Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
534001
   "Земля и люди". – М., 1974. – 21с.
534002
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 36-44 : фото
534003
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 36-46 : фото
534004
  Бурков Б.С. "Земля людей" / Б.С. Бурков. – М., 1970. – 46с.
534005
  Сухобоков О.В. "Земля незнаема": население бассейна Среднего Псла в X-XIII вв. : по материалам роменско-древнерус. комплекса в с. Каменное / О.В. Сухобоков ; [отв. ред. А.П. Моця] ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2012. – 375, [1] с. : ил. – Прилож.: с. 311-357. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-617-646-094-7


  Дарчий надпис: Науковій б-ці ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від родини автора. 19.12.2012 р. Підпис
534006
   "Земля обітована" без прикрас. – Київ, 1969. – 103с.
534007
  Кльосова О. "Земля процвітала і множилася в людях..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 21


  Галич: повернення з небуття.
534008
  Возний І. "Земля Шепинська" в контексті адміністративно-урядницької політики князя Володислава Опольського у 1374-1377 рр. / І. Возний, А. Федорук // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 21-30
534009
  Орлов И Б. "Земля", говорит "Сириус"! / И Б. Орлов, П.И. Шадский. – М., 1962. – 100с.
534010
  Піскун В.М. "Землякам політика, а мені здається треба вперед культура і література" // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 124-128. – ISSN 2227-183Х


  Листи Бориса Лазаревського до Микити Шаповала.
534011
   "Зенит". Ленинградские футболисты. – Л., 1958. – 36с.
534012
   Земля-именинница. – М., 1988. – 363,4с.
534013
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка; пер. с авторской рукописи с лит. А.Бауже. – Москва, 1937. – 264 с.
534014
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1949. – 287 с.
534015
   Земля-кормилица. – М., 1989. – 48с.
534016
   Земля-кормилица.. – М., 1984. – 47с.
534017
  Минчин С.Н. Земля-космос-Луна / С.Н. Минчин, А.Т. Улубеков. – Москва : Машиностроение, 1972. – 244 с.
534018
  Цвірка П.К. Земля-матінка / П.К. Цвірка. – К., 1969. – 183с.
534019
  Виноградов И.И. Земля-Небо-Земля / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 216с.
534020
  Присяжнюк В. Земля-основне національне багатство // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-20
534021
  Горский Г.Н. Земля-Татьянина планета / Г.Н. Горский. – Рига, 1975. – 119с.
534022
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1997
534023
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1997
534024
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1997
534025
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1997
534026
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1997
534027
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2000
534028
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2000
534029
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2000
534030
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2000
534031
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2000
534032
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2008
534033
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2009
534034
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2009
534035
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2010
534036
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2010
534037
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2010
534038
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2010
534039
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2010
534040
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2010
534041
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2011
534042
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2011
534043
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2013
534044
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2015
534045
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2015
534046
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2015
534047
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2015
534048
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2015
534049
  Астапов Ю.М. Земля и гравитация : познание фигуры планеты с древних времен и до наших дней / Астапов Ю.М. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 188 с. – ISBN 5-7038-0889-8
534050
  Калинин А.В. Земля и гроздья / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1972. – 782 с.
534051
  Елкин А.С. Земля и грозы: Очерк творчества М. Алексеева / А.С. Елкин. – Москва, 1976. – 311с.
534052
  Миллер Л.Е. Земля и дом / Л.Е. Миллер. – М, 1986. – 174с.
534053
  Радов Г.Г. Земля и души / Г.Г. Радов. – М., 1966. – 126с.
534054
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение / А.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1984. – 79с.
534055
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение. / А.А. Михайлов. – Москва, 1984. – 79с.
534056
  Новорусский М.В. Земля и ее жизнь. / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 163с.
534057
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т.1. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
534058
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 1 : Живописная Америка. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
534059
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 4 : Живописная Азия и Австралия. – 1879. – [6], 395 с.
534060
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка.; Азия. – 1897. – 402, 382 с. – Відс. тит. лист і стор. - 383-390 [1]
534061
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка. – 1897. – 402, [2] с. – Дефект. кн.: відс. тит. лист
534062
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 2 : Живописная Азия. – 1898. – 390, [3] с. – В 4-х томах
534063
  Гельвальд Ф. фон Земля и ее народы : пер. с послед. [4] нем. изд. : в 4 т. / под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
[Т. 2] : Живописная Азия. – 1898. – [4], 390, [1] с. : 130 ил., 1 л. карт.
534064
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 3 : Живописная Европа. – 1898. – 718 с. – В 4-х томах
534065
  Гельвальд Фридрих фон Земля и ея народы : пер. с нем. / Фридрих фон-Гельвальд ; gод ред. Ф. Груздева, ред. журн. "Природа и люди". – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
[Т. 3] : Живописная Европа. – 1898. – [4], II, 397, [2] с. : Карта, ил.
534066
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – С-Пб
Т. 1. – 264 с.
534067
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : сравнительное землеведение / Ф. Ратцель; соч. Ф. Ратцеля ; единственный разрешенный автором и издателем оригинала перевод под ред. П.И. Кротова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение". – (Всемирная география)
Т. 1. – 1905. – 734 с.
534068
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1906. – 730с.
534069
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1909. – 736с.
534070
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – К, 1926. – 60с.
534071
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – Киев, 1927. – 39с.
534072
  Соболев Д Земля и жизнь / Д Соболев. – К, 1928. – 75с.
534073
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – Москва : АН СССР, 1963. – 174с.
534074
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
534075
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – Москва, 1975. – 366с.
534076
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 383с.
534077
  Спринчан В.Б. Земля и звезды / В.Б. Спринчан. – Минск, 1981. – 46с.
534078
  Щасная Л.И. Земля и звезды / Л.И. Щасная. – Минск, 1987. – 126 с.
534079
  Шевков С.Д. Земля и звезды. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1962. – 48с.
534080
  Али-Заде Земля и землетрясения : попул. очерк / А.А. Али-Заде ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : Изд-во и тип. Изд-ва АН УзССР, 1950. – 88 с. – Библиогр.: с. 86-87
534081
  Али-Заде Земля и землетясения / Али-Заде. – Ташкент, 1950. – 88с.
534082
   Земля и земляки.. – Симферополь, 1981. – 173с.
534083
  Прасолов А.Т. Земля и зенит. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1968. – 71с.
534084
  Вагнер Н.П. Земля и золото / Н.К. Вагнер (Кот-Мурлыка) [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. скл. кн. маг. "Наша жизнь", 1906. – 67 с. – Без. тит. л., описан по обл.
534085
  Грэд А. Земля и крестьянин в Японии / А. Грэд. – М., 1954. – 360с.
534086
  Фераун М. Земля и кровь / М. Фераун. – Москва, 1965. – 256 с.
534087
   Земля и кровь.. – М., 1983. – 524с.
534088
  Федоренко Н.Т. Земля и легенды Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1961. – 251с.
534089
  Реклю Элизе Земля и люди. – Санкт-Петербург
Т. 3, кн. 2. – 555 с.
534090
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5, кн. 2. – 1881
534091
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5. – 1881
534092
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. – Санкт-Петербург
Т. 7 : Восточная Азія. Китайская имперія, Корея и Японія. – 1885. – 696с. : Іл., карта
534093
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1892
534094
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. – Санкт-Петербург
Т. 16 : Соединенные Штаты. – 1896. – 663с. : Іл.
534095
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 3 и 4. Кн. 2. – 1898. – 948с.
534096
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5. Кн. 3 : Северо-Атлантический океанъ-Бельгія-Великое герцогство Люксембург-Нидерланды-Данія-Скандинавскій полуостров: Норвегія и Швеція.- Острова европейского Ледовитого океана.- Европейская Россія. – 1898. – 1206с. : Іл.
534097
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 6 и 7. Кн.4 : Азіатская Россія. – 1898. – 847.892с. : Іл.
534098
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 8 и 9. Кн. 5 : Индія и Индо-Китай. Передняя Азія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія, Азіатская Турція и Аравія. – 1899. – 919.878с.
534099
  Реклю Элизе Земля и люди : 19 томов в 10 книгах. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 10,11; Кн. 6. – 1899. – 823с.
534100
  Реклю Элизе Земля и люди : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 18-19, Кн.10. – 1901. – 710с.
534101
   Земля и люди : географический календарь 1958. – Москва : Географгиз, 1957. – 290с.
534102
  Рябов И.А. Земля и люди / И.А. Рябов. – М., 1959. – 250с.
534103
  Варно В.А. Земля и люди / В.А. Варно. – Минск, 1963. – 155с.
534104
   Земля и люди. – Москва : Колос
Вып. 2. – 1964. – 164 с. : ил.
534105
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – Москва, 1968. – 159с.
534106
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 207с.
534107
  Вашанов В.А. Земля и люди : использование земельных ресурсов в условиях научно-технической ревалюции / В.А. Вашанов, П.Ф. Лойко. – Москва : Международные отношения, 1975. – 200 с.
534108
   Земля и люди. – Москва : Художник РСФСР, 1982. – 192 с.
534109
   Земля и люди : каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1983. – 16 с.
534110
   Земля и люди. – Москва, 1984. – 23с.
534111
  Выходцев П.С. Земля и люди / П.С. Выходцев. – Москва, 1984. – 366 с.
534112
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – Тула, 1984. – 190с.
534113
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – М, 1987. – 368с.
534114
   Земля и люди.. – Москва, 1963. – 303с.
534115
  Коняшкин Р.А. Земля и люди. / Р.А. Коняшкин, Ш.А. Булатов. – Абакан, 1964. – 116с.
534116
   Земля и люди.. – Москва : Мысль, 1967. – 303с.
534117
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1972
534118
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1974
534119
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1977
534120
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1980
534121
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1981
534122
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 1-2, кн. 1. – 1898. – 912с.
534123
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 12-13, Кн. 7. – 1899. – 682,759с.
534124
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 14. – 1900. – 618с.
534125
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 16-17, Кн. 9. – 1900. – 819с.
534126
   Земля и люди: Всесоюзная худ. выставка. Каталог.. – Москва : Советский художник, 1984. – 72 с.
534127
  Бублейников Ф.Д. Земля и маятник / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Детгиз, 1957. – 123,5с.
534128
  Никольский А.М. Земля и мир животных : (география животных) : с 16 отд. табл. и 10 рис. и 1 картою в тексте / [соч.] А.М. Никольского , орд. проф. Имп. Харьковского ун-та. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1905. – VIII, 9-284 с., XVI табл. : ил., карт. – Прилож. к журналу "Весник и Библиотека самообразования". – Библиогр. в предисл. – (Библиотека самообразования ; январь 1905)
534129
  Никольский А.М. Земля и мир животных : (география животных) : с 16 отд. табл. и 10 рис. и 1 картою в тексте / [соч.] А.М. Никольского , орд. проф. Имп. Харьковского ун-та. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1911. – VIII, 9-284 с., XVI табл. : ил., карт. – Библиогр. в предисл. – (Библиотека самообразования)
534130
  Аристов Г.А. Земля и море : научно-поп. очерк / Г.А. Аристов ; под ред. К.Л. Баева. – Москва : Военгиз, 1947. – 120 с. – Библиогр.: с. 119
534131
  Лацис В.Т. Земля и море : повесть о простых людях, искавших свое счастье / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 224 с.
534132
  Гнеушев В.Г. Земля и море / В.Г. Гнеушев. – Москва, 1966. – 95с.
534133
   Земля и мужество.. – М., 1981. – 279с.
534134
  Бублейников Ф.Д. Земля и мятник. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1954. – 119с.
534135
   Земля и на ней человек. – Саратов, 1985. – 111 с.
534136
  Сирге Р.Ю. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 700 с.
534137
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге;. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 639 с.
534138
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. – 3-е изд. – Таллинн : Ээсти раамат, 1984. – 656 с.
534139
  Панов А.Н. Земля и небо / А.Н. Панов. – Симферополь : Пролетарий, 1925. – 69 с.
534140
  Купер С.А. Земля и небо / С.А. Купер. – Тблиси, 1944. – 105с.
534141
  Гурев Г.А. Земля и небо / Г.А. Гурев. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского Планетария, 1946. – 152 с.
534142
  Зигель Ф.Ю. Земля и небо / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Госкультпросветиздат, 1957. – 11с.
534143
  Гетманчук О.И. Земля и небо / О.И. Гетманчук. – Воронеж, 1974. – 78с.
534144
  Ошанин Л.И. Земля и небо / Л.И. Ошанин. – Ярославль, 1975. – 191с.
534145
  Гарма Д. Земля и небо // Мы втроем : роман / Б. Няма. – М., 1983. – С. 255-362
534146
  Артамонов В.И. Земля и небо Водопьянова : о герое Сов. Союза М.В. Водопьянове / Артамонов В.И. – Москва : Политиздат, 1991. – 124, [2] с. : ил. – (Герот Сов. Родины)
534147
   Земля и песня.. – М., 1983. – 175с.
534148
  Баев К.Л. Земля и планеты. / К.Л. Баев. – Москва-Л., 1950. – 56с.
534149
  Брагин А.И. Земля и сердце / А.И. Брагин. – М., 1963. – 108с.
534150
  Попов В.Н. Земля и совесть. / В.Н. Попов. – Барнаул., 1968. – 109с.
534151
  Аристов Г.А. Земля и солнце : очерк / Г.А. Аристов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 47 с.
534152
  Штурман М. Земля и солнце : стихи / Марк Штурман; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1972. – 88 с.
534153
  Войнилович П.В. Земля и Солнце / П.В. Войнилович, И.Ф. Шевляков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 80 с.
534154
  Силкин Б.И. Земля и Солнце / Б.И. Силкин. – Москва : Просвещение, 1967. – 101 с.
534155
  Гербертсон А.Ф. Земля и труд человека / А.Ф. Гербертсон. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1921. – 126с.
534156
   Земля и фабрика.. – Москва. – 351с.
534157
   Земля и фабрика.. – Москва, 1928. – 427с.
534158
   Земля и фабрика.. – Москва, 1929. – 340с.
534159
  Фиш Г.С. Земля и хлеб / Г.С. Фиш. – Москва : Советский писатель, 1956. – 398с.
534160
  Тихонов Федор Матвеевич Земля и хлеб / Тихонов Федор Матвеевич. – Москва : Советский писатель, 1965. – 790с.
534161
   Земля и хлеб. – Москва, 1978. – 312с.
534162
  Бронштейн М.Л. Земля и хозрасчетные отношения / М.Л. Бронштейн. – М, 1978. – 168с.
534163
  Аржанов С.П. Земля и человек : очерки физической географии / С.П. Аржанов. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 183 с. – (Библиотека естествознания)
534164
  Каменецкий И.С. Земля и человек : Географическая хрестоматия / И.С. Каменецкий. – Москва, 1937. – 443с.
534165
  Фосс И.Э. Земля и человек / И.Э. Фосс. – М., 1988. – 110с.
534166
  Броунов П.И. Земля и явления, на ней происходящие : Из "Настольной книги для народа", изданной на средства Изд. о-ва при учрежденной по высочайшему повелению министром народного просвещения Постоянной комиссии по устройству народных чтений / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К*, 1891. – 63 с. : ил., карт.
534167
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
534168
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча : [повесть] / Георгий Марков ; худож. В. Аверкиев. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 91 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
534169
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча. Завещание : рассказ, повесть / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 96 с.
534170
  Шульц С.С. мл. Земля из космоса / С.С. мл. Шульц. – Ленинград : Недра, 1984. – 115с.
534171
  Погодин Р.П. Земля имеет форму репы / Р.П. Погодин. – Л., 1989. – 204с.
534172
  Вехов Н.В. Земля императора Николая II, или тайна выдающегося географического открытия : История географических открытия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 43-53 : Фото, карти
534173
   Земля Иркутская.. – Иркутск, 1967. – 447с.
534174
  Осипов И.З. Земля искателей / И.З. Осипов. – М, 1974. – 430с.
534175
  Шульга М. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. Шульга, В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.593-600
534176
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 624 с.
534177
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1984. – 623 с.
534178
  Сюндюков І. Земля і воля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 190/191). – С. 21


