Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
514001
  Горболіс Л. "...здалеку кричу: я - українка!" (за романом Надії Мориквас "Де мій брат?")
514002
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
514003
  Головченко В. "Звідки пішла Руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
514004
  Набок С. "Звідомлення Української академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної академії наук України (1920-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
514005
  Пушкарук Н. "Звільнити без будь-яких умов" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 3


  Світові лідери та ЗМІ про засудження Надії Савченко російським судом.
514006
  Бондаренко О. "Звірства системи не мають терміну давності" / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 9


  "Мій співрозмовник не є професійним істориком, він - кандидат технічних наук i донині працює старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є. Патона. Проте саме скрупульозність науковця дала змогу Олександрові Бондаренку здійснити ...
514007
  Торкут Н.М. "Звіт про вояж" (1587) Е. Гейєса в контексті англійської ренесансної літератури мандрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 189-197. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
514008
  Лиман С.І. "Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр." професора Харківського університету Д.І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 126-130. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
514009
  Дубініна О. "Звіть мене...": спроба зіставлення художніх моделей романів Г. Мелвілла "Мобі Дік" та В. Стайрона "Вибір Софі" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 154-163
514010
  Арзамасцев В.П. "Звук высоких ощущений..." : новое о М.Ю. Лермонтове / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 157-167
514011
  Новиков Н.С. "Звук родной струны..." / Н.С. Новиков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 21 с.
514012
  Волощук М.Б. "Звуковые" эпитеты в повести Л. Толстого "Крейцерова соната" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 61-62
514013
  Шпаковский В. "Звучал булат, картечь визжала...": оружие 1812 года // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 18-45. – ISSN 1812-867Х
514014
  Альтшуллер М.Г. "Звучащий стих свободы ради..." : Очерки о читателях декабристской поры / М.Г. Альтшуллер, И.Ф. Мартынов. – Москва : Книга, 1976. – 119 с.
514015
  Данько Н. "Звучить!" (Григір Тютюнник і Мануйлівка) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 10, 11
514016
  Жулинський М. "Згадав свою Волинь святую..." Тарас Шевченко і Волинь / розмовум вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з директором Інституту літераратури ім. Т.Г. Шевченка НАН України академіком М.Г. Жулинським про те, де міг бути Тарас Шевченко на Волині й що там намалював.
514017
   "Згадайте, братія моя..." : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко та ін. ; переднє слово Д. Стуса ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-06-0701-9
514018
  Кондрашова-Діденко "Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-6
514019
  Шубин Н П. "Здесь вся моя жизнь..." / Н П. Шубин. – Петрозаводск, 1985. – 168с.
514020
  Паустовський К. "Здесь живет никто" [про О.М. Гілярова] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 389-391. – ISBN 5-7707-1061-6
514021
  Стативка В.И. "Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно..." : стилистический и лингвистический анализ как методы работы с текстом // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-6.
514022
  Кузнецов С. "Здесь ничего не зарыто, кроме собаки". Беседу вела Елена Погорелая // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-195. – ISSN 0042-8795
514023
  Шпопер Д. "Здесь Польши нет..." / Д. Шпопер, П. Домбровский // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089


  Польско-литовские политические элиты и Россия Александра II (1855-1862).
514024
  Винокурова И. "Здесь, в Америке, были мною встречены люди, о которых говорить еще не время..." Нина Берберова и Роберт Оппенгеймер // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 13-37. – ISSN 0042-8795
514025
  Федорук Наталья "Здешний народ - коренной русский". Население Новгородской губерннии в XIX - начале XX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 94-98. – ISSN 0235-7089
514026
  Глухов А.Г. ...Звучат лишь письмена / А.Г. Глухов. – М, 1981. – 207с.
514027
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
514028
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
514029
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
514030
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
514031
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
514032
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла. Мовознавча розповідь / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 49-52
514033
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
514034
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
514035
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
514036
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
514037
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
514038
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
514039
  Голиш Г. Звідки походять видатні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6


  "Золотоніщина подарувала Україні й світу не один десяток відомих вчених. У цій когорті яскраво сяють імена Михайла Максимовича й Василя Ляскоронського, Олексія Баха й Олексія Баранникова. Чільне місце в науковому бомонді золотоніського краю посів і наш ...
514040
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
514041
  Галушко К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 15


  "Історична риторика в російсько-українському конфлікті є такою самою зброєю, як танки і "гради". Бо танки вирішують питання нинішньої війни, а от історична риторика - тисячолітні проблеми. Але чому ж така істерична увага до днів минулих? На перший ...
514042
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
514043
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
514044
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – Київ, 1930. – 48с.
514045
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
514046
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
514047
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
514048
   Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 року, 1920. – XCV с.
514049
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
514050
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 10 с.
514051
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
514052
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94 с. : іл
514053
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
514054
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
514055
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
514056
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
514057
  Костриця М.Ю. Звіздаль (- річка у Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 461. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
514058
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
514059
  Горинь Б. Звільнені від страху / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 30-31


  Богдан Горинь - про духовне життя у концтаборі, модифікації Руху опору та спосіб консолідації українців.
514060
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
514061
  Антонюк О. Звільнення "контрактників" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 32-33
514062
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
514063
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
514064
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
514065
  Кравченко В.І. Звільнення від "малоросійства" / Валерій Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 305, [3] с. – Бібліогр.: с. 289-305. – ISBN 978-966-136-408-9
514066
  Мостепанюк Л.О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 41-49
514067
  Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 107-116
514068
  Плахотник Г.В. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плахотник Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 7 назв
514069
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
514070
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи (теоретико-прикладні проблеми) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
514071
  Горох О.П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 84-92. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
514072
  Михайленко М. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-37
514073
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
514074
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
514075
  Стефаніцкі Р. Звільнення від державних трансферів у світлі забороним Договорами ЄС надання країною-членом державної допомоги деяким підприємствам // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 112-123. – ISSN 2082-4939
514076
  Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-326-037-8
514077
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
514078
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
514079
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
514080
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
514081
  Олійниченко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : монографія / В.В. Олійниченко ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 228-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-820-0
514082
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
514083
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
514084
  Устимиенко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.154-161. – ISSN 0201-7245
514085
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
514086
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
514087
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
514088
  Клименко В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"зку із закінченням строків давності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-151
514089
  Матюшенко Р. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
514090
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
514091
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
514092
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
514093
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
514094
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
514095
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
514096
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
514097
  Сіроткіна М.В. Звільнення від кримінальної відповідальності якальтернатива кримінальному переслідуванню // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 33-40. – ISSN 2308-9636
514098
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
514099
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
514100
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
514101
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
514102
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
514103
   Звільнення від оподаткування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для заохочення одержувачів фінансової підтримки до участі в реалізації проєктів за рахунок коштів, наданих Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Урядом ухвалено проєкт Закону України "Про внесення зміни до статті 165 ...
514104
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
514105
  Несінов О. Звільнення від покарання за хворобою: актуальність проблеми та пропозиції щодо її вирішення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 7/8 (35), серпень. – С. 29-35
514106
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 167-175. – ISSN 2072-8670
514107
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
514108
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
514109
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
514110
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є.О. Письменський. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. – 387, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-274-3


  У пр. № 1728420 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Березіну з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 29.11.204
514111
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
514112
  Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбудування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Горох Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
514113
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
514114
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
514115
  Шаповал Д. Звільнення від сплати оренди в умовах карантину: міф чи реальність? / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
514116
  Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли традиційні Матвєєвські читання, присвячені пам"яті Юрія Матвєєва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  20 листопада 2015 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях".
514117
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
514118
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
514119
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
514120
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
514121
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
514122
  Ленько Б.М. Звільнення за порушення трудової дисципліни як дисциплінарна санкція // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 42-50. – ISSN 2523-4889
514123
  Грузінова Л. Звільнення за прогул без поважної причини / Л. Грузінова, О. Шведова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
514124
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
514125
  Назимко Є.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві України та Польщі : монографія / Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-211 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-06-5
514126
  Вітвіцький С.С. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжнародні та європейські правові стандарти : монографія / С.С. Вітвіцький, Є.С. Назимко, Т.І. Тіточка ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2021. – 133, [1] с. : табл. – На обкл. також: Освітні традиції перевірені часом. – Бібліогр.: с. 113-126 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-74-4
514127
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
514128
  Куйбіда В. Звільнення окупованих територій: від поразок до перемог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 2-3
514129
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
514130
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
514131
  Сіроткіна М.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності та його співвідношення із засадою презумпції невинуватості // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 44-50. – ISSN 2308-9636


  У статті на основі чинного кримінального процесуального законодавства, наукових досліджень та судової практики досліджується інститут звільнення від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню та його співвідношення із ...
514132
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
514133
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
514134
  Квітка Я.М. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням / Я.М. Квітка, Р.В. Дмитрик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
514135
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
514136
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
514137
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
514138
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
514139
  Завгородній Ю.Ю. Звільнення у Рігведі: до постановки питання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 213-214
514140
  Щербак Ю. Звір із безодні: від Гітлера до Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 9
514141
  Наєнко М. Звір линяє - шкіри не міняє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 12
514142
  Кугай П.Т. Звіра ще тільки поранено. / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – К., 1984. – 206с.
514143
   Звірбуль Володимир Карлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 97. – ISBN 978-617-573-038-6
514144
  Дуров В.Л. Звіри дідуся Дурова / В.Л. Дуров. – Вид. 2-е. – К., 1929. – 160с.
514145
  Бобир О. Звіри та люди в житті й творчості Дж. Даррелла // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (357). – С. 48-51.
514146
  Лівшіц Ю. Звіринецькі печери як феномен модульної побудови катакомб XI-XVIII ст. // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 54-65
514147
  Татаринов К.А. Звірі західних областей України / К.А. Татаринов. – Київ, 1956. – 188с.
514148
  Бондаренко В.Д. Звірі наших лісів / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1988. – 160с.
514149
  Сокур І.Т. Звірі нашої країни. / І.Т. Сокур. – Київ, 1971. – 128с.
514150
  Шарлемань М.В. Звірі України / М.В. Шарлемань. – К., 1920. – 83с.
514151
  Мигулін О.О. Звірі УРСР : (Матеріали до фауни) / О.О. Мигулін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 421с.
514152
   Звірі хотіли згоди дійти.. – Київ, 1991. – 32 с.
514153
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – К. – 278с.
514154
  Купер Д.Ф. Звіробій / Д.Ф. Купер. – Київ, 1968. – 634с.
514155
  Купер Ф. Звіробій : Роман / Фенімор Купер; Пер. з англ. Л.Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2001. – 448с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
514156
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер ; пер. з англ. : Л. Солонька, О.Тереха. – Київ : Дніпро, 2006. – 448 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-020-4


  Один з романів про Шкіряну Панчоху, в якому відомий амеріканський пісьменник змалював початок колонізації Північної Америки
514157
  Купер Ф. Звіробій : роман / Фенімор Купер; [ переклад з англ. Л. Солонька, О. Тереха ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4013-8
514158
   Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині.. – Київ; Харків, 1944. – 55с.
514159
  Стеблюк В. Звірства Кремля в Іловайському котлі / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 4-5


  Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк - про те, як росіяни на його очах добивали і чавили на БМД українських солдатів.
514160
  Ричка Ю. Звіряємо крок з найбільшою економікою Європи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 2 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні викладки."Організували його МОН України та Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень ФРН.
514161
  Антонович В. Звістки літописні [про Київ] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 13-47. – ISBN 978-617-7023-51-6
514162
   Звіт /Всеукр.союзу скотарсько-молочарської кооперації "Добробут"./ за 1927-1928 операційний рік. – Харків, 1929. – 72с.
514163
   Звіт /Театрального музею/ 1926-1929.. – К, 1930. – 23с.
514164
   Звіт 105-го засідання Міжнародного комітету мір та ваг. Звіти підрозділів ВІРМ та Консультативних комітетів СІРМ // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 9-26
514165
  Калениченко П. Звіт IIРА щодо України: про що він і що це для нас означає // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-62. – ISSN 1608-6422
514166
   Звіт ад"юнта М.І. Костомарова про роботу у 1846 р. // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 457-438. – ISBN 978-966-189-081-6
514167
   Звіт академії [Національної академії наук України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793
514168
   Звіт Академії для Нацради з питань розвитку науки і технологій // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Травень - червень (№ 3). – С. 1
514169
   Звіт Волинської окрколгоспінспекціі про наслідки роботи в галузі колективізації сільського господарства за час з 1922 по 1927/28 рік.. – Житомир, 1929. – 33с.
514170
  Антонович В.Б. Звіт Володимира Антоновича про роботу в Київській Комісії для розгляду давніх актів, Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства, археологічних з"їздах та музеях [1878 р.] : (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 324-325. – ISBN 966-7272-00-1
514171
  Молотов В.М. Звіт делегації ВКП(б) у виконкомі Комінтерну / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 94с.
514172
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 26-30
514173
  Волиняк П. Звіт делегації КП Канади в Україну // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 9-21
514174
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011-2012 навчальному році" / [В.В. Копійка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2012. – 83 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
514175
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2013. – 99 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 73-81, с. 85-92
514176
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2017. – 79 с. : табл. – Кн. без тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-74
514177
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2018. – 81 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-72
514178
  Копійка В.В. Звіт директора професора В.В. Копійки "Про роботу колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018-2019 навчальному році" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-61
514179
   Звіт дирекції Ц. К. Гімназії з рускою викладовою мовою в Перемишлли за шкільний рік 1913/1914. – Накладом наукового фонду. – Перемишль : З друкарні гр. кат. Капітули, 1914. – LXVIII, 92 с. : 2 фот.


