Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
513001
  Кухарик М. "...Завжди людинолюбному промислу божому прийшов я до бооспесенного міста, що називається Львів", - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 13-15
513002
  Чечель Д. "Завжди буде не вистачати Євгенії" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 53). – С. 12


  У столиці про легенду оперної сцени нагадують меморіальні дошки. Нещодавно у Києві встановили меморіальну дошку легенді оперної сцени Євгенії Мірошниченко. Автор барельєфа - скульптор Іван Мельничук.
513003
  Гуменюк О. "Завжди напружено, бо завжди - проти течії" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Євген Маланюк - вічний вигнанець, який пережив дві хвилі еміграції, поет, що створив історіософську концепцію України як степової Еллади.
513004
  Шевцова Л. "Завжди один, бо завжди проти течії..." : Лекція і семінар в 11 класі за темою "Євген Маланюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С.10- 13. – ISSN 0130-5263
513005
  Шевцова Любов "Завжди один, бо завжди проти течії..." : лекція і семінар в 11 класі за темою "Євген Маланюк" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 10-12. – ISSN 0130-5263
513006
  Гнєушева А. "Завжди сімнадцятирічна" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 63-66


  Твори літстудійців 3-го курсу. Оповідання.
513007
  Павлова О.Ф. "Завзятий хохломан". Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 203-213. – ISSN 0320-9466
513008
  Харенко С.А. "Завіса невідання" у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 104-107
513009
  Тримбач С. "Завіса пам"яті хитнулася, відхилилася..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 104). – С. 6


  115-та річниця від Дня народження письменника Микити Шумила.
513010
  Шарговська О. "Завойовника Криму" розстріляли свої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 39 (192). – С. 52-57


  Полковник армії УНР Петро Болбочан став жертвою політичних інтриг українських діячів-соціалістів.
513011
  Кондратьєва С. "Завойовники" Юрія Яновського: автор у пошуках назви твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 76-82. – ISSN 0236-1477
513012
  Тарахан-Береза "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / Зінаїда Тарахан-Береза ; [фотозйомка А.Л. Прибєги]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна присвяч. - Рез. парал. рос., англ. – ISBN 978-966-577-194-4
513013
  Петричак І. "Завтра на Мадагаскар!": польські колоніальні плани в Індійському океані // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 95-102. – ISSN 1998-4634
513014
  Кремень В. "Завтра" вже з нами: яке знання потрібне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 18-19
513015
  Гольник О. "Загадка" Гоголя у творчій рецепції Є. Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 47-60. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
513016
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 20-21. – ISSN 2519-4429
513017
  Щербань Д. "Загадка" смерті Леонтовича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277


  "Вперше на українській сцені пісню [Щедрик] виконав у 1916 році хор Київського університету".
513018
  Мезенцев В.А. "Загадки" неба / В.А. Мезенцев. – Москва : Знание, 1958. – 48 с.
513019
  Панченко В. "Загадковий сфінкс українськості...". Інтерв"ю з доктором філологічних наук, критиком, літературознавцем, письменником Володимиром Панченком / розмовляла Т. Зарівна // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710


  "Важко знайти людину яка б так добре знала літературу по горизонталі і вертикалі, пам"ятала нашу історію, творила її у недавні перші роки незалежності, орієнтувалася у політичній ситуації країни, як Ви. Щоб так вперто і послідовно займалася промо- цією ...
513020
  Хуторцова М.И. "Загадочная русская душа" как национально-культурный компонент языковой картины мира // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 175-185
513021
  Карбан А. «Завжди потрібно починати з фундаменту…» // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Двічі за тиждень Головний корпус Університету приймав поважних гостей – старшокласників Русанівського ліцею м. Києва. Протягом екскурсій школярів супроводжувала директорка Музею історії Університету Людмила Круглова".
513022
  Сафронов В.Н. Завещание / В.Н. Сафронов. – М., 1974. – 119с.
513023
  Марков Г.М. Завещание / Г.М. Марков. – М, 1976. – 64с.
513024
  Резник С.Е. Завещание Гаврила Зайцева / С.Е. Резник. – Москва, 1981. – 127 с.
513025
  Бондарев Н.И. Завещания, приравниваемые к нотариальным и их исполнение / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 61 с.
513026
  Шерали Л. Завещанная земля : стихи / Л. Шерали. – Москва : Советский писатель, 1971. – 120 с.
513027
  Некрасов С.М. Завещанная память / С.М. Некрасов. – Москва : Политиздат, 1989. – 93с.
513028
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
513029
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
513030
  Знаменский А.Д. Завещанная река / А.Д. Знаменский. – М, 1973. – 382с.
513031
  Знаменский А.Д. Завещанная река : повести и рассказы / А.Д. Знаменский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 432с.
513032
  Дойель Л. Завещанное временем: поиски памятников письменности / Л. Дойель. – М., 1980. – 712с.
513033
  Дойель Л. Завещанное время : Поиски памятников письменности / Л. Дойель. – Москва : Наука, 1980. – 728с.
513034
  Тутык А.А. Завещанное мужество / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1983. – 191с.
513035
  Лесневский С.С. Завещанное, заветное. / С.С. Лесневский. – Москва, 1977. – 206с.
513036
   Завещанное.. – Л., 1989. – 277с.
513037
  Чернолусский М.Б. Завещанный дом / М.Б. Чернолусский. – М, 1982. – 334с.
513038
  Кулиев К. Завещанный мир : отихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
513039
  Разгонов С.Н. Завещано веками / С.Н. Разгонов. – М, 1985. – 175с.
513040
  Метченко А.И. Завещано Горьким / А.И. Метченко. – Москва : Художественная литература, 1969. – 120 с.
513041
  Васютин Ю.С. Завещано Лениным / Ю.С. Васютин. – Москва, 1982. – 95с.
513042
  Давыдов Ю.В. Завещаю вам, братья : повесть об Александре Михайлове / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1975. – 382с. – (Пламенные революционеры)
513043
  Давыдов Ю.В. Завещаю вам, братья / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1977. – 382с.
513044
  Стрехнин Ю.Ф. Завещаю тебе : Роман / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва : Воениздат, 1973. – 259с.
513045
  Александров В.А. Завещаю тебе : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Издательство литературі и исусства, 1977. – 448 с.
513046
  Стрехнин Ю.Ф. Завещаю тебе / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1977. – 400с.
513047
  Микулина Е.Н. Завещаю тебе дорогу / Е.Н. Микулина. – Москва, 1976. – 224с.
513048
  Коваль Ю. Завжди актуальний і завжди прозірливий // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 171-174. – ISSN 08-68-4790-1


  Іван Іванович Сварник (1921-1989) - український письменник-байкар, редактор, видавець.
513049
  Юг Опр. Завжди актуальні історичні "дрібнички" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 1 (137). – С. 16-17. – ISSN 1230-2759
513050
  Босий П.І. Завжди в дорозі / П.І. Босий. – К., 1974. – 86с.
513051
  Іваненко О.Д. Завжди в житті : спогади / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 383 с.
513052
  Зражевський С. Завжди в ім"я людей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
513053
  Логвиненко М.С. Завжди в перших лавах. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1981. – 254с.
513054
   Завжди в пошуку. – Київ : Молодь, 1972. – 263 с.
513055
  Дзюба І. Завжди в пошуку: Євгеній Євтушенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)


  Славетному російському поетові виповнюється 80!
513056
  Портенко А. Завжди в строю / А. Портенко. – К., 1959. – 166с.
513057
  Пархомов М.Н. Завжди в строю. / М.Н. Пархомов. – Київ, 1948. – 36 с.
513058
  Шутов Ф С. Завжди в строю. / Ф С. Шутов, . – К, 1950. – 187с.
513059
  Заіка О. Завжди вкладати душу : Екзистенційне викладання життєпису письменника - ключ до виховання толерантності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 21-23
513060
  Будько Євген Завжди готоVIP! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 132-135 : фото
513061
  Івануса В. Завжди готовий прийти на допомогу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
513062
  Бачинська К. Завжди готові? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 124). – С. 9


  У Міністерстві освіти розповіли про нововведення у зовнішньому незалежному оцінюванні.
513063
  Кулішенко А. Завжди є місце добрим справам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про Всеукраїнську соціальну акцію "Тиждень добрих справ", в якій взяли участи студенти КНУТШ.
513064
   Завжди з Леніним.. – К., 1969. – 244с.
513065
  Білецький П. Завжди з тими, кому належить майбутнє // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 438-449. – ISSN 0206-8001


  Олександр Іванович Білецький.
513066
  Козловський І. Завжди залишалася собою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 38-41
513067
  Дьомін М. Завжди залишаюсь самим собою... // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 173-176. – ISSN 0131-2561


  Про творчість художника Григорія Міщенка
513068
  Стародуб Н Завжди запитуйте "чому?" / Н Стародуб, // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "Науково-практична конференція «Критичне мислення для освітян» не лише поєднала представників онлайн-платформи Prometheus, викладачів КНУ та всіх зацікавлених освітян, а й засвідчила, що Університет є активним учасником процесів модернізації класичної ...
513069
  Майданович Т. Завжди зі мною : вірші, поеми / Т. Майданович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 86 с.
513070
  Вертій О. Завжди і в усьому був українцем. Штрихи до портрета Йосипа Дудки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 150-161. – ISSN 08-68-4790-1
513071
  Конончук Т. Завжди і в усьому бути українцем // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 9


  Другі Дімаровські читання відбулися в Академії адвокатури України. Ю. Мушкетик, М. Наєнко (проф. каф. теорії літератури і компаративістики КНУ імені Тараса Шевченка), Ю. Ковалів, В. Дончик - справжні цінителі слова, розповіли про творчість талановитого ...
513072
  Даниленко В. Завжди і всюди залишався українцем / В. Даниленко, І. Романюк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 5


  150 років від дня народження Данила Заболотного - видатного українського вченого - мікробіолога, епідеміолога, першого президента Всеукраїнської Академії наук. "...вступив на третій курс медичного факультету Київського університету". Працював під ...
513073
  Ткаченко В.Д. Завжди люблю. / В.Д. Ткаченко. – К., 1959. – 115с.
513074
  Таран Н.Є. Завжди на варті : Навчальний посібник / Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 216с. – ISBN 966-8129-59-8
513075
  Войнаренко М. Завжди на висоті. Штрихи до портрету ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / М. Войнаренко, О. Григоренко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 20-21. – ISSN 0868-8117
513076
  Подола С.В. Завжди на поготові / С.В. Подола. – К, 1960. – 175с.
513077
  Подола С.В. Завжди на поготові / С.В. Подола. – К, 1962. – 175с.
513078
   Завжди напоготові!. – К., 1962. – 63с.
513079
  Лизанчук Василь Завжди пам"ятай: Ти-Українець! / Лизанчук Василь. – 2-ге доповн. – Львів : Мальва, 2001. – 680с. – (Сучасні публіцисти). – ISBN 966-02-1760-9
513080
  Сергійчук В. Завжди під національним прапором // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 99-107. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 140-річчя від дня народження Симона Петлюри.
513081
  Єщенко М. Завжди поруч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 41 (294), 22 жовтня 2015. – С. 39
513082
  Фартушня Н. Завжди працював по совісті і по закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 124
513083
  Сергійчук В.І. Завжди свідомий свого українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 163-164. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 105-річчя від дня смерті Антона Чехова.
513084
  Летюк Є.М. Завжди сімнадцять! / Є.М. Летюк. – Сталіно, 1957. – 47с.
513085
  Кушерець В.І. Завжди сучасний Тарас Шевченко в просторі та часі : до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2015. – 363, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 361-362. – ISBN 978-966-316-353-6


  В пр. №1707136 напис: Високодостойному характернику Володимиру Івановичу! З побажанням козацького здоров"я, постійного відчуття щастя-радості усіляких гараздів та шалених успіхів у всякому великому! Нехай Божа благодать Вас не оминає щиро: Підпис.
513086
  Фельдман В. Завжди у дослідницькому пошуку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9


  Післямова до річних загальних зборів НАН України.
513087
  Глухенька В. Завжди у невпинному русі вперед / Валентина Глухенька // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 50-51. – ISSN 1811-377X


  До 50-річного ювілею Олени Борисівни Айвазян, директора Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
513088
  Кучерук О. Завжди у пошуку // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.120-122 : Портрет. – ISSN 0869-3595
513089
  Сербенська О. Завжди у пошуку (спогади про Михайла Шкільника) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 191-199. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
513090
   Завжди у творчому неспокої : з досвіду роботи вчителя-методиста Любові Грисенко (Полтавська обл.) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19
513091
  Дубровіна А Л. Завжди у творчому пошуку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 9-10. – ISSN 2409-9805
513092
  Михайленко А.Г. Завжди, коли повертаюся додому : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1989. – 366 с.
513093
  Ключина П.Ю. Завзяті рогачі : гумор / П.Ю. Ключина. – Київ, 1968. – 62 с.
513094
  Кузнєцов М.А. Завзятість навчальних дій у школярів та студентів : монографія / М.А. Кузнєцов, О.С. Галата. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-231. – ISBN 978-617-7927-78-4
513095
  Стученко А.Т. Завидная наша судьба. / А.Т. Стученко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1968. – 268с.
513096
  Ильяшенко Ю.Е. Завидная профессия / Ю.Е. Ильяшенко. – Алма-Ата, 1961. – 339с.
513097
  Галкин Л.А. Завидная судьба / Л.А. Галкин. – Харьков, 1959. – 136с.
513098
  Левятов С. Завидовские охоты Никиты Сергеевича / С. Левятов, В. Жиляев, О. Кайкова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 0235-7089


