Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
513001
  Левченко В. "Звезда пленительного счастья" на небосхилі України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-161
513002
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" - безумие и преступление / В.С. Авдуевский, А.И Рудев. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [1] с.
513003
   "Звездные войны" : иллюзии и опасность. – Москва : Военное издательство, 1985. – 56 с. : ил.
513004
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
513005
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
513006
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
513007
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
513008
  Лазебная А. "Звездочка" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0131-8136


  Рассказ.
513009
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
513010
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
513011
  Головіна О. "Зверніть на нас увагу!" Чому в Бельгії відбуваються підліткові протести // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 4


  "Кожен четвер тижня - вільний від навчання день. Від початку січня десятки тисяч школярів Бельгії регулярно виходять на протести саме посеред тижня. Обіцяють пропускати школу аж до місцевих виборів, що, як і вибори до Європейського парламенту, ...
513012
  Рябченко Ольга "Звертаюся до вас, як до рідного батька..." : листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студенства України (1920 - ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 108-125. – ISSN 0869-3595
513013
  Ворожбит І. "Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь" // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 114-117


  Стаття містить аналіз способів проведення дозвілля шляхтою, культуру вживання алкоголю, систему шляхетських уподобань.
513014
  Дзюба І.М. "Звичайна людина" чи міщанин? / І.М. Дзюба. – Київ, 1958. – 18 с.
513015
  Терещенко О. "Звичайна магія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
513016
  Судома В. "Звична річ" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 126
513017
  Денисенко Г.Г. "Звід пам"яток історії та культури": реалізація проекту в пострадянських державах / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 372-382. – ISBN 978-966-139-028-6
513018
  Захарченко П.П. "Звідки є, пішла земля Руська" або про сучасний стан дискусій щодо походження Руської держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 19-24
513019
  Головченко В. "Звідки пішла Руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто драматичні міжнародні обставини формування давньоукраїнської державності (Київської Русі) в контексті ранньосередньовічного "Великого переселення народів". The article spotlights dramatic international circumstances of the old Ukrainian ...
513020
  Набок С. "Звідомлення Української академії наук..." як джерело дослідження кадрового потенціалу Національної академії наук України (1920-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-71. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми використання матеріалів Української Академії наук періоду 1918-1928 рр. The report deals with some problems of the using of the Ukrainian Academy of Science"s materials (1918-1928).
513021
  Метаксас Воспорітіс [Звичаї бедуїнів / Константінос Метаксас Воспорітіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 159, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 18]). – ISBN 960-211-007-4
513022
  Вальтінос Т. [Звільнення дев"ятьох / Танасіс Вальтінос. – 3-є вид. – Афіни : Агра, 1992. – 88 с. – Видання новогрецькою мовою
513023
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
513024
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
513025
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
513026
  Муравьев В.Б. Звезда надежды / В.Б. Муравьев. – М., 1983. – 287с.
513027
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
513028
  Алейников В.Д. Звезда островитян : стихи / Алейников В.Д. – Москва : Об-ние "Всесоюз. молодож. кн. центр", 1990. – 478 с.
513029
  Байрон Дж.Г. Звезда отважных : избр. поэтич. произведения : [пер. с англ.] / Джордж Гордон Байрон ; [сост. предисл., с. 5-28, и коммент. А. Зверева ; худож. М. Вархоланцев]. – Москва : Дет. лит., 1988. – 269, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
513030
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
513031
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
513032
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
513033
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
513034
   Звезда пленительного счастья : (Историко-революционные повести). – Москва, 1989. – 190с.
513035
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
513036
  Дубинянская Я. Звезда по имени Джина // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
513037
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
513038
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
513039
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
513040
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
513041
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 88 с.
513042
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения : стихотворения и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160 с.
513043
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
513044
  Некляев В.П. Звезда Полынь : стихотворения и поэма / В.П. Некляев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 157 с.
513045
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
513046
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
513047
   Звезда Рождества : альманах Междунар. лит.-муз. фестиваль "Звезда Рождества" (Запорожье, 10-11 янв. 2014 г.) / [сост. С. Скорик]. – Вып. 2. – Днепропетровск : Акцент ПП. – ISBN 978-617-7109-53-1
Вып. 2. – 2014. – 301, [3] с.
513048
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
513049
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
513050
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
513051
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
513052
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
513053
  Боков А. Звезда среди звезд : роман / Ахмет Боков ;. – Москва : Современник, 1979. – 223 с.
513054
  Сарсенбаев А. Звезда степей : стихи и поэмы / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. Л.Шилахиной. – Москва, 1980. – 110 с.
513055
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей : кн. лирики / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева. – Москва : Советская Россия, 1989. – 206, [1] с. : портр.
513056
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья : стихи и поэма / В.Ю. Вальсюнене; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1957. – 180 с.
513057
  Учватов Н.И. Звезда счастья : повесть / Николай Учватов ; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 173 с.
513058
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
513059
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
513060
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – Москва, 1981. – 55 с.
513061
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
513062
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
513063
  Дубинянская Я. Звезда Харрисона Форда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 10-27. – ISSN 1819-6268
513064
  Байкабулов Б.Т. Звезда Хорасана : роман в стихах : [о А. Навои] / Барот Байкабулов ; авториз. пер. с узб. Г. Регистана ; [худож. Ю. Карпова]. – Москва : Сов. писатель, 1991. – 239 с.
513065
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
513066
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
513067
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
513068
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105 с.
513069
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – Москва, 1977. – 103 с.
513070
  Кулиев К. Звездам -- гореть! : изб. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 543 с.
513071
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
513072
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
513073
  Аструков-Херц Звезди по пътя / Аструков-Херц И. – София : Партиздат, 1974. – 335 с. : портр.
513074
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука : пособие для учащихся / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с.
513075
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
513076
  Зонн В. Звездная астрономия / В. Зонн, К. Рудницкий; пер. с польск. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 448 с.
513077
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб. пособие / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
513078
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
513079
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
513080
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
513081
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – Москва, 1981. – 127с.
513082
  Азаров В.Б. Звёздная вахта : стихи / В.Б. Азаров ; Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота. – Москва, 1963. – 47 с. – (Библиотека журн. "Советский воин" ; № 5 (456))
513083
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
513084
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1952. – 176 с., ил.
513085
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235 с.
513086
   Звездная гавань. – Москва, 1981. – 303с.
513087
  Острейка А. Звездная дорога : стихи / А. Острейка; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 36 с.
513088
  Ларионова К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионова. – Москва, 1963. – 226с.
513089
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
513090
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
513091
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
513092
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
513093
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
513094
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
513095
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
513096
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
513097
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
513098
  Микелинскас Й. Звездная пыль : повести, рассказы / Йонас Микелинскас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 381 с.
513099
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
513100
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
513101
  Караваева А.А. Звездная столица / А.А. Караваева. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 399с.
513102
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
513103
  Нортон Э. Звездная стража : [пер. с англ.] / Эндрю Нортон. – Ставрополь : Кавказский край, 1992. – 536, [4] с. : іл. – На корешке и обл. авт.: Э. Нортон, Р. Желязны, Р. Хайнлайн. - В кн. также: Р. Желязны. Свет и тьма ; Роберт Хайнлайн. Двойная звезда. – (Фантастика). – ISBN 5-86722-064-8
513104
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
513105
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
513106
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – Москва, 1988. – 284с.
513107
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
513108
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
513109
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
513110
  Фабр И. Звездное небо : лекции из области "науки о небе"/ пер. с нем. / И. Фабр. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 272 с.
513111
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск : Свердловское книжн. издательство, 1962. – 187 с.
513112
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
513113
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Москва : Современник, 1975. – 240 с. – (Новинки "Современника")
513114
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
513115
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
513116
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
513117
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Москва, 1985. – 395с.
513118
   Звездные агрегаты. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1980. – 155 с.
513119
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 444 с.
513120
   Звездные атмосферы : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 706 с.
513121
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 352 с.
513122
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 422 с.
513123
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
513124
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
513125
  Сергеев Александр Звездные войны нащего мира. Наследство Джедаев // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 14-17 : фото
513126
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
513127
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки:Физика. Космогония / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1985. – 560 с.
513128
  Ибрагим Е. Звёздные годы : стихи, поэма / Еркеш Ибрагим ; пер. с каз. И.Озеровой. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 86 с.
513129
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144 с. – ISBN 5-7707-7882-2
513130
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – Москва, 1961. – 192с.
513131
  Пухов М.Г. Звездные дожди : рассказы / М.Г. Пухов. – Москва, 1982. – 239 с.
513132
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
513133
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
513134
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
513135
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
513136
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
513137
  Ефремов А И. Звездные корабли : научно-фантастическая повесть / А И. Ефремов, . – Москва, 1948. – 80 с.
513138
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
513139
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
513140
  Ефремов И.А. Звездные корабли : повесть; Туманность Андромеды : роман / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 397с. – (Библиотека фантастики ; Т.5)
513141
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; 2 / 1988)
513142
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
513143
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
513144
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
513145
  Кадыров П. Звездные ночи : роман ; Бабур Захириддин Мухаммед, о нем / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
513146
  Кадыров П. Звездные ночи : роман ; Бабур Захириддин Мухаммед, о нем / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Известия, 1981. – 495 с.
513147
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи : док.-худ.роман / Ш.З. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1983. – 192 с.
513148
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
513149
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
513150
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.2. – 1921. – 190с.
513151
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
513152
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк. – Москва : ИТА АН СССР, 1964. – 35 с.
513153
   Звездные скопления. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1979. – 160 с.
513154
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Наука, 1981. – 479 с.
513155
   Звездные скопления : материалы научной конференции. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1987. – 246 с.
513156
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
513157
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1978. – 188 с.
513158
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
513159
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 138 с.
513160
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
513161
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты и земные строфы / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 342с.
513162
  Каирбеков Г. Звездные судьбы : книга о целине / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88 с.
513163
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или дублет 2800 A Mg II в астрофизике / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1984. – 423 с.
513164
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – Ленинград : Искусство, 1975. – 136 с.
513165
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Искусство, 1991. – 217 с.
513166
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
513167
  Яковлев В.Я. Звездные часы эпохи / Валерий Яковлев ; Рис. Ю. Тихонова. – Москва : Дет. лит., 1982. – 318 с. : ил. – (Библиотечная серия)
513168
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
513169
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – Москва-Л., 1925. – 72с.
513170
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
513171
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
513172
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
513173
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
513174
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
513175
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
513176
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
513177
  Наппельбаум Л.М. Звездный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – Москва, 1981. – 64 с.
513178
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
513179
  Дубровин А.Г. Звездный век / А.Г. Дубровин. – М, 1981. – 80с.
513180
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
513181
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – Москва : Знание, 1980. – 63 с.
513182
  Рыскулов Р. Звездный возраст : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
513183
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
513184
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – Москва : Мир, 1985. – 416 с. – (Зарубежная фантастика)
513185
  Клейнл Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414 с.
513186
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
513187
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
513188
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
513189
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
513190
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
513191
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
513192
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
513193
  Смирнов Д.А. Звездный дождь / Д.А. Смирнов. – Москва, 1959. – 84с.
513194
  Ефимов М.Д. Звездный дождь : стихи и поэма / Моисей Ефимов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
513195
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
513196
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
513197
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
513198
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
513199
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
513200
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
513201
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
513202
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
513203
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
513204
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 64 с.
513205
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
513206
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
513207
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
513208
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
513209
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
513210
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
513211
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
513212
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
513213
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
513214
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
513215
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
513216
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
513217
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – Москва, 1977. – 32с.
513218
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
513219
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
513220
  Асламов М.Ф. Звездный створ : стихи / М.Ф. Асламов. – Москва : Современник, 1980. – 126 с. – (Новинки "Современника")
513221
  Шур Я.И. Звездный театр: московский планетарий / Я.И. Шур. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 95 с.
513222
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
513223
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
513224
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
513225
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142 с.
513226
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
513227
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
513228
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
513229
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
513230
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
513231
  Кешоков А.П. Звёздный час : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1979. – 127 с.
513232
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
513233
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
513234
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
513235
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
513236
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
513237
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
513238
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
513239
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
513240
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
513241
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
513242
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
513243
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
513244
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
513245
   Звездообразные полимеры декстран-полиакриламид: перспективы применения в нанотехнологиях / Н.В. Куцевол, В.А. Чумаченко, М. Равизо, В.Ф. Шкодич, О.В. Стоянов // Журнал структурной химии : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1016-1023. – ISSN 0136-7463
513246
  Азимов С. Звездоокая : повести и рассказы : пер. с узб. / С. Азимов ; ил.: В. Гриднев. – Ташкент : Издательство художественной литературы, 1968. – 184 с. : ил.
513247
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
513248
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
513249
  Астафьев В.П. Звездопад : повести и рассказы / Виктор Астафьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 335 с.
513250
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
513251
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
513252
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
513253
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
513254
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
513255
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
513256
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
513257
  Иоселиани О.Ш. Звездопад : роман, повесть, рассказы / Отиа Иоселиани ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1972. – 415 с.
513258
  Иоселиани О. Звездопад / Отиа Иоселиани ;. – Москва, 1983. – 555 с.
513259
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва : Современние, 1984. – 80 с.
513260
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
513261
  Астафьев В.П. Звездопад : повести / В.П. Астафьев. – Кемерово : Современник, 1990. – 554 с.
513262
  Иоселиани О.Ш. Звездопад. В плену у пленников. Жила-была женщина. : романы / Отиа Иоселиани ;. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 488 с.
513263
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
513264
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
513265
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
513266
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
513267
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
513268
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
513269
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
513270
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
513271
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
513272
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
513273
  Николов Н.С. Звездочеты древности : пер. с болг. / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 296 с. – ISBN 5-03-001055-6
513274
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
513275
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
513276
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
513277
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
513278
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
513279
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
513280
   Звездочка : [альманах] : история альманаха : авторы : публикация материалов "Звездочки" по рукописи, представленной цензору / [ред. Л.Я. Давтян ; худож. В.Ю. Марковский]. – Факсимильное изд. – Москва : Книга, 1981. – 136, 80 с. : ил. ; 14х10 см + 5 бр. – В футляре 2 брошюры. - Прилож.: Факсимильное воспроизведение пяти листов (80 страниц) альманаха А. Бестужева и К. Рылеева "Звездочка", отпечатанных в 1825 году. - Миниатюрное издание


