Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
514001
  Таньшина Н.П. "Заметки о России" французского дипломата барона де Баранта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 184-204. – ISSN 0130-3864
514002
  Мурзанов Н.А. "Заметки" / Н.А. Мурзанов. – Москва : Историко-родословное о-во
[Вып.] 2 : [Девица Марфа Павловна Мусина-Юрьева]. – 1909. – 19 с.
514003
  Чебанюк О. "Заміж не йшли, доки не вбивали трьох ворогів" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 47-50


  Дівчата видавали себе за хлопців, щоб прийняли на Січ.
514004
  Гандзій О. "Замість іти на своє весілля, я з батьком волів би краще лягти спати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 12 (515), 26 березня 2020. – С. 47-50


  "Художник Марк Шагал писав картини в кухні на грубці".
514005
  Орел А. "Заміська історія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 115-117


  Оповідання.
514006
  Романова В.Ю. "Замічений антирадянськими елементами..." (Московський історико-архівний інститут у 30-ті рр.) / В.Ю. Романова, Т.І. Хорхордіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 62-82. – ISSN 0320-9466
514007
  Прокопов Д.Є. "Замкнена торгова держава" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 424-427. – ISBN 966-316-069-1
514008
  Лавринович Л.Б. "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя: форми художнього втідення авторської аксіології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 71-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано поетики збірки новел "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя в ракурсі системи авт. аксіології. Увагу зосереджено на композиційних та оповідних особливостях збірки і їх проекції на ідейне звучання книги.
514009
  Ісаюк О. "Замовні вбивства" від НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ: параноя лідерів чи атрибут Системи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  Однією з причин, через які Сталін зажив слави параноїка, є звичка радянських спецслужб переслідувати і вбивати політичних противників не тільки в межах країни, а й поза ними. Список тих, кого вистежували і врешті-решт знищували, широкий — від Симона ...
514010
  Кушнір Л. "Заможне суспільство" для професора. До викладачів вишів теж докотилося "покращення" - їх очікує більше навантаження або звільнення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 24 квітня (№ 62). – С. 3


  Щодо програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Пунктом 39.2 цього указу передбачено "приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів" і, зокрема, "збільшення показника ...
514011
  Рудницький Ю. "Замок Радомисль". Повернення до себе через ламання стереотипів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 64-69. – ISSN 1819-7329
514012
  Глухова Л. "Замок света" как воплощение идеи современной национальной библиотеки / Людмила Глухова, Вера Ялышева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 36-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена Национальной библиотеке Латвии (г. Рига), ее новому зданию - "Замку света".
514013
  Тангі А. "Заморожені конфлікти - це інструмент впливу Росії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 14 (490), 7-13.04.2017 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Розмова із французьким політологом та істориком Анн де Тангі про радянські практики, які дублює і відтворює сучасна Росія.
514014
  Савчин Л. "Заморожені конфлікти": виклики та перспективи врегулювання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 48-49
514015
  Федулова Надежда Георгиевна "Замороженные" конфликты в СНГ и позиция России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 59-67. – ISSN 0131-2227
514016
  Худицький В. "Заморозки" в тепличному бізнесі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "У радянські часи рентабельність тепличних господарств перевищувала 100—150%. Це було результатом дешевих енергоносіїв. Нині охочих вкладати кошти у розвиток тепличних господарств украй мало. Навіть іноземці, які торік інвестували в цю галузь, не ...
514017
  Чорна Н. "Занадто ліберальний". Чим примітний новий Трудовий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
514018
  Вріоніс С. [Занепад середньовічної грецької культури в Малій Азії та процес ісламізації з XI по XV століття / Спірос Вріоніс ; переклад К. Галатаріону ; Освітня установа Національного банку. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – [8], 664 с. – Видання новогрецькою мовою, - На тит. арк.автор : Speros Vryonis, Jr. – ISBN 960-250-117-0
514019
  Тертычный Александр Заметка-жанр заметный // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.71-73. – ISSN 0130-3589
514020
  Соловьев П.Ф. Заметка о Clavellaria Leach (Hymenoptera, Tenthredinidae), 1910. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1910 г.
514021
  Бей-Биенко Заметка о dociostaurus crucigerus brevicollis EV. (сем. саранчевых) в Западной Сибири : (экологический этюд) / Г.Я. Бей-Биенко. – Омск : [Омгосполиграф], 1928. – 8 с. – Отд. оттиск: Известия З.-С. музея. 1928. № 1...


  На одном из экз дарств. надпись: Николая Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора
514022
  Кузнецов В. Заметка о Dorycephalus baeri J. Kusch, (Homoptera, Jassidae) : (с 3 рис.) / Виктор Кузнецов ; (Из Лаборатории морфологии и систематики насекомых Изиф"а) // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 47-50
514023
  Алфераки С.Н. Заметка о Pieris manni Mayer (Lepidoptera, Pieridae) / С. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
514024
  Герасимов А.М. Заметка о вредиталях кендыря / А.М. Герасимов, Ф.Н. Герасимова. – 281с.
514025
  Шелковников А.В. Заметка о гадах Арешского уезда Елисаветпольской губ. (Имение Геок-тапа Арешского уезда) / А.В. Шелковников // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 217-240
514026
  Семенов А. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae). – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – С. 511-514. – Отд. оттиск
514027
  Барсуков Н.П. Заметка о его деятельности в имп. Обществе любителей древней письменности 1877-1906 гг. / Н.П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Тип. Александрова, 1908. – 4 с.
514028
  Вагнер Ю.Н. Заметка о интерсегментальных лопастях измененных сегментов у самцев блох / Ю. Вагнер. – Белград, 1932. – С. 227-237 : ил. – Без тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки русского научного ин-та в Белграде. Вып. 6
514029
  Совинский В.В. Заметка о кавказских расах Lycaena damon Schiff (Lepidoptera, Lycaenidae) / В. Совинский. – [Санкт-Петербург], 1915. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1915, т. 15, № 3, с. 383-391. - Пар назв. на франц. яз.
514030
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, из Измаильского у. Бессарабской губ. : (с 8 рис.) / А.В. Мартынов. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1912. – 111, [4] с., 9 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Лабораторий Зоологического кабинета Варшавского унив. 1912
514031
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, Кавказского музея / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – 7 с.
514032
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, собранной Алтайской экспедицией проф. П.П. Сушкина в 1912 году : (с 11 рис.) / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 13 с.
514033
  Киселева Е.Ф. Заметка о короедах окрестностей г. Томска : Доложено на заседании Секции Естествоиспытателей (при Об-ве Естествоиспытателей и врачей Том. унив.) в апреле 1927 г. / Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из зоологического кабинета Томского ун-та). – [Томск], 1928. – С. 243-246. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Томского ун-та. Вып. 4 (биологический). 1928, т. 79, - Конволют. - Пер.: К фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) окрестностей г. Томска / Е.Ф. Киселева


  .
514034
  Алфераки С.Н. Заметка о ловле хариусов на Неве / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 9 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову. автор
514035
  Ковалевский В. Заметка о моем магистерском экзамене / [соч.] Владимира Ковалевского, д-ра геологии Иенского ун-та. – Киев : У университетской тип., 1874. – [2], 40 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
514036
  Семенов-Тян-Шанский Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Жуки. [Компакт - 252298]. – С.510-514
514037
  Рузский М. Заметка о мухе Вольфарта / Печатано по определению Совета Казанского Ветеринарного Института. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 14, 1897 г.
514038
  Абрикосов Г.Г. Заметка о мшанках, собранных Северо-Кавказской гидробиологической станцией в Персии / Г.Г. Абрикосов. – Владикавказ : [б. и.]
1. – 1926. – С. 33-34
514039
  Римский-Корсаков Заметка о насекомых окресностей Вилла-Франки / М.Н. Римский-Корсаков (С.-Петербург) // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – 5 с..
514040
  Римский-Корсаков Заметка о некоторых бескрылых представителях сеноедов (Copeognatha) / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 20-21
514041
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых материалах Trichoptera, Кавказского Музея : (с 16 рис.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 185-202
514042
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых формах Trichoptera из разных местностей : (с 9 рис. в тексте) : (Представлено 4 сентября 1913 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
514043
  Щербаков Ф.С. Заметка о непарном шелкопряде (Lymantria dispar L.) / Ф.С. Щербаков. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. земства, 1914. – 34 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Естественно-исторического музея Таврического Губернского земства. 1914, т. 3


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевич Кузнецову от искренне-преданного автора
514044
  Ешевский С. Заметка о пермских древностях / С. Ешевский. – 11с.
514045
  Коржинский С.И. Заметка о родоначальной форме обыкновенного миндаля и близких видах. / С.И. Коржинский
14. – 85-94с.
514046
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе насекомых летом 1913 г. в Вятской губ. / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 1 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 3-4, с. 574
514047
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 2 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 1, с. 101-102
514048
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63
514049
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63. - Конволют. - Перпл. с


  Содержание конфолюта: 1. [Записка Уральского Общества Любителей естествознания] / о.л.е.(. Уральское 2. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул) 3. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1901 года в ...
514050
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 7 с.
514051
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 8-14
514052
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 2-3, (февраль 1908 г.), с. 102-105
514053
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
514054
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
514055
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1909. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 240-244
514056
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1909 года в Осинском уезде Пермской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1910. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. IX, № 3, (ноябрь 1909 г.), с. 264-267
514057
  Илиади А. Заметка о славянском словообразовании // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 63-73. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
514058
  Лопарев Х.М. Заметка о сочинениях преп. Максима Грека : (Посвящается проф. В.С. Иконникову) / [Хр. Лопарев]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Я. Башмакова и К*], 1917. – 21 с. – Ав. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Библиографическая летопись. Петроград, 1917, т. 3, с. 50–70
514059
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н.Алексеева, П.Н.Галина и Ко, 1909. – С. 142-144. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
514060
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах окрестностей Сигнаха Тифлисской губернии / А.Н. Бартенев (Ростов-на-Дону). – [Петроград], 1916. – С. 343-345. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1916, Т. XVI, № 3-4
514061
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 74-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
514062
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава). – [Санкт-Петербург], 1913. – 5 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 1, с. 76-80


  Дарстве. надпись от автора....?
514063
  Митрофанов П.И. Заметка о строении и образовании желточного покрова на яйцах птиц / [соч.] П.И. Митрофанова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1898. – [2], 23 с. : ил. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1898, № 4. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; VI)


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому На экз. № 300620 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко. автор
514064
  Сташевский Е.Д. Заметка о торговле Нижняго-Новгорода в первой половине XVIII в.. – Київ, 1911. – 3с. – Отд. оттиск


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
514065
  Круликовский Л.К. Заметка о фауне Macrolepidoptera окрестностей г. Уфы : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
514066
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 35 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Российской Академии наук, 1916, т. XXI, с. 165-199
514067
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 35 с.
514068
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
514069
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1905. – 5 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1905, № 11
514070
  Кузнецов В. Заметка о цикадах (Homoptera) собранных проф. Д.Н. Кашкаровым в районе Арслан-боба / В.Н. Кузнецов // Компакт - 252350 / В.Н. Кузнецов. – С. 31-35
514071
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых Восточной Сибири / Л. Круликовский (Сарапул). – [Петроград], 1916. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 613-617
514072
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
514073
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова : Доклад напечатан в "Саратовской Земской неделе" 1896, № 29 / [соч.] Л.К. Круликовского // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 6 с.
514074
  Вагнер Ю.Н. Заметка об Aphaniptera Крымского полуострова / Ю.Н. Вагнер // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 6 с. : ил.
514075
  Чернышев Ф.Н. Заметка об артинских и каменноугольных губках Урала и Тимана : [доложено в заседании Физ.-мат. отд. 10-го дек. 1897 г.] // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 36 с., 5 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
514076
  Багалей Дм. Заметка об архиве малороссийской коллегии, находящемся при Историко-филологическом обществе Харьковского университета / Дм. Багалей. – Киев : Ун-кая тип. – 11 с. – Перепл. с оттиском: Багалей Д. Записки о Московии Иоанна Пернштейна ...
514077
  Бодуэн-де-Куртенэ Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний / Бодуэн-де-Куртенэ. – Санкт-Петербург, 1885. – 15 с.
514078
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 3 с.


  На с. 1 дарственная надпись Косоногову от автора
514079
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 3 с.
514080
  Добиаш А.В. Заметка об основной библиотеке Историко-филологического института князя Безбородько, составленній по случаю реорганизации библиотеки / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 39 с.
514081
  Пантелеевский М.Н. Заметка об особенности анатомического строения Anastatica hierochuntica L. / [соч.] М.Н. Пантелеевского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [9] с., 2 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 185-190


  Сверхштат. лаборант при ботанико-физиологической лаборатории с 14 февраля 1905
514082
  Кахадзе И.Р. Заметка об угленосных отложениях Мингрелии и Абхазии. / И.Р. Кахадзе, 1943. – с.
514083
  Кеппен Н. Заметка об эмбриональных шарах Podophrya quadripartita. – 2 с.
514084
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 10 с.
514085
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре / Иван Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 10 с. – Отд. оттиск из Известий Киевского политехн. ин-та. Перепл. с: Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел/В.Ермаков
514086
  Зинченко И. Заметка по атомистической теории строения тела / [соч.] И. Зинченко, проф. в Одессе. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства М. Шпенцера, 1901. – 5 с. – Отд. оттиск: Вестник опытной физики и элементарной математики


  На с. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
514087
  Перетц В.Н. Заметка по поводу издания "Русские повести XVII-XVIII вв." I. 1905. Под ред. В.В. Сиповского / Акад. В.Н. Перетц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – 7с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук, т.10, кн. 3, 1905г., с. 428-434


