Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
539001
  Головіна О. "Зверніть на нас увагу!" Чому в Бельгії відбуваються підліткові протести // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 4


  "Кожен четвер тижня - вільний від навчання день. Від початку січня десятки тисяч школярів Бельгії регулярно виходять на протести саме посеред тижня. Обіцяють пропускати школу аж до місцевих виборів, що, як і вибори до Європейського парламенту, ...
539002
  Сливинський О. "Звертатися до цілости світу" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 37-39


  Пам"яті Адама Загаєвського.
539003
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
539004
  Ворожбит І. "Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь" // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 114-117


  Стаття містить аналіз способів проведення дозвілля шляхтою, культуру вживання алкоголю, систему шляхетських уподобань.
539005
  Дзюба І.М. "Звичайна людина" чи міщанин? / І.М. Дзюба. – Київ, 1958. – 18 с.
539006
  Терещенко О. "Звичайна магія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
539007
  Патриляк І. "Звичайні" вбивці: колективний портрет "травниківців" (за матеріалами літерних справ 6* по Янівському табору смерті ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 48-56. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання колективного образу вахманів СС , які закінчили спеціальну школу у Травніку й були фігу - рантами літерних справ , що стосувалися Янівського табору смерті у Львові . Яким був контингент курсантів табо - ру Травніки , як туди ...
539008
  Судома В. "Звична річ" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 126
539009
  Денисенко Г.Г. "Звід пам"яток історії та культури": реалізація проекту в пострадянських державах / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 372-382. – ISBN 978-966-139-028-6
539010
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
539011
  Головченко В. "Звідки пішла Руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
539012
  Набок С. "Звідомлення Української академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної академії наук України (1920-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
539013
  Пушкарук Н. "Звільнити без будь-яких умов" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 3


  Світові лідери та ЗМІ про засудження Надії Савченко російським судом.
539014
  Кузьменко Ю. "Звіра лабети. Човен без дна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 178-181


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
539015
  Бондаренко О. "Звірства системи не мають терміну давності" / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 9


  "Мій співрозмовник не є професійним істориком, він - кандидат технічних наук i донині працює старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є. Патона. Проте саме скрупульозність науковця дала змогу Олександрові Бондаренку здійснити ...
539016
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
539017
  Лиман С.І. "Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр." професора Харківського університету Д.І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 126-130. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
539018
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
539019
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." : новое о М.Ю. Лермонтове / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 157-167
539020
  Новиков Н.С. "Звук родной струны..." / Н.С. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 21 с.
539021
  Метаксас Воспорітіс [Звичаї бедуїнів / Константінос Метаксас Воспорітіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 18]). – ISBN 960-211-007-4
539022
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
539023
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
539024
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
539025
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
539026
  Даричев Д. Звенит чинара : стихи / Давид Даричев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 129 с.
539027
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
539028
  Иванов Г. Звените, свадьбы! / Г. Иванов. – Орлов : Орловское кн. изд-во, 1963. – 47 с.
539029
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
539030
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
539031
  Богданов В.А. Звено : стихи, поэма / В.А. Богданов. – Москва : Современник, 1973. – 94 с. : портр.
539032
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
539033
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
539034
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
539035
  Давыдов-Анатарии Звенят родники : стихи, песни и поэма / Давыдов-Анатарии; Василий Давыдов-Анатари; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
539036
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
539037
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
539038
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
539039
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
539040
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72 с.
539041
  Чиковани С.И. Звенящий родник : стихи / [Симон Чиковани ; вст. статья К.Кулиева]. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
539042
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
539043
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – Москва, 1988. – 775 с.
539044
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
539045
  Беличенко Ю.Н. Звенья : [стихи] / Ю.Н. Беличенко. – Рига : Лиесма, 1969. – 66, [5] с.
539046
  Прокофьев А.А. Звенья / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135 с.
539047
  Атаманенко М.М. Звенья : стихи / Атаманенко М.М. – Тула : Приок. кн. изд., 1976. – 64 с. : портр.
539048
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – Москва, 1982. – 160с.
539049
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
539050
  Березкин Г.С. Звенья : творч. индивидуальность и взаимодействие лит. / Г.С. Березкин ; пер. с белорус. Ю. Канэ. – Москва : Советский писатель, 1984. – 374 с.
539051
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
539052
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
539053
  Адрианов Ю.А. Звенья времени : стихи / Ю.А. Адрианов ; ил.: Н. Мидов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1974. – 95 с.
539054
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
539055
  Гаско М.Э. Звенья жизни / М.Э. Гаско. – Москва : Советский писатель, 1971. – 63 с.
539056
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
539057
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
539058
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
539059
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
539060
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
539061
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1968. – 427 с.
539062
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1975. – 542 с.
539063
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
539064
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
1. – 1932. – 558 с.
539065
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
2. – 1933. – 697 с.
539066
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
5. – 1935. – 794 с.
539067
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
6. – 1936. – 845 с.
539068
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
8. – 1950. – 864 с.
539069
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
9. – 1951. – 648 с.
539070
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
3-4. – 1934. – 947 с.
539071
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
539072
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
539073
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / Арсеньев В.Р. – Москва : Политиздат, 1991. – 160с. – (Беседі о мире и человеке)
539074
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
539075
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
539076
   Звери Арктики.. – Ленинград : Главсевморпуть, 1935. – 580с.
539077
  Собанских Г.Г. Звери в горах / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
539078
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
539079
  Даррелл Дж. Звери в моей жизни / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1983. – 175с.
539080
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
539081
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 256с.
539082
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство, 1970. – 46 с. : ил.
539083
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1971. – 55 с. : ил.
539084
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
Т. 1. – 1928. – 631с.
539085
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
Т. 2. – 1931. – 776с.
539086
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
Т. 3. – 1935. – 752с.
539087
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
539088
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
539089
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
539090
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1983. – 159 с.
539091
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – Москва, 1940. – 200с.
539092
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
539093
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
539094
  Шнитников В.Н. Звери и птицы нашей страны / В.Н. Шнитников. – Москва, 1957. – 254с.
539095
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
539096
  Афанасьев А.В. и др. Звери Казахстана / А.В. Афанасьев и др. – Алма-Ата, 1953. – 536 с.
539097
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
539098
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – Москва : Педагогика, 1989. – 190с.
539099
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
539100
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
539101
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва : Лесная промышленность, 1974. – 240с.
539102
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
539103
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
539104
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
539105
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – Москва, 1962. – 459с.
539106
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1940. – 615с.
539107
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1947. – 809с.
539108
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 6. – 1948. – 559с.
539109
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т. 7. – 1950. – 706с.
539110
   Звери СССР и прилежащих стран.. – Москва : АН СССР
Т. 9. – 1957. – 756с.
539111
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
539112
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / И.И. Барабаш-Никифоров. – Воронеж : Кн. изд-во, 1957. – 371 с., [2] вкл. карты. – Библиогр.: с. 350-363. – (Фауна юго-восточной части Черноземного центра)
539113
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
539114
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – Москва : Наука, 1976. – 310с.
539115
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
539116
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
539117
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
539118
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
539119
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца / С.Ф. Старикович. – Москва : Советская Россия, 1982. – 237с.
539120
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
539121
  Каманин И.М. Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость) / В. Каманин. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1914. – [4], 166, II, IV с., 29 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: С. I-IV последней паг.: Работы И.М. Каманина
539122
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
539123
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
539124
  Франко И.Я. Звериный бюджет; Свинская конституция; История одной конфискации. – Пер. с укр. С. Буды. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 36 с.
539125
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
539126
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
539127
  Стрельбицький М.П. Звернення : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
539128
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
539129
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
539130
  Кремень В.Г. Звернення [до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти"] / В.Г. Кремень, Б.М. Жебровський, П.П. Кононенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 7


  Звернення до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти", яка проходила 24 жовтня у Київському Будинку вчителя. У зверненні мова йде про проблеми запровадження українознавства в національній системі освіти ...
539131
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
539132
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
539133
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
539134
   Звернення воюючої України до всієї української еміграції. – Торонто : На Варті, 1953. – 15, [1] с. – В кінці кн. зазнач.: Від імені Воюючої України: М. Лаврівський, Р. Лозовський, В. Коваль та ін.
539135
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
539136
  Жулинський М. Звернення Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / М. Жулинський, О. Поліщук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 2


  Щодо "...питання стану викладання й подальшої долі в середній загальноосвітній школі предметів "українська мова", "українська література", "зарубіжна література".
539137
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
539138
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
539139
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
539140
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
539141
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
539142
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320 - 8370
539143
  Ґурчинов Мілан Звернення до делегатів XIV Міжнародного конгресу славістів Голови організаційного комітету Конгресу академіка Македонської академії наук і мистецтв / пер. із рос. Людмили Домилівської // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 4-7
539144
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
539145
  Ільченко І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 14-18
539146
  Крістенко А. Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 1, 26-27
539147
  Маліцький Б.А. Звернення до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, Т.М. Велентейчик // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 48-61. – ISSN 1560-4926


