Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
516001
  Ілляшенко С.М. ""Зелений"" туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
516002
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
516003
  Леонтьев А. "Зеленая папка Геринга" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 40с.
516004
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – Москва, 1984. – 173с.
516005
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословнаямо / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 169с.
516006
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
516007
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
516008
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
516009
  Надєждін А. "Зелене пальто". Роздуми біля картини. // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  До 115-ї річниці від дня народження художника
516010
   "Зелений Інститут" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Студенти-першокурсники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка продовжують волонтерську еколого-благодійну програму "Зелений Інститут".
516011
  Масенко К. "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "9 років в Інституті журналістики діє екологічний студентський проект "Зелений інститут". Він зародився на практичних заняттях з предмету "Організація роботи прес-служби". За цей час було зібрано 5,5 тон макулатури, отримані кошти передано 5 соціальним ...
516012
   "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Активісти волонтерського екоруху Ін-ту журналістики "Зелений інститут" презентували свій соціальний проект на економічному ф-ті, готуючи грунт для створення там нового еко-осередку.
516013
   "Зелений офіс" у стінах Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Україні понад 140 компаній є учасниками програми "Зелений офіс". В Україні така ініціатива стартувала 2004 року. А на весні нинішнього до неї приєдналися студенти Інституту журналістики університету, запровадивши власну програму "Зелений інститут".
516014
  Сірук М. "Зелений Патріарх" і канони, або На чому грунтуються переконання Варфоломія I із надання Україні Томосу - автокефалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 6
516015
  Дворчук О. "Зелений світ" творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 546-549. – ISBN 978-966-793-136-3
516016
  Стоян О.Ю. "Зелений тариф" - основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6814
516017
   "Зелений тариф" знищує малі річки в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 8 : фото
516018
  Яншина А.М. "Зелений урбанізм": практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 218-222
516019
  Сокол Л.М. "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 305-309. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено теоретичні засади індикативної системи сталого розвитку. Здійснено аналіз динаміки "зеленого" ВВП, ємності збитків ВВП від забруднення навколишнього середовища, частки витрат на природоохоронні заходи відносно ВВП. Обобщены теоретические ...
516020
  Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
516021
  Буркинський Б.В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 6-7. – Бібліогр.: 3 назв.
516022
   "Зелений" означає - просунутий / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 15


  Міжнародний рейтинг навчальних закладів за їх ставленням до довкілля.
516023
   "Зелений" рейтинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет підтвердив перше місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу GreenMetric 2017, який оцінює рівень розвиненості "зелених технологій".
516024
  Харічков С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження : виклики часу / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
516025
  Тітенко Г.В. "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова / Г.В. Тітенко, Ю.Д. Юрченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 85-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
516026
  Дикунський І. "Зелені" аукціони - надія чи крах альтернативної енергетики? / І. Дикунський, Я. Анікєєв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 34-35
516027
  Ланчук К. "Зелені" аукціони - нове дихання "зеленої" генерації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 11
516028
  Мельник Л. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 18). – С. 6


  "...У чому особливості зеленої енергетики як складової новітніх економічних змін? Яке місце в цих процесах посідає Україна? На ці та інші запитання кореспондента "УК" відповів завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного ...
516029
   "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст : [аналіт. доповідь] / Razumkov centre ; [керівник проекту та авт.: К. Маркевич ; підгот. до видання: А. Чернова та ін.]. – Київ : Заповіт, 2019. – 315, [1] с. : іл., табл., портр. – Режим доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-13-4
516030
  Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 35-38
516031
  Добровольська О.В. "Зелені" кредити: теорія та практика використання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
516032
  Клименко О.М. "Зелені" облігації як перспективний інструмент залучення інвестицій в екологічні проекти в Україні / О.М. Клименко, С.І. Мала // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 52-60. – ISSN 2306-546X
516033
  Базилевич В.Д. "Зелені" освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку / В.Д. Базилевич, Г.І. Купалова // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 24-32
516034
  Крисак А.І. "Зелені" тарифи відновлюваних джерел енергії як чинник екологічної безпеки / А.І. Крисак, М.Ф. Крисак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
516035
  Старовіт О.М. "Зелені" технології та інтелектуальна власність // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 211-215. – ISBN 978-966-999-024-2
516036
  Карлін М. "Зелені" фінанси: територіальний аспект використання // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 80-86. – ISSN 2411-4014
516037
  Сисоєв М. "Зеленій" енергетиці - зелене світло // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 11
516038
  Процик І. "Зелено-білі наші кольори": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 14-19. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
516039
   "Зеленому" транспорту - зелене світло // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Минулого року у КНУ імені Тараса Шевченка сформувався студентський рух ВелоКНУ, учасники якого заручилися підтримкою ректорату університету та активістів з Асоціації велосипедистів Києва. Активісти провели для всіх охочих навчання з безпеки руху в ...
516040
   "Зеленые" в конце 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
516041
  Мельник Л.Г. "Зеленые" задачи Третьей промышленной революции // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 9-24. – ISSN 1726-8699
516042
  Ханиг Флориан "Зеленые" ковбои. Заклинатели лошадей / Ханиг Флориан, Витале Эми // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 96-104 : фото. – ISSN 1029-5828
516043
  Порфирьев Б. "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
516044
   "Зеленые": идеология и политика.. – М., 1985. – 190с.
516045
   "Зеленый Ключ" для киевского Radisson // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 13 : Фото. – ISSN 1998-8044
516046
   "Зеленый ключ" к успеху : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 49 : фото
516047
  Амнуэль П. "Зеленый луч" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 6-39. – ISSN 1728-8568
516048
  Шток И.В. "Зеленый попугай" / И.В. Шток. – М, 1977. – 47с.
516049
  Зверевич В.В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. Прянишников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765


  Предложено определение "зеленой" библиотеки. Приведены примеры "зеленых" библиотек. Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров. Отмечено, чего могут добиться ...
516050
   "Земельний" закон містить неприємні "сюрпризи" для власників землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-37
516051
  Изюмский Б.В. Зелен-камень / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1985. – 480с.
516052
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
516053
  Трусов Ю . Зеленая ветвь / Ю . Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
516054
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
516055
  Андреев Ин. Зеленая ветка / Ин. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
516056
  Ситохов С. Зеленая ветка : стихотворения / Саламгерий Ситохов ; пер. с осет. А.Медведева. – Москва : Современник, 1986. – 79 с.
516057
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
516058
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
516059
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1961. – 220с.
516060
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
516061
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
516062
  Тихонов Игорь Васильевитч Зеленая глубина / Тихонов Игорь Васильевитч. – Москва : Мол.гвардия, 1965. – 104с.
516063
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
516064
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
516065
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
516066
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
516067
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
516068
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / Ульмас Умарбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
516069
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
516070
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
516071
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
516072
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
516073
  Черненко М.М. Зеленая карпатская тетрадь или Страницы семейного альбома. Сентиментальные истории : рассказы, эссе, воспоминания / Маргарита Черненко. – Киев : КММ, 2018. – 230, [3] с., [2] арк. фотоіл. : ил. – Назв. обл.: Зеленая карпатская тетрадь. Сентментальные истории. – ISBN 978-966-1673-13-6
516074
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
516075
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
516076
  Панченко Н.В. Зеленая книга / Н.В. Панченко. – Москва, 1971. – 103с.
516077
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 238 с.
516078
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
516079
  Агишев Р. Зелёная книга : роман / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1954. – 504 с.
516080
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1959. – 368 с.
516081
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
516082
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
516083
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
516084
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 64с.
516085
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
516086
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
516087
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
516088
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
516089
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
516090
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
516091
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
516092
   Зеленая крыша в центре столицы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото
516093
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
516094
  Беленьо Х. Зеленая луна. / Х. Беленьо. – Москва, 1965. – 222с.
516095
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы : пер. с калм. / А.Г. Балакаев ; [ил. А.Р. Косолапов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
516096
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
516097
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог : очерки / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 280 с.
516098
  Гюнтекин Р.Н. Зеленая ночь / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1963. – 254с.
516099
  Мощенко В.Н. Зеленая ночь / В.Н. Мощенко. – М, 1981. – 109с.
516100
  Меликадзе И.А. Зеленая ночь / И.А. Меликадзе. – М, 1984. – 311с.
516101
  Островой С.Г. Зеленая обезьяна / С.Г. Островой. – Москва, 1976. – 151с.
516102
  Мишин А.В. Зеленая околица / А.В. Мишин. – М., 1975. – 127с.
516103
  Смирнов О.П. Зеленая осень : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 367с.
516104
  Горбунов А. Зеленая отчизна : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0027-8238
516105
  Лебанидзе М.С. Зеленая песня : стихи / М.С. Лебанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 72 с.
516106
  Устинов В.А. Зеленая песня / В.А. Устинов. – Архангельск, 1968. – 36с.
516107
  Куклин Л.В. Зеленая планета. / Л.В. Куклин. – Л, 1969. – 119с.
516108
  Метелкин А.И. Зеленая плесень и пенициллин. (История открытия, изучения и применения лечебных свойств плесени) / А.И. Метелкин. – Москва, 1949. – 108с.
516109
  Михальский В.В. Зеленая поляна / В.В. Михальский. – Махачкала, 1969. – 144с.
516110
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
516111
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 254с.
516112
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
516113
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
516114
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
516115
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / Ким Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
516116
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
516117
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
516118
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
516119
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
516120
  Котельников Валерий Зеленая столица Франции / Котельников Валерий, Камоликова Ольга // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 12-39 : фото
516121
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
516122
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
516123
  Добровольский Е.Н. Зеленая стрела удачи / Е.Н. Добровольский. – М, 1979. – 351с.
516124
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – Москва, 1958. – 46с.
516125
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
516126
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
516127
  Аминова О.М. Зелёная тропинка : стихи и поэмы / Озод Аминова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 96 с. : портр.
516128
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
516129
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
516130
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
516131
  Козырин В.А. Зеленая улица / В.А. Козырин. – М, 1985. – 319с.
516132
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
516133
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
516134
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
516135
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
516136
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
516137
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
516138
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
516139
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
516140
   Зелене виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про День довкілля в Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Віце-прем"єр-міністр К. Грищенко, академік Л. Губерський і проректори університету посадили магнолії.
516141
  Осипчук Н. Зелене Євангеліє із лемківським корінням. Космос життя і творчості поета Богдана-Ігоря Антонича // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 11