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці житія та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. — К.: Укр. Ак. Наук, 1927, т. 1, с. 161–166
514088
  Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 71-77
514089
  Шиллер Н.Н. Заметка по поводу одного термодинамического вывода Вл. А. Кистяковского : (Доложено на XI съезде Русских естествоиспытателей 24 декабря 1901 г. в С.-Петербурге) / [соч.] Н.Н. Шиллера. – [Киев] : [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1898. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1898, декабрь, с. 15-21 - Экз. без обл. и тит. л.
514090
  Грдина Я.И. Заметка по поводу статьи L. De la Rive"а "Hypothese sur le mouvement de l"ether dans le voisinage de la terre" : [Л. Делярив "Гипотеза о движении эфира вблизи земли"] / [соч.] Проф. Я.И. Грдины ; Екатериносл. горн. ин-т имп. Петра I. – Екатеринослав : Типо-цинкор и перепл. Г.Г. Берс, 1916. – 13 с.
514091
  Осипов И. Заметка по поводу теплот горения кислот фумаровой и малеиновой. – С.-Пб, 1890. – 6с.
514092
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238
514093
  Бутовский А.Н. Заметки : Утверждение акта и выдача выписки // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-222
514094
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. Из практики по делам железнодорожным // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 158 -163
514095
  Самсонов Б. Заметки беспокойного / Б. Самсонов. – Москва-Л., 1926. – 29с.
514096
  Соболевский А.И. Заметки в области русской диалектологии : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Б. м., 1906. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник 1906, т. 3-4, с. 218-234
514097
  Тарасенко-Отрешков Н.И. Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию / Н.И. Тарасенко-Отрешков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1871. – XII, 503 с.
514098
  Тоичкина А.В. Заметки Д.И. Чижевского о Достоевском и Н.Н. Страхове // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0042-8744
514099
  Канетти Э. Заметки для Мари-Луизы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 184-193. – ISSN 1130-6545
514100
  Маркович Д. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 28 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина, 1893, т. 41, № 4, с. 50-77
514101
  Александренко В. Заметки и известия : Учение Монро / В. Александренко. – С. 37-46
514102
  Черепахов М.С. Заметки и корреспонденция. / М.С. Черепахов. – М., 1954. – 60с.
514103
  Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения : из записных книжек разных лет / Д.Лихачев. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 605 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00585-4
514104
  Ефременков В. Заметки из истории славянофильства / В. Ефременков. – Воронеж : Типо-литогр. В.д. Колесникова, 1902. – [2], 50 с. – Экз. без обл.
514105
  Цзи Ю. Заметки из хижины "Великте о малом" / Ю. Цзи. – М, 1974. – 588с.
514106
  Зенгер Г.Э. Заметки к "" Этне и Сташевым "Сильвам" : памяти В.К. Ернштедта / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1903. – 48 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1903, с. 433-478
514107
  Мажюлис В. Заметки к вопросу о древнейших оношениях балтийских и славянских языков / В. Мажюлис. – Вильнюс, 1958. – 20с.
514108
  Зенгер Г.Э. Заметки к второй книге Стациевых "Сильв" / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 32 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
514109
  Зенгер Г.Э. Заметки к Горацию и Проперцию / Г.Э. Зенгер, 1898. – [29] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
514110
  Чиркин В.Е. Заметки к дискуссии о юридическом лице публичного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
514111
  Сперанский М.Н. Заметки к истории "Энеиды" И. П. Котляревского / М.Н. Сперанский. – Львов : Изд. "Галицко-русской Матицы" ; Уделовая тип., 1902. – 16 с. – Отд. оттиск: Научно-литературный сборник Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 2
514112
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским поэтам / Г.Э. Зенгер. – [7] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
514113
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [12] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
514114
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [18] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
514115
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Григорий Зенгер. – Варшава : Тип. К. Ковалевского
Вып. 2. – 1887. – [2], 60 с. – Отд. оттиск из: Варшавские университетские известия, 1887
514116
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 38 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
514117
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 42 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
514118
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1909. – С. 120-154. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
514119
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1913. – С. 224-278. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
514120
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Памяти П.В. Никитина / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1916. – С. 353-398. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
514121
  Зенгер Г.Э. Заметки к первой книге "Сильв" Стация : Посвящается В.В. Латышеву к 31 мая 1901 г. / Г.Э. Зенгер, 1901. – [8] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
514122
  Косоногов И.И. Заметки к работе Левшинина "О сопротивлении древесины при фильтрации в связи с теорией движения воды в растениях". Киев 1910 / И.И. Косоногов. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1911. – 10 с.
514123
  Фоменко К. Заметки к уразумению месяце слова. – К, 1896. – 25с.
514124
  Логачев Е.Д. Заметки к фауне жесткокрылых Омской и Северо-Казахстанской областей. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1949. – 9с.
514125
  Панова В.Ф. Заметки литератора. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1972. – 238с.
514126
  Коробка П.С. Заметки мирового судьи / П.С. Коробка. – Чернигов : Тип. Губ. земства
[Ч.] 6 : Как нужно устроить местный суд?. – 1909. – 39 с.
514127
  Энтелис Л.А. Заметки на нотных страницах / Л.А. Энтелис. – Ленинград, 1974. – 184с.
514128
  Овечкин В. Заметки на полях / В. Овечкин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 134 с.
514129
  Эко У. Заметки на полях "Имени розы" = Postille al nome della Rosa / Умберто Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович ; [глав. ред. В. Горностаева]. – Москва : Астрель; Corpus, 2012. – 157, [3] с. – Парал. тит. л. на итал. языке. – ISBN 978-5-271-36786-1


  Умберто Эко написал шесть романов: планетарный бестселлер "Имя розы", известнейшие "Маятник Фуко", "Остров Накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны" и "Пражское кладбище". Книги эти считаются занимательными, но и сложными; ясными, но и ...
514130
  Рицос Я. Заметки на полях времени / Я. Рицос. – М, 1985. – 566с.
514131
  Хорев В.А. Заметки на полях книги Марека Радзивона "Ивашкевич. Писатель после катастрофы" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-92. – ISSN 0132-1366
514132
  Глезер Д. Заметки на полях Собрания сочинений А. Упита // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 296-316
514133
  Пристли Д.Б. Заметки на полях: художественная публицистика / Д.Б. Пристли. – Москва, 1988. – 472с.
514134
  Мантейфель П.А. Заметки натуралиста. / П.А. Мантейфель. – Москва, 1961. – 191с.
514135
  Лесков Н.С. Заметки неизвестного / Н.С. Лесков. – Москва, 1989. – 507с.
514136
   Заметки о "Драматических сценах" / [соч.] С. Ч.....ова. – Москва : Типо-лит. И.Е. Ермакова, 1898. – 63 с.


  Содержание: Сцена из Фауста Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
514137
  Люкс Л. Заметки о "революционно-традиционалистской" культурной модели "евразийцев" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.23-35. – ISSN 0042-8744
514138
  Костюк П.Д. Заметки о 150-летнем юбилее Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 142-160. – ISBN 966-544-344-5
514139
  Сырейщиков Д.П. Заметки о Cytisus ratisbonensis Schaeffer и Cytisus ruthenicus Fischer // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.207-210
514140
  Константинов А.И. Заметки о бережливости / А.И. Константинов. – Сталинград, 1957. – 60с.
514141
  Емельянов Ю.В. Заметки о Бухарине / Ю.В. Емельянов. – Москва, 1989. – 318 с.
514142
  Кизевветтер Е.Я. Заметки о В.О. Ключевском. 1911 год // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 46-48. – ISSN 2070-9773


  Отрывки из дневника. Подготовка текста к печати Н.В. Гришиной.
514143
  Холкин В. Заметки о Вельтмане и Кюхельбекере // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 341-366. – ISSN 0042-8795
514144
  Чечулин Н.Д. Заметки о внешней политике России в начале царствования Екатерины II / [Соч.] Н.Д. Чечулина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К°, 1895. – [2], 56 с.
514145
  Энгельс Ф. Заметки о войне / Ф. Энгельс. – Москва, 1941. – 247 с.
514146
  Бережков Р.П. Заметки о вредных сибирских насекомых : Отдельный оттиск из Трудов Биологического НИИ, том 4, 1937 г. / Р.П. Бережков. – Томск, 1937. – С. 167-173
514147
  Кеппен Ф.П. Заметки о географическом распространении севернорусских жуков : (Сообщены в Общем собрании 3 апреля 1867 года) / [соч.] Ф.П. Кёппена // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 29-60
514148
  Рокитянский И.И. Заметки о геоэлектрике // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 235-244. – Библиогр.: с. 243-244. – ISSN 0203-3100
514149
  Каллаш В.В. Заметки о Гоголе : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 679--685


  Содержани сборника:
514150
  Бутурлин С.А. Заметки о группах белоспинных дятлов и каменных поползней. Кавказский и Туркестанский жуланы / С.А. Бутурлин. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Его Имп. Величества на Кавказе, 1907. – С. 45-80. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Кавказского музея. Т. III, вып. 1


  На обл. обоих экз дарвт. надпись автора: Н.Я. Кузнецову и Борису Алексеевичу Федченко
514151
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание мало известного представителя рода Xylobanuss Ch. waterh. (Coleoptera, Malacodddermata) : доложено 19 IX 1931 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 2, № 259136] / В.В. Баровский. – С. 363-364
514152
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание малоизвестного представителя рода Xylobanuss Ch. Watterh/ (Coleoptera, Malocadermata) : доложено 19 IX 1930 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 363-364
514153
  Баруздин С.А. Заметки о детской литературе / Сергей Баруздин. – Москва : Детская литература, 1975. – 366 с.
514154
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XI-XX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – 7 с.
514155
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. I-X / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 9 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 4-5 (октябрь), с. 137-145
514156
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XI-XX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 7 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1902, т. II, № 1 (февраль), с. 16-22
514157
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XXI-XXX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – С. 111-116
514158
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XXI-XXX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – 6 с.
514159
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 111-116
514160
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XXXI-XL / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-лит. "Герольд"], 1904. – 9 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1904, т. IV, № 6 (декабрь), с. 300-308
514161
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XXXI-XL / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – С. 300-308
514162
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XLI-LX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1905. – 12 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1905, т. V, № 3-4 (август), с. 127-138
514163
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XLI-LX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – С. 127-138
514164
  Лучник В.Н. Заметки о жесткокрылых Кавказа / [соч.] В. Лучника (Ставрополь-Кавказский) // Компакт - 252273 / В.Н. Лучник. – 3-5 с.
514165
  Зайцев Ф.А. Заметки о жесткокрылых Кавказа и сопредельных стран I / Ф.А. Зайцев (Тифлис) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – С. 249-253


  Кавказский музей (Тифлис) Известия Кавказского музея / Издаваемые под редакцией д-ра Г.И. Радде, Директора Кавказского музея и Публичной библиотеки в Тифлисе. - Тифлис, 1897-1919. - К "Известиям" прилагаются годичные отчеты по Кавказскому музею и ...
514166
  Лучник В. Заметки о жужелицах палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1915. – 4 с. – Отд. оттиск
514167
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 243-251
514168
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). – 5 с. – Отд. оттиск
514169
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках Кавказа (Coleoptera) : Тип. Канц. ОсобогоЗакавк. Комиссариата. – 4 с.
514170
  Каландарова М.С. Заметки о Колкате // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 70-72. – ISSN 0321-5075


  Город Колката до января 2001 г. назывался Калькуттой.
514171
  Соллертинский И.И. Заметки о комической опере / И.И. Соллертинский. – Москва : Музгиз, 1963. – 24 с.
514172
  Янцен В. Заметки о лексике переводов русской и немецкой философской литературы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
514173
  Сильман Т.И. Заметки о лирике / Т.И. Сильман; Тамара Сильмаг. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 223 с. : 1 л. портр.
514174
  Городской Я.З. Заметки о литературе / Я.З. Городской. – Львов, 1941. – 228с.
514175
  Ибрагимов А М. Заметки о литературе / А М. Ибрагимов. – Москва, 1971. – 456с.
514176
  Фурманов Д.А. Заметки о литературе. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1979. – 162с.
514177
  Зивельчинская Л.Я. Заметки о литературном матерстве / Л.Я. Зивельчинская. – Москва, 1962. – 195с.
514178
  Мамаев С.Г. Заметки о М.И. Глинке (окончание) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 6. – С. 59-62.
514179
  Плигинский В.Г. Заметки о майках (Coleoptera, Meloi L.) / В.Г. Плигинский (Севастополь) // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 3 с.
514180
  Плигинский В.Г. Заметки о майках (Coleoptera, Meloidae) II / В.Г. Плигинский (Севастополь) // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 2 с.
514181
  Сумцов Н.Ф. Заметки о малорусских думах и духовных виршах / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
514182
  Чубинов Н Г. Заметки о Манглисском храме / Н Г. Чубинов, , 1921. – 62 с.
514183
  Севастьянов В.С. Заметки о мастерстве оратора. / В.С. Севастьянов. – М., 1971. – 152с.
514184
  Багалей Д.И. Заметки о материалах по истории Слободской Украины / Д.И. Багалей. – Харьков : Тип. Губ. Правл., 1893. – 176 с.
514185
  Гаджиев Камалудин Серажудинович Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 14-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
514186
  Гарднер М.М. Заметки о методике преподавания гистологии и эмбриологии в Германских университетах / М.М. Гарднер. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1901
514187
  Мясников В.С. Заметки о методологии современных исследований по Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188. – ISSN 1608-0599


  Доповідь на ХІІ читаннях А. Кримського, Інститут сходознавства НАН України, Київ, 2-3 жовтня 2008 р.
514188
  Фенюк Заметки о миграциях мышевидных грызунов под влиянием "инстинкта дома" / Фенюк, А.А. Попова. – 120с.
514189
  Гуреев А.А. Заметки о млекопитающих Керкинского округа / А.А. Гуреев // Млекопитающие. Компакт - 252381. – С. 357-370
514190
  Круликовский Л. Заметки о млекопитающих южных уездов вятской губернии / Л. Круликовский. – 10 с.
514191
  Бианки В.Л. Заметки о млекопитающих, водящихся в береговой полосе Петергофского уезда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта : (Представлено 4 февраля 1909 г.) / В. Бианки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – С. 107-118. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического музея Российской Академии наук. [Annual Report of the Zoological Museum of the Russian Academy of Sciences], 1909, т. XIV, № 1—2. 3
514192
  Гибу Н. Заметки о молдавском кино / Н. Гибу. – Кишинёв, 1968. – 122с.
514193
  Гершуни Е.П. Заметки о музыкальной эстраде / Е.П. Гершуни. – Л., 1963. – 58с.
514194
  Михеев С.М. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 74-84. – ISSN 2071-9574
514195
  Михеев С.М. Заметки о надписях граффити новгородского Софийского собора. часть 1. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 91-102. – ISSN 2071-9574
514196
  Сумцов Н.Ф. Заметки о народной словесности / Н.Ф. Сумцов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1905. – 23 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник, 1905, № 1
514197
  Кеппен Ф.П. Заметки о насекомых Таврической губернии, преимущественно о вредных / [соч.] Ф. Кеппен. – Санкт-Петербург, 1866. – 16 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды русского энтомологического общества. 1866, т. III
514198
  Терещенко В. Заметки о науке поведения / В. Терещенко. – Алма-Ата, 1968. – 12с.
514199
  Ячевский Т.Л. Заметки о некоторых Corixidae (Heteroptera) из СССР / Т.Л. Ячевский, 1962. – 545-647с.
514200
  Янишевский Д.Э. Заметки о некоторых видах Rannuculus Юго-Восточной России : (R. pedatus W. K. R. Oxyspermus M. B. u R. polyrhizus Steph) : (с 2-мя таблицами рис.). – Саратов : Тип. К.И. Витковской, 1917. – 19 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в вступ. статье
514201
  Синцов И. Заметки о некоторых видах неогеновых окаменелостей, найденных в Бессарабии / И. Синцов. – 51-72с.
514202
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о некоторых видах рода Cortodera Mulz / Н.Н. Плавильщиков, 1927. – [5] с. – Отд.оттиск из : Изв. Ставр. Энтом. Об-ва, III, №2,1927, [c. 42-46]
514203
  Гезе В. Заметки о некоторых киевских древностях / В. Гезе. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1901. – 8 с.
514204
  Берг Л.С. Заметки о некоторых палеарктических видах р. рода Phoxinus / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 106-212, 1 л. табл.
514205
  Коржинский С.И. Заметки о некоторых растениях Европейской России : (Читано в заседании физико-математического отделения 11 мая 1894 года) / [соч.] С. Коржинского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – С. 101-111 : ил. – Отд. оттиск: Известия Имп. Академии наук. 1894, № 1 (сентябрь)


