Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
512001
  Давыдов Ф. "Звезда № 1" ищет ночлега / Ф. Давыдов. – Москва, 1961. – 80с.
512002
  Левченко В. "Звезда пленительного счастья" на небосхилі України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 157-161
512003
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" - безумие и преступление / В.С. Авдуевский, А.И Рудев. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [1] с.
512004
   "Звездные войны" : иллюзии и опасность. – Москва : Военное издательство, 1985. – 56 с. : ил.
512005
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
512006
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
512007
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
512008
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
512009
  Лазебная А. "Звездочка" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0131-8136


  Рассказ.
512010
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
512011
  Ліїзос М. [Зв"язки новогрецького театру з всесвітнім : аналіз драматургії, естетичне та історичне місце / Міцос Ліїзос. – 2-е вид., переглянуте та доповнене. – Афіни : Додоні
Т. 1. – 1980. – [6], 334 с. – Видання новогрецькою мовою
512012
  Ліїзос М. [Зв"язки новогрецького театру з всесвітнім : аналіз драматургії, естетичне і історичне місце / Міцос Ліїзос. – 2-е вид, переглянуте та доп. – Афіни : Додоні
Т. 2. – 1980. – C.[2], 343-540, 20л. іл. – Видання новогрецькою мовою
512013
  Кондратенко Т.К. Зброярські скарби Кочубеїв / Т.К. Кондратенко, Н.Г. Кондратенко // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 408-412. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена питанням приватного колекціонування зброї на теренах історичної Полтавщини до початку ХХ ст. Особлива увага присвячена зброярському зібранню відомої дворянської родини Кочубеїв з Диканьки.
512014
  Антоненко-Давидович Збруч / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 132 с.
512015
  Кудря В.Ю. Збуджені електронні стани нуклеотидів-елементарних ланок ДНК / В.Ю. Кудря, В.М. Яшук, І.Я. Дубей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-42. – (Фізика ; вип. 4)


  Наведено спектри поглинання та фосфоресценції сполук, що є найближчими аналогами елементарних ланок ДНК. Визначено енергетичне положення перших збуджених синглетного та триплетного рівнів цих сполук. Зроблено припущення, що при спостереженні міграції ...
512016
  Меленевська Н.В. Збудження-гальмування гладеньких м"язів кишечника при дії клітинно-зв"язаного білка А стафілокока та фактора переносу імунної реактивності до бактеріальних антигенів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Меленевська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л.147-174
512017
  Меленевська Н.В. Збудження-гальмування гладеньких м"язів кишечника при дії клітинно-зв"язаного білка А стафілокока та фактора переносу імунної реактивності до бактеріальних антигенів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Меленевська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
512018
  Науменко А.М. Збудження-гальмування гладеньких м"язів та гамк-ергічна регуляція гемодинаміки щурів за дії наноструктурованого діоксиду титану : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Науменко Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
512019
   Збудження-гальмування гладеньких м"язів шлунка при взаємодії з нанорозмірним матеріалом діоксиду титану / О.В. Цимбалюк, А.М. Науменко, О.Ю. Нипорко, Т.Л. Давидовська, В.А. Скришевський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10
512020
   Збудження акустоелектричних хвиль в пластинах LiNbO[нижній індекс 3] різних зрізів / П.В. Бурлій, А.М. Горб, І.Я. Кучеров, О.Ф. Пшеничний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 470-476. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено спектри збудження УЗ хвиль перпендикулярним електричним полем в пластинах LiNbO[нижній індекс 3] різних зрізів. Проведено розрахунки критичних частот декількох молодших резонансних мод. Показано, що електричним полем краще ...
512021
   Збудження високочастотних полів у неоднорідній плазмі модульованим електронним пучком: числове моделювання / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 229-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом числового моделювання за методом крупних частинок досліджено збудження електричних полів модульованим електронним пучком у неоднорідній плазмі. Спостерігалося збудження інтенсивних коливань в області локального плазмового резонансу та перехідне ...
512022
  Анахов П.В. Збудження землетрусів мікросейсмічними шумами і погодними явищами / П.В. Анахов, М.В. Макарець // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 93-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISSN 0203-3100
512023
  Анісімов І.О. Збудження іонно-звукових хвиль модульованим електронним пучком у неоднорідній плазмі з гарячими електронами / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поведінка плазми з гарячими електронами, яка має первісно лінійний профіль концентрації і крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом крупних частинок. Збудження електричних полів ...
512024
  Дзюбенко М.І. Збудження іоносфери під час близького землетрусу / М.І. Дзюбенко, Л.В. Козак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Астрономія ; вип. 36)


  Шляхом спільної статичної обробки іоносферних та сейсмічних даних за 1958-1962 рр. для району Якутська показано існування значимого зростання частоти появи збурень F2 - шару після близьких сейсмічних поштовхів.
512025
  Яворський І.О. Збудження й енергетика плазмонів у наносистемі / І.О. Яворський, Б.О. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 51-56 : фото, рис. – Бібліогр.: 17 назв.
512026
  Приступа В.І. Збудження когерентних кільватерних полів у діелектричних, плазмових та плазмово-діелектричних мультибанчевих кільватерних прискорювачах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Приступа Валерій Іванович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
512027
  Левчук І.П. Збудження несинусоїдальних хвильових збурень у нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Левчук Ірина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
512028
  Федун В.І. Збудження плазмовими утвореннями гідроакустичних хвилеводів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Федун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
512029
  Грязнова Т.А. Збудження плазмово-хвильоводних хвиль кільцевою апертурною антеною в радіально обмеженій плазмі / Т.А. Грязнова, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 348-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується збудження поверхневих плазмово-хвильоводних хвиль в радіально обмеженій плазмі. В якості збуджувача використовується кільцева апертурна антена. Ефективність збудження оцінювалась за зміною вхідного опору антени. Показано, що збудження ...
512030
  Анахов П.В. Збудження хвилі-убивці власними коливаннями водного басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – C. 106-114. – ISSN 2306-5680
512031
  Афанасьєв Ю. Збудження чи пробудження? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Масові протести російських "декабристів" в Абсурдистані засвідчили перезавантаження розколотого соціуму.
512032
  Васюк Людмила Збуджувати думку учня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 9
512033
  Єгорова Р.А. Збудіть в душі музичне різноструння / Р.А. Єгорова. – Київ : Знання, 1991. – 47 с.
512034
  Сенчило Н.В. Збудники інвазійних захворювань протозойної етіології / Н.В. Сенчило. – Київ : Сталь, 2019. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 153-160. – ISBN 978-617-676-145-7
512035
  Бойко Е. Збудники ослизнення хліба та боротьба з ними / Е. Бойко, В. Рождественський, Л. Медвинська. – К., 1936. – 55с.
512036
  Медуниця М.М. Збуду свій корабель / М.М. Медуниця. – К, 1985. – 119с.
512037
  Пфейфер Г.В. Збудування загального оператора лінійного однорідного рівнання з частинними похідними першого порядку, розв"язаного щодо похідної = Die Konstruction des allgemeinem Operators der linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung, die in bezug auf einen von den Differentialquotienten aufgelost ist : 28.IV.31 р. Матем. цикл до друку ухвалив / академік Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [8] с.
512038
  Депутат О.П. Збудуємо "Дім безпеки" / О.П. Депутат, М.К. Солоп // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 21 : фото
512039
  Жиленко І.В. Збулося літо... : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Дніпро, 1983. – 205 с.
512040
  Слабошпицький М. Збулося те, що заповідалося // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 31 травня (№ 21). – С. 13


  Тетяна Крижанівська. Божественний ключ. Поезії.
512041
  Гоков О.М. Збурення в низькотемпературній плазмі середньоширотної нижньої іоносфери, обумовлені природними джерелами : монографія / Гоков О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-676-383-2
512042
  Мартиненко М.А. Збурення напруженого стану просторового тіла конічною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лєбєдєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
512043
  Мартиненко М.А. Збурення осесиметричного гармонічного поля параболоїдним включенням / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У статті аналітичним методом розв"язана задача про знаходження гармонічного поля за заданим його потоком на параболоїдальному поверхневому сегменті S. Відмінність поставленої проблеми від задач Діріхле, Неймана в тому, що поверхня S є незамкненою. ...
512044
  Позур С.В. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На півосі розглянута збурена сингулярна нелінійна крайова задача для звичайного диференціального рівняння другого порядку. В припущенні, що незбурена задача має нетривіальний розв"язок, встановлені умови, за яких цей розв"язок можна неперервно ...
512045
  Парасюк І.О. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / І.О. Парасюк, С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двобічно сингулярну крайову задачу на півосі для системи диференціальних рівнянь другого порядку. У припущені, що незбурена крайова задача має нетривіальний розв"язок, установлено умови, за яких цей розв"язок можна неперервно продовжити за ...
512046
  Кудінова А.Г. Збут опішнянської кераміки на Сорочинському ярмарку у XVIII-XX століттях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 329-332
512047
  Гавриш Л. Збут пузирівського посуду як цікаве явище в українському гончарстві // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 27-32
512048
  Костриченко В.М. Збутова діяльність підприємства: дослідження та вдосконалення / В.М. Костриченко, І.В. Колядич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 252-262. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
512049
   Збутова діяльність промислових підприємств : теорія та напрямки розвитку : монографія / Орлов П.А. та ін. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 232 с. – ISBN 966-676-214-5
512050
  Смирнов І.Г. Збутова стратегія підприємства: логістичний підхід // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 284-291. – ISBN 966-7958-13-2
512051
  Кохан В.Р. Зв""язковий Леніна / В.Р. Кохан. – Львів, 1990. – 160с.
512052
  Шмаргун В.М. Зв"зок сенсомоторної уваги зі швидкістю розумових дій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 57-62
512053
  Остос О.Х. Зв"язана термомеханічна поведінка еластомерних елементів конструкцій із початковим напруженнями при циклічному навантаженні : дис. ... д-ра філософії : 113 / Остос Олександр Хосейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 173 арк. – Додатки: арк. 171-173. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 162-170
512054
  Юдіна О.С. Зв"язаний стан масиву джозефсонівських контактів / О.С. Юдіна, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 204-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто ланцюжок джозефсонівських контактів, які є нелінійними осциляторами. Для опису такої системи застосовано модель Курамото. Показано, що при певних параметрах зовнішнього кола можливий режим синхронізації джозефсонівських переходів. Ключові ...
512055
  Якубова Людмила Петрівна Зв"язані електропружні коливання біоморфних п"єзокерамічних пластин : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.02.04 / Якубова Людмила Петрівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
512056
  Кузьменко В.І. Зв"язані задачі контактної взаємодії / В.І. Кузьменко, С.О. Плашенко // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 75-84. – ISSN 0130-9420
512057
  Снісар Л. Зв"язані однією сльозою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 7


