Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
531001
  Гриценко Н.Р. "Здогадка" Миколи Кузанського про механізм "згортання-розгортання" універсуму: безкінечність як кон"юктура просторово-часової проекції усіх сфер буття // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 10-13
531002
  Егоров Б.А. "Здравствуй Ромашкин!" / Б.А. Егоров. – Москва, 1966. – 240с.
531003
  Каверин В.А. "Здравствуй, брат. Писать очень трудно..." / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 256 с.
531004
  Гавриленко В. "Здравствуй, разлукой встревоженный вторник" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
531005
  Шагал Марк "Здравствуй, Родина!" // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 46-47.
531006
  Леонов Н.И. "Здравствуйте! Пограничный контроль!" / Н.И. Леонов. – М, 1989. – 61с.
531007
  Орлов В.Н. "Здравствуйте, Александр Блок" / В.Н. Орлов. – Л., 1984. – 422с.
531008
  Шаф О. "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 20-33. – ISSN 0236-1477
531009
  Бондар Н.О. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад / Н.О. Бондар, І.В. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 92-100. – (Економічні науки)
531010
  Рогожин О.Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 73-86. – ISSN 2409-8876
531011
  Медведєва І.В. "Зелена економіка": глобальна економічна реформа // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 69-71
531012
  Боровик Ю.Т. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України / Ю.Т. Боровик, Ю.В. Єлагін, О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 75-83. – ISSN 2075-4892
531013
  Бабенко Я. "Зелена енергія" - шлях майбутнього (світовий досвід) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 12-13
531014
  Шекета М.М. "Зелена книга" Ірландської республіканської армії: політико-економічні цілі організації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 169-183. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
531015
  Москвітіна Т.Д. "Зелена логістика" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 40-42 : табл.
531016
  Любарець Н.О. "Зелена сукня місіс Делловей": розмаскування вікторианського концепту жіночності Вірджинією Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 361-365. – (Б-ка Ін-ту філології)
531017
  Огнєва О.Д. "Зелена тара" в якості свідка з історії Тибету у XVIII ст.(на прикладі танки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 174-180. – ISSN 2409-904X
531018
  Ахунова Л. "Зелена хімія": хімікати, що не шкодять. Урок-експеримент, 10-й клас // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 4-13
531019
  Потапенко В.Г. "Зелена" економіка в системі стратегічних пріоритетів безпечного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
531020
  Синякевич І.М. "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 278-282 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
531021
  Бондар О.І. "Зелена" економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Унгурян П.Я. ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О.І. Бондаря ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 237, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-200 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-279-6
531022
  Біла С.О. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 127-133. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи. У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо задіяння потенціалу "зеленої" економіки у формуванні "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях; ...
531023
  Матвієнко Т.О. "Зелена" економіки - стратегічна модель розвитку України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 32-35
531024
  Сагайдак І.С. "Зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці / І.С. Сагайдак, О.О. Балагура, В.В. Макаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 113-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
531025
  Маскалевич І. "Зелена" енергетика: уроки іспанської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "Ще одна українська делегація вирушила у Вашингтон випрошувати гроші у МВФ. Розраховують виклянчити на найближчі три-чотири роки хоча б із п"ять мільярдів доларів. Бо "нова програма з МВФ - це позитивний сигнал для інвесторів і міжнародних партнерів ...
531026
  Петров Я. "Зелена" енергія: світовий досвід запровадження аукціонів / Я. Петров, О. Січковська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 16-17
531027
  Вострякова В.І. "Зелена" логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 145-152. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
531028
   "Зелена" парковка [Національний університет "Чернігівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
531029
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
531030
   Здобула срібну нагороду // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Учениця 10-Д класу Українського фізико-математичного ліцею нашого університету Катерина Баринова здобула срібну медаль на XVII Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії, яка проходила в 2012 р. у м. Кваджу (Республіка Корея). Такий високий ...
531031
   Здобули перемогу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2 : фото


  "...У 18-му конкурсі студентських наукових робіт, проведеному Товариством української мови КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Міжнародним благодійним фондом "Смолоскип" на тему "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки та ...
531032
  Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність : Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) / КНУТШ; Валерій Капелюшний. – Київ : Олан, 2003. – 608с. – ISBN 966-95837-1-3
531033
  Сюндюков І. Здобути із жахіття сенс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 9


  Людина у вогні історії очима Світлани Алексієвич.
531034
  Пасемко І. Здобутки академіка Миколи Неврлого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С.150-151. – ISSN 0868-4790
531035
  Городенська К.Г. Здобутки академічної граматичної школи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 3-29. – ISSN 1682-3540
531036
  Козирєва З. Здобутки академічної лексикографії в укладанні словників живої мови / З. Козирєва, Л. Мовчун, І. Самойлова // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 67-82. – ISSN 1682-3540
531037
   Здобутки астрономів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З 5 до 13 жовтня 2016 року в Республіці Болгарія (м. Пампорово) відбулася ХХІ Міжнародна учнівська олімпіада з астрономії. Наставниками українських школярів були науковий керівник команди - інженер КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Сімон, керівник ...
531038
   Здобутки астрономів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  ХІ Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики проходила цьогоріч у таїландському місті Пхукет. Із 12 по 21 листопада 210 учнів та студентів із 46 країн світу змагались за нагороди цього престижного змагання й право називатись найкращими знавцями ...
531039
   Здобутки братерства.. – Ужгород, 1967. – 231с.
531040
  Панов Д.І. Здобутки В.Б. Антоновича у сфері вивчення українського звичаєвого права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-61
531041
  Ладенко Й. Здобутки воління. / Й. Ладенко. – Новосибірск, 1995. – 96с.
531042
  Решетник М. Здобутки Володимира Гриценка у стратиграфії, палеонтології, палеоекології та в галузі охорони геологічної спадщини / М. Решетник, К. Руденко // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар (голов. ред.), О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16. – С. 155-168. – ISSN 2617-6157
531043
  Дацків І.Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 349-367
531044
  Головченко Т.В. Здобутки і втрати міжнародного статусу Російської Федерації внаслідок військових операцій у Південній Осетії та Абхазії (за публікаціями західних ЗМІ) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 289-302
531045
  Шерех Ю. Здобутки і втрати української літератури // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 25-27


  З приводу роману Олеся Гончара "Таврія".
531046
  Денисюк С. Здобутки і втрати української літератури у науковій концепції Юрія Шевельова (Шереха) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 164-167. – ISBN 978-966-439-357-4


  Автор статті висвітлює погляди Ю. Шевельова на національне письменство як своєрідне художнє явище у загальному контексті європейських і світових естетичних пошуків. В статті подано аналіз створеної Ю. Шевельовим широкої панорами українського ...
531047
  Гриньов Б. Здобутки і досвід - передумова нового етапу у розбудові системи підтримки української науки / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 9/10). – С. 3


  Розмова з директором академіком НАН України Борисом Гриньовим щодо діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими.
531048
  Сорока В. Здобутки і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "На розширеному засіданні колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА йшлося про освоєння бюджетних коштів у 2017 році та плани на 2018-й".
531049
  Тур О. Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини XX - початку XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326
531050
  Хоптяр Ю.А. Здобутки і перспективи кафедри "Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін" (2000-2018 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 482-497. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
531051
  Лялько В.І. Здобутки і перспективи розвитку наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 17-25 : фото. – ISSN 0367-4290
531052
  Коновалов С.В. Здобутки і проблеми викладання фізіології за кредитно-модульною системою студентам-іноземцям / С.В. Коновалов, О.В. Богомаз // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 233-236. – ISSN 1684-7903


  "...У статті узагальнено досвід викладання фізіології студентам-іноземцям Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова за кредитно-модульною системою."
531053
  Коростіль Н. Здобутки і прорахунки радянської влади в західноукраїнському регіоні в системі освіти, культури та охорони здоров"я в 1939-1941 рр. / Н. Коростіль, Р. Котовський // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 114-120. – ISSN 1728-9343
531054
  Багно Ю.М. Здобутки інклюзії в освіті України // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 129-141. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
531055
  Лях Р.Д. Здобутки й завдання подальшого вивчення історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – C. 7-10. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано заходи, здійснені в незалежній Українській державі щодо організації вивчення у вищій та середній школі історії України.
531056
  Нагорняк М.В. Здобутки й утрати діяльності українських радіостанцій у мережі Інтернет // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 10-14


  У статті наголошено на одній із новітніх тенденцій розвитку вітчизняних аудіовізуальних засобів масової комунікації, зокрема радіо, пов"язаної зі стрімким впровадженням у функціонуванні радіостудій інтернет-технологій, а також широким застосуванням ...
531057
  Бошицький Ю.Л. Здобутки Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
531058
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (27). – 2016. – 152 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
531059
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (28). – 2016. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
531060
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (29). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531061
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (30). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531062
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Cklinical and Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (31). – 2017. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531063
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (32). – 2017. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531064
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (33). – 2018. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531065
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (34). – 2018. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531066
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Швед М.І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (35). – 2018. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
531067
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Булик Р.Є. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (36). – 2018. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
531068
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (37). – 2019. – 203 с. – Резюме укр., англ. мовами
531069
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (38). – 2019. – 191 с. – Резюме укр., англ. мовами
531070
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (39). – 2019. – 189 с. – Резюме укр., англ. мовами
531071
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (40). – 2019. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
531072
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (41). – 2020. – 223 с. – Резюме укр., англ. мовами
531073
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (42). – 2020. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
531074
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 3 (43). – 2020. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами
531075
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 4 (44). – 2020. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
531076
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 1 (45). – 2021. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
531077
   Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Бабінець Л.С. ; редкол.: Андрейчин С.М., Булик Р.Є., Вадзюк С.Н. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2003-. – ISSN 1811-2471
№ 2 (46). – 2021. – 214 с. – Резюме укр., англ. мовами
531078
  Лісученко Є.С. Здобутки міжнародної судової практики з питань відповідальності держав за міжнародні екологічні правопорушення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 67-69.
531079
  Антоновська М. Здобутки молодих шевченкознавців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Пріорітетним напрямком роботи кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка є вивчення спадщини Т. Шевченка. Починаючи з другого курсу, студенти репрезентують свої наукові розвідки на конференціях, що їх ...
531080
   Здобутки народної освіти Української РСР.. – К., 1976. – 175с.
531081
  Кропивко М.Ф. Здобутки наукової школи академіка НААН П.Т. Саблука з питань управління АПК та його інформаційного забезпечення в ринкових умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 161-168. – ISSN 2221-1055
531082
  Братусь В.Д. Здобутки охорони здоров"я України в сім"ї братніх народів. / В.Д. Братусь, К.Ф. Дупленко. – Київ, 1972. – 151с.
531083
   Здобутки Посольства Держави Ізраїль в Україні: досвід співпраці в царині культури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 6-9. – ISSN 0320-8370
531084
  Міхневич Л.В. Здобутки правознавців Волинського (Кременецького) ліцею // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-39