  Н.С. Хрущев.
513099
  Станчев Л. Завинаги в сърцата / Л. Станчев. – София, 1955. – 128с.
513100
  Стучевский И.А. Зависимое население древнего Египта / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 164 с.
513101
  Мельчук И.А. Зависимости-2011: отношение зависимости в языке и в лингвистике // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 3-26. – Список лит.: с.25-26 ;. – ISSN 0373-658Х
513102
  Стрельбицкая А.И. Зависимости между двумя силовыми компонентами в предельном состоянии тонкостенных профилей / А.И. Стрельбицкая. – К., 1957. – 4 с.
513103
   Зависимости между некоторыми параметрами электронной структуры и свойствами дефектров в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10. / Жевно А. Н,; Жевно А. Н,; БГУ. – Минск, 1975. – 19л.
513104
  Попов Е.В. Зависимости научной результативности от трансакционных издержек / Е.В. Попов, М.В. Власов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 427-437 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
513105
  Мекшен С.В. Зависимость / С.В. Мекшен. – М, 1974. – 63с.
513106
  Долгопят Елена Зависимость : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 142-174
513107
  Фролов М.С. Зависимость "период-светимость" и некоторые физические характеристики короткопериодических цефеид : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фролов М.С. ; Астрономич. совет АН СССР, Гос. Астрономический ин-т. – Москва, 1963. – 6 с.
513108
  Кроль Т.М. Зависимость абсолютного светового порога от скорости нарастания раздражителя. : Автореф... канд. биол.наук: / Кроль Т.М.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 16л.
513109
   Зависимость активности полифенолпероксидаз и полифенолоксидаз в современных и погребенных почвах от температуры / А.В. Якушев, И.Н. Кузнецова, Е.В. Благодатская, С.А. Благодатский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 590-596 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
513110
  Квиклите-Рузгене Зависимость величины нейронов от концентрации ДНК и функциональная связь адсорбированного кальция в ядрах нервных клеток виноградной улитки : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Квиклите-Рузгене А.В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 19л.
513111
  Джемс У. Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии / У. Джемс. – Санкт-Петербург : Пирожков М.В., 1904. – 375с.
513112
  Кожевникова Р.К. Зависимость видового состава и численности птиц от возраста и структура лесных насаждений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кожевникова Р.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 17л.
513113
  Воронин Александр Борисович Зависимость волевых усилий личности от характера внешней стимуляции : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воронин Александр Борисович; Рязан. гос. пед. ин-т. – Рязань, 1975. – 22л.
513114
  Быстрова Г.В. Зависимость воспрятия и осмысления художественной литературы страшими школьниками от индивидуальных особенностей во взаимодействии сигнальных систем : Автореф... Канд.пед.наук: / Быстрова Г.В.; АПН РСФСР. – Москва, 1964. – 19л.
513115
  Кеннеди Р. Зависимость времени добегания от физико-географических характеристик бассейнов в Южной Онтаио / Р. Кеннеди. – Л, 1967. – 8с.
513116
  Дзюбенко И.И. Зависимость времени жизни авроральных лучей от скорости их дрейфа / И.И. Дзюбенко, А.М. Евтушевский // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 69-72. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Показано, что с увеличением скорости дрейфа лучей полярного сияния время их жизни существенно ограничивается, причем для более мощных и широких лучей в меньшей степени.
513117
  Рахимбердиев Асрор Абулхаирович Зависимость всасывания моносахаридов в тонком кишечнике от содержания их в крови и от локального воздействия ими на некоторые структуры головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рахимбердиев Асрор Абулхаирович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 40л.
513118
  Зотова Г.С. Зависимость вторичного укоренения яровой пшеницы от влагообеспеченности зародышевых корней. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зотова Г.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 18л.
513119
  Дикая Л.Г. Зависимость вызванных потенциалов от функционального состояния человека : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.02 / Дикая Л.Г.; МГУ. – Москва, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
513120
  Жиляева В.А. Зависимость вязкой намагниченности от структурных особенностей зерен природных ферромагнетиков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жиляева В.А. ; МГУ, физ. фак. – Москва, 1966. – 13 с.
513121
  Глазман М.А. Зависимость глагольной сочетаемости от лексического значения глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазман М.А.; Казах.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1964. – 26л.
513122
  Запорожцева А.С. Зависимость диагенетических и катагенетических преобарзований осадочных пород от фациальной обстановки накопления осадков. (На основе литол. иссл. нижнемеловых уленос) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Запорожцева А.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 20л.
513123
  Арьев А.М. Зависимость диалектрических свойств высокомолекулярных органических диэлектриков от напряженности электрического поля их химического состава. : Автореф... наук: / Арьев А.М.; СССР - МПС. Ростов. наДону Институт инженеров железнодор. трансп. – Ростов н/Д, 1951. – 12 л.
513124
  Дубовик А.И. Зависимость динамики газовыделения от параметров сдвижения углепородной толщи / А.И. Дубовик, М.В. Филатьев, Н.И. Антощенко // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 21-25. – ISSN 0041-5804
513125
  Жданович Л.Н. Зависимость динамики силовых возможностей квалифицированных бегунов на средние дистанции от распределения средств силовой направленности в годичном цикле тренировки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Жданович Л. Н.; Киев. гос. ин-т физ. культ. – К., 1986. – 23л.
513126
  Фомичева М.М. Зависимость динамических механических свойств резин от молекулярного веса каучука : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Фомичева М.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Ленинград, 1955. – 11 с.
513127
  Сикорский Ю.А. Зависимость диэлектрических потерь от характера электроповодности кристаллов / Ю.А. Сикорский, 1942. – С. 1006-1012
513128
  Станкевич Е. Зависимость дыхания растений от липоидов : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – [Санкт-Петербург]
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1910. – С. 17-32 : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды С. -петербургского Общества естествоиспытателей. 1910, т. XLI, вып. 1
513129
  Фатеев И.Г. Зависимость Е-эффекта и изменения намагниченности при изгибных колебаниях феромагнетиков от величины и ориентации магнитного поля и упругих напряжений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Фатеев И.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
513130
  Петрова Э.З. Зависимость запоминания иноязычных слов от их структурно-морфологических особенностей : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Петрова Э.З.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 30л.
513131
  Яковлева М.С. Зависимость значений некоторых термодинамических функций закисей титана, ванадия и железа от состава : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Яковлева М.С. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
513132
  Погонышева Валентина Николаевна Зависимость инвариантных множеств от С 0 -малых возмущений системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Погонышева Валентина Николаевна; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 1992. – 9л.
513133
  Гудзенко Ю.Д. Зависимость ингибирующего действия добавок от температуры и некоторых других факторов электролиза : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Гудзенко Ю.Д.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
513134
  Красномолова Л.П. Зависимость интенсивности линий комбинационного рассеяния связей C=N и C=CH от индукционного эффекта заместителей : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Красномолова Л.П.; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
513135
  Цыганкова А.Р. Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от мощности ИСП-плазмы и расхода аргона / А.Р. Цыганкова, Г.В. Макашова, Р И. Шелпакова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 138-142. – ISSN 1991-0290


  Экспериментально изучено влияние мощности, подводимой к ИСП плазме, и расхода аргона через распылитель на интенсивности спектральных линий атомов и ионов в широком диапазоне их энергий возбуждения при аксиальном наблюдении. Найдено, что увеличение ...
513136
  Фриланд С.Т. Зависимость информационных параметров зрительного анализатора от некоторых факторов, харакетрных для условий труда в угольных шахтах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.102 / Фриланд С.Т. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
513137
   Зависимость качества потомства на ранних этапах жизни от возраста производителей у рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жукинский В. Н,; Жукинский В. Н. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 23 с.
513138
  Катаев Н.А. Зависимость кинетики и статики адсорбции йода от растворителя и сорта угля : Автореф... канд.хим.наук: / Катаев Н. А.; Горьк. гос. ун-т.им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1962. – 16л.
513139
  Монахова Т.В. Зависимость кинетических параметров окисления полиолефинов от их структуры. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Монахова Т.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
513140
  Поруцкий Г.В. Зависимость клубнеобразования картофеля от стимуляции и условий питания глазков / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 68, № 5. 1949, 1949. – 961-964с.
513141
  Хилько В.В. Зависимость коагуляционного структурообразования водных дисперсий глинистых минералов от их кристаллического строения и состава обменных катионов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хилько В.В. ; АН УССР, Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1967. – 20 с.
513142
  Кофанов В.И. Зависимость коллоидно-химических свойств растворов алкиловых эфиров полиэтиленгликоля от строения их молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11 / Кофанов В.И.; АН УССР. Ин-т коллоид. химии. – К., 1977. – 26л.
513143
  Пичугин Б.Л. Зависимость критической волны от формы сечения волновода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пичугин Б.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 4 с.
513144
  Солонский Ю.А. Зависимость линейной скорости осевого вращения Солнца от геолиографической широты и глубины в атмосфере : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Солонский Ю.А. ; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 9 с.
513145
  Зайков В.А. Зависимость магнитных свойств мягких магнитных материалов от толщины листа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайков В.А.;. – М, 1953. – 6л.
513146
  Фролова О.М. Зависимость магнитных свойств некоторых природных ферритов от строения и состава их зерен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Фролова О.М. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
513147
  Егоров В.А. Зависимость магнитных, гальваномагнитных и электрических свойств пленок сплавов d-f металлов от фазового состава. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Егоров В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 13л.
513148
  Стефанов А.П. Зависимость между давлением и содержанием молекул в солнечных пятнах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 39-43. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты решения уравнений диссоциативного равновесия в случае ТДР для условных моделей пятна, в которых давление равно или отличается в четыре раза отфотосферного. Показано, что для молекулы Н2О концентрация и Ndh заметно зависят от ...
513149
  Архипов А.П. Зависимость между знаниями учащихся и их учебными интересами : Автореф... наук: / Архипов А.П.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. инст. – Москва, 1955. – 16 с.
513150
  Козырева О.В. Зависимость между тонкой структурой и биологической активностью метилпроизводных фенилина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Козырева О.В.; МВ и ССУ УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 25л.
513151
  Креман Р. Зависимость между физическими свойствами и химическим строением. / Р. Креман, М. Пестемер. – Л-М., 1939. – 216с.
513152
  Крестова Н.В. Зависимость межионных расстояний и радиусов ионов кристаллических соединений от температуры. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Крестова Н.В.; Лен. ин-тут текстильной и легкой пром. им. С.М.Кирова. – Л., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
513153
  Веретевская И.А. Зависимость механической прочности сланцезольных вяжущих от объемных изменений, проходящих во время твердения. : Автореф... канд. техн.наук: / Веретевская И.А.; АН ЭССР. – Таллин, 1965. – 21л.
513154
  Фадеев В.В. Зависимость минерализации и ионного состава воды рек от их водного режима / В.В. Фадеев. – Л, 1989. – 176с.
513155
  Алексеев Н.К. Зависимость множества управляемости от параметра / Н.К. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 112 с.
513156
  Лопес У.Х. Зависимость обобщения от содержания ориентировочной основы деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Лопес У.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 13 с.
513157
   Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности.. – М., 1968. – 239с.
513158
  Эпик П.А. Зависимость окислительно-восстановительных реакций от рН среды : Автореф. дис. ... док. хим. наук / Эпик П.А. ; КПИ. – Киев, 1965. – 40 с.
513159
  Усоскин Александр Ильич Зависимость оптических характеристик очень тонких пленок от особенностей их строения и свойств исходного вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Усоскин Александр Ильич; АН СССР. Сиб. отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 26л.
513160
  Сергиевский В.В. Зависимость осмотических коэффициентов и среднеионных коэффициентов активности от гидрофобной гидратации в растворах / В.В. Сергиевский, А.М. Рудаков // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1180-1186. – ISSN 0044-4537
513161
  Куксин С.Б. Зависимость от начальных условий решений нелинейных эволюционных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Куксин С.Б.; МГУ. – М, 1980. – 9л.
513162
  Бонч-Осмоловская Зависимость относительного содержания стронция (Sr/Ca) в природных карбонатах и сульфатах кальция от условий образования твердой фазы : Автореф... канд. хим.наук: / Бонч-Осмоловская К.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 13л.
513163
  Бонч-Осмоловская Зависимость относительного содержания стронция (Sr/Ca) в природных карбонатах и сульфатах кальция от условий образования твердой фазы : Автореф... канд. хим.наук: / Бонч-Осмоловская К.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 13л.
513164
  Филатьев М.В. Зависимость параметров динамики газовыделения из подрабатываемой углепородной толщи от влияющих факторов / М.В. Филатьев, Н.И. Антощенко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 23-29 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-1738
513165
  Чурин Ю.В. Зависимость периодических решений систем дифференциальных уравнений от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Чурин Ю.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 14 с.
513166
  Федоров Н.А. Зависимость позиции личности от особенностей ее болевой регуляции в затрудненных условиях общения. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Федоров Н.А.; Рязан. гос. пед. ин-т. – Рязань, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
513167
  Билалов М.И. Зависимость познавательной культуры от толкования истины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
513168
  Цедрик М.С. Зависимость поликристаллической структуры от температуры образования слитка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цедрик М. С.; ОГУ. – Одесса, 1958. – 12л.
513169
  Додор А.В. Зависимость потенциального барьера разряда ионов кадмия от адсорбций органических соединений различных классов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Додор А.В.; Днепропетр.химико-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 16л.
513170
  Малев В.В. Зависимость предельного тока на вращающйся дисковый электрод от концентрации фона : Автореф... канд. хим.наук: / Малев В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
513171
  Матвейчук К.С. Зависимость приведённой матрицы плотности от граничных условий / К.С. Матвейчук. – К., 1971. – 27с.
513172
  Яаска В.Э. Зависимость продуктивности и химического состава некоторых штаммов протококковых водорослей от азотистого питания : Автореф... кандидата биол.наук: / Яаска В.Э.; АН Эстон. ССР. – Тарту, 1965. – 23л.
513173
  Барашкова Г.М. Зависимость процесса наполнения желчевыделительной системы от моторной деятельности желудка и двенадцатиперстной кишки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Барашкова Г.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 30 с.
513174
  Пэрн Э.М. Зависимость работоспособности верховых спортивных лошадей от типа их высшей неврной деятельности. : Автореф... канд.биол.наук: / Пэрн Э.М.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Боровск, 1967. – 19л.
513175
  Поспелов В.П. Зависимость размножения свекловичного долгоносика от культуры сахарной свеклы / В.П. Поспелов. – 31с.
513176
  Поспелов В.П. Зависимость размножения свекловичного долгоносика от культуры сахарной свеклы : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 31 с.
513177
  Соловьева Г.Д. Зависимость распространения типов берегов мирового океана от широтно-климатической зональности и тектонических движений : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Соловьева Г.Д. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. ф-тет. – Москва, 1977. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
513178
  Хамракулов А.К. Зависимость реакций сердечно-сосудистой системы от количественных характеристик раздражения гипоталамуса и среднегод мозга и от действия кортикостериодов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамракулов А.К. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 27 с.
513179
  Чмора С.Н. Зависимость световых кривых фотосинтеза от внешних и внутренних факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Чмора С.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1967. – 24л.
513180
   Зависимость свойств водородных соединений элементов от их положения в периодической системе Д.И.Менделеева.. – Челябинск, 1976. – 34с.
513181
  Апанасевич П.А. Зависимость свойств втоичного свечения от спектрального состава облучающего света : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Апанасевич П.А.;. – Минск, 1958. – 10л.
513182
  Шальнов Б.В. Зависимость свойств корреляционных функций сейсмических записей от сейсмических условий / Б.В. Шальнов, О.А. Потапов. – М., 1974. – 31с.
513183
  Аймухамедова Г.Б. Зависимость свойств пектиновых веществ от их метоксильной составляющей / Г.Б. Аймухамедова [и др.] ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1990. – 109, [2] с. : граф. – Библиогр.: с. 96-110
513184
  Ясинская А.А. Зависимость свойств цинковых обманок от химического состава : Автореф... канд.геол.-минер.наук: / Ясинская А.А. – Львов, 1951. – 7 с.
513185
  Букина В.К. Зависимость силы поверхностного трения от физико-химических свойств хлопоквых волокон : Автореф... канд. химнаук: / Букина В. К.; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент, 1954. – 9л.
513186
  Причепий Т.И. Зависимость скалярных импедансов от азимута комплексного вектора магнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 129-136. – Библиогр.: с. 135-136. – ISSN 0203-3100
513187
  Козак Л.В. Зависимость содержания избыточного гелия от температуры образования минералов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козак Л.В.;. – 11 л.
513188
  Лихачев А.И. Зависимость состояний ионизации на уровне слоя F2 от поступления солнечной волновой энергии в атмосферу Земли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лихачев А.И.; Сиб.физ-техн.ин-т. – Томск, 1965. – 12л.
513189
  Зверяев Е.М. Зависимость статических и динамических характеристик тонкой упругой оболочки от граничных условий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зверяев Е.М. ; АН СССР, Ин-т проблем механики. – Москва, 1973. – 13 с.
513190
  Лельчук М.П. Зависимость строения группы от ее насыщенности нерадикальными подгруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лельчук М.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 6л.
513191
  Герасимов А.Ю. Зависимость твердости минералов от их химического состава, конституционных и генетических особенностей : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.20 / Герасимов А.Ю. ; Ин-т геохимии и физики минералов АН УССР. – Киев, 1983. – 23 с.
513192
  Суроткевичюс Э.Ф. Зависимость температуры плавления химических элементов от атомных, кристаллохимических и физико-механических параметров.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Суроткевичюс Э.Ф.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 29л.
513193
  Лукьянов И.А. Зависимость температуры стеклования аморфных тел от скорости нагревания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукьянов И.А.; Москов. гор. пед.и н-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 8л.
513194
  Мигляченко А.Ф. Зависимость тепловых, реологических и электрических свойств коллоидных капилярно-пористых тел от форм связи поглощенной влаги : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Мигляченко А.Ф. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Одесса, 1960. – 12 с.
513195
  Горнов П.Ю. Зависимость теплопроводности горных пород Комсомольского рудного района (Хабаровский край) от минерагении и метасоматизма // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 631-638 : рис., табл. – Библиогр.: Билиогр.: с. 638. – ISSN 0016-7886
513196
   Зависимость теплопроводности пород осадочного чехла Западно-Сибирской плиты от влажности и пористости / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, С.В. Родякин, П.С. Черныш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 991-1000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1000. – ISSN 0016-7886
513197
  Григорян Дж.А. Зависимость теплоустойчивости инфузорий от химического состава среды обитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Григорян Дж. А. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 18 с.
513198
  Пивоваренко Ю.В. Зависимость терморезистентности и растворимости ДНК от содержания воздуха в водных растворах / Ю.В. Пивоваренко, В.С. Мартынюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 54-55. – ISSN 1023-2427