  Зміст: 1. Істория культу Шевченка серед гімназіяльної молодіжи / Віктор Петрикевич 2. Короткий звіт з подорожи по взірцевих гімназиях за грницею / Дир. А. Алиськевич 3. Шкільні вісти Дирекції
514180
   Звіт Житомирського Міського Комітету КП/б/у.. – Житомир, 1931. – 72с.
514181
   Звіт Жовтневої Районної Ради другого скликання за час з1931 р. по 1-Х 1934 р.. – 15с.
514182
   Звіт за 1926/27 операційний рік.. – Херсон, 1928. – 160с.
514183
  Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану р. 1927 / А. Добровольський, 1929. – 61-160с.
514184
   Звіт за п"ятий операційний рік. – Чернігів, 1929. – 40с.
514185
   Звіт завідувача кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка про роботу кафедри оптики за період 2004-2011 рр. професора Поперенка Леоніда Володимировича // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 298-307
514186
   Звіт заводського професійного комітету заводу ім.Петровського за період квіень 1930 р. -- Жовтень 1931 р.. – Херсон, 1931. – 34с.
514187
  Озеран А. Звіт керівництва та інша нефінансова інформація: структура і зміст // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 15-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
514188
   Звіт Київського обласного виконавчого комітету (1932-1934 р.р.) 2-му з"їздові Рад Київщини. – Київ : [Друк. т-ва "Прол. Правда"], 1935. – 226 с.
514189
   Звіт Київського районного союзу споживчих товарів.. – К, 1926. – 51с.
514190
   Звіт Київської міської ради X склику. За 1928/29 і 1929/30 роки. – Київ, 1931. – 134 с.
514191
   Звіт Київської округової спілки житлової кооперації.. – Київ, 1929. – 40с.
514192
   Звіт Кодацької районової міської ради роб., селян. та червоноармійських депутатів.. – Дніпропетровськ, 1930. – 34с.
514193
   Звіт кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-730-7
Т. 3. – 2009. – 556 с.
514194
   Звіт комісії до Європейського Парламенту та консульства // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 75-81


  Проміжна оцінка Європейської метрологічної дослідницької програми - EMRP.
514195
   Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
514196
   Звіт Лубенського Районного Виконавчого К-ту 8 з"їздові Рад робітничих, селянських та червоноарм. депутатів. – Лубни, 1934. – 91с.
514197
   Звіт М.--Висківького Районного Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів., 1931. – 27с.
514198
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконання державного бюджету Укр. Соціал. Рад. Республіки за 1925-1926 рік.. – Харків, 1927. – 262с.
514199
   Звіт Народного Комісаріату Фінансів УСРР про виконнання Держ. бюджету Укр.Соц.Рад. Республіки за 1928-1929 рік.. – Харків, 1930. – 147с.
514200
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 22-23
514201
   Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 16-17
514202
   Звіт окрвідділу спілки РОБОС.. – Днепропетровск, 1929. – 27с.
514203
   Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с.
514204
   Звіт Оргбюра ХМРМС.. – Х, 1932. – 52с.
514205
   Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
514206
  Палій А.-В. Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 151-160. – ISSN 0868-4790


  "Звіт Пилата про розп"яття і воскресіння Христа" – доречно-несподівана публікація Анни-Віталії Палій маловідомого артефакту з історії християнства.
514207
   Звіт Полтавського округового Виконавчого Комітету Ради робітничо-селянських та червоноармійських депутатів 4-го скликання.. – Полтава, 1929. – 68с.
514208
   Звіт правління Всеукрозету за час за 1926 р. до 15-12 1928 р.. – Х, 1928. – 40с.
514209
  Гончаров О. Звіт правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України за 2010-2013 роки (доповідь голови правління Київської міської організації НСКУ) : доповідь голови правління // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 40-47


  В доповіді наголошено, що Київська міська організація НМКУ бере активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу історичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
514210
   Звіт правління Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 12-21
514211
  Короневський В. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-13.
514212
   Звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1937 рік.. – К, 1939. – 119с.
514213
   Звіт про виконання держвного бюджету УРСР за 1935 рік.. – К, 1937. – 88с.
514214
  Бальцерович Л. Звіт про виконання реформ 2016 - 17 рр. // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195-199
514215
   Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2019 рік // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 53-123. – ISSN 1814-3385
514216
   Звіт про виконнання державного бюджету УРСР за 1936 рік.. – К, 1938. – 95с.
514217
  Осауленко О.Г. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 76-77 : Фото


  Англійський економіст і теоретик статистичної науки. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.
514218
   Звіт про геологічну практику студентів 2 курсу геологічного фак-ту Київського держ. університету. – Київ, 1936. – 52с.
514219
   Звіт про держзамовлення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793
514220
  Виржиківський Р.Р. Звіт про детальне геологічне здіймання Подільського фосфоритового району 1928 року / Р.Р. Виржиківський. – Київ, 1930. – 140с.
514221
   Звіт про діяльність "Одеського наукового товариства". – Одеса : Видання Товариства, 1928. – 16 с.
514222
   Звіт про діяльність Hаціональної академії наук України у 2004 році : проект : у 2 ч. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2005. – 332 с.
514223
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1997 році. – Київ : [Б. в.], 1997. – 111 с.
514224
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 1998 році. – Київ, 1998. – 176 с.
514225
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2000 році. – Київ : [Б. в.], 2000. – 159 с.
514226
   Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2004 році. – Київ : [Експрес], 2004. – 180 с. – ISBN 966-8005-00-7
514227
   Звіт про діяльність держстраху УСРР та план його робіт на 1927-28 рік. – Х., 1928. – 319 с.
514228
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1994 році : проект : у 2 ч. / НАН України; HАH України ; відп. ред. А.П. Шпак. – Київ : Наукова думка
Ч. 1. – 1995. – 192 с.
514229
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П.Шпак]. – Київ
Ч. 1. – 1997. – 171 с.
514230
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2006. – 292 с.
514231
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2006 році : проект : у 2 ч. / НАН України; НАН України ; [відп. за вип. А.П. Шпак]. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2007. – 286 с.
514232
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2014 році / HАH України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 535, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-282-0
514233
   Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2017 році / НАН України ; [відп. за вип. В.Л. Богданов]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 551, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-360-351-3
514234
   Звіт про діяльність Харківського Наукового Товариства за 1924-1926 роки. – Харків : Харків-друк, 2-а Держдрукарня, 1927. – 36 с.
514235
   Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління". – [Київ] : [ Б.В. ], 2009. – 230 с.
514236
   Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню / Фонд "Ефективне управління" ; [ над звітом працювали : Л. Аббасова, І. Газізуллін та ін. ]. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2010. – 162 с.
514237
  Гаскевич Д.Л. Звіт про Міжнародну наукову конференцію "Від палеоліту до козацької України" до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д.Л. Гаскевич, І.Д. Потєхіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Фіалко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (33). – C. 442-445. – ISSN 2227-4952


  У конференції взяли у часть - Л.Л. Залязняк, Р.В. Терпиловський та Л.Г. Самойленко.
514238
   Звіт про навчальну, науково-дослідну роботу та міжнародні наукові зв"язки кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури за 2011-2016 роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 55-59. – ISBN 978-617-673-442-0
514239
  Магурчак А. Звіт про нараду українських послів і голів місій 18-22 червня 1919 р. у Відні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 90-97. – ISSN 2306-4250


  За фондами National Archives of Canada.
514240
   Звіт про науково-дочлідну роботу Київської філії ін-ту Т.Шевченка.. – Київ, 1931. – 36 с.
514241
   Звіт про наукову діяльність АН УРСР за 1957 рік. – Київ, 1958. – 167с.
514242
   Звіт про підсумки діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. служби України ; [ під. заг. ред. Т. Мотренка ; відп. за вип. А. Вишневський ]. – Київ, 2010. – 120 с.
514243
   Звіт про підсумки Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики в період лютого-липня 2021 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 142)
514244
  Малишкін О. Звіт про прибутки (збитки): можливості трансформації до євроформату / О. Малишкін, А. Кравчук, В. Мальована // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
514245
   Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
514246
  Іващенко В.Ю. Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 2010 р. / В.Ю. Іващенко, Д.В. Миколенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.261-266. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
514247
   Звіт про результати перевірки кошторису Національного банку України за 1998. – Київ, 1999. – 28c
514248
   Звіт про роботу. – Сталіно, 1935. – 321 с.
514249
   Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік. – Київ, 2003. – 276 с.
514250
   Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 6-10
514251
   Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
514252
   Звіт про роботу Підготовчого відділення за 2019 рік : доп. на зборах труд. колективу Підгот. від-ня Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 5 груд. 2019 р. / [підготувала Галина Усатенко]. – Київ : [б. в.], 2019. – [37] арк. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
514253
   Звіт про роботу Українського товариства охорони природи за 1999 рік // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
514254
  Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
514255
   Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку. – Київ : Абрис, 1994. – 270с. – ISBN 5-86828-019-9
514256
   Звіт про стан та роботу кас взаємодопомоги коопераціі інвалідів.. – Х, 1934. – 19с.
514257
  Малишкін О. Звіт про управління - адаптація до євроформату звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 2-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
514258
  Валькова Н.В. Звіт про управління: становлення в реаліях COVID-19 // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-65. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
514259
  Гнедіна К. Звіт про управління: сутність та особливості формування / К. Гнедіна, П. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 134-142. – ISSN 2411-5215
514260
  Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
514261
   Звіт Рахункової палати за 2017 рік. – Київ : [б. в.], 2018. – 316 с. : іл., табл., діаграми
514262
  Україна. Рахункова палата Звіт Рахункової палати за 2018 рік / Рахункова палата. – Київ : [б. в.], 2019. – 156 с. : іл., табл., діаграми. – Кн. описана за обкл.
514263
   Звіт Рахункової палати України за 2004 рік. – Київ, 2005. – 128с.
514264
   Звіт Рахункової палати України за 2005 рік. – Київ, 2006. – 151с.
514265
   Звіт Рахункової палати України за 2006 рік. – Київ, 2007. – 136с.
514266
   Звіт Рахункової палати України за 2007 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2008. – 144с.
514267
   Звіт Рахункової палати України за 2008 рік / Рахункова палата України. – Київ, 2009. – 160 с.
514268
   Звіт Рахункової палати України за 2009 рік / Рахункова палата України. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 192 с.
514269
   Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
514270
   Звіт Рахункової палати України за 2011 рік / Рахункова палата України. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с. : іл. – Додатки: с. 168-175
514271
   Звіт Рахункової палати України за 2012 рік / [вступ. голови Рахункової палати Р.М. Магути]. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с. : іл., табл., діаграми
514272
   Звіт Рахункової палати України за 2013 рік / Рахунк. палата України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223, [1] с. : фотоіл., іл., діаграми
514273
   Звіт Рахункової палати України за 2016 рік / [Рахунк. палата України]. – Київ : [б. в.], 2017. – 283 с. : іл., табл., діаграми
514274
  Вербиленко Г. Звіт Ревізійної комісії Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (доповідь секретаря ревізійної комісії) // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48-49


  Згадуються члени Ревізійної комісії Спілки - Л.В. Іваницька (заступник), Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний (голова).
514275
   Звіт ректора В.В. Скопенка на спільному засіданні Вченої Ради університету. – Київ, 1998. – 56 с. – На правах рукопису


  В монографии приводятся результаты исследований по синтезу, спектральным св-вам и электронному строению диазонафтолов-сверхчувствительных мат-лов, широко применяемых вполиграфической радиотехнической и электронной промышленности.Рассматриваются ...
514276
  Шевченко В.П. Звіт ректора Донецького національного університету доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України В.П. Шевченка за 2003-2009 роки / [Шевченко В.П.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 106, [2] c. : іл., табл. – Без тит. арк.
514277
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514278
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
514279
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : Конференція трудового колективу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Січень (№ 1)


  Звіт на конференції трудового колективу представлений у скороченому варіанті.
514280
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з грудня 2011 року по грудень 2012 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2012. – Київ : Київський університет, 2012. – 180 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514281
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25.12.2013. – Київ : Київський університет, 2013. – 234 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514282
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 26.12.2014. – Київ : Київський університет, 2014. – 275 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514283
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2015 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 198 с. : іл., табл.
514284
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2016 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 250 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514285
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2017 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514286
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2018 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 278, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514287
  Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2019 рік Губерського Леоніда Васильовича : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 296, [1] с. : іл., табл. – Без тит. арк.
514288
   Звіт рільничого відділу за 1928, 29 і 30 роки. – Одеса : Вид. Одес. зонал. станції зерн. госп., 1931
514289
   Звіт Синельниківського районового Виконавчого Комітету 8-му з"їзду Рад., 1935. – 75 с.
514290
  Куйбишев В.В. Звіт Союзного уряду / В.В. Куйбишев, 1929. – 40 с.
514291
   Звіт Старобільської окружної ради професійних спілок.. – Старобільське, 1929. – 68с.
514292
   Звіт Уряду // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій міністр освіти і науки України Г. Новосад доповідала про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.
514293
   Звіт Уряду А.М.С.Р.Р. 6-му з"їздові Рад Молдавії за 1931-1934 роки.. – Тирасполь : Видання ЦВК та РНК АМРСР, 1935. – 24 с.
514294
   Звіт Харківської Міської Ради XII скликання.. – Харків? : Видання редакційно-видавничого сектору оргвідділу, 1930. – 119 с.
514295
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1954. – 64с.
514296
   Звіт Центрального Комітету КП України.. – К, 1956. – 112с.
514297
  Брежнєв Л.І. Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої політики : доповідь XXV з"їздові КПРС 24 лютого 1976 року / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1976. – 477 с. – Мініатюрне видання
514298
   Звіт Цюрупинського районового Виконавчого Комітету за період -березень 1929 року грудень 1930 року.. – М, 1931. – 77с.
514299
  Щербак М.Г. Звіти губернаторів як джерело вивчення історії України / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Дається аналіз звітів губернаторів як важливого джерела вивчення історії України в ХІХ та на початку ХХ століття. Показано ступінь їх збереження та достовірності.
514300
  Прохорова А. Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулася звітно-виборча конференція студентів КНУТШ. Відповідно до Положення про студентське самоврядування конференція заслухала звіт голови студентського парламенту Андрія Пристаї, внесла зміни до Положення про студентське самоврядування в ун-ті, ...
514301
   Звіти і вибори в студпарламенті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Відбулася звітно-виборча конференція Студентського парламенту університету. За результатами таємного голосування головою Студпарламенту було обрано Максима Макарчука.
514302
  Метка Л.О. Звіти польових експедицій Архіву українського гончарства як джерело керамологічних досліджень // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 191-196. – ISSN 0320-9466
514303
  Шологон Л.І. Звіти про діяльність громадських організацій Галичини як джерело з історії національно-культурного руху українців краю другої половини XIX - початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 37-45. – ISSN 1728-3671
514304
  Алексєєв С.Ю. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Києва як джерело дослідження діяльності бібліотечних установ за часів нацистської окупації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 9-15


  Крайова бібліотека Києва була створена 26.02.1943 р. на базі бібліотечних фондів колишньої бібліотеки Академії наук УРСР та колишньої бібліотеки Київського університету внаследок концентрації фондів Технічної та Медичної республіканських бібліотек (на ...
514305
  Дубровіна Л. Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941-1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 6-24. – ISBN 966-02-2067-7
514306
  Гінчук Л.І. Звіти як основне джерело інформування користувачів про якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
514307
   Звітна виставка творів художника Ю.Д.Корякіна.. – Дніпропетровськ, 1965. – 13с.
514308
   Звітна вставка художника-графіка Б.Г.Свердлова.. – Дніпропетровськ, 1965. – 31с.
514309
  Маленков Г.М. Звітна доповідь XIX з"їздові партії про роботу ЦК ВКП(б) 5 жовтня 1952 р. / Г. Маленков. – [Київ] : Держполіт видав УРСР, 1953. – 164 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
514310
  Мануільський Д. Звітна доповідь XVII з"їздові ВКП(б) про роботу делегації ВКП(б) у ВККІ / Д. Мануільський : Партвидав, 1934. – 80 с.
514311
  Орджонікідзе С. Звітна доповідь наркомважпрому на VII з"їзді Рад / С. Орджонікідзе. – К., 1935. – 47с.
514312
   Звітна доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дубини, виголошена на Загальних зборах 23 грудня 2006 року // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 28-67
514313
   Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України, виголошена президентом М.І. Дробноходом на річних Загальних зборах АН ВШ України 26 січня 2002 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 3-14


  Акад. В.Андрейцев одержав І премію на ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання підручник "Екологічне право. Академічний курс" та ІІІ премію за підручник Земельне право". Зміни складу відділень АНВШУ - масової комунікації (акад. секретар ...
514314
   Звітна доповідь про науково-організаційну діяльність Президії АН ВО України в 2009 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 1 (67) : січень - лютий. – С. 13-53


  Академік Надольний І.Ф. нагороджено срібним знаком імені М.П. Драгоманова; акад. Балух В.О., акад. Саух П.О. та акад. Ярошовець В.І. отримали іменні премії НАН України за видатні успіхи в галузі філософії, акад. Андрейцев В.І. - Почесна відзнака ім. ...
514315
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXIV з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 123с.
514316
  Брежнєв Л.І. Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI з"їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чергові завдання партії в галуз внутрішньої і зовнішньої політики 23 лютого 1981 року / Леонід Ілліч Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 371 с. – Мініатюрне видання
514317
  Шелепін О.М. Звітна доповідь Цетрального Комітету Всесвітньої Ленінської Комуністичної Спілки Молоді XIII з"їздові Комсомолу / О.М. Шелепін. – Київ, 1958. – 75с.
514318
  Скрипник А. Звітна і законодавча документація військового характеру - як складова бюрократичної роботи цивільних установ київського генерал-губернатора у 30-х - 50-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 352-354. – ISBN 978-966-171-893-6
514319
   Звітна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Завершилася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік.
514320
   Звітна кампанія для університетів та наукових установ // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 11/12). – С. 1


