінностей: від таліону до категоричного імперативу І.Канта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
539258
  Скороход І. Історична генеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 101-103
539259
  Кострюков С. Історична генеза поняття "цінність" у філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С24-31.
539260
  Чувашова Д.Д. Історична генеза сатанізму. Психологічні та соціальні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 119-120
539261
  Ткаченко В.С. Історична генеза становлення територіальної самоорганізації населення на теренах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 126-131. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
539262
  Богачев Р.М. Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 33-43. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
539263
  Зубко А.М. Історична географія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167-168. – ISBN 966-642-073-2
539264
  Трубчанінов С.В. Історична географія в творчості Мирона Кордуби // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 86-101. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
539265
  Трубчанінов С. Історична географія в університетах Наддніпрянської України (XIX - початок XX ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-91


  У статті йдеться про історико-географічні дослідження та практику викладання історичної географії в університетах Наддніпрянської України в XIX - на початку XX ст. Розглядається внесок в історичну географію вчених Університету Св. Володимира: М.О. ...
539266
  Пилипчук Я.В. Історична географія Дашт-і Кипчак (соціально-економічний аспект) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 248-263. – ISBN 978-966-02-6446-5
539267
  Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
539268
  Приймак Віктор Історична географія Путивльського повіту Литовської доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-16. – ISBN 966-7865-75-4
539269
  Вербиленко Г. Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-82
539270
  Трубчанінов С.В. Історична географія у творчості В. Гериновича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 46-46
539271
  Щодра О. Історична географія України від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посібник / Ольга Щодра, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 296, [1] с. : іл., табл., карти. – Геогр. покажч.: с. 288-296. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-617-10-0319-4
539272
  Трубчанінов С. Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX - початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 99-105. – ISSN 1998-4634
539273
  Щодра О. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 282-296. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107


  Згадується Київський національний університет ім. Т. Шевченка, викладачі: П. Шищенко, В. Пащенко, С. Романчук.
539274
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – К.-Х.
1. – 1938. – 346с.
539275
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – Київ-Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Мезозой. Кайнозой. Загальні питання історичної геології. – 1938. – 396с.
539276
   Історична геологія. – Х., 1963. – 40 с.
539277
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.1. – 1963. – 8 с.
539278
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.2. – 1963. – 40 с.
539279
  Клюшников М.М. Історична геологія / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 295с.
539280
  Киселевич Л.С. Історична геологія : навчальний посібник / Л.С. Киселевич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-439-036-8
539281
  Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
539282
   Історична гєологія. – вип.1. – Х., 1964. – 8с.
539283
  Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови : [ підручник ] / Богдан Чернюх ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-613-536-3


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
539284
   Історична граматика української мови. – 38с.
539285
  Медведев Ф.П. Історична граматика української мови / Ф.П. Медведев. – Харків, 1955. – 215с.
539286
   Історична граматика української мови. – К.
1. – 1956. – 123с.
539287
   Історична граматика української мови. – К.
3. – 1956. – 120с.
539288
   Історична граматика української мови. – К., 1957. – 475с.
539289
   Історична граматика української мови. – К.
2. – 1957. – 224с.
539290
   Історична граматика української мови. – 2-е вид., випр. – К., 1962. – 510с.
539291
   Історична граматика української мови : навч. посібник / М.А. Жовтобрюх, О.Т. Волох, С.П. Самійленко, І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1980. – 320с.
539292
  Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : Збірник вправ / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода. – Киев : Вища школа, 1988. – 229с.
539293
   Історична граматика української мови : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 31с. – Бібліогр.:с.29-30
539294
   Історична граматика української мови : навч. посібник / О.І. Бондар [та ін. ; відп. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-167. – ISBN 978-617-689-055-3
539295
  Саєнко Н.А. Історична демографія і самоврядування Батурина у XVII - XVIII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 257-264. – ISSN 2409-2037
539296
  Ворончук Ірина Історична демографія України XVI- XVIIст.: Стан та проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 220-224
539297
  Химинець В.В. Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 268-276. – ISBN 966-7196-06-2
539298
  Кіндюк Б. Історична динаміка джерел українського лісового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 285-291. – ISSN 0132-1331
539299
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 391 л. – Бібліогр.: л. 364-391
539300
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08. / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
539301
  Чуприна Ю.В. Історична динаміка музею як соціокультурного інституту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 139-141
539302
  Шевченко Ірина Семенівна Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.) : 10.02.04. Автореф. дис. ... докт. філолог. наук / Шевченко Ірина Семенівна; КДЛУ. – Київ, 1999. – 36 с.
539303
  Шевченко І.С. Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення 16-20 ст.) : Автореф... докт. філол.наук: 10.02.04 / Шевченко І. С.; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1999. – 36л.
539304
  Галгаш А.Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 53-58
539305
  Трибуханчик А.М. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 48-50. – (Філологічні науки)
539306
  Дьяченко А.С. Історична динаміка форм естетизації жаху // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 81-83
539307
  Кіндюк Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 158-166. – ISSN 1026-9932


  У статті під час розгляду історичної динаміки правової системи Гетьманщини виокремлено три періоди зміни форм правління: 1) установчий (1572–1648 рр.); 2) республіканський (1648–1722 рр., 1727–1734 pp. та 1750–1764 pp.); 3) монархічний (1722–1727 рр., ...
539308
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.08. / Коннов О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 18 назв
539309
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Коннов О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 182 л. – Бібліогр. : л. 159-182
539310
  Крисаченко В. Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні / В. Крисаченко, О. Дякова // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 92-103
539311
  Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 96-97
539312
  Георгієвська В. Історична доба у трагедії Крістоера Марло "Мальтійський Єврей" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 89-93. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  У добу Відродження повністю зруйновано ідеологію попередньої доби, Середньовіччя, тому необхідним було створення нових традицій і філософій. Специфіка англ. гуманізму зумовлена часовими межами його існування - Відродження проникає до Англії в кін. 15 ...
539313
  Вольвач П. Історична довідка про діяльність славетної родини Симиренків в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 11
539314
  Кравець С.В. Історична доля еволюційної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціологія та антропологія постійно перебували у любовно-ненависних стосунках з еволюційною теорією, періоди злету і захоплення даною теорією змінювалися падінням і ненавистю. Еволюціонізм протягом часу свого існування зазнавав жорсткої критики, хоча ...
539315
  Масненко В.В. Історична доля м. Черкаси у контексті руйнування Правобережної Гетьманщини у 60-70-х рр. XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 44-48. – ISBN 5-7702-0775-2
539316
  Коломієць В.В. Історична драма на сцені "театру корифеїв" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається розвиток історичного жанру в українській класичній драматургії, зокрема у творчості таких видатних письменників, як М. Старицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко та ін., а також історія сценічного втілення їхніх п"єс у "театрі корифеїв" і ...
539317
  Процюк Л. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту і засобів характеротворення) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 82-93. – (Філологічні науки)
539318
   Історична дружба російського і українського народів : бібліографічний покажчик (до 300-річчя возз"єднання російського і українського народів). – Київ, 1954. – 56 с.
539319
  КДУ ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека Історична дружба російського і українського народіі. / ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека КДУ. – К., 1954. – с.
539320
  Стельмах С.П. Історична думка в Україні ХІХ - початку XX століття / Сергій Стельмах. – Київ : [Академія], 1997. – 175, [1] с.
539321
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 424л. – Бібліогр.: л. 378 - 424
539322
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.06- історіографія, джерелознавство, та спеціальні історичні дисципліни / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 30 назв
539323
  Данилюк Д.Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження : (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / Д.Д. Данилюк ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Каф-ра історії України. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 397 с. – ISBN 978-966-332-054-7
539324
  Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ-Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 440с. – ISBN 966-7331-82-2
539325
  Ющик І О. Історична еволюція виправданого ризику в кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.105-109. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
539326
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: історія та методологія (стаття третя) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
539327
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-58
539328
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
539329
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (Стаття четверта) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-74
539330
  Пархомчук Олена Історична еволюція конверсії як чинника міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 164-176
539331
  Вашкевич В.М. Історична еволюція наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
539332
  Степаненко С. Історична еволюція поняття " власність" (від Арістотеля до неоінституціоналістів) : з історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 76-92. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 0131-775Х
539333
  Казанська І.В. Історична еволюція соціальної влади та її фіксації в соціальних вченнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і розвинуто уявлення про соціальну владу в соціальних вченнях. Розглянуто проблему функціонування соціальної влади на різних етапах історії та її трансформації в інші форми влади: державну, політичну, економічну. Запропоновано визначення ...
539334
  Шкляр Леонід Історична епоха - пером письменника : (Йоханнес Єнсен) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 0869-3595
539335
  Хоменко М.М. Історична етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168. – ISBN 966-642-073-2
539336
  Плясун Я.Г. Історична закономірність некапіталістичного розвитку молодих національних держав // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
539337
  Рогович П. Історична записка про ботанічний сад Університету Св. Володимира // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 217-241.
539338
  Калакура Я. Історична і національна пам"ять: історіографічний вимір // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 466-479. – ISBN 978-966-02-6839-5
539339
  Сніжко В.В. Історична ідея геополітичної свідомості українства / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 402-409
539340
  Корольов Б.І. Історична інформатика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168-170. – ISBN 966-642-073-2
539341
  Головченко В.І. Історична й колективна пам"ять як складові національної свідомості // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 62-68
539342
  Ісаєва Д.В. Історична картографія у школі: стан і перспективи : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-44 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
539343
  Рибак А.А. Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 270-278


  Проведено ретроспективний аналіз теоретичних та практичних досягнень в історичній картографії, розкрито результати наукових досліджень основних вітчизняних та зарубіжних авторів, подано огляд знакових публікацій. Проведен ретроспективный анализ ...
539344
  Мартинов А.Ю. Історична компаративістика світових економічних криз ( XX - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 131-146. – ISSN 0130-5247
539345
  Мороз В.Я. Історична комунікація первісної доби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
539346
  Сиротенко В.П. Історична концепція М. Грушевського та її відображення в художніх творах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 160-165. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
539347
  Задорожна Л.М. Історична концепція Т. Шевченка в поемі "Гайдамаки" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються чинники, що - апріорно - обумовили зображення Т. Шевченком гайдамацького руху не як тривалої партизанської війни, а як заключної панорами боротьби, котрій нема історичних аналогів.
539348
  Лапушкіна Н. Історична концепція та жанрові особливості роману Сави Божка "В степах" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 62-65. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
539349
  Павленко С.Ф. Історична критика джерел / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 170-171. – ISBN 966-642-073-2
539350
  Нагорна Л.П. Історична культура : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
539351
  Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 29-48
539352
   Історична література у фондах Наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1834-1949 : бібліографічний покажчик та навчально-методичні матеріали / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський факультет ; [ уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Історична)
539353
  Дерлиця А. Історична логіка становлення суспільних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 69-82. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
539354
  Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об"єкта: міська і сільська історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 9-26
539355
  Сидоренко О.Ф. Історична метрологія Лівобережної України 18 ст. / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1975. – 160с.
539356
  Шендеровський В. Історична минувшина - підгрунтя освіти нації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 32-38