  Серед викладачів Кременецького ліцею окреме місце займає постать Олександра Миколайовича Міцкевича (1804-1871) - найвідомішого професора права, рідного брата відомого польського поета Адама Міцкевича. З 1827 р. він читав римське право та місцеві закони ...
531085
  Тутковський П.А. Здобутки природничого обслідування України за останні десять років (1914-1924) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 21 с.
531086
  Меншун В. Здобутки професора В.Д. Розуменка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 15. – ISSN 0868-8117
531087
  Яцків М.Ю. Здобутки сучасної української фразеології у контексті новітніх парадигм лінгвістичних досліджень // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 253-262. – ISSN 2218-5348
531088
  Когут А.А. Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: до 25-річчя установи // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 99-115. – ISSN 0320-9466
531089
  Майданюк В. Здобутки та втрати // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 5 травня (№ 18). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  П"ять років Петра Порошенка.
531090
  Чечетов М. Здобутки та завдання приватизації в Україні в контексті світових глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 12-21.
531091
  Маслійчук В.Л. Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII - початку XIX ст. = Achievemets and Illusions Educational initiatives on the Lleft bank and Sloboda Ukraine second half of XVIII-beginning of the XIX-th century / Володимир Маслійчук ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2018. – 539, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 499-524. - Геогр. покажч.: с. 525-532. – Бібліогр.: с. 443-498 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2556-77-3
531092
  Сташис В. Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально- правових наук // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.601-612


  Академії правових наук України
531093
  Доброва С.О. Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 146-149


  Аналізуються здобутки та проблеми створення та мовлення українських інтернет-телеканалів, розглядається використання ними сучасних онлайн-технологій. Звертається увага на фінансування українських інтернет-телеканалів. Іn the article analyzed the ...
531094
  Попик В.І. Здобутки та перспективи завдання бібліотечної біографіки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 9-41


  У статті розглянуті здобутки українських бібліотек у розвиткові біографічних досліджень і біографічно-інформаційної діяльності, зокрема, у підготовці біобібліографічних покажчиків, довідників по особових архівних фондах, формуванні електронних ресурсів ...
531095
  Лютий В. Здобутки та перспективи конституційного реформування в Україні: правова оцінка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 155-158


  Про конституційний процес в Україні.
531096
  Кириленко С.С. Здобутки та перспективи Латиноамериканської Асоціації Інтеграції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
531097
  Бурбело В. Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках комплексності, динаміки, інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду нових наукових напрямків у лінгвістиці ХХ - ХХІ ст. та дослідженню інтеграційних процесів і прагмалінгвістичних операцій у формуванні нових складно-динамічних одиниць дискурсологічного аналізу. Статья посвящена рассмотрению ...
531098
  Попик В.І. Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 33-38. – ISSN 1027-3239
531099
  Бугро В.І. Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні / В.І. Бугро, В.В. Горачук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 4-9. – ISSN 1681-2786
531100
   Здобутки та потенціал // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
531101
  Тимошик-Сударикова Здобутки та проблеми української еміграції на сторінках часопису "Тризуб" (1925-1940) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 64-70


  Висвітлюється еміграційна проблематика за такими напрямами: праця уряду Української Народної Республіки в екзилі, становлення українського організованого життя у нових країнах поселення українців; діяльність наукових та навчальних інституцій, ...
531102
  Чирикало Н.М. Здобутки у висвітленні історії Київської громади 60-90-х pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 100-101. – (Історія ; вип. 63/64)


  Звертається увага на роботи науковців, в яких висвітлюється історія Київської громади 60-90-х рр. XIX ст.
531103
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 44-49
531104
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 85-86
531105
  Гомотюк О. Здобутки українознавства: історичні уроки // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 41-44
531106
  Моторний М. Здобутки українських студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Медалі українських студентів на Універсіаді-2017.
531107
  Трегубенко Т. Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини 17 - 18 ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 191-194


  Характеризується діяльність українських композиторів і співаків в столичних та периферійних містах Російської держави.
531108
  Дементеєв Я.Я. Здобутки Української Держави за гетьманування Павла Скоропадського // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7090-41-9
531109
  Воропаєва Т. Здобутки української музичної культури // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 279-346. – ISBN 978-617-640-241-1
531110
  Лукінова Б Т. Здобутки української науки про мову: Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – C. 5-12. – (Філологія)


  За ініціативою акад. Л.А. Булаховського 13 лютого 1945 р. указом Президії Верховної ради УРСР Інституту мовознавства присвоєно ім"я О.О. Потебні. У 1971 р. в структурі Інституту створено спеціальний відділ культури мови, який очолював акад. В.М. ...
531111
  Грицай О.А. Здобутки хлібодарів. / О.А. Грицай. – К., 1976. – 135с.
531112
   Здобутки ювіляра за останні п"ять років науковї діяльності (2011-2016 роки) // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 229-263. – ISBN 978-617-566-402-5


  Світлана Ярославівна Фурса - видатний науковець, юрист та громадський діяч.
531113
  Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності ...
531114
  Маслійчук В. Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві pp. XVIII ст. - 1764 p.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 15-22. – ISSN 1998-4634
531115
  Іваницька Л. Здобуття наукової вершини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 98-102


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
531116
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Кузнєцов Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.185-202
531117
  Кузнєцов Є.В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / Є.В. Кузнєцов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 2 назви
531118
  Шульга Т.С. Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 108-115. – ISSN 0130-5247
531119
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-092-7
Т. 1. – 2011. – 751, [1] с., [32] с. фотоіл.
531120
   Здобуття незалежності України. 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-093-4
Т. 2. – 2011. – 894, [2] с., [32] c. фотоіл.
531121
   Здобуття ступеня магістра маркетингу за допомогою електронної пошти: друга фаза транснаціонального навчання маркетингу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
531122
   Здолавши півшляху життя земного... : "Божественна комедія" Данте та її українське відлуння. – Київ : Факт, 2001. – 136 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-028-7
531123
  Тацій В.Я. Здолати правовий нігілізм - завдання науки і суспільства // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 462-467. – ISBN 978-966-458-725-6
531124
  Філоненко С. Здолати правовий нігілізм - завдання науки й суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 6-8


  Інтерв"ю з президентом Академії правових наук, ректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Василем Яковичем Тацієм
531125
  Костенко Н.В. Здорик Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 482. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
531126
  Кіслова Вікторія Здоров"я - найдорожчий скарб (Інтерв"ю з Оксаною Харченко - учителем фізкультури школи-сад "Міцва-613") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
531127
  Кіслова Вікторія Здоров"я - найкращий скарб (інтерв"ю з завідувачем відділення КНП "КДЦ" Голосіївського району М.М.Сидоруком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 7-8 : фото
531128
  Куценко Віра Здоров"я - феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 9-10 : Фото
531129
  Корнієнко О.В. Здоров"я "практично здорової" людини як проблема формування науки валеології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 236-241. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
531130
   Здоров"я + спорт = краса. – Київ, 1963. – 18с.
531131
  Розенко М. Здоров"я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська згадує батька і великого тренера таким, яким ми його не бачили // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 15


  "6 січня Валерію Лобановському виповнився б 81 рік. Близькі та знайомі великого тренера розповіли, яким він був за межами футбольного поля. Коли Лобановський здавався найщасливішою людиною на світі. Світлана, донька Валерія Васильовича, досі не може ...
531132
  Радзієвська Т.В. Здоров"я в світі людини: цінність vs ресурс (на матеріалі української художньої прози) // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 163-169
531133
  Зотова Н.В. Здоров"я вашої дитини / Наталія Зотова. – Харків : Ранок, 2011. – 127, [1] с. : іл. – (Батькам про дітей). – ISBN 978-617-540-127-9
531134
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 8. – 2019. – 114 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.14.8.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
531135
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 3. – 2020. – 74 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.3.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
531136
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 4. – 2020. – 102 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.4.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
531137
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 5. – 2020. – 152 с., включ. обкл. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.5.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
531138
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 6. – 2020. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.6.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
531139
   Здоров"я дитини = Здоровье ребенка = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 7/8. – 2020. – 114 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.6.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2020 т. 15, № 3 жужн. вих. рос. мовою "Здоровье ребенка"
531140
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 1. – 2021. – 150 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.1.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531141
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 5. – 2021. – 92 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.5.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531142
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 6. – 2021. – 74 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.6.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531143
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 2. – 2021. – 118 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.2.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531144
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 3. – 2021. – 68 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.3.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531145
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 4. – 2021. – 90 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.4.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531146
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 7. – 2021. – 66 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.7.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., рос., англ. мовами
531147
   Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : Заславський О.Ю., 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 16, № 8. – 2021. – 68 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.16.8.2021 - До 2021 р. див. "Здоровье ребенка" - Резюме укр., англ. мовами
531148
  Коротя-Ковальська Здоров"я дитини як національна цінність українського етносу в українознавстві // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 429-438
531149
  Лебеда А.П. Здоров"я ділової людини (Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії) / А.П. Лебеда, В.Д. Осетров ; НАН України ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ : Академперіодика, 2002. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 966-8002-24-5
531150
  Ярошенко Ж.С. Здоров"я дітей - мешканців радіаційно-забруднених територій, народжених після Чорнобильської катастрофи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 31-37 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
531151
  Курик М.В. Здоров"я дітей України. Дитяча демографія за 10 років Незалежності // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
531152
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (137). – 2019. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531153
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (138). – 2019. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531154
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (139). – 2019. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531155
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (140). – 2019. – 106 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531156
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (141). – 2019. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2019 р. назва журн. укр. мовою
531157
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" ; голов. ред. Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (142). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2019 р. назва журн. укр. мовою
531158
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (143). – 2019. – 106 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531159
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (144). – 2019. – 102 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531160
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової НАМН Украины" ; глов. ред.: Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (145). – 2019. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531161
   Здоров"я жінки = Здоровье женщины = Health of woman : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук"янової НАМН Украини" ; глов. ред.: Ю.П. Вдовиченко ; редкол.: Т.В. Авраменко, В.О. Бенюк, О.О. Берестовий [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (146). – 2019. – 104 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531162
  Левчук Н.М. Здоров"я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості інноваційної // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 54-65. – ISSN 2072-9480
531163
  Курило І.О. Здоров"я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 102-115. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
531164
  Мотлік Ян Здоров"я класу Superior // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 40-45 : фото
531165
  Хижняк М.І. Здоров"я людини та екологія : навч. посібник для студ. вузів немедичного профілю / М.І. Хижняк, А.М. Нагорна; МФ "Відродження". – Київ : Здоров"я, 1995. – 232 с.
531166
  Кланца А.І. Здоров"я людини та параметри його збереження: теоретико-методологічний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 26-33. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
531167
  Диха М.В. Здоров"я людини як базова складова людського потенціалу в системі досягнення цілей сталого розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 20-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
531168
  Степанюк Ю.А. Здоров"я людини як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 176-180. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
531169
  Марків О.Т. Здоров"я людини як фундаментальна цінність культури // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 176-182. – ISSN 2076-1554
531170
  Андреєва О.М. Здоров"я молоді - пріоритетне завдання збереження генофонду народу України // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 44-46. – ISSN 2411-1597
531171
  Поп С.С. Здоров"я населення Закарпатської області і стан довкілля / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 7-15 : рос.. табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
531172
  Корнієнко О.В. Здоров"я населення України різних вікових категорій (соціально-демографічний аналіз (1986-1992 роки)) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  У статті узагальнюються статистичні, соціально-демографічні та клініко-психологічні дані різних досліджень стосовно загального стану здоров"я населення України. Вирізнено загальні особливості щодо здоров"я українського населення, проведено аналіз ...
531173
  Рудніченко Є.М. Здоров"я населення як запорука економічної безпеки макро- та мікрорівня // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 201-205. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
531174
  Жаліло Л. Здоров"я нації - важлива складова національної безпеки України / Л. Жаліло, Я Радиш, І. Солоненко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.336-343. – ISBN 966-73-53-51-Х
531175
  Пестушко Валерій Здоров"я нації - національна безпека : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
531176
   Здоров"я нації - це одна з тих проблем, яка повинна об"єднати депутатів Верховної Ради України, об"єднати суспільство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
531177
  Куценко В. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 0372-6436