  Уникальное издание, подготовленное известным литературоведом-пушкинистом Я.Л. Левкович (1920–2002), состоит из двух частей, представляющих собой отдельные книги. Первая из них – "История альманаха. Авторы. Публикация материалов "Звездочки" по рукописи, ...
513281
  Александров В. Звёздочка : рассказы / В. Александров. – Днепропетровск : Облиздат, 1958. – 120 с.
513282
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
513283
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
513284
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
513285
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
513286
   Звезды - рядом. – Москва, 1979. – 63с.
513287
  Стратонов В.В. Звезды : Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов,- наследн. Бр. Салаевых", 1919. – 340 с.
513288
  Ньюкомб С. Звезды : пер. с англ. / С. Ньюкомб. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 240 с.
513289
  Фесенков В.Г. Звезды / В.Г. Фесенков. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 53 с.
513290
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
513291
  Халил Зейнал Звезды : роман в стихах / Зейнал Халил; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 144 с.
513292
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
513293
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
513294
  Акаев К. Звезды : стихи и поэмы : пер. с киргиз. / Кубаныч Акаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 140 с.
513295
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1984. – 64 с.
513296
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
513297
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – Москва, 1967. – 288с.
513298
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
513299
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
513300
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
513301
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
513302
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
513303
  Манзалович М. Звезды в жизни Павла Романчука // Вечерние вести. – Київ, 2000. – 8 декабря (№ 199). – С. 14