  Відродження історичних, патріотичних та культурних традицій українського народу є головним завданням гуманітарної стратегії незалежної Української держави. З початком діяльності Києво-Могилянської академії (1632 рік) рівень натурфілософської науки вже ...
539357
  Подибайло М.Т. Історична минувшина як фактор формування і трансформації політичної свідомості українського суспільства // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 365-373
539358
  Шенін А.Д. Історична місі комунизму / А.Д. Шенін. – К, 1967. – 48с.
539359
  Калакура Я.С. Історична місія [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 51
539360
  Гош О. Історична місія політичної економії в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
539361
  Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови / С.П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. – 416с.
539362
  Наєнко Г.М. Історична морфологія української мови : динаміка граматичної форми : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Наєнко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-258-4
539363
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна імен / М.А. Пушкар. – Львів, 1970. – 119с.
539364
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна дієслів / М.А. Пушкар. – Львів, 1972. – 82с.
539365
  Бевзенко С.П. Історична морфоолгія української мови.(Нариси із словозміни та словотвору) : Дис... доктор філол.наук: / Бевзенко С. П.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатоблдвидав, 1960. – 416л.
539366
  Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-587-164-4
539367
   Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2002. – 430 с. – ISBN 966-642-073-2


  Уперше в Україні систематизовано і витлумачено близько 600 термінів і понять з різних галузей історичної науки. Хронологічно охоплено період із зародження людства до сьогодення. Універсального характеру виданню надає участь у його підготовці ...
539368
  Зашкільняк Л. Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 93-113. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті на підставі висвітлення політичних умов розвитку Галичини в складі Австро- Угорщини наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. показано еволюцію українсько-польських відносин, котрі характеризувались ескалацією боротьби двох національних рухів - ...
539369
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Дис...канд.істор.наук:07.00.06 / Ляпіна Олена Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
539370
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 - 1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ляпіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
539371
  Казьмирчук Г.Д. Історична наука в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – С. 67-92. – ISBN 978-966-171-364-1
539372
  Стельмах С.П. Історична наука в Україні епохи класичного історизму XIX - початок XX століття : монографія / Сергій Стельмах ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378 с. – ISBN 966-594-596-3
539373
  Яремчук Віталій Петрович Історична наука в УРСР у "добу Шелеста" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 149-162. – ISSN 0130-5247


  У статті здійснено спробу встановити, яким чином політико-ідеологічний клімат середини 1960-х - початку 1970-х рр. впливав на студіювання минулого України. Зроблено висновок, що тогочасне керівництво республіки на чолі з П. Шелестом вибудовувало власні ...
539374
  Коваль М.К. Історична наука і формування світогляду людини / М.К. Коваль. – Київ, 1963. – 40с.
539375
  Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII-перша половина ХХ ст.) / Д. Данилюк; МОУ. УДУ. Науково-дослідний ін-т Карпатознавства. – Ужгород, 1999. – 352с. – ISBN 966-7400-05-4
539376
  Логвінов В. Історична наука та музейне життя. Роздуми про майбутнє минулого // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 2-3
539377
  Кондратюк К. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 190-198. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
539378
  Шуст Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Р. Шуст, Р. Тарнавський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 11-41. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
539379
  Головко В. Історична наука УРСР в оцінках діаспорної історіографії (кінець 1920-х - перша половина 1980-х рр.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 43-52. – ISBN 966-95788-6-8
539380
  Шановський В.К. Історична необхідність і людська діяльність / В.К. Шановський. – Київ : Знання України, 1973. – 48 с
539381
  Багмет М.С. Історична необхідність і суть перехідного періоду від капіталізму до соціалізму / М.С. Багмет. – К., 1968. – 39с.
539382
  Дніпровська Є.В. Історична необхідність постісторичності мистецтва в контексті американської естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
539383
  Васильковська М.А. Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 5-9. – ISSN 1996-5931
539384
  Карпенко О.П. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-4236-4
539385
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 30-37. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
539386
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини (відантропонімні утворення) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 225-230. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
539387
  Жовтянський В.А. Історична Олика та її пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 253-273. – ISSN 2078-0133
539388
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
539389
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
539390
   Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.] ; [упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 253, [1] с. : табл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-54-7


  Бібліотеці від І.І. Лимана та В.Н. Константінової
539391
  Тарасенко О. Історична освіта в Київському університеті // Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – С. 17-63. – ISBN 5-87534-250-1
539392
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
539393
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943 -1964 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. + Додаток: л. 164-167. – Бібліогр.: л. 168-210
539394
   Історична освіта і сучасність = Edukacji historyczna a wspolczesnosc : як викладати історію школярам і студентам. – Київ : К.І.С., 2007. – 428 с. – Збірник на пошану проф. А. Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльності та сімдесятиріччя з дня народження. – ISBN 978-966-7048-95-2
539395
  Безродна В. Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 66-68. – ISSN 0131-6788
539396
   Історична освіта: європейський та український досвід : викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / [пер. з нім. : О. Красівська, Н. Саповська ; наук. ред. О. Іванов ; літ. ред. Н. Гончаренко]. – Київ : К.І.С., 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-14-6
539397
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л. 152-174
539398
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білякович Людмила Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
539399
  Горбулін В.П. Історична особистість: до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 5-15. – ISSN 0374-3896
539400
  Потильчак О. Історична оцінка радянсько-німецьких договорів 1939 року в наукових працях А. Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 28-37
539401
  Мороко В.В. Історична пам"ять - соціокультурний наратив чи соціополітичний дискурс? // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 171-181
539402
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-2-Х
№ 1/2. – 1999
539403
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-01-2
№ 1/2. – 2000
539404
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-03-6
№ 1/2. – 2001
539405
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-05-8
№ 1/2. – 2002
539406
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-10-3
№ 1/2. – 2003
539407
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
539408
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
539409
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-22-5
№ 1/2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
539410
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-. – ISBN 966-7653-01-1
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
539411
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
539412
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
539413
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
539414
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
539415
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
539416
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
539417
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
539418
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1 (25). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
539419
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2 (26). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
539420
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 27. – 2012. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
539421
   Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 28. – 2012. – 200, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539422
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 29. – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539423
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 30/31. – 2014. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539424
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 32. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539425
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 33. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539426
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 34/35. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539427
  Калакура Я.С. Історична пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 52-53
539428
  Бондаревська І. Історична пам"ять і забування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 18-21. – ISSN 0235-7941
539429
  Григоришин М.В. Історична пам"ять і конструювання суспільної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 45-47
539430
   Історична пам"ять і нові "види зброї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)


  Автори "Дня" полемізували про те, чи потрібно переосмислювати концепцію української історії, якою повинна бути політика пам"яті та чи готові науковці "йти в народ".
539431
  Пилипчук Я. Історична пам"ять і писемність у кипчаків // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
539432
  Стародубцева В.М. Історична пам"ять і розвиток національної традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 31-32. – ISBN 966-7517-08-X
539433
  Литвин В. Історична пам"ять й устремління. // Голос України, 2004. – 21 серпня


  [Вітання голови Верховної Ради України з нагоди Дня незалежності України]
539434
  Мацькевич М. Історична пам"ять народу та сучасне українське державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-8.
539435
  Зарецький О.В. Історична пам"ять про Аллу Горську в 1970-1980 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 102-109
539436
  Шаповал Ю. Історична пам"ять про Голодомор: втрата та віднайдення // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 142-166. – ISBN 978-966-02-6839-5
539437
  Довганик Н.М. Історична пам"ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-217Х
539438
  Полянська Н. Історична пам"ять про Другу світову війну в українському та польському соуіумах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 413-421. – ISBN 978-966-02-5080-2
539439
  Смеречанська О. Історична пам"ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 191-201. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
539440
  Лозовий В.С. Історична пам"ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 271-278
539441
  Лісничук О.В. Історична пам"ять та національні інтереси: особливості дискурсійних інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 58-68
539442
  Надольний І. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 306-308 : фото
539443
  Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
539444
  Дудар В.В. Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Дудар В.В.; КУ. – К, 1994. – 16л.
539445
  Дудар Володимир Володимирович Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Дис... канд. філос.наук: / Дудар Володимир Володимирович; Мін. осв. України. КУ ім. Т.Г.Шевченко. Каф. філос. гум. наук. – К., 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
539446
  Трегуб О. Історична пам"ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 25-29
539447
  Лозовий В.С. Історична пам"ять як інструмент політичної бротьби Центральної Ради (1917 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 233-242
539448
  Миклащук І.М. Історична пам"ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 67-73. – ISBN 978-966-136-196-5
539449
  Кривицька О.В. Історична пам"ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 69-82
539450
  Ковтун Н. Історична пам"ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку XXI ст. // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 53-58
539451
   Історична пам"ять як поле змагань за ідентичність : матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ за заг. ред. Ю.О. Зерній ]. – Київ : НІСД, 2008. – 68с. – ISBN 966-95383-6-X
539452
  Трохименко О. Історична пам"ять як складова німецької етнонаціональної свідомості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 162-168. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриваються окремі аспекти етнонаціональної ідентичності та історичної пам"яті німців на матеріалах власного опитування громадян Німеччини. На материалах опросов граждан Германии в статье освещаются некоторые аспекты этнонациональной ...
539453
  Зерній Ю.О. Історична пам"ять як фактор національної безпеки України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 37-56
539454
  Бабка В.Л. Історична пам"ять як фактор політичного впливу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 6-8
539455
  Вольфовська Т.О. Історична пам"ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 70-74
539456
  Колесник І.І. Історична пам"ять: аналітична модель // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 19-29
539457
  Нагорна Л.П. Історична пам"ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 324, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6497-7
539458
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
539459
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 207 с. – Резюме укр., англ. мовами
539460
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
539461
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
539462
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
539463
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 139 с. – Резюме укр., англ. мовами
539464
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
539465
  Стадніченко Р. Історична парадигма міжнародних відносин України з країнами Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.25-32
539466
  Лещинська С. Історична парадигма українських народних пісень до танцю // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 97-104


  У статті розглядається актуальні проблеми сучасного побутування фольклорного жанру пісні до танцю, його місце в культурній місії популяризації української народної традиції у світі. The article deals with topical issues of contemporary existence folk ...
539467
  Пилипенко Р.Є. Історична періодизація вивчення творчості Тараса Шевченка в німецькомовних країнах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 324-333