  Голові Комітету - Бабак Сергію Віталійовичу. Редколегія журналу вважає за необхідне опублікувати лист і аналітичну записку, які були направлені 22 грудня 2021 р. від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. ...
539148
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
539149
   Звернення до Президента України та Верховної Ради України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 серпня (№ 33). – С. 5


  Звернення щодо введення мораторію на внесення будь яких змін до Конституції України. Серед підписантів професор КНУ імені Тараса Шевченка Микола Хавронюк.
539150
   Звернення до Президента України щодо конкурсу імені Петра Яцика / В. Загорій, Д. Павличко, М. Жулинський, Ю. Щербак, Ю. Брюховецький, Я. Яцків, М. Голомша, П. Мовчан, П. Гриценко, С. Куліда, М. Сулима, Б. Бенюк, Н. Сумська, А. Хостікоєв, М. Слабошпицький, Г. Гусейнов, І. Фаріон, Ю. Ковалів, В. Поліщук, Б. Горинь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 1


  Автори констатують: "Виконавча дирекція одержала згоду від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. В. Губерського на те, що для роботи журі буде надано п"ять аудиторій Інституту філології, котрі стоять порожніми. Але жодної відповіді на це від Міносвіти ...
539151
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
539152
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
539153
   Звернення до Президента України, українського суспільства та світового товариства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-7 грудня (№ 43). – С. 3


  По всій Україні знищують біл-борди до вшанування пам"яті саме 10 млн 500 тис. українців - жертв Голодомору.
539154
  Нестеренко Г. Звернення до проблематики політичної нації в працях М. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 136-141
539155
  Каменська Н.П. Звернення до публічної адміністрації: теоретико-правовий аспект : монографія / Каменська Н.П. – Київ : Талком, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-195. – ISBN 978-617-7133-75-8
539156
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
539157
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
539158
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
539159
  Васильєв С.В. Звернення до суду: алгоритм процесуальних дій (адміністративна юрисдикція) : навч. посібник / Васильєв С.В. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 340, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-657-9
539160
  Мазепа І. Звернення до українського війська // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 222-224
539161
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
539162
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
539163
  Нестерович В.Ф. Звернення за захистом до Констиуційного Суду України як особлива форма захисту виборчих прав громадян // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7627-30-1
539164
   Звернення завідувачів кафедр клінічної (топографічної) анатомії та оперативної хірургії медичних університетів України до Міністерства охорони здоров"я України / С.М. Білаш, Ю.М. Вовк, М.С. Гнатюк, О.А. Григор"єва, В.Г. [та ін.] Дуденко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 6-8. – ISSN 1727-0847
539165
   Звернення ініціативної групи "Перше грудня" до українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 233-236. – ISSN 0868-4790
539166
   Звернення колективу ХНПУ імені Г.С. Сковороди до всіх українців: Допоможімо відновити Музей Григорія Сковороди! // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 105-106. – ISSN 1562-529Х
539167
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
539168
  Свердліченко В. Звернення особи до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 35-38
539169
   Звернення після дедлайну // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наукові установи, які проходять державну атестацію, зможуть звернутися до адміністратора електронної системи та підтвердити можливість друку матеріалів і після 14 серпня - дедлайну подання інформації в електронній формі.
539170
   Звернення Президента до Українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
539171
  Зеленський В. Звернення Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ращди України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 2 липня (№ 136)
539172
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
539173
  Урсула Звернення Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Верховної Ради України / Урсула, фон дер Ляєн // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 2 липня (№ 136)
539174
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
539175
  Миронов А. Звернення прокурора до суду з обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 38-45
539176
  Некрасова В. Звернення стягнення на іпотечне майно у разі проживання у ньому дитини // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 196-198. – ISBN 978-966-8830-75-4
539177
  Григор"єва Л.І. Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора). / Л.І. Григор"єва, Спасибо-Фатєєва // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 37-42
539178
  Ходирєва А. Звернення стягнення на майно, передане в довірчу власність: окремі питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 21-25. – ISSN 2663-5313
539179
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
539180
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
539181
  Скиданов К. Звернення стягнення на предмет іпотеки зо договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.93-99
539182
  Кобець Р. Звернення стягнення на предмет іпотеки: ТОП-3 висновки ВСУ 2016 р. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 18-19
539183
  Щербина І.М. Звернення стягування більшої суми, порівняно із зазначеною у виконавчому документі // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7361-58-8
539184
  Айріян К. Звернення суб"єктів права на конституційну скаргу до Конституційного Суду України: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 157-168. – ISSN 1026-9932
539185
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
539186
  Овсієнко В. Звернення Товариства "Соловецьке Братство" / В. Овсієнко, Р. Круцик, Г. Лук"янчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)


  "До нащадків жертв масових репресій тоталітарного сталінського режиму, до всіх українців в Україні та за її межами сущих, до громадськості Карелії й Російської Федерації. “Великий терор” - масштабна кампанія масових репресій громадян, що була ...
539187
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
539188
  Купріянович Г. Звернення Українського Товариства з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Г. Купріянович, В. Ковальський // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 4. – ISSN 1230-2759


  В зверненні йдеться: "Цей ювілей є важливим для всіх українців, які проживають на території Республіки Польща - як на рідних землях Підляшшя, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини, так і в нащих регіонах держави. Врешті, ця річниця фундаментально важлива ...
539189
   Звернення Української громадської групи до країн-учасниць Белградської наради // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 5-8


  З приводу нагляду за виконанням Гельсинської угоди країнами Белградської наради. Протест проти арешту Миколи Руденка та Олексія Тихого.
539190
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
539191
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
539192
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
539193
   Звернення Форуму до влади і громади (освіта і наука: національний вимір) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Форум "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
539194
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1937. – 14 с.
539195
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 20 с.
539196
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 13 с.
539197
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
539198
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1954. – 16 с.
539199
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
539200
   Звернення Центрального Комітету КПРС до всіх виборців, громадян СРСР. – Київ : Політвидав України, 1974. – 16 с.
539201
  Безкровний Є. Звернення, як один із елементів представництва прокурором інтересів громадянина в порядку адміністративного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 83-84. – ISBN 978-617-7069-15-6
539202
  Коваль-Лавок Звернути увагу / Коваль-Лавок, Д. Скидан // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 19


  Безпосереднє звернення до порушників та переговори є одним із популярних способів припинення порушення прав інтелектуальної власності.
539203
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11
539204
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
539205
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
539206
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 480 с.
539207
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
539208
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
539209
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
539210
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : Пер. с англ. Т. Грица / Д.Ф. Купер. – Кишинев : Лумина, 1970. – 467 с.
539211
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
539212
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
539213
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
539214
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
539215
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер. – Харьков : Прапор, 1986. – 448 с.
539216
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
539217
   Звероводство. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 560 с. : ил. – (Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы . Второй и третий годы обучения)
539218
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
539219
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
539220
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
539221
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
539222
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
539223
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
539224
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
539225
   Зверства немецких захватчиков.. – Москва, 1943. – 48с.
539226
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
539227
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
4. – 1942. – 63с.
539228
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
539229
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
9. – 1943. – 48с.
539230
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
539231
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
15. – 1945. – 80 с.
539232
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 48 с.
539233
  Жулинський М. Звертав свій дух до того, що вічне // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 9 грудня (№ 24). – С. 4-5


  Андрію Содоморі - 85.
539234
  Олещенко В.І. Звертаємося до витоків // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 658-660. – ISSN 0869-2491
539235
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
539236
  Хаценко Л.І. Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 134-140


  У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних ...
539237
  Ледняк Г. Звертання в сучасній німецькій мові / Г. Ледняк, Ю. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 161-169. – ISSN 2411-6548
539238
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
539239
  Рущак О. Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 161-169. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
539240
  Ігнатова О. Звертання на "ти" і на "ви" у французькій мові : соціокультурний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються різні етапи функціонування в міжособистісному спілкуванні французьких особових займенників tu та vous у французькій мові, їх значення та соціальна роль : від нейтрального позначення однини та множини до шанобливо - ввічливого vous та ...
539241
  Мариненко П.І. Звертання та його функції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 342-347


  У статті йдеться про функціонування звертання в сучасній іспанській мові на матеріалі художньої літератури письменників другої половини ХХ століття та записаних розмовних текстів, що належать Іберійському мовному ареалу. Розглядається номінативна та ...
539242
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
539243
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
539244
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
539245
  Паньків О. Звертаючись до життя і творчості Романа Інгардена // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 65-69. – ISSN 2411-8060


  Огляд колективної монографії "Філософія Романа Інгардена і сучасність" / за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Нац. ун-ту "Острозька академія", 2021.
539246
  Ковалів О.І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма / Олександр Ковалів ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2016. – 412, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7015-34-4