  Пам"яті українського поета Володимира Затуливітра.
512058
  Коломієць Н.В. Зв"язка-заголовок як структурна одиниця інтернет-новин (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 308-316. – ISBN 966-581-481-8
512059
   Зв"язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження / М. Макарчук, С. Федорчук, Л. Чікіна, В. Трушина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження у студентів. Виявлено, що температура барабанної перетинки найбільше пов"язана з швидкістю простої сенсомоторної реакції і з ...
512060
  Кияниця Є.О. Зв"язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є.О. Кияниця ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 146-170. – ISBN 978-617-7605-15-6
512061
  Масальський В.І. Зв"язки в галузі методики викладання слов"янських мов (питання методики викладання слов"янських мов у країнах народної демократії) // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 148-158
512062
  Кордуба М. Зв"язки В. Антоновича з Галичиною // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 165-200 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
512063
  Мушинка М. Зв"язки Василя Касіяна із Закарпаттям та його дипломна робота // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 128-132. – ISSN 2520-6419
512064
  Великій А. Зв"язки Володимира з Римом і Заходом // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 6
512065
  Зашляпін В.О. Зв"язки вчених-фізиків України з вченими братніх союзних республік // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
512066
  Іваненко О.А. Зв"язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 112-135. – ISSN 0130-5247
512067
   Зв"язки ефективності операторської діяльності зі структурою інтелекту / С. Федорчук, Т. Мірошнік, Ю. Садовська, Ю. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру інтелекту в операторів теплових електростанцій у зв"язку з ефективністю діяльності. Виявлено взаємозв"язки ефективності діяльності операторів із розрахунково-математичними здібностями, здатністю до визначення закономірностей, ...
512068
  Тихомирова Є. Зв"язки з громадськістю : Навчальний посібник для студентів вузів / Є. Тихомирова; МОН України; Наук.-метод. центр вищої освіти; Рівненський ін-т слов"янознавства Київського ін-ту "Слов"янський університет". – Київ, 2001. – 560с. – ISBN 5-7763-1916-1
512069
  Королько В.Г. Зв"язки з громадськістю : наукові основи, методика, практика : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. – 3-тє вид., доп. і перер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 831 с. – ISBN 978-966-518-521-5
512070
  Тихомирова Є. Зв"язки з громадськістю : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Тихомирова, Наталія Карпчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 274, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 272-274. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-625-0
512071
  Білоус В.С. Зв"язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навчальний посібник / В.С. Білоус; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 275с. – ISBN 966-574-710-Х
512072
  Коржова Т. Зв"язки з громадськістю в контексті пострадянського освітнього простору: тенденції та перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стан і перспективи розвитку PR-освіти в межах пострадянського освітнього простору, враховуючи трансформаційні процеси у вищій освіті та сучасні тенденції у сфері зв"язків із громадськістю.
512073
  Кундеревич О. Зв"язки з громадськістю в контексті соціально відповідального бізнесу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 99-104


  У статті розглядаються уявлення про еволюцію, сфери професійної діяльності, моделі практик та етичні аспекти паблік рилейшнз. Аналізуються механізми реалізації соціальної відповідальності та становлення професійних стандартів в сфері ...
512074
  Березенко В.В. Зв"язки з громадськістю в контексті соціально відповідального бізнесу: українські реалії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 121-124. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
512075
  Рихлік В.А. Зв"язки з громадськістю в органах державної влади та місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 324-337
512076
  Яровий Д. Зв"язки з громадськістю в системах управління національною безпекою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 286-288
512077
  Ядранський Д.М. Зв"язки з громадськістю в системі мотивації праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 147-149. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
512078
  Мантуло Н.Б. Зв"язки з громадськістю в сучасній комунікаційній парадигмі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 151-155. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  Визначено статус зв"язків із громадкістю в сучасній комунікаційній парадигмі. Уточнено функції та характеристики PR у контексті парадигмальних зрушень у ккомунікаційній діяльності.
512079
  Гурицька М.С. Зв"язки з громадськістю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 105-106
512080
  Гайн О. Зв"язки з громадськістю по-канадські // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 64/65). – С. 5


  У Навчальному центрі по зв"язках з громадськістю ЗС Канади (DPALC) пройшли підготовку чимало іноземних офіцерів, серед яких і чотири українці. Що у канадців можна "запозичити" для підготовки наших військових журналістів.
512081
  Гусєв А.В. Зв"язки з громадськістю у сфері спорту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 183-187. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
512082
  Кубко В. Зв"язки з громадськістю у формуванні корпорпоративного іміджу закладу вищої освіти / В. Кубко, Г. Зірчак // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 28-31
512083
  Горбань Ю.І. Зв"язки з громадськістю як важливий чинник міжкультурної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 162-164. – ISSN 2409-9805


  Рец. на монографію Кияниця Є. О. Зв"язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. О. Кияниця. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - 180 с.
512084
  Зайцева М. Зв"язки з громадськістю як передумова успіху маркетингової діяльності вітчизняних підприємств / М. Зайцева, Н. Левченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 19-22. – ISSN 1728-9343
512085
  Орлик С. Зв"язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні / С. Орлик, З. Стежко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 348-367. – ISSN 2518-7600
512086
  Башук А.І. Зв"язки з громадськістю: підходи до розуміння терміна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 153-158


  У статті розглянуто наявні підходи до розуміння зв"язків із громадськістю, особливості функціонування цього поняття у сфері державного управління, зроблено аналіз термінів "владні паблік рилейшнз" і "медіарилейшнз". The article considers existent ...
512087
  Крип"якевич І.П. Зв"язки Західної України з Росією до середини XVII ст. : Нариси / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1953. – 72 с.
512088
  Мороз І. Зв"язки І. Крип"якевича зі студентством із підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 6-10


  Стаття написана на основі спогадів львівського історика І. Крип"якевича, висвітлює його контакти з українськими студентами Варшавського університету під час археографічної експедиції до Варшави у 1910 р.
512089
  Рудько М.П. Зв"язки Івана Франка з Києвом / М.П. Рудько. – Київ, 1956. – [6 с.]. – Окр. відвиток: Наукові записки Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1956, Т. 15, вип. 8, с. 127-132.
512090
   Зв"язки Івана Франка з чехами та словаками. – Братислава : Словацьке вид-во художньої літератури, 1957. – 692 с. – (Статті, матеріали й дослідження до історії чехословацько-українських взаємовідносин ; [Т.] 1)
512091
  Галик В. Зв"язки Івана Франка із польськомовним середовищем Дрогобича в останній чверті ХІХ - на початку ХХ ст.: на матеріалах епістолярної спадщини українського вченого // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 23-34. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
512092
   Зв"язки із громадськістю в судах : навч.-практ. посібник для суддів і працівників апарату судів / [Вон Д. та ін.] ; Держ. суд. адмін. України, Нац. шк. суддів України. – Вид. 2-ге, доп. й оновл. – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 231, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-228. – ISBN 978-966-139-051-4
512093
  Матвієнко В. Зв"язки Київського університету з навчальними та науковими установами Російської імперії / В. Матвієнко, І. Черінько // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 79-85
512094
  Зеров М. Зв"язки Котляревського з українськими традиціями та російським літературним життям // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 24-24. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
512095
  Конашевич С. Зв"язки кримської археології з Україною у XIX - XX ст. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 6
512096
  Вовк Т.Б. Зв"язки метеорологічних факторів з вегетативними і психофізіологічними показниками людини / Т.Б. Вовк, Ю.П. Горго // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 32. – С. 13-19. – (Серія "Біологічні науки")
512097
  Ладний Ю. Зв"язки Михайла Грушевського з національними меншинами: перші кроки у формуванні української політичної нації в ХХ столітті // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 46-55. – ISSN 2413-7065
512098
  Гапак П. Зв"язки Михайла Драгоманова з інтелігенцією Закарпаття // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 40-47


  "На підставі досі невідомих документів з років 1876 - 1877."
512099
  Коцур Г. Зв"язки між духовними святинями Києва та Нової Січі часів Петра Калнишевського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 376-379. – ISBN 978-966-95419-8-7
512100
  Захарченко А. Зв"язки між інформаційними потоками як системотворчий чинник медіа-простору Інтернету // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 258-262


  Поширення інформації у мережі Інтернет може відбуватися з різною ефективністю. Одні повідомлення доносяться до величезної кількості користувачів, інші залишаються непрочитаними. Такі результати не є випадковими, і впливати на них тепер цілком реально. ...
512101
  Захарченко А.П. Зв"язки між інформаційними потоками як системотворчий чинник медіапростору інтернету // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 68-72


  У статті описано структуру зв"язків між інформаційними потоками як компонентами мережі Інтернет, а також розроблено методику кількісного оцінювання ефективності поширення інформації у групах інформаційних потоків. The article describes the structure ...
512102
  Галагуз І. Зв"язки національних меншин Центрального Полісся з етнічною Батьківщиною // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 58
512103
  Студинський К. Зв"язки Олександрв Кониського з Галичиною в рр. 1862-1866 / К. Студинський. – 58 с.
512104
  Шемет О.М. Зв"язки російської революційної соціал-демократії з революційно-демократичними колами Східної Галичини (1883-1904 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шемет О.М.; Львів. торгово-економ. ін-тут. Каф. маркс.-лен. – Львів, 1962. – 286л.
512105
  Ворона Ю. Зв"язки середніх професійно-технічних училищ м. Києва з науковими установами, вишами, промисловими підприємствами й організаціями (1985 - 1991 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 345-348. – ISBN 978-966-95419-8-7
512106
  Жерноклеєв О.С. Зв"язки та співпраця українських соціал-демократів Галичини і Наддніпрянщини на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
512107
  Кіцімія І.К. Зв"язки Тараса Шевченка з польськими письменниками і революціонерами // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 443-458. – ISBN 978-606-745-006-4
512108
  Лола О.П. Зв"язки України з Росією напередодні і під час визвольної війни 1648-1654 рр. / О.П. Лола. – Київ, 1954. – 27с.
512109
  Пачос Ю. Зв"язки України і Польщі в галузі бібліотечної справи (1999 - 2010 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 56-57
512110
  Шумило С. Зв"язки України та Афона в XIV-XX ст. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 22-23. – ISSN 2519-4429
512111
   Зв"язки української мови з рсійськими та іншими слов"янськими мовами в 16-19 ст.. – К, 1962. – 52с.
512112
  Скуратьівський В. Зв"язкова поколінь // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Світлої пам"яти Михайлини Коцюбинської
512113
  Цвід А. Зв"язкова світів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 березня (№ 10). – С. 10


  Есей про тритомник Катерини Мандрик-Куйбіди "Ми Україну обороним".
512114
  Цвід А. Зв"язкова світів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 6-7