  Статтю присвячено аналізові німецькомовних дискурсів про великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Продемонстровано низку мовно-культурних тлумачень його постаті на трьох етапах розвитку німецькомовної шевченкіани. Статья посвящена ...
539468
  Бойніцька О.С. Історична перспектива у романі Берил Бейнбрідж "Мастер Джорджі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 60-64


  Розглядається проблема історичної перспективи у британському історіографічному романі. Зокрема, аналізується співвіднощення минулого та теперішнього планів, синтез реалістичних та постмодерністських елементів, особливості наративних стратегій, а також ...
539469
  Міхнік А. Історична політика : російський варіант / Адам Міхнік ; [ наук. ред. М.В. Кірсенко ] ; переклад з польської Е.М. Андреєвої. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 24 с. – ISBN 966-518-377-Х
539470
  Лозовий В.С. Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 30-35
539471
  Бондар В.В. Історична політика в Україні: постановка і загальний огляд проблеми // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-8809-92-7
539472
  Поліщук І. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 333-338
539473
  Марченко Н. Історична постать Семена Палія у народній поезії та у творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 58-65


  Статті присвячена видатній постаті в історії України XVII - посатку XVIII ст. Семену Палію, котрий став прототипом народного героя в українському фольклорі та героєм низки поезій Тараса Шевченка. Символічність образу Семена Палія надає як історичним ...
539474
  Лизанчук В. Історична правда - головна гуманітарна зброя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 15
539475
   Історична правда в шатах художнього слова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Учитель спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Тетяна Пахомова стала переможцем і отримала першу премію у номінації "Романи" міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова".
539476
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
539477
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
539478
  Мельник В.М. Історична правдивість фольклору / В.М. Мельник. – Львів, 1968. – 310с.
539479
  Желіховська Н. Історична проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 70-75


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення історичної проблематики на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" в період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения исторической проблематики на страницах ...
539480
  Сейтяг"яєв Нариман Сеїтаметович Історична проза в кримськотатарській літературі 15-18 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Сейтяг"яєв Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
539481
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Богдан Юрійович Денисюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
539482
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Денисюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 200л. – Бібліогр.: л. 191 - 200
539483
  КонончукМ Історична проза М.Грушевського та І.Крип"якевича (жанрово-стильова диференціація) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 67-74. – Бібліогр.: С. 73
539484
  Поліщук Я. Історична проза як націєтворчий проект // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 66-70
539485
  Набитович І. Історична проза як предтеча проекту "історія повсякденності" та "історія ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 192-199. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
539486
  Яремчук О.В. Історична психологія в Одеському національному університеті: можливості міждисциплінарних досліджень // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 284-292. – ISBN 978-617-689-150-5
539487
  Романчук Олег Костянтинович Історична публіцистика як складова система державотворення та самоорганізації громадського суспільства в Україні : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук Олег Костянтинович; Мін-во освіти України. Ін-тут журналістики.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 242л. – Бібліогр.:л.176-192; Додат.:л.192-242
539488
  Романчук О. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 42-48. – ISBN 966-294-186-0
539489
  Романчук О.К. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук О.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
539490
  Болварі Т.Й. Історична реальність діалектики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Болварі Т.Й. ; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
539491
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Я.В. Верменич ; відп. ред. В.А. Смолій ; [М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 411, [1] с. – На парал. тит. арк. зазнач. назви розд. – ISBN 978-966-02-7169-2
539492
  Житков О. Історична регіоналістика 1950 - 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 131-140. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
539493
  Верменич Я. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-38
539494
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-21. – ISSN 0130-5247
539495
  Турченко Г.Ф. Історична реіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 50-57
539496
  Архієпископ Ігор Ісіченко Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом О.Леви Кревзи, ЧСВВ та О.Захарії Копистенського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 61-67. – ISSN 0236-1477
539497
   Історична ретроспектива в українській літературі : Збірка наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 166с.
539498
  Ткаченко І. Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 260-271
539499
  Романенко Є.О. Історична ретроспектива виникнення та розвитку інституту права власності / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
539500
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
539501
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
539502
  Філенко І. Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 181-187


  У статті аналізується трансформація ролі засобів масової інформації в світовій політиці в умовах глобалізації.
539503
  Левінська О.О. Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 240-245. – ISBN 978-966-581-958-5
539504
  Кобаль В.І. Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглядаються питання історії мобільності студентів та науково-педагогічних працівників на основі даних по університету м. Будапешт та визначено фактори, що сприяли або перешкоджали розвитку академічної мобільності, зокрема, наявність в ...
539505
  Неділько В.В. Історична ретроспектива поглядів на проблему сором"язливості у вітчизняних та зарубіжних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено науково-теоретичний аналіз проблеми сором"язливості у вітчизняній і зарубіжній літературі. Показано значення нагромадженого емпіричного досвіду для виявлення проблеми сором"язливості, її вивчення та подолання.
539506
  Коапків Ю.М. Історична ретроспектива процесів консолідації банківського та страхового бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 201-210
539507
  Денисенко О.А. Історична ретроспектива становлення пам"яткоохоронного законодавства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
539508
  Клюйко Т. Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 186-189. – ISSN 2076-1333


  Стаття присвячена аналізу історико-географічних особливостей формування міських поселень навколо міста Києва. Виділено причини самобутності та специфіку окремих поселень, їх функції та зони впливу. Дана характеристика взаємозв"язків міст-супутників і ...
539509
  Шемшученко С.О. Історична ретроспектива, спроби та зрушення у сфері створення міжнародної системи захисту іноземних інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 492-498. – ISSN 1563-3349
539510
  Можаровська Н.О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-7.
539511
  Шевчук С.В. Історична ретроспекція виникнення правової охорони комерційної таємниці в Україні / С.В. Шевчук, Т.В. Васильченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 119-124
539512
   Історична розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 68-71 : фото
539513
  Петров В.М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 102-107
539514
  Кметюк Т.В. Історична роль Наддніпрянського хору Дмитра Котка в розбудові української музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 48-54


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - український хоровий диригент. У 1925—1931рр. створив Український наддніпрянський хор (перший професійний укр. хор в Польщі), з яким гастролював у країнах Європи.
539515
  Мошкола М.І. Історична роль національної еліти у збереженні та розбудові системи освіти в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 130-133
539516
  Коврігіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Коврігіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 194-213
539517
  Ковригіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ковригіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв.
539518
  Мандебура Т.О. Історична свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 171-172. – ISBN 966-642-073-2
539519
  Зварич О. Історична свідомість на рубіконі : проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 121-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
539520
  Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді : ціннісно-світоглядні орієнтири : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.М. Вашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Світогляд, 2010. – 274, [1] с. – Покажч. імен: с. 269-274 .- Вид. містить тексти першоджерел. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-15-0
539521
  Нагорна Л. Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 61-74
539522
  Ящук Т.І. Історична ситуація / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173. – ISBN 966-642-073-2
539523
  Домановська М.Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - поч. XX ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов"ян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 188-197. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
539524
   Історична соціальна наука в світ-системній перспективі : Матеріали Міжнародного наукового колоквіуму 2-3 червня 2005 року. – Харків : Константа, 2005. – 64с. – ISBN 966-342-059-6
539525
  Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) : Монографія / А.Ю. Мартинов; МВС України; Нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Рада, 2004. – 288 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 3). – ISBN 966-7909-06-9
539526
  Пержун В.В. Історична соціологія як галузь соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 50-52. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
539527
  Дем"янюк О.Й. Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обгрунтуванні державної моделі Гетьманату // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 141-151. – ISSN 2313-5603
539528
  Щигельська Г. Історична спадщина Галицької Трембовлі в канадських преріях (до 120-річчя заснування Канадійської Трембовлі) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 41-46. – ISSN 2311-9896
539529
  Шайкан В. Історична спадщина Петра Варгатюка - невідомого науковця - історика, педагога, краєзнавця ( до 90 - річчя з дня народження ) / В. Шайкан, А. Дробот // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-37
539530
   Історична спадщина у світлі сучасних досліджень : Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський / Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод; [Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод]; НАНУ; Ін-т історії України; [За ред.: В.А. Смолія, Ю.А. Пінчука]. – Київ, 1995. – 190с. – Відомості щодо назви взяти з обкладинки. – ISBN 5-7702-0895-3
539531
  Донченко Євгенія Історична спадщина українсько-французьких відносин // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 265-270
539532
  Лукашук В. Історична спадщина часопису "Волынские епархиальные ведомости" (1867-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137-139
539533
  Мельничук А.Л. Історична суспільна географія як навчальна та наукова дисципліна // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 59-64
539534
  Олійник А.Д. Історична та дидактична адекватність перекладу деяких соціально-побутових концептів у біблійних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 30-34
539535
  Баштова Л.С. Історична та наукова спадщина авіаконструктора Г.Є. Лозино-Лозинського в оцінках рідних та колег / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 158-180
539536
  Сивокінь Г. Історична та національна детермінованість теоретико-літературного знання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 15-19. – ISSN 0236-1477


  У статті окреслено коло проблем, що постали перед українським літературознгавством, визначено теоретико-літературні домінанти на сучасному етапі
539537
  Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 28-31
539538
  Дяченко О.С. Історична тема в українській радянській драматургії : Дис... канд. філол.наук: / Дяченко О.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 319л. – Бібліогр.:л.309-318
539539
  Бурлака Г. Історична тематика в літературній творчості Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
539540
  Новік-Кретова Історична типологія та загальні тенденції розвитку жанру фортепіанного дуету: західноєвропейський контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 265-271
539541
  Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX-XVIII ст. (історико-природознавчий аспект) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 61-74. – ISSN 0235-3490
539542
  Петров М.Б. Історична топографія Кам"янця-Подільського очима художників 70-х рр. XVII - першої половини XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 58-64
539543
  Попельницька О. Історична топографія київського Подолу 17 - початку 19 століття / Ін-т історії України НАНУ; Відповід. ред. М.Ф.Дмитрієнко; Олена Попельницька. – Київ : Стилос, 2003. – 304с. – ISBN 966-8518-03-9
539544
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с.
539545
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – К., 1972. – 219с.
539546
  Огієнко В.І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 145-156
539547
  Найдьонова Л.А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам"ятати трагічне? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (155). – С. 48-54
539548
  Павлів І. Історична трагедія Івана Карпенка-Карого "Сава Чалий" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С.21-31. – ISSN 0130-5263
539549
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Бібліогр.: л. 184-201
539550
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
539551
  Клевець Л.Т. Історична трилогія Володимира Рутківського "Джури" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 27 (463), вересень. – С. 26-31
539552
  Гриневич Т. Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 122-132. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
539553
  Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
539554
  Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15. – Бібліогр.: 15 назв
539555
  Пушкар М.А. Історична фонетика чеської мови / М.А. Пушкар. – Львів, 1965. – 106с.
539556
  Шевельов Юрій Історична фонологія української мови / Шевельов Юрій; Пер. з англійської; Канадський ін-тут українських студій; Східний ін-тут українознавства ім. Ковальських. – Харків : Акта, 2002. – 1054 с. – (Класика Української Науки). – ISBN 966-7021-62-9; 966-7021-34-3
539557
  Карабан А.В. Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 128-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 9 п.