  У пр. № 1743015 напис: Вельмишановному Віталію Петровичу Бородаю з нагоди славного ювілею і на звершення задумів і мрій. З повагою і шаною . Підпис. Олександр Ковалів. 8 травня 2019 р.
539247
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
539248
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 5)
Т. 1 : Династия при смерти. – 1911. – XXXII, [2], 460 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Издания античных писателей, которыми пользовался автор (с. 456-460)
539249
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 6)
Т. 2 : Золотое пятилетие. – 1911. – [6], 427 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений
539250
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение. – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 8)
Т. 4 : Погасшие легенды. – 1914. – [8], 488 с., 3 л. план. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Список книг служивших автору пособиями и справочниками при сочинении т. 3 и т. 4 (с. 484-488)
539251
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
539252
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
539253
  Гали М. Звзда надежды : стихи и поэма / М. Гали. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 127 с.
539254
  Смирнова В.Г. Звивини русла річки Псел та їх деформації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 74-80. – ISSN 2306-5680
539255
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
539256
  Цілик І. Звикання // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 29


  Найстрашнішим у війні є звикання.
539257
  Сергійчук В. Звинувативши в усьому петлюрівщину // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 226-232. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 90-річчя від дня припинення українізації в СРСР.
539258
  Куковська В.І. Звинувачений - високоморальна людина? (вербалізація морально-етичних концептів в адвокатській промові) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 122-125. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
539259
  Котлярова К. Звинувачення в магії в судових процесах I ст. за повідомленнями Тацита // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 318-322. – ISBN 978-966-171-793-9
539260
  Макліш К. Звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Сирії // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 369-376. – ISBN 978-0-19-883999-6
539261
  Шеренговий О.Г. Звинувачувані не підсудні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1989. – 200 с.
539262
  Музичук О.В. Звинувачується в шпигунстві... // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 5/6 (229), вересень - грудень. – С. 12-29. – ISSN 0320-9466


  Невідомі джерела до біографії М.С. Грушевського.
539263
  Муковський І.Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д. Конашевича. – Київ : Книга пам"яті України, 1997. – 568 с. – ISBN 5-88500-041-7
539264
  Станкевич О. Звитяга і слава українських гетьманів у графіці Євгена Удіна // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 12. – ISSN 2519-4429
539265
   Звитяга мужніх.. – Ужгород, 1969. – 116с.
539266
  Пошивайло І. Звитяга одного дня (до 95-річчя від дня народження Івана Гончара) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 240-242. – ISBN 966-7060-98-5
539267
   Звитяга працею // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 0869-3595
539268
   Звитяга.. – Львів, 1985. – 327с.
539269
  Сушко К. Звитяги і муки Хортиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 37). – С. 1, 14
539270
  Воловодська В. Звитяги П.Ф. Тушкана (1867-1942) на освітянській та науковій ниві Полтавщини // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 187-191. – ISSN 2415-3567
539271
  Жулавский Ю. Звитяжець / Ю. Жулавский. – К., 1927. – 324с.
539272
  Рудь П.С. Звитяжна молодість / П.С. Рудь. – К., 1960. – 68с.
539273
  Ляхоцький Володимир Звитяжний шлях, високість духу : Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5. – ISSN 0868-9644
539274
   Звитяжниці : Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної Війни / Є.В. Сафонова, В.Я. Галаган, Г.В. Данилко, З.О. Сільченко; [Сафонова Є.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О.] ; Організація ветеранів України. – Київ : Україна, 1995. – 247с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 5-319-01372-8
539275
   Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документально-художня дилогія / [ упор.: І.В. Малінкін, М.А. Мелешко, О.С. Рибка; авт. проекту і відп. ред. О.С. Рибка; гол. ред. В.В. Пасак ]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-7758-70-7
539276
  Лавренчук Володимир Звитяжцем - через три віки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
539277
  Мілер В. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д.Скляренко. – Київ : К.І.С., 2004. – 328с. – ISBN 966-8039-38-6


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
539278
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. – Бібліогр. : л.182-197
539279
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. :9 назв.
539280
   Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 7-16. – ISSN 1814-3385


  Українською мовою звичаєві норми міжнародного гуманітарного права публікуються вперше. Цей переклад здійснено для спеціального випуску "Українського часопису міжнародного права"(2006 рік), присвяченого міжнародному гуманітарному праву та підготовленого ...
539281
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навч. посібник / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 367с. – ISBN 966-594-619-6
539282
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 367с. – різні обкладинки. – ISBN 966-594-833-4
539283
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право в системі соціально-ціннісних установлень і нормативного регулювання відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 33-41. – (Правознавство ; Вип. 375)
539284
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навчальний посібник / О.П. Івановська. – Київ : ЕксОб, 2002. – 263 с. – ISBN 966-7769-15-1
539285
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навч. посібник / О.П. Івановська, П.О. Івановський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-728-2
539286
  Мацелюх І. Звичаєве право Запоріжської січі в оборонні православної віри // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 156-164. – ISBN 978-966-2779-91-2
539287
  Кирпа Д. Звичаєве право запорізьких козаків // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 172-175
539288
  Кольбенко А. Звичаєве право Запорозької січі як важливий етап української державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 129-139. – ISSN 1026-9932
539289
  Гошко Юрій Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-ХІХ ст. / Гошко Юрій; НАНУ. Ін-тут народознавства НАНУ. – Львів : Ін-тут народознавства НАНУ, 1999. – 336с. – ISBN 966-02-0672-0
539290
  Бедрій М. Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 8-12
539291
  Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 28-33
539292
  Верховцева І.Г. Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини XIX - початку XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 2312-217Х
539293
  Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
539294
  Толкачова Н. Звичаєве право України: особливості розвитку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 152-178


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
539295
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право України: особливості розвитку / Н. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
539296
  Малютіна І.П. Звичаєве право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам"яток X-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 450-457.
539297
  Малютіна І.П. Звичаєве право українців в історико-етнологічних дослідженнх XVIII-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 442-456.
539298
  Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.4-8
539299
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:3 назви
539300
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 213л. – Бібліогр. : л.188-213
539301
  Киндюк Б.В. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях у XIV-XVII століттях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 90-95
539302
  Івановська О. Звичаєве право: методологія, джерельна база, текстологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 332-337


  У статті здійснюється спроба дефініцій народознавчих термінів. Розглядається звичаєва культура українського етносу: витоки; механізми соціалізації; закріплення в народнопоетичному тексті. В статье осуществляется попытка дефиниций народоведческих ...
539303
  Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце звичаєвого права та трудових звичаїв у системі трудового права. Можливість та умови застосування звичаєвого права та звичаїв визначаються особливостями правової системи країни, її культурними та національними традиціями. Таке ...
539304
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8458-84-2
539305
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
539306
  Морозов А.Ю. Звичаєве, моральне, етичне в контексті інтуїтивного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-3209
539307
  Артюх Л. Звичаєві забобони, пов"язані з хлібом: традиції і сучасне побутування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
539308
  Івановська О. Звичаєві засади соціалізації молоді в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 179-187. – ISBN 978-966-349-240-7
539309
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
539310
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
539311
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 217, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
539312
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мазуркевич Ольга Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
539313
  Андрейків А. Звичаєві норми як елемент нормативної системи міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 129-138. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
539314
  Клименко Т. Звичаєво-обрядові елементи як інтертекстуальні компоненти у повістях І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 362-368. – ISBN 978-966-793-136-3
539315
  Гурбик А. Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 22-27
539316
  Лобода Ю.П. Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
539317
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 30 с. – Бібліогр.: 23 назв.
539318
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 410 л. – Бібліогр.: л. 372 - 410
539319
  Коваленко Т.О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 63-73
539320
  Гладких М.І. Звичаї / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146. – ISBN 966-642-073-2
539321
  Забловський А. Звичаї "саджати на лубок" та "убасте" в українській та японській етнокультурній традиції / А. Забловський, М. Умебаяші // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 99-101
539322
  Лисак А. Звичаї в діяльності британського парламенту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 76-78
539323
   Звичаї в селі Забрідді та по де-яких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині.. – Житомир, 1920. – 160с.
539324
  Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 11-14
539325
  Міловська Н. Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 35-39. – ISSN 2307-8049
539326
  Джуринський О. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 14-17


  У статті досліджуються звичаї ділового обороту як джерела сучасного господарського права України, пропонуються зміни до законодавства, спрямовані на розв"язання проблеми застосування звичаїв ділового обороту для регулювання відносин у сфері ...
539327
  Гаєвська Т.І. Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 155-161. – ISSN 2225-7586
539328
  Нікіша Д.О. Звичаї морських торговельних портів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 47-50
539329
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 1]. – 1958. – 449, [6] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
539330
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 2]. – 1966. – 442, [5] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
539331
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [В 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01093-5
Том 1. – 1991. – 455с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1958
539332
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [У 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01095-1
Том 2. – 1991. – 447с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1960
539333
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1993. – 602с. – ISBN 5-87168-028-3
539334
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – 508c. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2569-X
539335
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Київ : Велес, 2005. – 528с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-8263-16-2
539336
  Мазур В. Звичаї незаможних студентів старої Київської академії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 15