  "Виповнилося 110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича, у чиїй творчості літературознавці вбачають космічні мотиви, а також відгомін лемківського фольклору та язичницької символіки. Своє ставлення до творчості поет задекларував у статті ...
516142
  Доленго М.В. Зелене й червоне / М. Доленго [псевд.]. – К, 1971. – 135с.
516143
  Бережний В. Зелене море / В. Бережний. – Київ, 1955. – 200с.
516144
  Ільницький Д. Зелене на сіромі тлі. Пам"яті Романа Іваничука // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 130-132. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
516145
  Ткаченко В.Д. Зелене передзим"я. / В.Д. Ткаченко. – К., 1970. – 359с.
516146
  Байдебура П.А. Зелене полум"я : оповідання та повісті / Павло Байдебура ; [післямова: Андрій Клоччя. "Його пісня - край Донецький"]. – Донецьк : Донбас, 1970. – 280 с. : іл.
516147
  Клименко М.Д. Зелене прозріння : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
516148
  Богачук О.Ф. Зелене руно / О.Ф. Богачук. – Львів, 1976. – 71с.
516149
  Коноваленко В. Зелене світло "піратам"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 9


  "З 22 липня 2018 року "пірати" в Україні можуть практично безкарно грабувати авторів та інших суб"єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення та колективного управління об"єктами авторського права і ...
516150
  Юлія Мала Зелене серце Німеччини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 40-45 : фото
516151
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Молодь, 1962. – 266 с.
516152
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
516153
  Коркія Р.К. Зелене шатро. / Р.К. Коркія. – К., 1963. – 181с.
516154
  Мушкетик Ю.М. Зеленеє жито : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1965. – 487с.
516155
  Ющенко О.Я. Зеленеют дали : стихи / О.Я. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
516156
  Кашаускас Р. Зеленеющие холмы : роман и повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с.
516157
  Журавльов Д.В. Зелений // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 329-332. – ISBN 978-966-14-1182-0
516158
   Зелений бізнес - життя заради майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Під такою назвою на економічному факультеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, яку організувала українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва разом з іншими кафедрами факультету. Ідеї екологізації ...
516159
  Житник А.А. Зелений вітер / А.А. Житник. – Київ, 1967. – 55 с.
516160
  Барабаш І.І. Зелений вітер : роман / І.І. Барабаш, В.І. Дарда. – Київ : Молодь, 1981. – 280 с.
516161
   Зелений Гарц. – К., 1985. – 149,11с.
516162
  Келлер Г. Зелений Генріх : роман / Г. Келлер ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-97234-9-9
516163
  Палажченко О.О. Зелений гомін / О.О. Палажченко. – К, 1958. – 103с.
516164
  Ревакович М. Зелений дах : поезії / Марія Ревакович. – Київ : Родовід, 1999. – 207, [1] с. – ISBN 966-95114-4-5
516165
  Стадниченко В.Я. Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
516166
  Смик Г.К. Зелений дивосвіт / Г.К. Смик, В.А. Нечитайло. – Київ : Урожай, 1973. – 247с.
516167
  Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт / В.Й. Шевчук. – Одеса, 1989. – 222с.
516168
  Варгас Льоса Зелений дім : роман / Маріо Варгас Льоса ; з ісп. пер. Ю. Покальчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 429 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
516169
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 98-99 : фото
516170
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 90-91 : фото
516171
  Труайя А. Зелений записник: новели. / А. Труайя. – К., 1982. – 240с.
516172
  Ногін П. Зелений змій : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 112 с.
516173
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
516174
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
516175
  Новицкий М. Зелений клин / М. Новицкий. – Х, 1928. – 47с.
516176
  Вішка О. Зелений Клин // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
516177
   Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
516178
  Метаксас Андреас Зелений Критський "олл-інклюзив" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 36-39 : фото
516179
  Стецюк Я.Н. Зелений кут : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 231 с.
516180
  Вишневецький Л.М. Зелений кут : повісті, оповідання / Л.М. Вишневецький. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 160 с.
516181
  Микульонок І.О. Зелений куточок посеред Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 24-25


  Труханів острів.
516182
  Тютюнник Ф.Г. Зелений легіт : оповідання, повість / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1970. – 176 с.
516183
  Шульга О.В. Зелений листопад / О.В. Шульга. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
516184
  Маняк В.А. Зелений меридіан : повісті: Еврика. Місяць спокійного сонця / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1967. – 260 с.
516185
  Будницька Є.М. Зелений острів : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 127 с.
516186
  Куркотов О.В. Зелений острів. / О.В. Куркотов. – К., 1972. – 151с.
516187
  Боровий В.І. Зелений парус літа / В.І. Боровий. – Х, 1968. – 68с.
516188
   Зелений рай Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 98-99 : фото
516189
  Заверуха Б.В. Зелений розмай. / Б.В. Заверуха, М.Я. Ратушний. – К., 1978. – 80с.
516190
  Сосюра В. Зелений світ / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 175с.
516191
  Івченко С.І. Зелений світ / С.І. Івченко. – Київ, 1986. – 99с.
516192
  Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
516193
  Зінчук Т.О. Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи / Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
516194
  Ганін В.В. Зелений туризм у Криму як елемент громадської дипломатії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 38-43. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
516195
  Бондар А.І. Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 79-82
516196
  Клочковська В.О. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення / В.О. Клочковська, О.В. Клочковський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-250. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
516197
  Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 107-111.
516198
  Любар-Пурлінська Зелений туризм: плюси під час пандемії // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 45-47
516199
   Зелений туризм: разом ефективніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
516200
  Романюк Л.Г. Зелений узгірок над трасою : Повісті, оповідання / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с. – ISBN 5-333-00079-4
516201
  Годієнко Д. Зелений флігель / Д. Годієнко. – Х, 1928. – 104с.
516202
  Козачинський О.В. Зелений фургон. / О.В. Козачинський. – Київ : Молодь, 1959. – 91с.
516203
  Дереч Д.Г. Зелений хміль : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1973. – 135 с.
516204
  Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
516205
  Шевчук В.А. Зелений шум : повість / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1963. – 175 с.
516206
  Власенко Андрій Зелений шум, або Привіт із Червоної книги : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 132-135 : Фото
516207
   Зелений щит полів. – К, 1985. – 86с.
516208
   Зелені бархани.. – К, 1977. – 215с.
516209
  Греба В.М. Зелені висоти / В.М. Греба. – Ужгород, 1983. – 208с.
516210
  Талалаєвський М.А. Зелені вруна : лірика, баллади / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Дніпро, 1968. – 191 с.
516211
  Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури / В.П. Гринь; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (серія 9 = земля і люди ; 6)
516212
  Присяжнюк О. Зелені інвестиції": чи встигає Україна за світовими тенденціями? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 1, 26-27
516213
  Корж В.Ф. Зелені камертони. / В.Ф. Корж. – К., 1969. – 63с.
516214
  Палієнко М.О. Зелені космодроми / М.О. Палієнко. – Одеса, 1979. – 56с.
516215
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 9)
Ч. 1-2. – 1976. – 167с.
516216
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 10)
Ч. 3. – 1976. – 151с.
516217
  Лізен О.М. Зелені надгробники : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1969. – 171 с.
516218
  Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-41. – ISSN 0869-3595
516219
  Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 29-32 : фото. табл.
516220
  Збіглей Й. Зелені неони / Й. Збіглей. – Пряшів, 1964. – 84с.
516221
  Рублик В.М. Зелені облігації як інструмент фінансування екологічних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
516222
  Прохазка Я. Зелені обрії / Я. Прохазка. – К., 1962. – 180с.
516223
   Зелені обрії : вірші, новели, мініатюри... – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
516224
  Гвардіонов Б.О. Зелені обрії / Б.О. Гвардіонов. – Ужгород, 1967. – 139с.
516225
  Тарасов В. Зелені пагорби Байбуги // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
516226
  Василюк О. Зелені перлини / О. Василюк, Д. Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 43-47
516227
  Комендар В.І. Зелені перлини Карпат / В.І. Комендар. – Ужгород, 1985. – 85с.
516228
  Хоросницька М.В. Зелені піраміди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1973. – 63 с.
516229
  Вітович І. Зелені плями Давоса. Парадокси Світового економічного форуму: інвестуємо в банкети // Україна молода. – Київ, 2020. – 24-25 січня (№ 8). – С. 4


  "Щорічний міжнародний форум у швейцарському місті Давос сьогодні, 24 січня, офіційно закінчується. Тож окреслилися основні перетини і тенденції нинішнього зібрання політичних та економічних еліт світу. Як і слід, що його лишила в снігах Давоса ...
516230
  Пальчук М.В. Зелені публічні простори Києва: просторово-часова динаміка // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 60-77


  У статті представлено аналіз підходів до визначення поняття "публічний простір". Однією із ключових тез, яку висловлюють дослідники є "затухання публічного життя". Це призводить до подальшої "втрати публічного простору". Найбільш вразливими до "втрати" ...
516231
  Куліківський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куліківський. – Київ, 1965. – 79с.
516232
  Куликівський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куликівський. – Київ, 1965. – 79с.
516233
  Тесленко І. Зелені світи. Як Інститут Молдови в Німеччині налагоджує екодіалоги між країнами пострадянського простору // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 63). – С. 10
516234
  Олійник В. Зелені свята - торжество весни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 15


  "Травень - фінальний весняний акорд. Місяць оновлення, пора молодості кожної рослини, кожної квітки; місяць перемін і сподівань на краще. А ще в травні зазвичай християнський люд відзначає Зелені свята, які тісно пов"язані з природою, культом ...
516235
  Галабурда-Чигирин Зелені свята в Сіднеї і Мельбурні // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Червень (№ 6). – С. 8-9
516236
  Христич Я. Зелені свята у Севастополі 100 років тому: спогад учасника // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 7
516237
   Зелені секрети довголіття // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 79 : фото
516238
  Головко А. Зелені серцем : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 78с.
516239
   Зелені скарби України. – Київ, 1991. – 192с.
516240
  Жарова Л. Зелені стартапи в реалізації принципів сталого розвитку для об"єднаних територіальних громад // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Cтартап (startup) - це новостворена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обме ...
516241
  Пальман В.І. Зелені сторінки з Червоної книги / В.І. Пальман. – К, 1988. – 413с.
516242
  Шморгун Є.І. Зелені сусіди / Є.І. Шморгун. – К., 1978. – 29с.
516243
  Гарасим А. Зелені терикони німецького Донбасу. Як Рур відмовився від видобутку вугілля і перейшов на відновлювану енергетику // Молодь України. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 11). – С. 10