  Досвід аграрних перетворень в Україні: 100 років тому.
534179
  Сюндюков І. Земля і воля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 21


  Досвід аграрних перетворень в Україн: 100 років тому.
534180
  Цебрій І.В. Земля і Всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 59-69. – ISSN 2075-1443
534181
  Брюгген В.О. Земля і люди / В.О. Брюгген. – К., 1973. – 187с.
534182
  Ткач М.М. Земля і люди : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
534183
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1995
534184
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1995
534185
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1995
534186
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1995
534187
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1995
534188
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1995
534189
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1996
534190
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1996
534191
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1996
534192
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4/5. – 1996
534193
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1997
534194
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1997
534195
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1997
534196
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1997
534197
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1997
534198
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1997
534199
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1999
534200
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1999
534201
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1999
534202
  Стоян М. Земля і люди. / М. Стоян. – К., 1958. – 104с.
534203
  Терниченко А. Земля і людина : (Популяpно-науковий пpиpодописний наpис) / А. Терниченко. – Київ : Гpунт, 1918. – 31с. : з мал. – (Науково- популярна бібліотека ; Ч.1)
534204
  Сірге Р.Й. Земля і народ / Рудольф Сірге ;. – 3-е изд. – Київ, 1973. – 568 с.
534205
  Волков О.М. Земля і небо / О.М. Волков. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 186 с.
534206
  Тимченко В.П. Земля і небо наяву : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2015. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
534207
  Ганулич В.К. Земля і Слово : повість-версія / Володимир Ганулич. – Львів : Сполом, 2014. – 86, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-665-919-024-6


  У пр. № 1697956 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 22.05. 2015 р.
534208
  Мягмар Д. Земля і я / Д. Мягмар. – К., 1970. – 88с.
534209
  Марков Г.М. Земля Івана Єгоровича. Оповідання та повісті. / Г.М. Марков. – Київ, 1979. – 192 с.
534210
  Білокінь О. Земля із Шевченкової могили: символьна семантика та конотативні нашарування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
534211
  Мостяєв О. Земля й історія // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 63-69. – ISBN 966-530-115-2
534212
  Ярмолюк М.Я. Земля його батька / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1981. – 288 с.
534213
  Сюндюков І. Земля його любові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 8


  Максиміліан Волошин - про історичну долю Криму.
534214
  Баев К.Л. Земля как небесное тело : с 14 рисунками / К.Л. Баев. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 71 с.
534215
  Пальм А. Земля как средство производства и вопросы ее оптимизации (на прим. Эстонской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Пальм А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 32л.
534216
  Алтайский К.Н. Земля калмыцкая : переводы и стихи / К.Н. Алтайский. – Элиста : Калм. кн. изд., 1959. – 104 с.
534217
  Кокіна В. Земля Колумба // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-7


  Мандри по Америці, яку відкрив Колумб
534218
  Яковченко В.И. Земля колыбельная / В.И. Яковченко. – Москва, 1986. – 158с.
534219
  Касаткин Е П. Земля Кольцова / Е П. Касаткин. – Москва, 1966. – 87с.
534220
  Білик І.І. Земля Королеви мод : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 416 с.
534221
  Бардин В.И. Земля Королевы Мод / В.И. Бардин. – Москва : Мололдая гвардия, 1974. – 253с
534222
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1949. – 323с.
534223
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 52с.
534224
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 56с.
534225
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1950. – 308с.
534226
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1951. – 332с.
534227
  Волошин А. Земля Кузнецкая / А. Волошин. – Кемерово, 1969. – 564с.
534228
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1980. – 287с.
534229
   Земля Кузнецкая. – Кемерово, 1988. – 150,2с.
534230
  Яворский В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших дней. / В.И. Яворский. – М., 1973. – 78с.
534231
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1975. – 144с.
534232
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1978. – 143с.
534233
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1986. – 142,2с.
534234
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1978. – 166 с.
534235
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы / Г.Д. Ширяева. – Москва : Современник, 1979. – 286с.
534236
  Шкавро Л.Г. Земля любви моей / Л.Г. Шкавро. – М, 1975. – 91с.
534237
  Чернеева А. Земля любимая / А. Чернеева. – Владивосток, 1954. – 136с.
534238
  Кондратов А.М. Земля людей - земля языков / А.М. Кондратов. – Москва, 1974. – 191с.
534239
  Сент-Экзюпери Земля людей : [пер. с фр.] / Антеуан де Сент-Экзюпери. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 200 с.
534240
  Филиповский Н. Земля людей / Н. Филиповский. – Москва : Знание, 1976. – 224с.
534241
   Земля людей : книга для чтения. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1976. – 222 с.
534242
   Земля людей. – Москва
Вып. 2. – 1978. – 356с.
534243
   Земля людей. – М.
Вып. 6. – 1984. – 176с.
534244
  Маняк В.А. Земля людей : подільска повість / В.А. Маняк. – Київ, 1988. – 249 с.
534245
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
4. – 1981. – 224с.
534246
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа".Сборник статей. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1983. – 224с.
534247
   Земля людей. Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
3. – 1979. – 271с.
534248
  Мироненко В. Земля має стати реальним ринковим активом / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 15-19
534249
  Рижков В. Земля Мамаїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 20