  Досліджується исторична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметників. Исследуется историчекая фукциональная реинтерпретация слов с грамматическим значением при ...
539558
   Історична Шевченкіана : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко та ін. ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Г. Боряк]. – Київ : [б. в.], 2016. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 509-572. – ISBN 978-966-02-7919-3
539559
  Хоменко М.М. Історична школа / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173-174. – ISBN 966-642-073-2
539560
  Гранат Н. Історична школа права: загальна характеристика / Н. Гранат, К.Г. Волинка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2609-60-8
539561
  Стрілець Б.В. Історична школа права: сильні та слабкі сторони // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 101-103
539562
  Гряник В. Історична югославістика в Харківському державному університеті імені О. М. Горького // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 126-137
539563
  Крючков О. Історична, освітянська, культурна святиня // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 83). – С. 6


  "... Національний університет "Острозька академія" - наступник першого вишу у Східній Європі - єдиний в Україні, занесений до Книги рекордів Гіннеса та п"ятиразовий номінант Книги рекордів України". Нещодавно академію відвідала група студентів КНУ ...
539564
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
539565
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; Ін-т українознавства КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 196л. – Бібліогр.:л.163-179
539566
  Турченко В.О. Історичне варіювання концепту скромність, вербалізованого лексичними засобами англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 25-32. – ISSN 2075-4205
539567
  Космина Віталій Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 118-122
539568
  Космина В. Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 121-130
539569
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
539570
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
539571
  Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Войцехівська І. Н.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 440 л. – Бібліогр.:л.383-440
539572
  Войцехівська Ірина Нінелівна Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Автореф. дис. ... док. істор. наук : 07.00.06 / Войцехівська Ірина Нінелівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 34 с.
539573
  Козицький М.Ю. Історичне значення II з"їзду РСДРП / М.Ю. Козицький, В.П. Рябцев // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на основе ленинского теоретического наследия, партийных документов и фактического материала освещается историческое значение II съезда РСДРП, на котором завершился процесс объединения революционных марксистских организаций и была образована ...
539574
  Коростаренко М.К. Історичне значення XV сесії Генеральної Асамблеї ООН // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-56. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН является исторической: 1) по количественному составу участвующих в ней государств; 2) по качественному составу ее участников (23 главы государств и главы правительств, ряд крупных государственных и политических ...
539575
  Шевченко Ф.П. Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – Київ, 1953. – 79 с.
539576
   Історичне значення возз"єднання України з Росією. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 298 с.
539577
  Марченко М.І. Історичне значення возз"єднання України з Росією / М.І. Марченко ; М-во освіти УРСР ; Київський Держ. Педагог. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ, 1954. – 17 с.
539578
  Лукач І. Історичне значення доктрини Драго (1902 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 53-56. – ISBN 978-966-171-793-9


  Доктрина незастосування державами сили для одержання боргів, які завинили їм інші країни. Сформульована міністром закордонних справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29.XII 1902 р.
539579
  Джеджула А.О. Історичне значення дружби великого російського і українського народів / А.О. Джеджула. – Київ, 1952. – 40с.
539580
  Вегеш М.М. Історичне значення Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 22)
539581
  Губський С. Історичне значення та уроки Акту злуки 22 січня 1919 р. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 396-398
539582
  Бабак І. Історичне значення тризуба як символу України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 127-129.
539583
  Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917 - 1920 рр. та причини її поразки // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-33. – ISSN 0869-3595
539584
  Пономаренко О. Історичне значення, пророчий зміст і літературна доля рукописної поетичної збірки "Три літа" Т. Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (151). – С. 18-26
539585
  Міхелі С.В. Історичне і методологічне значення ландшафтного районування Волинскої губернії П.А. Тутковського // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 108-117. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
539586
  Козловець М. Історичне коріння - "поле битви" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  На жаль, український історичний простір, вітчизняна історія залишаються для нас значною мірою "полем битви" за свою автентичність, самобутність, національну ідентичність. Інтелектуальний історичний бестселер "Сила м"якого знака, або Повернення ...
539587
  Данилішина К.О. Історичне коріння американізації світового інформаційного простору // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 177-185.
539588
  Ракитська Т.Л. Історичне коріння кафедри неорганічної хімії та хімічної екології // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 178-191. – ISBN 978-617-689-150-5
539589
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : Навчальний посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-136-2
539590
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник / Уривалкін О.М. – 2- ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-373-455-2
539591
  Гуменюк Т. Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х - 80-ті рр. XX ст.): історіографія проблеми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 33-39
539592
   Історичне краєзнавство в Україській РСР. – К., 1989. – 237с.
539593
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 1. – 1997. – 431с.
539594
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 2. – 1997. – 365с.
539595
  Бондаренко Г.В. Історичне краєзнавство і пізнання історії // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 30-32
539596
  Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 33-41
539597
  Кашаба О. Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 96-104
539598
   Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2011. – 305, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрядних частин
539599
  Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство : Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ладшафтних реконструкцій давнього природокор / С.П. Романчук; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 146с. – ISBN 966-534-065-1
539600
  Чуткий А.І. Історичне літературознавство в Університеті Св. Володимира: виникнення наукової традиції (друга половина XIX - початку XX ст.) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 150-159
539601
  Завалій Л. Історичне минуле в книжці О. Олеся "Княжа Україна" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
539602
  Костюк О.В. Історичне минуле в романі "Отчий світильник" Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 131-134. – (Філологічні науки ; № 2)
539603
  Завалій Л. Історичне минуле у книжці Олександра Олеся "Княжа Україна" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 117-126
539604
  Мушкудіані О.О. Історичне минуле у творчості грузинських та українських романтиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Уперше в історії дослідження грузинсько-українських літературних взаємин розглянуто художню концепцію відображення минулого у творчості грузинських і українських романтиків.
539605
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "розстріляного відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 322-329


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творчості М. Ірчана та М.Стельмаха. Рассмотрено и сопоставлено изображение исторического прошлого в творчестве М.Ирчана и М.Стельмаха. A comparison and image of the past in the works of ...
539606
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 123-131


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творах М. Ірчана та М. Стельмаха, де центральною постала проблематика людини, війни і миру, праці і рідної землі, героїзму і боягузтва. З"ясовано ключові підходи до показу цих тем, діапазон ...
539607
  Витрикуш Г. Історичне минуле України у творчості Л. Костенко та В. Симоненка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-34
539608
  Марченко М.І. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г.Шевченка. / М.І. Марченко. – Київ, 1957. – 194 с.
539609
  Котляр М.Ф. Історичне минуле українського народу і зарубіжні фальсифікатори / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ : Поліграф-книга, 1974. – 80 с.
539610
  Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності / Станіслав Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2002. – 63с. – ISBN 966-02-2525-3
539611
  Петрушкевич А.В. Історичне несвідоме М. Фуко: децентрація ролі суб"єкта в культурі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 2227-1503
539612
  Третяк К.О. Історичне пам"яткознавство / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 174-175. – ISBN 966-642-073-2
539613
  Гаврилюк С.В. Історичне пам`яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (19 - початок 20 ст.) : Монографія / С.В. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 532 с. – парал. тип. лист. англ. і польск. мовами. – ISBN 966-600-051-2
539614
  Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 459-529
539615
  Хоменко Н.А. Історичне підгрунття виникнення та формування поняття контрабанди як негативного соціально-правового явища // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 14-19
539616
  Отрешко О. Історичне підгрунтя і зарубіжний досвід в утвердженні змісту принципів українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 85-94
539617
  Бузян Г. Історичне підгрунтя пізньосередньовічного герба Переяслава / Г. Бузян, М. Роздобудько, Д. Тетеря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 164-167. – ISBN 966-95758-1-8
539618
  Сегеда С.П. Історичне підгрунтя політичних репресій в Україні: сибірська епопея гетьмана Дем"яна Многогрішного (Ігнатовича) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 163-171. – ISSN 2309-2262
539619
  Ціватий В. Історичне підгрунтя формування моделі регіональної дипломатії Румунії та механізми взаємодії з неурядовими організаціями (2006-2016 рр.): досвід для України / В. Ціватий, П. Макаренко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 48-51. – (Історичні науки)
539620
  Швець В. Історичне підгрунтя формування фінансового контролю в Україні / В. Швець, Ю. Радилицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб"єктів незалежного фінансового контролю на території Галичини. Досліджено організаційну побудову, підстави та форми здійснення ревізій, їх роль у житті кооперативних спілок. Встановлено зміст та ...
539621
  Столярчук О. Історичне пізнання в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
539622
  Мотрук С.М. Історичне слов"янознавство та дослідження історії Чехії в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 126-127. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються основні напрямки та зміст дослідницької діяльності істориків богемістів Київського університету в другій половині XIX-XX ст. у контексті становлення та розвитку історичного слов"янознавства.
539623
  Демочко Г. Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 93-98. – ISSN 2222-5250
539624
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця XX - початку XXI ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 79. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано досягнення українського термінознавства на початку ХХ ст. в історичному напрямі; наукові дослідження покласифіковано за проблематикою: вивчення галузевої лексики конкретного історичного періоду; визначення основних етапів ...
539625
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ -початку ХХI ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 67-79. – Bibliogr.: Літ: С.77-79; 3о назв. – ISSN 1682-3540
539626
  Черненко О. Історичне тло створення поеми "Кавказ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
539627
  Єщенко М. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука "Святе сімейство" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 298-305. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджуються особливості змалювання історичного тла як елемента поетики абсурду у сучасній новелістиці. Проаналізовано абсурдистський варіант потрактування історії у творі Юрія Винничука "Святе сімейство". В статье исследуются особенности ...
539628
  Демуз І. Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії дорадянського періоду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 65-70