  "На перший погляд, шахта “Цольферайн” видається ідеальним промисловим об’єктом. Акуратні цегляні стіни, чистота та зелень повсюди. Таке враження, що буквально ще один гудок, завертиться скіп, і вона знову оживе. Проте, насправді це лише омана - шахта ...
516244
  Малєй Антоніна Зелені траси гірськолижного Буковелю : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-37 : Фото
516245
  Величко І.М. Зелені трудівниці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119с.
516246
  Топачевський А. Зеленкуваті, зеленіші, зелені. Сто років тому в Україні виник рух на захист природи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 15


  "Нині в світі спостерігаємо справжнє відродження рухів на захист природи. Кількадесят "зелених" обрано до Європарламенту. Кожен п"ятий депутат Бундестагу є проповідником природоохоронних ідей. Активно діє "Грінпіс". Захисники здорового довкілля в ...
516247
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
516248
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
516249
  Пышновская О.М. Зеленогорск / О.М. Пышновская, Г.С. Усыскин. – Л., 1978. – 192с.
516250
  Осин Д.Д. Зеленое войско мая / Д.Д. Осин. – М, 1961. – 288с.
516251
  Дриз О.О. Зеленое дерево : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Детская литература, 1983. – 208 с.
516252
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1964. – 159с.
516253
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1978. – 159с.
516254
  Харабаров И.М. Зеленое дерево. / И.М. Харабаров. – М., 1966. – 104с.
516255
  Очеретин В.К. Зеленое железо / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1980. – 189с.
516256
  Скворцов А.М. Зеленое зарево / А.М. Скворцов. – Москва, 1973. – 71с.
516257
  Тооминг О.А. Зеленое золото : роман / Освальд Тооминг; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллинн : Зстонское гос. издательство, 1950. – 366 с.
516258
  Быковский Егор Зеленое золото Баии : заповедник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 142-148 : Фото, карта
516259
  Семенов К.С. Зеленое золото. / К.С. Семенов. – Свердловск, 1958. – 226с.
516260
  Васильев Г.В. Зеленое и оранжевое / Г.В. Васильев. – Москва, 1981. – 110 с.
516261
  Гиппиус З.Н. Зеленое кольцо : пьеса в 4 д., с послесл. "Зеленое - белое алое" / З. Гиппиус. – Петроград : Изд. Огни, 1916. – 146, [1] с.
516262
  Сорока Б.М. Зеленое море : повесть / Б.М. Сорока. – Москва, 1961. – 78 с.
516263
  Коэн Амрай Зеленое небо : Латинская Америка. Парк Ману / Коэн Амрай, Бэрчи Андре // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 78-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
516264
  Лопушанский П.И. Зеленое ожерелье / П.И. Лопушанский. – Москва, 1968. – 112 с.
516265
  Мацкевич Э.О. Зеленое ожерелье / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
516266
  Тихомиров Олег Николаевич Зеленое окно / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Дет.лит., 1971. – 207с.
516267
  Бекасов А.Г. Зеленое перо / А.Г. Бекасов. – Куйбышев, 1958. – 40с.
516268
  Богатырев В.С. Зеленое пламя / В.С. Богатырев. – Саратов, 1965. – 204с.
516269
  Древницкий В.Ю. Зеленое пламя / В.Ю. Древницкий. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 128 с.
516270
  Чобан Кара Д. Зеленое пламя / Кара Д. Чобан. – Кишинев, 1972. – 76 с.
516271
  Горяинов В.Г. Зеленое половодье / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1964. – 52с.
516272
  Коваль Г.П. Зеленое полум"я : лірика / Г.П. Коваль. – Київ, 1970. – 151 с.
516273
  Матюхин В.В. Зеленое солнце / В.В. Матюхин. – Тула, 1968. – 32с.
516274
  Гребенкин А.А. Зеленое солнце / А.А. Гребенкин. – Москва, 1981. – 95с.
516275
  Галактионова В.Г. Зеленое солнце / В.Г. Галактионова. – Алма-Ата, 1989. – 303,1с.
516276
   Зеленое строительство. – Л., 1963. – 72 с.
516277
   Зеленое строительство. – К., 1978. – 160 с.
516278
  Лебедев Г.И. Зеленое строительство в городах РСФСР / Г.И. Лебедев. – М.-Л., 1948. – 48с.
516279
   Зеленое строительствов в степной зоне УССР.. – К., 1970. – 287с.
516280
   Зеленое строительствов Молдавии. – Кишинев, 1968. – 172 с.
516281
  Капор Момо Зеленое сукно Монтенегро : повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-81. – ISSN 1130-6545
516282
  Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 208 с.
516283
  Усманов Ю. Зеленое удобрение в Башкирии / Ю. Усманов. – Уфа, 1954. – 28с.
516284
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в СССР : руководство для агрономов, работников с.-х. опытных учреждений и студентов с.-х. вузов / Е.К. Алексеев. – Москва : Сельхозгиз, 1948. – 471 с. – Библиогр.: с. 454-465
516285
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение на орошаемых землях / Е.К. Алексеев. – Москва, 1957. – 284с.
516286
  Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая: Книга о редких и исчезающих растениях Алтайского края / И.В. Верещагина. – Барнаул, 1983. – 152с.
516287
  Фирсов В.И. Зеленое эхо / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 143с.
516288
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 160с.
516289
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – Москва, 1981. – 158с.
516290
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
516291
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
516292
  Коцарь Г.Ф. Зеленокаменные породы западного Приазовья : Дис... наук: / Коцарь Г.Ф.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – 176л. – Бібліогр.:л.1-6
516293
   Зеленокаменные пояса древних щитов. – М., 1982. – 167с.
516294
   Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1988. – 211,1с.
516295
  Жернаков И.Д. Зеленополье / И.Д. Жернаков. – Калининград, 1971. – 47с.
516296
  Дук Г.Г. Зеленосланцевые пояса повышенных давлений (Горный Алтай) / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1982. – 184с.
516297
  Іщенко Н. Зеленський на стежці війни // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 25-27


  Санкції проти трьох проросійських телеканалів - один із найрадикальніших кроків Президента.
516298
  Капсамун І. Зеленський перехоптв ініціативу: про що говорити і з ким / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 9