  У статті доведено, що охорона здоров"я в системі побудови соціально орієнтованої економіки є одним із найважливіших видів господарської діяльності.
531178
  Головня О.М. Здоров"я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
531179
  Іванов Д.Д. Здоров"я нефрона - запорука стабільного артеріального тиску // Нирки. Флагман нефрології : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здлров"я України ім. П.Л. Шупика ; Укр. асоц. нефрологів, Укр. асоц. дитячих нефрологів ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Корж О.М., Курята О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 10, № 3. – С. 55-62. – ISSN 2307-1257
531180
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : Монографія / О.І. Богучарова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет, 2004. – 284с. – ISBN 966-7863-37-9
531181
  Богучарова О.І. Здоров"я особистості у психологічній перспективі : монографія / О.І. Богучарова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 486, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-487. – ISBN 978-617-616-007-6
531182
  Голибард Є. Здоров"я створи сам! : посібник для продовження активного життя / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2009. – 152, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-651-754-1
531183
  Григор"єва Анна Здоров"я та довголіття - зі Швейцарії! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
531184
  Богданович Лілія Здоров"я та його основні складові / Богданович Лілія, Сарай Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 2-3
531185
   Здоров"я та освіта: проблеми та перспективи : Матеріали конференції / Всеукраїнська науково-методична конференція, 1-ша; Гол.ред.Рибковський А.Г. МОУ. Донецьк. держ. ун-тет;Каф.фіз.вих.і спорту. – Донецьк : ДонГТУ, 2000. – 416с. – ISBN 966-7277-92-5
531186
  Зубік Н. Здоров"я учнів у контексті здоров"язберігаючих технологій у шкільній освіті / Н. Зубік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-16 : фото
531187
  Кірова О.А. Здоров"я через освіту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
531188
   Здоров"я чоловіка = Health of man = Здоровье мужчины : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т урології НАМН України" ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (71). – 2019. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
531189
   Здоров"я чоловіка = Health of man = Здоровье мужчины : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т урології НАМН України" ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (77). – 2021. – 112 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
531190
   Здоров"я чоловіка = Health of man = Здоровье мужчины : всеукр. науково-практ. журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т урології НАМН України" ; Асоц. сексологів та андрологів України ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, Б.М. Ворнік, А.Ц. Боржієвський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (78). – 2021. – 116 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531191
   Здоров"я чоловіка = Health of man = Здоровье мужчины : всеукр. науково-практ. журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т урології НАМН України" ; Асоц. сексологів та андрологів України ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, Б.М. Ворнік, А.Ц. Боржієвський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (79). – 2021. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531192
  Крусс В. Здоров"я як основна правова цінність сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 5-29. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
531193
  Овчарук В. Здоров"я, здоров"язбереження та здоров"язберігаюча компетентність у контексті поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 98-105. – ISSN 2308-4081


  Охорона та збереження здоров"я в контексті поглядів українських та іноземних науковців.
531194
  Апанасенко Г.Л. Здоров"я, яке ми вибираємо / Апанасенко Г.Л. – Київ : Знання, 1989. – 47, [1] с. – (Серія 8 Наука і життя : Т-во "Знання" Української РСР ; № 5 ; Сер. 8 : Наука і життя, № 5)
531195
  Поліщук Р.В. Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Роман Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-219. – ISBN 978-966-493-990-1
531196
  Сидоров В.М. Здоров"я: від поняття і категорії до практики / В.М. Сидоров. – Київ : Знання України, 1991. – 32с. – (Сер.12. Природа-Людина-Здоров"я ; 9)
531197
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах суспільства споживання крізь призму діалектичних категорій "явище" і "сутність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 99-106. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
531198
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах сучасних wellness-технологій: соціально-філософський аналіз // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 52-57. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
531199
  Желєзнова Т. Здоров"язбережувальна діяльність учителів основної школи та шляхи її вдосконалення в системі післядипломної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 267-280. – ISSN 2312-5993
531200
  Карпусь О. Здоров"язбережувальне виховання в українських закладах вищої освіти: нормативно-правова база // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 60-62. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
531201
  Лавріненко Л.І. Здоров"язбережувальні технології в початковій школі : навч.-метод. посібник / Лавріненко Л.І. ; Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-142. – ISBN 978-966-2188-68-4
531202
  Карапузова Н.Д. Здоров"язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 39-45. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
531203
  Рибалко Л. Здоров"язбережувальні технології у системі фізичного виховання студентської молоді // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132), травень - червень. – С. 37-41
531204
  Лук"янова Ю.С. Здоров"язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 52-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
531205
  Нікітчина С.О. Здоров"язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: 1 назв.
531206
  Кравчук Л.С. Здоров"язберігаючі технології - провідна умова навчальної діяльності студентів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 44-47
531207
  Казачінер О.С. Здоров"язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(107)). – ISBN 978-617-00-1172-5
531208
  Лопацький С.В. Здоров"яформуючі технології у процесі фізичного виховання: теоретичні та методичні аспекти : монографія / С.В. Лопацький, Р.І. Михайленко, О.В. Вінтоняк. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-2343-35-9
531209
  Шиян О.І. Здорова школа: аспекти духовного здоров"я : навч. посібник / [О.І. Шиян, Л.Г. Кудрик] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 91, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8853-13-5
531210
   Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посібник / Олена Шиян [та ін.] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти". – Львів : Кольорове небо, 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 966-8800-07-9
531211
   Здорова школа: довідник шкіл сприяння здоров"ю Львівщини : навч. посібник / Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; [уклад.: О.І. Шиян, Ю.О. Павлова] ; за наук. ред. Олени Шиян. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 149, [1] с. : іл., карти. – На обкл. укладачі зазнач. як автори. – ISBN 978-966-8800-08-7
531212
  Шиян О.І. Здорова школа: рухова актвність : навч. посібник / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-63. – ISBN 966-8800-06-0
531213
  Шиян О.І. Здорова школа: сприятливе екосередовище : навч. посібник / Олена Шиян, Оксана Микитюк ; [за наук. ред. О. Шиян] ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів.обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 95, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISBN 978-966-8853-12-8
531214
  Бондаренко Елизавета Владимировна Здоровая жизнедеятельность как условие профессионального становления будущего психолога // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
531215
  Прохорова Людмила Здорове харчування під час посту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 6-7 : фото
531216
  Олейник С.И. Здоровеньки булы! : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1960. – 159с.
531217
  Маківчук Ф.Ю. Здоровенькі були! / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
531218
  Олійник С. Здоровенькі були! / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1958. – 127 с.
531219
  Олійник С.І. Здоровенькі були! : Сатиричні та гумористичні вірші. Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 399 с.
531220
   Здоровенькі були!. – К., 1976. – 151с.
531221
  Остапенко А. Здоровий мілітаризм - ознака нормального суспільства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Досвідом військово-патріотичного виховання ділиться директор Володимирецького районого колегіуму Анатолій Остапенко.
531222
  Алєксєєв О.О. Здоровий спосіб життя студентської молоді в контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності / О.О. Алєксєєв, Т.А. Марчак // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 9. – С. 12-15
531223
  Мохоньок З. Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 299-307. – ISSN 2312-5993
531224
  Усик Світлана Здоровий спосіб життя: основи та принципи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 8
531225
  Полька Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей. Основа для збереження фізичного та психічного здоров"я підростаючого покоління // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.12-14.
531226
  Фалалєєва Т. Здоровим бути модно // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Четвертий рік в ННЦ триває підготовка студентів за освітніми програмами "Лабораторна діагностика" та "Дієтологія". Стрімкий розвиток спеціальності, зростаючий попит на фахівців, які не лише мають диплом одного з найпрестижніших ЗВО України, ґрунтовну ...
531227
   Здорові задоволення. 12 найкращих спа-готелів Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 92-98 : фото
531228
  Лизанчук В. Здорові зерна - у спраглу весняну ріллю української нації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 22-31. – ISSN 2078-1911