  Стародавня Україна і татаро-монгольський Великий Степ.
534250
  Мамакаев М. Земля Мартана / М. Мамакаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 173 с.
534251
  Майстровский М.Я. Земля мастеров : Очерки о народных художественных промыслах Калининской области / М.Я. Майстровский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 125 с.
534252
  Сычев С.В. Земля меж двух океанов / С.В. Сычев. – Москва : Мысль, 1983. – 140с.
534253
  Дружков Михаил Земля мертвецов : Большое путешествие / Дружков Михаил, Тягны-Рядно Александр // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 60-77 : Фото, карта
534254
  Глущенко В.Ф. Земля Мишки Демина / В.Ф. Глущенко. – М., 1962. – 160с.
534255
  Чумарна М.І. Земля між вогнями. / М.І. Чумарна. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94с.
534256
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / еонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Москва, 1965. – 38 с.
534257
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / Леонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1965. – 36 с.
534258
  Доризо Н.К. Земля моей первой любви / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1973. – 135с.
534259
  Авдеев В.Ф. Земля моих отцов : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Моск. рабочий, 1949. – 223 с.
534260
  Паранук М. Земля моих отцов / М. Паранук. – Майкоп, 1956. – 127с.
534261
  Никаноркин А.И. Земля моих отцов / А.И. Никаноркин. – Киев, 1958. – 87с.
534262
  Руссков В.А. Земля моих отцов / В.А. Руссков. – Москва : Современник, 1982. – 416 с.
534263
  Мусатов А.И. Земля молодая / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 270с.
534264
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – Изд. 2-е. – Л., 1938. – 382с.
534265
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – М., 1984. – 528с.
534266
   Земля молодости.. – М., 1948. – 375с.
534267
  Лобан Н.П. Земля моя -- судьба моя. : романы / Н.П. Лобан; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 653 с.
534268
  Журавлев-Печорский Земля моя - Коми / Журавлев-Печорский. – Москва : Советская Россия, 1974. – 200с.
534269
  Ігнатенко М.І. Земля моя - мій дім : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1974. – 94 с.
534270
  Жестев М. Земля моя / М. Жестев. – Л, 1949. – 200с.
534271
  Михалев В.В. Земля моя / В.В. Михалев. – Белгород, 1961. – 55с.
534272
  Дудник И.А. Земля моя / И.А. Дудник. – Х., 1966. – 30с.
534273
  Сартаков С.В. Земля моя / С.В. Сартаков. – Москва, 1976. – 96с.
534274
  Зинченко Н.Ф. Земля моя / Н.Ф. Зинченко. – Ставрополь, 1978. – 124с.
534275
  Девин И.М. Земля моя : стихи / И.М. Девин; пер. с морд.-мокша И. Пиняева. – Саранск : Морд. кн. изд., 1978. – 127 с.
534276
  Девитте Ю.Ф. Земля моя Даурия / Ю.Ф. Девитте. – Иркутск, 1970. – 92с.
534277
  Небогатов М.А. Земля моя добрая: Лирика. / М.А. Небогатов. – Кемеровов, 1984. – 158с.
534278
  Гущин И.Н. Земля моя звездная : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95с.
534279
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – Воронеж, 1972. – 46с.
534280
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
534281
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
534282
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
534283
  Аверкин А.П. Земля моя родная : сборник песен / А.П. Аверкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1979. – 287 с. : ил.
534284
  Турчинська А.Ф. Земля моя, зоре моя : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 86 с.
534285
  Соловьев А.Н. Земля моя, Латгалия... / А.Н. Соловьев. – Рига, 1958. – 155с.
534286
  Шостка А.Н. Земля моя, Родина / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1970. – 224с.
534287
  Шостка В.В. Земля моя, Родина / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1970. – 224с.
534288
   Земля моя.. – Саранск, 1985. – 350с.
534289
  Орач О. Земля на видноколі. / О. Орач. – К, 1968. – 64с.
534290
  Арутюнов Сергей Земля на вкус : Мировая еда. Марш-бросок.Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 54-57 : Іл., карта
534291
  Колоколов Б.Б. Земля на горизонте / Б.Б. Колоколов. – М., 1961. – 123с.
534292
  Мейс Джеймс Земля на крови // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 318-327. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
534293
  Мейс Д. Земля на крові // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 315-325. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  В Українi чимало говорять про важку спадщину тоталітаризму й геноциду, але реальних кроків до її щасливого майбутнього робиться дуже мало.
534294
  Ковалев В. Земля на ладони / В. Ковалев. – М, 1985. – 86с.
534295
   Земля на рассвете.. – М., 1981. – 495с.
534296
  Пестушко Валерій Земля набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33
534297
  Глазков Ю.Н. Земля над нами / Ю.Н. Глазков. – М, 1986. – 120с.
534298
  Сладков Н.И. Земля над облаками. / Н.И. Сладков. – Л., 1972. – 288с.
534299
  Кордун В.М. Земля натхненна: Поезії / В.М. Кордун. – Київ, 1984. – 112 с.
534300
  Крошкин М.Г. Земля начинается в космосе / М.Г. Крошкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 213 с.
534301
  Никитин Ю.А. Земля наша велика и обильна... : Роман / Ю.А. Никитин. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 512с. – ISBN 5-699-05475-8
534302
  Березин А.Д. Земля наша Липецкая : фотоальбом / А.Д. Березин; [фото: И. Стин и др.] ; Липец. обл. орг. Союза журналистов СССР. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1974. – 447, [8] с. : ил.
534303
  Кутепов Н.И. Земля не прощает / Н.И. Кутепов. – Тула, 1965. – 251с.
534304
  Кудис Д.К. Земля не прощает. / Д.К. Кудис. – Горький, 1979. – 159с.
534305
  Савицкий А. Земля не расскажет : роман / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 384 с.
534306
  Падерин И.Г. Земля не терпит робких / И.Г. Падерин. – М, 1970. – 136с.
534307
  Чуев Ф.И. Земля небесная / Ф.И. Чуев. – М, 1979. – 150с.
534308
  Тумасов Б. Земля незнаемая. Зори лютые / Б. Тумасов. – М, 1986. – 620с.
534309
  Заяц В.А. Земля необетованна : фантастические повести / Владимир Заяц // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 215-342
534310
  Высоцкий С.А. Земля непокоренных : Вьетнамские репортажи / С.А. Высоцкий, И.С. Глазунов. – Москва : Воениздат, 1970. – 112с. : ил.
534311
  Мезенцев В.А. Земля неразгаданная / В.А. Мезенцев. – М, 1983. – 255с.
534312
  Сосенко М.Е. Земля нечерная моя / М.Е. Сосенко. – М., 1981. – 78с.
534313
  Ефетов М.С. Земля Новгородская / М.С. Ефетов. – М, 1983. – 127с.
534314
  Падерин Г.Н. Земля новых адресов / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1961. – 183с.
534315
  Моэм В.С. Земля обетованная / В.С. Моэм. – М, 1958. – 99с.
534316
  Брэгг М. Земля обетованная / М. Брэгг. – Москва, 1985. – 363с.
534317
  Шефер Юрген Земля обетованная : экономика / Шефер Юрген, Ферри Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
534318
  Колесников Ю.А. Земля обетованная...Роман. : роман / Ю.А. Колесников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
534319
  Хохлачова Лилия Земля обетованная: дорога в Рай // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
534320
   Земля Обітована - безвізова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 73 : Фото
534321
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1927. – 107 с.
534322
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 88 с.
534323
  Мариненко Ю. Земля обітована (повість Олександра Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 182-192.
534324
  Колесников Ю.А. Земля обітованна...Роман. / Ю.А. Колесников. – Київ, 1979. – 286с.
534325
  Колесников Ю.А. Земля обітованна: Роман. / Ю.А. Колесников. – Харків, 1980. – 304 с.
534326
   Земля Олонхо.. – М., 1964. – 96с.
534327
  Стриженюк С. Земля орлів / С. Стриженюк. – Одеса, 1960. – 104с.
534328
  Ефетов М.С. Земля отцов - земля детей / М.С. Ефетов. – М, 1978. – 96с.
534329
  Бытовой С.М. Земля отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1944. – 72с.
534330
  Яновский Ю. Земля отцов / Ю. Яновский. – Москва, 1944. – 152 с.
534331
  Апресян В.З. Земля отцов : док. повесть / В. Апресян. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 227 с.
534332
  Никитин В.М. Земля отцов / В.М. Никитин. – Пермь, 1958. – 112с.
534333
  Герасименко Ю.Г. Земля отцов : стихи / Ю.Г. Герасименко. – Москва, 1960. – 96 с.
534334
  Коляструк Н.Д. Земля отцов / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1964. – 324с.
534335
  Петров И.Ф. Земля отцов / И.Ф. Петров. – Омск, 1974. – 192с.
534336
  Семенов В.В. Земля отцов / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
534337
  Блинов В.И. Земля отцов / В.И. Блинов. – Ярославль, 1977. – 23с.
534338
  Акобиров Ю. Земля отцов : роман / Ю. Акобиров ; авториз. пед. с тадж. О. Марковой и Г. Маркова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381 с.
534339
  Акобиров Ю. Земля отцов : романы / Ю. Акобиров. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 416 с.
534340
  Тетцоев Т.Г. Земля отцов и сыновей : стихи и поэмы / Таймураз Тетцоев ;. – Москва : Современник, 1974. – 63 с.
534341
  Фролов Л.А. Земля отцов. / Л.А. Фролов. – М, 1971. – 151с.
534342
  Мережников Н.Я. Земля отцов. / Н.Я. Мережников. – М., 1975. – 110с.
534343
  Джумагельдієв Т. Земля пам"ятає все : роман и повести / Таркиш Джумагельдієв;. – Київ, 1982. – 280 с.
534344
  Данилов А.Е. Земля первого салюта / А.Е. Данилов. – М, 1979. – 97с.
534345
  Мурзиди К.П. Земля первой любви / К.П. Мурзиди. – Москва, 1964. – 272с.
534346
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1981. – 254 с.
534347
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 404 с.
534348
  Семчик В. Земля під охороною закону // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
534349
  Юсифли А. Земля Победы : стихи / Алияр Юсифли; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 80 с.
534350
  Калєтнік І. Земля повинна належити народу України // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 32-38.
534351
  Гинев Р. Земля под буркой. Наброски. / Р. Гинев. – Махачкала, 1973. – 114с.
534352
   Земля под колесами : ( Транспорт и охрана природы). – Москва : Знание, 1975. – 96с. – (Человек и природа)
534353
  Дрозд В.Г. Земля под копытами / В.Г. Дрозд. – Москва, 1983. – 398 с.
534354
  Шепард Ф. Земля под морем / Ф. Шепард. – М, 1964. – 252с.
534355
  Митрошенков В.А. Земля под небом / В.А. Митрошенков. – Москва, 1981. – 271с.
534356
  Митрошенков В.А. Земля под небом: Хроника жизни Ю. Гагарина / В.А. Митрошенков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 458с.
534357
  Титов Ростислав Юрьевич Земля под ногами : Роман / Титов Ростислав Юрьевич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с.
534358
  Нийт Э. Земля полна открытий : стихи и поэма / Эллен Нийт ; авториз. пер. с эст. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1964. – 92 с.
534359
  Джумагельдиев Т. Земля помнив все. : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1978. – 462 с.
534360
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 332 с.
534361
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1980. – 414 с.
534362
   Земля потомков Ермака.. – Иркутск, 1982. – 255с.
534363
  Ватаману Ион Земля поэта : соврем. молд. поэзия / Ватаману Ион; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 131 с.
534364
  Лесневский С.С. Земля поэта / С.С. Лесневский. – Москва : Правда, 1987. – 46 с.
534365
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 511 с.
534366
  Чуяко Д.Б. Земля предков : стихи / Джафар Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1982. – 48 с.
534367
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1985. – 464 с.
534368
  Славински П. Земля преображенная. / П. Славински. – София, 1960. – 327с.
534369
  Шебалин Ю.А. Земля просторов и подвигов / Ю.А. Шебалин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 304 с.
534370
   Земля Псковская. – Ленинград, 1972. – 190 с.
534371
  Арзуманян С.Х. Земля пылала / С.Х. Арзуманян. – Минск : Беларусь, 1974. – 283 с. – (Мемуары)
534372
  Иванченко А.С. Земля пяти солнц / А.С. Иванченко. – М, 1985. – 253с.
534373
  Ткаченко В.Д. Земля радіє сонцю : поезії / Валентина Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
534374
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1979. – 160с.
534375
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
534376
  Кошечкин Сергей Земля родимая / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1948. – 42с.
534377
  Азер-оглу Б. Земля Родины : стихи и поэма ["Песня ашуга"] : пер. с азерб. / Б. Азер-оглу. – Москва : Советский писатель, 1958. – 106, [5] с.
534378
  Рамазанов Г.З. Земля родная : стихи / Г.З. Рамазанов. – Уфа, 1954. – 72 с.
534379
  Кузнецов Е. Земля родная / Е. Кузнецов. – Сталино, 1954. – 56с.
534380
  Помозов Ю.ф. Земля родная / Ю.ф. Помозов. – Л., 1955. – 360с.
534381
  Лузгин В.Ф. Земля родная / В.Ф. Лузгин. – М., 1960. – 108с.
534382
  Ромадин Н.М. Земля родная / Н.М. Ромадин. – Москва, 1971. – 86с.
534383
  Лихачев Д.С. Земля родная : (Кн. для учащихся) / Д.С. Лихачев / Д.С. Лихачев. – Москва, 1983. – 256с.
534384
  Алешкин А.В. Земля родная песни мне дала : (очерк творчества И.М. Девина) / А.В. Алешкин ; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1973. – 118 с.


  Девин Илья Максимович (20.07.1922—13.11.1998) — мокшанский писатель (поэт и прозаик). Родился в селе Старая Теризморга, ныне входящем в состав Старошайговского района Мордовии. Участник Великой Отечественной войны. Автор поэм «Инженеронь сёрмат» ...
534385
   Земля родная.. – М.-Л., 1939. – 284с.
534386
   Земля родная.. – М., 1952. – 80с.
534387
   Земля родная.. – Челябинск, 1958. – 324с.
534388
   Земля родная.. – Чита, 1967. – 10с.
534389
  Зурба А.П. Земля родниковая : повести и рассказы / А.П. Зурба. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с.
534390
  Михайлов Н.Н. Земля русская / Н.Н. Михайлов, 1947. – 295с.
534391
   Земля Русская.. – Москва-Л.
11. – 1944. – 72с.
534392
  Васильев И.А. Земля русская: (В памяти живут люди). / И.А. Васильев. – Ленинград, 1983. – 464с.
534393
  Кожевникова Екатерина Земля рыбаков и фьордов : география. Лофотенские острова / Кожевникова Екатерина, Миловский Алекс // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40-44 : Фото
534394
  Горышин Г.А. Земля с большой буквы / Г.А. Горышин. – Москва-Л., 1963. – 304с.
534395
  Заплавный С.А. Земля с надеждой / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1975. – 351с.
534396
  Тимуров Р.М. Земля самаркандская / Р.М. Тимуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 33с.
534397
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / В.А. Обручев. – Одесса : Маяк, 1986. – 247с. – (Морская библиотека)
534398
  Обручев В.А. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Архангельск, 1990. – 373-624с.
534399
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / Владимир Обручев. – Москва : АСТ, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-17-011986-8
534400
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Ленинград-Москва, 1935. – 316с.
534401
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1953. – 295с.
534402
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1957. – 287с.
534403
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1982. – 304с.
534404
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман: Для сред. и ст. шк. возраста / В.А. Обручев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 284с.
534405
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман, рассказы и повести. / В.А. Обручев. – Томск, 1991. – 398с.
534406
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман. / В.А. Обручев. – Москва, 1978. – 236с.
534407
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония / В.А. Обручев. – Ашхабад, 1988. – 572с.
534408
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония : научно-фантастические романы. / В.А. Обручев. – Москва : Наука, 1990. – 558с.
534409
  Коссио В.М. Земля Сахария : [роман] ; пер. с испанского / В.М. Коссио. – Москва : Прогресс, 1974. – 166 с.
534410
  Коссио В.М. Земля Сахария / В.М. Коссио. – Москва, 1974. – 166с.
534411
  Чистяков А.Ф. Земля свиданий. / А.Ф. Чистяков. – Л., 1971. – 79с.
534412
  Кожевников С.Е. Земля Сибирская / С.Е. Кожевников. – М., 1958. – 48с.
534413
  Укачин Б.У. Земля синего неба : стихи / Борис Укачин; пер. с алт. Б.Слуцкого. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
534414
  Василенко А. Земля скарбів / А. Василенко. – Київ, 1992. – 48с. – (Бібліотека українця ; N 2 ; 1 серія)


  Книга у малюнках - комікси.
534415
  Шаров Е.Л. Земля служит человеку / Е.Л. Шаров, Н.А. Титаренко. – М., 1986. – 98с.
534416
   Земля советская, родная.. – М., 1960. – 32с.
534417
   Земля Советская.. – М.-Л., 1950. – 514с.
534418
  Сат-Ок Земля Соленых Скал / Сат-Ок. – Москва, 1964. – 222с.
534419
  Сат-Ок Земля Соленых Скал. Таинственные следы / Сат-Ок. – Калининград, 1989. – 283 с.
534420
  Сат-Ок Земля солоних скель / Сат-Ок. – К., 1960. – 235с.
534421
  Каганець І. Земля Сонячного Вепра: Борія, Гіперборія, Вишня Борія // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 43-52
534422
  Вайсман Е. Земля соя / Е. Вайсман. – Калининград, 1964. – 40с.
534423
  Ткаченко А.С. Земля среди шторма / А.С. Ткаченко. – М., 1966. – 272с.
534424
  Руя В. Земля стрелков : патетич. мозаика / Валдис Руя; вольн. пер. с латыш. С.Христовского. – Рига : Авотс, 1984. – 117 с.
534425
  Сидоренко Н.Н. Земля судьбы моей... / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1963. – 142с.
534426
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.1 : Земля в світових просторах. Вулканічні явища. Землетруси. Суходил. – 1928. – 97с.
534427
   Земля та її життя. – Х.
2. – 1928. – 51с.
534428
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.3 : Океани та моря. – 1928. – 50с.
534429
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.4 : Атмосфера. Клімат. – 1928. – 43 с.
534430
   Земля та її походження.. – Х.
1. – 1928. – 43с.
534431
  Маракулін П.П. Земля та раціональне її використання / П.П. Маракулін. – К., 1983. – 64с.
534432
  Терехов В.П. Земля Тавриды / В.П. Терехов. – К., 1982. – 94с.
534433
  Адамович Б.С. Земля твоїх звершень : учням про Прод. прогр. СРСР / Б.С. Адамович. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94 с., 8 арк. іл. : іл.
534434
  Софронов А.В. Земля твоя / А.В. Софронов. – Москва, 1980. – 415с.
534435
  Пахневич Алексей Земля тетануров : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 110-117 : Фото, карта
534436
  Уорд Б. Земля только одна / Б. Уорд. – Москва : Прогресс, 1975. – 319с.
534437
  Делюсин Л.П. Земля тому, кто ее обрабатывает / Л.П. Делюсин. – М., 1961. – 120с.
534438
   Земля Тюменская : каталог. – Тюмень, Москва : Министерство культуры СССР, 1977. – [64] с.
534439
  Комаров В.И. Земля у двух океанов / В.И. Комаров. – Владивосток, 1975. – 159с.
534440
  Вергасов И.З. Земля у нас одна / И.З. Вергасов. – Київ, 1965. – 525с.
534441
  Моргун А.Д. Земля у нас одна... / А.Д. Моргун, В.Н. Жуляев. – К., 1986. – 140с.
534442
  Мисько П.А. Земля у нас такая : повести / Павел Мисько ; пер. с белорус.,авт. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 224 с.
534443
  Дмитриев Ю.Д. Земля у нас только одна / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1979. – 118,9с.
534444
  ЄремезінаТ Земля у пошуках призначення // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.20-22. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
534445
  Гор Альберт Земля у рівновазі. Екологія і людський дух = Earth in the balance. Ecology and the Huiman Spirit. : Пер. з англ. / Гор Альберт; Наук.-ред.рада укр. вид.: В.Вовк, С.Семенець.;ВГО "Україна.Порядок ден. на ХХІ ст. Ін-т стал. розвитку, Ін-т Інф. сусп. – Киев : Інтелсфера, 2001. – 404с. – ISBN 966-95735-5-6
534446
  Кулинич А. Земля у спадок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 42-43
534447
  Бибка Т. Земля у спадок. Складнощі процедури оформлення права власності // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 14-15
534448
  Кулик Ю. Земля у спадок. що робити: спадкодавець розпочав процедуру приватизації земельної ділянки та не завершив її - помер? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 41-44
534449
  Нелеп В.М. Земля України і здоров"я нації / В.М. Нелеп, Л.В. Бойко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.20-26. – ISSN 2221-1055
534450
   Земля Улыпа.. – М., 1971. – 208с.
534451
   Земля Улыпа.. – М., 1980. – 447с.
534452
  Ткаченко Г. Земля уникне бюрократії та корупції // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 10