  Есей про тритомник Катерини Мандрик-Куйбіди "Ми Україну обороним".
512115
  Ношин Я.І. Зв"язкок "конфесійних" творів Еманюеля Левінаса з його етичною концепцією // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 46-48
512116
  Кутна Ю.Б. Зв"язність казкового тексту (на матеріалі казок греків Приазов"я) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 122-125
512117
  Ягодзінський С.М. Зв"язність наукового тексту як основа постнекласичної раціональності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
512118
  Гребенюк М.Ф. Зв"язності на базисному розподілу трискладового розподіла, які індуковані полем нормалей першого роду / М.Ф. Гребенюк, Л.Ф. Клокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії багатоскладових розподілів афінного простору. Встановлено, що при інваріантній нормалізації базисного розподілу внутрішнім чином самим розподілом визначаються афінні зв"язності з кривиною і скрутом на ...
512119
  Гребенюк М.Ф. Зв"язності поверхні V r n-1 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору 1 . Визначено 5 неевклідових зв"язностей, які асоційовані з тангенціально-виродженою поверхнею, дано форми цих зв"язностей та форми кривини деяких з ...
512120
   Зв"язок = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 1(101). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512121
   Зв"язок = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Держ.університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 2 (102). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512122
   Зв"язок = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 3 (103). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512123
   Зв"язок = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
№ 4 (104). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512124
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 1 (107). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512125
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 2 (108). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512126
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 3 (109). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512127
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 4 (110). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512128
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 5 (111). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512129
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-
№ 6 (112). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512130
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (113). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512131
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (114). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512132
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (115). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512133
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (116). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512134
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (117). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512135
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (118). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512136
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (119). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512137
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (120). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512138
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (121). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512139
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (122). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512140
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (123). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512141
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; Голов. ред.: С.В. Козелков ; Редкол.: Л.Н. Беркман, А.П. Бондарчук, В.В. Вишнівський [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (124). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512142
   Зв"язок = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (125). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512143
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (126). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512144
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (127). – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512145
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (128). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512146
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (129). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512147
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (130). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512148
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (131). – 2018. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512149
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (132). – 2018. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512150
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (133). – 2018. – 55, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512151
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (134). – 2018. – 59, [1] с.
512152
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (135). – 2018. – 45, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512153
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (136). – 2018. – 55, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512154
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (137). – 2019. – 55, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512155
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (138). – 2019. – 57, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512156
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (139). – 2019. – 57, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512157
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (140). – 2019. – 59 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512158
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (141). – 2019. – 59, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512159
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (142). – 2019. – 65, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512160
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (143). – 2020. – 61, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512161
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 2 (144). – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512162
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 3 (145). – 2020. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512163
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 4 (146). – 2020. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512164
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 5 (147). – 2020. – 55, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512165
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 6 (148). – 2020. – 73, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512166
   Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 1995-. – ISSN 2412-9070
Вип. № 1 (149). – 2021. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
512167
  Баляльова Н. Зв"язок "Енеїди" Вергілія з Гомерівським епосом. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Урок зарубіжної літератури, 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 57-60
512168
  Дмитріюк Н.С. Зв"язок академічної прокрастинації з організацією навчальної діяльності студентів / Н.С. Дмитріюк, Н.О. Кордунова, В.І. Мілінчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 62-67. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
512169
  Вавілова А.С. Зв"язок акцентуацій характеру з невротичними проявами особистості в ситуації досягення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 132-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті розкриваеться проблема невротизації особистості в ситуації досягнення в залежності від вираженості в неї акцентуації характеру. В результаті дослідження було виявлено наявність значущого зв"язку педантичної, застрягаючої і збудливої ...
512170
   Зв"язок алельних станів генів стійкості проти грибних патогенів у сортів пшениці м"якої української селекції із роком районування / А.В. Карелов, Н.О. Козуб, І.О. Созінов, О.І. Созінова, Я.Б. Блюм // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 2015. – Вип. 61. – С. 107-115. – ISSN 1606-9773
512171
  Мовчан Д.В. Зв"язок антонімії з іншими лексико-семантичними категоріями // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 108-118. – ISSN 2520-6397
512172
  Горбань М.Я. Зв"язок величини повітряного проміжку між компонентами зіткнення двокомпонентних оптичних систем / М.Я. Горбань. – Окр. відб. з Збірника фізичного фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №10., 1959. – С. 79-92
512173
  Голод М.А. Зв"язок вибору запахів з індивідуально-психологічними характеристиками особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  На підставі існування прямого анатомічного зв"язку між нюховим аналізатором та лімбічною системою та з урахуванням результатів попередніх досліджень припускається, що у наданні переваги-відкиданні певних ароматів можуть відображатися ...
512174
  Яник З.С. Зв"язок викладання хімії з роботою виробничої бригади в сільському господарстві. / З.С. Яник. – К., 1965. – 56с.
512175
  Панасевич Д. Зв"язок вищої освіти з виробництвом - крок до підвищення якості підготовки фахівців / Д. Панасевич, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
512176
  Никонекно О.П. Зв"язок властивостей основних нервових процесів з психофізиологічними функціями та з успішністю льотного навчання : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Никонекно О. П.; КУ. – Київ, 1996. – 15л.
512177
  Никоненко Олег Петрович Зв"язок властивостей основних нервових процесів з психофізіологічними функціями та успішністю льотного навчання : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Никоненко Олег Петрович; НАН України, Інститут фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
512178
  Базика Д.А. Зв"язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 123-134. – ISSN 2413-7944
512179
  Хруль Н.В. Зв"язок геодезичного моніторингу, геоекологічних проблем та ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 148-155. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 966-631-331-6
512180
  Арібжанова І. Зв"язок головних членів речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано обгрунтування зв"язку між головними членами речення як між компонентами підрядної сполуки. Схарактеризовано основні різновиди узгодження присудка з підметом. Дослідження здійснено у формально-граматичному аспекті.
512181
  Величко С. Зв"язок двох видатних особистостей - М.Некрасова та Т.Шевченко. Призначення й доля поета у світі // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 22-24
512182
  Кудріна Т.С. Зв"язок деструктивного перфекціонізму з невротичними проявами у підлітків / Т.С. Кудріна, А.С. Вавілова // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 76-86
512183
  Дробович А.Е. Зв"язок диференціації задоволень і конституювання людського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 155-157
512184
  Попова І.М. Зв"язок елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері обігу житла / І.М. Попова, С.С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 147-156
512185
  Дубровинський Г. Зв"язок емоційного інтелекту військовослужбовця з психологічною сумісністю у військовому підрозділі / Г. Дубровинський, О. Рябова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 1 (51). – С. 17-23. – ISSN 2617-6858
512186
  Жиляєв І.Б. Зв"язок з іншими секторами освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-966-7909-71-0
512187
  Жиляєв І.Б. Зв"язок з ринком праці / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 73-79. – ISBN 978-966-7909-71-0
512188
  Білик Л. Зв"язок загального периферичного судинного опору з показником кисневого балансу у людей з різною насосною здатністю серця / Л. Білик, Є. Настенко, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано показники гемодинаміки в дорослих людей після корекції набутих вад серця, що дозволяє в ранньому післяопераційному періоді передбачити наявність деякої зони оптимуму, якій при визначеному вмісті кисню в артеріальній крові й визначеному ...
512189
  Кірілов А.К. Зв"язок ієрархічної тріщинувато-пористої структури з сорбційними, транспортними та електрофізичними властивостями вугільної речовини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Кірілов Андрій Кузьмич ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
512190
  Горболіс Л. Зв"язок із предками у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 111-116. – ISSN 0131-2561
512191
  Горболіс Л. Зв"язок із предками як подолання буденності у романі Любові Голоти "Епізодична пам"ять" // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 51-61. – ISBN 978-966-2248-71-5


  У статті багатогранні зв’язки головної героїні роману Л. Голоти «Епізодична пам"ять» зі своїми пращурами потрактовуються як подолання буденності життя; з’ясовується самобутність головної героїні, що виявляється в особливостях тривання її пам’яті, ...
512192
  Федоренко А.В. Зв"язок інноваційної поведінки персоналу і моделей робочого середовища: міжнаціональний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
512193
  Мельниченко Т.Ю. Зв"язок інтелектуального потенціалу населення із соціально-економічним розвитком регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 127-133. – Бібліогр.: 8 назв
512194
  Сумарук Т.П. Зв"язок інтенсивної магнітної бурі 23 - 24 березня 1969 р. з процесами в ближньому космосі та на Сонці // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 140-148 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
512195
  Корж І.Ф. Зв"язок категорій "функція права" і "правопорядок" з правом громадян на отримання публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 25-30
512196
  Огорілко О. Зв"язок керування у писемному мовленні поляків Львова // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 238-246. – ISSN 0203-9494
512197
  Бойчевська І. Зв"язок компетенцій із професійною соціалізацією молоді у країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 97-98. – ISBN 978-966-2249-24-8
512198
  Бурлачук Л. Зв"язок креативності з інтелектом в структурі загальної обдарованості / Л. Бурлачук, О. Вельдбрехт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються наукові погляди щодо місця творчих здібностей та інтелекту у структурі загальної обдарованості та обгрунтовується теза про з"вязок творчості з інтелектом як фактор психологічного благополуччя особистості. Автори роблять висновок ...
512199
  Висоцька О.І. Зв"язок креативності та агресивності особистості у дітей підлітковаго віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 125-128
512200
  Валуйська М.Ю. Зв"язок криміналогії та інших наук кримінального циклу з пенітенціарною педагогікою // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 124-127. – ISSN 0201-7245
512201
  Ярова Т. Зв"язок культу води з культом предків у свідомості давніх українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 62-66.
512202
  Гаврецька Х.М. Зв"язок лексичної системи з формуванням функціональних стилів сучасної мови гінді // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 62-64
512203
   Зв"язок летальності пацієнтів при гострому порушенні мозкового кровотоку з лабораторно-функціональними показниками / А.І. Семенко, О.І. Дацюк, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 85-88. – ISSN 2224-0586
512204
  Кондратюк Л.М. Зв"язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 50-59. – (Серія "Філологічні науки")
512205
  Тертишников В.І. Зв"язок матеріального та цивільного процесуального права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 93-99
512206
  Заяць Т.В. Зв"язок метасоматичних і рудоутворюючих процесів на родовищах України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Висвітлюється зв"язок метасоматичних формацій з рудами, які є характерними для родовищ України, відповідно до класифікації І.П. Щербаня.
512207
  Вовк Т.Б. Зв"язок метеорологічних параметрів з фізіологічними показниками метеочутливості людини / Т.Б. Вовк, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-27. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено, що існують кореляційні зв"язки (негативні й позитивні) між параметрами метеотропного фактора і вегетативними та психофізіологічними показниками людини. Наявність негативних чи позитивних коефіцієнтів кореляції обстежуваних пропонується для ...
512208
  Шабас Н.Л. Зв"язок між варіаціями магнітного поля плазмового хвоста комети Остін С/1982 М1 та сонячними спалахами / Н.Л. Шабас, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено оцінки магнітного поля (отримані за допомогою дифузійної моделі) плазмового хвоста довгоперіодичної комети Остін С/1982 М1 у період з 29 серпня по 25 вересня 1982 р. Вивчається зв"язок між змінами цього параметра та сонячними спалахами. ...
512209
  Лозицька Н.Й. Зв"язок між глобальною енергією землетрусів та сонячною активністю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-50. – (Астрономія ; вип. 35)