  Василь Васильович Лизанчук — професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений журналіст України.
531229
  Удовицька О.В. Здорові зуби і красиву посмішку -- кожній дитині / О.В. Удовицька. – Київ, 1991. – 54с.
531230
   Здорові насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 80-81 : фото
531231
  Руданський Степан Здоровіше з гумором живеться = Скарби українського гумору : гумор // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 158-161. – ISSN 0130-321Х
531232
  Олійник С.І. Здоровше з гумором живеться! : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1972. – 363 с.
531233
  Хей Л. Здоровый дух - здоровое тело / Л. Хей. – Москва : Олма-Пресс, 1998. – 223с. – ISBN 5-87322-818-3
531234
  Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека / Н.П. Бехтерева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1988. – 262с.
531235
  Доброхотова А.И. Здоровый и больной ребенок / А.И. Доброхотова, И.М. Островская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1967. – 344с.
531236
  Майборода Наталья Здоровый интерес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 30-40 : фото
531237
  Панкратов Н.С. Здоровый образ жизни - социальное благополучие студенческой молодежи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 118-124. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
531238
   Здоровый образ жизни : прикладные психологические аспекты : материалы респ. науч.-практ. конф. – Сыктывкар : Сыктывкарский государственный университет, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце докл.
531239
  Паффенбаргер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 320с. – ISBN 966-7133-27-3
531240
   Здоровый образ жизни.. – Кишинев, 1991. – 184с.
531241
  Усов И.Н. Здоровый ребенок / И.Н. Усов. – Минск, 1984. – 207с.
531242
  Любан-Плозза Здоровый сон / Любан-Плозза. – Минск, 1990. – 28с.
531243
  Довженко А.Р. Здоровье - в вашей воле / А.Р. Довженко. – Київ, 1990. – 47с.
531244
  Бальсевич В.К. Здоровье - в движении / В.К. Бальсевич. – Москва : Советский спорт, 1988. – 47, [1] с. : ил. – (Физкультурная библиотечка родителей)
531245
  Зыкова Н.Е. Здоровье - забота общая : рек. библиогр. указ. / ГБЛ ; сост.: Н. Е. Зыкова, В. А. Наседкина ; ред. В. А. Наседкина ; науч. ред. А. П. Пехов. – Москва : Книга, 1982. – 72 с.
531246
  Приходько В.В. Здоровье - каждому / В.В. Приходько. – Киев, 1987. – 102 с.
531247
  Царегородцев Г.И. Здоровье - общественное богатство / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1967. – 32с.
531248
  Панкратьева Н.В. Здоровье - социальная ценность / Н.В. Панкратьева. – М., 1989. – 238с.
531249
  Овалов Л.С. Здоровье / Л.С. Овалов. – Москва, 1936. – 138с.
531250
   Здоровье. – Минск, 1990. – 668с.
531251
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1995
531252
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1995
531253
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1995
531254
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1995
531255
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1995
531256
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1995
531257
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1995
531258
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1995
531259
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1995
531260
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1995
531261
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1995
531262
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1995
531263
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1996
531264
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1996
531265
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1996
531266
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1996
531267
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1996
531268
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1996
531269
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1996
531270
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1996
531271
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1996
531272
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1996
531273
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1996
531274
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1996
531275
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1997
531276
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1997
531277
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1997
531278
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1997
531279
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2001
531280
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2001
531281
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2001
531282
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2001
531283
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2001
531284
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2001
531285
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2001
531286
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2001
531287
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2001
531288
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2001
531289
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2001
531290
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2002
531291
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2002
531292
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2002
531293
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2002
531294
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2002
531295
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2002
531296
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2002
531297
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2002
531298
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2002
531299
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2002
531300
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2002
531301
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2002
531302
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2003
531303
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2003
531304
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2003
531305
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2003
531306
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2003
531307
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2003
531308
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2003
531309
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2003
531310
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2003
531311
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2003
531312
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2003
531313
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2003
531314
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2004
531315
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2004
531316
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2004
531317
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2004
531318
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2004
531319
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2004
531320
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2004
531321
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2004
531322
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2004
531323
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2004
531324
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2004
531325
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2004
531326
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2005
531327
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2005
531328
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2005
531329
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2005
531330
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2005
531331
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2005
531332
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2006
531333
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2006
531334
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2006
531335
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2006
531336
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2006
531337
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2006
531338
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2006
531339
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2006
531340
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2006
531341
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2006
531342
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2006
531343
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2006
531344
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2007
531345
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2007
531346
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2007
531347
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2007
531348
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2007
531349
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2007
531350
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2007
531351
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2007
531352
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2007
531353
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2007
531354
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2007
531355
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2007
531356
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2008
531357
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2008
531358
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2008
531359
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2008
531360
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2008
531361
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2008
531362
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2008
531363
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2008
531364
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2008
531365
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2008
531366
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2008
531367
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2008
531368
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (644). – 2009
531369
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (645). – 2009
531370
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (646). – 2009
531371
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (647). – 2009
531372
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (648). – 2009
531373
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (649). – 2009
531374
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (650). – 2009
531375
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (651). – 2009
531376
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (652). – 2009
531377
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (653). – 2009
531378
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (654). – 2009
531379
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (655). – 2009
531380
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (656). – 2010
531381
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (657). – 2010
531382
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (657). – 2010
531383
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (658). – 2010
531384
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (659). – 2010
531385
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (660). – 2010
531386
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (661). – 2010
531387
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (662). – 2010
531388
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (663). – 2010
531389
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (664). – 2010
531390
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (665). – 2010
531391
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (666). – 2010
531392
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (668). – 2011
531393
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (669). – 2011
531394
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (670). – 2011
531395
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (671). – 2011
531396
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (672). – 2011
531397
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (673). – 2011
531398
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (674). – 2011
531399
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (675). – 2011
531400
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (676). – 2011
531401
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (677). – 2011
531402
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (678). – 2011
531403
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (679). – 2012
531404
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (680). – 2012
531405
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (681). – 2012
531406
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (682). – 2012
531407
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (683). – 2012
531408
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (684). – 2012
531409
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (685) июль. – 2012
531410
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (686). – 2012
531411
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (687) сентябрь. – 2012
531412
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (688) октябрь. – 2012
531413
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (689). – 2012
531414
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (690), декабрь. – 2012
531415
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (691), январь. – 2013
531416
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (692), февраль. – 2013
531417
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (693), март. – 2013
531418
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (694), апрель. – 2013
531419
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (695), май. – 2013
531420
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (696), июнь. – 2013
531421
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (697), июль. – 2013
531422
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (698), август. – 2013
531423
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (699), сентябрь. – 2013
531424
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (700), октябрь. – 2013
531425
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (701), ноябрь. – 2013
531426
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (702), декабрь. – 2013
531427
  Лукьянов В.С. Здоровье , работоспособность, долголетие / В.С. Лукьянов. – 4-е изд. – М, 1961. – 368с.
531428
  Савич Л.Е. Здоровье библиотечного специалиста: проблема нуждается в исследовании // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1815-3186


  Происходящие социальные, политические, экономические процессы, изменения информационной среды, технологий, психоэмоциональной сферы субъектов библиотечно-информационной деятельности представляют угрозу профессиональному здоровью ...
531429
  Питенев И.В. Здоровье в бокале / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1990. – 170с.
531430
  Сидоров А.П. Здоровье в ваших руках / А.П. Сидоров. – Москва, 1990. – 77с.
531431
  Данченко И.П. Здоровье в ваших руках. / И.П. Данченко. – М., 1965. – 71с.
531432
   Здоровье в руках человека.. – Кишинев, 1972. – 292с.
531433
   Здоровье вашего ребенка. – 2- изд., испр. и доп. – К., 1978. – 328с.
531434
  Баранов А.Е. Здоровье вашей собаки / А.Е. Баранов. – Москва : Изд-во МПИ, 1989. – 318, [1] с. : ил.
531435
   Здоровье женщины - здоровье семьи. – Москва
1. – 1989. – 94с.
531436
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (67). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531437
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (68). – 2012
531438
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (69). – 2012
531439
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (70). – 2012
531440
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (71). – 2012
531441
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (72). – 2012
531442
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (73). – 2012
531443
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (74). – 2012
531444
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (75). – 2012
531445
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (76). – 2012
531446
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал:Спецвыпуск / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10/2. – 2012
531447
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (77). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531448
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (78). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531449
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (79). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531450
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (80). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531451
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (81). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531452
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (82). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531453
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (83). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531454
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (84). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531455
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (85). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531456
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (86). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531457
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (87). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531458
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (88). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531459
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (89). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531460
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (90). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531461
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (91). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531462
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (92). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531463
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (93). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531464
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (94). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531465
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (95). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531466
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (96). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531467
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (97). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531468
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (98). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531469
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (99). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531470
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (100). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531471
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (101). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531472
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (102). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531473
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (103). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531474
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (104). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531475
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (105). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531476
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (106). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531477
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (107). – 2016. – 198 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531478
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (108). – 2016. – 182 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531479
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (109). – 2016. – 156 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531480
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (110). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531481
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (111). – 2016. – 172 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531482
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (112). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531483
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (113). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531484
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (114). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531485
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (115). – 2016. – 170 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531486
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (116). – 2016. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531487
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (117). – 2017. – 166 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531488
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (118). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531489
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (119). – 2017. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531490
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (120). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531491
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (121). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531492
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (122). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531493
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (123). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531494
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (124). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531495
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (125). – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531496
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (126). – 2017. – 150 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531497
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (127). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531498
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (128). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531499
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (129). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531500
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (130). – 2018. – 122 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531501
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (131). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531502
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (132). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531503
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (133). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531504
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (134). – 2018. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531505
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (135). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531506
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (136). – 2018. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531507
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (147). – 2020. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531508
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (148). – 2020. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531509
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (149). – 2020. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531510
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (150). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531511
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5/6 (151/152). – 2020. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531512
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (153). – 2020. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531513
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (154). – 2020. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531514
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9/10 (155/156). – 2020. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531515
  Шицкова А.П. Здоровье здоровых / А.П. Шицкова. – Москва, 1987. – 56с.
531516
  Войтенко В.П. Здоровье здоровых: введение в санологию / В.П. Войтенко. – Київ, 1991. – 248с.
531517
  Макеева Н.Н. Здоровье и бег / Н.Н. Макеева. – М, 1976. – 104с.
531518
  Чазов Е.И. Здоровье и власть / Е.И. Чазов. – Москва, 1992. – 224с.
531519
  Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение : ключевые императивы / В.Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 251, [2] с. : ил. – Издание посвящается: 20-летию Нац. академии медицинских наук Украины. - 170-летию Нац. медицинского университета им. А.А. Богомольца. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-37-6
531520
   Здоровье и окружающая среда. – Москва : Мир, 1979. – 231с.
531521
  Эвенштейн З.М. Здоровье и питание / З.М. Эвенштейн. – М, 1987. – 253с.
531522
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
531523
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7/8. – 2001
531524
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 9. – 2001
531525
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 10. – 2001
531526
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2001
531527
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2001
531528
  Навакатикян А.О. Здоровье и работоспособность при умственном труде. / А.О. Навакатикян, А.И. Ковалева. – Киев, 1989. – 82с.
531529
  Копаев В.В. Здоровье и работоспособность человека / В.В. Копаев. – Москва, 1986. – 64с.
531530
  Седов А.В. Здоровье и сила - в твоих руках / А.В. Седов, А.В. Седов. – М, 1968. – 189с.
531531
  Васильев В.Н. Здоровье и стресс / В.Н. Васильев. – Москва, 1991. – 158с.
531532
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка : сборник / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1990. – 288 с. – ISBN 5-07-000105
531533
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребёнка / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. : ил. – (Народный университет . Педагогический факультет ; № 12)
531534
  Дыскин А.А. Здоровье и труд в пожилом возрасте / А.А. Дыскин, А.Л. Решетюк. – Л, 1988. – 240с.
531535
  Куколевский Г.М. Здоровье и физическая культура. / Г.М. Куколевский. – М, 1979. – 191с.
531536
  Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А.Г. Сухарев. – Москва : Медицина, 1991. – 272 с.
531537
   Здоровье или сигарета?. – Москва, 1984. – 64с.
531538
  Корытный Л.М. Здоровье исполина. / Л.М. Корытный. – Красноярск, 1987. – 97с.
531539
   Здоровье каждого - богатство всех.. – Москва, 1985. – 80с.
531540
   Здоровье каждого - в его руках.. – К., 1976. – 184с.
531541
  Шевченко С.В. Здоровье лесных экосистем / С.В. Шевченко. – Львов : Вища школа, 1981. – 127с. – (Охрана окружающей среды)
531542
  Пысла М.С. Здоровье людей - приоритет политики Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2312-7104
531543
  Кожевников В.Н. Здоровье матери и ребёнка / В.Н. Кожевников, Т.Н. Шардыко. – Красноярск, 1987. – 104с.
531544
   Здоровье матери и ребенка.. – К., 1992. – 702с.
531545
   Здоровье молодежи - забота общества. – Москва, 1987. – 127с.
531546
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (40). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531547
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 2 (41). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531548
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 3 (42). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531549
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины:Спецвыпуск / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4/2. – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531550
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4 (43). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
531551
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (44). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531552
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (45). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531553
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (46). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531554
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / Нац. акад. мед. наук, ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (47). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531555
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (48). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531556
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (49). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531557
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (50). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531558
   Здоровье мужчины = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (51). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531559
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (53). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531560
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (54). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531561
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (55). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531562
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (56). – 2016. – 164 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531563
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (57). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531564
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (58). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531565
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (59). – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531566
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531567
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (61). – 2017. – 148 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531568
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (62). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531569
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев : Аврора-принт, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (63). – 2017. – 120 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531570
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (64). – 2018. – 152 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531571
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (65). – 2018. – 134 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531572
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоц. сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (66). – 2018. – 112 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531573
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : Институт урологии НАМН Украины ; Щербинская Е.С., 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (67). – 2018. – 110 с., включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531574
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (68). – 2019. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531575
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (69). – 2019. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531576
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, Ю.Н. Гурженко, Ф.И. Кустев [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (70). – 2019. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531577
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (72). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531578
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (73). – 2020. – 96 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531579
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (74). – 2020. – 90 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531580
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (75). – 2020. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531581
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (76). – 2021. – 94 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531582
   Здоровье народа - богатство страны. – Москва, 1989. – 159с.
531583
   Здоровье народа - богатство страны.. – М., 1981. – 160с.
531584
   Здоровье народностей Дальнего Востока.. – Владивосток, 1987. – 128с.
531585
   Здоровье населения как критериальная характеристика его качества / О.В. Бердник, О.В. Добрянская, О.П. Рудницкая, Т.П. Скочко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 4-8 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
531586
  Добровольский Ю.А. Здоровье населения мира в ХХ веке. Капиталистические и развивающиеся страны / Ю.А. Добровольский. – Москва, 1968. – 416с.
531587
  Малхазова С.М. Здоровье населения Московского региона в конце ХIX - начале XXI в. / С.М. Малхазова, Н.В. Шартова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 14-25 : табл., рис. – Библиогр.: с. 24-25. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
531588
   Здоровье пожилых людей.. – Москва, 1978. – 111с.
531589
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 2 (45). – 2013. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531590
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 6 (49). – 2013. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531591
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 1 (69). – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531592
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 5 (73). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531593
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 8 (76). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531594
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531595
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 5. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531596
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 4. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531597
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 6. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531598
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 7. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531599
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 8. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531600
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Абатуров О.Е. ; редкол.: Антипкин Ю.Г., Аряев М.Л., Бекетова Г.В. [и др.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531601
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 4. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531602
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531603
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 6. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531604
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 7. – 2018. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531605
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 5. – 2018. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531606
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 3. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531607
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 8. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531608
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 2. – 2019. – 125 с.. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531609
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 1. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531610
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 6. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531611
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 3. – 2019. – 77 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531612
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 4. – 2019. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531613
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 5. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
531614
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 7. – 2019. – 88 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.14.7.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
531615
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 1. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.1.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
531616
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 2. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.2.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
531617
  Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках / С.М. Мартынов. – М, 1991. – 222с.
531618
  Сермеев Б.В. Здоровье смолоду / Б.В. Сермеев, В.Р. Николаев. – Горький, 1979. – 168с.
531619
  Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. / Ю.Л. Шальков. – М., 1987. – 143с.
531620
   Здоровье Украины. – Київ, 2000
531621
   Здоровье человеа в условиях НТР. – Новосибирск, 1989. – 223с.
531622
  Лисицын Ю.П. Здоровье человека - социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – Москва, 1988. – 270с.
531623
  Андреева И.Г. Здоровье человека в содержании образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-33. – ISSN 0869-561Х