  Як слід оцінювати інформаційний наступ Кремля та дипломатичну контратаку української влади?
516299
  Якимчук О. Зеленський подивився Путіну в очі. Що далі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 4
516300
  Поперенко Л.В. Зеленський Сергій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 512. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
516301
   Зеленський Сергій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
516302
   Зеленський Сергій Євгенович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42-43
516303
   Зеленський Сергій Євгенович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
516304
  Данюченко Т. Зеленський у Польщі: Варшава і Київ - найкращі друзі, Росія обурена // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 9 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 0027-8254
516305
  Ивашкявичюс Марюс Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 7-57. – ISSN 0012-6756
516306
  Ивашкявичюс М. Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 10. – С. 80-135. – ISSN 0012-6756
516307
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1972. – 192с.
516308
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки : повесть, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А. Шилин ; худож. Н.Д. Семенихин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
516309
  Алексеев Г.И. Зеленые берега : роман / Геннадий Алексеев ; [худож. Л. Авидон]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1990. – 334, [1] с. : ил.
516310
  Красильников Г.Д. Зелёные бусы : рассказы / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 208 с.
516311
  Омаров С. Зеленые ветви : рассказы / С. Омаров; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 32 с.
516312
  Макитов С.И. Зеленые ветры : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 119 с.
516313
  Мамур С. Зеленые ветры : стихи. поэмы / Саидали Мамур ; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
516314
  Горовец В.К. Зеленые водоросли / В.К. Горовец. – Минск : Изд-во БГУ им. В,И, Ленина, 1976. – 79с.
516315
   Зеленые водоросли помогут вернуть зрение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
516316
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – Москва : Дет. лит., 1977. – 190 с.
516317
  Петренко С.А. Зеленые воробушки : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / С. Петренко ; [рис. М. Лисогорского]. – 2-е изд. – Москва : Дет. лит., 1986. – 189 с.
516318
  Вильде И. Зеленые ворота / И. Вильде. – Москва, 1970. – 255с.
516319
  Драч И.Ф. Зеленые врата : Стихи / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144с.
516320
  Драч И.Ф. Зеленые врата / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1986. – 142 с.
516321
  Талалаевский М.А. Зеленые всходы. / Матвей Талалаевский ; авториз. пер. с евр. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
516322
  Адышева Т. Зелёные глаза весны : стихи : пер. с кирг. / Тенти Адышева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 144 с.
516323
   Зеленые города - нашей Украине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 14-15 : фото
516324
  Мэккин У. Зеленые горы / У. Мэккин. – М., 1958. – 110с.
516325
  Мамин-Сибиряк Зеленые горы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 366с.
516326
  Москвина М. Зеленые горы и белые облака : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 49-67. – ISSN 0012-6756
516327
  Назаров В.А. Зеленые двери Земли / В.А. Назаров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 189с. – (Библиотека советской фантастики)
516328
  Назаров В.А. Зеленые двери земли. Силайское яблуко / Вячеслав Назаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с. – (Библиотека советской фантастики)
516329
  Наровчатов С.С. Зеленые дворы. Стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1968. – 31с.
516330
  Сало В.М. Зелёные друзья человека / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
516331
  Сигунов П.Н. Зеленые звезды / П.Н. Сигунов. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 327с.
516332
  Терюков А.Г. Зеленые зоны в Заволжье и их мелиоративное значение : Автореф. дис. ... канд с. х. наук : 06.03.04 / Терюков А. Г. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1976. – л.
516333
   Зеленые зоны городов и рабочих поселков Украинской ССР.. – М., 1956. – 24с.
516334
  Маляров А.А. Зеленые и серые дороги. / А.А. Маляров. – Одесса, 1978. – 159с.
516335
  Гулиа Г.Д. Зеленые когти / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 526с.
516336
  Гольдберг Зеленые колокола / Гольдберг, а.Я. – Челябинск, 1969. – 303с.
516337
  Андреев В.М. Зеленые кони : роман / Владимир Андреев. – Москва : Воениздат, 1985. – 335 с.
516338
  Калинкин И.А. Зеленые костры : стихи, поэмы / И.А. Калинкин. – Москва, 1986. – 76 с.
516339
  Вдовина Р.Д. Зеленые купола / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1968. – 79с.
516340
  Комолов И.И. Зеленые ливни: Стихи. / И.И. Комолов. – М., 1989. – 205с.
516341
  Пальман В.И. Зеленые листы из Красной книги / В.И. Пальман. – М, 1982. – 320с.
516342
  Халемский Н.А. Зеленые листья: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – Киев, 1976. – 303с.
516343
  Гала А. Зеленые луга Эдема. Где вы, золотые дни? Петра-утешительница. Старая сеньорита из "Рая" / А. Гала. – Москва, 1984. – 291с.
516344
  Ботвинник С.В. Зеленые миры / С.В. Ботвинник. – Л., 1977. – 110с.
516345
  Белавин М.Ю. Зеленые мосты / М.Ю. Белавин. – Чебоксары, 1986. – 222с.
516346
  Слука З.А. Зеленые мхи / З.А. Слука. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 135с.
516347
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – Минск, 1984. – 112с.
516348
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 127с.
516349
  Просвирнов М.И. Зеленые огни. / М.И. Просвирнов. – Калуга, 1949. – 36с.
516350
  Артамонов В.И. Зеленые оракулы : [о растениях-индикаторах] / Артамонов В.И. – Москва : Мысль, 1989. – 188, [1] с., [16] л. ил.
516351
  Карев Г.А. Зеленые орехи / Г.А. Карев. – Одесса, 1985. – 206с.
516352
  Буханов В.С. Зеленые паруса / В.С. Буханов. – Воронеж, 1966. – 98с.
516353
  Юречко В.И. Зеленые поезда / В.И. Юречко. – Донецк, 1975. – 62с.
516354
  Швец И.А. Зеленые пожары / И.А. Швец. – Москва, 1970. – 96с.
516355
  Воробьев Е.З. Зеленые ракеты / Е.З. Воробьев. – Москва, 1959. – 29с.
516356
  Сырыщева Т.Я. Зеленые рукава / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1971. – 79 с.
516357
  Скороходов М.А. Зеленые сны / М.А. Скороходов. – М., 1978. – 95с.
516358
  Небайкин В.Д. Зеленые спутники дачника / В.Д. Небайкин. – Хабаровск : Книжное издательство, 1991. – 223, [1] с. – (Природа Дальнего Востока)
516359
  Нечаев А.П. Зеленые стрелы / А.П. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск, 1980. – 320с.
516360
  Найманбаев К. Зелёные холмы / К. Найманбаев. – М., 1987. – 342с.
516361
  Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки / Э. Хемингуэй. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
516362
  Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
516363
  Рубцов Н.М. Зеленые цветы. / Н.М. Рубцов. – М., 1971. – 143с.
516364
  Пономарев В.П. Зеленые чародеи / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1975. – 115с.
516365
  Бурова Н.П. Зелёные шары / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1974. – 202с.
516366
  Беридзе А.Г. Зеленый-красный! / А.Г. Беридзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 132 с.
516367
  Зубарев И.И. Зеленый аист / И.И. Зубарев. – Рига, 1973. – 219с.
516368
  Кругляков Г.В. Зеленый архив / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1970. – 64с.
516369
  Беляев А.В. Зеленый берег / А.В. Беляев. – Ярославль, 1975. – 47с.
516370
  Абсалямов А.С. Зеленый берег : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 479 с. : портр.
516371
  Данильченко А.Б. Зеленый берег / А.Б. Данильченко. – Минск, 1976. – 176с.
516372
  Босиков Н.А. Зеленый берег : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 143 с.
516373
  Дитрих В. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! = Green Business - das Milliardengeschaft : на смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; пер. с нем. В. Хартмана. – Киев, 2009. – 293, [1] с. – Парал. тит. л. на нем. языке. – ISBN 978-966-02-5103-8
516374
  Прокоп М.К. Зеленый бизнес. / М.К. Прокоп. – М, 1995. – 96с.
516375
  Никитин С.И. Зеленый блокнот / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1962. – 134с.
516376
  Ларионов А.М. Зеленый бункер мастера Михайлы / А.М. Ларионов. – М, 1990. – 360с.
516377
  Соболев Л.С. Зеленый буч / Л.С. Соболев. – М, 1977. – 223с.
516378
  Пришелец А.И. Зеленый ветер / А.И. Пришелец. – Москва, 1961. – 182с.
516379
  Тамарина Р.М. Зеленый ветер / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
516380
  Старшинов Н.К. Зеленый вечер / Н.К. Старшинов. – М, 1972. – 135с.
516381
   Зеленый взрыв.. – Новосибирск, 1983. – 190с.
516382
  Коротич В.А. Зеленый виноградник : стихи ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 62 с.
516383
  Максимович Д. Зеленый витязь / Д. Максимович. – М., 1977. – 191с.
516384
  Колосов М.М. Зеленый Гай : рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 205с.
516385
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – М, 1958. – 626с.
516386
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 735с.
516387
  Моррисон А. Зеленый глаз Гуоны / А. Моррисон. – Птгр. – 236 с.
516388
  Пестушко Валерий Зеленый гость из Новой Зеландии : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
516389
  Ягупова С.В. Зеленый дельфин / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1977. – 144с.
516390
  Савеличев А.А. Зеленый день / А.А. Савеличев. – Минск, 1973. – 160с.
516391
  Рыклин Г.Е. Зеленый джемпер / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1941. – 48с.
516392
  Искандер Фазиль Зеленый дождь / Искандер Фазиль. – Москва, 1960. – 99 с.
516393
  Журавлев-Печорский Зеленый дождь / Журавлев-Печорский. – Москва, 1965. – 127 с.
516394
  Тарханов А.С. Зеленый дождь / А.С. Тарханов. – Свердловск, 1975. – 91с.
516395
  Кешеля Д. Зелёный дождь : рассказы и повесть в новеллах / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.
516396
  Варгас Л.М. Зеленый дом / Л.М. Варгас. – Москва, 1971. – 384 с.
516397
  Ковалев Д.М. Зеленый дым / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 32с.
516398
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 80с.
516399
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 48с.
516400
  Раимкулов Р. Зеленый заслон : повесть / Р. Раимкулов; пер. с каз. Н.Ровенского. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 215 с.
516401
  Горанович М.М. Зеленый Интернационал и провал его буржуазной политики в 1928-1932 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горанович М. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
516402
  Кравцов Г.И. Зеленый квардрат / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1970. – 35с.
516403
  Гребнев А.Г. Зеленый колокол / А.Г. Гребнев. – М., 1978. – 95с.
516404
  Алексеев М.А. Зеленый конвейер / М.А. Алексеев. – Москва, 1950. – 144 с.
516405
  Письменная Р. Зеленый конвейер в колхозе / Р. Письменная. – Псков, 1951. – 26с.
516406
  Сулицер П. Зеленый король : роман / П. Сулицер; Пер. с фр. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-01-003710-6
516407
  Кочетков В. Зеленый край : Стихи / В. Кочетков. – Кишинев, 1952. – 62 с.
516408
  Соколов-Микитов Зеленый край / Соколов-Микитов. – Москва, 1956. – 158с.
516409
  Менюк Г. Зеленый край : стихи и сказки / Георге Менюк ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 136 с.
516410
  Михалков С.В. Зеленый кузнечик / С.В. Михалков. – Москва, 1965. – 135с.
516411
  Дронников В.П. Зеленый купол. / В.П. Дронников. – Тула, 1969. – 48с.
516412
  Куницын А.В. Зеленый ливень / А.В. Куницын. – Челябинск, 1968. – 64с.
516413
  Рахим-Заде Зеленый лист : стихи / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 127 с.
516414
  Городской Я.З. Зелёный лист / Я.З. Городской. – К., 1938. – 120с.
516415
  Габбасов Э.Г. Зелёный лист на белом снегу / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
516416
  Одолеев В.С. Зеленый луб / В.С. Одолеев. – Ташкент, 1953. – 60с.
516417
  Чуманов А.Н. Зеленый луг на рассвете / А.Н. Чуманов. – М., 1986. – 221с.
516418
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 200с.
516419
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 64с. – (Роман-газета ; №4(112))
516420
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 182с.
516421
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1978. – 415с.
516422
  Куропатов В.Ф. Зеленый луч / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1979. – 160с.
516423
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Одесса, 1987. – 166с.
516424
  Абдашев Ю.Н. Зеленый меридиан : путевые заметки [для сред. и ст. шк. возраста] / Юрий Абдашев ; [худож. О. Гаврилов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 158 с.
516425
  Абдыкадырова С. Зеленый мир : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста : пер. с кирг.] / C. Абдыкадырова. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 83 с.
516426
  Рубаник В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты / В.Г. Рубаник, А.В. Широкова. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
516427
  Сафаров И.С. Зеленый облик города Баку / И.С. Сафаров. – Баку, 1975. – 138с.
516428
  Смирнов Д. Зеленый огонь / Д. Смирнов. – Москва, 1969. – 112с.
516429
  Лукашевич В.П. Зеленый океан. Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва, 1965. – 349с.
516430
  Солнцева Н. Зеленый омут: Роман / Наталья Солнцева. – Харків : Фолио, 2002. – 396с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1709-3