  О творческом пути ведущего научного сотрудника обсерватории КНУ имени Тараса Шевченка.
513304
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
513305
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
513306
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
513307
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
513308
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
513309
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
513310
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 323 с.
513311
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 434с.
513312
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
513313
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
513314
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
513315
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице : повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 247 с.
513316
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
513317
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
513318
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
513319
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 247 с.
513320
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность: картины мироздания / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 196 с.
513321
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
513322
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
513323
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
513324
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
513325
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – Москва, 1977. – 190с.
513326
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
513327
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
513328
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
513329
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
513330
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
513331
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд : документальная повесть / Г.З. Рамазанов. – Москва : Политиздат, 1979. – 364 с.
513332
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
513333
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
513334
  Велиев А. Звезды Замана : повести / А. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
513335
  Юхма М. Звезды зовут : повесть о детстве и юности космонавта А.Николаева / Михаил Юхма ; авториз. пер. с чуваш. И.Законова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1965. – 52 с.
513336
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
513337
   Звезды и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 46 с.
513338
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
513339
   Звезды и звездные системы. – Москва : Наука, 1981. – 416 с.
513340
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
513341
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
513342
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
513343
  Шепли Х. Звезды и люди : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
513344
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
513345
   Звезды и планеты. – Москва : Знание, 1965. – 132 с.
513346
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
513347
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
513348
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
513349
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1984. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 38)
513350
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
513351
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
513352
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
513353
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара : документальная повесть / Худайберды Тухтабаев ;. – Москва : Детская литература, 1980. – 95 с.
513354
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
513355
  Джамиль А. Звезды Мингечаура : стихи / Ахмед Джамиль; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 152 с.
513356
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
1. – 1992. – 54 с.
513357
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
2. – 1992. – 55 с.
513358
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
513359
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 183 с.
513360
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
513361
   Звезды на броне : стихи / [сост. И.И. Шутемов ; худож. Н. Оборин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 133, [7] с. : ил. ; 7х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
513362
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем : повести / Хараламбие Морару ; пер. с молд. В.балтага. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 357 с.
513363
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
513364
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
513365
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак ; вступ. ст. А.И. Покрышкина. – Харьков : Прапор, 1975. – 247 с., [6] л. ил.
513366
  Миргородский Д.Н. Звезды на лепестках : поэт. сборник / Дмитрий Миргородский. – Киев : Радуга, 2016. – 201, [3] с. : портр., ил. – На обл. также: Поэтический сборник. – ISBN 978-966-281-074-5
513367
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
513368
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
513369
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
513370
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
513371
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
513372
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
513373
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
513374
  Сорокин З.А. Звезды на фюзеляжах / З.А. Сорокин. – Москва, 1977. – 176с.
513375
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
513376
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
513377
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой : докум. повесть / А.Т. Алтунин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1982. – 302 с., [7] л. ил. : ил.
513378
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва : Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 317 с., [5] л. ил. : ил.
513379
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
513380
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
513381
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
513382
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
513383
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
513384
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / Арсентьев А.И. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119 с. : ил.
513385
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
513386
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
513387
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
513388
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
513389
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
513390
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
513391
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
513392
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – Москва, 1969. – 136с.
513393
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
513394
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
513395
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Государственное издательство Узбекской ССР
Кн. 1 : Хромой Тимур. – 1955. – 488 с.
513396
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1956. – 494 с.
513397
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
513398
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Известия
Кн. 2. – 1962. – 427 с.
513399
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 458 с.
513400
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 2. – 1965. – 367 с.
513401
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
513402
  Журавлев Т.К. Звезды над селом / Т.К. Журавлев. – М., 1966. – 384с.
513403
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
513404
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
513405
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
513406
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
513407
  Бабаев Н. Звезды не гаснут : повесть и рассказы / Бабаев Н. ; пер. с азерб. И. Печенева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 248 с.
513408
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут : стихи и поэма / Муэтдин Чаринов ; пер. с лакск. – Москва : Художественная литература, 1974. – 220 с.
513409
  Джумаев Н. Звезды не гаснут : роман / Нариман Джумаев; пер. с туркм. В.Тублина. – Ленинград : Детская литератураЛО, 1983. – 160 с.
513410
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
513411
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1960. – 49с.
513412
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
513413
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1959. – 131с.
513414
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Москва, 1961. – 100 с.
513415
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1962. – 123 с.
513416
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
513417
  Тулкун Звезды не падают : стихи / Тулкун. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 52 с.
513418
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
513419
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
513420
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
513421
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
513422
  Никулин М. Звезды нужны живым / М. Никулин. – Москва, 1969. – 656 с.
513423
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
513424
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
513425
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
513426
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе : повести : пер. с укр. / А.А. Сизоненко ; ил.: А. Тамбовкин. – Москва : Мол. гвардия, 1972. – 166 с.
513427
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
513428
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
513429
   Звезды первой величины. – Москва, 1969. – 334с.
513430
   Звезды первой величины (о молодежи). – Москва, 1966. – 256с.
513431
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
513432
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами : (молодежный туризм как школа воспитания) / Анатольев Ю.А. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 6)
513433
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
513434
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
513435
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1991. – 239 с.
513436
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
513437
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
513438
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
513439
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
513440
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова: Очерки о Пулковской обсерваториии астрономах-пулковцах / О.Н. Коротцев. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 220 с. – ISBN 5-289-00335-5
513441
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
513442
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
513443
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
513444
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
513445
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1970. – 179 с.
513446
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
513447
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
513448
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов / В.Л. Страйжис. – Вильнюс : Мокслас, 1982. – 312 с.
513449
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
513450
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
513451
  Барри С. Звезды Сан-Сесильо : роман / Сюзан Барри ; [пер. с англ. М. Райнер] // Парижское приключение : [пер. с англ.] / Э. Эштон. – Санкт-Петербург : Библиополис, 1995. – С. 197-356. – (Библиотека любовного романа). – ISBN 5-7435-0118-1
513452
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
513453
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
513454
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
513455
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
513456
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
513457
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
513458
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 547 с.
513459
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : [роман] / А. Кронин ; пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 687 с.
513460
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
513461
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
513462
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
513463
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
513464
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : роман / А. Кронин. – Донецк : Донбас, 1990. – 556 с.
513465
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
513466
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
513467
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
513468
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
513469
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
513470
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
513471
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
513472
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
513473
  Садай В.Л. Звезды сходят в Табор : роман / Владимир Садай ; пер. с чуваш. Л.Парфенова. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1984. – 208 с.
513474
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Н.Гребнева и др. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 59 с.
513475
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
513476
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев : Наукова думка, 1978. – 127 с.
513477
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев : Наукова думка, 1966. – 471 с.
513478
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев : Наукова думка, 1973. – 436 с.
513479
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
513480
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
513481
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
513482
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
513483
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
513484
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
513485
  Эльгар К. Звезды улыбаются : рассказы / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1969. – 88 с.
513486
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
513487
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1964. – 316 с.
513488
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1972. – 432 с.
513489
  Квин Л.И. Звезды чужой стороны. / Л.И. Квин. – Барнаул, 1985. – 288 с.
513490
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
513491
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
513492
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
513493
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1966. – 374 с., ил.
513494
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1970. – 334 с.
513495
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1981. – 415 с., ил.
513496
   Звезды, туманности, галактики : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1969. – 296 с.
513497
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
513498
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – Москва : Наука, 1975. – 367 с.
513499
  Шкловский Звезды: их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 384 с.
513500
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – Москва : Наука, 1984. – 384 с.
513501
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю : поезії / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 88 с.
513502
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
513503
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
513504
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
513505
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
513506
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
513507
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
513508
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
513509
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
513510
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
513511
  Уметалиев Т. Звени, комуз! : стихотворения, поэма / Темиркул Уметалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 254 с.
513512
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256 с.
513513
  Вавилина В. Звени, наша песня : сборник песен / В. Вавилина. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 224 с.
513514
  Дранко І.С. Звенигора - колиска вільного козацтва // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 171-172
513515
  Малишко А.С. Звенигора : вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 367 с.
513516
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
513517
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1968. – 499с.
513518
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
513519
  Карасев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасев. – М, 1978. – 94с.
513520
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
513521
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
513522
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
513523
  Самченко В. Звенигород реальний і віртуальний. На майже 200 років старше за Львів княже місто заманює VR-технологіями та здобутками праправнука Ярослава Мудрого // Україна молода. – Київ, 2021. – 31 серпня - 1 вересня (№ 88/89). – С. 10