  В рамках фундаментальных исследований Российской академии образования определены пути формирования ценностного отношения учащихся к здоровью посредством создания системы знаний о здоровье в содержании образования, а также посредством повышения научной ...
531624
  Шипин Д.П. Здоровье, воспитание и образование, как элементы счастья : беседа с юношами / Д.П. Шипин; Д.П. Шипипн. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1914. – 32 с.
531625
   Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2008-
№ 1. – 2016. – 56 с.
531626
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 1. – 2018. – 129 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
531627
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 3. – 2018. – 173 с. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1467960 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
531628
  Симонова Екатерина Здоровье, шопинг и Temple Stay по-корейски : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-67
531629
  Оринчук В.А. Здоровьеориентированный компонент формирования физической культуры в вузе / В.А. Оринчук, А.С. Большев, Д.Г. Сидоров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 116-119.
531630
  Ялышева Л.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 53-54. – ISSN 0016-7207
531631
  Футорный С.М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи : монография / С.М. Футорный ; М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев : Саммит-книга, 2014. – 295, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-295. – ISBN 978-617-7182-60-2
531632
  Проскурякова Л.А. Здоровьесбережение в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
531633
  Маджуга А.Г. Здоровьесозидающий потенциал человека: сущность и структура / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 5-10. – ISSN 2226-7549
531634
  Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование: идеи и основные понятия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-66. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
531635
  Кривцов Е.А. Здоровьеформирующее поведение и дистанционное обучение / Е.А. Кривцов, Н.А. Ушакова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-111. – ISSN 1561-2465
531636
  Ахутина Т.В. Здоровьсберегающие технологии: нейропсихологический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.101-111. – ISSN 0042-8841
531637
  Свиридонов Г.М. Здоровья кладезь - природа. / Г.М. Свиридонов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
531638
  Шогенцуков А.О. Здравица дружбы : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с акбард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 96 с.
531639
   Здравица.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 203 с.
531640
  Бораненков Н.Е. Здравия желаем! / Н.Е. Бораненков. – М., 1972. – 190с.
531641
  Криванчиков Н.Г. Здравия желаю! Стихи / Н.Г. Криванчиков, 1956. – 48с.
531642
   Здравниці Закарпаття.. – Ужгород, 1958. – 40с.
531643
   Здравниці Криму.. – Сімферополь, 1967. – 42с.
531644
  Торохтин М.Д. Здравницы Карпат / М.Д. Торохтин, В.Г. Денисюк. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ужгород, 1975. – 96с.
531645
   Здравницы профсоюзов СССР : Куроты, санатории, пансионаты и дома отдыха. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1973. – 575с.
531646
   Здравницы профсоюзов СССР.. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 688с.
531647
  Полторанов В.В. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха: Справочник. / В.В. Полторанов, С.Я. Слуцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 700с.
531648
   Здравницы профсоюзов Украины : Справочник. – Київ : Тамед, 1997. – 317c. – ISBN 966-7051-10-2
531649
  Зеленский Н.М. Здравницы Харьковщины. / Н.М. Зеленский, Е.С. Гаврилова. – Х., 1968. – 32с.
531650
  Лапшин Ф.В. Здравниця у Брусниці: путівник українською і румунською мовами. / Ф.В. Лапшин. – Ужгород, 1981. – 32с.
531651
   Здравомислов Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 98-99. – ISBN 978-617-573-038-6
531652
  Бузукашвили И. . Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
531653
  Бузукашвили Илья Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье : книги, бабочки и философия // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Он был страстным библиофилом, любил бабочек и старину. Спасал от погибели древние книги и возрождал из забвения великие имена. А через его сказки - весёлые, ироничные, волшебные - всегда проглядывали истина и мудрость. Шарль Нодье...
531654
  Гилянова А.Г. Здравоохранение / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 96 с. – Загл. обл.: Public health. – (Разговорный английский язык)
531655
   Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет.. – Минск, 1961. – 503с.
531656
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
531657
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокированного Ленинграда (1941-1943) / П.Ф. Гладких. – Ленинград : Медицина, 1980. – 248с.
531658
   Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны.. – Москва, 1977. – 576с.
531659
   Здравоохранение в годы восстановления и социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.. – Москва, 1973. – 328с.
531660
  Козлов И.М. Здравоохранение в Индии / И.М. Козлов. – Л., 1980. – 216с.
531661
  Козлов И.М. Здравоохранение в Ираке. По личным впечатлениям. / И.М. Козлов. – Л., 1972. – 128с.
531662
  Немова Л.А. Здравоохранение в Канаде на пороге реформ // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 12 (504). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
531663
  Козлов И.М. Здравоохранение в Непале. / И.М. Козлов. – Л., 1976. – 152с.
531664
  Клисиньский Я.С. Здравоохранение в системе социалистического вопроизводства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Клисиньский Я.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 44л.
531665
  Клинсинськи Януш Здравоохранение в системе социалистического воспроизводства (на материалах Польской Народной Республики) : Дис... докт. экономич.наук: 08.00.01 / Клинсинськи Януш; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 272л. – Бібліогр.:л.258-272
531666
  Мусатова Л.Г. Здравоохранение в СССР и ГДР / Л.Г. Мусатова, Р.С. Виноградова. – Ленинград, 1961. – 62с.
531667
  Яровинский М.Я. Здравоохранение Москвы 1581-2000 гг. / М.Я. Яровинский. – Москва, 1988. – 272с.
531668
  Чикин С.Я. Здравоохранение на службе народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1978. – с.
531669
  Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет / В.В. Трофимов. – М, 1967. – 332с.
531670
   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие. – Симферополь : Таврида, 2001. – 340с. – ISBN 966-584-179-3
531671
  Соколов П.К. Здравствй, четвертый / П.К. Соколов. – Л., 1962. – 24с.
531672
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
531673
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
531674
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
531675
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
531676
  Нефедов П.П. Здравствуй в сердце моем / П.П. Нефедов. – М., 1974. – 120с.
531677
  Гиляжев Х. Здравствуй весна! : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 80 с.
531678
  Гира Л. Здравствуй вихрь! / Л. Гира. – Л., 1960. – 128с.
531679
  Вильмонт Е. Здравствуй груздь! / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ. Астрель. КРПА Олимп, 2005. – 267с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-029981-8
531680
  Красильников А.И. Здравствуй друг! / А.И. Красильников. – Сталинград, 1956. – 67с.
531681
  Бабиченко В.И. Здравствуй земля! : стихи / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1960. – 42 с.
531682
  Козько В.А. Здравствуй и прощай / В.А. Козько. – М., 1976. – 477с.
531683
  Козько В.А. Здравствуй и прощай : повесть / В.А. Козько. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с.
531684
  Мережко В.И. Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никонорова: Киносцинарии. / В.И. Мережко. – М., 1979. – 120с.
531685
  Амелин Я.Г. Здравствуй Молдова! : [Об участии 80-й Уманской гвард. стрелковой дивизии в Ясско-Кишин. операции] / Я.Г. Амелин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1987. – 143, [2] с., [4] л. ил. : ил.
531686
  Галиуллин Т.Н. Здравствуй поєзия! / Т.Н. Галиуллин. – М., 1987. – 207с.
531687
  Урастыров К. Здравствуй утро! : стихи и поэмы / Кюннюк Урастыров; пер. с якут. – Москва : Современник, 1972. – 87 с.
531688
  Рогов В.И. Здравствуй! : Рассказы / В.И. Рогов. – Красноярск, 1965. – 39с.
531689
  Адамов А.М. Здравствуй! / А.М. Адамов. – Махачкала, 1972. – 62с.
531690
  Неволин А.С. Здравствуй, "Аврора"! : [о боевых делах крейсера. 1914-1918 гг] / А.С. Неволин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 135 с.
531691
  Машбаш И. Здравствуй, аул : стихи / Исхак Машбаш ; переводы. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1964. – 115 с.
531692
  Гольц А. Здравствуй, Афганистан! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 40 (451), 09.10.2015. – С. 12. – ISSN 2075-7093