  З 1 січня державні акти скасовуються, а перехід прав на ділянки реєструватимуть нотаріуси.
534453
   Земля Федора Абрамова : сборник. – Москва : Современник, 1986. – 398, [1] с.
534454
  Рибалко К. Земля фермерського господарства: матеріальні та процесуальні акценти / К. Рибалко, К. Брек // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 5 (43), травень. – С. 39-44
534455
  Есипов В.К. Земля Франца-Иосифа / В.К. Есипов. – Архангельск, 1935. – 74 с. – (Острова Советской Арктики)
534456
  Бондаренко К. Земля цадиков // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 56-60
534457
  Виноградов С. Земля цветет : стихи / С. Виноградов. – Воронеж : Воронежское обласное книгоиздательство, 1951. – 66, [2] с.
534458
   Земля целинного подвига.. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
534459
  Большаков Л.Н. Земля Чердинцева / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1987. – 158с.
534460
  Чумаченко А. Земля через призму закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-46.
534461
  Джейкобс Шэрон Земля через фотообъектив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 32 : фото
534462
  Сорока С. Земля чк суспільне надбання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
534463
  Клименко Я.Д. Земля чудес / Я.Д. Клименко. – К., 1960. – 123с.
534464
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – М, 1964. – 192с.
534465
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – Ленинград, 1969. – 208с.
534466
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – Л, 1979. – 207с.
534467
   Земля щедрая и скупая. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
534468
  Шесталов Ю. Земля Югория / Ю. Шесталов. – М., 1985. – 127с.
534469
   Земля як антидепресант // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 10 : фото
534470
  Дієсперов В.С. Земля як головний природний ресурс сільських територій і країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 102-109
534471
  Макаренко О.Ю. Земля як об"єкт використання для надрокористування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
534472
  Дрозд О.Ю. Земля як об"єкт земельних відносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 24-27.
534473
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
534474
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
534475
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України / М.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 176 с. – Бібліогр.: с. 150-175. – ISBN 978-966-667-640-8.


  У пр. № 1739457 напис: Вельмишановній Нелі Юріївні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
534476
  Носік В.В. Земля як об"єкт права власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-40. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено актуальним питанням законодавчого визначення і закріплення поняття землі як юридичної категорії. Розглядаються проблеми правового режиму землі як об"єкта права власності Українського народу, правового режиму земельних ділянок як об"єктів ...
534477
  Настіна О.І. Земля як об"єкт права державної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 191-195.
534478
  Сидор В.Д. Земля як об"єкт правового регулювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 167-171
534479
  Ігнатова Л.Р. Земля як об"єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 70-76
534480
  Момотюк А.П. Земля як основний засіб виробництва у сільському господарстві // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
534481
  Настечко К.О. Земля як природний ресурс у правовому регулюванні земельних відносин в Україні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 122-129
534482
  Бондар О.Г. Земля як суб"єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
534483
  Головченко В. Земля як унікальний об"єкт правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 1992-9277
534484
  Блум Р.Д. Земля янтарная.Книга о Латвии / Р.Д. Блум. – М, 1965. – 160с.
534485
  Татаренко Л.С. Земля Ярославны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1980. – 413с.
534486
  Лера А.М. де Земля, где умереть / А.М. де Лера. – Москва, 1972. – 287с.
534487
  Шиманский М.Н. Земля, где я живу / М.Н. Шиманский. – Минск, 1980. – 95с.
534488
  Тендюк Леонід Михайлович Земля, де починаються дороги : Повість та оповідання: Для сер. і ст. шк. віку / Тендюк Леонід Михайлович; Іл. Євген Котляр. – Київ : Веселка, 1975. – 189с. : іл.
534489
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1972. – 750с.
534490
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1973. – 720с.
534491
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 703с.
534492
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1976. – 704с.
534493
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1984. – 688с.
534494
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1989. – 699с.
534495
  Воробйов Є.З. Земля, до запитання / Є.З. Воробйов. – Київ, 1986. – 653с.
534496
  Джеффрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение / Г. Джеффрис. – Москва : Иностранная л-ра, 1960. – 485с.
534497
  Белоусов В.В. Земля, её строение и развитие / В.В. Белоусов. – Москва : АН СССР, 1963. – 152 с. : ил., карт.; 3 л. схем. и карт. – Библиогр.: с. 150-151. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
534498
  Бончковский В.Ф. Земля, ее фигура и физические свойства : Современные взгляды в историческом развитии / В.Ф. Бончковский, Ф.Д. Бублейников; Ред. Зисман Г.А. – Москва : Госиздат технико-теоретической лит-ры, 1956. – 252с.
534499
  Пойнтинг Дж. Земля, ее форма, размеры, вес и вращение / Дж. Пойнтинг; под ред. А.Р. Орбинского. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 84 с.
534500
  Малохаткин И.И. Земля, зажженная росой. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1966. – 60с.
534501
  Осадчук П.І. Земля, зігріта любов"ю : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1978. – 126 с.
534502
  Коняев Н.М. Земля, которая помнит все. / Н.М. Коняев. – Л, 1982. – 175с.
534503
  Ризов Д.Г. Земля, которую я любил / Д.Г. Ризов. – Пермь, 1968. – 36с.
534504
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 270 с.
534505
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва : Наука, 1967. – 252 с.
534506
  Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы / Й. Дворжак. – Пер.с чешского. – Киев : Вища школа, 1989. – 236с.
534507
  Фотьев Н.И. Земля, на которой стою / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1973. – 240с.
534508
  Ман Денис Земля, наближена до неба // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
534509
  Лиханов А.А. Земля, омытая дождем : повести и рассказы / А.А. Лиханов. – Хабаровск, 1982. – 544 с.
534510
  Сычев П.А. Земля, омытая кровью / П.А. Сычев. – Владивосток, 1973. – 582 с.
534511
  Грушкін В. Земля, оспівана Тарасом / В. Грушкін. – Київ, 1961. – 128с.
534512
  Адаров А. Земля, поднятая к солнцу : стихи : авториз. пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советский писатель, 1964. – 99 с.
534513
  Сулейменов О. Земля, поклонись человеку! / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1967. – 47с.
534514
  Моренець В. Земля, полита кров"ю / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля ; передм. В. Жежера ]. – Київ : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Український пріоритет, 2013. – 366, [2] с. : портр., фот. – Покажч.: с. 355-358. – Бібліогр.: с. 359-365. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-966-2669-28-8
534515
  Ткачук А. Земля, село, люди : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / [Ткачук Анатолій]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 61, [3] с. : іл, табл. – ISBN 978-966-8312-60-1
534516
  Синягин И.И. Земля, устремленная в будущее / И.И. Синягин. – М, 1978. – 111с.
534517
  Адамов А.М. Земля, уходящая в небо : стихи / Адам Адамов ; [худож. А. Мухина]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с. : ил.
534518
   Земля, экология, перестройка. – Москва : Книга, 1989. – 79 с. – ISBN 5-212-00354-7
534519
  Дарда В. Земля, яку сходив Тарас / В. Дарда. – Київ, 1961. – 76с.
534520
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М., 1953. – 488с.
534521
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
1. – 1953. – 84с.
534522
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
2. – 1953. – 80с.
534523
  Лі Гі Єн Земля. / Лі Гі Єн. – К., 1954. – 460с.
534524
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392 с.
534525
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845 с.
534526
  Кобилянська О.Ю. Земля. Людина : для ст. шк. віку / Ольга Кобилянська ; [передм.: О.М. Колінченко]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 365, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики ; Обов"язкова програма. 10 клас). – ISBN 978-617-592-066-4
534527
  Язвицкий В. Земля. что мы о ней знаем. / В. Язвицкий. – М., 1925. – 56с.
534528
  Костин И. Земля: вариантов нет, но есть нюансы // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  "Купля-продажа земли в Украине прописана обязательным условием Соглашения об ассоциации с ЕС, есть этот пункт и в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Причем практическая реализация данного положения должна начаться совсем скоро — в мае этого года. ...
534529
  Покровский А.В. Земля: взгляд с неба / А. Покровский. – Москва : Мысль, 1988. – 170 с.
534530
  Свереда З. Земля: дар чи товар // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 83-93. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
534531
   Земля: Договори, суд, законодавство : науково- практичний посібник / Фурса С.Я [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – вид. 3-тє, перер. та доп. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 832с. – (Правова допомога). – ISBN 978-966-8721-82-5
534532
  Романенко А. Земля: ціна реформ // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 34-35
534533
  Кабардін С.О. Земляк Василь Сидорович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 123. – ISBN 978-966-372-083-8
534534
  Санд Ж. Земляк Вильпре : 9товарищ круговых поездок по Франции) / Ж. Санд; ЖоржЗанд; Пер. с франц. Л.А. Сац. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 455 с. – (Дешевая библиотека классиков)
534535
  Опанасюк А. Земляк из когорты великих // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 256-264. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Джозеф Конрад и Украина.
534536
  Опанасюк О. Земляк із когорти великих. Джозеф Конрад і Україна // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 252-260. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Син польського повстанця, уродженець України, він служив матросом у Франції, став капітаном британського флоту і, нарешті, класиком англомовної літератури – все це він: Джозеф Конрад, знаний під таким ім’ям у всьому світі наш земляк Юзеф ...
534537
  Коничев К.И. Земляк Ломоносова. Повесть о Федоте Шубине / К.И. Коничев. – Архангельск, 1950. – 136с.
534538
  Суров А. Земляк президента. / А. Суров. – М, 1950. – 128с.
534539
  Долд С. Землякам Ильича / С. Долд. – Саратов, 1964. – 24с.
534540
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – Москва, 1946. – 96с.
534541
  Бездомный Б. Земляки : избран. стихотворения / Борис Бездомный. – Харьков : Обласное издание, 1947. – 78 с.
534542
  Шерышев П. Земляки / П. Шерышев. – Владимир, 1952. – 48с.
534543
  Субботин Ф.Е. Земляки / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1953. – 101с.
534544
  Селянкин О.К. Земляки / О.К. Селянкин. – Молотов, 1953. – 96с.
534545
  Ольхин Б.Е. Земляки / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1957. – 182с.
534546
  Кочевський В.В. Земляки : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1957. – 104 с.
534547
   Земляки. – Тюмень, 1957. – 47с.
534548
  Челидзе О.С. Земляки : поэмы / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 46 с.
534549
  Фарфель Ф. Земляки / Ф. Фарфель, Ф. Самойлов. – Ленинград, 1958. – 192с.
534550
  Самойлов Н Ф. Земляки / Н Ф. Самойлов, . – Москва : Советский писатель, 1958
534551
  Фейгин Э.А. Земляки / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1961. – 59с.
534552
  Вересов А.И. Земляки / А.И. Вересов. – Ленинград, 1962. – 160с.
534553
  Игнатьев И.И. Земляки / И.И. Игнатьев. – Барнаул, 1962. – 20с.
534554
  Буханов В.С. Земляки / В.С. Буханов. – М, 1964. – 61с.
534555
  Алешин Н.П. Земляки : На перепутье ; Проня Девяткин : повести / Н.П. Алешин ; ил.: В. Фесюн. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1965. – 182 с. : ил.
534556
  Агиш Сагит Земляки : повести и рассказы / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 334 с.
534557
  Абдуллин Х. Земляки : роман / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. С. Никитина. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 163 с. : ил.
534558
  Шукшин В.М. Земляки / В.М. Шукшин. – М, 1970. – 208с.
534559
  Смирнов И.А. Земляки / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 144с.
534560
  Мавроди И.В. Земляки / И.В. Мавроди. – Одесса, 1972. – 157с.
534561
  Полянский Е.И. Земляки : Новая книга стихов / Е.И. Полянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 95с.
534562
  Тучков И.Н. Земляки / И.Н. Тучков. – Симферополь, 1974. – 111с.
534563
  Грязев В.Н. Земляки / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1976. – 271с.
534564
  Гельбак П.А. Земляки / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1976. – 383 с.
534565
  Рабинков Г.Б. Земляки / Г.Б. Рабинков. – Москва, 1977. – 240 с.
534566
  Семар Г.М. Земляки / Г.М. Семар. – М., 1982. – 48с.
534567
  Кукушкин В.Н. Земляки / В.Н. Кукушкин. – Л, 1983. – 431с.
534568
  Васильев И.А. Земляки / И.А. Васильев. – Москва, 1985. – 478с.
534569
  Золотухин В.С. Земляки / В.С. Золотухин. – М., 1987. – 45с.
534570
  Астраханцев А.И. Земляки : [повести] / Александр Астраханцев ; худож. В.А. Песегов. – Красноярск : Кн. изд-во, 1988. – 336 с. : ил. – (Современ. сиб. повесть)
534571
  Галуев А.Д. Земляки : повести, рассказы / А.Д. Галуев; пер. с осет. Г.Ковалевича. – Москва : Советский писатель, 1988. – 191 с.
534572
  Кандауров М И. Земляки / М И. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1989. – 254 с.
534573
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – Москва, 1989. – 558с.
534574
   Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. – Київ ; Суми : Собор, 2005-. – ISBN 966-7164-57-8
№ 3 : за 2005/2006р.р. – 2006
534575
  Заліщук Л. Земляки вшановують пам"ять Великого Українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  До 140-річчя від дня народження Івана Огієнка.
534576
  Овечкин Л.Н. Земляки земляне / Л.Н. Овечкин. – Алма Ата, 1989. – 54с.
534577
  Моренець В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля]. – Київ ; Вінниця : Іст. клуб "Холодний Яр" ; Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 252, [4] с. : іл. – Фотодок.: с. 227-252. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-617-533-070-8
534578
  Иванов Г. Земляки мои / Г. Иванов. – Тула, 1967. – 36с.
534579
  Смердов А Земляки мои! / А Смердов. – Москва, 1974. – 374с.
534580
  Сысойков М.П. Земляки мои, северяне / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1986. – 238с.
534581
   Земляки про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 138-143