  Зв"язок між енергією землетрусів та сонячною активністю вивчений за період з 1897 по 1978 рр. Знайдено, що для землетрусів з магнітудою М>7.9 коефіцієнт кореляції між глобальною енергією землетрусів E EQ, згладженою по трирічних інтервалах, та числами ...
512210
  Вороновська Л. Зв"язок між гносіологічною теорією Григорія Сковороди та його концепцією самопізнання у пошуку істини // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 180-185
512211
  Каменчук Т.О. Зв"язок між державною, соціальною та політичною системами управління / Т.О. Каменчук, О.В. Ульянова // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 63-66. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
512212
  Кузьменко П.П. Зв"язок між електронною структурою атомів, кристалічною структурою і магнітними властивостями в металах / П.П. Кузьменко, В.А. Макара; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 1995. – 128с. – ISBN 5-12-004803-Х
512213
  Голованова Т. Зв"язок між захопленням віртуальним простором та самореалізацією особистості юнака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Глобалізація та інформатизація сучасного світу, формування інформаційного суспільства спричиняє зміну особистості сучасної людини. Зважаючи на інформатизацію суспільства, важливим стає питання щодо самореалізації особистості саме у віртуальному ...
512214
  Овчаров А.О. Зв"язок між індивідуально-психологічними якостями особистості та особливостями сприйняття нею соціальних інновацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 77-80
512215
  Кузьменко П.П. Зв"язок між максимальним параметром близького порядку і концентрацією для деяких кристалічних решіток / П.П. Кузьменко. – Київ, 1959. – [5] с.
512216
   Зв"язок між нано-, мезо- й макроскопічно-шкальними властивостями композиту і нанокристалами кремнію та відповідними імпедансами контактних структур / П.В. Золотаренко, К.А. Шкавро, А.І. Бенілов, Ю.В. Бойко, А.Д. Горчинський, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Створивши та промоделювавши контактні структури на нанокристалічному кремнії з границями а-Sі/SіОх у матриці пористого кремнію, ми виміряли їх імпеданси на частоті 1 МГц і вперше знайшли зв"язок між нано-, мезо- і макроскопічно-шкальними властивостями ...
512217
  Ліхацька А.М. Зв"язок між оцінуою зовнішнього виразу емоцій та самооцінкою домінуючих емоцій // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 221-222
512218
  Настенко Є. Зв"язок між периферичним опором судин і показниками кисневого гомеостазу й гемодинаміки у людини / Є. Настенко, Л. Білик, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Завдяки аналізу показників постачання та споживання кисню у людей з вадами серця в ранньому післяопераційному періоді встановлено, що залежно від виду вад спостерігається різна насосна здатність серця. У ході дослідження визначено, що усунення вад ...
512219
  Довбняк Т.Ф. Зв"язок між політикою МВФ та світовими кризами та його вплив на монетарну складову української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 95-99.
512220
  Мисака Г.В. Зв"язок між професійною успішністю компанії та ефективністю управління її інтелектуальним капіталом (за методом VAIC) / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 109-120. – ISSN 2617-8044
512221
  Баранова В.А. Зв"язок між психологічними характеристиками педагогічних працівників та особливостями розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
512222
  Лисенко О.Г. Зв"язок між рівнем вияву професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та чинником "винагорода за працю та соціальний клімат" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
512223
   Зв"язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа / А. Мадьяр, М. Ковач, Г. Варга, Б. Радванські, С. Фабіан, Т. Іжак, Е. Плачковська, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-25. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що утворення зсувів змінює рослинний покрив, який, у свою чергу, впливає на подальший розвиток рельєфу. В Угорщині, в долині р. Дунай, зазнають періодичної активізації високі зсувонебезпечні надзаплавні береги, типовим прикладом яких є ...
512224
  Чебан Л. Зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Визначено стародавні і сучасні форми написання окремих ієрогліфів, роз"яснено значення їх графічних форм, а також прослідковано зв"язок між семантикою ієрогліфа та її графічним вираженням. Послаблення зв"язку між значенням ієрогліфа та його ...
512225
  Хруленко П. Зв"язок між соціальними класами (за схемою Е.О. Райта) та деякими ціннісними та поведінковими аспектами життя // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 359-360
512226
  Мазур Ю.П. Зв"язок між текстурою та мікротвердістю високоентропійних сплавів / Ю.П. Мазур, Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 197-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Досліджено розподіл мікротвердості та параметрів рентгенівської дифракції (інтенсивність та ширина дифракційних максимумів) по поверхні зразка високоентропійного сплаву складу CrMnFeCoNi2Cu. Показано наявність відповідного зв"язку між мікротвердістю та ...
512227
  Вознюк А.В. Зв"язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 28-35. – ISSN 2411-3190
512228
  Терещенко К.В. Зв"язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-функціональними чинниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 115-121. – ISSN 2411-3190
512229
  Карамушка Л.М. Зв"язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
512230
   Зв"язок між числами Глушкова та критерієм Карасьова на гірських річках Українських Карпат / Ю.С. Ющенко, М.Г. Настюк, В.М. Опеченок, О.Ю. Ющенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 33-38. – ISSN 2306-5680
512231
  Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
512232
  Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
512233
  Сивко Л. Зв"язок міжнародного права та стихійних лих: ретроспектива доктринального та документального розвитку // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-58. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена встановленню та дослідженню історичного зв"язку між міжнародним правом та стихійними лихами. В статті розглядаються доктрина права катастроф та матеріальні джерела (наукові дослідження, міжнародні угоди та джерела "м"якого права"). ...
512234
  Жовтий О. Зв"язок мови з міфом і міфознавства з мовознавством (на матеріалі міфів і мов Стародавнього Сходу і греко-римської античності) / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 34-46
512235
  Зарицька А.І. Зв"язок мови і мовлення у лінгвістиці // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 137-138
512236
  Скрипник Н.І. Зв"язок мови й мислення в лінгвістичному аспекті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 5-10
512237
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 198-212
512238
  Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
512239
  Кириченко В.А. Зв"язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець / В.А. Кириченко, С.П. Кот, К.В. Скрепець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 144-150 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
512240
  Сиротинська Н. Зв"язок музики і поезії в ірмосі 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 16-28. – ISSN 2224-0926
512241
  Чухно А.А. Зв"язок навчальної і наукової роботи з виробництвом. Вип. 6 // Праці і матеріали науково-методичної Ради КДУ, 1959. – Т.17
512242
  Мітюров Б.Н. Зв"язок навчання з продуктивною працею / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1960. – 40 с.
512243
   Зв"язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук, В.М. Івкін // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 14-22. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті на основі емпіричного дослідження констатовано вираженість негативних психічних станів (ригідності, тривожності, агресії, фрустрованості) у значної кількості персоналу освітніх організацій. Встановлено, що організаційна культура освітніх ...
512244
   Зв"язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
512245
  Власенко Л.В. Зв"язок образів у творчості І.С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статтю присвячено дослідженню творчості видатного письменника І.С. Тургенєва та забутих письменниць поч. 19 ст. з метою висвітлення основних моментів спорідненості образів творів І.С. Тургенєва і письменниць пушкінської епохи, обгрунтування та ...
512246
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних і магнітооптичних властивостей надтонких плівок Al Cr та Al/Cr з їх структурними та електронними характеристиками : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
512247
  Колесник Павло Васильович Зв"язок оптичних та магнітооптичних властивостей надтонких плівок АІ,Cr та Al/Cr з їх надструктурними і електронними характеристиками : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.05 / Колесник Павло Васильович; КУ мі Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
512248
  Вишинська Л. Зв"язок особливостей орієнтації характеру та цінностей особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 95-104.
512249
  Мельник Н. Зв"язок особливостей прийняття власної агресивності з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-56. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему агресивності особистості. Проаналізовано результати емпіричного дослідження з"язку агресивності особистості з гендерними ролями військовослужбовців - чоловіків і жінок, побудована типологія гендерних проявів агресивності ...
512250
  Кравчук С.Л. Зв"язок особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії з індивідуально-психологічними характеристиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - функціональне призначення агресивних проявів особистості. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії залежно від її індивідуально-психологічних ...
512251
  Грекова В. Зв"язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати : фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-26 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
512252
  Антоненко А. Зв"язок поколінь: ікони, світлини і картини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 11


  У Національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка "Боже, храни Україну", що поєднала сучасний іконопис, старовинні фотографії та сучасний живопис. Під час закриття виставки, 15 березня, виступатиме фольклорний колектив Центру фольклору та ...
512253
  Печеранський І.П. Зв"язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 285-290. – ISSN 2076-1554
512254
  Лазня А.В. Зв"язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 218-225
512255
  Дудко О.С. Зв"язок понять "контент" та "контекст" в соціальних комунікаціях // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 225-228
512256
  Сайфуліна Ю.В. Зв"язок права й сили як філософсько-правова проблема // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 234-242. – ISSN 2307-3427
512257
  Баранник Р. Зв"язок права особи насвободу від самовикриття, викриття членів сім"ї чи близьких родичів з деякими принципами кримінального процесу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.39-42. – ISSN 0132-1331
512258
  Лядський І.К. Зв"язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1 : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Лядський Ігор Костянтинович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
512259
  Коробейніков Г.В. Зв"язок прояву нейродинамічних характеристик вищої нервової діяльності з успішністю в спортивних танцях у юних спортсменів / Г.В. Коробейніков, В.В. Мишко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
512260
  Ніндипова Т.А. Зв"язок психічних та сексуальних розладів із злочинністю: кримінально - правові, кримінологічні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
512261
  Холод О.М. Зв"язок психолiнгвiстичного iнструментарiю ЗМI з технологiями маркетингової комунiкацiї при iмiджуваннi полiтикiв // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 95-100


  Стаття присвячена доведенню тези щодо функцiональностi зв"язку мiж психолiнгвiстичним iнструментарiєм ЗМI, з одного боку, i технологiями маркетингової комунiкацiї, з iншого. The article is proves the thesis about functionality of connection between ...
512262
   Зв"язок психологічних характеристик двомових осіб та культурної інтеграції / Н.І. Погорільська, Бас-Кононенко, З.В. Дудник, І.Г. Зима, С.В. Тукаєв, Н.В. Плахотник // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 41-42
512263
  Макарчук М. Зв"язок психофізіологічного стану з вмістом гемоглобіну та сечовини у крові елітних спортсменів / М. Макарчук, Л. Коробейнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 8-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Вивчався зв"язок психофізіологічних функцій, вегетативної регуляції ритму серця із інформативними біохімічними показниками крові у елітних спортсменів. Використовувалися методики оцінки латентного періоду простої та складної зорово-моторної реакції, ...
512264
  Надточій А.М. Зв"язок радіаційного балансу і сумарної радіації в Північній Атлантиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 21)
512265
  Орлюк М. Зв"язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ / М. Орлюк, П. Яцевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто розташування радонових аномалій на території міста Київ та їх зв"язок з магнітним полем та розломами. Радіаційне випромінювання є одним із суттєвих екологічних чинників довкілля. В сумарному радіаційному забрудненні радон і дочірні ...
512266
  Ярош Н.С. Зв"язок рефлексивних процесів особистості та віри в теорію змови в умовах пандемії COVID-19 // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 37-46. – ISSN 2414-0023
512267
  Заіка І.В. Зв"язок рівня розвитку "реального" та "бажаного" типів організаційної культури із особистісною напруженістю педагогічних працівників закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 34-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-3190
512268
  Локтєва Р.К. Зв"язок рівня тривожності людини з показниками її центральної гемодинаміки / Р.К. Локтєва, В.О. Цибенко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 100-104. – (Серія "Біологічні науки")
512269
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. – Бібліогр.: л. 159-179
512270
  Березіна В.В. Зв"язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Березіна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
512271
   Зв"язок рухової активності підлітків з індексом нездоров"я / Т. Станкевич, С. Гозак, О. Єлізарова, А. Парац // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 285-297. – ISSN 2312-5993
512272
  Анпілова Д.В. Зв"язок самодетермінації та задоволеності якістю життям у сучасних молодих жінок / Д.В. Анпілова, О.І. Донець // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 21-27. – ISSN 2310-4368
512273
  Ларкі Д. Зв"язок сезонної динаміки чисельності самок трипса Frankliniella occidentalis Pergande з морфологією антен / Д. Ларкі, П. Чумак, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що довжина переважної більшості члеників антен самок Frankliniella occidentalis зимової генерації (за винятком 2-о членика) значно перевищує довжину члеників антен самок літньої генерації. Найбільш тісний кореляційний зв"язок між розмірами ...
512274
  Орлюк М. Зв"язок сейсмічності Землі та вікових змін її магнітного поля / М. Орлюк, А. Марченко, А. Роменець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз вікових змін магнітного поля Землі та її сейсмічності для періоду 1950-2000 рр. Для аналізу використано головне магнітне поле Землі ВIGRF-10 з довжиною сферичного ряду - 13 гармонік, що дозволяє вивчати характерні особливості магнітних ...
512275
  Бортник С.Ю. Зв"язок сейсмічності території України із морфоструктурами центрального типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 145-147. – ISBN 966-95774-3-8
512276
  Іщук-Пазуняк Зв"язок Симона Петлюри з українською літературою // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 232-241. – ISBN 978-966-355-044-2
512277
  Ситдиков П.Г. Зв"язок синхронних та діахронних досліджень у термінології (на прикладі китайської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 347-353
512278
  Волинець В. Зв"язок системи функцій держави та її ідеї у державно-правовій теорії І. Ільїна // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 16-22
512279
  Денісієвська А.Є. Зв"язок соціалізації та емпатії студентів вищих навчальних закладів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 165-168
512280
  Вашека Т.В. Зв"язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій / Т.В. Вашека, І.С. Гічан, К.І. Гічан // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 22-29. – ISSN 2411-3190
512281
  Вашека Т.В. Зв"язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій / Т.В. Вашека, І.С. Гічан, К.І. Гічан // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-3190
512282
  Заіка І.В. Зв"язок соціальної фрустрованості освітнього персоналу з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
512283
   Зв"язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків / О.И. Єлізарова, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.Н. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
512284
  Полыщук О.О. Зв"язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Соціологія. – С. 65-70. – (Соціологія ; т. 1). – ISSN 2617-9067
512285
   Зв"язок стану психофізіологічних функцій людини та її здатності до орієнтації в просторі та часі за різних умов відповідальності за результати діяльності / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, П.І. Янчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 185-192. – ISSN 1023-2427