  Зачем Россия по доброй воле решила залезть в сирийское болото.
531693
  Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! : акватория и побережье. Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск, 1989. – 285с. : карта
531694
  Смирнова Н.Ф. Здравствуй, белый журавль / Н.Ф. Смирнова. – Новосибирск, 1978. – 43с.
531695
  Молдокматов А. Здравствуй, большая земля! : стихи и поэмы / А. Молдокматов; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 80 с.
531696
  Зегерс А. Здравствуй, будущее! / А. Зегерс. – Москва-Л., 1953. – 124с.
531697
   Здравствуй, будущее!. – Москва, 1962. – 158с.
531698
  Тетерюк В.С. Здравствуй, будущее! / В.С. Тетерюк. – М, 1976. – 183с.
531699
   Здравствуй, Варшава!. – Москва, 1975. – 165с.
531700
  Новоселов Н.Д. Здравствуй, весна! / Н.Д. Новоселов. – Л., 1952. – 88с.
531701
  Марков В.М. Здравствуй, Владивосток! / В.М. Марков. – Владивосток, 1988. – 236с.
531702
  Пульвер А Е. Здравствуй, Воронеж! : Путеводитель / А Е. Пульвер, . – Воронеж, 1970. – 232с.
531703
  Юрок А.Ю. Здравствуй, Вселенная! / А.Ю. Юрок. – М., 1961. – 64с.
531704
  Быковский В.Ф. Здравствуй, Вселенная! / В.Ф. Быковский, Николаева-Терешкова. – М, 1964. – 215с.
531705
  Рыбин В.А. Здравствуй, Галактика! / В.А. Рыбин. – М., 1981. – 256с.
531706
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1964. – 323с.
531707
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1966. – 290с.
531708
  Исхаков В.М. Здравствуй, генерал! : докум. повести / Вазих Исхаков ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 255 с.
531709
  Громов В.А. Здравствуй, город Тургенева! / В.А. Громов. – Тула, 1967. – 148с.
531710
  Петров В.С. Здравствуй, Граня! / В.С. Петров. – М., 1983. – 205с.
531711
   Здравствуй, грусть : современная французская психологическая повесть. – Москва : Правда, 1990. – 589с.
531712
  Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Франсуаза Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – В изд. также: Встань и иди / Эрве Базен. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
531713
  Дариенко П.С. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; [перевод с молдав. С. Смирнова ; худож. И. Богдеско]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 48 с.
531714
  Дариенко П. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; пер. с молд. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
531715
  Лашков И.В. Здравствуй, даль! / И.В. Лашков. – М, 1970. – 95с.
531716
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! / Г.С. Фиш. – М, 1977. – 736с.
531717
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 512с.
531718
  Якутенко Ирина Здравствуй, дерево! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 76-82 : фото
531719
  Герман Ю.П. Здравствуй, доктор! / Ю.П. Герман. – Л., 1961. – 102с.
531720
  Суичмезов А.М. Здравствуй, Дон! / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 95с.
531721
  Горяинов В.Г. Здравствуй, донник! / В.Г. Горяинов. – Киев, 1984. – 78с.
531722
  Овечкин К. Здравствуй, друг / К. Овечкин. – Благовещенск, 1958. – 112с.
531723
  Молчанов Б.Л. Здравствуй, друг бронебойщик! / Б.Л. Молчанов. – М., 1970. – 92с.
531724
  Холошенко О.Ф. Здравствуй, друг! / О.Ф. Холошенко. – Сталино, 1957. – 55 с.
531725
  Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга / [Абзянов М. Д., Лапшин Н. П., Мотрохин Ю. В. и др.; сост. Абзянов М. Д.]. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 264 с. : ил.
531726
   Здравствуй, жизнь. – Курган, 1963. – 72с.
531727
   Здравствуй, жизнь. – Саранск, 1966. – 367с.
531728
  Маляревский П.Г. Здравствуй, жизнь! / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1953. – 348с.
531729
  Розова Р.Л. Здравствуй, жизнь! / Р.Л. Розова. – Рига, 1956. – 298 с.
531730
  Солодарь Ц.С. Здравствуй, жизнь! / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1959. – 29с.
531731
  Шевель М.И. Здравствуй, жизнь! / М.И. Шевель. – Хабаровск, 1962. – 184с.
531732
  Орлов Ф.П. Здравствуй, земля московская / Ф.П. Орлов, А.Г. Шеляпин. – Москва, 1967. – 87с.
531733
   Здравствуй, Иркутск : стихи и песни : [К 300-летию присвоения Иркутску статуса города / худож. В. Адов]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 189 с. : ил., нот. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
531734
  Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! / Т.Б. Здорик. – Москва : Недра, 1975. – 128с.
531735
  Утевская П.В. Здравствуй, Киев! / П.В. Утевская. – Москва, 1982. – 48с.
531736
   Здравствуй, книга. – М.
1. – 1981. – 477с.
531737
   Здравствуй, книга. – М.
2. – 1983. – 512с.
531738
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1969. – 541с.
531739
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 428 с.
531740
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1978. – 416с.
531741
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! : Повесть, рассказы / Н.М. Грибачев. – Москва : Воениздат, 1982. – 388с.
531742
  Басина М.Я. Здравствуй, Ленинград! / М.Я. Басина ; для младш. и сред. возраста. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1969. – 239 с. : ил.
531743
  Орлов Б. Здравствуй, любимая / Б. Орлов. – Барнаул, 1955. – 86с.
531744
  Тумановская И.П. Здравствуй, мама! / И.П. Тумановская. – Куйбышев, 1967. – 67с.
531745
   Здравствуй, Марс!. – Москва : Известия, 1972. – 175 с.
531746
  Николаенко Виталий Здравствуй, медведь! Как поживаешь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 20-35 : Іл.
531747
   Здравствуй, мир!. – Москва, 1957. – 174с.
531748
  Глущенко С. Здравствуй, море ! : фотоальбом / С. Глущенко. – Киев : Мыстэцтво, 1990. – 180 с. : ил.
531749
   Здравствуй, Москва!. – Ташкент, 1951. – 316с.
531750
   Здравствуй, Москва!. – М., 1954. – 276с.
531751
   Здравствуй, Москва!. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 288с.
531752
  Тока Салчак Здравствуй, Москва! / Тока Салчак. – Кызыл : Тивинское книжное издательство, 1970. – 230, [2]
531753
   Здравствуй, Москва!. – Москва, 1978. – 117с.
531754
  Колосова Н.В. Здравствуй, музыка! / Н.В. Колосова. – М., 1964. – 176с.
531755
  Ющенко Л Здравствуй, мышонок! / Л Ющенко. – Москва, 1971. – 160с.
531756
   Здравствуй, небо!. – М., 1966. – 212с.
531757
   Здравствуй, Нева : Фотоальбом. – Ленинград, 1980. – 13с.
531758
  Добровольский О.М. Здравствуй, Никос! / О.М. Добровольский. – Москва, 1985. – 176с.
531759
  Елисеева И.И. Здравствуй, новый человек / И.И. Елисеева, Т.С. Кадибур. – М., 1987. – 140с.
531760
  Колточник Н.И. Здравствуй, однополчанин / Н.И. Колточник. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 207с.
531761
   Здравствуй, океан.. – М., 1987. – 47с.
531762
  Заседа И.И. Здравствуй, Олимпиада! / И.И. Заседа. – К, 1980. – 140с.
531763
  Корчагина В.И. Здравствуй, отец / В.И. Корчагина. – Фрунзе, 1972. – 92с.
531764
  Жуков А.Н. Здравствуй, отец! : Рассказы и повести / А.Н. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463с.
531765
  Солонин П.Н. Здравствуй, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1979. – 256с.
531766
  Баева И. Здравствуй, первокурсник! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 0869-4915