  Однією зi значущих для всієї України подій цього літа стала презентація-відкриття на Львівщині історико-культурного заповідника «Древній Звенигород». Бо це не просто поновлена музейна локація за 25 км від Львова, яка за допомогою сучасних технологій ...
513524
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
513525
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
513526
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
513527
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
513528
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
513529
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
513530
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
513531
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
513532
  Даричев Д. Звенит чинара : стихи / Давид Даричев. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 129 с.
513533
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
513534
  Иванов Г. Звените, свадьбы! / Г. Иванов. – Орлов : Орловское кн. изд-во, 1963. – 47 с.
513535
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
513536
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
513537
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
513538
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
513539
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
513540
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
513541
  Давыдов-Анатарии Звенят родники : стихи, песни и поэма / Давыдов-Анатарии; Василий Давыдов-Анатари; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
513542
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
513543
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
513544
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
513545
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
513546
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72 с.
513547
  Чиковани С.И. Звенящий родник : стихи / [Симон Чиковани ; вст. статья К.Кулиева]. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
513548
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
513549
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – Москва, 1988. – 775 с.
513550
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
513551
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
513552
  Атаманенко М.М. Звенья : стихи / Атаманенко М.М. – Тула : Приок. кн. изд., 1976. – 64 с. : портр.
513553
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
513554
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
513555
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
513556
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
513557
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
513558
  Адрианов Ю.А. Звенья времени : стихи / Ю.А. Адрианов ; ил.: Н. Мидов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1974. – 95 с.
513559
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
513560
  Гаско М.Э. Звенья жизни / М.Э. Гаско. – Москва : Советский писатель, 1971. – 63 с.
513561
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
513562
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
513563
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
513564
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
513565
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
513566
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1968. – 427 с.
513567
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М : Советский писатель, 1975. – 542 с.
513568
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
513569
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
513570
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
1. – 1932. – 558 с.
513571
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
2. – 1933. – 697 с.
513572
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
5. – 1935. – 794 с.
513573
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
6. – 1936. – 845 с.
513574
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
8. – 1950. – 864 с.
513575
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – Москва
9. – 1951. – 648 с.
513576
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – Москва-Л.
3-4. – 1934. – 947 с.
513577
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
513578
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
513579
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / Арсеньев В.Р. – Москва : Политиздат, 1991. – 160с. – (Беседі о мире и человеке)
513580
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
513581
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
513582
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
513583
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
513584
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
513585
  Даррелл Д. Звери в моей жизни / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
513586
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
513587
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – Москва, 1991. – 256с.
513588
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство, 1970. – 46 с. : ил.
513589
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис ; [М-во культуры СССР, Союзгосцирк]. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1971. – 55 с. : ил.
513590
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
1. – 1928. – 631с.
513591
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Л.
2. – 1931. – 776с.
513592
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
513593
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
513594
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
513595
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
513596
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1983. – 159 с.
513597
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
513598
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
513599
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
513600
  Шнитников В.Н. Звери и птицы нашей страны / В.Н. Шнитников. – Москва, 1957. – 254с.
513601
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
513602
  Афанасьев А.В. и др. Звери Казахстана / А.В. Афанасьев и др. – Алма-Ата, 1953. – 536 с.
513603
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
513604
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
513605
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
513606
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
513607
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
513608
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
513609
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
513610
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
513611
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – Москва, 1962. – 459с.
513612
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Л.
4. – 1940. – 615с.
513613
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
513614
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
513615
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
513616
   Звери СССР и прилежащих стран.. – Москва
Т. 9. – 1957. – 756с.
513617
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
513618
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / И.И. Барабаш-Никифоров. – Воронеж : Кн. изд-во, 1957. – 371 с., [2] вкл. карты. – Библиогр.: с. 350-363. – (Фауна юго-восточной части Черноземного центра)
513619
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
513620
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – Москва, 1976. – 310с.
513621
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
513622
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
513623
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
513624
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
513625
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
513626
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
513627
  Каманин И.М. Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость) / В. Каманин. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1914. – [4], 166, II, IV с., 29 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: С. I-IV последней паг.: Работы И.М. Каманина
513628
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
513629
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
513630
  Франко И.Я. Звериный бюджет; Свинская конституция; История одной конфискации. – Пер. с укр. С. Буды. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 36 с.
513631
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
513632
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
513633
  Стрельбицький М.П. Звернення : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
513634
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
513635
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
513636
  Кремень В.Г. Звернення [до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти"] / В.Г. Кремень, Б.М. Жебровський, П.П. Кононенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 7


  Звернення до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти", яка проходила 24 жовтня у Київському Будинку вчителя. У зверненні мова йде про проблеми запровадження українознавства в національній системі освіти ...
513637
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
513638
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
513639
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
513640
   Звернення воюючої України до всієї української еміграції. – Торонто : На Варті, 1953. – 15, [1] с. – В кінці кн. зазнач.: Від імені Воюючої України: М. Лаврівський, Р. Лозовський, В. Коваль та ін.
513641
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
513642
  Жулинський М. Звернення Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / М. Жулинський, О. Поліщук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 2


  Щодо "...питання стану викладання й подальшої долі в середній загальноосвітній школі предметів "українська мова", "українська література", "зарубіжна література".
513643
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
513644
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
513645
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
513646
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
513647
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
513648
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320 - 8370
513649
  Ґурчинов Мілан Звернення до делегатів XIV Міжнародного конгресу славістів Голови організаційного комітету Конгресу академіка Македонської академії наук і мистецтв / пер. із рос. Людмили Домилівської // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 4-7
513650
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
513651
  Ільченко І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 14-18
513652
  Крістенко А. Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 1, 26-27
513653
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
513654
   Звернення до Президента України та Верховної Ради України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 серпня (№ 33). – С. 5


  Звернення щодо введення мораторію на внесення будь яких змін до Конституції України. Серед підписантів професор КНУ імені Тараса Шевченка Микола Хавронюк.
513655
   Звернення до Президента України щодо конкурсу імені Петра Яцика / В. Загорій, Д. Павличко, М. Жулинський, Ю. Щербак, Ю. Брюховецький, Я. Яцків, М. Голомша, П. Мовчан, П. Гриценко, С. Куліда, М. Сулима, Б. Бенюк, Н. Сумська, А. Хостікоєв, М. Слабошпицький, Г. Гусейнов, І. Фаріон, Ю. Ковалів, В. Поліщук, Б. Горинь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 1


  Автори констатують: "Виконавча дирекція одержала згоду від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. В. Губерського на те, що для роботи журі буде надано п"ять аудиторій Інституту філології, котрі стоять порожніми. Але жодної відповіді на це від Міносвіти ...
513656
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
513657
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
513658
  Нестеренко Г. Звернення до проблематики політичної нації в працях М. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 136-141
513659
  Каменська Н.П. Звернення до публічної адміністрації: теоретико-правовий аспект : монографія / Каменська Н.П. – Київ : Талком, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-195. – ISBN 978-617-7133-75-8
513660
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
513661
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
513662
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
513663
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
513664
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
513665
  Нестерович В.Ф. Звернення за захистом до Констиуційного Суду України як особлива форма захисту виборчих прав громадян // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7627-30-1
513666
   Звернення завідувачів кафедр клінічної (топографічної) анатомії та оперативної хірургії медичних університетів України до Міністерства охорони здоров"я України / С.М. Білаш, Ю.М. Вовк, М.С. Гнатюк, О.А. Григор"єва, В.Г. [та ін.] Дуденко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 6-8. – ISSN 1727-0847
513667
   Звернення ініціативної групи "Перше грудня" до українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 233-236. – ISSN 0868-4790
513668
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
513669
  Свердліченко В. Звернення особи до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 35-38
513670
   Звернення після дедлайну // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наукові установи, які проходять державну атестацію, зможуть звернутися до адміністратора електронної системи та підтвердити можливість друку матеріалів і після 14 серпня - дедлайну подання інформації в електронній формі.
513671
   Звернення Президента до Українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
513672
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
513673
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
513674
  Миронов А. Звернення прокурора до суду з обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 38-45
513675
  Некрасова В. Звернення стягнення на іпотечне майно у разі проживання у ньому дитини // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 196-198. – ISBN 978-966-8830-75-4
513676
  Григор"єва Л.І. Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора). / Л.І. Григор"єва, Спасибо-Фатєєва // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 37-42
513677
  Ходирєва А. Звернення стягнення на майно, передане в довірчу власність: окремі питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 21-25. – ISSN 2663-5313
513678
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
513679
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
513680
  Скиданов К. Звернення стягнення на предмет іпотеки зо договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.93-99
513681
  Кобець Р. Звернення стягнення на предмет іпотеки: ТОП-3 висновки ВСУ 2016 р. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 18-19
513682
  Щербина І.М. Звернення стягування більшої суми, порівняно із зазначеною у виконавчому документі // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7361-58-8
513683
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
513684
  Овсієнко В. Звернення Товариства "Соловецьке Братство" / В. Овсієнко, Р. Круцик, Г. Лук"янчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 28)