  "У Міністерстві освіти та науки України розпочалася звітна кампанія щодо підсумків діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2020 рік. Продовжуватиметься вона до 6 квітня".
514321
  Хльобас Н. Звітні документи в Університеті Св. Володимира // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 110-114


  У публікації проаналізовано три основні звіти Київського університету 60-х років XIX ст. і надруковано один іх них - "Звіт про лекції, прочитані в Університеті св. Володимира упродовж 2-го півріччя 1862 - 1863 навчального року".
514322
  Кузьмінська О.Е. Звітність банків : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457с. – ISBN 966-574-674-Х
514323
  Глєбова Н.В. Звітність банків : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Глєбова Н.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-676-522-5
514324
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій : Навчальний посібник / І.Т. Ткаченко; МОУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 216с. – ISBN 966-574-143-8
514325
  Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : Навч. посібник / І.Т. Ткаченко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 548с. – ISBN 966-574-711-8
514326
  Гром О. Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7069-28-6
514327
   Звітність підприємств : Підручник. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 474с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-015-5
514328
   Звітність підприємств : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко, І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля; МОНУ; Полтавська нац. аграрна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 656с. – ISBN 966-364-022-7
514329
  Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
514330
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-560-9


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
514331
  Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6


  На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
514332
  Смоленюк П. Звітність підприємств як інформаційний продукт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 35-39. – Бібліогр.: 14 назв
514333
  Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технологіч. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 612с. – ISBN 966-364-133-9
514334
  Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
514335
  Голубнича Г.П. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
514336
   Звітність підприємства : контрольні роботи для заміру залишк. знань студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.М. Чабанюк, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-162
514337
  Юріс Л. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-63
514338
  Юріс Л. Звітність про кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-46
514339
  Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 165-174. – ISSN 2222-4459
514340
  Ільницький Д.О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 90-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  Узагальнено теоретичні та практичні компоненти гармонійної підзвітності інституцій вищої освіти на основі дослідження досвіду університетів світового класу та обґрунтовано розробку рекомендацій щодо змісту та структури річного звіту університету. ...
514341
  Безверхий К.В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 299-307. – ISSN 2222-4459
514342
  Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
514343
   Звітно-виборна конференція ветеранів війни і праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На звітній конференції обрано новий склад президії Ради ветеранів війни і праці університету. Звітну доповідь зробив виконувач обов"язки голови Ради ветеранів проф. Б.О. Цудзевич, в обговоренні взяли участь: полковники М.С. Дорохов і М.В. Новиков, ...
514344
   Звітно-виборна конференція профспілок КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася звітно-виборча конференція Первинної профспілкової організації. Зі звітною доповіддю за період з 2010 по 2015 рік виступив голова профкому В.Ф. Цвих. Участь в обговоренні звітної доповіді профкому взяли професор ...
514345
   Звітно-виборні збори НАПН України - підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 1-2
514346
   Звітно-виборча конференція в студмістечку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Відбулася звітно-виборча конференція в студмістечку. Зі звітом виступила голова студради Ганна Підуст. Новим головою студради обрано студента 4 курсу економічного факультету Владислава Сикача.
514347
   Звітно-виборча профспілкова конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Відбулася звітно-виборча профспілкова конференція університету. Зі звітом про роботу проф. комітету з березня 2005 р. до лютого 2010 р. виступив голова профкому В.Ф.Цвих. Про роботу ревізійної комісії проф. організації з березня 2005 р. по лютий 2010 ...
514348
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей. – Кременець, 1966. – 252с.
514349
   Звітно-наукова конференція : Тези доповідей, 28-29 листопада. – Кременець, 1967. – 208с.
514350
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей: Гуманітарні науки (суспільні науки, мовознавство, літературознавство, педагогіка). – Київ, 1965. – 254с.
514351
   Звітно-наукова конференція інституту за 1964 рік : Тези ї доповідей:Фізико-математичні науки. – Київ, 1965. – 64с.
514352
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей. – Київ, 1960. – 96с.
514353
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доп. – Київ, 1962. – 131с.
514354
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1966. – 103с.
514355
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей, 15-17 лютого 1966 р.: Гумнітарні науки. – Київ, 1966. – 156с.
514356
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту : Тези доповідей: Фізико-математичні науки. – Київ, 1967. – 80с.
514357
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту. – Київ, 1967. – 159 с.
514358
   Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1960 рік : Тези доповідей. – Київ, 1961. – 127с.
514359
   Звітно-наукова сесія : Секція педагогіки та психології: Тези доп. – Харків, 1957. – 24с.
514360
  Єфименко Т.І. Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 9-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
514361
  Тарасенко Т. Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 289-299
514362
  Криштопа І.І. Звітування у розрізі країн: міжнародний досвід впровадження / І.І. Криштопа, Л.А. Ніколенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 29-39 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
514363
   Звітує держслужба якості освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 2 : фото
514364
  Топузов О.М. Звітує Інститут педагогіки. До 25-річчя НАПН Укаїни / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 6-7
514365
  Бойко В.І. Звітує Українська Рада Миру // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 13-15. – ISSN 0868-8117


  17 листопада 2017 року у приміщенні Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбулася звітно-виборна конференція Української Ради Миру. До складу новообраної президії ввійшли: Л. М. ...
514366
  Хайкіна Д.Г. Звітую : поезії / Хайкіна Дора; пер. з іврит. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 174 с.
514367
  Стоєцький В. Звітують юні пожежники / В. Стоєцький, І. Возна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 16-17 : фото
514368
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1992. – 541с.
514369
  Мітчелл М. Звіяні вітром : Роман / М. Мітчелл. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1992. – 558с.
514370
  Мартинюк А.П. Звнішнє незалежне тестування . Англійська мова / А.П. Мартинюк, І.О. Свердлова, І.Ю. Набокова // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 10-30
514371
  Кеккетын К. Звныто-пастух / К. Кеккетын. – М, 1976. – 32с.
514372
  Суреев П.А. Звон капели / П.А. Суреев. – Ярославль, 1964. – 100с.
514373
  Икбал М. Звон караванного колокольчика / М. Икбал. – М., 1964. – 207с.
514374
  Богданов В.А. Звон колосьев / В.А. Богданов. – Челябинск, 1964. – 67с.
514375
  Ефимов М.Д. Звон копыт : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. В.Цыбина. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 79 с.
514376
  Шумаков Н.Ф. Звон косы / Н.Ф. Шумаков. – М, 1980. – 112с.
514377
  Мамедов А.Ю. Звон красного трамвая / А.Ю. Мамедов. – М, 1990. – 473с.
514378
  Ругин Р.П. Звон летящего аркана / Р.П. Ругин. – М., 1987. – 160с.
514379
  Благов Н.Н. Звон наковальни : стихи и поэма / Н.Н. Благов. – Москва : Современник, 1971. – 120 с.
514380
  Титов Николай Ильич Звон Ольхи / Титов Николай Ильич. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 136с.
514381
  Даржай А.А. Звон стремян : стихи и поэмы / Александр Даржай; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1980. – 172 с.
514382
   Звон тишины. – Алма-Ата, 1985. – 191с.
514383
  Парпура П. Звонарь : повесть / П. Парпура. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1913. – 16 с. : ил. – Без тит. л., описан по обл.


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
514384
  Земский К. Звонарь из Фридланда / К. Земский. – Москва, 1989. – 555с.
514385
  Черкасов В. Звони поэту / В. Черкасов. – Махачкала, 1973. – 40с.
514386
  Викторов В.И. Звоникие судьбы. / В.И. Викторов, М.Р. Садовский. – Москва, 1980. – 240с.
514387
  Боннэр Е.Г. Звонит колокол... / Е.Г. Боннэр. – М., 1991. – 131с.
514388
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : пьесы и повести / Анатолий Алексин ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287 с. : ил. – (Ровесник)
514389
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести / Анатолий Алексин ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 417 с. : ил.
514390
  Алексин А.Г. Звоните и приезжайте : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; послесл. В. Воронова ; худож. И. Северин. – Москва : Лит. артистикэ, 1986. – 538, [3] с. : ил.
514391
  Федотов Г.Я. Звонкая песнь металла / Г.Я. Федотов. – М., 1990. – 207с.
514392
  Богданова Светлана Звонкая Руза. На малой родине Ивана Калиты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 64-65 : Фото
514393
   Звонкая сила поэта. Молодежи о Маяковском. – М : Молодая гвардия, 1973. – 56 с.
514394
  Урванцев А.В. Звонкая синева / А.В. Урванцев. – Хабаровск, 1977. – 23с.
514395
  Авдеенко С.И. Звонки. Избранное 1975-1991 гг. : повести, рассказы, пьесы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2012. – 466, [2] с. – ISBN 978-966-197-186-7
514396
  Журавлев Н.А. Звонкие согласные / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1991. – 234с.
514397
  Островский А.Л. Звонкий месяц апрель. / А.Л. Островский. – Л., 1966. – 271с.
514398
  Ермаков И.М. Звонкое дело / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1967. – 80с.
514399
  Василенко С.В. Звонкое имя / С.В. Василенко. – Москва, 1991. – 264с.
514400
  Гусейнов Г. Звонкое русло / Г. Гусейнов. – Москва, 1959. – 94 с.
514401
  Арбат Ю.А. Звонкое чудо / Ю.А. Арбат. – Москва, 1968. – 167с.
514402
  Ляшева Р.П. Звонок / Р.П. Ляшева. – М., 1985. – 280с.
514403
  Кемоклидзе Г.В. Звонок Бубякину / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1984. – 214с.
514404
  Стаут Р. Звонок в дверь / Рекс Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – 493 с. – В изд. также: Последний взгляд / Р. Макдональд ; Душной ночью в Каролине / Д. Болл. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
514405
  Нариньяни С.Д. Звонок из 1930 года / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1973. – 270 с.
514406
  Горбовский Г.Я. Звонок на рассвете / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 448с.
514407
   Звонок на рассвете.. – Махачкала, 1969. – 128с.
514408
  Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья / М.М. Кондратьева. – М, 1991. – 158с.
514409
  Медведкин Э.Ф. Звонок самому себе / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1978. – 128с.
514410
   Звонська (Звонська-Денисюк) Леся Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-757-2
514411
   Звонська Леся Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165. – ISBN 978-966-439-754-1
514412
   Звонська Леся Леонідівна (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 184. – ISBN 978-966-933-054-3
514413
  Толстой А.К. Звонче жаворонка пенье... / А.К. Толстой. – Москва, 1970. – 143с.
514414
  Толстой А. Звонче жаворонка пенье... / А. Толстой. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 77с.
514415
  Кокорин А. Звоны / А. Кокорин. – Москва, 1981. – 367 с.
514416
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 291-300. – ISBN 978-966-306-020-4
514417
  Шапченко С. Зворотна дія закону в часі та юридична відповідальність // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
514418
  Заставна С.Л. Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 184-192. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
514419
  Позняк О.В. Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців
514420
  Позняк О.В. миграція Зворотна міграція до України: обсяг і характеристики поверненців // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 82-96. – ISSN 2072-9480
514421
  Терешко Х.Я. Зворотна сторона медалі комфортних пологів: окремі правові аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 76-83. – ISSN 2072-084X
514422
  Хорохонько О.С. Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 342-345. – ISSN 2219-5521


  Викладено результати досліджень, метою яких був аналіз проблеми зворотного відсилання в різних системах права та пошук шляхів її вирішення в Україні. У висновках наголошено на тому, що зворотне відсилання може застосовуватися в галузі колізійних ...
514423
  Долотов М. Зворотне захоплення доменних імен в рамках процедури // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 66-73. – ISSN 1814-3385
514424
  Кутовий Т.В. Зворотне поглинання як спосіб виходу компанії на фондовий ринок США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 197-203. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються два альтернативні способи виходу компанії на зовнішні фондові ринки – первинне розміщення акцій та спосіб зворотного злиття. Стаття містить стислий порівняльний аналіз переваг і недоліків обох способів. Автори акцентують на ...
514425
  Вронська Т.В. Зворотний бік війни: історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.22-41. – ISSN 0130-5247
514426
   Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 459, [1] с. : іл., портр. – На тит арк.: Основи суспільства / І. Франко. Розрахунковий стан / Л. Денисенко. Поховання Аделі / А. Кокотюха. – ISBN 978-966-667-693-4
514427
  Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній ; [передм. Г. Пагутяк ; худож. В. Котляр]. – 3-тє вид., [стер.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Коронація слова. – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-4004-2
514428
  Будько Євген Зворотний бік Стамбула : озброєним оком / Будько Євген, Киреєва Рената // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 88-92
514429
  Гужва Валерій Зворотний відлік : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 45-84. – ISSN 0208-0710
514430
  Росоховатський І.М. Зворотний зв"язок / І.М. Росоховатський. – К., 1983. – 187с.
514431
  Попов С.М. Зворотний зв"язок в контексті взаємозв"язку економічної системи і онтологічних засад людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 173-183
514432
  Іванчук М.А. Зворотний зв"язок в освітньому процесі: досвід використання BYOD-технологій / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 62-67. – ISSN 2413-1571
514433
  Копець Зворотний зв"язок у процесах спілкування: оновлення концептуальних підходів та методів дослідження / Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
514434
  Макарчук О.Г. Зворотний зв"язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890-1895 рр.)) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 404-411. – ISSN 1998-6912
514435
  Бурбій А.В. Зворотний зв"язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
514436
  Гончарова Н. Зворотний зв"язок як фактор підвищення якості підготовки здобувачів вищої історичної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 46. – С. 42-50. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
514437
  Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 215-223


  У статті розглядається явище зворотного запозичення у новогрецькій мові та з"ясовуються й аналізуються екстра- та інтралінгвістичні чинники, які вплинули на появу відповідного явища, оскільки процес зворотного запозичення наочно показує динамічний ...
514438
  Соловейко О. Зворотні стохастичні диференціальні рівняння та застосування їх у фінансовій математиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови збіжності за параметром ціни платіжного зобов"язання в моделі ринку зі стрибками. Знайдено деякі апріорні оцінки для розв"язку зворотного стохастичного диференціального рівняння, що містить пуассонівську компоненту, та за їхньою ...
514439
  Кульчицький С. Зворотній відлік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 11


  Еволюція Східної Європи за сто років.
514440
  Короденко М. Зворотній зв"язок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  15 квітня 2016 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів Вищих навчальних закладів України. Про підсумки роботи Спілки ректорів за звітний період (з 1 грудня 2014 року до 1 квітня 2016 року) і основні завдання щодо ...
514441
  Зіменкова Д.М. Зворотній зв"язок в перспективі студентоцентрованої освіти / Д.М. Зіменкова, Ю.Г. Сорока // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 246-250. – ISSN 2073-9591