  Молодой удачливый бизнесмен, искусствовед Сергей Горский приезжает на выставку картин друга, известного художника Артура Корнилина. Посетителей поражают красотой мистические, загадочные сюжеты и необычный талант художника.
516431
  Довнар Юрий Зеленый орден на груди Земли : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 86-90 : Фото
516432
  Валевский А.А. Зеленый остров / А.А. Валевский. – Ленинград, 1955. – 168с.
516433
  Бучарский В.В. Зеленый остров / В.В. Бучарский. – М., 1988. – 219с.
516434
  Хижняк Л.Г. Зеленый остров, Серый Ключ, Красная Речка. / Л.Г. Хижняк, З.Л. Новоженова. – Саратов, 1991. – 102с.
516435
  Астуриас М.А. Зеленый Папа : роман / Астуриас М.А. ; пер. с исп. М. Былинкиной ; пердисл. Ю. Певцова ; ил. Е. Ракузин. – Москва : Художественная литература, 1964. – 342 с. : ил.
516436
  Жоголев Н.Ф. Зеленый парус / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1957. – 123с.
516437
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1957. – 55с.
516438
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – Москва, 1959. – 96с.
516439
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Москва : Просвещение, 1977. – 144с.
516440
  Голубев Ф.М. Зеленый патруль / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1981. – 143с.
516441
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 128с.
516442
  Есипов Владимир Зеленый переворот : энергетика / Есипов Владимир, Эрнстинг Томас, Кюнстинг Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
516443
  Ваганова Л.С. Зеленый поезд / Л.С. Ваганова. – Москва, 1969. – 95с.
516444
   Зеленый поезд.. – М., 1976. – 335с.
516445
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1969. – 606 с.
516446
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 10)


  Прижизненное издание
516447
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
516448
  Комаров П.С. Зеленый пояс / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1949. – 104с.
516449
  Холодковский В.В. Зеленый пояс / В.В. Холодковский. – М., 1954. – 92с.
516450
   Зеленый пояс крупных городов. – Москва, 1968. – 26 с.
516451
   Зеленый пояс славы.. – Ленинград, 1978. – 128с.
516452
  Титов Алексей Иванович Зеленый пояс. Стихи / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135с. : ил.
516453
  Еженова А. Зеленый причал / А. Еженова. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
516454
  Глазков Н.И. Зеленый простор / Н.И. Глазков. – М, 1960. – 84с.
516455
  Кнорре Ф.Ф. Зеленый рубеж / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1952. – 48с.
516456
  Дроздов А. Зеленый сад / А. Дроздов. – Москва, 1944. – 158с.
516457
  Пирс Томас Зеленый свет - ходу нет! Дороги нет! // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 40 : фото
516458
  Бернович М.П. Зеленый свет / М.П. Бернович. – Ленинград, 1960. – 88с.
516459
   Зеленый свет.. – М., 1987. – 638,2с.
516460
  Мингалимов Р. Зеленый сон : стихии поэмы / Рустем Мингалимов ; аториз. пер. с татар. В.Бояринова. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
516461
  Ахмедов С.М. Зеленый театр : роман, повести : пер. с азерб. / Сабир Ахмедов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 352 с.
516462
  Сагиян А. Зеленый тополь Наири : стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
516463
  Волхонский Андрей Зеленый туризм в Карпатах: мифы и реальность // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 50-53 : фото
516464
  Золотарев В.Д. Зеленый факел / В.Д. Золотарев. – Краснодар, 1976. – 32с.
516465
  Садовяну М. Зеленый фартук / М. Садовяну. – Москва, 1959. – 223с.
516466
  Смит Нил Зеленый флуоресцирующий белок // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-221. – ISSN 1130-6545
516467
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. -- (Фоня. -- Из рассказов бывшего летчика). Рассказы. / А.В. Козачинский. – Москва, 1957. – 136с.
516468
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1940. – 199с.
516469
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1941. – 96с.
516470
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1956. – 71с.
516471
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – Москва, 1972. – 80с.
516472
  Козачинский А.В. Зеленый фургон: Повесть. / А.В. Козачинский. – Москва, 1989. – 45с.
516473
   Зеленый цветок / авт.: Г. Адамович, А. Блок, В. Воронов, В. Галахов, Н. Галузин, А. Герлит, Гончаров, М. Долинов, Г. Иванов, Р. Ивнев и др. – Петроград : Книго-печ. Шмидт, 1915. – 64 с.
516474
  Рыленков Н.И. Зеленый цех / Н.И. Рыленков. – Москва, 1949. – 135с.
516475
  Ефимцов Т.И. Зеленый цех / Т.И. Ефимцов. – Орджоникидзе, 1979. – 304с.
516476
  Эмис К. Зеленый человек / Кингсли Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – 464 с. – В из. также: Человек внутри / Грэм Грин
516477
  Хандамур У.М. Зеленый чемодан : повесть, рассказы / Усик Хандамур; пер. с арм. С.Вермишевой. – Ереван : Советакан грох, 1982. – 196 с.
516478
  Улицкая Л.Е. Зеленый шатер : роман : [в 2 т.] / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо. – ISBN 978-5-699-52306-1
Т. 2. – 2011. – 372, [2] с.
516479
  Полонский Т.П. Зеленый штурман. / Т.П. Полонский. – Махачкала, 1965. – 119с.
516480
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1949. – 492с.
516481
  Палечек Е.А. Зеленый шум / Е.А. Палечек. – М.-Л, 1950. – 115с.
516482
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Вологда, 1951. – 328с.
516483
  Ольшанский А.Н. Зеленый шум / А.Н. Ольшанский. – Москва, 1954. – 19с.
516484
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1956. – 304с.
516485
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – 2-е изд.. переработ. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 264 с.
516486
  Огневский Л.Л. Зеленый шум / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1965. – 174с.
516487
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум / Ю.Г. Лаптев. – М, 1974. – 408с.
516488
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум : Роман, повести, рассказы / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1976. – 383 с.
516489
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1982. – 200 с. : ил.
516490
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1984. – 176 с. : ил.
516491
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 479с.
516492
   Зеленый шум. – Самара, 1991. – 176 с.
516493
   Зеленый шум.. – М., 1963. – 32с.
516494
   Зеленый шум.. – Куйбышев, 1983. – 152с.
516495
  Овчинников Н.Н. Зеленый щит нашей планеты / Н.Н. Овчинников, Н.М. Шиханова. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
516496
  Богданович Лілія Зелень на столі - запорука здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
516497
  Матвеев В.А. Зелень разных оттенков / В.А. Матвеев, Л.М. Седин. – Москва, 1963. – 158с.
516498
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 97-279. – ISSN 1130-6545
516499
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 117-282. – ISSN 1130-6545
516500
   Зеленько Микола Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-757-2
516501
   Зелер Вільгельм Фрідріхович (1861-1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 185. – ISBN 978-966-933-054-3
516502
  Гриценко І.С. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 187. – ISBN 978-966-06-0557-2
516503
  Короткий В.А. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
516504
   Зелили-200.. – Ашхабад, 1990. – 205с.
516505
  Гатуев Д. Зелимхан : повесть и очерки / Д. Гатуев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 216 с.
516506
  Мамакаев М.А. Зелимхан : роман / М.А. Мамакаев. – Грозный : Книга, 1990. – 221 с.
516507
  Гатует Д. Зелимхан. -- Гага-аул / Д. Гатует. – Орджоникидзе, 1965. – 279 с.
516508
  Нилов Е. Зелинский. / Е. Нилов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256с.
516509
  Зелінська Л. Зелінська Л. Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена проблемі читацької рецепції повісті "Малий апокаліпсис" Т. Конвіцького та інспірованого нею роману "Московіада" Ю. Андруховича; укладено парадигму апокаліптики і акцентовано на її головних проявах у двох творах. The article is ...
516510
   Зелінський Анатолій Феофанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 277. – ISBN 978-617-573-038-6
516511
  Горбачук М.Л. Зелінський Юрій Борисович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 518. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
516512
   Зелінський Юрій Борисович // Proceedings of the International geometry center / International geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 3/4. – С. 1-3. – ISSN 2072-9812


  "Наукову роботу Юрій Борисович регулярно поєднував з викладацькою діяльністю. Упродовж багатьох років він читав спеціальні курси на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
516513
  Кульбак М.С. Зелменяне / М.С. Кульбак. – М., 1960. – 272с.
516514
  Мовчан П.М. Зело : поезії / П.М. Мовчан. – Київ : Молодь, 1973. – 66 с.
516515
  Просяник І.Г. Зело таємниче : травник-волховник / Іван Просяник. – Вінниця : Українське видавництво "Аркона", 2013. – 605, [3] с. : іл. – Азбук. перелік недуг з приписами їх лікув.: с. 598-606. – ISBN 978-966-97296-0-6


  У пр. № 1727336 напис: Вельмишановному пану Максиму Стрісі із почуттям поваги й вдячності, з побажанням Козацького Духу, здоров"я і добра! На добру згадку від видавця Сергія Омельченко. Підпис. 11.11.2015 р.
516516
  Чичкина Светлана Зельден покоряет Марс : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-63 : Фото
516517
   Зельден. По следам Джеймса Бонда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 30-33 : фото
516518
   Зельман Абрахам Ваксман - один із п"яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті) / С.Є. Дейнека, Л.І. Сидорчук, А.О. Міхєєв, А.Р. Сидорчук, І.Й. Сидорчук // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 2 (86). – С. 178-182. – ISSN 1684-7903
516519
   Земгале. – Рига, 1958. – 184 с.
516520
  Червонная С.М. Земдега. / С.М. Червонная. – Л.-М., 1964. – 78с.
516521
  Лівіцька А. Земелно-будівельне 2019: головні законодавчі зміни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 6-7
516522
  Лук"янченко О. Земелоьні ресурси як джерело поповнення міського бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-61. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
516523
  Люта Т.Ю. Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 106-130. – ISSN 0130-5247


  До 400-ліття заснування Київського братства та школи.
516524
  Дробот І.О. Земельна власність як мотиваційний чинник ініціатив щодо розвитку територіальної громади // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 58-62. – ISBN 978-966-619-370-7
516525
  Бурдін М. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 40-47. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
516526
  Бурдін М.Ю. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 79-90
516527
  Голян В. Земельна децентралізація як інституціональний бар"єр земельному переділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 6