  Показано, что терморезистентность и растворимость ДНК зависят от содержания воздуха в её водных растворах. Обнаруженные ефекты т ребуют пересмотра наших представлений о процессах, происходящих в водных растворах биологических молекул, в частности при ...
513199
  Зандерсон Я.Г. Зависимость технологии десятилетней подсочки с химическим стимулированием от действия серной кислоты на смолоносную систему сосет : Автореф... канд. техн.наук: / Зандерсон Я.Г.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1966. – 25л.
513200
  Бахиев Горзмаз Нури оглы Зависимость токсичности галоидуглеводородов алифатического ряда от химического строения и обоснование применения цистеина и его производных притоксикаци ими : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 14.00.20 / Бахиев Горзмаз Нури оглы ; Военно-мед. академия. – Ленинград, 1981. – 28 с.
513201
  Солдаткин А.П. Зависимость точности трансляции поля ( ) от набора тРНК. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Солдаткин А.П.; АН УССР. Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К., 1985. – 22л.
513202
  Кудрявцева Н.В. Зависимость транспорта сахаров в мышечной ткани от интенсивности углеводного обмена. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцева Н.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 20л.
513203
  Харчилава М.Ф. Зависимость урожайности озимой пшиницы от агрометеологических условий и возможности ее прогнозирования на территории Восточной Грузии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Харчилава М.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 24л.
513204
  Машбиц Е.И. Зависимость усвоения учащимися способа решения математических задач от метода обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Машбиц Е.И.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т психологии. – К., 1965. – 24л.
513205
   Зависимость физиологической роли воды от ее состояния.. – Казань, 1972. – 106с.
513206
  Конопелькина Л.В. Зависимость формирования объема кожи хромового дубления от некоторых параметров процесса производства : Автореф... канд. техн.наук: / Конопелькина Л.В.; Киевский технологич. ин-т легкой промышленности. – К., 1967. – 25л.
513207
  Райет Э.А. Зависимость формы иностранных слов от языка-источника и языков-посредников в современном эстонском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Райет Э.А. ; АН ЭстонССР , Отдел. обществ. наук. – Таллин, 1966. – 25 с.
513208
  Кардялис К.К. Зависимость формы предстартового состояния от некоторых показателей нервной, сердечно-сосудистой и симпато-адреноловой систем у спортсменов, обладающих разными личностными совйствами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кардялис К.К.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1974. – 26л.
513209
  Черничук Л.Л. Зависимость функционального состояния коры надпочечников от степени поражения паренхимы печени при вирусном гепатите. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Черничук Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1974. – 19л.
513210
  Хребтукова Ирина Анатольевна Зависимость характера перераспределения поверхностных рецепторов у клеток А431 от природы лиганда и организации активного цитоскелета : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Хребтукова Ирина Анатольевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Санкт-Петербург, 1991. – 20л.
513211
  Каграманян Маргарита Сионовна Зависимость химически индуцированных цитогенетических эффектов в лимфоцидах человека от условий их хранения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Каграманян Маргарита Сионовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 26л.
513212
  Шеломова Н.А. Зависимость хода переделки озимых пшениц в яровые от стпенеи озимости исходных сортов и от условий воспитания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шеломова Н. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 18 с.
513213
  Богданова Л.М. Зависимость хозяйственной продуктивности растительного покрова от составляющих теплового и водного баланса на территории Украины. : дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Богданова Л.М. ; Совет Министров СССР, Главн. упр. гидрометеоролог. службы, Укр. НИИ гидрометеорол. ин-т. – К., 1974. – 167 л. – Библиогр.: л. 147-167
513214
  Богданова Л.М. Зависимость хозяйственной продуктивности растительного покрова от составляющих топливного и водного баланса на территории Украины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Богданова Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
513215
  Дидович Ю.Н. Зависимость электрических и гальваномагнитных свойств в пленках ферромагнитных сплавов от фазового состава. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дидович Ю.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 16л.
513216
  Никитенко В.Н. Зависимость энергии активации восстановления бис-гидроксиэтил-иминодиацетатных комплексов палладия (II) от перенапряжения / В.Н. Никитенко, В.С. Кублановский // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 32-37. – ISSN 0041-6045


  "Определены кинетические (токи обмена, кажущиеся коэффициенты переноса электрона) и энергетические (энергии активации диффузии, реакции перехода) параметры восстановления бис-гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II) из электролита, ...
513217
  Кесаманлы Ф.П. Зависимость эффекивной массы электронов от их концентрации в соедиениях InSb, InAs, и GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кесаманлы Ф.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 15л.
513218
  Сухоручкин С.И. Зависимость эффективного числа вторичных нейтронов от энергии захваченных первичных нейтронов в области тепловых и промежуточных энергий. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоручкин С.И. ; АН СССР. – Москва, 1956. – 8 с.
513219
  Агапов А.И. Зависимость эффективности кобальтовых микроудобрений от свойств органической и минеральной частей почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агапов А.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Биол.-почв. фак. – Ленинград, 1968. – 18 с.
513220
  Какузин Феликс Львович Зависимость эффективности обучения операторов от формы представления информации : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Какузин Феликс Львович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 21л.
513221
  Бычева А.Н. Зависимость эффективности переводных упражнений от специфики грамматического явления : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бычева А.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1983. – 23 с.
513222
  эль-Ходари эль-Шейх Солиман Зависимость эффективности усвоения знаний от характера контроля : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / эль-Ходари эль-Шейх Солиман ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1973. – 28 с.
513223
  Говоруха И. Зависимые от жизни / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга. – (Серия "Отпечатки" ) ( САММИТ-КНИГА : с книгой по жизни!). – ISBN 978-617-7182-69-5
Кн. 1 : Любовь наотмашь. – 2015. – 261, [3] с. : ил.
513224
  Шалимов С.А. Зависимые от структуры координационного узла химиотерапевтические индексы противоопухолевых конъюгатов платины с дезоксирибонуклеиновой кислотой СА / С.А. Шалимов, ИМ. Волченскова, Л.В. Кейсевич, Л.Д. Яценко, Н.Н. Майданевич, М.В. Нежина, Е.В. Ленок // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 96-103. – ISSN 1023-2427
513225
  Пилипенко А.В. Зависимые, созависимые и другие трудные клиенты : психол. тренинг : [учеб. пособие] / Анна Пилипенко, Ирина Соловьева. – Киев : Сварог, 2018. – 185, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 185-186. – ISBN 966-8970-53-5
513226
  Ветров Н.И. Зависит от каждого / Н.И. Ветров. – Москва, 1982. – 64с.
513227
  Моргун Ф.Т. Зависит от каждого / Ф.Т. Моргун. – Х., 1985. – 255с.
513228
   Зависит от нас. – Москва : Книжная палата, 1988. – 360 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-7000-0001-6
513229
   Зависляк Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 246
513230
   Зависляк Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157. – ISBN 978-966-439-754-1
513231
   Зависляк Ігор Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-757-2
513232
  Данилов В.В. Зависляк Ігор Володимирович (-радіофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 51. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
513233
   Зависляк Ігор Володимирович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 175-176. – ISBN 978-966-933-054-3
513234
  Олеша Ю. Зависть / Ю. Олеша. – Москва-Л., 1929. – 104с.
513235
  Олеша Ю.К. Зависть / Ю.К. Олеша. – Москва, 1989. – 493с.
513236
  Александрова Р.И. Зависть и моральная символика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-81. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
513237
  Дмитриева Н.В. Зависть и связанные с ней виды психологических защит // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.234-242. – ISSN 1811-0916
513238
  Олеша Ю.К. Зависть; Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Рига, 1987. – 349с.
513239
  Олеша Ю.К. Зависть; Три толстяка; Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Москва : Художественная литература, 1989. – 493с.
513240
  Погорецький М. Завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Микола Погорецький: "Для кримінальної юстиції судова реформа має ключове значення" : бесіду вів В. Богунов // Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 2019. – 9-17 травня (№ 18)
513241
   Завідувачі кафедри // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 19-34. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Завідувач Кафедри філософії гуманітарних наук філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
513242
   Завідувачі кафедри (1933-2018) // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 10. – ISBN 978-617-696-996-9


  Завідувачі кафедри аналітичної хімії КНУ імені Тараса Шевченка.
513243
   Завідувачі науково-дослідної лабораторії "Хімічний аналіз об"єктів навколишнього середовища і контроль виробництва", створен 1992 // Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – С. 11. – ISBN 978-617-696-996-9
513244
  Карнаух І.А. Завідуючий кабінетом бібліотекознавства ХДНБ ім. В.Г. Короленка М.Д. Рябченко: нотатки до біографії // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 244-256
513245
   Завідуючі кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти України.. – К., 1997. – 216с.
513246
  Щириця П. Завіршаний, але незавершений // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 40). – С. 11


  Нотатки з приводу літературного вечора "50 років без Леоніда Кисельова".
513247
  Воля О. Завірюха : повість / Олесь Воля ; худож.: Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2013. – 190, [2] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Міщенко Олександр Володимирович. – ISBN 978-966-01-0578-2
513248
  Чайка К. Завірюха // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
513249
  Нікуліна А. Завірюха : роман-чар / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2019. – 364Ю, [3] с. – Сер. засн. 2018 р. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-960-5
513250
  Вайнштейн Р. Завірюха не працює : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На механіко-математичному факультеті член комсомольского бюро Завірюха Л.А., яка відповідає за академічну роботу, зовсім забула про свої обов"язки.
513251
  Миколюк В.К. Завіса гір... / В.К. Миколюк. – Одеса, 1965. – 287с.
513252
  Познер В. Завіса підіймається. / В. Познер. – К, 1966. – 127с.
513253
  Матвєєва Ю.Г. Завіси та деталі стафажу в портретах єпископів у вівтарній апсиді Сант-Аполлінаре-ін-Классе // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 95-101. – ISSN 2226-2180
513254
  Мальцев Є.Ю. Завітай у кожну домівку / Є.Ю. Мальцев. – К, 1963. – 371с.
513255
  Мальцев Є.Ю. Завітай у кожну домівку / Є.Ю. Мальцев. – К, 1972. – 350с.
513256
  Ульяновський В.І. Завітневич Володимир Зинонович (- історик, громадський діяч, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 53-54. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
513257
  Рудик С.Т. Завія : роман, оповідання / С.Т. Рудик. – Київ, 1989. – 387 с.
513258
  Нікуліна Л.П. Завія : вірші / Людмила Нікуліна ; переклади А. Перерві, В. Романовського, С. Сапеляка ; [худож. оформлення В. Носаня]. – Харків : Майдан, 2018. – 89, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-711-0
513259
  Міщенко К. Завія медів : Поезія / Катерина Міщенко. – Чернівці : Місто, 2001. – 80с. – ISBN 966-7366-72-3
513260
  Прокопович А.Е. Завод-автомат / А.Е. Прокопович. – М, 1951. – 32с.
513261
  Ильин М. Завод-самоход. / М. Ильин. – М.-Л., 1949. – 72с.
513262
  Строгов И.С. Завод-твой, фабрика - твоя. / И.С. Строгов. – Л., 1960. – 40с.
513263
  Штемлер И.П. Завод / И.П. Штемлер. – М, 1988. – 558с.
513264
   Завод "Ленинская кузница". – К., 1962. – 176с.
513265
  Шакинко И.М. Завод "Русские самоцветы" / И.М. Шакинко, В.Б. Семенов. – Свердловск, 1976. – 384 с.
513266
  Сукновалов А.Е. Завод "Электрик" / А.Е. Сукновалов. – Л., 1967. – 411с.
513267
  Седлачек К.Ф. Завод в тени / К.Ф. Седлачек. – Москва, 1961. – 599 с.
513268
  Седлачек К.Ф. Завод в тени / К.Ф. Седлачек. – Москва, 1965. – 567с.
513269
  Седлачек К.Ф. Завод в тени. / К.Ф. Седлачек. – М, 1958. – 531с.
513270
  Платонов Г. Завод высокой техники / Г. Платонов, К. Юдин. – М., 1957. – 80с.
513271
  Говор В. Завод заводов / В. Говор. – Минск, 1965. – 79с.
513272
  Тихонов Николай Михайлович Завод и школа / Тихонов Николай Михайлович. – Москва : Советская Россия, 1959. – 128с.
513273
  Стрешинский М.П. Завод и школа / М.П. Стрешинский. – Л., 1960. – 136с.
513274
   Завод и школа.. – М., 1964. – 263с.
513275
  Козлова О.В. Завод и электронная машина / О.В. Козлова. – Москва, 1965. – 76с.
513276
  Варицкий Н.П. Завод им. Петровского (бывший Александровский южно-российский) и его место в развитии металлургии Юга (1887-1917 гг.)) : Автореф... канд. экон.наук: / Варицкий Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
513277
  Паялин Н.П. Завод имени Ленина. / Н.П. Паялин. – М-Л, 1933. – 416с.
513278
  Куцышин И.Б. Завод коммунистического труда / И.Б. Куцышин. – Львов, 1965. – 36с.
513279
  Мірошниченко А.М. Завод має намір придбати земельну ділянку у власність. У підприємства є податкова заборгованість (близько 1 млн. грн.}, проте справа про банкрутство не порушена. : Чи має право міська рада відмовити у продажу такої земельної ділянки? // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-54.


  Юридична консультація
513280
  Липатов С.И. Завод на фронте. / С.И. Липатов. – М., 1988. – 160с.
513281
   Завод Огнекрылый.. – 2-е изд. – М., 1919. – 80с.
513282
  Седлачек К.Ф. Завод у тіні. / К.Ф. Седлачек. – Київ, 1961. – 443с.
513283
  Семенов А. Завод хвойных эфирных масел / А. Семенов. – Москва-Л., 1931. – 61с.
513284
  Берченко М. Завод чистих металів: спогади про втрачене майбутнє // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 12