  Присвячена аналізу поняття та феномену зворотнього зв"язку як засобу збирання інформації про якість процесу викладання та навчання задля їхньої подальшої зміни та вдосконалення.
514442
  Мазуренко В.І. Зворотній рух короткострокового капіталу та його вплив на економічну безпеку окремих держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 460-466
514443
  Мортіков В. Зворотність економічних рішень і витрат організації : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 30-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
514444
  Южека Р.С. Зворотня дія кримінального закону у часі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 104-108. – ISBN 978-966-916-708-8
514445
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-31-6
Кн.1. – 2003. – 464с.
514446
   Зворушене серце : Твори Ольги Кобилянської. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-32-4
Кн.2. – 2003. – 384с.
514447
  Мельниченко В. Зворушливі миттєвості Шевченкового Щоденника. 5 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 лютого (№ 7)
514448
  Ханова А.Ф. Зву луча неуловимый. / А.Ф. Ханова. – М., 1979. – 79с.
514449
  Юнаков І. Звуження авторських прав, або Що не так із законопроектом № 5655? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 7. – ISSN 1992-9277
514450
  Кіндрачук Н.М. Звуження застосування української мови наприкінці 50-х - протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 145-152. – ISSN 2312-6825


  "Центральним виявилося питання про загальний стан української мови в суспільстві й на республіканській конференції в Києві 1963 року з питань культури української мови, що була організована Київським держ. ун-том ім. Т. Шевченка та Інститутом ...
514451
  Пономаренко В.Д. Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, О.В. Ляхова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 92-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
514452
  Аднан Алі Звуження простору пошуку в системах символьної обробки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Предлагается простой и эффективный алгоритм поиска, позволяющий значительно сократить время поиска по сравнению с полным перебросом элементов большого множества термов, обладающих определенными свойствами. Отмечается возможность модификации алгоритма ...
514453
  Цюпа М.А. Звуження та розширення абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 418-422. – ISBN 978-966-581-958-5
514454
  Колюх В. Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 9-12


  Проаналізовано зміни в конституційному статусі Президента України в процесі реформування Конституції України.
514455
  Квин Л.И. Звузды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Новосибирск, 1966. – 328с.
514456
  Вартанян И.А. Звук -- слух -- мозг. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1981. – 175с.
514457
  Циммерман Звук : О колебаниях тел; О распространении звука; О музыкальных тонах и их отношениях между собою; Слух : Общепонятное руководство / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – [2], IV, 161 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На экз. № 64548 форзаце 2 экслибриса личных библиотек На тит. л. мокрая печать: Библиотека. Книжный магазин А.А. Шерешневой в Казани Еще один экслибрис поучение для читателей
514458
  Тиндаль Д. Звук : восемь лекций, читанных в Королевском ин-те Великобритании Джоном Тиндалем, чл. Королев. о-ва, проф. физики в Королев. ин-те и Горн. шк. : Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Космоса ; Тип. В. Демакова, 1870. – 370 с. : ил.
514459
  Тиндаль Д. Звук / Тиндаль ; Пер. [и предисл.] М.А. Антоновича. – 2-е рус. изд., ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1901. – [4], III, [5], 242 с. : 204 ил. в тексте


  свер. с послед. 6-м англ. изд. и с нем. пер. А. Гельмгольц и Кл. Дюбуа-Реймон, доп. по 6-му англ. изд.
514460
  Бабенко О.К. Звук : методичний посібник для учителів фізики середньої школи / О.К. Бабенко ; Наркомос УРСР. Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1941. – 124 с.
514461
  Чедд Г. Звук / Г. Чедд; С.Б.Гуревич. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
514462
  Шыбынтай Р. Звук : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0012-6756
514463
   Звук в жидкостях и газах : метод. указания. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1990. – 45 с.
514464
  Любченко Ю.В. Звук в інформаційному радіомовленні: когнітивний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 98-101


  У статті розглянуто когнітивний аспект виражальних засобів в інформаційному радіомовленні. На основі аудіоматеріалів всеукраїнських і регіональних радіостанцій з"ясовано вплив звукової інформації в новинах на пізнання людини та засвоєння фактів. The ...
514465
  Качерович А. Звук в фильме / А. Качерович. – М., 1965. – 88с.
514466
  Мосенкіс Ю.Л. Звук звукам звук / Юрій Мосенкіс. – Київ : [б. в.], 1998. – 59, [1] с. : портр.
514467
  Элкин Е. Звук и изображение : Звукотехника в телевидении и кино / Е. Элкин, М. Глин. – Москва : Связь, 1978. – 344 с., [4]
514468
  Лиснянская Инна Звук и камень : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
514469
  Простаков А.П. Звук и море / А.П. Простаков. – Москва : Знание, 1969. – 32с.
514470
  Де-Метц Г.Г. Звук и свет : Лекции по звуку и свету, читанные проф. Г.Г. Де-Метцом студентам университета в 1906 году. – Изд.с согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. – Киев : Изд. Странского
[Ч.1-2]. – 1907. – 288 с.
514471
   Звук и свет в жизни животных.. – Куйбышев, 1967. – 136с.
514472
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 47 с.
514473
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
514474
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
514475
  Суслов Б.Н. Звук и слух / Б.Н. Суслов. – 2-е изд. – Москва, 1951. – 48с.
514476
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1981. – 160с.
514477
  Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1991. – 160с.
514478
  Артюшков А. Звук и стих : современные иследования фонетики русского стиха / Артюшков А. ; с пред. А.М. Пешковского. – Петербург : Сеятель, 1923. – 72 с.
514479
  Яворская Г.М. Звук и тело (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 355-362. – Бібліогр.: Лит.: с. 362; 13 п.
514480
  Шелякин О.В. Звук и цвет как языки художественного познания и духовно-нравственного освоения мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-136. – ISSN 0235-1188
514481
  Дмитренко Н. Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні Я. Івашкевича (на матеріалах українськомовних видань) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 57-64


  Стаття присвячена особливостям світосприйняття Ярослава Івашкевича, спробі осмислити внутрішній світ його художніх творів. Увага сконцентрована на дослідженні особливостей функціонування художнього образу в контексті взаємодії музики та живописного ...
514482
  Гатауллін Р.Г. Звук і шум. Як уникнути негативного впливу шуму на здоров"я дюдини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 11-16 : фото
514483
  Парфентьев А.И. Звук на киноленте. / А.И. Парфентьев, В.И. Попов. – М., 1950. – 72с.
514484
  Вовченко В.С. Звук на любительской киноленте / В.С. Вовченко. – Москва, 1973. – 46с.
514485
  Бенин М.С. Звук на магнитной ленте / М.С. Бенин, А.С. Подунов. – Киев, 1987. – 109 с.
514486
  Чкония Д.С. Звук осторожный. / Д.С. Чкония. – Тбилиси, 1976. – 56с.
514487
  Близнец В.С. Звук паутинки / В.С. Близнец. – К, 1986. – 366с.
514488
  Гусейнов И. Звук свирели : пьеса и повесть / И. Гусейнов. – Москва, 1968. – 248 с.
514489
  Гончаренко О.М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 189-195


  У статті розглядаються фонетико-стилістичні особливості сучасної китайської мови та їх експресивний вплив на читача та слухача. Проаналізовані як позитивні, так і негативні аспекти експресивних ефектів мовного звуку. В статье рассматриваются ...
514490
  Маркотто Фабіо Звук финской речи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 117-121. – ISSN 0321-1878
514491
  Рязанцев Л.В. Звук як відображення простору в фільмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 76-83
514492
  Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Бут О.В.; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
514493
  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 192 с.
514494
  Дрейзен И.Г. Звук, шум, вещательный сигнал : Основные понятия и закономерности / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1968. – 16 с.
514495
  Тарасевич И.П. Звук. / И.П. Тарасевич. – М., 1977. – 31с.
514496
  Тихомирова Н. Звуки бандури на Луганщині : до 20-річчя ансамблю бандуристів "Конвалія" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9. – ISSN 0868-9644


  Нині, в період розбудови української держави, цілком закономірним є зростання інтересу до кобзарського мистецтва. Кобзарі та лірники, як типи народних співців-музикантів, покликані формувати високі національні ідеали, передаючи з покоління в ...
514497
  Константинов А.И. Звуки в жизни зверей / А.И. Константинов, В.Н. Мовчан. – Л., 1985. – 303с.
514498
  Соколов-Микитов Звуки весны / Соколов-Микитов. – Л., 1962. – 210с.
514499
  Грищук Б.А. Звуки гармони : повесть / Б.А. Грищук. – Москва, 1986. – 285 с.
514500
  Соколов-Микитов Звуки земли / Соколов-Микитов. – Москва, 1971. – 123с.
514501
  Кулагин В.А. Звуки земли. / В.А. Кулагин. – М., 1969. – 80с.
514502
  Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры... / А.И. Моисеев. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
514503
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 207с.
514504
  Кондратов А.М. Звуки и знаки / А.М. Кондратов. – Москва : Знание, 1978. – 207 с.
514505
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – Москва, 1969. – 252с.
514506
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – М., 1972. – 251с.
514507
  Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи / Е.А. Брызгунова. – 3-е изд., перераб. – М., 1978. – 278с.
514508
  Бабенчук Олег Звуки і світло Тунісу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 36-41 : фото
514509
  Щур Оксана Звуки кантів та псальмів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34. – ISSN 0868-9644
514510
  Лукьянова И. Звуки лиры и трубы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – C. 38-45
514511
  Шумарова Н. Звуки міста у студентській інтерпретації // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 29-40. – ISSN 2522-1442


  Розглянуто варіанти репрезентації звукових характеристик міста на матеріалі студентських творів про Київ. Мета роботи полягала у виявленні мовно-креативних можливостей майбутніх журналістів у поданні урбаністичної звукової палітри. Дослідження є ...
514512
  Никитина Т.А. Звуки на камне / Т.А. Никитина. – Л, 1986. – 110с.
514513
  Еськов Е.К. Звуки пчел и их сигнальное значение : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Еськов Е.К.; МГУ. Биол.-почвенный фак. – М., 1969. – 20л.
514514
   Звуки рыб.. – М, 1968. – 96с.
514515
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 2-е изд., испр. – Москва, 1951. – 171 с.
514516
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка / Н.Д. Кирилловская. – 4-е изд. – М., 1960. – 159 с.
514517
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – М.Л., 1947. – 175с.
514518
  Кирилловская Н.Д. Звуки французского языка. / Н.Д. Кирилловская. – 3-е изд. – М., 1955. – 159с.
514519
  Огрызко В.В. Звуки языка родного / В.В. Огрызко. – Магадан, 1990. – 125с.
514520
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация / Ю.Г. Лебедева. – 2-е изд,. испр. – Москва, 1986. – 269с.
514521
  Лебедева Ю.Г. Звуки, ударения, интонация = (учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев) / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1975. – 296с.
514522
  Лисенко Ф.К. Звуки, яких не чує людина / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1959. – 128 с.
514523
  Климентова О.В. Звуко-ритмічні чинники сугестивного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 171-179
514524
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 353 л. – Додатки: л. 202-353. – Бібліогр.: л. 176-201
514525
  Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
514526
  Подберезная З.Д. Звуко-техническая лаборатория в неязыковом вузе / З.Д. Подберезная, Г.В. Опельбаум. – М., 1969. – 158с.
514527
  Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, индивидуальное / Л.П. Прокофьева; Государственное образовательное учреждение высш. профессионального образования "Саратовский госуд. медицинский ун-т Федерального агенства по зравоохранению и социальному развитию". – Саратов : Саратовский медицинский университет, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-91272-288-2
514528
  Киреева Т.М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 197-202


  Статья посвящена исследованию звукосимволизма в поэме Юрия Кузнецова "Путь Христа". Определено преобладание двух гласных [о], [i], соответствующие золотистому и голубому цвету. Установлено соотношение звуко-цветовой символики и сакральной семантики, ...
514529
  Лф Ян Звукобраз флейти у творчості сучасних китайських композиторів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 189-190. – ISBN 978-966-8308-26-0
514530
  Дворянин П. Звукова атмосфера у радіотворчості. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 131-135.
514531
  Вовк П.С. Звукова будова слова. Фонологічні й морфонологічні центри мовної структури (на матеріалі зіставлення вимови Тараса Шевченка із сучасною) / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 18 с. – Розширений текст доповіді на секційному засіданні міжнародної наукової конференції "Словникова справа в Україні : минуле, сучасне, майбутнє"(до 100-річчя публікації "Словаря укр. мови" за ред. Бориса Грінченка). 8 листопада 2007 р.
514532
  Українець Л. Звукова гра в українській поетичній мові 20 століття: конотаційний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 34-40. – Бібліогр.: Літ.: с.40; 15 п. – ISSN 0320-3077
514533
  Теряєв Д.О. Звукова динаміка ритму: фонетичне дослідження першотвору та перекладів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 231-238. – ISBN 966-581-589-Х
514534
  Тарасова О.А. Звукова образна іконічність як засіб компресії інформації у поетичних текстах французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 262-266
514535
  Настенко О. Звукова організація поетичних творів Івана Франка другої половини 70-х років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 782. – C. 24-30. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)
514536
  Макаренко Л. Звукова палітра Юрка Покальчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 66-70


  Проаналізовано поетичну збірку Юрка Покальчука "Не наступайте на любов..." крізь призму звукових образів та з"ясовано своєрідність їх художнього вираження. Особливу увагу приділено музичній образності як такій, що найяскравіше презентує світовідчуття ...
514537
  Василенко Д. Звукова фактура мовлення як засіб підвищення виразності англомовної військової лексики // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 73-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 16 назв
514538
  Никольский А.А. Звуковая активность волка. / А.А. Никольский, Фроммольт, К-Х. – М, 1989. – 128с.
514539
  Дубров Е.Ф. Звуковая геолокация / Е.Ф. Дубров. – Ленинград : Недра, 1967. – 111с.
514540
   Звуковая и семантическая структура языка.. – Фрунзе, 1975. – 118с.
514541
  Сажин Н.И. Звуковая кинопередвижка К-35 / Н.И. Сажин. – М., 1949. – 119с.
514542
   Звуковая киноустановка "Одесса-1".. – Одесса, 1958. – 49с.
514543
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1970. – 196с.
514544
   Звуковая книга о Ленине.. – М, 1977. – 193с.
514545
   Звуковая коммуникация, эхолокация и слух.. – Л, 1980. – 154с.
514546
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха : Автореф. дис. ... канд. филол.наук / Гончаров Б.П. ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1965. – 18 с.
514547
  Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б.П. Гончаров. – Москва : Наука, 1973. – 275 с.
514548
   Звуковая сигнализация животных. – Пущино, 1974. – 76с.
514549
  Макаров В.Г. Звуковая система древнерусского языка в начале XI века / В.Г. Макаров. – Чебоксары, 1972. – 30с.
514550
  Биушкин М.С. Звуковая система и мелодическая структура федоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биушкин М.С. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23 с.
514551
  Теряєв Д.О. Звуковая система русского языка в структуре речи (экпериментально-фонетическое исследование) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 171-177. – ISSN 2075-437X


  За результатами експериментально-фонетичного дослідження встановлено функціонування звукової системи російської мови в мовленні. По результатам экспериментально-фонетического исследования установлено функционирование звуковой системы русского языка в ...
514552
  Кунаа А.Ч. Звуковая система современного тувинского языка / А.Ч. Кунаа. – Кызыл, 1957. – 55с.
514553
  Вернер Г.К. Звуковая система сымского диалекта кетского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Вернер Г.К.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 23л.
514554
  Нисбетт А. Звуковая студия : Техника и методы использования / А. Нисбетт. – Москва : Связь, 1979. – 464 с.
514555
  Бенедиктов А.А. Звуковая часть кинопроектора / А.А. Бенедиктов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 168с.
514556
  Степурко В.І. Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 380-387. – ISSN 2225-7586
514557
  Нікітіна І. Звукове насичення музейних експозицій як культурний феномен (з досвіду НМГО і ВС) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 73-80. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто теоретичне питання щодо значення звукових ефектів у музейних експозиціях для сучасного культурного й інформаційного простору. З’ясовано, що поява таких супроводів класичного музейного експонування надає змогу музейництву підсилити емоційну ...
514558
  Любченко Ю.В. Звукове оформлення радіоефіру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
514559
  Касьянова О.А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 324-336