  На обл. дарвт. надпись: Александру..... в знак уважения автор
514206
  Петухов Е.В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического Института кн. Безбородко / Е.В. Питухов // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [6], 56 с.
514207
  Бычков И.А. Заметки о некоторых старопечатных, 1888
514208
  Воронов Юр. Заметки о новых и малоизвестных растениях Кавказской флоры // Ботаника [Конволют]. – С. 334-338
514209
  Покровский Н.В. Заметки о памятниках Псковской церковной старины1914 / Н.В. Покровский, проф. – Москва : Изд. журнала "Светильник", 1914. – 39 с., XXIII л. табл. : ил.
514210
  Цильштейн А.И. Заметки о партийной работе в школе. / А.И. Цильштейн. – М, 1955. – 64с.
514211
  Алпатов В.М. Заметки о переводах с японского языка и на японский язык // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 93-99. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Развитая система форм вежливости (кэйго) и значительное число звукоподражаний - хорошо известные особенности японского языка. Попытки буквального перевода кэйго не бывают успешными. Предпочтительнее использование этикетных форм других языков, даже ...
514212
  Пастернак Б. Заметки о переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 105-110


  О Шекспире.
514213
  Перетц В.Н. Заметки о песнях XVIII в. / В.Н. Перетц. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из жур.: Русский филологический вестник, 1907, № 1
514214
  Синцов И.Ф. Заметки о пластах конгерий / [соч.] И.Ф. Синцова. – Одесса : Экономическая тип., 1900. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета. Т. 79
514215
  Тярин Н. Заметки о поезде на нижегородскую ярмарку, 1827
514216
  Тярин Н. Заметки о поездке на нижегородскую ярмарку, 1827
514217
  Яблоков М.Н. Заметки о полиграфии США. / М.Н. Яблоков. – М., 1975. – 238с.
514218
  Такин Ч.М. Заметки о политической жизни Бирмы / Ч.М. Такин. – М., 1976. – 296с.
514219
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Заметки о Полтавском ярусе / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Киев, 1939. – 57-62с.
514220
  Яковлев В.Е. Заметки о полужесткокрылых / В.Е. Яковлев. – 517-523с.
514221
  Кириченко А.Н. Заметки о полужесткокрылых (Hemiptera -Heteroptera) русской фауны, 1911. – С. 40-43. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 11, № 1, 1911 г.
514222
  Михалек Б. Заметки о польском кино / Б. Михалек. – Москва, 1964. – 304 с.
514223
  Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях "национализм" и "патриотизм" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
514224
  Костин В.Н. Заметки о посещении предприятий цветной металлургии ФРГ / В.Н. Костин, В.А. Наумов. – Алма-Ата, 1959. – 58с.
514225
  Васильев А.В. Заметки о послеоктябрьском творчестве А.М.Горького / А.В. Васильев. – Пятигорск, 1957. – 260 с.
514226
  Лакоба Н.П. Заметки о поэзии Д.И. Гулиа / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1985. – 64с.
514227
  Котов М.П. Заметки о поэзии. / М.П. Котов. – Саратов, 1954. – 84 с.
514228
  Лапин Е. Заметки о правовых взглядах В.Г. Белинского. (К 190-летию со дня рождения) // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-27
514229
  Ленц Э. Заметки о предметах вооружения из раскопок 1903 г. близ с. Журовки, Киевской губернии / Э. Ленц : Типография Императорской Академии Наук (В. О.). – 15 с.
514230
  Дубровин А.Г. Заметки о прекрасном / А.Г. Дубровин. – М, 1967. – 32с.
514231
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина / В.Б. Шкловский. – Москва : Советский писатель, 1937. – 144 с.
514232
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – Москва, 1953. – 324с.
514233
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 460с.
514234
  Вайсбург А.В. Заметки о профессиональной подготовке социологов // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 130-133. – ISSN 0132-1625
514235
  Бутурлин С.А. Заметки о птицах восточной Лифляндии / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. – Москва : Университетская тип., 1902. – 7 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Отделения, т. 3, № 3
514236
  Браунер Александр Александрович (1857-1941) Заметки о птицах Крыма. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1898. – 44с.
514237
  Браунер А.А. Заметки о птицах Херсонской губернии / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – [2], 93 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. 18, вып. 2 [!т. 19, вып. 1]
514238
  Страхов Н. Заметки о Пушкине / Н. Страхов. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1888. – XX, 247 с. – Экз. без ориг. обл.


  Содержание: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
514239
  Климов А. Заметки о работе пропагандиста / А. Климов. – Ставрополь, 1952. – 56с.
514240
  Инал-Ипа Заметки о развитии абхазской литературы. К 50-летию Великого Октября / Инал-Ипа. – Сухуми, 1967. – 196с.
514241
  Михайлова О.В. Заметки о рисовании человека : рисунок головы / О.В. Михайлова. – Москва : Искусство, 1950. – 64, [36] с.
514242
  Бах А.Н. Заметки о роли науки в социалистическом хозяйстве / Бах А.Н. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 20 с.
514243
  Бицилли П.М. Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка и русской литературы = Бележки въерху ролята на фольклора въ развитието на съвремения руски езикъ и руска литература / от П. Бицилли. – София : Унив. печатница, 1944. – 53 с. – Отд. оттиск из: Годишник на Университета св. Климент Орхидски, Историко-филологический факультет (София), т. 40, 1943-44
514244
  Асадуллаев С.Г. Заметки о романе / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Гянджлик, 1978. – 160 с.
514245
  Алфераки С. Заметки о росте животных и о музеях / С. Алфераки, 1909. – 20 с. – Отд. оттиск
514246
  Алфераки С.Н. Заметки о росте животных и о музеях / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 20 с.
514247
  Радченко К.Ф. Заметки о рукописях хранящихся в болгарской митрополии г. Скопья, с приложением службы Константину Философу по средне-болгарскому списку XIII века // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 147-162
514248
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – Москва, 1981. – 71с.
514249
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 62с.
514250
  Боровков А. Заметки о русском авангарде : книги, открытки, графика / Анатолий Боровков. – Москва : Любимая книга, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-903228-09-6
514251
  Рачинский С.А. Заметки о сельских школах / [соч.] С. Рачинского. – Санкт-Петербург : В синод. тип., 1883. – [4], 123 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
514252
  Рябинин В. Заметки о силурийских строматопороидеях / В. Рябинин. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – С.1041-1054. – Отдельный оттиск из т.48, №9-10 Известий Геологического комитета
514253
  Самко К.П. Заметки о скакунах и жужелицах (Coleoptera, Cicindelidae et Carabtdae) Тобольской фауны. [Ч. 2] / К.П. Самко // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 7 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Г. Тобольск 4/III-1931
514254
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск
514255
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1912. – 2 с. – Отд. оттиск
514256
  Лучник В.Н. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник // Компакт - 252273 / В.Н. Лучник. – 2 с.
514257
  Гуревич Л. Заметки о современной литературе : Мечты и мысли о новой драме : памяти Комиссаржевской / Л. Гуревич // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [17] с.
514258
  Чернышевский Н.Г. Заметки о современной литературе 1856-1862 гг. : ("Современник" 1856-1862 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1894. – [2], VI, 444 с. – Авт. в кн. не указан
514259
  Фриче В.М. Заметки о современной литературе. / В.М. Фриче. – М-Л, 1928. – 165с.
514260
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – М, 1961. – 204с.
514261
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1967. – 275с.
514262
  Кокошин А.А. Заметки о создании " Российской инновационной Армии " // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 29-36. – ISSN 0321-2017
514263
  Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России : рефлексия новых требований общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.102-106. – ISSN 0132-1625
514264
  Рыстенко А.В. Заметки о сочинении Алексея Ремизова : очинения Алексея Ремизова, тт. 1-8, издательство: "Шиповник", СПб., 1911-1912 г. / А.В. Рыстенко, проф. – Одесса : "Экономическая" тип., 1913. – 114 с.


  На тит. л.: Из книг П.П. Кудрявцева....? написан от руки
514265
  Артоболевский Г.В. Заметки о стрекозах Полтавской губернии / Г.В. Артоболевский. – [Киев], 1917. – С. 17-34. – Отд.оттиск
514266
  Браунер А.А. Заметки о стрекозах Херсонской губернии и Крыма / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1902. – [2], 73-102 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. Т. XXIV, вып. 2


  На обл. дарств. надпись: П.П. Сушкину в знак уважения от автора X. [19]04
514267
  Верещагин А. Заметки о судебном нормотворчестве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 136-145. – ISSN 1812-7126
514268
  Толченова Н.П. Заметки о театральном сезоне / Н.П. Толченова. – М., 1964. – 47с.
514269
  Мочалов П.С. Заметки о театре, письма, стихи и пьесы / П.С. Мочалов. – М, 1953. – 440с.
514270
  Селиванкин С.А. Заметки о торговле в Китае / С.А. Селиванкин. – М, 1959. – 70с.
514271
  Марр Н.Я. Заметки о турецком языке окрестностей Абстумиани / Н.Я. Марр, Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1937. – 31с.
514272
  Асадов А.И. Заметки о философском статусе понятия "мышление" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 169-172. – ISSN 0042-8744
514273
  Гроссгейм А.А. Заметки о флоре Колхиды // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 4 с.
514274
  Сиротина В.А. Заметки о фразеологии публицистических статей А.М. Горького: (советского периода) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 30-32
514275
  Каулбарс Н. Заметки о Черногории составлены из пометок, сделанных в полевом дневнике / Н. Каулбарс. – Санкт-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1881. – III, 154 с.
514276
  Внуковский В.В. Заметки о чешуекрылых восточной Сибири / В.В. Внуковский, 1926. – 152с.
514277
  Варшавский А.С. Заметки о Югославии / А.С. Варшавский. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 78с.
514278
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1876. – 190, [2] с.
514279
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1877. – 343 с.
514280
  Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре / А.Е. Глускина. – М, 1979. – 296с.
514281
   Заметки об американских библиотеках // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 62-71.
514282
  Лециус И.А. Заметки об аттических филах // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 18-36
514283
  Никитский А. Заметки об издании Новгородских писцовых книг / [А. Никитский], 1880. – 268-296 с. – Из жур. "Министерства народного просвещения". 1880. Кн. 12. 45-101 с.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без обл. и тит. л.


  Журнал Министерства народного просвещения
514284
  Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
514285
  Назаревский А.А. Заметки об имени автора и списках / А.А. Назаревский, 1916
514286
  Белянкин И.И. Заметки об интегрировании дифференциальных биномов / Иван Белянкин. – Киев : [б. и.], 1905. – 4 с. – Отд. оттиск: Известия Киевского Политехнического ин-та
514287
  Пальгунов Н.Г. Заметки об информации / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1967. – 104с.
514288
  Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 96-120. – ISSN 0321-1878
514289
  Шварц А.Н. Заметки об орнаментации саркофага, наденного около Анапы / А.Н. Шварц. – Москва : Университетсткая тип., 1893
514290
  Браунер А. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму, 1907. – С. 113-126. – Отд. оттиск
514291
  Юдин А.А. Заметки об эстетике М.Хайдеггера в связи с понятием автора // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 6-18. – ISBN 966-72-77-79-8
514292
  Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.) / [соч. проф. К.Ф. Кесслера] // Гидробиология [компакт]


  Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
514293
  Романюк В.Г. Заметки парашютиста-испытателя / В.Г. Романюк. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 132с.
514294
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1962. – 371 с.
514295
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1973. – 543 с.
514296
  Корецкий В.Б. Заметки плакатиста / В.Б. Корецкий; ред.: В. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1958. – 178с .
514297
  Поповский И.С. Заметки по анатомии / [И. Поповский], 1890. – 91 с.
514298
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1905. – 21 с.
514299
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич // Русские монетные гривны, их формы и происхождение / К.В. Болсуновский. – Киев, 1903. – [2], 21 с. : ил.
514300
  Ласкарев В.Д. Заметки по вопросу о тектонике южнорусской кристаллической площади / В.Д. Ласкарев, 1905. – 295с.
514301
  Майков Л.Н. Заметки по географии Древней Руси : по поводу сочинения Н.П. Барсова " Очерки русской исторической географии : география начальной летописи. Варшава, 1873 // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 53 с.
514302
  Бурачков П. Заметки по древней географии Новороссийского края : Письма к проф. Ф.К. Бруну, по поводу статьи Л.Н. Майкова о древней географии России). – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К°], 1896. – 22 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отдельно отпеч. из Известий И. Р. Г. О., т. 11, вып. 5. – Библиогр. в подстроч. примеч.
514303
  Браунер А.А. Заметки по зоогеографии Крыма / А. Браунер. – Одесса : "Центральная" тип. М. Лемберга, 1916. – 7 с. : ил. – Отд. оттиск: "Юбилейный сборник" Кр.-Кавказского Горного Клуба
514304
  Лященко А.И. Заметки по изучению современной народной песни / А. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова
[Ч.] 1 : Отзыв о сочинении В.Н. Перетца "Современная русская народная песня; Сравнительные этюды. С.-Петербург, 1893 г. – 1894. – 17 с.
514305
  Спекторський Е.В. Заметки по истории государственного права, политических учений, философии Англии и США. (Рукопис) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 445-463. – ISBN 978-617-7133-95-6
514306
  Стратонов И.А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси / И.А. Стратонов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1905. – 162, [2], VI, III с. – На обл. дата: 1912
514307
  Жидков Н.П. Заметки по истории и методологии прикладной математики / Н.П. Жидков. – Москва, 1985. – 70с.
514308
  Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира, 1885. – 192с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
514309
  Ведель Г.Е. Заметки по истории методов обучения и иностранным языкам / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1968. – 36с.
514310
  Генри Э. Заметки по истории современности / Э. Генри. – Москва, 1970. – 430с.
514311
  Бурачков П. Заметки по исторической географии Южно-Русских степей / [Пл. Бурачков]. – [Киев] : [Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом], 1886. – 25 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отт. из апр. кн. "Киев. старины", 1886 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
514312
  Варпаховский Н.А., Герценштейн тС. Заметки по ихтиологии бассейна р. Амура и прилежащих стран / [Соч.] Н.. Варпаховского и С. Герценштейна. – Санкт-Петербург : Тип. В.. Демакова, 1889. – 58 с., 1 л. ил. : ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей по Отделению зоологии. Т. XVIII