  "У більшості енциклопедій та енциклопедичних словників мемуарами називається вид документальної літератури, який оповідає про події політичного і суспільного життя. Автори мемуарів були їх учасниками або ж сучасниками. Ще недавно на слова про мемуари в ...
513285
  Лемонье Камилл Завод. / Лемонье Камилл. – Ленинград, 1929. – 311 с.
513286
  Святынин А.М. Завод: повесть. / А.М. Святынин. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
513287
  Орсаг М. Заводи кого угодно, только не крокодила! / М. Орсаг. – Пер. с венгр. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
513288
  Берджесс Э. Заводной апельсин : роман / Энтони Берджесс ; пер. с англ. В. Бошняка. – Ленинград : Художественная литература ; Ленинградское отделение : Человек, 1991. – 156, [2] с. – ISBN 5-280-02370-1
513289
  Берджесс Э. Заводной апельсин : романы / Энтони Берджесс. – Москва : Патриот, 1993. – 384 с. – В изд. также: Над кукушкиным гнездом / Кен Кизи. – ISBN 5-7030-0668-6
513290
  Воробьев-Обухов Алексей Заводной глобус : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 82-83
513291
  Ясинская М. Заводных дел мастер // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.131-137. – ISSN 1728-8568
513292
  Борискина И.А. Заводская библиотека / И.А. Борискина. – М., 1978. – 70с.
513293
  Горин И.С. Заводская группа членов общества / И.С. Горин. – М, 1962. – 31с.
513294
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1996
513295
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1996
513296
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1996
513297
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1996
513298
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1996
513299
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1996
513300
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 7. – 1996
513301
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 8. – 1996
513302
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 9. – 1996
513303
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 10. – 1996
513304
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 11. – 1996
513305
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 12. – 1996
513306
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 1. – 1997
513307
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 2. – 1997
513308
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 3. – 1997
513309
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 4. – 1997
513310
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 5. – 1997
513311
   Заводская лаборатория. – Москва. – ISSN 1028-6861
№ 6. – 1997
513312
  Ангеницкая Р.Б. Заводская лаборатория в фарфоро-фаянсовом производстве / Р.Б. Ангеницкая, С.А. Берзон ; Киев. отд-ние науч.-исслед. ин-та минерального сырья. – Киев : Укргизместпром, 1936. – 153 с.
513313
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 7. – 2002
513314
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 8. – 2002
513315
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 9. – 2002
513316
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 10. – 2002
513317
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 11. – 2002
513318
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 68, № 12. – 2002
513319
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 2. – 2003
513320
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 1. – 2003
513321
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 3. – 2003
513322
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 4. – 2003
513323
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 5. – 2003
513324
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 6. – 2003
513325
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 7. – 2003
513326
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 8. – 2003
513327
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 9. – 2003
513328
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 10. – 2003
513329
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 11. – 2003
513330
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 69, № 12. – 2003
513331
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 7. – 2004
513332
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 8. – 2004
513333
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 9. – 2004
513334
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 2. – 2004
513335
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 3. – 2004
513336
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 4. – 2004
513337
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 5. – 2004
513338
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 6. – 2004
513339
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 1. – 2004
513340
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 10. – 2004
513341
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 11. – 2004
513342
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 70, № 12. – 2004
513343
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 2. – 2005
513344
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 1. – 2005
513345
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 12. – 2005
513346
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 3. – 2005
513347
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 4. – 2005
513348
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 7. – 2005
513349
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 6. – 2005
513350
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 5. – 2005
513351
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 8. – 2005
513352
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 9. – 2005
513353
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 10. – 2005
513354
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 71, № 11. – 2005
513355
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 7. – 2006
513356
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 8. – 2006
513357
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследованияИздательство, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 9. – 2006
513358
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 11. – 2006
513359
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 2. – 2006
513360
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 3. – 2006
513361
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 4. – 2006
513362
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 5. – 2006
513363
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 6. – 2006
513364
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 1. – 2006
513365
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 72, № 12. – 2006
513366
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов: спец. выпуск. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2006
513367
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 1. – 2007
513368
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 2. – 2007
513369
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 3. – 2007
513370
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 4. – 2007
513371
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 5. – 2007
513372
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 6. – 2007
513373
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 7. – 2007
513374
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 8. – 2007
513375
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 9. – 2007
513376
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 10. – 2007
513377
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 11. – 2007
513378
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 73, № 12. – 2007
513379
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 3. – 2008
513380
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 1. – 2008
513381
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 2. – 2008
513382
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 10. – 2008
513383
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 11. – 2008
513384
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 12. – 2008
513385
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 4. – 2008
513386
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 5. – 2008
513387
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 6. – 2008
513388
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 7. – 2008
513389
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 8. – 2008
513390
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 74, № 9. – 2008
513391
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 3. – 2009
513392
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 4. – 2009
513393
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 5. – 2009
513394
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 6. – 2009
513395
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 7. – 2009
513396
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 1. – 2009
513397
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 2. – 2009
513398
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 8. – 2009
513399
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 9. – 2009
513400
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 10. – 2009
513401
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 11. – 2009
513402
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 75, № 12. – 2009
513403
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 2. – 2010
513404
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 3. – 2010
513405
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 6. – 2010
513406
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 7. – 2010
513407
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 4. – 2010
513408
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 8. – 2010
513409
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 1. – 2010
513410
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 11. – 2010
513411
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 12. – 2010
513412
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 9. – 2010
513413
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 5. – 2010
513414
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 76, № 10. – 2010
513415
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
513416
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 8. – 2011
513417
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 1. – 2011
513418
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 2. – 2011
513419
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
513420
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 11. – 2011
513421
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 12. – 2011
513422
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, фимическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 5. – 2011
513423
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 6. – 2011
513424
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 7. – 2011
513425
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 9. – 2011
513426
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 77, № 10. – 2011
513427
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 3. – 2012
513428
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 2. – 2012
513429
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 1, ч. 1. – 2012. – + приложение: "Журналу 80 лет"
513430
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 5. – 2012
513431
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 7. – 2012
513432
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 4. – 2012
513433
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 6. – 2012
513434
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 11. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
513435
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 10. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
513436
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 9. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
513437
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 8. – 2012
513438
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 78, № 12. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
513439
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513440
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513441
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513442
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513443
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513444
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 7, ч. 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513445
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО "Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513446
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513447
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513448
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513449
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513450
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 79, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
513451
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
513452
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 3, март. – 2014
513453
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 4, апрель. – 2014
513454
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 5, май. – 2014
513455
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
513456
   Заводская лаборатория. Диагностика материалов : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
Т. 80, № 6, июнь. – 2014
513457
   Заводская пресса: курсом перестройи.. – Л., 1987. – 214с.
513458
  Лосев А.Г. Заводская школа производственного обучения / А.Г. Лосев. – М, 1944. – 28с.
513459
  Ройзман И.И. Заводская эффективность производства / И.И. Ройзман. – Кишинев, 1972. – 114с.
513460
  Ахмеев Г.Н. Заводская эффективность производства / Ахмеев Г.Н. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 112 с.
513461
   Заводские зарницы.. – М., 1968. – 120с.
513462
  Горш М.А. Заводские комитеты артиллерийский завод Петрограда в борьбе за подготовку победы Великой Октябрьскйо революции (март-октябрь 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горш М.А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
513463
  Колпаков А.Н. Заводские партийные организации в борьбе за технический прогресс (1959-1965 годы). По материалам предприятий машиностроения Сред. Солги : Автореф... кандидата ист.наук: / Колпаков А.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра истории КПСС. – Саратов, 1966. – 16л.
513464
  Харчиков А.Т. Заводские повести / А.Т. Харчиков. – М, 1980. – 239с.
513465
  Антонов П. Заводские ребята / Петр Антонов. – Харьков : Облиздат, 1958. – 52 с.
513466
  Яган И.П. Заводские. / И.П. Яган. – Челябинск, 1980. – 264с.
513467
  Иванов И.А. Заводской дом культуры. / И.А. Иванов. – Пенза, 1956. – 90с.
513468
  Каштанов А. Заводской район. / А. Каштанов. – Минск, 1976. – 238с.
513469
  Гусаков М.А. Заводской сектор науки / М.А. Гусаков. – М, 1988. – 142с.
513470
  Іванцов Д. Заводська преса - надійний помічник Паторганізації / Д. Іванцов. – Львів, 1958. – 12с.
513471
  Маремпольський В.Ф. Заводська сторона / В.Ф. Маремпольський. – Київ, 1962. – 53 с.
513472
  Мушник С.М. Заводська сторона : вибрані поезії / С.М. Мушник. – Київ : Дніпро, 1974. – 127 с.
513473
  Сипченко І.В. Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-129. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
513474
  Інгульський П.М. Заводські будні : нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1955. – 116 с.
513475
  Сенчик О.Р. Заводчани: повісті. / О.Р. Сенчик. – К., 1985. – 328с.
513476
  Акулов А.И. Заводы-втузы как форма подготовки инженеров без отрыва от производства / А.И. Акулов, К.А. Осипов ; МВ и ССО СССР ; НИИ проблем высш. школы. – Москва : НИИВШ, 1980. – 16 с. – (Серия "Обучение в высшей и средней специальной школе" ; вып. 9)
513477
  Юркин И.Н. Заводы - "сотрудники" Ломоносова : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 14-46. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены контакты Ломоносова с горно-металлургическими заводами России на подготовительном этапе реализации его замысла по созданию труда "Российская минералогоия". Опираясь на документы Берг-коллегии, автор ищет ответ на вопросы: сколько ...
513478
   Заводы и фабрики на оборону Родины.. – М., 1944. – 16с.
513479
  Дзенискевич А.Р. Заводы на линии фронта: рабочие Ленинграда фронту / А.Р. Дзенискевич. – Москва, 1978. – 111с.
513480
  Зефиров А.П. Заводы по переработке урановых руд в капиталистических странах / А.П. Зефиров. – Москва, 1962. – 372с.
513481
  Сосюра В. Заводянка : Поема / В. Сосюра. – Харків : ДВУ, 1930. – 27с.
513482
  Бортник С.Ю. Заводь (- затока у річці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 57. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
513483
  Тьерри О. Завоевание Англии норманнами / Тьерри ; пер. И.И. Медведева. – Москва : А.Я. Панафидин, 1900. – 134 с.
513484
  Литтон Эдвард Завоевание Англии: Роман о покорении Англии Вильгельмом Завоевателем. / Литтон Эдвард. – С-Пб., 1994. – 480с.
513485
  Центкевич Алина и Чеслав Завоевание Арктики / Алина и Чеслав Центкевич; Под ред. Зубова Н.Н. Пер. с польского Радвилловича К.А. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 387с.
513486
  Воронов С.М. Завоевание жизни / С.М. Воронов; с предисл. А.А. Богомольца. – Н.-Новгород : Нижполиграф, 1928. – 173, [2] с.
513487
  Верн Ж. Завоевание земли / Ж. Верн; под ред. Н.К. Лебедева. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1, 2; кн. 6, 8, 12. – 1916. – 112 с. С. 465-540, IV, 276 с. С. 469-578, V с.
513488
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Воениздат
Т. 1 : Древнее время и средние века. – 1947. – 246с.
513489
  Лебедев Н.К. Завоевание земли : Популярная история георафических открытий и путешествий / Н.К. Лебедев. – Москва : Воениздат
Т. 2 : Новое время 16-18 вв. – 1947. – 228с.
513490
  Кямилев Э.Х. Завоевание Индонезией независимости / Э.Х. Кямилев. – М., 1972. – 220с.
513491
  Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами. / А.И. Колесников. – М., 1982. – 269с.
513492
  Клари Р. де Завоевание Константинополя. / Р. де Клари. – М, 1986. – 174с.
513493
  Тюрин В.А. Завоевание Малкйи Англией / В.А. Тюрин. – Москва, 1962. – 200с.
513494
  Юнг Ф. Завоевание машин / Ф. Юнг. – Москва, 1924. – 130с.
513495
  Золя Э. Завоевание Плассана / Э. Золя. – М.-Л., 1951. – 384с.
513496
  Арсентьева Е.И. Завоевание полюсов : указатль литературы для учащихся 7-10 классов / Арсентьева Е.И. ; Гос. Публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.], 1957. – 36 с. : рис.
513497
  Львов В.Е. Завоевание полярных пустынь / В.Е. Львов. – Ленинград, 1928. – 63с.
513498
  Сумгин М.И. Завоевание Севера : В области вечной мерзлоты / М.И. Сумгин, Б.Н. Демчинский. – Москва; ленинград : АН СССР, 1938. – 156с.
513499
  Фучик Ю. Завоевание Северного полюса / Ю. Фучик. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 68с.
513500
  Филюшкин А.И. Завоевание Стефаном Баторием Полоцка в 1579 г. в европейском нарративе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-11. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
513501
   Завоевание Тавриды. Как украинская власть присваивает Крым. // Вечерние вести : всеукраинская обществено-политическая газета. – Киев, 2013. – 7-13 мая (№ 18). – С. 6-7


  Очередным приобретением украинских чиновников могут стать земли Крымской астрофизической обсерватории, одной из самых крупных и известных на территории бывшего СССР. В конце 2012 года Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому ...
513502
  Касьяненко В.И. Завоевание экономической независимости СССР (1917-1940 гг.) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1972. – 335с.
513503
  Амундсен Р. Завоевание Южного полюса. Норвежская экспедиция на Фраме 1910-1912 гг. / Амундсен Р. ; пер. Е.В. Александровой. – Москва : Новая Москва, 1924. – 450 с., илл.
513504
  Ибн Абд ал-Хакам Завоевания Египта / Ибн Абд ал-Хакам, Абд, ар-Рахман. – М., 1985. – 440с.
513505
   Завоевания социализма отстояли в борьбе. – Москва, 1981. – 375 с.
513506
   Завоеванное : сборник очерков о культуре и быте. – Москва : Профиздат, 1946. – 132 с.
513507
  Ленин В.И. Завоеванное и записаное / В.И. Ленин, 1933. – 20с.
513508
  Давыдов В.А. Завоеванное счастье / В.А. Давыдов. – М., 1975. – 174с.
513509
  Яковлев А.С. Завоеватели / А.С. Яковлев. – Москва, 1938. – 221с.
513510
   Завоеватель мира // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
513511
   Завоеватель., 1952. – 48с.
513512
  Матлина С. Завоевывать и преодолевать или обживать и осваивать? : социально-культурные аспекты формирования библиотечного пространства / Слава Матлина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893
513513
  Конкіна Є.І. Завойована доля / Є.І. Конкіна. – Київ, 1970. – 48с.
513514
  Корсак І.Ф. Завойовник Європи : роман / Іван Корсак ; [видавн. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-94-7
513515
  Яновський Ю. Завойовники : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1926. – 128 с.
513516
  Гедін С. Завойовники Америки / С. Гедін. – К, 1926. – 88с.
513517
  Котов В.Н. Завойовницькі плани Наполеона і щодо України та їх крах у 1812 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 75-88. – (Серія історії та права ; № 7)
513518
  Борисов Н.В. Заволжье / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1948. – 260с.
513519
  Званцев М.П. Заволжье / М.П. Званцев. – М., 1972. – 111с.
513520
  Толстой А.Н. Заволжье / А.Н. Толстой. – Горький, 1982. – 271с.
513521
  Петелин В.В. Заволжье / В.В. Петелин. – М, 1982. – 398с.
513522
  Петелин В.В. Заволжье : Документальное повествование / В.В. Петелин. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1988. – 528 с.
513523
  Струцюк Йосип Заворіть : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 32-73. – ISSN 0868-4790
513524
  Ломацький М. Заворожений світ : проза // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 72-106. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
513525
  Губарева Марита Завороженные смертью : большое путешествие / Губарева Марита, Овчинников Кирилл // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 38-58 : Фото, карта
513526
   Заворотько Павло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 432. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
513527
  Фурса С.Я. Заворотько Павло Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11. – ISBN 978966-97130-0-1
513528
  Капелюшний В.П. Заворотько Павло Петрович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 60. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
513529
   Заворотько Павло Петрович (1924-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176. – ISBN 978-966-933-054-3
513530
  Пришвин М.М. Заворошка : Отклики жизни. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 269, [18] с.
513531
  Пікалюк І. Заворушення в Еквадорі: спроба державного перевороту? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 75-77
513532
  Плихневич Т.В. Завоювання "Імперії" ацтеків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104
513533
  Бобрицький Т. Завоювання глибин / Т. Бобрицький. – Київ, 1935. – 276 с.
513534
  Демещенко В.В. Завоювання кольору в кіно // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 274-283
513535
  Юнг Ф. Завоювання машин / Ф. Юнг. – Харків-Київ, 1932. – 179с.
513536
  Амундсен Р. Завоювання південного полюса. Норвезька експедиція на "Фрамі" 1910-1912 рр. / Р. Амундсен; Амундсе Р. – Київ ; Одеса : [б. в.], 1935. – 354 с.
513537
  Золя Е. Завоювання Плассана : роман ; пер. з фр. / Еміль Золя. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 313 с. – (Бібліотека світової класики)
513538
  Золя Е. Завоювання Плассана : Роман / Е. Золя. – Київ : Дніпро, 1972. – 312с. – (Вершини світового письменства ; Т. 13)
513539
  Удод О. Завоювання чужої віри / Олександр Удод, Михайло Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 65-83. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-2366
513540
   Завоюем высокий урожай.. – Симферополь, 1947. – 19с.
513541
  Бартель Макс Завоюем мир : стихи / Макс Бартель : [Б. и.]. – 107 с. – книга без тит. листа
513542
  Пулатов Т. Завсегдатай : роман. повести / Т. Пулатов. – Москва : Известия, 1982. – 496 с.
513543
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть / А. Батров. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 196, [4] с.
513544
  Батров О.М. Завтра - океан : повість / О. Батров ; пер. О. Копиленка. – Одеса : Облвидав, 1953. – 164 с.
513545
  Батров А.М. Завтра - океан : повесть : [для сред. возраста] / А.М. Батров ; ил. Е. Расторгуев. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1954. – 207 с.
513546
  Подсвиров И.Г. Завтра - первое сентября / И.Г. Подсвиров. – Тула, 1976. – 223с.
513547
  Гудзяк Б. Завтра - перша Божественна літургія у храмі Бориса і Гліба у Санлісі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 7


  Про купівлю історично цінної святині та пріоритети майбутнього культурного центру Анни Ярославни - у розмові з єпископом єпархії святого Володимира Української греко-католицької церкви в Парижі, Преосвященним владикою Борисом Гудзяком.
513548
  Шовкопляс Ю. Завтра / Ю. Шовкопляс. – Київ. – 259 с.
513549
  Баркова О.М. Завтра : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 287 с.
513550
  Слонимский М.Л. Завтра / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – с.
513551
  Слонимский М.Л. Завтра : проза, воспоминания / М.Л. Слонимский. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 560 с.
513552
  Яцюк П.О. Завтра / Поліна Яцюк. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-986-018-7
513553
  Красовицкий А.В. Завтра : [повести] / Александр Красовицкий ; [худож.-оформитель Е.А. Гугалова-Мешкова]. – Харьков : Фолио, 2022. – 126, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-551-046-9
513554
  Воловик А.М. Завтра август / А.М. Воловик. – Свердловск, 1966. – 44с.
513555
  Янченко А.Я. Завтра буде день : повісті / Анатолій Янченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 285 с.
513556
  Бондар В. Завтра буде субота // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 7-10.


