Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
532001
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
532002
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
532003
  Верховской П.В. "Затейка" Верховников в чин молебна : доклад, прочитанный 19-го октября 1912 г. в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете / П.В. Верховской, проф. имп. Варш. ун-та. – Берлин, 1913. – 23 с. – Отд. оттиски: Церковная правда, 1913, № 16-17
532004
  Джонсон П. "Затерянный остров" и другие истории / Джонсон П. – Москва, 1988. – 188 с.
532005
   "Затишніша" і "без штормів" професія В"ячеслава Засенка // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8
532006
  Светлова Е. "Зато мы делали ракеты..." // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Наталья Королева, дочь легендарного конструктора: "Если бы отец не умер, возможно, мы американцам не отдали Луну!" Первый искусственный спутник Земли, первый запуск собаки на орбиту, первый полёт человека в космос - этими победами мир обязан Сергею ...
532007
  Портнягина Н.А. "Зато у нас есть Вера Фигнер": революционный терроризм начала XX в. глазами женщин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – 24-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Віра Миколаївна Фігнер (по чоловікові Філіппова - російська революціонерка , терористка , член Виконавчого комітету « Народної волі », пізніше есерка .
532008
  Пищева Т.Н. "Затрудненное общение" (Барьеры в восприятии образов политиков) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.158-170. – ISSN 0321-2017
532009
  Степула Н. "Затулені часами імена" (Ігор Качуровський про забутих та невідомих українських письменників повоєнних літ) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 76-86. – ISBN 966-7379-16-7
532010
  Коцюбинська М. "Зафіксоване і нетлінне" : роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Дух і Літера ; Харківська правозахисна група, 2001. – 299, [1] с. – Імен. покажчик: с. 293-299. – Бібліогр.: с. 285-292 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7888-14-2
532011
  Канівець А. "Захар Беркут" по-голлівудському // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 16


  "9 жовтня в кінотеатрі "Київська Русь" відбулася гала-прем"єра українського історичного екшену "Захар Беркут". Режисери стрічки - Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн, у головних ролях - Роберт Патрік, Алекс МакНіколл, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Цегмід ...
532012
  Пащенко А. "Захар Беркут": свобода як цивілізаційний вибір // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 8-10. – ISSN 1562-3238
532013
  Теотокіс К. [Засуджений / Константінос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естія. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 203]). – ISBN 960-05-0480-6
532014
  Пангалос Г.Е. [Зауваження у вигляді протесту та відповіді на порушення справедливості / Георгіос Еммануїлос Пангалос. – Афіни : Б.в., 1953. – 110, [1] c. – Книга містить викладення автором аргументів на захист його наукової праці "Про діалект Криту в порівнянні з відповідними мовними особливостями решти Греції"
532015
  Якубін О. Застосування "аналізу часових рядів" у сучасній політичній науці : досвід і перспективи // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.19-21. – ISSN 0868-8117
532016
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Фещенко О.Ю.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 140л. – Бібліогр.: л.130-140
532017
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.05 / Фещенко О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
532018
  Кучер Т. Застосування адміністративно-господарських санкцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-93.
532019
  Шевченко Н. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36
532020
  Звєрькова Н. Застосування адміністративно-правових заходів щодо запобігання поширенню тіньових економічних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 106-115.
532021
  Гординський Л.Д. Застосування альтернуючого методу до розв"язування крайових задач електродинаміки в неоднорідних середовищах / Л.Д. Гординський, А.М. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичного розвинення крайова задача на спряження про знаходження електромагнітного поля в середовищі з кусково-неперервними електромагнітними характеристиками зведена до послідовності крайових задач по областях з неперервними ...
532022
  Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломоносова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-137. – Бібліогр.: 2 н. – ISSN 0132-1331
532023
  Мокродій Д. Застосування аналогії права і закону у цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 418-420. – ISBN 978-617-7069-17-0
532024
  Рущишин Н.М. Застосування антикризового менеджменту банками України в умовах сучасних викликів / Н.М. Рущишин, Т.В. Мединська, С.М. Клименко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 314-322. – ISSN 2222-4459
532025
  Перестюк М.О. Застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова до дослідження систем з імпульсним збуренням / М.О. Перестюк, І. Каркинбаєв // Вісник Київського університету, мат. і мех., 1978. – №20
532026
  Дерев"янченко О.В. Застосування асоціативної пам"яті для побудови моделі пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв, Т.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Пропонується оригінальна система кодування символьної інформації, яка дозволить знайти практично усі випадки ...
532027
  Чомко Ф.В. Застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 100-101
532028
   Застосування бази геоданих режимних спостережень за гідрогеологічними умовами території Києво-Печерської лаври та її аналіз / І. Черевко, В. Зацерковний, П. Трофименко, І. Пампуха, Б. Попков, В. Гудак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 92-103. – (Геологія ; вип. 3 (98)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , ст . дослідником О . І . Меньшовим ) Підземні та ґрунтові води є найбільш динамічним і вразливим компонентом геологічного середовища , який у масштабі реального часу реагує на зміни ...
532029
  Олійник Л.М. Застосування базових сервісів google у системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  Представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.
532030
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 148 л. – Видання дефектне: відсутній л. 135. – Бібліогр.: л. 136-148
532031
  Хижняк С.В. Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 221-234. – ISBN 978-966-187-005-4
532032
  Білан О.В. Застосування брендингу: переваги і недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 231-235. – ISSN 0321-0499
532033
  Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-51. – Бібліогр.: на 10 пунктів
532034
  Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 32-38
532035
  Романенко О.В. Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
532036
   Застосування вейвлет-перетворень до вивчення кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, Т.В. Серденко, С.І. Кшнякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 219-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена кінетиці електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах (РЦ) Досліджуються процеси релаксації та фотоіндуковані структурні зміни в молекулярних комплексах РЦ Rhodobacter spharoides у процесі впутрішньомолекулярного ...
532037
  Нижник Ніна Застосування виборчого законодавства України: моніторинг ефективності / Нижник Ніна, Розенфельд Наталія, Алексєєв Валерій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 44-47.


  Упродовж останніх трьох років (починаючи з січня 2005 року) позиція законодавця щодо посилення законодавчого регулювання виборчих процесів змінювалася. Оскільки переважна більшість законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, ...
532038
  Гуменюк С. Застосування високих технологій при технічному документуванні злочинної діяльності // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 46-49.
532039
  Смирнов М. Застосування відеозв"язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної проавової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.23-31. – ISBN 966-667-078-Х
532040
  Заславський В.А. Застосування генетичних алгоритмів при оптимізації надійності складних систем / В.А. Заславський, Д.С. Бірюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті пропонується генетичний алгоритм розв"язання задачі оптимального резервування елементів послідовно-паралельної системи при обмеженнях на ресурси.
532041
  Спиця Р.О. Застосування геоінформаційних систем у геоморфологічному картографуванні // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 127-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
532042
  Федченко О. Застосування геоінформаційних систем у контексті реформування системи охорони здоров"я України та медичного забезпечення Збройних Сил України / О. Федченко, Н. Литвиненко, О. Пінчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 81-86. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливості застосування географічних інформаційних систем (ГІС) у контексті реформування системи охорони здоров"я України та медичного забезпечення ЗСУ. Розглянуто суттєву допомогу ГІС у забезпеченні своєчасної медичної допомоги в умовах ...
532043
  Сивак О. Застосування ГІС у регіональному проектуванні : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Показано сфери застосування ГІС у регіональному проектуванні. Розкрито механізм формування загальнодержавної ГІС на основі Генеральної схеми планування території. There are shown the spheres of CIS application in the regional planning. There are ...
532044
  Куліш Р.Ф. Застосування господарськими судами норм процесуального права при розгляді справ( розділ XI Господарського процесуального кодексу України-"Вирішення спорів") // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-91.
532045
  Білоус В.В. Застосування графічного редактора AUTOCAD для вирішення прямої просторової засічки при картографуванні пам"ятників історико-культурної спадщини / В.В. Білоус, С.П. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Запропонована методика вирішення прямої геодезичної засічки в графічному редакторі AutoCAD з отриманням координат опорних точок з аналітичною точністю.
532046
  Сировець С. Застосування графо-аналітичних методів при дослідженні рекреаційно-туристичної діяльності на регіональному рівні // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 138. – ISBN 978-617-7069-38-5
532047
  Скуратовський Р.В. Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 157-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
532048
  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додерження конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-63
532049
   Застосування деяких норм кримінально-процесуального кодексу України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 105-108.
532050
  Баженова Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 261-266 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
532051
  Шкуліпа О.В. Застосування дискримінантного аналізу для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого / О.В. Шкуліпа, С Б. Шейман, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Метою роботи с знаходження функцій прогнозування для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого на основі оцінки дискримінант та використання дискримінантного аналізу. Проведана оцінка щодо можливості її застосування для розпізнання ...
532052
  Гебрин Л.В. Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану грунтів регіону / Л.В. Гебрин, О.І. Сахацький // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 68-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
532053
  Ковальова К. Застосування діяльнісного підходу при підготовці майбутніх вчителів географії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33. – ISSN 1682-2366
532054
  Оканенко А.С. Застосування добрив під кок-сагиз / А.С. Оканенко. – К., 1951. – 63с.
532055
  Бичков О.С. Застосування другого методу Ляпунова для дослідження стійкості гібридних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введенню поняття гібрідної функції Ляпунова. Доведено теорему про стійкість трівіальної реалізації гібрідного автомата. The concept of hybrid Lyapunov"s function is defined. A theorem about stability of trivial execution is proved.
532056
  Власова О.Г. Застосування екологічно безпечних засобів захисту в агроценозах гороху для виробництва органічної продукції / О.Г. Власова, М.Д. Зацеркляна // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, Є.М. Білецький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (267), грудень. – С. 19-22. – ISSN 2312-0614
532057
  Заікін А.А. Застосування економетричних моделей у визначенні факторів збільшення доходів місцевих бюджетів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 147-151. – (Економічні науки)
532058
  Кваша Тетяна Костянтинівна Застосування експертного опитування для визначення сучасних загроз економічній безпеці України / Кваша Тетяна Костянтинівна, Степашко Володимир Семенович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто найсуттєвіші загрози економічній безпеці України на даний час і шляхом експертного опитування визначено причини, які сприяли виникненню загроз, шляхи їхньому запобіганню та пом"якшення впливу. Оцінено ступінь впливу загрози на сфери ...
532059
  Жаровський Ф.Г. Застосування екстракції в якісному хімічному аналізі / Ф.Г. Жаровський, Е.А. Шпак, 1958. – 145-155с.
532060
  Плотніков В.В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.15.08-Збагачення корисних копалин / Плотніков В.В.; М-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
532061
  Ляхоцька Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 58-65
532062
  Власенко Катерина Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються електронний підручник з курсу "Технологія виробництва продукції громадського харчування" та методичні рекомендації до його використання у процесі навчання харчових дисциплін. Цілі створення такого електронного підручника є ...
532063
  Савицька О. Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста / Олена Савицька, Наталія Корогода // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 292-297. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
532064
  Гамза Л. Застосування елементів steam-освіти на уроках біології / Л. Гамза, Л. Шаповал // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [редкол.: Ю. Шапран, О. Глоба, Л. Довгопола, О. Дзюбенко]. – Переяслав : Домбровська Я.М., 2022. – С. 40-45. – ISBN 978-617-7747-61-0
532065
  Тєлєжкіна О.О. Застосування елементів STREAM-технології на заняттях з української мови / О.О. Тєлєжкіна, М.В. Голтвеницька // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 388-404. – ISSN 2312-0665


  З’ясовано можливості впровадження методики STREAM під час навчання української мови в закладах загальної середньої освіти. Запропоновано орієнтовні види завдань відповідно до основних засад методики; окреслено основні вміння і навички, виробленню яких ...
532066
  Гладишев В.В. Застосування елементів композиційного аналізу під час вивчення п"єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" : варіант композиційного аналізу образу Елізи Дулітл // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5
532067
  Мерлен Застосування Європейської Конвенції з прав людини на національному рівні на прикладі Франції / Мерлен, -Демартис // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-52
532068
  Фулей Т.І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; European Union ; Академія суддів України. – Київ : Гештальт Консалтінг Груп : Прок-бізнес. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8381-43-0
Кн. 1. – 2008. – 200 с.
532069
  Волинець С. Застосування Європейської Конвенції у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-14-9
532070
  Здоровко С.Ф. Застосування загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 15-20. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
532071
  Бакірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 68-72.
532072
  Березняк В. Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в інституті екстрадиції: процесуальні аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 131-135. – ISSN 0132-1331
532073
  Даль А.Л. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини / А.Л. Даль, О.О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 51-58. – ISSN 1999-5717
532074
  Теслюк Н.П. Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця / Н.П. Теслюк, І.В. Горобінська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 142-148. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена розрахунку "споживчого кошика", що відповідав би реальним умовам проживання. Дослідження проводилося на прикладі середньостатистичної сім"ї, що складається з двох працюючих дорослих середнього віку та однієї дитини - школяра.
532075
  Яфонкін А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 31-35.
532076
  Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
532077
  Гель А. Застосування заходів стягнення до осіб, засуджених до позбавлення волі: проблемні питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-117.
532078
  Дрозд Н. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-60. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначено можливості застосування механізмів фіскальної консолідації в Україні та зарубіжних країнах, їх особливості та проблеми. В даному аспекті особливу увагу приділено сутності фіскальної консолідації та її видам, особливостям проведення заходів ...
532079
  Вайвала Є.Ю. Застосування згорткової нейронної мережі з декількома виходами для розпізнавання обігових монет / Є.Ю. Вайвала, Н.В. Цьопа, В.С. Шмідке // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 49-58. – ISSN 2524-0056
532080
  Бовт Д. Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету / Д. Бовт, Н. Лосева // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 54-59. – ISSN 2078-1016
532081
  Паршикова Т.В. Застосування інноваційних навчальних технологій для забезпечення якості підготовки студента-біолога рослин в умовах інтеграції до Болонського процесу / Т.В. Паршикова, А.Л. Смоля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 125-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Описано оригінальну методику, що поєднує вивчення біологічного матеріалу та іноземної мови. Як приклад, наведено хід практично-ігрового заняття "Ефірні олії та їх використання". Ключові слова: ефірні олії, практично-ігрове заняття. Описана ...
532082
  Рожнова Т.Є. Застосування інноваційних технологій в управлінні закладом професійної (професійно-технічної) освіти // Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : колективна монографія / З.П. Бондаренко, Г.О. Вовченко, В.А. Гладуш, Є.М. Гречка, Д.Г. та ін. Грищук. – Дніпро : Біла К.О., 2022. – С. 248-252. – ISBN 978-617-645-476-2
532083
  Чабан Г.В. Застосування інноваційних факторів підвищення продуктивності праці / Г.В. Чабан, В.Г. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 23-29. – ISSN 2306-546X
532084
  Тодорова Є.М. Застосування інноваційних форм при викладанні бібліографічних дисциплін / Є.М. Тодорова, К.М. Веселова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 151-161. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються інноваційні форми викладання бібліографічних дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури (ФБІ ХДАК), висвітлюються такі форми навчання, як модульний та рейтинговий контроль, самостійна ...
532085
  Пласкальний В. Застосування іноземного досвіду з ландшафтного планування до умов України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 26-29
532086
  Павленко І.І. Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України / І.І. Павленко, К.О. Удовиця // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 93-97. – ISSN 2226-8820
532087
  Смирнов М. Застосування іноземного кримінально- процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.109-113
532088
  Тищенко В.Г. Застосування іноземного права в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 3-5.
532089
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
532090
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права як втілення ідеї "верховенства права" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 242-246.
532091
  Бойченко Н.М. Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 67-77. – ISSN 2072-1692
532092
  Жук В.М. Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
532093
  Білоконь В.М. Застосування інструментів сталого розвитку та "зеленої" економіки в рамках реалізації нової державної екологічної політики України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 21-24
532094
  Кошова Т. Застосування інтерактивних методів і технологій у навчанні державних службовців: аналіз можливостей та проблем // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.239-247. – ISBN 966-7800-16-4
532095
  Івасюк Н.Г. Застосування інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури : конспекти уроків. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-30
532096
  Ташак М. Застосування інтерактивних технологій у практичній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму / М. Ташак, А. Саницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 208-221. – ISSN 2312-5993
532097
  Пиріг Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 135-142. – ISSN 1993-6788
532098
  Казанцев О.Ю. Застосування інформаційних технологій навчання у процесі вивчення тактичних (тактико-спеціальних) дисциплін у ВНЗ / О.Ю. Казанцев, А.А. Каленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу застосування інформаційних технологій у навчальному процесі в ході вивчення тактичних (тактико-спеціальних) дисциплін у вищих навчальних закладах. Проаналізовано поняття "інформаційні технології навчання" та його складові- "бази ...
532099
  Калюжний Р.А. Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для вплива на суспільство / Р.А. Калюжний, Р.Л. Колпак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.159-162. – ISSN 1609-0462
532100
  Гарбич-Мошора Застосування інформаційних технологій під час вивчення дисциплін математичного циклу при підготовці програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 110-113. – ISSN 2308-4634
532101
  Виноградов О.А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв
532102
  Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 220-227. – ISSN 1993-6788
532103
  Авер"янов А.Є. Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 171-174