  Авт.: Герценштейн, Соломон Маркович (1854-1894) На обл. дарсвт. надпись: Мноуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора
514313
  Линдон Р. Заметки по логике : пер. с англ. / Р. Линдон. – Москва : Мир, 1968. – 128 с.
514314
  Зайцев М.И. Заметки по методике обучения иностранным языкам (на материале немецкого языка) / М.И. Зайцев. – Вологда, 1970. – 48с.
514315
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. – 38 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1895. - Один экз. без обл. и тит. л.
514316
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер, 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Физическое обозрение. - Экз. без обл. и тит. л.
514317
  Чирвинский П.Н. Заметки по минералогии России / П.Н. Чирвинский; Из каб.Прикладной геологии и минералогии Донского Политех.ин-та. – Новочеркасск : Тип.Т-ва"Время", 1919. – 61с. – Отд.оттиск из "Изв. Донского Политехн. ин-та", 1919 г., Т.7, отд.2
514318
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada : (Предварительное сообщение)
ч. 1 : Строение тела Cercyra papillisa Uljanin 1870. – 15 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 179
514319
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada / Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. – Казань : Типо-литография Университета
ч. 2 : О планариях Онежского озера. – 18 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 191
514320
  Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр. – Москва : Прогресс, 1990. – 280 с. – (Языковеды мира). – ISBN 5-01-002078-5
514321
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения и исправления к сообщению 1. Неворобьинообразные (Non-Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 126-127. – ISSN 1727-0200
514322
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 107-125. – ISSN 1727-0200
514323
  Бурачков П. Заметки по поводу мнения В.В. Латышева о местонахождении Ипполаева мыса / [Пл. Бурачков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.С. Балашева], 1887. – 8 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос.", апр., 1887 г.
514324
  Бубенок О.Б. Заметки по поводу обстоятельств и времени основания города Судака // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 15-22. – ISSN 1608-0599
514325
  Берг Л.С. Заметки по систематике байкальских Cottidae / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 16 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 8, 1903 г.
514326
  Четвериков С.С. Заметки по систематике ночниц / С.С. Четвериков, 1925. – 53-58с.
514327
  Букреев Б.Я. Заметки по теории рядов / Б.Я. Букреев. – Киев. – 6 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
514328
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.17. – 1953. – 74с.
514329
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.18. – 1955. – 96с.
514330
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1984. – 142 с.
514331
  Огнев С.И. Заметки по фауне летучих мышей (Chiroptera) и насекомых (Insectivora) Уссурийского края : (с табл. XII) : Представлено 6 марта 1913 г. / [соч.] С.И. Огнева. – [Москва] : Книгоиздат. и тип. Т-ва И.Д. Сытина ; Отд. сред. шк., 1914. – С. 401-419, 1 л. табл. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея. 1913, т. XVIII
514332
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов ; (Троицкий лесо-степной заповедний Пермского биологического института и Казанское отделение О. Б. В.). – [Пермь], 1933. – С. 189-204. – Библиогр.: Литература с. 202 (9 назв.)


  На с. [1] экз. № 134138 дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 19 IX 33
514333
  Богородицкий В.А. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – 31 с.
514334
  Цвиич И. Заметки по этнографии македонских славян / И. Цвиич. – Перевод со втор. доплненн. изд. 1906 г. А.О. – С.-Петербург : Типография Д.В. Чичинадзе, 1906. – 60 с.
514335
  Каликов Н.В. Заметки пропагандиста / Н.В. Каликов. – Омск, 1949. – 32с.
514336
  Генри Э. Заметки публициста. / Э. Генри. – М, 1988. – 312с.
514337
  Томский Н. Заметки скульптора. / Н. Томский. – М., 1965. – 144с.
514338
  Беляев С. Заметки советского врача / Сергей Беляев. – Ленинград : Изд-во "Прибой", 1926. – 135 с.
514339
  Малинин М.В. Заметки советского диссидента о правах человека / М.В. Малинин. – Нью-Йорк, 2005. – 331 с.
514340
  Сулима Семен Заметки старого киевлянина : (Киев в 1812 и 1824 году). // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.614-624
514341
  Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 287с.
514342
  Петрищев А.Б. Заметки учителя / Аф. Петрищев. – Санкт-Петербург : Знание, 1905. – [4], 411 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
514343
  Стрижев А.Н. Заметки фенолога / А.Н. Стрижев. – Москва, 1975. – с.
514344
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – М, 1962. – 112с.
514345
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1967. – 143с.
514346
  Набатов И. Заметки эстрадного сатирика. / И. Набатов. – М., 1957. – 155с.
514347
  Воробьев К.Д. Заметы сердца : (Из арх. писателя) / Константин Воробьев; [Сост. и послесл. В. В. Воробьевой; Предисл. В. Смирнова. – Москва : Современник, 1989. – 236,[2] с. ; 21 см. – ISBN 5-270-00778-9.
514348
  Малышев А.В. Заметы: рассказы, повесть / А.В. Малышев. – М., 1987. – 287с.
514349
  Давыдов Д. Замечание на некрологию Н.Н. Раевского. – Москва : В тип. Августа Семена, 1832. – 89 с.
514350
  Толчельникова С.А. Замечание о методах определения расстояний // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-12. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
514351
  Бекташов С. Замечание о статистической эргодичности однородных случайных полей / С. Бекташов, М.И. Ядренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджується зв"язок між статистичною ергодичністю однорідного випадкового поля і відповідного йому квантового випадкового поля.
514352
  Минлос Р.А. Замечание о характере убывания корреляции в термодинамической системе. / Р.А. Минлос, Я.Г. Синай. – М., 1971. – 12с.
514353
  Лавровский П.А. Замечание об этимологических особенностях старинного языка польского // Краткая фонетика и морфология болгарского языка / Р. Брандт. – Москва, 1901
514354
  Люти Г. Замечание по поводу одной из проблем британско-индийской истории к вопросу об "имперском партнерстве" в годы первой мировой войны и после ее окончания / Г. Люти. – М., 1970. – 5с.
514355
   Замечания для приготовленя молодых офицеров к военным действиям. Изданы при Главном штабе 1-й Армии
ч. 1. – 1819. – 245с.
514356
   Замечания до Малой России принадлежащия. – Москва, 1848
514357
  Золотаревский М. Замечания к еврейской истории / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
514358
  Всехсвятский С.К. Замечания к работам Я. Форта, посвященным вопросам происхождения и эволюции комет : Відбиток / С.К. Всехсвятский : АН СССР, 1955. – 537-543 с.
514359
  Цявловский М. Замечания М.П. Погодина на "Материалы для биографии Пушкина" П.В. Анненкова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 348-356


  "В архиве М.П. Погодина, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, имеется черновик письма Погодина к П.В. Анненкову; он заключает в себе замечания на присланные последним «Материалы для биографии Пушкина» - первый том собрания ...
514360
   Замечания на 3 том Истории Русского Народа, сочиненной Николаем Полевым. – Москва, 1831. – 64 с.
514361
  Любомиров П.Г. Замечания на исследование П.Г. Любомировича: Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. [Рецензия Л.М. Сухотина]. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1915. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915, кн. 3


  Рец.: Сухотин, Лев Михайлович (1879-1948)
514362
  Вяземский П.П. Замечания на исследования Слово о полку Игореве. – Москва. – 66 с.
514363
  Лазаревский А.М. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах : (Рец. на соч. Д.П. Миллера: Очерки из истории и юрид. быта старой Малороссии. 1). Суды земские, городские и подкоморские в XVIII в. Харьков, 1896, in 8°, 188 с. 2). Превращение казацкой старшины в дворянство. Киев, 1897, in 8°, 133 с.) / А.М. Лазаревский. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. – 82 с. – Без тит. л. и обл.. - Отт. из "Отчета Ком. по присуждению премий в память двадцатипятилетия царствования имп. Александра II"
514364
  Руссов С. Замечания на историю ...соч. Н. Полевым : [Полевой Н.], 1830
514365
  Ленин В.И. Замечания на книгу Клаузевица "О войне и ведении войн" / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 35с.
514366
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н. Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – Ленинград, 1931. – 64 с.
514367
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н.Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 64 с.
514368
   Замечания на Проект уголовного уложения : (Имущественные посягательства) ; Мнение Юрид. факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1887. – 52 с. – Экз. в разных тип. переплетах
514369
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1. – 1862. – 591 с. разд. паг.
514370
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], II, 635 с.
514371
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 3. – 1862. – IV, 574 с.
514372
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова
Ч. 4. – 1862. – [2], IV, 606 с.
514373
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 5. – 1862. – VI, 627 с.
514374
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 6. – 1862. – VI, 654, VI с.
514375
  Вяземский Павел Петрович Замечания на Слово о полку Игореве. – Санкт-Петербург, 1875. – 105 с.
514376
  Ленин В.И. Замечания на сочинения Клаузевица "О войне " / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40 с.
514377
  Ленин В.И. Замечания на статьи Бухарина о государстве / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 48с.
514378
   Замечания о знаниях абитуринтов на вступительных экзаменах по физике в ПЭТИ в 1966-1967 гг.. – Новосибирск, 1968. – 28с.
514379
  Магазов С.С. Замечания о метафорах в работах Хайдеггера "Бытие и время" и "Время и бытие" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
514380
   Замечания о недостатках действующих гражданских законов : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Изд. ред. коммис. по сост. проекта Гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1891. – [4], 792, VI с. – Экз. в разных тип. переплетах
514381
  Лучник В. Замечания о некоторых видах рода Platysmma (Bon.) Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 3, № 3-4, 1913 г.
514382
  Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян / К. Сементовский, 1843. – 74 с.
514383
  Струминский Б.В. Замечания о распаде n - 3П. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 7с.
514384
  Хандриков М. Замечания о сочинении Г.Оппольцера / М. Хандриков. – Б.м. – С.189-201
514385
  Дубовенко Ю.И. Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
514386
  Ладынин И. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья представляет опыт интерпретации концепции истории Египта в ее знаменитом очерке, созданном Манефоном Севеннитским (III в. до н.э.), с особым вниманием к переходным периодам между ее крупными эпохами, соответствующими частям этого труда ...
514387
  Срезневский И.И. Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [соч. И. Срезневского]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1871. – 23 с.
514388
  Векуа И. Замечания об общем представлении решений дифференциальных уравнений эллиптического типа / И. Векуа, 1943. – 392с.
514389
  Радченко К.Ф. Замечания относительно отдельных мест книги Иоанна Боголова по списку изданному Деллингером / К. Радченко. – Санкт-Петербург : Титп. имп. Акад. наук, 1904. – [2], 8 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению, 1. – Библиогр. в примеч.


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
514390
  Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях / [Соч.] Проф. В. Незабитовского. – Киев : В университетской тип., 1883. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия. К. 1883. – Библиогр. в примеч.


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
514391
  Герцрикен С.Д. Замечания по поводу статьи Ф.А.Санталова: "Преобразование и его влияние на скорость отгонки летучего компонента из сплава" / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1951. – С. 375-377
514392
   Замечания правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с Японией, 1951. – 6с.
514393
  Руссов С.В. Замечания Степана Руссова на II том Истории русского народа, сочиненной Николаем Полевым. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1830. – 64 с.
514394
  Нюрина Ф.Е. Замечательная дочь великого народа. / Ф.Е. Нюрина, А.М. Куртик. – М., 1937. – 136с.
514395
  Назаровский Б.Н. Замечательное дело / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1970. – 188с.
514396
  Карнович Е.П. Замечательные богатства : экономическо-историческое исследование Е.П. Карновича. – Санкт-Петербург : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. – VIII, 380 с.
514397
  Бескин Н.М. Замечательные дроби / Н.М. Бескин. – Минск, 1980. – 124 с.
514398
  Иванов Л. Замечательные женщины : Античность - Средние века - Реформация - век Людовика Великого / Лев Иванов. – Запорожье : Берегиня, 1997. – 254, [2] с. : ил. – ISBN 5-86842-044-6
514399
  Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших времен / Л.Л. Иванов, 1906
514400
  Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. -- (Репринт. воспроизведения). / Е.П. Карнович. – Л., 1990. – 520с.
514401
  Никольский А. Замечательные и невезучие // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 42-46. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення паровозів
514402
  Мордовцев Д.Л. Замечательные исторические женщины на Руси от княгини Ольги до наших времен : популярные рассказы из истории русской земли : Описание 120-ти лиц, их жизни и деятельности : в 4-х т. (7ч.) / соч. Д.Л. Мордовцева. – 4-е изд., испр. и доп. – Петербург : Изд. "Русского книгоизд." И.П. Перевозникова. – (Первое полное (удешевл.) собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева : из 60 т. - 75 книг(3-я серия в каждой по 20 т. ) ; Т. 52 (3 серия, Т. 12))
Т. 2 : Русские женщины первой половины 18-го столетия : в 2 ч. – 1911. – [4], 347, [4] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
514403
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – Москва-Ленинград, 1951. – 32 с.
514404
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – М, 1978. – 48с.
514405
  Джумалиев К. Замечательные люди : воспоминания. / К. Джумалиев; пер. с каз. и предисл. К.Алтайского. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 207 с.
514406
  Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах / Е.И. Яковкина. – Ставрополь, 1962. – 136с.
514407
  Беннеян А.О. Замечательные люди Франции. Адаптация = Gloires de France / А.О. Беннеян ; комент. и словарь А.О. Беннеяна. – Москва : Просвещение, 1969. – 96 с. : ил.
514408
  Храбровицкий А. Замечательные места Пензенской области. / А. Храбровицкий. – Пенза, 1943. – 40с.
514409
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Из записной книжки минералога / В.И. Соболевский. – Москва- Лениград : Госгеолиздат, 1940. – 224с.
514410
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 221с.
514411
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – М, 1971. – 182с.
514412
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Книга для учащихся / В.И. Соболевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 191с.
514413
  Кулябко Е.С. Замечательные питомцы академического университета. / Е.С. Кулябко. – Ленинград : Наука, 1977. – 229 с.
514414
   Замечательные полотна. – Л., 1961. – 379с.
514415
   Замечательные полотна. – Л., 1962. – 379с.
514416
   Замечательные полотна. – Л., 1964. – 405с.
514417
  Уфимцев Г.Ф. Замечательные природные объекты Китая : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
514418
  Лобач-Жученко М Б. Замечательные путешествия и географические открытия / М Б. Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 88с.
514419
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва
Вып.3. – 1926. – 168с.
514420
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва, 1927. – 136с.
514421
  Вирганский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Вирганский. – Москва, 1950. – 152с.
514422
  Виргинский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Виргинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машгиз, 1952. – 24с.
514423
   Замечательные русские исторические деятели : чтение для наро=дных учителей и пособие при уроках русской истории в учительских семинариях / сост. И. Б-ъ [И.Н. Божерянов]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. И.И. Глазунова, 1878. – [2], II, 178, II с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов / Масанов. М., 1956, т. 1
514424
  Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л. Локшин. – М., 1963. – 212с.
514425
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1965. – 91с.
514426
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 95с.
514427
   Замечательные ученые. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 9)
514428
  Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 760с.
514429
  Оре О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель [1802-1829] / О. Оре ; [Пер. с англ. Ю. С. Родман ; Под ред. А. М. Яглома]. – Москва : Физматгиз, 1961. – 343 с., [9] л. ил.
514430
  Андреев Д.Л. Замечательныые исследователи горной Средней Азии / Андреев Д.Л., Матвеев С.Н. ; под ред. Н.Г. Фрадкина. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 96 с. – Библиогр.: с. 95-96. – (Русские путешественники)
514431
  Кобков В.П. Замещение в английском языке / В.П. Кобков. – Новосибирск, 1964. – 56с.
514432
  Фишелев Я.Р. Замещение зрительных функций при обучении слепых детей с использованием фотоэлектрических приборов : Автореф... канд. пед.наук: / Фишелев Я.Р.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Свердловск, 1959. – 16л.
514433
  Жаров Б.С. Замещение как языковое явление / Б.С. Жаров. – Л., 1984. – 116с.
514434
  Мащенко Валентина Васильевна Замещенные 2, 2", 4" - триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Мащенко Валентина Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
514435
  Дорогов В.В. Замещенные арил-пиридил-метаны, арил-пиперидил-метаны, и бензо изохинолины : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дорогов В.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 20л.
514436
  Голубева Инесса Владимировна Замещенные висмутовые и таллиевые купраты со свойствами высокотемпературных сверхпроводников : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Голубева Инесса Владимировна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
514437
  Иоанну А.Р. Замещенные пиридины и 2(4)-азафлуорены в синтезах индолизинов, инденоинодолизинов и инденидпиридиниев. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иоанну А.Р.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 22л.
514438
  Возіянов М.К. Заміж до Європи : гумор / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2004. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8478-31-2