  "Із радикалізацією суспільно-політичних відносин в українських воєводствах Речі Посполитої постало питання про створення вищої школи, покликаної навчити й виховати майбутню політичну і культурну еліту краю. Саме таке завдання поставив 1632 року перед ...
539337
  Гримич М. Звичаї обміну в українській шлюбній обрядовості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 5-11
539338
  Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
539339
  Івановський П. Звичаї сімейної власності, сімейних переділів і спадкового права українців // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 147-148
539340
  Іваннікова Л. Звичаї та обряди болгар села Вільшанка (Ольшанка) Херсонської губернії: міжетнічні паралелі (за матеріалами кінця XIX - початку XX століття) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 472-486. – ISBN 978-966-02-7872-1
539341
  Щербак С.В. Звичаї та обряди в конфліктах української драматургії першої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 210-213. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується роль, яку відіграли народні звичаї, традиції і свята в українській драматургії першої половини ХІХ ст. в залежності, зокрема, від її жанру.
539342
  Мовна У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX - початок XX століття) : [монографія] / Уляна Мовна ; НАНУ ; Ін-т народознавства ; [відп. ред. Павлюк С. ; ред. Горбаль М.]. – Львів : [Афіша], 2006. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 966-02-4134-8
539343
  Коцан В.В. Звичаї та обряди, пов"язані з народженням дитини, в селах пониззя р. Уж (ХІХ - перша половина ХХ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 100-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
539344
  Тарнавський Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 84-96. – ISSN 2078-6077
539345
  Дрик О. Звичаї українського народу зимового циклу з елементами театрального видовища // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (217), листопад - грудень 2021. – С. 44-48
539346
  Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі / Лідія Артюх ; [фотогр.: Л. Буханська та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. на додатк. тит. арк. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-8137-93-8
539347
  Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.344-348. – ISBN 966-7784-65-7
539348
  Крижановський О. Звичаї, обряди й розваги у стародавній Індії та Китаї. З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу" // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-54.
539349
  Лондон Дж. Звичай білої людини = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
539350
  Пахолок С. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 64-70
539351
  Кваша В. Звичай Діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 49-51
539352
  Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 107-111


  У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в Україні.
539353
  Гончаренко О. Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 47-55. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
539354
  Матвійчук Н.М. Звичай людей злонравних / Н.М. Матвійчук. – К., 1986. – 120с.
539355
  Ковальчук Н. Звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 250-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
539356
  Стрілець О.М. Звичай у праві Франції // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 78-81. – ISSN 2415-3095
539357
  Бедрій М.М. Звичай у публічному праві республіки Польща: окремі аспекти сучасного стану // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 6-11. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У європейській науці адміністративного права загалом і польській доктрині зокрема звичаєві норми поділяються на звичаї адміністрованих і звичаї адмініструючих суб"єктів, а також на внутрішні (діють всередині організації, наділеної владними ...
539358
  Озель В. Звичай у системі права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 201-205
539359
  Радутний О.Е. Звичай як джерело кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
539360
  Передерієв Є. Звичай як джерело права в міжнародному публічному і приватному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21.
539361
  Потапова О.В. Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 60-68
539362
  Панченко С.В. Звичай як джерело цивільного договірного права // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
539363
  Демцьо І. Звичай як джерело цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7069-17-0
539364
  Стрілець О. Звичай: проблема дефініції у французькій юридичній науці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7069-14-9
539365
  Мороз З.П. Звичайна дівчина / З.П. Мороз. – К., 1946. – 33с.
539366
  Юферев Д.В. Звичайна легенда. / Д.В. Юферев. – К., 1964. – 383с.
539367
  Леонов Л.М. Звичайна людина / Л.М. Леонов. – Київ, 1953. – 122с.
539368
  Дзюба І.М. Звичайна людина чи міщанин / І.М. Дзюба. – Київ, 1959. – 277с.
539369
  Бурлак В.М. Звичайна неділя / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 192 с.
539370
  Корепанов О.Я. Звичайна прогулянка / Олексій Корепанов // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 45-157
539371
  Грушевський М.С. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / вступна стаття О.В.Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 199-208. – ISSN 0130-5247
539372
  Лур"є Н.Г. Звичайне життя / Ноях Лур"є. – Київ, 1936. – 176 с.
539373
  Собко В.М. Звичайне життя : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 338с.
539374
  Тимошенко Наталія Звичайне хамство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
539375
  Кралюк П. Звичайний (анти)фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5
539376
  Черкаська Г. Звичайний нескорений // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 60


  Масютко Михайло Савович - український письменник, правозахисник.
539377
  Шлапак Я. Звичайний українець, котрий став видатним // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 11


  110 років від дня народження Архипа Михайловича Люльки, конструктора авіаційних двигунів.
539378
  Донскіс Л. Звичайний фашизм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 33. – ISSN 1996-1561


  Російський фашизм є породженням ментальності кримінального світу, що поширюється на політичний клас, ЗМІ та більшість дипломатів.
539379
  Брюгген В.О. Звичайний хліб мистецтва / В.О. Брюгген. – Київ, 1969. – 251с.
539380
  Ільченко О. Звичайний хлопець / О. Ільченко. – Київ : Молодь, 1947. – 110 с.
539381
  Гребенча М.К. Звичайні диференціальні рівняння / М.К. Гребенча. – Київ, 1939. – 316 с.
539382
  Шкіль М.І. Звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / М.І. Шкіль, М.А. Сотніченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 303с. – ISBN 5-11-004056-7
539383
   Звичайні долі.. – Харків, 1976. – 207с.
539384
  Туляков В. Звичайні злочинці і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 12. – ISSN 1992-9277
539385
  Фоменко В. Звичайні люди / В. Фоменко. – К, 1950. – 81с.
539386
  Іванов А. Звичайні пригоди "олімпійця" Михайла Єнохіна / А. Іванов. – Київ : Веселка, 1980. – 160 с.
539387
   Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники : монографія / П.Д. Мар"янчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-966-423-398-6
539388
  Журахович С.М. Звичайні турботи : иаленькі повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 240 с.
539389
  Сюндюков І. Звичка до дракона. Історичний сенс страшних казок Євгена Шварца // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 999-1011. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
539390
  Король О.Д. Звичне середовище - висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 254-256. – ISBN 978-617-7069-75-8
539391
  Ільченко О. Звичні речі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
539392
   Звід документів кадрового діловодства : Практичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 912с. – ISBN 966-373-009-9
539393
  Самойленко О.О. Звід законів Російської імперії - пам"ятка юридичної думки XIX століття // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 65-71. – ISSN 0869-2491
539394
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1982. – 504с.
539395
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1982. – 537с.
539396
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1982. – 811с.
539397
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1984. – 486 с.
539398
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 5. – 1986. – 837с.
539399
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1987. – 889с.
539400
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 6. – 1987. – 447с.
539401
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1987. – 521с.
539402
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 9. – 1988. – 253с.
539403
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
539404
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
539405
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
539406
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
539407
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
539408
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
539409
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
539410
  Райхель Ю. Звідки "Іскандери"? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 5


  Росія дедалі більше стає на бік Вірменії.
539411
  Негрич Н.Д. Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 189-192
539412
  Найден О. Звідки береться краса // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 7-11


  Творчість Катерини Білокур.
539413
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
539414
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
539415
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
539416
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
539417
  Воронов Ю.П. Звідки в економіці гроші з нічого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 5-10. – ISSN 2518-7104
539418
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
539419
  Глинський І. Звідки ваше ім"я // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 349-355
539420
  Гирич І. Звідки взялася "Україна"? Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в XIX столітті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 26-28. – ISSN 1819-7329


  У середіні XIX століття з"явився новий термін "Україна-Русь", який мав витіснити "Давню Русь"("Київську Русь"). Свідомо його почали вживати: П. Свєнціцький, В. Антонович, М. Максимович, М. Грушевський, І. Лучицький .
539421
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
539422
  Карамзіна Л.А. Звідки взялася швидка допомога // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
539423
  Примост В. Звідки взялися "недоросіяни"? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Більшість злочинів проти українства творилося руками українців. І сьогодні важливо знати, чому так сталося.
539424
  Ковач М. Звідки взялися українці в Югославії // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 260-263
539425
  Корсовецький О. Звідки воно, "подавляющее большинство"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 4-5


