Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
518001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
518002
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
518003
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
518004
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
518005
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
518006
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
518007
  Кирилюк В.В. "Закон про національно-персональну автономію" УНР від 9 січня 1918 р.: основні положення та історичне значення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7777-14-3
518008
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
518009
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
518010
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 87-94
518011
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 58-61
518012
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
518013
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
518014
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
518015
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
518016
  Мейс Джеймс Заколдованные круги идола, или Тоталитаризм и геноцид в истории Украины // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 328-337. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
518017
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
518018
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
518019
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
518020
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
518021
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
518022
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
518023
  Ефер В. Заколот атомів : фантастична повість / В. Ефер. – [Лондон] : На чужині ; Універсальна Бібліотека, 1947. – 104 с. : іл. – (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі)
518024
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
518025
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
518026
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
518027
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
518028
  Гаврилюк Ю. Заколядувати й заготати! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 6 січня (№ 1). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Старовинні звичаї Підляшшя.
518029
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
518030
  Мальков М.Г. Закон - для всех и каждого / М.Г. Мальков. – М., 1973. – 110с.
518031
  Картавых В.И. Закон - дышло : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 3). – ISBN 978-617-690-667-4
Кн. 3 : Закон - дышло. – 2016. – 398, [2] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведений: с. 382-399
518032
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
518033
  Мариан Б. Закон -Тайга / Борис Мариан, Михаил Лупашко. – Кишинэу : [б. и.], 2011. – 23 с. – ISBN 978-9975-106-63-4


  У пр. № 4217BR напис: Дорогому Владимиру Ивановичу от автора - с искренними чувствами дружбы.Б. Мариан. 16.ХІ.2012. Київ
518034
   Закон. – Москва
№ 1. – 1994
518035
   Закон. – Москва
№ 2. – 1994
518036
   Закон. – Москва
№ 3. – 1994
518037
   Закон. – Москва
№ 4. – 1994
518038
   Закон. – Москва
№ 5. – 1994
518039
   Закон. – Москва
№ 6. – 1994
518040
   Закон. – Москва
№ 7. – 1994
518041
   Закон. – Москва
№ 8. – 1994
518042
   Закон. – Москва
№ 9. – 1994
518043
   Закон. – Москва
№ 10. – 1994
518044
   Закон. – Москва
№ 11. – 1994
518045
   Закон. – Москва
№ 12. – 1994
518046
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
518047
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
518048
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
518049
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
518050
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
518051
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
518052
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
518053
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
518054
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
518055
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
518056
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
518057
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
518058
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
518059
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
518060
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
518061
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
518062
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
518063
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
518064
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
518065
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
518066
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
518067
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
518068
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
518069
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
518070
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
518071
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
518072
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
518073
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
518074
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
518075
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
518076
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
518077
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
518078
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
518079
  Квашук Д. Закон "Про адміністративну процедуру" : як він вплине на публічні правовідносини? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-31 грудня (№ 50/52)


  Чи варто очікувати на покращення набрання цим законом чинності?
518080
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіти": з поправками на національний інтерес і вимоги часу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 123). – С. 1, 4
518081
   Закон "Про вищу освіту" застарів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 лютого (№ 2). – С. 9
518082
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
518083
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4


  "Одна з помилок, пов"язаних із Законом України "Про вищу освіту" 2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не ...
518084
  Дегтярьов М. Закон "Про декомунізацію" як доля київських пам"яток епохи тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 4-5
518085
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
518086
  Кравченко М. Закон "Про зайнятість" 1946 р. в США та його роль у розвитку американського суспільства // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 178-184


  На основі джерел, враховуючи напрацювання американських дослідників, у статті здійснено ґрунтовний аналіз Закону "Про зайнятість" 1946 р. в Сполучених Штатах Америки та визначено його роль у розвитку американського суспільства. Актуальність обраного ...
518087
  Єрменчук Х. Закон "Про національно-персональну автономію" 9 січня 1918 р. в УНР та його історико-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 61-62
518088
   Закон "Про освіту" - ключ до майбутнього України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем прибула до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII польсько-українському, українсько-польському науковому форумі "Освіта для майбутнього", що відбувся ...