  У статті проаналізовано дорадянську історіографію з проблеми діяльності Історичного товариства Нестора-літописця, яке функціонувало при Університеті Св. Володимира у кінці XIX - на початку XX ст.
539629
  Галата С. Історичний "блокпост" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Учителі, методисти, науковці, автори підручників із різних областей України зібралися у Києві на круглий стіл "Викладання історії України в контексті всесвітньої історії". Вони міркували над тим, як удосконалювати історичну освіту в школі та який саме ...
539630
  Філарет Історичний акт української і білоруської церков / Філарет, , Ізяслав // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 229-230
539631
  Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-10.
539632
  Опанасенко В.М. Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 35-37. – ISSN 2306-6806
539633
  Бутинець Ю.Ф. Історичний аналіз економічної сутності капіталу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 27-29. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
539634
  Злобенко Д. Історичний аналіз наукової думки про еволюцію ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-70. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Підкреслюється складне розуміння процесів трансформації ґрунтоутворювальних порід у ґрунти та аналізується розвиток наукових поглядів на цю проблему. The difficult understanding of processes of transformation of pedogenic rocks into soils is ...
539635
  Гавриш В.П. Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях / В.П. Гавриш, Л.Г. Гулько // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 404-408. – (Право. Економіка. Управління)
539636
  Шевченко О.Т. Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ - початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
539637
  Плахтій Т.Ф. Історичний аналіз розвитку концепції "якісні характеристики облікової інформації" // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 60-68. – ISSN 2307-9878
539638
  Радецька В.Я. Історичний аналіз розвитку криміналістичних експертиз і становлення їх термінологічної системи / В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 203-209
539639
   Історичний аналіз розвитку медичної освіти / Л. Логуш, Г. Пилип, Є. Назимок, В. Стефанчук, В. Мойсюк, Я. Стефак, Л. Юрчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 123-126. – ISSN 2311-9896


  "Другий етап розвитку медичної освіти розпочався з реформування державного управління в Російській ім-перії. З появою галузевих міністерств система управлін-ня медичною справою роз"єдналася: лікувальні устано-ви були підпорядковані Міністерству ...
539640
  Токовенко В. Історичний аналіз розвитку політико - адміністративних відносин в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.33-40
539641
  Сировець С.Ю. Історичний аналіз розвитку реакреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 179-186


  Динамічний розвиток рекреаційно-туристичної діяльності зумовив її різнобічний та значний вплив на соціально-політичні, екологічні, економічні процеси у світовій економіці, які варто досліджувати в історичній площині. Динамическое развитие ...
539642
  Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
539643
  Лотюк О. Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття громадянського суспільства, робиться історичний аналіз його становлення, досліджується юридична природа громадянського суспільства. В статье раскрывается понятие гражданского общества, проводится исторический анализ его ...
539644
  Герасимчук Л. Історичний анахронізм деяких примусових заходів виховного характеру що застосовуються до неповнолітніх при звільненні їх від кримінальної відповідальності та покрання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 132-135
539645
   Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2008-. – ISSN 2077-5709
Вип. 8. – 2012. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
539646
  Чорномаз О.Б. Історичний аспект адміністративно-правового регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
539647
  Маковійчук Р.А. Історичний аспект вживання наркотичних речовин // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-24
539648
  Цуркаленко Ю.В. Історичний аспект визначення категорії "джерела поліцейського права" // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 286-291. – ISBN 978-617-7293-17-9
539649
  Грищенко О.М. Історичний аспект виникнення, становлення та еволюції обліку запасів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 104-109. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
539650
  Сірка Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Йосиф Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8764-69-1
539651
  Павленко А. Історичний аспект державного управління : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.86-88. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
539652
  Рєвнівцева О.В. Історичний аспект дослідження рівня життя населення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 228-235. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
539653
  Щасний А. Історичний аспект кримінально-правової протидії постановленню суддями завідомо неправосудного вироку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 110-115
539654
  Зевако В.І. Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 100-105
539655
  Тимошик М.С. Історичний аспект національно-культурного відродження у дзеркалі молодіжної преси України (1986-1990 роки) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 26-30. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються основні напрями висвітлення молодіжною періодикою України проблем національно-культурного відродження в період розвитку демократичних процесів у республіці.
539656
  Сотула О. Історичний аспект політичної злочинності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-113
539657
  Стоян В. Історичний аспект правового регулювання інституту оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 440-442
539658
  Лозинський М. Історичний аспект релігійних періодичних видань у кінці XIX початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
539659
  Трофимчук В. Історичний аспект розвитку амортизаційної політики в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 412-415. – ISSN 1993-0259
539660
  Сергеєва О. Історичний аспект розвитку Конституції України: її значення і надбання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 663-668. – ISSN 1563-3349
539661
  Батюк О.В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 244-249
539662
  Дикий О. Історичний аспект розвитку лізингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 328-335. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
539663
  Тарасюк А. Історичний аспект розвитку мети покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 424-425. – ISBN 978-617-7069-14-9
539664
  Бишевець О.В. Історичний аспект розвитку наукових підходів про тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 126-132
539665
  Березенко В.В. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 92-95


  Розглянуто історію розвитку наукового знання про паблік рилейшнз як соціальнокомунікаційний феномен, виокремлено етапи його становлення в сучасній Україні. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR визначається в роботі як самостійний предмет ...
539666
  Черкасов Ю.Е. Історичний аспект розвитку одорології / Ю.Е. Черкасов, М.В. Корнієнко // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 211-216. – ISSN 2078-3736
539667
  Гіренко Ю.О. Історичний аспект розвитку хмелярства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 160-164. – ISSN 2309-1533
539668
  Іщенко В. Історичний аспект самоосвіти вчителя природничих дисциплін // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 101-108. – ISSN 2075-1478
539669
  Кулініч О.О. Історичний аспект становлення й розвитку права на освіту на території України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 11-16. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
539670
  Слободенюк К.Є. Історичний аспект становлення охорони інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 38-44
539671
  Бачун Л.І. Історичний аспект творення назв осіб у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-54. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
539672
  Лямець А.М. Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 1608-0599
539673
  Дмитраш О.Ю. Історичний аспект формування архітектури об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 59-69. – ISSN 2415-8151


  Висвітлено генезу та етапи розвитку типології об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів. Проведено огляд та аналіз літературних джерел, що стосуються тематики формування архітектури будівель та кампусів університетів світу. ...
539674
  Навка І.О. Історичний аспект формування менталітету українського народу // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 102-108
539675
  Іляшенко А.Х. Історичний аспект формування мотивації праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 82-85.
539676
  Данильчук Лариса Історичний аспект формування професійно-особистісного іміджу ( формальний сегмент ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.30-33. – ISSN 1999-4966
539677
  Чехова І.В. Історичний аспект формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 225-228. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто питання виникнення кредиту, формування і розвитку ринку кредитних ресурсів на основі аналізу історичного досвіду і наукових досліджень.
539678
   Історичний атлас Галичини з праісторичних часів до 20 ст. : Карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до 20 ст.: На допомогу науковцям, виклад. історії студ. і краєзнавцям. – Івано-Франківськ, 1996. – 52с.
539679
  Боднарчук Ю.Ю. Історичний вектор України в поезії Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 88-90. – ISSN 1810-2131
539680
  Іштван І.О. Історичний вимір божественного: тіло хричстиянського короля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 37-39
539681
  Небрат В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2017. – № 5-6 (666-667). – С. 151-169. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
539682
  Коваленко Т. Історичний внесок журналу "З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 487-490. – ISBN 978-966-171-795-3
539683
  Васюта С. Історичний генезис і сучасний стан соціально-економічних протиріч урбанізованих територій України / С. Васюта. – Львів, 1995. – 250с.
539684
  Шатило О.А. Історичний генезис категорії ""національний інтерес"" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
539685
  Чечило М.В. Історичний генезис прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
539686
  Терещук О.Д. Історичний генезис розвитку громадського контролю за правоохоронною діяльністю в період 1917-1945 рр. // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 222-227. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
539687
  Бешлей О.Н. Історичний генезис розвитку підприємництва в контексті економічних вчень // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 159-165. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
539688
  Кудінов Д. Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 85-94. – ISSN 2309-9356


  Розглядається комплекс історичної літератури, де висвітлюється проблема єврейських погромів, що прокотилися теренами України у жовтні 1905 року. В центрі уваги - розуміння авторами наукових робіт причинності селянського антисемітизму, місця ...
539689
  Вергун О.М. Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 136-142. – ISSN 2312-217Х
539690
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Дробіт І.М.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 189 л. – Бібліогр.: л. 171-189
539691
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.04. / Дробіт І.М.; Дроббіт І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
539692
  Цюра В. Історичний досвід виникнення і врегулювання речових прав на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 2-15
539693
  Коряк В.І. Історичний досвід державотворення в Україні і його актуальність // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 217-226
539694
  Пальчвнкова В.М. Історичний досвід допомоги суспільства у збереженні соціальних зв"язків засуджених // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-50. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
539695
  Денисова Т.А. Історичний досвід запобігання злочинності шляхом удосконалення системи покарань / Т.А. Денисова, В.М. Пальченкова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-83. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
539696
  Архипенко І. Історичний досвід здійснення державної аграрної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 52-58.
539697
  Самофалов В.М. Історичний досвід Комуністичної партії України у здійсненні ленінських заповітів / В.М. Самофалов. – К., 1970. – 107с.
539698
  Киян М. Історичний досвід конституційних засад становлення правової держави в України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 116-119. – ISSN 1993-0909
539699
   Історичний досвід КПРС по формуванню і розвитку соціалістичного способу життя. – К., 1978. – 185с.
539700
   Історичний досвід КПРС у соціалістичному і комуністичному будівництві та його міжнародне значення. – К., 1976. – 207с.
539701
  Гозуватенко Г. Історичний досвід патріотичного виховання військовослужбовців у Російській Федерації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 86-88. – ISSN 1728-9343
539702
  Січкаренко Г.Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-357. – ISBN 978-617-640-138-4
539703
  Палько О. Історичний досвід реалізації принципу національно-культурної автономії в Естонії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 271-282
539704
  Дудоров О.О. Історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, пов" зані з оподаткуванням, в Україні // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-60
539705
  Миронюк Н. Історичний досвід реформування головних органів Організації Об"єднаних Націй // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
539706
  Стужук П. Історичний досвід розвитку наземної розвідки у Збройних силах країн НАТО // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 65-73
539707
  Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.32-34
539708
  Зозуля Є.В. Історичний досвід розвитку співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 30-38. – ISSN 1728-3671
539709
  Коряк В.І. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті відповідно до етапів воєнно-політичного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору розкриваються характер, особливості і механізми співпраці Збройних сил України з Альянсом, значення набутого досвіду для подальшого ...
539710
  Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 71-82. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
539711
  Турянський Ю.І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
539712
  Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів усправах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції / В. Харчук, В. Хомич // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 73-75
539713
  Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 295-304
539714
  Возняк А.Б. Історичний досвід формування особистості піідлітка у позакласній виховній роботі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 190-196
539715
  Якубіна В.Л. Історичний досвід, уява та кіно, або - "вороття до майбутнього" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 182-184
539716
  Малинська Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.8-10
539717
   Історичний епос східних слов"ян. – К., 1958. – 259с.
539718
  Бітаєва О.В. Історичний живопис як феномен польської культури: досвід другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бітаєва Оксана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
539719
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2004
539720
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
539721
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
539722
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
539723
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6/7. – 2004
539724
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 8. – 2004
539725
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 9. – 2004
539726
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 10/11. – 2004
539727
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 12. – 2004
539728
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
539729
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
539730
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
539731
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
539732
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
539733
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2005
539734
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
539735
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
539736
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
539737
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
539738
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
539739
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
539740
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2007
539741
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2007
539742
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2007
539743
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2007
539744
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2007
539745
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2007
539746
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2008
539747
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2008
539748
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2008
539749
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2008
539750
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2008
539751
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2008
539752
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1 (43). – 2009
539753
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2 (44). – 2009
539754
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3 (45). – 2009
539755
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4 (46). – 2009
539756
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5 (47). – 2009
539757
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6 (48). – 2009
539758
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1/3 (49). – 2010
539759
  Яременко О. Історичний зміст кризи економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-32. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
539760
  Рудко Б.Б. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об"єкти нерухомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 340-346. – ISSN 1563-3349
539761
  Гайдулін О.О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 150-157. – ISSN 2412-8465
539762
  Баштанник О.В. Історичний інституціоналізм у політичній науці: конкретизація аналітичного поля застосування // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
539763
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини ІІ й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 307-319. – ISBN 978-966-920-092-1