  І. Стрембіцький
513557
  Магну П.К. Завтра будет иным / П.К. Магну. – М., 1963. – 100с.
513558
  Нифантова Наталия Завтра будет новый день // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 140-144 : фото
513559
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград, 1968. – 480с.
513560
  Капица П.И. Завтра будет поздно : роман / П.И. Капица. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 439с.
513561
   Завтра будет поздно. – Х., 1990. – 215с.
513562
  Дружинин В.Н. Завтра будет поздно. / В.Н. Дружинин. – М, 1963. – 224с.
513563
  Абдулхалимов М.А. Завтра будет поздно... : повесть : пер. с авар. / Магомед Абдулхалимов. – Москва : Современник, 1989. – 318, [1] с.
513564
   Завтра будут баррикады. – Москва, 1931. – 30с.
513565
  Бажан О. Завтра була війна або спецповідомлення Управління прикордонних військ НКВС УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої Вітчизняної війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-33. – ISSN 2222-5250
513566
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва, 1986. – 510с.
513567
  Васильев Б.Л. Завтра была война / Б.Л. Васильев. – Москва : Политиздат, 1991. – 347с. – ISBN 5-250-01438-0
513568
  Васильев Б.Л. Завтра была война : [ роман ] / Борис Васильев. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0480-0
513569
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
513570
  Нюкша Юлия Петровна Завтра была война : как были спасены книги, пережившие блокаду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Война и блокада поставили в условия жесточайшей борьбы за выживание людей и поставили под угрозу многомиллионные библиотечные фонды. Книги поддерживали жизнь в тех, кто оставался в осаждённом городе, а выжившие потом спасали ценнейшие книги, ...
513571
  Шенгелия Вера Завтра была война // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 50-61 : фото, ил.
513572
  Васильев Б.Л. Завтра была война. В списках не значился. Повести / Б.Л. Васильев. – Москва : Патриот, 1991. – 354с. = Школьная библиотека. – ISBN 5-7030-0405-5
513573
  Тополь Э. Завтра в России / Э. Тополь. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-17-001079-6
513574
  Сало І.А. Завтра вранці. / І.А. Сало. – К., 1985. – 127с.
513575
  Уханов И.С. Завтра все будет иначе / И.С. Уханов. – М, 1972. – 239с.
513576
  Сарагоса Ф.М. Завтра всегда поздно / Ф.М. Сарагоса. – М., 1989. – 320с.
513577
  Гершберг С.Р. Завтра газета выходит / С.Р. Гершберг. – Москва, 1966. – 416с.
513578
  Проталин В.В. Завтра двадцатое. / В.В. Проталин. – М., 1989. – 334с.
513579
  Давыдов И. Завтра день добрый / И. Давыдов. – Свердловск, 1971. – 206с.
513580
  Гольдман В.Б. Завтра земледельческой техники / В.Б. Гольдман, А.Б. Школьников. – Москва : Колос, 1976. – 240 с.
513581
  Цуканова М.М. Завтра знову зійде сонце : повісті, оповідання, п"єси / Марія Цуканова ; [упоряд.: Володимир Даниленко ; авт. передм. І. Гавриш]. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-153-7
513582
  Латкин А.Г. Завтра и всегда / А.Г. Латкин. – Иркутск, 1988. – 255с.
513583
  Вайсфельд И.В. Завтра и сегодня / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1968. – 216с.
513584
  Родин А. Завтра Московской области / А. Родин. – Москва : Молодая гвардия, 1932. – 80 с.
513585
  Костенецкая М.Г. Завтра на рассвете: Рассказы. / М.Г. Костенецкая. – М., 1976. – 256с.
513586
  Логвиненко І.М. Завтра на світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 119с.
513587
  Аббас Х.А. Завтра належить нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Митрофанова. – Київ : Молодь, 1959. – 247 с., [1] л. іл.
513588
  Николаев А.Г. Завтра начинается сегодня / А.Г. Николаев, М.Ф. Ребров. – М, 1972. – 96с.
513589
   Завтра начинается сегодня. – М., 1986. – 179с.
513590
  Козлова Ольга Завтра начинается сегодня : "Карта мира" архитектуры будущего // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 144-160 : Фото
513591
  Борский К. Завтра начнется обычный день / Борский К. – Москва, 1988. – 293 с.
513592
  Петров А.С. Завтра планируется сегодня / А.С. Петров. – Москва, 1977. – 96с.
513593
  Барстоу С. Завтра поговорим. Зачинщики. Рассказ о брате : роман : новелла : роман / Стэн Барстоу ; [пер. с англ.] / Стэн Барстоу ; [предисл. В. Скороденко ; худож. Е. Яковлев]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 384, [2] с. : ил.
513594
  Сидоренко В.В. Завтра праздник / В.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 223с.
513595
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1973. – 288с.
513596
  Зиборов Е.А. Завтра придет Иван... / Е.А. Зиборов. – Тула, 1970. – 239с.
513597
  Бровченко В.Я. Завтра прийду / Володимир Бровченко. – Київ : Рада, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-7909-37-6
513598
  Аббас Х.А. Завтра принадлежит нам / Ходжа Ахмад Аббас ; пер. с англ. В. Быковой. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 152 с., [1] л. іл.
513599
   Завтра родины первого Совета. – Иваново, 1970. – 76 с.
513600
  Власов В.А. Завтра связи не будет / В.А. Власов. – Кемерова, 1972. – 91с.
513601
   Завтра село залишиться без фахівців / шпальти підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 197). – С. 1, 4-5


  Результати вступної кампанії стали неприємною неспадіванкою для аграрних вишів. Про ці та інші перекоси, які заважають розвитку аграрної освіти, йшлося під час круглого столу "Вступна кампанія 2017 року на економічні та управлінські спеціальності до ...
513602
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1962. – 548с.
513603
  Марвич С.М. Завтра стоит у порога / С.М. Марвич. – Москва, 1966. – 539с.
513604
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдеш в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1976. – 152с.
513605
  Гартунг Гартунг Л.А. Завтра ты войдешь в класс / Гартунг Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1972. – 110с.
513606
  Вольф С.Е. Завтра утром, за чаем / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1974. – 118с.
513607
  Кривенко Е.И. Завтра утром. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1950. – 163с.
513608
  Гладков Т. Завтра шла война... // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-119. – ISSN 0130-9625


  70 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
513609
  Гжанянц Э.М. Завтра, завтра и так далее / Э.М. Гжанянц, С.Н. Агроскина. – Москва, 1982. – 143с.
513610
  Реджани Р. Завтра, послезавтра... / Р. Реджани. – Москва, 1966. – 176 с.
513611
  Струг Андрей Завтра... / А. Струг [псевд.] ; Пер. Е. и Л. Леонтьевых. – Ленинград : Изд. "Сеятель", 1925. – 99 с.
513612
  Зубченко В. Завтра.UA - перемагай ! / В. Зубченко, Є. Паткін // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
513613
  Тебин Н. Завтрак в кафе // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.32.


  [Японская кухня.]
513614
  Браун С. Завтрак в постели : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-237-00860-7
513615
  Сафонов В.А. Завтрак в Эрфурте и другие исторические повести и рассказы / В.А. Сафонов. – Москва, 1981. – 384с.
513616
  Тарабукин И.И. Завтрак с процентами / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1985. – 174с.
513617
  Хук Ф. Завтрак у Sotheby"s : мир искусства от А до Я / Филип Хук ; [пер. с англ. Веры Ахтырской]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2021. – 412, [2] с. : ил., портр. – Пер. изд.: Philip Hook. Breakfast at Sotheby"s an A-Z of the art world. 2013. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-389-10245-3
513618
  Капоте Т. Завтрак у Тиффани / Т. Капоте. – Москва, 1965. – 64 с.
513619
  Иваненко Аня Завтрак у Тиффани, обед от Армани : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 108-112 : Фото
513620
  Щепанська Б. Завтраки, обеды и ужины на четыре времени года. / Б. Щепанська, Кристина. Тарновска. – Минск, 1991. – 239с.
513621
  Шульпина В.Л. Завтрашнее солнце / В.Л. Шульпина. – М., 1978. – 397с.
513622
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 171 с.
513623
  Вакуленко В.Я. Завтрашние заботы / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1989. – 158с.
513624
  Конецкий В.В. Завтрашние заботы. Кто смотрит на облака. Путевые портреты с морским пейзажем / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 573 с. – (Повести ленинградских писателей)
513625
  Жихарев О.В. Завтрашний город / О.В. Жихарев. – Харьков : Прапор, 1991. – 233с.
513626
  Евтушенко Е.А. Завтрашний день / Е.А. Евтушенко. – М, 1987. – 478с.
513627
   Завтрашний день нашей Родины. – Иваново, 1963. – 38с.
513628
  Базылева-Ланько Завтрашний день облачных технологий в современной библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 67-69
513629
  Герасимов Н.А. Завтрашний день принадлежит тебе / Н.А. Герасимов. – М., 1966. – 207с.
513630
  Алимов А.А. Завтрашний день Узбекистана / А.А. Алимов. – Москва, 1959. – 94с.
513631
  Зима В.И. Завтрашний дом / В.И. Зима. – М, 1982. – 399с.
513632
  Давидьянц А.А. Завтрашний номер газеты / А.А. Давидьянц. – М., 1986. – 224с.
513633
  Баранов-Мохорт Завтрашній день визначатиметься двома напрямами: якісною освітою і сучасними технологіями // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Депутат, член Комітету з питань науки і освіти С. Барано-Мохорт повністю підтримує ідею створення "Програми промислового розвитку України" поза тим,програма має враховувати необхідність виконання стратегічних завдань, зокрема співпраці освітянської ...
513634
  Бойтман Л.В. Завтрашняя радость : повесть / Л.В. Бойтман ; [ил. О.В. Титов]. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 253 с. : ил.
513635
  Муганлы А. Завтрашняя свадьба : повести и рассказы / Ахмедага Муганлы ; пер. с азерб. Д.Ушакова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 350 с.
513636
  Гумницька Н. Завуальована русифікація. Малоросійство владних еліт // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 6
513637
  Потоцький І. Завулками Улісса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 35 (148). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Дублін -місто пабів, реліктової мови й усесвітньої літературної слави.
513638
  Петренко М. Завчасна проща : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 2-8. – ISSN 0868-4790
513639
  Іщук С. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 1026-9932
513640
  Паульсен Сузанне Завяжи покрепче / Паульсен Сузанне, Фридрихс Хорста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 81-87 : фото. – ISSN 1029-5828
513641
  Третяк К.Д. Завязывание и опадение плодов у яблони в зависимости от силы цветения, возраста и условий произрастания деревьев : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Третяк К.Д. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23 с.
513642
  Лемберг А.М. Завязь / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1963. – 115с.
513643
  Аксельруд Л.М. Завязь / Аксельруд Л.М. – Фрунзе : Кирг. Госиздат, 1963. – 44 с.
513644
  Филиппов Р.В. Завязь / Р.В. Филиппов. – Москва, 1964. – 17 с.
513645
  Данилов И.И. Завязь / И.И. Данилов. – Казань, 1966. – 64с.
513646
  Пуцыло Б.Д. Завязь / Б.Д. Пуцыло. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 96с.
513647
  Белокрылов В.А. Завязь : повесть / В.А. Белокрылов ; [ил. С. Косенков]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 261 с. : ил.
513648
  Родичев Н.И. Завязь : Повесть и роман / Н.И. Родичев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 431с.
513649
  Тютюнник Г.М. Завязь : повесть, рассказы / Григор Тютюнник ; автор. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Київ : Дніпро, 1988. – 335 с. – (Сер. произв. укр. сов. писателей в пер. на рус. яз. "Радуга")
513650
  Юшкин В.Ю. Завязь. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1967. – 64с.
513651
  Кустенко А.М. Загадай желание / А.М. Кустенко. – Донецк, 1985. – 152с.
513652
  Короткова О.Н. Загадай желание : пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный / О.Н. Короткова, И.В. Одинцова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 224 с. – ISBN 5-86547-153-8
513653
  Мовчанюк Г.П. Загадана зустріч / Г.П. Мовчанюк. – Одеса, 1981. – 51с.
513654
  Скрипник А.М. Загадані побачення / А.М. Скрипник. – К., 1988. – 271с.
513655
   Загадаю - отгадай! Загадки народов СССР. – Новосибирск, 1972. – 255с.
513656
  Ярмоленко Н. Загадаю загадочку... (до питання про генезу міфологічної системи жанру) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 168-178. – Бібліогр.: С. 178
513657
  Маршак С.Я. Загадка / С.Я. Маршак. – Москва, 1980. – 14с.
513658
  Росоховатский И.М. Загадка "акулы" / И.М. Росоховатский. – Благовещенск, 1962. – 143с.
513659
  Печарський А. Загадка "внутрішнього сфінкса" в житті і творчості І. Нечуя-Левицького (до питання національної ідентичності) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С.154-158. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  Статті присвячена проблемі "внутрішнього сфінкса"-едіпового крмплексу та його впливу на психологію творчості останнього десятиліття життя І. Нечуя-Левицького. З"ясоване місце, яке посідає національна ідентичність у літературному волевиявленні письменника
513660
  Рычка В.М. Загадка "Олеговой могилы": Киев или Ладога // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Павленко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (35). – С. 288-293. – ISSN 2227-4952
513661
  Думанський Н. Загадка "Ревізора" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 317-330
513662
  Попов В. Загадка "Фауста" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 35-38
513663
  Мильчаков В.А. Загадка 602-й версты. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1986. – 172с.
513664
  Янковая О. Загадка I.R. // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-117.


  Ида Рубинштейн
513665
   Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 75-76
513666
  Рижков В. Загадка абетки Кирила і Мефодія: кирилиця або глаголиця? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14
513667
  Баратов Н.А. Загадка абомейского кувшина / Н.А. Баратов. – Москва : Мысль, 1982. – 158 с., [16] л. ил. : ил.
513668
  Поліщук Я. Загадка автора // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 30-43.