518089
   Закон "Про освіту" - на фінішній прямій / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити проект нового Закону "Про Освіту" (№3491-д) у другому читанні й у цілому
518090
  Варибок Т. Закон "Про політичні партії" в Польщі як чинник формування багатопартійності (1990 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-966-171-783-9
518091
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
518092
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
518093
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
518094
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
518095
  Томаш М. Закон 1210 та ІТ-сфера: до чого готуватися стартапам і розробникам? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 19. – ISSN 1992-9277
518096
  Александровский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
518097
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
518098
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
518099
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
518100
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
518101
  Ульянин В.А. Закон Lambert"a и поляризция Arago : [Поляризатор для ультракрасных лучей] / [соч.] В.А. Ульянина. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1899. – 65 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
518102
  Гмирін А. Закон № 5600 прийнято: чи варто сподіватися на збільшення надходжень до держбюджету? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 8. – ISSN 1992-9277
518103
  Колінько А. Закон №1349-IX: новації на ринку небанківських фінпослуг // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 28
518104
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами. – [Киев] : [Тип. Императорского Университета Св. Владимира], 1907. – 40 с. : табл., черт.
518105
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
518106
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
518107
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
518108
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
518109
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений / А.К. Бабко; Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии. – Киев
1. – 1947. – 9-19с. – Отдельный оттиск
518110
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
518111
  Стойко О. Закон без перламенту: турборежим для виконавчої влади у Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)


  Уже понад два місяці у Франції тривають протести, спровоковані намірами уряду провести пенсійну реформу, що підвищить пенсіний вік на два роки - до 64-х.
518112
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
518113
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
518114
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
518115
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
518116
  Антонович П. Закон божий : перший рік навчання : [для дітей мол. шк. віку] / уложив священик Петро Антонович. – Київ : Друкар, 1918. – 40 с. : іл.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
518117
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
518118
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
518119
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
518120
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
518121
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
518122
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
518123
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
518124
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
518125
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
518126
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
518127
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
518128
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – Москва, 1987. – 45 с.
518129
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
518130
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса / И.С. Пасхавер. – Москва, 1966. – 207 с.
518131
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
518132
  Скригонюк М. Закон боротьби за мир і державотворчі процеси в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 427-428
518133
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская ; отв. ред. Н.С. Крылова; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1987. – 141, [2] с.
518134
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
518135
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
518136
  Голов С. Закон в Європу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 2-12


  Розглянуті зміни, внесені до законодавства України про бухгалтерський облік. Визначено невідповідність окремих змін міжнародним стандартам фінансової звітності та законодавству ЄС.
518137
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
518138
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
518139
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
518140
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
518141
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
518142
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
518143
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
518144
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
518145
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
518146
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – Москва, 1980. – 64с.
518147
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 80 с.
518148
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
518149
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы, публицистика / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
518150
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
518151
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
518152
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
518153
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 358 с.
518154
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
518155
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
518156
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
518157
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Нодар Думбадзе; пер. з груз. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
518158
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
518159
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
518160
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
518161
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
518162
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
518163
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
518164
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
518165
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
518166
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
518167
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
518168
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
518169
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
518170
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
518171
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
518172
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
518173
  Алиева Ф.Г. Закон гор : стихи и поэмы : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
518174
  Алиева Ф.Г. Закон гор : избранное : пер. с авар. / Фазу Алиева ; вступ. ст. В. Туркина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с. : ил.
518175
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
518176
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Ленинград, 1925. – 454 с.
518177
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск : Книжное издательство, 1962. – 33 с.
518178
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
518179
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
518180
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
518181
  Атлас З.В. Закон денежного обращения : сущность закона и его действиев досоциалистич. формациях и при социализме / Атлас З.В. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 71 с. – (Серрия 3 ; № 7, 8)
518182
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
518183
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
518184
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
518185
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
518186
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
518187
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
518188
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
518189
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
518190
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
518191
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы противоположностей / К.В. Мороз; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 47 с. ; Серия 2№ 21
518192
  Мокров И.Ф. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов) / И.Ф. Мокров; М-во высш. образования СССР. Воронежский инж.-строит. ин-т. Кафедра истории КПСС, диалектич. и ист. материализма. – Воронеж : Б. и., 1958. – 40 с. – Библиогр.: с. 38-39
518193
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – Москва, 1958. – 68с.
518194
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 32с.
518195
  Свердлов М.А. Закон единства и борьбы противоположностей : (Лекция в помощь заочникам физ.-мат. фак.) / Свердлов М.А., канд. филос. наук ; Тирасп. гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : [Б. и.], 1961. – 27 с.