  Підпис.
514439
  Черепков В. Заміжня вдова : Поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 2-13. – ISSN 0131-2561
514440
  Лівар Ю.О. Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
514441
  Рябоконь Є.О. Заміна боржника у зобов"язальних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 188-195. – ISSN 2219-5521
514442
  Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
514443
  Кур"янова М.О. Заміна іменника вказівним займенником у німецькому реченні науково-технічного контексту та знаходження відповідників цьому явищу в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 227-229. – ISBN 966-8188-07-1
514444
  Каліта Т. Заміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин / Т. Каліта, Оканенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено ліпідний вміст вегетативних органів видів роду Rhododendron L культивованих в природних умовах Лісостепу України. Проведено визначення кількісного вмісту гліколіпідів протягом вегетаційного періоду. ...
514445
  Петренко Є. Заміна на імператорському троні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» - «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія». Звичайно, за ...
514446
  Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м"яким // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 182-191. – ISSN 1993-0909
514447
  Навроцька В.В. Заміна неналежного відповідача при розгляді цивільного позову // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 29-34.
514448
  Герасименко В.П. Заміна покарання в стадії його призначення // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
514449
  Герасименко В. Заміна покарання як інститут кримінального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 276-284. – ISSN 1993-0909
514450
  Маркова С.В. Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті - 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 67-74. – (Історичні науки ; Вип. 5)
514451
  Грицанчук О.О. Заміна присудка на інший член речення в англо-українському перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 296-299
514452
  Ковтун М. Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: порядок та особливості // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 3 (11), березень. – С. 20-21
514453
  Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
514454
  Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-39
514455
  Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов"язанні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
514456
  Куліш П. Заміна університетських лекцій народовивченням // Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – С. 200-229. – ISBN 966-7586-09-X


  П. Куліш збирав матеріали з історії української державності і культури. У цьому розділі книги автор висловлює своє ставлення до викладачів Київського університету, його першого ректора М. Максимовича.
514457
  Лисенко Ф.К. Замінники просяться в цехи / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1968. – 48с.
514458
  Короденко М. Замір якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Україні фінішує Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA/
514459
  Гнатюк М. Заміри глибини : До 155-річчя Івана Франка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-143. – ISSN 0130-321Х
514460
  Автухов К.А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 173-183. – ISSN 2304-4556
514461
  Кліх О. Замісник судового пристава // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 29-35. – ISBN 978-966-8830-75-4
514462
  Коваль О. Замість батога й пряника - пояс і шлях. Китай пропонує світові підтримати свою концепцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  14-15 травня у Пекіні відбувся форум високого рівня з міжнародного співробітгництва "Пояс і шлях". "Оголосивши свою ініціативу "Пояс і шлях" проектом століття, китайський лідер підкреслив, що ініціативу буде реалізовано лише в тому разі, якщо її ...
514463
  Портянко В. Замість весілля - каземат // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 10


  Про автора: "Володимир Костянтинович Портянко, інженер-будівельник за проф., захопився колекціонуванням "Кобзарів" понад 35 р. тому, коли серед зібраної сином макулатури несподівано знайшов ротопринтне видання "Кобзаря" 1840 р. Нині в київській ...
514464
  Корчак-Городинський Замість вигадок / Корчак-Городинський. – Івано-Франковськ, 1994. – 199с.
514465
  Вахній О. Замість вінка на могилу героя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 лютого (№ 3)


  Пам"яті Анатолія Лупиноса - українського політичного та громадського діяча УНА-УНСО, поета.
514466
  Первомайський Л.С. Замість віршів про кохання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 446 с.
514467
  Осипчук Н. Замість вступних екзаменів - тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Нотатки з Колегії МОН України. Згадується ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко щодо надання пільг медалістам.
514468
  Корнієнко О.М. Замість вступу: роль випадкових подій у великих відкриттях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
514469
  Александрович В. Замість дифірамбу... "Модерна концепція" львівського мистецтва? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 131-137. – ISSN 08-68-4790-1


  Мистецтво Львова.
514470
  Тітамір О. Замість Енергетичного омбудсмена - штрафи за "необгрунтовані" скарги споживачів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 10


  "Відмова від інституту Енергетичного омбудсмена і створення натомість Державної житлово-комунальної інспекції сигналізує про те, що споживачам житлово-комунальних послуг годі сподіватися на ефективний державний механізм захисту їхніх прав. Чому так? ...
514471
  Крюков В. Замість етнічної державності - громадянська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  На захист"деяких тез львівського історика Ярослава Грицака".
514472
  Лиховид І. Замість звіту - позов до суду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  МОЗ розриває контракт із ректоркою НМУ імені Богомольця Катериною Амосовою, але кінця конфлікту наразі не видно.
514473
  Бугров В. Замість імперської моделі. Куди рухається українська освіта // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 72-73. – ISSN 1996-1561
514474
  Матвієнко М. Замість меморіальної дошки - афіша ?.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 13
514475
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2007. – № 4 : вересень - листопад. – С.20-40.


  Що стоїть за берегами організованої на сторінках " Вісника Книжкової палати" нової полеміки довколо старої проблеми: "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова?"
514476
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 19-36
514477
  Семена М. Замість нових законів - новий тип навчального закладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Мовною ситуацію у Криму незадоволені практично всі національно-культурні групи автономії. Кримські експерти шукають вихід із цієї ситуації.
514478
  Коваль Л. Замість парт - прилавки // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 12


  Спробу (В.В. Скопенка) перепрофілювання навчальних приміщень, що перебувають на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на комерційні об"єкти зупинили працівники столичної прокуратури.
514479
   Замість післямови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 139-147
514480
  Дроздовський Д. Замість післямови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  Про поезію Фетхуллаха Гюлена.
514481
  Андрущенко В. Замість післямови. Педагогічне покликання філософії // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7638-00-0
514482
  Бріцина О. Замість післямови: Дещо про сучасну джерельну базу тиа методологію етнографічного студіювання народної медициним // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 158-160
514483
  Шандор В. Замість рецензії на книжку Дж. Кеннана // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 108-121
514484
  Тичина П.Г. Замість сонетів і октав / П. Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 29, [2] с. – Hа окp. аpк.: Гpигоpію Савичу Сковоpоді пpисвячую Автоp
514485
   Замість спростування : Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука. Документи і матеріали. – Броди : Просвіта, 2003. – 47с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 3). – ISBN 966-7544-15-Х
514486
   Замість стихійних ринків та несанкціонованих сміттєзвалиш - комфортні парки та сквери // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 17 : фото
514487
  Хаустов В. Замість фабрик - ФОПи, замість вишів - ПТУ? Наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні університети - на межі закриття. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 212). – С. 6
514488
  Пастух Б. Замість хреста - калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
514489
  Гогоцький С.С. Замітка на статтю "Современника" "Національна безтактність" // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 246-250. – ISBN 966-613-240-0
514490
  Лепікаш Л.А. Замітка про геологічні умови знахідки давнього палеоліту в околицях с. Старий Кодак на Дніпропетовщині / Л.А. Лепікаш. – 71-77с.
514491
   Замітка про праці Михайла Кравчука. – Київ, 1929. – 20 с.
514492
  Пфейфер Г.В. Замітка про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Note sur les conditions que le systeme dлquations lineaires aux derivees parttielles du premier ordre dьne fonction inconnue soit complet : докладено 8-XII-1922 / [доп.] акадю Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
514493
  Мелещенко О. Замітка у пресовій і фотожурналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 48-69. – ISSN 2522-1272
514494
  Чекалюк В.В. Замітка як приклад лаконічності в сучасних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 10-12


  З появою масового доступу до інтернету перед сучасною журналістикою постає неминуча потреба опановувати нові способи інформування. Авторка зосередила увагу на інформаційних жанрах, найпопулярнішим серед яких є замітка, та способах викладу новин, до ...
514495
  Дрозд Н.С. Замітка як провідний жанр новинної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 182-188


  У статті йдеться про жанрові можливості замітки, ті різновиди та структуру. The article concerns genre capabilities of a paragraph, its types and structure. В статье идет речь о жанровых возможностях заметки, ее разновидностях и структуре.
514496
  Попов П.М. Замітки до історії українського письменства XVII-XVIII вв. / Українська Академія Наук. – Київ : Друкарня Української Академії Наук
Ч.1-3. – 1923. – 23 с. – Окр. від. з " Записок Історико-філолог. від-лу", кн.4 (1923), стор.213-233
514497
  Пачовський М. Замітки до науки рускої мови в середних школах / Подав др. Михайло Пачовский. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 48 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
514498
  Гладилін В.М. Замітки до трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 119-122. – ISSN 0235-3490
514499
  Булавінов А.Н. Замітки з семантики пропозиційної інтуїціоністської логіки / А.Н. Булавінов, П. Штайнаккер // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
514500
  Ямпольський І.Г. Замітки про Куліша / І.Г. Ямпольський. – Київ, 1928. – 224-241с. – Окр. відбиток
514501
  Бутевич В. Замітки про один вірш Збігнєва Герберта у ніцшеанському контексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 137-144
514502
  Пфейфер Г.В. Замітки про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції : докладено 8-XII-1922
514503
  Горощенко Ю. Замітки про фауну Trichoptera річки Дніпра / Ю. Горощенко, 1926. – 39-41с.
514504
  Спасибо-Фатєєва Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту приватної власності для становлення громадянського суспільства. Статья посвящена исследованию значения института частной собственности для становления гражданского общества.
514505
  Наливайко Дмитро Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 46-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються зв"язки соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами. Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії "творчого методу" в соцреалістичній естетиці. Засадничі принципи реалізму протиставляються ...
514506
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 142 л. – Бібліогр. : л. 123-142
514507
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
514508
  Неділько С.А. Заміщені купрати вісмуту та рідкісноземельних елементів : хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
514509
  Толмачова В.С. Заміщені та гетареноконденсовані 1,3/3-триметил-2-метилен-1 1,2,3,3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Толмачова В.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
514510
  Толмачова Валентина Сергіївна Заміщені та гетареноконденсовані 1.3.3-триметил-2-метилен-1 1.2.3.3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Толмачова Валентина Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.164-178
514511
  Неділько С.А. Заміщені хроміти рідкісноземельних елементів = хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 19-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
514512
  Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) < X < 0,6 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLnxBa2-xCu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd 0< X <0,6). Досліджено залежність параметрів, виду симетрії кристалічної гратки систем та кисневої стехіометрії від ступеня заміщення х. Встановлено, що для ...
514513
  Ольхов А.В. Заміщення ітрію на елементи зі змінним ступенем окиснення у ВТНП кераміці складу [хімічна формула] / А.В. Ольхов, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 24
514514
  Вирва О.Є. Заміщення післярезекційних дефектів стегнової кістки у лікуванні хворих з метастатичними ураженнями / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, І.А. Суббота // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 73-79. – ISSN 0030-5987
514515
  Чубай О. Заміщення приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 62-65
514516
   Заміщення природного газу альтернативними паливами / І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П"яних, К.К. П"яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наукова думка, 2019. – 229, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1679-8
514517
  Хансен Эрик Замки = В поисках рыцарей : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 118-131 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
514518
  Ткачев М.А. Замки Белоруссии / М.А. Ткачев. – Минск, 1987. – 220 с.
514519
  Поліщук Т.О. Замки долини Луари // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 224-228
514520
  Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
514521
  Савельев Владимир Замки и воды Германии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 38-40
514522
  Вирт З. Замки и дворцы в Чехии и Моравии / З. Вирт. – Прага, 1960. – 136 с.
514523
  Араньоши Замки и крепости Венгрии // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 262-289. – ISBN 978-966-579-271-0


  Будапешт. Здание Парламента.
514524
  Захар"єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху : присвяч. П.А. Болтанюку, І.В. Олійнику, Р.В. Палашу, Р.В. Йолтуховському, та ін. історикам, археологам, пам"яткоохоронцям і краєзнавцям, які обороняли і боронять незалежність України / Володимир Захар"єв, Сергій Шпаковський ; Від. охорони пам"яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр дослідження історії Поділля [та ін.]. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-617-513-343-9
514525
  Мацюк О. Замки і фортеці Західної України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 251-261. – ISBN 978-966-579-271-0


  Оборонні споруди Закарпаття.
514526
  Дубас О.А. Замки Люблінського воєводства як популярні туристичні місця Польщі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 141-144
514527
  Ситухо О. Замки на піску. Навіщо пострадянські держави легалізують криптовалюти і створюють фінансові центри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "...Новина про легалізацію криптовалют у Білорусі сколихнула громадськість. Що це? Підтвердження тези про те, що економічна свобода - не безумовний наслідок демократії? Батька теж майнить? Чи щось іще? Факт сприйняли болісно ще й тому, що українські ...
514528
  Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів, 1993. – 176 с.
514529
   Замки та фортеці = Castles and fortresses. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352с. : іл. – Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос. і фр. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-078-7
514530
  Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
514531
  Колодій М. Замки Тернопілля // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-17


  В місті Збаражі існує Національний Заповідник "Замки Тернопілля"
514532
   Замки України [Електронний ресурс] : історія, фотогалерея, легенди і таємниці. – Київ : АТЛАНТІК, 2006. – 1 CD. – Систем. вимоги : Microsoft Windows 98/2000/XP, 300 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.- Рекомендовані вимоги : Microsoft Windows XP, 1000 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.-заголовок з етикетки диску. – (Atlantic project)