  Висвітлено умови і причини появи можливих варіантів української губної приголосної фонеми /в/. Окреслено акустично-артикуляційні характеристики її алофонів. В статье изложены условия и причины появления возможных вариантов украинской фонемы /в/. ...
514560
  Грегуш П. Звуковидение : пер. с англ. / П. Грегуш. – Москва : Мир, 1982. – 232 с.
514561
  Ощепков П.К. Звуковидение / П.К. Ощепков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
514562
  Березінський В.К. Звуковий бар"єр : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1977. – 112 с.
514563
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 4-7. – ISBN 966-7890-03-1
514564
  Андрієвська Е.М. Звуковий компонент у культурі французького мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 6 поз.
514565
  Гоян О.Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 50-55


  У статті йдеться про технологію визначення звукового образу комерційної радіостанції та його вплив на позиціонування мовлення у конкурентному медіасередовищі. The technology of definition of a sound image of commercial radio station and its ...
514566
  Мірошниченко П.В. Звуковий образ радіомовлення як медіаефект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено звуковий образ радіомовлення як теоретико-прикладну проблему сучасних медіа студій і медіапсихології, визначено компоненти ефективності його впливу. This article analyses the sound image of radio broadcasting as theoretical and ...
514567
  Мірошниченко П. Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіа ринку // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 85-94. – ISSN 2522-1272
514568
  Рябуха Н.О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н.О. Рябуха ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7256-50-1
514569
  Мірошниченко П. Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентант мовної ситуації в країні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 68-77


  У статті досліджено актуальну наукову проблему - репрезентацію мовної ситуації в Україні за допомогою звукового образу радіомовлення. Основні завдання: встановити мовні вподобання слухачів та ступінь їх задоволення сучасним радіо; визначити особливості ...
514570
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 150-156. – ISSN 2224-0926
514571
  Чир М. Звуковий пейзаж сучасного міста // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
514572
  Ликіна М.А. Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 382-387
514573
  Мартинова Н.І. Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторіччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мартинова Наталія Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
514574
  Шапаренко В.В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено звуковим засобам створення радіорекламного образу. Сучасна українська аудіореклама малодосліджена в аспекті образотворення. У роботі розглядаються такі засоби створення образу в радіорекламному повідомленні, як голосові характеристики ...
514575
  Полфьоров Я.Я. Звукові й музичні елементи в творах українських прозаїків / Я.Я. Полфьоров. – Харків
1. – 1929. – 84с.
514576
  Казарян А.Р. Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 236-244. – ISSN 2225-7586
514577
  Кабиш М.Ю. Звукові образи у поетичній картині світу українських митців першої половини ХХ ст.: лінгвокультурологічний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена дослідженню актуальної стилістичної проблеми звукових об- разів поезій у лінгвокультурологічному аспекті. На основі прикладів з творів українських поетів доведено, що одним із головних принципів створення письменниками образів є ...
514578
  Гриценко С.П. Звукові трансформації латинських запозичень в українській мові кінця XVI-XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про взаємодію мов як одного з актуальних питань сучасного мовознавства.
514579
  Франковський В.А. Звукові явища / В.А. Франковський. – Харків : Український робітник, 1931. – 79 с.
514580
  Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 69-78


  У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, відзначено її ...
514581
  Голдовский Е.М. Звуковое кино. / Е.М. Голдовский. – Л., 1930. – 96с.
514582
  Трифонов Т.С. Звуковое поле двумерных излучателей конечных размеров. : Автореф. дис. ... наук : 01.04.06 / Трифонов Т.С. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1991. – 13 с.
514583
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – Москва, 1978. – 126с.
514584
  Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма / И.Н. Воскресенская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 118с.
514585
  Трихманенко В.Ф. Звуковой барьер / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1959. – 152с.
514586
  Бадмаева Г. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 140-153. – ISSN 0869-5415
514587
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Москва : Искусство, 1961. – 128 с.
514588
  Закревский Ю.А. Звуковой образ в фильме / Ю.А. Закревский. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва : Искусство, 1970. – 128 с.
514589
  Шубин Э.П. Звуковой самоучитель английской разговорной речи. / Э.П. Шубин. – М., 1965. – 144с.
514590
  Левицкий В.В. Звуковой символизм / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1998. – 129с.
514591
  Левицкий В.В. Звуковой символизм: мифы и реальность / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-423-045-9
514592
  Бураев И.Д. Звуковой состав бурят-монгольского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бураев И.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 18 с.
514593
  Имнадзе Н.Е. Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка. (Эксперимент. исслед.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10688 / Имнадзе Н.Е.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
514594
  Атамирзаева С. Звуковой состав наманганского говора узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Атамирзаева С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1963. – 19 с.
514595
  Кунаа А.Ч. Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кунаа А.Ч.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 14л.
514596
  Кизириа Н.А. Звуковой состав чанского диалекта занского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Кизириа Н.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1970. – 18л.
514597
  Барашков П.П. Звуковой состав якутского языка / П.П. Барашков ; Акад. наук СССР, Якут. филиал ; Ин-т языка, литературы и истории. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1953. – 98 с. : ил.
514598
  Медведев А.А. Звуковой способ представления рельефа местности : картография // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-34 : Рис. – ISSN 0016-7126
514599
  Иоганзен Т.Б. Звуковой строй севернобаварского диалекта в СССР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иоганзен Т.Б.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
514600
  Ахматов Т.К. Звуковой строй современного киргизкого литературного языка : экспериментально-фонетическое исследование / Ахматов Т.К. ; Киргиз. гос. ун-т, Каф. киргизского языка. – Фрунзе : Мектеп
Ч. 1. – 1968. – 192 с. : рис.
514601
  Аматов Т.К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 661 / Аматов Т.К. ; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 69 с. – Бібліогр.:с.68-69
514602
  Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка / Л.В. Бондарко. – Москва : Просвещение, 1977. – 175 с.
514603
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / Узбек Байчура. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
[Ч. 1]. – 1959. – 185 с., 3 л. табл.
514604
  Байчура У.Ш. Звуковой строй татарского языка / У.Ш. Байчура ; Казан. филиал АН СССР, Ин-т языка, литературы и истории. – Казань : Изд-во Казан. ун-та
Ч. 2 : В связи с некоторыми другими тюркскими и финно-угорскими языками. – 1961. – 392 с., 2 л. табл.
514605
  Андреева Т.Е. Звуковой строй томмотского говора эвенкийского языка : эксперим.-фонет. исслед. / Андреева Т.Е. ; отв. ред. В.М. Наделяев ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Якут. фил. ; Ин-т яз. лит. и истории. – Москва : Наука, 1988. – 138, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 123-126
514606
   Звуковой строй языка. – М, 1979. – 268с.
514607
  Дьячковский Н.Д. Звуковой строй якутского языка / Н.Д. Дьячковский. – Якутск, 1971. – 192с.
514608
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор КЗС-22. / Г.М. Иванов. – М., 1940. – 128с.
514609
  Иванов Г.М. Звуковой стционарный кинопроектор СКП-26. / Г.М. Иванов. – М., 1947. – 112с.
514610
  Федосеева Е.О. Звуковоспроизводящая аппаратура киноустановок / Е.О. Федосеева. – Москва : Искусство, 1963. – 280 с.
514611
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани, 1940. – 6 с. – Окремий відбиток з ""Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, т.1. № 1, 1940""
514612
  Ахвледиани Г.С. Звуковые возможности кавказских языков / Г.С. Ахвледиани. – Тбилиси, 1940. – с.
514613
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
514614
  Красильников В.А. Звуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 440 с.
514615
  Вуд А. Звуковые волны и их применения : пер. с англ. / А. Вуд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 142 с.
514616
  Вуд А. Звуковые волны и их применения = Sound waves and their uses : пер. с анг. / А. Вуд ; под ред. С.Н. Ржевкина. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Классика инженерной мысли: акустика и ее приложения). – ISBN 978-5-382-00719-9
514617
  Вербицкая Л.А. Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вербицкая Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 19 с.
514618
  Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система / Н.С. Петровский. – М., 1978. – 174с.
514619
  Красильников В.А. Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах / В.А. Красильников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 560 с.
514620
  Кузьменко В.А. Звуковые и ультразвуковые колебания при динамических испытаниях материалов / В.А. Кузьменко. – К, 1963. – 152с.
514621
  Фридлендер Ф. Звуковые импульсы : пер. с англ. / Ф. Фридлендер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232с.
514622
  Давыдов М.В. Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика / М.В. Давыдов. – М, 1984. – 204с.
514623
  Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И.А. Викторов. – Москва : Наука, 1981. – 287 с.
514624
  Никольский А.А. Звуковые сигналы млекопитающих в эволюционном процессе / А.А. Никольский. – М, 1984. – 199с.
514625
  Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира / В.В. Шеворошкин. – Москва, 1969. – 188с.
514626
  Дорофеев Б.М. Звуковые явления при кипении / Б.М. Дорофеев. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 88 с.
514627
  Барановский П.П. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя / П.П. Барановский, Е.Е. Юцевич ; АН УССР, Ин-т искуствоведения, фольклора ии этнографии. – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 84 с.
514628
  Кулінська Л.П. Звукозапис на уроках української літератури / Л.П. Кулінська. – К., 1973. – 88с.
514629
  Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М.В. Ляховицький. – К., 1970. – 240с.
514630
  Мелик- Симонян Звукозаписывающая аппаратура / Мелик- Симонян. – М, 1972. – 125с.
514631
   Звукозаписывающий аппарат МИЗ-9., 1962. – 42с.
514632
  Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе / А.А. Леви. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 104 с.
514633
  Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. – Москва, 1983. – 109с.
514634
  Парфентьев А.И. Звукозапись и ее применение. / А.И. Парфентьев. – М., 1953. – 32с.
514635
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1975. – 120 с.
514636
  Козюренко Ю.И. Звукозапись с микрофона / Ю.И. Козюренко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1988. – 112 с.
514637
   Звукозапись.. – М-Л, 1949. – 48с.
514638
  Ефимов В.В. Звукозапись? Это интересно и просто / Ефимов В.В. ; Рис. Корпачева Е.В. – Киев : Радянська школа, 1977. – 135 с.
514639
  Гаценко І.О. Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 20-27
514640
  Посікіра-Омельчук Звукозображальність і колористика у фортепіанних мініатюрах Миколи Колесси // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 158-169. – ISSN 2310-0583
514641
  Казакова Е.В. Звукоизобразительная система арабского языка : монография / Казакова Елена Владимировна. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-148. – ISBN 978-966-2769-45-6
514642
  Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке / К.Ш. Хусаинов. – Алма-Ата, 1988. – 232с.
514643
  Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 666 / Пылма В.А. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 45 с.
514644
  Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М, 1990. – 253с.
514645
  Таранов В.М. Звукокинотехника при обучении иностранным языкам. / В.М. Таранов. – М., 1959. – 192с.
514646
  Апарин А. Звукометрия / Апарин А. – Москва : Военгиз
Ч. 1 : Теория звуковой разведки и пристрелка по звуку. – 1931. – 120 с.
514647
  Кондратьев В.И. Звукообразование при соударении газовых струй окислителя и горючего : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев В.И.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 15л.
514648
  Кубат К. Звукооператор - любитель / К. Кубат. – Москва, 1978. – 191 с.
514649
  Тимченко А. Звукопис казок Володимира Свідзінського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 345-348. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
514650
  Мойсієнко А. Звукописний компонент у народній загадці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 288-296


  Стаття присвячена особливостям фонічної організації мінімізованих текстових утворень, а саме - народних загадок, в яких фонічних елемент нерідко виступає не лише структурно-образною, а й смисловою домінантою. Аналізуються численні повтори на рівні ...
514651
  Цвиккер К. Звукопоглощающие материалы : пер. с англ. / К. Цвиккер, К. Костен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 160 с.
514652
  Гезехус Н.А. Звукопроводность и звуковая емкость тел : (Объяснение результатов опытов г. Фриттса) / Н.А. Гезехус. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1893. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Известия технологического института. 1893
514653
  Гаклин Д. Звукорежиссер и исполнитель в процессе звукозаписи / Д. Гаклин. – Москва, 1966. – 40 с.
514654
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1962. – 113с.
514655
  Вицинский Г.В. Звукосветонаглядность при обучении иностранным языкам. / Г.В. Вицинский. – Рига, 1965. – 114с.
514656
  Кобелянська О.І. Звукосимволізм в японській мові як об"єкт семасіологічного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 60-64
514657
  Гливінська Л. Звукосимволізм: "за" і "проти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд багатоаспектної проблематики фонетичного символізму й проаналізовано актуальні підходи щодо осмислення цього мовного явища. Зауважено, що вивчення звукосимволізму з антропоцентричних позицій - у психолінгвістичному, соціолінгвістичному, ...
514658
  Крилова Н. Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-439-357-4
514659
  Гарасим Я. Звукоструктура народнопоетичної мови: етноестетичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 114-123


  Статтю присвячено дослідженню звукової організації ритмомелодики української пісенної традиції, яка відзначається відчутним стуренем етноестетичної якості і може бути простежена на всіх етапах еволюції народнопоетичної тоніки.
514660
  Качерович А.Н. Звукотехника кинематографии / А.Н. Качерович. – М., 1950. – 276с.
514661
  Сапожков М.А. Звукофикация помещений : Проектирование и расчет / М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 144 с.
514662
  Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. / М.А. Маргулис. – М., 1986. – 285с.
514663
  Мелик-Пашаев Звучание жизни / Мелик-Пашаев. – Москва : Музыка, 1989. – 126 с.
514664
  Данилов С.П. Звучание тайги : стихи / С.П. Данилов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1972. – 334 с.
514665
  Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 6-7
514666
  Рибінська Ю. Звучання і значення у поезії та перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 110-113
514667
  Драгінда О.В. Звучання і смисл у поезії та перекладі


  Розглянуто проблему залежності звучання віршованого твору від його значення. Особливу увагу приділено розгляду можливості передачі в перекладі звуко-кольорових кореляцій.
514668
  Василенко Ю.В. Звучання світла в традиції ісихазму, або чи можливі відтінки мовчання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 7-9
514669
  Скуратівський В. Звучання українського буття // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  "Кобзар" Тараса Шевченка
514670
  Жемлиханов Э. Звучанье тишины / Э. Жемлиханов. – Москва : Современник, 1980. – 62 с.
514671
  Рябыкин Николай Звучат "слова любви и упоенья" : организация литературно-музыкального вечера в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Литературно-музыкальные вечера, проходящие в библиотеках, соединяют в себе литературное, музыкальное и театральное начала и призваны формировать духовные потребности человека, способствовать развитию литературного вкуса посетителей, обогащению их ...
514672
  Кычанов Е.И. Звучат лишь письмена / Е.И. Кычанов. – Москва, 1965. – 139с.
514673
  Нагайчук В. Звучать фанфари. Нейтральна Австрія стає помітним гравцем на міжнародній арені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 5