  Як вузівські бібліотеки Росії обслуговують першокурсників.
531767
   Здравствуй, племя младое, незнакомое!. – Москва : Книга, 1984. – 111 с.
531768
   Здравствуй, племя младое.... – М., 1988. – 351с.
531769
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
531770
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
531771
  Терехов В.П. Здравствуй, поле / В.П. Терехов. – Симферополь, 1965. – 62с.
531772
  Емельянов А.В. Здравствуй, поле мое : роман / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.И.Шуртаковой. – Чебоксары : Чуваш. кн. из-во, 1973. – 312 с.
531773
   Здравствуй, поле русское!. – Москва, 1978. – 399с.
531774
  Новоселов Н.Н. Здравствуй, поле! / Н.Н. Новоселов. – Челябинск, 1971. – 203с.
531775
   Здравствуй, поэзия.. – Хабаровск, 1976. – 416с.
531776
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1975. – 150с.
531777
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1982. – 191с.
531778
   Здравствуй, родник!. – Ростов-на-Дону, 1977. – 207с.
531779
  Кутов Н.Н. Здравствуй, Север / Н.Н. Кутов. – Сыктывкар, 1968. – 96с.
531780
  Смоляницкий С.В. Здравствуй, Сибирь / С.В. Смоляницкий. – М., 1960. – 78с.
531781
   Здравствуй, Сибирь!. – Москва, 1972. – 179с.
531782
  Исаковский М.В. Здравствуй, Смоленск / М.В. Исаковский. – Смоленск, 1944. – 63с.
531783
  Палецкис Ю.И. Здравствуй, Советская Литва! : стихи / Ю.И. Палецкис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1960. – 47 с.
531784
   Здравствуй, солнце. – М., 1963. – 112с.
531785
  Хузангай П. Здравствуй, солнце : избр. стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320 с.
531786
  Хасанов М.М. Здравствуй, солнце! / М.М. Хасанов. – М, 1980. – 291с.
531787
   Здравствуй, страна героев!. – Л., 1985. – 207с.
531788
  Дворчик В. Здравствуй, Таити! / Войцех Дворчик ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с., [8] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
531789
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ / Ю.Ф. Стрехнин. – Кишинев, 1963. – 180с.
531790
  Усанов П.И. Здравствуй, товарищ райком! / П.И. Усанов. – Л., 1984. – 312с.
531791
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ! / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1956. – 157с.
531792
   Здравствуй, товарищ!. – Минск, 1988. – 173с.
531793
   Здравствуй, Украина!. – Саранск, 1954. – 56с.
531794
  Плюхин Н.Д. Здравствуй, утро / Н.Д. Плюхин. – Саранск, 1963. – 72с.
531795
  Муравьев Е.В. Здравствуй, утро раннее / Е.В. Муравьев. – Смоленск, 1963. – 112с.
531796
  Хоринская Е.Е. Здравствуй, утро! / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1950. – 67 с.
531797
  Хрунов Е.В. Здравствуй, Фобос! / Е.В. Хрунов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 214 с.
531798
   Здравствуй, футбол!. – Киев, 1965. – 150с.
531799
   Здравствуй, Харьков!. – Х., 1975. – 95с.
531800
  Соловьев Л.В. Здравствуй, Ходжа Насреддин! / Л.В. Соловьев, В.С. Виткович. – М., 1982. – 135с.
531801
  Бероев Б.М. Здравствуй, Цей! : физ.-геогр. очерк / Б.М. Бероев. – 2-е доп. изд. – Орджоникидзе : Ир, 1979. – 103 с. : ил., карт.-схем.
531802
  Черненко И.М. Здравствуй, цирк! / И.М. Черненко. – М., 1968. – 159с.
531803
  Фейгин Э.А. Здравствуй, Чапичев! / Э.А. Фейгин. – М, 1964. – 328с.
531804
  Кравченко А.И. Здравствуй, шахтерская отчина! / А.И. Кравченко. – К., 1978. – 207с.
531805
  Лану А. Здравствуй, Эмиль Золя! / Арман Лану ; пер. с фр. О. Добровольского и В. Финикова ; предисл. С. Емельяников. – Москва : Прогресс, 1966. – 510 с.
531806
   Здравствуй, это - я : фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – [160] с.
531807
   Здравствуй, это - я : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
531808
  Агабабов А. Здравствуй, это я! : киносценарий / А. Агабабов. – Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
531809
   Здравствуйте. – Ижевск, 1969. – 59с.
531810
  Каратеев Л.Ф. Здравствуйте / Л.Ф. Каратеев. – М., 1971. – 126с.
531811
  Старков А.Л. Здравствуйте! / А.Л. Старков. – Москва, 1964. – 245с.
531812
  Зверева Н.К. Здравствуйте! / Н.К. Зверева. – Минск, 1967. – 71с.
531813
  Елагин В.Н. Здравствуйте! / В.Н. Елагин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1968. – 64 с.
531814
  Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
531815
  Гончаренко В.В. Здравствуйте, аисты / В.В. Гончаренко. – М., 1980. – 144с.
531816
   Здравствуйте, братушки! : К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, 1878-1978: [Альбом]. – Москва ; София : Изобраз. искусство, Септември, 1977. – 108 с. : цв.ил. – Альбом в картон. коробке. – На рус., болг. яз.
531817
   Здравствуйте, братушки!. – Москва-София, 1978. – 108с.
531818
  Борец Т. Здравствуйте, господин Ампер : пер. со словац. / Т. Борец. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 304 с.
531819
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – М, 1972. – 259с.
531820
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – Москва, 1977. – 260с.
531821
  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 207, [1] с. : ил.
531822
  Лутков Г.Я. Здравствуйте, звезды / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1961. – 49с.
531823
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди ! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1971. – 76 с.
531824
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1964. – 81с.
531825
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – М., 1963. – 96с.
531826
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва, 1968. – 111с.
531827
  Куликов Б.Н. Здравствуйте, мои стихи!: Стихи. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1986. – 30с.
531828
  Ирошников И.И. Здравствуйте, пани Катерина! : [повесть] / И.И. Ирошников ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 208 с.
531829
  Ирошникова И. Здравствуйте, пани Катерина! / И. Ирошникова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 288 с.
531830
  Якир С.Я. Здравствуйте, сверстники / С.Я. Якир. – Кишинев, 1965. – 148с.
531831
  Пудваль А.Р. Здравствуйте, Эрьзя! / А.Р. Пудваль. – Саранск, 1989. – 174с.
531832
  Ирошников И.И. Здравствуйте. пани Катерина! / И.И. Ирошников. – М, 1979. – 285с.
531833
  Солонин П.Н. Здравствух, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1974. – 168с.
531834
  Костоправ Г.А. Здравстуй, жизнь! / Г.А. Костоправ. – Донецк, 1963. – 194с.
531835
  Троепольский Г.Н. Здравый смысл / Г.Н. Троепольский. – М, 1975. – 542с.
531836
  Велес А.У. Здравый смысл // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 044-748Х


  Розвиток Латинської Америки
531837
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 175с.
531838
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах игре / Э. Ласкер. – М, 1924. – 134с.
531839
  Ольхов П.А. Здравый смысл и история (заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова "Вздох на гробе Карамзина") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.125-132. – ISSN 0042-8744
531840
  Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Начала учения о числе и пространстве / В. Клиффорд. – 2-е. – Птгр., 1922. – 224 с.
531841
  Слабошпицький М. Здраствуй и не прощай, ALMA MATER // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 10-11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
531842
  Неволін А.С. Здраствуй, "Аврора"! / А.С. Неволін. – Киев, 1952. – 168с.
531843
  Саакян А.А. Здраствуй, друг! : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
531844
  Корбач І.М. Здраствуй, Острів Надії. / І.М. Корбач. – К., 1964. – 123с.
531845
  Хршановский А. Здраствуй, Прага! / А. Хршановский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 40с.
531846
  Арзуманян А.М. Здраствуй, Россия! / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1978. – 64 с.
531847
  Дубковецький Ф. Здрастуй завтра! : на шляхах до комунізму / Дубковецький Ф. ; записав В. Минко. – Киев : Держлітвидав, 1957. – 113 с., [1] арк. портр.
531848
  Забіяка І. Здрастуй, глибинко! : історико-краєзнавча, топонімічна анкета населеного пункту, його околиць / Іван Забіяка. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 12с.
531849
  Борзунов С.М. Здрастуй, Дніпре! / С.М. Борзунов. – Київ, 1974. – 260с.
531850
  Гавриленко О.І. Здрастуй, життя трудове! / О.І. Гавриленко. – К., 1960. – 72с.
531851
  Костоправ Г.А. Здрастуй, життя! Вірші та теми. / Г.А. Костоправ. – К., 1969. – 143с.
531852
   Здрастуй, Києве!. – К., 1982. – 120с.
531853
  Шаповаленко Т. Здрастуй, ластівко! / Т. Шаповаленко. – К., 1981. – 63с.
531854
  Ямпольский Б.Б. Здрастуй, майбутнє. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1959. – 68с.
531855
  Короненко С. Здрастуй, П"ятнадцятий! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 4-5


  Традиційне урочисте завершення XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика .
531856
  Левада О.С. Здрастуй, Прип"ять! / О.С. Левада. – Київ, 1974. – 91с.
531857
   Здрастуй, світе! : Посібник для читання з французької мови для учнів загальноосвітніх навч. закл. – 2-ге вид. доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 320с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-53-1
531858
   Здрастуй, сестро!. – К., 1982. – 238с.
531859
  Кулик В.Г. Здрастуй, степ мій. / В.Г. Кулик. – Х., 1976. – 59с.
531860
   Здрастуй, студентське життя! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про нове поповнення в університеті, посвячення у студенти. На фото: "декан філософського фак-ту А.Є. Конверський вручає студентський квиток першокурсниці".
531861
   Здрастуй, Україно!. – Київ, 1963. – 133с.
531862
  Треніна А.С. Здрастуй, школо! Здрастуй, застудо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-7 : фото
531863
  Дорошенко І.І. Здрастуйй, судруг! / І.І. Дорошенко, В.Н. Мандрик. – К, 1959. – 260с.
531864
  Мушник С.М. Здрастуйте, люди! : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1962. – 144 с.
531865
  Вільний В.М. Здрастуйте, мамо! : повість про життя Надії Григорівни Заглади / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 226 с.
531866
  Павелко В.У. Здружені у віках / В.У. Павелко. – Київ, 1969. – 44с.
531867
  Василенко Р. Здушений крик розпуки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27-30


  Мемуарні нариси Юрія Самброса "Щаблі - мій шлях до комунізму".
531868
  Constantinescu Ieyaфт Здфтефкуф мшеуш ву мшу іш сщьздусефкуф пщдгкшдщк шт 7ю / Constantinescu Ieyaфт, 1950. – 52с.
531869
  Мостовий В. Зе!повіт / В. Мостовий, Ю. Мостова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1