  Запевнення, українська мова не має в Криму історичного коріння, є безсоромною брехнею.
539426
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
539427
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
539428
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
539429
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
539430
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла. Мовознавча розповідь / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 49-52
539431
  Бобров С.М. Звідки лінія : [задачник] / С.М. Бобров. – Київ : Радянська школа, 1970. – 206 с. : черт.
539432
   Звідки можна працювати дистанційно? / за інформацією служби освітнього омбудсмена // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 жовтня (№ 40/41). – С. 10. – ISSN 2219-5793
539433
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
539434
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
539435
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
539436
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
539437
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
539438
  Стрижак О. Звідки походить назва "Україна" // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 318-322. – ISSN 0206-8001
539439
  Голиш Г. Звідки походять видатні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6


  "Золотоніщина подарувала Україні й світу не один десяток відомих вчених. У цій когорті яскраво сяють імена Михайла Максимовича й Василя Ляскоронського, Олексія Баха й Олексія Баранникова. Чільне місце в науковому бомонді золотоніського краю посів і наш ...
539440
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
539441
  Галушко К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 15


  "Історична риторика в російсько-українському конфлікті є такою самою зброєю, як танки і "гради". Бо танки вирішують питання нинішньої війни, а от історична риторика - тисячолітні проблеми. Але чому ж така істерична увага до днів минулих? На перший ...
539442
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
539443
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
539444
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – Київ, 1930. – 48с.
539445
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
539446
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
539447
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
539448
   Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 року, 1920. – XCV с.
539449
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
539450
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 10 с.
539451
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
539452
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94 с. : іл
539453
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
539454
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
539455
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
539456
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
539457
  Костриця М.Ю. Звіздаль (- річка у Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 461. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
539458
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
539459
  Горинь Б. Звільнені від страху / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 30-31


  Богдан Горинь - про духовне життя у концтаборі, модифікації Руху опору та спосіб консолідації українців.
539460
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
539461
  Антонюк О. Звільнення "контрактників" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 32-33
539462
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
539463
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
539464
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
539465
  Кравченко В.І. Звільнення від "малоросійства" / Валерій Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 305, [3] с. – Бібліогр.: с. 289-305. – ISBN 978-966-136-408-9
539466
  Мостепанюк Л.О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 41-49
539467
  Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 107-116
539468
  Плахотник Г.В. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плахотник Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 7 назв
539469
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
539470
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи (теоретико-прикладні проблеми) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
539471
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 84-92. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
539472
  Михайленко М. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-37
539473
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
539474
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
539475
  Шмат М.С. Звільнення від відбування покарання за психічною хворобою // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 74-84. – ISSN 2523-4552
539476
  Веремеєва Є. Звільнення від відповідальності у господарському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251
539477
  Стефаніцкі Р. Звільнення від державних трансферів у світлі забороним Договорами ЄС надання країною-членом державної допомоги деяким підприємствам // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 112-123. – ISSN 2082-4939
539478
  Хоменко В. Звільнення від кредитних боргів за пошкоджене або знищене майно // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 17. – ISSN 1992-9277
539479
  Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-326-037-8
539480
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
539481
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
539482
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
539483
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
539484
  Луценко Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації в діяльності Служби безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 354-355
539485
  Олійниченко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : монографія / В.В. Олійниченко ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 228-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-820-0
539486
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
539487
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
539488
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
539489
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
539490
  Свєтличний І. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх та відновне правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 10. – ISSN 1992-9277
539491
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
539492
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
539493
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
539494
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
539495
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
539496
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
539497
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
539498
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
539499
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
539500
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
539501
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
539502
  Сіроткіна М.В. Звільнення від кримінальної відповідальності якальтернатива кримінальному переслідуванню // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 33-40. – ISSN 2308-9636
539503
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
539504
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
539505
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
539506
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
539507
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
539508
   Звільнення від оподаткування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для заохочення одержувачів фінансової підтримки до участі в реалізації проєктів за рахунок коштів, наданих Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Урядом ухвалено проєкт Закону України "Про внесення зміни до статті 165 ...
539509
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
539510
  Несінов О. Звільнення від покарання за хворобою: актуальність проблеми та пропозиції щодо її вирішення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 29-35
539511
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування : коментар до кримінального законодавства та практики його застосування / Є.О. Письменський ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-917-916-016-8


  У пр. № 1742021 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з вдячністю та найкращими побажаннями від автора. Підпис.
539512
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 167-175. – ISSN 2072-8670
539513
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
539514
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
539515
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
539516
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є.О. Письменський. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – 387, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-274-3


  У пр. № 1728420 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Березіну з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 29.11.204
539517
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
539518
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбудування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Горох Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
539519
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
539520
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
539521
  Шаповал Д. Звільнення від сплати оренди в умовах карантину: міф чи реальність? / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
539522
  Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли традиційні Матвєєвські читання, присвячені пам"яті Юрія Матвєєва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  20 листопада 2015 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях".
539523
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
539524
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
539525
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
539526
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
539527
   Звільнення з полону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Серед українських захисників, звільнених з російського полону, студент Національного університету "Острозька академія" Дмитро Козацький.
539528
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
539529
  Ленько Б.М. Звільнення за порушення трудової дисципліни як дисциплінарна санкція // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 42-50. – ISSN 2523-4889
539530
  Грузінова Л. Звільнення за прогул без поважної причини / Л. Грузінова, О. Шведова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
539531
  Неділько С. Звільнення морських "заручників". Особливості зняття арешту з вантажу на судні / С. Неділько, М. Скворцов // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
539532
   Звільнення неможливе // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 7. – ISSN 2219-5793
539533
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
539534
  Назимко Є.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві України та Польщі : монографія / Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-211 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-06-5
539535
  Вітвіцький С.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжнародні та європейські правові стандарти : монографія / С.С. Вітвіцький, Є.С. Назимко, Т.І. Тіточка ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2021. – 133, [1] с. : табл. – На обкл. також: Освітні традиції перевірені часом. – Бібліогр.: с. 113-126 та в підрядк. прим. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-74-4
539536
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
539537
  Куйбіда В. Звільнення окупованих територій: від поразок до перемог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 2-3
539538
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
539539
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
539540
  Сіроткіна М.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності та його співвідношення із засадою презумпції невинуватості // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 44-50. – ISSN 2308-9636


  У статті на основі чинного кримінального процесуального законодавства, наукових досліджень та судової практики досліджується інститут звільнення від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню та його співвідношення із ...
539541
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
539542
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
539543
  Квітка Я.М. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням / Я.М. Квітка, Р.В. Дмитрик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
539544
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
539545
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
539546
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
539547
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
539548
  Стефанчук М.М. Звільнення прокурорів під час атестації: визначення підстав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблемні аспекти практичної реалізації положень законодавства, яким регламентовано процедуру звільнення прокурорів із посади під час атестації, у частині визначення підстав для такого звільнення. Метою наукової статті визначено виявлення ...
539549
  Завгородній Ю.Ю. Звільнення у Рігведі: до постановки питання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 213-214
539550
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
539551
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
539552
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
539553
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
539554
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
539555
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
539556
  Лівшіц Ю. Звіринецькі печери як феномен модульної побудови катакомб XI-XVIII ст. // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 54-65
539557
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – Київ : АН УРСР, 1956. – 188с.
539558
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – Київ : Урожай, 1988. – 160 с.
539559
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни / І.Т. Сокур. – Київ : Радянська школа, 1971. – 128с.
539560
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
539561
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
539562
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
539563
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
539564
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
539565
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
539566
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
539567
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
539568
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
539569
  Стеблюк В. Звірства Кремля в Іловайському котлі / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 4-5


  Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк - про те, як росіяни на його очах добивали і чавили на БМД українських солдатів.
539570
  Захарченко П. Звірства як ознака соціальної девіації: із досвіду російського авторитаризму // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 32-37
539571
  Ричка Ю. Звіряємо крок з найбільшою економікою Європи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 2 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні викладки."Організували його МОН України та Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень ФРН.
539572
  Антонович В. Звістки літописні [про Київ] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 13-47. – ISBN 978-617-7023-51-6
539573
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
539574
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
539575
   Звіт 105-го засідання Міжнародного комітету мір та ваг. Звіти підрозділів ВІРМ та Консультативних комітетів СІРМ // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 9-26
539576
  Калениченко П. Звіт IIРА щодо України: про що він і що це для нас означає // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-62. – ISSN 1608-6422
539577
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
539578
   Звіт академії [Національної академії наук України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793
539579
   Звіт Академії для Нацради з питань розвитку науки і технологій // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Травень - червень (№ 3). – С. 1
539580
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
539581
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
539582
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну : доповідь, прикінцеве слово та резолюція / В. Молотов. – Харків : Держвидав України, 1931. – 104 с.
539583
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну : доповідь, прикінцеве слово та резолюція / В. Молотов. – Харків ; Київ : ДВОУ. Вид. "Пролетар", 1931. – 95 с.
539584
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 26-30
539585
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 9-21
539586
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
539587
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2013. – 99 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 73-81, с. 85-92
539588
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2017. – 79 с. : табл. – Кн. без тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-74
539589
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2018. – 81 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-72
539590
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018-2019 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-61
539591
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
539592
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир : Вид. Житомирського міськ. парт. ком., 1931. – 72 с.
539593
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
539594
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
539595
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
539596
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
539597
   Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах - 2020 / [М. Цип"ящук, О. Мазаєва, О. Рогова та ін.]. – Київ : П"ятаков Ю.О., 2021. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Прямуємо разом). – ISBN 978-617-7142-69-9
539598
   Звіт завідувача кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка про роботу кафедри оптики за період 2004-2011 рр. професора Поперенка Леоніда Володимировича // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 298-307
539599
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
539600
  Озеран А. Звіт керівництва та інша нефінансова інформація: структура і зміст // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 15-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
539601
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету (1932-1934 р.р.) 2-му з"їздові Рад Київщини. – Київ : [Друк. т-ва "Прол. Правда"], 1935. – 226 с.
539602
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
539603
   Звіт Київської міської ради X склику. За 1928/29 і 1929/30 роки. – Київ, 1931. – 134 с.
539604
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – Київ, 1929. – 40с.
539605
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
539606
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
539607
   Звіт комісії до Європейського Парламенту та консульства // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 75-81