  Диск разрахований на широкий загал українців та іноземних туристів. Ви ознайомитесь з істрією виникнення, зовнішним описом та сучасним станом замків України.
514533
  Петринка Л.В. Замки України: Львівщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 37-42 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
514534
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Фото
514535
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-60 : Фото
514536
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-63 : Фото
514537
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39 : Фото
514538
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53 : Фото
514539
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-55 : Фото
514540
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-55 : Фото
514541
  Ткачоу М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоу. – Минск, 1991. – 184с.
514542
  Шевал М. Замкнена кімната : роман / Май Шеваль, Пер Вале ; [Зі швед. пер. О. Д. Сенюк] // У пастці : роман / Д. Френсіз. – Київ : Молодь, 1984. – С. 191-406
514543
  Ліщинська Н. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 161-169. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
514544
  Будницька Н. Замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених двовимірних багатовидах / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи вкладення графів у двовимірні багатовиди, подано топологічну класифікацію замкнених 1-форм, в яких усі рекурентні інтегральні криві замкнені, на замкнених двовимірних багатовидах. Обчислено кількість топологічно нееквівалентних 1-форм, ...
514545
  Білун С.В. Замкнені 1-форми Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Установлено критерії топологічної еквівалентності 1-форми Морса із замкненими рекурентними траєкторіями замкненій формі. Для таких форм побудовано повний топологічний інваріант і доведено критерій їх топологічної еквівалентності.
514546
  Волошина Т.В. Замкнені інверсні піднапівгрупи моногенних інверсних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи інверсної напівгрупи з скінченною піднапівгрупою ідемпотентів. Цей опис використовується для дослідження замкнених інверсних піднапівгруп моногенних інверсних напівгруп типу (k,l) та (k,w). ...
514547
  Татаров О. Замкнута система. Деякі неупереджені міркування щодо створення Вищого антикорупційного суду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 1992-9277
514548
   Замкнутая система: человек - высшие растения : (четырехмесячный эксперемент). – Новосибирск : Наука, 1979. – 160 с.
514549
  Охрімович А. Замкнутий простір / А. Охрімович. – Коломия, 1993. – 64с.
514550
  Вакуленко Т.О. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 65-71


  У статті подається дослідження особливостей функціонування замкнутих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Проаналізовано залежність усталеності прагматичних характеристик ПРФС від ступеню ...
514551
  Левицька Ж. Замкнутість світу і трагізм життя у фільмах Робера Брессона // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
514552
  Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство : Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики / И.Г. Фихте. – Москва, 1923. – 175 с.
514553
  Слепова Людмила Михайловна Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Людмила Михайловна; Гомельский гос. ун-тет. – Гомель, 1979. – 95л. – Бібліогр.:л.91-95
514554
  Слепова Л.М. Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Л.М.; КГУ. – Киев, 1981. – 9л.
514555
  Князев Г.И. Замкнутые и фрагментальные рудные пояса / Г.И. Князев; Отв. ред. Скаржинский В.И. – Киев : Наукова думка, 1973. – 258с.
514556
  Арцимович Л.А. Замкнутые плазменные конфигурации / Л.А. Арцимович. – Москва : Наука : Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1969. – 160 с. – (Современные проблемы физики)
514557
  Унегова Т.А. Замкнутые поверхности с данной средней кривизной в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Унегова Т.А.; Одесс. гос. ун-т им И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 11л.
514558
  Роткоп Л.Л. Замкнутые систем импульсного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей : Автореф... канд. тхен.наук: / Роткоп Л.Л.; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
514559
  Гордин И.В. Замкнутые системы аграрно-промышленного водопользования / И.В. Гордин, П.П. Марков. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 272 с. : табл. 62, ил. 56, библиогр. 37 назв.
514560
  Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / Л.А. Алферова, А.П. Нечаев. – Москва, 1984. – 272с.
514561
  Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств / Ю.П. Беличенко. – Москва : Химия, 1989. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 203-204
514562
  Гостев В.И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами / В.И. Гостев. – М, 1979. – 272с.
514563
  Волков В.Ф. Замкнутый круг / В.Ф. Волков. – Горький, 1971. – 192с.
514564
  Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 154-171. – ISSN 0042-8779


  Историография коллективизации рассматривается автором как череда сменяющих друг друга исследовательских программ.
514565
  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 432с. – Шифр дубл.796 Рути.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-363-3
514566
  Куліш І.М. Замковий туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 113-115
514567
  Поліщук В. Замкові книги волинських урядників як джерело з історії руського регіоналізму у Великому князівстві Литовському другої третини XVI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 74-88
514568
  Лазарук І.А. Замкові комплекси Волинської та Рівненської областей та їх використання у туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 259-262
514569
  Шпарага Т.І. Замкові комплекси України як об"єкт туристичної діяльності / Т.І. Шпарага, І.В. Ломачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
514570
  Золотов В.А. Замковый камень / В.А. Золотов. – Рига, 1968. – 332с.
514571
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 202. – ISBN 96966-8060-04-0
514572
   Замлинський Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 183-184. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
514573
  Стрельський Г. Замлинський Володимир Олександрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 71-72. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
514574
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 214-215. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
514575
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
514576
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
514577
  Форсайт Фредерік Замовлення : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 98-100. – ISSN 0320 - 8370
514578
  Герасименко С.С. Замовлення на інформацію - основний чинник її надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 156-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
514579
  Павлов О.Д. Замовлення як вербальная магія. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Павлов О.Д.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 28л.
514580
  Короненко С. Замовлення...від асиміляйії / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 30-31


  "Якщо нам пощастить на повен голос заявити про себе в цьому загалом байдужому до нас світі, то це ми зробимо саме культурою і літературним словом" - Світлана Короненко.
514581
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Антонюк В.Г. ; КГУ. – Київ, 1994. – 23 с.
514582
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку. : Дис... канд. філол.наук: / Антонюк В.Г.; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.153-163
514583
  Колодюк І. Замовляння в системі духовної культури українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 57-64
514584
  Гудзенко О.П. Замовляння епохи. Стильова домінанта творчості Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 153-157. – (Б-ка Ін-ту філології)
514585
   Замовляння крові : антологія оповідань журналу "Київ" / упоряд. Теодозія Зарівна. – Київ : Фенікс, 2017. – 318, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-457-7


  До книги увійшли твори авторів: О. Балабко, В. Горбатюк, В. Гук, І. Гургула, В. Медвідь, Ю. Мушкетик, Н. Поклад, А. Сіренко, Й. Струцюк, Л. Таран, В. Терен
514586
  Павлов Олег Данилович Замовляння як вербальна магія : 10.01.07 : Дис. ... канд. філолог. наук / Павлов Олег Данилович; КУ ім Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 172 л. – Бібліогр. : л. 161-172
514587
  Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії = Заговоры как вид русской народной поэзии / М. Крушевський; Упоряд. перекл., вступ. стаття, додатки З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К, 2002. – 192 с. – ISBN 966-96095-3-4
514588
  Федоренко Тетяна Замовляти і одержувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – ISSN 0130-5212
514589
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
514590
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
514591
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
514592
  Іванова О.А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 356-369. – ISSN 2222-4203
514593
  Самбор М. Замовник, як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз чинного законодавства України щодо поглядів на замовника, як сторону договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку. Автором досліджуються існуючі погляди на найменування сторони замовника у договорі про надання ...
514594
  Волощенко С. Замовники рукописних кодексів ранньомодерного часу: персоналії, соціальний статус, мотиви (на прикладі Єрусалимських Уставів) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
514595
  Руссова В. Замовчуваний миколаївцями письменник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 13


  До 100-х роковин Богдана Йосиповича Когута.
514596
  Плачинда Сергій Замовчуваний, обійдений, забутий... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 18-20


  Олександр Чертков - учений-енциклопедист, історик-антикознавець.
514597
  Поляковська Ю.В. Замовчування і натяк як засоби вираження непрямої інформації // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 164-172
514598
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 244-256


  Згадуються праці професора КНУТШ Володимира Сергійчука. (стор. 249)
514599
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про Голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 129-135
514600
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
514601
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
514602
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Калинин, 1932. – 189с.
514603
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Москва, 1932. – 15-189с.
514604
  Диккенс Ч. Замогильные записки Пикквикского клуба, или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба : иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 2-х т. – Изд. 5-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; ["Русская" типо-литогр.]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1 и 2 : Замогильные записки Пикквикского клуба, или Подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов корреспондентов покойного клуба. – 1898. – [2], II с., 898 стб. ил.
514605
  Печерин В.С. Замогильные записки. / В.С. Печерин, 1932. – 15-129с.
514606
  Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПУ / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 160с. – ISBN 966-693-026-9
514607
  Морозов А.Г. Заможне селянство України напередодні колективізації / А.Г. Морозов, В.М. Лазуренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 88-91. – (Серія "Історичні науки")
514608
  Бондарук В.О. Замойська академія (1594-1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 529-534. – ISSN 0869-2491


  Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та університетський рух, з яким автором пов"язується становлення і розвиток освітнього простору як ...
514609
  Шапіро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 210-224.
514610
  Онищук Ігор Замойський синод 1720 р. - вимога часу чи порятунок Київської Церкви? // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 50-77
514611
  Левицький Олександр Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 21-39
514612
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – Москва, 1990. – 221с.
514613
  Кафка Франц Замок : Роман. Новеллы / Кафка Франц; Пер.с нем. – Київ : Борисфен, 1995. – 479с. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7628-5
514614
  Кафка Ф. Замок : роман / Ф. Кафка; [Пер. с нем. и прим. Г.Ноткина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 415 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0012-6; 5-8301-0003-7
514615
  Кафка Франц Замок : Роман; Рассказы / Кафка Франц. – Ростов-на-Дону. Харьков : Феникс. Фолио., 1999. – 352с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-00547-8
514616
  Кафка Франц Замок / Кафка Франц; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 480с. – (Азбука-2000). – ISBN 5-267-00307-7
514617
  Кафка Ф. Замок : Роман / Франц Кафка; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Москва : Профиздат, 2005. – 288с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01457-5
514618
  Вилсон Замок = The keep : роман / Вилсон Ф. Пол ; [пер. с англ. О.Г. Косовой ]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 430, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: The keep / P. Wilson. 1981. - Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1464-8
514619
  Кафка Ф. Замок : Роман / Ф.Кафка; Пер. з нім. передмова та приміт. Н.Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка, НАН України; Редкол.: Т.Денисова, Р.Доценко, І.Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3136-3
514620
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка; пер. з нім., передмова та примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3137-1
514621
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з німецької Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4693-2
514622
  Кафка Ф. Замок : роман, рассказы / Франц Кафка ; [пер. с нем. : Р. Райт-Ковалева, Р. Гальперина, И. Татаринова и др.]. – Москва : Эксмо, 2011. – 542, [2] с. : портр. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-37872-2


  Франц Кафка - один из тех писателей, кто оказал мощное влияние на литературу XX века. Роман "Замок" для многих поколений стал культовой книгой, до сих пор завораживающей причудливым переплетением правды и вымысла.
514623
  Фіцич Наталка Замок Амбуаз. Обитель да Вінчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 36-41 : фото
514624
  Пермяк Е.А. Замок без ключа / Е.А. Пермяк. – Москва, 1982. – 64с.
514625
  Горак Й. Замок Бецків / Й. Горак. – К., 1972. – 173с.
514626
  Брежнева Алла Замок Блуа - "Версаль Ренессанса" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 74-97. – ISSN 1812-867Х
514627
  Фіцич Наталка Замок Блуа. Стилі та долі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 34-39 : фото
514628
  Алтофф Ф. Замок Бойнице / Ф. Алтофф, И. Швец, В. Тотова. – Братислава : Обзор, 1986. – 52 с.
514629
  Коган А. Замок братьев Сенарега / А. Коган. – Кишинёв, 1979. – 327с.
514630
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1956. – 664с.
514631
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
514632
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1980. – 560с.
514633
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Кишинев, 1986. – 766с.
514634
  Кронин А. Замок Броуди : роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Киев : Вища школа, 1989. – 511с. – ISBN 5-11-000454-4
514635
  Кронин А.Дж. Замок Броуди : Роман / А.Дж. Кронин. – Москва : Правда, 1990. – 591с.
514636
  Гордер Ю. Замок в Піренеях = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5


  Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає ...
514637
  Кіріце К. Замок дівчини в білому: Роман. / К. Кіріце. – К., 1980. – 344с.
514638
  Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
514639
  Екаут Ж. Замок Ескаль-Вігор : [роман-революція? Роман-еволюція!] : роман / Жорж Екаут ; пер. з фр. Івана Рябчія. – Київ : Саміт-Книга, 2011. – 213, [3] с. : іл. – На обкл. напис: Роман-революці? Роман-еволюція!. – (Тіні. Бельгія ) ( САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-7889-76-0
514640
  Попов В. Замок Железного рыцаря / В. Попов. – Краснодар : Краснодарское краевое кн. изд., 1947. – 60 с.
514641
  Терешина Ярослава Замок Жозефины : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 42-47 : Фото, схема
514642
  Будько Євген Замок її душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 10-16 : фото
514643
  Завитневич В.З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. / В.З. Завитневич. – 8с.
514644
  Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 27 с.
514645
  Алуве К.Э. Замок Курессааре : пер. с эст. / Алуве К.Э. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 63 с. : ил. – (Своими глазами)
514646
  Троневич П. Замок Любарта в Луцьку // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 46-51
514647
  Моффітт І. Замок між вербами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 8-9


  Український письменник в Австралії. В англомовній газеті "Австралієць" була надрукована стаття про українського письменника Сергія Домазара, автора роману "Замок над Водаєм".
514648
   Замок Монсальват: легенды европейского средневековья. – М., 1994. – 352с.
514649
  Дубчак Валерия Замок на воде : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 36-41 : Фото
514650
  Лисак Л. Замок на вулиці Мейн = Castle on main street : Оповідання / Леся Лисак. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1976. – 186, [4] с. : портр.
514651
  Почепцов Г.Г. Замок на загадочной планете / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 249с.
514652
  Мэрдок А. Замок на песке / А. Мэрдок. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 216с.
514653
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон : [докум. повесть : О С.Ф. Кырчанове] / А.С. Абрамов ; [худож. В. Дьяченко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 176 с., [8] л. ил. – (Верны подвигу отцов)
514654
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон. Не ради славы : [док. повести о летчике-истребителе С.Ф. Кырчанове и Герое Сов. Союза П.А. Пологове] / А.С. Абрамов ; [ил.: В. Бубенщиков]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1974. – 295 с. : ил. – ([Люди, события, годы])
514655
  Лещук Т.Й. Замок над прірвою : документальна повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Тихон Йосипович Лещук. – Львів ; Рава Руська : Сполом, 2008. – 615 с. – ISBN 966-665-571-7
514656
  Уолпол Г. Замок Отранто / Г. Уолпол. – Ленинград : [б. и.], 1967. – 294 с.
514657
  Уолпол Г. Замок Отранто // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
514658
  Костюченко А. Замок Радзивілів // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 80-81
514659
  Эджворт М. Замок Рэкрент. Романы / М. Эджворт. – М., 1972. – 399с.
514660
  Рязанова Е.М. Замок с секретом / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1958. – 168с.
514661
  Буало П. Замок спящей красавицы / П. Буало, Т. Нарсежак, 1992. – 286с.
514662
  Раадик Э. Замок Тоомпеа / Э. Раадик. – Таллин, 1973. – 32 с.
514663
  Кантор Жужа Замок у зошиті. / Кантор Жужа. – К., 1981. – 54с.
514664
  Будянська Т.М. Замок у Кам"янець-Подільському / Т.М. Будянська. – Київ, 1961. – 16 с.
514665
  Верн Ж. Замок у Карпатах / Ж. Верн. – Львов, 1992. – 105с.
514666
  Гордієнко З. Замок у Курнику - історична пам"ятка Польщі // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 6 (266). – С. 12-13. – ISSN 2308-8095
514667
  Брежнева А. Замок французских королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 1812-867Х