  "... М. Максимович і Т. Шевченко були в оцінках катерининської доби в історії України однодумцями". - С. 317.
539764
   Історичний календар. – Київ
на 1996 рік. – 1995. – до 1998р назва"Український історичний календарь"
539765
   Історичний календар. – Київ
на 1997р. – 1996. – До 1998р. назва "Український історичний календар"
539766
   Історичний календар. – Київ
на 1998 рік. – 1997. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
539767
   Історичний календар. – Київ
на 1999 рік. – 1998. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
539768
   Історичний календар. – Київ
на 2000 рік. – 1999. – До 1998р назва "Український історичний календарь"
539769
   Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ. – ISSN 0869-3587
Вип. 7 : 10-річчю незалежності України присвячується. – 2001
539770
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ. – ISBN 966-7522-09-1
№ 8. – 2002
539771
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 9. – 2003
539772
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 10. – 2004
539773
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-04-0
№ 11. – 2005
539774
   Історичний календар : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
539775
   Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
Вип. 9. – 2003
539776
   Історичний календар Чернігівщини. – Київ : Чернігівського земляцтва, 1997. – 736с. – ISBN 966-95239-0-7
539777
  Шахрай О.Б. Історичний коментар до читання й правопису сучасної англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1976. – 168с.
539778
  Ткаченко О.Б. Історичний коментар Л.А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833
539779
  Смирскі Л. Історичний конструктивізм в Україні в контексті дискурсу етнічності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 612-621. – ISSN 1028-5091
539780
  Петраускас О.О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президенства Дж. Кеннеді та Л. Джонсона // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 403-417. – ISSN 2221-5719
539781
  Бешта П.П. Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 183-209. – ISBN 966-7196-06-2
539782
  Тищенко К.М. Історичний контекст Обести: від Ємадкина до Коцупіївки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 47-51. – ISSN 2218-4805


  Сумські й чернігівські топоніми як частину прадавнього іранського фракталу назв стало можливим виділити й прокоментувати після виявлення контурів цього фракталу в масштабі цілої України і більше - у його "скіфських" продовженнях до Балтійського ...
539783
  Утко Г.М. Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 35-42. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
539784
  Баюра Д.О. Історичний контекст розвитку системи корпоративного управління на теренах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 126-132.


  Обґрунтована необхідність формування сучасної системи корпоративного управління в Україні, виходячи із світового досвіду та особливостей формування акціонерного капіталу, обігу акцій, захисту прав акціонерів Author of this scientific work is ...
539785
  Якуша Ю. Історичний контекст та теоретичне осмислення економічної глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
539786
  Ніка О. Історичний корпус української мови : основні принципи створення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 28-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються основні принципи створення історичного корпусу українських текстів для вирішення різнопланових дослідницьких завдань. В статье определены основные принципы создания исторического корпуса украинских текстов для решения ...
539787
  Розум О. Історичний курйоз // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.86


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
539788
   Історичний матеріалізм. – 2-е вид. – К., 1955. – 464с.
539789
  Танчер В.К. Історичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1967. – 47с.
539790
  Савчук М.П. Історичний матеріалізм і соціальні дослідження. / М.П. Савчук. – К., 1969. – 38с.
539791
  Василенко В.Л. Історичний матеріалізм як наука / В.Л. Василенко. – Київ, 1971. – 30с.
539792
  Кононенко Т.П. Історичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
539793
  Тімірязєв К.А. Історичний метод в біології : Десять загальноприступних лекцій / К.А. Тімірязєв; Пер. з рос.М. Холодного. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 176с.
539794
  Ковальчук В. Історичний метод економічних досліджень та "стара" історична школа / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 69-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
539795
  Тімірязев К.А. Історичний метод у біології : Десять загальнодоступних лекцій / К.А. Тімірязев. – Х. : Радянська школа, 1949. – 164 с.
539796
  Салтовський О.І. Історичний міф у політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 65-67
539797
  Іваненко О.І. Історичний напрямок розвитку бухгалтерського обліку в Україні у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розглянуто поступове становлення бухгалтерського обліку в Україні з початку його зародження до наших часів, порядок організації бухгалтерського обліку, вплив економічної політики на розвиток бухгалтерського обліку протягом років.
539798
  Мішалова О.В. Історичний наратив як форма організації та репрезентації історичного знання // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 184-213. – ISSN 2076-7382
539799
  Крилова І.І. Історичний нарис діяльності прокуратури // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 157-161.
539800
  Швед О. Історичний нарис діяльності Степана Ветвицького // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 517-534. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
539801
  Базов В. Історичний нарис кодифікації правових норм щодо кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 28-46. – ISSN 1814-3385


  Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
539802
  Котенко Т. Історичний нарис П.С. Морачевського про будівництво й освячення церкви в с. Шняківка і роль особистості автора у цій божій справі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 121-132. – ISSN 0869-3595


  Пилип Семенович Морачевський - український просвітитель середини XIX ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець, один із меценатів побудови у 1863-1874 рр. церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці в с. Шняківка Ніжинського повіту.
539803
  Поляков Б.М. Історичний нарис правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) в Україні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-65.
539804
  Бігуненко В.П. Історичний нарис про Велику Березянку / [Бігуненко Василь Петрович ; ред. Макітренко (Лахман) Г.П. ]. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2012. – 162 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-2635-18-8
539805
  Любіцева О.О. Історичний нарис розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 3-8.
539806
  Кравчук М.Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 54-61
539807
  Заїка Т.П. Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 37-44


  Стаття присвячена аналізу творчості М. Сріблянського. Головна увага зосереджена на поглядах мислителя щодо місця та значення історії в українській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст. З"ясовуються засади історичного нігілізму М. Сріблянського та ...
539808
  Звірід Н.В. Історичний огляд міграції населення на території України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 104-108.
539809
  Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 20-24. – ISSN 2076-1554


  У статті проаналізовано наукові доповіді Товариств з різних сфер медичного знання.
539810
  Руденко С.М. Історичний огляд формування терміносистеми напій в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  На основі історичних даних прослідковується послідовність формування однієї з найдавніших термінологічних систем підмови предметної галузі харчування - напій - в українській мові.
539811
  Абакумова О.О. Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 3-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
539812
  Вішар Ю. Історичний плацдарм ринку праці в контексті Болонського процесу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 69-74


  Здійснено спробу аналізу визначальних етапів формування інфраструктури ринку праці у суспільному розвитку обумовленому підвищенням ролі освіти та професійної підготовки в контексті Болонського процесу.
539813
  Лопнова Н. Історичний погляд на прояв диспозитивності у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
539814
  Кузьмик О. Історичний портрет Данила Галицького // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 19-20
539815
  Скуратовський М. Історичний портрет королеви Данії Маргарете II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 10


  Вона змогла модернізувати монархію, пристосувавши її до вимог сучасного данського суспільства.
539816
  Будз В. Історичний процес і його виміри в філософії історії Михайла Грушевського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.129-134
539817
  Мицик В.В. Історичний процес набуття національними меншинами правового статусу у державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 194-198. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні та сучасні проблеми визнання державами національних меншин та набуття ними правового статусу - системи прав, які закріпляються державами на законодавчому рівні у конституціях, міжнародних актах про права людини та інших ...
539818
  Чередниченко О.С. Історичний процес становлення окремої думки судді як інституту в кримінальному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 493-497. – ISSN 1563-3349


  Досліджується виникнення та розвиток інституту окремої думки судді. Автор проводить аналіз механізму реалізації окремої думки судді в кримінальному процесі на різних emanax її формування та вносить пропозиції по вдосконаленню даного інституту в ...
539819
  Повстяний О.В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа) // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – C. 110-111
539820
  Нагорна Л. Історичний процес та історична пам"ять: влада стереотипів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 3-13
539821
  Романова Т.В. Історичний процес формування структурної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 78-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
539822
  Мельничук С.М. Історичний ракурс правового становища населення гірських місцевостей західних областей України в аспекті його етичних, соціальних, економічних та політичних особливостей // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 141-146. – ISSN 1563-3349
539823
  Іваницький Я. Історичний ракурс предмета криміналістики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 195–204. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
539824
  Синютка Н.Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування / Н.Г. Синютка, О.М. Синютка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 249-253. – ISSN 2222-4459
539825
  Бойніцька О.С. Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 82-90


  У статті розглядається проблема історичного ревізіонізму в романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст". Переоцінка історії з певних ідеологічних позицій зазвичай пов"язана з небезпекою порушення балансу історичної перспективи в результаті зміщення акцентів на ...
539826
  Шкіль С.О. Історичний релігійний досвід як чинник сучасного державотворення (на прикладі діяльності Феофана Прокоповича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
539827
  Василенко М.К. Історичний репортаж: парадокси жанру, методика підготовки і написання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
539828
  Стріжкова А.В. Історичний розвиток Grid-технологій у мережі Інтернет // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 151-159