  Проблема автора в інтерпретації теоретичної галузі літературознавства
513669
  Безымянный В. Загадка акваланга // За бортом : Смерть на корабле/ Э. Макбейн; Загадка акваланга/ В. Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – С.151-304. – ISBN 5-7098-0040-6
513670
  Безымянный В.М. Загадка акваланга. Выигрыш - смерть : детектив. повесть / В.М. Безымянный ; худож. А.О. Доброхотов, А.Ф. Золотарев. – Київ : Добр. общество любителей книги УССР, 1991. – 304 с. : ил., портр. – (Современный советский детектив). – ISBN 5-7707-0863-8
513671
  Матюшин М.И. Загадка амулета / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1969. – 296с.
513672
  Рациу Ю. Загадка белого цветка: повесть. / Ю. Рациу. – М., 1980. – 158с.
513673
  Козловская Н.В. Загадка белурусской флоры / Н.В. Козловская. – Минск, 1986. – 221с.
513674
  Комаров В.Н. Загадка будущего / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 231с.
513675
  Ахматов С.Н. Загадка Бучака : [очерки] / Ахматов С.Н. – Днепропетровск : Промінь, 1982. – 175 с. : ил.
513676
  Зеленов А.Д. Загадка бытия / А.Д. Зеленов. – Москва, 1983. – 269с.
513677
  Тристан Ф. Загадка Ватикана : Роман / Фредерик Тристан; Пер. с фр. Ж.В. Антонова. – Москва : АСТ. Транзиткнига, 2005. – 318с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-024934-9
513678
  Хахалин Л.Н. Загадка вашего ребенка / Л.Н. Хахалин. – М, 1990. – 189с.
513679
  Бондаренко С. Загадка великого полтавця // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 22-23


  Про музей-садибу І. Котляревського на Івановій горі у Полтаві.
513680
  Жеребин А.И. Загадка великого разрыва. К антропологии декаданса в книге Ницше "Человеческое, слишком человеческое" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 162-168. – ISSN 0042-8744
513681
  Голобородько В. Загадка відсутності : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 9-20. – ISSN 0208-0710
513682
  Ковалко Н. Загадка вікінгів: морські розбійники чи державотворці? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 60-75. – ISBN 978-617-7544-31-8
513683
  Чемерис В. Загадка Віктора Януковича : Спроба дослідження / Валентин Чемерис. – Київ, 2004. – 95с. – ISBN 966-7200-09-4
513684
  Реймерс Г.К. Загадка впадины Лао. / Г.К. Реймерс. – Тула, 1965. – 152с.
513685
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 60с.
513686
  Эфроимсон В.П. Загадка гениальности / В.П. Эфроимсон. – М, 1991. – 62с.
513687
  Морозова Юлия Загадка гения // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 2. – С.6-11
513688
  Гаврилов В.П. Загадка геотектоники / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1988. – 187с. – (Планета Земля и Вселенная)
513689
  Балабин С.П. Загадка гнилого озера : повести / С.П. Балабин ; [ил. Ф. Зинатулин]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 451с. : ил.
513690
  Задорнов М.Н. Загадка голубой планеты / М.Н. Задорнов. – М., 1988. – 266с.
513691
  Бергман П. Загадка гравитации : Пер.с англ. / П.Г. Бергман ; пер. с англ. В.А. Угарова. – Москва : Наука, 1969. – 216 с.
513692
  Ванденберг Ф. Загадка гробницы Тутанхамона / Филипп Ванденберг ; [переводчик с нем. М. Зима]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 365, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. нем. – Библиогр.: с. 341-350. – ISBN 978-966-343-793-4


  В ноябре 1922 года весь мир облетела поистине сенсационная новость, в Египте в Долине царей обнаружена гробница Тутанхамона - фараона, который правил страной более 3000 лет назад и был предан забвению. Филипп Ванденберг воссоздает невероятную историю ...
513693
  Ханиг Флориан Загадка Да Винчи. Что скрывает фреска. "Школа мира" за фреской / Ханиг Флориан, Йодер Дэйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
513694
  Колосова В. Загадка двох датувань Острозької Біблії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 320-326. – ISBN 966-7865-75-4
513695
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"арк : 2. Братья и сестры // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.166-175. – ISSN 1728-8568
513696
  Панченко Г. Загадка Жанны Д"Арк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 1728-8568


  Образ Жанні Д"Арк в сучасній історичній фантастиці.
513697
  Блюменгаген В. Загадка жизни : повесть / Вильгельм Блюменгаген ; пер. с нем. Е. Глаголева. – Санкт-Петербург : Типография Департамента внешней торговли, 1835. – [8], 248 с.


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
513698
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Ленинград, 1946. – 264с.
513699
  Сафонов В.А. Загадка жизни / В.А. Сафонов. – Москва, 1947. – 232с.
513700
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 7


  Фрагмент з книги "Тіні в дзеркалі", присвячений українському мистецтвознавецю Борису Возницькому.
513701
  Слабошпицький М. Загадка з багатьма невідомими // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 10-11


  "Борис Возницький більше зробив для України, аніж усі наші патріотичні партії разом узяті".
513702
  Черников С.С. Загадка золотого кургана. Где и когда зародилось "скифское искусство" / С.С. Черников. – М., 1965. – 188с.
513703
  Бурлацкий Ф.М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1977. – 255с.
513704
  Малышев А.Ф. Загадка идола : Науч.-фантаст. повесть. / А.Ф. Малышев. – Фрунзе, 1985. – 50с.
513705
  Честнов Ф.И. Загадка ионосферы / Ф.И. Честнов. – 2-е доп. изд. – М, 1956. – 64с.
513706
  Ганейзер Г.Е. Загадка Ирвы / Г.Е. Ганейзер. – М., 1961. – 254с.
513707
  Свасьян К.А. Загадка истории философии (опыт антропософского прочтения "Загадок философии" Р. Штейнера) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.179-190. – ISSN 0042-8744
513708
  Чеснов Ф.І. Загадка іоносфери / Ф.І. Чеснов. – К, 1954. – 51с.
513709
  Щербакова В. Загадка кавалера Берлускони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
513710
  Воронов Ю.П. Загадка казки про Курочку Рябу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 49-52. – ISSN 2518-7104
513711
  Головко В.М. Загадка каменів Іки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 32-37
513712
  Омельченко И.Н. Загадка капитана Морозова : Документально-художественный очерк / Ирина Омельченко. – Одесса : Информ-марин, 2004. – 112с. – (Библиотека Бизнес-Марин ; № 2 (февраль 2004г.)). – ISBN 966-8286-08-1
513713
  Сото Е. де Загадка капіталу = The mystery of capital : чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше / Ернандо де Сото ; [пер. з англ. М. Климчук]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 231, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-515-8
513714
  Стрельцов А.А. Загадка Каспара Хаузера // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 229-235. – ISSN 0130-3864
513715
  Фомин А. Загадка Колумба // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 9
513716
  Шевырев И. Загадка короедов. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1892. – 28 с.
513717
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / [соч.] Ив. Шевырева. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – 106 с. : ил. – Авт. на русском и фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Указатель сочинений, на которые сделаны ссылки в настоящей работе" (с. 103-106)


  На обл. экз. № 251445 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову от автора
513718
  Шевырев И.Я. Загадка короедов / И.Я. Шевырев. – 4-е, испр. и доп. – М., 1969. – 95с.
513719
  Каплер А.Я. Загадка королевы экрана / А.Я. Каплер. – М., 1979. – 204с.
513720
  Шевчук В. Загадка літопису Самійла Величка // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 388-393. – ISSN 0206-8001
513721
   Загадка любові Ніни Топішко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 244-247. – ISSN 0320-9466
513722
  Бурлацкий Ф.М. Загадка Макиавелли : драматург., ист., социол. новеллы / Федор Бурлацкий ; [худож. В.А. Корольков]. – Москва : Профиздат, 1997. – 390, [2] с., [6] л. ил. : ил. – ISBN 5-255-01296-3
513723
  Мельников Л. Загадка Малевича // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35. – ISSN 0868-488Х
513724
  Зигель Ф.Ю. Загадка Марса / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детгиз, 1956. – 128 с.
513725
   Загадка морских глубин. Рассказы. – М., 1958. – 48с.
513726
  Шагоян Е. Загадка Моцарта // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 87-93
513727
  Волгин М. Загадка мраморного саркофага // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 24-25


  Исторические загадки о наследниках великого князя Киевской Руси : кто лежит в гробнице рядом с Ярославом и версия о двух Новгородах
513728
  Камерер П Загадка наследственности / П Камерер. – Л., 1927. – 143с.
513729
  Каммерер П. Загадка наследственности : основы учения о наследственности / П. Каммерер; Пер. с нем.: Б.С.Кузина. – Москва;Ленинград : Государственное изд-во, 1927. – 236 с. : 1 порт., рис.
513730
  Пальті О.М. Загадка непрямого виміру та його похибки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 18-21. – ISSN 2518-7104
513731
  Карденас А.И. Загадка однієї неділі / А.И. Карденас. – К, 1975. – 172с.
513732
  Максимов Е.В. Загадка озера Иссык-Куль: очерки палеогеографии Тянь-Шаня / Е.В. Максимов. – Л., 1985. – 182с.
513733
  Белькович В.М. Загадка океана / В.М. Белькович, С. Клейненберг, А. Яблоков. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 175 с. : ил., 13 л. ил. – (Эврика)
513734
  Успенский Г.А. Загадка остается. / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1982. – 20с.
513735
  Рохлин Александр Загадка острова И. // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-143 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
513736
  Наумов Е.И. Загадка острова Раутана / Е.И. Наумов. – Магадан, 1981. – 152 с.
513737
  Кэлинеску Дж. Загадка Отилии : роман / Джордже Кэлинеску ; Пер. с рум. Д. Шполянской и Ю. Кожевниковой. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 488 с.
513738
  Сюндюков І. Загадка Павла Скоропадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Інститут історії України НАН України видав друком фундаментальний двотомний корпус документів з історії Гетьманату 1918 року.
513739
  Білодід О. Загадка Петра Могили / О. Білодід. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 48 с. – (Бібліотека українця)
513740
  Алексеев Дмитрий Загадка петроглифов Канозера. Впервые под куполом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 50 : фото
513741
  Яковлев Н.Н. Загадка Пирл-Харбора / Н.Н. Яковлев. – М, 1963. – 148с.
513742
  Бутакова Е. Загадка по имени Анна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 68-85. – ISSN 1819-6268
513743
  Шмидт П.Ю. Загадка пола / П.Ю. Шмидт. – Петроград. – 93с.
513744
  Агбунов М.В. Загадка Понта Эвксинского : (антич. география Сев.--Зап. Причерноморья) / М.В. Агбунов. – Москва : Мысль, 1985. – 160 с., ил.
513745
  Солнцева Н. Загадка последнего Сфинкса : роман / Наталья Солнцева. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Артефакт-детектив). – ISBN 978-5-699-26842-9
513746
  Шептієнко Л. Загадка природи : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
513747
  Протопопов Б.С. Загадка природы. / Б.С. Протопопов. – М., 1963. – 134с.
513748
  Асоян Б.Р. Загадка проекта "U-209" : о связях ЮАР с США и др. странами НАТО / Б.Р. Асоян. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126 с. – (По ту сторону)
513749
  Гурьев Д.В. Загадка происхождения сознания = The riddle of the origin of consciousness / Д.В. Гурьев. – Москва = Moscow : Progress Publishers, 1990. – 222 с.
513750
  Мештерхазі Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхазі. – К, 1981. – 361с.
513751
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – Кишинев, 1985. – 543с.
513752
  Мештерхази Л. Загадка Прометея / Л. Мештерхази. – М, 1989. – 332с.
513753
  Бакланов Г.Я. Загадка простоты : сб. ст. / Г.Я. Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1984. – 280 с.
513754
  Дусавицкий А.К. Загадка птицы Феникс / А.К. Дусавицкий. – М., 1978. – 127с.
513755
  Лефебюр В. Загадка Рейна / В. Лефебюр. – Москва : Военный вестник, 1926. – 275 с.
513756
  Шайхов Х. Загадка Ренэ : научно-фант. повести и рассказы / Х. Шайхов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1981. – 208 с.
513757
  Ракина В. Загадка Робийяра // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 59-63
513758
  Баняс Н. Загадка роману "Процес" Франца Кафки / Н. Баняс, В. Баняс // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 72-78. – ISSN 2312-6809
513759
  Локерман А.А. Загадка русского золота / А.А. Локерман. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
513760
  Клімашевський А. Загадка ручних хрестів невідомого геніального майстра // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 25-27. – ISSN 0131-2685
513761
   Загадка Савинкова : сборник под ред. П.А. Арского. – Ленинград : Изд. ГУБКОМПОМ, 1925. – 96 с. – (Историческая библиотека "Тени революции" ; № 1)
513762
  Зелов Д. Загадка св. Христофора, воина-псеглавца и покровителя путешественников : летописи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 5-23. – ISSN 1812-867Х


  Христофор (от греч. - носящий Христа) - святой мученик, почитаемый Католической и Православной церквями, живший в III в. (либо на рубеже III-IV вв.). Это был человек огромного роста и ужасающего поведения, он был киноцефалом (с пёсьей головой), как и ...
513763
  Хвостиков И.А. Загадка серебристых облаков / И.А. Хвостиков. – Москва : Знание, 1953. – 33с.
513764
  Білкун М.В. Загадка синього коміра : сатиричні повісті ; біогр. довідки / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1971. – 228 с. : іл.
513765
  Кристи А. Загадка Ситаффорда / А. Кристи. – Алма Ата, 1989. – 542с.
513766
  Ясько Ю.Г. Загадка Скалистого плато : приключ. повесть / Ю.Г. Ясько. – Орджоникидзе, 1988. – 236с.
513767
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – Одесса, 1986. – 150 с.
513768
  Федоров М.К. Загадка слободского дома / М.К. Федоров, Б.И. Балкарей. – 2-е изд., доп. – Одесса, 1989. – 170 с.
513769
  Терехова Д.І. Загадка слов"янської душі (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова душа та його корелятив у східнослов"янських мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 331-336. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
513770
  Метелкин Николай Загадка смерти Александра Македонского : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 7 : Іл.
513771
  Шолохов А.Б. Загадка смерти генерала Скобелева. / А.Б. Шолохов. – М., 1992. – 59с.
513772
  Махун С. Загадка смерті короля Карла XII. 300 років тому шведи остаточно "зійшли з підмостків світової історії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 15


  "Саме у 1720-х рр. "шведи зійшли з підмостків світової історії і зайняли місця в залі для глядачів", - писав історик Петер Енглунд. Чи страждають вони зараз комплексами незадоволеної пристрасті до завоювань, до "відновлення історичної справедливості" ...
513773
  Шаповал Ю.І. Загадка смерті Михайла Грушевського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 83-98. – ISSN 0130-5247
513774
  Яснер Карстен Загадка смышленых хищников : природа. Зубастые обманщики // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 52-59 : Фото. – ISSN 1029-5828
513775
  Рацек В.И. Загадка снежного человека / В.И. Рацек. – Ташкент, 1962. – 111с.
513776
  Князюк В.К. Загадка соняшника. / В.К. Князюк. – К., 1980. – 312с.
513777
   Загадка спектрів і критерій Наполеона / А.П. Левківський, Левківський, , Л.В. Невмержицький // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
513778
  Нестайко В.З. Загадка старого клоуна / В.З. Нестайко. – Київ : Веселка, 1982. – 205 с.
513779
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці / А.П. Дрофань. – Київ, 1989. – 490с.
513780
  Дрофань А.П. Загадка старої дзвіниці. / А.П. Дрофань. – К., 1971. – 136с.
513781
  Фатьянов А.Д. Загадка старой картины / А.Д. Фатьянов. – Иркутск, 1974. – 131с.
513782
  Кондратов А.М. Загадка сфинкса / А.М. Кондратов. – М, 1972. – 77с.
513783
  Соловьева Г.Г. Загадка счастья / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1983. – 229с.
513784
  Гримич Г.М. Загадка творчого бунту : новелістика українських шістдесятників : літературно-критичний нарис / Г.М. Гримич. – Київ : Український письменник, 1993. – 248 с. – ISBN 5-333-01174-5
513785
  Гаврилин Д.А. Загадка Троицкого леса / Д.А. Гаврилин. – Минск, 1967. – 103с.
513786
  Руднев К. Загадка Тутанхамона // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Жизнь фараона Тутанхамона, правившего Египтом 25 веков назад, оборвалась в девятнадцать лет. Почему? У американського археолога професора Роберта Брайера есть свой ответ на этот вопрос.
513787
  Николов Н. Загадка тысячелетий / Н. Николов, Г. Нешев. – Москва, 1988. – 142с.
513788
  Павлов М. Загадка убийства Григория Котовского. Если погибают комкоры, значит это кому-то нужно… // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 1, 8-9