  Досліджено теоретичні основи і практичні аспекти управління витратами за кордоном. Особливу увагу приділено системам управління Lean Production, 5S, ТОМ, Six sigma, "Кайдзен", Target costing, "Канбан". Проаналізовано стан вітчизняних проблем, ...
532104
  Клестова З.С. Застосування калусної культури кореня женьшеню для підвищення інфекційної активності вірусів / З.С. Клестова, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-156. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження дії водної настойки калусної культури кореня женьшеню на зміну інфекційної активності коронавірусу свиней. Визначено дозовий інтервал настоянки, що підвищував інфекційну активність вірусу в культурі клітин.
532105
  Машенцева Л.Д. Застосування картографічного методу для визначення інтенсивності збільшення ярів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-102. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
532106
  Купченко Б.І. Застосування картографічного методу для дослідження трудових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 59-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 19)
532107
  Шульженко Ю. Застосування категоріального підходу при перекладі інтертекстуальних драматичних творів (на матеріалі драми Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 433-438. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
532108
  Бобко Т.В. Застосування категорії ""форма" при визнанні правочинів невчиненими або недійсними // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
532109
  Лавріненко О.В. Застосування класифікаційного підходу в дослідженні галузевих принципів "права соціального захисту": теоретико-методологіч // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
532110
  Копилюк О.І. Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  Розглянуто теоретичну базу формування та реалізації регіональної банківської системи, визначено ключові концептуальні підходи до політики її розвитку, обгрунтовано потребу у використанні новітніх підходів та концепцій, що відповідають потребам ...
532111
  Лукань Л. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку малого підприємництва в регіонах України / Л. Лукань, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 73-80. – ISSN 0201-758Х
532112
  Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів / О.Ю. Чуріканова, І.А. Бєлкіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 53-56. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано доцільність застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів. Відповідно до нього автором виділено п"ять рівнів системи (концептосфери) регіону: рівень соціального розвитку, рівень промислового розвитку, рівень економічного ...
532113
  Ісаєва Ганна Застосування комп"ютерних технологій на уроках географії : Реформа шкільної освіти / Ісаєва Ганна, Лиса Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-7 : Табл.
532114
  Демченко Т.А. Застосування комп"ютерної бухгалтерської програми в обліку активів фармацевтичного промислового підприємства : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 158-166 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
532115
  Даниленко Л. Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 14-16
532116
   Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв / Н.С. Киряка, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, Ю.В. Коломзаров, М.А. Міняйло, І.Є. Мінакова, В.М. Сорокін, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
532117
  Храпак В.В. Застосування комплексу ГДС для виявлення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості в масиві гірських порід на великих глибинах / В.В. Храпак, В.М. Курганський, Й О. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-59. – (Геологія ; Вип. 13)


  Обгрунтовується раціональний комплекс геофізичних досліджень свердловин для визначення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості. Наводиться приклад практичної апробації на розрізі свердловини.
532118
  Антонович М. Застосування конвенції про захист прав людини та основних свобод у правових системах європейських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.8-15. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
532119
  Клименко А.О. Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 64-68
532120
  Булбук Н.М. Застосування концепції життєвого циклу до ринку рекламних агентств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-51.
532121
  Мохначук С.С. Застосування кореляційного аналізу до вивчення ефективності праці в сільському господарстві : галузі господарства / С.С. Мохначук, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
532122
  Кукса Т.І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 34-42 : фото, табл.
532123
  Іванова Ю.С. Застосування криміналістичних засобів при моделюванні особи невідомого злочинця // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 172-177. – ISSN 1993-0917
532124
  Монюк Є Б. Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
532125
  Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 139-145. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
532126
  Меньшов О. Застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання геолого-геофізичних завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання задач пошуків вуглеводнів, при екогеофізичних та урбогеофізичних дослідженнях, у аграрному секторі. Наведено розподіли досліджених магнітних параметрів у грунтах ...
532127
  Присяжнюк Д.М. Застосування маніпулятивних психотехнологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 63-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються напрямки та способи маніпулятивних психотехнологій з боку Російської Федерації в ЗМІ Україні на прикладі Автономної Республіки Крим. Проводиться аналіз ситуації щодо інформаційної безпеки України. Ключові слова: маніпулятивні ...
532128
  Семенюта Т.В. Застосування маніпулятивних технологій республіканською партією США в українському напрямі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 283-287.
532129
  Кравець П.В. Застосування маркетингових комунікацій на лісогосподарських підприємствах / П.В. Кравець, Г.С. Домашовець, А.Г. Лащенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 128-136. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
532130
  Дмитрук О.В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності рекреаційно-туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 108-112. – ISSN 1993-6788
532131
  Іоффе Е.Г. Застосування математичних методів в плануванні та управлінні / Е.Г. Іоффе. – Х, 1970. – 78с.
532132
  Гиря О. Застосування ментальних карт у навчанні студентів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 87-91. – ISBN 978-617-8095-12-3
532133
  Анісімова Л.А. Застосування мереж Петрі для еколого-економічного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Методологію дослідження еколого-економічних систем, що описуються балансовими рівняннями типу моделі Леонтьєва - Форда, доповнено алгоритмічними засобами динамічного моделювання. Показано, що найбільш пристосованим для цих цілей є апарат мереж Петрі. ...
532134
  Аджубей Л.Т. Застосування мережі Хопфілда для прогнозування динаміки фінансових ринків // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 40
532135
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до загальної задачі важкого гіроскопа. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Бовда М.І.;. – К., 1941. – 115л.
532136
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до задачі гіроскопа : Дис... наук: / БОвда М.І.;. – Київ, 1945. – 89л.
532137
  Михайлов В.А. Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам"яток Волино-Поділля / В.А. Михайлов, М.М. Курило, Ю.О. Бондар // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-47. – ISSN 2219-7516
532138
  Літвінова Є.В. Застосування методики визначення дійсного руху коливальних систем ((зсувів) грунту й точок споруди) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати застосування розробленої комплексної методики детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію, що дозволяє враховувати оцінку змінної в часі спектральної характеристики споруди. Results of application of the ...
532139
  Осадча Г.Г. Застосування методики кластерного аналізу при розробці стратегії діяльності молочної галузі України / Г.Г. Осадча, І.М. Власенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
532140
  Богачук К.О. Застосування методів аналізу фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-33. – Бібліогр.: на 10 пунктів
532141
  Тополянский Д.Б. Застосування методів конфорного відтворення до ефективного розв"язання задач теорії кручення стрижнів. / Д.Б. Тополянский, 1936. – 89-95с.
532142
  Маслій В.В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування методів кореляційного аналізу, які дають можливість поглибленого дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України. Спрощені методи (розрахунок ...
532143
  Марченко О.О. Застосування методів невід’ємної факторизації тензорів для визначення стійких семантичних відношень при обробці великих текстових корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджується метод розкладу тензорів, що має назву невід’ємна тензорна факторизація. З його допомогою побудована модель багатосторонньої сполучності об’єктів. Даний підхід був застосований до задачі виведення семантичних відношень. Результати ...
532144
  Шпак Михайло Михайлович Застосування методів оцінки ймовірності банкрутства в системі управління стратегічною стійкістю аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 155-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз моделі оцінки фінансового стану при визначенні стратегічної стійкості аграрних підприємств України. Розглянуто їх відмінності за чинниками впливу, критичні значення коефіцієнтів та умови коректного застосування ...
532145
  Гаращенко Ф.Г. Застосування методів практичної стійкості для розв"язання задач інвестиційного менеджменту / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються динамічні задачі інвестиційного менеджменту для формування портфеля цінних паперів. Запропоновано підходи до аналізу чутливості динамічної моделі формування ринкової ціни портфеля цінних паперів на основі методів практичної стійкості. ...
532146
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
532147
  Брічка Л. Застосування методів продуктивного навчання на уроках географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7069-36-1
532148
  Міненко П.О. Застосування методів розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії з фільтрацією високоінтенсивних похибок поля аналогами фільтрів Вінера й Калмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У результаті інтерпретації гравітаційної карти поле сили тяжіння трансформовано в аномальну (надлишкову) щільність гірських порід двох- та трьохшарової моделі верхньої частини геологічного розрізу земної кори. As a result of interpretation of a ...
532149
  Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326
532150
  Мельниченко О.В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 274-279. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена дослідженню теорії масового обслуговування та застосування її методів і принципів в аналізі операцій з електронними грошима в касах різних установ: як торговельних підприємств, так і банків. У роботі проаналізовано результати ...
532151
  Наливайко Н. Застосування методології психоаналізу до критики літературних творів в українському літературному дискурсі // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 120-131
532152
  Бервено С.Л. Застосування методології теорії управління у сфері технічного захисту інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
532153
  Курганський В. Застосування методу "Монте-Карло" при імовірнісних розрахунках, пов"язаних з оцінкою запасів вуглеводневої сировини / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Показано доцільність застосування розрахункових параметрів та їх результуючих значень у вигляді імовірнісних функцій для вирішення задачі підрахунку запасів вуглеводнів. Продемонстровані можливості методу "Монте-Карло" при вирішенні поставленої задачі. ...
532154
  Тищенко М.Г. Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 53-61. – ISSN 2309-7647
532155
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання одновимірних задач : метод. вказівки з дисципліни "Рівняння математичної фізики". – Київ : Київський університет, 2007. – 50 с.
532156
  Роїк А.С. Застосування методу Вороного-Делоне для аналізу моделей невпорядкованих систем / А.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-Делоне близький порядок рідких металів Sn, Ge, Fe, Ni, Co, Cu, Ag та рідких FeGe2 та CoGe2 в широкому температурному інтервалі. На основі аналізу метричних та топологічних характеристик ...
532157
   Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами / В. Попов, Вакал, , Є. І. Гап"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 73-77. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Здійснено чисельний експеримент щодо різних варіантів застосування методу граничних інтегральних рівнянь на прикладі крайової задачі Діріхле для гармонічної функції в області з негладкою межею. Отримано чисельні розв"язки тестової задачі, що враховують ...
532158
  Мудрий В. Застосування методу імітації відпалу для синтезу цифрових голограм / В. Мудрий, Л. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Засобами математичного моделювання досліджений синтез цифрових голограм методом імітації відпалу (МІВ). На підставі детального розгляду процесу збіжності МІВ запропоновано алгоритм "подвійного охолодження", який дозволяє покращити параметри процесу, ...
532159
  Курзенкова А.О. Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії XI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 58-61. – ISBN 966-2980-20-2
532160
  Пахарєва Н.О. Застосування методу мажорантних областей до задачі про фільтрацію під плоским флютбетом з двома шпунтами / Н.О. Пахарєва. – Окр. відб. з Доповідей АН УРСР. 1. 1956, 1956. – 25-30с.
532161
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень, що породжують нерозв"язність за несумісністю задач лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
532162
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. ІІІ / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 229-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості пасивних компонент задачі лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
532163
  Адаменко І.І. Застосування методу Монте-Карло у молекулярній фізиці : навч. посібник / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, К.О. Мороз ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2006. – 38 с.
532164
  Кракович Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 1 (53). – С. 28-30. – ISSN 1606-3732


  Київський міжнародний ін-т соціології (КМІС) провів рейтинг ВУЗів України.
532165
  Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 235-238. – (Серія : Педагогічні науки)
532166
  Гнілуша Н.В. Застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах університету / Н.В. Гнілуша, С.І. Гнілуша // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 68-72. – ISSN 2078-1687
532167
  Петрик О. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-39
532168
  Устименко О. Застосування методу ринкової екстракції для розрахунку ставки дисконту і вибору горизонту прогнозування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39
532169
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
532170
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Дис... канд. хім.наук: 07.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; НАН України. Ін-т етнограф. хімії та нафтохімії. – Київ, 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-169
532171
  Саженюк В.С. Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, В.І. Гаркуша, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та фіктивних областей, для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням ycepедині області побудовано нелінійну крайову задачу, яка апроксимує варіаційну нерівність. Отримана оцінка швидкості збіжності в ...
532172
  Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
532173
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
532174
  Смітюх А Застосування міжнародними комерційними арбітражними судами принципів міжнародних комерційних договорів // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-68
532175
  Коваленко Сергій Застосування міжнародних звичаєвих норм до відповідальності міжнародних організацій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-80
532176
  Губень О.І. Застосування мікрохвильової резонансної терапії для лікування очних хвороб / О.І. Губень, В.І. Губень // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 119-122. – ISSN 1023-2427
532177
  Балаж М.С. Застосування мобільних додатків у превентивній кардіології та кардіореабілітації: огляд літератури / М.С. Балаж, В.П. Костенко // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 73-77. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2709-2070
532178
   Застосування моделі Лоткі-Вольтерра для опису дуопольно-дуопсонієвої конкуренції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров, І.Б. Скворцов, О.Б. Тарасовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 252-260 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
532179
  Алімпієв Є.В. Застосування моделі торгового балансу для пояснення взаємодії фінансової та грошової політик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 195-201


  За допомогою моделі торгового балансу розглядається взаємодія фінансової та грошової політик в умовах перехідних економік. Досліджуються особливості взаємодії фінансової та грошової політик в перехідній економіці України у післякризовий період. The ...
532180
  Лавренюк М.В. Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2013. – Т. 56, № 4. – С. 110-117. – ISSN 0130-9420
532181
  Великанов В.А. Застосування морфоструктурного аналізу для структурно-тектонічного вивчення осадочного чохла Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 15-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
532182
  Небильцова В О. Коршикова Застосування МСФЗ суб"єктами державного сектору економіки: законодавче регулювання операцій з основними засобами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 31 назв.
532183
  Царенко М.О. Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики / М.О. Царенко, І.Ю. Нікуліна // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 130-137. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У роботі розроблено й обгрунтовано технологію реалізації концепцій методичної компе тентності на засадах застосування мультимедіа як сукупності предметної, асихолого-педагогічної, інформаційнотехнологічної та комунікативної компонент, які визначають ...
532184
  Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 28-30
532185
  Чередніченко Г.А. Застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземним мовам / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 184-192. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
532186
  Баранова Л.Г. Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії / Л.Г. Баранова, Н.А. Овсяннікова, М.Г. Онищенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 141-152