  "Завданням номер один у сучасних умовах є недопущення спекулятивного перерозподілу сільськогосподарських земель за сценарієм приватизаційних процесів 90-х років минулого століття. Найбільші ризики у разі запуску ринку земель сільськогосподарського ...
516528
  Ясиновський В. Земельна децентралізація: в очікуванні "медового місяця" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 2-7
516529
  Кулинич П. Земельна децентралізація: як краще передати землю у власність об"єднаних територіальних громад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
516530
  Лозова Т.І. Земельна ділянка- важливий актив підприємства: аналіз, інвентаризація, облік, управління / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, О.А. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
516531
   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, як предмет іпотеки. Історія та сьогодення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-51.
516532
  Мірошниченко А. Земельна ділянка як об"єкт права: абстракція чи реальність? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 91-105. – ISSN 1026-9932
516533
  Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 215-219
516534
  Мазур А. Земельна ділянка як особливий об"єкт відчуження в нотаріальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 351-352
516535
  Вівчаренко О.А. Земельна ділянка як предмет правового захисту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 80-87
516536
  Трускавецький С.Р. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу грунтів / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткін // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
516537
  Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 43-47.
516538
  Афян А. Земельна пастка // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 66-68.
516539
  Головач Ф.В. Земельна політика Радянської влади і практика радгоспного будівництва на Україні в 1917-1921 рр. : Дис... канд. істор.наук: / Головач Ф.В.; МВССО УРСР. КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1966. – 324л. – Бібліогр.:л.299-324
516540
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-100. – ISSN 0132-1331
516541
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-50.
516542
  Липницька Є.О. Земельна правосуб"єктність підприємств з іноземними інвестиціями // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 34-42. – ISSN 2518-7953
516543
  Ярмоленко В.П. Земельна рента в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 111. – С. 109-115
516544
  Солов"яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-43
516545
  Гладкий О. Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 57-65. – (Серія: Географічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 1729-360Х
516546
  Лихогруд О.М. Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 123-126
516547
  Остапчук Т.П. Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного / Т.П. Остапчук, С.І. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 216-222. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
516548
  Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 68-76
516549
  Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40.
516550
  Петров В.С. Земельна рента. Розвиток капіталізму в сільському господарстві / В.С. Петров. – Львів, 1959. – 92с.
516551
  Мірошниченко А. Земельна реформа-2020: не мораторієм єдиним // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 1, 22-23
516552
  Побережнюк Л. Земельна реформа - ключові акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 18-19
516553
  Савчук Д. Земельна реформа - основні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 34-35
516554
  Гуменюк В.І. Земельна реформа : правові аспекти / В.І. Гуменюк, В.П. Паліюк. – Київ : Ін Юре, 2005. – 368c. – ISBN 966-313-271-X
516555
  Шкурла О. Земельна реформа // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121-131
516556
  Романишин Н. Земельна реформа в Другій Речі Посполитій: шляхи реалізації та наслідки // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 87–100. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
516557
  Петлюк Ю.С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 63-68
516558
   Земельна реформа в Україні продовжується (до 10-ї річниці) / Л. Новаковський, І. Будзілович, В. Леонець, Ф. Юрченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
516559
  Сіра Е.О. Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 152-157. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
516560
  Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-145. – ISSN 0132-1331
516561
  Гопцій Д.О. Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 445-457. – (Економічні науки)
516562
  Васильєв С.В. Земельна реформа в Україні: аналіз результатів і перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 152-155
516563
  Баранцов Б.В. Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-145. – ISSN 2306-1677
516564
  Мельник О.О. Земельна реформа в Україні: історія проведення та сьогодення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 208-217. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
516565
  Лівіцька А. Земельна реформа в Україні: кінець і знову початок // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 19
516566
  Власюк О.С. Земельна реформа в Україні: наслідки гальмування та пріоритети вирішення // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 2616-9460
516567
  Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-83. – ISSN 0130-5247
516568
  Дайнінгер К. Земельна реформа для українця. Про пріоритети та ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 10


  "Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є головною перешкодою для залучення інвестицій і зростання продуктивності сільського господарства в Україні вже протягом багатьох років".
516569
  Поліводський О. Земельна реформа і конституційність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
516570
  Майовець Є. Земельна реформа і розвиток підприємництва в аграрній сфері / Є. Майовець, Б. Фурдас // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 562-566. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
516571
  Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
516572
   Земельна реформа на Україні. – Київ, 1991. – 94, 2 с.
516573
   Земельна реформа по-українськи: реалії та потенційні загрози // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
516574
  Захарченко П.П. Земельна реформа середини XIX ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 167-173
516575
  Мордвінцев В.М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на землеустрій в Україні : (сучасний погляд на події) / В.М. Мордвінцев, В.Ф. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 11. – С. 32-34
516576
  Колач С.М. Земельна реформа та її проблеми в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 202-205. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
516577
  Будзяк В.М. Земельна реформа та її соціально-економічні наслідки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 139-142
516578
  Кононенко Ю. Земельна реформа чи вибоїстий шлях у далеке минуле? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 6


  "Від моменту виникнення людини першими і найважливішими проблемами, з якими вона зіштовхнулася, були харчування та безпека. Для забезпечення і першого, і другого треба було докласти чимало зусиль. У постійній боротьбі за виживання, згідно із законами ...
516579
  Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Обґрунтовується перманентність земельної реформи як соціально-правового явища, визначаються її передумови, мета та зміст. Як висновок пропонується визначення земельної реформи як правової категорії. This article substantiates the constancy of land ...
516580
   Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти : (збірник документів). – Київ, 1996. – 296с. – ISBN 5-87274-180-4
516581
  Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 18-20.
516582
  Мартинюк М. Земельна реформа: компромісний сценарій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
516583
  Рєпін К. Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 30-34
516584
  Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале ХХ века / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1961. – 208 с.
516585
  Янбухтин Н.Р. Земельная доля крестьян: право, економика, политика / Н.Р. Янбухтин, И.Д. Стафийчук // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 65-71. – ISSN 1812-8696
516586
  Брегель Л.Д. Земельная и налоговая политика португальцев в Индии (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегель Л.Д.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1967. – 23л.
516587
   Земельная площадь Волынской губернии по окладным книгам 1918 года.. – Житомир, 1922. – 106с.
516588
  Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии / М. Д. Загряцков. – Москва : Тип. "Культура"
Т. 1 : Строительное право, как фактор городского землеустройства : с прил. 8 пл. – 1913. – [2], VI, 492 с., [8] л. пл. : табл. – Экз. деф., без ориг. обл.


  На тит. л. дарственная налдпись: Дорогому Н.Н. Василенко от автора на память....
516589
  Семчик В.І. Земельная политика и создание новой законодательной системы в Украине // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 238-251. – ISBN 978-617-7021-00-0
516590
  Головач Ф.В. Земельная политика Советской власти и практика совхозного строительства на Украине в 1917-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Головач Ф.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
516591
  Борцов Г.Т. Земельная рента / Г.Т. Борцов. – М., 1961. – 68с.
516592
  Кагарлицкая О.Т. Земельная рента / О.Т. Кагарлицкая. – Л, 1961. – 104с.
516593
  Черныш Н.В. Земельная рента / Н.В. Черныш. – Киев, 1967. – 34с.
516594
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму / Петров В.С.; КГУ. – К., 1965. – 47с.
516595
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Петров В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
516596
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 1 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 277л.
516597
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 2 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 278-775л. – Бібліогр.:л.764-774
516598
   Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.. – М., 1959. – 263с.
516599
  Козодоев И.И. Земельная рента в эпоху диктатуры пролетариата / И.И. Козодоев. – Москва, 1957. – 48с.
516600
  Сулковский М. Земельная рента и национализация земли / М. Сулковский. – Л., 1931. – 128с.
516601
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – М., 1955. – 47с.
516602
  Соколовский Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Соколовский, Т..Я. – М., 1961. – 44с.
516603
  Лукьянец Д.К. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Д.К. Лукьянец. – М., 1964. – 88с.
516604
  Токарев А.П. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Токарев. – Москва : Мысль, 1967. – 56 с.
516605
  Токарев А.П. Земельная рента и распределение доходов в колхозах / А.П. Токарев. – Москва, 1964. – с.
516606
  Козодоев И.И. Земельная рента при капитализме / И.И. Козодоев. – М, 1958. – 158с.
516607
  Бондарь В. Земельная реформа ... по законам Хаммурапи // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
516608
  Шуверов Д.Д. Земельная реформа в Германской демократической республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шуверов Д.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
516609
  Коленов В.И. Земельная реформа в народно-демократической Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Коленов В.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
516610
  Попов В.А. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны / В.А. Попов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 211 с.
516611
  Берозов Б.П. Земельная реформа и отмена крепостного права в Северной Осетии / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1979. – 77 с.
516612
   Земельная реформа на Украине : сборник законодательных и правительственных актов. – Киев : Україна, 1991. – 92,3 с.
516613
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – ISSN 0042-8736
516614
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – Бібліогр.: с. 130, 133-135. – ISSN 0042-8736
516615
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
516616
  Аношина Ю.Ф. Земельная собственность в сельском хозяйстве зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1728-8878
516617
  Виноградов Е.А. Земельная собственность и проблемы ренты при социолизме / Е.А. Виноградов. – Ленинград, 1978. – 134с.
516618
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
516619
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
516620
  Левченко Я.П. Земельне господарство міста Києва / Я.П. Левченко. – К, 1929. – 22с.
516621
  Зигрій О. Земельне законодавство в сфері регулювання земельних прав в Україні та в західноєвропейських країнах / О. Зигрій, С. Копча // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 152-157. – ISSN 2524-0129
516622
  Калетнік Г. Земельне законодавство залишається неповним і суперечливим, а сам процес його формування свідчить про непослідовність державної земельної політики // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-5
516623
  Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917) / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 100 с.
516624
  Дехтяренко В. Земельне законодавство потребує ретельного "прополювання" і систематизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 2-7