  7 августа 1925 года в центральном печатном органе партии газете "Правда" появилась странная телеграмма: Харьков. В ночь на 6 августа в совхозе Цупвоенпромхоза "Чебанка", в тридцати верстах от Одессы, безвременно погиб член союзного, Украинского и ...
513789
  Лелека О. Загадка Уильяма Шекспира. Кто же на самом деле написал "Гамлета" и "Ромео и Джульетту" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 5
513790
  Бурко О. Загадка українського літературного бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 41. – ISSN 0130-5263
513791
  Шакинко И.М. Загадка уральского изумруда / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1980. – 303с.
513792
  Клочко Ю. Загадка феномена іншого Терещенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "Чому "іншого Терещенка"? Бо він не належить до всім відомого роду Терещенків, але є не менш славетним для історії сучасної України. Мова піде про Валерія Івановича Терещенка (1901–1994) та його унікальний внесок у становлення сучасного менеджменту на ...
513793
  Бондаренко К. Загадка Фэн Юйсяна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 21 (139). – С. 54-56
513794
  Нечкина М.В. Загадка художественного образа / М.В. Нечкина. – Москва, 1972. – 32с.
513795
   Загадка человеческого понимания. – Москва, 1991. – 351с.
513796
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – Москва, 1964. – 270с.
513797
  Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я / Ф.Т. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1976. – 287с.
513798
  Аникеева Т. Загадка Чёрного Пера // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3 (34). – С. 22-38. – ISSN 1681-7559


  Тюркський художник Мухаммед Калема
513799
  Фомин А. Загадка Черной Бороды // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – С. 4


  Тич Эдвард (Edward Teach) по прозвищу Чёрная Борода (1680-1718) - английский пират, действовавший в районе Карибского моря в 1713-1718 годах. В 1713 году Эдвард присоединился к пиратской команде Бенджамина Хорниголда, промышлявшего на островах ...
513800
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
513801
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – М, 1966. – 256с.
513802
  Караев Г.Н. Загадка Чудского озера / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с.
513803
  Старова Е. Загадка Шанель / Е. Старова, С. Обухова // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-49. – ISSN 1818-2968


  Коко Шанель
513804
  Леонов Р.А. Загадка шаровой молнии / Р.А. Леонов. – Москва : Наука, 1965. – 76с.
513805
  Смирнов Б.М. Загадка шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – М., 1987. – 62с.
513806
  Чванов М.А. Загадка штурмана Альбанова / М.А. Чванов. – Москва : Мысль, 1981. – 132с.
513807
  Тростников В.Н. Загадка Эйнштейна / В.Н. Тростников. – Москва, 1971. – 48 с.
513808
  Кристи А. Загадка Эндхауза. Восточный Экспресс. Десять негритят. Убийство Роджера Экройда : Романы / А. Кристи. – Москва : Правда, 1991. – 704с. – ISBN 5-253-00203-0
513809
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько, Е.А. Коивошеева. – Кемерово, 1979. – 191с.
513810
  Козько Н.Т. Загадка Эрниты / Н.Т. Козько. – Кемерово, 1990. – 174с.
513811
  Салтовська Н.В. Загадка як відображення ініціального обряду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 29-33. – Бібліогр.: С. 33
513812
  Салтовська Н. Загадка як художній текст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості загадки як художнього тексту. Тhe features of a riddle as a piece of literature are investigated.
513813
  Попов А.С. Загадка Янтарной реки : Краеведческое путешествие на исток Западной Двины / А.С. Попов. – Москва : Профиздат, 1989. – 252с.
513814
  Майстренко Х. Загадки-забавки : [у віpшах] / Майстренко (псевд.). – Петроград (Ч.-Петербург) : [Фототип. и тип. А.Ф. Дpесслеpа], 1915. – 33 с. : мал.
513815
  Майстренко Х. Загадки-забавки : казочки / Х. Майстренко (псевд.). – Київ : .: Видавн. Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.], 1919. – 64 с. : мал.
513816
  Майстренко Х. Загадки-забавки / Х. Майстренко. – К, 1991. – 63с.
513817
   Загадки. – Київ, 1962. – 512 с.
513818
   Загадки. – Л., 1968. – 255с.
513819
  Шаракшинова Н.О. Загадки / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1981. – 112с.
513820
  Федчук Б.Б. Загадки = Riddles : 24 збірка віршованих загадок / Богдан Б. Федчук. – Торонто : Об"єднання українських педагогів у Канаді, 1984. – 76 с. : іл. – Дод. тит. арк. англ.
513821
  Кузнецов Ю.И. Загадки "Данаи" / Ю.И. Кузнецов. – Л,, 1970. – 90с.
513822
  Тавровский Ю.В. Загадки "японского духа". / Ю.В. Тавровский. – М., 1989. – 126с.
513823
  Бомхаммель Ханна Загадки Ангкора. Рассвет над Камбоджей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 88-95 : фото. – ISSN 1029-5828
513824
  Байндер О. Загадки астрономии : пер. с англ. / [О. Байндер ; под ред. и с предисл. В.И. Мороза]. – Москва : Мир, 1966. – 180 с.
513825
  Ламакин В.В. Загадки Байкала / В.В. Ламакин. – Ленинград, 1963. – 160с.
513826
  Фаркаш Г. Загадки Библии / Г. Фаркаш. – М, 1992. – 141с.
513827
   Загадки биографии // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 5. – C. 6-7. – ISSN 1996-8469
513828
  Диллон В. Загадки Большого Сфинкса // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 78-87. – ISSN 1812-867Х


  Большой Сфинкс на зап. берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
513829
  Руденко Е.И. Загадки бугров Бэра / Е.И. Руденко. – Волгоград, 1973. – 112с.
513830
  Кондратов А.М. Загадки Великого океана / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 224 с.
513831
  Мельник О. Загадки відзнаки Дружин Українських Націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 30-35. – ISSN 1811-542X
513832
  Вовченко П.Г. Загадки воздушной стихии / П.Г. Вовченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 136с.
513833
  Корлисс У. Загадки Вселенной : пер. с англ. / У. Корлисс. – Москва : Мир, 1970. – 248 с.
513834
  Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной / В.А. Амбарцумян ; [лит. запись Ю.П. Скальского]. – Москва : Педагогика, 1987. – 109, [2] с. : ил. – (Библиотечка Детской энциклопедии "Ученые - школьнику" / редкол.: И.В. Петрянов (гл. ред.) и др.)
513835
  Котнюк Ю. Загадки газової справи: за їхню розгадку взялося Державне бюро розслідуваннь // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
513836
  Юрченко К. Загадки газової справи: за їхню розгадку взялося Державне бюро розслідуваннь // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
513837
  Лосєв І. Загадки геополітичного трикутника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Об"єктивно ситуація для РФ склалася так, що вона може бути тільки молодшим партнером - або США, або Китаю.
513838
  Несветайлова А. Загадки глобального кредитного краха, или Об иллюзии ликвидности // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-58. – ISSN 0042-8736


  Извлекая уроки из глобального финансового кризиса 2007–2009 гг., научное сообщество по-прежнему сталкивается с неприятными вопросами, касающимися политической экономии кредитного краха. Анализируя факты, автор показывает, что кредитный кризис можно ...
513839
  Равич М.Г. Загадки Гондваны / М.Г. Равич. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
513840
  Бурганський Г.Є. Загадки давнини : Білі плями в історії цивілізації / Г.Є. Бурганський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Веселка, 1988. – 191с. – ISBN 5-301-00196-5


  Автор книжки розповідає про археологічні, етнографічні, палеонтологічні відкриття і знахідки всіх часів і народів. Читач дізнається про сенсаційні відкриття вчених, які досліджували пірамиду Хеопса.
513841
  Полюхович Юрій Загадки давньої Америки : terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 100-107
513842
  Короткий Р.М. Загадки денної зірки / Р.М. Короткий. – Київ, 1986. – 199 с.
513843
  Амнуэль П.Р. Загадки для знатоков : история открытия и исслед. пульсаров / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 190, [2] с. : ил.
513844
  Брюховецький В. Загадки долі Віктора Петрова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 104-115. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
513845
  Эрдниев У.Э. Загадки древней степи / У.Э. Эрдниев. – Элиста, 1989. – 92с.
513846
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории / А.А. Горбовский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1971. – 80с.
513847
  Горбовский А.А. Загадки древнейшей истории. Книга гипотез / А.А. Горбовский. – М, 1966. – 176с.
513848
  Тиц Алексей Алексеевич Загадки древнерусского чертежа / Тиц Алексей Алексеевич. – Москва : Стройиздат, 1978. – 151с.
513849
  Исхизов М.Д. Загадки древних курганов / М.Д. Исхизов. – Саратов, 1961. – 138с.
513850
  Лауэр Загадки египетских пирамид / Лауэр, Жан-Филипп. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
513851
  Шмидт П.Ю. Загадки жизни : пять публичных лекций по биологии с 33 рисунками / П.Ю. Шмидт. – Петербург : Госиздат ; [Первая Государственная тип.], 1920. – 188 с. : рис., табл
513852
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 1. – 1982. – 208с.
513853
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 2. – 1983. – 256с.
513854
   Загадки звездных островов : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия. – (Люди и космос)
Кн. 3. – 1986. – 253 с.
513855
   Загадки звездных островов. – М.
кн. 4. – 1987. – 237с.
513856
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00513-9
кн. 5. – 1989. – 252 с.
513857
   Загадки звездных островов. – Москва : Молодая гвардия
кн. 6. – 1990. – 236с.
513858
  Козловский В.В. Загадки зеленого портфеля : взрослые истории с окнами на детство / Владимир Козловский ; худож. Радна Сахалтуев. – Киев : Веселка, 2012. – 140, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-01-0566-9
513859
  Бублейников Ф.Д. Загадки Земли / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л. : Детлит, 1949. – 119 с.
513860
  Флоренсов Н.А. Загадки земной коры / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1984. – 175с.
513861
  Лебединский В.И. Загадки земных недр / В.И. Лебединский, А.И. Шалимов. – Киев : Наукова думка, 1965. – 182с.
513862
  Лавріненко Н. Загадки зображення Максима Залізняка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 191-197. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
513863
  Чукова Ю.П. Загадки зрения / Ю.П. Чукова. – М, 1990. – 62с.
513864
  Затуловский Д.М. Загадки и контрасты Памира. / Д.М. Затуловский. – Москва : Мысль, 1964. – 128с. – (Рассказы о природе)
513865
  Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти / И.П. Ашмарин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1975. – с.160
513866
  Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти / И.П. Ашмарин ; под ред. Е.М. Крепса ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 159 с.
513867
  Матвеев В.С. Загадки и резервы психики / В.С. Матвеев. – Свердловск, 1990. – 238с.
513868
  Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1991. – 191с.
513869
  Галинская И.Л. Загадки известных книг / И.П. Галинская ; АН СССР ; отв. ред. И.К. Нантин. – Москва : Наука, 1986. – 124 с. – (Из истории мировой культуры)


  В книге рассказывается о расшифровке автором "скрытых" идейно-эстетических основ, "тёмных мест" романа "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, повестей о Глассах и "Девяти рассказов" ДЖ.Д. Сэлинджера
513870
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – 2-е изд., испр. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-17-039854-6
513871
  Згурская М.П. Загадки истории : дворцовые перевороты / М.П. Згурская. – Харьков : Фолио, 2009. – 378, [3] с. – Содерж.: 37 лет заговоров; Заговор против Павла I; Свержение Педро I Жестокого; Переворот Ричарда III; Пороховой заговор; "Буддийский переворот". – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-4697-0


  37 лет заговоров; Заговор против Павла І; Свержение Педро І Жестокого; Переворот Ричарда ІІІ; Пороховой заговор; "Буддийский переворот"
513872
  Радзинский Э.С. Загадки истории / Эдвард Радзинский. – Москва ; Киев : АСТ ; Астрель ; ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 317, [3] с. – Номер тома серии указ. на корешке кн. – (Аргументы и факты ) ( Серия "Коллекция мировых бестселлеров" ; т. 1). – ISBN 978-5-17-072173-3
513873
  Скляренко В.М. Загадки истории. Наполеоновские войны / В.М. Скляренко, И.А. Рудычева, В.В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2012. – 379 с. – На тит.л. : Тайны египетского похода - Незадачливый "виновник" Трафальгарской катастрофы - Испанский пастух на пути "Великой армии" - Бородино и сожженная Москва : победа или поражение? - Груши, "обернувшийся" Блюхером. – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-5839-3
513874
  Глібов Л.І. Загадки і жарти дідуся Кенира / Л.І. Глібов. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 60с.
513875
  Лучечко Т.М. Загадки і прислів"я як різновиди паремій: до проблеми диференціації (на матеріалі англійської та української мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 109-117
513876
  Овсюк Олександр Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
513877
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1966. – 122с.
513878
  Горбовський О.А. Загадки історії / О.А. Горбовський. – К, 1973. – 117с.
513879
   Загадки історії : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Єрмановська Г.Е. ; худож.-іл. Г.В. Беззубова]. – Харків : Фоліо, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Зміст: Легенда про Атлантиду ; Найдавніша писемність ; Хазарські загадки та ін. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 315. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-7382-2
513880
  Єрмановська Г.Е. Загадки історії. Стародавній світ / Г.Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О.О. Якименко]. – Київ : Освіта, 2013. – 378, [5] с. – На обкл. авт. не зазнач.- На тит. арк. також зміст: Чи був Усесвітній потоп Усесвітнім ; Мовчазна цивілізація Інду ; Загадки сонячного культу ; Поховані царства Китаю ; У пошуках Вавилонської вежі ; Вигадана війна, або де ти був, Одіссею?. – Бібліогр.: с. 378-[379]. – ISBN 978-966-04-0870-8
513881
  Вахрушев Г.В. Загадки Каповой пещеры / Г.В. Вахрушев. – Уфа, 1960. – 32с.
513882
  Керт Г.М. Загадки карельской топонимики / Г.М. Керт, Н.Н. Мамонтова. – Петрозаводск, 1976. – 104с.
513883
  Вильковиский Э.Я. Загадки квазаров / Э.Я. Вильковиский. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 128 с.
513884
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2006. – 272с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
513885
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-441-049-3
513886
  Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 966-8522-63-Х
513887
   Загадки козацького генерала Андрія Шкуро // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 24-25
513888
  Давыдов В.Д. Загадки кометных ядер / В.Д. Давыдов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с.
513889
  Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 4-20. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
513890
  Вальтер А.К. Загадки космических лучей / А.К. Вальтер. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1937. – 248 с.
513891
  Огородников К.Ф. Загадки космоса (строение звездного мира) / К.Ф. Огородников. – Москва : Воениздат, 1963. – 87 с.
513892
  Мокроусова О. Загадки костьолу св. Олександра в Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 156-168. – ISBN 978-966-579-271-0
513893
  Горянин А. Загадки крепостного права : трилогия / окончание. Начало в № 6, 7, 2012 // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 51-58. – ISSN 0130-1640


  Со времени своего появления на Земле Homo sapiens постоянно и непрерывно улучшает, совершенствует орудия своего труда. Создавая, придумывая новый инструментарий, человек развивает свою мысль, мозг, всякий раз подтверждая свою человеческую природу, ...
513894
  Дзюба О. Загадки Кримського Єрусалиму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)