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
534582
  Ушаков Н.Н. Земляки. / Н.Н. Ушаков. – К., 1937. – 59с.
534583
  Чмыхало А. Земляки. / А. Чмыхало. – Абакан, 1951. – 56с.
534584
   Земляки.. – Калуга, 1963. – 215с.
534585
   Земляки.. – Свердловск, 1969. – 192с.
534586
  Щукин В.В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало XX вв.) / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк ; [науч. ред. Н.Н. Шитюк] ; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 350, [3] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-350. – ISBN 978-966-8592-52-2
534587
  Коноплин Н.Т. Земляки: повести / Н.Т. Коноплин. – переизд. – Воронеж, 1981. – 280с.
534588
  Грюнберг Николай Земляная армия / Грюнберг Николай, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 78-79 : рис.
534589
  Давыдович С.С. Земляная груша / С.С. Давыдович. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 93 с.
534590
  Бейсенбиев Е.Б. Земляная груша (топинамбур) : топинамбур : агробиологические особенности и промышленно-техническое значение земляной груши / Е.Б. Бейсенбиев ; Д.А. Зыков ; АН КАз.ССР. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1947. – 78 с. – Библиогр.: с. 76-77
534591
  Татаренко Л.С. Земляне / Л.С. Татаренко. – Москва, 1972. – 96с.
534592
  Козырь Л.И. Земляне / Л.И. Козырь. – М, 1980. – 72с.
534593
  Павлова М.А. Земляника / М.А. Павлова. – М., 1943. – 60с.
534594
   Земляника. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957. – 84с.
534595
  Шашкин И.Н. Земляника / И.Н. Шашкин. – М., 1957. – 119с.
534596
  Михайлов И.Г. Земляника / И.Г. Михайлов. – Л, 1961. – 96с.
534597
  Александров И.В. Земляника : стихи / Александров И.В. ; [илл. Е.В. Гаврилин]. – Тула : Приок. кн. изд., 1966. – 88 с.
534598
  Саулов А.П. Земляника / А.П. Саулов. – Кемерово, 1967. – 80с.
534599
  Якубовский А.П. Земляника в снегу / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1981. – 415с.
534600
  Ярков А. Земляника из черепа трудармейца (о немцах Киргизской ССР в контексте 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 66-88. – ISSN 1810-228Х
534601
  Мальтинский Х.И. Земляника на ладони : стихи / Хаим Мальтинский ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 160 с.
534602
  Сухов Ф.Г. Земляника на снегу / Ф.Г. Сухов. – М, 1979. – 304 с.
534603
  Бухар А. Земляника поспела / А. Бухар. – М, 1974. – 16с.
534604
  Катинская Ю.К. Земляника. / Ю.К. Катинская. – Л-М, 1961. – 166с.
534605
  Близнець В.С. Землянка : повість / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1966. – 227 с.
534606
  Близнец В.С. Землянка / В.С. Близнец. – Москва, 1969. – 174с.
534607
  Митяев А.В. Землянка / А.В. Митяев. – Москва, 1980. – 16с.
534608
   Землянка.. – М., 1973. – 80с.
534609
  Бондаренко Д. Землянкове будівництво доби грецької колонізації у Нижньому Побужжі: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 5-15. – ISSN 1998-4634
534610
  Асаев А. Земляное притяжение : роман / А. Асаев; А. Асеев ; пер. с марий. В. Чубаковой. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 272 с.
534611
  Шутак В.И. Земляные блошки (Coleoptera, chrysomelidae, halticinae) Башкирии и Южного Урала. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Шутак В.И.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 15л.
534612
  Рахимбердиева Н.А. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Самаркандской области. (Видовой состав, экология и хоз. значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Рахимбердиева Н.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 27л.
534613
  Аванесова Г.А. Земляные блошки Узбекистана : автореф. дис ... канд. биол. наук / Аванесова Г.А. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 20 с.
534614
  Жуков В.Ф. Земляные работы при устройстве фундаментов и оснований в области вечной мерзлоты / В.Ф. Жуков. – Москва-Ленинград, 1946. – 142с.
534615
  Сат-Ок Землята на солених скали / Сат-Ок. – София, 1972. – 243с.
534616
  Болт Б.А. Землятресения / Б.А. Болт. – Москва : Мир, 1981. – 256с.
534617
   Землятрясения в Среденй Азии.. – Ташкент, 1967. – 164с.
534618
  Лукашевич М. Земляцтва як елемент структури громадянського суспільства в Україні: політичний дискурс / М. Лукашевич, М. Бурмака // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 370-379. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
534619
  Мокляк В. Земляцтва як одна із форм студетського самоврядування університетів України (друга половина XIX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 54. – С. 118-121. – ISSN 2075-1478


  У правилах для студентів Університету Св. Володимира (1870) заборонялися гуртки, земляцтва, студентські депутати, допоміжні каси тощо.
534620
  Гончарова Н. Земляцькі організації вузівської молоді на Наддніпрянщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 112-116. – ISBN 966-8653-41-6


  "На початку 1901 р. Російську імперію сколихнув студентський страйк всеросійського маштабу: 11 січня було опубліковано постанову про віддання у солдати 183-х студентів Київського ...
534621
  Кеккелєв Л. Землячок // Діти фортеці / О. Махнач. – Київ, 1982. – С. 152-277
534622
  Ковпаненко Н. Земмер Всеволод Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 226-231. – ISBN 966-02-3529-1
534623
  Половко І.К. Земна атмосфера і погода / І.К. Половко. – К., 1955. – 36с.
534624
  Дениско Л.І. Земна висота / Л.І. Дениско. – Київ, 1984. – 151 с.
534625
  Дмитерко Л.Д. Земна вісь / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1977. – 71 с.
534626
  Бондарчук В.Г. Земна коpа, її стpуктуpа i pозвиток / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська Укpаїна, 1959. – 24с.
534627
  Тутковський П. Земна кора / П. Тутковський. – К., 1919. – 16с.
534628
  Чернявський М.А. Земна могуть : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Дніпро, 1969. – 158 с.
534629
   Земна нев"януча краса.. – К., 1986. – 454с.
534630
  Кащук Н.О. Земна орбіта : нариси / Н.О. Кащук. – Київ, 1972. – 119 с.
534631
  Пестушко Валерій Земна поверхня осідає // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 30
534632
  Яринич В.М. Земна сповідь / В.М. Яринич. – К., 1971. – 47с.
534633
  Синякевич І.М. Земна цивілізація у XXI столітті: проблеми світового і національного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 19-23. – ISSN 1991-606X
534634
  Жарков Н С. Земная атмосфера / Н С. Жарков, . – М.-Л., 1931. – 136с.
534635
  Поленок Е.Т. Земная быль / Е.Т. Поленок. – Донецк, 1963. – 76с.
534636
  Найдич М.Я. Земная волна / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1960. – 114с.
534637
  Малохаткин И.И. Земная высота. Стихи и поэма. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1981. – 143с.
534638
  Ситникова В.А. Земная душа / В.А. Ситникова. – Киров, 1980. – 47с.
534639
   Земная жизнь Іисуса Христа. Рассказы для детей.. – М., 1990. – 72с.
534640
  Грязев В.Н. Земная звезда / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1970. – 142с.
534641
  Великанов В.Д. Земная звездочка / В.Д. Великанов. – Москва, 1967. – 272с.
534642
  Фомин С.Д. Земная зыбь / С.Д. Фомин. – Москва-Птгр, 1924. – 123с.
534643
  Байзаков Т. Земная карусель : стихи / уменбай Байзаков ; пер. с кирг. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 87 с.
534644
  Смирнов В.П. Земная колокольня / В.П. Смирнов. – Москва, 1986. – 108с.
534645
  Поделков С.А. Земная колыбель / С.А. Поделков. – Москва, 1984. – 192 с.
534646
  Семынин П.А. Земная колыбель. / П.А. Семынин. – М., 1959. – 72с.
534647
  Гапеев А.А. Земная кора / А.А. Гапеев. – М.-Л., 1931. – 40с.
534648
   Земная кора. – М., 1957. – 787с.
534649
  Резанов И.А. Земная кора / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1974. – 159с.
534650
   Земная кора Болгарии. – М., 1987. – 110с.
534651
  Беляевский Н.А. Земная кора в пределах территории СССР / Н.А. Беляевский. – Москва : Недра, 1974. – 280 с. : ил., черт., карт.; 2 л. черт. и карт. – Библиогр.: с. 259-272
534652
   Земная кора восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 231с.
534653
  Бабаян Г.Д. Земная кора восточной части Сибирской платформы / Г.Д. Бабаян, К.Б. Мокшанцев, В.Ф. Уаров ; отв. ред. Н.Я. Беляевской ; Ан СССР, Сибир. отд-ние, Якуб. фил., Ин-т геологтт. – Новосибирск : Наука, 1978. – 55 с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 53-55
534654
  Дедеев А В. Земная кора Европейского Северо-Востока СССР / А В. Дедеев, И.В. Запорожцева. – Ленинград : Наука, 1985. – 97с.
534655
  Перельман А.И. Земная кора и биосфера / А.И. Перельман. – М., 1985. – 47с.
534656
   Земная кора и верхи мантии Урала. – Свердловск, 1976. – 99с.
534657
   Земная кора и верхняя мантия. – Москва : Мир, 1972. – 640с.
534658
  Белоусов В.В. Земная кора и верхняя мантия материков : результаты исследований по международным геофизическим проектам / В.В. Белоусов. – Москва : Наука, 1966. – 124 с.
534659
  Белоусов В.В. Земная кора и верхняя мантия материков / В.В. Белоусов. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
534660
  Белоусов В.В. Земная кора и верхняя мантия океанов : результаты исследований по международным геофизическим проектам / В.В. Белоусов ; Междуведомственный геофизич. комитет при Президиуме АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 256 с. : ил. + 3 вкл. л.
534661
   Земная кора и верхняя мантия Памира, Гималаев и Южного Тянь-Шаня. – Москва : Наука, 1984. – 160с.
534662
   Земная кора и верхняя мантия Средней Азии. – Москва : Наука, 1977. – 211с.
534663
   Земная кора и верхняя мантия Таджикистана. – Душанбе, 1981. – 283с.
534664
  Щербаков Д.И. Земная кора и геологические процессы / Д.И. Щербаков, Ф.Д. Бублейников. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 312с.
534665
  Горшков Г.П. Земная кора и её движения / Г.П. Горшков. – Москва : Знание, 1970. – 32с.
534666
   Земная кора и история развития Средиземного моря. – М., 1982. – 204с.
534667
   Земная кора и история развития Черноморской впадины. – Москва : Наука, 1975. – 358с.
534668
  Балеста С.Т. Земная кора и магматические очаги областей современного вулканизма / С.Т. Балеста ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 134 с. – Библиогр.: с. 115-132
534669
   Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтийского щита. – Л., 1983. – 304с.
534670
  Никифоров П.М. Земная кора и революциия в ней / П.М. Никифоров. – М.-Л., 1931. – 12с.
534671
   Земная кора и структуры рудных полей Урала по геофизическим данным. – Свердловск, 1981. – 107с.
534672
  Строев П.А. Земная кора краевой зоны Антарктиды / П.А. Строев. – М., 1967. – 68с.
534673
   Земная кора окраин материков и внутренних морей. – Москва : Наука, 1975. – 214с.
534674
  Жулонова И.Л. Земная кора Северо-Востока Азии в докембрии и фанерозое / И.Л. Жулонова. – М., 1990. – 301с.
534675
   Земная кора сейсмоактивных районов Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 230с.
534676
   Земная кора складчастых областей юга Сибири. – вып.2. – Новосибирск
1. – 1971. – 240с.
534677
   Земная кора складчатых областей юга Сибири. – Новосибирск, 1969. – 308с.
534678
   Земная кора складчатых областей юга Сибири. – Новосибирск
2. – 1971. – 117с.
534679
   Земная кора Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 287с.
534680
   Земная кора Центральной Атлантики. – М., 1987. – 131с.
534681
  Наливкин Д.В. Земная кора, её созидание и разрушение / Д.В. Наливкин. – Л., 1926. – 130с.
534682
   Земная краса. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
534683
   Земная краса. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
534684
  Антошкин Е.А. Земная красота : стихи / Евгений Антошкин ; [худож. Д. Утенков]. – Москва : Современник, 1976. – 111 с. : ил. – (Новинки "Современник")
534685
  Горбунов А. Земная красота : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 109-122. – ISSN 0027-8238
534686
  Беруолд Джули Земная мантия, или Сокровище для геохимиков // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 58 : рис.
534687
  Семенов В.Н. Земная ночь : драма в 5 книгах, переделанная из сочинений Рауха В. Семеновым. – Санкт-Петербург : В тип. III Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1835. – VI, [2], 139 с. – Без обл.