  "До нащадків жертв масових репресій тоталітарного сталінського режиму, до всіх українців в Україні та за її межами сущих, до громадськості Карелії й Російської Федерації. “Великий терор” - масштабна кампанія масових репресій громадян, що була ...
513685
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
513686
  Купріянович Г. Звернення Українського Товариства з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Г. Купріянович, В. Ковальський // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 4. – ISSN 1230-2759


  В зверненні йдеться: "Цей ювілей є важливим для всіх українців, які проживають на території Республіки Польща - як на рідних землях Підляшшя, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини, так і в нащих регіонах держави. Врешті, ця річниця фундаментально важлива ...
513687
   Звернення Української громадської групи до країн-учасниць Белградської наради // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 5-8


  З приводу нагляду за виконанням Гельсинської угоди країнами Белградської наради. Протест проти арешту Миколи Руденка та Олексія Тихого.
513688
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
513689
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
513690
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
513691
   Звернення Форуму до влади і громади (освіта і наука: національний вимір) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Форум "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
513692
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1937. – 14 с.
513693
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 20 с.
513694
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 13 с.
513695
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
513696
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1954. – 16 с.
513697
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
513698
   Звернення Центрального Комітету КПРС до всіх виборців, громадян СРСР. – Київ : Політвидав України, 1974. – 16 с.
513699
  Безкровний Є. Звернення, як один із елементів представництва прокурором інтересів громадянина в порядку адміністративного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 83-84. – ISBN 978-617-7069-15-6
513700
  Коваль-Лавок Звернути увагу / Коваль-Лавок, Д. Скидан // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 19


  Безпосереднє звернення до порушників та переговори є одним із популярних способів припинення порушення прав інтелектуальної власності.
513701
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11
513702
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
513703
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
513704
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 480 с.
513705
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
513706
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
513707
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
513708
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : Пер. с англ. Т. Грица / Д.Ф. Купер. – Кишинев : Лумина, 1970. – 467 с.
513709
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
513710
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
513711
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
513712
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
513713
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер. – Харьков : Прапор, 1986. – 448 с.
513714
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
513715
   Звероводство. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 560 с. : ил. – (Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы . Второй и третий годы обучения)
513716
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
513717
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
513718
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
513719
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
513720
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
513721
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
513722
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
513723
   Зверства немецких захватчиков.. – Москва, 1943. – 48с.
513724
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
513725
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
4. – 1942. – 63с.
513726
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
513727
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
9. – 1943. – 48с.
513728
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
513729
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – Москва
15. – 1945. – 80 с.
513730
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 48 с.
513731
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
513732
  Хаценко Л.І. Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 134-140


  У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних ...
513733
  Ледняк Г. Звертання в сучасній німецькій мові / Г. Ледняк, Ю. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 161-169. – ISSN 2411-6548
513734
  Загнітко Лариса Звертання в українській мові: формально-граматичні та семантичні вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с.93; 11 п. – ISSN 1728-9572
513735
  Рущак О. Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 161-169. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
513736
  Ігнатова О. Звертання на "ти" і на "ви" у французькій мові : соціокультурний підхід


  Розглядаються різні етапи функціонування в міжособистісному спілкуванні французьких особових займенників tu та vous у французькій мові, їх значення та соціальна роль : від нейтрального позначення однини та множини до шанобливо - ввічливого vous та ...
513737
  Мариненко П.І. Звертання та його функції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 342-347


  У статті йдеться про функціонування звертання в сучасній іспанській мові на матеріалі художньої літератури письменників другої половини ХХ століття та записаних розмовних текстів, що належать Іберійському мовному ареалу. Розглядається номінативна та ...
513738
  Корнійко І.В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі німецької мови) : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.04. / Корнійко І.В.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
513739
  Стельмах Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 283-289. – ISSN 2304-9383
513740
  Рудько Л.П. Звертання як компонент загальної системи крмунікативно-прагматичних засобів п"єси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 350-354. – ISBN 978-966-581-958-5
513741
  Чухно А.А. Звершення і перспективи // Веч. Київ, 1976. – 17 квітня
513742
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 5)
Т. 1 : Династия при смерти. – 1911. – XXXII, [2], 460 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Издания античных писателей, которыми пользовался автор (с. 456-460)
513743
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение" ; Типо-лит. акц. о-ва "Самооборона". – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 6)
Т. 2 : Золотое пятилетие. – 1911. – [6], 427 с., 1 л. план, 1 л. факс. – На обл. после автора: Собрание сочинений
513744
  Амфитеатров А.В. Зверь из бездны : историческое сочинение в 4 т. / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещение. – (Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова ; Т. 8)
Т. 4 : Погасшие легенды. – 1914. – [8], 488 с., 3 л. план. – На обл. после автора: Собрание сочинений. – Библиогр.: Список книг служивших автору пособиями и справочниками при сочинении т. 3 и т. 4 (с. 484-488)
513745
  Шаркади И. Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – 300, [2] с. – В изд. также: Смерть врача / Д. Фекете. 20 часов : [Повести] : пер. с венг. / Ф. Шанта. – (Серия "Новый мир")
513746
  Хаткевич Василий Зверьки, которые охотились на динозавров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 4 : Іл.
513747
  Гали М. Звзда надежды : стихи и поэма / М. Гали. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 127 с.
513748
  Смирнова В.Г. Звивини русла річки Псел та їх деформації // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 74-80. – ISSN 2306-5680
513749
  Кудрявцев Лев Звивисті стежки Нестора Махна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 205-209. – ISSN 0869-3595
513750
  Котлярова К. Звинувачення в магії в судових процесах I ст. за повідомленнями Тацита // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 318-322. – ISBN 978-966-171-793-9
513751
  Макліш К. Звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Сирії // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 369-376. – ISBN 978-0-19-883999-6
513752
  Шеренговий О.Г. Звинувачувані не підсудні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1989. – 200 с.
513753
  Муковський І.Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д.Конашевича. – Київ : Книга пам`яті України, 1997. – 568с. – ISBN 5-88500-041-7
513754
  Станкевич О. Звитяга і слава українських гетьманів у графіці Євгена Удіна // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 12. – ISSN 2519-4429
513755
   Звитяга мужніх.. – Ужгород, 1969. – 116с.
513756
   Звитяга працею // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 183-185. – ISSN 0869-3595
513757
   Звитяга.. – Львів, 1985. – 327с.
513758
  Сушко К. Звитяги і муки Хортиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 37). – С. 1, 14
513759
  Воловодська В. Звитяги П.Ф. Тушкана (1867-1942) на освітянській та науковій ниві Полтавщини // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 187-191. – ISSN 2415-3567
513760
  Жулавский Ю. Звитяжець / Ю. Жулавский. – К., 1927. – 324с.
513761
  Рудь П.С. Звитяжна молодість / П.С. Рудь. – К., 1960. – 68с.
513762
  Ляхоцький Володимир Звитяжний шлях, високість духу : Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 5. – ISSN 0868-9644
513763
   Звитяжниці : Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної Війни / Є.В. Сафонова, В.Я. Галаган, Г.В. Данилко, З.О. Сільченко; [Сафонова Є.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О.] ; Організація ветеранів України. – Київ : Україна, 1995. – 247с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 5-319-01372-8
513764
   Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : документально-художня дилогія / [ упор.: І.В. Малінкін, М.А. Мелешко, О.С. Рибка; авт. проекту і відп. ред. О.С. Рибка; гол. ред. В.В. Пасак ]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-7758-70-7
513765
  Лавренчук Володимир Звитяжцем - через три віки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
513766
  Мілер В. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В. Мілер, О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д.Скляренко. – Київ : К.І.С., 2004. – 328с. – ISBN 966-8039-38-6