  Проміжна оцінка Європейської метрологічної дослідницької програми - EMRP.
539608
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
539609
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
539610
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
539611
   Звіт Н-Д Інституту Ботаніки при ВУАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 200-211. – ISBN 978-617-7397-32-7
539612
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
539613
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
539614
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 22-23
539615
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 16-17
539616
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
539617
   Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с.
539618
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
539619
   Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
539620
  Палій А.-В. Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 151-160. – ISSN 0868-4790


  "Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа" – доречно-несподівана публікація Анни-Віталії Палій маловідомого артефакту з історії християнства.
539621
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
539622
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
539623
  Гончаров О. Звіт правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України за 2010-2013 роки (доповідь голови правління Київської міської організації НСКУ) : доповідь голови правління // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 40-47


  В доповіді наголошено, що Київська міська організація НМКУ бере активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
539624
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
539625
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
539626
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
539627
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
539628
  Бальцерович Л. Звіт про виконання реформ 2016 - 17 рр. // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195-199
539629
   Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2019 рік // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 53-123. – ISSN 1814-3385
539630
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
539631
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
539632
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
539633
   Звіт про держзамовлення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793
539634
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
539635
   Звіт про діяльність "Одеського наукового товариства". – Одеса : Видання Товариства, 1928. – 16 с.
539636
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
539637
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
539638
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
539639
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
539640
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
539641
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік. – Х., 1928. – 319 с.
539642
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. / НАН України; HАH України ; відп. ред. А.П. Шпак. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
539643
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П.Шпак]. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 171 с.
539644
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
539645
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
539646
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2014 році / HАH України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 535, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-282-0
539647
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2017 році / НАН України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 551, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-351-3
539648
   Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України в 2016 р. та в період 2012–2016 рр. / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 542, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-439. – ISBN 978-966-644-410-6
539649
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки. – Харків : Харків-друк, 2-а Держдрукарня, 1927. – 36 с.
539650
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
539651
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
539652
  Гаскевич Д.Л. Звіт про Міжнародну наукову конференцію "Від палеоліту до козацької України" до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 442-445. – ISSN 2227-4952


  У конференції взяли у часть - Л.Л. Залязняк, Р.В. Терпиловський та Л.Г. Самойленко.
539653
   Звіт про навчальну, науково-дослідну роботу та міжнародні наукові зв"язки кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури за 2011-2016 роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 55-59. – ISBN 978-617-673-442-0
539654
  Магурчак А. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18-22 червня 1919 р. у Відні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 90-97. – ISSN 2306-4250


  За фондами National Archives of Canada.
539655
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
539656
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
539657
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
539658
   Звіт про підсумки Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики в період лютого-липня 2021 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 142)
539659
   Звіт про підсумки роботи Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у період вересня 2021 року - січня 2022 року / Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 04 лютого (№ 21)
539660
  Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
539661
   Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
539662
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
539663
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
539664
   Звіт про роботу. – Сталіно, 1935. – 321 с.
539665
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
539666
   Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 6-10
539667
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
539668
   Звіт про роботу Підготовчого відділення за 2019 рік : доп. на зборах труд. колективу Підгот. від-ня Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 5 груд. 2019 р. / [підготувала Галина Усатенко]. – Київ : [б. в.], 2019. – [37] арк. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
539669
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
539670
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
539671
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
539672
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
539673
  Малишкін О. Звіт про управління - адаптація до євроформату звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 2-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
539674
  Валькова Н.В. Звіт про управління: інформаційне наповнення та нормативне регулювання за суб"єктами подання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 184-189. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
539675
  Валькова Н.В. Звіт про управління: становлення в реаліях COVID-19 // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-65. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
539676
  Гнедіна К. Звіт про управління: сутність та особливості формування / К. Гнедіна, П. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 134-142. – ISSN 2411-5215
539677
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
539678
   Звіт Рахункової палати за 2017 рік. – Київ : [б. в.], 2018. – 316 с. : іл., табл., діаграми
539679
  Україна. Рахункова палата Звіт Рахункової палати за 2018 рік / Рахункова палата. – Київ : [б. в.], 2019. – 156 с. : іл., табл., діаграми. – Кн. описана за обкл.
539680
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
539681
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
539682
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
539683
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
539684
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
539685
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
539686
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
539687
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
539688
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
539689
   Звіт Рахункової палати України за 2013 рік / Рахунк. палата України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223, [1] с. : фотоіл., іл., діаграми
539690
   Звіт Рахункової палати України за 2016 рік / [Рахунк. палата України]. – Київ : [б. в.], 2017. – 283 с. : іл., табл., діаграми
539691
  Вербиленко Г. Звіт Ревізійної комісії Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (доповідь секретаря ревізійної комісії) // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48-49


  Згадуються члени Ревізійної комісії Спілки - Л.В. Іваницька (заступник), Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний (голова).
539692
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – 56 с. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
539693
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
539694
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539695
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
539696
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
539697
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539698
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539699
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539700
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2015 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 198 с. : іл., табл.
539701
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2016 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 250 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539702
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2017 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539703
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2018 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539704
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 296, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
539705
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
539706
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад., 1935. – 75 с.
539707
  Куйбишев В.В. Звіт Союзного уряду / В.В. Куйбишев, 1929. – 40 с.
539708
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
539709
   Звіт Уряду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій міністр освіти і науки України Г. Новосад доповідала про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.
539710
   Звіт Уряду А.М.С.Р.Р. 6-му з"їздові Рад Молдавії за 1931-1934 роки.. – Тирасполь : Видання ЦВК та РНК АМРСР, 1935. – 24 с.
539711
   Звіт Харківської Міської Ради XII скликання.. – Харків? : Видання редакційно-видавничого сектору оргвідділу, 1930. – 119 с.
539712
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
539713
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
539714
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
539715
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
539716
  Щербак М.Г. Звіти губернаторів як джерело вивчення історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 36-40. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Дається аналіз звітів губернаторів як важливого джерела вивчення історії України в ХІХ та на початку ХХ століття. Показано ступінь їх збереження та достовірності.
539717
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
539718
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
539719
  Метка Л.О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 191-196. – ISSN 0320-9466
539720
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
539721
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
539722
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
539723
   Звіти ректорів і моніторинг КРІ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності ЗВО" (№ 5685-д).
539724
  Гінчук Л.І. Звіти як основне джерело інформування користувачів про якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
539725
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
539726
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
539727
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) 5 жовтня 1952 р. / Г. Маленков. – [Київ] : Держполіт видав УРСР, 1953. – 164 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
539728
  Мануільський Д. Звітна доповідь XVII з"їздові ВКП(б) про роботу делегації ВКП(б) у ВККІ / Д. Мануільський : Партвидав, 1934. – 80 с.
539729
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
539730
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
539731
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
539732
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
539733
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 123с.
539734
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с. – Мініатюрне видання
539735
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – Київ, 1958. – 75с.
539736
  Скрипник А. Звітна і законодавча документація військового характеру - як складова бюрократичної роботи цивільних установ київського генерал-губернатора у 30-х - 50-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-893-6
539737
   Звітна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Завершилася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік.
539738
   Звітна кампанія для університетів та наукових установ // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 11/12). – С. 1


  "У Міністерстві освіти та науки України розпочалася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік. Продовжуватиметься вона до 6 квітня".
539739
  Хльобас Н. Звітні документи в Університеті Св. Володимира // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 110-114