  Авт.: Раупах, Эрнст Вениамин (1784-1852)
534688
  Прайс Р. Земная оболочка: роман / Р. Прайс. – М., 1980. – 703с.
534689
   Земная орбита. – М., 1967. – 215с.
534690
  Егоренкова Г.И. Земная основа / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1987. – 190 с.
534691
  Брюсов В.Я. Земная ось : рассказы и драмматические сцены (1901-1906 г.) / Валерий Брюсов ; Виньетки Василия Милиоти. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1907. – X, [2], 166, [3] с. – Экз. в разных тип. переплетах
534692
  Брюсов В.Я. Земная ось : рассказы и драмматические сцены / Валерий Брюсов ; обл. и 7 рис. Альберто Мартини. – 3-е изд. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1911. – VIII, [4], 166, [1] с., [7] л. ил. – Экз. в разных тип. переплетах
534693
  Шмидт А.Р. Земная ось / А.Р. Шмидт. – Алма-Ата, 1980. – 72с.
534694
  Волгина Т.И. Земная ось / Т.И. Волгина. – Київ, 1983. – 63с.
534695
  Озеров Л.А. Земная ось / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 158с.
534696
  Семернин В.Н. Земная палуба. / В.Н. Семернин. – М., 1968. – 118с.
534697
  Землянский А.Ф. Земная песня / А.Ф. Землянский. – Москва : Воениздат, 1974. – 316 с.
534698
  Караславов С.Х. Земная песнь / С.Х. Караславов. – М., 1980. – 175с.
534699
  Зайцев Б.К. Земная печаль / Б.К. Зайцев. – Л., 1990. – 496с.
534700
  Маца К.А. Земная планетарная система (опыт исследования системной организации Земли) : монография / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2011. – 262, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-258 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2278-17-0


  В пр. №1707637 напис: Сергею Юрьевичу с искренним уважением. Подпись. 10.03.2012
534701
  Федоров Б.Г. Земная поверхность и проблемы планетарной геодинамики / Б.Г. Федоров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 214с.
534702
  Ауфдемкампе Йорн Земная прослушка. Континент на "прослушке" / Ауфдемкампе Йорн, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 38-47 : фото. – ISSN 1029-5828
534703
  Пашков Ю.В. Земная радость / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1959. – 51с.
534704
  Шогенцуков А.О. Земная радость : стихи и поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1977. – 240 с.
534705
  Никонычев Ю.В. Земная радость. : стихи / Ю.В. Никонычев. – Москва, 1978. – 72 с.
534706
  Казанский К.В. Земная рефракция над обширными поверхностями / К.В. Казанский. – Л, 1966. – 190с.
534707
  Лившиц С.Е. Земная сила / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1964. – 79с.
534708
  Дугаева А.К. Земная сила / А.К. Дугаева. – Чебоксары, 1981. – 29с.
534709
  Акулов И.И. Земная твердь : повесть, рассказы / И.И. Акулов. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
534710
  Колодный Л.Е. Земная трасса ракеты / Л.Е. Колодный. – Изд. 2-е, доп. – М., 1972. – 127с.
534711
  Жуков В.Н. Земная тревога / В.Н. Жуков. – Москва, 1966. – 288с.
534712
  Гордейчев В.Г. Земная тяга / В.Г. Гордейчев. – М, 1959. – 61с.
534713
  Савельев М.П. Земная тяга / М.П. Савельев. – М, 1970. – 95с.
534714
  Преловский А.В. Земная тяга : Стихотворения. Поэмы / А.В. Преловский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 183с.
534715
  Качаев В.С. Земная тяга. / В.С. Качаев. – Ташкент, 1960. – 64с.
534716
  Шутов В.В. Земная тяга. / В.В. Шутов. – К, 1961. – 154с.
534717
  Петраковская Н.В. Земная устойчивость / Н.В. Петраковская. – Донецк, 1987. – 134 с.
534718
  Белавин М. Земная чаша / М. Белавин, В. Доронин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 240 с. : ил.
534719
  Ігнатович Е. Земне життя Ісуса Христа // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 151-163. – ISSN 0208-0710
534720
   Земне і вічне : до сторіччя від Дня народження о. Андрія Леонтійовича Бокотея (4.XII.1909-31.VII.1992) / [упоряд. і літ. ред. А.О. Топачевський ; ред. В.П. Бадяк]. – Львів : ЛНАМ, 2012. – 124 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8734-21-2
534721
  Яремчук Андрій Земне і небесне Миколая Кочубея // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Недавня виставка відомого художника немов перегорнула останню сторінку насичено ї виставково ї діяльності галерей та музе їв Києва і країни минулого року і, можна було б сказати, стала своєрідним підсумком і приводом до розмови про подальші шляхи ...
534722
  Доломан Є.М. Земне й космічне : лірика , гумор, поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
534723
  Барандій М.Г. Земне тепло : поезії / М.Г. Барандій. – Львів : Каменяр, 1983. – 53 с.
534724
  Симоненко В.А. Земне тяжіння : Поезії / В.А. Симоненко. – Київ : Молодь, 1964. – 119с.
534725
   Земне тяжіння : розповіді про аграріїв Карпатського краю / [упоряд.: П.А. Федикович, М.П. Попович ; вступ. сл. О. Ледиди]. – Ужгород : Патент, 2011. – 399, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва помилково: Земне тяжіння: Розповіді про аграріїв краю. – ISBN 978-617-589-032-5
534726
  Садовський В. Земне тяжіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 23). – С. 7


  13 грудня 2012 року міністр освіти й науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник на підставі розпорядження Кабміну від 28.11.12 № 983–р "Про оптимізацію мережі державних наукових установ" підписав наказ №1415 "Про припинення Науково–дослідного ...
534727
  Никольский А.М. Земневодные. / А.М. Никольский. – Птгр., 1918. – с.
534728
  Стельмах Б.М. Земний вогонь / Б.М. Стельмах. – Львів, 1979. – 72 с.
534729
  Стадниченко В. Земний дзвін // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 10. – С.2-22. – ISSN 0208-0710
534730
   Земний уклін. – К., 1979. – 216с.
534731
  Кузнецова А. Земний уклін / А. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1981. – 184 с.
534732
  Шлянта В. Земний шлях Івана Криницького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 6 березня (№ 10). – С. 8. – ISSN 0027-8254
534733
  Ільницький М.М. Земні артерії / М.М. Ільницький. – Львів, 1965. – 31с.
534734
  Дарманський П.Ф. Земні джерела "святого письма" / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1985. – 184 с.
534735
  Турківський М.П. Земні дороги : поезії / М.П. Турківський. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 96 с.
534736
   Земні зорі. – Київ, 1971. – 339с.
534737
   Земні зорі. – Київ, 1972. – 323с.
534738
   Земні зорі. – Київ, 1973. – 199с.
534739
   Земні зорі. – Київ, 1974. – 263с.
534740
   Земні зорі : Художні оповіді. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 261с.
534741
   Земні зорі. – Київ, 1975. – 256с.
534742
   Земні зорі. – Київ, 1976. – 239с.
534743
   Земні зорі. – Київ, 1977. – 180с.
534744
   Земні зорі. – Київ, 1978
534745
   Земні зорі. – Київ, 1978
534746
   Земні зорі. – Київ, 1979. – 232с.
534747
   Земні зорі. – Київ, 1980. – 212с.
534748
   Земні зорі. – Київ, 1981. – 192с.
534749
   Земні і космічні орбіти Володимира Горбуліна // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 10
534750
  Сорока М. Земні орбіти Сергія Корольова // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 172-186.
534751
  Кащук Н.О. Земні радощі : повісті / Н.О. Кащук. – Київ, 1985. – 416 с.
534752
  Падалка І.А. Земні скарби України / І.А. Падалка, В.М. Мацуй. – К, 1978. – 119с.
534753
  Коцюба М. Земні соки / М. Коцюба. – Харків : Прапор, 1980. – 87 с.
534754
  Казанцева Л.В. Земні та космічні швидкості людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 11-12
534755
  Бойко В.С. Земні турботи / В.С. Бойко. – Харків, 1978. – 40с.
534756
  Боровко М.М. Земні турботи / М.М. Боровко. – К, 1987. – 75с.
534757
  Гордон О. Земні човни / О. Гордон. – Львів, 1996. – 37с.
534758
  Писанець Є. Земноводні Криму = Amphibians of the Crimea / Євген Писанець, Олег Кукушкін ; НАН України, Нац. наук.-природ. музей. – Київ : ННПМ НАН України, 2016. – 320 с. : іл., табл. – Тит. арк., передм. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 298-317. – ISBN 978-966-02-7934-6
534759
  Писанець Є.М. Земноводні Східної Європи = Amphibians of the Eastern Europe / Євген Писанець ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. – Київ : Зоологічний музей ННПМ НАН України. – ISBN 978-966-02-7151-7
Ч. 2 : Ряд Безхвості. – 2014. – 191, [1] с. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 180-191
534760
  Ремінний В.Ю. Земноводні та плазуни / Ремінний В.Ю., Матвійчук О.А. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2018. – 127, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 109-127. – (Природа Вінниччини). – ISBN 978-966-621-648-2
534761
  Таращук В.І. Земноводні та плазуни. / В.І. Таращук. – К., 1959. – 1-247с.
534762
  Гончаренко Анна Евдокимовна Земноводные бассейны реки Южный Буг и их биогеоценотическое значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Гончаренко Анна Евдокимовна ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1980. – 23 с.
534763
  Пикулик М М. Земноводные Белоруссии / М М. Пикулик, . – Минск, 1985. – 191с.
534764
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся / Н.Н. Щербак. – Симферополь, 1964. – 59с.
534765
  Ивантер Э.В. Земноводные и пресмыкающиеся / Э.В. Ивантер. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 95с.
534766
  Ивантер Э.В. Земноводные и пресмыкающиеся / Э.В. Ивантер. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 95с.
534767
  Дмитриев Ю. Земноводные и пресмыкающиеся / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 302с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0393-8, 5-7841-0390-3
534768
   Земноводные и пресмыкающиеся. – Москва : ABF, 1998. – 576с. – (Энциклопедия природы России). – ISBN 5-87484-066-4
534769
  Алекперов А.М. Земноводные и пресмыкающиеся Азербайджана / Алекперов А.М. ; АН АзССР, Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку : Элм, 1978. – 264 с.
534770
  Алекперов А.М. Земноводные и пресмыкающиеся Азербайджанской ССР : Автореф... д-ра биол.наук: / Алекперов А.М.; Зоологический ин-т АН СССР. Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 26л.
534771
  Гаранин В.И. Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края / В.И. Гаранин. – Москва : Наука, 1983. – 174с.
534772
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Крыма / Н.Н. Щербак. – Киев, 1966. – 240с.
534773
   Земноводные и пресмыкающиеся МНР. – Москва : Наука, 1988. – 247с.
534774
  Попа Л.Л. Земноводные и пресмыкающиеся Молдавии / Л.Л. Попа, ТофанВ.Е. – Кишинев, 1982. – 104с.
534775
   Земноводные и пресмыкающиеся Московской области. – Москва : Наука, 1989. – 180с.
534776
  Банников Г А. др. Земноводные и пресмыкающиеся СССР / Г А. др. Банников. – Москва : Мысль, 1971. – 303с.
534777
  Саид-Алиев Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана / Саид-Алиев. – Душанбе, 1979. – 146с.
534778
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат / Н.Н. Щербак, М.И. Щербань. – Киев, 1980. – 266с.
534779
  Куриленко В.Е. Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины : Справочник-определитель / В.Е. Куриленко, Ю.Г. Вервес. – Київ : Генеза, 1999. – 208с. – ISBN 966-504-231-9
534780
  Искакова К. Земноводные Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Искакова К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
534781
  Завадский Марк Земноводный мегаполис : такая жизнь / Завадский Марк, Дока Бела // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 104-113 : Фото
534782
  Поделков С.А. Земное / С.А. Поделков. – Москва, 1982. – 110 с.
534783
  Спасский С.Д. Земное время / С.Д. Спасский. – Л, 1971. – 255с.
534784
  Эралиев С. Земное время : стихотворения и поэмы / Суюнбай Эралиев ;пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1973. – 253 с.
534785
  Гайдаенко И.П. Земное время / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1979. – 254с.
534786
  Корнеев А.Н. Земное диво: Кн. о природе. / А.Н. Корнеев. – Тула, 1981. – 237 с.
534787
  Степанова Л.П. Земное дно / Л.П. Степанова. – Алма-Ата, 1981. – 55с.
534788
  Романенко Л.Н. Земное дыхание / Л.Н. Романенко. – Рига, 1965. – 128с.
534789
  Воронин Л.А. Земное дыхание / Л.А. Воронин. – Одесса, 1982. – 48с.
534790
  Сватков Н.М. Земное зеркало Солнца : (очерки истории палеотемпературы Земли) / Н.М. Сватков. – Москва : Мысль, 1979. – 119с.
534791
  Миллер Л. Земное золотое дно // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 5. – С. 57-59. – ISSN 0012-6756
534792
  Субботин В.Е. Земное лето. Стихи. / В.Е. Субботин. – Москва, 1962. – 70с.
534793
  Шевченко В.С. Земное напряжение / В.С. Шевченко. – Барнаул, 1969. – 63с.
534794
  Левитанский Ю.Д. Земное небо / Ю.Д. Левитанский. – М., 1963. – 130с.
534795
  Мордовина Н.А. Земное небо / Н.А. Мордовина. – Волгоград, 1969. – 79с.
534796
  Вьюхин В.Н. Земное небо / В.Н. Вьюхин. – Москва, 1982. – 47с.
534797
  Френкель В.З. Земное небо. / В.З. Френкель. – Рига, 1977. – 91с.
534798
  Бетаки В. Земное пламя / В. Бетаки. – М.-Л., 1965. – 94с.
534799
  Яковлев В.И. Земное постоянство / В.И. Яковлев. – Москва, 1970. – 75с.
534800
  Красовский С.А. Земное притяжение / С.А. Красовский. – Л., 1956. – 126с.
534801
  Плотников А.И. Земное притяжение / А.И. Плотников. – Горький, 1962. – 64с.
534802
  Соколов В.П. Земное притяжение / В.П. Соколов. – Одесса, 1965. – 72с.
534803
  Герчик М.Н. Земное притяжение / М.Н. Герчик. – Минск, 1965. – 255с.
534804
   Земное притяжение. – Ростов-на-Дону, 1971. – 254с.
534805
  Шогенов Х. Земное притяжение : стихи и поэмы / Хабас Шогенов; пер. с кабард. Б.Гайковича. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 79 с.
534806
  Годжа Ф. Земное притяжение : стихи и поэмы / Фикрет Годжа; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1979. – 189 с.
534807
  Грязнов Ю.Т. Земное притяжение / Ю.Т. Грязнов. – Воронеж, 1979. – 43с.
534808
  Софронов А.В. Земное притяжение / А.В. Софронов. – Москва : Искусство, 1982. – 614 с.
534809
  Амин Сайдулло Земное притяжение : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 77-81. – ISSN 0012-6756
534810
  Кондырев Л.Н. Земное притяжение любви / Л.Н. Кондырев. – М, 1969. – 206 с.
534811
  Ржевская Е.М. Земное притяжение. / Е.М. Ржевская. – М., 1963. – 178с.
534812
  Решетников Л.В. Земное притяжение. / Л.В. Решетников. – М., 1963. – 180с.
534813
  Серостанова Л. Земное притяжение. / Л. Серостанова. – Махачкала, 1964. – 147с.
534814
  Мартьянов И.В. Земное притяжение. / И.В. Мартьянов. – Ярославль, 1980. – 80с.
534815
  Полякова Н.М. Земное притяжение: стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1980. – 255с.
534816
  Мауленов С. Земное солнце : стихотворения и поэма / С. Мауленов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 96 с.
534817
  Кадомцев Б.Б. Земное солнце "термояда" / Б.Б. Кадомцев. – М., 1986. – 62с.
534818
  Алешин Н.Ф. Земное тепло : стихи / Николай Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 79 с. : портр. – (Первая книга в столице)
534819
  Кирсанов А.Ф. Земное тепло. / А.Ф. Кирсанов. – М., 1964. – 111с.
534820
  Клейн А. Земное тяготение / А. Клейн. – Сыктывкар, 1963. – 72с.
534821
  Монахов В.И. Земное тяготение. / В.И. Монахов. – М., 1970. – 55с.
534822
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – Москва : Мысль, 1973. – 349с.
534823
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – М., 1974. – 95с.
534824
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский; Отв. ред. П.А. Коржуев. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1976. – 367с.
534825
  Зосимович И.Д. Земное эхо солнечных бурь. К 200-летию со дня рождения Г. Швабе // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 50-53. – ISBN 5-12-000444-X
534826
   Земное ядро. – Ставрополь, 1986. – 318с.
534827
  Калинин Ю.Д. Земное ядро и вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Красноярск, 1987. – 112с.
534828
  Джекобс Д.А. Земное ядро. / Д.А. Джекобс. – Москва : Мир, 1979. – 305с.
534829
  Михайлова И. Земной ангел, небесный человек // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5. – С. 65-68. – ISSN 0235-7089