  Стаття присвячена окремим аспектам впровадження в освітній процес інформаційних комп"ютерних технологій як засобу навчання, виховання й розвитку, а також засобу керування освітнім процесом і забезпечення професійної діяльності вчителів. На прикладі ...
532187
   Застосування наночастинок у біомедицині / П.Г. Телегєєва, Д.С. Єфременко, Г.Д. Телегєєв, С.С. Малюта // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 2. – С. 21-32. – ISSN 1995-5537


  В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині.
532188
  Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій / В.В. Коваленко; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-2905-22-9
532189
  Полонський Сергій Борисович Застосування недвоічних кодів та багаточастотних сигнально-кодових конструкцій для організації цифрових трактів в аналогових системах передачі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.02 / Полонський Сергій Борисович; Українська держ. Академ. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 22л.
532190
  Дерев"янченко О.В. Застосування нейтронної мережі для побудови моделі інформаційно-пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Запропоновано оригінальну систему кодування символьної інформації, яка дозволяє знайти практично всі випадки помилок. ...
532191
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – [5] с.
532192
   Застосування новітніх інформаційно-комп"ютерних технологій в сучасній науці та освіті / Ю.В. Коваль, Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук, Л.І. Панасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 100-103. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  У статті розкривається процес використання новітніх інформаційно-комп"ютерних технологій в межах сучасної науки та освіти. Розглянуто й проаналізовано основні аспекти роботи з комп"ютером як викладачів, так і студентів. Виражено ключові риси ...
532193
  Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.18-24. – Бібліогр.: 21 н. – ISSN 0132-1331
532194
  Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 34-42.
532195
  Сергієнко Наталія Миколаївна Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (Європейський досвід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Сергієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.204-228
532196
  Малишев Б.В. Застосування норм права (теорія і практика) : навчальний посібник / Б.В. Малишев, О.В. Москалюк ; [за заг. ред. Б.В. Малишева]. – Київ : Реферат, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8058-47-9
532197
  Яковів С. Застосування норм про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-48.
532198
  Криштопа О.М. Застосування нотаріусами норм іноземного права // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 449-468. – ISBN 978-966-437-304-0
532199
  Сєріков А.В. Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / А.В. Сєріков, Т.О. Тохтамиш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
532200
  Барановська Т.В. Застосування облікової політики аудиторами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 14-20. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
532201
  Колс М.І. Застосування окремих термінів у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.38-40
532202
  Олексієнко С.Б. Застосування окремих технік нейро-лінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті автор акцентує увагу на проблемі професійного розвитку співробітників правоохоронних органів України. Автор розглядає можливості вживання окремої техніки нейро-лінгвістичного програмування в контексті оптимізації особового розвитку ...
532203
  Вишняков В.Ю. Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки / В.Ю. Вишняков, О.Є. Стрижак, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 96-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
532204
  Присяжнюк О.Ф. Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
532205
  Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи
532206
  Косенчук В. Застосування переважного права купівлі при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 28-32
532207
  Дмітрієва О. Застосування перекладацьких трансформацій при перекладі шекспіризмів // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 52-56
532208
  Смоляницкий Б.М. Застосування персональних ЕОМ у мезейній справі / Б.М. Смоляницкий. – Х., 1993. – 152с.
532209
  Комарова М.В. Застосування перфокарт ручного опрацювання при прогнозуванні сельових потоків / М.В. Комарова, А.М. Оліферов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 190-200 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
532210
   Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Київ : Компас, 2000. – 156с.
532211
  Давиденко А.Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб"єктами господарювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
532212
  Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
532213
  Каменський Д. Застосування покарань за федеральні податкові злочини у США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 155159
532214
  Шумлянська Л. Застосування поліноміальних поправок для побудови оптимальної одновимірної моделі густини мантії / Л. Шумлянська, П. Пігулевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 51-59. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати побудови оптимальної одновимірної моделі густини на прикладі швидкісної кривої для одного з мантійних доменів під Українським щитом. Дослідження розподілу густини проводили на основі трансформування першого наближення, отриманого за ...
532215
  Хільчевський В. Застосування положень водної рамкової директиви Європейського Союзу для типології гідрографічної мережі України / В. Хільчевський, В. Гребінь, М. Забокрицька // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 109-110. – ISBN 978-617-7069-36-1
532216
  Вітковський О. Застосування портфельних теорій для оцінки ефективності диверсифікацуії діяльності підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 166-169
532217
  Кошляков О.Є. Застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища / О.Є. Кошляков, І.М. Байсарович, І.Є. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан проблеми та перспективи застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища. Показано, що для реалізації основної мети моніторингу, яка полягає в забезпеченні державних органів управління інформацією ...
532218
  Головашевич О.О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 184-187. – (Право. Економіка. Управління)
532219
  Король В. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 127-132
532220
  Вдовічена Л.І. Застосування правових презумпцій в механізмі уникнення міжнародного подвійного оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 109-113. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження застосування правових презумпцій як одного із елементів правового регулювання усунення міжнародного подвійного оподаткування. Правові презумпції безпосередньо не визначають правових наслідків, а служать лише основою для ...
532221
  Чорба О. Застосування практики Європейського суду з прав людини як елемент захисту прав іммігрантів в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1561-4999
532222
  Соловйов О.В. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
532223
  Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 207-214. – ISSN 0132-1331
532224
  Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх: теорія, законодавче регулювання і судова практика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 236-243. – (Серія юридична ; Вип. 49)
532225
  Шмигова О. Застосування принципу верховенства права в законодавчому процесі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139.
532226
  Бондар М. Застосування принципу добросовісності в цивільних спорах // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 19. – ISSN 1992-9277
532227
  Чубенко А. Застосування програмно-цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 0132-1331
532228
  Алексеєнко О.В. Застосування програмно-цільового методу для формування та контролю виконання бюджету Збройних сил України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 88-91
532229
  Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 19-21 : Табл.
532230
  Русітору Ф. Застосування програмного комплексу ТАВоіїег у дослідженні обставин дорожньо-транспортних пригод, що сталися в умовах обмеженої оглядовості / Ф. Русітору, О. Свідерський, В. Варлахов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 114-124. – ISSN 1993-0917
532231
  Депчинська І.А. Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 149-154. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
532232
  Баглей Р.Р. Застосування проєктного менеджменту в умовах цифрової економіки / Р.Р. Баглей, Т.В. Бучинська, В.О. Гомотю // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 152-157. – ISSN 2309-1533
532233
  Олійник О.Б. Застосування прокурором тактико риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 450-457. – ISSN 1563-3349
532234
  Галкін О. Застосування просторових квантилів в класифікаторах максимальної глибини // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 67. – ISBN 978-966-8725-10-4
532235
  Кохан С.С. Застосування просторових поліпшувальних перетворень космічних знімків та формування похідних зображень для дослідження агроресурсів : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
532236
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
532237
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-95.
532238
  Фунікова О.В. Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 113-119. – ISSN 1993-0917
532239
  Вижва С. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій / С. Вижва, С. Дейнеко, О. Асташкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розглядається досвід застосування радіоіактивних досліджень для визначення гідрогеологічних параметрів ґрунтів. Обґрунтовано можливість застосування ...
532240
  Проценко М.В. Застосування ревізій та перевірок для виявлення злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами у сфері економіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-159
532241
  Швець І. Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва : фінанси. Податки. Кредит. / І. Швець, О. Следь // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 58-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
532242
  Кібальник Л.О. Застосування регресійно-кореляційного аналізу при дослідженні трансформації ролі країн з ринками, що формуються у геоекономічному просторі // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 75-84
532243
  Березко Н.В. Застосування регресійного аналізу в задачах обробки даних медико-екологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована методика побудови регресійної моделі з фіксованими знаками параметрів.
532244
  Гольдфельд І.А. Застосування результатів структурно-геоморфологічного та неотектонічного аналізу в практиці розшукових робіт на нафту та газ / І.А. Гольдфельд, С.І. Проходський, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 69-75. – Бібліогр.: 17 назв
532245
  Артемов В. Застосування ризик-орієнтованого підходу навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості застосування ризик - орієнтованого підходу навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Визначено шляхи формування ризик - орієнтованого мислення у співробітників безпекових структур. Передбачається, що ...
532246
  Сидоров Ю.І. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ю.І. Сидоров, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 268-274 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
532247
  Лобунець Н.Н. Застосування рідких амальгам до аналізу №02 сполук. : Дис... наук: / Лобунець Н.Н.;. – 94л.
532248
  Мейш В.Ф. Застосування різницевих апроксимацій типу Річардсона для розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених оболонок, який базується на застосуванні скінченно-різницевих апроксимацій типу Річардсона.
532249
  Польовський Андрій Михайлович Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 57-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано результати апробації розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції продукції лісового сектора України. Обгрунтовано систему основних інструментів, спрямованих на вдосконалення національної та регіональної лісової ...
532250
  Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-23
532251
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Додатки: арк. 140-149. – Бібліогр.: арк. 128-139
532252
  Житник О.В. Застосування семантичного диференціала при дослідженні мотивів зміни робочого місця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему мотивації персоналу та її аналізу у ході застосування селекційних процедур при доборі спеціалістів на вакантні посади в організацію. Порушено питання актуальності та способів дослідження мотивації працівників на етапі добору. ...
532253
  Писанець К.К. Застосування систем кредитного скорингу при оцінці позичальників у портфелях однорідних кредитів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 535-536. – ISBN 978-966-188-219-4
532254
  Лещенко І.Ч. Застосування системи "Піраміда-V" для розв"язання задач прогнозування розвитку газової галузі України / І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 1562-8965
532255
  Дяченко Т.О. Застосування системи знань як однієї зі складових організаційної культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 117-120.
532256
  Гаврилець Ю.Д. Застосування Системи кодування виразів обличчя Пола Екмана для експериментів у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 174-180


  У цій статті спрощено викладається Система кодування виразів обличчя Пола Екмана. Зокрема до уваги беруться не емоції та їх відтінки, а лише базові емоційні стани та їх відображення на обличчі. Стаття буде цікавою і корисною для всіх, хто провадить ...
532257
  Гончаров Ю Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції : Світогосподарські зв"язки : тенденції розвитку / Ю Гончаров, Ю. Петін, О. Сальник // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.73-82 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
532258
  Баженова О.В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанню методології дослідження економічної безпеки держави. Розглянуто застосування системного підходу до аналізу системи економічної безпеки держави.
532259
  Бондаренко Д.О. Застосування системного підходу до державного управління розвитком інвестиційної сфери // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 22-26. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
532260
  Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 209-217. – ISSN 2222-0712


  У межах даної статті проаналізовані основні підходи до визначення сутності бухгалтерського обліку як науки та професійної діяльності. Застосовано системний підхід до вивчення означеного виду обліку, у межах якого ідентифіковано основні елементи системи ...
532261
  Кашуба Я.М. Застосування системного підходу при управлінні розвитком підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 110-114. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
532262
   Застосування скануючого туннельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні / І. Прищенко, В. Макара, М. Мельниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 80-87. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і фізику наноіндентування, скануючої тунельної і атомно-силової мікроскопії, тунельної спектроскопії і застосування скануючої тунельної мікроскопії для модифікації поверхні. Аргументовано актуальність розробки методики ...
532263
  Шевченко В.М. Застосування скринінг-досліджень за допомогою методу фазаграфії з метою профілактики, лікування та реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання / В.М. Шевченко, В.П. Невструєв, С.М. Камінський // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 276-280. – ISBN 978-966-999-173-7
532264
  Корняков С О. Застосування словесно-логічного методу для активізації пізнавальної діяльності курсантів при вивченні тактико-спеціальних дисциплін / С О. Корняков, М.І. Сергієнко, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід упровадження словесно-логічного методу у військово-навчальний процес з метою подальшого удосконалення підготовки офійерських кадрів.
532265
  Кухарєв О. Застосування спадкової трансмісії в спадковому праві України // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 66-70
532266
  Колодрас Х.М. Застосування спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов"язаних із незаконним обігом наркотичних речовин / Х.М. Колодрас, К. Силенок // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 92-108. – ISSN 1993-0917
532267
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Кравченко Олександр Анатолійович; Націон. ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 191-199. – Бібліогр.: л. 169-190
532268
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кравченко О.А.; КНУТШ. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
532269
  Луцький А.І. Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 296-298. – (Право. Економіка. Управління)
532270
  Кравченко О.А. Застосування спеціальної техніки під час розслідування та запобігання злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-116. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
532271
  Перкін В.І. Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-136.
532272
  Швецова Л.А. Застосування ст 1 першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних справ // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 77-93. – ISSN 2227-7048
532273
  Демченко В. Застосування ст. 69 КК в світлі Рішення Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 95-100
532274
  Шульга Н. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: концептуальні основи : теорія і практика / Н. Шульга, О Полєтаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 50-52
532275
  Вижва С.А. Застосування статистичного моделювання двовимірних випадкових полів у задачах геофізичного моніторингу екологічного стану територій : випуск 23 / С.А. Вижва, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів на площині з рівномірною решткою інтерполяції, яка може знайти застосування в задачах геофізичного моніторингу екологічної ситуації територій. Сформульовано алгоритм для отримання ...
532276
  Луспеник Д. Застосування статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини при розгляді судами справ за позовами про захист честі, гідності і ділової репутації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.106-112
532277
  Гардецький О. Застосування статті 166 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-28


  Стаття КК про невиконання батьківських обов"язків
532278
  Длігач А. Застосування стратегічного маркетингу та інновацій для посилення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто роль інновацій як фактора, що створює конкурентні переваги компаній на ринку, досліджено проблеми, що найчастіше виникають в процесі стратегічного маркетингового планування, а також запропоновано нову модель маркетингової діяльності ...
532279
   Застосування судами Конституції України : доктрина і практика / [Т.О. Анцупова та ін. ; упоряд.: А.А. Єзеров, Д.С. Терлецький]. – Київ : ВАІТЕ, 2022. – 601, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-74-5


  У пр. № 1746155 напис : Науковій бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка від авторського колективу. Підписи. 23.09.22
532280
  Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В.П. Паліюк. – Київ : Фенікс, 2004. – 264с. – ISBN 966-651-121-5
532281
  Костицький М.В. Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 12-18. – ISSN 2078-6670
532282
  Шабалін А. Застосування судового наказу у справах, пов"язаних із захистом права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-39.
532283
  Морозов А.Щ. та інш. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних методів в процесі вивчення правових явищ // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-43. – ISSN 0374-3896
532284
  Штаерман І.Я. Застосування сучасних методів апроксимації функцій в будівельній механіці та в математичній фізиці / І.Я. Штаерман, 1939. – С. 77-112
532285
  Паламарчук С.С. Застосування сучасних напрямів інформаційних технологій для вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 155-169