  У публікації проаналізовано три основні звіти Київського університету 60-х років XIX ст. і надруковано один іх них - "Звіт про лекції, прочитані в Університеті св. Володимира упродовж 2-го півріччя 1862 - 1863 навчального року".
539740
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
539741
  Глєбова Н.В. Звітність банків : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Глєбова Н.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-676-522-5
539742
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
539743
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
539744
  Гром О. Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7069-28-6
539745
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
539746
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
539747
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
539748
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
539749
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
539750
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
539751
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
539752
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
539753
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
539754
   Звітність підприємства : контрольні роботи для заміру залишк. знань студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.М. Чабанюк, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-162
539755
  Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 5-те. – Київ : Каравела, 2019. – 675, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 675. – ISBN 978-966-222-979-0
539756
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
539757
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
539758
  Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 165-174. – ISSN 2222-4459
539759
  Ільницький Д.О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 90-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  Узагальнено теоретичні та практичні компоненти гармонійної підзвітності інституцій вищої освіти на основі дослідження досвіду університетів світового класу та обґрунтовано розробку рекомендацій щодо змісту та структури річного звіту університету. ...
539760
  Безверхий К.В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 299-307. – ISSN 2222-4459
539761
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
539762
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
539763
   Звітно-виборна конференція профспілок КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації. Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф. Цвих. Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор ...
539764
   Звітно-виборні збори НАПН України - підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 1-2
539765
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
539766
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
539767
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
539768
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
539769
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
539770
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
539771
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
539772
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
539773
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
539774
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
539775
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
539776
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
539777
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
539778
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
539779
  Криштопа І.І. Звітування в розрізі країн: забезпечення конфіденційності та захисту інформації міжнародних груп компаній / І.І. Криштопа, Л.А. Ніколенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 11 назв
539780
  Ніколенко Л.А. Звітування в розрізі країн: належне використання та конфіденційність при автоматичному обміні інформацією / Л.А. Ніколенко, І.І. Криштопа, О.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 14 назв
539781
  Єфименко Т.І. Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 9-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
539782
  Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 289-299
539783
  Криштопа І.І. Звітування у розрізі країн: міжнародний досвід впровадження / І.І. Криштопа, Л.А. Ніколенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 29-39 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
539784
   Звітує держслужба якості освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 2 : фото
539785
  Топузов О.М. Звітує Інститут педагогіки. До 25-річчя НАПН Укаїни / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 6-7
539786
  Бойко В.І. Звітує Українська Рада Миру // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 13-15. – ISSN 0868-8117


  17 листопада 2017 року у приміщенні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулася звітно-виборна конференція Української Ради Миру. До складу новообраної президії ввійшли: Л. М. ...
539787
  Хайкіна Д.Г. Звітую : поезії / Хайкіна Дора; пер. з іврит. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 174 с.
539788
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
539789
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
539790
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
539791
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
539792
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
539793
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
539794
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
539795
  Богданов В.А. Звон колосьев : стихи / В.А. Богданов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 67 с.
539796
  Ефимов М.Д. Звон копыт : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 79 с.
539797
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
539798
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
539799
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
539800
  Благов Н.Н. Звон наковальни : стихи и поэма / Н.Н. Благов. – Москва : Современник, 1971. – 120 с.
539801
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
539802
  Даржай А.А. Звон стремян : стихи и поэмы / Александр Даржай; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1980. – 172 с.
539803
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
539804
  Парпура П. Звонарь : повесть / П. Парпура. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 16 с. : ил. – Без тит. л., описан по обл.


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
539805
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – Москва, 1989. – 555с.
539806
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
539807
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
539808
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
539809
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : пьесы и повести / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287 с. : ил. – (Ровесник)
539810
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести / Анатолий Алексин ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 417 с. : ил.
539811
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; послесл. В. Воронова ; худож. И. Северин. – Москва : Лит. артистикэ, 1986. – 538, [3] с. : ил.
539812
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
539813
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
539814
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М : Молодая гвардия, 1973. – 56 с.
539815
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
539816
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
539817
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
539818
  Штильмарк Р.А. Звонкий колокол России / Р.А. Штильмарк. – М, 1976. – 207с.
539819
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
539820
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
539821
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
539822
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – Москва, 1959. – 94 с.
539823
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
539824
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
539825
  Кемоклидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1984. – 214с.
539826
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
539827
  Нариньяни С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1973. – 270 с.
539828
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
539829
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
539830
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
539831
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
539832
   Звонська (Звонська-Денисюк) Леся Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-757-2
539833
   Звонська Леся Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
539834
   Звонська Леся Леонідівна (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
539835
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – Москва, 1970. – 143с.
539836
  Толстой А. Звонче жаворонка пенье... / А. Толстой. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 77с.
539837
  Кокорин А. Звоны / А. Кокорин. – Москва, 1981. – 367 с.
539838
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
539839
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
539840
  Заставна С.Л. Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 184-192. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
539841
  Позняк О.В. Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців
539842
  Позняк О.В. миграція Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 82-96. – ISSN 2072-9480
539843
  Терешко Х.Я. Зворотна сторона медалі комфортних пологів: окремі правові аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 76-83. – ISSN 2072-084X
539844
  Хорохонько О.С. Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 342-345. – ISSN 2219-5521


  Викладено результати досліджень, метою яких був аналіз проблеми зворотного відсилання в різних системах права та пошук шляхів її вирішення в Україні. У висновках наголошено на тому, що зворотне відсилання може застосовуватися в галузі колізійних ...
539845
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
539846
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
539847
  Вронська Т.В. Зворотний бік війни: історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.22-41. – ISSN 0130-5247
539848
   Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 459, [1] с. : іл., портр. – На тит арк.: Основи суспільства / І. Франко. Розрахунковий стан / Л. Денисенко. Поховання Аделі / А. Кокотюха. – ISBN 978-966-667-693-4
539849
  Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній ; [передм. Г. Пагутяк ; худож. В. Котляр]. – 3-тє вид., [стер.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Коронація слова. – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-4004-2
539850
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
539851
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
539852
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
539853
  Попов С.М. Зворотний зв"язок в контексті взаємозв"язку економічної системи і онтологічних засад людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 173-183
539854
  Іванчук М.А. Зворотний зв"язок в освітньому процесі: досвід використання BYOD-технологій / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 62-67. – ISSN 2413-1571
539855
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
539856
  Макарчук О.Г. Зворотний зв"язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890-1895 рр.)) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 404-411. – ISSN 1998-6912
539857
  Бурбій А.В. Зворотний зв"язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
539858
  Гончарова Н. Зворотний зв"язок як фактор підвищення якості підготовки здобувачів вищої історичної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 46. – С. 42-50. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
539859
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 215-223


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
539860
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
539861
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
539862
  Короденко М. Зворотній зв"язок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  15 квітня 2016 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів Вищих навчальних закладів України. Про підсумки роботи Спілки ректорів за звітний період (з 1 грудня 2014 року до 1 квітня 2016 року) і основні завдання щодо ...
539863
  Зіменкова Д.М. Зворотній зв"язок в перспективі студентоцентрованої освіти / Д.М. Зіменкова, Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 246-250. – ISSN 2073-9591


  Присвячена аналізу поняття та феномену зворотнього зв"язку як засобу збирання інформації про якість процесу викладання та навчання задля їхньої подальшої зміни та вдосконалення.
539864
  Мазуренко В.І. Зворотній рух короткострокового капіталу та його вплив на економічну безпеку окремих держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 460-466
539865
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
539866
  Южека Р.С. Зворотня дія кримінального закону у часі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 104-108. – ISBN 978-966-916-708-8
539867
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
539868
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
539869
  Мельниченко В. Зворушливі миттєвості Шевченкового Щоденника. 5 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 лютого (№ 7)
539870
  Юнаков І. Звуження авторських прав, або Що не так із законопроектом № 5655? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 7. – ISSN 1992-9277
539871
  Кіндрачук Н.М. Звуження застосування української мови наприкінці 50-х - протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 145-152. – ISSN 2312-6825


  "Центральним виявилося питання про загальний стан української мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з питань культури української мови, що була організована Київським держ. ун-том ім. Т. Шевченка та Інститутом ...
539872
  Пономаренко В.Д. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, О.В. Ляхова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 92-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
539873
  Аністратенко Л.С. Звуження значення як лексико-семантичний спосіб творення термінів японського літературознавства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 4-6. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
539874
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
539875
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
539876
  Колюх В. Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 9-12


  Проаналізовано зміни в конституційному статусі Президента України в процесі реформування Конституції України.
539877
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
539878
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
539879
  Циммерман Звук : О колебаниях тел; О распространении звука; О музыкальных тонах и их отношениях между собою; Слух : Общепонятное руководство / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – [2], IV, 161 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На экз. № 64548 форзаце 2 экслибриса личных библиотек На тит. л. мокрая печать: Библиотека. Книжный магазин А.А. Шерешневой в Казани Еще один экслибрис поучение для читателей
539880
  Тиндаль Д. Звук : восемь лекций, читанных в Королевском ин-те Великобритании Джоном Тиндалем, чл. Королев. о-ва, проф. физики в Королев. ин-те и Горн. шк. : Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Космоса ; Тип. В. Демакова, 1870. – 370 с. : ил.
539881
  Тиндаль Д. Звук / Тиндаль ; Пер. [и предисл.] М.А. Антоновича. – 2-е рус. изд., ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1901. – [4], III, [5], 242 с. : 204 ил. в тексте