  Образ Дмитрия Донского в представлении его современников.
534830
  Воробьев Л.И. Земной закон / Л.И. Воробьев. – Москва, 1976. – 239с.
534831
  Ромеро Э. Земной зной / Э. Ромеро. – М, 1966. – 32с.
534832
  Ноздрев В.Ф. Земной космос / В.Ф. Ноздрев. – М, 1978. – 135с.
534833
  Марков С.Н. Земной круг : книга о землепроходцах и мореходах / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 656 с.
534834
  Марков С.Н. Земной круг : Книга о землепроходцах и мореходах / С.Н. Марков. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 559 с.
534835
  Марков С.Н. Земной круг / С.Н. Марков. – Москва, 1976. – 624с.
534836
  Яновский М Б. Земной магнетизм / М Б. Яновский, . – Amsterdam, 1953. – 592с.
534837
  Яновский Б.М. Земной магнетизм : Учеб.пособ.для ун-тов / Б.М. Яновский; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
2 : Теоретические основы магнитометрического метода исследования земной коры и геомагнитные измерения. – 1963. – 462с.
534838
  Яновский Б.М. Земной магнетизм / Б.М. Яновский. – Ленинград : Ленинградский университет
Т.1 : Морфология и теория магнитного поля земли и его вариаций. – 1964. – 446с.
534839
  Глухова Г.Г. Земной магнетизм / Г.Г. Глухова. – М
2. – 1972. – 310с.
534840
  Яновский Б.М. Земной магнетизм : Учебное пособие / Б.М. Яновский. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1978. – 591с.
534841
  Калашников А.Г. Земной магнетизм и его практическое применение : Стенограмма лекции / А.Г. Калашников. – Москва, 1952. – 32с.
534842
  Розе Н.В. Земной магнетизм и магнитная разведка / Н.В. Розе, Н.Н. Трубятчинский, Б.М. Яновский. – М.-Л., 1934. – 352 с.
534843
  Сузюмов А.Е. Земной магнетизм и тектоника дна океана / А.Е. Сузюмов. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
534844
  Заборовский А.И. Земной магнетизм. / А.И. Заборовский. – М-Л, 1932. – 180с.
534845
  Прохода А.И. Земной монолог / А.И. Прохода. – Барнаул, 1976. – 79с.
534846
  Смирнов Л.В. Земной непокой / Л.В. Смирнов. – Москва, 1962. – 98с.
534847
  Иванов В.В. Земной парус : Стихи / В.В. Иванов. – Москва, 1982. – 47с.
534848
  Поздняков С.Я. Земной поклон / С.Я. Поздняков. – Тула, 1964. – 72 с.
534849
  Жевердан П. Земной поклон / П. Жевердан, Л. Плескачевский. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 123 с.
534850
  Преловский А.В. Земной поклон / А.В. Преловский. – Иркутск, 1970. – 103 с.
534851
  Пальман В.И. Земной поклон / В.И. Пальман. – М, 1975. – 221с.
534852
  Небогатов М.А. Земной поклон / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1976. – 224с.
534853
  Замыслов В.А. Земной поклон / В.А. Замыслов. – Ярославль, 1976. – 270с.
534854
  Кузнецова А.А. Земной поклон / А.А. Кузнецова. – Москва, 1979. – 511с.
534855
  Кузнецова А.А. Земной поклон / А.А. Кузнецова. – Москва, 1982. – 174с.
534856
  Скобелкин В.Н. Земной поклон / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1982. – 55с.
534857
  Горбачев В.В. Земной поклон / В.В. Горбачев. – М., 1983. – 256с.
534858
  Кузнецова А А. Земной поклон / А А. Кузнецова, . – Москва, 1985. – 190с.
534859
  Фролов В.И. Земной поклон. / В.И. Фролов. – М, 1985. – 63с.
534860
  Постников О.П. Земной поклон: стихи / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1982. – 118с.
534861
  Шавырин Ю.М. Земной прилив / Ю.М. Шавырин. – М, 1981. – 62с.
534862
  Милосердов С.С. Земной простор / С.С. Милосердов. – Воронеж, 1980. – 118с.
534863
  Аборский А.И. Земной рай : рассказы и очерки / А.И. Аборский ; [худож. А. Рамазанов]. – Ашхабад : Туркменистан, 1976. – 215 с. : ил.
534864
  Снегирев Л.А. Земной срок / Л.А. Снегирев. – К., 1990. – 413с.
534865
  Кропивницкий Е.Л. Земной уют / Е.Л. Кропивницкий. – М, 1989. – 32с.
534866
  Савеличев А.А. Земной чертог / А.А. Савеличев. – Минск, 1970. – 175с.
534867
  Дмитриев С. Земной шар: (начальные сведения) : практические работы, иллюстрации и краткий пояснительный текст / С. Дмитриев, М. Баршева. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 48 с.
534868
  Прилюк Д.М. Земносили : докум. повість / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 190 с.
534869
  Костюковский Б.А. Земные братья / Б.А. Костюковский. – Москва, 1975. – 687с.
534870
  Костюковский Б.А. Земные братья: повесть / Б.А. Костюковский. – М., 1967. – 207с.
534871
  Костюковский Б.А. Земные братья: повесть / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 190с.
534872
  Костюковский Б.А. Земные братья: повесть / Б.А. Костюковский. – 3-е изд. – М., 1982. – 224с.
534873
  Самохвалов А.Г. Земные были / А.Г. Самохвалов. – Чебоксары, 1981. – 48с.
534874
  Борисов М.Ф. Земные высоты / М.Ф. Борисов. – М., 1983. – 128с.
534875
  Жалсараев Д. Земные голоса : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. А.Наймана. – Москва : Правда, 1977. – 32 с.
534876
  Головенчиц М.Е. Земные голоса / М.Е. Головенчиц. – Л., 1986. – 141с.
534877
  Тарасов Е. Земные дали : вторая книга стихов. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1908. – 121 с.
534878
  Жилкина Е.В. Земные дни / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1982. – 128с.
534879
  Муртазов Б.А. Земные дороги : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советский писатель, 1963. – 88 с.
534880
  Ломиа К. Земные звезды : стихи / К. Ломиа. – Москва : Советский писатель, 1958. – 102 с.
534881
  Мухин В.Е. Земные звезды / В.Е. Мухин. – Донецк, 1966. – 106с.
534882
  Подкопаев В.С. Земные звезды / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1968. – 160с.
534883
  Алтайский К.Н. Земные звезды Казахстана : стихи, поэма "Джамбул, сын Джабая" / К.Н. Алтайский ; предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 79 с.
534884
  Зульфикаров Т.К. Земные и небесные странствия поэта / Т.К. Зульфикаров. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 445 с.
534885
  Марков С.Н. Земные корни / С.Н. Марков. – Москва, 1961. – 216с.
534886
  Еремин И.А. Земные корни / И.А. Еремин. – М., 1973. – 79с.
534887
  Хомутов С.А. Земные мгновения. / С.А. Хомутов. – М., 1984. – 109с.
534888
  Ретеюм А.Ю. Земные миры : О целостном изуч. геосистем / А.Ю. Ретеюм. – Москва : Мысль, 1988. – 266с.
534889
  Зайцев Н.И. Земные мои паруса / Н.И. Зайцев. – Донецк, 1981. – 51с.
534890
  Филоненко И.Е. Земные наши заботы / И.Е. Филоненко. – М, 1983. – 303с.
534891
  Нагим Ф. Земные одежды : проза: роман / окончание. Нач. в № 10, 2010 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-154. – ISSN 0012-6756
534892
  Упеник М.О. Земные орбиты / М.О. Упеник. – Москва, 1968. – 152 с.
534893
  Кабаков М.В. Земные острова / М.В. Кабаков. – Калинин, 1963. – 56 с.
534894
  Каалеп А.Ю. Земные пейзажи / А.Ю. Каалеп. – Москва, 1976. – 113 с.
534895
  Полякова Н.М. Земные плоды. / Н.М. Полякова. – Л., 1973. – 111с.
534896
  Мухина Л.М. Земные поклоны / Л.М. Мухина. – Москва, 1974. – 152с.
534897
  Винокуров Е.М. Земные пределы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1965. – 199с.
534898
   Земные приливы. – Киев : Наукова думка, 1966. – 191с.
534899
  Мельхиор П. Земные приливы : пер. с англ. / П. Мельхиор. – Москва : Мир, 1968. – 483 с.
534900
  Молоденский М.С. Земные приливы и нутация Земли / М.С. Молоденский, М.В. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 40 с.
534901
  Ахмеров Н.У. Земные притчи / Н.У. Ахмеров. – Казань : Школа, 2007. – 72с.
534902
  Быховец В.С. Земные радости / В.С. Быховец. – Ставрополь, 1963. – 367с.
534903
  Шевелев А.А. Земные радости простые. / А.А. Шевелев. – Л, 1986. – 142с.
534904
  Шкапская М.М. Земные ремесла / М.М. Шкапская. – М, 1925. – 31с.
534905
  Вернадский В.И. Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги / В.И. Вернадский, С.М. Курбатов. – 4-е изд. перераб. и приведен. к новому уровню знаний. – Ленинград-Москва, 1937. – 378с.
534906
  Виленская Н.Ю. Земные стихи / Наталия Виленская. – Киев : [б. и.], 2011. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8559-34-1
534907
  Автономов В. Земные тревоги : стихи и поэмы / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1970. – 112 с.
534908
  Кудин В.А. Земные тревоги космической жизни : [взгляд на происходящее в мире через призму многолет. жизн. опыта неординар. семьи] / Вячеслав Кудин. – Винница : Эдельвейс и К : Зубр, 2017. – 264 с. – Авт. на обл. не указ. - На обл. указ.: Мы все живём здесь. – Библиогр.: с. 259–262. – ISBN 978-617-7237-24-1
534909
  Емельянова Н.А. Земные узы / Н.А. Емельянова. – Саратов : Приволжское кн.изд-во, 1972. – 31 с.
534910
  Ионов В.Б. Земные хлопоты. / В.Б. Ионов. – Ярославль, 1968. – 176с.
534911
  Корнилов Евгений Григорьевич Земская демократическая интеллигенция и ее участие в революционном движении 70-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корнилов Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 25л.
534912
  Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. / Н.М. Пирумова. – М., 1986. – 268с.
534913
  Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. / Л.Г. Захарова. – М., 1968. – 178с.
534914
  Мамулова Л.Г. Земская контрреформа 1890 года : Автореф... канд. ист.наук: / Мамулова Л.Г.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
534915
  Карпов Л.Н. Земская санитарная организация в России. / Л.Н. Карпов. – Л., 1964. – 122с.
534916
  Велецкий Земская статистика / С. Н. Велецкий; с предисл. А. И. Чупрова. – Москва : Издание М и С. Сабашниковых
Ч. 1. – 1900. – 422 с.
534917
  Велецкий Земская статистика / С. Н. Велецкий; с предисл. А. И. Чупрова. – Москва : Издание М и С. Сабашниковых
Ч. 2 (Продолжение). – 1900. – 348 с.
534918
   Земские банки. – К., 1918. – 80 с.
534919
  Пыльцина М.В. Земские организации и сельскохозяйственные общества:проблемы взаимоотношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805