  Присвячено огляду історичних аспектів, сучасного становища та доцільних напрямів удосконалення навчального процесу шляхом упровадження в роботу науково-педагогічних працівників, вищих закладів освіти сучасних досягнень інформаційних технологій і, ...
532286
  Петреченко С. Застосування сучасних освітніх методик у підготовці майбутніх правників у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
532287
   Застосування сучасних технологій навчання з підвищення кваліфікації з фізичного захисту / В Гаврилюк, С Драпей, Б Кайдик, В Кирищук, В Пархоменко, О Романова, Г Стрільчук, М.В. Стрільчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 22, № 2. – C. 197-205. – ISSN 1818-331Х
532288
  Мельник Г. Застосування сучасних технологій навчання при вивченні художньої вишивки / Г. Мельник, Ліщинська-Кравець, Н. Кузан // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 106-111. – ISSN 2308-4634
532289
  Вашай Ю.В. Застосування сучасних цифрових технологій та штучного інтелекту в міжнародних міграційних процесах / Ю.В. Вашай, О.О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 35-42. – (Економічні науки ; вип. 2 (98)). – ISSN 2306-5478
532290
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві (продовження) / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-77.
532291
  Окладна М. Застосування таємної дипломатії в міжнародній практиці / М. Окладна, М. Федоровська, Д. Юхименко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 72-79. – ISSN 2311-4894
532292
  Бабенко К.П. Застосування текстів професійного спрямування при викладанні ділової іноземної мови в галузі туризму // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 234-240. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
532293
  Кільчевський М. Застосування тензорного аналізу до питань теорії пружності : Дис... наук: / Кільчевський М.;, 1936. – 86л. – Бібліогр.:л.3
532294
  Курченко О.О. Застосування теореми Штольца для доведення правил Лопіталя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено доведення першого і другого правил Лопіталя, яке грунтується на теоремі Штольца та її аналогу для розкриття невизначеності нуль на нуль, модифікації означення Гейне однобічної границі функції в точці та теоремі Коші для диференційованих функцій.
532295
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л.108-150
532296
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
532297
  Павлюченко О.Г. Застосування теорії ігр в задачах оптимального оцінювання при неповних даних // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 196. – ISBN 978-966-8725-10-4
532298
  Касьянюк В.С. Застосування теорії можливостей в задачах кластеризації даних / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 155-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В ході розв"язку прикладних задач розбиття певної множини даних на класи еквівалентності за допомогою алгоритмів кластеризації часто виникає проблема адекватного вибору параметрів алгоритму кластеризації. При невдалому виборі параметрів розбиття не ...
532299
  Виноградов О.Г. Застосування теорії тестових завдань до розробки особистісних запитальників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-129. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Висвітлено питання конструювання особистісних запитальників з використанням сучасної психометричної теорії. Розглянуто послідовність етапів створення інструментарію: підготовка даних, дослідження розмірності, вибір моделі та оцінка її параметрів, ...
532300
  Марховська А.Ю. Застосування теорії універсалів у перекладацькому аналізі (на прикладі відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 117-129. – ISSN 2311-2697
532301
  Галицька О Застосування теорії фреймів до вивчення наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 126-131
532302
   Застосування термографії в Україні / Є.Ф. Венгер, В.І. Гордієнко, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.П. Маслов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 8-15. – ISSN 1815-2066


  В огляді наведено результати застосування в Україні термографії для діагностування новоутворень, вертеброгенного болю у спортсменів, судинних патологій, травм суглобів, щелепно-лицьової патології, дослідження механізму патогенної дії елементу живлення ...
532303
  Лубенченко О.Е. Застосування тестів заходів контролю в аудиторській практиці / О.Е. Лубенченко, О.Ю. Редько // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
532304
  Черняк О.І. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки капіталу комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методи оцінки середнього та сумарного капіталу українських банків.
532305
  Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується практика застосування українськими бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва - однієї з найбільш активних категорій користувачів Інтернету. Розглянуто онлайнові сервіси Державної та ...
532306
  Піскун Т.І. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С.141-148. – (Право. Економіка. Управління)
532307
  Савченко Т.Г. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку / Т.Г. Савченко, О.М. Пожар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 163-174. – ISSN 1993-6788
532308
  Кошова Т. Застосування тренінгів та самотренінгів у професійному розвитку державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-69.
532309
  Лісова К. Застосування тренінгових систем у викладанні акушерства і гінекології / К. Лісова, І. Каліновська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 63-65. – ISSN 2311-9896
532310
  Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26-33. – ISSN 1029-7200
532311
  Дудич Г. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 101-107. – Бібліогр.: 21 назв.
532312
  Козьмук Б. Застосування української мови у перші роки радянської влади в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.103-106. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
532313
  Панкевич Т. Застосування факторингу в Україні: порівняння з традиційними формами кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 170-175. – ISSN 1815-3232
532314
  Бистров Я.В. Застосування фреймової моделі у лінгвістичній теорії наративу // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7178-39-1
532315
  Попов В.Ю. Застосування функціонально-вартісного аналізу для проектування організаційної структури корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 118-123. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
532316
  Баньковський М. Застосування хвильового методу продовження потенціальних полів у нижній півпростір для вивчення глибинної будови Землі й пошуку родовищ корисних копалин / М. Баньковський, А. Гейхман, І . Потапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 59-66. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається методика дослідження глибинної будови Землі й пошуку родовищ корисних копалин , у першу чергу на - фти і газу , на основі хвильового ( голографічного ) перетворення даних гравітаційного , магнітного та геотермічного по - лів у ...
532317
  Процька С.М. Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 88-92. – ISSN 2078-1687
532318
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
532319
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
532320
  Майданик Р. Застосування цивільного законодавства за аналогією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 56-61.
532321
  Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування податкового законодавства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.27-31
532322
  Кухарєв О Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 27-31
532323
  Кукшина Т. Застосувати неможливо, змінити? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 23-26
532324
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
532325
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
532326
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
532327
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
532328
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
532329
  Галата С. Застрибнути до "наукового потяга" // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 37/38)


  "Як рухається украънська наука до Європейського дослідницького простору (ЄДП)? Чи ефективний цей рух? Що потрібно зробити, щоб прискоритись? І чи встигне українська наукова спільнота "до цього потяга"? Відповісти на ці запитання спробували науковці, ...
532330
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
532331
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
532332
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
532333
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
532334
  Белицкая Ада Застройщики срубили пальмы и завезли голубей. Похищение Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 58-66 : фото
532335
  Боков В.Ф. Заструги : стихи / В.Ф. Боков. – Москва : Советский писатель, 1958. – 287 с. : ил.
532336
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
532337
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
532338
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
532339
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
532340
   Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемьоллер у КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  6 квітня 2017 року заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Готтемьоллер провела зустріч зі співробітниками, студентами і курсантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її ...
532341
  Божик В. Заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Валерій Божик: "Мін"юст мав би прагнути працювати над тим, щоб виконувалися 99% рішень" / розмову вела Вікторія Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)
532342
  Бровченко І. Заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко: "В Україні є всі ознаки того, що вона проходить пологовий піковий період" / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Про прогноз розвитку епідемії методом математичного моделювання.
532343
   Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха: "Евакуйовані виші працюють і досягають добрих результатів" / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
532344
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
532345
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
532346
  Смирнов И. Заступники народные: И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
532347
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
532348
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
532349
  Уварова О.О. Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII - початок XIX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 200-211. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Одним з невивчених напрямів у розвитку Східного питання є заступництво Росії християнам Османської імперії. Остання чверть XVIII — початок ХІХ ст. — період активізації взаємозв’язків між Російською імперією і турецько-підданими християнськими ...
532350
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
532351
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
532352
  Тороповський М.М. Засуджений до страти втік : нариси / Микола Тороповський. – Львів : Каменяр, 1974. – 144 с.
532353
  Шуйський І. Засуджений за УНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...Український економіст, професор, член партії українських соціалістів-революціонерів Сергій Степанович Остапенко волею долі за короткий час подолав шлях від народного вчителя до голови Ради народних міністрів УНР у 1919 році. Його державницька ...
532354
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
532355
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
532356
  Кубрак Р.М. Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2019. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-645-350-5


  У пр. № 1728238 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від авторів. Підпис. Р.М. Кубрак. 07.07.2019 р.
532357
  Грушовець Є. Засуджені на чужині: до чого готуватись захиснику // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
532358
  Захаров Є.Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-115-7
532359
  Гонтарук О. Засудження рабства в романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-53
532360
  Нива Ю. Засудження росії в унісон: як митці за кордоном підтримують Україну // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 12-13


  Культура важлива у питанні формування національної безпеки країни. Для інформаційного фронту вона - як наявність сучасного озброєння на полі спротиву повномасштабній воєнній агресії росії. Чи розуміють це українські чиновники і посадовці? Здається, ...
532361
  Шарговська О. Засудили 45 осіб, а Петрова відпустили. Навіть не звільнили з роботи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 39 (242). – С. 54-57


  Віктора Петрова радянські спецслужби готували на посаду голови українського уряду під час німецької окупації.
532362
  Танасійчук М. Засудили за зв"язки з Михайлом Грушевським // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 5 (508), 6 лютого 2020. – С. 48-50 : фото надані А. Коржовою
532363
   Засуженный деятель искусств РСФСР Евгений Иванович Востоков. – Москва, 1983. – 10с.
532364
  Білецький М.С. Засукавши рукава : сатир. вірші : біогр. довідка / М.С. Білецький ; іл. А.М. Дев"янін. – Київ : Молодь, 1963. – 100 с. : іл.
532365
  Грибанов В.И. Засурье / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1958. – 76с.
532366
  Максимов С.А. Засуха / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 36с.
532367
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1978. – 271с.
532368
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – М, 1986. – 282с.
532369
  Делиникайтис С.А. Засуха и борьба с ней / С.А. Делиникайтис. – Москва, 1949. – 20с.
532370
  Заварина М.В. Засуха и борьба с ней / М.В. Заварина. – Москва : Географгиз, 1954. – 87с.
532371
  Вербин А.А. Засуха и борьба с ней в степи Украины / А.А. Вербин. – Одесса : Одесское областное изд-во, 1948. – 162с.
532372
  Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке / Л.И. Сверлова, Т.В. Костырина. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1985. – 120 с. – Библиогр.: с. 112-117
532373
  Бучинский И.Е. Засуха и суховеи / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 214с.
532374
  Полтараус Б.В. Засуха на территории Воронежской и Тамбовской областей и роль полезащитных лесных полос в борьбе с ней : Автореф... кандид. географ.наук: / Полтараус Б.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 11 с.
532375
   Засухи в СССР их происхождение, повторяемость и влияние на урожай.. – Ленинград, 1958. – 208с.
532376
  Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнения / Дроздов О.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 92-94
532377
  ЛогиновВ.Ф Засухи, ихвозможные причины и предпосылки предсказания / ЛогиновВ.Ф. – Обнинск, 1976. – 72с.
532378
  Петрищева П.А. Засухостойчивость водных стадий Anopheles / П.А. Петрищева и С.Г.Г ребельский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1936. – С. 158-142 : ил. – (Библиотека Свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. LXXV ; Передовые школы и воспитательные учреждения вропы и Америки. Кн. 6)
532379
  Тетенева Т.Р. Засухостойчивость сеянцев древеных растений и пути ее повышения в условиях Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.012 / Тетенева Т. Р.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 26л.
532380
  Культиасова Г.М. Засухоустойчивость и экологический режим многолетних трав в кормовых севооборотах в Каменной степи : Автореф... канд. биол.наук: / Культиасова Г.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
532381
  Назаренко С.И. Засухоустойчивость растений в зависимости от условий выращивания семян / С.И. Назаренко, 1941. – С. 72-79. – Отд. оттиск
532382
  Генкель П.А. Засухоустойчивость растений и способы ее повышения / П.А. Генкель. – Москва, 1954. – 39с.
532383
  Удольская Н.Л. Засухоустойчивость сорто яровой пшеницы / Н.Л. Удольская. – Омск, 1936. – 124с.
532384
  Заблуда Г.В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития. / Г.В. Заблуда. – Свердловск, 1948. – 132с.
532385
  Стефановский И.А. Засухоустойчивость яровых пшениц. / И.А. Стефановский. – М-Л, 1950. – 224с.
532386
  Белецкий М. Засучивши рукава : сатирические стихи / Белецкий М. ; пер. с укр. Н. Анциферова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 51 с. : ил.
532387
  Уильямс А.Р. Засушеная голова на память // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 44-45 : фото
532388
   Засчитывается ли период обучения в трудовой стаж? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 3
532389
  Іванченко Р. Засяяли вічні стожари / Раїса Іванченко. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 50с.
532390
  Бриних М. ЗАТ "Українські літературні премії" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х
532391
  Гоманюк М. Затаврований Південь: від Геродота до декомунізації // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-7
532392
  Вудхаус Пелем Гренвіл Затаєне мистецтво : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 132-139. – ISSN 0320 - 8370
532393
  Мошик М.М. Затамували подих небеса / М.М. Мошик. – Суми : Козацький вал, 1998. – 60с. – ISBN 966-589-062-Х
532394
  Павлов В.В. Затвердевание и его молекулярная модель / В.В. Павлов. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
532395
  Мадянов А.М. Затвердевание и новые способы разливки стали / А.М. Мадянов. – М, 1962. – 111с.
532396
  Оно А. Затвердение металлов / А. Оно. – Москва : Металлургия, 1980. – 152 с.
532397
   Затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства : наказ Міністерства освіти і науки від 12 жовтня 2020 р. № 1265 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 69-70
532398
   Затверджено 100 стандартів вищої освіти // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
532399
   Затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
532400
   Затверджено графік ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 2
532401
   Затверджено емблему географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 8. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
532402
   Затверджено новий порядок атестації наукових установ // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства та президії академій наук, а незалежні експертні групи. Методику та критерії оцінювання найближчим часом підготують в МОН.
532403
   Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою колегії МОН є Міністр Сергій Квіт. <...> Губерський Леонід Васильович президент ...
532404
  Кручик В. Затверджено нові професійні стандарти // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3
532405
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
532406
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
532407
   Затверджено перелік найважливіших науково-технічних розробок на 2021-2022 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 4. – ISSN 1682-2366
532408
   Затверджено Положення про педагогічну інтернатуру // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
532409
   Затверджено програми для тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки затвердило всі програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями галузей знань "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", ...
532410
   Затверджено Програму забезпечення якості освіти в КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Вчена рада університету затвердила Програму заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що спрямована на підтримку цінностей, традицій, норм, які й визначають ефективність функціонування ...
532411
   Затверджено столичний бюджет - 2001 // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації : Київ, 2001
532412
   Затверджено умови прийому до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Про нові Умови прийому до ВНЗ України у 2013 році розповідає заст. директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту М. Фоменко.
532413
   Затверджено умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
532414
   Затвердити Концепцію дуальної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793
532415
  Заказнов Н.П. Затворы аэрофотоаппаратов / Н.П. Заказнов; ред. С.П. Шокин. – Москва : Недра, 1965. – 87 с.
532416
  Бойчук Б. Затемнена сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 27-28


  Полемічні нотатки на статтю Ю. Тарнавського "Темна сторона місяця" щодо книжки Соломії Павличко "Дискус модернізму в українській літературі".
532417
  Пристли Д.Б. Затемнение в Грэтли : повести, рассказы, пьесы. / Д.Б. Пристли. – Москва : Правда, 1988. – 576 с.
532418
  Єфименко В.М. Затемнення (- астрономічне явище) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 357-358. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
532419
  Возіянов М.К. Затемнення сонця : етюди пам"яті / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2015. – 66, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-624-3
532420
  Семейкін Б.Є. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.) / Б.Є. Семейкін. – Харків : ДНТВУ, 1936. – 61 с.
532421
  Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
532422
  Томенко М. Затемнилося // Дзеркало тижня, 2002. – 7-13 вересня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова й інформації щодо діяльності ЗМІ в Україні
532423
  Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1980. – 158с. – (Путишествия. Пририключения. Поиск)
532424
  Коннел Эван Затерявшийся в Индиях : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.30-47. – ISSN 1130-6545
532425
   Затерянная земля : сборник. – Новгород, 1995. – 528 с. : іл. – (На зере времен)
532426
  Альберти Р Затерянная роща / Р Альберти. – Москва, 1968. – 367с.
532427
   Затерянная улица. Соврем. канад. новелла.. – Москва : Прогресс, 1971. – 287с.
532428
  Просекин М.М. Затерянное поле. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1978. – 168с.
532429
  Кирш Майке Затерянные в пустыне : Неизвестная Австралия. Опалы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 116-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
532430
  Альбанов В.И. Затерянные во льдах : записки В.И.Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого Океана летом 1914г. / В.И. Альбанов. – Уфа, 1978. – 206с.
532431
   Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне "Св. Анна".. – Ленинград, 1934. – 282с.
532432
  Чехов А.П. Затерянные произведения / А.П. Чехов. – Л, 1925. – 304с.
532433
  Малов В.И. Затерянные экспедиции : Школьникам об истории геогр. открытий. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 127с.
532434
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1956. – 344с.
532435
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 247с.
532436
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 206с.
532437
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Воронеж, 1957. – 215с.
532438
  Дойль А.К. Затерянный мир : книга для чтения на английском языке для студентов II курса педагогических институтов / А.К. Дойль. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 188 с.
532439
  Дойль А.К. Затерянный мир : научно-фантастические произведения / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Пер. с англ. Н. Волжиной]. – Киев : Молодь, 1981. – 320 с. : ил.
532440
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Грозный, 1982. – 176с.
532441
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ростов -на-Дону, 1986. – 224с.
532442
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Алма-Ата, 1987. – 317с.
532443
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1989. – 173с.
532444
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ашхабад, 1989. – 493 с.
532445
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения ; [пер. с англ.] / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1990. – 508 с. – ISBN 5-253-00166-2
532446
  Генис А. Затерянный мир // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.268-271. – ISSN 1130-6545