  "У своєму виступі завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка професор Анатолій Мірошниченко зупинився на техніко-юридичних помилках, що призводять до засмічення земельного законодавства, ...
516625
   Земельне законодавство України : Станом на 1 грудня 2003 року. Збірник нормативних правих актів. – Київ : Істина, 2004. – 288с. – ISBN 966-7613-48-8
516626
   Земельне законодавство України : Станом на 1 вересня 2004 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7613-48-8
516627
   Земельне законодавство України : Станом на 15 січня 2008 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – Шифр. дубл. 34 Земе. (доп. карт. юр.). – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-48-8
516628
   Земельне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 382, [2] с. – ISBN 978-617-673-024-8
516629
  Краснолуцький О. Земельне законодавство України гарантує підтримку іноземним інвесторам / О. Краснолуцький, І. Славін // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58.
516630
  Кулинич П. Земельне законодавство України періоду земельної реформи: основні тенденції розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 63-75. – ISSN 1026-9932
516631
  Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
516632
  Очиченко О. Земельне законодавство: нюанси 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 7-10.
516633
  Тулуш Леонід Дмитрович Земельне оподаткування у сільському господарстві : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Тулуш Л.Д.; Ін-тут аграрної економіки укр. академії аграрних наук. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
516634
  Ничкалюк В.Г. Земельне питання в науковій спадщині професора К.Г. Воблого // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 149-157. – ISSN 2415-7422
516635
  Ухач В.З. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: пошук оптимального шляху вирішення (вибрані аспекти) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 290-293. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
516636
  Алимов О. Земельне питання крізь нову інституціональну призму : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 10. – ISSN 1810-3944
516637
   Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років / [Панченко П.П. та ін. ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка]. – Київ : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2011. – 484 с. : іл., фото
516638
  Вітенко М. Земельне питання та польсько-українські відносини у Східній Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 130-135. – ISBN 966-8653-41-6
516639
  Деледивка С. Земельне питання у об"єктах зовнішнього рекламування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 30-31
516640
  Колосова Ю.В. Земельне питання у працях М.І. Тугана-Барановського: досвід минулого, погляд сучасності // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 15-24. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
516641
  Сорока М. Земельне питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 18-19
516642
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекцій / М.Г. Ковтун. – Київ : Юмана, 2001. – 208с. – ISBN 966-7005-40-2
516643
   Земельне право : Академічний курс. Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 424с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7752-49-6
516644
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекций / М.Г. Ковтун. – 2-е вид. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 208с. – ISBN 966-95901-4-0
516645
  Мачуська І.Б. Земельне право : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; І.Б. Мачуська. – Київ : КНЕУ, 2005. – 129с. – ISBN 966-574-755-Х
516646
  Мачуська І.Б. Земельне право : навчальний посібник / І.Б. Мачуська ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-937-4
516647
  Корнєєв Ю.В. Земельне право : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Корнєєв, М.О. Мацелик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-767-8
516648
   Земельне право : підручник / [М.В. Шульга та ін.] ; за ред. М.В. Шульги ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 508-512. – Бібліогр.: с. 497-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-491-0
516649
  Мацькевич М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 79-83
516650
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання, 2005. – 445с. – ISBN 966-346-077-6
516651
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ, Юридичний ф-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2007. – 450с. – ISBN 966-346-257-4
516652
  Носік В. Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації Цілей Сталого Розвитку в Україні до 2030 року? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
516653
  Літошенко О. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв"язок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 14-17
516654
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
516655
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368с. – ISBN 966-667-115-8
516656
  Шеремет А.П. Земельне право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Шеремет; МОНУ; Ужгородськ. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 632с. – ISBN 966-364-125-8
516657
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
516658
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 2. – 2006
516659
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 3. – 2006
516660
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 4. – 2006
516661
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 5. – 2006
516662
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 6. – 2006
516663
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 7. – 2006
516664
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 8. – 2006
516665
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 9. – 2006
516666
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Редкол.: Зайчук В.О., Копиленко О.Л. та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 978-966-96786-0-7
516667
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І. [ та ін.] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Носіка ]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-439-151-8
516668
  Шеремет А.П. Земельне право України : підручник / А.П. Шеремет ; МОНУ, Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 632с. – ISBN 978-966-482-004-9
516669
  Семчик В.І. Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
516670
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
516671
  Шеремет А.П. Земельне право України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
516672
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
516673
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2011. – 677, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-054-6
516674
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
516675
  Барабаш Н.П. Земельне право України : навч. посібник / Н.П. Барабаш, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, аграр. та екол. права. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 172, [2] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Бібліогр. наприкінці тем
516676
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша і Т.Є. Харитонової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – [Вид. 2-ге, перероб. і допов.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 585, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-306-8
516677
   Земельне право України : навч. посібник / [С.С. Бичкова, О.С. Бурлака, О.В. Веренкіотова та ін.] ; за заг. ред. Мироненко В.П. ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 349, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 339-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-497-1
516678
  Корнєєв Ю.В. Земельне право України : навч. посібник / Ю.В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 199 та на початку лекцій. – ISBN 978-617-673-826-8
516679
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш, В.Д. Сидор, Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 585, [1] с. – Авт. зазнач . на с. 580. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-685-3
516680
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-282. – ISBN 978-966-2143-88-1
516681
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : для студентів ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 289, [1] с. : іл. – Термінол. покажч.: с. 285-289. – Бібліогр.: с. 267-284. – ISBN 978-966-2526-98-1
516682
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007
516683
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2007
516684
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2007
516685
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 6. – 2007
516686
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 7. – 2007
516687
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 8/9. – 2007
516688
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 10. – 2007
516689
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 11/12. – 2007
516690
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008
516691
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008
516692
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008
516693
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2008
516694
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2008
516695
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2008
516696
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2008
516697
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2008
516698
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
516699
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
516700
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2009
516701
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
516702
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
516703
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2009
516704
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2009
516705
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2009
516706
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2009
516707
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
516708
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2009
516709
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 11. – 2013
516710
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
516711
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014
516712
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014
516713
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2014
516714
  Семчик В. Земельне право України як галузь наукита навчальна дисципліна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
516715
  Ріпенко А.І. Земельне право України: загальна частина : навч. посібник / Ріпенко А.І., Пащенко О.М. – Одеса : Удача, 2013. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63-79
516716
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2009
516717
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2010
516718
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2010
516719
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2010
516720
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2010
516721
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2010
516722
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2010
516723
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2010
516724
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2010
516725
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2010
516726
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2010
516727
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2010
516728
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2010
516729
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2011
516730
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2011
516731
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2011
516732
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2011
516733
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2011
516734
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2011
516735
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2011
516736
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2011
516737
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2011
516738
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2011
516739
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2011
516740
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2011
516741
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2012. – 88 с.
516742
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2012. – 88 с.
516743
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 88 с.
516744
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2012. – 88 с.
516745
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2012. – 88 с.
516746
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 88 с.
516747
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2012. – 88 с.
516748
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2012. – 80 с.
516749
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2012. – 80 с.
516750
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2012. – 88 с.
516751
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2012. – 88 с.
516752
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2012. – 88 с.
516753
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2013
516754
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2013
516755
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2013
516756
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2013
516757
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2013
516758
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 6. – 2013
516759
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2013
516760
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2013
516761
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2013
516762
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 10. – 2013
516763
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2013
516764
   Земельне право.. – К., 1960. – 303с.
516765
  Насушна О.В. Земельне правопорушення як підстава притягання до адміністративної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
516766
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
516767
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 193-216
516768
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр. 15 назв
516769
  Сачок Р. Земельне рейдерство чи нове Ельдорадо? Що та для кого змінить відкритий ринок землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 7
516770
   Земельне та сільскогосподарське законодавство України. : Збірник правових актів. – Харків : Консум
Ч.2. – 1996. – 129с.
516771
  Савчук Д. Земельний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 7