518196
  Полищук И.П. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов-заочников) / И.П. Полищук ; Гл. упр. гражд. воздуш. флота при Совете Министров СССР. Киевский ин-т гражд. воздуш. флота. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [Б. и.], 1962. – 28 с.
518197
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей : [cпец. курс для аспирантов, студентов гуманитарных фак. ун-тов и пед. ин-тов] / Дудель С.П., Штракс Г.М. – Москва : Высш. школа,, 1967. – 247 с.
518198
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
518199
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
518200
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
518201
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
518202
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
518203
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
518204
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
518205
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – Москва, 1963. – 64с.
518206
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
518207
  Безуглов А.А. Закон есть закон : записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с. – (Закон обо мне и мне о законе)
518208
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
518209
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
518210
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
518211
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии : (Борьба Маркса, Энгельса, Ленина за коллективность партийного руководства) : Очерки истории парт. стр-ва / А.Ф. Водолазский. – Москва : Политиздат, 1975. – 335 с.
518212
  Кулида С. Закон жизни. Ошельмованный в 1940 году советским вождем, писатель Александр Авдеенко до конца своих дней оставался "верным сталинистом" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
518213
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
518214
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
518215
  Шевченко В.Ф. Закон життя партії / В.Ф. Шевченко. – К, 1987. – 46с.
518216
   Закон за Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1949. – 21 с.
518217
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
518218
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
518219
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
518220
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
518221
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
518222
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
518223
  Сергєєва С. Закон змінить вектор розвитку медіації в Україні / С. Сергєєва, Л. Романадзе // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 32
518224
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
518225
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
518226
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
518227
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
518228
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
518229
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
518230
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
518231
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – Москва, 1981. – 208 с.
518232
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
518233
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
518234
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
518235
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
518236
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
518237
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
518238
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
518239
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
518240
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
518241
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
518242
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
518243
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
518244
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
518245
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
518246
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
518247
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
518248
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
518249
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
518250
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
518251
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
518252
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
518253
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
518254
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
518255
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
518256
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
518257
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
518258
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
518259
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011. – 58 с.
518260
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011. – 58 с.
518261
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011. – 58 с.
518262
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012. – 58 с.
518263
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012. – 58 с.
518264
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012. – 58 с.
518265
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – 58 с. – мова рез. англ., рос.
518266
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
518267
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
518268
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 80 с. – Библиогр.: с. 78. – (Народны университет. Фак. правовых знаний ; 2)
518269
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
518270
  Шипов-Шульц [С.А.] Закон и земство : Первые три главы : земское устройство, земский суд и земская полиция. – Санкт-Петербург, 1898. – II, 311 с.
518271
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
518272
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
518273
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Молодежная ; 5)
518274
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
518275
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
518276
  Байсалов Б С. Закон и охрана природы : 100 вопросов и ответов / С. Байсалов, Л. Ильяшенко. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 183 с., 1отд.л. схем.
518277
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
518278
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
518279
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
518280
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
518281
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
518282
  Белявский А.В. Закон и совесть : [очерки] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 175 с.
518283
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий / А.Б. Борин. – М., 1991. – 285с.
518284
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
518285
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
518286
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – Москва, 1969. – 151с.
518287
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
518288
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
518289
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
518290
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
518291
  Бабаянц М.С. Закон исключенного третьего / М.С. Бабаянц. – Москва : Высшая школа, 1962. – 79 с.
518292
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
518293
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
518294
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
518295
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
518296
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
518297
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
518298
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
518299
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
518300
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
518301
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
518302
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
518303
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
518304
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
518305
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
518306
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
518307
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
518308
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
518309
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
518310
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
518311
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
518312
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
518313
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
518314
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
518315
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
518316
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
518317
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
518318
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
1-7 червня (№ 21). – 2019. – 16 с.
518319
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
2-8 листопада (№ 43). – 2019. – 16 с.
518320
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
3-9 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
518321
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
5-11жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
518322
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
6-12 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
518323
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
518324
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
518325
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
518326
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-17 травня (№ 18). – 2019. – 24 с.
518327
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
518328
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
518329
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
10-21 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
518330
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
12-18 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
518331
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
518332
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
518333
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
518334
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
518335
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
15-21 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
518336
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
518337
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
518338
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
18-24 травня (№ 19). – 2019. – 16 с.