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
513767
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. – Бібліогр. : л.182-197
513768
  Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : 12.00.11 / Кононенко В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. :9 назв.
513769
   Звичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 7-16. – ISSN 1814-3385


  Українською мовою звичаєві норми міжнародного гуманітарного права публікуються вперше. Цей переклад здійснено для спеціального випуску "Українського часопису міжнародного права"(2006 рік), присвяченого міжнародному гуманітарному праву та підготовленого ...
513770
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навч. посібник / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 367с. – ISBN 966-594-619-6
513771
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Є. Толкачова; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 367с. – різні обкладинки. – ISBN 966-594-833-4
513772
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право в системі соціально-ціннісних установлень і нормативного регулювання відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 33-41. – (Правознавство ; Вип. 375)
513773
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навчальний посібник / О.П. Івановська. – Київ : ЕксОб, 2002. – 263 с. – ISBN 966-7769-15-1
513774
  Івановська О.П. Звичаєве право в Україні : етнотворчий аспект : навч. посібник / О.П. Івановська, П.О. Івановський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-728-2
513775
  Мацелюх І. Звичаєве право Запоріжської січі в оборонні православної віри // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 156-164. – ISBN 978-966-2779-91-2
513776
  Кольбенко А. Звичаєве право Запорозької січі як важливий етап української державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 129-139. – ISSN 1026-9932
513777
  Гошко Юрій Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-ХІХ ст. / Гошко Юрій; НАНУ. Ін-тут народознавства НАНУ. – Львів : Ін-тут народознавства НАНУ, 1999. – 336с. – ISBN 966-02-0672-0
513778
  Бедрій М. Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 8-12
513779
  Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С. 28-33
513780
  Верховцева І.Г. Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини XIX - початку XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 2312-217Х
513781
  Шевченко О.О. Звичаєве право України IX - XIX століть / О.О. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-30-3
513782
  Толкачова Н. Звичаєве право України: особливості розвитку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 152-178


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
513783
  Толкачова Н.Є. Звичаєве право України: особливості розвитку / Н. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-113. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Показано особливості українського права як самобутньої, самодостатньої та оригінальної правової системи, яка хоч і зазнала своєрідних впливів, проте еволюціонувала за внутрішніми закономірностями. Звичаєве право репрезентується як регулятор поведінки ...
513784
  Малютіна І.П. Звичаєве право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам"яток X-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 450-457.
513785
  Малютіна І.П. Звичаєве право українців в історико-етнологічних дослідженнх XVIII-XIX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 442-456.
513786
  Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.4-8
513787
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.:3 назви
513788
  Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Крикун Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 213л. – Бібліогр. : л.188-213
513789
  Киндюк Б.В. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях у XIV-XVII століттях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 90-95
513790
  Івановська О. Звичаєве право: методологія, джерельна база, текстологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 332-337


  У статті здійснюється спроба дефініцій народознавчих термінів. Розглядається звичаєва культура українського етносу: витоки; механізми соціалізації; закріплення в народнопоетичному тексті. В статье осуществляется попытка дефиниций народоведческих ...
513791
  Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-63. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце звичаєвого права та трудових звичаїв у системі трудового права. Можливість та умови застосування звичаєвого права та звичаїв визначаються особливостями правової системи країни, її культурними та національними традиціями. Таке ...
513792
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8458-84-2
513793
  Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
513794
  Морозов А.Ю. Звичаєве, моральне, етичне в контексті інтуїтивного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2226-3209
513795
  Артюх Л. Звичаєві забобони, пов"язані з хлібом: традиції і сучасне побутування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936
513796
  Івановська О. Звичаєві засади соціалізації молоді в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 179-187. – ISBN 978-966-349-240-7
513797
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
513798
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 217, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
513799
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців : навч. посібник / Мазуркевич О.П., Дячук В.П. ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 217, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 163-184. – ISBN 978-966-2609-96-7
513800
  Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців (XIX - початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мазуркевич Ольга Павлівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
513801
  Андрейків А. Звичаєві норми як елемент нормативної системи міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 129-138. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
513802
  Клименко Т. Звичаєво-обрядові елементи як інтертекстуальні компоненти у повістях І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 362-368. – ISBN 978-966-793-136-3
513803
  Гурбик А. Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 22-27
513804
  Лобода Ю.П. Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
513805
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 30 с. – Бібліогр.: 23 назв.
513806
  Гримич Марина Віллівна Звичаєво-правова традиційна культура українців XIX - початку XX ст. : дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 410 л. – Бібліогр.: л. 372 - 410
513807
  Коваленко Т.О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 63-73
513808
  Гладких М.І. Звичаї / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146. – ISBN 966-642-073-2
513809
  Забловський А. Звичаї "саджати на лубок" та "убасте" в українській та японській етнокультурній традиції / А. Забловський, М. Умебаяші // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 99-101
513810
  Лисак А. Звичаї в діяльності британського парламенту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 76-78
513811
   Звичаї в селі Забрідді та по де-яких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині.. – Житомир, 1920. – 160с.
513812
  Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 11-14
513813
  Міловська Н. Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 35-39. – ISSN 2307-8049
513814
  Джуринський О. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 14-17


  У статті досліджуються звичаї ділового обороту як джерела сучасного господарського права України, пропонуються зміни до законодавства, спрямовані на розв"язання проблеми застосування звичаїв ділового обороту для регулювання відносин у сфері ...
513815
  Гаєвська Т.І. Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 29. – С. 155-161. – ISSN 2225-7586
513816
  Нікіша Д.О. Звичаї морських торговельних портів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 47-50
513817
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 1]. – 1958. – 449, [6] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
513818
  Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво
[Т. 2]. – 1966. – 442, [5] с. – На тит. арк. номер тому не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
513819
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [В 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01093-5
Том 1. – 1991. – 455с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1958
513820
  Воропай Олекса Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. [У 2-х т.] / Воропай Олекса. – Репринтне видання. – Київ : Оберіг. – ISBN 5-333-01095-1
Том 2. – 1991. – 447с. – Вихід. дані оригіналу: Мюнхен: Українське видавництво, 1960
513821
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1993. – 602с. – ISBN 5-87168-028-3
513822
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – 508c. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2569-X
513823
  Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Київ : Велес, 2005. – 528с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-8263-16-2
513824
  Мазур В. Звичаї незаможних студентів старої Київської академії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 15


  "Із радикалізацією суспільно-політичних відносин в українських воєводствах Речі Посполитої постало питання про створення вищої школи, покликаної навчити й виховати майбутню політичну і культурну еліту краю. Саме таке завдання поставив 1632 року перед ...
513825
  Гримич М. Звичаї обміну в українській шлюбній обрядовості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 5-11
513826
  Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
513827
  Іваннікова Л. Звичаї та обряди болгар села Вільшанка (Ольшанка) Херсонської губернії: міжетнічні паралелі (за матеріалами кінця XIX - початку XX століття) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 472-486. – ISBN 978-966-02-7872-1
513828
  Щербак С.В. Звичаї та обряди в конфліктах української драматургії першої половини XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 210-213. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується роль, яку відіграли народні звичаї, традиції і свята в українській драматургії першої половини ХІХ ст. в залежності, зокрема, від її жанру.
513829
  Мовна У.В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX - початок XX століття) : [монографія] / Уляна Мовна ; НАНУ ; Ін-т народознавства ; [відп. ред. Павлюк С. ; ред. Горбаль М.]. – Львів : [Афіша], 2006. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 966-02-4134-8
513830
  Коцан В.В. Звичаї та обряди, пов"язані з народженням дитини, в селах пониззя р. Уж (ХІХ - перша половина ХХ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 100-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
513831
  Тарнавський Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 84-96. – ISSN 2078-6077
513832
  Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі / Лідія Артюх ; [фотогр.: Л. Буханська та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2012. – 223, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. на додатк. тит. арк. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-8137-93-8
513833
  Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.344-348. – ISBN 966-7784-65-7
513834
  Крижановський О. Звичаї, обряди й розваги у стародавній Індії та Китаї. З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу" // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-54.
513835
  Лондон Дж. Звичай білої людини = The white man"s way / Джек Лондон. – Видакнз парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4020-6
513836
  Пахолок С. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 64-70
513837
  Кваша В. Звичай Діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 49-51
513838
  Стрілець О.М. Звичай ділового обороту та суміжні категорії за законодавством України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 107-111