  Проблеми механізму передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.
516772
  Чернов В. Земельний аукціон - найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13
516773
  Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 5-10
516774
  Заяць В. Земельний банк -"за" і "проти" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-31
516775
  Пасочник В. Земельний банк: велика надія чи велика афера? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-52
516776
  Григорук І.О. Земельний банк: проблеми функціонування в Україні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 23-25. – ISBN 978-9934-571-53-4
516777
  Сьомочкіна О. Земельний закон Соціалістичної Республіки В"єтнам та Земельний кодекс України: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 134-136
516778
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр / Т.П. Магазинщиков. – Львов, 1987. – 422с.
516779
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр : Підручник / Т.П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 442с.
516780
  Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Львів, 1971. – 168с.
516781
  Кабанець О.О. Земельний кадастр як інструмент економічного механізму реалізації державної земельної політики // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 97-99
516782
  Бордюжа А.С. Земельний кадастр як основа забезпечення управління земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 207-209. – ISSN 2308-1988
516783
   Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Я. Панчук, О.Ф. Ковалишин, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
516784
  Дорош Й.М. Земельний капітал в сільському господарстві: особливості оцінки та формування / Й.М. Дорош, О.І. Шкуратов, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 2306-1677
516785
  Лемішко О.О. Земельний капітал як об"єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 19-25 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
516786
  Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А.М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. – 520 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 447-458. – ISBN 978-966-665-624-0
516787
  Семиволос І.М. Земельний кодекс 1858 року та його вплив на формування земельних відносин у Палестині // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 438-451. – ISBN 978-966-02-5736-8
516788
   Земельний кодекс зі змінами до 1 вересня 1927 року та алфавітних покажчиком. – 5-е вид. – Харків, 1927. – 78с.
516789
  Потапенко В. Земельний кодекс потребує змін // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
516790
   Земельний кодекс Украины.. – Одесса, 1997. – 87,1с.
516791
   Земельний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 48с. – (Бібліотека офіційних видань)
516792
   Земельний кодекс України. – Київ, 2001. – 66с.
516793
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : Скарби, 2001. – 158с. – ISBN 966-8016-01-7
516794
   Земельний кодекс України : Прийнятий ВРУ 25 жовтня 2001 р. (Урядовий кур"єр. - 2001. - 15 листопада). – Київ : Істина, 2001. – 72с. – ISBN 966-7613-21-6
516795
   Земельний кодекс України : Офіційне видання із змінами станом на 15 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 208с. – ISBN 966-7752-85-2
516796
   Земельний кодекс України : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – ISBN 966-633-118-7
516797
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 216с. – ISBN 966-7752-88-7
516798
   Земельний кодекс України : (Набрав чинності з 1 січня 2002 року ) ( Урядовий кур"єр, 15 листопада 2001 року, № 211 - 212. с. 3-14 ). ( За станом на 01 травня 2002 року ). – Харків : Консум, 2002. – 96с. – ISBN 966-7920-13-5
516799
   Земельний кодекс України : Станом на 1 вересня 2003 року (текст ідентичний офіційному). – Київ : Велес, 2003. – 78с. – ISBN 966-96142-3-6
516800
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2003. – 676с. – ISBN 966-8088-26-3
516801
   Земельний кодекс України : Станом на 20 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
516802
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 748с. – ISBN 966-313-154-3
516803
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 21 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 220с. – ISBN 966-313-156-Х
516804
   Земельний кодекс України : Коментар. – 3-тє вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-633-319-8
516805
   Земельний кодекс України : Станом на 10 січня 2005 року. – Київ : Велес, 2005. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-3-6
516806
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 220с. – ISBN 966-313-232-9
516807
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
516808
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
516809
   Земельний кодекс України : За станом на 17 листопада 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-426-7
516810
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
516811
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
516812
   Земельний кодекс України : Станом на 4 вересня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
516813
   Земельний кодекс України : За станом на 20 червня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-479-8
516814
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
516815
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516816
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін.; [ за ред.: Гетьмана А.П., Шульги М.В. ]. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 624с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-696-8
516817
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516818
   Земельний кодекс України : за станом на 22 квітня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 80с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-617-1
516819
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516820
   Земельний кодекс України : станом на 20 травня 2009 року / [ відп. за вип. Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
516821
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516822
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 берез. 2010 р. : (офіційний текст). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 114, [6] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516823
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516824
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
516825
   Земельний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 жовтня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 96 с. – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
516826
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7
516827
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 листопада 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 91, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2
516828
   Земельний кодекс України : станом на 8 квітня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 142, [2] с. – ISBN 978-966-458-439-2
516829
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 січ. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 143 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516830
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 151, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
516831
   Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року) : Офіційний текст (зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року), 2004. – 96 с. – ISBN 966-7714-84-5
516832
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
516833
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
516834
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-265-3
516835
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
516836
   Земельний кодекс України за станом на 20 листопада 2001 року : Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-131-4
516837
  Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.388-394. – (Серія юридична ; Вип. 38)
516838
   Земельний кодекс України. Станом на 1 вересня 2002 року. – Киев : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
516839
   Земельний кодекс України: Офіційний текст із змінамі і доповненями за станом на 1 серпня 1997 р.. – Ужгород : Іва, 1997. – 124с. – ISBN 966-7231-06-2
516840
  Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п"ять років застосування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9.
516841
  Семчик В.І. Земельний кодекс України: проблеми реалізації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 282-288. – ISBN 978-617-7021-00-0
516842
   Земельний кодекс Української РСР. – К., 1970. – 86с.
516843
  Кузьмук О.С. Земельний конфлікт Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 150-154
516844
  Горлачук В.В. Земельний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
516845
  Кулинич П. Земельний мораторій у світлі рішення ЄСПЛ: що змінюється в здійсненні та захисті прав селян на землю? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
516846
  Стуліна А. Земельний наділ // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
516847
  Семчик В.І. Земельний пай: законодавство і практика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 252-257. – ISBN 978-617-7021-00-0
516848
  Шульга Т. Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії та практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 47-51.
516849
  Ільченко В. Земельний рубікон перейдено. Яким буде новий ринок? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Скасувати мораторій на продаж землі намагалася будь-яка влада, адже йдеться про актив орієнтовною цінністю в 3,5 трлн євро, що порівнянно із ВВП України за 40 років. Нинішній уряд, котрий за будь-яку ціну прагне якнайшвидше узаконити продаж землі, ...
516850
  Рибалко К. Земельний сервітут - не оренди землі субститут: про нюанси права земельного сервітуту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 61-63
516851
  Кальніченко А. Земельний сервітут та його встановлення / А. Кальніченко, О. Зварич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52
516852
  Розновська С.Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 463-469. – ISSN 1563-3349
516853
  Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст та особливості земельних сервітутних прав, що існували на території України в ретроспективі у співвідношенні з правовою регламентацією земельних сервітутів у чинному земельному законодавстві України. The content and peculiarities of ...
516854
  Нікітенко В. Земельний сервітут: речове право vs. обтяження (обмеження) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 27-32
516855
  Ільницький Олег Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 56-61
516856
  Третяк А.М. Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
516857
  Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 70-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
516858
  Лесько Н.В. Земельний фонд України: сутність поняття та структура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 174-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
516859
  Меденцев А. Земельним ресурсам - надійний захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 34-40
516860
  Мігдаль О. Земельні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 20-21
516861
   Земельні аукціони - найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-8
516862
  Воєводін В. Земельні аукціони вдарять по корупції // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-27.
516863
  Данилишин Б.М. Земельні відносини в економічній системі України: стан та перспективи розвитку // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
516864
   Земельні відносини в законодавчих актах України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 160с. – ISBN 966-7288-98-6
516865
  Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 114-120. – ISSN 2307-8049
516866
  Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 54-57
516867
   Земельні відносини в Україні : Організаційно-правовий механізм. – Київ : К.І.С., 2001. – 128с. – ISBN 966-7048-38-1


  Земельний кодекс України, Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки", Розпорядження КМ України "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 р.р.
516868
   Земельні відносини в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 212с. – ISBN 966-373-058-7
516869
   Земельні відносини в Україні : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
516870
   Земельні відносини в Україні : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
516871
  Красюк Н.І. Земельні відносини в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 180-189. – ISSN 2410-3594
516872
  Бурдін М.Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс : монографія / М.Ю. Бурдін. – Харків : У справі, 2016. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-36-0
516873
  Куранда Людмила Олексіївна Земельні відносини в умовах реформування еономіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Куранда Людмила Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
516874
  Шемшученко Ю. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України / Ю. Шемшученко, П. Кулинич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
516875
   Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 42-52. – ISSN 2221-1055
516876
  Шульський М.Г. Земельні відносини у працях І. Франка // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 248-254. – ISSN 1562-0905
516877
  Алєксандров О. Земельні відносини як об"єкт наукових студій Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20.
516878
  Халабуда Н.О. Земельні відносини, земельний устрій і Національна безпека країни // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-27.
516879
  Ковалишин О.Ф. Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств / О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 40-47. – ISSN 2306-1677
516880
  Котюк О.В. Земельні відносини: політико-правовий аспет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 104-108
516881
  Коваленко Т.О. Земельні відносини: юридичні дефекти правового регулювання / Спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  "... На початку цього року видавництво "Юрінком Інтер разом" з видавництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка випустило книгу відомого вченого-юриста в галузі аграрного та земельного права, доцента кафедри земельного та ...
516882
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : Автореф... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
516883
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 рр) : Дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 162 л. – Бібліогр.: л. 151-162
516884
  Гончар М.С. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків в містах України: проблеми правового режиму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.112-117
516885
  Туєва О.М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 126-130. – ISSN 0201-7245
516886
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкт правового обігу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-24
516887
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкти правового обігу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
516888
  Черненко А.І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / А.І. Черненко, В.І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв.
516889
  Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 84-94. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
516890
  Савич В.І. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектора // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 105-109. – Бібліогр.: на 7 пунктів
516891
  Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 124-140
516892
  Заєць О. Земельні права як об"єкт захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 69-74. – ISSN 2663-5313
516893
  Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
516894
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
516895
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
516896
  Коновал О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 274-280. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню земельних правовідносин на залізничному транспорті України. Висвітлюються поняття, основні елементи та ознаки земельних правовідносин на залізничному транспорті відповідно до чинного законодавства. Теоретичні положення ...
516897
  Індиченко П.Д. Земельні правовідносини на Україні за період 1922-1929 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 55-60. – (Серія права ; № 12)


  В статье кратко излагаются земельные правоотношения на Украине в период 1922-1929 гг., регулируемых Земельным кодексом 1922 г. с дополнениями и изменениями в 1927 г. Дается краткая характеристика институтов земельного права того времени и их роль в ...
516898
  Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 74-88. – ISSN 2308-9636


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
516899
  Бевзенко В.М. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 198-218. – ISSN 2227-796X


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
516900
  Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-51.
516901
  Дядик Т.В. Земельні ресурси - основа виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини / Т.В. Дядик, Л.П. Погребняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 41-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
516902
  Щурик М.В. Земельні ресурси господарювання населення в контексті формування перспектив їх розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 35-43. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
516903
  Пістун М.Д. Земельні ресурси Київської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 61-67 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 9)
516904
  Солов"яненко Н. Земельні ресурси світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-40
516905
   Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-22
516906
  Новаковский Л.Я. Земельні ресурси Української СРС / Л.Я. Новаковский, М.А. Пилипенко. – Київ : Урожай, 1973. – 238 с.
516907
  Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об"єкт бухгалтерського обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6792
516908
  Ботезат О.П. Земельні ресурси як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
516909
  Гірняк В. Земельні ресурси як об"єкти комунальної власності міста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
516910
  Дацій О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 19-20
516911
   Земельні скандали 2007-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22. – ISSN 0130-5212
516912
  Шеїн К. Земельні спори // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 5
516913
  Білоусов А. Земельні спори: судова практика-2020 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 7
516914
  Третяк А.М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-23.
516915
  Чернобук О. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Прогалини та недоліки законодавства.
516916
  Юзевич А. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Прогалини та недоліки законодавства".
516917
  Лисенко Я.О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно - правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 252-262. – ISSN 0201-7245
516918
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
516919
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
516920
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
516921
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
516922
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
516923
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
516924
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
516925
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
516926
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
516927
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
516928
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
516929
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
516930
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
516931
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
516932
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
516933
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
516934
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
516935
  Смочко Н.М. Земельно-ресурсний потенціал закарпатської області як фактор розвитку аграрних моносистем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 73-85. – ISSN 2308-135X
516936
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
516937
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
516938
  Питуляк Мирослава Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 190-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
516939
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
516940
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
516941
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
516942
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
516943
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
516944
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
516945
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
516946
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
516947
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
516948
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
516949
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
516950
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
516951
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
516952
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
516953
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
516954
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
516955
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
516956
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
516957
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
516958
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
516959
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
516960
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
516961
   Земельное право., 1960
516962
   Земельное право.. – Москва, 1969. – 472с.
516963
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
516964
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
516965
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
516966
  Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII-XIX вв. / Н.Н. Сперансов. – Москва, 1974. – 198с.
516967
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
516968
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
516969
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
516970
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – Москва, 1975. – 336с.
516971
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
516972
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
516973
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
516974
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
516975
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
516976
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
516977
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
516978
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
516979
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : лекции по курсу : "История земельных отношений и землеустройства" / К.Н. Баев ; под ред. А.Д. Шулейкина. – Львов : Львовский сельскохозяйственныйх институт, 1965. – 75 с.
516980
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
516981
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
516982
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
516983
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
516984
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
516985
  Тумский Б.К. Земельные права начеления и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
516986
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
516987
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
516988
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
516989
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
516990
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
516991
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16 с.
516992
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
516993
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
516994
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
516995
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
516996
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
516997
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
516998
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
516999
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
517000
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,