  На основі порівняльного аналізу показників точності реакції на рухомий об"єкт з швидкісними характеристиками нервової системи обстежених були визначені критерії, які дають змогу прогнозування меж помилок точності реакції на рухомий об"єкт, зважаючи на ...
512286
  Лісник Наталя Андріївна Зв"язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхнею мікроструктурою : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Лісник Н.А.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв.
512287
  Коробейніков Г.В. Зв"язок стилів ведення поєдинку боксерів із психофізіологічними характеристиками / Г.В. Коробейніков, В.В. Аксютин, І.І. Смоляр // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
512288
  Слизька К.П. Зв"язок структури земних надр та будови атмосфери // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 73-74
512289
  Буханець А.О. Зв"язок суверенності психологічного простору iз типом копінг-стратегій і наявністю внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці / А.О. Буханець, О.О. Байєр // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 37-44. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
512290
  Буханець А.О. Зв"язок суверенності психологічного простору з рівнем егоїзму та захисними механізмами в юнацькому віці / А.О. Буханець, О.О. Байєр // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 23-32. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто та обгрунтовано питання порушення психологічного простору юнаків і впливу даного явища на вибір захисних механізмів. Описано результати емпіричного дослідження, за якими визначено, що юнаки із порушеною суверенністю психологічного простору ...
512291
  Замогильний А.Г. Зв"язок та взаємодія державного управління й політичної діяльності (історико - теоретичний аспект) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду зв"язку та взаємодії державного управління й політичної діяльності, а також розробці й впровадженню в практику нових підходів до їх оптимізації. Метою статті є дослідження феномена влади в історико-теоретичному значенні її ...
512292
  Лукієнко О.І. Зв"язок та взаємозумовленість зсувної деформації та зеленосланцевого метаморфізму при кліважній течії гірських порід у зонах в"язких розломів мезозони : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі окремих зон кліважної течії (в"язких розломів) мезозони палеозоїд Казахстану за даними структурно-петрологічних досліджень розглянуто характер зв"язку зсувної деформації і зеленосланцевого метаморфізму. Показано, що такий метаморфізм певною ...
512293
  Корнієнко М.Є. Зв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з колективними коливальними модами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено взаємозв"язок температурного максимуму швидкості звуку в воді з її колективними коливальними модами. Показано існування резонансного та нерезонансного внесків у швидкість звуку в водних середовищах. Обговорюється новий нелінійний механізм ...
512294
  Граве Д.О. Зв"язок теорії еліптичних функцій з теорією ідеалів / Д.О. Граве. – 308 с. – Окр. відбиток з Журналу математичного циклу Всеукраїнської АН
512295
  Близнюк С.Л. Зв"язок теорії з практикою в освітній підготовці учнів : Дис... канд.наук: / Близнюк С. Л.; Укр. наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ, 1953. – 310л. – Бібліогр.:л.I-XXXXVIII
512296
  Саковська О.Ю. Зв"язок теорії про величини та вчення про тіла у філософії Св. Томи Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 43-44
512297
   Зв"язок у викладанні російської та української мов.. – К, 1955. – 88с.
512298
  Іваницька С О. Зв"язок узагальненого еквівалентного потенціалу з геометричними інваріантами / С О. Іваницька, , 1959. – [9] c.
512299
  Кармазин В. Зв"язок української архітектури з ландшафтом // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 14-17.
512300
   Зв"язок успішності вивчення іноземної мови зі швидкістю міжпівкульного перенесення інформації / Т. Куценко, Д. Насєдкін, Л. Латишенко, М. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Двомовні особи нібито перевершують одномовних осіб у виконанні невербальних завдань на тестування виконавчих функцій, таких, як тести Симона, Фленкера та Струпа, а також у потужності оперативної пам"яті. Інші дослідники мають сумніви стосовно таких ...
512301
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл з властивостями психофізіологічних функцій : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Костенко С. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
512302
  Костенко С.С. Зв"язок успішності навчання учнів з функціональним станом центральної нервової системи : біологія / С.С. Костенко, В.О. Мотузний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
512303
  Прохасько Т. Зв"язок усього з усім / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4-5 жовтня (№ 181/182). – С. 30-31


  Тарас Прохасько - про те, як "бачити повноту буття у кожній його піщинці".
512304
  Кирилюк О.В. Зв"язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Виженки / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 278-286 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
512305
  Костюк Н.Т. Зв"язок філософії з природознавством в його відношенні до предмета марксистської філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
512306
  Огірко І.В. Зв"язок філософії, математики і лінгвістики в процесі становлення структурної методології / І.В. Огірко, С.М. Повторева // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 138-148. – ISSN 2076-7382
512307
  Крутченко Д.І. Зв"язок філософської спадщини Г.С. Сковороди із сучасністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
512308
   Зв"язок функціональної активності щитоподібної залози та епіфіза в імунізованих птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, І. Тормасов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено взаємодії щитоподібної залози та епіфіза під впливом розвитку імунної реакції на птахах Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації щитоподібної залози нестатевозрілих птахів, пік функціональної ...
512309
  Ткачук О. Зв"язок функціональної асиметрії мозку з художніми здібностями особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 141-147. – ISSN 1810-2131
512310
  Лендьел М. Зв"язок характеру місцевого управління та стану місцевої демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 65-74. – ISBN 966-628-197-5
512311
  Хоменко І.А. Зв"язок часів (радіодрама як засіб поєднати сучасні високі технології і класичні гуманітарні пріоритети у медіоосвіті) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 176-180
512312
  Власюк Д.П. Зв"язок швидкості лексично-смислової переробки інформації з навчальною успішністю та інтелектом у студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2015. – Вип. 25. – С. 23-34. – ISSN 2227-1376
512313
  Дорошев В.Л. Зв"язок якісних характеристик та властивостей товару з його географічним походженням // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 70-72
512314
  Костенко М.В. Зв"язок: фах і покликання. / М.В. Костенко. – К., 1978. – 111с.
512315
  Данильчук Д.О. Зв"язування катіонів цезію, цинку та хрому в стійкі матриці кальцій фосфатів / Д.О. Данильчук, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 61
512316
   Зв"язуюче для виробництва деревинно-стружкових плит, що не містять фенолу та формальдегіду / В.О. Вонсяцький, Б.І. Курлюченко, Н.Є. Загданська, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 162-165. – (Хімія ; Вип. 34)


  Було розроблено та досліджено нові зв"язуючі для ДСП, що не містять токсичних речовин, особливо фенолу та формальдегіду. Фізико-хімічні властивості одержаних композицій дають змогу рекомендувати їх для виробництва плит ДСП, які можна використовувати у ...
512317
  Адашис Л Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат? // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 39-46. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
512318
  Пліско Є. Зв’язок ювенальної юстиції з сучасною соціально-педагогічною роботою із неповнолітніми правопорушниками // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 37-42. – ISSN 2308-4634
512319
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1981. – 240с.
512320
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К, 1982. – 455с.
512321
  Тимошенко Б.О. Зваба / Б.О. Тимошенко. – К. : Дніпро, 1990. – 431с.
512322
  Сидоров В.І. Зваблення скіфа : етюди / Василь Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 315, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2783-93-3
512323
  Жук Ю. Зважаймо на умови ринку праці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 - 18 жовтня (№ 45). – С. 4


  Пропозиції до проекту Закону "Про вищу освіту".
512324
  Лагодіна Л.П. Зважені векторно-параметричні полікоординатні відображення в геометричному моделюванні об"єктів і процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лагодіна Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
512325
  Давтян Ваче Зважені та щасливі // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 43 (172), 24 ноября 2017. – С. 31


  "Норвегія щаслива не тому, що заможна. Норвежці заможні, тому що краще за всіх знають, як почуватися щасливими."
512326
  Михайленко В. Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60.
512327
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
512328
  Михайленко Валерій Звалища - виклик сталому розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 58-60
512329
   Звалище відпрацьованих ртутних ламп на Черкащині - а віз і нині там... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 32 : фото
512330
  Пасько В.В. Звання - слухач : нотатки лікаря-генерала / Володимир Пасько. – Київ ; Львів : ВМС, 2011. – 405, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-486-102-2
512331
  Вергеліс О. Звання без покарання. Народні і заслужені чекають вироку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 1, 11


  Один рядок у тексті жаданої Коаліційної угоди (розділ 2.3.10 "Культурний простір, інформаційна політика та національна пам"ять") викликав чимало серцевих нападів у діячів культури. Ось він, цей вражий рядок - "Скасування застарілої системи відзнак і ...
512332
  Перевозчикова О. Звання найвищого достойна // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  90 років від дня народження Катерини Ющенко - видатного вченого-математика.
512333
   Звання Почесних докторів КНУ в 2012/2013 навчальному році присвоєно // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Почесними докторами університету стали: Жорес Алфьоров - нобелів. лауреат, акад. РАН, російський вчений у галузі фізики та техніки напівпровідників; Юхим Зельманов - математик, лауреат Філдсівської премії, проф. Каліфорн. ун-ту (США).
512334
  Колесников І.П. Звання робітниче - знання інженерні. / І.П. Колесников. – Донецьк, 1974. – 63с.
512335
  Балакин Г.Т. Званый гость : рассказы и повесть / Г.Т. Балакин. – Москва : Современник, 1975. – 158 с. : портр.
512336
  Лакснесс Х.К. Званый обед с жареными голубями / Х.К. Лакснесс. – Москва, 1978. – 46с.
512337
  Друженко Т. Зварені бегемоти розбитого покоління, або Що сталося з Керуаком? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 11