  "На початку березня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль відвідала Москву, де спільно з Сергієм Лавровим заснувала форум австрійсько-російського громадського діалогу і вкотре зустрілася з Володимиром Путіним. Незадовго до цього федеральний ...
514674
  Мельник О. Звучать Шевченкові слова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 36-40
514675
  Сольский В Звучащее кино / В Сольский. – Л, 1929. – 96с.
514676
  Теряев Д.А. Звучащее поэтическое слово М.Ю. Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 266-275. – ISBN 966-581-590-3
514677
  Филиппова Татьяна Звучащее слово // Библиотечное дело
514678
  Дозорцева Ж. Звучащие полотна Карла Брюллова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
514679
  Дружинин Н.Г. Звучащий "свет" и "светящийся" звук / Н.Г. Дружинин, Г.П. Марков, В.И. Станко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 9 ; Физика). – ISBN 5-07-000909-5
514680
   Звучащий мир. – Москва, 1979. – 168 с.
514681
  Горриш В. Звучащий след / В. Горриш. – Москва, 1961. – 159с.
514682
   Звучащий текст.. – М, 1983. – 250с.
514683
  Джафарзаде А. Звучит повсюду голос мой : роман / А. Джафарзаде; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
514684
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1962. – 103с.
514685
  Арго А.М. Звучит слово / А.М. Арго. – Москва, 1968. – 81с.
514686
  Ігнатів Т. Звучить музика Мирослава Скорика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 7-8
514687
  Черниш О. Звучить радіо "Університетська хвиля" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 листопада (№ 210). – С. 14


  Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, незважаючі на складнощі та евакуацію, успішно продовжує освітню діяльність. Свідчення тому є нещодавно створена станція онлайн-радіо "Університетська хвиля", мовлення якої спрямоване на підтримку студентської ...
514688
  Содомора А/ Звучне відлуння дантових терцин // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 157-162. – ISSN 0130-1608


  Переклад М. Стріхою "Божественної комедії. Пекло" Данте Аліг"єрі на українську мову. За свою роботу перекладач отримав у Равенні відзнаку "Дантівський лавр".
514689
  Залыгин С.П. Звягинцевский дом. - (Много лет спуст. - На Большую землю) / С.П. Залыгин. – М., 1969. – 48с.
514690
  Пфейфер Г.В. Звязок поміж об"ємом тіла оборотового навколо оси Z та об"ємом тіла, обмеженого поверхнею обертання двома круговими циліндрами, що мають за вісь вісь Z, та площею XY / проф. Г. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [2] с.
514691
  Лукавихин Н. Звякни, брякни, балалайка : самоучитель для ребят / Н. Лукавихин. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 63 с.
514692
  Костенко Н. Згага слова, або у "саду барв" : єдиної художниці-баталіста в Україні і світі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 172-175. – ISSN 0208-0710
514693
  Рубашов М.Б. Згага. : Роман / М.Б. Рубашов. – Київ : Молодь, 1968. – 243с.
514694
  Савченко А. Згадаємо Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 132/133). – С. 11


  "Він, здається, найбільше в житті любив себе і... Україну".
514695
  Веремійчик О. Згадаємо Нестора Городовенка - першого художнього керівника і головного диригента капели "Думка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 11
514696
  Веремійчик О. Згадаємо поета Ярослава Павуляка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11 квітня - 24 квітня (№ 15/16). – С. 14
514697
  Статюк М. Згадаєте мене" (За М Гумільовим) : вірші // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 109-110


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
514698
  Черкаська Г. Згадаймо "дядю Толю" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 лютого (№ 6). – С. 2


  Анатолій Іванович Лупиніс — український політичний та громадський діяч, поет.
514699
  Стех Я. Згадаймо В"ячеслава Чорновала // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24-31 грудня (№ 52/53). – С. 9. – ISSN 0027-8254
514700
  Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно... : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Тронько П.Т. ; [передм. В. Костенко]. – Київ : Молодь, 2001. – 224 с., [16] арк. фотогр. – ISBN 966-7615-22-7
514701
  Козирод І. Згадаймо Ждаху-митця // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 18. – ISSN 0868-9644
514702
  Пономарів О. Згадаймо і пам"ятаймо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про Аллу Петрівну Коваль, яка викладала на кафедрі української мови філологічного факультету КДУ імені Тараса Шевченка.
514703
  Підпала Н. Згадаймо і пом"янімо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 12


  Славний рід Юркевичів: Йосип В"ячеславович (Венцеславович) Юркевич — український громадський діяч, лікар, член київської Старої Громади з 1860-х років, один з фундаторів кооперативного руху в Україні; Лев Йосипович Юркевич — український ...
514704
   Згадаймо Ілліча.. – К, 1929. – 24с.
514705
  Веремійчик О. Згадаймо Ніну Михайлівну Марченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Учасниця правозахисного руху, педагог. Дочка Михайла, мати Валерія Марченків.
514706
  Макаренко Д.Є. Згадаймо Петра Констянтиновича Заморія (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 202 : фото. – ISSN 0367-4290
514707
  Грабовецький В. Згадаймо праведних гетьманів і кошових: де їх могили? : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2005. – 132с.
514708
  Горбаль М. Згадаймо про Івана Красовського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Красовський Іван — український історик-етнограф, публіцист, громадський діяч. Член НТШ, член Спілки журналістів України (1962).
514709
  Добриніна О. Згадаймо про літо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про оздоровчі бази ун-ту: "Мрія" (с. Плюти) та оздоровчо-спортивний комплекс у с. Берегове (Крим).
514710
  Задорожний М.П. Згадаймо професора Заставного (до 90-річчя з дня народження) / М.П. Задорожний, Л.М. Стехун // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 46-47 : фото
514711
  Топузов Т.Г. Згадаймо професора Корнєєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 8 : фото
514712
  Веремійчик О. Згадаймо талановитого письменника Миколу Понеділка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 15
514713
  Ганзбург Г. Згадаймо Франца Шуберта // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
514714
  Збанацький Ю.О. Згадаймо, друзі, пережите! : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1959. – 260с.
514715
  Жулинський М. Згадати - щоб не забувати // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 11


  До 100-річчя Борисові Спиридоновичу Буряку, українському радянському письменникові, літературознавцю, доктору філологічних наук
514716
  Жулинський М. Згадати - щоб попередити // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 22-23


  Некритичні роздуми про книгу Влолодимира Горбуліна "Мой путь в зазеркалье"ю
514717
  Жулинський М. Згадати - щоб попередити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Некритичні роздуми про книжку Володимира Горбуліна "Мой путь в зазеркалье".
514718
  Тищенко О. Згадати все, або Пам"ять у мовному спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 47-49. – ISSN 0130-5263
514719
  Лазарева А. Згадати свої кольори // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  "Тільки після сплеску терористичних атак французька школа почала відновлювати систему патріотичного виховання".
514720
   Згадати Шевченка й підтримати Савченко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 48. – ISSN 2219-5793


  202 роки з дня народження Тараса Шевченка. 9 березня за традицією в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка організували зустріч із лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі студенти і викладачі ...
514721
  Момотюк В. Згадати: сім хвилин 2227 року : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
514722
  Мильков Ф.Н. Згадка меловых боров / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1959. – 37с.
514723
  Радишевський Р. Згадка про вчителя
514724
  Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута / С. Таранушенко. – Харків, 1926. – С. 106-107
514725
  Чайковський М. Згадка про професора Степана Балея // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 270-271
514726
  Купчинський О. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть у тогочасних і пізніших документальних пам"ятках: до питання реконструкції архіву // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36-40. – ISBN 966-625-035-7
514727
  Федунь Марія Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910-1914 гг.) / Марія Федунь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
514728
  Кужельна О. Згадки про Голодомор на сторінках "окупаційної" преси // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 175-177
514729
  Волковічер Т. Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX - середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 229-239. – ISBN 966-02-2984-4


  "... У статті наводяться приклади згадувань про вишиті рушники з написами (кінця XIX–середини XX ст.) у різноманітних сучасних джерелах. Авторка наголошує на тому, що такі згадки є цінними джерелами для вивчення епіграфічної вишивки, адже не лише попов ...
514730
  Іщук-Пазуняк Згадки про Лесю Українку // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 388-394. – ISBN 978-966-355-009-1
514731
  Дмитренко М. Згадки про мистця-вчителя // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 41-45
514732
   Згадує М. Саф"ян, зять М. Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 50-53. – ISSN 0131-2685
514733
  Вдовина О. Згадуємо Вілена Сергійовича Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 150-151. – ISSN 0235-7941
514734
  Лісецький С. Згадуємо про Лева Ревуцького: до 130-річчя від дня народження // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 17. – ISSN 2519-4429
514735
  Гай-Нижник Згадуй мене... : Лірика кохання / Павло Гай-Нижник. – Київ : Павло Гай-Нижник, 2006. – 114с.
514736
  Побідаш І. Згадуйте мене // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С. 4-5


  Леонід Глібов як видавець газети "Черниговский листок"
514737
  Ковінька О.І. Згадую й розгадую : гумористична повість / О.І. Ковінька. – Київ : Дніпро, 1970. – 132 с.
514738
  Мозер М. Згадуючи академіка Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 336-337. – ISSN 2078-659X
514739
   Згадуючи Аллу Горську // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-144. – ISSN 0208-0710
514740
  Коцарев О. Згадуючи Богдана Жолдака... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 6
514741
  Івченко В. Згадуючи великих: Тарас Шевченко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-21
514742
  Отрощенко В. Згадуючи великого українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 13


  Про математика світового рівня Юрія Макаровича Березанського.
514743
  Романько В. Згадуючи Володимира Сосюру // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 2). – С. 6
514744
  Соломахіна В. Згадуючи вчителя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  З нагоди 100-річчя з дня народження Д.К. Зерова (1895-1995) в університеті відбулося засідання та наукова конференція студентів-ботаніків. Спогади доцента кафедри ботаніки Ванди Соломатіної про спілкування з Д. Зеровим, починаючи з 1946 р.,будучи ...
514745
  Мінгазутдінов О.Ф. Згадуючи вчителя : до 95-річчя від дня народження В.Н. Котова // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 129-130. – ISBN 978-966-581-930-1
514746
  Баєр М. Згадуючи і шануючи історію, думаючи про майбутнє : Інтерв"ю / Міхаель Баер ; [інтерв"ю взяв] Олександр Буценко // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 7-17. – ISBN 978-966-579-271-0


  Ексклюзивне інтерв"ю для альманавху "Хроніка-2000" Надзвичайного і Повноважного посла Угорської Республіки в Україні Міхаеля Байєра.
514747
  Гавдида Н. Згадуючи із вдячністю // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6, 10


  Про життя і творчість чільного діяча ОУН Миколу Климишина, завдяки саме цій людині у 1945 р. було врятовано архів Богдана Лепкого.
514748
  Корпусова В.М. Згадуючи минуле // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – С. 15-22. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
514749
  Шифрин Авраам Згадуючи Михайла Сороку // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 655-657. – ISBN 978-966-2164-80-0
514750
  Вознюк В. Згадуючи Михайлину Коцюбинську // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С.127-131. – ISSN 0868-4790
514751
  Бондарчук Л. Згадуючи мовні уроки Бориса Тена
514752
  Жмудовська О. Згадуючи Провідника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 3


  110 років від дня народження Романа Шухевича відзначили 30 червня у київському Будинку вчителя.
514753
  Пен Лін Згадуючи Шевченка / Пен Лін, Ї. Чжан; Переклав з китайської С.В. Кузьмічов // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 32-36. – ISSN 0869-3595
514754
  Фостій Валентина Згасла зірка на географічному небосхилі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 45
514755
  Федорчук О. Згасла зоря корифея образотворчрсті (Пам"яті академіка мистецтв України Т.Н. Яблонської) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 227-230. – ISBN 978-966-96714-9-3
514756
  Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
514757
  Трофимчук М. Згасла ще одна "свічка життя"... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 5


  Пам"яті українського письменника і публіциста Яреми Гояна.
514758
  Тутковський П.А. Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський
514759
  Тутковський П. Згаслі вулкани України / П. Тутковський, 1920. – [7] с. – Окр. відбиток
514760
  Качкан В. Згаслі крила натужного лету // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 103-128. – ISBN 5-87322-078-0


  Нове прочитання Антона Крушельницького.
514761
  Крючкова О.В. Згвалтування особи чоловічої статті в контексті ст. 152 КК України: аргументи "за" та "проти" // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 94-100
514762
  Кіпніс О.Л. Згин пружної клиноподібної пластини зосередженою силою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі з використанням методу інтегрального перетворення Мелліна побудовані точні розв"язки задач про згин тонкої пружної клиноподібної пластини зосередженою силою для різних способів закріплення її сторін. Визначено прогин, згинаючі і крутильний ...
514763
  Моргунов М.О. Згин пружної смуги штампом / М.О. Моргунов, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто контактну взаємодію штампа з прямолінійною основою і пружної смуги, яка опирається на дві точкові опори. Із застосуванням метода Вікера-Гопфа інтегральне рівняння задачі зведено до нескінченної системи алгебричних рівнянь. Знайдено розподіл ...
514764
  Острик В.І. Згин частково опертої круглої пластинки / В.І. Острик, А.Ф. Улітко // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2014. – Т. 57, № 4. – С. 121-130. – ISSN 0130-9420


  Розглянуто задачу про згин тонкої круглої пластинки під дією у її центрі зосередженої нормальної сили, коли пластинка опирається на дві симетрично розташовані контурні опори скінченної довжини. Інтегральне рівняння задачі типу Прандтля розв"язано ...
514765
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про поперечні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ за формулою Мезона та за енергетичним критерієм. Приведені результати експериментальних досліджень. The ...
514766
   Згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня / О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, А.О. Павлик, І.А. Улітко // Акустичний вісник : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2012. – Т. 15, № 4. – С. 3-6. – ISSN 1028-7507
514767
  П"ятецька О.В. Згинні коливання в"якопружних пластин в рамках моделі Кірхгофа-Лява // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
514768
  Киричок І.Ф. Згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзоелектричними акуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні / І.Ф. Киричок, О.В. П"ятецька, М.В. Карнаухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається зв"язана задана про згинні коливання та дисипативний розігрів кільцевої в"язкопружної пластинки з п"єзокерамічними актуаторами при електромеханічному моногармонічному навантаженні. Враховується температурна залежність комплексних ...
514769
  Сергійчук В. Згинув у боротьбі за Україну // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 147-148. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 80-річчя вбивства Євгена Коновальця.
514770
  Дубов В. Згинув, але не скорився // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-13. – ISSN 0130-7037


  До 140-річчя з дня народження Миколи Скрипника - радянського партійного і державного діяча.
514771
  Тимошенко Ю. Згідно з паралельним підрахунком голосів: З виступу народного депутата України на сесії Верховної Ради України // Сіл. вісті. – 2004. -4 листопада
514772
  Реутов В.Є. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
514773
  Іванюта П.В. Зглажування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 16-22
514774
  Хавронюк М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння / М. Хавронюк, М. Зенова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 17-21