518339
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
19-25 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
518340
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
20-26 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
518341
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
518342
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
518343
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22 серпня - 6 вересня (№ 33/34) : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 142 с. – Газета вийшла в книжковому форматі. Дивись на "Кодекс України з процедур банкрутства"
518344
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
518345
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23 лютого - 1 березня (№ 7). – 2019. – 16 с.
518346
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
518347
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25 жовтня - 1 листопада (№ 42). – 2019. – 16 с.
518348
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25-31 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
518349
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
27 липня - 2 серпня (№ 29). – 2019. – 16 с.
518350
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
28 вересня - 4 жовтня (№ 38). – 2019. – 16 с.
518351
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 25). – 2019. – 16 с.
518352
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2019. – 16 с.
518353
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 листопада - 6 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
518354
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2020. – 16 с.
518355
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-11 вересня (№ 35-36). – 2020. – 20 с.
518356
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
518357
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 травня (№ 17). – 2020. – 16 с.
518358
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
518359
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 липня (№ 27). – 2020. – 16 с.
518360
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-17 квітня (№ 13/14). – 2020. – 16 с.
518361
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
518362
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 червня (№ 22). – 2020. – 16 с.
518363
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
518364
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
518365
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 серпня (№ 32). – 2020. – 16 с.
518366
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
518367
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
9-15 травня (№ 18). – 2020. – 16 с.
518368
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с.
518369
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 липня (№ 28). – 2020. – 16 с.
518370
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
518371
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 грудня (№ 50). – 2020. – 16 с.
518372
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 червня (№ 23/24). – 2020. – 46 с.
518373
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
518374
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
518375
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-31 серпня (№ 33-34). – 2020. – 20 с.
518376
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
518377
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
16-22 травня (№ 19). – 2020. – 16 с.
518378
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
518379
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 липня (№ 29). – 2020. – 16 с.
518380
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 квітня (№ 15). – 2020. – 16 с.
518381
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 вересня (№ 38). – 2020. – 16 с.
518382
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 грудня (№ 51). – 2020. – 16 с.
518383
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 червня (№ 25). – 2020. – 16 с.
518384
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21 березня - 3 квітня (№ 11/12). – 2020. – 16 с.
518385
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 листопада (№ 47). – 2020. – 16 с.
518386
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с.
518387
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
23-29 травня (№ 20). – 2020. – 16 с.
518388
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 жовтня (№ 43). – 2020. – 16 с.
518389
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
518390
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 квітня - 1 травня (№ 16). – 2020. – 16 с.
518391
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 липня (№ 30). – 2020. – 16 с.
518392
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2020. – 16 с.
518393
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26-31 грудня (№ 52). – 2020. – 16 с.
518394
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2020. – 16 с.
518395
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
28 листопада - 4 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
518396
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 лютого - 6 березня (№ 8). – 2020. – 16 с.
518397
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 травня - 5 червня (№ 21). – 2020. – 16 с.
518398
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с.
518399
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
518400
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 травня (№ 18). – 2021. – 16 с.
518401
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-9 липня (№ 26-27). – 2021. – 20 с.
518402
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
518403
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
518404
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
518405
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 вересня (№ 36). – 2021. – 16 с.
518406
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
518407
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
518408
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
518409
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 березня (№ 10). – 2021. – 16 с.
518410
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
518411
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-18 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
518412
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
518413
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
518414
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 вересня (№ 37). – 2021. – 16 с.
518415
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
518416
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
518417
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 листопада (№ 46). – 2021. – 16 с.
518418
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
518419
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
518420
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-29 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
518421
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 травня (№ 19/20). – 2021. – 16 с.
518422
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
518423
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
518424
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 вересня (№ 38). – 2021. – 16 с.
518425
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
518426
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-30 червня (№ 25). – 2021. – 16 с.
518427
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19 серпня - 3 вересня (№ 34/35). – 2021. – 20 с.
518428
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
518429
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
518430
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 лютого (№ 8). – 2021. – 16 с.
518431
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 листопада (№ 47). – 2021. – 16 с.
518432
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-29 жовтня (№ 42/43). – 2021. – 16 с.
518433
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 травня (№ 21). – 2021. – 16 с.
518434
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 квітня (№ 17). – 2021. – 16 с.
518435
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 липня (№ 30). – 2021. – 16 с.
518436
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 вересня - 1 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
518437
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 грудня - 11 січня (№ 52). – 2021. – 16 с.
518438
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
518439
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 лютого - 5 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
518440
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2021. – 16 с.
518441
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 травня - 4 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
518442
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
518443
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
518444
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
518445
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 лютого (№ 6). – 2022. – 16 с.