  Королівський замок Фонтенбло
514668
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М, 1964. – 480с.
514669
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг; Пер. А. Кобецкой И Н. Крымовой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1965. – 95 с.
514670
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М
2. – 1965. – 112с.
514671
  Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2011. – 348, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив / оформ. сер. В. Остапенко). – ISBN 978-5-699-47984-9
514672
  Прокофьева С. Замок Черной Королевы. Ученик волшебника : [ повести-сказки ] / Софья Прокофьева ; [ ил. А. Власовой ]. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 320, [6] с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038587-4
514673
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс : часть IV. "Желая сохранить для Франции" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 16-47. – ISSN 1812-867Х


  Шантийи - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.
514674
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс. Часть I. Резиденция Монморанси" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 68-87. – ISSN 1812-867Х


  Среди многочисленных замков Франции особенно славится Шантийи, расположенный в небольшом городке к северу от Парижа. Некогда он принадлежал баронам Монморанси и принцам Конде, превратившим средневековую крепость в пышную резиденцию, известную во всей ...
514675
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль - де - Франс : Часть 2. Усадьба Великого Конде // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 34-55. – ISSN 1812-867Х
514676
  Кафка Ф. Замок. Превращение : [роман, рассказы] ; пер. с нем. / Ф. Кафка ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [3] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 2008 г. - Содерж.: Замок ; Превращение ; Сборник "Созерцание ; Сборник "Кары" ; Голодарь. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4541-6
514677
  Нагибин Ю.М. Замолчавшая весна: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 48с.
514678
   Замораживание гоных пород при проходке стволов шахт. – М., 1961. – 219с.
514679
  Белоус А.М. Замораживание и криопротекция : учеб. пособ. для студ. биол. и метод. спец. высш. учеб. заведений / А.М. Белоус, Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Биохимия мембран. – 1987. – 77 с.
514680
   Заморій Петро Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 84-85 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
514681
  Палієнко Е.Т. Заморій Петро Костянтинович (-геолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 216. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
514682
   Заморій Петро Костянтинович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
514683
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 45-47
514684
   Заморій Петро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 66. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
514685
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 89-90. – ISBN 978-966-439-961-3
514686
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 47-48. – ISBN 966-95774-3-5
514687
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
514688
  Кравченко В. Заморожена незалежність. В Іракському Курдистані вирішили почекати з виходом з Іраку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 5


  "Іракські курди програли раунд у боротьбі за свою незалежність. Влада Іракського Курдистану, жителі якого місяць тому проголосували за від"єднання регіону від Іраку, запропонувала Багдадові заморозити результати референдуму, якщо центральний уряд ...
514689
  Белькампо Заморожений феєрверк = Bevroren vuurwerk / Белькампо ; з нідерланд. переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2006. – 197, [3] с. – Справж. ім"я авт.: Герман Пітер Шенфельд Віхерс. - Дані тит. арк. частково парал. нідерланд. - Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання. – (Нідерландська література XX сторіччя). – ISBN 966-8118-37-5


  Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання
514690
  Галина М. Замороженная вода : поезия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
514691
  Сливкин Е. Замороженный сигнал : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 85-89. – ISSN 0130-7673
514692
  Ярославцев И.М. Заморозки / И.М. Ярославцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 26с.
514693
  Чудновский А.Ф. Заморозки / А.Ф. Чудновский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 124с.
514694
  Жилкина Е.В. Заморозки / Е.В. Жилкина. – М, 1986. – 109с.
514695
  Каушила К.А. Заморозки в Литовской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушила К.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
514696
  Павлова М.Д. Заморозки в Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 27с.
514697
  Копачевська М.Н. Заморозки на Україні : Заморозки на Україні / М.Н. Копачевська. – Київ : УАСГН, 1961. – 67с.
514698
  Попов С.Р. Заморозкоустойчивость растений в условиях многолетней мерзлоты / С.Р. Попов. – Новосибирск, 1982. – 97с.
514699
  Мутовин И.И. Заморская волна / И.И. Мутовин. – Краснодар, 1980. – 191с.
514700
   Заморская курица. – М., 1967. – 120с.
514701
  Абрамовская К. Заморская наука. Образование за рубежом уже не привилегия детей миллионеров. // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Европейские вузs по карману украинцам среднего класса, а получаемые знания дают широкие возможности для трудоустройства.
514702
  Шейнин Л.Р. Заморские гости / Л.Р. Шейнин. – М, 1955. – 87с.
514703
  Гарсиа М. Заморские похождения дона Антолина из Корохо и открытие Нового Света Славянином / М. Гарсиа, М. Луис. – Москва, 1990. – 220с.
514704
  Лотовский Я. Заморские рассказы о старом Киеве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С. 11-35. – ISSN 0131-8136
514705
  Туулик Ю. Заморское дело : рассказы и повести / Юло Туулик ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 240 с. – (Молодые писатели)
514706
  Шпет Г.И. Заморы, их причины, последствия и меры предупреждения / Г.И. Шпет. – М., 1963. – 11с.
514707
  Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке : опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси / Ю. Готье. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – VIII, 603 с., 1 л. карт. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия-подпись Н Полонская 1915, V.
514708
  Готье Ю.В. Замосковский край в XVII веке : опыт исслед. по истории экон. быта Моск. Руси / Ю.В. Готье. – 2-е изд. – Москва : Соцэгиз ; Тип. арт "Печатня" [в Лгр.], 1937. – [III], 411 с.
514709
  Мечетная Н. Замочили в эфире // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 38-40


  Между Россией и Беларусью разразилась информационная война. Некогда главный друг Кремля Лукашенко теперь в опале.
514710
  Зорин Виталий Замочить Фиджи : the adventures / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 94-101 : Фото
514711
  Єременко В.Н. Замочування рідкими металами поверхень тугоплавких сполук / В.Н. Єременко, Ю.В. Найдич. – К., 1958. – 60с.
514712
  Мечетная Н. Замужем за смертью // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 31. – С. 48-49


  Жительки Близького Сходу поспішають приміряти пояс шахіда. Смертниці - зброя Аль-Каїди
514713
  Прево Марсель Замужество Жюльены / Прево Марсель. – М. – 63с.
514714
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – М, 1964. – 92с.
514715
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1964. – 290с.
514716
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1977. – 384с.
514717
  Кремінь Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь ; [передм.: В. Базилевський ; іл.: А. Антонюк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 359, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-002-5


  У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра ...
514718
  Ніколаєнко С. Замурована освіта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Якість освіти в Україні низька, і це вже не підлягає сумніву. 2013 р. не приніс нічого видатного в історію укр. освіти. Галузь просто виживає. Мінімум держ. фінансів, безгрошів"я, постійні втручання влади в освітній процес, блокування рахунків навч. ...
514719
  Черкаська Г. Замурований заживо за слово правди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 14


  Саму царицю Катерину II звинуватив у порушенні прав Української Православної Церкви українець-митрополит Арсеній Мацієвич. За це він був живцем замурований у ревельській в"язниці-фортеці, де промучився чотири роки.
514720
  Мордовцев Д.Л. Замурованная царица : Романы / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1991. – 367с.
514721
  Белоусов В.Н. Замурованные письма : повесть и рассказы / В.Н. Белоусов. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1965. – 127 с.
514722
  Гаврилюк Іван Замурувати демона : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-62. – ISSN 0130-321Х
514723
  Сидор І. Замучений правди ради Митрополіт Арсеній // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 05 (317), березень. – С. 6-7


  Священномученик Арсеній Мацієвич.
514724
  Коломійченко М.І. Замучений тяжкою неволею / М.І. Коломійченко, В.З. Гарін. – Київ, 1961. – 31с.
514725
  Крещик В.А. Замыканье / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1976. – 104с.
514726
  Булыгин И.А. Замыкательная и редепторная функции вегетативных ганглиев / И.А. Булыгин. – Минск : Наука и Техника, 1964. – 228с.
514727
  Рабинович М.Я. Замыкательная функция мозга / М.Я. Рабинович. – М., 1975. – 248с.
514728
  Мухин А.В. Замыкающие затраты на минеральное сырье и их динамика / А.В. Мухин. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
514729
  Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. / Б. Коммонер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 279с.
514730
  Ефимов Э.М. Замысел - фильм - зритель / Э.М. Ефимов. – М, 1987. – 269с.
514731
  Бек Т.А. Замысел : стихи / Татьяна Бек ; [худож. В. Локшин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 126, [1] с. : ил.
514732
  Денисенко Я Г. Замысел / Я Г. Денисенко, . – Львов, 1990. – 105с.
514733
  Хижняк Л.М. Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 310-315. – ISSN 2073-9591
514734
  Юдин А.А. Замысел и/или текст: теоретические и практические заметки о повести "Капианская дочка" А.С. Пушкина и в связи с ней // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 15-25.
514735
   Замысел. труд, воплощение. – Москва : МГУ, 1977. – 240 с.
514736
  Соловьев С.П. Замыслы и планы / С.П. Соловьев. – М., 1964. – 336с.
514737
  Пухов Ю.С. Замыслы и свершения. / Ю.С. Пухов. – М. : Современник, 1979. – 304 с.
514738
  Кашен М. Замыслы французских империалистов против СССР / М. Кашен. – Москва ; Ленинград, 1928. – 47 с.
514739
  Шавырин Ю.М. Замять / Ю.М. Шавырин. – М, 1974. – 79с.
514740
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Иван Науменко ;. – Москва, 1978. – 296 с.
514741
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Я И. Науменко. – Москва : Художественная литература, 1979. – 85 с.
514742
  Кочетов А.Н. Занавес не опускается / А.Н. Кочетов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 100 с.
514743
  Пименов В.Ф. Занавес не опущен / В.Ф. Пименов. – М : Московский рабочий, 1968. – 174 с.
514744
  Марш Н. Занавес опускается : роман / Найо Марш. – Москва : Радуга, 1990. – 448 с. – В изд. также: Кураж : роман / Дик Френсис. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-05-002717-9
514745
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят / Ю.А. Колесников. – М., 1984. – 591с.
514746
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят: Роман. / Ю.А. Колесников. – М., 1979. – 623с.
514747
  Ворфоломеев М.А. Занавески / М.А. Ворфоломеев. – Москва, 1990. – 334с.
514748
  Мозговий Віктор Занадто людяний герой / Мозговий Віктор, Дзюба Сергій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-55. – ISSN 0130-5212
514749
  Іванко А.Б. Занапащена Кліо (сторінки біографії М.І. Марченка) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 352-366. – ISBN 966-583-076-7
514750
  Лурье Нотэ Занвл "Ноги" / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Київ ; Харків : Література і мистецтво, 1931. – 47 с.
514751
  Хлебников В. Зангези / В. Хлебников. – Москва, 1922. – 35с.
514752
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат
1-2. – 1959. – 534 с., 435 с. : ил.
514753
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Детюниздат
2. – 1959. – 436 с. : ил.
514754
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Минчковского. – Баку : Язычы
1. – 1988. – 448 с. : ил.
514755
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Язычы
2. – 1988. – 351 с. : ил.
514756
  Шагинян М.С. Зангезурская медь / М.С. Шагинян. – М-Л, 1927. – 56с.
514757
  Айвазян С.Б. Зангезурские рассказы / С.Б. Айвазян ; пер. М. Геворкяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 165 с. : портр.
514758
  Бехбудов С.М. Зангеланский говор азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехбудов С.М.; Ин-т литературы и яз. – Баку, 1966. – 25л.
514759
  Микалауская А. Зандры Юго-Восточной Литвы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Микалауская А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
514760
  Лазарева А. Занепад біпартизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Які тенденції продемонстрували недавні місцеві вибори у Франції та Іспанії.
514761
  Півторак Г.П. Занепад зредукованих Ъ, Ь і його вплив на формування фонологічних систем слов"янських мов // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 245-261. – ISBN 978-966-439-859-3
514762
  Райхель Ю. Занепад лівої зірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 72)