  О книгах: Малявин В. Китайская цивилизация .- М.:Изд-во АСТ,2001. Малявин В.Сумерки Дао. - М.:Изд-во АСТ,2000.
532447
  Бородина Татьяна Затерянный мир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 106-111 : фото
532448
  Бьерре Йенс Затерянный мир Калахари / Бьерре Йенс. – Москва : Географгиз, 1963. – 190с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
532449
  Бьерре Й. Затерянный мир Калахари / Й. Бьерре. – Москва : Географической литературы, 1968. – 190с : ил. – (Путешествия Приключения Фантастика)
532450
  Дойль А.К. Затерянный мир. Отравленный пояс / А.К. Дойль. – Калининград, 1992. – 288с.
532451
  Дойл А.К. Затерянный мир. Фантастические произведения : [пер. с англ.] / Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1986. – 508 с. – (Мир приключений)
532452
  Пессель М. Затеряный мир Кинтана-Роо : [Пер. с англ.] / [М. Пессель ; Отв. ред и автор послесл. Р.В. Кинжалов]. – Москва : Мысль, 1969. – 287 с., 4 л. ил. – На обороте тит. л.: Michel Peissel. The lost world of Quintana Roo. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
532453
  Хаткевич Василий Затеряный мир... в Антарктиде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
532454
  Астафьев В.П. Затеси : кн. коротких рассказов / В.П. Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 238 с.
532455
  Астафьев В.П. Затеси : рассказы / В.П. Астафьев. – Красноярск : Книжное издательство, 1982. – 325 с.
532456
   Затилков В"ячеслав Федорович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог
532457
  Муцько М. Затиснута в серці пісня : поезії / Микола Муцько. – Іваничі, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-361-326-0
532458
  Смірнова Алла Затишний сад з таємною зоною // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-78 : фото
532459
   Затишок центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 110-111 : фото
532460
  Урнявичюте Д. Затишье - 2 км : драма в 2-х ч. / Даля Урнявичюте ; авториз. пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва, 1973. – 64 с.
532461
  Тургенев И.С. Затишье / И.С. Тургенев. – М., 1950. – 79с.
532462
  Цвейг А. Затишье / А. Цвейг. – Москва, 1959. – 367с.
532463
  Крашенинников А.Д. Затишье / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1969. – 328с.
532464
  Парфенов В.К. Затишье: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1978. – 255с.
532465
  Тендряков В.Ф. Затмение : Повести / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1986. – 683с.
532466
  Паушкин Г.А. Затмение / Г.А. Паушкин. – Казань, 1990. – 158с.
532467
  Майер С. Затмение / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
532468
  Щербаков В.Н. Затмение в солнечный день : [повести и рассказы] / Валентин Щербаков. – Москва : Современник, 1981. – 287с.
532469
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1971. – 178 с.
532470
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Москва, 1980. – 189 с.
532471
  Мансуров Е.А. Затмение на Олимпе: Пробл. "Шахмат. слепоты" / Е.А. Мансуров. – М., 1991. – 174с.
532472
  Щеглов В.П. Затмение Солнца 31 июля 1981 года. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1981. – 31с.
532473
  Шистовский К. Затмение Солнца и Луны / К. Шистовский. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1945. – 24 с.
532474
  Мартынов Д.Я. Затменные переменные звезды / Д.Я. Мартынов. – Москва; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 150 с.
532475
   Затменные переменные звезды. – Москва : Наука, 1971. – 352с.
532476
  Ендрюс Дж. Затока заперечення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 115). – С. 3


  Про те, що може допомогти уникнути війни на Близькому Сході.
532477
  Штонь Григорій Затока лун : Поезії / Штонь Григорій. – Київ : Дніпро, 1999. – 184с. – ISBN 5-308-01739-5
532478
  Ильин В.А. Затон : повесть / В.А. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 222с.
532479
  Соколов В.В. Затонський В.П. - учений-хімік // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ : Радянська Україна, 1980. – № 1
532480
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
532481
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 182. – ISBN 978-966-933-054-3
532482
  Белая Г.А. Затонувшая Атлантида : [сборник] / Г.А. Белая. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46, [2] с. – (Библиотека "Огонек"). – ISSN 0132-2095; № 14
532483
  Уокоп Р. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен / Р. Уокоп. – М, 1966. – 151с.
532484
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. – Москва : Прогресс, 1975. – 206с.
532485
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища : Жак Ив Кусто. Мир без солнца. Жак Ив Кусто. Филинн Диолле. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 362с. – (Зеленая серия. ; Вокруг света). – ISBN 5763206509
532486
  Варламов А.Н. Затонувший ковчег / А.Н. Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2002. – 448с. – (Проза века). – ISBN 5-235-02443-5
532487
  Акімочкіна Олександра Затонуле місто, римський санаторій та полювання на акул : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-99 : Фото
532488
  Ревега Н.М. Затоплене село Комарівка на Переяславщині у світлинах із родинних архівів його мешканців та фондового зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 441-444. – ISSN 2218-4805


  У статті досліджуються світлини з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», висвітлюється питання пошуку та вивчення світлин із родинних архівів колишніх жителів с. Комарівки.
532489
  Гауптман Г. Затоплений дзвін : німецька дpама-казка / Гергарт Гавптман ; Пеpеклав Микола Голубець. – вид. 2-е. – Київ ; Львів : Hакладом вид-ва "Сеpп і Молот" ; [Львів: Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 135 с. – (Белєтpистична)
532490
  Белей Л. Затоплені асиміляцією // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія українців Словаччини: від незнання до безпам"ятства.
532491
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 160с.
532492
  Канивец В. Затопленный остров / В. Канивец. – Рига, 1963. – 95с.
532493
  Маковій Г. Затоптаний цвіт : народознавчі оповідки / Г. Маковій. – Київ : Український письменник, 1993. – 205 с. – ISBN 5-333-01269-5
532494
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами = Тарас Шевченко як поет-пісняр // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 240-250. – ISBN 978-966-493-489-0
532495
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами. Тарас Шевченко як поет-пісняр // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
532496
  Чернышевич А.Д. Затор на двадцатом : рассказы / Аркадий Чернышевич; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 238 с.
532497
  Булгакова Н. Затор на переходе. Университеты тормозит неясность целей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 6


  Российская система высшего образования находится в процессе серьезной трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией, успешно это сделали, ...
532498
  Мумжиева Нина Геннадьевна Заторможенное внутреннее вращение относительно связи Csp3-P в ряду производных четырехкоординированного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мумжиева Нина Геннадьевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
532499
  Булгакова Н. Заточка инструмента. РГНФ совершенствует систему оценки заявок. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В ближайшее время будет формироваться единая государственная программа фундаментальных исследований РФ. Ее цель - снизить, а может, даже устранить барьеры между академической, вузовской, отраслевой, “фондовой” наукой. Мы должны сделать программу, ...
532500
  Іванішин К.І. Затрати на підприємстві та шляхи їх мінімізації / К.І. Іванішин, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 100-102. – ISBN 978-617-645-227-0
532501
  Куліков Г.Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
532502
  Дієсперов В. Затрати праці в господарствах населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-7
532503
   Затрати праці і собівартості сільско-господарської продуції в колгоспах.. – Київ, 1956. – 80с.
532504
  Родионенков П.А. Затраты и результаты производственных исследований и разработок / П.А. Родионенков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 144 с.
532505
  Аврех Г.Л. Затраты и результаты: беседы об экономике / Г.Л. Аврех, Н.П. Федоренко, Е.П. Щукин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 191, 2 с. : граф. – (Экономика социализма). – ISBN 5-02-011922-9
532506
  Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе учёбы в нём. Анализ проведен на основе эмпирического исследования.
532507
   Затраты меньше -- отдача больше. Материалы Харьк. гор. экон. конференции "Пути повышения рентабельности пром. предприятий, строек и транспорта", состоявшейся 21-22 июня 1965 г.. – Х., 1965. – 220с.
532508
  Колесников А.В. Затраты на производство : избр. науч. труды / А.В. Колесников ; Укр. гос. акад. ж.-д. транспорта. – Харьков : УкрГАЖТ, 2013. – 338, [1] с. : ил., табл. – На обкл. також.: Українська державна академія залізничного транспорту. – Библиогр.: с. 290-304. – ISBN 978-617-654-007-6


  У пр. № 1711402 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. С уважением автор. 30.12.2016 Киев
532509
  Золотарев М.Г. Затраты промышленных предприятий / М.Г. Золотарев. – Ярославль, 1979. – 75с.
532510
  Легкий О.В. Затримання в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7363-14-8
532511
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
532512
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
532513
  Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиції: повноваження прокурора та суду // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 507-512. – ISSN 1563-3349
532514
  Бузницька С.В. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину: проблеми та пропозиції / С.В. Бузницька, А.І. Щербина // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-34
532515
  Фаринник В. Затримання особи на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
532516
  Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 12-22.
532517
  Лук"яненко Ю.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю.В. Лук"яненко, О.О. Юхно ; [за заг ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-252 та в підрядк.прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-73-5
532518
  Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-84


  Етапи становлення законодавства
532519
  Слінько С. Затримання особи, яка підозрюється в скоєнні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67- 69
532520
   Затримання особи. Законодавство. Роз`яснення. Судова практика : [збірка] / Союз юристів України, Київ. міська орг. ; Асоц. процесуалістів України ; [уклад.: С.В. Онищенко] ; за заг. ред. М.Є. Шумила, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 306, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-687-3
532521
  Фаринник В.І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 85-94
532522
  Назаров В.В. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: проблеми та реальність // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 89-93
532523
  Погорецький Затримання підозрюваного: проблеми обгрунтування рішення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 92-97.
532524
  Керевич О.В. Затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7220-71-7
532525
  Василенко Д.Л. Затримання як захід процесуального примусу в контексті обмеження прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-99.
532526
  Кодунов М. Затримка на вимогу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 15


  "За відсутності згоди щодо особливого договірного режиму обопільної затримки наслідки розгляду спору визначатимуться матеріальним правом, яке застосовується до договору будівельного підряду".
532527
  Коростіль М.О. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності / М.О. Коростіль, О.О. Чорна // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 20-23. – ISSN 2413-550Х
532528
  Ошуркевич О.Ф. Затрубили труби : З історії народних музичних інструментів / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 23, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 23
532529
  Койнаков И. Затуй им пеят песента / И. Койнаков. – Пловдив, 1982. – 199с.
532530
   Затула Василь Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-87 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
532531
   Затула Василь Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 92-93. – ISBN 978-966-439-961-3
532532
   Затула Василь Іванович (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 49-50. – ISBN 966-95774-3-5
532533
  Жадько В. Затуливітер Володимир Іванович (- поет,прозаїк, перекладач, журналіст ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 331. – ISBN 978-966-8567-14-8
532534
  Сопронюк О. Затуливітрів день: "Спинились на сьогоднішнім числі зловтіхи календарні..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-13 березня (№ 10). – С. 13
532535
   Затулі Василю Івановичу - 50! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 86-87. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  15 червня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата географічних наук Затули Василя Івановича.
532536
  Гегузина С.Я. Затухание и дисперсия упругих, электрических и магнитных колебаний при фазовых превращениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гегузина С.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 24л.
532537
  Прокопенко Г.И. Затухание ультразука на дислокациях в предварительно деформируемых монокристаллах молибдена и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Прокопенко Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 21л.
532538
  Мордюк Н.С. Затухание упругих колебаний при фазовых превращениях в сплавах на основе меди и кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мордюк Н.С. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
532539
  Касьян А.А. Затухающий сигнал: идеологические дискуссии в советской науке середины XX века в региональном контексте / А.А. Касьян, С.В. Куревина, Н.Е. Петрова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-95. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены научно-идеологические дискуссии, проходившие в ряде областей отечественной науки в середине XX в., и сделана попытка преодолеть стереотипы прошлого (апологетизм и нигилизм), характерные для их оценок. Значительное внимание уделено ...
532540
   Затушёванные на книгах имена как затушёванные страницы истории // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Рассказ о репрессиях библиотекарей в 30-е годы будет неполным без упоминания о судьбах основателей советской библиотечной системы.
532541
  Макаенок А.Е. Затюканный апостол. / А.Е. Макаенок. – М, 1974. – 280с.
532542
  Макаенок А.Е. Затюканый апостол. : трагикомедия / Андрей Макаенок ; пер. с белорус. – Москва : Искусство, 1973. – 49 с.
532543
  Савчук Ю. Затягування судового розгляду кримінальної справи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-382. – ISBN 978-617-7069-17-0
532544
  Тимченко В.В. Затяжна ангіна: Журналіст. конфлікти часів безгасності і після них / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1989. – 128с.
532545
  Моргун Ф.Т. Затяжна війна агрономів / Федір Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2004. – 48, [4] с. : іл. – ISBN 966-8304-30-6
532546
  Дітц А. Затяжна реформа російського авторського права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 1608-6422
532547
  Петров М.Г. Затяжная весна / М.Г. Петров. – М., 1986. – 237с.
532548
  Маляков Л.И. Затяжная весна. / Л.И. Маляков. – Л., 1990. – 444с.
532549
  Форостина О. Затяжний бій із довгою тінню // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 24-32