  У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в Україні.
513839
  Гончаренко О. Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 47-55. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
513840
  Матвійчук Н.М. Звичай людей злонравних / Н.М. Матвійчук. – К., 1986. – 120с.
513841
  Ковальчук Н. Звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 250-257. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
513842
  Стрілець О.М. Звичай у праві Франції // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 78-81. – ISSN 2415-3095
513843
  Бедрій М.М. Звичай у публічному праві республіки Польща: окремі аспекти сучасного стану // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 6-11. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У європейській науці адміністративного права загалом і польській доктрині зокрема звичаєві норми поділяються на звичаї адміністрованих і звичаї адмініструючих суб"єктів, а також на внутрішні (діють всередині організації, наділеної владними ...
513844
  Озель В. Звичай у системі права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 201-205
513845
  Радутний О.Е. Звичай як джерело кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
513846
  Передерієв Є. Звичай як джерело права в міжнародному публічному і приватному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21.
513847
  Потапова О.В. Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 60-68
513848
  Демцьо І. Звичай як джерело цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7069-17-0
513849
  Стрілець О. Звичай: проблема дефініції у французькій юридичній науці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7069-14-9
513850
  Мороз З.П. Звичайна дівчина / З.П. Мороз. – К., 1946. – 33с.
513851
  Юферев Д.В. Звичайна легенда. / Д.В. Юферев. – К., 1964. – 383с.
513852
  Леонов Л.М. Звичайна людина / Л.М. Леонов. – Київ, 1953. – 122с.
513853
  Дзюба І.М. Звичайна людина чи міщанин / І.М. Дзюба. – Київ, 1959. – 277с.
513854
  Бурлак В.М. Звичайна неділя / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 192 с.
513855
  Корепанов О.Я. Звичайна прогулянка / Олексій Корепанов // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 45-157
513856
  Грушевський М.С. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / вступна стаття О.В.Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 199-208. – ISSN 0130-5247
513857
  Лур"є Н.Г. Звичайне життя / Ноях Лур"є. – Київ, 1936. – 176 с.
513858
  Собко В.М. Звичайне життя : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 338с.
513859
  Тимошенко Наталія Звичайне хамство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
513860
  Кралюк П. Звичайний (анти)фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5
513861
  Черкаська Г. Звичайний нескорений // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 60


  Масютко Михайло Савович - український письменник, правозахисник.
513862
  Шлапак Я. Звичайний українець, котрий став видатним // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 11


  110 років від дня народження Архипа Михайловича Люльки, конструктора авіаційних двигунів.
513863
  Донскіс Л. Звичайний фашизм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 33. – ISSN 1996-1561


  Російський фашизм є породженням ментальності кримінального світу, що поширюється на політичний клас, ЗМІ та більшість дипломатів.
513864
  Брюгген В.О. Звичайний хліб мистецтва / В.О. Брюгген. – Київ, 1969. – 251с.
513865
  Ільченко О. Звичайний хлопець / О. Ільченко. – Київ : Молодь, 1947. – 110 с.
513866
  Гребенча М.К. Звичайні диференціальні рівняння / М.К. Гребенча. – Київ, 1939. – 316 с.
513867
  Шкіль М.І. Звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / М.І. Шкіль, М.А. Сотніченко. – Київ : Вища школа, 1992. – 303с. – ISBN 5-11-004056-7
513868
   Звичайні долі.. – Харків, 1976. – 207с.
513869
  Туляков В. Звичайні злочинці і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 12. – ISSN 1992-9277
513870
  Фоменко В. Звичайні люди / В. Фоменко. – К, 1950. – 81с.
513871
  Іванов А. Звичайні пригоди "олімпійця" Михайла Єнохіна / А. Іванов. – Київ : Веселка, 1980. – 160 с.
513872
   Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники : монографія / П.Д. Мар"янчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-966-423-398-6
513873
  Журахович С.М. Звичайні турботи : иаленькі повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 240 с.
513874
  Сюндюков І. Звичка до дракона. Історичний сенс страшних казок Євгена Шварца // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 999-1011. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
513875
  Король О.Д. Звичне середовище - висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 254-256. – ISBN 978-617-7069-75-8
513876
  Ільченко О. Звичні речі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
513877
   Звід документів кадрового діловодства : Практичний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 912с. – ISBN 966-373-009-9
513878
  Самойленко О.О. Звід законів Російської імперії - пам"ятка юридичної думки XIX століття // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 65-71. – ISSN 0869-2491
513879
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1982. – 504с.
513880
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1982. – 537с.
513881
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1982. – 811с.
513882
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1984. – 486 с.
513883
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 5. – 1986. – 837с.
513884
   Звід законів Української РСР. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1987. – 889с.
513885
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 6. – 1987. – 447с.
513886
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1987. – 521с.
513887
   Звід законів Української РСР.. – Київ : Політвидав України
Т. 9. – 1988. – 253с.
513888
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-671-3
Т. 1. – 2009. – 632 с.
513889
   Звід кодексів України / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-611-693-5
Т. 2. – 2009. – 488с.
513890
   Звід кодексів України : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 978-966-611-704-8
Т. 4. – 2009. – 344 с.
513891
  Блажівська О.Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам"ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 3 (149). – С. 60-68
513892
   Звід пам"яток історії та культури України : енциклопедичне видання : у 28 т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-95478-1-4
Київ. Кн. 1, ч. 1 : А - Л / ред. кол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.]; [упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова]. – 1999. – 608 c.
513893
   Звід пам"яток історії та культури України: Полтавська область, Новосанжарський район = Register of monuments of history and culture of Ukraine: Poltava region, Novosangarsky district. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 178 c. – ISBN 978-966-7891-76-3
513894
   Звід правил належної практики виборів : Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). – Cтрасбург, 2002. – 40 с.
513895
  Райхель Ю. Звідки "Іскандери"? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 5


  Росія дедалі більше стає на бік Вірменії.
513896
  Негрич Н.Д. Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 189-192
513897
  Найден О. Звідки береться краса // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 7-11


  Творчість Катерини Білокур.
513898
  Карпова Л.О. Звідки береться культура? / Л.О. Карпова. – К., 1990. – 43с.
513899
  Михайленко М.М. Звідки береться сила / М.М. Михайленко. – Київ, 1966. – 74с.
513900
  Кохан Настя Звідки беруться гроші // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 28-30
513901
   Звідки беруться тітушки? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 5


  Людей певного типажу - спортивного вигляду, які часто виконують роль найманих провокаторів, а також співробітників владних силових структур у цивільному, почали називати тітушками.
513902
  Воронов Ю.П. Звідки в економіці гроші з нічого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 5-10. – ISSN 2518-7104
513903
  Смоляна Іванна Звідки в Україні пальми? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 69. – ISSN 0130-5212
513904
  Глинський І. Звідки ваше ім"я // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 349-355
513905
  Гирич І. Звідки взялася "Україна"? Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в XIX столітті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 26-28. – ISSN 1819-7329


  У середіні XIX століття з"явився новий термін "Україна-Русь", який мав витіснити "Давню Русь"("Київську Русь"). Свідомо його почали вживати: П. Свєнціцький, В. Антонович, М. Максимович, М. Грушевський, І. Лучицький .
513906
  Кунов Звідки взялася релігія / Кунов. – Х-К, 1931. – 134с.
513907
  Карамзіна Л.А. Звідки взялася швидка допомога // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
513908
  Примост В. Звідки взялися "недоросіяни"? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Більшість злочинів проти українства творилося руками українців. І сьогодні важливо знати, чому так сталося.
513909
  Ковач М. Звідки взялися українці в Югославії // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 260-263
513910
  Корсовецький О. Звідки воно, "подавляющее большинство"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 4-5


  Запевнення, українська мова не має в Криму історичного коріння, є безсоромною брехнею.
513911
   Звідки єсть пішли Буші // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 14. – С. 34