518446
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-21 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
518447
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 лютого (№ 7). – 2022. – 16 с.
518448
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 січня (№ 3). – 2022. – 16 с.
518449
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 січня - 4 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с.
518450
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
518451
  Черепов Л. Закон і Правила // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 26-33


  Засоби індивідуалізації.
518452
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
518453
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
518454
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
518455
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
518456
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
518457
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
518458
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
518459
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни / С.В. Большакова. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 64 с. – (Библиотечка "Вступающему в комсомол")
518460
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
518461
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
518462
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
518463
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
518464
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
518465
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ. наук: / М.А. Бек ; КДУ, Кафедра політичної економії природничих фак-тів. – Київ : [б. в.], 1968. – 246, дод. 18 л. + 18 л.
518466
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
518467
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
518468
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
518469
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
518470
  Кочетов В.С. Закон моря : стихи / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1961. – 55с.
518471
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
518472
  Федотов В.И. Закон моря: рассказы. / В.И. Федотов. – Москва, 1980. – 299с.
518473
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – Київ, 1981. – 168с.
518474
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
518475
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
518476
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
518477
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
518478
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
518479
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Право в нашей жизни ; 5/1987)
518480
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
518481
  Зарубин А.Н. Закон наложения J. Curie в связи с исследованием прохождения тока через твердый диэлектрик, ионизованный лучами Becquerel"я / А. Зарубин (Alexandre Zaroubine). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1913


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от А. Зарубина. Киев. 3. /IX. 1913
518482
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
518483
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
518484
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
518485
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
518486
  Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви : Рассказ из времен польских восстаний / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд Солдат-гражданин ; Издание "Единение" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. Деп., 1917. – 96 с. – ([Голос Толстого]. / Издание "Единения", под ред В.Г. Черткова ; № 6)
518487
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
518488
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
518489
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
518490
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
518491
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
518492
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – Москва, 1959. – 59с.
518493
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
518494
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
518495
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов ; Ростов.-на Дону ин-т сельхозмашинстр. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20 с.
518496
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
518497
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
518498
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
518499
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
518500
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
518501
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
518502
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – Київ, 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
518503
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
518504
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
518505
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
518506
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – Москва : Знание, 1969. – 32 с. – (В помощь лектору)
518507
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – Москва, 1978. – 63с.
518508
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
518509
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
518510
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
518511
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
518512
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
518513
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
518514
  Марков Г. Закон о государственном подоходном налоге / Г. Марков. – [Петроград] : Тип. газ. "Последние новости", 1917. – 96 с. : табл.
518515
   Закон о государственном предприятии (объединений) : научно-практический комментарий. – Харьков : Выща школа, 1989. – 254 с.
518516
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
518517
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – Москва, 1989. – 254с.
518518
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
518519
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
518520
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
518521
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
518522
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
518523
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
518524
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
518525
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
518526
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
518527
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
518528
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира / А.Н. Талалаев. – Москва, 1979. – 96с.
518529
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
518530
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
518531
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
518532
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
518533
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
518534
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
518535
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
518536
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
518537
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
518538
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
518539
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 60с.
518540
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
518541
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
518542
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – Москва, 1991. – 63с.
518543
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
518544
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
518545
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
518546
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
518547
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
518548
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
518549
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
518550
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
518551
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
518552
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
518553
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
518554
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
518555
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
518556
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
518557
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
518558
  Тищенко А.В. Закон о сельском хозяйстве 2018 в США // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 176-178. – ISSN 2616-700X
518559
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
518560
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
518561
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
518562
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
518563
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
518564
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
518565
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
518566
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
518567
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
518568
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
518569
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
518570
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
518571
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
518572
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
518573
  Беззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии : правовые вопросы / Б.С. Беззуб. – Киев : Общество "Знание" УССР, 1986. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество "Знание" УССР ; 10)
518574
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
518575
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
518576
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
518577
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
518578
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
518579
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
518580
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
518581
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
518582
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
518583
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
518584
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
518585
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
518586
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 60, 3 с.
518587
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
518588
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
518589
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
518590
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
518591
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – Москва : Политиздат, 1958. – 32 с.
518592
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
518593
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
518594
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
518595
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
518596
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – М., 1953. – 40с.
518597
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
518598
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
518599
  Константинов Ф Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф Константинов. – Москва, 1953. – 48с.