  "21 жовтня 1969 р. помер американський волоцюга-письменник Джек Керуак. Крізь сморід ранкового перегару, крізь непроглядний туман тютюнового, гашишного й опіумного диму, крізь запах немитого з дороги тіла в його творчості просочуються пахощі — ні, не ...
512338
  Астаф"єв О.Г. Зварич Ігор Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 440. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
512339
  Арутюнян В.М. Звартноц : Храм VII в. : путеводитель / Арутюнян В.М. ; Упр. по делам архитектуры при Совете Министров Арм. ССР. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 27 с., [12] л. ил.
512340
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0131-775Х
512341
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 24-28. – ISSN 0131-775Х


  Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини.
512342
  Бойко В.П. Зварювальний факультет - Збройним силам України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 84-85. – ISBN 978-966-622-690-0
512343
  Патон Б.Є. Зварювання вторгається у незвичайну галузь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 4-7
512344
  Патон Е.О. Зварювання таврів з попереднім вигином / Е.О. Патон. – К., 1937. – 44с.
512345
  Коваленко С. Зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого ресурсу // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – травень (№ 5). – С. 7


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського функціонує як всеукраїнський науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Для цього ДНПР разом із ...
512346
   Зведена інструкція про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість. – 2-е вид. – К., 1996. – 248с.
512347
   Зведена інструкція про порядок обчислення податку на добавлену вартість. – Київ : Компас, 1996. – 168 с.
512348
   Зведена стратиграфічна схема юри Заходу України / Н.М. Жабіна, В.Є. Шлапінський, М.Г. Приходько, О.В. Анікеєва, Д.В. Мачальський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 9-22 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
512349
   Зведена таблиця оцінки реалізації напрямків зовнішньої політики в 2016 році // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 190-193. – ISBN 978-617-7157-38-9
512350
   Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених головними бібліотеками Харкова за 1993 рік. 5 клас. – Харків : Харк. держ. б-ка, 1994. – 30 с.
512351
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
2. – 1958. – 180с.
512352
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1961 році. – Київ, 1963. – 353с.
512353
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1963 році. – Київ, 1964. – 293с.
512354
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
512355
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1966. – 356с.
512356
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1966 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1967. – 426 с.
512357
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Біологія. Медицина. – Київ, 1956. – 148 с.
512358
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Геологія, геофізика, географія. – Київ, 1955. – 34 с.
512359
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Техніка. – Київ, 1956. – 173 с.
512360
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Хімія і хімічна технологія. – Київ, 1955. – 43 с.
512361
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР. 1955. Геологія. Біологія. Медицина. Сільське господарство. – К., 1957. – 50с.
512362
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України ... Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1972. – 456с.
512363
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
1. – 1958. – 112с.
512364
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493 с.
512365
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493с.
512366
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України... Природ. науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1973. – 332с.
512367
   Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
Т. 1 : Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей / [уклад. С. Зворський, М. Ковтун]. – 2009. – 805, [5] с. – Бібліогр.: с. 797-806
512368
   Зведений каталог прижиттєвих видань творів В.І.Леніна, які зберігаються у бібліотеках, архівах та музеях Львова. – Львів, 1970. – 38с.
512369
  Козак Н.О. Зведений краєзнавчий каталог Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 175-180. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
512370
  Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 13-19


  У статті піднімаються проблемні питання методики організації матеріалу в зведених краєзнавчих каталогах обласних універсальних наукових бібліотек України. Автор аналізує схеми класифікації краєзнавчої літератури, висловлює свої пропозиції щодо ...
512371
   Зведений латентний показник пристосовуваності DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV, як відбиток мікроумов існування в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика) / Н.Ю. Мірюта, І.Ю. Парнікоза, Г.Ю. Мирюьа, П.П. Швидун, Є. Смикла, І. Козерецька, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2014. – № 13. – С. 159-174. – ISSN 1727-7485
512372
   Зведений показник якості деградованих чорноземів типових Сходу Лівобережного Лісостепу України / Т.О. Гринченко, Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов, К.Б. Новосад // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 5-14 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
512373
   Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття : (за матеріалами, наданами експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Держ. програми прогнозування наук.-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова, А.Г. та ін. Наумовець; [Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І., Федулова Л.І. та ін.]; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-651-472-4
512374
  Сніжко Н. Зведений словник української мови: джерела і засади укладання // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 90-99. – ISSN 0201-419


  "Українська лексика кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст., зібрана й упорядкована в новому академічному словнику зведеного типу, є тим безцінним загальнонаціональним надбанням, яке відтворює архетипи й інновації українського мовомислення, живить і зігріває душу ...
512375
   Зведений список перекладів творів Миколи Гоголя українською мовою // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 54-103. – ISBN 978-966-193-016-1
512376
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
512377
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
512378
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
512379
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
512380
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
512381
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
512382
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
512383
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
512384
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
512385
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
512386
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
512387
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
512388
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
512389
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
512390
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
512391
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
512392
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 1. – 2000
512393
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 2. – 2000
512394
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 3. – 2000
512395
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 4. – 2000
512396
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик нормативних актів Міністерств і відомств за 2 півріччя 2000р. – Київ, 1996-
№ 1 : Покажчик нормативних актів Міністерств і вімств за2 півріччя 2000р. – 2001
512397
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
512398
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 2. – 2001
512399
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 3. – 2001
512400
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 4 : Покажчик актів Верховної Ради,Президента, Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2001 року. – 2001
512401
   Зведені правила техніки безпеки польових експедиційних досліджень, навчальних та виробничих практик студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
512402
  Авраменко С. Зведення до абсурду як основний засіб створення комічного ефекту в романі Володимира Набокова "Запршення на страту" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 181-190. – (Германська філологія ; Вип. 431)
512403
  Поліщук О.Г. Зведення і групування статистичних матеріалів / О.Г. Поліщук. – Львів, 1974. – 38с.
512404
  Пасенченко Ю.А. Зведення лінійної періодичної системи до скінченного набору частот // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для довільної лінійної періодичної системи вказаний конструктивний алгоритм, що зводить її до системи з коефіцієнтами - скінченими тригонометричними многочленами.
512405
  Балан Я. Зведення наукових мостів між Канадою і Україною / Я. Балан, А. Макух // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – 9-10
512406
  Калайда О.Ф. Зведення одновимірних інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду до рівнянь другого роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рівняння Фредгольма першого роду інтегруванням частинами та за допомогою резольвенти Вольтерра зведено до рівняння Фредгольма другого роду.
512407
  Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного для обчислення взаємної індуктивністі в задачах магнітної левітації вільного тіла. Метод застосовний для довільного просторового розташування кругових струмових контурів. A ...
512408
  Царук А. Зведення храму осяянним пером Мирослава Дочинця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 13
512409
  Біднов В. Зведення християнства в Україні
512410
  Курчаткин А.Н. Зведзда бегущая / А.Н. Курчаткин. – М, 1986. – 495с.
512411
  Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
512412
  Леонов А. Зведные пути / А. Леонов, А. Соколов. – М, 1971. – 112с.
512413
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
512414
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1947. – 95с.
512415
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1947. – 78 с.
512416
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Куйбышев : огиз, 1948. – 88 с.
512417
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : огиз, 1948. – 80 с.
512418
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Московский рабочий, 1948. – 136 с.
512419
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1948. – 96 с.
512420
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1948. – 88 с.
512421
   Звезда : Повести. – Москва-Ленинград, 1949. – 309 с.
512422
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 112 с.
512423
  Казакевич Э. Звезда : роман / Э. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с. – (Массовая серия)
512424
  Колосов М.М. Звезда / М.М. Колосов. – Курск, 1959. – 262с.
512425
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1964. – 155с.
512426
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Молодая гвардия, 1965. – 95 с.
512427
  Казакевич Э.Г. Звезда : повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1966. – 518 с.
512428
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 80с.
512429
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1971. – 93 с.
512430
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1973. – 96с.
512431
  Казакевич Э.Г. Звезда : Повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : ДОСААФ СССР, 1976. – 80с.
512432
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Детская литература, 1976. – 190 с.
512433
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Л : Детская литература, 1978. – 143 с.
512434
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советская Россия, 1981. – 94 с.
512435
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1985. – 560 с.
512436
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1985. – 77с.
512437
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Сыктывкар : Коми, 1986. – 76 с.
512438
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Ташкент : Узбекистан, 1987. – 558 с.
512439
  Казакевич Э.Г. Звезда : [повесть] / Э. Казакевич ; [вступ. ст. М. Алигер (с. 9-32) ; худож. А. Бисти]. – Москва : Книга, 1988. – 284с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
512440
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1989. – 464 с.
512441
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1995
512442
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1995
512443
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1995
512444
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1995
512445
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1995
512446
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1995
512447
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1995
512448
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1995
512449
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1995
512450
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1995
512451
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1995
512452
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1995
512453
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1996
512454
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1996
512455
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1996
512456
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1996
512457
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1996
512458
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1996
512459
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1996
512460
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1996
512461
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1996
512462
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1996
512463
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1996
512464
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1996
512465
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1997
512466
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1997
512467
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1997
512468
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1997
512469
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1997
512470
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1997
512471
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2004
512472
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2004
512473
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2004
512474
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2004
512475
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2004
512476
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2004
512477
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2004
512478
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2004
512479
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2004
512480
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2004
512481
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2004
512482
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2004
512483
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2006
512484
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2006
512485
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2006
512486
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2006
512487
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2006
512488
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2006
512489
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2006
512490
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2006
512491
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2006
512492
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2006
512493
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2006
512494
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2006
512495
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2007
512496
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2007
512497
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2007
512498
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2007
512499
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2007
512500
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2007
512501
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2007
512502
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2007
512503
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2007
512504
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2007
512505
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2007
512506
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2007
512507
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2008
512508
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2008
512509
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2008
512510
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2008
512511
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2008
512512
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2008
512513
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2008
512514
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2008
512515
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2008
512516
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2008
512517
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2008
512518
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2008
512519
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2009
512520
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2009
512521
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2009
512522
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2009
512523
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2009
512524
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2009
512525
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2009
512526
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2009
512527
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2009
512528
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2009
512529
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2009
512530
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2009
512531
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2010
512532
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2010
512533
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2010
512534
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2010
512535
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2010
512536
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2010
512537
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2010
512538
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2010
512539
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2010
512540
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2010
512541
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2010
512542
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2010
512543
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2 : Посвящается венгерской культуре. – 2011
512544
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2011
512545
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2011
512546
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2011
512547
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2011
512548
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2011
512549
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2011
512550
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2011
512551
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2011
512552
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2011
512553
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2011
512554
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2012
512555
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2012
512556
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2012
512557
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2012
512558
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2012
512559
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2012
512560
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2012
512561
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2012
512562
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2012
512563
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2012
512564
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2012
512565
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2012
512566
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2013
512567
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2013
512568
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2013
512569
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2013
512570
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2013
512571
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2013
512572
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2013
512573
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2013
512574
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2013
512575
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2013
512576
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2013
512577
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2013
512578
  Виеру Г. Звезда ,выручай : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. – Москва : Детская литература, 1986. – 109 с.
512579
  Новоселова К.И. Звезда Альтаир: роман / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1983. – 160с.
512580
  Холостенко С.И. Звезда Альфа / С.И. Холостенко. – Кишинев, 1970. – 178с.
512581
  Щербаков А.А. Звезда Байконура / А.А. Щербаков. – Москва, 1974. – 102с.
512582
  Цокота В.Ф. Звезда бессмертия / В.Ф. Цокота. – К.
1. – 1985. – 367с.
512583
  Нальби Звезда близка : стихи и поэмы / Нальби; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1984. – 176 с.
512584
  Кучуков П.А. Звезда в колодце / П.А. Кучуков. – М., 1982. – 142с.
512585
  Кононович Эдвард Звезда в короне : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 22-29 : Фото
512586
  Ходарев В.В. Звезда в окне / В.В. Ходарев. – Ставрополь, 1983. – 63с.
512587
  Неяченко И.И. Звезда в подарок = A Star as a Present / И.И. Неяченко. – 2-е изд., перераб. доп. – Симферополь : Таврия, 1984. – 127 с.
512588
  Еранцев А.Н. Звезда в траве : книга стихов / Алексей Еранцев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1990. – 174 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7688-0304-1
512589
  Парнов Е.И. Звезда в тумане / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 159с.
512590
  Дяченко С.С. Звезда Вавилова / С.С. Дяченко. – М., 1988. – 63с.
512591
  Жуков Д.А. Звезда вдохновенья / Д.А. Жуков. – Тула, 1986. – 365с.
512592
  Солоницын А.А. Звезда вечерняя / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1982. – 269с.
512593
  Молоствов В. Звезда Виктора Цоя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1818-2968
512594
  Хади-заде Р. Звезда во мгле : роман / Расул Хади-заде;. – Москва, 1986. – 367 с.
512595
  Мяло Ксения Звезда волхвов, или Христос в Гималаях // Защитим имя и наследие Рерихов. – Москва : Международный Центр Рерихов;Мастер-Банк, 2001. – Том 2 : Ксения Мяло. Звезда волхвов или Христос в Гималаях; А.Владимиров. В поисках Православия. Современники. – с.9-171. – ISBN 5-86988-114-5
512596
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 1. – 1996
512597
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 2. – 1996
512598
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 3. – 1996
512599
  Старостенко А.Л. Звезда времени. / А.Л. Старостенко. – Одесса, 1986. – 45с.
512600
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Майкоп, 1961. – 271с.
512601
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Краснодар, 1964. – 251с.
512602
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Ташкент, 1969. – 260с.
512603
  Сорокин С. Звезда Гарибальди / С. Сорокин. – Воронеж, 1969. – 56с.
512604
  Вержбицкий Н. Звезда Героя / Н. Вержбицкий, И. Войцеховский. – Москва, 1946. – 52с.
512605
   Звезда Даймлера : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 64-65 : Фото
512606
  Фульга Л. Звезда доброй надежды / Л. Фульга. – М, 1978. – 512с.
512607
  Нечай П.Е. Звезда Егорова / П.Е. Нечай. – М., 1975. – 224с.
512608
  Белинский А.И. Звезда заветная / А.И. Белинский. – Л., 1985. – 367с.
512609
  Поляков С.П. Звезда зовет: рассказы / С.П. Поляков. – Одесса, 1978. – 191с.
512610
  Хельман Х. Звезда и жизнь аргентинского поэта : поэзия: стихи, о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545
512611
  Степанчук Ю.И. Звезда и ключ Индийского океана / Ю.И. Степанчук. – Москва, 1987. – 198 с.
512612
  Ломиа К. Звезда и колодец : стихи / К. Ломиа. – Москва : Советский писатель, 1976. – 183 с.
512613
   Звезда и красный галстук рядом. – М., 1971. – 159с.
512614
  Виеру Н. Звезда и полынь : рассказы, роман / Н. Виеру. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1986. – 240 с.
512615
  Измайлова М. Звезда и смерть Петра Столыпина // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-39. – ISSN 1819-6268
512616
  Неруда П. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Драматическая кантата. / П. Неруда. – Москва, 1971. – 72с.
512617
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Махачкала, 1987. – 589с.
512618
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Барнаул, 1988. – 160с.
512619
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ. Небесный гость : рассказы / А. Беляев. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 445 с. : ил. – Миниатюрное издание
512620
  Лидман Х. Звезда Лапландии / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1976. – 152с.
512621
   Звезда Ломоносова [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : документальный мир "Русский мир Марбурга". – [Б. м.] : ООО ВТВ-сервис, 2008. – 1 CD. – к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.-Загаловок взят с этикетки диска