  Книга Миколи Рябчука "Долання амбівалентності. Дихтомія української національної ідентичності - історичні причини та політичні наслідки. - Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. - 252 с.
532550
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : роман / А.А. Азольский. – Москва : Современник, 1988. – 287 с. – (Новинки "Современника")
532551
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : романы / А.А. Азольский. – Москва : Правда, 1989. – 478, [2] с. – (Библиотека журнала "Знамя")
532552
  Власенко В.И. Затяжной дождь / В.И. Власенко. – Иркутск, 1973. – 31с.
532553
  Балин А. Затяжной прыжок : стихи / А.И. Балин ; ил.: Б. Щляпугин. – Москва : Современник, 1975. – 125 с. : ил.
532554
  Алшутов А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Алшутов. – Коми, 1987. – 111 с.
532555
  Розенбаум А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Розенбаум. – Л., 1990. – 141с.
532556
  Суслов В. Затяжной прыжок. / В. Суслов. – Алма-Ата, 1971. – 55с.
532557
  Яковенко В.П. Затяжные дожди. / В.П. Яковенко. – Москва, 1977. – 32с.
532558
  Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление / Г.А. Арбатов. – Москва, 1991. – 398с.
532559
   Затянувшийся раунд. Рассказы.. – М., 1969. – 32с.
532560
  Мегрели Б.Я. Затянутый узел : Романы / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1989. – 632с.
532561
  Федорук О. Зауваги до автографів Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0236-1477
532562
  Рицар Б. Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ / Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Микульчик // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 29-37. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "На основі досвіду виконання низки експертиз національних стандартів на терміни та визначення понять з інформаційних технологій, гармонізованих із міжнародними стандартами, проаналізовано типові термінологічні помилки як фахівців з цієї, так і з ...
532563
  Різун В. Зауваги до основних термінів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зауваги до основних термінів, вироблені науковою школою інституту журналістики. Идет речь о замечания к основных терминов, произведенные научной школой института журналистики. The article deals with main terms developed by the scientific ...
532564
  Кирчгв Р. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-23. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Йдеться про фактологічне, методологічне й інтерпретаційне значення праць Григорія Нудьги для подальшого дослідження проблеми "Українська пісня в світі", розширення її предметного поля і поглибленого осмислення її різних аспектів
532565
  Попович А. Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 56-64. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
532566
  Михайличенко Н. Зауваги про вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 17-22. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
532567
  Бессараб А.О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано назви періодичних наукових фахових видань України й виявлено типові помилки. За симантикою складових назви видання виділено такі групи: вид видання; його тематика; назва установи - засновника видання.
532568
  Сич З. Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 3 (137). – С. 37-38.
532569
  Лучик А.А. Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 48-52. – ISSN 1996-9872
532570
  Шидивар Ж. Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 "Нафтопродукти. Терміни та визначення" // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 42-47. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розглянуто переклади німецькою, англійською та французькою мовою термінів і визначень у нафтовій галузі. Зазначено низку помилок i пропоновано виправлення цих помилок".
532571
  Сегедін В. Зауваження до проекту КПК. Скорочене досудове провадження потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-45
532572
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 35 с.
532573
  Закусило О.К. Зауваження про знаходження числових характеристик систем масового обслуговування M/D/c // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 213-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що корені рівняння 1 - z[верхній індекс c]e[верхній індекс [лямбда](1 - z)] = 0, важливого при вивченні систем масового обслуговування M/D/c, можуть бути знайдені деяким методом послідовних наближень.
532574
  Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн., 2000. – № 9
532575
  Безпаленко А.М. Зауваження стосовно "семантичного трикутника " (або І. Павлов у компанії Фреге, Огдена з Річардсом та Сосюра?) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 25-28
532576
  Гарань Л.М. Зауваження стосовно теоретичних досліджень у граматиці // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 21-22
532577
   Зауваження та пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації ТОВ "Надра Юзівська" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
532578
  Горнісевич А. Зауваження та пропозиції до законопроекту про Митний кодекс України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
532579
  Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 38-40. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
532580
  Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що ряд результатів, пов"язаних із саморозкладними ймовірностями розподілами в банахових просторах, дозволяє просте доведення, що оперує лише функціями однієї дійсної змінної. Увагу, зокрема, приділено саморозкладним законам, що є згортками ...
532581
  Хлобистов В.В. Зауваження щодо розв"язності L-проблеми на множині операторних поліномів в гільбертовому просторі з мірою // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В гільбертовому просторі з мірою розглянуто деякі питання щодо розв"язності L-проблеми - про існування неперервного інтерполяційного операторного полінома, норма якого не перевищує L.
532582
  Пухтецька А.А. Зауваження щодо самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-99. – ISSN 2219-5521
532583
  Леонова Ю. Заувваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
532584
  Панов М.В. Заударный вокализм современного русского литературного языка : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов М.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
532585
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1985. – 592с.
532586
  Смирнов В.В. Заулки : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 591с.
532587
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1989. – 111с.
532588
  Горелов С.К. Заунгузские Каракумы : ( развитие рельефа и вопросі рационального землепользования) / С.К. Горелов. – Москва, 1989. – 120 с.
532589
  Услар П.А. Заупокойная месса : Роман / П.А. Услар. – Москва : Радуга, 1984. – 300с.
532590
  Пляхин А.М. Зауралье мое. / А.М. Пляхин. – Курган, 1960. – 32с.
532591
  Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков : (Гамаюн. культура) / В.А. Борзунов. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1992. – 187, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 144-156 (366 назв.). – ISBN 5-7525-0184-9
532592
  Ткалич Д.И. Зауральские были. Записки архивиста. / Д.И. Ткалич. – Свердловск, 1972. – 62с.
532593
  Спицын А.А. Зауральские древние городища / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 15 с.
532594
  Сергеев-Ценский Зауряд-полк / Сергеев-Ценский. – Москва, 1935. – 279с.
532595
  Юферев Д.В. Заурядная легенда. / Д.В. Юферев. – Москва, 1960. – 389с.
532596
  Квициани А.М. Заурядное дело / А.М. Квициани. – Сухуми, 1973. – 158с.
532597
   Заусаев А.А. Каталог выставки.. – Свердловск, 1962. – 6с.
532598
   Заусаев Алексей Александрович. Альбом репродукций.. – Свердловск, 1971. – 38с.
532599
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1981. – 254с.
532600
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1983. – 96с.
532601
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 269с.
532602
  Наджафов Г.Д. Зафар Нейматов / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1965. – 48 с.
532603
  Стуканова М. Зафіксувати теперішнє, щоб відкрити майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  20 голосів про Маріуполь.
532604
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
532605
  Костина-Кассанелли Заха Хадид и ее барьеры // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
532606
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 5-8104-0042-6
Вип. 2. – 1995. – 112с.
532607
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – 3-е вид. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 966-513-040-4
Вип. 1. – 1997. – 112с.
532608
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – [3-є вид.]. – Київ : Обереги, 1993. – 110 с. – (Бібліотека АТ "Обереги" ; вип. 1)
532609
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вид. 2-е. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ "Обереги"). – ISBN 5-8104-0041-8
Вип. 1. – 1994. – 112 с.
532610
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 430 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
532611
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1902. – 224 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
532612
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в ХIII віці / Іван Франко ; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, Коломия: Галицька накл. ; [Дpук. О. Дpевіца], 1919. – 254 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів. 1874-1964 / Склав М.О. Моpоз. К., 1966. - В кн. пеpедм. авт. до 1-го та 2-го вид
532613
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко; Пер. с укр. В. Россельса. – Новосибирск : ГИХЛ, 1942. – 160с.
532614
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – б.м. : Укрвидав, 1944. – 147с.
532615
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко. – Москва; Ленінград : Детгиз, 1946. – 176 с. : С портр.
532616
  Франко І.Я. Захар Беркут : іст. повість / Іван Франко. – Регенсбург : Українське Слово, 1946. – 158 с. – Вид. пошкоджене
532617
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – Ужгород, 1949. – 146с.
532618
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156с.
532619
  Франко И.Я. Захар Беркут : Картина общественной жизни Карпатской Руси в 13-м в. / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 160с.
532620
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 159с.
532621
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громад. життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154с.
532622
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226 с.
532623
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1974. – 171с.
532624
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / Іван Франко. – Київ : Довгань, 1979. – 158 с.
532625
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 18 віці / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 127с.
532626
  Франко І.Я. Захар Беркут : роман / Іван Франко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 308 с. – У вид. також: Чернігівка / М. Костомаров. – (Український історичний роман). – ISBN 5770753900
532627
  Франко І. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці / Іван Франко. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-24-3
532628
  Франко І.Я. Захар Беркут : повість / Іван Франко ; [упоряд., передм., пояснення слів: Р.П. Іванченко ]. – Перевид., переробл. – Київ : Дніпро, 2016. – 177, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-578-257-5
532629
  Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
532630
  Гжицький В.З. Захар Вовгура / В.З. Гжицький. – Х.-К., 1932. – 300с.
532631
  Циркин С.О. Захар Федорович Дорофеев / С.О. Циркин. – Саранск, 1986. – 113с.
532632
  Забіла П. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 1


  Шістнадцяті Всеукраїнські Захаренківські читання пройшли в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Цьогоріч педагогічна спільнота відзначає 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного ...
532633
   Захаренко Микола Іванович (1954-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
532634
   Захаренко Микола Іванович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
532635
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 215--216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1954) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1980 р. викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім.Т.Г. Шевченка
532636
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 197-198. – ISSN 2075-437X
532637
  Островский Г.С. Захарий Зограф: болг. живописец / Г.С. Островский. – Л., 1987. – 190с.
532638
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – М., 1958. – 235с.
532639
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 229с.
532640
  Цулукидзе А.Г. Захарий Палиашвили / А.Г. Цулукидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1971. – 52 с.
532641
  Щербатюк О. Захарія Голубовський, 1786 рік в історії Лаври й "Зима українського бароко" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
532642
  Ковальський М. Захарія Копистенський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 94-97. – ISBN 966-7631-05-2
532643
  Степенькіна П. Захарія Копистенський // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 67-81. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
532644
  Аркин Д.Е. Захаров и Воронихин / Д.Е. Аркин. – Москва : Гос. изд. лит. по строительству, 1953. – 78 с. – (Цикл лекций "Мастера русского зодчества")
532645
  Фурса С.Я. Захарова Олена Семенівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 39-40. – ISBN 978966-97130-0-1
532646
  Карпов А.А. Захарово поле / А.А. Карпов. – 2-е изд. доп. – Х., 1990. – 173с.
532647
   Захаровская художественная картинная галерея : экспозиция. – Москва : Советский художник, 1984. – [33] с.
532648
  Руденко Л.Г. Захарченко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 381. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
532649
   Захарченко Володимир Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7069-48-4
532650
   Захарченко Ігор Віталійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
532651
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
532652
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
532653
   Захарченко Петро Павлович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
532654
  Віднянський С.В. Захасник малих народів у новій Європі. Томаш Гарріг Масарик / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 41-70. – ISBN 978-966-02-5494-7
532655
  Сенекина Захват Австрии гитлеровской Германии в марте 1938 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенекина; Акад.общевтв.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
532656
  Чишвиц Фон Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Чишвиц Фон. – М., 1937. – 179с.
532657
  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией / И.А. Никитина. – Москва, 1970. – 214 с.
532658
  Никитина И.А. Захват бурских республик Английей в 1899-1902 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Никитина И. А.; Моск. пед. инзт. – Москва, 1967. – 26 с.
532659
  Куропятник Г.П. Захват Гавайских островов США / Г.П. Куропятник. – М, 1958. – 247с.
532660
  Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено системну цілісність британської колоніальної політики при захопленні Гонконгу, яке здійснювалося з урахуванням державних і приватних інтересів. The system integrity of the British colonial policy at capture of Hong Kong, which was showed in ...
532661
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – М.-Л, 1925. – 308с.
532662
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – 2-е. – М., 1959. – 366с.
532663
  Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах = Stridens skonhet och sorg / Петер Енглунд ; [пер. Н.В. Третякової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 554, [3] с. : іл. – Пер. вид.: Stridens skonhet och sorg / Peter Englund. - Покажчик: с. 517-522. – Бібліогр.: с. 511-516. – ISBN 978-966-03-7506-2
532664
  Шпаро О.Б. Захват Кипра Англией / О.Б. Шпаро; АН СССР. Институт востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 282с. – Библиогр.: с.279-281
532665
  Эрамжян Р.А. Захват м-мезонов легкими ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эрамжян Р.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
532666
  Доготарь Г.Ф. Захват мюонов легкими атомными ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Доготарь Г.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
532667
  Крещук Л.Н. Захват носителей на притягивающие центры в полупроводниках в сильных электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крещук Л.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1979. – 22л.
532668
  Николс Ч. Захват Окинавы. / Ч. Николс, Г. Шоу. – М, 1959. – 310с.
532669
  Рапопорт Л.П. Захват ядром орбитальных электронов в "особых зонах". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рапопорт Л.П.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1951. – 11 с.
532670
  Базиянц А Захватническая политика англо-американского империализма в Баку и Азербайджане (ноябрь 1918 г - апрель 1920 г) : Автореф... канд.ист.наук: / Базиянц А,П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 15л.
532671
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. (Ч. 1) : Дис... док. ист.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 567л.
532672
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. Ч.-2 : Дис... док. историч.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 568-956л. – Бібліогр.:л.931-956
532673
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Автро-Венгрии на востоке в 1914-1918 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Теодорович И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 50 с. – Бібліогр.:с.48-50
532674
  Ахтамзян А.А. Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, Каф. ист. стран Запада. – Москва, 1960. – 20 с.
532675
  Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1814-1918 гг. / Ф.И. Нотович. – Ленинград, 1947. – 236 с.
532676
  Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению к Украине в конце XIX - начале XX века : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Кулинич И.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1970. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
532677
   Захваты промышленных роботов. – Новосибирск, 1991. – 506с.
532678
  Мезенцева Н.І. Захворюваність і здоров"я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія / Наталія Мезенцева, Світлана Батиченко, Костянтин Мезенцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7069-72-2
532679
  Капустинська О.А. Захворюваність на непухлинні хвороби органів травлення в осіб 18 років і старших, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС у післяаварійний період (1992-2016) / О.А. Капустинська, К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
532680
   Захворюваність на непухлинні хвороби, інвалідність, смертність дорослого населення радіоактивно забруднених територій України / К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко, Г.В. Костюк, В.І. Сировенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 22-29 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
532681
   Захворюваність на рак молочної залози і роль стійких хлорорганічних забруднювачів навколишнього середовища (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 53-59 : фото. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2077-7477
532682
   Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 52-60 : фото. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2077-7477
532683
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак передміхурової залози та вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 64-75. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2077-7477
532684
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак яєчників і вплив на їх формування хімічного забруднення довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2077-7477
532685
  Орєхова О.В. Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 62-67 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
532686
   Захворюваність у спорті високих досягнень. Основи профілактики / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, В.Є. Кондратюк, О.Ю. Алексійчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 69-74 : фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
532687
  Треніна А.С. Захворювання викликає не холод, а вірус // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 5
532688
  Карлова О.О. Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
532689
  Перегудова О.С. Захворювання дикорослих рослин EPIPACTIS HELLEBORINE та PLATANTHERA BIFOLIA / О.С. Перегудова, Г.В. Коротєєва, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
532690
  Товкай О.А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування із застосуванням відео-ендоскопічних операцій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Товкай Олександр Андрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 44 назви
532691
  Денисюк В.Г. Захворювання печінки та жовчних шляхів / В.Г. Денисюк. – Київ, 1987. – 32с.
532692
  Курпас Алексей Захер: ругательство или блюдо? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 24-27 : фото
532693
  Лилик М.П. Захисна дія альфа-кетоглютарату у Drosophila melanogaster за впливу ксенобіотиків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Лилик Марія Петрівна ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України. – Тернопіль, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
532694
  Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 215-221. – ISSN 0132-1331
532695
  Кацавець Р.С. Захисна промова: зміст та структура // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 11-14.
532696
  Бек М. Захисна реакція на захисний механізм // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Аналіз правових наслідків ЗУ "Про захист персональних даних" у порівнянні з міжнародним законодавством ".
532697
  Рак А.Ю. Захисна роль і стійкість лісів Горган : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Рак Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
532698
  Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород, 1968. – 136 с.
532699
  Жук І. Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці / І. Жук, А. Капустян, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Показано, що оксид азоту збільшує активність пероксидаз листків озимої пшениці за дії та післядії високотемпературного стресу. It is shown that nitrogen oxide increases peroxidase activity of winter wheat leaves under influence and after-effects of ...
532700
  Денисова Т.А. Захисна функція кримінального покарання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 207-214
532701
  Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-103.
532702
  Штанько А. Захисна функція цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 39-45. – ISSN 2311-6676
532703
  Воронов Р. Захисний дефект // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Для забезпечення захисту суб’єктів господарювання від необґрунтованого звинувачення в економічних злочинах необхідно підвищити ефективність правового регулювання".
532704
  Ноздренко Д. Захисний ефект фуллерену C60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60FAS при дозі 1мг/кг на ішемічно пошкоджений м"яз m. soleus щура. Досліди проводили після 5 денної часткової ішемізації. Скорочення м"яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом"язовому введенні препарату. ...
532705
  Онищенко В.О. Захисний підхід до визначення економічної безпеки регіону / В.О. Онищенко, О.М. Бондаревська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 158-164. – ISSN 2222-0712
532706
  Погорецький М. Захисник - суб"єкт доказуванні на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 479-482. – ISBN 978-617-7069-15-6
532707
  Овсяник Д.В. Захисник в кримінальному провадженні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7363-14-8
532708
  Дільна З. Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 140-145. – ISSN 2308-9636
532709
  Маньковська Р. Захисник національної спадщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 11-15