518600
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
518601
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
518602
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
518603
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
518604
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
518605
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
518606
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
518607
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
518608
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
518609
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
518610
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
518611
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1957. – 46с.
518612
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
518613
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
518614
  Домрачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домрачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
518615
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1962. – 71с.
518616
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
518617
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
518618
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
518619
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
518620
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
518621
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – Москва, 1973. – 17с.
518622
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
518623
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
518624
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1963. – 64с.
518625
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
518626
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
518627
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
518628
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
518629
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
518630
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
518631
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
518632
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – Москва, 1976. – 448с.
518633
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
518634
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
518635
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
518636
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
518637
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
518638
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
518639
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
518640
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
518641
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
518642
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
518643
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
518644
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
518645
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
518646
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
518647
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
518648
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
518649
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
518650
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
518651
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
518652
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
518653
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 40с.
518654
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
518655
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
518656
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
518657
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – Київ, 1958. – 56с.
518658
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
518659
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
518660
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
518661
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1983. – 127с.
518662
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
518663
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264 с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-7671-26-7
518664
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
518665
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
518666
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
518667
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
518668
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
518669
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
518670
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – М, 1961. – 84с.
518671
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
518672
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
518673
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
518674
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
518675
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
518676
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
518677
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
518678
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
518679
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 264с.
518680
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1990. – 190с.
518681
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
518682
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
518683
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
518684
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
518685
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
518686
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
518687
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
518688
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
518689
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
518690
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
518691
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
518692
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
518693
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
518694
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 80с.
518695
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
518696
  Яньков Н.Д. Закон предков / Н.Д. Яньков. – Москва, 1979. – 208с.
518697
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
518698
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
518699
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
518700
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
518701
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
518702
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
518703
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
518704
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
518705
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
518706
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
518707
  Громов О. Закон про агрострахування: чи все врахувати? Що думають експерти про плюси і мінуси цього документа // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5)
518708
  Банчук О. Закон про адвокатуру. Як не зруйнувати державу, захищаючи адвокатів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Зміни до Конституції України в частині правосуддя від 2016 року закріпили за адвокатурою нову роль: вона отримала унікальний для країн Європи статус "монополіста" в питанні представництва осіб у судах та захисту від кримінального обвинувачення. На ...
518709
  Малишев Б. Закон про Антикорупційну стратегію: які зміни в діяльності прокуратури та органів правопорядку? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
518710
  Павлов Ю. Закон про банкрутство: кредиторам "нарізали" прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 1992-9277
518711
   Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - в дії // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
518712
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
518713
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
518714
   Закон про відпустки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
518715
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
518716
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 9
518717
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
518718
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
518719
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
518720
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
518721
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
518722
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
518723
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
518724
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
518725
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
518726
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
518727
  Ющук І. Закон про державну мову захищає права людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 4
518728
  Масенко Л. Закон про державну мову: передісторія, ухвалення, основні норми // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 26-28
518729
  Костенко Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 14-16
518730
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
518731
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
518732
   Закон про дистанційну роботу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".
518733
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
518734
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
518735
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
518736
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
518737
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
518738
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
518739
  Лесик О. Закон про землю реформу 1920 року у Польщі: ухвалення та особливості застосування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 48-51
518740
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27с.
518741
  Клиніна Т. Закон про зовнішню службу 1946 року: вплив на становлення професійної дипломатичної служби США // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
518742
  Бурцева М. Закон про імміграцію 1976 р. та початок нової ери державної політики Канади // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 227-237. – ISSN 2521-1706
518743
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
518744
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
518745
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
518746
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
518747
  Пащенко О.О. Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 104-111. – ISSN 2524-0323
518748
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
518749
  Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 12-13
518750
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
518751
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
518752
  Гнаткевич Ю. Закон про мову: зшивати розшиту країну // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 5


  "Днями перший Президент України Леонід Кравчук заявив на телеканалі Newsone, що схвалений Верховною Радою закон про державну мову «розколює Україну навпіл». Пан Кравчук виступив проти підписання закону Президентом Петром Порошенком, як він висловився, ...
518753
  Лук"янчук Г. Закон про мову: зшивати розшиту Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 6-7


  Треба міняти становище, коли господарем на ТБ і у сфері обслуговування є "язик", а мова залишається наймичкою у власній хаті.
518754
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
518755
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
518756
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
518757
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
518758
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Харків : Юридичне Видавництво Наркомюсту УСРР, 1930. – 72 с.