  свер. с послед. 6-м англ. изд. и с нем. пер. А. Гельмгольц и Кл. Дюбуа-Реймон, доп. по 6-му англ. изд.
539882
  Бабенко О.К. Звук : методичний посібник для учителів фізики середньої школи / О.К. Бабенко ; Наркомос УРСР. Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1941. – 124 с.
539883
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
539884
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
539885
   Звук в жидкостях и газах : метод. указания. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 45 с.
539886
  Любченко Ю.В. Звук в інформаційному радіомовленні: когнітивний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 98-101


  У статті розглянуто когнітивний аспект виражальних засобів в інформаційному радіомовленні. На основі аудіоматеріалів всеукраїнських і регіональних радіостанцій з"ясовано вплив звукової інформації в новинах на пізнання людини та засвоєння фактів. The ...
539887
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
539888
  Мосенкіс Ю.Л. Звук звукам звук / Юрій Мосенкіс. – Київ : [б. в.], 1998. – 59, [1] с. : портр.
539889
  Элкин Е. Звук и изображение : Звукотехника в телевидении и кино / Е. Элкин, М. Глин. – Москва : Связь, 1978. – 344 с., [4]
539890
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
539891
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
539892
  Де-Метц Г.Г. Звук и свет : Лекции по звуку и свету, читанные проф. Г.Г. Де-Метцом студентам университета в 1906 году / Г.Г. Де-Метц. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев : Странского
[Ч.1-2]. – 1907. – 288 с.
539893
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
539894
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
539895
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
539896
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
539897
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
539898
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
539899
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
539900
  Артюшков А. Звук и стих : современные иследования фонетики русского стиха / Артюшков А. ; с пред. А.М. Пешковского. – Петербург : Сеятель, 1923. – 72 с.
539901
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
539902
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
539903
  Дмитренко Н. Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні Я. Івашкевича (на матеріалах українськомовних видань) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 57-64


  Стаття присвячена особливостям світосприйняття Ярослава Івашкевича, спробі осмислити внутрішній світ його художніх творів. Увага сконцентрована на дослідженні особливостей функціонування художнього образу в контексті взаємодії музики та живописного ...
539904
  Гатауллін Р.Г. Звук і шум. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров"я дюдини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 11-16 : фото
539905
  Ханова А.Ф. Звук луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
539906
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
539907
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
539908
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – Киев : Радянська школа, 1987. – 109, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 111 (17 назв.). – (Юному технику)
539909
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
539910
  Близнец В.С. Звук паутинки : повести : [для ст. шк. возраста] / Виктор Близнец ; [пер. с укр. В. Беловой [и др.] ; предисл. А. Давыдова ; худож. В. Гончаренко]. – Киев : Молодь, 1986. – 366, [2] с. : ил.


  Содерж.: Звук паутинки; Женя и Синько; Мальчик и тень
539911
  Гусейнов И. Звук свирели : пьеса и повесть / И. Гусейнов. – Москва, 1968. – 248 с.
539912
  Гончаренко О.М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядаються фонетико-стилістичні особливості сучасної китайської мови та їх експресивний вплив на читача та слухача. Проаналізовані як позитивні, так і негативні аспекти експресивних ефектів мовного звуку. В статье рассматриваются ...
539913
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
539914
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
539915
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
539916
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
539917
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал : Основные понятия и закономерности / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1968. – 16 с.
539918
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
539919
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
539920
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 303с.
539921
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
539922
  Грищук Б.А. Звуки гармони : повесть / Б.А. Грищук. – Москва, 1986. – 285 с.
539923
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – Москва, 1971. – 123с.
539924
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
539925
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
539926
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
539927
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – Москва : Знание, 1978. – 207 с.
539928
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
539929
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
539930
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
539931
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
539932
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
539933
  Лукьянова И. Звуки лиры и трубы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – C. 38-45
539934
  Шумарова Н. Звуки міста у студентській інтерпретації // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 29-40. – ISSN 2522-1442


  Розглянуто варіанти репрезентації звукових характеристик міста на матеріалі студентських творів про Київ. Мета роботи полягала у виявленні мовно-креативних можливостей майбутніх журналістів у поданні урбаністичної звукової палітри. Дослідження є ...
539935
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
539936
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
539937
   Звуки рыб.. – Москва : Наука, 1968. – 96с.
539938
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 2-е изд., испр. – Москва, 1951. – 171 с.
539939
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159 с.
539940
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
539941
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
539942
  Соболевский А.И. Звуки церковно-славянского языка / [соч.] А. Соболевского. – Варшава : В тип. Марии Земкевич, 1888. – 34 с. – Отд. отттиск: Русский филологический вестник,
539943
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
539944
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
539945
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
539946
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
539947
  Лф Ян Звукобраз флейти у творчості сучасних китайських композиторів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 189-190. – ISBN 978-966-8308-26-0
539948
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
539949
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
539950
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
539951
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
539952
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
539953
  Настенко О. Звукова організація поетичних творів Івана Франка другої половини 70-х років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 782. – C. 24-30. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)
539954
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
539955
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
539956
  Никольский А.А. Звуковая активность волка / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 128с.
539957
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
539958
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
539959
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
539960
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
539961
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1970. – 196с.
539962
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
539963
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 154с.
539964
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
539965
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – Москва : Наука, 1973. – 275 с.
539966
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
539967
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
539968
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
539969
  Теряєв Д.О. Звуковая система русского языка в структуре речи (экпериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 171-177. – ISSN 2075-437X


  За результатами експериментально-фонетичного дослідження встановлено функціонування звукової системи російської мови в мовленні. По результатам экспериментально-фонетического исследования установлено функционирование звуковой системы русского языка в ...
539970
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
539971
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
539972
  Нисбетт А. Звуковая студия : Техника и методы использования / А. Нисбетт. – Москва : Связь, 1979. – 464 с.
539973
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. И.В. Шором. – Москва : Искусство, 1962. – 168 с. : ил. – (Б-ка киномеханика)
539974
  Степурко В.І. Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 380-387. – ISSN 2225-7586
539975
  Нікітіна І. Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 73-80. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто теоретичне питання щодо значення звукових ефектів у музейних експозиціях для сучасного культурного й інформаційного простору. З’ясовано, що поява таких супроводів класичного музейного експонування надає змогу музейництву підсилити емоційну ...
539976
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
539977
  Касьянова О.А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 324-336


  Висвітлено умови і причини появи можливих варіантів української губної приголосної фонеми /в/. Окреслено акустично-артикуляційні характеристики її алофонів. В статье изложены условия и причины появления возможных вариантов украинской фонемы /в/. ...
539978
  Грегуш П. Звуковидение : пер. с англ. / П. Грегуш. – Москва : Мир, 1982. – 232 с.
539979
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
539980
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1977. – 112 с.
539981
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
539982
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
539983
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
539984
  Мірошниченко П.В. Звуковий образ радіомовлення як медіаефект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено звуковий образ радіомовлення як теоретико-прикладну проблему сучасних медіа студій і медіапсихології, визначено компоненти ефективності його впливу. This article analyses the sound image of radio broadcasting as theoretical and ...
539985
  Мірошниченко П. Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіа ринку // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 85-94. – ISSN 2522-1272
539986
  Рябуха Н.О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н.О. Рябуха ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7256-50-1
539987
  Мірошниченко П. Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентант мовної ситуації в країні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 68-77


  У статті досліджено актуальну наукову проблему - репрезентацію мовної ситуації в Україні за допомогою звукового образу радіомовлення. Основні завдання: встановити мовні вподобання слухачів та ступінь їх задоволення сучасним радіо; визначити особливості ...
539988
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 150-156. – ISSN 2224-0926
539989
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
539990
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
539991
  Мартинова Н.І. Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторіччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартинова Наталія Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
539992
  Шапаренко В.В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено звуковим засобам створення радіорекламного образу. Сучасна українська аудіореклама малодосліджена в аспекті образотворення. У роботі розглядаються такі засоби створення образу в радіорекламному повідомленні, як голосові характеристики ...
539993
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
539994
  Казарян А.Р. Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 236-244. – ISSN 2225-7586
539995
  Кабиш М.Ю. Звукові образи у поетичній картині світу українських митців першої половини ХХ ст.: лінгвокультурологічний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню актуальної стилістичної проблеми звукових об- разів поезій у лінгвокультурологічному аспекті. На основі прикладів з творів українських поетів доведено, що одним із головних принципів створення письменниками образів є ...
539996
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
539997
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
539998
  Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 69-78


  У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, відзначено її ...
539999
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
540000
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,