  Діяльність на музейницькій ниві видатного вченого, голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України П. Т. Тронька.
532710
  Матвієнко А. Захисник нашої пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Український етнограф і лексикограф Михайло Левченко.
532711
  Гоменюк В.М. Захисник пам"яток (до 65-річчя Олени Миколаївни Титової) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 68-69. – ISSN 2077-9496
532712
  Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95
532713
  Коломоєць Т.О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОНУ. – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-22-1
532714
  Кулик Н. Захисник української справи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 1, 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про українського правознавця і громадського діяча, теоретика правової держави, одного з організаторів Національної академії наук Богдана Кістяківського. Викладав у новоствореному Українському народному університеті (Київському університетві): з березня ...
532715
  Макаренко Д. Захисник церковної архітектури // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 102-104. – ISBN 966-7522-09-1


  М.О. Макаренко.
532716
  Рибалка О.В. Захисник як суб"єкт доказування в кримінальній справі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 35-40
532717
  Ляш А.О. Захисник як суб"єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А.О. Ляш, В.С. Благодир // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 19-21
532718
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
532719
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 171-199
532720
  Декайло С.А. Захисник: його правовий статус / С.А. Декайло, П.В. Шумський, В.Є. Канюка // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 165-168. – ISSN 2524-0129
532721
   Захисникам України - Слава! = Glory to the defenders of Ukraine : поет. альм. із присвятою звитязі й мужності героїв АТО / Нац. акад. Служби безпеки України ; [редкол.: Голіченко Л.М. та ін. ; пер.: В. Ведута та ін.]. – Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2016. – 150, [2] с. – Рез. укр., англ. мовами. - Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. різними мовами. – ISBN 978-966-8916-53-3
532722
  Хлопик О.П. Захисні властивості нових екологічно безпечних інгібіторів корозії на свіжоутвореній поверхні алюмінієвих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Хлопик Ольга Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
532723
  Олійник Н. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 27-32. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі польових матеріалів розглянуто основні компоненти Купальського свята: вогонь, вода, рослинність, лялька Маринонька та діїз ними, що спрямовані на контроль над майбутнім. У статті йдеться про купальську обрядовість етнічних українців ...
532724
  Лавров В.В. Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж / В.В. Лавров, А.В. Житовоз, Т.Ю. Сагдєєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 15-24 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
532725
  Ускова А.К. Захисні механізми "спрацювання": інтелектуалізація та раціоналізація, їх функції // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 278-281
532726
  Хандожко С.І. Захисні покриття на основі алмазоподібних плівок для забезпечення стійкості деталей оптики та електроніки до дії зовнішнього середовища. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Хандожко С.І. ; НАН Укр. Ін-т. надтвердих матеріалів. – Київ, 1998. – 16 с.
532727
  Аршинніков Д.І. Захисні покриття на основі модифікованих осадових крейд та поліметилфенілсилоксана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Аршинніков Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки Укрїни, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
532728
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / В.Н. Белава. – Київ : [б. в.], 2010. – 161 с. – Бібліогр.: л. 135-161
532729
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
532730
  Щур Едуард Захисні редути просять допомоги! : Пощадити, захистити, відновити, або ж Три складових сучасного грамотно-виваженого нефрологічного підходу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 4-6 : Фото
532731
  Крютченко О.О. Захисні споруди скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Крютченко Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
532732
  Рогач О.І. Захисні стратегії транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні мотиви зарубіжних операцій транснаціональних фірм. Проаналізовано основні види захисних стратегій корпорацій та їх специфіку для різних типів фірм. The article investigates main motives for transnational corporations to operate ...
532733
  Вертузаєв М.С. Захист iнформацiї в комп"ютерних системах від несанкцiонованого доступу : Навч. посібник / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко ; Європейський ун-т ; за ред .С.Г. Лаптєва. – Київ : Європейський університет, 2001. – 321 с. – (Безпека. Правопорядок. Бізнес). – ISBN 966-7942-09-0
532734
  Кім Ю. Захист vs обвинувачення: паритет неможливий? Як адвокати прокурорів у гості запросили й що з цього вийшло // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 22-28 червня (№ 25). – С. 14


  Про круглий стіл, який відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорили особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу.
532735
  Луковина О. Захист автентичного неопірронізму // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 124-143. – ISSN 2075-6461


  Захист автентичного неопірронізму. Сміт, П. (2022). Неопіронізм Секста Емпіріка: скептицизм як раціонально впорядкований досвід. Чам: Спрингер.
532736
  Бажан М. Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 25-27


  "... Україна знову стала "піратом № 1" у світі ".
532737
  Коноваленко К. Захист авторських прав на інформаційний блог // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 313-314
532738
  Дашко М. Захист авторських прав на кінематографічний твір є конституційне право // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 422-424. – ISSN 2413-6433
532739
  Семенових Є. Захист авторських прав на персонажі: українська та зарубіжна практика // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 331-332
532740
  Корнієнко О.М. Захист авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
532741
  Зеров К.О. Захист авторських прав на твори, розміщені в цифровому середовищі, в Японії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 77-83. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
532742
  Римаренко І.В. Захист авторських прав та творів, розміщених в Інтернеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
532743
  Горецька М. Захист авторських прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 44
532744
  Дроб"язко В.С. Захист авторських прав у Сполучених Штатах Америки // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 66-76. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
532745
  Афанасьєва К.О. Захист авторських прав у суді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються способи захисту авторських прав у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.
532746
  Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 246-250. – ISSN 2219-5521
532747
  Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1608-6422
532748
  Рассомахіна О.А. Захист авторського права в електронних публікаціях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-60-8
532749
  Чукаєва А. Захист авторського права за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 170-188
532750
  Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю. Гандзюк, М. Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 1608-6422
532751
  Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
532752
  Зеров К. Захист авторського права на комп"ютерні програми // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
532753
  Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1608-6422
532754
   Захист АЕС за міжнародним правом. Міжнародний збройний конфлікт в Україні / О.В. Таран, О.Г. Сандул, І.В. Рогатюк, В.Є. Боднар // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (96). – С. 39-44. – ISSN 2073-6231
532755
  Гетманцев Д. Захист активів компанії від наслідків незаконного збільшення податкових зобов"язань за рішенням податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 156-161
532756
  Заболотна І. Захист акціонерних товариств від протиправного поглинання – рейдерства та шляхи подолання за допомогою удосконалення господарського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 173-174. – ISBN 978-617-7069-14-9
532757
  Харченко В.В. Захист атмосфери від газопилових забруднень автотранспортом // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблему використання альтернативного палива, зокрема біоетанолу. Аналізується ефективність палива такого типу. Екологічні показники відпрацьованих газів автомобілів представлені при використанні в якості палива спирто-бензинових ...
532758
  Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв.
532759
  Кудлай О.С. Захист Батьківщини - священний обов"язок громадян СРСР / О.С. Кудлай. – Київ, 1955. – 36с.
532760
  Кукурудза А. Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на пркладі АТО) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 624-633
532761
  Ханін С. Захист бізнесу як спосіб залучення інвестицій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
532762
  Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.7-10. – ISSN 1608-6422
532763
  Навроцька В. Захист близькими родичами померлого від злочину своїх процесуальних інтересів у справах публічного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-64
532764
  Крамаренко Л.К. Захист боржника проти примусового виконання в законодавстві Польської Народної Республіки. (Противиконавчий позов) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 54-59. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматривается природа противоисполнительного иска, направленного на лишение такого качества законной силы судебных решений, как исполнимость, а также основания и порядок его предъявления. Автор делает вывод о возможности систематизации ...
532765
  Чечерський В. Захист бюджету - пріоритет у діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-42
532766
  Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 122-135. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються деякі особливості публічно-правових відносин за участю платників податків і органів державної податкової служби. Аналізуються зміст та способи захисту прав платників податків у разі їх порушення органами державної податкової ...
532767
  Оксіюк О.Г. Захист веб-сайтів від атак типу спуфінг / О.Г. Оксіюк, Р.В. Огієвич // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 293-294
532768
  Третьяков Д.М. Захист виборчих прав внутрішньо переміщенних осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 100-105. – ISBN 978-966-136-491-1
532769
  Писаренко А. Захист виборчих прав громадян, які балатуються у кандидати на посаду сільських, селищних, міських голів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-49
532770
  Карпова О. Захист викривачів корупції // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 20
532771
  Падучак О. Захист викривачів. Перший крок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 38


  Викривач італійської мафії Роберто Савіано з 2006 р. перебуває під цілодобовою охороною поліції. Мафія оголосила на нього полювання після виходу книги "Гоморра". Видання стало світовим бестселером, було перекладене 52 мовами та отримало низку ...
532772
  Калітенко О. Захист викривачів: що (не) змінилося? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
532773
  Захматов В.Д. Захист висотних будівель, ангарів, торгових центрів, стелажних складів великого розміру і об"єкта "Укриття" / В.Д. Захматов, А.В. П"ятова, М.В. Щербак // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
532774
  Шестак Я.В. Захист від SQL-ін"єкцій / Я.В. Шестак, Кашперук-Карпюк // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 152-155
532775
   Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів : звіт за результатами моніторингу / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-49-5
532776
  Козуб І. Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 121-126. – ISSN 2663-5313
532777
   Захист від дії випромінювання мобільного телефону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 40 : рис.
532778
  Васильєв А. Захист від зловживань монопольним становищем на ринках транспортних послуг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 30-31
532779
  Нікіфоров М.М. Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО / М.М. Нікіфоров, Ю.В. Турченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 235-242. – ISSN 2524-0056
532780
  Васильєва С.М. Захист від корозії теплообмінного обладнання в умовах накипоутворення із застосуванням ультразвукової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Васильєва Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 17 назв
532781
  Бикадоров В.М. Захист від нападу собак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
532782
  Пекар А.О. Захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пекар Анастасія Олексіївна ; Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
532783
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.203-208
532784
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
532785
  Євтушенко Є.В. Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти / Є.В. Євтушенко, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 98-103. – ISSN 2616-6798
532786
  Толюпа С.В. Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі СІSСО / С.В. Толюпа, М.В. Розум"як // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-28. – ISSN 2409-7292
532787
   Захист від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень / І.В. Муляр, О.В. Мірошніченко, А.В. Краснік, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 115-126. – ISSN 2524-0056
532788
  Оніщук О. Захист від рейдерства: оптимізація державних механізмів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 20-21
532789
   Захист від російського впливу і розширення повноважень НАЗЯВО / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 5. – ISSN 2219-5793
532790
  Дудка Т.М. Захист від цілеспрямованих мережевих атак / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 36-37 : фото
532791
  Малкова Н. Захист військових - справа самих військових // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.46-49
532792
  Вадимов Д. Захист Вітчизни-священний обов"язок громадян СРСР / Д. Вадимов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1951
532793
  Юдіцький О.Л. Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівль: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 391-398. – ISSN 1563-3349
532794
  Веретюк О. Захист власної ідентичності, ксенофобія та автизм як рецидиви колоніалізму (на прикладах сучасної слов"янської прози) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 260-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
532795
  Карнаух Б. Захист власності Європейським судом з прав людини і горизонтальний ефект // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 149-166. – ISSN 1026-9932
532796
  Орловський Б.М. Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 220-226. – ISSN 1563-3349


  Досліджено механізм кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні у кримінальному праві України. Розглядаються нормативні положення про захист власності у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються ...
532797
  Мілюс В. Захист власності у доктрині Конституційного Суду Литовської Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
532798
  Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.38-40. – ISSN 0132-1331
532799
  Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 106-112
532800
  Федорова А.Л. Захист внутрішньо переміщених осіб: стандарти Ради Європи та законодавство України // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 271-285. – ISBN 978-617-7624-26-3
532801
  Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
532802
  Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
532803
  Люшненко М. Захист водних ресурсів держави // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.26-30


  Прокурорська практика
532804
  Бєличенко Ю.П. Захист водних ресурсів. / Ю.П. Бєличенко, В.М. Дражнер, В.М. Чередниченко. – Київ : Будівельник, 1990. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93 (19 назв). – (Охорона навколишнього середовища: Сер. засн. у 1979 р.)
532805
  Петриченко А.І. Захист водойм від забруднення сполуками азоту та фосфору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петриченко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
532806
  Дудін В.М. Захист вразливих категорій працівників: досвід ЄС // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 320-323. – ISBN 978-617-7450-09-1
532807
  Коптілін С. Захист географічних зазначень згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 20-21
532808
  Кампо В. Захист гідності та прав людини в культурологічній доктрині академіка Івана Дзюби // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 22 січня (№ 11). – С. 4
532809
  Футей Б. Захист голосів: погляд із Сполучених Штатів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 23-28
532810
  Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М. Філіпповський, В.В. Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". – Луганськ : Янтар, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-678-235-2
532811
  Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-101
532812
  Середа Ю. Захист громадян за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Ю. Середа, Р. Прихода // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Дослідження та порівняння норм законодавства".
532813
  Святун Олексій Захист громадян України за кордоном: головні підходи до визначення та стандартів // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор предпринимает попытку обозначить главные подходы к определению стандартов и границ консульской и дипломатической защиты прав граждан за границей. В статье рассмотрены общие теоретические тенденции эволюции определения понятия и границ консульской ...
532814
  Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 193-195. – ISSN 1563-3349
532815
  Долгілевич М.Й. Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. / М.Й. Долгілевич. – Львів, 1967. – 122с.
532816
   Захист грунтів від ерозії. – Одеса, 1974. – 112с.
532817
   Захист грунтів від ерозії. – Київ, 1986. – 240с.
532818
  Тимкович І.І. Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів : еколого-правові вимоги / І.І. Тимкович, Д Д. Кальницька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 25-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
532819
  Лук"яновД.О Захист групових комунікацій з використанням асиметричних ключів за схемою Ель-Гамаля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується математична модель застосування криптосистеми Ель-Гамаля для захисту групової комунікації.
532820
  Блажівська Н. Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 224-238. – ISSN 1026-9932
532821
  Гоголкіна А.О. Захист даних в сферi телекомунiкацiйних послуг // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 196-198. – ISBN 978-966-641-732-2
532822
  Горпинюк О. Захист даних у суспільному устрої та правовому порядку / О. Горпинюк, О. Броневицька // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 201-203. – ISBN 978-3-8305-3271-2
532823
   Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
532824
  Кичко І.І. Захист депозитів населення : фінансовий механізм / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.122-128. – Бібліогр.: 12 назв
532825
  Петров С.Г. Захист державних електронних інформаційних ресурсів України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 62-68. – ISSN 2616-6798
532826
  Кубко А.Є. Захист державних інтересів і відповідальність держави (деякі теоретичні питання) // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 170-175. – ISSN 2524-017X
532827
  Андрєєва О.М. Захист державнихінтересів в системі національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 74-79
532828
  Антонов В.О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
532829
  Задорожній О.В. Захист дипломатичний // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 386. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
532830
  Князев В. Захист дисертацій в Українській Академії державного управління при Президентові України(1997-2000 рр.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-27. – ISBN 966-73-53-51-Х
532831
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107. – (Серія права ; № 10)
532832
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97-98. – (Серія права ; № 11)
532833
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
532834
   Захист дисертацій працівниками факультету в 1970 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 109. – (Серія права ; № 12)
532835
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 94. – (Серія права ; № 14)
532836
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 101. – (Серія права ; № 15)
532837
  Прокопенко М. Захист дисертацій чи профанації захистів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14-15