  Історія найдавнішої караїмської кенаси України й міста, де вона розташована.
513895
  Мосенкис Ю.Л. Загадки лабиринта : язык и культура минойского Крита / Ю.Л. Мосенкис ; Гос. НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства ; Укр. Акад. наук нац. прогресса. – Киев : НИИТИАГ, 1998. – 92, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 77-92 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-7452-04-2
513896
  Дрбоглав Д.А. Загадки латинский клейм на мечах IX - XIV веков / Д.А. Дрбоглав. – М., 1984. – 137с.
513897
  Егорин А. Загадки Ливийской политики // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-51. – ISSN 0321-5075
513898
  Радзинский Э.С. Загадки любви / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-17-047160-7
513899
  Пепа О. Загадки Маріїнського палацу // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 48-49
513900
  Узін С.В. Загадки материків і океанів / С.В. Узін. – Київ, 1961. – 224с.
513901
  Черногорова В.А. Загадки микромира / В.А. Черногорова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 222 с.
513902
  Сребродольский Б.И. Загадки минералогии / Б.И. Сребродольский. – Москва : Наука, 1987. – 160с.
513903
  Бурау И.Я. Загадки мира цифр и чисел. / И.Я. Бурау. – Донецк, 1996. – 448с.
513904
   Загадки миссис Дикинсон: классич. остросюжет. рассказ. – М., 1992. – 432с.
513905
  Якунов А.В. Загадки мітогенетичного випромінювання // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)


  Загальновизнано, що біофотоніку започткував вітчизняний біофізик, уродженець Полтави, Олександр Гаврилович Гурвич (1874-1954).
513906
  Зяблов В.И. Загадки мозга решает наука / В.И. Зяблов, А.И. Брусиловский. – Киев : Знание, 1987. – 47с.
513907
  Раубах Х. Загадки молекул / Х. Раубах. – Ленинград : Химия, 1979. – 176 с.
513908
  Мезенцев В.А. Загадки неба и земли / В.А. Мезенцев. – Москва, 1967. – 216с.
513909
  Лісункін Г.І. Загадки нейрона / Г.І. Лісункін. – К, 1964. – 77с.
513910
  Кондратьева И.Н. Загадки нейрона / И.Н. Кондратьева. – Москва : Знание, 1966. – 45с.
513911
  Конецкий В.Я. Загадки новгородской округи / В.Я. Конецкий, Е.Н. Носов. – Ленинград, 1985. – 120 с.
513912
  Кивотов С.А. Загадки о растениях / С.А. Кивотов. – Москва : Просвещение, 1969. – 111с.
513913
  Богословский Б.Б. Загадки озер / Б.Б. Богословский. – Москва : Знание, 1963. – 32 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. 12 серия. Геология и география : Геология и география ; 12 ; 6)
513914
  Вершинский Н.В. Загадки океана / Н.В. Вершинский. – Москва, 1989. – 143с.
513915
  Аксенов А.А. Загадки Океании : Экспедиция на научно-иследовательском судне "Дмитрий Менделеев" / Аксенов А.А., Белоусов И.М. – Москва : Мысль, 1975. – 160 с.
513916
  Оль А.И. Загадки околоземного космоса : в помощь лектору / А.И. Оль. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с.
513917
  Головко В.М. Загадки острова Сардинія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 10-11
513918
  Зеленская Г. Загадки очевидного. Архитектура Растрелли // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1818-2968
513919
  Палов М. Загадки парада победы. Что осталось за кулисами апофеоза войны? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 1. 5


  24 июня 1945 года… Красная площадь… Десять часов утра… Небо над Москвой затянуло свинцовыми тучами. Моросит мелкий дождь. На гостевых трибунах море зонтов. Войска замерли на гостевых позициях… Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы? 24 ...
513920
  Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Советский художник, 1966. – 88с.
513921
  Ауф Дем Кампе Загадки планктона. Проект "Планктон" / Ауф Дем Кампе, Геригк Кристоф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
513922
  Сологубовский Н. Загадки прекрасной и коварной Сахары // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-80. – ISSN 0321-5075


  Подоророж по Сахарі
513923
   Загадки природи / [укладачі: В.М. Скляренко, М.О. Панкова, Я.О. Батій та ін.]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 318, [2] с. : іл., фот. – Зміст: Чорні дірки ; Морський народ ; Нессі та її родичі ; Дракон Семіраміди ; Вампіри та перевертні ; "Співаючі" піски ; Ворота у Всесвіт. – ISBN 978-966-97340-7-5
513924
  Смирнов Г.А. Загадки природы в зеркале науки / Г.А. Смирнов, А.Ф. Торбакова. – Свердловск, 1984. – 191с.
513925
  Арабаджи В.И. Загадки простой воды : (в мире воды и льда) / В.И. Арабаджи. – Москва : Знание, 1973. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – ([Нар ун-т. Естественнонаучный факультет])
513926
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – Ленинград : Наука, 1974. – 124с.
513927
  Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби / Г.Г. Мартинсон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л, 1980. – 149с.
513928
  Конли Кристина Загадки пустыни Наска : страница редактора // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 16 : Фото
513929
  Кузнечиков В.Т. Загадки Пушкина / В.Т. Кузнечиков. – К, 1996. – 169с.
513930
  Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса : Лишайники и экологический мониторинг / И.А. Шапиро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 79с.
513931
  Попов И.В. Загадки речного русла / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 167с.
513932
   Загадки русского народа. – [Москва : Тип. Моск. городск. Арнольдо-Третьяковск. учил. глухонем., 1916. – 28 с. – Беспл. прилож. к журн. "Проталинка"


  Палитра журналов для детей в ХIХ в.: "Солнышко" (1909–1914), "Светлячок"(1902–1916 гг.), "Проталинка" (1911–1917), "Подснежник" (1858–1862), "Игрушечка" (1880–1912), "Задушевное слово" (1877–1917)
513933
   Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. – М., 1959. – 335с.
513934
  Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко. – М, 1990. – 159с.
513935
  Хаткевич Василий Загадки Сатурна и его спутников : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 4 : Іл.
513936
  Бурже П. Загадки сердца : [рассказы] / Поль Бурже ; Пер. с фр. Ел. фон-Витторф. – [С-Петербург] : [Тип. Т-ва "Труд"]. – 62, [1] с. – (Художественная библиотека ; № 3)
513937
  Круглов Л. Загадки Сибири. "Снежный дух Алтая" / "Таежный тупик" [Електронний ресурс] : видеоприложение к журналу GEO / про-во Л. Круглов ; Россия, 2001 г. ; реж. Л. Круглов ; сцен. С. Буртяк ; комп. В. Чистяков ; худ. М. Бічевская и др. ; опер. Н. Хохлов, А. Полярков ; ПРОЕКТ семеро смелых ; ИДДК ; Росбанк. – Москва : Круглов : "БИЗНЕССОФТ", 2001. – 1DVD. – DVD video ; предназначен для частного использования в устр-вах, поддерж. данный формат и / или системные требования.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (GEO : документальный сериал ; непознанный мир : Земля)


  В фильме рассказывается об экспедиции в труднодоступные области Горного Алтая, где сохранилась девственная природная среда, и обитает одно из самых редких животных России - снежный барс. В поисках этого полумифического существа участвуют зоологи, ...
513938
  Зуев О.И. Загадки скифии = Поиск. Hаходки. Реликвии. Сокровища. Клады / О.И. Зуев. – Белгород-Днепровский
Кн. 1. – 1996. – 164 с.
513939
  Поляков А. Загадки старой Синтры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 41. – С. 40-44. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Сінтри, популярного містечка в Португалії
513940
  Немилова И.С. Загадки старых картин / И.С. Немилова. – М., 1973. – 351с.
513941
  Кончин Е.В. Загадки старых картин / Е.В. Кончин. – Москва, 1979. – 80 с.
513942
  Немилова И.С. Загадки старых картин / И.С. Немилова. – Москва, 1989. – 352с.
513943
  Дашевский Ю.С. Загадки сфинкса / Ю.С. Дашевский. – Баку, 1978. – 76с.
513944
  Булгаков В. Загадки та відгадки лукашенківщини // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 15-21
513945
  Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры. / И.П. Дешкова. – Москва, 1989. – 52с.
513946
  Дмитрук А. Загадки тисячоліть. Знайомтися: амазонки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 38-41. – ISSN 2518-7104
513947
  Успенский Л.В. Загадки топонимики / Л.В. Успенский. – Изд. 2-е. – Москва, 1973. – 269с.
513948
  Успенский Л.В. Загадки топонимики. / Л.В. Успенский. – Москва, 1969. – 266с.
513949
  Баган О. Загадки топосу і націософські інтенції в романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
513950
  Кадомська М. Загадки Троїцького собору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 38-51. – ISSN 0131-2685


  Благодійницька діяльність Павла Харитоненка та будівництво Троїцького собору в Сумах.
513951
  Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня / И.А. Черепов. – Москва, 1951. – 148с.
513952
  Лелека О. Загадки убийства Джона Леннона // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 40. – С. 1, 8-9


  "Пять пистолетных выстрелов, прогремемевших 40 лет назад, 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, всколыхнули пушечной канонадой не только Америку. Они отозвались в сердцах миллионов людей многих стран болью и потрясением, когда радиоэфир, как обычно, ...
513953
  Степанов С.А. Загадки убийства Столыпина / С.А. Степанов. – Москва : Прогресс-Академия, 1995. – 304с. – (Века и люди). – ISBN 5-85864-003-6
513954
  Кульчицький С. Загадки українського голодомору // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 0868-8273
513955
  Студитский А.Н. Загадки формообразования / А.Н. Студитский. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
513956
  Забелин И.М. Загадки Хаирхана / И.М. Забелин. – Москва, 1965. – 304с.
513957
  Шпак В. Загадки хрещення Руси-України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 36-37, 43
513958
  Павлова Н. Загадки цветов : Научно-художественная книга / Н. Павлова. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 96 с.
513959
  Ивченко С.И. Загадки цинхоны / С.И. Ивченко. – М., 1965. – 208с.
513960
  Ивченко С.И. Загадки цинхоны / С.И. Ивченко. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255с.
513961
  Степанков Віталій Загадки Чуднова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 51-63. – ISSN 0869-3595


  1660-й рік - третій період Національної революції, який містив у собі цілий ряд негативних процесів і явищ, що згубно позначилися на функціонуванні державних інституцій козацької України.
513962
   Загадки Эйнштейна. Неизвестные факты биографии великого физика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 9


  Имя Альберта Эйнштейна занимает особое место в истории человечества. Его научные работы во многом заложили фундамент современной физики, а общительность, дружелюбие, жизнерадостность и несравненное обаяние сделали его одной из самых любимых и ...
513963
  Астахова В.Г. Загадки ядовитых растений / Астахова В.Г. – Москва : Лесная промышленность, 1977. – 176 с. : рис. – Библиогр.: с. 175
513964
  Бондар Т. Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу). - // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2410-0927
513965
  Горішнянська О. Загадки Ярослава - дипломата і бунтівника. До тисячоліття вокняжіння Ярослава в Києві проходить масштабна виставка // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 89). – С. 7


  "Про місце в історії князя Ярослава Володимировича чимало написано в старовинних хроніках, історичних дослідженнях, науково-популярних розвідках і художніх творах. Історики та митці ідеалізували Ярослава Мудрого. Літописці й історики натомість ...
513966
   Загадки: сборник. – К., 1987. – 155с.
513967
   Загадки: українські народні загадки, для дошкільн.. – К., 1982. – 15с.
513968
  Красюк Сергій Загадкова доля теємничих знаків // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 21


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
513969
  Дмитрієнко Інна Загадкова могила // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
513970
  Наливайко Ст. Загадкова назва Житомир у світлі балто-скіфо-індоіранських фактів // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 383-389
513971
  Поліщук Я. Загадкова постать автора // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 37-41


  Автор аналізує проблему авторства та багатоіпостасність (маски) авторства у письменстві XX століття.
513972
  Цьолух Сергій Загадкова смерть Фрідріха Гегеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 72-75. – ISSN 1819-7329
513973
  Побірченко Н. Загадкова сторінка родинного літопису Рильських // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 40-47
513974
  Кримська Р. Загадкове місто Корчев // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 4
513975
  Абліцов В. Загадковий бальзаківський "Лист про Київ" або ностальгія за белетризованим міфом // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 213-220. – ISBN 976-966-2279-07-8
513976
  Панченко В. Загадковий Костомаров : Про химерність соціальних ілюзій / Володимир Панченко // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 187-190. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
513977
  Панченко В. Загадковий Костомаров // Неубієнна література : дослідницькі етюди / В. Панченко. – Київ : Твім інтер, 2007. – С. 64-77. – ISBN 966-7430-38-3
513978
  Бойченко С. Загадковий надгробок під цоколем колегіуму // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.121-123


  Про благодійну діяльність родини Єнько, особливо Михайла Михайловича, який спонсорував діяльність чернігівського Колегіуму в другій пол. 18 ст.
513979
  Геддон М. Загадковий нічний інцидент із собакою = The curious incident of the dog in the night-time : роман / Марк Геддон ; пер. [з англ.] Анастасія Рогоза. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 221, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The curious incident of the dog in the night-time / Mark Haddon. London: Jonathan Cape, 2003. – ISBN 978-617-12-0515-4
513980
  Герасименко Н. Загадковий предок великого Гоголя // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.58-59
513981
  Пилипчук О.Я. Загадковий світ сирен / О.Я. Пилипчук. – Київ : Радянська школа, 1988. – 79с.
513982
  Кирій І.І. Загадковий Ус : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1990. – 366 с.
513983
  Ковальчук В. Загадкові "Мамай" і "Чупринко" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 688-692. – (Нова серія ; вип. 15)


  Як незнання псевдонімів Романа Шухевича і Миколи Козака завадило розширенню джерельної бази ОУН і УПА.
513984
  В"ялець А. Загадкові "Сталінські" тунелі під Дніпром - історія будівництва та перспективи музеєфікації // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 202-211. – ISBN 978-617-7399-39-0
513985
  Воронов Ю.П. Загадкові диски давнини. Від пряселець до кам"яних баб // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 21-26. – ISSN 2518-7104
513986
  Всехсвятський С.К. Загадкові кільця Сатурна / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1972. – 48 с.
513987
  Каптаренко О.К. Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 17 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
513988
  Адаменко О.М. Загадкові кулі Карпат // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 134-138. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
513989
  Павлова Т. Загадкові містерії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 0130-1799
513990
  Балушок В. Загадкові севрюки: Між українцями, росіянами та білорусами // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 17-26


  У статті аналізуються етнічні стосунки «земельного» етносу севрюків із сусідніми східнослов’янськими етносами, а також те, як вони були зрештою асимільовані українцями, росіянами й, меншою мірою, білорусами в ході масштабних міграційних процесів.
513991
  Елькін Д.Г. Загадкові явища психічного життя / Д.Г. Елькін. – К., 1967. – 91с.
513992
  Вдовиченко М. Загадковість китайської вісімки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 64-65. – ISSN 1819-7329


  Цифри з яскравим смисловим забарвленням у китайській мові.
513993
  Ласло-Куцюк Загадковість Сфінкса // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 481-483. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
513994
  Тузков С. Загадковості "Бель Роз": про структуру неоготичного сюжету / С. Тузков, І. Тузкова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 212-218. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується сюжетна структура неоготичного роману С. Еббот "Ріка і троянда". Виділяються традиційні елементи готичного сюжету: готичний хронотоп, мотиви тайни, жаху, привида, сюжетні ситуації та типи героїв. Робиться висновок, що в цьому ...
513995
  Будяк Ю. Загадочки-думочки : повісті / Ю. Будяк. – Харків, 1928. – 12 с.
513996
  Друянов В.А. Загадочная биография Земли / В.А. Друянов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
513997
  Сандер А. Загадочная королева-шаманка : портрет в рамках истории // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 3. – С. 12-14


  В истории древней Японии самая загадочная правительница Химико (173?—248?) - правительница одного из первых японских раннегосударственных образований - страны Яматай периода Яёй. Другое прочтение ее имени - Пимику
513998
  Краснодембская Нина Загадочная ланка : Мифы и легенды // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 56-59 : Мал.
513999
  Христолюбова И.П. Загадочная личность / И.П. Христолюбова. – Пермь, 1991. – 364с.
514000
  Стовичек В. Загадочная планета (Марс) / В. Стовичек; Блажко С. – Тула : Пучина, 1925. – 152 с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,