  Стаття присвячена огляду історії розвитку Grid-технологій у мережі Інтернет і створення Grid-інфраструктури. Запропоновано періодизацію історії Інтернету та Grid-технологій з короткою характеристикою основних рис кожного з чотирьох періодів.
539829
  Кузьменко О.В. Історичний розвиток адміністративно-правового заохочення / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 203-216
539830
  Плєва К. Історичний розвиток англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Великобританії // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 32-35. – ISSN 1810-3081
539831
  Плєва К. Історичний розвиток Англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Сполучених Штатів Америки // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 18-21. – ISSN 1810-3081
539832
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві до 1917 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 152-156
539833
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 232-238
539834
  Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 72-81. – ISSN 0869-2491
539835
  Горова К. Історичний розвиток аутсорсингу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуті основні історичні етапи виникнення та розвитку аутсорсингу. Автором висвітлені основні події, що сприяли розвитку аутсорсингу та його поширенню в світі. В статті визначені основні учасники аутсорсингових взаємовідносин та бізнес-процеси, що ...
539836
  Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / Новікова І.Е. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 275-303. – Бібліогр.: с. 234-274
539837
  Найчук А. Історичний розвиток в контексті соціально-філософських теорій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31
539838
  Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Украхні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.223-230. – ISBN 966-73-53-51-Х
539839
  Русакова І.Г. Історичний розвиток Вищої ради юстиції // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 155-157. – ISBN 978-966-2781-18-2
539840
  Сокальська О.В. Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 104-111. – ISSN 2306-9082
539841
  Мозгова В.А. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
539842
  Рак Р.В. Історичний розвиток державних цінних паперів як джерела забезпечення державних потреб // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-107.
539843
  Кальченко І. Історичний розвиток деривативів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-75.
539844
  Зражевський О. Історичний розвиток законодавства про відповідальність за порушення законодавства про захист рослин // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 25-32.
539845
  Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 217-235. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
539846
  Яворська Василина Історичний розвиток інституту вето // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 15-19.
539847
  Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 107-111
539848
  Карнас А. Історичний розвиток інституту скарг і пропозицій в адміністративному процесі Польщі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
539849
  Сушко Л. Історичний розвиток інституту судового контролю в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-14.
539850
  Погасій С.С. Історичний розвиток категорії автономність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 134-137. – ISBN 978-966-8177-71-2
539851
  Попельницька О.О. Історичний розвиток київського Подолу ( ХVII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.104-119. – ISSN 0130-5247
539852
  Криворученко О.А. Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку / О.А. Криворученко, А.Ю. Копил // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 164-168. – ISSN 2075-4892
539853
  Литвин О. Історичний розвиток кримінально-правової охорони навколишнього середовища // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 26-34
539854
  Казанцева К.В. Історичний розвиток кримінального законодавства, що забороняє незаконні дії у сфері обігу дорогоцінних металів і коштовного каміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 74. – С. 3-6.
539855
  Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 120-126. – ISSN 2222-5374


  Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб.
539856
  Ганова Г.О. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 210-210.
539857
  Негрєєва І.І. Історичний розвиток медіаграмотності в Європі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Стаття дає концептуальне визначення медіаграмотності, авторка зробила огляд історичного розвитку медіаграмотності в Європі. The article presents conceptual definition of media literacy; the author described historical development of media literacy in ...
539858
  Романчук Я. Історичний розвиток набуття автокефалії Чехословацької Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2001. – № 9/10. – С. 56-58. – ISSN 0203-5863
539859
  Зварич І. Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 59-68. – ISSN 1682-2366
539860
  Коваленко І.Г. Історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті є спроба проаналізувати історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні, її активну участь у виборах до Верховної Ради та на президентських виборах, вплив Партії зелених України на формування екологічної свідомості українців, заклики ...
539861
  Шеверєва В.Є. Історичний розвиток передвиборної агітації в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 227-234. – ISSN 0201-7245
539862
  Бабанли Р.Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 233-237. – ISSN 2219-5521
539863
  Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесій // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.72-76. – ISSN 0201-7245
539864
  Мухамєдова Е.Е. Історичний розвиток прав і свобод особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
539865
  Циб О. Історичний розвиток права власності на землю та набуття нею форми товару // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 84-94.
539866
  Медведько О. Історичний розвиток правового статусу Генерального Прокурора України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
539867
  Третяк К.О. Історичний розвиток православної культової архітектури Київщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-81. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Присвячено історії церковного будівництва X - початку XX ст. на території Київської області. Дано загальну картину темпів будівництва в різні часи. Розглядаються характерні риси культової архітектури зазначених періодів.
539868
  Степурко С.І. Історичний розвиток принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-30. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Науковий аналіз історії виникнення і розвитку цивільних процесуальних норм, які регулювали порядок судового провадження для розв"язання життєвих конфліктів на ранніх етапах становлення української державності.
539869
  Гельфанд Й.А. Історичний розвиток радянських конституцій / Й.А. Гельфанд. – Київ, 1948. – 38с.
539870
  Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні / Г.Ю. Стельмах. – К., 1964. – 230с.
539871
  Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально-етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 170-174
539872
  Майстер І.П. Історичний розвиток та особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правового інституту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2220-1394
539873
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
539874
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
539875
  Верхогляд В.Б. Історичний розвиток українсько-австрійських економічних відносин після проголошення незалежності України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 26-30.
539876
  Ющик О.І. Історичний розвиток уявлень про зміст покарання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 105-108. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
539877
  Шмагало Р. Історичний розвиток, структурування та методологія дизайн-освіти в Україні кінця XIX - середини XX століття // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 132-172. – ISBN 978-966-136-037-1
539878
  Алієва З. Історичний роман Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів": шляхи духовного поступу азербайджанців // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 6-10. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена роману Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів", духовній історії азербайджанців, формуванню держави та релігії. Автор аналізує політичні, економічні й культурні досягнення уряду Ширваншахів.
539879
  Швачко К.К. Історичний роман в українській радянській літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Швачко К.К.; КДУ ім. Т.Шевченка. Каф. історії укр. літ-ри. – Київ, 1953. – 409л.
539880
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224л. – Бібліогр.: л. 193-224
539881
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
539882
  Шинкар І. Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі"; актуальність проблематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 139-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
539883
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
539884
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 157-173
539885
  Волинець Ю. Історичний роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький…" та образ головного героя в ньому // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 75-88. – ISBN 978-966-493-187-5


  Стаття присвячена дослідженню образу гетьмана Богдана Хмельницького в історичному романі П.П. Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий..." - першому романі на історичну тематику в укр. літ. Осмислюється також літературно-естетичний контекст ...
539886
  Гайворонська І. Історичний рохвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-109.
539887
  Владимиров В.М. Історичний рубіж у конкуренції традиційних та новітніх засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 5-9


  Автор доводить, що 2008 рік розпочав якісно новий етап у розвитку інформаційної епохи, а саме - етап витіснення друкованої та "старої" електронної преси (радіо і телебачення) на нову, ту, що базується на інтернет-технологіях. Ці процеси набирають сили: ...
539888
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько. – К., 1973. – 215с.
539889
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за памьятами 14-18 ст / І.І. Слинько. – Чернівці, 1968. – 91с.
539890
  Іваницький А.І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / Анатолій Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 403, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., ноти. – Предм.-темат. покажч.: с. 382-392. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-207-5
539891
  Чирков О.А. Історичний складник української Вікіпедії у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 152-151
539892
   Історичний словник українського язика. – Х-К
1. – 1930. – 528с.
539893
   Історичний словник українського язика. – Х-К
1. – 1932. – 529-947с.
539894
  Грунський М.К. Історичний словник української мови і робота над ним / Грунський М.К. – Київ, 1938. – [28] с. – Окр.відбиток
539895
  Геєць О. Історичний та сучасний погляди на надання безоплатної правової допомоги адвокатами // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 23-27
539896
  Бедрій М.М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обгрунтування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 99-102. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
539897
  Гринів Олег Історичний україноцентризм у теософічній концепції Лева Силенка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 59-64. – ISSN 0130-6936
539898
  Чечуй Е. Історичний факт і романтичний герой (Петровська тема у прозі О. Корніловича) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 153-158
539899
  Космина Віталій Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-61
539900
  Космина В. Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-62
539901
  Колесник В.Ф. Історичний факультет - ровесник університету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 83-91.
539902
  Кісілевський Є. Історичний факультет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 15 квітня (№ 10). – С. 2


  Підсумки теоретичних конференцій по промові товариша Й.В.Сталіна
539903
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
539904
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
539905
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
539906
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
539907
  Колесник В. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43-44
539908
  Казьмирчук Г. Історичний факультет / Г. Казьмирчук, А. Слюсаренко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 10-32. – ISBN 96966-8060-04-0
539909
  Колесник В.Ф. Історичний факультет / В.Ф. Колесник, І.Н. Войцехівська // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 156-159. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
539910
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історичний факультет є одним з найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців-істориків на стаціонарі здійснюється за чотирма спеціальностями: історія, етнологія, археологія, архівознавство. З усіх ...
539911
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
539912
   Історичний факультет historia est magistra vitae "історія - вчителька життя" // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 52-55. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
539913
  Дем"яненко Б.Л. Історичний факультет в історичній ретроспективі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 12-24. – ISBN 978-966-308-217-2


  Розглядається історія становлення та зростання історичного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, наукова робота на факультеті, інтеграція вузівської й академічної науки, здобутки аспірантів та студентів факультету. Спільно ...
539914
   Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). – Київ : Прайм-М, 2004. – 356 с. : іл. – ISBN 96966-8060-04-0
539915
  Латиш Ю.В. Історичний факультет Київського університету - осередок дослідження декабристського руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 82-85. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження декабристського руху на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аналізується внесок викладачів, аспірантів та студентів факультету у вивчення проблеми. In this article the author ...
539916
  Кізченко А.Ф. Історичний факультет Київського університету у ювілейному році // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-14. – (Історичні науки ; Вип. 26)
539917
   Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000) : Ювілейна книга. – Львів, 2000. – 18, 293c. – ISBN 966-613-045-9
539918
  Макарчук С. Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
539919
  Колесник В.Ф. Історичний факультет на межі епох: здобутки і перспективи розвитку історичної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ф. Колесник, І.К. Патриляк // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 20-21
539920
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету : біобібліографічний довідник / М.В. Олашин ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгрод. нац. ун-т" ; [бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога ; відп. за вип. І.О. Мандрик]. – Ужгород : Гражда, 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-176-028-7
539921
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007) : короткий історичний нарис та довідкові матеріали / М.В. Олашин; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8924-40-8
539922
   Історичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури : 07.00.01-історія України;07.00.02-всесвітня історія;07.00.04-археологія;07.00.05 -етнологія;07.00.06 -історіографія,джерелознавство та спец. історичні дисципліни. – Київ : Київський університет, 2001. – 95с.
539923
  Олашин М.В. Історичний факультет: здобутки, пріоритети, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 4-32. – (Історія ; Вип. 25)