  Така дилема стоїть перед Міносвіти щодо скандальної спецради Луганського державного медичного університету.
532838
  Вороненко Юрій Васильович Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій / Вороненко Юрій Васильович, Мінцер Озар Петрович // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17


  Розглянуто питання впровадження нових інформаційних технологій у процедурах захисту дисертаційних робіт. Зокрема висвітлюється перший досвід спеціалізованої вченої ради щодо використання технології відеоконференцзв"язку під час захисту дисертацій. ...
532839
  Поєдинок О.Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 191-197
532840
  Байдарова О.О. Захист дітей в системі забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7069-63-7
532841
  Шуба В. Захист дітей від експлуатації - першочергове завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.90-93
532842
  Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці в законодавстві України / О.П. Петращук, В О. Соловйов // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-38
532843
  Харченко В.В. Захист довкілля від негативного впливу традиційної енергетики // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
532844
   Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму / П.С. Гнатів, Т.М. Дацко, А.Д. Шовган, Н.Я. Лопотич // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
532845
  Підюков П.П. Захист доказів і доказового провадження в кримінальному процесі України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 382-385. – ISBN 978-966-301-169-1
532846
  Голуб Ю. Захист доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-89.
532847
  Барановська Н.П. Захист докторських дисертацій // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 157
532848
  Кузьменко В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-51
532849
  Томенко М. Захист духовності, а не боротьба : відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] головним редакторам газет "Факты", "Столичка", "Бульвар" та інших // Голос України, 2004. – 3 лютого


  В зв"язку з рішенням парлам. комітету звернутися до Держ. ком. телебачення і радіомовлення України з вимогою попередити друк. ЗМІ про необхідність дотримання норм Закону про захист суспіл. моралі
532850
  Андрусевич А. Захист екологічних прав у практиці Європейського Суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.303-309. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
532851
  Жаровська І. Захист екологічних прав: теоретичний та праксіологічний характер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 41-46. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
532852
  Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб"єктів господарської діяльності та держави - функція господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.8-15. – ISSN 0132-1331
532853
  Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 29-32
532854
  Мармазов В.Є. Захист економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається механізм захисту економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини. Issued related to the mechanism of economic and social rights protection in the case law of the European Court of Human Rights are dealt with.
532855
  Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-19. – ISSN 0131-775Х
532856
  Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-32
532857
  Туряниця С. Захист етнонаціональних меншин Німеччини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 452-461. – ISBN 966-02-4186-0
532858
  Калюжний В.В. Захист житлових прав та інтересів осіб: підстави, сутність, проблема вибору форм та способів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-70. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
532859
  Кармаза О.О. Захист житлових прав у цивілістичному процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
532860
  Чадов Е.А. Захист життя та здоров"я дітей дошкільного віку / Е.А. Чадов, О.Ф. Ткачов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-10 : фото
532861
  Шевченко Т. Захист журналістських джерел // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 16-19.
532862
  Коваль О. Захист законними представниками права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 184-185. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
532863
  Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
532864
  Підлубна Т.М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на відміну від категорії відшкодування збитків в їх ...
532865
  Гаврильців М.Т. Захист законного інтересу як передумова на звернення до адміністративного суду: поняття, сутність, види // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
532866
  Малік М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України / М. Малік, В. Харабара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто існуючу ситуацію розвитку заощаджень населення. Висвітлено основні проблеми заощаджень населення та виділено тенденції їх в Україні. The existent situation of population"s savings development is considered in this article. The basic ...
532867
  Новак І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
532868
  Любич В. Захист засівів від бур"янів та шкідників / В. Любич. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 32с.
532869
  Заєць О. Захист земельних прав в умовах воєнного стану в Україні / О. Заєць, Т. Коваленко // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 238-242
532870
  Палієнко Е.Т. Захист земельних ресурсів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
532871
  Хоменко Іван Іванович Захист зерняткових садів у центральному лісостепу України : Автореф... доктора сільськогоспод.наук: 06.00.02 / Хоменко Іван Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 40л.
532872
   Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7902-31-5
532873
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірни к / Нац. ак. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 58. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532874
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 59. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532875
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532876
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 61. – 2015. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532877
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 62. – 2016. – 388 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532878
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 63. – 2017. – 279, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532879
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 64. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532880
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих (голов. ред.), С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 65. – 2019. – 240 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532881
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 66. – 2020. – 247, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532882
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 67. – 2021. – 367, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532883
  Пилипенко А. Захист ІВ на митному кордоні: що змінилося // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 23
532884
  Літавський Т. Захист ІВ у мережі Інтернет: як це теоретично має працювати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 42-43
532885
  Теряєв Р. Захист інвестицій в криптовалюту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 37


  Як повернути дитину, яка була незаконно переміщена іншим із подружжя через державний кордон.
532886
  Шапран Н.С. Захист інвесторів на ринку цінних паперів: досвід США // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 159-171. – ISSN 2310-9734
532887
  Шестаокв В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – C. 21-25
532888
  Поєдинок В.В. Захист іноземних інвестицій у сфері енергетики // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 43-66. – ISBN 978-617-7087-39-6
532889
  Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власністі: світова практика та проблеми України / О.В. Шкурупій, Ю.С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 5-8. – (Економічні науки)
532890
  Орлюк О. Захист інтелектуальної власності - сильна економіка - інвестиції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Україна має велетенський інтелектуальний потенціал і він мусить приносити, врешті-решт, країні гроші. Але нам не вистачає комплексної та прозорої підтримки з боку держави.
532891
  Марущак Т.О. Захист інтелектуальної власності // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 339-341. – ISBN 978-966-301-172-1
532892
  Костира А. Захист інтелектуальної власності в e-commerce: полювання на привидів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 12-13
532893
  Манів С.З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-83.
532894
  Кепко О.І. Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе Україною міжнародних зобов"язань / О.І. Кепко, В.О. Кепко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6806
532895
  Кругових С.О. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються проблеми захисту інтелектуальної власності в комп"ютерному середовищі, розширення сфери чинного законодавства та розробка нових правових механізмів регулювання правових взаємовідносин у мережі Інтернет.
532896
  Таран О.В. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет / О.В. Таран, В.Д. Гавловський // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 73-81. – ISSN 2616-6798
532897
  Афанасьєва К.О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 255. – Бібліогр.: с. 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96646-6-2
532898
  Ізбаш О.О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається у системі освіти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 256-262


  "Завдання будь-якого ВНЗ й держави в цілому - створити умови для ефективного функціонування системи вузівської захисту інтелектуальної власності. Необхідно пам"ятати, що саме інтелектуальна власність розглядається як найважливіший ресурс ВНЗ, який може ...
532899
  Верещагін П. Захист інтелектуальної власності у зовнішньо-економічній діяльності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.38-44
532900
  Ромат Т.Є. Захист інтелектуальної власності як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 106-109. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
532901
  Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 192-197
532902
  Кононенко С. Захист інтелектуальної власності: європейські стандарти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 22-27
532903
  Драчевська О. Захист інтелектуальної власності: міф чи реалії українського суспільства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 31
532904
  Мошиченко Ю. Захист інтелектуальної власності: оцінка незадовільна // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 31-33
532905
  Кірєєва О. Захист інтелектуальної власності: управлінські аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 181-195.
532906
  Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 15-20
532907
  Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 16-20.
532908
  Стеценко С. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як наукова та практична проблема / С. Стеценко, В. Щавінський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
532909
  Мельниченко А. Захист інтересів держави прокурорами: від абстрактного до реального // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
532910
  Нецька Л.С. Захист інтересів держави у зв"язку зі збройним конфліктом на сході України та окупацією півострова Крим // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. – ISBN 978-617-7220-88-5
532911
  Зайківський О.Б. Захист інтересів держави щодо інтелектуальної власності // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 50-63. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
532912
  Данилів Н. Захист інтересів єврейських переселенців із СРСРв імміґраційному законодавстві США (1965-1989 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 310-322. – ISSN 2078-6077
532913
  Паламарчук С.М. Захист інтересів закритих корпорацій за правом США. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Паламарчук С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 24л.
532914
  Паламарчук Сергій Михайлович Захист інтересів інвесторів закритих корпорацій за правом США : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Паламарчук Сергій Михайлович; МВО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 138л. – Бібліогр.:л.131-138
532915
  Бербат Н. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 28-29
532916
  Святюк С. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 20-21
532917
  Лемешко О.М. Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 288-290


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
532918
  Руденко Т.В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 62-67
532919
  Зверева О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
532920
  Кузміна С.А. Захист інтересів суб"єктів господарювання від недобросовісної конкуренції // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 116-119.
532921
  Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 38-44
532922
  Венедіктова І. Захист інтересів у спадкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 16-19
532923
  Хамардюк Й Захист інформації - проблеми та застереження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.118-123
532924
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532925
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 3. – 2015. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532926
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 4. – 2015. – С. 264-328. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532927
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 1. – 2016. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532928
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 4. – 2016. – С. 250-350. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532929
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 2. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532930
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 3. – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532931
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532932
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 2. – 2017. – С. 108-192. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532933
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 3. – 2017. – С. 196-249. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532934
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 4. – 2017. – С. 252-321. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532935
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 2. – 2018. – С. 70-127. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532936
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 1. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532937
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 4. – 2018. – С. 203-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532938
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 3. – 2018. – С. 130-200. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532939
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 1. – 2019. – 59 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532940
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 2. – 2019. – С. 63-137. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532941
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 3. – 2019. – 202 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
532942
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 4. – 2019. – C. 207-258, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
532943
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 1, січень - березень. – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532944
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 2. – 2020. – C. 64-141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532945
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 3. – 2020. – C. 147-199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532946
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 4. – 2020. – C. 201-272, [13] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532947
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 1. – 2021. – 60, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532948
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 2. – 2021. – C. 64-130, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532949
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Ю. Хохлачова [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 3. – 2021. – С. 134-193. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532950
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Ю. Хохлачова [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 4. – 2021. – С. 198-240, [6] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
532951
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навчальний посібник / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 511 с. – Бібліогр.: с. 498-505. – ISBN 978-966-676-442-6
532952
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / Кузнецов О.О. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-676-382-5
532953
  Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-103. – ISSN 0132-1331
532954
  Хорошко В.О. Захист інформації від загроз зі сторони легальних користувачів центрів обробки інформації / В.О. Хорошко, Я.В. Невойт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 120-125
532955
  Бльок Олег Володимирович Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / Бльок Олег Володимирович, Живко Олена Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти захисту інформації в бізнесі та суть і особливості промислового шпигунства, їхній взаємозв"язок і протидія. Проаналізовано недоліки законодавчого забезпечення захисту інформації та доступу до відкритої інформації.
532956
  Собина В.О. Захист інформації відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі за допомогою парольної системи / В.О. Собина, Д.В. Тарадуда, М.О. Демент // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 197-207. – ISSN 2524-0226
532957
  Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 126-128
532958
  Мехед Д.Б. Захист інформації на підприємстві // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів, 2014. – С. 143-148. – (Серія "Технічні науки" ; № 2 (73)). – ISSN 2225-7551
532959
  Кардаш А. Захист інформації про публічних осіб в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 84-90. – ISSN 2306-9082
532960
  Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
532961
  Мотлях О.І. Захист інформації у комп"ютерних системах: актуальність та новизна підходів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-614-021-7
532962
  Уханова Н.С. Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 99-105
532963
  Кравченко О. Захист інформаційної інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 217-226.
532964
   Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся : Навч. посіб. для підготовки фахівців у вищих агр. закл. освіти 2-4 рівнів акредитації за спец. "Агрономія", "Агроекологія", "Насінництво", "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". – Київ, 2002. – 200с. – ISBN 966-7683-26-5
532965
  Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С.16-21.
532966
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 56-62
532967
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк
532968
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 86-91. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
532969
  Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 80-95. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці. Дається визначення понять економічна розвідка, промислове шпигунство, аналіз Закону про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), економіко-статистичні показники стану, виявлення, ...
532970
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 1608-6422
532971
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів (частина 3) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-34. – ISSN 1608-6422
532972
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів(ч. 1) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-33. – ISSN 1608-6422
532973
  Стрельцов Л.Є. Захист комп"ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 119-128. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  В статті аналізується комплекс публічно-правових зобов"язань країн учасниць Бернської конвенції та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право у сфері авторсько-правового захисту комп"ютерних програм.
532974
  Нікітенко Р. Захист комп"ютерного програмного забезпечення авторським та патентним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 257-258. – ISBN 978-617-7069-14-9
532975
  Яновська О. Захист конвенційних прав у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
532976
  Дідківська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
532977
   Захист конкуренції у процесі приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.232-268
532978
  Занфіров В. Захист конституційних прав громадян - основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 3-18
532979
  Гураль В. Захист конституційних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
532980
  Воєвода Ю.Л. Захист конституційних прав громадян судами адміністративної юстиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 151-153. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
532981
   Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / [С.П. Козодаєв та ін. ; уклад. В.В. Коцкулич] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Херсон : Гельветика, 2018. – 177, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-504-6
532982
  Зелений В. Захист конституційних прав людини під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистї свободи громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 34-39
532983
  Ореховський М.Л. Захист конституційного ладу - обов"язок Президента України // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 49-51. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
532984
  Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22.
532985
  Очиченко О. Захист конфіденційної інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 24-28.
532986
  Андрощук Г. Захист конфіденційної інформації в системі економічної безпеки підприємства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 30-32. – ISSN 1608-6422
532987
  Романюк Т.В. Захист корисних моделей за законодавством Китаю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 264-266. – ISSN 2219-5521
532988
  Підоплічка І.Г. Захист корисних птахів / І.Г. Підоплічка. – Київ, 1935. – 28с.
532989
  Браіловський М.М. Захист корпоративних мереж методом інкапсуляції даних за допомогою докер-контейнерів / М.М. Браіловський, А.І. Грановська // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 80-81
532990
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 118-125. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
532991
  Рабченюк С.І. Захист критичної інфраструктури від атак в умовах стороннього кібервпливу / С.І. Рабченюк, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 335-338
532992
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / [Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
532993
  Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури:сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 50-80. – ISSN 2415-7732
532994
  Мяловицька Н.А. Захист культурних прав і свобод громадян як складова розвитку громадянського суспільства в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 138-140
532995
  Басарабська Е.С. Захист культурних рослин від шкідників та хвороб / Е.С. Басарабська, О.Д. Гетманенко, В.І. Горденко. – Ужгород, 1973. – 151с.
532996
  Бусол К. Захист культурної спадщини у різих галузях міжнародного права // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 155-158. – ISSN 1561-4999


  Проаналізовано основні норми міжнародного права, які впливають на захист культурних цінностей.
532997
  Мошківська Л.В. Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Мошківська Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
532998
  Данильченко Д.О. Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від прямих ударів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Данильченко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
532999
  Стоєцький Валентин Захист лісів від пожеж - справа державної ваги (Інтерв"ю з начальником відділу охорони і захисту лісів Державного агенства лісових ресурсів України Ігорем Будзінським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 20-23 : табл.
533000
   Захист лісу. – Київ-Полтава, 1936. – 111с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,