  [Генеалогія роду. ]
513912
   Звідки ж походять назви "Русь - Україна" і "тризуб"? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 2-3
513913
   Звідки злітає "Антей".. – К., 1966. – 107с.
513914
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 9 (390). – С. 45-49
513915
  Кодлюк Я. Звідки книжка до нас прийшла. Мовознавча розповідь / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 49-52
513916
  Бобров С.М. Звідки лінія / С.М. Бобров. – К, 1970. – 206с.
513917
  Наконечний Р. Звідки назва міста "Київ" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-30
513918
  Мушкетик Ю. Звідки пішла земля Руська і хто ми такі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 8


  Як московити украли нашу назву і нашу історію.
513919
  Чекаленко Л. Звідки пішла Новоросія? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 42-45


  Тмим, хто нині прагне переписати історію України, розділити її територію, розсварити український народ і утворити незаконним шляхом нові республіки, доречно та корисно було б знати окремі сторінки історії України.
513920
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 144-155. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
513921
  Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або Сила м"якого знака // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 64-76. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
513922
  Голиш Г. Звідки походять видатні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6


  "Золотоніщина подарувала Україні й світу не один десяток відомих вчених. У цій когорті яскраво сяють імена Михайла Максимовича й Василя Ляскоронського, Олексія Баха й Олексія Баранникова. Чільне місце в науковому бомонді золотоніського краю посів і наш ...
513923
  Тюрін С. Звідки та куди йде рейд? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 32-34.
513924
  Галушко К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 15


  "Історична риторика в російсько-українському конфлікті є такою самою зброєю, як танки і "гради". Бо танки вирішують питання нинішньої війни, а от історична риторика - тисячолітні проблеми. Але чому ж така істерична увага до днів минулих? На перший ...
513925
  Фоменко В. Звідки ця назва? / В. Фоменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 104с.
513926
  Грабовський С. Звідкіля взялися "соціал-націонали"? або Чому праця Леніна "До питання про національності або про "автономізацію" була заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 74). – С. 5
513927
  Яковлев О.С. Звідкіля тече Сріблянка / О.С. Яковлев. – Київ, 1930. – 48с.
513928
  Красюк Сергій Звідкіль береться старість? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 18-19 : Фото
513929
   Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінета виучування Поділля з 1.10.26 р до 1.10.27 р.. – Вінниця, 1927. – 8с.
513930
  Окиншевич Л.О. Звідомлення Л.О. Окнишевича про відрядження до Москви / Л.О. Окиншевич. – 30с.
513931
   Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 року, 1920. – XCV с.
513932
   Звідомлення про закордонну наукову подорож акад.М.Крилова до Західної Європи. – Київ, 1927. – 9 с.
513933
   Звідомлення соціально-економічного відділу Української Академії наук.. – 10 с.
513934
   Звідомлення товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. : За перше пятиріччя (1922-1926). – К. : [Б. в.], 1927. – 21с.
513935
   Звідомлення Української Академії наук у Києві за 1924 рік. – Київ : З друкарні Української АН, 1925. – 94 с. : іл
513936
  Ільїна В.М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі / В.М. Ільїна, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 9-11 : фото
513937
  Мотрич К. Звізда полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.56-63. – ISSN 0130-5263
513938
  Мотрич Катерина Звізда Полин : Повість. оповідання / Мотрич Катерина. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 196с. – ISBN 966-7276-75-9
513939
  Мотрич Катерина Звізда Полин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0130-5263
513940
  Костриця М.Ю. Звіздаль (- річка у Малинському і Народицькому районах Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 461. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
513941
  Лубківський Р.М. Звіздар : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1977. – 247 с.
513942
  Горинь Б. Звільнені від страху / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 30-31


  Богдан Горинь - про духовне життя у концтаборі, модифікації Руху опору та спосіб консолідації українців.
513943
  Сулима М. Звільнені за націоналізм. Як кримський виш позбувався невгодних науковців // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 151). – С. 13
513944
  Кравченко М.В. Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
513945
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення аід кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки з законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
513946
  Руденко П. Звільнення в умовах трудового спору // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-23
513947
  Плахотник Г.В. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плахотник Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 7 назв
513948
  Письменський Є.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років: проблеми і перспективи вдосконалення законодавчої регламентації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 267-271. – ISBN 978-966-458-403-3
513949
  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 115-121
513950
  Письменський Євген Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти законодавчого регулювання та практики застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 113-117.
513951
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 92-97
513952
  Савченко А. Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 121-123..
513953
  Акімов М. Звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-55
513954
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
513955
  Олійниченко В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : монографія / В.В. Олійниченко ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 228-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-820-0
513956
  Шамара О. Звільнення від кримінальної відповідальності за участь у терористичній діяльності // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
513957
  Дудоров Олександр Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно правова характеристика / Дудоров Олександр, Письменський Євген // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 46-52
513958
  Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх = Із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 54-58
513959
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.89-94
513960
  Лихова С. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. З ст. 175 КК України (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць Європейського Союзу) / С. Лихова, В. Топчій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-96.
513961
  Булейко А.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям за законодавством України та інших європейських країн: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
513962
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 274-277. – (Право. Економіка. Управління)
513963
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 164-168. – (0). – ISSN 2078-9165
513964
  Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з передачею особи на поруки: історико-правовий аспект вітчизняного криміналшьного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 41-49
513965
  Ковітіді О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності за злочини. вчинені у неповнолітньому віці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.121-125. – ISSN 0132-1331
513966
  Багірлі Кенуль Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням терміну давності (деякі аспекти Кримінального кодексу Айзербайджанської Республіки) // Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 1 (149). – С. 86-91. – ISSN 0868-8893
513967
  Вознюк А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій поняття, види, підстави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 133-138.
513968
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Золотарьов А.І.; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л.199-222
513969
  Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Золотарьов А.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
513970
  Савченко А.В. Звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування в Україні й США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 274-285.
513971
  Гнатенко Є.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 526-528. – ISBN 978-966-458-403-3
513972
  Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальностіу зв"язку із закінченням строків давності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 22-26.
513973
   Звільнення від оподаткування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для заохочення одержувачів фінансової підтримки до участі в реалізації проєктів за рахунок коштів, наданих Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Урядом ухвалено проєкт Закону України "Про внесення зміни до статті 165 ...
513974
  Меркулова В.О. Звільнення від покарання з випробуванням: законодавчий та зарубіжний досвід // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 129-132
513975
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 110-117
513976
  Ковітіді О.Ф. Звільнення від покарання та його відбування за хворобою // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 68-76. – ISBN 966-8759-17-6
513977
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-110
513978
  Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 192-199
513979
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
513980
  Брящей Р.І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брящей Руслан Ігорович ; М-во внутр. справ України, Луган. нац. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
513981
  Шаповал Д. Звільнення від сплати оренди в умовах карантину: міф чи реальність? / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
513982
  Горенко О.М. Звільнення Гомункулів і руйнація мурів // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 54-63. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
513983
  Міяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 167-174. – ISBN 5-7707-1062-4
513984
  Кротевич Е. Звільнення жінки / Е. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 392с.
513985
  Чибасова К. Звільнення з ініціативи працівника: думка практика // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 13-16
513986
  Шишкін П. Звільнення з роботи: проблема пошуку компропісу чи війна до останнього // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-21
513987
  Ленько Б.М. Звільнення за порушення трудової дисципліни як дисциплінарна санкція // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 42-50. – ISSN 2523-4889
513988
  Грузінова Л. Звільнення за прогул без поважної причини / Л. Грузінова, О. Шведова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
513989
  Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5


  Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
513990
  Пономарьова Т. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 48-52
513991
  Куйбіда В. Звільнення окупованих територій: від поразок до перемог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 2-3
513992
  Луценко Ю.В. Звільнення ооби від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації за кримінальним законодавством України та порівняльний аналіз такого звільнення за кримінальним законодавством деяких іноземних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 206-215
513993
  Міщенко С.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України / С.М. Міщенко, Т.І. Слуцька // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 75-83
513994
  Луценко Ю.В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 174-179
513995
  Петрова Н.М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
513996
  Квітка Я.М. Звільнення поліцейського з органів Національної поліції за власним бажанням / Я.М. Квітка, Р.В. Дмитрик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-112. – ISSN 2219-5521
513997
  Очіченко О. Звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 65-66.
513998
  Ткачук Т. Звільнення працівників в умовах фінансової кризи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 74-79.
513999
  Шишкін В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10.
514000
  Субота Н. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: судові спори // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,