518759
  Хутор Т. Закон про олігархів чи популістична ширма для ручного управління країною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
518760
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
518761
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
518762
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
518763
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
518764
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 7
518765
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
518766
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
518767
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
518768
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
518769
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
518770
   Закон про столицю: "слуги": вирішили підкорегувати проект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 7. – ISSN 1992-9277
518771
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
518772
   Закон про столицю: що скаже Венеціанська комісія? / підготував Федір Мороз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
518773
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
518774
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
518775
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
518776
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
518777
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
518778
  Корнага Ю. Закон про ТОВ. Корпоративне законодавство 2.0? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 13
518779
  Сарвас М. Закон про ТОВ: рік потому // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 14-15
518780
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
518781
  Дерев"янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11
518782
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
518783
  Правдюк В. Закон про угоди з первинною нерухомістю, які новації пропонуються? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 18. – ISSN 1992-9277


  Двадцять другого серпня Верховна Рада прийняла Закон № 2518-ІХ "Про гарантування речових прав на об"єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
518784
  Шевцов О. Закон про українську мову: що робити online-бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 33
518785
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
518786
  Кулик В. Закон про функціонування української мови в світлі преференцій громадян щодо мовної політики держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 224-252. – ISSN 2524-0137
518787
  Марчук О. Закон про школу (1959 р.): обставини його прийняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 112-122. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
518788
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
518789
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
518790
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 62с.
518791
  Доценко С.І. Закон Пуассона, або чому рідкісні події трапляються не так уже й рідко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 9-11. – ISSN 2518-7104
518792
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
518793
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
518794
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
518795
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
518796
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
518797
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
518798
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
518799
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
518800
  Бєлінгіо В. Закон Республіки Естонії "Про адміністративну процедуру": досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено положення Конституції Республіки Естонії на предмет закріплення норм, які стосуються взаємодії суб"єктів публічної адміністрації із громадянами, та захисту прав останніх. Порівняно окремі положення Конституції Республіки Естонії із ...
518801
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
518802
  Клиніна Т. Закон Роджерса 1924 року: становлення професійної зовнішньої служби США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 2521-1706
518803
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
518804
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
518805
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
518806
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
518807
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
518808
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
518809
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
518810
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
518811
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
518812
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
518813
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
518814
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
518815
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
518816
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
518817
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
518818
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
518819
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
518820
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
518821
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
518822
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
518823
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
518824
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
518825
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
518826
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
518827
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
518828
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
518829
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
518830
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
518831
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
518832
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
518833
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
518834
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
518835
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
518836
  Безыменский А.И. Закон сердца : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. – (Новые стихи)
518837
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
518838
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
518839
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
518840
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
518841
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
518842
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
518843
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
518844
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
518845
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
518846
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
518847
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
518848
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
518849
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
518850
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
518851
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
518852
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
518853
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
518854
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
518855
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
518856
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
518857
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
518858
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
518859
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
518860
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
518861
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
518862
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
518863
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24 c.
518864
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
518865
  Батурин Ю.М. Закон Союза ССР об издательском деле : какие ему быть? Мнение ученых : инициатив. авт. проект / Ю.М. Батурин, М.А. Федотов, В.Л. Энтин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 29, 2] с.
518866
  Кузнєцов М. Закон співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень над простором неперервних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень простору неперервних функцій відрізка в себе, які породжуються деякою неперервною функцією відрізка.
518867
  Соболева С.П. Закон справедливости и закон милости в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (взгляд на проблему с точки зрения ведической традиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 290-297
518868
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме : некоторые аспекты теории и истории / Т.Д. Алимова ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 99 с..
518869
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
518870
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
518871
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
518872
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
518873
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
518874
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
518875
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
518876
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
518877
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
518878
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
518879
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
518880
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
518881
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
518882
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
518883
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
518884
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
518885
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
518886
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с.
518887
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
518888
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
518889
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
518890
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
518891
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
518892
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
518893
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
518894
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
518895
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
518896
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении) : принят на седьмой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 30 июня 1987 года. – Киев : Политиздат украины, 1988. – 51 с.
518897
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
518898
   Закон СССР о гражданстве СССР. – М, 1978. – 12с.
518899
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
518900
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
518901
   Закон СССР о кооперации в СССР. – Москва, 1988. – 63 с.
518902
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
518903
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
518904
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
518905
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
518906
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва, 1990. – 63 с.