  1 фильм "Родина" Фильм заново открывает нам малую родину Михаила Васильевича Ломоносова - Холмогоры и его окрестности, где прошли детство и отрочество великого помора 2 фильм "Посвящение" Фильм рассказывает о духовном воспитании и становлении ...
512622
  Мурашковский В.Г. Звезда Лувияарь / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1990. – 319с.
512623
  Ансори Ф. Звезда любви / Файзелло Ансори; перевод. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 92 с.
512624
  Рыжов И.А. Звезда любви приветная / И.А. Рыжов. – Тула, 1989. – 237с.
512625
  Сологуб Федор Звезда Маир : Стихотворения / Сологуб Федор; Вступ.статья В.Б.Муравьева. – Москва : Летопись, 1998. – 294с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-041
512626
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1970. – 160 с.
512627
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1974. – 157 с.
512628
  Альбирт И Звезда моего поколения : стихи / И Альбирт; пер. с евр. – Москва : Советская Россия, 1968. – 72 с.
512629
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
512630
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
512631
  Тухватуллин Р.Г. Звезда моя ; Мой односельчанин Нэби ; Агымсу : повести / Рафаил Тухватуллин ; пер. с тат. – Казань : Тат. кн. изд., 1974. – 288 с.
512632
  Шевченко Т.Г. Звезда моя вечерняя / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1980. – 16с.
512633
  Большаков Л.Н. Звезда на всю жизнь / Л.Н. Большаков. – Москва, 1983. – 199с.
512634
  Полевов И.И. Звезда на копром : поэма / И.И. Полевов. – Тула : Тульское кн. изд., 1955. – 64 с.
512635
  Багряна Е. Звезда на моряка / Елисавета Багряна. – София : Хемус, 1945. – 104 с.
512636
   Звезда над горизонтом. – М., 1960. – 32с.
512637
  Нигмати Р. Звезда над городом : стихи / Р. Нигмати. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
512638
   Звезда над городом Кабулом. – М., 1990. – 267с.
512639
  Несмеянов А.И. Звезда над границей / А.И. Несмеянов. – Фрунзе, 1979. – 76с.
512640
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
512641
  Вольф А.Я. Звезда над передовой / А.Я. Вольф. – Москва, 1987. – 268с.
512642
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
512643
  Гитович А.И. Звезда над рекой / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1962. – 255с.
512644
  Мальсагов А.П. Звезда над Эльбрусом : худож.-докум. повесть / Ахмет Мальсагов ;. – 2-е изд.. доп. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 311с.
512645
  Муравьев В.Б. Звезда надежды / В.Б. Муравьев. – М., 1983. – 287с.
512646
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
512647
  Алейников В.Д. Звезда островитян : стихи / Алейников В.Д. – Москва : Об-ние "Всесоюз. молодож. кн. центр", 1990. – 478 с.
512648
  Байрон Дж.Г. Звезда отважных : избр. поэтич. произведения : [пер. с англ.] / Джордж Гордон Байрон ; [сост. предисл., с. 5-28, и коммент. А. Зверева ; худож. М. Вархоланцев]. – Москва : Дет. лит., 1988. – 269, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
512649
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
512650
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
512651
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
512652
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
512653
   Звезда пленительного счастья : (Историко-революционные повести). – Москва, 1989. – 190с.
512654
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
512655
  Дубинянская Я. Звезда по имени Джина // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
512656
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
512657
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
512658
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
512659
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
512660
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 88 с.
512661
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения : стихотворения и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160 с.
512662
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
512663
  Некляев В.П. Звезда Полынь : стихотворения и поэма / В.П. Некляев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 157 с.
512664
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
512665
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
512666
   Звезда Рождества : альманах Междунар. лит.-муз. фестиваль "Звезда Рождества" (Запорожье, 10-11 янв. 2014 г.) / [сост. С. Скорик]. – Вып. 2. – Днепропетровск : Акцент ПП. – ISBN 978-617-7109-53-1
Вып. 2. – 2014. – 301, [3] с.
512667
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
512668
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
512669
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
512670
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
512671
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
512672
  Боков А. Звезда среди звезд : роман / Ахмет Боков ;. – Москва : Современник, 1979. – 223 с.
512673
  Сарсенбаев А. Звезда степей : стихи и поэмы / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. Л.Шилахиной. – Москва, 1980. – 110 с.
512674
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей : кн. лирики / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева. – Москва : Советская Россия, 1989. – 206, [1] с. : портр.
512675
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья : стихи и поэма / В.Ю. Вальсюнене; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1957. – 180 с.
512676
  Учватов Н.И. Звезда счастья : повесть / Николай Учватов ; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 173 с.
512677
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
512678
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
512679
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – Москва, 1981. – 55 с.
512680
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
512681
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
512682
  Дубинянская Я. Звезда Харрисона Форда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 10-27. – ISSN 1819-6268
512683
  Байкабулов Б.Т. Звезда Хорасана : роман в стихах : [о А. Навои] / Барот Байкабулов ; авториз. пер. с узб. Г. Регистана ; [худож. Ю. Карпова]. – Москва : Сов. писатель, 1991. – 239 с.
512684
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
512685
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
512686
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
512687
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105 с.
512688
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – Москва, 1977. – 103 с.
512689
  Кулиев К. Звездам -- гореть! : изб. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 543 с.
512690
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
512691
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
512692
  Аструков-Херц Звезди по пътя / Аструков-Херц И. – София : Партиздат, 1974. – 335 с. : портр.
512693
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука : пособие для учащихся / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с.
512694
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
512695
  Зонн В. Звездная астрономия / В. Зонн, К. Рудницкий; пер. с польск. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 448 с.
512696
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб. пособие / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
512697
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
512698
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
512699
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
512700
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – Москва, 1981. – 127с.
512701
  Азаров В.Б. Звёздная вахта : стихи / В.Б. Азаров ; Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота. – Москва, 1963. – 47 с. – (Библиотека журн. "Советский воин" ; № 5 (456))
512702
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
512703
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1952. – 176 с., ил.
512704
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235 с.
512705
   Звездная гавань. – Москва, 1981. – 303с.
512706
  Острейка А. Звездная дорога : стихи / А. Острейка; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 36 с.
512707
  Ларионова К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионова. – Москва, 1963. – 226с.
512708
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
512709
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
512710
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
512711
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
512712
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
512713
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
512714
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
512715
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
512716
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
512717
  Микелинскас Й. Звездная пыль : повести, рассказы / Йонас Микелинскас ; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 381 с.
512718
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
512719
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
512720
  Караваева А.А. Звездная столица / А.А. Караваева. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 399с.
512721
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
512722
  Нортон Э. Звездная стража : [пер. с англ.] / Эндрю Нортон. – Ставрополь : Кавказский край, 1992. – 536, [4] с. : іл. – На корешке и обл. авт.: Э. Нортон, Р. Желязны, Р. Хайнлайн. - В кн. также: Р. Желязны. Свет и тьма ; Роберт Хайнлайн. Двойная звезда. – (Фантастика). – ISBN 5-86722-064-8
512723
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
512724
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
512725
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – Москва, 1988. – 284с.
512726
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
512727
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
512728
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
512729
  Фабр И. Звездное небо : лекции из области "науки о небе"/ пер. с нем. / И. Фабр. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 272 с.
512730
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск : Свердловское книжн. издательство, 1962. – 187 с.
512731
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
512732
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро : повести и рассказы : пер. с марийск. / Юрий Артамонов. – Москва : Современник, 1975. – 240 с. – (Новинки "Современника")
512733
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
512734
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
512735
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
512736
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Москва, 1985. – 395с.
512737
   Звездные агрегаты. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1980. – 155 с.
512738
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 444 с.
512739
   Звездные атмосферы : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 706 с.
512740
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 352 с.
512741
  Михалас Д. Звездные атмосферы : пер. с англ. / Д. Михалас. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 422 с.
512742
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
512743
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
512744
  Сергеев Александр Звездные войны нащего мира. Наследство Джедаев // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 14-17 : фото
512745
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
512746
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки:Физика. Космогония / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1985. – 560 с.
512747
  Ибрагим Е. Звёздные годы : стихи, поэма / Еркеш Ибрагим ; пер. с каз. И.Озеровой. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 86 с.
512748
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144 с. – ISBN 5-7707-7882-2
512749
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – Москва, 1961. – 192с.
512750
  Пухов М.Г. Звездные дожди : рассказы / М.Г. Пухов. – Москва, 1982. – 239 с.
512751
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
512752
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
512753
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
512754
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
512755
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
512756
  Ефремов А И. Звездные корабли : научно-фантастическая повесть / А И. Ефремов, . – Москва, 1948. – 80 с.
512757
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
512758
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
512759
  Ефремов И.А. Звездные корабли : повесть; Туманность Андромеды : роман / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 397с. – (Библиотека фантастики ; Т.5)
512760
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; 2 / 1988)
512761
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
512762
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
512763
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
512764
  Кадыров П. Звездные ночи : роман ; Бабур Захириддин Мухаммед, о нем / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Советский писатель, 1980. – 399 с.
512765
  Кадыров П. Звездные ночи : роман ; Бабур Захириддин Мухаммед, о нем / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева и авт. – Москва : Известия, 1981. – 495 с.
512766
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи : док.-худ.роман / Ш.З. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1983. – 192 с.
512767
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
512768
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
512769
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.2. – 1921. – 190с.
512770
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
512771
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк. – Москва : ИТА АН СССР, 1964. – 35 с.
512772
   Звездные скопления. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1979. – 160 с.
512773
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Наука, 1981. – 479 с.
512774
   Звездные скопления : материалы научной конференции. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1987. – 246 с.
512775
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
512776
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1978. – 188 с.
512777
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
512778
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 138 с.
512779
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
512780
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты и земные строфы / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 342с.
512781
  Каирбеков Г. Звездные судьбы : книга о целине / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88 с.
512782
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или дублет 2800 A Mg II в астрофизике / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1984. – 423 с.
512783
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – Ленинград : Искусство, 1975. – 136 с.
512784
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Искусство, 1991. – 217 с.
512785
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
512786
  Яковлев В.Я. Звездные часы эпохи / Валерий Яковлев ; Рис. Ю. Тихонова. – Москва : Дет. лит., 1982. – 318 с. : ил. – (Библиотечная серия)
512787
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
512788
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – Москва-Л., 1925. – 72с.
512789
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
512790
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
512791
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
512792
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
512793
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
512794
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
512795
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
512796
  Наппельбаум Л.М. Звездный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – Москва, 1981. – 64 с.
512797
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
512798
  Дубровин А.Г. Звездный век / А.Г. Дубровин. – М, 1981. – 80с.
512799
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
512800
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – Москва : Знание, 1980. – 63 с.
512801
  Рыскулов Р. Звездный возраст : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
512802
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
512803
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – Москва : Мир, 1985. – 416 с. – (Зарубежная фантастика)
512804
  Клейнл Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414 с.
512805
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
512806
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
512807
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
512808
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
512809
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
512810
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
512811
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
512812
  Смирнов Д.А. Звездный дождь / Д.А. Смирнов. – Москва, 1959. – 84с.
512813
  Ефимов М.Д. Звездный дождь : стихи и поэма / Моисей Ефимов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
512814
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
512815
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
512816
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
512817
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
512818
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
512819
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
512820
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
512821
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
512822
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
512823
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 64 с.
512824
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
512825
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
512826
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
512827
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
512828
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
512829
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
512830
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
512831
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
512832
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
512833
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
512834
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
512835
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
512836
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – Москва, 1977. – 32с.
512837
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
512838
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
512839
  Асламов М.Ф. Звездный створ : стихи / М.Ф. Асламов. – Москва : Современник, 1980. – 126 с. – (Новинки "Современника")
512840
  Шур Я.И. Звездный театр: московский планетарий / Я.И. Шур. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 95 с.
512841
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
512842
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
512843
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
512844
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142 с.
512845
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
512846
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
512847
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
512848
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
512849
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
512850
  Кешоков А.П. Звёздный час : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1979. – 127 с.
512851
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
512852
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
512853
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
512854
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
512855
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
512856
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
512857
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
512858
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
512859
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
512860
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
512861
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
512862
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
512863
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
512864
   Звездообразные полимеры декстран-полиакриламид: перспективы применения в нанотехнологиях / Н.В. Куцевол, В.А. Чумаченко, М. Равизо, В.Ф. Шкодич, О.В. Стоянов // Журнал структурной химии : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1016-1023. – ISSN 0136-7463
512865
  Азимов С. Звездоокая : повести и рассказы : пер. с узб. / С. Азимов ; ил.: В. Гриднев. – Ташкент : Издательство художественной литературы, 1968. – 184 с. : ил.
512866
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
512867
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
512868
  Астафьев В.П. Звездопад : повести и рассказы / Виктор Астафьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 335 с.
512869
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
512870
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
512871
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
512872
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
512873
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
512874
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
512875
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
512876
  Иоселиани О.Ш. Звездопад : роман, повесть, рассказы / Отиа Иоселиани ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1972. – 415 с.
512877
  Иоселиани О. Звездопад / Отиа Иоселиани ;. – Москва, 1983. – 555 с.
512878
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва : Современние, 1984. – 80 с.
512879
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
512880
  Астафьев В.П. Звездопад : повести / В.П. Астафьев. – Кемерово : Современник, 1990. – 554 с.
512881
  Иоселиани О.Ш. Звездопад. В плену у пленников. Жила-была женщина. : романы / Отиа Иоселиани ;. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 488 с.
512882
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
512883
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
512884
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
512885
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
512886
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
512887
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
512888
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
512889
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
512890
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
512891
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
512892
  Николов Н.С. Звездочеты древности : пер. с болг. / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 296 с. – ISBN 5-03-001055-6
512893
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
512894
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
512895
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
512896
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
512897
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
512898
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
512899
   Звездочка : [альманах] : история альманаха : авторы : публикация материалов "Звездочки" по рукописи, представленной цензору / [ред. Л.Я. Давтян ; худож. В.Ю. Марковский]. – Факсимильное изд. – Москва : Книга, 1981. – 136, 80 с. : ил. ; 14х10 см + 5 бр. – В футляре 2 брошюры. - Прилож.: Факсимильное воспроизведение пяти листов (80 страниц) альманаха А. Бестужева и К. Рылеева "Звездочка", отпечатанных в 1825 году. - Миниатюрное издание