  Із наближенням з"їзду Компартії Китаю в керівництві посилюється боротьба.
514763
  Коцур Ю. Занепад народних ремесел та промислів на Роменщині в 30-х роках XX століття // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292-293. – ISBN 978-966-623-745-6
514764
  Данилова Валентина Васильевна Занечение практических действий с совокупностями объектов для умственного развития детей полутора-трех лет : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилова Валентина Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 22л.
514765
  Котлоу Л. Занзабуку. / Л. Котлоу. – Москва, 1960. – 240с.
514766
  Бальме Алена Занзибар. Все на Занзибар! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 74-77 : фото
514767
  Рубанов Сергей Занзибар. Рай по-африкански / Рубанов Сергей, Осина Анна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 68-73 : фото
514768
  Горобець Ірина Занзібар. Останнє шоу Шахразади / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 92-105 : фото
514769
  Черняк Ю.Л. Занимаемой должности не соответствует... / Ю.Л. Черняк. – М., 1988. – 79с.
514770
  Бахнов В.Е. Занимайте ваши места! : сатирические стихи / Бахнов В.Е., Костюковский Я.А. – Москва : Советский писатель, 1954. – 83 с. : ил.
514771
  Зверев В.П. Занимайтесь велосипедным спортом / В.П. Зверев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1953. – 39с.
514772
  Гибнер Б.Г. Занимайтесь водно-моторным спортом / Б.Г. Гибнер, Р.И. Жемарин. – М., 1965. – 109с.
514773
  Кабанов Е.Л. Занимайтесь гребным спортом. / Е.Л. Кабанов. – М, 1955. – 52с.
514774
  Коробков Г.В. Занимайтесь легкой атлетикой / Г.В. Коробков. – М, 1953. – 52с.
514775
  Фирсов З.П. Занимайтесь лечебной гимнастикой / З.П. Фирсов. – М-Л, 1942. – 72с.
514776
  Фирсов З.П. Занимайтесь плаванием / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 56с.
514777
  Иванова О.А. Занимайтесь ритмической гимнастикой / О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова. – М, 1988. – 63с.
514778
  Колосова Е.Е. Занимайтесь туризмом! / Е.Е. Колосова. – М., 1955. – 84с.
514779
  Серый П Н. Занимайтесь утренней гимнастикой. / П Н. Серый, . – М, 1952. – 40с.
514780
  Беляков Б.И. Занимайтесь фехтованием / Б.И. Беляков. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 31 с. : ил.
514781
  Юдович М.М. Занимальные шахматы. / М.М. Юдович. – М, 1966. – 176с.
514782
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – Москва : Книга, 1978. – 142 с.
514783
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Книжная палата, 1987. – 255 с.
514784
  Гармаш И.И. Занимательная автоматика / И.И. Гармаш. – Киев, 1982. – 169с.
514785
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1934. – 252 с.
514786
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1937. – 248 с.
514787
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 12-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 200 с.
514788
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 200 с.
514789
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1976. – 200 с.
514790
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1978. – 200 с.
514791
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – Москва, 1980. – 159 с.
514792
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
514793
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 7-е изд., пересм. и доп. – Москва-Ленинград, 1938. – 196с.
514794
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 8-е изд., сокр. – Москва, 1954. – 192 с.
514795
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 9-е изд., доп. – Москва, 1959. – 192 с.
514796
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 220 с.
514797
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 7-е изд.. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 212 с.
514798
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 8-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 212 с.
514799
  Дояренко А.Г. Занимательная астрономия / А.Г. Дояренко. – М, 1956. – 184с.
514800
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 212 с.
514801
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 212 с.
514802
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 5-е изд., доп. и перераб. – 224с.
514803
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – Л.-М., 1935. – 300с.
514804
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1938. – 292с.
514805
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1945. – 224с.
514806
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1946. – 224с.
514807
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
514808
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – Москва : Знание, 1983. – 184с.
514809
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Знание, 1987. – 208с. + 32с. вкл. – (Б-ка "Знание")
514810
  Микулич И.Н. Занимательная биология / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 228с.
514811
  Акимушкин И И. Занимательная биология / Акимушкин И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 336 с.
514812
  Акимушкин И.И. Занимательная биология / Акимушкин И.И. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 303 с.
514813
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер. – 4 изд.перераб.и допол. – Ленинград, 1934. – 187с.
514814
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер. – 5-е изд. – Москва, 1951. – 248с.
514815
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер; Под ред. Станкова С.С. – 6-е изд. – Москва : Советская наука, 1954. – 236с.
514816
  Супрычев В.А. Занимательная геммология / В.А. Супрычев. – К., 1984. – 199с.
514817
  Ярошенко П.Д. Занимательная геоботаника / П.Д. Ярошенко, А.Х. Кушхов. – Нальчик, 1972. – 155с.
514818
  Аржанов С.П. Занимательная география / С.П. Аржанов. – Изд 2-е испр. – Ленинград : Время ; Кооператиадат, 1930. – 189 с., [83] л. ил. : ил.
514819
  Студенцов Н.Н. Занимательная география / Н.Н. Студенцов. – 2-е перераб. изд. – Саратов, 1951. – 92с.
514820
  Микулич И.Н. Занимательная география / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 256с.
514821
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
514822
  Платонова В.И. Занимательная география / В.И. Платонова. – Калининград, 1992. – 252с.
514823
  Разумовская О.К. Занимательная география / О.К. Разумовская, Е.Т. Козловский. – Санкт- Петербург : Кристалл, 1999. – 192с. – ISBN 5-85300-00
514824
  Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых / Г. Скарлато. – Киев, 1996. – 415с.
514825
  Якуш Г.Н. Занимательная география. / Г.Н. Якуш. – Минск, 1967. – 168с.
514826
  Рощин А.Н. Занимательная геодезия / А.Н. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1989. – 237 с. – ISBN 5-330-00744-3
514827
  Эстреле О.В. Занимательная геокибернетика / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
514828
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – Москва : АН СССР, 1961. – 367с.
514829
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
514830
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 286 с.
514831
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва, 1955. – 304 с.
514832
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 303 с.
514833
  Франтов Г.С. Занимательная геофизика / Г.С. Франтов, Ю.С. Глебовский. – Москва : Недра, 1987. – 126с.
514834
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1948. – 303с.
514835
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1950. – 312с.
514836
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия : Химия земли / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Детгиз, 1954. – 488с.
514837
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 3-е, испр. – М., 1958. – 488с.
514838
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – М., 1959. – 399с.
514839
  Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва : Недра, 1979. – 157с.
514840
  Пронин Л.А. Занимательная гравитация. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1989. – 317с.
514841
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 2-е. – Минск : Народна асвета, 1964. – 252 с. : ил.
514842
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 3-е. – Минск : Народна асвета, 1965. – 252 с. : ил.
514843
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
514844
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. (Для учащихся 5-8-х классов). / Е.К. Мережинская. – К., 1968. – 231с.
514845
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. Материалы для работы по рус. яз. на уроке и во внеклассное время. / Е.К. Мережинская. – К., 1964. – 154с.
514846
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 384с. – ISBN 5-86793-047-5
514847
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. / М.Л. Гаспаров. – М., 1995. – 383с.
514848
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
1. – 1923. – 119с.
514849
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
2. – 1923. – 112с.
514850
  Ралль Ю.М. Занимательная зоология / Ю.М. Ралль. – М., 1947. – 56с.
514851
  Заянчковский И.Ф. Занимательная зоология / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1955. – 248с.
514852
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1957. – 151с.
514853
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1963. – 184с.
514854
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1968. – 231с.
514855
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
514856
  Чемоданов Л.А. Занимательная история / Л.А. Чемоданов. – Горький, 1969. – 32 с.
514857
  Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология / В.Б. Сабунаев. – Л., 1967. – 255с.
514858
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
514859
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – М, 1974. – 64с.
514860
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 223с.
514861
  Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Н.А. Ясаманов. – Москва : Знание, 1989. – 191с.
514862
  Зигель Ф.Ю. Занимательная космонавтика / Ф.Ю. Зигель. – М, 1970. – 304с.
514863
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
514864
  Девкин В.Д. Занимательная лексикология : Worthumor/язык и юмор. Пособие для развлекательного чтения и лингвистического анализа / В.Д. Девкин. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 312с. – ISBN 5-691-00059-4
514865
  Кольман Э.Я. Занимательная логика / Э.Я. Кольман, О. Зих. – Москва, 1966. – 127с.
514866
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
514867
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
514868
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
514869
  Святский Д.О. Занимательная метеорология. / Д.О. Святский, Т.Н. Кладо. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 288с.
514870
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – Ленинград. – 212 с.
514871
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – 5-е изд.. – Москва-Ленинград, 1948. – 172 с.
514872
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
514873
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Л., 1935. – 252с.
514874
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1937. – 240 с.
514875
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 2-е. – М.-Л., 1945. – 251с.
514876
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во детской л-ры, 1953. – 271с.
514877
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е. – Л., 1975. – 238с.
514878
  Шпадарук И.П. Занимательная мозаика: О Вселенной, о растениях, о животных, о человеке / И.П. Шпадарук. – Минск, 1992. – 154с.
514879
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, Е.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-204-2
Т. 2 : Физиологическая оптика. Мир людей. – 2003. – 222с. : илл.
514880
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-836-8
Т. 3 : Физиологическая оптика. Мир животных. – 2006. – 512 с. : илл


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
514881
  Панов М.В. Занимательная орфография : кн. для внекл. чтен. учащ. 7-8 кл. / М.В. Панов. – Москва : Просвещение, 1984. – 159 с.
514882
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – Москва, 1987. – 126с.
514883
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
514884
  Фридман Э.П. Занимательная приматология / Э.П. Фридман. – М., 1985. – 192с.
514885
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1964. – 381с.
514886
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1986. – 222с.
514887
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
514888
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
514889
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
514890
  Никитин Ю.З. Занимательная самопроверка / Ю.З. Никитин. – Минск, 1991. – 238с.
514891
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
514892
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
514893
  Голуб И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э. Рознеталь. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
514894
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 147 с.
514895
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва, 1964. – 174 с.
514896
  Лебедев В.И. Занимательная техника в прошлов / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.
1. – 1933. – 210с.
514897
  Рюмин В.В. Занимательная техника наших дней / В.В. Рюмин. – Л., 1934. – 144с.
514898
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
514899
  Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. – М., 1990. – 126с.
514900
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Петроград
Кн. 1. – 1919. – 172 с.
514901
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 3-е изд. – Петроград
Кн. 2. – 1920. – 176 с.
514902
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 5-е изд. – Ленинград : Госиздат
Кн. 2. – 1922. – 176 с.
514903
  Гартман З. Занимательная физика / З. Гартман, 1924. – 95 с.
514904
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 11-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ОГИЗ
Кн. 1. – 1934. – 206 с.
514905
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 15-е изд. – Москва ; Ленинград
Кн. 1. – 1949. – 268 с.
514906
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн.1 и 2 / Я.И. Перельман. – 17-е изд. – Москва
Кн. 2. – 1965. – 280 с.
514907
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1971. – 215 с.
514908
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 223с.
514909
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 271с.
514910
  Перельман Я.И. Занимательная физика : в 2-х кн. / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1982. – 224 с.
514911
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1982. – 272 с.
514912
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1986. – 224 с.
514913
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1986. – 272 с.
514914
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 23-е изд. – Москва : Наука
кн. 1 и 2. – 1991. – 495 с.
514915
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 1. – 1994. – 223 с.
514916
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 2. – 1994. – 270 с.
514917
  Перельман Я.И. Занимательная физика: : В 2 томах / Я.И. Перельман. – 14-е изд. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ Гостехиздат
Т. 2. – 1947. – 288 с.
514918
  Перельман Я.И. Занимательная физика: кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 19-е изд. – М.
1. – 1976. – 224с.
514919
  Разумович М.Б. Занимательная физиология / М.Б. Разумович. – Минск, 1962. – 173с.
514920
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – М., 1969. – 336с.
514921
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1977. – 303с.
514922
  Артамонов В.И. Занимательная физиология растений / Артамонов В.И. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 335, [1] с. : ил.
514923
  Рюмин В.В. Занимательная химия / В.В. Рюмин. – Ленинград : коопер. изд. "Время". – 176 с.
514924
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
514925
  Леденцов Н.И. Занимательная хрестоматия о животных / Н.И. Леденцов. – Саратов, 1964. – 148с.
514926
  Грошев В.П. Занимательная экономика / В.П. Грошев. – М, 1989. – 176с.
514927
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на дому и самодельные электрические приборы : с 43 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Время, 1927. – 144 с.
514928
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на стройке : с 74 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1933. – 232 с.
514929
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
514930
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1960. – 191с.
514931
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
514932
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1990. – 190с.
514933
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 272 с.
514934
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1969. – 240с.
514935
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – Москва, 1972. – 224с.
514936
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
514937
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
514938
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 208 с.
514939
  Томилин А.Н. Занимательно о космологии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с. – (Эврика)
514940
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
514941
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
514942
  Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии / С.И. Ивченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 176с.
514943
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254с.
514944
  Томилин А. Занимательно об астрономии / А. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
514945
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
514946
  Седов Е.А. Занимательно об электронике / Е.А. Седов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352 с.
514947
  Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 206с.
514948
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
514949
  Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение / А.К. Ларионов. – М., 1984. – 136с.
514950
  Соколов Н.А. Занимательное из жизни птиц / Н.А. Соколов. – Минск, 1974. – 143с.
514951
  Гниловской В.Г. Занимательное краеведение : Беседы с юными краеведами о природе Ставропольского края / В.Г. Гниловской. – Ставрополь, 1954. – 328с.
514952
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
514953
  Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение / Т.Г. Буруковская. – Калининград, 1989. – 188с.
514954
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Знание, 1978. – 95с.
514955
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
514956
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1956. – 128с.
514957
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1960. – 130с.
514958
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 129с.
514959
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1977. – 192с.
514960
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1990. – 222с.
514961
  Бурдина М.И. Занимательное чтение : рек. указатель занимат. литературы / М.И. Бурдина, К.П. Кипарисова ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : тип. Б-ки им. В.И. Ленина
Вып. 1 : По математике, астрономии, физике, химии, метеорологии, геологии, минералогии и научной фантастике. – 1948. – 65 с.
514962
  Бурлакова А. Занимательное чтение / А. Бурлакова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
514963
  Щетинина А Занимательное чтение. / А Щетинина. – М., 1967. – 64с.
514964
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
514965
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
514966
  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. : книга для учителя / И.Л. Юфанова. – Москва : Просвещение, 1990. – 157с.
514967
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии / Н.Х. Гробштейн. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 62 с.
514968
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии : Из опыта работы / Н.Х. Гробштейн. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 104 с.
514969
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – Москва, 1960. – 45с.
514970
  Нагорный Б.А. Занимательные географические вопросы / Б.А. Нагорный. – Москва, 1968. – 136с.
514971
  Студенцов Н.Н. Занимательные географические задачи и вопросы : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва, 1956. – 80с.
514972
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 128с.
514973
  Перельман Я.И. Занимательные задачи / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 152 с.
514974
  Беррондо М. Занимательные задачи / М. Беррондо ; пер. с фр. Ю.Н. Сударева ; под ред. [и с предисл.] И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1983. – 229 с. : ил.
514975
  Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. / Я.И. Перельман. – М., 1972. – 463с.
514976
  Рассохин В.В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В.В. Рассохин. – Москва-Свердловск, 1962. – 168 с.
514977
  Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами / Р.Д. Русских. – 2-е изд. – Ижевск, 1981. – 236с.
514978
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с.
514979
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де Рео Жедеон. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с. – (Литературные памятники)
514980
  ат-Танухи М А.А. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников / М А.А. ат-Танухи. – Москва, 1985. – 304с.
514981
  Мусабеков Ю.С. Занимательные истории из жизни ученых / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1967. – 140с.
514982
  Гик Е.Я. Занимательные математические игры / Е.Я. Гик. – М., 1982. – 144с.
514983
  Гик Я Е. Занимательные математические игры / Я Е. Гик, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 157с.
514984
  Ушаков Н.Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1967. – 207с.
514985
  Шевчук В.Г. Занимательные опыти по химии / В.Г. Шевчук. – Ярославль, 1960. – 88с.
514986
  Гарднер М. Занимательные опыты / М. Гарднер. – 3 изд. – М, 1986. – 80с.
514987
  Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы : книга для учителя / Л.А. Горев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
514988
  Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии / М.И. Шкурко. – Минск, 1968. – 64с.
514989
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии : пособие для учителей / В.Н. Алексинский. – Москва : Просвещение, 1980. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 126
514990
  Эйдельс Л.М. Занимательные проекции : от пещер. рис. до кинопанорамы / Л.М. Эйдельс. – М., 1982. – 207с.
514991
  Сафи А. Занимательные рассказы : для сред. и ст. возр. / Али Сафи ; пер. с тадж. – Москва, 1991. – 155с.
514992
  Сафи А. Занимательные рассказы о разных людях / А. Сафи. – Москва, 1966. – 343с.
514993
  Бирбрагер И. Занимательные шахматы / И. Бирбрагер. – Ташкент, 1961. – 120с.
514994
  Юдович М.М. Занимательные шахматы / М.М. Юдович. – Москва, 1976. – 232с.
514995
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
514996
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
514997
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
514998
  Бурлакова А.П. Занимательный алфавит. / А.П. Бурлакова. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
514999
  Кирюшкин В.В. Занимательный рейс / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1957. – 128с.
515000
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,