  В содержании статьи автор исследует онтологические представления этико-правовых учений в Древней Греции в качестве предпосылок становления юридической техники и юридической практики. В практике древнегреческого политического строительства содержатся ...
534920
  Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи / Н.А. Свавицкий. – Москва : Госстатиздат, 1961. – 355с.
534921
   Земские подворные переписки 1880-1913. – Москва : ЦСУ СССР, 1926. – 326 с.
534922
  Авалиани С.Л. Земские соборы : 1) Историография земских соборов; 2) О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. / С. Авалиани. – Одесса : Тип. "Техник"
[Ч. 1, 2] : Историография земских соборов. О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. – 1910. – 134, 87, [4] с. – Отд. оттиск: Записки историко-филологического факультета Новороссийского ун-та, вып. 2
534923
  Курц Б.Г. Земские соборы : [исторический очерк] / Б. Курц. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – VII, 268 с. – Без тит. л.
534924
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 55 с. – Экз. № 46137 дефектный, без обл.
534925
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1905. – 56 с.
534926
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 3-е изд. – Москва : Книгоиздат "Школа", 1915. – 60, [3] с. – Экз. дефектный, без обл. – Библиогр.: "Литература" в конце текста (21 назв.)
534927
  Беляев И.Д. Земские соборы на Руси : [Речь, чит. 12-го янв. 1867 г. на торжеств. акте] / соч. И.Д. Беляева, проф. Моск. ун-та. – Москва : Изд. книгопрод. А.Д. Ступина, 1902. – 80 с.
534928
  Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в ХУІ-ХУІІ вв. / Л.В. Черепнин. – Москва, 1978. – 417с.
534929
  Солодкин Я.Г. Земские соборы середины 1580-х гг.: историографический обзор // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
534930
   Земские уездные оценки Черниговской губернии в 1893 г. / Работа выполнена Б.Д.Гринченко, под. ред. А.П.Шликевича. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1895. – 96 с. – Экз. деф. : отсутств.посл.стр. ; Авт. и ред. указаны в конце предисл. .
534931
  Сесак И.В. Земские учреждения на Правобережной Украине (1904-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сесак И.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
534932
  Хайкина Н.Л. Земские учреждения Самарской губернии в 1864-1881 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайкина Н.Л.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Куйбышев, 1961. – 20л.
534933
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, : Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 2-е изд., доп. – Москва : В тип. Н. Шюман и Глушкова, 1866. – VI, 6, 370 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
534934
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, ... : ... Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 3-е изд., доп. – Москва : В тип. Смирнова, 1867. – [2], VI, 266 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
534935
  Тамарин С. Земский просветитель. Профессор Николай Карышев стоял у истоков профтехобразования // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 3


  "В октябре 1898 года Владимир Ульянов подверг уничтожающей критике работу известного русского экономиста, статистика и публициста Николая Карышева "Материалы по русскому народному хозяйству. Наша фабрично-заводская промышленность в половине 90-х ...
534936
  Корзинин А.Л. Земский собор 1566 г. в отечественной историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-23. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
534937
  Пархоменко В.А. Земский собор, избравший на царство Михаила Федоровича Романова : (К трехсотлетнему юбилею 1613-1913 гг.) / [Владимир Пархоменко]. – Тифлис : Тип. Канц. наместника Е. И. В. на Кавказе, 1913. – 16 с. – Без. тит. л. - Авт. указан в конце текста
534938
  Бурлин В.Ф. Земский статистик / В.Ф. Бурлин. – Київ, 1969. – 215с.
534939
  Савинова Т.А. Земский статистик А.И. Хрящева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0320-8168
534940
   Земский феномен : Политологический подход. – Саппоро : Slavic research center, Hokkaido university, 2001. – 200с. – (Occasional papers on regional/subregional politics in post-communist countries ; No.6)
534941
  Шлемин Петр Иванович Земско-либеральное движение на рубеже XIX-XX веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Шлемин Петр Иванович ; МГУ , Историч. фак-т , Кафедра истории СССР периода капитализма. – Москва, 1973. – 16 с.
534942
   Земсков Юрий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 7с.
534943
  Белоконский И.П. Земское движение / И.П. Белоконский. – 2-е изд., испр, значит. доп. – Москва : Задруга, 1914. – VIII, 397, [2] с., [2] л. фот. портр. : ил.; ил. 260 портр. земских и обществ. деятелей и группами. – В 1-м изд. загл.: "Земство и конституция"


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
534944
  Корнилович М.И. Земское и городское самоуправление в Царстве Польском в 1861-1863 гг. / М.И. Корнилович. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 39 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Васильевичу Василенко от автора 15 февраля 1934
534945
  Пирумова Н.М. Земское либеральное движение : социальные корни и эволюция до начала XX века / Н.М. Пирумова. – Москва : Наука, 1977. – 288 с.
534946
  Петров Федор Александрович Земское либеральное движение в период второй революционной ситуации (кон. 1870-х - нач. 1880-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Петров Федор Александрович; МГУ. К-ра ис-рии СССР. – Москва. – 20л.
534947
   Земское самоуправление в России // Лекции по русскому государстенному праву : Земское упраление в России ; Вып. 1-5 / С.А. Егиазаров. – Изд.студентов (вместо рукописи). – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1906. – Вып.1,2,3,4,5-(1,2)
534948
  Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. – М, 1990. – 262с.
534949
  Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. : в 2 т. / М. Богословский. – 1909-1912. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип.
Т. 1 : Областное деление Поморья; Землевладение и общественный строй; Органы самоуправления. – 1909. – VIII, 322, 105 с., [1] л. карт.
534950
  Чехович В.А. Земства (- загальні виборні органи місцевого самоврядування з розпорядчими) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 548-549. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
534951
  Рябцев В.Л. Земства в Україні (середина XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми / В.Л. Рябцев, О.М. Обметко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 41)


  Дано аналіз найбільш важливих праці, присвячених історії земств в Україні (середина ХІХ - початок ХХ ст.), висвітлено сучасні погляди на їх діяльність.
534952
  Верховцева І. Земства України у національно-демократичній революції 1917 - 1920 рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 185-194. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадується М. Грушевський.
534953
  Нітченко А. Земства Чернігівщини у період революції 1917 року // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.97-101
534954
  Андреев Н.Ю. Земство в государственно-правовом идеале славянофилов // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 7-12. – ISSN 1812-3805
534955
  Кузьмин-Караваев В.Д. Земство и деревня 1898-1903 : Статьи, рефераты, доклады и речи. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная Польза", 1904. – IV, 429 с.
534956
  Маслов С.Л. Земство и его экономическая деятельность за 50 лет существования . 1864-1914 г.. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1914. – 99 с.
534957
  Белоконский И.П. Земство и конституция : с рисунками, исполненными Институтом Брукман в Мюнхене / И.П. Белоконский. – Москва : Изд-во Моск. книгоиздат. Т-ва "Образование", 1910. – 183, [1] с., [1] л. портр. факс. : ил. – На обл. название: Земское движение. - Экз. № 106049 дефектный, отст. 65-183


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
534958
  Чарнолуский В.И. Земство и народное образование : Очерки из прошлого и настоящего зем. деятельности в различ. отраслях обществ. образования : Формы, типы, результаты и очеред. задачи зем. хоз-ва и зем. учреждений в этой области / В. Чарнолуский. – 1910-1911. – Санкт-Петербург : Знание
Ч. 1. – 1910. – 186 с.
534959
  Лучка Л.М. Земство Катеринославщини та фільтрація бібліотечних фондів у другій половині XIX - початку XX ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 84-92. – ISSN 2409-3661


  Досліджено роль земства у діяльності шкільних бібліотек та народних читалень. Проаналізовано процес читання за джерелами та змістом. Висвітлено роль влади у комплектуванні фондів та її негативні наслідки.
534960
  Дмитренко О. Земство, кооперація та культура 1865-1917 рр. (На матеріалах Чернігівської губернії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.143-152
534961
  Рахно О. Земська діяльність М.А. Іскрицького // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 212-220. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
534962
  Хаценко О.О. Земська діяльність П.Я. Дорошенка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 201-204. – ISSN 2218-4805
534963
  Ступак Федір Земська медицина в Україні // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 61-74
534964
  Клименко Н. Земська Олена Андріївна (5.XI 1926, Москва - 22.III 2012, Москва) / Н. Клименко, Є. Карпіловська // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 141-143. – ISSN 1682-3540
534965
  Котельницький Н. Земська реформа 1864 р. на сторінках земської преси Чернігівської губернії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 43-51. – ISSN 1998-4634
534966
  Майстренко О.А. Земська реформа 1864 року про завдання та призначення громадської медицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз завдань земської реформи 1864 р. для громадської медицини.
534967
  Єфімов Д.В. Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 253-262. – ISSN 2312-5993
534968
  Миколаєнко І.М. Земська статистика на території українських земель (1864-1917). Історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Історія ; вип. 55)


  Проаналізовано розвиток земської статистики на території українських земель у період з 1864 по 1917 р.
534969
  Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) : монографія / Ігор Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-180. – (DNIPROVIANA). – ISBN 978-966-8856-47-1


  У пр. №1697865 напис: Библиотеке НУ им. Шевченко с благодарностью от из-ва "Герда", 20.05.2015. Подпись
534970
  Козаченко А. Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917-1920 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
534971
  Подковенко С. Земське самоврядування та державна влада в Російській імперії у другій половині ХІХ ст.: проблема взаємовідносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 64-73.
534972
  Катренко А.М. Земський буржуазно-ліберальний рух на Україні в роки другої революційної ситуації / А.М. Катренко, В.В. Слєпенчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 17)
534973
  Козаченко А.І. Земський ліберально-демократичний рух за перегляд положення 1890 р. на прикладі полтавського земства (1903-1914 рр.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 15-23. – ISSN 0201-7245
534974
  Козаченко А. Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
534975
  Герінбург О.В. Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 45-48. – ISBN 966-2980-20-2
534976
  Подоляка Н.С. Земські книжкові склади: мета створення та діяльність відділень наприкінці XIX - початку XX ст. (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 68-72


  Розглянуто питання діяльності земських книжкових складів наприкінці XIX - початку XX ст. There was examined a question related to the book storehouses" activity from the end of the XIX-th and up to the beginning of the XX-th century. В статье ...
534977
  Немченко О.С. Земські установи Чернігівської губернії у справі допомоги дітям фронтовиків у роки Першої світової війни // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 278-281. – ISSN 2218-4805


  У статті розглядається діяльність земських установ Чернігівської губернії у справі допомоги дітям фронтовиків у роки Першої світової війни. З’ясовано основні завдання, які постали перед земствами у зв’язку з появою значної кількості сиріт та дітей, ...
534978
   Земяльни кодэкс БССР. – Менск, 1929. – 43 с.
534979
  Коваль-Волков Зенит / Коваль-Волков. – М, 1963. – 68с.
534980
  Шамякин И.П. Зенит : роман / Иван Шамякин ; авториз. пер. с белорус. Татьяны Шамякиной. – Москва : Советский писатель, 1988. – 487 с.
534981
  Дворецкий Д.П. Зенит голубой / Д.П. Дворецкий. – М., 1959. – 295с.
534982
  Агренич А.А. Зенитная артиллерия / Агренич А.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 214 с.
534983
  Игнатович Е.А. Зенитное братство Севастополя / Е.А. Игнатович. – К., 1986. – 263с.
534984
  Пересада С.А. Зенитное управляемое ракетное оружие / С.А. Пересада. – М., 1968. – 110с.
534985
  Вербинский М.В. Зенитные залпы / М.В. Вербинский. – Москва, 1979. – 176с.
534986
   Зенитные прожекторные станции закрытого типа. – М., 1947. – 324с.
534987
  Макитов С.И. Зеница ока : стихи / Сафар Макитов ;. – Нальчик : Балкар. кн. изд-во, 1964. – 142 с.
534988
  Фейерабенд Е.В. Зеница ока / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1974. – 111с.
534989
  Тарутин О.А. Зеница ока / О.А. Тарутин. – Л., 1979. – 78с.
534990
  Королев А.А. Зеница ока / А.А. Королев. – М, 1980. – 95с.
534991
   Зеница ока. – Пермь, 1985. – 293с.
534992
  Каипбергенов Т. Зеница ока : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 231 с.
534993
  Довгий О.П. Зеніт : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1991. – 127 с.
534994
  Вишня Остап Зенітка : Оповідання / Вишня Остап. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
534995
  Вишня Остап Зенітка / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 17с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
534996
  Вишня Остап Зенітка : Гуморески, усмішки / Вишня Остап. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 187с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
534997
   Зенович Степан Федорович (1779-1856) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
534998
   Зенович Степан Федорович (1779-1856) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 185. – ISBN 978-966-933-054-3
534999
  Медвідь Л. Зеновій Флінта і західноукраїнська образотворча школа 60-80-х років 20 ст. // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 0130-1799
535000
   Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали. – Львів : [б. в.], 2003. – 368, [1] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр.: с. 167-186 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2792-2
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,