  Уникальное издание, подготовленное известным литературоведом-пушкинистом Я.Л. Левкович (1920–2002), состоит из двух частей, представляющих собой отдельные книги. Первая из них – "История альманаха. Авторы. Публикация материалов "Звездочки" по рукописи, ...
512900
  Александров В. Звёздочка : рассказы / В. Александров. – Днепропетровск : Облиздат, 1958. – 120 с.
512901
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
512902
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
512903
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
512904
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
512905
   Звезды - рядом. – Москва, 1979. – 63с.
512906
  Стратонов В.В. Звезды : Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов,- наследн. Бр. Салаевых", 1919. – 340 с.
512907
  Ньюкомб С. Звезды : пер. с англ. / С. Ньюкомб. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 240 с.
512908
  Фесенков В.Г. Звезды / В.Г. Фесенков. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 53 с.
512909
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
512910
  Халил Зейнал Звезды : роман в стихах / Зейнал Халил; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 144 с.
512911
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
512912
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
512913
  Акаев К. Звезды : стихи и поэмы : пер. с киргиз. / Кубаныч Акаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 140 с.
512914
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1984. – 64 с.
512915
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
512916
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – Москва, 1967. – 288с.
512917
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
512918
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
512919
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
512920
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
512921
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
512922
  Манзалович М. Звезды в жизни Павла Романчука // Вечерние вести. – Київ, 2000. – 8 декабря (№ 199). – С. 14


  О творческом пути ведущего научного сотрудника обсерватории КНУ имени Тараса Шевченка.
512923
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
512924
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
512925
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
512926
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
512927
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
512928
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
512929
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 323 с.
512930
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 434с.
512931
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
512932
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
512933
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
512934
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице : повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 247 с.
512935
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
512936
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
512937
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
512938
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 247 с.
512939
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность: картины мироздания / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 196 с.
512940
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
512941
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
512942
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
512943
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
512944
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – Москва, 1977. – 190с.
512945
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
512946
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
512947
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
512948
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
512949
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
512950
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд : документальная повесть / Г.З. Рамазанов. – Москва : Политиздат, 1979. – 364 с.
512951
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
512952
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
512953
  Велиев А. Звезды Замана : повести / А. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
512954
  Юхма М. Звезды зовут : повесть о детстве и юности космонавта А.Николаева / Михаил Юхма ; авториз. пер. с чуваш. И.Законова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1965. – 52 с.
512955
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
512956
   Звезды и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 46 с.
512957
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
512958
   Звезды и звездные системы. – Москва : Наука, 1981. – 416 с.
512959
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
512960
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
512961
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
512962
  Шепли Х. Звезды и люди : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
512963
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
512964
   Звезды и планеты. – Москва : Знание, 1965. – 132 с.
512965
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
512966
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
512967
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
512968
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1984. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 38)
512969
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
512970
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
512971
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
512972
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара : документальная повесть / Худайберды Тухтабаев ;. – Москва : Детская литература, 1980. – 95 с.
512973
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
512974
  Джамиль А. Звезды Мингечаура : стихи / Ахмед Джамиль; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 152 с.
512975
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
1. – 1992. – 54 с.
512976
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – Москва : Знание
2. – 1992. – 55 с.
512977
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
512978
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 183 с.
512979
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
512980
   Звезды на броне : стихи / [сост. И.И. Шутемов ; худож. Н. Оборин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 133, [7] с. : ил. ; 7х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
512981
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем : повести / Хараламбие Морару ; пер. с молд. В.балтага. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 357 с.
512982
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
512983
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
512984
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак ; вступ. ст. А.И. Покрышкина. – Харьков : Прапор, 1975. – 247 с., [6] л. ил.
512985
  Миргородский Д.Н. Звезды на лепестках : поэт. сборник / Дмитрий Миргородский. – Киев : Радуга, 2016. – 201, [3] с. : портр., ил. – На обл. также: Поэтический сборник. – ISBN 978-966-281-074-5
512986
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
512987
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
512988
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
512989
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
512990
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
512991
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
512992
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
512993
  Сорокин З.А. Звезды на фюзеляжах / З.А. Сорокин. – Москва, 1977. – 176с.
512994
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
512995
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / Арсентьев А.И. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119 с. : ил.
512996
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1956. – 494 с.
512997
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
512998
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Известия
Кн. 2. – 1962. – 427 с.
512999
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 458 с.
513000
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 2. – 1965. – 367 с.
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,