  "Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п"ятий. Керівниця "Укрпошти" у жовтні 1994-го сказала: "Пропоную парі! Через півроку ваша газета закриється". Минуло п"ятдесят разів ...
531870
  Капустіна Н. Зебезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 8-15. – ISSN 1811-377X
531871
  Шиляев А.С. Зебелный берег. / А.С. Шиляев. – Тула, 1975. – 95с.
531872
  Мещерякова Б.Г. Зевс Харьковской психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 124-135. – ISSN 0042-8841
531873
  Мазур Владимир Зевсайкая история или почему Крит : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 20-26 : Фото
531874
  Круглов Ю.М. Зевсове кресало / Ю.М. Круглов. – К, 1983. – 118с.
531875
  Сизоненко А.А. Зееловские высоты / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 47с.
531876
  Медников А.М. Зееловские высоты / А.М. Медников. – М, 1985. – 48с.
531877
  Дашкевич Н.П. Зезенгеймская идиллия : эпизод из истории юношеских стремлений, увлечений и творчества Гете : Критико-библиографический очерк Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 93 с.
531878
  Хайкал М.Х. Зейнаб : Роман. Картины сельской жизни и нравов Египта / М.Х. Хайкал. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 238с.
531879
  Коркодим О. Зейнаб Бадаві: "... та чи позбулися ваші медіа прихованого тиску ?" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 22-27
531880
  Богатко С.А. Зейская быль / С.А. Богатко. – М, 1991. – 80с.
531881
  Колыхалов В. Зейские ворота. / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1968. – 103с.
531882
  Никольская В.В. Зейско-Буреинская равнина. / В.В. Никольская. – М, 1958. – 135с.
531883
  Коробченков А.А. и Матвеев В.С. Зейское водохранилище и бороба с наводнениями в Приамурье / А.А. и Матвеев В.С. Коробченков. – Хабаровск, 1973. – 72с.
531884
  Кресс В. Зекамерон 20 века : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
531885
  Андрич І. Зеко : повісті та оповідання : пер. с серб.-хорв. / Андрич І. – Київ : ДЛВ, 1958. – 370, [6] с.
531886
  Зорин Виталий Зеландское зорбирвание : Приключения / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 64-75 : Іл.
531887
  Куртяк Є.Г. Зелемінь : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1979. – 175 с.
531888
  Голобородько В.І. Зелен день : поезії / В.І. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 168 с. – ISBN 5-333-00110-3
531889
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Москва-Л., 1949. – 360с.
531890
  Ликстанов И. Зелен камень / И. Ликстанов. – Свердловск, 1958. – 364 с.
531891
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 371с.
531892
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1963. – 368с.
531893
   Зелен май.. – К, 1985. – 431с.
531894
   Зелена архітектура Нью-Йорку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 6 : фото
531895
  Шиманський О. Зелена брама. / О. Шиманський. – К., 1924. – 64с.
531896
  Гужва В. Зелена вільха поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 13


  До 80-річчя української поетеси Валентини Малишко.
531897
  Головко Д.А. Зелена вісь / Д.А. Головко. – К., 1971. – 47с.
531898
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
531899
  Суров А. Зелена вулиця. / А. Суров. – К, 1952. – 96с.
531900
  Підпалий В.О. Зелена гілка : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 67 с.
531901
  Чернявський М.А. Зелена гілка добра : лірика, балади, поеми / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1980. – 168 с.
531902
  Кононенко О. Зелена економіка в містах України: міф чи реальність? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 394-415. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
531903
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
531904
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 4. – 2001
531905
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 1. – 2005
531906
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 2. – 2005
531907
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 4. – 2005
531908
  Косенко О. Зелена енергетика України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 7


  "В Україні за останні п’ять років інвестиції у проєкти з відновлювальної енергетики сягнули 4 млрд євро. Левову частку таких інвестицій, а саме - більше 3,3 млрд євро, акумульовано на встановлення майже 4 ГВт нових потужностей відновлювальної ...
531909
  Антонич Б.- Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
531910
  Давиденко В.І. Зелена зірка березня / В.І. Давиденко. – К., 1988. – 40с.
531911
  Антоненко І. Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
531912
  Каддафі М. Зелена книга / М. Каддафі. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0276-8
Ч.1 : Вирішення проблеми Демократії (Влада народу). – 1989. – 141с.
531913
  Каддафі М.А. Зелена книга / М.А. Каддафі. – К., 1992. – 55 с.
531914
   Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2016. – 174, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
531915
   Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
531916
  Короденко М. Зелена книга профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
531917
  Грищенко М. Зелена краса // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0208-0710
531918
  Соболь В. Зелена магія мандрівки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 58-63. – ISSN 0236-1477


  Про нову повість "Де мій брат?" відомої письменниці, редакторки журналу "РІЧ" Надії Мориквас
531919
  Пиркало С. Зелена Маргарита : повість, оповідання / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-194-0
531920
  Ганський О. Зелена нестабільність. Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики прийняли не всі учасники ринку: держава намагається впоратися із судовими позовами // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 8


  "Уже місяць Україна живе за зменшеним тарифом на «зелену» електроенергію. Процес швидкого гасіння пожежі, який ініціювала влада, виправляючи помилки і рятуючи ситуацію, виявився непростим. І деякі інвестори вже голосно сказали «ні» таким планам уряду. ...
531921
  Гюнтекін Р.Н. Зелена ніч / Р.Н. Гюнтекін. – Київ, 1971. – 215с.
531922
  Медуниця М.М. Зелена Оржиця. / М.М. Медуниця. – К, 1986. – 159с.
531923
  Шніцлер А. Зелена Папуга (Зелений какаду) : Малюнок на 1 дію / Артур Шніцлер ; пеpеклад Миколи Воpоного. – [Київ] : Шлях ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 53, [1] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 9)
531924
  Стась А.О. Зелена пастка : повість / А.О. Стась. – Київ : Веселка, 1972. – 223 с.
531925
  Рубцов А.Ф. Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко; Українська академія аграрних наук. – Асканія-Нова, 2001. – 90с. – ISBN 966-95218-0-7
531926
  Стусенко О. Зелена провокація : проза: оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 89-93. – ISSN 0868-4790
531927
  Швець В.С. Зелена рута : вірші та поема / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1960. – 228 с.
531928
  Литвин С.Г. Зелена служба хлібороба / С.Г. Литвин. – К., 1987. – 47с.
531929
  Ткаченко В.Д. Зелена сторона. / В.Д. Ткаченко. – К., 1940. – 64с.
531930
  Школьна Л. Зелена трояндова попелиця (Macrosiphum rosae L.) - шкідник троянд у захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень чисельності Macrosiphum rosae L., її шкідливість в умовах закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею. Використано біопрепарат актофіт та водні витяжки інсектицидних рослин ...
531931
  Світ Іван Зелена Україна : Короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя / Світ Іван; Науково-дослідчий інститут зеленої України. – Hю-Йорк; Шангай, 1949. – 32с. – (Видання Науково-дослідчого інституту зеленої України / Під кер. Івана Світа ; 1)
531932
  Коваль Ю.А. Зелена Україна / Ю.А. Коваль. – Львів, 1966. – 95 с.
531933
  Світ І. Зелена Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 414-436. – ISBN 978-966-579-271-0
531934
  Суров А. Зелена улица. / А. Суров. – М-Л : Искусство, 1949. – 111 с.
531935
  Вільховий П.Я. Зелена фабрика / П.Я. Вільховий. – Харків, 1936. – 216 с.
531936
  Сліпко Ю.В. Зелена фантазія / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1968. – 50с.
531937
   Зелена хвиля незалежності. Українська екологічна асоціація "Зелений світ" / [Ю. Самойленко, Ю. Щербак, С. Курикін та ін.] ; за ред. Ю. Самойленка. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива, 2017. – 267, [37] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7398-64-5
531938
  Вретік Л.О. Зелена хімія : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / Л.О. Вретік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
531939
   Зелена хімія : навч. посібник / О.В. Петренко, Е.С. Яновська, К.В. Теребіленко, Н.В. Стусь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-239. – ISBN 978-966-933-106-9
531940
  Чабанівський М.І. Зелена чаша : оповідання / М. І. Чабанівський ; [іл. А. Девянін]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 80 с.
531941
  Афанасьева Л.Ф. Зеленая аптека : справочник лекарств. растений / Л.Ф. Афанасьева, Г.Я. Мордовской, И.Д. Нешта. – Свердловск : Сред.-Урад. кн. изд-во, 1990. – 156, [2] с., [16] л. ил.
531942
  Соболева Л.С. Зеленая аптека Татарии / Л.С. Соболева, И.Л. Крылова. – Казань, 1990. – 154с.
531943
  Рубцова В.Г. Зеленая аптека. / В.Г. Рубцова. – Л., 1980. – 240с.
531944
   Зеленая аптека. [Изоматериал] : Комплект из 22 цв. откр. – Москва : Планета
Вып. 2. – 1983. – 22 л. : 22 открыток + 1 обл.
531945
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
531946
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 319 с.
531947
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 315с.
531948
  Ежов Георгий Зеленая буря над Ираном : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 60-68
531949
  Трусов Ю. Зеленая ветвь / Ю. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
531950
  Федь Н.М. Зеленая ветвь литературы / Н.М. Федь. – М, 1981. – 304с.
531951
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
531952
  Андреев Ин. Зеленая ветка / Ин. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
531953
  Ситохов С. Зеленая ветка : стихотворения / Саламгерий Ситохов ; пер. с осет. А.Медведева. – Москва : Современник, 1986. – 79 с.
531954
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
531955
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
531956
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 255 с.
531957
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1978. – 400 с.
531958
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – М, 1979. – 484с.
531959
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1961. – 220с.
531960
  Суворов М.И. Зеленая ветка. / М.И. Суворов. – Сталино, 1962. – 83с.
531961
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1968. – 119с.
531962
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1978. – 93с.
531963
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
531964
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
531965
  Тихонов Игорь Васильевитч Зеленая глубина / Тихонов Игорь Васильевитч. – Москва : Мол.гвардия, 1965. – 104с.
531966
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
531967
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
531968
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
531969
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
531970
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
531971
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / Ульмас Умарбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
531972
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
531973
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
531974
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
531975
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
531976
  Черненко М.М. Зеленая карпатская тетрадь или Страницы семейного альбома. Сентиментальные истории : рассказы, эссе, воспоминания / Маргарита Черненко. – Киев : КММ, 2018. – 230, [3] с., [2] арк. фотоіл. : ил. – Назв. обл.: Зеленая карпатская тетрадь. Сентментальные истории. – ISBN 978-966-1673-13-6
531977
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
531978
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
531979
  Панченко Н.В. Зеленая книга / Н.В. Панченко. – Москва, 1971. – 103с.
531980
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 238 с.
531981
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
531982
  Агишев Р. Зелёная книга : роман / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1954. – 504 с.
531983
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1959. – 368 с.
531984
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
531985
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
531986
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
531987
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 64с.
531988
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
531989
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
531990
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
531991
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
531992
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
531993
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
531994
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
531995
   Зеленая крыша в центре столицы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото
531996
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
531997
  Беленьо Х. Зеленая луна : роман / Беленьо Х. ; пер. с испан. Ю. Погосова ; предисл. В. Виноградова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 222 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
531998
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы : пер. с калм. / А.Г. Балакаев ; [ил. А.Р. Косолапов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
531999
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
532000
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог : очерки / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 280 с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,