  Основні етапи розвитку історичного факультету Ужгородського національного уніврситету.
539924
  Волинський П.К. Історичний характер розвитку літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 23с.
539925
  Кіт В. Історичний характер та періодизація розвитку бюджетних відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 55-61. – ISSN 2078-5860
539926
  Атрошенко Г. Історичний хронотоп в оповіданнях Адріана Кащенка для дітей / Г. Атрошенко, Т. Батанцева // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 3-8. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
539927
  Курбатов С. Історичний час у дзеркалах Хорхе Луїса Борхеса. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-154.
539928
  Канівець Б.А. Історичний час у творчості Ф. Броделя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 68-69
539929
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Курбатов С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
539930
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Дис...канд.філософ.наук: 09.00.08 / Курбатов Сергій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
539931
  Веретюк Т. Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 137-141. – ISSN 2307-2261
539932
  Денисова Т. Історичний часопростір / міфічний хронотоп України у чужому мультікультурному контексті США (А. Мельничук "Що розказано") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 62-71
539933
  Казьмирчук Г.Д. Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 5-9. – ISBN 978-966-171-414-3


  Історія кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка.
539934
  Якунічева А.Ю. Історичний шлях консалтингових та дорадчих послуг в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2012. – С. 340-346. – (Економічні науки ; № 4 (20))
539935
  Петрова Н.М. Історичний шлях розвитку інституту давності звільнення від кримінальної відповідальності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 139-143. – ISSN 0201-7245
539936
  Головач Н.М. Історичний шлях трансформаційних процесів релігійної свідомості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 226-231
539937
  Салапатов В. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-45. – ISSN 1682-2366


  Інститут природничих наук Черкаського нац. ун-ту з 1921 року і донині.
539938
  Мороз Є. Історичний, гендерний та соціокультурний виміри культурного капіталу в теоретичних соціологічних дослідженнях // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 323-324
539939
  Гула Р.В. Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російській імперії в редакторській політиці газети "Киевлянин" у 1900-1914 рр. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 92-94. – ISSN 2076-1554
539940
  Станіславська К.І. Історичних шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми сучасного міста // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 238-245
539941
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 56-72
539942
  Бевз О.В. Історичні ареали населених місць: поняття , юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
539943
  Волощук Р.Є. Історичні аспекти адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 156-166
539944
  Мусійчук І.М. Історичні аспекти появи та укладення податкових угод // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 25-28.
539945
  Бондаренко В.Л. Історичні аспекти процесу створення й діяльності комунальних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-117. – Бібліогр.: 12 назв
539946
  Остап"юк М.Я. Історичні аспекти становлення і розвитку бухгалтерської науки в Україні кінця ХVIII - початку ХХІ століть / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
539947
  Ільїн Л.В. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинскої області / Л.В. Ільїн, М.М. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 142-148 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв
539948
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 54-59


  У статті аналізуються історичні аспекти становлення методології дослідження художньої словесності як однієї з визначальних напрямків українознавчого наукового пошуку. У проекції на фундаментальні дослідження М. Максимовича, І. Франка, О. Потебні, М. ...
539949
  Бондаренко Ю.Г. Історичні аспекти створення і дослідження природно-заповідних об’єктів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 297-302. – ISSN 1729-360Х
539950
  Клименко О.М. Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об"єктів права приватної власності в інтересах суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 52-58
539951
  Разумний В.В. Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин сучасності / В.В. Разумний, О.С. Саражина // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 174-181
539952
  Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 48-51
539953
  Чорна Л.О. Історичні аспекти формування мережі природних заповідників в Україні та їх трансформація (1920-1930-ті рр.) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 75-82. – ISSN 1729-7184
539954
  Пахарєв А.Д. Історичні витоки виникнення та еволюція політичних еліт в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19-23. – ISSN 0868-8117
539955
  Реєнт О.О. Історичні витоки депутатської недоторканності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 102-111.
539956
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
539957
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
539958
   Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1969
539959
  Бубенок О.Б. Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. Кримського НАН України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-73. – ISSN 1608-0599
539960
  Казьмирчук Г.Д. Історичні дослідження на кафедрі історії для гуманітарних факультетів на зламі ХХ і ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-17. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток історичної науки на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка після проголошення незалежної України, аналізується науковий доробок співробітників кафедри. The article ...
539961
  Луняк Є. Історичні дослідження українського козацтва у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною, проаналізовано причини цікавості французів до постаті запорозького козака на тлі історичних взаємин України та Франції. Автор простежує еволюцію французьких історичних ...
539962
  Гусар Л. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. Гусар, О. Боднарук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 112-119
539963
  Патик Л.Л. Історичні етапи розвитку та становлення системи паспортної реєстрації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 38-39
539964
  Духовна О. Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні. За результатами проведеного дослідження запропоновано ряд змін в чинне законодавство України в сфері здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Исследовано исторические ...
539965
   Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу // Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-346-409-1
539966
  Ясінський М.М. Історичні закономірності розвитку етнічно-культурних клубів Галичини кінця XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 46-49. – ISSN 2077-1800
539967
  Аверочкіна Т.В. Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 88-93
539968
  Мартинов А.Ю. Історичні знання в умовах глобалізації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 181-190. – ISSN 0130-5247
539969
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-38.
539970
  Семиног Л. Історичні метаморфози в українській естетичній думці // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 91-98. – ISSN 1992-5514
539971
  Клюєв О. Історичні метаморфози музики // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 565-572. – ISSN 1992-5514
539972
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 15 ; Т. ХІ)
Т. 8 : Руіна, [ч.] 2: Гетьманованнє Многогpішного / Пеpеклад О.Я. Конїсського; [Пеpедм. О.Г. Баpвінського]. – 1893. – [1], 127, [4] с. – В кн. також дод.: Пpо давні сїльскї гpомади на Укpаїнї-Руси / Hаписав М. Іванишов; Пеpеложив Ф.В. [О.Я. Кониський] с. 113-127
539973
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с. – Конволют. Переплетено з: Історичні монографії Миколи Костомарова, т. 11. - Львів, 1896. - [3], 296 с.
539974
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с.
539975
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 18 ; Т. ХІ)
Т. 11 : Мазепа. Ч. 2. – 1896. – [1], 127, [4] с. – В кн. також: Останні часи Козаччини на Пpавобеpежі / історична монографія В. Антоновича
539976
  Овчар Ірина Історичні обставини створення Союзу Незалежних Держав (СНД) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 166-174. – (Історія ; Вип. 18)
539977
  Лаврук Т.П. Історичні особливості формування конституційно правових механізмів зовнішньої політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 163-171. – ISSN 1563-3349
539978
  Рудакова Н. Історичні передумови виникнення козацьких оповідань на Наддніпрянщині // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28
539979
  Попова С.Ф. Історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах.
539980
  Басараб М.М. Історичні передумови для зародження етнічного сепаратизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У публікації здійснюється аналіз конфлікту двох суспільних процесів: державотворення та етногенезу. Однією з основних передумов для сепаратизму є своєрідна історична несправедливість, коли не кожен само ідентифікований етнос має свою державу. ...
539981
  Басараб М. Історичні передумови зародження етнічного сепаратизму: український контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 76-79. – ISBN 978-966-439-357-4
539982
  Мартиненко П.Ф. Історичні передумови Конституції ЧССР 1960 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 74-77. – (Серія права ; № 6)


  Автор прослеживает общие линии экономического и политического развития Чехословакии в переходный от капитализма к социализму период и на основе анализа фактического материала приходит к выводу, что изменение соотношения классовых сил и построение ...
539983
  Вернудіна І. Історичні передумови культуротворчого поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 122-126


  У статті подається аналіз національних особливостей культурного процесу в Україні 2-ої половини ХІХ ст. в історичній ретроспективі. Даний період є визначальним з точки зору витоків і зародження духовного, наукового і культурного піднесення нації на ...
539984
  Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 179-186
539985
  Шилова А. Історичні передумови створення першої югославської держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ідеї слов"янської єдності та плани спільного державного утворення південнослов"янських народів. The ideas of Slavonic unity and plans of the common state creations of south Slavonic nations are analyzed.
539986
  Сидельникова Л.В. Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 470-476. – ISBN 978-966-171-092-3
539987
  Гнатюк Н.Ф. Історичні періоди розвитку української національної ідеї // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 15-22
539988
   Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
539989
  Барвінський Б.О. Історичні причинки : розвідки, замітки і матеріяли до історії України - Руси / Богдан Барвінський. – Жовква : б. в.
[Т.] 1. – 1908. – 170, [1] с.
539990
  Пугач В.Г. Історичні спроби моделювання адміністративної системи у XX столітті: "колектократична" версія В. Винниченка та національно-демократична концепція В.Старосольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему пошуку найбільш адекватної до українського політичного простору моделі адміністративної системи. Проаналізовано різні історичні підходи і запропоновано як варіант розв"язання даної проблеми концепції українських мислителів В. ...
539991
  Тимошенко Ю. Історичні студії фізичної культури в УРСР у середині XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – C. 120-141. – ISSN 0869-3595
539992
  Калинчук Л.Є. Історичні та економічні передумови становлення і розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 200-204. – ISSN 1729-360Х
539993
  Попович В. Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 12-15
539994
  Кустовський О.П. Історичні та соціальні аспекти колекціонування рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Колекціонування - зібрання, наукове пізнання, збереження, використання в селекційному процесі - розглядається з історичного, соціального, господарського та естетичного погляду.
539995
  Кульmенко О.В. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 521-527. – ISSN 1563-3349
539996
  Пономарьова Є.І. Історичні та сучасні дослідження паводків в західних регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 318-321


  У статті розглянуті історичні періоди проходження руйнівних поводків в західних регіонах України, так званих катастрофічних поводків. Представлені дослідження поводків, починаючи з XII cm. і до нашого часу. Показані синоптичні процеси, які передують їх ...
539997
  Грушевський О.С. Історичні твори Шевченка на лекціях історії / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з поет. твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна бібліотека ім. Г.З. Гpушевської ; № 1)
539998
  Бойко В. Історичні традиції в Україні та регіональні впливи // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 110-116
539999
  Бех В. Історичні традиції у модерному вимірі / В. Бех, Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 26-37. – ISSN 0869-3595


  Історія Університету Св. Володимира і Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
540000
  Мандебура О.С. Історичні форми шлюбу в Україні в дослідженнях Миколи Сумцова (1854-1922) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-51. – (Історія ; Вип. 36)


  Аналізується одна з основних робіт видатного українського етнографа М.Ф. Сумцова в плані вивчення весільної обрядовості - "О свадебных обрядах, преимущественно русских" (Харків, 1881 р.).
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,