  У статті розглядаються проблеми надання згоді (проханню) потерпілого значення обставини, що виключає злочинність діяння, визначаються сутнісні ознаки згоди (прохання) потерпілого, як однієї із таких обставин.
514775
  Павлюк І. Згода на обробку персональних даних: у яких випадках вона не вимагається // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 24-25
514776
  Дунаєвська С. Згода органу опіки і піклування на вчинення правочину: ефективний механізм охорони і захисту житлових прав дітей чи бюрократія // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 86-94
514777
  Шкодяк А. Згода пацієнта як підстава, що виключає караність діяння у медичному кримінальному праві ФРН // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 201-211. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
514778
  Ташлицька Н.М. Згода потерпілого на заподіяння шкоди в континентальній системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 277-280. – ISSN 2219-5521
514779
  Сільченко С. Згода профспілкового органу на розірвання трудового договору як гарантія законності в трудових відносинах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 55-59.
514780
  Балко О.О. Згода як конститутивний елемент інституту шлюбу в Давньому Римі та в країнах континентального права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 27-33. – (Юридичні науки ; № 3)
514781
  Петренко І.М. Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 51-68. – ISSN 0130-5247
514782
  Бількевич В.В. Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 26-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
514783
  Малярчук Т. Згори вниз : Книга страхів / Таня Малярчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 220с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3461-3
514784
  Світленко С. Згортання інтелектуальних контактів академіка Д.І. Яворницького за часів утвердження комуністичного тоталітарного режиму (1933 - 1940 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 255-277. – ISBN 978-966-383-690-4
514785
  Вольвач П. Згортання короткочасної українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 3
514786
  Вольвач П. Згортання короткочасної українізації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3
514787
  Шелудько Н. Згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики: обмеження і преспективи // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
514788
  Сербін О. Згортання/розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 22-30
514789
  Авраменко О.І. Зграйка зелених ластівок : новели / Авраменко О.І. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 62 с.
514790
  Нікуліна А. Зграя : роман-виклик / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2018. – 317, [2] с. – На обкл. зазнач.: Від авторки бестселера "Сіль для моря, або Білий Кит". - Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Книжкова полиця підлітка"). – ISBN 978-966-942-742-7
514791
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : поезії / М.Т. Рильський. – Львів, 1959. – 88 с.
514792
  Рильський М.Т. Зграя веселиків : лірика 1959 року / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 88 с.
514793
  Ячменьова В.М. Згрупування готельних організацій за ознаками та визначення сутності поняття "готельні послуги" / В.М. Ячменьова, Л.А. Кальченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 283-289. – ISSN 0321-0499


  Досліджено міжнародну класифікацію готельних організацій. Проаналізовано існуючу класифікацію готельних організацій України.
514794
  Пчілка О. Згуба або втрачений рай, 1915
514795
  Гоголь М.В. Згублена грамота : з малюнками / М. Гоголь. – [Київ] : Книгоспілка, 1927. – 18 с.
514796
  Марти Х. Згубна дружба / Х. Марти. – К, 1965. – 99с.
514797
  Похилевич Д.Л. Згубна роль церковної унії в історії українського народу / Д.Л. Похилевич. – К., 1958. – 40с.
514798
  Зозуля І.Є. Згубність "американської мрії" як основна причина загибелі обдарованої особистості в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 52-55.
514799
  Липа О.Л. Згурівський парк на Полтавщині / О.Л. Липа. – Київ. – 178с.
514800
  Сергієнко І.В. Згуровський Михайло Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 475. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
514801
  Гентош О. Згуртував освітянську спільноту // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 4 - 11 січня (№ 1/2)


  3 січня виповнилося б 70 років Анатолієві Погрібному. До ювілєю у видавничому центрі " Просвіта" вийшла книга " Життя і чин Анатолія Погрібного". Один зі спогадів видрукуваних у цій книзі пропонуємо сьогодні читачам "Освіти".
514802
  Монтелла Карло Згусток крові. / Монтелла Карло. – К., 1961. – 27с.
514803
  Бойко Л.С. Згусток неспокою / Л.С. Бойко. – К., 1978. – 335с.
514804
  Березняк Олександр Олександрович Згущення суспензій із застосуванням акустичних хвиль стиску : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Березняк О.О.; МО і НУ ; Нац. гірн. акад. Укр. – Донецьк, 2001. – 18 с.
514805
  Майбоженко Володимир Володимирович Здавна Київщина за магдебурзьким правом жила : [інтерв"ю з головою Київської обласної ради В.В. Майбоженком] / Майбоженко Володимир Володимирович, Дупляк Анатолій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 45-46
514806
  Степаненко В.І. Здається, що це було вчора... // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 23-25. – ISBN 966-581-295-6
514807
  Сокіл Василь Здалека до близького = From far away to close at hand : (спогади, роздуми) / Сокіл Василь. – Едмонтон : Канадський інститут укр. студій; Альбертський унів., 1987. – 358,[2]с. – ISBN 0-920862-51-9
514808
  Антоненко-Давидович Здалека й зблизька : літ. силуети й крит. нариси / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 303 с.
514809
   Здалека про близьке.. – Львів, 1992. – 59с.
514810
  Юпрус Х. Здание Братства черноголовых / Х. Юпрус. – Таллин, 1974. – 32 с.
514811
  Стратонов В.В. Здание мира : Астрономический очерк / В.В. Стратонов. – 2-е доп. изд. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов, наслед. Бр. Салаевых", 1918. – 62 с.
514812
   Здание СЭВ в Москве. – Москва, 1971. – 199 с.
514813
  Грицай Н.А. Здание университета им.Т.Г.Шевченко в Киеве : (Памятник архитектуры 19 века) / Н.А. Грицай; Гос.комитет мин-ства по делам строительства. – Киев : Госиздат лит-ры по строит.и архитектуре УССР, 1959. – 18(11)с.
514814
   Здание Центрального военно-морского музея. – Ленинград, 1957. – 71с.
514815
  Соколова Т.М. Здания и залы Эрмитажа / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 154с.
514816
   Здания и помещения Верховного Совета СССР.. – Москва, 1973. – 111с.
514817
  Тавровский А.Л. Здания и сооружения траурной гражданской обрядности. / А.Л. Тавровский. – М., 1985. – 164с.
514818
  Кулага В.Л. Здания общественных центров поселков / В.Л. Кулага. – Москва, 1972. – 128 с.
514819
  Маркус Т.А. Здания, климат и энергия / Т.А. Маркус, Э.Н. Моррис. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 543с.
514820
  Сірик Г.С. Здатність бактерій роду KLEBSIELLA утворювати біоплівку в асоціації з бактеріями роду STAPHYLOCOCCUS, ENTEROCOCCUS, ESCHERICHIA, PSEUDOMONAS / Г.С. Сірик, О.І. Поліщук // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90
514821
   Здатність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відновлювати чутливість до еритроміцину шкірних ізолятів стафілококів з рибосомальним механізмом mls-резистентності / О.І. Юрчишин, Г.В. Руско, Л.М. Куровець, Р.В. Куцик // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 45-53. – ISSN 2521-1455
514822
  Шрамова О.С. Здатність дитини на пренатальній стадії розвитку бути носієм суб"єктивних прав і обов"язків (пренатальна правоздатність) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 438-442. – ISSN 2219-5521
514823
  Льовочкіна А. Здатність діяти у стресових ситуаціях як професійна компетентність соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті аналізуються психологічні проблеми формування стресостійкості майбутніх соціальних працівників. Зазначається, що адекватна поведінка у стресових ситуаціях демонструє професіоналізм соціального працівника, запобігає його професійній деформації ...
514824
  Пшук Н.Г. Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами / Н.Г. Пшук, А.О. Камінська // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 40-43. – ISSN 2308-6300


  "Вивчено особливості здатності до акцепції соціальної підтримки у хворих на шизофренію та афективні розлади залежно від динаміки розвитку захворювання. Визначено донорів соціальної підтримки: сім’я, друзі та важливі інші. Встановлено, що така здатність ...
514825
  Колесніченко О.С. Здатність до вольового зусилля у військовослужбовців Національної гвардії України / О.С. Колесніченко, Н.В. Юр"єва, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 119-126. – ISSN 2078-7480
514826
  Крупельницька Л.Ф. Здатність до генерування гумору: зв"язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології / Л.Ф. Крупельницька, О.М. Шпортун // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 79-97. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
514827
   Здатність до навчання кадетів борців залежно від складу тіла, аеробної потужності і м"язкової витривалості / Бахман Мірзаєі, Фархад, Рахмані-Ніа, Навід Лотфі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
514828
   Здатність до навчання та перекисне окислення ліпідів у щурів з різною схильністю до алкоголізму / О. Коваленко, Т. Говоруха, О. Бондаренко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У щурів з різним ступенем алкогольної мотивації після хронічної алкоголізації досліджено здатність до навчання в радіальному лабіринті, а також інтенсивність ліпопероксидних процесів в тканинах мозку цих щурів. Показано неоднакову ліпопероксидну ...
514829
  Литвин В. Здатність до пошуку злагоди притаманна людям від землі: Бесіда з Головою Верховної Ради України // Голос України, 2005. – 9 квітня
514830
  Голуб І.І. Здатність до працевлаштування - запорука успішної професійної діяльності випускника закладу вищої освіти // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7363-04-9
514831
  Кічук Н.В. Здатність до соціальної дипломатії як особистісно-професійна якість фахівця з міжнародних відносин // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 24-27. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
514832
  Колісніченко О.М. Здатність інтродукованих деревних рослин до інвазії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про різні способи природного поновлення 153 видів інтродукованих дерев, чагарників і ліан Правобережного та Західного Полісся України. Визначено сучасний ступінь загрози інвазії кожного з них. On the basis of 40-yers observations ...
514833
   Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків / О.В. Мацелюх, Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, Н.О. Андреєва, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Т. 77, № 3, травень - червень. – С. 16-22. – ISSN 0201-8462
514834
  Омельченко Я.М. Здатність особистості до зрілих стосунків як одиниця аналізу у психотерапевтичному процесі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Ніжин, 2013. – С. 79-96. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 9). – ISSN 2072-4772
514835
   Здатність рослин проводити світло до ризосфери / В.І. Ємельянов, Н.М. Рашидов, П.О. Романенко, В.І. Сакада, Д.М. Гродзинський // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11
514836
  Спасенко Н.М. Здатність судження як політична проблема: теорія здатності судження Ганни Арендт в контексті рецепції кантової критичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Г. Арендт. This article is about problem of reception of Kant"s critical theory in H. Arendt"s political philosophy.
514837
  Рассудіна К.С. Здатності людської особи і питання її свободи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 64-67


  Стаття присвячена проблемі людської свободи в її моральному аспекті. Головне питання полягає у тому, чи схильності і здатності людини є перешкодою для її свободи. Показано, що людська моральність, а також спрямованість на осмислене благо не ...
514838
  Савчин М.В. Здатності особистості : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академія, 2016. – 285, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 266-285. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-484-0


  У пр. № 1717496 відбиток печатки: Подарунок від професора Мирослава Савчина
514839
  Воронько П.М. Здвиг - земля : Вірші та поеми / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 231с.
514840
  Гук Т. Здвиг скандинавських українців з нагоди святкування 1000-ліття Хрещення Русі-України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 35
514841
  Короткий В.А. Здекауер Микола Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 244. – ISBN 966-06-0393-2
514842
  Бласко Ибаньєс Здемаскований Альфонс XIII / Бласко Ибаньєс. – К, 1925. – 95с.
514843
  Філіпчук І.В. Зденек Млинарж і проблема модернізації політичної системи Чехословаччини періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 33-36. – ISSN 2077-1800
514844
   Зденек Неедлы - выдающийся общественный деятель и ученый. – Москва : Наука, 1964. – 272 с.
514845
  Николаева О.А. Здесь / О.А. Николаева. – М, 1990. – 125с.
514846
   Здесь "Голось свободной Европы".. – Будапешт, 1957. – 32с.
514847
  Хакимов Р.Г. Здесь Азия встречается с Европой / Р.Г. Хакимов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 104 с.
514848
  Маяковский В.В. Здесь будет город-сад: стихи и поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1989. – 143с.
514849
  Шмидт Б.А. Здесь будет город / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1949. – 108с.
514850
  Джангазиев М. Здесь будет памятник : стихи / М. Джангазиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 52 с.
514851
  Метелкин Николай Здесь был библейский рай : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5
514852
  Зеленский Святослав Здесь был Вася: 10 мест, куда стоит забраться // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 40-46 : фото
514853
  Славин Л.М. Здесь был город Ольвия / Л.М. Славин. – К., 1967. – 80с.
514854
   Здесь было золото : тайны жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 96-100 : Фото
514855
  Жвалевский А.В. Здесь вам не причинят никакого вреда / Жвалевский / Мытько. – Москва : Время, 2006. – 512с. – (Страшно/Смешно). – ISBN 5-9691-0146-Х
514856
  Алешин О. Здесь взошли семена моей боли : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 119-122. – ISSN 0131-2332
514857
  Клеваев В. Здесь видно несколько влияний... : шуточные стихи, проза, пародии / Вадим Клеваев. – Киев : Факт, 2007. – 352с. – ISBN 966-359-136-6
514858
  Ильин Е.И. Здесь все - от А до Я - спортивная семья : Стихи: Для детей / Е.И. Ильин. – Москва, 1977. – 28с.
514859
  Некрасов Г.А. Здесь все от любви / Г.А. Некрасов. – Л., 1976. – 144с.
514860
  Парпара А.А. Здесь дом моих детей / А.А. Парпара. – М., 1992. – 174с.
514861
  Сегал Е.А. Здесь живут книги / Е.А. Сегал. – М, 1974. – 191с.
514862
  Злобин И. Здесь живут мои друзья / И. Злобин. – Тбилиси, 1984. – 35с.
514863
  Царев А.И. Здесь жил Александр Матросов / А.И. Царев. – Саратов, 1975. – 40с.
514864
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1956. – 199с.
514865
  Никитин М.А. Здесь жил Достоевский / М.А. Никитин. – М, 1973. – 206с.
514866
   Здесь жил и работал Ленин.. – Л., 1969. – 374с.
514867
   Здесь жил и работал Ленин.. – М., 1974. – 191с.
514868
   Здесь жил и работал С.Н.Сергеев-Ценский.. – Симферополь, 1965. – 76с.
514869
  Шилов Л.А. Здесь жил Маяковский. / Л.А. Шилов. – 2-е изд., перераб. идоп. – М. : Московский рабочий, 1963. – 174 с.
514870
   Здесь жил Пушкин.. – Л., 1963. – 568с.
514871
  Никитенко А.Г. Здесь жили и боролись молодогвардейцы / А.Г. Никитенко. – Донецк, 1983. – 31 с.
514872
   Здесь заботятся о детях.. – М., 1962. – 111с.
514873
  Горькавая М.А. Здесь звенели клинки / М.А. Горькавая. – Фрунзе, 1979. – 91с.
514874
   Здесь знают цену безупречной репутации : "Качество обслуживания - гостинница" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 75
514875
  Файнберг В.Л. Здесь и теперь / В.Л. Файнберг. – Москва : Советский писатель, 1991. – 400с.
514876
   Здесь и трава родится красной.. – М., 1967. – 215с.
514877
  Горобова А.Л. Здесь их сердце / А.Л. Горобова. – М, 1959. – 318с.
514878
   Здесь каждое место свято.. – Донецк, 1972. – 104с.
514879
  Иващенко А.З. Здесь каждый день считался за три / А.З. Иващенко. – М, 1984. – 288с.
514880
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – Ленинград, 1965. – 117с.
514881
   Здесь каждый камень Ленина знает.. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1978. – 191с.
514882
  Яворская Н. Здесь мое счастье. / Н. Яворская. – МоскваЛ., 1962. – 106с.
514883
  Галкин С.З. Здесь мои ростки живые : ибранное / С.З. Галкин; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 351 с.
514884
  Тимонен А.Н. Здесь мой дом : роман / Антон Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 366 с.
514885
  Сердюк В.Е. Здесь мой дом родной / В.Е. Сердюк. – Москва, 1981. – 239с.
514886
   Здесь мой дом.. – Симферополь, 1986. – 160с.
514887
  Мушник С.М. Здесь моя душа : повести и рассказы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1976. – 303 с.
514888
  Сильченко В.И. Здесь мы отстояли жизнь / В.И. Сильченко. – Одесса, 1982. – 72с.
514889
   Здесь находится Скопле., 1963. – 80с.
514890
  Путинцева Т.А. Здесь начинается Африка. Алжир. заметки. / Т.А. Путинцева. – М., 1973. – 296с.
514891
  Буланов В.А. Здесь начинается день. / В.А. Буланов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 191с.
514892
  Пушкарь А.И. Здесь начинается Россия / А.И. Пушкарь. – М., 1977. – 304с.
514893
  Паукштялис Ю. Здесь наш дом : роман / Ю. Паукштялис; авториз. пер. с лит. Бзалесской и Г.Герасимова. – Вильнюс : Vaga, 1971. – 520 с.
514894
  Бетанкур Л.А. Здесь песок чище : роман / Л.А. Бетанкур; Пер. с испан. О.Т.Дарусенкова и А.Ф.Щеглова. – Москва : Военное издательство, 1982. – 378 с.
514895
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / В. Линна; Пер. с финс. В. Богачева. – М. : Прогресс, 1960. – 512 с.
514896
  Линна В. Здесь под северной звездою... : роман / Вэйне Линна ; пер. с финс. В. Богачева. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 487 с. : ил.
514897
  Линна В. Здесь под северной звездою... / В. Линна. – М. : Прогресс, 1966. – 512 с.
514898
  Пачулиа В.П. Здесь помнят Дмитрия Гулиа / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1974. – 91с.
514899
  Смирнов И.А. Здесь прописано сердце мое / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1961. – 94с.
514900
  Осыков Б. Здесь рождались синие звезды. Очерки / Б. Осыков. – Воронеж, 1968. – 192с.
514901
   Здесь Россия моя... : стихи сов. поэтов о Дальнем Востоке / [сост. Ю. Кашук ; худож. Г. Лавренко, С. Есипов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
514902
  Галкин Л. Здесь слабонервных нет : сатирические стхи / Лев Галкин. – [Харьков] : Харьк. кн.-газ. изд-во, 1951. – 60 с. : ил.
514903
  Зобнин О.К. Здесь твое место / О.К. Зобнин. – М, 1967. – 94с.
514904
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1967. – 552 с.
514905
  Кулаковский А.Н. Здесь я живу : повести / Алексей Кулаковский; пер. с белорус. М.Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 269 с.
514906
  Естамонов Г.А. Здесь я живу / Г.А. Естамонов. – Кемерово, 1983. – 270с.
514907
  Балла О. Здесь я не брошу якорь // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 50-55. – ISSN 0130-1640
514908
  Смолян А.С. Здесь, в самом сердце Африки : повесть о Патрисе Лумумбе / А.С. Смолян, В.Я. Голант. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 367с.
514909
  Васильев В.П. Здесь, за тридевять земель / В.П. Васильев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 80 с.
514910
  Неправська Наталія Здешевити не можна скасувати... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 77 : фото. – ISSN 1998-8044
514911
  Орлова В. Здешние : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 7-69. – ISSN 0130-7673
514912
  Вовчок В.Ю. Здивований будень : вірші та поема / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1977. – 190 с.
514913
   Здивуй світ – і він дивуватиме тебе // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 1