518907
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
518908
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
518909
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
518910
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
518911
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
518912
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
518913
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
518914
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
518915
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
518916
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
518917
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
518918
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
518919
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
518920
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
518921
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
518922
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
518923
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
518924
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
518925
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
518926
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
518927
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
518928
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
518929
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
518930
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
518931
   Закон СССР об охране и использовании животного мира : принят на третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 25 июня 1980 г. – Москва, 1980. – 24 с.
518932
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1973. – 271 с.
518933
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
518934
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
518935
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
518936
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
518937
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
518938
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
518939
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
518940
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
518941
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
518942
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
518943
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
518944
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
518945
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
518946
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
518947
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
518948
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
518949
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287 с.
518950
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
518951
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
518952
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
518953
  Ригіна О. Закон США про безвісно зниклих дітей 1982 р.: передумови та наслідки ухвалення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 236-238
518954
  Арамян В.Г. Закон тайги : рассказы : пер. с арм. / Вальтер Арамян ; рис. И. Ризнича. – Москва : Детгиз, 1957. – 32 с. : ил.
518955
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
518956
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1979. – 36с.
518957
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
518958
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория : пер.с англ. / М.М. Ньето. – Москва : Мир, 1976. – 190 с.
518959
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
518960
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
518961
  Костко В.С. Закон тревоги: Стихи и поэма. / В.С. Костко. – Москва, 1981. – 142с.
518962
  Туричин И.А. Закон тридцатого : повесть / И.А. Туричин. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 160 с.
518963
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
518964
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
518965
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
518966
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
518967
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
518968
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
518969
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
518970
  Глаголев А.А. Закон ужичества, или левиратный брак у древних евреев / Свящ. А.А. Глаголев. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Тр. Имп. Киев. духов. акад.
518971
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
518972
   Закон Украины "О нотариате ". Декрет " О государственной пошлине ". – Київ : София, 1994. – 72с. – ISBN 5-7707-6233-0
518973
   Закон України про архітектурну діяльність (за станом на 4 серпня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – ISBN 966-611-005-9
518974
   Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – ISBN 966-611-013-Х
518975
   Закон України про вибори презедента України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 56с. – ISBN 966-7288-82-Х
518976
   Закон України про внесення змін і доповненнь до закону Української РСР "Про освіту". – Київ, 1996. – 36 с.
518977
   Закон України про державну службу (за станом на 5 травня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-96-Х
518978
   Закон України про дорожній рух (за станом на 22 липня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-007-5
518979
   Закон України про загальну середню освіту : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-94-3
518980
   Закон України про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту (за станом на 20 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – (Закони України). – ISBN 966-611-023-7
518981
   Закон України про захист прав споживачів. За станом на 10 січня 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-075-Х
518982
   Закон України про зв`язок. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 28с.
518983
   Закон України про метрологію та метрологічну діяльність. За станом на 31 лютого 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-085-7
518984
   Закон України про міліцію (за станом на 1 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-012-1
518985
   Закон України про місцеве самоврядування в Україні. За станом на 5 березня 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 67с. – (Закони України). – ISBN 966-611-090-3
518986
   Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : За станом на 10 квітня 2001 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – Шифр дублетний. – (Закони України). – ISBN 966-611-094-6
518987
   Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ( за станом на 15 жовтня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-061-Х
518988
   Закон України про музеї та музейну справу (за станом на 21 березня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-043-1
518989
   Закон України про національний банк України (за станом на 31 жовтня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-066-0
518990
   Закон України про оплату праці (за станом на 28 березня, 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-047-4
518991
   Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі ( за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-065-2
518992
   Закон України про планування і збудову територій : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-067-9
518993
   Закон України про природно-заповідний фонд України (за станом на 25 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-024-5
518994
   Закон України про професійно-технічну освіту (за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня;Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-068-7
518995
   Закон України про свободу совісті та релігійні організації (за станом на 1 грудня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 20 с. – ISBN 966-611-028-8
518996
   Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. За станом на 20 лютого 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 31с. – (Закони України). – ISBN 966-611-088-1
518997
   Закон України про товарну біржу ( за станом на 1 грудня 2000 р.) : Офіційне вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – (Закони України). – ISBN 966-611-070-9
518998
   Закон України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону ( за станом на 5 грудня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське вид-во, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-073-3
518999
   Закон України про цінні папери і фондову біржу (за станом на 11 травня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-611-053-9
519000
   Закон України. Про рекламу : (за станом на 25 січня 2000 р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – ISBN 966-611-033-4
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,