  "Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Свято проголошене Резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року задля досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, розширення їхніх прав і можливостей, а також ...
514914
  Озерський І.В. Здирництво в закладах ресторанного господарства (соціально-правовой аналіз) // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2409-1944
514915
  Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк. – К., 1963. – 80с.
514916
  Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 634-639. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
514917
  Собченко О.М. Здібності у структурі емоційного інтелекту як фактор формування особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 1728-3671
514918
  Добровольська Л.П. Здібності як один з головних критеріїв професійного відбору / Л.П. Добровольська, С.В. Яремчук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.73-78
514919
   Здібності, творчість, обдарованність: теорія, методика, результати досліджень : колективна монографія. – Житомир : Рута, 2006. – 320с. – ISBN 978-966-8059-96-4
514920
  Йова П.В. Здійснена мрія : (Допов. стеногр.публічної лекції, проичт. 16 кітня 1964 р. працівникам лісової промисловості Дубровицького району Ровенської обл.) / П.В. Йова. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1964. – 44 с.
514921
  Логвінова М.В. Здійсненнії нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
514922
  Бурмака М. Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження / М. Бурмака, С. Антонов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 18-25
514923
  Мигаль Б.К. Здійснення аграрної політики на Україні у відбудовний період / Б.К. Мигаль. – Х, 1974. – 167с.
514924
  Тюптя Л.Т. Здійснення вищими навчальними закладами ленінських настанов про підготовку вчительських кадрів (1917-1941 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 37-41. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
514925
  Захіров С.Ф. Здійснення віковічної мрії узбецького народу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 170-174. – (Серія історії та права ; № 7)
514926
  Безсмертна Наталія Василівна Здійснення громадянами права приватної власності в Україні : Дис...канд.юридич.наук:12.00.03 / Безсмертна Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 212л. – Бібліогр.:л.190-212
514927
  Безсмертна Наталія Василівна Здійснення громадянами права приватної власності в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичн. наук:2001 / Безсмертна Н.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
514928
  Піддубна Д.В. Здійснення державними органами повноважень у сфері обліку платників податків та обліку надходжень податків // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
514929
  Гнатова Г.В. Здійснення державного контролю в умовах прийняття Закону України " Про внесення змін до Конституції України" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
514930
  Говенко П.М. Здійснення державного обов"язкового особистого страхування в Україні відносно працівників митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.54-56. – Бібліогр.: 4 н.
514931
  Гаман Т.М. Здійснення державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 23-27. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
514932
  Печуляк Віталій Петрович Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / КНТЕУ; Печуляк В.П. – Київ, 2005. – 201л. – Бібліогр.: л.185-201
514933
  Цікало В. Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 97–11. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
514934
  Мельник Е.Ф. Здійснення і охорона авторських прав на винахід / Е.Ф. Мельник. – Київ, 1967. – 194с.
514935
  Гончарова О.В. Здійснення колективного управління авторськими і суміжними правами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 308-313. – ISSN 1563-3349
514936
  Кушнір Ю. Здійснення контролю державною податковою адміністрацією // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-63.
514937
  Шупеня М. Здійснення контролю за законністю виконавчого провадження / М. Шупеня, Б. Бачук, О. Ботезат // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
514938
  Кононова Людмила Миколаївна Здійснення короткострокових фінансових інвестицій авіакомпанією шляхом оптимізації грошових потоків / Кононова Людмила Миколаївна, Селіверстова Ірина Олегівна, Сахацька Ірина Костянтинівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально проаналізовано існуючі моделі управління грошовими коштами та запропоновано використання вдосконаленої моделі Баумоля для управління грошовими потоками авіакомпаній з метою подальшого їх накопичення та використання для реалізації ...
514939
  Удалова Л. Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого / Л. Удалова, Д. Письменний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 51-57. – ISSN 1026-9932
514940
  Фрідман-Козаченко Здійснення кримінального провадження у порядку перейняття та державна політика у сфері національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 363-366. – ISBN 978-617-7638-06-2
514941
  Калачиков Т. Здійснення ленінських ідей в семирічному (1959-1965 рр.) плані розвитку сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 28-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье освещены основные достижения в развитии социалистического строительства СССР в период после сентябрьского Пленума (1953 г.) ЦК КПСС и задачи, поставленные XXI съездом партии в области дальнейшего развития сельского хозяйства за 1959-65 ...
514942
  Кухаренко Л.І. Здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні. Стенограмма двох публічних лекцій. / Л.І. Кухаренко. – К., 1956. – 68с.
514943
  Горшков В.П. Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні / Горшков В.П. – Київ, 1973. – 205 с.
514944
  Горшков В.П. Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні (1921-1925рр.) / В.П. Горшков. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 47с.
514945
  Корв"яков Г.А. Здійснення ленінських принципів управління промісловістю / Г.А. Корв"яков. – Київ, 1963. – 40с.
514946
  Синельнікова Р.Д. Здійснення ленінського вчення про форми соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 71-76. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье говорится об осуществлении на практике учения В.И. Ленина о разнообразии государственных форм диктатуры пролетариата. Рассматриваются общие и отличительные черты обеих имеющихся в настоящее время форм диктатуры рабочего класса - Советов и ...
514947
  Чухно А.А. Здійснення ленінського принципу матеріальної заінтересованості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 52-57. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье излагается ленинское учение о материальной заинтересованности в труде при социализме, показано возрастание роли общественных стимулов и необходимость последовательного осуществления принципа материальной заинтересованности. XXI съезд КПСС ...
514948
   Здійснення ленінської національної політики на Донбасі. – Донецьк, 1990. – 187с.
514949
   Здійснення ленінської національної політики на Донбасі. – Донецьк, 1990. – 177с.
514950
  Лихолат А.В. Здійснення ленінської національної політики на Україні / А.В. Лихолат. – Київ, 1967. – 304с.
514951
   Здійснення ленінської програми соціалістичного будівництва в СРСР.. – Київ, 1970. – 158с.
514952
  Кухаренко Л.І. Здійснення ленінської програми соціалістичного будівнцтва в Українській РСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1957. – 72с.
514953
  Сокур С.П. Здійснення лобістської діяльності щодо Європарламенту з огляду на особливості його функціонування в політичній системі ЄС // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
514954
  Сокур С.П. Здійснення лобістської діяльності щодо Європейської Ради та Ради Європейського Союзу з огляду на особливості їх функціонування в політичній системі ЄС // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 537-541. – ISSN 2076-1554
514955
  Тверезенко О. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 62-72. – ISSN 2308-0361
514956
  Корнійчук О.О. Здійснення митних процедур у сфері міжнародного поштового обміну: аналіз нормативно-правової бази // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 37-44. – ISSN 2308-1988
514957
  Фурманчук Т. Здійснення міської реформи 1870 р. у Києві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-44
514958
  Лис Ю.В. Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті Рівненщини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 2-5
514959
  Теньков С. Здійснення неупередженного правосуддя - завдання судів усіх рівнів / С. Теньков, М. Ларин // Юридичний вiсник України : Київ, 2001
514960
  Бакуненко Олександр Петрович Здійснення нової економічної політики на Україні : Автореф. дис. ... наук : 07.00.01. / Бакуненко Олександр Петрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1992. – 26 с.
514961
  Матвієнко А.А. Здійснення оперативно-розшукового провадження при вчиненні злочину організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 12-14. – ISSN 1609-0462
514962
  Прокопенко Л. Здійснення освітньої політики в Україні у XVI ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 13-21.
514963
  Синєгубов О.В. Здійснення особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб : монографія / О.В. Синєгубов. – Харків : Золота миля, 2015. – 525, [2] с. – Бібліогр.: с. 475-525 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
514964
  Кушнір А. Здійснення охорони й захисту прав та інтересів осіб у нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 285-294. – ISSN 1026-9932
514965
  Кувшинов П.С. Здійснення перших ленінських декретів на Україні. / П.С. Кувшинов. – К., 1973. – 85с.
514966
  Посвистак О. Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 280-285. – ISSN 2663-5313
514967
  Андрєєва О. Здійснення повноваження законним представником при вчиненні правочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 286-288
514968
  Піпченко Н.О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 401-414. – ISSN 2221-5719


  Проаналізовано методи політичної комунікації Китаю на основі єдиного інформаційного простору країни, зміцнення зв"язків "центр-регіони" та розширення правового поля регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, зокрема, пов"язаних з ...
514969
  Піпченко Н.О. Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 93-97


  Проаналізовано цілі державної інформаційної політики Китаю на підставі формування єдиного інформаційного простору країни і зміцнення на цій основі зв"язків "центр – регіони"; зміцнення цілісності країни; забезпечення інформаційної безпеки особистості, ...
514970
  Рабінович П.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Академія правових наук України. – Львів : Астрон, 2001. – 108с. – (Дослідження та реферати ; Вип.3). – ISBN 5-8326-0077-0
514971
  Поліщук Л.В. Здійснення права власності за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 98-103
514972
  Бажанова В.О. Здійснення права власності подружжя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанова Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
514973
  Майданик Н. Здійснення права на доменне ім"я в мережі Інтернет // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 62-67.
514974
  Чанишева Г.І. Здійснення права на інформацію суб"єктами колективних трудових правовідносин / Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7069-63-7
514975
  Коваль В.М. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 357-364. – ISSN 1026-9932
514976
  Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 44-50. – ISSN 2414-4436
514977
  Крукевич О.М. Здійснення правосуддя щодо неповнолітніх у країнах романо-германського та англо-американського типів правових систем // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 143-148
514978
  Цюра В.В. Здійснення представництва в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2519-2299
514979
  Шаповал Л.І. Здійснення представництва малолітніх та неповнолітних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-61.
514980
  Кравцова Т. Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення державного регулювання господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-8
514981
  Чухно А.А. Здійснення принципу матеріальної заінтересованості // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1960. – №3
514982
  Ліпич Л.Г. Здійснення прогнозування в сучасних умовах / Л.Г. Ліпич, В.Л. Загоруйко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 65-69. – Бібліогр.: на 6 пунктів
514983
  Севрук О. Здійснення прокуратурою представництва в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-55.
514984
  Драган О. Здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів щодо міжнаціональних відносин // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-42
514985
  Педик Я. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності при затриманні, арешті, взятті під варту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-133.
514986
  Нескоромний Д.А. Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 37-40. – ISSN 1609-0462
514987
  Селіванов А.О. Здійснення радянського народовладдя / А.О. Селіванов. – Київ, 1983. – 96с.
514988
  Ковтун Е.О. Здійснення рекламної кампанії на підприємстві як запорука ефективної зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 253-255. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
514989
  Приходченко К.І. Здійснення релігієзнавчо-лінгвістичного аналізу поняття "добро" в Корані / К.І. Приходченко, О.С. Шарафаненко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1728-3671
514990
  Коханюк Т. Здійснення системного тлумачення положень особливої частини КК України на прикладі розділу "Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Обгрунтовано тлумачення окремих положень кримінального закону на прикладі VІІ-А розділу Особливої частини КК України на основі системних зв"язків норм кримінального закону. Висловлено окремі зауваження до тексту статей зазначеного розділу КК України.
514991
  Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 12-17. – ISSN 2308-0361
514992
  Тульчевська Н.В. Здійснення судового захисту права громадян України на житло // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 341-348. – ISSN 1563-3349
514993
  Галянтич М.К. Здійснення та судовий захист суб"єктивних житлових прав / М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман ; за заг. ред. акад. Академії прав. наук України д-ра юрид. наук, проф. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва АПрН України. – Київ ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 495, [1] с. – Бібліогр.: с. 462-495 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1467-0
514994
  Литвинецъ В.М. Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 457-463. – ISSN 1563-3349
514995
  Верменич Я.В. Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Верменич Я.В. ; КУ. – Київ, 1993. – 24 с.
514996
  Клименко С.В. Здійснення фізичними особами права власності на житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клименко С.В. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
514997
  Кохан В.П. Здійснення фундаментальних наукових досліджень в умовах цифрової економіки // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 128-132. – ISSN 2311-4894


  У статті висвітлені особливості здійснення фундаментальних наукових досліджень в умовах цифрової економіки. Проаналізовані дистанційний режим праці наукових працівників та цифрове робоче місце, визначено їх співвідношення. Визначено, що дистанційний ...
514998
  Сердюк В. Здійснення функції правосуддя Верховним Судом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-92.
514999
  Головатенко В. Здійснення функцій глави держави в Київській Русі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 120-127. – ISSN 1993-0909
515000
  Іваничук Р Здійснення функцій права в процесі його реалізації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 32-38. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,